Kementerian Pelajaran Malaysia Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Keputusan Penarafan Sekolah

Kod Sekolah Nama Sekolah Alamat Sekolah No Telefon Standard 1 KEPIMPINAN DAN HALA TUJU : AEA7005 : SMK KENERING : KG LAWIN 33300 GERIK : 057911821 Wajaran Peratus Skor Pencapaian 10 % 95.00 % Peratus Pencapaian Menurut Wajaran 9.50 %

2

PENGURUSAN ORGANISASI

15 %

97.14 %

14.57 %

3 3.1 3.2 3.3 4 5 5.1 5.2 5.3.1 5.3.2

PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM, SUKAN DAN HAL EHWAL MURID PENGURUSAN KURIKULUM 10 % 80.00 % 8.00 % PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN SUKAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN KEMENJADIAN MURID KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH KEMENJADIAN MURID BERKEPERLUAN KHAS KEMENJADIAN MURID SEKOLAH RENDAH - PKS KEMENJADIAN MURID SEKOLAH RENDAH - UPSR 6% 4% 20 % 80.00 % 80.00 % 85.58 % 4.80 % 3.20 % 17.12 %

Tidak Terlibat Tidak Terlibat Tidak Terlibat Tidak Terlibat

SPM.3.00%) 25.4 AKADEMIK .PMR.(PKS) SEKOLAH MENENGAH Jumlah 5. STPM & STAM 5.50 % 2.50) (25.3 AKADEMIK .94% 3.94 76. AKBAR : 611221085830 : PENGETUA : 14/05/2011 14/05/2011 .3.38% Harapan Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberi adalah benar.KEMENJADIAN MURID DALAM 5.80 % 74.5 KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM DAN SUKAN KEMENJADIAN SAHSIAH MURID 10 % 10% (3.50% 3. Nama No Kp Jawatan Tarikh : HATUN BINTI M.00 % Jumlah Skor Sekolah Taraf 6.00% 39.4 5.3.95 % 10% 5% 6.3 KEMENJADIAN MURID DALAM 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful