You are on page 1of 1

Data: 3.11.

2010
Școala: Colegiul pedagogic „Gheorghe Lazăr” , Cluj-Napoca
Clasa: IX-a, ora 10:00 – 10:50.
Student: Vranău Estera, RO-EN.
Obiectul: Limba și literatura română
Titlul lecției: Exprimarea orală. Dialogul
Tipul lecției: Dobândirea de noi cunoștințe
Scopul: Consolidarea deprinderilor de construcție și diferențiere a dialogului real de cel
literar.

Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției, elevii vor putea:
 să construiască un dialog
 să dezbată o temă dată, cu argumente pro și contra;
 să facă diferența între dialogul real și cel literar

Metode și procedee:
 conversația euristică;
 explicația
 exemplificarea
 problematizarea
 brainstorming
 joc de rol

Forme de organizare:
 activitate frontală;
 activitate individuală;
 lucrul pe grupe

Resurse: Manualul de clasa a IX-a, capacităţile de învăţare şi cunoştinţele anterioare ale


elevilor.

Bibliografie:

Literatura română, Marin Iancu și Rodica Lăzărescu, Editura Corint, București, 2008