Ventilacija garaža uz korištenje

Jet Thrust Sustava
(usporedba sustava ventilacije s kanalima i sustava s mlaznim potisnim ventilatorima)

J. A. Wild C.ENG, F.I.MECH.E J. P. Reeves MCIM

1 2.4 1..2 Sustav ventilacije kanalima ..2 Brzine zraka ………………………………………………………………….u garažama ………………………………….0 UPRAVLJANJE DIMOM …………………………………………………………….12 4.3 2.12 4.8 Sustavi s mlaznim potisnim ventilatorima …………………………………..12 4..4 Tehnički zahtjevi na sustav ventilacije ………………………………………5 Usporedba dvaju sustava …………………………………………………….0 UVOD U VENTILACIJU GARAŽA ….13 5.1 Tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljiti ventilatori u garažama ……….1 Uvod …………………………………………………………………………….1 Sustav ventilacije kanalima .0 FLÄKT WOODS GRUPA ……………………………………………………………3 1.4 1.3 Sustav ventilacije s mlaznim potisnim ventilatorima – osnove ……………5 2.……….5 2.2 Konstrukcija lopatica impelera …………………………………….………………………………………………4 1.11 4.u zgradama ………………………………….0 VENTILACIJA GARAŽA …………………………………………………………….SADRŽAJ: 0.0 PRIMJENA FLÄKT WOODS VENTILATORA U GARAŽAMA ……………….6 Odvođenje dima u slučaju požara …………………………………………...0 ZAKLJUČAK …………………………………………………………………………14 -2- Ventilacija garaža uz korištenje Jet Thrust Sustava .9 3..3 Potpuno reverzibilni mlazni potisni sustavi ……………………………….9 3.9 3.2 2...

siguran rad i ekonomsku opravdanost prilikom projektiranja. Slika 0. Fläkt Woods je jedini proizvođač u svijetu čiji ventilatori postižu 100% potiska i kod reverzibilnog smjera strujanja. uključujući potpuno reverzibilne glavne odsisno-tlačne ventilatore i mlazne potisne ventilatore (Jet Thrust Fans). U izradi garažnog sustava sudjeluje tim iskusnih i visoko stručnih inženjera-specijalista za ventilaciju garaža. Fläkt Woods nudi kompletne sustave ventilacije garaža. Fläkt Woods ulaže velika sredstva u razvoj tehnologije te neprestanim poboljšanjem proizvoda osigurava svoj položaj vodećeg svjetskog proizvođača u proizvodnji i razvoju ventilatora.0. Ventilacija garaže Fremlin Walk. Maidstone. zahvaljujući specijalnoj konstrukciji lopatica impelera. Kent sustavom mlaznih ventilatora Ventilacija garaža uz korištenje Jet Thrust Sustava -3- . što Fläkt Woods mlazne potisne sustave svrstava među najsigurnije u ventilaciji garaža. koristeći CFX software za potpuno protupožarno modeliranje te CFD (proračunom dinamike fluida) ventilacijskim modeliranjem koje se primjenjuje na svaki pojedinačni projekt i na taj način osigurava točnost. U slučaju požara. ova nova tehnologija omogućuje usmjeravanje dima prema najbližoj odsisnoj točki.0 FLÄKT WOODS GRUPA Fläkt Woods je vodeći proizvođač u proizvodnji i razvoju ventilatora. znanje i stručnost Fläkt Woods primjenjuje i za ventilaciju garaža koristeći sustav mlaznih potisnih ventilatora (Jet Thrust System).1. Više od 35 godina Fläkt Woods JETFOIL mlazni ventilatori ugrađuju se u tunele širom svijeta. Stečeno iskustvo.

1 Sustav ventilacije kanalima .u zgradama Ventilacija velikog zatvorenog prostora unutar zgrade (za razliku od garaža) izvodi se dovođenjem zraka u prostor putem sustava ventilacijskih kanala i distributivnih elemenata. uglavnom preko ulaznoizlaznih rampi za vozila.2 Sustav ventilacije kanalima . Svježi zrak slobodno ulazi. ventilacija garaža. Istovremeno se zrak odsisava iz prostora.u garažama Čitav niz godina sustavi ventilacije garaža izvode se odsisom zraka kroz ventilacijske kanale povezane s odsisnim ventilatorima. Pri tome količina svježeg zraka koji ulazi u parkiralište nije kontrolirana. Zrak iz distributivnih elemenata inducira dodatno kretanje sekundarne struje zraka. 1. postepeno zamjenjuje tradicionalnu metodu odsisa putem ventilacijskih kanala jer je učinkovitija i gospodarski isplativija.1.0 UVOD U VENTILACIJU GARAŽA Tijekom proteklog desetljeća.1. korištenjem mlaznih ventilatora.1 Tipični sustav ventilacije garaža kanalima -4- Ventilacija garaža uz korištenje Jet Thrust Sustava . U većini slučajeva ovo može ozbiljno utjecati na učinkovitost sustava.količina svježeg zraka nije kontrolirana Slika 1. Nastalo mješanje primarne i sekundarne struje zraka uzrokuje ravnomjernu distribuciju zraka u prostoru. Odsis ventilacijskim kanalima .2.1 Primjer dovođenja svježeg zraka kanalima 1. Kontrolirano dovođenje zraka u prostor svježi zrak kanali Slika 1.

) Uklanjati ispušne plinove vozila. ii) Uklanjati dim u slučaju požara kako bi se omogućilo sigurno spašavanje.0 VENTILACIJA GARAŽA 2.3.1. a mlazni potisni ventilatori kontrolirano pokreću zrak unutar prostora garaže. tijekom uobičajenog korištenja garaža. U UK projektna dokumentacija za obje navedene funkcije je usklađena s “Approved Documents B and F of the Building Regulations of England and Wales”. Mlazni potisni ventilatori imaju sličnu funkciju kao distributivni elementi u sustavu s ventilacijskim kanalima.3. Mnoge druge zemlje ili usvajaju ove standarde ili imaju posebne standarde i svoje vlastite uredbe. a slične preporuke su sadržane u tehničkoj dokumentaciji i za Škotsku.1 Sustav ventilacije garaža potisnim mlaznim ventilatorima 2.3 Sustav ventilacije s mlaznim potisnim ventilatorima – osnove Ovi sustavi koriste određeni broj mlaznih potisnih ventilatora smještenih na stropu garaže umjesto ventilacijskih kanala (vidi sliku 1. Glavni odsisni ventilatori osiguravaju potrebnu izmjenu zraka. Ventilacija garaža uz korištenje Jet Thrust Sustava -5- .1 Tehnički zahtjevi na sustav ventilacije Ventilacijski sustav garaža mora ispunjavati dvije osnovne tehničke funkcije: i. uglavnom ugljični monoksid. Slika 1. omogućavajući tako nadzor nad kretanjem zraka unutar garaža.1).

1. • Ukupan učin ventilacije podijeljen je na dva ventilatora. • Potrebno je osigurati opskrbu svježim zrakom. Svježi zrak ulazi kroz ulazno/izlaznu rampu na vrhu gornjeg lijevog kuta garaže.1 2. Nakon toga se isto parkiralište ventilira sustavom mlaznih potisnih ventilatora koji se sastoji od 16 ventilatora promjera 355 mm.U UK su važeće norme koje propisuju: • 6 izmjena/sat (ili ventilacija za održavanje razine CO razine < 50 ppm za kontrolu ispušnih plinova). -6- Ventilacija garaža uz korištenje Jet Thrust Sustava . • 10 izmjena/sat ili razina ventilacija utemeljena na propisima u BRE 368 (H. Rezultati su prikazani na slici 2.2 Usporedba dvaju sustava Razlike u radu između sustava ventilacije s kanalima i sustava s mlaznim potisnim ventilatorima pokazati ćemo primjerom: Garaža pravokutnog oblika površine 4000 m2 i 3 m visine ventilira se sustavom kanala izrađenim u skladu sa zahtjevima “Approved Documents B and F of the Building Regulations of England and Wales”. • Ovi ventilatori imaju vatrootpornost najmanje 300° 1 sat. Mlazni potisni ventilator u garaži Densgate Manchester No. Oba ova sustava modelirana su pomoću računalnog softwera za dinamiku fluida (CFD) i odgovarajuće tehničke značajke se predviđaju i uspoređuju. Slika 2.1.1. Potrebna je količina zraka od 20 m3/s (6 izmjena zraka/sat) i dijeli se između dva glavna odsisna ventilatora sa 100 odsisnih distributivnih elemenata ravnomjerno raspoređenih po parkirališnom prostoru. • Sustav ventilacije osigurava raspodjelu odsisane količine zraka 50% pri stropu i 50% pri podu.P.2. Morgan and others – design methodologies for smoke and heat exhaust ventilation) za odvođenje dima.

