You are on page 1of 160

2011

jún

1,33 €

DOM OD A PO Z

Stavebné materiály, výrobky


Strecha, strešné krytiny
Okenné a dverné systémy
2 011

Vykurovanie a zateplenie domu


Nízkoenergetické alternatívy
jún

INTERIÉR
Na návšteve
Kúpeľňa a kuchyňa
Osvetlenie
Inšpirácie a trendy

RELAX, EXTERIÉR
Rodinný bazén
Záhradný nábytok
Relax v altánku

INTERVIEW Elena Kaliská


HELUZ - nová generácia tehlového systému
Široký sortiment výrobkov
‰ tehlové bloky HELUZ FAMILY s najvyšší-
mi tepelnoizolačnými parametrami
v SR – U až 0,15 W/m2K
‰ tehly pre nosné murivo a priečky
‰ akustické tehly
‰ nosné, ploché, roletové a žalúziové
preklady
‰ keramické stropy a stropné panely
‰ komínové systémy
‰ tehlové obkladové pásiky
‰ nepálené tehly

Ponuka projektov tehlových


pasívnych rodinných domov
‰ z tradičného prírodného stavebného
materiálu
‰ výborné tepelno-akumulačné a akustické
parametre
‰ úspora viac než 80 % nákladov na vykuro-
vanie oproti bežným novostavbám
‰ výhodná cena materiálu pre hrubú stavbu
‰ zdravé a úsporné bývanie
Rodinný dom HELUZ HIT

Služby pre zákazníkov


‰ spracovanie cenovej ponuky
s výpisom materiálu
‰ plán kladenia stropu a prekladov
‰ služby statika
‰ doprava materiálu na stavbu
‰ požičiavanie pomôcok na murovanie
‰ pomoc pri založení muriva
z brúsených tehál
‰ technické poradenstvo
Rodinný dom HELUZ POHODA

HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., 373 65 Dolní Bukovsko 295, tel.: +421 2 43 421 062,
Skvelé tehly pre Váš dom +420 602 451 399, e-mail: info@heluz.sk, www.heluz.sk, zákaznícka linka: 0800 106 206
Zatepľovacie
systémy

atepľovacie systémy Den Braven sú moderné, kontaktné zatepľovacie systémy vykonávané


Z predovšetkým na vonkajšom plášti budov a sú určené pre zateplenie fasád existujúcich objektov,
rekonštruovaných i historických budov, ale i suchých novostavieb. Možno ich použiť na rôzne
typy objektov určených ako k bývaniu (rodinné domy, bytové a panelové budovy), tak na objekty
občianskej vybavenosti (administratívne budovy, nemocnice, školy, škôlky a i.). V súčasnosti
Den Braven ponúka dva ucelené, certifikované zatepľovacie systémy, ktoré spĺňajú pokyny ETAG 004
pre udelenie Európskeho technického schválenia ETA a sú k nim vydané ES – certifikáty.

THERM STYRO THERM MINERAL


Kontaktný zatepľovací systém Den Braven Kontaktný zatepľovací systém Den Braven
THERM STYRO THERM MINERAL
Je vonkajší tepelno izolačný systém, Je vonkajší tepelno izolačný systém, v ktorom
v ktorom tepelno izolačnú funkciu plnia dosky tepelno izolačnú funkciu plnia dosky z minerálnej
z expandovaného polystyrénu EPS-F. vlny s pozdĺžnym vláknom.

Výhody fasádneho zatepľovacieho systému Den Braven:


OJednoduché spracovanie a aplikácia
OEkonomické vykurovanie
OZníženie spotreby tepla na vykurovanie, a tým aj produkcia CO2
OŠiroká škála farebných odtieňov pri výbere konečnej povrchovej úpravy
OCertifikované výrobky a osvedčený systém zodpovedajúci požiadavkám EU
Den Braven SK s.r.o., Sídlo: Polianky 17, 844 31 Bratislava, Poštový kontakt - prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur,
IČO: 35740141, tel.: 02/44971010, call centrum: 02/44970000, fax: 02/44971540, info@denbraven.sk, www.denbraven.sk
IMPRESUM

ROČNÍK 15.
III/2011
Dom od A po Z

Vydavateľ

Národná 18, 010 01 Žilina


Riaditeľ projektu
Ing. Jozef Marušin • e-mail: marusin@kj.sk
Redakcia
Daniela Slotová • e-mail: styl@kj.sk
Mgr. Richard Mokrý • Ing. arch. Jana Fitzová
PhDr. Doc. Ing. Pavol Barnay

Na čísle spolupracovali
Cyril Bahurinský
Mgr. Jaroslav Bartl
Diana Marušinová
Gabriela Sekerková
Marcela Štefancová

Jazyková korektúra
Mgr. Iveta Brasová

Sekretariát
Tel.: 041/562 66 84 • Fax: 041/562 38 51
e-mail: styl@kj.sk
Reklama a inzercia
KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Národná 18 • 010 01 Žilina interiér
Tel.: 041/562 66 84 • Fax: 041/562 38 51
interiér
Sadzba, retuš, scan Na návšteve – Svetloružový domček. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Dvere, dverné systémy
Kľučky – trendy najbližšieho desaťročia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Bôrická 103, 010 01 Žilina Dverné výplne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Tel.: 041/723 44 37, fax: 041/700 15 23
e-mail: reklamnyservis@reklamnyservis.sk Kuchyňa, inšpirácie a trendy
Grilujte štýlovo a chutne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Tlač Farebný dizajn spotrebičov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
GEORG Nábytkové dvierka pre kuchynské linky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Bajzova 11, 010 01 Žilina Materiálové trendy v kuchyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Rozširuje Praženie kávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Mediaprint Kapa, PoNS, a. s. Kúpeľňa, inšpirácie a trendy
a lokálni distribútori
Súčasný luxus sa zmenil, odráža nový spôsob života . . . . . . . . . . . . . . 108
Adresa pre zasielanie korešpondencie Parný kúpeľ pre domáce wellness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Redakcia ŠTÝL • KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Národná 18, 010 01 Žilina Osvetlenie domu a bytu
www.kj.sk Svetlo dotváva atmosféru a náladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Žiarivku za žiarivku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
ISSN 1335–8901 Novinky v elektroinštaláciách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Registračné číslo EV 3341/09 Spálňa, inšpirácie a trendy
Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov Volíme zdravý spánok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom Pohodlný a ničím nerušený spánok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
vydavateľstva a redakcie. Redakcia nezodpovedá
za obsah inzercie. Nevyžiadané rukopisy
a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie,
znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek
časti časopisu sa povoľuje výhradne s písomným
súhlasom vydavateľa.

foto na obálke: Róbert Kubala


obsah

Dom od A po Z
Strecha
téma
jún
2011 Stavebný svet na trhu strešných krytín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bezpečný komín pre vaše bývanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Spokojný život pod bezpečnou strechou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zložené komíny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Značková strecha z prírody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Okenné systémy
Okenné systémy, zastrešenia podkroví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Okná pre vysoké energetické úspory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Nízkoenergetické alternatívy
Stavba nízkoenergetických domov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Nízkoenergetický systém pre každého . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tehlový systém pre úsporné a zdravé bývanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Elena Kaliská, úspešná vodáčka – slalomárka . . . . . . . . . . . . . . . 150

Zateplenie domu, zatepľovacie


a izolačné systémy
Vzduchová izolácia budov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tepelná pohoda bývania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Zatepľovacie systémy pre nové desaťročie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
interview Prirodzene lepšie stavať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Energeticky úsporné náterové hmoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
44
Teplo domova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Zatepľovacie systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Znížiť vlhkosť znamená ušetriť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Obkladový kameň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Stavebné materiály, stavebná chémia
Aj chémia vie byť „eko“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Systémové utesnenie s pokládkou dlažby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Sadrové omietky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Vykurovanie, vykurovacie systémy


Najperspektívnejší obnoviteľný zdroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Zelená energia pre váš rodinný dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Kaskádová kotolňa v otázkach a odpovediach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Podlahové kúrenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Splyňovací kotol na drevo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Kondenzačné kotly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

relax
relax
Rodinný bazén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Kompozitné bazény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Voda je najväčším požehnaním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Radosť z oddychu, záhradný nábytok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Správny výber dlažby v exteriéri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Ako ochrániť drevené plochy v exteriéri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Vizitková príloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153


PODLAHY QUICK STEP .
O B JAV T E SV E T
V K T O R O M B Y S T E C H C E L I Ž I Ť.

Či si zvolíte laminátovú alebo drevenú podlahu,každá podlaha


EVEREL s.r.o., Třebětice 102, 769 01 Holešov.
Tel. 577 941 646, fax 577 941 737
Quick ▯ Step® bude inšpiráciou pre Váš interiér. Požiadajte o
e-mail: everel@everel.cz svoj bezplatný katalóg na www.quick-step.com.
WELLNESS
… vaša oáza kľudu, pokoja a relaxu…
I sauna
I infrakabína
I parná sauna
I bazén
I vírivka
I soľná inhalácia
I vonný a bylinný
kúpeľ
www.finskka.sk I všetko pre relax
Chránime váš svet

Group brand

www.multlock.sk
FAGERHULT

www.fagerhult.cz www.fagerhult.sk

FAGERHULT
Group:
OLYMPS DOOR spol. s r.o., Á. JEDLIKA 4544, 945 01 KOMÁRNO, Tel: 035/7731 094, 035/7731 095, Fax: 035/7731 770,
Bezplatná infolinka: 0800 111 311, www.olymps-door.sk
dom od A po Z

Predstava skvelej práce, či šťastná rodina, čo obýva vlastný dom,


spravidla významne určujú náš životný smer.
A práve obdobie jari, leta, naplnené teplom a slnkom,
napĺňa naše egá optimizmom a tým nás posúva vpred,
v ústrety, o peknom bývaní, naplneným snom.
dom od A po Z
strecha, strešné krytiny

Najháklivejšou časťou každej stavby, vrátane


rodinných domov, je pochopiteľne strecha.
Labilnosť strešných systémov nezačína v ateliéri
architekta, ale ani v kancelárii projektanta, pokiaľ
vravíme o architektonickom riešení. Začína vtedy,
keď ide o určenie materiálov, z ktorých má byť
strecha urobená.

Stavebný svet
na trhu
strešných krytín

Vývoj kvalitných materiálov, z kto-


rých má byť strecha urobená, nikdy
neustáva a neustane. Napríklad aj
preto, že doposiaľ nepoznáme strešné
pokrývacie produkty, ktoré by splnili
na 100 % všetky kritériá na ochranu
a najmä na dĺžku trvácnosti.
Pálená škridla je klasickou
a v našich zemepisných podmienkach
asi najčastejšie využívanou strešnou
krytinou v stavebnej činnosti, už stovky
rokov. Pozitívom je jednoznačne dlhý
časový horizont jej vyžívania, a teda
dosť praktických príkladov overenia
reálnej životnosti v konkrétnych pod-
mienkach. Z pohľadu rozhodovania sa
o aplikácii z existujúcej širokej ponuky
prevedení, tvarov a farieb, rozhoduje
v danom konkrétnom prípade archi-
tektom navrhovaná dispozícia strešnej
konštrukcie, predovšetkým jej sklon
a nosnosť, podobne ako aj u ostatných
druhov strešných krytín.
Všimnime si preto, čo nové, okrem
overenej klasickej pálenej škridle,
v tomto ohľade prináša stavebný trh.

10 štýl
dom od A po Z
strecha, strešné krytiny

Pálená škridla je najfrekventovanejšou krytinou v našich zemepisných šírkach.

Oceľová taška – s touto krytinou


sa budeme stretávať čoraz častejšie
takmer všade v Európe, smerom na
východ a nateraz najmä na západ.
Základom oceľovej tašky je oceľový
plech, obojstranne galvanicky pokovaný
zmesou hliníka a zinku. Tento spôsob
protikoróznej ochrany zabezpečuje
niekoľkonásobne väčšiu životnosť, ako
majú známe strechy s pozinkovaným
plechom. V prípade najnovších druhov
oceľovej tašky ide však iba o začiatok
celého procesu. Z vrchnej strany je
nanesené celé súvrstvie – kontaktná
vrstva (primer), hlavná akrylová vrstva,
vrstva prírodného kamenného granulátu
a vrchná akrylová vrstva – to všetko
životnosť krytiny zmnohonásobňuje.
Pravda, okrem dobrých vlastností
materiálu musí spĺňať prirodzené
požiadavky na estetickosť, pričom tieto
neustále narastajú. Kotviaci granulát
je nielen nositeľom farby a elegantnej
a užitočnej hrubozrnnej štruktúry povr-
chu. Pretože tlmí napríklad hluk dažďa,
je odolný proti škrabaniu a pomáha

štýl 11
dom od A po Z
strecha, strešné krytiny

odolnosti tašky proti krupobitiu. Pre tej zástavby. Tvar tašky napovie o tvare
tieto kvality je potrebné oceľovú tašku a detailoch strechy a jej farbe a štruk-
na trhu hľadať. túra predurčí vzhľad a farbu fasády.
Najnovšie sa osvedčila oceľová Asfaltové šindle – upozorňujú na
taška, ktorá vyzerá tvarom a štruktúrou ne všetky veľtrhy usporiadané v ostat-
ako pálená alebo betónová, pričom nom čase. V súčasnosti sú asfaltové
je asi päťkrát až sedemkrát ľahšia. strešné škridle najrozšírenejšou asfal-
Jej hmotnosť je spravidla 7,4 kg/m2. tovou krytinou pre šikmé a strmé stre-
Oceľová taška ako účinná strešná chy. Svojím charakterom, parametrami
krytina neslúži iba na ochranu stavby a variabilitami použitia vytvárajú spo-
napríklad pred dažďom, ale má oso- ľahlivú hydroizoláciu taktiež v klimaticky
bitnú architektonickú a technickú exponovaných oblastiach, a to ako na
hodnotu, nie je len kusom plechu, nových strechách, tak aj na rekonštru-
ktorý sa pribije na strechu. Je organic- ovaných.
kou súčasťou domu a ovplyvní jeho Výhodami krytiny z asfaltových škri-
podobu i stavbu. Umožňuje rešpekto- diel je nízka plošná hmotnosť, tesnosť
vať architektonický štýl a tradíciu okoli- proti prenikaniu snehu a prachu, dlhá
životnosť, jednoduchá montáž, mož-
nosť vykonávať najčlenitejšie tvary
a hlavne priaznivá cena. Šindle sa
vyrábajú a dodávajú na trh v najžia-
danejších tvaroch – obdĺžnik, deltam
a bobrovka.
Klampiarenské prvky – estetic-
kosť budov nie je vecou prestíže, ale
prirodzenou súčasťou utvárania vyho-
vujúcejšieho životného prostredia. Na
vonkajších častiach domu niet prakticky
takého prvku, ktorý by si nežiadal vyna-
liezavý dizajn. Rovnako ako vkusná via- vaného plechu, ale ako nás o tom
zanka v pánskom oblečení, aj v stavbe presviedča najmä švédsky stavebný
zohrávajú dôležitú funkciu, z hľadiska trh, aj tie možno vhodne upraviť, dať
architektoniky, detailnejšie prvky. Aj im vyhovujúcejší dizajn, ktorý vyho-
také odkvapové systémy nemusia byť vuje aj z hľadiska účelu. Samozrejme,
vždy vyrobené len z holého pozinko- odkvapy možno urobiť aj „pozlátené“,

Cementovláknitá krytina v súčasnosti už disponuje širokou škálou farebných odtieňov.

12 štýl
dom od A po Z
strecha, strešné krytiny

kotvové prvky švajčiarskych firiem


do trapézového plechu v kombinácii
s teleskopom pre izolačné skladby až
560 mm hrubé (typ SFS TP 50-300
so skrutkou IT-C 4,8 × 300) a pre upev-
nenie do betónu je možné použiť kot-
vový prvok s pracovnou dĺžkou až 390
mm (typ SFS TP 50-300 s kotvovým
prvkom TIT/130).
Okrem toho švajčiarske firmy ponú-
kajú na trhu ako novinku aj ďalšie kot-
vové prvky pre upevňovanie do trapé-
zových plechov, dreva a rôznych typov
betónov, čiže kompaktných materiálov.
Jeden z ďalších nových švajčiarskych
kotvových prvkov využíva pre svoje
dostačujúce uchytenie a zároveň aj
bezpečný prenos zaťaženia vytrovým
saním do nosného podkladu plochy
strechy svoju zvláštnu konštrukciu.
Ide vlastne o dlhý trhací nit, doplnený
vhodnou prítlačnou podložkou, ktorý
po aplikácii vytvorí na spodnej strane
nosného podkladu masívne vreteno.
Je samozrejmé, že použitie kotvového
prvku TPR je v mnohých prípadoch
viazané na vykonanie ťahových skú-
šok. Pre uľahčenie montáže dodávajú
Asfaltové strešné šindle sú u nás najrozšírenejším asfaltovým variantom. švajčiarski producenti aj ľahký nitovací
prístroj.
Cementovláknité strešné kry-
čím chceme povedať, že rozhodujúca o ktorých sme sa zmienili, spĺňajú tento tiny – strešná krytina v tvare šablón
je úžitkovosť pri primeranej cene. trend. je tradičný materiál používaný na krytie
V ostatnom čase skutočne najmä švéd- Dlhé kotvové prvky – ak zlyhá šikmých striech s minimálnymi sklami
ski výrobcovia produktov pre stavebný kotvový prvok, signalizuje to postupnú pre zastrešenie všetkých druhov objek-
priemysel vedia dodať strešné kon- alebo veľmi rýchlu haváriu plochej tov. Na trhu sa však nedávno objavila
štrukcie spĺňajúce všetky spomenuté strechy. Aby sme predišli obdobným krytina, ktorá sa odlišuje od iných
požiadavky, a to hlavne využitím nových ťažkostiam, je dôležité vyhýbať sa rôz- cementovláknitých strešných krytín
materiálov a postupov umožňujúcich nym polovičným riešeniam a vybrať si tým, že je zafarbená v hmote železitými
splnenie tých najnáročnejších požiada- pri každej plochej streche profesionálny pigmentmi rôznych odtieňov: červeným,
viek. prístup aj k problematike mechanic- hnedým, čiernym a šedým. Týmto pre-
Jednou z požiadaviek, ako to dosiah- kého upevnenia. Solídni dodávatelia farbením dochádza k vytvoreniu mat-
nuť, je nepochybne použitie materiálu kotvových prvkov majú prepracovaný ného vzhľadu strešnej krytiny, čím ona
na báze poplastovaného, poprípade predpredajný a poradenský servis, plní aj tie najnáročnejšie požiadavky
lakovaného plechu. Škandinávska v rámci ktorého nielenže poskytujú hod- na estetickú a funkčnú stránku stavieb.
tradícia a súčasné trendy predsta- notné informácie, ale aj ťažné skúšky Cementovláknitá strešná krytina je
vujú progresívne typy odkvapových kotvových prvkov na konkrétnej plochej vhodná ako na novostavby, tak rekon-
systémov, ktoré slúžia svojmu účelu streche. Vystavený protokol o tejto štrukcie, kde dokáže plne nahradiť
množstvo rokov. Množstvo výrobcov skúške poskytuje záruku, že do daného skôr používané klasické eternitové šab-
na slovenskom trhu má svoje zázemie podkladu je možné kotviť a určuje aj lóny. Pokiaľ ide o montáž tejto strešnej
práve v severských krajinách. V najväč- vhodný typ a dĺžku kotvového prvku. krytiny, upevňuje sa pribitím klincov
šej miere sa vyskytujú odkvapy tvorené Mohlo by sa zdať, že na tomto do dreveného podkladu tvoreného
oceľovým pozinkovaným jadrom, ošet- strešnom prvku už nie je čo zlepšo- strešnými doskami 30 × 50 mm alebo
reným ochrannou vrstvou. Táto je spra- vať. Opak je pravda, v súčasnosti strešným debnením. Každý kus krytiny
vidla na báze húževnatého plastu alebo najmä švajčiarski výrobcovia dodávajú je prichytený dvoma klincami a jednou
polystyrénového laku. novinky v tomto stavebnom strešnom sponou.
Na trhu sa momentálne stretávame prvku: Neustále sa zvyšujúce nároky Zateplenie plochých
s klampiarenskými prvkami, ktoré na tepelné izolačné vlastnosti plochých striech – na zateplenie striech rodin-
tvoria celok s pozinkovaným nosným striech si vynútili potrebu uplatňovania ných domov, ale aj iných objektov sa
materiálom. Výslednému odkvapo- stále dlhších kotvových prvkov. Tie sa používali rôzne materiály: škvára, škvá-
vému systému dodáva požadovanú využívajú rovnako aj v prípadoch, kedy robetón, plynosilikátové tvárnice, dosky
farbu a mimoriadnu životnosť, ktorá sa je sklon plochej strechy tvorený spá- z minerálnych a sklených vlákien, perli-
pohybuje rádovo v desiatkach rokov. dovými doskami z polystyrénu alebo betón a mnohé iné. Nie všetky sú však
Trend súčasného rozvoja stavebníctva kamennej vlny. vhodné na vykonávanie zateplenia plo-
smeruje k nekompromisnej kvalite Na európskych trhoch, vrátane chých striech, v ďalšom sa veľmi pod-
stavby ako celku. Odkvapové systémy, nášho, sú v súčasnosti ponúkané dimenzovával výsledný tepelný odpor

štýl 13
dom od A po Z
strecha, strešné krytiny

dosky z extrudovaného (tvrdeného)


polystyrénu alebo aj stabilizovaného
penového polystyrénu sú vysoko kva-
litné nielen z hľadiska svojich tepelno-
technických parametrov, ale aj pre
svoje iné kvalitné parametre. Pre svoje
vynikajúce vlastnosti bol vybraný pre
výrobu tepelno-hydroizolačných pásov
polyuretán, tvrdený polystyrén a penový
polystyrén, pričom výsledný výrobok je
mimoriadnych kvalít. Skladá sa z dvoch
alebo troch vrstiev. Jednu vrstvu tvorí
tepelný izolant, druhou vrstvou je modi-
fikovaný hydroizolačný pás. Treťou,
spodnou vrstvou môže byť asfaltom
napúšťaná lepenka, ktorá slúži pre lep-
šie nastavenie na nastávajúcu strešnú
krytinu. Aplikácia prebieha tak, že
na upravený podklad sa nastaví pás
polysol, prípadne je možné vykonať
kotvenie pomocou hmoždiniek. Treťou

Zateplená plochá strecha poskytuje priestor na vytvorenie terasovej okrasnej záhrady.

vrstvenia plochej strechy. Následne deniu konštrukcie strechy a častokrát aj


dochádzalo k tepelným stratám, k väč- interiérov.
šiemu objemu kondenzácie vodných Materiály pre riešenie zateplenia plo-
pár v strešnom plášti, a tým k poško- chých striech ako polyuretánové dosky,

Alternatívnou možnosťou využitia plochej strešnej dispozície je terasa, respektíve moderné


záhradné sedenie.

možnosťou je kombinácia oboch


popísaných možností. Pásy sa kladú
na zraz k sebe a špáry sa prelepia
modifikovanými asfaltovými páskami
so šírkou 140 mm. Potom sa nastaví
vrchný hydroizolačný pás s povrchovou
úpravou z bridlice. Po takto upravenej
streche sa dá bez problémov chodiť,
pretože materiály majú vyššiu pev-
nosť v tlaku, než je tlak hmotnosti tela
na plochu chodidla.

Mgr. Jaroslav Bartl


Foto: Tondach, Cembrit, IKO,
Fatra Izolfa

14 štýl
dom od A po Z
strechy, komínové systémy

Snahou každého staviteľa nového rodinného domu je bezpečný a útulný domov.


Domov, v ktorom sa všetci členovia rodiny budú cítiť príjemne a komfortne.
Pohodu do príbytku možno priniesť prostredníctvom plápolajúceho
ohňa v kozube. V takom prípade si však treba dať pozor na odvod spalín.
Len s kvalitným komínom sa nemusíte obávať požiaru, vyhorenia príbytku či
nebezpečných otráv spalinami.

Bezpečný komín pre vaše bývanie


Riešenie pre bezpečný odvod spalín riešením Zmena paliva
ponúka expert na komplexné riešenia na trhu, možná – kedykoľvek
stavieb spoločnosť Icopal. Komíny ktoré Pri stavbe rodinného domu treba
ICOPAL WULKAN z prírodného vulka- ponúka myslieť dopredu. Ak v súčasnosti
nického kameniva sú komínovými sys- hotové uprednostňujete vykurovanie plynom,
témami budúcnosti. Vďaka 30-ročnej celofa- neznamená to, že sa vaše priority
záruke sa investícia do ich kúpy nao- rebné v budúcnosti nezmenia. V prípade, že
zaj oplatí. Zárukou kvality, dlhodobej nad- vo fáze projektovania nebudete myslieť
odolnosti, ekologickosti a bezpečnosti strešné na alternatívne možnosti, musíte sa
komínov ICOPAL WULKAN sú už viac dekor zmieriť s typom vykurovania, ktorý ste
ako 30 ročné skúsenosti vo výrobe elementy si zvolili na začiatku výstavby domu.
komínových systémov podľa nórskej so vzhľa- Pamätajte na to, že ceny palív sa
technológie. dom tehly. neustále menia, preto je lepšie mať
Tie sa záložné riešenie.
Komín z vulkanického podieľajú Nie je dôležité, akým palivom chcete
kameniva na zabez- vykurovať, pretože súčasťou komíno-
Komíny ICOPAL WULKAN sa skla- pečení vého systému ICOPAL WULKAN sú
dajú z certifikovanej komínovej tvárnice, optimálnej univerzálne certifikované šamotové
izolácie a šamotovej vložky. Unikátnosť statiky vložky. Tie zaručujú slobodný výber
škandinávskej technológie spočíva celého paliva. Nová dvojprieduchová tvárnica
v používaní výhradne prírodného, komína umožňuje zapojenie plynového kotla
ekologického vulkanického kameňa, a mini- a tiež krbu do jedného komínového
cementu a vody. Hotová komínová malizujú telesa. Výhodou tvárnice sú rozmery
tvárnica sa vyznačuje väčšou hrúbkou riziko 68 × 36 cm, ktoré šetria miesto.
steny a vysokou odolnosťou. Keďže poškode- Prekážku pre komínové systémy
tvárnica neobsahuje piesok ani štrk, nia stre- od spoločnosti Icopal nepredstavujú
nedochádza k znižovaniu izolácie chy. ani nové trendy v oblasti vykurova-
komína. Izolácia je vďaka tepelno- nia – kondenzačné kotly. Tie si vyža-
izolačným vlastnostiam vulkanického dujú komíny najvyššej kvality s dosta-
kameniva už priamo súčasťou komí- Vysoká tepelná odolnosť točnou odolnosťou proti vlhkosti.
novej tvárnice. Vysokoodolná šamo- V dôsledku vykurovania vznikajú Komínový systém ICOPAL WULKAN
tová vložka s prevádzkovou teplotou v komíne chemické reakcie, ktorým so šamotovou vložkou D3P1 spĺňa aj
až do 600 °C zaručuje bezpečnosť musia komínové systémy odolávať. tie najnáročnejšie požiadavky vykurova-
a dlhú životnosť komínového systému ICOPAL WULKAN je vysoko odolné cích spotrebičov.
aj pri kúrení tuhými palivami. Životnosť komínové teleso, ktoré vďaka izolač-
komína ICOPAL WULKAN zvyšujú aj ným parametrom prírodného kameňa Viac informácií nájdete
rozšírené kanáliky zadného odvetráva- dosahuje optimálnu pracovnú teplotu na www.kominy.icopal.sk
nia. Celkový vzhľad komíno- veľmi rýchlo. Vplyvom toho možno
vých systémov dotvárajú značne minimalizovať vznik konden-
kvalitné doplnky – anti- zácie. Aj v prípade vyhorenia sadzí je
korové systém úplne bezpečný pre samotnú
dvierka, stavbu i obyvateľov domu. Komínové
oceľový systémy od spoločnosti Icopal sú
difúzor, vhodné do akéhokoľvek domu. Ak aj
či nad- patríte medzi tých, čo túžia po nízko-
strešné energetickom alebo pasívnom dome
dekor a nechcú sa vzdať vykurovania dre-
elementy. vom v kozube, žiadny problém. Pre
Komíny pasívne domy sú určené moderné
ICOPAL komínové systémy ICOPAL WULKAN C
WULKAN a ICOPAL WULKAN C SPS, ktoré
sú jediným nesálajú teplo a sú dosta-
kompletným točne tesné.

16 štýl
dom od A po Z
strechy, strešné krytiny

Uvedené motto charakterizuje našu betónovú škridlu


Euronit/Eternit, ktorú už 6 rok dodávame na slovenský
stavebný trh. Distribuovaná je spoločnosťou
EBM Co. s. r. o., ktorá je 100% členom belgického koncernu ETEX Group, ktorý
patrí k európskym lídrom vo výrobe betónových a pálených krytín.

EURONIT – Spokojný život
pod bezpečnou strechou
Čo je to Euronit? Spoločnosť
Euronit vznikla v roku 1998 ako
dcérska firma nemeckého podniku
Eternit AG, patriaceho do medzinárod-
ného koncernu ETEX Group, s cen-
trálou v Bruseli. Koncern ETEX Group
bol založený v roku 1905 v Belgicku
a je jedným z najväčších svetových
koncernov v stavebnom odvetví. Ale
vráťme sa späť k Euronitu. Euronit
je v Nemecku známy pod značkou V závodoch Euronit je samozrej-
Eternit – vyrába svoju betónovú mosťou i výroba kompletného betó-
škridlu v piatich výrobných závodoch, nového príslušenstva, ktoré je spolu
v Nemecku a Poľsku. Zvyšujúci sa s plastovým príslušenstvom dodávané
dopyt po betónovej škridle v strednej do predajnej siete na Slovensku
Európe bol dôvodom, prečo sa ETEX aj v Čechách.
rozhodol zainvestovať a v roku 2009 Dodržiavanie prísnych odporúčaní
otvoril v Poľsku nový a najmodernejší spätých s kvalitou produkovaných
závod na výrobu betónovej škridle výrobkov a neustála kontrola surovín,
v Európe. Euronit kladie vysoký dôraz dovoľuje poskytnúť všetkým škridlám
pri výbere surovín na ich kvalitu, ktorá Euronit 30-ročnú písomnú záruku,
neskôr vplýva na konečný produkt, kto- zahrňujúcu aj odolnosť voči mrazu.
rým je škridla. Všetky používané mate- Euronit má v ponuke aj neštandardné Vďaka stále viac sa rozširujúcej sieti
riály v procese výroby musia spĺňať modely ako je model Euronit Verona zmluvných predajcov sa betónová
prísne kvalitatívne normy stanovené a novinku tzv. “ plochú “ škridlu škridla Euronit/Eternit teší stále väč-
firmou. Škridla sa vyrába z prírodných Kapstadt, ktorá je úspešnou kombi- šej a väčšej popularite u koncového
materiálov ako sú piesok, cement a far- náciou formy a elegancie. Jednoduché zákazníka a v nadpise uvedené motto
bivá na báze oxidov železa. Do cemen- línie dávajú povrchu strechy so škridlou „spokojný život pod bezpečnou
tovej zmesi sa pridávajú farbivá (pig- Euronit Kapstadt originalitu a moder- strechou“ sa stáva skutočnosťou.
menty) a na už sformované škridle nosť. V čiernej farbe je možné dodať
je nanášaná dvojitá vrstva acrylovej Euronit Kapstadt aj v lesklom vyhoto- Autor: Ing. Maroš Peško,
farby HDS (z ang. high density sur- vení PERLA®. EBM Co, s. r. o
face = povlak so zhustenou štruktúrou).
Je to špeciálna acrylová farba, vďaka
ktorej je povrch škridiel hladký, trvale Euronit Extra/klasická červená
farebný a s minimálnou možnosťou
zachytávania sa nečistôt. Následkom
toho zostáva škridla dlhšie čistá, pre-
tože sa z nej usadeniny zmývajú daž-
ďom. V ponuke sú osvedčené modely
Euronit Profil S a Euronit Extra.
Uvedené modely sú vyrábané v 4 štan-
dardných farbách: klasická červená,
tmavočervená, tmavohnedá a grafitová.
V prípade, že sa vám páči lesklá povr-
chová úprava, takúto požiadavku spĺňa
model Euronit Profil S dodávaný
v lesklej povrchovej úprave PERLA®.
Uvedenú povrchovú úpravu PERLA®
môžete mať v 3 farbách: klasická čer-
vená, tmavohnedá a grafitová.

18 štýl
KREATÍVNA. ZVUČNÁ.
pálená, vždy originálna strecha

To najzvučnejšie z nemeckej tradície


Všetky vypálené škridly CREATON sú originálom. Po vypálení prechádza každá
z nich prísnou kontrolou. Najskôr sa škridla otestuje v špeciálnom kontrolnom
stredisku úderom kladivka, aby sa zistila jej skutočná kvalita. Ak nespĺňa
konkrétne požiadavky akosti, je vyradená. Po tejto kontrole nasleduje vizuálna
kontrola, aby aj vzhľad spĺňal prísne požiadavky štandardu CREATON.
Až následne je krytina expedovaná na predaj. Preto sú na trhu k dispozícii
len najkvalitnejšie a najkrajšie škridly CREATON.
Vyskladajte si svoju najkrajšiu strechu.

®
dom od A po Z
strechy, komínové systémy

Už viac ako 18 tisíc spokojných zákazníkov má postavený komín od firmy QATRO, s. r. o.,
Spišská Nová Ves, na Slovensku, Česku a v Maďarsku. Toľko komínov o priemernej výške
7 m bolo predaných za posledných 5 rokov, pričom za posledné dva roky to bolo viac ako
10 tisíc komínov. Aj to svedčí o mimoriadnom náraste o počte predaných komínov a dúfame,
že aj obľúbenosti medzi stavebníkmi. Týmto počtom sa náš komínový systém zaradil medzi
najpredávanejšie na Slovensku. Z toho počtu bolo iba zanedbateľných 6 reklamácií zväčša
zavinených chybou pri výstavbe komína. Našou prvoradou snahou je maximálna kvalita
a spokojnosť u zákazníkov. A o cenovej výhodnosti nech sa presvedčí každý kto má záujem
o náš komínový systém.

Zložené komíny firmy Qatro, s. r. o.


Spoľahlivosť a kvalita
Komínový systém je certifikovaný Použitie vyplneného perlitom použijeme krycí kónus
podľa európskej legislatívy a celý Komín so šamotovou vložkou sa používa z nehrdzavejúcej ocele.
výrobný proces prebieha niekoľkými pri pevných, tekutých a plynných palivách.
úrovňami kontroly. Každý polrok kontrolu Je odolný voči vyhoreniu sadzí a je Konštrukčné riešenie
vykonáva štátna skúšobňa. Vo všeobec- určený pre teplotu spalín do 600 stupňov Komín s vložkou z nehrdzavejúcej ocele
nosti dáva spoločnosť na všetky svoje Celzia. Komín sa skladá z betónových je určený hlavne pre kondenzačné kotly,
výrobky 10-ročnú záruku. komínových tvárnic, jedno alebo dvoj- ktoré sa vyznačujú tým, že produkujú
Firma Qatro, s. r. o., obohacuje prieduchových, ktoré tvoria jeho vonkajší značné množstvo kondenzu. Ak by
svoj široký sortiment betonárskych plášť. Vnútorný plášť tvoria šamotové boli v tomto prípade použité šamotové
výrobkov o prvky, z ktorých je možné vložky s tvarovkami na pripojenie spot- tvarovky, boli by trvalo navlhnuté. Tento
zložiť komínové systémy pre rôzne rebiča – kotla, s tvarovkami na komínové komín je konštrukčne riešený tak isto ako
druhy palív, ako aj pre rôzne druhy dvierka a priebežnými tvarovkami. Priestor komín so šamotovými vložkami, avšak
spotrebičov – kotlov. Komíny dodávané medzi vonkajším plášťom a šamotovými s rozdielom, že medzipriestor medzi
spoločnosťou Qatro je v zásade vložkami je vyplnený expandovaným vonkajším plášťom a nerezovými rúrami
možné rozdeliť na dva typy – komín so perlitom, ktorý zabezpečuje tepelnú nie je vyplnený tepelnou izoláciou, ale
šamotovou vložkou a komín s vložkou izoláciu komína a prevetrávanie. Súčasne slúži na nasávanie spaľovacieho vzduchu.
z nehrdzavejúcej ocele. umožňuje dilatáciu šamotových vložiek. Ukončenie komína je obdobné ako pri
použití šamotových vložiek.
Povrchová

Zložené komíny úprava


Povrchovú
úpravu komína
Montáž
Montáž komínového systému je
jednoduchá a bez problémov ju zvládne
NAJEKONOMICKEJŠIE KOMÍNY nad strechou priemerne zručný remeselník. Je potrebné
NA SLOVENSKU je možné riešiť dôsledne dodržať montážne pokyny, ktoré
buď omietkou, sú dodávané s komínovým systémom. Aj
• so šamotovými vložkami na odvod alebo keramickým napriek tomu odporúčame montáž zveriť
spalín z pevných, kvapalných obkladom a pod. do rúk odbornej firmy, ktorý za montáž
a plynných palív
Komín je možné tiež prevezme záruku.
• s antikorovými vložkami na odvod obmurovať lícovými
spalín z kondenzačných kotlov tehlami formátu Bezpečnosť
(„turbokotlov“) 25 × 12 × 6,5 cm. Komínový systém QATRO je odolný proti
V takom prípade viacnásobnému vyhoreniu sadzí. Bez
je potrebné pod porúch vydrží teplotu 1 000 °C po dobu
úrovňou strechy 30 minút. Spĺňa všetky požadované
do komínového parametre podľa noriem EÚ.
telesa zabudovať
krakorcovú Výhody
dosku, ktorá Zložené komíny môžu byť riešené ako
nesie obmurovku. jedno – alebo dvojprieduchové, čo je
Ukončenie komína veľká výhoda pri výstavbe rodinného
tvorí betónová domu. Majiteľ má tak možnosť odvádzať
krycia doska, jedným prieduchom spaliny z kozuba či
ktorú kotvíme kachľovej pece a druhým prieduchom
do komínových z kotla ústredného kúrenia. Pri správnom
tvárnic betonárskou postupe montáže a dodržaní montážnych
výstužou. Proti návodov je životnosť komína minimálne
zatekaniu 50 rokov. Neposlednou výhodou je cena,
Letecká 37 (letisko), 052 01 Spišská Nová Ves dažďovej vody do ktorá je na Slovenskom a Českom trhu
tel./fax: 053/442 27 19, 446 82 68, 442 82 87 medzipriestoru bezkonkurenčná.
e-mail: qatro@stonline.sk, www.qatro.sk
> www.qatro.sk <
Zo strechy sa máš tešiŷ
dlhé zimy, letá…
A nielen zo strechyȷ 7ŏaka svojej kvalite sQoťahlivo
a po dlhé roky vydráÐ aj sendviŌové murivo KMB SENDWIX,
vápennopieskové tehly, pálené tehly a ŏalšie stavebné materiály.
Komplexný a moderný stavebný systém KM Beta
vychádza z tradÐcie overenej generáciami.
PresvedŌte sa sami o vynikajúcej kvalite širokého sortimentu
nu!
stavebných materiálov pre celý dom. A to všetko za rozumnú cenu!

trBEJŌný výrobca strešnej krytiny


a stavebných materiálov

www.kmbeta.sk 045/290 90 08
dom od A po Z
okná, okenné systémy

Biologická potreba a túžba človeka po prírodnom a prirodzenom svetle


je prakticky neprekonateľná. Vždy tu bude, i keď v obytných a pracovných
priestoroch nie je vždy a za každých okolností možné túto ľudskú žiadostivosť
a potrebu uspokojiť. Podvedomie človeka je však natoľko silné, že neustále
pracuje na tom, aby bolo jeho bytie v pracovnom alebo ubytovacom priestore čo
najoptimálnejšie uspokojené. Tento tlak, či už vedomý alebo nevedomý prenáša
sa so zvýšenou náročnosťou na bytie a žitie na tých, ktorí sú za jeho kvalitu
a úroveň najväčšmi zodpovední, na architektov projektantov a stavebných
realizátorov vhodných myšlienok. Preto nielen presklená fasáda, ale čoraz
častejšie aj okenná a presklená strecha dominuje v modernej architektúre
v obytnom a úžitkovom staviteľstve.

Okenné systémy
zastrešenia podkroví

22 štýl
dom od A po Z
okná, okenné systémy

Presklený strešný priestor je žia-


dúci prakticky všade, či už vo fabrickej
výrobnej hale, v športovej hale, v uby-
tovacích zariadeniach nielen hotelo-
vého typu, ale čoraz častejšie hlavne
v obytných a rodinných domoch, ale
tiež v spoločenských a kultúrnych
zariadeniach a spomedzi nich najmä
v múzejných a výstavných halových, ale
tiež v menších priestoroch. Všímame
si najmä ostatné dve pomenované
prostredia, čiže obývacie a spoločen-
sko-kultúrne výstavné priestory.

Architekt využil nápadito nosný šikmý drevený trámový systém na výtvarné ozvláštnenie
strešnej okennej kompozície.

hlavné princípy osvetlenia


podkrovných priestorov
Ním treba z hľadiska súčasných tren- musí sa vynaliezavo čoraz intenzívnej-
dov a požiadaviek na architektúru šie uberať týmto smerom. Nemožno
a stavbu venovať najväčšiu pozornosť. povedať, že tento smer je v architekto-
Je to dané súčasným životným štýlom nicko-projekčnom dianí a v stavebných
a vytváraním vhodných podmienok pre konštrukčných riešeniach obchádzaný.
žitie i prežitie človeka v dobe, ktorá Naopak, venuje sa mu potrebná pozor-
naňho závratným tempom zvyšuje nosť. No aj tu zasahuje fenomén eko-
nároky. Tie spôsobujú každodenné nomický, pretože riešenie presvetlenej
psychické zaťaženie, stres, a tak strechy alebo celého strešného oken-
sa treba v architektúre a stavebníc- ného systému nie je nikdy jednoduchá,
tve postarať o vytváranie čo naj- a teda ani nie lacná záležitosť. A tak
vhodnejšieho pobytového prostredia túžby užívateľov, ale aj architektov
pre človeka, v ktorom, úmerne jeho projektantov sú neraz a ostávajú skôr
zaťaženiu, má oddychovať alebo v snovej podobe, pretože investícia, jej
aktívne relaxovať. Sú to hlavne dve výška určuje možnosti navrhnutia alebo
prostredia: – jeho domov, – spolo- obídenia projekčného riešenia preskle-
čensko-kultúrny a športový priestor. ného strešného systému všade tam,
Architektúra a stavebno-technické kde je žiadúci a niekedy aj nevyhnutný.
stvárnenie zastrešenia týchto poby- Vravme teda najprv o tom, aké sú
tových a spoločenských priestorov architektonické a stavebno-konštrukčné

štýl 23
dom od A po Z
okná, okenné systémy

možnosti riešenia presklených priesto- chce zúžitkovať výhodnú polohu


rov striech v domácom, obytnom podkrovia, pre ktorú neváhal opustiť
prostredí, respektíve, aké sa ponúkajú, komfortný byt, niekedy aj bývanie
aké sú už na svete, čiže nielen v štú- v rodinnom dome len preto, aby mal
diách a projekčných ateliéroch, ale už možnosť denne sa kochať nezapla-
aj dostupné na stavebnom trhu. titeľným výhľadom zo svojho pod-
krovného bytu na historické objekty
Pre dom plný prírodného centra mesta a mať pritom vysvietenú
svetla oblohu celkom blízko seba, na dosah
Presklené strešné priestory sa ruky. Podkrovný byt má však aj svoju
dlhodobo presadzujú hlavne pri zabez- pracovňu, niekedy ateliér, inokedy
pečení obývateľnosti podkrovných štúdio. Všetko závisí od profesijnej
priestorov. Nejde o módny hit, ako sa orientácie obyvateľa tohto priestoru
niekedy tvrdí, ale prirodzený záujem
obyvateľstva zaobstarať si bývanie
priamo v historických častiach miest
a veľkomiest, priamo v ich mestskom
centre. Tu poslúžili v ostatných rokoch
takýmto záujemcom hlavne neobý-
vané, chmúrne podkrovné prostre-
dia historických obytných domov.
Rekonštrukcia historického prostredia
v podkroví si vždy žiada uskutočniť
náročnú rekonštrukciu, spolu s pre- Rozšírením sústavy o oblý prvok
stavbou a revitalizáciou. Zaobstaranie dostáva celý okenný systém úplne iný
takto pripraveného podkrovného bytu architektonický výraz.
predstavuje takmer pravidelne omnoho
väčšiu investíciu ako pri kúpe bytu
a stavaní menej náročného rodinného a umožní spojenie s okolitou príro-
dou, trebárs s korunami okrasných
stromov mestskej promenády. Navyše
je tu vznik nenapodobiteľného kom-
fortu, ktorý poskytuje strešný otvorený
priestor, a neobmedzený výhľad, či už
Osadením deliacich priečok medzi jednotlivé z vtáčieho nadhľadu alebo žabieho
okenné prvky dosiahneme zaujímavý
estetický efekt.

Použitie viacerých samostatných okien


v podkrovnom priestore obohacuje členitosť
pod strechou domu a v takom prípade
šikmej steny a zároveň sprístupňuje
treba všetko zariadiť tak, aby sa sem
plnohodnotné osvetlenie miestnosti.
dostalo čo najviac vonkajšieho prírod-
ného (denného) svetla. Samozrejme
nie je strešný otvor ako strešný otvor,
ale dôležité je, ak sa pre jeho zaskle-
nie rozhodneme, aké strešné okná
použijeme. Trh ponúka síce veľa mož-
ností, no všetko je v konečnom riešení
a návrhu architekta projektanta podľa
požiadaviek záujemcu, ktorý mu musí
predostrieť veľmi jasne, pre aký účel
mieni podkrovné priestory využívať
okrem toho ako obytné. V každom
prípade každé strešné okno, alebo
celá strešná okenná sústava, pre-
sklievajúca projektovaný strešný otvor
Spálňová verzia delených okenných prvkov. vždy zmení podkrovie na svetlú, ale
tiež vzdušnú otázku. Bola by chyba,
a žiaden architekt rekonštrukcie by
domu. Veľkú časť investície na usku- niečo také neodporúčal, keby podkro-
točnenie takejto rekonštrukcie pohltia vie ostalo tmavé. Navyše strešné pre-
náklady na projekt a hlavne realizáciu sklenie podkrovia poskytuje dokonalý
presvetlených strešných priestorov priestor pre vniknutie denného svetla
v podkroví. Nikto sa nechce do pod- a vytvorenie sprievodnej ozdravnej
krovia pred svetom uzavrieť a uspo- premeny celého interiéru – priestor sa
kojiť sa s umelým osvetlením. Každý vždy príchodom denného svetla zväčší

24 štýl
dom od A po Z
okná, okenné systémy

a bezpečné napojenie na strešnú


konštrukciu. Lemovanie je pritom rozlí-
šené podľa použitia: – pre profilované
strešné krytiny, – pre ploché strešné
krytiny, – a pre lemovanie pre zostavy.
To je samozrejme technicko-kon-
štrukčná časť riešenia.

Projektové parametre
Najprv je však potrebné mať
na pamäti architektonicko-projekčné
riešenia strešných presklených priesto-
rov, a to aj s využitím strešných okien
rôznych typov. Hlavné princípy, ktoré
treba rešpektovať pri takýchto projekč-
ných riešeniach sú: – optimalizácia

Správne umiestnenie a veľkosť okenných okien. Jestvujú dve optimálne riešenia


otvorov optimalizujú množstvo svetla ako dosiahnuť správnu výšku osade-
v podkrovnom priestore. nia strešného okna: buď nadmúrovkou
vytvorenou z dvoch radov tehál, nad
ktorou je pomúrnica, alebo nadmúrov-
kou postavenou z troch radov tehál,
pohľadu k modravým, osviežujúcim pričom pomúrnicu je možné prerušiť
výšinám, niekedy aj k pahorkom a parapet odsadiť. Výber správnej
horstiev. To všetko však pomôže veľkosti okna závisí od sklonu strechy
sprostredkovať len architektonicky okna, čím je sklon nižší, tým dlhšie
správne projektovanie umiestnenia
strešných okien v podkroví. V tomto
ohľade si vynikajúco plní svoju funkciu
najmä strešné okno s kombi lemo-
vaním. Najvhodnejšie sú štandardne
vyrábané lemovania z hliníka, pretože
nevyžadujú žiadnu údržbu a dajú sa
prispôsobiť každému druhu strešnej
krytiny. Navyše umožňujú montážou
hlbšie umiestnenie okna do strechy
šírenia svetla, – maximalizácia množ-
stva denného svetla, - správne umiest-
nenie okien v strešnom priestore
Ovládanie množstva osvetlenia cez okenný
a, – výber správnej veľkosti okien. Pri
systém umiestnený v ťažko dostupnej výške
zabezpečovaní optimalizácie šírenia
rieši použitie jednotky diaľkového ovládania.
svetla je žiadúce, aby zasklená časť
tvorila minimálne 10 % z podlahovej
plochy miestnosti, ale môžeme sa
postarať aj o väčší prístup denného
svetla. Z hľadiska maximalizácie
množstva denného svetla najefektívnej-
šie šírenie svetla v miestnosti možno
dosiahnuť pri dodržaní zásady: horné
ostenie horizontálne a spodné ostene Kombinácia osadenia do šikmej aj zvislej
vertikálne. Správne umiestnenie okien časti zvyšuje presvetlenosť priestoru
v streche podkrovia je predovšetkým a zároveň poskytuje spravidla veľkorysý
ich inštalácia v správnej výške, ktorá výhľad do exteriéru.
je daná okrem iného dostupnosťou
ovládania okna hornou rukoväťou. okno budeme potrebovať, aby sme
Výška je limitovaná aj nábytkom urče- dosiahli optimálne pohodlie bývania.
ným na sedenie alebo ležanie, pretože
je pochopiteľné, že práve tento náby-
tok je vždy v blízkosti výhľadových Mgr. Jaroslav Bartl
strešných okien, čiže je umiestnený Foto: Romberger, FAKRO,
priamo pod oknom alebo sústavou archív redakcie

štýl 25
Tak predsa je to pravda!
cez strešné okno FAKRO FTP-V P2 Secure je obtiažne sa vlámať.

V štandardnej ponuke
firmy FAKRO je už dostupné
strešné okno so zvýšenou
odolnosťou voči vlámaniu
FAKRO FTP-V P2 Secure.

Okno je vybavené bezpečnostným laminovaným


sklom triedy P2A, systémom spevnenia konštrukcie
topSafe, novým systémom zabezpečujúcim pred
vymontovaním zasklenia okna, a taktiež kľučkou
s integrovaným zámkom.

Laminované Systém Okenná


a bezpečnostné zabezpečujúci kľučka
sklo triedy P2A proti so zámkom
vymontovaniu
zasklenia
asklenia

automatická mriežka

www.fakro.sk
stavba domu od A po Z
okná, okenné systémy

Požiadavky na energetickú úspornosť budov sa


u nás čoskoro sprísnia. Tepelnotechnické vlastnosti
niektorých okien, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú,
už nebudú postačovať požiadavkám pripravovaných
európskych noriem. INCON, spol. s r. o. má však dobrú správu.
Spoločnosť uviedla na náš trh okná INCON Exclusive,
ktoré ponúkajú užívateľom dostatočnú rezervu pre postupné zvyšovanie nárokov
na energetickú hospodárnosť.

Nové okná INCON Exclusive


pre vysoké energetické úspory
možnosti zabudovania skla v okenných
krídlach do hĺbky 20 mm, čím je
zaručená optimálna povrchová teplota
v oblasti zasklievacej lišty. Štandardná
stavebná hĺbka rámu 84 mm umož-
ňuje použiť profil v novostavbách
i pri rekonštrukcii staršej zástavby.
Okná sú dostupné s rôznymi fareb-
nými povrchovými úpravami. Použitie
overených materiálov, akými sú PVC
a oceľová výstuž, umožnilo dosiahnuť
vynikajúcu stabilitu bielych a farebných
okien a v neposlednom rade aj ich
bezproblémovú stopercentnú recyklá-
ciu. Uvedené technické parametre sú
v porovnaní s konkurenčnými výrob-
kami jedinečné.
Vďaka dômyselnej konštrukcii
nového profilového systému Eforte
a tiež vďaka plne automatizovanej tech-
nológii výroby okien INCON sú nové
Okná INCON Exclusive ponúkajú okná INCON Exclusive vynikajúcu plastové okná INCON Exclusive uvá-
riešenie pre okná v nízkoenergetických hodnotu tepelnej priepustnosti dzané na trh za mimoriadne výhodnú
i pasívnych domoch. Tieto plastové Uw = 0,7 W/m².K, ktorá sa pohybuje cenu. To umožňuje použiť tieto okná
okná sa vyrábajú špeciálnymi techno- výrazne pod hodnotami požadovanými novej generácie nielen pri pasívnych
lógiami, ktoré predpokladajú synergiu pre pasívne domy. a nízkonergetických stavbách, ale pri
kvalitného profilu rámu s rôznymi typmi Okná INCON Exclusive disponujú každej stavbe a rekonštrukcii domu
zasklenia, tak aby hodnota súčiniteľa vylepšeným systémom tesnenia, ktorý alebo bytu.
prechodu tepla okennou konštruk- spoľahlivo chráni okno pred poveter-
ciou neprekročila Uw ≥ 0,8 W/(m².K). nostnými vplyvmi a veľmi dobre zvu- Viac informácií a zoznam predajcov
Vďaka novinke od spoločnosti INCON, kovo izolujú. Inovatívny je tiež vďaka nájdete na www.incon.eu.
spol. s r. o., možno túto hranicu
rozumne dosiahnuť.
Základom nových okien sú plastové
profily Inoutic Eforte od spoločnosti
Deceuninck. Profily majú stavebnú
hĺbku 84 mm a pri použití bežnej
oceľovej výstuže a bez prídavných
izolačných prvkov dosahujú výborný
koeficient tepelnej priestupnosti pro-
filu Uf = 0,95 W/m².K. Vďaka tomu
plastové okná INCON Exclusive bez
problémov spĺňajú štandardy nízkoener-
getických a pasívnych domov.
Pri použití trojskla s tepelnou prie-
stupnosťou Ug = 0,5 W/m².K dosiahnu

28 štýl
VCHODOVÉ DVERE / BRÁNY
EURO OKNÁ / VNUTORNÉ DVERE / SCHODY

www.madleniak.sk Robotnícka 120, 946 56 Dulovce, tel.: 035 / 7611 540, 7685 500, fax: 035 / 7685 502
14. VÝSTAVA STAVEBNÍCTVA
SÚBEŽNÉ VÝSTAVY

7. VÝSTAVA RECYKLÁCIE 10. VÝSTAVA REGIONÁLNEHO


A ZHODNOCOVANIA ODPADOV ROZVOJA

3. - 6. 5. 2011
BANSKÁ BYSTRICA
BB EXPO, spol. s r. o., ČSA 12, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/4125 945, 4152 691,
fax: 048/4124 205, e-mail: bbexpo@bbexpo.sk, www.bbexpo.sk
dom od A po Z
nízkoenergetické bývanie

Drevocementové dosky –
– kvalita overená časom
Drevocementová doska, známa ako zol a Kombidoska,
heraklitová doska, sa u nás vyrába pod s výbornými
názvom Krupinit už viac ako 40 rokov, tepelnoizolač-
vo svete viac ako 80 rokov. Bola to nými paramet-
prvá priemyselne vyrábaná tepelnoizo- rami a zároveň
lačná doska na svete. Stavby posta- aj s jedineč-
vené s jej použitím slúžia až dodnes nými vlastnos-
bez poškodenia. Je to vďaka jej špe- ťami Krupinitu.
cifickým vlastnostiam, z ktorých naj- Pre zvukovú
významnejšie z hľadiska dlhej životnosti izoláciu
je odolnosť voči ohňu, drevokaznému boli
hmyzu, hlodavcom, hubám a plesniam. vyvi-
Veľmi významná je aj ich zdravotná nuté
nezávadnosť, pretože dosky sú vyro- špe-
bené z dreva a cementu, bez použitia ciálne
škodlivých chemických látok. EkoMol
Dosky sú ľahké, dostatočne pevné, dosky, ako
dobre sa opracúvajú a výborne sa kombinácia dosiek
omietajú. Krupinit s Ekomolitanom.
Okrem tepelnej izolácie sa používajú
aj na zvukovú izoláciu, zlepšovanie Použitie dosiek Krupinit a ich modi-
akustiky a ochranu proti ohňu. fikácií je v súčasnosti aktuálne pri
Spojením dosky Krupinit s novšími zatepľovaní starších rodinných domov
izolantmi, minerálnou vlnou alebo a bytových domov, na ich zvukovú izo-
polystyrénom, vznikli dosky  Krupi- láciu a ochranu proti ohňu.

Izolácia podláh
nad suterénom
Veľmi vhodné sú kombinované
dosky na izoláciu podláh prízemných
bytov nad suterénnymi priestormi. Ich
pevný, ohňu odolný povrch umožňuje
rýchlu a spoľahlivú montáž pomocou
tanierových príchytiek o strop pivníc,
bez lepenia týchto dosiek o podklad
(strop).
Dosky pripevnené rozpernými
kotvami sa nemusia omietať, stačí
len farebná úprava, ktorá sa môže
urobiť pred inštaláciou, aby nepre-
dlžovala montáž. Súkromný priestor
pivníc v bytových domoch je tak počas
montáže kratší čas vystavený tretím
osobám.
Pevná pórovitá vrstva dosiek plní
okrem protipožiarnej aj zvukoizolačnú
ochranu.
Jej otvorená štruktúra pohlcuje zvuk
a zároveň aj esteticky dotvára upravený
priestor.

32 štýl
dom od A po Z
nízkoenergetické bývanie

Stavba
nízkoenergetických domov
Využitím dosiek Krupinit a penového Q požiarna odolnosť steny: 120 minút Malá hmotnosť panelov (70 kg),
polystyrénu bol vyvinutý samonosný Q odolnosť proti nárazu: vyhovuje umožňuje manipuláciu pri montáži bez
stenový panel európskym žeriavu a iných prostriedkov a tým zlac-
OPS 300, vhodný na výstavbu nízko- normám ňuje výstavbu.
energetických domov. Q vzduchová nepriezvučnosť: 44 dB Spájanie panelov pomocou PUR
Spojením týchto materiálov vznikol peny tiež zjednodušuje a zrýchľuje
ľahký panel s vynikajúcimi vlastnos- Z vlastností, ktoré si zasluhujú mimo- montáž. Drevená konštrukcia zabezpe-
ťami, ktoré umožňujú použiť ich pri riadnu pozornosť je to hlavne: čuje stabilitu a pevnosť stien.
stavbe náročných stavieb z hľadiska Q veľký tepelný odpor
energetického, ako aj z hľadiska Rmin. = 6,0.m2.K /W – dvojnásobok Najväčšia prednosť domov posta-
mechanickej odolnosti, ochrane proti odporučenej hodnoty pre obvodové vených touto technológiou, je však
hluku a požiarnej bezpečnosti. steny bežných stavieb. ich minimálna energetická náročnosť.
Panely sú vhodné i z hľadiska Q požiarna odolnosť: 120 minút, je Potreba vykurovacieho výkonu je 3
hygieny, ochrany zdravia, životného 4-násobná hod- až 6 kW, čo umožňuje použiť kúrenie
prostredia, ako aj dlhej životnosti. nota požadovanej akéhokoľvek druhu s minimálnymi
Ich parametre sú nasledovné: úrovne pre monto- parametrami.
Q rozmery: 300 × 500 × 2 680 mm vané stavby rodin- Takéto stavby majú vysokú úžitkovú
Q hmotnosť: 70 kg ných domov. hodnotu a zachovávajú si aj priaznivú
Q tepelný odpor: Rmin. = 6,0 W.m-2.K-1 trhovú cenu.
Q zvuková pohltivosť: s omietkou – 0,15 Veľmi významná je jednoduchá
bez a rýchla montáž obvodových stien Autor
omietky – 0,80 domov pomocou panelov OPS 300. Ing. Marian Kružliak

OP-TIM, spol. s r. o.
špecialisti na tepelné izolácie
VÝROBNÁ ČINNOSŤ
• Tepelnoizolačné dosky – Krupinit, Kombidoska a Krupizol
• Zvukovoizolačné dosky – Ekomol dosky
• Ekologický materiál – Kenaf – tepelná a zvuková izolácia pre
biostavby
• Betonárske výrobky – Studňové skruže, prechodové skruže,
zákrytové dosky, dlažby a žľaby
• Samonosný stenový panel OPS 300

STAVEBNÁ ČINNOSŤ
ZATEPLENIE STAVIEB, STROPOV PIVNÍC, VSTUPNÝCH CHODIEB
A GARÁŽÍ
Vhodné je na tento účel použiť KOMBIDOSKY.
• Rýchla, jednoduchá a lacná montáž
• Dobré tepelné a zvukovoizolačné vlastnosti
• Nehorľavý povrch znižuje riziko požiaru
• Farebne upravené pôsobia esteticky

REALIZÁCIA NÍZKOENERGETICKÝCH DOMOV z panelov OPS 300


Charakteristika panelu OPS 300:
• vynikajúca tepelnoizolačná schopnosť (tepelný odpor Rmin. = 6,0 m2. K /W je dvojnásobne vyšší, ako stanovuje
norma),
• nízka hmotnosť umožňuje manipuláciu bez zdvíhacích mechanizmov
• malá hrúbka, ktorá dovoľuje dobre využiť zastavanú plochu
• požiarna odolnosť 120 minút prevyšuje normou stanovenú hodnotu až 4-násobne

OP-TIM, spol. s r. o., Priemyselná 963/3, 963 01 Krupina


tel.: 045/55 11 571, 55 19 462, fax: 045/55 11 347, e-mail: optim@op-tim.sk
www.op-tim.sk
dom od A po Z
nízkoenergetické bývanie

Nizkoenergetický systém pre každého


Súčasná doba celosvetového hos- Investori profitujú najmä:
podárskeho útlmu núti investorov a uží- • z nižších investičných nákladov (až KIMALL, spol. s r. o., je výrobca
vateľov dávať väčší dôraz na niektoré, o 20–30 %), a dodávateľ unikátneho stavebného
v minulosti nie veľmi zvýraznené, • z extrémne nízkych prevádzkových systému TOP KIMALL, ktorý poskytuje
aspekty stavania a stavieb ako celku. nákladov (nižšie až o 75–80 %), svetový štandard za slovenské ceny.
O čo ide predovšetkým? • z výnimočne krátkej doby výstavby
(max. 6–8 týždňov),
• z prakticky nulového zariadenia
Ide hlavne o otázky, ako sú: pracoviska (žiadna ťažká zdvíhacia
• ekonomika výstavby – rýchlosť technika),
výstavby, nároky na dopravu • zo suchej montáže (a tým aj z celo-
a manipuláciu s materiálmi, ročnej – mimosezónnej výstavby),
nároky na pracovnú silu, orga- • zo zvýšenia úžitkovej plochy (až
nizáciu výstavby, o 10 %).
• z akých materiálov – mokré V prípade nadstavieb navyše aj
procesy, suchá výstavba, • z ultraľahkej hmotnosti celej stavby,
• environmentálne hl‘adiská – • z definitívneho vyriešenia zatekania Kimall, spol. s r. o.
zdravotná neškodnosť, uvoľňo- strechy, Haanova 10, 851 03 Bratislava
vanie škodlivín, vyžarovanie, • z významného zhodnotenia doteraz Phone: +421 2 6353 7481
možnosť recyklácie a jej nároč- nevyužitého priestoru, Fax: +421 2 6353 7482
nosť, odpady, • z výrazného zlepšenia tepelných cha- Mobil: +421 905 614 112
• užívateľský komfort – tepelná rakteristík strechy i celej stavby, E-mail: kimerling@kimall.sk
pohoda, energetická náročnosť • z možného využitia alternatívnych Internet: www.kimall.sk
výroby použitých materiálov, zdrojov vykurovania.
• prevádzkové náklady – úspora
energií, možnosť využitia
obnoviteľných zdrojov (tepelné
čerpadlá, solárna energia), nut-
nosť údržby, opráv,
• životnosť,
• cena.

Pozitívnu odpoveď na vyššie uve-


dené otázky a ich optimálne skĺbenia
ako výsledok dlhoročného výskumu
dáva patentovaný a certifikovaný
„Termooceľový stavebný systém TOP
KIMALL“. Stručne ho možno charakte-
rizovať heslom „Veľa muziky za málo
peňazí“.

Všetky stavby (na Slovensku je


ich viac ako 110), postavené týmto
systémom, bez ohľadu na ich archi-
tektonické stvárnenie, vykazujú „nízko-
energetický parameter“ – priemernú
spotrebu energie na vykurovanie
35 kW/m2/ rok. Základným prvkom je
145 mm hrubý panel, ktorý vďaka uni-
kátnemu spojeniu tenkostenných oceľo-
vých prvkov s účinným tepelným izolan-
tom tvorí kompletný stavebný element
bez tepelných mostov a bez potreby
ďalšej nosnej konštrukcie – laicky
povedané, ide o samonosný tepelný
izolant. Svojou univerzálnosťou termoo-
ceľový stavebný systém nie je viazaný
na vybrané typy stavieb, ale umožňuje
stavať akékoľvek typy budov a nadsta-
vieb do troch nadzemných podlaží.

34 štýl
rŒ„ê–­ê•­ê’­êÀꖗ„™…œê‘„êŽER:
v•ŒŠŒ‘5‘„ê—ˆ†‹‘’IŠŒ„êÀꍈ‡Œ‘ˆ:‘>ꙏ„–—‘’–—ŒêÀꖎ™ˆ5ꆈ‘„

1ÙWPEOÈTMPWFOTLÈUFDIOPMØHJB
TWFUPWâÝUBOEBSEWCâWBOÓ

4QPMPŘOPTƃ,JNBMMTSPQSJDIÈE[BTQÙWPEOâNVOJLÈUOZNSJFÝFOÓNWâTUBWCZ
SPEJOOâDIEPNPWBLPBKJOâDIUZQPWTUBWJFCOBKSÙ[OFKÝJFIPESVIV7ZWJOVMB
TUBWFCOâTZTUÏN LUPSâESBNBUJDLZoBäPOFVWFSJUFűOâDIoFMJNJOVKF
OÈLMBEZOBWZLVSPWBOJF QSJŘPNNOPäTUWPVäSFBMJ[PWBOâDITUBWJFCEPLB[VKF 
äFvEBŵPVi[BFYDFMFOUOÏWMBTUOPTUJOFNVTJBCZƃWZÝÝJFJOWFTUJŘOÏOÈLMBEZ BLP
UPCâWBVNPEFSOâDIUFDIOPMØHJJ[WZLPN QSÈWFOBPQBL"LUPCZOFOBÝJFM
WIPEOÏWZVäJUJFUâDIoNQMPDIZOBWZÝF LUPSÏ[ÓTLBBVUPNBUJDLZBLPCPOVT
W[IűBEPNOBTVCUJMOPTƃDFMFKLPOÝUSVLDJFWQPSPWOBOÓTLMBTJDLâNJUFDIOPMØHJBNJ 
4VCUJMOPTƃUVWäJBEOPNQSÓQBEFOF[OBNFOÈLSFILPTƃBMFCP[SBOJUFűOPTƃ 
WFśNÈMPLUPSÈTUBWFCOÈLPOÝUSVLDJBTBNÙäFQPDIWÈMJƃBUFTUPNOBTFJ[NJDLÞ
PEPMOPTƃWZÝFP3JDIUFSPWFKTUVQOJDFŘJEPLÈäFPEPMÈWBƃWFUSVTSâDIMPTƃPV
LNIPEBWJBD"UFSNPWÓ[OFTOÓNLZQSF[SÈE[BKÞFÝUFWJBD

VOJWFS[ÈMOPTƃTZTUÏNV
TUBWFCOâTZTUÏNKFEPUSPDIQPEMBäÓTBNPOPTOâ OJFKFWJB[BOâOBWZCSBOÏUZQZ
TUBWJFCB[WJ[VÈMOFIPIűBEJTLBKFTUBWCBOB
 ¡$
OFSP[P[OBOJFPECFäOFKTUBWCZ
[WÊŘÝFOJFÞäJULPWFKQMPDIZ 

LPNQMFUOâWPOLBKÝÓPCWPEPWâNÞSTISÞCLPV
DNVNPäŵVKF[WâÝJƃÞäJULPWÞQMPDIVBäP 

WZVäJUJFBMUFSOBUÓWOZDI[ESPKPWFOFSHJF

TZTUÏNVNPäŵVKFWZVäJUJFUFQFMOâDIŘFSQBEJFM
W[EVDIWPEB SJBEFOÏIPWFUSBOJB mMUSÈDJF   ¡$

6OJLÈUOZOÓ[LPFOFSHFUJDLâ
TUBWFCOâTZTUÏN
501,*."--
SâDIMPTƃWâTUBWCZ
EPCBWâTUBWCZÝUBOEBSEOÏIPSPEJO
OÏIPSFTQOÈKPNOÏIPEPNVvOB
LűÞŘiKFoUâäEŵPW
ÞTQPSBQSJWâTUBWCF
QSJSFBMJ[ÈDJJTUBWCZTBQSJFNFSOFÝFUSÓ
BäTUBWFCOâDIOÈLMBEPW
OÓ[LFQSFWÈE[LPWÏOÈLMBEZ
WZOJLBKÞDFUFQFMOPJ[PMBŘOÏWMBTUOPTUJTZTUÏNVVÝFUSJBBäQSFWÈE[LPWâDI
OÈLMBEPWOBWZLVSPWBOJFBPISFW5Á7

,JNBMMTSP
,JNBMMTSP 8FCXXXLJNBMMTL 
5PQPűŘJBOTLB
)BBOPWB &NBJMJOGP!LJNBMMTL 
#SBUJTMBWB
#SBUJTMBWB 5FM 
4MPWFOTLÈSFQVCMJLB
4MPWFOTLÈSFQVCMJLB 'BY 
dom od A po Z
nízkoenergetické bývanie

Česká spoločnosť
HELUZ cihlářský
průmysl, v.o.s., ponúka
zákazníkom komplexný
tehlový systém na hrubú
stavbu, ktorý je šírkou
svojho sortimentu
na slovenskom trhu
bezkonkurenčný. Jeho Tehlový systém
pre úsporné
súčasťou sú tehlové
bloky pre obvodové,

a zdravé
a  zdravé bývanie
nosné, priečkové
a akustické murivo,
keramické stropy
a preklady, nosné nosníkov a vložiek MIAKO a keramické nepotrebuje žiadnu penetráciu alebo
roletové a žalúziové stropné panely. Pri použití panelov sa iné úpravy. Brúsené kera-
oproti stropom z nosníkov a vložiek mické komínové tva-
preklady, stropné znižuje prácnosť, nemusia sa podo- rovky spájané lepid-
panely a tehlové komíny. pierať pri montáži ani nadbetónovávať lom zaisťujú rýchle,
Výroba je zameraná a na dosiahnutie dostatočnej únosnosti presné a jednoduché
stropu nie je potrebná technologická murovanie komíno-
predovšetkým na prestávka. Stropné panely sú okamžite vého telesa. Pre všetky
tehlové bloky s vysokými únosné, takže sa môže ihneď začať druhy palív a všetky typy
s nadväzujúcimi stavebnými prácami spotrebičov s prirodzeným
tepelnoizolačnými a tým sa skracuje čas výstavby. odvodom spalín je určený komínový
parametrami. V sortimente nájdete nielen klasické systém KLASIK. Systém PLYN je
keramické preklady, ale tiež unikátny určený pre spotrebiče na plynné palivá
nosný roletový a žalúziový preklad. v pretlakovej i podtlakovej prevádzke
Česká spoločnosť HELUZ cihlářský Tento ucelený polyfunkčný keramobe- a komínový systém MULTI umožňuje
průmysl, v. o. s., ponúka zákazníkom tónový výrobok plne nahradzuje nosné pripojenie všetkých typov spotrebičov
komplexný tehlový systém na hrubú keramické preklady a zároveň tvorí s prirodzeným i núteným odvodom
stavbu, ktorý je šírkou svojho sorti- schránku na osadenie vonkajších roliet spalín.
mentu na slovenskom trhu bezkon- alebo žalúzií. Súčasťou prekladu je Pri použití výrobkov komplexného
kurenčný. Jeho súčasťou sú tehlové tepelná izolácia umiestnená vnútri pre- systému HELUZ je hrubá stavba rodin-
bloky pre obvodové, nosné, priečkové kladu z dôvodu eliminácie tepelného ného domu jednoduchšia a rýchlejšia.
a akustické murivo, keramické stropy mostu pri nadpražiach otvorov vonkaj- Obvodové murivo z tehlových blokov
a preklady, nosné roletové a žalúziové ších stien. Pohľadové strany prekladu výborne izoluje, akumuluje teplo, má
preklady, stropné panely a tehlové sú v tehlovom vyhotovení pre zabez- dobré akustické vlastnosti, bezproblé-
komíny. Výroba je zameraná predo- pečenie dokonalej priľnavosti omietok. movo zvláda kolísanie vlhkosti vzduchu
všetkým na tehlové bloky s vysokými Veľkou výhodou je jednoduchá montáž a tým vytvára v budovách optimálnu
tepelnoizolačnými parametrami. prekladu a možnosť osadiť vonkajší mikroklímu. Vďaka svojim vynikajúcim
Novinkou sú brúsené tehlové bloky tieniaci systém kedykoľvek počas vyu- vlastnostiam je tento tradičný prírodný
novej generácie s názvom HELUZ žívania stavby. stavebný materiál zárukou komfortného,
FAMILY, ktoré spĺňajú požiadavky Spoločnosť HELUZ dodáva tiež komí- zdravého a úsporného bývania.
na obvodové murivo nízkoenergetic- nové systémy s obvodovým plášťom
kých stavieb bez dodatočného zatep- z tehlových tvaroviek. Pri ich použití je
lenia. Sortiment v súčasnosti zahŕňa zaistená súčinnosť komínového telesa
bloky so šírkou 50, 44 a 38 cm. s okolitým murivom, nevznikajú trhliny
Jednovrstvové obvodové murivo z tehál vplyvom rozdielnej tepelnej rozťažnosti
FAMILY 50 s vonkajšou tepelnoizo- a rovnorodý podklad pod omietku už
lačnou omietkou dosahuje súčiniteľ
prechodu tepla U = 0,15 W/m2K (pre
porovnanie, má rovnaké tepelno- Kontakt:
izolačné parametre ako polystyrén HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.
s hrúbkou 25 cm alebo cca 4,5 m CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295,
široká stena z klasických plných tehál) tel.: +421/2/43 421 062
a spĺňa už požadované parametre pre zákaznícka linka: 0800 106 206,
pasívne domy. e-mail: info@heluz.sk
Pre stropné konštrukcie ponúka www.heluz.sk
spoločnosť systém z keramických

36 štýl
SKUTOČNÝ DREVENÝ
MONTOVANÝ DOM
✧ Stavebnicový systém výstavby z prefabrikovaných
drevených dielcov z vnútra izolovaných celulózou
✧ Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti – tepelný
odpor dielca s celulózou 6,758 m2.K/W
✧ Vnútorné steny môžu byť drevené alebo upravené
sadrokartónom
✧ Stavebný systém zaručuje všetky výhody
montovaných domov (tepelnoizolačné vlastnosti,
rýchla výstavba suchým procesom…) bez použitia
materiálov s obsahom formaldehydu a iných
škodlivých látok

Stoltesplus, s. r. o.
976 66 Polomka, časť Hamor
Tel./fax: 048/618 39 61, mobil: 0905/395 442, 0911/999 051
E-mail: stoltesplus@stonline.sk, j.svetlak@gmail.com

www.novydrevenydom.sk
Izolačné dielce copule zaisťujú izoláciu proti radónu a zemnej vlhkosti.
Systém copule taktiež zaisťuje vzduchovú izoláciu budov.

Vzduchová izolácia budov


copule je systém dielcov pre odvetrávané odolný voči vlhkosti a plesniam
podlahy, ktorých spojením a osadením do odvetranie všetkými smermi, odvedie
seba vzniká samonosná konštrukcia vhodná z budov radón
pre zaliatie betónom. Tým vznikne tzv. škrupi- vhodný aj pre montáž podlahového kúrenia
nový efekt konštrukcie podlahy. vhodný pre podlahy mraziarní a chladiarní
copule – charakteristické vlastnosti: zaisťuje priestor pre podlahové siete
rýchla inštalácia môže sa použiť na akýkoľvek podklad (tenký
rozmery odpovedajúce všetkým typom betón, zrnité materiály, zeminu atď.)
roštu pochôdzny už pred zaliatím betónom
lacnejšie ako tradičné systémy vyžaduje menej debnenia a práce
veľmi vysoká nosnosť umožňuje kontrolu podlahového priestoru.

DODÁVANÉ VÝŠKY TVAROVIEK A SPOTREBA BETÓNU PRE ZAPLNENIE


Výška tvaroviek
H 9,5 H 13,5 H 20 H 26 H 30 H 35 H 40 H 45 H 50 H 70 H5
cm
Spotreba betónu
po vrchol tvaroviek 0,014 0,03 0,035 0,045 0,042 0,045 0,06 0,064 0,065 0,11 0,008
m3/m2

ODVETRÁVANIE ZÁKLADOVEJ DOSKY zabezpečíme tzv. komínový efekt, ktorý zaistí


Základová doska oddeľuje stavbu od podložia. plynulé a trvalé odvetranie základovej dosky
Každá stavba je separovaná od podložia, aby do počas doby životnosti stavby. Ďalšou rizikovou
nej neprenikala zemná vlhkosť a radónové plyny. časťou stavby sú rohy (kúty) stavby, kde rovnako
Pri použití systému copule sa v základovej odporúčame vytvoriť ventilačné prieduchy.
doske vytvorí pod celou stavbou systém
prepojených klenbových dutín, čím vznikne DODÁVANÉ ROZMERY
priestor, do ktorého sa uvoľňuje zemná vlhkosť. Všetky tvarovky copule majú rovnaký pôdo-
Vzhľadom k tomu, že v týchto dutinách prúdi rysný rozmer 56 × 56 cm. Líšia sa iba výškou
vzduch, je vlhkosť touto cirkuláciou odvedená a to preto, že každá stavba má iné požiadavky
pomocou vetracích prieduchov mimo budovy. na konštrukčnú výšku podlahy od podlažia
po vrchnú stranu základovej dosky, alebo
ROZMIESTNENIE VENTILAČNÝCH iné konštrukčné dôvody dané projektom či
PRIEDUCHOV potrebami investora.
Po uložení systému copule je treba preraziť v Tvarovky copule výšky H 5 cm sa konštrukčne
obvodovej stene otvory pre vedenie ventilačných líšia od klasických tvaroviek copule. Používajú
prieduchov. Ako telo ventilačných prieduchov sa v prípadoch, keď v medzi priestore, ktorý
vyhovujú klasické kanalizačné PVC rúry. Ich mi- vznikne ich položením na podlahu nie je
nimálny priemer by mal byť 120 mm. Prieduchy potrebné viesť odpadové rúry, elektroinštaláciu
by mali byť situované na protiľahlých stranách atď. Pôdorysný rozmer je taktiež 56 × 56 cm.
(ideálne na južnej a severnej strane budovy).
Prieduchy na južnej strane budú umiestnené MONTÁŽNY POSTUP
v maximálnej možnej výške nad terénom a na se- Na každom dielci je pre účely montáže šípka.
vernej strane postačí prieduchové otvory ukončiť Inštaláciu začnite prvým radom zľava doprava.
na fasáde ventilačnou mriežkou vo výške max. Taký istý postup opakujte v ďalších radoch, čím
50 cm nad terénom. Týmto spôsobom zaistíte pevné spoje na pätkách.

FASTRADE SK s.r.o.
Odorín 178 Prevádzka: tel.: +421 53 42 97 752-3
053 22 Odorín Radlinského 17 fax: +421 53 42 97 754
okr. Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves info@fastrade.sk
Slovenská republika 052 01 www.fastrade.sk
dom od A po Z
zatepľovacie systémy

Spoločnosť BIMARA, s. r. o., predstavila na výstave AQUA-THERM 2011 v Nitre


unikátny materiál AERO-THERM. Táto termoaktívna hmota má významný prínos
pre tepelnú pohodu bývania a zdravé vnútorné prostredie. Zároveň umožňuje
znížiť náklady na vykurovanie v zime aj na klimatizácii v letnom období. Nemalou
výhodou AERO-THERMu je ľahká a rýchla aplikácia

Bimara vám prináša


tepelnú pohodu a šetrí peniaze
Tepelná pohoda – predpoklad Rýchlo a ľahko – lacnejšie
príjemného bývania Aplikácia AERO-THERMu je rýchla,
Vďaka milimetrovej vrstve nevyžaduje stavebnú úpravu ani zemné
AERO-THERMu dosiahneme veľmi práce, zaobíde sa bez lešenia a iných
rýchlo komfortnú tepelnú pohodu, technických zariadení. Prácu môžu
kde teplota stien a stropu je rovnaká vykonávať miestnosť po miestnosti, tak
ako teplota vzduchu alebo vyššia. ako potrebujete vy. S AERO-THERMom
AERO-THERM prakticky okamžite vra- dokážete zaplatiť bez úveru.
cia teplo vyžarované kúrením a ľudmi
späť do obytného priestoru. Potrebné informácie kde
AERO-THERM zakúpite, kto vám ju
Rýchla tepelná odozva – nižší období AERO-THERM za bráni prehrie- so zárukou kvality aplikuje a ďal-
účet za vykurovanie vaniu podkrovných miestností a bytov šie nájdete na webových stránkach
Komfort bývania je často spojený v posledných poschodiach paneloch dovozcu, alebo navštívite Interiérové
s vyššou cenou. AERO-THERM naopak domov. štúdio v Nitre na Rázusovej ulici.
vaše náklady na rekonštrukciu a chod
domu či bytu zníži. Na vás ostáva iba Zdravé vnútorné prostredie
starosť čo s ušetrenými peniazmi. AERO-THERM pracuje predovšetkým
so sálavým prenosom tepla. Pri vet-
Byty, domy, chaty, chalupy… raní odchádza iba znečistený vzduch BIMARA, s. r. o.
AERO-THERM uplatní svoje schop- a prichádzajúci čerstvý chladný vzduch Rázusova 2, Nitra
nosti nielen v trvale užívaných objek- sa rýchlo ohreje. Môžete vetrať podľa Tel.: 037/652 30 68, 0918/091 888
toch. Veľkým prínosom v rekreačných potreby bez veľkých strát. Zaistíte Internet: www.bimara.sk
objektoch je dosiahnutie tepelnej svojej rodine komfortné prostredie,
pohody za niekoľko desiatok minút, s dostatkom čerstvého vzduchu, s opti-
na miesto niekoľkých hodín. V letnom málnou vlhkosťou bez plesní.

Aplikácia AERO-THERMu na premŕzajúcej


stene na prízemí rodinného domu
v Lužiankach.

Komplexné ošetrenie stien bytovky


vo Veľkých Trakanoch. Vplyvom tepelných
mostov dochádzalo ku kondenzácii vlhkosti
a a tvorbe plesní.

štýl 39
dom od A po Z
zatepľovacie systémy

Našim cieľom je kvalita a dosahujeme je profesionalitou. Dodávame kontaktné


zatepľovacie systémy, ktoré majú svoje kvality – a už aj svoje meno. Dosiaľ sa
nazývali podľa tepelnoizolačnej dosky, čo nemuselo byť celkom zrozumiteľné pre
konečného odberateľa. Od roku 2010 sú nazývané s ohľadom na zrozumiteľnosť
práve pre investora – podľa situácie pri zatepľovaní.

Zatepľovacie systémy pre nové desaťročie


V ústrety zákazníkom
Ďalší krok k zákazníkovi alternatíva môžu myť použité Baumit Silikónová omietka a príjemná klíma v interiéri. Niektoré interiéry, vykúrené
V Baumite sa na Slovensku venujeme zatepľovaniu alebo Baumit Silikátová omietka. Pre architektonické napríklad aj na 23 °C, môžu vplyvom nevhodnej vlhkosti,
budov už od roku 1994 a za takmer šestnásť rokov stvárnenie fasády a zvýraznenie detailov je možné použiť a veľkého rozdielu medzi teplotou vzduchu a povrchu
sme získali rozsiahle skúsenosti. Vytvorili sme škálu tiež Baumit ArtLine a Baumit Mozaikovú omietku. stien, pôsobiť chladne. Tepelná pohoda vyžaduje vlhkosť
kvalitných produktov. Pri zatepľovaní je možné využívať vnútorného vzduchu 40 až 60 %, a rozdiel medzi teplo-
ich kompatibilitu tak, že zatepľovací systém je možné 2. Úspora + kvalita = Baumit Star tou vzduchu a povrchu steny nižší ako 4 °C. Iný stav tejto
vyskladať podľa želania. Skúsenosť nám však hovorí V niektorých je rozhodovanie jednoduchšie a bez situácie je charakterizovaný v prípadoch, kedy interiér
o najčastejších skladbách systémov, ktoré sú pre rôz- nutnosti kompromisov a ústupkov. V takejto štandardnej budovy produkuje väčšie množstvo pár. Sú to prípady
nych užívateľov a rôzne situácie najvhodnejšie, a ktoré situácii je vhodné prijať kvalitu bez kompromisu a využiť vlhkých prevádzok, ale aj prípady, v ktorých je v stenách
sa veľmi často opakujú. Preto sme v roku 2010 pristúpili ešte kvalitnejšie produkty, ako v situácii prvej. Pre druhú po sanácii väčšie množstvo vody. Pre túto situáciu bol
k ustáleniu skladby kontaktných zatepľovacích systémov situáciu zatepľovania zostavili naši odborníci špičkový štandardizovaný kontaktný zatepľovací systém Baumit
Baumit. Je to krok v ústrety zákazníkom – a predo- zatepľovací systém s dlhou životnosťou s osvedčenou open®.
všetkým k investorom či koncovým zákazníkom – ktorý skladbou z našich produktov – systém Baumit Star. Baumit Lepiaca stierka open®
im umožňuje jednoduchšiu orientáciu v zatepľovacích je lepiaca malta na báze bieleho
systémoch Baumit. cementu na lepenie, vyrovnávanie
a stierkovanie Baumit Fasádnych
1. Úspora + úspora = Baumit Pro izolačných dosiek open® a open®
Táto situácia sa dá charakterizovať potrebou kompro- PLUS. Baumit Fasádne izo-
misu. Treba dosiahnuť vysokú kvalitu, ale nie každý je lačné dosky open®
ochotný platiť vysokú cenu. Zvyčajne sa začínajú kom- na báze expando-
binovať produkty tak, aby sa dosiahlo cenové optimum, vaného penového
a riziko, že je to na úkor kvality, je veľké. Preto sme pre polystyrénu sú
takéto situácie zostavili systém Baumit Pro. Je cenovo optimálne paroprie-
výhodný pri dosiahnutí optimálnej kvality, je založený pustné, čo zaručuje
na kvalitnej materiálovej báze a zároveň ekonomicky optimálnu vnútornú
veľmi dostupný. klímu. Baumit
sklotextilná
mriežka
Základom zatepľovacieho systému Baumit Star sú open® je armo-
osvedčené Baumit Fasádne izolačné dosky EPS-F vacia mriežka,
z expandovaného penového polystyrénu. Na lepenie, určená na použitie
vyrovnávanie a stierkovanie je určená Baumit Lepiaca v skladbe kontaktného zatepľovacieho systému Baumit
stierka. Ako armovacia mriežka je navrhnutá Baumit open®. Baumit základný náter open® je základný
Sklotextilná mriežka. Na prípravu podkladu pod Baumit náter na vyrovnanie nasiakavosti podkladu a zlepšenie
Nanopor omietku, Baumit Artline omietku, Baumit prídržnosti Baumit Štrukturovanej omietky open®.
Silikónovú, Baumit Granopor, Baumit Silikátovú a Baumit Nové názvy kontaktných zatepľovacích systémov
Mozaikovú omietku je najvhodnejší univerzálny základný Baumit sú ústretové. Zákazník sa dokáže jednoduchšie
(penetračný) náter Baumit Univerzálny základ. Ako povr- zorientovať a rozhodovanie nemusí byť komplikované
chová úprava Baumit Star je navrhovaná tenkovrstvová a zdĺhavé. Nové názvy systémov a ich skladba sú
silikónová omietka pre vnútorné i vonkajšie použitie Bau- vyjadrením názoru našich odborníkov na najvhodnejšie
mit Silikónová omietka. Systém Star umožňuje v povr- zostavy kontaktných zatepľovacích systémov. Nie sú
Základom systému sú Baumit Fasádne izolačné chovej úprave aj alternatívy – Baumit Nanopor omietku, však žiadnou dogmou a teda nie sú ani jedinou mož-
dosky EPS-F z expandovaného penového polystyrénu. Baumit Silikátovú omietku a Baumit Granopor omietku. nosťou pre rozhodovanie. Produkty Baumit sú i naďalej
Novinkou v systéme je lepiaca malta na báze cementu Pre architektonické stvárnenie fasády a zvýraznenie rovnako kvalitné a rovnako kompatibilné. V prípade
Baumit ProContact, ako armovacia mriežka je navrhnutá detailov je možné použiť tiež Baumit ArtLine a Baumit požiadavky sú naši odborníci pripravení zostaviť kon-
Baumit Sklotextilná mriežka, na prípravu podkladu pod Mozaikovú omietku. taktný zatepľovací systém Baumit „šitý na mieru“.
povrchovú úpravu je najvhodnejší univerzálny základný
náter Baumit Univerzálny základ. 3. Úspora + pohoda = Baumit open
Systém Baumit Pro uprednostňuje ako povrchovú Pri zatepľovaní sa zvyčajne uvažuje s primárnymi
úpravu tenkovrstvovú disperznú omietku pre vnútorné cieľmi, ako sú úspory platenej energie a estetická
i vonkajšie použitie Baumit Granopor omietku. Ako kvalita. Ďalším z cieľov náročného zákazníka je pohoda

40 štýl
Baumit
Zatepľovacie
systémy

Pohodlie, ktoré sa vyplatí


Zatepľovacie systémy Baumit sú ochranným obalom vášho domu. Dokonale izolujú steny, čím zabraňujú
úniku tepla von a rovnako tiež prenikaniu chladu do muriva zvonku. Jednoducho, držia mráz vonku a teplo
vnútri, čím chránia murivo vášho domu. So zatepľovacími systémami Baumit sa zlepšuje klíma v miestnos-
ti a zvyšuje pohodlie. A navyše šetria, pretože účinná izolácia zníži vaše náklady na kúrenie na polovicu.
Baumit open®
Baumit Star
Baumit Pro

Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33, 041/507 66 51 Myšlienky s budúcnosťou.
dom od A po Z
zatepľovacie systémy

Prevádzkovú energetickú náročnosť bytového


fondu vo veľkej miere ovplyvňuje spotreba
energie na vykurovanie budov.

Prirodzene lepšie stavať


HASIT – zatepľovacie systémy
Zatepľovanie pôsobí ako významný ich styku, alebo po celej ploche Lepiaca a armovacia malta
faktor celkovej obnovy budov. sú určené v stavebnej dokumentá- MAX 8 – lepiaca a armovacia malta
Zatepľovací systém – je skladba cii. Rozperky sa obvykle osadzujú pre tepelnoizolačné materiály do max.
tepelnoizolačných materiálov 2—3 dni po lepení dosiek tepelnej izo- výšky 8 m.
a doplnkových prvkov, ktoré spolu lácie a pred aplikáciu základnej vrstvy.
s obvodovou stavebnou konštrukciou Osadenie rozperiek sa musí urobiť Konečné povrchové
zabezpečujú požadovanú tepelnú kolmo na podklad. Zostávajúci otvor úpravy – (fasádne omietky):
ochranu budov. v základnej vrstve sa vyplní stierkovou Podklad musí byť čistý, suchý
HASIT Slovakia, s. r. o., má vypra- maltou. a dokonale vyzretý. Pred aplikáciou
covaný technologický postup aplikácie vrchnej omietky musí byť podklad
ETICS (externela Insulation Composite Vyhotovenie základnej vrstvy opatrený penetráciou.
System podľa ETAG 004) – kontaktný (sieťkovanie):
zatepľovací systém. Základná vrstva musí vždy obsa- Ušľachtilé fasádne omietky:
hovať výstuž, ktorou je sklenená sie- minerálne vrchné omietky pre ručné
Každý zatepľovací systém musí ťovina. Druh stierkovej hmoty a druh nahadzovanie (dajú sa spracovávať
obsahovať projektovú dokumentáciu, sklenenej sieťoviny pre základnú aj omietacím strojom).
ktorej súčasťou okrem iného musí byť vrstvu sú určené v stavebnej doku-
aj teplotechnický výpočet. mentácii. Základná vrstva sa musí apli- Silikónová omietka protect –
kovať do 14 dní od ukončenia lepenia Nano technológia: paropriepustná
Požiadavky na podklad: tepelnoizolačných dosiek. V rohoch silikónová omietka s vysokou odol-
Podklad vhodný pre zatepľovací výplní otvorov sa pred aplikáciou nosťou proti poveternostným vplyvom
systém musí byť vyzretý, bez prachu, základnej vrstvy musí urobiť diago- na báze silikónovej živice. Na všetky
mastnoty a zvyškov oddebňovacích nálne zosilňujúce vystuženie, a to pru- nosné a rovné minerálne podklady.
prostriedkov, zvetralín, bublín a odlu- hom sklenej tkaniny 300 × 200 mm. V odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
pujúcich sa miest, biologického Plošné prekrytie sieťoviny musí byť Podklad je potrebné upraviť príprav-
napadnutia a aktívnych trhlín na plo- minimálne 100 mm. Na tepelnú izo- kom Putzgrund.
che. Podklad nesmie mať zvýšenú láciu sa celoplošne nanesie lepiaca
stálu vlhkosť, ani nesmie byť trvalo malta – lepidlo, stiahne sa zubovou Silikátová omietka – Silikatputz:
zvlhčovaný. stierkou a do tohto podkladu sa vloží paropriepustná silikátová štrukturálna
sklenená sieťka. Antikorovým hladít- omietka s vysokou odolnosťou proti
Lepenie dosiek tepelnej kom sa sieťka pritlačí k lepiacemu poveternostným vplyvom na báze
izolácie: podkladu. Lepiaca malta – lepidlo, draselného vodného skla. Na všetky
Pred lepením dosiek musia byť osa- ktoré prestúpi cez oká sklenenej sieťo- nosné a rovné minerálne podklady.
dené ukončovacie lišty a zakladacie viny sa do hladka upraví antikorovým V odtieňoch podľa vzorkovníka farieb.
lišty. Lepiaca hmota sa nanáša ručne, hladítkom. Podklad je potrebné upraviť príprav-
alebo strojovo na celý rubový povrch kom Putzgrund.
dosky tepelnej izolácie a to vo forme Lepiace malty pre
pásu po celom obvode dosky a záro- zatepľovací systém Akrylátová omietka – Akrylputz:
veň v strede dosky sa vytvoria dva HASITHERM: štrukturálna omietka na báze akrylá-
lepiace terče. V prípade dosiek EPS Lepiaca malta 803 – špeciálna tovej živice, odolná proti poveternost-
musí byť najmenej 40 % povrchu spo- lepiaca malta na lepenie tepelnoizo- ným vplyvom. Určená na všetky rovné
jeného lepiacou maltou s povrchom. lačných dosiek (polysturén, minerálna a nosné podklady. V odtieňoch podľa
Pri systémoch s tepelnou izoláciou vlna a pod.) vzorkovníka farieb. Podklad je potrebné
z minerálnej vlny (MV) musí byť spo- Lepiaca a armovacia malta 804 – upraviť prípravkom Putzgrund.
jený s podkladom celý povrch dosky. špeciálna lepiaca malta na lepenie
a armovanie tepelnoizolačných dosiek
Upevnenie rozperkami (polystyrén, minerálna vlna, korok
(hmoždinkami): a pod.). Ako stierková malta ku kla- Vladimír Končok
Druh rozperiek, ich počet, plocha deniu armovacích tkanín na tepelno- Produktový manažér
voči výstuži a rozmiestnenie na ploche izolačné dosky a všetky rovné, suché HASIT Slovakia, s r. o.
dosiek tepelnej izolácie a na mieste a predovšetkým nosné podklady. Bližšie informácie: www.hasit.sk

42 štýl
Prirodzene lepšie stavať

HASIT zatepľovacie systémy


HASIT Slovakia, s. r. o., 900 55 Lozorno 932, tel.: +421 2 60102 411, fax: +421 2 65968 221
www.hasit.sk
Ϭ й Ăƌ
Ƶ ^LJƐƚĠŵƷƐƉŽƌLJĞŶĞƌŐŝĞͲĚůŚŽĚŽďĄŽĐŚƌĂŶĂͲĨĂƌĞďŶŽƐƛ
ϭ s ƉƚŽǀ
 Ƶ
@ ŶĄŬ
WƌŽĚƵŬƚLJ dŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚ ƐƷ ƌŽĚŝŶĂ ŵƵůƟĨƵŶŬēŶljĐŚ ƓƉŝēŬŽǀljĐŚ ƉŽǀƌĐŚŽǀljĐŚ ŶĄƚĞƌŽǀ
ƉŽƵǎşǀĂŶljĐŚƉƌĞĚŽǀƓĞƚŬljŵǀƐƚĂǀĞďŶşĐƚǀĞĂƚŽŶĂĨĂƐĄĚLJ͕ƐƚƌĞĐŚLJ͕ŝŶƚĞƌŝĠƌLJĂƚĞĐŚŶŝĐͲ

ŶŶĂ ŬĠŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĞ͘
Ɖſ
ŬƵ :ĞĚŝŶĞēŶĠǀůĂƐƚŶŽƐƟdŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚƵƐĂƐƚĂƌĂũƷŽƷƚƵůŶƷ͕ƉŽŚŽĚŽǀƷŬůşŵƵǀŽǀƓĞƚŬljĐŚ
ďƵĚŽǀĄĐŚ͘WŽŵĄŚĂũƷƓĞƚƌŝƛŶĄŬůĂĚLJŶĂŬƷƌĞŶŝĞŝŬůŝŵĂƟnjĄĐŝƵĂǀĞűŵŝƷēŝŶŶĞĐŚƌĄŶŝĂ
ĨĂƐĄĚLJĂƐƚƌĞĐŚLJƉƌĞĚƓŬŽĚůŝǀljŵŝǀƉůLJǀŵŝƌƀnjŶLJĐŚƉŽǀĞƚĞƌŶŽƐƚŶljĐŚƉŽĚŵŝĞŶŽŬ͘sljͲ
njŶĂŵŶŽƵŵŝĞƌŽƵnjĂďƌĂŸƵũƷƐƚĂƌŶƵƟƵĂnjǀĞƚƌĄǀĂŶŝƵƐƚĂǀĞďŶljĐŚŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝş͘WƌŝƚŽŵũĞ
dŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚǀƉŽŵĞƌĞĐĞŶĂͬǀljŬŽŶƌŽǀŶĂŬŽǀljŚŽĚŶljĂŬŽŶŽƌŵĄůŶĂ͕ǀLJƐŽŬŽŬǀĂůŝƚŶĄ
ĚŝƐƉĞƌnjŶĄĨĂƌďĂ͘

WƌŽĚƵŬƚLJdŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚƉŽĐŚĄĚnjĂũƷnjh^ĂǀĞűŵŝƷƐƉĞƓŶĞƐĂĂƉůŝŬƵũƷƉŽĐĞůŽŵƐǀĞƚĞ
ƵǎϮϯƌŽŬŽǀ͘EĂĞƵƌſƉƐŬŽŵŬŽŶƟŶĞŶƚĞƐƷĚŝƐƚƌŝďƵŽǀĂŶĠĂƉŽƵǎşǀĂŶĠƵǎŽĚƌŽŬƵϭϵϵϳ͘
dĂŬƟĞǎƐĂƚƵŽĚƌŽŬƵϮϬϬϮǀLJƌĄďĂũƷ͘dŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚƉƌĞƐǀŽũĞǀLJŶŝŬĂũƷĐĞ͕ǀLJƐŽŬŽŶĂĚͲ
ƓƚĂŶĚĂƌĚŶĠĂƉƌĞŶĄƚĞƌŽǀĠŚŵŽƚLJŶĞŽďǀLJŬůĠǀůĂƐƚŶŽƐƟ͕ǀƓĂĚĞƉƷƚĂǀĞűŬƷƉŽnjŽƌŶŽƐƛ͘
sŵŝŶƵůljĐŚƌŽŬŽĐŚďŽůŽƉƌŽĚƵŬƚĂŵŝdŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚŽƓĞƚƌĞŶljĐŚǀĐĞůĞũƵƌſƉĞǀŝĂĐŶĞǎ
ϰϬϬϬŽďũĞŬƚŽǀ͘

7KHUPR6KLHOG Š

ãHWUt9iãGRPDMSHQLD]H
ŽďƌljƉŽĐŝƚĂƉƌşũĞŵŶĄƚĞƉĞůŶĄƉŽŚŽĚĂǀ ͣ<ůŝŵĂƟnjĂēŶĠ njĂƌŝĂĚĞŶŝĞ͞ ƓĞƚƌŝĂĐĞ ĞŶĞƌͲ ŽƐǀŝĞǎƵũƷĐŝĐŚůĂĚ͕ǀěĂŬĂēŽŵƵũĞƉŽďLJƚǀ
ŵŝĞƐƚŶŽƐƟƐƷŽǀƉůLJǀŶĞŶĠĐĞůŬŽǀŽƵĂƚŵŽͲ ŐŝƵǀůĞƚŶljĐŚŵĞƐŝĂĐŽĐŚ ďƵĚŽǀĞ ƉƌşũĞŵŶlj ƉŽ ĐĞůlj ĚĞŸ ŝ Ɖƌŝ ǀLJƐŽͲ
ƐĨĠƌŽƵ͘dŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚ/ŶƚĞƌŝĞƵƌŬƚŽŵƵƉƌŝͲ ŬljĐŚǀŽŶŬĂũƓşĐŚƚĞƉůŽƚĄĐŚ͘sljƐůĞĚŽŬ͗ƐƉĄͲ
ƐƉŝĞǀĂǀnjŶĂēŶĞũŵŝĞƌĞ͕ůĞďŽǀěĂŬĂƐǀŽũŝŵŝ sƓĞŽďĞĐŶĞƉůĂơ͕ǎĞǀůĞƚĞũĞǀnjĚƵƓŶĄǀůŚͲ ŶŽŬ͕ƉƌŝŬƚŽƌŽŵƐŝƐŬƵƚŽēŶĞŽĚƉŽēŝŶŝĞƚĞ͕Ă
ǀƉƌĂdžŝŽǀĞƌĞŶljŵŝǀůĂƐƚŶŽƐƛĂŵŝ͕ƉƌşũĞŵŶƷ ŬŽƐƛǀLJƓƓŝĂŶĞǎǀnjŝŵĞ͘dŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚǀěĂͲ ǀŝĂĐĞŶĞƌŐŝĞƉŽēĂƐĚŸĂ͘
Ă ƉŽŚŽĚŽǀƷ ŬůşŵƵ ǀljnjŶĂŵŶŽƵ ŵŝĞƌŽƵ ŬĂƐǀŽũĞũĚŝĨƷnjŶĞũŽƚǀŽƌĞŶŽƐƟǀůĞƚĞŶĂƐĄǀĂ
ƐƉŽůƵǀLJƚǀĄƌĂ͘ EĄƚĞƌ ũĞ ŽŬƌĞŵ ƚŽŚŽ ǀĞűŵŝ ǀůŚƓş ǀnjĚƵĐŚ Ă ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵũĞ ŚŽ ũĞŵŶĞ ĚŽ ŝĂĚŶĂƓĂŶĐĂƉƌĞƐƚƵĚĞŶĠŶŽŚLJ
ǀŚŽĚŶljƉƌĞŵŝĞƐƚŶŽƐƟ͕ŬƚŽƌĠƐƷǀLJƐƚĂǀĞŶĠ ƐƚĞŶLJ͘^ƚĞŶĂƐĂďĞŚŽŵnjŝŵLJƐƚĂůĂƐƵĐŚƓŝĂ ͲƉƌşũĞŵŶĠƚĞƉůŽǀnjŝŵĞ
njǀůĄƓƛ ǀLJƐŽŬĠŵƵ njĂƛĂǎĞŶŝƵ͕ ŶĂƉƌ͘ ŐĂƐƚƌŽͲ Ă ŵƀǎĞ ƚĞĚĂ ŶĞƌƵƓĞŶĞ ǀůŚŬŽƐƛ ǀnjĚƵĐŚƵ
ŶŽŵŝĐŬĠ ƉƌĞǀĄĚnjŬLJ͕ ŚŽƚĞůLJ Ă ƌĞƓƚĂƵƌĄĐŝĞ͕ ƉƌŝũşŵĂƛ͘ <ĞƌĂŵŝĐŬlj ŶĄƚĞƌ ƚĂŬ ŽĐŚůĂĚnjƵũĞ dĞƉůĄŚůĂǀĂĂƐƚƵĚĞŶĠŶŽŚLJ͕ĂƚŽƉƌŝŶĂƉůŶŽ
ŶĞŵŽĐŶŝĐĞ͕ ǀĞƌĞũŶĠ ďƵĚŽǀLJ͕ ƉƌŝĞŵLJƐĞůŶĠ ǀĂƓĞƐƚĞŶLJ͕ƌŽǀŶĂŬŽĂŬŽƐĂǀůĞƚĞŽĐŚůĂĚnjƵͲ ƉƵƐƚĞŶŽŵŬƷƌĞŶşͲŬƚŽďLJŶĞƉŽnjŶĂůƚĞŶƚŽ
ĂƓƉŽƌƚŽǀĠŚĂůLJ͕ƓŬŽůLJĂƉŽĚ͘ ũĞ ǀĂƓĂ ƉŽŬŽǎŬĂ ƉŽƚĞŶşŵ͘ ^ƚĞŶLJ ǀLJĚĄǀĂũƷ ēĂƐƚljƉŽĐŝƚƚLJƉŝĐŬljǀnjŝŵŶljĐŚŵĞƐŝĂĐŽĐŚ͍

sĞűŬĄǀnjŚűĂĚŽǀĄƌŽnjŵĂŶŝƚŽƐƛ
dŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚ ƐĂ ƚſŶƵũĞ ǀ ĐĞůĞũ ƌĂĚĞ ĂŬͲ
ƚƵĄůŶLJĐŚ ƚƌĞŶĚŽǀljĐŚ ĨĂƌŝĞď͘ WŽŵŽĐŽƵ ƉŽͲ
ēşƚĂēŽǀĠŚŽ ƉƌŽŐƌĂŵƵ ŶĂ ŵŝĞƓĂŶŝĞ ĨĂƌŝĞď
dŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚ ŵƀǎĞŵĞ ƌĞĂůŝnjŽǀĂƛ ĐĞnj ϰ ϬϬϬ
ƌƀnjŶLJĐŚĨĂƌĞďŶljĐŚŽĚƟĞŸŽǀ͘EĄũĚĞƚĞƚĂŬĨĂƌͲ
ďƵ͕ŬƚŽƌĄƐĂǀĄŵƉĄēŝ͘

WƌŽĚƵŬƚLJ dŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚ ƐĂ ƐƉƌĂĐŽǀĄǀĂũƷ ĂŬŽ WƌƷĚĞŶşŵ ƚĞƉůĂ ƐĂ njŽŚƌŝĞǀĂ ǀnjĚƵĐŚ͕ ŬƚŽƌlj ƉŽͲ s ƉƌŽƟŬůĂĚĞ ŬƵ ďŽĚŽǀĠŵƵ ǀLJǎĂƌŽǀĂŶŝƵ ƚĞƉͲ
ŬŽŶǀĞŶēŶĠĨĂƌďLJ͘ĂũƷƐĂďĞnjƉƌŽďůĠŵŽǀŶĂͲ ƚŽŵ ƐƚƷƉĂ ŚŽƌĞ͕ ŽĐŚůĂĚnjƵũĞ ƐĂ͕ ƉĂĚĄ Ă ěĂůƓşŵ ůĂ ŬĂĐŚůş͕ ǀLJǎĂƌƵũĞ ŶĄƚĞƌ dŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚ ŽĚ
ŽŚƌŝĞǀĂŶşŵ njŶŽǀƵ ƐƚƷƉĂ͘ WƌƷĚĞŶŝĞ ŶĞŽďƐŝĂŚͲ ǀƓĞƚŬljĐŚƐƟĞŶƌŽǀŶŽŵĞƌŶĞĚŽǀŶƷƚƌĂƉƌŝĞƐƚŽͲ
ŶĄƓĂƛŶĂƉŽĚŬůĂĚLJĂŬŽŽŵŝĞƚŬĂ͕ďĞƚſŶĂůĞďŽ
ŶĞ ǀƓĞƚŬLJ ƉůŽĐŚLJ ǀ ƉƌŝĞƐƚŽƌĞ͘ snjŶŝŬĂũƷ ƚĞƉĞůŶĠ ƌƵ͘ ůŽǀĞŬ ƐĂ ĐşƟ ƉƌşũĞŵŶĞ Ăũ Ɖƌŝ ŶŝǎƓşĐŚ
ŬŽǀ͕ƓƉĞĐŝĄůŶĞƷƉƌĂǀLJĂůĞďŽnjǀůĄƓƚŶĞƉƌşƉƌĂǀLJ ŵŽƐƚLJ͕ŶĂŬƚŽƌljĐŚƐĂŵƀǎĞǀLJƚǀĄƌĂƛŬŽŶĚĞŶnjĄƚ͘ ƉƌŝĞƐƚŽƌŽǀljĐŚƚĞƉůŽƚĄĐŚ͘
ŶŝĞƐƷƉŽƚƌĞďŶĠ͘EĂŶĄƓĂŶŝĞƐĂƉƌĞǀĄĚnjĂǀĂůͲ
ēĞŬŽŵ ĂůĞďŽ ƓƚĞƚĐŽŵ͕ Ɖƌŝ ǀćēƓşĐŚ ƉůŽĐŚĄĐŚ
ƉƌĂdžĞũĞďĞnjƉĞēŶĞĚŽůŽǎĞŶĠ͕ǎĞƐĂƚĂŬĚĄƵƓĞƚƌŝƛƉƌŝďůŝǎŶĞϯϬйŶĄŬůĂĚŽǀŶĂŬƷͲ
ŵƀǎĞŵĞ ƉŽƵǎŝƛ ƚĂŬƟĞǎ ĂŝƌůĞƐƐ ƐƚƌŝĞŬĂĐŝĞ ƉƌşͲ
ƌĞŶŝĞ͘dŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚũĞnjǀůĄƓƛǀŚŽĚŶljƉƌĞĂůĞƌŐŝŬŽǀĂĂƐƚŵĂƟŬŽǀ͕ůĞďŽŶĞƵǀŽűŸƵũĞ
ƐƚƌŽũĞ͘KĐŚƌĂŶŶĄŵĞŵďƌĄŶĂnjĂƐLJĐŚĄƉůLJŶƵůŽ͘
ǎŝĂĚŶĞnjŶĄŵĞĂůĞƌŐĠŶLJ͘EĞĚŽĐŚĄĚnjĂĂŶŝŬnjĂƛĂǎŽǀĂŶŝƵǀnjĚƵĐŚƵǀŵŝĞƐƚŶŽƐƟ͕ƉƌĞͲ
ĞŚŽŵƐƉƌĂĐŽǀĂŶŝĂ͕ĂŶŝƉŽũĞŚŽƐŬŽŶēĞŶşƐĂ
ƚŽǎĞŶĄƚĞƌũĞďĞnjĞŵŝƐŝş͘dŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚ/ŶƚĞƌŝĞƵƌŶĞƉŽƐŬLJƚƵũĞǎŝǀŶƷƉƀĚƵŚƵďĄŵ͕
ŶĞƵǀŽűŸƵũƷǎŝĂĚŶĞnjĚƌĂǀŝƵƓŬŽĚůŝǀĠǀljƉĂƌLJ͘
ůŝƓĂũŶşŬŽŵĂŵĂĐŚŽŵ͘
dŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚĐŚƌĄŶŝǀĄƓĚŽŵ͕ǀĂƓĞnjĚƌĂǀŝĞ
ŝǀĂƓƵƉĞŸĂǎĞŶŬƵ

ƉůŝŬŽǀĂŶljdŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚƉŽƐƚƵƉŶĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵͲ
ũĞnjŽƐƚĂǀĞďŶĞũŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĞǀůŚŬŽƐƛ͕ŬƚŽƌƷŵƵƌŝǀŽ
ĂďƐŽƌďŽǀĂůŽ ƉŽ ĐĞůĠ ƌŽŬLJ͘ dĂŬƚŽ ŽƓĞƚƌĞŶlj ƉůĄƓƛ
ďƵĚŽǀLJƐĂƉƌŝƚŽŵĐŚŽǀĄĂŬŽűƵĚƐŬĄŬŽǎĂƉƌŝƉŽͲ
ƚĞŶş͘WƌŝĚŝĨƷnjŶŽŵŽĚƉĂƌŽǀĂŶşũĞnjƉŽǀƌĐŚƵƐƚĞŶLJ
ŽĚŽďĞƌĂŶĠ ƚĞƉůŽ͘ sŶƷƚƌŽ ďƵĚŽǀLJ ƐĂ ƚĂŬ ƷēŝŶŶĞ
njďĂǀƵũĞ ŶĂĚďLJƚŽēŶĠŚŽ ƚĞƉůĂ͘ ďLJ ƚĞŶƚŽ ĚƀůĞǎŝͲ
ƚlj ƉƌŽĐĞƐ ŵŽŚŽů ƉƌĞďŝĞŚĂƛ ŶĞƌƵƓĞŶĞ͕ ŶĄƚĞƌ ũĞ
ĐŚƌĄŶĞŶlj ǀůĂƐƚŶŽƵ ƌĞŇĞdžŝŽƵ ƓŬŽĚůŝǀĠŚŽ ƉŽĚŝĞůƵ
ƐůŶĞēŶĠŚŽ ǎŝĂƌĞŶŝĂ ƉƌĞĚ njŶŝēĞŶşŵ͘ WƌŽƟ ŶĞǎŝĂͲ
ĚƷĐĞŵƵnjĂŚƌŝĞǀĂŶŝƵƉŽǀƌĐŚƵďƵĚŽǀLJŽƐůŶĞŶşŵ͕
ƉƀƐŽďş dŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚ ǀ ƐƷŚƌĞ Ɛ ƉŽũŝǀŽŵ ŶĞnjĄͲ
ǀŝƐůĞ ŶĂ ƉŽƵǎŝƚŽŵ ĨĂƌĞďŶŽŵ ŽĚƟĞŶŝ͘ sljƐůĞĚŽŬ͗
ǀ ůĞƚŶljĐŚ ŵĞƐŝĂĐŽĐŚ ĚŽĐŚĄĚnjĂ Ŭ ĐŝƚĞűŶĠŵƵ ƉŽͲ
ŬůĞƐƵ ƚĞƉůŽƚLJ ǀ ŝŶƚĞƌŝĠƌŝ Ă njŶşǎĞŶŝƵ ŶĄŬůĂĚŽǀ ŶĂ
ŬůŝŵĂƟnjĄĐŝƵ͘
dŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚΠ ũĞ ƓƉŝēŬŽǀlj ĞŬŽůŽŐŝĐŬlj ƉƌŽͲ
ĚƵŬƚ͕ŬƚŽƌljƉŽŶƷŬĂǀĞűŬĠƐƉĞŬƚƌƵŵŵŽǎŶŽƐơ
dĞƌŵŽŬĞƌĂŵŝĐŬĄŵĞŵďƌĄŶĂdŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚ/ŶƚĞͲ
ƌŝĞƵƌ ƐĂ ƐƚĂƌĄ Ž ƌŽǀŶŽŵĞƌŶĠ ƌŽnjůŽǎĞŶŝĞ ƚĞƉůĂ ǀ ƷƉƌĂǀLJ͕ ƉŽ ĚůŚƷ ĚŽďƵ ĐŚƌĄŶŝ ƐƚĂǀĞďŶƷ ŬŽŶͲ
ŵŝĞƐƚŶŽƐƟ͘ dĞƉůŽƚŶlj ƌŽnjĚŝĞů ŵĞĚnjŝ ƉŽĚůĂŚŽƵ Ă
ƐƚƌŽƉŶŽƵēĂƐƛŽƵƚĂŬŵƀǎĞƌŽďŝƛŵĞŶĞũĂŬŽϭΣ͘
ƓƚƌƵŬĐŝƵ͕ǀLJƚǀĄƌĂnjĚƌĂǀljǎŝǀŽƚŶljƉƌŝĞƐƚŽƌĂƉƌşͲ
^ƷēĂƐŶĞƐĂnjĂďƌĄŶŝƚǀŽƌďĞŬŽŶĚĞŶnjĄƚƵŶĂƐƚĞŶĄĐŚ ũĞŵŶƷŬůşŵƵǀŵŝĞƐƚŶŽƐƟ͘
ĂƚǀŽƌďĞƉůĞƐŶş͘DƀǎĞƐĂƟĞǎŽďŵĞĚnjŝƛǀĞƚƌĂŶŝĞ͕
Ɖƌŝ ŬƚŽƌŽŵ ĚƌĂŚŽ njşƐŬĂŶĠ ƚĞƉůŽ ĚŽƐůŽǀĂ ǀLJůĞơ
ŽŬŶŽŵ͘^ƚĞŶLJǀLJďĂǀĞŶĠŶĄƚĞƌŽŵdŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚ
ǀLJƚǀĄƌĂũƷ ǀĞűŬlj ŬĞƌĂŵŝĐŬlj ƉŽǀƌĐŚ͕ Ă ƉƌĞƚŽ ƉƀͲ &ĂƐĄĚLJĂƐƚĞŶLJnjŽƐƚĂŶƷĂŬŽŶŽǀĠͲƚĂŬƟĞǎƉƌĞǀĞűĂƌŽŬŽǀ
ƐŽďŝĂďĞŚŽŵƐƚƵĚĞŶljĐŚŵĞƐŝĂĐŽǀƉŽĚŽďŶĞĂŬŽ dŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚ ďƌĄŶŝ ǀnjŶŝŬƵ ĞůĞŬƚƌŽƐƚĂƟĐŬĠŚŽ ŶĄďŽũĂ Ă ƚljŵ njŶĞŵŽǎŸƵũĞ ĐŚĞŵŝĐŬĠ
ŬĂĐŚůŽǀĄ ƉŝĞĐŬĂ͕ ŬƚŽƌĄ ǀLJǎĂƌƵũĞ ƐǀŽũĞ ƉƌşũĞŵŶĠ ƐƉŽũĞŶŝĞƐƉƌĂĐŚŽǀljŵŝēĂƐƟĐĂŵŝ͘ŬƐĂƉŽŶŝĞŬŽűŬljĐŚƌŽŬŽĐŚŶĞēŝƐƚŽƚĂƉƌĞĚƐĂůĞŶ
ƚĞƉůŽĚŽŵŝĞƐƚŶŽƐƟ͘<ĞƌĂŵŝĐŬĠĚƵƚĠŐƵůŝēŬLJ͕ŬƚŽͲ ƵƐĂĚş͕ƵŵŽǎŸƵũĞďĞnjƉƌŽďůĠŵŽǀĠēŝƐƚĞŶŝĞǀƓĞƚŬljĐŚŶĂƚƌĞŶljĐŚƉůƀĐŚǀŽĚŽƵĂĚŽŬŽŶͲ
ƌĠ ƐƷ ŽďƐŝĂŚŶƵƚĠ ǀ ŶĄƚĞƌĞ dŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚ͕ ǀĞĚƷ ĐĂĂũǀLJƐŽŬŽƚůĂŬŽǀljŵŝƉƌşƐƚƌŽũŵŝ͘dŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚdžƚĞƌŝĞƵƌƐĂƚĂŬƉŽƐƚĂƌĄŽŶĂĚƉƌŝĞͲ
ƚĞƉůŽĂŬŽͣŵŝŶŝŬĂĐŚůĞ͘͞ ŵĞƌŶĞĚůŚŽĚŽďƷēŝƐƚŽƚƵĨĂƐĄĚLJĂũĞũƐƚĄůƵĨĂƌĞďŶŽƐƛ͘

sljŚƌĂĚŶljĚŽǀŽnjĐĂƉƌĞ^Z͗

WWK^ůŽǀĂŬŝĂ͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘
ŽůŶĠZƵĚŝŶLJϭ͕ϬϭϬϬϭŝůŝŶĂ
^ůŽǀĞŶƐŬĄZĞƉƵďůŝŬĂ
ƚĞůͬ͘ĨĂdž͗нϰϮϭϰϭϱϬϬϳϱϯϭ
ĞͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛƉĞƉŽƐůŽǀĂŬŝĂ͘ƐŬ
ĞͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛƚŚĞƌŵŽƐŚŝĞůĚ͘Đnj
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞƌŵŽƐŚŝĞůĚ͘ƐŬ

WƌĞǀĂƓƵŝƐƚŽƚƵͲĚŽůŽǎĞŶĄƷēŝŶŶŽƐƛ
DĞĐŚĂŶŝnjŵLJƷēŝŶŬƵdŚĞƌŵŽ^ŚŝĞůĚƐƷĚŽůŽǎĞŶĠƉŽēĞƚŶljŵŝƐŬƷƓŬĂŵŝ͕ƚĞƐƚĂŵŝĂƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŵŝ͘sĞĚűĂƚĞĐŚŶŝĐŬljĐŚƉĂƌĂŵĞƚƌŽǀďŽůŝƉƌĞǀĞƌŽͲ
ǀĂŶĠƉƌĞĚŽǀƓĞƚŬljŵǀůĂƐƚŶŽƐƟǀljnjŶĂŵŶĞŽǀƉůLJǀŸƵũƷĐĞƷƐƉŽƌLJĞŶĞƌŐŝĞ͘ŬŽǀljƐůĞĚŬLJƉƌĂŬƟĐŬljĐŚĂƉůŝŬĄĐŝşƉƌŝǀljƐƚĂǀďĞŽďLJƚŶljĐŚďƵĚŽǀĂ
ƉƌŝĞŵLJƐĞůŶljĐŚŽďũĞŬƚŽǀŶĂĐĞůŽŵƐǀĞƚĞ͕ƚĂŬĂũǀĞĚĞĐŬĠǀljƐŬƵŵLJĂŵĞƌĂŶŝĂƌĞŶŽŵŽǀĂŶljĐŚŝŶƓƟƚƷƚŽǀĂƵŶŝǀĞƌnjşƚ͕ǀŝĞĚůŝĚŽŬŽŶĐĂŬƉŽĚĂŶŝƵ
ƉĂƚĞŶƚŽǀljĐŚƉƌŝŚůĄƓŽŬ͘sĞűŵŝƉŽnjŝơǀŶĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĞnjĂƌƵēƵũƷŝƐƚŽƚƵĚůŚŽĚŽďĠŚŽnjĂĐŚŽǀĂŶŝĂĨƵŶŬĐŝşŽĐŚƌĂŶLJƐƚĂǀŝĞďĂƉƌşŶŽƐLJƉƌĞƷƐƉŽƌƵ
ĞŶĞƌŐŝĞ͘
dom od A po Z
zatepľovacie systémy

Teplo domova zaručené


s „novou generáciou
tepelných izolácií puren – PIR“

Stále sa zvyšujúce požiadavky 16–20 cm. Tieto hrúbky si už vyžadujú Homogénne tvrdé dosky nepodlie-
na úsporu energie vyvolané nárastom zmenu návrhu stavebných konštrukcií. hajú zmršťovaniu a deformácii vplyvom
cien vedú k výstavbe energeticky tepla a vlhkosti.
úsporných budov. S tým je spojená aj Túto skutočnosť si uvedomujú výrob-
požiadavky na zväčšenie hrúbky tepel- covia tepelných izolácií, ktorí orientujú Pevnosť v tlaku je takmer desať-
ných izolácií. svoje produkty do čo najlepších izolač- krát väčšia než u minerálnych izolácii
ných vlastností pri najmenších hrúbkach. a dvakrát väčšia ako u polystyrénu.
Hrúbka tepelných izolácií sa Dosky majú minimálnu nasiakavosť
za posledné roky zväčšila takmer Takýmito vlastnosťami disponujú (0,9 %), pri požiari nedymia, neodkvap-
o dvojnásobok. Bežné stavebné izo- tepelnoizolačné materiály vyrobené kávajú a nešíria oheň.
lácie vyrobené zo skla, alebo čadiča na báze tvrdej polyuretánovej peny
pre svoju hrúbku izolácie už nie je pod označením Puren – PIR. PUR/PIR Izolačné dosky majú po obvode
možné aplikovať v klasických známych izolačné materiály sú najlepším a naj- perodrážku, ktorá umožňuje aplikáciu
skladbách. ľahším tepelným izolantom s vysokou v jednej vrstve bez vplyvu tepelných
pevnosťou v tlaku, so zachovaním mostov.
Pri šikmých strechách sa dostávame izolačných vlastností po celú dobu uží-
do hrúbok 24–32 cm, pri fasádach vania stavby. Stavebný program Puren/PIR izolácií
v sebe zahrňuje výrobky a aplikácie
pre nízkoenergetické a pasívne
domy, šikmé a ploché strechy,
podlahy, fasády, základy vrátane
technických detailov a technického
poradenstva.

Zatepľovanie šikmých striech (pri


novostavbách a rekonštrukciách)

Pri zatepľovaní medzi krokvami je


hrúbka tepelnej izolácie ovplyvnená
drevenou konštrukciou krokiev.
(Drevo má 4× väčšiu tepelnú vodi-
vosť než tepelný izolant z minerálnej
vlny, 8× než PIR a tvorí cca 20 % plo-
chy strechy)

Tepelná izolácia z minerálnych


vlákien vložená medzi krokvy podľa
súčasne platných noriem je už nedosta-
točná. Preto je potrebné pridať tepelnú
izoláciu pod alebo nad krokvy.

46 štýl
dom od A po Z
zatepľovacie systémy

Vhodnejším a ekonomicky výhodnej- s rovnakou hrúbkou tepelných izolácií


ším spôsobom zatepľovania šikmých medzi a pod krokvami.
striech je zatepľovanie nad krokvami.
Vždy bude platiť, že zateplená izo- Ďalšími výhodami je lepšia zvuková
lácia umiestnená na strane chladu je izolácia a ochrana drevenej konštrukcie
vhodnejší spôsob zatepľovania než pred poveternostnými vplyvmi (nosná
zatepľovanie zvnútra, na strane tepla. drevená konštrukcia je celá umiest-
Pri tomto spôsobe zatepľovania sú nená v interiéry bez vplyvu vonkajšej
tepelné mosty zúžené na minimum vlhkosti).
a tepelné straty strešného plášťa sú
vždy nižšie ako tepelné straty strechy Pri novostavbe alebo rekonštrukcii
veľkoformátovými izolačnými doskami
puren PIR je pokládka rýchla, bez
tepelných mostov, strecha krátkodobo
vystavená poveternostným podmien-
kam a vaše náklady na vykurovanie
budú enormne klesať pričom sa zame-
dzí, aby vaše cenné teplo unikalo cez
strešné priestory.

Bližšie informácie na:


www.puren.com/sk
Ing. Mikuláš Šranko

Chcete dosiahnuť vysokú


izolačnú hodnotu
vášho podstrešného priestoru
bez tepelných mostov?
Je to dosiahnuteľné novou generáciou tepelných izolácií puren – PIR

vyznačujú sa: sú určené pre:


, vynikajúcou izolačnou účinnosťou , šikmé strechy – zateplenie nad krokvami
pri minimálnej hrúbke izolácie – zateplenie pod krokvami
, nevykazujú tepelné mosty , ploché strechy
, vysokým zaťažením v tlaku , podhľady
, výbornou odolnosťou pri požiari , fasády
, nízkou objemovou hmotnosťou

Zastúpenie pre SR: Klinker centrum, s. r. o., Pri mlyne 42, Nitra
t. č.: 0917/212 212, www.puren.sk
dom od A po Z
zatepľovacie systémy

Z dôvodu neustáleho sa zvyšovania nákladov


na vykurovanie je v posledných rokoch stále viac
aktuálna myšlienka zatepľovania objektov. ETICS, tak
ako ho poznáme, zamedzuje tepelným stratám, a tým
znižuje spotrebu tepla na vykurovanie a prevádzku
objektu. Zateplením objektu sa vytvára tepelno-izolačný štít, ktorý eliminuje
úniky cez slabé miesta. Zároveň sa musí zabezpečiť dostatočné vetranie užívaných
interiérov, predovšetkým tých s nadmernou produkciou vlhkosti
(kúpeľne, sušiarne, kuchyne a i.).

Prečo zatepľovať s Den Braven?


cich a hygienicky nevyhovujúcich mik- E) Ekonomické dôvody
roorganizmov. Znížite prevádzkové náklady, čím
sa vám znížia každoročné výdaje
C) Estetické na teplo v zimnom období, prípadne
a architektonické hľadisko i na klimatizáciu v letnom období.
Zateplením obvodového plášťa Znížením spotreby tepla na vykurova-
dostáva budova okrem nového vzhľadu nie môžete v budúcnosti inštalovať
i nový ochranný obal, odolnejší voči menšie, finančne výhodnejšie a účin-
pôsobeniu nepriaznivých vonkajších nejšie zdroje tepla. Tam, kde vzhľadom
vplyvov (dážď, prach, UV žiarenie a i.) k veľkým tepelným stratám na objekte
Zateplením získavajú staršie domy nebolo mysliteľné použitie zásobníka
nový, esteticky príťažlivejší vzhľad, čím paliva, akumulačných nádrží či tepel-
miznú z okolia staré fádne zástavby. ných čerpadiel, lebo by mali veľký
objem či výkon, si ju dnes môžete
D) Ekologické hľadisko dovoliť inštalovať. Týmto krokom
Zateplenie má priaznivý vplyv dosiahnete hospodárnejšej prevádzky
na životné prostredie znížením spotreby a výsledná úspora na vykurovanie tak
energie na vykurovanie, a tým zníženie činí cca 30 až 40 %. Pri objektoch
A) Technické dôvody emisií škodlivých látok v ovzduší. murovaných z plných pálených tehál
Priemerná slovenská domácnosť alebo zmiešaného muriva je investícia
spotrebuje asi 70 % z celkového množ- do zatepľovacieho systému dokonca
stva odobranej energie len na vyku- ešte výhodnejšia, lebo straty cez obvo-
rovanie. Táto energia postupne uniká dové konštrukcie dosahujú až 60 %.
do vonkajšieho prostredia jednotlivými Tým sa samozrejme skráti i návratnosť
konštrukciami (obvodové steny, stropy, investície.
inves
podlaha, strecha, okná a dvere).
Strecha ......................................... 5–15 %
Stena .......................................... 35–60 %
Podlaha ....................................... 5–25 %
Okná a dvere ........................... 10–20 %
Tepelné straty vetraním .......... 25–35 %

B) Hygienické hľadisko
o
Jedným z podstatných dôvodov
dov
je zlepšenie hygienických a zdra-
ra-
votných podmienok vo vnútri
objektu. Na studenom povrchu
nezateplených stien dochá-
dza vo viacerých prípadoch
k výskytu nežiaducich húb a plesní.
esní.
Zateplená stena sa v porovnaníí s neza-
teplenou vyznačuje vyššou vnútornou
tornou Viac informácií nájdete na
povrchovou teplotou a na jej povrchu www.denbraven.sk
preto nedochádza k výskytu nežiadu-

Den Braven SK s. r. o., Polianky 17, 844 31 Bratislava, poštový kontakt – prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1, 900 21 Svätý Jur
48 štýl tel.: 02/44 97 10 10, fax: 02/44 97 15 40, call centrum: 02/44 97 00 00
e-mail: info@denbraven.sk, www.denbraven.sk
‘5‡ˆ—ˆê‘5–ê™ê££ªê–—„™ˆ…‘Œ‘5†‹ê‘„êz’™ˆ‘–Ž˜
nájdete nás v 330 stavebninách na Slovensku

u„™4:OBꇒ‡5™„—ˆEꖗ„™ˆ…‘U†‹ ˜™‘U꓄•—‘ˆ•
Zmluvný partner
“•’‰Œ’™ê‘„êz’™ˆ‘–Ž˜ê}5ê“’‘RŽ„ Lyoness
sœ’‘ˆ––

}U‹•„‡‘Uꓕˆ‡„†„꓏„–—’™U†‹ê‰IŒBꉌ•œêt’‘„•‰ˆ›ê—R•’™’ê
Výhradný predajca plastových fólií firmy Monarflex Štúrovo

C
ELOX,s pol. sr.o.
,

 9 0
0 23 V
IN
IČNÉ583
  #
,
D ružstevn 
"
á1
 ! 
 !!
t
e l
.: 090
3/447 148
,te l
/fa x:03 3/6476573,e-m ai
l:
c el
o x@ ce
lox.
sk 

w
ww.
ce l
ox .
sk
dom od A po Z
izolačné systémy

Jedna zo zásad dobrého hospodára znie: „Najľahšie zarobené financie sú


ušetrené peniaze.“ Pre energiu platí dnes to isté. Šetrením spotreby energie
znížime riziko jej nedostatku a v konečnom dôsledku nám to prinesie aj
ekonomický efekt.

Znížiť vlhkosť znamená ušetriť


V oblasti stavebníctva sa presadzujú pracnej odkopávky. Miesto vpravenia
projekty nízko-energetických domov, injektážnej živice je v tesnej blízkosti
zatepľovanie existujúcich stavieb, pred poškodenou izoláciou. Počet vrtov
znižovanie spotreby temperovania, 16/1m2.
využívanie alternatívnych zdrojov atď.
Jedným zo spôsobov zníženia energe- Plošná impregnačná mikroin-
tickej náročnosti existujúcich stavieb jektáž sa používa hlavne v suterénoch
je aj navrátenie pôvodných tepelno– objektov, v zastavaných mestských čas-
izolačných vlastností konštrukciám, tiach, kedy murivo vykazuje poškodenie
z ktorých boli zhotovené, ale časom vplyvom kapilárne vzlínajúcej zemnej
vplyvom nežiadaných procesov boli defekty všetkých typov stavieb. vlhkosti. Počet vrtov 24/1m2.
zmenené. Medzi degradačné procesy Technológia tlakovej mikroinjektáže
patrí hlavne pôsobenie vody v kon- bola úspešne potvrdená na celom rade Oprava dilatácií a dilatačných
štrukcii. Teoreticky existuje 12 základ- významných stavieb a má odporuče- spár
ných negatívnych pôsobení vody nie odborníkov združených vo WTA Pre opravu priesakov stykov a trhlín
na stavby. Najčastejšie sa vyskytuje (Vedecko-technická spoločnosť betónových konštrukcií sa používajú
kapilárne vzlínajúca voda v murive. pre sanáciu stavieb a starostlivosť polyuretánové živice s trvalo pruž-
Tento jav vzniká hlavne ako následok o pamiatkové objekty). nými hydroizolačnými vlastnosťami.
používaných izolačných materiálov tzv. Technicky zmýšľajúca verejnosť Samozrejme použitý polyuretán musí
TERR papierov (známe aj ako A330 dnes považuje túto metódu za súčasne zodpovedať presne účelu jeho využi-
až A500), ktoré mali obmedzenú najdokonalejší spôsob pre odstraňova- tia. Pre účely dodatočného izolovania
životnosť max. 30 rokov. Obnova ich nie negatívnych pôsobení vody na sta- sa využívajú vo forme jednozložkovej,
funkčnosti je nevyhnutná pred preve- vebné dielo. dvojzložkovej živice, alebo v gélových
dením zatepľovania, ako aj pri zmene formách.
okenných a dverných otvorov. Pri zvý- Izolácia základov dodatočne Firma AQUAIZOLING® so sídlom
šenom obsahu vody v murive vplyvom Jednoradovú injektáž polyuretánovej v Prievidzi realizuje dodatočné izolo-
kapilárnej vzlínavosti zaznamenávame živice realizuje firma AQUAIZOLING® vanie stavieb a pre kooperujúce firmy
až 80%-né tepelné straty v lokalite jej do vrtov s priemerom 10 mm, v osovej dodáva celý sortiment aplikačných
pôsobenia. Negatívny tepelný rozdiel vzdialenosti 10 cm. Pri dvojradovej látok. Pozri www.aquaizoling.sk.
ľahko zistíme aj dotykom o stenu. mikroinjektáži sa vykonáva 16 vrtov Pôsobenie firmy nie je územne obme-
Fotografia vykurovaného domu na 1 m. Potrebná dávka živice sa dzené, dnes realizujeme práce aj
zhotovená termovíznou kamerou z inte- do muriva vtlačí tlakovým čerpadlom v zahraničí.
riéru s vyznačením teplôt povrchu. a prenikne aj do trhlín menších ako
Zhotovené v zimnom období pri murive 0,1 mm. Životnosť zreagovanej látky,
s poškodenou vodorovnou izoláciou ktorá za prítomnosti vody zväčší svoj
steny. objem 9–25-násobne je viac ako AQUAIZOLING
Jedným z osvedčených a v celosve- 100 rokov. Tel. 046/543 80 10, 046/543 80 11,
tovom meradle dnes najviac používa- 0903/510 100, 0904/515 100
ných metód pre obnovenie funkčnosti Izolácia muriva cielene E-mail: aquaizoling@aquaizoling.sk
izolačných prvkov je tlaková injektáž Opravy vertikálnej izolácie sa cie-
s použitím polyuretánových živíc, ako lenou mikroinjektážou realizujú bez
aplikačnej látky. Týmto spôsobom
dosahujeme dvojitý účinok: a) tvorba
trvalej izolácie b) statické zlepšenie
v miestach aplikácie Tieto vlastnosti
radia tento spôsob medzi súčasné naj-
dokonalejšie metódy v oblasti vlhkost-
nej sanácie stavieb.
Tlaková mikroinjektáž expandu-
júcimi polyuretánovými živicami
dáva možnosť vytvárať aj dodatočné
zvislé izolácie podzemných častí
stavieb bez nákladného odkopania.
Umožňuje opravovať poškodené
izolácie terás bez väčšej deštrukcie,
či odstraňovať bežné hydroizolačné

50 štýl
dom od A po Z
zatepľovacie systémy

V stavebníctve je veľmi málo materiálov, ktoré majú


tak dlhoročnú tradíciu ako kameň. Od počiatku
slúžil ako základný materiál a dodnes sa používa
najmä k dekorácii dominantných architektonických
prvkov stavieb. Okrem praktického významu majú kamenné obklady kompozičnú
a estetickú funkciu.

Obkladový kameň VASPO®


dokonalá imitácia prírodného kameňa
Umelý čiže konglomerovaný kameň svojej technológii jednoznačným lídrom chách v interiéri, krboch, dominantných
vznikol a začal sa vyrábať kvôly vo svojom obore. stenách alebo schodištiach.
dopytu, cene a nedostatku prírodného Každoročne sa firma prezentuje na
kameňa. Značnou výhodou umelého stavebných veľtrhoch na Slovensku
kameňa je jednoduchá inštalácia a tým i v zahraničí. Je pravidelným účast-
pádom menšia časová a finančná níkom najväčšieho Slovenského
náročnosť. Snahou bolo tiež dosiahnúť stavebného veľtrhu CONECO, kde
lepšie fyzikálno-technické vlastnosti oficiálne predstavuje novinky v sor-
oproti prírodnému. timente. O výrobky tam prejavuje Kameň Považan farba čierna
Slovenská firma VASPO® pôsobí záujem ako i odborná tak i laická
na trhu od roku 1989 a jej hlavným verejnosť čoho sú dôkazom mnohé Laugaricio
produktom je výroba imitácií prírodného ocenenia. Na medzinárodnej stavebnej Úplne nový, ešte výraznejší vzor.
kameňa s nenapodobiteľnou vernosťou výstave CONECO 2000 boli výrobky Kombinácia šikmých línii značne obme-
pri zachovaní výborných technických ocenené Zlatou plaketou a na veľtrhu dzuje viditeľnosť spojov i pri čelnom
vlastností. K výrobe imitácie kameňa „WRZESIEŇ 2002“ v Poľsku, zís- pohľade. Ideálny aj na menšie plochy.
využíva jedinečnú vlastnú technológiu, kal obklad VASPO® ocenenie Zlatá Veľmi jednoduchá a rýchla montáž.
ktorej vývoj siaha až do roku 1981. Prilba. Na výstave TATRA EXPO 2007 Táto melírová imitácia nepravidelne
Výrobný proces je časovo i pracovne v Poprade získala firma VASPO cenu vrstvenej skaly je rovnako vhodná
pomerne náročný, ale len vďaka tomu za exponát. do exteriéru ako aj interiéru.
sa dosahuje vysoká vernosť napodo- Každým rokom je sortiment obkladov
benia pri súčasnom zachovaní výbor- rozšírený o nove druhy.
ných technických vlastností. Výsledný
farebný efekt na povrchu je rovnaký Novinky 2009
po celom priereze čo garantuje takmer Pieskovec ver. 5
neobmedzenú farbostálosť, čo spolu Nový vzor predstavený v roku 2009,
so zobrazením i najjemnejších kapilár dopĺňa radu pieskovcov o obklad bez Skala Laugaricio farba hnedo-oranžová
dokumentuje jedinečnosť použitého špár, ktorý umožňuje výrazne rýchlej-
postupu. Firma VASPO je vďaka tejto šiu montáž. Melírováný farebný odtieň Novinky 2010
dodáva jedinečný prírodný vzhľad. Omar
Vhodný do exteriéru i interiéru. Kameň Omar má vďaka strednej
veľkosti jednotlivých prvkov univerzálne
použitie. Melírovaný odtieň a vzhľad
bez deliacich rovín zaručujú dokonalú
imitáciu prírodného kameňa.

Pieskovec verzia 5 farba pieskovcová

Považan Kameň Omar farba hnedý


Ideálny kameň hlavne do interiéru.
Považan je nový vzor, jemné spojenie Hlavným krédom a motiváciou spo-
lámaných kusov kameňa v kombinácii ločnosti VASPO je prinášať zákazníkom
s kamennými odštiepkami dokonale cenovo prijateľnú a technicky doko-
imituje prírodné vrásnenie. Vďaka nalejšiu náhradu prírodného kameňa,
veľmi kvalitnému spracovaniu detailov ktorý svojím výzorom pripomína odveké
spolu so zubovým prepojením spojov spojenie človeka s prírodou.
jednotlivých obkladačiek a taktiež roho-
vých prvkov vynikne aj na malých plo- www.vaspo.sk

52
5 2 šštýl
týl
www.vaspo.sk

Prirodzený ako príroda sama

VASPO – Ježík František, Trenčianska Turná 1013


tel.: +421/32/65 85 218, fax.: +421/32/65 29 173 vaspo@vaspo.sk
Engoba
a glazúra
sú viac ako
farby!
Povrchová úprava pálenej po výpale povrch
škridly Tondach sa od ostatných krytiny požadovaný
materiálov odlišuje svojou farebný odtieň. Takáto
odolnosťou a trvácnosťou. povrchová úprava má
Nevzniká nanesením či rovnaké vlastnosti ako
primiešaním farby, ale výpalom samotný keramický črep,
pri teplotách nad 1 000 °C. Rôzne je s ním spojená. Farebný
odtiene sa dosahujú tak, že sa odtieň je výpalom stabilizovaný,
aný,
do ílovitého bahna primiešajú odolný proti UV-žiareniu počas
čas celej
rôzne oxidy kovov. Táto zmes životnosti krytiny.
sa nanáša na vysušené škridly ENGOBA je teda povrchová hová vrstva
a potom sa spoločne vypáli. Tak krytiny, ktorá jej dáva požadovaný
ovaný farebný
vzniká farebne stála matná a odtieň. Má tie isté vlastnosti,, ako pálená
pololesklá vrstva (engoba), alebo krytina samotná.
lesklá vrstva (glazúra), zatavená Jedinečnou vlastnosťou ťou tejto
hlboko do každej škridly. farebnej úpravy škridiel - ENGOBY,
je stálofarebnosť.

exkluzívne
povrchové úpravy
podstatne zvýšia
hodnotu vášho
domu
viditeüná êasČ engoby, glazúry
Prednosti týchto
GLAZÚRA povrchových úprav:
Na povrch škridly sa nanesie vrstva • svojím zložením a výpalom zvyšujú
oxidov kremíka, ktorá pri výpale slinie, pevnosť, mrazuvzdornosť a odolnosť
nataví sa na keramický črep a vytvorí keramickej krytiny, čím predlžujú jej
sklovitý nepriepustný hladký povrch. Takto životnosť
upravená škridla je odvetrávaná zospodu. • výpalom pri vysokých teplotách sa
Glazúra je najvyšším stupňom stabilizuje ich odtieň a tak nestratia
hlboko zatavená keramický úpravy povrchu pálenej krytiny. Táto svoju krásu a intenzitu počas celej
vrstva engoby, êrep
glazúry sa stáva lesklou a sklovitý povrch životnosti krytiny
zabraňuje akémukoľvek usadeniu • perfektne odolávajú meniacim sa
Detail povrchovo upravenej pálenej škridly nečistôt a biologických materiálov poveternostným podmienkam a UV
(rias, húb a machov). žiareniu
• hladký povrch minimalizuje usádzanie
ENGOBA nečistôt
• šetria peniaze a čas staviteľa, pretože
Na vysušený výrobok sa nanesie engobovaná strecha nepotrebuje
vrstva keramickej hmoty - ílovitého žiadne dodatočné ošetrovanie či nátery
bahna s potrebným obsahom minerálov • najkvalitnejšie a najhospodárnejšie
a kysličníkov kovov. Podľa druhu riešenie farebnej strechy
a množstva oxidov v hmote, nadobudne
dom od A po Z
stavebná chémia

Pri našom rýchlom životnom štýle často zabúdame na dopady na životné


prostredie, ktoré vytvárame každodennou činnosťou. V súčasnosti sa stále viac
pripomínajú negatívne vplyvy ľudskej činnosti na životné prostredie, a preto
mnohí z nás začali recyklovať odpad, či častejšie používať bicykel – správame sa
zodpovednejšie a ekologickejšie. Týmto smerom sa uberá aj stavebníctvo.

Aj chémia vie byť „eko“


GREEN INOVATION od MAPEI Design). LEED je systém ratingu pre požiadavky enviromentálneho stavebníctva
Vplyv stavebníckeho priemyslu ekologické budovy vytvorený U.S. Green a patria do programu „Green Inovation“.
na životné prostredie je neodškriepiteľný. Building Council (Radou ekologických sta- Technológia BioBlock® je použitá pri
Rozsiahla výstavba v uplynulých desať- vieb Spojených štátov amerických). Všíma lepiacich tmeloch, škárovacích hmotách
ročiach, predovšetkým vo vyspelých si napríklad úspory energií, redukcie emi- a povrchových náteroch stien, aby ich
krajinách, predstavuje záťaž, ktorá nie sií CO2, zlepšuje kvalitu nášho bývania. chránila pred tvorbou plesní, rias a húb.
je dlhodobo udržateľná. Preto sa spo- MAPEI investuje 5 % vlastného ročného Výhodou výrobkov, ako sú lepiace tmely
ločnosti pôsobiace v stavebníctve čoraz obratu do vývoja a výskumu, z ktorých a cementové škárovacie hmoty, ktoré
viac orientujú na znižovanie negatívneho je až 70 % určených pre vývoj a vytvára- obsahujú novú technológiu Low Dust, je
vplyvu stavieb na životné prostredie a na nie ekologicky šetrných produktov, ktoré zníženie množstva prachu uvoľneného
trh prinášajú ekologicky prijateľné výrobky. zlepšujú vnútorné a vonkajšie prostredie, pri výrobe, príprave, miešaní a nanášaní,
Spoločnosť MAPEI, popredný výrobca majú nízky obsah prchavých organických čo výrazne prispieva ku zlepšeniu kvality
stavebnej chémie, je jednou z prvých, látok a vysoký podiel recyklovaných látok. ovzdušia – čistejšiemu pracovnému a oko-
ktoré svoj záväzok životnému prostrediu V súčasnosti je v ponuke spoločnosti viac litému prostrediu.
realizujú aj v praxi. Už v roku 1980 spoloč- ako 150 výrobkov stavebnej chémie, kto- Ďalšie ekologické produkty spoločnosti
nosť predstavila ekologicky šetrné lepidlá rých negatívny vplyv na životné prostredie MAPEI majú v názve pridané slovíčko
vo vodnej disperzii s veľmi nízkym obsa- je minimalizovaný alebo úplne odstránený. „Eco“ a sú takisto súčasťou programu
hom rozpúšťadiel. Odvtedy MAPEI takmer „Green Inovation“. Patria sem výrobky,
každý rok prináša na trh nové produkty BioBlock®, Low Dust a Eco ktoré obsahujú nízke emisie prchavých
s označením „Green Inovation“, ktoré spĺ- MAPEI vyvinula vo svojich laboratóriách organických látok; výrobky, ktoré prispie-
ňajú podmienky klasifikácie podľa LEED technológie BioBlock® a Low Dust. Sú vajú ku komfortu životného prostredia
(Leadership in Energy and Environmental použité pri výrobe produktov, ktoré spĺňajú (napr. zlepšením tlmiacich vlastností
podláh); a produkty, ktoré sú vyrobené
z recyklovaných materiálov, čím znižujú
dosah výroby na životné prostredie. Sú
vhodné aj pre riešenia stavieb nízkoener-
getických budov.

Spoločnosť MAPEI si uvedomuje


dopad (nielen) stavebnej činnosti
na životné prostredie. Svojím programom
„Green Inovation“, používaním recyklo-
vaných materiálov, stavaním vlastných
nízkoenergetických výrobných hál podľa
LEED, ale aj premyslenou dopravnou sie-
ťou, denne prispieva k ochrane životného
prostredia. Pre mnohých je to iba kvapka
v mori, pre MAPEI je to dlhodobý závä-
zok. Pretože, ak je kvapiek veľa, vytvárajú
oceán.

Ďalšie užitočné informácie nájdete


na www.mapei.sk alebo nás kontaktujte
na tel. čísle (+421) 2 4020 4511

56 štýl
Tekutá pružná membrána pripravená na okamžité použitie
Jednoduchá aplikácia
Rýchle schnutie

Vyhovuje požiadavkám LEED


(Medzinárodný systém ratingu pre ekologické budovy)
dom od A po Z
stavebná chémia

Systémové utesnenie s pokládkou


dlažby pre balkóny a terasy
Balkóny a terasy sa zaraďujú k naj- spĺňať nie len prvý rok po zrealizovaní
obtiažnejším oblastiam z hľadiska náro- balkóna/terasy, ale pokiaľ možno nie-
kov na systémy utesnenia a pokládky koľko desaťročí. Pokiaľ systém hydroi-
dlažby. Predovšetkým extrémne tep- zolácie s lepiacou maltou nebude môcť
lotné výkyvy v exteriéri predstavujú tieto šmykové napätia kompenzovať,
vysokú záťaž na použitú hydroizoláciu, povedie to k vzniku škôd.
lepiacu a škárovaciu maltu. Pri juho-
západnej orientácii balkóna a použití Spoločnosť SCHOMBURG odporúča
tmavej dlažby môže povrch konštrukcie pre zaizolovanie balkónov a terás,
vykazovať v poobedňajších hodinách a následné lepenie dlažby osved-
hodnoty okolo 70 °C. čený systém materiálov AQUAFIN-2K

Utesnenie podlahovej vpuste - osadenie


tesniacej manžety ASO-Dichtmaschette-
Boden do čerstvo naneseného
AQUAFINu-2K

Po osadení tesniacich pások pomocou


AQUAFINu-2K sa touto hydroizolačnou
stierkou ošetrí plocha balkónu/terasy,
ako aj soklová oblasť zvislých kon-
štrukcií (ochrana stien proti prevĺhaniu
od striekajúcej vody). AQUAFIN-2K sa
nanáša min. v dvoch pracovných krokoch
pomocou štetca, stierky alebo vhodného
striekacieho zariadenia, pri celkovej spot-
rebe minimálne 3,5 kg/m2. Vhodnými
opatreniami je potrebné zabrániť príliš
Vývoj teplôt na balkóne s juhozápadnou orientáciou. rýchlemu vyschnutiu izolácie (intenzívne
navlhčenie podkladu pred aplikáciou,
prekrytie nanesenej izolácie fóliou
Čo sa stane, keď sa zrazu objavia + UNIFIX-2K, ktorý je vďaka vysokej a pod.).
mračná a nad týmto balkónom sa spustia pružnosti schopný spoľahlivo prenášať
zrážky? V dôsledku náhlej zmeny teploty vyššie uvedené šmykové napätia. Po zrealizovaní hydroizolácie možno
dochádza v dlažbe k dĺžkovým zmenám; pristúpiť k lepeniu dlažby pomocou
systém hydroizolácie s lepiacou maltou Špeciálne potery na balkónoch pružného lepidla UNIFIX-2K. V exteriéri
musí byť schopný tieto pohyby (defor- a terasách sa môžu zaizolovať pomo- je vo všeobecnosti potrebné nalepiť
mácie medzi dlažbou a podkladom) bez cou AQUAFINu-2K, ako náhle sú dlažbu celoplošne, aby sa pod ňou
porušenia prenášať. Navyše by použitý pochôdzne (spravidla po troch až nevytvorili dutiny. Toto je možné docie-
systém mal túto požiadavku spoľahlivo siedmich dňoch). Ihneď po vytvrdnutí liť nanášaním lepiacej malty na pod-
nanesenej hydroizolácie možno pristú- klad i na spodnú stranu obkladového
piť k pokladaniu dlažby. AQUAFIN-2K prvku (tzv. metóda buttering-floating).
AQUAFIN-2K/M možno aplikovať pomocou
je po cca. 3 hodinách od nanesenia Taktiež je potrebné zabezpečiť, aby
štetca, stierky alebo vhodného striekacieho
odolný proti dažďu a po 24 hodinách povrch dlažby mal spád minimálne 2 %.
zariadenia
naň možno nalepiť dlažbu.
Po vytvrdnutí lepiacej malty nasle-
Povrchové trhliny v poteri možno duje vyškárovanie dlažby pomocou
priamo prepracovať AQUAFINom-2K. HF05-Brillantfuge. Táto vodoodpudivá
Doplnkovými systémovými prvkami a mrazuvzdorná škárovacia malta je
k hydroizolačnej stierke sú tesniace modifikovaná polymérnymi prísadami,
pásky, tvarovky a manžety ASO- a je taktiež koncipovaná pre použitie
Dichtband-2000. Systém tesniacich v náročných podmienkach exteriéru.
pások uzatvára ASO-Dichtband-2000-
Sanitär, páska opatrená na jednej U všetkých hydraulicky tvrdnúcich
strane 2,5 cm širokým samolepiacim maltovín by sa malo zabezpečiť ich
pruhom, cez ktorý možno plošnú izolá- dostatočné vytvrdnutie pred ich vysta-
ciu balkónovej dosky jednoducho napo- vením zaťaženiu. Taktiež by sa nemali
jiť napr. na dverové a okenné rámy. spracovávať pri teplotách ovzdušia

SCHOMBURG Slovensko, s. r. o., Rybničná 38/F, 831 06 Bratislava, tel.: 02/32 40 05 02, fax: 02/32 40 05 01, e-mail: schomburg@schomburg.sk,
58 štýl internet: www.schomburg.sk
dom od A po Z
stavebná chémia

a podkladu pod 5 °C a nemali by pred


vytvrdnutím byť vystavené mrazom.

Hydroizolačný systém AQUAFIN®/


UNIFIX® predstavuje spoľahlivé rie-
šenie pre balkóny a terasy, ktoré sa
už 20 rokov úspešne používa na
Slovenskom stavebnom trhu. Pre
vyriešenie špecifických detailov je vám
k dispozícii náš bezplatný poradenský
servis.

Príklad skladby podlahy u balkónovej 5. penetrácia oplechovania pomocou


SCHOMBURG Slovensko,
dosky: ASODURu-GBM + posyp kremičitým
s. r. o.
1. železobetónová balkónová doska pieskom (frakcie 0,2 – 0,7 mm)
Rybničná 38/F, 831 06 Bratislava
2. spádový poter 6. hydroizolácia AQUAFIN-2K
Tel.: 02/32 40 05 02
3. oplechovanie (napr. ukončovací profil 7. pružná tesniaca páska
Fax: 02/32 40 05 01
Watec Fin FA od f. GUTJAHR) ASO-Dichtband-2000
E-mail: schomburg@schomburg.sk
4. odkvapový žľab (napr. balkónový žľab 8. keramický obklad lepený do UNIFIXu-2K
Internet: www.schomburg.sk
Watec FIN BR + Watec FIN žľabový hák + 9. pružný silikónový tmel ESCOSIL-2000
Watec FIN RT zaslepovací profil) 10. škárovacia malta HF05-BRILLANTFUGE
dom od A po Z
zdravé bývanie

Súčasný zdravý životný štýl je okrem zdravého stravovania,


životosprávy, či športových aktivít určovaný nepochybne aj
zdravým bývaním. Zdravé bývanie je tvorené podstatnou mierou
výberom vhodných materiálov do interiéru, teda prostredia,
v ktorom človek strávi značnú časť svojho života. Sadrové
produkty spoločnosti Knauf už niekoľko desaťročí úspešne pomáhajú vytvárať
v interiěroch domov a bytov po celom svete neopakovateľnú domácu atmosféru.

Sadrové omietky KNAUF – zdravie vášho domova


Sadra je vysoko prírodný materiál Sadrové omietky KNAUF môžu byť
používaný v stavebníctve už stáro- vďaka ich vysokej priľnavosti použité
čia v rôznych formách a podobách. na rôzne druhy podkladov ako sú teh-
V súčasnej dobe pri návrate človeka lové,resp. pórobetónové murivo, betón,
späť k prírode a jej produktom je aj zmiešané murivo.
v oblasti vnútorných povrchových úprav Pri príprave podkladu je nutné použiť
stien a stropov badateľný výrazný originálne penetračné nátery, na nasia-
nárast aplikácie omietok a stierok vyro- kavé podklady (tehlové, porobetónové
bených na sadrovej báze. murivo,…) je to najčastejšie KNAUF
Spoločnosť KNAUF založená Grundiermittel a na nenasiakavé
v nemeckom Iphofene v r. 1932 patrí podklady (napr. betón) je odporúčaný
k svetovej špičke v oblasti sadrových KNAUF Betokontakt.
omietok a stierok. V snahe ušetriť dochádza častokrát
Laickej a sčasti aj odbornej verejnosti použitím lacnejších a menej kvalit-
mnohokrát nie sú často známe všetky ných penetračných náterov k rých-
výhody týchto produktov. lemu vyschnutiu omietky a tým aj ku
Najvýraznejšími vlastnosťami sadro- vzniku neželaných prasklín, resp. iných
vých omietok KNAUF sú predovšetkým porúch.
schopnosť optimálne regulovať vlh- Výhodou sadrových omietok KNAUF ostení (“špaliet“). Vďaka vyšším pev-
kosť vzduchu v miestnosti, rovnaká je aj ich rýchla aplikácia, keď v jednej nostiam v tlaku a v ťahu za ohybu
hodnota pH ako u ľudskej pokožky, vrstve v porovnaní s klasickými vápen- sadrové omietky KNAUF znesú oveľa
pocit tepla pri dotyku v porovnaní s kla- nocementovými omietkami aplikujeme väčšie pnutia podkladu ako vápen-
sickými omietkami a v neposlednom jadrovú a štukovú omietku súčasne nocemnentové omietky a teda riziko
rade aj zvýšená požiarna odolnosť, v jednom kroku a to v prípade potreby vzniku prípadných prasklín pri nároč-
keďže každý kryštál sadry obsahuje aj vo väčších hrúbkach – naraz až nom podklade je oveľa menšie.
dve molekuly vody, ktoré sa v prípade do 50 mm. Výsledkom je hladký rovný Na sadrové omietky KNAUF je
požiaru uvoľňujú. povrch, ktorý vyschne asi o 1/3 rých- možné naniesť prakticky všetky druhy
Z rôznych výskumov vyplynulo, že lejšie oproti klasickým omietkam, čo náterov a tapiet, kvôli zachovaniu regu-
hodnota optimálnej vzdušnej relatívnej značne urýchľuje priebeh stavby. lačnej schopnosti však odporúčame
vlhkosti v obytných miestnostiach pre Aj z tohto dôvodu sú sadrové nátery s čo najnižším koeficientom
človeka je 40 až 65 %. omietky KNAUF veľmi obľúbené aj paropriepustnosti μ. Hodnota μ sadro-
Vo vykurovacej sezóne nie je výnim- na výspravky okenných a dverných vých omietok KNAUF je v priemere 8.
kou namerať v obytných miestnostiach
aj hodnoty pod 30 %.
Tento nepriaznivý vplyv je citeľný
obzvlášť pri panelových bytoch.
Namiesto zvlhčovača je preto vhodné
na reguláciu vlhkosti použiť sadrové
omietky KNAUF.
Schopnosť sadrových omietok
KNAUF optimálne regulovať vlhkosť je
zabezpečená veľkým množstvom mik-
ropórov v omietke schopných preby-
točnú vlhkosť,, uskladniť,, a v prípade
poklesu optimálnej vlhkosti ju zasa
do priestoru uvoľniť – výsledkom je
potom stabilná príjemná klíma v miest-
nosti.
Sadrové omietky KNAUF je preto
možné použiť prakticky v celom dome
od pivnice až po strechu, kúpeľňu
nevynímajúc.

60 štýl
dom od A po Z
zdravé bývanie

Strojovú sadrovú stierku KNAUF


Spachtelputz M (0–10 mm) je možné
použiť strojne ako aj ručne na betó-
nové, pórobetónové podklady, prí-
padne na stierkovanie starých omietok
v domoch a bytoch. Stierka je veľmi
ľahko spracovateľná aj laikom.
Modelárska sadra KNAUF Rocasso
Modelgips je úspešne využívaná
na vytvorenie rôznych náročných archi-
tektonických doplnkov ako sú rôzne
interiérové ozdobné reliéfy, rímsy, sochy
a pod.
Vysoké ekologické cítenie spoloč-
nosti KNAUF a jej celková filozofia je
Sadrové omietky KNAUF ľahko KNAUF MP 75 L si nachádza čoraz zárukou tých najzdravších produktov
a rýchlo absorbujú teplo, ľahko ho viac priaznivcov najmä vďaka veľmi níz- pre váš domov.
aj odovzdávajú ďalej. Z toho dôvodu kej spotrebe – iba 8 kg/m2/1 cm hrúbky
sú ideálne aj pre omietanie rozvodov ktorá je o 38 % nižšia v porovnaní Ing. Jozef Šromek,
stenového, alebo stropného kúrenie, či s vápennocementovými omietkami (prie- vedúci predaja omietkových zmesí
chladenia. merná spotreba cca. 13 kg/m2/1 cm). KNAUF na Slovensku
Vďaka svojim jedinečným vlast- Táto spotreba sa samozrejme prejavuje
nostiam sa doslova legendou medzi zníženými nákladmi na prepravu, pre-
omietkami stala ručná omietka sunom hmôt na stavbe, ako aj vyššou
KNAUF Rotband (pre hrúbky produktivitou práce – celkovým výsled- KNAUF Bratislava, s. r. o.
5–50 mm) – patentovo chránená kom je zníženie celkovej ceny omietky Apollo Business Center
na celom svete. Ponuku spoločnosti za 1 m2 a skrátenie času omietania. Blok A1
KNAUF na Slovensku dopĺňa ďalšia V prípade menších hrúbok je pou- Prievozská 2/A
ručná omietka KNAUF Goldband žiteľná tenkovrstvá omietka KNAUF 821 09 Bratislava
(od 8 mm), resp. strojové omietky Blauband (pre hrúbku 3–8 mm), resp. e-mail: info@knauf.sk
KNAUF MP 75, KNAUF MP 75 L. stierka KNAUF Gelbband (pre hrúbku www.knauf.sk
Najmä ľahčená sadrová omietka 0–4 mm).
dom od A po Z
vykurovanie

Je podľa súčasných hodnotení expertov s čo najprijateľnejšími prírodnými pod-


mienkami pre život jej obyvateľov.
a odborníkov v Európe i širšom svete biomasa. V naznačených kontextoch je
I keď biomasa môže byť aj výsledkom účelovej Slovenská republika krajinou, ktorá
výrobnej činnosti v poľnohospodárstve a lesníctve, sa radí v tomto ohľade naďalej medzi
zaostávajúce krajiny. Ročný potenciál
prevažne vzniká ako odpad rastlinného alebo biomasy na Slovensku predstavuje
živočíšneho pôvodu. viac ako 35 PJ, ale podiel zhodnoco-
vanej biomasy na celkovej spotrebe
primárnych palivovo-energetických
zdrojov Slovenska sa pohybuje pri-

Najperspektívnejší bližne okolo 1 %, i keď niektoré zdroje


uvádzajú aj cca 2 %. Podľa popred-

obnoviteľný zdroj
ného slovenského odborníka, zaobe-
rajúceho sa energetickým využitím
biomasy na Slovensku, Petra Horbaja
z Technickej univerzity Košice, kategori-
zované sú tieto hlavné spôsoby využitia
Z uvedeného dôvodu ide vlastne je to dendromasa – dreviny alebo biomasy: – na priame spaľovanie pri
o druhotné využívanie biomasy ako fytomasa – zväčša jednoročné rast- vzniku tepla s cieľom získať paru alebo
komunálneho odpadu z poľnohos- liny), ale je tu aj biomasa živočíšneho plyn na výrobu elektrickej energie,
podárskej, priemyselnej činnosti, čo pôvodu – zoomasa (časť biocenózy – na spracovanie na kvalitnejšie palivá,
zvyšuje jej ekonomickú úspornosť pri v prostredí). Množstvo vyprodukovanej takzvané fytopalivá (palety, brikety
jej využívaní ako OZE (obnoviteľného biomasy na Zemi (rok predstavuje a pod.), – extrakciou rastlinných olejov
energetického zdroja). Vhodné je približne 2,1014 kg, čo zodpovedá a živočíšnych tukov na výrobu moto-
poznať súčasný potenciál biomasy, energetickému ekvivalentu približne rovej nafty – bionafta, – a na aerobné
pretože záujem slovenského obyva- 90 TW/r, čiže množstvo energie v bio- spracovanie na bioplyn, – fermentrá-
teľstva o toto nanajvýš ekologické mase je približne 7,5 krát väčšie ako ciou na alkoholové palivá, – splyňova-
vykurovanie, hlavne rodinných domov, je celosvetová spotreba energie. Tento ním na vysoko energetický plyn.
prudko narastá. To napriek tomu, že potenciál využívajú nateraz priamoú- Žiaľ, biomasa ako zužitkovateľný
vykurovacie zariadenia na zužitkovanie merne ako OZE (obnoviteľný energe- odpad na využitie ako potencionálneho
biomasy ako alternatívneho zdroja tický zdroj) len niektoré vyspelé krajiny alternatívneho energetického zdroja je
výroby tepla a iného ohrevu nie sú západnej Európy, ale hlavne tie, ktorým na Slovensku ešte stále v pozícii jej
nateraz najlacnejšie a stoja viac ako nejde len o racionálnu ekonomiku, ale takéhoto zužitkovania vzdialenejšou
napríklad zariadenia na zužitkovanie súčasne o radikálne presadzovanie víziou budúcnosti. Stále ju môžeme
plynu obdobným spôsobom. Potenciál ekologického prístupu v hospodárstve označovať ako perspektívny alterna-
biomasy, či už rastlinného pôdu (vtedy a priemysle s cieľom vytvárať krajinu tívny zdroj energie, keďže vlastne nie

62 štýl
dom od A po Z
vykurovanie

vhodné kotly vyvíjajú a iné ich vyrábajú V súčasnosti je v Dolnom Rakúsku


a súčasne predávajú. Neorientujú sa v prevádzke viac ako 150 zariadení
pritom takmer vôbec na domáci trh, diaľkového vykurovania na biomasu
ktorý je predbežne neurčitý a nevy- (ide o výhodnejšie riešenie ako v prí-
spytateľný a väčšinu svojej produkcie pade individuálneho vykurovania,
vyvážajú úspešne do krajín Európskej keďže náklady na zriadenie a údržbu
únie, pričom dlhodobo je najväčším sú pre užívateľov únosnejšie), s cel-
odberateľom od slovenských výrobcov kovým výkonom 160 MW. Rakúsko
a distribútorov kotlov na zužitkovanie disponuje najlepšou národnou legis-
biomasy Nemecko. To len podporuje latívou na podporu využívania OZE
celouniálny trend EÚ, jej vytýčený cieľ; a osobitne biomasy. Okrem ustanovení
predsavzala si dosiahnuť do roku 2010 v Stavebnom poriadku, ktoré sa tiež
podiel biomasy na výrobe energie 12 % zaoberajú využívaním a úsporami ener-
spotreby. gie, v účinnosti sú aj zákonné úpravy
Na druhej strane Slovensko ani na výrobu, distribúciu a spotrebu elek-
zďaleka nie je lídrom vo využívaní OZE trickej energie. Sú stanovené minimálne
v zužitkovaní biomasy, i keď výrobco- tarify na dodávky elektriny vyrobenej
via a distribútori kotlov a obdobných z obnoviteľných zdrojov. V celom
zariadení vo veľkom pôsobia na zápa- Dolnom Rakúsku sa naďalej nepre-
doeurópskych trhoch. Lídrom je však stajne rozširuje a inovuje moderné

je známy ani dôkladne prepracovaný v každom ohľade Rakúsko a v rámci diaľkové vykurovanie, ktoré vyrába
komplexný štátny program zužitkovania neho hlavne Dolné Rakúsko, ktoré je teplo z biomasy – z dreva. Rakúske prí-
biomasy pre spomenuté účely. Tiež najväčšou spolkovou krajinou Rakúska. stupy sú reálnou výzvou pre Slovensko,
možno povedať, že na výskumnej, Výrobu a spotrebu OZE (obnoviteľných navyše je tu ochota Rakúšanov vypo-
vedeckej báze nie je jej venovaná zdrojov energie) úzko spája náš sused môcť Slovensku pri budovaní reťazcov
adekvátna pozornosť. Neadekvátna, čo s uskutočňovaním štátnej stratégie zariadení na výrobu tepla z biomasy
do množstva a využitia, je jej spracova- ochrany životného prostredia. Preto obdobným spôsobom.
teľnosť na využiteľné produkty, pričom jeho energetická politika sa dlhodobo Rakúsko ide aj cestou silnej moti-
výrobcov a predajcov technologických rigorózne zakladá na využívaní OZE: vácie občanov v záujme využívania
zariadení nie je nedostatok, a tak tu biomasy, slnečného žiarenia, vetra OZE a hlavne biomasy. Technicko-eko-
možno hovoriť o vzniku istej dispro- a vody. Už v roku 1993 vydal dolnora- nomické motivačné opatrenia uplat-
porcie. V slovenských podmienkach kúsky parlament uznesenie o schvá- ňuje – takzvanou výmenou vykurova-
bude vždy najperspektívnejším zdrojom lení energetickej koncepcie, ktorá cieho kotla. Rodiny, ktoré vymenia svoj
alternatívnej energie využitie lesnej bio- predpokladá okrem úspor energie aj aspoň 10 rokov starý kotol za nový,
masy a odpadu z drevospracujúceho rozsiahle využívanie OZE a ich pod- dostanú podporu viac ako 1 000 eur,
priemyslu. Táto biomasa sa spracováva poru. Krajinská vláda Dolného Rakúska pričom motivácia je väčšia pri zmene
do peliet, respektíve brikiet. Osobitne schválila „Program na ochranu klímy paliva na obnoviteľný zdroj energie,
v južnejších častiach Slovenska je v Dolnom Rakúsku“, v ktorom sú a to hlavne na biomasu. Táto aktivita
aktuálna hlavne poľnohospodárska bio- zakomponované stratégie na dosiahnu- štátneho riadenia má medzi rakúskym
masa, ktorá sa teraz prevažne využíva tie cieľov proklamovaných na kjótskej obyvateľstvom veľmi priaznivú odozvu.
v kotloch na priame spaľovanie v men- konferencii. Samostatnou časťou tohto Občania dostávajú tiež finančnú pod-
ších množstvách na výrobu bioplynu, programu, a to ťažiskovou, je podpora poru na diaľkové vykurovanie. Hlavne
respektíve metanolu. zužitkovania biomasy. Podľa spomenu- v Dolnom Rakúsku boli vybudované
Na Slovensku je ešte aktuálna rých- tého uznesenia a programu presadzuje stovky zariadení diaľkového kúrenia
lorastúca a) dendromasa – sem patria a uplatňuje Dolné Rakúsko výstavbu na báze biomasy (slama, drevo).
hlavne vŕby, topole a agát biely, b) fyto- zariadení diaľkového vykurovania, ktoré Krajinské orgány podporujú aj obce
masa – do nej patria hlavne krídlatka, ako palivo používajú drevné štiepky, v záujme realizácie projektov prevažne
šťovík kŕmny, čirok cukrový, konope odpad z píl, kôru alebo slamu. Ich s využitím biomasy a v záujme zlepše-
siate, rákos, topinambura, amarant. výstavbu podporuje štát príspevkom nia úspor tradičnej energie.
Na Slovensku došlo v zabezpečení až do výšky 40 %. Konečná spotreba
využívania biomasy k predbehnutiu energie v Dolnom Rakúsku predstavuje
doby. Vzniklo množstvo vývojových približne 160 000 PJ (Petajoule), z čoho Mgr. Jaroslav Bartl
a zároveň výrobných organizácií, ktoré asi 18 % kryjú alternatívne energie. Foto: Vimar, Attack, archív redakcie

štýl 63
dom od A po Z
vykurovanie

Túžbou každého človeka,


ktorý rieši svoje bývanie,
je nielen to, aby býval
čo najlacnejšie, ale aj
najkvalitnejšie. Moderné
technológie smerujú
k nízkoenergetickému
bývaniu s alternatívnymi
prírodnými zdrojmi
energie, ktoré ušetria
viac ako 60 % nákladov
za energie. Zelená energia
Ekologická budúcnosť
Pred niekoľkými rokmi bolo využíva-
pre váš rodinný dom
nie zelenej energie raritou. Nastupujúci
trend využívania solárnych zostáv je rozoznávame na trhu dva druhy slneč-
daný nielen neustále sa zvyšujúcou ných kolektorov. Ploché kolektory,
cenou energií, ale aj potrebou využívať Wolf TopSon, ktoré majú lepšiu
prírodné zdroje ekologicky a hospo- optickú účinnosť, predstavujú najlepší
dárne s ohľadom na budúce gene- pomer ceny a získaného tepla. Druhým
rácie. „Z roka na rok stúpa záujem typom sú rúrkové kolektory, ktoré
o využívanie fotovoltických článkov, pozostávajú z uzavretých vákuových
ktoré slúžia na výrobu elektrickej ener- trubíc, v ktorých sa nachádza absor-
gie zo slnečného žiarenia. Súčasne bér. Svojimi vlastnosťami sa nehodia
rastie počet tých, ktorí využívajú solárne do hornatejších oblastí, kde je dostatok
systémy aj na vykurovanie, alebo snehu, pretože členitý tvar kolektorov
na ohrev vody v bazéne.“ konštatuje a izolačné vákuum bránia zosúvaniu
Ing. Ladislav Truchlík zo spoločnosti snehu z kolektora.
KKH, ktorá je výhradným distribútorom
solárnej a vykurovacej techniky nemec- Inštalácia nie je zložitá
kej značky WOLF. Použitie solárnej Sklon solárnych kolektorov závisí od môžete dosiahnuť aj využitím niektorej
zostavy obmedzí závislosť na fosílnych ich využitia. Pri solárnej zostave, ktorá zo zliav od dodávateľov komplexných
palivách a súčasne zníži objem produ- využíva kolektory aj na vykurovanie sa solárnych zostáv. Spoločnosť KKH,
kovaného oxidu uhličitého o 20 %. odporúča sklon kolektorov do 45 °. Pri ktorá je výhradným distribútorom solár-
ohreve pitnej vody najmä cez leto stačí nej a vykurovacej techniky nemeckej
Plochý alebo rúrkový? sklon kolektorov okolo 30 ° od vodo- značky WOLF, ponúka v jarnej akcii
Solárne kolektory zachytávajú rovnej plochy. Teplotné straty pri solár- solárnu zostavu na ohrev pitnej vody
priame slnečné žiarenie, ale aj odra- nej zostave vznikajú pri prenose tepla, s dvoma kolektormi CFK-1, so solár-
zené slnečné žiarenie od okolitého preto sa odporúča umiestniť solárny nym zásobníkovým ohrievačom vody
prostredia a rozptýlené (difúzne) svetlo kolektor čo najbližšie k miestu spotreby SEM-2-300 a solárnou reguláciou
vďaka absorbéru, ktorý je umiestnený tepla. Prívodné rúrky by mali byť chrá- BM-Solar za 2 899 € vrátane DPH.
v solárnom kolektore. Ohriata solárna nené účinnou tepelnou izoláciou odol- Ak by ste mali záujem súčasne aj
kvapalina následne zohrieva pitnú nou voči vysokým teplotám. vykurovať , spoločnosť KKH ponúka
alebo vykurovaciu vodu. V súčasnosti k tejto solárnej zostave aj závesný kon-
Investícia sa vráti denzačný kotol CGB 20. Kompletná
Návratnosť investície do solárneho kombinovaná solárna zostava na ohrev
systému sa počíta z úspor dosiahnu- pitnej vody a vykurovanie obsahujúca
tých využívaním solárneho systému plochý solárny kolektor CFK-1, zásob-
v porovnaní s pôvodným spôsobom níkový ohrievač vody SEM-2 300,
výroby tepla. Pri zmene elektrického ekvitermickú reguláciu BM s vonkaj-
ohrevu na solárny systém v rodinnom ším snímačom a solárnym modulom
dome sa návratnosť investícii pohybuje SMI1a závesný kondenzačný kotol
do 6 rokov, pričom životnosť kvalit- CGB 20 so základným príslušenstvom
ných solárnych kolektorov dosahuje je dostupná za cenu 4 099 € s DPH.
viac ako 30 rokov. Nezanedbateľnou
je aj štátna dotácia, ktorá dokáže
prvotné investičné náklady do solár- Mgr. Michal Ondruš v spolupráci s KKH
nej zostavy výrazne znížiť. Zníženie Viac na www.kkh.sk
obstarávacej ceny solárnej zostavy Foto: KKH

64 štýl
Tešte sa s nami na jar
Akciové solárne a kotlové zostavy Wolf a zostavy podlahového
vykurovania s rúrkami gabotherm
mi cenami
od 15. 3. do 15. 6. 2011
so sfúknutý

Solárne zostavy Wolf


od 1 939 € s DPH

Kotlové zostavy Wolf


od 1 399 € s DPH

Zostavy podlahového
vykurovania gabotherm
od 1 379 € s DPH

Podrobný prehľad akciových


produktov získate na predajných
miestach.

Výhody zostáv:
zaručená kompatibilita systému
 bezproblémová prevádzka
zostavy sú kompletné so všetkým
základným príslušenstvom
získavate prehľadnú cenu za celú
zostavu
široká variabilita riešení
od najjednoduchších až
po technicky sofistikované

K K H, spol. s r.o.
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
tel: 02/4820 0802, e-mail: kkh@kkh.sk
www.kkh.sk
dom od A po Z
vykurovanie

V praxi je dokázané, že vo vykurovacej sezóne je v 80 % času kapacita


kotla využívaná iba na 50 %. V priebehu celej sezóny je teda kotol
využívaný v priemere iba na 30 %. To znamená, že väčšinu času
kotol prevádzkujeme veľmi neefektívnym spôsobom.
Riešením tejto situácie a teda zníženie nákladov
na prevádzku domácnosti môže byť kaskádová kotolňa.

Kaskádová kotolňa
v otázkach a odpovediach
Prečo kaskádová kotolňa
z kotlov THERM Čo je kaskádová kotolňa Thermona
Kaskádové kotolne od spoločnosti • systém zapojenia niekoľkých menších kotlových jedno-
Thermona sú mimoriadne výhod- tiek do jedného celku pre vykurovanie a prípravu teplej
ným riešením zdroja tepla pre väčšie vody vo väčších objektoch ako sú bytové domy, neby-
objekty. Používajú sa ako v priemysel-
ných objektoch, tak aj pre vykurovanie
tové objekty, priemyslové stavby a i.
bytových domov. Najväčšou výhodou • systém schopný dodávať vďaka modulácii výkonu množ-
je mimoriadna rýchlosť návratnosti vlo- stvo tepla zodpovedajúce skutočnej potrebe daného
ženej investície. Systém kaskádových objektu v danom okamihu a minimalizovať tak náklady
kotolní sa používa ako náhrada za diaľ-
kové teplo alebo ako náhrada starých
na vykurovanie
kotlov v domových kotolniach. V oboch • systém, ktorý je vybavený modernou reguláciou
prípadoch dochádza k vysokej úspore a schopný pracovať úplne automaticky bez obsluhy
prevádzkových nákladov. Cena tepla
z centrálneho zdroja sa v Slovenskej • systém schopný informovať vás o stave kotolne diaľkovo
republike regionálne líši. Každý užíva- napr. prostredníctvom SMS správy
teľ iste vie, koľko ho diaľkové teplo • systém overený zákazníkmi u nás i v zahraničí od roku
stojí. Teplo vyrobené z kaskádovej
kotolne vyjde podľa našich skúse-
1995, dnes sú v prevádzke stovky kotolní po celom svete
ností po započítaní všetkých nákladov
na cca 14–15 €/GJ. Z praxe môžeme
povedať, že návratnosť sa pohybuje v kaskáde nemusí znamenať nutne kapitolou sú kaskádové kotolne z kon-
v konkrétnych prípadoch 3–4 roky. Pri katastrofu. Kotol v poruche sa z kas- denzačných kotlov Therm 45 KD.
výmene starých kotlov za novú kotolňu kády oddelí a vykurovanie preberajú Spojenie inteligentného riadenia kotlov
je návratnosť vložených prostriedkov ostatné kotle. Kaskády kotlov majú Thermona a kondenzačného princípu
podobná. Kotle 20–30 rokov staré aj mnoho ďalších výhod, ktoré ocení kotlov prináša rapídne zníženie nákla-
sú technicky zastarané, navyše ich každý prevádzkovateľ – jednoduchú dov na vykurovanie a ohrev TUV pri
účinnosť v čase dramaticky klesá. obsluhu, malé rozmery samotnej reali- zachovaní veľmi nízkych emisných
Prevádzku týchto kotolní potom predra- zácie, veľmi krátku dobu montáže atď. hodnôt z procesu spaľovania plynu.
žujú aj časté opravy. Ďalšou výhodou je Prvotným impulzom pre vývoj konden-
ekonomicky nenáročné a vysoko efek- Aké kotle sa pre kaskádové začného kotla THERM 45 KD bolo
tívne riešenie komunikácie kotlov v kas- zapojeniepoužívajú prednostné uplatnenie v kaskádových
káde. Každý kotol je vybavený moder- V kaskádových kotolniach Thermona kotolniach. Pri vývoji systému kaská-
nou riadiacou automatikou, ktorá má sa môžu používať všetky kotle z našej dovej kotolne z kondenzačných kotlov
kaskádovú komunikáciu v základnom produkcie okrem kotlov s prietokovým využívali technici spoločnosti Thermona
prevedení. Nevyžaduje teda v štan- ohrevom vody. Z hľadiska optimalizácie originálne poznatky nadobudnuté
dardnom prevedení ďalšiu nákladnú výkonov a rozmerov kaskádovej kotolne z osvedčeného systému kaskádových
reguláciu. Dôležitá je i automatická sa však najčastejšie používajú kotle kotolní zložených z klasických kotlov.
prevádzka bez zásahu ľudskej ruky. s výkonom 45 kW (DUO, 45 KD), ktoré Celý systém kaskádovej kotolne je
Prevádzkovateľ môže byť diaľkovo umožňujú inštalovať kotolňu s výkonom navrhnutý tak, že koncovému užívate-
iba informovaný o stave a prevádzke maximálne 720 kW či 90 kW (TRIO), ľovi ponúka komplexné, premyslené
kotlov napr. formou SMS správ. Kotolňa ktorých spojením možno získať maxi- riešenie vykurovania a ohrevu TUV.
môže byť taktiež vybavená svetelnou málny výkon 1 440 kW. Takto možno Kaskáda z kotlov Therm 45 KD teda
či zvukovou signalizáciou porúch. Ale získať riešenie zdroja tepla a teplej splní všetky požiadavky, ktoré sa oča-
ani porucha jedného či dvoch kotlov vody pre veľké objekty. Samostatnou kávajú od zdroja tepla, ale nie len to,

66 štýl
dom od A po Z
vykurovanie

kaskádová kotolňa zároveň rieši aj plne


kompatibilnú ekvitermnú reguláciu bez
nutnosti dodania ďalších regulačných
systémov či regulátorov, čo nebýva
štandardom u iných v súčasnosti ponú-
kaných riešeniach. Novinkou poslednej
doby je možnosť kaskádového zapo-
jenia teplovodných elektrokotlov pre
vykurovanie väčších objektov pomocou
elektrickej energie. Umiestnenie kas-
kádovej kotolne v objekte Umiestnenie
kaskádovej kotolne v objekte je
variabilné. Podľa vlastností a dispo-
zičných možností objektu je nutné
zvážiť, do ktorej časti objektu je naj-
vhodnejší zdroj tepla – kaskádovú
kotolňu – umiestniť. Pri úvahe je nutné
premyslieť najmä možnosti riešenia 1. kotlové jednotky THERM 6. zariadenie na úpravu vykurovacej
odťahu spalín, vetranie kotolne, hyd- 2. Thermset Line (zapojenie jednotiek vody
raulické riešenie celého vykurova- do kaskády kotlov) 7. trojcestný ventil (pre ohrev TÚV)
cieho systému, veľkosť priestoru atď. 3. HVDT (hydraulický vyrovnávač 8. nepriamovykurovací zásobník TÚV
Nenáročnosť na umiestnenie kaská- dynamických tlakov) – súčasť 9. ekvitermná regulácia kotolne
dovej kotolne ju umožňuje vybudovať Thermset Line (zabezpečenie, diaľková komunikácia)
prakticky kdekoľvek. Dispozičnému rie- 4. systémové čerpadlo 10. odvedenie spalín z kaskády kotlov
šeniu je treba prispôsobiť výber správ- 5. zabezpečenie vykurovacej (fasádny komín či nútený odťah
nych typov kotlov. Tento výber vykoná sústavy – expanzná nádoba spalín)
v rámci návrhu projektant. Pre umieste-
nie v hornej časti objektu (pod strechou
a pod.) s používajú kotle s tzv. núteným
odťahom spalín pomocou ventilátorov, Regulácia kaskádovej kotolne a výkon kotolne. Najjednoduchšia je
ktoré umožňujú odťah spalín z kotla Pre správnu funkciu a ekonomickú regulácia pre jednu vykurovaciu vetvu
na krátku vzdialenosť. Pre umiestenie prevádzku kaskádovej kotolne je treba a ohrev vody v zásobníku. Vhodný
kotolne v suteréne či v nižších poscho- zvoliť aj správnu reguláciu. Tento úkon je tzv. regulátor OpenTherm (RC 03,
diach objektu sa používajú kotle s kla- opäť vykonáva projektant. Regulácia sa CR 04, PT 59), ktorý sa používa aj
sickým odťahom spalín do komína. volí na základe požiadaviek na kotolňu pre reguláciu samostatného kotla. Pre
reguláciu dvoch ekvitermne riadených
vetví a ohrev vody môžeme použiť
regulátor SZ 1004. Pre kotolne nad
100 kW potom odporúčame regulá-
ciu TRONIC 2008 E, ktorá podporuje
riadenie až 6 ekvitermne riadených
vetví a ohrev vody. Výhodou tohto
systému je možnosť pripojiť snímače
zabezpečenia kotolne a zabezpečenia
jednotlivých komponentov kotolne aj
po elektrickej stránke. Všetky tieto typy
regulácie zabezpečujú automatickú
prevádzku kotolne a niektoré typy je
možné doplniť o možnosť diaľkovej
správy či zasielania informácií na PC či
do mobilného telefónu.

Autor: Bohuslav Procházka


Foto: archiv
THERMONA Slovakia, s. r. o.

A – PODSTREŠNÁ KOTOLŇA C – KOTOLŇA V PRÍSTAVBE


Nasávanie z miestnosti DUO 50 T, Nasávanie z miestnosti DUO 50 T,
TRIO 90 T nasávanie z vonkajšieho priestoru TRIO 90 T nasávanie z vonkajšieho priestoru
DUO 50 FT, 45 KD DUO 50 FT, 45 KD THERMONA SLOVAKIA, s. r. o.
B – STREŠNÁ KOTOLŇA D – KOTOLŇA V SUTERÉNE tel.: +421/2/45 64 78 61-3
Nasávanie z miestnosti DUO 50 T, Nasávanie z miestnosti DUO 50 T, TRIO 90, fax: +421/2/45 94 47 42
TRIO 90 T nasávanie z vonkajšieho priestoru 45 KD (fasádny komín), DUO 50 T, TRIO 90 T e-mail: thermona@thermona.sk
DUO 50 FT, 45 KD
www.thermona.sk

štýl 67
dom od A po Z
vykurovanie

Firma DURATHERM, s. r. o., ako výhradný zástupca firmy


Phoenix Metall GmbH prináša na Slovenský trh jedinečný systém
podlahového vykurovania JOCO KlimaBoden TOP 2000®.

Podlahové kúrenie
JOCO KlimaBoden TOP 2000®
Phonix Metall GmbH sa zaoberá
strojárenskou výrobou a opracova-
ním kovov. Na nemeckom trhu je
už dlhoročne zastúpená. Výrobný
program obsahuje aj prácu s hliní-
kom, z čoho bol už len krok k vývoju
a výrobe podlahového systému JOCO
KlimaBoden TOP 2000® pre vykurova-
nie bytov, domov, hál, objektov a pod.

Čo je vlastne podlahové
kúrenie JOCO KlimaBoden
TOP 2000®?
Jedná sa o bravúrne zvládnutú kom-
bináciu tvrdeného podlahového polysty-
rénu, hliníkového plechu a plastohli-
níkovú rúrku. Vývoj začal na začiatku
70. rokov minulého storočia, vtedy
bola ešte len kombinácia hliník a oceľ,
z čoho sa postupným zdokonaľovaním
systému a vývinom nových materiá-
lov stal jedinečný systém podlaho-
vého kúrenia, ktorý bol v roku 1981
podaný na nemecký patentový úrad
a od roku 1983 sa pýši názvom: JOCO dvoch rokov. Od začiatku roku 2006 Priame a otočné elementy
KlimaBoden TOP 2000®. Neznamená má, ako jediné, podlahové kúrenie Jednou zo zvláštností systému
to však, že by vývoj a zdokonaľova- JOCO KlimaBoden TOP 2000® JOCO je rozdelenie podlahy na priame
nie pozastavilo, skôr naopak. Jedno celoplošne hliníkom pokrytý aj otočný a otočné elementy. Teda podlahové
s posledných zdokonalení je len spred element. kúrenie JOCO sa skladá z dvoch
základných elementov a to rovný
a otočný. Obidva sú už od výroby
celoplošne pokryté 0,5mm hrubým
hliníkovým plechom. Elementy majú
rozmery 1 000 × 500 mm a hrúbka
je 30,5 mm. V elementoch sú dve
drážky v tvare Ω na plastohliníkovú
rúrku priemeru 16 mm. Drážka v tvare
Ω ma svoje opodstatnenie nielen
na fixáciu rúrky v drážke, ale hlavne
na dokonalé obopnutie rúrky, čím je
zabezpečený maximálny prestup tepla
na hliníkový plech. Dá sa povedať, že
hliníkový plech vysáva z plastohliníko-
vej rúrky všetko teplo a rovnomerne
ho sála z celej podlahy do miestnosti.
Tento efekt sa dá porovnať s peká-
čom v trúbe. Vykurovanie miestnosti
je na rozdiel od radiátorového kúre-
nia rovnomerne a prirodzene, čím sa
eliminuje vírenie vzduchu a prachu.
Ohriaty vzduch teda rovnomerne stúpa
z povrchu podlahy prirodzeným spô-
sobom nahor a teplotné rozloženie je

68 štýl
dom od A po Z
vykurovanie

kujeme anhydridový poter o hrúbke kúrenia v nízkoenergetických domoch


35 mm, dosahujeme reakčný čas je nám blízke.
nábehu do 45 minút! To napomáha
optimálnemu vyregulovaniu jednotlivých Jednoduchá a rýchla
miestnosti a efektívnemu vykurovaniu. inštalácia
Vyhneme sa tak zbytočnému ohrevu Veľkou výhodou tohto systému
poteru, čo ma za následok zbytočné jej aj jeho inštalácia. K inštalácií sa
prekurovanie miestností a aj samotnú používa kladiarsky plán, ktorý nám
zotrvačnosť podlahového kúrenia. zaručuje rýchlu a nenáročnú pokládku
Flexibilita nábehu a dobehu podlaho- bez zbytočných chýb. Príkladom je
takmer ideálne pre ľudský organiz- vého kúrenia JOCO KlimaBoden TOP 100 m² JOCO KlimaBoden TOP 2000®
mus. Zabezpečuje aktívne fungovanie 2000® je jedinečná, úsporná a efek- nainštalujú dvaja vyškolení technici do
organizmu a príjemnú mikroklímu. tívna. 10 pracovných hodín. Vďaka otočným
Samozrejmosťou je, že v drážke je tiež elementom nedochádza k poškodeniu
nalisovaný hliníkový plech. Otočný ele- Variabilita použitých či zalomeniu plastohliníkovej rúrky
ment ponúka viacero možností vedenia materiálov pri pokládke, čo šetrí čas a náklady.
rúrky. Vďaka tomu ponúkame veľkú K ďalším jeho kladom treba JOCO KlimaBoden TOP 2000® sa
variabilitu pokládky a využívame maxi- spomenúť úplnú variabilitu jednak dodáva, ako set na 1m², čo obsahuje
mum podlahovej plochy na vykurova- povrchovej úpravy, ako i podlahovej dva elementy (jedno aké), dilatačný
nie. Treba ešte dodať, že rozteč medzi krytiny. V dnešnej dobe je variabilita pás na okraje miestností a prekrýva-
rúrkami v jednotlivých elementoch použitých materiálov cement, anhyd- ciu fóliu, ktorou oddelíme podlahový
je 250 mm. Na vysvetlenie, na 1 m² rid, sadrovláknité dosky, ako skladba systém od zvyšku skladby podlahy.
JOCO KlimaBoden TOP 2000® potre- podlahy a dlažba, laminát, drevo, liate Tím zabezpečíme celistvosť dodávky
bujeme len 4 m plastohliníkovej rúrky! podlahy, ako podlahová krytina, veľmi a inštalácie a nedochádza k poškode-
Keď si k tomu zrátame objem teplovod- dôležitá. K variabilite patrí aj usporia- niam plastohliníkovej rúrky, či jej oteru
ného média a porovnáme to s konku- danie samotnej miestnosti. Problémy o poter. V prípade poškodenia už hoto-
renciou, zistíme, že náklady na ohrev s umiestnením radiátorov, rozvodov vej podlahy (navŕtanie rúrky) je oprava
menšieho množstva teplovodného kúrenia, ventilov a v neposlednej rade podlahového systému o to jednoduch-
média = úspora energií o cca 20 %. aj nábytku, sú v podstate minulosťou. šia, nakoľko rúrka nie je priamo zaliata
Interiéroví architekti nie su obmedzo- v potere a preto je možný rýchly zásah
Elementy s rozstupom vaní a majú volnosť priestoru.V ponuke technikov a odstránenie poškodenia.
125 mm je aj systém kladenia dlažby priamo Má to za následok aj zníženie nákladov
Od polovice roku 2006 sú na trhu na JOCO KlimaBoden TOP 2000®, kde na odstránenie škody, nakoľko je nutný
aj rovné a otočné elementy s rozstu- za pomoci špeciálnej nosnej vrstvy, menší zásah do hotovej podlahy.
pom drážok 125mm. Tieto sú vhodné dokážeme dosiahnuť stavebnú výšku
do miestností, ktoré majú požiadavku 45 až 50 mm (v závislosti na použitej
na vyšší tepelný výkon, ako napr. dlažbe) kompletneho systému s hoto-
kúpeľne, miestnosti s veľkými preskle- vou podlahou.
nenými plochami alebo zo zvýšenými Ako zdroj tepla pre podlahové kúre-
stropmi. nie je možné použiť klasický, alebo
JOCO KlimaBoden TOP 2000® kondenzačný kotol na plyn, kotol
dodnes slúži aj ako predloha k rôznym na pevné palivo, krbovú vložku a aj
napodobeninám. My však môžeme elektrokotol. K moderným riešeniam
byť právom hrdí na skutočnosť, že patria alternatívne zdroje energií, ako
žiadna s týchto kópií nedosahuje sú tepelné čerpadlá, rekuperačné jed-
dodnes kvalitu a parametre nášho notky a solárne panely. V dnešnej dobe
jedinečného systému. Ak ako kryciu otázka úspory energie už nie je len
vrstvu na podlahové kúrenie apli- cudzím pojmom, ale realitou. Riešenie

DURATHERM, s. r. o.
Vyšehradská 37, 851 05 Bratislava
tel.: +421/2/635 323 11-12
fax: +421/2/635 323 13
mobil: 0905/505 556, 0918/608 328
e-mail: info@duratherm.sk
www.duratherm.sk

štýl 69
dom od A po Z
vykurovanie

procesom. Dosahovaná účinnosť kotla


ATTACK DPX je 90 %.

Inštaláciou účinnejšieho kotla rady


ATTACK DPX dôjde k  značnému zníženiu
prevádzkových nákladov, premietnutých
v  úspore paliva oproti kotlom s  nižšou
účinnosťou spaľujúcich rovnaké palivo.
Splyňovací kotol
ATTACK DPX vo verzii
Standard, Profi a Lambda
je určený pre úsporné Dotácia 1 000 eur na kotol
a ekologicky šetrné na biomasu
Výrobky majú certifikát kvality od  reno-
vykurovanie rodinných movanej Mníchovskej skúšobne TUV a spĺ-
domov, chatiek, malých ňajú podmienky na pridelenie štátnej
prevádzok, dielní dotácie.
Program vyššieho využitia biomasy
a podobných objektov. a  slnečnej energie v  domácnostiach sta-
Predpísaným palivom pre novuje výšku dotácií a  podmienky pre
kotol ATTACK DPX je pridelenie dotácií nasledovne:
Výška dotácie je 30 % z  kúpnej ceny
suché drevo. Pri plnom nainštalovaného kotla na biomasu; naj-
využití nakladacieho vyššia dotácia je 1 000  €. Úplné znenie
zásobníka možnosť programu je zverejnené na webovej stránke
Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej
nepretržitého horenia inovačnej a energetickej agentúry.
8 až 12 hodín.

SPLYŇOVACÍ KOTOL NA DREVO


Charakteristika kotlov
Ekologické teplovodné kotly ATTACK DPX
sú určené pre vykurovanie rodinných domov
a  priemyselných objektov. Kotly sú kon-
ATTACK DPX
štruované pre spaľovanie kusového dreva.
Na  kúrenie je možné použiť akékoľvek
suché drevo, napr. drevené polená v dĺžke
podľa typu kotla.
Základom kotlov ATTACK DPX je vodou
chladené kotlové teleso. Zvarenec kotla je
zhotovený z  oceľových plechov do hrúbky
6 mm.
Kotol je vybavený vysokoúčinným rúro-
vým výmenníkom tepla, ktorý je pre zvýše-
nie účinnosti osadený špeciálnymi pohybli-
vými turbulátormi, ktoré zároveň slúžia aj pre www.attack.sk
jeho čistenie.
Nový rad kotlov ATTACK DPX – Zlatá plaketa RACIOENERGIA, ocenenie ENVIRO NAJ
Hlavné výhody nového radu a Čestné uznanie SHK BRNO
kotlov ATTACK DPX Spoločnosť ATTACK, s. r. o., prezentovala na výstave CONECO-RACIOENERGIA v Bratislave
Nový rad kotlov ATTACK DPX je vyba- a na SHK BRNO svoje výrobky v zaujímavej expozícii, kde predstavila nové série výrobkov
vená účinnejším rúrovým výmenníkom v novom dizajne, ktoré sú vzhľadom na súčasnú energetickú situáciu s prihliadnutím na
spaliny – voda. Vo výmenníku sú osadené životné prostredie každým rokom technicky vyspelejšie. Ako jednou z noviniek bol predstavený
špeciálne pohyblivé turbulátory, ktoré slú- sofistikovaný produkt vysokej kvality splyňovací kotol „ATTACK DPX“, ktorý získal na veľtrhu
žia k  brzdeniu a  vytváraniu turbulentného RACIOENERGIA 2 prestížne ocenenia a to Zlatú plaketu RACIOENERGIA 2011 a osvedčenie
prúdenia spalín cez výmenník, čím sa CONECO ENERGO ENVIRO NAJ a na výstave SHK Brno čestné uznanie. Nový rad kotlov
ATTACK DPX v novom dizajne je vybavený účinnejším rúrovým výmenníkom spaliny – voda.
dosahuje vyššieho prestupu tepla cez
Z technického hľadiska sa jedná o kotol s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín
oceľovú stenu výmenníka do vykurovacej a efektívnejším spaľovacím procesom. Dosahovaná účinnosť kotla ATTACK DPX je okolo 90,5 %.
vody. Podľa platnej európskej normy EN303-5, ktorá klasifikuje kotly na tuhé palivá podľa účinnosti
a tvorby emisií do jednotlivých tried, kotol ATTACK DPX 25 PROFI dosahuje v najlepšej triede
Z technického hľadiska sa jedná o radu podľa tejto normy viac ako 10-násobne nižšiu koncentráciu škodlivých emisií CO spalinách ako je
kotlov s  vysokou účinnosťou, nízkou tep- jej povolený limit!
lotou spalín a  efektívnejším spaľovacím

70 štýl
dom od A po Z
vykurovanie

V ostatných rokoch sa trh s kotlami prikláňa k ekonomickým a súčasne


ekologickým riešeniam. Spoločnosti prichádzajú s novými produktmi, ktoré
sú úsporné, minimálne zaťažujú životné prostredie a pritom poskytujú vyšší
komfort. Hlavným cieľom je maximálne využiť energiu ukrytú v použitom palive,
teda v zemnom plyne. Vedľajším efektom je minimum emisií a tým nižší dopad
na ekosystém. Toto sú dôvody prečo v posledných rokoch zaznamenáva trh
s kondenzačnými kotlami značný nárast.

Kondenzačné kotly VICTRIX –


– úsporné, ekologické a technologicky pokrokové
Technológia hlási zelenú! výkon od 3,0 až 23,6 kW. V režime prí- Jednoduché ovládanie kotlov
Z prevádzkového hľadiska predsta- pravy TÚV je maximálny výkon zvýšený VICTRIX je riešené tradičnými otoč-
vuje kondenzačná technológia dvojitú až na 26,0 kW. nými ovládačmi na prednom panely.
výhodu v porovnaní s tradičnými kotlami. VICTRIX X 12 je kondenzačný kotol Prevádzkové stavy sú zobrazované
, garantuje zníženie spotreby plynu až iba pre vykurovanie s možnosťou pri- na modernom, podsvietenom displeji.
o 30% pojenia samostatného zásobníka TÚV. Vhodnejšie je však kotly ovládať
, umožňuje výrazné zníženie produkcie Kotol pracuje vo výkonovom rozsahu vzdialene pomocou programovateľ-
znečisťujúcich látok, ktoré vznikajú od 1,9 do 12,0 kW. Tento typ kotla bol ného modulačného regulátora CAR
pri spaľovaní zemného plynu špeciálne vyvinutý pre nové stavby. a vonkajšej sondy. Tieto prístroje pre-
Kotly série VICTRIX (používajú Nové technológie, ktoré umožňujú zní- nášajú do elektroniky kotla informácie
antikorový výmenník) sú vysoko žiť tepelné straty budov na minimum, o aktuálne požadovanej a skutočnej
úsporné – účinnosť až 107 % – podľa vyžadujú použitie zdrojov tepla – ply- teplote priestoru v interiéri i exteriéri.
spôsobu výpočtu. Umožňujú čeliť nových kotlov s malým maximálnym Elektronika následne automaticky
neustálemu nárastu nákladov za plyn výkonom a čo najväčším modulačným upraví podľa potreby aktuálny výkon
vďaka racionálnejšiemu využitiu paliva, rozsahom, ktorý u tohto typu začína už kotla a umožní tak dosiahnuť maxi-
čo je pre rozpočet každej rodiny pri hodnote 1,9 kW. málne domáce pohodlie s primeraným
výhodné. S hĺbkou len 250 mm patria VICTRIX X 24 je kondenzačný kotol výkonom kotla, čím je optimalizovaná aj
medzi najmenšie na trhu. Nevtieravý iba pre vykurovanie s možnosťou pri- spotreba plynu.
dizajn, nízka hlučnosť, minimálne roz- pojenia samostatného zásobníka TÚV.
mery a konštrukčná prispôsobivosť Kotol pracuje v režime ÚK vo výko-
umožňujú montáž kdekoľvek v interiéri novom rozsahu od 3,0 do 23,6 kW Viac informácií nájdete
domu alebo bytu. Firma IMMERGAS a v režime ohrevu TÚV je maximálny na  www.immergas.sk.
ponúka kondenzačné kotly pod znač- výkon zvýšený až na hodnotu 26,0 kW. IMMERGAS, s. r. o.
kou VICTRIX v rôznych variantoch: S hĺbkou len 25 cm patria medzi naj- Zlatovská 2195, 911 05 Trenčín
VICTRIX 26 je kondenzačný kotol kompaktnejšie na trhu. Dajú sa nainšta- Tel: 032/28 50 100, Fax: 032/65 83 764,
s prietokovým ohrevom TÚV. V režime lovať bez priestorových kompromisov E-mail: immergas@immergas.sk
vykurovania je k dispozícii modulovaný kdekoľvek v interiéri.

Záruka 5 rokov
na kondenzačné kotly!
www.immergas.sk
krbové
štúdio

poradenstvo – montáž – návrh – servis – záruka


poradenstvo – montáž – návrh – servis – záruka

www.maxdetail.sk

TEPLO POHODA

MAXdetail, s. r. o. | Čerešňová 6, 900 25 Čierna Voda, Bratislava – Vajnory


tel.: 0905/960 104, 0903/966 980 | tel./fax: 02/45 24 89 77
e-mail: maxdetail@maxdetail.sk | www.maxdetail.sk

RADOSŤ zľava 10 % na stavbu krbu pri predložení tejto reklamy


DIZAJN
interiér

Keď po hektickom dni v práci prichádzame domov,


a hlavou prebleskujú myšlienky, že život vôbec nie je fér,
pracovný prach zmyjeme najprv v kúpeľni
a pre relax duše i tela nás víta upokojujúci a pekný interiér.
na návšteve

Svetloružový domček na ulici plnej novostavieb nás svojím estetickým


výzorom akoby sám pozýval na návštevu. Prialo nám aj počasie. Slniečko
vykuklo po daždi a my sme si mohli vychutnať krásu nielen interiérovej časti
domčeka, ale aj záhradné zákutia.

Svetloružový domček

76 štýl
na návšteve

štýl 77
Domček obýva štvorčlenná rodina
s prevahou ženského pohlavia, ako
inak, na čele s mužom.
Všetko sa to začalo pred ôsmimi
rokmi. Túžba domácej pani spolu
s manželom mať svoje hniezdočko
pre svoju rodinu. Pozemok v odľahlej
časti mesta, v pokojnom prostredí,
obklopený prírodou, čo viac si môže
človek priať. Predstava sa stala sku-
točnosťou a plány, i keď zatiaľ v myš-
lienkach, sa mohli začať. Po štrnástich
mesiacoch, súhrou odbornej pomoci
a estetickými vlohami majiteľov, sa
sen splnil.

Interiér
Po vstupe na pozemok otvárame
nízku kovovú bráničku, kráčame
po chodníku ku vchodovým dverám
bielej farby. Sú z plastu. V kombiná-
cii s ružovou farbou spolu s bielymi
oknami vynikajú a pekne zvýrazňujú
čistotu domu. Muškáty v každom okne
prezrádzajú, že zeleň tu zrejme chýbať
nebude. Naľavo sa nedajú prehliad-
nuť dve garáže, ako inak, každá pre
jedného tátoša majiteľov. Vpravo nás
víta okrem rodinky domu aj rodinka
drevnatých rastlín. Pozvanie prijímame
a návšteva sa môže začať.
Podlaha z kachličiek pri vstupe je praktická hlavne v zimnom období.
Dom má dve podlažia bez pivnič-
Veľké okno orientované do ulice vnáša do izby lúče západného slnka.
ných priestorov, pretože v podzemí sa
pri zvýšenom množstve zrážok môže
nachádzať voda. Vchádzame dnu
do chodby, v ktorej sa nachádza vešiak
s komodou. Nábytok v celej chodbe
je tehlovo-krémovej farby z dreva.
Vkusne kombinovaný so strieborným
kovom. Podlaha a dvere v celom dome
sú z dreva. Po pravej ruke otvárame
druhé dvere našej návštevy. Zvedavosť
nás poháňa vpred. Izba pre návštevu.
Môže slúžiť na posedenie pre náv-
števu, tak trocha v súkromí, alebo
ako študovňa pre dve členky – štu-
dentky rodiny. Dvere v celom dome
sú z dreva a steny vymaľované na
bielo. Sedačka bielej farby z látkového
materiálu vyniká a rozjasňuje túto
malú, ale útulnú izbu. Drevený stolík
kombinovaný so sklom pôsobí štýlovo
a prakticky. Pod oknom oproti dverám
je študentský stôl, ktorý má po oboch
stranách drevený nábytok. Súkromie
a pokoj sa v tejto izbe našli. Oproti
nás víta jedna z kúpeľní v dome.
Zvolená kombinácia bielej a tehlovej
farby tvoria dokonalú súhru. Sprchový
kút a sociálne zariadenie s komodou
sú jej časti, ktoré sú v štvorčlennej
rodine plne využité. Naľavo nás dre-
vené schody zavedú na prvé podlažie.
Smerujeme do druhej miestnosti domu,
ktorou je kuchyňa.

78 štýl
na návšteve

Chodba, z ktorej sa dostanete do ktorejkoľvek izby na prízemí.

Na oživenie izby zvolili majitelia ružovú farbu.

Pokračovanie na strane 84 

štýl 79
Komfort, pohodlie, luxus…

Dizajn, elegancia, kvalita…

Atraktívne zariadenie bytov a domov, komplexné služby aj pre slovenských zákazníkov

JV POHODA, s. r. o.
obchodné oddelenie: Nádražní 14, 301 00 Plzeň, tel.: +420 377 328 302-5, fax: +420 377 328 304,
mobil: +420 602 452 868, 606 354 934, e-mail: obchod@jvpohoda.com, www.jvpohoda.cz
OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI. Otváraciu dobu a ďalšie informácie nájdete na www.asko-nabytok.sk
BRATISLAVA KOŠICE TRENČÍN NITRA
4IPQQJOH1BMBDF5FTDP;MBUFQJFTLZ $BTTPWJB4IPQQJOH$FOUFS /ÈLVQOÈ[ØOB5&4$0 0CDIPEOÏDFOUSVN("-²3*"
$FTUBOB4FOFD" 1SJ1SBDIÈSOJ #FMÈ 5SFOǏJBOTLB5VSOÈ #SBUJTMBWTLÈDFTUB
$FOUSÈMB UFM 
 $FOUSÈMB UFM 
 $FOUSÈMB UFM 
 $FOUSÈMB UFM 


POPRAD PRIEVIDZA RIMAVSKÁ SOBOTA Bezhotovostné platby:


Nákupné centrum BIGBOX NC PRIEVIDZA FAMILY CENTER
QSJ5FTDPt4WJUTLÈDFTUB )PSOPOJUSBOTLÈDFTUB 1)PTUJOTLÏIP
$FOUSÈMB UFM 
 $FOUSÈMB UFM 
 $FOUSÈMB UFM 

na návšteve

Práve tu sa pripravujú obľúbené jedlá rodinky.


 Pokračovanie zo strany 79
Krásne prestretý stôl. Môže sa začať servírovať.
Obývacia časť a kuchyňa
Kuchyňa v tvare písmena L má
všetko, čo má mať, vrátane spotrebi-
čov. Pri varení majú všetko po ruke.
Tvar štvorca uzatvára barový pult
so stoličkami. Je praktický a uľahčuje
servírovanie jedla do jedálne. Bodové
svetlá sú zabudované v jeho strope.
Jedálenský stôl zo skla v kombinácii
s drevenými stoličkami by určite vedel
rozprávať, aké dobroty sa na ňom
servírujú. Štvorčlenná rodinka sa pri
stole v jedálni zíde vždy, keď je to
možné. Na relax pri televízii sú ako
stvorené dve sedačky. Biela farba je
pre ne vhodná. Sadáme si na jednu
z nich a naozaj – aké sú pekné, také
sú pohodlné. V obývacej izbe oddy-
chujú v lete len zriedka. Veľmi radi
ju vymenia za záhradu. Pokochať sa
výhľadom do nej môžu aj pohľadom
z okna. Menej je niekedy viac. To
platí i v tomto prípade. Komoda spolu
s poličkami, knižnica, tvoria zostavu
nábytku a dokonale dokresľujú štýlo-
vosť obývacej izby. Výhľad cez okná
z obývačky je do slnečnej záhrady,
do ktorej sa dostaneme cez jedáleň
von na terasu. Južne orientovaná
strana nemá núdzu o slnečné lúče,
ktoré zosvetľujú celú časť interiéru.
Keď však slniečko zapadne, úplne ho
nahradí osvetlenie na strope obývačky.
na návšteve

Obývacia izba je miesto, kde sa všetci členovia rodiny najčastejšie stretávajú. Pohodlné posedenie v kruhu rodiny.

Otvorené priestranstvo medzi kuchyňou a obývačkou vypĺňa jedáleň.

štýl 85
na návšteve

Výborne využitý priestor so zníženým stropom na umiestnenie postelí.

Množstvo svetiel rozjasní celý priestor. Dobre vymyslené využitie tmavého ktoré slúžia každá na rôzny druh
Na tehlovom koberci v strede obývacej kútika na posedenie pri telefonovaní. odevu, prehľadne uloženého. Nápad
izby je konferenčný stolík celý zo skla. Veď predsa človek nikdy nevie, koľko na využitie nie veľmi veľkého priestoru
Vchádzame do chodby, kde pod sa zdrží, keď sa zahovorí. Hneď majiteľom vyšiel. Napravo sa nachádza
schodiskom vedúcim na prvé podlažie za ním je veľmi užitočná a pre nás miestnosť, v ktorej je zabudované ply-
vidíme kreslo. Vedľa neho je umiest- ženy asi najdôležitejšia časť domu. nové kúrenie.
nená komoda a telefónny aparát. Šatník. Po strop sú drevené police,
Podkrovie
Drevenými točenými schodmi, ktoré
sú kombinované kovovým zábradlím,
kráčame do podkrovného priestoru.
Štvoro dverí za sebou, navlas rovna-
kých, ukrýva vždy niečo iné. Sú z dreva
a otvárame prvé z nich, úplne vpravo.
Ďalšie dve izby na chodbe sú krá-
ľovstvom dvoch dcér. Každá má svoju.
Líšia sa od seba dispozičným riešením.
Mladšia dcéra obýva izbu, v ktorej
po otvorení dvier vidíme dve postele
umiestnené do tvaru L. Na oddych ako
stvorené. Svetlo preniká podkrovným
oknom, ktoré je orientované na sever,
priamo medzi ne a presvetľuje útulnú
izbu. Napravo od dverí je zostava dre-
veného nábytku v kombinácii s modrou
farbou. Drevená podlaha má aj tu
svoje miesto, spríjemňujú ju koberce
v kombinácii oranžová a modrá. Zbierky
fotografií, talizmany či obľúbené pred-
mety dotvárajú príjemnú atmosféru izby
študentky. Susedná izba, tretia v poradí,
má tiež svoju majiteľku. Staršia z dcér,
vsadila na upokojujúcu svetlozelenú
s drevenou kombináciou. Napravo
od dverí sa ponúka drevená posteľ

Predstava, ako si zariadi izbu staršia dcéra,


sa stáva skutočnosťou.

86 štýl
na návšteve

na oddych aj leňošenie. Vedľa sa


vyníma okno na severnú stranu a vnáša
do izby svetlo. Naľavo od dverí je veľmi
dobre riešený priestor pod oknom.
Písací stolík s dostatkom svetla pre ďal-
šiu študentku v tejto domácnosti. Izbu
uzatvára komoda na odkladanie kance-
lárskych a iných vecí.
Nasleduje spálňa majiteľov domu.
Okrem podlahy, ktorá je hnedá, tvorí
celý komplex spálne nábytok bielej
farby. Manželská posteľ v strede izby,
vedľa ktorej z každej strany dotvárajú
celok stolíky s lampou.
Kúpeľňa je posledná v poradí
v podkroví domu. Biela sanita v kom-
binácii s tehlovými kachličkami opticky
zväčšuje priestor, ktorý je plne využitý.
Rohová vaňa, ktorá určite poslúži kaž-
dému obyvateľovi domu, aj ako relax
po náročnom dni. Dve západne orien-
tované okná príjemne osvetľujú interiér
kúpeľne. Vedľa sprchového kúta,
ktorý je v protiľahlom rohu, je komoda
na uloženie potrebných vecí.
V spálni, ako inak, veľká posteľ pre pohodlný spánok.

Vaňa alebo sprchovací kút. Môžu si vybrať, na čo majú Študentský kútik v izbe spĺňa svoju funkciu
práve chuť. dokonale.

štýl 87
na návšteve

Záhrada pred vchodom do domu ako úvod


do jej zadnej časti.

Aj tu sa odohrávajú príjemné posedenia


so susedmi a známymi.

Krásne tónovaná záhrada všetkými možnými


farbami. Matka príroda to vie zariadiť.

88 štýl
na návšteve

Noc sa blíži a vydra sa môže vybrať na lov.

Exteriér Na susedské vzťahy nedajú dopustiť. aj na zavlažovanie trávnika, čerpajú


Zo spomínanej jedálne vchádzame Posedenia s nimi dobre padnú a majú zo studne. Hneď napravo sa kocháme
na terasu, ktorej súčasťou je posede- svoje čaro. Vytvorené dielo je v porov- studňou z bieleho kameňa, ktorá je
nie. Naskytuje sa nám pohľad na krá- naní, podľa slov majiteľov, s pôvod- funkčná a majitelia pri kúpe pozemku
ľovstvo celej rodiny. Posedenia, grilo- ným stavom neopísateľné. Nápad boli jej prítomnosťou potešení.
vačky v záhrade sú neodmysliteľnou bol už zrodený v predstave majiteľky Nakláňame sa a vidíme, že v studni je
súčasťou ich trávenia voľného času. domu, len čo sa začalo stavať. Tvrdou naozaj voda. Šetrí ich náklady na jej
prácou celej rodiny sa z neupravova- spotrebu. Spomínaný potôčik, ktorý
ného pozemku v okolí celého domu vidíme pred sebou je veľmi zaujíma-
stala krásna záhrada, v ktorej si každý vým spestrením záhrady a oddeľuje
Už iba vhodiť mincu a želať si…
nájde to svoje. Chodník po ľavej strane záhradu akoby na dve časti. Tá spo-
obklopený drevinami nás vedie priamo mínaná prvá je od domu, cez trávnik,
k hojdačke. Pohľad z nej nám ponúka jazierko, po studňu. A druhá akoby
zasa iný pohľad na záhradu. Z každej pestovateľská záhradka, s ovocnými
strany sa dá čo obdivovať. Všetko stromami, jahodami a ovocnými kríkmi.
na dosah ruky. Trávnik ako zelený Vytvárajú príjemný tieň, kde sa človek
koberec, okolo množstvo drevnatých schladí v horúcich dňoch a má tu aj
rastlín rôzneho druhu, rybník, studňa. svoje súkromie. Ale tu sa plány ešte
Zavlažovacie zariadenie mu dodá nekončia. Ohnisko, posedenie, to je
vždy dostatok vody. Repertoár rastlín v pláne na dotvorenie tejto časti. Pri
a stromov majiteľka domu neustále takej energii a chuti, akou vnímame
rozširuje, keďže nevie odolať ich kráse. pána a pani domu, to bude čoskoro.
Srdcu najmilšie sú rododendrony, ktoré
vidíme v plnej kráse fialových odtieňov. Na záver
Slniečko svieti na celú záhradu a člo- Dnešné pozvanie splnilo naše očaká-
veka láka voda v jazierku. Je vybudo- vanie. Prinieslo nám okrem mnohých
vané samotnými architektmi, ktorými nápadov, inšpirácií, aj príjemne strávený
sú pán a pani domu. Vyložené bielym čas s obyvateľmi tohto domčeka, kto-
kameňom sa vyníma v záhrade a nie rým sa sen pred ôsmimi rokmi splnil.
je iba na ozdobu. Plávajú v ňom ryby. Ešte ďalšie majú, ako inak, ale na to sú
Teraz ich je menej, pretože pani vydra sny, aby sa plnili. Prajeme celej rodinke,
si na niektorých z nich pochutná. aby ich chuť a pozitívna nálada ne-
Pýtame sa, ako je to možné? Vydra? opúšťala a užili si krásne chvíle v ich
Tu? ,,Áno, o pár metrov preteká záhra- kráľovstve, plným dúškom v zdraví.
dou potôčik, a každý rok nám vydra
rozbúra kamene a zožerie ryby,“ odpo-
vedá pani domu. Každoročne ho čistia, Marcela Štefancová
starajú sa o jeho krásu. Vodu, tak ako Foto: Róbert Kubala

štýl 89
interiér
inšpirácie a trendy

/Ài˜`Þ
˜>LˆãĈi…œ`iÃ>ëÀœĊˆ>
ìÕĊŽÞÃÖ`žiãˆÌœÕÃÖĊ>ÃêœÕ`ÛiÀ‰]«Ài“˜œ…ßV…>…œ`‡
˜œÌ˜ß“`œ«˜Žœ“ˆ˜ÌiÀˆjÀÕ°-Ö˜ˆii˜>ÌÀ>ŽÌ‰Û˜œÕLÞ̜ۜÕ
œâ`œLœÕ]>i>i`˜ß“â˜>«œÕã‰Û>˜iÄ‰V…«ÀێœÛÛ`œ“?V˜œÃ̈°

6 ÃÖć>Øi “œ`iÀ˜i LÞ̜Ûi >ÀV…ˆÌiŽÌÖÀi Ã> Ž>‡


`ˆi`žÀ>â˜>ՓiiVŽjÃÌÛ?À˜i˜ˆiŽ>ã`j…œ`iÌ>ˆÕ°
Ĕ/,Ĕ/6 " 9 i`i˜ â ˜>ÛBćĉV… `œÛœâ‡
VœÛ>«Ài`>VœÛŽñÕćˆiŽ˜>`ÛiÀi]*"6ē ē]«Àˆ˜?Ä>«À>ۈ`i˜i
ñÕćŽÞ ÃÖ ˜>ÛÀ…œÛ>˜j à ÀœÛ˜>ŽœÕ v>˜Ì?∜Õ] >Žœ
˜>ϜÛi˜ÃŽßÌÀ…˜œÛj“œ`iÞÀi˜œ“œÛ>˜ßV…iÕÀ«ÃŽÞV…â˜>ćˆiŽ°6
ŽÌœÀjŽœñÛiŽ ˆ˜j «ÀێÞ > `œ«˜ŽÞ Û ˆ˜ÌiÀˆjÀˆ° žãÕ
«œ˜ÕŽiÃ>˜>V…?`â>ۈ>V>Žœ«BêÃ̜“œ`iœÛŽñÕćˆiŽÀžâ˜ÞV…ÌÛ>ÀœÛ
LÞê˜i˜?«>`˜j>iÝÌÀ>Û>}>˜Ì˜j°/ˆi>ÌÀ>ŽÌ‰Û˜iÄˆi
>“>ÌiÀˆ?œÛ°i˜i˜?Àœć˜‰â?Ž>☉VˆÛÜÀ̈“i˜Ìi˜?`ÕÛßÀœLŽÞâ
`œÃ>…ՍÖÖÀœÛičՓiiVŽßV…`ˆi° œÛj“>ÌiÀˆ?Þ>
…ˆ˜‰Ž>]“œÃ>`âi>â˜i…À`â>ÛiÖViœViiÛ˜ˆãĉV…Vi˜œÛßV…Ž>Ìi‡
ÌÛ>ÀœÛ>˜ˆ>ՓœãčՍÖŽñÕćŽ?“`ÛiÀ˜jŽÀ‰`>ÄÌߏœÛœ
}Àˆ?V…°*Ài`ˆâ>˜jÀœÛ]>ÀV…ˆÌiŽÌœÛ]«ÀœiŽÌ>˜ÌœÛ>˜?Àœć˜ßV…â?Ž>â‡
œãˆÛˆêˆœâۏ?Ä̘ˆê°ēŽœÛÞLiÀ>êŽñÕćŽÞ¶*ÀˆœÀˆÌœÕ“?
˜‰ŽœÛÃÖÛ«œ˜ÕŽiÕÝÕØj“œ`iÞâÀžâ˜ÞV…ÕÄñ>V…̈ßV…“>ÌiÀˆ?œÛ]
LÞêŽÛ>ˆÌ>° ÝÌiÀˆjÀœÛj>ˆ˜ÌiÀˆjÀœÛjŽñÕćŽÞ“ÕÈ>
>Žß“ˆÃÖ˜i…À`â>ÛiÖV>œViñ]“œÃ>`âÛÀžâ˜ÞV…«œÛÀV…œÛßV…Ö«À>‡
ëąč>ê«œÌÀiL˜jŽÀˆÌjÀˆ?˜>“B«œv՘Žć˜iÃÌÀ?˜Ži]
Û?V…]ÛÀ?Ì>˜i«œâ?Ìi˜ˆ>`Û>`Ã>êÄÌÞÀˆŽ>À?̜Ûߓâ>̜“°*Àˆ ÛÞLÀ>‡
>LÞÖći˜iÏÖ㈏ˆÛŽ>ã`œ`i˜˜œ“«À>ŽÌˆVŽœ“ãˆÛœ‡
˜ßV…“œ`iœV…i«œÕãˆÌ?˜>«À‰Ž>`ÌÀi˜`œÛ?Žœã>]«œÀVi?˜>iLœ
Ìi° ÷ˆ Ã> Àœâ…œ`˜iÌi «Ài ŽñÕćŽÞ “œ…Õ̘ßV… >iLœ
ŽÀˆÄÌ?ñœÛj Ώœ œ` -Ü>ÀœÛÎj…œ° Õ ÛBćĈ˜i ŽñÕćˆiŽ ˜> `ÛiÀi ÃÖ Û
ÃÕL̉˜ÞV… ÌÛ>ÀœÛ] â iÃÌïVŽj…œ …ñ>`ˆÃŽ> i «Àˆ ˆV…
«œ˜ÕŽi>ˆ˜j`œ«˜ŽÞ°
ÛßLiÀi «œÌÀiL˜j `L>ê ˜> Ã֏>` à œÃÌ>̘ߓ â>Àˆ>‡
>«À‰Ž>`ŽñÕćŽÞ˜>iÕÀœœŽ˜?]“Õďi˜>«œÃÕۘj`ÛiÀi]“>`?]}Տi
`i˜‰“°"L>ÛÌiۜÃÛiÌiŽñÕćˆiŽ˜œÛjÌÛ>ÀœÛ>˜ˆ>>
>«œ`œL˜i°
˜iÛÄi`˜jŽœ“Lˆ˜?Vˆi“>ÌiÀˆ?œÛ°
interiér
inšpirácie a trendy

6Ĕ/Ĕ 6:," "6 " ŽÛ>ˆÌi Û߇


ÀœLŽœÛ뜏œć˜œÃ̈*"6ē ēÃÛi`ć‰>«Ài`ąãi‡
˜?â?ÀՎ>«BêÀœŽœÛ]«ÀiÛÞLÀ>˜j“œ`iÞ>ã`iÃ>ê
ÀœŽœÛ° ˆÀ“> i Û߅À>`˜ß“ `œÛœâVœ“ «œ˜ÖŽ>˜j…œ
ÜÀ̈“i˜ÌÕ«ÀiϜÛi˜ÃŽßÌÀ…°iŽœ“«i̘Ö«œ˜ÕŽÕ
˜?`iÌiۜÛâœÀŽœÛ˜ˆÛÉ`i뜏œć˜œÃ̈Û À>̈Ï>Ûi]
˜> œ˜ˆVŽiՏˆVˆ£ä]Û>Ài?ˆ*ÀœÌïŽÞ°

<* û "-/ 6"=96iñ“ˆ`žiãˆÌœÕÃÖć>ÃêœÕ`ÛiÀ‰ÃÖÌ>ŽÌˆiã>Liâ«i昜Ã̘jۏœãŽÞ°6BćĈ˜>â˜?Ã


؉Û>œ«œŽœ˜œ“]ÖÌՏ˜œ“>Liâ«i昜“`œ“œÛi°/i˜œŽÀi“«À?Vi]â`À>ۈ>>ÕëœÀˆ>`>˜iÀœ`ˆ˜Þ«œÌÀiLՍi“i«Ài뜎œ‡
˜ßãˆÛœÌ°6œÛBćĈ˜i«À‰«>`œÛˆ`i>œi`ˆ˜ßۏ>Ã̘ß“>i̜Ž°"ŽÀi“ՎÀ>`˜ÕÌßV…Liã˜ßV…ÛiV‰]ŽÌœÀjÃ>`>ÖâÛBćÄ>ñ>…Žœ
˜>…À>`ˆê]˜ˆiŽi`Þ«œÃ̈…˜Õ̉«À‰`Õ>œ«Ài`“iÌÞ]ŽÕŽÌœÀߓ“>ˆœÃœL˜ßÛâê>…]˜œ̈iÃÖÕãć>Ã̜˜i˜>…À>`ˆÌiñ˜j°,œâĉÀi˜ß
i“œÌ‰Û˜Þ˜?âœÀ]ãi`œÃˆ>…˜ṎiLiâ«i昜Ã̈`œ“Սi`À>…ß“>Ìi`>˜i`œÃÌÕ«˜ß“ÕÝÕܓ]˜ˆii«À>Û`ˆÛß°-«œœć˜œÃê*
1<ē9ē
 -9-/9 «œ˜ÖŽ> Vi˜œÛœ `œÃÌÕ«˜j > Ö战˜j Õâ>“ÞŽ>Vˆi ÃÞÃÌj“Þ œ` ÄÛ>ćˆ>ÀΜ‡
À>ŽÖÎi…œ ÛßÀœLVÕ Vޏˆ˜`ÀˆVŽßV… ۏœãˆiŽ ē ē ē  ] ŽÌœÀß
iœÀˆi˜ÌœÛ>˜ß˜>“>݈“?˜ÕLiâ«i昜Ãê°6Äi̎ÞÛßÀœLŽÞ
ÃÖViÀ̈wŽœÛ>˜jÛÀ?“Vˆ 2«œ`ñ>«>̘ßV…iÕÀ«ÃŽÞV…
˜œÀˆi“° -Ö «œÕãˆÌiñ˜j ˜> Õâ>“ÞŽ>˜ˆi ۜ ÛÄi̎ßV… Ìއ
«œV…œLiŽÌœÛ]˜>«À°LÞÌÞ]Àœ`ˆ˜˜j`œ“Þ]…œÌiÞ]L>˜ŽÞ]
>`“ˆ˜ˆÃÌÀ>̉ۘiLÕ`œÛÞ]>ÌĊ°*ÀiÛßLiÀëÀ?ۘiVޏˆ˜`‡
ÀˆVŽiۏœãŽÞi`žiãˆÌjÛÞLÀ>êۅœ`˜ßÌÞ«ۏœãŽÞ]«œ`ñ>
«œãˆ>`>ۈiŽ ˜> Liâ«i昜Ãê â>Liâ«ići˜j…œ «ÀˆiÃ̜ÀÕ]
Àœâ“iÀۏœãŽÞ>«À‰«>`˜jÄ«iVˆ?˜i«ÀiÛi`i˜ˆi­˜>«À°Ûœã‡
Ž> à }œ“L‰Žœ“] ۏœãŽ> à œLœÃÌÀ>˜˜ß“ Õâ>“ÞŽ>˜‰“] °°®° ?‡
…À>`˜ßŽñÖćÃ>`?ÛÞÀœLˆêi˜«œ«Ài`œãi˜‰Liâ«i昜Ã̘iŽ>ÀÌÞ`œ`?Û>˜i
뜏ÕÃۏœãŽœÕ°/ˆi̜Vޏˆ`ÀˆVŽjۏœãŽÞ⏜`iœ“ÌÀÛ>œâ˜i«À‰i“čՍÖãˆÛœÌ>
ŽÀˆ“ˆ˜>ˆÌÕÛßÀ>â˜i☈ãՍְ
interiér
inšpirácie a trendy

GAVAplast, meno, ktoré neodmysliteľne patrí


k slovenskému trhu už viac ako dvanásť rokov,
prináša ďalšie novinky v ponuke a spôsobe
výroby plastových, živicových a hliníkových
dverných výplní. Produkcia firmy odráža jej snahu o neustále zdokonaľovanie
a približovanie sa k potrebám zákazníkov

Vchodové dvere sú vizitkou každého z ktorých si dokáže vybrať naozaj


rodinného domu a s ich vzhľadom každý. Ich použitie je určené prevažne
a účelom sa stretávate dennodenne. do rodinných domov. Novinkou pri plas-
Výber vchodových dverí by ste mali tových výplniach sú tzv. studené plasty
teda zvážiť a staviť predovšetkým (nie ABS materiál), ktoré v kombinácii
na kvalitu. Výrobou dverných výplní sa so studenou fóliou je možné inštalovať
firma GAVAplast začala zaoberať ako aj na slnečnejšie exponované miesta.
prvá na Slovensku a na trhu pôsobí už
trinásť rokov. Pre rok 2011 boli archi- HPL dverné výplne
tektom navrhnuté nové dizajny inšpiro- Tieto výplne sú tvrdšie a stabilnej-
vané prírodou, ktoré sú presnejšie zná- šie ako plastové výplne a takisto sú
zornené v novom katalógu, prípadne na k dispozícii v širšej škále farebných
internetovej stránke www.gavaplast.sk. odtieňov. HPL plasty nepodliehajú
Dverné výplne by sme mohli rozdeliť deformáciám, preto ich nie je nevy-
do troch kategórií: hnutné vystužovať studenými jadrami,
možno ich však komponovať na
Plastové dverné výplne materiály s lepšími tepelnoizolačnými
Patria medzi najpredávanejšie dverné vlastnosťami. Ďalšou ich výhodou je
výplne a ich výhodou je hlavne cenová moderný dizajn jednotlivých vyhotovení,
dostupnosť. Oproti HPL výplniam ich ktorý sa prispôsobí azda každému typu
je možné formovať do rôznych tvarov rodinného domu. Používajú sa predo-
od rustikálnych po moderný dizajn, všetkým do rodinných domov, ako aj
do obchodných priestoroch, prípadne
obytných domoch.

Hliníkové dverné výplne


Hliníkové dvere garantujú vysokú
mieru pohodlia, bezpečnosti, vzhľadu
a elegancie. Takisto vyhovujú nároč-
ným požiadavkám z hľadiska tepelnej Na záver netreba zabudnúť na bez-
a akustickej izolácie. Jedná sa o zlia- pečnosť, ktorá má zásadný význam.
tinu hliníku a horčíku, čo zabezpečuje Každú dvernú výplň možno preto osa-
nízku hmotnosť pri zachovaní vysokej diť oceľovou platňou, ktorá zvyšuje
pevnosti. Hlavnou výhodou týchto bezpečnosť domu.
výplní je nadčasový dizajn a možnosť
použitia akejkoľvek farebnej škály
podľa vzorkovníka RAL.

V čase, keď je teplo veľmi vzácne


sa firma GAVAplast rozhodla zaviesť
nové štandardy dverných hrúbok.
Doteraz používané 24 mm jadrá sa GAVA plast
nahradili 34 a 36 mm jadrami, čo Priemyselná ulica
v konečnom dôsledku predstavuje 931 01 Šamorín
úsporu tepla o 50 %. Väčšina predajcov tel.: 031/560 31 47
okien ponúka čo najhrubšie sklá, žiaľ, fax: 031/560 31 48
pri ponuke dverí zabúdajú na to, že e-mail: gavaplast@gavaplast.sk
dverná výplň je takisto veľká plocha, www.gavaplast.sk
cez ktorú dochádza k nezanedbateľ-
nému úniku tepla.

92 štýl
AKCIA pri kúpea5viac
ks
skriniek -10% zľava

www.tempo-kondela.sk
- moderný dizajn
- možnosť vlastného výberu skriniek
- kovové závesy nastaviteľné v 3 smeroch
- horné skrinky - výklopné s plynovými piestami
- zásuvky na koľajničkách s guličkami

Moderný kuchynský systém, možnosť vyskladania kuchyne podľa vlastných predstáv,


prevedenie: zebrano lesk/vanilka lesk, materiál: dvierka MDF lesk, korpus DTD lamino,
rozmery skriniek sú uvádzané v poradí: ŠxVxH, každá skrinka je dodávaná s pracovnou doskou a spodnou lištou NEBRASKA
141 € 183 € 176 €
4.247,77 Sk 5.513,06 Sk 5.302,18 Sk

SP-60 F2 SW-60 S-60 F2


(ŠxVxH): 60x205x56 cm (ŠxVxH): 60x205x56 cm (ŠxVxH): 60x205x56 cm

97 € 77 € 99 € 121 € 205 € 154 €


2.922,22 Sk 2.319,70 Sk 2.982,47 Sk 3.645,25 Sk 6.175,83 Sk 4.639,40 Sk

OG-100P GRP-100 / rohová OGW-100


(ŠxVxH): 100x57,7x31,6 cm (ŠxVxH): 100x57,7x31,6 cm (ŠxVxH): 100x57,7x31,6 cm DRP-100 / rohová D-100 S3 DZ-100 / drezová
(ŠxVxH): 100x86x60 cm (ŠxVxH): 100x86x60 cm (ŠxVxH): 100x86x60 cm

Teraz zákaznícka karta


s výraznými zľavami pre členov
Potrebné informácie najdete v sieti 25 predajní Tempo Kondela

Nové farebné prevedenia za zvýhodnenú cenu397
11.960,02 Sk

P prevedenie Ľ prevedenie
látka čokoládová látka svetlo sivá

Rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, prevedenie: látka čokoládová 1.0106+vankúše alebo látka svetlo sivá 1.0111+vamkúše,
rozmery: ŠxVxH: 241x71x173 cm, plocha na spanie: ŠxD: 136x190. PARIS
Navštívte náš nový e -shop www.temponabytok.sk
interiér

Pre ľudí s postihnutím,


vysokou nadváhou či
mamičky v pokročilom
štádiu tehotnosti
môže byť takmer
neprekonateľnou
Schodisko prekážkou i jeden jediný
schod. Takéto bariéry

nemá sa týkajú aj starších ľudí


a rodičov s kočíkom.

byť bariérou
Podľa Stavebného zákona musia Stoličkové výťahy
byť stavby navrhované tak, aby spĺ- V ostatných rokoch sa k nám
ňali aj požiadavky ľudí so zníženou zo západnej Európy, predovšetkým
schopnosťou pohybu a orientácie, z Veľkej Británie, dostali stoličkové
teda najmä požiadavku bezbariérovosti. výťahy. Podobne, ako šikmé schodis-
Napriek tomu, že o prekonávaní bariér kové plošiny, sa aj stoličkové výťahy
sa v ostatných rokoch píše i hovorí inštalujú priamo na schodiská bez
pomerne často, skutočne bezbarié- náročných stavebných úprav. Tým sa
rových budov je stále ako šafránu. však ich vzájomná podobnosť končí.
Neplatí ani rozšírený názor, že architek- Pre svoju jednoduchšiu konštrukciu
tonické bariéry sú daňou za minulosť, majú menšiu nosnosť – spravidla
naopak, bariér stále pribúda. Tradičným 120, resp. 180 kg a ich variabilita je
spôsobom odstránenia bariér je vyko- prakticky nulová. Ak ho chce využiť
nanie potrebných stavebných úprav, vozíčkar, musí presadať a navyše
ktoré sú však limitované dispozičným
riešením stavby. V týchto prípadoch sú
jediným riešením technické zariadenia,
ktoré sa dajú zabudovať do existujú-
cich stavieb, často dokonca bez nároč-
ných stavebných úprav.

Schodiskové plošiny
K typickým predstaviteľom takýchto
zariadení môžeme zaradiť šikmé
schodiskové plošiny, ktoré sa inštalujú
priamo na schodisko. Ich hlavnou pred-
nosťou sú okrem pomerne jednoduchej
montáže nízke prevádzkové náklady
a značná variabilita. Väčšina zariadení
dostupných na našom trhu môže byť
vybavená aj sklopnou sedačkou, ktorá
dovoľuje využiť plošinu nielen vozíčka-
Bezplatné t. č.: 0800 14 19 11 rom, ale i chodiacim ľuďom. Veľkou

w w w . a r e s . s k výhodou je aj veľká nosnosť plo-


šín – až do 225 kg. Plošina sa po pou-
žití jednoduchým spôsobom sklopí
k dráhe, čím sa uvoľní väčšina plochy
schodiska (dráha so sklopenou ploši-
nou zaberie len okolo 270 mm zo šírky
schodiska). Z estetického hľadiska je
výhodou aj skutočnosť, že dráhu, ako
aj veľkú časť vlastnej plošiny si každý
môže zvoliť podľa štýlu a architektúry
priestoru, čo je zárukou minimálneho
narušenia estetiky a vzhľadu existujú-
ceho priestoru.

96 štýl
interiér

potrebuje na obidvoch staniciach vozík. schodisková plošina na svoju inštaláciu


Stoličkové výťahy sa preto hodia predo- potrebuje minimálnu šírku schodiska
všetkým do súkromných domov a nie 850 mm. V takomto prípade možno
do verejných budov. Žiaľ, túto sku- použiť plošiny s kolmým zdvihom. Sú
točnosť si viac slovenských inštitúcií ideálnym riešením všade tam, kde treba
momentálne overuje v praxi. prekonať menší výškový rozdiel (spravi-
dla do 1 600 mm). Vďaka prekonávaniu
Výťahové plošiny menších rozdielov nepotrebujú viaceré
V rodinných a obytných domoch bezpečnostné prvky charakteristické pre
alebo verejných budovách, kde potrebu- výťahy, čo sa priaznivo prejavuje na ich
jeme prekonať 1—2 podlažia v obvyk- cene. Jedným z týchto prvkov je šachta,
lej konštrukčnej výške, a je miesto ktorá sa môže nahradiť bezpečnostnou
na umiestenie oceľovej, presklenej clonou, ďalším sú výťahové dvere, ktoré
alebo murovanej šachty, je výhodné nahrádza dverná uzávera.
použiť výťahovú plošinu. Štandardný
rozmer na umiestenie šachty je Všetky spomenuté zariadenia majú,
1 400 × 1 600 mm. Pohon plošiny samozrejme, opodstatnenie len v prí-
zabezpečuje buď hydraulický agregát, pade potreby odstrániť bariéry v určitej
alebo elektromotor cez závitovku. časti budovy. Ak treba odstrániť bariéry
Je výhodné uvažovať s inštaláciou v celej budove, najvhodnejším rieše-
v rodinnom dome už pri začiatku pro- ním bude zabudovanie kompletného
jektových prác, zvoliť vhodné umies- výťahu. Pri jeho výbere však treba
tenie a rozhodnúť či pôjde o viditeľné pamätať aj na potreby zdravotne zne-
alebo skryté riešenie s dverami prispô- výhodnených, lebo príliš malá kabína,
sobenými interiéru. Výťahová plošina nevhodne umiestnený ovládací panel,
zaručí používateľovi obývateľnosť či úzke výťahové dvere, ktoré takíto
domu i pri akýchkoľvek zdravotných ľudia nedokážu použiť, niekoľkoná-
problémoch s pohybom, a odpadne sobne znížia úžitkovú hodnotu tohto
mu problém s hľadaním vyhovujúceho zariadenia…
bývania.
Sú situácie, keď nie je možné použiť
žiadnu z týchto pomôcok na preko- Štýl v spolupráci
nanie schodov. Najčastejšie to býva s firmou ARES, spol. s r. o.
príliš úzke schodisko – napríklad šikmá info: www.ares.sk

štýl 97
interiér – kuchyňa

Blíži sa čas grilovačiek a záhradných párty! Spoločnosť FAGOR nezabudla


ani na milovníkov týchto jarných radovánok. Ak sa chystáte pozvať priateľov
na malé posedenie, ste na správnej adrese. Naservírujte im voňavé mäsko
pripravené na štýlovom grile. Na to, aby ste pripravili mäkkú kuracinku alebo
šťavnatú rybu, nepotrebujete ozrutný gril, ktorý sa vám ledva zmestí na terasu.

Grilujte štýlovo
a chutne

Na našom trhu je novinka – šikovný ktorý nielen slúži na chutnú prípravu


gril BBC-850 od Fagoru, s výnimoč- jedla, ale zároveň aj skvele vyzerá. Je
ným dizajnom s dreveným zakonče- vhodný na všestranné použitie – jedna
ním. Drevené pásy na oboch stranách strana plochy na grilovanie je zvlnená,
robia svojím vyhotovením z tohto druhá hladká – stolový gril BBC-850
praktického grilu jedinečný kúsok, sa prispôsobí požiadavkám každého

98 štýl
interiér – kuchyňa

kuchára. Vrúbkovaný povrch je výborný


na prípravu klobások, zdravej zeleniny,
či hamburgerových placiek, hladká
strana sa hodí napríklad na grilovanie
morských plodov. Súčasťou výbavy
grilu je tácka na odkvapkávajúci tuk.
Plusom je nielen veľká plocha na peče-
nie (takmer 53 × 30 cm), ale potešia
sa aj polovičky, ktoré majú po grilovaní
vždy plné ruky práce s odkladaním
neporiadku – tento gril od Fagoru je
plne rozmontovateľný pre ľahké čiste-
nie a vhodný dokonca aj do umývačiek
riadu. Má kontrolku termostatu a tlači-
dlo regulácie teploty na 5 polôh. S ele-
gantným elektrickým grilom si barbecue
párty naozaj užijete, odpadajú totiž
starosti o drevené uhlie, rozdúchavanie
pahreby a kúdol dymu nad záhradou.

99 € (TPD)

www.fagor.com

štýl 99
interiér – kuchyňa

Farebný dizajn
Gorenje
SGV 2400 EAL

Gorenje. Značka známa kvalitnými


spotrebičmi, inovatívnymi riešeniami,
modernými technológiami a funkciami,
ktoré sú konštruované tak, aby vyhovo-
vali potrebám spotrebiteľa. Dizajnová
vízia Gorenje nie je postavená len
na tradičnej múdrosti, že „forma sleduje
funkciu“, ale vzťahuje sa aj na súčasné
potreby a dizajn. Dizajn hrá kľúčovú
Gorenje
úlohu ako charakteristický rys výrobkov RB 6288 OGR
Gorenje Gorenje, vďaka ktorému sa výrobky
BO 87 KR
Gorenje líšia od výrobkov konkurencie.
Gorenje pravidelne uskutočňuje štú-
dium správania medzi spotrebiteľmi,
čo návrhárom z dizajnového štúdia
Gorenje umožňuje pracovať efektív-
nejšie. Pretavovanie technologického
know-how do inovatívnych funkcií je
tak postavené na skúsenostiach spot-
rebiteľov v rámci žiaducej dizajnovej
osnovy. Inovácia vyplýva z porozumenia
spotrebiteľov, trhu a trendov. Pojem
Gorenje, ako dizajnovo zmýšľajúcej
značky v sebe zahŕňa jednoduchý
koncept: pochopiť, inovovať a vytvárať.
Tento koncept je formovaný do výrob-
Gorenje kov s inovatívnymi funkciami, ktoré sú
H 30 DV odpoveďou na potreby užívateľov.
Spoločnosť Gorenje sa radí medzi Gorenje
jedného z najoriginálnejších výrobcov RB 6288 OP
domácich spotrebičov, ktorému záleží
na udržateľnom rozvoji a dizajne.
Inovácia a dizajn idú ruka v ruke a vízia
Gorenje je zameraná na užívateľov,
ku ktorým sa približujeme prostredníc-
tvom sledovania ich potrieb, ale aj celo-
svetových trendov. V širokej ponuke
Gorenje tak nájdete nielen spotrebiče
dotvárajúce čistý, moderný, minimalis-
tický dizajn, ale aj spotrebiče vo veselej
farebnej palete. Dnešné módne farebné
trendy dávajú prednosť energickým
šťavnatým farbám a bohatým kveti-
novým vzorom. Sme otvorení silným
a energickým farbám, ktoré šíria medzi
ľuďmi šťastie a spokojnosť. Farby
a vzory sú veľmi dôležitými faktormi
pri zariaďovaní priestorov nábytkom Gorenje
a spotrebičmi, pretože prostredníctvom RB 6288 OO
nich môžeme ovplyvniť náladu ľudí,
obývajúcich daný priestor. A prečo
by ste k sebe domov nemohli pozvať
Gorenje farbu a vitalitu spojenú so špičkovými
WA 72145 RD spotrebičmi?

100 štýl
PREŽITE SVOJ VLASTNÝ PRÍBEH. PRÍBEH, KTORÝ PRINÁŠA
NOVÁ GENERÁCIA VSTAVANÝCH SPOTREBIČOV GORENJE.
V prostredí domova s pomocou inovácie si zaistíte výborné výsledky pečenia ako v poctivej
kamennej peci. Novú rúru s prednastavenými programami ovládate iba jediným dotykom vďaka DirecTouch,
patentu Gorenje. Patentované inovácie prinášajú nový pohľad na to, ako žijeme: každý podľa svojho! Nová
generácia vstavaných spotrebičov je vlastným príbehom každého. Iba váš príbeh. Váš zážitok. The inside story.

www.gorenje.sk
interiér – kuchyňa

Súčasné kuchynské linky kladú dôraz na efektívne


využitie priestoru. Ich typickým znakom sú
veľkokapacitné, bohato členené priestory.
Klasické dvierka nahradzujú hlboké nových kovových profilov, ktoré práve technicistný výraz moderných kuchyn-
zásuvky alebo dvierka otvárané sme- teraz uvádza na trh najväčší český ských zostav. Zamatovo matný hliníkový
rom nahor, pomocou moderného nábyt- výrobca nábytkových dvierok – spo- povrch skvelo doplňuje obzvlášť fólie
kového kovania. ločnosť Trachea. z rady Trendy lesk, Trendy mat a Trendy
Tradičnú úchytku nahrádza priebežné Striebrosivé úchytky lemujúce šírku Exclusive.
madlo. Tomuto trendu odpovedá i päť zásuviek a dvierok podtrhujú úsporný www.trachea.cz

E13
E12 E14
Jednoduchý profil zakončený úchytkou
Zdobený profil vytvára na povrchu úchytky Skosenie úchytkovej hrany dodáva
štvorcového prierezu vyžaruje
rovnobežné plastické línie. Vďaka tomu úchytke dynamickejší ráz, ktorý sa vďaka
funkcionalistickou čistotou.
úchytka nielen zaujímavo vypadá, ale tiež priebežnému osadeniu na hranách prenáša
Veľmi dobre dopĺňa moderné technicistné
sa dobre drží. do celej zostavy.
nábytkové zostavy.

E16 E18
Minimalistická úchytka presne vystihuje učenie, že krása sa Tato úchytka sa veľmi podobá tvaru E13, líši sa úchytkou
skrýva v jednoduchosti. Špeciálne frézovaná hrana zásuvky kruhového prierezu. Tento detail ovplyvňuje celkový
102 štýl ponúka i napriek nepatrným rozmerom úchytky má veľmi výsledok zostavy, celok pôsobí mäkším a priateľskejším
dobrú možnosť uchopenia a manipulácie. dojmom.
NOVINKA
AL ÚCHYTKOVÉ PROFILY PRE ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY

Nové AL hliníkové profily vychádzajú z trendov moderných kuchynských liniek. Ich znakom sú veľkokapacitné kontajnerové
zásuvky a dvierka, ktorá sa vyklápajú nahor pomocou špeciálneho nábytkového kovania. Kovové úchytky na celej hrane
zásuviek a dvierok sa stávajú nielen funkčným, ale aj estetickým prvkom.

Pätica elegantných profilov ponúka možnosť doplniť vybranú fóliu vhodnou úchytkou a vytvoriť skutočne zaujímavú
a modernú kuchynskú zostavu.

www.trachea.cz
Trachea, s.r.o. | Tovární 1209 | 769 01 | Holešov | telefon: +420 573 502 111 | e-mail: obchod@trachea.cz
MATERIÁLOVÉ
TRENDY V KUCHYNI
Súèasná moderná doba kladie vysoké nároky
nielen na jednotlivcov v spoloènosti, ale aj na
každý element nášho každodenného života,
ktorým je aj naša kuchyòa. Mala by by nielen
krásna, nielen praktická, ale mala by aj „preži“
naše každodenné nehody ako rozliate víno, èi
náhodné ostrie noža.

Najviac atakovanou plochou v kuchyni je


pracovná doska, a preto si vyžaduje dôkladný
výber materiálu pre jej dlhú životnos a aby
PRÍRODNÝ AKRYLÁTOVÝ KAMEÒ, FOTO: KORYNA
spåòala aj tie najnároènejšie požiadavky

Tradièným materiálom pracovných dosiek je


LAMINOVANÁ DREVOTRIESKA, ktorá sa používa
odjakživa. Avšak dnešné nároky moderného èloveka
predurèujú posunú sa ïalej a h¾ada materiály
jednoduchšie na údržbu, s hygienickým povrchom a
vysokou odolnosou.

Ak h¾adáte hygienický povrch, jednoduchú údržbu,


rozmanitos vzorov, lesk alebo tvrdos, siahnite po
SKLE. Jeho nezamenite¾né vlastnosti Vás milo
prekvapia a rozšíria Vaše obzory pri jeho využití.
Sklenená doska z bezpeènostného skla o hrúbke
12mm, nalepená na podkladovú drevotrieskovú
dosku, potlaèená keramickou farbou alebo potlaèou
rôznych motívov sa kalí pri teplote 650 oC. Takéto
spracovanie ponúka nielen odolnos voèi teplu a
nárazom, ale aj rozmanitos vzorov.
KALENÉ SKLO A PRÍRODNÝ AKRYLÁTOVÝ KAMEÒ, FOTO: KORYNA
Túžite po organických tvaroch alebo atypických
hrúbkach? Tak potom PRÍRODNÝ AKRYLÁTOVÝ A èo ak Vaše srdce túži po nieèom inom?
KAMEÒ, známy pod rôznymi obchodnými názvami Nebojte sa a vyberte si pracovnú dosku z
ako Lechner Elements, HI-Macs alebo Corian, je pre TECHNICKÉHO KAMEÒA, ktorý je zmesou
Vás ako stvorený. Tento materiál je miláèikom hlavne kryštalického kremeòa (až 95%),
našich i zahranièných dizajnérov. A nielen to, pigmentových farbív a polymérových zložiek.
rovnomerná štruktúra tohto homogénneho materiálu Vylepšený “kameò” vytvára nenasiakavý
odolná voèi opotrebeniu zaruèuje nenasiakavý, povrch, bez potreby špeciálnej údržby, odolný
nehor¾avý, hygienický, chemicky odolný povrch bez voèi poškrabaniu, neèistotám i nárazom.
vidite¾ných spojov, ktorý je jednoduchý na údržbu,
TECHNICKÝ KAMEÒ, FOTO: KORYNA E š t e s t á l e s m e n e u l a h o d i l i Va š i m
predstavám? Možno práve drevo Vás
presvedèí. MASÍVNE PRACOVNÉ DOSKY
sa postarajú o príjemnú domácu atmosféru.
Dôkladné spracovanie povrchu zabraòuje
množeniu baktérií a vytvára povrch, ktorý
odoláva teplu i vlhkosti. Prednosou je nielen
jeho prirodzený dizajn, ale aj možnosti opravy.

Verím, že ste si vybrali materiál, ktorý splní


všetky Vaše sny a predstavy, aby ste sa v
kuchyni cítili príjemne nielen pri práci, ale aj v
každom okamihu Vášho dòa.
Ing. arch.Monika Baculáková
ŠTÝLOVÉ KUCHYNE
PRE MLADÝCH KUCHYNE
FOTO: KORYNA

Ste mladí, plní života, energie a zariaïujete si


svoju kuchyòu?

Práve pre Vás spoloènos KORYNA priniesla


na trh rafinované riešenie malej praktickej
minikuchynky ON2, ktorej autorom je mladý
kreatívny dizajnér Ondøej Karpaš. Tento
unikátny funkcionalistický výrobok získal
hlavnú cenu GRAND PRIX MOBITEX.

Nápad spoji kuchynskú linku a barový pult


predstavuje praktickú alternatívu najmä pre PARKETY
malé interiéry. Kuchyòa ON2 ponúka širokú
škálu prevedení a farebných modifikácií, ktoré
je možné meni i po èase, èo osloví najmä
dynamicky zmýš¾ajúcich mladých ¾udí. Táto
štýlová kuchynka v sebe ukrýva dres i ostatné
spotrebièe a je okamžite pripravená na
prevádzku.
Ing. arch. Monika Baculáková

FOTO: KORYNA

NÁBYTOK

KK interier, s. r. o.
Einsteinova 11
851 01 Bratislava
tel.: +421/948/497 833
e-mail: koryna.ravak@gmail.com
interiér – kuchyňa

Praženie kávy je najdôležitejšou fázou prípravy


kávy. Stupeň upraženia kávy ovplyvňuje chuť, arómu
a všetky ďalšie vlastnosti kávy. Počas praženia
prechádza kávové zrno niekoľkými charakteristickými
fázami a mení farbu zo zelenej na takú, ako ju
poznáme – krásnu lesklú tmavo hnedú, alebo ako ju
volajú niektorí umelci – farbu kávovú.

Praženie kávy
okamžite po vypustení z pražiaceho
bubna schladiť, pretože zrná sú horúce
aj vo vnútri a proces praženia by bez
schladenia pokračoval aj naďalej. Káva
by sa mohla prepražiť a znehodnotiť.
Modernizáciou bola táto základná
schéma pražiča postupne rozšírená
o kontrolné mechanizmy udržiavajúce
a regulujúce teplotu.
Typické praženie trvá podľa
výkonu stroja a jeho nastavenia 10 až
20 minút. Nemalo by to byť dlhšie,
Historický vývoj praženia kávy pre- ale ani kratšie, aby sa dosiahlo rov-
biehal postupne. Nie je úplne známe nomerné prepečenie každého zrna aj
kto a kedy začal kávu pražiť, ale práve v jeho vnútri.
vďaka tejto úprave, keď káva vydala Proces praženia sa začína po dosiah-
svoju neopakovateľnú arómu a chuť, nutí 200 °C. Káva nadobúda hnedastú
káva dobyla svet. farbu a so zvyšovaním teploty postupne
Nie je to tak dávno, čo si pani ešte viac tmavne. Zrno stráca pražením
domáca kávu pražila doma na pan- vlhkosť, váha upraženej kávy klesne
vici, prípadne v jednoduchých praži- podľa typu praženia a vlhkosti zele-
čoch – roastroch. Kávu mali ľudia vždy
čerstvú a voňavú a prevoňala aj celú je najčastejšie používaný spôsob pra-
domácnosť. Tento spôsob prípravy ženia praženie v bubnovom roasteri.
kávy je v krajinách jej produkcie pou- V princípe ide o kovový perforovaný
žívaný dodnes v jeho najjednoduchšej bubon otáčajúci sa nad plameňom
forme. doplnený o chladiace zariadenie.
Až priemyselná revolúcia naučila ľudí Chladenie poväčšinou predstavuje
kupovať kávu už upraženú. Aj pražiace misa s miešadlom, cez ktorú je prehá-
stroje prekonali určitý vývoj, ale stále ňaný studený vzduch. Kávu treba totiž

nej kávy o 10 až 20 %. Postupne sa


v zrnku kávy karamelizujú cukry a pre-
biehajú ďalšie procesy, pri ktorých káva
získava neopakovateľnú vôňu a chuť.
Vyšším stupňom praženia klesá obsah
kofeínu v káve. Zrná zväčšia objem až
o 100 % a popraskajú.
Samotné praženie je chemický pro-
ces počas ktorého vznikajú aromatické
látky, cukry, kyseliny a ostatné chu-
ťové látky, ktoré ovplyvňujú výslednú

106 štýl
interiér – kuchyňa

kvalitu a vyváženosť kávy. Prvá fáza


je endotermická (proces spotrebúva stratou hmotnosti je často používaná Skutoční gurmáni však takúto kávu
energiu). Zelené zrná pomaly strácajú v lacných kávových zmesiach. považujú za spálenú a znehodnotenú.
vlhkosť – sušia sa. Počas tejto fázy Ak kávu pražíme ďalej, zrno začne Z jedného druhu zelenej kávy
zrná dostávajú žltú farbu, uvoľňuje sa pomaly tmavnúť a strácať kyslosť. môžeme pripraviť kávu rôznych chutí
vodná para a aróma podobná vôni pri Po ukončení prvého pukania nastáva a vôni. Záleží na individuálnej chuti.
pražení kukurice. krátke ticho. Teplota stúpa na 220 °C, Ľudia väčšinou preferujú horké kávy
Po dosiahnutí teploty približne farba kávového zrnka sa mení zo svetlo a nie sú spokojní s aciditou obsiahnu-
205 °C vo vnútri zrna, zrno dostáva hnedej na stredne hnedú. V tejto fáze tou v káve. No práve vďaka acidite,
svetlo hnedú (škoricovú) farbu, stráca káva stráca približne 13 % hmotnosti. podobne ako je to aj vo vínach sú
približne 5 % hmotnosti a zväčšuje svoj Aróma kávy je najvýraznejšia pri stred- v káve rozvinuté jednotlivé chute, ktoré
objem až o 100 %, vyparuje sa z neho nom pražení – cca 220 °C. sú charakteristické pre kávy z rôznych
voda a karamelizujú cukry. Začína sa Po krátkej prestávke začne tzv. oblastí. Silnejším pražením sa tieto
prvé pukanie. Počas tohto procesu sa „druhé pukanie”, ktoré je intenzívnejšie, jemné rozdiely a chute stierajú a chuť
uvoľňujú šupky, ktoré sa musia zachy- ale tichšie ako to prvé. Z chemického kávy sa unifikuje.
távať v cyklónovom separátore. pohľadu ide o pyrolýzu prebieha-
Pri upražení na tento stupeň – 200°C, júcu pri 225–230°C. Tento proces je
káva chutí kyslo a jej aróma sa plne exotermický. Zrno dosiahne stredne
ešte nerozvinula. Má pachuť trávy. tmavo hnedú farbu. Vo všeobecnosti
Svetlo pražená káva s minimálnou môžeme povedať, že káva pražená
až po dosiahnutie druhého pukania je
najvyváženejšia, a pri ochutnaní nápoja
je už plne rozvinuté telo a sladkosť
kávy, pričom je z časti zachovaná aj jej V prípade, že vás naše rozprávanie
acidita. Každá odroda kávy vyžaduje zaujalo, môžete si sami skúsiť upražiť
samostatný prístup, ale takéto praženie kávu. Stačí na to hoci aj len panvica,
je vhodné takmer pre všetky typy káv. rúra na pečenie, alebo u značnej
Takto upraženú kávu označujeme ako časti domácich pražiarov obľúbený
full city a full city plus. popkornovač. Viac o pražení doma sa
Po dosiahnutí 230°C sa na povrch dozviete na www.kafe.sk
kávových zŕn dostávajú oleje a vytvá-
rajú lesklý povrch. Zrná po dosiah-
nutí druhého pukania strácajú okolo Kontakt:
20% svojej hmotnosti, zrno je veľké
BARZZUZ, s. r. o.
a lesklé. Takéto praženie sa používa
Rudohorská 30 | Skuteckého 19
na prípravu espressa. V chuti prevláda
horkosť. 974 11 Banská Bystrica
Okolo 240°C káva dosiahne tmavý tel./fax: 048/416 34 46
stupeň praženia nazývaný aj španielsky mobil: +421/911/206 576
espresso typ. Takáto káva má slabé e-mail: info@kafe.sk
telo a v chuti cítiť spálené tóny. Je www.kafe.sk
obľúbená na juhu európy, ale aj v naj- www.barzzuz.sk
väčšej sieti coffee shopov Starbucks.

štýl 107
interiér – kúpeľňa

Príbeh SAMO začína


v provincii Verona,
na severovýchode
Talianska, ktoré je
výnimočné pre svoju
podnikateľskú dynamiku.
Činnosť spoločnosti
začala s návrhom
vaňových a sprchových
doplnkov, výrobou
plastových a oceľových
skriniek, ktoré boli
tiež dodávané pre
námorníctvo.

Súčasný luxus sa zmenil,


Všetko bolo vykonávané s ohľadom Po rokoch na trhu sú výsledky odme- Niečo vyše 50 rokov je SAMO známy
na kvalitu a inováciu vo výbere suro- nou za úsilie firmy. svojimi skúsenosťami v projektovaní
vého materiálu z hľadiska navrhovania, V súčasnosti je SAMO spoločnosť a výrobe.
výroby a distribúcie produktov. s 230 priamymi zamestnancami, distri- Začleňuje širokú škálu riešení, ktoré
búciou po celej Európe a po hlavných poskytujú kúpeľni kvalitu a dizajn.
svetových trhoch.

108 štýl
interiér – kúpeľňa

SAMO v súlade s potrebami trhu litných riešení, ktoré zahŕňajú tradičné ných vyhotoveniach a s povrchovou
a novými trendmi navrhuje pre kúpeľne sprchové kúty (s viac ako 500 štan- úpravou skla, multifunkčné kabínky, spr-
širokú škálu pokročilých a vysoko kva- dardnými modelmi) v mnohých fareb- chové vaničky, poličky a príslušenstvo.

odráža nový spôsob života


Koncept wellnes a životný štýl

Sprchové boxy predstavujú novú kre- Séria predstavuje štýlové a funkčné funkcia alebo príslušenstvo má bez-
áciu od SAMO, predstavujúcu koncept prevedenie zdôrazňujúce „používateľ- prostredné a intuitívne ovládanie.
wellnessu a životného štýlu ako výsle- ské rozhranie“, ktoré tvorí špecifickú Svetlo a priezračnosť sú garantované
dok výskumu harmónie medzi telom, filozofiu pre SAMO, kde každý objekt, systémom StarClean, ktorý zabezpe-
dušou a priestorom. čuje jednoduchú údržbu a čistenie.

kúpeľňové štúdio – ARION Tel.: 041/562 41 89 e-mail: studio@doss.sk


vzorkovňa: Na Veľký diel, Žilina Tel./fax: 041/562 6 5 14 www.doss.sk
Mobil: 0903/524 520

štýl 109
interiér – kúpeľňa

Aj vy patríte medzi ľudí, ktorí kvôli pracovnej


vyťaženosti nevedia, kde im hlava stojí?
Máme pre vás typ – miesto na oddych, kde sa budete
cítiť prirodzene a celkom uvoľnene. Miesto, kde si
budete môcť pravidelne vychutnávať oddych ako
vznešený sultán z ďalekého orientu, a ani nemusíte
prekročiť prah vašej kúpeľne.

Hammam
– parný kúpeľ pre domáce wellness
Turecký kúpeľ hammam skladá z parného generátora, kvalitných novo navrhnuté tak, aby sa dali umiest-
V tradičnom tureckom parnom kúpeli dverí, presklených panelov a niekoľ- niť do kúpeľne každého vzhľadu.
pôsobí vlhké teplo – para má teplotu kých pomerne jednoduchých staveb- Vybudovanie parnej sauny je rozde-
približne 45 až 53 °C pri stopercentnej ných úprav. lené do troch fáz. V prvej fáze sa rieši
relatívnej vlhkosti vzduchu. Pobytom Základ tvorí parný generátor – malý hrubá stavebná časť a osadenie rozvo-
v pare sa telo prehreje, zrýchli sa meta- elegantný prvok. Môže byť umiestnený dov. Potom nasleduje osadenie rámu
bolizmus a organizmus sa očistí. Na roz- na stene zvonka sauny, vo vedľajšej dverí, prípadne preskleného panela
diel od suchej (fínskej) sauny, v ktorej sa miestnosti, v miestnosti nad alebo pod a nalepenie tepelnej izolácie a obkla-
využíva horúci vzduch s teplotou 90 až kúpeľňou. Pripája sa na vodu, elektrinu dov. V poslednej fáze sa inštaluje
100 °C, je parná sauna dostupnejšia a odpad. Vytvorená para prúdi do uzav- parný generátor s príslušenstvom. Celý
a použiteľná aj v bežných kúpeľniach. retého priestoru tureckého kúpeľa cez systém sa nastaví, odskúša a odovzdá
Môžete si ju totiž vychutnávať vďaka teleso z pochrómovanej mosadze, ktoré do prevádzky.
projektu hammam, ktorý nemusí zabrať umožňuje pridať do pary vonné esen-
oveľa viac priestoru než bežný sprcho- cie v tekutej alebo bylinnej forme (aro- Niekoľko medicínskych
vací kút. materapia). Doplnkom býva tiež colorte- argumentov v prospech
rapia s možnosťou voľby 10 farieb. pary:
Ako to funguje M Keď sa telo prehreje, rozšíria sa
Výhodou koncepcie hammam je Naozaj stačí obyčajný cievy, zrýchli sa krvný obeh a zníži
nenáročné technické riešenie, ktoré sa sprchovací kút? krvný tlak. Zlepší sa prekrvenie,
Koncepcia hammam umožňuje navrh- a teda aj látková výmena a z orga-
núť optimálnu veľkosť parného kúpeľa nizmu sa vyplavia škodliviny.
podľa počtu osôb. Najmenší variant M Para zbaví telo napätia a kŕčov
pre 1 až 2 osoby je vhodný do spr- a postará sa aj o psychické uvoľ-
chovacieho kúta s rozmermi aspoň nenie a odbúranie nahromadeného
80 × 100 cm. stresu.
Pred montážou celého systému treba M Teplom sa zvýši elastickosť väziva
sprchovací priestor stavebne pripraviť. a svalstva, čím sa uvoľnia kŕčovito
Základom je tepelná izolácia stien stiahnuté svaly a zmiernia sa bolesti.
a stropu sauny. Kvôli stekaniu konden- M Zvýši sa aj mobilita kĺbov a svalov,
zovanej vody musí byť strop zošikmený čo je dôležité najmä pre športovcov.
(sklon 15 cm/m) alebo zaoblený. M Teplom sa tkanivá kože uvoľnia,
Odporúča sa, aby svetlá výška priestoru prekrvia a napnú, póry sa rozšíria
parného kúpeľa nepresiahla 230 cm, a pokožka sa do hĺbky prečistí.
pretože pri väčšej výške para rých- M Inhaláciou vodnej hmly sa zvlhčujú
lejšie chladne a kondenzuje. Na jej dýchacie cesty, čo spôsobuje uvoľ-
vytváranie by sa tak spotrebovalo viac nenie hlienu a vnútorné očistenie.
energie. Podlaha by mala byť vyspádo-
vaná k jednému alebo dvom odtokom
na odvádzanie skondenzovanej vody,
ako aj vody pri sprchovaní. Pri realizá-
cii parného kúpeľa netreba zabudnúť
ani na vhodnú hydroizoláciu podlahy
a stien.
Celú koncepciu hammam dopĺňajú Severná 2423, Prievidza
dvere, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, Tel.: 046/54 30 233
aby na jednej strane umožňovali vstup E-mail: info@polysystem.sk
čerstvého vzduchu a na druhej strane www.polysystem.sk
zabraňovali úniku pary. Všetky sú dizaj-

110 štýl
Wellness program
Vybavíme Vašu súkromnú aj verejnú wellness zónu k Vašej najvyššej spokojnosti.

Kúpeľňový program
Kvalita a elegantný dizajn, široký sortiment kúpeľňového vybavenia.

PolySystem, spol. s r. o., Severná 2423, 971 01 Prievidza


tel.: 046/543 02 33, 046/543 00 94, fax: 046/543 17 97
e-mail: info@polysystem.sk w w w. p o l y s y s t e m . s k
Dovozca pre SR: INGEMA s.r.o.

touch of the future

VEĽKOOBCHOD OBKLADY A DLAŽBY


Močarianska 1, 071 01 Michalovce, www.ingema.sk
MODDOM
16. VEĽTRH NÁBYTKU

ART

19. - 23. 10. 2011


DESIGN SALON 2011 INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava
MEDZINÁRODNÁ PREHLIADKA SLOVENSKÉHO T +421-2-6727 2140 • F +421-2-6727 2055 • E moddom@incheba.sk
A ZAHRANIČNÉHO DIZAJNU www.incheba.sk
interiér – osvetlenie

Správne osvetlenie v interiéri umožňuje orientáciu a bezpečnosť pohybu


v priestore, pomáha pri všetkých aktivitách a je samozrejmou súčasťou
dekorácie bytu. Rozmernosť svetla patrí k základným podmienkam a znamená to,
že intenzita svetla musí byť rovnomerne rozložená, bez tieňov a presvetlených
plôch. A napokon, treba dbať na pohodu, estetiku a vkus výberu svietidiel, aby
komunikovali s osvetľovaným priestorom. Interiérové osvetlenie realizujeme
základným – celkovým, funkčným a dekoratívnym spôsobom. Svietidlá v byte
sú totiž nielen náhradným zdrojom denného svetla, ale vnímame ich aj ako
dekoratívny prvok. Vhodné využité svetlo dotvára atmosféru
a náladu v interiéri.

Svetlo dotvára atmosféru a náladu

Kuchyňa je azda najfrekvento-


vanejšou miestnosťou v obytnom
priestore a najvyťaženejšou na
svetlo. Tomu by malo zodpovedať
aj kvalitné a predovšetkým úsporné
osvetlenie. Základné, nepriame
osvetlenie dosiahneme pomocou žia-
rivkových svietidiel s príslušnou clo-
nou na vrchnej časti kuchynskej linky.
Pozdĺž nej sa do drevenej lišty
dajú zabudovať i halogénové
žiarovky na malé napä-
tie alebo tzv. bodové
svetlá. Dokonalé celkové
svetlenie vytvoríme
stropnou lampou s tlmia-
cim systémom, ktorým
môžeme podľa potreby
regulovať intenzitu svetla.
Najuniverzálnejší priestor
bytu, obývacia izba, potre-
buje mať rôzne typy svietidiel,
ktoré zdôraznia a osvetlia jednotlivé
priestorové časti, kde sa sústre-
ďujú rôzne činnosti, počnúc čítaním
a končiac pozeraním televízie. Kvôli
orientácii v priestore je vhodné
svietidlo s rozptylovým krytom pre
celkové osvetlenie miestnosti situo-
vané na strope alebo stene. Široká
škála činností si žiada aj osvetlenie
s rôznorodou a primeranou intenzi-
tou – stolovú, stojatú lampu a bodové
svetlá. Význam osvetlenia nesmieme
podceňovať ani pri sledovaní televí-

116 štýl
interiér – osvetlenie

zie, keď kontrast jasu obrazovky viac dla z oboch strán. V kúpeľni musíme zariadenia. Kvalitu a ekonomiku osvet-
namáha naše oči. Jednou z možností tiež dbať aj na bezpečnosť, keďže je lenia dosiahneme, ak sa budeme riadiť
je umiestnenie lampy za televízny to „mokrá“ miestnosť. Bezpečnostné radami odborníka. Navrhne nám osvet-
prijímač. V spálni môžeme celkové krytie svietidiel musí zohľadňovať ich ľovaciu sústavu s takým rozdelením
osvetlenie riešiť centrálnym svietidlom polohu v miestnosti. svetelného toku, že sa svetlo dostane
na strope, ktoré by nemalo veľmi osl- Na záver ešte zopár rád. Studené len na miesto určenia.
ňovať. Keďže spálňa slúži na oddych, svetlo šetrí peniaze a na osvetlenie sa
spánok, čítanie a prezliekanie, roz- spotrebuje asi 20 % elektrickej energie.
ložíme podľa toho aj osvetlenie. Pri Hospodárnosť prevádzky osvetlenia Mgr. Gabriela Sekerková
posteli napr. okrem lámp na nočných závisí aj od čistoty osvetľovacieho Foto: d-interior, archív redakcie
stolíkoch dobre poslúžia nástenné svie-
tidlá s kĺbovým ústrojenstvom. Osvetliť
možno aj vnútorný priestor skríň svie-
tidlami na dverový kontakt. Pri výbere
osvetlenia do detskej izby by sme
mali mať na pamäti vek detí a tech-
nické parametre izby. Svietidlá vybe-
ráme z nerozbitných materiálov, pretože
izba je určená okrem spánku a prípravy
do školy aj na hry. Použiť sa dá sta-
vebnicový systém so žiarivkami, ktorý
sa dá tvarovať podľa potreby v rôznych
výškach. Variabilitu ponúkajú rôzne typy
prenosných lámp so štipcom, pomocou
ktorého svetlo upevníme a usmerníme
podľa potreby. A nesmieme zabudnúť
postaviť na pracovný stolík stolovú
lampu. Stáva sa, že na správne osvetle-
nie v kúpeľni často zabúdame. A práve
tu nám veľmi dobrú službu urobia
bodové svetlá, ktoré sú nielen efektné,
ale aj praktické, napr. pri osvetlení zrka-

štýl 117
www.jorvik.sk

Rozžiarte každý
okamih svojho života
Vytvorte si vlastnú atmosféru tvorenú jednou zo 16 miliónov farieb vytvárané siedmi-
mi najmodernejšími LED diódami, skombinovanou s akýmkoľvek odtieňom bielej, kto-
ré môžete nastaviť súčasne alebo osobitne každé zvlášť. Osvetlite svoj domov presne
podľa atmosféry, ktorú chcete vytvoriť, či už chystáte príjemné posedenie s priateľmi,
alebo romantický večer s partnerom. Vytvorte si a uložte tri obľúbené svetelné scény,
ovládajte spolu s ostatnými svietidlami LivingAmbiance pomocou jedného diaľkové-
ho ovládania, nastavte si každé svetlo samostatne alebo v ľubovoľnej kombinácii.
Jednoducho použiteľné diaľkové ovládanie umožňuje jediným dotykom zmeniť farbu
alebo upraviť intenzitu osvetlenia a získať tak obľúbené nastavenie. Ak chcete zvoliť
automatické prepínanie farieb, stačí prejsť prstom dookola po farebnom kruhu. Rých-
losť striedania farieb jednoducho nastavíte výberom farby – od modrej, ktorá znamená
5 sekúnd, až po fialovú, ktorá znamená pol hodiny. Samozrejmosťou je aj stmievateľné
biele svetlo vysokej kvality, nastaviteľná intenzita farieb a rýchlosti režimu automatic-
kého prepínania farieb.

Príďte si pozrieť novinky značky Philips do predajní Jorvik.

Bratislava, OC GALAN, Ivánska cesta 26 Šamorín, Bratislavská 1184


Bratislava, STORELAND, Hodonínska 27 Nové Zámky, J. Simora 5
Dun. Streda, Istvána Gyurcsóa 1197/11 ŽILINA, Kysucká cesta 5/A
INLUX s. r. o. priamy dovozca, Farského 26, 851 01 Bratislava, inlux@inlux.sk tel: 02/4445 8241, www.svietidlainlux.sk
interiér – osvetlenie

Opäť to máme jednoduchšie.


Pri výmene starých žiariviek za nové
môžeme využiť možnosť spätného odberu,
ktorú nám ponúka novelizovaná podoba zákona.
Predajcovi, od ktorého si kupujeme
nový svetelný zdroj, môžeme odovzdať
starú žiarivku, a on sa postará
o jej ekologickú likvidáciu. Táto služba je bezplatná.

Žiarivku za žiarivku
V súčasnosti je platná novela priniesť kompletný. V prípade, že šanca pozitívne ovplyvniť prostredie
Zákona o odpadoch, na základe kto- výrobok kompletný nebude, predajca v ktorom žijeme, mieru zaťaženia
rej sú predajcovia svetelných zdrojov alebo distribútor môže odmietnuť jeho prírody a ovzdušia. Kvalitu nášho
povinní zabezpečiť ich spätný odber. prevzatie. života môžeme už v blízkej budúcnosti
Znamená to možnosť vrátiť starú ovplyvniť predovšetkým vlastným zod-
nefunkčnú žiarivku pri kúpe novej. Túto Separovaný zber a ekologická povedným konaním.
možnosť môže využívať každý občan. likvidácia osvetľovacích zariadení
nie je samoúčelnou aktivitou, ale Viac informácií ako aj zoznam zber-
Platí pri tom pravidlo – kus za kus. procesom, do ktorého sa postupne ných miest a miest spätného odberu
Starý výrobok musíme do predajne zapája väčšina krajín sveta. Je to naša nájdete na stránke www.ekolamp.sk.

POCET
ZBERNÝCH MIEST
STÁLE RASTIE

Žiarivky avýbojky, ktoré používate vo svojich


domovoch ana pracoviskách, obsahujú nebezpečné látky.
Ak ich odhodíte do bežného – komunálneho - odpadu,
poškodzujete svoje (naše spoločné) životné prostredie.
Máte však aj inú možnost’.

Separovaným zberom žiariviek


chránite životné prostredie
viac informácií nájdete na
www.ekolamp.sk POSVIETME SI NA EKOLÓGIU
S NÁMI SE VŽDY ROZSVÍTÍTE!

SVÍTIDLA
INTERIÉROVÁ
VENKOVNÍ
PRŮMYSLOVÁ
NOUZOVÁ
SVĚTELNÉ ZDROJE
NOUZOVÉ MODULY

– bezplatný světelný výpočet nejen pro projektanty


FULGUR – montáž nouzových modulů do zákazníkem vybraných svítidel

nabízí celou – dodávka náhradních akumulátorů do nouzových svítidel


– pozáruční servis
řadu služeb – osobní přístup

Fulgur, spol. s r. o. Svitavská 39, 614 00 Brno | T +420 545 197 213 | F +420 545 197 211 | GSM +420 606 722 799 | E fulgur@fulgur.cz | www.fulgur.cz
Alexia Fairy Lamps

Katarína Pieroniová

tel./fax: 045/535 00 44
mobil: +421/903/383 533
mobil: +421/915/824 160
mobil: +39 339 701 85 89

e-mail: alexia.sk@gmail.com

skype: alexia.fl

www.alexia-fl.sk
Váš najbližší obchod so svietidlami

GIBAS • SIL LUX BELLART • SAKOYA


Novinky jar – leto 2011. Internetový predaj firmy Tramil.
Viac informácií nájdete na stránke www.alexia-fl.sk

sv ietidlá e-shop

www.feim.sk
Štefániková 59, 901 01 Malacky, tel.: 034-7743228, fax: 034-7743230, e-mail: svietidla@feim.sk
interiér – osvetlenie

Spoločnosť ABB, s.r.o.,


prináša aj v tomto
roku špecifickú
novinku v oblasti
®

koncových prvkov
v elektroinštaláciách.
Je ním porcelánový
spínač Decento®.
Vyniká jednoduchosťou
a modernou líniou.

Novinky v elektroinštaláciách
Pôsobivý dizajn s dušou. čov. Kompletne porcelánová je taktiež Jednoduché, ploché a čisté línie
DECENTO® zásuvka 230 V/16 A, ako aj kryty dizajnu Decento® sú v súlade s interié-
Krásne jednoduchý, guľatý tvar slaboprúdových zásuviek. Prístrojové rovými trendmi a predurčujú ho k využi-
a predovšetkým materiál v praktic- vybavenie je pomerne jednoduché. Je tiu v súčasných moderných interiéroch
kom lesklom prevedení povrchovej dané snahou o čistotu dizajnu, zároveň ako v rezidenčných projektoch. Tento
úpravy. Skutočné porcelánové spínače možnosťami materiálu. Využitie porce- dizajn bude vždy výrazným doplňujúcim
a zásuvky, ktoré sa nedajú prehliadnuť. lánu pre kryty spínačov a zásuviek je prvkom interiéru.
Žiadne „retro“, ale originál. extrémne náročne z pohľadu výroby,
Forma dizajnu spínača jednoznačne presnosti a pevnosti dielov. Výzvou Farby, všade kam sa pozrieš
sleduje jeho funkciu a všetky ostatné bolo udržanie kvalitnej glazúry pre Tento rok je v znamení farebných
prístroje sú tejto línii maximálne prispô- zachovanie charakteristického porcelá- zmien v jednotlivých dizajnoch.
sobené. Systém komplexnosti produktu nové povrchu. Do programu sa poda- V dizajne Tango® a Element® bola
nie je stavebnicový, čo znamená rám- rilo zaradiť základné radenie spínačov, doplnená farba hnedá, resp. kávová
ček, kryt, prístroj, tak ako sú zákazníci žalúziový spínač, zásuvka, komuni- / ľadová opálová. Tieto odtiene nájdu
pri dizajnoch v strednom segmente kačná a televízna zásuvka. Špecifický umiestnenie predovšetkým v interiéroch
spínačov a zásuviek ABB zvyknutí, ale dizajn neponúka klasické viacnásobné s nábytkom v trendových farbách, kde
ponúkať sa bude ako kompletný výro- rámčeky. sa v poslednej rade výrazne rozšírila
bok. Niektoré funkcie, ako napríklad stmie- ponuka rôznych odtieňov orecha,
Dominantným prvkom je snehobiely vanie je možné ľahko vyriešiť spojením amerického dubu a podobne, ku kto-
porcelán, z ktorého je vyrobený nielen s prístrojom umiestneným v rozvádzači, rým neboli pôvodné odtiene vhodné.
rámček, ale aj kryty a páčky spína- alebo v spojení so systémom Ego-n®. Naopak, na ústupe je kedysi populárna
jelša a čerešňa.
Taktiež dizajny future linear® a impuls
dostali pre rok 2011 výrazných zmien
vo farbách. V tomto prípade nejde iba
o vizuálnu zmenu, ale predovšetkým
reálne pocitovú pri samotnom kon-
takte s prístrojom. Jedná sa o zmeny
techniky nanášania farby softto-
uch. V dizajne impuls bola už pred
časom táto povrchová úprava použitá
s názvom saténová strieborná. V tomto
roku prichádza na trh zamatová čierna
a biela, kde je veľmi efektívne pod-
svietenie LED diódami. Tieto zamatové
farby biela a čierna sú taktiež novinka
v dizajne future linear®. V počte ponú-
kaných farieb zákazníci zaznamenajú
výbeh farby grafitová v dizajne solo®
a aktuálnou náhradou bude farba antra-
citová.
®

www.abb.sk/vypinace

124 štýl
Ego-n®.
Komfortné a úsporné
inteligentné
elektroinštalácie.

V inteligentnej elektroinštalácii Ego-n® má celá rodina o ďalšieho člena navyše. Reaguje


na našu prítomnosť i neprítomnosť, stará sa o naše pohodlie i bezpečnosť, šetrí energiou.
Keď deťom pred spaním vetráme, vypne kúrenie, keď sa v noci zobudia, posvieti im na
cestu. Keď prší, v podkroví zatvorí okná. Riadi žalúzie a budí nás slnečnými lúčmi. Ovláda
sa ručne, diaľkovo cez internet aj mobilom. Prináša vysoký komfort a úspory energie
celej rodine. Inteligentné vypínače, zásuvky a mnoho ďalších prvkov zrealizuje každý
dobrý elektrikár. www.ego-n.cz

ABB, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
Tel.: 02 - 594 18 701, 801
Fax: 02 - 594 18 766

au

vj
to

ed
Vš j pu
di
re

ne
šestnásty ročník

et bl
ct

ko ik
or
y

di

ác
re
ct

ii
or
y
of
to
autoadresár • cestovný ruch

ur
is
m
pomocník motoristu po celý rok

AUTOADRESÁR CESTOVNÝ RUCH


1 000 aktuálnych autokontaktov Ubytovacie a rekreačné služby
Auto-moto výroba, predaj, servis Reštauračné zariadenia
Služby, lízing, poistenie Mestá, obce a turistické regióny
Kultúra a spoločenské akcie

MOTORIZMUS TURIZMUS, RELAX


Vzdialenosti miest Historické pamiatky, múzeá
Hraničné priechody Turistické lokality, služby
Rebríčky predaja a spoľahlivosti Kúpele, wellness, fitness
automobilov Relax, šport

AUTOATLAS SLOVENSKEJ REPUBLIKY


AUTOMAPY MIEST

www.auto-kontakt.sk
4109-11_Autokontakt_Obchodna ponuka 2011-farba.indd 2 11.5.2011 14:55
interiér – spálňa

Dospelý človek strávi denne zhruba dve hodiny


cestovaním do práce a z práce. Ďalších osem hodín
pracuje, ešte dve hodiny niečo vybavuje, ďalšie
zhruba štyri hodiny sa venuje rodine a poslednú
tretinu dňa strávi spaním. Jedine túto činnosť
vykonávame so železnou pravidelnosťou a podľa jej
kvality sa chtiac – nechtiac odvíja nasledujúci deň.

Volíme
zdravý spánok
Ak sa zobudíme neoddýchnutý, najviac ušetriť priestor. A tak pri výbere
ubolení a najviac so zlou náladou, dostanú „zelenú“ postele či váľandy
následne budú všetky naše denné s úložným priestorom, na ktorých je liekmi proti bolesti chrbta a časom strá-
povinnosti a činnosti naštrbené. už matrac pripevnený. Takéto matrace veným u lekára.
Jednoducho si priznajme, že nebu- sú po dvoch až troch rokoch vyležané. Pri výbere matracov by sme mali
deme „fungovať“ na sto percent. A tak Inou kategóriou sú ľudia, ktorí para- zvážiť viac faktorov. Dôležitý je náš
si právom naša posteľ a hlavne matrac doxne investujú viac peňazí do drahých vek, akú prácu vykonávame a či máme
zaslúžia náležitú pozornosť. postelí z masívu, ale na matracoch sa problémy s pohybovým aparátom.
snažia ušetriť. A tu robíme chybu. Nie Obzvlášť opatrne musíme matrac
„Nie“ posteliam s úložným posteľ, ale kvalitný matrac je predpo- vyberať aj v prípade, ak sme mali úraz
priestorom kladom zdravého spánku. pohybového aparátu alebo operáciu.
Je zrejmé, že väčšina ľudí spí Samotnú kúpu však ovplyvňuje aj to,
na matracoch zlej kvality, čo sa odzr- Ako si vybrať správny matrac ako rýchlo si vybratý matrac môžem
kadľuje neskoršími bolesťami chrbta. Mali by byť kvalitnejšie ako posteľ. odniesť domov, ako pružne výrobca
Samozrejme, nie je to preto, že by Na prvý pohľad sa kúpou lacnejších rieši prípadné reklamácie.
ľuďom nezáležalo na kvalite spánku. matracov, ktoré sa rýchlo vyležia,
Zväčša je dôvodom to, že mladá rodina ušetriť dá. V konečnom dôsledku však Jednomatrac či dvojmatrac?
sa pri zariaďovaní domácností snaží čo ten drahší matrac „doplatíme“ v lekárni Hoci je na trhu niekoľko štandard-
ných rozmerov matracov, výrobcovia
najviac odporúčajú jednomatrace.
Z praktického hľadiska je jednoduchšie
manipulovať s ním pri čistení a vetraní.
No a je jednoduchšie využiť ktorúkoľ-
vek stranu matraca podľa potreby či
voľby. Funkčná chrbtica je najdôležitej-
šia časť ľudského organizmu, pretože
je to jediný spôsob, ako sa naše telo
udrží vo vzpriamenej polohe. Jej denné
nesprávne držanie, sedenie v práci
i oddych na zlom matraci sa môžu
v priebehu rokov odzrkadliť na našom
celkovom zdravotnom stave. Zdravie
máme len jedno. Nedá sa ani kúpiť,
ani vymeniť.

Kontakt:
DANEX PLUS
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 00421/32/771 73 69, 09
fax: 00421/32/771 73 10
e-mail: info@danexplus.sk
www.danexplus.sk

126 štýl
interiér – spálňa

Je ráno a práve ste sa prebudili. Dnes potrebujete byť obzvlášť oddýchnutí


a svieži, pretože vás v práci čaká ťažké rozhodnutie, dôležitá prezentácia, či
náročná fyzická námaha. Napriek tomu vás bolí chrbát, máte kruhy pod očami
a potrebujete ešte pár hodín spánku, ale do vašej postele sa nemôžete ani
nechcete vrátiť, pretože je vyležaná a prepotená. Je čas na výber novej postele,
alebo skôr nového matraca. Ako si ale vybrať?

Pohodlný a ničím
nerušený spánok
model 13
Kvalitný matrac je najdôležitejšou dušnosťou,
súčasťou modernej spálne a veľmi dôle- nosnosťou
žitým prvkom pre náš zdravý životný štýl. a  hlavne
Spoločnosť VEGAS už vyše 14  rokov životnos-
sústreďuje svoju pozornosť na  vývoj ťou, ktorá
kvalitných ortopedických matracov je výrob-
a  doplnkov, ktoré spĺňajú tie najvyššie com garan-
kritériá. Aj preto je každoročne oceňo- tovaná až
vaná na medzinárodných výstavách, je na 20  rokov.
držiteľom mnohých ocenení ako naprí- Jadro je obalené
klad „Výber roku 2007, 2008 a  2009“ pevnou kokosovou
alebo dôležitého ocenenia na stredoeu- doskou impregnovanou
rópskom trhu – cena „MODDOM 2008“ latexom a  dvomi vrstvami
za inovatívne riešenie kombinácie mate- z  prírodného latexu. Vďaka tejto 300g/m2, čo znamená dlhú život-
riálov a lôžkových plôch. A aké matrace kombinácii sa matrac veľmi dobre nosť a  vysokú odolnosť voči oderu.
značka VEGAS vlastne ponúka? prispôsobuje krivkám ľudského tela Matrac model 20 je najlepšie predá-
Cenu MODDOM získal konkrétne taš- a  disponuje na oboch stranách rôznou vaným a  najpolulárnejším matracom
tičkový matrac model 20 z  kolekcie tvrdosťou. Model 20 je preto dokonalou z kolekcie VEGAS a v roku 2009 sa ho
„Modern“. voľbou pre part- vyrobilo vyše 23 000 kusov.
Tento model je vyro- nerov do  dvoj- Okrem kolekcie „Modern“, ktorá
bený pre model 20 postele. Poťah využíva najmodernejšie technológie
je vyrobený zo a  ponúka matrace aj pre tých najná-
špeciálneho ročnejších, nájdete v  produkcii značky
vlákna „Coolmax VEGAS aj kolekciu „Exkluzív“. Obsahuje
Advance©“, ktoré matrace, ktoré vynikajú najvyšším poč-
vynikajúco odvá- tom pružín na m2 na svete, či luxusným
dza vlhkosť, čím zlatistým poťahom s  hodvábnym vlák-
zabezpečuje nom. Model 27 by sme mohli nazvať
suchú a  kom- „exkluzív v  kocke“. Je vytvorený s  pou-
fortnú klímu počas žitím nového pružinového systému
spánku. Hustota vrch- Vernestet S2000 (700  pružín na  m2),
vysoké nej poťahovej látky je až ktorý bol vypracovaný nemeckými inži-
zaťaženie niermi zo spoločnosti
až 150 kg na AGRO špeciálne pre
jedno lôžko pri priemer- model 27 spoločnosť VEGAS.
nej výške človeka 175  cm. Absolútny komfort je
Jadro matraca je tvorené dosiahnutý vďaka kom-
zdokonaleným najmoder- binácii najlepších vlast-
nejším taštičkovým blo- ností pružinových blokov
kom „Vernestet S300“ od Vernestet a Multipocket.
nemeckého výrobcu AGRO Ak pre svoju posteľ hľa-
International s  hustotou pru- dáte prírodné materiály,
žiniek 296 ks/m2. Taštičkové kolekcia „Ekolatex“ je pre vás
jadro disponuje vynikajúcou ako stvorená. Kombináciou
bodovou elasticitou, vysokou prie- prírodných materiálov

128 štýl
interiér – spálňa

a modernej technológie vyvinula spoloč- čo robí model 10a takým populárnym. matraca je tvorené tak, aby dokázalo
nosť VEGAS dokonalý produkt pre váš Čerešničkou na torte u  týchto modelov čo najlepšie nahradiť kvalitný taštickový
zdravý spánok. sú nesymetrické blok. Z  tejto kolekcie vyberajú tí, ktorí
Prvý antibakte- strany s  rôznym požadujú kvalitný matrac za nižšiu cenu.
riálny poťah na model 10a stupňom tvrdosti. Profilovaný viskoelastický materiál
svete Len čo sa vám pri s  efektom pamäti na jednej strane
oddychu zachce modelu 32 pridáva povrchu lôžka mäk-
nových zážit- kosť, ktorá pomáha uvoľneniu tela
kov – stačí obrátiť počas spánku. Blok VEGAFLEX PRO
matrac! na druhej strane pridáva matracu neoby-
Novinkou čajnú elastickosť a  vzdušnosť. Navyše
v  ponuke spo- je matrac stočený do rolky pre pohodl-
ločnosti VEGAS nejšiu prepravu.
je kolekcia
„Aktiv“  –  je to naj- Spoločnosť VEGAS je taktiež výrob-
modernejšia gene- com matracov do detských postielok
rácia ortopedických vyrobených z prírodných materiálov ako
z  prí- matracov vyrobených z  uni- je kokos, latex, či bavlna.
rodných kátneho materiálu Vegaflex PRO. Vo svojom portfóliu má taktiež late-
vlákien kapoku a  vis- Jednoliata štruktúra, vysoká hus- xové a  viskoelastické anatomické van-
kózy – „Lyocell Vital“ doladí váš pôžitok tota tohoto materiálu a tiež nový princíp kúše, či lamelové rošty s  kovovým
k  dokonalosti. Model 13 je asymetrický rozloženia vrstiev Vegaflex PRO v matra- rámom s vysokou nosnosťou až 150 kg
matrac z  trojpásmového latexového coch kolekcie „Aktiv“ umožňujú dosiah- a 10-ročnou zárukou.
bloku, jedna zo  strán je tvrdšia vďaka nuť veľkolepý ortopedický efekt. Každá Žijete len raz, preto sa neuspokojte
pridaniu vrstvy z kokosu. časť špeciálne tvarovaného penového len s  priemerom, ale dožadujte sa
Ak patríte k ľuďom, ktorí hľadajú poho- najvyššej kvality a  vyberajte si len to
dlný a  ničím nerušený spánok a  záro- najlepšie. Neváhajte a  navštívte našu
veň dobrú cenu, kolekcia „Komfort“ model 32 internetovú stránku alebo niektorého
je ideálnym výberom. z našich partnerov a predajcov a vyskú-
Vzdušné šajte si rozdiel v  pôžitku na matracoch
a  pružné taš- značky VEGAS, na ktorých zažijete len
tičkové jadro, tie najkrajšie sny.
latexové či
kokosové vrstvy
a  antistatický
poťah „Stressfree“,
ktorý neakumuluje
statickú elektrinu, urobí
z  vášho sna dokonalý zážitok.
Vysoko precízna práca bloku TFK bloku
spolu s  overenou rovnováhou elastic- plní funkciu nezávis-
kosti latexu a pružnosti kokosu – to je to, lých mini pružiniek a  penové jadro

VEGAS Group, s. r. o., Levočská 41, 058 01 Poprad


Telefón: +421/52/47 81 847, E-mail: info@matrace-vegas.sk, www.matrace-vegas.sk

štýl 129
JURA I

www.tempo-kondela.sk

AKCIA 5€
25 ,-
7.682,13 Sk
pri kúpe základnej zostavy,
kuchynský drez

len za 17 EURO
EURO

Lay ON
univerzálny nerezový drez, rozmery 80x60 cm, Základná zostava, v prevedení dvierka rigolletto dark + light / korpus wenge, DTD laminovaná , hrúbka
v cene úchytky a sifón.Hmotnosť drezu: 4 kg. pracovnej dosky 28 mm , horný rozmer s digestorou skrinkou 2,6 m , spodný rozmer 2 m , skrinky
Bežná cena: 57€/1.717,18 Sk sú dodávané vrátane pracovnej dosky , drezová skrinka dodávaná bez pracovnej dosky.

234,-€ 232,- 264,-€ 243,-€ 255,-€


SOMMA III 7.049,48 Sk LANDY II SOMMA IV 7.953,26 Sk LENKA 7.320,62 Sk JURA I 7.682,13 Sk
6.989,23 Sk

Teraz zákaznícka karta


s výraznými zľavami pre členov
Potrebné informácie najdete v sieti 25 predajní Tempo Kondela

Komplet: skriňa+posteľ s nočnými stolíkmi+komoda = 599€ / 18.045,47 Sk

super
cena !

Skriňa HLNS 84 293€ / 8.826,92 Sk


Komoda HLNK 26 157€ / 4.729,78 Sk
Posteľ+2 nočné stolíky HLNL 16 ST spálňa, prevedenie : orech/čierna, posteľ dodávaná ako komplet s 2 nočnými stolíkmi bez matraca a roštu.

161€ / 4.850,29 Sk
Posteľ + nočné stolíky DxŠxV: 204,4x259,2x85cm, plocha lôžka: 160x200, skriňa so zrkadlom
ŠxHxV: 227,5x59x212,9 cm, komoda ŠxHxV: 129,6x38x91,3 cm. Možnosť dokúpenia
rolovaného roštu 160 x 200 cm v cene 21€/632,65 Sk a matraca Futon Arona 160 x 200 cm v cene 105€/3.163,23 Sk.
JULIET
Navštívte
náš nový e -shop www.temponabytok.sk
relax, exteriér

Slnko opäť vládne teplom a jasom prírode,


kvetena svojou pestrosťou a krásou láka každého z nás,
vyraziť von, spoznávať svet farieb, lásky a pohody,
do záhrady, do lesa, či k bazénu a ku vode.
relax, exteriér

Vonkajší bazén prítomný v záhradnom priestore


rodinného domu nie je už dnes ojedinelým javom,
ale ani bežným. Jeho vlastníkmi sú rodiny, ktoré si
môžu dovoliť nadštandardné rodinné bývanie.
Sú však lokality, hlavne na juh od Bratislavy,
kde sa možno stretnúť s rodinným bazénom
v exteriéri rodinného domu takmer pri každom
druhom dome. Hendikepom rodinných bazénov
však je, že dosť často nie sú navrhnuté a zhotovené
v súlade so všetkými požiadavkami, ale aj stavebnými
a hygienickými predpismi, ktoré musí takáto,
nie nenáročná stavba spĺňať.

Rozmach rodinného relaxu a domá- rokoch značný a doslova rapídne


cej rekreácie využívaním vonkajších narastá. Napríklad v hornej časti
rodinných bazénov je v ostatných Žitného ostrova v blízkosti Bratislavy
sa často budujú na kľúč celé rodinné
osídlenia, pričom každý viladom má
súčasne aj svoj rodinný bazén, buď
popri dome, alebo v záhradnom
priestore. Iba nedávno bola ukončená
v obci Kvetoslavov výstavba rodinných
viladomov v počte päťdesiat a pri
každom dome je situovaný vonkajší
bazén. Samozrejme, že nejde o lacnú
záležitosť, a preto sa tieto domy len
postupne rozpredávajú. Aktuálne je
teda hovoriť aj o navrhovaní a zhoto-
vovaní rodinného bazénu, pretože nie
vždy pri jeho realizácii prevláda pro-
fesionálny prístup, i keď v súčasnosti
pôsobí na slovenskom stavebnom trhu
niekoľko firiem, ktoré sa zaoberajú
dodávkou a ponúkajú široké spektrum
rôznych druhov vonkajších bazénov.
Od relaxačných po bazény plavecké
s náročnou technológiou úpravy vody
a s rôznymi zariadeniami funkčného
a technického vybavenia, vrátane
možnosti prekrytia bazénu pri zhoršení
počasia, prudkom daždi a pod.
Individuálnym stavebníkom sólo
rodinného bývania, ktorí súčasne
s postavením viladomu mienia postaviť
aj vonkajší bazén, ale aj tým vlastníkom
rodinných domov, ktorí si chcú nechať
zhotoviť bazén dodatočne, prinášame

132 štýl
relax, exteriér

spĺňal aj spoločenskú funkciu (posede-


nie pri bazéne a pod.). Pri umiestnení
treba zohľadniť rôzne požiadavky aj
na doplnkové funkcie, ktoré sú súčas-
ťou riešenia vonkajšieho bazénu.
Plochy na oddych, slnenie, grilovanie
a pod.
Ako dôležité hľadisko na umiest-
nenie vonkajšieho bazénu sa čoraz
nástojčivejšie prejavuje požiadavka
na znižovanie energetickej náročnosti
pri ohreve vody. K tomu má napomôcť
o. i. jeho prekrytie. Pri plánovaní polohy
vonkajšieho bazéna sa preto musí
počítať aj s plochou na uskladnenie
odsunutých segmentov dočasného
prekrytia. Energetickú náročnosť pre-
vádzky bazénu možno účinne znížiť aj
používaním prekrývacích fólií bazénovej
hladiny, ktoré navyše zabraňujú zne-
čisteniu bazénovej vody. Odporúčaná
teplota vody je od 24 °C do 28 °C.
Rozumne a obratne si treba počínať
aj pri výbere samotného bazéna. Výber
neponechávame na našom laickom
posúdení, ale ani na odporúčania
dodávateľov – predajcov, prípadne
zhotoviteľov, ale prizveme si na pomoc
osobu povolanú. Nejde o nenáročnú
investíciu, a tak sa naozaj treba pora-
diť s odborníkom, ktorý prihliadne
na naše požiadavky, finančné možnosti
i na miesto, kde má byť bazén situ-

roboty až – až, ale stojí to zato


niekoľko odpo-
rúčaní, ako pri
zvládnutí tejto, nie
jednoduchej úlohy
postupovať. No
nielen im, ale aj
samotným navrho-
vateľom a zhotovi-
teľom naisto prídu
vhod naše odporú-
čania.

V prípravnej fáze
Je potrebné
predovšetkým,
čiže pred začatím
samotnej výstavby
rodinného bazénu,
vykonať poctivú
analýzu priesto-
rových a ekono-
mických možností,
aby bazén po
dokončení spĺňal
predstavy užívateľa
a okrem biologic-
kých funkcií (šport,
relax, regenerácia)

štýl 133
relax, exteriér

ovaný a aká konštrukcia je pre nás


najvhodnejšia. Ako postupovať pri
výbere zmienenej konštrukcie, vyjadruje
sa už jeden z najpovolanejších, a to
Ing. arch. Marián Malovaný, PhD.:
„Z realizačného aj prevádzkového
hľadiska sa najčastejšie používa žele-
zobetónová nosná konštrukcia bazé-
nového telesa. Ako povrchová úprava
stien bazénového telesa môže sa
použiť kvalitná bazénová fólia s hrúb-
kou 1,5 mm, ktorá zároveň slúži aj ako
tlaková izolácia, pričom sa predáva
vo viacerých farbách a vzorkách. Sú
pochopiteľne aj iné možnosti povrcho-
vej úpravy, napríklad bazénový kera-
mický obklad s množstvom farebných
kombinácií a vzoriek, takže investor
spolu s architektom majú z čoho vybe-
rať. V prípade samonosných konštrukcií
je jednou z možností sklolaminátová
vaňa vystužená oceľovou konštrukciou.
Povrchovú úpravu môže tvoriť vysoko
odolný polyester voči poveternostným
vplyvom a chémii používanej pri úprave
bazénovej vody, takisto dostupný v rôz-
nych farebných odtieňoch. Konštrukcia
telesa bazénu je v danom prípade
zateplená polyuretánovou penou.
Takéto bazény môžu byť vyhotovené
ako veľké jednoliate vane štandard-
ných rozmerov a tvarov alebo skladané
z viacerých kusov neobme-
dzených rozmerov.
Iným variantom
samonosných
konštrukcií sú
antikorové bazény.
Tvar a rozmer sú
neobmedzené,
povrch najvyššej
kvality s teoreticky
neobmedzenou
životnosťou.“

Funkčnosť ktorá automaticky kontroluje kvalitu


a údržba bazénovej vody a práve tak automa-
Samotná pre- ticky dávkuje chemikálie potrebné
vádzka rodinného na udržanie kvalitnej vody.
bazéna nepre- Nielen kvôli predpisom a ich dodržia-
bieha takisto podľa vaniu je potrebné dohliadnuť a starať
ľubovôle, ako sa žiaľ, Vhodná sa o kvalitu bazénovej vody. Sú rôzne
niektorí vlastníci tohto bazénová chémia spôsoby zabezpečenia údržby bazénu
zariadenia domnievajú. pomáha udržiavať hygienicky kvalitnú vodu a hygienicky bezchybnej vody v ňom
Preto im s akcentom pripomíname, že v bazéne. hlavne pre uchovanie dobrého zdra-
bazén treba napustiť kvalitnou vodou via tými, čo bazén používajú. Jedným
a túto kvalitu aj udržiavať počas pre- zo spôsobov, ako sa postarať o zabez-
vádzky tak, aby bazénová voda spĺňala pečenie bezchybnej vody v bazéne, je
požiadavky hygienickej normy. Tie sa (optimálna vzdialenosť od bazénu je jeho prekrývanie na noc. Najmä počas
zabezpečujú bazénovou technológiou, približne 10 m), alebo v samostatnej náhlych búrok, vetra zanáša sa voda
ktorá býva zvyčajne, i keď tak nemusí technologickej miestnosti pod zemou v bazéne lístím a všetkým, čo je pohnu-
byť, súčasťou dodávky benzínu. v blízkosti bazénového telesa. Dostať teľné v okolí bazénu. Prekrytie ľahko
Najlepšie je, keď je montáž a prevádz- aj menšie bazény s technologickou jed- montovateľnou a posuvnou strešninou
ková údržba bazéna vykonávaná dodá- notkou umiestnenou na stene bazéna. nie je luxus navyše, ale praktické rie-
vateľom. Miestnosť s technológiou V súčasnosti je možné vybaviť každý šenie aj pri využívaní bazéna v nečase.
môže byť umiestnená buď v dome rodinný bazén špičkovou technológiou, Strešnín s atraktívnym dizajnom je

134 štýl
relax, exteriér

na trhu dostatok a nejde o neúnosnú prečistenie hygienickým roztokom je


investíciu. O hygienu vody sa treba zjavné hlavne z merania a záleží tiež
starať aj v priebehu dňa. Vykonávať na vlastnom odhade. Na trh prichádzajú
je potrebné meranie čistoty (zisťovanie neustále nové typy technických čistia-
hygienického stupňa vody) a podľa cich zariadení. Treba sledovať ponuku
toho robiť úpravu bazénovej vody a dať pri výbere prednosť takému
odporúčanými čistiacimi tekutými che- zariadeniu, ktoré je funkčnejšie a účin-
mickými prostriedkami, ktoré dostať aj nejšie, energeticky úsporné a nená-
v práškovom stave. ročné na obsluhu.
Užívatelia rodinných bazénov pre- Pred napustením čistej vody je
nosného alebo trvale vsadeného typu potrebné pravidelne umývať vaňu
nemusia mať väčšie starosti s ich bazéna aj bežnými saponátovými čis-
údržbou a so zabezpečením do nich tiacimi prostriedkami. Treba priebežne
kvalitnej, hygienicky bezchybnej vody. kontrolovať spoľahlivosť a technický
Zhotoviteľ – výrobca a dodávatelia majú stav čerpadla a všetkých zariadení,
zo zákona povinnosť dodať odberate- pomocou ktorých sa zabezpečuje
ľovi písomnú informáciu s návodom, napúšťanie a vypúšťanie vody a cel-
ako bazén udržiavať v čistote a práve ková prevádzka rodinného bazéna.
tak vodu doň napúšťanú. Pri kúpe vane Prevenčné kontroly sú veľmi dôležité,
bazéna treba vždy trvať na tom, aby pretože pomáhajú včas eliminovať
bol takýto návod k bazénu pripojený. potenciálnu poruchu a predísť tak
Musí obsahovať aj pomenovanie naj- väčšej investícii potrebnej na prípravu
vhodnejších čistiacich prostriedkov pre opravy.
vnútro bazéna po vypustení aj pre čiste-
nie alebo prečistenie použitej bazénovej Mgr. Jaroslav Bartl
vody. Ako často vymieňať v bazéne Foto: Desjoyaux, Pool & Home,
vodu alebo zabezpečovať jej priebežné NBL Trade, Pooltech

Jedným zo spôsobov, ako dlhšie


zabezpečiť zdravotne vyhovujúcu vodu
v bazéne, je jeho prekrývanie.

štýl
relax, exteriér

Jeden z popredných európskych výrobcov kompozitných bazénov


spoločnosť Compass Ceramic Pools Senec pripravil tak ako každý rok novinky
pre svojich zákazníkov.
Rok 2010 bol z hľadiska počtu vyrobených keramických bazénov pre našu
spoločnosť veľmi úspešný. Podarilo sa nám vyrobiť a predať 1 240 ks bazénov
v rozmeroch od 4,5 metra do 11,4 metra.

Skutočná bomba na trhu


s kompozitnými bazénmi
Pre rok 2011 spoločnosť Compass níkmi našej spoločnosti ako bazén s čo
Ceramic Pools Senec pripravila najširším využitím pri čo najefektívnej-
pre svojich zákazníkov skutočnú šej a najbezpečnejšej prevádzke.
lahôdku. Ako jediný výrobca kom- Bazén je vybavený dvoma veľmi
pozitných bazénov v Európe zaradil pohodlnými schodiskami s protišmyko-
do svojho výrobného programu kera- vou úpravou a možnosťou vybudovania
mický kompozitný bazén s rozmermi samostatnej masážnej zóny na každom
13,30 × 4,49 × 1,50 metra. schodisku.
Tieto rozmery radia tento bazén Ďalej je tento bazén vybavený bez-
na vrchol ponuky. pečnostným držadlom uloženým tesne
Toto je veľmi dobrá správa pre pod hladinou vody na oboch pozdĺž-
všetkých veľmi náročných privátnych nych stranách. Samozrejme nechýba
zákazníkov, ktorí túžia mať doma sku- typický bezpečnostný prvok bazénov
točné more vody pre radosť a relax. Compass bezpečnostný stupienok,
Samozrejme je to dobrá správa zhotovený približne v 2/3 hĺbky bazénu. nou filtračnou jednotkou, ošetrovaním
a výzva aj pre všetkých terajších V záujme o čo najefektívnejšiu bazénovej vody soľou, výkonnými proti-
i budúcich prevádzkovateľov hotelov a najbezpečnejšiu prevádzku je bazén prúdmi a množstvom ďalších doplnkov.
a penziónov, ktorí majú záujem o rozší- vybavený boxom pre inštaláciu elektric- Ako jediná spoločnosť na Slovensku
renie ponuky svojich služieb o bazén. kej lamely. Toto riešenie minimalizuje vám môžeme ponúknuť lamelové
Pretože sa jedná o kompozitný náklady na ohrev bazénovej vody. Pri zakrytie hladiny označované ako
keramický bazén, jeho inštalácia je osadení v interiéri značne zníži náklady Owerflow Line. Toto sa vyznačuje
veľmi jednoduchá a rýchla, pretože na odvlhčenie bazénovej haly a zabez- špeciálnym skimmerom zabudovaným
sa osádza na štrkové lôžko bez nut- pečuje maximálnu bezpečnosť detí v konštrukcii lamely, umožňujúcim
nosti zhotovovania komplikovaných alebo domácich miláčikov v čase, keď veľmi kvalitné filtrovanie vody, pretože
betónových plôch či už pod bazénom, je bazén lamelou zakrytý. skimmer je široký ako samotný bazén.
alebo po jeho obvode a je ho možné Spoločnosť Compass Ceramic Pools Táto konštrukcia prakticky nahradzuje
inštalovať v exteriéri i ako interiérový. Senec vám cestou svojej realizačnej prepadový žľab potrebný pri bazé-
Tento bazén označovaný ako firmy Pool&Home ponúka možnosť noch s napnutou hladinou a vytvára
XXL Trainer 133 bol navrhovaný odbor- vybaviť všetky vyrábané bazény kvalit- efekt napnutej hladiny aj pri bazénoch
Compass označovaných v našom sorti-
mente písmenkami XL.
Ak vás informácie uvedené v tomto
článku zaujali, radi vás privítame
v našej predajni v Bratislave, kde sa
vám budú plne venovať vyškolení pre-
dajcovia.

Jozef Holek
Pool & Home, s. r. o.
Predajňa:
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava
Tel.: +421/2/45 24 33 14
Fax: + 421/2/45 24 30 68
www.compasspools.eu

136 štýl
ÚSPORNÉ A SAMOČISTIACE
KERAMICKÉ BAZÉNY
COMPASS

• exkluzívny 3D žiariv ý povrch bez pórov


• doživotná záruka proti osmóze (absolútna nepriepustnosť )
• z v ýšená tuhosť keramického jadra (patent PN 1690) bez strat y pružnosti
• r ýchla a jednoduchá montá ž v priebehu niekoľ k ých dní
• zabudovanie bez betónovej základovej dosk y
• zaručená k valita ba zénov, neustála kontrola v ýrobného procesu
• prísne dodr žovanie v yskúšanej austrálskej technológie
• osadenie do štrkového lôžka

ENERGETICKY
ÚSPORNÉ
BAZÉNY
• zníže
zníženie prevádzkov ých nákladov a ž 80%
• nižšia hlučnosť
• v yššia
šši úroveň filtrácie vody

KONTROLA BAZÉNA energy saving


pools

pomocou Compass iQ® cez smartphone

PROFESIONÁLNE PORADENSTVO, MONTÁŽNE A SERVISNÉ PRÁCE ZA

KE

NR
LV www.pool-home.sk
BA

www.compasspools.eu
ww

Hotline: 0800 222 223 Zavolajte a pošleme Vám zdarma katalóg a poskytneme bezplatnú konzultáciu u vás doma!
relax

Voda je ľahko dostupná na väčšine planéty, z každého kohútiku v domácnosti…


Je lacnejšia ako akýkoľvek iný nápoj, a možno práve preto ju nevieme správne
doceniť...

„Voda je najväčším požehnaním“


Pindaros, Grécky básnik (518–438 pred Kristom)
Voda je v ovzduší, je na povrchu močením. Pre náš každodenný život Ale aké nápoje väčšinou
i pod povrchom zeme, v každom živom teda potrebujeme doplniť pre naše telo pijeme?
organizme a rastline. Voda je podmien- približne 2,5 l vody. Takmer 500 ml Za mnohé civilizačné ochorenia
kou akéhokoľvek života. Je univerzál- vody získavame denne z potravy, teda „vďačíme“ nielen nedostatku pohybu
nym prostredím biologických dejov, pre plné uspokojenie všetkých a prílišnému prísunu kalórií, ale aj chro-
ktoré prebiehajú v živých organizmoch fyziologických potrieb nášho tela nickému nedostatku tekutín. Namiesto
na všetkých stupňoch vývoja. Tvorí potrebujeme vypiť aspoň 2 l pitnej pramenistej vody totiž pijeme prak-
podstatnú časť nášho tela, priemerne vody každý deň. ticky bezcenné, chemicky upravované
až 50–75 %. Reálna skutočnosť nám však uka- nápoje. Niektoré z nich dokonca spôso-
Zvyčajne si neuvedomujeme aký zuje, že pijeme málo… Potvrdzuje bujú dehydratáciu…
veľký vplyv má na funkcie nášho tela, to aj výskum Svetovej Zdravotníckej
ako je dýchanie, regulácia telesnej tep- Organizácie.
loty, vylučovanie toxických látok a škod-
livín… Každá bunka, tkanivo a orgán
potrebuje k dôkladnej činnosti vodu: 
Q Prenáša esenciálne vitamíny a živiny
rozpustné vo vode (akými sú prote-
íny, minerály, vitamíny B a C), ktoré
bunky, tkanivá a orgány potrebujú
k dôkladnej činnosti. 
Q Zvlhčuje oči, pery a nosnú dutinu,
orgánom pomáha pri činnosti
a zabezpečuje fyzické pohodlie. 
Q Bunkám organizmu dovoľuje udržať Hlavné symptómy nedostatku Pre naše telo je najzdravšia čistá
si ich štruktúru a prenáša do buniek vody: voda bez prísad…
kyslík.  Ak je v ľudskom tele nedostatok
Q Obaľuje a ochraňuje jednotlivé vody o: Je však veľmi dôležité akú vodu
orgány a má úlohu absorpčného Q 1 % – ľudia pociťujú smäd pijeme.
telesa minimalizujúceho stres Q 2 % – efektivita ich práce sa zhoršuje
a poškodenie orgánov.  Q 4 % – nastáva pocit únavy, klesá Vo všeobecnosti prevláda názor,
Q Zabezpečuje optimálnu mazivosť odolnosť voči stresu, cítia nevoľnosť že zlá kvalita pitnej vody predstavuje
spojív. Voda preplachuje obličky Q 10 % – začne opúchať jazyk, obličky veľké zdravotné riziko. Miera akcepto-
a zbavuje ich toxických látok.  prestávajú pracovať, svaly dostávajú vateľnosti tohto rizika je v zásade otáz-
Q Vyrovnáva elektrolyty (minerály ako kŕč kou politicko–sociálnou, nie zdravotnou.
draslík, sodík, chlór), ktoré pomáhajú Q 20 % – človek môže zomrieť… Tu je postoj jednoznačne vyjadrený
regulovať teplotu organizmu a kontro-
lovať krvný tlak.

Naše telo potrebuje dopĺňať


vodu každý deň
Vodu si musíme neustále dopĺňať,
pretože denne stratíme priemerne až
600 ml vody vydychovaním, 500 ml
potením cez pokožku a okolo 1 400 ml

štýl 139
relax

existenciou príslušných noriem pre spotrebiteľovi už nie je dostatočne Voda filtrovaná cez
kvalitu pitnej vody. Je však potrebné kvalitná. mechanické filtre
mať na pamäti, že aj normy do určitej Určite sa stáva aj u vás, že ak náho- Najtypickejším takýmto vodným
miery pripúšťajú znečistenie vody aj dou vodárne na nejaký čas odstavia filtrom je uhlíkový filter v tvare fľaše,
takými látkami, ako sú ortuť, olovo, vodu, po jej následnom spustení tečie ktorý skôr neutralizuje ako čistí vodu.
arzén, kadmium a iné. Stovky ďalších voda z kohútika výrazne kalná, hrdzavej Veľmi jemné látky, ako sú nánosy,
sa u nás dokonca bežnými analýzami farby a rozhodne by ste ju nepili… To bahno, chemické a toxické látky, ťažké
vôbec nezisťujú. Stanovenie prípustnej len dokazuje že voda, ktorú používate kovy, alebo baktérie môžu zostať
úrovne znečistenia vody je kompromi- nie je čistá. vo vode pretože takýto filter ich nedo-
som medzi tým, čo je bezpečné a čo je káže zachytiť. Takéto filtre vám teda
dosiahnuteľné. Normy pre pitnú vodu rovnako nevedia zabezpečiť zdravú
na Slovensku sú stanové tak, aby pitie a trvalo bezpečnú vodu na pitie i keď
vody nespôsobovalo klinické poškode- dokážu z vody odstrániť väčšinu väč-
nie organizmu do veku 65 rokov veku ších častíc a piesku.
človeka (v USA do 85 rokov veku.)
Anorganické látky bežne obsiahnuté
vo vode, minerálkach a iných bale- Balená voda
ných nápojoch náš organizmus veľmi Alternatívou k vode z vodovodnej
ťažko spracováva a preto sa ukladajú siete je voda balená, ktorú si mnohí
v našom tele. Dlhodobejšie používanie z nás kupujú, v obchodoch a nosia
takýchto nápojov môže spôsobiť váž- domov. Vo väčšine prípadov je to lep-
nejšie zdravotné problémy( ľadvinové šia alternatíva k vode z vodovodu, ale
kamene, žlčníkové kamene,...). Pre je ekonomicky náročnejšia na nákup,
udržanie si správnej hladiny vody v tele transport a skladovanie. Predaj vody
a teda i pre ochranu nášho zdravia je v obaloch sa rozrastá. V súčasnej
najzdravšia krištáľovo čistá pramenitá dobe je niekoľko desiatok firiem, ktoré
voda. produkujú rôzne druhy vody v obaloch
a ich ponuka sa neustále rozširuje.
Akú vodu dnes pijeme? Pri rozhodovaní, ktorú balenú vodu si
Odhaduje sa, že denne umiera kúpiť je zákazník často odkázaný na
okolo 25 000 ľudí na nedostatok reklamu, prípadne obal.
vody, alebo na požitie kontaminovanej
vody. Mnohé toxické látky, ktoré sa Zdroje fľaškovaných vôd sú vo väč-
môžu dostať do tela prostredníctvom šine nedostatočne zabezpečené
nekvalitnej vody, pôsobia v ľudskom voči znečisteniu z poľnohospodár-
tele dlhodobo a skryto. Ich negatívny skych a priemyselných činností. Jej Voda zo studne
účinok nastupuje nebadane a oveľa balenie môže byť zdraviu škodlivé. Ďalšou možnou alternatívou je voda
neskôr. Mnohé synteticky vytvorené Plastické fľaše sú vyrobené z polyvi- z vlastného zdroja, teda zo studne.
organické zlúčeniny (zložené z atómov nylchloridu (PVC), alebo polyetylénu Žiaľ, ani takýto zdroj vody nemožno
uhlíka a iných prvkov) majú kom- (PET, HDPE, PE) majú v sebe riziko považovať za bezpečný. Najmä na
plikované štruktúry, napodobňujúce prieniku ich zložiek do vody a toto vidieku pretrváva zvyk z minulosti
molekuly ľudského tela. Táto podoba riziko rastie s časom a teplotou takto používať na všetko vodu z vlastnej
im môže pomôcť preniknúť do orga- uskladnenej vody. Tieto látky môžu studne. Avšak treba pripomenúť, že
nizmu a spôsobiť v ňom chorobné byť karcinogénne, ako napríklad vinil i keď možno v minulosti bola v mno-
zmeny. Akútne ochorenia sa liečia chlorid, alebo fta- hých studniach voda pitná a chutná,
podľa príznakov, laboratórnych výsled- láty. Voda balená pri dnešnej kontaminácii pôdy umelými
kov a odborných vyšetrení. Pôvodná do fliaš nie je sterili- hnojivami, pesticídmi, kyslými dažďami
príčina choroby sa však môže skrývať zovaná (s výnimkou a ropnými látkami je 9 z 10 studní bez
ďaleko v minulosti a v dlhodobom vôd pre kojencov) dodatočnej úpravy nepoužiteľných
pôsobení. a obsahuje stopové na pitie a konzumáciu. Rovnako treba
množstvá baktérií uvážiť aj vplyv povodní a záplav, ktoré
 Voda z vodovodu prirodzene sa vysky- výrazne kontaminujú takéto zdroje
Na Slovensku v oblasti Žitného tujúcich vo vode, na dlhé obdobie.
ostrova máme jedny z najväčších a naj- alebo vnesených
kvalitnejších zásob podzemných vôd počas spracovania. V niektorých kraji- Čo robiť?
v Európe, vhodných k úprave na pitnú nách výrobcovia balených vôd nie sú Ak nechceme naďalej zamorovať
vodu. Voda vyčistená vo vodných čis- povinný udávať dátum plnenia a tak naše telo, mali by sme preň zabezpečiť
tiarňach zásobuje mnoho domácností, existuje reálne riziko premnoženia naozaj kvalitnú vodu. Veď nakoniec
prostredníctvom distribučnej siete. mikroorganizmov v takto balenej vode. zdravie je naozaj to najdôležitejšie, čo
Pridáva sa však do nej chlór a pre- Balená voda okrem všetkých spome- máme a preto by sme k nemu mali
chádza cez staré, hrdzavé potrubia, nutých problémov vytvára ešte jeden pristupovať zodpovedne. Dnes už
pričom sa do nej vmiešavajú mnohé výrazný problém. Je to ekologická môžeme bežnú vodu zbaviť jej nežiadu-
cudzorodé látky. Vek mnohých potrub- záťaž životného prostredia z použitých ceho zloženia (chlóru, dusičnanov,
ných sietí na Slovensku prevyšuje aj PET fliaš, nakoľko zhodnotenie týchto priemyslových a poľnohospodárskych
30 rokov. Takže výsledkom je, že voda obalov u nás je na stále veľmi nízkej chemikálií a mechanických nečistôt)
z vodovodu privádzaná ku konečnému úrovni. pomocou kvalitného vodného filtra.

140 štýl
relax

Filtrácia voda pomocou a vôňu jedla. Je preukázané, že ľudia, Demineralizovaná voda bezvýhradne
reverznej osmózy. ktorí začali piť doupravenú čistú vodu, dokáže plniť všetky tieto fyziologické
Pri filtrácii systémom reverznej vyzerajú mladšie, vitálnejšie a dožívajú funkcie. Telo získava živiny a minerály
osmózy dochádza k odstráneniu bio- sa vyššieho veku. S reverznou osmó- potrebné k dobrému zdraviu z jedla
logických a bakteriologických nečistôt, zou vám odpadnú starosti s nákupom a nie z pitnej vody. Vlastný kontrolný
mechanických nečistôt, dusičnanov, balených stolových vôd. mechanizmus ľudského tela (homeos-
ťažkých kovov, chlóru ako i ďalších Nízka hladina minerálov po vo vode tóza) reguluje obsah minerálov v teles-
znečisťujúcich látok, ktoré sú distribu- nepoškodzuje zdravie a neochudobní ných tekutinách a vylučovanie rôznych
ované do nášho vodovodu. Reverzná telo o minerály nevyhnutné pre dobré typov iontov z tela podľa toho, či člo-
osmóza je relatívne nový, ale pritom zdravie. Základná funkcia vody v ľud- vek pije vodu s vysokým alebo nízkym
efektívny spôsob úpravy pitnej a úžit- skom tele je prenos látok, regulácia obsahom minerálnych látok. Množstvo
kovej vody. Voda je ideálna najmä pre teploty, mazanie kĺbov a ostatných minerálnych živín získaných z vody je
dojčené deti, rekonvalescentov, na tkanív a podieľa sa na bioche- bezvýznamné.
pitie, na varenie, pričom zlepšuje chuť mických reakciách v našom tele.

COWAY filtračný systém Princíp reverznej osmózy


Spoločnosť COWAY prináša dômyselne prepracovaný filtračný systém, ktorý Reverzná osmóza (R/O) je technický
zaručuje čerstvosť, čistotu a zdravotnú nezávadnosť filtrovanej vody. zlom vo vývoji, pôvodom vyvinutý
Ako to celé funguje: v USA za účelom poskytnutia čerstvej
pitnej vody pre námorníctvo. Proces
reverznej osmózy využíva tlak vodného
stĺpca nečistej vody voči poloprie-
pustnej membráne.V tomto procese
dochádza k stláčaniu molekúl. Molekuly
H2O majú tendenciu odseparovania
sa od kontaminantov v nečistej vode.
Molekuly vody potom prejdú cez
membránu do zberača – pripravené
na dennú potrebu. Oddelené častice
a kontaminanty sú vymyté z membrány
a vypustené do odpadu. 

Podrobnejší popis filtračného systému COWAY

Filtračné zariadenia Coway:


COWAY CHP – 06DL
COWAY P-07C
Konštrukcia RO membránového filtra COWAY COWAY CHP – 06ER
Tento dômyselný filtračný systém sa nachádza vo vodných filtračných zariade-
niach zn.COWAY

Viac informácií nájdete


na www.ecoway.sk

štýl 141
relax, exteriér

Firma GARDIN, s.r.o. uz štvrtú sezónu úspešne


ponúka kvalitné, estetické a pohodlné nábytkové
zostavy a solitéry pre záhrady, terasy, restaurácie
a miesta oddychu. Záhradný nábytok ponúkaný
firmou GARDIN s.r.o., vám zaručí vysokú úžitkovú
hodnotu, pohodlie, dlhú životnosť a radosť
z oddychu.

Radosť z oddychu
Umelý ratan Teak
Aktuálnym trendom je čoraz viac Nemenej obľúbeným je nábytok vyro-
populárny záhradný nábytok vyrobený bený z teakového dreva, ktoré je naj-
zo syntetického vlákna známeho ako vhodnejšou drevinou pri výrobe záhrad-
umelý ratan. Vlákna umelého ratanu sa ného nábytku. Teakové drevo má vysokú
vyrábajú vo viacerých farebných a štruk- hustotu, je tvrdé a húževnaté a v po-
túrovaných vzoroch, ktoré veľmi verne rovnaní s bežne dostupnými drevinami
napodobujú vzhľad prírodného ratanu. u nás, je neobyčajne ťažké a pevné.
V posledných rokoch sa z umelého Tieto vlastnosti mu umožňujú eleganciu
ratanu vyrába čoraz viac exkluzívnych štíhlych tvarov a zároveň pevnosť
a stabilitu dielov a jednotlivých častí
konštrukcie a pri dotyku tiež príjemný
pocit prírodného materiálu.

a dizajnových modelov od jedálenských


a oddychových súprav, pohoviek až po
lehátka. Tento druh nábytku si nevyža-
duje žiadnu zvláštnu údržbu, jednodu-
cho sa čistí, je odolný voči počasiu,
odoláva slnečnému UV žiareniu, teda
je farbostály a je tiež mrazuvzdorný.
Vďaka týmto vynikajúcim vlastnostiam
je umelý ratan najžiadanejším druhom
záhradného nábytku medzi zákazníkmi. Teakové drevo vyžaduje občasnú
starostlivosť, je dobré ho počas sezóny
jeden až dva krát ošetriť teakovým
olejom, ktorý je v ponuke našej firmy.
Teakový olej chráni drevo pred rozmar-
mi počasia, pred slnečným UV žiarením,
vysúšaním a následným nasiakaním
dažďovej vody. Pravideným ošetrova-
ním vám bude dlhé roky slúžiť a bude
vynikať príjemným sviežim vzhľadom.
V našej ponuke nájdete najrôznejšie
typy kresiel, stolov, lehátok a doplnkov
z teakového dreva.

142 štýl
relax, exteriér

Hliník
Zo širokej ponuky záhradného
nábytku udržiava silnú pozíciu hliníkový
nábytok v kombinácii so syntetickým
výpletom. Dizajnérske spracovanie
a ergonómia dodáva tomuto nábytku
moderný a nadčasový vzhľad. Náby-
tok je ľahký a nevyžaduje si vzláštnu
starostlivosť, vďaka čomu je veľmi
vyhľadávaný a populárny. K dispozícii
sú rôzne zostavy ako aj samostatné
solitéry stolov a stoličiek, tiež polohova-
teľné kreslá a lehátka.

Švédska borovica Slnečníky a doplnky


Drevo švédskej borovice počas rastu Pred silnými slnečnými lúčmi vás
vyzrieva v náročných klimatických ochránia rôzne slnečníky so stabilný-
podmienkach severu a preto vyniká mi podstavcami. Chvíle oddychu so
dobrými vlastnosťami. Je húževnaté, záhradným nábytkom vám spríjemnia
pružné a pôsobí masívnym dojmom. rôzne záhradné dekorácie a kvetináče.
Povrch dreva je impregnovaný a násled- Pre dobrý pocit z pohodlia pri užívaní
ne lakovaný dvojitou vrstvou kvalitných záhradného nábytku je k dispozícii
lakov, odolávacúcich nezmarom poča- široký výber textilných polstrov z viace-
sia a žiareniu slnečných UV lúčov. rých materiálov a farebných vzorov pre
To zaručuje dlhú životnosť materiálu všetky druhy nábytkov. Pre ochranu
a farbostálosť impregnácie. záhradného nábytku si môžete vybrať
Záhradný nábytok zo švédskej boro- zakrývacie plachty, materiály na ošet-
vice je dobrá a výhodná voľba pomeru renie povrchov a samozrejme na vaše
ceny a kvality. Ponúka sa v širokej škále otázky vždy ochotne odpovie skúsený
polohovateľných kresiel, rozkladacích tím firmy GARDIN, s.r.o.
stolov a tiež doplnkov ako sú lehátka
a hojdačky.

GARDIN, s.r.o.
Hlavná ul.
900 42 Dunajská Lužná
e-mail: gardin@gardin.sk
tel.: 0905 744 105
0903 322 593
Otvorené
pondelok až piatok: 900–1800
sobota: 900–1300
nedeľa: zatvorené

štýl 143
a pohodlí Vám niè neuberá, ale zato ponúka
Y\FhutnaĢ Vi YiaF VlneènìFh lúèoY

iele protiVlneènp lamel\ na záhradneM perJole


$FapulFo Vú naYrhnutp pod uhlom, ab\ èo naMYiaF
odráçali Vlneènp lúèe 7ieto protiVlneènp lame
l\ Vú zhotoYenp zo VeYerVkeM boroYiFe, ktorá Me
tepelne upraYená pri teplote VtupĞoY
7ìm Va doFielila tYaroYá VtáloVĢ protiVlneènìFh
lamiel a znáVobila iFh çiYotnoVĢ V kombináFii
V kYalitnìm 8V náterom Vme doFielili niekoĜko
roènú bezúdrçboYoVĢ záhradneM perJol\

áhradná perJola Vám pripomína


tYar YeMáru, ktorì zadrçí oVtrp
Vlneènp lúèe

YoMitá VtreFha altánku 2aViV zabezpeèuMe odYod


teplpho YzduFhu, a tìm zabraĞuMe Meho hromade
niu Va pod plaFhtoYou VtreFhou 3oVteĜoYì altánok raniFa medzi klaVikou a modernou Me natoĜko
2aViV Me Y\robenì z materiáloY Y\Voko odolnìFh tenká, çe MeM prepoMenie Y\tYára z tohto altánku
8V çiareniu deViJnoYì VkYoVt
aVtreåenie perJol\ bambuVoYìmi t\èami ridliFoYá VtreFha záhradnpho altánku
V nád\Fhom e[otik\ Me eleJantnp a Yzduånp ViFtoria patrí k tìm naMtrYaleMåím a naM
rieåenie oFhran\ pred Vlneènìmi lúèmi Vtaråím, kde nepraYidelnp tYar\ a Memnp
VlaVtnoVti bambuVu Y\nikaMú odolnoVĢou odFhìlk\ odtieĞoY robia z kaçdeM VtreFh\
Yoèi plieVĞam a Y\Vokou tYrdoVĢou a Me prak oriJinál, ktorì Me neopakoYateĜnì 7ento altá
tiFk\ bezúdrçboYì %ambuVoYp Vteblo VYo nok VáV preneVie do dob\, keĘ na åirokìFh
Mou VtaYbou VplĞuMe Yåetk\ poçiadaYk\ na lúkaFh FYálali prinFoYia na VYoMiFh biel\Fh
I\zikálne YlaVtnoVti Y\nikaMúFeho VtaYebnpho koĞoFh 1eYeríte" 8znaMte, çe Me Medno
materiálu duFho rozpráYkoYì

ominantou altánku +inode urèite zoVtáYa Vamotná VtreFha -e ako kráĜoYVká koruna,
pokr\tá naMVtaråím t\pom kanáloYeM kr\tin\ V\pálená Me z naMYzáFneMåieho loçiVka hlin\
Y (urype, ktorp Va odhaduMe uç len na rokoY -e naMmenåou Y\rábanou kr\tinou
na VYete 5ozpína Va na ploFhe [ Fm Y poète kuVoY

Tel.: 0907 260 142, 0948 440 305, altanky@gazebo-altanky.sk


relax, exteriér

Každý z nás má individuálne predstavy o tom, akoby mal vyzerať pekne zariadený
domov. Začíname zariaďovaním interiéru, no zároveň myslíme aj na exteriér.
Pekne upravený trávnik, jazierko či živý plot vedia spríjemniť relax na záhrade
najmä počas teplých letných večerov. Vhodne zvolená dlažba však môže
podčiarknuť charakter záhrady počas celého roka.

Správny výber dlažby podčiarkne charakter okolia


Vydláždené chodníčky, terasy či a vkusné zapojenie do architektúry
prístupové cesty do domu nesú okrem mesta.
praktickej aj estetickú funkciu. Pri Jednoduchú líniu elegancie sme
výbere dlažby je preto potrebné zvá- zhmotnili do dlažby KORZO®, ktorá
žiť nielen vzor, ale aj farebný odtieň vynikne na terasách, chodníkoch aj
dlažby tak, aby čo najlepšie zapadla v mestských zónach. Kombináciou
do prostredia a nechala vyniknúť jeho nosti a trvanlivosti poteší aj tým, že ôsmich farieb a šiestich formátov je
charakter. nevyžaduje údržbu. možné vytvoriť nespočetné množstvo
Spoločnosť Premac, spol. s r. o., sa K exkluzívnym modelom dlažieb vzorov. Zároveň ide o dlažbu s hladkým
zaoberá výrobou exteriérových zámko- môžeme zaradiť aj našu čerstvú povrchom bez skosených hrán.
vých dlažieb už 20 rokov a v súčas- novinku CAVARINO®, ktorá sa so Ďalšou dlažbou s nekonečnými
nosti je v tejto oblasti lídrom na svojou geometrickou formou hlási riešeniami je EX-EK®, ktorá oplýva
Slovensku. Vďaka skúsenostiam a pre- k antickému štýlu. Dlažba CAVARINO® dekoratívnym pôvabom ako aj dômysel-
pracovanej technológii výroby môže s tromi vzájomne zosúladenými for- nou funkčnosťou. Vhodným farebným
svojim zákazníkom ponúknuť široký mátmi dovoľuje vytvoriť veľké množ- rozlíšením v kombinácii so smerom
sortiment produktov, ako aj dlhoročnú stvo rôznych kombinácii uloženia od ukladania je možné zaujímavo podporiť
spokojnosť. Radi by sme vám preto klasických čistých a priamych línií až dojem smeru pohybu.
predstavili niekoľko obľúbených typov po dynamické a tvorivé formáty. Jej V sortimente záhradných betónových
dlažieb, ale aj novinky. charakter vás však láka, aby ste sa na platní má svoje pevné miesto model
K našim najpopulárnejším patrí ňu usadili a naplno si užívali pohodu. OPUS®, ktorého povrch tvoria prísady
dlažba POLIGONO®, ktorá je perfekt- Punc staromestskej architektúry vám ušľachtilého kameniva s upraveným
nou kombináciou medzi prirodzeným do záhrady určite vnesie náš model brúsením a brokovaním, čo podčiarkuje
vzhľadom lámaného kameňa a tech- ALTIKO®, za ktorým sa skrýva špe- jeho nezameniteľný vzhľad. Druhým
nickými výhodami betónu, z ktorého je ciálna štruktúra povrchu a výnimočne favoritom sú záhradné platne LINEA®.
vyrobená. POLIGONO® sa pýši pre- atraktívny vzhľad harmonizujúci s oko- Exkluzívny vzhľad im dodáva drobné
pracovanou polygonálnou geometriou, lím. Dlažba oblých línií je vhodná na vymývané kamenivo pastelových farieb.
ktorá svojím rozmanitým usporiadaním vytváranie kruhov a tiež sa vyznačuje Je v našom záujme, aby sme vychá-
podporuje dojem prírodnej dlažby. univerzálnosťou a mnohotvárnosťou dzali v ústrety prianiam všetkých našich
Vzor uloženej dlažby je voľným okom použitia. zákazníkov. Slogan „Už 20 rokov dlaž-
takmer neviditeľný. Okrem hospodár- Medzi naše ďalšie dekoračné bou vášho domova“ nás zaväzuje, aby
dlažby môžeme s istotou zaradiť aj sme rok čo rok zlepšovali pôvodné
GRANIKO®, ktoré rôznorodou kombi- modely a zároveň prinášali aj nové
náciou vytvára melírovaný efekt kombi- variácie. Nech už sa v budúcnosti roz-
náciou viacerých farebných odtieňov, hodnete pre akýkoľvek model z našej
dlažbu GRANUM® s hrubou štruktúrou ponuky, veríme, že vám prinesie čo naj-
hrán, ktorá sa prikláňa k retro dizajnu viac pohody, spokojnosti a estetických
či ROMANTIKO®, ktoré harmóniou kri- kvalít a dlhé roky používania.
viek a pôvabu zaručene pritiahne vašu
pozornosť.
Ponúkame však aj klasické typy
dlažieb, z ktorých sú vám poniektoré
určite dôverne známe. Väčšina z nich
sa nachádza na námestiach, peších
zónach a parkoch či pred obchodnými
centrami. Ich popularitu overil čas Premac, spol. s r.o.
Infolinka: 0850 111 110
E-mail: premac@premac.sk
relax, exteriér

Konzumný svet dnešnej doby nám ponúka rôzne


napodobeniny dreva, ako napríklad plastové
povrchy s povrchom imitujúcim drevo, fólie a tapety
napodobňujúce štruktúru dreveného povrchu atď.
Avšak žiadna takáto imitácia nikdy nenahradí jeho
skutočnú vôňu, nepohladí naše zmysly, ale hlavne
neposkytne „pozitívnu energiu“, ktorú našej
duši dodáva drevo – ako súčasť veľkého živého
mechanizmu – prírody. Čoraz viac ľudí si už v dnešnej
vysoko modernej dobe uvedomuje potrebu prírody,
ako balzamu pre dušu a zámerne sa ňou
čo najviac obklopuje.

Ako ochrániť drevené plochy v exteriéri?


V stavebníctve sa opäť čoraz viac dvojkombináciou zabezpečujúcou sa odlupovať, jediným spôsobom,
využíva drevo ako prírodný stavebný dlhú životnosť drevených povrchov. ako svoju drevostavbu ochrániť je
materiál. Okrem svojej estetickej hod- Nezabúdajme pritom, že natretím náter renovovať. Pokiaľ si tieto chyby
noty nám ponúka aj ďalšie prednosti, povrchu dreva na vašej stavbe sa nevšimnete, alebo ich pre nedostatok
ako napr.: dobrú dostupnosť, trvalú starostlivosť oň nekončí. Je potrebné času zanedbáte, narušená ochranná
obnoviteľnosť, jednoduchú spracova- a žiaduce nátery po určitom čase vrstva náteru vystaví drevo nielen pria-
teľnosť, rýchlu výstavbu, dobrú tepelnú znovu zregenerovať prípadne renovo- mym vplyvom počasia ale prípadne
izoláciu. vať. A práve aj toto je jeden z faktorov, aj hubám, plesniam a drevokaznému
Drevo, ako aj každý iný materiál, ktorý charakterizuje a odlišuje od seba hmyzu. Životnosť náteru závisí nielen
podlieha poveternostným vplyvom produkty určené k ochrane dreva od použitého produktu, značky, ale
prostredia aj rôznym škodcom. Pokiaľ v exteriéri rôznych výrobcov. aj od miesta a spôsobu zabudovania
chceme, aby bola jeho funkcia, aj výrobku a od podmienok prostre-
estetická hodnota zachovaná, je nutné Potrebujem úsporné riešenia. dia, v ktorom sa stavba nachádza.
dbať už pri zhotovovaní a zabudo- Voľbou správneho systému ochrany Správnym použitím bežných produktov
vávaní jednotlivých častí na ich tzv. dreva viete ušetriť veľké množstvo na ochranu dreva ADLER vám tieto
konštrukčnú ochranu. Takto precízne času a peňazí. Dnes alebo v budúc- doprajú 3–5 rokov úžitku bez straty
a zodpovedne zrealizovaná stavba nosti. Keď vám napríklad po jednej času alebo peňazí. Systémy povrcho-
spolu s nátermi ADLER je silnou sezóne začne náter praskať alebo vej úpravy ADLER pre drevený povrch
v exteriéri sú nastavené tak, že vám
náter ani po rokoch nepopraská, ale
Tento obrázok je z archívu nášho dlhoročného zákazníka pôsobením vonkajších podmienok
Firma: Jozef Čorba – drevovýroba, Chmeľov prostredia dochádza ku jeho odbúra-
vaniu. Nie je preto nutná komplexná
a náročná renovácia, ale jednoducho
stačí náter pretrieť.

Mám rád súhru farieb


Chcete, aby farebný odtieň drevo-
stavby pekne ladil k vašim oknám,
alebo práve naopak, by ste radi vytvorili
čoraz modernejší kontrast? Použite
dlhoročne v praxi overenú a zákazníkmi
obľúbenú ochranu dreva rady Pullex
Plus Lasur.

Som nenáročný na čas


Nechajte sa uniesť jednoduchos-
ťou a brilantným podaním dreva. Ak
hľadáte riešenie, ako ušetriť čas pre
svojich blízkych, záľuby, koníčky, pro-
dukty Pullex High Tech sú tou správnou
voľbou. Jedným materiálom dva nátery
s vynikajúcou ochranou. To je návod
ako za podstatne kratší čas dôkladne,

148 štýl
relax, exteriér

spoľahlivo a efektne ošetríte povrch


vašej drevostavby.
Natrite a choďte „žiť“!

Mám rád drevo v jeho


prirodzenom vzhľade.
Aj vy patríte k tým, ktorých uchvacuje
prirodzená krása dreva? Nadchýnate
sa nad farbou dreva ktorú namaľovala
samotná príroda? Unikátna techno-
lógia umožňuje zachovať prirodzený
vzhľad dreva aj v exteriéri. Ošetrením
drevostavby so systémom Lignovit
Protect sa unikátnymi maľbami prírody
môžete kochať bez ďalšieho sfarbenia
náteru a s maximálnym zabezpečením
všetkých dôležitých ochranných funkcií,
znovu a znovu po dlhé roky. Rovnaký
efekt, no bez použitia ochranných látok
do interiéru nájdete v produkte Lignovit proti UV. A tak bledé drevo i po rokoch a striebro drevu už v jeho mladom
Interior UV 100 so 100% ochranou bude bledé. veku, ktoré si zachová bez fľakov až
do staroby.
Chcem ostať verný prírode
Unikátne povrchy s bezfarebným systémom Prirodzená krása dreva nielen na Adler je vždy poruke
Lignovit Protectzákazníka pohľad, ale aj na dotyk? Ešte bližšie Firma Adler Slovensko, s. r. o., je
Firma: Jozef Čorba – drevovýroba, Chmeľov prostredníctvom špeciálnych olejov k vám stále bližšie a bližšie. Sieť
Pullex na drevo v exteriéri. Toto všetko našich partnerských predajných
samozrejme so zabezpečením dobrej miest sa neustále rozširuje. Ich
odolnosti voči vsakovaniu vody a ostat- zoznam ako aj ponúkaný sortiment
ným nepriaznivým podmienkam prostre- produktov môžete nájsť na stránke
dia. Ostaňte verný prírode s produktami www.adler.sk. Na našej webovej
Pullex Holzöl, Pullex Teakol a Pullex stránke nájdete aj bližšie informácie
Bodenöl. o produktoch.

Fascinuje ma zub času Nenašli ste informácie, ktoré hľa-


Páči sa vám vzhľad zostarnutého dáte? Zavolajte nám, ochotne odpo-
dreva? Nemienite investovať svoj čas vieme na vaše otázky.
do obnovovacích náterov? Ochráňte
svoje produkty po prvýkrát a už im Drevo je jedinečný materiál, ktorý
nemusíte venovať žiadnu pozornosť! svojou neopakovateľnou atmosfé-
Maximálna úspora času a žiadne rou vyžaruje teplo a pocit bezpečia.
ďalšie investície pri dosiahnutí veľmi Jedným z hlavných cieľov a poslaním
zaujímavého a zákazníkmi čoraz žiada- firmy ADLER je, aby sme sa z jeho
nejšieho rovnomerného efektu starého nehynúcej krásy a funkčnosti tešili
dreva. Pullex Silverwood dodá patinu po dlhé, dlhé roky.
interview

Elena Kaliská je rodáčka zo Zvolena, jej kroky


s vodným slalomom ju spájajú už od siedmych rokov,
ako 9 ročná začína pretekať. Jej športová kariéra nad
očakávanie graduje. Zlatá medailistka z olympiády
v Aténach v r. 2004 a z Pekingu 2008, majsterka sveta
2005, o rok strieborná medailistka, niekoľkonásobná
majsterka Európy a Slovenska. Kariéra ako „ hrom“,
stačí si pozrieť jej športové výsledky na internete.
Budem trochu zvedavý a poprosím našu úspešnú
športovkyňu Elenku Kaliskú, aby sa sama vyznala
z lásky k vodnému športu.

Elena Kaliská
Ktorý medailový úspech si naj- Po roku 2008 bol rok 2009 taký
viac ceníte? troška oddychový po OH, ale myslím,
Prvý štart v 9. rokoch, Určite každá medaila je vzácna, … že ME a ostatné preteky neboli také
kde… na štarte ste nestáli, pravdepodobne tá prvá, ale asi naj- najhoršie, takže by som veľmi nehovo-
ale „sedeli“ – dá sa to tak nazvať, vzácnejšia pre športovca je „olympij- rila o stagnácii. Športovec nemôže byť
museli ste sa už dobre kamará- ská“, pre ktorú musí športovec veľmi každý rok na vrchole. To sa stále nedá.
tiť s vodou? veľa obetovať, aby niečo také dosia-
Prvýkrát som sedela na pretekoch hol. Tak ako ste uviedli, je za tým V 2010 ste mali zdravotné prob-
v lodi v Liptovskom Mikuláši na žiac- veľa driny a odriekania. lémy s rukou, čo sa vlastne stalo
kej olympiáde a na tichej vode. Človek sa musí popasovať s via- a ako ste to zvládli…
Čo sa týka kamarátstva s vodou, tak cerými vecami a prekážkami, ktorými Pre športovca najhoršia vec. Mala
ešte mi to chvíľku trvalo, kým som sa prechádza a nebýva to jednodu- som únavovú zlomeninu s natrhnu-
s vodou skamarátila, ale nové skú- ché. Ale s podporou rodiny a ľudí, tým úponom, čo bolo dosť neprí-
senosti a poznatky mi dávali veľmi ktorí stoja za vami, sa to dá zvlád- jemné a ťažké. Čo sa týka zvládania,
veľa. nuť, za čo im ďakujem. tak to nebolo nič ľahké, ale zvládla
som to. Samozrejme to bolo to treba
Kto bol vaším vzorom a aké Poprosím, prezraďte nám niečo liečiť a doliečiť. Počúvala som leká-
boli ciele pred úspechmi… o sebe… rov a snažila som sa nič neunáhliť.
V tej dobe som nemala vzor, ale Žijem v LM, pretekám za klub Preto rok 2010 bol pre mňa takým
postupne, ako som sa dostávala VSC Dukla Banská Bystrica, dosť ťažkým, ale som rada, že
do vodného slalomu, pre mňa veľ- KTK Dukla BB-LM. Mám jedného môžem opäť pádlovať.
kým vzorom bola a stále zostáva súrodenca, ktorý je o 8 rokov starší.
Štepánka Hilgertová. Tiež sa venuje vode, ale vo forme Špecifický výraz pre vodá-
potápania. kov – „uzamykanie brány“ – čo to
V rodine vás niekto podporoval? znamená?
Podporovali ma rodičia, aj keď V 2009 trochu stagnácie, … mys- Uzamykanie brány, vody znamená,
mamka chcela, aby som hrávala lím, že v roku 2008 ste dosť pred- že keď začína a končí sezóna, tak
tenis, ale učarovala mi voda a prí- časne ukončili sezónu, čím to sa symbolicky otvorí a zavrie kanál
roda. A napokon sa s tým vyrovnala. bolo? kľúčom, čo pre vodákov znamená

150 štýl
interview

Taký, aby som sa v ňom dobre


cítila.

Ktorá farba je pre vás upokoju-


júca?
Modrá.

Aký máte postoj alebo reálne


využívate výdobytky domáceho
relaxu, sauna, fitness, bazén,
vírivka…
Sú to veci, ktoré patria k životu,
ako samotný relax, takže postoj mám
kladný.

Čo pre vás znamená kuchyňa?


úspešná Rada varíte, resp. čo najradšej,
potrpíte si na elektrospotrebiče,

vodáčka – slalomárka ktoré z nich používate najfrekven-


tovanejšie a prečo?
Čo pre mňa znamená? No tým, že
príchod novej sezóny alebo jej ukon- ningu nevydržím, takže aj taký relax som stále na cestách a doma som
čenie. je na tréningu, kde sa človek troška málo, tak sa v kuchyni veľa nezdržu-
vyhrá s vodou, vlnami, valcami. jem, ale keď je priestor a čas, rada
Vrátili ste sa začiatkom apríla A ďalší relax je kniha, dobrá hudba. si niečo uvarím. Skôr uvarím mäsko,
z Austrálie, kde ste začínali s prí- niečo sladké, ale najviac používam
pravou, ako ju celkove hodnotíte? Málokto o vás vie, že okrem vod- mikrovlnku, pre rýchle hriatie potravín
Príprava v Austrálii splnila to, ného športu si zahráte aj hokej, a jedla.
za čím sme tam išli. Všetko vyšlo dokonca v najvyššej súťaži za
podľa predstáv. Som rada, že pod- HC Spišská Nová Ves, ako ste sa Máte alebo plánujete mať
mienky, ktoré nám ponúka Austrália, k tomuto športu dostali? záhradu, oslovuje vás práca
keď je v Európe chladno, sú super Mám rada aj doplnkové športy, na záhradnom dizajne, alebo skôr
a človek sa môže poriadne a v teple myslím, že je to výborné, zapojiť sa aj záhradu preferujete ako miesto
čo najlepšie pripraviť na novú do niečo iného, je to také spestrenie. na príjemnú grilovačku s pria-
sezónu. Hrávame na tréningu raz týždenne teľmi?
hokej a chlapci mi hovorili, že celkom Záhradu zatiaľ nemám,
Tešíte sa na OH 2012 v Londýne dobre hrám hokej a viem, že dievčatá pokiaľ športujem, toho času je veľmi
a ktorá pretekárka bude najväčšou z LM hrávajú, … tak som sa dala málo, aby som sa mohla starať ešte
súperkou? s nimi dokopy a skúsila som si s nimi aj o záhradku. Skôr grilovačka je
No toto nebudem predbiehať. zahrať. Priznám sa, že dievčatá, ktoré super príležitosť, kedy si rada pose-
Najskôr sa musí vyjazdiť miestenka sa venujú hokeju odmalička, sú úplne dím a porozprávam s priateľmi.
a potom môžeme ďalej reagovať. niekde inde ako ja. Takže si myslím,
A čo sa týka súperiek, určite ich že sa mám veľmi veľa čo učiť. A som
je dosť, ktoré budú kandidátkami rada, že som si mohla zahrať hokej Cyril Bahurinský
na olympijské medaily. Ale, ako som so skvelými hokejistkami. Foto: Elenka Kaliská
povedala, nebudem predbiehať.
Počkajme si a potom uvidíme. Úspešne ste zvládli magisterské
štúdium na fakulte humanitných
Trochu výhodou pre vás je, vied, uvažovali ste už nad budúc-
že budete môcť testovať tento nosťou, ktorou dráhou sa vybe-
kanál v tomto roku… riete – trénerskou či učiteľskou?
Tak určite, že je to veľké Ťažko ešte teraz rozprávať, že kto-
plus. Človek si môže aspoň troška rým smerom sa vyberiem, ale určite,
vyskúšať a spoznať zákulisia novej ak by bola možnosť, rada by som
trate. A myslím si, že tréningy dávala moje skúsenosti mládeži, ale
na novej vode sú určite prospešné uvidíme, kde ma prúdy posunú.
a užitočné. Čim viac sa človek spo-
zná s danou vodou, tým je to pozitív- Keďže sme časopis, ktorý je
nejšie. Takže teším sa. aj o modernom bývaní, nedá mi,
nepoložiť vám aj k tejto téme pár
Po náročnej sezóne je treba aj otázok. Bývate v rodinnom dome
oddych, čo je pre vás najlepším alebo byte?
relaxom? Bývam v byte.
Najlepší relax je vypnutie od všet-
kého. Ísť do prírody alebo niekde Ako si predstavujete ideálny
k vode. Ja dlho bez lode, pádla a tré- dom, respektíve byt?

štýl 151
www.gardin.sk
Dunajská Lužná, Hlavná ul.
(smer Bratislava – Šamorín)
stavby – realizácia, materiály a výrobky

Názov firmy: ABB, s.r.o. Názov firmy: ANAVEK, s. r. o.

STAVBY – REALIZÁCIA, MATERIÁLY A VÝROBKY


Adresa: Štefánikova ul., P. O. Box 142
Adresa: Dúbravská cesta 2 085 01 Bardejov
841 04 Bratislava Tel./fax: 054/474 88 96, 472 62 47
Tel.: 02/59 41 87 01 Pobočka: Galvániho 2/A
Fax: 02/59 41 87 66 821 04 Bratislava
E-mail: eva.hipsova@sk.abb.com Tel./fax: 02/434 297 64, 434 298 38
Internet: www.abb.sk E-mail: anavek@stonline.sk
Internet: www.anavek.sk

• Strešné okná FAKRO


• Inštrumentácia a analytika • Robotika • Strešné fólie
• Meniče • Výrobky nízkeho • Strešné svetlovody
• Motory a generátory a vysokého napätia • Skladacie podkrovné schody
• Riadiace systémy • Transformátory • Ventilačné a komínové turbíny a hlavice

Názov firmy: ARES, spol. s r. o. Názov firmy: ASSA ABLOY


Czech & Slovakia,
Adresa: Banšelova 4 s. r. o.
821 04 Bratislava
Tel.: 02/48 20 45 46, 43 41 46 65 Adresa: Ul. Svornosti 43
Fax: 02/48 20 45 28 821 06 Bratislava
E-mail: ares@ares.sk Tel.: 02/452 433 82
Internet: www.ares.sk E-mail: info@multlock.sk
Internet: www.multlock.sk

• Zdvíhacie zariadenia – výroba a montáž


• Výťahy osobné a nákladné – výroba a montáž • Zámky
• Šikmé schodišťové plošiny a sedačky – výroba a montáž • Elektronické prístupové systémy
• Zdvíhaky pre telesne postihnutých – výroba a montáž • Elektronické otvárače dverí
• Vybavenie pre zámočníkov

Názov firmy: BAUMIT, spol. s r. o. Názov firmy: Den Braven SK s. r. o.


Adresa: Polianky 17
Adresa: Zrínskeho 13 844 31 Bratislava
811 03 Bratislava prevádzka: Logistické centrum, Priemyselná 1
Tel.: 02/5930 3311 900 21 Svätý Jur
Tel.: +421/2/44 97 10 10
Fax: 02/5441 1824
Call centrum: +421/2/44 97 00 00
E-mail: baumit@baumit.sk
Fax: +421/2/44 97 15 40
Internet: www.baumit.sk E-mail: info@denbraven.sk
Internet: www.denbraven.sk
• Spodná stavba, základy • Steny • Kotviaca technika
a ich hydroizolácie • Suchá stavba – sadro- • Príslušenstvo pre stolá-
• Murivo, fasády kartóny rov
• Balkóny, terasy • Kúpeľne, sprchovacie • Príslušenstvo pre apli-
• Montáže okien, dverí, kúty a WC káciu silikónov a tmelov
• Zatepľovacie systémy Baumit výloh • Zatepľovacie systémy • Bazény, nádrže
• Strechy • Lepidlá na lepenie izo- • Technické aerosoly
• Protipožiarny program lačných materiálov EPS TECTANE pre auto,
• Podlahy a XPS priemysel a hobby

Názov firmy: EBM Co., s. r. o. Názov firmy: FASTRADE SK, s. r. o.

Adresa: Štefánikova Tr. 79 Adresa: Radlinského 17


949 01 Nitra 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 037/321 17 71–4 Tel.: 053/429 77 52
Fax: 037/321 17 70 Fax: 053/429 77 54
E-mail: radoslav.regiec@ebmco.sk E-mail: martin.gonda@fastrade.sk
Internet: www.ebmco.sk, www.ebmco.cz Internet: www.fastrade.sk

EBM Co., s. r. o., (European Building Materials) je európska


organizácia, patriaca do belgickej skupiny Etex Group,
zameraná na predaj strešných pálených krytín Creaton,
betónových krytín Euronit a vláknocementovej krytiny • Veľkoobchod stavebných materiálov
a fasádnych dosiek Eternit, pre oblasti Slovenskej a Českej
republiky.

Názov firmy: INCON, spol. s r. o. Názov firmy: KLINKER CENTRUM,


s. r. o.
Adresa: Priemyselná 6
971 01 Prievidza Adresa: Pri Mlyne 42
Tel.: 046/519 12 20 949 05 Nitra
Fax: 046/519 12 21 Tel.: 037/65 37 122
E-mail: marketing@incon.sk, Fax: 037/65 86 961
incon@incon.sk Mobil: 0917/212 212
Internet: www.incon.eu E-mail: klinker@klinker.sk
Internet: www.klinker.sk

• Tehly
• Plastové okná
• Obkladové pásiky
• Hliníkové konštrukcie
• Parapety
• Doplnky
• Dlažby
stavby – realizácia, materiály a výrobky

Názov firmy: KNAUF Bratislava, s. r. o.


STAVBY – REALIZÁCIA, MATERIÁLY A VÝROBKY

Apollo Businesscenter, Blok A1


Adresa: Prievozská 2/A
821 09 Bratislava
Tel.: 02/58 24 08 11
Fax: 02/53 63 10 75
E-mail: info@knauf.sk
Internet: www.knauf.sk

• Sadrokartónové, omietkové, zatepľovacie systémy


• Liate potery, dutinové podlahy
• Stavebná chémia
• Sadrové omietky

Názov firmy: OPTIM, spol. s r. o. Názov firmy: PEPO SLOVAKIA, s. r. o.


Adresa: Priemyselná 936/3
963 01 Krupina Adresa: Veľká Okružná 1075/28
Tel.: 045/551 15 71, 551 93 50 010 01 Žilina
551 94 62 (odbyt) Tel.: 041/500 75 31–3
Fax: 045/551 13 47 Fax: 041/500 75 31
E-mail: optim@op-tim.sk E-mail: info@peposlovakia.sk
Internet: www.op-tim.sk Internet: www.thermoshield.sk

• Vyrába:
– tepelno a zvukovo izolačné dosky KRUPINIT, KRUPIZOL,
KOMBIDOSKA, EkoMol doska
– panel pre nízkoenergetické domy – OPS 300
– betónové poklopy, melioračné a priekopové tvárnice • Energeticky úsporné náterové hmoty ThermoShield
• Vykonáva: na fasády, strechy a interiéry
– tepelné izolácie stavieb, stavba nízkoenergetických rodinných
domov

Názov firmy: QATRO, s. r. o.

Adresa: Letecká 37
052 01 Spišská Nová Ves
S RO Tel./fax: 053/442 27 19, 446 82 68
E-mail: qatro@stonline.sk
Internet: www.qatro.sk

• Zložené komíny
– so šamotovými vložkami na odpad spalín z pevných,
kvapalných a plynných palív
– s antikorovými vložkami na odpad spalín
z kondenzačných kotlov

Názov firmy: SCHOMBURG Názov firmy: TONDACH SLOVENSKO,


SLOVENSKO, s. r. o. s. r. o.

Adresa: Rybničná 38/F Adresa: Železničná 53


831 06 Bratislava 900 31 Stupava
Tel.: 02/32 40 05 02 Tel./fax: 02/62 25 06 25
Fax: 02/32 40 05 01 Internet: www.tondach.sk
E-mail: schomburg@schomburg.sk
Internet: www.schomburg.sk

• Výroba pálenej krytiny, 33-ročná záruka


• Hydroizolácie • Široká ponuka rezaných a ťahaných škridiel rôznych druhov
pre šikmé strechy
INTERIÉR

Názov firmy: ALEXIA FAIRY LAMPS – Názov firmy: ASKO NÁBYTOK,


KATARÍNA PIERONIOVÁ spol. s r. o.

Adresa: A. Nográdyho 8/561 Adresa: Lazaretská 8


960 01 Zvolen 811 08 Bratislava
Tel.: 045/535 00 44 E-mail: lenka.dominikova@asko.net
Fax: 045/535 00 44 Internet: www.asko-nabytek.cz
Mobil: 0903/383 533
E-mail: alexia.sk@gmail.com
Internet: www.alexia-fl.sk

• Svietidlá – exkluzívne zastúpenie na slovenskom trhu • Nábytok


talianskych svietidiel značky BELLART, GIBAS, SIL LUX
interiér

Názov firmy: BARZZUZ, s. r. o. Názov firmy: VOJTECH TORNYAI –

INTERIÉR
BILL MC
Adresa: Rudohorská 30
974 11 Banská Bystrica Adresa: Kupeľná 60
Prevádzka: Skuteckého 19 929 01 Dunajská Streda
Tel./fax: 048/416 34 46 Tel./fax: 031/552 71 12
Mobil: 0911/20 65 76 E-mail: info@billmc.sk
Internet: www.barzzuz.sk Internet: www.billmc.sk

• Gurmánska a plantážna káva • Výroba: Sedačky a všetko okolo toho


• Kávovary – domáce, profesionálne • Maloobchod – veľkoobchod – nábytok
• Prenájom kávovarov • Rustikálny nábytok

Názov firmy: DANEX PLUS Názov firmy: EKOLAMP Slovakia


Združenie výrobcov
Adresa: Trenčianska 17 a distribútorov svetelnej
915 01 Nové Mesto nad Váhom techniky
Tel.: 032/771 73 69, 09
Fax: 032/771 73 10 Adresa: Turecká ul. 37
E-mail: info@danexplus.sk 940 01 Nové Zámky
Internet: www.danexplus.sk Tel.: 035/644 54 45 - 8
Fax: 035/644 82 12
E-mail: ekolamp@ekolamp.sk
Internet: www.ekolamp.sk

• Predaj vákuových ortopedických matracov pre


maloobchodnú sieť predajní, hotelov, penziónov a hospicov • Kolektívny systém zabezpečujúci zber a nakladanie
s elektroodpadom zo svetelných zdrojov a svietidiel

Názov firmy: FAGOR SLOVENSKO, Názov firmy: Vladimír Fedra – FEIM


s. r. o.
Adresa: Jánskeho 11 Adresa: Štefánikova 59
949 01 Nitra 901 01 Malacky
Tel.: 037/64 25 573 Tel.: 034/772 57 88
Fax: 037/64 25 575 Fax: 034/772 34 66
E-mail: info@fagor.sk E-mail: info@feim.sk
Internet: www.fagor.com Internet: www.feim.sk

Zastúpenie značky FAGOR na Slovensku


• Vstavané domáce spotrebiče
• Voľne stojace domáce spotrebiče
• Malé domáce spotrebiče • Svietidlá
• Antikorové kuchynské riady a tlakové hrnce
• Elektrické ohrievače vody

Názov firmy: GAVA PLAST Názov firmy: INLUX, s. r. o.


– Ing. Vladislav Gašpárek Prevádzky: Obchodné centrum TPD – EURONICS
Farského 26, 851 01 Bratislava
Adresa: Priemyselná ulica Tel.: 02/44 45 82 41
931 01 Šamorín E-mail: predajna.ba@svietidlainlux.sk
Tel.: 031/560 3147 Obchodný dom CENTRUM
Fax: 031/560 3148 ul. J. Kozačeka 10, 960 01 Zvolen
E-mail: gavaplast@gavaplast.sk Tel.: 045/53 32 432
obchod@gavaplast.sk E-mail: predajna.zv@svietidlainlux.sk
Internet: www.gavaplast.sk Internet: www.svietidlainlux.sk
• Dovoz, distribúcia, poradenstvo, projekty, veľkoobchod, maloobchod
• Bytové svietidlá: • Technické svietidlá:
KOLARZ, KAAL, BPM LIGHTING, SYLVANIA, CONCORD, LUMIANCE,
• Výroba dverných výplní BRILLIANT, DISEŇO 6, ANOOK, THOME LIGHTING, MARECOLUCE
PERALTA, ALUMBRA, PRECIOSA, • Svetelné zdroje:
• Dodávka vitrážnych skiel HONSEL, PERENZ, RENDL, GLASS SYLVANIA, OSRAM
LPS, EGLO, GLOBO • Svetelné dekorácie:
IPB DECORATIONS LIGHTING

Názov firmy: JORVIK SVIETIDLÁ, Názov firmy: KARKI, s. r. o.


s. r. o.
Adresa: Kvetnica 138/2
Adresa: Bratislavská 1184 058 01 Poprad
931 01 Šamorín Tel.: 052/77 30 759
Tel.: 031/560 35 35 Fax: 052/77 33 394
Fax: 031/560 35 33 Internet: www.karki.sk
E-mail: jorvik@jorvik.sk
Internet: www.jorvik.sk

• Profesionálne tapety
• Predaj svietidiel
interiér • TZB • služby • exteriér, relax…

Názov firmy: KK interiér, s. r. o.


INTERIÉR

Adresa: Einsteinova 11
851 01 Bratislava
Tel.: 0948/497 833
E-mail: koryna.ravak@gmail.com
Internet: www.koryna.sk

• Kuchyne, nábytok, parkety, dvere


TZB

Názov firmy: VEGAS Group, s. r. o. Názov firmy: DURATHERM, s. r. o.

Adresa: Levočská 41 Adresa: Vyšehradská 37


058 01 Poprad 851 05 Bratislava
Tel.: +421/52/47 81 847 Tel.: 02/635 323 11
E-mail: info@matrace-vegas.sk Fax: 02/635 323 13
Internet: www.matrace-vegas.sk E-mail: info@duratherm.sk
Internet: www.duratherm.sk

• Vysokovýkonné nízkoprofilové podlahové vykurovanie


• Plynové kotly – predaj, montáž, servis
• Predaj a distribúcia ortopedických matracov a doplnkov • Komplexné vykurovanie
značky VEGAS • Úprava vody proti hrdzi a vodnému kameňu
• Komplexná vodoinštalácia, kanalizácia, plynoinštalácia
a sanita

Názov firmy: IMMERGAS, s. r. o. Názov firmy: MAXdetail, s. r. o.

Adresa: Zlatovská 2195


911 05 Trenčín Adresa: Čerešňová ulica 6
Tel.: 032/285 01 00 Bratislava Vajnory – Čierna voda
Fax: 032/658 37 64 Tel./fax: 02/45 24 89 77
E-mail: immergas@immergas.sk Mobil: 0905/960 104, 0903/966 980
Internet: www.immergas.sk E-mail: maxdetail@maxdetail.sk

• Poradenstvo
• Obchodné zastúpenie značky IMMERGAS na slovenskom trhu • Montáž
• Predajca a servisný garant plynových kondenzačných a tradičných Krbové štúdio • Návrh
kotlov, kotlov na tuhé palivo, solárnych kolektorov a príslušenstva • Servis
• Záruka
SLUŽBY

Názov firmy: THERMONA SLOVAKIA, Názov firmy: BB EXPO, spol. s r. o.


s. r. o.
Adresa: Máchova ul. 15 Adresa: ČSA 12
821 06 Bratislava 974 01 Banská Bystrica
Tel: 02/456 478 861-3 Tel.: 048/415 26 91, 412 59 45
Fax: 02/459 447 42 Fax: 048/412 42 05
E-mail: thermona@thermona.sk E-mail: bbexpo@bbexpo.sk
Internet: www.thermona.sk Internet: www.bbexpo.sk

• Solárne systémy na ohrev vody


• Plynové kondenzačné, závesné
TÚV a podporu vykurovania
a stacionárske kotly
• Plynové vykurovacie telesá
• Kotly na tuhé palivo
• Výkony plynových kotlov • Organizátor výstav a veľtrhov
a elektrokotly
od 3,5 kW do 90 kW,
• Kaskádové kotolne
elektrokotlov od 2,5 do 45 kW
EXTERIÉR, RELAX…

Bajzova 11, 010 01 Žilina Názov firmy: FINSKKA, s. r. o.


Tel.: 041 – 763 12 67, 700 36 90, 700 36 91
Fax: 041 – 763 26 77 Adresa: M. R. Štefánika 440/120
Mob.: 0905 427 402 911 01 Trenčín
Tel.: 032/74 30 570
e-mail: kniharstvogeorg@kniharstvogeorg.sk
Fax: 032/74 30 569
www.kniharstvogeorg.sk E-mail: finskka@finskka.sk
Internet: www.finskka.sk
■ predtlačová príprava CTP do formátu B1 ■ mäkké a tuhé väzby V1 – V9
■ tlač do formátu B1 ■ exkluzívna väzba, ručné šitie
■ plnofarebné časopisy ■ vario špirála
■ leporelá, brožúry, prospekty, kalendáre ■ vysekávanie, dierovanie, znášanie • Výroba a predaj sáun, infrakabín, parných kúpeľov
• Všetko o wellness
■ slovníky, zloženky, hospod. tlačoviny ■ lakovanie, laminovanie • Konzultácie, návrhy, poradenstvo, servis
42 jasná 55 medená 45 strieborná 80 snehobiela
tehlová metalíza metalíza

22 višňová 56 hnedá 01 čierna 20 grafitová


Prichádza
najlepšia
pyrolýza!

Pyrolýza 2.0

Pyrolytické rúry 2.0


experti • najúspornejšia
– vďaka
v pyrolytickom energetickej triede
A-10%
čistení
• najbezpečnejšia 
– vďaka extra
chladným dvierkam
so štyrmi sklami

• najúčinnejšia
– vďaka novému
dizajnu vnútorného
priestoru

• ako jediná umožňuje


pyrolytické
čistenie aj plechov
a bočných pojazdov

• najpresnejšia
s najjednoduchším
ovládaním
– vďaka vyspelej
elektronike
Fagor prináša harmóniu do vašej kuchyne.

Nová línia elektrických rúr, varných dosiek, odsávačov pár a mikrovlnných


rúr Fagor je navrhnutá v jednotnom estetickom a funkčnom štýle, aby vám
pomohla vytvoriť jedinečné kuchynské prostredie.