You are on page 1of 5

PRZYKŁAD OBLICZENIOWY (Przykład 9.

1): Zaprojektować instalację parową, rozdział dolny, przewody kondensatowe zalane, obciążenia cieplne wg schematu obliczeniowego. 1. Dobór kotła Qk= Qobl x (1+a) / 0,9 = 29.950 x (1+0,10) / 0,9 = 36.600 W (9.1.1)

Przyjęto kocioł żeliwny parowy, członowy KZ 5 – K – 4 o mocy nominalnej Qk = 42,6kW, paliwo: koks (lub mieszanka koksu i węgla kamiennego 1:1) Ustawienie i podłączenia kotła zgodnie z PN-87/B-02411 wg rysunku rzutu piwnic 2.1 Określenie przekroju komina (np. wg wzoru uproszczonego – Sandera) ┌─┐ ┌──┐ Fk = 0,86*a*Qk / √ h = 0,86*0,03*42600 / √ 18,9 = 252 cm2

(9.1.2)

Qk – moc dobranego źródła ciepła, W a – współczynnik uwzględniający rodzaj paliwa i sposób prowadzenia komina, dla kotłów na paliwo stałe 0,03 h – wysokość czynna komina (od podłączenia czopucha do wylotu)

Przyjęto najmniejszy dopuszczalny przekrój 0,2x0,2m (400 cm2) murowany z cegły 2.2 Wymagana wysokość komina ze względu na zapewnienie niezbędnego ciągu kominowego: Dla kotła K 5 – K – 4 wymagany ciąg kominowy wynosi 26 Pa (wg karty katalogowej), temperatura spalin 180 oC Niezbędną wysokość komina zapewniającą uzyskanie odpowiedniego podciśnienia w komorze paleniskowej w uproszczeniu obliczyć można ze wzoru: hmin = 39 S / ((1/(273+tz) - (1/(273+ts)) Pb), m
S - wymagany ciąg kominowy dla kotła, Pa tz – temperatura powietrza zewnętrznego (najniekorzystniejsze warunki tj. 12 lub 20), oC tz – średnia temperatura spalin, oC Pb- ciśnienie barometryczne, Pa (przy braku danych można przyjąć 101325 Pa)

(9.1.3)

hmin = 39 x 26 / ((1/(273+12) - (1/(273+180)) 101325) = 7,16 m (warunek spełniony) 2.3 Czopuch Fcz = 1,4*Fk = 1,4 x 400 = 560 cm2 Przyjęto przekrój 0,2x0,28m (560 cm2) murowany z cegły 2.4 Wentylacja kotłowni Przyjęto przekrój kanału nawiewnego 0,22x0,22 (powierzchnia brutto 484 cm2) blaszany, zaopatrzony w kratkę na wlocie i wylocie kanału (powierzchnia netto/brutto 0,9) i przepustnicę powietrza zmniejszającą przy pełnym zamknięciu przekrój kanału do (9.1.4)

8

8 5.18m.78 10.5 kocioł + rozszerz (rozdzielacz) 0.38 2.0 7 6 2.5 13. zaopatrzony w kratkę wentylacyjną umieszczoną pod stropem kotłowni o wymiarach 14 x 21 cm (powierzchnia netto/brutto 0.0 6 4 1.0 Trójnik Suma ζ 13.0 odsadzka 1xo 1 x 0.0 Obieg grzejnika w pomieszczeniu 407 (pion 1) 6 4 1.5 zmiana średnicy/ nagłe zwęż.33 4.5 obejście kolano/łuk 1xk 1 x 2.7 0.0 4. a pionem 1 wynosi 35.0 p 15 1.5 prosty x 1 10 1xk 1 x 2.0 52.5 0.2 0. 35.3 zwężenie 40/25 0.1.0 grzejnik 1.75 13.4 dPa 9 (9.5 7 4 1.5) .0 1. Prowadzenie przewodów ze spadkiem 0.6 330.1 3.0 z 25 90.5 12.5 przelot 0.78 12.8 x 0. 8g 2g-4g. 3 Zestawienie oporów miejscowych nr działki 1g.63 29.powierzchni 80 cm2.4 18 6 2.6 88.8 0.5 25. Wylot kanału nawiewnego wyprowadzony 1m nad powierzchnię posadzki z tyłu kotła Przyjęto przekrój kanału wywiewnego 0.0 prosty x 1 5.8 11. wymagana odległość pomiędzy odwadniaczami dla przewodów izolowanych 20-50m.0 22 15 9.5 zwężenie 20/15 0.4 1.8 7. mm m/s w m/s R.14 (powierzchnia brutto 196 cm2) murowany z cegły (w bloku kominowym). 3 2 4 4a 5 6 średnica 15 15 15-20 15 20 20 25 25 zwężenie 32/20 0.6 28.38 3. dPa ζ Z.95 m.13 12.5 1xo 1 x 0.08 1. Ciśnienie robocze w źródle ciepła: pr = pgrz + ∑ (Rl +Z) = 200 + 330.5 0.5 przelot 0.0 z 20 27.0 Długość przewodów poziomych pomiędzy rozdzielaczem kotłowni.0 0. max(w) przeciw.5 p 15 7.5% w kierunku przepływu.0 odgał.2 1. 9.6 0.5 4 nr dz.2 13.6 0.0 grzejnikowy 10.0 12 10 2.9 Rl +Z dPa 7.9) i zamykaną wyczystkę na wysokości 30 cm od poziomu posadzki.2 15.0 p 20 3.0 2.5 przelot 0.5 2xł 2 x 0.0 zawór grzejnikowy 10. zas 1. 1g 1 2 3 4 4a 5 6 7 Dobór średnic i obliczenia hydrauliczne magistrali obliczeniowej Q.5 8.8 0.2 4.8m.5 13.0 18.5 7 50 8.4 = 530. a końcem magistrali (przewody poziome) 18 cm 5.0 0. grzejnik 1. kg/s l.0 51.0 przelot 0.06 2.2 8.5 1xk 1 x 2. kW 0.0 3.5 prosty x 1 7.08 3.14x0./rozsze.5 + 1. przewody rozdzielcze o średnicy 2025mm (odległość pomiędzy odwodnieniami 40-50m).0 p 20 2.5 odgałęz. 1.0 Razem: 226. Ze względu na rozległość sieci przewodów rozdzielczych odwodnienia tylko pod pionami.0 6 5 2.6 103.8 0.0 z 25 84.0 3xł 3 x 0.0 1.005 = 0.0 0.7 1.6 3. dPa 6.53 3.0 142.0 4.5 0.75 1.8 7.0 p 50 8. m zgodny/ d.3 zwężenie (rozdzielacz) 0.5 33. 10 11 11a 15 15 15 0.6 22 13 7. Różnica pomiędzy początkiem.0 p 15 3. 9g-11g 1.47 10.5 11.3 prosty x 1 8.5 przelot 0. dPa/m R l.78 2.0 8.

30 1.5 0.5 dPa ( 4% ciśnienia dyspozycyjnego) obieg nie wymaga kryzowania 1. przyjęto dla grzejników 200 dPa ∑ (Rl +Z) – opory przepływu pomiędzy źródłem ciepła a najniekorzystniej położonym grzejnikiem Przyjęto ciśnienie robocze (dyspozycyjne) w kotle 550 dPa (dopuszczalny nadmiar ciśnienia w pozostałych grzejnikach 25% z 550 = 137.8 Działki wspólne 6.5 1.5 314.5 6 3 0.4 6.5 12 14. kW 0.5 4.5 0.56 Średnica przewodu skropliny 15 odpowietrz.17 3.5 p 15 3.08 Obieg grzejnika w pomieszczeniu 421 (pion 3) 2.5 Działki wspólne 2 .52 0. mm m/s w m/s R.8 = 127. 11a oraz 6.86 1.6 327.0 6. dPa Rl +Z dPa 7.0 p 15 1. m zgodny/ d.5 103.0 6 4 1. max(w) przeciw.7 222.8 Razem: 213.4 0.0 103.0 6.8 p 15 2. kg/s 1.1 Obieg grzejnika w pomieszczeniu 307 (pion 1) 1.0 78.38 2. Dobór średnic przewodów kondensatowych i odpowietrzających Przewody kondensatowe zalane.0 4.2 11g 0.7 122.0 6 4 1.0 109.8 dPa ( 20% ciśnienia dyspozycyjnego) obieg nie wymaga kryzowania 0.8 p 15 2.0 3.86 0.7 212.5 319. 221 7. dPa ζ Z.0 3.0 6 4 1. 2g Q. Dobór średnic i obliczenia hydrauliczne obiegów pozostałych grzejników nr dz.5 0.55 Obieg grzejnika w pomieszczeniu 121 (pion 3) 0.0 325.0 2.9 22.6 Nadmiar ciśnienia: 550 – 200 –327.5 4g 0.85 1.gdzie: pgrz – wymagane ciśnienie pary w odbiorniku.5 94.2 3.0 109.1 = 23 dPa ( 4% ciśnienia dyspozycyjnego) obieg nie wymaga kryzowania 3g 0.08 Obieg grzejnika w pomieszczeniu 107 (pion 1) 1.5 0.0 102.3 p 15 6.5 97.0 15 6 3.7 dPa ( 5% ciśnienia dyspozycyjnego) obieg nie wymaga kryzowania 1.0 13.86 2.3 Nadmiar ciśnienia: 550 – 200 – 222.5 = 24.68 m.0 13.0 6 5 2.0 Razem: 216.5 6 3 0.08 l.0 216.85 6.8 7. odległość źródła ciepła od najdalej i najniżej położonego grzejnika < 50 m Numery działek Obciążenie cieplne w kW mniejsze niż: 32.0 6 3 0.9 0.3 Razem: 124.3 98. 15 Wszystkie działki 10 .4 1.0 6 6 3.5 318.0 13.0 6.0 13.5 Działki wspólne 4 .8 176.3 17.0 13.1 Razem: 138.7 98.0 p 15 1.5 98.8 222.3 Nadmiar ciśnienia: 550 – 200 –322.5 p 15 4.1 Razem: 223.23 3.3 = 27.5 Nadmiar ciśnienia: 550 – 200 –325.4 4.72 7.2 dPa ( 23% ciśnienia dyspozycyjnego) obieg nie wymaga kryzowania 6.0 6 4 1. dPa/m R l.52 0.0 1.17 Analogicznie liczymy obiegi grzejników 321.8 p 15 2.7 7.5 z 15 21.1 237.92 1.0 Działki wspólne 11.0 p 15 1.5 Działki wspólne 3 .8 Nadmiar ciśnienia: 550 – 200 – 237.8 322.5 Pa) 6.3 8g 8 9 10 11 11a 0.2 = 112.68 Obieg grzejnika w pomieszczeniu 207 (pion 1) 1.7 215.

umieszczony na zbiorniczku o poj.22 kPa Dla G = 2.8 mm) średnica przewodu ostrzegawczego: Dn2 25 mm (Dz = 33.02 kg/h ciśnienie robocze 5.5 kPa średnica przewodu wyrzutowego: Dn1 40 mm (Dz = 48.0 mm) h1 = pr + 300 mm = 550 + 300 = 850 mm h2 = [1.3 mm Dw1 = 41.3300 o średnicy nominalnej 15 mm.57 (Dw2)2 h1 + 0.5 mm Dw2 = 27. 8.1) i ∆p = 0. 4 dm3. którego dno jest umieszczone min. Zabezpieczenie kotła (jednosyfonowy przyrząd bezpieczeństwa) Zabezpieczenie kotła wykonać zgodnie z PN-75/B-02412 Kocioł powinien zostać wyposażony w: manometr z tarczą 150 mm o zakresie ciśnień 0-1 bara z zaznaczonym czerwoną kreską ciśnieniem 0. Ich wielkość można dobierać na przepływ strumienia kondensatu przy różnicy ciśnień przed i za odwadniaczem na podstawie charakterystyki odwadniacza podanej przez producenta. Ze względu na warunki rozruchu instalacji. dwoma kurkami wodowskazowymi i jednym kurkiem probierczym c) sygnalizator akustyczny (gwizdawkę) informujący o przekroczeniu ciśnienia roboczego. dołączony do przyrządu bezpieczeństwa (jako alternatywa gwizdawka z zamknięciem ciężarkowym podłączona do przestrzeni parowej kotła) d) sygnalizator akustyczny (gwizdawkę) informujący o spadku poziomu wody poniżej dopuszczalnego.785 (Dw1) 2 (h1+h2)] / [1.10 kg/h Różnica ciśnienia dyspozycyjnego dla odwadniaczy nie mniej niż 0.8. Najmniej obciążony grzejnik: Qg = 380 W Najbardziej obciążony grzejnik: Qg = 720 W Ilość kondensatu odprowadzana z grzejników (w zależności od ich wielkości) od 0. z zamknięciem hydraulicznym. Dobór odwadniaczy Pomiędzy grzejnikiem i przewodem kondensatowym montowane są odwadniacze. mm h2 = 785 mm 11 . 400mm powyżej linii ciśnień e) kurek spustowy f) miarkownik dopływu powietrza do paleniska g) pompę ręczną do napełniania a) h) jednosyfonowy przyrząd bezpieczeństwa wg wymiarów: przepustowość przyrządu bezpieczeństwa m= 3600 Q/r = 73.20 kg/h (2 x 1.22 kPa dobrano dla wszystkich grzejników odwadniacze płynowe fig M.65 kg/h do 1.055 bara b) wodowskaz z zabezpieczoną przed uszkodzeniem rurką szklaną.57 ((Dw1)2 +(Dw2)2)]. kiedy ilość powstającego kondensatu jest dużo większa od warunków obliczeniowych można przyjmować przepływ kondensatu 2-3 razy większy niż w warunkach roboczych.

K. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 poz. D. 1-4 maja 2003 Literatura: 1. Wymagania 12 . 4. inż Bogdan Nowak. PN-75/B-02412 Zabezpieczenie urządzeń wytwarzających parę niskoprężną. 690) 2. EWFE. Dw3 = 210 mm opracował dr. Wrocław. W. Pieńkowski. Ogrzewnictwo t. Rietschel/Rais. Ogrzewanie i klimatyzacja t. Warszawa 1973. 2. 2. Ogrzewanie i klimatyzacja. Recknagel-Sprenger-Honman-Schramek. Politechnika Białostocka. Gdańsk 1994 5. Arkady. Białystok 1999 3.h3 = 200 mm h4 = 1180 mm zbiornik wyrzutowy h5 = 280 mm. Rozprawy naukowe nr 65. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych. Krawczyk. Tumel.