Ministerul Educaţiei şi Cercetării

CURRICULUM
pentru clasa a XI-a Anul de competare Domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc

Bucureşti 2005

Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist

1

Autor:
Profesor, gradul I –Silvia Dunlop Grup Şcolar de Arte şi Meserii “Spiru Haret”- Timişoara

Consultant:
Profesor, gradul I –Valentina Otulescu Grup Şcolar de Arte şi Meserii “Spiru Haret”- Bucureşti

Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist

2

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Anul de completare clasa a XI-a Aria curriculară Tehnologii Domeniul: Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Calificarea: Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală Modulul I: Organizarea salonului de frizerie- coafură- manichiură- pedichiură 377 ore

Total ore/an: 30 din care: 12 instruire practică

Modulul II: Iniţierea unei afaceri proprii

Total ore/an: 29

Modulul III: Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură şi pedichiură

Total ore/an: 50 din care: 20 instruire practică

Modulul IV: Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie

Total ore/an: 65 din care: 26 instruire practică

Modulul V: Coafarea părului pe baza ondulaţiilor

Total ore/an: 140 din care: 80 instruire practică

Modulul VI: Ondulaţia permanentă

Total ore/an: 63 din care: 36 instruire practică

Total ore/an:13 ore/săptămână x 29 săptămâni = 377 ore

Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist

3

coafor.Stagii de pregătire practică Modulul VII: Decolorarea părului 240 ore Total ore/an: 60 din care: 15 laborator tehnologic 45 instruire practică Total ore/an: 120 din care: 15 laborator tehnologic 105 instruire practică Modulul VIII: Vopsirea părului Modulul IX: Relaţia cu clienţii Total ore/an: din care: 60 30 laborator tehnologic 30 instruire practică Total ore/an: 30 ore/săptămână x 8 săptămâni/an= 240 ore Curriculum în dezvoltare locală Modulul X: Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului Total ore/an: din care: 116 ore 116 58 laborator tehnologic 58 instruire practică Total ore/an: 4 ore/săptămână x 29 săptămâni =116 ore TOTAL 733 ore/an Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.pedichiurist 4 .manichiurist.

De asemenea. furnizează forţă de muncă pentru domeniul de activitate Servicii.manichiurist.manichiură. dezvoltând astfel competenţele dobândite în aceste domenii la nivelul unu. Prin programul de la nivelul doi. Decolorarea părului. Vopsirea părului. prin unităţile de competenţă tehnică generală. Fiecare dintre Calificările Profesionale Naţionale include abilităţi cheie şi unităţi de competenţă tehnică. Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului. prin domeniul de pregătire Estetica şi îngrijirea corpului omenesc. mai eficientă şi mai uşor de format. Ondulaţia permanentă. Revizuirea pregătirii calificărilor din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc s-a realizat astfel încât profilul de pregătire să răspundă noilor cerinţe ale angajatorilor.coafor. elevii. Unităţile de competenţă tehnică sunt împărţite în unităţi de competenţă generale şi specializate. De aceea programele au fost menite să dezvolte o arie extinsă de abilităţi transferabile (abilităţi cheie). fie în calitate de membri responsabili ai societăţii sau de oameni care învaţă pe tot parcursul vieţii. dar şi pentru a forma o forţă de muncă mai flexibilă. Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe. fie în calitate de membri de familie. Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie. dobândesc abilităţi în organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură şi în domeniul relaţiilor cu clienţii. domeniu aflat în plină ascensiune. pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare şi pentru a-şi asuma rolul de adulţi. iar pe baza competenţelor formate la nivelul unu legate de examinarea clienţilor.coafură. elevii vor dobândi noi competenţe în domeniul coafurii: Coafarea părului pe baza ondulaţiilor. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.manichiurist.pedichiură I.coafor. vor fi capabili să realizeze adaptarea lucrărilor la caracteristicile clienţilor. cunoştinţe despre iniţierea unei afaceri proprii. Notă de prezentare Sistemul Naţional de Calificări Profesionale (SNCP).pedichiurist  nivelul trei. deşi unii dintre aceştia ar putea alege să îşi găsească un loc de muncă sau să îşi deschidă propria afacere.Coafor stilist. Relaţia cu clienţii. Calificările profesionale ale domeniului Estetica şi îngrijirea corpului omenesc sunt:  nivelul unu-Lucrător în estetica şi îngrijirea corpului omenesc  nivelul doi. elevii vor dobândi abilităţi. Unităţile de competenţă tehnică generală vor fi: Organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură. Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură şi pedichiură. Acestea sunt abilităţi vitale de care oamenii au nevoie în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă. cunoştinţe şi înţelegere care le vor permite să continue pregătirea la un nivel avansat. Cererea pieţei a reprezentat motivul esenţial pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul SNCP .pedichiurist 5 .Modulul I: Organizarea salonului de frizerie. La nivelul doi.Frizer. Unităţile de competenţă tehnică specializată de la nivelul doi le vor permite elevilor să realizeze lucrări de fineţe în domeniul manichiurii-pedichiurii şi al frizeriei.

sugestii privind metodele şi activităţile de predareînvăţare şi utilizarea instrumentelor de evaluare.manichiurist. Sugestiile metodologice din conţinutul programei conţin referiri la modul de realizare a corelaţiilor dintre competenţe şi conţinuturi.manichiură.coafură.manichiură. Acest modul.pedichiurist.manichiurăpedichiură” este structurată pe baza standardului de pregătire profesională pentru calificarea de nivel doi Frizer.coafură. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor precizează unităţile de competenţă din care fac parte competenţele individuale ce vor fi dezvoltate şi evaluate şi asociază acestora conţinuturile prin care vor fi formate.metodele de predare. care se studiază în clasa a XI-a.corelarea instrumentelor de evaluare continuă cu criteriile de performanţă şi cu probele de evaluare a competenţelor (relevante pentru modul) din standardele de pregătire profesională.coafură.manichiură. interactiv şi centrat pe elev ce vor fi folosite pentru formarea competenţelor propuse .coafor. Condiţiile de aplicare didactică şi de evaluare fac precizări privind: .manichiură.coafor.coafură.pedichiură. materiale şi lenjeria necesare C3.pedichiură” face parte din pregătirea de specialitate pentru calificarea profesională Frizer.pedichiură îşi propune să formeze şi să evalueze toate competenţele unităţii tehnice generale Organizarea salonului de frizerie.pedichiură: C1.coafură. materiale şi lenjeria necesare.Menţine o ambianţă plăcută în spaţiul de lucru Programa şcolară a modulului “Organizarea salonului de frizerie.coafură. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul 6 Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.coafor.manichiurist. din cadrul unităţii de competenţă Organizarea salonului de frizerie. Conţinuturile sunt detalieri ale criteriilor de performanţă şi ale condiţiilor de aplicabilitate din standardele de pregătire profesională. agregă unităţi de competenţă pentru abilităţi cheie şi unităţi de competenţă tehnică generală astfel: Unităţi de competenţă pentru abilităţi cheie: Comunicare şi numeraţie Unităţi de competenţă tehnică generală: Organizarea salonului de frizerie.învăţare cu un caracter activ. care va fi dezvoltă împreună cu competenţa tehnică generală C 2 – Asigură aprovizionarea propriului post de lucru cu produse.Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată.Aranjează postul de lucru C2.pedichiurist .Asigură aprovizionarea propriului post de lucru cu produse.Modulul I “Organizarea salonului de frizerie. II.manichiuristpedichiurist din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc. Modulul Organizarea salonului de frizerie.manichiură.pedichiură Din cadrul unităţii de competenţă Comunicare şi numeraţie va fi formată şi evaluată următoarea competenţă pentru abilităţi cheie: C4.

pedichiurist . varăiarnă). acurateţe.coafură. Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor: compararea consumului de materiale şi produse necesare diferitelor lucrări. toleranţă. realizarea necesarului de 7 Competenţe individuale Conţinuturi tematice Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Selectarea metodelor grafice adecvate: realizarea unor scheme tehnologice şi schiţe care să evidenţieze consumurile de produse şi materiale specifice diferitelor lucrări.manichiurist.pedichiură  III. formă îngrijită.manichiură. Tabel de corelare competenţe. Reprezentarea grafică corectă a schemelor.coafor. realizarea de grafice ale evoluţiei consumurilor de produse şi materiale în funcţie de diferiţi factori. schiţelor şi a graficelor: legendă. Unităţi de competenţă pentru abilităţi cheie: Comunicare şi numeraţie Unităţi de competenţă tehnică generală Organizarea salonului de frizerie.conţinuturi Unităţi de c o m p e t e n ţ ă Comunicare si numeraţie C4: Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate pentru calcularea stocului propriu şi a necesarului de produse. materiale şi lenjerie pe o perioadă determinată de timp. compararea consumurilor realizate în diferite perioade(ex. aprecierea creşterii consumurilor în perioadele premergătoare diferitelor sărbători.

a climazonului şi a altor echipamente specifice astfel încât să fie asigurată libera circulaţie. necesare Verificarea termenului de valabilitate a produselor. aprecierea C2: Asigură volumului de lucru pe tipuri de servicii pe o aprovizionarea propriului perioadă determinată de timp şi calcularea post de lucru cu produse. a mijloacelor de aerisire. modalităţi de creare a armoniei 8 Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. aşezarea clientului în poziţii comode pe parcursul executării lucrării. Dotarea postului de lucru cu mijloace de destindere pentru client: selectarea revistelor. eliminarea mirosurilor neplăcute C3:Menţine o ambianţă sau toxice prin folosirea aparaturii de plăcută în spaţiul de lucru climatizare. după termenul de valabilitate. pe categorii de produse. oxigenarea aerului. aplicarea practică a acestora în diferite variante. a stării de igienă şi a integrităţii lenjeriei. Asigură temperatura. efectul culorilor asupra stării clienţilor. reglarea înălţimii scaunului convenabil pentru lucrător. aranjarea acestora. necesarului de materiale şi produse pentru materiale şi lenjeria aceasta perioadă de timp.pedichiurist . Armonizarea culorilor lenjeriei şi ale echipamentului de proteţie cu cele ale mediului: principii de armonizare a culorilor. Depozitarea materialelor.coafor. Stabilirea necesarului de produse.Organizarea salonului de frizeriecoafurămanichiurăpedichiură Organizarea salonului de frizeriecoafurămanichiurăpedichiură materiale şi produse pe baza informaţiilor furnizate de mijloacele grafice realizate. C1: Aranjează postul de Organizarea postului de lucru: poziţionarea lucru scaunului clientului sau al lucrătorului la o distanţă corespunzătoare faţă de alţi lucrători sau aparate astfel încât mişcările din timpul lucrului să nu fie stânjenite. Amplasarea căştilor pentru uscarea părului. Aranjarea ergonomică şi estetică a postului de lucru: norme ergonomice şi principii estetice de aranjare a postului de lucru.materiale şi lenjerie pentru o perioadă determinată: realizarea stocului propriu. a calităţii şi a integrităţii materialelor. umiditatea.manichiurist. a cataloagelor puse la dispoziţia clienţilor. a produselor şi a lenjeriei în ordine şi în condiţii de igienă în dulăpioare corespunzătoare.

manichiurist. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.coloristice în salonul de estetică şi înfrumuseţare.pedichiurist 9 .coafor.

Activitatea poate fi desfăşurată individual sau în grupe de lucru. conţinutul va fi în permanenţă actualizat. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp.şcoală sau la agenţii economici. Competenţa Asigură aprovizionarea propriului post de lucru cu produse. coafor. materiale şi lenjeria necesare:  activităţi practice de apreciere a volumului de lucru pe tipuri de servicii pe o perioadă determinată de timp  exerciţii practice de întocmire a necesarului propriu de materiale şi produse Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Este obligatorie folosirea metodelor de învăţare centrată pe elev. produse şi lenjerie Abordarea acestor conţinuturi trebuie să fie flexibilă. De asemenea.coafură. de nivelul iniţial de pregătire. un rol important îl au modul de abordare a conţinuturilor. metode care pun elevul în diverse situaţii de învăţare. ţinând cont de particularităţile grupului. de un real folos sunt exemplele de materiale de învăţare ce vor fi puse la dispoziţia profesorilor. în funcţie de diferiţi factori. armonia culorilor)  Necesarul de materiale. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Pentru dezvoltarea competenţelor individuale propuse în cadrul acestui modul. pot fi folosite următoarele activităţi de învăţare: Competenţa Prelucreză şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată:  Exerciţii de calculare a stocului şi a necesarului propriu de produse şi materiale  Activitate practică de realizare a unei colecţii de scheme tehnologice şi schiţe pentru principalele lucrări. care trebuie să se afle în prim.pedichiură cunoscute  exerciţii practice de aranjare a propriului post de lucru. În formarea compeţentelor. activităţile de învăţare proiectate de profesor.coafură.coafură. Pentru dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului.coafor. pedichiurist)  Norme ergonomice de aranjare a postului de lucru  Principii estetice de amenajare a salonului de frizerie.plan.IV.pedichiurist 10 .manichiură.pedichiură  Noţiuni de culoare(efectul culorilor asupra stării psihice. In această muncă laborioasă. diferenţiată.pedichiură  Organizarea postului de lucru (specific pentru frizer.manichiură. care le pot adapta pentru a răspunde nevoilor proprii. Competenţa Aranjează postul de lucru:  vizionări de materiale video  vizite la agenţi economici  realizarea de schiţe ale saloanelor de frizerie.manichiurist. Nu trebuie uitat că aceste conţinuturi servesc dezvoltarea competenţelor propuse. care să ilustreze consumurile specifice de produse şi materiale  Studii de caz asupra variaţiilor consumurilor de produse şi materiale în atelierul. manichiurist. Pentru proiectarea acestora. Parcurgerea conţinuturilor se va face în ordinea următoare:  Principii generale de organizare a salonului de frizerie.manichiură. profesorul trebuie să deţină informaţii despre caracteristicile elevilor săi referitoare la stilurile de învăţare şi la nevoile lor.

exerciţii practice de recunoaştere a categoriilor de produse şi a termenului de valabilitate activităţi practice de verificare şi depozitare a materialelor, produselor şi a lenjeriei. Competenţa Menţine o atmosferă plăcută în spaţiul de lucru:  realizarea de schiţe care să ilustreze propunerile proprii de armonizare a culorilor  activităţi practice de selectare a revistelor şi a publicaţiilor de specialitate ce vor fi puse la dispoziţia clienţilor.  exerciţii practice de utilizare a instalaţiilor de climatizare. Activitatea se poate desfăşura individual sau în grupe de lucru.
 

Alături de competenţele cheie precizate în conţinutul modulului, pot fi dezvoltate şi alte competenţe din această categorie prin activităţile de învăţare propuse de profesor. Astfel, pe parcursul activităţii practice pot fi dezvoltate şi competenţe din unităţile de competenţă: Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei , Igiena şi securitatea muncii, Lucrul în echipă. Organizarea activităţilor de învăţare în grup încurajează colaborarea între colegi, asumarea unor sarcini potrivit intereselor şi disponibilităţilor fiecăruia, posibilitatea punerii în valoare, individualizarea învăţării, creează posibilitatea diferenţierii sarcinilor. Pe parcursul modulului, evaluarea continuă va viza atingerea criteriilor de performanţă ale competenţelor precizate în cuprinsul modulului. Complexitatea acestora este dată de condiţiile de aplicabilitate din standardul de pregătire profesională pentru calificarea Frizer- coaformanichiurist- pedichiurist. Evaluarea sumativă se va realiza pentru verificarea dobândirii competenţelor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. O competenţă se va evalua o singură dată, în cadrul modulului care îşi propune dezvoltarea ei. În parcurgerea modulului, elevii exersează şi alte competenţe din unităţile de competenţă de abilităţi cheie şi din unităţile de competenţă tehnică generală, necesare atingerii competenţelor modulului, urmând ca acestea să fie evaluate în cadrul modulelor care le includ. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. Probele de evaluare se referă în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Evaluarea sumativă se va realiza prin probele de evaluare indicate în standardul de pregătire profesională. Pentru evaluarea continuă, alături de metodele clasice de evaluare (teste scrise, chestionări orale, lucrări practice), se recomandă următoarele metode alternative de evaluare.  Observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor, atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării; • Autoevaluarea Coevaluarea • Tema în clasă • Tema pentru acasă • Investigaţia • Proiectul Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie
Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist 11

• Fişe de lucru • Fişe de autoevaluare şi coevaluare • Teste de evaluare Aceste produse ale elevilor vor fi adunate într-un portofoliu, constituind dovezi ale progresului şi ale atingerii competenţelor.

V. Sugestii metodologice
Modulul “Organizarea salonului de frizerie- coafură- manichiură- pedichiură” va fi studiat pe parcursul a 30 de ore, după cum urmează: Săptămânile 1-6: instruire teoretică3 ore/ săpt. instruire practică2 ore/ săpt. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme, în funcţie de dificultatea acesteia, de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit, de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor. Planificarea temelor modulului va asigura concordanţa teorie- practică. Trebuie avut în vedere faptul că scopul procesului de instruire este formarea competenţelor cuprinse în programa modulului. Conţinuturile sunt suportul pentru realizarea acestui deziderat. Pentru fiecare competenţă cuprinsă în modul se face evaluarea, conform probelor de evaluare cuprinse în standardul de pregătire profesională. Pentru exemplificare, se prezintă în continuare un instrument de evaluare pentru competenţa Menţine o ambianţă plăcută în spaţiul de lucru din cadrul unităţii de competenţă Organizarea salonului de frizerie- coafură- manichiură- pedichiură. De fiecare dată când s-a demonstrat realizarea sarcinii, evaluatorul va semna pentru confirmarea dobândirii competenţei .

Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist

12

INSTRUMENT DE EVALUARE
Domeniul de pregătire: ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC Nivelul: 2 Calificarea profesională: FRIZER- COAFOR- MANICHIURIST- PEDICHIURIST Unitatea de competenţă: ORGANIZAREA SALONULUI DE FRIZERIE- COAFURĂMANICHIURĂ- PEDICHIURĂ Competenţa: MENŢINE O AMBIANŢĂ PLĂCUTĂ ÎN SPAŢIUL DE LUCRU Numele elevului: Numele evaluatorului: Semnătura evaluatorului:

Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist

13

mirosuri.  Citiţi cu atenţie tot conţinutul probelor de evaluare înainte de începerea rezolvării lor.manichiurist.  Predaţi evaluatorului toate fişele acestui instrument de evaluare. umiditate. este specificat pe fişa de evaluare. curenţi de aer. Evaluare: Menţine o ambianţă plăcută în spaţiul de lucru 1A.Această evaluare se referă la competenţa: 8. aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului.pedichiurist 14 .  Dacă observaţi probleme referitoare la teste.   Asiguraţi-vă că data îndeplinirii cerinţelor testului şi semnătura evaluatorului există pe fişa de evaluare.  Inainte de începerea evaluării.coafor. Asigurarea unui microclimat plăcut Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Asiguraţi-vă că numele dvs.3: Menţine o ambianţă plăcută în spaţiul de lucru Criterii de performanţă: a) asigurarea unui microclimat plăcut b) dotarea postului de lucru cu mijloace de destindere pentru client c) armonizarea culorilor lenjeriei şi echipamentului de lucru cu cele ale mediului ambiant ________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Microclimat Mijloace de destindere temperatură. gradul de oxigenare a aerului reviste. asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie condiţiile necesare rezolvării probelor de evaluare. publicaţii de specialitate INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI: Citiţi aceste instrucţiuni înainte de rezolvarea probelor de evaluare!  Este obligatorie rezolvarea tuturor probelor din cadrul acestui instrument de evaluare.

a unei lucrări de frizerie şi a unei lucrări de pedichiură.Umiditate .Curenţi de aer .Curenţi de aer .pedichiurist 15 .coafor.Coafarea părului pe baza ondulaţiei cu apă .Umiditate .Grad de oxigenare Temperatura 21-22°C Calitatea aerului .Grad de oxigenare Evaluator Data Ondulaţia permanentă Vopsirea părului 1B.Mirosuri . Dotarea postului de lucru cu mijloace de destindere pentru client Selectează revistele şi publicaţiile de specialitate pe care le vei pune la dispoziţia clienţilor pe parcursul realizării unei lucrări de coafură.Folosind instalaţia de climatizare/ mijloacele de aerisire şi încălzire ale salonului menţineţi temperatura mediului şi calitatea aerului la un nivel acceptabil pentru client pe parcursul realizării următoarelor lucrări: .Mirosuri .Ondulaţia permanentă .Curenţi de aer .Umiditate .Grad de oxigenare Temperatura 21-22°C Calitatea aerului . Lucrări Coafură Frizerie Pedichiură Mijloace de destindere Reviste Publicaţii de specialitate Reviste Publicaţii de specialitate Reviste Publicaţii de specialitate Evaluator Data Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.Vopsirea părului Lucrări Coafarea părului pe baza ondulaţiei cu apă Microclimat Temperatura 21-22°C Calitatea aerului .Mirosuri .manichiurist.

pedichiură. maistrul instructor va consemna rezultatul evaluării în fişele de observaţie propuse mai sus. ondularea permanentă a părului şi vopsirea părului.coafură. Armonizarea culorilor lenjeriei şi echipamentului de protecţie cu cele ale mediului ambiant Selectează pentru lucrările din coloana I a tabelului de mai jos. elevul fiind pus în situaţia de a proba dobândirea criteriului de perfomanţă b) în situţii diverse: în cazul realizării unei lucrări de coafură.manichiurist.  Proba de evaluare 1B. sunt probe de evaluare practice..  Proba de evaluare 1C are mai multe etape pe parcursul cărora elevul va trebui să demonstreze dobîndirea abilităţii de a alege echipamentul de protecţie şi lenjeria necesare unei lucrări de coafură. de frizerie şi de pedichiură. uneia de manichiură şi uneia de pedichiură astfel încât culorile acestora să se armonizeze cu cele ale salonului. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. ele urmând a se desfăşura în atelierul de instruire practică sau la agentul economic.pedichiurist 16 . echipamentul de protecţie şi lenjeria necesare lucrătorului şi pe cele destinate clientului având în vedere armonizarea culorilor în salonul de frizerie. uneia de frizerie. evaluatorul va pune la dispoziţia elevului o multitudine de reviste( de diferite tipuri) şi publicaţii de specialitate din care elevul trebuie să aleagă pe cele potrivite situaţiei. Pe parcursul desfăşurării orelor de instruire practică.are mai multe etape. elevul urmând a proba realizarea criteriului de performanţă a) pe parcursul a trei lucrări: coafarea părului pe baza ondulaţiei cu apă.  Proba de evaluare 1A are mai multe etape.coafor.manichiură. şi 1C.Una dintre etape trebuie să dea elevului posibilitatea de a proba capacitatea de a folosi instalaţia de climatizare. 1B. Pentru aceasta. Lucrări Coafură Frizerie Manichiură Pedichiură Armonizarea culorilor Echipament de protecţie Lenjerie Echipament de protecţie Lenjerie Echipament de protecţie Lenjerie Echipament de protecţie Lenjerie Evaluator Data Notă pentru evaluator  Probele de evaluare 1A.1C.

