b

Baze podataka Microsoft Access 2003 Vežbe 1

svaka od tih lista mora da se ažurura odvojeno. analizira i reportira korisniku u trenutku. U dobro strukturiranoj bazi. pretražuje i prezentuje velika količina informacija (poznata kao baza podataka). Visoka ICT . Ukoliko se radi samo o 10-tak lista podataka. unosi. Zašto baza podataka? Baza podataka nije samo lista tabela. broj telefona. onda će se najverovatnije koristiti Microsoft Excel ili Microsoft Word.Access 2003 Vežbe 1 Teorija – Uvod Microsoft Access je moćna aplikacija koja omogućava da se kreira. da ih dohvata.Oktobar 2009 . onda prednost ima Microsoft Access. Ukoliko je broj podataka veći i ako se ti podaci često menjaju. na primer. Ukoliko učesnik promeni. Može da kombinuje podatke iz različitih fajlova. sortira. Za svaki turnir postoji lista učesnika sa njihovim podacima.Baze podataka . Koja je razlika između baze podataka i običnih lista? Pretpostavimo da ste sekretarica u golf klubu i da vaši klijenti učestvuju na više turnira. ovaj podatak će se promeniti samo na jednom mestu. tako da nije potrebno unositi podatke više puta. Ona omogućava korisniku da ima kontrolu nad podacima. Najvažniji objekti u Access-u su: Tabele (Tables) – skladište podatake u kolonama i redovima. Struktura Access baze podataka Access baza podataka se sastoji iz objekata. Sve baze podataka sadrže bar jednu tabelu.

Baze podataka . Lista 4. Oni transformišu podatke i upite u dokument sa kojim je lakše raditi. Upit Papir i olovka Teorijski Zadatak 3 Papir i olovka Koji od sledećih iskaza opisuje relacionu bazu podataka: 1. ažuriraju podatke. Tabele Papir i olovka Visoka ICT . Omogućava vezu između brojeva Teorijski Zadatak 4 Osnovni gradivni blokovi baze podataka su: 1. Sastoji se iz različitih tabela sa podacima koji su povezani 2. Obrasci (Forms) . Teorijski Zadatak 1 Papir i olovka Opišite šta je baza podataka.Oktobar 2009 . Tabela 2. Upiti 3. izvode operacije nad podacima.Access 2003 Vežbe 1 Upiti (Queries) – dohvataju i obrađuju podatke. Raport 3. Dohvata podatke u zavisnosti od upita 3. Navesti moguće upotrebe baze podataka? Teorijski Zadatak 2 Šta od ponuđenog nije objekat baze podataka: 1. Olakšavaju rad sa podacima Reporti (Reports) – štampaju podatke. Mogu da kombinuju podatke iz različitih tabela. Liste 2.kontrolišu unos i prikaz podataka.

najmanje od jedne tabele. kao i ograničenja u unosu podataka npr. 3. 2. Dvokliknite na tabelu Products. 2. Kliknite na OK da bi se ovaj ekran zatvorio. Kliknite na dugme Start. Kliknite na meni Help.Access 2003 Zadatak 1 – Pokretanje Accessa 1. 5.Baze podataka . 4. Npr. Otvara se okvir za dijalog Main Switchboard. 3. U listi desno će se pojaviti sve tabele baze podataka Northwind. Polje je deo informacije koju sadrži rekord. Kliknite na All Programs pa Microsoft Office. Svaka baza podataka se sastoji Tabele sadrže podatke. informacije o jednom radniku će se naći kao rekord u tabeli Zaposleni. tako da su one osnovne gradivne komponente bilo koje baze podataka. Zatvorite ga pritiskom na dugme u gornjem desnom uglu. Npr. Teorija – Tabele Tabele organizuju podatke. Zadatak 2 – Otvaranje i analiza primera baze podataka Vežbe 1 1. 2. Pokažite na Sample Databases i kliknite na Northwind Sample. Zadatak 3 – Otvaranje i analiza tabele Products Papir i olovka 1. kućni telefon zaposlenog je jedno polje u rekordu. Svako polje ima svoj tip.Oktobar 2009 . Koliko rekorda ima tabela Products? Visoka ICT . Pojavljuje se početni ekran baze podataka Northwind. Informacije se dele u odvojene tabele na osnovu tema. Saka tabela sadrži redove koji se nazivaju rekordi (records) i kolone koje se nazivaju polja (fields). Kliknite na Microsoft Access 2003 ikonu. Pregledajte sve Access objekte u ovoj bazi podataka.da se u tabelu isporučeno ne mogu uneti podaci o narudžbini koja je mlađa od 2 dana. Kliknite na objekat Tables u levom meniju.

Koliko polja ima tabela Products? .Access 2003 3.Oktobar 2009 . Jednom definisan primarni ključ može da se koristi u drugim tabelama za ponovno upućivanje na tabelu sa primarnim ključem.Baze podataka . Drugo. Na primer. U tabeli „Porudžbine“ naziva se sporedni ključ. Oba polja sadrže informacije koje s vremenom mogu da se promene. nikada nije prazan ili bez vrednosti – uvek sadrži vrednost. Tabele se međusobno povezuju uz pomoć primarnih ključeva. on jedinstveno identifikuje svaki red. on se retko menja (u idealnim slučajevima. Ono predstavlja primarni ključ u tabeli „Kupci“. Primer lošeg izbora primarnog ključa bili bi ime ili adresa. Primarni ključ osim što čini svaki rekord jedinstvenim. Kliknite na ikonicu za Design View 4.Primarni i strani ključevi Primarni ključ predstavlja polje ili skup polja u tabeli koji programu obezbeđuje jedinstveni identifikator za svaki red. Jednostavno rečeno. služi i za povezivanje tabela. Access koristi polja primarnog ključa za brzo povezivanje podataka iz više tabela. sporedni ključ predstavlja primarni ključ neke druge tabele. polje „ID kupca“ u tabeli „Kupci“ može da se pojavi i u tabeli „Porudžbine“. Primarni ključ Sporedni ključ Za odgovarajući primarni ključ neophodno je nekoliko karakteristika. Treće. Prvo. ne menja se nikada). Visoka ICT . Vežbe 1 Teorija .

Teorijski Zadatak 5 Red u tabeli je poznat takođe kao: 1. Koja polja su strani ključevi? Zadatak 5 – Tipovi polja Papir i olovka Nabrojite sve tipove polja koji se koriste u bazi Northwind.Baze podataka . Lozinka za ulaz u bazu podataka Zadatak 6 – Kreiranje tabele preduzeća 1. Jedinstven identifikator koji služi za povezivanje tabela 2. Rekord 3. Kliknite na objekat Tables 5. Polje 2.Access 2003 Vežbe 1 Zadatak 4 – Primarni ključevi Papir i olovka Za svaku tabelu u bazi Northwind ispiši kako se zove i kog je tipa polje koje je primarni ključ. Ključ koji se kreira pre stranog ključa 3. Snimite bazu u folder C:\VezbeAccess\ime_broj_indeksa pod imenom BazaProdavnice 4. Izaberite ‘Create table in Design view’ Kreirajte tabelu Proizvodi koju ćete snimiti tek kad unesete sva polja.Oktobar 2009 Data Type AutoNumber Text . Kliknite na File -> New pa Blank Database 3. Tip podatka Teorijski Zadatak 6 Primarni ključ je: 1. Proizvodi Field Name ID proizvoda Ime proizvoda Visoka ICT . Startujte Access 2.

Porudzbine Field Name ID porudzbine ID proizvoda ID kupca Visoka ICT . Unesite podatke u tabelu: ID proizvoda 1 2 3 4 5 Ime proizvoda Caj nana Keks plazma Hleb sava Kafa Mleko Cena proizvoda 40 80 40 32 54 Kreirate i sledeće tabele : Kupci Field Name ID kupca Naziv Kontakt osoba Telefon Data Type Number Text Text Text Izaberite i setujte primarni ključ.Oktobar 2009 Data Type AutoNumber Number Number . Unesite podatke u tabelu: ID kupca 1 2 3 4 Naziv Steco Disko d. Dvostrukim klikom na ime tabele otvorite tabelu za unos podataka.o Maxi Andi Kontakt osoba Nenad Stojkovic Ivan Petkovic Hrvoje Pancer Janko Lackovic Telefon 204356 204359 204360 204361 Setujte primarni ključ.Baze podataka .Access 2003 Cena prozvoda Currency Vežbe 1 Zatvorite i snimite tabelu pritiskom na dugme close.o.

Visoka ICT .Baze podataka . Unesite moguće podatke.Oktobar 2009 . Odredite koji su strani ključevi.Access 2003 Prodavac Datum porudzbine Količina Text Date/Time Number Vežbe 1 Kreirajte primarni ključ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful