You are on page 1of 242

OPEL Meriva

TYLKO EURO DIESEL EN 590!*


Silnik wysokoprny samochodu zosta skonstruowany
zgodnie z najnowszymi osigniciami techniki
motoryzacyjnej i reprezentuje najbardziej
zaawansowane rozwizania technologiczne
i techniczne, a przy tym jest przyjazny rodowisku
i ekonomiczny.
Dla utrzymania jego wysokiej sprawnoci technicznej naley stosowa wycznie
wysokogatunkowe paliwo speniajce wymagania normy europejskiej
DIN EN 590 EURO DIESEL. Informacje na ten temat znajduj si w rozdziale
Jazda i prowadzenie, w czci Paliwo, tankowanie.

Uytkowanie, bezpieczestwo, Stosowanie innego paliwa moe pogorszy sprawno samochodu oraz
spowodowa utrat gwarancji!
obsuga okresowa *Do silnikw wysokoprnych
Dane samochodu
Aby zapewni sobie atwy dostp do najwaniejszych danych samochodu, naley je wpisa w tym miejscu. Informacje te mona znale
w rozdziaach Serwisowanie samochodu i Dane techniczne, a take na tabliczce identyfikacyjnej samochodu.

Paliwo
Oznaczenie

Olej silnikowy
Klasa

Lepko

Cinienie w oponach
Rozmiar opon Przd Ty
Opony letnie

Opony zimowe

Masy
Dopuszczalna masa cakowita pojazdu

Masa wasna pojazdu wg dyrektyw UE

= adowno
Wprowadzenie Korzystanie z Instrukcji obsugi 9 Niebezpieczestwo,
W zakupionym przez Pastwa samochodzie z Rozdzia W skrcie zawiera przegld 9 Ostrzeenie, Przestroga
w inteligentny sposb poczono najnowsze najwaniejszych funkcji samochodu.
osignicia techniki motoryzacyjnej, z Spisy treci znajdujce si na pocztku instrukcji 9 Niebezpieczestwo
imponujce wyposaenie z zakresu obsugi oraz poszczeglnych rozdziaw
bezpieczestwa, minimaln szkodliwo dla uatwi odszukanie potrzebnych informacji. Akapity poprzedzone sowem
rodowiska naturalnego i wysok z Indeks pozwala na odszukanie wybranych 9 Niebezpieczestwo zawieraj
ekonomiczno. hase. informacje o zagroeniach wicych si
Bezpieczestwo i bezawaryjne z te strzaki na rysunkach pokazuj opisywane z ryzykiem mierci. Nieprzestrzeganie
funkcjonowanie samochodu w duej mierze elementy oraz sposb wykonania okrelonych przedstawionych w nich zalece stwarza
zale od kierowcy. W instrukcji obsugi czynnoci. ryzyko utraty ycia.
znajduj si wszystkie niezbdne informacje z Czarne strzaki na rysunkach wskazuj
na temat eksploatacji samochodu. nastpstwo wykonanej czynnoci lub kolejny
krok. 9 Ostrzeenie
Rwnie pasaerowie powinni by wiadomi
zagroe zwizanych z nieprawidow z Niniejsza Instrukcja obsugi dotyczy wersji Akapity poprzedzone sowem
eksploatacj. z kierownic po lewej stronie. Wskazwki 9 Ostrzeenie zawieraj informacje o
i procedury dotyczce wersji z kierownic zagroeniach wicych si z ryzykiem
Kierowca musi zawsze przestrzega po prawej stronie s takie same. wypadku lub odniesienia obrae ciaa.
przepisw prawa obowizujcych w kraju, z W Instrukcji obsugi wykorzystano fabryczne Nieprzestrzeganie przedstawionych w nich
w ktrym podruje. Przepisy te mog kody (oznaczenia) silnikw. Odpowiadajce im zalece stwarza ryzyko doznania obrae
odbiega od informacji zawartych w niniejszej oznaczenia handlowe mona znale ciaa.
Instrukcji obsugi. w rozdziale Dane techniczne.
Sowo warsztat uywane w niniejszej z Dane w opisach dotyczce kierunku, np. w lewo
publikacji oznacza centrum Opel Partner. lub w prawo bd do przodu lub do tyu, zawsze Przestroga
Wszystkie centra Opel Partner oferuj odnosz si do kierunku jazdy.
Akapity poprzedzone sowem Przestroga
najwyszy poziom usug po konkurencyjnych Symbole zawieraj informacje o ryzyku uszkodzenia
cenach. Dowiadczony i przeszkolony przez 6 Cig dalszy na nastpnej stronie. samochodu. Nieprzestrzeganie
Opla personel pracuje zgodnie ze specjalnymi Symbol 3 oznacza wyposaenie, ktre jest przedstawionych w nich zalece stwarza
instrukcjami serwisowymi. dostpne tylko w wybranych wersjach samochodu ryzyko uszkodzenia pojazdu.
Instrukcj obsugi, instrukcj dotyczc (w zalenoci od wybranego wariantu danego
systemu audio-nawigacyjnego oraz modelu, typu silnika, kraju, w ktrym dokonano yczymy szerokiej drogi!
Ksieczk serwisow i gwarancyjn naley zakupu, wybranego wyposaenia opcjonalnego
i stosowania oryginalnych czci zamiennych General Motors Poland Sp. z o.o.
przechowywa w schowku w desce
rozdzielczej. i akcesoriw Opla).
Odwoania do innych stron instrukcji s oznaczone
symbolem 3 (3 = patrz strona).
W skrcie ....................................................... 2
Spis treci Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne
okno dachowe ......................................... 24
Fotele, wntrze samochodu ........................ 42
Wskaniki i przyrzdy, elementy
sterujce ................................................... 80
Owietlenie ................................................. 100
System audio-nawigacyjny ...................... 109
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja ... 112
Jazda i prowadzenie ................................. 127
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych
i pielgnacja samochodu ...................... 163
Serwisowanie samochodu ........................ 197
Dane techniczne ....................................... 216
Indeks .......................................................... 232
2 W skrcie

W skrcie

Odblokowywanie zamkw: nacisn Przesuwanie fotela przedniego


przycisk q do przodu/do tyu: pocign
Otworzy drzwi, cignc za klamk. W celu za uchwyt, przesun fotel i zwolni
otwarcia klapy tylnej pocign za przycisk uchwyt
znajdujcy si we wgbieniu klamki, a potem Fotele 3 42, pozycja fotela 3 43.
unie klap.
Zamki drzwi 3 24, kluczyk 3 24, nadajnik
zdalnego sterowania 3 26, centralny zamek
3 28, zabezpieczenie przed kradzie 3 3 29,
klapa tylna 3 30, autoalarm 3 3 32.
W skrcie 3

Ustawianie kta nachylenia opar Regulacja wysokoci siedziska Regulacja wysokoci zagwkw
foteli przednich: obrci pokrto fotela przedniego 3: pocign foteli przednich oraz skrajnych foteli
Podczas regulacji nie wywiera nacisku dwigni tylnych: zwolni zagwek,
na oparcie fotela. Pocign za dwigni i odciy fotel, aby przechylajc go do przodu;
Fotele 3 42, pozycja fotela 3 43. go unie. Usi na fotelu, aby go opuci. przytrzyma zagwek,
Fotele 3 42, pozycja fotela 3 43. wyregulowa jego wysoko
i zablokowa go
Zagwki 3 44, zagwek rodkowego fotela
tylnego 3 45, optymalna wysoko zagwka
3 45, wyjmowanie zagwka 3 46.
4 W skrcie

Wysun pas bezpieczestwa Rczne przyciemnianie lusterka W celu ustawienia zewntrznych


i zatrzasn klamr w zamku wewntrznego lusterek w odpowiednich
Pas nie moe by poskrcany i musi cile Obrcenie dwigni 3 w dolnej czci obudowy pooeniach naley uy gaek.
przylega do ciaa. Oparcia foteli nie mog lusterka zmniejsza intensywno odbi Lusterko 3 34, asferyczne lusterka
by zanadto odchylone do tyu (maksymalny wietlnych. zewntrzne 3 3 35, skadane lusterka
kt ich odchylenia wynosi ok. 25). Lusterko wewntrzne 3 36, automatycznie zewntrzne 3 35.
W celu odpicia pasa nacisn czerwony przyciemniane (elektrochromatyczne) lusterko
przycisk na zamku pasa. wewntrzne 3 3 37.
Trzypunktowe pasy bezpieczestwa 3 57,
poduszki powietrzne 3 3 65, pozycja
fotela 3 43.
W skrcie 5

Regulacja elektryczna lusterek Regulacja pooenia kierownicy 3:


zewntrznych 3 obrci dwigni w d, ustawi
Wybra dane lusterko zewntrzne dan wysoko, obrci dwigni
przecznikiem wyboru i przeprowadzi w gr i zablokowa j
regulacj, korzystajc z przecznika Nie przeprowadza regulacji kierownicy, jeli
czteropozycyjnego. samochd nie zosta unieruchomiony
Lusterko 3 34, asferyczne lusterka i nie wyczono blokady kierownicy.
zewntrzne 3 3 35, skadane lusterka Poduszki powietrzne 3 65, blokada
zewntrzne 3 35, ogrzewane lusterka kierownicy 3 13.
zewntrzne 3 3 11, 3 39.
6 W skrcie
W skrcie 7

1 wiata pozycyjne, wiata 9 wiata awaryjne ................... 3 10, 3 102 18 Peda hamulca .................... 3 133, 3 149
mijania ............................................. 3 100 Dioda kontrolna zabezpieczenia przed 19 Wycznik zaponu i blokada
Owietlenie wntrza ........................ 3 106 kradzie (autoalarmu) 3 ............... 3 32 kierownicy .......................................... 3 13
Podwietlenie wskanikw ............. 3 106 Podgrzewanie foteli 3 ..................... 3 44
Tylne wiato przeciwmgielne ........ 3 102 20 Dwignia regulacji pooenia
10 Centralny wywietlacz informacyjny kierownicy 3 ........................................ 3 5
Przednie wiata pokazujcy godzin, dat,
przeciwmgielne 3............................. 3 101 temperatur zewntrzn 21 Peda sprzga 3 ............................ 3 133
Poziomowanie reflektorw 3 .......... 3 102 oraz informacje dotyczce systemu 22 Dwignia zwalniajca zamek
2 Boczne kratki NAWIEWU audio-nawigacyjnego 3 .................. 3 88 pokrywy silnika ............................... 3 163
powietrza ......................................... 3 113 11 System audio-nawigacyjny 3 ....... 3 109 23 Skrzynka bezpiecznikw ................ 3 180
3 Sygna dwikowy ............................. 3 10 12 Poduszka powietrzna
4 Kierunkowskazy, byskanie pasaera 3 ....................................... 3 65
wiata mijania i drogowe ................... 3 9 13 Schowek w desce rozdzielczej ........ 3 78
Wyczanie wiate zewntrznych
z opnieniem 3 .............................. 3 105 14 Ogrzewanie, wentylacja,
Automatyczna kontrola klimatyzacja .................................... 3 112
prdkoci 3....................................... 3 146 15 Klimatyzacja 3 ............................... 3 112
5 Przyciski sterujce Ogrzewanie szyby tylnej .........3 11, 3 39
na kierownicy 3................................ 3 109 Tryb recyrkulacji powietrza 3........ 3 117
6 Wskaniki i przyrzdy ...................... 3 80 16 Popielniczka ..................................... 3 77
Gniazdko elektryczne
7 Wycieraczki i spryskiwacze i zapalniczka .................................... 3 76
przedniej szyby,
Zmywacze reflektorw 3 17 Peda przyspieszenia .......... 3 133, 3 135
i spryskiwacz szyby
tylnej 3 ......................................3 10, 3 98
8 rodkowe kratki nawiewu
powietrza ......................................... 3 113
8 W skrcie

Lampki kontrolne
I Cinienie oleju silnikowego R Ukad hamulcowy, ukad
X Pas bezpieczestwa 3 3 82. sprzga 3
3 80. 3 83.
O Kierunkowskazy
B System adaptacyjnego 3 9, 3 82. u Ukad ABS 3
owietlenia drogi (AFL) 3, usterka, 3 150.
3 80, 3 104. C wiata drogowe
3 9, 3 82. S Poziom oleju silnikowego 3
> Przednie wiata 3 83.
przeciwmgielne 3 ! Wstpne podgrzewanie paliwa 3,
3 81, 3 101. filtr czstek staych w silniku EPS Elektryczne wspomaganie ukadu
wysokoprnym 3, kierowniczego 3
A Ukad elektroniczny silnika, 3 84. 3 84.
immobilizer, przekadnia
Easytronic 3 usterka j Przekadnia Easytronic 3, v Elektroniczny ukad stabilizacji
3 81, 3 25, 3 141. uruchamianie silnika 3, toru jazdy (ESPPlus) 3,
3 128. 3 144.
Z Ukad emisji spalin 3,
3 81, 3 141. T Przekadnia Easytronic 3, Y Poziom paliwa
program zimowy, 3 84, 3 138.
v Poduszki powietrzne 3, napinacze 3 130.
pasw bezpieczestwa y System rozpoznawania
3 59, 3 70. m Automatyczna kontrola prdkoci obcienia fotela 3
(tempomat) 3 3 70, 3 71.
3 146.

r Tylne wiato przeciwmgielne


3 83, 3 102.

p Alternator
3 83.
W skrcie 9

wiata zewntrzne Byskanie wiatami drogowymi, Kierunkowskazy


Obrcenie wiata mijania i wiata drogowe Prawy = Dwignia do gry
7 = Wy. Sygna wietlny = przycign dwigni Lewy = Dwignia w d
8 = wiata pozycyjne do kierownicy
Kierunkowskazy 3 101.
9 = wiata mijania lub drogowe wiata drogowe = przesun dwigni
do przodu
Nacinicie wiata mijania = ponownie przesun
> = przednie wiata przeciwmgielne 3 dwigni do przodu
r = tylne wiato przeciwmgielne wiata drogowe, byskanie wiatami
drogowymi 3 101.
Owietlenie 3 100, generowanie ostrzeenia
dotyczcego reflektorw 3 15.
10 W skrcie

wiata awaryjne Sygna dwikowy: nacisn Wycieraczki przedniej szyby


Do ich obsugi suy przycisk . przycisk j & = praca szybka
wiata awaryjne 3 102. Poduszki powietrzne 3 3 65, przyciski % = praca powolna
sterujce na kierownicy 3 3 109. $ = praca przerywana
= Wyczone
Wycieraczki szyby przedniej 3 98 ustawianie
pracy przerywanej z regulacj
czstotliwoci 3 3 98, wicej informacji
3 196, 3 213.
W skrcie 11

Spryskiwacze szyb i zmywacze Wycieraczka i spryskiwacz szyby Ogrzewanie szyby tylnej i lusterek
reflektorw 3: przycign tylnej zewntrznych 3
dwigni do kierownicy Wczanie Do jego obsugi suy przycisk .
Wycieraczki wykonaj kilka cyklw pracy. wycieraczki = przesun dwigni Ukady ogrzewania, wentylacji
Zmywacze reflektorw 3 dziaaj przy do przodu i klimatyzacji 3 112, ogrzewanie szyby
wczonych wiatach. Wyczanie tylnej 3 39.
wycieraczki = przycign dwigni
Spryskiwacze szyb i zmywacze reflektorw 3 do kierownicy
3 99, wicej informacji 3 196, 3 213.
spryskiwanie
szyby = przesun dwigni
do przodu i przytrzyma
Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej 3 99,
pira wycieraczek 3 213, pielgnacja
samochodu 3 196.
12 W skrcie

Usuwanie zaparowania lub Ustawienie klimatyzacji sterowanej Manualna skrzynia biegw


oblodzenia szyb elektronicznie w tryb pracy Wybieranie biegu wstecznego: zatrzyma
Obrci pokrta regulacji temperatury automatycznej 3 samochd, wcisn peda sprzga i odczeka
i nawiewu powietrza; dla uzyskania przepywu Nacisn przycisk AUTO, ustawi dan 3 sekundy, a nastpnie unie piercie
powietrza nacisn przycisk V, w celu temperatur za pomoc pokrta i otworzy blokujcy znajdujcy si na dwigni zmiany
wczenia chodzenia 3: nacisn przycisk n, kratki nawiewu powietrza. biegw i wybra bieg wsteczny.
klimatyzacja sterowana elektronicznie 3: Jeli biegu nie mona wczy, ustawi
Ukady ogrzewania, wentylacji
nacisn przycisk V. dwigni w pooeniu neutralnym, zwolni
i klimatyzacji 3 3 120.
Ukady ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji i ponownie wcisn peda sprzga,
3 112, ukad klimatyzacji 3 3 117, a nastpnie ponownie wybra bieg.
ukad klimatyzacji sterowanej elektronicznie 3 Manualna skrzynia biegw 3 12.
3 120.
W skrcie 13

Przed wyruszeniem w drog


z Sprawdzi cinienie powietrza w oponach
i stan opon 3 153, 3 226.
z Sprawdzi poziom oleju silnikowego i innych
pynw 3 207 do 3 214.
z Sprawdzi, czy okna, lusterka i wiata
zewntrzne dziaaj prawidowo, nie s
zabrudzone, zanieone lub oblodzone
oraz czy tablice rejestracyjne s czyste
i czytelne.
z Sprawdzi, czy fotele, pasy bezpieczestwa
i lusterka s prawidowo wyregulowane.
3 42, 3 57, 3 34.
z Rozpdzi samochd do niewielkiej
Manualno-automatyczna skrzynia prdkoci i sprawdzi poprawno Blokada kierownicy oraz zapon
biegw 3 dziaania hamulcw (zwaszcza gdy Obrci kluczyk w pooenie 1. Obrci
N = bieg jaowy/pooenie pocztkowe s one mokre). czciowo koo kierownicy w celu zwolnienia
o = pooenie do jazdy jego blokady.
+ = wyszy bieg 0 = zapon wyczony
- = niszy bieg 1 = kierownica odblokowana, zapon
A/M = zmiana trybu automatycznego wyczony
na manualny lub odwrotnie 2 = Zapon wczony; wersja z silnikiem
wysokoprnym: wstpne
R = Bieg wsteczny (z zablokowaniem
podgrzewanie paliwa
dwigni zmiany biegw)
3 = uruchamianie silnika
Aby przestawi dwigni z pooenia N
w pooenie R, wcisn przycisk na dwigni.
Uruchamia silnik tylko gdy dwignia znajduje
si w pooeniu N i wcinity jest peda
hamulca.
Manualno-automatyczna skrzynia
biegw 3 3 127.
14 W skrcie

Parkowanie samochodu
z Przy zaciganiu hamulca postojowego
nigdy nie naley wciska przycisku
zwalniajcego. W przypadku parkowania
na wzniesieniu zacign hamulec
postojowy z maksymaln si. Aby
zmniejszy siy dziaajce na hamulec,
naley jednoczenie wcisn peda
hamulca.
z Wyczy silnik i zapon. Obrci kluczyk
zaponu w pooenie 0 i wycign.
Obrci koo kierownicy a do
zablokowania (zabezpieczenie przed
kradzie).
Jeli po wyczeniu zaponu nie zosta
Uruchamianie silnika Zwalnianie hamulca postojowego: zacignity hamulec postojowy,
Wcisn peda sprzga i hamulca, unie nieco dwigni, nacisn w samochodzie z manualno-automatyczn
a nastpnie ustawi dwigni zmiany biegw przycisk zwalniania i cakowicie skrzyni biegw 3 miga przez kilka sekund
manualno-automatycznej skrzyni biegw 3 opuci dwigni lampka kontrolna R.
w pooeniu N. Nie wciska pedau Hamulec postojowy 3 151. z Po zaparkowaniu na paskim terenie lub
przyspieszenia. W przypadku samochodu
pochyoci, z przodem zwrconym w gr,
z silnikiem wysokoprnym obrci kluczyk
przed wyczeniem zaponu wczy
w pooenie 2, aby wczy podgrzewanie
pierwszy bieg. Naley take skrci koa
wstpne silnika i poczeka, a zganie lampka
przednie w kierunku przeciwnym
kontrolna !. Nastpnie przestawi kluczyk
do krawnika.
w pooenie 3, poczeka, a uruchomi si silnik
i zwolni kluczyk. Po zaparkowaniu na zjedzie przed
wyczeniem zaponu wczy wsteczny
Przed ponownym uruchomieniem silnika lub
bieg. Koa przednie naley skrci
jego wyczeniem, naley ustawi kluczyk
w kierunku krawnika.
ponownie w pozycji 0.
z Zablokowa drzwi pojazdu, naciskajc
Aby wczy zapon, wystarczy ustawi
przycisk p nadajnika zdalnego sterowania.
kluczyk w pooeniu 2.
W celu uaktywnienia zabezpieczenia przed
kradzie 3 i autoalarmu 3 nacisn
dwukrotnie przycisk p.
W skrcie 15

Wskazwki dotyczce parkowania Praktyczne rozwizania


z Nie parkowa samochodu
na nawierzchniach, na ktrych znajduj si
materiay atwopalne, poniewa ze wzgldu
na wysok temperatur ukadu
wydechowego moe doj
do samozaponu.
z Podnie szyby oraz zamkn okno
dachowe przednie 3 i tylne 3.
z Wentylatory chodnicy mog pracowa
nawet po wyczeniu silnika 3 207.
z Po jedzie z wysokimi prdkociami
obrotowymi lub z duym obcieniem
silnika naley przed wyczeniem silnika
przez pewien czas jecha bez jego
nadmiernego obciania lub przez
ok. 30 sekund pozostawi go na biegu
jaowym. W przeciwnym razie moe doj
do uszkodzenia turbosprarki 3.
Nadajnik zdalnego sterowania 3 26, centralny
zamek 3 28, autoalarm 3 3 32, tymczasowe
wyczanie samochodu z eksploatacji 3 215.
16 W skrcie

System aranacji foteli tylnych


FlexSpace
W drugim rzdzie siedze mog znajdowa
si trzy fotele lub, po zoeniu fotela
rodkowego, dwa fotele z maksymaln iloci
miejsca dla pasaerw. Z kolei po obnieniu
foteli skrajnych uzyskuje si pask
powierzchni zaadunkow.

Przesuwanie skrajnych foteli tylnych Regulacja nachylenia i skadanie opar


do przodu lub do tyu skrajnych foteli tylnych
z Pocign za uchwyt pod fotelem. z Pocign dwigni po zewntrznej stronie
z Przesun fotel. fotela.

z Zwolni uchwyt w celu zablokowania fotela z Ustawi oparcie fotela w danym


w wybranym pooeniu. pooeniu.

Przed cofniciem fotela naley si upewni, z Zwolni uchwyt w celu zablokowania


e jego oparcie nie jest odchylone oparcia w wybranym pooeniu
maksymalnie do tyu, poniewa moe (towarzyszy temu charakterystyczny
to doprowadzi do uszkodzenia fotela. dwik).
W skrcie 17

Oparcie mona zablokowa w jednym z kilku


pooe. Mona je take cakowicie zoy,
co pozwala uzyska pask powierzchni
zaadunkow.

9 Ostrzeenie
Aby unikn obrae, w trakcie regulacji
naley mocno przytrzymywa oparcie,
szczeglnie przy jego skadaniu.

Skadanie tylnego fotela rodkowego Ustawienie numer 1: trzy fotele tylne


z Umieci pas bezpieczestwa fotela z Ustawi oparcie w pooeniu rodkowym.
rodkowego w schowku sufitowym. z Pocign za uchwyt znajdujcy si pod
z Wsun zamki pasw bezpieczestwa fotelem. Przesun fotel cakowicie do
w zagbienia w siedziskach foteli. przodu, potem w bok w kierunku drzwi,
z Wsun zagwek fotela rodkowego a nastpnie ponownie do przodu w celu
cakowicie w d. ustawienia go w danym pooeniu.

z Pocign za uchwyt znajdujcy si z Zwolni uchwyt w celu zablokowania fotela


w tylnej czci oparcia fotela rodkowego. w wybranym pooeniu.
Nastpnie pocign oparcie do przodu z Rozoy fotel rodkowy.
a do zatrzanicia.
18 W skrcie

Ustawienie numer 2: dwa fotele tylne Skadanie opar skrajnych foteli tylnych Poduszki powietrzne
z maksymaln iloci miejsca dla pasaerw z Wycign pas bezpieczestwa System poduszek powietrznych skada si
z Zoy rodkowy fotel tylny. z prowadnicy w oparciu fotela. z kilku wewntrznych ukadw.
z Ustawi oparcie w pooeniu rodkowym. z Zoy oparcia skrajnych tylnych foteli. Czoowe poduszki powietrzne
z Pocign za uchwyt znajdujcy si pod z Aby uzyska poziom powierzchni Czoowe poduszki powietrzne, napeniane
fotelem. Przesun fotel cakowicie do tyu, bagaow, pocign za uchwyt z tyu w przypadku silnego zderzenia czoowego,
potem w kierunku rodka samochodu, oparcia fotela i docisn oparcie do dou zapewniaj bezpieczn amortyzacj dla
a nastpnie gbiej do tyu w celu a do zatrzanicia. kierowcy i pasaera podrujcego na fotelu
ustawienia go w danym pooeniu. przednim. Podczas zderzenia kierowca
i pasaer przemieszczaj si do przodu
z Zwolni uchwyt w celu zablokowania fotela
w sposb ograniczony, dziki czemu ryzyko
w wybranym pooeniu.
odniesienia obrae grnej czci ciaa jest
znacznie mniejsze.
W skrcie 19

Boczne poduszki powietrzne 3 Poduszki kurtynowe 3 Aktywne zagwki 3 foteli przednich


Boczne poduszki powietrzne uaktywniaj si Poduszki kurtynowe, napeniane w przypadku W przypadku uderzenia w ty samochodu
w przypadku uderze w bok samochodu, uderzenia w bok pojazdu, zapewniaj aktywne zagwki automatycznie przechylaj
zapewniajc bezpieczn amortyzacj dla bezpieczn amortyzacj, pochaniajc si si lekko w przd. Dziki temu powstaje lepsze
kierowcy lub pasaera z przodu, w okolicach uderzenia gowy pasaera lub kierowcy podparcie dla gowy i maleje ryzyko
drzwi. Dziki temu ryzyko odniesienia obrae podczas wypadku. Dziki temu ryzyko uszkodzenia krgw szyjnych.
grnej czci ciaa i miednicy jest znacznie odniesienia obrae gowy w przypadku
mniejsze. uderzenia przez inny pojazd w bok Aktywne zagwki mona rozpozna
samochodu jest znacznie mniejsze. po napisie ACTIVE.
Poduszki powietrzne 3 3 65. Zagwki 3 44.
20 W skrcie

System Travel Assistant 3 Demonta podokietnika wielofunkcyjnego Obsuga menu na wywietlaczu


W skad systemu Travel Assistant wchodz: Travel Assistant informacyjnym 3
z podokietnik, z Nacisn przycisk w dolnej czci Pozycje menu (funkcje) mona wybiera,
podokietnika Travel Assistant. korzystajc z ekranw menu, przecznika
z tacka,
z Unie podokietnik i wyj go z zagbie czteropozycyjnego, pokrta
z uchwyty na napoje. montaowych w zoonym fotelu. wielofunkcyjnego systemu audio-
Podokietnik wielofunkcyjny Travel Assistant z Podokietnik wielofunkcyjny Travel Assistant nawigacyjnego 3, a take z przyciskw 3
jest montowany na zoonym tylnym fotelu ma z tyu uchwyt uatwiajcy przenoszenie. na kole kierownicy. Odpowiednie opcje menu
rodkowym. s pokazywane na wywietlaczu.
Wybr pozycji menu za pomoc przecznika
czteropozycyjnego: nacisn grn, doln,
lew lub praw cz przecznika
czteropozycyjnego.
W skrcie 21

Board Computer 19,5 19:36


BC 1 All values
BC 2
257.0 km
Timer 1 40 km/h

31.0 Ltr.
8 7.0 Ltr./100km

Wybr pozycji menu za pomoc pokrta Wybieranie pozycji menu za pomoc Komputer pokadowy 3
wielofunkcyjnego 3: obrci i nacisn przyciskw na kole kierownicy 3 Wybiera Wskazania i pomiary:
pokrto wielofunkcyjne. opcje menu, uywajc przyciskw. z zasig,
W celu zamknicia menu obrci przycisk Wywietlacz informacyjny 3 88. z chwilowe zuycia paliwa,
wielofunkcyjny w lewo lub w prawo do pozycji
Return (Powrt) lub Main (Ekran gwny) z przejechana odlego,
i j wybra. z rednia prdko jazdy,
z cakowite zuycie paliwa,
z rednie zuycie paliwa,
z stoper.
komputer pokadowy 3 95.
22 W skrcie

Przyciski sterujce na kierownicy 3 Tylny system audio 3 Ultradwikowe czujniki


Do obsugi funkcji systemu audio- System Twin Audio umoliwia pasaerom parkowania 3
nawigacyjnego i wywietlacza zajmujcym fotele tylne wybr pomidzy Po wybraniu biegu wstecznego pilot
informacyjnego mona wykorzysta przyciski rdem dwiku odtwarzanym przez system parkowania wcza si automatycznie.
znajdujce si na kierownicy. audio-nawigacyjny a innym rdem dwiku.
Gdy ty samochodu zbliy si do przeszkody,
Przyciski sterujce na kierownicy 3 3 109, Tylny system audio 3 3 110. rozlegnie si przerywany sygna
system audio-nawigacyjny 3 109. ostrzegawczy.
Ultradwikowe czujniki parkowania 3 3 148.
W skrcie 23

Lampa owietla drog pod ktem 90 na lewo


lub prawo od samochodu, na odlego
ok. 30 metrw.
Funkcja cofania
Po wczeniu wiate, wybraniu biegu
wstecznego i wczeniu kierunkowskazu
zapala si dodatkowa lampa (owietlenie
zakrtu) po odpowiedniej stronie samochodu.
Po wyczeniu kierunkowskazu lampa
ta wieci jeszcze przez 15 sekund.
System adaptacyjnego owietlenia drogi 3
3 104.
Filtr czstek staych w silniku
wysokoprnym 3
System adaptacyjnego owietlenia Filtr ten usuwa szkodliwe czstki stae ze W niektrych sytuacjach, np. podczas
drogi (AFL) 3 spalin. Wyposaony jest w funkcj pokonywania krtkich odcinkw, samoistne
System ten zapewnia lepsze owietlenie uku automatycznego czyszczenia, ktra oczyszczenie filtra nie jest moliwe.
drogi, a ponadto dowietla pokonywane uaktywnia si samoczynnie podczas jazdy. Jeli wymagane jest oczyszczenie filtra,
zakrty. Czyszczenie odbywa si przez spalenie a funkcja automatycznego czyszczenia
czstek sadzy w wysokiej temperaturze. nie zadziaaa, bdzie miga lampka
Owietlenie uku drogi Procedura ta jest przeprowadzana
Strumie wiata z reflektorw dostosowuje si kontrolna !.
automatycznie w okrelonych warunkach
do pooenia kierownicy i prdkoci jazdy jezdnych i trwa maksymalnie 25 minut. Wicej informacji 3 142.
(od ok. 10 km/h). W trakcie czyszczenia filtra moe wzrosn
Reflektor wieci pod ktem maksymalnie 15 zuycie paliwa. Ponadto z ukadu
w prawo lub w lewo od kierunku jazdy. wydechowego moe si wydobywa
nietypowy zapach i dym.
wiato boczne
Przy niektrych ustawieniach kierownicy
(po skrcie o ok. 90) albo kierunkowskazw,
a take przy pewnych prdkociach (do ok.
40 km/h) zapala si dodatkowa lampa.
24 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

Kluczyki, drzwi, szyby, Kluczyki zapasowe


Numer kluczyka jest zapisany w Karcie
uchylne okno dachowe pojazdu 3.
Kluczyk stanowi element ukadu elektronicznej
blokady rozruchu (immobilizera).
Zamki 3 196.

Kluczyki zapasowe................................... 24
Skadany kluczyk 3.................................. 24
Karta pojazdu .......................................... 24 Skadany kluczyk 3
Elektroniczna blokada rozruchu Nacisn przycisk, aby wysun kluczyk.
(immobilizer) .......................................... 25 Nacisn przycisk, aby wsun kluczyk a do
Nadajnik zdalnego sterowania............... 26 zablokowania (charakterystyczne kliknicie).
Centralny zamek ...................................... 28 Karta pojazdu
Usterka nadajnika zdalnego Karta pojazdu zawiera informacje zwizane
sterowania ............................................. 30 z bezpieczestwem samochodu i dlatego
Awaria centralnego zamka .................... 30 powinna by przechowywana w bezpiecznym
Klapa tylna ............................................... 30 miejscu.
Zabezpieczenie przed kradzie
Przy oddawaniu samochodu do warsztatu
(autoalarm) 3........................................ 32
naley dostarczy take Kart pojazdu.
Blokada zabezpieczajca ....................... 34
Lusterka zewntrzne................................ 34
Lusterko wewntrzne ............................... 36
Rczne otwieranie i zamykanie szyb...... 37
Elektryczne opuszczanie i podnoszenie
szyb 3..................................................... 37
Okno dachowe przednie i tylne 3 .......... 40
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe 25

Zawiecenie si lampki kontrolnej A po


uruchomieniu silnika sygnalizuje usterk
w ukadach elektronicznych silnika lub skrzyni
biegw 3 3 81, 3 131, 3 141 albo obecno
wody w filtrze paliwa silnika
wysokoprnego 3 3 210.
Uwaga
Uruchomienie elektronicznej blokady rozruchu
nie powoduje zablokowania drzwi. Dlatego
po opuszczeniu samochodu naley
bezwzgldnie zablokowa zamki i uaktywni
autoalarm 3 3 32.

Elektroniczna blokada rozruchu Lampka kontrolna elektronicznej blokady


(immobilizer) rozruchu A
Ukad immobilizera sprawdza, czy do Lampka kontrolna A zapala si po wczeniu
uruchomienia silnika jest uywany odpowiedni zaponu i po chwili ganie.
kluczyk. Silnik mona uruchomi, gdy Miganie lampki kontrolnej przy wczonym
znajdujcy si w kluczyku transponder zaponie oznacza usterk w ukadzie
zostanie rozpoznany. immobilizera. Silnika nie mona wwczas
Blokada zostaje automatycznie uaktywniona uruchomi. Wyczy zapon i powtrzy
po wyjciu kluczyka z wycznika zaponu. procedur rozruchu.
Jeli lampka kontrolna A nadal miga, naley
sprbowa rozruchu przy uyciu kluczyka
zapasowego i zwrci si do warsztatu.
26 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

Nadajnik zdalnego sterowania


W zalenoci od zamontowanego
wyposaenia samochody s dostarczane
z rnymi nadajnikami zdalnego sterowania
(przedstawionymi na tej stronie).
Nadajnik zdalnego sterowania znajduje si
w kluczyku.
Umoliwia on obsug:
z Centralnego zamka,
z Mechanicznego zabezpieczenia przed
kradzie 3,
z Autoalarmu 3.
W samochodach z elektrycznie opuszczanymi
i podnoszonymi szybami bocznymi 3
za pomoc nadajnika mona otwiera Zasig nadajnika wynosi ok. 5 metrw. Z nadajnikiem naley obchodzi si ostronie,
i zamyka okna. Na zasig mog mie wpyw czynniki chroni go przed wilgoci i wysok
zewntrzne. Nadajnik naley kierowa temperatur oraz nie uywa bez potrzeby.
w stron pojazdu. O odebraniu sygnau
z nadajnika informuje miganie wiate
awaryjnych.
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe 27

Usterka Kluczyk z nieskadan opatk, patrz rys.


Jeli uruchomienie zamka centralnego za 15331 T na poprzedniej stronie.
pomoc nadajnika zdalnego sterowania nie Wymian baterii zleci warsztatowi.
jest moliwe, moe to by spowodowane
nastpujcymi przyczynami: Synchronizowanie nadajnika zdalnego
sterowania
z Zosta przekroczony zasig nadajnika. Po wymianie baterii odblokowa drzwi za
z Rozadowaa si bateria w nadajniku. pomoc kluczyka w zamku. W celu
Wymieni bateri na now. rozpoczcia synchronizacji nadajnika
z Kilkakrotnie uyto nadajnika poza zdalnego sterowania naley umieci kluczyk
zasigiem samochodu, wskutek czego w wyczniku zaponu.
nadajnik nie moe zosta rozpoznany
(wymagana jest ponowna synchronizacja).
z Przecienie centralnego zamka w wyniku
wielokrotnego uywania nadajnika Wymiana baterii w nadajniku zdalnego
w krtkich odstpach czasu. Zasilanie sterowania
zostaje wwczas na krtko odcite. Bateri naley wymieni od razu, gdy zasig
nadajnika si zmniejszy.
z Zakcenia spowodowane silniejszymi
falami radiowymi pochodzcymi z innych Zuytego akumulatora / baterii nie naley
rde. wyrzuca wraz z innymi odpadami
domowymi. Wymagane jest dostarczenie
Odblokowywanie zamkw drzwi 3 30.
ich do odpowiedniego punktu zbirki.
Skadany kluczyk, patrz rys. 15330 T
na poprzedniej stronie.
Rozoy kluczyk 3 24. Otworzy nadajnik
zdalnego sterowania. Wymieni bateri,
zwracajc uwag na jej biegunowo
(uy baterii typu CR 20 32). Zamkn
nadajnik zdalnego sterowania
i przeprowadzi jego synchronizacj.
28 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

Gdy mechaniczne zabezpieczenie przed


kradzie 3 jest aktywne, drzwi nie mona
odblokowa poprzez wycignicie przycisku
blokady.
W niektrych wersjach rynkowych
samochodu 3: jednokrotne nacinicie
powoduje odblokowanie drzwi po stronie
kierowcy, a dwukrotne nacinicie powoduje
odblokowanie caego pojazdu.

Centralny zamek Wczanie blokady


Suy do blokowania i odblokowywania Zamkn drzwi, baganik i klapk wlewu
zamkw drzwi, klapy tylnej oraz klapki paliwa.
wlewu paliwa. Nacisn przycisk p nadajnika zdalnego
Odblokowywanie sterowania
Nacisn przycisk q nadajnika zdalnego lub po zajciu miejsca w samochodzie
sterowania
wcisn przycisk blokady w drzwiach kierowcy
lub (po zajciu miejsca w samochodzie) (drzwi musz by zamknite).
zwolni przycisk blokady w drzwiach kierowcy.
W celu otwarcia drzwi pocign za klamk.
Aby otworzy klap tyln, naley pocign
za dwigni znajdujc si pod klamk.
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe 29

Po zablokowaniu zamkw w cigu 10 sekund Usterka w ukadzie


ponownie nacisn przycisk p nadajnika Jeli centralny zamek nie dziaa, przyczyny
zdalnego sterowania. mog by nastpujce:
Mechaniczne zabezpieczenie przed kradzie z Przecienie centralnego zamka w wyniku
jest wyczane po odblokowaniu zamkw wielokrotnego uywania nadajnika
pojazdu. w krtkich odstpach czasu. Zasilanie
Uwagi zostaje wwczas na krtko odcite.
z Gdy otwarte s drzwi kierowcy, nie jest z Przepalony bezpiecznik w skrzynce
moliwe wcinicie w nich przycisku bezpiecznikw 3 180.
blokady. Zapobiega to niezamierzonemu W celu usunicia przyczyny usterki
zablokowaniu drzwi. skontaktowa si z warsztatem.
z Jeeli drzwi kierowcy nie zostan Otwieranie drzwi kierowcy kluczykiem.
prawidowo zamknite, centralny zamek
zostaje odblokowany natychmiast
po zablokowaniu.
Mechaniczne zabezpieczenie przed
kradzie 3 z Jeli po krtkim czasie od odblokowania
zamkw nadajnikiem zdalnego sterowania
9 Ostrzeenie nie zostan otwarte adne drzwi, wszystkie
zamki zostan automatycznie
Nie uaktywnia blokady, gdy zablokowane ponownie.
w samochodzie znajduj si pasaerowie!
Otwarcie drzwi od wewntrz nie bdzie z Aby zablokowa drzwi od wewntrz
moliwe. (np. w celu uniemoliwienia dostpu
intruzom), naley wcisn przycisk blokady
Wszystkie drzwi musz by zamknite. w drzwiach kierowcy.
Jeli podczas wykonywania tej operacji z W razie wypadku drogowego zablokowane
by wczony zapon, w celu zablokowania drzwi odblokowuj si automatycznie
zamkw naley otworzy i zamkn drzwi (w celu zapewnienia dostpu osobom
kierowcy. udzielajcym pomocy), pod warunkiem
e zapon nie zostanie wyczony.
Wszystkie drzwi zostan zabezpieczone przed
otwarciem.
30 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

Awaria centralnego zamka


Odblokowywanie
Obrci kluczyk w zamku drzwi kierowcy
w lewo, po czym ustawi go ponownie
w pooeniu pionowym i wyj. Drzwi kierowcy
zostan odblokowane. Pozostae drzwi
mona odblokowa przez pocignicie
w gr przyciskw blokady (o ile nie wczono
wczeniej zabezpieczenia przed kradzie 3).
Wczy zapon w celu zdezaktywowania
autoalarmu 3.
Blokowanie
Po otwarciu drzwi kierowcy wcisn przyciski
blokady w pozostaych drzwiach. Zamkn
drzwi po stronie kierowcy. Obrci kluczyk
Usterka nadajnika zdalnego w zamku drzwi kierowcy w prawo, po czym Klapa tylna
sterowania ustawi go ponownie w pooeniu pionowym Odblokowywanie
i wyj. Klapki wlewu paliwa nie mona Wcisn przycisk q na nadajniku zdalnego
Odblokowywanie
zablokowa. sterowania, aby odblokowa klap tyln
Obrci kluczyk w zamku drzwi kierowcy
w lewo, po czym ustawi go ponownie i drzwi.
w pooeniu pionowym i wyj. Spowoduje
to odblokowanie wszystkich zamkw. Wczy
zapon w celu zdezaktywowania
autoalarmu 3.
Blokowanie
Po zamkniciu drzwi kierowcy obrci kluczyk
w ich zamku w prawo, po czym ustawi
go ponownie w pooeniu pionowym i wyj.
Spowoduje to zablokowanie wszystkich
zamkw.
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe 31

Otwieranie Zamykanie Blokowanie


Aby otworzy klap tyln, naley pocign Zamkn przedzia bagaowy za pomoc Nacisn przycisk p nadajnika zdalnego
za dwigni znajdujc si pod klamk. uchwytu na wewntrznej stronie klapy tylnej. sterowania.
Podczas zamykania klapy tylnej nie naley
9 Ostrzeenie naciska przycisku znajdujcego si pod
Nie naley jedzi z otwart lub uchylon listw wykoczeniow, poniewa spowoduje
klap tyln, np. przy przewoeniu dugich to ponowne odblokowanie zamka.
przedmiotw, gdy wwczas trujce gazy
spalinowe mog przedostawa si do
wntrza samochodu.

Po zamontowaniu okrelonego wyposaenia


dodatkowego nie jest moliwe pozostawienie
klapy tylnej w pozycji otwarcia.
32 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

Zabezpieczenie przed kradzie


(autoalarm) 3
System monitoruje
z drzwi, baganik, pokryw komory silnika;
z wntrze samochodu;
z pochylenie samochodu, np. przy prbie
jego podniesienia;
z ukad zaponowy.

9 Ostrzeenie
Nie uaktywnia blokady, gdy
w samochodzie znajduj si pasaerowie!
Otwarcie drzwi od wewntrz nie bdzie
moliwe. Uaktywnianie Uaktywnianie autoalarmu bez funkcji
Wszystkie drzwi, szyby, przednie okno monitorowania wntrza i pooenia
dachowe 3, tylne okno dachowe 3 i pokrywa samochodu w paszczynie poziomej
komory silnika musz by zamknite. (np. w przypadku pozostawienia zwierzcia
Ponownie nacisn przycisk p nadajnika w samochodzie)
zdalnego sterowania w czasie 10 sekund 1. Zamkn klap tyln i pokryw komory
od zablokowania zamkw. silnika.
Jeli przy wykonywaniu tej operacji zapon 2. Nacisn przycisk w przedniej czci
jest wczony, w celu wczenia autoalarmu zespou lampek owietlenia wntrza
naley otworzy i zamkn drzwi kierowcy. (przy wyczonym zaponie); dioda
kontrolna w przycisku wczania wiate
awaryjnych bdzie miga przez czas
maksymalnie 10 sekund.
3. Zamkn drzwi.
4. Wczy autoalarm. Dioda kontrolna
zacznie wieci. Po upywie okoo 10 sekund
oba zabezpieczenia zostan uaktywnione.
Dioda LED bdzie miga do chwili
zdezaktywowania autoalarmu.
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe 33

Po 10 sekundach od uaktywnienia
autoalarmu:
z Dioda LED miga
powoli = ukad wczony
z Dioda LED wieci
przez ok.
1 sekund = wyczanie ukadu
W razie wystpienia problemu skontaktowa
si z warsztatem w celu uzyskania pomocy.

Dioda kontrolna (LED) Dezaktywowanie


W cigu pierwszych 10 sekund od Nacisn przycisk q nadajnika zdalnego
uaktywnienia autoalarmu: sterowania
z Dioda LED lub
zapala si = Test, opnione wczy zapon.
wczanie
W razie usterki nadajnika zdalnego
z Dioda LED
sterowania odblokowa zamki samochodu
miga szybko = Drzwi boczne, klapa kluczykiem 3 30.
tylna lub pokrywa
komory silnika s Jeli po otwarciu drzwi kierowcy wczy si
otwarte albo wystpia alarm, naley go zdezaktywowa, wczajc
usterka ukadu zapon.
34 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

Uwagi
z Zmiany wewntrz pojazdu, takie jak
stosowanie pokrowcw na siedzenia, mog
wpyn negatywnie na dziaanie funkcji
monitorowania wntrza kabiny.
z Funkcj monitorowania wntrza naley
wyczy, jeli wntrze jest ogrzewane
po wyczeniu silnika.
Sygnalizacja alarmu
Po uaktywnieniu alarmu wcza si
sygnalizacja dwikowa (syrena) i wizualna
(migajce wiata awaryjne). Liczba sygnaw
alarmowych i czas ich generowania s
okrelone przepisami prawa.
Sygnalizacj alarmu mona wyczy poprzez
nacinicie przycisku nadajnika zdalnego Blokada zabezpieczajca Lusterka zewntrzne
sterowania lub wczenie zaponu. Moliwa jest regulacja rczna za pomoc
9 Ostrzeenie manipulatorw w drzwiach przednich lub
Jednoczenie nastpuje dezaktywacja
autoalarmu. Blokad naley uruchamia zawsze gdy elektryczna 3 za pomoc przecznikw
na tylnych fotelach przewoone s dzieci. w konsoli drzwi kierowcy.
Regulacja rczna lusterek zewntrznych
Za pomoc kluczyka obrci pokrto W celu ustawienia zewntrznych lusterek
w zamku tylnych drzwi z pooenia w odpowiednich pooeniach naley uy
pionowego: drzwi nie dadz si wwczas gaek.
otworzy od wewntrz.
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe 35

Regulacja elektryczna lusterek Skadanie lusterek zewntrznych Aby zapewni bezpieczestwo pieszym,
zewntrznych 3 Rcznie: Kade z lusterek zewntrznych w przypadku uderzenia lusterka zewntrzne
Wybra dane lusterko zewntrzne mona zoy, delikatnie naciskajc skadaj si w swoich uchwytach. Lekkie
przecznikiem wyboru i przeprowadzi zewntrzn krawd jego obudowy. nacinicie obudowy lusterka powoduje jego
regulacj, korzystajc z przecznika Elektrycznie 3: nacisn przycisk; oba lusterka powrt do pooenia pierwotnego.
czteropozycyjnego. zostan zoone.
Asferyczne lusterka zewntrzne 3 W celu rozoenia lusterek ponownie nacisn
Zastosowanie asferycznego szka lusterka przycisk.
powoduje zmniejszenie martwej strefy.
Wskutek krzywizny lusterka odbijane W przypadku regulacji rcznej zoy rcznie
przedmioty wydaj si mniejsze, co utrudnia oba lusterka, a nastpnie nacisn przycisk.
prawidowe oszacowanie ich odlegoci Po dokonaniu regulacji za pomoc ukadu
od pojazdu. sterowanego elektrycznie kolejna operacja
moe zosta wykonana dopiero po upywie
6 sekund.
36 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

Podgrzewane lusterka zewntrzne 3 W samochodach wyposaonych Lusterko wewntrzne


Do wczania i wyczania ukadu ogrzewania w klimatyzacj sterowan elektronicznie, Ustawi lusterko, obracajc jego obudow.
suy przycisk . na wywietlaczu klimatyzacji pojawia si
wskazanie . Rcznie przyciemniane lusterko wewntrzne
W celu zmniejszenia intensywnoci wiata
Ukad dziaa tylko przy pracujcym silniku. odbijajcego si w lusterku podczas jazdy
Wycza si automatycznie po kilku minutach. noc obrci dwigni znajdujc si w dolnej
czci lusterka.
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe 37

Elektryczne opuszczanie
i podnoszenie szyb 3
9 Ostrzeenie
Przy zamykaniu szyb naley zachowa
ostrono. Istnieje niebezpieczestwo
odniesienia obrae ciaa, zwaszcza u
dzieci.
Gdy na tylnych fotelach znajduj si dzieci,
naley wczy blokad 3 elektrycznego
otwierania szyb.
Podczas podnoszenia szyb uwanie
je obserwowa, zwracajc uwag, aby
nic nie zostao przykleszczone przez
zamykajce si szyby czy okno dachowe.
Automatycznie przyciemniane lusterko Rczne otwieranie i zamykanie szyb
wewntrzne 3 Szyby mona otwiera i zamyka za pomoc Gotowo do uycia
Podczas jazdy noc intensywno odbicia korbek podnonikw. Dziaa, gdy kluczyk w wyczniku zaponu jest
wiate pojazdu jadcego z tyu jest ustawiony w pooeniu 1.
automatycznie zmniejszana.
Podwietlenie przecznika sygnalizuje
Przyciemnienie lusterka nie nastpi, gdy: gotowo do pracy.
z zapon jest wyczony, Gotowo do pracy koczy si w momencie
z wczony jest bieg wsteczny lub ustawiono otwarcia drzwi kierowcy.
dwigni zmiany biegw w pooenie R,
z wczone jest owietlenie wntrza.
38 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

Obsuga Blokada zabezpieczajca szyb w drzwiach Zamykanie szyb 3 z zewntrz


W celu stopniowego opuszczenia lub tylnych 3 W samochodach z elektrycznie opuszczanymi
podniesienia szyby krtko nacisn Przycisk w podokietniku drzwi kierowcy i podnoszonymi szybami bocznymi szyby
odpowiedni przycisk. Dusze przycinicie midzy przecznikami wychylnymi. mona zamkn z zewntrz:
powoduje automatyczne opuszczenie lub z W lewo (zapala si czerwona lampka nacisn przycisk p nadajnika zdalnego
podniesienie szyby. Aby zatrzyma ruch kontrolna): tylnymi szybami nie mona sterowania i przytrzyma go do momentu
szyby, ponownie krtko nacisn przycisk. sterowa za pomoc przyciskw cakowitego zamknicia wszystkich szyb.
Mechanizm zabezpieczajcy na drzwiach tylnych.
Jeeli podczas automatycznego zamykania z W prawo (zapala si zielona lampka
szyba napotka opr w grnej poowie okna, kontrolna): tylnymi szybami mona
natychmiast zatrzyma si i ponownie opuci. sterowa za pomoc przyciskw
W przypadku trudnoci w podnoszeniu szyby na drzwiach tylnych.
(np. z powodu oblodzenia) naley naciska
odpowiedni przycisk a do cakowitego
podniesienia.
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe 39

Przecienie ukadu
W przypadku wielokrotnego naciskania
przyciskw opuszczania/podnoszenia szyb
w krtkich odstpach czasu nastpuje
chwilowe odcicie zasilania.
Usterka
Jeli szyb nie mona opuszcza ani podnosi
automatycznie, naley uaktywni ukad
elektrycznego sterowania szybami
w nastpujcy sposb:
1. Zamkn drzwi.
2. Wczy zapon.
3. Cakowicie zamkn szyb i przytrzyma
przycisk jeszcze przez co najmniej 5 sekund.
Ogrzewanie szyby tylnej 3 W samochodach wyposaonych 4. Cakowicie otworzy szyb i przytrzyma
Do wczania i wyczania ukadu ogrzewania w klimatyzacj sterowan elektronicznie, przycisk jeszcze przez co najmniej
suy przycisk . na wywietlaczu klimatyzacji pojawia 1 sekund.
si wskazanie .
5. Czynno powtrzy osobno dla kadej
Ukad dziaa tylko przy pracujcym silniku. szyby.
Wycza si automatycznie po kilku minutach.
W niektrych wersjach silnika ogrzewanie
tylnej szyby wcza si automatycznie
podczas czyszczenia filtra czstek staych 3.
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 3 112.
40 Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe

Przednie okno dachowe


(przesuwno-uchylne)
Do jego obsugi suy lewy przecznik
(l i \) znajdujcy si midzy osonami
przeciwsonecznymi. Przecznik dziaa, gdy
wczony jest zapon.
Otwieranie
Nacisn przycisk l. Okno dachowe bdzie
otwierane. W celu zatrzymania ruchu okna
dachowego ponownie nacisn przycisk.
Zamykanie
Nacisn i przytrzyma cz \ przecznika
a do zamknicia okna dachowego.
Uchylanie
Gdy okno dachowe jest zamknite, nacisn
Okno dachowe przednie i tylne 3 i przytrzyma cz \ przecznika, a okno
Tylne okno dachowe (uchylne)
Do jego obsugi suy prawy przecznik
zostanie uchylone.
9 Ostrzeenie (\ i w) znajdujcy si midzy osonami
Opuszczanie przeciwsonecznymi. Przecznik dziaa,
Przy zamykaniu przedniego 3 i tylnego 3 Nacisn i przytrzyma cz l przecznika gdy wczony jest zapon.
uchylnego okna dachowego naley a do zamknicia okna dachowego.
zachowa ostrono. Istnieje Uchylanie
niebezpieczestwo odniesienia obrae, Nacisn i przytrzyma cz \ przecznika
zwaszcza u dzieci. a do uchylenia okna dachowego.
Podczas zamykania okna dachowego Opuszczanie
naley uwanie je obserwowa, zwracajc Nacisn i przytrzyma cz w przecznika
uwag, aby nic nie zostao przykleszczone. a do opuszczenia okna dachowego.
Kluczyki, drzwi, szyby, uchylne okno dachowe 41

Roleta dachowa
Zmniejsza ilo promieni sonecznych
dostajcych si do wntrza, gdy dach
przesuwny jest zamknity lub podniesiony.
Otworzy lub zamkn rolet dachow
wedug potrzeb.
Roleta odsuwa si przy otwieraniu okna
dachowego.
Uwaga
z Gdy okno dachowe jest od zewntrz mokre,
naley uchyli je do gry, umoliwiajc
spynicie wody, a nastpnie otworzy.
z Przy korzystaniu z baganika dachowego
sprawdzi jego odlego od okna
dachowego, aby unikn uszkodzenia Usterka Za pomoc rubokrta 3 wepchn waek
okna. Ukad napdu elektrycznego jest chroniony napdowy i obraca, a okno dachowe lub
bezpiecznikiem znajdujcym si w skrzynce uchylne okno dachowe zostanie zamknite.
bezpiecznikw 3 179. Do czasu usunicia
usterki okno dachowe mona otwiera
i zamyka w nastpujcy sposb:
Odsun do tyu oson napdu
elektrycznego.
42 Fotele, wntrze samochodu

Fotele, wntrze
samochodu

Fotele przednie......................................... 42
Zagwki ................................................... 44
Podokietnik 3........................................... 46
System Travel Assistant 3....................... 46
Tylne fotele ............................................... 49
Elastyczny ukad foteli tylnych
(FlexSpace) ............................................ 50
Powikszanie przestrzeni bagaowej..... 51
Osona przestrzeni bagaowej 3............ 53
Siatka zabezpieczajca 3....................... 54 Fotele przednie Regulowanie oparcia
Zaczepy stabilizacyjne ............................ 55 Obrci boczne pokrto, nie opierajc
Wieszaki na torby 3................................. 55 9 Ostrzeenie si o oparcie.
Uwagi dotyczce zaadunku samochodu 56
Nie regulowa foteli podczas jazdy. Mog
Trjstopniowy system zapewniajcy si one przesun w niekontrolowany
bezpieczestwo bierne ......................... 57 sposb.
Trzypunktowe pasy bezpieczestwa...... 57
Napinacze pasw bezpieczestwa ........ 58 Regulacja wzduna fotela
Korzystanie z pasw bezpieczestwa.... 60 Pocign uchwyt z przodu fotela,
Zaczepy montaowe 3 do mocowania przesun fotel i zwolni uchwyt.
fotelikw dziecicych ISOFIX ................ 62
Foteliki dziecice 3 .................................. 63
Poduszki powietrzne ................................ 65
Zapalniczka 3.......................................... 76
Gniazdka elektryczne 3........................... 76
Popielniczki ............................................... 77
Schowki ..................................................... 78
Skadane stoliki 3..................................... 79
Schowek na monety 3 ............................. 79
Osony przeciwsoneczne......................... 79
Fotele, wntrze samochodu 43

Regulacja wysokoci siedziska fotela 3 Regulacja podparcia odcinka Pozycja fotela


Pocign przedni, boczn dwigni ldwiowego 3
i odciy fotel, aby go unie. Usi Obrci pokrto z boku oparcia fotela, 9 Ostrzeenie
na fotelu, aby go opuci. nie opierajc si o oparcie.
Przed wyruszeniem w drog naley
odpowiednio wyregulowa fotele.
z Usi w fotelu w taki sposb, aby plecy
byy podparte na caej swojej dugoci.
Przesun fotel kierowcy do przodu lub
do tyu tak, aby przy wciskaniu pedaw
nogi byo lekko ugite w kolanach. Fotel
pasaera naley odsun moliwie najdalej
do tyu.
44 Fotele, wntrze samochodu

z Zaj tak pozycj w fotelu, aby barki byy


jak najsilniej docinite do oparcia. Ustawi
oparcie fotela w taki sposb, aby po
umieszczeniu rk na kierownicy ramiona
byy lekko ugite w okciach. Podczas
obracania koa kierownicy barki powinny
styka si z oparciem fotela. Oparcia nie
naley odchyla zanadto do tyu. Zalecany
maksymalny kt nachylenia oparcia wynosi
ok. 25.
z Ustawi koo kierownicy w optymalnym
pooeniu 3 5.
z Wyregulowa wysoko siedziska fotela 3
w taki sposb, aby zapewni sobie jak
najwiksze pole widzenia i aby mc
swobodnie ogarn wzrokiem wszystkie Ogrzewanie przednich foteli 3 Zagwki
wskaniki i lampki kontrolne. Odlego Dwa przyciski pomidzy rodkowymi kratkami Regulacja zagwkw foteli przednich oraz
pomidzy gow a podsufitk powinna nawiewu su do wczania podgrzewania skrajnych foteli tylnych 3
wynosi co najmniej 15 cm. Uda powinny lewego i prawego fotela. Odchyli zagwek w przd, przytrzyma
swobodnie spoczywa na siedzisku Aby wczy ogrzewanie przy wczonym w tej pozycji i wyregulowa wysoko.
(nie mog by w nie wcinite). zaponie, nacisn przycisk . Skadanie zagwkw foteli tylnych lub
z Wyregulowa zagwki. cakowite opuszczanie i wyciganie zagwka
z Ustawi odpowiedni wysoko przedniego fotela pasaera patrz nastpna
zamocowania pasa bezpieczestwa 3 60. strona.
z Wyregulowa podparcie odcinka Wysoko zagwka naley dostosowa
ldwiowego 3 tak, aby krgosup by do wzrostu osoby siedzcej w danym fotelu
wygity w naturalny sposb. (po zajciu fotela).
Fotele, wntrze samochodu 45

Regulacja zagwka rodkowego fotela Optymalna wysoko zagwka Aktywne zagwki 3 foteli przednich
tylnego Przy uderzeniu w ty samochodu aktywne
Podnie zagwek do gry, nacisn obie 9 Ostrzeenie zagwki automatycznie przechylaj si lekko
blokady spryste i opuci zagwek w przd. Dziki temu powstaje lepsze
do odpowiedniej wysokoci. Przed wyruszeniem w drog naley podparcie dla gowy i zmniejsza si ryzyko
odpowiednio wyregulowa zagwki. urazw krgw szyjnych.
Gdy rodkowy fotel tylny nie jest zajmowany,
w celu poprawy widocznoci lub powikszenia rodek zagwka powinien znajdowa Aktywne zagwki mona rozpozna
przestrzeni bagaowej zagwek mona si na wysokoci oczu kierowcy. Jeeli takie po napisie ACTIVE.
maksymalnie opuci. ustawienie nie jest moliwe, np. z powodu
Skadanie rodkowego fotela tylnego 3 52. duego wzrostu kierowcy, zagwek naley
ustawi w najwyszym pooeniu. Osoby
Jeeli fotel zostanie zajty, pocign niskie powinny ustawi zagwek w najniszej
zagwek w gr. pozycji.
46 Fotele, wntrze samochodu

Wyjmowanie Podokietnik 3 System Travel Assistant 3


Nacisn i zwolni dwa zaczepy. Wycign Podokietnik fotela kierowcy W skad systemu Travel Assistant wchodz:
i zdj zagwek. Popchn uniesiony podokietnik do tyu, z podokietnik,
Przed zoeniem opar foteli tylnych 3 3 51 pokonujc opr, a nastpnie rozoy. z szuflada,
wsun zagwki tylne do oporu. Podokietnik mona ustawi w rnych z uchwyty na napoje.
Uwaga pozycjach.
Do zagwka niezajtego przedniego fotela Podokietnik wielofunkcyjny Travel Assistant
Gdy podokietnik nie jest potrzebny, mona jest montowany na zoonym tylnym fotelu
pasaera mona mocowa tylko go unie i schowa pomidzy oparciami.
zatwierdzone przedmioty lub elementy. rodkowym 3 52.
Podokietnik 3 midzy fotelami tylnymi
Zobacz cz Podokietnik w podrozdziale
dotyczcym systemu Travel Assistant 3 47.
Fotele, wntrze samochodu 47

Monta podokietnika wielofunkcyjnego Opuci przedni cz podokietnika Podokietnik


Travel Assistant a do wyranego zatrzanicia w przednich Podokietnik mona przesuwa, dopasowujc
Zoy rodkowy fotel tylny 3 52. zagbieniach zoonego fotela. jego pooenie w stosunku do skrajnych foteli
Umieci tyln cz podokietnika Travel tylnych.
Assistant w tylnych zagbieniach zoonego 9 Ostrzeenie
fotela rodkowego. W przypadku nieprawidowego
zablokowania, przy gwatownym
hamowaniu podokietnik Travel Assistant
moe zosta wyrzucony do przodu ze
znaczn si, powodujc obraenia ciaa.
48 Fotele, wntrze samochodu

Szuflada Uchwyt na napoje Demonta podokietnika wielofunkcyjnego


Pod podokietnikiem znajduje si szuflada. Aby otworzy cz z uchwytami na napoje, Travel Assistant
Aby j otworzy, naley nacisn grny naley nacisn j z przodu. Nacisn przycisk w dolnej czci
przycisk. podokietnika Travel Assistant.
Fotele, wntrze samochodu 49

Unie podokietnik i wyj go z zagbie Tylne fotele Regulacja kta nachylenia opar skrajnych
montaowych w zoonym fotelu. Przesuwanie skrajnych foteli tylnych foteli tylnych
Podokietnik wielofunkcyjny Travel Assistant do przodu lub do tyu Chwyci oparcie, pocign za dwigni
ma z tyu uchwyt uatwiajcy przenoszenie. Skrajne fotele tylne mona przesuwa znajdujc si po zewntrznej stronie fotela
do przodu i do tyu niezalenie. i ustawi oparcie pod odpowiednim ktem.
W przypadku podnoszenia fotela rodkowego Uwaga: podczas regulacji fotel musi by
nie jest konieczny demonta podokietnika Pocign za uchwyt znajdujcy si pod pusty. Puci uchwyt w celu zablokowania
Travel Assistant; wystarczy przesun fotelem, przesun fotel, puci uchwyt; oparcia w wybranej pozycji.
podokietnik do przodu. Naley uwaa fotel zatrzanie si w wybranej pozycji.
na przedmioty znajdujce si wewntrz Dostpne s trzy pooenia oparcia.
Przed cofniciem fotela naley si upewni,
podokietnika Travel Assistant. e jego oparcie nie jest odchylone
maksymalnie do tyu, poniewa moe
to doprowadzi do uszkodzenia fotela.
50 Fotele, wntrze samochodu

Elastyczny ukad foteli tylnych


9 Ostrzeenie (FlexSpace)
Aby unikn obrae, w trakcie regulacji W tylnym rzdzie modelu Meriva znajduj si
naley mocno przytrzymywa oparcie, trzy fotele. Fotel rodkowy mona zoy,
szczeglnie przy jego skadaniu. co zapewnia znacznie wiksz ilo miejsca
na dwch pozostaych siedzeniach. Dostpne
Aby powikszy baganik i uzyska pask s dwa ustawienia foteli: trzy fotele tylne
przestrze zaadunkow, mona zoy (ustawienie numer 1) i dwa fotele tylne
oparcia skrajnych foteli tylnych. Jednak z maksymaln iloci miejsca dla pasaerw
gdy z tyu samochodu siedz pasaerowie, (ustawienie numer 2).
oparcia foteli powinny by wyprostowane.
Powikszanie przestrzeni bagaowej 3 51. Przestrze bagaow mona powikszy
tylko w przypadku wybrania ustawienia
numer 1 3 51.
W celu powikszenia baganika mona zoy
oparcia skrajnych foteli tylnych 3 52.
Ustawienie numer 1: trzy fotele tylne
Ustawi oparcie fotela skrajnego w pooeniu
rodkowym za pomoc dwigni znajdujcej
si po zewntrznej stronie fotela 3 49.
Pocign za uchwyt pod siedzeniem.
Przesun fotel cakowicie do przodu, potem
w bok w kierunku drzwi, a nastpnie
ponownie do przodu w celu ustawienia
go w danym pooeniu.
Zwolni uchwyt w celu zablokowania fotela
w wybranym pooeniu.
Rozoy fotel rodkowy 3 52.
Fotele, wntrze samochodu 51

Powikszanie przestrzeni
bagaowej
Przestrze bagaow mona powikszy
na nastpujce sposoby:
z zoy oparcia skrajnych foteli tylnych,
z zoy fotel rodkowy,
z zoy skrajne fotele tylne,
z zoy oparcie przedniego fotela
pasaera 3
(patrz instrukcje poniej).
Fotele tylne musz zosta ustawione
w konfiguracji numer 1, tj. trzy fotele tylne
3 50.
Ustawienie numer 2: dwa fotele tylne Skadanie opar skrajnych foteli tylnych
Zoy fotel rodkowy, cignc za uchwyt W razie potrzeby wymontowa oson
z tyu jego oparcia. Zoy oparcie w przd przestrzeni bagaowej 3 3 53.
a do jego zablokowania w nowym pooeniu Cakowicie opuci zagwki foteli 3 3, 3 44.
3 52. Wyj pas bezpieczestwa z prowadnicy
Ustawi oparcie fotela skrajnego w pooeniu w oparciu.
rodkowym za pomoc dwigni znajdujcej Zdj wciskane tuleje 3 przeznaczone do
si po zewntrznej stronie fotela 3 49. zamontowania fotelika dziecicego systemu
Pocign za uchwyt pod siedzeniem. ISO-FIX patrz doczona instrukcja montau
Przesun fotel cakowicie do tyu, potem fotelika dziecicego ISO-FIX.
w kierunku rodka samochodu, a nastpnie
gbiej do tyu w celu ustawienia
go w danym pooeniu.
Zwolni uchwyt w celu zablokowania fotela
w wybranym pooeniu.
52 Fotele, wntrze samochodu

Chwyci oparcie, pocign za dwigni Zoy rodkowy fotel. Rozkadanie rodkowego fotela tylnego
znajdujc si po zewntrznej stronie fotela Umieci pas bezpieczestwa fotela Pocign za uchwyt z tyu oparcia fotela
i zoy oparcie na siedzisko. Nastpnie rodkowego w schowku sufitowym 3 61. rodkowego, unie oparcie i zablokowa
zwolni dwigni i zablokowa oparcie Wsun zamki pasw bezpieczestwa je w pooeniu wyprostowanym. Uwaga:
w nowym pooeniu. w zagbienia w siedziskach foteli. fotele skrajne musz zosta przesunite
na bok patrz ustawienie numer 1,
9 Ostrzeenie Opuci cakowicie zagwek fotela tj.: trzy fotele tylne 3 50.
rodkowego 3 45.
Aby unikn obrae, w trakcie regulacji Skadanie skrajnych foteli tylnych
Pocign za uchwyt z tyu oparcia fotela Przesun przedni fotel pasaera do przodu
naley uwanie przytrzymywa oparcie,
rodkowego patrz ilustracja. Pocign i cakowicie opuci bd wyj zagwki
szczeglnie przy skadaniu.
oparcie do przodu, zoy je na siedzisko skrajnych foteli tylnych 3 45.
Aby rozoy oparcie, pocign za dwigni i zablokowa w nowym pooeniu. Fotel
zostanie opuszczony na minimaln wysoko. Zoy oparcia foteli skrajnych na ich
znajdujc si po zewntrznej stronie fotela siedziska.
i unie oparcie. Nastpnie zwolni dwigni
i zablokowa oparcie w nowym pooeniu. 9 Ostrzeenie Aby uzyska poziom powierzchni
bagaow, pocign za uchwyt z tyu
Umieci pas bezpieczestwa w prowadnicy Przewoony adunek nie moe utrudnia oparcia fotela i docisn oparcie do dou
w oparciu fotela. korzystania z dwigni hamulca a do zatrzanicia.
postojowego ani dwigni zmiany
biegw 3 56.
Fotele, wntrze samochodu 53

Rozkadanie skrajnych foteli tylnych


Pocign za uchwyt z tyu oparcia i podnie
oparcie a do zatrzanicia.
Pocign za dwigni po zewntrznej stronie
skrajnego fotela tylnego i podnie oparcie
fotela. Zwolni dwigni w celu zablokowania
oparcia w wybranym pooeniu.
Umieci pas bezpieczestwa w prowadnicy
w oparciu fotela.
Oparcie mona rozoy nawet gdy dany fotel
zosta opuszczony na minimaln wysoko.
Gdy z tyu samochodu siedz pasaerowie,
oparcia foteli powinny by wyprostowane.

Skadanie oparcia przedniego fotela Osona przestrzeni bagaowej 3


pasaera 3 Nie ka na oson cikich ani ostro
Cakowicie wsun lub wyj zakoczonych przedmiotw.
zagwek 3 3, 3 44.
Zwijanie
Odsun przedni fotel pasaera do tyu. Podnie tyln cz osony i pochyla
Pocign dwigni zwalniajc i zoy do przodu poszczeglne segmenty.
oparcie. Rozwijanie
Rozkadanie oparcia przedniego fotela Pochyli w d grn cz osony i umieci
pasaera 3 w zatrzaskach.
Odblokowa dwigni zwalniajc,
wyprostowa oparcie i zablokowa je w tym
pooeniu (rozlegnie si charakterystyczny
odgos).
54 Fotele, wntrze samochodu

Demonta Siatka zabezpieczajca 3 Zaczepi pasy siatki w szczelinach


Zwin oson, pocign j do tyu, aby Siatk zabezpieczajc mona zamontowa na zewntrznych czciach wspornikw
odczy, po czym wyj od gry. za przednimi fotelami. Oparcia foteli tylnych przednich foteli, a nastpnie napry je.
Monta musz uprzednio zosta zoone. Przed zamontowaniem siatki po raz pierwszy
Umieci przedni cz osony w zaczepach Za siatk zabezpieczajc nie mog konieczne jest odsonicie wspomnianych
i rozoy tyln cz. znajdowa si pasaerowie. szczelin. W tym celu naley za pomoc tpo
zakoczonego przedmiotu wcisn do rodka
Monta odpowiednio oznaczony element.
Siatka zabezpieczajca znajduje si pod pyt
podogow baganika patrz prawa Demonta
kolumna. Odchyli do gry regulatory dugoci pasw
i odczepi pasy u dou. Wyj grny drek
Zoy oparcia wszystkich foteli tylnych siatki z otworw montaowych i zaoy
patrz cz Powikszanie przestrzeni zalepki.
bagaowej 3 51.
W podsufitce znajduj si dwa otwory
montaowe. Zdj zalepki. Zaczepi grny
drek siatki w otworach montaowych
najpierw po jednej, a potem po drugiej stronie.
Nastpnie zablokowa drek, przesuwajc
go do przodu.
Fotele, wntrze samochodu 55

Przechowywanie siatki zabezpieczajcej Zaczepy stabilizacyjne Wieszaki na torby 3


Po zdjciu siatki zwin j i zabezpieczy Zaczepy stabilizacyjne s przeznaczone Na oparciach foteli tylnych znajduj si dwa
tamami zapinanymi na rzepy. do zabezpieczania przedmiotw przed wieszaki, na ktrych mona powiesi torby
Siatk naley przechowywa pod pyt przesuwaniem si B, przy uyciu pasw z zakupami. Maksymalne obcienie:
podogow baganika. W celu uzyskania mocujcych 3 lub siatki adunkowej 3. 10 kg na kady wieszak.
dostpu do schowka na t siatk
wymontowa oson przestrzeni bagaowej 3
3 53, a nastpnie unie pyt podogow
baganika za pomoc uchwytu i przesun
pyt do przodu 3 169. Siatk naley umieci
w zagbieniu w przedniej czci schowka
w pododze baganika.
56 Fotele, wntrze samochodu

z Naley rozwin oson przestrzeni z W celu obliczenia masy wasnej naley


bagaowej 3 3 53. wpisa dane samochodu w odpowiednim
z Jeli przy przewoeniu adunkw w przestrzeni miejscu na stronie 3 224.
bagaowej oparcia foteli nie s zoone, z Zgodnie z wymogami UE masa wasna
musz zosta zablokowane w pozycji obejmuje szacunkow mas kierowcy
wyprostowanej 3 53. (68 kg), bagau (7 kg) i wszystkich pynw
z Baga nie moe wystawa ponad grn (zbiornik paliwa napeniony w 90%).
krawd opar. z Wyposaenie dodatkowe i opcjonalne
z Trjkt ostrzegawczy 3 oraz apteczka zwiksza mas wasn pojazdu.
pierwszej pomocy (poduszka) 3 musz z Masy i obcienia 3 224.
zawsze znajdowa si w dostpnym miejscu. z Przewoenie bagau na dachu zwiksza
z Nie naley umieszcza adnych przedmiotw wraliwo samochodu na boczne
na osonie przestrzeni bagaowej 3 podmuchy wiatru i pogarsza jego
ani na desce rozdzielczej. waciwoci jezdne na skutek podwyszenia
Uwagi dotyczce zaadunku z Nie naley umieszcza adnych przedmiotw rodka cikoci. adunki naley rozoy
samochodu w obszarze napeniania si poduszek rwnomiernie i zabezpieczy pasami.
Dostosowa cinienie w ogumieniu do
z Cikie przedmioty powinny by ukadane powietrznych, poniewa w razie wypadku
mogyby one spowodowa obraenia ciaa. warunkw obcienia. Nie przekracza
w przestrzeni bagaowej moliwie najdalej
prdkoci 120 km/h. Czsto sprawdza
z przodu, przy oparciach foteli tylnych lub, z Przewoone przedmioty nie mog utrudnia i w razie potrzeby napina pasy mocujce.
w przypadku ich zoenia, przy oparciach posugiwania si pedaami, hamulcem Przestrzega obowizujcych w danym
foteli przednich. Jeeli przedmioty s postojowym i dwigni zmiany biegw, kraju przepisw w tym zakresie.
ukadane pitrowo, najcisze powinny by ani ogranicza swobody ruchu kierowcy.
umieszczone na spodzie. Nie umieszcza we wntrzu lunych obiektw. z Dopuszczalne obcienie dachu wynosi
100 kg. Na obcienie dachu skada si
z Cikie przedmioty naley zabezpieczy z Nie naley jedzi z otwart lub uchylon czna masa baganika i adunku.
pasami mocujcymi 3 przytwierdzonymi klap tyln, np. przy przewoeniu dugich
do zaczepw stabilizacyjnych 3 55. przedmiotw, gdy wwczas trujce gazy
z Jeli zoone zostay oparcia foteli tylnych, spalinowe mog przedostawa si do wntrza
przed zaadowaniem samochodu naley samochodu.
zamocowa siatk zabezpieczajc 3 54. z adowno jest rnic pomidzy
dopuszczaln mas cakowit
(patrz tabliczka identyfikacyjna 3 216)
a mas wasn pojazdu gotowego do drogi.
Fotele, wntrze samochodu 57

Trjstopniowy system zapewniajcy


bezpieczestwo bierne 9 Ostrzeenie
Skada si z nastpujcych elementw: Poduszki powietrzne stanowi jedynie
z trzypunktowe pasy bezpieczestwa, uzupenienie systemu trzypunktowych
pasw bezpieczestwa oraz ich napinaczy.
z napinacze pasw bezpieczestwa dla foteli Z tego wzgldu podczas jazdy naley
przednich, zawsze zapina pasy. Nieprzestrzeganie
z poduszki powietrzne dla kierowcy podanych zalece stwarza ryzyko
i pasaera podrujcego na fotelu odniesienia obrae ciaa lub nawet utraty
przednim 3 oraz dla pasaerw siedzcych ycia. Naley odpowiednio poinstruowa
w skrajnych fotelach tylnych 3. pasaerw.
W zalenoci od siy uderzenia kolejno Zapozna si z instrukcj doczon
uaktywniaj si poszczeglne do fotelika dziecicego!
zabezpieczenia:
z Automatyczna blokada pasw Trzypunktowe pasy
bezpieczestwa uniemoliwia ich
wysunicie, zapewniajc utrzymanie
bezpieczestwa
pasaerw w fotelach. Samochd jest wyposaony w pasy
bezpieczestwa z automatycznym
z Pasy fotela przedniego s cigane przez mechanizmem zwijajcym, co zapewnia cise
przez zamki pasw. Oznacza to, e pasy przyleganie pasa do ciaa.
bezpieczestwa dobrze przylegaj
do ciaa, a osoby siedzce w fotelu Informacje o prawidowym wyregulowaniu
dostatecznie wczenie reaguj fotela 3 43.
na zwalnianie samochodu, co powoduje Pasy bezpieczestwa s blokowane podczas
obnienie obcienia ciaa. dziaania duych si zwizanych
z Dodatkowo, przy powanych zderzeniach z przyspieszaniem i hamowaniem
osoby znajdujce si w samochodzie s samochodu. Dziki temu pasy pewnie
chronione przez poduszki powietrzne. przytrzymuj kierowc i pasaerw w fotelu.
58 Fotele, wntrze samochodu

Sprawdzanie pasw bezpieczestwa


9 Ostrzeenie Od czasu do czasu sprawdza dziaanie
i ewentualne uszkodzenia podzespow
Pasy bezpieczestwa naley zapina przed wszystkich pasw bezpieczestwa.
kad jazd. Uszkodzone elementy pasw bezpieczestwa
Osoby bez zapitych pasw naley wymieni. Wymieni w autoryzowanej
bezpieczestwa w razie wypadku naraaj stacji obsugi pasy bezpieczestwa oraz
na cikie obraenia nie tylko siebie, lecz napinacze pasw uruchomione w wypadku.
rwnie innych pasaerw oraz kierowc.
Uwaa, aby nie uszkodzi lub nie
Lampka kontrolna pasa przykleszczy tamy pasa bezpieczestwa
bezpieczestwa X 3 80. przedmiotami o ostrych krawdziach.

Kady pas bezpieczestwa przeznaczony jest


dla jednej osoby. Pasy bezpieczestwa
s nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniej
12 lat oraz osb o wzrocie poniej 150 cm.
Napinacze pasw bezpieczestwa
Dzieci w wieku do 12 lat powinny by
W razie zderzenia czoowego, a take
przewoone w fotelikach dziecicych
w przypadku uderzeniu w ty samochodu
Opla 3 63.
z okrelon si zamki pasw bezpieczestwa
Ograniczniki siy napicia pasw przy przednich fotelach przemieszczaj
bezpieczestwa si w d, napinajc w ten sposb pasy.
W razie kolizji nacisk pasw bezpieczestwa
Zadziaanie napinaczy pasw
foteli przednich na ciao jest zmniejszany
bezpieczestwa
dziki kontrolowanemu rozwiniciu pasw
sygnalizowane jest zawieceniem si lampki
w odpowiednim momencie.
kontrolnej v patrz nastpna kolumna.
Uaktywnione napinacze naley wymieni
w warsztacie. Napinacze pasw
bezpieczestwa mog zosta uyte tylko raz.
Fotele, wntrze samochodu 59

z Elektroniczne moduy sterujce elementami


9 Ostrzeenie napinaczy pasw bezpieczestwa
i poduszek powietrznych znajduj si
Przyczyn usterki naley niezwocznie wewntrz konsoli rodkowej. Aby unikn
usun w warsztacie. zakce w dziaaniu tych ukadw,
w pobliu konsoli nie wolno umieszcza
Zintegrowana funkcja autodiagnostyki adnych urzdze wytwarzajcych pole
umoliwia szybkie usuwanie usterek. magnetyczne.
Wane z W przypadku korzystania z foteli tylnych
z W pobliu napinaczy pasw uwaa, aby elementy pasw
bezpieczestwa nie wolno montowa ani bezpieczestwa foteli przednich nie zostay
umieszcza jakichkolwiek akcesoriw uszkodzone przez buty lub inne
czy przedmiotw. Zabronione jest take przedmioty. Nie pozwala, aby brud dosta
dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji si do zwijaczy pasw.
napinaczy, poniewa wie si to z Demonta foteli powinien by
Lampka kontrolna napinaczy pasw z ryzykiem uniewanienia homologacji przeprowadzany w warsztacie.
bezpieczestwa v typu pojazdu.
z Napinacze dziaaj tylko jeden raz, co jest
Dziaanie napinaczy pasw bezpieczestwa
oraz poduszek powietrznych jest 9 Ostrzeenie sygnalizowane wieceniem lampki
kontrolnej v. Napinacze, ktre zadziaay,
monitorowane elektronicznie i sygnalizowane Nieprawidowe obchodzenie si z pasami wymieni w warsztacie.
za pomoc lampki kontrolnej v. Po wczeniu bezpieczestwa (np. usuwanie lub
zaponu lampka zapala si na ok. 4 sekundy. z Przy zomowaniu pojazdu naley
zaczepianie pasw albo ich zaczepw)
Jeli lampka nie zapala si, nie ganie przestrzega odpowiednich przepisw
moe spowodowa zadziaanie napinaczy,
po upywie 4 sekund lub zapala si w czasie bezpieczestwa. Z tego powodu pojazd
co moe by przyczyn uszkodzenia ciaa.
jazdy, wystpia usterka w ukadzie napinaczy naley przekaza firmie utylizacyjnej.
pasw lub poduszek powietrznych 3 70.
W razie wypadku ukady te mog nie
zadziaa.
Uaktywnienie napinaczy pasw
bezpieczestwa jest sygnalizowane
wieceniem si lampki kontrolnej v.
60 Fotele, wntrze samochodu

Zarwno zbyt lune, jak i zbyt grube ubrania


uniemoliwiaj cise przyleganie pasa
bezpieczestwa do ciaa. Pod pasem
bezpieczestwa nie powinny znajdowa si
jakiekolwiek przedmioty, np. torebka czy
telefon komrkowy.

9 Ostrzeenie
Pas nie moe uciska twardych ani
kruchych przedmiotw znajdujcych si
w kieszeniach ubrania.

Korzystanie z pasw
9 Ostrzeenie
bezpieczestwa
Zapinanie Cz biodrowa pasa powinna cile
Pas nie moe by poskrcany i musi cile przylega do miednicy, nie wywierajc
przylega do ciaa. Oparcia foteli nie powinny nacisku na brzuch dotyczy to zwaszcza
by zanadto odchylone do tyu (maksymalny kobiet ciarnych.
kt ich odchylenia wynosi ok. 25).
Wysoko zamocowania pasa naley
wyregulowa tak, aby pas spoczywa
na barku. Nie moe on spoczywa na szyi ani
na ramieniu.
Wycign pas z mechanizmu zwijajcego,
przeoy go w poprzek ciaa (uwaajc,
aby si nie poskrca) i wsun klamr pasa
w zamek przy fotelu. Podczas jazdy naley
regularnie napina cz biodrow pasa,
cignc za jego odcinek barkowy.
Fotele, wntrze samochodu 61

Regulacja wysokoci Odpinanie pasa Trzypunktowy pas bezpieczestwa


Regulacja wysokoci grnych punktw W celu odpicia pasa nacisn czerwony rodkowego fotela tylnego
zamocowania pasw bezpieczestwa przycisk na zamku pasa. Wycign obie klamry pasa z uchwytu
przednich foteli: w dachu.
1. Nieznacznie wycign pas. Wpi doln klamr pasa w zamek po prawej
2. Nacisn przycisk na suwaku regulacyjnym. stronie fotela rodkowego (1). Chwyci grn
klamr pasa i przecign pas przez prawy
3. Ustawi odpowiedni wysoko. bark i lewe biodro (uwaajc, aby nie skrci
4. Po zwolnieniu suwak regulacyjny powinien pasa) i wpi go w zamek po lewej stronie
zatrzasn si z charakterystycznym fotela rodkowego (2).
odgosem. Jeli uywany jest fotel rodkowy, oba fotele
Nie regulowa wysokoci zamocowania pasa skrajne naley przesun do tyu, a ich
podczas jazdy. oparcia ustawi w jednej linii z oparciem
fotela rodkowego 3 50.
62 Fotele, wntrze samochodu

Zaczepy montaowe 3
do mocowania fotelikw
dziecicych ISOFIX
Zaczepy ISOFIX do zamocowania fotelikw
dziecicych znajduj si pomidzy oparciem
a siedziskiem.
Fotelik dziecicy ISOFIX speniajcy wszystkie
wymagania naley zamocowa do
odpowiednich zaczepw w samochodzie.
Postpowa zgodnie z instrukcjami instalacji
doczonymi do fotelikw dziecicych ISOFIX.

Aby odpi pas, nacisn przycisk zamka Woy doln klamr w uchwyt w dachu
po lewej stronie (2). Jeli fotel rodkowy (klamra powinna by skierowana do przodu).
ma zosta zoony, nacisn przycisk zamka
po prawej stronie (1). Pas zwinie si
automatycznie.
Wsun grn klamr w uchwyt dla klamry
dolnej. Zagi pas przy kocu klamry.
Fotele, wntrze samochodu 63

Foteliki dziecice 3 Dozwolone warianty mocowania fotelikw dziecicych1)


Naley cile przestrzega instrukcji i zalece
producenta fotelika dziecicego. Kategoria wagowa i wiekowa2) Przedni fotel Skrajne fotele rodkowy fotel
pasaera tylne tylny
Konieczne jest take bezwarunkowe
przestrzeganie przepisw obowizujcych Grupa 0: do 10 kg lub do ok. 10
w danym kraju. W niektrych krajach fotelik miesica
dziecicy mona zamocowa wycznie B1, + U, + U, ++
Grupa 0+: do 13 kg lub do ok. 2 lat
w cile okrelonych miejscach.
Grupa I: od 9 do 18 kg lub od
Dobr waciwego fotelika ok. 8 miesica do 4 lat
Dziecko powinno by jak najduej B2, + U, + U, ++
przewoone w samochodzie tyem Grupa II: od 15 do 25 kg lub
do kierunku jazdy. Gdy dziecko jest od ok. 3 do 7 lat
skierowane tyem do kierunku jazdy i znajduje
si pozycji plecej, bardzo sabe krgi Grupa III: od 22 do 36 kg lub
szyjne dziecka s naraone na dziaanie od ok. 6 do 12 lat X U U, ++
mniejszych si w razie wypadku ni wtedy, gdy
dziecko siedzi w pozycji wyprostowanej.

9 Ostrzeenie
Fotelikw dziecicych nie wolno wozi
na kolanach. Stwarza to zagroenie dla
ycia dziecka.

1)
Ze wzgldw bezpieczestwa zaleca si mocowanie fotelikw dziecicych na skrajnych fotelach
tylnych.
2)
Zaleca si uywanie fotelika do momentu osignicia przez dziecko grnego limitu wagi.
64 Fotele, wntrze samochodu

B1 = Warunkowo, bez poduszki powietrznej + = Fotel w pojedzie dostpny Uwagi


pasaera z przodu lub z czujnikiem z zamocowaniami ISOFIX. Stosowa z Dzieci w wieku do 12 lat lub poniej 150 cm
obcienia fotela i fotelikiem wycznie foteliki ISOFIX przeznaczone wzrostu powinny podrowa wycznie
dziecicym Opla z transponderem. dla konkretnego modelu samochodu. w odpowiednich fotelikach dziecicych.
Przedni fotel pasaera musi ponadto ++ = Tylko przy obu fotelach skrajnych z Fotelik powinien by dostosowany do masy
mie siedzisko o regulowanej cofnitych i znajdujcych si w jednej ciaa dziecka.
wysokoci: ustawi siedzisko linii z fotelem rodkowym. z Fotelik musi by prawidowo zamocowany
w najwyszym pooeniu, odsun patrz instrukcje doczone do fotelika.
X = Brak dopuszczalnych fotelikw
fotel maksymalnie do tyu i ustawi
dziecicych dla tego zakresu z Powierzchnie fotelika dziecicego Opla
punkt zamocowania jego pasa
wagowego. mona okresowo czyci.
bezpieczestwa w najniszym
pooeniu. z Nie zakleja ani obkada fotelikw
2 dodatkowymi materiaami.
B = Warunkowo: w samochodzie bez
bocznej poduszki powietrznej z Dziecko powinno wsiada i wysiada
przedniego fotela pasaera albo po z samochodu po stronie chodnika lub
przesuniciu tego fotela maksymalnie pobocza.
do tyu, albo w samochodzie z Fotelik dziecicy poddany obcieniom
z systemem rozpoznawania podczas wypadku drogowego musi zosta
obcienia przedniego fotela wymieniony na nowy.
pasaera i tylko gdy uywany jest
fotelik dziecicy Opla z Nieuywany fotelik naley zamocowa lub
z transponderem. wyj z pojazdu.
Przedni fotel pasaera musi ponadto
mie siedzisko o regulowanej
wysokoci: ustawi siedzisko
w najwyszym pooeniu i odsun
fotel maksymalnie do tyu, aby pas
bezpieczestwa przebiega przed
punktem zamocowania.
U = Bez ogranicze w poczeniu
z trzypunktowym pasem
bezpieczestwa.
Fotele, wntrze samochodu 65

Wyjtek:
Samochody z fotelem pasaera
wyposaonym w system rozpoznawania
obcienia 3. System rozpoznawania
obcienia fotela dezaktywuje czoow
i boczn poduszk powietrzn chronic
pasaera podrujcego na fotelu przednim,
gdy fotel ten jest pusty lub gdy zamocowano
na nim fotelik dziecicy Opla
z transponderem 3. System rozpoznawania
obcienia fotela 3 70. Fotelik dziecicy
Opla z transponderem 3 3 71.
Przykady sytuacji, w ktrych dochodzi
do uaktywnienia czoowych poduszek
powietrznych:
z systemu rozpoznawania obcienia z Zderzenie z niepodatn przeszkod:
Poduszki powietrzne uaktywnienie czoowych poduszek
Czoowe poduszki powietrzne fotela 3,
powietrznych nastpuje przy maej
W samochodzie mog by zamontowane z lampki kontrolnej fotelika dziecicego Opla prdkoci.
dwie czoowe poduszki powietrzne: jedna y z transponderem 3 umieszczonej
w kole kierownicy, a druga w desce w zespole lampek owietlenia wntrza. z Zderzenie z podatn przeszkod
rozdzielczej. Miejsca, w ktrych je (np. innym pojazdem): uaktywnienie
Czoowe poduszki powietrzne s czoowych poduszek powietrznych
zamontowano, s oznaczone napisem
uaktywniane: nastpuje przy wikszej prdkoci.
AIRBAG.
z w zalenoci od siy zderzenia,
System czoowych poduszek powietrznych
z w zalenoci od rodzaju kolizji,
skada si z:
z poduszek powietrznych z generatorami z jeeli kierunek uderzenia mieci si
gazu umieszczonych w kole kierownicy w zakresie przedstawionym na rysunku
i desce rozdzielczej 3, powyej,
z elektronicznego ukadu sterujcego z niezalenie od bocznych poduszek
z czujnikiem zderzenia, powietrznych 3 i poduszek kurtynowych 3.
z lampki kontrolnej poduszek powietrznych v Aby poduszki zadziaay, musi by wczony
na desce rozdzielczej, zapon.
66 Fotele, wntrze samochodu

Po uaktywnieniu poduszki powietrzne Czoowe poduszki powietrzne nie uaktywniaj


w cigu kilku milisekund napeniaj si gazem, 9 Ostrzeenie si w przypadku:
zapewniajc bezpieczn amortyzacj dla Poduszki zapewniaj optymaln ochron, z gdy zapon jest wyczony,
kierowcy oraz pasaera z przodu. Podczas tylko gdy fotel jest ustawiony
zderzenia kierowca i pasaer z przodu z lekkich zderze czoowych,
w odpowiednim pooeniu 3 43.
przemieszczaj si do przodu w sposb z dachowania,
ograniczony, dziki czemu ryzyko odniesienia W obszarze, w ktrym rozwijaj si
obrae grnej czci ciaa i gowy jest poduszki powietrzne, nie moe by z uderzenia w bok lub ty samochodu.
znacznie mniejsze. jakichkolwiek przedmiotw.
Czoowe poduszki powietrzne nie zadziaaj
Trzypunktowy pas bezpieczestwa musi wic w przypadku, kiedy nie zapewniayby
Po uaktywnieniu poduszek powietrznych nie by zapity i odpowiednio wyregulowany.
naley si obawia ograniczenia widocznoci osobom siedzcym z przodu maksymalnej
Czoowe poduszki powietrzne nie zastpuj ochrony.
przez szyb przedni. W czasie wypadku pasw bezpieczestwa zapewniaj
poduszki napeniaj si tak szybko, e czsto kierowcy i pasaerowi skuteczn ochron,
jest to niezauwaalne. tylko gdy pasy bezpieczestwa s zapite.
Fotele, wntrze samochodu 67

Ponadto, w wersji z systemem rozpoznawania


obcienia fotela 3, czoowa poduszka
powietrzna pasaera nie zostanie
uaktywniona, gdy:
z przedni fotel pasaera jest pusty,
z na przednim fotelu pasaera znajduje si
prawidowo zamocowany fotelik dziecicy
Opla z transponderem 3. System
rozpoznawania obcienia fotela 3 70.
Fotelik dziecicy Opla z transponderem 3
3 71.

Boczne poduszki powietrzne 3 Boczne poduszki powietrzne s uaktywniane:


Boczne poduszki powietrzne s montowane z w zalenoci od siy zderzenia,
w oparciu kadego z foteli przednich. Miejsca, z w zalenoci od rodzaju kolizji,
w ktrych je zamontowano, s oznaczone
napisem AIRBAG. z jeli kierunek uderzenia w rodkowy supek
drzwi kierowcy lub pasaera z przodu
System bocznych poduszek powietrznych mieci si w zakresie pokazanym
skada si z: na rysunku,
z bocznych poduszek powietrznych
w oparciach fotela kierowcy i pasaera z niezalenie od czoowych poduszek
wraz z napeniaczami, powietrznych.
z elektronicznego ukadu sterujcego, Aby poduszki zadziaay, musi by wczony
zapon.
z czujnikw zderzenia bocznego,
z lampki kontrolnej poduszek powietrznych v
na desce rozdzielczej,
z systemu rozpoznawania obcienia
fotela 3,
z lampki kontrolnej fotelika dziecicego
Opla y z transponderem 3 umieszczonej
w zespole lampek owietlenia wntrza.
68 Fotele, wntrze samochodu

Wyjtek:
Samochody z fotelem pasaera 9 Ostrzeenie
wyposaonym w system rozpoznawania
obcienia 3. System rozpoznawania W obszarze, w ktrym rozwijaj si
obcienia fotela dezaktywuje czoow poduszki powietrzne, nie moe by
i boczn poduszk powietrzn chronic jakichkolwiek przedmiotw.
pasaera podrujcego na fotelu przednim,
gdy fotel ten jest pusty lub gdy zamocowano Boczne poduszki powietrzne nie uaktywniaj
na nim fotelik dziecicy Opla si w przypadku:
z transponderem 3. System rozpoznawania z gdy zapon jest wyczony,
obcienia fotela 3 70. Fotelik dziecicy z zderze czoowych,
Opla z transponderem 3 3 71. z dachowania,
z zderze tylnych,
z zderze bocznych, w ktrych uderzenie
nastpuje poza obszarem kabiny
Po uaktywnieniu boczne poduszki powietrzne
samochodu.
napeniaj si w cigu kilku milisekund,
zapewniajc bezpieczn amortyzacj dla Ponadto, w wersji z systemem rozpoznawania
kierowcy lub pasaera z przodu w okolicach obcienia fotela 3, boczna poduszka
drzwi. Dziki temu w przypadku uderzenia powietrzna pasaera nie zostanie
w bok samochodu znacznie zmniejsza si uaktywniona, gdy:
ryzyko odniesienia obrae grnej czci ciaa z przedni fotel pasaera jest pusty,
i miednicy. z na przednim fotelu pasaera znajduje si
prawidowo zamocowany fotelik dziecicy
Opla z transponderem 3. System
rozpoznawania obcienia fotela 3 70.
Fotelik dziecicy Opla z transponderem 3
3 71.
Fotele, wntrze samochodu 69

Kurtyny powietrzne 3 Poduszki kurtynowe s uaktywniane: Po uaktywnieniu poduszka kurtynowa


Samochd moe by wyposaony w poduszki z w zalenoci od siy zderzenia, napenia si w cigu kilku milisekund,
kurtynowe zamontowane przy dachu. z w zalenoci od rodzaju kolizji, zapewniajc bezpieczn amortyzacj gowy
Miejsca, w ktrych je zamontowano, pasaera lub kierowcy podczas wypadku.
s oznaczone napisem AIRBAG na supku z jeli kierunek uderzenia w drzwi kierowcy Dziki temu ryzyko odniesienia obrae gowy
dachowym. lub pasaera z przodu mieci si w zakresie podczas zderze bocznych jest znacznie
pokazanym na rysunku, mniejsze.
System poduszek kurtynowych skada si z:
z poduszek powietrznych i napeniaczy z razem z bocznymi poduszkami
w bocznych elementach konstrukcji dachu powietrznymi,
po stronie kierowcy i pasaera, z niezalenie od ukadu rozpoznawania
z elektronicznego ukadu sterujcego, obcienia fotela,
z czujnikw zderzenia bocznego, z niezalenie od czoowych poduszek
powietrznych.
z lampki kontrolnej poduszek powietrznych v
na desce rozdzielczej. Aby poduszki zadziaay, musi by wczony
zapon.
70 Fotele, wntrze samochodu

9 Ostrzeenie 9 Ostrzeenie
W obszarze, w ktrym rozwijaj si Przyczyn usterki naley niezwocznie
poduszki powietrzne, nie moe by usun w warsztacie.
jakichkolwiek przedmiotw.
Zintegrowana funkcja autodiagnostyki
Poduszki kurtynowe nie uaktywniaj si umoliwia szybkie usuwanie usterek.
w przypadku: Rozpoznawanie obcienia fotela 3
z gdy zapon jest wyczony, System rozpoznawania obcienia
z zderze czoowych, przedniego fotela pasaera dezaktywuje
z dachowania, czoow i boczn poduszk powietrzn
pasaera, gdy fotel jest wolny lub gdy
z zderze tylnych, zamocowano na nim fotelik dziecicy Opla
z zderze bocznych, w ktrych uderzenie z transponderem 3. Kurtynowa poduszka
nastpuje poza obszarem kabiny powietrzna 3 pozostaje wczona.
samochodu. Lampka kontrolna v poduszek powietrznych Lampka kontrolna systemu rozpoznawania
Dziaanie poduszek powietrznych oraz obcienia fotela y umieszczona jest
systemu rozpoznawania obcienia fotela 3 w zespole lampek owietlenia wntrza.
jest monitorowane elektronicznie Zawiecenie si lampki y na ok. 4 sekundy
i sygnalizowane za pomoc lampki po wczeniu zaponu oznacza, e samochd
kontrolnej v. Po wczeniu zaponu lampka jest wyposaony w system rozpoznawania
zapala si na ok. 4 sekundy. Jeli lampka nie obcienia fotela 3 71, rys. 12097 S.
zapali si, nie zganie po 4 sekundach albo
zapali si podczas jazdy, doszo do usterki Jeli w samochodzie zamocowano fotelik
w ukadzie poduszek powietrznych, systemie dziecicy Opla z transponderem 3,
rozpoznawania obcienia fotela 3 lub po wczeniu zaponu lampka kontrolna y
w ukadzie napinaczy pasw bezpieczestwa wieci w sposb cigy, gdy tylko ukad
3 59. W razie wypadku ukady te mog nie wykryje fotelik dziecicy. Wycznie w takiej
zadziaa. sytuacji mona uywa fotelika dziecicego
z transponderem 3 zamontowanego
Uaktywnienie poduszek powietrznych jest na przednim fotelu pasaera.
sygnalizowane cigym wieceniem si lampki
kontrolnej v.
Fotele, wntrze samochodu 71

9 Ostrzeenie
Na przednim fotelu pasaera mona
umieszcza jedynie foteliki dziecice Opla
z transponderem 3. Stosowanie fotelikw
bez transpondera stwarza zagroenie dla
ycia dziecka.
Fotelik dziecicy Opla z transponderem 3
mona rozpozna po naklejce lub plakietce.
Lampka kontrolna y fotelika dziecicego
Opla z transponderem 3
Po zamocowaniu fotelika dziecicego
Opla z transponderem 3 i wczeniu zaponu
umieszczona w zespole lampek owietlenia
O wyposaeniu samochodu w system wewntrznego lampka kontrolna y wieci Jeli lampka kontrolna nie wieci podczas
rozpoznawania obcienia fotela informuje si w sposb cigy, informujc o wykryciu jazdy, czoowa i boczna poduszka powietrzna
naklejka umieszczona na przednim fotelu fotelika. po stronie pasaera nie zostay wyczone
pasaera lub z boku deski rozdzielczej. i istnieje ryzyko odniesienia obrae ciaa lub
Fotelik dziecicy Opla wyposaony nawet mierci dziecka. Przenie fotelik
w transponder 3 jest wykrywany na fotel tylny. Przyczyn usterki naley usun
automatycznie, jeli zosta poprawnie w warsztacie.
zamocowany na przednim fotelu pasaera. Jeeli fotelik dziecicy jest niewaciwie
Zamontowanie fotelika dziecicego zamocowany lub ma uszkodzony
na przednim fotelu pasaera powoduje transponder, lampka kontrolna miga.
dezaktywacj czoowej i bocznej poduszki Sprawdzi zamocowanie fotelika dziecicego.
powietrznej dla tego fotela. Poduszki Mocowanie fotelika dziecicego
kurtynowe pozostaj wczone. z transponderem 3 patrz instrukcje
Naley obserwowa stan lampki doczone do fotelika.
kontrolnej y systemu rozpoznawania
obcienia fotela 3 3 71.
72 Fotele, wntrze samochodu

Jeli pomimo prawidowego zamocowania Wane z Na koo kierownicy, desk rozdzielcz,


fotelika z transponderem 3 lampka kontrolna z Nie naley umieszcza akcesoriw oparcia foteli przednich, elementy dachu
miga, wystpia usterka i znajdujce i przedmiotw w obszarze rozwijania si w okolicy oson poduszek powietrznych
si w foteliku dziecko jest naraone poduszek powietrznych, aby zapobiec i fotel pasaera nie wolno niczego nakleja.
na obraenia. Przenie fotelik na fotel tylny. ryzyku odniesienia obrae w przypadku Miejsca te nie mog by niczym zasonite.
Przyczyn usterki naley usun w warsztacie. zadziaania ukadu. z Koo kierownicy, desk rozdzielcz, oparcia
Jeli fotelik dziecicy Opla z transponderem 3 z Pomidzy poduszkami powietrznymi foteli przednich, elementy dachu oraz fotel
nie zosta zamontowany, lampka kontrolna a osobami znajdujcymi si wewntrz pasaera czyci tylko such szmatk
nie powinna wieci ani miga, gdy w takim samochodu nie mog znajdowa si adne lub specjalnym rodkiem do czyszczenia.
wypadku poduszki powietrzne pasaera nie przedmioty, poniewa moe to Nie stosowa agresywnych rodkw
zostan uaktywnione. Przyczyn usterki doprowadzi do obrae ciaa. czyszczcych.
naley usun w warsztacie. z Na fotele przednie mona zakada
9 Ostrzeenie wycznie pokrowce przeznaczone dla
9 Ostrzeenie samochodu Opel Meriva z bocznymi
Fotelikw dziecicych nie wolno wozi poduszkami powietrznymi. Przy ich
Jeli fotelik dziecicy Opla na kolanach, tak jak adnego innego
z transponderem 3 jest prawidowo zakadaniu uwaa, aby nie zasoni
przedmiotu. Stwarza to zagroenie poduszek powietrznych znajdujcych
zamocowany, po wczeniu zaponu dla ycia dziecka.
powinna zawieci si lampka kontrolna si na zewntrznych bokach opar foteli
sygnalizujca jego obecno, znajdujca przednich.
z Haczyki w bocznych krawdziach
si w zespole lampek owietlenia wntrza. podsufitki przeznaczone s wycznie z Systemy poduszek powietrznych dziaaj
Jeli lampka kontrolna nie wieci podczas do wieszania lekkich ubra lub wieszakw niezalenie od siebie, odpowiednio do siy
jazdy, poduszki powietrzne po stronie na ubrania. W kieszeniach zawieszonych uderzenia i rodzaju kolizji. Boczne poduszki
pasaera nie zostay wyczone i istnieje ubra nie naley przechowywa adnych powietrzne 3 i poduszki kurtynowe 3
ryzyko odniesienia obrae ciaa lub nawet przedmiotw, gdy w razie wypadku mog s uaktywniane jednoczenie.
mierci. Fotelik naley wwczas one sta si przyczyn obrae ciaa. z Kada poduszka powietrzna dziaa tylko
zamontowa na fotelu tylnym. Przyczyn z Elektroniczne moduy sterujce elementami raz. Poduszki powietrzne, ktre zadziaay,
usterki naley usun w warsztacie. napinaczy pasw bezpieczestwa naley niezwocznie wymieni w warsztacie.
i poduszek powietrznych znajduj
si wewntrz konsoli rodkowej. Aby
unikn zakce w dziaaniu tych ukadw,
w pobliu konsoli nie wolno umieszcza
adnych urzdze wytwarzajcych pole
magnetyczne.
Fotele, wntrze samochodu 73

z Skutki wypadku oraz fakt zadziaania bd z Przy zomowaniu pojazdu naley z Pod zamocowanym z przodu fotelikiem
niezadziaania poduszek powietrznych przestrzega odpowiednich przepisw dziecicym Opla z transponderem 3 nie
uzalenione s od prdkoci, kierunkw bezpieczestwa. Z tego powodu pojazd naley umieszcza adnych przedmiotw
ruchu i odksztacalnoci mechanicznej naley przekaza firmie utylizacyjnej. (np. folii, naklejek, mat grzewczych)
pojazdw oraz waciwoci przeszkody. z Osoby o wadze ciaa poniej 35 kg powinny w celu uniknicia wadliwego dziaania
Stopie uszkodzenia pojazdu i wynikajce zajmowa miejsca jedynie na fotelach mechanizmu.
z tego koszty nie s wyznacznikiem tylnych. Nie dotyczy to dzieci
spenienia warunkw zadziaania poduszek podrujcych w specjalnych fotelikach 9 Ostrzeenie
powietrznych. z transponderem 3. Pasaerowi nie wolno trzyma na kolanach
z Nie wolno dokonywa adnych przerbek z W samochodach wyposaonych w system fotelikw dziecicych ani innych
systemw poduszek powietrznych, gdy rozpoznawania obcienia fotela 3 nie przedmiotw. Ponadto przewoenie w ten
moe to spowodowa utrat zezwolenia naley umieszcza adnych cikich sposb fotelikw dziecicych
na dopuszczenie samochodu do ruchu. przedmiotw na przednim fotelu pasaera, z transponderem 3 w samochodzie
poniewa w razie wypadku moe doj wyposaonym w system rozpoznawania
9 Ostrzeenie do uaktywnienia poduszek powietrznych. obcienia fotela 3 moe uniemoliwi
zadziaanie poduszek powietrznych
Przy niewaciwym postpowaniu moe z Aby unikn zakce w dziaaniu
nastpi nage zadziaanie poduszek pasaera w razie wypadku.
czujnikw, w samochodach wyposaonych
powietrznych, co grozi odniesieniem w system rozpoznawania obcienia
obrae! fotela 3 na przedni fotel pasaera nie
naley nakada pokrowcw ani
z Demonta koa kierownicy, deski podkadek/poduszek.
rozdzielczej, wszelkich elementw
wykoczenia, uszczelek drzwi, klamek oraz
foteli przednich najlepiej wykonywa
w warsztacie.
74 Fotele, wntrze samochodu

Mocowanie fotelikw dziecicych 3


na przednim fotelu pasaera
w samochodach z poduszkami
powietrznymi 3, lecz bez systemu
rozpoznawania obcienia fotela 3

9 Ostrzeenie
Samochody z czoow poduszk
powietrzn pasaera 3 bez bocznej
poduszki powietrznej 3: foteliki dziecice
zwrcone tyem do kierunku jazdy nie
mog by mocowane na przednim fotelu
pasaera, gdy stwarza to zagroenie dla
ycia dziecka. Dozwolone jest mocowanie
fotelikw dziecicych skierowanych
przodem do kierunku jazdy (foteliki dla Wersje z czoow poduszk powietrzn
zakresw masy ciaa I, II i III, patrz nastpne pasaera mona rozpozna po 9 Ostrzeenie
strony), pod warunkiem, e fotel pasaera napisie AIRBAG nad schowkiem w desce Samochody z bocznymi poduszkami
zostanie cakowicie odsunity do tyu, rozdzielczej oraz po naklejce na desce powietrznymi 3: na przednim fotelu
a oparcie zostanie tak wyregulowane, aby rozdzielczej po stronie pasaera pasaera nie wolno mocowa adnych
pas biodrowy cile przylega do ciaa patrz rys. 11704 A. fotelikw dziecicych 3. W razie wypadku
dziecka.
istnieje zagroenie dla ycia dziecka.
Samochody z bocznymi poduszkami
powietrznymi mona rozpozna po napisach
AIRBAG na zewntrz bokw opar foteli
przednich.
System rozpoznawania obcienia
fotela 3 3 70.
Fotele, wntrze samochodu 75

System rozpoznawania obcienia fotela


wykrywa zamocowanie fotelika dziecicego
z transponderem 3 i dezaktywuje czoowe
i boczne poduszki powietrzne chronice
pasaera siedzcego z przodu. Poduszki
kurtynowe pozostaj wczone. System
rozpoznawania obcienia fotela 3 70.
Fotelik dziecicy Opla z transponderem 3
mona rozpozna po naklejce lub plakietce.

Mocowanie fotelikw dziecicych 3 Wersje z systemem rozpoznawania


na przednim fotelu pasaera obcienia fotela s take wyposaone
w samochodach z poduszkami w lampk kontroln y. Jeli lampka
powietrznymi 3 i z systemem kontrolna y wieci przez ok. 4 sekundy
rozpoznawania obcienia fotela 3 po wczeniu zaponu, samochd jest
wyposaony w system rozpoznawania
9 Ostrzeenie obcienia fotela 3 70.
Na przednim fotelu pasaera mona
umieszcza wycznie foteliki dziecice
Opla z transponderem 3. Stosowanie
fotelikw bez transpondera stwarza
zagroenie dla ycia dziecka.

Pojazdy z systemem rozpoznawania


obcienia fotela s oznaczone naklejkami
informacyjnymi znajdujcymi si w dolnej
czci pyty foteli przednich
patrz rys. powyej.
76 Fotele, wntrze samochodu

Przestroga
Stosowanie nieodpowiednich wtyczek
moe spowodowa uszkodzenie gniazdka.
Maksymalny dopuszczalny pobr energii
elektrycznej z gniazdka wynosi 120 wat.
Przyczone urzdzenie elektryczne musi
spenia wymagania normy DIN VDE 40 839,
dotyczcej zgodnoci elektromagnetycznej.
W przeciwnym razie moe doj do zakce
dziaania urzdze elektronicznych
samochodu.
Do gniazdek nie naley podcza adnych
rde zasilania, np. adowarek czy
Zapalniczka 3 Gniazdka elektryczne 3 akumulatorw.
Zapalniczka znajduje si w konsoli rodkowej Jedno z gniazdek elektrycznych znajduje Jeli uywany jest zestaw do naprawy opon 3,
pod pokrywk popielniczki. si w konsoli rodkowej pod pokrywk. do gniazdka elektrycznego nie mona
Pokrywka otwiera si po naciniciu Dodatkowe gniazdka 3 umieszczono podczy adnego innego odbiornika.
w oznaczonym miejscu. w konsoli rodkowej w okolicach opar foteli
przednich, a take w baganiku.
Nacisn zapalniczk przy wczonym
zaponie. Po rozarzeniu si spirali dopyw Gniazdek mona uywa do zasilania
prdu zostanie automatycznie przerwany. urzdze elektrycznych przy wczonym
Mona wwczas wyj zapalniczk. zaponie. Korzystanie z nich przy wyczonym
silniku doprowadzi do rozadowania
akumulatora.
Fotele, wntrze samochodu 77

Popielniczki W celu wyjcia i oprnienia naley chwyci Popielniczka z tyu 3


wkad popielniczki z obu stron w miejscach Popielniczka znajduje si w konsoli rodkowej.
Przestroga pokazanych na rysunku i unie. Aby otworzy, pocign do siebie.
Su wycznie do gromadzenia popiou; Oprnianie: otworzy popielniczk, wcisn
nie naley do nich wrzuca atwopalnych zaczep sprysty (oznaczony strzak)
mieci. i wyj wkad.
Popielniczka z przodu
Popielniczka znajduje si w konsoli rodkowej
pod pokrywk.
Pokrywka otwiera si po naciniciu
w oznaczonym miejscu.
78 Fotele, wntrze samochodu

Popielniczka 3 Schowki Schowek w desce rozdzielczej


Popielniczk mona zamocowa w przedniej Schowek 3 pod fotelem pasaera z przodu W celu otwarcia pocign za uchwyt
lub tylnej czci konsoli rodkowej bd Unie i wysun schowek, chwytajc do gry.
w schowku 3. za wgbienie na jego krawdzi. Maksymalne Po wewntrznej stronie pokrywy schowka
Aby uywa, otworzy pokrywk. obcienie: 1 kg. W celu zamknicia schowka znajduje si uchwyt na dugopis.
wsun go i zablokowa.
Podczas jazdy schowek musi by zamknity.
Fotele, wntrze samochodu 79

Schowek na okulary 3 Skadane stoliki 3 Schowek na monety 3


Po stronie kierowcy: odchyli w d Stoliki s zamontowane w oparciach foteli W konsoli rodkowej.
w celu otwarcia. przednich.
W schowku nie naley przechowywa cikich
Osony przeciwsoneczne
Otworzy, pocigajc do gry W celu zapewnienia ochrony przed
przedmiotw. a do zablokowania. promieniami sonecznymi naley odchyli
Rozoy, naciskajc z pokonaniem oson w d. Mona j rwnie obraca
wyczuwalnego oporu. na boki.
Nie ka na stoliku cikich przedmiotw. Podczas jazdy pokrywka lusterka w osonie
przeciwsonecznej powinna by zamknita.
80 Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce

Wskaniki i przyrzdy,
elementy sterujce

Lampki kontrolne ..................................... 80 Lampki kontrolne X


Wywietlacz zestawu wskanikw.......... 85 Opisane lampki kontrolne nie wystpuj we Pasy bezpieczestwa 3
wszystkich wersjach samochodu. Opis dotyczy Lampka kontrolna wieci si w kolorze
Wywietlacz informacyjny ....................... 88
wszystkich wersji deski rozdzielczej. czerwonym.
Dwikowe sygnay ostrzegawcze ......... 98
Wycieraczki przedniej szyby ................... 98 Znaczenia kolorw lampek kontrolnych: Zapala si po wczeniu zaponu
(wraz z dwikiem ostrzegawczym), jeli pas
z Czerwony niebezpieczestwo, wane bezpieczestwa nie jest zapity.
przypomnienie
Naley wtedy zapi pas bezpieczestwa
z ty ostrzeenie, uwaga, usterka 3 60.
z Zielony potwierdzenie wczenia
z Niebieski potwierdzenie wczenia
B
System adaptacyjnego owietlenia drogi 3
(AFL)
Lampka kontrolna wieci si/miga w kolorze
tym.
Lampka wieci
Usterka w systemie. Skontaktowa si
z warsztatem w celu uzyskania pomocy.
Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce 81

Jeli samochd jest wyposaony w silnik


wysokoprny, moe by konieczne
odprowadzenie wody z filtra paliwa 3 210.
Lampka miga przy wczonym zaponie
Wystpia usterka w ukadzie elektronicznej
blokady rozruchu (immobilizera). Nie mona
uruchomi silnika 3 25.
Z
Ukad kontroli emisji spalin
Lampka kontrolna wieci si/miga w kolorze
tym.
Lampka kontrolna zapala si po wczeniu
zaponu i ganie bezporednio po
uruchomieniu silnika.
Lampka wieci przy wczonym silniku
Lampka miga A Wystpia usterka w ukadzie kontroli emisji
Ukad jest ustawiony na symetryczne Ukad elektroniczny silnika, ukad spalin. Moe nastpi przekroczenie
wiata mijania. elektroniczny skrzyni biegw, immobilizer, dopuszczalnych norm emisji spalin.
Po wczeniu zaponu lampka kontrolna B filtr paliwa silnika wysokoprnego 3 Niezwocznie zwrci si do warsztatu
miga przez ok. 4 sekundy, przypominajc Lampka kontrolna wieci si/miga w kolorze o pomoc.
kierowcy, e wiata zostay przystosowane tym.
Lampka miga przy wczonym silniku
do jazdy za granic 3 108. wieci si przez kilka sekund po wczeniu Wystpia usterka groca uszkodzeniem
System AFL 3 104. zaponu. katalizatora. Do czasu zganicia lampki
Lampka wieci przy wczonym silniku naley unika silnego wciskania pedau
> Wystpia usterka w ukadzie elektronicznym przyspieszenia 3 141. Naley niezwocznie
Przednie wiata przeciwmgielne 3 silnika lub skrzyni biegw. Ukad elektroniczny skorzysta z pomocy warsztatu.
Lampka kontrolna wieci si w kolorze przecza si w tryb awaryjny umoliwiajcy v
zielonym. kontynuowanie jazdy. W trybie tym moe Poduszki powietrzne 3 i napinacze pasw
Lampka ta wieci, gdy wczone s przednie jednak wzrosn zuycie paliwa, a osigi bezpieczestwa
wiata przeciwmgielne 3 101. samochodu mog ulec pogorszeniu 3 141. Lampka kontrolna wieci si w kolorze
Jeli po ponownym uruchomieniu silnika czerwonym
usterka si powtarza, zwrci si do Lampka wieci przy wczonym silniku
warsztatu. Wystpia usterka w ukadzie poduszek
powietrznych lub napinaczy pasw
bezpieczestwa 3 59, 3 70.
82 Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce

O
Kierunkowskazy
Lampka kontrolna miga w kolorze zielonym.
Lampka miga, gdy wczone s
kierunkowskazy albo wiata awaryjne.
Szybkie miganie: przepalenie arwki lub
bezpiecznika kierunkowskazu.
Wymieni arwki 3 183. Bezpieczniki 3 180.

C
wiata drogowe
Lampka kontrolna wieci si w kolorze
niebieskim.
Lampka wieci po wczeniu wiate
I 3. Jak najszybciej zjecha z drogi, nie
drogowych oraz podczas byskania
Cinienie oleju silnikowego powodujc zakcenia ruchu drogowego.
wiatami 3 9, 3 100.
Lampka kontrolna wieci si w kolorze 4. Wyczy zapon.
czerwonym j
Lampka zapala si po wczeniu zaponu 9 Ostrzeenie Automatyczna skrzynia biegw 3,
i ganie krtko po uruchomieniu silnika. uruchamianie silnika.
Przy wyczonym silniku hamowanie oraz Lampka kontrolna wieci si w kolorze tym.
Lampka wieci przy wczonym silniku obracanie kierownicy wymaga znacznie
wikszej siy. Silnik mona uruchomi tylko gdy wcinity
Przestroga jest peda hamulca. Jeli peda hamulca nie
Nie wyjmowa kluczyka z wycznika bdzie wcinity, lampka zacznie wieci
Mogo nastpi przerwanie smarowania zaponu a do cakowitego zatrzymania 3 128.
silnika. Grozi to zatarciem silnika i/lub samochodu. W przeciwnym razie moe
zablokowaniem k napdzanych. zadziaa blokada kierownicy.

1. Wcisn peda sprzga. Skontaktowa si z warsztatem


w celu uzyskania pomocy.
2. Ustawi dwigni zmiany biegw
w pooeniu neutralnym. W przypadku
manualno-automatycznej skrzyni biegw 3
ustawi dwigni w pooeniu N.
Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce 83

Lampka wieci, gdy zwolniony jest hamulec


postojowy, a poziom pynu hamulcowego lub
sprzgowego jest zbyt niski 3 212.

9 Ostrzeenie
Zatrzyma samochd i pod adnym
pozorem nie kontynuowa jazdy. Naley
zwrci si do warsztatu.

Lampka miga
Jeli po wyczeniu zaponu nie zosta
zacignity hamulec postojowy,
w samochodzie z manualno-automatyczn
skrzyni biegw 3 miga przez kilka sekund
lampka kontrolna R.
T p
Zimowy tryb pracy manualno- Alternator u
automatycznej skrzyni biegw 3 Lampka kontrolna wieci si w kolorze Ukad ABS
Lampka kontrolna wieci si w kolorze tym. czerwonym Lampka kontrolna wieci si w kolorze tym
Lampka kontrolna zapala si po wczeniu Lampka zapala si po wczeniu zaponu Lampka wieci podczas jazdy
programu zimowego 3 130. i ganie krtko po uruchomieniu silnika. Wystpia usterka w ukadzie ABS 3 150.
Lampka wieci przy wczonym silniku
m Zatrzyma samochd i wyczy silnik. S
Ukad automatycznej kontroli prdkoci Poziom oleju silnikowego 3
Akumulator nie jest adowany. Niezwocznie
(tempomat) 3 Lampka kontrolna wieci si w kolorze tym.
skontaktowa si z warsztatem w celu
Lampka kontrolna wieci si
usunicia usterki. Poziom oleju w silniku jest sprawdzany
w kolorze zielonym
automatycznie 3.
Lampka wieci, gdy ukad jest wczony R
3 146. Ukad hamulcowy i ukad sprzga Lampka wieci przy wczonym silniku
Lampka kontrolna wieci si lub miga Zbyt niski poziom oleju w silniku. Sprawdzi
r w kolorze czerwonym. i w razie potrzeby uzupeni poziom
Tylne wiato przeciwmgielne oleju 3 208.
Lampka wieci
Lampka kontrolna wieci si w kolorze tym.
Lampka wieci take, gdy wczony jest
Lampka ta wieci, gdy wczone jest tylne zapon, a hamulec postojowy nie zosta
wiato przeciwmgielne 3 102. jeszcze zwolniony 3 149.
84 Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce

!
Podgrzewanie wstpne silnika 3 i filtr
czstek staych w silniku wysokoprnym 3
Lampka kontrolna wieci si/miga w kolorze
tym.
Lampka wieci
Wczone jest podgrzewanie wstpne.
Ukad ten wcza si tylko gdy temperatura
powietrza na zewntrz jest niska.
Lampka miga
(w samochodach wyposaonych w filtr
czstek staych)
Lampka kontrolna ! miga, jeli wymagane
jest oczyszczenie filtra, a funkcja
EPS1) Y automatycznego czyszczenia nie zadziaaa.
Elektryczne wspomaganie ukadu Poziom paliwa Naley kontynuowa jazd, uwaajc, aby
kierowniczego Lampka kontrolna wieci si/miga w kolorze prdko obrotowa silnika nie spada poniej
Lampka kontrolna wieci si w kolorze tym. tym. wartoci 2000 obr./min.
Usterka elektrycznego wspomagania ukadu Lampka wieci Po zakoczeniu czyszczenia lampka
kierowniczego. Mona kontynuowa jazd, Poziom paliwa w zbiorniku jest zbyt niski. kontrolna ! zganie.
ale kierowanie bdzie wymagao uycia Lampka miga
wikszej siy. Niezwocznie skontaktowa si Filtr czstek staych w silniku
Paliwo na wyczerpaniu, natychmiast wysokoprnym 3 142.
z warsztatem w celu usunicia usterki. zatankowa.
v Nie wolno dopuszcza do cakowitego
Ukad stabilizacji toru jazdy (ESPPlus) 3 oprnienia zbiornika paliwa!
Lampka kontrolna miga lub wieci si Nierwnomierny dopyw paliwa moe
w kolorze tym. spowodowa przegrzanie katalizatora 3 140.
Lampka miga podczas jazdy Silniki wysokoprne: oprni cakowicie
Ukad zadziaa 3 144. zbiornik paliwa i odpowietrzy ukad
Lampka wieci podczas jazdy paliwowy 3 163.
Usterka w ukadzie 3 144.

1)
EPS = Electric Power Steering.
Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce 85

y Wywietlacz zestawu wskanikw Licznik kilometrw


Rozpoznawanie obcienia fotela 3 W niektrych wersjach samochodu po Przy wyczonym zaponie krtkie nacinicie
3 65, 3 70. wczeniu zaponu strzaki wskanikw przycisku zerowania powoduje wywietlenie
na desce rozdzielczej wykonuj peny obrt na ok. 15 sekund cakowitego przebiegu.
(a do pooenia granicznego). Grny wiersz:
Obrotomierz Licznik przebiegu dziennego
Pokazuje aktualn prdko obrotow silnika. Liczba kilometrw przejechanych od
Silnik powinien na kadym biegu pracowa ostatniego wyzerowania licznika.
z jak najnisz prdkoci obrotow. W celu wyzerowania nacisn i przytrzyma
przycisk zerowania przez kilka sekund przy
Przestroga wczonym zaponie.
Strzaka obrotomierza nie powinna nigdy Wiersz dolny:
znajdowa si w strefie oznaczajcej zbyt licznik przebiegu cakowitego
wysok prdko. Istnieje wwczas Zarejestrowana liczba przejechanych
niebezpieczestwo uszkodzenia silnika. kilometrw.
Prdkociomierz Przegldy i obsuga okresowa 3 87, 3 206.
Prdkociomierz
86 Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce

Ze wzgldw konstrukcyjnych wskanik


temperatury silnika pokazuje temperatur
pynu chodzcego tylko przy jego
wystarczajcym poziomie.
Podczas pracy silnika w ukadzie panuje
podwyszone cinienie, przez co temperatura
moe przekroczy 100 C.

Wskanik temperatury silnika Wskanik poziomu paliwa


Wskanik temperatury silnika Wskazuje poziom paliwa w zbiorniku.
Wskazwka po = Temperatura Gdy poziom paliwa jest zbyt niski, zapala si
lewej stronie robocza silnika nie lampka kontrolna Y. Gdy lampka miga, naley
zostaa jeszcze jak najszybciej zatankowa.
osignita. Nie wolno dopuszcza do cakowitego
Wskazwka = Normalna oprnienia zbiornika paliwa!
w rodkowym temperatura pracy Poniewa w zbiorniku zawsze znajduje si
zakresie silnika. pewna ilo paliwa, przy tankowaniu mona
wla mniej paliwa, ni przewiduje
Wskazwka po = Zbyt wysoka to pojemno cakowita zbiornika.
prawej stronie temperatura.
(w zakresie Zatrzyma
niebezpiecznym) samochd i wyczy
silnik. Istnieje
niebezpieczestwo
uszkodzenia silnika;
Niezwocznie
sprawdzi poziom
pynu chodzcego
3 211.
Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce 87

R Bieg wsteczny
N Pooenie neutralne
A Automatyczny tryb pracy
manualno-automatycznej
skrzyni biegw.
1-5 Tryb manualnej zmiany biegw,
biecy bieg w manualno-
automatycznej skrzyni biegw.
Manualno-automatyczna skrzynia
biegw 3 3 127.

Wywietlacz serwisowy 3 Wywietlacz skrzyni biegw 3


Gdy zawieci si wskazanie InSPna liczniku Pokazuje biecy bieg lub tryb pracy
przebiegu, naley jak najszybciej umwi si manualno-automatycznej skrzyni biegw 3.
na wykonanie przegldu w warsztacie.
Przegldy i obsuga okresowa 3 206.
88 Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce

Niektre informacje wywietlane s w postaci


skrconej.

Board Computer 19,5 19:36


BC 1 All values

12:01 17 ,0 C BC 2
257.0 km
Timer 1
FM 3 90,6 MHz
REG AS RDS TP
40 km/h

31.0 Ltr.
8 7.0 Ltr./100km

Wywietlacz informacyjny Wywietlacz graficzny 3, wywietlacz


Wywietlacz trjfunkcyjny 3 kolorowy 3
Pokazuje godzin, temperatur zewntrzn Pokazuje godzin, temperatur zewntrzn
oraz dat lub informacje systemu oraz dat lub informacje systemu audio-
audio-nawigacyjnego (jeli jest wczony). nawigacyjnego (jeli jest wczony).
Gdy zapon jest wyczony, krtkie nacinicie Na wywietlaczu kolorowym informacje
jednego z dwch przyciskw obok pokazywane s w wielu kolorach.
wywietlacza powoduje wywietlenie godziny, Rodzaj wywietlanych informacji i sposb
daty i temperatury zewntrznej. ich wywietlania zaley od wyposaenia
samochodu oraz wybranych ustawie.
Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce 89

9 Ostrzeenie
Przestroga: Jezdnia moe by oblodzona
nawet jeeli wywietlacz pokazuje
temperatur kilku stopni powyej
:
8:56 -5 ,5 C Slippery road
wartoci 0 C.

-2,5 C
07.04.2004
OK

Temperatura zewntrzna W samochodach z wywietlaczem


Spadek temperatury sygnalizowany jest graficznym 3 lub wywietlaczem
natychmiast, a jej wzrost z pewnym kolorowym 3 pokazywany jest komunikat
opnieniem. ostrzegajcy o oblodzonej jezdni
(Slippery road). Gdy temperatura wynosi
Jeli temperatura zewntrzna spadnie poniej -5 C, komunikat ten nie jest
poniej 3 C, na wywietlaczu pojawia si wywietlany.
symbol :, ostrzegajc o moliwoci
oblodzenia jezdni. Gdy temperatura wzronie
do co najmniej 5 C, symbol : ganie.
90 Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce

Funkcja automatycznej synchronizacji


zegara 3
Wikszo nadajnikw VHF emituje sygna
zawierajcy kody systemu RDS umoliwiajce
automatyczne skorygowanie czasu FM AS [TP] REG CDin MP3
wskazywanego przez zegar. Gdy sygna RDS
8:56 5 ,5 C jest dostpny, na wywietlaczu pojawia si
wskazanie }. 90.6 MHz
07.04.2004 Niektre nadajniki nie nadaj poprawnego
sygnau czasowego. W takiej sytuacji zaleca
si wyczy funkcj automatycznej
synchronizacji zegara. 19,5 19:36

Uaktywni tryb zmiany ustawie i wybra


opcj zmiany wskazania roku. Nacisn
przycisk i przytrzyma go przez ok.
Wywietlacz trjfunkcyjny 3 sekundy, tak aby na wywietlaczu zaczo Wywietlacz graficzny 3 lub
Ustawianie daty i godziny miga wskazanie } i aby pojawi si na nim kolorowy 3, wybr funkcji
Wyczy system audio-nawigacyjny 3. napis RDS TIME. Nacinicie przycisku ; Funkcje i ich ekrany menu s przedstawiane
Nacisn przycisk i przytrzyma go przez spowoduje wczenie (RDS TIME 1) na wywietlaczu graficznym albo
ok. 2 sekundy, aby uaktywni tryb zmiany lub wyczenie (RDS TIME 0) funkcji na kolorowym wywietlaczu informacyjnym.
ustawie. Za pomoc przycisku ; zmieni synchronizacji automatycznej. W celu
wyczenia trybu zmiany ustawie Do zaznaczania i wybierania pozycji menu
warto migajc na wywietlaczu.
nacisn przycisk . mona uy przecznika czteropozycyjnego,
Nacinicie przycisku spowoduje przejcie
pokrta wielofunkcyjnego 3 sucego
do kolejnej wywietlanej pozycji w celu zmiany
do obsugi systemu audio-nawigacyjnego
jej wartoci. Przycisk ten naley nacisn take
lub przyciskw 3 na kole kierownicy.
w celu anulowania trybu zmiany ustawie.
Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce 91

Wybr pozycji menu za pomoc Wybr pozycji menu za pomoc pokrta Wybr pozycji menu za pomoc
przecznika czteropozycyjnego: wielofunkcyjnego 3 przyciskw 3 na kierownicy
Wybr pozycji z menu odbywa si za pomoc Obrcenie pokrta wielofunkcyjnego Przyciski na kierownicy umoliwiaj wybr
przecznika czteropozycyjnego systemu umoliwia zaznaczenie pozycji menu, opcji menu.
audio-nawigacyjnego. polecenia lub funkcji.
Z kolei nacinicie tego pokrta powoduje
wybranie zaznaczonej pozycji lub
potwierdzenie zamiaru wykonania danego
polecenia.
W celu zamknicia menu obrci pokrto
wielofunkcyjne w lewo lub w prawo tak,
aby zostaa wywietlona pozycja Return
(Powrt) bd Main (Ekran gwny)
i wybra t pozycj.
92 Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce

7 Settings 19,5 19:36 7 Time, Date 19,5 19:36


FM AS [TP] REG CDin MP3 Time, Date 19:36 Time 19:36
Language
90.6 MHz Units 10 . 07 . 2004 Date 10 . 07 . 2004
Contrast
Day / Night  Synchron. clock automatical.
19,5 19:36  Ign. logic

Dostpne funkcje Ustawienia systemowe Ustawianie daty i godziny 3


Kadej funkcji jest przypisany oddzielny ekran Dostp do ustawie mona uzyska Z menu Settings (Ustawienia) wybra pozycj
gwny (Main), ktry mona wybra na samej za pomoc menu Settings (Ustawienia). Time, Date (Data, godzina).
grze wywietlacza (za wyjtkiem systemu Nacisn przycisk Main (Ekran gwny) 3 Zostanie wywietlone menu Time, Date
audio-nawigacyjnego CD 30 i systemu Mobile systemu audio-nawigacyjnego (Data, godzina).
Phone Portal). Dostpne s nastpujce (niektre systemy audio-nawigacyjne mog
funkcje: Zaznaczy dan pozycj menu i zmieni
nie posiada tego przycisku) w celu jej ustawienia.
z informacje dotyczce systemu audio, wywoania ekranu gwnego.
z informacje nawigacyjne 3, Nacisn przycisk Settings (Ustawienia)
z informacje dotyczce telefonu 3, systemu audio-nawigacyjnego. W systemie
z komputer pokadowy 3. audio-nawigacyjnym CD 30 upewni si,
Sposb wywietlania informacji dotyczcych e nie wybrano adnego menu.
systemu audio, systemu nawigacyjnego 3 Wywietlone zostanie menu Settings
i telefonu 3 opisano w instrukcji obsugi (Ustawienia).
systemu audio-nawigacyjnego.
Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce 93

Funkcja automatycznej synchronizacji


zegara 3
Wikszo nadajnikw VHF emituje sygna
zawierajcy kody systemu RDS umoliwiajce 7 Settings 19,5 19:36 7 13 Languages 19,5 19:36
automatyczne skorygowanie czasu
wskazywanego przez zegar.
Time, Date  Deutsch
Language Deutsch English
Niektre nadajniki nie nadaj poprawnego
sygnau czasowego. W takiej sytuacji zaleca Units English Espaol
si wyczy funkcj automatycznej Contrast Espaol Nederlands
synchronizacji zegara.
Day / Night Nederlands Franais
W systemach audio-nawigacyjnych  Ign. logic Franais Italiano
z moduem nawigacji 3 ustawienia daty
i godziny s zmieniane automatycznie take
z uyciem sygnau z satelity systemu GPS.
Funkcj uaktywnia si, zaznaczajc pole obok
Wybr jzyka Wybra dany jzyk.
pozycji Synchron. clock automatical.
Istnieje moliwo zmiany jzyka Aktualnie wybrana pozycja menu oznaczona
(Automatyczna synchronizacja zegara)
komunikatw i pozycji menu pojawiajcych jest symbolem 6 wywietlanym przed
w menu Time, Date.
si na wywietlaczu. jej nazw.
Z menu Settings (Ustawienia) wybra W systemach umoliwiajcych wybr wersji
pozycj Language (Jzyk). jzykowej 3 po zmianie jzyka wywietlacza
Zostanie wywietlona lista dostpnych system zapyta o ch zmiany rwnie jzyka
jzykw. komunikatw patrz instrukcja obsugi
systemu audio-nawigacyjnego.
94 Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce

Wybr trybu wywietlania informacji 3


Jasno ekranu wywietlacza jest niezalena
od tego, czy wczone s wiata zewntrzne.
7 Settings 19,519:36 7 Contrast19,5 19:36 dane ustawienie naley wybra
w nastpujcy sposb:
Time, Date
Z menu Settings (Ustawienia) wybra pozycj
Language  Europe-SI
Day/Night (Dzie/noc).
Units  Japan 12 Wywietlone zostan dostpne opcje.
Contrast  Great Britain
Automatic (Automatycznie): wybr
Day / Night  USA
automatyczny, w zalenoci od owietlenia
 Ign. logic pojazdu.
Always day design (Zawsze tryb dzienny):
tekst w kolorze czarnym lub innym
na jasnym tle.
Wybr jednostek miary Regulacja kontrastu 3 Always night design (Zawsze tryb nocny):
Z menu Settings (Ustawienia) wybra (wywietlacz graficzny) tekst w kolorze biaym lub innym na ciemnym
pozycj Units (Jednostki). Z menu Settings (Ustawienia) wybra tle.
Zostanie wywietlona lista dostpnych pozycj Contrast (Kontrast).
Aktualnie wybrana pozycja menu oznaczona
jednostek. Zostanie wywietlone menu Contrast jest symbolem o wywietlanym przed nazw.
Wybra dan jednostk. (Kontrast).
Sprzenie z wycznikiem zaponu 3
Aktualnie wybrana pozycja menu oznaczona Ustawi kontrast i zatwierdzi. Regulacja patrz instrukcja obsugi systemu
jest symbolem o wywietlanym przed nazw. audio-nawigacyjnego.
Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce 95

Board Computer 19,5 19:36


BC 1 All values
BC 2 Range 257 km
257.0 km Range
Timer 1 40 km/h
Aver. Consump. 7.0 Ltr./100km 33km
Inst. Consumpt. 7.6 Ltr./100km
31.0 Ltr.
8 7.0 Ltr./100km
19,5 19:36 OK

Wywietlacz graficzny 3 lub Zasig Gdy ilo paliwa w zbiorniku wystarcza


kolorowy 3, komputer pokadowy 3 Zasig jest obliczany na podstawie aktualnej na przejechanie mniej ni 50 km,
Komputer pokadowy udostpnia informacje iloci paliwa w zbiorniku oraz chwilowego na wywietlaczu pojawia si ostrzeenie
uzyskiwane na podstawie danych, ktre zuycia paliwa. Na wywietlaczu pokazywane Range (Zasig).
s na bieco rejestrowane i analizowane s wartoci rednie. Gdy ilo paliwa w zbiorniku wystarcza
podczas jazdy. Po zatankowaniu warto zasigu na przejechanie mniej ni 30 km,
Na ekranie gwnym komputera pokadowego jest automatycznie aktualizowana na wywietlaczu pojawia si ostrzeenie
s wywietlane informacje o zasigu oraz z niewielkim opnieniem. Please refuel! (Naley zatankowa!) 3.
o rednim i chwilowym zuyciu paliwa 3. Naley zatwierdzi komunikat 3 90.
W celu wywietlenia danych komputera Chwilowe zuycie paliwa
pokadowego nacisn przycisk BC (Komputer Wywietlanie informacji o biecym zuyciu
pokadowy) systemu audio-nawigacyjnego 3 paliwa. Przy niskich prdkociach jazdy jest
lub wybra na wywietlaczu funkcj wywietlane zuycie paliwa w cigu godziny.
przedstawiania informacji komputera
pokadowego.
W wersjach samochodu z systemem audio-
nawigacyjnym CD 30 3 i przyciskami na kole
kierownicy 3 do obsugi komputera
pokadowego mona uywa wycznie
przyciskw po lewej stronie koa kierownicy.
96 Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce

Przejechana odlego
Warto ta jest wywietlana w kilometrach.
Pomiar mona w kadej chwili rozpocz
od nowa. Board Computer 19,5 19:36 Reset BC 1 19,5 19:36
rednia prdko BC 1 All values All values
Wywietlanie redniej prdkoci jazdy. Pomiar
BC 2
mona w kadej chwili rozpocz od nowa. 257.0 km 257.0 km

Przerwy w podry z wyczeniem zaponu nie


Timer 1 40 km/h 40 km/h
s uwzgldniane w obliczeniach.
31.0 Ltr. 31.0 Ltr.
Cakowite zuycie paliwa 8 7.0 Ltr./100km 7.0 Ltr./100km
Wywietlanie cznego zuycia paliwa.
Pomiar mona w kadej chwili rozpocz
od nowa.
rednie zuycie paliwa
Wywietlanie redniego zuycia paliwa. Zerowanie wskaza komputera Wskazania kadego z dwch komputerw
Pomiar mona w kadej chwili rozpocz pokadowego pokadowych mona zerowa oddzielnie,
od nowa. Nastpujce wskazania komputera co pozwala na porwnywanie danych
pokadowego mona wyzerowa w celu z rnych okresw.
rozpoczcia pomiaru od nowa: Wskaza dany rodzaj informacji
z przejechany dystans, i zatwierdzi wybr.
z rednia prdko jazdy, Warto wybranego parametru zostanie
z cakowite zuycie paliwa, wyzerowana i obliczona ponownie.

z rednie zuycie paliwa.


Z menu komputera pokadowego wybra
opcj BC 1 lub BC 2.
Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce 97

Opcje stopera s dostpne w menu Options


(Opcje) 3:
Czas jazdy bez postojw
Reset BC 1 19,5 19:36 Board Computer 19,5 19:36
Rejestrowany jest czas jazdy. Czas postoju
All values BC 1 nie jest uwzgldniany.
BC 2 00:00:00 Czas jazdy z postojami
257.0 km Rejestrowany jest czas jazdy. Czas postoju
Timer
40 km/h pojazdu jest uwzgldniany, jeli kluczyk
Start znajduje si w wyczniku zaponu.
31.0 Ltr. Reset
Czas podry
7.0 Ltr./100km Options Pomiar czasu od rcznego uruchomienia
za pomoc pozycji Start do rcznego
zatrzymania za pomoc pozycji Reset.

Aby wyzerowa wszystkie informacje Stoper


komputera pokadowego, naley wybra Z menu Board Computer (Komputer
pozycj menu All values (Wszystkie wartoci). pokadowy) wybra pozycj Timer (Stoper).
Po wyzerowaniu danego wskazania w jego Wywietlone zostanie menu Timer (Stoper).
miejscu pojawia si wskazanie - - -. W celu uruchomienia stopera wybra
Po chwili ukazuje si nowa warto. pozycj Start. Aby zatrzyma stoper,
Przerwa w dopywie prdu wybra pozycj menu Stop.
W razie przerwy w dopywie prdu lub spadku W celu wyzerowania wybra pozycj Reset.
napicia akumulatora zapisane wskazania
komputera pokadowego zostan utracone.
98 Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce

Dwikowe sygnay ostrzegawcze Praca przerywana z regulacj


Rozlegaj si podczas uruchamiania silnika czstotliwoci 3
lub w trakcie jazdy: Ustawienie czasu trwania cyklu pracy
z konieczno zapicia pasw wycieraczek na warto od 2 do 15 sekund:
bezpieczestwa 3, przestawi dwigni w pooenie $,
a nastpnie w pooenie , po czym odczeka
z przekroczono fabrycznie zaprogramowan dan ilo czasu i przestawi dwigni
prdko maksymaln 3, z powrotem w pooenie $.
z jeli w samochodzie z przekadni Wybrany czas trwania cyklu zostaje
manualno-automatyczn 3 po zapamitany do momentu jego zmiany
uruchomieniu silnika i wybraniu biegu nie lub wyczenia zaponu.
bdzie wcinity peda hamulca i bd
otwarte drzwi kierowcy. Po wczeniu zaponu i ustawieniu dwigienki
w pooeniu $ czas trwania cyklu jest
Po zaparkowaniu samochodu i otwarciu ustawiony na 7 sekund.
drzwi kierowcy sygnalizuj:
z obecno kluczyka w wyczniku zaponu, Wycieraczki przedniej szyby
z wczone s wiata pozycyjne lub wiata Wycieraczki przedniej szyby
mijania, Aby wczy wycieraczki, przesun na chwil
z dziaanie kierunkowskazu. dwigni w gr.
& = praca szybka
% = praca powolna
$ = praca przerywana z regulacj
czstotliwoci
= wy
Wskaniki i przyrzdy, elementy sterujce 99

Spryskiwacze szyby przedniej i zmywacze Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej


reflektorw 3 Przesun dwigni do przodu. Wycieraczka
Przycign dwigni w kierunku kierownicy. szyby tylnej dziaa w trybie pracy
Szyba przednia zostanie spryskana pynem, przerywanej. Aby wyczy, pocign
a wycieraczki wykonaj kilka cykli pracy. dwigni w kierunku kierownicy.
Jeli bd wczone wiata, pynem zostan Jeli po przesuniciu do przodu dwignia
spryskane take reflektory. zostanie przez chwil przytrzymana, szyba
tylna zostanie spryskana pynem.
100 Owietlenie

Wersja ze wiatami do jazdy dziennej 3:


Owietlenie Gdy wczony jest zapon, a przecznik
wiate jest ustawiony w pooeniu 7, wczaj
si wiata mijania. Podwietlenie wskanikw
nie jest wczane.
wiata do jazdy dziennej wyczaj si
po wyczeniu zaponu.
Przy korzystaniu ze wiate do jazdy dziennej
i wiate przeciwmgielnych 3 podczas pobytu
za granic naley przestrzega przepisw
obowizujcych w danym kraju.
Podre zagraniczne 3 108.
wiata zewntrzne .................................. 100
wiata drogowe, sygna wietlny........... 101
Kierunkowskazy........................................ 101 wiata zewntrzne
Przednie wiata Przecznik obrotowy wiate:
przeciwmgielne > 3 ............................. 101 7 = wyczone
Tylne wiato przeciwmgielne r............. 102 8 = wiata pozycyjne
wiata cofania......................................... 102
9 = wiata mijania lub drogowe
wiata awaryjne ...................................... 102
Poziomowanie reflektorw ?.................. 102 W pooeniu 8 i 9 wczone s rwnie
System adaptacyjnego owietlenia wiata tylne oraz owietlenie tablicy
drogi 3 (AFL) ......................................... 104 rejestracyjnej.
Owietlenie asekuracyjne 3 .................... 105 W przypadku wyczenia zaponu przy
Podwietlenie wskanikw k wczonych wiatach mijania lub drogowych,
i podwietlenie wywietlacza zostan wczone wiata pozycyjne.
informacyjnego...................................... 106
Owietlenie wntrza samochodu............ 106
Zabezpieczenie akumulatora przed
rozadowaniem 3 .................................. 108
Zaparowanie kloszy lamp....................... 108
Przystosowanie reflektorw do
wymogw przepisw innych krajw .... 108
Owietlenie 101

wiata drogowe, sygna wietlny Kierunkowskazy Przednie wiata


Nacisn dwigni, aby przeczy ze wiate Dwignia do gry = Prawy przeciwmgielne > 3
mijania na wiata drogowe. kierunkowskaz Przednie wiata przeciwmgielne mona
W celu przeczenia na wiata mijania Dwignia w d = Lewy wczy tylko wwczas, gdy zapon i wiata
ponownie nacisn dwigni. kierunkowskaz s wczone.
W celu bynicia wiatami drogowymi Po pokonaniu wyczuwalnego oporu Do jego obsugi suy przycisk >.
pocign dwigni w kierunku kierownicy. kierunkowskazy pozostaj wczone.
wiata drogowe pozostan wczone Po wyprostowaniu kierownicy kierunkowskazy
a do zwolnienia dwigni. automatycznie wyczaj si.
Bynicie: nacisn dwigni do wyczucia
oporu i zwolni.
Ustawienie dwigni w pooeniu rodkowym
powoduje rczne wyczenie
kierunkowskazw.
102 Owietlenie

Tylne wiato przeciwmgielne r


Tylne wiato przeciwmgielne mona wczy
tylko wwczas, gdy zapon i wiata mijania/
wiata pozycyjne s wczone.
Do jego obsugi suy przycisk r.
Tylne wiato przeciwmgielne samochodu
jest wyczane automatycznie po doczeniu
przyczepy.

wiata cofania
wiata cofania zapalaj si po wczeniu
zaponu i wybraniu biegu wstecznego.

wiata awaryjne Poziomowanie reflektorw ?


Do ich obsugi suy przycisk . Rczne poziomowanie reflektorw 3
Przy wczonym zaponie przycisk wiate W celu ustawienia reflektorw tak, aby
awaryjnych jest podwietlony na czerwono, ograniczy olepianie innych uytkownikw
co uatwia jego szybkie odszukanie. drogi: Wcisn pokrto i ustawi
Po wczeniu wiate awaryjnych lampka je w odpowiednim pooeniu.
kontrolna miga z tak sam czstotliwoci,
jak kierunkowskazy.
Owietlenie 103

Ustawienia Automatyczne poziomowanie reflektorw 3


0 = Zajte przednie fotele W modelach wyposaonych w arwki
ksenonowe reflektory s poziomowane
1 = Zajte wszystkie fotele automatycznie w oparciu o obcienie
2 = Zajte wszystkie fotele pojazdu.
i obciony baganik
3 = Zajty fotel kierowcy i obciony
baganik
104 Owietlenie

System adaptacyjnego owietlenia wiato boczne Lampka kontrolna B systemu


drogi 3 (AFL) Przy niektrych ustawieniach kierownicy adaptacyjnego owietlenia drogi
zapewnia lepsze owietlenie (po skrcie o ok. 90) albo kierunkowskazw, Lampka wieci si: usterka w ukadzie.
a take przy pewnych prdkociach Ukad nie jest gotowy do pracy.
z zakrtw (owietlenie uku drogi),
(do ok. 40 km/h) zapala si dodatkowa Skontaktowa si z warsztatem w celu
z skrzyowa i wskich zakrtw lampa. uzyskania pomocy.
(wiato boczne).
wiato pada pod ktem ok. 90 w prawo W przypadku wystpienia przerwy w dopywie
Owietlenie uku drogi lub w lewo od pojazdu i wieci na odlego prdu naley skalibrowa czujnik kta skrtu,
Strumie wiata z reflektorw dostosowuje si ok. 30 metrw. aby zapewni prawidowe dziaanie
do pooenia kierownicy i prdkoci jazdy ukadu 3 145
(od ok. 10 km/h). Funkcja cofania
Miganie lampki kontrolnej B przez 4 sekundy
Jeli wczone s reflektory, bieg wsteczny
Reflektor wieci pod ktem maksymalnie po wczeniu zaponu przypomina,
i kierunkowskaz, nastpuje wczenie wiata
15 w prawo lub w lewo od kierunku jazdy. e ustawienia reflektorw zostay zmienione
bocznego po odpowiedniej stronie. wiato
patrz Przystosowywanie reflektorw
boczne wieci jeszcze przez 15 sekund
do przepisw obowizujcych w innych
po wyczeniu kierunkowskazu.
krajach 3 108.
Owietlenie 105

Jeli drzwi kierowcy pozostan otwarte,


wiata zgasn po dwch minutach.
W celu natychmiastowego zgaszenia wiate
woy kluczyk w wycznik zaponu lub
ponownie pocign dwigni
kierunkowskazw w stron kierownicy.

Owietlenie asekuracyjne 3 Owietlenie asekuracyjne wczane przed


Owietlenie asekuracyjne wczane otwarciem samochodu 3
po opuszczeniu samochodu 3 Funkcja ta owietla drog do samochodu,
Gdy funkcja ta jest aktywna, po opuszczeniu powodujc zapalenie wiate mijania na okoo
samochodu i zamkniciu drzwi kierowcy 30 sekund po uyciu nadajnika zdalnego
zapalaj si na ok. 30 sekund wiata mijania. sterowania.
Wczanie: Uaktywnianie funkcji (czynno wykonywana
1. Wyczy zapon. jednorazowo): Odblokowa drzwi pojazdu,
woy kluczyk do wycznika zaponu
2. Wyj kluczyk z wycznika zaponu. i nacisn przecznik wiate na ok. 5 sekund
3. Otworzy drzwi po stronie kierowcy. patrz nastpna strona, rys. 14136 S.
4. Pocign dwigni kierunkowskazw W celu zdezaktywowania tej funkcji na stae
do kierownicy. zwrci si do warsztatu.
5. Zamkn drzwi po stronie kierowcy.
106 Owietlenie

W celu wczenia owietlenia asekuracyjnego


wczanego przed otwarciem samochodu
naley dwukrotnie nacisn przycisk q
na nadajniku zdalnego sterowania,
gdy zablokowane s drzwi samochodu.
W niektrych wersjach
rynkowych samochodu 3: w celu wczenia
funkcji lead-me-to-the-car nacisn
przycisk q na nadajniku zdalnego
sterowania, gdy zablokowane s drzwi
samochodu.
Funkcja zostaje wyczona po naciniciu
przycisku p na nadajniku zdalnego
sterowania albo wczeniu zaponu.

Podwietlenie wskanikw k Owietlenie wntrza samochodu


i podwietlenie wywietlacza Automatyczne owietlenie wntrza
informacyjnego Zapala si automatycznie po odblokowaniu
Zapala si po wczeniu zaponu. zamkw za pomoc nadajnika zdalnego
sterowania lub po otwarciu dowolnych drzwi
Intensywno podwietlenia mona ustawi samochodu.
przy wczonych wiatach zewntrznych:
nacisn pokrto k w celu jego Ganie samoczynnie po upywie okrelonego
odblokowania, a nastpnie obrci w prawo czasu od zamknicia drzwi samochodu albo
lub w lewo i przytrzyma do momentu natychmiast po wczeniu zaponu
osignicia danej intensywnoci bd zablokowaniu zamkw.
owietlenia. Przednia lampka owietlenia wntrza
Wybieranie trybu pracy wywietlacza 3 3 94. Rczne wczanie i wyczanie lampki
z wntrza samochodu (po zamkniciu drzwi):
wczanie = nacisn przycisk 0
wyczanie = ponownie nacisn
przycisk 0
Owietlenie 107

Owietlenie wejcia 3
Po odblokowaniu zamkw na kilka sekund
wcza si podwietlenie wskanikw
i przecznikw oraz zapalaj si lampki
owietlenia wntrza.
Podwietlenie lusterka w osonach
przeciwsonecznych 3
Podwietlenie wcza si po otwarciu osony.
Owietlenie schowka w desce rozdzielczej 3
Owietlenie schowka zapala si po otwarciu
schowka, o ile wczony jest zapon.
Owietlenie przestrzeni bagaowej 3
Owietlenie przestrzeni bagaowej wcza si
po otwarciu tylnej klapy.
Przednie lampki punktowe 3 Lampki owietlenia wntrza i tylne lampki Automatycznie regulowane owietlenie
Gdy wczony jest zapon, do obsugi lampek do czytania 3 konsoli rodkowej 3
su przyciski. rodkowe pooenie przecznika: Po otwarciu Owietlenie punktowe w obudowie
drzwi tylna lampka owietlenia wntrza wewntrznego lusterka wstecznego.
zapala si wraz z przedni. Lampka punktowa wieci si przy wczonym
Tylne lampki punktowe (lewa i prawa) zaponie z rnym nateniem, w zalenoci
mog by wczane oddzielnie. od intensywnoci wiata sonecznego.
Przy wczonym zaponie:
Wczanie = ustawi przecznik
w pooeniu I
Wyczanie = ustawi przecznik
w pooeniu 0
108 Owietlenie

Zabezpieczenie akumulatora przed Aby mc znowu korzysta z asymetrycznych


rozadowaniem 3 wiate mijania, ponownie pocign
Niektre odbiorniki prdu, np. owietlenie i przytrzyma dwigni wiate drogowych,
wntrza, wyczaj si po ok. 30 minutach wczy zapon i poczeka na sygna
od wyczenia zaponu w celu ochrony dwikowy. Lampka kontrolna AFL B
akumulatora przed rozadowaniem. przestanie miga.
Lampka kontrolna B 3 104.
Zaparowanie kloszy lamp
Przy zej, wilgotnej pogodzie i niskiej
temperaturze zewntrznej wewntrzne
powierzchnie kloszy lamp i reflektorw mog
na krtko ulec zaparowaniu. Zaparowanie
takie szybko ustpuje samodzielnie, mona
to jednak przyspieszy, wczajc wiata.

Przystosowanie reflektorw Samochody z systemem adaptacyjnego


do wymogw przepisw innych owietlenia drogi (AFL) 3
krajw 1. Przycign dwigni kierunkowskazw
Asymetryczne wiata mijania zapewniaj do kierownicy i przytrzyma j w tym
lepsz widoczno pobocza drogi. pooeniu.
W krajach o ruchu lewostronnym wiata takie 2. Wczy zapon.
mog olepia kierowcw jadcych 3. Po ok. 3 sekundach rozlegnie si sygna
z naprzeciwka. dwikowy, a nastpnie lampka kontrolna
Samochody z reflektorami halogenowymi systemu AFL B bdzie miga przez ok.
lub ksenonowymi 3 4 sekundy.
Wymian reflektorw zleci warsztatowi. Po dokonaniu zmiany lampka kontrolna
systemu AFL B miga przez 4 sekundy
za kadym razem po wczeniu zaponu.
System audio-nawigacyjny 109

System audio- Odbir programw radiowych 3


W nastpujcych sytuacjach moliwe s
nawigacyjny trzaski, szumy, zakcenia, a nawet cakowity
zanik odbioru:
z zmieniajca si odlego od nadajnika,
z gdy sygnay nakadaj si na siebie
wskutek odbi,
z gdy na drodze fal radiowych znajduj
si rnego rodzaju przeszkody.

System audio-nawigacyjny 3
Informacje o obsudze systemu
audio-nawigacyjnego mona znale
w jego instrukcji obsugi.
Odbir programw radiowych 3............ 109 Przyciski sterujce na kierownicy 3
System audio-nawigacyjny 3.................. 109 Do obsugi funkcji systemu audio-
Przyciski sterujce na kierownicy 3 ........ 109 nawigacyjnego 3 i wywietlacza
Tylny system audio 3............................... 110 informacyjnego mona wykorzysta przyciski
Gniazdo AUX 3........................................ 110 znajdujce si na kierownicy.
Elektroniczna rejestracja danych Wicej informacji 3 91. Patrz take instrukcja
w systemie patnych wjazdw .............. 110 obsugi systemu audio-nawigacyjnego.
Telefony komrkowe i sprzt
radiowy 3............................................... 111
110 System audio-nawigacyjny

Tylny system audio 3 Gniazdo AUX 3 Elektroniczna rejestracja danych


System Twin Audio umoliwia pasaerom Gniazdo AUX jest usytuowane w konsoli w systemie patnych wjazdw
zajmujcym tylne fotele wybr pomidzy rodkowej obok dwigni hamulca W samochodach z termorefleksyjn szyb
rdem dwiku odtwarzanym przez system postojowego. przedni1) 3 naley przytwierdzi kart
audio-nawigacyjny, a innym rdem Za pomoc wtyku typu jack o mikroprocesorow 3 suc do
dwiku. Za pomoc systemu Twin Audio rednicy 3,5 mm mona do niego podczy elektronicznego zbierania danych i uiszczania
mona kontrolowa tylko rdo dwiku, zewntrzne urzdzenie audio, np. przenony opat w czarnym obszarze przedniej szyby po
ktre nie jest aktualnie aktywne w systemie odtwarzacz CD. lewej lub prawej stronie, za lusterkiem
audio-nawigacyjnym. wewntrznym (patrz oznaczenia na ilustracji).
Gniazdo AUX naley chroni przed wilgoci Umieszczenie karty mikroprocesorowej poza
Dostpne s dwa gniazdka suchawkowe i zanieczyszczeniami.
z oddzieln regulacj gonoci. tym obszarem moe spowodowa
Wicej informacji znajduje si w instrukcji nieprawidowoci w zapisie danych.
Wicej informacji znajduje si w instrukcji obsugi systemu audio-nawigacyjnego.
obsugi systemu audio-nawigacyjnego.

1)
Szyba Solar Reflect.
System audio-nawigacyjny 111

Telefony komrkowe i sprzt Zestawu gonomwicego bez anteny


radiowy 3 zewntrznej zgodnego ze standardem Przestroga
Przy instalacji i korzystaniu z telefonu telefonii GSM 900/1800/1900 oraz UMTS
W przypadku niezastosowania si do wyej
komrkowego naley przestrzega zalece mona uywa wycznie wtedy, gdy
wymienionych przepisw i instrukcji
montaowych firmy Opel i instrukcji obsugi maksymalna moc nadawcza telefonu
korzystanie z telefonw komrkowych
producenta telefonu. W przeciwnym razie komrkowego nie przekracza 2 watw
i urzdze radiowych pozbawionych
moe doj do utraty zezwolenia w przypadku korzystania z sieci GSM 900 oraz
anteny zewntrznej moe powodowa
na dopuszczenie samochodu do ruchu 1 wata w innych przypadkach.
usterki podzespow elektronicznych
(zgodnie z dyrektyw Unii Europejskiej Ze wzgldw bezpieczestwa nie zaleca si samochodu.
95/54/UE). korzystania z telefonu komrkowego podczas
Warunki zapewniajce bezproblemowe jazdy. Nawet korzystanie z zestawu
uytkowanie telefonu komrkowego: gonomwicego moe odwraca uwag
z Odpowiednio zainstalowana antena kierowcy. Naley przestrzega
zewntrzna zapewniajca maksymalny obowizujcych w danym kraju przepisw
zasig w tym zakresie.

z Maksymalna moc nadawcza 10 W 9 Ostrzeenie


z Monta telefonu w odpowiednim
Telefony komrkowe niezgodne
miejscu (patrz 3 72).
z powyszymi standardami, a take
Przed przystpieniem do instalacji warto urzdzenia radiowe, mog by uywane
zasign informacji na temat odpowiednich wycznie w przypadku podczenia ich
miejsc montau anteny zewntrznej i uchwytu do anteny zamontowanej na zewntrz
telefonu oraz na temat korzystania samochodu.
z urzdze o mocy nadawczej powyej 10 W.
W sprawach montau zaleca si kontakt
z centrum Opel Partner. Centra te dysponuj
odpowiednimi uchwytami i rnorodnymi
zestawami montaowymi oraz zapewniaj
prawidowy monta.
112 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Ogrzewanie, wentylacja
i klimatyzacja

Ukad ogrzewania i wentylacji, Ukad ogrzewania i wentylacji, Ukad klimatyzacji sterowanej


klimatyzacja 3....................................... 112 klimatyzacja 3 elektronicznie 3
Ukad klimatyzacji sterowanej Funkcje wentylacji, ogrzewania i chodzenia 3 Zapewnia najwikszy komfort wewntrz
elektronicznie 3 ..................................... 112 realizowane s przez jeden ukad, majcy samochodu, niezalenie od warunkw
Kratki nawiewu powietrza ....................... 113 na celu zapewnienie komfortu jazdy bez pogodowych na zewntrz.
Ukad ogrzewania i wentylacji ................ 114 wzgldu na por roku, warunki atmosferyczne W celu zapewnienia staych i komfortowych
Klimatyzacja 3......................................... 117 i temperatur zewntrzn. warunkw wewntrz samochodu temperatura
Ukad klimatyzacji sterowanej Po wczeniu chodzenia 3 powietrze jest doprowadzanego powietrza oraz
elektronicznie 3 ..................................... 120 schadzane i osuszane. intensywno i kierunki jego nawiewu s
Nagrzewnica dodatkowa ........................ 125 wybierane automatycznie, odpowiednio
Nagrzewnica podgrzewa powietrze
Wloty powietrza ....................................... 125 do warunkw panujcych na zewntrz
do wybranej temperatury, okrelonej
Wyloty powietrza ..................................... 125 ustawieniem pokrta regulacji temperatury. oraz biecej temperatury wewntrznej.
Filtr przeciwpykowy................................. 125 Ilo doprowadzanego powietrza mona Ukad klimatyzacji sterowanej
Konieczno okresowego wczania regulowa za pomoc pokrta dmuchawy. elektronicznie 3 3 120.
ukadu chodzenia ................................. 126
Przyciski ukadu chodzenia n i recyrkulacji
powietrza 4 wystpuj tylko w wersjach
z opcjonalnym ukadem klimatyzacji 3.
Ukad klimatyzacji 3 3 117.
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 113

Kratki nawiewu powietrza suce do


usuwania zaparowania i oblodzenia szyb (2)
Ustawi pokrto rozdziau powietrza
w pooeniu V lub J: strumie powietrza
jest kierowany na szyb przedni oraz szyby
boczne.
Dodatkowe kratki nawiewu powietrza
Znajduj si pod szyb przedni i szybami
bocznymi oraz na wysokoci stp przed
fotelami przednimi.

Kratki nawiewu powietrza rodkowe i boczne kratki nawiewu


Przy wczonym chodzeniu 3 (sprarce powietrza (1)
ukadu klimatyzacji) musi by otwarta Otwieranie: obrci pokrto w gr.
przynajmniej jedna kratka nawiewu powietrza Ustawi kierunek nawiewu za pomoc
w celu uniknicia oblodzenia parownika poziomych i pionowych pokrte
wskutek braku ruchu powietrza. regulacyjnych.
Zapewniaj przyjemny nawiew powietrza W celu zamknicia kratki nawiewu powietrza
na wysokoci twarzy, regulowany za pomoc obrci pokrto do koca w d.
pokrta regulacji temperatury.
Intensywno nawiewu powietrza mona
zwikszy poprzez zwikszenie prdkoci
dmuchawy i ustawienie pokrta rozdziau
powietrza w pooeniu M lub L.
114 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Ukad ogrzewania i wentylacji Nawiew powietrza Rozdzia powietrza


Temperatura Regulacja odbywa si za pomoc rodkowego Wybra tryb rozdziau powietrza za pomoc
Regulacja odbywa si za pomoc lewego pokrta prawego pokrta.
pokrta. x wyczona V na szyb przedni, na szyby boczne
Czerwony obszar = ciepo 1-4 wybrana prdko dmuchawy J na szyb przedni, szyby drzwi
Niebieski obszar = zimno Intensywno nawiewu powietrza regulowana przednich i stopy
jest pokrtem dmuchawy. Dlatego K na stopy
Skuteczno ogrzewania zaley od
dmuchaw naley wcza take w czasie L na twarz i na stopy
temperatury pynu chodzcego, w zwizku
z czym ogrzewanie dziaa najefektywniej przy jazdy. M na twarz
rozgrzanym silniku. Po obrceniu pokrta w pooenie L lub M
naley otworzy kratki nawiewu powietrza.
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 115

Ogrzewanie Prawidowo wyregulowana wentylacja


W celu moliwie szybkiego ogrzania wntrza i ogrzewanie w znacznej mierze przyczyniaj
samochodu: si do zwikszenia komfortu podrowania
z Obrci pokrto regulacji temperatury oraz dobrego samopoczucia pasaerw
do oporu w prawo (ciepo). i kierowcy.

z Ustawi pokrto dmuchawy w pooeniu 3. W celu uzyskania rozwarstwienia temperatury


z efektem chodnej gowy i ciepych stp,
z Ustawi przecznik rozdziau powietrza obrci pokrto regulacji rozdziau powietrza
w danym pooeniu, najlepiej do pooenia K, J lub L, ustawi pokrto
w pooeniu J 3 114. regulacji temperatury w dowolnym pooeniu
(uwarstwienie temperatury mona uzyska
ustawiajc pokrto w rodku zakresu).

Wentylacja
z Ustawi temperatur za pomoc pokrta
regulacji temperatury.
z Wczy dmuchaw, wybra dan
intensywno nawiewu.
z Aby osign maksymaln skuteczno
przewietrzania grnej czci wntrza
samochodu, ustawi pokrto rozdziau
powietrza w pooeniu M i otworzy
wszystkie kratki nawiewu powietrza.
z Aby przewietrzy doln cz wntrza
samochodu, Ustawi pokrto rozdziau
powietrza w pooeniu K.
z Aby przewietrzy jednoczenie grn
i doln cz wntrza samochodu,
ustawi pokrto rozdziau powietrza
w pooeniu L.
116 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

z Ustawi pokrto dmuchawy


w pooeniu 3 lub 4.
z Ustawi pokrto rozdziau powietrza
w pooeniu V.
z Wczy ogrzewanie tylnej szyby 3.
z W razie potrzeby otworzy boczne kratki
nawiewu powietrza i skierowa je na szyby
boczne.
z W celu uzyskania rwnoczesnego
ogrzewania na wysokoci stp ustawi
pokrto rozdziau powietrza
w pooeniu J.

Ogrzewanie na wysokoci stp Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia


z Ustawi pokrto regulacji temperatury szyb
w prawym zakresie.
z Wczy dmuchaw. 9 Ostrzeenie

z Ustawi pokrto rozdziau powietrza Nieprzestrzeganie przedstawionych


w pooeniu K. instrukcji moe doprowadzi do
zaparowania lub oblodzenia szyb, co moe
by przyczyn wypadku drogowego.

Jeli szyby ulegn zaparowaniu lub


oblodzeniu, np. wskutek opadw
atmosferycznych, zawilgocenia ubra bd
niskiej temperatury na zewntrz:
z Obrci pokrto regulacji temperatury
do oporu w prawo (ciepo).
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 117

Klimatyzacja 3
Ukad ogrzewania i wentylacji uzupenia
klimatyzacja, ktra chodzi i osusza
doprowadzane powietrze.
Jeli chodzenie lub osuszanie powietrza nie
jest konieczne, naley wyczy chodzenie
w celu zmniejszenia zuycia paliwa.
Przy niskich temperaturach zewntrznych
chodzenie wycza si automatycznie.

Chodzenie n System recyrkulacji powietrza 4


Dziaa tylko wtedy, gdy wczony jest silnik Do aktywacji i dezaktywacji trybu recyrkulacji
i pracuje dmuchawa. Do wczania powietrza przez ukad wentylacji suy
i wyczania ukadu suy przycisk n. przycisk 4.
Po wczeniu chodzenia (sprarki ukadu Gdy do wntrza pojazdu przedostaj si
klimatyzacji) powietrze jest schadzane nieprzyjemne zapachy: na pewien czas
i osuszane. Jeli chodzenie lub osuszanie wczy tryb recyrkulacji powietrza 4.
powietrza nie jest konieczne, naley wyczy Aby zwikszy chodzenie przy wysokich
chodzenie w celu zmniejszenia zuycia temperaturach na zewntrz, na krtko
paliwa. wczy recyrkulacj powietrza.
Przy niskich temperaturach zewntrznych
chodzenie wycza si automatycznie.
Gdy pracuje ukad chodzenia, nastpuje
kondensacja pary wodnej, a skroplona woda
jest odprowadzana pod spodem samochodu.
118 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Pokrto regulacji temperatury w zakresie


9 Ostrzeenie rodkowym: cieplejsze powietrze
rozprowadzane jest na wysokoci stp,
Recyrkulacja powietrza minimalizuje a chodniejsze na wysokoci twarzy. Cieplejsze
dostp powietrza z zewntrz. Jednak powietrze wypywa z bocznych, natomiast
wzrastajca wilgotno powietrza chodniejsze ze rodkowych kratek nawiewu.
w kabinie samochodu moe doprowadzi
do zaparowania szyb. Ze wzgldu
na stopniowo pogarszajc si jako
powietrza w kabinie samochodu
przebywajce w niej osoby mog
odczuwa senno.
Pokrto rozdziau powietrza w pooeniu V:
tryb recyrkulacji zostaje automatycznie
wyczony w celu szybszego usunicia lub
uniknicia zaparowania szyb.
Ustawienia zapewniajce optymalny
komfort
z W razie potrzeby wczy chodzenie n.
z Wyczy tryb recyrkulacji powietrza 4.
z Ustawi pokrto regulacji temperatury
w wybranym pooeniu.
z Wczy dmuchaw, ustawiajc dan
prdko.
z Pokrto rozdziau powietrza ustawi
w pooeniu M lub L.
z W razie potrzeby otworzy lub
wyregulowa kratki nawiewu powietrza.
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 119

z Wczy chodzenie n; sprarka ukadu


klimatyzacji automatycznie wyczy si
przy niskich temperaturach zewntrznych
(oblodzenie).
z Obrci pokrto regulacji temperatury
w prawo.
z Ustawi pokrto dmuchawy
w pooeniu 3 lub 4.
z Ustawi pokrto rozdziau powietrza
w pooeniu V. Tryb recyrkulacji powietrza
4 zostanie wyczony automatycznie.
lub
Szyby mog rwnie ulec zaparowaniu,
jeli po ostatnim cyklu pracy w ukadzie
Tryb maksymalnej intensywnoci chodzenia Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia klimatyzacji zalega wilgo. Aby temu
Na krtko otworzy szyby i okna dachowe 3, szyb zapobiec, przed uruchomieniem silnika
aby przyspieszy uchodzenie ciepego ustawi pokrto rozdziau powietrza
powietrza. 9 Ostrzeenie w pooeniu K i po ok. 5 sekundach od
z Wczy chodzenie n. Nieprzestrzeganie przedstawionych uruchomienia silnika obrci
je w pooenie V.
z Wczy system recyrkulacji powietrza 4 instrukcji moe doprowadzi do
zaparowania lub oblodzenia szyb, co moe z Wczy ogrzewanie tylnej szyby .
z Obrci pokrto regulacji temperatury
by przyczyn wypadku drogowego. z W razie potrzeby otworzy boczne kratki
do oporu w lewo (zimno).
Jeli szyby ulegn zaparowaniu lub nawiewu powietrza i skierowa je na szyby
z Ustawi pokrto dmuchawy w pooeniu 4.
oblodzeniu, np. wskutek opadw boczne.
z Ustawi pokrto rozdziau powietrza atmosferycznych, zawilgocenia ubra bd
w pooeniu M. niskiej temperatury na zewntrz:
z Otworzy wszystkie kratki nawiewu
powietrza.
120 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Ukad klimatyzacji sterowanej


elektronicznie 3
Zapewnia najwyszy komfort jazdy bez
wzgldu na pogod, temperatur
na zewntrz czy por roku.
W celu zapewnienia niezmiennych
i komfortowych warunkw wewntrz
samochodu temperatura doprowadzanego
powietrza oraz intensywno i kierunki jego
nawiewu s wybierane automatycznie,
odpowiednio do warunkw panujcych
na zewntrz.
Ukad pracuje w oparciu o wybrane wczeniej
ustawienia indywidualne.
Ukad automatycznie uwzgldnia zmiany W trybie pracy automatycznej dobierane s
warunkw zewntrznych, np. bezporednie optymalne ustawienia, bez wzgldu
nasonecznienie. na warunki panujce na zewntrz. W razie
Po wczeniu chodzenia (sprarki ukadu potrzeby ustawienia klimatyzacji sterowanej
klimatyzacji) powietrze jest schadzane elektronicznie mona zmieni rcznie.
i osuszane. Ukad klimatyzacji sterowanej elektronicznie
Filtr przeciwpykowy usuwa kurz, sadz, dziaa tylko przy pracujcym silniku.
pyki i zarodniki z powietrza pobieranego Aby ukad klimatyzacji sterowanej
z zewntrz. elektronicznie 3 dziaa prawidowo,
nie naley zakrywa czujnika na desce
rozdzielczej.
Przy niskich temperaturach zewntrznych
chodzenie (sprarka ukadu klimatyzacji)
wycza si automatycznie.
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 121

Wyczenie sprarki ukadu klimatyzacji Ustawiona temperatura


(na wywietlaczu pojawi si napis ECO) moe Za pomoc lewego pokrta mona ustawi
mie negatywny wpyw na komfort temperatur w zakresie od 16 C do 28 C.
i bezpieczestwo jazdy 3 123. Aby zapewni maksymalny komfort
W trybie pracy automatycznej wszystkie kratki podrowania, zmiany temperatury naley
nawiewu powietrza s regulowane dokonywa stopniowo.
automatycznie. Z tego wzgldu powinny W przypadku ustawienia temperatury poniej
by one zawsze otwarte 3 113. 16 C na wywietlaczu ukadu klimatyzacji
pojawia si napis LO: ukad klimatyzacji
pracuje stale z maksymaln moc chodzenia,
a temperatura nie jest regulowana.
W przypadku ustawienia temperatury
powyej 28 C na wywietlaczu ukadu
klimatyzacji pojawia si napis HI: ukad
klimatyzacji pracuje stale z maksymaln
Tryb pracy automatycznej
moc ogrzewania, a temperatura nie jest
Ustawienia podstawowe zapewniajce
regulowana.
maksymalny komfort:
Ustawienia temperatury s przechowywane
z Nacisn przycisk AUTO.
w pamici ukadu take po wyczeniu
z Otworzy wszystkie kratki nawiewu zaponu.
powietrza.
z Wczy sprark ukadu
klimatyzacji 3 123.
z Pokrtem ustawi temperatur 22 C.
W razie potrzeby mona ustawi wysz
lub nisz temperatur.
122 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Rczne wybieranie ustawie Temperatura, rozdzia powietrza i dmuchawa


W pewnych sytuacjach (np. w razie s ustawiane automatycznie.
oblodzenia lub zaparowania szyb) ukad Przywracanie trybu pracy automatycznej:
klimatyzacji sterowanej elektronicznie mona nacisn przycisk V lub AUTO.
obsugiwa rcznie.
Ogrzewanie tylnej szyby 3 39.
Ustawienia zmienione rcznie s
zapamitywane take po wyczeniu zaponu.
Rczna zmiana ustawie ukadu klimatyzacji
sterowanej elektronicznie:

Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia


szyb

9 Ostrzeenie
Nieprzestrzeganie przedstawionych
instrukcji moe doprowadzi do
zaparowania lub oblodzenia szyb, co moe
by przyczyn wypadku drogowego.

Jeli szyby ulegn zaparowaniu lub


oblodzeniu, np. wskutek opadw
atmosferycznych, zawilgocenia ubra bd
niskiej temperatury na zewntrz:
Nacisn przycisk V; na wywietlaczu ukadu
klimatyzacji pojawi si symbol V.
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 123

Wczanie i wyczanie sprarki ukadu Rozdzia powietrza Intensywno nawiewu powietrza


klimatyzacji Nacinicie jednego lub kilku z poniszych Intensywno nawiewu ustawia si za pomoc
nacisn przycisk ECO. Na wywietlaczu przyciskw powoduje pojawienie si prawego pokrta. Wybrana prdko
ukadu klimatyzacji pojawi si symbol ECO. na wywietlaczu ukadu klimatyzacji dmuchawy jest wskazywana iloci
Praca w tym trybie zmniejsza zuycie paliwa. odpowiedniego symbolu: wywietlanych supkw.
Chodzenie (sprarka ukadu klimatyzacji) s Powietrze kierowane jest na szyb Wyczanie dmuchawy i w konsekwencji
jest wwczas wyczone. przedni i szyby w drzwiach przednich. caego ukadu klimatyzacji sterowanej
Doprowadzane powietrze nie jest schadzane M Powietrze jest kierowane przez elektronicznie: przekrci prawe pokrto
ani osuszane. Wpywa to na pogorszenie regulowane kratki nawiewu do oporu w lewo, aby na wywietlaczu nie
komfortu zapewnianego przez ukad na pasaerw. byy wywietlane adne informacje.
klimatyzacji sterowanej elektronicznie. K Powietrze jest kierowane na stopy. Wczanie: obrci pokrto w prawo.
Moe te doj do zaparowania szyb. Przywracanie trybu pracy automatycznej: Przywracanie trybu pracy automatycznej:
Gdy pracuje ukad chodzenia, nastpuje ponownie nacisn odpowiednie przyciski lub Nacisn przycisk AUTO.
kondensacja pary wodnej, a skroplona woda przycisk AUTO.
jest odprowadzana pod spodem samochodu.
Wznawianie pracy ukadu chodzenia:
nacisn przycisk ECO. Napis ECO zganie.
124 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Nacisn przycisk 4; na wywietlaczu


ukadu klimatyzacji pojawi si symbol %.

9 Ostrzeenie
W trybie recyrkulacji wymiana powietrza
jest ograniczona. Ze wzgldu na stopniowo
pogarszajc si jako powietrza
w kabinie samochodu przebywajce w niej
osoby mog odczuwa senno. Przy braku
chodzenia zwiksza si wilgotno
powietrza, co moe spowodowa
zaparowanie szyb. Z tego wzgldu tryb
recyrkulacji powinien by wczany jedynie
na krtki czas.

Tryb rcznej recyrkulacji powietrza Wyczanie trybu recyrkulacji powietrza: Korzystanie z ukadu klimatyzacji przy
Podczas pracy w trybie recyrkulacji powietrza ponownie nacisn przycisk 4. wyczonym silniku
dopyw powietrza z zewntrz jest odcity. Po zatrzymaniu samochodu i wyczeniu
Powietrze kry w kabinie w obiegu zaponu, np. przed przejazdem kolejowym,
zamknitym. moliwe jest dalsze klimatyzowanie wntrza
kabiny przez pewien czas.
Nacisn przycisk AUTO przy wyczonym
zaponie. Na wywietlaczu ukadu klimatyzacji
bdzie widoczna ustawiona temperatura.
Mona j regulowa za pomoc lewego
pokrta.
Z klimatyzacji postojowej mona
korzysta tylko przez okrelony czas.
W celu wyczenia klimatyzacji postojowej
nacisn przycisk AUTO.
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 125

Nagrzewnica dodatkowa Filtr przeciwpykowy


W przypadku niskiej temperatury zewntrznej Filtr przeciwpykowy usuwa kurz, sadz, pyki
i temperatury silnika wntrze samochodu i zarodniki z powietrza pobieranego
z ukadem Quickheat 3 mona ogrza z zewntrz. Warstwa wgla aktywnego 3
szybciej, korzystajc z elektrycznej eliminuje wikszo nieprzyjemnych
nagrzewnicy dodatkowej. zapachw i szkodliwych gazw znajdujcych
W samochodach z silnikiem wysokoprnym si w powietrzu.
montowana jest nagrzewnica spalinowa 3.

Wloty powietrza
Wloty powietrza umieszczone na zewntrz
samochodu poniej szyby przedniej, z prawej i
lewej strony nie mog by zasonite. Naley
je oczyszcza z lici, brudu i niegu.

Wyloty powietrza
Przy przewoeniu bagau uwaa, aby nie
zasoni wylotw powietrza, umieszczonych
w schowkach przestrzeni bagaowej.
126 Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Konieczno okresowego wczania Czynnoci serwisowe


ukadu chodzenia Po upywie trzech lat od daty pierwszej
W celu zapewnienia waciwego stanu rejestracji samochodu zalecane jest
technicznego ukadu klimatyzacji naley wykonywanie przegldu ukadw
przynajmniej raz w miesicu na kilka minut ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji raz
wczy ukad chodzenia 3, niezalenie od w roku. Zapewni to ich optymaln sprawno.
pogody i pory roku. Obsuga ukadu z Kontrola poprawnoci dziaania i cinienia
chodzenia jest niemoliwa przy niskich roboczego
temperaturach zewntrznych.
z Kontrola ukadu ogrzewania
z Kontrola szczelnoci
z Kontrola paskw napdowych
z Czyszczenie skraplacza i oprnienie
parownika
z Kontrola wydajnoci
Jazda i prowadzenie 127

Jazda i prowadzenie Manualno-automatyczna skrzynia


biegw 3
Manualno-automatyczna skrzynia biegw 3
umoliwia rczn (tryb manualny) lub
automatyczn (tryb automatyczny) zmian
biegw, w obu przypadkach z automatyczn
obsug sprzga.

Manualno-automatyczna skrzynia
biegw 3................................................ 127
Manualna skrzynia biegw ..................... 132
Zalecenia eksploatacyjne ....................... 133
Oszczdzanie paliwa, ochrona Wywietlacz skrzyni biegw
rodowiska ............................................. 135 Pokazuje tryb pracy i aktualny bieg.
Paliwo, tankowanie .................................. 137 Gdy aktywny jest program zimowy,
Katalizator, emisja spalin ........................ 140 wywietlane jest wskazanie T.
Ukady kontroli jazdy ............................... 144
Hydrauliczny ukad hamulcowy.............. 149
Ukad przeciwdziaajcy blokowaniu
k podczas hamowania (ABS u)....... 150
Hamulec postojowy.................................. 151
System Brake Assist ................................. 151
System Hill Start Assist 3 (HSA) .............. 151
Koa i opony.............................................. 151
Baganik dachowy 3............................... 156
Hak holowniczy 3 .................................... 156
Odczany hak holowniczy 3.................. 157
Jazda z przyczep ................................... 160
128 Jazda i prowadzenie

Dwignia zmiany biegw w pooeniu o


(rodkowym)
Wcinicie pedau hamulca i przestawienie
dwigni zmiany biegw z pooenia N
w pooenie o (rodkowe) spowoduje
uaktywnienie trybu automatycznego
przekadni Easytronic i wybranie pierwszego
biegu (lub, gdy wczony jest program
zimowy, drugiego biegu). Na wywietlaczu
skrzyni biegw pojawia si litera A.
Po zwolnieniu pedau hamulca samochd
powoli rusza. Jeli peda hamulca nie jest
wcinity, litera A miga. Naley wtedy
wcisn peda przyspieszenia albo przestawi
dwigni zmiany biegw z powrotem
Uruchamianie silnika Obsuga manualno-automatycznej skrzyni w pooenie N i powtrzy powysz
Wcisn peda hamulca w momencie biegw za pomoc dwigni zmiany biegw procedur, zaczynajc od wcinicia pedau.
uruchamiania silnika. Uruchomienie silnika Dwigni zmiany biegw naley zawsze W trybie automatycznym inne biegi s
jest moliwe tylko po ustawieniu dwigni przesuwa do oporu. Naley zwraca uwag wybierane automatycznie, bez wzgldu
zmiany biegw w pooeniu N i wciniciu na wskanik biegu bd trybu na warunki jazdy.
pedau hamulca. Na wywietlaczu skrzyni na wywietlaczu skrzyni biegw.
biegw widoczna jest wwczas litera N. Przesun dwigni zmiany biegw
Jeli peda hamulca nie jest wcinity w kierunku N
i na tablicy wskanikw wieci lampka Pooenie neutralne
kontrolna j 3, a na wywietlaczu skrzyni
biegw miga litera N, silnika nie mona
uruchomi.
Silnika nie mona uruchomi, jeli nie dziaaj
wiata hamowania.
Jazda i prowadzenie 129

Dwignia zmiany biegw w pooeniu + lub - Zatrzymywanie samochodu


+ zmiana biegu na wyszy W trybie automatycznym i manualnym po
zatrzymaniu samochodu automatycznie
- zmiana biegu na niszy
wczany jest pierwszy bieg (drugi bieg przy
W przypadku wybrania wyszego biegu przy wczonym trybie zimowym), a sprzgo
zbyt niskiej prdkoci lub niszego biegu przy zostaje rozczone. W trybie R pozostaje
zbyt wysokiej prdkoci zmiana biegu nie wczony bieg wsteczny.
nastpi. Zapobiega to pracy silnika ze zbyt
Jeli po otwarciu drzwi kierowcy rozlega si
ma lub zbyt du prdkoci obrotow.
sygna ostrzegawczy (peda hamulca nie jest
Poszczeglne biegi mona pomija poprzez wcinity), przesun dwigni zmiany
kilkakrotne przesunicie dwigni w krtkich biegw w pooenie N i zacign hamulec
odstpach czasu. postojowy.
Zmiana z trybu automatycznego W razie koniecznoci zatrzymania si
na manualny nastpuje po przestawieniu na wzniesieniu naley bezwzgldnie
dwigni zmiany biegw w pooenie + lub -. zacign hamulec postojowy lub nacisn
Dwignia zmiany biegw w pooeniu A/M Optymalny bieg jest sygnalizowany peda hamulca. Gdy wczony jest jeden
Przeczanie pomidzy trybem na wywietlaczu. z biegw, nie naley dla podtrzymania rwnej
automatycznym a manualnym. Dwignia zmiany biegw w pooeniu R pracy silnika na biegu jaowym zwiksza jego
W trybie manualnym biegi mona wybiera Bieg wsteczny. Wcza tylko po zatrzymaniu prdkoci obrotowej, poniewa moe
rcznie, przesuwajc dwigni w kierunku + pojazdu. to doprowadzi do przegrzania sprzga.
lub -. Wczony bieg jest pokazywany Wcisn przycisk na dwigni i ustawi j Przy duszym postoju, na przykad w korku
na wywietlaczu. w pooeniu R. Na wywietlaczu skrzyni ulicznym lub przed przejazdem kolejowym,
Przy zbyt niskiej prdkoci obrotowej silnika biegw widoczna jest wwczas litera R. zaleca si wyczy silnik.
nastpuje automatyczna redukcja biegu, Po ustawieniu dwigni w pooeniu R podczas Elektronicznie sterowane programy zmiany
nawet w trybie manualnym. Zapobiega jazdy litera R na wywietlaczu zaczyna biegw w trybie automatycznym
to dawieniu si silnika. miga i aden bieg nie zostaje wczony. z Po uruchomieniu zimnego silnika program
regulacji temperatury roboczej powoduje
opnion zmian biegw (zmiana
nastpuje przy wyszej prdkoci obrotowej
silnika), dziki czemu katalizator szybciej
nagrzewa si do optymalnej temperatury.
z Program adaptacyjny automatycznie
dostosowuje zmian biegw do warunkw
jazdy, np. wikszego obcienia
samochodu lub kta nachylenia drogi.
130 Jazda i prowadzenie

Hamowanie silnikiem
Tryb automatycznej zmiany biegw:
Przy zjedaniu ze wzniesienia manualno-
automatyczna skrzynia biegw wybiera
wysze biegi przy stosunkowo wysokich
obrotach silnika. Podczas hamowania
manualno-automatyczna skrzynia biegw
przecza si w odpowiednim momencie
na nisze biegi.
Tryb manualnej zmiany biegw:
Aby w peni wykorzysta efekt hamowania
silnikiem przy zjedaniu ze wzniesienia,
naley w odpowiednim momencie
zredukowa bieg.
Uwalnianie ugrznitego samochodu
Program zimowy T Wymuszona redukcja biegw Jeli zaistnieje konieczno uwolnienia
W razie trudnoci z ruszaniem na liskiej Wcinicie pedau przyspieszenia pojazdu z piasku, bota, niegu lub dziury,
nawierzchni nacisn przycisk T z pokonaniem punktu granicznego naley przecza dwigni wycznie
(na wywietlaczu skrzyni biegw pojawi si spowoduje wybranie niszego biegu, pomidzy pooeniami o (rodkowym) oraz R.
litera A i symbol T). Manualno- o ile silnik bdzie pracowa z odpowiedni Utrzymywa moliwie niskie obroty silnika
automatyczna skrzynia biegw przejdzie prdkoci obrotow. w celu uniknicia gwatownego
w tryb automatyczny i samochd rozpocznie W czasie trwania wymuszonej redukcji biegu przyspieszenia samochodu po odzyskaniu
jazd z drugiego biegu. nie jest moliwa rczna zmiana biegu. normalnej przyczepnoci.
Program zimowy zostaje wyczony: Gdy prdko obrotowa silnika osignie grn
z po ponownym naciniciu przycisku T, granic, nastpuje automatyczna zmiana
z po wyczeniu zaponu, biegu na wyszy, nawet w trybie manualnym.

z w razie uaktywnienia trybu manualnego, Bez uycia wymuszonej redukcji biegu taka
automatyczna zmiana biegu na wyszy nie
z gdy temperatura sprzga wzronie do zbyt nastpuje w trybie manualnym.
wysokiego poziomu.
Jazda i prowadzenie 131

Garaowanie samochodu
Zacign hamulec postojowy i wyj kluczyk
z wycznika zaponu. Ostatnio wybrany bieg
(sygnalizowany lampk kontroln
na wywietlaczu skrzyni biegw) pozostanie
wczony. Gdy dwignia jest ustawiona
w pooeniu N, nie jest wczony aden bieg.
Po wyczeniu zaponu manualno-
automatyczna skrzynia biegw przestaje
reagowa na ruchy dwigni zmiany biegw.
Jeeli kluczyk pozostanie w wyczniku
zaponu, przy duszym postoju moe doj
do rozadowania akumulatora.
Lampka kontrolna R miga przez kilka sekund
po wyczeniu zaponu, jeli hamulec
Manewrowanie samochodem Usterka
postojowy nie zostanie zacignity.
Do dokadnego manewrowania samochodem W celu zabezpieczenia przekadni manualno-
podczas parkowania, wjedania do garau automatycznej przed uszkodzeniem sprzgo
itp. mona wykorzysta powolny ruch jest automatycznie blokowane, gdy jego
pojazdu, zwalniajc peda hamulca przy temperatura wzrasta do zbyt wysokiej
wczonym biegu. wartoci.
Nie wolno naciska rwnoczenie pedau W razie wystpienia usterki zawieci si
przyspieszenia i pedau hamulca. lampka kontrolna A. Moliwe jest
W celu ochrony manualno-automatycznej kontynuowanie jazdy, jednak niedostpny
skrzyni biegw przed uszkodzeniem powolny bdzie tryb manualnej zmiany biegw.
ruch samochodu po zwolnieniu hamulca nie Jeli na wywietlaczu skrzyni biegw widoczna
wystpuje przy bardzo wysokich jest rwnie litera F, nie mona
temperaturach sprzga. kontynuowa jazdy.
Usun usterk w warsztacie. Zintegrowana
funkcja autodiagnostyki umoliwia szybkie
usuwanie usterek.
132 Jazda i prowadzenie

3. Oczyci skrzyni biegw w okolicach


pokrywki (patrz rysunek), aby po jej zdjciu
do otworu nie dostay si adne
zabrudzenia.
4. Obrci pokrywk w celu jej poluzowania
i zdj, unoszc do gry patrz rysunek.
5. Za pomoc rubokrta z pask kocwk
(narzdzia samochodowe 3 3 169) obrci
rub regulacyjn do oporu w prawo.
Sprzgo zostanie rozczone.

Przestroga
Nie pokonywa oporu, gdy moe to
spowodowa uszkodzenie przekadni
Przerwa w dopywie prdu Easytronic. Manualna skrzynia biegw
Jeli przerwa w dopywie prdu wystpi W celu wybrania biegu wstecznego zatrzyma
6. Zaoy oczyszczon pokrywk. Pokrywka
w sytuacji, gdy wybrany jest ktry z biegw, samochd, wcisn peda sprzga i odczeka
musi cile przylega do obudowy.
sprzgo nie zostanie rozczone Samochd 3 sekundy, a nastpnie wcisn przycisk
jest wwczas unieruchomiony. Przestroga znajdujcy si na dwigni zmiany biegw
Jeli dojdzie do rozadowania akumulatora, i wybra bieg wsteczny.
silnik mona bdzie uruchomi, wykorzystujc Po rozczeniu sprzga w ten sposb nie
wolno holowa samochodu ani uruchamia Jeli biegu nie mona wczy, ustawi
przewody rozruchowe 3 164. dwigni w pooeniu neutralnym, zwolni
silnika. Mona jedynie przemieci
W przypadku, gdy przyczyn usterki nie samochd na niewielk odlego. i ponownie wcisn peda sprzga,
jest rozadowanie akumulatora, naley a nastpnie ponownie wybra bieg.
skorzysta z pomocy warsztatu. Jeli zachodzi Niezwocznie zwrci si do warsztatu Peda sprzga naley zwalnia jak
konieczno usunicia samochodu z drogi, o pomoc. najszybciej.
sprzgo naley rozczy.
Podczas kadorazowej zmiany biegu
1. Zacign hamulec postojowy wymagane jest wcinicie pedau sprzga
i wyczy zapon. do oporu. Na pedale sprzga nie naley
2. Unie pokryw komory silnika opiera stopy, poniewa powoduje to
i podeprze j wspornikiem. przyspieszone zuycie tarczy sprzga.
Jazda i prowadzenie 133

Zalecenia eksploatacyjne Wspomaganie ukadu hamulcowego Jazda z obcionym baganikiem


Pierwsze 1000 km przebiegu Po jednorazowym lub dwukrotnym wciniciu dachowym
Naley jedzi ze zmienn prdkoci. pedau hamulca przy wyczonym silniku Nie przekracza dopuszczalnego obcienia
Nie wciska do oporu pedau przyspieszenia. przestaje dziaa wspomaganie ukadu dachu 3 224. Ze wzgldw bezpieczestwa
Unika jazdy na niskich obrotach. hamulcowego. Skuteczno hamowania nie baga naley rozoy rwnomiernie
zmienia si, jednak hamowanie wymaga i zabezpieczy pasami. Dostosowa cinienie
Jedzi z umiarkowan dynamik. uycia znacznie wikszej siy. w oponach do warunkw obcienia. Nie
Na wszystkich biegach wciska peda przekracza prdkoci 120 km/h. Czsto
przyspieszenia maksymalnie Elektryczne wspomaganie ukadu
kierowniczego 3 sprawdza i w razie potrzeby napina pasy
do okoo 3/4 skoku. mocujce. Przestrzega obowizujcych
Jeli wspomaganie ukadu kierowniczego nie
Nie przekracza 3/4 dopuszczalnej prdkoci dziaa, np. podczas holowania z wyczonym w danym kraju przepisw w tym zakresie.
samochodu. silnikiem, samochd pozostaje sterowny, Wyczanie silnika
Podczas pierwszych 200 km nie hamowa ale manewrowanie kierownic wymaga Po wyczeniu silnika wentylatory chodzce
gwatownie, o ile nie jest to konieczne. uycia znacznie wikszej siy. w komorze silnika mog jeszcze przez pewien
Jazda w terenie grzystym, cignicie czas pracowa.
W czasie pierwszej jazdy odparowuje wosk
i olej pokrywajcy elementy ukadu przyczepy Jeli temperatura silnika jest bardzo wysoka,
wydechowego. Po zakoczeniu pierwszej Wentylator chodnicy napdzany jest np. w wyniku jazdy w terenie grzystym:
jazdy pozostawi samochd na jaki czas elektrycznie. Dziki temu wydajno w celu uniknicia nadmiernej akumulacji
na wolnym powietrzu i nie wdycha oparw. chodzenia nie jest uzaleniona od prdkoci ciepa pozostawi silnik przez ok. 2 minuty
obrotowej silnika. na biegu jaowym.
W okresie docierania zuywana jest wiksza
ilo paliwa i oleju. Przy wysokich prdkociach obrotowych Wersje z silnikiem wyposaonym
silnika wydziela si wiksza ilo ciepa. w turbosprark 3
Nie wolno jecha z wyczonym silnikiem Z tego wzgldu, gdy podczas jazdy pod gr Po jedzie z wysokimi prdkociami
Nie dziaa wwczas wiele ukadw samochd radzi sobie na wyszym biegu, nie obrotowymi lub z duym obcieniem silnika
(np. wspomaganie ukadu hamulcowego czy naley go zmienia na niszy. naley przed wyczeniem silnika przez
wspomaganie ukadu kierowniczego 3). pewien czas jecha bez jego nadmiernego
Stwarza to zagroenie dla samego kierowcy, obciania lub przez ok. 30 sekund
a take dla innych uytkownikw drogi. pozostawi go na biegu jaowym.
W przeciwnym wypadku moe doj
do uszkodzenia turbosprarki.
134 Jazda i prowadzenie

Mniejsze zuycie paliwa wicej Rozgrzewanie silnika Wentylator chodnicy


przejechanych kilometrw Silnik powinien rozgrzewa si podczas jazdy, Wentylator chodnicy jest sterowany
Naley przestrzega zamieszczonych a nie na biegu jaowym. Dopki silnik nie wycznikiem termicznym i wcza si tylko
na poprzedniej stronie zalece dotyczcych osignie waciwej temperatury pracy, w razie potrzeby.
docierania silnika oraz podanych utrzymywa umiarkowan prdko. W niektrych wersjach silnikowych wentylator
na nastpnych stronach wskazwek odnonie Po uruchomieniu zimnego silnika manualno- chodnicy wcza si automatycznie podczas
oszczdzania energii. automatyczna skrzynia biegw 3, pracujc czyszczenia filtra czstek staych 3.
Prawidowa, poprawna technicznie w trybie automatycznym nie wcza wyszych Peday
i ekonomiczna jazda zapewni maksymaln biegw, dopki prdko nie wzronie. Dziki W miejscu, gdzie spoczywaj stopy,
trwao i sprawno samochodu. temu katalizator szybko rozgrzewa si do nie umieszcza adnych przedmiotw,
Odcinanie dopywu paliwa temperatury zapewniajcej maksymaln ktre mogyby wlizgn si pod peday
Dopyw paliwa do silnika jest automatycznie redukcj emisji szkodliwych substancji. i ograniczy ich skok.
odcinany, gdy wybrany jest ktry z biegw, Waciwy dobr biegu Aby nie ograniczy skoku pedaw,
ale peda przyspieszenia nie jest wcinity. Na biegu jaowym oraz w czasie jazdy nie umieszcza pod nimi dywanikw.
Funkcja ta nie dziaa w przypadku, gdy na niszych biegach silnik nie powinien
temperatura katalizatora jest zbyt wysoka. pracowa na wysokich obrotach. Zbyt Akumulator
wysokie obroty na poszczeglnych Podczas jazdy z nisk prdkoci, a take
Wersje z silnikiem wyposaonym po zatrzymaniu samochodu, np. w warunkach
w turbosprark 3 przeoeniach oraz czste zatrzymywanie
si i ruszanie wpywaj na szybsze zuycie gstego ruchu miejskiego, naley w miar
Przy raptownym zwolnieniu pedau moliwoci wyczy zbdne urzdzenia
przyspieszenia moe by syszalny szum silnika i zwikszaj zuycie paliwa.
elektryczne (np. ogrzewanie szyby tylnej,
powietrza przepywajcego przez sprark. Redukcja biegu podgrzewanie foteli przednich itp.).
Prdko obrotowa silnika W razie spadku prdkoci zmieni bieg
na niszy, starajc si nie dopuci W trakcie rozruchu silnika wcisn peda
Silnik powinien na kadym biegu pracowa sprzga, aby zmniejszy obcienie
na optymalnych obrotach. do polizgu sprzga przy wysokich obrotach
silnika. Jest to szczeglnie istotne przy jedzie rozrusznika i akumulatora.
pod gr.
Jazda i prowadzenie 135

Oszczdzanie paliwa, ochrona Zomowanie samochodu Rozgrzewanie silnika


rodowiska Informacje na temat zomowania oraz z Jazda z cakowicie otwart przepustnic
Technologia przyszoci recyklingu samochodu mona znale oraz praca nie rozgrzanego silnika
W procesie konstruowania i produkcji Opla w Internecie na stronie www.opel.com. na biegu jaowym przyspieszaj jego
Merivy zastosowano materiay nieszkodliwe Styl jazdy przyjazny dla rodowiska zuycie, a take zwikszaj zuycie paliwa,
dla rodowiska i w duej mierze podlegajce z Konsekwencj nieekonomicznej jazdy jest poziom emisji spalin, zawarto
recyklingowi. Rwnie zastosowana wysoki poziom haasu i emisji spalin. szkodliwych substancji w gazach
technologia produkcji jest przyjazna spalinowych oraz poziom haasu.
z Dlatego naley przestrzega zasady:
dla rodowiska. mniejsze zuycie paliwa = wicej z Rusza zaraz po uruchomieniu silnika.
Odpady produkcyjne poddawane s przejechanych kilometrw. Do czasu rozgrzania silnika utrzymywa
recyklingowi, a odzyskane materiay umiarkowan prdko obrotow.
Ekonomiczna jazda przyczynia si rwnie
ponownie wykorzystywane. Zmniejszenie do spadku poziomu haasu oraz Rwnomierna prdko
iloci zuywanej wody oraz energii przyczynia zmniejszenia emisji spalin. Taki styl jazdy z Nierwnomierna jazda powoduje znaczne
si do oszczdzania zasobw naturalnych. jest opacalny i pozytywnie wpywa zwikszenie zuycia paliwa, emisji spalin,
Nowoczesna konstrukcja samochodu oznacza na otoczenie. zawartoci szkodliwych substancji
take atwo jego demontau oraz w gazach spalinowych oraz poziomu
Zuycie paliwa zaley w duej mierze od haasu.
posegregowania poszczeglnych rodzajw stylu jazdy kierowcy. Ponisze wskazwki
materiaw w celu ponownego wykorzystania. pomog utrzyma zuycie paliwa z Unika niepotrzebnego przyspieszania
Do produkcji nie uyto surowcw, takich jak na optymalnym poziomie 3 222. i hamowania. Zaleca si zachowanie
azbest czy kadm. W ukadzie klimatyzacji 3 rwnomiernej prdkoci jazdy.
Podczas tankowania samochodu warto
zastosowano czynnik chodniczy skontrolowa zuycie paliwa. Dziki temu W miar moliwoci planowa jazd
niezawierajcy freonu. atwo i szybko mona wykry ewentualne i unika czstego zatrzymywania si
Wykorzystano nowoczesne techniki nieprawidowoci, powodujce nadmierne i ruszania, np. na skrzyowaniach czy
lakiernicze, w ktrych jako rozcieczalnik zuycie paliwa. w korkach ulicznych. Wybiera atwo
stosuje si wod. przejezdne trasy.
Bieg jaowy
z Silnik zuywa paliwo rwnie na biegu
jaowym.
z W przypadku postoju duszego ni
jedna minuta silnik opaca si wyczy.
Pi minut pracy silnika na biegu jaowym
odpowiada w przyblieniu jednemu
kilometrowi jazdy.
136 Jazda i prowadzenie

Odcinanie dopywu paliwa z Nawet lekkie cofnicie pedau Naprawa i obsuga techniczna
z Dopyw paliwa jest odcinany przyspieszenia pozwala zaoszczdzi z Nieprawidowo wykonane naprawy,
automatycznie w sytuacjach takich, sporo paliwa, bez odczuwalnego regulacje oraz czynnoci obsugi
jak zjedanie ze wzniesienia czy zmniejszenia prdkoci. technicznej mog spowodowa wzrost
hamowanie 3 134. Nie przekraczajc 3/4 maksymalnej zuycia paliwa. Nie wolno samodzielnie
z Aby nie przerywa dziaania tej funkcji, prdkoci jazdy, mona zaoszczdzi wykonywa prac zwizanych z napraw
nie naley wtedy wciska pedau nawet do 50% paliwa bez wikszego silnika.
przyspieszenia ani pedau sprzga. wpywu na czas podry. Sposb pozbywania si odpadw moe by
Waciwy dobr biegu Cinienie w oponach niezgodny z przepisami o ochronie
z Jazda ze zbyt wysok prdkoci obrotow z Zbyt niskie cinienie w oponach, rodowiska.
silnika wpywa na jego szybsze zuycie powodujce zwikszone opory toczenia, Niektre czci nie podlegaj recyklingowi.
i zwiksza zuycie paliwa. przyczynia si do zwikszenia kosztw Kontakt z niektrymi materiaami
z Nie obcia nadmiernie silnika. Unika eksploatacji samochodu na dwa sposoby: eksploatacyjnymi moe stwarza
jazdy na wysokich obrotach. zwiksza si zuycie paliwa oraz szybciej zagroenie dla zdrowia.
zuywaj si opony.
Kierowanie si wskazaniami obrotomierza z Naprawy i czynnoci obsugi technicznej
pomaga oszczdzi paliwo. Silnik powinien z Zaleca si regularne kontrolowanie naley powierza centrum Opel Partner.
pracowa na optymalnych obrotach, cinienia (co 14 dni).
Trudne warunki eksploatacyjne
z utrzymaniem rwnomiernej prdkoci Odbiorniki energii elektrycznej z Strome podjazdy, ostre zakrty, zy stan
na kadym biegu. Jedzi na jak z Pobr mocy przez urzdzenia elektryczne nawierzchni i warunki zimowe powoduj
najwyszym biegu, moliwie szybko zwiksza zuycie paliwa. wzrost zuycia paliwa.
zmieniajc go z biegu niszego. Bieg z W miar moliwoci wyczy wszystkie
zredukowa dopiero, gdy silnik z trudem Zuycie paliwa znacznie wzrasta w ruchu
urzdzenia dodatkowo pobierajce prd miejskim i przy niskich temperaturach,
pracuje na biegu wyszym. (np. ukad klimatyzacji 3 czy ogrzewanie zwaszcza w przypadku krtkich
Jazda z du prdkoci szyby tylnej). przejazdw, kiedy silnik nie osiga
z Im wysza prdko jazdy, tym wiksze Baganiki dachowe, uchwyty na narty normalnej temperatury pracy.
zuycie paliwa i wikszy poziom haasu. z Baganiki dachowe i uchwyty na narty
Podczas jazdy z maksymaln prdkoci z Przestrzeganie rwnie w takich warunkach
zwikszaj opr powietrza, przez wymienionych powyej zalece pozwoli
znacznie podnosi si zuycie paliwa, co zuycie paliwa moe wzrosn
poziom haasu oraz emisja spalin. utrzyma zuycie paliwa w optymalnych
o ok. 1 l/100 km. granicach.
z Naley je zdemontowa, jeli nie bd
uywane.
Jazda i prowadzenie 137

Paliwo, tankowanie Paliwo do silnikw benzynowych Paliwo do silnikw wysokoprnych


Zuycie paliwa Naley tankowa wycznie benzyn Naley tankowa wycznie olej napdowy
Zuycie paliwa jest obliczane dla okrelonych bezoowiow zgodn z norm DIN EN 228. o obnionej zawartoci siarki (maks. 50 ppm)
warunkw jazdy 3 222. Paliw o zawartoci etanolu powyej 5% mona i zgodny z norm DIN EN 590.
Wyposaenie dodatkowe zwiksza mas uywa, tylko jeli samochd zosta Zabronione jest stosowanie olejw do silnikw
pojazdu. W rezultacie moe wzrosn zuycie profesjonalnie i w sposb zgodny okrtowych, olejw opaowych, emulsji
paliwa, przy jednoczesnym obnieniu z wytycznymi producenta przystosowany wodnych, a take olejw napdowych
prdkoci jazdy. do zasilania tego rodzaju paliwami. wyprodukowanych w caoci lub czciowo
Naley tankowa wycznie paliwo o na bazie tuszczw rolinnych, takich jak olej
Do czasu przejechania pierwszych kilku rzepakowy czy paliwo biodiesel. Olej
tysicy kilometrw tarcie pomidzy zalecanej liczbie oktanowej (wartoci
wyrnione tustym drukiem 3 218). napdowy nie moe by mieszany z paliwami
elementami silnika i skrzyni biegw jest przeznaczonymi do silnikw benzynowych.
wysze. Ma to wpyw na zwikszenie zuycia Zastosowanie paliwa o zbyt niskiej liczbie
paliwa. oktanowej moe spowodowa spadek mocy Pynno oleju napdowego i jego podatno
silnika i momentu obrotowego, a take na filtrowanie s uzalenione od temperatury
niewielki wzrost zuycia paliwa. zewntrznej. Zim naley tankowa olej
napdowy o gwarantowanych przez jego
Przestroga producenta waciwociach
niskotemperaturowych.
Zatankowanie paliwa o zbyt niskiej liczbie
oktanowej moe doprowadzi do
nieprawidowej pracy, a nawet
uszkodzenia silnika.
138 Jazda i prowadzenie

Korek wlewu paliwa


Odpowiedni funkcjonalno zapewniaj 9 Ostrzeenie
tylko oryginalne korki firmy Opel. Samochody
z silnikami wysokoprnymi posiadaj Paliwo jest materiaem atwopalnym
specjalne korki wlewu paliwa. i wybuchowym. Dlatego podczas
tankowania nie wolno pali. Ponadto
w trakcie tankowania i w bezporednim
ssiedztwie paliwa nie naley uywa
otwartego pomienia ani urzdze
wytwarzajcych iskry.
Jeli w samochodzie czu zapach paliwa,
naley bezzwocznie zwrci si do
warsztatu w celu usunicia przyczyny
usterki.

Uzupenianie paliwa

9 Ostrzeenie
Przed rozpoczciem tankowania naley
wyczy silnik i zewntrzne urzdzenia
grzewcze z komorami spalania 3
(o ich zamontowaniu informuje naklejka
na klapce wlewu paliwa). Naley rwnie
wyczy telefony komrkowe.
Podczas tankowania naley cile
przestrzega instrukcji i wytycznych
dotyczcych klientw stacji benzynowej.
Jazda i prowadzenie 139

Waciwy przebieg tankowania zaley Zamkn klapk wlewu paliwa.


w duym stopniu od urzdzenia
dystrybucyjnego: Przestroga
1. Woy kocwk wa dystrybutora Natychmiast wytrze wszelkie lady
do koca i wczy dozowanie paliwa. rozlanego paliwa.
2. Po automatycznym wyczeniu dozowania
mona jeszcze dola paliwa do penej
pojemnoci zbiornika poprzez
kontrolowane dopenienie (w dwch
porcjach). Kocwk wa dystrybutora
naley wsun do oporu.
Po zakoczeniu tankowania woy i dokrci
do oporu korek wlewu paliwa, a do
syszalnego zablokowania zapadki.
Otwr wlewowy paliwa znajduje si
z tyu samochodu po prawej stronie.
Klapka wlewu paliwa jest blokowana wraz
z drzwiami samochodu 3 28.
Otworzy klapk wlewu paliwa.
Odkrci korek wlewu paliwa, wyj
go i zawiesi na klapce wlewu paliwa.
Zbiornik paliwa posiada zabezpieczenie
chronice go przed przepenieniem.
140 Jazda i prowadzenie

W przypadku zatankowania paliwa


niezgodnego z zaleceniami przedstawionymi
na stronach 137 i 218 (np. paliwa zastpujcego
benzyn oowiow, czyli tzw. paliwa LRP, lub
benzyny z zawartoci oowiu) moe doj
do uszkodzenia katalizatora lub podzespow
elektronicznych samochodu.

Przestroga
Nieprzestrzeganie poniszych wskazwek
moe doprowadzi do uszkodzenia
katalizatora i innych podzespow
samochodu.

z W przypadku problemw z zaponem,


nierwnomiernej pracy silnika, wyranego
Katalizator, emisja spalin spadku mocy silnika lub innych nietypowych
Kontrola emisji spalin
Katalizator Dziki zastosowanym rozwizaniom
objaww naley niezwocznie skontaktowa technicznym w ukadzie wtrysku paliwa
Katalizator znaczco obnia emisj si z warsztatem. W razie potrzeby mona
szkodliwych substancji znajdujcych si i zaponowym w pojedzie z katalizatorem
kontynuowa jazd, ale jedynie przez krtki ilo szkodliwych substancji w spalinach,
w spalinach, np. tlenku wgla (CO), czas i pod warunkiem utrzymywania niskiej
wglowodorw (CH) i tlenkw azotu (NOx). takich jak tlenek wgla (CO), wglowodory
prdkoci obrotowej silnika. (CH) oraz tlenki azotu (NOx) jest ograniczona
Powysze zalecenia nie dotycz sytuacji, do minimum.
gdy nietypowe objawy wynikaj z zadziaania
elektronicznego ukadu stabilizacji toru jazdy
(ESPPlus 3) 3 144.
z Jeli do katalizatora dostanie si niespalone
paliwo, moe doj do jego przegrzania
i trwaego uszkodzenia.
Z tego wzgldu naley unika niepotrzebnego
przeduania pracy rozrusznika podczas
uruchamiania silnika, cakowitego
oprnienia zbiornika paliwa oraz
uruchamiania silnika przez pchanie lub
holowanie samochodu.
Jazda i prowadzenie 141

Jeli zapali si i po chwili zganie, mona ten


fakt zignorowa.
Zawiecenie si lampki kontrolnej A moe
sygnalizowa obecno wody w filtrze
paliwa 3 (w samochodzie z silnikiem
wysokoprnym). Zleci warsztatowi
sprawdzenie, czy w filtrze paliwa nie
zgromadzia si woda 3 210.
Jeli lampka kontrolna miga po wczeniu
zaponu, oznacza to wystpienie usterki
w ukadzie immobilizera. Silnika nie mona
bdzie uruchomi 3 25.

Lampka kontrolna Z ukadu kontroli emisji Lampka kontrolna A ukadu elektronicznego


spalin silnika
Lampka zapala si po wczeniu zaponu Lampka wieci si przez kilka sekund
i wieci si podczas uruchamiania silnika. po wczeniu zaponu.
Ganie bezporednio po uruchomieniu silnika. Jeli zawieci si przy pracujcym silniku,
wiecenie lampki podczas pracy silnika wystpia usterka w ukadzie elektronicznym
oznacza usterk w ukadzie kontroli emisji silnika lub skrzyni biegw. Ukad elektroniczny
spalin. Moe nastpi przekroczenie przecza si w tryb awaryjny. W trybie tym
dopuszczalnych norm emisji spalin. moe jednak wzrosn zuycie paliwa,
Niezwocznie zwrci si do warsztatu a osigi samochodu mog ulec pogorszeniu.
o pomoc. W niektrych przypadkach usterk mona
wiecenie lampki przy pracujcym silniku usun poprzez wyczenie i ponowne
oznacza wystpienie awarii grocej trwaym uruchomienie silnika. Jeli lampka kontrolna
uszkodzeniem katalizatora. Jazd mona wieci nadal przy pracujcym silniku, naley
kontynuowa, pod warunkiem zmniejszenia zwrci si do warsztatu w celu usunicia
prdkoci do czasu gdy lampka przestanie przyczyny usterki.
miga i zacznie wieci w sposb cigy.
Niezwocznie zwrci si do warsztatu o
pomoc.
142 Jazda i prowadzenie

Gazy spalinowe W niektrych sytuacjach, np. podczas


pokonywania krtkich odcinkw, samoistne
9 Ostrzeenie oczyszczenie filtra nie jest moliwe.
Gazy spalinowe zawieraj trujcy tlenek Jeli wymagane jest oczyszczenie filtra,
wgla, ktry jest bezbarwny i bezwonny. a funkcja automatycznego czyszczenia
Jego wdychanie stanowi zagroenie dla nie zadziaaa, bdzie miga lampka
ycia. kontrolna !. Naley wtedy kontynuowa
jazd, uwaajc, aby prdko obrotowa
W razie stwierdzenia przedostawania si
silnika nie spada poniej wartoci
spalin do wntrza samochodu naley
2000 obr./min-1. W razie potrzeby naley
natychmiast otworzy okna i zwrci si
zredukowa bieg. Czyszczenie filtra czstek
do warsztatu.
staych rozpocznie si automatycznie.
Naley unika jazdy z otwartym
baganikiem, gdy wwczas gazy
spalinowe mog przedostawa si
do wntrza samochodu.
Filtr czstek staych w silniku
wysokoprnym 3
Filtr ten usuwa szkodliwe czstki stae
ze spalin. Wyposaony jest w funkcj
automatycznego czyszczenia, ktra
uaktywnia si samoczynnie podczas jazdy.
Czyszczenie odbywa si przez spalenie
czstek sadzy w wysokiej temperaturze.
Procedura ta jest przeprowadzana
automatycznie w okrelonych warunkach
jezdnych i trwa maksymalnie 25 minut.
W trakcie czyszczenia filtra moe wzrosn
zuycie paliwa. Ponadto z ukadu
wydechowego moe si wydobywa
nietypowy zapach i dym.
Jazda i prowadzenie 143

Obsuga okresowa
Wszelkie przegldy okresowe wykonywa
w podanych odstpach czasu. Najlepiej zleci
te prace centrum Opel Partner, ktre
dysponuje odpowiednim sprztem
i wyszkolonym personelem. Elektroniczne
systemy diagnostyczne umoliwiaj szybkie
usunicie usterki i dokonanie niezbdnych
regulacji ukadw elektronicznych. Uzyskuje
si w ten sposb gwarancj prawidowego
funkcjonowania wszystkich elementw ukadu
elektrycznego, wtryskowego i zaponowego,
co zapewnia minimalny poziom emisji
szkodliwych substancji i maksymaln trwao
katalizatora.
W trakcie czyszczenia najlepiej kontynuowa Po zakoczeniu czyszczenia lampka W ten sposb uytkownik samochodu w duej
jazd i nie wycza zaponu. Czyszczenie kontrolna ! zganie. mierze przyczynia si do zachowania
filtra trwa krcej w przypadku jazdy z wysz czystoci powietrza i nie amie przepisw
prdkoci obrotow silnika i z wikszym dotyczcych emisji spalin.
obcieniem. Kontrola oraz regulacja ukadu wtryskowego
i zaponowego jest elementem przegldu
okresowego. Dlatego wszystkie przegldy
okresowe naley wykonywa w terminach
podanych w Ksieczce serwisowej
i gwarancyjnej.
144 Jazda i prowadzenie

Ukady kontroli jazdy Gdy tylko koa strac przyczepno lub W sytuacji krytycznej ukad ESPPlus nie
Plus
Ukad stabilizacji toru jazdy (ESP ) 3 samochd zacznie wpada w polizg dopuszcza do polizgu i utraty panowania
Ukad ESPPlus zwiksza w razie potrzeby (wystpi podsterowno/nadsterowno), nad samochodem, sygnalizujc jednoczenie
stabilno samochodu w kadej sytuacji ukad natychmiast zredukuje moc silnika konieczno dostosowania prdkoci
drogowej, bez wzgldu na rodzaj nawierzchni (zmieni si odgos pracy silnika) i odpowiednio do warunkw panujcych na drodze.
i przyczepno opon. Zapobiega rwnie przyhamuje poszczeglne koa. Dziki temu
polizgowi k napdzanych. samochd uzyskuje lepsz stabilno 9 Ostrzeenie
na liskiej nawierzchni.
wiadomo posiadania zaawansowanych
Ukad ESPPlus jest gotowy do pracy zaraz ukadw zabezpieczajcych nie powinna
po wczeniu zaponu, gdy zganie lampka skania do brawury za kierownic.
kontrolna v.
Ukad ESPPlus nie zwalnia kierowcy
Zadziaanie ukadu ESPPlus jest z obowizku zachowania rozsdku
sygnalizowane miganiem lampki v. podczas jazdy.
Prdko naley zawsze dostosowywa
do warunkw na drodze.
Jazda i prowadzenie 145

Lampka kontrolna v wieci si w przypadku przerwy w dopywie


Lampka wieci si przez kilka sekund prdu, na przykad po odczeniu
po wczeniu zaponu. Gdy zganie, akumulatora.
ukad jest gotowy do pracy. Po przerwie w dopywie prdu naley
Lampka miga podczas jazdy: skalibrowa czujnik kta skrtu, co zapewni
Ukad stabilizacji toru jazdy zadziaa. prawidowe dziaanie ukadu:
Moe nastpi redukcja mocy silnika z Kalibracja automatyczna przy jedzie
(syszalna zmiana odgosu pracy silnika) po linii prostej na poziomej, suchej
i lekkie wyhamowanie samochodu. nawierzchni ze sta, nisk prdkoci
(od 20 do 40 km/h).
z Kalibracja rczna poprzez obrt kierownicy
z jednej pozycji skrajnej do drugiej.
Jeli lampka kontrolna nie zganie
po pomylnym przeprowadzeniu kalibracji,
patrz uwagi w rodkowej kolumnie.
Lampka wieci si podczas jazdy:
Wystpia usterka w ukadzie. Jazd mona
kontynuowa, jednak w zalenoci od stanu
nawierzchni moe doj do utraty
przyczepnoci.
Naley usun przyczyn usterki. Funkcja
autodiagnostyki ukadu umoliwia szybkie
wykrywanie usterek.
146 Jazda i prowadzenie

Automatyczna kontrola prdkoci W samochodzie z manualno-automatyczn


(tempomat) 3 skrzyni biegw 3 tempomat naley wcza
Ukad automatycznej kontroli prdkoci moe jedynie gdy aktywny jest tryb automatycznej
zapamitywa i utrzymywa szybko od ok. zmiany biegw.
30 do 200 km/h. W przypadku wjedania
na wzniesienie lub zjedania z niego 9 Ostrzeenie
prdko ta moe si zmieni.
Przy wczonym ukadzie automatycznej
Ze wzgldw bezpieczestwa funkcja kontroli prdkoci czas reakcji kierowcy
automatycznej kontroli prdkoci moe zosta moe ulec wydueniu ze wzgldu na inne
wczona dopiero po jednokrotnym wciniciu ustawienie stp.
pedau hamulca.
Ukad automatycznej kontroli prdkoci
obsugiwany jest przyciskami I, R i O,
umieszczonymi na dwigni przecznika
kierunkowskazw.
Lampka kontrolna m 3
Funkcji nie naley wcza, jeli utrzymywanie
Lampka wieci si przez kilka sekund 3
staej prdkoci nie jest wskazane
po wczeniu zaponu. Gdy zganie,
(np. w sytuacjach zagroenia bezpieczestwa
ukad jest gotowy do pracy.
wasnego oraz innych uczestnikw ruchu,
w gstym ruchu ulicznym czy na krtych lub Podczas jazdy lampka kontrolna m zapala
liskich drogach). si z chwil wczenia ukadu.
Jazda i prowadzenie 147

Przyspieszanie Wyczanie
Przy aktywnej funkcji automatycznej kontroli Krtko nacisn przycisk O: ukad
prdkoci przytrzyma wcinity przycisk I lub automatycznej kontroli prdkoci zostanie
nacisn go kilkakrotnie: prdko wzrasta wyczony.
pynnie lub stopniowo, co 2 km/h. Funkcja automatycznej kontroli prdkoci
Po zwolnieniu przycisku I wybrana prdko wyczy si samoczynnie, gdy:
zostaje zapamitana i jest utrzymywana. z prdko jazdy spadnie poniej 30 km/h,
Zmniejszanie zaprogramowanej prdkoci z zostanie wcinity peda hamulca,
Przy aktywnej funkcji automatycznej kontroli
prdkoci przytrzyma wcinity przycisk R lub z zostanie wcinity peda sprzga 3 lub
nacisn go kilkakrotnie: prdko maleje z w przypadku manualno-automatycznej
pynnie lub stopniowo, co 2 km/h. skrzyni biegw 3 dwignia zmiany biegw
Po zwolnieniu przycisku R wybrana prdko zostanie ustawiona w pooeniu N.
zostaje zapamitana i jest utrzymywana. Uwagi dotyczce przechowywania ustawionej
Wczanie prdkoci w pamici ukadu
Krtko nacisn przycisk I: aktualna prdko Zaprogramowana warto prdkoci jest
zostanie zapamitana i bdzie utrzymywana. przechowywana w pamici ukadu a do
Mona zdj stop z pedau przyspieszenia. czasu wyczenia zaponu.
W kadej chwili istnieje moliwo wcinicia Aby przywrci zaprogramowan prdko
pedau przyspieszenia w celu zwikszenia jazdy, wystarczy krtko nacisn przycisk R,
prdkoci. Po jego zwolnieniu przywrcona gdy samochd porusza si z prdkoci
zostanie zapamitana prdko. powyej 30 km/h.
148 Jazda i prowadzenie

Ultradwikowe czujniki parkowania 3 Hak holowniczy, jazda z przyczep


Pilot parkowania uatwia cofanie podczas W przypadku zamontowania haka
parkowania, mierzc odlego midzy holowniczego ukad wymaga przestrojenia
samochodem a znajdujc si z tyu w warsztacie ze wzgldu na zmienion
przeszkod i zmieniajc czstotliwo dugo pojazdu,
generowanego sygnau dwikowego w miar W przypadku jazdy bez przyczepy naley
zbliania si do przeszkody. wiadomo zdj hak holowniczy, aby unikn
dysponowania takim udogodnieniem nie uszkodzenia ukadu.
zwalnia jednak kierowcy od obowizku
zachowania ostronoci przy parkowaniu. Zamontowanie baganikw tylnych 3
W przypadku zamontowania tylnych
Ukad mierzy odlego za porednictwem akcesoriw transportowych, np. uchwytu
czterech czujnikw w zderzaku tylnym. na rowery, ukad moe dziaa nieprawidowo.
Wczanie Usterka
Ukad pilota parkowania wcza si W przypadku usterki ukadu przy odlegoci
automatycznie przy wczonym zaponie 1 metra od przeszkody wcza si dwik
po wybraniu biegu wstecznego. cigy. Przyczyn usterki naley usun
9 Ostrzeenie
O jego gotowoci do pracy informuje krtki w warsztacie.
sygna dwikowy. W pewnych sytuacjach wielokrotne odbicia W celu uniknicia nieprawidowego dziaania
Gdy samochd zbliy si do przeszkody, fal dwikowych oraz zewntrzne rda lub faszywych wskaza ukadu czujniki musz
rozlegnie si przerywany sygna ostrzegawczy. dwiku mog uniemoliwi prawidowe by sprawne i nie mog by zasonite
Im mniejsza odlego od przeszkody, tym wykrycie przeszkody. botem, niegiem ani lodem.
krtsze odstpy midzy kolejnymi sygnaami.
Gdy do przeszkody pozostanie mniej ni 30 cm, Wyczanie
generowany bdzie sygna cigy. Ukad automatycznie wycza
si po wyczeniu biegu wstecznego.
Jazda i prowadzenie 149

Aby mona byo wykorzysta peny skok


pedau, szczeglnie w przypadku awarii
jednego z obwodw hamulcowych, pod
pedaem nie moe by jakichkolwiek
dywanikw 3 134.
Po jedno- lub dwukrotnym wciniciu pedau
hamulca przy wyczonym silniku przestaje
dziaa wspomaganie ukadu hamulcowego.
Skuteczno hamowania nie zmienia si,
jednak hamowanie wymaga uycia znacznie
wikszej siy. Jest to szczeglnie istotne
w przypadku jazdy z przyczep.
Poziom pynu hamulcowego wymaga
regularnego sprawdzania. Jeli poziom pynu
hamulcowego jest zbyt niski oraz gdy nie jest
Hydrauliczny ukad hamulcowy zacignity hamulec postojowy, wieci Lampka kontrolna ukadu hamulcowego R
Hamulec zasadniczy skada si z dwch lampka kontrolna R na desce Lampka kontrolna zapala si po wczeniu
niezalenych obwodw. rozdzielczej 3 83. zaponu, zacigniciu hamulca postojowego
oraz gdy poziom pynu hamulcowego lub
W razie awarii jednego z nich samochd pynu w ukadzie hydraulicznym sprzga
mona wyhamowa za pomoc drugiego. jest zbyt niski. Pyn hamulcowy 3 212.
Jednak hamowanie rozpoczyna si przy
znacznie gbszym wciniciu pedau 9 Ostrzeenie
hamulca i wymaga uycia wikszej siy.
Droga hamowania ulega wydueniu. Przed Jeli lampka kontrolna wcza si,
kontynuowaniem jazdy skontaktowa si gdy hamulec postojowy jest zwolniony,
z warsztatem. natychmiast przerwa jazd.
Skontaktowa si z warsztatem w celu
uzyskania pomocy.
150 Jazda i prowadzenie

W samochodach z manualno-automatyczn Autotest


skrzyni biegw 3 lampka kontrolna miga Po uruchomieniu silnika i ruszeniu
przez kilka sekund po wyczeniu zaponu, kadorazowo jest przeprowadzana
jeli nie zostanie zacignity hamulec automatyczna kontrola ukadu, ktrej mog
postojowy. towarzyszy nietypowe odgosy.
Usterka
Ukad przeciwdziaajcy
blokowaniu k podczas 9 Ostrzeenie
hamowania (ABS u)
Ukad ABS zapobiega blokowaniu W razie wystpienia usterki w ukadzie ABS
si k w trakcie hamowania. po wciniciu pedau hamulca koa mog
ulec zablokowaniu ze wzgldu
Gdy tylko ktre z k zacznie si blokowa, na zadziaanie znacznie wikszych si.
ukad odpowiednio wyreguluje cinienie Ukad ABS nie bdzie wwczas
w ukadzie hamulcowym. Dziki temu przeciwdziaa blokowaniu si k. Podczas
samochd zachowuje sterowno nawet gwatownego hamowania samochd moe
w przypadku bardzo gwatownego Lampka kontrolna u ukadu ABS straci sterowno i wpa w polizg.
hamowania. Lampka wieci si przez kilka sekund
po wczeniu zaponu. Gdy kontrolka zganie, Usun usterk w warsztacie. Zintegrowana
Dziaanie ukadu ABS daje si odczu poprzez
ukad jest gotowy do pracy. funkcja autodiagnostyki umoliwia szybkie
pulsowanie pedau hamulca
i charakterystyczny odgos. Jeeli lampka po kilku sekundach nie zganie usuwanie usterek.
lub zawieci si podczas jazdy, w ukadzie
W celu zapewnienia optymalnej skutecznoci
ABS wystpia usterka. Ukad hamulcowy
hamowania wciska peda hamulca do oporu,
dziaa nadal, jednak bez systemu
pomimo jego pulsowania. Nie zmniejsza
przeciwdziaajcego blokowaniu k podczas
nacisku stopy na peda.
hamowania.
Adaptacyjne wiato hamowania 3
Podczas hamowania z maksymaln si
wszystkie trzy lampki kontrolne migaj
w trakcie dziaania ukadu ABS.
Jazda i prowadzenie 151

System Brake Assist Koa i opony


W razie szybkiego, gwatownego wcinicia Zalecane opony i ograniczenia dotyczce
pedau hamulca samochd zostaje opon 3 226.
automatycznie wyhamowany Fabryczne opony dobrano odpowiednio
z maksymalnym wzmocnieniem siy do podwozia samochodu tak, aby zapewniay
hamowania w celu uzyskania jak najkrtszej maksymalny komfort jazdy oraz
drogi hamowania awaryjnego (uaktywnia si bezpieczestwo.
system Brake Assist).
Zmiana rodzaju opon lub obrczy k
Przez cay czas trwania hamowania Jeli na obrcze k zostan zaoone opony o
awaryjnego naley utrzymywa stay nacisk rozmiarze innym ni w przypadku opon
na peda hamulca. Po jego zwolnieniu funkcja montowanych fabrycznie, moe zaj
maksymalnego wzmacniania siy hamowania konieczno przeprogramowania
zostaje wyczona. prdkociomierza elektronicznego
System Hill Start Assist 3 (HSA) i dokonania kilku innych modyfikacji
System uatwia ruszanie na pochyociach. samochodu.
Hamulec postojowy
Po zwolnieniu pedau hamulca, jeli hamulec Po zaoeniu opon o innym rozmiarze naley
Zawsze mocno zaciga hamulec postojowy, postojowy nie jest zacignity, hamulce take zastpi naklejk zawierajc wartoci
uwaajc aby nie nacisn przycisku zostaj zwolnione z 2-sekundowym cinienia odpowiedni inn nalepk.
zwalniania. W przypadku parkowania opnieniem. Zostaj zwolnione z chwil,
na wzniesieniach hamulec postojowy naley gdy osignite przyspieszenie wystarcza, 9 Ostrzeenie
zacign jak najmocniej. aby samochd nie stoczy si do tyu.
W celu zwolnienia hamulca postojowego Nieodpowiednie opony i obrcze k mog
naley nieco unie dwigni, wcisn przycisk by przyczyn wypadku, a take
zwalniajcy, a nastpnie cakowicie opuci niedopuszczenia samochodu do ruchu.
dwigni.
Aby obniy siy dziaajce w hamulcu
rcznym, naley jednoczenie wcisn peda
hamulca nonego.
152 Jazda i prowadzenie

Zakadanie nowych opon Cinienie powietrza w kole zapasowym 3


Nowe opony powinny by zakadane parami. zawsze powinno odpowiada penemu
Najlepiej wymienia od razu cay komplet. obcieniu samochodu.
Na jednej osi powinny znajdowa si opony: Nie zmniejsza cinienia, gdy opony s
z tego samego rozmiaru, rozgrzane. W takim przypadku po ostygniciu
z tego samego typu, opon cinienie moe spa poniej dozwolonej
z tego samego producenta, wartoci minimalnej.
z o takim samym wzorze bienika.
Po sprawdzeniu cinienia dokrci kapturki
zaworw wyej wspomnianym kluczem.
Opony o bieniku kierunkowym naley
zakada w taki sposb, aby kierunek ich Niewaciwe cinienie w oponach wpywa
toczenia by zgodny z kierunkiem negatywnie na bezpieczestwo, zachowanie
wskazywanym przez symbol (np. strzak) si samochodu na drodze, komfort jazdy oraz
na boku opony. zuycie paliwa i opon.
Opony zaoone niezgodnie z zaznaczonym
kierunkiem toczenia (np. podczas wymiany) Cinienie w oponach
naley jak najszybciej zaoy waciwie. Tylko Przynajmniej co 14 dni oraz zawsze przed
poprawne zaoenie opon gwarantuje pene wyruszeniem w dusz podr naley
wykorzystanie ich waciwoci. sprawdza cinienie w zimnych oponach.
Pamita o sprawdzeniu cinienia w kole
Utylizujc opony naley przestrzega
zapasowym 3.
lokalnych przepisw prawa.
Odkrci kapturki zaworw za pomoc klucza
znajdujcego si za klapk wlewu paliwa.
Cinienie powietrza w oponach 3 226.
Zalecane wartoci cinienia mona take
znale na naklejce 3 pod klapk wlewu
paliwa.
Podane wartoci cinienia dotycz zimnych
opon. S one takie same dla opon letnich
i zimowych.
Jazda i prowadzenie 153

Stan opon i obrczy k Gboko bienika


9 Ostrzeenie Na krawniki naley najeda powoli i, Gboko bienika naley sprawdza
w miar moliwoci, pod ktem prostym. regularnie.
Zbyt niskie cinienie moe prowadzi Najedanie na ostre krawniki moe
do nadmiernego nagrzewania si opony Ze wzgldw bezpieczestwa opony powinny
doprowadzi do uszkodzenia opon i obrczy zosta wymienione na nowe, gdy gboko
i jej wewntrznego uszkodzenia k. Podczas parkowania naley uwaa, aby
skutkujcego odklejeniem si bienika lub bienika zmniejszy si do 23 mm
opony nie zostay docinite do krawnika. (w przypadku opon zimowych: 4 mm).
nawet rozerwaniem opony przy duych
prdkociach jazdy. Regularnie sprawdza stan k. W przypadku Dopuszczalna przez przepisy minimalna
stwierdzenia uszkodzenia lub nadmiernego gboko bienika (1,6 mm) zostaje
zuycia opon bd obrczy k naley osignita, gdy wysoko bienika zrwna
skorzysta z pomocy warsztatu. si z jednym ze wskanikw zuycia
opony (TWI1)).
Szereg takich wskanikw znajduje si
w jednakowych odstpach na obwodzie
bienika. Ich umiejscowienie wskazuj strzaki
na boku opony.

1)
TWI = Tread Wear Indicator
(wskanik dopuszczalnego zuycia opony).
154 Jazda i prowadzenie

Informacje oglne Oznakowanie opon


z Niebezpieczestwo polizgu Objanienia kodw:
hydrodynamicznego jest wiksze, np. 175/70 R 14 88 T
gdy opony s zuyte.
175 = szeroko opony w mm
z Opony starzej si, nawet gdy nie s
uywane lub s uywane sporadycznie. 70 = Wskanik profilu (stosunek wysokoci
Dlatego zaleca si wymienia je co 6 lat. przekroju do szerokoci opony w %)
R = kod konstrukcji wewntrznej:
z Nie zakada uywanych opon radialna
pochodzcych z niewiadomego rda. 14 = rednica obrczy koa w calach
88 = indeks nonoci, np. warto 88
odpowiada nonoci 567 kg
T = Symbol prdkoci:
Symbole prdkoci:

Jeli przednie opony s bardzie zuyte Q = do 160 km/h


ni tylne, przeoy koa tylne na przedni S = do 180 km/h
o i vice versa. T = do 190 km/h
H = do 210 km/h
Skorygowa cinienie powietrza w oponach.
V = do 240 km/h
W = do 270 km/h
Jazda i prowadzenie 155

Opony zimowe 3 Osony ozdobne k nie mog pogarsza


Uwagi dotyczce zakadania nowych opon skutecznoci chodzenia hamulcw.
3 152. Przed zaoeniem acuchw na koa 3 osony
Ograniczenia 3 226. ozdobne naley zdj.
Opony zimowe poprawiaj bezpieczestwo,
gdy temperatura spadnie poniej 7 C. 9 Ostrzeenie

Konstrukcja opon letnich ogranicza ich Uywanie nieodpowiednich oson


przydatno w warunkach zimowych. ozdobnych i opon moe prowadzi
do nagego spadku cinienia w oponie,
Jeli wymagaj tego przepisy obowizujce
a w konsekwencji wypadku.
w danym kraju, w polu widzenia kierowcy
naley przytwierdzi naklejk 3 informujc
o maksymalnej dozwolonej prdkoci jazdy
dla zaoonych opon.
Uywanie koa zapasowego z zaoon
opon letni moe spowodowa pogorszenie acuchy na koa 3
waciwoci jezdnych samochodu, szczeglnie Ograniczenia stosowania i inne informacje
na liskich nawierzchniach. Jak najszybciej 3 226.
wymieni uszkodzon opon, pamitajc acuchy mona zakada tylko na koa
o dokadnym wywaeniu koa. napdzane (przednia o). Naley
Osony ozdobne 3 je montowa w sposb symetryczny
Uywa oson i opon zatwierdzonych przez (musz by rozoone koncentrycznie).
firm Opel i speniajcych wymogi okrelone Dopuszczalne jest stosowanie acuchw
dla kombinacji obrcz/opona. o drobnych ogniwach, ktre cznie
W przypadku uywania oson ozdobnych z zamkniciem nie odstaj wicej ni 10 mm
i opon nie zatwierdzonych przez firm Opel ponad bienik i po bokach opony,
opony nie mog mie pogrubionych krawdzi. od strony wewntrznej.
156 Jazda i prowadzenie

Przed zaoeniem acuchw na koa 3 172 Baganik dachowy 3 Hak holowniczy 3


osony ozdobne naley zdj. Ze wzgldw bezpieczestwa i w celu Naley uywa wycznie hakw
Z acuchami na koach mona jedzi uniknicia uszkodzenia dachu naley holowniczych przeznaczonych dla danego
z prdkoci najwyej 50 km/h. Odcinki stosowa baganiki dachowe Opla modelu samochodu. Monta haka
pokonywane na drogach wolnych od niegu przeznaczone dla danego modelu holowniczego powinien by wykonywany
powinny by krtkie. samochodu. w warsztacie. Moe by konieczne
Naley cile przestrzega instrukcji wprowadzenie w samochodzie pewnych
9 Ostrzeenie doczonych do zakupionego baganika. modyfikacji w obrbie ukadu chodzenia,
oson termicznych i innych podzespow.
Uszkodzenie acuchw moe Gdy baganik dachowy nie jest potrzebny,
doprowadzi do rozerwania opony. naley go zdemontowa. Wymiary montaowe haka holowniczego
3 230.
Na dojazdowe koo zapasowe nie wolno Zwolni osony przykrywajce zamocowania
zakada acuchw. Jeli podczas jazdy baganika dachowego, przesuwajc
z zaoonymi acuchami dojdzie do przebicia suwaki w kierunku wskazywanym strzak
jednej z opon przednich, dojazdowe koo (np. za pomoc monety) i zdj. W celu
zapasowe naley zamocowa na osi tylnej, zakrycia zamocowa baganika dachowego
a jedno z k tylnych przenie na o przedni. zaoy osony z przodu i zablokowa
suwaki z tyu.
Zalecenia eksploatacyjne 3 133
Jazda i prowadzenie 157

Odczany hak holowniczy 3 Monta haka holowniczego Sprawdzanie poprawnoci przygotowania


Rozoy gniazdo haka. Zdj zalepk haka do montau
Przestroga z otworu mocowania haka holowniczego z Czerwone oznaczenie na pokrtle musi by
i schowa j w baganiku. ustawione przy biaym oznaczeniu na haku
Nieuywany hak holowniczy naley holowniczym.
zdemontowa.
z Odlego midzy pokrtem a hakiem
Przechowywanie haka holowniczego holowniczym musi wynosi ok. 6 mm.
Hak holowniczy znajduje si w torbie
z Kluczyk w zamku musi znajdowa si
z narzdziami samochodowymi, pod koem
w pooeniu 1.
zapasowym patrz rys. powyej.
Koo zapasowe 3 3 170.
W samochodach wyposaonych w zestaw
do naprawy opon 3 hak ten jest
przechowywany w lewym schowku pod pyt
podogow w baganiku 3 160, rys. 17923 S.
158 Jazda i prowadzenie

W przeciwnym wypadku hak holowniczy Umieszczanie haka holowniczego w obsadzie Zablokowa hak holowniczy, obracajc
naley przed woeniem w obsad Odpowiednio przygotowany hak wsun kluczyk w pooenie 2 3 157, rys. 12416 T.
odpowiednio przygotowa: w obsad i mocno docisn w gr, Wyj kluczyk i zamocowa zalepk.
z Odblokowa hak (kluczyk w pooeniu 1) a do zablokowania, co zostanie Po zablokowaniu haka wycignicie
3 157, rys. 12416 T. zasygnalizowane charakterystycznym pokrta jest niemoliwe.
z Wysun pokrto i obrci je do oporu odgosem.
w prawo, patrz rys. Pokrto samoczynnie powrci do pooenia
wyjciowego (pomidzy nim a hakiem
nie bdzie szczeliny).

9 Ostrzeenie
Nie dotyka pokrta podczas
umieszczania haka holowniczego
w obsadzie.
Jazda i prowadzenie 159

Sprawdzanie poprawnoci zamocowania


haka holowniczego
z Zielone oznaczenie na pokrtle musi by
ustawione przy biaym oznaczeniu na haku
holowniczym.
z Midzy pokrtem a hakiem nie moe by
jakiejkolwiek szczeliny.
z Hak musi by poprawnie zablokowany
w obsadzie.
z Kluczyk musi by wyjty
(po uprzednim zablokowaniu haka).

9 Ostrzeenie
Holowanie dopuszczalne jest tylko
z prawidowo zamocowanym hakiem Ucho do mocowania linki asekuracyjnej Demonta haka holowniczego
holowniczym: Jeli nie mona prawidowo W przypadku przyczepy z hamulcem naley Usun zalepk, wsun kluczyk w zamek
zamontowa haka holowniczego, zwrci zaczepi o ucho link asekuracyjn. i obrci go w pooenie 1, aby odblokowa
si do warsztatu. hak 3 157, rys. 12416 T.
Wysun pokrto i obrci je do oporu
w prawo. Pocign hak w d, aby wyj
go z obsady.
Zaoy zalepk na otwr montaowy haka.
Zamkn gniazdo 3 157, rys. 15271 S.
160 Jazda i prowadzenie

Jazda z przyczep Podane wartoci maj zastosowanie przy


Masa cakowita cignitej przyczepy1) pokonywaniu wzniesie o wskazanym
Maksymalna dopuszczalna masa cignitej nachyleniu oraz do wysokoci 1000 m nad
przyczepy jest zalena od wersji samochodu poziomem morza. Moc silnika i zdolno
i mocy silnika. Jej przekraczanie jest samochodu do pokonywania wzniesie
zabronione. Rzeczywiste obcienie stanowi spadaj wraz ze wzrostem wysokoci
rnic pomidzy rzeczywist mas cakowit i zwizanym z tym obnieniem gstoci
przyczepy a rzeczywistym naciskiem na hak powietrza. Z tego wzgldu dopuszczalna
holowniczy. masa cignitej przyczepy maleje
o 10% na kade 1000 m wysokoci nad
Dopuszczalna masa cignitej przyczepy poziomem morza. Zmniejszenie obcienia
jest podana w dowodzie rejestracyjnym nie jest konieczne w przypadku jazdy
samochodu. Jeli nie okrelono inaczej, dane po drogach o niewielkim nachyleniu
takie maj zastosowanie przy pokonywaniu (poniej 8%, np. w przypadku jazdy
wzniesie o nachyleniu do 12%. po autostradzie).
Przechowywanie haka holowniczego Suma rzeczywistej masy cakowitej przyczepy
Schowa hak holowniczy w torbie, a nastpnie i rzeczywistej masy cakowitej samochodu nie
przymocowa torb do zestawu narzdzi pod moe przekroczy dopuszczalnej masy
koem zapasowym 3 157, rys. 14195 S. cakowitej zestawu, ktr mona znale
na tabliczce identyfikacyjnej 3 216.
W samochodach wyposaonych w zestaw
do naprawy opon 3 hak ten jest
przechowywany w lewym schowku pod pyt
podogi w baganiku patrz rys. powyej.

1)
Naley stosowa si do przepisw
obowizujcych w danym kraju.
Jazda i prowadzenie 161

Nacisk na hak holowniczy Obcienie tylnej osi samochodu podczas Zachowanie si pojazdu i zalecenia
Nacisk na hak holowniczy to sia wywierana cignicia przyczepy dotyczce jazdy z przyczep
przez dyszel przyczepy na hak holowniczy. Po doczeniu przyczepy do cakowicie Przed doczeniem przyczepy naley
Mona go zmieni przez odpowiednie zaadowanego samochodu (z wszystkimi nasmarowa kul haka holowniczego.
przemieszczenie adunku na przyczepie. pasaerami) dopuszczalne obcienie tylnej Nie naley tego robi, gdy uywany jest
Warto maksymalnego dopuszczalnego osi (podane na tabliczce identyfikacyjnej stabilizator przechyw przyczepy, ktry
nacisku na hak holowniczy (55 kg) pojazdu i w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) moe oddziauje na kul haka.
cigncego jest podana na tabliczce zosta przekroczone maksymalnie o 25 kg, Przed rozpoczciem jazdy sprawdzi wiata
identyfikacyjnej haka oraz w dowodzie a maksymalna dopuszczalna masa cakowita przyczepy. Tylne wiato przeciwmgielne
rejestracyjnym pojazdu. Naley przestrzega pojazdu moe zosta przekroczona nie wicej samochodu jest wyczane automatycznie
tej wartoci, zwaszcza w przypadku cikich ni o 30 kg. W przypadku przekroczenia po doczeniu przyczepy.
przyczep. Nacisk na hak holowniczy dopuszczalnego obcienia tylnej osi nie
naley jecha z prdkoci wiksz ni Przyczepy z kierunkowskazami diodowymi
w adnym wypadku nie powinien by mniejszy musz by przystosowane
ni 25 kg. 100 km/h, a w przypadku pojazdw
do eksploatacji handlowej 80 km/h. do samochodowych instalacji elektrycznych
Przy pomiarze nacisku na hak dyszel wykorzystujcych arwki.
zaadowanej przyczepy powinien znajdowa Zachowanie si samochodu na drodze
si na tej samej wysokoci, jak po jej w znacznym stopniu zaley od sposobu
zamocowaniu do haka obcionego zaadowania przyczepy. adunek powinien
samochodu. Jest to szczeglnie istotne by zabezpieczony przed przesuwaniem si i,
w przypadku przyczep dwuosiowych. w miar moliwoci, usytuowany porodku
przyczepy, nad jej osi.
Prdko jazdy z przyczep o sabej
stabilnoci kierunkowej nie powinna
przekracza 80 km/h. Zaleca si stosowanie
stabilizatora ciernego.
162 Jazda i prowadzenie

W przypadku rozkoysania przyczepy na boki Ruszanie na pochyociach Przed ruszeniem w trudnych warunkach
ograniczy prdko, nie korygowa W samochodach z manualn skrzyni biegw naley wyczy wszystkie zbdne odbiorniki
kierownic, a w razie potrzeby mocno zalecana prdko obrotowa silnika przy prdu.
zahamowa. ruszaniu pod gr wynosi od 2500
W razie koniecznoci gwatownego do 3000 obr/min w przypadku silnikw
zahamowania peda hamulca naley wcisn benzynowych i od 2000 do 2500 obr/min
z maksymaln si. w przypadku silnikw wysokoprnych.
Utrzymujc prdko obrotow na staym
Naley pamita, e droga hamowania poziomie, stopniowo zwalnia peda sprzga
samochodu cigncego przyczep, zarwno (pozwalajc na polizg sprzga), zwolni
wyposaon w hamulec, jak i bez niego, hamulec postojowy i wcisn peda
jest zawsze dusza ni samochodu bez przyspieszenia. W miar moliwoci nie
przyczepy. dopuszcza do spadku obrotw silnika.
W przypadku zjedania ze wzniesienia W samochodach z manualno-automatyczn
naley jecha na takim samym biegu skrzyni biegw 3 dziaajc w trybie
i ze zblion prdkoci jak przy wjedaniu automatycznym, wystarczy wcisn do koca
na wzniesienie. peda przyspieszenia.
Zwikszy cinienie powietrza w oponach
do wartoci odpowiadajcej maksymalnemu
obcieniu 3 226.
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu 163

Postpowanie Odpowietrzanie ukadu paliwowego


silnika wysokoprnego
w sytuacjach awaryjnych W przypadku cakowitego oprnienia
zbiornika paliwa ukad paliwowy samochodu
i pielgnacja samochodu z silnikiem wysokoprnym musi zosta
odpowietrzony. Wczy zapon trzykrotnie,
za kadym razem na 15 sekund. Nastpnie
uruchamia silnik przez czas nie duszy
ni 40 sekund1). Po upywie co najmniej
5 sekund powtrzy te czynnoci. Jeli nadal
nie mona bdzie uruchomi silnika, zwrci
si do warsztatu.

Odpowietrzanie ukadu paliwowego Pokrywa komory silnika


silnika wysokoprnego ........................ 163 Pocign dwigni zwalniajc umieszczon
Pokrywa komory silnika ........................... 163 pod desk rozdzielcz od strony drzwi
Uruchamianie silnika przy uyciu kierowcy i ustawi j z powrotem w pooeniu
przewodw rozruchowych 3.............. 164 wyjciowym.
Holowanie ................................................. 166
Trjkt ostrzegawczy 3 i apteczka
pierwszej pomocy + 3.......................... 169
Podnonik 3 i narzdzia
samochodowe 3.................................... 169
Koo zapasowe 3 ..................................... 170
Zmiana koa ............................................. 172
Zestaw do naprawy opon 3 ................... 176
Instalacja elektryczna .............................. 179
Bezpieczniki i najwaniejsze obwody
przez nie chronione ............................... 180
Wymiana arwek ................................... 183
Pielgnacja samochodu .......................... 194
1)
Z przyczyn technicznych w przypadku silnikw
Y 17 DT i Z 17 DTH moliwy jest wycznie okres o
dugoci 30 sekund.
164 Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu

Uruchamianie silnika przy uyciu


przewodw rozruchowych 3
Nie uruchamia silnika przy uyciu urzdze
do rozruchu / prostownikw bd poprzez
holowanie czy pchanie.
W razie rozadowania akumulatora silnik
mona uruchomi za pomoc przewodw
rozruchowych i akumulatora innego
samochodu.

9 Ostrzeenie
Podczas uruchamiania silnika przy uyciu
przewodw rozruchowych naley
zachowa najwysz ostrono.
Nastpnie pocign zapadk blokujc Podeprze pokryw komory silnika Jakiekolwiek odstpstwa od instrukcji mog
i otworzy pokryw. wspornikiem. Przed zamkniciem pokrywy by przyczyn obrae ciaa wskutek
wcisn jej wspornik w uchwyt. wybuchu akumulatorw, a take
Przy podnoszeniu pokrywy komory silnika uszkodzenia ukadw elektrycznych
pokrywajcy j nieg lub zabrudzenia mog Opuci pokryw tak, aby si zatrzasna. w obu pojazdach.
osun si w kierunku szyby przedniej Sprawdzi, czy pokrywa komory silnika
i zasoni wlot powietrza 3 125. zostaa zablokowana we waciwym
pooeniu.
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu 165

z Akumulator wspomagajcy musi mie takie


samo napicie zasilania (12 V) jak
akumulator uywany w samochodzie.
Jego pojemno (wyraona w Ah) nie moe
by duo mniejsza od pojemnoci
akumulatora rozadowanego.
z Naley korzysta z przewodw
rozruchowych z izolowanymi zaciskami,
o rednicy co najmniej 16 mm2 (25 mm2
w przypadku silnikw wysokoprnych).
z Nie odcza rozadowanego akumulatora
od samochodowej instalacji elektrycznej.
z Wyczy wszystkie zbdne odbiorniki
prdu.
z Nie zblia si do akumulatora z otwartym z Nie pochyla si nad akumulatorem Kolejno podczania przewodw:
ogniem lub rdem iskier. w trakcie rozruchu.
1. Podczy jeden koniec czerwonego
z Przy spadku temperatury zewntrznej z Nie dopuszcza do zetknicia si zaciskw przewodu do bieguna dodatniego
poniej 0 C rozadowany akumulator moe przewodw rozruchowych. 1 akumulatora wspomagajcego.
zamarzn. Przed podczeniem z Podczas uruchamiania silnika przy uyciu 2. Drugi koniec tego przewodu podczy
przewodw rozruchowych naley odmrozi przewodw rozruchowych samochody nie do bieguna dodatniego 2 rozadowanego
akumulator. powinny si styka. akumulatora.
z Nie wolno dopuci, aby elektrolit dosta si z Zacign hamulec postojowy. Ustawi 3. Podczy jeden koniec czarnego przewodu
do oczu, na skr, ubranie lub lakierowane dwigni zmiany biegw w pooeniu do bieguna ujemnego 3 akumulatora
powierzchnie samochodu. Elektrolit neutralnym. wspomagajcego.
akumulatorowy zawiera kwas siarkowy,
ktry przy bezporednim kontakcie moe 4. Drugi koniec tego przewodu 4 podczy
powodowa oparzenia skry oraz korozj do punktu styku z mas samochodu,
elementw samochodu. np. do kaduba silnika lub do poczenia
rubowego ktrego z elementw
z Podczas pracy z akumulatorem zakada zawieszenia silnika. Miejsce podczenia
okulary i odzie ochronn. powinno znajdowa si jak najdalej od
rozadowanego akumulatora.
166 Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu

Poprowadzi przewody w taki sposb, aby nie


doszo do ich przypadkowego zaczepienia
o ruchome elementy silnika.
Uruchamianie silnika:
1. Uruchomi silnik samochodu
z akumulatorem wspomagajcym.
2. Po 5 minutach uruchomi silnik drugiego
samochodu. Prby uruchomienia powinny
by wykonywane w 1-minutowych
odstpach i trwa nie duej ni 15 sekund.
3. Po uruchomieniu silniki obu samochodw
powinny przez ok. 3 minuty pracowa
na biegu jaowym. W tym czasie przewody
powinny pozosta podczone.
4. W uruchamianym awaryjnie samochodzie Holowanie Ucho holownicze znajduje si w zestawie
wczy dowolne urzdzenie elektryczne Holowanie samochodu narzdzi samochodowych 3 we wnce pod
(np. wiata lub ogrzewanie szyby tylnej). Podway zalepk od dou i wyj j, koem zapasowym 3 (patrz rys. powyej) albo
cignc w d. w samochodach wyposaonych w zestaw
5. Przewody odcza dokadnie w odwrotnej do naprawy opon 3 w schowku pod pyt
kolejnoci. podogow baganika patrz rys. 17918 S.
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu 167

Wczy zapon, aby odblokowa kierownic


i umoliwi dziaanie wiate hamowania,
sygnau dwikowego i wycieraczek.
Ustawi dwigni zmiany biegw w pooeniu
neutralnym.

Przestroga
Rusza powoli, unikajc szarpni.
Przecienie holu moe doprowadzi
do uszkodzenia obu samochodw.

Wkrci ucho holownicze, obracajc w lewo Gdy silnik jest wyczony, hamowanie oraz
do oporu, i ustawi w pooeniu poziomym. obracanie kierownic wymagaj uycia
Zaczepi link holownicz 3 lub hol znacznie wikszej siy.
sztywny 3, co jest preferowanym Wczy recyrkulacj powietrza 3 i zamkn
rozwizaniem. szyby, aby do wntrza pojazdu nie dostaway
Ucho holownicze mona wykorzystywa si spaliny pojazdu holujcego.
wycznie do holowania, a nie wycigania Skontaktowa si z warsztatem w celu
pojazdu. uzyskania pomocy.
168 Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu

Nie wolno holowa pojazdu


z manualno-automatyczn skrzyni
biegw 3, w ktrym rcznie rozczono
sprzgo automatyczne 3 132. W takim
wypadku naley natychmiast skontaktowa
si z warsztatem.
Po holowaniu wykrci ucho holownicze,
obracajc je w prawo, oraz woy
i zabezpieczy pokrywk.

Holowanie innego pojazdu W niektrych wersjach samochodu ucho


Podczepi link holownicz 3 lub (lepiej) holownicze znajduje si za oson.
hol sztywny 3 do tylnego ucha holowniczego Naley wtedy zdj oson po uprzednim
znajdujcego si po prawej stronie podwozia poluzowaniu jej za pomoc rubokrta
samochodu. W adnym wypadku nie o wier obrotu (patrz rys.).
podczepia linki do osi tylnej.
Ucho holownicze mona wykorzystywa
wycznie do holowania, a nie wycigania
pojazdu.

Przestroga
Rusza powoli, unikajc szarpni.
Przecienie holu moe doprowadzi
do uszkodzenia obu samochodw.

Po zakoczeniu holowania zaoy


pokrywk 3 i przykrci rub.
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu 169

Trjkt ostrzegawczy 3 Aby otworzy schowek, wymontowa oson Podnonik 3 i narzdzia


i apteczka pierwszej pomocy + 3 przestrzeni bagaowej 3 3 53, a nastpnie, samochodowe 3
Trjkt ostrzegawczy i apteczka pierwszej trzymajc za uchwyt, unie i wysun pyt Wersje z koem zapasowym 3
pomocy (poduszka) s owinite gumow podogow. Podnonik wraz z innymi narzdziami
opask i znajduj si w schowku po lewej samochodowymi znajduje si w torbie pod
stronie pod pyt podogow baganika. koem zapasowym w baganiku.
Podnonik 3 i inne narzdzia
samochodowe 3 mog by uywane
wycznie w samochodzie, dla ktrego
s przeznaczone. Podnonik suy wycznie
do zmiany k.
170 Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu

Umieszczanie szerszego koa we wnce


na koo zapasowe
Nie wszystkie dostpne na rynku opony
mieszcz si we wnce na koo zapasowe.
Jeli konieczne jest umieszczenie w tej wnce
szerszego koa (np. po wymianie koa), pyt
podogow baganika mona pooy
na lecym kole.
W takiej sytuacji naley zachowa ostrono
przy zaadunku samochodu.

Wersje z zestawem do naprawy opon 3 Koo zapasowe 3


Podnonik i zestaw do naprawy opon W zalenoci od wersji zamiast w koo
znajduj si w schowku pod pyt podogow zapasowe samochd moe by wyposaony
baganika. w zestaw do naprawy opon 3 176.
Przechowywanie koa zapasowego
w baganiku
Koo zapasowe znajduje si pod pyt
podogow baganika. Przed
przemieszczaniem zabezpiecza je nakrtka
motylkowa.
Aby uzyska dostp do koa, wymontowa
oson przestrzeni bagaowej 3 3 53,
a nastpnie, trzymajc za uchwyt, unie
i wysun pyt podogow. Potem podnie
pokryw koa zapasowego.
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu 171

Informacje oglne Uwagi dotyczce dojazdowego koa Uwagi dotyczce opon o bieniku
W niektrych wersjach koo zapasowe moe zapasowego 3 kierunkowym 3
by typu dojazdowego 3. Patrz uwagi na z Zaoenie koa dojazdowego moe zmieni Opony o bieniku kierunkowym naley
tej stronie oraz na stronach 3 155, 3 226. waciwoci jezdne samochodu, zwaszcza zakada w taki sposb, aby kierunek ich
W samochodach z obrczami k ze stopw w przypadku stosowania opon toczenia by zgodny z kierunkiem
metali lekkich 3 obrcz koa zapasowego zimowych 3. Ukad stabilizacji toru jazdy wskazywanym przez symbol (np. strzak)
moe by stalowa. ESPPlus 3 moe si wyczy. Jak znajdujcy si na boku opony.
najszybciej wymieni uszkodzon opon, W przypadku opon zaoonych niezgodnie
Zaoenie koa zapasowego w przypadku pamitajc o dokadnym wywaeniu koa.
korzystania z opon zimowych moe zmieni ze wskazanym kierunkiem toczenia naley
waciwoci jezdne samochodu. z W samochodzie mona zaoy tylko jedno zastosowa si do nastpujcych wytycznych:
Po naprawieniu opony naley niezwocznie dojazdowe koo zapasowe. z Mog pogorszy si waciwoci jezdne
zamontowa koo standardowe. z Nie przekracza prdkoci 80 km/h. samochodu. Po naprawieniu opony naley
Zaoenie koa zapasowego o rozmiarach z Zakrty pokonywa z nisk prdkoci. niezwocznie zamontowa koo
mniejszych ni w przypadku pozostaych k standardowe.
z Nie uywa dojazdowego koa
moe negatywnie wpyn na waciwoci zapasowego przez duszy okres czasu. z Nie przekracza prdkoci 80 km/h.
jezdne samochodu. W wielu krajach koo takie z Zachowa szczegln ostrono podczas
moe by uywane wycznie w sytuacjach z Niezwocznie wymieni dojazdowe koo
zapasowe na koo penowymiarowe. opadw deszczu lub niegu.
awaryjnych. Po naprawieniu opony naley
niezwocznie zamontowa koo standardowe. z Na dojazdowe koo zapasowe nie wolno Wicej informacji o oponach z bienikiem
zakada acuchw. W przypadku kierunkowym 3 152.
przebicia opony przedniej zaoy
dojazdowe koo zapasowe na o tyln,
a jedno z tylnych k przenie na o
przedni. Sprawdzi i w razie potrzeby
skorygowa cinienie powietrza
w oponach 3 226.
z Zapozna si z instrukcjami na temat
dojazdowego koa zapasowego 3 155,
3 226.
172 Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu

Zmiana koa z Jeli podoe jest mikkie, pod podnonik 3 z W samochodzie wspartym na podnoniku
Zamiast koa zapasowego w samochodzie podoy sztywn podkadk o gruboci nie mog przebywa ludzie ani zwierzta.
moe znajdowa si zestaw do naprawy do 1 cm. z Nigdy nie wolno ka si pod uniesionym
opon 3 176. z Zablokowa koo znajdujce si po samochodem.
Przed przystpieniem do zmiany koa naley przektnej wzgldem koa zmienianego, z Nie uruchamia silnika w samochodzie
poczyni nastpujce przygotowania podkadajc za nim i przed nim drewniane wspartym na podnoniku.
i zapozna si z poniszymi wskazwkami: kliny lub due kamienie.
z Przed wkrceniem rub k naley je
z Zaparkowa samochd na paskim, wyczyci i pokry ich wsz cz cienk
twardym i suchym podou. Koa przednie warstw powszechnie dostpnego smaru.
ustawi tak jak do jazdy na wprost.
z Wczy wiata awaryjne, zacign
hamulec postojowy i wczy pierwszy
lub wsteczny bieg.
z Rozoy i ustawi zgodnie z przepisami
trjkt ostrzegawczy. Trjkt
ostrzegawczy 3 169.
z Wyj koo zapasowe 3 170.
z Nie zmienia jednoczenie wicej ni
jednego koa.
z Podnonik 3 moe by uywany wycznie
do zmiany k.
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu 173

1. Zdj oson ozdobn koa przy uyciu Obrcze k ze stopw metali lekkich 3: Obrcze k ze stopw metali lekkich
narzdzia specjalnego 3. Narzdzia Zdj oson piasty koa za pomoc z zabezpieczeniem przed kradzie 3
samochodowe 3 169. rubokrtu 3, wsuwajc jego kocwk Odkrci i zdj osony, korzystajc
W przypadku k z osonami ozdobnymi, w wycicie na krawdzi osony z klucza do nakrtek k Narzdzia
przez ktre wida ruby 3: Osony nie i podwaajc. Zabezpieczy obrcz koa, samochodowe 3 169.
trzeba zdejmowa. Nie naley zdejmowa umieszczajc pomidzy ni a rubokrtem
podkadek ustalajcych 3 ze rub koa. kawaek mikkiej tkaniny.
Zdj kapturki ochronne 3 z rub
mocujcych koo.
174 Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu

2. Nasun do oporu klucz do k 3 na rub 3. Punkty przyoenia podnonika s czytelnie 4. Ustawi odpowiedni wysoko
i poluzowa rub o p obrotu. Powtrzy oznakowane. podnonika 3, obracajc doni jego ucho.
t czynno odnonie do pozostaych rub. W samochodach w wersji OPC lub OPC Line Przyoy podnonik z przodu lub z tyu
oraz w samochodach z ozdobnymi samochodu w taki sposb, aby jego docisk
nakadkami progowymi uywanie (patrz strzaka na rys.) obj pionow
podnonika 3 jest zabronione. krawd nadwozia i wszed w jej wycicie.
W przeciwnym razie moe doj Upewni si, e docisk jest we waciwym
do uszkodzenia samochodu. pooeniu.
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu 175

10. Przed zamocowaniem osony ozdobnej


oczyci koo w okolicy zaczepw. Symbol
zaworu 3 na odwrotnej stronie osony
musi wskazywa na zawr opony.
Dopasowa i zaoy oson ozdobn koa
lub kapturki ochronne rub 3.
Obrcze k ze stopw metali lekkich 3:
Zaoy oson piasty i docisn,
uwaajc aby bolec po wewntrznej
stronie osony znalaz si w odpowiednim
otworze koa.
Obrcze k ze stopw lekkich
z zabezpieczeniem przed kradzie 3:
naoy oson piasty koa. Zaoy
i przykrci zabezpieczenie przed
Krawd podstawy podnonika musi by Jeli na rubach koa znajduj si podkadki
kradzie 3.
stabilna i uoona pionowo wzdu linii ustalajce 3, nie naley ich zdejmowa.
przechodzcej przez punkt styku. 11. Schowa w baganiku zdjte koo, zestaw
6. Zmieni koo. Uwagi dotyczce koa
narzdzi i trjkt ostrzegawczy 3 169.
Podnie samochd, obracajc korb. zapasowego 3 170. Uwagi dotyczce
W przeciwnym wypadku ostronie opuci dojazdowego koa zapasowego 3 171. 12. Sprawdzi cinienie w oponie nowo
zaoonego koa.
samochd i poprawnie ustawi podnonik. 7. Wkrci ruby koa. Nasun do oporu klucz
5. Wykrci ruby koa. do k 3 na rub i czciowo dokrci 13. Zleci warsztatowi kontrol poprawnoci
rub. Powtrzy t czynno odnonie dokrcenia rub k (moment 110 Nm).
do pozostaych rub. 14. Wymieni uszkodzon opon
8. Opuci samochd. w zdjtym kole.
9. Dokrci ruby po przektnej, pamitajc
o dokadnym nasadzeniu kocwki klucza
do k 3 na kad dokrcan rub.
Moment dokrcania wynosi 110 Nm.
176 Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu

Zestaw do naprawy opon 3


Drobne uszkodzenia bienika i bokw opony
mona naprawi za pomoc zestawu
do naprawy opon.
Nie usuwa cia obcych z opony.
Uszkodze o wielkoci powyej 4 mm
i uszkodze obrczy nie mona naprawi
za pomoc zestawu do naprawy opon.

9 Ostrzeenie
Nie przekracza prdkoci 80 km/h.
Nie uywa dojazdowego koa
zapasowego przez duszy czas.
Sterowno i waciwoci jezdne
Zestaw do naprawy opon znajduje si 3. Z kieszeni pod sprark wyj przewd
samochodu mog ulec pogorszeniu.
w schowku pod pyt podogow baganika. poczeniowy i w gumowy.
Wane 3 179. 1. Wyj ze schowka torb zawierajc
Postpowanie w przypadku przebicia opony: zestaw do naprawy opon. Ostronie wyj
z Wczy wiata awaryjne, zacign z torby poszczeglne elementy zestawu.
hamulec postojowy i wczy pierwszy 2. Wyj sprark.
lub wsteczny bieg.
z Rozoy i ustawi zgodnie z przepisami
trjkt ostrzegawczy. Trjkt ostrzegawczy
3 169.
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu 177

4. Nakrci kocwk wa gumowego 7. Nakrci na zawr kocwk wa 10. Wczy zapon.


sprarki na zcze butelki ze szczeliwem. wypeniacza. 11. Ustawi przecznik wychylny sprarki
5. Wsun butelk ze szczeliwem w uchwyt 8. Przecznik sprarki musi znajdowa w pooeniu I. Opona zostanie wypeniona
w sprarce. si w pooeniu . szczeliwem.
Ustawi sprark w pobliu opony 9. Podczy przewd sprarki do gniazdka 12. W trakcie oprniania butelki ze
w taki sposb, aby butelka ze szczeliwem elektrycznego lub gniazdka zapalniczki. szczeliwem (ok. 30 sekund) manometr
znajdowaa si w pozycji wyprostowanej. Gniazdka elektryczne 3 76. sprarki moe przez chwil pokazywa
6. Odkrci z uszkodzonej opony kapturek cinienie do 6 barw. Nastpnie cinienie
zaworu. spada.
13. Po wtoczeniu caoci szczeliwa do opony
zostaje ona napompowana powietrzem.
14. Waciwe cinienie w oponie powinno
zosta osignite w cigu 10 minut.
Cinienie powietrza w oponach 3 226.
Naley wwczas wyczy sprark.
178 Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu

15. Odczy zestaw do naprawy opon.


Nakrci kocwk wa wypeniacza
na wolne zcze butelki ze szczeliwem.
Zapobiegnie to wyciekowi pozostaoci
szczeliwa. Schowa zestaw do naprawy
opon w baganiku.
16. Za pomoc szmatki wytrze rozlane
szczeliwo.
17. Zoy trjkt ostrzegawczy i schowa
go w baganiku 3 169.
18. W zasigu wzroku kierowcy przyklei
doczon naklejk wskazujc
maksymaln dozwolon prdko.
19. Natychmiast ruszy z miejsca, aby
Jeli zalecane cinienie nie zostanie szczeliwo zostao rwnomiernie Jeli cinienie wynosi powyej 1,3 bara,
osignite w cigu 10 minut, odczy rozprowadzone w oponie. skorygowa je do zalecanej wartoci.
zestaw do naprawy opon. Przemieci Po przejechaniu ok. 10 km (nie pniej ni Procedur naley powtarza a do
samochd o jeden obrt koa. Ponownie po 10 minutach) zatrzyma si i sprawdzi stwierdzenia braku ubytkw cinienia.
podczy zestaw do naprawy opon cinienie w oponie. W tym celu nakrci
Jeli cinienie spado poniej 1,3 bara,
i kontynuowa pompowanie przez kocwk wa sprarki bezporednio
zaprzesta jazdy. Skontaktowa si
10 minut. Jeli nadal nie mona osign na zawr opony (patrz rys. 15798 T).
z warsztatem w celu uzyskania pomocy.
zalecanej wartoci cinienia, uszkodzenie
opony jest zbyt powane. Naley 20. Schowa zestaw do naprawy opon
skorzysta z pomocy warsztatu. w baganiku 3 176.
Za pomoc przycisku znajdujcego si
powyej manometru wypuci nadmiar
powietrza, tak aby uzyska zalecane
cinienie.
Sprarka nie powinna dziaa przez
czas duszy ni 10 minut patrz sekcja
Wane 3 179.
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu 179

Wane Szczeliwo mona przechowywa przez Instalacja elektryczna


Poniewa przy korzystaniu z naprawionej ok. 4 lata. Po upyniciu tego okresu nie Bezpieczniki
opony znacznie pogarsza si komfort jazdy, mona zagwarantowa jego wasnoci Oznaczenia nowego bezpiecznika musz by
naley j jak najszybciej wymieni. uszczelniajcych. Zwraca uwag na dat takie same jak oznaczenia bezpiecznika
wanoci podan na butelce ze szczeliwem. wymienianego.
Jeli sprarka wydaje nienaturalne odgosy
lub znacznie nagrzewa si, wyczy Zuyty pojemnik ze szczeliwem naley W samochodzie znajduj si dwie skrzynki
j na co najmniej 30 minut. wymieni. Przy utylizacji pojemnika naley bezpiecznikw: we wntrzu samochodu
przestrzega obowizujcych przepisw. po lewej stronie deski rozdzielczej oraz
Przy cinieniu 7 barw otwiera si
Sprarki i szczeliwa mona uywa w przedziale silnikowym przy szybie
zintegrowany zawr bezpieczestwa.
w temperaturach powyej ok. -30 C. po lewej stronie.
Chroni sprark przed wilgoci i deszczem.
Znajdujcy si pod spodem sprarki adapter
moe by uywany do pompowania innych
przedmiotw, np. piek, materacy, pontonw
itp. Odkrci w gumowy sprarki
i wycign kocwk.
180 Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu

Zapasowe bezpieczniki przechowywa Chwyci szczypcami przepalony bezpiecznik Bezpieczniki i najwaniejsze


w pokrywie skrzynki bezpiecznikw i wycign go ze skrzynki. obwody przez nie chronione
(zaznaczone tym kolorem na rys.). Niektre ukady s chronione przez kilka Skrzynka bezpiecznikw w kabinie
Otworzy pokryw 3 180. bezpiecznikw. Odczepi pokryw bezpiecznikw przy
Przed wymian bezpiecznika naley wyczy Cz bezpiecznikw nie chroni adnych podstawie i zdj.
odpowiedni obwd oraz zapon. obwodw. Nr Obwd
Przepalony bezpiecznik mona rozpozna Stosowa wycznie bezpieczniki 1 Centralny modu sterujcy
po stopionym drucie topikowym. Przed o odpowiedniej wartoci prdu. Jest ona
instalacj nowego bezpiecznika naley 2 Immobilizer, wiata awaryjne, wiata
oznaczona na kadym bezpieczniku oraz zewntrzne
usun przyczyn usterki. wskazywana jego kolorem. Rwnie
Wyjmowanie bezpiecznikw uatwiaj umiejscowienie w skrzynce bezpiecznikw 3 Zmywacze reflektorw
specjalne szczypce umieszczone w skrzynce okrela warto prdu znamionowego
bezpiecznikw 3. bezpiecznika.
Stosowane s bezpieczniki rnych typw.
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu 181

Nr Obwd Nr Obwd Nr Obwd


4 System audio-nawigacyjny, silnik 17 33 Centralny modu sterujcy,
wysokoprny 18 System adaptacyjnego owietlenia immobilizer, lampki kontrolne
5 drogi 34 Wycieraczki szyby przedniej
6 19 Centralny zamek 35 Owietlenie wntrza, lusterko
20 Owietlenie wntrza, lampki wewntrzne, wywietlacz
7 Rozrusznik, silnik wysokoprny:
punktowe informacyjny
ukad elektroniczny silnika
21 Spryskiwacze szyby 36 wiata stopu, ukad ABS, ukad
8 Sygna dwikowy
ESPPlus
9 Ukad wtrysku paliwa, pompa 22 Ogrzewanie szyby tylnej
37 Zapalniczka, nagrzewnica
paliwowa, nagrzewnica postojowa 23 Okna dachowe dodatkowa
10 Kierunkowskazy 24 Autoalarm 38 Podgrzewanie fotela (lewego)
11 System audio-nawigacyjny, 25 Wycieraczka tylnej szyby 39 Podgrzewanie fotela (prawego)
wywietlacz informacyjny, system 26 Ukad zaponowy, ukady
audio-nawigacyjny 40 System adaptacyjnego owietlenia
elektroniczne silnika drogi, ukad automatycznego
12 Ogrzewanie szyby tylnej, lusterka 27 Modu sterujcy silnika, poduszka poziomowania reflektorw
zewntrzne powietrzna, ukad ESPPlus 41 wiata cofania
13 Centralny zamek, autoalarm 28 Klimatyzacja
14 Ukad elektroniczny silnika 29 Elektryczne opuszczanie i ponoszenie
Silnik benzynowy: przedniej lewej szyby
Silnik wysokoprny:
30
15 Modu sterujcy silnika,
silnik Z 17 DTH 31 Ukad elektroniczny silnika,
silnik Z 17 DTH
16 Gniazdko elektryczne, zapalniczka
32 Elektryczne opuszczanie
i podnoszenie prawej przedniej szyby
182 Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu

Nr Obwd Nr Obwd Skrzynka bezpiecznikw w komorze silnika


42 Chodzenie silnika, owietlenie 51 Lewe wiato mijania: Skrzynka bezpiecznikw znajduje si
reflektor ksenonowy w przedniej czci komory silnika,
43 wiata pozycyjne (lewe) po lewej stronie.
reflektor halogenowy
44 wiata pozycyjne (prawe)
52 Prawe wiato mijania: 9 Ostrzeenie
45 tylne wiato przeciwmgielne reflektor ksenonowy
46 Przednie wiata przeciwmgielne reflektor halogenowy Aby unikn obrae, przed otwarciem
47 Hak holowniczy, gniazdko 53 Okno dachowe, elektrycznie skrzynki naley wyczy silnik.
elektryczne opuszczane i podnoszone szyby,
radioodtwarzacz Zwolni zaczepy i zdj pokryw skrzynki
48 Podgrzewacz filtra w silniku bezpiecznikw, podnoszc j do gry.
wysokoprnym 54 wiata drogowe (lewe)
Niektre obwody elektryczne mog
49 55 wiata drogowe (prawe) by chronione przez kilka bezpiecznikw.
50 Podgrzewacz filtra w silniku 56
wysokoprnym
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu 183

Wymiana arwek
Wyczy zapon i zamkn drzwi lub
wyczy wiata, ktrych arwka wymaga
wymiany.
Nowe arwki naley chwyta wycznie
za cok! Nie dotyka czci szklanej goymi
rkoma.
Wymieni arwk, sprawdzajc uprzednio,
czy na cokole nowej arwki znajduj si takie
same oznaczenia jak na cokole arwki
przepalonej.
W celu wymiany arwki wyj skrzynk
przekanikw po lewej stronie. Po prawej
stronie wyj przewd powietrza do filtra
Ponisze bezpieczniki s bezpiecznikami powietrza. Reflektory halogenowe
typu maxi. Reflektory posiadaj oddzielne arwki
Nr Obwd wiate mijania 1 (arwki dolne) i wiate
drogowych 2 (arwki grne).
1 Dmuchawa wewntrzna
2 Wspomaganie ukadu kierowniczego
3 Ukad ABS
4 Ukad wstpnego podgrzewania
paliwa w samochodzie z przekadni
Easytronic (silnik wysokoprny)
5 Ogrzewanie szyby tylnej
6 Chodzenie silnika
7 Rozrusznik
8 Ukad chodzenia silnika
184 Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu

wiata mijania 3. Wcisn arwk w oprawk. 5. Odczy zcze elektryczne od cokou


1. Unie pokryw komory silnika 4. Wyj arwk ze zczem z oprawy arwki.
i podeprze j wspornikiem. odbynika. 6. Podczy zcze elektryczne
2. Obrci kopak ochronny w lewo i zdj. do nowej arwki.
7. Wsun arwk ze zczem w taki
sposb, aby zaczep wszed w wycicie
w oprawie odbynika.
8. Naoy i zamkn oson reflektora.
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu 185

wiata drogowe 3. Odczy od arwki zcze elektryczne. 5. Wyj arwk z oprawki odbynika.
1. Podnie i podeprze drkiem pokryw 4. Zdj zacisk sprynowy z zaczepw, 6. Przy zakadaniu nowej arwki umieci
komory silnika. przesuwajc go w przd i obracajc zaczepy w wyciciach odbynika.
2. Obrci kopak ochronny w lewo i zdj. w bok. 7. Zatrzasn zacisk sprynowy i podczy
do arwki zcze elektryczne.
8. Naoy i zamkn oson reflektora.
186 Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu

Reflektory halogenowe 3, system


adaptacyjnego owietlenia drogi
(AFL)
Reflektory halogenowe wiate drogowych
i mijania oraz system owietlania ukw drogi
i zakrtw

9 Ostrzeenie
Reflektory ksenonowe s zasilane prdem
o bardzo wysokim napiciu. Dlatego nie
naley dotyka tych podzespow.
Wymian arwek zleci warsztatowi.

Reflektory ksenonowe wiata drogowe


Reflektory posiadaj oddzielne arwki 1. Podnie i podeprze drkiem pokryw
wiate mijania 1 (arwki dolne) komory silnika.
i wiate drogowych 2 (arwki grne).
2. Zdj oson reflektora.
wiata mijania

9 Ostrzeenie
Reflektory ksenonowe s zasilane prdem
o bardzo wysokim napiciu. Dlatego nie
naley dotyka tych podzespow.
Wymian arwek zleci warsztatowi.
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu 187

3. Odczy od arwki zcze elektryczne. 5. Wyj arwk z oprawy odbynika. wiata pozycyjne
4. Zdj zacisk sprynowy z zaczepw 6. Przy zakadaniu nowej arwki umieci 1. Podnie i podeprze drkiem pokryw
i obrci go do gry. zaczepy w wyciciach odbynika. komory silnika.
7. Zatrzasn zacisk sprynowy i podczy 2. Obrci kopak ochronny reflektora wiate
do arwki zcze elektryczne. drogowych w lewo i zdj.
8. Naoy i zamkn oson reflektora. W samochodzie z reflektorami
ksenonowymi 3 wymontowa kopak
ochronny reflektora 3 186, rys. 14219 S.
188 Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu

3. cisn boczne zaczepy oprawy arwki 4. Wyj arwk z oprawy. Przednie kierunkowskazy
wiata postojowego i zdj opraw 5. Woy now arwk. 1. Podnie i podeprze drkiem pokryw
z odbynika. komory silnika.
6. Woy opraw arwki w opraw
odbynika. 2. Obrci w lewo opraw arwki
kierunkowskazu i wyj.
7. Naoy i zamkn oson reflektora.
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu 189

7. Obrci opraw do oporu w prawo.

Kierunkowskazy boczne
Wymian arwki zleci warsztatowi.

Przednie wiata przeciwmgielne 3


Wymian arwki zleci warsztatowi.

3. Wyj opraw arwki z obudowy wiata tylne


reflektora. 1. Odkrci rubokrtem 3 cztery wkrty
4. Wyj arwk z oprawy. w obudowie lampy.
5. Umieci now arwk w oprawce. 2. Wycign z uchwytw mocujcych
opraw lampy, opraw odbynika i lamp
6. Woy opraw w taki sposb, aby jej dwa
przeciwmgieln.
zaczepy weszy w wycicia obudowy
reflektora.
190 Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu

3. Wcisn i odczy zcze od oprawy 5. Poluzowa oba wkrty z tyu oprawy arwki w oprawie:
arwek (patrz strzaka na rys.). arwek. Wcisn wystpy ustalajce 1 = Kierunkowskaz
Nastpnie wyj je z oprawy. na oprawie arwek i wyj opraw.
2 = arwka wiata hamowania
4. Zwolni zaczep zcza tylnego wiata 3 = wiato tylne
przeciwmgielnego 3 (patrz strzaka na rys.)
i odczy. 4 = wiato cofania
Wyj arwk z oprawy.
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu 191

arwka tylnego wiata Owietlenie tablicy rejestracyjnej 2. Obrci w lewo i wyj opraw arwki.
przeciwmgielnego: obrci opraw arwki 1. Wsun rubokrt 3 pionowo z prawej
w lewo i wyj. strony obudowy lampki, podway
Wyj arwk z oprawy. w prawo i odczepi zaczep sprysty.
Wycign obudow lampki w d.
6. Zamocowa nowe arwki.
Wcisn opraw w obudow lampy.
7. Podczy oba zcza. Woy obudow
wraz z kokami ustalajcymi i przykrci
wkrty.
192 Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu

5. Woy opraw arwki w obudow lampki


i zamocowa, obracajc w prawo. Woy
i zatrzasn obudow lampki.

3. Wyj arwk z oprawy. Owietlenie wntrza samochodu


4. Woy now arwk. Przednia lampka owietlenia wntrza
i lampki punktowe 3
1. Odczy klosz od obudowy we wskazanym
punkcie.
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu 193

Tylna lampka owietlenia wntrza i lampki


punktowe 3
Wymian arwki zleci warsztatowi.

2. Wyj arwk z oprawy. Owietlenie schowka w desce rozdzielczej 3,


3. Woy now arwk. owietlenie baganika
1. Podway rubokrtem 3 obudow
4. Wcisn klosz lampki na miejsce. lampki i zdj.
194 Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu

Pielgnacja samochodu Ptasie odchody, martwe owady, lady ywicy,


Przy wykonywaniu czynnoci pielgnacyjnych pyek kwiatowy i podobne zabrudzenia
zwaszcza podczas mycia samochodu zmywa moliwie szybko, gdy ich skad
naley przestrzega obowizujcych chemiczny moe powodowa uszkodzenie
w danym kraju przepisw dotyczcych lakieru.
ochrony rodowiska. W przypadku korzystania z myjni
Regularna i staranna pielgnacja samochodu samochodowej naley postpowa zgodnie
zapewnia jego adny wygld oraz przyczynia z instrukcjami jej producenta. Wyczy
si do dugoletniego utrzymania jego wysokiej wycieraczki przedniej i tylnej szyby. Wykrci
wartoci rynkowej. Ponadto prawidowa anten 3 i zdemontowa baganik
pielgnacja jest rwnie warunkiem uznania dachowy 3. Dla uatwienia stan na progu
ewentualnych roszcze z tytuu gwarancji drzwi.
antykorozyjnej lub uszkodzenia powoki W przypadku rcznego mycia samochodu
lakierniczej. W dalszej czci przedstawiono pamita o dokadnym wypukaniu wnk
wskazwki dotyczce prawidowej pielgnacji botnikw.
2. Lekko nacisn arwk w kierunku zacisku samochodu. Ich przestrzeganie pozwoli
Oczyci obrzea oraz listwy otwartych drzwi,
sprystego i wyj j. skutecznie zabezpieczy samochd przed
pokrywy komory silnika, klapy tylnej, a take
szkodliwym wpywem czynnikw
3. Woy now arwk. przykryte nimi fragmenty karoserii.
zewntrznych.
4. Wcisn lampk na miejsce. Po umyciu dokadnie spuka i wytrze
Mycie nadwozia
Podwietlenie wskanikw, podwietlenie nadwozie czyst, czsto opukiwan irch.
Lakier nadwozia jest naraony na dziaanie
wywietlacza informacyjnego 3 Do czyszczenia szyb uywa innego kawaka
rnych czynnikw zewntrznych.
Wymian arwki zleci warsztatowi. irchy, gdy pozostaoci rodkw
Z tego wzgldu nadwozie samochodu naley
konserwujcych przeniesione na szyby mog
regularnie my i woskowa. W przypadku
doprowadzi do pogorszenia widocznoci.
korzystania z myjni automatycznej zaleca si
wybranie programu mycia z woskowaniem. Plam ze smoy nie wolno usuwa jakimikolwiek
twardymi przedmiotami. Zaleca si uy
specjalnego rodka w aerozolu.
Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu 195

Polerowanie i woskowanie wiata zewntrzne Deska rozdzielcza powinna by czyszczona


Nadwozie samochodu wymaga regularnego Klosze lamp i reflektorw s wykonane tylko mikk, wilgotn ciereczk.
woskowania. Woskowanie lakieru jest z tworzywa sztucznego. Do mycia lamp nie Tapicerk z tkaniny najlepiej czyci
konieczne zwaszcza, gdy spywajca po nim uywa substancji rcych ani skrobaczek odkurzaczem i szczotk. Plamy naley
woda nie tworzy drobnych kropelek. do szyb. Unika czyszczenia ich na sucho. usuwa za pomoc rodka do czyszczenia
W przeciwnym razie dojdzie do wyschnicia Elementy z tworzywa sztucznego i gumy tapicerki.
lakieru. Do czyszczenia elementw z tworzywa Do czyszczenia pasw bezpieczestwa naley
Polerowanie jest konieczne tylko jeeli sztucznego i gumy mona uy rodkw uy letniej wody lub rodka do czyszczenia
do lakieru przywary substancje stae lub do czyszczenia nadwozia. W razie potrzeby wntrza.
nastpio jego zmatowienie i utrata poysku. uy rodka do czyszczenia wntrza.
Pasta polerska z silikonem tworzy dodatkow Zabronione jest uywanie jakichkolwiek Przestroga
warstw ochronn, co eliminuje konieczno innych substancji czyszczcych, a zwaszcza
woskowania. rozpuszczalnikw lub benzyny. Nie uywa Niezapite rzepy w ubraniu mog
myjki wysokocinieniowej. spowodowa uszkodzenie tapicerki foteli.
Nie naley woskowa ani polerowa
plastikowych elementw nadwozia. Wntrze samochodu i tapicerka
Wntrze samochodu, cznie z przedni
Obrcze k i opony czci deski rozdzielczej i elementami jej
Nie uywa myjki wysokocinieniowej. poszycia, naley czyci such ciereczk lub
Do czyszczenia obrczy k uy specjalnym rodkiem do czyszczenia wntrza.
odpowiedniego rodka o odczynie
neutralnym.
Obrcze k s lakierowane i mona
je konserwowa tymi samymi rodkami,
co nadwozie.
Uszkodzenia lakieru
Drobne uszkodzenia lakieru naley usuwa
za pomoc lakieru zaprawkowego, zanim
utworz si ogniska korozji. Napraw
powaniejszych uszkodze lakieru i usunicie
korozji naley zleci warsztatowi.
196 Postpowanie w sytuacjach awaryjnych i pielgnacja samochodu

Szyby i pira wycieraczek Zamki Podwozie


Uywa mikkiej, niestrzpicej si ciereczki Zamki s fabrycznie zakonserwowane Niektre elementy podwozia s fabrycznie
lub kawaka irchy nawilonego specjalnym wysokogatunkowym smarem. rodka zabezpieczane warstw PCW, a inne trwa
rodkiem do mycia szyb i rodkiem rozmraajcego uywa tylko w nagych powok woskow.
do usuwania owadw. przypadkach, poniewa niszczy on smar Po umyciu podwozia sprawdzi stan woskowej
Podczas czyszczenia ogrzewanej szyby tylnej i negatywnie wpywa na dziaanie zamkw. powoki ochronnej. W razie potrzeby nanie
uwaa, aby nie uszkodzi nadrukowanego Po uyciu rodka rozmraajcego zleci now warstw wosku.
na niej uzwojenia grzejnego. w warsztacie ponowne nasmarowanie zamka.
Masy bitumiczno-kauczukowe mog
Do rcznego usuwania lodu z szyb najlepiej Komora silnika uszkodzi powok ochronn z PCW. Dlatego
nadaj si dostpne w handlu skrobaczki o Powierzchnie w komorze silnika pokryte przeprowadzenie konserwacji podwozia
ostrej krawdzi. Skrobaczk naley mocno lakierem takiego samego koloru jak nadwozie zaleca si powierzy warsztatowi.
dociska do szyby, aby nie dostaway si pod naley pielgnowa w identyczny sposb
jak inne powierzchnie lakierowane. Przed sezonem zimowym i po jego
ni adne zabrudzenia, mogce porysowa zakoczeniu naley oczyci podwozie i zleci
szyb. Zaleca si umycie i zakonserwowanie sprawdzenie stanu woskowej powoki
Jeli podczas pracy wycieraczek na szybie woskiem komory silnika przed nadejciem ochronnej.
pojawiaj si smugi, przetrze pira mikk okresu zimowego oraz po jego zakoczeniu.
Przed umyciem silnika przykry alternator Hak holowniczy
szmatk zwilon rodkiem do mycia szyb. Haka holowniczego nie naley czyci przy
i zbiornik pynu hamulcowego plastikow
foli. uyciu agregatu wysokocinieniowego ani
myjki wysokocinieniowej.
Podczas mycia silnika przy uyciu agregatu
wysokocinieniowego nie naley kierowa
strumienia pary bezporednio na elementy
ukadu ABS 3, klimatyzacji sterowanej
elektronicznie 3 ani paski napdowe
i wsppracujce z nimi czci.
Po umyciu silnika naley zleci warsztatowi
zabezpieczenie woskiem wszystkich
podzespow w komorze silnika.
Nie uywa myjki wysokocinieniowej.
Serwisowanie samochodu 197

Serwisowanie Zaplanowana obsuga okresowa Informacje dotyczce przegldw


Podane czstotliwoci czynnoci serwisowych Podane czynnoci serwisowe powinny zosta
samochodu maj zastosowanie wycznie przy wykonane w trakcie przegldw
normalnych warunkach uytkowania. wykonywanych z okrelon czstotliwoci.
W przypadku trudnych warunkw Stan techniczny konkretnego pojazdu moe
uytkowania 3 204. wymaga dodatkowych czynnoci lub
Sygnalizacja terminu przegldu wczeniejszej wymiany wybranych elementw
okresowego 3 206. bd materiaw. Podane czstotliwoci nie s
zwizane z gwarancj na czci.
Czstotliwo przegldw serwisowych
Zaplanowana obsuga okresowa........... 197 w Europie Harmonogram przegldw
Harmonogram przegldw..................... 197 Co 30 000 km lub raz w roku Europejski harmonogram przegldw
Dodatkowe czynnoci serwisowe............ 204 (w zalenoci od tego, co nastpi wczeniej). obowizuje dla nastpujcych krajw:
Zalecane pyny i rodki smarne ............... 204 Andora, Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania,
Czstotliwo przegldw serwisowych poza
Przegldy .................................................. 206 Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja,
Europ
Oryginalne czci zamienne Grenlandia, Wgry, Islandia, Irlandia, Wochy,
Co 15 000 km lub raz w roku
i akcesoria Opla ...................................... 207 otwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia,
(w zalenoci od tego, co nastpi wczeniej).
Czynnoci obsugowe wykonywane Norwegia, Polska, Portugalia, Sowacja,
Potwierdzenie Sowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria oraz
samodzielnie .......................................... 207
Potwierdzenia przegldw serwisowych Wielka Brytania.
Olej silnikowy ............................................ 208 s umieszczane w stosownych polach
Filtr paliwa do silnikw Midzynarodowy harmonogram przegldw
w Ksieczce serwisowej i gwarancyjnej.
wysokoprnych .................................... 210 obowizuje dla wszystkich pozostaych
Zapisywane s informacje o dacie i przebiegu
Pyn chodzcy.......................................... 210 krajw.
wraz z piecztk stacji obsugi i podpisem
Hamulce.................................................... 211 osoby upowanionej.
Pyn hamulcowy ....................................... 212 Naley upewnia si, e Ksieczka serwisowa
Wymiana wycieraczek ............................. 213 i gwarancyjna jest prawidowo wypeniana,
Spryskiwacze szyb i zmywacze stanowic dowd cigego serwisowania,
reflektorw 3 ......................................... 213 ktry jest wany podczas rozpatrywania
Akumulator ............................................... 214 zgosze gwarancyjnych, a take moe
Ochrona podzespow by cennym dodatkiem podczas sprzeday
elektronicznych...................................... 214 samochodu.
Tymczasowe wyczanie samochodu
z eksploatacji ......................................... 215
Przywracanie samochodu
do eksploatacji ........................................ 215
198 Serwisowanie samochodu

Europejski harmonogram przegldw


Czynno serwisowa po roku1) 1 2 3 4 5
lub km (x 1000)1) 30 60 90 120 150
Przeprowadzi kontrol wzrokow wszystkich lampek kontrolnych oraz elementw owietlenia x x x x x
i sygnalizacji; sprawdzi blokad kierownicy i wycznik zaponu
Nadajnik zdalnego sterowania: wymieni baterie (sprawdzi kluczyk zapasowy) co 2 lata
Sprawdzi i w razie potrzeby skorygowa funkcjonowanie wycieraczek i spryskiwaczy szyby x x x x x
przedniej oraz zmywaczy reflektorw.
Sprawdzi poziom2) pynu chodzcego i pynu niskokrzepncego (jasnopomaraczowy), x x x x x
w razie potrzeby uzupeni, zanotowa mrozoodporno pynu w Ksieczce serwisowej
i gwarancyjnej (pola potwierdze).
Sprawdzi szczelno i zamocowanie przewodw elastycznych wypenionych pynami. x x x x x
2)
Sprawdzi i w razie potrzeby uzupeni poziom pynu hamulcowego. x x x
Sprawdzi czy zaciski przewodw s prawidowo zamocowane do biegunw akumulatora x x x x x
Przeprowadzi kontrol ukadw pojazdu przy uyciu narzdzia diagnostycznego TECH 2 x x x x x
Wymieni filtr przeciwpykowy lub filtr z wglem aktywnym x x
o W przypadku duego zanieczyszczenia powietrza, wystpowania duego zapylenia lub Umowa midzy klientem a centrum Opel Partner
zakurzenia; w razie nieprzyjemnego zapachu wydobywajcego si z ukadu klimatyzacji
Wymieni wkad filtra powietrza co 4 lata / 60 000 km
Wymieni wiece zaponowe co 4 lata / 60 000 km
Przeprowadzi kontrol wzrokow paska ebrowanego x x
Wymieni pasek ebrowany co 10 lat / 150 000 km
Z 13 DT, Z 13 DTJ, Z 17 DTH, Z 17 DT, Z 17 DTR.
Sprawdzi i w razie potrzeby wyregulowa luz zaworowy co 10 lat / 150 000 km
Z 16 LET, Z 16 XEP, Z 17 DTH, Z 17 DT, Z 17 DTR
1)
W zalenoci od tego, co nastpi wczeniej.
2)
Jeli ubytek pynu jest zbyt duy lub widoczne s nieszczelnoci, wykona odpowiednie czynnoci naprawcze po uzgodnieniu z klientem.
Czynnoci dodatkowe.
o Czstotliwoci s wiksze w przypadku niektrych krajw lub trudnych warunkw uytkowania.
Serwisowanie samochodu 199

Czynno serwisowa po roku1) 1 2 3 4 5


lub km (x 1000)1) 30 60 90 120 150
Wymieni pasek rozrzdu i napinacz

Z 18 XE co 6 lat / 90 000 km
Z 17 DTH co 10 lat / 90 000 km
Z 16 LET, Z 16 XEP, Z 17 DTR, Z 17 DTR co 10 lat / 150 000 km
Wymieni olej silnikowy i filtr oleju x x x x x
o Usun wod z filtra paliwa, silnik wysokoprny (w przypadku wysokiej wilgotnoci powietrza x x x x x
lub niskiej jakoci paliwa)
Wymieni filtr paliwa i usun wod z ukadu, silnik wysokoprny (klasa EN 590) x x
Z 13 DTJ, Z 17 DTH
Wymieni filtr paliwa, silnik benzynowy (klasa EN 228), filtr zewntrzny Z 16 LET co 4 lata / 60 000 km
Sprawdzi i w razie potrzeby wyregulowa hamulec postojowy (nieobcione koa); x x
przeprowadzi kontrol wzrokow ukadu zawieszenia k przednich i tylnych, przewodw
hamulcowych sztywnych i elastycznych, przewodw paliwowych i ukadu wydechowego
Sprawdzi zewntrzn cz nadwozia / zabezpieczenie antykorozyjne podwozia; odnotowa x x x x x
wszelkie uszkodzenia w Ksieczce serwisowej i gwarancyjnej.
o Przeprowadzi kontrol wzrokow hamulcw2) k przednich i tylnych x x
Coroczna kontrola jeli przebieg roczny przekracza 20 000 km.
Przeprowadzi kontrol wzrokow silnika i skrzyni biegw (automatyczna, manualna), x x x x x
sprawdzi szczelno2) sprarki ukadu klimatyzacji
1)
W zalenoci od tego, co nastpi wczeniej.
2)
Jeli ubytek pynu jest zbyt duy lub widoczne s nieszczelnoci, wykona odpowiednie czynnoci naprawcze po uzgodnieniu z klientem.
Czynnoci dodatkowe.
o Czstotliwoci s wiksze w przypadku niektrych krajw lub trudnych warunkw uytkowania.
200 Serwisowanie samochodu

Czynno serwisowa po roku1) 1 2 3 4 5


lub km (x 1000)1) 30 60 90 120 150
o Wymontowa, oczyci i sprawdzi wzrokowo bben hamulcowy co 4 lata / 60 000 km
Przeprowadzi kontrol wzrokow oson gumowych ukadu kierowniczego, poprzecznych x x x x x
drkw kierowniczych i przekadni gwnej
Sprawdzi kocwk poprzecznego drka kierowniczego i sworznia wahacza x x x x x
Wymieni pyn hamulcowy i sprzgowy (manualno-automatyczna skrzynia biegw) co 2 lata
Poluzowa nakrtki/ruby k i dokrci je momentem 110 Nm
Przed zamocowaniem naley lekko nasmarowa lub pokry olejem zwone czci trzpieni
rub.
Sprawdzi i w razie potrzeby skorygowa cinienie powietrza w oponach (take w kole x x
zapasowym); sprawdzi stan opon.
Jeli na wyposaeniu znajduje si zestaw do naprawy opon sprawdzi kompletno i dat
wanoci zestawu. Pojemnik ze szczeliwem naley wymienia co cztery lata.
Coroczna kontrola jeli przebieg roczny przekracza 20 000 km.
Przeprowadzi kontrol wzrokow apteczki (dostpno w odpowiednim schowku, zamknicie co 2 lata
i data wanoci), zaczepw stabilizacyjnych, trjkta ostrzegawczego
Sprawdzi i w razie potrzeby skorygowa ustawienie wiate przednich (wraz z reflektorami x x
dodatkowymi)
Nasmarowa zawiasy i ograniczniki otwarcia drzwi, siowniki i zatrzaski zamkw drzwi, zamek x x
pokrywy silnika, zawiasy klapy tylnej
Jazda testowa, ostateczna kontrola (sprawdzi blokad kierownicy i wycznik zaponu, x x x x x
przyrzdy i wskaniki, lampki kontrolne, cay ukad hamulcowy, ukad kierowniczy, ukad
klimatyzacji, silnik, nadwozie oraz podwozie); ustawi warto pocztkow sygnalizacji
terminu przegldu okresowego za pomoc narzdzia TECH 2.
Tylko w przypadku rynku niemieckiego: przeprowadzi badanie spalin oraz przegld gwny Pierwszy raz po trzech latach, nastpnie co 2 lata
W przypadku pojazdw uytkowanych do komercyjnego transportu pasaerw, takswek, co roku
karetek pogotowia, samochodw na wynajem itp.
1)
W zalenoci od tego, co nastpi wczeniej.
Czynnoci dodatkowe.
o Czstotliwoci s wiksze w przypadku niektrych krajw lub trudnych warunkw uytkowania.
Serwisowanie samochodu 201

Midzynarodowy harmonogram przegldw serwisowych


Czynno serwisowa po roku1) 1 2 3 4 5
lub km (x 1000)1) 15 30 45 60 75
Przeprowadzi kontrol wzrokow wszystkich lampek kontrolnych oraz elementw owietlenia x x x x x
i sygnalizacji; sprawdzi blokad kierownicy i wycznik zaponu
Nadajnik zdalnego sterowania: wymieni baterie (sprawdzi kluczyk zapasowy) co 2 lata
Sprawdzi i w razie potrzeby skorygowa funkcjonowanie wycieraczek i spryskiwaczy szyby x x x x x
przedniej oraz zmywaczy reflektorw.
Sprawdzi poziom2) pynu chodzcego i pynu niskokrzepncego (jasnopomaraczowy), x x x x x
w razie potrzeby uzupeni, zanotowa mrozoodporno pynu w Ksieczce serwisowej
i gwarancyjnej (pola potwierdze).
Sprawdzi szczelno i zamocowanie przewodw elastycznych wypenionych pynami. x x x x x
2)
Sprawdzi i w razie potrzeby uzupeni poziom pynu hamulcowego. x x x
Sprawdzi czy zaciski przewodw s prawidowo zamocowane do biegunw akumulatora x x x x x
Przeprowadzi kontrol ukadw pojazdu przy uyciu narzdzia diagnostycznego TECH 2 x x x x x
Wymieni filtr przeciwpykowy lub filtr z wglem aktywnym x x
o W przypadku duego zanieczyszczenia powietrza, wystpowania duego zapylenia lub Umowa midzy klientem a centrum Opel Partner
zakurzenia; w razie nieprzyjemnego zapachu wydobywajcego si z ukadu klimatyzacji
Wymieni wkad filtra powietrza co 4 lata / 60 000 km
Wymieni wiece zaponowe co 4 lata / 60 000 km
Przeprowadzi kontrol wzrokow paska ebrowanego x x
Wymieni pasek ebrowany co 10 lat / 150 000 km
Z 13 DT, Z 13 DTJ, Z 17 DTH, Z 17 DT, Z 17 DTR.
Sprawdzi i w razie potrzeby wyregulowa luz zaworowy co 10 lat / 150 000 km
Z16 LET, Z 16 XEP, Z 17 DTH, Z 17 DT, Z 17 DTR
1)
W zalenoci od tego, co nastpi wczeniej.
2)
Jeli ubytek pynu jest zbyt duy lub widoczne s nieszczelnoci, wykona odpowiednie czynnoci naprawcze po uzgodnieniu z klientem.
Czynnoci dodatkowe.
o Czstotliwoci s wiksze w przypadku niektrych krajw lub trudnych warunkw uytkowania.
202 Serwisowanie samochodu

Czynno serwisowa po roku1) 1 2 3 4 5


lub km (x 1000)1) 15 30 45 60 75
Wymieni pasek rozrzdu i napinacz
Z 18 XE co 6 lat / 90 000 km
Z 17 DTH co 10 lat / 90 000 km
Z 16 LET, Z 16 XEP, Z 17 DTR, Z 17 DTR co 10 lat / 150 000 km
Wymieni olej silnikowy i filtr oleju x x x x x
o Usun wod z filtra paliwa, silnik wysokoprny (w przypadku wysokiej wilgotnoci powietrza x x x x x
lub niskiej jakoci paliwa)
Wymieni filtr paliwa i usun wod z ukadu, silnik wysokoprny (klasa EN 590) x x
Z 13 DTJ, Z 17 DTH
Wymieni filtr paliwa, silnik benzynowy (klasa EN 228), filtr zewntrzny Z 16 LET co 4 lata / 60 000 km
Sprawdzi i w razie potrzeby wyregulowa hamulec postojowy (nieobcione koa); x x
przeprowadzi kontrol wzrokow ukadu zawieszenia k przednich i tylnych, przewodw
hamulcowych sztywnych i elastycznych, przewodw paliwowych i ukadu wydechowego
Sprawdzi zewntrzn cz nadwozia / zabezpieczenie antykorozyjne podwozia; odnotowa x x x x x
wszelkie uszkodzenia w Ksieczce serwisowej i gwarancyjnej.
o Przeprowadzi kontrol wzrokow hamulcw2) k przednich i tylnych x x
Coroczna kontrola jeli przebieg roczny przekracza 20 000 km.
Przeprowadzi kontrol wzrokow silnika i skrzyni biegw (automatyczna, manualna), x x x x x
sprawdzi szczelno2) sprarki ukadu klimatyzacji
1)
W zalenoci od tego, co nastpi wczeniej.
2)
Jeli ubytek pynu jest zbyt duy lub widoczne s nieszczelnoci, wykona odpowiednie czynnoci naprawcze po uzgodnieniu z klientem.
Czynnoci dodatkowe.
o Czstotliwoci s wiksze w przypadku niektrych krajw lub trudnych warunkw uytkowania.
Serwisowanie samochodu 203

Czynno serwisowa po roku1) 1 2 3 4 5


lub km (x 1000)1) 15 30 45 60 75
o Wymontowa, oczyci i sprawdzi wzrokowo bben hamulcowy co 4 lata / 60 000 km
Przeprowadzi kontrol wzrokow oson gumowych ukadu kierowniczego, poprzecznych x x x x x
drkw kierowniczych i przekadni gwnej
Sprawdzi kocwk poprzecznego drka kierowniczego i sworznia wahacza x x x x x
Wymieni pyn hamulcowy i sprzgowy (manualno-automatyczna skrzynia biegw) co 2 lata
Poluzowa nakrtki/ruby k i dokrci je momentem 110 Nm
Przed zamocowaniem naley lekko nasmarowa lub pokry olejem zwone czci trzpieni
rub.
Sprawdzi i w razie potrzeby skorygowa cinienie powietrza w oponach x x
(take w kole zapasowym); sprawdzi stan opon.
Jeli na wyposaeniu znajduje si zestaw do naprawy opon sprawdzi kompletno i dat
wanoci zestawu. Pojemnik ze szczeliwem naley wymienia co cztery lata.
Coroczna kontrola jeli przebieg roczny przekracza 20 000 km.
Przeprowadzi kontrol wzrokow apteczki (dostpno w odpowiednim schowku, zamknicie co 2 lata
i data wanoci), zaczepw stabilizacyjnych, trjkta ostrzegawczego
Sprawdzi i w razie potrzeby skorygowa ustawienie wiate przednich (wraz z reflektorami x x
dodatkowymi)
Nasmarowa zawiasy i ograniczniki otwarcia drzwi, siowniki i zatrzaski zamkw drzwi, zamek x x
pokrywy silnika, zawiasy klapy tylnej
Jazda testowa, ostateczna kontrola (sprawdzi blokad kierownicy i wycznik zaponu, x x x x x
przyrzdy i wskaniki, lampki kontrolne, cay ukad hamulcowy, ukad kierowniczy, ukad
klimatyzacji, silnik, nadwozie oraz podwozie); ustawi warto pocztkow sygnalizacji
terminu przegldu okresowego za pomoc narzdzia TECH 2.
1)
W zalenoci od tego, co nastpi wczeniej.
Czynnoci dodatkowe.
o Czstotliwoci s wiksze w przypadku niektrych krajw lub trudnych warunkw uytkowania.
204 Serwisowanie samochodu

Dodatkowe czynnoci serwisowe W przypadku eksploatacji w trudnych Zalecane pyny i rodki smarne
Czynnoci dodatkowe warunkach koniecznoci moe by Naley korzysta wycznie z produktw
Czynnoci dodatkowe nie s wymagane wykonywanie okrelonych czynnoci przetestowanych i dopuszczonych do uytku.
podczas kadego przegldu, jednak mog serwisowych czciej, ni zakada to Uszkodzenia wywoane stosowaniem
by przeprowadzane wraz z czynnociami harmonogram. niedopuszczonych materiaw
standardowymi. Naley skonsultowa si z pracownikiem stacji eksploatacyjnych nie s objte gwarancj.
Prace te nie s ujte w zakresie przegldu obsugi w celu okrelenia zwikszonych
standardowego i podlegaj odrbnej opacie. wymaga serwisowych, jakie s konieczne 9 Ostrzeenie
Jednak bardziej ekonomicznie jest w danych warunkach eksploatacyjnych.
Materiay eksploatacyjne s substancjami
przeprowadzi te czynnoci w ramach niebezpiecznymi i naley obchodzi si
harmonogramu, ni zleca je oddzielnie. z nimi, zachowujc ostrono. W razie
Trudne warunki eksploatacyjne o poknicia natychmiast zasign porady
Warunki eksploatacyjne s uznawane za lekarskiej. Nie wolno wdycha ich oparw
trudne, jeli czsto ma miejsce choby jeden ani dopuszcza do ich kontaktu ze skr.
z poniszych czynnikw: Przechowywa w miejscach niedostpnych
dla dzieci. Nie wolno dopuci
z uruchamianie zimnego silnika,
do zanieczyszczenia materiaami
z czste zatrzymywanie si i ruszanie, eksploatacyjnymi systemu kanalizacji, wd
z cignicie przyczepy, powierzchniowych, wody gruntowej ani
gleby. Puste pojemniki naley utylizowa
z jazda po pochyociach lub stromych w odpowiedni sposb. Naley zawsze
podjazdach, pamita, e materiay eksploatacyjne
z niska jako nawierzchni drg, stanowi zagroenie dla zdrowia.
z piasek i kurz,
z due zmiany temperatury.
Pojazdy policyjne, takswki oraz samochody
do nauki jazdy s klasyfikowane jako
eksploatowane w trudnych warunkach.
Serwisowanie samochodu 205

Olej silnikowy Olej silnikowy: uzupenianie Dodatki do oleju silnikowego


Olej silnikowy jest klasyfikowany wedug Oleje rnych producentw i marek mona Stosowanie dodatkw do oleju silnikowego
jakoci oraz lepkoci. Podczas wyboru oleju miesza, jeli posiadaj t sam klas (jako moe doprowadzi do awarii i utraty
silnikowego naley kierowa si przede i lepko). gwarancji.
wszystkim jego klas jakociow lepko jest Nie wszystkie oleje silnikowe dostpne na Lepko oleju silnikowego
parametrem mniej wanym. rynku speniaj wymagane normy jakoci. Stosowa wycznie oleje silnikowe o klasach
Nowa klasa oleju silnikowego GM-Dexos 2 jest Zawsze naley sprawdza ich specyfikacj lepkoci 0W-30, 0W-40, 5W-30 lub 5W-40.
obecnie najwysz klas oleju. Jeli olej tej i klas podan na pojemniku. Klasa lepkoci SAE okrela zdolno oleju do
klasy nie jest dostpny, naley uywa Jeli olej silnikowy o wymaganej jakoci pynicia. Gdy olej jest zimny charakteryzuje
wycznie olejw nalecych do podanych jest niedostpny, dola mona maksymalnie si wiksz lepkoci, ni jak jest rozgrzany.
niej klas. 1 litr oleju klasy ACEA A3/B4 lub A3/B3 Olej o kilku klasach jest okrelany dwoma
Klasa oleju silnikowego dla europejskiego (tylko jeden raz, do najbliszej wymiany oleju). oznaczeniami. Pierwsze oznaczenie,
planu serwisowego Parametr lepkoci musi odpowiada zakoczone liter W, wskazuje lepko
GM-Dexos 2 = Silniki benzynowe wymaganiom. w niskich temperaturach, a drugie oznaczenie
i wysokoprne Stosowanie olejw klasy ACEA A1/B1 i A5/B5 wskazuje lepko w wysokich temperaturach.
GM-LL-A-025 = Silniki benzynowe jest zabronione. W duszej perspektywie
GM-LL-B-025 = Silniki wysokoprne czasu, w okrelonych warunkach
eksploatacyjnych mogoby to powodowa
Klasa oleju silnikowego dla uszkodzenie silnika.
midzynarodowego planu serwisowego
GM-Dexos 2 = Silniki benzynowe
i wysokoprne
GM-LL-A-025 = Silniki benzynowe
GM-LL-B-025 = Silniki wysokoprne
ACEA-A3 = Silniki benzynowe
ACEA-B4 = Silniki wysokoprne
bez filtra czstek
staych (DPF)
ACEA-C3 = Silniki wysokoprne
z filtrem czstek
staych (DPF)
206 Serwisowanie samochodu

Sygnalizacja terminw przegldw Szczegowe informacje na temat przegldw


uwzgldnia czas postoju samochodu i obsugi technicznej zamieszczono
z odczonym akumulatorem. w Ksieczce serwisowej i gwarancyjnej, ktra
Samochody o zmiennej czstotliwoci znajduje si w schowku w desce rozdzielczej.
przegldw 3 Czynnoci obsugi technicznej oraz naprawy
Czstotliwo wykonywania przegldw nadwozia i wyposaenia powinny by
okresowych jest zalena od kilku parametrw przeprowadzone profesjonalnie w warsztacie,
eksploatacyjnych. Z tego powodu rnorodne najlepiej w centrum Opel partner, ktre
dane dotyczce silnika s rejestrowane posiada doskona wiedz na temat
na bieco, a nastpnie wykorzystywane samochodw marki Opel i dysponuje
do obliczenia iloci kilometrw, ktre mona specjalistycznymi narzdziami i aktualnymi
przejecha do nastpnego przegldu instrukcjami serwisowymi od producenta.
okresowego. Korzystanie z usug centrw Opel Partner jest
Jeli pozostao do przejechania mniej ni szczeglnie zalecane w okresie
1500 km, po wczeniu i wyczeniu zaponu gwarancyjnym, gdy pozwala na uniknicie
problemw zwizanych z utrat gwarancji.
Przegldy wywietlany jest napis InSP z wartoci
Dodatkowe informacje mona znale
W celu zapewnienia ekonomicznej 1000 km. Jeli do przejechania pozostao
mniej ni 1000 km, komunikat InSP jest w Ksieczce serwisowej i gwarancyjnej.
i bezpiecznej eksploatacji, a take utrzymania
jak najduej wysokiej wartoci samochodu, wywietlany przez kilka sekund. Naley wtedy Dodatkowe czynnoci serwisowe zwizane
wszelkie czynnoci zwizane z jego obsug zleci warsztatowi wykonanie odpowiednich z zabezpieczeniem antykorozyjnym
techniczn musz by wykonywane czynnoci serwisowych w cigu tygodnia lub Odrbne czynnoci serwisowe zwizane
w odpowiednich terminach. przed przejechaniem 500 km (w zalenoci od z zabezpieczeniem antykorozyjnym naley
tego, co nastpi wczeniej). przeprowadza w odstpach czasu podanych
Samochody o staej czstotliwoci w Ksieczce serwisowej i gwarancyjnej.
przegldw Wywietlanie przebiegu pozostaego
Gdy nadejdzie termin przegldu okresowego, do kolejnego przegldu:
po wczeniu zaponu na liczniku przebiegu 1. wyczy zapon.
na okoo 10 sekund pojawi si komunikat InSP.
Naley wtedy zleci warsztatowi wykonanie 2. Krtko nacisn przycisk zerowania
odpowiednich czynnoci serwisowych w cigu wskaza licznika przebiegu dziennego.
tygodnia lub przed przejechaniem 500 km Spowoduje to wywietlenie wskaza
(w zalenoci od tego, co nastpi wczeniej). licznika.
3. Nacisn i przytrzyma przez ok. 2 sekundy
przycisk zerowania. Spowoduje to
wywietlenie komunikatu InSP i przebiegu
pozostaego do nastpnego przegldu.
Serwisowanie samochodu 207

Oryginalne czci zamienne


i akcesoria Opla
Zaleca si stosowanie oryginalnych czci
zamiennych i akcesoriw Opla oraz czci
zamiennych przeznaczonych specjalnie dla
tego samochodu. Czci te przeszy
rygorystyczne testy, na podstawie ktrych
stwierdzono ich niezawodno,
bezpieczestwo i przydatno
do samochodw marki Opel. Mimo cigego
monitorowania rynku nie jestemy w stanie
oceni i zagwarantowa jakoci produktw
oferowanych przez innych producentw,
nawet jeli posiadaj one odpowiednie
atesty i wiadectwa dopuszczenia do obrotu.
Oryginalne czci zamienne i akcesoria Opla Czynnoci obsugowe wykonywane
oraz zatwierdzone przez firm Opel czci 9 Ostrzeenie
samodzielnie
zamienne innych producentw mona naby Ze wzgldu na obecno poruszajcych W ukadzie zaponowym 3 i obwodach
w centrum Opel Partner, ktre oferuje si elementw i wysokiego napicia, wszelkie reflektorw ksenonowych 3 jest obecne
kompleksowe doradztwo oraz zapewnia czynnoci obsugowe w obrbie komory silnika bardzo wysokie napicie. Dlatego nie
prawidowy monta czci. (np. sprawdzanie poziomu pynu naley dotyka tych podzespow.
hamulcowego czy oleju silnikowego)
naley wykonywa przy wyczonym zaponie. Dla uatwienia identyfikacji korki wlewu oleju
silnikowego, pynu chodzcego i pynu do
9 Ostrzeenie spryskiwaczy, jak rwnie miarka poziomu
oleju, mog by oznaczone tym kolorem.
Przed przystpieniem do wykonywania
opisanych poniej czynnoci naley
bezwzgldnie wyczy zapon.
Wentylator chodnicy moe si wczy,
nawet gdy wyczony jest zapon.
208 Serwisowanie samochodu

Olej silnikowy Kontrol naley przeprowadza Wycign wskanik poziomu oleju, wytrze
W samochodach wyposaonych w ukad po zaparkowaniu samochodu na paskim, go do czysta, wsun go a do ogranicznika
kontroli poziomu oleju silnikowego 3 poziom poziomym podou. Ponadto silnik musi na uchwycie, po czym ponownie wycign
oleju jest sprawdzany automatycznie 3 83. by rozgrzany do temperatury roboczej i sprawdzi poziom oleju silnikowego.
Zalecane jest jednak rczne sprawdzenie i wyczony od co najmniej 5 minut. Wskanik poziomu oleju naley wsun
poziomu oleju silnikowego przed wyruszeniem do oporu i przekrci o p obrotu.
w dusz podr.
W zalenoci od typu silnika stosowane
s rne rodzaje wskanikw poziomu oleju.
Jeli poziom oleju zbliy si do oznaczenia
MIN na wskaniku, dola oleju.
Serwisowanie samochodu 209

Zalecane jest uycie oleju tego samego Poziom oleju nie moe przekracza Po dolaniu oleju jego poziom musi zawiera
rodzaju co przy poprzednim uzupenianiu oznaczenia MAX na wskaniku. si pomidzy oznaczeniami MIN i MAX 3 228.
poziomu. Zaoy i dokrci korek wlewu.
Przestroga
Nadmierna ilo oleju musi zosta
spuszczona lub wypompowana.
210 Serwisowanie samochodu

Filtr paliwa do silnikw Pyn chodzcy


wysokoprnych Zastosowany pyn chodzcy charakteryzuje
Podczas wymiany oleju silnikowego si mrozoodpornoci na poziomie
w warsztacie naley sprawdzi, czy w filtrze okoo -28 C.
paliwa znajduje si woda.
Przestroga
Zapalenie si lampki kontrolnej A
sygnalizuje obecno wody w filtrze paliwa 3. Uywa tylko pynw niskokrzepncych
W przypadku wyjtkowo niesprzyjajcych przeznaczonych dla tego modelu
warunkw eksploatacji samochodu, samochodu.
na przykad wysokiej wilgotnoci powietrza Dodatki do pynu chodzcego, ktre maj
(zwaszcza w obszarach nadmorskich), suy jako dodatkowe zabezpieczenie
bardzo wysokich lub bardzo niskich antykorozyjne lub chroni przed niewielkimi
temperatur zewntrznych oraz duych rnic nieszczelnociami mog by przyczyn
pomidzy temperatur w dzie i w nocy, wystpienia usterek. Roszczenia
filtr naley sprawdza z wiksz gwarancyjne zwizane z uszkodzeniami
powstaymi w wyniku stosowania rodki przeciwdziaajce zamarzaniu
czstotliwoci.
dodatkw do pynu chodzcego bd i korozji
odrzucane. Przed rozpoczciem zimy sprawdzi
w warsztacie stenie pynu
.

niskokrzepncego w chodnicy. Ilo pynu


niskokrzepncego musi zapewnia ochron
9 Ostrzeenie do temperatury ok. -28 C. Przy niszym
rodki przeciwdziaajce zamarzaniu steniu pynu niskokrzepncego ochrona
s szkodliwe dla zdrowia i dlatego naley przed zamarzaniem i korozj moe by
je przechowywa w oryginalnych niewystarczajca. W razie potrzeby naley
pojemnikach, w miejscu niedostpnym dola pynu niskokrzepncego.
dla dzieci. Jeli ubytek pynu chodzcego zostanie
uzupeniony wod, naley sprawdzi stenie
rodka zapobiegajcego zamarzaniu
i w razie potrzeby dola pynu
niskokrzepncego.
Serwisowanie samochodu 211

Dola pynu niskokrzepncego. W przypadku Hamulce


braku takiego pynu dola zwykej lub Pisk towarzyszcy hamowaniu oznacza,
destylowanej wody. Nastpnie zleci kontrol e okadziny hamulcowe s zuyte
odpornoci pynu na zamarzanie. (maj minimaln grubo). Moliwe jest
Przyczyn ubytku pynu chodzcego usun kontynuowanie jazdy, jednak okadziny
w warsztacie. powinny zosta jak najszybciej wymienione.
Po zamontowaniu nowych okadzin
Przestroga hamulcowych naley stara si przejecha
Zbyt niski poziom pynu chodzcego moe okoo 200 km tak, aby unika gwatownego
spowodowa uszkodzenie silnika. hamowania.

Zaoy i dokrci korek wlewu.

Poziom pynu chodzcego


W szczelnym ukadzie chodzenia ubytki pynu
chodzcego s minimalne.
Poziom zimnego pynu chodzcego powinien
siga powyej oznaczenia KALT/COLD.
W razie potrzeby dola odpowiedni ilo
pynu.

9 Ostrzeenie
Przed odkrceniem korka wlewu naley
poczeka, a silnik ostygnie. Ostronie
odkrci korek, tak aby stopniowo uwolni
nadmiar cinienia.
212 Serwisowanie samochodu

Przy dolewaniu pynu konieczne jest Wymiana pynu hamulcowego


zapewnienie maksymalnej czystoci, Pyn hamulcowy ma waciwoci
poniewa jakiekolwiek zanieczyszczenie pynu higroskopijne, tzn. absorbuje wod
moe spowodowa awari ukadu z otoczenia. Przy nagrzaniu hamulcw
hamulcowego. do wysokiej temperatury, na przykad
Korzysta wycznie z zatwierdzonych, podczas zjazdu z dugiego wzniesienia, mog
wysokosprawnych pynw hamulcowych. wytwarza si pcherzyki pary, ktre znacznie
Korzysta wycznie z pynu hamulcowego obniaj skuteczno hamowania
DOT4. (tym bardziej, im wiksza jest zawarto
wody).
Po uzupenieniu pynu hamulcowego naley
zwrci si do warsztatu w celu usunicia Przestrzega podanych czstotliwoci
przyczyny ubytku pynu. wymiany.

9 Ostrzeenie
Wymieni pyn hamulcowy w warsztacie.
Pyn hamulcowy Usuwajc zuyty pyn hamulcowy, naley
przestrzega przepisw prawa w zakresie
9 Ostrzeenie ochrony rodowiska naturalnego i zdrowia.
Pyn hamulcowy jest trujcy i powoduje
korozj. Nie wolno dopuci, aby dosta si
do oczu, na skr, ubranie, tapicerk lub
lakierowane powierzchnie samochodu.
Poziom pynu hamulcowego musi zawiera si
midzy oznaczeniami MIN i MAX.
Serwisowanie samochodu 213

Wymiana wycieraczek Piro wycieraczki tylnej szyby 3 Spryskiwacze szyb i zmywacze


Pira wycieraczek szyby przedniej Podnie rami wycieraczki. Zdj piro reflektorw 3
Podnie rami wycieraczki. Nacisn wycieraczki w sposb pokazany na rysunku. Zbiornik pynu do spryskiwaczy szyby
dwigni zatrzasku i odczepi piro przedniej i tylnej znajduje si w komorze
wycieraczki. silnika pod praw wycieraczk szyby
przedniej.
214 Serwisowanie samochodu

Jeli samochd nie bdzie uywany przez


ponad cztery tygodnie, moe doj
do rozadowania jego akumulatora. Przed
duszym postojem naley odczy od
akumulatora ujemny zacisk instalacji
elektrycznej samochodu.
Przed przystpieniem do odczania lub
podczania przewodw akumulatora naley
bezwzgldnie wyczy zapon.
Ochrona podzespow
elektronicznych
Aby unikn uszkodzenia podzespow
elektronicznych w instalacji elektrycznej, nigdy
nie naley odcza ani przycza
akumulatora przy pracujcym silniku lub
W samochodach wyposaonych w zmywacze Akumulator wczonym zaponie. Nigdy nie uruchamia
reflektorw 3 otwr wlewowy znajduje si W samochodzie zamontowany jest silnika przy odczonym akumulatorze, np.
w komorze silnika za prawym reflektorem. akumulator bezobsugowy. podczas rozruchu przy uyciu przewodw
Ukad naley napenia czyst wod Zuytych akumulatorw nie naley wyrzuca rozruchowych.
wymieszan z rodkiem do mycia szyb wraz z innymi odpadami domowymi. Ze wzgldu na ryzyko uszkodzenia instalacji
i pynem niskokrzepncym. Wymagane jest dostarczenie ich elektrycznej samochodu, nie dokonywa
Stenie roztworu naley dobra tak, do odpowiedniego punktu zbirki. w niej samodzielnie adnych modyfikacji,
aby zapewnia on wystarczajc ochron Podczanie urzdze elektrycznych np. podcza dodatkowych odbiornikw
przed zamarzaniem. i elektronicznych moe spowodowa prdu lub ingerowa w elektroniczne moduy
Przy zamykaniu zbiorniczka mocno wcisn dodatkowe obcienie lub rozadowanie sterujce (tuning elektroniczny).
korek na pogrubione brzegi otworu akumulatora. Naley zwrci si o porad
wlewowego. w zakresie moliwych rozwiza 9 Ostrzeenie
technicznych, takich jak zamontowanie
Elektroniczne ukady zaponowe
akumulatora o wikszej pojemnoci.
wytwarzaj bardzo wysokie napicie.
Ze wzgldw bezpieczestwa nie naley
dotyka elementw ukadu zaponowego.
Serwisowanie samochodu 215

Tymczasowe wyczanie z Zaparkowa samochd w suchym, dobrze Przywracanie samochodu


samochodu z eksploatacji wentylowanym miejscu. Przed wyczeniem do eksploatacji
Jeli samochd nie bdzie eksploatowany zaponu w samochodzie z manualn Przed przywrceniem samochodu do
przez kilka miesicy, naley zleci warsztatowi skrzyni biegw wczy pierwszy lub eksploatacji wykona nastpujce czynnoci:
wykonanie nastpujcych czynnoci, aby wsteczny bieg, a w samochodzie
z manualno-automatyczn skrzyni z Podczy do akumulatora ujemny zacisk
zapobiec uszkodzeniom. instalacji elektrycznej samochodu.
biegw 3 ustawi dwigni w pooeniu
z Umy i nawoskowa samochd 3 194. rodkowym. Zablokowa koa klinami lub z Sprawdzi cinienie powietrza w oponach
z Sprawdzi stan zabezpieczenia podobnymi przedmiotami. 3 226.
antykorozyjnego komory silnika oraz z Nie zaciga hamulca postojowego. z Uzupeni pyn w zbiorniku spryskiwaczy
podwozia. szyb 3 213.
z Odczy od akumulatora ujemny zacisk
z Oczyci i zakonserwowa uszczelki instalacji elektrycznej samochodu. z Sprawdzi poziom oleju silnikowego 3 208.
gumowe.
z Sprawdzi poziom pynu chodzcego
z Wymieni olej silnikowy. 3 211.
z Sprawdzi skuteczno zabezpieczenia z W razie potrzeby przymocowa tablic
przed zamarzaniem i korozj 3 210. rejestracyjn.
z Sprawdzi poziom pynu chodzcego
(w razie potrzeby dola pynu
niskokrzepncego) 3 211.
z Oprni zbiornik pynu do spryskiwaczy
szyb i zmywaczy reflektorw.
z Zwikszy cinienie powietrza w oponach
do wartoci odpowiadajcej
maksymalnemu obcieniu 3 226.
216 Dane techniczne

Dane techniczne Dane samochodu


Dane techniczne samochodu s podawane
zgodnie z normami Unii Europejskiej.
Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian. Dane zamieszczone
w dokumentach samochodu maj
pierwszestwo w stosunku do tych z instrukcji
obsugi.

Dane samochodu..................................... 216


Dane techniczne silnika ........................... 218
Osigi ........................................................ 220 Tabliczka identyfikacyjna znajduje si
Zuycie paliwa i emisja CO2.................... na ramie prawych drzwi przednich.
222
Masy, adowno i obcienie dachu..... 224
Opony........................................................ 226
Pojemnoci ................................................ 228
Wymiary .................................................... 229
Wymiary montaowe haka
holowniczego 3 ..................................... 230
Dane techniczne 217

Kod i numer silnika: wybite na bloku silnika


po lewej stronie.

Informacje na tabliczce informacyjnej: Numer identyfikacyjny pojazdu wybity jest


na tabliczce identyfikacyjnej oraz w pododze
1 Producent
samochodu, pod oson midzy prawymi
2 Numer homologacji typu pojazdu drzwiami przednimi a fotelem pasaera.
3 Numer identyfikacyjny pojazdu
4 masa cakowita pojazdu W innych wersjach samochodu numer
identyfikacyjny moe by umieszczony
5 Dopuszczalna masa cakowita
na desce rozdzielczej.
z przyczep
6 Maksymalny dopuszczalny nacisk na o
przedni
7 Maksymalny dopuszczalny nacisk na o
tyln
8 Dane charakterystyczne dla danego
samochodu lub kraju
218 Dane techniczne

Dane techniczne silnika


Oznaczenie handlowe 1.4 TWINPORT 1.6 TWINPORT 1.8 OPC
Oznaczenie kodowe typu silnika Z 14 XEP Z 16 XEP Z 18 XE Z 16 LET
Liczba cylindrw 4 4 4 4
3
Pojemno skokowa [cm ] 1364 1598 1796 1598
Moc znamionowa [kW/KM] 66 77 92 132
przy obr./min 5600 6000 6000 5500
Moment obrotowy [Nm] 125 150 165 230
przy obr./min 4000 3900 4600 2200-5500
Rodzaj paliwa1) Benzyna Benzyna Benzyna Benzyna
2)
Minimalna liczba oktanowa (RON)
zalecana: 95 (P)3) 95 (P)3) 95 (P)3) 95 (S)3)5)
dopuszczalna: 98 (PP)3) 98 (PP)3) 98 (PP)3) 98 (SP)3)
dopuszczalna: 91 (R)3)4) 91 (R)3)4) 91 (R)3)4) 6)
Maks. dopuszczalna ciga prdko
obrotowa silnika (obr./min) okoo 6200 6500 6500 6500
Zuycie oleju [l/1000 km] 0.6 0.6 0.6 0.6

1)
Znormalizowane paliwo, np. benzyna bezoowiowa wedug DIN EN 228.
2)
Znormalizowane paliwo: N = Normalna, S = Super, SP = Super Plus; tustym drukiem oznaczono paliwo zalecane.
3)
Ukad kontroli spalania stukowego automatycznie ustawia zapon odpowiednio do rodzaju zatankowanego paliwa (liczby oktanowej).
4)
Stosowanie paliwa o liczbie oktanowej (RON) 91 powoduje zmniejszenie mocy i momentu obrotowego silnika oraz zwikszenie zuycia paliwa.
5)
Stosowanie paliwa o liczbie oktanowej (RON) 95 powoduje zmniejszenie mocy i momentu obrotowego silnika oraz zwikszenie zuycia paliwa.
6)
Nie wolno stosowa paliwa o liczbie oktanowej RON 91.
Dane techniczne 219

Dane techniczne silnika


Oznaczenie handlowe 1.3 CDTI 1.7 CDTI 1.7 CDTI 1.7 CDTI
Kod silnika Z 13 DTJ Z 17 DT Z 17 DTH Z 17 DTR
Liczba cylindrw 4 4 4 4
3
Pojemno skokowa [cm ] 1248 1686 1686 1686
Moc znamionowa [kW/KM] 55 74 74 92
przy obr./min 4000 4000 4400 4000
Moment obrotowy [Nm] 170 260 240 280
przy obr./min 17502500 2000 2300 2300
Rodzaj paliwa1) Olej napdowy Olej napdowy Olej napdowy Olej napdowy
2) 3) 3) 3)
Minimalna liczba cetanowa (CN) 49 (D) 49 (D) 49 (D) 49 (D)3)
Maks. dopuszczalna ciga prdko obrotowa
silnika (obr./min) okoo 51005300 4730 4730 4730
Zuycie oleju [l/1000 km] 0.6 0.6 0.6 0.6

1)
Znormalizowane paliwo, np. olej napdowy wedug DIN EN 590.
2)
Znormalizowane paliwo: D = olej napdowy; tustym drukiem oznaczono paliwo zalecane.
3)
Nisza warto dopuszczalna dla zimowych olejw napdowych.
220 Dane techniczne

Osigi
Z 14 XEP Z 16 XEP Z 18 XE Z 16 LET
Prdko maksymalna1) [km/h]
5-biegowa skrzynia biegw 168 181 190
5-biegowa sportowa skrzynia biegw
6-biegowa skrzynia biegw 222
Manualno-automatyczna skrzynia biegw 181 190

1)
Podan prdko maksymaln pojazd moe osign przy masie wasnej (bez kierowcy) i adownoci ponad 200 kg. Wyposaenie dodatkowe moe
spowodowa zmniejszenie rzeczywistej prdkoci maksymalnej samochodu.
Dane techniczne 221

Osigi
Z 13 DTJ Z 17 DT Z 17 DTH Z 17 DTR
Prdko maksymalna1) [km/h]
5-biegowa manualna skrzynia biegw 157 178
6-biegowa manualna skrzynia biegw 180 195
Manualno-automatyczna skrzynia biegw

1)
Podan prdko maksymaln pojazd moe osign przy masie wasnej (bez kierowcy) i adownoci ponad 200 kg. Wyposaenie dodatkowe moe
spowodowa zmniejszenie rzeczywistej prdkoci maksymalnej samochodu.
222 Dane techniczne

Zuycie paliwa i emisja CO2 Dyrektywa ta w wikszym stopniu uwzgldnia Danych tych nie mona traktowa jako
Od 1996 roku zuycie paliwa jest mierzone rzeczywiste warunki ruchu drogowego. gwarantowanego, rzeczywistego zuycia
zgodnie z dyrektyw 80/1268/EWG Przyjto, e ok. 1/3 cakowitego przebiegu paliwa przez dany pojazd.
(ze zmianami wprowadzonymi przez przypada na jazd miejsk, Wszystkie wartoci oparte s na modelu
dyrektyw 2004/3/WE). a pozostae 2/3 na jazd poza miastem bazowym UE ze standardowym
(zuycie paliwa w miecie i na trasie). wyposaeniem.
Uwzgldniono rwnie rozruchy zimnego W okrelonych w dyrektywie 2004/3/WE
silnika i fazy przyspieszania. obliczeniach zuycia paliwa jest
Wspomniana dyrektywa reguluje rwnie uwzgldniana masa wasna pojazdu,
poziom emisji CO2. ustalana rwnie zgodnie ze wspomnianymi
przepisami. Wyposaenie dodatkowe moe
przyczyni si do niewielkiego zwikszenia
zuycia paliwa i emisji CO2.
Oszczdzanie paliwa, ochrona rodowiska
3 135.
Dane techniczne 223

Zuycie paliwa, emisja CO2


Z 14 XEP Z 16 XEP Z 18 XE Z 16 LET
5-biegowa / sportowa / 6-biegowa / manualno-automatyczna skrzynia biegw
Zuycie paliwa
cykl miejski [l/100 km] 8.1/// 8.9/// 8.9 10.3///10.1 // 10.4/
cykl pozamiejski [l/100 km] 5.1/// 5.4/// 5.4 5.6/// 5.7 // 6.3/
cykl mieszany [l/100 km] 6.2/// 6.7/// 6.7 7.3/// 7.3 // 7.8/
emisja CO2 [g/km] 148/// 159///159 174/// 174 // 187/

Z 13 DTJ Z 17 DT Z 17 DTH Z 17 DTR


5-biegowa / 6-biegowa / sportowa / manualno-automatyczna skrzynia biegw
Zuycie paliwa
cykl miejski [l/100 km] 6.2/// / 6.8// 6.6/// / 6.8//
cykl pozamiejski [l/100 km] 4.3/// / 4.6// 4.4/// / 4.6//
cykl mieszany [l/100 km] 5.0/// / 5.4// 5.2/// / 5.4//
emisja CO2 [g/km] 135/// / 146// 139/// / 146//
224 Dane techniczne

Masy, adowno i obcienie dachu czne obcienie osi przedniej i tylnej nie Obcienie dachu
adowno jest rnic pomidzy moe przekroczy dopuszczalnej masy Dopuszczalne obcienie dachu wynosi
dopuszczaln mas cakowit cakowitej pojazdu. Na przykad przy 100 kg. Na obcienie dachu skada
(patrz tabliczka identyfikacyjna 3 216) maksymalnym obcieniu osi przedniej si czna masa baganika i adunku.
a mas wasn pojazdu gotowego do drogi. obcienie osi tylnej moe by rwne masie Zalecenia eksploatacyjne 3 133.
cakowitej pojazdu pomniejszonej Baganik dachowy 3 156.
W celu obliczenia masy wasnej naley wpisa o obcienie osi przedniej.
poniej dane swojego samochodu:
Po doczeniu przyczepy do cakowicie
z Masa pojazdu bez zaadowanego samochodu (z wszystkimi
obcienia z tabeli pasaerami) dopuszczalne obcienie tylnej
1 3 225 + ............. kg osi (patrz tabliczka informacyjna lub
z Masa cikiego dokumentacja pojazdu) i masa cakowita
wyposaenia pojazdu mog zosta przekroczone o 25 kg.
dodatkowego z tabeli W przypadku przekroczenia dopuszczalnego
2 3 225. + ............. kg obcienia tylnej osi nie naley jecha
Razem =.............. kg z prdkoci wiksz ni 100 km/h. Jeeli
przepisy lokalne okrelaj nisz maksymaln
co stanowi mas wasn pojazdu wedug prdko dla pojazdw cigncych
norm UE. przyczep, naley si do nich zastosowa.
Wyposaenie dodatkowe i opcjonalne Dopuszczalne obcienie osi podane jest
zwiksza mas wasn pojazdu i tym samym na tabliczce informacyjnej i w dokumentach
zmienia nieco adowno. samochodu.
Naley zwrci uwag na zakresy obcie
podane w dokumentacji samochodu
i na tabliczce informacyjnej.
Dane techniczne 225

Tabela 1, masa wasna1)


Meriva Silnik Manualna Manualno-automatyczna skrzynia
skrzynia biegw biegw
bez / z klimatyzacj [kg] Z 14 XEP 1330/1355 /
Z 16 XEP 1375/1400 1375/1400
Z 18 XE 1380/1405 1380/1405
Z 16 LET 1450/1475 /
Z 13 DTJ 1415/1440 /
Z 17 DT, Z 17 DTR 1460/1485 /
Z 17 DTH 1455/1480 /

Tabela 2, masa cikiego wyposaenia dodatkowego


Akcesoria Hak holowniczy
Masa [kg] 25

1)
Zgodnie z dyrektyw Unii Europejskiej 70/156/WE, wcznie z szacunkow mas kierowcy (68 kg), bagau (7 kg) i wszystkich pynw
(zbiornik paliwa napeniony w 90%).
226 Dane techniczne

Opony W przypadku stosowania opon zimowych Koo zapasowe 3


Ograniczenia dojazdowe koo zapasowe moe mie nadal Niektre wersje samochodu s dostarczane
Nie wszystkie dostpne obecnie w sprzeday opon letni. W zwizku z tym zaoenie koa jedynie z dojazdowym koem zapasowym 3.
opony speniaj odpowiednie wymogi zapasowego moe zmieni waciwoci jezdne Zaoenie koa zapasowego moe zmieni
konstrukcyjne. Informacje na temat opon samochodu. Jak najszybciej wymieni waciwoci jezdne samochodu. Jak
odpowiednich dla danego modelu uszkodzon opon, pamitajc o dokadnym najszybciej naley wymieni uszkodzon
samochodu mona uzyska w centrum wywaeniu koa. opon, pamitajc o dokadnym wywaeniu
Opel Partner. Wicej informacji 3 155. koa. Naley przestrzega zalece
Opony te przeszy rygorystyczne testy, przedstawionych na tej stronie. Patrz take
na podstawie ktrych stwierdzono ich acuchy na koa 3 3 155, 3 171.
niezawodno, bezpieczestwo i przydatno acuchy mona zakada tylko na koa W samochodach z obrczami k ze stopw
do samochodw marki Opel. Mimo cigego przednie. metali lekkich 3 obrcz koa zapasowego
monitorowania rynku nie jestemy w stanie Zaleca si stosowanie acuchw o drobnych moe by stalowa.
oceni i zagwarantowa jakoci wyrobw ogniwach, ktre cznie z zamkniciem nie Opona i obrcz koa zapasowego mog mie
oferowanych przez innych producentw, odstaj wicej ni 10 mm ponad bienik mniejsze rozmiary1) ni pozostae koa.
nawet jeli posiadaj one odpowiednie atesty i po bokach opony, od strony wewntrznej.
i wiadectwa dopuszczenia do obrotu.
acuchw na koa nie mona stosowa do Cinienie (nadcinienie) powietrza
Wicej informacji 3 151. opon o rozmiarach 205/50 R 16 i 205/45 R 17. w oponach
Wicej informacji 3 155. Podane wartoci cinienia powietrza
Opony zimowe 3 w oponach odnosz si do opon zimnych.
Opony rozmiaru 205/50 R 16 nie mog by Po duszej jedzie cinienie w oponach
stosowane jako opony zimowe. Wyjtek Obrcze k wzrasta, jednak nie naley go redukowa.
stanowi wersja z silnikiem Z 16 LET. Moment dokrcania rub: 110 Nm Wartoci cinienia podane na kolejnych
Opony rozmiaru 205/45 R 17 nie mog by stronach dotycz zarwno opon letnich,
stosowane jako opony zimowe. jak i zimowych.
Cinienie w oponie koa zapasowego zawsze
musi odpowiada maksymalnemu obcieniu
patrz tabela na kolejnych stronach.
Wicej informacji 3 151 do 3 155.

1)
Wariant krajowy: Koo zapasowe moe by
uywane wycznie w charakterze koa
dojazdowego.
Dane techniczne 227

Cinienie (nadcinienie) powietrza w oponach


Cinienie zapewniajce komfortow prac Przy penym obcieniu
zawieszenia przy obcieniu do 3 osb
Opony przd [kPa/bar] ty [kPa/bar] przd [kPa/bar] ty [kPa/bar]
Z 14 XEP 175/70 R 14, 240/2.4 220/2.2 260/2.6 300/3.0
185/60 R 15,
205/50 R 16,
205/45 R 17
Z 16 XEP, 185/60 R 15, 240/2.4 220/2.2 260/2.6 300/3.0
Z 18 XE 205/50 R 16,
205/45 R 17
Z 16 LET 185/55 R 161), 280/2.8 260/2.6 300/3.0 340/3.4
195/50 R 161),
205/50 R 16,
205/45 R 17
Z 13 DTJ 185/60 R 15, 240/2.4 220/2.2 260/2.6 300/3.0
205/50 R 16,
205/45 R 17
Z 17 DT, Z 17 DTR 185/60 R 15, 280/2.8 260/2.6 300/3.0 340/3.4
205/50 R 16,
205/45 R 17
Z 17 DTH 185/60 R 15, 260/2.6 240/2.4 280/2.8 320/3.2
205/50 R 16,
205/45 R 17

1)
Tylko jako opony zimowe.
228 Dane techniczne

Pojemnoci
Olej silnikowy
Silnik Z 14 XEP Z 16 XEP, Z 18 XE Z 13 DTJ Z 17 DT, Z 17 DTH
Z 16 LET Z 17 DTR

Wraz z filtrem [l] 3.5 4.5 4.25 3.2 5.4 5.0


Pomidzy oznaczeniami MIN i MAX [l] 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Zbiornik paliwa
Pojemno znamionowa zbiornika
benzyny/oleju napdowego [l] 53 53 53 53 53 53
Dane techniczne 229

Wymiary
Meriva Meriva OPC
Dugo [mm] 4052 4068
Szeroko bez lusterek zewntrznych [mm] 1694 1694
Szeroko z dwoma lusterkami zewntrznymi [mm] 1948 1948
Wysoko [mm] 1624 1624
Dugo podogi przestrzeni bagaowej [mm] 861 861
Szeroko przestrzeni bagaowej [mm] 1034 1034
Wysoko otworu zaadunkowego przestrzeni bagaowej [mm] 832 832
Rozstaw osi [mm] 2630 2630
rednica zawracania [m] 10.42 10.42
230 Dane techniczne

Wymiary montaowe haka Wymiary [mm] Wymiary [mm]


holowniczego 3
Wszystkie pomiary dotycz haka A 468 O 425
holowniczego dopuszczonego
do uytku przez firm Opel. B 727 P 378

9 Ostrzeenie C 508.1 Q 14

Stosowa wycznie haki holownicze D 471.5 R 16


przeznaczone dla danego modelu
samochodu. Monta haka holowniczego E 441.4 S 69
powinien by wykonywany w warsztacie. F T
497.6 76
G 496.6 U 430
H 35.1
I 50.1
J 36.4
K 90
L 142.6
M 585
N 568
Dane techniczne 231
232 Indeks

Indeks A bezpieczniki ............................................ 179


biegi................................................... 12, 132
ABS (ukad przeciwdziaajcy bieg jaowy.............................................. 132
blokowaniu k podczas blokada drzwi tylnych ....................... 34, 38
hamowania).......................................... 150 blokada kierownicy .................................. 13
adaptacyjne wiato hamowania ......... 150 blokowanie drzwi ..................... 2, 26, 28, 34
agregaty wysokocinieniowe ................ 196 blokowanie drzwi od wewntrz .............. 28
akcesoria................................................. 169 boczne poduszki powietrzne................... 67
akcesoria suce bezpieczestwu
jazdy ...................................................... 169 C
akumulator ..................................... 134, 214 centralny zamek................................. 26, 28
przerwa w dopywie prdu .......... 39, 132 cinienie oleju ........................................... 82
alternator .................................................. 83 cinienie oleju silnikowego....................... 82
antena ............................................. 109, 194 cinienie w oponach....................... 152, 226
apteczka pierwszej pomocy .................. 169 czstotliwo przegldw
autoalarm ................................................. 32 serwisowych .......................................... 197
autodiagnostyka ........................59, 70, 151 prace dodatkowe ............................... 204
automatyczna kontrola prdkoci........ 146 przegld gwny................................. 197
automatycznie przyciemniane lusterko trudne warunki eksploatacyjne......... 204
wewntrzne ............................................. 37
D
B dane .................................................. 24, 216
baganik dane techniczne ..................................... 216
adowno ................................... 160, 224 data........................................................... 90
osona .................................................... 53 deska rozdzielcza .................................... 13
owietlenie........................................... 107 dmuchawa .............................................. 112
powikszanie przestrzeni docieranie ............................................... 133
bagaowej..................................... 30, 51 hamulce............................................... 211
wymiana arwki................................ 193 dojazdowe koo zapasowe............ 156, 171
zaadunek ............................................. 56 dopuszczalna masa cakowita
baganik dachowy...................56, 136, 156 pojazdu ................................................. 224
baganik patrz przestrze dwikowe sygnay ostrzegawcze.......... 98
bagaowa ....................................... 30, 51 dwignia zmiany biegw....................... 128
benzyna bezoowiowa ...........140, 218, 219
Indeks 233

E F I
easytronic, przekadnia.......................... 127 filtr czstek staych................................... 39 immobilizer ............................................... 25
dwignia zmiany biegw .............13, 128 filtr czstek staych w silniku instalacja elektryczna .................... 179, 214
programy zmiany biegw.................. 129 wysokoprnym......................84, 134, 142 ISOFIX ....................................................... 77
program zimowy................................. 130 filtr paliwa ............................................... 210
J
przerwa w dopywie prdu ................ 132 filtr paliwa do silnikw
usterka ................................................. 131 wysokoprnych ................................... 210 jazda ekonomiczna................................ 135
wymuszona redukcja biegu ............... 130 filtr przeciwpykowy................................ 125 jednostka miary........................................ 94
eksploatacja samochodu w zimie FlexSpace.................................................. 50 K
akumulator.......................................... 134 fotele ..................................................... 2, 42
karta pojazdu........................................... 24
acuchy na koa.........................155, 226 podgrzewanie ....................................... 44
katalizator ...................................... 143, 164
ogrzewanie.......................................... 112 powikszanie przestrzeni
kierunkowskazy
paliwo do silnikw bagaowej..................................... 30, 51
wymiana arwki ............................... 189
wysokoprnych ............................... 137 fotele tylne ................................................ 49
kierunkowskazy .................................. 9, 101
pyn chodzcy, pyn fotelik dziecicy ........................................ 63
wymiana arwek .............................. 188
niskokrzepncy ................................. 210
G klimatyzacja ........................................... 112
spryskiwacze szyb,
gazy spalinowe....................................... 142 klimatyzacja sterowana
zabezpieczenie przed
gboko bienika................................. 153 elektronicznie........................................ 120
zamarzaniem .................................... 214
gniazdko elektryczne ............................... 76 klucz do kapturka zaworu
usuwanie zaparowania
gniazdo AUX .......................................... 110 powietrza .............................................. 152
i oblodzenia szyb ............. 116, 119, 122
godzina ..................................................... 90 kluczyk
zamki ................................................... 196
blokada zaponu .................................. 25
zuycie paliwa..................................... 136 H blokowanie drzwi ..................... 26, 28, 34
elektroniczna blokada rozruchu
hak holowniczy ....................................... 156 skadany................................................ 24
(immobilizer) ........................................... 25
hamulce uruchamianie silnika ...................... 14, 25
elektryczne wspomaganie ukadu
hamulec postojowy ............................ 151 kluczyki zapasowe ................................... 24
kierowniczego ......................................... 84
pyn hamulcowy.................................. 212 kod silnika ....................................... 218, 219
elektrycznie opuszczane
system Brake Assist ............................ 151 kolorystyka wywietlacza ........................ 94
i podnoszone szyby................................ 38
wiata hamowania ............................ 189 koa, opony ............................................. 151
emisja CO2 .............................................. 222
ukad ABS ............................................ 150 koo zapasowe ............................... 170, 172
EPS ............................................................. 84
wspomaganie ukadu komputer pokadowy......................... 21, 95
ESP (ukad stabilizacji toru jazdy) ......... 144
hamulcowego ................................... 133 kontrast..................................................... 94
hamulec postojowy .......................... 14, 151 korekta ustawie zegara......................... 93
hamulec zasadniczy ...................... 149, 151 kratki nawiewu powietrza ..................... 113
234 Indeks

L ochrona przed zamarzaniem................ 214


lampka kontrolna adowno .................................56, 160, 224 ochrona rodowiska............................... 194
ABS (ukad przeciwdziaajcy acuchy na koa ............................ 155, 226 odbir programw radiowych .............. 109
blokowaniu k podczas odcinanie dopywu paliwa ............ 134, 136
M odpowietrzanie ukadu paliwowego
hamowania) ...................................... 150
emisja spalin ....................................... 141 manualna skrzynia biegw ............. 12, 132 silnika wysokoprnego....................... 163
immobilizer............................................ 25 masa cakowita pojazdu ....................... 224 ogrzewanie ..................................... 112, 115
poduszka powietrzna........................... 70 masy ........................................................ 224 fotele ..................................................... 44
ukad elektroniczny silnika ................. 141 moment dokrcania....................... 175, 226 za pomoc klimatyzacji..................... 112
lampka kontrolna ukadu mycie silnika............................................ 196 z klimatyzacj sterowan
elektronicznie.................................... 121
elektronicznego silnika ......................... 141 N ogrzewanie lusterek zewntrznych......... 11
lampka ukadu kontroli emisji
nacisk na hak holowniczy...................... 161 ogrzewanie szyby tylnej .............. 11, 36, 39
spalin ..................................................... 141
nagrzewnica dodatkowa....................... 125 okno dachowe .......................................... 40
lampki kontrolne................................... 8, 80
napinacze pasw bezpieczestwa ......... 58 usterka................................................... 41
automatyczna kontrola prdkoci .... 146
narzdzia samochodowe ...................... 169 olej ........................................................... 205
EPS (Electric Power Steering;
numer identyfikacyjny pojazdu............. 217 dodatki ................................................ 205
elektryczne wspomaganie ukadu
numer podwozia patrz numer lepko ................................................ 205
kierowniczego) .................................... 84
identyfikacyjny pojazdu..................... 217 uzupenianie ....................................... 205
ESP (ukad stabilizacji toru jazdy) ..... 144
napinacze pasw bezpieczestwa ..... 59 O oleje i smary............................................ 208
system adaptacyjnego olej silnikowy................................... 205, 208
obcienie dachu .....................56, 133, 136 dodatki ................................................ 205
owietlenia drogi (AFL) ..............80, 104 obrotomierz .............................................. 85
lampki owietlenia wntrza lepko ................................................ 205
obsuga okresowa uzupenianie ....................................... 205
wymiana arwki................................ 192 cinienie w oponach ................... 152, 226
lampki punktowe .................................... 107 opony zimowe ........................................ 226
hamulce............................................... 211 osigi....................................................... 220
liczby oktanowe..............................218, 219 katalizator........................................... 143
licznik przebiegu cakowitego ................. 85 osona przestrzeni bagaowej ................ 53
klimatyzacja........................................ 126 osony przeciwsoneczne ......................... 79
licznik przebiegu dziennego .................... 85 olej silnikowy ....................................... 208
lusterka .................................................. 4, 36 oszczdno energii ............................... 134
opony................................................... 153 owietlenie .......................................... 9, 100
lusterka zewntrzne .................4, 34, 36, 39 pyn hamulcowy.................................. 212
lusterko wewntrzne.......................4, 36, 37 podre zagraniczne ......................... 108
zabezpieczenie przed owietlenie konsoli rodkowej ....... 106, 107
zamarzaniem .................................... 210 owietlenie uku drogi ............................ 104
zuycie paliwa .................................... 136
Indeks 235

owietlenie schowka w desce podzespoy elektroniczne ...................... 214 przekadnia Easytronic .................... 13, 127
rozdzielczej............................................ 107 pojemnoci .............................................. 228 dwignia zmiany biegw............. 13, 128
wymiana arwki................................ 193 pokrywa komory silnika ......................... 163 programy zmiany biegw ................. 129
owietlenie tablicy rejestracyjnej........... 191 popielniczki ............................................... 77 program zimowy ................................ 130
wymiana arwki................................ 191 posugiwanie si sprzgem................... 134 przerwa w dopywie prdu ................ 132
owietlenie wntrza ................................ 106 postpowanie w sytuacjach awaryjnych usterka................................................. 131
elektrycznie opuszczane wymuszona redukcja biegu............... 130
P
i podnoszone szyby............................ 38 przecznik reflektorw...................... 9, 100
paliwo ..................................... 137, 218, 219 wywietlacz informacyjny .................... 90 przecznik wiate ......................................9
paliwo bezoowiowe .............. 140, 218, 219 zamek centralny ................................... 29 przerwa w dopywie prdu...................... 97
pasy bezpieczestwa .......................60, 196 zdalne sterowanie falami elektrycznie opuszczane
pchanie, holowanie ........................140, 164 radiowymi............................................ 27 i podnoszone szyby............................ 39
peday...................................................... 134 postpowanie w sytuacjach okno dachowe sterowane
pielgnacja.............................................. 194 awaryjnych, pielgnacja elektrycznie ......................................... 41
pielgnacja samochodu......................... 194 samochodu ........................................... 163 przekadnia Easytronic ...................... 132
pierwsze 1000 km przebiegu ................. 133 polizg hydrodynamiczny...................... 154 ukad stabilizacji toru jazdy .............. 145
pilot parkowania .................................... 148 poziom oleju ........................................... 208 przesuwanie foteli .......................... 2, 42, 49
pyn chodzcy................................206, 210 poziom oleju silnikowego....................... 208 przewody rozruchowe ........................... 164
pyn hamulcowy...................................... 206 poziomowanie reflektorw .................... 102 przyciski sterujce na kierownicy.... 22, 109
podgrzewane lusterka zewntrzne ... 36, 39 poziom pynu chodzcego ................... 211 przyczepa, cignicie ............................ 133
podgrzewanie foteli ................................. 44 pozycja fotela ................................. 2, 42, 43 przywracanie samochodu
podgrzewanie wstpne silnika ................ 84 prdnica patrz alternator ................. 83 do eksploatacji ..................................... 215
podokietnik .............................................. 46 prdkociomierz ....................................... 85
podnonik........................................169, 174 Q
prdko jazdy ............................... 135, 136
podparcie odcinka ldwiowego ............ 43 zuycie paliwa ............................ 135, 136 Quickheat ............................................... 125
podre zagraniczne ............................. 197 prdko obrotowa silnika..................... 134
reflektory ............................................. 108 program zimowy .................................... 130
systemy patnych wjazdw ................ 110 przebicie opony ...................................... 176
podwietlenie wskanikw..................... 106 przed wyruszeniem w drog ................... 13
wymiana arwki................................ 194
poduszka powietrzna pasaera.............. 65
poduszki kurtynowe ................................. 69
poduszki powietrzne ................................ 65
236 Indeks

R S sygnay wietlne i dwikowe.............. 9, 10


radioodtwarzacz ..............................22, 109 schowek na monety ................................. 79 system adaptacyjnego owietlenia
radiotelefon (CB) .................................... 111 schowek na okulary.................................. 79 drogi ...................................................... 104
recyrkulacja powietrza...................117, 124 schowek w desce rozdzielczej ................. 78 podre zagraniczne ......................... 108
reflektory ..................................................... 9 schowki...................................................... 78 wymiana arwki ............................... 186
podre zagraniczne ......................... 108 serwis ....................................................... 206 system adaptacyjnego owietlenia
sygna ostrzegawczy ............................ 98 serwis Opla.............................................. 197 drogi (AFL)............................................ 104
wiata cofania.................................... 102 siatka zabezpieczajca ........................... 54 podre zagraniczne ......................... 108
wiata do jazdy dziennej .................. 100 silnik wysokoprny, ukad wymiana arwki ............................... 186
wiata przeciwmgielne ...................... 101 paliwowy ....................................... 163, 210 system alarmowy ..................................... 32
wymiana arwki................................ 183 skrzynia biegw........................................ 12 system audio-nawigacyjny.................... 109
reflektory halogenowe ........................... 183 manualna skrzynia biegw ............... 132 system Brake Assist................................ 151
podre zagraniczne ......................... 108 spalanie stukowe system Hill Start Assist ........................... 151
wymiana arwki................................ 183 liczba oktanowa ................................. 218 System opnionego wyczania
reflektory ksenonowe spryskiwacze szyb ................11, 98, 99, 213 wiate zewntrznych ........................... 105
podre zagraniczne ......................... 108 zabezpieczenie przed system Travel Assistant ............... 20, 46, 47
wymiana arwki................................ 186 zamarzaniem .................................... 214 system Twin Audio ........................... 22, 110
regulacja pooenia kierownicy................. 5 zbiornik pynu do spryskiwaczy......... 213 systemy bezpieczestwa ....................... 109
regulacja temperatury ........................... 121 spryskiwacz szyby tylnej ............11, 99, 213 systemy patnych wjazdw ................... 110
regulacja wysokoci stacja benzynowa szyby ......................................................... 37
kierownica ............................................... 5 cinienie w oponach ................... 136, 226 usuwanie zaparowania
pasy bezpieczestwa ........................... 61 dane pojazdu.............................. 216, 217 i oblodzenia .............................. 116, 119
regulacja wysokoci siedziska otwieranie pokrywy komory usuwanie zaparowania oraz
fotela ................................................... 3, 43 silnika................................................. 163 oblodzenia ........................................ 122
roleta dachowa ........................................ 41 paliwo .......................................... 218, 219
rozpoznawanie obcienia fotela .......... 70 poziom oleju silnikowego ................... 208
spryskiwacze szyb .............................. 213
stan opon ................................................ 153
stoliki.......................................................... 79
sygnalizacja alarmu................................. 34
sygnalizacja terminu przegldu
okresowego........................................... 206
sygna dwikowy .................................... 10
sygna wietlny ........................................... 9
Indeks 237

T ustawienia systemowe ............................. 92


rodki przeciwdziaajce tablica rejestracyjna............................... 215 usterka w ukadzie ................................... 39
zamarzaniu ...................................206, 210 tablica rozdzielcza patrz deska usuwanie zaparowania i oblodzenia
wiata awaryjne...............................10, 102 rozdzielcza ............................................ 13 z klimatyzacj sterowan
wiata cofania ....................................... 105 tabliczka identyfikacyjna............... 216, 217 elektronicznie.................................... 122
wymiana arwki................................ 189 tapicerka skrzana ................................ 195 usuwanie zaparowania oraz oblodzenia
wiata do jazdy dziennej ...................... 100 telefon komrkowy................................. 111 szyby ................................................... 116
wiata drogowe ......................................... 9 telefon patrz telefon komrkowy ... 111 za pomoc klimatyzacji..................... 119
lampka kontrolna ................................. 82 temperatura pracy ................................. 134 uszkodzenia lakieru ............................... 195
wymiana arwek............................... 186 temperatura silnika .................................. 86 uzupenianie paliwa............................... 138
Wymiana arwki ............................... 185 Tempomat, patrz automatyczna klapka wlewu paliwa.......................... 139
wiata mijania............................................ 9 kontrola prdkoci................................ 146 W
wymiana arwek............................... 186 tumik patrz ukad wydechowy....... 142 wentylacja...............................112, 115, 123
wymiana arwki................................ 184 trjkt ostrzegawczy.............................. 169 wloty powietrza ...................................... 125
wiata pozycyjne ....................................... 9 tryb zimowy wskaniki i przyrzdy................... 13, 80, 85
wymiana arwki................................ 187 uatwienie ruszania ............................ 130 wskanik poziomu paliwa ....................... 86
wiata przeciwmgielne .......................... 101 tylne wiato przeciwmgielne ................ 102 wskanik temperatury silnika.................. 86
wymiana arwki................................ 189 wymiana arwek .............................. 189 wskanik temperatury zewntrznej ........ 89
wiata tylne ............................................ 100 tymczasowe wyczanie samochodu wspomaganie kierownicy patrz
wymiana arwki................................ 189 z eksploatacji ........................................ 215 elektryczne wspomaganie ukadu
wiato boczne ........................................ 104
U kierowniczego ....................................... 84
wiato hamowania ................................ 150 wspomaganie ukadu kierowniczego
ucho holownicze ............................. 166, 168
ukad hamulcowy ................................... 149 patrz elektryczne wspomaganie
ukad paliwowy silnika ukadu kierowniczego .......................... 84
wysokoprnego................................... 163 wybr jzyka............................................. 93
ukad stabilizacji toru jazdy................... 144 wycieraczki szyby przedniej ...... 10, 98, 213
ukad wydechowy................................... 133 wyczanie samochodu
ukad zaponowy ............................ 207, 214 z eksploatacji........................................ 215
uruchamianie silnika ..........13, 25, 128, 164 wycznik zaponu.............................. 14, 25
postpowanie w sytuacjach wymiana baterii w nadajniku
awaryjnych ........................................ 164 zdalnego sterowania ............................. 27
uruchamianie zimnego silnika............... 134 wymiana arwki ................................... 183
238 Indeks

wymiary ................................................... 229 zbiornik pynu do spryskiwaczy,


wysokocinieniowe urzdzenia spryskiwacze szyb ................................ 213
czyszczce ............................................ 196 zdalne sterowanie
wywietlacz ............................................... 88 centralny zamek ................................... 26
wywietlacz graficzny .............................. 88 kierownica ..................................... 22, 109
wywietlacz informacyjny ........................ 88 zdalne sterowanie falami radiowymi ..... 26
wywietlacz kolorowy ............................... 90 zesp wiate tylnych ............................ 100
wywietlacz trjfunkcyjny ........................ 88 wymiana arwki................................ 189
wywietlacz zestawu wskanikw........... 85 zestaw do naprawy opon ...................... 176
zmiana koa ............................................ 172
Z
zmywacze reflektorw .........11, 98, 99, 213
zabezpieczenie akumulatora przed zuycie oleju ...........................208, 218, 219
rozadowaniem ..................................... 108 zuycie oleju
zabezpieczenie antykorozyjne .............. 206 silnikowego................... 133, 208, 218, 219
zabezpieczenie przed kradzie ............ 29 zuycie paliwa ........................................ 222
hak holowniczy ................................... 158
obrcze k ze stopw lekkich ........... 173
zabezpieczenie przed niepowoanym arwki .................................................... 182
uyciem .......................................13, 15, 25
zabezpieczenie przed nieuprawnionym
uyciem ................................................... 34
zabezpieczenie przed zamarzaniem.... 210
zaczepy stabilizacyjne ............................. 55
zagwki ........................................19, 44, 45
zalecenia eksploatacyjne ...................... 133
zaadunek ................................................. 56
zaadunek samochodu ............................ 56
zamki drzwi .......................................24, 196
zapalniczka............................................... 76
zaparowane szyby ................ 116, 119, 122
zbiornik paliwa
wskanik poziomu paliwa .................... 86