You are on page 1of 32

Dziś pierwszy odcinek „Akademii Rynku FOREX”

FOREX – czyli rynek międzybankowej wymiany walut
Czy podobnie jak ja gdy zaczynałem interesować się FOREXEM wyobrażaliście sobie FOREX jako wielką giełdę walutową, na która spływają zlecenia kupna i sprzedaży z całego świata? Ja na samym początku tak właśnie sobie to wyobrażałem. Okazało się jednak, że nie ma żadnej giełdy walutowej. Są jedynie giełdy opcji i futures walutowych, ale rynek kasowy (spot – o tym w następnym komentarzu tygodniowym) jest rynkiem poza giełdowym. Wymiana walut odbywa się na zasadzie Bank-Bank lub Bank-BrokerBank. Innymi słowy jeśli bank A chce wykonać transakcje sprzedaży Funtów a za Funty chce kupić Dolary, szuka innego banku, który akurat chce przeprowadzić transakcję odwrotną. Dealerzy tych banków kontaktując się ze sobą (najczęściej z wykorzystaniem systemu Reuters – o tym też w kolejnych odcinkach) negocjują cenę i albo dochodzi do transakcji, albo strony się rozchodzą i obydwa banki szukają innych stron do zawarcia transakcji po bardziej dla nich korzystnej cenie. Czasami banki zwracają się do Brokera walutowego (najczęściej jest to Prebon – i o tym także w jednym z kolejnych odcinków akademii) i od niego dowiadują się, jakie w danej chwili są najkorzystniejsze oferty. Broker kojarząc dwie strony transakcji nie zdradza ich tożsamości do czasu podjęcia przez te banki decyzji o zawarciu transakcji. Dopiero w tym momencie Broker podaje dane identyfikacyjne stron i banki już dalej same przeprowadzają transakcję. Broker nalicza sobie za taką usługę małą prowizje, którą obydwa banki wypłacają w cyklicznych rozliczeniach. Dlaczego banki korzystają z usług Brokera, skoro mogą same zawrzeć transakcję bez pośrednika? No właśnie dla wygody, by mieć pewność, że w danej chwili otrzymają najlepszą ofertę na rynku. Broker nieustannie sprawdza kwotowania wszystkich znaczących banków na świecie i dlatego w każdej chwili jest w stanie kupić lub sprzedać dla swojego klienta odpowiednią walutę po najlepszej cenie. Na takiego Brokera – tym razem dla instrumentów pochodnych rynku pieniężnego i walutowego w Polsce – wyrasta Warszawska Giełda Towarowa, o czym wspomnę w kolejnych odcinkach. Do niedawna rynek FOREX był zarezerwowany wyłącznie dla banków które dokonują transakcji na minimalną kwotę 1 mln Dolarów. Teraz za sprawą takich Brokerów jak GFT sytuacja się zmienia. Broker taki łączy tysiące małych zleceń swych Klientów w „paczki” dzięki czemu może wykonać transakcję na rynku międzybankowym. Tym samym mali Klienci indywidualni mogą korzystać z dobrodziejstwa niskiego spreadu (spread – kolejne słowo które wyjaśnię w przyszłych odcinkach akademii) w kwotowaniu kursów walutowych i poczuć się uczestnikiem wielkiej machiny wymiany walut, jaką jest FOREX – czyli międzybankowy rynek wymiany walut.

FOREX – czyli powiązania kursów walutowych
Czy zastanawialiście się, dlaczego zmiana kursu walutowego na jednym rynku – na przykład na rynku Eur/Usd pociąga za sobą zmiany kursów na innych rynkach – na przykład na Eur/Pln czy też Usd/Pln? Dlaczego gdy kurs Eur/Usd rośnie (wzmacnia się waluta Euro), to Dolar traci na wartości? A dlaczego czasami zdarza się, że jednocześnie zyskuje i Dolar i Euro w relacji do Złotego, innym razem obydwie waluty tracą do Złotego, a jeszcze innym ich notowania rozchodzą się w przeciwną stronę? O tym wszystkim decyduje właśnie wzajemne powiązanie pomiędzy kursami walut. W niektórych przypadkach powiązania te są ścisłe i wynikają z prostej arytmetyki. W innych przypadkach powiązania są mniej ścisłe i podlegają prawidłowością statystycznym.

www.efixpolska.com  e-mail: info@efixpolska.com  tel.: (61) 843 09 73

Spośród wielu walut światowych wyróżniamy kilka głównych, jakimi śą: Dolar amerykański, Euro, Frank szwajcarski, Funt brytyjski, Jen japoński. Do tego można jeszcze dociągnąć Dolara australijskiego oraz nowozelandzkiego a także kanadyjskiego. Tak naprawdę głównymi walutami są jednak tylko te wymienione w pierwszej piątce. Pomiędzy tymi pięcioma walutami istnieje 10 wzajemnych kursów, które często podaje się w tabeli o wymiarach NxN (N to liczba rozpatrywanych walut – w naszym przypadku będzie to 5). Okazuje się, że tylko cztery takie kursy są kursami podstawowymi, a pozostałych sześć jest jedynie wynikiem dzielenia lub mnożenia przez siebie kursów podstawowych. Przykładowo dwa kursy podstawowe: Eur/Usd oraz Usd/Jpy. Dla takich dwóch par mamy trzeci kurs wynikowy, jakim jest Eur/Jpy. Kurs ten otrzymujemy poprzez pomnożenie Eur/Usd i Usd/Jpy. Inny przykład to powiązanie pomiędzy Gbp/Usd oraz Eur/Usd. Podane dwa kursy są kursami podstawowymi. Kursem wynikowym jest tutaj Eur/Gbp powstający przez podzielenie kursu Gbp/Usd oraz Eur/Usd. Oznacza to, iż zmiana dwóch kursów podstawowych przekłada się „z automatu” na kurs wynikowy. I nie ma innej możliwości, gdyż każdy inny kurs oznaczałby możliwość zastosowania arbitrażu celem osiągnięcia zysku bez ryzyka. Kursy podstawowe nie są ze sobą związane żadnym matematycznym przekształceniem. Ale i tutaj można zauważyć bardzo silne związki korelacyjne. Przykładowo wzrost na rynku Gbp/Usd często towarzyszy wzrostowi na Eur/Usd. Warto pamiętać o metodzie wyliczania kursu wynikowego dla ofert BID i ASK. Zasada jest taka, iż jeśli mnożymy przez siebie dwa kursy podstawowe, to mnożymy ASK z ASK oraz BID z BID. W przypadku konieczności zastosowania dzielenia dwóch kursów podstawowych, stosujemy zasadę dzielenia na krzyż, czyli ASK przez BID i BID przez ASK. W ten sposób otrzymamy kurs wynikowy dla którego wyliczymy teoretyczną wartość oferty BID oraz ASK. A jakie wnioski możemy wyciągnąć w odniesieniu do naszej polskiej waluty? Sprawa jest prosta. Jeśli mamy dwa kursy podstawowe jakimi są Usd/Pln oraz Eur/Usd, to trzeci kurs Eur/Pln powstaje przez podzielenie Eur/Usd i Usd/Pln. Aby lepiej określać siłę bądź słabość Złotego warto wyznaczyć tzw Koszyk składający się po połowie z Dolara i Euro. Wtedy to wzrost Eur/Pln przy jednoczesnym spadku Usd/Pln oznacza utrzymanie kursu Złotego na dotychczasowym poziomie, a zmiany kursu Euro i Dolara względem Złotego są jedynie wynikiem wzajemnej relacji Eur/Usd. A jakie są inne możliwości zmiany kursów Euro i Dolara względem Złotego? Jest ich kilka: 1. Brak zmian na rynku Eur/Usd a) Złoty słabnie – Eur/Pln oraz Usd/Pln rosną w takim samym tempie, b) Złoty jest stabilny – kursy Eur/Pln oraz Usd/Pln pozostają bez zmian, c) Złoty się umacnia – Eur/Pln oraz Usd/Pln spadają w takim samym tempie 2. Euro zyskuje do Dolara a) Złoty słabnie, Koszyk/Pln rośnie – Eur/Pln rośnie szybciej niż Usd/Pln. Może też się zdarzyć, że kurs Dolara do Złotego pozostaje bez zmian lub nawet nieznacznie spada, a cała deprecjacja Złotego przenosi się na Euro. b) Złoty jest stabilny, Koszyk/Pln pozostaje na niezmienionym poziomie – Eur/Pln rośnie i takim samym stopniu spada Usd/Pln, c) Złoty się umacnia, Koszyk/Pln spada - Kurs Eur/Pln nadal rośnie szybciej lub wolniej spada niż Usd/Pln. Może się zdarzyć, że pomimo umocnienia Złotego, kurs Euro względem złotego pozostaje bez zmian a nawet nieznacznie rośnie. W takim przypadku cała aprecjacja Złotego idzie względem Dolara. d) 3. Dolar zyskuje względem Euro. Tutaj mamy sytuację odwrotną do sytuacji z punktu 2.

FOREX – kilka pojęć podstawowych

www.efixpolska.com  e-mail: info@efixpolska.com  tel.: (61) 843 09 73

Z uwagi na fakt, iż niniejszy komentarz jest już i tak bardzo długi, na dziś zarezerwowałem nieco krótszy odcinek „Akademii Rynku Forex”. W dwóch pierwszych odcinkach używałem pojęć wcześniej niezdefiniowanych. Dziś podam te definicje. No nie będą to definicje w akademickim słowa znaczeniu. Podam to tak, aby każdy zrozumiał. Co to takiego ten BID i ASK? Jest to to samo, co oferta kupna (K) i oferta sprzedaży (S) – pojęcia używane na naszej GPW. Każdy uczestnik rynku walutowego zapytany przez drugą stronę o jego kwotowanie powinien podać kurs po jakim jest gotowy kupić daną walutę oraz kurs po jakiej tę walutę może sprzedać. Jeślim więc widzimy Eur/Usd BID 1,1600 oznacza to, że podający nam ten kurs (na przykład broker) jest gotowy kupić od nas Euro i jednocześnie sprzedać nam Dolary po kursie 1,1600. Widząc zaś Eur/Usd ASK 1,1603 wiemy, że możemy kupić od brokera Euro i sprzedając jednocześnie Dolary po kursie 1,1603. Oferta BID i ASK oznacza więc wycenę waluty bazowej – w tym przypadku walutą bazową jest EUR. Walutę bazową możemy więc w tym konkretnym przypadku kupić za 1,1603 a sprzedać za 1,1600. Walutą bazową jest zawsze ta waluta, która stoi po lewej stronie łamańca (lub w liczniku ułamka). Za kupno lub sprzedaż waluty bazowej musimy czymś zapłacić. Płacimy walutą kwotowaną. W tym przypadku płacimy Dolarami. Czyli chcąc kupić jedno Euro musimy zapłacić 1,1603 Dolara. Chcąc sprzedać jedno Euro otrzymamy 1,1600 Dolara. Podobnie jest w przypadku kursu Złotego. Jeśli mamy kurs Eur/Pln, to walutą bazową jest EUR a walutą kwotowaną Złoty. Podobnie jest dla Usd/Pln. Przykładowy kurs 4,02004,0235 oznacza, że borker jest gotowy sprzedać nam Dolary za 4,0235 Złotego za każdego Dolara lub kupić od nas Dolary płacąc nam 4,0200 Złotego za każdego Dolara. Różnica między kursem BID i ASK jest zarobkiem dla pośrednika lub po prostu dla drugiej strony transakcji. Wielkość ta, to właśnie spread. Zasadą jest, że im bardziej płynny rynek, tym spread jest węższy. Oznacza to że na rynku tym operują tak liczni gracze, traderzy, inwestorzy, że bardzo łatwo jest kupić i sprzedać jedną walutę za drugą. Na mniej płynnych rykach, gdzie uczestników rynku jest mniej, spread jest szerszy. Oznacza to większy koszt zawarcia transakcji. Na bardzo płynnych walutach: Eur/Usd, Usd/Jpy, Usd/Chf, Gbp/Usd spread na rynku międzybankowym oraz u brokera jest stały. Natomiast na mniej płynnych rynkach spread ten zmienia się zarówno w cyklu dobowym jak też i w dłuższych okresach. Przykładowo na rynku Złotego największa aktywność uczestników rynku jest w godzinach porannych – 8:30-10:00. I wtedy też spread na Złotym jest najwęższy. Wiąże się to z dużą liczbą transakcji jakie wykonują w tych godzinach banki dla swych klientów (płatności zagranicznych faktur, itp.). Wtedy tez łatwiej znaleźć drugą stronę transakcji i stąd spread jest wąski. Drugim okresem zwężenia spreadu na Złotym są godziny 13-14. Wtedy to banki powoli zaczynają zamykać swe transakcje spekulacyjne oraz wykonują rozliczenia dnia. I znowu rynek staje się bardziej płynny co oznacza węższy spread. W godzinach wieczornych polskie banki już nie pracują. Co prawda borker może nam nadal kwotować kurs Eur/Pln i Usd/Pln, lecz będąc zmuszony wziąć transakcje na siebie (nie mogąc znaleźć od razu drugiej strony zamykającej), da nam oferty BID i ASK oddalone od siebie nawet o 250 pipsów. I nie jest to żadna jego złośliwość. Po prostu w tych godzinach nie znajdziemy drugiej strony gotowej do handlu u żadnego brokera. Zmieni się to, gdy nasza waluta zostanie zaliczona do grona walut podstawowych. I wtedy jeśli nawet my będziemy spali, a Kanadyjczycy będą handlowali Złotym z amerykanami, to będziemy mieli szansę na wąski spread nawet w godzinach nocnych. Ale nie łudźmy się, nie nastąpi to szybko.

www.efixpolska.com  e-mail: info@efixpolska.com  tel.: (61) 843 09 73

następnie zostanie otwarta nowa pozycja po takim samym kursie. chodzi tu o dwa dni robocze. Wróćmy jednak do jednodniowych transakcji terminowych. jak też kwotowanej). to pozycja zostanie automatycznie zrolowana na następny dzień. Od niedawna nowością jest stosowanie jednodniowych transakcji terminowych – głównie przez brokerów takich jak Global Forex Trading. W przypadku GFT godziną rozliczenia transakcji terminowej jest 22:30 czasu polskiego. że klient GFT chce dokonać fizycznej zamiany większej kwoty jednej waluty na inną – na przykład chce sprzedać milion Euro i kupić za to 1. czyli dziś oraz tom next. 2M (dwa miesiące). Wreszcie transakcja piątkowa ma datę realizacji we wtorek. to rozliczenie nastąpi w środę. Jeśli bowiem w środku tygodnia występowało jakieś święto (przy czym świętem może być zarówno święto w kraju waluty bazowej. bo takie dominują przy grze klientów GFT za jego pośrednictwem na rynku walutowym. iż transakcja dojdzie do skutku za tydzień od dziś. Tutaj terminem ustalenia kursu transakcji może być inny dzień niż dzień dzisiejszy. czyli o godzinie 22:30 zostanie naliczony zysk lub strata z danego dnia (czyli różnica między kursem otwarcia a kursem z godziny 22:30). rynek SPOT nazywany jest rynkiem natychmiastowym.com  tel. Na rynku międzybankowym dominują terminy: 1W (jeden tydzień). nie mając zamiaru zakupu jednej waluty za drugą. iż dwie strony zawierające transakcje dziś po ustalonym kursie. Wtedy w chwili składania takiego zlecenia i przesłania do realizacji dla brokera należy wyraźnie zaznaczyć.efixpolska. Analogicznie wygląda sytuacja dl kolejnych terminów transakcji terminowej. Inaczej jest w przypadku rynku terminowego. lecz jedynie wykorzystania wahań kursowych do osiągnięcia zarobku (lub straty). Jeśli klient nie zamknie swej pozycji przed tą godziną. 1M (jeden miesiąc). Innymi słowy transakcje wykonywane za pośrednictwem GFT nadają www. to datę SPOT przesuwamy o jeden dzień do przodu.5 miliona Dolarów. Na drugi dzień sytuacja się powtarza. a termin rozliczenia (dostawy) będzie dwa dni robocze później. Jeszcze dokładniej. po jakim nastąpiło rolowanie – czyli po kursie z godziny 22:30. Praktyce pozycję taką można przetrzymywać otwartą nawet latami. Po zawarciu takiej transakcji terminowej. Transakcja zawarta we wtorek rozliczona zostanie w czwartek. 2W (dwa tygodnie). w którym oprócz soboty i niedzieli nie było innych dni świątecznych. rozliczą się dostarczając walutę dwa dni po dacie zawarcia transakcji. Kurs terminowy 1W oznacza. kursem rozliczeniowym jest kurs jaki zostanie zanotowany na rynku SPOT o określonej godzinie. I tak aż do chwili zamknięcia pozycje przez klienta. Pomimo dwudniowego terminu rozliczenia. itd. Czyli jeśli zawarto transakcje w poniedziałek. natomiast rozliczenie SPOT (S/N) dominuje właśnie na rynku walutowym. dla porównania inne terminy rozliczeń to: over night. co jak gdyby odpowiada wieloletniemu kontraktowi futures.FOREX – rynek SPOT a rynek TERMINOWY Na międzybankowym rynku walutowym dominuje system rozliczeń oparty o SPOT (to skrót od spot next. Brokerzy tacy jak GFT nie zawierają czystych transakcji SPOT z innym uczestnikiem rynku walutowego. Czasami jednak zdarza się.99% przypadków zawierają transakcję czysto spekulacyjne. Co to w praktyce oznacza ten SPOT? Oznacza to. gdyż jego klienci w 99. Wszystkie te rozważania dotyczą tygodnia. czyli jutro). że transakcja ma mieć charakter rzeczywistej wymiany.com  e-mail: info@efixpolska. a transakcja zawarta w czwartek zostanie zrealizowana w poniedziałek. czyli za dwa dni. Kurs walutowy transakcji jest bowiem ustalany na dziś z terminem fizycznego rozliczenia za dwa dni robocze.: (61) 843 09 73 . Transakcja zawarta z środę rozliczona zostanie w piątek. Aż do 12M (dwanaście miesięcy). Terminy rozliczeń O/N oraz T/N są bardziej popularne na rynku pieniężnym niż na FOREXIE.

Wróćmy do praktyki. www. Broker nalicza bowiem co dziennie podczas rolowania pozycji terminowej wspomniane punkty SWAP i dodaje nam (w przypadku punktów ujemnych) bądź odejmuje (w przypadku punktów ujemnych) wynikające z tego kwoty pieniężne z rachunku klienta. to w chwili rolowania pozycji doliczane nam są dodatnie punkty SWAP (za chwilę wyjaśnię jak wylicza się wartość teoretyczną pkt SWAP) w postaci niższego kursu otwarcia pozycji rolowanej. Czyli: SP (punkty SWAP) = F (kurs terminowy) – S (kurs SPOT). i gdyby w danym dniu pkt SWAP wynosiły 5 Dolarów na każdego LOTa.: (61) 843 09 73 . W przypadku otwierania długiej pozycji po niższym kursie. Po zrolowaniu pozycji. Jeśli przykładowo posiadamy długą pozycję w Eur/Usd. to po zrolowaniu mielibyśmy kurs rolowania także 1.154950. że przecież dla pary Eur/Usd pkt SWAP mają wartość ujemną.com  e-mail: info@efixpolska. Poza tym nawet najlepsze banki nie zdecydują się zawrzeć z nami transakcję terminową na okres dłuższy niż jeden rok. Rozliczenie punktów SWAP odbywa się tutaj poprzez doliczenie ich do rolowanego kursu walutowego. co oszczędza nam dodatkowych kosztów związanych z zamknięciem starej i otwarciem owej pozycji. Co ciekawe GFT dolicza bądź odlicza punkty SWAP w formie bezgotówkowej. A tutaj pozycję możemy rolować co dziennie nawet przez wiele lat. przy zajmowaniu długiej pozycji punkty SWAP dają nam dodatkowy zysk a nie stratę? Wyjaśnię to na końcu.efixpolska. po przedstawieni wzorów na pkt SWAP i na kurs terminowy FORWARD. Jak wyliczane są wartości teoretyczne pkt SWAP? Wystarczy wyliczyć kurs terminowy FORWARD a następnie policzyć różnicę między kursem terminowym i kursem natychmiastowym (SPOT). Dlaczego więc. Ktoś zapewne zauważy. Można wręcz powiedzieć. F (kurs terminowy) = S x {[1+R x (D-d)/B] / [1 + r x (D-d)/b]} D – data waluty FORWARD. ale tym razem byłoby to dla nas strata 5 Dolarów na jednym LOCie. Różnica ta jest właśnie punktami SWAP. Na zakończenie dzisiejszego odcinka „Akademii” słów kilka o punktach SWAP. pojawia nam się zysk lub strata z danego dnia. Po dwóch dniach wielkość ta przechodzi nam do pozycji „zysk/strata zrealizowana”. Klienci GFT stykają się z tym na co dzień. Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z tego zakresu odsyłam do odpowiednich podręczników.się nie tylko do spekulacji. to faktycznie broker zaksięguje nam otwarcie pozycji długiej po kursie 1. czyli bez przelewania lub zabierania Dolarów z konta klienta.1550. że w tym przypadku jednodniowe transakcje terminowe rolowane każdego dnia dają większe korzyści niż zawieranie od razu długoterminowej transakcji terminowej. Oczywiście nie sposób wytłumaczyć wszystkich zawiłości związanych z kursami terminowymi na rynku walutowym w tak krótkim odcinku „Akademii”.154950. ale również do zabezpieczania pozycji – czyli do zarządzania ryzykiem w firmach eksportujących i importujących. Oczywiście rolowanie odbywa się automatycznie. Gdybyśmy natomiast mieli krótką pozycję w parze Eur/Usd. jest to dla nas dodatkowy zysk.com  tel. Jeśli więc w danym dniu na parze Eur/Usd punkty SWAP wynosiły 5 Dolarów na każdego LOTa (wartość transakcji równa 100 000 waluty bazowej – czyli 100 000 Eur) i jeśli w chwili rolowania pozycji kurs rynkowy wynosił 1. co oznacza właśnie rozliczenie transakcji terminowej po dwóch dniach roboczych.

W przypadku GFT rozliczenie to odbywa się w formie bezgotówkowej. R – oprocentowanie waluty kwotowanej. Zainteresowanych odsyłam do książki: „Rynek opcji walutowych w Polsce” Piotra Mielusa – str 8-9. którzy oferują swoim klientom możliwość wykonywania jednodniowych transakcji terminowych z automatycznym rolowaniem pozycji na koniec dnia a rozliczanych w oparciu o kurs SPOT obowiązujący w chwili otwierania pozycji. W przypadku otwierania pozycji krótkiej byłby to dodatkowy zysk. iż faktycznie otwieramy transakcję terminową jednodniową.4b. iż jedno większe zlecenie klienta powoduje gwałtowny skok kwotowania pkt SWAP. B – baza dni dla waluty kwotowanej (360 lub 365). r – oprocentowanie waluty bazowej. jak na przykład Eur/Usd czy Usd/Jpy punkty te są zbliżone do wartości teoretycznych i w kolejnych dniach mają bardzo zbliżoną wartość (często przez wiele tygodni wartość ta jest stała i mienia się tylko wraz ze zmianami stóp procentowych). www. Tak właśnie działa GFT i w ten sposób rozlicza nam należne nam lub sobie punkty SWAP. Nie jest to żadna gra na niekorzyść klientów prowadzona przez brokera. b – baza dni dla waluty bazowej (360 lub 365). to kurs terminowy FORWARD jest niższy niż kurs natychmiastowy SPOT (licznik ułamka jest mniejszy niż mianownik). Pamiętać należy. jak na przykład Eur/Pln czy Usd/Pln. Wynikają one z tego.com  tel. Poznanie tego pozwoli nam na lepsze rozumienie zasad działania brokerów takich jak GFT. Kurs terminowy jest niższy niż kurs SPOT. czyli pkt SWAP są ujemne. Dla przykładu w przypadku zajęcia długiej pozycji w Eur/Usd oznacza to. iż kursem zawarcia transakcji jest jednak kurs SPOT. Widzimy.: (61) 843 09 73 .4a i 1. Inaczej wygląda sprawa w przypadku mało płynnych walut. Po prostu rynek ten jest tak mało płynny. Jeśli więc w danej chwili na rynku jest większy popyt na dodatnie pkt SWAP. Mam nadzieję.efixpolska. iż cały czas mówimy o wartości teoretycznej pkt SWAP. Tak właśnie postępuje GFT. Wartości rynkowe podlegają kwotowaniu podobnie jak inne instrumenty finansowe. wzór 1. Z uwagi na fakt. iż przynajmniej pokrótce wyjaśniłem różnicę pomiędzy kursem SPOT (natychmiastowym) oraz kursem terminowym (FORWARD). że wykonując transakcję terminową jednodniową powinniśmy zająć ją po kursie niższym niż wynika to z kursu SPOT. to kurs FORWARD również powinien być niższy niż kurs SPOT. Wartość teoretyczna punktu SWAP w praktyce jest wyliczana dla oferty BID i ASK. Tutaj odchylenia wartości rynkowej pkt SWAP od wartości teoretycznej wynikającej ze wzorów. My natomiast zajmujemy pozycję po kursie SPOT.com  e-mail: info@efixpolska.d – data waluty SPOT. to mogą one być wyższe niż wynikają ze wzorów. broker wyrównuje tę różnicę właśnie w postaci dodania lub odjęcia pkt SWAP z naszego rachunku. Otwieranie pozycji w jednodniowym FORWARD powinno następować po kursie FORWARD. które następnie są rozliczane na rachunku klienta. różnicę tę wyrównuje broker w postaci doliczenia lub odjęcia pkt SWAP w chwili rolowania pozycji. My zajmujemy jednak pozycję po kursie SPOT – czyli wyższym. Analogicznie gdybyśmy zajmowali krótką pozycję w parze Eur/Usd. że jeśli stopa procentowa waluty kwotowanej jest niższa niż stopa procentowa waluty bazowej. są olbrzymie i praktycznie z dnia na dzień inne. W przypadku bardzo płynnych par. czyli w postaci lepszego/gorszego kursu rolowanego. Jednak GFT odejmuje nam tę różnicę podczas rolowania pozycji. że kurs terminowy (nawet jeśli jest to tylko jeden dzień) jest inny niż kurs SPOT. GFT wyrównuje nam te różnicę wypłacając należne nam pkt SWAP w postaci omawianych wcześniej lepszych kursów rolowania. Jako. natomiast rozliczamy się po kursie SPOT. Wzór na wartość BID i ASK punktu SWAP jest nieco bardziej skomplikowany.

iż podstawą AT jest analizowanie kształtów wykresów. Czy analiza techniczna (AT) może mieć zastosowanie na rynku walutowym FOREX? To pytanie przewija się coraz częściej na łamach prasy finansowej.: (61) 843 09 73 . formacji. www. okresów konsolidacji. Oznacza to. tym AT daje lepsze wyniki. im mniejszy wpływ na rynek mają pojedynczy inwestorzy. iż olbrzymia płynność rynku. To statystyczne sformułowanie wskazuje nam. powiązania pomiędzy poszczególnymi krosami walutowymi oraz wiele innych aspektów przemawia właśnie za stosowaniem AT w czystej postaci – czyli obserwowania trwałości trendów. gdyż i tutaj występują często silne korelacje. Mamy więc podstawę twierdzić. Usd/Jpy czy Gbp/Usd. Dlatego też wszelkiego rodzaju analizy (w tym i analizę techniczną – AT) powinno się rozpatrywać uwzględniając te zależności. na których działają procesy masowe. „tick-up”). Po drugie większość kursów walut podlega zależności funkcyjnej (nie koniecznie liniowej) oraz silnym korelacjom. iż opinie na ten temat wśród inwestorów są podzielone. Brak dokładnych informacjach o wielkości obrotu w poszczególnych dniach handlu jest jedynie problemem przy stosowaniu wskaźników AT. iż kursy podstawowe nie są zależne funkcyjnie (nie koniecznie liniowo). Niewątpliwie FOREX jest najbardziej płynnym rynkiem finansowym na Świecie Odnosi się to w szczególności do kilku głównych par walut takich jak: Eur/Usd (na którym skupia się ponad 60% obrotu). itp. oporów. wsparć. Zwolennicy stosowania AT na FOREXIE popierają swe wypowiedzi jednymi argumentami.6-1. przeciwnicy stosowania AT sięgają po argumenty innego rodzaju. Dzienne obroty na FOREXIE na wszystkich parach walut szacowany jest obecnie na około1. wybić z konsolidacji. Dziś małe wprowadzenie do Wielowymiarowej Analizy Technicznej – w skrócie WAT – na rynku FOREX. Ilość transakcji jest przeogromna. Okazuje się. jakim jest Eur/Usd obrót dzienny wynosi około 1 bilion Dolarów.com  e-mail: info@efixpolska. Elementów. iż AT jest dziedziną o wiele bogatszą. iż obserwowanie pojedynczego wykresu (na przykład Eur/Usd) bez spoglądania na pozostałe główne pary walut. iż w niektórych aspektach analiza techniczna na rynku walutowym jest o wiele bogatsza niż AT na rynkach kapitałowych. czy tez obrocie. brak podmiotów dominujących. to otrzymamy 10 kombinacji par walut oraz 10 ich odwrotności.Wielowymiarowa wprowadzenie Analiza Techniczna – WAT - Nadal czekam na Państwa propozycje haseł do omówienia w „Akademii”. że trendy w obie strony wyglądają tak samo. że na najbardziej popularnym rynku. I tutaj właśnie pojawiają się argumenty zwolenników stosowania AT na FOREXIE. Z tego wynika. im bardziej rozproszona populacja uczestników rynku.com  tel. prowadzi do błędnych interpretacji trendów.7 biliona Dolarów. w których wykorzystuje się informację o wolumenie. To powoduje. zmian trendów. Ta grupa inwestorów (do której zaliczam się również ja) wskazuje. niż tylko sam zbiór wskaźników statystycznych. Główną przyczyną braku zastosowania AT na tym rynku – wedle drugiej grupy – jest brak informacji o obrotach. Śmiało można postawić odważną tezę. To naprawdę bardzo dużo.efixpolska. Przyjmując. Z klasycznych definicji AT wynika. Jeśli weźmiemy tylko pięć najważniejszych walut światowych. analizę graficzną FOREXU powinno się więc przeprowadzać w oparciu o macierz wykresów. Jednak tylko cztery kursy są od siebie niezależne – są to kursy podstawowe. Wpływ pojedynczych uczestników rynku na notowania – znikomy. Po pierwsze rynek niedźwiedzia oraz rynek byka są symetryczne (na FOREXIE nie ma ograniczeń zawierania krótkiej pozycji. Daje to przeciętnie ponad 10 milionów Dolarów obrotu na sekundę. jak to ma miejsce na wielu giełdach papierów wartościowych – tzw. iż metoda ta ma zastosowanie na rynkach. iż im bardziej płynny rynek. Pamiętajmy jednak. Należałoby raczej napisać. Wszystkie pozostałe kursy są funkcyjną kombinacją czterech podstawowych. iż rynek podlega procesom masowym.

Niestety tego typu nieprawidłowe prognozy pojawiają się dość często na łamach prasy codziennej. i jeśli zdarzy się przykładowo taka oto prognoza: Eur/Usd = 1.50. Wszystkie pozostałe będą tylko kombinacją kursu Usd/Pln oraz wcześniej zdefiniowanych kursów podstawowych. Przykładowo kurs Eur/Pln będzie iloczynem Usd/Pln oraz Eur/Usd.W ten sposób powstaje nam wielowymiarowa analiza techniczna – WAT. Co prawda nie dysponujemy tutaj informacjami o wielkości obrotów.60. jakim jest Usd/Pln. Usd/Pln = 4. Oczywiste jest bowiem. iż przy założeniu. Jak już wcześniej wspomniałem AT na rynku walutowym jest o wiele bogatsza niż na rynku papierów wartościowych. albo ów ekonomista nie potrafi mnożyć i dzielić. Jednak pokazana wcześniej zależność pomiędzy parami walut z nawiązką rekompensuje nam tę niedogodność. kurs Eur/Pln MUSI wynosić 4. Innej możliwości nie ma. Jeśli więc znajdziecie Państwo w prasie ekonomicznej prognozy kursów walut stawiane przez znanych ekonomistów. że kurs Eur/Usd będzie wynosił 1.com  tel. to konieczne będzie określenie kursu podstawowego. www. co uniemożliwia nam stosowanie wskaźników opartych na wolumenie oraz na obrocie.00 oraz Eur/Pln = 4. jak na rynkach giełdowych. Jeśli do grona walut włączymy Złotego polskiego.efixpolska. to znak iż albo dziennikarz notujący wypowiedź ekonomisty się przesłyszał.: (61) 843 09 73 .00.com  e-mail: info@efixpolska.15 oraz kurs Usd/Pln będzie wynosił 4.15.

EUR USD Podstawowy Eur/Usd GBP Wyliczany z podstawowych Eur/Gbp = (Eur/Usd) / (Gbp/Usd) Odwrotność podstawowego Usd/Gbp = 1 / (Gbp/Usd) CHF Wyliczany z podstawowych Eur/Chf = Eur/Usd * Usd/Chf JPY Wyliczany z podstawowych Eur/Jpy = Eur/Usd * Usd/Jpy EUR USD Odwrotność podstawowego Usd/Eur = 1 / (Eur/Usd) Odwrotność podstawowego Gbp/Eur = 1 / (Eur/Gbp) Odwrotność wyliczanego Chf/Eur = 1 / (Eur/Chf) Podstawowy Usd/Chf Podstawowy Usd/Jpy GBP Podstawowy Gbp/Usd Wyliczany z podstawowych Gbp/Chf = Usd/Chf * Gbp/Usd Odwrotność wyliczanego Chf/Gbp = 1 / (Gbp/Chf) Odwrotność wyliczanego Jpy/Gbp = 1 / (Gbp/Jpy) Odwrotność wyliczanego Jpy/Chf = 1 / (Chf/Jpy) Wyliczany z podstawowych Gbp/Jpy = Usd/Jpy * Gbp/Usd Wyliczany z podstawowych Chf/Jpy = (Usd/Jpy) / (Usd/Chf) CHF Odwrotność podstawowego Chf/Usd = 1 / (Usd/Chf) Odwrotność podstawowego Jpy/Usd = 1 / (Usd/Jpy) JPY Odwrotność wyliczanego Jpy/Eur = 1 / (Eur/Jpy) .

Data 21 czerwca jest też widoczna na wykresie Gbp/Usd. 3. itp. Od tej chwili Jen zaczął umacniać się względem Dolara. a kurs Euro dalej mógł się umacniać względem Dolara.9600. Tym samym zapoczątkowany został trend rosnący Funta względem Dolara. gdy na kilku ważnych parach walut dostrzegamy nakładające się w czasie opory oraz wsparcia. Jeśli pokonany zostanie poziom 122 Jenów. momenty przełamania trendów. to wiele tych samych dat pojawi nam się na pozostałych wykresach. Można było wtedy postawić tezę.efixpolska. W sytuacji. Przebicie tego poziomu było wyraźnym sygnałem odwrócenia wieloletniego trendu umacniania Dolara.) . lecz na pozostałych parach walut nie będą widoczne żadne znaczące opory oraz wsparcia. W okresie tym na wykresie Eur/Usd doszło do przebicia w górę bardzo ważnego oporu umieszczonego na wysokości 0. skupując tracącego na sile Dolara. Jeśli weźmiemy najważniejszy kurs jakim jest Eur/Usd i zaznaczymy na tym wykresie najważniejsze daty (minima i maksima lokalne. gdy tylko na jednym wyizolowanym wykresie kursu walutowego dostrzeżemy jakąś formację analizy technicznej. Prześledźmy przykładowe kształty wykresów kursów par walut znajdujących się w macierzy. na który warto zwrócić uwagę jest fakt występowania wsparć lub oporów na wielu wykresach par walut jednocześnie. na których również zaznaczymy ważne wydarzenia. 2. Przykładowo: 1.: (61) 843 09 73 . To przełożyło się na osiągnięcie w okresie 30 maja 2003 – 20 czerwca 2003 kilku szczytów notowań na poziomie 1. W tym czasie kurs Eur/Usd poszedł w górę o ponad 3 figury. obawa o realizacje formacji RGR zostanie oddalona na dłuższy termin.19 i od tego momentu Dolar odzyskiwał siły.Ostatnim elementem.0176) a na wykresie Usd/Jpy doszło do lokalnego minimum (115. Zaraz potem na rynku Eur/Usd Euro straciło względem Dolara (umacniającego się w tym czasie względem Jena) 3 figury w dwa tygodnie. W sytuacji innej. W tym okresie doszło bowiem do powstania silnego sygnału wybicia się kursu Gbp/Usd z wielomiesięcznego trójkąta oraz pokonania szczytu z października 2001. możemy być bardziej pewni zadziałania sygnału płynącego z AT.com  tel. iż z racji poruszania się Usd/Jpy w rosnącym klinie możliwe były dwa scenariusze. Wydawało się. Jak się później okazało poziomu 116 Jenów mocno bronił (i poległ przy obronie) Bank Centralny Japonii (BoJ) skupując olbrzymie ilości Dolarów z rynku ilekroć kurs Dolara spadnie w te okolice. 4. Jednak BoJ z małym opóźnieniem ściągnął z rynku kilkadziesiąt miliardów Dolarów i wyciągnął kurs Usd/Jpy o prawie 5 figur w górę. wsparć. oporów. to sygnał taki będzie mało wiarygodny. Osłabienie Euro do Dolara zakończyło się 21 marca – w chwili gdy na rynku Usd/Jpy nie udało się pokonać szczytu z połowy lutego 2003.57). W tym czasie na wykresie Usd/Jpy ponownie kurs zbliżył się do poziomu 116 Jenów i ponownie BoJ wzmógł interwencję na rynku. Tym samym na rynku Usd/Jpy po raz kolejny musiało dojść do testowania poziomu 116 Jenów. Wielowymiarowa Analiza Techniczna – WAT – przykłady powiązań Dziś w ramach omówienia WAT przedstawię kilka historycznych przykładów powiązań wykresów oraz sygnałów Analizy Technicznej płynących z różnych rynków walutowych. Zaraz potem – 19 lipca 2002 na wykresie Eur/Usd doszło do powstania lokalnego szczytu (1. 23 maja na rynku Usd/Jpy doszło do wyraźnego przełamania poziomu 116 Jenów. Wtedy też Dolar może zyskać do Euro i kurs może spaść 10/32 www. Z bliższych dat na uwagę zasługuje 7 marca 2003. W tym samym czasie na wykresie Usd/Jpy doszło do przełamania bardzo ważnej linii trendu wzrostowego Dolara.com  e-mail: info@efixpolska. że BoJ poległ i zaniechał interwencji w celu osłabienia Jena. Data 21 czerwca 2002.

com  e-mail: info@efixpolska.com  tel. Poniżej przykładowe wykresy kursów walutowych z zaznaczonymi datami wspólnymi – kolor zielony. 6. 15 września nastąpił powrót do przebitej linii trendu – nieudany powrót nad linię.: (61) 843 09 73 . Jak wiemy zrealizował się drugi scenariusz. Jeśli szczyt na wysokości 122 Jenów za Dolara nie zostanie pokonany i kurs Jena zacznie zyskiwać.nawet w okolice 1.efixpolska. 5. Kilka dni później na większości rynków doszło do otwarcia luką po weekendzie. w tym samym czasie powinna zakończyć się obniżka kursu Eur/Usd. 20-21 sierpnia 2003 na rynku Eur/Jpy doszło do przełamania linii trendu wzrostowego. 11/32 www. Kilka dni później na rynku Usd/Jpy doszło do przełamania linii szyi RGR (1819 września 2003).05.

9 01 . 22 10 . 22 60 .2 9 0 . 12 50 . 22 10 .. 02 70 . ) U 1 1 32 00 . J u l A u g S e p O c t N o v D e c 2 0 2 M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p O c t N o v D e c 2 0 3 F e b M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p O c t N o v 12/32 www.410 R10.7 1 1 .3 03 .5 8 0 .0 9 0 . 02 50 .6 9 0 .2 1 1 .3 8 0 . 22 00 .7 02 .4 8 0 . 02 60 .8 1 1 .3 9 0 .6104 /S(1. 8 0 .1 8 D e c 2 0 4 22 50 .1..9 03 .9 1 1 .3 0 1 .5 9 0 .6 8 0 . 1 . 12 00 .4 1 1 .5 1 1 .6 1 1 .2 12 . 1 1 .: (61) 843 09 73 .1 9 0 . 02 10 .Wykresy tygodniowe ED. 12 90 .8 9 0 .4 9 0 .7 8 0 .1.7 0 1 .2 0 1 .4 0 1 .0 2 1 .7 9 0 .5 03 .3 1 1 .com  tel. 22 10 .7 03 ..9 0 1 .5 0 1 .0 13 .8 0 1 .6 03 . 2 1 .6 0 1 .2 1 12 30 .3 1 02 70 .7 01 .2 8 0 . 12 80 . 9 0 .com  e-mail: info@efixpolska.1 2 1 .0 1 1 .efixpolska.9 8 0 .2 02 .9 03 .51036 U(:)104.3 03 .1 0 1 .6 02 .7 03 . 0 0 .

126.06. 124.01.06.2003 05.2002 21.2001 14.670.05.com  e-mail: info@efixpolska.2002 Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2002 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2003 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2004 01.04.580) 30.com  tel.2002 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 06.efixpolska.2001 08.07.09.03.160.2003 18. 126.2001 13/32 www.12.2002 20.: (61) 843 09 73 .2003 04.920.09.EUR/JPY (1:1) (125.

6 9 4 8 0 ) 3 0 .6 8 7 0 0 .6 0 5 0 .6 1 5 0 .6 6 5 2 1 .6 2 0 0 .0 6 .2 0 0 3 1 0 .6 9 4 8 0 .6 2 5 0 .0 7 . 0 .6 4 0 0 .6 9 5 0 .5 9 5 0 .7 0 5 0 7 .E U R /G B P (1 :1 ) (0 .6 0 0 0 1 .2 0 0 1 0 .7 1 5 0 .: (61) 843 09 73 .2 0 0 3 0 .7 0 0 0 . 0 .2 0 0 1 0 .2 0 0 3 2 5 .7 2 0 0 .6 3 5 1 5 .0 3 .6 6 0 0 .2 0 0 2 0 .0 5 .6 7 0 0 .5 8 5 N o vD e c 2 0 0 4 14/32 www.2 0 0 3 0 .6 8 5 6 0 .1 0 .7 3 0 0 .0 8 .com  tel.5 9 0 0 .1 0 .0 6 .6 3 0 0 .0 6 .6 5 0 0 .2 0 0 1 0 6 .2 0 0 3 3 1 .6 4 5 1 7 .2 0 0 3 0 .efixpolska.7 2 5 0 .6 9 0 2 7 .7 1 0 0 . 0 .6 5 5 0 .0 7 .0 6 .2 0 0 1 J u l A u g S e pO c t N o v D e c2 0 0 2 M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p O c t N o v D e c 2 0 0 3F e b M a rA p r M a y J u n J u l A u g S e pO c t 0 .6 8 5 0 .com  e-mail: info@efixpolska.6 8 0 0 .6 7 5 0 .6 1 0 0 .

6 15 .6 10 .5 19 .03 57 0 2 2.6 12 .20 5102 1.20 1403 17 .5 18 .4 15 .G/ S(:)(.5 15 .3 17 .0.5 10 .efixpolska.5 12 .20 5001 0.6 18 .202 1 .4 16 .4 11 .5 14 .4 14 .com  e-mail: info@efixpolska.680.0.4 13 .4 10 .5 13 .0.1.5 1.20 1103 2.903 6 .1.6 3.20 0 14 .650 P D1 3.20 9702 2.0.6 17 .0.0. .com  tel.20 1602 0.6 13 .4 18 .7 10 .02 35 0 2 2.: (61) 843 09 73 .0.7 11 .20 5601 Jl u A u g S e p O c t N o v D e c 20 02 M a r A p r M a y Jn u Jl u A u g S e p O c t N o v D e c 20 03 F e b M a r A p r M a y Jn u Jl u A u g S e p O c t N o v D e c 20 04 15/32 www.3 1.3 18 .5 11 .02 38 0 2 0.5 16 .0.20 0603 13 .630.1.167.20 9803 1.20 1003 2.0.20 0 19 .6 16 .7 12 .179) BU 1 179.4 2.6 19 .4 17 .6 11 .4 12 .630177.7 19 .0.

6 5 1 ..0 1 2 1 . 2 0 03 7 .9 0 . 4 0 1 .7 0 . 9 2 0 1 .0 1 .6 0 . 5 2 0 1 . ( .. 4 5 22 1 .0 2 03 7 .com  tel.com  e-mail: info@efixpolska.. 6 0 21 1 ..7 0 .2 0 . 3 5 23 5 ..33 1 01 6 .3. 5 1 . 3 0 16/32 www. 0 7 2 0 1 . 2 5 J u l A u g S e p O c t N o v D e c 2 0 2 M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p O c t N o v D e c 2 0 3 F e b M a r A p r M a y J u n J u l A u g S e p O c t N o v D e c 2 0 4 1 .: (61) 843 09 73 .0 2 22 0 . 7 0 1 . 2 0 23 1 .0 2 13 0 . 5 0 1 .3 0 . 8 0 02 1 .. 7 5 1 . 0 3 2 0 13 8 .8336 D1111) /H0000 C3.efixpolska.U:(6744 S).0 2 33 0 .0 1 ..563 F .

2 0 0 3 112 111 110 109 108 3 1 .1 1 .1 2 . 1 0 8 .1 0 .0 6 .com  e-mail: info@efixpolska.2 0 0 2 0 1 .2 0 0 2 128 127 126 125 124 2 1 .0 5 .2 0 0 3 107 106 1 9 -2 6 .2 0 0 1 1 9 .: (61) 843 09 73 .0 6 .2 0 0 1 119 118 117 116 2 1 .2 0 0 3 115 114 113 0 7 .2 0 0 2 2 1 .U S D /J P Y (1 :1 ) (1 0 9 .0 3 .1 0 .2 0 0 3 123 122 121 120 0 8 .2 0 0 2 1 8 .0 7 .1 1 .2 0 0 1 1 4 .1 2 .8 8 0 .0 9 .2 0 0 2 0 6 .0 2 .efixpolska.2 0 0 3 2 3 .2 0 0 1 1 7 .0 3 .2 0 0 3 Jul A ug Sep O ct N ov D ec 2002 M ar Apr M ay Ju n J u l Aug S ep O ct Nov D ec 2003 F eb M ar Apr M ay Jun Jul Aug Sep O ct N ov Dec 2004 17/32 www.0 4 .2 0 0 1 0 6 .0 9 .6 4 0 .0 3 .5 0 0 .com  tel.0 5 .2 0 0 2 137 136 135 134 133 132 131 130 129 6 . 1 0 7 .7 1 0 ) 0 1 .2 0 0 2 1 5 . 1 0 9 .2 0 0 2 0 7 .0 7 .

11.505 11.com  tel.575 1.05.545 1. 1.efixpolska.555 1.EUR/CHF (1:1) (1.480 1.470 1.490 1.56760) 1.455 1.510 1. 1.535 1.580 1.550 1.525 1.435 1.09.445 1.450 1.520 1.57460.495 1.2001 1.2003 04.: (61) 843 09 73 .500 1.530 18.465 1.56540.2003 1.460 1.com  e-mail: info@efixpolska.515 1.430 Nov Dec 2002 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2003 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2004 Jul Aug Sep Oct 18/32 www.04.2003 1.485 1. 1.57180.570 07.07.475 1.565 1.440 21.2001 1.560 1.540 1.

1 5 17 .0 5 19 .0 5 18 .Wykresy dzienne 2023 060 .1 5 18 .1 0 15 .0 0 17 .11160 R 1 1..0 0 1 Steb em pe r 8 1 5 2 2 2 9 Ob ce tor 6 1 3 2 0 2 7 3 Nm ob ve er 1 0 1 7 2 4 1 9 2 6 2 Jn u e 9 1 6 2 3 3 0 Jly u 7 1 4 2 1 2 8 4 Au us gt 1 1 1 8 2 5 19/32 www.1 0 10 .1 5 11 .com  e-mail: info@efixpolska.0 5 0023 390 .1 0 17 .1 0 19 ..0 2023 290 .0 17 ..1 0 16 .14 U D )(.1 5 14 .1 0 0123 900 .1 5 10 .: (61) 843 09 73 .0 16 ..1 5 2023 570 ..1 5 19 .0 0 18 .0 2123 400 .0 19 .16160.0 11 .com  tel. 0.0 15 ..1 5 12 .1 5 13 . 4.1 5 0123 310 ...1 0 12 ..14150. 4) U 1123 000 .1 0 14 .0 0023 180 ..1 0 13 .1 0 1023 670 .efixpolska.0 18 .0 E/S(:1150..0 0123 710 .

0 1 4 1 .5 1 3 7 .5 1 3 6 .0 7 .1 8 0 .5 1 2 9 .0 1 3 .5 1 2 6 .5 1 2 3 .0 1 3 2 .0 2 3 .0 1 3 0 . 1 2 6 .0 1 3 7 .0 1 2 7 .1 1 .2 0 0 3 1 4 2 .0 1 2 8 .0 1 2 5 .2 0 0 3 1 2 4 .5 1 3 9 .0 1 3 3 .0 1 4 0 .com  e-mail: info@efixpolska.5 1 2 7 .5 1 3 8 .efixpolska.2 0 0 3 1 8 .0 9 .2 0 0 3 0 3 .0 1 3 4 .2 0 0 3 1 5 .5 1 2 5 .5 1 3 5 .0 7 .0 1 3 6 .0 1 3 5 .0 24 26 2 9 June 16 23 30 7 J u ly 14 21 28 4 11 August 18 25 1 8 15 S e p te m b e r 22 29 6 13 O c to b e r 20 27 3 10 17 N ovem ber 20/32 www.5 1 4 0 .5 1 3 2 . 1 2 6 .0 1 3 8 .5 1 2 8 .com  tel.5 1 2 4 .5 1 3 0 .1 0 .: (61) 843 09 73 .2 0 0 3 1 3 1 .5 1 3 4 .0 1 3 9 .2 0 0 3 2 0 .2 0 0 3 E U R /J P Y (1 :1 ) (1 2 5 .0 1 2 6 .9 6 0 .5 1 4 1 .03 3 0 .5 1 3 1 .0 9 .0 5 .0 7 . 1 2 4 .5 8 0 ) 2 9 .0 1 2 9 .0 1 2 3 .2 0 0 3 1 0 .5 1 3 3 .6 7 0 .0 8 .

0 7 00 .9 6 04 .2 7 09 .0 7 08 . 23 0 08.8 6 01 . 68) G1 250 6.63.efixpolska.2 7 05 .9 6 03 .0 7 04 .2 7 07 .8 6 06 .1 7 07 .9 6 06 .0 . 23 1 090 4.7 6 07 ..1 7 02 .70 -0 3 02 300 1.E/B:)(.9 6 07 .8 6 05 . 23 0 260 6.2 7 04 .0 7.: (61) 843 09 73 .0 7 02 .9 6 09 .1 7 06 .0 .0 .0 7 06 . 23 0 08 .8 6 00 .0 7 09 .1 7 05 .1 7 09 .7 6 1 0 1 7 2 4 270 3.0 7 01 .1 7 03 .2 7 06 .7 6 08 .0 7 07 .8 6 08 . 23 1 1 9 2 6 2 Je u n 9 1 6 2 3 3 0 J u ly 7 1 4 2 1 2 8 4 As ut g u 1 1 1 8 2 5 1 See em pb tr 8 1 5 2 2 2 9 Oe cb tr o 6 1 3 2 0 2 7 3 Nb oe vr e m 21/32 www.0 7 05 .9 6 02 .com  e-mail: info@efixpolska.0 .8 6 04 .1 7 00 .1 7 08 .0 .90040.90040 UP162.9 6 00 .90000.9 6 05 .2 7 03 .0 .1 7 01 . 23 1 010 5.90 R ( 01068.8 6 09 .9 6 08 .8 6 07 .0 7 03 . 23 0 000 9.9 6 01 .2 7 00 .0 .com  tel.2 7 02 .1 7 04 .2 7 01 .8 6 02 .8 6 03 .

2 0 2 0 03 10 .6 0 18 .6 6 0 .6 5 10 .5 5 18 .2 0 0 0 03 11 .com  e-mail: info@efixpolska.G P S (1 ) (1 6 1 .0 .6 0 11 .5 0 2 6 2 Ju e n 9 1 6 2 3 3 0 J ly u 7 1 4 2 1 2 8 4 Ag s u ut 1 1 1 8 2 5 1 8 S p me e te b r 1 5 2 2 2 9 6 Oto e c br 1 3 2 0 2 7 3 1 0 Nv me oe b r 1 7 2 4 22/32 www.7 0 19 .6 0 16 .1 .2 0 6 9 03 19 .6 5 1 .2 0 2 9 03 15 . 1 7 9 ) B /U D :1 .6 5 19 .6 4 0 .6 5 18 .5 0 16 .2 0 9 7 03 14 .6 5 0 3 .1 .: (61) 843 09 73 .2 0 1 7 03 17 .0 .efixpolska.6 0 12 .2 0 7 1 03 15 .7 5 11 .7 5 1 .6 0 19 .6 0 1 -2 .0 .5 0 2 .7 0 10 .5 5 15 .5 0 18 .2 0 7 6 03 2 .0 .6 5 16 .1 .5 5 2 .6 5 13 .2 0 7 9 03 11 .6 0 0 .6 5 17 .0 .2 0 6 8 03 16 . 1 7 7 .5 0 0 .6 0 10 .2 0 9 2 9 03 2 .6 5 15 .0 .6 0 13 .6 0 17 .5 5 1 .6 8 0 . 1 6 1 .0 .0 .6 5 12 .6 5 14 .com  tel.5 5 17 .

5 1 0 7 .2 0 0 3 1 0 8 .5 1 1 7 .5 1 2 0 .0 1 1 0 .5 1 1 8 .0 9 .0 1 1 5 . 1 0 8 .0 1 1 7 .0 1 1 4 .0 1 5 .2 0 0 3 23/32 www.0 1 1 3 .0 1 0 9 .2 0 0 3 3 0 .5 1 0 9 .7 0 0 .0 1 0 7 .0 1 2 0 .com  tel.0 1 1 8 .0 1 0 8 .0 1 1 2 .2 0 0 3 1 2 1 .5 9 0 .0 7 .2 0 0 3 3 0 .7 1 0 ) 3 1 .0 5 .2 0 0 3 2 9 .2 0 0 3 1 1 3 .U S D /J P Y ( 1 :1 ) (1 0 8 .0 1 1 9 .2 0 0 .5 1 2 1 .5 1 0 .efixpolska.0 1 1 1 .2 0 0 3 1 1 6 .5 1 1 1 .5 1 1 4 .1 0 .0 5 . 1 0 8 .1 1 .com  e-mail: info@efixpolska.0 9 .0 19 26 2 9 June 16 23 30 7 J u ly 14 21 28 4 11 A ugust 18 25 1 8 15 S e p te m b e r 22 29 6 13 O c to b e r 20 27 3 10 17 N ovem ber 24 .5 0 3 .5 1 1 5 .: (61) 843 09 73 .5 1 1 6 .0 6 .1 0 .5 1 9 -2 2 . 1 0 9 .2 0 0 3 1 1 2 .2 0 0 3 1 8 .5 1 1 9 .0 7 .5 1 1 0 .

1 3 15 .3 3 10 . 23 0 15 .1 3 10 .0 . 23 1 15 .9 2 10 .40 SH13113.9 3 15 .0 .0 3 15 .16) DF 11.2 3 10 .7 2 10 .0 3 000 9.3 3 15 .3 4 15 .4 3 10 .0 .16.7 3 15 .8 3 15 . 23 1 200 4.2 4 10 .com  tel.9 2 15 .6 3 010 3. 23 0 10 .280 9.0 .9 3 010 7.0 . 23 0 15 .8 2 15 .5 3 15 .0 4 15 .com  e-mail: info@efixpolska.0 4 170 6. 23 0 UC(:)(.4 3 270 5.8 2 10 .7 2 1 9 2 6 2 Je u n 9 1 6 2 3 3 0 Jy u l 7 1 4 2 1 2 8 4 As ut g u 1 1 1 8 2 5 1 See em pb tr 8 1 5 2 2 2 9 Oe cb tr o 6 1 3 2 0 2 7 3 Nm ob ve er 1 0 1 7 2 4 24/32 www.efixpolska.0 .8 3 10 .1 4 10 .2 3 15 .0 .0 .60.1 4 15 .2 4 15 . 23 1 10 .40.: (61) 843 09 73 .5 3 10 . 323333 / 1 280 6. 23 1 10 .3 4 10 .7 3 10 .60.6 3 10 .

gdy dane powiązanie nie występuje.Przykładów takich można podać znacznie więcej..powiązanie opór/wsparcie – linia trendu.com  tel. Wielowymiarowa Analiza podstawowe definicje Techniczna – WAT – W dwóch poprzednich odcinkach „Akademii” przedstawiłem w zarysie sposoby wykorzystania powiązań kursów walutowych do oceny siły trendu.powiązanie linia trendu – linia trendu. iż analiza techniczna (a raczej wielowymiarowa analiza techniczna) jest tylko czubkiem góry lodowej. oporu na rynku dominującym.com  e-mail: info@efixpolska. na którym przeprowadzamy transakcje. Jeszcze raz zachęcam do samodzielnej pracy analitycznej. można ich wymieniać całe mnóstwo.efixpolska. Dziś postaram się podać kilka najistotniejszych informacji na ten temat.brak powiązania 25/32 www. Poniżej podam obrazkową interpretację tych powiązań oraz pokażę przykłady.: (61) 843 09 73 . A te inne elementy? No cóż. Wsparcie . Najistotniejsze w całej analizie jest przeprowadzenie porównania układu linii wsparć/oporów oraz linii trendu na kilku rynkach powiązanych. Zachęcam do samodzielnej pracy i do samodzielnego wyciągania wniosków.jaki kurs waluty oraz zmiany tego kursu równoważą stopy procentowe obowiązujące w danych walutach). Używałem kilku pojęć. Rozróżniam trzy typy powiązań między rynkami: .powiązanie opór-opór. Teoria Oczekiwań Rynkowych. Jeśli jeszcze dodam. Możliwości inwestycyjne na rynku walutowym są naprawdę przebogate. lub z lekkim opóźnieniem dołków i górek. to będzie to kolejny argument przemawiający za dużo większym bogactwem metod analitycznych na FOREXIE niż na rynkach kapitałowych. wsparcie-wsparcie lub opór/wsparcie. jednym z elementów potrzebnych do podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym. które cechuje występowanie w tym samym czasie. które do tej pory nie były zdefiniowane. . itd. 1. Ot chociażby Teorię Parytetu Stóp Procentowych (w skrócie . wsparcia. Dla uproszczenia w pierwszej fazie analiz wystarczy skoncentrować uwagę na dwóch rynkach.opór . . itp.

efixpolska.1.8 0.com  e-mail: info@efixpolska.2 1 0.2 0 Pierwszy obrazek przedstawia brak powiązania rynków w rozpatrywanym okresie.opór – powiązanie 1. Jeśli na dodatek powiązanie to jest lekko przesunięte w czasie. Wsparcie . Inaczej wygląda sprawa w przykładzie drugim.2 0 Tutaj mamy przykład powiązania wsparcia (czerwona linia) z oporem (niebieska linia) na dwóch rynkach.6 Linia wsparcia na górnym rysunku nie jest zwiazania z żadna linia oporu na rysunku dolnym Nawet zatrzymanie kursu górnego na linii wsparcia nie powinno zapobiec przebiciu poprzedniego szczytu na rysunku dolnym 0.com  tel.6 0.: (61) 843 09 73 .8 0. Przebicie wsparcia/oporu na jednym rynku powinno spowodować przebicie oporu/wsparcia na drugim 0.2 1 0. Czerwona linia (górna) ukształtowała wsparcie. 2.4 Linia wsparcia na górnym rysunku jest zwiazania z linia oporu na rysunku dolnym Zatrzymanie kursu górnego na linii wsparcia powinno zapobiec przebiciu poprzedniego szczytu na rysunku dolnym. to przykładowe odbicie się linii niebieskiej od oporu i w następstwie ruch w dół powinien z 26/32 www. natomiast niebieska linia (dolna) w tym samym czasie nie wykształtowała żadnego oporu ani wsparcia.4 0. Obydwa rynki mogą więc podążać swoimi ścieżkami „nie oglądając się na sąsiada”.

Linie trendu . Jeśli uda się znaleźć tak powiązane linie trendu. Linia niebieska wznosi się w górę powyżej swej linii trendu. że kilka razy kurs odbił się od tej linii.2 1 0. iż na drugim rynku także dojdzie do przełamania linii trendu. Lub inaczej. 27/32 www. Odbicia od linii trendu na obydwu rynkach powinny odbywać się w tym samym momencie lub z małym przesunięciem czasowym. iż każdy z nas spotkał się z sytuacją. 1.efixpolska. czy też zostanie przełamana. to faktycznie ta linia na naszym rynku NIE ISTNIEJE. po czym rynek zawróci poniżej przełamanej linii.: (61) 843 09 73 . gdy na jakimś rynku jedne linie trendu działają bez zarzutu a przez inne linie trendu rynek przechodzi w obie strony jak „przez masło” – czyli tak jakby ta linia nie istniała. Przypadek. że dwa rynki silnie ze sobą powiązane w danym okresie czasu nie mają powiązanych linii trendu – tak jak to przedstawia przykład 4.4 Linia trendu spadkowego na górnym rysunku jest zwiazania z linia trendu wzrostowego na rysunku dolnym Przełamanie linii trendu na rysuku górnym powinno spowodować przełamanie lini trendu na rysunku dolnym 0.8 0. to czy będzie to wiarygodny sygnał. Linia czerwona opada w dół poniżej swej linii trendu.com  e-mail: info@efixpolska. lecz bardziej trwałym.6 0. że takie przełamanie nie będzie przełamaniem fałszywym. Odpowiedź jest prosta – jeśli na innych rynkach powiązanych nie da się wyrysować odpowiadającej linii (poziomej lub ukośnej trendu). 3. czy widoczna linia trendu spadkowego obroni się. 4.większym prawdopodobieństwem przełożyć się na zatrzymanie spadku linii czerwonej właśnie na wykształtowanym wsparciu . Może się jednak zdarzyć.patrz linie przerywane.2 0 Jeśli bowiem na jednym z powiązanych rynków dojdzie do przełamania linii trendu. Kolejny przykład to powiązanie linii trendu. Myślę. będziemy mieli większe prawdopodobieństwo tego.brak powiązania W takim przypadku nie mamy żadnej dodatkowej informacji na temat tego. Linie trendu – powiązanie Na poniższym rysunku mamy przykład powiązań linii trendu. to mamy szansę trafniej określić siłę danego trendu na pojedynczym rynku.com  tel. Mało tego – nie wiemy czy jeśli zostanie ta linia przełamana. czy tylko fałszywy. Formalnie tej linii tam nie ma.

2 0 Ostatnim przykładem w dzisiejszym odcinku jest powiązanie linii ukośnych (trendu) z liniami poziomymi (wsparcie/opór). 5.8 0.2 1 0. Wsparcie .brak sygnałów z rynku powiązanego 0.com  tel. 28/32 www.: (61) 843 09 73 .linia trendu – powiązanie 1.6 0.2 0 Na powyższym rysunku mamy wyraźne powiązanie linii trendu spadkowego oraz linii wsparcia.8 0. Przełamanie wsparcia lub linii trendu powinno przełożyć się na drugi rynek.6 0.4 Linia trendu spadkowego na górnym rysunku nie jest zwiazania z żadną linia trendu na rysunku dolnym Jednakowe szanse przełamania lub odbicia się od linii trendu na górnym rysunku .efixpolska.com  e-mail: info@efixpolska.1.opór .2 1 0.4 Linia trendu spadkowego na górnym rysunku jest zwiazania z linia wsparcia na rysunku dolnym Przełamanie linii trendu/wsparcia na jednym rynku powinien spowodować przełamanie linii wsparcia/trendu na drugim 0.

Jak wiemy bowiem dwa kursy podstawowe – na przykład Eur/Usd oraz Gbp/Usd tworzą kurs trzeci – Eur/Gbp. 90% przepływów na Foreksie. ale konkretnie. O ile w przypadku Banków Centralnych na upartego mógłbym się z tym zgodzić. W kolejnych odcinkach przedstawię kolejne typy powiązań. Gdy dostrzeżemy pewną prawidłowość na wykresie możemy próbować określić i opisać ją analitycznie używając testów statystycznych. iż Banki Centralne (w przypadku stóp krótkoterminowych) oraz rynek (w przypadku stóp długoterminowych) dostosowują stopy procentowe do aktualnego poziomu kursu walutowego. Jeśli uznamy następujące fakty: 1. jak można obserwować wzajemne powiązania na trzech rynkach jednocześnie. Postaram się to uprawdopodobnić w dalszej części odcinka „Akademii”. z jakimi miałem okazję rozmawiać sugerowała odwrotną tezę. Rynek pieniężny i walutowy – wzajemne powiązania Tuż przed wakacjami podczas warsztatów poświęconych Foreksowi. To kurs waluty dostosowuje się do bieżących rynkowych stóp procentowych dla dwóch walut powiązanych kursem wymiany. 29/32 www. Każą analizę przeprowadza się w kilku etapach – to podstawy ekonometrii. o tyle w przypadku stóp rynkowych moim zdaniem jest dokładnie na odwrót.com  e-mail: info@efixpolska.czyli wsparć i oporów niż linii ukośnych. A jeśli tak. to należy oczekiwać podobnego ruchu na którymś z tych dwóch. Otóż spora część analityków. W następnych odcinkach obiecuję pokazać bardziej skomplikowane przykłady wybrane na prawdziwych notowaniach.. którzy nie mieli okazji wtedy uczestniczyć we wspomnianych warsztatach.. Weźmy wspomniane trzy kursy walutowe: Eur/Usd. to niekoniecznie musi się to przełożyć na zmiana na rynku trzecim. 2. Rynek walutowy oraz pieniężny są rynkami ściśle powiązanymi. Jeśli na dwóch z trzech rynków doszło do zmiany. Tezy te dotyczyły powiązań między rynkiem pieniężnym i walutowym. Najważniejsze jest jednak uchwycenie zjawiska na wykresie. gdyż Gbp/Usd i Eur/Gbp już się skompensowały. że nie dojdzie do przełamania na Eur/Usd. I znowu nie będę zanudzać czytelników. Co to oznacza? Dokładnie to. który jest ilorazem dwóch pierwszych.Ważną informacją jest to iż badając powiązania linii zauważyłem że bardziej wiarygodne są powiązania linii poziomych . Nie wszyscy muszą być zainteresowani skomplikowanymi technikami statystycznymi pomocnymi przy weryfikacji oszacowań. Czekamy i pojawia się przełamanie na Eur/Gbp.com  tel. Powiązania linii ukośnych są mniej wiarygodne. Mamy w tym momencie dużą pewność. to ruchy cen muszą się odbywać w ramach trójkąta. Na razie jeszcze nie wiem co jest tego powodem.efixpolska. To tyle na dziś.: (61) 843 09 73 . to inwestycje portfelowe. to prawdziwą wydaje się być następująca TEZA: TEZA: To rynek pieniężny wpływa na rynek walutowy a nie na odwrót. które odbyły się w Poznaniu zaprezentowałem słuchaczom swoje tezy. Jeśli jednak na jednym rynku dojdzie do istotnej zmiany. Dziś zaprezentuję to jeszcze raz dla tych. Podam więc krótki przykład i na tym zakończę zachęcając do czytania kolejnych odcinków „Akademii” A oto przykład. co jest napisane. Spróbuję wyjaśnić. No dobrze. Nie jest to bowiem artykuł naukowy. To oczywiście bardzo prosty przykład. to powinno to się przełożyć na zmianę na którymś z dwóch pozostałych rynków. Jeśli na rynku Gbp/Usd doszło do ważnego ruchu (na przykład przełamanie wsparcia) a na dwóch pozostałych jest spokój. Często jeden dobrze wykreślony wykres przekazuje więcej informacji niż kilkanaście stron maszynopisu. Gbp/Usd i Eur/Gbp.

Pojawił się długoterminowy sygnał zmiany trendu na rynku walutowym 4.0000 Stopy wyższe w U . Okresy korekcyjnych trendów średniego stopnia ignorujemy. wyraźnie malała.3000 2. 6.Usd 6M FXSpot Eur/Usd 0. Kurs waluty na tle różnicy w oprocentowaniu 10.com  e-mail: info@efixpolska.5000 8. kiedy to różnica w stopach dalej malała.: (61) 843 09 73 Kurs FX Eur/Usd 4. gdyż nie wzrost nie został potwierdzony na rynku pieniężnym. iż możliwa jest głębsza korekta.D słabnie SA olar R óżnica w stopach m aleje. Ale inaczej – pułapka hossy. Zresztą szczyt na Eur/Usd budowany w tym podokresie nie pokonał poprzedniego szczytu.1000 0.9000 -4. Dolar w tym czasie zyskiwał na wartości. Następowało odwracanie trendu na rynku walutowym. m ożliwa zm trendu na FX iana 0.2000 .0000 1.0000 12/12/1988 09/21/1989 07/03/1990 04/11/1991 01/21/1992 10/28/1992 08/06/1993 05/13/1994 02/20/1995 11/27/1995 09/04/1996 06/12/1997 03/20/1998 12/28/1998 10/05/1999 07/11/2000 04/17/2001 01/23/2002 10/30/2002 Eur 6M.0000 Różnica woprocentowaniu Stopy w E Rwyższe niż w U dolar U SA. Gdy tworzyłem ten wykres w czerwcu napisałem. kiedy to różnica była nadal dodatnia dla EUR. Końcówka 2002 do połowy 2003. mimo iż nadal dodatnia na korzyść walut europejskich. m ożliwa głębsza korekta na FX 1. kiedy to różnica w stopa procentowych. a na rynku walutowym mieliśmy wzrost kursu walut europejskich. Zaraz potem na rynku pieniężnym doszło do spadku stóp procentowych w Europie poniżej stóp amerykańskich. Od 1995 do 2001 roku. Dolar w tym czasie tracił na wartości w długim terminie. Dolar odzyskiwał wówczas siły. Od 2001 do 2002 roku. Od 1989 do 1992 roku. Od 1993 do 1995 roku.8000 Data Badany okres podzieliłem na kilka podokresów: 1. kiedy to w USA stopy procentowe były niższe niż w Europie. kiedy to Dolar tracił na wartości a różnica w stopach procentowych wzrastała na korzyść Euro. 30/32 www. Od 1992 do 1993 roku. Była to anomalia.0000 1. kiedy to stopy procentowe dla USD były wyższe niż dla EUR. ale malała.4000 6.com  tel. W 2001 roku doszło do ponownego odwrócenia ról na rynku pieniężnym i stopy amerykańskie były niższe niż europejskie.Aby naświetlić problem proponuję spojrzeć na następujące dwa wykresy: Pierwszym z nich jest kurs waluty Eur/Usd na tle różnicy w oprocentowaniu Euro i Dolara dla lokaty 6-miesięcznej.0000 Stopy w E R niższe niż w U UO SA m ożliwa zm trendu na FX iana Stopy w E Rwyższe niż w U U SA.0000 R óżnica w stopach m aleje. 5. I faktycznie korekta taka nadeszła.0000 1. 2. traci na wartości 1. dolar zyskuje na wartości 1. Dolar zaczął tracić na wartości.efixpolska. dolar odzyskuje siły Ale nadal brak zm trendu iany Stopy w U wyższe niż w E R SA U.0000 -2. 3.

20-1. Ale to już temat na inna bajkę. gdzie jego cena jest wyższa.0000 2. Moim zdaniem nie można mówić o przypadku. Lecz trend główny powinien być kontynuowany aż do chwili.com  tel. Nie wiem.5000 1. Dlatego Dolar traci na wartości a Euro zyskuje. Podsumowując warto zwrócić uwagę.com  e-mail: info@efixpolska. na którym nałożyłem kurs waluty i iloraz oprocentowania Euro i Dolara. gdzie jest trudniej dostępny.poza monetarne – wpływają na kurs walutowy. Dla traderów stosujących techniki AT nie ma to większego znaczenia. gdy różnica w stopach procentowych nie stanie się ujemna. Jednak dla zarządzających olbrzymimi kapitałami (banki inwestycyjne. czy teoria oczekiwań rynkowych) nie radzi sobie w takich warunkach. Sytuacja jest bardzo podobna. którzy zwyczajnie 31/32 www. Przyznam.22.efixpolska. banki centralne.5000 1.8000 Eur 6M / Usd 6M FX Spot Eur/Usd Data Być może jest to czysty przypadek. To tak. itp.5000 Iloraz oprocentowania Eur 6M i USD 6M 1.2000 2.1000 1.0000 0. że trend główny będzie podtrzymywany właśnie przez takich WIELKICH. Jeśli jednak różnica w stopach procentowych znowu zacznie maleć. Warto jednak zauważyć pewną zgodność. duże fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe) właśnie tego typu analizy są na porządku dziennym. jak fizyka kwantowa nie radzi sobie w opisie stanów osobliwych (czarne dziury.5000 0. Warto jeszcze spojrzeć na drugi wykres. nieskończenie małe rozmiary. Dla Japonii i Szwajcarii inne czynniki . iż głównie o to mi chodziło. nieskończenie wielka masa. Być może nie.0000 0. gdzie na inwestycjach na rynku pieniężnym można więcej zarobić.0000 3. Warto wiedzieć. Do tego dochodzi jeszcze nam rynek towarowy i kapitałowy. I to wszystko powinno się zapiać w ramach jednego naczynia połączonego.).4000 3. Mamy ustabilizowaną wartość różnicy pomiędzy stopą 6M dla EUR i USD. Pieniądz płynie tam.0000 09/21/1989 04/11/1991 01/21/1992 08/06/1993 05/13/1994 11/27/1995 06/12/1997 12/28/1998 10/05/1999 07/11/2000 04/17/2001 01/23/2002 07/03/1990 10/28/1992 02/20/1995 03/20/1998 10/30/2002 12/12/1988 09/04/1996 1. Tutaj stopy procentowe są już prawie zerowe i wiele teorii (w tym teoria parytetu stóp procentowych.0000 1. Ilekroć stopa procentowa dla EUR była dwa razy wyższa od stopy dla USD (rok 1992 potem 1993 i teraz 2003) kurs Eur/Usd wynosił za każdym razem około 1. Sprawa Jena i Franka jest odmienna. może mieć miejsce kolejna głęboka korekta. czy przekonałem czytelników do swej tezy. Podobnie jak zyskuje Funt.7. Obecny okres. że rynek walutowy i pieniężny tworzą jedną całość.3000 Kurs FX Eur/Usd 1. Korekta spadkowa została zahamowana i mamy obecnie do czynienia z nową falą wzrostową na Eur/Usd.: (61) 843 09 73 .9000 0. Kurs walutowy na tle ilorazu oprocentowania 4. Być może zachęciłem do samodzielnego badania tej złożonej materii.5000 1.

: (61) 843 09 73 .idą tam. I nie ma w tym ani żadnego spisku.com  e-mail: info@efixpolska.efixpolska. 32/32 www. gdzie mogą więcej zarobić.com  tel. ani przewrotności ani filantropii.