You are on page 1of 11

UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA-BACAU

Facultatea de Management, specializarea Drept

CAIET DE PRACTICĂ

STUDENT : MÎCÎIALA Costel Andrei

APRILIE-MAI 2011

I. FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI Numele studentului : MÎCÎIALA Prenumele studentului : Costel Andrei Prenumele tatălui : IOAN Instituţia de învăţământ superior: UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIABACAU Facultatea : Facultatea de Management Specializarea : Drept Anii de studii universitare : 4 ani Forma de învăţământ : Învăţământ la distanţă Anu IV de studii universitare 3 .

05.a. modele contracte specifice activităţii de editare (contract de editare. contract de sponsorizare ş.15 oo Total ore/zi : 6 Firma gazda : - Denumire : S. Apeductului 6.C.2011-13. Bl. DESCRIERE DE ANSAMBLU Total ore de practică : 90 Perioada de desfăşurare : 25. 14.II. Bucureşti Îndrumator desemnat : David Lucian Aurelian Cadrul de desfăşurare a activităţii : editarea cărţilor Resurse materiale aflate la dispoziţie : laptop Resurse informaţionale aflate la dispoziţie : program de legislaţie . sector 6. D1A2.4.Indaco Lege 4.L Adresa : Cal.R.04. DAICOM GROUP S.2011 Total zile : 15 Program de lucru zilnic : 09oo.) Programul orar al instituţiei : 0900-1800 4 . ap. contract de drepturi de autor. et.

DAICOM GROUP S.R.III. având o echipa foarte bună formată în interiorul firmei într-o perioadă lungă de timp. oferă consultanţă şi servicii clienţilor care doresc să pregătească o lucrarea în vederea publicării pe termen scurt. DAICOM GROUP S.C. având CUI J40/14271 şi are ca obiect principal de activitate Editarea cărţilor.L. REGLEMENTĂRILE LEGALE ÎN BAZA CĂRORA FUNCŢIONEAZĂ UNITATEA IN CARE S-A DESFĂŞURAT ACTIVITATEA DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE 1. Pe tot parcursul sale firma s-a ocupat si se ocupă în exclusivitate de editarea cărţilor. machetare la solicitarea clienţilor şi oferă consultanţă în domeniu. Scurt istoric : S.C. a fost înfiinţată în anul 2003. tehnoredactare. S.R. Realizează de asemenea. 5 . albumelor fotografice.L. mediu şi lung. Totodată. scanarea şi prelucrarea imaginilor fotografice. atlase.

nr. orientare spre client şi spre nevoile sale. 31/1990 privind societăţile comerciale. 3/2000 privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari ( Monitorul Oficial.U.R. işi desfăşoară activitatea : .2. DAICOM GROUP S. Serviciile oferite sunt prompte şi mai ales în conformitate cu cerinţele şi doleanţele persoanelor fizice sau juridice care apelează la serviciile firmei sunt bazate pe corectitudine. 6 .R. editură. Partea I.I. Regelementări legale în baza cărora S. C. 26 din 25/01/2000). - Ordonanţa Guvernului nr.C.L. are ca obiect de activitate editarea cărţilor. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR PRESTATE DE FIRMA ÎN CARE S-A DESFĂŞURAT ACTIVITATEA DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE SI ORGANIZAREA ACESTEIA S.. 1066 din 17 noiembrie 2004). Paşi pentru editarea unei cărţi: a) - contractul de editare: discuţia cu clientul privind editarea de carte. Partea I nr.Legea nr. RO 15845313. IV. DAICOM GROUP S. pe seriozitate şi mult profesionalism.L. înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. republicată cu modificările şi completările ulterioare ( Monitorul Oficial.C. J40/14271/2003.

recepţia lucrării. format. paginare. număr de pagini color. pliantelor.în cazul în care lucrarea nu apare în termenii şi la calitatea stipulată în contract lucrarea poate fi refuzată de editură. corectură de text. . realizarea de hărţi.transportul lucrării la beneficiar.: tehnoredactare. 7 . apariţia semnalului tipografic. . termenul şi modalităţile de plată. urmând să se remedieze corecturile tipografice. durata realizării cărţii. tiraj.- stabilirea datelor tehnice ale cărţii (număr total de pagini. . durata de tipărire.a.verificarea lucrării la tipărire după ce se primeşte semnalul tipografic.se stabilesc termenii contractului: preţul..pregătirea şi tipărirea lucrărilor. broşurilor ş. recepţia lucrării. b) contractul de producţie grafică: prezentarea unei oferte cât mai bogate privind operaţiuni legate de editarea cărţilor. . .după semnarea contractului de editare sau de producţie grafică şi în funcţie de datele tehnice ale lucrării se contactează tipografia. c) contractul de prestări servicii tipografice: . machetare. drepturile de autor. desenelor etc. - perioada de cesiune a drepturilor de autor. calitatea hârtiei de interior. - în funcţie de datele tehnice şi perioada de contractare se stabilesc clauzele contractului privind: termenul de predare al manuscrisului. costurile şi termenii de plată. coperta). scanare şi prelucrare computerizată a imaginilor fotografice. schiţelor. grafice.

stabilirea termenilor contractului: suma acordată. . preţul impus la vânzare (unde este cazul). din punct de vedere ştiinţific sau al impactului media se caută sponsorizarea ei. Totodată. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DESFAŞURATE Pe durata desfăşurării paracticii de specialitate. pentru a mă familiariza cu paşii ce trebuie urmaţi pentru realizarea unei cărţi. la negocieri cu clienţii interesaţi pentru editarea de cărţi. . V. termenele şi modalităţile de plată.în cazul când autorul nu dispune de resurse financiare sau lucrarea este de bună calitate.se trimite către instituţiile sau societăţile care pot sponsoriza astfel de lucrări o cerere de sponsorizare însoţită de o prezentare a lucrării. am participat alături de angajaţii firmei la elaborarea clauzelor contractuale.în cazul acceptării sponsorizării. 8 . În acelaşi timp. drepturile de autor. reuşind astfel să am acces la modelele de contracte ce se încheie între Editură şi client dar şi la actele normative în vigoare. se încheie între instituţia respectivă. tirajul. datele tehnice. menţiunea pe coperta II a instituţiei care a oferit sponsorizarea. am avut acces la baza legislativă a firmei. .d) contactul de sponsorizare: . editură şi autor un contract de sponsorizare. data apariţiei lucrării. m-am deplasat la tipografie.

Editura solicită manuscrisul în vederea evaluării lucrării din punct de vedere ştiinţific.a.a. calitatea hărtiei de interior. Se caută de către autoare şi de editură o instituţie care să sponsorizeze lucrearea în vederea editării. În momentul când s-a primit acceptul din partea Consiliului Judeţean Neamţ se încheie contractul de sponsorizare şi contractul de editare. Se depune de către autoare o ofertă de sponsorizare la Consilul Judeţean Neamţ. tiraj ş.STUDIU DE CAZ ÎNTÂLNIT PE PERIOADA ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ Editarea cărţii: Textile populare de casă din zona Neamţ autor: Elena Florescu sponsor: Consiliul judeţean Neamţ tipografie: Lidana Suceava Autoarea se adresează Editurii Etnologică (SC Daicom Group SRL) în vederea editării cărţii: Textile populare de casă din zona Neamţ. În cadrul contractele sunt stipulate clauzele şi termenii contractuali privind: preţul. format. datele tehnice. coperta. termenii şi modalităţile de plată.    9 . drepturile de autor ş. număr de pagini color. durata şi recepţia lucrării. După ce se primeşte acceptul editurii se stabilesc datele tehnice ale lucrării: număr total de pagini. tiraj.

aceasta a demonstrat un deosebit interes pe întreaga perioada de desfăşurare a practicii. termenii şi modalităţile de plată. Recepţia cărţii de către editură. datele tehnice ale lucrării.Editura Etnologică contactează tipografiile: Lidana Suceava. Totodată. tirajul. Tipografia trimite editurii semnalul lucrării. Editura verifică calitatea lucrării şi solicită tipografiei remedierii greşelilor tipografice (dacă este cazul). Semne 94 Bucureşti şi FedPrint Bucureşti printr-o adresă de comandă privind serviciile tipografice pentru lucrarea menţionată mai sus. lucrarea este trimisă la tipografie. motriv pentru care primeşte calificativul foarte bine. 10 . data primirii semnalului tipografic. După ce se primeşte BT şi se operează eventualele modificări. După selectarea tipografiei se încheie între editură şi tipografie un contract de prestări servicii tipografice în care sunt trecute: suma. fiind foarte bine pregătit. Odată cu terminarea machetării această este trimisă la autoare pentru a primii bun de tipar. Apoi se realizează recepţia lucrării de către autoare şi Consiliul Judeţean Neamţ.a. participând activ la toate activităţile desfăşurate de ceilalţi angajaţi în cadrul firmei. Angajaţii editurii pregătesc lucrarea pentru tipar. CONCLUZIILE ÎNDRUMĂTORULUI DE PRACTICĂ Studentul şi-a îndeplinit cu succes sarcinile trasate de îndrumătorul de practică. data predării lucrării ş.

11 .

specializarea Drept. în perioada 25. se adevereşte că d-nul MÎCÎIALA Costel Andrei a efectuat practica de specialitate în cadrul firmei . din cadrul Universitatii George Bacovia-Bacau.04. Se eliberează prezenta pentru a-i servi sus-numitului. la Facultatea de Management. – 13. Reprezentantul firmei 12 .2011. conform planului de învăţământ al Facultăţii şi primeşte calificativul foarte bine.05.ADEVERINŢĂ Prin prezenta.