STUDIU FEZABILITATE

BENEFICIAR: S.C. ECO-MONPLAST S.R.L.

MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE
1.GENERALITATI
Memoriul tehnic in faza S.F. se refera la: -lucrarile de executie a instalatiilor electrice de joasa tensiune -materiale si echipamente -tablouri electrice -aparataj electric local -cabluri, conductoare, tuburi de protectie -montajul si executia instalatiilor electrice pe santier -probe si verificari pentru punerea in functiune

2. STANDARDE, NORME SI NORMATIVE DE REFERINTA 2.1.Standarde:
- STAS 12604/4-1989 si STAS12604/5-1990. Protectia impotriva electrocutarii: prescriptii de proiectare si executie. - STAS 2612-1987. Protectia impotriva electrocutarii- limite admisibile. - STAS 8275-1987. Protectia impotriva electrocutarii- terminologie. - STAS 11054-1978. Aparate electrice. Clase de protectie contra electrocutarii - STAS 6865-1989. Conducte din cupru cu izolatie din PVC. - STAS 6990- 1990. Tuburi izolante IPEY din PVC. - CEI 598-2-5-91,92. Corpuri de iluminat pentru tensiuni nominale pana la 1000V. Conditii. - STAS- 8666-78. Intrerupatoare automate mici pentru protectia conductoarelor din instalatiile electrice.

2.2. Norme si normative:
NP-I7-2002. Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori cu tensiuni pana la 1000V. -P107-1995. Normativ privind retelele cu tensiune pana la 1000V -I20- 2000.Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului. -PE118- 1999. Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului. -PE119- 2002. Norme de protectia muncii pentru instalatii electrice.

3. EXECUTIA LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE. 3.1.Date generale: ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA Caracteristicile consumatorului
Alimentarea de baza cu energie electrica se va realiza de la postul de transformare existent in zona, conform solutiei din avizul de racordare, ce va fi eliberat de furnizorul de energie electrica S.C. ELECTRICA S.A., la solicitarea beneficiarului. Va exista un tablou general TeG ce se va monta in spatial de productie la intrare, iar de acolo se va face distributie la fiecare consumator de energie electrica. _____________________ ________ S.C. M.D.I. Proiect S.R.L. Tel: 0729/791545 E-mail: mdi.proiect@gmail.com

_____________________ ________ S. energia electrica se distribuie la consumatori electrici in sistem radial.D. precum si zona de birouri si spatiu marketing.m.5 mmp FY.00 kW. Tabloul general se va alimenta de la cofretul de bransament printr-un cablu din cupru tip FY cu izolatie din PVC (cu tensiunea nominala Un=1 KV) cu sectiunea 3x50+2x25 mmp ..com . utilizandu-se cabluri cu conductoare de Cu cu izolatie tip FY. DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE Schema de distributie a energiei electrice este de tip TNC de la postul de transformare ( punct de alimentare ) la tabloul general din cadrul spatiului de productie.c. Consumatorii cu energie electrica vor fi alimentati prin intermediul tabloului TeG.5 mmp FY. in sistem radial cu cabluri cu conductoare din cupru cu manta din PVC. Receptoarele electrice din instalaţia electrica a consumatorului nu produc influenţe negative perturbatoare asupra instalaţiilor furnizorului. curentul nominal In : 100 A.1 circuit de forta care va alimenta direct tabloul electric aferent camerei centrale si se va executa cu conductor 5x6 mmp FY. Celelalte circuite de iluminat vor deservi restul de zone si vor avea in component corpuri de iluminat conform plansa desenata I-02 si se va executa cu conductori din cupru 3x1.R. factor de putere mediu natural cosφ :0.I. Acestea se vor executa cu conductori cu 3x2.C. Contorizarea energiei electrice a cladirii se va face conform avizului dat de furnizorul de servicii. central termica. Proiect S. 50 Hz. Acestea vor avea prevazute in TeG disjunctori cu protectie diferentiala de 40mA conform NP-I7-98. realizandu-se in aval de acestea o distributie in sistem TNS. putere electrica absorbita Pa: 48. Circuitul va fi prevazut cu disjunctor cu protectie diferentiala de 30mA conform NP-I7-98. .8.6 circuite de forta care vor alimenta echipamnetele aferente productie.00 kW. Tel: 0729/791545 E-mail: mdi.L. boiler preparare a. Tabloul electric general va alimenta consumatori de energie electrica si va avea in component urmatoarele circuite: . .4 circuite de iluminat. tensiunea de utilizare Un : 3x400/230 Vca. acestea se vor executa cu conductor 5x4 si 5x6 mmp FY. Acestea vor avea prevazute in TeG disjunctori cu protectie diferentiala de 30mA conform NP-I7-98. pompe şi echipamente put forat. ECO-MONPLAST S.proiect@gmail. . utilaje de productie. cu usa si yala. M. unul care va deservi hala de productie si va avea in component corpuri de iluminat cu halogen 250W si se va executa cu conductor din cupru 3x2. Datele electroenergetice de consum corespunzătoare halei de productie sunt următoarele: putere electrica instalata Pi: 60.R.C.3 circuite de prize care vor deservi atat hala de productie.STUDIU FEZABILITATE BENEFICIAR: S. Distributia se realizeaza prin paturi electrice din tabla prevazute pentru cablurile electrice. Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial. distributie ce se realizeaza in sistem radial cu cabluri tip FY. De la acesta. Tabloul electric general TeG va fi constructie metalica cu grad de protectie IP54. Tabloul electric va fi prevazut cu intrerupator general a carui pozitie de conectare-deconectare va fi vizibila. In cadrul TeG se realizeaza separarea nulului de lucru de nulul de protectie .L.5 mmp FY.

L. constructie etansa IP54. grupului sanitar se utilizează lămpi echipate cu surse incandescente de tip aplică de tavan. montate pe paturi metalice. şi incandescente după destinatia incaperilor. spatii de depozitare se vor executa cu cabluri tip 3x2.2m in grupul sanitar. ECO-MONPLAST S.D. Nivelurile de iluminare au fost calculate conform normativului in vigoare (NP061/02). INSTALATIA DE ILUMINAT INTERIOR Instalaţia de iluminat interior. montate in grup sanitar (la solicitarea beneficiarului) Toate aparatele cu montaj ingropat se procura impreuna cu dozele de la acelasi furnizor. montate îngropat în tuburi de protecţie IPY sau Coppex pentru zona de vestiar si grup sanitar.monopolare cu contact de protectie(faza+nul+nul de protectie).C.3m de la cota pardoselii in zona de productie. Instalaţiile de iluminat se vor executa cu cabluri tip 3x1. Comanda acestora se va realiza local cu ajutorul intrerupatoarelor amplasate la intrarea in hala de productie sau spatii de depozitare. Dispunerea corpurilor de iluminat a avut în vedere structura construcţiei. Tel: 0729/791545 E-mail: mdi. iar pierderile de tensiune să se încadreze în limitele admise. este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lămpi cu halogen.L. Comenzile iluminatului se realizează local prin intermediul comutatoarelor sau întrerupătoarelor dispuse la uşile de acces în încăperi.R.STUDIU FEZABILITATE BENEFICIAR: S. realizându-se astfel un grad ridicat de uniformitate vizuală. fiind acţionate de întrerupătoare si comutatoare locale la uşile de acces.R. si asigura un climat de confort vizual.proiect@gmail. 220V. Proiect S. Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel încât distantele traseelor să fie cât mai mici. 16A . după dorinţă. circuitele fiind dimensionate astfel încât să permită acest lucru. INSTALATIE PRIZE Categorii de prize folosite: . in care fluxul luminos se distribuie uniform. IP54. prin folosirea de lămpi cu intensitate mai mare sau mai mică.2 m sau la cererea beneficiarului. Inaltimea de montaj a prizelor este de 0. _____________________ ________ S. Pentru iluminatul in zona productei.monopolare cu transformator de separatie. ele putând fi diminuate sau majorate.5mmp FY. S-a ales un sistem de iluminat adecvat. vestiar si de 1. Pentru iluminatul vestiarului. spatii de depozitare s-a realizat un sistem de iluminat direct cu corpuri echipate cu sursa halogen 1x250W. Gradul de protecţie al corpurilor de iluminat s-a ales corespunzător locului de montaj. conform indicaţiilor I7-2002. 4.I. la o înălţime de montaj de 1. iar pentru zona de productie. Întrerupătoarele sunt de tip IP20 cu montaj îngropat făcând excepţie cele din zonele tehnice care sunt cu grad de protecţie IP44 cu montaj aparent.C.5mmp FY.com . M. 5.

R.com . La instalatia de captare a trasnetului se vor racorda in mod obligatoriu conform normativului I20-00 toate elementele metalice de pe acoperis si de pe peretii exteriori ai cladirii.I. fixate sigur pe elementele de constructie. Conductorul de captare este din OLZn 40x4mm si este dispus pe coama acoperisului cladirii. I7/02. Conductele de coborare si piesele de separatie se vor proteja impotriva deteriorarilor mecanice pânã la h = 2 m de la sol. HD 224 . Se interzice legarea în serie a maselor materialelor şi echipamentelor legate la conductoare de protecţie intr-un circuit de protecţie. Schema de legare la pamant pentru aceasta instalatie va fi sistemul TNS cu 5 conductoare conform descrierii din 5. Se admite si executarea conexiunilor electrice prin suruburi la piesele de separatie cu conditia luarii de masuri impotriva autodesfacerii.L. CENELEC . 0.1. a tabloului TeG precum si coborarile de la instalatia de paratrasnet. De la tijele de captare se face in mod obligatoriu cate o coborare cu OLZN 25x4mm care se vor racorda prin cate o piesa de separatie pentru masuratori la priza naturala de pamantare. ECO-MONPLAST S.R. inglobate in elemente . 6. Tijele de captare se realizeaza din bara de otel zincata cu diametru de 16mm. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant care este comuna celor doua tipuri de protectie (protectia la electrocutare si protectia impotriva trasnetului) va fi conform I20/00 de maxim 1 ohm. Masuri împotriva atingerilor indirecte.proiect@gmail.C.in slituri sau canale executate in materialele respective.1. Conexiunile electrice între elementele conductoare se executa prin sudare. conductorul de captare si conductorii de coborare. La executia si exploatarea instalatiei de paratrasnet se va respecta normativul I20-2000.D.PROBE SI VERIFICARI PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE 7. S-a proiectat o priza de pamant artificiala realizata din electrozi de OLZn 2. Suprafata conexiunii trebuie sã fie de cel putin 19 mmp.6. Dimensionarea circuitelor sa facut corespunzator pentru fiecare echipament in parte cu respectarea normelor si STAS-urilor in vigoare.5m lungime. Protecţia de baza se asigură prin legarea părţilor metalice ce accidental ar putea ajunge sub tensiune la conductorul de protecţie PE. Conexiunile care nu pot fi verificate în timp se executa obligatoriu prin sudare. 3m lungime si platbanda OLZn 40x4mm montati ingropat in pamant la 0. Proiect S. In dreptul uşilor de acces. Ele vor fi alimentate din tabloul electric general.L. INSTALATIE PARATRASNET SI PRIZA DE PAMANT Din breviarul de calcul privind necesitatea protectiei la trasnet a cladirii a rezultat cã este necesara o protectie normala conform normativ I 20/2000. centura interioara se va dispune în sapa.5m adancime. 7. INSTALATIE FORTA Consumatori de forta sunt echipamentele specifice industriei de productie pentru fabricare de constructii metalice.STUDIU FEZABILITATE BENEFICIAR: S. S-a proiectat o instalatie de paratrasnet normala formata din tijele de captare. _____________________ ________ S. Protectia mecanica a conductelor de coborare a IPT se realizeaza cu profile din otel laminat sau tabla de otel. Prevederi generale Instalatiile electrice se dau in exploatare numai dupa ce s-au executat lucrarile principale de organizare si exploatare .5”. Conform normativului I20-2000 conductoarele de coborare se pot instala pe elemente de constructie incombustibile sau pot fi ingropate in tencuiala. La aceasta centura se vor lega părţile metalice ale echipamentelor electrice ce accidental ar putea ajunge sub tensiune. M.C. Tel: 0729/791545 E-mail: mdi. La priza exterioara de pamant se vor racorda nulul de protectie si carcasa metalica a firidei de bransament. cu o acoperire de 5 cm .

precum si rezultatele probelor prevazute a se executa inaintea. La verificarea sistemelor de protectie impotriva electrocutarilor se respecta prevederile STAS 12604/4. inclusiv a incercarilor.STUDIU FEZABILITATE BENEFICIAR: S.C. Daca la sfarsitul perioadei de garantie nu exista litigii. ECO-MONPLAST S. Tel: 0729/791545 E-mail: mdi. Coordonarea si raspunderea executarii acestor probe revin integral.R.com . verificarilor si probelor aferente perioadei de executie. se face receptia provizorie a lucrarilor. dupa caz executantului sau furnizorului.L. pe baza certificatelor de garantie emise de organele de control ale furnizorului sau prin verificari si probe la furnizor in prezenta delegatului cumparatorului. La receptia provizorie executantul si furnizorii vor trebui sa probeze prin documente tehnice calitatea corespunzatoare a bazei de materiale introduse in lucrari si executia corecta a tuturor lucrarilor ascunse.a. in care se trec rezultatele probelor de _____________________ ________ S.proiect@gmail. executantii raman numai cu obligatia eventualelor completari si remedieri. Probele se fac de catre societatea de constructii montaj. Verificarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vc. In acest scop beneficiarul va urmari si convoca din timp comisia de receptie si punere in functiune. se va incheia un act unic de receptie cu executantul. Punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor electrice se face in conformitate cu precizarile din regulamentele de exploatare tehnica ale departamentului energiei electrice. In timpul si la terminarea lucrarilor de constructii-montaj se vor face verificarile. incearca si probeaza materialele si echipamentele care vor fi folosite la executarea instalatiilor si anume: -pe baza certificatelor de calitate emise de organele competente ale furnizoruluisau prin verificari de specialitate conform normelor in vigoare si intelegerii intervenite intre cumparator si furnizor. Sarcina tehnica a acestei comisii este de a stabili daca instalatiile electrice executate pot trece la o perioada urmatoare de punere in functiune si exploatare de proba . se fac in conformitate cu prevederile normativului privind verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente. c)Verificari. se verifica. dupa care se poate incepe activitatea de exploatare. in timpul si la terminarea lucrarilor Daca instalatiile au fost admise la receptie si lucrarile de constructii-montaj sunt terminate. indicativ C56. se incheie de catre beneficiar cu delegatii executantului si furnizorului un proces verbal de receptie definitiva.. incercari si probe in garantie Probele de garantie se fac obisnuit la un interval de 2-3 luni de la trecerea instalatiilor in exploatare. Prin receptionarea provizorie a lucrarilor . -conform prevederilor contractelor de livrare. precizandu-se obligatiile fiecaruia. din timpul si dupa terminarea montajului Scopul acestor verificari este de a se constata calitatea instalatiilor si de a se lua masurile necesare inlaturarii defectelor. b)Verificari.L. respectiv cu raspunderea realizarii probelor de garantie.590.D.I. incercarile si probele corectitudinii si calitatii executiei in conformitate cu normele tehnice in vigoare pentru categoria de instalatie respectiva. Se vor executa doua categorii de probe si verificari: a)Verificari. In urma efectuarii probei finale se incheie procesul verbal de punere in functiune . incercari si probe in perioada de exploatare de proba Scopul acestor operatii este de a verifica si regla functionarea in ansamblu a instalatiilor electrice pe baza concluziilor comisiei de receptie de la punerea in functiune. stabilite prin procesul verbal de receptie provizorie sau ivite ulterior .R. Proiect S. Dupa terminarea de catre executant a lucrarilor de constructii montaj. semnat de membrii comisiei . incercari si probe din perioada de la inceput. ca urmare a unor vicii ascunse. in conditii de securitate deplina atat pentru instalatiile noi cat si pentru cele la care se racordeaza. M.C.

Tel: 0729/791545 E-mail: mdi. D.I. curentilor nominali. M.com . tensiunii -modului de pozare a circuitelor electrice Se vor face probe repetate de anclansare-declansare atat manulale cat si prin scurtcircuit si suprasarcini provocate.R.Probe si verificari specifice Se vor verifica: -gradele de izolatie ale circuitelor si aparatelor. care trebuie sa fie corespunzatoare documentatiilor tehnice -verificarea valorilor de dispersie a instalatiei de legare la pamant pentru instalatiile de protectie impotriva electrocutarii.L. garantie si se confirma ca deficientele consemnate in procesul verbal de receptie provizorie sau in cursul perioadei de garantie au fost remediate.C.R. Mihai _____________________ ________ S. -verificarea continuitatii instalatiei de legare la pamant -verificare modului de montare si fixare a circuitelor.proiect@gmail. Proiect S.L. aparatelor si tablourilor electrice In functie de aceste verificari preliminare se vor verifica aparatele si circuitele: -curentul nominal si de reglaj al aparatelor pentru a corespunde caracteristicilor receptoarelor racordate -tipul circuitului de racord -tipul si reglajul protectiilor la scurtcircuit si la suprasarcina Se vor face verificari asupra: -caracteristicilor intrerupatoarelor.2.STUDIU FEZABILITATE BENEFICIAR: S.C.D. ECO-MONPLAST S. Proiectat: Ing. comutatoarelor si celorlalte aparate din afara tabloului pentru a corespunde gradului de protectie. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful