1. Murid LINUS dan LINUS TEGAR sering dibimbing untuk menguasai kemahiran dalam konstruk walaupun kemahiran itu sudah dikuasai.4 Murid LINUS dan LINUS TEGAR seringkali dibimbing untuk menguasai sesuatu konstruk namun perincian konstruk atau kemahiran yang terdapat dalam konstruk diabaikan. 1.2 Memastikan pelaksanaan program LINUS dapat diaplikasi dengan lebih berfokus. 3.4 Memastikan semua pihak merujuk buku panduan untuk memudahkan pemahaman.Aplikasi Headcount Dinamik LINUS Numerasi PPDU 2011 1. KENALPASTI BAHAN Merujuk Modul atau membina latihan dan aktiviti yang sesuai dengan kemahiran setiap konstrukdengan kemahiran konstruk yang belum dikuasai murid KENALPASTI MURID Merujuk data headcount dan mengumpulkan murid LINUS dan LINUS Tegar dengan kelemahan yang sama 1 untuk diberi bimbingan berfokus .0 OBJEKTIF BUKU PANDUAN 1.0 RASIONAL 2.3 2. Modul LINUS yang dibekalkan mengandungi isi kandungan yang melebihi daripada kemahiran konstruk yang disaring maka rujukan ini dapat memudahkan guru mengenalpasti kemahiran yang belum dan sudah murid kuasai.1 2.0 STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (S. 2.3 Memberi kefahaman dan meningkatkan motivasi kendiri guru LINUS dalam mengendalikan murid LINUS dan LINUS Tegar. 1.O.P) SARINGAN Melaksanakan saringan untuk murid LINUS dan LINUS TEGAR menggunakan instrumen yang dibekalkan oleh LPM MEREKOD Merekod headcount murid LINUS dan LINUS TEGAR BIMBINGAN BERFOKUS Melaksanakan bimbingan berfokus terhadap kemahiran dalam konstruk yang belum dikuasai oleh sekumpulan murid yang dikenalpasti mempunyai kelemahan yang sama secara berfokus.1 Menggariskan panduan pelaksanaan headcount numerasi yang lebih dinamik dan berkesan. Guru LINUS mampu mengumpulkan murid dengan kelemahan yang sama mengikut kemahiran dalam konstruk untuk dibimbing secara berfokus atau di luar waktu persekolahan.2 2.

Aplikasi Headcount Dinamik LINUS Numerasi PPDU 2011 SENARAI KEMAHIRAN DALAM 12 KONSTRUK NUMERASI PROGRAM LINUS PPD SP UTARA Keupayaan Mengenal Pra Nombor Dan Angka KONSTRUK 1 K1 Kemahiran 1 Kemahiran 2 Kemahiran 3 S1 S2 S3 Pra nombor melibatkan bentuk dan warna Menyebut dan menulis angka Memadan bentuk angka dan warna angka Keupayaan Membilang KONSTRUK 2 K2 Kemahiran 1 Kemahiran 2 Kemahiran 3 Kemahiran 4 S1 S2 S3 S4 Membilang dengan turutan menaik Membilang dengan turutan menurun Menulis angka mengikut bilangan objek Menyatakan bilangan objek secara lisan Keupayaan Memahami Nilai Nombor KONSTRUK 3 K3 Kemahiran 1 Kemahiran 2 Kemahiran 3 Kemahiran 4 S1 S2 S3 S4 Memadan nombor dengan bilangan objek Menetukan nilai digit dalam nombor Menulis nombor mengikut urutan menaik Menulis nombor mengikut urutan menurun KO K4 Keupayaan Membuat Seriasi 1 .

10 sen. 5 sen. petang dan malam berdasarkan situasi Menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan Menyatakan nama bulan dalam setahun mengikut urutan KONSTRUK 7 K7 Keupayaan Mengendalikan Operasi Asas Kemahiran Kemahiran Kemahiran Kemahiran Kemahiran Kemahiran 1 2 3 4 5 6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Mengendali Mengendali Mengendali Mengendali Mengendali Mengendali operasi operasi operasi operasi operasi operasi 1 asas asas asas asas asas asas tambah (hasil tambah ≤20) tolak (hasil tolak ≤50) darab (× 2) darab (× 5) darab (× 10) bahagi (÷ 2) .Aplikasi Headcount Dinamik LINUS Numerasi PPDU 2011 Kemahiran 1 Kemahiran 2 Kemahiran 3 Kemahiran 4 Kemahiran 5 Kemahiran 6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 Menyebut dan menulis seriasi nombor secara menaik dan menurun Menyusun objek mengikut kriteria dari banyak ke sedikit (& sebaliknya) sebaliknya) Menyusun objek mengikut kriteria dari kecil ke besar (& sebaliknya) sebaliknya) sebaliknya) (& NSTRUK 4 Menyusun objek mengikut kriteria dari pendek ke panjang Menyusun objek mengikut kriteria dari rendah ke tinggi Menyusun objek mengikut kriteria dari nipis ke tebal (& (& Keupayaan Mengenal Mata Wang Malaysia Kemahiran 1 S1 S2 S3 KONSTRUK5 Kemahiran 2 Kemahiran 3 K5 Mengenal matawang Malaysia Mengenal duit syiling 1 sen. RM5 dan RM10 Keupayaan Menyatakan Waktu Kemahiran 1 S1 S2 S3 KONSTRUK6 Kemahiran 2 Kemahiran 3 K6 Menyatakan waktu pagi. 20 sen dan 50 sen Mengenal wang kertas RM1.

RM5 dan RM10 Mengendali operasi asas tolak melibatkan duit syiling 1sen. jisim dan isipadu KONSTRUK 10 K1 0 Keupayaan Menterjemah Ayat Biasa Kepada Ayat Matematik Dan Sebaliknya Kemahiran 1 Kemahiran 2 Kemahiran 3 S1 S2 S3 Menggunakan bahasa harian untuk menerangkan operasi tambah dan tolak Menulis ayat matematik menggunakan angka dan simbol (–). 5sen. 10sen. 10sen. Jisim Dan Isipadu Objek K9 Kemahiran 1 Kemahiran 2 Kemahiran 3 Kemahiran 4 Kemahiran 5 Kemahiran 6 Kemahiran 7 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Membuat anggaran ukuran panjang menggunakan unit tidak standard Mengukur panjang menggunakan unit standard Membuat anggaran ukuran jisim menggunakan unit tidak standard Mengukur jisim menggunakan unit standard Membuat anggaran ukuran isipadu menggunakan unit tidak standard Mengukur isipadu menggunakan unit standard Membuat perbandingan panjang. dan 50sen dengan wang kertas RM1. 5sen. (=) Menceritakan situasi melibatkan operasi tambah dan tolak dalam hidup harian 1 . dan 50sen dengan wang kertas RM1.Aplikasi Headcount Dinamik LINUS Numerasi PPDU 2011 Kemahiran 7 Kemahiran 8 S7 Mengendali operasi asas bahagi (÷ 5) S8 Mengendali operasi asas bahagi (÷ 10) “Tidak melibatkan pengumpulan semula” “Stimulus nombor atau objek” Mengendali operasi asas tambah melibatkan duit syiling 1sen. (+). RM5 dan RM10 KONSTRUK8 Keupayaan Mengendalikan Operasi Asas Melibatkan Mata Wang Malaysia Kemahiran 1 S1 K8 Kemahiran 2 S2 KONSTRUK 9 Keupayaan Mengukur Panjang.

Dan Ukuran Panjang K1 2 Kemahiran 1 Kemahiran 2 Kemahiran 3 S1 S2 S3 Menyelesaikan masalah lazim melibatkan matawang Menyelesaikan masalah lazim melibatkan masa Menyelesaikan masalah lazim melibatkan ukuran panjang 1 . Masa.Aplikasi Headcount Dinamik LINUS Numerasi PPDU 2011 KONSTRUK 11 Keupayaan Mengaplikasi Pengetahuan Dan Kemahiran Dalam Kehidupan Harian Terhad Kepada Nombor Bulat Kemahiran 1 Kemahiran 2 K1 1 Kemahiran 3 Kemahiran 4 Kemahiran 5 S1 S2 S3 S4 S5 Menyelesaikan masalah operasi tambah dengan objek maujud Menyelesaikan masalah operasi tolak dengan objek maujud Menyelesaikan masalah operasi tambah dan tolak dengan objek maujud Menyelesaikan masalah operasi tambah melibatkan dua nombor sahaja Menyelesaikan masalah operasi tolak melibatkan dua nombor sahaja KONSTRUK 12 Keupayaan Mengaplikasi Pengetahuan Dan Kemahiran Dalam Kehidupan Harian Yang Melibatkan Mata Wang.

Aplikasi Headcount Dinamik LINUS Numerasi PPDU 2011 BORANG HEADCOUNT NUMERASI KOHORT _____ TAHUN ____________ NAMA SEKOLAH : BIL MURID LINUS / LINUS TEGAR K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 : KELAS S1 S2 S3 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S1 S2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S1 S2 S3 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 5 .

MUKA SURAT MODUL KONSTRUK & KEMAHIRAN 6 .Aplikasi Headcount Dinamik LINUS Numerasi PPDU 2011 UNIT 1 1.1 TAJUK NOMBOR BULAT HINGGA 100 Menyebut nombor hingga 100. Mengenal pasti angka hingga 100.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful