UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA-BACAU

Facultatea de Management, specializarea Drept

CAIET DE PRACTICĂ

STUDENT : MÎCÎIALA Costel Andrei

APRILIE-MAI 2011

FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI Numele studentului : MÎCÎIALA Prenumele studentului : Costel Andrei Prenumele tatălui : IOAN Instituţia de învăţământ superior: UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIABACAU Facultatea : Facultatea de Management Specializarea : Drept Anii de studii universitare : 4 ani Forma de învăţământ : Învăţământ la distanţă Anu IV de studii universitare 3 .I.

DAICOM GROUP S.II. Bucureşti Îndrumator desemnat : David Lucian Aurelian Cadrul de desfăşurare a activităţii : editarea cărţilor Resurse materiale aflate la dispoziţie : laptop Resurse informaţionale aflate la dispoziţie : program de legislaţie .2011-13.a.2011 Total zile : 15 Program de lucru zilnic : 09oo.04. modele contracte specifice activităţii de editare (contract de editare.05. Bl.4. contract de sponsorizare ş.Indaco Lege 4.R.) Programul orar al instituţiei : 0900-1800 4 . 14.15 oo Total ore/zi : 6 Firma gazda : - Denumire : S. Apeductului 6.C. DESCRIERE DE ANSAMBLU Total ore de practică : 90 Perioada de desfăşurare : 25. sector 6. contract de drepturi de autor. et. D1A2.L Adresa : Cal. ap.

R. scanarea şi prelucrarea imaginilor fotografice. atlase.III. Totodată. machetare la solicitarea clienţilor şi oferă consultanţă în domeniu. Pe tot parcursul sale firma s-a ocupat si se ocupă în exclusivitate de editarea cărţilor. având o echipa foarte bună formată în interiorul firmei într-o perioadă lungă de timp. tehnoredactare. a fost înfiinţată în anul 2003. 5 .L. Realizează de asemenea. DAICOM GROUP S.R. având CUI J40/14271 şi are ca obiect principal de activitate Editarea cărţilor.C.L. DAICOM GROUP S. Scurt istoric : S. mediu şi lung. oferă consultanţă şi servicii clienţilor care doresc să pregătească o lucrarea în vederea publicării pe termen scurt. S.C. REGLEMENTĂRILE LEGALE ÎN BAZA CĂRORA FUNCŢIONEAZĂ UNITATEA IN CARE S-A DESFĂŞURAT ACTIVITATEA DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE 1. albumelor fotografice.

31/1990 privind societăţile comerciale.L.. republicată cu modificările şi completările ulterioare ( Monitorul Oficial. orientare spre client şi spre nevoile sale. Paşi pentru editarea unei cărţi: a) - contractul de editare: discuţia cu clientul privind editarea de carte. C.I. Serviciile oferite sunt prompte şi mai ales în conformitate cu cerinţele şi doleanţele persoanelor fizice sau juridice care apelează la serviciile firmei sunt bazate pe corectitudine. 3/2000 privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari ( Monitorul Oficial. înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. - Ordonanţa Guvernului nr. 1066 din 17 noiembrie 2004). are ca obiect de activitate editarea cărţilor. Regelementări legale în baza cărora S. RO 15845313. 26 din 25/01/2000). Partea I nr.L.U.Legea nr. işi desfăşoară activitatea : . DAICOM GROUP S.2. editură. DAICOM GROUP S. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR PRESTATE DE FIRMA ÎN CARE S-A DESFĂŞURAT ACTIVITATEA DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE SI ORGANIZAREA ACESTEIA S. IV. 6 . J40/14271/2003. nr.C.C. Partea I.R.R. pe seriozitate şi mult profesionalism.

coperta). schiţelor. pliantelor.transportul lucrării la beneficiar. b) contractul de producţie grafică: prezentarea unei oferte cât mai bogate privind operaţiuni legate de editarea cărţilor.: tehnoredactare.verificarea lucrării la tipărire după ce se primeşte semnalul tipografic. . termenul şi modalităţile de plată. . apariţia semnalului tipografic. tiraj.pregătirea şi tipărirea lucrărilor. broşurilor ş. - în funcţie de datele tehnice şi perioada de contractare se stabilesc clauzele contractului privind: termenul de predare al manuscrisului. scanare şi prelucrare computerizată a imaginilor fotografice. paginare. durata realizării cărţii.după semnarea contractului de editare sau de producţie grafică şi în funcţie de datele tehnice ale lucrării se contactează tipografia. machetare. recepţia lucrării. .. 7 . costurile şi termenii de plată. durata de tipărire. calitatea hârtiei de interior. corectură de text. drepturile de autor. . c) contractul de prestări servicii tipografice: .- stabilirea datelor tehnice ale cărţii (număr total de pagini. realizarea de hărţi.a.se stabilesc termenii contractului: preţul. recepţia lucrării. format. urmând să se remedieze corecturile tipografice. - perioada de cesiune a drepturilor de autor.în cazul în care lucrarea nu apare în termenii şi la calitatea stipulată în contract lucrarea poate fi refuzată de editură. grafice. număr de pagini color. . desenelor etc.

tirajul. V. datele tehnice. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DESFAŞURATE Pe durata desfăşurării paracticii de specialitate.în cazul acceptării sponsorizării. . se încheie între instituţia respectivă. . editură şi autor un contract de sponsorizare. În acelaşi timp.se trimite către instituţiile sau societăţile care pot sponsoriza astfel de lucrări o cerere de sponsorizare însoţită de o prezentare a lucrării. la negocieri cu clienţii interesaţi pentru editarea de cărţi. am avut acces la baza legislativă a firmei. Totodată. drepturile de autor.în cazul când autorul nu dispune de resurse financiare sau lucrarea este de bună calitate. din punct de vedere ştiinţific sau al impactului media se caută sponsorizarea ei. menţiunea pe coperta II a instituţiei care a oferit sponsorizarea. m-am deplasat la tipografie. data apariţiei lucrării. preţul impus la vânzare (unde este cazul). am participat alături de angajaţii firmei la elaborarea clauzelor contractuale.d) contactul de sponsorizare: . pentru a mă familiariza cu paşii ce trebuie urmaţi pentru realizarea unei cărţi.stabilirea termenilor contractului: suma acordată. termenele şi modalităţile de plată. . 8 . reuşind astfel să am acces la modelele de contracte ce se încheie între Editură şi client dar şi la actele normative în vigoare.

tiraj ş. durata şi recepţia lucrării. Editura solicită manuscrisul în vederea evaluării lucrării din punct de vedere ştiinţific.STUDIU DE CAZ ÎNTÂLNIT PE PERIOADA ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ Editarea cărţii: Textile populare de casă din zona Neamţ autor: Elena Florescu sponsor: Consiliul judeţean Neamţ tipografie: Lidana Suceava Autoarea se adresează Editurii Etnologică (SC Daicom Group SRL) în vederea editării cărţii: Textile populare de casă din zona Neamţ. În momentul când s-a primit acceptul din partea Consiliului Judeţean Neamţ se încheie contractul de sponsorizare şi contractul de editare. Se caută de către autoare şi de editură o instituţie care să sponsorizeze lucrearea în vederea editării. După ce se primeşte acceptul editurii se stabilesc datele tehnice ale lucrării: număr total de pagini. În cadrul contractele sunt stipulate clauzele şi termenii contractuali privind: preţul. termenii şi modalităţile de plată. tiraj. număr de pagini color.a.    9 . format. datele tehnice. calitatea hărtiei de interior. coperta. Se depune de către autoare o ofertă de sponsorizare la Consilul Judeţean Neamţ.a. drepturile de autor ş.

10 . lucrarea este trimisă la tipografie. motriv pentru care primeşte calificativul foarte bine. data predării lucrării ş. Recepţia cărţii de către editură. Totodată. Apoi se realizează recepţia lucrării de către autoare şi Consiliul Judeţean Neamţ. După selectarea tipografiei se încheie între editură şi tipografie un contract de prestări servicii tipografice în care sunt trecute: suma. participând activ la toate activităţile desfăşurate de ceilalţi angajaţi în cadrul firmei. Tipografia trimite editurii semnalul lucrării.Editura Etnologică contactează tipografiile: Lidana Suceava. CONCLUZIILE ÎNDRUMĂTORULUI DE PRACTICĂ Studentul şi-a îndeplinit cu succes sarcinile trasate de îndrumătorul de practică. Odată cu terminarea machetării această este trimisă la autoare pentru a primii bun de tipar. tirajul. termenii şi modalităţile de plată. După ce se primeşte BT şi se operează eventualele modificări. Editura verifică calitatea lucrării şi solicită tipografiei remedierii greşelilor tipografice (dacă este cazul). aceasta a demonstrat un deosebit interes pe întreaga perioada de desfăşurare a practicii.a. fiind foarte bine pregătit. Angajaţii editurii pregătesc lucrarea pentru tipar. Semne 94 Bucureşti şi FedPrint Bucureşti printr-o adresă de comandă privind serviciile tipografice pentru lucrarea menţionată mai sus. datele tehnice ale lucrării. data primirii semnalului tipografic.

11 .

la Facultatea de Management.05. Reprezentantul firmei 12 . în perioada 25. conform planului de învăţământ al Facultăţii şi primeşte calificativul foarte bine. se adevereşte că d-nul MÎCÎIALA Costel Andrei a efectuat practica de specialitate în cadrul firmei .ADEVERINŢĂ Prin prezenta. specializarea Drept. Se eliberează prezenta pentru a-i servi sus-numitului.04. din cadrul Universitatii George Bacovia-Bacau. – 13.2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful