1

SOALAN SOAL SELIDIK PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING

ARAHAN : Jawab semua soalan. Soal selidik ini mengandungi dua bahagian. Anda diminta membaca semua soalan dengan teliti dan memberi jawapan setepat mungkin serta dengan penuh ikhlas.

BAHAGIAN A PERHATIAN : Tandakan ( / ) dalam petak yang bersesuaian dengan jawapan anda. 1. Jantina Lelaki Perempuan 2. Keturunan Melayu Cina India ( ( ( ( ( ) ) ) ) )

3. Adakah anda sedar bahawa terdapatnya perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah anda? Ya ( Ya ( ) ) Tidak ( Tidak ( ) ) 4. Saya mempunyai hubungan yang baik dengan Kaunselor

5.Jika saya ada masalah saya akan berjumpa kaunselor Ya ( ) Tidak ( )

PERHATIAN : Sila bulatkan pilihan yang anda rasakan sesuai mengikut skala yang telah disediakan di bawah. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling tidak membantu sekolah dalam membentuk disiplin pelajar. Saya yakin Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling dapat membantu pelajar menghadapi masalah mereka. Sangat Setuju (5) Tidak Setuju (2) Setuju (4) Sangat Tidak Setuju (1) Tidak Pasti (3) 1. Menemui guru kaunseling hanya membuang masa sahaja kerana tiada apa-apa faedah yang didapati daripadanmya. 1 2 3 4 5 2. 1 2 3 4 5 4. Saya yakin guru kaunseling akan membimbing saya sehingga saya berjaya mengatasi masalah saya jika saya berjumpa dengannya. 1 2 3 4 5 5. Usaha guru kaunseling sekolah saya mengesan masalah yang mengganggu pelajarpelajar patut dihargai. 1 2 3 4 5 . 1 2 3 4 5 3.2 BAHAGIAN B Soal selidik ini adalah mengenai persepsi atau pandangan anda tentang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah ini.

1 2 3 4 5 7. 1 2 3 4 5 12. 1 2 3 4 5 . Aktiviti yang dijalankan oleh Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling adalah sia-sia dan membuang masa. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling tidak perlu diwujudkan untuk membantu mengatasi masalah pelajar sekolah ini. Saya tidak percaya Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling boleh membantu pelajar yang bermasalah 1 2 3 4 5 9. Saya yakin aktiviti Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling dapat membantu pelajar menjadi anggota masyarakat yang baik. 1 2 3 4 5 11.3 6. Saya percaya Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling tidak mampu membantu pelajar yang menghadapi masalah dalam pelajaran. Saya menyokong segala aktiviti dan perkhidmatan yang disediakan oleh guru kaunseling disekolah saya kerana ia memberi faedah kepada saya dan rakan-rakan saya. 1 2 3 4 5 10. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling penting untuk membantu pelajar berjaya dalam pelajaran. 1 2 3 4 5 8.

1 2 3 4 5 15. 1 2 3 4 5 16. Pelajar yang bermasalah dapat berbincang dengan guru kaunseling untuk mendapat bimbingan. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah saya patut dikekalkan kerana ia dapat membantu pelajar menghadapi masalah yang dihadapinya. Saya tidak yakin guru Bimbingan dan Kaunseling yang saya temui dapat membantu saya menghadapi masalah. 1 2 3 4 5 20. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah saya dapat membantu pelajar menyelesaikan masalah disiplin. 1 2 3 4 5 17. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling patut diadakan di sekolah ini supaya pelajar mendapat faedah darinya. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang diberi oleh guru Bimbingan dan Kaunseling adalah sia-sia. 1 2 3 4 5 19.4 13. 1 2 3 4 5 . 1 2 3 4 5 14. 1 2 3 4 5 18. Saya tidak mahu berjumpa dengan guru kaunseling jika saya menghadapi masalah. Pelajar sekolah menengah tidak memerlukan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

5 21. Saya tidak suka dengan program yang disediakan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah saya. Saya tidak percaya guru kaunseling mempunyai kemahiran untuk membantu pelajar mengatasi masalah. Aktiviti yang dijalankan oleh Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah saya memberi faedah yang amat berguna kepada pelajar-pelajar. 1 2 3 4 5 26. Saya yakin pelajar lebih suka membincangkan masalah mereka dengan kawan-kawan daripada mengadu kepada guru kaunseling. Saya percaya bahawa Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sentiasa menawarkan perkhidmatannya kepada semua pelajar yang memerlukan pertolongan. Saya rasa lebih baik mendapatkan bantuan orang lain berbanding berjumpa dengan guru kaunseling. 1 2 3 4 5 25. 1 2 3 4 5 22. 1 2 3 4 5 . 1 2 3 4 5 24. 1 2 3 4 5 23. Saya percaya segala perbincangan yang dibuat dengan guru kaunseling akan dirahsiakan. Pelajar sepatutnya tidak merasa takut untuk mendapat bimbingan daripada guru kaunseling. 1 2 3 4 5 27. 1 2 3 4 5 28.

1 2 3 4 5 TERIMA KASIH . Saya yakin segala maklumat yang terdapat di bilik Bimbangan dan Kaunseling amat berguna kepada pelajar-pelajar.6 29. 1 2 3 4 5 30. Saya tidak yakin program Bimbingan dan Kaunseling sekolah dapat membantu menyelesaikan masalah pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful