You are on page 1of 3

www.matematiranje.

com
DVOSTRUKI INTEGRALI 1. DIREKTNO IZRAČUNAVANJE Ako je oblast D određena nejednakostima :
y2 ( x )

a≤ x ≤ b
y1 ( x) ≤ y ≤ y 2 ( x)

onda je:

∫∫ z ( x, y)dxdy = ∫ dx ∫ z ( x, y)dy
D a y1 ( x )

b

Ako je oblast D određena nejednakostima:
x1 ( y ) ≤ x ≤ x 2 ( y )

c≤ y≤d

onda je :

∫∫ z ( x, y)dxdy = ∫ dy ∫ z ( x, y)dx
D c x1 ( y )

d

x2 ( y )

2. OPŠTE KOORDINATE Ako se sa x=x(u,v) i y=y(u,v) , gde su ovo neprekidne i diferencijabilne funkcije , realizuje jednoznačno preslikavanje ograničene i zatvorene oblasti D u ravni xOy na oblast D` u ravni uOv i ako je: J=

D ( x, y ) ≠0 D(u, v)

Onda važi formula:

∫∫ z ( x, y)dxdy = ∫∫ z[ x(u, v), y(u, v)] J dudv
D D`

3. POLARNE KOORDINATE

x = r cos ϕ y= r sin ϕ onda je :

∫∫ z ( x, y)dxdy =
D

∫∫ z (r cos ϕ , r sin ϕ ) J drdϕ = ∫ dϕ ∫ z (r cos ϕ , r sin ϕ )rdr
D`

ϕ2 ϕ1

r

0

br sin ϕ )abrdr D 1 ϕ2 r 0 PRIMENA DVOSTRUKIH INTEGRALA i) Izračunavanje površine površi Ako je površ zadata jednačinom z = z(x.v) onda je: P= ∫∫ EG − F 2 dudv D 2 2 2 gde je: ⎛ ∂x ⎞ ⎛ ∂y ⎞ ⎛ ∂z ⎞ E = ⎜ ⎟ +⎜ ⎟ +⎜ ⎟ ⎝ ∂u ⎠ ⎝ ∂u ⎠ ⎝ ∂u ⎠ ⎛ ∂x ⎞ ⎛ ∂y ⎞ ⎛ ∂z ⎞ G = ⎜ ⎟ +⎜ ⎟ +⎜ ⎟ ⎝ ∂v ⎠ ⎝ ∂v ⎠ ⎝ ∂v ⎠ 2 2 2 F= ∂x ∂x ∂y ∂y ∂z ∂z + + ∂u ∂v ∂u ∂v ∂u ∂v ii) Izračunavanje zapremine . y)dxdy = ϕ∫ dϕ ∫ z (ar cos ϕ .www.y) i ako obeležimo p = P= ∫∫ 1 + p 2 + q 2 dxdy D ∂z ∂z i q= onda je: ∂x ∂y Ako je površ zadata parametarskim jednačinama x=x(u. ELIPTIČKE KOORDINATE x = a r cos ϕ y = b r sin ϕ onda je: J = abr ∫∫ z ( x.matematiranje.v) i y=y(u.com J =r 4.

koji odozgo ograničava neprekidna površ definisana jednačinom z=z(x. y)dxdy D .y).com Zapremina cilindra. data je formulom: V= ∫∫ z ( x.www. koja u ravni xOy iseca neku oblast D. a sa strane prava cilindrična površ. odozdo ravan z=0 .matematiranje.