Conţinut tematic al cursului

1. Statul ca garant al securităţii şi instrumentele acestuia pentru garantarea securităţii (armată,forţe de ordine publică, servicii de informaţii şi securitate, sistemul forţelor de gestiune a urgenţelor civile); 2. Balanţa drepturi şi responsabilităţi, versus limitări şi constrângeri; 3. Legile securităţii naţionale; 4. Limitele gradului de imixtiune a forţelor de securitate în viaţa publică şi în viaţa privată; 5. Locul şi rolul forţelor armate înt-o societate democratică; 6. Forţele armate ale României,ale principalelor state NATO şi UE sau aflate în sfera de interes(e) a statului român ; 7. Rolul şi misiunile constituţionale ale forţelor armate şi temeiurile pe care se acţionează pentru construcţia forţelor armate; 8. Armata bazată pe conscripţie, versus armata de profesie; 9. Armata destinată apărării teritoriului naţional, versus armată pentru intervenţii; 10. Nivelul integrării în NATO a statelor membre ale Alianţei NordAtlantice(modelul majoritar, modelul francez şi cel german); 11. Raţionalitatea şi moralitatea cheltuielilor militare; 12. Etosul militar; 13. Armata şi societatea şi rolul complex al militarului în cadrul acesteia; 14. Armata în sistemele statale tradiţionale şi rolul său în cadrul raporturilor administraţie-şcoală-biserică-armată şi armată – politică. Edward A. Kolodzj, Securitatea şi relaţiile internaţionale.Traducere de Ramona-Elena Lupu,Editura Polirom, 2007. • Teodor Frunzeti, Vladimir Zodian, Lumea 2005. Enciclopedie politică şi militară, CTEA, Bucureşti, 2005. • Barry Buzan, Richard Little, Sistemele internaţionale în istoria lumii.Reconfigurarea studiului relaţiilor internaţionale,.Traducere de Simona Soare, Editura Polirom, 2009. • Volum coordonat de Luciana Alexandra Ghica, Marian Zulean, Politica de securitate naţională. Concepte, instituţii, procese, Editura Polirom, 2007. • Provocări la adresa securităţii şi strategiei la începutul secolului XXI, secţiunea Istorie, geopolitică şi geostrategie, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005

Bibliografia

Strategia de securitate a Uniunii Europene, 2003; România—NATO , Editura A.I.S.M., Bucureşti, 2004; George Cristian Maior, Politica de apărare a României, în Monitor Strategic, Anul III, nr. 1-2/2002;
• • •

2005. 2005. • Legea nr.. J. Editura Antet. Enache Doru.nr. Epoca dezinformarii. • Strategia de securitate naţională a României. 2006. 1960.Ap. H. Free Press. Teorie şi istorie. la • . • M. Propaganda and the Media. 2004. 1992. Huntington. 1957. Politici şi strategii de securitate la începutul secolului XXI.N. A Political and Social Portrait.Puncte de stabilitate şi securitate către Est. New York University Press. Stăncilă Lucian. • Bougnoux. Editura Militară. Principii. Militara. “Carol I”.353/2002 pentru aprobarea „Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România. 2000. Văduva Gheorghe. Nye. • Chiriac Mircea Dănuţ. Tendinţe în evoluţia teoriei şi practicii războiului. • Paul Claval.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. • HG. 1999 • Bădălan Eugen.P.Introducere in stiintele comunicarii. Eseu despre arta strategică. P. Bucureşti. DCAF. Bucureşti. 2006. • Shah. Editura Corint. • Carta Albă a Securităţii şi Apărării Naţionale. Kuhlmann. Editura All. Bucureşti. • J.585/2002 pentru aprobarea „Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România” • * * * . • Mureşan Mircea. 2005.. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Editura U. Anup – War. • S.The culture of national security: norms and identity in worlds politics. Descifrarea conflictelor internaţionale. Editura U. Daniel. 2000.. Bucureşti.N. Arsenie Valentin.Controlul parlamentar al sectorului de securitate. Transaction Publishers. Casa de Editura si Presa Sansa. 2003. Institutul Social Român. Callaghan (ed.nr.. The Professional Soldier. 1996 . Military and Society in 21st Century Europe. • Dragan Ion. • Cathala. Editura Polirom. 2004.Ionel Nicu Sava. Extinderea NATO. Bucureşti. • HG. Bucureşti. Ion Vlădoiu. • Henry Kissinger.). Ed. mecanisme si practici. • Peter Kazenheit. Paradigme ale comunicarii de masa. Geopolitică şi geostrategie. Bucureşti. jr. Janowitz. Diplomaţia. Harvard University Press. 2002. 2003..Ap.1996. trad. • Joseph S.

The Information Warfare Site. • *** Manualul NATO.org/HumanRights/Media/Military.http://www. . 2002. • *** IWS.iwar.globalissues. Ministerul Informatiilor Publice. • *** Legea 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate. • *** Manualul purtatorului de cuvant.uk/index. Ministerul Informatiilor publice. • *** Legea nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public . http://www.htm.org.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful