You are on page 1of 60

Bawat teksto at nagtataglay ng himig naisa sa mga elemnto ng tekstong

Naratibo.

Select one:
a. Di-wasto
b. Wasto

Question 2
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Liku-likong daan ang tinahak ng mga kabataan tungo sa tagumpay.

Select one:
a. karaniwan
b. Masining

Question 3
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Maliksing mga kabataan ang sumalubong sa bagong dating.

Select one:
a. karaniwan
b. Masining

Question 4
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

Malamig na ang simoy ng hangin sa tuwing sasapit ang buwan ng Disyembre.

Select one:
a. Lantay
b. pinakamasidhi
c. katamtamang antas

Question 5
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Nagkalat sa lansangan ang basura matapos ang isinagawang rally.

Select one:
a. karaniwan
b. Masining

Question 6
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Magiging daan ng manunulat upang wakasan ang argumentasyon at daan


upang hikayatin ang mambabasa na bumuo ng kanilang sariling pananaw.
Select one:
a. Tesis na Pahayag
b. Kontra - argumento
c. Dokumentasyon
d. Konklusyon
e. Suport ang detalye

Question 7
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang talambuhay ay isang uri ng tekstong ekspositori sa pagkat ito ay naglalahad


ng mga opinion ng pangunahing tauhan.

Select one:
a. Di-wasto
b. Wasto

Question 8
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Panuto: Basahin at suriin ang Tekstong Argumentatibo .Piliin an


tamang sagot na naglalarawan sa mga pahayag na hinango mula sa
binasang teksto.

Smoking Kills, Di Nga Ba?


NI: Hazelyn Dezu
Friday, October 17, 2014

Parami na nang parami ang namamatay dahil sa bawat paghithit ng isang istik
ng sigarilyo. Sa kasalukuyan, 28.3 porsiyento ng mga Pilipino, edad kinse pataas
ang naninigarilyo. May malaki ng katanungan na nabuo sa isip ko dahil sa
obserbasyong ito, "Ano nga bang ikinaganda ng panininigarilyo?".
Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi ka ng makakakita ng mga taong
panay buga ng usok mula sa kani-kanilang sigarilyo. Naging parte na ito ng
pamumuhay ng lipunan. Ilan sa mga rason ng mga tao kung bakit sila na
huhumaling sa paggamit ng sigarilyo ito raw ay nakakawala ng pagod at
nakapipigil sa antok kapag nasa gitna sila ng pagtatrabaho, may ilan naming
nagsasabi na nagiging "in" sila kung gumagamit nito. Nakababahala na ang
patuloy na pagdami ng mga gumagamit ng sigarilyo kahit na hindi lingid sa
kaalaman ng lahat ang masamang epekto nito sa kalusugan. Pikit mata ang ilan
na mga adik sa sigarilyo tungkol sa maaaring kahinatnan ng kanilang kalusugan
kapag patuloy silang nagpakalulong sa paghithit sa mga ito.
Ayon sa pag-aaral, naglalaman ng 4, 800 na kemikal ang usok mula sa sigarilyo,
69 dito ay maaaring magdulot ng kanser. Isa ring katotohanan na mas maagang
namamatay ang mga naninigarilyo kaysa sa mga hindi gumagamit nito pero
maaari pa ring maapektohan ang mga taong ito kung makakalanghap sila ng
usok mula sa sigarilyo. Maaari paring malagay sa bingit ng kapahamakan ang
mga tao kahit hindi sila humithit ng sigarilyo.
Nakakapangamba ring malaman na mismong pangulo natin ay lulong sa
paggamit ng sigarilyo at hindi ito magandang tingnan para sa isang taong dapat
sana'y modelo ng bansa. Nakikita naman nating may aksyong ginagawa ang
pamahalaan ngunit parang kulang pa ang pagpapaalala nila sa mga tao.
Kailangan nilang mas pag-igihin ang pagmungkahing mga solusyon at
pagsasabatas ng mga ito upang supilin ang adiksyon ng mga tao sa sigarilyo.
Kailangan nilang mas maghigpit para makasigurong ligtas ang mamamayang
pilipino mulasa mga negatibong epekto ng paninigarilyo.

Walang anumang kapaki-pakinabang sa paggamit ng sigarilyo. Kailangan


rin siguro ang pagkilos at kooperasyon ng mamamayan at hindi lamang tuluyan
naiasasapamahalaan ang paghahanap ng solusyon sa palakinang palaking isyu
na ito. Mas mapapabilis ang pagwakas sa masamang epektong paninigarilyo,
kung sisimulan ng mga "smokers" ang pagbabago at pag-eensayong control sa
sarili.

Tanong:
Ayon sa pag-aaral, naglalaman ng 4, 800 na mga kemikal ang usok mula sa
sigarilyo, 69 dito ay maaaring magdulot ng kanser.

Select one:
a. Kontra argumento
b. Suportang detalye
c. Dokumentasyon
d. Tesis na pahayag

e. Konklusyon
Feedback

Your answer is correct.

Question 9
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Isang masikhay na palihan ang dinaluhan ng mga guro na nakapagbigay sa


kanilang dagdag kaalaman.

Select one:
a. Masining
b. karaniwan

Question 10
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Mga patunay o ebidensyang panghahawakan ng manunulat na magpapaliwanag


sa paksang tinatalakay.

Select one:
a. Dokumentasyon
b. Tesis na Pahayag
c. Konklusyon
d. Kontra - argumento
e. Suport ang detalye

Question 11
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Unti-unti hinihila ng antok ang mata ng ilan sa mga gurong nasa palihan.

Select one:
a. Masining
b. karaniwan

Question 12
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Panuto: Basahin at suriin ang Tekstong Argumentatibo .Piliin an


tamang sagot na naglalarawan sa mga pahayag na hinango mula sa
binasang teksto.

Smoking Kills, Di Nga Ba?


NI: Hazelyn Dezu
Friday, October 17, 2014
Parami na nang parami ang namamatay dahil sa bawat paghithit ng isang istik
ng sigarilyo. Sa kasalukuyan, 28.3 porsiyento ng mga Pilipino, edad kinse pataas
ang naninigarilyo. May malaki ng katanungan na nabuo sa isip ko dahil sa
obserbasyong ito, "Ano nga bang ikinaganda ng panininigarilyo?".
Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi ka ng makakakita ng mga taong
panay buga ng usok mula sa kani-kanilang sigarilyo. Naging parte na ito ng
pamumuhay ng lipunan. Ilan sa mga rason ng mga tao kung bakit sila na
huhumaling sa paggamit ng sigarilyo ito raw ay nakakawala ng pagod at
nakapipigil sa antok kapag nasa gitna sila ng pagtatrabaho, may ilan naming
nagsasabi na nagiging "in" sila kung gumagamit nito. Nakababahala na ang
patuloy na pagdami ng mga gumagamit ng sigarilyo kahit na hindi lingid sa
kaalaman ng lahat ang masamang epekto nito sa kalusugan. Pikit mata ang ilan
na mga adik sa sigarilyo tungkol sa maaaring kahinatnan ng kanilang kalusugan
kapag patuloy silang nagpakalulong sa paghithit sa mga ito.
Ayon sa pag-aaral, naglalaman ng 4, 800 na kemikal ang usok mula sa sigarilyo,
69 dito ay maaaring magdulot ng kanser. Isa ring katotohanan na mas maagang
namamatay ang mga naninigarilyo kaysa sa mga hindi gumagamit nito pero
maaari pa ring maapektohan ang mga taong ito kung makakalanghap sila ng
usok mula sa sigarilyo. Maaari paring malagay sa bingit ng kapahamakan ang
mga tao kahit hindi sila humithit ng sigarilyo.
Nakakapangamba ring malaman na mismong pangulo natin ay lulong sa
paggamit ng sigarilyo at hindi ito magandang tingnan para sa isang taong dapat
sana'y modelo ng bansa. Nakikita naman nating may aksyong ginagawa ang
pamahalaan ngunit parang kulang pa ang pagpapaalala nila sa mga tao.
Kailangan nilang mas pag-igihin ang pagmungkahing mga solusyon at
pagsasabatas ng mga ito upang supilin ang adiksyon ng mga tao sa sigarilyo.
Kailangan nilang mas maghigpit para makasigurong ligtas ang mamamayang
pilipino mulasa mga negatibong epekto ng paninigarilyo.

Walang anumang kapaki-pakinabang sa paggamit ng sigarilyo. Kailangan


rin siguro ang pagkilos at kooperasyon ng mamamayan at hindi lamang tuluyan
naiasasapamahalaan ang paghahanap ng solusyon sa palakinang palaking isyu
na ito. Mas mapapabilis ang pagwakas sa masamang epektong paninigarilyo,
kung sisimulan ng mga "smokers" ang pagbabago at pag-eensayong control sa
sarili.

Tanong:
Sa kasalukuyan, 28.3 porsiyentong mga Pilipino, edad kinse pataas ang
naninigarilyo.

Select one:
a. Suportang detalye
b. Dokumentasyon
c. Konklusyon
d. Kontra argumento

e. Tesis na pahayag
Feedback

Your answer is correct.

Question 13
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Malinis ang bawat daan sa lungsod ng Marikina.

Select one:
a. katamtamang antas
b. Lantay
c. pinakamasidhi

Question 14
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang tauhang bilog ay katumbas na tauhang nagkakaroon ng malaking


pagbabago sa katapusan ng isang akda.

Select one:
a. Wasto
b. Di-wasto
Question 15
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Malakas na buhawi ang sumira sa kabahayan sa kabikulan.

Select one:
a. Masining
b. karaniwan

Question 16
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Naglalaman ng puntong nais ipabatid ng manunulat.

Select one:
a. Konklusyon
b. Dokumentasyon
c. Kontra - argumento
d. Tesis na Pahayag
e. Suport ang detalye

Question 17
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question
Question text

Pinakamagaling na mang-aawit si Sarah Geronimo.

Select one:
a. Lantay
b. pinakamasidhi
c. katamtamang antas

Question 18
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Panuto: Basahin at suriin ang Tekstong Argumentatibo .Piliin an


tamang sagot na naglalarawan sa mga pahayag na hinango mula sa
binasang teksto.

Smoking Kills, Di Nga Ba?


NI: Hazelyn Dezu
Friday, October 17, 2014

Parami na nang parami ang namamatay dahil sa bawat paghithit ng isang istik
ng sigarilyo. Sa kasalukuyan, 28.3 porsiyento ng mga Pilipino, edad kinse pataas
ang naninigarilyo. May malaki ng katanungan na nabuo sa isip ko dahil sa
obserbasyong ito, "Ano nga bang ikinaganda ng panininigarilyo?".
Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi ka ng makakakita ng mga taong
panay buga ng usok mula sa kani-kanilang sigarilyo. Naging parte na ito ng
pamumuhay ng lipunan. Ilan sa mga rason ng mga tao kung bakit sila na
huhumaling sa paggamit ng sigarilyo ito raw ay nakakawala ng pagod at
nakapipigil sa antok kapag nasa gitna sila ng pagtatrabaho, may ilan naming
nagsasabi na nagiging "in" sila kung gumagamit nito. Nakababahala na ang
patuloy na pagdami ng mga gumagamit ng sigarilyo kahit na hindi lingid sa
kaalaman ng lahat ang masamang epekto nito sa kalusugan. Pikit mata ang ilan
na mga adik sa sigarilyo tungkol sa maaaring kahinatnan ng kanilang kalusugan
kapag patuloy silang nagpakalulong sa paghithit sa mga ito.
Ayon sa pag-aaral, naglalaman ng 4, 800 na kemikal ang usok mula sa sigarilyo,
69 dito ay maaaring magdulot ng kanser. Isa ring katotohanan na mas maagang
namamatay ang mga naninigarilyo kaysa sa mga hindi gumagamit nito pero
maaari pa ring maapektohan ang mga taong ito kung makakalanghap sila ng
usok mula sa sigarilyo. Maaari paring malagay sa bingit ng kapahamakan ang
mga tao kahit hindi sila humithit ng sigarilyo.
Nakakapangamba ring malaman na mismong pangulo natin ay lulong sa
paggamit ng sigarilyo at hindi ito magandang tingnan para sa isang taong dapat
sana'y modelo ng bansa. Nakikita naman nating may aksyong ginagawa ang
pamahalaan ngunit parang kulang pa ang pagpapaalala nila sa mga tao.
Kailangan nilang mas pag-igihin ang pagmungkahing mga solusyon at
pagsasabatas ng mga ito upang supilin ang adiksyon ng mga tao sa sigarilyo.
Kailangan nilang mas maghigpit para makasigurong ligtas ang mamamayang
pilipino mulasa mga negatibong epekto ng paninigarilyo.

Walang anumang kapaki-pakinabang sa paggamit ng sigarilyo. Kailangan


rin siguro ang pagkilos at kooperasyon ng mamamayan at hindi lamang tuluyan
naiasasapamahalaan ang paghahanap ng solusyon sa palakinang palaking isyu
na ito. Mas mapapabilis ang pagwakas sa masamang epektong paninigarilyo,
kung sisimulan ng mga "smokers" ang pagbabago at pag-eensayong control sa
sarili.

Tanong:
Maaari pa ring malagay sa bingit ng kapahamakan ang mga tao kahit hindi sila
humithit ng sigarilyo.

Select one:
a. Kontra argumento
b. Suportang detalye
c. Tesis na pahayag
d. Dokumentasyon

e. Konklusyon
Feedback

Your answer is correct.

Question 19
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

Panuto: Basahin at suriin ang Tekstong Argumentatibo .Piliin an


tamang sagot na naglalarawan sa mga pahayag na hinango mula sa
binasang teksto.

Smoking Kills, Di Nga Ba?


NI: Hazelyn Dezu
Friday, October 17, 2014

Parami na nang parami ang namamatay dahil sa bawat paghithit ng isang istik
ng sigarilyo. Sa kasalukuyan, 28.3 porsiyento ng mga Pilipino, edad kinse pataas
ang naninigarilyo. May malaki ng katanungan na nabuo sa isip ko dahil sa
obserbasyong ito, "Ano nga bang ikinaganda ng panininigarilyo?".
Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi ka ng makakakita ng mga taong
panay buga ng usok mula sa kani-kanilang sigarilyo. Naging parte na ito ng
pamumuhay ng lipunan. Ilan sa mga rason ng mga tao kung bakit sila na
huhumaling sa paggamit ng sigarilyo ito raw ay nakakawala ng pagod at
nakapipigil sa antok kapag nasa gitna sila ng pagtatrabaho, may ilan naming
nagsasabi na nagiging "in" sila kung gumagamit nito. Nakababahala na ang
patuloy na pagdami ng mga gumagamit ng sigarilyo kahit na hindi lingid sa
kaalaman ng lahat ang masamang epekto nito sa kalusugan. Pikit mata ang ilan
na mga adik sa sigarilyo tungkol sa maaaring kahinatnan ng kanilang kalusugan
kapag patuloy silang nagpakalulong sa paghithit sa mga ito.
Ayon sa pag-aaral, naglalaman ng 4, 800 na kemikal ang usok mula sa sigarilyo,
69 dito ay maaaring magdulot ng kanser. Isa ring katotohanan na mas maagang
namamatay ang mga naninigarilyo kaysa sa mga hindi gumagamit nito pero
maaari pa ring maapektohan ang mga taong ito kung makakalanghap sila ng
usok mula sa sigarilyo. Maaari paring malagay sa bingit ng kapahamakan ang
mga tao kahit hindi sila humithit ng sigarilyo.
Nakakapangamba ring malaman na mismong pangulo natin ay lulong sa
paggamit ng sigarilyo at hindi ito magandang tingnan para sa isang taong dapat
sana'y modelo ng bansa. Nakikita naman nating may aksyong ginagawa ang
pamahalaan ngunit parang kulang pa ang pagpapaalala nila sa mga tao.
Kailangan nilang mas pag-igihin ang pagmungkahing mga solusyon at
pagsasabatas ng mga ito upang supilin ang adiksyon ng mga tao sa sigarilyo.
Kailangan nilang mas maghigpit para makasigurong ligtas ang mamamayang
pilipino mulasa mga negatibong epekto ng paninigarilyo.

Walang anumang kapaki-pakinabang sa paggamit ng sigarilyo. Kailangan


rin siguro ang pagkilos at kooperasyon ng mamamayan at hindi lamang tuluyan
naiasasapamahalaan ang paghahanap ng solusyon sa palakinang palaking isyu
na ito. Mas mapapabilis ang pagwakas sa masamang epektong paninigarilyo,
kung sisimulan ng mga "smokers" ang pagbabago at pag-eensayong control sa
sarili.

Tanong:
Nakakapangamba ring malaman na mismong pangulo natin ay lulong sa
paggamit ng sigarilyo at hindi ito magandang tingnan para sa isang taong dapat
sana'y modelo ng bansa.

Select one:
a. Kontra argumento
b. Tesis na pahayag
c. Suportang detalye
d. Dokumentasyon

e. Konklusyon
Feedback

Your answer is correct.

Question 20
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Panuto: Basahin at suriin ang Tekstong Argumentatibo .Piliin an


tamang sagot na naglalarawan sa mga pahayag na hinango mula sa
binasang teksto.

Smoking Kills, Di Nga Ba?


NI: Hazelyn Dezu
Friday, October 17, 2014

Parami na nang parami ang namamatay dahil sa bawat paghithit ng isang istik
ng sigarilyo. Sa kasalukuyan, 28.3 porsiyento ng mga Pilipino, edad kinse pataas
ang naninigarilyo. May malaki ng katanungan na nabuo sa isip ko dahil sa
obserbasyong ito, "Ano nga bang ikinaganda ng panininigarilyo?".

Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi ka ng makakakita ng mga taong


panay buga ng usok mula sa kani-kanilang sigarilyo. Naging parte na ito ng
pamumuhay ng lipunan. Ilan sa mga rason ng mga tao kung bakit sila na
huhumaling sa paggamit ng sigarilyo ito raw ay nakakawala ng pagod at
nakapipigil sa antok kapag nasa gitna sila ng pagtatrabaho, may ilan naming
nagsasabi na nagiging "in" sila kung gumagamit nito. Nakababahala na ang
patuloy na pagdami ng mga gumagamit ng sigarilyo kahit na hindi lingid sa
kaalaman ng lahat ang masamang epekto nito sa kalusugan. Pikit mata ang ilan
na mga adik sa sigarilyo tungkol sa maaaring kahinatnan ng kanilang kalusugan
kapag patuloy silang nagpakalulong sa paghithit sa mga ito.

Ayon sa pag-aaral, naglalaman ng 4, 800 na kemikal ang usok mula sa sigarilyo,


69 dito ay maaaring magdulot ng kanser. Isa ring katotohanan na mas maagang
namamatay ang mga naninigarilyo kaysa sa mga hindi gumagamit nito pero
maaari pa ring maapektohan ang mga taong ito kung makakalanghap sila ng
usok mula sa sigarilyo. Maaari paring malagay sa bingit ng kapahamakan ang
mga tao kahit hindi sila humithit ng sigarilyo.

Nakakapangamba ring malaman na mismong pangulo natin ay lulong sa


paggamit ng sigarilyo at hindi ito magandang tingnan para sa isang taong dapat
sana'y modelo ng bansa. Nakikita naman nating may aksyong ginagawa ang
pamahalaan ngunit parang kulang pa ang pagpapaalala nila sa mga tao.
Kailangan nilang mas pag-igihin ang pagmungkahing mga solusyon at
pagsasabatas ng mga ito upang supilin ang adiksyon ng mga tao sa sigarilyo.

Kailangan nilang mas maghigpit para makasigurong ligtas ang mamamayang


pilipino mulasa mga negatibong epekto ng paninigarilyo.

Walang anumang kapaki-pakinabang sa paggamit ng sigarilyo. Kailangan


rin siguro ang pagkilos at kooperasyon ng mamamayan at hindi lamang tuluyan
naiasasapamahalaan ang paghahanap ng solusyon sa palakinang palaking isyu
na ito. Mas mapapabilis ang pagwakas sa masamang epektong paninigarilyo,
kung sisimulan ng mga "smokers" ang pagbabago at pag-eensayong control sa
sarili.
Tanong:
Mas mapabibilis ang pagwawakas sa masamang epekto ng paninigarilyo kung
sisimulan ng mga smokers ang pagbabago at pag-eensayo ng control sa sarili.

Select one:
a. Suportang detalye
b. Konklusyon
c. Dokumentasyon
d. Kontra argumento
e. Tesis na pahayag

Panuto: Piliin ang Oo kung ang teksto ay naglalahad ng impormasyon


at Hindi naman kung ito ay di-nagbibigay ng impormasyon.

Tanong:
Limitado ang pinagkukunang yaman sa bansa ngunit may mga
pamamaraan kung paano nito mapaparami at mapapaunlad.

Select one:
a. Hindi

b. Oo
Feedback

Your answer is correct.

Question 2
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Panuto: Piliin ang Oo kung ang teksto ay naglalahad ng impormasyon


at Hindi naman kung ito ay di-nagbibigay ng impormasyon.

Tanong:
Masayang ipinagdiriwang ng mga taga Bacolod ang Maskara Festival.

Select one:
a. Hindi

b. Oo
Feedback

Your answer is correct.

Question 3
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Panuto: Piliin ang Oo kung ang teksto ay naglalahad ng impormasyon


at Hindi naman kung ito ay di-nagbibigay ng impormasyon.

Tanong:
Hindi pumasa sa Commision on Appointment si dating DENR Secretary Gina
Lopez dahil umano sa ilang batas na nilabag nito sa pagsuspende sa mga
minahan sa bansa.

Select one:
a. Hindi

b. Oo
Feedback

Your answer is correct.

Question 4
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question
Question text

Ang tekstong impormatibo ay karaniwang nagpapaliwanag sa tanong na Ano,


Sino at Paano.

Select one:
Mali
Tama

Question 5
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ang pagbasa ay isang kakayahang kumilala at umunawa ng mga nakalimbag na


simbolo ng talasalitaan ng mga batang mag-aaral sa pagsasalita.

Select one:
a. Yonson
b. Urquhart at Wier
c. Johnson
d. Terrado

Question 6
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ito ay isang uri ng teksto na karaniwang naglalarawan

Select one:
a. deskriptibo
b. naratibo
c. ekpositori
d. impormatibo

Question 7
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Uri ng teksto na karaniwang sumasagot sa tanong na ano, sino at paano.

Select one:
a. pampanitikan
b. balita
c. impormatibo
d. Deskritibo

Question 8
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Wikang kadalasan ay pinapaikli at ginagamit sa pakikibagay sa taong


gumagamit ng wikang ito.

Select one:
a. pampropesyunal
b. Kolokyal
c. Walang wastong sagot
d. teknikal na wika

Question 9
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ipinakilala niya ang pagbasa bilang masalimuot na kompleks.

Select one:
a. Yonson
b. Jonhson
c. Terado
d. Baltazar

Question 10
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Sinasabing ang tekstong ito ay kasalungat sa tekstong argumentatibo dahil sa


hindi nito pagbibigay ng opinion.

Select one:
a. argumentati
b. deskriptibo
c. lmpormatibo
d. persuweysib

Nasasaktan ang damdamin ng isang ina habang binabasa ang akda ni lualhati
Bautista na may pamagat na Bata, Bata paano ka ginawa, tila nakikita niya ang
kanyang sarili sa inang nasa akda.

Select one:
a. Teoryang Interaktibo
b. Teoryang Ibaba-Pataas
c. Iskema
d. Teoryang Taas-Baba

Question 2
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ito ay isang uri ng akdang pampanitikan kung saan naglalaman ito ng mga
personal na karansan ng manunulat.

Select one:
a. Talaarawan
b. tula
c. sanaysay
d. Dyornal

Question 3
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tekstong nagpapaliwanag at naglalahad ng mga impormasyon at ideya kaugnay


sa isang paksa.

Select one:
a. Tekstong Ekspositori
b. Hindi Tekstong Ekspositori

Question 4
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

Ang anyoo ng antas ng pagbasa na hindi naghahangad na makuha lahat ng


detalye sa binasang akda, nais lamang nito na makuha ang tanging kailangan.

Select one:
a. Sintopikal na Antas
b. inspeksyunal na Antas
c. Analitikal na Antas
d. Batayang Antas

Question 5
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Sabihin pang mapagsamantala ang mga kastila, may naitulong naman ito sa
mga bansa.

Select one:
a. Naratibo
b. argumentatibo
c. Impormatibo
d. deskritibo

Question 6
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

Pagsusunod-sunod kung saan makikita ang magkakasunod at magkakaugnay na


pangyayari ayon asa panahon at oras.

Select one:
a. Kronolohikal
b. order
c. pag-iisa-isa
d. lista

Question 7
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Taong 1935 sinulat ang kontistusyon, Taong 1936 itinatag ang suriian ng wikang
pambansa, Taong 1940 nang lumabas ang kautusan Blg.203. ano ang
inilalarawan ng pangungusap.

Select one:
a. prosedyural
b. kronolohikal
c. Sekwensyal

Question 8
Correct
Mark 1.00 out of 1.00
Flag question

Question text

Ipinapakita ditto ang kakayahan ng mambabasa na kumilala at bumigkas ng


mga salita.

Select one:
a. Persepsyon
b. Pag-unawa
c. Reaksyon
d. Asimilasyon

Question 9
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ipinakilala ni ________ ang Top-Down theory bilang isa sa proseso ng pagbasa.

Select one:
a. Mc Cormick
b. Wiliam S. Gray
c. Smith
d. Goodman

Question 10
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question
Question text

Tumatalakay ito sa pagkakatulad ng dalawang bagay na pinagkukumpara at


pagkatapos ang pagakakaiba naman ang pinagkokontras.

Select one:
a. kabuuan sa kabuuan
b. pagkakatulad at pagkakaiba
c. Punto per punto

Isang masiglang talakayan ang naganap sa loob ng klase kasabay ng pagbabasa


ng aralin.

Select one:

a. Pagkatapos magbasa

b. Bago Bumasa

c. Habang nagbabasa

Question 2
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Mahalagang bahagi ng isang Teksto, nagsisilbi itong pang-akit sa mga
mambabasa.
Select one:

a. nilalaman

b. panimula

c. Walang wastong sagot


d. lagom

Question 3
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Isang komponent ng isang epektibong argumentatibo na naglalaman ng
puntong nais ng manunulat.

Select one:

a. dokumenstyon

b. Suportang detalye

c. konklusyon

d. tesis na pahayag

Question 4
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ang teoryang ito ay kilala rin sa katawagang Data-driven model.
Select one:

a. bottom -up
b. interactive

c. top-down

d. Walang wastong sagot

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Sa loob ng klase nag-uusaap ang magkamag-aral tungkol sa araling kanilang
babasahin.

Select one:

a. Pagkatapos magbasa

b. Bago Bumasa

c. Habang nagbabasa

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ipinakilala niya ang metakognitibong pagbasa ay tumutukoy sa kamalayan at
kasanayan sa pagkontrol sa sariling proseso ng pag-unawa.
Select one:
a. Anderson

b. Walang wastong sagot

c. Goodman

d. Flavel

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ipinaliwanag naman nina Anderson at Pearson (1999), ang Iskema ay ang pag-
iimbak ng impormasyon sa utak ng tao.

Select one:

a. Katawan

b. Wakas o Lagom

c. Panimula

Question 8
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Katangian ng epektibong ekspositori kung sa binibigyang diin ang mga
impormasyong mahalaga ta makatutulong na maunawaan ng mambabasa ang
teksto.

Select one:

a. tiyak

b. may kohirens

c. empasis

d. malinaw

Question 9
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Nagpapaliwanag at sumasagot sa tanong na Ano ito? Ano ang ibubunga nito?
Ano ang pagkakatulad nito sa iba? at ano ang kahulugan nito?

Select one:

a. Tekstong Ekspositori

b. Hindi Tekstong Ekspositori

Question 10
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question
Question text
Katangian ng tekstong ekspositori kung saan binibigyang kahulugan ang
mahahalagang terminilohiya na ginamit sa loob ng teksto.

Select one:

a. depinisyon

b. konotasyon

c. Denotasyon

Question 11
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ito ay isang uri ng akdang pampanitikan kung saan naglalaman ito ng mga
personal na karansan ng manunulat.

Select one:

a. Talaarawan

b. tula

c. sanaysay

d. Dyornal

Question 12
Correct

Mark 1.00 out of 1.00


Flag question

Question text
Karaniwan itong natatagpuan sa dulong bahagi ng tekstong ekspositori kung
saan ibinibigay ng manunulat ng kanyang kabuang pananaw sa paksang
isinulat.

Select one:

a. suportang detalye

b. konklusyon

c. Dokumentsyon

d. Datos

Question 13
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Isang teknik upang matukoy ang kaisipan ng teskto ay ang pagkilala sa
____________.

Select one:

a. pamagat

b. mensahe

c. detalye
d. paksa

Question 14
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
katawan ng tekstong argumentatibo na naglalahad ng mga impormasyong
magpapatibay at magpapaliwanag sa pahayag.

Select one:

a. dokumentasyon

b. suportang detalye

c. tesis na pahayag

d. argumento

Question 15
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Nabatid ng mananaliksik na higit ang pagkaunawa ng mga mag-aaral kung ang
pagbabasa ay nasa anyong interaktibo.

Select one:
a. Panimula

b. Katawan

c. Wakas o Lagom

Question 16
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ipinakilala ni ________ ang Top-Down theory bilang isa sa proseso ng pagbasa.

Select one:

a. Wiliam S. Gray

b. Mc Cormick

c. Smith

d. Goodman

Question 17
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Binibigyang diin ng metakognisyon ang malawak na pagkontrol sa mga proseso
sa halip na sa mga tiyak na estratehiya o gawain.
Select one:

a. Tama ang paglalarawan sa metakognitibong pagbasa

b. Mali ang paglalarawan sa metakognitibong pagbasa

Question 18
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Una itala ang pangalan sa talaan, ikalawa magpakuha ng blood pressure, at
hintaying tawagin ang inyong no.

Select one:

a. kronolohikal

b. tagaytay

c. Sekwensyal

Question 19
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ang Edukasyon ay bahagi ng Kulturang Pilipino Malaki ang gampanin nito sa
paghubog ng kaisipan at pag-uugali ng isang kabataan.

Select one:
a. Wakas o Lagom

b. Katawan

c. Panimula

Question 20
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ipinakikita sa tekni na ito na hindi sapat ang maunawaan ang kahulugan ng
binasa kundi ang maging mapanlikha at makabuo ng bagong konsepto.
Select one:

a. komprehensibo

b. Kritikal

c. Walang wastong sagot

d. kaswal

Ipinakilala ni ____________ na ang pagbasa ay isang kakayahang kumilala at


umunawa ng mga nakalimbag na simbolo ng talasalitaan ng mga batang nag-
aaral sa pagsasalita.

Select one:

a. Gray

b. Baltazar

c. Jonhson
d. Terrado

Question 2
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ang dating pangulong Carlos P. Romulo ang kauna-unahang asyano na
tumanggap ng "Pulitzer Award in Journalism" noong 1942 na karaniwang sa mga
amerikano lamang iginagawad.

Select one:

a. NARATIBO

b. IMPORMATIBO

c. EKSPOSITORI

d. PERSUWEYSIB

Question 3
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Isa sa pinakamahalagang bahagi ng utak kung saan gawain ito ang pagkilala sa
mga letra.

Select one:
a. Temporal Lobe

b. Frontal Lobe

c. Parietal Lobe

d. Occipital Lobe

Question 4
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ang Impormatibo ay naglalayong maglahad ng mga tiyak na impormasyon at
mga detalye.
Select one:

Tama

Mali

Question 5
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Nakatatakot ang magakat ng aso tuwing tag-init dahil mas mataas ang rabis ng
mga ito kung tag-init.
Select one:
Deskripsyong Teknikal

Deskripsyong Impresyunistiko

Question 6
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ang pagpapalit ng Sistema ng pamahalaan ay maari lamang makasira at
makagulo.

Select one:

a. ARGUMENTATIBO

b. EKSPOSITORI

c. PERSUWEYSIB

d. NARATIBO

Question 7
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Kadalasan itong naglalahad ng mga datos na obhektibo, at nagpapahayag ng
impormasyon tungkol sa isang paksa.
Select one:

a. Tekstong Impormatibo

b. Tekstong Naratibo

c. Tekstong Ekspositori

d. Tekstong Deskriptibo

Question 8
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ang salitang Balbal ang pinakamababang uri ng wika, karaniwang gamit ng mga
taong walang pormal na edukasyon.
Select one:

Tama

Mali

Question 9
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Lubhang Malaki ang naging pinsala dulot ng Bagyong Nina sa Probinsya ng
Mindoro.
Select one:

a. Walang wastong sagot

b. lantay

c. katamtamang antas

d. pinakamasidhi

Question 10
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Bahagi ng utak na komukontrol sa berbal na memorya ng mambabasa.

Select one:

a. Occipital Lobe

b. Parietal Lobe

c. Frontal Lobe

d. Temporal Lobe

Question 11
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question
Question text
Wikang gingamit sa mga akda upang maging masining, malikhain, matalinghaga
ang mga paglalahad o pagpapahayag.

Select one:

a. Informal

b. Formal

c. Pambansa

d. Pampanitikan

Question 12
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Anong bahagi ng utak ang nagsasagaw ng pagpoproseso na may kaugnayan sa
wika at pagbasa.

Select one:

a. Unang bahagi

b. kanang bahagi

c. ikalawang bahagi

d. kaliwang bahagi

Question 13
Correct

Mark 1.00 out of 1.00


Flag question

Question text
Noong Disyembre 26, 2016 nang manalasa ang Bagyong Nina sa probinsya ng
Bicol, daann-daang pamilya ang nawalan ng tahanan.

Select one:

a. IMPORMATIBO

b. EKSPOSITORI

c. NARATIBO

d. PERSUWEYSIB

Question 14
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ang manunulat ng tekstong impormatibo ay naglalahad ng kanyang opinion ukol
sa isang paksa.
Select one:

Tama

Mali

Question 15
Correct

Mark 1.00 out of 1.00


Flag question

Question text
Ang kolokyal na wika ay gingamit upang makigabay ang isang indibidwal sa iba.
Select one:

Mali

Tama

Question 16
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Tunay na kasiya-kasiyang panoorin ang mga batang nag-kakaroling.

Select one:

a. pinakamasidhi

b. Walang wastong sagot

c. lantay

d. katamtamang antas

Question 17
Correct

Mark 1.00 out of 1.00


Flag question

Question text
Isang paraiso ang nagtatago sa nagtataasang puno sa loob ng pinagpalang
kagubatan.
Select one:

Deskripsyong Impresyunistiko

Deskripsyong Teknikal

Question 18
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Mas mababa ang bilang ng mga naputukan noong 2016 kumpara noong 2015,
dahil umano ito sa matagumpay na kampanya sa iwas-paggamit ng paputok.

Select one:

a. NARATIBO

b. PERSUWEYSIB

c. EKSPOSITORI

d. IMPORMATIBO

Question 19
Correct

Mark 1.00 out of 1.00


Flag question

Question text
Ang Bansa sa ngayon ay humaharap sa iba't ibang pagsubok ngunt nanatili pa
rin malakas at nag-kakaisa.

Select one:

a. IMPORMATIBO

b. EKSPOSITORI

c. NARATIBO

d. PERSUWEYSIB

Question 20
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ang saliw ng paghampas ng alon sa dalampasigan ang gumising sa mahimbing
kong pagkakaidlip.
Select one:

Deskripsyong Teknikal

Deskripsyong Impresyunistiko

Question 21
Correct

Mark 1.00 out of 1.00


Flag question

Question text
Ang maligoy na paglalahad ay isang mahalagang konsepto sa pagsulat ng
tekstong impormatibo.
Select one:

Tama

Mali

Question 22
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Pambasa ang uri ng wikang sinasalita ng mga propesyunal at ng mga taong
karaniwang may mataas na pinag-aralan.
Select one:

Mali

Tama

Question 23
Correct

Mark 1.00 out of 1.00


Flag question

Question text
Medyo hilaw ang isinaing na kanin ni aling Nena.

Select one:

a. Walang wastong sagot

b. pinakamasidhi

c. lantay

d. katamtamang antas

Question 24
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ang pakikipagpalitan o barter ay buhay pa rin sa ilang mga probinsya sa bansa,
halimabawa ang ilang mangingisda sa Ilo-ilo ay ipinapalit ang huking isda sa
bigas.

Select one:

a. PERSUWEYSIB

b. IMPORMATIBO

c. NARATIBO
d. EKSPOSITORI

Question 25
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Masarap-sarap ang simoy ng hangin tuwing sasapit ang buwan ng Disyembre.

Select one:

a. pinakamasidhi

b. katamtamang antas

c. lantay

d. Walang wastong sagot

Question 26
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ang bungang araw ang karaniwang nakukuhang sakit ng mga sanggol sa tuwing
sasapit ang summer season sa bansa.
Select one:

Deskripsyong Teknikal
Deskripsyong Impresyunistiko

Question 27
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Malaki ang naitulong ng mga Foundation sa mga nasalanta nng kalamidad.

Select one:

a. katamtamang antas

b. lantay

c. Walang wastong sagot

d. pinakamasidhi

Question 28
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Magkahalo ang lungkot at saya nang ipagdiwang ng mga Bicolano ang
kapaskuhan.
Select one:

Deskripsyong Impresyunistiko
Deskripsyong Teknikal

Question 29
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Taun-taon ipinagdiriwang ng bawat pamilya ang isang masaya at masaganang
bagong taon na punong-puno ng pag-asa at pagmamahal sa bawat isa.

Select one:

a. NARATIBO

b. IMPORMATIBO

c. PERSUWEYSIB

d. EKSPOSITORI

Question 30
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ipinaliwanag ni __________ na ang pagbasa ay kasangkapan sa pagkatuto ng mga
kabatiran ukol sa iba't ibang larangan sa pamumuhay.

Select one:
a. Gray

b. Terrado

c. Jonhson

d. Baltazar

Question 31
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
"Sa aking liderato tiyak ang pag-unlad ng ating bayan, magkakaroon tayo ng
mga libreng edukasyon at makakaasa kayo sa dekalidad at maasahang
liderato".

Select one:

a. IMPORMATIBO

b. NARATIBO

c. EKSPOSITORI

d. PERSUWEYSIB

Question 32
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question
Question text
Dahil sa hamon Globalisasyon, mas pinaiigting ng Pamahalaan ang
pagpapaunlad ng Senior High shool sapagkat isa ito sa mga hakabang upang
makasabay ang Bansa sa Globalisayon.

Select one:

a. NARATIBO

b. PERSUWEYSIB

c. EKSPOSITORI

d. IMPORMATIBO

Question 33
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ikalawang bahagi ng utak na siyang nag-aanalisa ng mga salita sa pamamagitan
ng pag-uugnay ng letra sa kani-kanilang tunog.

Select one:

a. Parietal Lobe

b. Occipital Lobe

c. Frontal Lobe

d. Temporal Lobe

Question 34
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ipinanukala ng DOH ang pamimigay ng mga condom sa lahat ng High School
Student.

Select one:

a. NARATIBO

b. ARGUMENTATIBO

c. EKSPOSITORI

d. PERSUWEYSIB

Question 35
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Setyembre 21, 1972 nang idineklara ng Dating Pangulong Ferdinand Marcos ang
Martial Law.

Select one:

a. EKSPOSITORI

b. PERSUWEYSIB
c. ARGUMENTATIBO

d. NARATIBO

Question 36
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Masayang ipinagdiwang mga taga-baguio ang Panagbenga Festival.

Select one:

a. pinakamasidhi

b. Walang wastong sagot

c. katamtamang antas

d. lantay

Question 37
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
39 degree ang taas ng lagnat ng batang may Dengue.
Select one:
Deskripsyong Teknikal

Deskripsyong Impresyunistiko

Question 38
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Malawak na nga ang naging epekto ng social media sa mga kabataan, patunay
lamang nito na ang karamihan sa kanila ay dito nauubos ang oras, ang ilan pa
nga sa kanila ay mas pinipili ang manatili sa loob ng computer shop kaysa sa
loob ngn paaralan.

Select one:

a. NARATIBO

b. PERSUWEYSIB

c. EKSPOSITORI

d. ARGUMENTATIBO

Question 39
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Itinuturing na pinakamataas na antas ng wika, karaniwan itong gamit sa
pakikipagtalastasan ng mga propesyunal o ng mga nakapag-aral.

Select one:

a. Pabalbal

b. Formal

c. Teknikal

d. kolokyal

Question 40
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Isa ang pamilyang Pilipino ang itinuturing na masayang tao sa mundo.

Select one:

a. pinakamasidhi

b. Walang wastong sagot

c. katamtamang antas

d. lantay

Question 41
Correct

Mark 1.00 out of 1.00


Flag question

Question text
Lalawiganin ang tawag sa informal na wika na ginagamit ng mga taga-lalawigan.
Select one:

Mali

Tama

Question 42
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Makikita sa bawat bata ang matamis na ngiti sa tuwing sasapit ang araw ng
kapaskuhan.
Select one:

Deskripsyong Impresyunistiko

Deskripsyong Teknikal

Question 43
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question
Question text
Layunin ng ekonomiya ng bawat bansa ang mapanatiling buhay ang lipunang
kanyang kanabibilangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bagay na
tutugon sa pangangailangan ng mamamayan nito.

Select one:

a. EKSPOSITORI

b. IMPORMATIBO

c. NARATIBO

d. PERSUWEYSIB

Question 44
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Namumula ang balat,pagkakaroon ng mataas na lagnat at pagsusuka ang
nararasanasan ng taong may Dengue.
Select one:

Deskripsyong Impresyunistiko

Deskripsyong Teknikal

Question 45
Correct

Mark 1.00 out of 1.00


Flag question

Question text
Sinasabing ito ang pinaka sentro ng lahat ng organ sa katawan ng isang tao.

Select one:

a. Muscles

b. Utak

c. Puso

d. Nervous System

Question 46
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Sa loob ng Tekstong impormatibo ay nagtatalakay ng dalawa o higit pang paksa.
Select one:

Tama

Mali

Question 47
Correct

Mark 1.00 out of 1.00


Flag question

Question text
Karapatan ng bawat bata ang makapag-aral, subalit dahil sa kahirapan,
karamihan sa kanila ay napipilitang maghanapbuhay sa murang edad. Ang
gawaing gaya nito ay mas kilala sa tawag na child labor.

Select one:

a. ARGUMENTATIBO

b. PERSUWEYSIB

c. NARATIBO

d. EKSPOSITORI

Question 48
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Umaabot hanggang alert Level 5 ang sunog sa NIA road na tumupok sa daan-
daang kabahayan.
Select one:

Deskripsyong Teknikal

Deskripsyong Impresyunistiko

Question 49
Correct
Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ang Ensiklopedya ay isang uri ng aklat na nakapagbibigay ng iba't ibang
impormasyon.
Select one:

Mali

Tama

Question 50
Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text
Ang bundok Apo anng isa sa pinakamataas ng bundok sa Bansa.

Select one:

a. pinakamasidhi

b. katamtamang antas

c. Walang wastong sagot

d. lantay

You might also like