2.5 m/s) u garaži prikazana su CRVENOM bojom. gdje je brzina zraka zanemariva. U najboljem slučaju omjer izmjene zraka je manji od 3 izmjene zraka na sat. Sustav s mlaznim potisnim ventilatorima ujedno i osigurava bolju kakvoću zraka i kod svakodnevnog rada ventilacije za odsis ispušnih plinova. Rezultati sustava s mlaznim potisnim ventilatorima (vidi sliku 2.Ovdje su područja velikog broja izmjena zraka (preko šest) prikazana PLAVOM bojom. Rezultati prikazuju i područje u središtu garaže.kanalni sustav – 100 odsisnih rešetki sustav mlaznih potisnih ventilatora – 16 ventilatora brzina zraka područje bez gibanja zraka brzina zraka područje svježeg zraka kvaliteta zraka kvaliteta zraka Slika 2. Područja malog broja izmjena zraka (od nula do tri) prikazana su CRVENOM bojom. PROFIL KVALITETE ZRAKA . te kako je prostrujavanje od 6 izmjena zraka na sat osigurano kroz čitav prostor. Područja niske brzine zraka (nula) PLAVOM bojom.2. koji ulazi u garažu od ulazno-izlaznog otvora do odsisnih točaka. ravnomjernije je raspoređena. CFD softwerom ustanovljeno je 20 minutno zadržavanje zraka u središtu garaže. Ventilacija garaža uz korištenje Jet Thrust Sustava -7- .1 CFD USPOREDBE TEHNIČKIH ZNAČAJKI DVAJU SUSTAVA VENTILACIJE Rezultati sustava s ventilacijskim kanalima PROFIL BRZINE ZRAKA . Dijagram kvalitete zraka pokazuje kako je svježi zrak ravnomjerno raspoređen. Sustav s ventilacijskim kanalima pokazuje visoki stupanj vrtloženja zraka kod otvora za dobavu i odsis zraka.1) Iz gornjih dijagrama jasno je vidljiv bolji protok zraka u garaži korištenjem sustava s mlaznim potisnim ventilatorima.Područja visoke brzine zraka (preko 0. Brzina zraka. Rezultati kvalitete zraka za sustave s ventilacijskim kanalima istovjetni su onima za brzine strujanja zraka.

68 33.KANALSKI SUSTAV VENTILACIJE Veličina garaže ne utječe na količinu dima proizvedenu požarom.6 12.3. U ranim fazama požara samo distributivni elementi pri stropu bit će učinkoviti u odvođenju dima i stoga sustav može biti samo 50% djelotvoran čak i kad se omjer ventilacije pojača na 10 izmjena zraka na sat. podiže se uzgonom od automobila zahvaćenog požarom do stropa garaže. Vidi sliku 2. može se izračunati i potreban broj izmjena zraka. kreće se uz strop u svim smjerovima stvarajući stabilan sloj dima pod stropom.00 33. Sustavom ventilacijskih kanala osiguravamo 50% odsisane količine zraka pri stropu i 50% pri podu parkirališnog prostora.34 16.50 16.17 8. Ventilacijski sustav dimenzioniran na 10 izmjena zraka na sat. Masa dima koju proizvede automobil zahvaćen požarom izračunava se jednostavnom formulom: M= 0. PRIKAZUJE ODNOSE: Veličina garaže (m2) 1000 2000 3000 4000 8000 5 izmjena u satu (m3/s) 4. Tablica 1.3. Bez ventilacije.2. Do trenutka kad distributivni elementi pri podu postanu učinkoviti cijela garaža će biti puna dima.6 12. omogućiti će odsis dovoljne količine dima iz graže veličine otprilike 3000 m2.68 25. sve dok potpuno ne popuni prostor garaže.34 12.6 12.6 -8- Ventilacija garaža uz korištenje Jet Thrust Sustava .1 odsisni ventilatori samo 50% distributivnih elemenata odsisava pri stropu – 5 izmjena na sat 5 izmjena na sat pri stropu svježi zrak 5 izmjena na sat pri podu Slika 2. Nakon izračuna količine proizvedenog dima.36 10 izmjena u satu (m3/s) 8.19PY3/2 kg/s Gdje su: • M = količina proizvedenog dima. • P = opseg vozila • Y = visina dimnog sloja iznad poda.3 Odvođenje dima u slučaju požara SUSTAV S VENTILACIJSKIM KANALIMA (“Approved Documents B and F of the Building Regulations of England ans Wales”) Vrući dim.72 količina dima (m3/s) 12.1 KONTROLA DIMA .36 66. ovaj se sloj povećava i približava podu.6 12.

Ovaj napredan sustav može se koristiti za potpunu kontrolu dima. U garažama manjim od 3000 m2. osiguravajući pritom puteve za izlaz i pristup vatrogascima. daje bolje rezultate od bilo kojeg odsisnog sustava uopće. sprječavajući širenje dima od vozila zahvaćenog vatrom na nezahvaćena područja garaže. vrlo lako se može koristiti kao “sustav za upravljanje dimom”.1.4 Sustavi s mlaznim potisnim ventilatorima Zamjenom sustava ventilacijskih kanala sa sustavom mlaznih potisnih ventilatora ostvarili smo 100% učinkovitost odsisa. mlazni potisni sustav osigurava učinkovitiju ventilaciju garaža u odnosu na kanalski sustav ventilacije.25 MW Samo garže od približno 3000 m2 bit će dovoljno ventilirane za odsis nastalog dima. Korištenje mlaznog potisnog sustava samo u svrhu odstranjivanja dima. UPRAVLJANJE DIMOM UZ POMOĆ MLAZNIH POTISNIH VENTILATORA Odvođenje dima korištenjem sustava s kanalima. odsisni ventilatori 10 izmjena zraka 100% odsis dima pri stropu 10 izmjena zraka mlazni potisni ventilatori svježi zrak Slika 2. 3. uz ispravan proračun i ispravno odabrane odsisne ventilatore. kako pri upravljanju dimom tako i pri odvođenju dima.4. može se samo smatrati “sustavom za odstranjenje dima”.1 Uvod Kontrolom dovedene količine svježeg zraka. “Approved Documents B and F of the Building Regulations of England and Wales” koji se odnosi na “BRE 368”. dopušta korekcije u proračunu požarnog opterećenja kako bi se problem predimenzioniranja sustava sveo na razumnu mjeru. Sustavi za upravljanje dimom omogućuju učinkovitije kretanje dima prema mjestu odsisa. dim će se nakupljati. obzirom na energetsku i gospodarsku neučinkovitost. Međutim. Upravljanje dimom ne može se postići korištenjem sustava s ventilacijskim kanalima.0 UPRAVLJANJE DIMOM 3. Mlazni potisni sustav temeljen samo na omjeru izmjene zraka bit će također samo “sustav za odstranjenje dima”. 2. Ventilacija garaža uz korištenje Jet Thrust Sustava -9- .4.25 m Opseg požarnog mjesta – 12 m Snaga požara – 3 MW Toplina razvijena zračenjem – 2.1 i tablicu 1). što znači da nam za odsis iste količine proizvedenog dima treba upola manja količina odsisanog zraka (vidi sliku 2. a ne “sustavom za upravljanje dimom”.Osnove za proračun: Efektivna visina garaže – 3 m Efektivna visina slobodnog prolaza – 2. Za garaže veće od 3000 m2 sustav je prevelik i preskup.

M.Kloteovo prvo načelo sprječavanja dima glasi: “Kontrolirana brzina zraka može upravljati kretanje dima” (J.Državni Zavod za standarde SAD Dokument NBS/R87-362C) Ovo načelo se primjenjuje na kontrolu kretanja dima u tunelima.1.10 - Ventilacija garaža uz korištenje Jet Thrust Sustava . H.52 0. proizvest će brzinu dima od 1. KLOTE – “An Overview of Smoke Control Technology” – National Bureau of Standards.1). Tako se sprječava širenje dima u neželjenom smjeru. CP66/78). Dim iz sličnog požara u garaži širit će se od izvora požara u svim smjerovima. U tunelima mlazni ventilatori koriste se za uspostavljanje brzine zraka koja je jednaka brzini dima proizvedenog požarom u jednom smjeru (vidi sliku 3. Tablica 2: BRZINA ŠIRENJA DIMA OD VOZILA ZAHVAĆENOG POŽAROM Udaljenost od vatre (m) 3 16 32 80 Brzina dima (m/s) 1. USA Paper NBSIR 87-362 C – “Pregled tehnologije za sprječavanje širenja dima” . HESELDEN – “Studija ponašanja vatre i dima u tunelima” – Paper No. Ono također čini osnovu za kriterij brzine u sustavima koji se koriste u visokim i višekatnim zgradama.1. Požar na vozilu snage 3 MW u tunelu širokom 10 m i visokom 5 m. Kako se oblak dima povećava njegova brzina se usporava dok se ili ne zaustavi radi pomanjkanja uzgona ili ne dosegne vanjske zidove garaže. brzina dima (Vs) kretanje dima uzrokovano požarom mlazni potisni ventilator >18 m/s smjer strujanja zraka Slika 3. J.7 0.82 0. Tablica 2 detaljno prikazuje rezultate primjene tunelskih izračuna na automobilske požare u garažama.5 .3 m/s. SPRIJEČAVANJE ŠIRENJA DIMA U CESTOVNIM TUNELIMA Heselden je prvo računao brzinu protoka dima od vozila zahvaćenih vatrom u tunelu (A.1.

57 Tablica 3: UPRAVLJANJE BRZINOM ZRAKA U RAZLIČITIM ŠIRINAMA DIMNIH ZONA S mlaznim potisnim ventilatorima ovaj se zrak kreće gotovo ravnomjerno kroz garažu.80 1.8 m prostora bez dima.11 - .2.2 m. Za sustav “odvođenja dima” trebat će 10 izmjena zraka/u sat vremena.3. što zahtjeva brzinu strujanja zraka 1. Tablica 3 detaljno prikazuje rezultate brzine zraka na različitim širinama dimnih zona. Slika 3.40 0.200 m2 (80 m duljine x 40 m širine). omogučujući vatrogascima siguran pristup do izvora požara. sloj dima (pri stropu garaže uzrokovan uzgonom dima) širina zone dima upravljanje brzinom prema tablici 3. što nije moguće postići sustavom ventilacije s kanalima. Širina zone dima (m) 10 20 30 50 Kontrolirana brzina (m/s) 2.2 Brzine zraka Nadzor nad kretanjem dima može se postići kontrolom brzine zraka unutar garaže. U 3 m visokoj garaži. Sprječeno je nekontrolirano širenje po garaži i dim je usmjeren na odsisne točke uz minimalno širenje.95 0. ostavljajući samo 1. Za ovu veličinu garaže to je područje široko 20 metara. Ventilacija garaža uz korištenje Jet Thrust Sustava . Međutim za “upravljanje dimom” potreban je drugačiji omjer odsisa. kompaktan sloj dima bit će visine 1. a to zahtjeva odsis zraka od 26 m3/s.1 KRETANJE ZRAKA OKO MLAZNOG POTISNOG VENTILATORA Ovakav način ventilacije održava izlaze u slučaju opasnosti čistim od dima. Potrebna brzina zraka za “upravljanje dimom” ovisi o širini garaže ili o širini oblaka dima okomito na smjer protoka zraka.4 m/s. Ako kao primjer uzmemo parkiralište od 3. iz ulaznog dijela prema glavnim odsisnim ventilatorima.

Takva specijalna konstrukcija omogućuje dvostranu funkciju odvođenja dima bez smanjenja tehničkih karakteristika u obrnutom (reverzibilnom) smjeru.0 PRIMJENA FLÄKT WOODS VENTILATORA U GARAŽAMA 4. Fläkt Woods proizvodi i ventilatore niže vatrootpornosti od 200°C 2 sata. bez zahtjeva za odvođenje dima. a nova Europska norma EN12101-3. U UK ta regulativa propisuje vatrootpornost 300°C 1 sat. 300°C 2 sata. Fläkt Woods ventilatori imaju potpuno simetrične lopatice impelera. propisuje upotrebu vatrootpornih ventilatora. 4.2.uključen zona upravljanja dimom Slika 3.12 - Ventilacija garaža uz korištenje Jet Thrust Sustava .2.2 PRIMJER UPRAVLJANJA DIMOM 4. Ponekad se projektira sustav ventilacije samo za odsis ispušnih plinova iz garaža.2 Konstrukcija lopatica impelera Pored svih zahtjeva koje moraju zadovoljiti. Omogućeno je odvođenje dima prema najbližem mjestu odsisa (ventilator koji služi za dobavu svježeg zraka u svakodnevnom radu postaje odsisni ventilator u slučaju odvođenja dima). što cjelokupan sustav ventilacije čini sigurnijim i učinkovitijim.1 Tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljiti ventilatori u garažama Zakonska regulativa za ventilaciju garaža. Slika 4. Fläkt Woods ventilatori odgovaraju ovim visokim zahtjevima vatrootpornosti.ubacivanje zraka kroz ulazno – izlaznu rampu odsisni ventilatori 3 34 m /s oblak dima 20 m širok POŽAR mlazni potisni ventilator .1 LOPATICA IMPELERA . u većini zemalja.isključen mlazni potisni ventilator .

13 - .3 Potpuno reverzibilni mlazni potisni sustavi Specijalna konstrukcija potpuno simetričnih lopatica impelera omogućila je revoluciju u ventilaciji garaža. a tlačni odsisni. ali obično koriste lopatice impelera izrađene od standardnih profila koje izgube više od 40% potiska kad rade u obrnutom smjeru. nadzorni sustav odredit će u kojem smjeru će raditi ventilatori. ubacivanje svježeg zraka ide s lijeve strane i odsisava se ventilatorima s desne strane. 4. svi ventilatori mjenjaju smjer puhanja. Razmotrimo primjer: Donja slika prikazuje garažu podijeljenu u dvije zone nadzora dima. Ventilacija garaža uz korištenje Jet Thrust Sustava . Ako je požar izbio u zoni 2. Ostali proizvođači nude reverzibilne sustave ali samo uz smanjeni učin u obrnutom smjeru. Ovisno o mjestu gdje izbije požar. Pošto glavni ventilatori kao i mlazni potisni ventilatori mogu raditi u oba smjera (glavnom i obrnutom). ZONA 1 ZONA 2 ubacivanje odsis ubacivanje odsis ZONA 1 ZONA 2 odsis ubacivanje odsis ubacivanje Ako se vatra pojavi u zoni 1. odnosno odsisni postaju tlačni.Ostali proizvođači također nude reverzibilne sustave. Mlazni potisni sustavi nadziru kretanje zraka kako bi osigurali kretanje dima prema odsisnim točakama i tako osigurali da u ostalom dijelu garaže nema prisustva dima. omogućen je odsis preko najbližih dobavnih-odsisnih točaka. Fläkt Woods je jedini proizvođač s potpuno simetričnim lopaticama impelera koji omogućavaju 100% potiska u oba smjera. Visoke tehničke karakteristike osigurane specijalnom konstrukcijom lopatica impelera omogućuju ovom sustavu 100% odsis u oba smjera. Potpuno simetrične lopatice impelera ugrađene na dobavne i odsisne ventilatore kao i na mlazne potisne ventilatore omogućuju potpuno reverzibilni sustav ventilacije. Garaža se projektira tako da ima i dobavne i odsisne ventilatore (umjesto samo odsisnih ventilatora).

Doortstraat 6 B-1745 OPWIJK. HRVATSKA Telefon: **385/*1/614 73 33 Telefax: **385/*1/614 71 11 Web-site: www.invento-pro.flaktwoods.0 ZAKLJUČAK Mlazni potisni sustav ventilacije garaža pruža: Jednostavnija montaža i smanjeni troškovi montaže sustava ventilacije garaže Jednostavnija montaža i smanjeni troškovi montaže sustava koji nisu povezani s ventilacijom garaže Poboljšana distribucija i brzina zraka za funkciju odsisa ispušnih plinova vozila Povećana učinkovitost u funkciji odvođenja dima Potpuni nadzor dima prema zamisli projektanta Nema ventilacijskih kanala u prostoru garaže – sprječavanje eventualne štete na kanalima Viša iskoristiva visina garaže Tiša instalacija Smanjeni pogonski troškovi ventilacije Smanjeni investicijski troškovi i troškovi održavanja.14 - Ventilacija garaža uz korištenje Jet Thrust Sustava .hr e-mail: info@invento-pro.5. Fläkt Woods mlazni potisni sustavi dodatno pružaju: Konstrukcijom lopatica impelera omogućen 100% učin ventilatora u oba smjera CFD analizom omogućeno optimalno dimenzioniranje sustava Ispitani i certificirani proizvodi koji odgovaraju zahtjevima propisanim normom EN12101-3 Svi potrebni certifikati i suglasnosti prema hrvatskim zakonima Upute za montažu i rukovanje na hrvatskom jeziku Tehnička podrška pri projektiranju i savjetovanju Pomoć pri motaži i puštanju u pogon Mogućnost produženog jamstva Ovlašteni servis ZASTUPSTVO: Fläkt ELVE N.V.hr . BELGIUM Tel efon: **32/52/36 93 11 Telefax: **32/52/35 80 06 Web-site: www.com KRIŽNA 7 10000 ZAGREB.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful