INSTRUCTioNS ON I·· .

LV

OF THE: SKS -RIFLE

Slap 1: PulIIe IKIt handle iJ 1he rear and visualy i1spect,1he chamber m make _certain

that: the' , .ft.R~ -IS u....,." ... 1rv.I After dlDl~ng" so dnrwess' the" m~ne Wlf"U.I£Ir' ~ ,. .... ,I .... llftJlljlftA

, ' , .'nn:; : IRlllUc\.L I I. I.' I , ' I j' l,tJ vii.. '" ., , " ......... 1·' lUI UftIji.' .N -vvIIUIJ rGIGCIW:

1he bolt IettirG it go cornple1elv forwdrd-

S1ep 2': leavi1g lie hammel cocted~ eogage the sa1ely IMr on ~Isafel '.

1 3: lb. 1be" eding" ptMifd tI llel veJOCci JlI5iIkr1'. ffig' 1 ~

1 J .• - -' - '] I':' I' __ . - _ ' _. 1 _ ,'.' J" - _.: - - 1 - . - . I r. , 1 ", ',' "

, ., ,,' '" I r-eceJVer 0JVef conn ' " " pill U I, " " ' , " ' • - I.,

pun the pi1 out as far as Jl(:miWe {fig. 2)E

- - -

.... .. .. ..

.. " ... - -~- .. ..

-

......

--

... .. :

-

-

-

-

- ~

Fig. 2

3;

Stf~: 4: ,Uft b. r~iWr c~ olf (11 the roo8~ ~flIg. 3).

Step ~ Re~ 'dl<e :r,ecoiI'SjriIl9 'f:r~1lifI ~e fEar of 'ij1e bott camE!f (lite ,4.1L

'FiJ '.

:5~ell' 6~ PuH' rth~ oo'~, l~ftmJ1j: ~1mI~ 'm 'ltre' rear of !tie m~ ('Ir!mL 51· IRemm"e ttl8 iBfltiJ'1B' memtllJ

,step 7,: Use a btJJrit' tip fil III ~~ 1IDIe pLmfl rum: ~~I .tm f"t, 6~_ ~fI tnfi!; ~~ ~n ,l3J ~ ~lllOO ~~. 'l1e ~armlif1g 'moo ,~f at 'b 'i'rootis, crmrn~~' verticaL

SIejI 9: 1il~, Due hMd;glJan~ ,amen~blY ,and ~~ Psto~ :".. slr~e gum, o1~ the irJ1SWn lutl&~

The ,5:eq1l8flte gNoo a~ lS sulfant 'W ffel~rsbip 'liJ:1e rille 'br c1mttg ,ami regUlar rmain~Mce. M]' '!bvUle~ ~FI1h1y 'is reu;mnFl1;en~ !8[l(,~t 'IDI [,~~ h;v a quaif!ed gUfiSl1ll1ith.

ICl-EAN~NG THE RIFLE

er

Th ... .'. 1f"!{>C' '~,..'bi;.", . - - 'Ii.~ ~"u - f - b...... I!u....... I"""""'''', ...d ...... n ,~. -- 'iii :1 .Eli ~a5Iit ~_;i;iIl lmll~ ~~ il'Ll~: '!./!I.III:IQi!i:!WI OO]j I~ ,3 iLMe 11iliIi1!1c.,.·~! IMI'!;; I~llef iCI.i~ IlIJIJilD.I.

A gas pI!fl' reamer is, mill 1000mdy ~I wtIh h rme [OOS. is ~ m: (fIl,B. aJIS~,

11:Jio..··_.."" ... UJI!lI "",1"'1, '~I~ljI'IlfI;j":,,....A ,~ 'I<N1IlI11 .;,I11li':3.1lI ,Ibn 1fI!lI~ nnrl·'!"I.....rII ,~, 11!I~<Il' lhI ....... b ''lIFoI!i~ II'iM~~I""irf.", ~~-,.!3,~ 'I"~ !U~ !J ~_!.I,I'lil~ ~~~.LI 1~'I4Jll .J'~!1111 ~!IIUJl~ U"1!t! l~ ~ IJ ilJ RJl 1I1~ ~_~ utIJtPI\ Ir.u! !W1tI, II ~.tiI~ IJ_.

lb Id~1 e.n.. ,iIilS8Jl't 'Ins: g'as i~. :~'eamef (Off- sI'--Uan '~sh~ W~I i-Ill til-' HI, ~ 01

. ~ . -..- . -_ ,~~ '," a Ill .. rJ 1-a~1 ., ~ Jlle: g. I-!Y!'''-

iI-I..,. IC;~'" l£.ml 911 TiIIJrIl"l <:t- ........... i!:'..._~ ",..,,;h':j If.;", L.,.~MI 'Ii. ...... &. ........ 1 ii'"ieift'i ...........

!II ~ Idlll£! ~I~. I ~"l l.AIi UI u ~~W~ tuJ ~1iI' UIt6 ttJh~.lU.lI ItI&ll ,~~~n lI,bUI L~

IFiU. '9

IAEJMiME THE lFIlBOEA IM:ElCHANISM

lID nlE _ "l .. '. ~NIE,

uSe a OOIIat 'tip Irnr a !i1 PURil~ !!JI strihe 'Ihe ~' m~mn mtairing IHilmrll (ltL 1 O).

!'II .. """"'"'""",Mi lme: ir'iivtc[ ~mhtLJo leifltl 100 iIlIIli§IM ~ ~ .... ,Iilb..., :~' ,_,"" w.~ urrli1!'e I ~l., .. ~ _ ..... , _ _ !" .. ~ ~n!IJlI!I~'1 I!.III!; ;'1JJWol!\ ~TIlIIlI'II.Jo

W'ith titm ~ liJ1ioch9ftism ram I)IeIj , tile: magUl!1e ran H mkten, 001 of d't€, ~totk by sirm]lJan~ plfffng down and to the mar ~fiIg, 11 ~

F" ;I no _' to'. ':IU;

. . .if.~

-"'(

- L, 111

. '.' _ .. U,N l Ii 111 E, IMYIONET

,I l

'--.:i

i

Y'/

, i

,

. /' ~ m

_,;;; Co.:

r . M ~ I,(ji ,....;r
IC\I'
< m Q lci ~ ~, I • • " t8
d W LL: :r. - ~ ¥ ,..J - .q:' ~ .q:;; .qr;
1 HJ

fl TO f!l!rmO'ilifl' tlhe u,ppe"li:!,and9~ ar-a 'w Hh ga':!l' !I;~ i,itHiler' I~ II ulP 0 Il UtE! [iD'C~ I~~I': lieJ-ea~:ed on ni e: ~ig,fti! C :$ fOIl;!' .o:f tille· reiflli ,sit:llhl' ulfll iI ~ ~ 'iN i II aUow the 'iJiPpe:J han d""i3 liard ~li'll'fI I!}as (!:~Uilld er 10 itl:e re-r1r!i/:ii""e-d, (See: fjgm:e 1 Ba.j

NOT It: III 'tlh~' IQck leve, ls ft):.lJemely ~ Ig,~ ~'. the acceS:$.!I;;I1)1 ca'sa may be u sad m (;d:tll in: ,Ill! I e.a$I>ng! :1 [it:~ lever _ t5ee tig u re '~8b_~

81 at for r~I:e,i3s1 rl 9 lh e. lock ~e'rJ1e r' I~ Gil I - -' .

'g. To remOve ~lt'iie compen5iir~Or, U$@ I'h's SiCrewdrivei' ef'!ld 01 tl'je eombi'n.a,Hcm tool to d9p 'e'SiS ~he oomlPlmSa~,o' ~t1ck wtlne iLlmi- 9 Ihe comp19f1';ator' c.j'.O;C'~WFs.e off ~nf!' barre~.

ClIE:A NlI NG

The OOI",fIi!!Cf pro~e(;h.i!ni!! lor c:IEI'i!IInl ~ '!JI'QlJf'disai!S;!S<embILedi rifle 'rOllrow:s::

1 I F! Sed ~:tte, gas POf"t rei.l mer 'I n'~o I he QliiilS :Dof1 o'f I Me '1(:5. ,tS:e.e. Hgryre 20.~ Ttl fl"l ctockwise, IHi1i~,i~ '01l,lUngls remov.ed

3. Pu-slh forw,a:rd on ~:tle acHon return spring r'eminilngl brroGk and 11ft the a'Cltiofil cOY'ei1'

I~uml 'the recei,ite!r .. (See Flrg.12) -

A,~il:irQl'I !iil:e't!J,lr'll SlPr,j"9 FIIrB 1:,21 iIil4JTI{l1 IE!lUo-~:1!:

4_ :Aemm~e '!tIe' :actiofll rr@lU.!lIn s'pri'f1'Q rer. aining !bloc I( by piU~hilngl "ol'~~afd to e Isoar 'I hE! ieceh\,er S,h1il and Im'li'l!g lip. Onee ~ Iii: l3Ictira:f1 spring re~aifllin.g bl(lC' hasbE!e-n r€.'I'eased. draw I hre ae Ho.r~ Je"tl.ln'1 S riiiiQi ass embPy. 'hj tl1 e rear Md 1I€fl10,v.~r. ~Se€: fig. '~:3.]

_-

Fi9lu r.e '13

5. P'l-ace U'u~ sa,~erl)' in 'the ··on SaJfe'''' IP~S~Ulj)iI'II illl<! dr'aw 'I"'e DOH 'Cai"I£i~f Bls.s.efl1b1y (;o!lnpi e.1 e-I y 1:0. 't, Iii! rear fIlf.ld Ctlill't on he recctl'tei'. IS e=fI Fig. 1,4 ,j

6_ REI ~Q'I.iIE!i ~he 1001 t hom' ~'ti:e hlDlt csrrl eo" !by tpivcrt i ilg the ,bifl!! t 'C~l;}c:kwi:;e 'I,(J> ~ he l'1e!3lr iU'liO: ~UFl'illiIlg an ,aEld~'HCH"i'.8111 'o/~ I um, Next. !'"'emoy~ I he i:to~~' from Hl e bo~t car~ieT.t;JlI @li'tra'cUn.g

U' IOWad 'Ihe ~ilS 'phi;I'Oi1J (S!'.!le< frg, l5,} .

7'_

o i'sasse ff'llbhZ! t'ne bQ~i' by 'U,$,i ii'I 9 '~hie 'k;~lOCk O'U~ 11"0 d on ,t he ~GmbfF1a~ i@1fI '~Oil]1 I] r ,8, pi 1'1 p~ in en ol OONie'~~: s i,zl!3'~ iF i r~1' j"'efJljQ\l'f! ~ h~ '~Ii r~n,g pi n FI~t!]ifl!in g p,i:ll!. ~Se ~ '~~g'!..u'e lI£J T h~'s w~~ I oFiJ ~OiW 'fhe hF11fi g pin !" ~ ~€ moved fmi'i!1 U'I e n[~!aif"' o,r ~ n~ bolt NiB'): I" 'lS!mQ'oI{l' ~~e 8F t r8iO'to~ r,eta,1 ner' p in, fS{a;! fig u re 1 {,' Tnis w'lll a!lrow !lhe ,e;K~ rae'!", F and IS! Ktl ,aC.tI01 s p r~n 9 !Ia bf! '~rl'!o'!led_ WhlE! fiI (II,S 8;SSE! m bnn~ ~'h,e baH nets the aHg-nmel'li ~ e r ttJc I!)Jt.r.i51C tor pi n. WlllE!n re-a 5'5emlbl~ n.g. In e 1[i.I;)'I:eh ilfli t hi<e' e:dlr a,ctoll" p'in Irn'lJst o,e m plaited! S!'.(.p;CHy' 815 l!'e:rn Q'~OO ~'@! ;a no-w Ul8' tilFJ ng 1tI'~ n ret,8.trl ing 'P j,n ! 00 l1e l'1e0!D I a:c@ct

f

~.,.".

; .', '. ~

... , . __ . ,~.

LQAOI riG THE !RIFl IE

The' AKS :5'E!JIlii hautomo'!l:t ic hig h DiOI'lVIe'r lr'j ~ Ie: is su p pJ ~ed Ii\! i i h a .30 PO un d ~O)l' m a:gatilil e adapli!::d1 ~Q Ii illiI~'~ ,t he' ti'lfi.a:gaZ:i,[l ~'5 ca~j]leitv lOI :5 uoO'lJrlid'$_ A.dd i ~ j anal mag aZ.I·I"I,e'$ 'W~i t1 30 ro und ~,,'EIiP.;ilC;1 1)1' ;;iI~oe a!l,!'a~ l',abJe as, accessones.

To load 1 tl~ ma~H~:l.~If1HS! ti old lhe magazine 1(1: j;)lt!Ie· f,!!;a_'Fi[il ~ nH 8! !!!Is'i'n,g '~h~ Q ~ hIE! r ,h,a;nd ! e care I ul I':f. ! nsert each C~u'!'fi dge ~ ntc the ,m.a'91aii,n,~ a!l]aiu"I'SI ~ li e pr,es,stJII"e 0,1' Ul e sprif'l 9 loaded rQUOI,Ii,I€ r, IIJ n lJ,li l ~s; r~t.a i'noo !by Ute mif:ta~ rim'S e r ~ihtl;!. ma~az~ F'le. I}o(l:y_ C.afe slhio.lil,ld i!;i.e 'e~:~'rcr,se-u ~ n PQ:5~ ~ i DIning e.ae~ c.a.rUa(!l@,~ 3(1rt:hat its ba5~ i:Si ~'O t.he re iiil:1:' o~ II1l'e rn atg,u1ne_ I ~ tne fi 0 ~e oi' a car! i:'i.{fg'~ 1Pi'll)trud,e:s b eyolid !'tre ~nd oM 'I he rJjI,!Ul<lZii'flI B'" i~. c((Iu,ICII Dli I er fe'f1e '~,i! til in 5e~'1 iQIl Q~' ~he 'Ffllagazifl~_

TO re.ady U:IiI;~ ri'fJe' 'Ui!' 'I-oading, I if:S ~ i fl'$U re lh ~t ~.hj~ 'sa,I'~!,:i leve,II" ts ilrw tille' ".C)~ SA FE'" postnen.

N ellt t, ho~d N h ~ ,m'e ~!11 a II1~tma,1 po'~·il iofl. wi U'i. lUi e Ibla(lfe.r 58 ~'8!~y' poi !ill'in ~ ~t '~h'B' glrou ndl_ IlJ s e 'ejth!i3J" than d to n 0 Ie t hlQ ri ne' ,a~ 1 ile fm'€l',a,rm_ lfl:l!e"l'I!, Jf1I:S.e rI ~:he flflia!'J-,a2:,1 ("ill!:!' a~!l is' Ul e r ~C~ i'lo'e r 'Pp'e;r;Jj ngl in h'OA t o~ a h8' t ri'Q'Q,e-r. g !J?i!J'i:i 0' the ~HI,e'. A sharp, rn!f:'~aUnc d~c k. I,ti!W i F1Idlii;:~H~ m h.a,E ~ he' m;;lg,SlZ 1 ne ~5 t uU Y i nS'@'('j e~ ;;lin d e 11!g,~g ed w~'i'th ~ he rn,[:Jrga>line I atch _ A II"OlUnd may be chaml)~d"i!;!dI by pJacling l~,e' ~i].f.~·I~ in thiE!' "'off sate" lP_oSJi't,ilOlIli, e:tlf;!i!wiIIilQ ~liie tl;_o-i ~ CilJe~a:i'~,I'II{j h;:llfldl<e ~1j,11 'i rea fl.!'i,1aro an dI a IIOWilng' i'l' to hif.:;'ely 'r'e~ uen ~ 0, j't 5, c'lo sed posrtion.

Oflce ii!i roilJ nd n:as, b.e 16'flI C na m'be_redi. ~,he mag'a;zj ni12 unll' ma:ir b~ ~e FrI{'I'M"Fi;!it!I a t Bin 'I I ~rnn.E'

de sj·r!!1!a lor 1'"~:ri,II't,fI 9 ~ 0' c.ajpilllcl ~ 'I, .

Wit h ~ he' rillltE!, '''!iJ N: SA FE"" iIlllidi IPoin ~ e~ ,i FiI a sate Q'ownward dl,l'1i~ctitln r.g~G\ase' ,and ren1(J'1/tt! the rnag~l'ilne. Nle')l'i' place thllil '~~ilI!pOn "'OFF' SAFE", Gri:!isp :tlhe DOn op~r'i:lNng: hand Ie a!j;lIdj m~ve i l smaru ~ to' I'he rear, ~h.l2r8',by Ii;! ~,! r.acUfl@ ,i3:i'1Id e~ec~'~ i'II{Ii arE)! Hwe HJ un d: ln I he- c Ii'! arn tJ~r. A$ i s i~:dw;;!iy$ ,g'OOd ,$.aJe1'y !pr,acli ce. '~h€:'f.I y [sua Iry ii!l!s~@-GI tn e e ham bE',r' lc iDe absoi utiB'I''I su re .d. ro una is not &~ iii IP'~:$ enl 011'1 c e I HI i 5, is. tdel~lermn inedl th~ il:litJiU i'r.I gl:t' ~I£;! Q~ lowed i n c 1'0.5 e. The'magruilflie may 'lileJ1 b.~ e,! t!'!li;! r ,k,ep,t ! !Jaded! :0 r 'I hie ,~111 r~!!I gil!!:s may W Si! I'~ ppetJ fjom 'i ~ 'i\I i Iii'! 'he Iltllu rn b oQ ~ e,i'H'!el' Itmoo _ To 'U n I o.;r~: tih~ !T!.a:!!iIal~.n!E! rm::!I"e~y pU':s.h ~ o-rwmd Q!1iI l.h~ D<1se -D'! sac 11 'f!Q:un (j L! n'~ I. i I c tears U, e r!i':~'i:1Btniftg rims.

lf1t1:!' ,AKS is P~Q ... !{~ed wiH'! a r~a! f>,i'Oh~ 'I,l'~Hi'w gradllJla'ted ,adj",stme~~,g at 1'00. 200, 3-00, ,.tlOO, ~, 1801)" 1'00 a.nd 800 1TIf!'1 eli'S,. The leUtB:~ D de s i~ 1'1I,-a,h~I~, ban I,~ Se ~ t i rlI~ wn P.(I 'r i me d.'o.e~$, no t- Jlenf1ii'~, 5-eW 1lQ( tihe·51~de.

TO':SiB ~ the F'e.af' :sig:i1f1: La'r '~he: ri!1:!fi,UdfOO g r,a;<llI!.l'a:~l:.(tn. Fi9!f:s.e I he' :sight h~:aif ,i;lnd ffH;ive the sli,d ~ unl il f he' Re..ar 5~g.ht Adl,jli'51ifl._g l13:to c~ c oj n"~d es wi th ~he ,gte,S i,red! g f,0,duahon (I n ~ t'ii~ s~g~n I lea~" r.rne n F'e!~a!s(j ! h'i} :sJqh I ~ti:aJL

F AlO NT SIG ~-n

Hm'i 2!1D nta,1 adlj Lli5tm~iIl:!, s hali Id: It\~ eOI['eclt at 'I:he ~'ime yOu pUltcha'S@ '~D1,lI1I" ,A,KS r ~f Ie .• HOio'j,l)~"'~f, I j h.H yOiIJIl" sig-t,! ~ i ng pro,c·ed'!J re ~l s.li.g'h ~ c-h.aIr.lIge' ~,piPea!l',$' net e$.$ a,[ )I', ?,l, ihori~ unt~~ .a(l~ 1J:!i;'~ff'!efll1 'tlia,y be (l{;,G I] mpii's.hedllby rnoliling tille !From Sug h'l S't ud to ~ ne f'~h I Or qeH, The :s i g h l StUd is SeC IJIlJe'i'J to' ~~ e F FCI nt Sigtll: BaSte by 'I'r~C! ~on I i'~ _ ,By ta:ppifl!g the F ron! SUQ lilt Stud wi~nll1 ~h.e ~:rl')nt ,$lgiH base', H ca~lo b~ rJ'IQVE;!O in U)oe d'irecHoilli desir1B'd. A iI1@li'I~m~tallLc l!'Il~ter~~i snoiUild: :b"e;il r ,;;]]g;]j'i n:s C ~!he. Fmn~' Sigl~. Sill [j durn rUJ tr1\p;pin g to ,a'il"C1ltd rrr'arj',j"g 'n ~ ~ i 1"1 i.sn. In m a!~itn!tJ t rJIE!' l.al~ er.:3i adi !JIstmen't, k'eep Ullig, $imphll lfld!fi' In m,i no; the 1 f on! S~@1'i I ,~t Idd $h 0 i..ddl mo'!.!,@- ! he oppo,s bI,i!;!i' 'd1 ~®c ~ i:o I'll 'fi'(.ilrJ'Ii 'I ~al you, WiSh ,t ne' !pOi 11 ~ 0 f' ibu I hSl'1 j m p a:e!' 1'Ci' mo'i,i e_ !'-to filIOn ~,a~ adiju51 m 8'!'H is a, p rCllj)B's:s o'r !rIal am.:) E!'r f'O i" I:!I s.llng t:ne m!ii!tihodl' descritled ,r8,bo~,~ .. ~S~!i!! 'I ig.1.IIl"iE' ,,'I;. ~

"iIerti'ctlil adJirs.! ill@'[H may I:l E!' tTfI ad.e: !l;I S,~1i g ~ FH:!' com!:i i l'iia1 ion 1'OD!' prepiiU''{!,g as 'sn,o.wo iil1l f~9(J'i e 5. lrI'e i!I:$;Sernt)J 'i o! ~'tr e (:'I;;I,fTIillliio.aHo n !''O!J I is. sn;Q Wlnl on IPfiigll!i: 100_ lfo rai·s..e U'i,e p~J nt 01 impact ~.li m ~he tfron t :sligh t lPos~. ,clOeik'w.i S,EL 1't1 IOWIE;!!r I rlle :PQin I it;! ~ Ii m pa.t·~, I u:m !'IIH~! ~ro!l'l i 'is i{~ r.t po.:5'1 Coo n ~E!'~'-ClQi;;i'!tW i se,

CLEANING E,'QUIP EMT S ORtI.·GE

Th{!' AK~S accessory :1<11 is sl'ol'ed wi'r.n,il'ii I'he blLdn:sIOre~ ifif ~'tlie Sh'ilI!iOl.ard AKS and is ,il1j 'fEl!IJIse' dlctes!S[:<I"Y with Ule F-oldilfl'~ ,A,KS. To li"emo, ... e, Uie ,aDeE!Ssory; k:i't 'fro ~h,e SHlfl1l[frwE'\lI1 ~ K$, depflf! ss I he' Bu I" P I a~ if! C:.j!!p WiUl ~ f1Je l!"ideo:.! r~n gler ! he alRl 0 unt n ecessarv I'D r I hill' ~ecJ!!'s~m)l case ~,o tla {!j~cf~d from tilE tmUstoc'k by '1'1(1 [EhJllpi,rilte' Spring', T c. cJean~ng rllJld ~'S $ t olf'eo ben ea~'h I he boa rrel 0" bot ~ fIltOde I S. ,£lInd ta-fl be: Ulfll'10\,red' 'tI"J IDum ng III he r.lelO'l,1'lj j 1"19 red head o IJ~ aiFlld u DW,3lfd ~mm r~ s rE11 alnsr. The' g~s oe rl r~rn er ,j s an L s h~ De'd IOiD provided ,as, a teose [illGrGeS$ory wt! h eseh _A KS

To p'P'elpa'e ~he Cieaning rOd lo'clean the' bore, UI,e laeC~l!JSO!,)" IC-aSE! rnust b~ i)' ~';ac.h,~d to I nil?- (j1,ea:nin~J 'On as !'o-Hows:

" , I SIEH'I the smill e;hdi of ! h Il!o clean IlI"Irgi JI'()d ~,hmtfcg tTl ~ he l;§Irg!~ h o''I!!::: In i til,!:,!, 21 ccessorv (;a$ f." ~t"l 1.1"I.a~ 'r'he' he.~~ .p;1 !'he cl'e!fil!lliirl1ij rod pa::.s~s ij'n~lde ~'he .fI;GCfr5'SlQry e~s'p ,and h~it~~ ~g ",in si 'Ihre ca'$re' wall. fSee F h~ 1II re 8,.)

:2'. I stfl,llr 'the ~CC11l'S50r)' cas eo e.a~ 011"1 nile' cle,[lln ~n g rod wi; h I he oPen e:no up

3. Ins1'81! ~he ~~g m brush 01"1 HTto ri~h,e:ad,~d E;!rnd of't~~e, c~e~f!j:f'lg JilM. (S@rt" IFigUfPI 6: 10' m !"fIs.t MI r~g w.,'h combsnal ion tQOU

~. ~f"serl mhe f:(lffl. ~lfIa!!OIfil ~'ool ilO't~ Ihe acea-sorry ease ratbn'i,fe, fl'ie' Jtl'e.an~ng IfOrl hf'~d.

CLEAN. NG 'ROc PFlEP;I\REDrlO, CLEAN BORE

Flg,tl Hl' 6,

liN ST ALl! J3 JAG QN CLEAN I' '_ G ROO WHH CO~~B, NATI:ON TOOL

ACCESSORY'CA,SE

C G

'Tp;:iI'IGGE1R

'T:f:J,e '~ri'991E1r mEio~a:ni;s;nTi Ihl!l~' bi!:!BJlI adi,iUl:'ilfhu;il a:!' ~he f8lcrorry 1~(iI P;frOVi:d..e :d' pilill ~ COrll:sis1re ~~ wlin, safety" [Ii.' Is ''recomme nded UII,1fl JI'IIO aU,em~l'i be m:a<ie. '~(Ii 011 a 01;1 !!I ~:h e we.lg:n I 10 I ~I!JIU (II~ Illhe tlrrr!iHle'f.

A t . .il'IlliiQ. ,E! j ole 1 U'$e '>Vimh ctea n;JlIgi ro B. Small' Hote f

c. ~~r9;e S.lo~ } l J.!Z!€ wi' tJ eernn i n n~ ion ~ 00 D. S m,rIIll S!Oq

E. Nlredch

F. Ho.e,rQr r.l@.r!l'njri~ red

G_ LOG ~e,!!"p.I' ~ I rr]

To U 58 thl} tee I. as .ill. ke y ·mO:r removln g ,. ,i 115. ~,af.iirlig or .a.(Jjll!lsU:ng. 'the tren ~ .s.J ~ lit. thE!' s·C'~ewd>l"l,..iiU [.lli~d·8 is ifllse.rh~d irno .-'1e notches ili'iJ the ac:c!2s:so y (~s.e I(UHOU!jf'i U'ie l!Jog notch ~C') .ana. btle SIilD rl fUll ell {tdI}. (See. Figu ni! '9 .~

Til) t:ls-e I he I Q.Oj as a sc rewd'lI'i't,iler ! the k ey is ~fl:s€·ned on ~ 1;11' t'he acces sor!;' !C i3J5f!' fI o~ c:h~s (H"Ll'Ougl1 the· ~of:i'l9 netcn ~cJ' !uild~ ~he 5n an 0'01 ch hi). f5ee F'i!J Life ~ (It.I

DlS,,\SSEMB ~

·'II".h.e· correct ~rotet1iJm fQT d'tisas:;~mltlly. o'f YO,!}i' IrlUe oll.ow.s:

IB.E CERTAiN r E FHflE ,liS UtNlGAIDE:D AND THIE SAFETY ,IS IN THE ".oN SA·Fe·· POS:lTION.

2. Aemoe 11ri"€.' magazine by. P LH, h i ng Iorwa rd on 'I lie m;:JI!fjaziille ~a.t{",:h 'UI'!H~e p'IlJ!lin g t ,,:lYi~g~BlZ~ He d own .a flO OU l. 00'[ l !!'I'E: recei V!!!!·l. (SiB~' ~·i g. 11.)

N:cr ENCIl...ATU'R E

In oonven t r.[l na' gll!J Jl terrn i nQiog 'I 1'1., e poslhon and n:'~e.me. ("I~ • I) r: ~u ,p~rt s i;j:f@ d'esc i bed es t' ey {lee LlIIF W iU, g~U!l hoI' l:tjl1l l.i3Jla.nd ~n normal h. Ing P~5~t~O~; ~.e" I hie- m IJzZ:~!i;:! ~'S !'orwa Idl or hof:"l't: t ha buUs;to.(ilJi; ls real'Vl(!rrd 10' ,·ear: ~he tin g'ge:r '!S. downward ot

Unde"rnera:t 1'1; I n,e.$ ighl.S- a.fift. U!P"AI8.fd :0 I' !i)!I'i top.

..

FOlDING STOCK

OAUTION

IB efm!!ll filri 119 yo ur ritle, rna . e.' sure I here! are NO CfB~T:PlUCTIO NlS, il;, tne barffll. Wlp.e. ,atW'afy. al~ g ji'.ea:5ls, hOIil1' tee h:a miOef ,and bore of I h eo Ibarra I ...

C3E ME RAt o.PERA 1'" N.O, :PROCEDURle.

'YCII!IJ ~ new MOde'l A[KS is 8i !JailS; operated. Sl:!mi-;;IIu! Ofi'lal! I; rlg~eal! !Clogl rilta, Wi't11 carHidg-es ilill I.h,~ rJ:"a9~~,ine a~d ~n h€l chamoor ~nd UH~ saf@'tiy ~1'1 Ihe' "OFF' SAFE." or "F-fRE.·' posi.iO!A, the ['ine' win Ulfl!!! a s[ngl!l![ ~Ql"lfild. wilill each .successiv.e pul] 01 !h$ tdQ'ger .bml.~llhe ma:gal:in-e ,arnd ehalmhlilir ar'~ ernptlf_

O:PIE·Ri.lT~ON OF "'flliE SAFErY

The sa rely hi!!~e,f ts to i;al~ on -H'liB' ri 9 h I side o'F lFl,E!' racel Ii@iI' . ~See i ig.1J1e 2.~ T 01 place 'Ihe (HI€' "en s.:; r te" ImOV,e [title ~ever tJpwaf"d unh·1 ii.t'U! h!!'Ileil' a!D!i.I.r1$ belf'iind1 ~lhe rboM QtJ~f~hfl~ n,~Hr'l{lI~ ~$ee ~'igu ~'e ,2~ a nd I h.e .1t;!Uer Ii S" is v~s aibl:e Of: lo'w 1I'1I.f!' sa "El'1 y. ·I,e'l'et·,. To ptac€' Ilhe·.ri,~·~e ""oU saf!!" mflill'iE! I.he hil!'i/er' dloil'il,i1w;;;!ll'di un hi ~ Il'juj;! ~e\i'er ~5 in c Qrr~clt ~Hg nmefhll ifll edlh<e'~ "C'" "H "F" p;o,sirlion.

CAUTT.l.ON: "Ttlie "SA FrET'(""' shpl;J 10 bel he.p'~: in iiU, ··ON :UFE'! pO$i1 iQfIJ at [P:!'~ ·t~1 me~$. 1!l)l·ce-iPt wileen ac~uiilIU¥'liil'tlllg I." e ,j!r~e,

YO U AR~ RIES'PO NS ~lellE FO R RR EcAR'MlS 'SA FETY'

PI\eaSJE!' Ile~ IJ s r-em~,,'O you Hila ~, as a ~'!J n own El'f'. YOll accept a s;e~ iljI:f te s,poonsrn I i I i[[l's, tal! 'I'tI e mos[~ demand'i,ng i1'Ia~ur 113[. Ho'lj,1' seriiJlr.:rsl~ you call'iI"!f ov.1 tlhesg' 'esP-Qnsibi~,1 ~e~, cain !be ~l"ie (m !~'refl:C:{J bet lfileeJi Ilpfe ,and de~!' - _ M i s.1:aikil's mad e \iiI,1 h g'tlllS a e "'f1!;m1 and' can not be oaidl ~',o r WI ~ h money 0' rregre I, PL E.A SE A E -'0 A,:N:D U ND E ns T.tJ. ~D H-I E IP'R'OpfER H AN DUNG A . II) INSTIiLJCTH)N PROCEDURES :OU11Lr;,u:D Hi;I HIS BOQKlE I ,BlEFORE IUSING YQUR 'NlEW r=IREAR~,

''II''hef4! j.$ f~O 'S::'::C:1IJ5'B, IOf carll' I ess cur abJL.i!li i"'e ha nld! i ng 01 ;<!Iny nl'e,a rfITI_ A I ,a I ~ n ime.s ".af~dll@ ltum!,5 1''eall'i''fI w~U'i irl~·el(l5-e respect 'or 1~5 force and powe"'_

PI~ai:;e raad a ndllPrac I[k P.' the {·(I;Ho1N-l flgl cau I Eon 5;

L ALWAVS iKlEE~ THIE MUIZU:~ OF YOIUR R~FlE rPOlf'..lT~D ~N IJ. 5;i!.,I~·E mRECnON e . ton Hmug '{ou are [:[9'1"1 ain I f.ll!!! ~i'r[l·e is I.,InIQ;tid:edi_ INI!1!'uJ'r P(;l'r'Iif you r ,me ai. ;'! ny t h i ng

YO' (f,(;J ~o!, if!ltend to sneet, E!He·{!'~tmm~ly a!rer an·d aware· o i;iJli [l1t'rSQ 5. and prope·rlv 'W i I n I n In~ t(lJ n~ e. of '~lI}r arnrn ulI'1Iitio'n-

2. ViJrH F. N E V'ER YOU IPICI-\ u P. '(OU'R RI F"L E·, AL,W'A 'f( S OiP EN ll<t E. ACTION A~ o VI SUAl" ~'i c.h'~Ck ILhI!! c1l<llm't):er. receiver ,;md mag.l!ll'ilrll!:!l 1'0 be! cena i n .~ h{i'!j dtll Inci.')~ conta i'19 IlIifl'';' !a mmunH jol"l.

a "INA RN rN,G· NEVER T-RiUST YOU~ AI ~l.E·S ~ E:CH A N I'CA.l "SA F ElY'! DEV~C.E_ if -e wo{rtli. "sa[fety" d~seritH~$ (:I 'l}Uil'I'S u~gg:eil" b1~(;k !T1'IllChanl·sm. sea' .b~lt:!ck mechanism. mQmmer bloc~ me:c:,a.~ism or flr~n9 p·irt b[locik mecl"lEII'li~:sm, 'These !Tl·ec· 'HIJ~(;al O:ev.~ce'5 i31r' d'esig ne;ij "101 p,I.I;1C<1!1! jf.OIlJ r 'gun in a SAf E . sta i LIS. Nil) !lJ U'Hai"rte.e C.aJ1i'l b I!!' 'ade I n a.! ne g L~Ji'!j ·wUlIi'iC1 • I'r@ ~1jIiE'1ilI I'r U; e: ".::aah::'i y" .i s :i n Ur~ "'l:I;n :5 a~ e" POSI'Ho n.

Uke· any ec:ih:emical devtce a s:Jfely C:J:1"i Sii)me.· hT'IB:S 'ail; Ii-cat! [be jaJITt8'O 0 nadi'i"erl· elf1thl m~n i p l:I11.a;led i n~o an 1..1111 !$ a f,e IQom:HI h}l!'I_ Me char"! i call .,. s.arh!i!'! ie!Zl," Flr']c~ el if ai"d sa I[~ !QIU n h,a ndlling ;an'n are il'IO ·e:KClLise for pOij!fl~ing Bl ri n,e"s Fn!Jllzzh:l' in; an uO;sla:fe dirnl!l!l!;t Ion

W· Us ~'I Is ,:lII ,~ood Ide~ 10 ··tesl'" yuur rill'ii:fa, rn'E:\ll:h:alnfca'l "s3~e'Y'" periOd'rc.3Hy Ifm PWOPiB'-F h!l!IFllilJtl0R N E:'IJ lEA. I·est II 'Wn I'~!!! YON.~r· Ifl ne I 5 ~o8ld ad! e r p.oint~d [I I'll .F.I i'l! IjJI n:sa h~' db·ecl~on.

Safe gun' I"landli:og doc s not s aQ p 'iN 1.1 h "fo II r g un's me GI'H:U~ leal •• ~ ~h:!!ty.'" d e v i ce, i I s:tairis l'l'1erE:', Alw~y.5 h·ea! '~1h~5 rHle w'i'!'h i'he' ri!!:I'H)'i;!oel dh:.ae· a ~03ded. ~adly-I:o--nll'e firearm,

4_ AL'WAYS. UN'LnAO Y'OUR FlVfllJE WE-IE.N NQ-T ~N USE ¥OIUl~ r.e:~IJDIlSibiliU.g.s do no~ i8'r'ld when y~<u r I'U~~ ls Jj,I i"'I.a.t'~em"l(\le.d, S~·o.l'"e yO!i..!'F r:i file and arnmu iJlnft i'ern :s;ep'aJrj]te~y " ib!EP/CInd 11':'!:e rsaeh o{ eihi1dJl'tlo_ lake' ;i!lli siilJfe goords til] II1SllJlfe your gun dces not ecome· avaj!la!bh:~' to untralned, ine'!ll;pcrfencod Of iclnwe!cf:Imeii'll ,l'!Iitlnds_

5. 1I3,B\f,ARE OF BA.RREl o BSmUCTIONS, f'o.r 11i:J8 $,a.e~y. IO~ eo •. Irl f(ll"n rifle' ~I1Jj )f1Qur:selt IBI1;! tOIi',e '!I'OiU load Vb iJlI' 'i'! I·e:" open ·tltle action, BiE SURE • Q LIIV E .ROU' I;J ~S IN 'f 'IE ClHtI;,MElIHiI OR MAGA.2'~tr.lE _. 'l,h~Jllllli!lnce UIiHm!!Jh the tiarre] to be sure il~ .15 crear ol any Qbs·1 n.!lc'hQIi1. Be cerelu I thO-IN :;,1OU c.atry your rI~ le. 'Do r! 0 t !1~h~1I'm't ~he mUl:zlc 'to (hP ~I'UIJI fiI1'IJ.U;t ,Sill 1)·1it ,Q r 'wa I~~L Do· nom ~ hrusr !Joor tJ..af{l9' I h fC'lIIr] h a ~ h ic'ke·t JU, the pos,s.j· bJili ~ r IOf ~alll1!l'!riing a twigl i nro 'I:fhie bwe, An - rn41jfl,ite va rte~,y ·00 obj eets ffi'a~ IftaCliverlcnt I:.' I o{lg e In iii barre I. Ie ~ aJki!'S o.~ I ~ a $·111 a-II obs true tlon to dlB!r:'Ige.ro.tJ!;~ II~ ~rll;:: r..~a.M' pressures.

Be ro~e· tltl~ fi F!s'~ I ~ ri ng olr yOuI' ~'in~, c ~e(!lf! ! he bo~e ~'ilh a clearu n~1 100 an d patch, Wi,pi3' away ,(:Illy ElJF1li-r at comP'OUlfids mn UHl! ,ac~rtm-Ghi3imter areas.

6. [DO NOT S' AP in",E HAMM'ER 0 ' A.N EMPTY CHAMBE'R - THE CHIA,'.· SEA MA.Y NOI BE iEiPMiIP1'''I(, Treat if! lie f)' '9!JJ'I "" i.1 lilt '~ihe respec m due a l'clalle(J 9'u.n - re.\o'e:n m.hou9~ you ;(H1:::'ccFCain the ~Ii.!,", ~s I;jnJoad'~II:L

7, WHENEVE.R YOU HAND 'IfOlliiA RIFLE ro ANOTHIE,R PEIli'SON A.lWAYS OPEN THE ACTIO' . Wh~i1!!!'IlE!!1 Y@iLI' ace !illpl a ~ u n I rom a 111;;l'~ 1i1-e:F person, Op'~i'I ~ ti:e scrlon u j L ssn" ~rr~",d!ll open. and Illspect U1E' chamber a.nd mayazrne to be'su e all h~'l:'! ~oynllS are c h~,ai'eG

B, BE SUA,E_ OF "'OuR 'r A AGEl, !Bfi 31,i110 Il1!Q .pe;rs.ons. I,~ restoes, b1.,lIIkiilngs; or other oniec rs a t't: b:e,llijlfljd m 1'I,e:af 't IJ UII' .a.rg~f'~ _ ~'Il a _ SO~I!J hl!ly !:),u re 0'1' I ar,g eol P;;g1 ~ i C l.J!~arl t:.h..l r ~Il Q maw ~igJtu pe:r! ods_

9, BE SURE OF '!fOUR BACKSTQ,P .. row lhe Irmg_@ o.~ ),oyr atfUf~""mUo and b~ .cena,in 1.Me(rE! .p:s. 11I(!1 chance or CI.ii:l1 11 a:ge' or .a.Gc:idi~n~. Ne'i'!e'r snoot at Wi!rt€r. 0.1' IH):fd obj!B'C15.

H). A IL WAYS U N ~OAO A.' Y GUN"S CHAMBER AN D MAG All, E BE FORE CAOSS6!NG ~ENCE. CllJMEHN(i A TA,EIE. J·U 'PING A DiTCH Of 1l1I,~go~'i,a.ling ot· er obstaetes ... frlt(!!· le.ana IOBoed gufl. ;ti1}ain:st a ~:alf!lce-. 'lil'e.e" car, or simi I ill!' otioj,eet

~ 1. FOR EYIe. A.NO EA.R P,AOTECTION we recommend tna~ yOIU ,alway.s we~11' s..Ila'OHn.g gta SIS I!!'~ 4itnltl he.ari rI 9 P'P'O ~e'ct j.(;! n wh ert 8h;Q~11IrnQ

12_ ~MMUNnION - YC'IJ[ rifle musll!Je used oflill~' w~m ear~ndge!Zl, 0' ~h:e C(lII'!I''Ii:!'Ci c:[IHbell" as in sen lJIedi 0111 the :s;ide 01 tllle' ba rrel >0 r recrel !JElL

'1 J.. IF 'rI10'UR 'R I FtiE F A.~ rs TO F~!A'E DUtE TO Ii. tJ5Al.fl.ll N.CfiON OF E.I HER 1Ft! fLE OR A.MMIJNIHONi @e-p the mI,.lU'h! pointed In ,~ $~Ie direction ,an(l tJ.ol.d 'this poSit~ofl IOl a ,m i fllim.um <0 ~ 30 s,econds,. Coa r'e'( U Illy op ~A. 1.1l e a(;:1 tOni ~nd remo,r;'@ m the can.i'id.ge. ~ I I he ,prim!l31 ~ $. i nde nt€!'a I U .Sholl ~d ib.1f! dilspIJ:se d 01 in ,a Will,' 'ttlat o;::a Ili c::aUiSiI!!' nil] lilIaflflll. U ! he fH ~l!iflieJ is fIIot ill dre!"! ~,ed" yeu.H· I i Be s.l'iIou.'id nIl' e:w;~,m i111'1.ed b!r a q lJIairif i.e-en g·lJlI1,s.m i t h aria ~ he· G8t11Si:!!' ·01 'tihe 1:tI!ili1 f uf1.c.~iQfII :elJlolJ~d .be. 'cm~l!llC; ~OO !O-eh)!1'1ll: I uh.ue WiSe.

14_ .s Ij PEiRV1 S;'E AN [} EOUCA _ E. SUesi9, tJil'e,;]·F.JlI18· Sa.I'ety. 10 8111 i!I1 m-mO-e-r.5 0'1 yom fa m~'I" l8'sp,e:dallv '~iO alftl i,ldref! ml:1 rt-jJlfll·:sh~o'ter.51. Don't be ,t I m I'll 'I'!i't~€!,!IiI it. com 8:8. '~IQ ,gIUJ':I s;3i'ety" 1,Ii 'J;',OUI oillselfVf! om,£!' Ii hooten, vio~a'tJj'i~ SilI.le':t Pfec.BIIJI HD'l'tS, l.l!Ollite.ly sugg!!1:5.t safe' Ihaftlj'l.ilfll~ pi actice5.

Z. l)I\s.in!;l 'a"~EI' efrl!lan.inrg IJ!:OO 'Wi~h IOJ!!) and pah::h iI!lfl61L1 glh snu g 'Pill iiil' I~Qi'·re', i·l'11~s·ert lI"od and!

IlliIifdC" 10 berll',el from '.tle muzzte !8'rrtd_ Al1a .. _. ~:tte. ,acce.s:s;ery lcas@ ~" to cov~rr tilt· mOzlltf,e :a ndi 8'1 i!;lltfl t1hil1 cl.e~1!!I i Ii'Ig '~oo' .oJ. the !:lore" Tltni!!! ,;(!I(;oes!So,y ea C!l ldIi'li ~le!p !pre,,€! nt the cle!!mirn~l rodl ~mm ~lirti I"iki ngl '~li!te c. "OlIN !frIIJ ttl e· ,m !lime Damage. 10.' rhl~. ,area, ca n ad;Yersely' .8IUec~ lh e ,:;!tccu:iI'ac.y Itlol' 1 he! r~ [lie·"

3. ffl,spec.t H!IiI~' cl'lamooll" ;:!I,ni!:ll [bloll'e far p6'i\rder I (iillllunO. . .norrni[l~ .aJIlII'LO Uflt IIjJf [po"Wd'E! r

\E!'siirl'l:.Je- ean b, ~j(pe;Gtedi ~!IldH;s nQ·! s:er'Jo'Us. It can tIIsu-amiV be rema~&d m.y. i'€pe6Hng S·f'~P. IN IJI mb!!il' 1, !1sh'j;~' .a !~H}tch sa ~ ~Ilr.all eel! WllUi Iln rI:;li·:g,Ol !o'ent. I f cr wtJen' 'faun ng :!jll1io!!J.!i:! becom€! h;S:alVY. H can bE r,emO'",ed wijth ~he·lb(ue·lbrushi" Dip Uu!: b-ru:$'t\ ',n ni"il"Qc·:st)ll'l;en~' ,ands cliu:b I he' ch i:'IimWI" an d bo ne un iii I h e h:luli,ng Is, r-I!'iIT!IOio'ed .. TG r;ir.eiJ.eit.il'~ bris~~rEl's; h'ol'fl, b'realdlng' 011_ t!he brush ~li'Ia'l.lld !be pu:sliileo comp~e'lel'f. ~hrough HliB bor.e ibe:' ere bQ6ng ·Wilhd~;wli1l.

III er fioUJUi"II" ha:s been f@'m~y.ed!. ~,he b.ore shOU1~d' be ·iIPW dry 30 d: I n<en 3 S!'i ghUy oii'l'ed1 patch If-U n i hill"tl)ug h U' 'IOf pJi!iSil!'N3,'IlO1'll,

,5_ The· !liilS! CVHl1dlBil", [bolt, bon 'caf'rl er wm!l g:a s .~ I stOilil, 8e~IQn SiP~EI'l g an tI i2i!cl'~(lIO ·c 0 V:i!!I if' sho!lJll'Jj be wip:ed oU wH'h a c ear.'! Cfe.,uii .. Any {IIrie(l 0-1 011' r,oulijngJ in U'lI"ese areas silhould be. IfemOll,l'ed_ F'ti::illow 'tlhis eleafiQ!1g bV .aplPl'!f [il'ig a ~ery ~ igh~ nlm 0" 'oil on lDojJj~·~. bo,11 !t3flr:i'er ,and 3.c;ltijon $1)i1'ifti;l., TIfI'e gas pt,:don aifid! gas, c.yUnde·f' S~[!iuld b'E!! M'r',ee o.f.an I ra;c:es ,of oil. DCI n glt pCl'ur l!ar'yJe QllJIalF'IliHcSi 'O'f on l.fiiI'IO l'he 'r'~ce,r!oie ~.

fk WIR alii !l!j'!(IPosedl me Ua.1 5.'!Jr~,IH,C;es w~t:h. ;In oliretl €!~o~h. making :s:m'I!;!' to w; PC! !!;Ill!! n cfQan 'lOf all 'II ~g.er' Mafik'S, whe Fe- moist. ure ..villi alCCU'lil'MlJ l'aJl e. Ordijfkary good j udg'effle.nt wnl. of COIlJlll'SeI', ifid~c.~. e lI''l.tlll ~~e' JiliIE ~,a,~ o'P;' U'IIJ! !it~ii1 s~ Quid rec:e i we ill ligh~' I'nm of oH IEIny iim~ III!i'e glJiil!i 1"1 i!!i5. been e;w: pc SE!ldi 1:10 aG'!Jelfse Wt9'aI'Hl'-f' 0 n.a,rlf:J1 ing •

fliglloire 21

l0. disassemlJll'iB', th~ [iI'Iaguine 'for cllean i'l!lgJ. rusc 11I118'kl!ll(!lck- oul rOO 10" U'!ie! 'OOfl'iIbina!! i'IJ n 'fooL ~. r&S$i .'"_ Imagarlr.!,e tol!ll"tiil!lg bO"':oml l<e~~Jirle.r ,art'; S.~ide. t· I!! milgiil!l"i'lfTIe Ixf~!i]m Ip'lale ~lro.M l.h.iH!·ma;g2il'l h!l}'II.i'!;~l'IIg_

(CBlliI C ~cm~ W'eillir s.iiith~~'''f Igl.as,s.es -whfl!!'ll d i.s.as.:sqmlb I [lll"l.g I h e lTla.ga i;ine j

. .

' .

-

FllglIJfe ~

. ...

-,

To !1:S:Sf:llT1b~e, ~f15h~ln the h'ilo rDl!!i:i1d head - :fj;CfeW5 through the IilIQles 10 ~ he' first b-r,aekl!!lt. ~ ntQ '~e. 'two holes withoLl t b!l.ll S h'i nlj;l,5. and ~mgihl 80_ lh€fll PI lac,e 'WlO' ill Cig,azl [lBS iii'll IPositiQfl, and 'snap &riTle lOp, r~lal {II-e~ btiicike'E into pnac{1 ,~l'iiId sa (l;1!;!-rl£! wi 11."1 llfllc tltnJlmb ,scn~'Ws..

:2: - 30, rd. Il!'!aga.;zine~ l:l.s.s~mbl'e-d wlltri MAG-PAC Oil'! ~ he Ah{S foSdi!l)g S ~ock Mode.1.

"

"

_-

-

Figuf,e:26 KJilIi.ie lb.8'yO-li'Ielll~k:re<d h'il ~;l)~ltlo"

'J(J.I remcv.e bay,one." d'e.pre$S 'li!1e loc)C re.leaQ tU)~~o.i"I $lid fI'llid.a 'Itie b"avonet forward ,~f1Id

cdm 'l'ltiI_-, AKS.

l.Dck 1IJ',l!'le3,!li1!' t!lll.illrh~IIiI'II

ReillssemlbJy is jUlst the reverse 01 steps 'Ot disassembly .. The eOmDensator ls replaced by turniflg .1 on 1 he mluzz~e counter-clOckwise and Is re1a~lned bl)" 1he compensator kOckr The epper handguard wi1 h gl3S cylinder is rep-raced .and .OC=kedL Ne¥ t, assemble 1he' bo~t by replac tlngl the e~ tractor, extractor sprtngl and el.1 ractor re1ainer- pin. Now. place the r:ifing pin ~n10 the bo~l and re1ain it w_'t~ the' lJ ring pin retainling 11i1e pin .. Nextll lepltace the bel' i1n10 1he bolt carrie, asse!mbly, The b'ol1 carrier with gas -piS1onl is nex1 inserled in10 tflle rear 01 the gas cr11inlder .. A,fter in sertion ~ the boll carrier w~1 h bolt~ is depressed tln10 1 he receirver' rails and smar1lly pushed 10rwarrd by the bon operaf ng handle. The ac1 ion re1 urn spri rig ils nowi • nserted inlol the lear of tne bolt carrier and] srecurel~ locked i~la ttlel rear of I he receiver, Tile acuon cover is; replaced next, Title action eo vie I' mus1 ti1 pfoperLy in I he' groo~e bellow the rear s.ghl and be he~d in posi I ion by the acl ion relurn spring f'-e'llailling b~oc:k.

o

-

~I\

~

"1

(llil' ..

'"

I

-

o

tt'J.

REASSEMBLY

L, ~ ..

, 'I 'Ii

L

Fl.,

-

U\

}

J

oil

-

""1 Vil

-

o

~

..... '

..

--------------~---~--

..

1..11

~ ~,

...

141 o III

\ 'I

-1: ./

._ '"

- ... ,

-.'

\

-~------------- -- - ---

~,

'_

»

.'

~

."

1

..

..

~ - Jl

-.

" - ~ ~

.&I

II!I) .,.1

UIl

(

... I

-

.', ~. _ _ _ _ ~ 1

,.. p-

524 _ . .. .. . .. ~, _ ... .. .. . . .. .. . .. '" -e - - ~, • - - • - - • ., .. • .. .. • •. .. • III • rill' • _ ... r' .. .. • ., -e ., .. • .. F I r~nlg ;. 'In

52'S IC~J·ling' Pin Rata' in rn·g Pin

:' :" • _ .. • ., .. • .. .., I •. _ .. • ., ~I .!; • • .. • .. - • .. - • .' - • - ~ • ., - • - .. • - - • - - r II I j ..:.. I'.,. ,I ~ . " . . . I .::

50 11 A, Buttstock St.a nda rd

.. "... _ _ _ • .1 IIIfl • ~ .. 11'1 •• • • 11 II! III II! .. IIIIi • .. -11 • .1 -r. _ 11'1 -I. • _ III .... • _ _ • 11'1 _ • .. .1 • .1.. .. . _ .. J rJ . J : • •

8ft pi f;- ~S1d MI d UI

I' . 1 - .- 1 ll. . ~ . l. ., ~ "'. . I' - I' I".: ~,

50 11 8 . II oj! • • .. • • _ • ., _ .' ., • ., _ • ., • _ ., • _ _ • ., ., • r' ., .. - ., ., • .. ., • - ., - ,U I, I ale ',. ',.. J ,0 ' ,e j

501: C _....."..,..... .. ,..,.. - . - , . - .. . - . . - . . r' - • • Butt Plate' S ClfeWSi 'S td r Modle~1

50'1 0' 'I B·I u '1.t p. ~ ate Ca P:I [S rd. Modell

- jl I. ..... Ii _ Ii II! • _ • II- ... II- .! • • ... • 11'1 • _. _ • _ •• • •• _ • 11'1 .! .. • r .. 1 • •• "'1'1 II!. j U J. .•

B P'I C S II J S .d ~

.. , I j. I.. :';. 1 '1,' " ' , Ii 'I ~" I' Ii

5011 E ... ,.. . III ~ • ., -0 • ~ • • .. • .. • ~ ., • ., _ • .. _ • .. • • ~ , • .. III • • ., .. , utI I ale ap . pi j~lgl ' . t ' .. I

50' 1 I: B' ut t P·II·ali ..... S· • prinq [O'iller R ernova i ~

.. "r . .- _ Ii ... .. .. • .. • .. .1 • •• Ii .. -11 Ii .. -Il • -.J -+; • •• II! ... -.J • • •• • • - I • I tj~...... .... . r- .' . j

50,' I '11 G- B: ,u ntsto ck S~iJnlg, Swive~ ~ S;td - Mode~ ~

'.. 1 _ Ir. r. _ _ --IIi .. ' _ Ii • ..J • ..1 II! ... _ • _ II • •• .. • _ • II"' -Ill Ii • •• .. . u IL. ',' . -. ....._ . ,

50 11 HI _ . . ~, . . .. . . _ . .. . . _ . . . . _ . . ., _ . ~, . _ _ . . B u ttsrock S ij~~g Swivel Screw (S ~dl. tl

5flll J .. _ .. , _ , . r ., • r •• ~, •••• _ .... II • _ •• - •• B LJ ttstock Tanq Screw ~ Sltd - Modle~J

502A _". _ , . ~ - - r .. , • _ .• • _ " • Hcceiver &. Triyger Gluar[j Cornpt. (Fold~f~gJ

5012B . ~, .. , , . r " • F __ •• ~, •• _ .... _ Rece~\ter & -r riglgler Guard CO~llr}L [Sldl.]

W2 C .... _ ., .. ~, .. , ., . ~ . _ .. _ ... , .. ~, .. ~, .. - . - . - .. r ., •• , ~, lOlc~ le\ter r. Gas Cy~IEn d er

E:~'~ r~ 0" . . .. , . . . _ _ . .. _ " . _ . . . ., , . _ _. _ . r " • • ~, • .. _ • • _ G i1 S. C u nne' c t, t r

:;JU£.. '.' II!...... _ p. • ... • ... .. • ... , ..

526 _ .. ~ . . III ~, • ., .. • • ~I • • • III • • III .oJ • .. '" • .' ... • - - ... , • - - • - - • - ... • ., - ., - - r ., .. • .. • .. .oJ • E xtr actor

5"1,' ·7 .., III _ • _ " • "" _ ., • _ ., _ .. _ •• , , ., _ ., Extractor Spring'

L· .. IIIIl .... I'l-.JI!.II'!............ . J ",

52B _ . _ I' ~ ' ~ • III ., ••• ' ~ ••• - • - ~ •• , , •• , -. • , EKtr-ac:tor R etainer Pill

529 _ . . .. III I .' ~ .. .. II .. • ... , • • III .. • _ _ • _ .. • _ ... • .1 .. • III • .. • - ., • .. .. • III .. • Front G~ Iliide Retalj nelr

!:"'lfl A' ",c~;oln R' 1f!IIj"IIJIJn SI.' p,'riing

~ Ii ... ' '1! • • IIIIIi • .. IIIIi _ • .1 _ • • •• 1 -Ii • .l -Ii • • II! • _ Ii • IIIIl - .... 1 • .1 •. • •.• 1 • - - - - -. •• . ~ •• J _. j ..J.-~' j j • _. j ••

531 ., . ., _ _ . .. ... . . .oJ .. • •• ~, • • ., .. • • .. • • - • • - • - ., • ., .. : - Front ActtOlrl Ret u rrl Spring G I Ii rile

E:~12' A'" ,1-1 ~O' In] Ri ,~-Il J rn S~f~nl'g' r.; I Ii d· P.

:;:JJ , _ .oJ • .. III • • _ • • ., .. • • ., • • ., - • - ~, • • - • .. ~, • ., • • .. • • .. • ... , • ' '1IIi .... ~.,. { .. I, ,II! ~ J • ..11 II L- _. -' -' ..,-

53,:3, T ri-g g' er

•.•• 1-t:l···· .. 1·.·_1!..:J····· .. • ..... · .... · .. 1I'l······· .. · .. 11. j -, ~

j'_ ...... l ... .:l··l •• _ •••••••••••• - .. _ ......

5341 , . T r~al~~r IJ in

, .. 1i ... J .... IIIIi ••••• _ •• IIIfl .... _Ii ... IJ .... J ••• -u ... I'iI! ..... LlIi.1i . - ..

j .J _ • _ ... • • IIIfl • • III -.J II! - • • ~ 1:,,'.

535 Sear

' ....... , •• ' _ ... Ii ••• I'l. -II Ii .' .. Ii ..... 1 .... .:] -I •••••• _ .... - • II- • .- - .:)1, j

' ..... 1 • t· ~ ..... III] ..... III! • - ..... .- - • .. ....

1::'161" a...J '

S~laf' SiP' 'tJ"1ng

II! • .. • • .. _ Ii III .. l • • If] -IJ • ... """ Ii ... •• .... • • -- .. IIIIJ • • II'! • .1 II'! • .- I] • •• -Ii • • • • _ r. _ .- -EI II! - .. 1 • .1 Ii '.' I'_-I j • . j ~-

S3B' . , 1:-1.13 mrnlef SIl'1.r~ng

. I 1 I: • KI • • .J -IJ • ~ _ • •• • .. .1 -Ii • • II! - "'II • • .. J II! ... J II! • -.J II • .. Ii . ~ ..... t .. , .

- 1 _ J P. .

~OI''''2: E~ - .. , . . - ., . . - . . ., . .. - , . r ~, • • .. ~, • • 8arlre~

-,;J . '. • -11" .1 Ii r. .. ..I •• IIIIIl ••••••••• ' II'! • III I! ••• -11. - .

5011l""":, F ., .. _ .. fron t Si 111 h ~ R Ctlr'T'lp:

I r.~ Ii 1Ii ..:1 ..I Ii r. _ - - r. - ~ J

£1 •• I.l •• l.Ir.""'Il.-_·_·r.

5V2G . ., . . r ~, • _ " • _ , .. _, • .. _ _ ., • ., _ • _ • • _ II • • _ ~, • r' .. • • ., • • ... , • r • • B u l,tslock ~ Fold ~~lgl

5Cr3 ., . .. .. . .. ~, . _ ~ . _ . . ~ . _ _ . ., . .. .. . - -. . r' .. , • •• - - • r _ • • F _ • .. ., • •• .. • - " • • ., A,ctiJon Co"Y"ef

1:1_111. . ~I'.' _ • .. • _ • • _ .. • _ • r' _ " • .' II • • ., • • _ _ • _ _ • • .., • • ~, • • _ ~, • • - ., • • ., ·.:t IP

~~""'I'! •• Ii.". II'! .

53'9" LJ ~ m'mlCif Pi 1n';

.... J ... II'! _ • .! III ... • II1II1 -I] • • IIII(J • • III ... • _ _ • ... II'! • • .! • ... III • • -Ii • • -Ii • ... -I! • • ...fi • ... "'II • ... .1 • - "'I. • •• • r'IIIjJ . j j ~ ~ J •

540 .. oU • • ., .. • _ ., _ • ., _ ~ ... , .. • - .. • • .1 • • ., • • - - r _ • _ ., • - ., -0 •• , • ., ., • .. ., ~ .. III Mlag'(lJzi n e latch

M ., t hS' .,

" ,I ,.]: ,','I ',: J I: " .': f"lln,

54' . . .. _ . _ . . r' _ " • • _ • • • - ~ • - " • • .. • • .. • .1 ... • - - • - - • .. • - - ... a ga.ll ne ;] fc p g

5412 " - ,M 81t:"1t].line La ~f:h Pin

••• , •••••• JJti.II1.I •• I •• I_Ii .. · .. Ii l-l!. -~

1 ..... _ ... I11I! ... !III ••• I_. . ----.....

50' 5: , . - ., . r G ri p,] Screw VJ ashier

I ... ,...a:._ ••. _ •••• l.lll •• l"'lIIi---II .... -ElIi ... 1IIIIl . .

- .· •• II'!II'!.IIl"'l'! •• ·-Il ... III.l···· .."

543 . . . ~ - . ~ . . ., -0 • .. ~, • ~ " • ., • • .. • • ., ... • III - - ., • - Sl3fetul Leve,-

.... -EI ..... -Il_ •• I .. J ••• I- ....... Ii .. -.JIi 1r

544 . _ . . ., .. ... . .. ~ ... . .' - - . - - ~ .. . .. . .. - · ... , · .' ~ . - - . .. .. HamlmeF .& T rtgger Pinl R:e':a~ner

545 r' III .. • .' III • • _ • _ _ • • ••• , • • .. .. • •. .. • III - • - - • - ... • r .. • ., ... ~AJag a~nel ~ 301 Sihot Comp~.,)

546 ., III .. • ., .. ... • ~ • " III • • r •• _ • _ ., • •. _ • '" ., I .. ... • .. - • - .. • ., .. • Ma'glaJzine ~ 51 SlhlOlt COlmp~.,'

I:A7; M":liga" z"~n,1II!;:II1 S' :nri ng:

~ . • _ _ _ ., .. .. • r ~I .. • .. III ~ • • ~ ~ • • ~I • .. I!l • .. ., ... .. ~I • ., - • ., - • ., ., ... • - • ., .., -0 .. .. g .: . ' I . 'It;. l._oll , "

548 .. II ~ • .. .1 .. • .. _ _ • • ., .. • • ., .. • " ~I - • ., - ., .. • .. .. • t, III Magaz~nel Slp,ing Bottom A etarner

54' ;9' , Malg'i 'a, ~iinm. Bo,tct'o:m P1a,el

: ••• J. j •• J _ _ • • III -I! _ II:l • • ... .! -. • • Ir. • III -I! • • .J • .J iii • • - • .! .. J • • .. 1 • .1 IIII! • •• • • .:l . .. . -L ~ .. .

550 I I- III , , _ ••• ' - , - , -i •• , .. " ~ - • III Cartriidge fonower' (301 shlot ~

551 ' , i -' ..... - - -0 - III - Ca'rtndg' Ie F'oUower ~ 5 shOll

1 .... 1 ..... ~i" .i-.J ...... Iilllll'" .... IIIIIl· _ .. Ii. KloofJi .... J.. .

506':' ... , .. , - .. - . - - . - ..... , II ...... Griip Screw

- .J • .1 • • r. • •• • • ... _ • .i • .i .. • -.t • ... _ • .. -IJ • .1 Ii • -.t Ii • • .

C:f17' G' r;p' S' c~ r OIL""~' Nut

~l.J ...fi •• ! III r. "'II •• Ii _ ••• ! _ r. r. • - __ - -II •• 1 •• - .1 Ii ' 1.J .. J' '. J 61-,J•

508 ' _ ., . ., _ . r • • • " r' ., • • .. , • _ ~ • ~I • • ., • ., ., • .. ~ • _ ., .. • ~ .. • r ~, • .. .. • r ~, • LOWf~r Handgua.rd

5091. .. .. . _ ., . .. _ . ~, _ . _ . _ _ . ., . ., _ . _ . . _ _ . _ .. . _ _ . . .' . . ., . Upper Hand G uaE"d Compl.,

5· '0'9" A' Up' P" ell" Hland Gua rd

':,,: ,1:" • _ •• III •• ~, • r' ••• 1 •• _ • _ ....... , _ • _ ~, •• _ •• r ... - - • - ., .... , ••• , ,.: .•.. , I ' .... ' ' .,', "

G ~ ..

50916 ..,.. .. ~ . _ . .. . . .. . . .. . r • .. .. , • • _ • • _ • _ _ • • _ ., • ., _ • .. " - • ~, - • r • • .. - - '" as l:,yhlr~def

5101 • • _ ., • _ • • ., • ., ~ • ., • • ~, • r' • r ., • ., _ • r ., • .. ~, • • .. _ • _ " • _ • • • _ • • • .. • ., " • COflfllpellSa!OJ

511 ...,.. _ . . _. . ., , . _ . _ ~ _ _ . _ .. , . .. _ . _ " . ., _ . . _ . . ~, . . - " . . ~ " . ., C:OlfF1 penlS.B tOIf" lock

5 ~ 2 , _ ~, .. , _ . _ , .. , , .. _ , , .. - ~, .. - .. C ornper1s~10Ir l.o~:k Spr ingl

513· , . . .. . . .oJ • ., • • ~, • ., " • _ • ., .. • • II • III • .. .. • • ., ~ • • ., • • .. , • " r • Co mlpensator Loc k. PIn

514 . ., II • _ • • .' , • III • .. II • _ • .. .. I • ~I • •• _ • .. .. • • _ • _ _ • • •• .. • • ., F rOfl[ Sighlt Adjusting BJock

51l5. . _ _ . ., _ . _ ., . ., . _ _ . _ . _ _ . _ _ _ ., ~ r' _ • .. • • .. .. • • .. ~, • • - ~, • ., - • .. ~I II • FfO nt Sight POlst

5116 r., • .... .. _ . _ • • ., . ., _ . .. • _ .. .. _ ... _ _ • ., _ . _ ., ... • .. .. • _ _ . rill" • .. _ • _ ., • • _ CI!eaf,iinIYI Roo

5' '1111 .. . .. .. . .' ., . ., ., . r' _ • • • .. • • _ ., Rea r S,~g hI

• j Ir. Ii ....... 1 ....... 1 •• 1. II'! 1IIt. Ii "'I'! ....... I -Ii .1II1I:I •••• Ill'" • . .J

511 B _ . __ . _ ~ .. , III ~I ~I • ~, • L. _ • _ ., ••• III •• _ ., , •• III ••• , II Rear S j'g hiS rJri ng

51 \9 _ . . ., ~ ., _ . . ., .. .. .. . _ . . _ . .. . .. ., . ., .. . .. .. . .. _ . . _ ~, Re.alT S.glhlt AdiuSli ng S~ildle A,SSIV·

519A . . .. . . ., . .. '" _ .... , . _ . _ ., . ., . ., ., . r ., • ~I ~ • • _ • • .. .. • • ., • Rear S igl'l t Adiu;S-t~ngl '8illolck

519 B . L. ~, • _ ., • __ •• , ••••• _ • r ~, •• , .. , •• , II • - - •• A ea r 5il9 h t Adljlu st~lflgl Sllide S'Jr~f1,g

519C _ ~I •• , ~I • III • _ , , _ ~, • - - • ReallT Sjglht A,djus~,iEllg S I~de ~ nselJt

!i201 .. • ... , • .. ~I • .' .. • • .. ., _ • _ .. • ., • • III • • ., -0 ., .. • ~ .. _ • ~ .. • • ~ • • ~ II .. ~I • • .. • • - ~ • • Gas Pilslon

521 . . _ . _ .. . .. '" . _ . . III • _ _ • _ • ~. .. • • ~I • •• .. • _ ... .. .. ~, • • .. - • r' .oJ • - Gals PiSIlOln R eta ~niir~g. plin

, ,22" , ' : S, 'o:llt C.'al rier

. IJ•• • I . . ..._-. ... _"'I'! ... _"'I, .... -.t ••• _ •••••• -. •• -liIJ. .

5 .. · I1 ~·_·····r~' .. -O -O •

5213 ' . __ Blolll

I _ ••• ! III ••• I .. lli

' •.• ...fi •• -I; .... IIIIJ. __ II'!.!Ii.J ...... II1-1i .. -.J .... JJti •• !Ii.III.! •• _ .. I •• _ •

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful