Godina XVII - Broj 57

Srijeda, 8. 9. 2010. godine
SARAJEVO

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA/
SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu sa
članom 4.23 stav (1) i 4.24 stav (3) Izbornog zakona BiH
(“Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08 i 32/10), objavljuje

OVJERENE KANDIDATSKE LISTE1
ZA UČEŠĆE NA OPĆIM IZBORIMA KOJI SE
ODRŽAVAJU 3. OKTOBRA 2010. GODINE
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u skladu
sa članom 4.10 i 4.21 stav (2) Izbornog zakona BiH, ovjerila
nezavisne kandidate i kandidatske liste političkih stranaka i
koalicija za učešće na Općim izborima koji se održavaju 3.
oktobra 2010. godine. Imena nezavisnih kandidata i kandidatske
liste bit će odštampani na glasačkim listićima.

KOMPENZACIJSKE LISTE KANDIDATA
ZA UČEŠĆE NA OPĆIM IZBORIMA KOJI SE
ODRŽAVAJU 3. OKTOBRA 2010. GODINE
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u skladu
sa članom 4.24 Izbornog zakona BiH ovjerila kandidatske liste
za kompenzacijske mandate političkih stranaka i koalicija, koje
su ovjerene da predlože kandidate za Predstavnički dom
Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predstavnički
dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i za Narodnu
skupštinu Republike Srpske.
Kandidatske liste za kompenzacijske mandate neće se
štampati na glasačkom listiću i koriste se samo u svrhu dodjele
kompenzacijskih mandata na osnovu čl. 9.7, 10.6 ili 11.6
Izbornog zakona BiH.
Broj 01-07-1-3552/10
19. augusta 2010. godine
Predsjednica
Sarajevo
Irena Hadžiabdić, s. r.
1 Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 68/10
2 Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 68/10

ISSN 1512-7079

Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
sukladno članku 4.23 stavak (1) i 4.24 stavak (3) Izbornoga
zakona BiH (“Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), objavljuje

OVJERENE KANDIDACIJSKE LISTE2
ZA SUDJELOVANJE NA OPĆIM IZBORIMA KOJI SE
ODRŽAVAJU 3. LISTOPADA 2010. GODINE
Središnje je izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
sukladno članku 4.10 i 4.21 stavak (2) Izbornoga zakona BiH,
ovjerilo neovisne kandidate i kandidacijske liste političkih
stranaka i koalicija za sudjelovanje na Općim izborima koji se
održavaju 3. listopada 2010. godine. Imena neovisnih kandidata
i kandidacijske liste bit će tiskani na glasačkim listićima.

KOMPENZACIJSKE LISTE KANDIDATA
ZA SUDJELOVANJE NA OPĆIM IZBORIMA KOJI SE
ODRŽAVAJU 3. LISTOPADA 2010. GODINE
Središnje je izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine
sukladno članku 4.24 Izbornoga zakona BiH ovjerilo
kandidacijske liste za kompenzacijske mandate političkih
stranaka i koalicija, koje su ovjerene za predlaganje kandidata
za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i
Hercegovine, Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine i za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Kandidacijske liste za kompenzacijske mandate neće se
tiskati na glasačkom listiću i koriste se samo u svrhu dodjele
kompenzacijskih mandata sukladno čl. 9.7, 10.6 ili 11.6
Izbornoga zakona BiH.
Broj 01-07-1-3552/10
19. kolovoza 2010. godine
Predsjednica
Sarajevo
Irena Hadžiabdić, v. r.

Broj 57 - Strana 2

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине у
складу са чланом 4.23 став (1) и 4.24 став (3) Изборног
закона БиХ (“Службени гласник БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10), објављује

ОВЈЕРЕНЕ КАНДИДАТСКЕ ЛИСТЕ1
ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА ОПШТИМ ИЗБОРИМА КОЈИ
СЕ ОДРЖАВАЈУ 3. ОКТОБРА 2010. ГОДИНЕ
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је у
складу са чланом 4.10 и 4.21 став (2) Изборног закона БиХ,
овјерила независне кандидате и кандидатске листе
политичких странака и коалиција за учествовање на
Општим изборима који се одржавају 3. октобра 2010.
године. Имена независних кандидата и кандидатске листе
биће одштампани на гласачким листићима.

Srijeda, 8. 9. 2010.

КОМПЕНЗАЦИЈСКЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА
ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА ОПШТИМ ИЗБОРИМА КОЈИ
СЕ ОДРЖАВАЈУ 3. ОКТОБРА 2010. ГОДИНЕ
Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је у
складу са чланом 4.24 Изборног закона БиХ овјерила
кандидатске листе за компензацијске мандате политичких
странака и коалиција, које су овјерене да предложе
кандидате за Представнички дом Парламентарне
скупштине Босне и Херцеговине, Представнички дом
Парламента Федерације Босне и Херцеговине и за Народну
скупштину Републике Српске.
Кандидатске листе за компензацијске мандате неће се
штампати на гласачком листићу и користе се само у сврху
додјеле компензацијских мандата на основу чл. 9.7, 10.6
или 11.6 Изборног закона БиХ.
Број 01-07-1-3552/10
19. августа 2010. године
Предсједница
Сарајево
Ирена Хаџиабдић, с. р.

 
 

701 PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I
HERCEGOVINE BOŠNJAČKI ČLAN /
ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ БОШЊАЧКИ ЧЛАН
00020 GRAĐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 SPAHIĆ IBRAHIM
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 RADONČIĆ FAHRUDIN
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
AJANOVIĆ
1 KEŠETOVIĆ IZUDIN
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
BIH
1 ĐEDOVIĆ IBRAHIM
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 DEMIROVIĆ MUJO
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 SILAJDŽIĆ HARIS
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 LATIĆ ĐEMAL
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 IZETBEGOVIĆ BAKIR
01199 JUSIĆ AIDA - NEZAVISNI KANDIDAT
1 JUSIĆ AIDA

702 PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I
HERCEGOVINE HRVATSKI ČLAN /
ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ХРВАТСКИ ЧЛАН
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 KRIŠTO BORJANA
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 KOMŠIĆ ŽELJKO
01197 KUTLE MILE - NEOVISNI KANDIDAT
1 KUTLE MILE
00873 GALIĆ PERO - NEOVISNI KANDIDAT
1 GALIĆ PERO
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 RAGUŽ MARTIN
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ JERKO
00587 GALIĆ FERDO - NEOVISNI KANDIDAT
1 GALIĆ FERDO

703 PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I
HERCEGOVINE SRPSKI ČLAN /
ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ СРПСКИ ЧЛАН
01201 КОАЛИЦИJА ЗАJЕДНО ЗА СРПСКУ
1 ИВАНИЋ МЛАДЕН
01105 СНСД - СП
1 РАДМАНОВИЋ НЕБОЈША
01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
1 ПАПОВИЋ РАЈКО

1 Objavljeno u "Službenom glasniku BiH", broj 68/10

Srijeda, 8. 9. 2010.

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 3
5 KESEROVIĆ EMINA
6 DOŠEN MILENKO
7 DURMIĆ JASMIN
511 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
8 KEKIĆ NURA
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I
1 HRNJICA EDIN
HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 1 /
2 MEŠIĆ AMIRA
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
3 MUREŠKIĆ MALIK
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
ХЕРЦЕГОВИНЕ - ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 1
1 ANDRIĆ FILIP

LISTA PO IZBORNIM JEDINICAMA /
ЛИСТА ПО ИЗБОРНИМ ЈЕДИНИЦАМА

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 FRANJIČEVIĆ MATO
2 PELIVAN IVONA
3 ZRNO BRANKO
4 BRNIĆ DUBRAVKA
5 VRDOLJAK JOSIP
6 JURIĆ FRANJO
7 KREŠO DRAGA
8 KRIŽAN VELIMIR
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 МАТЕРИЋ СЛАВКО
2 ПЕЋАНАЦ ВЕСНА
3 ГВОЗДЕНОВИЋ БРАНКО
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 HADŽIPAŠIĆ FARUK
2 LEMO EMIRA
3 NANIĆ ZIJAD
4 DIZDAREVIĆ SENAD
5 ŠAHBEGOVIĆ AMELA
6 TIRO REMZIJA
7 HASIĆ HAJRUDIN
8 RAMIĆ MERIMA

2
3
4
5
6
7
8

ANDABAK JOZA
KRSTANOVIĆ IVAN
MATIĆ IVICA
MEDO RUŽICA
ČOTA VLATKO
DŽAJA ANTE
BAKOVIĆ ANĐA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 BAHTIĆ SADIK
2 MALKOČ ENESA
3 MIDŽIĆ EDIN
4 HALILOVIĆ NEDIM
5 ABDIĆ SANELA
6 GREDELJ JASMIN
7 JERLAGIĆ ADMIR
8 ĐUGUM FATIMA
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 ALIBABIĆ MUHAREM

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
AJANOVIĆ
1 MUHAREMOVIĆ MUSTAFA

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 SMLATIĆ ŠEFIK
2 PLEŠA-KURTAGIĆ SANJA
3 IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ ANTONIO
4 ĐOGIĆ MUSTAFA
5 KASUMOVIĆ MARELA
6 STJEPIĆ DRAGAN
7 BRKIĆ MILENKO
8 KNEŽEVIĆ DUŠKA

00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 LIPOVAČA HAMDIJA
2 ĆEMALOVIĆ NERMINA
3 BOSNIĆ MIRKO
4 FAZLIĆ ŠUHRET
5 HELIĆ AZEMINA
6 SLIŠKO IVA

00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 HOZANOVIĆ RIFET
2 MUJEZINOVIĆ ASIMA
3 SELIMOVIĆ MIRSAD
4 ŠERTOVIĆ SEAD
5 FERIZOVIĆ ELMA
6 ISAKOVIĆ HASAN

00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 ЧУЛИЋ СЛАВКО
2 КУНИЋ ГОРДАНА
3 ВИДОВИЋ ДУШКО
4 РАДУМИЛО ЂУРАЂ
5 КОВРЛИЈА БОЖАНА
6 ДИВЈАК ДРАГАН

00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ŠEPIĆ SENAD
2 HUSETIĆ ASIMA
3 HALIMOVIĆ SANJIN
4 NANIĆ HUSEIN
5 KADIRIĆ ZEJNA
6 ŠTULANOVIĆ ŠEFIK
7 DILAVER SUADA

00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
BIH
1 PURIĆ NERMIN
2 DOŠENOVIĆ VERA
3 HUSKIĆ SAFET
4 PAJAZETOVIĆ ALMIR

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 TOPČAGIĆ MUHAREM
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 KEČANOVIĆ KASIM

Broj 57 - Strana 4
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
4 BRKIĆ MILENKO
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
5 ARAPOVIĆ LELA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
6 LJUBIĆ DAMIR
1 MAJANOVIĆ ALAN
7 PETRIC BERISLAV
2 ŠKULJ SENADA
8 BULIĆ IVANA
3 MIHALJEVIĆ NIKOLA
512 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I
HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 2 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ - ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 2
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ČOVIĆ DRAGAN
2 ZELENIKA MARIJA
3 ČOLAK BARIŠA
4 JUKIĆ VELIMIR
5 PINJUH VESNA
6 VRANKIĆ DRAGAN
7 FILIPOVIĆ ILIJA
8 KARAČIĆ SLAVICA
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 LERIĆ SAMIR
2 FRENJO NERMINA
3 VRTIĆ NERMIN
4 ĆERIĆ ARMIN
5 KLARIĆ ERNADA
6 TUCAKOVIĆ SAMIR
7 JURICA DAMIR
8 MEŠIĆ MINELA
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
AJANOVIĆ
1 JAKIROVIĆ ISMET
2 KEVRIĆ ŠEMSA
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MIKULIĆ ZORAN
2 DURANOVIĆ-VINKOVIĆ LAMIJA
3 KREŠIĆ ANTE
4 HADŽIHUSEJNOVIĆ SAMIR
5 HADŽIZUKIĆ ŽIVANA
6 NUIĆ SLAVKO
7 IVKOVIĆ AZRA
8 MEDAR AMER
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 MACIĆ ZULFO
2 KAJAN JASNA
3 SARIĆ ZAIM
4 BILIĆ AMAR
5 SALKOVIĆ SELENA
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 MIKULIĆ ZORAN
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 LJUBIĆ BOŽO
2 VASILJ MARIJA
3 JURIŠIĆ ZVONKO

Srijeda, 8. 9. 2010.

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 OVČINA VELDIN
2 POBRIĆ SELMA
3 HADŽIHUSEJNOVIĆ RUSMIR
4 ŠIRIĆ NIHAD
5 KOLIČIĆ ADISA
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ MLADEN
2 CRNALIĆ VAHIDA
3 LEKO DAMIR
4 IVANKOVIĆ MARINKO
5 TOJAGA LEJLA
6 LJUBIĆ BLAGICA
7 ŠAKIĆ KREŠIMIR
8 ALPEZA MATEA
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SOKOLOVIĆ SALKO
2 BERBEROVIĆ MUMBERA
3 KAPLAN SALMIR
4 DŽELILOVIĆ ESAD
5 DŽAFEROVIĆ HARISA
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 ĆUBELA MARINKO
2 JELIĆ JELENKA
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 MAGAZINOVIĆ OZREN
2 KUJUNDŽIĆ-ĐAKOVIĆ MARTINA
3 KLEPO EKREM
513 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I
HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 3 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ - ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 3
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ZEKIĆ SREĆKO
2 MILOŠEVIĆ KRISTINA
3 RADOVANOVIĆ IGOR
4 RAMOVIĆ GRANICA
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 МАРКОВИЋ МИЛАН
2 ЛЕКО МАРИЦА
3 ХАЏИСТЕВИЋ БРАНКО
4 САМАРЏИЋ РАТКО
5 РАЂЕНОВИЋ МИЛЕВА
6 МОЋЕВИЋ БОЈАН

Srijeda, 8. 9. 2010.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 5
5 MUSIĆ EDIN
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
6 ČEHAJIĆ NERMINA
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 IŠERIĆ ENVER
7 BUKVA AIDA
2 DERVOZ ISMETA
8 GAJ DAVOR
3 ĐUGUM MIRSAD
9 DŽAFO MUHAMED
4 MULAOSMANOVIĆ ADMIR
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
5 HUREMOVIĆ MINELA
1 GAGULIĆ DRAŽEN
6 JEKAUC ANTON
2 ZEČIROVIĆ LUCA
7 KARAUZOVIĆ HAMDO
8 HAXHIBEQIRI-KARABDIĆ ILIRIJANA
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
9 ŠEHIĆ ZLATAN
1 BELKIĆ BERIZ
2 HADŽIAHMETOVIĆ AZRA
00366 HSS - NHI
3 PEZO MUAMER
1 ŠIMUNOVIĆ PERO
4 KUNDUROVIĆ ZLATA
2 POZDERAC NEDA
5 KRAŠIĆ MUAMER
3 BALLIAN IVAN
6 SUĆESKA MERSIDA
4 MAHIĆ ADMIRAL
5 STOJANOVIĆ RUŽICA
6 MATIĆ ŽAN
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
AJANOVIĆ
1 HALILAGIĆ RASIM
2 SOKOLOVIĆ LEJLA
3 ĐOZO VAHID
4 BRIGA MESUD
5 ZAMETICA MAIDA
6 KOVAČEVIĆ ASIM
7 PODRUG AMRA
8 RAHIĆ DŽENANA
9 SELIMOVIĆ JASENKA
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 LAGUMDŽIJA ZLATKO
2 MARTINOVIĆ DANIJELA
3 MAGAZINOVIĆ SAŠA
4 BULJUBAŠIĆ FERID
5 RAMIĆ-MESIHOVIĆ LEJLA
6 DOMAZET ANTO
7 HADŽIAVDIĆ MUHAMED
8 TORLAK AZRA
9 KAMOČAJI IGOR
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
BIH
1 ČENGIĆ MUHAMED
2 KUČANIN SABAHETA
3 EFENDIĆ SEAD
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 HALILOVIĆ SEFER
2 DEDIĆ NADA
3 GAVRANKAPETANOVIĆ IBRAHIM
4 MUSIĆ RUŽDIJA
5 ĆATOVIĆ ERNA
6 KARIĆ SEDAT
7 KAROVIĆ MENSUDA
8 BEGANOVIĆ BAJRO
9 MURATOVIĆ ADEL
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 KRAJNC LJILJANA
2 OSTOJIĆ DARKO
3 NIKOLIĆ DAMJANA
4 HADŽIMUJAGIĆ LEJLA

01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 KALIĆ MUAMER
2 ALIHODŽIĆ-PAŠALIĆ ALMA
3 RAPA AVDO
4 MANDŽIĆ NESIB
5 ŠIMIĆ ENA
6 KRSMANOVIĆ STRAJO
7 DUKIĆ SANIJA
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 DURAKOVIĆ NIJAZ
2 GRABOVICA FATIMA
3 KOMŠIĆ IVO
4 MARIĆ ZLATKO
5 EFENDIĆ ANKICA
6 ZUKO ALIJA
7 PALAVRIĆ ŠEMSA
8 KAPETANOVIĆ SELMA
9 ŠAHOVIĆ ELMEDIN
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 KATICA VELIJA
2 HUREMOVIĆ INESKA
3 PEJAKOVIĆ JOSIP
4 TATARIN MIRSAD
5 HRAPOVIĆ MARIJETA
6 VRAČIĆ DEJAN
7 SIJERČIĆ ECIJA
8 STARČEVIĆ SAŠA
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 TAFRO HASAN
2 OMEROVIĆ SUVADA
3 RIĐANOVIĆ DERVIŠ-IZET
4 SULJIĆ SEAD
5 AJANOVIĆ ALDIJANA
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SARAJLIĆ ASIM
2 ČOLO ALMA
3 SIPOVIĆ MIRSAD
4 KAMENICA NERMINA
5 DELALIĆ SABAHUDIN
6 BAHTO HAMID
7 HADŽIĆ-OSMANOVIĆ AZELMA

Broj 57 - Strana 6
8 KOVAČEVIĆ ŠEVAL
9 VUKADIN TONI

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 BAŠIĆ ADNAN
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
2 ĆOSIĆ ZAHIDA
1 MURATOVIĆ IRMA
3 ČURIĆ SAMIR
2 BOMOŠTAR OGNJEN
4 HASANBAŠIĆ BAHRUDIN
3 SUTOVIĆ VILA
5 ŠABIĆ-HARAČIĆ KADRIJA
4 HUJIĆ DIJANA
6 MUJEZINOVIĆ MUHAMED
5 ŠOŠEVIĆ ŠAĆIR
7 KESTEN SAMIR
6 ČELJO DAMIR
8 BAŠIĆ ELBISA
7 BIČAKČIĆ ABDULAH
9 AGOVIĆ SAFET
10 MURATAGIĆ SEAD
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
11 MULAOMEROVIĆ EMINA
1 OTAJAGIĆ NESIHA
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 KRIKO AMIR
2 DŽIPA SADETA
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 DIZDAREVIĆ SRĐAN
2 JELOVAC DUNJA
3 AĆIMOVIĆ ZDRAVKO
4 JEREMIĆ SVETKO
5 NIKOLIĆ VARJA
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 LJILJANIĆ JOZO
2 ŠAĆIRAGIĆ RABIJA
3 IBRAHIMKADIĆ IBRAHIM
4 BUGARIN SLOBODAN
5 ŠEKARIĆ KATICA
6 PODGORICA SALEM
514 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I
HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 4 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ - ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 4

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 LOZANČIĆ NIKO
2 BRADARA LIDIJA
3 DOMIĆ BOJAN
4 GRUBEŠIĆ NIKOLA
5 PENDEŠ MARINA
6 PERIĆ BOŽO
7 NAKIĆ ILIJA
8 ZLOBEC JELENA
9 TOMIĆ NIKICA
10 LADAN DUŠKO
11 KOLAR-JURČEVIĆ ANKICA
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ЈОВАНОВИЋ ДУШКО
2 ТРГИЋ СЛАВИЦА
3 ЈОВИЋ РАНКО

00366 HSS - NHI
1 RAJIĆ TOMISLAV
2 VIDOVIĆ DANIELA
3 PALAVRA MARINKO
4 MATIĆ JOSIP
5 DRAMAC VESNA
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
AJANOVIĆ
1 IMAMOVIĆ AZEMA
2 IDRIZBEGOVIĆ SAFET
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MEŠIĆ MIRSAD
2 LOVRINOVIĆ BRANKA
3 ZAIMOVIĆ-UZUNOVIĆ NERMINA
4 KOVAČEVIĆ MIRZA
5 STANIĆ MIRKO
6 ROŽAJAC SEAD
7 LIMO JASMINKA
8 BEHMEN-VINČEVIĆ AMELA
9 LOVRINOVIĆ ZDRAVKO
10 MULAHALILOVIĆ MEHMED
11 HADŽIOSMANOVIĆ AMGIJAD
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
BIH
1 KAVAZOVIĆ MEDINA
2 SMAJLOVIĆ HAZIM
3 RAMIĆ RASIM
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 BALIĆ MUHAMED
2 HRUSTIĆ-ISLAMOVIĆ EMINA
3 HADŽIJAKUPOVIĆ FERID
4 IVKOVIĆ HAJRUDIN
5 MAHMUTOVIĆ LEJLA
6 NESLANOVIĆ HUSNIJA
7 DURMO MUAMER
8 MELIĆ ŠEHERZADA
9 ZUKO NUSRET
10 KEPIĆ JASNA
11 HADŽIABDIĆ ENES
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 VIDOVIĆ RUDO
2 SUŠIĆ-SIJERČIĆ NADA
3 DRAŽETIĆ MARKO
4 BANDIĆ MIROSLAV
5 VUK IVANKA
6 SMOLJAN NENAD

Srijeda, 8. 9. 2010.
7 BILIĆ NIKOLA
8 JERKOVIĆ BOŽANA
9 ĐUKIĆ IGOR
10 BARNJAK MARINKO
11 STOJAK DRAGICA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
2 MAGLIĆ MAHIR
3 TERZIĆ NERMIN

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 HEĆO VAHID
2 IMAMOVIĆ ŠEJLA
3 HUSKIĆ ADEM
4 AJANOVIĆ EKREM
5 FRLJAK LEJLA
6 SOFTIĆ MUHAMED
7 IMAMOVIĆ ENES
8 HADŽIĆ EDINA
9 NALIĆ SEJAD
10 TRAKO MURIS
11 DERLIĆ-GRABUS DŽEMKA
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 BURINA HARIS
2 ALAJBEGOVIĆ PAŠA
3 HODOVIĆ SENAD
4 MILUTINOVIĆ SLOBODAN
5 SOKOLOVIĆ HANA
6 FETIĆ EKREM
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 RADAKOVIĆ STANKO
2 KARAHODŽIĆ DUBRAVKA
3 SALKIĆ ARIF
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 FAKIĆ JASMINKA
2 JUKIĆ VID
3 TERZIĆ SANJA
4 GAZIĆ EDIN
5 AJANOVIĆ FERID
6 PAŠIĆ SUAD
7 MUSLIĆ SUNITA
8 OROZ TONI
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 PURIĆ IBRAHIM
2 TELALOVIĆ EMINA
3 ARIFAJ LEJLA
4 BAJRAMOVIĆ NEDIM
5 JAHIĆ ARMIN
6 TRAKO ALMIR
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MEHMEDOVIĆ ŠEMSUDIN
2 KAPETANOVIĆ NERMINA
3 GENJAC HALID
4 DŽAFEROVIĆ ŠEFIK
5 MEHIĆ-ČEJVAN INDIRA
6 KUĆANOVIĆ IZUDIN
7 STRUKAR MUSTAFA
8 MUDROV NISVETA
9 KASUMOVIĆ FUAD
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
1 PREININGER RADMILA

Broj 57 - Strana 7

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 VALENTIĆ MERIMA
2 OMERHODŽIĆ MUNIR
3 LUPČEVIĆ NEZIR
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 HADŽIRADONČIĆ OMER
2 SMAKA ZUHRA
3 HARDAUŠ SALKO
4 ŠABANOVIĆ MIRNES
5 ŽUNIĆ EDINA
6 JUGIĆ ALMIRA
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 BARBARIĆ DRAGO
2 TIKVEŠA EHLIMANA
3 ĆEHAJIĆ KEMAL
4 PERDUV SVJETLANA
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 ISAK SALKO
2 KARIĆ RABIJA
3 HUBJAR HAMDIJA
4 VUJEVA DOBRILA
5 IBRAHIMPAŠIĆ NEDŽIB
6 BEGIČEVIĆ AHMED
7 BUKVIĆ SABIHA
8 FETIĆ MUHAMED
9 MOLINAR RUŽICA
10 HADŽO MIRALEM
515 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I
HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE - IZBORNA JEDINICA 5 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ - ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 5
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 MATIĆ SLAVKO
2 GUDELJEVIĆ ANKICA
3 ANTUNOVIĆ BOŽO
4 ŠAPINA RUŽICA
5 PAVLIĆ JADRANKA
6 VILJUŠIĆ MARINKO
7 ORŠOLIĆ MARKO
8 DOMINKOVIĆ KATA
9 TOMIĆ MARKO
10 SAMARDŽIĆ IVANA
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ТРАКИЛОВИЋ МИОМИР
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 KABIL EMIR
2 ALJUKIĆ NERMINKA

Broj 57 - Strana 8
3 IMAMOVIĆ SADAN
4 REMETIĆ ALEKSANDAR
5 RAMIĆ ENISA
6 AHMETBEGOVIĆ ALMIN
7 HODŽIĆ ADNAN
8 MEŠANOVIĆ CVIJA
9 ŠALDIĆ HASIJA
10 MUMINOVIĆ ADMIR

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
3 HAMIDOVIĆ ENISA
4 HUSIĆ EDIN
5 HABIBOVIĆ SANIDA

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
AJANOVIĆ
1 AJANOVIĆ MIRNES
2 DEDIĆ NEDŽIDA
3 KOVAČEVIĆ ANES
4 AHMETAŠEVIĆ ARIF
5 TANKIĆ SAFETA
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 BEĆIROVIĆ DENIS
2 PAVLOVIĆ-ČALIĆ NADA
3 KUŠLJUGIĆ MIRZA
4 BIJELIĆ FERID
5 PAVLJAŠEVIĆ SUZANA
6 AHMETOVIĆ MIRSAD
7 GUTIĆ SULEJMAN
8 HALILČEVIĆ AIDA
9 SULJIĆ ZIHER
10 KLOPIĆ BESIMA
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 PRAŠO MIRSADA
2 KOŽAR AZEM
3 HUSIĆ DAMIR
4 POZDEROVIĆ EDIBA
5 HASELJIĆ RAHMAN
6 HASANBEGOVIĆ ŠEMSUDIN
7 BUTKOVIĆ SAMID
8 ZILDŽIĆ MUNIRA
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 NURKOVIĆ ENES
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 FILIPOVIĆ MATO
2 LAMEŠIĆ IVA
3 MATUZOVIĆ ĐURO
4 TUNJIĆ BOŽO
5 TOPIĆ RUŽICA
6 JUKIĆ STJEPAN
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ŽILIĆ MEHMED
2 DŽANIĆ NADA
3 KLOPIĆ RIFAT
4 HASANOVIĆ NEDŽAD
5 SINANOVIĆ NIHADA
6 AVDIĆ ENVER
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 MUJEZINOVIĆ SABINA
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 SULJKANOVIĆ EMINA
2 HAJDARIĆ DŽEVAD

Srijeda, 8. 9. 2010.

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 BAČIĆ BORIS
2 PILAVDŽIĆ SENIJA
3 BAŠIĆ BAHRUDIN
4 IBRAHIMOVIĆ NAZIM
5 HODŽIĆ ERNA
6 MATIĆ MARKO
7 NUKIĆ EMIRA
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 MEŠIĆ SENAD
2 ĐUG NIZAMA
3 MEŠIĆ EŠEF
4 HODŽIĆ MIRELA
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 FAZLIĆ AMIR
2 MUSTAFIĆ EDITA
3 RANČIĆ HAZIM
4 JAGODIĆ ZIJAD
5 MUSIĆ MARINELA
6 MULAHALILOVIĆ-LUBOVAC ISMETA
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
1 MUHIĆ FAIK
2 HASANAMIDŽIĆ IRIS
3 BANJIĆ SEJFO
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 ARAPČIĆ ZIJAD
2 BRATOVČIĆ VESNA
3 MUJIĆ NERMINA
4 HEMZE JASMIN
5 VLADISAVLJEVIĆ DAJANA
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 HADŽIEFENDIĆ HILMIJA
2 DOMINKOVIĆ MAGDALENA
3 SRKALOVIĆ ALMIR
4 SOFTIĆ ALMA
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 NURKANOVIĆ MEHMED
2 ANIČIĆ-DUHAČEK MIRJANA
3 SARAJLIĆ ESAD
4 ŠLJIVO GALIB
5 HAMZIĆ ŠEFIKA
6 ZULIĆ AHMET
7 HERCEGOVAC NESIB
8 HABIBOVIĆ HEDIJA
9 KUDUZOVIĆ HASAN

Srijeda, 8. 9. 2010.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 9
6 НИКОЛИЋ ПРЕДРАГ
521 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
7 ВУКОВИЋ БОРИСЛАВ
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I
8 ОПАЧИЋ ВЕДРАНА
HERCEGOVINE IZ REPUBLIKE SRPSKE - IZBORNA
JEDINICA 1 / ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ
00440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И
1 НАГРАДИЋ СЛОБОДАН
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2 ЈАНКОВИЋ ЉИЉАНА
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 1
3 ЦРНАДАК ИГОР
4 ПЈАНИЋ РАДОМИР
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
5 САВЕЉИЋ МИРЈАНА
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
6 ТЕШИЋ МИРОСЛАВ
1 VARUNEK DRAGAN
7 МОРАВАЦ-БАБИЋ СМИЉАНА
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - 8 САВАНОВИЋ РАНКО
СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ШПИРИЋ НИКОЛА
00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
2 МАЈКИЋ ДУШАНКА
1 КУНИЋ ПЕТАР
3 КАЛАБИЋ ДРАГО
2 ДУЛАЋ ВЕСНА
4 БУРСАЋ САША
3 ПРПОШ ТОМИСЛАВ
5 ВУЈНИЋ СНЕЖАНА
4 ЗГОЊАНИН МИРКО
6 КАРАПЕТРОВИЋ РАНКО
5 ПОПОВИЋ МИЛКА
6 ВУЧЕТА МИЛЕНКО
7 ВОЖНИ ВЕСНА
8 БЈЕЛОВУК БРАНКО
7 МАЛЕШЕВИЋ ДАНЕ
8 ДОБРАШ СИЛВА
00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР
00028 ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА - ДНЗ
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1 ЗМИЈАЊАЦ ГОРАН
БИХ
1 СТОЈНИЋ СЛАВКО
2 БИЈАК РАДМИЛА
2 ГРУБЉЕШИЋ БРАНКА
3 ЛУКИЋ ОБРАД
3 АУЛИЋ МОМИР
4 ДОЈЧИНОВИЋ СЊЕЖАНА
5 БЕУК ЈЕЛЕНА
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 HORVAT ANTUN
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
2 KOMLJENOVIĆ SLAVICA
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 IBRAHIMBEGOVIĆ MUHAMED
3 TUTIĆ DAMIR
2 ŠUVALIĆ SENADA
4 ŠPOLJARIĆ VALERIJA
3 HRNIĆ SABAHUDIN
5 JOSIPOVIĆ NIKICA
6 KOMARICA ANA
00366 HSS - NHI
1 TOMIĆ ANĐA
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
2 PUJIĆ PETAR
1 OSMANČEVIĆ DŽEVAD
3 KOVAČEVIĆ SLAVKO-LJUBOMIR
2 KAPETANOVIĆ SENIJA
3 PALIĆ ASMIR
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
4 SULJANOVIĆ SEAD
1 PAŠALIĆ AZRA
5 DŽANIĆ ISMETA
2 DUJIĆ DRAGUTIN
6 RAJČIĆ DAMIR
3 PLETIKOSA ILIJA
7 JORGIĆ BOJAN
4 KULAŠIĆ TEUFIK
8 BAHTIJAREVIĆ JASMINKA
5 KUPREŠANIN MIRSADA
6 LJUBOJEVIĆ GORAN
01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
7 NEZIREVIĆ NIJAZETA
1 КОПУЗ СЛАВКО
8 ARNAUTOVIĆ AJDINA
2 ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
3 ИЛИЋ МИЛАДИН
01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1 ЛАЗИЋ МИЛИЋ
00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 САВАНОВИЋ МИЛЕНКО
2 РУБИН ГОРДАНА
2 ВРАЊЕШ БИЉАНА
3 МИЛИЋ АЛЕКСАНДАР
3 ЋЕТКОВИЋ ЈЕЛЕНА
4 ЂОРЂИЋ ГОРАН
4 ЈАВОРСКИ МИХАЈЛО
5 БУНИЋ МАРА
5 БУРГИЋ-РАДМАНОВИЋ МАРИЈА
6 ВУКОВИЋ ЗДРАВКО
6 МИЈАТОВИЋ РАДОВАН
00018 СДС - СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
7 ЧОРОКАЛО ДУШКО
1 БОЈИЋ БОРИСЛАВ
8 ВУКОТИЋ ГОРАН
2 ДРАГОЈЕВИЋ ДРАГОЈЛА
3 ЈУРИЋ СЛОБОДАН
01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
4 ВАСИЋ НЕМАЊА
1 НОВАКОВИЋ МОМЧИЛО
5 ВАРДА БРАНКА
2 САВИЋ-БАЊАЦ МИРНА

Broj 57 - Strana 10
3 ЈАЊИЋ АЛЕКСАНДАР
4 ГРБИЋ МИЛКА
5 ШОБОТА МИЛОРАД
6 ЧЕРЕКОВИЋ СЛАЂАНА
7 ЛОВРИЋ РАДЕ
8 МАРЈАНОВИЋ ВЕСНА

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1 БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО
2 КАЛАМАНДА МАРИЈА
3 ПОПОВИЋ ВУЈАДИН
4 САМАРЏИЋ ЈУГОСЛАВ
5 КИЋАНОВИЋ МАРА
00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ 6 КОВАЉЕСКО МИЛЕНКО
СРПСКЕ
7 МИШИЋ МИРКО
1 КОНЧАР ЂУРО
8 КАЊЕРИЋ ТАМАРА
2 ДЕРЕТИЋ БИЉАНА
3 МОЧЕВИЋ ЗДРАВКО
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
4 МРШИЋ ЗОРАН
FAHRUDIN RADONČIĆ
5 ТРНИНИЋ ИРЕНА
1 ZELJKOVIĆ OSMAN
6 МИЛАНОВИЋ ТИХОМИР
2 MEHINOVIĆ DŽENETA
7 БУНИЋ СЛОБОДАН
3 BUŠATLIĆ AMIR
8 ЛЕНДИЋ СНЕЖАНА
4 KARIĆ ADMIR
5 HANDŽIĆ NERMA
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
6 BEĆIRBAŠIĆ ZENAIDIN
1 HADŽIĆ EKREM
7 ČAKAREVIĆ ZDRAVKO
2 KLOKIĆ LEJLA
8 ZUBČEVIĆ SENADA
3 KAJTEZOVIĆ ALIJA
4 ŠEHOVIĆ AMILA
00366 HSS - NHI
5 HODŽIĆ MIRSADA
1 ZUBAK KREŠIMIR
2 BURIĆ ZRINKA
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
3 ČUJIĆ VINKO
1 PERDUV-MISIRLIĆ LJILJANA
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
01203 НАША СТРАНКА - НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
AJANOVIĆ
ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
1 ADAMOVIĆ DUŠAN
1 СИМИЋ СЛАВКО
2 ВОКИЋ САНЕЛА
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ĐAPO MIRSAD
3 НИШИЋ СВЕТОЗАР
2 SELJUBAC VESNA
4 МЕЈАКИЋ НЕНАД
3 ŠIMIĆ JURO
5 ТРКУЉА МИЛАДА
4 ĆUMUROVIĆ SNEŽANA
00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
5 DRAPIĆ ADNAN
1 ШВРАКА НЕБОЈША
6 MUSIĆ AMIR
2 БАТЕС СНЕЖАНА
7 RADONJIĆ RATO
3 РОМАНО ДАНИЕЛ
8 MUJKIĆ JASMINA
4 БОГИЋЕВИЋ БОРО
5 ЛУКАЧ-ЗЕЦ ВЕСНА
01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
6 ТУРЈАЧАНИН ГОРАН
1 АЛЕКСИЋ МИРКА
2 ЛАЈОВИЋ БОРИСЛАВ
522 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
3 ДУМИЋ МИЛОШ
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I
4 ИЛИЧИЋ БОЈАН
HERCEGOVINE IZ REPUBLIKE SRPSKE - IZBORNA
5 ПОПОВИЋ МАЈА
JEDINICA 2 / ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ
6 НОВАКОВИЋ ЂОРЂЕ
ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И
7 ЈОВАНОВИЋ ЈАДРАНКА
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 8 РИСТАНИЋ НЕБОЈША
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 2
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 MILOŠ LUKA
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ЖИВКОВИЋ МИЛОРАД
2 МАРКОВИЋ МИЛИЦА
3 КУЗМАНОВИЋ ЖЕЉКО
4 ШАИН ВЕСНА
5 СТОЈАНОВИЋ ВИД
6 МИТРОВИЋ ПЕРО
7 СИМИЋ ЈОВАНА
8 БЛАГОЈЕВИЋ ВУКАДИН

00018 СДС - СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 БОСИЋ МЛАДЕН
2 НОВАКОВИЋ ДУШАНКА
3 ОКОЛИЋ МИРКО
4 СПАСОЈЕВИЋ ЗОРАН
5 ДУЈКОВИЋ ДРАГАНА
6 РАИЛИЋ БОРИСЛАВ
7 МИТРОВИЋ РАДМИЛА
8 СТАНКОВИЋ МИЛОВАН
00440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 РАДОВИЋ МЛАДЕН
2 ТОМИЋ РАДИЈА
3 ЊЕГУШ РАДОМИР

Srijeda, 8. 9. 2010.
4 ВИДОВИЋ ДРАГОМИР
5 КОЈИЋ ЉИЉАНА
6 МАРИЋ ОСТОЈА

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 11
5 ПОПОВИЋ БРАНКА
6 ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
7 ПОПОВИЋ БОШКО
8 СТОКИЋ ДРАГИЦА
00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 ГЛИГОРИЋ СЛАВКО
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
2 АРНАУТОВИЋ ГОРДАНА
1 HADŽIĆ IRFAN
3 ПЕЈОВИЋ ЖЕЉКО
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
4 БУЛАТОВИЋ ЗОРАН
1 OSMANOVIĆ ADIL
5 ТРИФУНОВИЋ МАЈА
2 ĐEZIĆ MIRSADA
6 БАЈКАНОВИЋ КРСТА
3 ČIVIĆ RIZO
7 МИЛИВОЈЕВИЋ МЛАДЕНКА
4 ZAHIROVIĆ ATIF
8 КАРАМАНОВИЋ ЖЕЉКО
5 MUJIĆ EDINA
00028 ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА - ДНЗ
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
БИХ
1 PEKIĆ FATIMA
1 МАТИЋ ПЕРО
2 LIPOVAC ANTO
2 КОВАЧЕВИЋ МИРЈАНА
01203 НАША СТРАНКА - НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
1 SARAČEVIĆ SUAD
1 ТРАКИЛОВИЋ РАДМИЛА
2 ШАРИЋ ЕМИР
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
3 МИЛИЋЕВИЋ БОЖО
1 IBRAHIMPAŠIĆ SMAIL
2 LOŠIĆ ZLATA
00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
3 HADŽIĆ SENAD
1
СТОЈАНОВИЋ ДУШКО
4 ZUKANOVIĆ SEJDO
2 ПАНИЋ АНДРЕА
5 MURATOVIĆ MIRELA
3 СТОЈАНОВИЋ ЗДРАВКО
6 HURTIĆ ELDIN
4 БИЈЕЛИЋ РАДОВАН
5 ВАСИЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
523 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
1 KIKIĆ VAHID
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I
HERCEGOVINE IZ REPUBLIKE SRPSKE - IZBORNA
01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
JEDINICA 3 / ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ
1 РИСТИЋ ЂУКА
ДОМ
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И
2 ВУКОВИЋ РИСТО
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 3 ФИЛИПОВИЋ ГОРАН
ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 3
4 ЗАРИЋ СИНИША
5 МАЛИНОВИЋ ЖЕЉКА
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 6 АНЂЕЛИЋ ДРАГАН
СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ПРОДАНОВИЋ ЛАЗАР
00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
2
БУЛУТ ВЕРА
1 ПЕРИЋ ДРАГАН
3 ТОМИЋ БОШКО
2 ДУРОЊИЋ МАЈА
4 ЈОВИЧИЋ СЛАВКО
3 ЧАНЧАРЕВИЋ-МИЛАШИН САНДРА
5 ЖУГИЋ АНКИЦА
4 МИХАЈЛОВИЋ БОРО
6 ВУЛИЋ САВО
5 МИТРОВИЋ ЈЕЛЕНА
7 ЕЛЕЗ ЖЕЉКО
6 МАРКОВИЋ ОСТОЈА
8 МОЧЕВИЋ НЕДА
01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР
1 ЕРИЋ РАДЕ
ВОЈИСЛАВ
ШЕШЕЉ
2 ГЛИГОРИЋ БИЉАНА
1 СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА
3 ПЕТРОВИЋ ПЕТАР
2 ВУКОЈИЧИЋ ПЕТКО
4 СТОЈАНОВИЋ ДРАГОЉУБ
3 МЛАДИЋ ЗОРАН
5 МИРИЋ НОВКА
4 ВУЛИЋ МИЛИЈАНА
6 ЈОКСИМОВИЋ БРАНКО
5 КУЧИНАР ДРАГАН
7 МИЛКАНОВИЋ ИРЕНА
6 ЈОНЛИЈА МИРОСЛАВ
8 ВИДОВИЋ МЛАДЕН
7 ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА
00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ 8 БЕГОВИЋ ЗОРАН
СРПСКЕ
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
1 РАКОВИЋ СЛАВИША
FAHRUDIN RADONČIĆ
2 ЏИНО ЈЕЛЕНА
1 TABAKOVIĆ RIZO
3 КРСМАНОВИЋ МЛАДЕН
2 JUSUFOVIĆ HANKA
4 ВУКОВИЋ ПЕРО
3 OMERAGIĆ ASIM

Broj 57 - Strana 12
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
7 GUTIĆ SABAHUDIN
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
8 ALKOVIĆ SENADA
AJANOVIĆ
1 AVDIĆ MENSUR
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 NALIĆ DŽENETA
1 HASANOVIĆ ADMIR
2 AVDIĆ LARISA
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
3 MIRKOVIĆ DUŠAN
BOSNE I HERCEGOVINE
4 LEMEZAN ENES
1 PANDŽIĆ BRANKA
5 KOVAČ ESMINA
6 JAHIĆ MIRFETA
01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
1 РАНКИЋ СРЂАН
01062 ТОМИЋ МИЛОШ - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ
2 КОВАЧ ЛИЛИЕН
1 ТОМИЋ МИЛОШ
3 ГЛИГОРИЋ МИЛАДИН
4 БУТУЛИЈА НИКОЛА
01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
5 МИТРОВИЋ АЛЕКСАНДРА
1 ВИДОВИЋ МИЛКО
6 ШЕКАРА МИРКО
2 ТОДОРОВИЋ НАДА
3 САМАРЏИЋ МИЛОВАН
7 СТОЈАНОВИЋ МЛАДЕН
4 ШЉУКА СТОЈАН
8 ШАКОТА КРСТИЊА
5 ВИШЊЕВАЦ ЈЕЛЕНА
00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
6 РАШОВИЋ МИЛОСАВ
1 СКОКО МАКСИМ
2 РОСИЋ СУЗАНА
00018 СДС - СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 БАБАЉ ДАРКО
3 ЈАШИЋ БРАНКО
2 СРНДОВИЋ РАДЕНКА
4 СОРАЈИЋ ЗОРАН
3 ВАСИЛИЋ ДАРКО
5 МИЛИСАВЉЕВИЋ ОЛИВЕРА
4 АЋИМОВИЋ СВЕТОЗАР
6 СТАЈИЋ ИРЕНА
7 ПЛАЗАЧИЋ ЈОВАНКА
5 ПАНДУРЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
6 МИЛИЋЕВИЋ МИЛАДИН
01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
7 ТРИФУНОВИЋ ДРАЖЕНКО
1
МИЛИДРАГ БРАНИСЛАВ
8 СИМОВЉЕВИЋ ЗОРИЦА
2 РОСАНДИЋ ЈАДРАНКА
3 МАЈСТОРОВИЋ МИРКО
00440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
4 КРСТИЋ ВЕЛИБОР
1 ТЕШАНОВИЋ ЗОРАН
5 ВУЧАК БОЈАНА
2 ИВКОВИЋ НЕДЕЉКА
6 УШЋУМЛИЋ ДРАГАН
3 КРУНИЋ ЉУБИША
7 КНЕЖЕВИЋ СЛАВИЦА
4 МИЋИЋ РАДЕНКО
8 ВИТОМИР АЛЕКСАНДРА
5 КРСТОВИЋ-СПРЕМО ВЕСНА
6 СТУПАР ДРАГОМИР
00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ
00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
СРПСКЕ
1 СТОЈАНОВИЋ СПОМЕНКО
1 КОВАЧ БОГДАН
2 ЈОВАНОВИЋ НАДА
2 СЛИЈЕПЧЕВИЋ ТАТЈАНА
3 ИВАНОВИЋ ВАЊА
3 МАЛЕШЕВИЋ ДАРКО
4 САВИЋ СИМО
4 ОСТОЈИЋ ВОЈИН
5 КНЕЖЕВИЋ ИВАН
5 КАПОР РАНКА
6 ПЕРИЋ МИЛЕ
6 ЛАЗОВИЋ ПЕРО
7 ГАВРИЋ БРАНИСЛАВ
7 ТЕПАВЧЕВИЋ ГОРДАН
8 КУНДАЧИНА МИРА
8 ШЕГРТ МИЛИЦА
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 HAJDAREVIĆ ŠEMSUDIN
2 ČIRAK ADVIJA
3 OSMANOVIĆ ADMIR

00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 OKIĆ SAMIR
2 HALILOVIĆ SANELA
3 HASANOVIĆ HASAN

01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 KNEŽEVIĆ SLAĐAN

00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 AHMETOVIĆ SADIK
2 OMEROVIĆ ALMA
3 BEGIĆ REFIK
4 ŠEPO ISMET
5 MEMIĆ ZINETA
6 TANOVIĆ ENIS

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 HODŽIĆ SEJFUDIN
2 SMAJIĆ BEGIJA
3 SALIHOVIĆ ZULFO
4 MERDŽIĆ ENIZ
5 SEJMENOVIĆ NIZAMA
6 BAJRIĆ JASMIN

01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
1 SALKIĆ FATA

Srijeda, 8. 9. 2010.
2 ŠTAKA ĐOKO

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 13
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
AJANOVIĆ
00032 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БИХ
1 AJANOVIĆ MIRNES
1 ДЕДИЋ РАМИЗ
2 DEDIĆ NEDŽIDA
2 ЕРИЋ ОЗРЕНКА
3 KOVAČEVIĆ ANES
3 ПАЛИЋ ЕМИНА
4 AHMETAŠEVIĆ ARIF
4 ИСИЋ ХАЗИМ
5 SOKOLOVIĆ LEJLA
6 HALILAGIĆ RASIM
01203 НАША СТРАНКА - НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
7 IMAMOVIĆ AZEMA
ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
8 JAKIROVIĆ ISMET
1 РЕБИЋ ЂОРЂО
9 MUHAREMOVIĆ MUSTAFA
2 ПРОДАНОВИЋ РАДЕНКА
10 ZAMETICA MAIDA
3 БУЛАТОВИЋ САША
11 IDRIZBEGOVIĆ SAFET
4 БОШКОВИЋ МИЛАН
12 KEVRIĆ ŠEMSA
5 ПЕЈОВИЋ САЊА
13 PODRUG AMRA
00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
14 ĐOZO VAHID
1 КОСТИЋ СТЕВО
15 RAHIĆ DŽENANA
2 СТАВЊАК МАЈА
16 BRIGA MESUD
3 ВЕЉОВИЋ ЈАДРАНКА
17 TANKIĆ SAFETA
18 KOVAČEVIĆ ASIM
LISTA ZA KOMPENZACIJSKE MANDATE / 19 SELIMOVIĆ JASENKA

ЛИСТА ЗА КОМПЕНЗАЦИОНЕ МАНДАТЕ
501 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I
HERCEGOVINE ZASTUPNČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I
HERCEGOVINE (IZBORNE JEDINICE S TERITORIJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE) /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗАСТУПНЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ
ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ (ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ С
ТЕРИТОРИЈА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ)
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 FRANJIČEVIĆ MATO
2 BRADARA LIDIJA
3 ČOLAK BARIŠA
4 PINJUH VESNA
5 JUKIĆ VELIMIR
6 MATIĆ SLAVKO
7 GUDELJEVIĆ ANKICA
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ТРАКИЛОВИЋ МИОМИР
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 ĐUGUM MIRSAD
2 DERVOZ ISMETA
3 BAŠIĆ ADNAN
4 HADŽIPAŠIĆ FARUK
5 ALJUKIĆ NERMINKA
6 LERIĆ SAMIR
00366 HSS - NHI
1 RAJIĆ TOMISLAV
2 DRAMAC VESNA
3 ŠIMUNOVIĆ PERO

00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MARTINOVIĆ DANIJELA
2 MAGAZINOVIĆ SAŠA
3 PAVLOVIĆ-ČALIĆ NADA
4 BULJUBAŠIĆ FERID
5 ĆEMALOVIĆ NERMINA
6 MIKULIĆ ZORAN
7 ZAIMOVIĆ-UZUNOVIĆ NERMINA
00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 ЧУЛИЋ СЛАВКО
2 КУНИЋ ГОРДАНА
3 ВИДОВИЋ ДУШКО
4 РАДУМИЛО ЂУРАЂ
5 КОВРЛИЈА БОЖАНА
6 ДИВЈАК ДРАГАН
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
BIH
1 PURIĆ NERMIN
2 DOŠENOVIĆ VERA
3 ČENGIĆ MUHAMED
4 KAVAZOVIĆ MEDINA
5 HUSKIĆ SAFET
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 HALILOVIĆ SEFER
2 PRAŠO MIRSADA
3 IVKOVIĆ HAJRUDIN
4 KOŽAR AZEM
5 HRUSTIĆ-ISLAMOVIĆ EMINA
6 HADŽIJAKUPOVIĆ FERID
7 BALIĆ MUHAMED
8 POZDEROVIĆ EDIBA
9 MACIĆ ZULFO
10 HRNJICA EDIN
11 ĆATOVIĆ ERNA
12 SARIĆ ZAIM
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 KRAJNC LJILJANA
2 OSTOJIĆ DARKO
3 NIKOLIĆ DAMJANA

Broj 57 - Strana 14
4 MUSIĆ EDIN
5 ČEHAJIĆ NERMINA
6 GAJ DAVOR
7 HADŽIMUJAGIĆ LEJLA
8 DŽAFO MUHAMED
9 BUKVA AIDA
10 NURKOVIĆ ENES
11 MIKULIĆ ZORAN

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
6 IVANKOVIĆ MARINKO
7 SMLATIĆ ŠEFIK
8 CRNALIĆ VAHIDA
9 VRAČIĆ DEJAN
10 BAČIĆ BORIS
11 FAKIĆ JASMINKA
12 PEJAKOVIĆ JOSIP
13 KATICA VELIJA
14 PILAVDŽIĆ SENIJA
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 JURIŠIĆ ZVONKO
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
2 VASILJ MARIJA
1 HOZANOVIĆ RIFET
3 LJUBIĆ DAMIR
2 FERIZOVIĆ ELMA
4 BRKIĆ MILENKO
3 PURIĆ IBRAHIM
5 ARAPOVIĆ LELA
4 TAFRO HASAN
6 VIDOVIĆ RUDO
5 ĐUG NIZAMA
7 MATUZOVIĆ ĐURO
6 MEŠIĆ SENAD
8 BULIĆ IVANA
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SARAJLIĆ ASIM
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 BELKIĆ BERIZ
2 KAPETANOVIĆ NERMINA
2 HADŽIAHMETOVIĆ AZRA
3 GENJAC HALID
3 HEĆO VAHID
4 HALIMOVIĆ SANJIN
4 BAHTIĆ SADIK
5 ČOLO ALMA
5 DŽANIĆ NADA
6 RANČIĆ HAZIM
6 HUSKIĆ ADEM
7 DŽAFEROVIĆ ŠEFIK
7 ŽILIĆ MEHMED
8 MUSTAFIĆ EDITA
8 POBRIĆ SELMA
9 KAPLAN SALMIR
9 OVČINA VELDIN
10 SIPOVIĆ MIRSAD
10 PEZO MUAMER
11 HUSETIĆ ASIMA
11 KUNDUROVIĆ ZLATA
12 STRUKAR MUSTAFA
12 AJANOVIĆ EKREM
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
13 MALKOČ ENESA
1 PREININGER RADMILA
2 MUHIĆ FAIK
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA 3 MURATOVIĆ IRMA
EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 MUJEZINOVIĆ SABINA
4 BOMOŠTAR OGNJEN
2 BURINA HARIS
5 SUTOVIĆ VILA
3 KALIĆ MUAMER
6 ŠOŠEVIĆ ŠAĆIR
4 ŠIMIĆ ENA
7 MAGLIĆ MAHIR
5 MANDŽIĆ NESIB
8 HUJIĆ DIJANA
6 SOKOLOVIĆ HANA
9 ČELJO DAMIR
10 BANJIĆ SEJFO
7 RAPA AVDO
11 HASANAMIDŽIĆ IRIS
8 MILUTINOVIĆ SLOBODAN
12 TERZIĆ NERMIN
9 ALAJBEGOVIĆ PAŠA
13 BIČAKČIĆ ABDULAH
10 KRSMANOVIĆ STRAJO
11 HODOVIĆ SENAD
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
12 DUKIĆ SANIJA
1 ARAPČIĆ ZIJAD
13 FETIĆ EKREM
2 OTAJAGIĆ NESIHA
14 ALIHODŽIĆ-PAŠALIĆ ALMA
3 BRATOVČIĆ VESNA
4 ĆUBELA MARINKO
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
5 TOPČAGIĆ MUHAREM
BOSNE I HERCEGOVINE
6 VALENTIĆ MERIMA
1 DURAKOVIĆ NIJAZ
2 HAMIDOVIĆ ENISA
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
3 KOMŠIĆ IVO
1 HADŽIRADONČIĆ OMER
4 RADAKOVIĆ STANKO
2 SMAKA ZUHRA
5 GRABOVICA FATIMA
3 KRIKO AMIR
4 ŠABANOVIĆ MIRNES
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
5 ŽUNIĆ EDINA
1 IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ MLADEN
6 KEČANOVIĆ KASIM
2 ALPEZA MATEA
7 HARDAUŠ SALKO
3 IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ ANTONIO
8 DŽIPA SADETA
4 LEKO DAMIR
9 JUGIĆ ALMIRA
5 LJUBIĆ BLAGICA

Srijeda, 8. 9. 2010.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 15
2 СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
3 ЗМИЈАЊАЦ ГОРАН
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
4 ВУКОЈИЧИЋ ПЕТКО
1 DIZDAREVIĆ SRĐAN
5 КАЛАМАНДА МАРИЈА
2 JELOVAC DUNJA
6 МЛАДИЋ ЗОРАН
3 BARBARIĆ DRAGO
7 ПОПОВИЋ ВУЈАДИН
4 HADŽIEFENDIĆ HILMIJA
8 БИЈАК РАДМИЛА
5 ŠKULJ SENADA
9 САМАРЏИЋ ЈУГОСЛАВ
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
10 ЛУКИЋ ОБРАД
BOSNE I HERCEGOVINE
11 ВУЛИЋ МИЛИЈАНА
1 NURKANOVIĆ MEHMED
12 КОВАЉЕСКО МИЛЕНКО
2 ANIČIĆ-DUHAČEK MIRJANA
13 КУЧИНАР ДРАГАН
3 LJILJANIĆ JOZO
14 ДОЈЧИНОВИЋ СЊЕЖАНА
4 HUBJAR HAMDIJA
5 KARIĆ RABIJA
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
6 ISAK SALKO
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 TABAKOVIĆ RIZO
7 ŠAĆIRAGIĆ RABIJA
2 ŠUVALIĆ SENADA
502 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
3 ZELJKOVIĆ OSMAN
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I
HERCEGOVINE ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNČKI DOM
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I
HERCEGOVINE (IZBORNE JEDINICE S TERITORIJA
REPUBLIKE SRPSKE) /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНЧКИ
ДОМ ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ (ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ С
ТЕРИТОРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ)
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 VARUNEK DRAGAN
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 КАЛАБИЋ ДРАГО
2 МАЈКИЋ ДУШАНКА
3 ТОМИЋ БОШКО
4 ЈОВИЧИЋ СЛАВКО
5 МАРКОВИЋ МИЛИЦА
6 КУЗМАНОВИЋ ЖЕЉКО
7 ШПИРИЋ НИКОЛА
8 ШАИН ВЕСНА
9 ЖИВКОВИЋ МИЛОРАД
10 ПРОДАНОВИЋ ЛАЗАР
11 БУЛУТ ВЕРА
12 БУРСАЋ САША
13 СТОЈАНОВИЋ ВИД
14 ВУЈНИЋ СНЕЖАНА
15 ВОЖНИ ВЕСНА
16 КАРАПЕТРОВИЋ РАНКО
17 ЖУГИЋ АНКИЦА
18 МИТРОВИЋ ПЕРО
19 ЕЛЕЗ ЖЕЉКО
20 МОЧЕВИЋ НЕДА
21 БЛАГОЈЕВИЋ ВУКАДИН
22 БЈЕЛОВУК БРАНКО
23 СИМИЋ ЈОВАНА
24 ВУЛИЋ САВО
00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1 БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО

00366 HSS - NHI
1 ZUBAK KREŠIMIR
2 TOMIĆ ANĐA
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
AJANOVIĆ
1 ADAMOVIĆ DUŠAN
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ĐAPO MIRSAD
2 PAŠALIĆ AZRA
3 LJUBOJEVIĆ GORAN
01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1 ЛАЗИЋ МИЛИЋ
2 АЛЕКСИЋ МИРКА
3 ВИДОВИЋ МИЛКО
4 ЂОРЂИЋ ГОРАН
5 РУБИН ГОРДАНА
6 САМАРЏИЋ МИЛОВАН
7 ЛАЈОВИЋ БОРИСЛАВ
8 ТОДОРОВИЋ НАДА
00018 СДС - СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 БОСИЋ МЛАДЕН
2 ПАНДУРЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
3 БОЈИЋ БОРИСЛАВ
4 ОКОЛИЋ МИРКО
5 СРНДОВИЋ РАДЕНКА
6 СТАНКОВИЋ МИЛОВАН
7 ВУКОВИЋ БОРИСЛАВ
8 ДРАГОЈЕВИЋ ДРАГОЈЛА
9 ЈУРИЋ СЛОБОДАН
10 ВАСИЋ НЕМАЊА
11 ВАРДА БРАНКА
00440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 КРСТОВИЋ-СПРЕМО ВЕСНА
2 ЦРНАДАК ИГОР
3 ЈАНКОВИЋ ЉИЉАНА
4 ЊЕГУШ РАДОМИР
5 ТОМИЋ РАДИЈА
6 ТЕШИЋ МИРОСЛАВ
7 КРУНИЋ ЉУБИША
8 ИВКОВИЋ НЕДЕЉКА

Broj 57 - Strana 16
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 КУНИЋ ПЕТАР
1 САВАНОВИЋ МИЛЕНКО
2 ЈОВАНОВИЋ НАДА
2 ВРАЊЕШ БИЉАНА
3 ПРПОШ ТОМИСЛАВ
3 ПЕРИЋ ДРАГАН
4 ПЕЈОВИЋ ЖЕЉКО
4 БУРГИЋ-РАДМАНОВИЋ МАРИЈА
5 КУНДАЧИНА МИРА
5 ЋЕТКОВИЋ ЈЕЛЕНА
6 ГЛИГОРИЋ СЛАВКО
01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
7 ДУЛАЋ ВЕСНА
1
НОВАКОВИЋ МОМЧИЛО
8 ПОПОВИЋ МИЛКА
2 ГЛИГОРИЋ БИЉАНА
9 ИВАНОВИЋ ВАЊА
3 МИЛИДРАГ БРАНИСЛАВ
10 БАЈКАНОВИЋ КРСТА
4 ЈАЊИЋ АЛЕКСАНДАР
11 ТРИФУНОВИЋ МАЈА
5 САВИЋ-БАЊАЦ МИРНА
12 СТОЈАНОВИЋ СПОМЕНКО
00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
СРПСКЕ
BIH
1 КРСМАНОВИЋ МЛАДЕН
1 STOJNIĆ SLAVKO
2 ДЕРЕТИЋ БИЉАНА
2 GRUBLJEŠIĆ BRANKA
3 КОВАЧ БОГДАН
3 AULIĆ MOMIR
4 МОЧЕВИЋ ЗДРАВКО
5 ЏИНО ЈЕЛЕНА
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 HAJDAREVIĆ ŠEMSUDIN
6 КОНЧАР ЂУРО
2 ČIRAK ADVIJA
7 МАЛЕШЕВИЋ ДАРКО
3 SARAČEVIĆ SUAD
8 ТРНИНИЋ ИРЕНА
9 ОСТОЈИЋ ВОЈИН
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 KNEŽEVIĆ SLAĐAN
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 OKIĆ SAMIR
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
2 HALILOVIĆ SANELA
1 HORVAT ANTUN
3 HADŽIĆ IRFAN
2 KOMLJENOVIĆ SLAVICA
3 TUTIĆ DAMIR
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 OSMANOVIĆ ADIL
4 ŠPOLJARIĆ VALERIJA
2 KLOKIĆ LEJLA
5 JOSIPOVIĆ NIKICA
3 AHMETOVIĆ SADIK
6 KOMARICA ANA
4 HADŽIĆ EKREM
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
5 OMEROVIĆ ALMA
1 HODŽIĆ SEJFUDIN
6 ČIVIĆ RIZO
2 KAPETANOVIĆ SENIJA
3 SALIHOVIĆ ZULFO
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
4 PALIĆ ASMIR
1 LIPOVAC ANTO
5 LOŠIĆ ZLATA
2 PERDUV-MISIRLIĆ LJILJANA
6 IBRAHIMPAŠIĆ SMAIL
3 SALKIĆ FATA
4 ŠTAKA ĐOKO
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA 5 PEKIĆ FATIMA
EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 NALIĆ DŽENETA
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 DEDIĆ RAMIZ
01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
2 ERIĆ OZRENKA
1 ГЛИГОРИЋ МИЛАДИН
2 КОВАЧ ЛИЛИЕН
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
3 КОПУЗ СЛАВКО
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
4 АНЂЕЛИЋ ДРАГАН
1 BULATOVIĆ SAŠA
5 РИСТИЋ ЂУКА
2 TRAKILOVIĆ RADMILA
6 РАНКИЋ СРЂАН
3 MEJAKIĆ NENAD
7 ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
4 NIŠIĆ SVETOZAR
8 ВУКОВИЋ РИСТО
5 PRODANOVIĆ RADENKA
9 ЗАРИЋ СИНИША
00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
10 МАЛИНОВИЋ ЖЕЉКА
1
ШВРАКА НЕБОЈША
11 БУТУЛИЈА НИКОЛА
2
БАТЕС СНЕЖАНА
12 МИТРОВИЋ АЛЕКСАНДРА
3
СТОЈАНОВИЋ ДУШКО
13 ШЕКАРА МИРКО
4
ТУРЈАЧАНИН ГОРАН
14 СТОЈАНОВИЋ МЛАДЕН
5 ЛУКАЧ-ЗЕЦ ВЕСНА
15 ФИЛИПОВИЋ ГОРАН
6 РОМАНО ДАНИЕЛ
16 ШАКОТА КРСТИЊА
7 СТАВЊАК МАЈА

Srijeda, 8. 9. 2010.
8 СТОЈАНОВИЋ ЗДРАВКО
9 БОГИЋЕВИЋ БОРО

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 17
00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 СТОЈАНОВИЋ ЖАРКО
2 КОНДИЋ МИОЉКА
3 МАЈКИЋ ДЕЈАН
JEDINICAMA /

LISTA PO IZBORNIM
ЛИСТА ПО ИЗБОРНИМ ЈЕДИНИЦАМА
401 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 1 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 1
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 PRŠA MARIJA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 БУЛАЈИЋ СЛАВКО
00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
1 KOŠTIĆ ŠEFIK
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 KAPIĆ HAZIM
2 PATKOVIĆ HILDA
3 TOPIĆ EJUB
4 JUSIĆ SEAD
5 HADŽIĆ MERINA
6 KADIRIĆ NIJAZ
7 SLAVIĆ MEHMED
8 IČANOVIĆ EMIRA
9 SADIĆ ELVEDIN
10 LOJIĆ AHMET
11 DELALIĆ RUKIJA
12 HALIMOVIĆ FIKRETA
13 KOLJIĆ SENAD
14 ŠARIĆ JASMINA
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
AJANOVIĆ
1 MEHIĆ NEDŽAD
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ALAGIĆ MAHMUT
2 MULIĆ KERIMA
3 KULENOVIĆ BRACO
4 ŠERTOVIĆ MUHIDIN
5 ĆEJVANOVIĆ SNJEŽANA
6 SELMAN VELID
7 ALAGIĆ AMEL
8 ŠAHINOVIĆ SADIKA
9 HALKIĆ RAZIM
10 VEKIĆ DUŠAN
11 ŠISTEK AIDINA
12 HADŽIĆ ADMIR
13 MULALIĆ ADNAN
14 DERVIŠEVIĆ-HARBAŠ MAJDA
01183 PARTIJA PRAVOG PUTA
1 KUBAT SENAD

00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
BIH
1 SABLJAKOVIĆ HAFEZA
2 KESEROVIĆ KENAN
3 ČAUŠEVIĆ OSMAN
4 KOVAČEVIĆ SLAVICA
5 KEŠKIĆ EKREM
6 MURTIĆ ERVIN
7 MUHAMEDAGIĆ HAŠIJA
8 MILJEVIĆ MILOŠ
9 SAMARDŽIĆ ADIS
10 KUDUZOVIĆ SADINA
11 ĆERIMOVIĆ MUHAREM
12 NUHANOVIĆ SELVEDINA
13 SILAJDŽIĆ HUSE
14 ORUČEVIĆ ZLATKO
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 ŠEKIĆ MIRSAD
2 KURTAGIĆ JASMINKA
3 KESTIĆ NERMIN
4 TUTIĆ NIJAZ
5 HANDŽIĆ NERVINA
6 HADŽIĆ ADIS
7 EMRIĆ REMZIJA
8 ZJAKIĆ ENISA
9 KUDIĆ HUSEIN
10 ZJAKIĆ DIJANA
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 VUKOVIĆ MARKO
2 VUJIĆ ŽELJKA
3 JURIĆ STIPE
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ALAGIĆ MIRNES
2 HOROZOVIĆ JASMINKA
3 SELMANOVIĆ JASMIN
4 ALEŠEVIĆ SEHUDIN
5 HARČEVIĆ MIRZETA
6 KAPIĆ AMIR
7 TUTIĆ EKREM
8 ČAHUT-KURBEGOVIĆ ENISA
9 KUMALIĆ SMAJIL
10 BAJREKTAREVIĆ EMIR
11 SULEJMANAGIĆ DRAGICA
12 ZUKIĆ RUFAD
13 AGIĆ ĐEMIL
14 DŽANIĆ LEJLA
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 TALIĆ DIJANA
2 BAJRIĆ ESMIR
3 HADŽIHAJDAREVIĆ DŽENANA
4 MUSTEDANAGIĆ MUJO
5 JAKUPOVIĆ ABAZ
6 OMANOVIĆ FERID
7 KAZIĆ IRMA
8 MESIĆ SAMIR

Broj 57 - Strana 18
9 SEDIĆ JASMINA
10 NADAREVIĆ OMER

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 PURIĆ MIRSAD
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
2 MIRKOVIĆ VESNA
BOSNE I HERCEGOVINE
3 REDŽIĆ JASMIN
1 BAHTIĆ RIFET
4 GRGIĆ MUHAREM
2 IBUKIĆ ARIJANA
5 BAŠIĆ-HODŽIĆ SENIJA
3 PRŠIĆ KADRIJA
6 ĆEMAL MIRNES
7 MARIĆ ZLATKO
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
8 HURTIĆ MIRELA
1 SAMARDŽIĆ HASAN
9 LULIĆ ISMETA
2 OMANOVIĆ MIRZELA
10 KERKEZ TOMO
3 MELKIĆ EDIN
4 SAMARDŽIĆ MIRSAD
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
5 BEŠIREVIĆ SAFETA
BOSNE I HERCEGOVINE
6 PUŠKAR MUSTAFA
1 DUPANOVIĆ ĆETIBA
7 SAMARDŽIĆ MEHO
2 KOVAČEVIĆ HASAN
8 PUŠKAR ADMIRA
3 ČAVKIĆ MEHMED
00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 ДОШЕНОВИЋ МИЛКА
2 ДОШЕНОВИЋ ДУШКО
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 HASANAGIĆ FADIL
2 DURIĆ JASMINKA
3 PEHLIĆ EKREM
4 RASAVAC EDIS
5 ŠABANOVIĆ ISMIRA
6 SULJIĆ HILMIJA
7 DRAGANOVIĆ ADIL
8 DEMIROVIĆ HASNIJA
9 DURAKOVIĆ SENAD
10 BAJRIĆ FIKRET
11 DEDIĆ-MAHMUTOVIĆ RUKIJA
12 BAŠIĆ ESED
13 SALIHOVIĆ ALMIR
14 DEDIĆ SAMIRA

00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 AVDAGIĆ MUSTAFA
2 KAVAZ MUJESIRA
3 DEDIĆ ŠEMSUDIN
4 BJELAC MIRA
5 NADAREVIĆ IBRAHIM
6 MEMAGIĆ ŠEJLA
7 ĆENANOVIĆ MEHMED
8 VELADŽIĆ EDHAM
9 AVDIĆ AMIR
10 ĐOGIĆ HALIDA
11 HROMALIĆ MEDIHA
12 MAHMIĆ OMER
13 MUMINOVIĆ SAMIR
14 MUJIĆ SENKA
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 KURTIŠI SAMIR
2 TURNIĆ SENIJA
3 MARČETIĆ SLOBODAN
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 DELANOVIĆ REKAN
2 JAŠAREVIĆ ARIJANA
3 ŠARIĆ HASAN

4 MEŠANOVIĆ MAKBULA
5 REDŽIĆ RASIM
6 HADŽIĆ ATIF
402 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 2 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 2
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ŽIVKOVIĆ MARIJAN
2 DEJANOVIĆ DELFA
3 ERCEG-DUJAK KATA
4 DUJAKOVIĆ ANTO
5 NIKIĆ DARJAN
6 ĆOŠKOVIĆ VITOMIR
7 NEDIĆ LUCA
8 ORŠOLIĆ TADO
9 MARTINOVIĆ JELENA
10 BOŽIĆ ANTO
00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
1 GRBIĆ AMIR
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 HEĆIMOVIĆ OMER
2 KANTIĆ EŠEFA
3 JUKAN IBRAHIM
4 HIDIĆ SEUDIN
5 TAHIROVIĆ-SOFTIĆ EDISA
6 MUJKIĆ MAID
7 KOVAČEVIĆ ENISA
8 JUSUFOVIĆ MUNIB
00366 HSS - NHI
1 MATKOVIĆ IVO
2 ŽIVKOVIĆ MANDA
3 ORŠOLIĆ TUNJO
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
AJANOVIĆ
1 OMERČIĆ MIRSAD
2 ALIĆ AMELA

Srijeda, 8. 9. 2010.
3 BIBERKIĆ GALIB
4 H. MUHAMEDOVIĆ EDIN
5 MUJČIN ĆERIMA
6 KOVAČEVIĆ MUHAMED
7 SUBAŠIĆ NERMINA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
5 SMAJIĆ HASAN

00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MAŠIĆ DAMIR
2 ZILDŽIĆ ALMA
3 KEŠINOVIĆ SAMID
4 HEĆIMOVIĆ OSMAN
5 MIJATOVIĆ DIJANA
6 SINANOVIĆ NIHAD
7 ČELIKOVIĆ NERMINA
8 TOKIĆ HUSEIN
9 JOVANOVIĆ ALEKSANDRA
10 LALIĆ SEJFUDIN
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 GRADAŠČEVIĆ ADNAN
2 MEHMEDALIĆ EDINA
3 PJANIĆ SAFET
4 RAMIĆ EDIN
5 ĐONLIĆ ALENKA
6 DEVEDŽIĆ ALMIR
7 GIROTIĆ LARISA

Broj 57 - Strana 19

00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 IBRAHIMOVIĆ MUHAMED
2 OKANOVIĆ NIHADA
3 NOVALIĆ MIRSAD
4 HUKIĆ MEHMED
5 HUSKIĆ ENISA
6 PEKIĆ FERHAT
7 ŠAĆIROVIĆ DERVIŠ
8 ČOLAKOVIĆ MIRELA
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
1 MRKANOVIĆ KASIM
2 ŠKREBO MAKSIDA
3 JAHIĆ ESAD
4 DELIĆ SUADA
5 GARAGIĆ OSMAN
6 PEKIĆ JASMIN
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 DŽAFEROVIĆ EMINA
2 IMŠIROVIĆ DŽEVAD
3 HATUNIĆ EŠEF
4 KOČIĆ DŽEVDANA
5 NURKIĆ ZEKIJA

01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 JELEČEVIĆ PERICA
2 NEDIĆ ANA
3 ĆULAP PERICA
4 NEDIĆ SAŠA
5 DEANOVIĆ NIKOLINA
6 MARČETIĆ STJEPAN

01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 OMERBAŠIĆ ŠEFIKA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MORALIĆ NEDIM
2 ŠABANOVIĆ ALMEDINA
3 HALILOVIĆ IDRIZ
4 AVDAKOVIĆ OMER
5 ŽUNIĆ LEJLA
6 ŠUŠA ERSAN

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 MUJIĆ DŽEMAL
2 DŽINIĆ ZIKRETA
3 USTAVDIĆ ISMET
403 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 3 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 3

01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 MUSIĆ MUHAREM
2 ŽILIĆ JASMINA
3 ŠIŠIĆ NERMIN
4 SUMBIĆ SAMRA
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 MOSTARLIĆ MAŠA
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 PETRIĆ ANTO
2 MAŠIĆ NERMINA
3 HODŽIĆ DŽEVAD
4 SPAHALIĆ ANEL
5 PUŠELJIĆ LUCINKA
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 ZAHIROVIĆ TEUFIK
2 BEĆIROVIĆ ZEJNEBA
3 KURTOVIĆ ANES
4 AHMETOVIĆ AMRA

01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 KAMARIĆ SEJFUDIN
2 TALOVIĆ ALDINA
3 DOMINKOVIĆ MATO

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 NIŠANDŽIĆ DAMNJAN
2 VESELČIĆ FILKA
3 CRVENKOVIĆ DRAGO
4 DOGANČIĆ ALOJZIJE
5 ŠIMIĆ JELENA
6 ŠPOLJAREVIĆ ZLATKO
7 JURIĆ KARLO
8 JERKOVIĆ DRAGANA
9 TOMIĆ TOMISLAV
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 МИХАЈЛОВИЋ ТИХОМИР

Broj 57 - Strana 20
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 MARINOVIĆ IVICA
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ĐOZIĆ ŠABAN
2 TOMIĆ SANJA
2 HASANBEGOVIĆ ALEKSANDRA
3 PAVIĆ IVICA
3 HASANBEGOVIĆ SABAHUDIN
4 MADŽAREVIĆ VLADO
4 MUJČIĆ MEHO
5 BANOVIĆ SNEŽANA
5 ZAHIROVIĆ ELVISA
6 TOMIĆ ŠIMO
6 MEŠALJIĆ ELVIS
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ŽIGIĆ IZET
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
2 MIĆIĆ SPOMENKA
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 ĐONLAGIĆ MIRSAD
3 OSMANOVIĆ MIDHAT
2 SARAJLIĆ MIRNA
4 BEĆIROVIĆ SEAD
3 BAŠIĆ HAZIM
5 SUKANOVIĆ EMINA
4 UZEJROVIĆ NIHAD
6 TALOVIĆ DENIS
5 MULASALIHOVIĆ VELIDA
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA 6 STANKOVIĆ VOJISLAV
EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
7 BAJRAMOVIĆ MIRSADA
1 MUSTAFIĆ AMIR
8 OSMANOVIĆ EDHEM
2 KUDUZOVIĆ SNEŽANA
9 SALKIĆ HIDAJET
3 DUKIĆ NINO
10 JAŠAREVIĆ SABINA
4 MAHOVKIĆ ISMET
11 DŽAFIĆ MIRSAD
5 AHMETBAŠIĆ MERIMA
6 HUSKIĆ NEDŽAD
00366 HSS - NHI
1 TUNJIĆ SREĆKO
7 SULEJMANOVIĆ ERNA
2 PERANOVIĆ MILICA
8 MUJEDINOVIĆ MIRSAD
3 KLOBUČARIĆ MATIJA
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
4 TOPALOVIĆ MIRKO
BOSNE I HERCEGOVINE
5 BOŽIĆ LJERKA
1 OMERDIĆ KENAN
6 TUNJIĆ DRAGAN
2 PAŠIĆ MELIHA
3 KARIĆ ŠEVKO
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
AJANOVIĆ
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 MORANJKIĆ MUHAMED
1 BEĆIROVIĆ ADMIR
2 SPAHIĆ SENADA
2 MEŠIĆ ERNESA
3 BALIJAGIĆ FARUK
3 ORDAGIĆ MIRZA
4 MUJANOVIĆ SULEJMAN
4 STJEPIĆ VINKO
5 KUDUZOVIĆ AMRA
5 SOLDAR IVANA
6 MARKOVIĆ TIHOMIR
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 VIDOVIĆ TOMO
7 MEMIĆ DENIS
2 MARINKOVIĆ LEPIĆ MIRJANA
8 SOFIĆ DIJANA
3 MEHMEDOVIĆ ENVER
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
4 FATUŠIĆ ZLATAN
1 KIKANOVIĆ DERVIŠ
5 IMAMOVIĆ MIRELA
2
KOVAČEVIĆ ALMIRA
6 HODŽIĆ SEUDIN
3
BALIĆ VASIF
7 SIMIĆ SIMO
4 HUSEJNAGIĆ AMIRA
8 SALKOVIĆ FEHRIJA
5 ATIĆ MUHAMED
9 ĆATIĆ ARMIN
10 TUNJIĆ RADO
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
11 SULJIĆ SEDINA
1 SULJAGIĆ OSMAN
12 PERIĆ DUŠAN
2 ŽUNIĆ ENISA
3 OSMANOVIĆ ISMET
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
4 ŠEĆKANOVIĆ NAIL
1 ARNAUTALIĆ EMIR
5 HOGIĆ ZLATA
2 MORIĆ NERMINA
6 FEJZIĆ SEMIR
3 SALIHOVIĆ IBRAHIM
7 MALOHODŽIĆ MIRSAD
4 BURGIĆ MAIDA
8 AVDIĆ IRMA
5 AHMIČIĆ NEDŽAD
9 HASANHODŽIĆ SEAD
6 ISABEGOVIĆ JASMIN
10 KAPETANOVIĆ IZUDIN
7 MEHMEDOVIĆ ERMINA
11 HADŽIĆ SULJKIĆ MIRZETA
8 AGIĆ ARMIN
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 ŠEHIĆ MUNEVERA

01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
1 ĆURO VINKO

Srijeda, 8. 9. 2010.
2 ŠABIĆ MIRELA
3 DELIĆ AKIF
4 HRGOVČIĆ MIŠO
5 MUJKANOVIĆ ALEKSANDRA
6 IVAZOVIĆ ZIJAD
7 ČOLIĆ MIRZA
8 TUFEKČIĆ ZUHRA
9 GAVRANOVIĆ AMELA
10 MALKIĆ IRFAN
11 MEŠANOVIĆ KERIM

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 21
00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
1 GUŠIĆ JUSUF
2 ŠIŠIĆ EMINA
3 ISLAMOVIĆ MENSUR
4 HALILOVIĆ DENIS
5 PRTLJAGOVIĆ FAHRETA
6 MEHMEDOVIĆ NIJAZ
7 MUSIĆ NEVRES
8 ISAKOVIĆ JASMINA
9 NURKIĆ NEDIM
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 ZAHIROVIĆ MUHAMED
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
2 HODŽIĆ SELMA
FAHRUDIN RADONČIĆ
3 RAMIĆ AMIR
1 GUTIĆ ENVER
4 ZULUMOVIĆ MARKO
2 HASANOVIĆ INDIRA
5 LEČIĆ EMILIJA
3 HABIBOVIĆ IRFAN
6 TURČINOVIĆ MIHRIDŽAN
4 HALILOVIĆ ELVIS
7 ĆOSIĆ ADNANA
5 MALČINOVIĆ SEMINA
8 DŽANIĆ ENES
6 NUMANOVIĆ ZAIM
9 MEŠINOVIĆ SALKO
7 SALIHOVIĆ ADMIR
10 TALOVIĆ NAFA
8 KADRIĆ INDIRA
11 PERKOVIĆ ZORAN
9 KAMETOVIĆ EDIS
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 ISOVIĆ SEAD
2 BAKALOVIĆ DŽANA
3 SMAJLBEGOVIĆ DEAN

01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 AVDIBEGOVIĆ ESMINA
2 ILIĆ MILORAD
3 HASANHODŽIĆ ZUHDIJA
4 ČAJIĆ SANJA
5 DELIĆ MIDHAT
6 SULJAGIĆ SELMA
7 IBRIĆ NEDIM
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 KUNTO FADIL
2 ŠOLAJA BRANKA
3 MUSTAFIĆ ZEHRUDIN
4 MUJKIĆ SALIH
5 SALIHOVIĆ EDINA
6 BEĆIROVIĆ HAMDIJA
404 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 4 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 4
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 MARIČEVIĆ MIJO
2 PENDIĆ ZDENKA
3 ANTUNOVIĆ RUDOLF
4 KNEZOVIĆ SLAVICA
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 РАДИЋ ЈОВО

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
AJANOVIĆ
1 KABILOVIĆ ADNAN
2 ĐULOVIĆ AMELA
3 PEZIĆ ŠEVAL
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ZAHIROVIĆ RAMIZ
2 HRUSTIĆ NADA
3 MODRIĆ KADRIJA
4 PAŠIĆ FAHRUDIN
5 VUKOVIĆ RADMILA
6 KREŠIĆ BORIS
7 SEFEROVIĆ FADIL
8 FAJIĆ FEHIMA
9 ŠEHIĆ AMER
01183 PARTIJA PRAVOG PUTA
1 KLOPIĆ SENAD
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 HADŽIĆ SENAID
2 KLJAJIĆ ANELA
3 HODŽIĆ NIAZ
4 VILDIĆ ADISA
5 DŽUZDANOVIĆ AMIR
6 HRUSTIĆ FAHIRA
7 RAHMANOVIĆ JASNA
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 OMERBEGOVIĆ SEAD
2 SEFEROVIĆ TIMA
3 TALETOVIĆ SEAD
4 SELIMBAŠIĆ IZUDIN
5 TADIĆ SNJEŽANA
6 OMERKIĆ MIRSAD
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 KAMBEROVIĆ ŠABAN
2 MEHINOVIĆ AZRA

Broj 57 - Strana 22
3 SULJIĆ ELDIN

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
1 HABIBOVIĆ ŠABAN
BOSNE I HERCEGOVINE
2 IMAMOVIĆ FATIMA
1 SULJKANOVIĆ ABDULAH
3 HALILOVIĆ HASO
2 HALILBAŠIĆ DENIZA
4 AVDIĆ DŽEMAL
3 SARAJLIĆ MUSTAFA
5 MALKANOVIĆ SAFIJA
4 HODŽIĆ AZRA
6 HALILOVIĆ SALKO
5 MEŠANOVIĆ SANEL
405 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
6 HUSIĆ EKREM
PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I
7 BULIĆ MINELA
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 5 /
8 HALILČEVIĆ MEVLUDIN
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
1 MUŠANOVIĆ ZAIM
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 5
2 ALIKADIĆ MULA
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
3 BEĆIĆ IBRAHIM
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
4 ISLAMOVIĆ NASIR
1 MARTIĆ JOSIP
5 HAMIDOVIĆ MUBINA
2 PAŠKALJ RENATA
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
3 JUKIĆ DAMIR
1 MUHIĆ BEGAN
4 GRGIĆ JOZO
2 KULANIĆ MELIHA
5 TADIĆ LJUBA
3 KAMBEROVIĆ ZIHNIJA
6 ĆURIĆ IVICA
4 HUSEJNOVIĆ NEDŽAD
7 VRBIĆ IVO
5 HUREMOVIĆ ŠEFIKA
8 KARAĆ BRANKA
6 MUSIĆ VAHID
9 SOVIĆ DIJANA
7 SOFTIĆ ELDINA
10 JOSKIĆ PERO
8 HASANOVIĆ MUHAREM
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 SOFTIĆ SAFET
1 БОЖИЋ САВО
2 ČELIKOVIĆ MIRSADA
2 МИТРОВИЋ ВЕРИЦА
3 OMERKIĆ ESED
3 БЛАГОЈЕВИЋ ЈОВО
4 HAMZIĆ FADIL
4 МИШИЋ МИЛЕНКО
5 HAJDAREVIĆ ALMA
5 ГОТОВАЦ РУЖИЦА
6 SELIMOVIĆ MEHDIN
6 АЛЕКСИЋ МИЛОМИР
7 KOVAČEVIĆ DŽIHAD
00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
8 IMAMOVIĆ LATIFA
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
1 ARNAUT HALIL
1 ALIĆ JUSUF
2 BAJRAMOVIĆ LEJLA
2 CAKOR SABINA
3 AVDIĆ SAMIR
3 HALILOVIĆ SALIH
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
4 ĐERZIĆ MIRSADA
FAHRUDIN RADONČIĆ
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 BEGANOVIĆ NASIR
1 POLJIĆ SUAD
2 HUSEINAGIĆ EMINA
2 SALKANOVIĆ SEDINA
3 MEHIĆ IBRAHIM
3 HODŽIĆ ALMA
4 KADRISPAHIĆ MEHMEDALIJA
4 SMAJLOVIĆ FADIL
5 ISAKOVIĆ DŽENANA
5 KAMBEROVIĆ TAHIRA
6 HRNJIĆ MUHAMED
6 SALČINOVIĆ AMIRA
7 HRNJIĆ MURIS
7 BEĆIĆ SANEL
8 KOPIĆ SAFETA
8 ŠABANI ALMA
9 DŽAFEROVIĆ SEAD
9 HALILOVIĆ ELVIS
10 ČOLAKOVIĆ ADIS
11 MUJČIĆ LEJLA
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
12 BRADARIĆ ALBIN
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
13 DERVENČIĆ AIDA
1 MEŠKOVIĆ MIRALEM
2 HASIĆ MEHMEDOVIĆ SABINA
00366 HSS - NHI
3 SINANOVIĆ MERSIHA
1 ŠIRIĆ IVAN
4 JAKUBOVIĆ ADNAN
2 GRGIĆ JANJA
3 MILANOVIĆ FRANJO

Srijeda, 8. 9. 2010.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 23
7 ANTUNOVIĆ IVICA - IĆA
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
8 KRAJINA MIRJANA
AJANOVIĆ
9 SPAJIĆ JOSIP
1 MUJKIĆ AVDAGA
10 PETROVIĆ ZORAN
2 ODOBAŠIĆ MERSIHA
11 JURIŠIĆ MARICA
3 MULIĆ NEDŽAD
12 VIDOVIĆ NIKOLA
4 HUSKOVIĆ AZRA
5 OMERAŠEVIĆ FERID
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ALIĆ MUHIDIN
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
2 KRZIĆ MERSIJA
1 KARAJBIĆ ELVIR
3 HAMZIĆ DŽEVAD
2 HODŽIĆ NINA
4 MUJANOVIĆ HAŠIM
3 MUJKANOVIĆ SAID
5 VINOVČIĆ ANKICA
4 BRČIĆ AIDA
5 TRIFUNOVIĆ MIRKO
6 AHMIĆ MUHAREM
6 ASOTIĆ-ĐURICA BILJANA
7 AVDIĆ MUJO
7 SUBAŠIĆ SENAD
8 DRNDA-ČIČEKLIĆ EMIRA
8 SMAJLAGIĆ NURUDIN
9 BRDAREVIĆ SAFET
9 SALKIČEVIĆ-DIZDAREVIĆ ERMINA
10 KESEROVIĆ AIDA
10 BEGIĆ ADIN
11 TRTAK ALISA
11 ALIJAGIĆ ELVIS
12 BIBIĆ RAMIZ
12 MURATOVIĆ DOMA
13 AVDIĆ IRENA
13 BEGANOVIĆ KEMAL
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA 01183 PARTIJA PRAVOG PUTA
EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 DELIĆ ELDINA
1 SARAJLIĆ ISMET
2 MUJAGIĆ KENAN
2 BARUČIJA AZRA
3 SUŠIĆ ZAIM
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
4 SELAK DAMIR
BIH
5 FESTIĆ ERMINA
1 TELALOVIĆ ADELA
6 IMAMOVIĆ JASMIN
2 KONJIKUŠIĆ VOJISLAV
3 PINJIĆ AKIF
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
4 BEŠIĆ RASIM
BOSNE I HERCEGOVINE
5 MEŠIĆ JASMINA
1 BILAĆ AIDA
6 TOMIĆ ŽELJKO
2 VIDOVIĆ BOŽO
7 BEDAK EMINA
3 DELIĆ NEIRA
8 KONĐELI EROL
4 HASIĆ ASIM
9 HUSAKOVIĆ AIDA
5 ISLAMBEGOVIĆ AMER
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 OMERBAŠIĆ IBRO
2 LEPIĆ ANGELINA
3 MEMAGIĆ ISMET
4 MURATOVIĆ FAHRUDIN
5 OBRALIĆ NAĐA
6 HUSIKA EJUB
7 ŠIŠIĆ SEMIR
8 KANTIĆ REFIJA
9 DIZDAR SELVER
10 HALILOVIĆ SELMA
11 OMIĆ ŠEVALA
12 KAHRIĆ ZEHRUDIN
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 TURSANOVIĆ EDINA
2 PINJIĆ MIRAD
3 SOFTIĆ ADISA
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 IVKIĆ ILIJA
2 JONJIĆ BARBARA
3 LUJIĆ PERO
4 VIDOVIĆ IVO
5 PIVIĆ BAHRA
6 JOVANOVIĆ PERO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 NIKIĆ JAKOV
2 ISAKOVIĆ MIRELA
3 PENDIĆ BOŽO
4 DŽAMPO MUNIR
5 ISAKOVIĆ HANA
6 AVDIĆ ALMIR
7 DILAVER SAIRA
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 MUŠIĆ DERVO
2 JUGOVIĆ INDIRA
3 DELIBAŠIĆ IBRAHIM
4 VUKOVIĆ ADMIR
5 ĐULEPA BERINA
6 LIMIĆ MIDHAT
7 FAZLIĆ HAVA
8 KULOVIĆ SELMA
9 ŠABANI EMIN
10 ZAHIROVIĆ EDVIN
11 MEKIĆ ZUHRA
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 DURAKOVIĆ JUSUF
2 SALKIĆ AIDA
3 ĆATIĆ REFIK

Broj 57 - Strana 24
4 SPAHIĆ BESIM
5 TARABAR MAJA
6 ŠKALJO OMER
7 ŠIŠIĆ EDIN
8 HALILOVIĆ ZEKIRA
9 BLITOVIĆ MUSTAFA
10 HUSKIĆ ADEM
11 BEDAK BELKISA
12 DUVNJAK JASMIN

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
406 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 6 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 6

01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
1 MAHOVAC MUHAMED
2 OMERČEVIĆ MUBERA
3 BEGIČEVIĆ ENES
4 MEHANOVIĆ ALISA
5 DŽANANOVIĆ FEĐA
6 BAJRIĆ SUAD
7 KAZAZOVIĆ HANA
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 ISAKOVIĆ MUNIR
2 BAJRIĆ NUSRETA
3 PEJIĆ IVO
4 BEŠIĆ SAFIJA
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 ISAK RAMO
2 AVDIĆ AMIRA
3 SALIHAGIĆ NEDIM
4 LJEVAKOVIĆ ELVIRA
5 ALIČIĆ MIDHAT
6 MULAHUSIĆ ALBIN
7 BAJRAMOVIĆ SENADA
8 MUHAREMOVIĆ ELVEDIN
9 HUSKANOVIĆ ALDIN
10 HECO ALMA
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 MEHMEDAGIĆ SEAD
2 TUCAKOVIĆ SMILJANA
3 LOVRIĆ IVICA
4 MANDURA AMRA
5 MUJKIĆ DINO
6 HUSIČIĆ ASJA
7 LUKIĆ MARKO
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 KLICO FAHRO
2 IVIĆ RUŽICA
3 JAZBEC MILAN
4 HASIĆ IZET
5 DOLEČEK MILKA
6 SKENDEROVIĆ MUHAREM
7 KRIŠTO ZUFICA
8 ŠIŠIĆ DERVIŠ
9 ČAMDŽIĆ ISMET
10 BRDAREVIĆ SUADA
11 ISLAMBEGOVIĆ REŠAD
12 IMŠIROVIĆ ESMA

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 KATIČIĆ SLAVEN
2 STJEPIĆ NATAŠA
3 MALBAŠIĆ JOSIP
4 KOVAČEVIĆ IVO
5 ŠIMIĆ ANITA
00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
1 MUŠINBEGOVIĆ JUSUF
2 KLEPO LEJLA
3 MUŠINBEGOVIĆ HASIB
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 ČABARAVDIĆ ALINA
2 ALAJBEGOVIĆ ZIJAD
3 MUSTAFIĆ ELDIN
4 LIBRIĆ NERMIN
5 LAGUMDŽIĆ DUDA
6 KLJAKO AVDO
7 HARAČIĆ NEDŽAD
8 BAŠIĆ LARISA
9 ĆOSOVIĆ FARUK
00366 HSS - NHI
1 MIKETIN BILJANA
2 MIRČIĆ MARIO
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
AJANOVIĆ
1 ŠKORIĆ MAHIR
2 DŽAFO JASMINA
3 LEPIĆ MUNIB
4 OSMANBAŠIĆ LEILA
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 IMAMOVIĆ IRFAN
2 ZUBIĆ JASMINA
3 ROMIĆ BRANKO
4 HARAČIĆ HAKIM
5 FERZANOVIĆ BRANISLAVA
6 ČOSIĆ SUAD
7 TRAKIĆ SAFET
8 BALORDA SENKA
01183 PARTIJA PRAVOG PUTA
1 ŽUTIĆ FUAD
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 HADŽIOSMANOVIĆ ALMIR
2 DERVIŠEVIĆ ELDINA
3 NEBIĆ ELVIR
4 VRANAC ĆAMA
5 HERCEGOVAC SELMA
6 GOGA ADISA

Srijeda, 8. 9. 2010.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
4 PEJČINOVIĆ ZORAN
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
5 HUSREMOVIĆ SANELA
1 SMAKA AMNA
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 BOJIĆ DRAGAN
2 BATIĆ MIRJANA
3 KRIVOŠIĆ ZORAN
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 SIRĆO NUSRET
2 KAPETANOVIĆ EDINA
3 SILAJDŽIĆ DŽEMAIL
4 DŽELO RAHMAN
5 KULIĆ MEVLIDA
6 AVDUKIĆ SALIH
7 NEIMARLIJA AZEMA
8 BAJTAREVIĆ MIRNES
9 OPAČIN JAKUB
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 FERHATOVIĆ SULEJMAN
2 GANIĆ ĐENANA
3 DŽAFIĆ HARIS
4 ANDRIĆ MLADEN
5 DŽIDER BELMA
6 ZUKIĆ ALIJA
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 RAŠIDOVIĆ ELBIS
2 BEČIROVIĆ MEDINA
3 BIOGRADLIJA EDIN
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 MURATOVIĆ HALIL
2 ŠORMAZ ELVIRA
3 MOSTIĆ ADMIN
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 BABIĆ AMRA
2 ZAIMOVIĆ MIRSAD
3 TUZLIĆ HALIL
4 HASIĆ IBRAHIM
5 AHMEDOVIĆ NAIDA
6 ISLAMOVIĆ EMIR
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
1 BEGIĆ MEĐID
2 KRŠA MEVLIDA
3 HALILOVIĆ AMEL
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 OSMANOVIĆ FEHMA
2 MAKIJEVIĆ RANKO
3 HIDO HADŽIJA
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 MEHIĆ IRFAN
2 OMERHODŽIĆ SANELA
3 HAJLOVAC ASMIR
4 HUSIKA AMELA
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 BAJTAL ESAD
2 ŽIGIĆ ARNELA
3 KARAGIĆ JASMIN

Broj 57 - Strana 25

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 SOKIĆ DŽEVAHID
2 VULOVIĆ SLOBODANKA
3 HADŽIĆ DŽEMAL
4 SEMIĆ AHMED
5 MARIČEVIĆ ELIZABETA
6 BARAKOVIĆ FEHIM
7 DIJAKOVIĆ ZLATKO
8 VIŠO EDINA
9 MARIĆ DRAGO
407 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 7 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 7
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ILIĆ PAVAO
2 ANTUNOVIĆ MLADENA
3 BALLIAN DALIBOR
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 МУТИЋ КОНСТАНТИНА
2 МАКЕРА МИЛАН
3 ЏИНО МИРКО
4 МИЛОЈКОВИЋ ВЛАДАНА
5 ДОШЛО РАДИВОЈЕ
6 ЋЕРАНИЋ МИЛАН
00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
1 MUŠINBEGOVIĆ ALMIRA
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 JABUČAR FARUK
2 BEHMEN FIKRETA
3 MAŠALA MEHO
4 KURIĆ MIRVAD
5 KOVAČEVIĆ DRAGANA - GAGA
6 RAMOVIĆ EDIS
7 ALIČELEBIĆ SELMA
8 KALETA ANES
9 HASKOVIĆ FEHO
10 BEŠLIJA HERMINA
00366 HSS - NHI
1 ĆURČIĆ DARIMIR
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
AJANOVIĆ
1 MAHMUTOVIĆ IFET
2 ČENGIĆ EŠEFA
3 RADELJAŠ ASIM
4 GUŠO RAMIZ
5 BEŠOVIĆ ELMINA
6 KOSTIĆ JOVAN
7 OMANOVIĆ FARUK

Broj 57 - Strana 26
8 PRLJAČA MIRSADA
9 DUGALIJA MUHAMED
10 MUJAN MUHAREM
11 SARAČ-MEKIĆ DŽEJNA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 ŠABOVIĆ AMIR
2 LUKIĆ OLGICA
3 SADIKOVIĆ ELMIR
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
4 RUŽIĆ DARKO
1 HADŽIĆ DAMIR
5 LJUBAS MARIJANA
2 VEHABOVIĆ BELKISA
6 TANOVIĆ ĐEVAD
3 FILIPOVIĆ KARLO
7 LALIČIĆ DAMIR
4 VIDAKOVIĆ MILADIN
8 TEŠIĆ BLAŽENKA
5 HASANOVIĆ MELISA
9 HABOTA SAMIR
6 MAHMUTOVIĆ FIKRET
10 ŠUKMAN ENVERA
7 SULJIĆ ADISA
11 HONDO SMAIL
8 HADŽOVIĆ SUADA
9 MRNJAVAC ANTO
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
10 DUKA MILAN
1 ČARDŽIĆ ALMA
11 IMAMOVIĆ IBRAHIM
2 GECA NUDŽEIN
3 DŽANKIĆ AJLA
01183 PARTIJA PRAVOG PUTA
4 ČORBO KEMAL
1 POZDEROVIĆ ADMIR
5 ČAJLO AMELA
2 DAUT MEHIDA
6 GAČANOVIĆ VEDAD
7 VAJNOGA ADISA
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
8 NUHBEGOVIĆ SEAD
BIH
1 TUCOVIĆ UZEIR
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
2 KASAPOVIĆ FATIMA
1 ALIHODŽA SAMED
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 LUČAREVIĆ KERIM
2 KURTOVIĆ IFETA
3 RASTODER HAMDIJA
4 HADROVIĆ ŠEMSUDIN
5 ĐEŠEVIĆ SANELA
6 HOŠO MUSTAFA
7 HODŽIĆ SULEJMAN
8 LUČIĆ MILENA
9 HADŽIMUŠOVIĆ HALIL
10 MURADBAŠIĆ NEVZET
11 PILAVAC MELIHA
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 KORISTOVIĆ DRENKO
2 BRAJLOVIĆ AMILA
3 HRGA ALEKSANDAR
4 KNEŽEVIĆ ERMINA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 VATRIĆ OMER
2 SIMANIĆ DIJANA
3 HALILOVIĆ SALEM
4 ŠARIĆ ABID
5 BULJUBAŠIĆ AIDA
6 BOROVINA SULJO
7 BANDIĆ DERVO
8 MEMIŠEVIĆ MIRZETA
9 NANIĆ SENADA
10 SMJEČANIN EMIR
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 OMERAGIĆ ERMIN
2 DURAKOVIĆ INELA
3 HOLJAN AVDIJA
4 MAKAŠ EMINA

2 OMEROVIĆ MAIDA
3 PEŠTEK HUSO
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 KEŠO SAFET
2 AKŠAMIJA NEZAHETA
3 PLEH FEHIM
4 JURIŠIĆ JOSIP
5 MEŠIĆ AMELA
6 PREVLJAK FIKRET
7 AJANOVIĆ IRFAN
8 SAKIĆ LJILJANA
9 LIHOVAC OSMAN
10 FAZLIĆ MELIHA
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
1 GOJAK SENAD
2 HADŽIĆ EDINA
3 GAVRANOVIĆ ŠUKRIJA
4 PAVLOVIĆ MUKELEFA - ĆEFA
5 FATIĆ DURAN
6 PRŠEŠ ELVIR
7 MEHOVIĆ IRMA
8 KRILAŠEVIĆ RAMIZ
9 VAREŠANOVIĆ NERMINA
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 SMAJEVIĆ ADIS
2 BAJRAMOVIĆ SENADA
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 KOZULOVIĆ SRĐAN
2 HADŽIĆ-ISAK RAMIZA
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 BEJTOVIĆ BENJAMIN
2 NUHBEGOVIĆ KULINA AMELA
3 PAVICA ALIJA

Srijeda, 8. 9. 2010.
4 BRAJKOVIĆ HRVOJE
5 ČUSTOVIĆ SANELA
6 PROHIĆ IBRAHIM

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 27
3 MALENICA MOMČILO
4 LJUBEZ MIRKO
5 GUJIĆ-VIDOVIĆ MAGDALENA
6 FURUNDŽIJA ILIJA
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
7 VISKOVIĆ VINKO
BOSNE I HERCEGOVINE
8 FIŠIĆ ANKA
1 OMEREFENDIĆ OMER
9 LAGETAR JOSIP
2 JANJIĆ RADENKA
3 KORDIĆ IVAN
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
4 MUŠANOVIĆ FADIL
AJANOVIĆ
1 HARAČIĆ NAMIR
5 OBARČANIN VAHIDA
2 BAJRIĆ MUBERA
6 MUČIĆ ĆAZIM
3 SILAJDŽIJA TAHIR
7 OSMANKOVIĆ ASIM
4 PITIĆ FAHRIJA
8 ŠAKIĆ-HASANBEGOVIĆ MIROSLAVA
5 SALKICA AMIRA
9 MEMIŠEVIĆ DŽEVAD
6 AŠČIĆ FADIL
10 KREČO MELIHA
7 ČUSTO SANELA
408 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 8 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 8

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ČAVARA MARINKO
2 ČERKEZ KATICA
3 ANTUNOVIĆ ZDENKO
4 UDOVIČIĆ IVICA
5 GALIĆ DRAGANA
6 SUČIĆ LJUPKO
7 MARIN SLAVKO
8 MILIŠIĆ LUCA
9 RADOVAC TIHOMIR
10 VIDOVIĆ FELIKS
11 GRŽIĆ-MATIŠIĆ MAJA
12 KOCAJ ŽELJKO
13 BULJAN LJUBA
14 MARKOVIĆ RATKO
00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
1 BAŠIĆ NAIM
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 BEGIĆ ANER
2 MUJANOVIĆ-GLAMOČANIN FAIKA
3 KANAFIJA ELVEDIN
4 SULEJMANOVIĆ EMIR
5 ŽERIĆ ALISA
6 AHMIĆ ĆAZIM
7 BAŠIĆ ADMIR
8 BRKIĆ EKREMA
9 KURIĆ REDŽO
10 VARDALIĆ DŽEMAL
11 HADŽIJUSUFOVIĆ DIJANA
12 ŠVAGO MEHRUDIN
13 DUZAN DŽENAN
14 VALJEVAC SANELA
00366 HSS - NHI
1 DŽAMBAS DRAGO
2 ŠAKIĆ MARIJANA

00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 HELEZ ZUKAN
2 BOŠNJAK ŽELJKA
3 KILIM FIKRET
4 GRGIĆ MIRA
5 GAZIBARIĆ SANDRA
6 LENDO FATIMA
7 DAJIĆ LEJLA
8 JOLDIĆ FAHRUDIN
9 MARKANOVIĆ ANITA
10 AJANOVIĆ REUF
11 SINANBAŠIĆ SEAD
12 HODŽIĆ BESIM
13 HANDŽIĆ ADEM
14 MEHMEDBEGOVIĆ-ŽIVANOVIĆ AMRA
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
BIH
1 ZALIHIĆ HUSO
2 UŠANOVIĆ NAĐIJA
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 HALILOVIĆ NIHAZ
2 ČILAŠ MAIDA
3 MANDŽUKA ŠABAN
4 HURIĆ SALKO
5 SINANOVIĆ GORDANA
6 HABIB SALIM
7 HARAČIĆ SEJAD
8 HADŽIAVDIĆ HRGIĆ AMINA
9 ĆURIĆ HAZIM
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 ČAKIĆ SEBINA
2 KUNIĆ ADNAN
3 KARAOSMANOVIĆ MELISA
4 BUREK SEJAD
5 PANDŽO ERNA
6 SELMAN SEMIR
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 JOSIPOVIĆ SLAVICA
2 LUČIĆ JOZO
3 BATALIJA GORAN
4 MARIĆ ZORAN
5 DOVOĐA LJUBA
6 SARAF MIJAT

Broj 57 - Strana 28
7 MATOŠEVIĆ MIROSLAV
8 PAVLOVIĆ MARJANA
9 FRANKOVIĆ VINKO
10 ČALAGA JOSIP
11 PERIĆ IRENA
12 VIDOVIĆ LJUBAN
13 VICIĆ NIKOLA
14 LUKIN KRISTINA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
2 PAJIĆ BELMA
3 SKENDEROVIĆ ZORAN
4 VUGDALIĆ AMRA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MUSTAJBEGOVIĆ ZAHID
2 MUKAČA ENVERA
3 GARAČA ABDULAH
4 LOZO ADIL
5 ALIHODŽA NAĐIJA
6 BALIHODŽIĆ EDIN
7 ZRNO ADIS
8 TOPALOVIĆ FATIMA
9 GRIZIĆ SMAJIL
10 KOLUH ANHEL
11 DERVIŠIĆ VILDANA
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 TABAK HASAN
2 SARAČEVIĆ SILVANA
3 ČAKARIĆ FRANJO
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 BRKIĆ JUNUZ
2 LEKO SELMA
3 VISKOVIĆ ZDENKA
4 MISILO DANIJELA
5 JAKEŠEVIĆ DRAGO
6 KRIŽANOVIĆ ZDRAVKO
7 KUJUNDŽIĆ TANJA
8 ŠARIĆ SUZANA
9 NEDIĆ DANILO
10 MARIJANOVIĆ VINKA
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 HADŽIĆ IBRAHIM
2 MEHIĆ MELISA
3 NERADIN JASMIN
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MAHMUTBEGOVIĆ MELIKA
2 ŠATROVIĆ NURDIN
3 HOZAN EDIN
4 AGIĆ DŽEVAD
5 SKAKA AMIRA
6 HELDA OMER
7 GRABUS MUHAREM
8 SKROBO NIZADA
9 MLINAREVIĆ HAMDIJA
10 MUŠANOVIĆ ELVEDIN
11 ZUKA MENSURA
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 JUSIĆ SENAD
2 DUJMOVIĆ MARIJA
3 PEJAZIĆ MIJO
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 JUSIĆ MUSTAFA

Srijeda, 8. 9. 2010.

01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 HODŽIĆ DUNJA
2 KURIĆ AJDIN
3 BARBARIĆ HRVOJE
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 DOLOVAC REDŽEP
2 HUBJAR SENADA
3 IBRIŠIMBEGOVIĆ MESUD
4 GRADAŠČEVIĆ MUSTAFA
5 STOJAK HASIBA
6 GEGIĆ SALIH
7 ANIĆ MATO
8 BIBIĆ AJIŠA
9 ČORIĆ IVICA
10 KUHTA KRUNISLAVA
409 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 9 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 9
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 BOŠKOVIĆ MLADEN
2 ZOVKO LJILJA
3 BEVANDA VJEKOSLAV
4 BARBARIĆ MARIN
5 ČOVIĆ ANKICA
6 MANDIĆ VJEKOSLAV
7 JOVIĆ DONKO
8 STOJKIĆ IVANA
9 VUJEVIĆ MARKO
10 MUSA IVAN
11 GLIBO BILJANA
12 PEHAR DAVOR
13 VUČIĆ TANJA
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 СРЕДАНОВИЋ ПЕТАР
2 ЋОРЛУКА ДРАГАНА
00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
1 PROHO ALEN
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 ALIKADIĆ NIHAD
2 STIGLIĆ VILDANA
3 SELIMOTIĆ NEĐAD
4 TINJAK AJDIN
5 LENDRA-HADROVIĆ ALMA
6 ŠUTA ZIJAT
7 TOPIĆ DŽEMAL
8 IDRIZOVIĆ TANJA
9 MORIĆ HUSO

Srijeda, 8. 9. 2010.
10 ZELIĆ MIRSAD
11 ĆUPINA IRMA
12 ŠĆUK MEHDIN

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 29
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 PANDŽA IVAN
2 ULAKOVIĆ EMIRA
3 MARIJIĆ VEDRAN
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
4 KULJANIN BOGDAN
AJANOVIĆ
5 ŠUNJE AIDA
1 FEJZIĆ JASMINKO
6 SENTIĆ KRUNOSLAV
2 MACIĆ NINA
7 JEFTIĆ BRANISLAV
8 SOKOLOVIĆ JASNA
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
9 KURTOVIĆ BOJAN
1 NIKŠIĆ NERMIN
2 MILETIĆ-ORUČEVIĆ TANJA
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
3 PERIĆ ZORAN
1 MACIĆ ENID
4 ŠUKMAN EMIR
2 FIŠIĆ EMINA
5 JAKUPOVIĆ SELMA
6 GOLUBIĆ SUAD
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MUŠIĆ EDIN
7 MILJANOVIĆ SRĐAN
2 DERVIŠBEGOVIĆ FATIMA
8 PAJIĆ MIRSADA
3 MUJALA ENVER
9 ŠUKMAN MIRA
4 HADŽIOMEROVIĆ ZLATKO
10 SPAHIĆ ŽARKO
5 BAJGORIĆ SELMA
11 VEGAR ARMELA
6 HELJIĆ SMAJO
12 ŠAIN MIROSLAV
7 ORLE IBRAHIM
13 PELO ALMA
8 MEMIDŽAN IRMA
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
9 ŠUNJE ENES
1 BEHRAM AIDA
10 HERIĆ ASAD
2 AJDINOVIĆ JONUZ
11 HASIĆ AMRISA
3 ĆIMIĆ JASMINKA
4 BAŠIĆ ASIM
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 ŠEHOVIĆ MIRSAD
5 ŠEHIĆ ALMIN
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 KOMŠIĆ DAMIR

01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 BORAS SREĆKO
2 MIŠURA DANIJELA
3 MILIĆ PETAR
4 PAVLOVIĆ BOŽO
5 PANDŽA ZDENKA
6 ASIĆ ŽELJKO
7 VEGAR VESO
8 ČEPO MARIJA
9 BEŠKER VJEKOSLAV
10 OSTOJIĆ ŽELJKO
11 KALFIĆ JOSIPA-VIOLETA
12 BUKVIĆ JELENA
13 KARAČIĆ IVICA
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 HUMO ESAD
2 BEGIĆ SUZANA
3 TRGO ADIL
4 NIŠTOVIĆ ISMET
5 BRKIĆ ŽELJKA
6 TRNKA HIKMET
7 MANDLBAUM ZORAN
8 HASIĆ MAIDA
9 HADŽIOMEROVIĆ AMIR
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 ORUČEVIĆ NAGIB
2 NOŽIĆ NADA
3 BATLAK MAJO

01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 ŠABIĆ EMIR
2 ĆOSIĆ NAĐA
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 DOMLJAN VJEKOSLAV
2 HADŽOVIĆ MUNEVERA
3 POLJAREVIĆ ALMIR
4 SMAJKAN NIHAD
5 SMAJIĆ IZABELA
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 MARKIĆ KREŠIMIR
2 HAMZA AZRA
3 ŠAHOVIĆ IZUDIN
4 OPANČIĆ RATKO
5 MEMIĆ FATIMA
410 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 10 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 10
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 TOMIĆ ŽELJKO
2 MARKOTA RUŽA MAGDALENA
3 GALIĆ DOBROSLAV
4 KOŽUL PREDRAG
5 SUŠAC - BARIŠIĆ IVA
6 SLIŠKOVIĆ ZORAN

Broj 57 - Strana 30
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
1 GLAVAŠ BERISLAV
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ĆESKO MUNIB
01187 HSP DR. ANTE STARČEVIĆ – PRAVAŠI 21
2 CRNČALO FATIMA
STOLJEĆA
3 HODŽIĆ AVDO
1 KOROMAN ŽELJKO
4 MURATOVIĆ HIMZO
2 TOPIĆ LJILJANA
5 DŽINDO NERMINA
3 MIKULIĆ MARINKO
6 HASANOVIĆ SABAHUDIN
7 HODŽIĆ SUAD
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
8 MEKIĆ ANELA
1 PRIMORAC STANKO
9 OMEROVIĆ FARUK
2 BUBALO IVA
3 BAKULA VJEKOSLAV
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
4 ŠANTIĆ ŽARKO
FAHRUDIN RADONČIĆ
5 PRIMORAC DIJANA
1 USTAMUJIĆ MIRZA
6 ALILOVIĆ IVAN
2 FEROVIĆ ALMA
7 LEKO MLADEN
3 ŠKALJIĆ FEHIM
8 JUKIĆ KATARINA
4 MURTIĆ SEMAID
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 PEJIĆ MIRO
2 ANTIĆ MARIJA
3 IVANKOVIĆ VLADO
4 JURČIĆ IVICA
5 BOKŠIĆ VINKA
6 ŠAKOTA IVAN
7 ALPEZA MARIO
8 SABLJIĆ SANJA
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 GALIĆ IVAN
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 BAŠIĆ DALIBOR
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 KOLAK VLADO
2 BUHAČ LJILJA
3 ZOVKO VINKO
4 ĆORIĆ VINKO
5 NUIĆ IVA
411 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 11 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 11
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 RILL ANTON
2 LUČIĆ TATJANA
3 PRANJIĆ DRAGAN
4 MILOŠEVIĆ ZORAN
5 ČELAN JELENA
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ПУШАРА НЕВЕНКА
2 ХАЏИЋ РАШИД
3 СТИКИЋ ЗОРАН
4 ФАРКАШ МИЛЕНКА
5 ВУКАЛОВИЋ БРАНКО
6 ЈЕШИЋ ЋИРО

5 AŠČIĆ-BUTUROVIĆ BELMA
6 GAVRIĆ IGOR
7 BEĆIROVIĆ HARUN
8 HANIĆ ADISA
9 ATAGIĆ LIDIJA
10 ŠTITKOVAC NIJAZ
11 MAŠIĆ NIJAZ
12 ČIKIĆ AIDA
00366 HSS - NHI
1 CURIĆ VJEKOSLAV
2 SIMIĆ ANA
3 STOŠIĆ MILENKO
4 BURINA ALMA
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
AJANOVIĆ
1 BALIĆEVAC SEAD
2 FAZLIĆ LEJLA
3 ČAUŠEVIĆ ZAHID
4 ŠEHOVIĆ ĆAMIL
5 KADRIĆ AMEDINA
6 VOJNIKOVIĆ ASIM
7 DŽINO NERMIN
8 KARADŽA SABAHA
9 ČUTUNA ZIJAD
10 KONAKOVIĆ MIRSAD
11 KOSO EMINA
12 FERHATOVIĆ NEDŽAD
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 PUDARIĆ SVETOZAR
2 BORIĆ BESIMA
3 MESIHOVIĆ RUSMIR
4 SELIMOVIĆ JASENKO
5 KARAČIĆ AIDA
6 POJSKIĆ SABRIJA
7 MUHAMEDAGIĆ SEAD
8 TOPLAN SANJA
9 ŠUĆUR SLAVIŠA
10 PEJANOVIĆ MIRKO
11 GOLIĆ AMINA
12 HAMZIĆ EKREM
01183 PARTIJA PRAVOG PUTA
1 KARIŠIK HASAN
2 HURIĆ-TANDIROVIĆ SABINA

Srijeda, 8. 9. 2010.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 31
2 LEKIĆ MELIHA
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
3 PIKNJAČ ESAD
BIH
4 MATIĆ MARKO
1 ŽULJEVIĆ ZORAN
5 BOŠNJAK RAMIZA
2 POLOVINA FIKRETA
6 AGANOVIĆ DŽEMAL
3 DELJKIĆ SEAD
7 ČELIK KERIM
4 VEJZOVIĆ SENKA
8 LOJO AMELA
5 MUJIĆ NIHAD
9 BEŠLIJA NUSRET
6 ŽULJEVIĆ FILIP
10 ADEMOVIĆ MIRSAD
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
11 ŠEBO EDISA
1 ČELJO ALIJA
12 HAMZA BEDRUDIN
2 FERIZ SAMRA
3 HALILOVIĆ SEMIR
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
4 ŠPILJAK SAMIR
1 BIJEDIĆ BAHRUDIN
5 TUNOVIĆ ISMETA
2 HALKOVIĆ SELMA
6 HAJDARPAŠIĆ HUSEIN
3 ADEMOVIĆ ADNAN
7 ĆESIR ALEM
4 ZORANOVIĆ NEVENKA
8 KUNDAČINA MAJA
5 GRADINA SLOBODAN
9 DELIĆ SEMIR
6 TANOVIĆ SALIHA
10 BABIĆ SREĆKO
7 TOŠOVIĆ KONSTANTIN
11 SOFTIĆ ZUMRETA
8 PIPIĆ SAMIR
12 MULIĆ ŠEFĆET
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 KURTAGIĆ ISMET
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 BEGLEROVIĆ MEDIHA
2 DŽABIJA MUNIRA
2 OMERBEGOVIĆ SAMIR
3 ŠKRIJELJ HALID
3 KARAGIĆ VAHDETA
4 HERENDA EKREM
4 AFGAN NAIM
5 TUHČIĆ MEDIHA
5 HADŽIĆ-SUĆESKA AMELA
6 KREČINIĆ ENIS
6 VILIĆ DŽEVAD
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
7 HASANAGIĆ MIRZA
1 ZVIZDIĆ DENIS
8 KOZIĆ ERNAD
2 HAVERIĆ AIDA
9 RIZVO ALMIR
3 BEĆIROVIĆ HAJRIZ
4 ČOVIĆ RANKO
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 SELAK DAVOR
5 KAPETANOVIĆ AMIRA
2 BAKALAR-ILIĆ INGA
6 BUBLIN NEDŽAD
3 PAVLOVIĆ GORDANA
7 GRABOVICA HAJRUDIN
8 BANJIN-ČARDŽIĆ MAJA
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
9 MIRKOVIĆ DAMIR
1 HALILOVIĆ SAFET
10 MUJKIĆ LEJLA
2 ALIKADIĆ HUSOVIĆ AMILA
11 SALIHBEGOVIĆ AMELA
3 ALAJBEGOVIĆ AZRA
12 FEJZIĆ HAMDIJA
4 OTAJAGIĆ FERID
5 MUMINOVIĆ REJHANA
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
1 BAKŠIĆ ALIJA
6 KEDIĆ HAMID
2 DŽUBUR-KULENOVIĆ ALMA
7 ZULČIĆ SALAHUDIN
3 HAŠIMBEGOVIĆ MARIJELA
8 HABUL AIDA
4 OMANOVIĆ NERMIN
9 ČEHAJIĆ-KULO DŽENITA
5 IBRAHIMAGIĆ VASILIJA
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA 6 HALILOVIĆ AHMED
EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 VILA NERMIN
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
2 TANOVIĆ LAMIJA
1 KARAHUSIĆ EDIN
3 KARIĆ SEID
2 DELIĆ MELISA
4 HADŽISMAILOVIĆ ADEMIR
3 ČORBO EKREM
5 VRANIĆ ALMA
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
6 JUSIĆ ŠEMSO
1 ZILIĆ RADMILA
7 TRNKA IBRO
2 KALJIĆ JASMIN
8 ČOLAKOVIĆ-IBRIŠIMOVIĆ NAIDA
9 ĐIPA AMEL
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA
ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
1 ŠERO FADIL
BOSNE I HERCEGOVINE
2 MERHEMIĆ ZULEJHA
1 LAZOVIĆ MIRO

Broj 57 - Strana 32
3 LJILJANIĆ DRAŽEN
4 BUKARIĆ ŽELIMIR
5 MUJIČIĆ NASIHA
6 POROVIĆ NURKO

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
5 DRMIĆ IVAN
6 NENADIĆ VANJA
7 MATIĆ VELJKO
8 VAVAN LUKA

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 BALTIĆ ANA
2 VELIĆ ALIJA
3 TURČINOVIĆ KEMAL
4 ŠIMIĆ VLATKA
5 JAMAK RAŠID
6 EFENDIĆ HAMID
7 HADŽIĆ MIRSADA
8 ZELENOVIĆ VLADIMIR
9 ISOVIĆ NAFIJA
10 UŠTOVIĆ DŽEVADA
11 ĐAPO ŠERIF
12 ŽIVALJ RAZIJA
412 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE IZBORNA JEDINICA 12 /
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 12
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 BAGARIĆ JOZO
2 LOVRENOVIĆ JADRANKA
3 IVKOVIĆ BRANKO
4 KUTLEŠA ANTE
5 NOVOKMET MARIJA
6 GOTOVAC MARINKO
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 КУНИЋ ВЕЛИМИР
2 ДОБРИЈЕВИЋ МАРИНА
3 ХАЈДЕР МИРКО
4 ЛУКАЧ СТЕВИЦА
5 ЈОВИЋ ОЛИВЕРА
6 МЕДИЋ МИЛОРАД
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 JAŠAREVIĆ EDIN
2 LOKMIĆ IRMA
3 RAMIĆ MERSAD
4 ŠEHIĆ NIJAZ
5 REIS ARNELA
6 TIRO HUSO
7 ZELJKOVIĆ MOHAMED
8 SMAJIĆ ZILHA
00366 HSS - NHI
1 ČOLAK ANTE
2 MAGAŠ BLANKA
3 SUČIĆ DRAGOŠ
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 BALIĆ IBRAHIM
2 JOVIĆ ANĐELKA
3 KRSTANOVIĆ LUKA
4 ZORIĆ NADA

Srijeda, 8. 9. 2010.

00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 САЛИЋ ДРАГАН
2 РАДАНОВИЋ ЗОРАНКА
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 FEJZIĆ MINELA
2 FADŽAN HIMZO
3 TIRO ADMIRA
4 ISAK EDIS
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 KRIŠTO BORO
2 DUMANČIĆ BILJANA
3 PRKA ZDRAVKO
4 ČONDRIĆ GORAN
5 ČUIĆ ANTONELA
6 PERIĆ ANTE
7 ŠIMIĆ TONI
8 BILIĆ JANJA
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 PILIĆ SAFET
2 HAJDAREVIĆ MURISA
3 ČOLIĆ SAMIR
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 JAKIRLIĆ MUHAMED
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 MATKOVIĆ MARKO
2 BREŠIĆ ADRIANA
3 KONTA ZDENKO
4 IVETIĆ MILORAD
5 LOVREN ALEKSANDRA
6 DUVNJAK RAJKO
7 BAŠIĆ VIŠNJICA
8 DELJAK VLADIMIR
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 CERO JASMINKO
2 ŠANJTA ILDA
3 KOZARIĆ SEMIR
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 BAJIĆ SLOBODAN
2 BALIĆ LARISA
3 KARANOVIĆ MARIJANA

Srijeda, 8. 9. 2010.

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 33
7 GRGIĆ JANJA
8 DŽAMBAS DRAGO
9 ČOLAK ANTE
400 ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I
AJANOVIĆ
HERCEGOVINE ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI
1 MORANJKIĆ MUHAMED
DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I
2 KUDUZOVIĆ AMRA
HERCEGOVINE /
3 BALIJAGIĆ FARUK
ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
4 RADELJAŠ ASIM
ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗАСТУПНИЧКИ/ПРЕДСТАВНИЧКИ 5 FAZLIĆ LEJLA
6 MAHMUTOVIĆ IFET
ДОМ ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
7 HARAČIĆ NAMIR
ХЕРЦЕГОВИНЕ
8 ODOBAŠIĆ MERSIHA
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
9 MUJKIĆ AVDAGA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
10 BALIĆEVAC SEAD
1 MUSA IVAN
11 DŽAFO JASMINA
2 ZOVKO LJILJA
12 SILAJDŽIJA TAHIR
3 VUJEVIĆ MARKO
13 OMERČIĆ MIRSAD
4 ANTUNOVIĆ ZDENKO
14 SPAHIĆ SENADA
5 MARKOTA RUŽA MAGDALENA
15 KABILOVIĆ ADNAN
6 LOVRENOVIĆ JADRANKA
16 FEJZIĆ JASMINKO
7 UDOVIČIĆ IVICA
17 KADRIĆ AMEDINA
8 GALIĆ DOBROSLAV
18 ŠKORIĆ MAHIR
9 GALIĆ DRAGANA
19 MEHIĆ NEDŽAD
10 DEJANOVIĆ DELFA
20 ČENGIĆ EŠEFA
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - 21 MULIĆ NEDŽAD
22 PEZIĆ ŠEVAL
СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
23 BAJRIĆ MUBERA
1 КУНИЋ ВЕЛИМИР
24 BIBERKIĆ GALIB
2 ПУШАРА НЕВЕНКА
25 ČAUŠEVIĆ ZAHID
3 РАДИЋ ЈОВО
26 MACIĆ NINA
00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
27 GUŠO RAMIZ
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
28 LEPIĆ MUNIB
1 GUŠIĆ JUSUF
29 HUSKOVIĆ AZRA
2 PRTLJAGOVIĆ FAHRETA
30 KOSTIĆ JOVAN
3 MUŠINBEGOVIĆ JUSUF
31 OMERAŠEVIĆ FERID
4 ĆESKO MUNIB
32 ĐULOVIĆ AMELA
5 HASANBEGOVIĆ ALEKSANDRA
33 ŠEHOVIĆ ĆAMIL
6 PROHO ALEN
34 DŽINO NERMIN
7 MUŠINBEGOVIĆ HASIB
35 BEŠOVIĆ ELMINA
8 ZAHIROVIĆ ELVISA
36 PITIĆ FAHRIJA
9 ĐOZIĆ ŠABAN
37 AŠČIĆ FADIL
38 OSMANBAŠIĆ LEILA
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
39 MUJANOVIĆ SULEJMAN
FAHRUDIN RADONČIĆ
40 OMANOVIĆ FARUK
1 ŠKALJIĆ FEHIM
41 SALKICA AMIRA
2 ČIKIĆ AIDA
42 ČUSTO SANELA
3 JUSUFOVIĆ MUNIB
43 VOJNIKOVIĆ ASIM
4 JUSIĆ SEAD
44 ALIĆ AMELA
5 AŠČIĆ-BUTUROVIĆ BELMA
45 ČUTUNA ZIJAD
6 KURIĆ MIRVAD
46 DUGALIJA MUHAMED
7 FEROVIĆ ALMA
47 KARADŽA SABAHA
8 BEHMEN FIKRETA
48 H. MUHAMEDOVIĆ EDIN
9 HUSEINAGIĆ EMINA
49 SUBAŠIĆ NERMINA
10 MUJANOVIĆ-GLAMOČANIN FAIKA
50 KOSO EMINA
51 KOVAČEVIĆ MUHAMED
00366 HSS - NHI
52 KONAKOVIĆ MIRSAD
1 MATKOVIĆ IVO
53 MUJČIN ĆERIMA
2 MIKETIN BILJANA
54 FERHATOVIĆ NEDŽAD
3 TUNJIĆ SREĆKO
55 PRLJAČA MIRSADA
4 ŠIRIĆ IVAN
56 MUJAN MUHAREM
5 ŽIVKOVIĆ MANDA
57 SARAČ-MEKIĆ DŽEJNA
6 ĆURČIĆ DARIMIR

LISTA ZA KOMPENZACIJSKE MANDATE /
ЛИСТА ЗА КОМПЕНЗАЦИОНЕ МАНДАТЕ

Broj 57 - Strana 34
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 BUREK SEJAD
1 FILIPOVIĆ KARLO
2 KNEŽEVIĆ ERMINA
2 BORIĆ BESIMA
3 AFGAN NAIM
3 MESIHOVIĆ RUSMIR
4 SMAKA AMNA
4 SELIMOVIĆ JASENKO
5 OMERBEGOVIĆ SAMIR
5 BOŠNJAK ŽELJKA
6 ŠEHIĆ MUNEVERA
6 MEHMEDOVIĆ ENVER
7 KOMŠIĆ DAMIR
7 PERIĆ ZORAN
8 BRAJLOVIĆ AMILA
8 BRČIĆ AIDA
9 BEGANOVIĆ KEMAL
9 SELMAN SEMIR
10 MUJKANOVIĆ SAID
10 BEGLEROVIĆ MEDIHA
11 ZUBIĆ JASMINA
11 TURSANOVIĆ EDINA
12 MODRIĆ KADRIJA
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
13 KILIM FIKRET
1 ASIĆ ŽELJKO
14 GRGIĆ MIRA
2 JOSIPOVIĆ SLAVICA
15 HODŽIĆ SEUDIN
3 VEGAR VESO
16 DAJIĆ LEJLA
4 PRKA ZDRAVKO
17 MUHAMEDAGIĆ SEAD
5 BUBALO IVA
18 MAHMUTOVIĆ FIKRET
6 MARINOVIĆ IVICA
7 BATALIJA GORAN
01183 PARTIJA PRAVOG PUTA
1 POZDEROVIĆ ADMIR
8 MIŠURA DANIJELA
2 DELIĆ ELDINA
9 JELEČEVIĆ PERICA
3 KUBAT SENAD
10 PANDŽA ZDENKA
4 ŽUTIĆ FUAD
11 BAKULA VJEKOSLAV
5 DAUT MEHIDA
12 MARIĆ ZORAN
6 MUJAGIĆ KENAN
13 ČEPO MARIJA
7 KLOPIĆ SENAD
14 LUJIĆ PERO
8 HURIĆ-TANDIROVIĆ SABINA
15 OSTOJIĆ ŽELJKO
9 KARIŠIK HASAN
16 KRAJINA MIRJANA
17 VIDOVIĆ LJUBAN
00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
18 PRIMORAC DIJANA
1 САЛИЋ ДРАГАН
19 KRIŠTO BORO
2 РАДАНОВИЋ ЗОРАНКА
20 BAKALAR-ILIĆ INGA
3 СТОЈАНОВИЋ ЖАРКО
4 КОНДИЋ МИОЉКА
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 HALILOVIĆ SAFET
5 МАЈКИЋ ДЕЈАН
2 MIĆIĆ SPOMENKA
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
3 VATRIĆ OMER
BIH
4 MUSTAJBEGOVIĆ ZAHID
1 KESEROVIĆ KENAN
5 ALAJBEGOVIĆ AZRA
2 SABLJAKOVIĆ HAFEZA
6 HUMO ESAD
3 ČAUŠEVIĆ OSMAN
7 ALIĆ MUHIDIN
4 ŽULJEVIĆ ZORAN
8 HOROZOVIĆ JASMINKA
5 TELALOVIĆ ADELA
9 ŽIGIĆ IZET
6 MUJIĆ NIHAD
10 HALILOVIĆ SALEM
11 KRZIĆ MERSIJA
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
12 OTAJAGIĆ FERID
1 OMERBAŠIĆ IBRO
13 OMERBEGOVIĆ SEAD
2 BEHRAM AIDA
14 MUMINOVIĆ REJHANA
3 HALILOVIĆ SEMIR
15 MORALIĆ NEDIM
4 HADŽIĆ SENAID
16 ALAGIĆ MIRNES
5 ĐEŠEVIĆ SANELA
17 SIMANIĆ DIJANA
6 HODŽIĆ NIAZ
18 BOROVINA SULJO
7 HADROVIĆ ŠEMSUDIN
19 HAMZIĆ DŽEVAD
8 VRANAC ĆAMA
20 ALIKADIĆ HUSOVIĆ AMILA
9 HURIĆ SALKO
21 SIRĆO NUSRET
10 ČELJO ALIJA
22 SILAJDŽIĆ DŽEMAIL
11 MORIĆ NERMINA
23 HAJDAREVIĆ MURISA
12 HADŽIOSMANOVIĆ ALMIR
24 MANDLBAUM ZORAN
13 ARNAUTALIĆ EMIR
25 GARAČA ABDULAH
14 ĆIMIĆ JASMINKA
26 SEFEROVIĆ TIMA
15 GRADAŠČEVIĆ ADNAN
27 BEĆIROVIĆ SEAD

Srijeda, 8. 9. 2010.
28 BRDAREVIĆ SAFET
29 BEGIĆ SUZANA
30 SELMANOVIĆ JASMIN
31 PILIĆ SAFET
32 MEMIŠEVIĆ MIRZETA
33 AVDUKIĆ SALIH
34 KEDIĆ HAMID
35 ŠABANOVIĆ ALMEDINA
36 BANDIĆ DERVO
37 TRGO ADIL
38 NANIĆ SENADA
39 HABUL AIDA
40 OSMANOVIĆ MIDHAT

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
23 BREŠIĆ ADRIANA

01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 VILA NERMIN
2 TALIĆ DIJANA
3 KARIĆ SEID
4 HOLJAN AVDIJA
5 TANOVIĆ LAMIJA
6 KAMBEROVIĆ ŠABAN
7 MUSIĆ MUHAREM
8 VRANIĆ ALMA
9 SUŠIĆ ZAIM
10 ORUČEVIĆ NAGIB
11 AHMETBAŠIĆ MERIMA
12 SARAJLIĆ ISMET
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 LAZOVIĆ MIRO
2 HODŽIĆ AZRA
3 SULJKANOVIĆ ABDULAH
4 PIKNJAČ ESAD
5 LEKIĆ MELIHA
6 RUŽIĆ DARKO
7 OMERDIĆ KENAN
8 LUKIĆ OLGICA
9 AGANOVIĆ DŽEMAL
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 SAMARDŽIĆ HASAN
2 BOKŠIĆ VINKA
3 ŠAKOTA IVAN
4 JURČIĆ IVICA
5 ANTIĆ MARIJA
6 ALPEZA MARIO
7 IVANKOVIĆ VLADO
8 ČARDŽIĆ ALMA
9 PEJIĆ MIRO
10 PANDŽA IVAN
11 SABLJIĆ SANJA
12 BEĆIROVIĆ ADMIR
13 PETRIĆ ANTO
14 MEŠIĆ ERNESA
15 MUŠANOVIĆ ZAIM
16 ORDAGIĆ MIRZA
17 BEČIROVIĆ MEDINA
18 BEĆIĆ IBRAHIM
19 RAŠIDOVIĆ ELBIS
20 LEKO SELMA
21 BIJEDIĆ BAHRUDIN
22 BRKIĆ JUNUZ

Broj 57 - Strana 35

00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 MUHIĆ BEGAN
2 KULANIĆ MELIHA
3 KURTAGIĆ ISMET
4 MUŠIĆ DERVO
5 DURIĆ JASMINKA
6 HASANAGIĆ FADIL
7 ZAHIROVIĆ TEUFIK
8 DŽABIJA MUNIRA
9 HADŽIĆ IBRAHIM
10 MURATOVIĆ HALIL
11 KOVAČEVIĆ ALMIRA
12 KIKANOVIĆ DERVIŠ
13 MACIĆ ENID
14 BEĆIROVIĆ ZEJNEBA
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 JURIŠIĆ JOSIP
2 MEŠIĆ AMELA
3 OSMANOVIĆ ISMET
4 VELADŽIĆ EDHAM
5 SAKIĆ LJILJANA
6 AJANOVIĆ IRFAN
7 PLEH FEHIM
8 HUSKIĆ ENISA
9 HADŽIOMEROVIĆ ZLATKO
10 BANJIN-ČARDŽIĆ MAJA
11 FEJZIĆ SEMIR
12 ČOVIĆ RANKO
13 DERVIŠBEGOVIĆ FATIMA
14 CERO JASMINKO
15 ŠATROVIĆ NURDIN
16 TARABAR MAJA
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
1 MRKANOVIĆ KASIM
2 ŠABIĆ MIRELA
3 BAKŠIĆ ALIJA
4 DŽUBUR-KULENOVIĆ ALMA
5 MAHOVAC MUHAMED
6 ĆURO VINKO
7 CAKOR SABINA
8 ALIĆ JUSUF
9 GOJAK SENAD
10 VAREŠANOVIĆ NERMINA
11 BEGIĆ MEĐID
12 DELIĆ AKIF
13 HAŠIMBEGOVIĆ MARIJELA
14 BEGIČEVIĆ ENES
15 GARAGIĆ OSMAN
16 PAVLOVIĆ MUKELEFA - ĆEFA
17 JAHIĆ ESAD
18 HALILOVIĆ SALIH
19 OMERČEVIĆ MUBERA
20 HALILOVIĆ AHMED
21 HRGOVČIĆ MIŠO
22 KRŠA MEVLIDA
23 IVAZOVIĆ ZIJAD
24 FATIĆ DURAN
25 DELIĆ SUADA
26 KRILAŠEVIĆ RAMIZ
27 PEKIĆ JASMIN

Broj 57 - Strana 36
28 MUJKANOVIĆ ALEKSANDRA
29 ČOLIĆ MIRZA
30 MEŠANOVIĆ KERIM
31 TUFEKČIĆ ZUHRA
32 BAJRIĆ SUAD
33 DŽANANOVIĆ FEĐA
34 IBRAHIMAGIĆ VASILIJA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
7 KLICO FAHRO
8 DUPANOVIĆ ĆETIBA
9 MUJIĆ DŽEMAL
10 JANJIĆ RADENKA
11 KOLAK VLADO
12 HABIBOVIĆ ŠABAN
13 HAMZA AZRA
14 MUSTAFIĆ ZEHRUDIN
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
15 KOVAČEVIĆ HASAN
1 ZAHIROVIĆ MUHAMED
16 IVIĆ RUŽICA
2 DŽAFEROVIĆ EMINA
3 MARČETIĆ SLOBODAN
600 PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI
4 HODŽIĆ SELMA
REPUBLIKE SRPSKE PREDSJEDNIK I
5 POLJIĆ SUAD
6 BAJRIĆ NUSRETA
POTPREDSJEDNICI REPUBLIKE SRPSKE /
7 ŠEHOVIĆ MIRSAD
ПРЕДСЈЕДНИК И ПОТПРЕДСЈЕДНИЦИ
8 SMAJEVIĆ ADIS
РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ ПРЕДСЈЕДНИК И
9 DELIĆ MELISA

01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 ISAK RAMO
2 HADŽIĆ-ISAK RAMIZA
3 MUHAREMOVIĆ ELVEDIN
4 SALIHAGIĆ NEDIM
5 HECO ALMA
6 BAJRAMOVIĆ SENADA
7 AVDIĆ AMIRA
8 DELANOVIĆ REKAN
9 ISOVIĆ SEAD
10 ALIČIĆ MIDHAT
11 OMERBAŠIĆ ŠEFIKA
12 MEHIĆ IRFAN
13 HAJLOVAC ASMIR
14 OMERHODŽIĆ SANELA
15 KOZULOVIĆ SRĐAN
16 BAŠIĆ DALIBOR
17 ZILIĆ RADMILA
18 ĆOSIĆ NAĐA
19 VUGDALIĆ AMRA
20 JUSIĆ MUSTAFA
21 SKENDEROVIĆ ZORAN
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 ŠERO FADIL
2 KARANOVIĆ MARIJANA
3 BAJIĆ SLOBODAN
4 DOMLJAN VJEKOSLAV
5 BAŠIĆ-HODŽIĆ SENIJA
6 BAJTAL ESAD
7 AVDIBEGOVIĆ ESMINA
8 MEHMEDAGIĆ SEAD
9 BRAJKOVIĆ HRVOJE
10 ILIĆ MILORAD
11 HODŽIĆ DUNJA
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 OMEREFENDIĆ OMER
2 BALTIĆ ANA
3 KUNTO FADIL
4 SOKIĆ DŽEVAHID
5 ŠOLAJA BRANKA
6 MARKIĆ KREŠIMIR

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦИ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 KAMENJAŠEVIĆ IVO
01201 КОАЛИЦИJА ЗАJЕДНО ЗА СРПСКУ
1 ТАДИЋ ОГЊЕН
00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1 ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН
01205 СНСД - ДНС - СП
1 ДОДИК МИЛОРАД
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 NUKIĆ SADMIR
00366 HSS - NHI
1 KRNDELJ IVAN
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SULJKANOVIĆ ENES
01198 МАТИЋ ГОРАН - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ
1 МАТИЋ ГОРАН
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 DELIBAJRIĆ AGAN
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 MATIĆ ŽELJKO
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MURSELOVIĆ MUHAREM
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 SULEJMANOVIĆ BEGO
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 DRAGIČEVIĆ SLAVKO
00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1 МРГАН ДРАГАН

Srijeda, 8. 9. 2010.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
14 ВИДОВИЋ ДАНКА
01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
1 КАЛИНИЋ ДРАГАН
15 ГЛАМОЧАНИН ДРАГУТИН
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 HAMIDOVIĆ BESIM
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 HAFIZOVIĆ ŠEVKET
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
1 KNEŽEVIĆ LJILJANA
00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ВЛАЈКИ ЕМИЛ

LISTA PO IZBORNIM JEDINICAMA /
ЛИСТА ПО ИЗБОРНИМ ЈЕДИНИЦАМА
301 NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
IZBORNA JEDINICA 1 / НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 1
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 KOMLJENOVIĆ MARIJAN
2 JOLIĆ NADA
3 DRINČIĆ ZORAN
4 KOMLJENOVIĆ ANA
5 POJE STANISLAV
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 КОЈИЋ МИРКО
2 ДУКИЋ ГОРДАНА
3 БАШТИНАЦ НИКОЛА
4 КЕСИЋ НЕНАД
5 ДАЛШАШО-ЛЕПИР АЛЕКСАНДРА
6 ТАДИЋ ДРАГО
7 БОГДАНОВИЋ БРАНКО
8 ВИДОВИЋ ЗОРА
9 МАТАРУГА ДРАГАН
10 ПАВИЋ ДАЛИБОР
11 ПЕРИЋ ВАЛЕНТИНА
12 ВИНЧИЋ ВЕСЕЛКО
13 СТАНИЋ ЖИВКО
14 ЈЕЛАЧА ВЕСНА
15 ВУЛИН ЉУБОМИР
16 ТЕПИЋ ДРАГО
17 БАРТОЛИЋ ДАНИЦА
18 ГОЈИЋ ДУШКО
00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1 СУБОТИЋ ДРАГОЈЕ
2 КРАГУЉ МИЛОСАВА
3 ЧАВИЋ МИЛЕ
4 КЊЕГИЊИЋ СЛАВКО
5 ЂУКИЋ ТАЊА
6 МАЗАЛИЦА ЖЕЉКО
7 ЕРЕМИЋ НЕНАД
8 СТАМЕНИЋ ДИЈАНА
9 ПРЕРАД РАДЕНКО
10 МАНДИЋ ВАЈО
11 КОНДИЋ МИЉА
12 ЛЕТИЋ ЉУБИША
13 БАНОВИЋ НЕБОЈША

Broj 57 - Strana 37

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 KURTOVIĆ SULEJMAN
2 HRNIĆ AIDA
3 ZDIONICA HAJRUDIN
01202 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1 ТОМИЋ БЛАГОЈА
2 НИКОЛЕТИЋ СТАНА
3 ПРОТИЋ СЛОБОДАН
4 ВОЈВОДИЋ НИКОЛА
5 АНТОНИЋ РАДОСАВА
6 РАДОЈЧИЋ МИЛИЈАНА
7 ШУКАЛО ЖИВКО
8 ГЛАВАШ ДРАГАН
9 МИЛОСАВЉЕВИЋ ЉИЉАНА
10 РАДИШИЋ ДРАГАН
11 КЕСАР ОСТОЈА
12 ЈАЊИЋ СИНИША
13 РАДАНОВИЋ МИРЈАНА
14 ДЕСАНЧИЋ ДАРКО
15 КУДРА МИРОСЛАВ
16 РАДАНОВИЋ НАТАША
17 ВУКАЈЛОВИЋ РАНКО
18 ПАРАШ СЛАЂАНА
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ČIRKIN BEHZAD
2 MAHMULJIN ZINAJDA
3 JAKUPOVIĆ SEAD
4 HALILOVIĆ FIKRET
5 VOJNIKOVIĆ AIDA
6 ŽLIBANOVIĆ SMAJIL
7 VASIĆ SLOBODAN
8 KEBIĆ ERNA
9 SUHONJIĆ REMZO
10 SALEŠEVIĆ RAMO
11 HUSKIĆ MIRA
12 ĐUKIĆ GORAN
13 BUDIMLIĆ VAHIDIN
14 BESPALJKO BORA
15 TERZIĆ FEHRET
16 SPAHIĆ JASMIN
17 DŽAFIĆ MAJA
18 SUHONJIĆ FADIL
01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1 ШУКАЛО АДАМ
2 МИЛОВАНОВИЋ НАДА
3 ВУЈКОВИЋ СТАНКО
4 КОВАЧЕВИЋ САЊА
5 БЛАГОЈЕВИЋ ЖЕЉКО
6 БРАТИЋ РАДОВАН
7 ВУЧИЋ ТЕОДОР
8 НЕДИМОВИЋ ТАЊА
9 БИГА ЈОВО
10 МАСТИКОСА ДРАГО
11 САВАНОВИЋ СЛАВИЦА
12 КУКОБАТ АЛЕКСАНДАР
13 КУЗМАНОВИЋ СВЕТИСЛАВ

Broj 57 - Strana 38
14 КРАГУЉ ГОРДАНА
15 ПОПОВИЋ МИЛАН
16 СТАНИШЉЕВИЋ ДЕЈАН
17 ГЛИШИЋ НЕВЕНКА
18 ТУТА СЛОБОДАН

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
15 КУКРИКА ДУШАН
16 ДРАГОЈЕВИЋ ЈАДРАНКА
17 ЉУБОЈА ЗОРАН
18 РАНИЛОВИЋ РАДА РАДОСАВА
00028 ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА - ДНЗ
БИХ
00018 СДС - СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ЂЕНАДИЈА МЛАЂЕН
1 СТАНИЋ МИЛАДИН
2 ЈАНКОВИЋ МАРИЈАНА
2 ОРЕЉ РАЈКА
3 ЖИГИЋ СИНИША
3 ЛАТИНОВИЋ ЗОРАН
4 ОДОБАШИЋ ЗИЈАД
4 ПАШИЋ РАДОМИР
5 КЕЧАН ЖИВАНКА
5 ГАКОВИЋ МИЛИЦА
6 ШУШКАЛО СЛОБОДАН
6 НЕДИЋ РАНКО
7 БОЈАНИЋ МИРСАДА
7 БАБИЋ ЖЕЉКО
8 РИС МИА
8 ЂУНИЋ МИЛКИЦА
9 ИЛИЋ САША
9 БАЊАЦ ДАРКО
10 ВЕЛЕТАНЛИЋ СЕНА
10 БЕРИЋ ДУШАН
11 БАРИШИЋ МИЛАН
11 ТОПИЋ ТАТЈАНА
12 БЕРА РАДОСЛАВ
12 ЂУРЂЕВИЋ ДРАГОМИР
13 МИЛАНКОВИЋ РАДМИЛА
13 РЕЉИЋ НЕНАД
14 АНТОНИЋ МИЛИЈАНА
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 BABIĆ KATICA
15 СТОЈИЋ РАТКО
2 KOMLJENOVIĆ DRAGAN
16 ЗЕЉКИЋ ЉИЉАНА
3 JAKARA JELENA
17 КРАЈИШНИК ЛИОНЕЛ
18 СТОЛИЋ МАРКО
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 DURATOVIĆ MIRSAD
00440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
2 BRNJAK SENADA
1 БУНДАЛО ПЕРИЦА
3 ČURIĆ DŽEMIL
2 ЧЕКИЋ ДИАНА
4 HRNIĆ EDISA
3 ШВРАКА МИЛАН
5 SOFTIĆ RASMA
4 СМИЉАНИЋ РАНКО
6 VALJEVAC HAŠIM
5 БУРИЋ ТАЊА
7 OGORINAC RASIM
6 ДОНЧИЋ РАДИСЛАВ
8 BRKIĆ NIJAZ
7 ЖУНИЋ БРАНО
9 KAPETANOVIĆ ENES
8 КУНИЋ МАЈА
10 HUREMOVIĆ SEJAD
9 ЛАЈШИЋ МЛАДЕН
11 BUDIMLIĆ SABIHA
10 КАРАН ПЕРО
12 SARAJLIĆ SUAD
11 БРАНКОВИЋ БРАНКА
13 VAKUFAC NOVAD
12 МАЉЧИЋ МИШО
14 RAMIĆ DŽANA
13 ЂУКИЋ ГОРАН
15 DŽAMASTAGIĆ ABUZEJT
14 ГЛУШАЦ БРАНКА
16 BOŠNJAK BRACO
15 ГАШИЋ МИЛАН
17 ALIŠKOVIĆ ADILA
16 ТОДИЋ НЕБОЈША
18 HAMZIĆ ELVEDIN
17 ЕЛЧИЈА ЈЕЛЕНА
18 ЦРНОБРЊА МИЛЕНКО
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1 ŽIVANIĆ BORISLAV
1 ШВРАКА НЕБОЈША
00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 ПАВИЋ МАРКО
2 СРЕДИЋ СВЈЕТЛАНА
3 РОДИЋ ДРАГУТИН
4 ШИЦАР МЛАДЕН
5 СТУПАР МИЛАДА
6 МИТРИЋ БОРЕ
7 СОВИЉ МИРКО
8 МИЉАТОВИЋ РАДА
9 РОСИЋ ПРЕДРАГ
10 ЈАНКОВИЋ ВЛАДИМИР
11 ТОПИЋ АНА
12 ЈЕЖ ДЈОРДЈО
13 ЂУРИЋ ДАРИЈА
14 ПЕТКОВИЋ МИЛАН

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1 БАБИЋ ДУШКО
2 КАЛАЈЏИЋ БИЉАНА
3 ГАЛОЊА ЗДЕНКО
4 МАТОРЕ ВЛАДИМИР
5 ЦВИЈЕТИЋ ТАЊА
6 ХАСАНАГИЋ АРМИН
7 ЈАПУНЏА НАДА
8 ВИДАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ
9 МАЛИНИЋ ДАРКО
10 ГРБИЋ ЗОРА
11 ВЛАЧИНА ЖЕЉКО
12 БОКАН ДРАГАНА
13 КОСТАДИНОВИЋ БИЉАНА
14 АТЛИЈА МИРОСЛАВ

Srijeda, 8. 9. 2010.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 39
9 MUSLIMOVIĆ HALID
01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
1 СТИЈЕПИЋ РАДЕНКО
10 FAJKOVIĆ LEJLA
2 САВИЋ ДИЈАНА
11 DRAGANOVIĆ AMIR
3 ДРАГИЋ МИЛОВАН
12 BEKIROVSKI DŽENANA
4 БАЊАЦ ЗОРАН
01203 НАША СТРАНКА - НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
5 ТРУБАРАЦ МИЛАНКА
ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
6 ТРИШИЋ МИЛАН
1
БАРАЋ БРАНКО
7 СТОЈАКОВИЋ САЊА
2
СИКИРИЦА МИРА
8 ПРЕРАД ИВАНА
3 ЈЕРКОВИЋ ДУШКО
9 ШЉОКАВИЦА МИЛОШ
4 МАРИЋ АЛЕКСАНДАР
10 ЖУГИЋ НОВКА
5 ГИБАЧА СТОЈАНКА
11 ЋИРИЋ НИКОЛИНА
6 ТОЈАГИЋ ЖЕЛИМИР
12 ГЛУШАЦ ЈОВАНА
7 ЋУЛИБРК ЗОРИЦА
8 САБЛИЋ МИЉАН
01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1 ШИПКА МИЛОРАД
9 ЂУРИЋ СТАНКО
2 ЧАКАЉ ЉУБИНКА
10 ТОЈАГИЋ ДЕЈАНА
3 ВУЈИЧИЋ МЛАДЕН
11 ВРАЊЕШ ВАЊА
4 ЋОСИЋ ГОРАН
12 ГАГИЋ МИЛЕНКО
5 ДЕЛИЋ МИЛИЈАНА
13 МАЛЕШ СМИЉКА
14 КАЛИНИЋ БРАНКО
6 ШИКАРАЦ МИРО
15 КРЕЈИЋ БРАНКО
7 РАНИЛОВИЋ МИЛИНКО
8 ОСТИЋ НАТАША
00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
9 БОСАНЧИЋ МЛАДЕН
1
ЋАТО СТОЈАН
10 ВУЈАСИН БРАНИСЛАВ
2
КОЊЕВИЋ
МИЛИЦА
11 ЈЕЛИСИЋ МИЉА
3
ЛЕПИР
ДРАГАН
12 ЗРНИЋ ВЛАДО
4 РИСТИЋ НИКОЛА
13 РАДИЋ ИГОР
5 СТОЈАНОВИЋ ЉУБИЦА
14 ПУПОВАЦ КСЕНИЈА
6 ЈУГОВИЋ НЕБОЈША
15 СТОЈНИЋ ЉЕРКА
7 ЛАЛЕ РАНКО
16 СТОЈАНЧИЋ БОРИСЛАВ
8 МАЛИНОВИЋ-ТЕГЕЛТИЈА ЉИЉАНА
17 ПУПАВАЦ СУЗАНА
9
ИНЂИЋ РАДЕНКО
18 ВОЈИНОВИЋ ВУКАШИН
10 БИЛАК ОСТОЈА
00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ 11 ТЕЛЕН САНДРА
12 ЂУРАШИНОВИЋ МИЛЕНКО
СРПСКЕ
13 МРЂА РАЈКО
1 МИХАЈИЛИЦА МИЛАНКО
14 ТАМБИЋ БИЉАНА
2 РАЂЕВИЋ ДЕСАНКА
15 ГЊАТИЋ СЛАВКО
3 БЕРА ДРАГАН
16 ШУШЊАР ЈЕЛЕНА
4 ИВАНОВИЋ БОЖИДАР
17 ЋУЛУМ ТОДЕ
5 ШЕКЕРОВИЋ МИРЈАНА
6 ЛИЧАНИН НЕБОЈША
302 NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
7 РАДАКОВИЋ НИНОСЛАВ
IZBORNA JEDINICA 2 / НАРОДНА СКУПШТИНА
8 ПОПАДИЋ МИЛИЦА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 2
9 ПОПОВИЋ МИЛАН
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
10 КОТУР СТЕВО
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
11 ВОДЕНИЧАР ДОБРИЛА
1 RAPO MARIJA
12 КАТАЛИНА ДРАГАН
2 ANTUNOVIĆ TOMO
13 УГРЕНОВИЋ МИЛЕ
3 LUKENDA MARKO
14 ПЕРИЋ РАДАНА
4 REINPRECHT VELIMIR
15 ВУКОБРАТ БРАНКО
5 MARKOVIĆ LUCA
16 ТРИВИЋ МИЛОРАД
6 VUIĆ DRAGAN
17 КАРАНОВИЋ ЉИЉАНА
7 MILJANOVIĆ RANKA
18 ДЕРЕТИЋ МИОДРАГ
8 MANDUŠIĆ GORAN
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 1 ŠKERIĆ ZLATKO
СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
2 IRIŠKIĆ SELMA
1 РАДОЈИЧИЋ ИГОР
3 SEJKIĆ ESED
2 ТЕШАНОВИЋ НАДА
4 HOŠIĆ ZINAJDA
3 РУДИЋ БОРО
5 BRATIĆ SENAD
4 ГАВРАНОВИЋ СЛОБОДАН
6 VELADŽIĆ OMER
5 ЛУКАЧ МИРЈАНА
7 BOSNIĆ ISMET
6 ВУЈИЧИЋ ИЛИЈА
8 KULENOVIĆ BEKIRA

Broj 57 - Strana 40
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
5 ОБРАДОВИЋ ДИЈАНА
7 МИРЈАНИЋ ЖЕЉКО
6 ТОПИЋ СТЕВО
8 СТОЈНИЋ РАДМИЛА
7 ДУЛИЋ ОСТОЈА
9 КОВАЧ МИЛАН
8 СЛАДОЈЕВИЋ РАДОЈКА
10 ВОЈВОДИЋ ДРАГАН
9 ЂЕРМАНОВИЋ ДУШКО
11 ЂУРИЋ ГОРДАНА
10 ВРТУНИЋ ДАМЈАН
12 МАЗАЛИЦА СРЂАН
11 ВАСИЋ МИРА
13 ВУЧАНОВИЋ ДАЛИБОР
12 ПЕТРУШИЋ СТАМЕНКО
14 НОВАКОВИЋ БУРСАЋ СЊЕЖАНА
13 ТОРБИЦА МИЛАН
15 ПАЂЕН МИЛЕНКО
14 ГАЛИЋ МИРА
16 НИШИЋ ТАТЈАНА
17 ЛИПОВАЦ ЗОРАН
15 ТЕШИЋ РАДЕ
16 ВРАЧАР МОМЧИЛО
00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР
17 АНТОНИЋ САНДРА
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1 ПРСТОЈЕВИЋ ДУБРАВКО
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 PEJIĆ MILUTIN
2 БОСАНЧИЋ МИРЈАНА
2 MIRKOVIĆ MAŠA
3 ДОЈЧИНОВИЋ ЗОРАН
3 HADŽIBEGOVIĆ MIGDAD
4 БОГОЈЕВИЋ МИРКО
4 ZARIĆ MILIVOJE
5 МИЛОЈЧИЋ МИРА
5 VUJINOVIĆ DUBRAVKA
6 ШАРЕНАЦ БОЈАН
6 NEZIROVIĆ MIRALEM
7 ЂУКИЋ ЖАРКО
7 MIJIĆ DRAGOMIR
8 ШАЈИЋ ЉИЉАНА
8 PRLJA NURA
9 КУЗМАНОВИЋ ЖИВКО
9 VASIĆ MITAR
10 ТЕШАНОВИЋ ДРАЖЕНКО
10 PETROVIĆ PREDRAG
11 ГАЛИЋ ДАНИЈЕЛА
11 KOPRENOVIĆ ANKA
12 МАЛЕШЕВИЋ ГОЈКО
12 LOZIĆ RAMO
13 ЂУРИЋ ГОРАН
13 MARKOVIĆ JADRANKO
14 МАКСИМОВИЋ МИЛЕВА
14 VUČANOVIĆ VESELKA
15 МИЈИЋ РАЈКО
15 HALIMIĆ BENJAMIN
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
16 POPOVIĆ SLOBODAN
FAHRUDIN RADONČIĆ
17 NEZIREVIĆ ASIMA
1 TURANOVIĆ SAMRA
2 ŠUŠIĆ ALMIR
01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1 АЛАЏИЋ ЉУБИША
3 ČAVKA ADMIR
2 ГАРИЋ ЈЕЛЕНА
4 TURČINHODŽIĆ NERMINA
3 ЧАВИЋ АЛЕКСАНДАР
5 DROPIĆ ALMAZAGA
4 КАРАНОВИЋ ЈОВАН
6 ČAUŠ AMRA
5 ЂУРИЋ МИРЈАНА
7 HANIFIĆ NERMIN
6 ГРБИЋ ЧЕДО
8 ODOBAŠIĆ DIJANA
7 САВЕЉИЋ НЕДЕЉКО
9 SEFERAGIĆ FIKRET
8 СВЈЕТЛАНОВИЋ СЛАВЕНА
10 STANIĆ OGNJEN
9 НАРИЋ КАМЕНКО
11 HANDAN SAFET
10 КНЕЖЕВИЋ СЛОБОДАН
12 SMAJLOVIĆ NEDŽAD
11 ГРБИЋ ЗОРИЦА
00366 HSS - NHI
12 ПАНИЋ ГОРАН
1 MARČINKOVIĆ IVICA
13 БАЈИЧИЋ ВОЈО
2 LUČIĆ DUBRAVKA
14 ПОПОВИЋ МИРЈАНА
3 KLJAJIĆ JAKO
15 ЛАКЕТА ПРЕДРАГ
4 LUKENDA IGOR
5 LOVRENOVIĆ LJUBICA
00018 СДС - СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
6 MATIĆ MARKO
1 ТРБОЈЕВИЋ РАДМИЛА
7 PRERADOVIĆ MIRA
2 БОРОЈЕВИЋ КРСТАН
8 SMILJČIĆ VLADO
3 ГЛАМОЧАК НЕДЕЉКО
9 VIDIĆ STIPO
4 НИНКОВИЋ ЉУБО
10 BJELKANOVIĆ ZLATA
5 МИЛАНОВИЋ СЊЕЖАНА
11 DAVIDOVIĆ KATA
6 ГРАХОВАЦ АНЂЕЛКО
7 СПАСОЈЕВИЋ ГОРАН
01202 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА
8 РАДУЛОВИЋ ВЕСНА
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
9 ЛОВРИЋ САША
1 ЧУДИЋ САША
10 ТОДОРОВИЋ ВЛАЈКО
2 ЛОЛИЋ-ВУЧКОВИЋ НЕВЕНКА
11 САВИЋ ЈОВАНА
3 СТЕВАНЧЕВИЋ ИЛИЈА
12 МАРИЋ МОМЧИЛО
4 ГОЈКОВИЋ ПЕТКО
13 ЛУКИЋ БИЉАНА

Srijeda, 8. 9. 2010.
14 ЈОШИЋ ЛЕЛА
15 МЕДИЋ СТЕВАН
16 СТЕВАНДИЋ НЕНАД
17 УМИЋЕВИЋ ЂОРЂЕ

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 FILIPOVIĆ STEFAN

00440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 БОРЕНОВИЋ БРАНИСЛАВ
2 ШУКАЛО ГОРДАНА
3 МАРИНКОВИЋ ТРИВО
4 ЂУРИЦА РАДЕНКО
5 МРЂА КАРАНФИЛКА
6 ГРУЈИЧИЋ МИЛОЈКО
7 ГВОЗДЕНАЦ МИЛОРАД
8 СТОЈИЧИЋ МИРА
9 БОРОЈЕВИЋ РАДЕНКО
10 САКАН ВЕЛИМИР
11 МАРАВИЋ-ОПЛАКАН ГОРДАНА
12 ШИКМАН ПЕТАР
13 ЦРНЧЕВИЋ ПЕРО
14 ТЕРЗИЋ АНКИЦА
15 ЗОЛАК АЛЕКСАНДАР
16 ШУРЛАН АНА
17 КРИВОКУЋА БОЖО
00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1 СТОЈАНОВИЋ МИЛУТИН
00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 ЧУБРИЛОВИЋ НЕДЕЉКО
2 ПОПОВИЋ МИРА
3 СПАСОЈЕВИЋ ЗОРАН
4 ЕРАК РАДИВОЈ
5 КОЦИЋ РАДМИЛА
6 ПОПОВИЋ МИЛАН
7 ТРАМОШЉИКА МИЛИВОЈ
8 ЛАТИНОВИЋ САНДРА
9 АЋИЋ МАРКО
10 МАЈКИЋ ЧЕДО
11 ШМИТРАН-ЂУРИЋ АНКА
12 МИТРИЋ РАДОМИР
13 СОЛАРЕВИЋ ПЕТАР
14 КРЕМЕНОВИЋ ВЕСНА
15 ПЕПИЋ СИНИША
16 ДЕВУРА ДАНИЈЕЛ
17 ЦВЕТКОВИЋ ДРАГАНА
00028 ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА - ДНЗ
БИХ
1 ПЕТРОВИЋ ВИНКО
2 ПОПОВИЋ ВИШЊИЦА
3 ЗЕЉИЋ БОРИСЛАВ
4 ЈАКУПОВИЋ ИРФАН
5 ДАНЕЛИШЕН ФАХИРА
6 ШЕРБУЛА НИКОЛА
7 ДЕЛИЋ АТИФ
8 БРКИЋ РАДМИЛА
9 ИВАНКОВИЋ ПЕТАР
10 ЋАЗИЋ НАДА
11 ЛАТИНОВИЋ ДРАГАН
12 ЕГЕЉА МЕВЛИДА
13 МИХАЈЛОВИЋ РАДОВАН
14 КАВРЖИЋ НЕДЕЉКО
15 РАМИЋ ЗЛАТКО
16 МАНДИЋ МИРА
17 СПРЕМО МИОДРАГ

Broj 57 - Strana 41

01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 DOMIĆ DARKO
2 PANIĆ MONIKA
3 GRGIĆ SAŠA
4 MARIĆ VLADO
5 STANIĆ JOSIPA
6 POTOČNIK BORIS
7 UKMAR BRUNO
8 MIŠKOVIĆ ANKICA
9 PADALOVIĆ JADRANKA
10 TOMIĆ ADRIJANA
11 BLAŽEVIĆ JULIJO
12 IDŽAN VERA
13 HORVAT SANJA
14 ŠPOLJARIĆ MIRO
15 MAKSIĆ VERICA
16 ŠPOLJARIĆ IVKA
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 OSMANČEVIĆ BAKIR
2 HERGIĆ TATJANA
3 FIFIĆ REŠAD
4 SALKIĆ FATA
5 LUKAČEVIĆ FERID
6 MULAOMEROVIĆ MESUD
7 HALILOVIĆ SENADIN
8 MEMIĆ SABINA
9 RIBIĆ RUFAD
10 SEDIĆ ZDRAVKO
11 LETIĆ VAHIDA
12 GANIBEGOVIĆ SEJAD
13 FILIPOVIĆ MELIHA
14 AHMETOVIĆ AHMET
15 MENZILDŽIĆ LEJLA
16 MEŠINOVIĆ MIRSAD
17 MEŠINOVIĆ AIDA
00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1 ВУЧКОВАЦ МЛАЂАН
2 ПЕЗЕРОВИЋ ШТЕФИЦА
3 ДОЊАК РАДИНКО
4 ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛОСАВА
5 ЦВЈЕТИЋАНИН БРАНКО
6 АНУШИЋ АНТО
7 БАКАЛ ИРЕНА
8 ВУЧКОВИЋ ВЕСЕЛИН
9 КЉУЧО ЈУСУФ
10 КОВАЧЕВИЋ БОЖАНА
11 ПАНИЋ МИЋО
12 ГЛИГОРИЋ ВОЈИСЛАВ
13 ШАВИЈА ВЕСНА
14 ХАЈРИЋ МЕХМЕД
15 ЂУКИЋ БИЉАНА
16 ГРГИЋ ЗРИНКА
17 ТОМЉЕНОВИЋ ИВАН
01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
1 ГЊАТО РАЈКО
2 МИШЛИЦКИ ТАЊА
3 ТОМИЋ ДРАГАН
4 ГРБИЋ СЛАВКО

Broj 57 - Strana 42
5 ГАВРИЋ ЖИВАНА
6 ЂУРИЋ РАНКО
7 ПЕЈАКОВИЋ МИРКО
8 ЋЕВРИЗ ДРАГОМИРКА
9 КУРИЏА ВАСО
10 БЛАЖЕНОВИЋ РОДОЉУБ
11 КУБУРИЋ АЊА
12 МИТРОВИЋ НЕБОЈША
13 ДУЈАКОВИЋ САША
14 ПОПОВИЋ ДАНИЈЕЛА
15 ТРБОЈЕВИЋ ИГОР
16 САВИЋ ВЕЉКО
17 МИХАЉЧИЋ МИЛАНА

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
11 FIFIĆ NEZIRA
12 MUŠANOVIĆ AIDA

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1 ЧАВИЋ ДРАГАН
2 НАРАНЧИЋ ГОРДАНА
3 ШКОБО БРАНИСЛАВ
4 БОШКИЋ СУЗАНА
5 КОСТИЋ ДРАГАН
6 БАБИЋ МИОДРАГ
7 КВРГИЋ МИРКО
8 ЛАЗАРЕВИЋ САНДРА
9 БОЈИЋ ЂОРЂЕ
10 ТЕПИЋ ВЛАДИСЛАВ
11 МЕЋАВА ЗОРИЦА
12 БОЖИЋ МОМИР
13 АРКУЛА ВИТОМИР
14 ЛАКИЋ МИЛИЦА
15 ЛУКИЋ СЛАВКО
16 ДОБРАШ СВЈЕТЛАНА
17 ГЛИГИЋ ВОЈИСЛАВ
00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
1 РАДУЛОВИЋ СВЕТОЗАР
2 КАЛАБА МИЛКА
3 ГРУЈИЋ НОВО
4 ПЕЈИЋ МАРИНКО
5 ВИДАЧКОВИЋ ЖЕЉАНА
6 ЗОРИЋ ЖЕЉКО
7 СЛАДОЈЕВИЋ ДУШАН
8 КАРАДЕГЛИЈА ДАНИЕЛА
9 СТАНИШИЋ ДУШКО
10 ВУКАЈЛОВИЋ СТОЈАН
11 БОЈАНИЋ ДАНИЕЛА
12 ДАВИДОВИЋ СИНИША
13 НАРИЋ МИРОСЛАВ
14 КОМЉЕНОВИЋ ВЕСНА
15 ЛАГАНИН МИЛОВАН
16 ГАВРИЋ ГОРАН
17 ШКРБИЋ ВЕДРАНА
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ČIRKIĆ AHMET
2 ŠEHOVIĆ ZINETA
3 GUNIĆ KEMAL
4 AVDIĆ BESIM
5 GAZIĆ AMELA
6 MUŠANOVIĆ ESED
7 DŽANANOVIĆ MEHMED
8 KARAT SELMA
9 ZDENAC ADIS
10 MEMIĆ NAZIF

Srijeda, 8. 9. 2010.

01203 НАША СТРАНКА - НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
1 МИЉЕВИЋ ДАМИР
2 КРСМАНОВИЋ ВАЊА
3 ИЛИЋ ДАНКО
4 МАГЛАЈЛИЋ СЕНАД
5 САНДИЋ ИВАНА
6 ВУКОВИЋ МИРОСЛАВ
7 НЕДИЋ ДАРКО
8 АДАМОВИЋ ТАТЈАНА
9 ШУТОЊА АЛЕКСАНДАР
10 РАДИЋ РАДОМИР
11 ШЕРИЋ САБИНА
12 ПАВЛОВИЋ ЂОРЂЕ
13 НОВАКОВИЋ НАТАША
14 МИРНИЋ ЂУРАЂ
15 ЏОМБИЋ ДАЛИБОР
16 ЗРНИЋ МИРЕЛА
17 ШУГИЋ ВЕНСАН
00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ЈАНДРИЋ КРСТО
2 ОЖЕГОВИЋ МАРЧЕТА САВА
3 ВУЈНИЋ СТАНА
4 ШКЕЉИЋ БОРЕ
5 ЂУРАШИНОВИЋ АНЂА
6 АЛЕКСИЋ НИКОЛА
7 ШОБОТ МАРКО
8 ТЕШИЋ СИНИША
9 ЗРНИЋ ДРАГОЉУБ
10 ТРИФУНОВИЋ БИЉАНА
11 ИВЕТИЋ СВЕТОЗАР
12 КУТИЋ НОВИЦА
13 БАЈИЋ МИЛЕНА
14 БОЖИЋ СИНИША
15 СТУПАР МИЛКА
16 АМИЏИЋ ЖАРКО
17 ВАСИЛИЋ ДАЛИБОР
303 NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
IZBORNA JEDINICA 3 / НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 3
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 MIJIĆ IVO
2 ZEBA KATA
3 KINĐERSKI PERICA
4 SUVALJ JOSIP
5 KOVAČ DIJANA
6 VIDAK JOZO
7 ČUTURA MARIJAN
8 VIDOVIĆ MARA
9 GUBERAC ŽELJKO
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ГОСТИЋ УРОШ
2 МАРКОВИЋ НОВКА
3 ЂУРИЋ ДАЛИБОР
4 ЈУНГИЋ ВЕСНА
5 РИСТИЋ ИВКА

Srijeda, 8. 9. 2010.
6 ДУБОВ НИКОЛА
7 ЖУНИЋ ИГОР
8 ЛУКИЋ ЈАСНА
9 СТАНОЈЕВИЋ ПЕТКО
10 НИКОЛИЋ ЈОВО
11 МАСЛИЋ РУЖИЦА
12 КОВАЧЕВИЋ ЈОВИША
13 МИШИЋ ЈОВАН
14 ЛУКИЋ МИОДРАГ
15 ВАСИЛИЋ СПОМЕНКО

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 43
01202 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1 МАРИЋ РИСТО
2 НЕДИЋ СВЕТЛАНА
3 ЈОВИЧИЋ ЖАРКО
4 ЧЕРЕК МИЛОВАН
5 ОКОЛИЋ НАТАША
6 ТОПАЛОВИЋ СИМО
7 РАШИЋ ДУШАН
8 МИХАЈЛОВИЋ БОРКА
9 ТОДОРОВИЋ СРЂАН
00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР
10 КОВАЧЕВИЋ ЈОВАН
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
11 ПЕТРОВИЋ ДЕСАНКА
1 МАРКОЧЕВИЋ ПРЕДРАГ
12 ГАВРИЋ МИЛАН
2 ДУШАНИЋ РОСА
13 СТАНКОВИЋ ЂОРЂО
3 ШАЈИНОВИЋ ВАСИЛИЈЕ
14 МИЛУТИН МИЛИЦА
4 БРКОВИЋ ЗОРАН
15 ПАВЛОВИЋ РАДЕ
5 МАЛИВОЈЕВИЋ ЂУРЂА
6 ТОМИЋ СИНИША
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
7 ЂУРИЋ ВЕЛЕМИР
1 ZAHIROVIĆ AMIR
2 BOŠKOVIĆ ŽANETA
8 БОГДАНОВИЋ ЈАДРАНКА
3 HUSEINBAŠIĆ ELMIR
9 СТАРЧЕВИЋ СЛАЂАН
4 ČAUŠEVIĆ BOŽANA
10 ВАСИЋ МИЛОМИР
5 KOVAČ OMER
11 МАКСИМОВИЋ НАДА
6 MUSIĆ LJILJANA
12 ПАНИЋ ДАЛИБОР
7 IBRAHIMOVIĆ FEĐA
13 ПОКРАЈАЦ СЛАВКО
8 BULJUBAŠIĆ SAFET
14 АЛЕКСИЋ ГОРДАНА
9 ISOVIĆ OLGICA
15 МАЛИНОВИЋ МАРИО
10 MEŠIĆ MERHUNISA
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
11 BUNGUR ASMIR
FAHRUDIN RADONČIĆ
12 HERCEG HASAN
1 HANDŽIĆ ARNES
13 KOPIĆ MEHMED
2 MUJAKOVIĆ MELIHA
14 ZELENIKA ZIJADA
3 MUSTAFIĆ JAKUB
4 MUJKANOVIĆ AMELA
01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
5 EFENDIĆ ESAD
1 ЛАЗАРЕВИЋ ПРЕДРАГ
6 JUSIĆ HARIS
2 СТОЈАКОВИЋ МИЛЕНА
7 HAJRIĆ SEMIR
3 ПАНИЋ ГОЛУБ
8 HERDIĆ AIDA
4 НИКИЋ ДУШКО
9 HALILOVIĆ ESMIR
5 ЈАЊИЋ МИШКОВИЋ МИРЈАНА
10 JANKOVIĆ MIRELA
6 ШИКМАН ЖАРКО
11 DEDIĆ SANEL
7 ЈОВИЋ МИЛАН
12 KREMIĆ ZIJAD
8 МИЛИЧИЋ СЊЕЖАНА
13 BRADARIĆ ALISA
9 ЂЕКИЋ ДУШАН
14 OTUZBIR EKREM
10 ГРАБОВАЦ МАРКО
15 ZUBČEVIĆ BRINIJA
11 МАРКОВИЋ ВЕСНА
12 ЏИГЕРОВИЋ РАДОМИР
00366 HSS - NHI
1 TOMLJANOVIĆ TOMISLAV
00018 СДС - СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 КРШИЋ МЛАДЕН
2 GAVRIĆ IVANKA
2 МРЂА СЛОБОДАНКА
3 KRNJIĆ PEJO
3 СТОЈИЧИЋ ДУШАН
4 KISIĆ DRAGO
4 ГАВРИЋ НИКОЛА
5 DUJMIĆ MARICA
5 РАДОЈЧИЋ РАДМИЛА
6 KATIĆ JOZO
6 ЈЕРИНИЋ БОРИС
7 BARIŠIĆ JOZO
7 ПЛАНИНЧЕВИЋ НАДЕ
8 KRIŽAN IVANKA
8 БОРИШИЋ БОРКА
9 GUBERAC IVAN
9 ТАНАСИЋ ЗОРАН
10 MIJATOVIĆ EVA
10 ПЕТКОВИЋ ОЗРЕН
11 GABALDO VJEKOSLAV
11 БОЖИЧКОВИЋ ПЕТРА
12 IVIĆ RANKA
12 МАРКОВИЋ ЖИВКО
13 KRIŽIĆ ANTO
13 ГАВРИЋ СИНИША
14 BRADARIĆ MIRO
14 РАКИЋ СЛАВИЦА
15 МАРИЋ ЛАЗО

Broj 57 - Strana 44
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
00440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 ЂОРЂЕВИЋ СИНИША
BOSNE I HERCEGOVINE
1 BOJIĆ MILORAD
2 ЂУКАНОВИЋ ЗАГА
3 ЂУКИЋ МИЛАН
00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
4 ВИДОВИЋ СПАСОЈЕ
1
САРИЋ ЦВИЈЕТИН
5 НИКОЛИЋ БРАНКА
2 ХРГОВИЋ СЊЕЖАНА
6 БОЖИЋ МИРО
3 ТОМАНИЋ СЛОБОДАН
7 ЈОВИЋ МАРИО
4 РАДОВАНОВИЋ ЗЛАТКО
8 ЧЕРЕК РАДА
5 КУЗМАНОВИЋ РАДМИЛА
9 МАРЈАНОВИЋ СТЕЛА
6
МЕШИЋ ЕЛВИРА
10 МИКЕРЕВИЋ СТАНИША
7 ИЛИЋ АНТО
11 АРСЕНИЋ МИЛАДИН
8 БРЕЗИЦКИ ЈОСИП
00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
1 ЖИВКОВИЋ ЈАСЕНКА
1 СТОЈЧИНОВИЋ МИРКО
2 ЛАЗИЋ СМИЉА
00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 ПАНИЋ РАНКИЦА
3 ЈОСИПОВИЋ МИРКО
2 ПАНТИЋ МИЛЕНКО
4 МИЛОСАВЉЕВИЋ ВОЈИСЛАВ
3 НИКИЋ СИНИША
5 МИШИЋ МАРА
4 ЂУКИЋ МАРИНКО
6 РУЖОЈЧИЋ ДРАГИЋ
5 ВИНЧИЋ БОСА
7 РАДИШКОВИЋ БОЈАН
6 НАКИЋ ДРАГОЉУБ
8 БЈЕЛОШЕВИЋ РАДЕНКА
7 МИХАЈЛОВИЋ ДУШКО
9 КРШИЋ ДРАГАН
8 КУЗМАНОВИЋ СУЗАНА
10 ПУРАНОВИЋ ДЕЈАН
9 ЛАЗАРЕВИЋ МИРОСЛАВ
11 ЕРИЋ ДАНИЈЕЛА
10 МРКАЉЕВИЋ МАРКО
12 НИКОЛИЋ РАДЕНКО
11 ДАБИЋ ДОБРИНКА
01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
12 СИМИЋ МИРО
1
КОСТИЋ БОЖО
13 ЂУРИЋ БИЉАНА
2 БИЛИЋ ДАНИЈЕЛА
14 МОЧИЋ РАТКО
3 КАТАНИЋ РАДИВОЈЕ
15 РАДИЋ САНДРА
4 ТОДОРОВИЋ ЗОРАН
5 КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
6 ЖАРИЋ МИРО
1 STANIĆ PERICA
7 МИШИЋ БОШКО
2 PAVIĆ ANKICA
8 ВУКМАН ПАМЕЛА
3 ZIRDUM IVICA
9 КНЕЖЕВИЋ МИЛОСАВ
4 MRKALJ PETAR
10 ЂУКИЋ ДАВОР
5 ĆOSIĆ VANJA
11 КУЈУНЏИЋ БИЉАНА
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
12 КРНОЈЕЛАЦ ДРАГАН
1 SIVIĆ ŠABAN
13 МИШУРИЋ СЛАВИША
2 BERBIĆ SARA
14 НИНКОВИЋ МИРА
3 BAJRAKTAREVIĆ MURVET
15 ГАЧИЋ ВЕДРАН
4 BEGIĆ ENES
5 MEHIĆ-HUSEINBAŠIĆ SANELA
00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ
6 PITIĆ MESUT
СРПСКЕ
1 ВУКЕЉИЋ ЈОВО
7 LEPAN JAKOV
2 ЈАНКОВИЋ СЛОБОДАНКА
8 SAKALIĆ JASMINKA
3 РАДИШИЋ АЛЕКСА
9 TERZIĆ SAMIR
4 МИХИЋ ГОРАН
10 SEJDIĆ FADIL
5 ТАДИЋ ЉИЉА
11 KOPIĆ DŽENAIDA
6 ЈОКИЋ ЈУГОСЛАВ
12 DJEDOVIĆ MIRZA
7 НИКИЋ МИРКО
13 MEHINOVIĆ AHMET
8 ТРИВУНОВИЋ СЛАЂАНА
14 HURTIĆ JASNA
9 ДЕЈАНОВИЋ РАДОМИР
15 DŽANIĆ SAFET
10 ЂУРИЋ ЖЕЉКО
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA 11 ЂУРАНОВИЋ ДРАГАНА
EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
12 ЛОНЧАР ДРАЖЕНКО
1 TODOROVIĆ BORIVOJ
13 АЛЕКСИЋ ДРАЖЕН
2 MILJKOVIĆ TATJANA
14 ЛУКИЋ ДУШАНКА
3 SIMIĆ VLADIMIR
15 МАРКУЉЕВИЋ ДАРКО
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 DUBINOVIĆ HUSEIN

Srijeda, 8. 9. 2010.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
4 ЈОВАНОВИЋ СВЕТОЗАР
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
5 МАНДИЋ ЉИЉАНА
1 ZUKANOVIĆ MUJO
6 МАРИНКОВИЋ ПРЕДРАГ
2 SARVAN SAMRA
7 МИЛОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ
3 OKIĆ MIHNET
8 ГАВРИЋ БРАНКА
4 HADŽIOMEROVIĆ ELVIR
9 МИЋИЋ ПЕТАР
5 MAŠIĆ SENADA
10 ЋЕТКОВИЋ МИЋО
6 SLAMNIK DŽEMO
11 ПАЈИЋ ЈЕЛЕНА
7 EFENDIĆ NUSRET
12 МИТРОВИЋ ГОРАН
8 MUJIĆ ZINETA
13 ВУЈИЋ ПРЕДРАГ
9 ALIČIĆ SAMIR
10 VUKAS BAHRA
14 ВУКОВИЋ ЈОКА
01203 НАША СТРАНКА - НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
1 СТАРОВИЋ-БОДА СПОМЕНКА
2 ЂУРИЋ МИЛАН
3 ЛАЗАРЕВИЋ ДАКО
4 ИВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
5 БАШЕВИЋ МИРЈАНА
6 НИКИЋ МИКА
7 ПОЛУГИЋ ЗЛАТКО
8 ЈАШАРЕВИЋ ЕМИНА
9 БЛИЖЊАКОВИЋ МЛАДЕН
10 УДОВИЧИЋ ЗОРКА
11 ЛУНИЋ САША
12 ЂУРЂЕВИЋ ДРАГИША
00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ШКРЕБИЋ ДРАГУТИН
2 ТОТА СЛАВИЦА
3 СРИЈЕМАЦ ЈОВАН
4 ЈАНКОВИЋ БОЖО
5 КОСТАДИНОВИЋ ДУШАНКА
6 ЦВИЈИЋ МИОДРАГ
7 ГЛИШИЋ САЊА
8 КОЈИЋ МАРИНА
9 АНИЧИЋ МИЛАН
10 ГОЈКОВИЋ МИРКО
11 ВЕСЕЛИНОВИЋ СВЈЕТЛАН
12 ГОРДАНИЋ ИВАНА
13 ТУМАРЧИЋ ДАЛИБОР
14 ПРЕШИЋ СТОЈАН
15 ЂУРКОВИЋ СРЕТКО
304 NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
IZBORNA JEDINICA 4 / НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 4

Broj 57 - Strana 45

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1 КАЊЕРИЋ РАДИСЛАВ
2 РАДИШИЋ ЦИЦА
3 ЛАЗИЋ МИЛАН
4 МИТРОВИЋ МИЛЕНКО
5 МИХАЈЛОВИЋ РАДА
6 ЈЕФТИЋ ЈОВО
7 ЈОВАНОВИЋ ЖЕЉКО
8 ВУКОВИЋ ВЕСНА
9 ЂОКАНОВИЋ НИКОЛА
10 ЈОВАНОВИЋ СЛАВИША
11 ПЕТРИЋ НЕДА
12 БОЈАНОВИЋ ДРАГАН
13 ЈЕФТИЋ МЛАДЕН
14 ПИЛИПОВИЋ ЈОВАНА
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 NURKIĆ NADIRA
2 PAŠALIĆ ENES
3 ZAHIROVIĆ SEAD
00366 HSS - NHI
1 IVANOVIĆ ĐURO
2 MARTIĆ LJUBICA
3 PANDUREVIĆ MIJO
4 CVITKUŠIĆ IVICA
5 BAŠKARIĆ SNJEŽANA
6 JOSIPOVIĆ MARIJAN

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ANTUNOVIĆ IVICA
2 GAGULIĆ IVANA
3 BOŽANOVIĆ JURO
4 ČELEBIĆ IVO
5 BJELOBRK RUŽA
6 SUŠAC VJEKOSLAV
7 MARIJANOVIĆ MARIJA
8 BOŠNJAK NIKOLA
9 LOVRIĆ MARKO

01202 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1 ЂОКИЋ ПЕТАР
2 БОЖОВИЋ НАДА
3 МРКАЈИЋ ДРАГАН
4 ЛУГОЊИЋ МИЛАН
5 ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВА
6 КУРЕШЕВИЋ САВО
7 ГЛУХАКОВИЋ ПРЕДРАГ
8 ПОПОВИЋ ЉУБИНКА
9 ЈУРОШЕВИЋ ВОЈО
10 ВУЈАДИНОВИЋ СВЈЕТЛАН
11 МИЛАДИНОВИЋ ЉИЉАНА
12 ЈОСИПОВИЋ ЦВИЈЕТИН
13 БРКИЋ ГАВРО
14 КНЕЖИЋ ЗДРАВКА

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 БОБАР ГАВРИЛО
2 ЛУКИЋ СЛАВИЦА
3 КОЈИЋ ЂОРЂА

00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 BANDA IZET
2 VUGDALIĆ AMIRA
3 RIZVANOVIĆ IBRAHIM
4 TANKOSIĆ ĐURO

Broj 57 - Strana 46
5 ĐURIĆ BRANKA
6 HADŽIREŠIĆ MIDHAT
7 ARSLIĆ MARIJA
8 MILKIĆ ZLATAN
9 VUKOVIĆ DINKA
10 ZURAPOVIĆ DAMIR
11 BERBEROVIĆ AIDA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
9 ПАВЛОВИЋ ДУШАН
10 ПАНТЕЛИЋ ЈОВО
11 МИЛОВАНОВИЋ СНЕЖАНА
12 ПОПОВИЋ ЂОРЂЕ
13 ВУКИЧЕВИЋ ТИЈАНА
14 РАЈКОВИЋ БРАНИСЛАВ
00028 ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА ЗАЈЕДНИЦА - ДНЗ
БИХ
01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1 ПРТВАР СПАСОЈА
1 ПРИБИШИЋ ЗОРАН
2 МАЏАРЕВИЋ-ФИЛИПОВИЋ ЛЕПША
2 СТЕВИЋ ЗДРАВКА
3 ДРАГИЋ МАРКО
3 КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
4 ЗЕЉИЋ МИОДРАГ
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
5 НОВАКОВИЋ МИЛИЦА
1 BEGANOVIĆ BERIZ
6 ЈОВИЋ ГОРАН
2 SARAČEVIĆ AMELA
7 МИТРОВИЋ БРАНКИЦА
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
8 ТЕКИЋ ГОРАН
1 DADIĆ MATO
9 АНТИЋ ДАРКО
2 PETROVIĆ JANJA
10 БИЈЕЛИЋ МИРКО
3 MIKULIĆ NIKO
11 СТАНОЈЕВИЋ СТАНИСЛАВА
12 МАНДИЋ БРАНКО
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
13 ПРОЛЕ НИНА
1 ZVORNIČANIN ESAD
14 СИМЕУНОВИЋ ЗОРАН
2 KELAVA VANESA

00018 СДС - СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 МАКСИМОВИЋ ЗЛАТКО
2 ТОДОРОВИЋ АНКА
3 БУКВИЋ МИОДРАГ
4 ВАСИЋ БОЖИДАР
5 ПЕРИЋ НАТАЛИЈА
6 ЛУКИЋ МИРКО
7 МИРКИЋ ЛАЗАР
8 АРСЕНОВИЋ ЈОКА
9 СТОЈАНОВИЋ ТОМИЦА
10 ПЕРКОВИЋ ГОРАН
11 БАТИНИЋ МАРИЦА
12 ОСТОЈИЋ ИГОР
13 СТОЈАНОВИЋ ПЕТРА
14 ТОДОРОВИЋ РАНКО
00440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 АНТОНИЋ ГАВРИЛО
2 СИМИЋ НАДА
3 ЏУВЕЛЕКОВИЋ БОЖО
4 РИСТИЋ МИЛЕНКО
5 ПАШИЋ-МАРКОВИЋ СЊЕЖАНА
6 ГОЛИЋ СИНИША
7 БРКИЋ БРАНКО
8 ТОЉЕВИЋ СВЈЕТЛАНА
9 РАНКИЋ РУЖИЦА
10 СТАНОЈЕВИЋ ЂУРО
11 РОСИЋ НИКОЛА
00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1 ЈОВИЧИЋ МИЛКА
00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 СИМИЋ МЛАДЕН
2 СТАНИШИЋ РУЖА
3 ФИЛИПОВИЋ ЗОРАН
4 ЛУКИЋ ВЛАЈКО
5 ЕЛЕЗ НАДА
6 ТРИВУНДИЋ МИЋО
7 ЗЕКИЋ МИЛОРАД
8 ИЛИЋ СЛАЂАНА

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1 КАПЕТАНОВИЋ РАТКО
2 МИЛОВАНОВИЋ ЦВИЈЕТА
3 МИЋИЋ НЕДЕЉКО
4 КОЈИЋ МИЛЕ
5 ЈОКИЋ МИРОСЛАВА
6 ПУРИЋ МИЛАН
7 МИЋИЋ МИЛКО
8 ПЕРИЋ ИВАНКА
9 МАТКОВИЋ РАДОМИР
10 ЈУКИЋ МЕНСУРА
11 ГРАБОВАЦ ГОРАН
01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
1 СУБОТИЋ СЛОБОДАН
2 СИМИЋ ГОРДАНА
3 ЈАНКОВИЋ ЖЕЉКО
4 РЕЉИЋ БОРКО
5 ЂУРИЋ ЉУБИНКА
6 ВАСИЋ ЗОРАН
7 ПЕРИЋ МИЛАДИН
8 КРАЈИШНИК ДИЈАНА
9 НИНКОВИЋ БОЖО
10 САВИЋ МЛАДЕН
11 КАШИКОВИЋ МИЛИЈАНА
12 ВУЛЕТИЋ ДРАГИША
13 МИЛИЧИЋ САВО
14 КНЕЖЕВИЋ ДАНА
01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1 КРСТИЋ ДРАГАН
2 ВИТЕЗОВИЋ ДРАГИЦА
3 БОГИЋЕВИЋ РАДОСЛАВ
4 МИЛИЋЕВИЋ ЂОРЂЕ
5 НАСТАСИЋ-ФЕМИЋ ЈЕЛЕНА
6 БЕНОВИЋ ТОМО
7 СПАСОЈЕВИЋ ПЕРО
8 РАДИЋ РУЖИЦА
9 НИКОЛИЋ ИЛИЈА
10 МИТРОВИЋ ДУШАН

Srijeda, 8. 9. 2010.
11 ПЕТРОВИЋ СЛАВИЦА
12 ПЕТРОВИЋ ДУШАН
13 ЛУКИЋ БОЖИЦА
14 ПАНТИЋ ЗОРАН

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 47
2 ЈОКИЋ СЊЕЖАНА
3 МАРКОВИЋ ОБРЕН
4 ДОДИК СИНИША
5 САВИЋ ДУШИЦА
6 КРАЉЕВИЋ МИРОСЛАВ
00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ 7 ТОШИЋ БОЈАН
СРПСКЕ
8 ГОВЕДАРИЦА ДОБРИЛА
1 МИЉАНОВИЋ ДРАГАН
9 ПАВЛОВИЋ РАДОМИР
2 МОКРИЋ МИРЈАНА
10 ВЛАШКИ ВЕЉКО
3 СТАКИЋ СТАКО
11 ТРИШИЋ МИЛИЦА
4 ПАЈИЋ ЂОКО
12 ЈАГОДИЋ МИЛОРАД
5 СИМИЋ СЛАВИЦА
13 ЋОСИЋ ЉУБИША
6 ЈОКИЋ ЈОВИЦА
14 ТОМЧИЋ-БУЛАЈИЋ ТАЊА
7 ВИДОВИЋ СИМО
15 МИРОВИЋ СЛАВИША
8 РАДОМИРОВИЋ-БРКИЋ СТАНИМИРКА
16 ОБУЋИНА ЈЕЛЕНА
9 ДАВИДОВИЋ МИРКО
10 ПОПОВИЋ СИМО
00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР
11 БУЛАЈИЋ ВЕСНА
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1 ТОДОРОВИЋ МИЛЕНКО
12 МИТРОВИЋ ЉУБОМИР
13 ЂОКИЋ РАДОСЛАВ
2 ГОЛИЈАН РАДОЈКА
3 ПАВЛОВИЋ ВОЈИН
14 ВУКОВИЋ МАРА
4 БЛАГОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
5 ПРОТИЋ БИЉАНА
1 MUJANOVIĆ FEHIM
6 ЕЋИМОВИЋ МИЛОМИР
7 ЛИЛИЋ ЗОРАН
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
8 НИКОЛИЋ САНДРА
1 PELJTO MENSUR
9 САВИЋ ВЛАДИМИР
2 BUBIĆ SENIJA
10 МИЛОШЕВИЋ ЈАДРАНКА
3 TRBIĆ JUSUF
11 СТАНИШИЋ МИРЈАНА
4 BAĆEVAC SAMIR
12 ТОКАНОВИЋ МИРОСЛАВ
5 SADIKOVIĆ AZRA
13 ПЛАНОЈЕВИЋ АДРИЈАНА
6 FITOZOVIĆ ALIJA
14 ДЕРИКОЊА ДРАГОЉУБ
01203 НАША СТРАНКА - НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
15 ТОМИЋ ГОРАН
ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
16 МАРЧЕТА ДАНКО
1 ЧОЛАКОВИЋ ДРАГАН
00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
2 ЗАРИЋ ЗОРА
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
3 РИСТИЋ ДРАГАН
1 OSMANOVIĆ ASMIR
4 МИРКОВИЋ МИЛЕ
5 АХМЕТБАШИЋ МИРСАДА
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
6 ЛОПАНДИЋ ПАНТЕЛИЈА
FAHRUDIN RADONČIĆ
7 ДУДИЋ ДРАГАН
1 HAJDARBEGOVIĆ AIDA
8 КЉУНИЋ ЈАСМИНКА
2 MIRALEMOVIĆ FAHRETA
9 РУЊЕВАЦ РИСТО
3 HASANOVIĆ HAJRUDIN
10 ЈОВИЋ МИРА
4 BEGIĆ ILIJAS
11 СЕЊИЋ САША
5 GOLUBOVIĆ ARIF
00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ТОМИЋ ПАЈО
2 МАРЈАНОВИЋ ЈЕЛИЦА
3 ИЛИЋ ЗОРАН
4 САВИЋ МИОДРАГ
5 РАДОВАНОВИЋ ГОРИЦА
6 МИТРОВИЋ СРЕЋКО
7 МАРКОВИЋ ГОРАН
8 РАДИШИЋ ВОЈНА
9 МИТРОВИЋ СВЕТО
10 НИКОЛИЋ ДОБРЕНКА
305 NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
IZBORNA JEDINICA 5 / НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 5
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ВИШКОВИЋ РАДОВАН

6 MUJABAŠIĆ NAIDA
7 HRUSTIĆ OHRAN
8 SEJDINOVIĆ ADMIR
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
AJANOVIĆ
1 TOPALOVIĆ MIRALEM
2 RAMIĆ ALMEDINA
3 ŠAHBEGOVIĆ EMIN
4 ISANOVIĆ ELVIRA
5 SELIMOVIĆ MIRNES
01202 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1 АЋИМОВИЋ БУДИМИР
2 БАТИНИЋ АНКИЦА
3 ВЕЉОВИЋ СТЕВАН
4 ТОМИЋ ПРЕДРАГ
5 МИЛОШЕВИЋ МИЛЕНА

Broj 57 - Strana 48
6 ГАЛИЋ ЈАКОВ
7 БЕАТОВИЋ ПАВЛЕ
8 ЈАКШИЋ ДАНКА
9 БЛАГОЈЕВИЋ ВЕЛИЗАР
10 БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГО
11 ПЈЕВИЋ ДУШИЦА
12 ТОКАНОВИЋ БРАНО
13 ДРАГИЧЕВИЋ ЖАРКО
14 БОРОВЧАНИН НАДА
15 ЛУКИЋ МИЛЕНКО
16 СТОЈАНОВИЋ ДРАГИЦА

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
00440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 ЂЕРИЋ ЗОРАН
2 СИМИЋ ДАЛИБОРКА
3 ВУЧИЋЕВИЋ ПРЕДРАГ
4 НОВАКОВИЋ РАДИВОЈЕ
5 БОЈИЋ ЈАДРАНКА
6 ПЕЈИЋ МИЛАН - МИЋО
7 ГАЛИЋ ДРАГАН
8 ДРАГАШ МЛАЂЕНКА
9 РАЗДОЉАЦ ЂОКО
10 ЋОСОВИЋ РАДЕ
11 СОКАНОВИЋ НАДА
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
12 ОБРАДОВИЋ ВИДОМИР
1 BANJANOVIĆ FADIL
13 МАКСИМОВИЋ ЦВИЈЕТИН
2 GLUHIĆ JASMINA
14 ВАСКОВИЋ СЛАЂАНА
3 OSMANOVIĆ ADIL - TARAN
15 РЕБИЋ МИЛОВАН
4 MIĆIĆ RANKO
16 КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА
5 SULJIĆ INDIRA
6 IBRIŠIMOVIĆ TAHIR
00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1 ЛАЗАРЕВИЋ НИКОЛА
7 GUŠIĆ HAMDIJA
2 КЛАЧАР ДУШКА
8 BEKTAŠEVIĆ MERIMA
3 ЛАЗАРЕВИЋ АНА
9 KRSTIĆ MILENA
10 CAKOR SEAD
00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
11 MEŠKOVIĆ AHMET
1 СТЕВАНОВИЋ СПОМЕНКА
12 MILANOVIĆ KATARINA
2 СОКОЛОВИЋ МИЛОРАД
13 SIRUČIĆ MIRSAD
3 ТОМИЋ ВИТОМИР
14 ČIZMIĆ MIRSAD
4 ТРНИНИЋ НЕЂО
15 TULIĆ NASIHA
5 ДАВИДОВИЋ-ТОШИЋ ЗОРАНА
6 СЛИЈЕПЧЕВИЋ МАРКО
01183 PARTIJA PRAVOG PUTA
1 PAVICA MIRZA
7 МИЛОВЧЕВИЋ МИЛИЈАНА
8 КОСТУР БРАНКО
01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
9 МИЛАНОВИЋ БОРО
1 ИЛИЋ СИНИША
10 СТЕФАНОВИЋ МИРОЉУБ
2 ЈАНКОВИЋ ДАРА
11 ДУЛОВИЋ МАРА
3 ДЕУРИЋ НИКИЦА
12 ВЛАЧИЋ МОМЧИЛО
4 ЛЕМЕЗ СРЂАН
13 БОЈОВИЋ ЈАДРАНКА
5 ЈОЛОВИЋ БОЈАНА
14 НИКОЛИЋ МИЛЕНИЈА
6 ЈАГОДИЋ ЈОВАН
15 ЕРИЋ МЛАДЕН
7 НИКОЛИЋ ГОРАН
8 ЈАКШИЋ НИНОСЛАВА
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
9 КИКИЋ МИЛОМИР
1 NAKIČEVIĆ IZET
10 ЕРКИЋ АЛЕКСАНДАР
2 ĐOZIĆ FATIMA
11 КОСОРИЋ РАДМИЛА
3 SALIHOVIĆ MUJO
12 ТАДИЋ ДРАГАН
4 MURATOVIĆ HUSEJIN
13 ДИВОВИЋ МИЛОШ
5 ČIRAK EDVIJA
14 БОБИЋ СЊЕЖАНА
6 BOŠNJAK ELMEDIN
7 OSMANOVIĆ TAIBA
00018 СДС - СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
8 ALIĆ ELVIRA
1 ВАСИЋ КОСТАДИН
2 БОЖИЋ СЊЕЖАНА
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ĐOZIĆ ADIB
3 МЛАЂЕНОВИЋ НЕДЕЉКО
2 KULJANČIĆ HALIMA
4 КОВАЧЕВИЋ МИОДРАГ
5 ПЕТРОВИЋ ЗОРА
3 GOLIĆ MUSTAFA
6 ПОПОВИЋ БОЖИДАР
4 UVALIĆ BEGO
7 ДРАГУТИНОВИЋ ОСТОЈА
5 ARIFOVIĆ EDINA
8 БОГДАНОВИЋ ЉИЉАНА
6 GOBELJIĆ ŠEVAL
9 МРКАЈИЋ СЛАВИША
7 ISIĆ DŽEMAIL
10 ГАШЕВИЋ ДУШАН
8 SULJKANOVIĆ MUŠKA
11 АНТИЋ СЛАЂАНА
9 MUSTAFIĆ MIRSAD
12 БАТИНИЋ ТОМИСЛАВ
10 MUSTAFIĆ MEHO
13 САВКИЋ ТОМИСЛАВ
11 KARAMUJIĆ RAMIZA
14 БЈЕКОВИЋ ВЕДРАНА
12 MEHMEDOVIĆ ENVER
15 ЦИНЦАР АЛЕКСАНДАР
13 HRUSTANOVIĆ ŠABAN

Srijeda, 8. 9. 2010.
14 HADŽIĆ AMELA
15 MUSTAFIĆ MUJO
16 ABDURAHMANOVIĆ ŠEHIDA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 49
00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
1 ПЕТРОВИЋ ГОРАН
2 ЧЕВРИЗ-НИШИЋ ВЕРА
00928 ШАКОТИЋ АНЂЕЛКО - НЕЗАВИСНИ
3 ЛАЗИЋ ЖЕЉКО
КАНДИДАТ
4 ВАСИЉЕВИЋ ГОРАН
1 ШАКОТИЋ АНЂЕЛКО
5 ТРИФУНОВИЋ БРАНКИЦА
6 ЛАСИЦА СИНИША
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA 7 СПАЈИЋ ЗОРАН
EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
8 ФУРТУЛА ДИЈАНА
1 TRIPKOVIĆ MIROSLAV
9 МИШИЋ ДРАГИША
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
10 БОРОВЧАНИН ЗОРАН
BOSNE I HERCEGOVINE
11 ВИДАКОВИЋ ЗОРА
1 JOKIĆ BRANKA
12 ПОЊАРАЦ БРАНЕ
2 ALIĆ SAFET
13 ГВОЗДЕНОВИЋ ЦВЈЕТИН
3 OSMANOVIĆ SUMEJA
14 БАЛТА ОЛИВЕРА
00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1 ТРАПАРА ЗОРАН
2 ПЕРКОВИЋ ДРАГАНА
3 КЕЊИЋ СРЂАН
4 ЛАЛОВИЋ МЛАДЕН
5 ИВАНОВИЋ РАДМИЛА
6 КОВАЧЕВИЋ МЛАДЕН
7 ЕЛЕЗ НЕНАД
8 ЛУКИЋ ЉЕПОСАВА
9 НОВАКОВИЋ БРАНКО
10 ТАМБУР ДАНИЦА
11 БОСИЉЧИЋ ДАРКО
01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
1 ЖДРАЛЕ СЛАВКО
2 ПЕКИЋ БРАНКА
3 ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ
4 БАРТУЛА ПРЕДРАГ
5 ГОЛИЈАНИН САЊА
6 ОСТОЈИЋ МИРКО
7 ЛУЧИЋ ПУНИША
8 МИЋАНОВИЋ ЈАДРАНКА
9 НОГО БОЖО
10 ЛЕМЕЗ МИЛАН
11 ЛИЗДЕК ЉИЉА
12 ГОЛИЈАНИН РАДМИЛО
13 ЕЛЕКОВИЋ РАДОВАН
14 ЋОСОВИЋ-МРГУД МИРЈАНА
15 ПЕТРУШИЋ КОСТА
16 ГРУЈИЋ СНЕЖАНА
01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1 КЕЗУНОВИЋ РАДОМИР
2 ЈОВАНОВИЋ СЛАВИЦА
3 БОГИЋЕВИЋ МИЛАН
4 БОЈОВИЋ ЗОРАН
5 СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА
6 ПОПОВИЋ МИЛАН
7 ЈОКАНОВИЋ НЕНАД
8 ЛАЛОВИЋ ЉИЉА
9 ЂОРЂИЋ ЉУБИША
10 ТОПАЛИЋ ВЛАСТИМИР
11 МИЛИЋ БИЉАНА
12 ЦВИЈЕТИЋ ОГЊЕН
13 ЗИРОЈЕВИЋ АНЂЕЛКО
14 БРЧКАЛО СЛАЂАНА
15 БРЧКАЛО ДРАГОМИР

00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 SELIMOVIĆ MENSUR
2 HASANOVIĆ MAIDA
3 REDŽIĆ ISMET
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SALKIĆ RAMIZ
2 AVDIĆ FIJA
3 ČIKARIĆ MUHAMED
4 HADŽIOMEROVIĆ MUJO
5 IBRAHIMOVIĆ AMELA
6 RAMIĆ EDIN
7 AVDIĆ MURAT
8 ISANOVIĆ HASIJA
9 DURAKOVIĆ ĆAMIL
00032 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА ИНВАЛИДА БИХ
1 МЕХМЕДОВИЋ СЕЈАД
2 ФЕЈЗИЋ ЕРМИНА
3 ЧИКАРИЋ ЕДИН
4 МУМИЋ МЕРИМА
5 МУЈКИЋ САФЕТ
6 МЕХМЕДОВИЋ ЕМИР
01203 НАША СТРАНКА - НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
1 СТЕВАНОВИЋ МОМЧИЛО
2 СКАКАВАЦ БОЈАНА
3 ЂУРКОВИЋ БРАНИМИР
4 МИЛИЋ НЕВЕНКА
5 ЛУЛИЋ СЛОБОДАН
6 ЗЕЧИЋ ДАРКО
7 КАРИШИК БРАНКА
8 ВИЦО ГРУЈИЦА
9 МУМИНОВИЋ АЗИР
10 МАЊАК НАДА
11 БОРИСОГЉЕБСКИ ВАЊА
12 РЕБИЋ ДРАГАН
13 СТОЈАНОВИЋ САЊА
14 НИКОЛИЋ МИЛЕ
15 ИКОНИЋ ДАНА
16 БОДИРОГИЋ СЛАВКО
00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 КОСОРИЋ МИЛЕ
2 ЛОВРЕН НЕВЕНКА
3 ЧУТУРИЋ ДРАГО
4 ОБРАДОВИЋ ДИАНА

Broj 57 - Strana 50
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
5 РАДОВИЋ СНЕЖАНА
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ZUBČEVIĆ DRAGANA
6 КОПРИВИЦА МАРИЈАНА
2 ČEČUR ZDRAVKO
7 АРАМБАШИЋ ДУШАН
3 ŠOGOLJ NERMIN
8 МИТРОВИЋ НИКО
9 МИТРОВИЋ ДАНИЛО
4 BAŠIĆ ZARIFA
10 БЛАГОЈЕВИЋ ИВАНА
5 ŠARENAC MILAN
6 HASEĆIĆ HEDAJETA
11 БЛАГОЈЕВИЋ ВЕДРАН
12 ПЕЛЕМИШ БОГОЉУБ
7 BAŠIĆ FAIM
13 СОКИЋ ЗОРАН
8 KRILAŠ EDINA
9 DURAN SUZANA
14 ТОДОРОВИЋ ГОРАН
10 BAJRAKTAREVIĆ ENVER
306 NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
11 MILIKIĆ MILORAD
IZBORNA JEDINICA 6 / НАРОДНА СКУПШТИНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗБОРНА ЈЕДИНИЦА 6
01183 PARTIJA PRAVOG PUTA
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - 1 PIZOVIĆ BAJRO
СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1 МАРИЋ ВЕЉКО
1 УНКОВИЋ МИЛИМИР
2 ТАДИЋ ЗОРИЦА
2 МАРКОВИЋ ЈАДРАНКА
3 ВУКОВИЋ РАДОВАН
3 МИЛОШЕВИЋ РИСТО
4 СОРАЈИЋ ДРАГАН
4 САМАРЏИЋ МИЛАН
5 ЧАНЧАР ЈЕЛЕНА
5 КАРАНОВИЋ СНЕЖАНА
6 ЛОНЧАРЕВИЋ ГОРАН
6 ГОВЕДАРИЦА МИЛОРАД
7 ПАПОЊАК АЛЕКСА
00018 СДС - СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
8 ЂУРИЋ НАДА
1 ГОВЕДАРИЦА ВУКОТА
9 БОШКОВИЋ САША
2 МИРКОВИЋ СУЗАНА
10 СЛАДОЈЕ РАДОМИР
3 ГРУБАЧ МИЛАН
11 КОМЛЕНОВИЋ САЊА
4 КОЈИЋ МИРОСЛАВ
12 ТАМИНЏИЈА ИЛИЈА
5 СТАНИЋ ДАНИЈЕЛА
00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР
6 ВАСИЉЕВИЋ ЈОВАН
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
7 ПЕРИШИЋ НИКОЛА
1 ЂУКОВИЋ ГОРАН
8 МАНДИЋ МИРЈАНА
2 УКРОПИНА ЉИЉАНА
9 БОШЊАК ГОРАН
3 ДУНЂЕР ДРАЖЕН
10 КОВАЧ МИЛАН
4 РИСТИЋ ДРАГАН
11 ШОТРА ВЕСЕЛИНКА
5 ПЕТРОВИЋ НЕВЕНКА
12 БУДИНЧИЋ ВЕСКО
6 ЈАХУРА ДАНИЛО
00440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
7 ПАРАНОС РАДЕ
1 ГОЛИЈАНИН АЛЕКСАНДАР
8 ФУНДИЋ ЉЕПОСАВА
2 СТАНИЋ САЊА
9 ШУПИЋ ПРЕДРАГ
3 ВУЧУРЕВИЋ СЛАВКО
10 ТАСИЋ ЉУБИНКО
4 РАДОВИЋ РАДИВОЈЕ
11 КОВАЧ МАРИЈА
5 НОВОКМЕТ САЊА
12 ОБРАДОВИЋ ГОРАН
6 АНТУНОВИЋ РАДОИЦА
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
7 ТАСИЋ БОГДАН
AJANOVIĆ
8 ГРАХОВАЦ МИРЈАНА
1 JELAČIĆ ZAIM
9 МИЛОШЕВИЋ МИЛОРАД
01202 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1 МРДИЋ СЛОБОДАН
2 ЖДРАЛЕ ЗОРИЦА
3 ВУКОТИЋ МОМЧИЛО
4 ДУЧИЋ СЛОБОДАН
5 ШКИПИНА-БАТИНИЋ ДАНИЈЕЛА
6 СТОЛИЦА ВУКАШИН
7 МУЧИБАБИЋ РАДОСЛАВ
8 МАРИЋ ДАНА
9 ОКУКА СЛОБО
10 КУЈУНЏИЋ ГОРАН
11 ТАСОВАЦ АНА
12 ПАВЛОВИЋ ЖАРКО

00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1 РАДОВИЋ ВУКАШИН
00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 БАЋЕВИЋ СЛАВОЉУБ
2 СУБОТИЋ МИЉАНА
3 ИВАНКОВИЋ ПЕТАР - ПЕКО
4 ДАНГУБИЋ СЛАВКО
5 ГРУБАЧ АДРИЈАНА
6 МИЛИНКОВИЋ ДОБРИСАВ
7 ТУПЕША МИЛАН
8 МИШКОВИЋ МИЛОЈКА
9 ЂЕРИЋ МИЉАН
10 ВУЈОВИЋ ВАСО
11 ШУТИЋ МАРА
12 БАРАНАЦ СРПКО

Srijeda, 8. 9. 2010.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 51
7 МИЛИЋЕВИЋ КОСТА
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
8 МИЛАНОВИЋ МАРИЈА
1 MAŠIĆ FUAD
9 ВУКОВИЋ РАДОСЛАВ
2 KULELIJA SAFIJA
10 ПАВЛОВИЋ ТОМИСЛАВ
3 HASKOVIĆ HALIM
11 ПОПОВИЋ ЉИЉА
4 TUTIĆ SABRIJA
12 НИКОЛИЋ ЗОРАН
5 POBRIĆ TIDŽA
6 KULELIJA ESAD
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
7 BUKVA NUSRET
1 BRANKOVIĆ OMER
8 PIŠMO MEHADA
2 VELIĆ ABIDA
9 BAJRAKTAREVIĆ RASIM
3 SPAHIĆ IZET
10 ČIMPO HILMO
4 SIJERČIĆ KASIM
11 LIPA MULA
5 ČAMDŽIĆ DŽENANA
12 BAŠIĆ ASIM
6 GEGIĆ REDŽEP
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA 01203 НАША СТРАНКА - НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
ПАРТИЈА ЗДРАВКО КРСМАНОВИЋ
1 RIKALO RADIVOJE
1 КРСМАНОВИЋ ЗДРАВКО
2 ЕЛЕЗ ОЛИВЕРА
00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1 ПЕРКОВИЋ СЛОБОДАН
3 ПАПИЋ НЕМАЊА
2 МИЛАДИНОВИЋ МИЛОЈКА
4 ШАРЕНАЦ МИРОСЛАВ
3 ШЕКАРИЋ ДРАГАН
5 ИЛИЈИЋ ДИЈАНА
4 ШЕКАРИЋ БРАНКА
6 ФРЖОВИЋ ЗДРАВКО
5 МУХИЋ МУЂЕИМ
7 БЕРЈАН БРАНИСЛАВ
8 БЕГЕНИШИЋ НАДА
6 ЛАМБИЋ ДРАГАН
7 ЈЕВТИЋ МАРИНА
00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
8 КУСМУК МЛАДЕН
1
МИЛАНОВИЋ ДРАГАН
9 ШОГОЉ КЕМАЛ
2 БЕЈАТОВИЋ БРАНКА
3 БЛАГОЈЕВИЋ МИЛАДИН
01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
4 ЈОКШИЋ БОЈАН
1 КОВАЧ ВАСКО
5 ОСТОЈИЋ МИРА
2 АНЂЕЛИЋ ДРАГАНА
3 МАСТИЛОВИЋ ДЕСКО
4 РАДОВИЋ ЗОРАН
LISTA ZA KOMPENZACIJSKE MANDATE /
5 ЂУРИЋ СТАНКА
ЛИСТА
ЗА КОМПЕНЗАЦИОНЕ МАНДАТЕ
6 БЈЕКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
300 NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE
7 ПОПАРА ГОЈКО
NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE /
8 БОКУН БИЉАНА
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
9 КОЛАК ВАСО
НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
10 МИЛЕТИЋ ПЕТАР
11 МИЛИЋЕВИЋ ДАЈАНА
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
12 МИЛОЈЕВИЋ ОГЊЕН
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 RAPO MARIJA
01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
2 MIJIĆ IVO
1 ШАРАБА СЛОБОДАН
2 МАРКОВИЋ МИРЈАНА
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 3 РОСИЋ МИОДРАГ
СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
4 ЂОГОВИЋ БРАНИСЛАВ
1 МИРЈАНИЋ ЖЕЉКО
5 ИЛИЋ НАДА
2 ТЕШАНОВИЋ НАДА
6 ЗЕЛЕНОВИЋ ДОБРИВОЈЕ
3 ВИШКОВИЋ РАДОВАН
7 КОСТИЋ ЈАКША
4 ВУКОВИЋ РАДОВАН
8 ЈАГОДИЋ ИВАНА
5 ЈОКИЋ СЊЕЖАНА
9 МИЛУТИНОВИЋ РИСТО
6 КОЈИЋ ЂОРЂА
10 ЛАЛОВИЋ ЛУКА
7 МАЗАЛИЦА СРЂАН
11 ГЛИГОРИЋ ЈЕЛЕНА
8 ДАЛШАШО-ЛЕПИР АЛЕКСАНДРА
12 ЋЕБЕЏИЈА НЕЂО
9 ЂУРИЋ ГОРДАНА
00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ 10 ТАДИЋ ДРАГО
11 РИСТИЋ ИВКА
СРПСКЕ
12 ВОЈВОДИЋ ДРАГАН
1 БАБИЋ ДРАГАН
13 КЕСИЋ НЕНАД
2 КРУЉ СЛАВИЦА
14 ДУКИЋ ГОРДАНА
3 БОЉАНОВИЋ СЛАВКО
15 КРАЉЕВИЋ МИРОСЛАВ
4 РАЈАК РАТО
16 ЈОВАНОВИЋ СВЕТОЗАР
5 ЏЕЛЕТОВИЋ АЛЕКСАНДРА
17 ЈУНГИЋ ВЕСНА
6 КУРЕШ МОМЧИЛО

Broj 57 - Strana 52
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
18 ЛОНЧАРЕВИЋ ГОРАН
81 ПАЂЕН МИЛЕНКО
19 ДОДИК СИНИША
82 ЛУКИЋ МИОДРАГ
20 БАРТОЛИЋ ДАНИЦА
83 НИШИЋ ТАТЈАНА
21 МИЋИЋ ПЕТАР
84 МИРОВИЋ СЛАВИША
22 НИКОЛИЋ ЈОВО
85 ВУЛИН ЉУБОМИР
23 ПАВЛОВИЋ РАДОМИР
86 ТОМЧИЋ-БУЛАЈИЋ ТАЊА
24 МАРКОВИЋ НОВКА
87 ЛИПОВАЦ ЗОРАН
25 ЖУНИЋ ИГОР
88 ВАСИЛИЋ СПОМЕНКО
26 ВИДОВИЋ ЗОРА
89 ВУКОВИЋ ЈОКА
27 КОЈИЋ МИРКО
90 ТЕПИЋ ДРАГО
28 РАДОЈИЧИЋ ИГОР
91 ГОЈИЋ ДУШКО
29 ПЕРИЋ ВАЛЕНТИНА
92 ОБУЋИНА ЈЕЛЕНА
30 ГОСТИЋ УРОШ
00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР
31 БОБАР ГАВРИЛО
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
32 ЛУКАЧ МИРЈАНА
1 КАЊЕРИЋ РАДИСЛАВ
33 МАРИЋ ВЕЉКО
2 ГОЛИЈАН РАДОЈКА
34 БАШТИНАЦ НИКОЛА
3 ТОДОРОВИЋ МИЛЕНКО
35 ЛУКИЋ ЈАСНА
4 МАРКОЧЕВИЋ ПРЕДРАГ
36 РУДИЋ БОРО
5 КРАГУЉ МИЛОСАВА
37 ЂУРИЋ ДАЛИБОР
6 ПРСТОЈЕВИЋ ДУБРАВКО
38 ЛУКИЋ СЛАВИЦА
7 ЛАЗИЋ МИЛАН
39 МАРИНКОВИЋ ПРЕДРАГ
8 УКРОПИНА ЉИЉАНА
40 МАРКОВИЋ ОБРЕН
9 ЂУКОВИЋ ГОРАН
41 МАНДИЋ ЉИЉАНА
10
ПАВЛОВИЋ ВОЈИН
42 СОРАЈИЋ ДРАГАН
11
БОСАНЧИЋ МИРЈАНА
43 БОГДАНОВИЋ БРАНКО
12 ЧАВИЋ МИЛЕ
44 САВИЋ ДУШИЦА
13 ШАЈИНОВИЋ ВАСИЛИЈЕ
45 ГАВРАНОВИЋ СЛОБОДАН
14 РАДИШИЋ ЦИЦА
46 ДУБОВ НИКОЛА
15 МИТРОВИЋ МИЛЕНКО
47 ТАДИЋ ЗОРИЦА
16 ДУНЂЕР ДРАЖЕН
48 МИЛОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ
17 ДУШАНИЋ РОСА
49 ТОШИЋ БОЈАН
18 СУБОТИЋ ДРАГОЈЕ
50 ЈЕЛАЧА ВЕСНА
19 РИСТИЋ ДРАГАН
51 ПАПОЊАК АЛЕКСА
20 ПЕТРОВИЋ НЕВЕНКА
52 МАТАРУГА ДРАГАН
21 ДОЈЧИНОВИЋ ЗОРАН
53 СТОЈНИЋ РАДМИЛА
22 КЊЕГИЊИЋ СЛАВКО
54 ВУЈИЧИЋ ИЛИЈА
23 ПРОТИЋ БИЉАНА
55 СТАНОЈЕВИЋ ПЕТКО
24 БЛАГОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ
56 МАСЛИЋ РУЖИЦА
25 ЈЕФТИЋ ЈОВО
57 ЋЕТКОВИЋ МИЋО
26 МИХАЈЛОВИЋ РАДА
58 ВЛАШКИ ВЕЉКО
27 БРКОВИЋ ЗОРАН
59 ГАВРИЋ БРАНКА
28 ЕЋИМОВИЋ МИЛОМИР
60 БОШКОВИЋ САША
29 ЂУКИЋ ТАЊА
61 ПАВИЋ ДАЛИБОР
30 ЈАХУРА ДАНИЛО
62 ГОВЕДАРИЦА ДОБРИЛА
31 БОГОЈЕВИЋ МИРКО
63 КОВАЧ МИЛАН
32 МИЛОЈЧИЋ МИРА
64 КОВАЧЕВИЋ ЈОВИША
33 МАЗАЛИЦА ЖЕЉКО
65 ЧАНЧАР ЈЕЛЕНА
66 МИТРОВИЋ ГОРАН
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
67 ЈАГОДИЋ МИЛОРАД
FAHRUDIN RADONČIĆ
68 ЂУРИЋ НАДА
1 NURKIĆ NADIRA
69 СЛАДОЈЕ РАДОМИР
2 HANDŽIĆ ARNES
70 ВИНЧИЋ ВЕСЕЛКО
3 HAJDARBEGOVIĆ AIDA
71 НОВАКОВИЋ БУРСАЋ СЊЕЖАНА
4 TURANOVIĆ SAMRA
72 ВУЧАНОВИЋ ДАЛИБОР
5 KURTOVIĆ SULEJMAN
73 МИШИЋ ЈОВАН
00366 HSS - NHI
74 ПАЈИЋ ЈЕЛЕНА
1 TOMLJANOVIĆ TOMISLAV
75 ВУЈИЋ ПРЕДРАГ
2 GAVRIĆ IVANKA
76 ЋОСИЋ ЉУБИША
3 IVANOVIĆ ĐURO
77 ТРИШИЋ МИЛИЦА
4 LUKENDA IGOR
78 ТАМИНЏИЈА ИЛИЈА
5 MARTIĆ LJUBICA
79 СТАНИЋ ЖИВКО
80 КОМЛЕНОВИЋ САЊА

Srijeda, 8. 9. 2010.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
14 ТОДОРОВИЋ АНКА
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
15 ТАНАСИЋ ЗОРАН
AJANOVIĆ
16 БЕРИЋ ДУШАН
1 JELAČIĆ ZAIM
17 МРЂА СЛОБОДАНКА
2 RAMIĆ ALMEDINA
18 ЛУКИЋ МИРКО
3 TOPALOVIĆ MIRALEM
19 УМИЋЕВИЋ ЂОРЂЕ
4 ŠAHBEGOVIĆ EMIN
20 ОРЕЉ РАЈКА
5 ISANOVIĆ ELVIRA
21 КОВАЧ МИЛАН
6 SELIMOVIĆ MIRNES
01202 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА И ПАРТИЈА
УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1 ЂОКИЋ ПЕТАР
2 СЛАДОЈЕВИЋ РАДОЈКА
3 СТЕВАНЧЕВИЋ ИЛИЈА
4 МРДИЋ СЛОБОДАН
5 ОБРАДОВИЋ ДИЈАНА
6 ТОПИЋ СТЕВО
7 ТОМИЋ БЛАГОЈА
8 НИКОЛЕТИЋ СТАНА
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 POPOVIĆ SLOBODAN
2 BOŠKOVIĆ ŽANETA
3 BANJANOVIĆ FADIL
4 PEJIĆ MILUTIN
5 GLUHIĆ JASMINA
6 ČIRKIN BEHZAD
7 HADŽIBEGOVIĆ MIGDAD
8 ĐURIĆ BRANKA
9 ČEČUR ZDRAVKO
01183 PARTIJA PRAVOG PUTA
1 PIZOVIĆ BAJRO
01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1 ШУКАЛО АДАМ
2 ПОПОВИЋ МИРЈАНА
3 АЛАЏИЋ ЉУБИША
4 ПРИБИШИЋ ЗОРАН
5 КРАГУЉ ГОРДАНА
6 ВУЈКОВИЋ СТАНКО
7 КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
8 СТОЈАКОВИЋ МИЛЕНА
9 ИЛИЋ СИНИША
10 УНКОВИЋ МИЛИМИР
11 СТЕВИЋ ЗДРАВКА
12 ЛАЗАРЕВИЋ ПРЕДРАГ
13 ЗЕЉИЋ МИОДРАГ
14 ГАРИЋ ЈЕЛЕНА
15 МИЛОШЕВИЋ РИСТО
00018 СДС - СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 МИРКИЋ ЛАЗАР
2 БОЖИЋ СЊЕЖАНА
3 СТЕВАНДИЋ НЕНАД
4 ПЕРИШИЋ НИКОЛА
5 БОГДАНОВИЋ ЉИЉАНА
6 БОРОЈЕВИЋ КРСТАН
7 ПЛАНИНЧЕВИЋ НАДЕ
8 СТОЈАНОВИЋ ПЕТРА
9 ПАШИЋ РАДОМИР
10 ВАСИЋ БОЖИДАР
11 ЈОШИЋ ЛЕЛА
12 ДРАГУТИНОВИЋ ОСТОЈА
13 БАЊАЦ ДАРКО

Broj 57 - Strana 53

00440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 САКАН ВЕЛИМИР
2 ЧЕКИЋ ДИАНА
3 МАРИНКОВИЋ ТРИВО
4 ГВОЗДЕНАЦ МИЛОРАД
5 ДРАГАШ МЛАЂЕНКА
6 ГРУЈИЧИЋ МИЛОЈКО
7 ЂУКИЋ МИЛАН
8 ШУКАЛО ГОРДАНА
9 ВУЧУРЕВИЋ СЛАВКО
10 ШВРАКА МИЛАН
11 СИМИЋ НАДА
12 СТАНОЈЕВИЋ ЂУРО
13 ЂУРИЦА РАДЕНКО
14 СТАНИЋ САЊА
15 НОВАКОВИЋ РАДИВОЈЕ
16 ПЕЈИЋ МИЛАН - МИЋО
17 БУРИЋ ТАЊА
18 РОСИЋ НИКОЛА
19 СМИЉАНИЋ РАНКО
20 ЂУКАНОВИЋ ЗАГА
21 ВУЧИЋЕВИЋ ПРЕДРАГ
22 ЏУВЕЛЕКОВИЋ БОЖО
23 МРЂА КАРАНФИЛКА
24 РИСТИЋ МИЛЕНКО
25 ГАЛИЋ ДРАГАН
26 НОВОКМЕТ САЊА
27 ДОНЧИЋ РАДИСЛАВ
00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1 ЛАЗАРЕВИЋ НИКОЛА
2 ЛАЗАРЕВИЋ АНА
3 СТОЈАНОВИЋ МИЛУТИН
4 ЖИВКОВИЋ ЈАСЕНКА
00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 ТРНИНИЋ НЕЂО
2 СРЕДИЋ СВЈЕТЛАНА
3 СПАСОЈЕВИЋ ЗОРАН
4 ФИЛИПОВИЋ ЗОРАН
5 ПАНИЋ РАНКИЦА
6 БАЋЕВИЋ СЛАВОЉУБ
7 РОДИЋ ДРАГУТИН
8 ДАВИДОВИЋ-ТОШИЋ ЗОРАНА
9 ЛУКИЋ ВЛАЈКО
10 КОЦИЋ РАДМИЛА
11 ГРУБАЧ АДРИЈАНА
12 НИКИЋ СИНИША
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
BIH
1 ĐENADIJA MLAĐEN
2 POPOVIĆ VIŠNJICA
3 PRTVAR SPASOJA

Broj 57 - Strana 54
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 NAKIČEVIĆ IZET
2 SARAČEVIĆ AMELA
3 SALIHOVIĆ MUJO
4 MURATOVIĆ HUSEJIN
5 ĐOZIĆ FATIMA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
7 KAPETANOVIĆ RATKO
8 KALAJDŽIĆ BILJANA
9 SARIĆ CVIJETIN

01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 FILIPOVIĆ STEFAN
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 DOMIĆ DARKO
2 BABIĆ KATICA
3 DADIĆ MATO
4 STANIĆ PERICA
5 PAVIĆ ANKICA
6 KOMLJENOVIĆ DRAGAN
7 PANIĆ MONIKA
8 GRGIĆ SAŠA
9 ZIRDUM IVICA
10 PETROVIĆ JANJA
11 MARIĆ VLADO
12 JAKARA JELENA
13 MIKULIĆ NIKO
14 STANIĆ JOSIPA
15 POTOČNIK BORIS
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 SIVIĆ ŠABAN
2 HRNIĆ EDISA
3 ĐOZIĆ ADIB
4 OSMANČEVIĆ BAKIR
5 KULJANČIĆ HALIMA
6 DURATOVIĆ MIRSAD
7 LEPAN JAKOV
8 SALKIĆ FATA
9 ZVORNIČANIN ESAD
10 KELAVA VANESA
11 VALJEVAC HAŠIM
12 MAŠIĆ FUAD
13 BERBIĆ SARA
14 HERGIĆ TATJANA
15 GOLIĆ MUSTAFA
16 ČURIĆ DŽEMIL
17 KULELIJA SAFIJA
18 HUREMOVIĆ SEJAD

Srijeda, 8. 9. 2010.

01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ
1 БЛАЖЕНОВИЋ РОДОЉУБ
2 ЛАЗИЋ СМИЉА
3 ЈАНКОВИЋ ЖЕЉКО
4 ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ
5 ГОЛИЈАНИН САЊА
6 МАСТИЛОВИЋ ДЕСКО
7 СТОЈЧИНОВИЋ МИРКО
8 СИМИЋ ГОРДАНА
9 СТИЈЕПИЋ РАДЕНКО
10 БАРТУЛА ПРЕДРАГ
11 САВИЋ ДИЈАНА
12 КОВАЧ ВАСКО
01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1 ГЛИГИЋ ВОЈИСЛАВ
2 ЈОВАНОВИЋ СЛАВИЦА
3 ЋЕБЕЏИЈА НЕЂО
4 МИЛИЋЕВИЋ ЂОРЂЕ
5 ПУПАВАЦ СУЗАНА
6 КАТАНИЋ РАДИВОЈЕ
7 РАНИЛОВИЋ МИЛИНКО
8 ЛАЗАРЕВИЋ САНДРА
9 БОГИЋЕВИЋ МИЛАН
10 МИЛУТИНОВИЋ РИСТО
11 РАДИЋ РУЖИЦА
12 ГАЧИЋ ВЕДРАН
13 ПОПОВИЋ МИЛАН
14 НАРАНЧИЋ ГОРДАНА
15 СПАСОЈЕВИЋ ПЕРО
16 ВУЈИЧИЋ МЛАДЕН
17 ЈАГОДИЋ ИВАНА
18 ЂУКИЋ ДАВОР
19 ОСТИЋ НАТАША
20 ЂОГОВИЋ БРАНИСЛАВ
21 КУЈУНЏИЋ БИЉАНА

01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 TODOROVIĆ BORIVOJ
2 MILJKOVIĆ TATJANA
3 TRIPKOVIĆ MIROSLAV

00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
1 МИХАЈИЛИЦА МИЛАНКО
2 РАЂЕВИЋ ДЕСАНКА
3 РАЈАК РАТО
4 ЛИЧАНИН НЕБОЈША
5 КАЛАБА МИЛКА
6 РАДУЛОВИЋ СВЕТОЗАР
7 БОЉАНОВИЋ СЛАВКО
8 КРУЉ СЛАВИЦА
9 ГРУЈИЋ НОВО

00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 ALIĆ SAFET
2 JOKIĆ BRANKA

00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 SELIMOVIĆ MENSUR
2 HASANOVIĆ MAIDA
3 MUJANOVIĆ FEHIM

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 BABIĆ DUŠKO
2 PERKOVIĆ DRAGANA
3 VUČKOVAC MLAĐAN
4 TRAPARA ZORAN
5 MILOVANOVIĆ CVIJETA
6 PERKOVIĆ SLOBODAN

00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 BRANKOVIĆ OMER
2 ŠEHOVIĆ ZINETA
3 ČIKARIĆ MUHAMED
4 ZUKANOVIĆ MUJO
5 HOŠIĆ ZINAJDA
6 ČIRKIĆ AHMET

Srijeda, 8. 9. 2010.
7 SPAHIĆ IZET
8 AVDIĆ FIJA
9 SEJKIĆ ESED

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 55
14 PETROVIĆ VALENTINA
15 KASIĆ DAMIR
16 KLARIĆ SVJETLANA
17 JURIĆ AUGUST
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
18 JAREB ANA-MARIJA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
19 VUJIĆ EROL
1 KRSMANOVIĆ ZDRAVKO
20 ŠOMIĆ DŽAFER
2 ELEZ OLIVERA
21 JANKOVIĆ DRAGANA
3 ŠERIĆ SABINA
22 NERALIĆ MATE
4 PAPIĆ NEMANJA
23 DUJMOVIĆ ANA
5 KRSMANOVIĆ VANJA
24 VUKOVIĆ VALENTINO
6 BARAĆ BRANKO
25 MAJSTOROVIĆ JOSIP
7 STEVANOVIĆ MOMČILO
26 VUKOVIĆ VLADO
8 STAROVIĆ-BODA SPOMENKA
27 VUKOVIĆ MARIJA
9 ČOLAKOVIĆ DRAGAN
28 DUJMOVIĆ PERO
10 SABLIĆ MILJAN
11 SANDIĆ IVANA
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ДОШЕН ДУШАН
1 ЈАНДРИЋ КРСТО
2 БАБИЋ МИРЈАНА
2 ОЖЕГОВИЋ МАРЧЕТА САВА
3 БАЊАЦ ПЕРО
3 ШКРЕБИЋ ДРАГУТИН
4 ЋОСИЋ МИРКО
4 ЋАТО СТОЈАН
5 ВУЈНОВИЋ САЊА
5 МАРЈАНОВИЋ ЈЕЛИЦА
6 ЈЕЛИЧИЋ ДРАГАН
6 КОСОРИЋ МИЛЕ
7 ПРАШТАЛО ДРАГО
7 МИЛАНОВИЋ ДРАГАН
8 РОНЧЕВИЋ БРАНКА
8 ВУЈНИЋ СТАНА
9 ПАЂЕН ГОЈКО
9 ШКЕЉИЋ БОРЕ
10 ШЕВО ДРАГАН
10 ЂУРКОВИЋ СРЕТКО
11 ВУЧКОВИЋ МАРИЦА
11 КОЊЕВИЋ МИЛИЦА
12 ОСТОЈИЋ МИЛОВАН
12 ЧУТУРИЋ ДРАГО
13 КЕЦМАН МИЛКАН
13 ТОМИЋ ПАЈО
14 НЕДИМОВИЋ МИЛКА
14 ОСТОЈИЋ МИРА
15 РАДИЋ МИЛАН
15 ЂУРАШИНОВИЋ АНЂА
16 КЕРКЕЗ НИКОЛИНА
16 АЛЕКСИЋ НИКОЛА
17 ТОТА СЛАВИЦА
00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
18 ТЕЛЕН САНДРА
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
1 DUKIĆ FIKRET
19 ОБРАДОВИЋ ДИАНА
2 DIZDAREVIĆ NERMINA
20 БЛАГОЈЕВИЋ МИЛАДИН
21 ШОБОТ МАРКО
3 ŠIMIĆ MILE
4 SARAČEVIĆ HUSE
5 TORIĆ SAĆA
LISTA PO KANTONA / ЛИСТА ПО
6 ALAGIĆ ZUHDIJA
КАНТОНА
7 ABDIĆ EKREM
201 SKUPŠTINE KANTONA U FEDERACIJI BOSNE I
8 SARAČEVIĆ DELISTA
HERCEGOVINE KANTON 1 / СКУПШТИНЕ
9 ĆERIMOVIĆ MEHO
КАНТОНА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И
01208 NS R ZA BOLJITAK, KSPP, E-5 I LDS - ZAJEDNO
ХЕРЦЕГОВИНЕ КАНТОН 1
ZA USK
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
1 HASIĆ SANIL
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
2 MALKOČ RASIMA
1 GRGIĆ FRANJO
3 PONJEVIĆ HASAN
2 ŽIVKOVIĆ NIKOLINA
4 HADŽIĆ AIDA
3 KLARIĆ BRUNO
5 HORVAT BORIS
4 BALINOVIĆ FRANJO
6 BAJREKTAREVIĆ ENVER
5 BUBULJ MARIJA
7 NESIMOVIĆ HASAN
6 PRŠA DARKO
8 MUJIĆ FEHIMA
7 ĆURIĆ KRISTINA
9 OMERČIĆ SADET
8 ŠKRIPIĆ ŽELJKO
10 HIRKIĆ ASIMA
9 ŠIMIĆ MARKO
11 JAKUPOVIĆ FADIL
10 ĆURIĆ ZVONIMIR
12 DURIĆ DEJAN
11 BAŠIĆ DANICA
13 HASANOVIĆ AMELA
12 JURIĆ TOMO
14 ĆUFUROVIĆ AMIR
13 KLEPIĆ MILAN
15 ALIČIĆ MUHAMED

Broj 57 - Strana 56
16 NALIĆ SEMIRA
17 MENZIL ĐASIM
18 POLJAK SALIH
19 ALEŠEVIĆ SANELA
20 VELADŽIĆ MIRZET
21 MESIĆ ZAHARIJE
22 ALIBABIĆ ŠEJLA
23 KAČAR ZEĆO
24 BAŠIĆ NERMIN
25 FOČAK NAILA
26 DŽAJIĆ EMSUD
27 MULALIĆ MENSUD
28 ŠABIĆ ALMA
29 BOŽIĆ EMIL
30 HODŽIĆ ŠUHRET
31 HARAMBAŠIĆ NERMANA
32 HASANOVIĆ SELMO
33 BEŠIREVIĆ HALIL

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 HODŽIĆ FARKO
2 LJUBIJANKIĆ MIRA
3 MUSLIĆ ALBIN
4 PROŠIĆ EKREM
5 BEKTAŠEVIĆ SABINA
6 DELLAMEA-REDŽIĆ ZORICA
7 PRŠA IVAN
8 LONIĆ MLADEN
9 TATLIĆ EMIR
10 ČATAKOVIĆ MUSTAFA
11 ČAVLOVIĆ IVANA
12 SADIKOVIĆ IZET
13 ČELIKOVIĆ SMAIL
14 PAŠIĆ RADOJKA
15 DERVIĆ MUHAMED
16 ZUKANOVIĆ NEDŽAD
17 ĆEHIĆ INDIRA
18 DEMIROVIĆ ENES
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
19 JAKUPOVIĆ HAJRUDIN
FAHRUDIN RADONČIĆ
20 SULJIĆ JASMINA - JASNA
1 BEĆIRBEGOVIĆ NERMIN
21 MUJADŽIĆ RUSMIR
2 BAJRIĆ DRAGANA
22 DŽAFIĆ ADIS
3 ABAZOVIĆ SAMIR
23 ŠTRKLJEVIĆ EMINA
4 MAKIĆ AMIR
24 BAIER TEDI
5 DIZDAREVIĆ AZRA
25 FAJKOVIĆ MUSTAFA
6 EMRULOVIĆ ŠEMSUDIN
26 STANIVUK ELVIRA
7 DOMAZET EDIN
27 ŠAHINOVIĆ SUVAD
8 PAŠIĆ-HUKANOVIĆ ELMA
28 OMANOVIĆ DAMIR
9 BRKIĆ HASAN
29 HASIĆ IVANKA
10 SPAHIĆ ADMIR
30 BEŠIĆ ĐEMAL
11 BAKRAČ-DRUŽIĆ IRMA
31 SULJIĆ SULJO
12 VELADŽIĆ SAFET
32 DEJANOVIĆ RENATA
13 BRATIĆ EDIN
33 BAJRIĆ SELVEDIN
14 DŽAFEROVIĆ FIKRETA
15 HALILOVIĆ NISVET
01183 PARTIJA PRAVOG PUTA
16 VELAGIĆ HARISA
1 SULJKANOVIĆ ADMIR
17 PAVIĆ VINKO
2 GORINJAC ZEMIRA
18 ŠAHINOVIĆ SEJAD
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 19 HALKIĆ EDINA
HDZ 1990
20 HARBAŠ HARIS
1 JURIĆ ROMAN
21 ČEKIĆ ADNAN
2 ĆURIĆ DANIJELA
22 LIPOVIĆ MELISA
3
PRŠA STIPE
23 SUBAŠIĆ EDIS
24 SALIHOVIĆ ASMIR
00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI - MILE
25 ALIBABIĆ MENITA
MARČETA
26 KORLAT SELVIR
1 MEMAGIĆ IRMA
27 BRATIĆ MIREL
2 MARIĆ BOŠKO
28 ABAZOVIĆ SENADA
3 MEMAGIĆ ARMINA
29 MUŠANOVIĆ SAMIR
4 MUHAREMAGIĆ ERMIN
30 KAPIĆ MERIMA
5 MEMAGIĆ HALID
31 REMETIĆ IRMA
00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
32 BORIĆ MUHAMED
1 ЧОРОКАЛО СЛАВКО
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
2 ЛАТИНОВИЋ ЛЕНКА
AJANOVIĆ
3 КЕСИЋ МИРКО
1 MEMIĆ ABDULAH
4 ЧОРОКАЛО ЉИЉА
2 MUHAREMOVIĆ DIJANA
5 ПОПОВИЋ ОСТОЈА
3 KORČIĆ ASIM
6 СТУПАР УРОШ
4 SIVIĆ HASAN
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
5 MEMIĆ JASMINA
BIH
6 SIVIĆ VERNES
1 MULALIĆ ADMIL
7 HAFIZOVIĆ ZEMKA
2 ABDIĆ JELENOVIĆ ELVIRA

Srijeda, 8. 9. 2010.
3 ŠKRGIĆ MUHAMED
4 KNEŽEVIĆ MIODRAG
5 MAKIĆ AMELA
6 ŽUTIĆ ELMER
7 GRBIĆ BRANKO
8 HUSKIĆ EDINA
9 DIZDAREVIĆ ENVER
10 ALIČEVIĆ HUSEIN
11 ALIBEGIĆ AIDA
12 KADIĆ IZET
13 BEGANOVIĆ MIRVET
14 KAJTAZOVIĆ ELVEDINA
15 DOLIĆ ISMET
16 NADAREVIĆ HASNIJA
17 KENDIĆ MEVLUDIN
18 KERANOVIĆ EDINA
19 BEGANOVIĆ HAKIJA
20 BAŠIĆ FIKRET
21 SARAČEVIĆ SALKO
22 ALIBEGIĆ VELDINA
23 TRALJEŠIĆ ZAIM
24 MURATOVIĆ NIHAD
25 ČOVIĆ ESAD
26 RIZVIĆ ADNANA
27 KADIĆ MERSIDA
28 GABELJIĆ ELVIR
29 FERIZOVIĆ HAJRUDIN
30 NOVAKOVIĆ MILE
31 MAŠINOVIĆ ZUMRET
32 ĆERIMOVIĆ AIDA
33 ELEZOVIĆ NURIJA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 57
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 BEJDIĆ DIKA
2 VELADŽIĆ ŠEFIK
3 VELIĆ MELHIJAD
4 BAHTIĆ MINE
5 VELADŽIĆ SUVAD
6 HADŽIĆ BAJAZID
7 MUSTAFIĆ ALDIJANA
8 KAZIĆ SULEJMAN
9 BABIĆ MUHAMED
10 ŠAHINOVIĆ SANDRA
11 MILJKOVIĆ NURIJA
12 HUSETIĆ SENAD
13 HADŽALIĆ RUKIJE
14 KASUMOVIĆ MUHAMED
15 TALIĆ MEHO
16 SULEJMANOVIĆ VAHIDA
17 EMINIĆ EDHAM
18 ČAUŠAGIĆ REMZO
19 DRAGANOVIĆ MERIMA
20 ALIJAGIĆ DINO
21 ŠABANOVIĆ ENIS
22 HUREMAGIĆ HATIDŽE
23 KOZLICA ŠEMSUDIN
24 OMANOVIĆ VAHID
25 BRKIĆ EDISA
26 KVRGIĆ DEDO
27 KADIĆ HAJRUDIN
28 ARAPOVIĆ SEMIRA
29 MAJSTOROVIĆ KADIR
30 DRAGANOVIĆ SEJAD
31 KRUPIĆ EDITA
32 ŠEHOVIĆ ALIJA
33 EMINIĆ ENES

00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 HAJDAROVIĆ ESAD
2 JAHIĆ SUZANA
3 BEGANOVIĆ MUHAMED - KOŽAR
4 HADŽIĆ ĆAZIM
5 ĐULIĆ IZUDINA
6 RAHMANOVIĆ MUHAMED
7 JOGIĆ SANIMIR
8 BEĆIRSPAHIĆ MIRELA
9 TOPIĆ ZUHDIJA
10 JASKIĆ ŠERIF
11 MUREŠKIĆ HATIDŽE
12 KOSOVIĆ MUHAREM
13 BAŠIĆ HUSEIN
14 DURGUTOVIĆ SENADA
15 ABDIĆ BEKIR
16 BABAČIĆ HAKIJA
17 MAŠIĆ EDINA
18 ŠAHINOVIĆ RASIM
19 ARNAUTOVIĆ KASIM
20 HODŽIĆ NERMINA
21 BEĆIRSPAHIĆ MUJAGA
22 KESEROVIĆ HUSE
23 ŽERIĆ ANITA
24 HODŽIĆ RIFAT
25 BOSNIĆ EMINA
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 DIZDARIĆ MEŠA
00734 HSP BIH
1 JURČEVIĆ JOZO

00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 SELMANOVIĆ MIRSAD
2 MALKOČ RABIJA
3 DIZDAREVIĆ HAMDIJA
4 KADIRIĆ TEUFIK
5 SARIĆ IRMA
6 OMIĆ JASMINA
7 ORAŠČANIN IBRAHIM
8 FETAH-REKIĆ ENISA
9 ČAVKIĆ MUHAREM
10 SADIKOVIĆ FUAD
11 ŠARGANOVIĆ MERIMA
12 KOMIĆ SENAD
13 TOPIĆ MIRSAD
14 HADŽIĆ ELVIR
15 HANDANAGIĆ ASIM
16 LJUBIJANKIĆ LARISA
17 ČELAN IVICA
18 SUBAŠIĆ HAJRUDIN
19 DIZDARIĆ SEAD
20 KARABEGOVIĆ ENA
21 ĆORAGIĆ HASAN
22 MALKOČ NIJAZ
23 VELIĆ NAIDA
24 BAJRIĆ ELVIS
25 MEMAGIĆ NERMIN
26 PAUNOVIĆ ANELA

Broj 57 - Strana 58
27 TARTIĆ HARIS
28 GOLIĆ MEVLIDA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
21 BAŠAGIĆ EDIN
22 IČANOVIĆ ILFAD
23 ZUKIĆ DURSUMA
00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
24 ROŠIĆ HUSEIN
1 ДУБАЈИЋ РАТКО
25 JUSIĆ HADIS
2 АТЛАГИЋ ДУШАНКА
26 MAJETIĆ AIDA
3 ДОШЕНОВИЋ МИЛАН
27 SEFEROVIĆ MENSUR
28 KALJIKOVIĆ MIRSAD
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
29 MUJADŽIĆ SELMA
1 EMRIĆ JASMIN
30 HASANOVIĆ JASMIN
2 BEGANOVIĆ SABINA
31 OSMIĆEVIĆ MEHMED
3 HALILOVIĆ HAJRUDIN
32 SELMAN HALIDA
4 KARABEGOVIĆ ELVIN
33 IMŠIREVIĆ REFIK
5 ALIHODŽIĆ SADIJA
6 DELIĆ NIJAZ
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
7 SULEJMANAGIĆ FUAD
1 HAJDAREVIĆ AIDA
8 MELIĆ JASMINA
2 ĆOSIĆ NEĐAD
9 KULOSMAN FERID
3 MAHMUTOVIĆ DEMIRA
10 DURANOVIĆ SAMIR
11 MUSIĆ TEVHIDA
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 IBRAHIMOVIĆ EMIN
12 HADŽIPAŠIĆ ADMIR
13 SAMARDŽIĆ DEJAN
2 MARČETIĆ BAHRA
3 DEDIĆ SAMIR
14 KEŠKIĆ SENITA
15 SADIĆ REMZIJA
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
16 LEMEŠ JASMIN
1 VUKOVIĆ BERNARDO
17 KRUPIĆ ELVIRA
2 DELIĆ JASMINA - JACA
18 BEGANOVIĆ MUJO
3 VOJIĆ SELVER
19 BAJREKTAREVIĆ JUSUF
4 BEŠIĆ KASIM
20 OSMANČEVIĆ ALDINA
5 ŠABIĆ ŠEJLA
21 ERDIĆ IBRAHIM
6 ŠKERIĆ BELMA
22 ALDŽIĆ AMEL
7 BAJRIĆ SELVIR
23 MEŠANOVIĆ DŽANA
8 ŠEHIĆ ASIMA
24 HADŽIPAŠIĆ ASMIR
9 HODŽIĆ MIRHAD
25 HADŽIĆ NEDŽAD
10 OSMANKIĆ JASMIN
26 MISALJEVIĆ MEJISA
11 HUSETIĆ IRMANA
27 ŠAHBAZOVIĆ ALMIR
12 MEHIĆ SAFET
28 OSMANAGIĆ REUF
13 REDŽEPAGIĆ EDHEM
29 HODŽIĆ ALMA
30 BEŠIREVIĆ MUHAMED
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
31 BOTONJIĆ JUSUF
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
32 BAKIJA RAZIJA
1 PJANIĆ SEAD
33 DŽAJIĆ AMIR
2 ZIRIĆ BAHRIJA
3 RADOŠEVIĆ ZORAN
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
4 ŠABIĆ MIRSAD
1 HODŽIĆ DAMIR
5 BALIĆ GORDANA
2 BURNIĆ-ŠARČEVIĆ JASMINKA
6 TERZIĆ ASIM
3 BAŠAGIĆ ESAD
7 SMAJIĆ ALMIR
4 KASIĆ ĆAZIM
8 ROSKOVIĆ VERICA
5 MILJEVIĆ DESANKA
9 KORIČIĆ ISMET
6 MULALIĆ KASIM
10 BUDIMIR JANDRIJA
7 ALAGIĆ EJUB
11 KREŠTIĆ ELMA
8 ŠANTIĆ TANJA
12 TOPIĆ ZLATAN
9 EGRLIĆ AHMET
13 ANGIREVIĆ VELIBOR
10 JUKIĆ HUSE
14 MUJIĆ ARMINA
11 DELALIĆ AIDA
15 BEGANOVIĆ MURSEL
12 KADIĆ SEAD
16
HRNJICA ESAD
13 MAHIĆ SANEL
17
PAJIĆ DELINA
14 ŠABIĆ SADETA
18
BRDAR ELVIS
15 HUŠIĆ NIJAZ
19 SALIHODŽIĆ IZEDINA
16 KAMBER ASIM
20 HODŽIĆ EDHAM
17 ALDŽIĆ MAIDA
21 IČIĆ ASIM
18 JUSIĆ NISVET
22 KAPIĆ AMIR
19 KANANOVIĆ SENAD
23 VITEŠKIĆ EMINA
20 KAPIĆ SENADA

Srijeda, 8. 9. 2010.
24 HIDIĆ ERMINA
25 KAPIĆ NAILA
26 DEDIĆ SADET
27 RUŽNIĆ AZRA
28 ŠABIĆ ADNAN
29 FAJKOVIĆ HAMDO
30 GUTEŠA BOBA
31 KAZAZ ALVIN
32 KOVAČEVIĆ NEBOJŠA
33 BAJRIĆ JASMIN - JASKO

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 59
00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
1 DELIĆ REFIK

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 HADŽIHAJDAREVIĆ BEHIJA
2 HUSKIĆ FIKRET
3 ĆOSIĆ ŠERIF
4 HAVIĆ DŽEHVA
5 SULEJMANAGIĆ MUSTAFA
6 HALKIĆ SAFET
7 ĐOGIĆ FATIMA
8 ŠARIĆ HUSEIN
9 DEKIĆ MILOŠ
10 BUŽIMKIĆ SUADA
11 MAHMUTOVIĆ SULEJMAN
12 BAJREKTAREVIĆ EKREM
13 PUŠKAR MERSIJA
14 DEDIĆ KEMAL
15 MATIJEVIĆ RADE
16 ISIĆ MURADIJA
17 BAJRIĆ FEHIM
18 VOJIĆ HASAN
202 SKUPŠTINE KANTONA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE KANTON 2 / СКУПШТИНЕ
КАНТОНА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ КАНТОН 2
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 MATANOVIĆ MIJO
2 VUKIĆ RUŽICA
3 ŽUPARIĆ BLAŽ
4 ĆOŠKOVIĆ ŽELJKO
5 ĆULAP NADA
6 VINCETIĆ STANKO
7 DELIĆ ĐURO
8 MIŠKOVIĆ MILICA
9 VIDOVIĆ JOSIP
10 ORŠOLIĆ MARIJAN - BANO
11 PILJIĆ RUŽA
12 MARKOVIĆ JOSO
13 RADIĆ PERO
14 DOMINKOVIĆ SUNČANA
15 BENKOVIĆ TOMISLAV
16 LEŠIĆ-PETRIĆ BRANKICA
17 KAMENJAŠ MARKO
18 ILIĆ ILIJA
19 PEJIĆ LJILJA
20 BRKIĆ MATO
21 KOVAČEVIĆ IVO
22 PRGOMET MARIJANA
23 MIKIĆ TUNJO
24 PUDIĆ JOZO

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 ĐULOVIĆ ENES
2 BEŠIREVIĆ REŠIDA
3 KUKULJEVIĆ ELDINA
4 AHMETOVIĆ SENAD
5 DUMONJIĆ MUNIR
6 ZLATKIĆ ESMIR
7 ČEHAJIĆ EMINA
8 KABAKLIĆ ASMIR
9 HALILOVIĆ HASAN
10 HADŽISPAHIĆ MUJAGA
11 KIČIN SELMA
12 ALJUKIĆ ALEN
13 AGOVIĆ MEHMED
14 KOČIĆ SADETA
15 HEĆIMOVIĆ IBRAHIM
16 KOČIĆ ELVIR
17 ZEČIĆ LIMUNA
18 KIČIN ZIKRIJA
00366 HSS - NHI
1 MIKIĆ ILIJA
2 LUCIĆ JELENA
3 STANIĆ ANA
4 ĆOŠKOVIĆ ALEN
5 PARADŽIK MARKO
6 MARKOVIĆ ĐURO
7 MARTINOVIĆ JOSO
8 MAROŠEVIĆ LJUBICA
9 PEJIĆ KATARINA
10 BUDIMIĆ ZORAN
11 DOMINKOVIĆ IVO
12 VINCETIĆ MARIJAN
13 KUVAČ MARKO
14 BILIĆ LJILJANA
15 MIŠKOVIĆ MARIJAN
16 ROŠIĆ MARIJAN
17 ŽIVKOVIĆ MARICA
18 LUCIĆ MARKO
19 KRIŠTIĆ ILIJA
20 MIŠKOVIĆ JASMINA
21 MARKOVIĆ JOSIP - JOZA
22 ŽUPARIĆ PAVO
23 SULJIĆ ESADA
24 JELUŠIĆ ILIJA
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
AJANOVIĆ
1 AHMETOVIĆ HAJDO
2 DŽAFEROVIĆ ZERINA
3 BERBIĆ DAMIR
4 KOSOVAC BAHRIJA
5 DAJANOVIĆ DIANA
6 OMIĆEVIĆ SENAHID
7 MUJKANOVIĆ ESAD
8 SUBAŠIĆ SAFETA
9 ŠABANOVIĆ ZULFIK

Broj 57 - Strana 60
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
13 TUNJIĆ VJEKOSLAV
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
14 ŽIVKOVIĆ JOSO
1 BEGIĆ MATO
15 VILIĆ PAVO
2 MUSIĆ HAJRIJA
16 MIJIĆ KREŠIMIR
3 JUPIĆ MUSTAFA
4 BABIĆ FIKRETA
17 BENKOVIĆ SLAVICA
5 KOVAČEVIĆ BOJAN
18 KLAIĆ JOSO
6 GALIĆ BENKO
19 SARVAN SAMIRA
7 SUBAŠIĆ DAMIR
20 KOTURIĆ ĐURO
8 ISIĆ SELMA
21 KLAIĆ SUZANA
9 MIKULIĆ ILIJA
22 JURKIĆ TOMO
10 DEVEDŽIĆ REFIK
23 MARTIĆ GORAN
11 OMERBAŠIĆ AZRA
00734 HSP BIH
12 MILIČIĆ ĐURO
1 ANDAČIĆ MARTIN
13 KNEŽEVIĆ JELENA
2 BRICA ANKICA
14 ČAVALIĆ IMELIN
3 KOPIĆ MARIJAN
15 SUBAŠIĆ BAHRIJA
4 MARŠIĆ DARKO
16 DELIĆ SENADA
5 MAŠIĆ JURKA
17 MATANOVIĆ JOZO
6 TOPIĆ DJURO
18 MEHIĆ ZEMIRA
7 BILUŠIĆ IVO
19 HAMZIĆ MEHMED
8 MAJIĆ ANTONELA
20 KAMBEROVIĆ SABINA
9 BLAŽEVIĆ JOZO
21 HODŽIĆ-MEHIĆ NEDŽAD
10 NEDIĆ MATO
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 - 11 KALAPURIĆ MARGARETA
12 SUHALJ SLAVKO
HDZ 1990
1 DAMJANOVIĆ PEJO
13 KOPIĆ TOMO
2 BAOTIĆ KATA
14 TIPURA RUŽA
3 ZEČEVIĆ JURO
15 HRNJKAŠ DRAGO
4 JURKIĆ MARIO
16 MIŠKOVIĆ SILVESTAR
5 ČAMBER KATARINA
17 BLAŽEVIĆ ANA
6 BRAŠNIĆ MATO
18 BARIŠIĆ STJEPAN
7 JELUŠIĆ IVO
19 JELUŠIĆ IVO
8 ĐORDIĆ ANĐA
20 STANKOVIĆ KATICA
9 ZLATAREVIĆ IVO
21 LUKAČ MARKO
10 ANĐELIĆ MARIJAN
22 ARLOVIĆ SANELA
11 RUKAVINA NADA
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
12 MIJIĆ IVO
1 GARIĆ NUHAD
13 BABIĆ BERISLAV
2 HADŽIDEDIĆ EMINA
14 VUKOVIĆ SNJEŽANA
3 TVICA ZIJAD
15 BRAŠNIĆ DARKO
4 RAMČEVIĆ ŠEFIK
16 BAOTIĆ PERO
5 REDŽEPOVIĆ SATKA
17 ORŠOLIĆ MARIJA
6 SALKANOVIĆ NIJAZ
18 ZEČEVIĆ DRAGO
7
TUKULJ NATISA
19 ŽIVKOVIĆ IVO
8
KARIĆ ILHAN
20 HARAMBAŠIĆ BOJANA
9 ZOLOTIĆ SUNČICA
21 DŽOJIĆ ALEKSANDAR
10 OMIĆEVIĆ SANEL
22 IVANKOVIĆ MARIO
11 BEŠIREVIĆ BAKIR
23 BRAŠNIĆ RUŽICA
12 DELIĆ ZIJADA
24 ORŠOLIĆ MARIJAN - BANČE
13 ČENGIĆ ZARFUDIN
14 OMERBAŠIĆ AMIR
01188 POSAVSKA STRANKA
1 SUŠILOVIĆ NINOSLAV
15 DŽANANOVIĆ AZEMINA
2 ŠANTOR ANĐELKA
16 PEPIĆ MUHAMED
3 DUJMENOVIĆ PETAR
17 ČAVALIĆ RAMO
4 KODŽOMAN IVANKA
18 DUBRIĆ RASMA
5 ŽIVKOVIĆ MATO
19 ŠALDIĆ SAMIR
6 ORŠOLIĆ CHRISTIAN
20 PUZIĆ HAJRUDIN
7 JAZVIĆ MLADEN
21 ČAMDŽIĆ SUVADA
8 VINCETIĆ OLIVERA
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
9 KESIĆ ĐURO
1 JURIŠIĆ BARIŠA
10 TANKA ANTONIJA
2 BREZONJIĆ ANĐELA
11 ŽIVKOVIĆ ELVIS
3 PETRIĆ PERICA
12 LEKO JELENA
4 KLAIĆ ZVONIMIR

Srijeda, 8. 9. 2010.
5 LUKAČ KAJA
6 MATIĆ ANKICA
7 PANIĆ MARKO
8 MIŠKOVIĆ FRANJO

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
4 PERIĆ KATA
5 ŽIVKOVIĆ IVAN
6 ĐURČEVIĆ NIKOLA

00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 KUSUR ALIJA
2 SEJDIĆ SAFETA
3 SALKANOVIĆ ENES
4 OSMANOVIĆ ANES
5 AHMETOVIĆ NAĐA
6 HODŽIĆ-MEHIĆ SUAD
7 OMERBAŠIĆ ADMIR
8 TOPOLOVIĆ INDIRA
9 PUZIĆ MUJO
10 OSMANOVIĆ ZLATKO
11 POBRIĆ ANELA
12 ŠOGOROVIĆ PREDRAG
13 TERZIĆ SENAD
14 PUZIĆ BEHREMA
15 BIKIĆ SAMIR
16 ČAUŠEVIĆ ŠEFKET
17 ŽEPČAN IRNELA
18 MAGLAJČETOVIĆ ŠEFIK
19 ŠALDIĆ MUNIBA
20 REDŽEPOVIĆ TAHIR
21 DŽAKIĆ SALIH
22 NURKIĆ TAJIBA
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 MILIČIĆ PETAR
2 VLADISAVLJEVIĆ TIJANA
3 NURKIĆ JASIM
4 ARLOVIĆ IVO
5 DERVIŠEVIĆ SANELA
6 MUJIĆ MEVLUDIN
7 DOMINKOVIĆ JOSO
8 PAČUKOVIĆ VAJIDA
9 SULJIĆ HAZIM
10 LOVRIĆ JOSIPA
11 KOČIĆ SENA
12 MUMINOVIĆ MUHIDIN
13 KAMBEROVIĆ HASNIJA
14 ČOLIĆ VASVA
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 IVETIĆ DAMIR
2 SLABIĆ VAHIDA
3 DELIĆ ELDIN
4 DŽANANOVIĆ JASMINA
5 HEĆIMOVIĆ ESAD
6 ZOLOTIĆ SALADIN
7 KOSOVAC MIRZA
8 HADŽIEFENDIĆ MELITA
9 KRŠIĆ BOŽIDAR
10 ZILIĆ SAFET
11 MEHMEDOVIĆ MELDINA
12 BAJRIĆ HASAN
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 PETROVIĆ ILIJA
2 DOMINKOVIĆ IVANA
3 KNEŽEVIĆ IVO

Broj 57 - Strana 61

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 DERVIŠEVIĆ HUSEIN
2 KARAHODOVIĆ KATA
3 PERIĆ MIRKO
4 SELIMHODŽIĆ MEHMED
5 SENKOVIĆ FATIMA
6 SALKANOVIĆ DERVIŠ
203 SKUPŠTINE KANTONA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE KANTON 3 / СКУПШТИНЕ
КАНТОНА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ КАНТОН 3
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 KREŠIĆ MIJO
2 MIJATOVIĆ JASMINKA
3 CIRGER SAŠA
4 ŠIMIĆ MARIJAN
5 MARKOVIĆ SLAVICA
6 MATIJEVIĆ MATO
7 TUNJIĆ JOZO
8 PETROVIĆ MARIJANA
9 PAVLOVIĆ VINKO
10 MIŠIĆ MLADEN
11 TADIĆ DRAŽENA
12 KOVAČEVIĆ IVICA
13 TOMIĆ ŽELJKO
14 DIVKOVIĆ ANA
15 JURIĆ ANTO
16 NOVAKOVIĆ MATO
17 JURIĆ ZDENKA
18 DIVKOVIĆ TOMO
19 JOSIPOVIĆ JOSIP
20 TUNJIĆ IVANA
21 BABIĆ-MIĆANOVIĆ MIJO
22 TOMIĆ JOSIP
23 VESELČIĆ VESNA
24 TOMIĆ PREDRAG - BENCO
25 ŽEPIĆ DENIS
26 MATUZOVIĆ IVANA
27 STJEPIĆ TOMISLAV
28 VUJICA MARKO
29 ĐULABIĆ IVANA
30 PAVIĆ NEBOJŠA
31 ČUBELA MARKO
32 KNEŽEVIĆ BILJANA
33 BARIŠIĆ DANIJEL
34 GRBIĆ IVO
35 MIŠIĆ BRANKA
36 LUKANOVIĆ IVAN
37 PERIĆ SLAVEN
38 ILJKIĆ IVANA
39 LUKIĆ ANTO
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ПЕТРОВИЋ НЕДО
2 КРЕШИЋ СЛАВЕНКА

Broj 57 - Strana 62
3 ЛАЗИЋ ПРЕДРАГ
4 ТАСОВАЦ ТЕОДОР
5 БЛАГОЈЕВИЋ ЈЕЛА
6 НИНКОВИЋ МИРОСЛАВ
7 ПЕТРОВИЋ ИЛИЈА
8 ЛАЗИЋ ПЕТРА
9 НЕДИЋ ВОЈИН
10 ДУЈКОВИЋ ГОРДАНА
11 ТАНИЋ МИЛА

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
10 NURKANOVIĆ MAHIR
11 SULJKANOVIĆ ADMIRA
12 FAZLIĆ SEMIR
13 OMEROVIĆ ADIL
14 MILOSAVLJEVIĆ IVANA
15 BUŠEVAC ADNAN
16 AGIĆ MUHAMED
17 GVOZDEN SMAILA
18 BEŠLAGIĆ ZIJAD
19 ČOKIĆ FADIL
00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
20 GOLAĆ MIRELA
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
21 ABDULAHOVIĆ ELVIR
1 NUMANOVIĆ HAMDIJA
22 ZENUNOVIĆ ENES
2 OMEROVIĆ ELVIRA
23 SMAJIĆ RAZA
3 KOZAREVIĆ HAJRUDIN
24 SALIHBAŠIĆ ADNAN
4 SMAJLOVIĆ ALEN
25 EJUBOVIĆ MEHMED
5 KORAJAC MIRNESA
26 JASENČIĆ SANELA
6 MASLIĆ MEŠAN
27 TALETOVIĆ TIFAGA
7 MUSIĆ ZAIM
28 MUJANOVIĆ SANEL
8 DEDIĆ ZERMINA
29 BORIĆ ALMA
9 DŽEKIĆ RAHMAN
30 HUSANOVIĆ MIRSAD
10 TULUMOVIĆ ADEL
31 IBRAHIMOVIĆ EKREM
11 HASIĆ SABINA
32 BLEKOVIĆ JASMINA
12 HODŽIĆ EMIR
33 OSMANOVIĆ RIZAH
13 HASANOVIĆ ALMEDIN
34 MUJKIĆ ERMIN
14 ĐURIĆ JULIJANA
35 BIJELIĆ MERISA
15 SINANOVIĆ NIHAD
36 SUBAŠIĆ DAMIR
16 HUSKIĆ ISMET
17 SOFTIĆ ENISA
00366 HSS - NHI
1 TUNJIĆ BOŽO
18 ČELIKOVIĆ REDŽO
2 TUNJIĆ KATICA
19 MUMINOVIĆ MUHAMED
3 CVJETIĆ RADO
20 ČIČKUŠIĆ DINELA
4 TOPALOVIĆ BLAŠKO
21 HODŽIĆ ALIJA
22 DORIĆ ENES
5 KRSTIĆ-KOLENC IVKUNA
23 MAHMUTOVIĆ AZRA
6 BLAŽEVIĆ IVICA
24 JUKANOVIĆ SULEJMAN
7 KOVAČEVIĆ PEJO
25 MRKALJEVIĆ SALIH
8 MAZIĆ BLAŽENKA
26 BEĆIROVIĆ ŠEHERZADA
9 MOTT ŽELJKO
27 ŽIGIĆ SALIH
10 LOVRIĆ ANTO
28 HADŽIĆ AMIR
11 TOPALOVIĆ DANA
29 ĐULIĆ EDISA
12 PERANOVIĆ IVAN
30 SALIHOVIĆ MIRSAD
13 JOSIĆ IRENA
31 SEJDINOVIĆ DAMIR
14 PEJIĆ BORIS
32 ALIĆ MIRELA
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
33 HUSKANOVIĆ AMER
AJANOVIĆ
34 SIOČIĆ VAHDET
1 AVDIĆ AZRA
35 ČARKIĆ ADILA
2 DEDIĆ MUAMER
36 FEJZIĆ AMEL
3 SENKIĆ DANIJEL
37 BEŠIROVIĆ MEHMED
4 ALAJBEGOVIĆ ŠEMSA
38 MUJKIĆ AIDA
5 GLAVINIĆ IZET
39 SULEJMANOVIĆ SENAD
6 ISABEGOVIĆ MUBERA
7 MEŠIĆ FADIL
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
8 HRUSTIĆ SUZANA
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 AZABAGIĆ ALIJA
9 HAMIDOVIĆ HUSO
2 MUJEZINOVIĆ DŽANA
10 PINJIĆ KEMAL
3 ŠABOVIĆ SALIH
11 BARAKOVIĆ MIRSADA
4 TURBIĆ SEMIR
12 SALIHOVIĆ RENATA
5 JUKAN ELVIRA
13 DAUTOVIĆ IBRAHIM
6 REMETIĆ VLADAN
14 HODŽIĆ ADNAN
7 HURTIĆ MURAT
15 MUJANOVIĆ RAZIJA
8 TURBIĆ-HADŽAGIĆ AMIRA
16 ĆIVIĆ ŠEFIK
9 HADŽIĆ SUAD
17 ANASTASOV TODOR

Srijeda, 8. 9. 2010.
18 MUJEZINOVIĆ SUHBIJA
19 ZONIĆ SEAD
20 ŽBANIĆ LEJLA
21 MUJKANOVIĆ RAMIZ
22 BEGIĆ ŠEMSA
23 JAHIĆ ADNAN
24 FRKIĆ SADIK
25 ŠLJIVIĆ ŠEVALA
26 MUMINHODŽIĆ ELDIN
27 DEDIĆ OHRAN
28 SALIHOVIĆ BAHIRA
29 HUSIĆ ADNAN
30 ĆOSIĆ ELVIR
31 MILOŠEVIĆ MIRELA
32 GUŠIĆ DENIS
33 FAZLIĆ DENIS
34 JAHIĆ MEDIHA
35 SULJIĆ ISMET
36 HIRKIĆ HASIB

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 63
2 MURATOVIĆ-OMEROVIĆ NEVRESA
3 KLOPIĆ TOSUN

00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ČAUŠEVIĆ SEAD
2 OKIĆ AZRA
3 ILIĆ SLAĐAN
4 DIVKOVIĆ IVO
5 BAKIĆ DAJANA
6 KUPUSOVIĆ OMER
7 HADŽIĆ DŽEVAD
8 MUJČINOVIĆ SUADA
9 ŠIMIĆ ZLATKO
10 ČUFER ZLATAN
11 MUJKIĆ STANISLAVA
12 KEROŠEVIĆ MIJO
13 ŠAKOVIĆ SENAHID
14 JOLDIĆ BELKISA
15 JOVANOVIĆ ZORAN
16 BEĆIROVIĆ HAJRUDIN
17 GAZIBEGOVIĆ AZRA
18 RAJNER IGOR
19 HASIĆ SEAD
20 USTAVDIĆ MURISA
21 MUSTAFIĆ FERHAT
22 MUMINOVIĆ ŠEMSUDIN
23 NALIĆ STANA
24 MEŠKOVIĆ JASMIN
25 ŠMIGALOVIĆ SENAD
26 TADIĆ TATJANA
27 MAHMUZIĆ ELVIR
28 RIBIĆ SEAD
29 VEJZOVIĆ ILDUZA
30 ĐULOVIĆ ALMIN
31 BANOVIĆ RATKO
32 KLJUČIĆ JASMINA
33 BOŽIĆ CVJETKO
34 GOGIĆ SENID
35 TOMAN MIRNA
36 MEHMEDOVIĆ HUSEIN
37 BARAKOVIĆ ELVIS
38 SULJIĆ JASMINA - JACA
39 KARABAŠIĆ EDIS
01183 PARTIJA PRAVOG PUTA
1 MULAOSMANOVIĆ MIRZA

00521 HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
1 SEKULIĆ VIDOSAV
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 HADŽIGRAHIĆ NERMINA
2 BAKALOVIĆ RAZA
3 ARNAUTALIĆ AMIR
4 MAZALOVIĆ MUHAMED
5 MUFTIĆ SAMIRA
6 ĆEHAJIĆ NURDIN
7 SELIMOVIĆ MIRSAD
8 HUSKIĆ ZARFA
9 JUKAN DŽEMAL
10 UZEJROVIĆ NEDŽAD
11 HASANOVIĆ MUJESIRA
12 NIŠTOVIĆ SAMIR
13 ATIKOVIĆ FATIMA
14 MUMINOVIĆ BAJRO
15 SIJERČIĆ KENAN
16 NURKOVIĆ MIRSAD
17 SELIMOVIĆ ANEL
18 JUSUPOVIĆ AJIDA
19 KOČAN MUJO
20 DŽUZDANOVIĆ EDIN
21 IMAMOVIĆ MERSIHA
22 BUKVIĆ OSMAN
23 DELIBAŠIĆ RAZIM
24 AGIĆ AIDA
25 ŠABOVIĆ RUŽDIJA
26 ŠEĆIĆ SULEJMAN
27 SALIHOVIĆ MERSIDA
28 PELIDIJA DENIJEL
29 NIŠANDŽIĆ BONO
30 SALIHOVIĆ MERSIJA
31 KULIĆ MUSTAFA
32 MEMIĆ JUSUF
33 BARAKOVIĆ JASNA
34 MORANJKIĆ MUFID
35 GARAGIĆ ADMIR
36 DELIĆ TAHIRA
37 MUJIĆ SUAD
38 RAMIĆ ŠEVKO
39 DIZDAREVIĆ AZRA
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 NURKOVIĆ EMIR
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 BANOVIĆ PEJO
2 VOJNIĆ RUŽA
3 PAVIĆ DRAGAN
4 DEŽIĆ DANIJEL
5 CVJETIĆ MARA
6 MARIJANOVIĆ ILIJA
7 ĐORDIĆ TUNJO
8 ŠOJIĆ GORICA
9 SIMIĆ BORIS
10 LAMEŠIĆ MARIO
11 VILUŠIĆ ZORICA
12 TOMIĆ BOŽO
13 JOKIĆ ANTO

Broj 57 - Strana 64
14 PAVIĆ DANICA
15 PAVLOVIĆ MIRKO
16 DIVKOVIĆ BOŽO
17 MRKIĆ MARIJA
18 KOVAČEVIĆ MARKO
19 LAMEŠIĆ BOJAN
20 DIVKOVIĆ VEDRANA
21 VOJNIĆ JOSIP
22 DIVKOVIĆ BORIS
23 DEŽIĆ SVJETLANA
24 TOMIĆ NIKOLA
25 SIMIĆ BRANISLAV
26 SPAHIĆ NIHADA
27 BANOVIĆ SREĆKO
28 LJUBIĆ ZLATKO
29 BANOVIĆ ANICA
30 PAVIĆ DAVOR
31 BANOVIĆ ILIJA
32 BANOVIĆ DRAGANA
33 KONJIĆ ANTONIJA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
01180 HODŽIĆ HAZIM - NEZAVISNI KANDIDAT
1 HODŽIĆ HAZIM

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 IMAMOVIĆ BESIM
2 MIRAŠČIĆ JADRANKA
3 FERHATOVIĆ MEVLUDIN
4 DUVNJAKOVIĆ ENES
5 ORDAGIĆ EMINA
6 ŠADIĆ MUHAMED
7 SULJKANOVIĆ MEHMED
8 JUKAN DŽENETA
9 MUHAMEDBEGOVIĆ MIRSAD
10 TURSIĆ NERMIN
11 AHMIĆ MIRELA
12 MULAOSMANOVIĆ NERMIN
13 SOFIĆ OMER
14 KALAJLIĆ SAFIJA
15 SAKIĆ MIHAD
16 BERBIĆ SEJAD
17 HALILOVIĆ ISMETA
18 SARIĆ MUHAREM
19 OSMANOVIĆ VEHID
20 SMAJIĆ ZLATA
21 HASIĆ ASMIR
22 BERKOVIĆ AJDIN
23 MEŠIĆ ENIDA
24 KNEŽIČEK TIHOMIR
25 OSMANBEGOVIĆ DŽEVDET
26 MEHMEDOVIĆ MAIDA
27 DELIĆ HASAN
28 MEMIĆ MUHAMED
29 SALIHBEGOVIĆ HALIMA
30 EJUBOVIĆ NUSMIR
31 MUMIĆ FUAD
32 MEŠIĆ AMIRA
33 KERKEZ VANJA
34 ŽILIĆ ALMIR
35 MOTT SANJA
36 SNAGIĆ SALEN
37 NURKIĆ ARMIN
38 IMAMOVIĆ KATA
39 ČORBIĆ SEID

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 ŠERIFOVIĆ MERSED
2 ILIČKOVIĆ MARICA
3 JAJIČEVIĆ IZET
4 LATIFOVIĆ ZIJAD
5 CVIJETINOVIĆ VESNA
6 KAMENJAKOVIĆ SAMIR
7 EMIĆ SAFET
8 KAMBEROVIĆ SANELA
9 ORDAGIĆ MUHAMED
10 MIŠKOVIĆ MIREL
11 MALKOČEVIĆ AMIRA
12 STOJAK ILIJA
13 ŠERAK SEAD
14 KABIL SEVLETA
15 ČAMDŽIĆ SUAD
16 PILAVDŽIĆ HAMDIJA
17 KOVAČEVIĆ AMIRA
18 ALIĆ EDIN
19 IMAMOVIĆ MIRNES
20 DŽINOVIĆ DENISA
21 DADANOVIĆ SEAD
22 SOFTIĆ KASIM
23 BOROGOVAC AMRA
24 MUJIĆ VESAD
25 SULJIĆ ĐENAN
26 FAZLIĆ VEHIDA
27 ANDRIĆ BOŽO
28 TERZIĆ TAIB
29 ĐURIĆ TANJA
30 DELIĆ DŽEMIL
31 MUJKIĆ IBRO
32 KAHRIĆ ERNA
33 BOŽIĆ SINIŠA
34 HASANBAŠIĆ ADMIR
35 PAVLIĆ IVANA
36 BEGANOVIĆ MUHAMED
37 LUČIĆ DARIO
38 BILALIĆ ESMERALDA
39 KASUMOVIĆ MIRSAD
00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 БАЈИЋ САФА
01207 SDU BIH - LDS BIH - E5 - KOALICIJA ZA
TUZLANSKI KANTON
1 KITIĆ ESAD
2 OMERĆAJIĆ RIFIJA
3 AVDIĆ REFIK
4 HUSARIĆ AMIR
5 HASIĆ MERIMA
6 BOJAGIĆ MUSTAFA
7 IBRIŠEVIĆ EDIN
8 HADŽIĆ SELMA
9 MURATBEGOVIĆ ASIM
10 NUHANOVIĆ IZET
11 MUJIĆ DIJANA
12 MORANKIĆ RIFAT
13 MEHIĆ AMGIJAD
14 BABIĆ DAŠA
15 ČAVKUNOVIĆ JUSUF

Srijeda, 8. 9. 2010.
16 ŠABANOVIĆ REFIK
17 FOČAKOVIĆ AIDA
18 HASANOVIĆ MIRNESA
19 NUHANOVIĆ NUSRET
20 MAŠIĆ ZIJAD
21 PUŠKAREVIĆ SENAD
22 HAMZIĆ SABERA
23 AVDIĆ RUKIJA
24 OSMIĆ ALEN
25 BEGIĆ ŠEMSO
26 BUMBULOVIĆ SELVIRA
27 RAHIMIĆ HAZIM
28 FEJZIĆ ENIS
29 ILJAZAGIĆ AMELA
30 BABIĆ MIRALEM
31 HANKUŠIĆ HAZIM
32 BEĆIĆ RIZALIJA
33 SULJKANOVIĆ JASMIN
34 DEDIĆ SEAD
35 MUŠIĆ MINELA
36 ŠEHIĆ EDIN
37 TRIPUNOVIĆ DUŠKO
38 PAŠIĆ DŽANA
39 ĆEHAJIĆ RAŠID

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 65
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 JAŠAREVIĆ BAJAZIT
2 ŠILJIĆ-SAGDATI REDŽIBA
3 BUKVAREVIĆ SALKO
4 DŽAFIĆ NEDŽAD
5 FIŠIĆ RABIJA
6 TULUMOVIĆ DENIJAL
7 MUTAPČIĆ HAMID
8 MAŠIĆ SUNČICA
9 MUJKANOVIĆ SEAD
10 SUBAŠIĆ FAHIR
11 DJEDOVIĆ JASMINKA
12 ALIĆ SENAD - ŠILJO
13 BRATIĆ KEMAL
14 HRVIĆ DŽENITA
15 MUSTAJBAŠIĆ SUAD
16 ŠARIĆ MURADIF
17 KEŠETOVIĆ DANIELA
18 BAŠIĆ ZAHID
19 MUSIĆ ASIM
20 TOPČAGIĆ SELMA
21 ŠLJIVIĆ MIRSAD
22 MEHURIĆ BAHRIJA
23 ŠADIĆ AMILA
24 HASANOVIĆ FAHRUDIN
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
25 SKOPLJAK FAHRUDIN
1 HADŽIĆ IZET
26 HUSEDŽINOVIĆ DŽEJLANA
2 HODŽIĆ MUBINA
27 HUREMOVIĆ ELMIR
3 ALIĆ MUHAMED
28 DOSTOVIĆ RASIM
4 JUSIĆ NAIL
29 SMAJLOVIĆ MAIDA
5 ZAHIROVIĆ JASMINKA
30 RAHIMIĆ ZIJAD
6 SMAJILBAŠIĆ SAFET
31 ZILDŽIĆ SALKO
7 MUJČINOVIĆ NEDŽAD
32 IMAMOVIĆ SELMA
8 HUSIĆ FEHRIJA
33 GADŽIĆ RAHIM
9 IBRAHIMEFENDIĆ REUF
34 BIBERKIĆ NERMIN
10 BEŠIĆ FAHRUDIN
35 ALIČIĆ MELIHA
11 LEVIĆ MUNEVERA
36 MURSELOVIĆ MUHAMED
12 PROHIĆ SABRIJA
37 ABDULAHOVIĆ MUSTAFA
13 SELIMOVIĆ AVDIJA
38 HASANBAŠIĆ SABINA
14 PLANIĆ ELVEDINA
39 FEHRATOVIĆ HASAN
15 IMŠIRAGIĆ HAJRUDIN
16 BEGIĆ SENAD
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
17 MUJKIĆ ŠEFIKA
1 SELIMOVIĆ KASIM
18 ČOLO ABID
2 BOŽIĆ IRENA
19 ČAUŠEVIĆ JASMIN
3 DEDIĆ NOVALIJA
20 MEŠIĆ HAVA
4 OMERAGIĆ SAMKA
21 OSMIĆ HASAN
5 HADŽIIBRIŠEVIĆ TARIK
22 BIJELIĆ MIRSAD
6 BAJRIĆ ĆAZIM
23 KALAJAC SAMIRA
7 PRAČIĆ ASIMA
24 JAHIĆ ADEM
8 HODŽIĆ SAMIR
25 ŠUVALIĆ REFIK
9 HASANBAŠIĆ EKREM
26 OSMIĆ JASMINA
10 OSMANOVIĆ MERJEMA
27 LOJIĆ NERMIN
11 KUDUZOVIĆ EDIN
28 SALIHOVIĆ ALEN
12 ŽUNIĆ ENES
29 BEŠIĆ SAMRA
13 ALIĆ ALEN
30 M. HALILOVIĆ NADIR
14 KAHRIĆ INDIRA
31 ALIĆ SINAN
15 AHMETOVIĆ EMIR
32 HUSIĆ MESIMA
16 SMAJLOVIĆ SAMED
33 DROPIĆ MUHAREM
17 BEĆIĆ ELVIRA
34 ČELIKOVIĆ MUJO
18 MUMINOVIĆ EDIN
35 AHMETAŠEVIĆ HEDIJA
19 BLAGIĆ MILORAD
36 KURTOVIĆ HIKMET
20 ČAJIĆ SELMA
21 NIKIĆ ŽELJKO

Broj 57 - Strana 66
22 TAHIROVIĆ NERMIN
23 DEDIĆ ULFETA
24 KAHRIMANOVIĆ SEJFUDIN
25 ČOLIĆ DINO
26 SELIMOVIĆ MELIHA
27 IBELJIĆ EDIN
28 ŠAHBAZOVIĆ HUSO
29 SIOČIĆ AMELA
30 MRKALJEVIĆ NERMIN
31 SMAJIĆ NIHAD
32 MEHMEDOVIĆ SABINA
33 BENCUN DUŠKO
34 ALAJBEGOVIĆ HARIZ
35 DELIĆ JASMINA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
9 HAJDARHODŽIĆ ARMEN
10 KOLARIĆ ŽELJKO
11 BUJAK RANIJA
12 SUMAN FADIL
13 HALILOVIĆ TARIK
14 MEZEI ILINKA
15 ŠUHA BORIS
16 LUKIĆ SAŠA
17 ARNAUTOVIĆ LELA
18 KRDŽALIĆ RUSMIR
19 MURATOVIĆ HUSNIJA
20 ARNAUT SANDRA
21 KNEŽEVIĆ RANKO

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 MEHIČIĆ ZEJR
2 HADŽIKADUNIĆ ALISA
3 ILJKIĆ DRAGAN
4 LUKIĆ JOVAN
5 MEJRIĆ MERIMA
6 ĆORHODŽIĆ ELVIR
7 BEĆIĆ HAJRO
8 JAHIĆ SANELA
9 DŽINIĆ ZUHDIJA
10 MURIĆ RIFAT
11 KAVGIĆ HASIJA
12 BAJRAMOVIĆ MEHO
13 ĐAKOVIĆ RADOMIR
14 KAHRIMANOVIĆ VAHIDA
15 MIJATOVIĆ IVICA
16 HAMUSTAFIĆ ADIL
17 BEGANOVIĆ HASIBA
18 JOSIPOVIĆ FRANO
19 MUSTAFIĆ DŽEMAL
20 HASIĆ ENISA
21 OMEROVIĆ DŽEMAL
22 MUSIĆ BAJRO
23 BRISTRIĆ SADETA
24 HARAČIĆ HASIB
25 JUSIĆ IZUDIN
26 ALIČKOVIĆ RASEMA
27 OSMANOVIĆ FERID
28 MALIĆBEGOVIĆ MIRSAD
29 KURTIĆ VELDANA
30 GAVRANOVIĆ DŽEVAD
31 KUDUZOVIĆ ĆAMIL
32 HARAČIĆ MIRELA
33 MUJKIĆ DŽEVID
34 PRANJIĆ MILICA
35 TURSUNOVIĆ SAKIB
36 OMEREFENDIĆ JASMINKA
37 PRANJIĆ SLAVKO
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 ARNAUT ALMIR
2 SELIMOVIĆ SANJA
3 KABIL MIRZA
4 KARIĆ JASMIN
5 IBRAHIMAGIĆ DINA
6 JAHIĆ KEMAL
7 MUJKIĆ FIKRET
8 JAŠAREVIĆ SELMA

Srijeda, 8. 9. 2010.

01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 PAŠIĆ BAKIR
2 JOGUNČIĆ MERSIHA
3 IVANOVIĆ NIKOLA
4 AHMETSPAHIĆ NEDŽAD
5 SIJERČIĆ RANKA
6 ZEČEVIĆ JASNA
7 BURGIĆ NIJAZ
8 TURSUNOVIĆ IZUDIN
9 MAHMUTOVIĆ ADMIR
10 ALIĆ JASMIN
11 LUKIĆ MIRJANA
12 DŽANANOVIĆ HABIB
13 PETROVIĆ DIMITRIJE
14 ŠEĆIĆ MIRNESA
15 BEĆIROVIĆ ESAD
16 BAŠIĆ EMIR
17 IBRAHIMAGIĆ NATAŠA
18 LIPOVAC ESMIR
19 BEŠIĆ VERNES
20 FATIĆ MAIDA
21 IMAMOVIĆ MENSUDIN
22 MUJKIĆ MEVLUDIN
23 KRZIĆ JASMINA
24 ŠEHIĆ ŠEVAL
25 SEJDINOVIĆ MIRALEM
26 HALILOVIĆ ALMA
27 ŠEHIĆ ŠEVKIJA
28 SOFTIĆ RUSMIR
29 PIRIĆ NAKIBA
30 HADŽIEFENDIĆ NEDIM
31 PEDIĆ REFIK
32 SULJIĆ LEJLA
33 ARNAUTOVIĆ SAMIR
34 HODŽIĆ ADIS
35 IKIĆ-COOK DUŠICA LUKRECIJA
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 ČAMDŽIĆ EJUB
2 ŠABULJIĆ RAHIMA
3 ŠIMIĆ STJEPAN
4 PAVLOVIĆ TOMA
5 ARIFAGIĆ JELICA
6 MILINKIĆ SULEJMAN
7 MEHANOVIĆ KADIR
8 IBRIŠIMOVIĆ BEGZADA
9 KRAJNOVIĆ HASAN

Srijeda, 8. 9. 2010.
10 MUJKANOVIĆ HUSEJIN
11 NIKIĆ RUŽICA
12 RAHIMIĆ MEHO
13 GLIBANOVIĆ ŠEMSUDIN
14 ALEKSIĆ MILENA
15 ŠOLAJA VASO
16 BULIĆ RASIM
17 KUDUZOVIĆ MEVLIJA
18 DUBRAVIĆ MUJO
19 IBRIŠEVIĆ ŠEFKO
20 GOGIĆ SAFIJA
21 DŽINOVIĆ ENES
22 AVDIBEGOVIĆ ŠEFIK
23 KVAKIĆ ZLATA
24 MUMANOVIĆ MUSTAFA
25 MALEŠKIĆ FADIL
26 HALILOVIĆ AMIRA
27 MURSELOVIĆ OSMAN
28 IBRAKOVIĆ ĆAMIL
29 ZONIĆ NASIHA
30 ZELENTUROVIĆ RASIM
31 MEMIĆ HAJDAR
32 DAUTOVIĆ ŠEMSA
33 SELIMOVIĆ NURAGA
34 ČAJIĆ SMAJIL
35 ŽUNIĆ MIRSADA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 67
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ТРГИЋ ЧЕДО
2 АЛЕКСИЋ ЈЕЛЕНА
3 ТОМИЋ СТОЈАН
4 МИРКОВИЋ ДУБРАВКА
5 БЛАЖАНОВИЋ БОРКО
6 ТРГИЋ МИЛАН
7 МИТРОВИЋ ДАНИЈЕЛА
8 ТРИПИЋ БОРИС
9 ЛАЗИЋ ДУШКО

204 SKUPŠTINE KANTONA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE KANTON 4 / СКУПШТИНЕ
КАНТОНА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ КАНТОН 4
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 TADIĆ IVO
2 MIJAČEVIĆ MARINA
3 PERIĆ ŽELJKO
4 MAROŠEVIĆ ZDRAVKO
5 ANĐELIĆ ANKICA
6 SINANOVIĆ MARKO
7 MAMIĆ PERO
8 ŠIŠIĆ BILJANA
9 MIJAČ MARIN
10 ČABRAJIĆ HRVOJE
11 ZELIĆ ANITA
12 TOKIĆ MARINKO
13 ĆOSIĆ MATO
14 PETROVIĆ EMA
15 ZOVKO FRANJO
16 KNEŽEVIĆ TOMISLAV
17 SOVIĆ SUZANA
18 MATOŠEVIĆ IVICA
19 ŠIMIĆ NIKOLA
20 ĆURIĆ GORDANA
21 BENIĆ MARKO
22 PAVIĆ MATO
23 KOMŠO SANDRA
24 DŽAMBO MIRKO
25 MILETOVIĆ IVAN
26 KOVAČEVIĆ MONIKA
27 KNEŽEVIĆ DENIS
28 RADIĆ MATO
29 MIKULIĆ SANJA
30 JUKIĆ PERO

00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
1 BRKIĆ EDIN - DINO
2 FEJZOVIĆ ELMA
3 HADŽIĆ AMIR - ALAGA
4 MULIĆ MAHIR
5 BAJRAMOVIĆ NORA
6 KUBAT NEZIR
7 HODŽIĆ FUAD
8 PURIĆ BEGZADA
9 ORMANOVIĆ AMILA
10 HRUSTIĆ ELMA
11 ČIČAK BERINA
12 TUTMIĆ ABEDIN
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 JUPIĆ ADNAN
2 HUSEINSPAHIĆ EMINA
3 JARIĆ ABID
4 KADRIĆ NERMIN
5 ČAPLJIĆ NAZA
6 AVDIĆ EDIN
7 LJUBOVIĆ NERMIN
8 UGARAK MELDINA
9 SJEROTANOVIĆ IZUDIN
10 MURATOVIĆ FEHIM
11 FAZLIĆ NIKOLINKA
12 HUSEINAGIĆ SIRADŽ
13 BRKIĆ FAHRUDIN
14 BEDAK-TAHIROVIĆ ADALETA
15 DŽAFIĆ SALIH
16 DELIĆ ADNAN
17 ČALUK AMELA
18 GOJKOVIĆ LJUBIŠA
19 ZAHIROVIĆ DENIS
20 MULAOMEROVIĆ MELISA
21 BAJRIĆ MAHMUT
22 CIRIKOVIĆ ALMIR
23 MRAHOROVIĆ ANIDA
24 TUKA EKREM
25 VILIĆ KENAN
26 HERCO FAIDA
27 SOFTIĆ AMIR
28 TURSUM ZIJAD
29 CERIĆ ELIDA
30 MUŠINBEGOVIĆ HUSNIJA
31 PEJIĆ DRAGAN
32 BULJUBAŠIĆ AMINA
33 JUSIĆ SMAIL
34 HAFIZOVIĆ OSMAN

Broj 57 - Strana 68
35 ŠEHIĆ BELMA
36 ŠKULJ SANEL
37 AHMIĆ NIHAD
38 KAJTARANOVIĆ ALMINA
39 AHMIĆ RASIM

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
19 HUSEJNAGIĆ MUNIB
20 BRAJZ TANJA
21 SULJIĆ ZIJAD
22 KOPIĆ MIRZET
23 STANKOVIĆ MARJANA
24 KAPIĆ JASMINKO
00366 HSS - NHI
25 ČAUŠ DAMIR
1 JOSKIĆ IVICA
26 KEVRO SEVDIJA
2 MIRKOVIĆ ĐURĐICA
27 IBRAHIMPAŠIĆ ARMIN
3 PETKOVIĆ ROMAN
28 AŽDAJIĆ MIJO
4 TOLIĆ MIROSLAV
29 ARNAUT EMIRA
5 DUSPER VJERANA
30 KAKNJAŠEVIĆ FERID
6 KRAJINA JOSIP
31 MIJOČ ELDIN
7 RAJKOVAČA JOZO
32 PAŠALIĆ NADINA
8 MIRČIĆ VEDRANA
33 BEČIĆ NEDIM
34 FATIĆ OSMAN
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
35 TATAR NEJRA
AJANOVIĆ
36 DILAVER SALIH
1 BOŠNJAKOVIĆ IBRAHIM
37 BULJUBAŠIĆ AMIL
2 BEĆIROVIĆ INES
38 RAAD TAMARA
3 REĐIĆ ELMIR
39 MARIJANOVIĆ ALEN
4 DRIJENČIĆ IZET
5 HADŽIMEHMEDAGIĆ SAMRA
01183 PARTIJA PRAVOG PUTA
6 AJANOVIĆ MIRNES
1 GANIBEGOVIĆ NIJAZ
7 HASIĆ SADMIR
2 ČIZMIĆ SENADA
8 SIVAC ADILHAJDA
3 ČOSIĆ ALDIN
9 MUHIĆ IZET
4 ČAMDŽIĆ AMIR
10 BEGIĆ JASMIN
5 HALIMIĆ FATA
11 HODŽIĆ AMINA
12 VELIĆ MIRNES
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
13 PORČA HARIS
BIH
1 VUGDALIĆ SUAD
14 KNEŽEVIĆ MIRA
2 ĐANA NAĐA
15 KOVAČ EDIN
3 PARIĆ ASIM
16 AVDIĆ MAHDI
4 TOPČIĆ MUSTAFA
17 MURATOVIĆ ŠEHERZADA
5 ČIČAK MENSURA
18 SULEJMANOVIĆ HUSEIN
6 MREHIĆ NEDŽAD
19 BAJRIĆ ENIJAD
7 KONĐELI ARMIN
20 GRCIĆ EVELINA
8 SULJAKOVIĆ VAHIDA
21 BAJRAMOVIĆ MUNIR
9 HODŽIĆ NIHAD
22 MARUŠIĆ MIRSAD
10 SULJAKOVIĆ TAIB
23 IMAMOVIĆ ELMA
11 HODŽIĆ EMINA
24 BEGANOVIĆ ALIJA
12 MULAHASANOVIĆ HASAN
25 HASIĆ ALMIN
13 JOVANOVIĆ RADENKO
26 DŽINIĆ MEDIHA
14 BRKOVIĆ MELISA
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
15 MEHINAGIĆ SENAHID
1 SMAILBEGOVIĆ JASMIN
16 KARAHASANOVIĆ SEJAD
2 IVIĆ JANJA
17 ŠARANOVIĆ ARNELA
3 RADIŠIĆ SRETKO
18 BRADARIĆ FAHRUDIN
4 BRADARIĆ MEHMED
19 MUJANOVIĆ JASMIN
5 MUNDŽIĆ INDIRA
20 DUGALIĆ EMIRA
6 DELIĆ RIFAT
21 LEKO SEAD
7 BOŠNJAK VINKO
22 HUSANOVIĆ ADELA
8 RAHIĆ DIJANA
23 ČERIM HIDAJET
9 BEGIĆ SENAID
24 KARAHASANOVIĆ ZIJADA
10 MAMELA SULEJMAN
25 BOROVČEVIĆ SALIH
11 ALETOVIĆ VINKA
26 FETIĆ ELDINA
12 IMAMAGIĆ EMIR
27 MUJANOVIĆ SANEL
13 JAHIĆ FADIL
28 HADŽIĆ AMELA
14 DIZDAREVIĆ BLANKA
29 FALJIĆ ALDIN
15 UNKIĆ MAJID
30 GRAČIĆ JASMINKA
16 PRANJIĆ DRAGAN
31 HUSEINBAŠIĆ ALEN
17 ŠEHIĆ JASMINKA
18 ČAUŠEVIĆ HASAN

Srijeda, 8. 9. 2010.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 69
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
1 DRLJEVIĆ HARUN
1 IVANDIĆ MATO
2 BOŠNJAK BERINA
2 VRANJKOVIĆ KATICA
3 TRAKO SENAD
3 KOLAK ZDENKO
4 SIROTANOVIĆ ARIF
4 MARIĆ VINKO
5 MUSTAFIĆ ALMEDINA
5 KOMUŠKIĆ SVJETLANA
6 BAŠALIĆ ASIM
6 PRAKLJAČIĆ ILIJA
7 HADŽIKADUNIĆ HIDAJET
7 KATIĆ IVAN
8 KASAPOVIĆ MIRHA
8 KELAVA ANITA
9 KEVRIĆ ĐEMO
9 RADIĆ IVICA
10 HRVAT HAJRO
10 ĆOSIĆ MIJO
11 SMAILHODŽIĆ-HADŽIĆ ELMA
11 JARMANOVIĆ JUGANA
12 ŠTETA SAID
12 MOSTARAC FRANJO
13 JOZINOVIĆ ALOJZ
13 KLANČEVIĆ SENAD
14 KATIĆ LJILJANA
14 NALIĆ HIDAJETA
15 PRANJKOVIĆ JOSIP
15 JAŠIĆ SAFET
16 PAVKOVIĆ IVICA - PAVKA
16 DEDIĆ DŽENAN
17 NIKIĆ BRANKA
17 TALOVIĆ NIHADA
18 KRAJINA VINKO
18 SOFTIĆ HASAN
19 BOJIĆ IVO
19 VELIĆ MIRSAD
20 MARKANOVIĆ GORDANA
20 BABIĆ ARMINA
21 TOKIĆ GORAN
21 HADŽIĆ ARIJEL
22 BULAJIĆ ANTON
22 ŠAHMANOVIĆ HAMDIJA
23 TOKIĆ NADA
23 BITIĆ SABINA
24 BLEK NEVENKO
24 OMIĆ ADIL
25 NIKIĆ ILIJA
25 BAJRAKTAREVIĆ JASMIN
26 RADOŠ MARINKA
26 UZUNALIĆ DŽENANA
27 PEJČINOVIĆ TIHOMIR
27 FATIĆ MIRNES
28 MANDIĆ STIPO
28 HASIĆ RAGIB
29 LONČAR TANJA
29 TELALOVIĆ-KARALIĆ ALMA
30 KRIŽANOVIĆ ROBERT
30 SKULA MUŠIR
31 AUGUSTINOVIĆ FLORIJAN
31 TURSANOVIĆ ESAD
32 BAKULA IVANA
32 MALIĆBEGOVIĆ LEJLA
33 KRIŠTO VEDRAN
33 MAHMUTOVIĆ EKREM
34 PETROVIĆ BORISLAV
34 PILJUG MIRZET
35 JOZINOVIĆ IVANA
35 BAJRIĆ IRISA
36 LUČIĆ JOZINO
36 PAP ALBERT
37 MATIČEVIĆ KORNELIJE
37 OMERHODŽIĆ ZAHID
38 LUČIĆ SNJEŽANA
38 BOBIĆ SUADETA
39 RADOVIĆ ZORAN
39 POBRIĆ MUJO
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
1 PIVIĆ MUHAMED
2 SULJIĆ EDINA
3 SOFTIĆ ISMET
4 AVDIĆ BELMA
5 MAŠIĆ SEMIR
6 KARAHODŽIĆ LEJLA
7 NADŽAKOVIĆ ISMET
8 SEFER FERIDA
9 NADAREVIĆ ADNAN
10 KAPETANOVIĆ AMELA
11 TAHIROVIĆ ARMIN
12 HADŽIAVDIĆ FIKRETA
13 ZEC ENES
14 SPAHIĆ ADVIJA
15 DEDIĆ HADIS
16 PORČA IRMA
17 RIZVIĆ SELMA
18 RAKOS FAHRIJA
19 MUJIĆ INELA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ČAJLAKOVIĆ ASIM
2 MERDŽAN ZDENKA
3 OMERHODŽIĆ FAHRUDIN
4 DŽONLAGIĆ MIRZETA
5 KULIĆ ARIF
6 TRIFKOVIĆ VLADO
7 BAJRIĆ SAMIR
8 KADUŠIĆ BEHIJA
9 KLJAJIĆ KASIM
10 HOROZOVIĆ IBRAHIM
11 GORALIJA LEJLA
12 DERVIŠEVIĆ SAFET
13 IMAMOVIĆ ZAIM
14 DŽOMBA AMELA
15 PIHLJAK HALIM
16 ALIČIĆ IZUDIN
17 STARČEVIĆ ILMIHANA
18 BEŠIĆ AHMED
19 HANDŽIĆ HASAN
20 KOVAČEVIĆ DŽENINA
21 STANIMIROVIĆ MILIVOJE

Broj 57 - Strana 70
22 DEDIĆ ELVIS
23 CRNKIĆ FAHRA
24 GRAČIĆ ESAD
25 DILAVER VERNES
26 AVDAGIĆ AMERA
27 ČAHTAREVIĆ FERID
28 HADŽIEFENDIĆ ĆAZIM
29 HAKANOVIĆ ZEKIJA
30 HODŽIĆ ELVIR
31 ISLAMOVIĆ ELDAR
32 LEMEŠ ERMINA
33 HUSANOVIĆ REŠAD
34 SINANOVIĆ ARNES
35 GORALIJA-IMAMOVIĆ AMNA
36 NADŽAK ESAD
37 ČOLAKOVIĆ SULJO
38 BEGIĆ BELMA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
11 HODŽIĆ DŽENAN - DR.ZO
12 BRATIĆ DRAGANA
13 MATANOVIĆ IGOR
14 DEBELAC BELMIN
15 TOMIĆ GORDANA
16 IVANKOVIĆ ZORO
17 ALISPAHIĆ SENAD
18 HASIČEVIĆ ELMIRA
19 HOROZ EDIB
20 ŠIKIĆ MLADEN
21 ERCEG SNJEŽANA
22 PENDIĆ TONI
23 SAČAK KERIM
24 KADRIĆ ALMA
25 HALILOVIĆ ADIS
26 OSMANBEGOVIĆ RUSMIR
27 JUSUFOVIĆ IRINA
28 HADŽIĆ HILMO
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA 29 ORLANDIĆ RATKO
EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
30 JUNUZOVIĆ MELINA
1 SARAJLIĆ ZUHDIJA
31 RISTIĆ ĐORĐO
2 VINŠ DANIELA
32 KESEDŽIĆ ANTO
3 RENIĆ ALOJZIJE
4 KAHVIĆ KEMAL
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
5 MURATOVIĆ NAILA
1 HASIĆ ARIF
6 TASLAMAN SEMIR
2 KUBAT ANDISA
7 ŠESTIĆ ARMIN
3 HAJDER SANEL
8 ALIĆ AMNA
4 BIJEDIĆ ADI
9 DELIĆ SENAD
5 HAJRIĆ EMINA
10 KRIŠTO PREDRAG
6 ŠORMAZ DOLORES
11 BUKVIĆ SABINA
7 OMERHODŽIĆ REFIK
12 DŽANIĆ SENAD
8 DEMIROVIĆ ADNANA
13 BAJRAMOVIĆ EMIR
9 BILIĆ EMIRA
14 ČUSTOVIĆ ARNELA
10 PRIJIĆ JASMIN
15 ISMIĆ SALKO
11 DELIĆ ZENAIDA
16 HEČIMOVIĆ JASMIN
12 ŠIBONJIĆ SAMIR
17 PLANINAC DUŠANKA
13 HADŽIĆ RIJAD
18 ĆURIĆ DINO
14 BALTA MINELA
19 BILČEVIĆ TARIK
15 ĐERZIĆ HARIS
20 MAHIĆ ALMINA
16 HERCEG SAMIR
21 ĐIDER MUAMER
17 HAJDIĆ ARMINA
22 ŠLJIVAR SEAD
18 MUSTIĆ ISMET
23 AHMETOVIĆ BERINA
19 JAMAKOVIĆ REUF
24 SMAJIĆ JASMIN
20 ARTUKOVIĆ SAJMA
21 BULJUBAŠIĆ ALDIN
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
22 KAPETANOVIĆ MIRZA
BOSNE I HERCEGOVINE
23 GRABUS ADISA
1 PENAVA IBRO
24 GRAČIĆ BELMIN
2 HADŽIHALILOVIĆ EMINA
25 KULOVIĆ ELDINA
3 ŠIŠIĆ SEJID
26 KOVAČEVIĆ ŠEFIK
4 HOĐIĆ AJKA
27 BAŠIĆ ALISA
5 ČAJIĆ REFIK
28 SINANOVIĆ EDBER
29 DELIĆ MUHAMED
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
30 HODŽIĆ-PATKOVIĆ EMINA
1 HERCO HERMINA
31 TALIĆ MIRZA
2 BOŠNJAK BOJAN
32 ČAJLAKOVIĆ MUJO
3 LEPIĆ EDITA
33 BAJRAMOVIĆ LEJLA
4 BAKIĆ MIHAJLO
34 IMAMOVIĆ ENISA
5 SALČINOVIĆ RASIM
35 BAKUNIĆ EDIN
6 MANDIR FRANCIKA
36 ARNAUT ZEJNUDIN
7 ANTUKIĆ JOZO
37 PATKOVIĆ ŠERIF
8 FEJZIĆ EDHEM
9 KAJIĆ VLADANKA
10 SMAKA OMER

Srijeda, 8. 9. 2010.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 71
8 MEHIĆ EDINA
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 GALIJAŠEVIĆ MIRALEM
9 VIDOVIĆ DARKO
2 GALIJAŠEVIĆ BERNADETA
10 MAHMUTAGIĆ DŽEHVIDA
3 ŠIŠIĆ IBRAHIM
11 ČOLOMAN NUSRET
4 OMERAŠEVIĆ SUAD
12 ŽIGIĆ FIKRETA
5 HRNJIĆ AMRA
13 SEPI RENALDO
6 OSMIĆ MUHAMED
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
7 ŠAHINOVIĆ NURĐEHAN
1 JABANDŽIĆ MURIS
8 BEŠIĆ DŽENANA
2 ČIZMIĆ EMINA
9 DINAREVIĆ JAKUB
3 TURKOVIĆ SAFET
10 PLANČIĆ IBRAHIM
4 ŠAROTIĆ JASMIN
11 BERIŠA ADELA
5 DJAKOVIĆ SLAĐANA
12 ALIEFENDIĆ ALMEDIN
6 STARČEVIĆ AMEIN
13 IBRAHIMOVIĆ SAFET
7 LUŽIĆ ELVEDIN
14 BAŠIĆ AIDA
8 ARNAUTOVIĆ-BEŠLIĆ ELVEDINA
15 ĆATIĆ HARIS
9 JUGIĆ-SALKIĆ MENSUR
16 ŠKILJO NERMIN
10 BAJRAMOVIĆ DAMIR
17 SARAJLIĆ-SPAHIĆ SELVEDINA
11 PORČIĆ MAIDA
18 KARAVDIĆ SENAD
12 ČAJLAKOVIĆ ABDULAH
19 IMAMOVIĆ JASMIN
13 HAMZIĆ ARNEL
20 HARAČIĆ ELVIRA
14 DŽANANOVIĆ JASMINKA
21 ALAGIĆ ISMAR
15 SMAJLAGIĆ ALMIN
22 MUJANOVIĆ-MUKIĆ AMELA
16 AJANIĆ MIDHAT
23 NEIMARLIJA AMIL
17 MUSLIĆ VAHIDA
24 GAČIĆ NERMIN
18 DREKALOVIĆ MITAR
25 BOTIĆ INDIRA
19 KOVAČEVIĆ KENAN
26 PORČA ALMAS
20 KOVAČEVIĆ DRAGANA
27 SPAHIĆ MUSTAFA
21 FETIĆ AMIR
28 MEHINAGIĆ SADETA
22 HUSUKIĆ EMIN
29 SPAHIĆ ENES
23 MANDŽUKIĆ EDINA
30 OMERHODŽIĆ NEIRA
24 OMANOVIĆ BEČIR
31 BEĆIRHODŽIĆ DŽEMAL
25 DEDIĆ DŽEVAD
32 ŠEHIĆ LATIFA
26 SELIMOVIĆ EMINA
33 HRVIĆ MUAMER
27
MULAHUSIĆ ALMIR
34 ALIČKOVIĆ SAIDA
28 AHMETOVIĆ EDIN
35 GANIĆ MIRZA
29 SKOPLJAK KANITA
36 ZVEKIĆ MERSIJA
30 SPAHIĆ AMIR
37 GANIĆ SANELA
31 FEJZIĆ SALIM
38 HRUSTO ENES
32 KELEŠTURA ARMINA
39 PIVIĆ RAMO
33 TALIĆ MERSAD
34 ŠARIĆ ELMIN
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
1 MEMIŠEVIĆ INES
35 ŠUVALIĆ SANELA
36 MUHAREMOVIĆ AIDA
2 KADRIĆ MENSUD
3 HODŽIĆ MENSUR
37 PAŠALIĆ SABAHUDIN
4 SOFTIĆ DUBRAVKA
01184 TVOJA I MOJA - TIM STRANKA U BIH
5 OMANOVIĆ MUNIB
1 BURO MEMSUDIN
6 TERZIĆ HARIS
7 KAHAROVIĆ AMIRA
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
8 MALJAK FARUK
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
9 ĆESOVIĆ MUSTAFA
1 HASANBEGOVIĆ SAMIR
10 TURKIĆ MAJDA
2 GRUBIŠIĆ JULIJANA
11 HAJRO MIDHAT
3 HODŽIĆ ILIJAS
12 ŠAHINOVIĆ ALIJA
4 DOMUZ ALEXANDRA
5 DUJAK VINKO
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
6 OMERSOFTIĆ AZAHARI
1 MUJIĆ NAFIL
7 SMAILBEGOVIĆ MUHAMED
2 ŠAHINBEGOVIĆ NEJRA
8 SMAJLOVIĆ SAMIRA
3 BANOVIĆ MARJAN
9 ZUBAČA DŽAFER
4 AKRAPOVIĆ NIKOLA
10 VIŠĆA OSMO
5 MUSAEFENDIĆ MELIHA
11 TUCAKOVIĆ DUNJA
6 TURČINOVIĆ SENAID
12 KULENOVIĆ-KAPETANOVIĆ SABINA
7 SOFTIĆ MEHMED
13 PEJIĆ MILAN

Broj 57 - Strana 72
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
14 SINANOVIĆ JASNA
36 IMAMOVIĆ VASVIJA
15 KASUN DAVOR
37 BURAZEROVIĆ GOSPA
16 LIVNJAK SUAD
38 HRVAT KEMAL
17 DUJAK DIJANA
39 BRKIĆ JASMIN
18 JUSUFOVIĆ HISAM
205 SKUPŠTINE KANTONA U FEDERACIJI BOSNE I
19 HADŽAVDIĆ ILIJAZ
HERCEGOVINE KANTON 5 / СКУПШТИНЕ
20 ABDAGIĆ HARIS
КАНТОНА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И
21 TADIĆ BILJANA
ХЕРЦЕГОВИНЕ КАНТОН 5
22 NAIMAREVIĆ NIKO
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 23 HAMIDOVIĆ NEDŽAD
СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
24 BRADARIĆ BRACO
1 КОМЛЕНОВИЋ СЛОБОДАН
25 VELIĆ NEIRA
2 МАНДИЋ ЈЕЛА
26 BAREŠIĆ IVAN
3 МИЛОВИЋ СТЕВО
27 MILEUSNIĆ DARIJAN
4 МИХАЈЛОВИЋ ПЕТАР
28 HODOVIĆ ELMA
5 ПЕЧЕНИЦА ВАЛЕНТИНА
29 ĆOSIĆKIĆ ALMIR
6 ТАНАСКОВИЋ ДРАГИША
30 KARIĆ EŠEFA
7 КРСМАНОВИЋ ВИШЊА
31 SKENDER ZIKRET
8 ЂЕРИЋ РОСА
32 MALIĆBEGOVIĆ LIDA
9 ШАРОВИЋ ДРАГАН
33 MAHMIĆ VAHID
10 МИТРОВИЋ МИЛОМИРКА
34 BEGAGIĆ MELISA
11 ЂОКОВИЋ ДАНЕ
35 HASELJIĆ LJILJANA
12 ШЕКАРИЋ ВЕЉКО
36 RAHMANOVIĆ MIRSAD
37 BAJRAMOVIĆ NEDIM - MEKSI
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
38 HASANIĆ SUAD
FAHRUDIN RADONČIĆ
1 GUŠO SABINA
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
2 MARIĆ OSMAN
BOSNE I HERCEGOVINE
3 HODŽIĆ MARINA
1 TERZIĆ HIŠAM
4 STOVRAG MUAMER
2 MEHANOVIĆ SABRIJA
5 GABELA NIHAD
3 PANDŽA VINKO
6 BALIJAGIĆ FAHRUDIN
4 MUŠIJA REFIK
7 OKOVIĆ MEDIHA
5 KLJAIĆ NADA
8 OMANOVIĆ MUAMER
6 BEGOVAC HAMID
9 BAJRAKTAREVIĆ SAMIR
7 DIZDAREVIĆ ISMET
10 ALIHODŽIĆ LEJLA
8 SAVIĆ ANKA
11 POPOVIĆ IBRAHIM
9 BULJUBAŠIĆ MUSTAFA
12 KAJEVIĆ ZAFIR
10 KULIĆ HAMDIJA
13 PJANO ADNA
11 KUKIĆ FERIDA
14 HADŽIĆ DERVIŠ
12 TEPIĆ DINKA
15 TOZO SELVER
13 MURATOVIĆ ARZIJA
16 MURSELJI FEJMA
14 SARAČEVIĆ HAJRIJA
17 FEJZIĆ KERIM
15 BABINJAC FAHRIJA
18 VRPČIĆ MIRZELA
16 SULJIĆ AHMED
19 ŠUBO ALMA
17 TOPČIĆ-HAJDUKOVIĆ MEVLIDA
20 ĐOGO SULJO
18 OMEROVIĆ BEGAN
21 ŠABANOVIĆ ENVER
19 KAHRIMANOVIĆ HUSEIN
22 ŽIVOJEVIĆ MINKA
20 MUSAEFENDIĆ NISVETA
23 ŠAHOVIĆ ADIS
21 MARKOVIĆ JOSIP
24 HUBJER FAHRUDIN
22 ŠLJIVO MILKA
25 AGANSPAHIĆ LEJLA
23 GLUHIĆ HUSNIJA
26 SIPOVIĆ VAHID
24 RAKIĆ ESMA
27 TUTIĆ-ŽEPČAN NERMINA
25 BERBIĆ ZEHNIJA
26 HASANIĆ MEHMEDALIJA
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
27 EFENDIĆ AHMET
AJANOVIĆ
28 HUSKIĆ AMRA
1 PODRUG SALKO
29 ALIBEGOVIĆ MUHAREM
2 UHOTA SABINA
30 SINANOVIĆ HASIJA
3 TEROVIĆ DŽEVAD
31 ILJKIĆ ANA
4 SOMUN SELIM
32 NUMIĆ RASIM
5 DŽOMBA SANELA
33 ŠARIĆ SENAD
6 RADOOVIĆ ELDIN
34 BUREKOVIĆ DIŠA
7 GRADIŠIĆ OMER
35 ČELENKA FEHIM

Srijeda, 8. 9. 2010.
8 AGOVIĆ MIRELA
9 DEŠEVAC SEID
10 PAPRAČANIN ALDIN
11 DŽOMBA AMILA
12 KLJUNO FIKRET
13 BARDAK DIJANA
14 OBUĆA DŽENANA
15 ĐOGO ELVIR
16 HODŽIĆ REFIJA
17 HUSEINOVIĆ ADNAN
18 MASLAN EMIR
19 SMAJOVIĆ MIRELA
20 KASAPOVIĆ ELVEDIN
21 ČENGIĆ NUSRET

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 73
15 KANLIĆ AMEL
16 HODŽIĆ ZAIM
17 ČAVRK AJLA
18 JAMAKOVIĆ ADELA
19 KADRIĆ ADELA
20 ČAUŠEVIĆ EDHEM
21 JAMAKOVIĆ SADŽIDA
22 UZUNOVIĆ MUHIDIN
23 LEMEZAN EDIN
24 HALJKOVIĆ-MURATSPAHIĆ SELMA
25 HODŽIĆ ZAIM - CINDA
26 ALIĆ ELVIR
27 KULOVIĆ AHMET

00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MUJKOVIĆ DŽEVIDA
2 FRAŠTO EMIR
3 NEMEC-KLISURA VESNA
4 RAŠČIĆ ENIKA
5 BAŠIĆ REDŽO
6 ADŽEM DŽEVAD
7 BIČO MEDINA
8 IMAMOVIĆ DEMIR
9 POPOVIĆ HILMO
10 ĆOSOVIĆ ENISA
11 KLISURA SLAVKO
12 TUTIĆ JUSUF
13 KULJUH VESELINKA
14 VALJEVČIĆ ENVER
15 DOŠLO SUAD
16 POPOVIĆ SUADA
17 RAMOVIĆ ELVEDIN
18 IMŠIROVIĆ ADIS
19 MUJKOVIĆ MUJESIRA
20 ISANOVIĆ SAKIB
21 DEDOVIĆ AMER
22 DOLO MIRELA
23 KURTOVIĆ ADMIR
24 HASKOVIĆ FERID
25 KOČEVIĆ ELMA
26 DELAHMET ADIS
27 KOŽO MERSUDIN
01183 PARTIJA PRAVOG PUTA
1 BIČO ENES
2 ĆULOV JASMINA
3 HODŽIĆ KEMAL
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
1 ĆUROVIĆ REDŽO
2 KAZAGIĆ HEDIJA
3 SADIKOVIĆ JASMIN
4 PILAV BERINA
5 KAROVIĆ JASMINA
6 HODŽIĆ SEMIR
7 PEŠTEK ELVIS
8 HASTOR ANER
9 DRAKOVAC AMRA
10 TATARIN IZET
11 VRPČIĆ LEJLA
12 KORJENIĆ ESAD
13 HERAK MUNEVER
14 ODŽAKOVIĆ SELMA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ŽUGA DAMIR
2 POPOVIĆ SEVDA
3 TURČALO MEHMED
4 KUMRO MESUD
5 LOJO-DELJO MEDIHA
6 BRDAR KASIM
7 DRAKOVAC RAMIZ
8 HERENDA ADISA
9 AGANOVIĆ EDIN
10 ČELJO SENAD
11 ZAGRLJAČA ANERA
12 ADŽEM MEMSUR
13 SUDIĆ ESAD
14 MUJAGIĆ AMRA
15 DELIĆ HAJRUDIN
16 ŠUNDO NUSRET
17 DŽABIJA FATIMA
18 KOVAČ EJUB
19 MURATSPAHIĆ VEHBIJA
20 KANLIĆ ELMA
21 TANJO FADIL
22 TIRO DŽEMO
23 BARDAK LEJLA
24 HODŽIĆ DŽENAN
25 PEŠTEK BEĆIR
26 POTURAK AZRA
27 TURČALO SEAD
28 TURULJA MIRNESA
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 SIJERČIĆ ABDUSELAM
2 SIJERČIĆ EMINA
3 KAROVIĆ ENISA
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 MUJAGIĆ RASIM
2 MILOVIĆ DALIBORKA
3 FEJZIĆ EDIM
4 ĐOZO DŽEVAD
5 ZUKO NAMIRA
6 HODŽIĆ MIDHAT
7 MUSLIMOVIĆ AVDO
8 ŠETKIĆ SADINA
9 LIGATA RASIM
10 JOVANOVIĆ JOVAN
11 SADIKOVIĆ EMINA
12 MIRVIĆ ADNAN
13 UŠANOVIĆ ESAD

Broj 57 - Strana 74
14 BUKVA AMRA
15 ČOLO SENAD
16 RIDŽEVIĆ ŠEMSUDIN
17 ŠUNTIĆ LEJLA
18 ALIHODŽIĆ MIRSAD
19 ADILOVIĆ HASIB
20 ADŽEM SEVDIKA
21 PEREULA BRANKO
22 BEZDROB HAMED
23 ŽIGO EMINA
24 KUJUNDŽIĆ LUKA
25 MASLAN ELVIRA
26 OPUTAR EMIRA
27 KANLIĆ ESAD
28 KANLIĆ ZAIM

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
22 MEHIĆ SEAD
23 OSMANAGIĆ NERMANA
24 DŽIHANIĆ NUDŽEIM
25 ARNAUT MENSAD
26 BEĆIROVIĆ SANELA
27 HUBANIĆ MUHAMED
28 MULAHMETOVIĆ ALMA

00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 MIRVIĆ VAHID
2 MULAHMETOVIĆ ADISA
3 RAŠIDOVIĆ MURAT
4 KORDA HARIS
5 TAFRO SABINA
6 KAROVIĆ ATIF
7 KRAJIŠNIK MIRHET
8 KARAUZOVIĆ SAMIRA
9 HALILOVIĆ SEDIN
10 ADŽOVIĆ AHMED
11 HRELJA ADMIRA
12 EFENDIĆ IZUDIN
13 ČELJO MEVLUDIN
14 HASKOVIĆ ELMA
15 ALIKADIĆ FARUK
16 IMAMOVIĆ MAHIR
17 TVRTKOVIĆ ELVIRA
18 AHMETSPAHIĆ NIHAD
19 ČOLO MIRSAD
20 MRGUDA SAFETA
21 JAŠAREVIĆ AMER
22 ŠOPETA DŽEMO
23 GABELA ALDIJANA
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 KURTOVIĆ MUSTAFA
2 HODO NAFIJA
3 FERHATOVIĆ JASMIN
4 BOROVIĆ MENSUD
5 TRBOVIĆ VILDANA
6 URUČI NAZIF
7 BEGOVIĆ ALIJA
8 VELIĆ AZEMINA
9 ČENGIĆ MIRSAD
10 OBUĆA BAJRO
11 FERHATOVIĆ RASEMA
12 AGOVIĆ ADIS
13 SIPOVIĆ JASMIN
14 BRAJLOVIĆ NASIHA
15 HALILOVIĆ ADIS
16 ŠUBO ESAD
17 GECA EMA
18 HUBANIĆ EDIN
19 HERAK FERID
20 SIJERČIĆ-HADŽIĆ HALIMA
21 SUBAŠIĆ OSMAN

Srijeda, 8. 9. 2010.

01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
1 KUDUZ ALMIR
2 ALIKADIĆ ELMA
3 SMAILHODŽIĆ SEJAD
4 BEŠLIJA SABIRA
5 DŽEMIDŽIĆ ERNIS
6 KULENOVIĆ EDIN
7 HASOVIĆ MAHMUTOVIĆ EMINA
8 BILAJAC DAMIR
9 ŠEHOVIĆ ARMIN
10 PAVICA AMINA
11 HASOVIĆ IZUDIN
12 BEZDROB ADMIR
13 PEŠTEK MERIMA
14 HENDO ELVEDIN
15 IMAMOVIĆ ELMINA
16 ALIKADIĆ MUHIDIN
17 HODO MURAT
18 KUJOVIĆ ELVIR
01184 TVOJA I MOJA - TIM STRANKA U BIH
1 BIČEVIĆ ELVEDIN
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 SADOVSKI BORIS
2 DAVIDOVIĆ MIRA
3 KLAPUH DŽENAN
4 DELIĆ HASAN - JUSUF
5 PRELO MEDINA
6 UHOTA DŽEVAD
7 ULJAR VELEMIR
8 KOLENDA IRMA
9 BUKVA ADMIR
10 DELIĆ ASMIR
11 PJANO MUKELEFA
12 DEŠEVAC SENID
13 ČAVČIĆ HALID
14 HARLAČ VASVIJA
15 BEŠLIJA ĐEVAD
16 SADIKOVIĆ MIRSAD
17 PUŠILO TIMKA
18 MAŠIĆ AMIR
19 RADMILOVIĆ MIRSAD
20 KRAŠIĆ SABINA
21 SKAKAVAC STRAJO
22 ČELIK ADNAN
23 ODOBAŠIĆ MIRSADA
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 MUSABAŠIĆ PAŠA
2 ISANOVIĆ HUSEIN
3 TATARIN FATIMA
4 LAKOVIĆ JUSUF
5 ŽIGA FATIMA

Srijeda, 8. 9. 2010.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 75
2 ВИДИЋ РУЖА
6 HODŽIĆ ALIJA
3 НИШИЋ НЕДЕЉКО
7 HODO BAHRA
4 ЈАНКОВИЋ ЈЕФТО
8 MEHIĆ ISMET
5 ГАВРИЋ СВЈЕТЛАНА
9 IMAMOVIĆ ŠEFIKA
6 ГАЈИЋ ДАНКО
10 SMAJOVIĆ NAIL
11 ŠEHO RAMIZA
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
12 UGLJEŠA SINAN
FAHRUDIN RADONČIĆ
13 PAPRAČANIN AZIZA
1
HADŽIABDIĆ AMEL
14 TANJO ZAHID
2 NASUP MELISA
15 SIJERČIĆ MIRSADA
3 TIHAK EDIN
16 ŠAPČANIN HRUSTEM
4 FAZLIĆ MUSTAFA
17 PEŠTEK FAZILA
5 HRUSTIĆ EDINA
18 KADIĆ FEJZIJA
6 ČEPALO HUSEJIN
19 POZDER RUKIJA
7 LATIĆ AJDIN
20 UGLJEŠA NUSRET
8 BUREKOVIĆ MERSIDA
21 POSVANDŽIĆ SABIRA
9 SARAJLIĆ EDIN
22 VUKOVIĆ RISTO
10 BILANDŽIJA NIKOLA
23 HUBJER UMIJA
11 PORČA LEJLA
24 MIRVIĆ MUMIN
12 SOFTIĆ DŽEMAL
206 SKUPŠTINE KANTONA U FEDERACIJI BOSNE I
13 PROSJANOVIĆ ZIJAD
HERCEGOVINE KANTON 6 / СКУПШТИНЕ
14 ČEJVAN ALMA
КАНТОНА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И
15 MALANOVIĆ ADMIR
ХЕРЦЕГОВИНЕ КАНТОН 6
16 ŠVAGO ALMIR
17 MALINOVIĆ SANJA
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
18 TRAKO EMIR
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
19 ABAZOVIĆ ŠEFIK
1 BATINIĆ MIRKO
20 RIĐIĆ ĐENANA
2 DŽAMBAS ZDENKA
21 KRŠIĆ IDRIZ
3 KVASINA JOSIP
22 DŽELIHODŽIĆ EDIN
4 GARIĆ LJUBICA
23 TATAR VILDANA
5 TOKIĆ ZRINKO
24 HALILOVIĆ BAKIR
6 BOJČETIĆ ŽELJKO
25 HARAČIĆ AMIR
7 VIDOVIĆ RADOJE
26 MUKIĆ MIRELA
8 KUNA GRETA
27 KARIĆ FIKRET
9 GOLUB BRANKO
28 ALIBEGOVIĆ JASMIN
10 PETROVIĆ NIKICA
29 RAHMANOVIĆ MIRSADA
11 VITIĆ DAJANA
30 FUŠKO DŽEMAIL
12 LUKOVIĆ ZORAN
31 ADROVIĆ HARIS
13 LUKIĆ VLATKA
32 KOVAČ LEJLA
14 BOŠNJAK-MATIĆ TOMISLAV
33 GASAL HALIL
15 PLAVČIĆ MIRJANA
16 KOMŠIĆ VLATKA
00366 HSS - NHI
17 KVASINA IVICA
1 LOZANČIĆ ANTO
18 ZELIĆ MIROSLAV
2 TIBOLD MIRANDA
19 KAURINOVIĆ NENADIĆ VIKTORIJA
3 JURIŠIĆ MARINKO
20 ĐURAN ANKICA
4 LOVRIĆ LJUBKO
21 LJUBAS IVAN
5 MARIĆ KATARINA
22 JEZERČIĆ STIPAN
6 KRISTIĆ FRANJO
23 SIVONJIĆ ANTO
7 JURČEVIĆ IVAN
24 LULIĆ GORAN
8 PERIĆ ANTONIJA
25 IVIĆ SANJA
9 STANIĆ TIHOMIR
26 ŠANTIĆ LJUBAN
10 MAMUŠA FRANJO
27 ĐIDO DRAGAN
11 BILIĆ-VULETA LJILJANA
28 LOVRINOVIĆ IVAN
12 TOMIČIĆ IVICA
29 BANDIĆ MAGDALENA
13 STANIĆ MIRO
30 KESIĆ ZDENKA
14 LOZANČIĆ ANITA
31 MARJANOVIĆ BORIS
15 MIŠKOVIĆ IVO
32 TOLO ANA
16 MILIČEVIĆ BRANIMIR
33 GRUBEŠIĆ ŽELJKO
17 GRGIĆ VESNA
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - 18 TOMIĆ LJUBO
19 BOŠNJAK ZORAN
СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
20 KRIŠTO KATARINA
1 МИЈАТОВИЋ ДРАГАН

Broj 57 - Strana 76
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
21 BOŠNJAK BRANISLAV
17 BAN MIRJANA
22 ČOVIĆ GORDANA
18 ZRILE TIHOMIR
23 ŽULJEVIĆ IVAN
19 ŠKANDRO ADMIR
24 BAVRKA MATO
20 MEŠINOVIĆ ELDINA
25 MILINKOVIĆ-HALILOVIĆ NADA
21 JORDAMOVIĆ MIRSAD
26 LADAN DOBRO
22 BABAN VLADO
27 IVIČEVIĆ IVO
23 GEKO ALMA
28 ČIVČIJA SONJA
24 ŠARIĆ IVICA - UČO
29 BOJIĆ ZDRAVKO
25 MARIĆ SAVO
30 RENDULIĆ IVICA
26 OPARDIJA IRMA
31 VISKOVIĆ MARIJANA
27 BEČIROVIĆ ALMIR
32 DOVOĐA JOSIP
28 ILIĆ STEVICA
29 FAFULOVIĆ ALDINA
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
30 MUJIĆ SANEL
AJANOVIĆ
31 ŠEČIĆ FARUK
1 BASARA NAIM
32 SERDAREVIĆ SAFIJA
2 KAPIĆ EMINA
33 ŠUPČIĆ MESUD
3 KADIĆ MESUD
4 BALIHODŽIĆ NAFIZ
00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 НОВАК ДАНЕ
5 DEMIROVIĆ MIRSADA
2 ПАСТУХОВИЋ ВЕРА
6 HAJDAREVIĆ SADIN
3 ЂУКИЋ МИОДРАГ
7 BRLJAK AMEL
4 ВУКОВИЋ ВЛАЈКО
8 MILIČEVIĆ MATEA
5 ЕЛКАЗ СУАДА
9 DŽANAN MIRSAD
6 ТОМИЧИЋ МИЛАН
10 PECO HAZIM
7 РАДАНОВИЋ ВЛАДО
11 DURAK ASMIRA
8 КЛИШАНИН ГОРДАНА
12 KARADŽA ENES
9 ПОЊЕВИЋ БОРО
13 CETIN ESAD
10 ЂУРИЋ МИРОСЛАВ
14 KADIĆ MERSIHA
11 НОВАК САВКА
15 HAMZIĆ ADIS
12 ЗАГОРАЦ ВЛАДО
16 BLAGIĆ MILAN
13 ШАРИЋ РАДОСЛАВ
17 MURATSPAHIĆ ESMA
14 КУНОВАЦ РАЈКА
18 AŠČERIĆ AMER
19 KONJALIĆ ALMIR
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
20 KONJALIĆ ADISA
1 ŠLJIVO ESAD
21 LONČAR NEĐAD
2 HARAČIĆ IZA
22 FAZLIĆ MIRZET
3 HADŽIAVDIĆ NEDIM
23 FAZLIBEGOVIĆ DIJANA
4 ĐUGUM VEHBO
24 VELE EMIR
5 TUTKUR MERHUNISA
25 HADŽIĆ MIRZET
6 BANDIĆ SULEJMAN
26 BRLJAK MIRSADA
7 PEHLIVAN SENAD
27 SADIKOVIĆ HARIS
8
ZUKAN DŽENANA
28 KARADŽA AZIZ
9
PIPIĆ FAIK
29 MULAOSMANOVIĆ NIHADA
10
DURAKOVIĆ OSMAN
30 DURAKOVIĆ MIRSAD
11 HALILOVIĆ NERMINA
12 TORLIĆ MIRSAD
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
13 SINANOVIĆ SAFET
1 SELIMOVIĆ SENAD
14 JUSUFBAŠIĆ AMRA
2 KURT EDINA
15 DELIĆ MIRZA
3 LEKIĆ ANDRIJA
16 HRUSTANOVIĆ BESIM
4 SIMIĆ NIKOLA
17 ČOLAK IRMA
5 ATANASIJEVIĆ LJUBINKA
18 ZUKAN MEHO
6 HELEZ NIJAZ
7 BELEGIĆ BESIM
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
8 BORKOVIĆ DRAGICA
1 MATIŠIĆ DRAŽEN
9 BILJUŠ MARINKO
2 KAPETANOVIĆ PAMELA
10 MEMIJA EMIR
3 ELEZ BERISLAV
11 AGIĆ JASMINKA
4 BILIĆ ANTO
12 STANIŠIĆ RADISLAV
5 ŠIMUNOVIĆ ANA
13 VARUPA BEĆIR
6
BRKAN BRANKO
14 MUMINOVIĆ AMELA
7
DOMINOVIĆ
ZDENKO
15 ŠKARO ALAN
8
ŠIMIĆ
VESNA
16 MEHIĆ DAMIR
9 SPAHIĆ DARKO

Srijeda, 8. 9. 2010.
10 PETROVIĆ ŽELJO
11 DUMANČIĆ MARINA
12 ŠUTA STIPICA
13 MILIĆ ILIJA
14 KULENOVIĆ JOSIPA
15 PRAVDIĆ MARINKO
16 VUJICA ANTO
17 ILINKOVIĆ GORDANA
18 FRANJIĆ GORAN
19 PERIĆ VLADIMIR
20 PULJIĆ MARTINA
21 ŽIVKO LJUBAN
22 ŠIMUNIĆ VIKTOR
23 BILANDŽIJA MARIJA
24 TOPALOVIĆ ŽELJKO
25 BUZUK NEDELJKO
26 DUJMOVIĆ INGA
27 KVASINA KREŠIMIR
28 DRAŽETIĆ ANTO
29 LJUBOVIĆ MARIJA
30 ŠTRBAC VLADO
31 DRMIĆ SONJA
32 BELJAN BORIS

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
3 HASKIĆ RAMIZ
4 BRNE DRAGANA
5 HADŽISELIMOVIĆ KATICA
6 ŠEPER HUSO
7 JAŠAREVIĆ JASMINA
8 JUSUFBAŠIĆ IBRAHIM
9 ČALUK NAFIZ

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ČURIĆ MUHAMED
2 NASUP BELKISA
3 ĐIDIĆ ŠEVKIJA
4 DURIĆ DŽEMIL
5 KATKIĆ HATIDŽA
6 OMERAGIĆ RAMO
7 HABIB NERMIN
8 MURTIĆ NIRMELA
9 GRIZIĆ SUVAD
10 MEKIĆ AZEM
11 RUSTEMPAŠIĆ ZEHRA
12 LOZO NISVET
13 MEHIĆ EMSUDIN
14 LEVARDA SANJA
15 ŠUŠKIĆ AMER
16 MARTINOVIĆ MURAT
17 ADILOVIĆ MERIMA
18 ČAUŠ AZEM
19 DRINJAK AKIF
20 KARALIĆ ADNANA
21 ZUKA JUSUF
22 ŽULJKO RASIM
23 VITEŠKIĆ ŠEJLA
24 FAZLIBEGOVIĆ SEAD
25 PIVOLIĆ HAZIM
26 TAHUNIĆ ALDINA
27 TUKAR SEJAD
28 MEMIĆ NESIB
29 AL-SHAMALI HALIMA
30 ORMAN SAKIB
31 PRIJIĆ EDIN
32 HAJDAREVIĆ NERMINA
33 KAPETANOVIĆ MIRZA
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
1 GEGIĆ SENADA
2 HANDŽIĆ SAMIR

Broj 57 - Strana 77

00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 KALBIĆ SEFIR
2 HOČKIĆ SANIJA
3 ABLAKOVIĆ AVDO
4 PAŠIĆ FUAD
5 REĐEPOVIĆ ŠEĆA
6 CAKLO FAHRUDIN
7 BEĆIRAGIĆ DERVIŠ
8 ČELALIĆ ĐENITA
9 GEGIĆ SENAD
10 ŠUMEŽ AZIZ
11 FILIPOVIĆ MANDA
12 TURIĆ ŠEFIK
13 SIVIĆ RAMO
14 SAVIĆ FATIMA
15 HAJDER ADIS
16 ŠANTIĆ FRANO
17 FILIPOVIĆ MARIJANA
18 BLIZNAC FRANO
19 MARIĆ MATILDA
20 ĐULIĆ MIDHAT
21 GERIN MUAZEM
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 PAVLOVIĆ KAROLINA
2 DERVIŠEVIĆ ZIJAD
3 ŠAPINA DANE
4 BUNGURAČ MAHMUT
5 LUKIĆ BLAŽENKA
6 STANIŠIĆ MILKO
7 MRKONJA RASEMA
8 MARIĆ DARIO
9 SEFER AMEL
10 GANIĆ STEFANIJA
11 TAHIROVIĆ HAZIM
12 MILER ADAM
13 BEVRNJA SAUDINA
14 BRKIĆ OSMAN
15 IMOČANIN ELVIS
16 FILAN INDIRA
17 OSMANOVIĆ FEHIM
18 TERZIĆ ANDREA
19 KELČ ERVIN
20 PERIĆ TIHOMIR
21 GARIĆ MIRELA
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
1 FEJZIĆ FIKRET
2 ČELAM MINELA
3 KARIĆ ULFET
4 JAHIĆ ELMIN
5 JAŠAREVIĆ EMINA
6 OMANOVIĆ SEDIN
7 HUREM JASMIN
8 NERADIN INDIRA

Broj 57 - Strana 78
9 DURAK SAUDIN
10 KURTA ELVIS
11 NERADIN HASNIJA
12 KARIĆ ADMER
13 PURIĆ BAKIR
14 NERADIN LATIFA
15 NERADIN FIKRET
16 HAJDAREVIĆ MEVLUDIN
17 RAMIĆ FATIMA
18 FAZLIĆ MERSAD
19 NERADIN ELVEDIN
20 NERADIN SENADA
21 RAMIĆ VEHID
22 ZUKIĆ ADIS
23 HODŽIĆ AZRA
24 HODŽIĆ EDIN
25 HABIBIĆ ADI
26 NERADIN HALIDA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
9 KURIĆ ARMELA

00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SELMAN SALKO
2 KRŠIĆ ELMEDINA
3 AGANOVIĆ FARUK
4 MAKIĆ BAJRO
5 VRSELJ SLAVICA
6 MILANOVIĆ SEDŽAD
7 BRKIĆ ARIF
8 HASELJIĆ MELIHA
9 RIBO ASIM
10 HODŽIĆ SALEM
11 CRNICA HALIMA
12 PALALIĆ RASIM
13 MUJIĆ MIRSAD
14 BEGOVIĆ BERKA
15 HUSKIĆ ELMEDIN
16 FAZLIBAŠIĆ RUSMIR
17 ZEJNILAGIĆ ALENA
18 LUŠIJA VAHIDIN
19 POPARIĆ REFIK
20 PERENDA MIRELA
21 TEKEŠIĆ JAHIJA
22 AKELJIĆ ADVAN
23 HRVAČIĆ SELVIRA
24 MUMINOVIĆ MUAMERA
25 ISLAMOVIĆ EJUB
26 ALIHODŽA NURUDIN
27 KARADŽA ASMIR
28 TAŠO KASIM
29 ĐELILOVIĆ DŽEMKA
30 TERZIĆ ADNAN
31 KARALIĆ SALIH
32 MUSLIMOVIĆ ADMIRA
33 TARAKČIJA SALIM
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
1 SARAČ EHLIMANA
2 SUBAŠIĆ SELMIR
3 MURATSPAHIĆ BELMA
4 BAŠIĆ MEHMED
5 PRIJIĆ SUMKA
6 ĆURIĆ EDIN
7 SUBAŠIĆ INDIRA
8 HASANBEGOVIĆ ERDIN

Srijeda, 8. 9. 2010.

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 KOBAŠ REFIK
2 SARAJLIĆ VILDANA
3 LAŠTRO ILIJA
4 RIZVIĆ HASIB
5 HAJDAREVIĆ SABIHA
6 KRNJIĆ DŽENAN
7 MUSTAFICA ELVEDIN
8 NIKŠIĆ FATIMA
9 IVKOVIĆ ASIM
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 ALKIĆ SENAD
2 JUSIĆ EDINA
3 ŠIŠIĆ ALEN
4 LUŠIJA ARIF
5 ALIEFENDIĆ BERINA
6 ISAK ENISA
7 VELAGIĆ SAFET
8 VUGDALIĆ NADIN
9 SMAJIĆ MULO
10 POPARA MAIDA
11 DAGOJA FERID
12 SMAJIĆ OMER
13 SARAČ SULEJMAN
14 ZUKIĆ LEJLA
15 BEKTAŠ MURIS
16 BEŠO HEDIJA
17 MERDŽANIĆ JASMINA
01184 TVOJA I MOJA - TIM STRANKA U BIH
1 FAZLIBAŠIĆ OMER
2 MUŠANOVIĆ ALMIRA
3 MUŠANOVIĆ REĐO
4 FAZLIBAŠIĆ MAIDA
5 BEGANOVIĆ MURIS
6 FAZLIBAŠIĆ EMIR
7 HASKIĆ MARIZELA
8 MUŠANOVIĆ MUAMER
9 HASKIĆ ELVIS
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 KARIĆ ĐULAGA
2 BARNJAK MARIJA
3 ČOLAK AMER
4 OSMANOVIĆ MURADIF
5 VAJZOVIĆ AIDA
6 RIDŽAL MESUD
7 STJEPANOVIĆ NEDELJKO
8 GRADAŠČEVIĆ SANJA
9 SALKIĆ HADŽIB
10 SARAČEVIĆ GORAN
11 HRNJIĆ JASMINA
12 ŠAKIĆ SALIH
13 ŠUMAR ENVER
14 ĆEMER ALTIJANA
15 ŠAVIJA NENAD
16 ČIZMEDŽIĆ DINO
17 JAŠAREVIĆ SELMA
18 FUŠKO MURAT
19 OSMANOVIĆ MEHMED

Srijeda, 8. 9. 2010.
20 NERETLJAK ALEMA
21 PALALIĆ SELVEDIN
22 SARAČ DŽEVAD
23 TALAM AZRA
24 MAMELEDŽIJA ELMEDIN
25 TRKIĆ VELID
26 KAHRIĆ EDINA
27 DIZDAREVIĆ RUSMIR

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 79
15 LOVRIĆ JADRANKO
16 ROGIĆ ANĐELKO
17 VIDOVIĆ NIVES
18 RADIĆ PAVO
19 MATIĆ NIKOLA
20 PAŽIN MAGDALENA
21 KORDIĆ VJEKOSLAV
22 MARTINAC STIPE
23 ANTUNOVIĆ MARINELA
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
24 ČARAPINA MARIO
BOSNE I HERCEGOVINE
25 RUŽIĆ IVICA
1 FILIPOVIĆ MILAN
26 BULIĆ MAJA
2 ČIZMEĐIĆ RAJKA
27 RAIČ ZORAN
3 HADŽIBEGOVIĆ ISMET
28 ĆALIŠ STIPO
4 MAMELEDŽIJA RABIJA
29 MAJSTOROVIĆ MARINKA
5 FORŠNARIĆ MLADEN-DRAGAN
30 BRAJKOVIĆ DRAGAN
6 MULAMUHIĆ ISMET
31 BOŽIĆ ZDENKO
7 MULAIMOVIĆ NAMIRA
32 ĆUBELA JASNA
8 IMŠIREVIĆ RAIF
33 DŽIDIĆ BORIS JURE
9 ZELIĆ MARKO
10 DŽULIĆ HAZIMA
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 11 MALENICA IVO
СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 КРЊЕУШИЋ МЛАДЕН
12 KAHVEDŽIĆ MEHMED
2 ТРИПКОВИЋ МИРЈАНА
13 ZUPUROVIĆ IZETA
3 ПУХАЛО МИТАР
14 DIZDAR MIRSAD
4 БУЛУТ НЕБОЈША
15 KOBILIĆ MERZUK
5 ЋЕЋЕЗ ВЕЛИНКА
16 ŠTAVIČKI RAZIJA
6 КОВАЧЕВИЋ СЛАВИША
17 ČAMPARA MITHAD
7 ЋЕРАНИЋ РАДЕ
18 ISIĆ MARICA
8 ГОЛО МЛАДЕНКА
19 HADŽIABULIĆ SAFET
9 ТРНИНИЋ БОЖО
20 ŠKANDRO SAFETA
10 БАШИЋ БОЖИДАР
21 KUHTA VJEKOSLAV
11 РАДОВИЋ АЛЕКСАНДРА
22 AŠČIĆ MEHMED
12 ПУТИЦА СТЕВО
23 BIBIĆ EDINA
13 ЋЕЋЕЗ ДРАГАН
24 BOGIĆ PILE
14 ШАКОТА МИРА
25 CRNJAK RADIVOJ
15 МАВРАК САША
26 HADŽIJUSUFOVIĆ BEDRIJA
16 АНТЕЉ МАРКО
27 ŠEHIĆ MUJO
28 JAKEŠEVIĆ MLADEN
17 НИШИЋ ДУШАНКА
29 SUBOTIĆ LJERKA
18 ТОПАЛОВИЋ СЛОБОДАН
30 TOPČIĆ NEDŽAD
19 МИХИЋ НАТАША
31 KAPETAN JUSUF
01196 DRAGOJE SMILJAN - NEOVISNI KANDIDAT
207 SKUPŠTINE KANTONA U FEDERACIJI BOSNE I
1 DRAGOJE SMILJAN
HERCEGOVINE KANTON 7 / СКУПШТИНЕ
00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
КАНТОНА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
ХЕРЦЕГОВИНЕ КАНТОН 7
1 KUKOLJ SAFET
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
2 GOLOŠ HATIDŽA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
3 DEMIROVIĆ VENAD
1 LASIĆ DENIS
4 SULTIĆ ALEN
2 ROTIM NIVES
5 ĆORIĆ ALENA
3 PRKAČIN ĐURO
6 MEDIN ARMIN
4 MARTINOVIĆ TOMISLAV
7 GAGULA MEHMED
5 DUJMOVIĆ ZORA
8 PADALOVIĆ AMRA
6 SOLDO OLIVER
9 MUŠIĆ ALEN
7 MARINOVIĆ VLATKO
10 KADRIĆ ĐEMAL
8 BABIĆ IVKA
11 NEZIROVIĆ JASMINA
9 JOGUNICA VICKO
12 GRCIĆ SMAJO
10 PRIMORAC FRANO
13 MEHIĆ IDRIZ
11 ALEKSIĆ VALENTINA
14 ZELIĆ MIRNESA
12 JAKIŠA ZDRAVKO
15 BEGIĆ MUHAREM
13 ZOVKO NIKOLA
16 KADIĆ VAHIDIN
14 MARIĆ MAJA
17 GRCIĆ DŽEMILA

Broj 57 - Strana 80
18 SAKIĆ SAMIR
19 TIBO SENAD
20 MAKAN SANELA
21 ĐUKA ALIJA
22 GUŠIĆ MUSTAFA
23 KUKOLJ ALMA
24 ŠĆUK MUJO

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
6 VEKIĆ MATO
7 ĆESIR-ŠKORO IFETA
8 TRLIN BORISLAV
9 ŽUJO DRAGI
10 DIZDAR NERIN
11 ZAHIROVIĆ LEJLA
12 ZUROVAC MILE
13 ŠARČEVIĆ FRANJO
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
14 JUNUZ EMINA
FAHRUDIN RADONČIĆ
15 ZAGORČIĆ AMER
1 OBRADOVIĆ HUSO
16 RASPUDIĆ MIRO
2 DLAKIĆ ELMA
17 SJEKIRICA VILDANA
3 MACIĆ OSMAN
18 JURIĆ ROBERT
4 BITANGA NATKO
19 JANJIĆ GORAN
5 GABELA ALMA
20 ALIBEGOVIĆ MINELA
6 ŠATOR ELMIR
21 DELIĆ MEHMED
7 GOLUBIĆ SENAD
22 ĆORIĆ MIRO
8 ŠABANOVIĆ AMNA
23 MADŽARIĆ KATICA
9 BEŠIĆ EMRUDIN
24 RAIČ DAMIR
10 KLJAKO ANEL
25 LONČAR BORIVOJE
11 PAJIĆ AJLA
26 MRMO ALDINA
12 HERO MEHMED
27 HERO IBRO
13 LJEVO ASMIR
28 PATAK ARMIN
14 TORLO SABINA
29 DIZDAR JADRANKA
15 MEHIĆ DŽEMAL
30 MANOV OMER
16 SABLJIĆ ALEN
31 DEMIROVIĆ JASMINA
17 ŠORO AIDA
32 ALIHODŽIĆ SAKIB
18 BAŠIĆ HALIL
33 BALAVAC NEĐAD
19 TRNOVAC HASAN
20 BISEROVIĆ SEADA
01187 HSP DR. ANTE STARČEVIĆ – PRAVAŠI 21
21 BAKOŠ EMIL
STOLJEĆA
1 BRADVICA MARIO
22 ALIĆUŠIĆ ARMIN
2 BULIĆ MARIJA
23 HERIĆ SANELA
3 DOKO DRAGAN
24 SARAJLIĆ FERID
4 ODAK MIRANDA
25 RIZVANOVIĆ BEHADIN
5 BRADVICA MARINA
26 BEŠIĆ SELMA
27 BRKAN ŠERIF
00521 HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
28 SULTANIĆ NIHAD
1 GRABOVAC MIRO
29 BEBANIĆ HATA
2 PAŽIN ANITA
30 KLEPO MUSTAFA
3 KOŽUL DANIJEL
31 ISAKOVIĆ RAŠID
4 ĆUŽE DRAGAN
32 HEBIBOVIĆ ANISA
5 ĆUK MARIJANA
33 BALAVAC ZLATAN
6 POPOVIĆ IVAN
7 RAJIČ ŽELJKA
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
8 ĆUK MARIO
AJANOVIĆ
1 EMINOVIĆ MEHO
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 2 ČOMOR DAJANA
HDZ 1990
3 TANOVIĆ IZUDIN
1 ZELENIKA DIANA
4 HELBET REFIK
2 KREŠIĆ STJEPAN
5 MALOVIĆ ZENAIDA
3 ZOVKO LJUBO
6 EMINOVIĆ MIRZA
4 FALETAR LUKA
7 KRASNIQI MAIDA
5 PROLETA VALENTINA
8 DELALIĆ JASMIN
6 KREŠIĆ ZORAN
9 BEGIĆ AMERA
7 ODAK ANA
10 DELALIĆ ELVIR
8 PETRIĆ ZORAN
11 DELALIĆ AMRA
9 MARTIĆ CVJETKO
10 BABIĆ BORIS
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
11 DŽIDŽIĆ DANIJELA
1 ŽULJEVIĆ ANER
12 ODAK IVAN
2 OSTOJIĆ MAJA
13 OBRADOVIĆ MIHAELA
3 LJELJAK MIRSAD
14 DUSPER IVO
4 ČILIĆ SEMIZ
15 KRVAVAC KATARINA
5 SARADŽIĆ VESNA

Srijeda, 8. 9. 2010.
16 BARBARIĆ PERO
17 MARKEŠIĆ ANTE
18 GAKIĆ ANĐELKA
19 MARIĆ IVO
20 FALAK MARINKO
21 SOLDO ANA
22 VUČIĆ FRANJO
23 GLAVINIĆ IVICA
24 HAJROVIĆ MARIJA
25 BEVANDA SLAVEN
26 CVITANOVIĆ ILIJA
27 JAKIŠA ANA
28 PEHAR PETAR
29 ĆAVAR SLAVEN
30 STANIĆ BOJAN
31 VIDOVIĆ DANIJELA
32 MATIĆ IVICA
33 FALETAR ZVONIMIR

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 81
00734 HSP BIH
1 BUDIMIR ŽIVKO
2 GAGRO DRAŽENKA
3 ŠUNJIĆ ALBERT
4 MILIĆ JOSIP
5 MIŠKOVIĆ ZDENKA
6 ČULJAK MARIO
7 VUKŠA ZVONKO
8 JURIŠIĆ BERNARDINA
9 FOFIĆ IVAN
10 DRINOVAC VINKO
11 ANIČIĆ VIKTORIJA
12 ŠARAC TIHOMIR
13 RAIČ STANKO
14 GOLEMAC VESNA
15 RAJIČ LAZO
16 JURIĆ ZLATKO
17 PRIMORAC MARTINA
18 KOŽUL JANKO
00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI - MILE
19 MARIĆ STANKO
MARČETA
20 SABLJIĆ ŠIMA
1 IJAČIĆ MILADIN
21 ANDRIĆ MILE
22 BENCUN MARIJO
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
23 ZADRIĆ MARIJA
BIH
24 TURUDIĆ KRUNISLAV
1 BEHMEN MEHO
25 KORDIĆ JOZO
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
26 NAGULOV TENA
1 HERO MESUD
27 PUŠIĆ MIŠO
2 REDŽOVIĆ NAJLA
28 OSTOJIĆ FRENK
3 ČOLAKOVIĆ ELVEDIN
29 DRAGOJE SONJA
4 TABAK SENADIN
30 KRTALIĆ ZDRAVKO
5 HASIĆ ELMA
31 BATINA TOMISLAV
6 ZVIZDIĆ GORAN
32 DRAGIČEVIĆ LJILJANA
7 BUCMAN MEHO
33 KOZARIĆ DRAGAN
8 BAŠIĆ ŠEFIKA
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
9 HUJDUR MIRSAD
1 OMEROVIĆ SAFET
10 ISLAMOVIĆ OZREN
2 MILAVIĆ SNEŽANA
11 MURTIĆ AMRA
3 BUBALO ADIS
12 OMANOVIĆ MUHAREM
4 MACIĆ-ČILIĆ MERSIHA
13 HUJDUR OMER
5 JELOVAC ARIF
14 RIZVANBEGOVIĆ VESNA
6 KATANIĆ RAMIZ
15 DEDIĆ DŽEMAL
7 TANOVIĆ ASMIR
16 ĆIMIĆ HAJRUDIN
8 VELEDAR ADELA
17 PRAČIĆ ARMINA
9 REDŽIĆ HASAN
18 ŠUTA EDAD
10 ORUČEVIĆ ENVER
19 BADŽAK ŠEFIK
11 BOLOBAN AZRA
20 GIGIĆ AIDA
12 BAŠIĆ RAMIZ
21 ŠEMIĆ ŠEFIK
13 FALADŽIĆ AMER
22 SUPNAJ ŠEMSI
14 KOTLO ERNA
23 HERO ZINETA
15 JAŠAREVIĆ MUAMER
24 HABIBIJA JUSUF
16 JUSUPOVIĆ VELIDA
25 KOVAČEVIĆ AVDO
17 DŽUBUR ĐULSA
26 SMAJILOVIĆ LEJLA
18 MACIĆ JASMIN
27 GOSTO MEHMEDALIJA
19 KUKO MIRSAD
28 NAZEČIĆ DERVIŠ
20 DEDIĆ ANELA
29 IMAMOVIĆ ĆAMILA
21 PROHIĆ REŠAD
30 ZATEGA NIHAD
22 DŽEMAT JUSUF
31 JUSUFBEGOVIĆ JASMINA
23 MAHINIĆ SENADA
32 MIČIJEVIĆ OMER
24 IVKOVIĆ MAID
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
25 LEPARA HARUN
1 MIKULIĆ SANJA
26 MILIŠIĆ DŽENANA
2 DOMAZET SRĐAN
27 JAKIĆ MEHMED

Broj 57 - Strana 82
28 BILAL DINKO
29 GRLJEVIĆ SANELA
30 BALIĆ SENID
31 ĆIŠIĆ AVDO
32 HADŽIĆ AMELA
33 ČORBADŽIĆ ZAJKO

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
20 KADIĆ NERMIN
21 MULIĆ SULEJMAN
22 TURIĆ MIRSADA
23 BREKALO MIRSAD
24 KARA ELDINA
25 PEHILJ NEDŽAD
26 BERBEROVIĆ IBRICA
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA 27 MUŠIĆ ZIJAT
EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
28 ĐAPO NADIRA
1 SANDŽAKTAR-BIJEDIĆ AZER
29 KAŠIĆ IBRAHIM
2 MUSTAFIĆ EMINA
30 BOŠKAILO ALAUDINA
3 KRDŽALIĆ ZLATKO
31 FIŠIĆ ELVEDIN
4 BATLAK MENAIL
32 ŠPAGO ŠERIF
5 KARIĆ SVETLANA
33 BOBAR AMIR
6 REDŽIĆ FUAD
7 PAŠALIĆ ESAD
01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
8 SPAHIĆ JASMINKA
1 BALIĆ MARINA
9 KEŠELJ MIODRAG
2 MIJATOVIĆ SANEL
10 MAHINIĆ MILI
3 ĆORAJEVIĆ HARIS
11 ĆATIĆ NIJAZA
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
12 ZLOMUŽICA OSMAN
1 BOBAR MAHIR
13 SELIMIĆ NERMIN
2 HUSIĆ JASMINA
14 DŽIDIĆ HERMINA
3 ĆOSIĆ BENIN
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
1 PERIĆ TOMISLAV
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
2 KARAICA MAJA
1
ĐULIĆ SEAD
3 KARLOVIĆ IVAN
2 ĆUBELA JASNA
4 CRNALIĆ ARMIN
3 JAKOVLJEVIĆ MILOMIR
5 ANĐELIĆ ANJA
4 MEDAR ADNAN
6 ČUGELJ TONI
5 VEJZOVIĆ SUNITA
7 DŽINO MIRALEM
6 ERZUMLIĆ AHMED
8 ŽUŽA MILADA
7 HAKALOVIĆ SAUDIN
9 PAUNOVSKI MILENKO
8 POPOVIĆ IGNATKOV RADENKA
10 ZUROVAC SLAVEN
9 BRKAN JASMIN
11 TATAR NADŽIDA
10 POLJAREVIĆ SUAD
12 KOLIČIĆ ALEN
11 MILJKO TANJA
13 HINDIĆ DŽEJLA
12 MILJANOVIĆ AMER
14 KOVAČEVIĆ ANTE
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
BOSNE I HERCEGOVINE
1 GOLOŠ DŽEMAL
1 TANOVIĆ ALIJA
2 SEFER MURVETA
2 STOJIĆ NADA
3 CVITANOVIĆ STANKO
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 JELOVAC RAMIZ
4 PEJANOVIĆ RATKO
2 SEFO AMNA
5 CIPRA ERNA
3 NEZIRIĆ MUSTAFA
6 POŠKOVIĆ ZIJO
4 SPILJAK ADIL
7 SKALONJA BEHRAM
5 HAJDAROVIĆ ALISA
8 ANĐELIĆ ŠTEFICA
6 HAMŠIĆ ALIJA
9 BEHREM FADIL
7 ČEVRA OMER
10 ŽUJO OSMAN
8 POPOVAC PAULA
11 LEHO SADETA
9 OBRADOVIĆ EDIN
12 KEVRIĆ ADEM
10 BORIĆ SEMIN
13 CINDRIĆ NIKOLA
11 TATAR NERMANA
14 MUCIĆ LJUBICA
12 ZELENTROVIĆ NIJAZ
15 MEŠIĆ ZIJO
13 KOZIĆ MUHAREM
14 ČOLAKOVIĆ-PRGUDA NERMA
15 GOSTO NUSRET
16 HAJDUK HAMID
17 HODŽIĆ AIDA
18 ŠEJTANIĆ INEL
19 KAJTAZ ENIDA

Srijeda, 8. 9. 2010.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 83
2 ŠEGO ŽELJKA
208 SKUPŠTINE KANTONA U FEDERACIJI BOSNE I
3 BEŠLIĆ PETAR
HERCEGOVINE KANTON 8 / СКУПШТИНЕ
4 GRBAVAC MARIO
КАНТОНА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И
5 PAVLOVIĆ MARIJA
ХЕРЦЕГОВИНЕ КАНТОН 8
6 ZLOPAŠA ŽELJKO
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
7 BEŠLIĆ ANDRIJA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
8 LONČAR MATEA
1 ĆOSIĆ ZDENKO
9 ŠOŠE ZVONKO
2 LONČAR HELENA
10 GRBAVAC BRANKO
3 MIŠETIĆ ANTE
11 ĆUK ANA
4 LEKO IVAN
12 SABLJE NEDJELJKO
5 LASIĆ ERINA
13 TOLIĆ ANTONIJA
6 PAVKOVIĆ IVICA
7 LUBURIĆ RADOSLAV
00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 8 LEVENTIĆ MILENA
HDZ 1990
1 GAŠPAR IVICA
9 ZELENIKA TOMISLAV
2 PROTRKA ANTONIJA
10 ŠIRIĆ ZVONIMIR
3 BRZICA MATE
11 PRIMORAC ŽANA
4 TOPIĆ IVAN
12 FILIPOVIĆ VJEKOSLAV
5 KRALJEVIĆ PRIMORAC KATARINA
13 KNEZOVIĆ DARIO
6 BUNOZA MARIO
14 LANDEKA BRANKA
7 PENAVA PERO
15 ĆUTUK MIRO
8 HERCEG LUKENDA BORKA
16 PEJIĆ MILE
9 BANDUR MILENKO
17 ZOVKO ANA
10 BEŠLIĆ DAMIR
18 SESAR DARIO
11 BRKIĆ MONIKA
19 ČOLAK ZDENKO
12 GRUBIŠIĆ ANTE
20 PRIMORAC JELENA
13 ZOVKO BOŽO
21 SESAR IVO
14 KORDIĆ MARIJA
22 MARKOTIĆ VEDRAN
15 MILIČEVIĆ JOZO
23 LJUBIĆ JASMINKA
16 PAVLOVIĆ ANTE
24 MARIĆ KATARINA
25 MANDIĆ TOMISLAV
17 PRIMORAC ANTONELA
18 ĆORIĆ DAMIR
01193 ROSO VIKTOR - NEOVISNI KANDIDAT
19 VRANJKOVIĆ TOMISLAV
1 ROSO VIKTOR
20 ĆUBELA ANA
21 TOMIĆ ZDRAVKO
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
22 KARAČIĆ SLOBODAN
1 GLAVAŠ SLAVEN
23 SABLJO KATARINA
2 MAHIĆ NERMA
24 RADIŠIĆ RADOSLAV
3 ŠKROBO GORAN
25 EREŠ MARA
4 GLAVAŠ MARINKO
26 BUŠIĆ VELIMIR
5 ORMAN MILADA
6 KORDIĆ MIRJAN
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
7 MAHIĆ MEMNUNA
BIH
1 MAKSUMIĆ ĆAMIL
01187 HSP DR. ANTE STARČEVIĆ – PRAVAŠI 21
STOLJEĆA
01195 HERCEG STIPE - NEOVISNI KANDIDAT
1 BOŠNJAK ZORAN
1 HERCEG STIPE
2 KOROMAN ŽELJKA
3 TOPIĆ MIRKO
00734 HSP BIH
1 ĆORLUKA BRANKO
4 ELJUGA IVAN
2 LJUBIĆ SANIJELA
5 ŠUŠAK IVANA
3 KVESIĆ VIKTOR
6 ROGIĆ ŽELJKO
4 ČAMBER VJEKOSLAV
7 ĆAVAR ZDENKO
5 KEŽIĆ MLADENKA
8 MILETIĆ DIJANA
6 PAVLOVIĆ LUKA
9 KRALJEVIĆ IVICA
7 PAVLOVIĆ IVAN
10 MARINOVIĆ DRAGUTIN
8 LEVENTIĆ IVANA
11 BARBARIĆ DIJANA
9 PAVKOVIĆ MATE
12 SKOKO IVAN
10 TRUTINA DRAGO
13 MARUŠIĆ ZLATAN
11 BAKULA SLAVICA
14 NOSIĆ JELENA
12 ŠIMIĆ JOSIP
15 ČERKEZ JADRANKO
13 MILIĆEVIĆ STANKO
00521 HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
14 BORAS IVANKA
1 NUIĆ IVO

Broj 57 - Strana 84
15 KORDIĆ IVAN
16 REZO DRAGAN
17 ĆAVAR TANJA
18 POLIĆ DARKO
19 PRLIĆ MARIO
20 PEJIĆ MARA
21 PAVLOVIĆ JOSIP
22 BUHAČ DRAŽAN
23 MARKOTA-BEGIĆ KATARINA
24 ZORIĆ ANTE
25 JELIĆ MIROSLAV
26 LEKO LIDIJA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
20 LOBOJA IVAN
21 MARTINOVIĆ IVANA
22 LOVRIĆ ŽELJKO
23 PERUNIĆ INES
24 KARAČIĆ ZORAN
25 ŠIRIĆ LJUBO
26 KVESIĆ SLAVICA

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 ŠAKIĆ STIPE
2 HRGOTA-VLAŠIĆ MIRA
3 PERIĆ DRAGO
4 KARAČIĆ ŽARKO
5 HUMIĆ NATAŠA
6 SLIŠKOVIĆ IVAN
7 GALIĆ MIROSLAV
8 ČUTURA MARTINA
9 GRBAVAC ZDENKO
10 ALPEZA ANTE
11 GRIZELJ TONĆIKA
12 BILIĆ ZDENKO
13 TOMIĆ SLOBODAN
14 ANADOLAC MUKADESA
15 BUKMIR BOJANA
16 MACAN DRAGO
17 KNEZOVIĆ IVANA
18 ČEPO DANKO
19 IVANKOVIĆ JOZO
20 GALIĆ KRISTINA
21 PENAVIĆ ANTE
22 IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ ANTE
23 GRBAVAC IVANA
24 SLIŠKOVIĆ DARIO
25 SLIŠKOVIĆ BLAGICA
26 EREŠ BOŽE
01192 SOLDO TOMISLAV - NEOVISNI KANDIDAT
1 SOLDO TOMISLAV
01178 HSP DR ANTE STARČEVIĆ BIH
1 KRALJEVIĆ BLAGO
2 LOVRIĆ MARIJA
3 NAKIĆ MILIJAN
4 MILIĆEVIĆ DRAŽAN
5 ZOVKO DANIELA
6 KRALJEVIĆ STANKO
7 MANDIĆ JELENA
8 MIKULIĆ IVAN
9 BEŠLIĆ JOZO
10 ANIĆ NIKOLINA
11 JURILJ ZLATKO
12 ĆEŠKIĆ MARIJA
13 ŽULJ VITOMIR
14 NALETILIĆ ROBERT
15 TADIĆ DRAGANA
16 VUJEVIĆ LJUBOMIR
17 MIKULIĆ ANTONY
18 MANDIĆ MARIJANA
19 SOLDO SLAVEN

Srijeda, 8. 9. 2010.

01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
1 BOKŠIĆ MARKO
00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 MIKULIĆ ZORA
2 MARUŠIĆ VLADO
3 MARKOVIĆ LJILJANA
4 ZOVKO IVAN
5 DAMNJANOVIĆ MARINA
6 ŽULJ IVAN
7 PRIMORAC KATARINA
8 CRNJAC TOMISLAV
9 JUKIĆ MARA
10 ZOVKO JASMINKO
11 BARAĆ SNIJEŽANA SILVIJA
12 IVANKOVIĆ DALIBOR
13 SKOKO MILA
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 MILIĆEVIĆ LJUBO
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 LASIĆ JOZO
2 BILOPAVLOVIĆ DANICA
3 MUSA TOMO
4 PLEJIĆ ANTE
5 SLIŠKOVIĆ ELA
6 JUKIĆ LJUBO
7 GALIĆ TADIJA
8 ŠIMIĆ JADRANKA
9 NALETILIĆ VINKO
10 GALIĆ ANTE
11 BILIĆ STOJKA
12 ĆORIĆ LJUBOMIR
13 BIŠKO VLADO
14 MIKULIĆ ANA
15 MIKULIĆ SLAVKO
16 VUKOJA JAKOV
17 MESIHOVIĆ NEFISA
18 MUSA DOMINIK
19 MUŠIĆ SADIK
20 BORAS MARIJA
21 LUKENDA MIRKO
209 SKUPŠTINE KANTONA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE KANTON 9 / СКУПШТИНЕ
КАНТОНА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ КАНТОН 9
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
1 JIROTA-DEDOVIĆ CEDRELA
2 MILIĆEVIĆ BRANKO
3 BAGARA MIROSLAV
4 TRLIN DRAŽEN
5 PEŠIKAN MARIJANA

Srijeda, 8. 9. 2010.
6 FILIPOVIĆ ŽELJKO
7 BUNTIĆ MARKO
8 KARLOVIĆ SLAVICA
9 KOCIĆ DALIBOR
10 MATKOVIĆ MIRO
11 LUKIĆ ANA
12 TOMIĆ IVAN
13 BODVEN DALIBOR
14 RODIĆ IVANA
15 DUNO JOZO
16 KRISTIĆ VIOLETA
17 LUKIĆ DANIJEL
18 KOTUR MAŠA
19 POTOCKI IVAN
20 MIŠANOVIĆ MARTA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 85
23 GERIN SENAIDA
24 CURIĆ TARIK
25 JAKUBOVIĆ MUAMER
26 BEČKOVIĆ AZRA
27 ARSLANAGIĆ MIRSAD
28 PECAR MURIS
29 PINDŽO INDIRA
30 PODANY VLADIMIR
31 NUMIĆ ERMIN
32 ŠKRBA SNJEŽANA
33 ZIJADIĆ SUAD
34 VELIĆ ELMIR
35 TESKEREDŽIĆ SELMA
36 DODIK VEDRAN
37 NAPRTA PETAR
38 JEVTIĆ TANJA
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - 39 HRASNICA SEAD
СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 СТАНИШИЋ МАКСИМ
00366 HSS - NHI
2 ВУКОВИЋ НАДА
1 OSTOJIĆ BRUNO
3 ТОДОРОВИЋ МИРКО
2 VIDAKOVIĆ VESNA
4 МАРКОВИЋ БЛАШКО
3 NIKOLAJEV VIKTOR
5 ЈЕШИЋ ЖЕЉКА
4 MATASIĆ BRANISLAV
5 BLAGOJEVIĆ SANJA
6 МИКИЋ ЉУБИША
7 СИМЕУНОВИЋ РАНКО
6 ČALIĆ PERO
7 JURETIĆ SREĆKO
8 ШЕКАРА ДАНКА
9 ЈОВАНОВИЋ ДУШАН
8 BOŠKOVIĆ TIJANA
10 МУТИЋ-ПЕТРОВИЋ ДУШАНКА
9 STAŽIĆ SINIŠA
10 MATASIĆ SAŠA
11 ВУКОВИЋ ТОМО
12 МИЛАНОВИЋ СЛОБОДАН
00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA - MIRNES
00866 STRANKA UDRUŽENIH NEZAVISNIH
AJANOVIĆ
1 RADELJAŠ ESED
DEMOKRATA BOSNE I HERCEGOVINE
1 BERILO BAJRO
2 GUŠO NERMINA
2 MUTIĆ ILDA
3 PLEHO HARIS
3 MUTIĆ JASMIN
4 SMAJIĆ RASIM
4 MUTIĆ NARCIS
5 ŠEHOVIĆ ADELA
5 MUSIĆ SAFETA
6 ČARDAKLIJA SEAD
6 DELIĆ ERVIN
7 BIBER BAJRO
8 AGIĆ DŽEMILA
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
9 DIZDAREVIĆ MIRZA
FAHRUDIN RADONČIĆ
10 ŠORLIJA MUNIR
1 ADEMOVIĆ KENAN
11 RAMIĆ FATIMA - BEBA
2 FILIPOVIĆ SELMA
12 TINJAK FAHRUDIN
3 RAĐO DŽEVAD
13 KUSTURA SEAD
4 HADROVIĆ FAIK
14 MURATOVIĆ VERNESA
5 MARKOVIĆ JOVANA
15 DOLJANČIĆ BAJRO
6 MEMIĆ EDIM
16 KESTENDŽIĆ KENAN
7 DUPOVAC EDIB
17 BALIĆEVAC SANELA
8 ZUBČEVIĆ AIDA
18 AJNADŽIĆ AMIR
9 HASANOVIĆ BEDRO
19 ČENGIĆ SALEM
10 BAJROVIĆ IZUDIN
20 MULAĆ SNJEŽANA
11 GOLOŠ INDIRA
21 DELIĆ ŠAHIN
12 ČELEBIĆ EKREM
22 BIBIĆ SMAJO
13 SOLAKOVIĆ ADNAN
23 SABITOVIĆ ELVEDINA
14 KADIĆ ZEJNA
24 BRKIĆ ELMIR
15 ČAUŠEVIĆ REDŽO
25 DŽANOVIĆ ZEHBIJA
16 BAKŠIĆ ŠUKRIJA
26 ŠLJIVO AMELA
17 RUŽIĆ DIANA
27 MULALIĆ EMIR
18 MULAOSMANOVIĆ FADIL
28 MULAOMEROVIĆ EMIR
19 TALOVIĆ MUNIR
29 MUJKIĆ EDINA
20 MANDAL-MATOVIĆ DŽENANA
30 LONČAR HARIS
21 NASER NABIL
31 FAZLIĆ MIDHAT
22 SALISPAHIĆ SEDIN

Broj 57 - Strana 86
32 ŠURKOVIĆ ELMA
33 PRLJAČA NEDŽIB
34 ĐOZO ĐEVAD
35 GRBO MELINDA
36 MUMINOVIĆ DENIAL
37 ČUTUNA ARMIN
38 DURAKOVIĆ AMELA
39 LAVIĆ FARUK

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
13 ČOHODAR ELMIR
14 SPAHIĆ SABINA
15 IVAZOVIĆ AZRA
16 GUŠO EMIR
17 MEKIĆ ŠABAN
18 OSMANOVIĆ SEDINA
19 MUHIBIĆ MIRNES
20 MEŠIĆ ADMIR
21 KASUMIĆ MERSIDA
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
22 ODOBAŠIĆ SAFET
1 MUSIĆ FIKRET
23 ČAUŠEVIĆ SANELA
2 SRNA-BAJRAMOVIĆ SEGMEDINA
24 ČENGIĆ MUHIDIN
3 MALIĆ MIRJANA
4 LULIĆ HARIS
00521 HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
1 ČARDŽIĆ ZLATKO
5 TODOROVIĆ LJUBICA
6 EFENDIĆ FARUK
01204 СРПСКА ЛИСТА ЗА САРАЈЕВО - ПДП - СДС 7 HAJDAREVIĆ HADŽEM
ДП
8 VAJZOVIĆ HANKA
1 ВУЈИСИЋ ЗОРИЦА
9 BRIGIĆ IVAN
2 ГАЈИЋ ГОРАН
10 MARKOVIĆ NENAD
3 ГАЛОВИЋ БРАНИСЛАВ
11 MARKOVIĆ NINA
4 КЕРКЕЗ ЂУРО
12 MIŠKOVIĆ IGOR
5 КОНСТАНТИНОВИЋ ГОРДАНА
13 NUMANKADIĆ EDIN
6 СРДИЋ СРЂАН
14 KASUMOVIĆ AJLA
7 ЈОВИЋ МИЛЕ
15 CRNOGORAC BRANISLAV
8 НАСТИЋ САЊА
16 MASLEŠA SUAD
9 КОМЛЕНОВИЋ БРАНИСЛАВ
17 PAPO EDINA
10 ТОШИЋ МОМЧИЛО
18 KAROVIĆ MIDHAT
11 БОГДАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА
19 VITEŠKIĆ FIKRET
12 АЋАМОВИЋ СРЂАН
20 JURIĆ MIRA
13 КЕЗУНОВИЋ ВЛАДИМИР
21 TERONIĆ IVANA
14 ПРЖУЉ РАДОЈКА
22 SARAČEVIĆ SANJIN
15 ШАРЕНАЦ МАРА
23 FILIPOVIĆ SANJA
16 ЂУРЂЕВИЋ БИСЕРКА
24 POLUTAK MUSTAFA
17 АХМЕТОВИЋ МИРЕЛА
25 FIRDUS NEDŽAD
18 ПРЖУЉ КАТА
26 MISKIN SABIHA
19 БОЈАНИЋ ИВАНА
27 KRUPALIJA AIDA
20
ГОВЕДАРИЦА ЉЕПОСАВА
28 KOVAČ HILMO
21
ЕЛЕК ВЕСНА
29 BJELAN MAJA
30 NUKICA FIKRET
00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI - MILE
31 JOZIĆ JOZO
MARČETA
32 IBIŠEVIĆ RADENKA
1 CENKOV BRANE
33 HALILOVIĆ ALDI
00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
34 IVIŠIĆ ZVONKO
BIH
35 BAJRAKTAREVIĆ AJŠA
1 ALIHODŽIĆ ENVER
36 HODŽIĆ HAMED
2 MALIŠEVIĆ NERMINA
37 GRUJIČIĆ MARKO
3 VLAHOVLJAK BAHRIJA
38 BUBLIN IRMA
4 LAGUMDŽIJA MEVLIDA
39 FAZLIJA NEDŽAD
5 BOGDANOVIĆ VOJISLAV
01183 PARTIJA PRAVOG PUTA
6 STOJIĆ SUADA
1 LUTVIĆ FADIL
7 DELJKIĆ NEDIM
2 DELIJA VEHBIJA
8 BRKANIĆ AIŠA
3 ŽIVALJ HUSEIN
9 MUJIĆ HAJRIJA
4 LIHIĆ GALIB
00001 BPS - SEFER HALILOVIĆ
5 ČENGIĆ DŽENITA
1 BACKOVIĆ ZAIM
6 GRBO SEAD
2 HODŽIĆ AMELA
7 TAJIĆ MIRSAD
3 ZEKOVIĆ ENES
8 LUTVIĆ EHLIMANA
4 TURKOVIĆ SENAD
9 NERADIN HARIS
5 PORIČANIN ADISA
10 SPAHIĆ SALEM
6 MUMINOVIĆ DENIS
11 MUHAREM ALDIJANA
7 JONUZ FIKRET
12 KAPO BEGO
8 KARIŠIK ELFIJA

Srijeda, 8. 9. 2010.
9 HANDŽIĆ MUHAMED
10 KOZIĆ ADNAN
11 ĐORĐEVIĆ MIRJANA
12 BJELAK NERMIN
13 FIŠO MUHAREM
14 ZAJKO INDIRA
15 BUBICA JUSUF
16 ZEKOVIĆ ADNAN
17 BRIČIĆ MERIMA
18 AVDIĆ EDIN
19 JELAŠKOVIĆ ENVER
20 IBIŠEVIĆ AJŠA
21 HASANOVIĆ EDI
22 FIŠIĆ AZEMINA
23 RAŽNATOVIĆ IGOR
24 KADIĆ MIRZA
25 HADŽIĆ REJHANA
26 ROVČANIN MEHMED
27 ZEKOVIĆ MIRZA
28 PAŠIĆ HASIJA
29 KURTOVIĆ NUSRET
30 MEKIĆ ELMIRA
31 SERBEZOVSKI MUHAREM
32 MITROVIĆ MILAN
33 SIPOVIĆ IRIS
34 BRULIĆ EDIN
35 HADŽOVIĆ FADIL
36 ROVČANIN ALDINA
37 PLEHO NUMO
38 ŠALJIĆ JASMIN
39 HADŽIMUHOVIĆ SMAIL

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 87
6 IBRAHIMOVIĆ HAJRUDIN
7 CUPLOV MUSTAFA
8 SMJEČANIN AMIRA
9 MAŠIĆ AHMED
10 PERKOVIĆ BORISLAV
11 TASO VASVIJA
12 HALILOVIĆ HARIS
13 IBRAHIMOVIĆ NERMIN
14 KOZARČANIN AZRA
15 HASANOVIĆ VEHBIJA
16 ŠADINLIJA ENVER
17 MANOV SANJA
18 VUČIĆ DARIO
19 ŠEHIĆ NIHAD
20 MULAOSMANOVIĆ FIKRETA
21 BAJROVIĆ SANEL
22 FAZLIĆ SEID
23 KAZIĆ EMRA
24 ABASPAHIĆ FUAD
25 FATIĆ ALMIR
26 HABUL FERIDA
27 LOKVANČIĆ MAHIR
28 HODŽIĆ SABAHUDIN
29 MEHMEDIKA SLAVICA
30 DUVNJAK HAMZA
31 ALAĐUZ AMIR
32 KURŠUMLIĆ AMGISA
33 KULENOVIĆ EDIN
34 AHMETSPAHIĆ ENVER
35 AVDAGIĆ EMINA
36 BANDIĆ DURAN
37 KOMARICA ENES
01185 STRANKA KOKUZA - SKOK
38 BEŠOVIĆ NERMINA
1 BAŠIĆ SALINA
39 MUSLIĆ MUFIK
2 TUCO ABDULKADIR
3 VUKAŠINOVIĆ ANJA
01209 LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA 4 JOVANOVSKI GORAN
EVROPSKA EKOLOŠKA STRANKA E-5
5 BEJDIĆ JELA
1 ZEC-FILIPOVIĆ BOJAN
6 RADIVOJEVIĆ ĐORĐE
2 BALIJAGIĆ IRMA
7 ZAVITAN INDIRA
3 DOLIĆ SLAVEN
8 HADŽIĆ ANAIS
4 GABELJIĆ HASIB
9 RAGUŽ IVANKA
5 HADŽIĆ ALMA
10 RIZVO DAMIR
6 SKIKIĆ MUHAMED
11 JAŠAREVIĆ EDIS
7 ČENGIĆ ISMET
12 SULJEVIĆ ALDIN
8 HRUSTANOVIĆ SAMIRA
13 BOŽUTA DARKO
9 ČENGIĆ MIRO
14 ŠAHBAZ ŠEFIKA
10 PILAV ALEN
15 PEJIČIĆ DOBRICA
11 BAJRIĆ ELMA
16 TUZLAK ŠABAN
12 RASTODER NIJAZ
17 TRGO MESUD
13 KRDŽIĆ FIKRET
14 TULIĆ IVOJEVIĆ LEJLA
01206 HRVATSKA KOALICIJA HDZ 1990 - HSP BIH
15 BABIĆ ADIL
1 KOVAČ TIBOR
16 PRŠEŠ ELMIR
2 BAKULA LUCIJA
17 BRKIĆ ESMA
3 KULUZ IVANA
18 TISOVINA ALMINA
4 ILIĆ ANTONIO
19 BABIĆ NIKOLA
5 ŽARKOVIĆ SONJA
20 SIJERČIĆ MIRZA
21 SLINIĆ ANESA
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
22 SUBAŠIĆ DŽENAN
1 MEHMEDIĆ BESIM
23 AJDIN ISMAR
2 MUJKIĆ AJLA
24 ŠIRIĆ SAMNA
3 PINDŽO MIRSAD
25 ZEČEVIĆ MUHAMED
4 BARAKOVIĆ EMIR
26 JAŠAREVIĆ EMIR
5 DOMUZ VESNA

Broj 57 - Strana 88
27 OBRADOVIĆ JELENA
28 JAHIĆ NERMIN
29 DEDIĆ EDINA
30 MUJEZINOVIĆ FEHIM
31 LOKVANČIĆ HARIS
32 OBRADOVIĆ ANJA
33 HADŽIĆ VEDRAN
34 KRŠLAK DINO

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
12 PERVAN ARIF
13 HANDŽAR SABAHUDIN
14 BOŠNJAK MARIJA
15 BEŠOVIĆ ZAIM
16 FERUŠIĆ KERIM
17 SMAJLOVIĆ INDIRA
18 PRLJAČA SEAD
19 DAUTEFENDIĆ NEDŽAD
20 KOVAČEVIĆ SVETLANA
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
21 HEBIB ADNAN
BOSNE I HERCEGOVINE
22 KUTIARO ŽANI
1 PEĆANAC NERMIN
23 RAHMANOVIĆ ALMA
2 DEAK MIRJANA
24 GLADAN MUSTAFA
3 HOŠIĆ MUJO
25 KONTA OGNJEN
4 KLJUIĆ STJEPAN
26 KAPETANOVIĆ JASMINA
5 ŠUĆUR NADA
27 SOLDO MILE
6 KATICA ASIF
28 ŠABANIĆ MEHMEDALIJA
7 GANIBEGOVIĆ MUHAMED
29 BOSNIĆ SANJA
8 SINANOVIĆ MAIDA
30 NUHBEGOVIĆ SABINA
9 BISIĆ DINO
10 HOLJAN NEDŽAD
00882 STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI A-sda
11 BRADIĆ VAHIDA
1 ŠKRIJELJ KADRIJA
12 KARAVDIĆ ADNAN
2 ARNAUTOVIĆ DŽENETA
13 HADŽIĆ ARMIN
3 ŠEHIĆ VEJSIL
14 CUCA JELENA
4 MEDOŠEVIĆ ESAD
15 SIKIRA MAID
5 SELIMOVIĆ ALMA
16 MURAČEVIĆ ESET
6 OMEROVIĆ AZMIR
17 GUTIĆ ZDRAVKA
7 HAMZIĆ NEDŽAD
18 RAZDRIĆ DRAGAN
8 ZULČIĆ ZLATA
19 SUŠIĆ MIRKO
9 HAJDAREVIĆ VELID
20 DELIBAŠIĆ SENADA
10 MULIĆ ENES
21 HOTA IBRAHIM
11 BUCALOVIĆ DŽENANA
22 SMAJOVIĆ NIRELA
12 TURČALO EMIR
23 LUKAČ NEDIM
13 MUHIĆ HARIS
24 ŠLJIVO FAHRUDIN
14 RAMOVIĆ MERIMA
25 FISOVIĆ SABRIJA
15 HADŽIAHMETOVIĆ SULEJMAN
26 MEĐEDOVIĆ BESIMA
16 BAJROVIĆ VEHBIJA
27 DŽULAGIĆ AMELA
17 ĆOSOVIĆ-HAJDAREVIĆ SAMRA
28 BEJATOVIĆ VEDRAN
18 KURTAGIĆ SEAD
29 BEJDIĆ ĐENAN
19 KARIĆ TARIK
20 ĐULIMAN EDNA
30 CAKIĆ MERDITA
21 ČENGIĆ SINAN
31 RIZVANBEGOVIĆ MUHAMED
22 AŠĆERIĆ NERMIN
32 MEĐUSELJAC NESIB
23 SULJIĆ NIDŽARA
33 ZEĆO ŠIMA
24 JUSIĆ SUVAD
34 BERISALIĆ SALIH
25 ČAUŠEVIĆ NERMIN
35 AHATOVIĆ DŽEVAD
26 KURTAGIĆ EDITA
36 RADETINAC MUKADESA
27 DEDIĆ IBRAHIM
37 SEJFIĆ ADMIR
28 ĐELILOVIĆ ELMIR
38 ODOVIĆ NADIJA
29 KREMO ALMIRA
39 KADRIĆ RAMIZ
30 KATICA LUTVO
00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
31 GARIBOVIĆ FAHRUDIN
1 ČARDŽIĆ DAMIR
32 ZILIĆ JASMINA
2 BREZAR NADA
33 NEZIR AMEL
3 TASO AMAR
34 MUMINOVIĆ SENAD
4 ALIĆ SELMA
35 OMEROVIĆ AZRA
5 DIVJAN EKREM
36 ŠKOPO AMAR
6 BOTIĆ SAŠA
7 GODINJAK FUAD
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MAŠOVIĆ AMOR
8 SELIMOVIĆ IRMA
2 GEC ADISA
9 HUREMOVIĆ MIRSAD
3 ŠARIĆ IVICA
10 AGANOVIĆ HAJRUDIN
4 HODŽIĆ DŽEVAD
11 SAVIĆ ANDRIJELA

Srijeda, 8. 9. 2010.
5 MURATOVIĆ ALMA
6 ZUKIĆ AMIR
7 ADEMOVIĆ KEMAL
8 LAČEVIĆ FATIMA
9 ŠKRIJELJ RIFAT
10 ČENGIĆ AHMO
11 DURMO NERMINA
12 LUKIĆ ČEDOMIR
13 SELMANOVIĆ MEHMED
14 SALČIN SABIHA
15 ČOMOR ELDAR
16 RESIĆ ELVIR
17 VIŠNJIĆ SENIHA
18 ALIĆ HARIS
19 KONAKOVIĆ ELMEDIN
20 MUŠANOVIĆ NERMINA
21 KATICA SUAD
22 HRVAČIĆ HAJRUDIN
23 SIJERČIĆ HEDINA
24 ALJOVIĆ DERVO
25 HADŽIĆ NEZIR
26 HORMAN BELMA
27 ČIVIĆ HAMDIJA
28 KONJO HADŽAN
29 HODŽIĆ SAMIHA
30 RADONJA HAMDO
31 MEHIĆ BAKIR
32 VLAHOVLJAK MEDIHA
33 HADŽIĆ MEMNUN
34 ALIĆ SENAD
35 POKRKLIĆ AIDA
36 KONAK ELVEDIN
37 AJANOVIĆ HAMZA
38 BARUČIJA AMELA
39 MUJČIĆ ADNAN

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
27 LIHOVAC ZAHID
28 ISMIĆ NAIL
29 RAMČILOVIĆ NERMINA
30 HINDIJA JASMIN
31 KALJEVIĆ SAKIB
32 JOLDO SUBHIJA
33 BEČAREVIĆ SANJIN
34 ELEZOVIĆ MERSID
35 BARUČIJA ELMA
36 VEG ZOLTAN
37 KADIĆ ZIJO
38 ĆATO ALMA
39 KAPETANOVIĆ EMIN

01210 KOALICIJA PREOKRET: GDS BIH I NEP BIH
1 BAJRIĆ JAZID
2 TOPIĆ GORDANA
3 HMJELOVJEC IVAN
4 KALEM ADI
5 SARAČEVIĆ EDINA
6 HADŽIMURATOVIĆ ELMIR
7 TAUBER ELIJAS
8 NUIĆ RADOJKA
9 MARUŠIĆ NAJIM
10 ČOVIĆ RAMIZ
11 MUHIĆ SABINA
12 TOHOLJ DUŠAN
13 MEDIJA NERMANA
14 FESTIĆ SULEJMAN
15 HUJIĆ AIDA
16 BOZALIJA SAFET
17 EFENDIĆ-DUPOVAC FATIMA
18 BEGIĆ SELMAN
19 BILAL ADNAN
20 ALIMANOVIĆ LEJLA
21 DUPOVAC ADIS
22 ČUTUNA DŽEVAD
23 ARNAUTOVIĆ BELMA
24 HUSEINOVIĆ SUAD
25 HASEČIĆ ALMIR
26 MEMIĆ ELMEDINA

Broj 57 - Strana 89

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BIH
1 DELIĆ ENISA
2 JOVIĆ MIRKO
3 MUJEZIN AMIR
4 ĆATOVIĆ SAMRA
5 ČUZOVIĆ ELVIR
6 HODŽIĆ ZIJAD
01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 ŠPIODIĆ HASIB
2 KALJIĆ JASMINKA
3 BEHLULOVIĆ AMAR
4 OSMANOVIĆ AZEMINA
5 HASANOVIĆ MUHAMED
6 KRIKO MERSIHA
7 ZILIĆ TIJANA
8 KURBEGOVIĆ HAKIJA
9 PURIĆ EDITA
10 SELMAN DINO
11 BJELANDŽIJA NINA
12 OMERAGIĆ SALIH
13 KLICO DŽENITA
14 HOLJAN ŠERIF
15 SKOPLJAK IRHAD
16 VELAGIĆ ELMA
17 EFENDIĆ DENIS
18 BOTULJA SENAD
19 KAMBEROVIĆ AMAR
20 KOZIĆ EMIR
21 MAŠIĆ EDHEM
01184 TVOJA I MOJA - TIM STRANKA U BIH
1 EFENDIĆ MUAMERA
2 HADROVIĆ HAKO
3 CRNOVRŠANIN ADEM
4 ĆUROVAC MEHMED
5 TATLIĆ SADŽIDA
6 ČENGIĆ SAMIR
7 KOŽAR SABIHA
8 KOKANOVIĆ HARIS
9 DŽEVLAN MUHAMED
10 MILETIĆ ANDREA
11 KULENOVIĆ AHMED
12 DELIĆ ADNAN
13 MUMINOVIĆ EDINA
14 AŠĆERIJA ALIJA
15 HAMZIĆ SAMIR
16 DŽEVLAN SELMA
17 HARBINJA JASMIN
18 DŽINDO ARNELA

Broj 57 - Strana 90
19 CRNČALO NERMIN
20 KAVAZOVIĆ AMRA
21 TOTIĆ SIBELA
22 KURTOVIĆ AZRA
23 PERVANOVIĆ DAMIR
24 ADROVIĆ AMRA
25 ĆOSIĆ ANESA
26 MESIHOVIĆ NEDIM
27 EFENDIĆ FATIMA
28 HRUSTEMOVIĆ ALBINA
29 JAVORAŠ BELMIRA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
8 GAFIĆ BAHRIJA
9 SLATO MUJO
10 HODŽIĆ SUVADA
11 LAGUMDŽIJA BAHRUDIN
12 BRADARA DRAGO
13 BOLOBAN HAFA
14 ŠABETA RASIM
15 JUSIĆ RAMIZ
16 HALAĆ MUZAFERA
17 KUJOVIĆ OMER
18 DEMIROVIĆ MEHO
19 ŽAK TATJANA
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
20 LUKAČEVIĆ ABDUSELAM
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
21 KUSMUK MILKA
1 TANOVIĆ DANIS
22 VATRIĆ AVDO
2 VLAŠIĆ JUSUPOVIĆ VESNA
23 DRAŠKOVIĆ MAJA
3 HAVERIĆ TARIK
24 MEHREMIĆ HUSEIN
4 KOJOVIĆ PREDRAG
25 BAJRAKTAREVIĆ ARIFA
5 KRSMANOVIĆ ASJA
26 DŽANANOVIĆ MUHAMED
6 SAKIĆ KEMAL
27 AJANOVIĆ RABIJA
7 IMAMOVIĆ MUHAMED
28 HADŽIĆ ZAJKO
8 SUKARA RADOJKA
29 HAFIZOVIĆ FIKRETA
9 KUSKUNOVIĆ AMELA
30 KARAHMET NEZIR
10 EMINOVIĆ SENAD
31 MILOVIĆ SONJA
11 OBRADOVIĆ DRAGAN
32 POPARA AVDULAH
12 HOMOVIĆ LEJLA
33 MIRNIĆ VIŠNJA
13 ČORBO MERIMA
34 BEGOVIĆ AVDO
14 TABAKOVIĆ ELVEDIN
35 BEZDROB RAIFA
15 PLEŠE ROBERT
36 MAHMUTOVIĆ VAHID
16 HODŽIĆ MUAMER
37 KARAČIĆ MILANKA
17 RADOVIĆ RANKA
38 MAHOVIĆ SEAD
18 KLIPO AIDA
39 SALIHOVIĆ ZIBA
19 ŽERO MERSUDIN
210 SKUPŠTINE KANTONA U FEDERACIJI BOSNE I
20 BEŠLIJA VILDANA
HERCEGOVINE KANTON 10 / СКУПШТИНЕ
21 ĐELILOVIĆ EMIN
КАНТОНА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И
22 KOSANOVIĆ SLOBODAN
ХЕРЦЕГОВИНЕ КАНТОН 10
23 BALIĆ EMINA
24 KRSTIĆ PAVLE
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA
25 FORTO EDIN
ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
26 JAŠIĆ EDVADA
1 PELIVAN STIPO
27 RUDALIJA ADIS
2 PAŠALIĆ-LHOTAK IVICA
28 KARAVDIĆ BAJAZID
3 ČIČAK IVICA
29 BEGIĆ ELVEDINA
4 LOVRIĆ IVANA
30 MEŠEVIĆ MUHAMED
5 BUDIMIR SLAVKO
31 RAJIĆ ANTON
6 SARIĆ KREŠIMIR
32 MERDŽANOVIĆ AZRA
7 BARUN BORIS
33 KNEŽEVIĆ ZDRAVKO
8 BADROV MARIJA
34 DAKIĆ DAVOR
9 KRSTANOVIĆ LUKA
35 OSMANOVIĆ SABAHETA
10 KRIŠTO BRANKO
36 HRUSTEMOVIĆ NIHAD
11 KUSIĆ JOSIPA
37 SOFIĆ SENAD
12 LAŠTRO IVICA
38 KERLA BIBIJA
13 CIKOJEVIĆ IVAN
39 RIGER SLOBODAN
14 LIJOVIĆ GLORIJA
15 ĐIKIĆ ANTE
00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA
16 GELO JOSIP
BOSNE I HERCEGOVINE
17 KRŽELJ TIHANA
1 PAMUK ŠEĆO
18 ČIRKO STIPE
2 ALAJBEGOVIĆ ZDENKA
19
MIHALJEVIĆ JELICA
3 KORADŽIJA EDHEM
20 JOLIĆ KREŠIMIR
4 MILOVIĆ BOGOLJUB
21 BAGARIĆ MARIO
5 OSTOJIĆ ZORA
22 PERVAN DUBRAVKO
6 SELIMOVIĆ MEŠA
23 BAKOVIĆ LIDIJA
7 ALAGIĆ MAHMUT
24 BARUN STIPE

Srijeda, 8. 9. 2010.
25 KRIŠTIĆ NEDILJKA
26 BARIŠIĆ BERNARD
27 ŠARAC IVICA
28 VELIĆ ANĐELA

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 57 - Strana 91
00366 HSS - NHI
1 MILIĆ IVAN
2 TIČINOVIĆ ŽELJKA
3 RADOŠ MARIJA
4 SUČIĆ MISLAV
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - 5 PERIĆ JOSIP - PEŠIN
СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
6 BOKANOVIĆ RUŽICA
1 ПУЗИГАЋА ДРАГО
7 ČEKO STIPO
2 ШПИКИЋ МИЛИЈАНА
8 DRMIĆ BOŽO
3 ПАРИПОВИЋ ЈОВО
9 BANDOV STIPO
4 КУПРЕШАНИН ДУШКО
10 PADRO DRAŽANA
5 КРНЕТА ВАЊА
11 LJUBIČIĆ ANTE
6 БАУК ДРАГАН
12 BILIĆ IVO
7 МИХАЈЛОВИЋ СЛАВИША
13 ŠUMANOVIĆ STIPE
8 ДАНИЋ ЈЕЛКА
14 PRLJEVIĆ ZDRAVKA
9 ТРКУЉА РАНКО
15 DUMANČIĆ ZRINKO
10 ХОРВАТ ДАРКО
16 BARAĆ MIRKO
11 РАДИВОЈША НАТАША
17 IVKOVIĆ IVKA
12 ВАВАН ЛАЗО
18 SIČENICA STIPAN
13 БОСНИЋ МАРКО
19 GARIĆ SANJA
14 ДОДИГ СВЈЕТЛАНА
20 MILOŠEVIĆ KREŠIMIR
15 ЗИВЛАК СЛОБОДАН
21 ZRNO STIPO
16 БЕНИЋ МИЛАН
22 KOVAČ JOZO
17 ТРНИНИЋ МИЛЕНА
23 LAUŠ ANA
18 ТРИВУНОВИЋ СТУДЕНКО
24 POKRAJČIĆ NEDJELJKO
19 САВИЋ МИЛОЈКО
25 PAVLOVIĆ JULIJANA
20 КУРБАЛИЈА МИРА
26 MALIĆ ANTE
21 ТАЛИЈАН ДРАГАН
22 БОКАН МАРКО
00008 SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 VRDOLJAK KRUNOSLAV
23 ЈОВИЋ САЊА
2 GRUBOR SLOBODANKA
24 ЛУКАЈИЋ БОРИС
3 SLIŠKO JOZO
25 АГИЋ МИЛОШ
4 ĐUGUM AVDIJA
26 ЗИВЛАК ВЕРА
5 ERCEG ELVEDINA
27 МАЛЕШ АЛЕКСАНДАР
6 ŠOBOT RATKO
01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - SBB BIH
7 VRDOLJAK ERVIN
FAHRUDIN RADONČIĆ
8 KASALO MIRJANA
1 BATALOVIĆ RAIF
9 ŠEGRT SAVO
2 ZELJKOVIĆ EDINA
10 BARIŠIĆ JOZO - JOCO
3 KORIĆ MUJO
11 BOSNIĆ NEVENKA
4 TIRO MURADIF
12 PIVČIĆ SABAHUDIN
5 DEDIĆ INDIRA
13 BEGIĆ SALIH
6 VELAGIĆ FEHIM
14 DRONJIĆ MIRJANA
7 NUMIĆ AMIR
15 ĆURKOVIĆ MILAN
8 BORČILO ELVIRA
16 SEFEROVIĆ JUSO
9 DUGANHODŽIĆ ELVIS
17 MARIĆ GORDANA
10 DILAVER ASIM
18 MUŠIĆ GORAN
11 DUVNJAK SAMIRA
19 BOBAN STIPO
12 LEMO SEAD
20 PEKIĆ JASMINKA
13 KURTOVIĆ SABAHUDIN
21 GALIĆ TODOR
14 KOZARIĆ ADISA
22 SUČIĆ TOMA
15 KLJUČO SINAN
23 BUDIĆ BLAŽENKA
16 MEHIĆ JAKUB
24 BOSNIĆ DRAŠKO
17 JARIĆ ELVIRA
25 GANIĆ SENAID
18 BEGIĆ ZAIM
26 PIVČIĆ SNJEŽANA
19 NUHBEGOVIĆ ZAIM
27 MEŠAN SELVEDINA
20 KOKANOVIĆ INDIRA
28 GOLUB NIJAZ
21 JANDRIĆ ISMET
22 PEHLIVANOVIĆ SABAHUDIN
01187 HSP DR. ANTE STARČEVIĆ – PRAVAŠI 21
23 REIS ARZIJA
STOLJEĆA
1 ĐAPIĆ MLADEN
24 DRUŠKO EDIN
2 PERKOVIĆ SLAVICA
25 TIRO ZIBA
3 MILOLOŽA IVAN

Broj 57 - Strana 92
4 ŽARKO ANTO
5 TURUDIĆ NADA
6 BABIĆ MARKO
7 ĆURIĆ MIRAN
8 MILARDOVIĆ LJUBICA
9 TOMIĆ MIRKO

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 8. 9. 2010.
14 КОЗОМАРА МИКА
15 ТОМАЗОВИЋ ДУШКО
16 РАДИЋ ПЕРО
17 РОКВИЋ БРАНИСЛАВА
18 ГРАХОВАЦ СЛАВКО
19 БАЈИЋ ЂУРО
20 КЕЦМАН МИЛЕНА
00785 ĆURKOVIĆ STIPO - RADE - NEOVISNI
21 ГРАХОВАЦ ДЕЈАН
KANDIDAT
22 БУКВА ДУШКО
1 ĆURKOVIĆ RADE-STIPO
23 ТРНИНИЋ ВУКИЦА
24 ПОПОВИЋ МЛАДЕН
00018 СДС - СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
25 КНЕЖЕВИЋ ДАЛИБОР
1 ИВИЋ РАДОВАН
26 РАДЛОВИЋ ОЛИВЕРА
2 ДОКИЋ РАДМИЛА
27 ЛУКАЧ НИКОЛА
3 СТОЈИСАВЉЕВИЋ МИРКО
4 СТОИСАВЉЕВИЋ ЖЕЉКО
00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI - MILE
5 МАРИЋ ДУШАНКА
MARČETA
6 ТОЛИМИР РАДОВАН
1 MARČETA MILE

00769 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990 HDZ 1990
1 RIMAC NEDILJKO
2 MILIĆ MAJA
3 ZRNO FILIP
4 VUKANČIĆ STIJEPO
5 CIKOJEVIĆ GORDANA
6 BARAĆ DINKO
7 MAŠIĆ MARIO
8 BRALO BOŽICA
9 ČEKO IVAN
10 GELO PETAR
11 BOKANOVIĆ KATARINA
12 JOZIĆ DARKO
13 BAGARIĆ ROBERT
14 KNEZ-PERIĆ JELENA
15 ZOLOTA ANTUN
16 SUBAN IVAN
17 ŠUKER MARINA
18 KRIŠTO IVAN
19 VRDOLJAK TOMISLAV
20 NAKIĆ GORDANA
21 KULIŠ ANTE
22 KARAULA KRUNOSLAV
23 ČULO NIKOLINA
24 VILA MIJO
25 MIHALJEVIĆ BRANISLAV
26 MIHALJEVIĆ MARINA
27 KELAVA MATE
28 MILANOVIĆ JOSIPA
00440 ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 МАТЕРИЋ НИКОЛА
2 БУРСАЋ МАРИТА
3 СРДИЋ НИКОЛА
4 ЛУКАЧ СТЕВАН
5 КУДРА МАРИНА
6 БАБИЋ СЛОБОДАН
7 МАРЧЕТА ДУШКА
8 ШАВИЈА ЈОВАН
9 БАРОШ НИКОЛА
10 РАДОЈА ИЛИЈА
11 ДОДИГ ДРАГАНА
12 ДОКИЋ МИЛЕ
13 ЗИВЛАК БРАНКО

2 IVANKOVIĆ MILKA
3 TRTIĆ ANĐELKO
4 ĐUKIĆ MILE
5 TOMAZOVIĆ DUŠANKA
6 MEDAREVIĆ VLADO
7 DUVNJAK PERO
8 ĐURICA ANITA
9 STOJČIĆ DUŠAN
10 PAJČIN JOVO
11 GVOZDENOVIĆ BRANKA
12 ZARAČ MARKO
13 KANTAR MILAN
14 GRABOVIČKIĆ SVJETLANA
15 KOVIĆ VLADO
16 RADUN DUŠKO
17 BAJIĆ GORDANA
18 SRDIĆ MILORAD
19 TADIĆ DRAGAN
20 MATERIĆ SLAVICA
21 BAJIĆ MILORAD
22 KNEŽEVIĆ DRAGANA
23 DUVNJAK MIROSLAVA
24 BAJIĆ SLOBODAN
25 DUVNJAK RADOVAN
26 IVETIĆ DUŠANKA
00461 ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 ЗРИЛИЋ ВЛАТКО
2 ВЕБЕР ДАРА
3 БОСНИЋ НИКИЦА
4 РУНИЋ ЈОВАНКА
5 КУЊАДИЋ ПРЕДРАГ
6 ШТРБАЦ СЛОБОДАН
7 КРСТАНОВИЋ СЛОБОДАН
8 САБЉИЋ ЈОВАНКА
9 ВУЦЕЉА ДАРКО
10 НОВАКОВИЋ ЖАНА
11 ТРИВАН МИЛАН
12 ГВЕРО ЗДРАВКО
13 МАКСИЋ БРАНИСЛАВ
14 АЋИЋ ТАТЈАНА
15 РАДОЈА СОЊА
16 АРСИЋ МИЛАН
17 ЗЕЉКОВИЋ НИКОЛИНА
18 ШОРМАЗ ЖИВАНА

Srijeda, 8. 9. 2010.
19 БАБИЋ РАДОВАН
20 ТРНИНИЋ СЛАВИЦА
21 БОСНИЋ МИЛАН
22 ТРИКИЋ БОЈАН
23 ПЕТРОВИЋ ДАНИЈЕЛА
24 СРДИЋ ТАТЈАНА
25 ДОЛИЋ МЛАДЕНКА
26 ИВИЋ ВЕЛИМИР
27 ПОПОВИЋ МИРА
28 МИЋИЋ БОРИСЛАВ

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
4 ISAKOVIĆ ZEJNA

00028 DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA - DNZ
BIH
1 PENJAK TOMISLAV-TOMO
00734 HSP BIH
1 PERIĆ JOSIP - ĆOZA
2 BATINIĆ MARIJA
3 FRANIĆ ZDENKO
4 KOLAK DAVOR
5 HABEK MARIJA
6 KRSTANOVIĆ IVAN
7 STANIĆ DRAGO
8 IVANČIĆ MATIJA
9 ĆURČIJA ROBERT
10 KRSTANOVIĆ ILIJA
11 RENIĆ LUCA
12 KRAJINA ANTE
13 MAMIĆ IVAN
14 PRANJIĆ JASNA
15 MRŠO MARKO
16 PERIĆ FRANO
17 KRIŠTO NEVENKA
18 TABAK IVAN
19 NOVOKMET LUKA
20 RADOŠ LJILJANA
21 KRAJINA FRANJO
22 LJUBIČIĆ TADIJA
23 PAPIĆ SLAVICA
24 PETROVIĆ DRAGAN
25 POKRAJČIĆ ANTE
26 ĆURČIĆ JELENA
27 PAPIĆ ILIJA
28 IVANČIĆ ANĐELINA
00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 KAMBER ALE
2 PILIĆ VESNA
3 MIĆIĆ TODOR
4 HADŽIĆ HALIL
5 JERLAGIĆ MERIMA
6 ZELJKOVIĆ SAFET
7 LEMO SAMIR
8 JAHIĆ JASMINA
9 MEŠAN BAJRO
10 DERVIĆ ZEJNA
11 UGARAK MIRNES
12 HUSIĆ MEJRA
00730 SDU BIH - SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
1 HODŽIĆ ĆAMIL
2 HODŽIĆ SABINA
3 BAŠIĆ HARIS

Broj 57 - Strana 93

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 MATKOVIĆ IVICA
2 VRDOLJAK ANICA
3 ŠLJIVIĆ ILIJA
4 BRKIĆ EDIN
5 BAŠIĆ ANA
6 LUČIĆ ZDRAVKO
7 GUDELJ-FRANC ALMA-MARIJA
8 PELIVAN ILIJA
9 BODULUŠIĆ IVICA
10 SALAPIĆ MARIO
11 GRGIĆ RUŽICA
12 ĆUBELA IVICA
13 ALEKSIĆ PERICA
14 DALIĆ MARTINA
15 RIMAC NADA
16 ĆOSIĆ MIJO
17 KASELJ RANKO
18 PRAVDIĆ BORO
19 TOMIĆ DIMITRIJE
20 KRNDIJA TANJA
01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1 ЋУЛУМ РАДОВАН
2 ПИЉАК ЉИЉАНА
3 ПРПА НЕБОЈША
00090 SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 TUFEKČIĆ JASENKO
2 ZAHIROVIĆ NERMINA
3 HODŽIĆ HIKMET
4 KOVAČEVIĆ ARIF
5 KARAOSMANOVIĆ NADIJA
6 ŠEHIĆ MAHO
7 UGARAK HAMSUDIN
8 ĐUG SABINA
9 JELEČ HARIS
01203 NAŠA STRANKA - NOVA SOCIJALISTIČKA
PARTIJA ZDRAVKO KRSMANOVIĆ
1 KECMAN VESELIN
2 RAĐENOVIĆ MILENA
3 MANDIĆ KRISTIJAN
4 LUKAČ MILOVAN
5 MILAK SALA
6 BODROŽA MILORAD
7 GRUBOR NEDELJKO
8 GRUBOR NADEŽDA
9 KARANOVIĆ MILOVAN
10 BAJIĆ GORAN
11 ŠOBAT BRANKICA
12 MIHAJLOVIĆ SLOBODAN
13 TOROMAN SENUR
14 ZARAČ MILENA
15 JOJIĆ UROŠ

Broj 57 - Strana 94

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

SADRŽAJ

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA/
SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO
BOSNE I HERCEGOVINE
Ovjerene kandidatske liste i kompenzacijske liste
kandidata za učešće na Općim izborima koji se
održavaju 3. oktobra 2010. godine (bosanski jezik)
Ovjerene kandidacijske liste i kompenzacijske liste
kandidata za sudjelovanje na Općim izborima koji se
održavaju 3. listopada 2010. godine (hrvatski jezik)
Овјерене кандидатске листе и конпензацијске
листе кандидата за учествовање на Oпштим
изборима који се одржавају 3. октобра 2010.
године (српски језик)

1

1

2

Srijeda, 8. 9. 2010.

Srijeda, 8. 9. 2010.

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 57 - Strana 95

Broj 57 - Strana 96

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 8. 9. 2010.

OBAVIJEST

MOLIMO SVE PRETPLATNIKE, KOJI TO DO SADA NISU UČINILI, DA
NAM DOSTAVE PUTEM FAKSA (033/554-571) ILI PUTEM POŠTE,
UVJERENJE O POREZNOJ REGISTRACIJI (ID broj) I UVJERENJE O
REGISTRACIJI OBVEZNIKA POREZA NA DODATNU VRIJEDNOST (PDV
broj), UKOLIKO STE PDV OBVEZNIK, RADI AŽURIRANJA PODATAKA.

JP NIO Službeni list BiH

Izdavač: Javno preduzeće Novinsko-izdavačka organizacija Službeni list BiH - Sarajevo, ulica Magribija 3 - Poštanski fah 3 - Direktor i odgovorni
urednik: Dragan Prusina - Telefon - Direktor: 554-150 - Pretplata: 554-570, faks: 554-571 - Oglasni odjel 554-111, faks: 554-110 - Pravna služba:
554-151 - Računovodstvo: 558-440, 558-441 - Centrala: 554-160, 554-161 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u
korist računa: UNICREDIT BANK d.d. 338 320 22000052 11 - VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51 - HYPO-ALPEADRIA-BANK A.D. Banja Luka filijala Brčko 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo 161-000- 00071700-57 - Grafička
priprema: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo - Štampa: GIK "OKO" d. d. Sarajevo - Za štampariju: Fehim Škaljić - Reklamacije za neprimljene
brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Službene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis
u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj
01071019. - PDV broj 200226120002.
Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.
Izdanje na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Pretplata za II polugodište 2010. godine na "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM.
Pretplata za II polugodište 2010. godine na "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM,
Web izdanje: http: //www.sluzbenenovine.ba - godišnja pretplata 200,00 KM po korisniku

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful