You are on page 1of 1

Proiect Management Strategic

Pentru firma/organizaţia …XYZ….. se va întocmi un proiect de management strategic. Proiectul va cuprinde următoarele capitole: Capitolul 1. Realizarea profilului firmei/organizaţiei pentru care se va realiza planul de management strategic. a. Denumire, adresă, anul înfiinţării b. Structura acţionariatului şi a conducerii firmei/organizaţiei c. Scurt istoric (când s-a înfiinţat, obiectul de activitate principal şi secundar, produsele/serviciile oferite, evoluţia numărului de salariaţi, scurtă prezentare a procesului tehnologic, care sunt principalii clienţi şi pe ce pieţe acţionează firma/organizaţia, care sunt principalii furnizori şi ce materii prime furnizează) d. Rezultate financiare pe ultimii 3 ani (cifra de afaceri, profitul din exploatare/profitul brut/ profitul net, evoluţia ratelor lichidităţii şi solvabilităţii) e. Planuri de viitor ale firmei/organizaţiei Capitolul 2. Analiza stării actuale a firmei/organizaţiei a. Analiza mediilor interne (metoda SWOT complex) b. Analiza mediilor externe ale firmei/Organizaţiei de referinţă (STEEP) c. Analiza pieţei şi a oportunităţilor de marketing Capitolul 3. Elaborarea/actualizarea direcţiilor de acţiuni strategice pentru creşterea competitivităţii firmei/organizaţiei pentru următorii 5 ani Capitolul 4. Definirea viziunii, misiunii şi obiectivelor pe termen lung şi scurt Capitolul 5. Elaborarea, analiza şi selecţia alternativelor strategice pentru firmă/organizaţie a. Elaborarea alternativelor strategice (de marketing, managementul firmei, de dezvoltare a afacerii) b. Analiza alternativelor strategice c. Selecţia alternativelor strategice optime Capitolul 6. Detalierea formală a strategiilor optime şi planificarea strategică a afacerii pentru următorii 5 ani a. Elaborarea planului strategic de dezvoltare a afacerii ţinând cont de alternativele optime selectate b. Aplicarea strategiei optime, identificarea resurselor necesare pentru dezvoltarea afacerii şi alocarea acestora pentru realizarea dezvoltării strategice Capitolul 7. Monitorizarea planului strategic de dezvoltare şi eventuale corecţii necesare. a. Mijloace de monitorizare a derulării planului strategic b. Introducerea eventualelor corecţii necesare şi modul de introducere al acestora Capitolul 8. Rezumat şi concluzii