You are on page 1of 1

Pentru buna desfăşurare a activităţii de PRACTICĂ DE SPECIALITATE

DOSARUL AFERENT FIECĂRUI LOC DE PRACTICĂ TREBUIE SĂ CONŢINĂ: (a) protocolul de practică încheiat intre Facultatea noastră şi organizaţia respectiva, inclusiv tabelul anexa cu numele si prenumele tuturor studenţilor care au făcut practica in respectiva organizaţie; (b) adeverinţa de la locul de practică, prin care să fie confirmată activitatea studentului în cadrul respectivei organizaţii (pentru fiecare student in parte!), precum şi perioada în care acesta şi-a desfăşurat activitatea; (c) referat de prezentare a organizaţiei; (d) referat de prezentare a departamentului de comunicare sau a postului de secretar / purtător de cuvânt; (e) referat de prezentare a principalelor activităţi de comunicare / relaţii publice; (f) referat de prezentare a câtorva instrumente de comunicare folosite (comunicate de presă, buletine informative, afişe, broşuri etc.). (g) exemple de instrumente de comunicare folosite (comunicate de presă, buletine informative, afişe, broşuri etc.), tipărite ori pe CD De asemenea, la evaluare va conta în mod deosebit şi relevanţa locului de practică ales, în raport cu scopurile activităţii de practică.

Pentru buna desfăşurare a activităţii de PRACTICĂ DE SPECIALITATE
DOSARUL AFERENT FIECĂRUI LOC DE PRACTICĂ TREBUIE SĂ CONŢINĂ: (a) protocolul de practică încheiat intre Facultatea noastră şi organizaţia respectiva, inclusiv tabelul anexa cu numele si prenumele tuturor studenţilor care au făcut practica in respectiva organizaţie; (b) adeverinţa de la locul de practică, prin care să fie confirmată activitatea studentului în cadrul respectivei organizaţii (pentru fiecare student in parte!), precum şi perioada în care acesta şi-a desfăşurat activitatea; (c) referat de prezentare a organizaţiei; (d) referat de prezentare a departamentului de comunicare sau a postului de secretar / purtător de cuvânt; (e) referat de prezentare a principalelor activităţi de comunicare / relaţii publice; (f) referat de prezentare a câtorva instrumente de comunicare folosite (comunicate de presă, buletine informative, afişe, broşuri etc.). (g) exemple de instrumente de comunicare folosite (comunicate de presă, buletine informative, afişe, broşuri etc.), tipărite ori pe CD De asemenea, la evaluare va conta în mod deosebit şi relevanţa locului de practică ales, în raport cu scopurile activităţii de practică.