Coafor stilist. Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe. Decolorarea părului. deşi unii dintre aceştia ar putea alege să îşi găsească un loc de muncă sau să îşi deschidă propria afacere. Notă de prezentare Sistemul Naţional de Calificări Profesionale (SNCP).coafor. Unităţile de competenţă tehnică generală vor fi: Organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură. Prin programul de la nivelul doi elevii vor dobândi abilităţi. domeniu aflat în plină ascensiune. De aceea programele au fost menite să dezvolte o arie extinsă de abilităţi transferabile (abilităţi cheie). Cererea pieţei a reprezentat motivul esenţial pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul SNCP . Fiecare dintre Calificările Profesionale Naţionale include abilităţi cheie şi unităţi de competenţă tehnică. dar şi pentru a forma o forţă de muncă mai flexibilă. Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură şi pedichiură. dezvoltând astfel competenţele dobândite în aceste domenii la nivelul unu. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. elevii vor dobândi noi competenţe în domeniul coafurii: Coafarea părului pe baza ondulaţiilor. La nivelul doi. fie în calitate de membri de familie.pedichiurist  nivelul trei. Acestea sunt abilităţi vitale de care oamenii au nevoie în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă.manichiurist. Relaţia cu clienţii. Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie. De asemenea. Ondulaţia permanentă. cunoştinţe despre iniţierea unei afaceri proprii. cunoştinţe şi înţelegere care le vor permite să continue pregătirea la un nivel avansat. elevii. Unităţile de competenţă tehnică specializată de la nivelul doi le vor permite elevilor să realizeze lucrări de fineţe în domeniul manichiurii-pedichiurii şi al frizeriei. Unităţile de competenţă tehnică sunt împărţite în unităţi de competenţă generală şi specializată.Modulul II: INIŢIEREA UNEI AFACERI PROPRII I. iar pe baza competenţelor formate la nivelul unu legate de examinarea clienţilor. Calificările profesionale ale domeniului Estetica şi îngrijirea corpului omenesc sunt:  nivelul unu-Lucrător în estetica şi îngrijirea corpului omenesc  nivelul doi.coafor.Frizer. Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului. dobândesc abilităţi în organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură şi în domeniul relaţiilor cu clienţii.pedichiurist 17 . fie în calitate de membri responsabili ai societăţii sau de oameni care învaţă pe tot parcursul vieţii.manichiurist. Revizuirea pregătirii calificărilor din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc s-a realizat astfel încât profilul de pregătire să răspundă noilor cerinţe ale angajatorilor. Vopsirea părului. mai eficientă şi mai uşor de format. vor fi capabili să realizeze adaptarea lucrărilor la caracteristicile clienţilor. prin domeniul de pregătire Estetica şi îngrijirea corpului omenesc furnizează forţă de muncă pentru domeniul de activitate Servicii. pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare şi pentru a-şi asuma rolul de adulţi. prin unităţile de competenţă tehnică generală.

Analizează posibilităţile de deschidere a unei afaceri proprii C2.pedichiurist.  Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul Unităţi de competenţă tehnică generală Iniţierea unei afaceri proprii Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.coafor. dezvoltă competenţele tehnice generale din unitatea de competenţă : Unităţi de competenţă tehnică generală: Iniţierea unei afaceri proprii Modulul Iniţierea unei afaceri proprii îşi propune să formeze şi să evalueze toate competenţele unităţii tehnice generale Iniţierea unei afaceri proprii: C1.manichiurist. Conţinuturile sunt detalieri ale criteriilor de performanţă şi ale condiţiilor de aplicabilitate din standardele de pregătire profesională.pedichiurist 18 . Programa şcolară a modulului “Iniţierea unei afaceri proprii ” este structurată pe baza standardului de pregătire profesională pentru calificarea de nivel doi Frizer.coaformanichiurist. Acest modul. Sugestiile metodologice din conţinutul programei conţin referiri la modul de realizare a corelaţiilor dintre competenţe şi conţinuturi. Condiţiile de aplicare didactică şi de evaluare fac precizări privind:  metodele de predare.Aplică legislaţia în vigoare pentru iniţierea unei afaceri C3. II.coafor.Întocmeşte planul de afaceri. interactiv şi centrat pe elev ce vor fi folosite pentru formarea competenţelor propuse  corelarea instrumentelor de evaluare continuă cu criteriile de performanţă şi cu probele de evaluare a competenţelor (relevante pentru modul) din standardele de pregătire profesională. care se studiază în clasa a XI-a.pedichiurist din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor precizează unităţile de competenţă din care fac parte competenţele individuale ce vor fi dezvoltate şi evaluate şi asociază acestora conţinuturile prin care vor fi formate.învăţare cu un caracter activ.Modulul II “Iniţierea unei afaceri proprii” face parte din pregătirea de specialitate pentru calificarea profesională Frizer. sugestii privind metodele şi activităţile de predareînvăţare şi utilizarea instrumentelor de evaluare.manichiurist.

ajutor de la terţe persoane: avantaje.coafor.manichiurist. Tabel de corelare competenţe. birouri notarialecondiţii de colaborare. Organismele statului responsabile cu eliberarea avizelor de funcţionare C3: Întocmeşte planul Planul de afaceri de afaceri Stabilirea scopului şi obiectului de activitate al afacerii Analizarea pieţei serviciilor: modalităţi şi criterii de identificare şi selecţionare a oportunităţilor pieţei Promovarea serviciilor oferite Bugetul de venituri şi cheltuieli Competenţe indivi duale Conţinut tematic IV. Consultanţă: asociaţii de avocaţi. Condiţii legislative în acţiunile antreprenoriale: cadrul legal pentru derulare unei afaceri proprii. sponsorizări. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp.pedichiurist 19 .III. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Pentru dezvoltarea competenţelor individuale propuse în cadrul acestui modul. Parcurgerea conţinuturilor se va face în ordinea următoare:  Condiţii legislative în acţiunile antreprenoriale  Forme juridice de desfăşurare a unei afaceri  Analiza diagnostic a viitoarei afaceri  Planul de afaceri Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.conţinuturi Unităţi de c o m p e t e n ţ ă Iniţierea unei afaceri proprii C1: Analizează posibilităţile de deschidere a unei afaceri proprii C2: Aplică legislaţia în vigoare pentru iniţierea unei afaceri Alegerea formei juridice de desfăşurare a afacerii Analiză diagnostic a viitoarei afaceri Surse suplimentare: credite bancare.dezavantaje.

In această muncă laborioasă. lucrări practice). În formarea compeţentelor un rol important îl au modul de abordare a conţinuturilor. Complexitatea acestora este dată de condiţiile de aplicabilitate din standardul de pregătire profesională pentru calificarea Frizer. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. Evaluarea sumativă se va realiza prin probele de evaluare indicate în standardul de pregătire profesională. în grupe de lucru. ţinând cont de particularităţile grupului. Organizarea activităţilor de învăţare în grup încurajează colaborarea între colegi. asumarea unor sarcini potrivit intereselor şi disponibilităţilor fiecăruia. Nu trebuie uitat că aceste conţinuturi servesc dezvoltarea competenţelor propuse. care le pot adapta pentru a răspunde nevoilor proprii. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate.pedichiurist.analize. Probele de evaluare se referă în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Evaluarea sumativă se va realiza pentru verificarea dobândirii competenţelor.coaformanichiurist. posibilitatea punerii în valoare. se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: Observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. urmând ca acestea să fie evaluate în cadrul modulelor care le includ.diagnostic ale unor afaceri. pot fi dezvoltate şi competenţe cheie. În parcurgerea modulului.coafor. elevii exersează şi alte competenţe din unităţile de competenţă de abilităţi cheie. de un real folos pot fi exemplele de materiale de învăţare ce vor fi puse la dispoziţia profesorilor. creează posibilitatea diferenţierii sarcinilor. Pe parcursul modulului. individualizarea învăţării. care trebuie să se afle în prim. De asemenea. chestionări orale. pot fi dezvoltate competenţe din unităţile : Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. Pentru evaluarea continuă. în cadrul modulului care îşi propune dezvoltarea ei. a unui microproiect cu tema Planul de afaceri. alături de metodele clasice de evaluare (teste scrise. activităţile de învăţare proiectate de profesor. Lucrul în echipă. conţinutul va fi în permanenţă actualizat. Competenţa Aplică legislaţia în vigoare pentru iniţierea unei afaceri:  Analizarea legilor ce reglementează acţiunile antreprenoriale  Schematizarea traseului ce trebuie parcurs pentru obţinerea avizelor de funcţionare Competenţa Întocmeşte planul de afaceri: Realizarea. diferenţiată. profesorul trebuie să deţină informaţii despre caracteristicile elevilor săi referitoare la stilurile de învăţare şi la nevoile lor. Pentru dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului.Abordarea acestor conţinuturi trebuie să fie flexibilă. Este obligatorie folosirea metodelor de învăţare centrată pe elev. de nivelul iniţial de pregătire. Pentru proiectarea acestora. metode care pun elevul în diverse situaţii de învăţare. O competenţă se va evalua o singură dată. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. pot fi folosite următoarele activităţi de învăţare: Competenţa Analizează posibilităţile de deschidere a unei afaceri proprii:  Analizarea formelor juridice de organizare a societăţilor comerciale  Studii de caz. Prin activitaţile de învăţare propuse de profesor.plan. surse de creditare Activitatea poate fi desfăşurată individual sau în grupe de lucru. Astfel pe parcursul activităţii . evaluarea continuă va viza atingerea criteriilor de performanţă ale competenţelor precizate în cuprinsul modulului.pedichiurist 20 . necesare atingerii competenţelor modulului.manichiurist.

coafor. constituind dovezi ale progresului şi ale atingerii competenţelor.• Autoevaluarea Coevaluarea • Tema în clasă • Tema pentru acasă • Investigaţia • Proiectul Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Fişe de autoevaluare şi coevaluare • Teste de evaluare Aceste produse ale elevilor vor fi adunate într-un portofoliu. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.pedichiurist 21 .manichiurist.

evaluatorul va semna pentru confirmarea dobândirii competenţei. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit.COAFOR. De fiecare dată când s-a demonstrat realizarea sarcinii.pedichiurist 22 . conform probelor de evaluare cuprinse în standardul de pregătire profesională.MANICHIURIST.. Pentru exemplificare se prezintă în continuare un instrument de evaluare pentru competenţa Întocmeşte planul de afaceri din cadrul unităţii de competenţă Iniţierea unei afaceri proprii. Pentru fiecare competenţă cuprinsă în modul se face evaluarea. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme.manichiurist. după cum urmează: Săptămânile 1-29: instruire teoretica1oră/ săpt. Conţinuturile sunt suportul pentru realizarea acestui deziderat. Trebuie avut în vedere faptul că scopul procesului de instruire este formarea competenţelor cuprinse în programa modulului. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor. Sugestii metodologice Modulul “Iniţierea unei afaceri proprii ” va fi studiat pe parcursul a 29 de ore. în funcţie de dificultatea acesteia.coafor. INSTRUMENT DE EVALUARE Domeniul de pregătire: ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC Nivelul: 2 Calificarea profesională: FRIZER.PEDICHIURIST Unitatea de competenţă: INIŢIEREA UNEI AFACERI PROPRII Competenţa: ÎNTOCMEŞTE PLANUL DE AFACERI Numele elevului: Numele evaluatorului: Semnătura evaluatorului: Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.V.

 Citiţi cu atenţie tot conţinutul probelor de evaluare înainte de începerea rezolvării lor.coafor. pedichiură cerere. calitate.  Înainte de începerea evaluării. asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie condiţiile necesare rezolvării probelor de evaluare.pedichiurist 23 .manichiurist. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.  Predaţi evaluatorului toate fişele acestui instrument de evaluare. manichiură.  Asiguraţi-vă că data îndeplinirii cerinţelor testului şi semnatura evaluatorului există pe fişa de evaluare. este specificat pe fişa de evaluare. concurenţă modalităţi de promovare a serviciilor oferite INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI: Citiţi aceste instrucţiuni înainte de rezolvarea probelor de evaluare!  Este obligatorie rezolvarea tuturor probelor din cadrul acestui instrument de evaluare.Această evaluare se referă la competenţa: 9.  Dacă observaţi probleme referitoare la teste.  Asiguraţi-vă că numele dvs. coafură. aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului.3: Întocmeşte planul de afaceri Criterii de performanţă: a) Stabilirea scopului şi a obiectului de activitate b) Analizarea pieţei serviciilor c) Stabilirea planului de producţie d) Atragerea clienţilor e) Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru un an ________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Scopul activităţii Obiectul de activitate Piaţa serviciilor Atragerea clienţilor prestări servicii către populaţie lucrări de frizerie.ofertă.

pedichiură şi frizerie în oraşul în care locuieşti. Întocmeşte planul de afaceri. Analizarea pieţei serviciilor 1C. Stabilirea scopului şi a obiectului de activitaate 1B.  Profesorul va evalua lucrarea pe baza criteriilor de performanţă ale competenţei.  Evaluator Data Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Aspecte urmărite Stabilirea scopului şi a obiectului de activitate Analizarea pieţei serviciilor Stabilirea planului de producţie Atragerea clienţilor Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru un an Notă pentru evaluator Conform standardului de pregătire profesională. Ai la dispoziţie 30 de zile de la data primirii temei.manichiurist. Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru un an Eşti întreprinzătorul care doreşte să iniţieze o afacere proprie în domeniul Serviciilor: deschiderea unui salon de coafură. Rezultatul activităţii lor se va prezenta sub forma unui proiect. proba de evaluare pentru competenţa Întocmeşte planul de afaceri este o probă practică. Stabilirea planului de producţie 1D. Atragerea clienţilor 1E. manichiură.coafor.pedichiurist 24 . Pentru realizarea ei.Evaluare: Întocmeşte planul de afaceri 1A. evaluatorul va acorda elevilor 30 de zile.

manichiurist. Revizuirea pregătirii calificărilor din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc s-a realizat astfel încât profilul de pregătire să răspundă noilor cerinţe ale angajatorilor.coafor. dar şi pentru a forma o forţă de muncă mai flexibilă. Acestea sunt abilităţi vitale de care oamenii au nevoie în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă. prin unităţile de competenţă tehnică generală.Modulul III: Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură. iar pe baza competenţelor formate la nivelul unu legate de examinarea clienţilor. Fiecare dintre Calificările Profesionale Naţionale include abilităţi cheie şi unităţi de competenţă tehnică. Unităţile de competenţă tehnică generală vor fi: Organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură. cunoştinţe despre iniţierea unei afaceri proprii.pedichiură I. Prin programul de la nivelul doi elevii vor dobândi abilităţi. cunoştinţe şi înţelegere care le vor permite să continue pregătirea la un nivel avansat. Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului. prin domeniul de pregătire Estetica şi îngrijirea corpului omenesc furnizează forţă de muncă pentru domeniul de activitate Servicii. elevii. dobândesc abilităţi în organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură şi în domeniul relaţiilor cu clienţii. deşi unii dintre aceştia ar putea alege să îşi găsească un loc de muncă sau să îşi deschidă propria afacere. Unităţile de competenţă tehnică sunt împărţite în unităţi de competenţă generală şi specializată.coafor.manichiurist. domeniu aflat în plină ascensiune.Coafor stilist. Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe. fie în calitate de membri responsabili ai societăţii sau de oameni care învaţă pe tot parcursul vieţii. vor fi capabili să realizeze adaptarea lucrărilor la caracteristicile clienţilor. La nivelul doi.pedichiurist 25 .Frizer. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Cererea pieţei a reprezentat motivul esenţial pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul SNCP . Relaţia cu clienţii. Notă de prezentare Sistemul Naţional de Calificări Profesionale (SNCP). pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare şi pentru a-şi asuma rolul de adulţi. mai eficientă şi mai uşor de format. Calificările profesionale ale domeniului Estetica şi îngrijirea corpului omenesc sunt:  nivelul unu-Lucrător în estetica şi îngrijirea corpului omenesc  nivelul doi.pedichiurist  nivelul trei. De aceea programele au fost menite să dezvolte o arie extinsă de abilităţi transferabile (abilităţi cheie). fie în calitate de membri de familie.

C4. Ondulaţia permanentă. Vopsirea părului.pedichiură .pedichiură ” este structurată pe baza standardului de pregătire profesională pentru calificarea de nivel doi Frizercoafor.Realizează manichiura / pedichiura fantezie C2. sugestii privind metodele şi activităţile de predareînvăţare şi utilizarea instrumentelor de evaluare. de siguranţă şi de calitate în realizarea lucrărilor de manichiură – pedichiură.Unităţile de competenţă tehnică specializată de la nivelul doi le vor permite elevilor să realizeze lucrări de fineţe în domeniul manichiurii-pedichiurii şi al frizeriei. De asemenea. interactiv şi centrat pe elev ce vor fi folosite pentru formarea competenţelor propuse • corelarea instrumentelor de evaluare continuă cu criteriile de performanţă şi cu probele de evaluare a competenţelor (relevante pentru modul) din standardele de pregătire profesională. dezvoltând astfel competenţele dobândite în aceste domenii la nivelul unu. care se studiază în clasa a XI-a.manichiurist.pedichiură: C1. Modulul III “Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură. Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie. Conţinuturile sunt detalieri ale criteriilor de performanţă şi ale condiţiilor de aplicabilitate din standardele de pregătire profesională.pedichiură îşi propune să formeze şi să evalueze toate competenţele unităţii tehnice specializate Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură.Asigură condiţii de igienă. Modulul Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură.pedichiurist din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc.coafor. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. elevii vor dobândi noi competenţe în domeniul coafurii: Coafarea părului pe baza ondulaţiilor. Acest modul. Decolorarea părului.manichiurist. Condiţiile de aplicare didactică şi de evaluare fac precizări privind: • metodele de predare.Aplică unghiile artificiale. Programa şcolară a modulului “Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură.pedichiură.manichiurist. Sugestiile metodologice din conţinutul programei conţin referiri la modul de realizare a corelaţiilor dintre competenţe şi conţinuturi. II.pedichiură” face parte din pregătirea de specialitate pentru calificarea profesională Frizer.pedichiurist 26 .învăţare cu un caracter activ. Cunoştinţele şi deprinderile practice de bază din domeniul manichiurii. dezvoltă competenţele unităţii de competenţă tehnică specializată Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură.coafor.pedichiurii au fost dobândite pe parcursul pregătirii de nivel unu.Efectuează învelirea unghiilor C3.  Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul Unităţi de competenţă tehnică specializată Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură.pedichiurist. Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură şi pedichiură. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor precizează unităţile de competenţă din care fac parte competenţele individuale ce vor fi dezvoltate şi evaluate şi asociază acestora conţinuturile prin care vor fi formate.

manichiurist. tendinţele modei C2: Efectuează Învelirea unghiilor: definiţie. realizarea importanţa folosirii tehnicilor adecvate şi a respectării lucrărilor de regulilor de execuţie pentru realizarea unor lucrări de calitate şi asigurarea durabilităţii lucrărilor manichiură pedichiură Unităţi de competenţă Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiurăpedichiură IV.pedichiură condiţiile de Condiţii de siguranţă: criterii de alegere şi reguli de igienă. modalităţi de evitare a producerii rănilor şi a transmiterii bolilor infecţioase sau siguranţă şi parazitare ale pielii şi unghiilor de calitate în Calitatea lucrărilor: modalităţi de verificare pe parcursul lucrării a atingerii scopului propus. scop Produse. tendinţele modei Aplicarea ornamentelor pe unghii: tehnica de lucru. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp.III. Parcurgerea conţinuturilor se va face în ordinea următoare: • Pictarea unghiilor Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. materiale şi instrumente necesare pictării unghiilor şi aplicării ornamentelor. fantezie Pictarea unghiilor : tehnica de lucru.coafor.pedichiurist 27 . Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Pentru dezvoltarea competenţelor individuale propuse în cadrul acestui modul.conţinuturi Competenţe indivi Conţinut tematic duale C1: Realizează Pregătirea unghiilor pentru realizarea manichiurii / pedichiurii fantezie: realizarea manichiurii/pedichiurii manichiura / obişnuite sau a celei franţuzeşti. Tabel de corelare competenţe. scop Produse. pedichiura Produse. materiale şi instrumente necesare aplicării artificiale unghiilor artificiale Lipirea unghiilor artificiale: tehnica de lucru Alungirea unghiilor cu adaosuri artificiale: tehnica de lucru C4: Asigură Condiţii de igienă: reguli de igienă specifice lucrărilor de manichiură. de folosire a produselor. materiale şi instrumente necesare învelirii învelirea unghiilor unghiilor Corijarea unghiilor: tehnica de lucru Fortificarea unghiilor: tehnica de lucru Sfaturi pentru întreţinerea unghiilor după corijare sau fortificare C3: Aplică unghiile Aplicarea unghiilor false: definiţie.

de respectare a indicaţiilor specificate în prospecte • studii de caz: importanţa respectării tehnologiei de execuţie. Nu trebuie uitat că aceste conţinuturi servesc dezvoltarea competenţelor propuse.pedichiură • aplicarea practică a regulilor de evitare a transmiterii bolilor infecţioase sau parazitare ale pielii şi unghiilor. Este obligatorie folosirea metodelor de învăţare centrată pe elev. De asemenea. Igiena şi securitatea muncii. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. In această muncă laborioasă. pot fi folosite următoarele activităţi de învăţare: Competenţa Realizează manichiura / pedichiura fantezie: • activitate practică de documentare şi alcătuire a unei colecţii de desene pentru pictarea unghiilor şi de modele pentru aplicarea ornamentelor • exerciţii practice de pregătire a unghiilor pentru realizarea manichiurii / pedichiurii fantezie • exerciţii practice de pictare şi ornamentare a unghiilor Activitatea poate fi desfăşurată individual sau în grupe de lucru. de un real folos pot fi exemplele de materiale de învăţare ce vor fi puse la dispoziţia profesorilor.manichiurist. de nivelul iniţial de pregătire. care le pot adapta pentru a răspunde nevoilor proprii. Prin activităţile de învăţare propuse de profesor. În formarea compeţentelor un rol important îl au modul de abordare a conţinuturilor. de siguranţă şi de calitate în realizarea lucrărilor de manichiură – pedichiură • exerciţii practice de aplicarea a regulilor de igienă pe parcursul realizării lucrărilor de manichiură – pedichiură • exerciţii practice de selectare a produselor în funcţie de calitate şi de termenul de valabilitate. metode care pun elevul în diverse situaţii de învăţare. a calităţii produselor în asigurarea calităţii lucrărilor de manichiură. care trebuie să se afle în prim. precum şi pentru întreţinerea unghiilor după corijare şi fortificare Competenţa Aplică unghiile artificiale: • vizionări de materiale video/ demonstraţii ale maistrului instructor de aplicare a unghiilor artificiale • exerciţii practice de lipire a unghiilor artificiale şi de alungire a unghiilor cu adaosuri artificiale Competenţa Asigură condiţiile de igienă. ţinând cont de particularităţile grupului. pot fi dezvoltate şi competenţe cheie din unităţile de competenţă: Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei (documentare). profesorul trebuie să deţină informaţii despre caracteristicile elevilor săi referitoare la stilurile de învăţare şi la nevoile lor.pedichiurist 28 . Lucrul în echipă.• Aplicarea ornamentelor pe unghii • Învelirea unghiilor • Aplicarea unghiilor artificiale Abordarea acestor conţinuturi trebuie să fie flexibilă. a rănirii clientului . Pentru dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului.coafor.plan. Pentru proiectarea acestora. Comunicarea în limba modernă(documentare). conţinutul va fi în permanenţă actualizat. Competenţa Efectuează învelirea unghiilor: • demonstraţii practice ale maistrului instructor de învelire a unghiilor • vizionări de materiale video • studii de caz şi aplicaţii practice de învelire a unghiilor pentru corijarea sau pentru fortificarea acestora. activităţile de învăţare proiectate de profesor. diferenţiată.

necesare atingerii competenţelor modulului. individualizarea învăţării.Organizarea activităţilor de învăţare în grup încurajează colaborarea între colegi. Evaluarea sumativă se va realiza pentru verificarea dobândirii competenţelor.pedichiurist. evaluarea continuă va viza atingerea criteriilor de performanţă ale competenţelor precizate în cuprinsul modulului. Evaluarea sumativă se va realiza prin probele de evaluare indicate în standardul de pregătire profesională. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. care permite evaluarea conceptelor. în funcţie de dificultatea acesteia. Probele de evaluare se referă în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora.pedichiură ” va fi studiat pe parcursul a 50 de ore. dupa cum urmeaza: Săptămânile 7-16: instruire teoretică3 ore/ sapt. instruire practică2 ore/ sapt. de Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. creează posibilitatea diferenţierii sarcinilor. elevii exersează şi alte competenţe din unităţile de competenţă de abilităţi cheie şi din unităţile de competenţă tehnică generală. atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. în cadrul modulului care îşi propune dezvoltarea ei. Complexitatea acestora este dată de condiţiile de aplicabilitate din standardul de pregătire profesională pentru calificarea Frizer. lucrări practice).coafor. asumarea unor sarcini potrivit intereselor şi disponibilităţilor fiecăruia. Pentru evaluarea continuă.manichiurist.coaformanichiurist. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. V. constituind dovezi ale progresului şi ale atingerii competenţelor. În parcurgerea modulului. • Autoevaluarea Coevaluarea • Tema în clasă • Tema pentru acasă • Investigaţia • Proiectul Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Fişe de autoevaluare şi coevaluare • Teste de evaluare Aceste produse ale elevilor vor fi adunate într-un portofoliu. Pe parcursul modulului. se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. Sugestii metodologice Modulul “Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură. O competenţă se va evalua o singură dată.pedichiurist 29 . urmând ca acestea să fie evaluate în cadrul modulelor care le includ. posibilitatea punerii în valoare. chestionări orale. alături de metodele clasice de evaluare (teste scrise. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.

manichiurist.pedichiurist 30 .complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor.coafor. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.

PEDICHIURIST Unitatea de competenţă: LUCRĂRI ESTETICE ŞI DE ÎNGRIJIRE ÎN MANICHIURĂPEDICHIURĂ Competenţa: Numele elevului: Numele evaluatorului: Semnătura evaluatorului: REALIZEAZĂ MANICHIURA/ PEDICHIURA FANTEZIE Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Pentru fiecare competenţă cuprinsă în modul se face evaluarea. Pentru exemplificare se prezintă în continuare un instrument de evaluare pentru competenţa Realizează manichiura/ pedichiura fantezie din cadrul unităţii de competenţă Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură.pedichiură . Conţinuturile sunt suportul pentru realizarea acestui deziderat.coafor.. De fiecare dată când s-a demonstrat realizarea sarcinii. INSTRUMENT DE EVALUARE Domeniul de pregătire: ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC Nivelul: 2 Calificarea profesională: FRIZER.practică. evaluatorul va semna pentru confirmarea dobândirii competenţei.MANICHIURIST.COAFOR. conform probelor de evaluare cuprinse în standardul de pregătire profesională.Planificarea temelor modulului va asigura concordanţa teorie. Trebuie avut în vedere faptul că scopul procesului de instruire este formarea competenţelor cuprinse în programa modulului.pedichiurist 31 .manichiurist.

pentru pictarea unghiilor: pensule pentru aplicarea lacului/ pastei pentru unghii . asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie condiţiile necesare rezolvării probelor de evaluare.1: REALIZEAZĂ MANICHIURA / PEDICHIURA FANTEZIE Criterii de performanţă: a) Pregătirea unghiilor pentru realizarea manichiurii / pedichiurii fantezie b) Pregătirea produselor. pensulă pentru aplicarea adezivului INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI: Citiţi aceste instrucţiuni înainte de rezolvarea probelor de evaluare!  Este obligatorie rezolvarea tuturor probelor din cadrul acestui instrument de evaluare.  Asiguraţi-vă că data îndeplinirii cerinţelor testului şi semnătura evaluatorului există pe fişa de evaluare.pentru pictarea unghiilor: dizolvant pentru lacul/ pasta de unghii. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.  Predaţi evaluatorului toate fişele acestui instrument de evaluare. vată Instrumente: .manichiurist. soluţie uscător( sau spray). materialelor şi instrumentelor necesare realizării manichiurii/ pedichiurii fantezie c) Pictarea unghiilor conform modelului ales d) Aplicarea ornamentelor pe unghii după modelul ales _______________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Pregătirea unghiilor: .  Dacă observaţi probleme referitoare la teste.  Citiţi cu atentie tot conţinutul probelor de evaluare înainte de începerea rezolvării lor. adeziv Materiale: .pedichiurist 32 .realizarea manichiurii / pedichiurii obişnuite sau a celei franţuzeşti Produse : .pentru aplicarea ornamentelor: pensetă. ojă pentru pictura pe unghii. înălbitor pentru unghii.  Inainte de începerea evaluării.pentru aplicarea ornamentelor: ornamente.tampoane absorbante. aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului. pensulă pentru aplicarea stratului de suprafaţă . este specificat pe fişa de evaluare. strat de suprafaţă . soluţie uscător pentru unghii.coafor.  Asiguraţi-vă că numele dvs. tub pentru aplicarea ojei.Această evaluare se referă la competenţa: 12.

pedichiurist 33 Evaluator Data Evaluator Data .manichiurist. Pregătirea unghiilor pentru realizarea manichiurii/ pedichiurii fantezie 1B. Pregătirea produselor. Realizează această lucrare având în vedere aspectele din tabelul de mai jos: Aspecte urmărite Pregătirea unghiilor Produse Materiale Instrumente Alegerea modelului Tehnica de lucru 1B. Pregătirea produselor. materialelor şi instrumentelor necesare 1C.coafor. Pe parcursul lucrării trebuie să ai în vedere următoarele aspecte: Aspecte urmărite Evaluator Data Produse Materiale Instrumente Alegerea modelului în funcţie de forma mâinii Tehnica de lucru Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.Evaluare: Realizează manichiura/ pedichiura fantezie 1A. Aplicarea ornamentelor pe unghii după modelul ales Realizează ornamentarea unghiilor pentru clientul pus la dispoziţie de evaluator. Realizează această lucrare având în vedere aspectele din tabelul de mai jos: Aspecte urmărite Pregătirea unghiilor Produse Materiale Instrumente Alegerea modelului în funcţie de forma mâinii Tehnica de lucru Clientul pus la dispoziţie de evaluator doreşte pictarea unghiilor pentru obţinerea pedichiurii fantezie. materialelor şi instrumentelor necesare realizării manichiurii/ pedichiurii fantezie 1C. Pictare unghiilor după modelul ales Clientul pus la dispoziţie de evaluator doreşte pictarea unghiilor pentru obţinerea manichiurii fantezie.

1B.  Elevul trebuie să probeze realizarea criteriului de performanţă b) atât pe parcursul pictării unghiilor. 1C şi 1D.  Pentru probele de evaluare propuse. elevul va realiza fie manichiura şi pedichiura obişnuită.pedichiurist 34 .Notă pentru evaluator Probele de evaluare 1A. ele urmând a se desfăşura in atelierul de instruire practică sau la agentul economic. fie manichiura şi pedichiura franţuzească.  Pentru probarea însuşirii criteriului de performanţă a).coafor. evaluatorul va pune la dispoziţia elevilor manechinele necesare realizării celor două lucrări.manichiurist. cât şi pe parcursul ornamentării unghiilor .  Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. sunt probe practice. Evaluatorul poate solicita elevului realizarea manichiurii franţuzeşti şi realizarea pedichiurii obişnuite.

De aceea programele au fost menite să dezvolte o arie extinsă de abilităţi transferabile (abilităţi cheie).manichiurist. Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură şi pedichiură. prin unităţile de competenţă tehnică generală. Decolorarea părului.Coafor stilist. fie în calitate de membri de familie.pedichiurist  nivelul trei. iar pe baza competenţelor formate la nivelul unu legate de examinarea clienţilor. dobândesc abilităţi în organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură şi în domeniul relaţiilor cu clienţii. dezvoltând astfel competenţele dobândite în aceste domenii la nivelul unu. cunoştinţe şi înţelegere care le vor permite să continue pregătirea la un nivel avansat. La nivelul doi. fie în calitate de membri responsabili ai societăţii sau de oameni care învaţă pe tot parcursul vieţii.Modulul IV: Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie I. Relaţia cu clienţii. Fiecare dintre Calificările Profesionale Naţionale include abilităţi cheie şi unităţi de competenţă tehnică. cunoştinţe despre iniţierea unei afaceri proprii. Calificările profesionale ale domeniului Estetica şi îngrijirea corpului omenesc sunt:  nivelul unu-Lucrător în estetica şi îngrijirea corpului omenesc  nivelul doi. Ondulaţia permanentă. Unităţile de competenţă tehnice generale vor fi: Organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură. elevii vor dobândi noi competenţe în domeniul coafurii: Coafarea părului pe baza ondulaţiilor. Prin programul de la nivelul doi elevii vor dobândi abilităţi. domeniu aflat în plină ascensiune. mai eficientă şi mai uşor de format. elevii.coafor. Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului. prin domeniul de pregătire Estetica şi îngrijirea corpului omenesc furnizează forţă de muncă pentru domeniul de activitate Servicii. Unităţile de competenţă tehnică specializată de la nivelul doi le vor permite elevilor să realizeze lucrări de fineţe în domeniul manichiurii-pedichiurii şi al frizeriei. pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare şi pentru a-şi asuma rolul de adulţi. Cererea pieţei a reprezentat motivul esenţial pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul SNCP . Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Unităţile de competenţă tehnică sunt împărţite în unităţi de competenţă generală şi specializată. deşi unii dintre aceştia ar putea alege să îşi găsească un loc de muncă sau să îşi deschidă propria afacere. Vopsirea părului.pedichiurist 35 .coafor. Acestea sunt abilităţi vitale de care oamenii au nevoie în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă. De asemenea. Revizuirea pregătirii calificărilor din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc s-a realizat astfel încât profilul de pregătire să răspundă noilor cerinţe ale angajatorilor. vor fi capabili să realizeze adaptarea lucrărilor la caracteristicile clienţilor.manichiurist. Notă de prezentare Sistemul Naţional de Calificări Profesionale (SNCP). Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie.Frizer. Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe. dar şi pentru a forma o forţă de muncă mai flexibilă.

conţinuturi Competenţe Conţinut tematic in div id ual e C1: Efectuează Clasificarea lucrărilor de mustăţi: mustăţi clasice şi moderne lucrări de Tipuri de mustăţi(Douglas. rândunică. Modulul Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie îşi propune să formeze şi să evalueze toate competentele unităţii tehnice specializate Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie: C1. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor precizează unităţile de competenţă din care fac parte competenţele individuale ce vor fi dezvoltate şi evaluate şi asociază acestora conţinuturile prin care vor fi formate. interactiv şi centrat pe elev ce vor fi folosite pentru formarea competenţelor propuse • corelarea instrumentelor de evaluare continuă cu criteriile de performanţă şi cu probele de evaluare a competenţelor (relevante pentru modul) din standardele de pregătire profesională.Efectuează lucrări de bărbi C3-. Condiţiile de aplicare didactică şi de evaluare fac precizări privind: • metodele de predare.coafor. Cunoştinţele şi deprinderile practice de bază din domeniul frizeriei au fost dobândite pe parcursul pregătirii de nivel unu. tehnică de lucru. mustăţi mexicană. Tabel de corelare competenţe. Sugestiile metodologice din conţinutul programei conţin referiri la modul de realizare a corelaţiilor dintre competenţe şi conţinuturi. care se studiază în clasa a XI-a. Acest modul. sugestii privind metodele şi activităţile de predareînvăţare şi utilizarea instrumentelor de evaluare.Efectuează lucrări de mustăţi C2.Modulul IV “Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie” face parte din pregătirea de specialitate pentru calificarea profesională Frizer. de siguranţă şi de calitate 36 Unităţi de competenţă Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.  Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul Unităţi de competenţă tehnică specializată Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie . III. condiţii de igienă. Conţinuturile sunt detalieri ale criteriilor de performanţă şi ale condiţiilor de aplicabilitate din standardele de pregătire profesională. dezvoltă competenţele unităţii tehnice specializate Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie .pedichiurist .coafor.pedichiurist din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc.învăţare cu un caracter activ.manichiurist.Execută tunsori moderne Programa şcolară a modulului “Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie” este structurată pe baza standardului de pregătire profesională pentru calificarea de nivel doi Frizer. II.manichiurist. mare întoarsă): descriere.pedichiurist.coaformanichiurist. musculiţă.

În formarea compeţentelor un rol important îl au modul de abordare a conţinuturilor.pedichiurist 37 .coafor. care trebuie să se afle în prim. Competenţa Efectuează lucrări de bărbi: Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. pot fi folosite următoarele activităţi de învăţare: Competenţa Efectuează lucrări de mustăţi: • activitate practică de alcătuire a unei colecţii de planşe cu principalele tipuri de mustăţi • studii de caz cu privire la alegerea tipului de mustaţă în funcţie de forma feţei • vizionări de materiale video sau demonstraţii practice ale maistrului instructor de realizare a mustăţilor • exerciţii practice de realizare a tipurilor de mustăţi.plan. de nivelul iniţial de pregătire.de siguranţă şi de calitate Tendinţele modei: frizuri moderne Tehnici noi de executare a tunsorilor bărbăteşti: recomandări. cubaneză): descriere.C2: Efectuează lucrări de bărbi C3: Execută tunsori moderne Clasificarea lucrărilor de bărbi: bărbi clasice şi moderne Tipuri de bărbi ( cioculeţ. ţinând cont de particularităţile grupului. tehnică de lucru Condiţii de igienă. instrumente. diferenţiată. condiţii de igienă. profesorul trebuie să deţină informaţii despre caracteristicile elevilor săi referitoare la stilurile de învăţare şi la nevoile lor. Pentru dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului. rotundă semiscurtă. activităţile de învăţare proiectate de profesor. De asemenea. asigurând condiţiile de igienă. Parcurgerea conţinuturilor se va face în ordinea următoare: • Lucrări de realizare a mustăţilor • Lucrări de realizare a bărbilor • Tunsori moderne Abordarea acestor conţinuturi trebuie să fie flexibilă. care le pot adapta pentru a răspunde nevoilor proprii. siguranţă şi de calitate Activitatea poate fi desfăşurată individual sau în grupe de lucru. tehnică de lucru. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Pentru dezvoltarea competenţelor individuale propuse în cadrul acestui modul. de siguranţă şi de calitate: reguli de igienă şi de protecţie a muncii în realizarea lucrărilor de frizerie. modalităţi de verificare a calităţii lucrării pe parcursul realizării acesteia IV. Pentru proiectarea acestora. Este obligatorie folosirea metodelor de învăţare centrată pe elev.manichiurist. de un real folos pot fi exemplele de materiale de învăţare ce vor fi puse la dispoziţia profesorilor. metode care pun elevul în diverse situaţii de învăţare. Nu trebuie uitat că aceste conţinuturi servesc dezvoltarea competenţelor propuse. conţinutul va fi în permanenţă actualizat. mod de lucru. efecte Tunsori moderne: descriere. pătrată scurtă şi pătrată lungă. In această muncă laborioasă.

În parcurgerea modulului. necesare atingerii competenţelor modulului.• • • • activitate practică de alcătuire a unei colecţii de planşe cu principalele tipuri de bărbi studii de caz cu privire la alegerea tipului potrivit de barbă vizionări de materiale video sau demonstraţii practice de realizare a tipurilor de bărbi aplicaţii practice de realizare a tipurilor de bărbi. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. Prin activităţile de învăţare propuse de profesor. Pe parcursul modulului. siguranţă şi de calitate • activitate de documentare asupra tendinţelor modei şi asupra tehnicilor moderne de lucru. în cadrul modulului care îşi propune dezvoltarea ei. Organizarea activităţilor de învăţare în grup încurajează colaborarea între colegi. din cataloage de specialitate. siguranţă şi de calitate Competenţa Execută tunsori moderne: • vizionări de materiale video/ demonstraţii ale maistrului instructor de executare a frizurilor moderne • exerciţii practice de realizare a frizurilor moderne. Probele de evaluare se referă în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. individualizarea învăţarii. Evaluarea sumativă se va realiza pentru verificarea dobândirii competenţelor. urmând ca acestea să fie evaluate în cadrul modulelor care le includ. Complexitatea acestora este dată de condiţiile de aplicabilitate din standardul de pregătire profesională pentru calificarea Frizer. Igiena şi securitatea muncii. pot fi dezvoltate şi competenţe cheie din unităţile de competenţă: Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei (documentare). seminarii.pedichiurist. lucrări practice). Lucrul în echipă. elevii exersează şi alte competenţe din unităţile de competenţă de abilităţi cheie şi din unităţile de competenţă tehnică generală. asigurând condiţiile de igienă. Pentru evaluarea continuă. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. Internet.pedichiurist 38 . posibilitatea punerii în valoare. se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor.coafor. chestionări orale. asigurând condiţiile de igienă. asumarea unor sarcini potrivit intereselor şi disponibilităţilor fiecăruia.coaformanichiurist. creează posibilitatea diferenţierii sarcinilor. O competenţă se va evalua o singură dată. evaluarea continuă va viza atingerea criteriilor de performanţă ale competenţelor precizate în cuprinsul modulului.manichiurist. Comunicarea în limba modernă(documentare). • Autoevaluarea Coevaluarea • Tema în clasă • Tema pentru acasă • Investigaţia • Proiectul Ca instrumente de evaluare se pot folosi: Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. gale de prezentare. alături de metodele clasice de evaluare (teste scrise. atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. Evaluarea sumativă se va realiza prin probele de evaluare indicate în standardul de pregătire profesională.

COAFOR. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme.manichiurist. evaluatorul va semna pentru confirmarea dobândirii competenţei. Conţinuturile sunt doar suportul pentru realizarea acestui deziderat.pedichiurist 39 EFECTUEAZĂ LUCRĂRI DE BĂRBI . de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor. De fiecare dată când s-a demonstrat realizarea sarcinii.PEDICHIURIST Unitatea de competenţă: LUCRĂRI ESTETICE ŞI DE ÎNGRIJIRE ÎN FRIZERIE Competenţa: Numele elevului: Numele evaluatorului: Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Planificarea temelor modulului va asigura concordanţa teorie. instruire practică2 ore/ sapt.MANICHIURIST. Trebuie avut în vedere faptul că scopul procesului de instruire este formarea competenţelor cuprinse în programa modulului. • V. Pentru exemplificare se prezintă în continuare un model de instrument de evaluare pentru competenţa Efectuează lucrări de bărbi din cadrul unităţii de competenţă Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie . . Instruirea se va realiza în ateliere cu o bună dotare materială. constituind dovezi ale progresului şi ale atingerii competenţelor.practică. Sugestii metodologice Modulul “Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie” va fi studiat pe parcursul a 65 de ore.coafor.Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Fişe de autoevaluare şi coevaluare • Teste de evaluare Aceste produse ale elevilor vor fi adunate într-un portofoliu. conform probelor de evaluare cuprinse în standardul de pregătire profesională. după cum urmează: Săptămânile 17-29: instruire teoretică3 ore/ sapt. INSTRUMENT DE EVALUARE Domeniul de pregătire: ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC Nivelul: 2 Calificarea profesională: FRIZER. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Pentru fiecare competenţă cuprinsă în modul se face evaluarea. în funcţie de dificultatea acesteia.

pedichiurist 40 .coafor.Semnătura evaluatorului: Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.manichiurist.

barba cubaneză .în funcţie de model. de siguranţă şi de calitate ________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Clasificare : . are păr scurt .barba cubaneză: acoperă bărbia şi maxilarele.acoperă bărbia. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.barba rotundă semiscurtă: acoperă bărbia.evitarea iritaţiilor. simetrică . formând o linie rotundă. a transmiterii bolilor infecţioase sau parazitare ale pielii şi părului Condiţii de calitate: .forma şi conturul general al bărbii se conturează concomitent cu bărbieritul -se bărbieresc întâi părţile laterale ale obrazului şi apoi porţiunea de sub bărbie . rănirilor. asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie condiţiile necesare rezolvării probelor de evaluare.pedichiurist 41 . se prelungeşte pe maxilare.Această evaluare se referă la competenţa: 13.  Citiţi cu atentie tot conţinutul probelor de evaluare înainte de începerea rezolvării lor.  Inainte de începerea evaluării.bărbi moderne Caracteristici: .barba cioculeţ . aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului. se prelungeşte pe maxilare. se aranjează conturul exterior al bărbii Condiţii de igienă: .manichiurist.  Dacă observaţi probleme referitoare la teste.dezinfectate şi sterilizate Condiţii de siguranţă: . firele de păr se tund în linie rotunjită Tehnica de lucru: . iar perciunii nu se tund.barba format pătrat scurtă/ lungă.coafor.estetica lucrării ________________________________________________________________________ INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI: Citiţi aceste instrucţiuni înainte de rezolvarea probelor de evaluare!  Este obligatorie rezolvarea tuturor probelor din cadrul acestui instrument de evaluare.2: EFECTUEAZĂ LUCRĂRI DE BĂRBI Criterii de performanţă: a) Clasificarea lucrărilor de bărbi b) Descriearea caracteristicilor diferitelor modele de bărbi c) Executarea diferitelor modele de bărbi respectând tehnica de lucru şi condiţiile de igienă.barba cioculeţ: acoperă toată bărbia.lenjeria şi echipamentul folosite.barba format pătrat scurtă/ lungă -barba rotundă semiscurtă . părul subţiat gradat de-a lungul conturului .bărbi clasice: .

Descrierea caracteristicilor diferitelor modele de bărbi Enumeră în coloana 1 a tabelului de mai jos tipurile de bărbi.   Predaţi evaluatorului toate fişele acestui instrument de evaluare. dacă ai nevoie de rubrici suplimentare pentru tipuri de bărbi moderne.Asiguraţi-vă că numele dvs. adaugă-le tabelului şi completeazăle. Realizează modelul de barbă indicat de evaluator clientului pus la dispoziţie de acesta. Evaluare: Efectuează lucrări de bărbi 1A. de siguranţă şi de calitate Tehnica de lucru Respectarea formei bărbii Asigurarea condiţiilor de igienă. În primele 5 rubrici scrie tipurile de bărbi clasice.coafor. Clasificarea lucrărilor de bărbi 1B.manichiurist. de siguranţă şi de calitate. iar în următoarele tipurile de bărbi moderne.pedichiurist . de siguranţă şi de calitate 42 Evaluator Data Pătrat scurtă Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Tipuri de bărbi Evaluator Data Descrierea caracteristicilor Evaluator Data 1C. este specificat pe fişa de evaluare. Pe parcursul lucrării trebuie să ai în vedere aspectele din coloana 2 a tabelului: Model de barbă Cioculeţ Aspecte urmărite Tehnica de lucru Respectarea formei bărbii Asigurarea condiţiilor de igienă. Executarea diferitelor modele de bărbi respectând tehnica de lucru şi condiţiile de igienă. Notează în coloana a patra a tabelului caracteristicile tipurilor de bărbi înscrise în coloana 1.  Asiguraţi-vă că data îndeplinirii cerinţelor testului şi semnătura evaluatorului există pe fişa de evaluare.

de siguranţă şi de calitate Tehnica de lucru Respectarea formei bărbii Asigurarea condiţiilor de igienă. potrivit de barbă. un tip modern.manichiurist. trebuie să specifici tipul de barbă modernă ales pentru clientul pus la dispoziţie de evaluator.Pătrat lungă Rotundă semiscurtă Cubaneză Tehnica de lucru Respectarea formei bărbii Asigurarea condiţiilor de igienă.pedichiurist 43 . Notă pentru evaluator  Probele de evaluare 1A şi 1B sunt probe scrise. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.  Proba de evaluare 1C este o probă practică.coafor. Elevii trebuie să probeze însuşirea deprinderilor de execuţie a celor cinci modele de bărbi clasice şi a cel puţin un tip de barbă modernă. de siguranţă şi de calitate În prima coloană a tabelului. evaluatorul va solicita elevului să execute şi alte tipuri de bărbi moderne. de siguranţă şi de calitate Tehnica de lucru Respectarea formei bărbii Asigurarea condiţiilor de igienă. fie la agentul economic. de siguranţă şi de calitate Realizează pentru modelul pus la dispoziţie de evaluator. pentru care evaluatorul va pune la dispoziţia elevilor manechinele necesare realizării lucrărilor. Dacă se va considera necesar. Tipul de barbă Aspecte urmărite Evaluator Data modernă Tehnica de lucru Respectarea formei bărbii Asigurarea condiţiilor de igienă. Această probă se poate desfăşura fie în atelierul de instruire practică.

dobândesc abilităţi în organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură şi în domeniul relaţiilor cu clienţii. De asemenea. Unităţile de competenţă tehnică sunt împărţite în unităţi de competenţă generală şi specializată. Unităţile de competenţă tehnică generală vor fi: Organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură.coafor. Fiecare dintre Calificările Profesionale Naţionale include abilităţi cheie şi unităţi de competenţă tehnică. fie în calitate de membri de familie. Calificările profesionale ale domeniului Estetica şi îngrijirea corpului omenesc sunt:  nivelul unu-Lucrător în estetica şi îngrijirea corpului omenesc  nivelul doi. Ondulaţia permanentă. deşi unii dintre aceştia ar putea alege să îşi găsească un loc de muncă sau să îşi deschidă propria afacere.Frizer. Prin programul de la nivelul doi elevii vor dobândi abilităţi. Vopsirea părului.pedichiurist  nivelul trei. prin domeniul de pregătire Estetica şi îngrijirea corpului omenesc furnizează forţă de muncă pentru domeniul de activitate Servicii. Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe. cunoştinţe şi înţelegere care le vor permite să continue pregătirea la un nivel avansat.Modulul V: Coafarea părului pe baza ondulaţiilor I. Decolorarea părului.coafor. Relaţia cu clienţii. elevii. iar pe baza competenţelor formate la nivelul unu legate de examinarea clienţilor. domeniu aflat în plină ascensiune. Notă de prezentare Sistemul Naţional de Calificări Profesionale (SNCP). dar şi pentru a forma o forţă de muncă mai flexibilă. Revizuirea pregătirii calificărilor din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc s-a realizat astfel încât profilul de pregătire să răspundă noilor cerinţe ale angajatorilor. fie în calitate de membri responsabili ai societăţii sau de oameni care învaţă pe tot parcursul vieţii. De aceea programele au fost menite să dezvolte o arie extinsă de abilităţi transferabile (abilităţi cheie). mai eficientă şi mai uşor de format.manichiurist. Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură şi pedichiură. Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie.Coafor stilist. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.manichiurist. pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare şi pentru a-şi asuma rolul de adulţi. Acestea sunt abilităţi vitale de care oamenii au nevoie în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă. Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului. prin unităţile de competenţă tehnică generală. Cererea pieţei a reprezentat motivul esenţial pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul SNCP . vor fi capabili să realizeze adaptarea lucrărilor la caracteristicile clienţilor. elevii vor dobândi noi competenţe în domeniul coafurii: Coafarea părului pe baza ondulaţiilor.pedichiurist 44 . La nivelul doi. cunoştinţe despre iniţierea unei afaceri proprii. dezvoltând astfel competenţele dobândite în aceste domenii la nivelul unu. Unităţile de competenţă tehnică specializată de la nivelul doi le vor permite elevilor să realizeze lucrări de fineţe în domeniul manichiurii-pedichiurii şi al frizeriei.

care se studiază în clasa a XI-a. Condiţiile de aplicare didactică şi de evaluare fac precizări privind: • metodele de predare. Sugestiile metodologice din conţinutul programei conţin referiri la modul de realizare a corelaţiilor dintre competenţe şi conţinuturi.coafor. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor precizează unităţile de competenţă din care fac parte competenţele individuale ce vor fi dezvoltate şi evaluate şi asociază acestora conţinuturile prin care vor fi formate.coafor.coaformanichiurist.manichiurist. sugestii privind metodele şi activităţile de predareînvăţare şi utilizarea instrumentelor de evaluare. Programa şcolară a modulului “Coafarea părului pe baza ondulaţiilor” este structurată pe conţinutul standardului de pregătire profesională pentru calificarea de nivel doi Frizer. II.pedichiurist din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc. Acest modul. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul  Unităţi de competenţă cheie Igiena şi securitatea muncii  Unităţi de competenţă tehnică specializată Coafarea părului pe baza ondulaţiilor. Modulul Coafarea părului pe baza ondulaţiilor îşi propune să formeze competenţele cheie Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă din unitatea de competenţă Igiena şi securitatea muncii alături de competenţa tehnică specializată Execută ondularea părului cu apă. agregă competenţa cheie din unitatea de competenţă Igiena şi securitatea muncii cu unitatea de competenţă tehnică specializată Coafarea părului pe baza ondulaţiilor. Conţinuturile sunt detalieri ale criteriilor de performanţă şi ale condiţiilor de aplicabilitate din standardele de pregătire profesională.pedichiurist.Modulul V “Coafarea părului pe baza ondulaţiilor” face parte din pregătirea de specialitate pentru calificarea profesională Frizer.manichiurist. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. interactiv şi centrat pe elev ce vor fi folosite pentru formarea competenţelor propuse • corelarea instrumentelor de evaluare continuă cu criteriile de performanţă şi cu probele de evaluare a competenţelor (relevante pentru modul) din standardele de pregătire profesională.pedichiurist 45 .învăţare cu un caracter activ. Modulul va dezvolta competenţele tehnice specializate Realizează coafuri pe baza ondulaţiilor şi Realizează coafuri cu adaosuri.

temperatura prea ridicată folosită pentru uscarea părului Înlăturarea factorilor de risc: respectarea normelor de protecţie a muncii specifice lucrărilor de ondulare a părului cu apă. a lenjeriei.coafor.conţinuturi Competenţe individuale C1: Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. aparate.manichiurist. lenjerie. tipuri de melci: aspect. efecte. instrumentelor şi aparatelor şi aranjarea lor ergonomică. prevenirea şi stingerea incendiilor Conţinut tematic Drepturile şi responsabilităţile la locul de muncă: însuşirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii specifice lucrărilor de ondulare a părului cu apă Mijloace de protecţie: echipamentul de protecţie pentru lucrător şi pentru client. raportarea acestor situaţii Factori de risc: boli transmisibile ale pielii şi ale părului. coafuri pe baza ondulelor Realizarea melcilor: produse. a materialelor.verificarea integrităţii şi existenţei acestuia Situaţii ce pun în pericol securitatea individuală şi colectivă: absenţa sau deteriorarea echipamentului de protecţie. studierea prospectelor produselor şi echipamentelor noi Ondularea părului cu apă: definiţie. Tabel de corelare competenţe. lenjerie. zone adecvate de Unităţi de competenţă Igiena şi securitatea muncii C2: Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc Coafarea părului pe baza ondulaţiilor C1: Execută ondularea părului cu apă Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. procedee Realizarea ondulelor directe: produse. instrumente.II. materiale.pedichiurist 46 . materiale. aparate. tehnica de lucru. asigurarea integrităţii echipamentului de protecţie Pregătirea pentru realizarea ondulării părului cu apă: selectarea produselor. instrumente.

manichiurist. instrumente. coafură din melci Montarea părului pe bigudiuri: produse.tipuri. materiale.fixarea estetică Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. baza ondulaţiilor instrumente şi aparate pentru realizarea coafurilor. mod de folosire Coafarea părului: tipuri de coafuri clasice şi moderne. aparate. tehnica de lucru. factori care influenţează durabilitatea coafurii C3: Realizează coafuri cu Adaosuri folosite în coafură: adaosuri exemple Includerea adaosurilor: alegerea adaosurilor. efecte.pedichiurist 47 .coafor. lenjerie. de siguranţă şi de calitate: reguli de igienă şi de protecţie a muncii specifice lucrărilor de ondulare a părului cu apă. aparate.Coafarea părului pe baza ondulaţiilor Coafarea părului pe baza ondulaţiilor amplasare. tehnica de lucru Asigurarea condiţiilor de igienă. lenjerie. materiale. importanţa respectării tehnicii de execuţie în asigurarea calităţii C2: Realizează coafuri pe Produse. modalităţi de verificare pe parcurs a calităţii lucrării. lenjerie. materiale. tehnica de lucru Asigurarea condiţiilor de igienă. alegerea modului de amplasare. recomandări. folosirea alături de bigudiuri. de siguranţă şi de calitate: reguli de igienă şi de protecţie a muncii specifice lucrărilor de realizare a coafurilor. reguli de montare a părului pe bigudiuri Ondularea părului cu peria circulară: produse. instrumente.

metode care pun elevul în diverse situaţii de învăţare. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. de un real folos pot fi exemplele de materiale de învăţare ce vor fi puse la dispoziţia profesorilor.manichiurist. conţinutul va fi în permanenţă actualizat. de nivelul iniţial de pregătire. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Pentru dezvoltarea competenţelor individuale propuse în cadrul acestui modul. activităţile de învăţare proiectate de profesor. In această muncă laborioasă. relaţia tipul ondulaţiei.pedichiurist 48 .  demonstraţii practice ale maiştrilor instructori  exerciţii practice de realizare a procedeelor de ondulare a părului cu apă. De asemenea. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.publicaţii de specialitate. prevenirea şi stingerea incendiilor:  instructaj de protecţie a muncii pentru lucrările de ondulare a părului cu apă  activitate practică de verificare a echipamentului de protecţie Competenţa Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă:  joc de rol: rezolvarea de situaţii problemă(ex.modelul coafurii.IV. Parcurgerea conţinuturilor se va face în ordinea următoare:  Ondularea părului cu apă  Realizarea coafurilor Abordarea acestor conţinuturi trebuie să fie flexibilă. Este obligatorie folosirea metodelor de învăţare centrată pe elev. ţinând cont de particularităţile grupului. echipament de protecţie deteriorat) Competenţa Execută ondularea părului cu apă:  realizarea de către elevi a unei colecţii cuprinzând prospecte şi reclame despre produsele noi utilizate la ondularea părului şi a echipamentelor noi.coafor. Pentru dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului. profesorul trebuie să deţină informaţii despre caracteristicile elevilor săi referitoare la stilurile de învăţare şi la nevoile lor. care le pot adapta pentru a răspunde nevoilor proprii. factori care influenţează calitatea coafurilor Competenţa Realizează coafuri cu adaosuri:  activitate de documentare asupra folosirii adaosurilor în coafură  exerciţii practice de realizare a coafurilor cu adaosuri  show-uri de coafură realizate de elevi  alcătuirea unui album cu realizările elevilor. În formarea competenţelor un rol important îl au modul de abordare a conţinuturilor. de siguranţă şi de calitate Competenţa Realizează coafuri pe baza ondulaţiilor:  activitate de documentare asupra modelelor de coafuri. asigurănd condiţii de igienă . Nu trebuie uitat că aceste conţinuturi servesc dezvoltarea competenţelor propuse. diferenţiată. care trebuie să se afle în prim. Pentru proiectarea acestora.plan. client cu o boală de piele transmisibilă. pot fi folosite următoarele activităţi de învăţare: Competenţa Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.efectele produselor de styling. Internet  studii de caz.

pedichiurist 49 . Pe parcursul modulului. Lucrul în echipă. atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. necesare atingerii competenţelor modulului. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. în cadrul modulului care îşi propune dezvoltarea ei.coaformanichiurist.Prin activitaţile de învăţare propuse de profesor. • Autoevaluarea Coevaluarea • Tema în clasă • Tema pentru acasă • Investigaţia • Proiectul Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Fişe de autoevaluare şi coevaluare • Teste de evaluare Aceste produse ale elevilor vor fi adunate într-un portofoliu. Evaluarea sumativă se va realiza prin probele de evaluare indicate în standardul de pregătire profesională. Comunicarea în limba modernă(documentare).coafor. evaluarea continuă va viza atingerea criteriilor de performanţă ale competenţelor precizate în cuprinsul modulului. lucrări practice). O competenţă se va evalua o singură dată. Complexitatea acestora este dată de condiţiile de aplicabilitate din standardul de pregătire profesională pentru calificarea Frizer. Probele de evaluare se referă în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.pedichiurist. elevii exersează şi alte competenţe din unităţile de competenţă de abilităţi cheie şi din unităţile de competenţă tehnică generală. urmând ca acestea să fie evaluate în cadrul modulelor care le includ. constituind dovezi ale progresului şi ale atingerii competenţelor. În parcurgerea modulului. creează posibilitatea diferenţierii sarcinilor. se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. pot fi dezvoltate şi competenţe cheie din unităţile de competenţă: Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei (documentare). individualizarea învăţarii. asumarea unor sarcini potrivit intereselor şi disponibilităţilor fiecăruia. alături de metodele clasice de evaluare (teste scrise. posibilitatea punerii în valoare. Evaluarea sumativă se va realiza pentru verificarea dobândirii competenţelor.manichiurist. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. chestionări orale. Organizarea activităţilor de învăţare în grup încurajează colaborarea între colegi. Pentru evaluarea continuă.

Pentru exemplificare se prezintă în continuare un instrument de evaluare pentru competenţa Realizează coafuri pe baza ondulaţiilor din cadrul unităţii de competenţă Coafarea părului pe baza ondulaţiilor. Planificarea temelor modulului va asigura concordanţa teorie.V.practică. Sugestii metodologice Modulul “Coafarea părului pe baza ondulaţiilor” va fi studiat pe parcursul a 140 de ore. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. De fiecare dată când s-a demonstrat realizarea sarcinii. Instruirea se va realiza în ateliere cu o bună dotare materială. evaluatorul va semna pentru confirmarea dobândirii competenţei. Pentru fiecare competenţă cuprinsă în modul se face evaluarea. INSTRUMENT DE EVALUARE Domeniul de pregătire: ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC Nivelul: 2 Calificarea profesională: FRIZER. instruire practică4 ore/ săpt. Trebuie avut în vedere faptul că scopul procesului de instruire este formarea competenţelor cuprinse în programa modulului.PEDICHIURIST Unitatea de competenţă: COAFAREA PĂRULUI PE BAZA ONDULAŢIILOR Competenţa: Numele elevului: Numele evaluatorului: Semnătura evaluatorului: REALIZEAZĂ COAFURI PE BAZA ONDULAŢIILOR Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.manichiurist.MANICHIURIST. conform probelor de evaluare cuprinse în standardul de pregătire profesională.coafor. Conţinuturile sunt suportul pentru realizarea acestui deziderat. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor.pedichiurist 50 . în funcţie de dificultatea acesteia. după cum urmează: Săptămânile 1-20: instruire teoretică3 ore/ săpt..COAFOR.

coafor.  Citiţi cu atentie tot conţinutul probelor de evaluare înainte de începerea rezolvării lor.  Dacă observaţi probleme referitoare la teste.dezinfectate şi sterilizate Condiţii de siguranţă .coafuri moderne Condiţii de igienă . de siguranţă şi de calitate ________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Pregătirea . pentru diferite ocazii.coafuri pe păr scurt şi mediu .Această evaluare se referă la competenţa: 14. gel. evitarea iritaţiilor şi a arsurilor . finisarea. perii de cap Lenjerie . materialelor. în termen de valabilitate. durabilitatea coafurii ________________________________________________________________________ INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI: Citiţi aceste instrucţiuni înainte de rezolvarea probelor de evaluare!  Este obligatorie rezolvarea tuturor probelor din cadrul acestui instrument de evaluare.de zi. spumă fixatoare.realizarea coafurilor dorite. aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului. echipamentelor şi a tehnicilor de lucru noi Produse. împletituri .coafuri pe păr lung: cocuri.  Inainte de începerea evaluării.pentru client: folosirea unor produse de calitate.3: REALIZEAZĂ COAFURI PE BAZA ONDULAŢIILOR Criterii de performanţă: a) Pregătirea produselor. produse pentru luciu Instrumente .  Asiguraţi-vă că numele dvs. aparate noi Operaţii de coafare . instrumentelor şi aparatelor necesare pentru realizarea coafurilor pe baza ondulaţiilor b) Efectuarea operaţiilor necesare realizării diferitelor tipuri de coafuri c) Retuşarea coafurii d) Asigurarea condiţiilor de igienă.documentarea asupra produselor. foen. pentru mirese . ceară. fileu.manichiurist. fixarea Tipuri de coafuri .pentru lucrător: respectarea normelor de protecţie a muncii în manipularea echipamentelor electrice Condiţii de calitate . asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie condiţiile necesare rezolvării probelor de evaluare.pedichiurist . materiale -fixativ. taparea( dacă e cazul).coafuri prin întinderea părului . este specificat pe fişa de evaluare.babylis( dacă e cazul). grimper.lenjeria şi echipamentele folosite.pieptănarea părului( cu pieptenele şi peria de păr pentru scoaterea cărărilor dacă părul a fost montat pe bigudiuri).pieptene. lenjeriei. 51 Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.manta pentru pieptănat Aparate . aranjarea coafurii.

lenjeriei.  Pentru probele de evaluare propuse. Doreşte realizarea unui coc. Asigurarea condiţiilor de igienă. Pregătirea produselor.  Predaţi evaluatorului toate fişele acestui instrument de evaluare. ele urmând a se desfăşura în atelierul de instruire practică sau la agentul economic. fără ondule. Clienta 3 prezentată de evaluator are părul lung. Evaluare: Realizează coafuri pe baza ondulaţiilor 1A.  Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Clienta 4 prezentată de evaluator doreşte o coafură modernă. de siguranţă şi de calitate Operaţii de coafare a părului Retuşarea coafurii Aspectul final al coafurii Notă pentru evaluator Probele de evaluare sunt probe practice. de siguranţă şi de calitate Clienta 1 prezentată de evaluator are părul scurt. instrumentelor şi aparatelor necesare pentru realizarea coafurilor pe baza ondulaţiilor 1B. materialelor.pedichiurist 52 .coafor. elevul trebuie să realizeze cele patru lucrări care îi solicită aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor în situaţii diferite. Doreşte o coafură potrivită pentru prezenţa la un spectacol de teatru. Asiguraţi-vă că data îndeplinirii cerinţelor testului şi semnătura evaluatorului există pe fişa de evaluare.manichiurist.  Pentru a proba dobândirea competenţei. evaluatorul va pune la dispoziţia elevilor manechinele necesare realizării celor patru lucrări respectând caracteristicile impuse . Realizează lucrările cerute având în vedere aspectele din tabelul de mai jos: Aspecte urmărite Clienta Clienta Clienta Clienta Evalua Data 1 2 3 4 tor Produse Materiale Lenjerie Instrumente Aparate Asigurarea condiţiilor de igienă. de lungime medie. Efectuarea operaţiilor necesare realizării diferitelor tipuri de coafuri 1C.Doreşte o coafură lejeră. Acestea acoperă complexitatea competenţei. Clienta 2 prezentată de evaluator are părul ondulat . Retuşarea coafurii 1D.

De asemenea.manichiurist. Unităţile de competenţă tehnică generală vor fi: Organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură. cunoştinţe şi înţelegere care le vor permite să continue pregătirea la un nivel avansat.pedichiurist 53 . pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare şi pentru a-şi asuma rolul de adulţi. Relaţia cu clienţii. Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie.Modulul VI: Ondulaţia permanentă I. Acestea sunt abilităţi vitale de care oamenii au nevoie în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă. Revizuirea pregătirii calificărilor din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc s-a realizat astfel încât profilul de pregătire să răspundă noilor cerinţe ale angajatorilor. prin domeniul de pregătire Estetica şi îngrijirea corpului omenesc furnizează forţă de muncă pentru domeniul de activitate Servicii. Ondulaţia permanentă. mai eficientă şi mai uşor de format. Cererea pieţei a reprezentat motivul esenţial pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul SNCP . Prin programul de la nivelul doi elevii vor dobândi abilităţi. elevii. Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului.coafor. Vopsirea părului. La nivelul doi. Unităţile de competenţă tehnică specializată de la nivelul doi le vor permite elevilor să realizeze lucrări de fineţe în domeniul manichiurii-pedichiurii şi al frizeriei. dar şi pentru a forma o forţă de muncă mai flexibilă.pedichiurist  nivelul trei. De aceea programele au fost menite să dezvolte o arie extinsă de abilităţi transferabile (abilităţi cheie). cunoştinţe despre iniţierea unei afaceri proprii. Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe.Frizer. Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură şi pedichiură.Coafor stilist. deşi unii dintre aceştia ar putea alege să îşi găsească un loc de muncă sau să îşi deschidă propria afacere. Decolorarea părului. Unităţile de competenţă tehnică sunt împărţite în unităţi de competenţă generală şi specializată. prin unităţile de competenţă tehnică generală. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. vor fi capabili să realizeze adaptarea lucrărilor la caracteristicile clienţilor. Notă de prezentare Sistemul Naţional de Calificări Profesionale (SNCP). iar pe baza competenţelor formate la nivelul unu legate de examinarea clienţilor. Fiecare dintre Calificările Profesionale Naţionale include abilităţi cheie şi unităţi de competenţă tehnică. Calificările profesionale ale domeniului Estetica şi îngrijirea corpului omenesc sunt:  nivelul unu-Lucrător în estetica şi îngrijirea corpului omenesc  nivelul doi. domeniu aflat în plină ascensiune.coafor. elevii vor dobândi noi competenţe în domeniul coafurii: Coafarea părului pe baza ondulaţiilor. fie în calitate de membri responsabili ai societăţii sau de oameni care învaţă pe tot parcursul vieţii. dobândesc abilităţi în organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură şi în domeniul relaţiilor cu clienţii. fie în calitate de membri de familie. dezvoltând astfel competenţele dobândite în aceste domenii la nivelul unu.manichiurist.

interactiv şi centrat pe elev ce vor fi folosite pentru formarea competenţelor propuse • corelarea instrumentelor de evaluare continuă cu criteriile de performanţă şi cu probele de evaluare a competenţelor (relevante pentru modul) din standardele de pregătire profesională. sugestii privind metodele şi activităţile de predareînvăţare şi utilizarea instrumentelor de evaluare.Modulul VI “Ondulaţia permanentă” face parte din pregătirea de specialitate pentru calificarea profesională Frizer. care se studiază în clasa a XI-a. Aplică tratamentele pre.  Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul Unităţi de competenţă cheie Conumicare şi numeraţie Unităţi de competenţă tehnică specializată Ondulaţia permanentă. Programa modulului “Ondulaţia permanentă” este structurată pe conţinutul standardului de pregătire profesională pentru calificarea de nivel doi Frizer. Sugestiile metodologice din conţinutul programei conţin referiri la modul de realizare a corelaţiilor dintre competenţe şi conţinuturi. agregă competenţa cheie din unităţile de competenţă Comunicare şi numeraţie cu unitatea de competenţă tehnică specializată “Ondulaţia permanentă” Modulul “Ondulaţia permanentă”îşi propune să formeze competenţa cheie Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate din unitatea de competenţă Comunicare şi numeraţie alături de competenţa tehnică specializată Execută ondulaţia permanentă. Acest modul. Unităţi de Tabel de corelare competenţe. Condiţiile de aplicare didactică şi de evaluare fac precizări privind: • metodele de predare.conţinuturi com pete nţă Competenţe individuale C3: Citeşte şi utilizează 54 Conţinut tematic Comunicare şi Selectarea informaţiilor din manuale.şi post.manichiurist. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.pedichiurist .pedichiurist din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc. Modulul va dezvolta competenţele tehnice specializate Pregăteşte realizarea ondulaţiei permanente. Conţinuturile sunt detalieri ale criteriilor de performanţă şi ale condiţiilor de aplicabilitate din standardele de pregătire profesională.manichiurist. II. articole.învăţare cu un caracter activ. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor precizează unităţile de competenţă din care fac parte competenţele individuale ce vor fi dezvoltate şi evaluate şi asociază acestora conţinuturile prin care vor fi formate.  III.manichiurist.coafor.coafor.permanent.pedichiurist.coafor. Întinde părul.

instrumentele şi aparatele necesare ondulaţiei permanente şi despre tehnicile de lucru pentru realizarea acesteia Utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale: folosirea produselor.şi post.numeraţie documente scrise în limbaj de specialitate Ondulaţia permanentă C2: Execută ondulaţia permanentă Ondulaţia permanentă C1: Pregăteşte realizarea ondulaţiei permanente Ondulaţia permanentă C3: Aplică tratamente pre. a materialelor. a instrumentelor şi aparatelor conform informaţiilor obţinute. Cauzele unui permanent nereuşit: factori ce determină obţinerea unei ondulaţii permanente nereuşite Asigurarea condiţiilor: reguli de igienă şi securitate a muncii specifice realizării ondulaţiei permanente. instrumente şi echipamente necesare. acordarea de sfaturi. de pieptănare a părului. criterii de alegere a tipului de tratament. factori ce influenţează durabilitatea ondulaţiei. precauţii. de demontare a bigudiurilor.permanent: definiţie. reguli de selectare. reguli de montare a părului pe bigudiuri. aplicarea tehnicilor de lucru în realizarea ondulării permanente Completarea sau redactarea corectă a bonurilor de casă. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. materiale. de stabilire şi de monitorizare a timpului de acţiune.permanent 55 studii şi reviste de specialitate şi de pe Internet despre produsele. materialele. poziţie ergonomică pe tot parcursul lucrării Tratamente pre. de realizare a neutralizării. a evidenţelor lucrărilor realizate Folosirea produselor şi a echipamentelor: aplicarea în practică a instrucţiunilor din prospecte Aplicarea tehnicii de lucru: etape de realizare a ondulaţiei permanente. Consilierea clientului: informaţii ce trebuie obţinute de la client înainte de începerea lucrării. principiul şi acţiunile pe care se bazează ondulaţia permanentă Produse. obţinerea feed.coafor.back-ului de la client referitor la cerinţele sale Pregătirea clientului: protejare. lenjerie.pedichiurist . prezentarea riscurilor. aşezarea într-o poziţie comodă Pregătirea lucrătorului: protejare. Ondulaţia permanentă: definiţie.şi post. de umezire a şuviţelor de păr cu soluţie de permanent.manichiurist.

activităţile de învăţare proiectate de profesor. de nivelul iniţial de pregătire. Este obligatorie folosirea metodelor de învăţare centrată pe elev.manichiurist. studierea prospectelor. obţinerea feed-back-ului de la client referitor la cerinţele sale Pregătirea: documentare asupra noilor tehnici şi produse. sfaturi.plan.Ondulaţia permanentă C4: Întinde părul Selectarea produselor: documentare. De asemenea. selectarea produselor. a lenjeriei şi a instrumentelor necesare.coafor. protejarea lucrătorului Întinderea părului: tehnica de lucru. monitorizarea pocesului. Nu trebuie uitat că aceste conţinuturi servesc dezvoltarea competenţelor propuse. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. dozarea acestora.şi post. pot fi folosite următoarele activităţi de învăţare: Competenţa Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate: Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. factori ce asigură calitatea lucrării IV. studierea prospectelor produselor. de securitate şi de protecţie a muncii specifice lucrării de întindere a părului. explicarea riscurilor. Pentru dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului. protejarea clientului şi aşezarea într-o poziţie comodă. Parcurgerea conţinuturilor se va face în ordinea următoare:  Ondulaţia permanentă  Tratamente pre. efecte.pedichiurist 56 .reguli de igienă. indicaţii Executarea tratamentului: mod de aplicare a produselor. diferenţiată. conţinutul va fi în permanenţă actualizat. tipuri de produse. ţinând cont de particularităţile grupului. care le pot adapta pentru a răspunde nevoilor proprii. folosirea foliilor protectoare Consilierea clientului: informaţii ce trebuie obţinute de la client. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Pentru dezvoltarea competenţelor individuale propuse în cadrul acestui modul. un rol important îl au modul de abordare a conţinuturilor. In această muncă laborioasă. precauţii. metode care pun elevul în diverse situaţii de învăţare. În formarea competenţelor. care trebuie să se afle în prim. profesorul trebuie să deţină informaţii despre caracteristicile elevilor săi referitoare la stilurile de învăţare şi la nevoile lor. de un real folos pot fi exemplele de materiale de învăţare ce vor fi puse la dispoziţia profesorilor.permanent  Întinderea părului Abordarea acestor conţinuturi trebuie să fie flexibilă. Pentru proiectarea acestora.

• Competenţa Pregăteşte realizarea ondulaţiei permanente:  instructaj de protecţie a muncii pentru lucrările de realizare a ondulaţiei permanente şi a întinderii părului  demonstraţii practice de alegere şi pregătire a produselor. creează posibilitatea diferenţierii sarcinilor. asumarea unor sarcini potrivit intereselor şi disponibilităţilor fiecăruia.pedichiurist 57 . publicaţii de specialitate) şi alcătuirea unei colecţii de informaţii despre produse. materiale. materialelor. Lucrul în echipă. instrumente şi aparate noi şi tehnici folosite pentru realizarea ondulaţiei permanente • exerciţii practice de aplicare a noilor informaţii în realizarea ondulaţiei permanente • exerciţii practice de completare a bonurilor de casă pentru realizarea ondulaţiei permanente Activitatea poate fi desfăşurată individual sau în grupe de lucru. Organizarea activităţilor de învăţare în grup încurajează colaborarea între colegi.permanent  exerciţii practice de identificare a tipurilor de păr ce necesită tratamente pre.alegerea tipului de permanent în funcţie de caracteristicile părului Competenţa Aplică tratamente pre. în condiţii igienice.coafor. posibilitatea punerii în valoare. forma finală a coafurii  exerciţii practice de folosire a echipamentului de protecţie pentru lucrător şi pentru client Competenţa Execută ondularea permanentă a părului:  vizionări de materiale video/demonstraţii ale maiştrilor instructori de realizare a ondulaţiei permanente.şi postpermanent sau doar postpermanent  teste şi exerciţii practice de aplicare a tratamentelor pre.şi post. de siguranţă şi de calitate  alcătuirea unei colecţii de prospecte referitoare la produse de tratament al părului Competenţa Întinde părul  activitate de documentare asupra produselor. individualizarea învăţarii. Pe parcursul modulului. lenjeriei şi echipamentului necesar pentru realizarea ondulaţiei permanente  joc de rol: consilierea clientei privind tipul de permanent dorit. modul de realizare. soluţiilor şi umidităţilor de întindere a părului  exerciţii practice de realizare a întinderii părului asigurând condiţii de igienă. pot fi dezvoltate şi competenţe cheie din unităţile de competenţă: Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei (documentare). de siguranţă şi de calitate  joc de rol: discuţii pentru aflarea gradului de întindere dorit al părului şi pentru explicarea riscului utilizării soluţiei acide de descreţire a părului Prin activitaţile de învăţare propuse de profesor. Comunicarea în limba modernă(documentare). contraindicaţiile.permanent.manichiurist. asigurând condiţiile de igienă.şi post. Complexitatea acestora este dată de condiţiile Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. de siguranţă şi de calitate  exerciţii practice de executare a ondulaţiei permanente  problematizare.cauzele nereuşitei permanentului  studii de caz. evaluarea continuă va viza atingerea criteriilor de performanţă ale competenţelor precizate în cuprinsul modulului.activitate practică de documentare(Internet.

de aplicabilitate din standardul de pregătire profesională pentru calificarea Frizer. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. Evaluarea sumativă se va realiza pentru verificarea dobândirii competenţelor. V. urmând ca acestea să fie evaluate în cadrul modulelor care le includ. Pentru evaluarea continuă. instruire practică4 ore/ săpt.coafor. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. în cadrul modulului care îşi propune dezvoltarea ei. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Probele de evaluare se referă în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora.pedichiurist. alături de metodele clasice de evaluare (teste scrise. Evaluarea sumativă se va realiza prin probele de evaluare indicate în standardul de pregătire profesională. în funcţie de dificultatea acesteia. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor. constituind dovezi ale progresului şi ale atingerii competenţelor.coaformanichiurist. În parcurgerea modulului. Sugestii metodologice Modulul “Ondulaţia permanentă” va fi studiat pe parcursul a 63 de ore. O competenţă se va evalua o singură dată.pedichiurist 58 . lucrări practice). atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. necesare atingerii competenţelor modulului. chestionări orale.manichiurist. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. după cum urmează: Săptămânile 21-29: instruire teoretică3 ore/ săpt. • Autoevaluarea Coevaluarea • Tema în clasă • Tema pentru acasă • Investigaţia • Proiectul Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Fişe de autoevaluare şi coevaluare • Teste de evaluare Aceste produse ale elevilor vor fi adunate într-un portofoliu. elevii exersează şi alte competenţe din unităţile de competenţă de abilităţi cheie şi din unităţile de competenţă tehnică generală. se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor.

PEDICHIURIST Unitatea de competenţă: ONDULAŢIA PERMANENTĂ Competenţa: Numele elevului: Numele evaluatorului: Semnătura evaluatorului: EXECUTĂ ONDULAŢIA PERMANENTĂ Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. se prezintă în continuare un instrument de evaluare pentru competenţa Execută ondulaţia permanentă din cadrul unităţii de competenţă Ondulaţia permanentă.pedichiurist 59 .coafor. Trebuie avut în vedere faptul că scopul procesului de instruire este formarea competenţelor cuprinse in programa modulului. De fiecare dată când s-a demonstrat realizarea sarcinii. Conţinuturile sunt suportul pentru realizarea acestui deziderat. INSTRUMENT DE EVALUARE Domeniul de pregătire: ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC Nivelul: 2 Calificarea profesională: FRIZER.MANICHIURIST.manichiurist.practică.COAFOR.Instruirea se va realiza în ateliere cu o bună dotare materială. conform probelor de evaluare cuprinse în standardul de pregătire profesională. Pentru exemplificare. Pentru fiecare competenţă cuprinsă în modul se face evaluarea. Planificarea temelor modulului va asigura concordanţa teorie. evaluatorul va semna pentru confirmarea dobândirii competenţei.

 Dacă observaţi probleme referitoare la teste.coafor. neutralizare superficială.pedichiurist 60 . montarea părului pe bigudiuri. fixarea permanentului Cauzele: .lenjerie şi echipamente igienizate . umezirea superficială cu soluţie de permanent.2: EXECUTĂ ONDULAŢIA PERMANENTĂ Criterii de performanţă: a) explicarea principiului şi a acţiunilor pe care se bazează ondularea permanentă a părului b) pregătirea produselor. tundere incorectă.  Citiţi cu atentie tot conţinutul probelor de evaluare înainte de începerea rezolvării lor.spălarea necorespunzătoare. limpezire incorectă înainte de neutralizare. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. în termen de valabilitate. aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului.obţinerea formei dorite a ondulaţiei. folosirea unor bigudiuri cu urme de soluţie neutralizantă Condiţii de igienă: Condiţii de siguranţă: Condiţii de calitate: . rularea incorectă a şuviţei pe bigudiu. evitarea iritaţiilor şi a arsurilor . şuviţe prea late sau prea groase.manichiurist. utilizarea corectă a soluţiei de permanent.trasarea cărărilor despărţitoare.Această evaluare se referă la competenţa: 15. monitorizarea ondulării părului. durabilitatea ondulaţiei INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI: Citiţi aceste instrucţiuni înainte de rezolvarea probelor de evaluare!  Este obligatorie rezolvarea tuturor probelor din cadrul acestui instrument de evaluare. materialelor. lenjeriei şi echipamentului necesare c) consilierea clientului d) pregătirea clientului şi a lucrătorului ________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Tehnica de lucru: . folosite conform instrucţiunilor.produse de calitate.

părul este prea scurt Vârfurile buclelor sunt neondulate Cauze Evaluator Data Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.coafor. Evaluare: Execută ondulaţia permanentă 1A. Asigurarea condiţiilor de igienă.  Asiguraţi-vă că data îndeplinirii cerinţelor testului şi semnătura evaluatorului există pe fişa de evaluare. Explicarea cauzelor unui permanent nereuşit În coloana 1 a tabelului de mai jos. este specificat pe fişa de evaluare. Completează coloana a 2-a a tabelului precizând cauzele corespunzătoare fiecărei forme. Folosirea produselor şi a echipamentelor conform instrucţiunilor din prospecte 1B. asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie condiţiile necesare rezolvării probelor de evaluare. de siguranţă şi de calitate Clienta 1 Clienta2 Evaluator Data 1C. Forme ale permanentului nereuşit După permanent.  Predaţi evaluatorului toate fişele acestui instrument de evaluare. Inainte de începerea evaluării. Analizează părul clientelor şi realizează lucrările cerute de acestea având în vedere aspectele din tabelul de mai jos: Aspecte urmărite Folosirea produselor conform instrucţiunilor din prospecte Folosirea echipamentelor Tehnica de lucru Adaptarea tehnicii de lucru la caracteristicile clientei Asigurarea condiţiilor de igienă. de siguranţă şi de calitate Clientele 1 şi 2 prezentate de evaluator doresc realizarea unei ondulaţii permanente. Aplicarea tehnicii de lucru pentru obţinerea ondulaţiei permanente 1D.  Asiguraţi-vă că numele dvs.manichiurist. sunt enumerate câteva forme ale permanentului nereuşit.pedichiurist 61 .

se poate solicita elevului să explice oral care sunt cauzele formelor de nereuşită a permanentului specificate în coloana 1 a tabelului.  Proba practică se va desfăşura fie în atelierul şcolii.  Una dintre cliente va solicita realizarea unei ondulări mai lejere. iar cealaltă obţinerea unei ondulaţii mai accentuate. prin probă scrisă sau orală. 1B şi 1D vor fi considerate atinse. grosime. dacă sunt probate în ambele situaţii.coafor.   Criteriile de performanţă 1A.pedichiurist 62 . conform standardului de pregătire profesională. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. dacă evaluatorul consideră necesar. fie la agentul economic. Acestea trebuie să aibă caracteristici diferite ale părului: lungime. Testul propus în cadrul acestui instrument de evaluare este test scris. dar.manichiurist.Ondulaţie prea lejeră Notă pentru evaluator Pentru realizarea probei practice.  Criteriul de performanţă 1C va fi evaluat. evaluatorul va pune la dispoziţia elevului 2 cliente.

pedichiurist  nivelul trei.Frizer. Relaţia cu clienţii.Modulul VII: Decolorarea părului I. Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe. fie în calitate de membri responsabili ai societăţii sau de oameni care învaţă pe tot parcursul vieţii. Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului. vor fi capabili să realizeze adaptarea lucrărilor la caracteristicile clienţilor. Unităţile de competenţă tehnică specializată de la nivelul doi le vor permite elevilor să realizeze lucrări de fineţe în domeniul manichiurii-pedichiurii şi al frizeriei. Prin programul de la nivelul doi elevii vor dobândi abilităţi. fie în calitate de membri de familie. De aceea programele au fost menite să dezvolte o arie extinsă de abilităţi transferabile (abilităţi cheie).coafor. pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare şi pentru a-şi asuma rolul de adulţi. elevii vor dobândi noi competenţe în domeniul coafurii: Coafarea părului pe baza ondulaţiilor. Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie.manichiurist. Vopsirea părului. dezvoltând astfel competenţele dobândite în aceste domenii la nivelul unu.coafor. La nivelul doi. elevii. Fiecare dintre Calificările Profesionale Naţionale include abilităţi cheie şi unităţi de competenţă tehnică. dar şi pentru a forma o forţă de muncă mai flexibilă. dobândesc abilităţi în organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură şi în domeniul relaţiilor cu clienţii. cunoştinţe şi înţelegere care le vor permite să continue pregătirea la un nivel avansat. De asemenea. prin unităţile de competenţă tehnică generală. Unităţile de competenţă tehnică generală vor fi: Organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură. Ondulaţia permanentă. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Calificările profesionale ale domeniului Estetica şi îngrijirea corpului omenesc sunt:  nivelul unu-Lucrător în estetica şi îngrijirea corpului omenesc  nivelul doi. cunoştinţe despre iniţierea unei afaceri proprii. Notă de prezentare Sistemul Naţional de Calificări Profesionale (SNCP). Revizuirea pregătirii calificărilor din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc s-a realizat astfel încât profilul de pregătire să răspundă noilor cerinţe ale angajatorilor. Cererea pieţei a reprezentat motivul esenţial pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul SNCP . prin domeniul de pregătire Estetica şi îngrijirea corpului omenesc furnizează forţă de muncă pentru domeniul de activitate Servicii. Acestea sunt abilităţi vitale de care oamenii au nevoie în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă.pedichiurist 63 . mai eficientă şi mai uşor de format.Coafor stilist. deşi unii dintre aceştia ar putea alege să îşi găsească un loc de muncă sau să îşi deschidă propria afacere. Decolorarea părului. iar pe baza competenţelor formate la nivelul unu legate de examinarea clienţilor. Unităţile de competenţă tehnică sunt împărţite în unităţi de competenţă generală şi specializată.manichiurist. Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură şi pedichiură. domeniu aflat în plină ascensiune.

Condiţiile de aplicare didactică şi de evaluare fac precizări privind: • metodele de predare. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul  Unităţi de competenţă tehnică specializată Decolorarea părului Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.pedichiurist. Conţinuturile sunt detalieri ale criteriilor de performanţă şi ale condiţiilor de aplicabilitate din standardele de pregătire profesională.manichiurist.pedichiurist din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc.pedichiurist 64 . Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor precizează unităţile de competenţă din care fac parte competenţele individuale ce vor fi dezvoltate şi evaluate şi asociază acestora conţinuturile prin care vor fi formate.Caracterizează formele de decolorare  C3. care se studiază în clasa a XI-a.coafor.manichiurist. interactiv şi centrat pe elev ce vor fi folosite pentru formarea competenţelor propuse • corelarea instrumentelor de evaluare continuă cu criteriile de performanţă şi cu probele de evaluare a competenţelor (relevante pentru modul) din standardele de pregătire profesională. Modulul Decolorarea părului. Programa şcolară a modulului “Decolorarea părului” este structurată pe conţinutul standardului de pregătire profesională pentru calificarea de nivel doi Frizer.coaformanichiurist. dezvoltă şi evaluează competenţele unităţii tehnice specializate Decolorarea părului:  C1. sugestii privind metodele şi activităţile de predareînvăţare şi utilizarea instrumentelor de evaluare.coafor.Analizează factorii ce influenţează decolorarea  C2.Execută decolorarea. II. Sugestiile metodologice din conţinutul programei conţin referiri la modul de realizare a corelaţiilor dintre competenţe şi conţinuturi. Acest modul se va studia în perioada practicii comasate.învăţare cu un caracter activ.Modulul VI “Decolorarea părului” face parte din pregătirea de specialitate pentru calificarea profesională Frizer. în ore de laborator tehnologic şi de instruire practică.

materialelor. diferenţiată. Forme de decolorare: criterii de alegere. recomandări. lenjeriei şi instrumentelor necesare Decolorarea la rădăcină: tehnica de lucru. tehnici de şuviţare Asigurarea condiţiilor de igienă.coafor. activităţile de învăţare proiectate de profesor.III. de siguranţă şi de calitate: reguli de igienă. În formarea compeţentelor un rol important îl are modul de abordare a conţinuturilor. de protecţie a muncii specifice decolorării părului. Parcurgerea conţinuturilor se va face în ordinea următoare:  Decolorarea : definiţie. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp.manichiurist. precauţii. IV.plan.pedichiurist 65 . De asemenea. caracteristici Pregătire: documentare privind produsele şi tehnicile noi de decolorare. de nivelul iniţial de pregătire. precauţii. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Pentru dezvoltarea competenţelor individuale propuse în cadrul acestui modul. tehnica de lucru Factorii ce influenţează decolorarea: acţiune. Este obligatorie folosirea metodelor de învăţare centrată pe elev.conţinuturi Unitatea de competenţă Decolorarea părului Competenţe individuale C1: Analizează factorii ce influenţează decolorarea C2: Caracterizează formele de decolorare C3: Execută decolorarea Conţinut tematic Decolorarea : definiţie. selectarea produselor. Pentru proiectarea acestora. precauţii Decolorarea pe toată lungimea firelor de păr: tehnica de lucru. principiul decolorării  Procedee de decolorare  Factorii ce influenţează decolorarea  Forme de decolorare Abordarea acestor conţinuturi trebuie să fie flexibilă. metode care pun elevul în diverse situaţii de învăţare. profesorul trebuie să deţină informaţii despre caracteristicile Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. sfaturi pentru întreţinerea ulterioară a părului decolorat. conţinutul va fi în permanenţă actualizat. care trebuie să se afle în prim. Nu trebuie uitat că aceste conţinuturi servesc dezvoltarea competenţelor propuse. Tabel de corelare competenţe. principiul decolorării Procedee de decolorare: efecte. ţinând cont de particularităţile grupului. factori ce influenţează calitatea lucrării Tratarea părului: produse de hrănire şi fortificare.

posibilitatea punerii în valoare. lucrări practice).pedichiurist. individualizarea învăţarii. pot fi folosite următoarele activităţi de învăţare: Competenţa Analizează factorii ce influenţează decolorarea : • Activitate de studiu în grupe de lucru. de siguranţă şi de calitate a lucrărilor executate  activităţi practice de selectare şi aplicare a produselor de tratare a părului după decolorare. atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. Evaluarea sumativă se va realiza prin probele de evaluare indicate în standardul de pregătire profesională. care le pot adapta pentru a răspunde nevoilor proprii. urmând ca acestea să fie evaluate în cadrul modulelor care le includ.forme de decolorare Competenţa Execută decolorarea :  Realizarea unei colecţii cuprinzând prospecte de produse noi şi tehnici noi de realizare a decolorării părului. se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. chestionări orale. Pentru dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului. produse speciale de tratare a părului decolorat şi modul de utilizare a lor  vizionări de materiale video/demonstraţii practice de decolorare a părului  exerciţii practice de realizare a decolorării părului. elevii exersează şi alte competenţe din unităţile de competenţă de abilităţi cheie şi din unităţile de competenţă tehnică generală. evaluarea continuă va viza atingerea criteriilor de performanţă ale competenţelor precizate în cuprinsul modulului. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. alături de metodele clasice de evaluare (teste scrise.elevilor săi referitoare la stilurile de învăţare şi la nevoilelor. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. In această muncă laborioasă. În parcurgerea modulului. Probele de evaluare se referă în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. respectând condiţiile de igienă. O competenţă se va evalua o singură dată. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. de un real folos sunt exemplele de materiale de învăţare ce vor fi puse la dispoziţia profesorilor. Pe parcursul modulului.manichiurist. Pentru evaluarea continuă.definiţia şi principiul decolorării • Studii de caz. Evaluarea sumativă se va realiza pentru verificarea dobândirii competenţelor. Organizarea activităţilor de învăţare în grup încurajează colaborarea între colegi. în cadrul modulului care îşi propune dezvoltarea ei. Complexitatea acestora este dată de condiţiile de aplicabilitate din standardul de pregătire profesională pentru calificarea Frizer.pedichiurist 66 . Prin activitaţile de învăţare propuse de profesor. necesare atingerii competenţelor modulului.coaformanichiurist. pot fi dezvoltate şi competenţe cheie din unităţile de competenţă: Igiena şi securitatea muncii şi Lucrul în echipă. modul în care este influenţată decolorarea de diferiţi factori Competenţa Caracterizează formele de decolorare:  Activitate de studiu diferenţiat în grupe de lucru. asumarea unor sarcini potrivit intereselor şi disponibilităţilor fiecăruia. creează posibilitatea diferenţierii sarcinilor.avantaje/ dezavantaje ale procedeelor de decolorare.coafor.

Instruirea se va realiza în ateliere cu o bună dotare materială. în funcţie de dificultatea acesteia. Planificarea temelor modulului va asigura concordanţa laborator tehnologic.instruire practică. Sugestii metodologice Modulul “Decolorarea părului” va fi studiat pe parcursul a 60 de ore. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Conţinuturile sunt suportul pentru realizarea acestui deziderat. Orele de laborator tehnologic vor fi efectuate de către profesorul de tehnologie. Modulul se va desfăşura pe parcursul a două săptămâni de practică comasată. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor. De fiecare dată când s-a demonstrat realizarea sarcinii. evaluatorul va semna pentru confirmarea dobândirii competenţei.• Autoevaluarea Coevaluarea • Tema în clasă • Tema pentru acasă • Investigaţia • Proiectul Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Fişe de autoevaluare şi coevaluare • Teste de evaluare Aceste produse ale elevilor vor fi adunate într-un portofoliu. după cum urmează: -laborator tehnologic. V. constituind dovezi ale progresului şi ale atingerii competenţelor.manichiurist.15ore. conform probelor de evaluare cuprinse în standardul de pregătire profesională.45 ore.coafor. Pentru fiecare competenţă cuprinsă în modul se face evaluarea. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme.practică. . Pentru exemplificare se prezintă în continuare un instrument de evaluare pentru competenţa Caracterizează formele de decolorare din cadrul unităţii de competenţă Decolorarea părului. Trebuie avut în vedere faptul că scopul procesului de instruire este formarea competenţelor cuprinse în programa modulului.pedichiurist 67 . Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.

COAFOR.MANICHIURIST.pedichiurist 68 ..PEDICHIURIST Unitatea de competenţă: DECOLORAREA PĂRULUI Competenţa: Numele elevului: Numele evaluatorului: Semnătura evaluatorului: CARACTERIZEAZĂ FORMELE DE DECOLORARE Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.manichiurist. INSTRUMENT DE EVALUARE Domeniul de pregătire: ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC Nivelul: 2 Calificarea profesională: FRIZER.coafor.

 Dacă observaţi probleme referitoare la teste. decolorarea prin şamponare.decolorarea prin şamponare: pudra decolorantă se amestecă într-un şampon.prima decolorare: părul nu a mai fost niciodată decolorat . dar a crescut .coafor.manichiurist.  Asiguraţi-vă că numele dvs.  Citiţi cu atentie tot conţinutul probelor de evaluare înainte de începerea rezolvării lor. decolorarea paţială a părului Criterii de alegere . cu care se spală părul .decolorarea parţială: se scot şuviţe de păr prin orificiile unei căşti şi se aplică produsul de decolorare ________________________________________________________________________ INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI: Citiţi aceste instrucţiuni înainte de rezolvarea probelor de evaluare!  Este obligatorie rezolvarea tuturor probelor din cadrul acestui instrument de evaluare.decolorarea prin şamponare: după vopsire. vârful firelor de păr) .decolorarea înainte de vopsire: se doreşte obţinerea unei culori foarte deschise pe un păr închis .pedichiurist 69 . este specificat pe fişa de evaluare. lungimea. fie există pete. fie culoarea obţinută este cu o nuanţă mai închisă decât cea dorită .decolorarea înainte de vopsire: totală sau la rădăcină .decolorarea la rădacină: părul a mai fost decolorat. decolorarea la rădăcină.2: Caracterizează formele de decolorare Criterii de performanţă: a) Enumerarea formelor de decolorare b) Precizarea criteriilor ce determină alegerea formei de decolorare c) Explicarea modului de realizare a formelor de decolorare ________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Forme de decolorare -prima decolorare. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. decolorarea înainte de vopsire.Această evaluare se referă la competenţa: 16.decolorarea parţială: realizarea şuviţelor Mod de realizare -prima decolorare: totală( rădăcină. asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie condiţiile necesare rezolvării probelor de evaluare. aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului.  Inainte de începerea evaluării.decolorarea la rădăcină: numai la rădăcina firelor de păr .

Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Forme de decolorare Criterii de alegere Mod de realizare Evaluator Data Notă pentru evaluator  Conform standardului de pregătire profesională. Evaluare: Caracterizează formele de decolorare 1A.manichiurist. explicaţi modul de realizare a formelor de decolorare înscrise în coloana 1. În coloana 2 a tabelului.  Predaţi evaluatorului toate fişele acestui instrument de evaluare. Precizarea criteriilor ce determină alegerea formei de decolorare 1C. toate probele de evaluare sunt probe scrise. Explicarea modului de realizare a formelor de decolorare Înscrieţi în coloana 1 a tabelului de mai jos. În coloana 3 a tabelului. precizaţi criteriile de alegere a formelor de decolorare înscrise în coloana 1. Asiguraţi-vă că data îndeplinirii cerinţelor testului şi semnătura evaluatorului există pe fişa de evaluare. Enumerarea formelor de decolorare 1B.coafor.pedichiurist 70 . formele de decolorare.

Acestea sunt abilităţi vitale de care oamenii au nevoie în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă.coafor.pedichiurist 71 .coafor. fie în calitate de membri de familie.Coafor stilist. mai eficientă şi mai uşor de format.manichiurist. prin unităţile de competenţă tehnică generală. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Calificările profesionale ale domeniului Estetica şi îngrijirea corpului omenesc sunt:  nivelul unu-Lucrător în estetica şi îngrijirea corpului omenesc  nivelul doi.Modulul VIII: Vopsirea părului I. cunoştinţe despre iniţierea unei afaceri proprii. De asemenea. Cererea pieţei a reprezentat motivul esenţial pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul SNCP . dar şi pentru a forma o forţă de muncă mai flexibilă. La nivelul doi. domeniu aflat în plină ascensiune. De aceea programele au fost menite să dezvolte o arie extinsă de abilităţi transferabile (abilităţi cheie). Vopsirea părului. Decolorarea părului. Unităţile de competenţă tehnică sunt împărţite în unităţi de competenţă generală şi specializată. iar pe baza competenţelor formate la nivelul unu legate de examinarea clienţilor. Unităţile de competenţă tehnică specializată de la nivelul doi le vor permite elevilor să realizeze lucrări de fineţe în domeniul manichiurii-pedichiurii şi al frizeriei. Fiecare dintre Calificările Profesionale Naţionale include abilităţi cheie şi unităţi de competenţă tehnică.manichiurist. deşi unii dintre aceştia ar putea alege să îşi găsească un loc de muncă sau să îşi deschidă propria afacere. elevii. vor fi capabili să realizeze adaptarea lucrărilor la caracteristicile clienţilor. prin domeniul de pregătire Estetica şi îngrijirea corpului omenesc furnizează forţă de muncă pentru domeniul de activitate Servicii. Unităţile de competenţă tehnică generală vor fi: Organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură. Ondulaţia permanentă. Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie. fie în calitate de membri responsabili ai societăţii sau de oameni care învaţă pe tot parcursul vieţii. Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe. Revizuirea pregătirii calificărilor din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc s-a realizat astfel încât profilul de pregătire să răspundă noilor cerinţe ale angajatorilor. cunoştinţe şi înţelegere care le vor permite să continue pregătirea la un nivel avansat. Relaţia cu clienţii. Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului.pedichiurist  nivelul trei. pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare şi pentru a-şi asuma rolul de adulţi. Prin programul de la nivelul doi elevii vor dobândi abilităţi. elevii vor dobândi noi competenţe în domeniul coafurii: Coafarea părului pe baza ondulaţiilor. dobândesc abilităţi în organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură şi în domeniul relaţiilor cu clienţii. dezvoltând astfel competenţele dobândite în aceste domenii la nivelul unu. Notă de prezentare Sistemul Naţional de Calificări Profesionale (SNCP).Frizer. Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură şi pedichiură.

sugestii privind metodele şi activităţile de predareînvăţare şi utilizarea instrumentelor de evaluare.manichiuristpedichiurist. Condiţiile de aplicare didactică şi de evaluare fac precizări privind: • metodele de predare. agregă competenţele cheie ale unităţii Asigurarea calităţii cu competenţele unităţii tehnice specializate Vopsirea părului:  C1.coafor.Modulul VIII “Vopsirea părului “face parte din pregătirea de specialitate pentru calificarea profesională Frizer.Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii alături de C3:Execută vopsirea părului .manichiurist.învăţare cu un caracter activ. care se studiază în clasa a XI-a. Acest modul se va studia în perioada practicii comasate.coafor.pedichiurist din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor precizează unităţile de competenţă din care fac parte competenţele individuale ce vor fi dezvoltate şi evaluate şi asociază acestora conţinuturile prin care vor fi formate. Sugestiile metodologice din conţinutul programei conţin referiri la modul de realizare a corelaţiilor dintre competenţe şi conţinuturi. III. interactiv şi centrat pe elev ce vor fi folosite pentru formarea competenţelor propuse • corelarea instrumentelor de evaluare continuă cu criteriile de performanţă şi cu probele de evaluare a competenţelor (relevante pentru modul) din standardele de pregătire profesională. pe parcursul modulului este dezvoltată competenţa tehnică specializată C2Execută decapajul. De asemenea. Programa şcolară a modulului “Vopsirea părului” este structurată pe conţinutul standardului de pregătire profesională pentru calificarea de nivel doi Frizer.  Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul Unităţi de competenţă cheie Unităţi de competenţă tehnică specializată Asigurarea calităţii  Vopsirea părului Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Modulul Vopsirea părului.pedichiurist 72 . Conţinuturile sunt detalieri ale criteriilor de performanţă şi ale condiţiilor de aplicabilitate din standardele de pregătire profesională.Aplică normele de calitate în domeniul de activitate alături de C1: Explică regulile ce trebuie respectate pentru vopsirea părului  C2.manichiurist.coafor. în ore de laborator tehnologic şi de instruire practică.

starea de curăţenie a părului. mod de aplicare. aerisirea şi temperatura în salon Metode standardizate de asigurare a calităţii Proceduri specifice metodelor standardizate de asigurare a calităţii: etapele şi acţiunile de evaluare.pedichiurist . precauţii Asigurarea condiţiilor de igienă. selectarea şi aranjarea produselor. factori ce influenţează calitatea lucrării Tratarea părului după vopsire: produse pentru tratarea şi întreţinerea părului după vopsire. de realizare a testului de toleranţă.coafor. criterii de apreciere a reuşitei operaţiei de vopsire a părului Relatarea cerinţelor de calitate care reglementează activitatea de vopsire a părului Utilizarea normelor de calitate în activitatea curentă de realizare a vopsirii părului Vopsirea: definiţie Testul de toleranţă . a materialelor. Tabel de corelare competenţe.conţinuturi Unitatea de competenţă Asigurarea calităţii Competenţe individuale C1: Aplică normele de calitate în domeniul de activitate Conţinut tematic Norme de calitate: instrucţiuni de folosire a vopselelor. mod de realizare Succesiunea lucrărilor de coafură: locul vopsirii părului în succesiunea lucrărilor de coafură. frecvenţa aplicărilor 73 Vopsirea părului C1: Explică regulile ce trebuie respectate pentru vopsirea părului Asigurarea calităţii C2: Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii Vopsirea părului C3: Execută vopsirea părului Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. de siguranţă şi de calitate: reguli de igienă şi de protecţie a muncii specifice vopsirii părului. în situaţii diferite Alegerea şi aplicarea vopselei când există fire de păr albe: alegerea vopselei în funcţie de procentul firelor albe. efecte.III. autoevaluare şi control a reuşitei vopsirii părului Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii în activitatea proprie: autoevaluarea propriei activităţi de vopsire a părului în raport cu indicatorii şi criteriile din standarde Pregătirea: produse şi tehnici noi de vopsire a părului. importanţă. precauţii Vopsirea parţială: tehnici de lucru.manichiurist. a lenjeriei şi instrumentelor Vopsirea totală: tehnica de lucru. succesiunea zonelor de aplicare a vopselei când există fire de păr albe Factorii pe baza cărora se fixează timpul de acţiune al vopselei: calitatea firelor de păr.

de nivelul iniţial de pregătire. care trebuie să se afle în prim. conţinutul va fi în permanenţă actualizat.locul vopsirii părului în succesiunea lucrărilor de coafură în situaţii diferite.alegerea metodei de decapare  vizionări de materiale video/demonstraţii practice de realizaree a decapării  exerciţii practice de decapare Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Parcurgerea conţinuturilor se va face în ordinea următoare:  Decapajul  Vopsirea părului Abordarea acestor conţinuturi trebuie să fie flexibilă. profesorul trebuie să deţină informaţii despre caracteristicile elevilor săi referitoare la stilurile de învăţare şi la nevoilelor.pedichiurist 74 . Pentru proiectarea acestora. norme de protecţie a muncii IV. alegerea vopselei în funcţie de procentul firelor de păr albe. de un real folos pot fi exemplele de materiale de învăţare ce vor fi puse la dispoziţia profesorilor. În formarea compeţentelor un rol important îl are modul de abordare a conţinuturilor. asupra importanţei şi modului de realizare a testului de toleranţă. Este obligatorie folosirea metodelor de învăţare centrată pe elev. produse.manichiurist. materiale. autoevaluare şi control asupra realizării lucrării de vopsire a părului şi a rezultatului obţinut Competenţa Explică regulile ce trebuie respectate pentru vopsirea părului  Activitate de studiu diferenţiat în grupe de lucru. De asemenea. stabilirea regulilor ce trebuie respectate pentru vopsirea părului • Studii de caz. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. tehnica de lucru. fixarea timpului de acţiune a vopselei în funcţie de diferiţi factori Competenţa Execută decapajul:  Problematizare. activităţile de învăţare proiectate de profesor. Nu trebuie uitat că aceste conţinuturi servesc dezvoltarea competenţelor propuse. sesiune de prezentare a rezultatelor Competenţa Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii  Exerciţii practice de evaluare. instrumente. care le pot adapta pentru a răspunde nevoilor proprii. lenjerie. diferenţiată. In această muncă laborioasă.definiţia vopsirii părului. pot fi folosite următoarele activităţi de învăţare: Competenţa Aplică normele de calitate în domeniul de activitate:  Activitate de documentare asupra indicaţiilor de folosire a diferitelor produse destinate vopsirii părului. ţinând cont de particularităţile grupului. precauţii.coafor.Vopsirea părului C2: Execută decapajul Decapajul: definiţie Alegerea metodei de decapare: criterii de selectare Realizarea decapajului: metode de decapare. metode care pun elevul în diverse situaţii de învăţare. Pentru dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Pentru dezvoltarea competenţelor individuale propuse în cadrul acestui modul.plan.

O competenţă se va evalua o singură dată. posibilitatea punerii în valoare. Pentru evaluarea continuă. În parcurgerea modulului. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.) Prin activităţile de învăţare propuse de profesor. Evaluarea sumativă se va realiza pentru verificarea dobândirii competenţelor. L' Oreal etc. Comunicare şi numeraţie. creează posibilitatea diferenţierii sarcinilor.pedichiurist. Comunicare în limba modernă. se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor.coafor. evaluarea continuă va viza atingerea criteriilor de performanţă ale competenţelor precizate în cuprinsul modulului. necesare atingerii competenţelor modulului. respectând condiţiile de igienă. Organizarea activităţilor de învăţare în grup încurajează colaborarea între colegi. Lucrul în echipă. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei. urmând ca acestea să fie evaluate în cadrul modulelor care le includ. pot fi dezvoltate şi competenţe cheie din unităţile de competenţă: Igiena şi securitatea muncii. individualizarea învăţarii. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate.coaformanichiurist. Probele de evaluare se referă în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. produse de tratament al părului vopsit şi realizarea unei colecţii de informaţiiactivitate desfăşurată în grupe de lucru  vizionări de materiale video/ demonstraţii practice de vopsire a părului  exerciţii practice de realizare a vopsirii părului.manichiurist. Evaluarea sumativă se va realiza prin probele de evaluare indicate în standardul de pregătire profesională. atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. de siguranţă şi de calitate  prezentări şi demostraţii realizate de elevi.pedichiurist 75 .Competenţa Execută vopsirea părului:  activitate de documentare asupra produselor folosite pentru vopsirea părului. Pe parcursul modulului. Complexitatea acestora este dată de condiţiile de aplicabilitate din standardul de pregătire profesională pentru calificarea Frizer. • Autoevaluarea Coevaluarea • Tema în clasă • Tema pentru acasă • Investigaţia • Proiectul Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. produse şi tehnici noi. asumarea unor sarcini potrivit intereselor şi disponibilităţilor fiecăruia. în cadrul modulului care îşi propune dezvoltarea ei. elevii exersează şi alte competenţe din unităţile de competenţă de abilităţi cheie şi din unităţile de competenţă tehnică generală.vopsirea părului cu produse ale diferitelor firme( Wella. alături de metodele clasice de evaluare (teste scrise. lucrări practice). chestionări orale.

Orele de laborator tehnologic vor fi efectuate de către profesorul de tehnologie.manichiurist. Trebuie avut în vedere faptul că scopul procesului de instruire este formarea competenţelor cuprinse în programa modulului. după cum urmează: -laborator tehnologic. constituind dovezi ale progresului şi ale atingerii competenţelor. conform probelor de evaluare cuprinse în standardul de pregătire profesională.• Fişe de autoevaluare şi coevaluare • Teste de evaluare Aceste produse ale elevilor vor fi adunate într-un portofoliu. evaluatorul va semna pentru confirmarea dobândirii competenţei. Pentru fiecare competenţă cuprinsă în modul se face evaluarea.practică. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme.15 ore. Instruirea se va realiza în ateliere cu o bună dotare materială. INSTRUMENT DE EVALUARE Domeniul de pregătire: ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC Nivelul: 2 Calificarea profesională: FRIZER. Sugestii metodologice Modulul “Vopsirea părului” va fi studiat pe parcursul a 120 de ore. Pentru exemplificare se prezintă în continuare un instrument de evaluare pentru competenţa Execută vopsirea părului din cadrul unităţii de competenţă Vopsirea părului. De fiecare dată când s-a demonstrat realizarea sarcinii.instruire practică. V.coafor.PEDICHIURIST Unitatea de competenţă: VOPSIREA PĂRULUI Competenţa: Numele elevului: Numele evaluatorului: Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.MANICHIURIST. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Conţinuturile sunt suportul pentru realizarea acestui deziderat.COAFOR.pedichiurist 76 EXECUTĂ VOPSIREA PĂRULUI .. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor. . Planificarea temelor modulului va asigura concordanţa laborator tehnologic.105 ore. în funcţie de dificultatea acesteia. Modulul se va desfăşura pe parcursul a patru săptămâni de practică comasată.

Semnătura evaluatorului:

Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist

77

Această evaluare se referă la competenţa: 17.3: Execută vopsirea părului Criterii de performanţă: a) Pregătirea produselor, materialelor, lenjeriei şi a instrumentelor necesare vopsirii părului
b) c) d)

Realizarea vopsirii totale Realizarea vopsirii parţiale Asigurarea condiţiilor de igienă, de siguranţă şi de calitate

e) Tratarea părului după vopsire pentru regenerare ________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Pregătirea Produse, materiale, lenjerie Instrumente Vopsirea totală - documentarea cu privire la noile produse şi tehnici de lucru -vopsea, oxidant, creme hrănitoare, mănuşi de protecţie,măntăluţă -pensulă, pieptene, vas -se poate realiza în două moduri: a) aplicarea vopselei mai întâi la rădăcină şi apoi pe lungimea firelor de păr b) aplicarea vopselei de la rădăcină pe toată lungimea firelor de păr şi pe vârfuri Vopsirea parţială Condiţii de igienă: Condiţii de siguranţă: Condiţii de calitate Tratarea: -vopsirea rădăcinilor -lenjeria şi instrumentele- dezinfectate - pentru client: folosirea produselor de calitate, în termen de valabilitate, conform instrucţiunilor - obţinerea culorii dorite - culoare uniformă - folosirea de şampoane, balsamuri şi măşti speciale - sfaturi pentru tratarea părului acasă
______________________________________________________________________________________

Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist

78

INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI: Citiţi aceste instrucţiuni înainte de rezolvarea probelor de evaluare!  Este obligatorie rezolvarea tuturor probelor din cadrul acestui instrument de evaluare.  Citiţi cu atentie tot conţinutul probelor de evaluare înainte de începerea rezolvării lor.

Dacă observaţi probleme referitoare la teste, aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului.

 Inainte de începerea evaluării, asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie condiţiile necesare rezolvării probelor de evaluare.

Asiguraţi-vă că numele dvs. este specificat pe fişa de evaluare.

 Asiguraţi-vă că data îndeplinirii cerinţelor testului şi semnătura evaluatorului există pe fişa de evaluare.  Predaţi evaluatorului toate fişele acestui instrument de evaluare. Evaluare: Execută vopsirea părului 1A. Pregătirea produselor, materialelor, lenjeriei şi a instrumentelor necesare vopsirii părului 1B. Realizarea vopsirii totale 1D. Asigurarea condiţiilor de igienă, de siguranţă şi de calitate 1E. Tratarea părului după vopsire pentru regenerare Clienta prezentată de evaluator doreşte vopsirea totală a părului. Realizează această lucrare în culoarea solicitată de clientă, având în vedere aspectele din tabelul de mai jos. După realizarea vopsirii părului, selectează un produs pentru regenerarea părului după vopsire şi aplică-l. Oferă clientei sfaturi pentru îngrijirea părului vopsit. Aspecte urmărite Produse, materiale Lenjerie Instrumente Tehnica de lucru Respectarea regulilor de igienă şi de protecţie a muncii Asigurarea calităţii lucrării Aplicarea tratamentului pentru regenerarea părului după vopsire Oferirea de sfaturi pentru îngrijire
Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer- coafor- manichiurist- pedichiurist 79

Evaluator

Data

 Dobândirea criteriului de performanţă 1A şi 1D trebuie probată atât în condiţiile realizării vopsirii totale. de siguranţă şi de calitate Clienta prezentată de evaluator doreşte vopsirea părului doar la rădăcină.pedichiurist 80 . Realizează lucrarea în culoarea solicitată de clientă. fie la agentul economic. Asigurarea condiţiilor de igienă. cât şi a vopsirii la rădăcină a părului.  Pentru realizarea probelor de evaluare.manichiurist.  Criteriul de performanţă 1B va fi considerat dobândit indiferent de modul de realizare a vopsirii totale ales de elev. având în vedere aspectele din tabelul de mai jos.coafor. Realizarea vopsirii parţiale 1D. materialelor. lenjeriei şi a instrumentelor necesare vopsirii părului 1C. materiale Lenjerie Instrumente Tehnica de lucru Respectarea regulilor de igienă şi de protecţie a muncii Asigurarea calităţii lucrării Notă pentru evaluator  Conform standardului de pregătire profesională.1A. Acestea se pot desfăşura fie în atelierul şcoală. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. profesorul va asigura elevilor manechinele corespunzătoare. cele două probe de evaluare sunt probe practice. Aspecte urmărite Evaluator Data Produse. Pregătirea produselor.

De aceea programele au fost menite să dezvolte o arie extinsă de abilităţi transferabile (abilităţi cheie). Ondulaţia permanentă. La nivelul doi. Prin programul de la nivelul doi elevii vor dobândi abilităţi. cunoştinţe despre iniţierea unei afaceri proprii. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Notă de prezentare Sistemul Naţional de Calificări Profesionale (SNCP). Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului. pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare şi pentru a-şi asuma rolul de adulţi. Fiecare dintre Calificările Profesionale Naţionale include abilităţi cheie şi unităţi de competenţă tehnică. iar pe baza competenţelor formate la nivelul unu legate de examinarea clienţilor. cunoştinţe şi înţelegere care le vor permite să continue pregătirea la un nivel avansat. vor fi capabili să realizeze adaptarea lucrărilor la caracteristicile clienţilor. Unităţile de competenţă tehnică sunt împărţite în unităţi de competenţă generală şi specializată.coafor.Coafor stilist.Frizer. Revizuirea pregătirii calificărilor din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc s-a realizat astfel încât profilul de pregătire să răspundă noilor cerinţe ale angajatorilor. Relaţia cu clienţii. prin domeniul de pregătire Estetica şi îngrijirea corpului omenesc furnizează forţă de muncă pentru domeniul de activitate Servicii. fie în calitate de membri responsabili ai societăţii sau de oameni care învaţă pe tot parcursul vieţii. Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe. Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie. Calificările profesionale ale domeniului Estetica şi îngrijirea corpului omenesc sunt:  nivelul unu-Lucrător în estetica şi îngrijirea corpului omenesc  nivelul doi. Decolorarea părului. domeniu aflat în plină ascensiune. dezvoltând astfel competenţele dobândite în aceste domenii la nivelul unu. dobândesc abilităţi în organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură şi în domeniul relaţiilor cu clienţii.pedichiurist 81 . Unităţile de competenţă tehnică generală vor fi: Organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură. fie în calitate de membri de familie. dar şi pentru a forma o forţă de muncă mai flexibilă. mai eficientă şi mai uşor de format. Cererea pieţei a reprezentat motivul esenţial pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul SNCP . Acestea sunt abilităţi vitale de care oamenii au nevoie în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă. elevii. Unităţile de competenţă tehnică specializată de la nivelul doi le vor permite elevilor să realizeze lucrări de fineţe în domeniul manichiurii-pedichiurii şi al frizeriei. Vopsirea părului. De asemenea.Modulul IX: RELAŢIA CU CLIENŢII I.manichiurist.pedichiurist  nivelul trei.manichiurist. elevii vor dobândi noi competenţe în domeniul coafurii: Coafarea părului pe baza ondulaţiilor. Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură şi pedichiură. deşi unii dintre aceştia ar putea alege să îşi găsească un loc de muncă sau să îşi deschidă propria afacere.coafor. prin unităţile de competenţă tehnică generală.

II. Condiţiile de aplicare didactică şi de evaluare fac precizări privind: • metodele de predare.coafor.manichiurist.coafor.Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor alături de competenţa tehnică generală C1-Programează clienţii Competenţele tehnice generale dezvoltate sunt:  C2. C2. interactiv şi centrat pe elev ce vor fi folosite pentru formarea competenţelor propuse • corelarea instrumentelor de evaluare continuă cu criteriile de performanţă şi cu probele de evaluare a competenţelor (relevante pentru modul) din standardele de pregătire profesională. în ore de laborator tehnologic şi de instruire practică. agregă competenţele cheie ale unităţii Lucrul în echipă cu competenţele unităţii tehnice generale Relaţia cu clienţii:  C1.învăţare cu un caracter activ. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul  Unităţi de competenţă cheie Unităţi de competenţă tehnică generală Lucrul în echipă  Relaţia cu clienţii Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor precizează unităţile de competenţă din care fac parte competenţele individuale ce vor fi dezvoltate şi evaluate şi asociază acestora conţinuturile prin care vor fi formate.Modulul IX “Relaţia cu clienţii “face parte din pregătirea de specialitate pentru calificarea profesională Frizer.manichiuristpedichiurist.manichiurist.Rezolvă reclamaţiile Programa şcolară a modulului “Relaţia cu clienţii” este structurată pe conţinutul standardului de pregătire profesională pentru calificarea de nivel doi Frizer.Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor.pedichiurist 82 . Conţinuturile sunt detalieri ale criteriilor de performanţă şi ale condiţiilor de aplicabilitate din standardele de pregătire profesională.Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă. care se studiază în clasa a XI-a. Acest modul se va studia în perioada practicii comasate. Sugestiile metodologice din conţinutul programei conţin referiri la modul de realizare a corelaţiilor dintre competenţe şi conţinuturi. C3.coafor. sugestii privind metodele şi activităţile de predareînvăţare şi utilizarea instrumentelor de evaluare.Relaţionează cu clienţii  C3. Modulul “Relaţia cu clienţii”.pedichiurist din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc.

programări corecte. Corelare de sarcini: consemnarea tuturor programărilor.conţinuturi Unitatea de competenţă Lucrul în echipă Competenţe individuale C1: Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor Obiective: identificarea corectă a cerinţelor clienţilor. comunicarea programărilor realizate Competenţa membrilor echipei: pregătirea profesională. implicare pentru a răspunde cerinţelor clienţilor. interese. repartizarea judicioasă a lucrărilor programate Măsuri de eficientizare: verificarea corectitudinii şi a respectării programărilor. la începutul zilei. manichiură. specilizarea. cu programările neconsemnate. evitarea suprapunerilor Sarcini în echipă: verificarea programărilor existente. distribuirea de sarcini: completarea în registru de către colegi. atitudini. respectarea programărilor. colegi Raportarea poziţiei individuale: colaborează cu colegii pentru realizarea celor mai convenabile programări Atitudini în grup: interes. programarea să răspundă dorinţelor clienţilor.coafor. supravegherea finalizării acestei operaţii. cooperare cu colegii pentru găsirea celor mai bune variante de programare Acţiuni: finalizarea programărilor. Tabel de corelare competenţe. recunoaşterea meritelor Identificarea cerinţei : reguli de ascultare a cerinţelor clienţilor. cunoaşterea lucrărilor de frizerie. utilizarea calculatorului pentru înregistrarea programărilor Conţinut tematic C2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă C3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor Relaţia cu clienţii C1: Programează clienţii Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. pedichiură şi aprecierea timpilor de realizare a lucrărilor Înscrierea programării: formule de prezentare şi de încheiere a conversaţiei.manichiurist.III. grad de motivare. corecţii şi adaptări ale sistemului de programare.pedichiurist 83 . consemnarea programării prin înregistrare lizibilă . reguli de conversaţie ( directă sau la telefon). comunicarea modificărilor survenite. metode de negociere a programării. coafură. explicarea cerinţelor speciale ale clienţilor. consultarea colegilor Resurse: registru de programări/ fişierul pentru programări(calculator). analizarea posibilităţilor de programare.

puncte slabe. Pentru dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului. metode care pun elevul în diverse situaţii de învăţare. aspecte cheie) • Joc de rol. utilizarea calculatorului la programări Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.pedichiurist 84 . În formarea compeţentelor un rol important îl au modul de abordare a conţinuturilor. Parcurgerea conţinuturilor se va face în ordinea următoare:  Etica profesională  Reguli de ascultare în relaţia cu clienţii  Reguli de conversaţie  Reguli de comportament  Metode de negociere  Programarea clienţilor  Soluţionarea reclamaţiilor Abordarea acestor conţinuturi trebuie să fie flexibilă.programarea clienţilor  Problematizare. In această muncă laborioasă. Pentru proiectarea acestora. de un real folos pot fi exemplele de materiale de învăţare ce vor fi puse la dispoziţia profesorilor. de nivelul iniţial de pregătire. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.coafor.colaborarea cu colegii . • Analizarea unui joc de rol demonstrativ( puncte tari.plan. care trebuie să se afle în prim. Nu trebuie uitat că aceste conţinuturi servesc dezvoltarea competenţelor propuse. programarea clienţilor. activităţile de învăţare proiectate de profesor. care le pot adapta pentru a răspunde nevoilor proprii. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă. subiecte de conversaţie cu clienţii Metode de comunicare a unor aspecte cu impact emoţional C3: Rezolvă Cauzele reclamaţiilor clienţilor reclamaţiile Reguli de ascultare a nemulţumirilor clienţilor Modalităţi de soluţionare a reclamaţiilor IV. ţinând cont de particularităţile grupului.Relaţia cu clienţii Relaţia cu clienţii C2: Relaţionează cu Etica profesională clienţii Reguli de comportament în relaţia cu clienţii Reguli de conversaţie. Programează clienţii:  Vizionări de materiale video. De asemenea. diferenţiată. conţinutul va fi în permanenţă actualizat. Este obligatorie folosirea metodelor de învăţare centrată pe elev. pot fi folosite următoarele activităţi de învăţare: Competenţele Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor.corelarea cerinţelor clienţilor cu posibilităţile de programare.manichiurist. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Pentru dezvoltarea competenţelor individuale propuse în cadrul acestui modul. profesorul trebuie să deţină informaţii despre caracteristicile elevilor săi referitoare la stilurile de învăţare şi la nevoile lor.

manichiurist.pedichiurist. elevii exersează şi alte competenţe din unităţile de competenţă de abilităţi cheie şi din unităţile de competenţă tehnică generală.client pe parcursul realizării lucrării. Probele de evaluare se referă în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora.Competenţa Relaţionează cu clienţii:  vizionări de materiale video. Pentru evaluarea continuă.relaţia lucrător –client pe parcursul executării lucrărilor solicitate  Studii de caz.coaformanichiurist. în cadrul modulului care îşi propune dezvoltarea ei. joc de rol)  Joc de rol. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. asumarea unor sarcini potrivit intereselor si disponibilităţilor fiecăruia. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. Organizarea activităţilor de învăţare în grup încurajează colaborarea între colegi. Complexitatea acestora este dată de condiţiile de aplicabilitate din standardul de pregătire profesională pentru calificarea Frizer. comunicarea unor aspecte cu impact emoţional Competenţa Rezolvă reclamaţiile:  Problematizare. Evaluarea sumativă se va realiza prin probele de evaluare indicate în standardul de pregătire profesională. se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. texte. evaluarea continuă va viza atingerea criteriilor de performanţă ale competenţelor precizate în cuprinsul modulului. lucrări practice).relaţia lucrător. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei.pedichiurist 85 . În parcurgerea modulului. chestionări orale. urmând ca acestea să fie evaluate în cadrul modulelor care le includ. individualizarea invăţarii.coafor. posibilitatea punerii în valoare. Evaluarea sumativă se va realiza pentru verificarea dobândirii competenţelor.soluţionarea reclamaţiilor clienţilor Prin activităţile de învăţare propuse de profesor. atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. necesare atingerii competenţelor modulului. • Autoevaluarea Coevaluarea • Tema în clasă • Tema pentru acasă • Investigaţia • Proiectul Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Fişe de autoevaluare şi coevaluare Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.găsirea soluţiilor potrivite în funcţie de reclamaţia clientului  Joc de rol. Pe parcursul modulului. creează posibilitatea diferenţierii sarcinilor. pot fi dezvoltate şi competenţe cheie din unităţile de competenţă: Lucrul în echipă.relaţia lucrător. O competenţă se va evalua o singură dată. alături de metodele clasice de evaluare (teste scrise.client (folosind materiale video.

Sugestii metodologice Modulul “Relaţia cu clienţii” va fi studiat pe parcursul a 60 de ore.coafor. Conţinuturile sunt suportul pentru realizarea acestui deziderat. constituind dovezi ale progresului şi ale atingerii competenţelor. după cum urmează: -laborator tehnologic. De fiecare dată când s-a demonstrat realizarea sarcinii.MANICHIURIST. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme.• Teste de evaluare Aceste produse ale elevilor vor fi adunate într-un portofoliu. Instruirea se va realiza în ateliere cu o bună dotare materială. Modulul se va desfăşura pe parcursul a două săptămâni de practică comasată. V. INSTRUMENT DE EVALUARE Domeniul de pregătire: ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC Nivelul: 2 Calificarea profesională: FRIZER. Trebuie avut în vedere faptul că scopul procesului de instruire este formarea competenţelor cuprinse în programa modulului. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor. în funcţie de dificultatea acesteia. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. .PEDICHIURIST Unitatea de competenţă: RELAŢIA CU CLIENŢII Competenţa: Numele elevului: Numele evaluatorului: Semnătura evaluatorului: Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.COAFOR.30 ore. Orele de laborator tehnologic vor fi efectuate de către profesorul de tehnologie. Pentru fiecare competenţă cuprinsă în modul se face evaluarea.practică. Pentru exemplificare se prezintă în continuare un instrument de evaluare pentru competenţa execută vopsirea părului din cadrul unităţii de competenţă Vopsirea părului . conform probelor de evaluare cuprinse în standardul de pregătire profesională. evaluatorul va semna pentru confirmarea dobândirii competenţei .instruire practică.30 ore. Planificarea temelor modulului va asigura concordanţa laborator tehnologic.manichiurist.pedichiurist 86 RELAŢIONEAZĂ CU CLIENŢII .

Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.pedichiurist 87 .coafor.manichiurist.

 Citiţi cu atentie tot conţinutul probelor de evaluare înainte de începerea rezolvării lor.  Inainte de începerea evaluării.  Predaţi evaluatorului toate fişele acestui instrument de evaluare.Această evaluare se referă la competenţa: 11. ale cutiei craniene etc.  Dacă observaţi probleme referitoare la teste. asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie condiţiile necesare rezolvării probelor de evaluare.  Asiguraţi-vă că data îndeplinirii cerinţelor testului şi semnătura evaluatorului există pe fişa de evaluare. ________________________________________________________________________ INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI: Citiţi aceste instrucţiuni înainte de rezolvarea probelor de evaluare!  Este obligatorie rezolvarea tuturor probelor din cadrul acestui instrument de evaluare.coafor.  Asiguraţi-vă că numele dvs.la latitudinea clientei -evitarea discuţiilor în contradictoriu Aspecte cu impact emoţional -imposibilitatea realizării lucrării solicitate datorită prezenţei unor modificări patologice ale pielii -precizarea unor imperfecţiuni ale feţei.pedichiurist 88 . Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.manichiurist. aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului.2: Relaţionează cu clienţii Criterii de performanţă: a) Întâmpinarea clienţilor b) Purtarea unei conversaţii plăcute pe parcursul executării lucrării c) Comunicarea unor aspecte cu impact emoţional ________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Conversaţie plăcută -subiectul discuţiei. este specificat pe fişa de evaluare.

Trebuie să întâmpini clienta şi să întreţii o conversaţie plăcută cu aceasta pe parcursul realizării lucrării. Cerinţe: a) comunică domnului Georgescu motivul pentru care nu poţi realiza manichiura. sfărâmicios. Vei juca rolul lucrătorului. Se consideră că dl.manichiurist. la care iau parte două personaje:  Doamna Ionescu Amalia este o clientă care doreşte realizarea unei lucrări de manichiură/ pedichiură/ coafură.  Lucrătorul Georgescu Ion/Ioana.  Lucrătorul Georgescu Ion/Ioana. se observă că una dintre unghiile clientului este uşor îngălbenită. iar sub marginea liberă există o mică acumulare de material grunjos. la care participă două personaje:  Domnul Vasilescu Andrei este un client care doreşte realizarea manichiurii şi a tunsorii carre. Aspecte urmărite Întâmpinarea clientei Întreţinerea conversaţiei − alegerea subiectelor de discuţie − modul de întreţinere a conversaţiei − evitarea discuţiilor în contradictoriu Evaluator Data 1C.pedichiurist 89 . Se consideră că. la examinarea mâinilor. b) recomandă domnului Georgescu un alt tip de tunsoare argumentând de ce nu este potrivită pentru el tunsoarea carre. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Georgescu are gâtul lung. care va realiza lucrările.Evaluare: Relaţionează cu clienţii 1A.coafor. Purtarea unei conversaţii plăcute pe parcursul executării lucrării Pe parcursul probei de evaluare vei participa la realizarea unui joc de rol. care va realiza lucrarea solicitată. Comunicarea unor aspecte cu impact emoţional Pe parcursul probei de evaluare vei participa la realizarea unui joc de rol. părul rar şi moale. Întâmpinarea clienţilor 1B.

Aspecte urmărite Comunicarea imposibilităţii realizării lucrării solicitate datorită unor modificări patologice ale pielii Precizarea unor imperfecţiuni ale feţei. fie la agentul economic.pedichiurist 90 .  Evaluatorul va pregăti cele două persoane care vor juca rolurile clienţilor.manichiurist. este necesar ca. pe parcursul pregătirii. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. ale cutiei craniene etc.  Pentru reuşita evaluării.coafor. Acestea se pot desfăşura fie în atelierul şcoală. cele două probe de evaluare sunt probe practice. Notă pentru evaluator Evaluator Data  Conform standardului de pregătire profesională. Aceştia trebuie să primească instrucţiuni clare asupra comportamentului pe care trebuie să-l adopte pe parcursul evaluării. profesorul/ maistrul instructor să folosească metoda jocului de rol.

Unităţile de competenţă tehnică specializată de la nivelul doi le vor permite elevilor să realizeze lucrări de fineţe în domeniul manichiurii-pedichiurii şi al frizeriei. fie în calitate de membri responsabili ai societăţii sau de oameni care învaţă pe tot parcursul vieţii. Lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie. cunoştinţe despre iniţierea unei afaceri proprii. Ondulaţia permanentă. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.coafor. Vopsirea părului. prin domeniul de pregătire Estetica şi îngrijirea corpului omenesc furnizează forţă de muncă pentru domeniul de activitate Servicii. Decolorarea părului.pedichiurist  nivelul trei. Lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură şi pedichiură. domeniu aflat în plină ascensiune. cunoştinţe şi înţelegere care le vor permite să continue pregătirea la un nivel avansat. prin unităţile de competenţă tehnică generală. pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare şi pentru a-şi asuma rolul de adulţi.coafor. Relaţia cu clienţii. iar pe baza competenţelor formate la nivelul unu legate de examinarea clienţilor.MODULUL X: ADAPTAREA LUCRĂRILOR LA CARATERISTICILE CLIENTULUI I.pedichiurist 91 .. vor fi capabili să realizeze adaptarea lucrărilor la caracteristicile clienţilor. mai eficientă şi mai uşor de format. Unităţile de competenţă tehnică sunt împărţite în unităţi de competenţă generală şi specializată. Calificările profesionale ale domeniului Estetica şi îngrijirea corpului omenesc sunt:  nivelul unu-Lucrător în estetica şi îngrijirea corpului omenesc  nivelul doi. Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului. Fiecare dintre Calificările Profesionale Naţionale include abilităţi cheie şi unităţi de competenţă tehnică.manichiurist. dezvoltând astfel competenţele dobândite în aceste domenii la nivelul unu. elevii.manichiurist. Notă de prezentare Sistemul Naţional de Calificări Profesionale (SNCP). Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe. De asemenea.Coafor stilist. dar şi pentru a forma o forţă de muncă mai flexibilă. Acestea sunt abilităţi vitale de care oamenii au nevoie în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă.Frizer. La nivelul doi. Revizuirea pregătirii calificărilor din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc s-a realizat astfel încât profilul de pregătire să răspundă noilor cerinţe ale angajatorilor. Unităţile de competenţă tehnică generală vor fi: Organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură. fie în calitate de membri de familie. deşi unii dintre aceştia ar putea alege să îşi găsească un loc de muncă sau să îşi deschidă propria afacere. Prin programul de la nivelul doi elevii vor dobândi abilităţi. De aceea programele au fost menite să dezvolte o arie extinsă de abilităţi transferabile (abilităţi cheie). elevii vor dobândi noi competenţe în domeniul coafurii: Coafarea părului pe baza ondulaţiilor. dobândesc abilităţi în organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură şi în domeniul relaţiilor cu clienţii. Cererea pieţei a reprezentat motivul esenţial pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul SNCP .

descriere Starea de sănătate a pielii capului Tipuri de temperament şi de personalitatecaracteristici 92 Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.manichiurist.pedichiurist din domeniul Estetica şi îngrijirea corpului omenesc.manichiurist. Conţinuturile sunt detalieri ale criteriilor de performanţă şi ale condiţiilor de aplicabilitate din standardele de pregătire profesională.pedichiurist.coafor.caracteristici Imperfecţiuni ale cutiei craniene. caracteristici Tipuri de faţă după formă. care se studiază în clasa a XI-a.Analizează caracteristicile clientului care determină forma şi tehnica lucrării  C2.coafor.Alege forma şi tehnica lucrării ţinând seama de caracteristicile clientului  C3.Modulul X “Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului “face parte din pregătirea de specialitate pentru calificarea profesională Frizer.descriere Tipuri de cranii. Modulul Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului . II.Consiliează clientul pentru alegerea formei şi tehnicii lucrării Programa şcolară a modulului “Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului ” este structurată pe conţinutul standardului de pregătire profesională pentru calificarea de nivel doi Frizer.învăţare cu un caracter activ. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul  Unităţi de competenţă tehnică generală Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului III. Sugestiile metodologice din conţinutul programei conţin referiri la modul de realizare a corelaţiilor dintre competenţe şi conţinuturi. sugestii privind metodele şi activităţile de predareînvăţare şi utilizarea instrumentelor de evaluare. Tabel de corelare competenţe. caracteristici Tipuri de ten: clasificare. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor precizează unităţile de competenţă din care fac parte competenţele individuale ce vor fi dezvoltate şi evaluate şi asociază acestora conţinuturile prin care vor fi formate. Condiţiile de aplicare didactică şi de evaluare fac precizări privind: • metodele de predare. dezvoltă şi evaluează competenţele unităţii tehnice generale Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului :  C1. interactiv şi centrat pe elev ce vor fi folosite pentru formarea competenţelor propuse • corelarea instrumentelor de evaluare continuă cu criteriile de performanţă şi cu probele de evaluare a competenţelor (relevante pentru modul) din standardele de pregătire profesională.conţinuturi Unitatea de competenţă Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului Competenţe individuale C1: Analizează caracteristicile clientului care determină forma şi tehnica lucrării Conţinut tematic Tipuri de păr. tipuri de unghii: clasificare.pedichiurist .manichiurist.coafor.caracteristici Imperfecţiuni ale feţei.

modul de includere a suporturilor vizuale în argumentare. Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Pentru dezvoltarea competenţelor individuale propuse în cadrul acestui modul. folosirea publicaţiilor de specialitate pentru identificarea corectă a lucrării dorite de client Conceperea formei lucrării : elemente de desen aplicate în lucrările de coafură. tipuri de unghii. pedichiură. armonizarea formelor geometrice. utilizarea programelor de calculator care permit vizualizarea corelării diferitelor forme de coafuri şi tunsori cu forma feţei şi a capului clientului Stabilirea formei şi a tehnicii de lucru:luarea deciziei de comun acord cu clientul. noţiuni de culoare. tipuri de cranii  Imperfecţiuni ale feţei şi ale craniului  Elemente de desen aplicate în lucrările de coafură. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp.pedichiurist 93 .C2: Alege forma şi tehnica lucrării ţinând seama de caracteristicile clientului C3: Consiliează clientul pentru alegerea formei şi tehnicii lucrării Identificarea lucrării dorite: reguli de ascultare a clientului. manichiură. principii de armonizare a aspectului exterior cu tipul de personalitate şi de temperament Alegerea tehnicii de lucru în funcţie de caracteristicile părului/ unghiilor Propune forma şi tehnica lucrării: limbajul folosit. tipuri de ten  Starea de sănătate a pielii capului  Tipuri de faţă. adaptarea coafurii. adaptarea culorii părului la caracteristicile clientului. tipului de mustaţă la forma feţei şi a craniului. cu modelul picturii şi ornamentării unghiilor. Parcurgerea conţinuturilor se va face în ordinea următoare:  Tipuri de păr. pedichiură. explicarea tehnicilor de lucru. frizerie. obţinerea acordului clientului IV. frizerie. manichiură. realizarea de schiţe ale lucrărilor propuse. culoarea ojei/ lacului pentru unghii. kitch-ul şi bunul gust în lucrările de coafură. frizurii. armonizarea formei mâinii cu forma unghiei.manichiurist. tipului de barbă. manichiură. pedichiură  Armonizarea formelor geometrice Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. frizerie. mod de prezentare a propunerii Argumentarea propunerii: limbajul folosit.coafor.

În formarea competenţelor un rol important îl au modul de abordare a conţinuturilor. tipuri de personalitate Armonizarea aspectului exterior cu temperamentul şi personalitatea individului Adaptarea tehnicilor de lucru în funcţie de caracteristicile unghiilor şi ale părului Utilizarea soft-ului de vizualizare a corelării formelor de coafuri şi tunsori cu forma feţei şi a craniului clientului  Comunicarea cu clientul . In această muncă laborioasă.pedichiurist 94 .manichiurist. profesorul trebuie să deţină informaţii despre caracteristicile elevilor săi referitoare la stilurile de învăţare şi la nevoile lor. Nu trebuie uitat că aceste conţinuturi servesc dezvoltarea competenţelor propuse. Pentru dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului. de cranii. De asemenea. de nivelul iniţial de pregătire. pot fi dezvoltate şi competenţe cheie din unităţile de competenţă: Lucrul în echipă.Finalizarea discuţiei printr-un acord comun        Abordarea acestor conţinuturi trebuie să fie flexibilă. ţinând cont de particularităţile grupului.Prezenatrea propunerilor . de faţă. care le pot adapta pentru a răspunde nevoilor proprii. a tipurilor de temperament şi de personalitate Competenţa Alege forma şi tehnica lucrării ţinând seama de caracteristicile clientului:  Joc de rol. conţinutul va fi în permanenţă actualizat. Comunicare şi numeraţie. de un real folos pot fi exemplele de materiale de învăţare ce vor fi puse la dispoziţia profesorilor.coafor.modalităţi de corelare a formei lucrărilor la caracteristicile clientului  Studii de caz. show-uri ale elevilor. Utilizarea calcultorului şi prelucrarea informaţiei. Comunicare în limba modernă. de unghii . diferenţiată. manichiură. de unghii. de ten. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Este obligatorie folosirea metodelor de învăţare centrată pe elev.corelarea formei şi a tehnicii de lucru cu caracteristicile clientului Competenţa Consiliează clientul pentru alegerea formei şi tehnicii lucrării:  Joc de rol  Exerciţii practice de folosire a soft-ului Prin activitaţile de învăţare propuse de profesor. pedichiură Tipuri de temperament. de cranii Kitch-ul şi bunul gust în lucrările de coafură.Reguli de ascultare în conversaţia cu clientul .plan. care trebuie să se afle în prim. de feţe.identificarea cerinţei clientului  Activitate de documentare. Pentru proiectarea acestora. imperfecţiunile feţei şi ale craniului. frizerie. pot fi folosite următoarele activităţi de învăţare: Competenţa Analizează caracteristicile clientului care determină forma şi tehnica lucrării:  Activitate practică şi fişe de lucru de identificare a tipurilor de păr. activităţile de învăţare proiectate de profesor. metode care pun elevul în diverse situaţii de învăţare.Noţiuni de culoare Adaptarea formei lucrărilor la tipurile de păr.

Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. posibilitatea punerii în valoare. în cadrul modulului care îşi propune dezvoltarea ei. asumarea unor sarcini potrivit intereselor si disponibilităţilor fiecăruia. individualizarea învăţarii. urmând ca acestea să fie evaluate în cadrul modulelor care le includ.coafor. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. constituind dovezi ale progresului şi ale atingerii competenţelor. V. . elevii exersează şi alte competenţe din unităţile de competenţă de abilităţi cheie şi din unităţile de competenţă tehnică generală.58 ore.manichiurist. evaluarea continuă va viza atingerea criteriilor de performanţă ale competenţelor precizate în cuprinsul modulului. atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. Pentru evaluarea continuă. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.Organizarea activităţilor de învăţare în grup încurajează colaborarea între colegi.coaformanichiurist. se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. • Autoevaluarea Coevaluarea • Tema în clasă • Tema pentru acasă • Investigaţia • Proiectul Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Fişe de autoevaluare şi coevaluare • Teste de evaluare Aceste produse ale elevilor vor fi adunate într-un portofoliu. creează posibilitatea diferenţierii sarcinilor. Complexitatea acestora este dată de condiţiile de aplicabilitate din standardul de pregătire profesională pentru calificarea Frizer. Pe parcursul modulului.58 ore. lucrări practice). alături de metodele clasice de evaluare (teste scrise. chestionări orale. O competenţă se va evalua o singură dată. după cum urmează: -instruire teoretică . necesare atingerii competenţelor modulului. Probele de evaluare se referă în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora.pedichiurist.instruire practică.pedichiurist 95 . Evaluarea sumativă se va realiza pentru verificarea dobândirii competenţelor. Sugestii metodologice Modulul “Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului” va fi studiat pe parcursul celor 116 de ore destinate curriculumului în dezvoltare locală. În parcurgerea modulului. Evaluarea sumativă se va realiza prin probele de evaluare indicate în standardul de pregătire profesională.

Instruirea se va realiza în ateliere cu o bună dotare materială.COAFOR.pedichiurist 96 . Pentru fiecare competenţă cuprinsă în modul se face evaluarea. Conţinuturile sunt suportul pentru realizarea acestui deziderat. conform probelor de evaluare cuprinse în standardul de pregătire profesională. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor.manichiurist.coafor.PEDICHIURIST Unitatea de competenţă: ADAPTAREA LUCRĂRILOR LA CARACTERISTICILE CLIENTULUI Competenţa: Numele elevului: Numele evaluatorului: Semnătura evaluatorului: CONSILIEAZĂ CLIENTUL PENTRU ALEGEREA FORMEI ŞI TEHNICII LUCRĂRII Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. INSTRUMENT DE EVALUARE Domeniul de pregătire: ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC Nivelul: 2 Calificarea profesională: FRIZER. Trebuie avut în vedere faptul că scopul procesului de instruire este formarea competenţelor cuprinse în programa modulului.Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme.practică.MANICHIURIST. în funcţie de dificultatea acesteia. evaluatorul va semna pentru confirmarea dobândirii competenţei . Planificarea temelor modulului va asigura concordanţa teorie. De fiecare dată când s-a demonstrat realizarea sarcinii. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Pentru exemplificare se prezintă în continuare un instrument de evaluare pentru competenţa Consiliează clientul pentru alegerea formei şi tehnicii lucrării din cadrul unităţii de competenţă Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului.

decizie acceptată de client ________________________________________________________________________ INSTRUCŢIUNI PENTRU CANDIDAŢI: Citiţi aceste instrucţiuni înainte de rezolvarea probelor de evaluare!  Este obligatorie rezolvarea tuturor probelor din cadrul acestui instrument de evaluare.  Dacă observaţi probleme referitoare la teste. este specificat pe fişa de evaluare.schiţe. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.  Citiţi cu atentie tot conţinutul probelor de evaluare înainte de începerea rezolvării lor. programe de calculator.3: Consiliează clientul pentru alegerea formei şi tehnicii lucrării Criterii de performanţă: a) Propunerea formei şi tehnicii lucrării b) Argumentarea propunerii într-un limbaj accesibil c) Stabilirea împreună cu clientul a formei şi tehnicii lucrării ________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Argumentarea .discuţii cu clientul.manichiurist. aduceţi acest lucru în atenţia evaluatorului.  Inainte de începerea evaluării.Această evaluare se referă la competenţa: 10.pedichiurist 97 .  Asiguraţi-vă că data îndeplinirii cerinţelor testului şi semnătura evaluatorului există pe fişa de evaluare. .  Predaţi evaluatorului toate fişele acestui instrument de evaluare. asiguraţi-vă că aveţi la dispoziţie condiţiile necesare rezolvării probelor de evaluare. explicarea efectelor tehnicilor de lucru şi ale produselor Stabilirea formei şi a tehnicii lucrării .  Asiguraţi-vă că numele dvs.coafor.

realizarea unei tunsori şi a unei coafuri care să îi schimbe înfăţişarea. Argumentarea propunerii într-un limbaj accesibil 1C.pedichiurist 98 . Propunerea formei şi tehnicii lucrării 1B.  Pentru realizarea probei de evaluare. profesorul va asigura elevilor clienţii potriviţi. Consiliează clienta pentru alegerea variantei potrivite. trebuie să parcurgi etapele enumerate în coloana 1 a tabelului de mai jos: Etapele consilierii Propunerea formei lucrării − Culoarea părului − Forma tunsorii − Forma coafurii Propunerea tehnicilor de lucru Argumentarea propunerii − limbaj accesibil − folosirea schiţelor − folosirea calculatorului − explicarea efectelor tehnicii de lucru − explicarea efectelor produselor Stabilirea formei şi tehnicii lucrării de comun acord cu clientul Notă pentru evaluator  Conform standardului de pregătire profesională. dobândirea competenţei se probează prin probe de evaluare practice. Stabilirea împreună cu clientul a formei şi tehnicii de lucru Clienta prezentată de evaluator doreşte vopsirea părului. Evaluator Data Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.coafor. Acestea se pot desfăşura fie în atelierul şcoală. Pe parcursul cosilierii.manichiurist.Evaluare: Consiliează clientul pentru alegerea formei şi tehnicii lucrării 1A. fie la agentul economic.

coafor. dirigintele clasei şi cadrele didactice de la clasă • Întocmirea programelor de intervenţie la fiecare disciplină ( modul de specialitate) • Urmărirea în procesul de învăţământ a realizării principiului integrării socio. pentru ca la finalizarea profesionalizării să se integreze social şi profesional Pentru reuşita şcolarizării elevilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă sunt necesare următoarele acţiuni: • consilierea profesorilor din învăţământul de masă de către profesori itineranţi care au experienţă în pregătirea acestor elevi • prevederea unei perioade suplimentare de instruire ( un semestru) pentru atingerea competenţelor descrise în standarde • înfiinţarea în atelierele de instruire practică. în vederea dobândirii competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională • Pentru elevii deficienţi vizuali.manichiurist. mese de lucru dotate cu dispozitive.pedichiurist . etc. atât in cadrul activităţilor la clasă şi ateliere.profesionale în comunitate a elevilor cu nevoi speciale • Evaluarea periodică a nivelului de pregătire a elevilor cu nevoi speciale .aplicând metodologiile didactice şi psihopedagogice cerute • Întocmirea fişelor medicale şi psihopedagogice ale fiecărui elev cu nevoi speciale de către profesorul consilier al şcolii( psihologul). laboratoarele tehnologice a condiţiilor suplimentare privind mobilierul adecvat. căt şi formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi capacităţilor de înţelegere a relaţiei profesor-elev. echipamente şi aparatură specială fiecărui tip de deficienţă • folosirea în procesul de instruire a limbajelor specifice pentru transmiterea cunoştinţelor pentru elevii cu deficienţe vizuale sau auditive • întocmirea de programe vizând facilitarea comunicării şi relaţionării. surdo-muţi şi motori se pot utiliza planurile de învăţământ pentru şcoala de arte şi meserii cu adaptările necesare • În perioada şcolarizării. elevii cu nevoi speciale trebuie să beneficieze de metodele specifice de predare-învăţare.RECOMANDĂRI PENTRU ADAPTAREA CURRICULUMULUI LA ELEVII CU NEVOI SPECIALE CUPRINŞI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ Şcolarizarea elevilor cu nevoi speciale care sunt pregătiţi prin învăţământul de masă şi integraţi individual ( nu în clase speciale) se poate face cu eficienţă dacă se au în vedere următoarele condiţii: • Principiul normalizării privind integrarea acestor elevi în clasele din învăţământul de masă • Pregătirea profesională se va face conform planurilor de învăţământ de la învăţământul de masă • Cadrele didactice vor acorda o atenţie continuă învăţării individualizate şi diferenţiate. comparativ cu nivelul elevilor fără deficienţe • Interrelaţionarea pregătirii de cultură generală cu pregătirea de specialitate şi cu instruirea practică. • evitarea marginalizării elevilor cu deficienţe în colectivul clasei şi a disconfortului psihic al elevilor 99 Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. angajator-angajat.

Formarea competenţelor profesionale şi integrarea şcolară şi profesională pot fi diferenţiate potrivit principiului “resursa urmează nevoile elevului cu cerinţe educative speciale “prin : • programe individualizate ( centrate pe elev) • programe pe grupe de nivel • programe interactive • programe vizând facilitarea comunicării şi relaţionării în activităţile de la clasă şi la instruirea practică Se consideră că o asemenea abordare este benefică pentru elevii cu nevoi speciale dacă: • se realizează profesionalizarea adecvată potenţialului restant şi capacităţilor psiho intelectuale ale elevilor • se oferă şanse egale de şcolarizare prin şcoala de arte şi meserii tuturor elevilor cu deficienţe uşoare şi medii • calificările profesionale pentru elevii cu nevoi speciale se vor alege de către elevul deficient cu avizul comisiei de expertiză medicală. Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer. Acest aviz va fi dat de medicii experţi în medicina muncii.pedichiurist 100 . orientare şcolară şi profesională. orientare şi profesionalizare.manichiurist.coafor.

3 Menţine o atmosferă plăcută în spaţiul de lucru Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.1 Aranjează postul de lucru I II III IV V VI VII VIII * IX X * * * * * * * * * * * Igiena şi securitatea muncii Lucrul în echipă Organizarea salonului de frizerie. a XI-a Competenţe individuale 1.1 Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor 7.8.3 Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate 1.pedichiurist 101 .2 Asigură aprovizionarea propriului post de lucru cu coafurăproduse. materiale şi lenjeria necesare manichiurăpedichiură 8. prevenirea şi stingerea incendiilor 6.coafor.ALCĂTUIREA MODULELOR –NIVELUL II Unitatea de competenţă Comunicare şi numeraţie Asigurarea calităţii Module cls.2 Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă 7.1Aplică normele de calitate în domeniul de activitate 4.2 Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă 7.1 Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.3 Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor 8.4 Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată 4.2 Utilizează metode standardizate de saigurare a calităţii 6.manichiurist.

3 Consiliază clientul pentru alegerea formei şi tehnicii lucrării Relaţia cu clienţii 11.Unitatea de competenţă Iniţierea unei afaceri proprii Competenţe individuale Module cls.1 Realizează manichiura / pedichiura fantezie îngrijire în 12.3 Aplică unghiile artificiale pedichiură 12.1 Analizează posibilităţile de deschidere a unei afaceri proprii 9.2 Realizează coafuri pe baza ondulaţiilor ondulaţiilor II * * * III IV V VI VII VIII IX X * * * * * * * * * * * * * * * Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.3 Întocmeşte planul de afaceri Adaptarea lucrărilor 10.2 Aplică legislaţia în vigoare pentru iniţierea unei afaceri 9.2 Efectuează învelirea unghiilor manichiură şi 12. de siguranţă şi de calitate în realizarea lucrărilor de manichiură .2 Relaţionează cu clienţii 11.2 Efectuează lucrări de bărbi 13.1 Analizează caracteristicile clientului care determină la caracteristicile forma şi tehnica lucrării clientului 10.3 Execută tunsori moderne Coafarea părului pe 14.2 Alege forma şi tehnica lucrării ţinând seama de caracteristicile clientului 10.coafor. a XI-a I 9.1 Execută ondularea părului cu apă baza 14.pedichiurist 102 .4 Asigură condiţii de igienă.manichiurist.pedichiură Lucrări estetice şi de 13.1 Efectuează lucrări de mustăţi îngrijire în frizerie 13.1 Programează clienţii 11.3 Rezolvă reclamaţiile Lucrări estetice şi de 12.

3 Aplică tratamentele pre.manichiurist.3 Execută vopsirea părului Module cls.şi post.2 Caracterizează formele de decolorare 16.permanent 15.2 Execută decapajul 17.4 Întinde părul 16.coafor.3 Execută decolorarea 17. a XI-a I II III IV V * VI * * * * VII VIII IX X Decolorarea părului * * * * * * Vopsirea părului Estetica şi îngrijirea corpului omenesc Nivelul II Frizer.2 Execută ondulaţia permanentă 15.pedichiurist 103 .1 Explică regulile ce trebuie respectate pentru vopsirea părului 17.1 Pregăteşte realizarea ondulaţiei permanente 15.3 Realizează coafuri cu adaosuri 15.1 Analizează factorii ce influenţează decolorarea 16.Unitatea de competenţă Ondulatia permanenta Competenţe individuale 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful