ETAPA I

1. ALCÃTUIREA ACOPERIŞULUI CU ŞARPANTÃ DIN LEMN PE SCAUNE. ROLUL ŞI MODUL DE LUCRU AL ELEMENTELOR Pentru acoperişul în varianta cu pantã mare (cu pod) se poate adopta ca structurã de rezistenţã şarpanta din lemn pe scaune, indicatã la clãdiri cu pereţi portanţi, a cãror lãţime este de 8,00…13 m. Şarpanta este ansamblul elementelor de rezistenţã şi de rigidizare ale unui acoperiş, având ca rol susţinerea greutãţii învelitorii şi preluarea unor acţiuni temporare de la acest nivel (zãpadã, vânt, greutatea oamenilor), pe care le transmite la elementele de rezistenţã ale clãdirii (planşeu, pereţi etc.). 1.1 - Elementele componente ale unui acoperiş cu şarpantã sunt:
• •

şipcile - suportul direct al învelitorilor autoportante (ţigle, plãci diverse); astereala - o podinã de scânduri, cu sau fãrã interspaţii de 1...2 cm, ca suport al învelitorilor neportante (carton asfaltat, tablã etc.); cãpriorii - rigle de secţiune dreptunghiularã, orientate dupã linia de cea mai mare pantã a versanţilor, constituind suportul şipcilor sau a asterealei; pánele (panã-páne) - grinzi de secţiune dreptunghiularã sau circularã, dispuse orizontal - constituie suportul cãpriorilor; panele sunt rezemate direct pe elementele de rezistenţã verticale ale acoperişului sau în nodurile fermelor; pana marginalã (de streaşinã) se numeşte şi cosoroabã; popii - elemente de rezistenţã verticale (sau cu înclinare redusã), având secţiune dreptunghiularã (pãtratã) sau circularã, care transmit încãrcãrile de la pane la structura de rezistenţã a clãdirii (planşee, grinzi); cleştii - elemente de rigidizare a şarpantei, prevãzute atât în lung cât şi transversal acoperişului; sunt alcãtuiţi din perechi de şipci, rigle, dulapi sau lemn semirotund, dispuse în poziţie orizontalã; contrafişele - elemente de rigidizare înclinate, cu rol de contravântuire, prevãzute atât în lungul acoperişului cât şi transversal; pot avea secţiune dreptunghiularã sau circularã; tãlpile - elemente auxiliare scurte, din chituci de lemn (capete de grinzi ecarisate), prevãzute sub popi, pentru mãrirea suprafeţei de transmitere a
-1-

în unele cazuri în loc de tãlpi scurte se pot folosi grinzi ecarisate lungi. Scaunul este constituit din panã.cu care începe execuţia (montajul) acoperişului şi care constituie reazemele pentru cãpriori şi celelalte elemente. 5. 1.încãrcãrilor la planşeu.Alcãtuirea şarpantei pe scaune • Denumirea acestui tip de şarpantã provine de la elementul tehnologic de bazã . …) şi au înãlţimi descrescãtoare de la creastã spre streaşinã: scaunul -2- .2 .scaunul . popii aferenţi în lungul panei şi contrafişele de pe aceeaşi direcţie. dispuse sub un şir de popi. • ALCÃTUIREA UNUI SCAUN AL ŞARPANTEI DIN LEMN AMPLASAREA SCAUNELOR IN CADRUL UNEI ŞARPANTE • Scaunele sunt în numãr impar pe lãţimea tronsonului de acoperiş (n = 3.

pentru susţinerea învelitorii şi a încãrcãrilor aferente. … pe un şir transversal). constituite din perechi de cãpriori (câte unul pe fiecare versant).central are înãlţimea cea mai mare. şarpantele pe scaune sunt alcãtuite din: ▪ elemente de rezistenţã principale. elemente înclinate la 45°. corespunzãtoare pantei versanţilor şi înãlţimii aticului. dispuse pe direcţia paralelã cu latura micã a tronsonului. • Fermele acoperişului sunt alcãtuite din: ▪ una sau mai multe elemente verticale de rezistenţã numite popi.25m şi 3.0 m. constituind reazeme (suport) pentru pane. numite ferme.prevãzuţi în sens transversal acoperişului. fiind cuprinsã între 2. solidarizaţi între ei la o cotã intermediarã cu elementele orizontale duble numite cleşti . de o parte şi de alta a celor doi cãpriori şi a popilor aferenţi şi ▪ constrafişe.cleşti şi contrafişe. 3. ▪ câte o pereche de cãpriori (de o parte şi de cealaltã a crestei). popii au la bazã tãlpi pentru transmiterea încãrcãrilor. pe direcţia transversalã. la intervale de 70…90 cm în lungul clãdirii. în numãr impar (n =1. 5. ▪ elemente de rezistenţã auxiliare (şipci. dupã ambele direcţii. la distanţe de 3…5 m una de alta (în lungul clãdirii sau a tronsonului). iar scaunele laterale au înãlţimi mai mici. ▪ elemente de rigidizare . asterealã). ▪ elemente de rezistenţã secundare intermediare. -3- . • Din punct de vedere al rezistenţei. • Distanţa dintre scaune se adoptã funcţie de lãţimea tronsonului clãdirii şi de panta acoperişului.

.90 55. 0.70 15....70 55. Se urmãreşte îndepãrtarea cât mai rapidã a apei de pe acoperiş...Elemente constructive privind şarpanta pe scaune a .ţigle presate (profilate): 40..70 45.5 x 24 x 1 cm. 3 ..tipuri şi dimensiuni ■ ■ ■ ■ 1 ..35 9. 4 ...FERMA LA UN ACOPERIŞ CU ŞARPANTÃ PE SCAUNE DIN LEMN 1.22 -4- .Panta acoperişului .5 mm.35 24.40 (°) 35.35 29.tablã zincatã: 0. PANTA ÎNVELITORII MATERIALU L Ţigle solzi cu dispunere simplã Ţigle solzi cu dispunere dublã Ţigle trase Ţigle presate Tablã zincatã Panta minimã (cm/m) 60 45 45 35 7 (°) 31 24 24 20 4 Pante uzuale (cm/m) 70.ţigle solzi: 2 ...42 29.Învelitori uzuale .4 .. deci panta se adoptã cu atât mai mare cu cât etanşeitatea la apã a învelitorii este mai redusã. rar 1 mm..se adoptã aceeaşi pentru toţi versanţii şi este funcţie de natura învelitorii (gradul de etanşeitate la apã a acesteia)..55 mm. 39 x 22 x 1 cm..ţigle trase: 35 x 17 x 1 cm.. pentru a preveni sau a se diminua infiltrarea prin învelitoare.. b ..

4 ..8x5.8x5.8cm.. 3 .ţigle profilate trase. 2. 3.8 cm -5- .5 .ţigle solzi cu dispunere simplã: 14. 2.5 cm. b ..Astereala (podinã de scânduri) ■ grosimi: 2. dimensiuni.ţigle solzi cu dispunere dublã: 17.6cm. 2 .70 27.8cm.70 24. 2.5 cm.8x4.6cm Distanţa dintre şipci (ds) pe versantul acoperişului: 1.35 .8cm.8cm. în 2 straturi: 16.0 cm.Azbociment plan: 45 24 50.6cm.35 . 2.0 cm.3x3. 2 straturi: 17.4x3.4cm.8cm. 2. 5.8cm.8cm.dispunere dublã 1.. 3.dispunere simplã 35 20 45.2cm (rar).4x4.ţigle profilate presate. 5.Şipcile ■ ■ Secţiuni uzuale: 2...Elemente geometrice (secţiuni. 4.8x7.. distanţe) ELEMENTE GEOMETRICE DE BAZÃ LA ŞARPANTA PE SCAUNE a .8x5.. 3.

Popii (elemente de rezistenţã verticale) ■ secţiuni: . 12x15cm. 19x25cm. 15x19cm. ■ distanţe dintre cãpriori (dc): 70.Contrafişele (elemente de solidarizare înclinate) ■ secţiuni: 10x12cm. 15x17cm.. 17x19cm.dreptunghiulare cu 12x12cm. 2.. 12x12cm. 10x12cm. 19x19 cm. h .5x10cm. 10x15cm.. 15x15 cm.Panele (elemente de rezistenţã orizontale) ■ ■ secţiuni: 10x15cm. f . ■ e .25…3. 7. 12x15 cm. 15x15cm. 15x15cm. sau .longitudinal: 3…5 m (rar 6 m). ■ distanţe: .transversal: 2.0 m. 15x15. 12x15cm. sau secţiuni semirotunde Φ 10/2…14/2 cm. 7.5x10cm. d . 12x19. 15x19cm.Tãlpile scurte (sub popi) ■ ■ secţiuni: lungimi: 12x15cm. 12x15cm sau Φ 10 cm. distanţe (pe versantul acoperişului): (dp) ≤ 4. Φ 14 cm.2 cm. Φ 12cm.Cleştii (elemente de solidarizare orizontale) ■ câte 2 bucãţi: (perechi) 7. 12x12cm. Φ 12. Φ 14cm.Cãpriorii (elemente de rezistenţã înclinate) secţiuni: 7. g . 15x25cm.8x15cm.0 m.circulare cu diametre Φ 10cm.5x12cm.. -6- .5x15cm.■ cu sau fãrã interspaţii de 1. lt = 50…60 cm. 7. c . 15x19. ■ ■ înclinarea contrafişelor: 45 ° lungimi: lcf = 1. 15x17cm.5x12cm. 10x15cm. .90 cm.41• (70…100) cm.

Deoarece încãrcãrile aferente acoperişurilor clãdirilor de locuit de dimensiuni moderate. respectiv din prima parte a şirurilor de valori recomandate la fiecare categorie. rezultând secţiuni finale care pot fi diferite de cele alese iniţial. -7- . se recomandã adoptarea unor elemente componente de secţiuni mai mici. secţiunile astfel adoptate se verificã prin calcul. Pentru elementele de rezistenţã. sunt relativ reduse. de tipul vilelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful