You are on page 1of 4

Tầm quan trọng cùa môn học Môn này thì khỏi phải nói, nghe tên là đủ biết

. Điện tử số hiện ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề hiện nay. Bạn nào đã đi làm bài trắc nghiệm của Intel đều biết trong đó đên 70%-80% là kiến thức điện tử số. Môn điện tứ số chia làm điện tử số 1 và điện tử số 2. Trong đó điện tử số 1 đóng vai trò nền tảng cho nhiều môn học sau này. Những ai sử dụng bản hướng dẫn này Bản hướng dẫn được viết cho sinh viên ngành ĐTVT của Đại học Bách khoa Đà Nẵng tham khảo và được viết dựa trên giáo trình Điện tử số của thầy Nguyễn Việt Thắng. Cách sử dụng Bản tut này chỉ nhằm mục đích nêu ra trọng tâm của từng chương học. Bạn phải kết hợp nó với việc nghe giảng trên lớp. Các chỗ viết in đậm là trọng tâm cần chú ý. Lần đầu viết tut nên không tránh khỏi sơ sót, mong các bạn góp ý để tut được hoàn thiện hơn.

Chương 1: Hệ thống số đếm và khái niệm về mã - Lưu ý cách đổi cơ số giữa các hệ nhị phân, bát phân, thập phân, thập lục phân. ( trang 4) - Mã nhị phân : *BCD có trọng số : cho phép phân tích thành đa thức theo trọng số + tự nhiên : 8421(hay dùng), 5421. + số học : 2421, 5121, 84-2-1 ( có đặc điểm là tổng trọng số = 9 ) *BCD không có trọng số : không cho phép phân tích thành đa thức theo trọng số + Mã Gray : ứng dụng trong việc làm bìa Karnaugh, được suy ra từ mã BCD 8421 bằng cách các bit 0.1 đứng sau số 0 thì giữ nguyên, còn nếu sau số 1 thì đảo bit. + Mã Gray dư 3 : suy ra từ mã BCD quá 3 - Phân biệt mã BCD gói và không gói và cách hiệu chỉnh là cộng với 6. Chương 2: Đại số Boole - Các tiên đề và định lý, xem trong giáo trình, và cần làm các bài tập thầy cho để quen. Trong đề thi thường có 1 câu về các tiên đề và đinh lý. - Hàm Boole và các phương pháp biểu diễn. : dùng trong tối thiểu hóa bìa Karnaugh, làm các bài tập thiết kế bộ đếm, cũng có thể là 1 câu nhỏ trong đề thi * Dạng chính tắc 1 : tổng các tích f(x 1 , x 2 ,.., x n ) = ∑ f (α1 , α2 ,...αn )x1 1 x2 2 ... xn
α α
e =0 2 n −1

αn

( trang 16 giáo trình Điện tử số ) * Dạng chính tắc 2 : tích các tổng
f(x 1 , x 2 ,.., x n ) = ∏ f (α1 , α 2 ,...α n ) + x1 1 + x2
α
e =0 2 n −1

[

α2

+ ... + xn

αn

]

cần học các bản chân trị. NOR. Ứng dụng làm bài tập trong phần thiết kế mạch chọn kênh và phân đường.Bìa Karnaugh và các phương pháp tối thiểu hóa ( quan trọng) phần này rất cần thiết.Ngõ ra cực thu để hở . NOT. XNOR.Ngõ ra 3 trạng thái Flip Flop -Đồng bộ và không đồng bộ Chú ý cách biểu diễn tín hiệu điều khiển theo mức.( trang 17 giá trình Điện tử số ) Xem các ví dụ trang 17. CMOS… *Phân loại theo ngõ ra ( thường dùng trong thực tế thiết kế) . dùng nhiều trong các bài tập thiết kế. *Tối thiểu hóa theo chính tắc 1 *Tối thiểu hóa theo chính tắc 2 *Cách viết biểu thức rút gọn ( trang 24) Chương 3 : Các phần tử logic Chương này cung cấp kiên thức về các cổng logic thường ứng dụng trong việc làm mạch thực tế *Giới thiệu về các cổng logic AND. theo mức thì không có .Khi liệt kê. .Chỉ cần liệt kê những tổ hợp biến làm giá trị hàm ra bằng 1 . Cần xem kĩ các ví dụ trong sách và hiểu rõ. nếu biến tương ứng bằng 0 được viết ở dạng thật ( xi) nếu biến tương ứng bằng 1 được viết ở dạng bù.Khi liệt kê.Chỉ cần liệt kê những tổ hợp biến làm giá trị hàm ra bằng 0 . XOR. theo sườn : -Theo sườn thì có hình tam giác. OR. NAND. làm nhiều bài tập để có thể tối thiểu hóa 1 cách nhanh chóng. *Các kiến thức về họ cổng logic theo phương pháp chế tạo như họ RTL. và cách chuyển đổi giữa các loại cổng. nếu biến tương ứng bằng 1 được viết ở dạng thật ( xi) nếu biến tương ứng bằng 0 được viết ở dạng bù. Dạng chính tắc 2 : . TTL.Ngõ ra cột chạm . Chú ý các nhận xét đối với 2 loại chính tắc : Dạng chính tắc 1 : . tích cực mức 1 thì không có Ví dụ trong hình sau : . MOSFET.18.Tích cực mức 0 thì có hình tròn.

DFF.20 Chú ý LED 7 đoạn : Anode/Katod chung.Gián tiếp ( trang 69) Chưong 4 : Hệ tổ hợp -Mạch mã hóa và giải mã có ưu tiên. mạch số học Chương 5 : Hệ tuần tự -So sánh hệ tổ hợp và hệ tuần tự Hệ tuần tự Tín hiệu ra không phụ thuộc tín hiệu ra hiện tại Thiết kế dự trên Flip Flop Có tính nhớ và tính đồng bộ Hệ tổ hợp Tín hiệu ngõ kế tiếp vừa phụ thuộc tín hiệu vào. tích cực mức 1. tích cực mức 0/1 . tích cực mức 0 hình b) là xung clk tác động theo mức.Trực tiếp ( trang 65) . vừa phụ thuộc tín hiệu ra hiện tại Thiết kế dựa trên phần tử Logic -Thiết kế bộ đếm ( 1 câu lớn trong đề thi ) *So sánh đếm nối tiếp và đếm song song Đếm nối tiếp Chỉ dùng cho mã 8421 Ngõ ra FF trước nối với ngõ vào FF kế tiếp ( ghép nối tiếp các FF). Có thể ra thi. Các loại RSFF. TFF. không ưu tiên ( có 1 câu tỏng đề thi) Xem cách sử dụng các cổng logic để thiết kế mạch mã hóa và giải mã : Sach Kỹ thuật số của Nguyễn Thúy Vân trang 19. JKFF -bảng đầu vào kích ( cần học thuộc) -bảng chân trị -đồ thị dạng sóng 2 cách chuyển đổi giữa các loại FF ( có 1 câu trong đề thi ) . -Mạch MUX/DEMUX -Mạch so sánh. các ngõ vào bằng 1 ( TFF) Chỉ dùng TFF và JKFF ( chuyển đổi thành TFF) Đếm song song Cách thiết kế phụ thuộc xung Clk và hướng đếm Có tính không đồng bộ .hình a) là xung clk tác động theo sườn.

xung Clk tác động thế nào ? B3: từ bước 2 suy ra phương trình xung Clk theo các Q ( cách lập phương trình như trong giáo trình) B4: Từ phương trình vẽ sơ đồ B5: Lập giản đồ thời gian. số FF cần dùng B2: Lập bảng trạng thái B3: Từ bảng đầu vào kích suy ra hàm giá trị của ngõ vào theo ngõ ra B4: Tối thiểu hóa B5: Vẽ sơ đồ B6: Lập giản đồ thời gian. . Cần làm nhiều bài tập thiết kế để quen với cách thiết kế các loại bộ đếm.Dùng bất kì loại mã nào Ghép song song các FF cùng 1 xung Clk Dùng được bất kì loại FF nào Thiết kế không phụ thuộc xung Clk mà phụ thuộc loại FF Có tính đồng bộ Các bước thiết kế bộ đếm nối tiếp : B1: Xác đinhk số FF cần thiết B2: Đếm lên hay đếm xuống. loại mã. Các bước thiết kế bộ đếm song song: B1:Xác định loại FF.