You are on page 1of 4

Acatistul Sfântului Atanasie cel Mare

Arhiepiscopul Alexandriei
Rugăciunile începătoare (pag 5) 8/31 ian

Condac 1 Alesule al Lui Hristos, Sfinte Patriarh Atanasie, pomenind nevoinţele, viaţa plină de necazuri şi iubirea ta sfântă, te cinstim cu cântări ca pe un Bun Păstor şi al nostru apărător. Tu, având îndrăzneală către Dumnezeu, izbăveşte-ne din toate necazurile să-ţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt! Icos 1 Sfinte Ierarh Atanasie, Dumnezeu ţi-a luminat mintea cu gândirea la cele înalte şi paşii tăi încă din tinereţe i-a îndreptat spre căutarea celor mântuitoare şi spre slujirea Bunului Dumnezeu în cinul călugăresc. Primeşte de la noi aceste laude: Bucură-te, rob credincios al Lui Hristos, că din anii tinereţii ai slujit Împăratului Ceresc! Bucură-te, om Dumnezeiesc, că prin viaţa ta neîntinată te-ai asemănat Îngerilor! Bucură-te, că te-ai născut şi ai crescut în insula Creta şi ai primit tunderea călugărească într-un loc liniştit! Bucură-te, că prin rugăciune neîncetată ai ajuns la înălţimea cugetării de Dumnezeu! Bucură-te, că dogmele teologiei ortodoxe bine le-ai deprins! Bucură-te, că prin post şi înfrânare ai potolit patimile păgubitoare de suflet! Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt! Condac 2 Văzând că patria ta a căzut în robia agarenilor, Părinte Atanasie, răbdând strâmtorări şi prigoane de la slugile lui Mahomed, ţi-ai înălţat mintea spre patria cerească, şi Lui Dumnezeu I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Cunoscând înţelepciunea minţii tale luminate de Dumnezeu, Patriarhul Constantinopolului te-a aşezat Mitropolit al Cetăţii Tesalonicului, ca neabătut să vesteşti cuvântul adevărului către turma cuvântătoare a oilor Lui Hristos; şi hrănindu-le cu învăţăturile Evangheliei, pe tine, ca pe un Păstor Bun, să te preamărească aşa: Bucură-te, urmaş şi slujitor al Apostolilor, luminător nestins al Luminii celei Neînserate! Bucură-te, că în post şi rugăciune ai petrecut neîncetat, propovăduitorule neobosit al Sfintei Evanghelii! Bucură-te, al Tesalonicului arhipăstor şi învăţător întocmai cu Apostolii! Bucură-te, că turma încredinţată ţie de Dumnezeu bine ai păstorit-o, printre multe şi grele nenorociri! Bucură-te, că oile tale cuvântătoare le-ai păzit de lupii cei pierzători de suflete! Bucură-te, că şi pe tronul ierarhului stând, nevoinţele călugăreşti nu le-ai lăsat! Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt! Condac 3 Puterea Lui Dumnezeu a coborât asupra ta, Sfinte Atanasie, te-a întărit în chip nevăzut şi relele învăţături nu te-au clătinat, că ai stat ca un diamant pe piatra credinţei şi I-ai cântat Lui Hristos: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Marele Ierarh al Constantinopolului, Fericitul Chiril, iubindu-te pe tine precum un tată pe fiul său, te-a oprit să-i fii ajutător în ostenelile sale şi în prigoanele din partea necredincioşilor, împreună cu el pătimitor; de aceea şi noi, ca unui iubitor de Dumnezeu şi de oameni, îţi cântăm: Bucură-te, stea ce străluceşti în Biserica Lui Hristos, stâlp neclintit al Credinţei Ortodoxe! Bucură-te, mustrător nebiruit al relelor învăţături, că bine ai lucrat în via Lui Hristos! Bucură-te, puternic apărător al adevăratei ortodoxii! Bucură-te, că oile cele rătăcite le-ai adus la turma Lui Hristos! Bucură-te, teolog Dumnezeiesc ce foloseşti alese cuvinte omeneşti! Bucură-te, văzător tainic al Harului Lui Dumnezeu! Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt!

1

Condac 4 Răucredincioşii l-au înlăturat de la cârma Bisericii din Constantinopol pe Fericitul Chiril, pe care în chinuri vrăjmaşii săi l-au sugrumat. Sfinte Ierarh Atanasie, te-ai învrednicit să porţi veşmântul lui şi, primind în mâinile tale purtătoare de Dumnezeu cârma Bisericii, Lui Hristos, I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 S-a auzit că tu, Sfinte Ierarh Atanasie, asemenea marelui Atanasie din Alexandria, i-ai ruşinat cu învăţătura ta pe vrăjmaşii Credinţei Ortodoxe, şi pentru aceasta din tronul tău ai fost izgonit de duşmani. Te fericim cu aceste laude ca pe un mărturisitor al Lui Hristos: Bucură-te, urmaşul Apostolilor şi împreună pătimitorule cu Mucenicii! Bucură-te, mărturisitorule al Lui Hristos, că ai arătat răbdare în prigoane! Bucură-te, că ai biruit răutatea vrăjmaşilor cu iubirea Lui Hristos! Bucură-te, că de doua ori ai fost izgonit de la Tronul Patriarhal! Bucură-te, că ai fost ispitit cu mari necazuri! Bucură-te, că ai avut mângâiere doar în rugăciunea către Dumnezeu! Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt! Condac 5 Părinte Atanasie, asemenea stelei izvorâtoare din Dumnezeu ai venit din Constantinopol la Muntele Athos, în grădina Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi acolo ai zidit o chilie singuratică, unde te-ai ostenit cu munca în tăcere, în post şi în rugăciune, cântând ziua şi noaptea cântare de laudă Sfintei Treimi: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Am văzut că la chilia ta, Părinte, mulţi călugări s-au adunat şi Schitul tău s-a mărit şi acolo până acum se preamăreşte Numele Lui Hristos şi amintirea ta se întăreşte cu aceste laude: Bucură-te, bun rânduitor al singurătăţii călugăreşti, ai biruit clevetirile cele viclene ale diavolului! Bucură-te, tămâie binemirositoare în rugăciune către Dumnezeu! Bucură-te, că la Athos ai dobândit liman lin şi prielnic pentru mântuire! Bucură-te, că, sub Acoperământul Maicii Domnului, în linişte ai vieţuit! Bucură-te, că ai răbdat cu înţelepciune prigoanele şi chinurile grele şi ai ajuns la desăvârşirea virtuţilor! Bucură-te, că, asemenea Lui Hristos, nici tu nu ai avut unde să-ţi pleci capul! Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt! Condac 6 Propovăduitor al credinţei ortodoxe ai fost tu în Ţara Moldovei, în Mănăstirea Sfântului Ierarh Nicolae din Galaţi, ai găsit odihnă vremelnică de osteneli, de prigoane şi răutăţi. Aici te-ai nevoit pentru mântuirea celor credincioşi şi i-ai învăţat ca neîncetat să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Lumina neapusă a cunoaşterii de Dumnezeu strălucind în sufletul tău iubitor, te-a dus la înălţimea duhovnicească a desăvârşirii, uimind şi pe binecredinciosul Voievod Vasile Lupu, care se bucura de mijlocirea ta în rugăciune înaintea Domnului; ca şi pe acela odinioară, luminează-ne şi pe noi să-ţi cântăm cu drag: Bucură-te, următor al Sfântului Apostol Andrei în ţinuturile Dunării de Jos! Bucură-te, lumină strălucitoare care arăţi sufletelor credincioase calea spre Soarele Dreptăţii! Bucură-te, Păstor sfinţit de mâna Celui Preaînalt şi povăţuitor sfinţit al marelui Voievod Vasile! Bucură-te, cel ce i-ai sfinţit şi i-ai învăţat dreapta credinţă pe creştinii de la Dunăre! Bucură-te, sfinţitor al sufletelor însetate de adevăr, potir umplut de pacea Lui Dumnezeu! Bucură-te, Părinte iubitor al celor binecredincioşi! Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt! Condac 7 Dumnezeu ţi-a dat gândul să călătoreşti spre ţinuturile Rusiei, ca prin rugăciunile tale să sfinţeşti pământurile unde din vremuri străvechi se cânta Preasfintei Treimi cântarea de laudă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Văzând în tine un nou luptător pentru evlavie, ţarul Alexei te-a primit cu dragoste şi te-a dăruit cu daruri bogate. Noi îţi aducem, cu smerenie, în loc de daruri, aceste laude: Bucură-te, luptătorule al evlaviei bisericeşti, că pământul l-ai sfinţit cu paşii picioarelor tale! Bucură-te, că la bătrâneţi cinstite ai arătat tinereţe duhovnicească! Bucură-te, că inimile creştinilor noştri le-ai mângâiat cu rugăciunile tale! 2

Bucură-te, că pe poporul iubitor de Dumnezeu din Rusia l-ai veselit cu venirea ta! Bucură-te, mustrătorule al eresurilor şi al schismelor! Bucură-te, judecătorule înţelept al celor credincioşi şi păstrătorule al curăţiei Credinţei Ortodoxe! Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt! Condac 8 Sfinte Ierarh Atanasie ai călătorit în pământul Ucrainei şi prin credinţă ai fost apropiat de poporul din acele locuri şi cu Voia Lui Dumnezeu ai dobândit a doua patrie şi Lui Dumnezeu I-ai cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Încredinţându-te cu toată inima Domnului şi povăţuit de Dumnezeu fiind, Sfinte Ierarh Atanasie, ai venit la Mănăstirea din Lubni şi bolnav fiind ai binevoit să rămâi acolo. Chiar în neputinţe fiind, nu ai lăsat nevoinţa rugăciunii şi alegând un loc însingurat ai înălţat rugi către Domnul. De aceea şi noi cu dragoste îţi spunem: Bucură-te, Sfinte Ierarh al Lui Dumnezeu, că prin venirea ta ai preamărit liniştitul aşezământ de la Lubni! Bucură-te, că prin minunatele tale minuni l-ai făcut cunoscut tuturor! Bucură-te, că Biserica dreptmăritoare ai împodobit-o cu nestricăciunea Moaştelor tale! Bucură-te, că ai sfinţit-o prin Harul Moaştelor tale vindecătoare! Bucură-te, că, în rugăciune şi cu genunchii, plecaţi l-ai întâmpinat pe Îngerul Lui Dumnezeu! Bucură-te, că în cântări neîncetate ai primit sfârşit cu pace şi ai fost răsplătit de Dumnezeu cu nestricăciune! Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt! Condac 9 Toţi Îngerii Lui Dumnezeu cu cântări de bucurie au întâmpinat dreptul tău suflet, care s-a înălţat până la locaşuril cereşti, Sfinte Atanasie. Făcătorul Îngerilor în cămările Raiului l-a primit şi împreună cu Cetele Îngerilor Iai cântat Lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Prin nestricăciune şi minuni de la Domnul ai fost preamărit după moarte, Sfinte, căci Moaştele tale după opt ani de şedere în mormânt, au fost aflate întregi şi nestricate. Cu bucurie îţi aducem aceste laude: Bucură-te, că primind moartea, nu ai cunoscut stricăciunea! Bucură-te, că te-ai preamărit prin binecuvântatele şi vindecătoarele tale Moaşte! Bucură-te, că racla cu Moaştele tale este vindecătoare de suferinţe! Bucură-te, că prin ea dai necontenit oamenilor mare milostivire! Bucură-te, că din nevoi şi suferinţe ne izbăveşti cu rugăciunile tale! Bucură-te, vindecătorule fără de plată! Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt! Condac 10 Nouă, celor cuprinşi de valurile acestei vieţi, ne eşti cârmaci credincios şi apărător până în ziua de astăzi. Pe cei ce te cheamă în ajutor îi miluieşti, ca toţii să-I cânte Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Fiind slujitor credincios al Lui Hristos, Împăratul Cel Ceresc, învredniceşte-ne pe noi de Harul dat ţie din Ceruri, spre săvârşirea faptelor bune şi a virtuţilor, Sfinte Atanasie, şi cheamă-ne spre împlinirea Poruncilor Lui Hristos, să ne asemănăm ţie; şi în ceasul morţii noastre să avem nădejde de mântuire, spunând aceste laude: Bucură-te, Sfinte Atanasie, că eşti preamărit de Dumnezeu! Bucură-te, Arhiereule, că eşti plin de daruri de la Hristos Arhiereul cel Veşnic! Bucură-te, că eşti ocrotitorul binecuvântatului neam creştinesc! Bucură-te, că eşti rugător neadormit celor ce te cinstesc pe tine! Bucură-te, că văduvelor şi orfanilor le eşti apărător nemitarnic! Bucură-te, doctorul celor bolnavi şi vindecătorul celor slăbănogi! Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt! Condac 11 Sfinte Ierarh înalţă la Domnul Dumnezeu rugăciunile tale fierbinţi, să fie Milostiv cu noi păcătoşii, să ne ajute să ne mântuim sufletele ca în veşnicie şi-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Sfinte Părinte Atanasie, te cinstim ca pe un mare luminător, că nu se va stinge în veci lumina faptelor tale bune, pentru care Tatăl Ceresc te slăveşte. Şezând în faţa Tronului Său, primeşte de la noi aceste laude: Bucură-te, că petreci întru slava Sfinţilor şi pentru sufletele noastre înalţi rugăciuni neîncetate! 3

Bucură-te, crin înmiresmat al sfinţeniei şi al curăţiei, floare prealuminată a tuturor virtuţilor! Bucură-te, apărător milostiv al tuturor celor furaţi şi oropsiţi! Bucură-te, că şi după moarte eşti povăţuitor şi Păstor al oilor cuvântătoare! Bucură-te, că tuturor celor ce aleargă la cinstita ta raclă le dăruieşti daruri bogate! Bucură-te, nădejdea şi ocrotitorul celor ce ţi se roagă ţie! Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt! Condac 12 Sfinte Părinte ne închinăm Sfintelor tale Moaşte vindecătoare şi pline de Har Dumnezeiesc şi Îl preaslăvim pe Dumnezeu, Cel ce ni te-a dăruit spre mângâiere şi neîncetat Îi cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Cântăm nenumăratele tale minuni, Sfinte Atanasie, făcătorule de minuni, te mărim şi te lăudăm, că ai primit Har de la Dumnezeu şi cu mulţumire îţi cântăm acestea: Bucură-te, urmaş al Apostolilor, că ai mare îndrăznire către Domnul! Bucură-te, că întru slavă stai în Ceruri cu toţi Sfinţii! Bucură-te, că şi pe Pământ, în Tron Arhieresc petreci, prin Moaştele tale nestricate! Bucură-te, că şi pe noi, românii, ne binecuvântezi prin Sfintele tale Moaşte! Bucură-te, că eşti bucurie celor credincioşi şi doctor binecuvântat al trupurilor noastre! Bucură-te, că eşti mijlocitor la Domnul pentru mântuirea sufletelor noastre! Bucură-te, Sfinte Ierarh Atanasie, şi cu rugăciunile tale ajută-ne să devenim vase sfinţite ale Duhului Sfânt! Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) O, mare făcătorule de minuni, Sfinte Ierarh al Lui Hristos, Părinte Atanasie, te rugăm să înalţi sfintele tale rugăciuni la Domnul Dumnezeu să ne izbăvească pe noi de osânda veşnică şi de chinurile iadului, să moştenim Fericirea Raiului, unde cu toţi Sfinţii să-I cântăm Ziditorului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

4