Bộ Ngoại Giao

Hướng Dẫn Cài Đặt & Cấu Hình
Mail Exchange 2010

MOFA

Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang
Mail Exchange 2010

Prepared by:

MOFA

Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao

HiPT-System Integration Centre

Date Prepared: 16/02/2011

Page 2 of 28

MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 Thông tin phiên bản Dự án Nâng cấp hạ tầng máy chủ. triển khai các dịch vụ mạng Quản trị dự án Bùi Xuân Hương Người viết Lê Việt Dũng Ngày 16/02/2011 Người phê duyệt Bùi Xuân Hương Ngày 16/02/2011 Phiên bản 1 Ngày ban hành 16/02/2011 Tên file Hướng dẫn cài đặt & cấu hình Mail Exchange 2010 Phân phối tài liệu Chuyển tới Ngày Phone/Fax Quản trị dự án MOFA Lịch sử phiên bản Phiên bản 1.0 Ngày ban hành Mô tả Tạo mới (Draft Version) Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao Page 3 of 28 .

MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 Xác nhận của các bên liên quan Đại diện Bộ Ngoại Giao Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao Đại diện HiPT Page 4 of 28 .

........................................6 1.........................................................3.............................9 3................................................................................4.....................2 Hệ thống sau khi xây dựng..................................................................14 5.................................3 Chuyển đổi hệ thống mới.15 5.................3 Set quyền Adminstrator cho phép chuyển Mailbox..........................1 Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2008.....14 5.................16 6..2.............................1 Tạo file Account.................2 …............4................................................6 2......................................16 6.........................................................3..................MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 MỤC LỤC 1 Giới thiệu chung.......14 5......................7 3 Phương án chuyển Mailbox từ Mdaemon sang Exchange 2010.....................................9 3................17 6.2 Thử nghiệm hệ thống mới..2 Phạm vi tài liệu.....11 5....1 Mục tiêu.........................................................................10 3.................2............................................................5................................................................6 2..1 Cài đặt cấu hình hệ thống mới..................................................................................................................................................................................................15 5...........2 Phương án triển khai................................................................................... tích hợp tổng thể.................1 Cài đặt Exchange 2007.............6 1..2 Disable quy tắc set password cho các Account trên AD.4 Start các service POP & IMAP.......................1 Phương án triển khai...................................................14 5.............................................. tích hợp chi tiết..................18 Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao Page 5 of 28 ............3 Cài đặt & cấu hình Active Directory.....................11 5............14 5....2 Cấu hình Quota cho các Mailbox Users................................................................15 5......2 Edit file Account....2 Edit file Account..........................................................10 3.........14 5.......2........2 Update hệ điều hành lên Windows Server 2008 SP2........................9 3.....14 5.............................................................................1 Hệ thống hiện tại.........................................................................................................6 2 Tổng quan hệ thống.....................csv........................................................................................................................11 4 Chuẩn bị môi trường triển khai.....4.........................................16 6 Bước 2: Tạo & chỉnh sửa file Account.........................17 7 Bước 3: Tạo các Mailbox Users.........................................................1 Cài đặt 04 máy chủ Server Role........2...11 5 Bước 1: Thực hiện các quá trình cài đặt............................................2...................................................................17 6............................csv để import vào Transporter Suite..5 Cài đặt & cấu hình Mail Exchange 2010...................4 Cài đặt & cấu hình Mail Exchange 2007......1 Edit file Account....................................................10 3.............4 Thời gian dự kiến thực hiện kế hoạch...............9 3...................5........................3 Các bước triển khai chi tiết.....14 5...............................................................................................................csv.....csv.............................................................csv để tạo mailbox...........................1 Cài 02 máy chủ AD song song..........................4...................

..1 Cài đặt Transport Suite trên máy chủ Exchange 2007..........18 8.....24 1 Giới thiệu chung 1...........2 Sử dụng Microsoft Transporter Suite để chuyển Mail............. 1.19 8. 2 Tổng quan hệ thống 2..22 9 Bước 5: Migrate các Mailbox từ Exchange 2007 sang Exchang 2010...1 Hệ thống hiện tại Hệ thống hiện tại gồm một máy chủ Mail Mdaemon kết nối tới người dùng và hệ thống SANQuest.................. Tài liệu nhằm mô tả khái quát các bước tiến.............. migrate hệ thống mail Mdaemon sang Exchange 2010............... Đối với các công việc cần xây dựng quy trình cũng như phương án chi tiết sẽ được cập nhật trong quá trình triển khai........................ các công việc cần thực hiện..................1 Mục tiêu Xây dựng phương án triển khai hệ thống.MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 8 Bước 4: Migrate các Mailbox từ Mdaemon sang Exchange 2007..... triển khai các dịch vụ mạng của Bộ Ngoại Giao....... Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao Page 6 of 28 ..2 Phạm vi tài liệu Tài liệu này mô tả phương án triển khai hệ thống trong gói thầu Nâng cấp hạ tầng máy chủ..

6.MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 • Public IP của máy chủ Mail Mdaemon • Phương thức cấp Public IP : 202.2.2 Hệ thống sau khi xây dựng Mô hình hệ thống đạt được sau khi triển khai : - 02 máy chủ Active Directory chạy song song cài đặt o OS Windows Server 2008 Enterprise (x64) SP2 o Active Directory service - 02 máy chủ Mailbox cluster service cài đặt o OS Windows Server 2008 Enterprise (x64) SP2 o Exchange 2010 Maibox Server Role - 02 máy chủ Client Access cluster service cài đặt o OS Windows Server 2008 Enterprise (x64) SP2 o Exchange 2010 Client Access Server Role - 02 máy chủ Hub Transport cluster service cài đặt Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao Page 7 of 28 .3 : NAT 2.

MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 o OS Windows Server 2008 Enterprise (x64) SP2 o Exchange 2010 Hub Transport Server Role - 02 máy chủ Edge Transport cluster service cài đặt o OS Windows Server 2008 Enterprise (x64) SP2 o Exchange 2010 Edge Transport Server Role Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao Page 8 of 28 .

MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 3 Phương án chuyển Mailbox từ Mdaemon sang Exchange 2010 3. tích hợp chi tiết 3. tích hợp tổng thể Quá trình triển khai. • Cấu hình tủ đĩa mới HP StorageWorks EVA4400 Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao Page 9 of 28 . Việc cài đặt là độc lập không ảnh hưởng đến hệ thống đang chạy. Tiến hành cài đặt OS phiên bản Windows Server 2008 Enterprise (x64) cho hệ thống 08 máy chủ Exchange 2010 và 02 máy chủ Active Directory . Nghiệm thu tổng thể hệ thống mới 3. Thử nghiệm hệ thống mới vừa cài đặt 3. Cài đặt cấu hình hệ thống mới 2. tích hợp được thực hiện qua các bước: 1.1 Phương án triển khai. Chuyển đổi hệ thống cũ sang hệ thống mới đã được thử nghiệm 4.2.2 Phương án triển khai.1 Cài đặt cấu hình hệ thống mới Tại giai đoạn này hệ thống cũ vẫn chạy.

2. - Hệ thống Mail Exchange 2010 hoạt động tốt. Mục đích của giai đoạn này là để kiểm định hệ thống Exchange 2010 cài đặt mới hoạt động tốt và không bị lỗi.csv tới máy chủ Exchange 2007.MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 • Tiến hành cài đặt hệ thống ảo hóa VMware vSphere cấp tài nguyên cho các máy chủ.2. 3.vn) mofa.vn • Join hai máy chủ Exchange 2007 & 2010 vào domain Bước 2: Trên máy chủ Mdaemon tao file Account. Copy file Account. - Hệ thống máy chủ ảo hóa VMware hoạt động tốt. cài phần mềm Transporter Suite. • Cài đặt Exchange 2010 SP1 với mô hình 04 Server Role (mỗi Server Role sử dụng 02 máy chủ) • Cài đặt Active Directory trên 02 máy chủ (domain mofa. Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 10 of .3 Các bước triển khai chi tiết Bước 1: Thực hiện các quá trình cài đặt : • Cài đặt Exchange 2007 SP2 trên 01 máy chủ.2 Thử nghiệm hệ thống mới Tại giai đoạn này hệ thống cũ vẫn chạy.csv. Bước 3: Trên máy chủ Exchange 2007 chạy scrip để tạo các Account mailbox sử dụng file Account. Việc cấu hình là độc lập không ảnh hưởng đến hệ thống đang chạy.csv bằng việc export account maibox. Thực hiện kiểm tra các tính năng sẵn sang của hệ thống. 3. Sau khi các mailbox này được tạo thì trên máy chủ Exchange 2010 cũng sẽ có các mailbox như vậy và trên máy chủ AD sẽ có các User với thông tin như trong file Account.3 Chuyển đổi hệ thống mới Giai đoạn này được tiến hành sau khi giai đoạn thử nghiệm hệ thống đã hoàn tất và có biên bản xác nhận kết quả đảm bảo: - Hệ thống Active Directory hoạt động tốt. 3.gov.csv.

sử dụng Transporter Suite để migrate mailbox từ Mdaemon sang Exchange 2007. có thể đứng tại máy chủ này hoặc đứng trên Exchange 2010 để get mail về bằng cách sử dụng tính năng Move Database Store có trên Exchange. Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 11 of .MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 Bước 4: Trên máy chủ Exchange 2007. 3.1 Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2008 Bước 1: Lựa chọn ngôn ngữ và kích Next để tiếp tục. 4 Chuẩn bị môi trường triển khai • Bộ đĩa cài Windows Server 2008 Enterprise (x64) • Bộ đĩa cài Mail Exchaneg 2007 • Bộ đĩa cài Mail Exchange 2010 5 Bước 1: Thực hiện các quá trình cài đặt 5. Bước 5: Sau khi đã migrate mail sang Exchange 2007.4 Thời gian dự kiến thực hiện kế hoạch Việc chuyển hệ thống Mail từ Mdaemon sang Exchange 2010 bao gồm hai giai đoạn : • Giai đoạn 1: Migarte Mailbox từ Mdaemon sang Exchange 2007 (offline) • Giai đoạn 2: Migrate Maibox từ Exchange 2007 lên Exchang 2010 (online) Sau quá trình test thử ước tính tốc độ migrate như sau : o Từ Mdaemon -> Exchange 2007 : 2 MB/s o Từ Ex2007 -> Exchange 2010 : 3 MB/s Với dung lượng hệ thống Mail Mdaemon hiện tại ước tính 500 GB thì thời gian dự kiến hoàn thành quá trình chuyển Mail lên Exchange 2010 là khoảng 2-3 ngày.

kích “ I accept the license terms” để đồng ý. Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 12 of . sau đó kích Next.MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 • Bước 2: Kích Install now. • Bước 3: Đọc các yêu cầu về LICENSE.

Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 13 of .MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 • Bước 4: Quá trình cài đặt bắt đầu.

MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 5.1 Cài 02 máy chủ AD song song ….4.2 Update hệ điều hành lên Windows Server 2008 SP2 ….3 Set quyền Adminstrator cho phép chuyển Mailbox Trên Exchange Manager Shell thực hiện các câu lệnh như hình dưới: Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 14 of . sử dụng máy chủ Exchange 2007 làm trung gian cho quá trình migrate Mail từ Mdaemon lên Exchange 2010. 5. 5.4. 5.docx 5.3 Cài đặt & cấu hình Active Directory 5.2 Cấu hình Quota cho các Mailbox Users … 5.3.3.2 Disable quy tắc set password cho các Account trên AD ….4. Quá trình cài đặt chi tiết có trong tài liệu Hướng dẫn cài đặt & cấu hình AD..4 Cài đặt & cấu hình Mail Exchange 2007 5.1 Cài đặt Exchange 2007 Chỉ thực hiện cài đặt Exchange 2007 trên một máy chủ.

1 Cài đặt 04 máy chủ Server Role Quá trình cài đặt chi tiết có trong tài liệu Hướng dẫn cài đặt & cấu hỉnh Exchange 2010.docx Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 15 of .5 Cài đặt & cấu hình Mail Exchange 2010 5.4.MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 5.5.4 Start các service POP & IMAP Thực hiện các lệnh sau trên Exchange Manager Shell : [PS] C:> set-service msExchangePOP3 -startuptype automatic [PS] C:> start-service -service msExchangePOP3 [PS] C:> Set-PopSettings -LoginType PlainTextLogin [PS] C:> restart-service -service msExchangePOP3 [PS] C:> set-service msExchangeImap4 -startuptype automatic [PS] C:> start-service -service msExchangeImap4 [PS] C:> Set-IMAPSettings -LoginType PlainTextLogin [PS] C:> restart-service -service msExchangeIMAP4 5.

mở bảng điều khiển và Export thông tin ra file Account.1 Tạo file Account.csv như hình dưới : • Chọn OK.csv • Trên máy chủ Mdaemon.csv 6. Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 16 of .2 … 6 Bước 2: Tạo & chỉnh sửa file Account.5.MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 5.

csv để import vào Transporter Suite • Sửa file Account. • Mở file Account.2 Edit file Account.csv theo đường dẫn sẽ thấy nội dung như sau : 6.csv để tạo mailbox • Mở file Account.2 Edit file Account.1 Edit file Account.csv và save lại với tên MailboxList.csv 6.csv bằng Excel.2. xóa dấu “ “ trên đầu mục các trường như hình dưới : 6.MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 • Chọn OK.2.csv với các trường như hình dưới : Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 17 of .

Mailbox+”@mofa. thực hiện câu lệnh để tạo các mailbox trên Exchange Manager Shell.csv $Users | ForEach { $SecurePWD = ConvertTo-SecureString $_.Password –AsPlainText -Force.MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 • Trong đó :      SourceIdentity SourceServer SourceLoginID SourcePassword TargetIdentity chuyển sang : E-mail account của User Mdaemon server : Computer Name hoặc IP của Mdaemon server : User Name dùng kết nối kết Mdaemon server : Password : Mailbox của Exchange dung để tiếp nhận từ Mdaemon 7 Bước 3: Tạo các Mailbox Users • Trên máy chủ Exchange 2007. • Edit thêm mã cán bộ cho file Account.Mailbox –UserPrincipalName ($_.gov.cvs [PS] C:\>$Users = Import-CSV C:\Accounts.FullName -Password $SecurePWD -ResetPasswordOnNextLogon $false} Sau khi thực hiện câu lệnh các mailbox sẽ được tạo trên máy chủ Mail Exchange. 8 Bước 4: Migrate các Mailbox từ Mdaemon sang Exchange 2007 Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 18 of .vn”) -Database “Mailbox Database” -SamAccountName $_.Mailbox -FirstName $_. New-Mailbox –Name $_.

• Chọn I accept the terms in the License Agreement. Nhấn Next.1 Cài đặt Transport Suite trên máy chủ Exchange 2007 • Download và chạy file Transporter64.MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 8. Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 19 of .msi trên máy chủ Exchange 2007.

Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 20 of .MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 • Chỉ chọn cài Transport for Internet Mail. • Chọn Install để cài đặt.

MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 • Quá trình cài đặt hoàn thành. Chọn Finish. Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 21 of .

2 Sử dụng Microsoft Transporter Suite để chuyển Mail • Chạy phần mềm Transporter Suite. Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 22 of .MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 8. chọn Add Mailboxes. • Browse tới file MailboxList.csv và chọn Import. • Lựa chọn Mailbox Type là IMAP sau đó Next.

Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 23 of .MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 • Chọn All e-mail sau đó Next để tiến hành quá trình chuyển Mail.

mở Exchange Management Console.MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 9 Bước 5: Migrate các Mailbox từ Exchange 2007 sang Exchang 2010 • Trên máy chủ Exchange 2007. Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 24 of .

MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 • Chọn các Mailbox cần chuyển và chọn New Local Move Request. Chọn Browse. Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 25 of . • Màn hình New Local Move Request xuất hiện.

MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 • Lựa chọn Mailbox Database trỏ tới máy chủ Exchange 2010. Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 26 of . • Màn hình Move Mailbox xuất hiện. chọn Next.

• Chọn Move để thực hiện quá trình chuyển Mail. Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 27 of .MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 • Chọn Move Schedule là Immediately.

MOFA Hướng Dẫn Chuyển Mail từ Mdaemon sang Mail Exchange 2010 • Sử dụng Outlook hoặc Web Mail để Check xem Mail đã được chuyển tới Exchange 2010 chưa. Trung Tâm Thông Tin – Bộ Ngoại Giao 28 Page 28 of .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful