You are on page 1of 19

Dlaczego Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa

śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa -Katowice). Atutem Dąbrowy Górniczej jest wyjątkowo korzystne położenie na Południu Polski, zapewniające łatwy dostęp do chłonnych rynków w Polsce oraz Północnych Moraw Republiki Czeskiej. Dąbrowa Górnicza jest najbardziej rozległym pod względem powierzchni (liczy 189 km2) miastem województwa śląskiego. To dziewiąte pod względem wielkości miasto w Polsce. W Dąbrowie mieszka obecnie około 128 tys. ludzi. Miasto obejmuje tereny od Czarnej Przemszy do środkowej części Pustyni Błędowskiej. Centrum miasta jest mocno zurbanizowane oprócz budynków mieszkalnych znajdują się tu także liczne budynki użyteczności publicznej. Na inwestorów czeka oferta terenów inwestycyjnych obejmująca ponad 300 ha we wszystkich częściach miasta. Najbardziej oczekiwane są inwestycje centrotwórcze. Miasto przygotowuje się bowiem do rewitalizacji swojego centrum. Miasto, dysponując atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi i szerokim zasobem kadr, daje duże możliwości rozwijania przedsięwzięć biznesowych. Priorytetowo traktuje te, które sprzyjają aktywizacji gospodarczej, inwestycje oparte na nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologiach oraz nowatorskie inicjatywy w sferze rekreacji i turystyki. Dlaczego Dąbrowa Górnicza? Atrakcyjna lokalizacja Korzystne położenie Dąbrowy Górniczej zapewnia dostęp do chłonnych rynków Polski oraz Północnych Moraw Republiki Czeskiej. Stacja przeładunkowa łączy Polskę z Ukrainą, Rosją i Azją. Przez Dąbrowę Górniczą przebiega historyczna Kolej Warszawsko - Wiedeńska, pierwsza linia kolejowa w Królestwie Polskim i Kolej Iwangorodzko-Dąbrowska. Dlaczego Dąbrowa Górnicza? Potencjał gospodarczy miasta i regionu O gospodarce Dąbrowy Górniczej w dużej mierze decyduje działalność 22 największych przedsiębiorstw, w których zatrudnienie przekracza 250 pracowników. Drugą grupę stanowi 127 firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników. Ponad 100 firm to przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym (m.in. indyjsko-brytyjski, francuski, włoski, szwajcarski, niemiecki, belgijski, austriacki, hiszpański). Miasto dużych inwestycji Dąbrowa Górnicza pod względem dochodów miasta dysponuje jednym z największych budżetów w klasyfikacji miast na prawach powiatu. jej Budżet ogółem to 420 738,9 tys. zł / 2008 r./, co daje 3 280,39 zł na jednego mieszkańca. Dlaczego Dąbrowa Górnicza? Potencjał ludzki Atutem miasta jest młode i wykształcone społeczeństwo, obecnie w Dąbrowie Górniczej mieszka ponad 128 tys. ludzi, w tym prawie 70 % w wieku produkcyjnym. Urząd Miejski wraz z organizacjami gospodarczymi i przedsiębiorcami podejmuje szereg starań, których celem jest dopasowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dlaczego Dąbrowa Górnicza? Dane statystyczne

2 422 zajmuje się obsługą nieruchomości. Dąbrowa Górnicza jest miastem o bardzo zróżnicowanym krajobrazie. z drugiej malownicze krajobrazy. Z jednej strony w miejskim pejzażu dominują zakłady przemysłowe. są to duże przedsiębiorstwa.oprócz budynków mieszkalnych znajdują się tu także liczne budynki użyteczności publicznej. W przemyśle działalność prowadzi 1061 firm.Dąbrowa Górnicza jest określana jako miasto przemysłowe. wynajmem i usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. . Dlaczego Dąbrowa Górnicza? Atrakcje miasta i regionu Centrum miasta jest mocno zurbanizowane . 1360 w budownictwie. Najwięcej firm prowadzi działalność w zakresie handlu oraz napraw – 4 514.

przemysł górniczy i produkcja koksu Region jest najbardziej atrakcyjny dla kapitału w Polsce – zagraniczne firmy zainwestowały tu w ostatnich 7 latach 14 mld dolarów. Najwięcej firm prowadzi działalność w zakresie handlu oraz napraw – 4 514.budownictwo . wynajmem i usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej.0.7 mazowieckie .6 km Dominujące branże: .0.0. W przeciągu kilku lat na terenach usytuowanej w Dąbrowie Górniczej podstrefy ekonomicznej wybudowano wiele zakładów produkcyjnych i usługowych. na jednego mieszkańca Drogi publiczne o twardej nawierzchni w km: Powiatowe 89. .9 mln zł. Dla porównania w konkurencyjnym Sosnowcu jest to 737 firm.8 dolnośląskie . Gospodarka DG: Produkcja sprzedana przemysłu: 7 557. Niska relatywnie jest działalność w sferze hoteli i restauracji – tylko 379 podmiotów. są to duże przedsiębiorstwa /generujące całkowity zysk/.0. W przemyśle działalność prowadzi 1061 firm.9 śląskie .usługi okołobiznesowe.1 łódzkie . 1360 w budownictwie. W mieście znajduje się największa w Polsce huta stali: ArcelorMittal Poland i jedna z największych europejskich koksowni: Koksownia Przyjaźń. 2 422 zajmuje się obsługą nieruchomości. obsługa nieruchomości . Dąbrowa Górnicza przyciąga inwestorów z różnych dziedzin przemysłu.stalowa .maszynowa . Produkcja sprzedana przemysłu: 58 789 zł.7 km Gminne 396.0. a w zamieszkałym podobnie jak Dąbrowa miastem Tychy to 407.motoryzacyjna .Dlaczego Dąbrowa Górnicza? Dane statystyczne Dąbrowa Górnicza jest określana jako miasto przemysłowe.4 małopolskie .

Brembo Poland Sp.z o. z o.Koksownia Przyjaźń ..67 % PKB regionu .2008 – Dąbrowskie firmy stanowiące filary polskiej gospodarki .9 % eksportu w całej sprzedaży 1440. .o.o.o.DHL Express sp.o.Saia Burgess Poland – 470 Lista 500 Rzeczpospolita KPMG 29. Koksownia Przyjaźń Sp. z o. wśród 25 największych eksporterów w Polsce – 76.– 239 .o.o. z o. o. .Huta Bankowa Sp. z o. – 112 .442 046 wszystkie przedsiębiorstwa .Arcelor Mittal Poland SA– 319 .II region w kraju pod kątem lokalizacji inwestorów zagranicznych Wśród 500 największych polskich eksporterów / źródło Ministerstwo Gospodarki/ znajduje się 50 firm ze Śląska w tym 9 z Dąbrowy Górniczej : .04.Grupa KEM Dąbrowa Górnicza . Struktura przedsiębiorstw /GUS/ Województwo śląskie .3 mln zł.Saint Gobain Glass Polska Sp.– 301 .Huta Bankowa Sp.o.Saint Gobain Securit Hanglas Polska /rank 94 .308 .Ficomirrors Polska – 413 .Stalprofil SA – 445 .II miejsce w kraju udział w handlu zagranicznym . eksportu w 2008 r.Koksownia Przyjaźń Sp. z o. z o.5 376 spółki z udziałem kapitału zagranicznego Aglomeracja Górnośląska . .ARCELORMITTAL Service Sp.o.ThyssenKrupp Energostal SA .Pronox Technology SA .Grupa Magneti Marelli w Polsce .Stalprofil SA .

inne 13. .96 % .produkcja koksu i materiałów budowlanych .Przetwórstwo przemysłowe 22.logistyka.96 % Główne branże gospodarki miasta: . usługi 45.57 % .22 zł . : Katowice: 4 157. .9 % PKB kraju .hotele reaturacje 3..Istytucje otoczenia biznesu 14.hutnictwo .w tym 119 z udziałem kapitału zagranicznego Struktura przedsiębiorstw według PKD Dąbrowa Górnicza .18 % .33 % .12 204 wszystkie przedsiębiorstwa . Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca Katowice: 5 894 zł Dąbrowa Górnicza: 10 646 zł Wartość brutto środków trwałych na 1 mieszkańca Katowice: 73 129 zł Dąbrowa Górnicza: 84 259 zł Dochody i wydatki budżetów miast na prawach powiatu na jednego mieszkańca za 2009 r.przemysł motoryzacyjny.193 300 przedsiębiorstwa prowadzą działalność Dąbrowa Górnicza: . transport.produkcja szkła I plastiku.Handel.

Dąbrowa Górnicza: 3 536.05 zł .

wykładów i prezentacji .01 ml osób co stanowi 45 proc ludności województwa -gęstość zaludnienia – 1620 osób/km2 Dąbrowa Górnicza .w wieku przedprodukcyjnym 69.Dlaczego Dąbrowa Górnicza? Potencjał ludzki Atutem miasta jest młode i wykształcone społeczeństwo.podczas praktyk.ludność ok.5% . Młodzi mieszkańcy zyskują wiedzę.poznać specyfikę pracy w dąbrowskich przedsiębiorstwach. w tym prawie 70 % w wieku produkcyjnym.w wieku przedprodukcyjnym 65.6% . Owocem tych działań są nowe kierunki w szkołach ponadgimnazjalnych kształcące pod potrzeby funkcjonujących w mieście zakładów pracy oraz umowy szkół z przedsiębiorcami przygotowujące uczniów w ramach praktyk do przyszłej pracy. Tym sposobem dla przedsiębiorców Dąbrowa staje się profesjonalnym zasobem gruntownie i fachowo przygotowanych kadr.5% . których celem jest dopasowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Urząd Miejski wraz z organizacjami gospodarczymi i przedsiębiorcami podejmuje szereg starań. Aglomeracja Górnośląska -ludność – 2. obecnie w Dąbrowie Górniczej mieszka ponad 128 tys. Przedsięwzięcia tego rodzaju przekładają się na zmniejszenie bezrobocia i pozwalają młodym ludziom lepiej planować ścieżki rozwoju zawodowego. ludzi.w wieku produkcyjnym 15.gęstość zaludnienia 685 osób na 1km2 Ludzie są podstawą przewagi konkurencyjnej gospodarki regionu Województwo śląskie 18% .3% . osób . 127 tys. zaangażowanie oraz współpraca samorządu i biznesu pozwalają młodzieży szkolnej w trakcie ich trwania . jakie kompetencje i umiejętności wymagane są w poszczególnych firmach.3% wyższy wskaźnik w stosunku do całego kraju 16.2% .w wieku poprodukcyjnym Dąbrowa Górnicza 15.w wieku produkcyjnym – o 1. Do tego nowatorskiego przedsięwzięcia włącza się sukcesywnie coraz więcej zakładów pracy i szkół. Aktywność.w wieku poprodukcyjnym . weryfikują też swoje wyobrażenia na temat funkcjonowania różnorodnych branż i sektorów rynku. W Dąbrowie organizowane są ogólnopolskie akcje takie jak Tydzień Przedsiębiorczości.

5 44.2 155. W tym kobiety W% Dąbrowa Górnicza Katowice a Z ogółem. Rynek pracy: Struktura pracującycha według rodzajów działalności w 2008r.6 45.Rynek pracy: Pracującya w 2008r. bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.sektor Publiczny Prywatny 41.5 55.7 71. . Miasto Ogółem W tyś.9 28.3 Według faktycznego miejsca pracy.7 36.

12 zł Katowice – 3 727. . stowarzyszeń i innych organizacji. Wynagrodzenia: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bruttoa w sektorze przedsiębiorstw w 2009r.38 . bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. rybactwo W% Przemysł i budownictwo Usługi rynkowe Usługi nierynkowe Dąbrowa Górnicza 0 Katowice a 57 24 26 54 17 23 0 Według faktycznego miejsca pracy. Dąbrowa Górnicza – 3 386. łowiectwo i leśnictwo.Rodzaj działalności Miasto Rolnictwo. fundacji. a Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz zatrudnionych za granicą.

stopa bezrobocia: -7.10.ok.w tym 3 szkoły techniczne (studenci 52 790.3% /2010/ Naszym atutem jest młode wykształcone społeczeństwo Województwo śląskie .44 szkoły wyższe (m.Zespół Śląskich Szkół Międzynarodowych w Katowicach (program szkoły podstawowej i średniej z międzynarodową maturą) Studenci według kierunków kształcenia: Studenci – kierunki studiów 2009 Ekonomia i administracja . .24 456 Prawne . Akademia Ekonomiczna. . 11% krajowej liczby studentów.nauczyciele akademiccy 9781.44 816 absolwentów) .10 787 .Bezrobocie Dąbrowa Górnicza.in.5 411 Inżynieryjno.3 % /2008/ .9.dla obcokrajowców .197 761 studentów. absolwenci 10 674) . Politechnika Śląska w Gliwicach.13 165 Produkcja i przetwórstwo . Śląski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Śląski w Katowicach) .4 497 Fizyczne – 2 758 Informatyczne .drugie miejsce pod względem ilości szkół wyższych w Polsce. .techniczne . w tym w wyższych szkołach technicznych 3137 .5 % /2009/ .

w tym 36 jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych (z tego 6 placówek PAN).Absolwenci – kierunki studiów (2009) Ekonomia i administracja .techniczne .5 448 Prawne .723 Informatyczne .451 Fizyczne . prowadzących badania. technik ekonomista.Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny /kierunki: Inżynieria Machaniczna i Robotyka. technik górnictwa podziemnego Nowe technologie . . Nowe kierunki: logistyk.Województwo śląskie to 12.1% potencjału badawczo-rozwojowego kraju (drugi co do wielkości ośrodek w Polsce) -112 jednostek.Najpopularniejsze kierunki kształcenia ponadgimnazjalnego: technik mechanik. 1 górniczy i 1 budowlany. Akademia Górnicza Hutnicza.1 227 Inżynieryjno. Wyższa Szkoła Biznesu .2 375 Dąbrowa Górnicza szkoły wyższe: Politechnika Śląska w Gliwicach – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny /kierunek: technologia chemiczna/. Dla wzmocnienia . technik elektronik. 2 techniczne. technik informatyk. technik hotelarstwa.Elektrotechnika. -46 jednostek rozwojowych i 14 szkół wyższych. Automatyka. Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego.2 482 Produkcja i przetwórstwo . Informatyka i Elektronika-Zarządzanie / 5 zespołów szkół zawodowych technicznych .1 ekonomiczny.

współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką.: · Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii · Centrum Zaawansowanych Technologii Energia-Środowisko-Zdrowie · Centrum Zaawansowanych Technologii dla Ochrony i Promocji Zdrowia Dlaczego Dąbrowa Górnicza? . tj. -w województwie działają 3 konsorcja naukowo-przemysłowe.

z o. dąbrowskie przedsiębiorstwa inwestują w nowości technologiczne. w tym do Chin. znaczenia zaczyna nabierać sektor usługowo-przetwórczy. Po latach dominacji górnictwa. włoski. daje duże możliwości rozwijania przedsięwzięć biznesowych. szeroki tor. w których zatrudnienie przekracza 250 pracowników. 187 ha na terenie miasta objętych jest Katowicką Specjalna Strefą Ekonomiczną – Podstrefą Sosnowiecko-Dąbrowską. dysponując atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi i szerokim zasobem kadr. hutnictwa. branży koksowniczej czyli przemysłu ciężkiego. belgijski. Dąbrowa Górnicza zaznacza swoją obecność na mapie ważnych centrów logistycznych. Dzięki korzystnemu usytuowaniu miasta oraz rozpoczętej budowie Terminalu Przeładunkowego w Sławkowie. W ciągu ostatnich 10 lat silnie zaznacza się obecność przedsiębiorstw branży budowlanej. przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz branży elektronicznej i spożywczej. oraz Stalprofil SA. zmieniają produkcję na nowoczesną i ekologiczną. Również miasto wychodzi naprzeciw nowym inwestycjom. Ponad 100 firm to przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym (m. Huta Bankowa Sp. niemiecki. Miasto. indyjsko-brytyjski. Koksownia „Przyjaźń" Sp. Przedsiębiorcy. Najważniejsze przedsiębiorstwa: Przemysł stalowy: .o. które sprzyjają aktywizacji gospodarczej. którzy zdecydują się na uruchomienie inwestycji na terenach umiejscowionych w strefie mogą liczyć na specjalne ulgi. posiadają własne laboratoria. które stanowią siłę napędową dąbrowskiej gospodarki. francuski. austriacki. szwajcarski. powstałe budynki lub ich części.. inwestycje oparte na nowoczesnych. Pomimo działania w sektorze tradycyjnej gospodarki. gdzie prowadzą analizy i badania. Dla przedsiębiorców tworzących na terenie Dąbrowy Górniczej inwestycje i nowe miejsca pracy przygotowano uchwałę zwalniającą z podatku od nieruchomości. producentów szkła. umożliwi dogodny transport koleją towarów na Ukrainę i do Rosji oraz Azji. tradycyjnego. przyjaznych środowisku technologiach oraz nowatorskie inicjatywy w sferze rekreacji i turystyki. To znane marki. Priorytetowo traktuje te. o. Dominantami rynku pozostają: potentat stalowy Arcelor Mittal Poland Oddział w Dąbrowie Górniczej. Dużą rolę w rozwoju gospodarczym I przyciąganiu nowych inwestycji odgrywają Międzynarodowe Targi Katowickie oraz EXPO Silesia w Sosnowcu – organizator imprez wystawienniczych.Potencjał gospodarczy miasta i regionu O gospodarce Dąbrowy Górniczej w dużej mierze decyduje działalność 20 największych przedsiębiorstw. z o. Drugą grupę stanowi 127 firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników. branży motoryzacyjnej. który po rozbudowie wykorzystując tzw. hiszpański).in.

FEIDAL Polska Sp. Gillete Group Poland .Benteler Distribution Poland / niemiecki kapitał/ . /polski kapitał/ Materiały budowlane .o.Prologis Park / Fiege.Saint Gobain Glass Polska /francuski kapitał/ .. z o. z o.ArcelorMittal Poland / bytyjsko-polski kapitał/ .FINAL SA /polski kapitał/ . /włoski kapitał/ . /niemiecki kapitał/ Narzędzia i przemysł maszynowy . /koreański kapitał/ .URSA Polska Sp.Pronox Technology /polski kapitał/ .o /niemiecki kapitał/ .Ficomirrors Poland Sp.o. /hiszpański kapitał/ .ThyssenKrupp Energostal / niemiecki kapitał/ .Brembo Polska Sp. z o.EKOCEM Sp.GUHRING Polska Sp. DHL Logistics.Mecacontrol /hiszpański kapitał/ Logistyka . z o.Korea Fuel Tech Poland Sp.SAIA BURGESS Poland Ltd /szwajcarski kapitał/ .ThyssenKrupp Stainless Service Centre /niemiecki kapitał/ Produkcja szkła . z o.Koksownia Przyjaźń Sp.o.HOBAS Polska Sp. /austriacko-niemiecki kapitał/ Elektronika . z o.o.DFME DAMEL SA /polski kapitał/ Przemysł samochodowy ./hiszpański kapitał/ . z o.Mikromed Sp.o. z o.o. . z o. z o.o.STALPROIL SA /polski kapitał/ . /niemiecki kapitał/ .o.Koide Poland Ltd /japoński kapitał / .Saint Gobain Sekurit Polska /francuski kapitał/ Dlaczego Dąbrowa Górnicza? . Tworzywa sztuczne.o.

Dąbrowski Pałac Kultury Zagłębia jest miejscem. Wokół wszystkich czterech jezior biegną oznakowane szlaki rowerowe. Z jednej strony w miejskim pejzażu dominują zakłady przemysłowe. Jeśli ktoś uwielbia żeglować lub pływać na windsurfingu . W Pałacu mieści się wiele instytucji oraz kół zainteresowań. które upodobali sobie znani ludzie sztuki. Pałac Kultury Zagłębia Obiekt budowano w latach 1951-1958 w stylu socrealistycznym.Pogoria II. że Dąbrowa Górnicza może zaskoczyć ciekawymi możliwościami spędzenia wolnego czasu. z drugiej malownicze tereny rekreacyjne i ciekawe zabytki przyrodnicze oraz przemysłowe. Pojezierze Dąbrowskie Zespół 4 jezior Pogoria to jedno z najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych miejsc w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza została doceniona przez organizatorów ogólnopolskich Targów Wiatr i Woda w 2005 roku. w całości wg projektu Zbigniewa Rzepeckiego. Anna Maria Jopek. Dla fanów dzikiej przyrody i wędkowania . Erwina Rommla. głównie w efekcie świadomego wprowadzenia w latach 60-tych wydmuchrznicy piasków (rośliny nadmorskich wydm) i wierzby kaspijskiej. Jest największą placówka kulturalno-oświatową w mieście. nowoczesnymi obiektami – Aquaparkiem Nemo-Wodny Świat. Jest tu także oferta dla pasjonatów sztuk plastycznych. Po wojnie tereny te były poligonem polskich oddziałów wojskowych. m3 stawia Pałac Kultury w rzędzie największych placówek tego typu w kraju. Na dzień dzisiejszy to pojezierze wykorzystywane jest w celach turystycznych i rekreacyjnych. Choć wszystkie jeziora powstały tak samo. W latach sześćdziesiątych plenery zostały wykorzystywane podczas zdjęć do filmu „Faraon" Jerzego Kawalerowicza . Krzysztof Krawczyk.najlepsza będzie Pogoria III. Ostatnimi czasy można tu spotkać ludzi pędzących z szaleńczymi prędkościami na quadach i motocyklach crossowych. Ten magnes w powiązaniu z ofertą kulturalną. Pustynia Błędowska Pustynia Błędowska stanowi atrakcję dla miłośników przyrody i mocnych wrażeń. Na jego deskach występowali m. Organizowane są także imprezy wykorzystujące jej potencjał. Pustynia zajmuje obszar 20km2. każde z nich jest inne i oferuje inne atrakcje. Halą Widowiskowo-sportową oraz atrakcjami przyrodniczymi jedynej w Europie Pustyni Błędowskiej sprawia. składa się z dwóch części przedzielonych doliną rzeki Biała Przemsza. Dobre malarstwo.każdy znajdzie coś dla siebie. 4100 ha lasów i 180 ha parków miasto stanowi zaplecze rekreacyjne regionu śląskiego.in. Jednym słowem . W 1999 roku w ramach międzynarodowych manewrów ćwiczyły tu wojska NATO. aktorzy Teatru Rozrywki z Chorzowa czy aktorzy Teatru Starego z Krakowa. Zespół Wilki. Dla fanów dłuższego wypoczynku nad jeziorem najlepsza będzie Pogoria I z najlepiej rozbudowaną bazą noclegową. grafika czy rzeźba to "repertuar" jakim . Kubatura 63 tys. Dzięki 860 ha powierzchni pięknych i czystych 4 dąbrowskich jezior. W chwili obecnej duży teren Pustyni zarasta. W kategorii miast stała się laureatem pierwszej edycji nagrody Przyjaznego Brzegu.Atrakcje miasta i regionu Dąbrowa Górnicza jest miastem o bardzo zróżnicowanym krajobrazie. Podczas II wojny światowej na Pustyni Błędowskiej ćwiczyły oddziały Afrika Korps gen.

która posiada niepowtarzalne wnętrze. Obejmuje swym zasięgiem około 5 ha powierzchni. które mieszczą się w tym samym budynku. ale również możliwość zadbania o własne zdrowie . Składa się on z kompleksu basenów dostosowanych do wszelkich potrzeb.Park Hallera. Przy „Kadrze” funkcjonuje także Amatorski Klub Filmowy oraz Dyskusyjne Koło Filmowe. basen sezonowy i całoroczny. brodzik dla dzieci. Do dyspozycji wszystkich są także 2 ogródki letnie. Aquapark Nemo – Wodny Świat Park Wodny "Nemo . Hala widowiskowo-sportowa „Centrum” Hala sportowa powstała w latach 2003-2004.arena główna 1630m2 . 3 zjeżdżalnie. Od 2007 roku działa Kino Studyjne „Kadr”. Aqua Park to jednak nie tylko zabawy i odpoczynek w wodzie. Hala w liczbach: . co bezpośrednio wpływa na dużą dostępność dla mieszkańców miasta. która prezentuje dzieła zarówno amatorów jak i twórców z bardzo długim i bogatym artystycznym stażem. W muzeum można także zobaczyć jak wygląda kopalnia „od kuchni” i jak . Wszystkich chętnych zapraszamy do restauracji.miejsca parkingowe 180 Pomimo krótkiego okresu działalności Hali może się poszczycić organizacją wielu prestiżowych imprez o randze ogólnopolskiej i europejskiej. które prezentuje głownie ambitne kino europejskie. jacuzzi. Hallera. gen.może pochwalić się pałacowa Galeria Sztuki. Muzeum Miejskie „Sztygarka” Każdy. co do wielkości. Lokalizacja hali znajduje się w samym centrum miasta .korty tenisowe 722m2 .grota solna.sala kondycyjna 196m2 . jest drugim. Pobyt w nim to nie tylko rozrywka. miejsce dla masażu wodnego i podwodnego. Do dyspozycji jest tutaj basen sportowy o olimpijskich wymiarach. pubu i kręgielni.3000 . Grają tutaj także pierwszoligowi koszykarze. a powietrze nasycone jest morskimi mikroelementami to wspaniały relaks dla ciała i ducha. ale najważniejsze dla wszystkich kibiców z Dąbrowy Górniczej jest to. które konkurują z najlepszymi drużynami siatkarskimi w kraju i Europie. Park dostarcza wielu atrakcji zarówno dla dzieci jak również dla dorosłych mieszkańców miasta. obiektem tego typu w województwie śląskim.miejsc siedzących na widowni . J.Wodny Świat" jest największym w województwie śląskim obiektem tego typu. kto chciałby zobaczyć gabinet pierwszego prezydenta Dąbrowy Górniczej lub jak Zagłębiacy walczyli o swoją niepodległość powinien odwiedzić Muzeum Miejskie „Sztygarka”. Ośrodek jest położony w parku miejskim im.siłownia 83m2 . że hala jest areną zmagań dąbrowskich „złotek” czyli siatkarek MKS Dąbrowa Górnicza.

W mieście organizowane są liczne imprezy. Kamienice dawnej Huty Bankowej Kolonia dla francuskich urzędników i kadry Huty "Bankowej". który znajduje się w naszym muzeum. Podczas II wojny światowej budynek przejęty przez Niemców. Dlaczego Dąbrowa Górnicza? . Ameryki Południowej. To nie Kopalnia „Paryż” czy „Huta Bankowa” były pierwsze. Dzisiaj jest to siedziba wielu instytucji. Zabytki Najbardziej charakterystycznym zabytkiem Dąbrowy Górniczej jest Bazylika p. Powstała około 1918 roku.powstawała dawna „Huta Katowice” /obecnie ArcelorMittal Poland/. głównie finansowych. W Resursie odbywały się spotkania z wybitnymi osobistościami kultury. Matki Boskiej Anielskiej w stylu neogotyckim z 1898 roku zaprojektowana przez Stanisława Pomianowskiego. równocześnie z kolonią "Zielona". goszczącymi w Dąbrowie. Papui i Nowej Gwinei. Początki przemysłu sięgają już średniowiecza… A najbardziej ciekawych historii miasta.w. Składała się z 10-u budynków mieszkalnych z 272 mieszkaniami 2-izbowymi. że przemysł w Dąbrowie Górniczej zaczął się zdecydowanie wcześniej niż wszystkim się wydaje. ale i nie tylko. pochodzący z XII w. Na szczególna uwagę zasługuje także gmach Resursy Obywatelskiej wzniesiony w 1895 roku. Będzie mógł także zobaczyć zbiór indyjskich lalek w strojach z różnych regionów czy dowiedzieć się. będą mogli poznać kulturę pozaeuropejską z Indii. Ci którzy zdecydują się na odwiedziny znajdą tutaj o wiele więcej interesujących rzeczy. najbardziej powinien zainteresować najprawdziwszy Skarb Hutnika. np. Madagaskaru.

Warszawa 270 km .312 tysięcy km² zamieszkuje ponad 38 milionów ludności .Ukraina: Medyka (320 km). Przez Dąbrowę Górniczą przebiega historyczna Kolej Warszawsko -Wiedeńska. . . pierwsza linia kolejowa w Królestwie Polskim i Kolej Iwangorodzko -Dąbrowska.Słowacja: Zwardoń (170 km).Niemcy: Zgorzelec (350 km).Budapeszt 450 km . Chyżne (170 km). od maja 2004 r. Rosją i Azją.wysoka gęstość infrastruktury drogowej . W odległości ok. .w sąsiedztwie Dąbrowie Górniczej krzyżują się 2 z 10 transeuropejskich szlaków: korytarz Belin – Wrocław – Katowice – Lwów oraz Gdańsk – Katowice -Żylina . Infrastruktura .Czechy: Cieszyn (100 km).Usytuowana na przecięciu szlaków komunikacyjnych łączących Północ z Południem i Wschód z Zachodem . Przez Dąbrowę Górniczą będzie przebiegać Drogowa Trasa Średnicowa oraz szybka kolej. świętokrzyskim i małopolskim. graniczy z Republiką Czeską i Słowacką. a w kraju z województwem opolskim. 11 km od granicy miasta znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach. . zajmuje powierzchnię 12. usytuowane pomiędzy dwiema stolicami województw – centrami gospodarki.Berlin 540 km . nauki i kultury – Katowicami i Krakowem W promieniu 600 km od Dąbrowy znajduje się 6 stolic europejskich . łódzkim.Górnośląski Związek Metropolitalny to związek miast stykających się ze sobą na długości ok.Dąbrowa Górnicza to największe obszarowo miasto w województwie śląskim.co stanowi 3. zajmujące powierzchnię 189 km2.9% powierzchni Polski. do którego dogodny i szybki dojazd zapewnia droga ekspresowa.województwo śląskie jest usytuowane w południowej części Polski. Położenie miasta Polska leży w centrum Europy.Wiedeń 450 km Odległości do przejść granicznych ..Atrakcyjna lokalizacja Korzystne położenie Dąbrowy Górniczej zapewnia dostęp do chłonnych rynków Polski oraz Północnych Moraw Republiki Czeskiej.najlepiej w Polsce rozwinięta sieć komunikacji miejskiej Połączenia kolejowe . 70 km od Dąbrowy Górniczej do Gliwic o powierzchni 1468 km (prawie 20 proc powierzchni województwa śląskiego).Bratysława 380 km .334 km2 . jest członkiem Unii Europejskiej. .Praga 400 km . Stacja przeładunkowa łączy Polskę z Ukrainą.

wschód (droga łącząca Norymberga – Drezno – Wrocław .w pobliżu Dąbrowy Górniczej znajduje się Międzynarodowe Centrum Logistyczne EUROTERMINAL w Sławkowie z linią szerokotorową umożliwiającą transport towarów na Ukrainę do Rosji oraz Azji.posiada znakomite połączenie z trasami międzynarodowymi *zachód .17 km od Dąbrowy i w Krakowie .kwiecień 2010 – 140 981. .Balicach (70 km).w województwie śląskim realizowanych jest 50 % krajowych przewozów kolejowych .Aglomeracja Górnośląska – tu krzyżują się autostrady A1 i A4 ..dwa międzynarodowe lotniska w promieniu 70 km .w Katowicach Pyrzowicach . 20 minut (270 km.podróż koleją z Sosnowca do Warszawy – 2 godz.) Dąbrowa Górnicza .całkowity ruch pasażerski .lipiec 2010 – 314 492 .węzeł kolejowy w Tarnowskich Górach to jeden z największych w Europie . Bezpośrednie połączenie z Interkontynentalną Transyberyjską Koleją dawnym Jedwabnym Szlakiem z Chin przez Kazachstan .Międzynarodowy Port Lotniczy w Katowicach – trzecie lotnisko w kraju pod względem liczby pasażerów . Połączenia lotnicze . Kijów). Lwów.transport wodny zapewnia Kanał Gliwicki łączący port rzeczny w Gliwicach ze Szczecinem – 50 km od Dąbrowy Górniczej.transport na Daleki Wschód. *północ-południe (Skandynawia – Gdańsk – Warszawa – Kraków .Katowice.Ostrawa – 130 km Pyrzowice .Ostrawa).usytuowana na przecięciu dwóch dróg krajowych DK 94 (Kraków – Wrocław) and DK 1 (Cieszyn – Gdańsk) .styczeń 2010 – 130 331 . . . .