VSKO

Leerplan
OPLEIDING

Residentieel Elektrotechnisch Installateur
BSO 3 Modulair Studiegebied Mechanica-Elektriciteit

Goedkeuringscode: goedgekeurd

31 januari 2008

40 lt

Basis Elektriciteit

40 lt

Basis Metaal

80 lt

Elektrische Opbouwinstallaties 1
80 lt

Elektrische Opbouwinstallaties 2
40 lt Elektrische Comfortschakelingen 1 40 lt Elektrische Comfortschakelingen 2 80 lt Elektrische Comfortschakelingen 3 60 lt

Residentieel elektrotechnisch installateur 520 Lt 34641

Elektrische Inbouwinstallaties 1
60 lt

Elektrische Inbouwinstallaties 2

Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 - 31 januari 2008 - p. 2

Naam
Basis Elektriciteit

Code
M ME C100

Lestijden
10 Lt TV en 30 Lt PV

Vak
Elektriciteit Praktijk elektriciteit Mechanica Praktijk mechanica Lassen-constructie Praktijk lassenconstructie Elektromechanica Praktijk elektromechanica Elektronica Praktijk elektronica Autotechniek Praktijk autotechniek Carrosserie Praktijk carrosserie Nijverheidstechnieken Praktijk nijverheidstechnieken Centrale verwarming Praktijk centrale verwarming Koeltechniek Praktijk koeltechniek Sanitair Praktijk sanitair Uurwerkmaken Praktijk uurwerkmaken

Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 - 31 januari 2008 - p. 3

4 .31 januari 2008 .Naam Basis Metaal Code M ME C300 Lestijden 10 Lt TV en 30 Lt PV Vak Elektriciteit Praktijk elektriciteit Mechanica Praktijk mechanica Lassen-constructie Praktijk lassenconstructie Elektromechanica Praktijk elektromechanica Elektronica Praktijk elektronica Autotechniek Praktijk autotechniek Carrosserie Praktijk carrosserie Nijverheidstechnieken Praktijk nijverheidstechnieken Centrale verwarming Praktijk centrale verwarming Koeltechniek Praktijk koeltechniek Sanitair Praktijk sanitair Uurwerkmaken Praktijk uurwerkmaken Elektrische Opbouwinstallaties 1 M ME C101 1 30 Lt TV en 50 Lt PV Elektriciteit Praktijk elektriciteit Elektromechanica Praktijk elektromechanica Elektronica Praktijk elektronica Elektrische Opbouwinstallaties 2 M ME C101 2 30 Lt TV en 50 Lt PV Elektriciteit Praktijk elektriciteit Elektromechanica Praktijk elektromechanica Elektronica Praktijk elektronica Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .p.

Naam Elektrische Inbouwinstallaties 1 Code Lestijden Vak Elektriciteit Praktijk elektriciteit Elektromechanica Praktijk elektromechanica Elektronica Praktijk elektronica M ME G103 1 24 Lt TV en 36 Lt Elektrische Inbouwinstallaties 2 M ME G103 2 24 Lt TV en 36 Lt Elektriciteit Praktijk elektriciteit Elektromechanica Praktijk elektromechanica Elektronica Praktijk elektronica Elektrische Comfortschakelingen 1 M ME G102 1 16 Lt TV en 24 Lt PV Elektriciteit Praktijk elektriciteit Elektromechanica Praktijk elektromechanica Elektronica Praktijk elektronica Elektrische Comfortschakelingen 2 M ME G102 2 16 Lt TV en 24 Lt PV Elektriciteit Praktijk elektriciteit Elektromechanica Praktijk elektromechanica Elektronica Praktijk elektronica Elektrische Comfortschakelingen 3 M ME G102 3 32 Lt TV en 48 Lt PV Elektriciteit Praktijk elektriciteit Elektromechanica Praktijk elektromechanica Elektronica Praktijk elektronica Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . 5 .p.31 januari 2008 .

Meewerkende centra voor volwassenenonderwijs Johan Du Bois Stefaan Herschap Geert Verstrynge Martin Van hamme Julien Messiaen Marc Bonner Tom Alaers Simillion Luc Ben Wymeersch PCVO Dender en Schelde PCVO Meetjesland KISP CVO STAD GENT CVO Vazov Vrij Technisch Instituut OSP CVO DTL Herentals CVO Leerstad CVO Deurne-Antwerpen Erik Laureys Roger Vanden Broeck Jozef Eysermans Spirinckx Johan De Zutter Luc Luc De Ruytter Bavo Van Soom Dirk Bokken PCVO Waas en Durme CVO-VTI-Leuven CVO Lino Lommel Cervo Go De Panne CVO Brussel CVO Ieper OVSG Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .31 januari 2008 .p. 6 .

p.1 Didactische hulpmiddelen ____________________________________________ 12 5 6 Evaluatie van de cursisten _________________________________________________ 13 Module: M ME C 100 Basis Elektriciteit .Inhoudstafel 1 Inleiding _________________________________________________________________ 9 1.C101 1 .80 lestijden (30 TV & 50 PV) ______ 29 9.3 Algemene doelstelling van de module ___________________________________ 47 Beginsituatie_______________________________________________________ 47 Leerplandoelstellingen en leerinhouden _________________________________ 48 13 Module: Elektrische Inbouwinstallaties 1 – G 103 1 .1 12.60 lestijden (24 TV & 36 PV) ______ 51 Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .2 12.2 8.40 lestijden (16 TV & 24 PV) ___ 43 11.1 1.3 Algemene doelstelling van de module ___________________________________ 17 Beginsituatie_______________________________________________________ 18 Leerplandoelstellingen en leerinhouden _________________________________ 19 8 Module: Elektrische Opbouwinstallaties 1 . 7 .1 11.40 lestijden (10 TV/30 PV) _________________ 14 6.2 11.3 Algemene doelstelling van de module ___________________________________ 14 Beginsituatie_______________________________________________________ 14 Leerplandoelstellingen en leerinhouden _________________________________ 15 7 Module: M ME C 300 Basis Metaal .3 Algemene doelstelling van de module ___________________________________ 43 Beginsituatie_______________________________________________________ 44 Leerplandoelstellingen en leerinhouden _________________________________ 44 12 Module: Elektrische Comfortschakelingen 3 – G 102 3 .3 Algemene doelstelling van de module ___________________________________ 39 Beginsituatie_______________________________________________________ 39 Leerplandoelstellingen en leerinhouden _________________________________ 40 11 Module: Elektrische Comfortschakelingen 2 – G 102 2 .3 Algemene doelstelling van de module ___________________________________ 29 Beginsituatie_______________________________________________________ 30 Leerplandoelstellingen en leerinhouden _________________________________ 31 10 Module: Elektrische Comfortschakelingen 1 – G 102 1 .2 9.80 lestijden (32 TV & 48 PV) ___ 47 12.80 lestijden (30 TV & 50 PV) ______ 21 8.2 Doelstellingen______________________________________________________ 11 Sleutelvaardigheden ________________________________________________ 11 4 Pedagogisch-didactische wenken en didactische hulpmiddelen ____________________ 12 4.1 10.40 lestijden (10 TV/30 PV) ____________________ 17 7.2 1.1 7.3 1.1 3.1 9.1 8.40 lestijden (16 TV & 24 PV) ___ 39 10.1 6.2 10.4 2 3 algemene inleiding ___________________________________________________ 9 Inhoud ____________________________________________________________ 9 Modules ___________________________________________________________ 9 Niveau en soort vak __________________________________________________ 9 Beginsituatie ____________________________________________________________ 10 Algemene doelstellingen van de opleiding _____________________________________ 11 3.3 Algemene doelstelling van de module ___________________________________ 21 Beginsituatie_______________________________________________________ 22 Leerplandoelstellingen en leerinhouden _________________________________ 23 9 Module: Elektrische opbouwinstallatie 2 – C 101 2 .2 6.31 januari 2008 .2 7.

8 .1 13.1 14.2 13.2 14.31 januari 2008 .3 14 Algemene doelstelling van de module ___________________________________ 51 Beginsituatie_______________________________________________________ 52 Leerplandoelstellingen en leerinhouden _________________________________ 53 Module: Elektrische Inbouwinstallaties 2 – G 103 2 .p.60 lestijden (24 TV & 36 PV) ______ 58 14.3 Algemene doelstelling van de module ___________________________________ 58 Beginsituatie_______________________________________________________ 59 Leerplandoelstellingen en leerinhouden _________________________________ 60 15 Bibliografie ______________________________________________________________ 71 Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .13.

“Elektrische Inbouwinstallaties 1 en 2” en “Elektrische Comfortschakelingen 1.2 Inhoud In de opleiding Residentieel Elektrotechnisch Installateur worden basisvaardigheden en technieken aangeleerd voor het installeren van residentiële elektrische installaties. We kunnen stellen dat het hier gaat om een persoon die zich bezighoudt met het installeren van elektrische installaties in nieuwbouw en/of het herstellen of aanpassen van een elektrische installatie in een bestaande woning. De modules "Basis Elektriciteit”. ruwbouwwerkzaamheden verrichten. Men moet schema’s lezen en materieel en materiaal verzamelen. onderdelen plaatsen en aansluiten.p. 9 . “Basis Metaal“. 2 en 3“ zijn instapvrij. 1. de goede werking controleren en fouten herstellen. voorbereidende installatiewerken uitvoeren.1 algemene inleiding De beroepsopleiding Residentieel Elektrotechnisch Installateur hoort thuis in het studiegebied MECHANICAELEKTRICITEIT.31 januari 2008 . Van de opleiding Residentieel Elektrotechnisch Installateur is er een beroepsprofiel gemaakt. In het beroepsprofiel is geen niveaubepaling en beroepsdrempel opgenomen. 1.4   Niveau en soort vak 192 Lt TV 328 Lt PV De opleiding omvat op een totaal van 520 Lt: Alle modules worden ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het secundair beroepsonderwijs. Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . 1.1 Inleiding 1.3 Modules          De opleiding Residentieel Elektrotechnisch Installateur bestaat uit 9 modules: Basis Metaal Basis Elektriciteit Elektrische Opbouwinstallaties 1 Elektrische Opbouwinstallaties 2 Elektrische Inbouwinstallaties 1 Elektrische Inbouwinstallaties 2 Elektrische Comfortschakelingen 1 Elektrische Comfortschakelingen 2 Elektrische Comfortschakelingen 3 40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV 40 Lt waarvan 10 Lt TV en 30 Lt PV 80 Lt waarvan 30 Lt TV en 50 Lt PV 80 Lt waarvan 30 Lt TV en 50 Lt PV 60 Lt waarvan 24 Lt TV en 36 Lt PV 60 Lt waarvan 24 Lt TV en 36 Lt PV 40 Lt waarvan 16 Lt TV en 24 Lt PV 40 Lt waarvan 16 Lt TV en 24 Lt PV 80 Lt waarvan 32 Lt TV en 48 Lt PV De totale opleiding omvat dus 520 Lt. “Elektrische Opbouwinstallaties 1 en 2".

31 januari 2008 .p.2 Beginsituatie De cursisten dienen te voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs. Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . 10 .

In staat zijn om actief en proactief in te staan voor de veiligheid en om situaties te voorkomen die mens en milieu kunnen schaden.en Milieubewustzijn Zelfstandigheid Specificatie In staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien.31 januari 2008 . waar het precies gesitueerd is en er een oplossing voor aanreiken. Sleutelvaardigheid Accuratesse Flexibiliteit Problemen onderkennen en oplossen Veiligheids. doelen. Code SV02 SV12 SV23 SV30 SV32 Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . onder meer middelen.2 Sleutelvaardigheden Naast het bijbrengen van de noodzakelijk vakgerichte kennis zal de leerkracht ook oog hebben voor het bijbrengen van de in de sector gebruikelijke beroepshoudingen. In staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden.1 Doelstellingen De opleiding tot Residentieel Elektrotechnisch Installateur stelt zich tot doel vakbekwame technici te vormen die in staat zijn om zelfstandig. 3. In staat zijn om zelfstandig zonder hulp of toezicht gedurende lange tijd aan een taak te werken.3 Algemene doelstellingen van de opleiding 3.p. mensen en procedures. Zien dat er een probleem is. 11 . volledige of gedeeltelijke residentiële elektrische installaties te installeren en /of te herstellen naar de hedendaagse normen en veiligheidsvoorschriften.

De aandacht moet in de eerste plaats gaan naar het verwerven van vaardigheden. van cursist tot cursist afhankelijk. Integratie van theorie en praktijk is dus noodzakelijk. hiermee zal rekening gehouden worden tijdens de opleiding.31 januari 2008 . Aanmoediging is dan ook een middel om hun prestaties gunstiger te beïnvloeden. vaardigheden en attitudes zullen evenwichtig nagestreefd worden. 12 . de leerstof gegeven als theoretisch vak zal dus in functie staan van de praktijkoefeningen.1                         Didactische hulpmiddelen Set schroevendraaiers Combinatietang Zijkniptang Striptang Ontmantelmes Beugelzaag Hamers Rolmeter Werkbanken Boormachine Haakse slijper Set ringsleutels Set steeksleutels Set inbussleutels Set boren Waterpas Plooiveer Trekveer Multimeter Veiligheidsbrillen Vijlen Beitels Truweel Spatel Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . Het leertempo is meestal wisselvallig. Het pragmatische binnen deze opleiding moet aanschouwd worden als prioriteit. De eisen moeten zodanig gesteld zijn dat de cursisten vele kansen krijgen om opdrachten tot een goed einde te brengen. ondersteund door kennis en attitudes. De leerkracht zal alles in het werk stellen om de cursist goed te begeleiden zodat deze met tevreden resultaat de opleiding kan volbrengen. toch moet de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk gehouden worden.p. Te hoge eisen stellen kan nefaste gevolgen hebben. 4. Opdrachten worden aanbevolen in het belang van de cursist. De moeilijkheidsgraad van de opdrachten moet geleidelijk opgevoerd worden naar de capaciteit van de cursist.4 Pedagogisch-didactische wenken en didactische hulpmiddelen Kennis.

Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . Deze permanente evaluatie weegt door in de eindbeoordeling. Het kan tevens een leiddraad zijn bij de samenspraak tussen leerkrachten (evaluatieschrift) en cursist wat uiteindelijk tot een volwaardig evaluatiedocument resulteert. Het spreekt dus voor zich dat permanente evaluatie het meest aangewezen instrument is om de productevaluatie te benaderen. kan een instrument zijn voor zelfevaluatie. Tijdens deze opleiding wordt bij het uitvoeren van iedere oefening aan een kwalitatieve meting gedaan. 13 . Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen evaluatie van het leerproces (permanente evaluatie) en de evaluatie van het eindproduct (eindevaluatie).p. Naarmate de opleiding vordert wordt naast de evaluatie van de leerkracht. Wel is het noodzakelijk om de cursisten vooraf op de hoogte te brengen van de in het CVO gehanteerde werkwijze en van het aandeel van de permanente evaluatie in de eindbeoordeling.Permanente evaluatie volgt doorlopend de cursist in zijn vorderingen bij het verwerven van kennis.31 januari 2008 . De permanente evaluatie gebeurt best in aanwezigheid van de cursist met een uitgebreide motivering van de leraar over de vastgestelde vorderingen en tekorten. de zelfevaluatie van de cursist (aan de hand van een evaluatieblad) gestimuleerd en komt ze steeds meer aan bod. vaardigheden en attitudes. De cursist wordt gevraagd zelf een oordeel te vormen over het eigen werk en zijn vorderingen in het aanleren van de specifieke en aanverwante vaardigheden. Een evaluatieblad waarop het leerproces in kleine stappen en in zijn verschillende aspecten door de leerkracht wordt uitgetekend.5 Evaluatie van de cursisten De evaluatie heeft tot doel na te gaan of de doelstellingen van het onderricht worden bereikt.

Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . Na het voltooien van deze module is men tevens in staat. De cursist kan  Verantwoord met elektrische energie omgaan       De gevaren van elektrische energie onderkennen Veiligheidsnormen en reglementering naleven Spanningsloos fouten in eenvoudige schakelingen opsporen en verhelpen Met elektrisch testgereedschap spanning detecteren Courante elektrische gegevens en opschriften onderkennen Elektrische verbindingen realiseren     Elektrische verbindingen met geleiders en leidingen uitvoeren Eenvoudige bedradingschema’s lezen Elektrische en logische basisschakelingen uitvoeren Technische informatie raadplegen 6. Deze module brengt vaardigheden aan welke noodzakelijk zijn in meerdere opleidingen. De inhoud van de module beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen.31 januari 2008 . elektrisch testgereedschap te hanteren.6 6. Hierbij raakt men vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen. 14 .p.1 Module: M ME C 100 Basis Elektriciteit .40 lestijden (10 TV/30 PV) Algemene doelstelling van de module Administratieve code: 6965 Deze module omvat basistechnieken waarbij het zelfstandig handelen als doelstelling primeert.2 Beginsituatie De cursisten dienen te voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs.

Verschillen kennen tussen wisselspanning en gelijkspanning.verbruiker Vermogen Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . BC SV BC BC Opsomming gevaren. Via inductie.p. Normen en reglementering. via foto-elektriciteit. De verschillende effecten van stroom kennen. Begrip Weerstand . via piëzo-elektriciteit.thermisch Beweging Magnetisme Chemische werking De gevaren van elektriciteit kennen. Begrip Spanning . sleutelvaardigheden (SV) De verschillende manieren van spanningsopwekking kennen. specifieke eindtermen (SET).31 januari 2008 .6.3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden Leerplandoelstellingen BC SV (S)ET Elektrische energie Wisselspanning en gelijkspanning. Pedagogisch-didactische wenken Vormen      Licht Warmte . via chemische werking. Effecten van elektrische stroom. 15 . via statische elektriciteit. Leerinhouden met inbegrip van eindtermen (ET). Het begrip spanning kunnen verklaren en spanning kunnen meten in een eenvoudige kring. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!).Ohmmeter. Veiligheidsnormen en reglementering kunnen naleven. basiscompetenties (BC). via thermische elektriciteit. Courante elektrische gegevens en opschriften kunnen interpreteren. Het verband tussen de grootheden kennen en kunnen gebruiken. Het begrip weerstand kunnen verklaren en weerstand kunnen meten.Voltmeter BC Elektrische grootheden     Spanning Stroom Weerstand .

BC SV (S)ET BC BC BC Beveiligingen     Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Elektrische verbindingen De verschillende soorten symbolen Bedradingschema’s Het opsporen van een kortsluiting in een eenvoudige elektrische kring. basiscompetenties (BC).31 januari 2008 . sleutelvaardigheden (SV) Elektrische verbindingen met geleiders en leidingen kunnen uitvoeren. De noodzaak van elektrische beveiliging van kringen inzien. Werking zekering.p. Meest voorkomende symbolen kennen. Eenvoudige bedradingschema’s kunnen lezen. 16 . specifieke eindtermen (SET). soorten Overbelasting Kortsluiting Functie van een zekering. draadsectie Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!).Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET).

7 7. Bij demontage en montage zal men vooral aandacht schenken aan werkmethoden.31 januari 2008 . De cursist kan  Een werkmethode opvolgen          Een technische tekening gebruiken Een werkvolgorde opvolgen Eenvoudige werkstukken aftekenen Courante ferro.en non-ferrometalen onderscheiden Courante kunststoffen onderscheiden Een eenvoudig werkstuk/onderdeel visueel controleren Metingen uitvoeren Gereedschap onderhouden Constructies demonteren en monteren     Genormaliseerde bevestigings. 17 .p. Om geleidelijk over te gaan naar productief en kwalitatief werk zal men duidelijk verantwoorde werkmethodes en informatie over kwaliteitseisen aanreiken. Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op verschillende materialen wordt hier de basis gelegd voor het bedienen van machines en kiezen van het juiste snijgereedschap.en borgmiddelen gebruiken Demontage. technieken en het gebruik van aangepast gereedschap. steeds rekening houdend met de veiligheid en het milieu.40 lestijden (10 TV/30 PV) Algemene doelstelling van de module Administratieve code: 6966 Deze module omvat basistechnieken.en montagetechnieken toepassen Mechanismen demonteren-monteren Het gereedschap kiezen  Handmatige bewerkingen uitvoeren    Dunne plaat volgens een aftekenlijn snijden Evenwijdig aan een aftekenlijn zagen Werkstukken ontbramen Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .1 Module: M ME C 300 Basis Metaal .

18 .31 januari 2008 . Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .2 Beginsituatie De cursisten dienen te voldoen aan de decretale toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs.    Werkstukken bijvijlen Eenvoudige werkstukken plooien en rechten In.p.(kolom-) en handboormachine in verscheidene courante materialen boren Koelsmeermiddelen gebruiken Onderhoudsvoorschriften toepassen Globale en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken Voor zichzelf en voor anderen veilig werken 7.en uitwendige bevestigingsschroefdraad tappen en snijden Machines bedienen         Snijgereedschap kiezen Aan de hand van tabellen snijsnelheden kiezen Werkstukken klemmen Met een tafel.

31 januari 2008 . basiscompetenties (BC). uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). Demontage. Gereedschap kunnen onderhouden.en borgmiddelen kunnen gebruiken. BC BC BC BC Monteren en demonteren   Bevestigingsmiddelen Borgmiddelen Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . Metingen kunnen uitvoeren. Courante ferro. specifieke eindtermen (SET). Een eenvoudig werkstuk/onderdeel visueel kunnen controleren. Het gereedschap kunnen kiezen. 19 .7.monteren. Eenvoudige werkstukken kunnen aftekenen. Mechanismen kunnen demonteren .3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden Leerplandoelstellingen BC SV (S)ET SV SV BC BC BC BC BC BC BC BC Aftekenen Materialen   Ferro en non-ferro Kunststoffen Werkmethode en werkvolgorde Veiligheid Leerinhouden met inbegrip van eindtermen (ET). Courante kunststoffen kunnen onderscheiden. Een technische tekening kunnen gebruiken.en non-ferrometalen kunnen onderscheiden. Pedagogisch-didactische wenken Controle   Visueel Meten Onderhoud  Gereedschap Genormaliseerde bevestigings.p. sleutelvaardigheden (SV) Globale en persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen gebruiken. Voor zichzelf en voor anderen veilig kunnen werken. Een werkvolgorde kunnen opvolgen.en montagetechnieken kunnen toepassen.

Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). Met een tafel. BC SV (S)ET BC BC BC BC BC BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Handmatige bewerkingen         Snijden Zagen Ontbramen Bijvijlen Plooien Rechten Schroefdraad tappen Schroefdraad snijden Snijgereedschap kunnen kiezen. Evenwijdig aan een aftekenlijn kunnen zagen. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). sleutelvaardigheden (SV) Dunne plaat volgens een aftekenlijn kunnen snijden.en uitwendige bevestigingsschroefdraad kunnen tappen en snijden. specifieke eindtermen (SET). Werkstukken kunnen bijvijlen.31 januari 2008 . Onderhoudsvoorschriften kunnen toepassen. BC BC BC BC BC BC Machines Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .p. In. 20 . basiscompetenties (BC). Werkstukken kunnen ontbramen. Werkstukken kunnen klemmen.(kolom-) en handboormachine in verscheidene courante materialen kunnen boren. Koelsmeermiddelen kunnen gebruiken. Aan de hand van tabellen snijsnelheden kunnen kiezen. Eenvoudige werkstukken kunnen plooien en rechten.

m. ook stopcontacten en beveiligingen zijn in deze module opgenomen.Het betreft hier niet alleen de algemene principes van verlichting welke van toepassing zijn in verdere opleidingen. vloeren en wanden doorboren en afdichten Afval sorteren Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . Welzijn en milieu uitvoeren Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken Schema’s van residentiële elektrische installaties gebruiken Op basis van een werkopdracht. 21 . De cursist kan : Eigen werk organiseren en controleren                 Instructies i. in overleg.p. het eigen werk plannen Benodigde materialen en gereedschappen bepalen en tekorten melden Materiaal en gereedschap visueel controleren en gebreken melden Materiaal en gereedschap opslaan en beschermen Werkplek tijdens en na het werk opruimen Opbouw installatiewerken uitvoeren Opbouwdozen plaatsen Buizen bewerken. Er wordt in deze module nadruk gelegd op de praktische uitvoering.1 Algemene doelstelling van de module Elektrische opbouwschakelingen vormen de leidraad in deze module.v.C101 1 .80 lestijden (30 TV & 50 PV)  Administratieve code: 6967 8.31 januari 2008 . Er wordt veel belang gehecht aan veiligheid. leggen en bevestigen Kabelgoten plaatsen Draden in buizen aanbrengen Kabels leggen en bevestigen Kabels in buizen en kabelgoten aanbrengen Muren.8 Module: Elektrische Opbouwinstallaties 1 .

p.31 januari 2008 . 22 .2  Beginsituatie De cursist voldoet aan de decretale toelatingsvoorwaarden Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .Schakelaars en wandcontactdozen plaatsen en aansluiten    Schakelaars en wandcontactdozen bij opbouw. plaatsen en aansluiten 8. plaatsen en aansluiten Aansluitdozen voor toestellen met een vaste standplaats bij opbouw plaatsen Schakelaars en wandcontactdozen in spatwaterdichte opbouw uitvoering.

BC Aardingslus Aardgeleider Aardelektrode Het doel van een aansluitbocht kennen.p.3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden Leerplandoelstellingen BC SV (S)ET BC Het elektrisch dossier     Het ééndraadschema Het situatieschema Het leidingschema Het frontblad Leerinhouden met inbegrip van eindtermen (ET). sleutelvaardigheden (SV) Een elektrisch dossier van een residentieel gebouw kunnen interpreteren onder begeleiding en in functie van de uitvoering. Herkennen van veilig gereedschap. Pedagogisch-didactische wenken De noodzakelijke elektrische symbolen in de schema’s van een residentieel gebouw herkennen en toepassen. kabelmes.schroevendraaiers.8. De afspraken rond elektrisch comfort kennen. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!).aftekengereedschap. Gereedschap herkennen en de benaming reproduceren. plooiveer. AREI-voorschriften voor het plaatsen van aardingen Kunnen uitleggen hoe een aarding op een doeltreffende manier kan geplaatst worden. BC De aansluitbocht Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .tangen hamers. Eigenschappen van veilig gereedschap Zaag. trekdraad. spanningtester. meetgereedschap. specifieke eindtermen (SET). 23 . BC BC Gebruik van elektrische symbolen Plaats van elektrische toestellen Verdelen van kringen Minimale elektrische uitrusting Wachtbuizen in de installatie AREI-voorschriften voor het plaatsen van elektrische toestellen Kunnen opzoeken van verschillende uitvoeringsmodellen van elektrische toestellen. buizensnijder. basiscompetenties (BC).31 januari 2008 . BC BC BC Gebruik van catalogussen Beheer van gereedschap dienstig voor opbouwinstallaties.

BC SV (S)ET BC Leidingen in badkamers Plaats van leidingen Toegelaten zones Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken AREI documenten? Soorten buizen kunnen onderscheiden. 24 .Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). beugels. betonnagels Bochten plooien volgens vastgestelde maten Aanleg in opbouw op wand BC BC Voorbedrade buizen De opbouwdozen      Niet spatwaterdicht opbouwdozen Spatwaterdicht opbouwdozen IP-waarden Thermoplasten Thermoharders Verschil thermoplasten en thermoharders Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . specifieke eindtermen (SET). eindtullen. Toebehoren voor het plaatsen van buizen kennen Tth – buis op maat kunnen maken. basiscompetenties (BC). sleutelvaardigheden (SV) Weten waar elektrische leidingen op een veilige manier moeten geplaatst worden.31 januari 2008 . BC Plaatsen van buizen     Flexibele buis geribde en gladde Voorbedrade buis Tth TAL Tabel met handelsmaten van buizen ter beschikking stellen Het toepassingsgebied van de soorten buizen kunnen uitleggen. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). De juiste voorbedrade buizen kunnen kiezen in functie van de schakeling. BC BC BC BC Bescherming gebruik en voorschriften van buizen Buistoebehoren Plooien en bewerken van buizen van buizen Aanleg van Tth-buis bij opbouw AREI-voorschriften Moffen. ontbramen en plooien.p. Tth-buis met verschillende bevestigingsmiddelen kunnen monteren in opbouw voor een droog lokaal en opbouw spatwaterdicht. Soorten opbouwdozen kunnen onderscheiden. bochten.

Zagen onder hoek Het klein materiaal om kabelgoten. plinten en lijsten. schakelaars. 25 .   Handelsmaten Materiaalsoorten catalogi catalogi catalogi Met gebruik van catalogi De werkmethode om kabelgoten. plinten en lijsten op wand Draadgeleiders   HO7-V-U HO7-V-R Tabel met maximum toegelaten geleiders in een buis ter beschikking stellen Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . Soorten kabelgoten. stopcontacten en aftakdozen Gebruik van montageplaten. Opbouwdozen kunnen monteren op wanden. plinten en lijsten op wand. basiscompetenties (BC). plinten en lijsten te bewerken en te plaatsen kunnen toelichten. BC Bewerken van kabelgoten.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET).31 januari 2008 .p. sleutelvaardigheden (SV) Materiaal voor spatwaterdichte uitvoeringen herkennen en toelichten. plinten en lijsten     Eindstukken Hoekstukken Beugels Pluggen en schroeven Gebruik van catalogus Kunnen plaatsen van kabelgoten. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). BC BC Monteren van kabelgoten. BC Bijkomend materiaal voor kabelgoten. BC SV (S)ET BC BC BC BC BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Spatwaterdichte schakelaars. Werkmethode voor het plaatsen van opbouwdozen kunnen toelichten. specifieke eindtermen (SET). plinten en lijsten. plinten en lijsten te plaatsen herkennen en kunnen toelichten. Materiaal voor niet-spatwaterdichte uitvoeringen herkennen en kunnen toelichten. plinten en lijsten kunnen onderscheiden. Kennen van de draadgeleiders om toestellen aan te sluiten met een vaste standplaats. stopcontacten bij niet spatwaterdichte uitvoeringen Gebruik en keuze van schroeven en pluggen in functie van de ondergrond Monteren van spatwaterdichte materialen en aftakdozen Kabelgoten.    Aftekenen Afzagen Bevestigingsplaatsen Gebruik van zaagblok.

specifieke eindtermen (SET).p. leiding.en bedradingsschema kunnen tekenen en de werking kunnen verklaren van de basislichtschakelingen.31 januari 2008 . 26 . BC SV (S)ET BC BC Kabel XVB-F2 Installatietoepassingen    Verlichting Stopcontacten Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Oefeningen met wet van Ohm en Pouillet. BC Plaatsen en bewerken van draden en kabels   Draadtrekken in buis Knippen en ontmantelen van draad en kabel Veilig werken met kniptang. striptang en mes Stroombaan-. basiscompetenties (BC). BC De wandcontactdozen Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . sleutelvaardigheden (SV) Kennen van de kabels om toestellen aan te sluiten met vaste standplaats. BC De draadkleuren   Voorgeschreven draadkleuren Afgesproken draadkleuren Draden en kabels die gebruikt worden in de huisinstallatie kunnen plaatsen en bewerken. Tabellen Vermogenkringen AREI wetgeving De draadkleuren kunnen bepalen in functie van de toepassing in de installatie. BC Basisschakelingen en wandcontactdozen         Enkelpolige schakeling Dubbelpolige schakeling Dubbele aansteking Wisselschakeling Kruisschakeling Dubbelpolige wisselschakeling Codering van elementen en contacten Controleschakelingen Gestelde voorschriften en reglementeringen van de fabrikant en het AREI Stroombaan en leidingsschema kunnen tekenen bij schakeling met wancontactdozen.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). De draaddoorsneden kunnen bepalen in functie van de toepassing in de installatie. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!).

BC De elektrische draadverbindingen    Lasdoppen Steekklemmen Kroonsteen Verscheidenheid van de verbindingen (grootte van de verbinding) De gepaste verbindingen kunnen uitvoeren met het gepaste gereedschap.31 januari 2008 . De geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen kiezen en gebruiken in functie van het werk.p.262. Kunnen lezen van veiligheidspictogrammen.263 van het AREI Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . basiscompetenties (BC). Het werkplaatsreglement kennen en naleven. specifieke eindtermen (SET). 27 . Veiligheidsinstructies van gebruikte gereedschappen en machines kennen en naleven.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). BC Draadverbindingstechnieken    Lasdopverbindingen Steekklemverbinding Luchterklemverbinding CEBEC norm CE norm Onderscheid tussen een CE-label en een kwaliteitskeurmerk kunnen duiden. sleutelvaardigheden (SV) De correcte uitvoeringsvorm van de schakelaars en wandcontactdozen kunnen toepassen op de voorgeschreven plaatsen. BC Kwaliteitszorg BC BC BC BC Het werkplaatsreglement Veiligheidsinstructiekaarten De veiligheidspictogrammen Voorschriften van persoonlijke beschermingsmiddelen Samen opstellen van een reglement uit hoofde van verworven kennis Instructiekaarten die voorhanden zijn in de werkplaatsen Volgens artikel 261. BC SV (S)ET BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Indeling van de schakelaars en wandcontactdozen volgens    Functie Bediening Uitvoering Catalogi Verschillende elektrische draadverbindingen kunnen onderscheiden.

p. Een multimeettoestel als volt. Ampére en Ohmmeter kunnen gebruiken. Kunnen zelfstandig uitvoeren van:    Spanningsmetingen Stroommetingen Weerstandsmetingen BC De meettoestellen  Soorten Onderscheid aantonen met didactische toestellen BC Gebruik van het multimeettoestel  Symbolen en instelling Oefeningen maken op het herkennen van symbolen BC Meten van spanning. basiscompetenties (BC). 67. 6. BC SV (S)ET BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken De Europese normering EN50-110 Procedure bij spanningloos werken Procedure bij werken onder spanning Elektrisch veilige gereedschappen Bevoegdheden van de werknemer ( BA4 – BA5) ( art. stroom en weerstand Uitvoeren van meetopstellingen Een volledige werkopdracht kunnen uitvoeren aan de hand van een planning. 4. 28 . Volt. Het gepaste meetbereik en spanningsoort kunnen kiezen en instellen. Ampére en Ohmmeter kunnen herkennen. De symbolen op meettoestellen kunnen herkennen. 7.31 januari 2008 . 47 van het AREI) Analoge en digitale meettoestellen van elkaar kunnen onderscheiden.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). 266. 28. sleutelvaardigheden (SV) De veiligheidsvoorschriften bij het werken aan een elektrische installatie kennen en naleven. specifieke eindtermen (SET). BC Werkplanning Opdrachten beginnende met een minimum aan informatie Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . 5.

29 . het eigen werk plannen benodigde materialen en gereedschappen bepalen en tekorten melden materiaal en gereedschap visueel controleren en gebreken melden materiaal en gereedschap opslaan en beschermen werkplek tijdens en na het werk opruimen Opbouw installatiewerken uitvoeren Kabelgoten plaatsen draden in buizen aanbrengen kabels leggen en bevestigen kabels in buizen en kabelgoten aanbrengen afval sorteren Schakelaars en wandcontactdozen plaatsen en aansluiten Schakelaars en wandcontactdozen bij opbouw. Er wordt veel belang gehecht aan veiligheid.31 januari 2008 .9 Module: Elektrische opbouwinstallatie 2 – C 101 2 . Welzijn en milieu uitvoeren persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken schema’s van residentiële elektrische installaties gebruiken op basis van een werkopdracht. plaatsen en aansluiten aansluitdozen voor toestellen met een vaste standplaats bij opbouw plaatsen Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .m.v. Eigen werk organiseren en controleren                Instructies i.p. in overleg. Er wordt in deze module nadruk gelegd op de praktische uitvoering. Het betreft hier niet alleen de algemene principes van verlichting welke van toepassing zijn in verdere opleidingen.1 Algemene doelstelling van de module Elektrische opbouwschakelingen vormen de leidraad in deze module.80 lestijden (30 TV & 50 PV) Administratieve code: 6968 9. ook stopcontacten en beveiligingen zijn in deze module opgenomen.

verbinden en aansluiten aardingsrail plaatsen Verlichtingstoestellen plaatsen en aansluiten Voorschriften voor het uitpakken van armaturen toepassen montagevoorschriften toepassen armaturen plaatsen en aansluiten 9.31 januari 2008 .2  Beginsituatie De cursist voldoet aan de decretale toelatingsvoorwaarden Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . 30 .       Schakelaars en wandcontactdozen in spatwaterdichte opbouw uitvoering.p. plaatsen en aansluiten Verdeelkast plaatsen Opbouwverdeelkast plaatsen componenten in een verdeelbord plaatsen.

soorten Catalogusgebruik BC Schemalezen Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . basiscompetenties (BC). Stroombaan-. De juiste dimmer kunnen aansluiten in functie van de lichtbron. 31 . sleutelvaardigheden (SV) Stroombaan-. leiding. BC BC Gebruik van uitvoeringsschema’s afstandschakelingen Gebruik van trappenhuisautomaat in het elektrisch schema BC BC Gebruik van uitvoeringsschema’s trappenhuisautomaten Gebruik van dimmers in het elektrisch schema Uitvoeringschema’s van fabrikanten Bijsluiter dimmers BC BC Gebruik van dimmers in het elektrisch circuit Aansluiten van dimmers in het elektrisch circuit   Enkelpolige schakeling Wisselschakeling Catalogi fabrikanten AREI documenten raadplegen BC Verdeelkasten en componenten  . uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). Aan de hand van een ééndraadschema de componenten van de verdeelkast kunnen herkennen.3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden Leerplandoelstellingen BC SV (S)ET BC Elektrisch gestuurde schakelingen     Enkelpolige impulsschakeling Dubbelpolige impulsschakeling Impulsschakeling met lage veiligheidspanning Vermogen en type van belasting Uitvoeringschema’s van fabrikanten volgens vermogen en belasting Bijsluiter trappenhuisautomaat Documentatie en catalogi fabrikant Schemalezen van bestaande tekeningen.9. rekening houdend met het AREI. specifieke eindtermen (SET). leiding.31 januari 2008 . leiding.p.en bedradingsschema kunnen lezen en interpreteren via tekenen van lichtschakelingen met een dimmer aan de hand van een bijsluiter. Pedagogisch-didactische wenken Zelfstandig de verschillende afstandsschakelingen correct kunnen uitvoeren aan de hand van uitvoeringsschema’s. Stroombaan-. Zelfstandig de verschillende trappenhuisautomaten correct kunnen aansluiten aan de hand van uitvoeringsschema’s. Zelfstandig de verschillende dimmers kunnen aansluiten aan de hand van uitvoeringsschema’s.en bedradingsschema kunnen lezen en interpreteren via tekenen van lichtschakelingen met afstandschakelaars.en bedradingsschema kunnen lezen en interpreteren via tekenen van lichtschakelingen met een trappenhuisautomaat aan de hand van de bijsluiter. Een keuze kunnen maken van een verdeelkast en de componenten. Leerinhouden met inbegrip van eindtermen (ET). het vermogen en het aantal plaatsen.

32 .251 De relatie van een smeltveiligheid met de draaddoorsnede herkennen.p. BC Plaats van de verliesstroomschakelaar Voorschriften van het AREI (art. basiscompetenties (BC). specifieke eindtermen (SET). 115 en 118 Begrip I-nominaal AREI –document art.85) Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . Doel en werking kennen van de automaat. sleutelvaardigheden (SV) Het doel en de werking van een smeltveiligheid kennen. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). BC Gebruik van de automaat Lijst met draaddoorsneden en overeenstemmende I-nominaal automaat (AREI art. BC SV (S)ET BC De smeltveiligheden     Overbelasting Kortsluiting Werking Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken AREI-document art.31 januari 2008 .Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). BC Relatie I-nominaal / draaddoorsnede  Kalibreerelement BC De automaat   Werking bij overbelasting Werking bij kortsluiting Documentatie fabrikant De relatie van een automaat met de draaddoorsnede kennen.117) Documentatie fabrikant BC De verliesstroomschakelaar     Gevoeligheid van het differentieel Werking bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking Werking bij verliesstroom Doel van de testknop De plaats van de verliesstroomschakelaar in de installatie herkennen. Doel en werking van de verliesstroomschakelaar weten.

sleutelvaardigheden (SV) Een keuze kunnen maken van een beltransformator in functie van de verbruiker. Kunnen plaatsen van een tellerkast met meetmodule en scheiderklemmen. De lay-out van de verdeelkast kunnen lezen en interpreteren. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). 33 . BC De verdeelkast  Plaatsbepaling BC BC BC BC Montage van de componenten in de verdeelkast Etiketteren van de verdeelkast Schemalezen van een verdeelkast met zijn componenten Toebehoren voor de verdeelkast     HO7-V-K Kabelschoenen Verdeelrails Invoertullen Etiketten maken voor een huisinstallatie volgens AREI art. De verdeelkast kunnen etiketteren aan de hand van het situatieschema en het ééndraadschema.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). 16 Met tekeningen Herkennen van het type kabel dat moet geplaatst worden voor de elektrische aansluiting van de verdeelkast. BC De aansluitingskabel  EXVB Documentatie fabrikant BC Tellerkast met meetmodule Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . BC SV (S)ET BC De beltransformator      U primaire U secundaire Vermogen Kenplaatje lezen Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Gebruik van catalogus Symbolen transformator Voorschriften nutsbedrijven Aan de hand van de voorschriften van de nutsbedrijven de plaats van de verdeelkast kunnen bepalen . Kunnen monteren van de componenten in een verdeelkast. De toebehoren nodig voor de bedrading van de verdeelkast kunnen beschrijven. basiscompetenties (BC).31 januari 2008 .p. specifieke eindtermen (SET).

BC Verbinden van de aardingsgeleider Voorschriften BC BC BC De aardingspen De hoofdbeschermingsgeleider De beschermingsgeleiders Voorschriften in verband met de aardingspen (AREI. sleutelvaardigheden (SV) Weten welke voorzieningen de installateur moet voorzien voor :    Een internetaansluiting Een telefoonaansluiting Een kabeldistributie-aansluiting BC SV (S)ET BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Aansluitingen nutsbedrijven Voorschriften    Belgacom Telenet Kabeldistributie Het doel kennen van de aardingsonderbreker Het juiste type aardingsonderbreker herkennen en op een correcte wijze kunnen plaatsen.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). specifieke eindtermen (SET). Weten wat de functie van de hoofdbeschermingsgeleider in de installatie is en de plaatsing kunnen uitvoeren.en montagetechnieken bij vochtige lokalen Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . De aardingspen kunnen plaatsen volgens de voorschriften. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!).31 januari 2008 . 34 . basiscompetenties (BC).p.70) Hoofdaardingsklem BC De equipotentiaalverbinding   Hoofdequipotentiaal Bijkomende equipotentiaalverbindingen AREI. art 69 + 70) Doorsnede en kleur Doorsnede en kleur (AREI . BC BC De aardingsonderbreker Plaatsen van de aardingsonderbreker De aardingsgeleider herkennen en op een correcte wijze kunnen verbinden aan de aardingsonderbreker volgens de voorschriften. Plaatsingstechnieken voor verlichtingsapparatuur kunnen onderscheiden. art. BC Aansluiten van de equipotentiaalverbindingen Draaddoorsnede Verbindingsmaterialen BC De verlichtingsapparatuur Bevestiging. Weten wat de functie is van de beschermingsgeleiders in de installatie en de plaatsing kunnen uitvoeren. art. Kunnen lezen en interpreteren van de equipotentiaalverbinding op het grondplan van de woning. 72 + 73 Doorsnede en kleur De equipotentiale verbindingen kunnen aansluiten volgens voorschriften.

Onderdelen en gebruik van een halogeenverlichting kunnen verklaren.en nadelen Onderdelen Soorten Gebruik Gevaren Didactisch materiaal Documentatie fabrikant De gebruikte transformatoren herkennen en de juiste keuze kunnen maken. specifieke eindtermen (SET). BC De halogeenverlichting      Voor. sleutelvaardigheden (SV) Kunnen plaatsen en aansluiten van verschillende verlichtingsarmaturen voor gloeilampen.reeks Verschillende armaturen Documentatie en opschriften verpakking. Doel en gebruik van de verschillende gloeilampen kunnen toelichten. BC De transformatoren       Veiligheidstransformator Beschermingstransformator Elektronische transformator Ballasttransformator Bloktransformator Ringkerntransformator De draaddoorsnede kunnen bepalen in functie van de plaats van de transformator ten opzicht van de halogeenlamp. BC SV (S)ET BC BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken De verlichtingsarmaturen De gloeilampen    Werking Soorten Lampvoeten uit de E. basiscompetenties (BC). uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!).31 januari 2008 .Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). 35 .p. BC Relatie transformator / vermogen halogeenlamp en draadsectie Draaddoorsnede Transformatorvermogen Beveiliging Siliconedraad HO5SJ-K Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .

BC Monteren van spaarlampen Bestaande lampen in de oefeningen vervangen door spaarlampen. BC De spaarlampen     Soorten Vermogen Kleur Voor. sleutelvaardigheden (SV) Kunnen plaatsen en aansluiten van halogeenarmaturen.en nadelen Spaarlampen kunnen vervangen in bestaande installatie . verpakkingen Verscheidenheid van lampvoeten aanhalen. BC SV (S)ET BC BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Plaatsen van halogeenverlichting voor opbouw Bedradingsschema ’s van TL-verlichting   Klassieke schakeling Tandemschakeling catalogi Handelsvormen kunnen opzoeken van TL.31 januari 2008 . specifieke eindtermen (SET). basiscompetenties (BC).lampen.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET).p. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). 36 . BC TL-verlichtingsschakeling   Klassieke schakeling Tandemschakeling Documentatie. Doel en gebruik van de verschillende spaarlampen kunnen toelichten. In verschillende lichtschakelingen De verschillende verlichtingsystemen kennen en hun toepassingsgebied weten. BC Handelsvormen van TL-verlichting Vermogen Kleur Kunnen uitvoeren van een klassieke schakeling bij TLverlichting. Kunnen tekenen van het bedradingsschema van een TLarmatuur met starter. BC De verlichtingssystemen      Directe verlichting Indirecte verlichting Binnenverlichting Buitenverlichting Opbouwarmaturen Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .

De veiligheidsinstructies van gebruikte gereedschappen en machnines kennen en naleven. 271 BC De elektrische installatiekeuring     Keuringsverslag Verzegelbare klemmen Spreidingsweerstand Isolatieweerstand Het werkplaatsreglement kennen en naleven.263 Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . Nood en veiligheidsverlichting kunnen plaatsen en aansluiten volgens voorschriften van de fabrikant. De werkmethode om op een veilige manier storingen op te sporen en te herstellen in een elektrische installatie kunnen toepassen. BC SV (S)ET BC BC BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Veiligheid en bescherming bij verlichting De nood.en veiligheidsverlichting Storingen verhelpen     Kortsluiting Overbelasting Isolatiefout Onderbreking Beschermingsgraden Documentatie van de fabrikanten Flowcharts met werkmethodes De werkwijze voor het meten van de aardspreidingsweerstand kunnen uitleggen. BC BC BC BC Het werkplaatsreglement De veligheidsinstructiekaarten De veiligheidspictogrammen De voorschriften van persoonlijke beschermingsmiddelen AREI art.262. basiscompetenties (BC). specifieke eindtermen (SET).p.31 januari 2008 . uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). Kunnen lezen van veiligheidspictogrammen. 269. sleutelvaardigheden (SV) De veiligheidsvoorschriften van het AREI in verband met verlichting kunnen toepassen. Kunnen opsommen welke controles bij de keuring van een huishoudelijke elektrische installatie gebeuren. 261. De geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen kiezen en kunnen gebruiken in functie van het werk. 270. De mogelijke oplossingen bij een te hoge aardspreidingsweerstand kunnen toelichten.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). BC De aardspreidingsweerstand    De aardingsmeter De aardelektrode De verliestroomschakelaar AREI art. 37 .

uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). basiscompetenties (BC). Zelfstandig een stroommeting kunnen uitvoeren. Zelfstandig een spanningsmeting kunnen uitvoeren. 6.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). BC De meettoestellen  Soorten Onderscheid aantonen met didactische toestellen BC Gebruik van het multimeettoestel  Symbolen en instelling Oefeningen maken op het herkennen van symbolen BC BC BC BC Meten van spanning Meten van stroom Meten van weerstanden Werkplanning Opdrachten beginnende met een minimum aan informatie Met stroomtang Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . 38 . 28. sleutelvaardigheden (SV) De veiligheidsvoorschriften bij het werken aan een elektrische installatie naleven. Volt. Zelfstandig een weerstandsmeting kunnen uitvoeren. 67. specifieke eindtermen (SET).p. BC SV (S)ET BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken De Europese normering EN50-110 Procedure bij spanningloos werken Procedure bij werken onder spanning Elektrisch veilige gereedschappen Bevoegdheden van de werknemer ( BA4 – BA5) ( art. De symbolen op meettoestellen kunnen herkennen. Een multimeettoestel als volt. 5. Ampére en Ohmmeter kunnen gebruiken.31 januari 2008 . Ampére en Ohmmeter kunnen herkennen. Het gepaste meetbereik en spanningsoort kunnen kiezen en instellen. Een volledige werkopdracht kunnen uitvoeren aan de hand van een planning. 4. 7. 47 van het AREI) Analoge en digitale meettoestellen van elkaar kunnen onderscheiden. 266.

10 Module: Elektrische Comfortschakelingen 1 – G 102 1 .1 Algemene doelstelling van de module Het betreft hier vooral de schakelingen welke voorkomen in de utiliteitssector. De cursist kan Eigen werkzaamheden plannen             Instructies i.m. 39 .p. met name: verwarming. installeren en aansluiten 10.40 lestijden (16 TV & 24 PV) Administratieve code: 6969 10. Er wordt in deze module de nadruk gelegd op de praktische uitvoering. fouten en defecten opzoeken en herstellen Elektrische verwarming plaatsen en aansluiten Snoeren bewerken en aansluiten Thermostaat plaatsen en aansluiten Elektrische verwarmingstoestellen monteren.31 januari 2008 .v. Er wordt groot belang gehecht aan het verantwoord omspringen met milieu en veiligheid. Welzijn en milieu uitvoeren Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken Schema’s van residentiële elektrische installaties gebruiken Op basis van een werkopdracht in overleg het eigen werk plannen Benodigde materiaal en gereedschap bepalen en tekorten melden Materiaal en gereedschap visueel controleren en gebreken melden Materiaal en gereedschap opslaan en beschermen Werkplek tijdens en na werk opruimen Elektrische installatie met behulp van een schema controleren.2 Beginsituatie  De cursist voldoet aan de decretale toelatingsvoorwaarden Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .

Elektrische toestellen op vakkundige wijze kunnen demonteren. Krimpkousen kunnen kiezen en op een correcte wijze kunnen aanbrengen met het gepaste gereedschap. strijkijzer en/of andere toestellen gebaseerd op warmte.10. BC BC BC Monteren van kabelschoenen De krimpkousisolatie Werkmethoden foutopsporing Maken van verbindingen Flowcharts BC Demontage van toestellen Koffiezet. toaster. sleutelvaardigheden (SV) Snoeren kunnen herkennen om huishoudtoestellen aan te sluiten. BC SV (S)ET BC Soorten snoeren     Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken HO5VV-F (VTMB) HO3VV-F (VTLB) HO3VVH2-F (VTLBP) HO3RT-F (CSUB) Kabel HO7V-K HO3VH-H HO5RR-T HO7RN-F Soepele snoeren kunnen bewerken. BC Bewerken van snoeren    Ontmantelen Snijden Ogen maken Kabelschoenen kunnen kiezen en monteren. 40 .3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET).p. specifieke eindtermen (SET).31 januari 2008 . uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). Oorzaken van storingen kunnen opsommen. BC Storingsoorzaken     Onderbreking Doorverbinding Kortsluiting Aardsluiting Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . basiscompetenties (BC). wafelijzer. De werkmethode kennen om op een veilige manier storingen op te sporen in eenvoudige elektrische toestellen.

sleutelvaardigheden (SV) Gebruik van verschillende testapparaten kennen en veilig gebruiken. basiscompetenties (BC). indienststelling Vast. installeren en aansluiten. Een verwarmingstoestel kunnen monteren.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). Het eigen werk kunnen plannen . BC SV (S)ET BC De testapparaten Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Testlamp Doormeetapparaat Multimeter Een herstelling vakkundig kunnen uitvoeren. meting. Een controle kunnen uitvoeren na een herstelling. 41 . organiseren en evalueren. Een eenvoudig huishoudtoestel met het net kunnen verbinden. specifieke eindtermen (SET). regelbare Een verwarmingstoestel kunnen kiezen in functie van het gebruik en het vermogen. Een opdracht begrijpen en zich inhoudelijk erover informeren. BC Opvolgen werkvolgorde Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .31 januari 2008 . Zelfevaluatie. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). Aan de hand van een gedocumenteerd dossier en gebruik makend van meetapparatuur en specifieke gereedschappen fouten kunnen opsporen en herstellen. BC Soorten verwarmingstoestellen BC Montage en installatie van verwarmingstoestellen Directe verwarming Accumulatieverwarming BC Zelfstandig foutzoeken en herstellen van    Residentiële installatie Huishoudtoestellen Elektrische handgereedschappen Opstellen werkopdracht.p. Een thermostaatwerking kunnen uitleggen. BC BC BC BC Herstelling van elektrische toestellen met verwarmingselementen Controle na herstelling De thermostaat Elektrische verbindingssystemen      Stekkers Koppelstekkers Trekontlasting Kabelschoenen Eindhuls Convectie Accumulatie Bezichtiging.

specifieke eindtermen (SET). Afval en restproducten selectief verwijderen en sorteren. Veilig en hygiënisch kunnen werken. 42 . sleutelvaardigheden (SV) Het werkplaatsreglement kennen en naleven. De verplichte milieuvoorschriften kennen en opvolgen. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!).31 januari 2008 .Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). basiscompetenties (BC).p. BC Afvalverwerking en sorteren Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . Milieuwetgeving. BC SV (S)ET BC BC BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Het werkplaatsreglement Veiligheidsfiches en onveilige situaties Voorschriften bij   Opslag materialen Producten Samen opstellen van een reglement uit hoofde van verworven kennis.

m. videofonie installaties. Er wordt groot belang gehecht aan het verantwoord omspringen met milieu en veiligheid.telefonie. De cursist kan : Eigen werkzaamheden plannen                 Instructies i. fouten en defecten opzoeken en herstellen Parlefooninstallaties. met name: signalisatie. TV en kabeldistributie.31 januari 2008 .p. Er wordt in deze module de nadruk gelegd op de praktische uitvoering. telefooncentrales volgens instructies van de constructeur plaatsen en aansluiten. Wandcontactdozen voor telefoon plaatsen en aansluiten Wandcontactdozen voor tv. 43 .11 Module: Elektrische Comfortschakelingen 2 – G 102 2 . belinstallaties.en kabeldistributie plaatsen en aansluiten Belinstallatie plaatsen en aansluiten Coaxkabel bewerken en aansluiten Telefooncentrale plaatsen en aansluiten Videofonie installaties plaatsen en aansluiten Parlefonie installaties plaatsen en aansluiten Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .40 lestijden (16 TV & 24 PV) Administratieve code: 6970 11. Welzijn en milieu uitvoeren Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken Schema’s van residentiële elektrische installaties gebruiken Op basis van een werkopdracht in overleg het eigen werk plannen Benodigde materiaal en gereedschap bepalen en tekorten melden Materiaal en gereedschap visueel controleren en gebreken melden Materiaal en gereedschap opslaan en beschermen Werkplek tijdens en na werk opruimen Elektrische installatie met behulp van een schema controleren.1 Algemene doelstelling van de module Het betreft hier vooral de schakelingen welke voorkomen in de utiliteitssector.v.

Het stroombaan-. basiscompetenties (BC). sleutelvaardigheden (SV) Aan de hand van een bijsluiter van een parlofooninstallatie het stroombaan-.en bedradingsschema kunnen lezen en interpreteren. Repartiteur. Belschakelingen met gewone en verlichte drukknop kunnen uitvoeren. Een videofoontoestel kunnen aansluiten volgens voorschriften van de fabrikant. zoemer. BC BC Aansluiten van videofoon De belinstallatie   Belschakelingen Deurmelder Bedrijfsdocumentatie. leiding.2 Beginsituatie  De cursist voldoet aan de decretale toelatingsvoorwaarden 11. Documentatie fabrikant. BC BC BC Uitvoeren belschakelingen Deurmelder De binnenhuiscentrale Volgens schema. leiding. RJ11. 44 . leiding.3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET).31 januari 2008 . Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . specifieke eindtermen (SET).en bedradingsschema kunnen lezen en interpreteren.11.p. BC SV (S)ET BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken De parlofooninstallatie voor een ééngezinswoning BC BC Aansluiten van parlofoon De videofooninstallatie voor een ééngezinswoning Bedrijfsdocumentatie. Aan de hand van een bijsluiter van een huistelefooninstallatie het stroombaan-. gong. VVT kabel 2paar. leiding. Een parlofonietoestel kunnen aansluiten volgens de voorschriften van de fabrikant. De deurmelder kunnen aansluiten volgens voorschriften van de fabrikant.en bedradingsschema van een belinstallatie kunnen lezen en interpreteren.en bedradingsschema kunnen lezen en interpreteren. Een binnenhuistelefonie kunnen aansluiten volgens de voorschriften van de fabrikant. Bel. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). BC Aansluiten binnenhuiscentrale Gebruik krimptang. Aan de hand van een bijsluiter van een videofooninstallatie het stroombaan-.

47 van het AREI) Analoge en digitale meettoestellen van elkaar kunnen onderscheiden.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). artikel 261. De veiligheidsvoorschriften bij het werken aan een elektrische installatie kennen en naleven. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!).31 januari 2008 . Ampére en Ohmmeter kunnen herkennen. BC SV (S)ET BC De coax-kabel   Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Gebruik binnenshuis Gebruik buitenshuis Coax-kabel kunnen bewerken en aansluiten aan componenten Een coax-contactdoos voor tv-aansluiting en kabeldistributie volgens de voorschriften van de fabrikant kunnen plaatsen en aansluiten.262. BC BC BC BC Veiligheidsinstructiekaarten De veiligheidspictogrammen Voorschriften van persoonlijke beschermingsmiddelen De Europese normering EN50-110 Procedure bij spanningloos werken Procedure bij werken onder spanning Elektrisch veilige gereedschappen. BC BC Bewerken en aansluiten van coax-kabel Coax-contactdozen   Montage Aansluiting BC Telefooncontactdozen   Montage Aansluiting Instructiekaarten die voorhanden zijn in de werkplaatsen. specifieke eindtermen (SET). Ampére en Ohmmeter BC De meettoestellen  Soorten Onderscheid aantonen met didactische toestellen. sleutelvaardigheden (SV) Kunnen een coax-kabel herkennen en kiezen naargelang het gebruik. Een telefooncontactdoos volgens de voorschriften van de fabrikant kunnen plaatsen en aansluiten. Kunnen lezen van veiligheidspictogrammen. AREI. 45 . 5. Een multimeettoestel als volt.p. Bevoegdheden van de werknemer. 4. BC Gebruik van het multimeettoestel Oefeningen maken op het Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . 7. basiscompetenties (BC). Volt. De geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen kiezen en gebruiken in functie van het werk.263 Veiligheidsinstructies van gebruikte gereedschappen en machines kennen en naleven. ( BA4 – BA5) ( art. 28. 67. 266. 6.

p. basiscompetenties (BC). 46 . Veilig en hygiënisch kunnen werken. BC Opvolgen werkvolgorde Opstellen werkopdracht. specifieke eindtermen (SET). organiseren en evalueren. Zelfevaluatie. Milieuwetgeving. Het gepaste meetbereik en spanningsoort kunnen kiezen en instellen. Het werkplaatsreglement kennen en naleven. Het eigen werk kunnen plannen .31 januari 2008 . BC Meten van spanning. De verplichte milieuvoorschriften kennen en opvolgen. sleutelvaardigheden (SV) kunnen gebruiken. BC BC BC Het werkplaatsreglement Veiligheidsfiches en onveilige situaties Voorschriften bij   Opslag materialen Producten Samen opstellen van een reglement uit hoofde van verworven kennis. Kunnen zelfstandig uitvoeren van:    Spanningsmetingen Stroommetingen Weerstandsmetingen BC SV (S)ET  Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Symbolen en instelling herkennen van symbolen. Afval en restproducten selectief verwijderen en sorteren. Een opdracht begrijpen en zich inhoudelijk erover informeren. De symbolen op meettoestellen kunnen herkennen. stroom en weerstand Uitvoeren van meetopstellingen.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). BC Afvalverwerking en sorteren Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .

31 januari 2008 . verbinden en aansluiten  Schakelmateriaal plaatsen en aansluiten 12. 47 .2 Beginsituatie  De cursist voldoet aan de decretale toelatingsvoorwaarden Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . fouten en defecten opzoeken en herstellen Installatiewerken uitvoeren Componenten in verdeelbord plaatsen.1 Algemene doelstelling van de module Het betreft hier vooral de schakelingen welke voorkomen in de utiliteitssector. Welzijn en milieu uitvoeren Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken Schema’s van residentiële elektrische installaties gebruiken Op basis van een werkopdracht in overleg het eigen werk plannen Benodigde materiaal en gereedschap bepalen en tekorten melden Materiaal en gereedschap visueel controleren en gebreken melden Materiaal en gereedschap opslaan en beschermen Werkplek tijdens en na werk opruimen Elektrische installatie met behulp van een schema controleren.v. Eigen werkzaamheden plannen           Instructies i. Er wordt groot belang gehecht aan het verantwoord omspringen met milieu en veiligheid.p.m.80 lestijden (32 TV & 48 PV) Administratieve code: 6971 12.12 Module: Elektrische Comfortschakelingen 3 – G 102 3 . Er wordt in deze module de nadruk gelegd op de praktische uitvoering.

weekprogramma Aan de hand van het aansluitschema van residentiële schakelingen het stroombaan-. Aan de hand van uitvoeringsschema’s residentiële schakelingen aansluiten.leiding en bedradingsschema kunnen lezen en interpreteren.3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). BC Residentiële schakelingen Rolluikbediening Automatische zonwering Schemerschakeling BC Aansluiten van residentiële schakelingen Rolluikbediening Automatische zonwering Schemerschakeling UTP. sleutelvaardigheden (SV) Componenten in een verdeelkast kunnen monteren en aansluiten. basiscompetenties (BC). 48 . BC Aansluiten luidspreker Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). BC  De schakelklokken Analoge Digitale Programmeerbare met uur-.p.12. BC BC RJ 45 voorschriften Luidsprekerkabel  VTLmB kabel (gemerkt) Bijsluiters Catalogusgebruik Luidsprekercontactdoos volgens de voorschriften van de fabrikant kunnen aansluiten.kabel kunnen herkennen. BC Netwerkkabel UTP-kabel RJ45 De RJ 45 kunnen aansluiten volgens de voorschriften van de fabrikant. Draden voor luidsprekeraansluiting kennen. dag-.31 januari 2008 . BC SV (S)ET BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Montage en aansluiting van componenten in een verdeelkast Bedrading Etikettering Lay-out Schakelklokken kunnen aansluiten en programmeren volgens een bepaalde toepassing. specifieke eindtermen (SET).

Leerplandoelstellingen
met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV) Het gebruik van een stuurrelais kunnen toelichten .

BC SV (S)ET
BC Het stuurrelais  

Leerinhouden

Pedagogisch-didactische wenken

Catalogusgebruik.

Gebruik op netspanning Gebruik op veiligheidsspanning

Een stuurrelais kunnen monteren en aansluiten.

BC

Montage en aansluiten van het stuurrelais   Ingangsaansluitingen Uitgangsaansluitingen Documentatie van de fabrikant. Motorschakelingen.

Een schakeling kunnen programmeren in een stuurrelais Een kontaktorschakeling kunnen aansluiten aan de hand van een schema.

BC BC

Programmeren van het stuurrelais De kontaktorschakelingen    Start / stop Links / rechts Ster / driehoek

Veiligheidsinstructies van gebruikte gereedschappen en machines kennen en naleven. Kunnen lezen van veiligheidspictogrammen. De geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen kiezen en gebruiken in functie van het werk. De veiligheidsvoorschriften bij het werken aan een elektrische installatie kennen en naleven.

BC BC BC BC

Veiligheidsinstructiekaarten De veiligheidspictogrammen Voorschriften van persoonlijke beschermingsmiddelen De Europese normering EN50-110 Procedure bij spanningloos werken Procedure bij werken onder spanning

Instructiekaarten die voorhanden zijn in de werkplaatsen. AREI, artikel 261,262,263

Elektrisch veilige gereedschappen. Bevoegdheden van de werknemer. ( BA4 – BA5) ( art. 28, 4, 5, 6, 7, 67, 266, 47 van het AREI)

Analoge en digitale meettoestellen van elkaar kunnen onderscheiden. Volt, Ampére en Ohmmeter kunnen herkennen.

BC

De meettoestellen  Soorten

Onderscheid aantonen met didactische toestellen.

Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 - 31 januari 2008 - p. 49

Leerplandoelstellingen
met inbegrip van eindtermen (ET), specifieke eindtermen (SET), basiscompetenties (BC), uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!), sleutelvaardigheden (SV) Een multimeettoestel als volt, Ampére en Ohmmeter kunnen gebruiken. De symbolen op meettoestellen kunnen herkennen. Het gepaste meetbereik en spanningsoort kunnen kiezen en instellen. Kunnen zelfstandig uitvoeren van:    Spanningsmetingen Stroommetingen Weerstandsmetingen

BC SV (S)ET
BC

Leerinhouden

Pedagogisch-didactische wenken

Gebruik van het multimeettoestel  Symbolen en instelling

Oefeningen maken op het herkennen van symbolen.

BC

Meten van spanning, stroom en weerstand

Uitvoeren van meetopstellingen.

Het eigen werk kunnen plannen , organiseren en evalueren. Een opdracht begrijpen en zich inhoudelijk erover informeren. Het werkplaatsreglement kennen en naleven. Veilig en hygiënisch kunnen werken. De verplichte milieuvoorschriften kennen en opvolgen.

BC

Opvolgen werkvolgorde

Opstellen werkopdracht. Zelfevaluatie.

BC BC BC

Het werkplaatsreglement Veiligheidsfiches en onveilige situaties Voorschriften bij   Opslag materialen Producten

Samen opstellen van een reglement uit hoofde van verworven kennis.

Milieuwetgeving

Afval en restproducten selectief verwijderen en sorteren.

BC

Afvalverwerking en sorteren

Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 - 31 januari 2008 - p. 50

13 Module: Elektrische Inbouwinstallaties 1 – G 103 1 - 60 lestijden (24 TV & 36 PV)
Administratieve code: 6972

13.1 Algemene doelstelling van de module
Het betreft hier vooral het leren omgaan met de praktische omstandigheden zoals: voorbereidende werkzaamheden, aanwenden van ladders en steigers, gebruik van gereedschap, uitvoeren van kleine herstellingswerken, enz. Er wordt in deze module nadruk gelegd op het uitvoeren van de inbouwinstallatie. Er wordt groot belang gehecht aan het verantwoord omspringen met milieu, veiligheid en gezondheid. De cursist kan: Eigen werk organiseren en controleren               Instructies i.v.m. Welzijn en milieu uitvoeren Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken Schema’s van residentiële elektrische installaties gebruiken Op basis van een werkopdracht in overleg het eigen werk plannen Benodigde materiaal en gereedschap bepalen en eventuele tekorten melden Materiaal en gereedschap visueel controleren en gebreken melden Materiaal en gereedschap volgens instructies opslaan en beschermen De werkplek tijdens en na het werk opruimen

Ruwbouwwerk voorbereiden Een residentieel elektrische installatie demonteren Op basis van de werkopdracht een leidingstracé uitzetten Sleuven in muren, wanden en vloeren maken Muren, wanden en vloeren doorboren en afdichten Gaten voor inbouwdozen en verdeelkasten maken Sleuven dichtmetselen

Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 - 31 januari 2008 - p. 51

leggen en inwerken Kabel bewerken.p.Installatiewerken bij inbouw uitvoeren       Inbouwdozen en centraaldozen plaatsen Buizen bewerken.31 januari 2008 . leggen en inwerken Draden in buizen aanbrengen Ladders opstellen Stellingen monteren en demonteren 13.2 Beginsituatie  De cursist voldoet aan de decretale toelatingsvoorwaarden Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . 52 .

53 . hout en plaatmateriaal. Volumes in de badkamer (art. silicone. deur.klokboren Labels CE Catalogus Herkennen van veilige bouwwerkmachines Zelfstandig kunnen hanteren van    Een boormachine Een decoupeerzaag Een slijpmachine BC BC Eigenschappen van veilige bouwwerkmachines Hanteren van bouwwerkmachines De bouwstoffen herkennen en de benaming kunnen reproduceren. basiscompetenties (BC).p. boorhamer.31 januari 2008 .labels Metaalboren. sleutelvaardigheden (SV) Bouwkundige symbolen van een residentieel gebouw kunnen toelichten. deuren. cellenbeton. pleister.13. snoerloze gereedschappen CE en CEBEC. Bouwwerkmachines herkennen en de benaming reproduceren.raam-. steenboren. schroefboormachine.3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET).86) Leidingen (art. muurdikte Met bouwkundig plan Het basisgereedschap herkennen en de benaming kunnen reproduceren.en plafondhoogte. Herkennen van veilig gereedschap. zand. 144) BC Plaats van de elektrische leidingen  Toegelaten zones Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . BC SV (S)ET BC BC Het bouwplan Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Symbolen van ramen. muren. mortel. Weten waar elektrische leidingen op een veilige manier moeten geplaatst worden. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). muur en houtfrees. BC Bouwstoffen Cement. specifieke eindtermen (SET). materialen Bouwkundig plan Bouwkundige begrippen   bouwlijn rooilijn Afmetingen kunnen aflezen op een bouwplan. haakse sliijper. BC Bouwafmetingen  vloer-. Bouwkundige begrippen kunnen herkennen. BC BC BC Het handgereedschap Eigenschappen van veilig gereedschap De bouwwerkmachines  boormachine. gipsplaten beton.

vloeren en plafonds. Met het gepaste materiaal en gereedschap gips aanmaken.31 januari 2008 . waterpas. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). Sleuven kunnen maken in stenen muren met het gepaste gereedschap.vloeren. Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . spatel. basiscompetenties (BC). plamuurmes. BC Plaats van :    Stopcontacten Schakelaars Boiler. de montagestand. Met het gepaste gereedschap en materiaal metselmortel aanmaken. convector Keuze kunnen maken van de juiste bouwwerkmachine in functie van het materiaal dat moet bewerkt worden. Plaatsingsdiepte. vaatwas.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). BC BC BC BC Het plaatsingsgereedschap Metselspecie Gipsspecie De soorten inbouwdozen Truweel. Centraaldozen. inbouwdozen voor holle wanden. samenstellen van inbouwdozen. beitel. de hartafstand. Het gereedschap voor het plaatsen van inbouwdozen en buizen in volle en holle wanden kunnen toelichten. rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften.p. 54 . sleutelvaardigheden (SV) Kunnen uittekenen van leidingen op wanden. Gaten kunnen maken voor inbouwdozen of centrale aftakdozen in stenen muren en holle wanden. merk. De werkmethode voor het plaatsen van inbouwdozen en buizen in volle en holle wanden kunnen toelichten. plafonds Gereedschappen voor het uittekenen Weten waar elektrische toestellen op een voorgeschreven manier moeten geplaatst worden. wasmachine. BC SV (S)ET BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Uittekenen van leidingen Wanden . kookvuur. hamer. BC BC BC Eigenschappen van bouwwerkmachines en materialen Inbouwdozen en aftakdozen Sleuven maken in muren Keuze van het gereedschap Veiligheidsvoorschriften BC Werkmethoden plaatsen van buizen en inbouwdozen Voorbehandeling van de muur. specifieke eindtermen (SET). kroonboor Inbouwdozen in functie van de inbouwdiepte. Soorten inbouwdozen kunnen onderscheiden.

uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). BC BC BC BC Bewerken van buizen Monteren van buizen in muren Voorbedrade buizen Bepalen draaddoorsneden voor:    Verlichting Stopcontacten Vermogenkringen AREI art. 200) BC Toebehoren voor buizen Moffen. sleutelvaardigheden (SV) De juiste techniek voor het inmetselen van buizen en inbouwdozen kunnen toepassen. bochten. betonnagels. De juiste voorbedrade buizen kunnen kiezen in functie van de schakeling. Het toepassingsgebied van de verschillende soorten buizen kunnen uitleggen. ontbramen en plooien.p. BC SV (S)ET BC BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Fixeren van buizen en inbouwdozen in stenen muren Soorten buizen Verwerking van mortel en gips. specifieke eindtermen (SET).31 januari 2008 . Tth. 199 Gebruik van catalogus. Soorten buizen kunnen onderscheiden. TTh en TAL. Flexibele buis . BC Bewerken en plaatsen van draden en kabels Ontmantelen Knippen op maat Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . BC Toepassingsgebied van buizen Mechanische bescherming (Art.eindtullen.201) AREI voorschriften (Art. geribde en gladde voorbedrade buis. Toebehoren voor het plaatsen van buizen kunnen toelichten. BC De draadkleuren   Voorgeschreven draadkleuren Afgesproken draadkleuren Draden en kabels die gebruikt worden in de huisinstallatie kunnen plaatsen en bewerken. De draaddoorsneden kunnen bepalen in functie van de toepassing in de installatie. Gebruik van catalogus. 55 .Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET).buis en soepele buis kunnen monteren in stenen muren en holle wanden.beugels. basiscompetenties (BC). De draadkleuren kunnen bepalen in functie van de toepassing in de installatie. Tth –buis op maat kunnen maken.

De geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen kiezen en gebruiken in functie van het werk. BC SV (S)ET BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Aansluiten van bouwwerkmachines Rubber stekkers Rubber koppelstekkers Trekontlasting Kabelschoenen Verlengkabels Kennen van de snoeren om bouwwerkmachines aan te sluiten.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). De werkmethode kennen om op een veilige manier storingen op te sporen in de aansluitingen van bouwwerkmachines. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!).262. BC Kwaliteitszorg CEBEC norm CE norm BC BC BC BC Het werkplaatsreglement Veiligheidsinstructiekaarten De veiligheidspictogrammen Voorschriften van persoonlijke beschermingsmiddelen Samen opstellen van een reglement uit hoofde van verworven kennis Instructiekaarten die voorhanden zijn in de werkplaatsen.263 Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .31 januari 2008 . 56 . specifieke eindtermen (SET). AREI. basiscompetenties (BC). De aansluiting van bouwwerkmachines op vakkundige wijze herstellen. Kennen van de werkvolgorde om oude of defecte installaties te demonteren. Het werkplaatsreglement kennen en naleven.86) Sorteren afvalstoffen Werken met kabelzoeker Onderscheid tussen een CE-label en een kwaliteitskeurmerk kunnen duiden. Veiligheidsinstructies van gebruikte gereedschappen en machines kennen en naleven. artikel 261. Kunnen lezen van veiligheidspictogrammen. BC Aansluitsnoeren voor bouwwerkmachines HO55RR-F (CTLB) HO7RN-F (CTMB N) BC Opsporen van aansluitstoringen bij machines BC BC Aansluitherstellingen bij machines Demontage van elektrische installaties Spanningloos werken (AREI art. sleutelvaardigheden (SV) Weten hoe een bouwwerkmachine met het net verbonden wordt.p.

57 . BC SV (S)ET BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken De Europese normering EN50-110 Procedure bij spanningloos werken Procedure bij werken onder spanning Elektrisch veilige gereedschappen. 47 van het AREI) Veilig en hygiënisch kunnen werken.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). 5. Bevoegdheden van de werknemer. 67. De geschikte ladders en stellingen kunnen kiezen in functie van het werk op een bouwwerk.p. 6. De basistechnieken van de EHBO kunnen verwoorden. 28. Het veilig kunnen plaatsen van ladders en stellingen. basiscompetenties (BC). 7. 266. Veiligheidsvoorschriften. Wondverzorging Brandwonden Reanimatie (CPR) Gevaren van elektriciteit Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . De verplichte milieuvoorschriften kennen en opvolgen. BC BC Veiligheidsfiches en onveilige situaties Voorschriften bij   Opslag materialen Producten Milieuwetgeving.31 januari 2008 . uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). Afval en restproducten selectief verwijderen en sorteren. specifieke eindtermen (SET). De elementaire afspraken rond persoonlijke hygiëne op een bouwwerk toepassen. 4. sleutelvaardigheden (SV) De veiligheidsvoorschriften bij het werken aan een elektrische installatie kennen en naleven. ( BA4 – BA5) ( art. BC BC BC BC BC Afvalverwerking en sorteren Ladders en stellingen Plaatsen van ladders en stellingen Persoonlijke hygiëne Elementaire EHBO Voorschriften in verband met het gebruik van ladders en stellingen. Voorschriften.

60 lestijden (24 TV & 36 PV) Administratieve code: 6973 14. plaatsen en aansluiten Aansluitdozen voor toestellen met een vaste standplaats bij inbouw plaatsen en aansluiten Inbouwverdeelkast.v. Er wordt groot belang gehecht aan het verantwoord omspringen met milieu. Welzijn en milieu uitvoeren Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken Schema’s van residentiële elektrische installaties gebruiken Op basis van een werkopdracht in overleg het eigen werk plannen Benodigde materiaal en gereedschap bepalen en eventuele tekorten melden Materiaal en gereedschap visueel controleren en gebreken melden Materiaal en gereedschap volgens instructies opslaan en beschermen De werkplek tijdens en na het werk opruimen Installatiewerken bij inbouw uitvoeren Draden in buizen aanbrengen Schakelaars en wandcontactdozen plaatsen en aansluiten Schakelaars en wandcontactdozen bij inbouw.1 Algemene doelstelling van de module Er wordt in deze module nadruk gelegd op het aansluiten van de inbouwinstallatie.p. 58 .m. Het strekt tot aanbeveling dat de cursisten een VVA1 behalen. veiligheid en gezondheid. meterkast plaatsen en installatie afwerken Inbouwverdeelkast plaatsen en aansluiten Componenten in het verdeelbord plaatsen en aansluiten Stroomkringen en voedingsspanning etiketteren Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .14 Module: Elektrische Inbouwinstallaties 2 – G 103 2 .31 januari 2008 . De cursist kan : Eigen werk organiseren en controleren               Instructies i.

2 Beginsituatie  De cursist voldoet aan de decretale toelatingsvoorwaarden Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . assistentie verlenen Verlichtingstoestellen plaatsen en aansluiten Voorschriften voor het uitpakken van toestellen toepassen Montagevoorschriften toepassen Armaturen plaatsen en aansluiten Railsystemen plaatsen en aansluiten 14.p.       Plaatsen van meterkast Fouten of defecten in elektrische installaties opsporen en verhelpen Bij de keuring van de installatie.31 januari 2008 . 59 .

sleutelvaardigheden (SV) Een elektrisch dossier van een residentieel gebouw kunnen interpreteren onder begeleiding en in functie van de uitvoering. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!).3 Leerplandoelstellingen en leerinhouden Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). BC Richtlijnen bij huisaansluitingen    Soorten huisaansluitingen Beschikbare spanningen Beschikbare vermogens Richtlijnen nutsbedrijven    Elektriciteit Telefoon Kabeldistributie Het doel van een aansluitbocht kennen. specifieke eindtermen (SET). Het basisgereedschap herkennen en de benaming kunnen reproduceren. De afspraken rond elektrisch comfort kennen. BC BC BC De aansluitbocht Het handgereedschap De aarding    Aardingslus Aardgeleider Aardelektrode AREI art.14.31 januari 2008 . basiscompetenties (BC). 60 .69 Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . BC BC Gebruik van elektrische symbolen Plaats van elektrische toestellen Verdelen van kringen Minimale elektrische uitrusting Wachtbuizen in de installatie AREI-voorschriften voor het plaatsen van elektrische toestellen Weten wat de aansluitingsvoorwaarden zijn van het nutsbedrijf. BC SV (S)ET BC Het elektrisch dossier     Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Het ééndraadschema Het situatieschema Het leidingschema Het frontblad De noodzakelijke elektrische symbolen in de schema’s van een residentieel gebouw herkennen en toepassen.p. Weten hoe een aarding op een doeltreffende manier kan geplaatst worden.

basiscompetenties (BC). BC BC BC BC Kabel XVB-F2 Kabel XVB-F2 Het stroombaan-. 61 .en bedradingsschema’s kunnen lezen van een tekening. Stroombaan -. leiding. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). sleutelvaardigheden (SV) Kennen van de draadgeleiders om toestellen aan te sluiten met een vaste standplaats.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). leiding. Kennen van de kabels om toestellen aan te sluiten met vaste standplaats.31 januari 2008 .p.en bedradingsschema Basisschakelingen en wandcontactdozen         Enkelpolige schakeling Dubbelpolige schakeling Dubbele aansteking Wisselschakeling Kruisschakeling Dubbelpolige wisselschakeling Codering van elementen en contacten Controleschakelingen Elektrische schema’s Gestelde voorschriften en reglementeringen van de fabrikant en het AREI Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . specifieke eindtermen (SET). De werking kunnen verklaren van de basislichtschakelingen. BC SV (S)ET BC Draadgeleiders   HO7-V-U HO7-V-R Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Tabel met maximum toegelaten geleiders in een buis ter beschikking stellen Kennen van de kabels om toestellen aan te sluiten met vaste standplaats.

p. specifieke eindtermen (SET). leiding.en bedradingsschema kunnen lezen en interpreteren via tekenen van lichtschakelingen met afstandschakelaars. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). BC BC BC De wandcontactdozen Aanbrengen van draden in buizen Indeling van de schakelaars en wandcontactdozen volgens    Functie Bediening Uitvoering Soorten trekgereedschap Catalogi De gepaste verbindingen kunnen uitvoeren met het gepaste gereedschap. 62 . Stroombaan-. De correcte uitvoeringsvorm van de schakelaars en wandcontactdozen kunnen toepassen op de voorgeschreven plaatsen. basiscompetenties (BC).Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). BC Elektrisch gestuurde schakelingen     Enkelpolige impulsschakeling Dubbelpolige impulsschakeling Impulsschakeling met lage veiligheidspanning Vermogen en type van belasting Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . Draden kunnen trekken in buizen. BC SV (S)ET BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Plaatsen en aansluiten schakelaars       Enkelpolige schakeling Dubbelpolige schakeling Dubbele aansteking Wisselschakeling Kruisschakeling Dubbelpolige wisselschakeling Stroombaan en leidingsschema en bedradingsschema kunnen tekenen bij schakeling met wandcontactdozen. BC Draadverbindingstechnieken    Lasdopverbindingen Steekklemverbinding Luchterklemverbinding Documentatie en catalogi fabrikant Schemalezen van bestaande tekeningen. sleutelvaardigheden (SV) Kunnen plaatsen en aansluiten van inbouwschakelaars.31 januari 2008 .

31 januari 2008 .p. 63 . Zelfstandig de verschillende trappenhuisautomaten correct kunnen aansluiten aan de hand van uitvoeringsschema’s. Aan de hand van een ééndraadschema de componenten van de verdeelkast kunnen herkennen.251 AREI-document art. leiding. specifieke eindtermen (SET). sleutelvaardigheden (SV) Zelfstandig de verschillende afstandsschakelingen correct kunnen uitvoeren aan de hand van uitvoeringsschema’s. het vermogen en het aantal plaatsen. Een keuze kunnen maken van een verdeelkast en de componenten. De juiste dimmer kunnen aansluiten in functie van de lichtbron. 115 en 118 De relatie van een smeltveiligheid met de draaddoorsnede herkennen.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET).en bedradingsschema kunnen lezen en interpreteren via tekenen van lichtschakelingen met een dimmer aan de hand van een bijsluiter. Het doel en de werking van een smeltveiligheid kennen . basiscompetenties (BC). BC Relatie I-nominaal / draaddoorsnede Kalibreerelement Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!).en bedradingsschema kunnen lezen en interpreteren via tekenen van lichtschakelingen met een trappenhuisautomaat aan de hand van de bijsluiter. Stroombaan-. leiding. rekening houdend met het AREI. BC SV (S)ET BC BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Gebruik van uitvoeringsschema’s afstandschakelingen Gebruik van trappenhuisautomaat in het elektrisch schema Uitvoeringschema’s van fabrikanten volgens vermogen en belasting Bijsluiter trappenhuisautomaat BC BC Gebruik van uitvoeringsschema’s trappenhuisautomaten Gebruik van dimmers in het elektrisch schema Uitvoeringschema’s van fabrikanten Bijsluiter dimmers BC BC Gebruik van dimmers in het elektrisch circuit Aansluiten van dimmers in het elektrisch circuit   Enkelpolige schakeling Wisselschakeling Catalogi fabrikanten AREI documenten raadplegen BC Verdeelkasten en componenten  Soorten Catalogusgebruik BC BC schemalezen De smeltveiligheden     Overbelasting Kortsluiting Werking Begrip i-nominaal AREI –document art. Zelfstandig de verschillende dimmers kunnen aansluiten aan de hand van uitvoeringsschema’s. Stroombaan-.

16 Met tekeningen Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . De lay-out van de verdeelkast kunnen lezen en BC De verdeelkast  Plaatsbepaling Voorschriften nutsbedrijven. basiscompetenties (BC). Doel en werking van de verliesstroomschakelaar weten.31 januari 2008 . Kunnen monteren van de componenten in een verdeelkast. BC Gebruik van de automaat BC De verliesstroomschakelaar     Gevoeligheid van het differentieel Werking bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking Werking bij verliesstroom Doel van de testknop De plaats van de verliesstroomschakelaar in de installatie herkennen. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!).p. Een keuze kunnen maken van een beltransformator in functie van de verbruiker. BC SV (S)ET BC De automaat   Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Documentatie fabrikant Werking bij overbelasting Werking bij kortsluiting Lijst met draaddoorsneden en overeenstemmende I-nominaal automaat (AREI art.117) Documentatie fabrikant De relatie van een automaat met de draaddoorsnede kennen.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). specifieke eindtermen (SET). BC BC BC Montage van de componenten in de verdeelkast Etiketteren van de verdeelkast Schemalezen van een verdeelkast met zijn componenten Etiketten maken voor een huisinstallatie volgens AREI art.85) Gebruik van catalogus. 64 . sleutelvaardigheden (SV) Doel en werking kennen van de automaat. De verdeelkast kunnen etiketteren aan de hand van het situatieschema en het ééndraadschema. BC BC Plaats van de verliesstroomschakelaar De beltransformator      U primaire U secundaire Vermogen Kenplaatje lezen Symbolen transformator Voorschriften van het AREI (art. Aan de hand van de voorschriften van de nutsbedrijven de plaats van de verdeelkast kunnen bepalen .

De toebehoren nodig voor de bedrading van de verdeelkast kunnen beschrijven. basiscompetenties (BC).31 januari 2008 .70) Hoofdaardingsklem Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .p. sleutelvaardigheden (SV) interpreteren. Het juiste type aardingsonderbreker herkennen en op een correcte wijze kunnen plaatsen. art 69 + 70) Doorsnede en kleur Doorsnede en kleur (AREI . BC SV (S)ET BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Toebehoren voor de verdeelkast     Ho7-v-k Kabelschoenen Verdeelrails Invoertullen Herkennen van het type kabel dat moet geplaatst worden voor de elektrische aansluiting van de verdeelkast Weten welke voorzieningen de installateur moet voorzien voor :    Een internetaansluiting Een telefoonaansluiting Een kabeldistributie-aansluiting BC De aansluitingskabel  EXVB Voorschriften    Belgacom Telenet Kabeldistributie BC Aansluitingen nutsbedrijven Het doel kennen van de aardingsonderbreker. Weten wat de functie van de hoofdbeschermingsgeleider in de installatie is en de plaatsing kunnen uitvoeren. Weten wat de functie is van de beschermingsgeleiders in de installatie en de plaatsing kunnen uitvoeren. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). specifieke eindtermen (SET). art. BC BC BC De aardingsonderbreker Plaatsen van de aardingsonderbreker Verbinden van de aardingsgeleider Voorschriften BC BC BC De aardingspen De hoofdbeschermingsgeleider De beschermingsgeleiders Voorschriften in verband met de aardingspen (AREI. 65 . De aardingsgeleider herkennen en op een correcte wijze kunnen verbinden aan de aardingsonderbreker volgens de voorschriften.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). De aardingspen kunnen plaatsen volgens de voorschriften.

31 januari 2008 . BC De halogeenverlichting      Voor. art. BC Aansluiten van de equipotentiaalverbindingen Draaddoorsnede.en nadelen Onderdelen Soorten Gebruik Gevaren Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . Plaatsingstechnieken voor verlichtingsapparatuur kunnen onderscheiden. Verschillende armaturen. Kunnen plaatsen en aansluiten van verschillende verlichtingsarmaturen voor gloeilampen.p. BC SV (S)ET BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken De equipotentiaalverbinding   Hoofdequipotentiaal Bijkomende equipotentiaalverbindingen AREI. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). specifieke eindtermen (SET). basiscompetenties (BC). sleutelvaardigheden (SV) Kunnen lezen en interpreteren van de equipotentiaalverbinding op het grondplan van de woning. 72 + 73 Doorsnede en kleur. Documentatie en opschriften verpakking. Doel en gebruik van de verschillende gloeilampen kunnen toelichten. De equipotentiale verbindingen kunnen aansluiten volgens voorschriften.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). Onderdelen en gebruik van een halogeenverlichting kunnen verklaren. Verbindingsmaterialen. BC BC BC De verlichtingsapparatuur De verlichtingsarmaturen De gloeilampen    Werking Soorten Lampvoeten uit de e.en montagetechnieken bij vochtige lokalen.reeks Bevestiging. 66 .

31 januari 2008 . BC Relatie transformator / vermogen halogeenlamp en draadsectie Draaddoorsnede Transformatorvermogen Beveiliging Siliconedraad HO5SJ-K Kunnen plaatsen en aansluiten van halogeenarmaturen. Kunnen tekenen van het bedradingsschema van een TLarmatuur met starter. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). BC TL-verlichtingsschakeling   Klassieke schakeling Tandemschakeling Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 .Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). BC Handelsvormen van TL-verlichting Vermogen Kleur Kunnen uitvoeren van een klassieke schakeling bij TLverlichting. sleutelvaardigheden (SV) De gebruikte transformatoren herkennen en de juiste keuze kunnen maken. Kunnen plaatsen van TL-verlichting. 67 .lampen. BC BC BC Plaatsen van halogeenverlichting voor opbouw De TL-verlichting Bedradingsschema ’s van TL-verlichting   Klassieke schakeling Tandemschakeling Catalogi Handelsvormen kunnen opzoeken van TL.p. specifieke eindtermen (SET). BC SV (S)ET BC De transformatoren       Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Didactisch materiaal Documentatie fabrikant Veiligheidstransformator Beschermingstransformator Elektronische transformator Ballasttransformator Bloktransformator Ringkerntransformator De draaddoorsnede kunnen bepalen in functie van de plaats van de transformator ten opzicht van de halogeenlamp. basiscompetenties (BC).

p. verpakkingen Verscheidenheid van lampvoeten aanhalen. Voor.en veiligheidsverlichting Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . BC De verlichting   Noodzaak Voorwaarden De verschillende verlichtingsystemen kennen en hun toepassingsgebied weten BC De verlichtingssystemen      Directe verlichting Indirecte verlichting Binnenverlichting Buitenverlichting Opbouwarmaturen Beschermingsgraden. 68 .  In verschillende lichtschakelingen. Spaarlampen kunnen vervangen in bestaande installatie. De veiligheidsvoorschriften van het AREI in verband met verlichting kunnen toepassen. BC SV (S)ET BC De spaarlampen     Soorten Vermogen Kleur Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Documentatie.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). Documentatie van de fabrikanten.en nadelen Bestaande lampen in de oefeningen vervangen door spaarlampen. sleutelvaardigheden (SV) Doel en gebruik van de verschillende spaarlampen kunnen toelichten. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!). specifieke eindtermen (SET).31 januari 2008 . BC Monteren van spaarlampen Weten wat de noodzaak en de voorwaarden zijn van een goede verlichting. BC BC Veiligheid en bescherming bij verlichting De nood. basiscompetenties (BC). Nood en veiligheidsverlichting kunnen plaatsen en aansluiten volgens voorschriften van de fabrikant.

sleutelvaardigheden (SV) De werkmethode om op een veilige manier storingen op te sporen en te herstellen in een elektrische installatie kunnen toepassen. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!).263 Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . BC De aardspreidingsweerstand    De aardingsmeter De aardelektrode De verliestroomschakelaar AREI art. BC BC BC BC Het werkplaatsreglement De veiligheidsinstructiekaarten De veiligheidspictogrammen De voorschriften van persoonlijke beschermingsmiddelen AREI art.31 januari 2008 . Kunnen lezen van veiligheidspictogrammen. De veiligheidsinstructies van gebruikte gereedschappen en machnines kennen en naleven. 271 BC De elektrische installatiekeuring     Keuringsverslag Verzegelbare klemmen Spreidingsweerstand Isolatieweerstand Het werkplaatsreglement kennen en naleven. De geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen kiezen en kunnen gebruiken in functie van het werk.p. 69 . basiscompetenties (BC). specifieke eindtermen (SET). 270.262.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). Kunnen opsommen welke controles bij de keuring van een huishoudelijke elektrische installatie gebeuren. 261. De mogelijke oplossingen bij een te hoge aardspreidingsweerstand kunnen toelichten. 269. BC SV (S)ET BC Storingen verhelpen     Kortsluiting Overbelasting Isolatiefout Onderbreking Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken Flowcharts met werkmethodes De werkwijze voor het meten van de aardspreidingsweerstand kunnen uitleggen.

5. 28.Leerplandoelstellingen met inbegrip van eindtermen (ET). basiscompetenties (BC).p.31 januari 2008 . specifieke eindtermen (SET). 67. 266. 70 . 7. 4. 47 van het AREI) Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . sleutelvaardigheden (SV) De veiligheidsvoorschriften bij het werken aan een elektrische installatie naleven BC SV (S)ET BC Leerinhouden Pedagogisch-didactische wenken De Europese normering EN50-110 Procedure bij spanningloos werken Procedure bij werken onder spanning Elektrisch veilige gereedschappen Bevoegdheden van de werknemer ( BA4 – BA5) ( art. 6. uitbreidingsdoelstellingen (steeds in cursief!).

Acco CLAERHOUT L.. Die Keure GEYSEN W. Standaard VYNCKIER. veilig werken met elektriciteit . Serie elektrotechniek. brussel Van DEN WIJNGAERT L & P. basiselektriciteit.p.15 Bibliografie AIB – VINCOTTE. Het installatieboek. Plantyn Leerplan Residentieel Elektrotechnisch Installateur BSO 3 . Acco GEYSEN W. 71 .. Algemene elektrotechniek. Instalatiepraktijk voor de elektriciën. Elektrotechniek. Algemeen reglement op de elektrische installaties AREI brussel DEKELVER . serie elektrotechniek: installatieleer.. Plantyn ELECTRABEL. Vademecum voor de installateur VEKENS J. Plantyn MAESEN. Gent VEG.31 januari 2008 . Elektrische machines..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful