SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI RAD br. 2193

SELEKTIVNO DJELOVANJE ZAŠTITNIH UREĐAJA U NISKONAPONSKIM MREŽAMA
Darijo Bilić

Zagreb, lipanj 2008.

Zahvaljujem svom mentoru prof. dr. sc. Anti Marušiću na savjetima koji su me usmjeravali tijekom izrade ovog rada, jednako tako zahvaljujem i ing. el. Jozi Biliću na stručnoj pomoći te podršci tijekom mog studiranja. Posebno zahvaljujem svojima roditeljima, Ankici i Marinku, na strpljivosti i brižnosti te odricanju kroz sve ove godine mog studija. Zahvaljujem svojoj djevojci Danijeli što je uz mene, te ostalim članovima obitelji i prijateljima koji su sa mnom dijelili trenutke radosti i tuge.

Još jednom svima, hvala!

ii

Darijo Bilić 0036400787

iii

iv . Karakteristike tih uređaja korištene su za objašnjenje njihovog međusobnog selektivnog djelovanja. Opisani su pojedini elementi koji služe za izvedbu nadstrujne zaštite. Na kraju je opisan i praktični primjer odabira. razmještaja te selektivnog djelovanja nadstrujne zaštite u niskonaponskom dijelu mreže od SN strane transformatora do krajnjeg trošila.Sažetak Ovaj diplomski rad opisuje osnovne principe djelovanja i selektivnosti nadstrujne zaštite u niskonaponskim mrežama.

............ 18 3........................... 3.3. 4 Rastalna karakteristika . 7 3........1......1....1.................. 4 3..............3...... 3.............4....................................... 3.......................................5....2.............................. 21 Kombinacija prekidač – osigurač...3..............................3.....1.................................2....................................... 10 Okidači . 3.......2................................... Termometarski zaštitni uređaji ........................................... 3 Zahtjevi za nadstrujnu zaštitu ..... Niskonaponski releji ......... 21 3..4.......................................................................................................... 2...... 3.............................................................1....................................... 11 Minijaturni prekidači ...................................3...1............................ 9 Tjemene vrijednosti i vremenska zadrška podnosive struje .................................................. 4 Ograničavanje struje ............................................................. Niskonaponski prekidači .. 3 Zaštita od neželjenog porasta temperature...................5.......................2........ Niskonaponski osigurači .. 3. 1 Općenito o nadstrujnoj zaštiti u niskonaponskim mrežama .................................................... 22 v 3.... 2 Zaštita od posljedica kratkog spoja ...1...................... Kombinirani sklopni zaštitni uređaji ..............................Sadržaj 1....................................... 3........... 3..........................1..............2......................4.................... 3..................... 3 Nadstrujni zaštitni uređaji .............2.......1..........2. 2 2........4............ 14 3... 3..... Zaštita od preopterećenja ...2................... 2.................................................. Uvod ..................................... 20 NTC zaštitni uređaji ........ 20 PTC zaštitni uređaji ......4... 3.. 7 Osnovna podjela niskonaponskih osigurača .......... 3................................2.................. 5 Prekidna moć osigurača .1....4. 2......................... 9 Prekidna moć niskonaponskih prekidača .......1.............. 2.................... ... 16 Releji za preopterećenje.........

. 25 Prekidači u kaskadi ........ 34 Zaštita motora .........................................2..1.............. 31 Kvarovi transformatora ...... 35 Zaštita rotora trofaznih asinkronih motora ...... 3............ 37 Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja ................................. 5.5.. 3..........3...... 38 Načini ostvarivanja selektivnosti ..............1...........1....1...........4..............................5... 4.... 26 Podešavanje kombiniranih zaštitnih uređaja ..... 4........2.........................2.........................2......... Zaštita kondenzatorskih baterija ..........3....................... 3..............3..... 5.2.......... 40 Nadstrujna selektivnost ............. 36 Zaštita trofaznog asinkronog motora korigiranjem faktora snage 36 Zaštita trofaznog motora pri promjeni smjera vrtnje ......5........... 4.... 4......................................1..6...................7... 41 Logički stupnjevana selektivnost .. 37 4................ 38 5....3...............................................................5. 5..1....3......1.................2....4. Zahtjevi za selektivno djelovanje zaštitnih uređaja .... 32 Transformatori u zamkastim mrežama .... 5.........5....................3.........2............. Zaštita kabela i vodova ................4....... 32 4.......... 40 Vremenska selektivnost .. 35 Uzroci kvarova motora ................5..........3..... 4........................................................................... 31 4. 4.........3................3...................2........3................. 3.......................................... 4..... 27 Usporedba kombinacija zaštitnih uređaja .......................4............2................ 5........................ 23 Kombinacija sklopnik i relej za preopterećenje – osigurač .............. Zaštita transformatora ..... Kombinacija sklopnik – prekidač ....................5. 4........................ 43 vi 5........ 23 Kombinacija sklopnik i relej za preopterećenje – prekidač ........... 32 Paralelno spojeni transformatori istih izlaznih karakteristika . 42 Selektivnost ostvarena usmjerenim zaštitnim uređajima .... 3....... 4.......... 4..1......4............................................................................2... 31 Transformatori u radijalnim mrežama .......... 29 Funkcije nadstrujnih zaštitnih uređaja ..1........ ..

........ 5..............3.....4...........1........................................... 5........ 63 Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu ................................1.......... 58 Selektivnost postignuta sa usmjerenim okidačima i komunikacijom među njima ................ 53 Korištenje tablica selektivnosti ..2...................................... 6.... 6....... 45 Selektivnost između prekidača i nižeg osigurača ...2....7....................................2...... Tehnički uvjeti za TS 10 (20) / 0........................4 kV.......5............ 5.2.......................... 44 Selektivnost serijski povezanih prekidača .3...........2............ 5.. 81 Polje javne rasvjete ....1 ...... 5.................... Selektivnost zaštitnih uređaja u radijalnim mrežama ......5.3............. Pomoćna zaštita ......................3.. Tehnički uvjeti za izvedbu priključka u individualnim objektima pročišćeni tekst korišten za izradu primjera .............5.............2........ 58 5.................3...... 5.. 6...................3................... 55 5. 57 Osigurači u čvorištima ........ 6..1.........3...........3...... 82 Instalacija zgrade ... 44 Selektivnost serijski spojenih osigurača ......... Tehnički uvjeti HEP-a korišteni za praktični primjer ..3..........1.... Selektivnost u zamkastim mrežama .......... 5..... 5...3.......................1.. 65 6.....4.... 84 vii 6......................... 1 x 250 kVA I 1 x 630 kVA Kabelska izvedba – vanjsko posluživanje .................. 83 Područje instalacija kuća .................. 50 Selektivnost između osigurača i nižeg prekidača .................................... 79 Transformatorska stanica .......1.............4...............4........6......pročišćeni tekst korišten za izradu primjera .... Model mreže u programu SIMARIS DESIGN 4............2.2... 52 Selektivnost nadstrujnih uređaja sa podnaponskim okidačima ... 5.. 68 6.............................................1...... 6...............1.. ...2............... 73 6.................................................... 65 Tehnički uvjeti za izvedbu priključka u višestambenim objektima pročišćeni tekst korišten za izradu primjera ...........3..... 64 6............ 51 Selektivnost u slučaju dva ili više paralelnih izvora napajanja ...4.................

......................................... 6...2........................ 85 Karakteristike selektivnosti od SN strane napajanja do krajnjeg trošila.......................................5.2.........................6........... 95 Zaključak .................6................. Popis odabranih uređaja i njihovi parametri korišteni u modelu ....101 viii .....................

... 9 Slika 3...........................15 Podešavanje kombinacije prekidač ....................................................................................... 23 Slika 3...............................Popis slika Slika 3............................ 20 Slika 3...................................osigurač .............................................................. 6 Slika 3...............1 Podešavanje karakteristika prekidača i osigurača u svrhu postizanja selektivnosti ................3 Valni oblici napona i struje pri prekidu kratkog spoja ograničavanjem struje osiguračem .13 Karakteristike i jednopolna shema kombinacije sklopnik i relej za preopterećenje – prekidač ..........1 Primjer zamkaste mreže napajane s više SN vodova......... 28 Slika 4..6 Niskonaponski prekidač sa termo-magnetskim okidačem ............. 38 Slika 5....................... 5 Slika 3......... 22 Slika 3... 42 ix ............... 15 Slika 3.....................10 Karakteristike i jednopolna shema kombinacije prekidač-osigurač ........... 25 Slika 3..............2 Kaskada strujno stupnjevanih prekidača ................................................ 41 Slika 5...4 Niskonaponski visokoučinski osigurač (podnožje i uložak)...........................................................................2 Krivulja rezanja osigurača ........... 26 Slika 3.. 17 Slika 3.................16 Karakteristike propuštanja struje minijaturnog prekidača sa pomoćnim osiguračem .................. 11 Slika 3......................................................... 24 Slika 3............................. 7 Slika 3...................12 Karakteristike i jednopolna shema kombinacije sklopnik i relej za preopterećenje – osigurač..............................11 Karakteristike i jednopolna shema kombinacije sklopnik-prekidač .........1 Vremensko strujna rastalna karakteristika osigurača .........................................7 Karakteristike minijaturnih prekidača ............9 Karakteristika PTC termometra . 27 Slika 3..........5 Vremensko strujna karakteristika prekidača .............................14 Jednopolna shema i valni oblici napona i struje pri prekidu kratkog spoja kaskade osigurača .8 Sklopna vremena otvaranja i zatvaranje kontakata .3 Strujno stupnjevan nadstrujni zaštitni sustav .... 33 Slika 5... 6 Slika 3................

................................8 Selektivnost triju serijski povezanih prekidača .................................14 Rezultantne vrijednosti napona prilikom kratkog spoja ............... Q3 i Q4 ...... 80 Slika 6........6 Selektivnost bazirana na strujnom stupnjevanju između dva serijski spojena prekidača ......................................... 48 Slika 5.. 54 Slika 5......... blokiranje Q1 i Q4 ...............7 Vremensko stupnjevanje prekidača u kaskadi .....................1 Blok shema niskonaponske mreže ..prorada Q5... 52 Slika 5.11 Selektivno djelovanje osigurača i donjeg prekidača ..............19 Kvar na motoru M . 45 Slika 5.................. Q3 i Q4 ....... 59 Slika 5........ 50 Slika 5.17 Konfiguracija mreže sa usmjerenim prekidačima i međusobnom komunikacijom ............21 Kvar na sabirnici B2 .......10 Selektivno djelovanje prekidača i donjeg osigurača ...........prorada Q4........15 Granica selektivnosti ilustrirana okidnim karakteristikama dvaju prekidača spojenih u seriji ....................... 51 Slika 5..................... 58 Slika 5..... 61 Slika 5...........2 Jednopolna shema modela mreže u programu SIMARIS 4....... Q2.. 53 Slika 5....... Q3 i Q4 .............................13 Zaštita tri transformatora istih karakteristika u paraleli............3 Jednopolna shema transformatorske stanice ............ blokiranje Q2...............16 Konfiguracija mreže koju štite osigurači u čvorištima .......................... 81 Slika 6.. 62 Slika 5..... 61 Slika 5.......prorada Q2. 47 Slika 5... Q3 i Q4.. blokiranje Q1.............22 Kvar na trošilu Z .............. 59 Slika 5.... 57 Slika 5............. 64 Slika 6. 60 Slika 5..18 Kvar na sabirnici B1 ................. 43 Slika 5.............prorada Q1.. 49 Slika 5................................9 Dinamička kontrola vremenske zadrške .................... 44 Slika 5.........Slika 5................5 Selektivnost dvaju serijski povezanih osigurača .... Q2 i Q3 .. blokiranje Q2 .23 Kvar na transformatoru T2 .1 .......................... 62 Slika 6... 82 x ...................4 Jednopolna shema polja javne rasvjete .. blokiranje Q1.prorada Q2 i Q3....20 Kvar na transformatoru T1 .................................prorada Q1.......... blokiranje Q1........4 Zaštitni sustav sa usmjerenim zaštitnim uređajima.......12 Zaštita dva transformatora istih karakteristika u paraleli ............

........ 98 Slika 6.....1 95 Slika 6.. 97 Slika 6......12 Selektivnost nadstrujne zaštite razvodnika stana 1 zgrade 1 ...... 98 Slika 6.8 Selektivnost nadstrujne zaštite transformatorske stanice ....... 96 Slika 6........1 ...................................10 Selektivnost nadstrujne zaštite glavnog razvoda zgrade 1 ..................................14 Procjena selektivnosti u programu SIMARIS DESIGN 4................9 Selektivnost zaštite NN grupe 1 vodnog polja ............. 83 Slika 6......5 Jednopolna shema instalacija zgrade..6 Jednopolna shema instalacija kuća .. 84 Slika 6.. 96 Slika 6.13 Selektivnost nadstrujne zaštite grupe trošila 1 stana 1 zgrade 1 .....................Slika 6...................100 xi ......7 Područje zaštitnog sustava od SN strane do grupe trošila Z1-RS1.......11 Selektivnost nadstrujne zaštite etažnog razvoda 1 zgrade 1 . 99 Slika 6.

.................. 76 Tablica 6...13 NN kabeli i vodiči ............... 77 Tablica 6..... 15 Tablica 3......1 Tehnički podaci transformatora....................... 29 Tablica 3......7 Natpisna pločica transformatora ...................2 Snaga kondenzatorske baterije .............................................. 91 Tablica 6........................... 34 Tablica 5.......................................................1 Podjela osigurača u funkcijske i pogonske razrede ...............9 Osigurači rastavljači...6 Usporedba kombinacija zaštitnih uređaja sa osiguračima .......... 91 Tablica 6......14 Promjenljivi teret ......... 88 Tablica 6......... 55 Tablica 6.........................................7 Usporedba kombinacija zaštitnih uređaja bez osigurača .................................. 87 Tablica 6..........1 Nadstrujna zaštitna oprema za vodiče i njima pripadne norme...........................................12 SN kabel .....10 Minijaturni prekidač ..........3 Osigurači odabrani s obzirom na nazivni napon transformatora ...................................... 14 Tablica 3....1 Selektivnost dva serijski spojena MCCB prekidača .........2 Funkcije releja i okidača .....11 Osigurači sa postoljima ................................................ 8 Tablica 3............................8 SN prekidač ...................... 13 Tablica 3....4 Spojni vodovi transformatora i dovodnog polja .................................. 88 Tablica 6...........4 Opseg proradnih struja okidača za zaštitu od kratkog spoja ........................... 73 Tablica 6................. 78 Tablica 6..............5 Mrežni parametri srednjeg napona ................................................................ 90 Tablica 6.................................. 89 Tablica 6......... 30 Tablica 4............................. 10 Tablica 3.....6 Mrežni parametri niskog napona.............. 93 xii ................................................... 87 Tablica 6............................. 88 Tablica 6......................................................3 Karakteristične veličine za okidače prema normi IEC 60947-2 ..............5 Nazivne prekidne moći minijaturnih prekidača prema normi IEC 60898 .......................Popis tablica Tablica 3.................................................................

Sklopni aparati se mogu podijeliti u tri osnovne skupine. Njihovo djelovanje može se razmatrati pojedinačno ako se radi o krajnjim odsjecima trošila ili kao sustav. Kako bi se osigurao željeni rad više zaštitnih uređaja u jednoj cjelini potrebno ih je prilagoditi. zaštitni uređaji i njihove funkcije. a potom će na praktičnom primjeru biti objašnjeno selektivno djelovanje zaštitnih uređaja na određenom dijelu niskonaponske mreže. kada imamo više odsjeka sa međusobno povezanim zaštitnim uređajima. To su osigurači. dok bi uređaji iza njih ostali u mirovanju. Ti uređaji su sklopni aparati. prekidači i sklopnici sa pomoćnim relejima. Nadstrujna zaštita je podijeljena u tri kategorije: zaštita od preopterećenja. Kako bi se zaštitila oprema od posljedica navedenih struja upotrebljavaju se uređaji koji čine nadstrujnu zaštitu. Uvod Velike struje kratkog spoja ili preopterećenja mogu izazvati dinamička i termička naprezanja koja mogu dovesti do posljedica: oštećenja pojedinih elemenata mreže. 1 .Uvod 1. odnosno da je sustav u cjelini sposoban otkriti kvar i izolirati ga od ostatka mreže. U nastavku će biti objašnjene vrste nadstrujnih zaštita. Ako rad je zaštitnih uređaja prilagođen tako da bi pri kvaru reagirali samo uređaji u najbliži mjestu kvara. takvo djelovanje zaštitnih uređaja nazivamo selektivnim djelovanjem. te selektivno djelovanje istih. od kratkog spoja te od porasta temperature. požara pa i ozljeda ili smrti osoba koji su prisutni u prostoru zahvaćenom kvarom. Nadstrujnu zaštitu čini niz zaštitnih uređaja povezanih u jednu cjelinu.

Krivulja dopuštenog opterećenja dobiva se unošenjem dozvoljenih vremena opterećenja u vremensko-strujni dijagram. npr. krivo dimenzionirana. 2. Zadatak zaštite od preopterećenja je da dopusti protok struje preopterećenja kroz dozvoljeno vrijeme. [1] 2 . . Što je struja preopterećenja veća to se brže dostiže dozvoljena temperatura i time skraćuje dopušteno vrijeme pod tim opterećenjem. . Zaštita od neželjenog porasta temperature te direktna zaštita izvedena najčešće termostatom i pripadnim sklopnim uređajem. motori i/ili kabeli. Zaštita od preopterećenja je zapravo zaštita izvedena strujno ovisnim relejima sa elektroničkom ili termičkom vremenskom zadrškom i pripadnim sklopnim uređajima [1]. ali i da prekine protok iste ukoliko se dozvoljeno vrijeme takvog preopterećenja premaši. Zaštita od preopterećenja Preopterećenje nastupa kada komponente nekog postrojenja trpe prisutnost većih pogonskih struja prevelikog vremenskog trajanja ili ako je oprema. Ove struje preopterećenja podižu temperaturu namota i kabela iznad dozvoljene te tako skraćuju životni vijek njihovih izolacija.zaštita od neželjenog porasta temperature.zaštita od posljedica kratkog spoja.1. U slučaju selektivne zaštite koriste se elektromagnetski ili elektronički releji sa kratkotrajnim vremenskim zatezanjima i pripadnim sklopnim uređajima ili osigurači odgovarajućih karakteristika.zaštita od preopterećenja. Općenito o nadstrujnoj zaštiti u niskonaponskim mrežama Nadstrujnu zaštitu možemo podijeliti u tri skupine: .Općenito o nadstrujnoj zaštiti u niskonaponskim mrežama 2. Zaštita od posljedica kratkog spoja najčešće realizirana brzim elektromagnetskim ili elektroničkim okidačima i pripadnim sklopnim uređajima ili osiguračima.

pouzdanost i selektivnost.4.2. Zaštita od neželjenog porasta temperature Za razliku od zaštite od preopterećenja. Kratki spoj uglavnom je ostvaren električnim lukom. Zaštita od posljedica kratkog spoja Kratki spojevi mogu biti uzrokovani oštećenjem izolacije. Zahtjevi za nadstrujnu zaštitu Osnovni zahtjevi za nadstrujnu zaštitu su brzina. Zadatak zaštite od posljedica kratkog spoja je da ograniči opasne posljedice nastale kratkim spojem što je više moguće. ali ukoliko taj porast dođe do dopuštene temperature. Od sustava zaštite zahtjeva se da je što pouzdaniji kako bi se pravovremenim uklanjanjem kvara smanjila mogućnost štete. zaštita od neželjenog porasta temperature djeluje direktno promjenom temperature unutar opreme pomoću termostata i pripadnog sklopnog uređaja. Zadatak zaštite od neželjenog porasta temperature je da dozvoli pojavljivanje porasta temperature u normalnim pogonskim uvjetima. 3 . Električni luk kratkog spoja može uništiti opremu i ugroziti osoblje u svojoj blizini. Selektivnost je važna kako bi se omogućila samo izolacija kvara iz mreže. Prije tog postupka može se ugraditi i alarmni uređaj koji upozorava na rizično povišenje temperature kako bi se unaprijed poduzele preventivne mjere u svrhu izbjegavanja termičkog preopterećenja. kvarom na opremi ili pogrešnim sklopnim manevrima. što znači da zamijećene struje nastale kratkim spojem budu prekinute u milisekundama. Struja kratkog spoja najčešće napreže kabele i opremu postrojenja kojom prolazi.[1] 2. Ova naprezanja su termičke i mehaničke prirode.3. kako bi se izbjegao prekid isporuke djelu mreže koji nije zahvaćen kvarom. vrši se postupak isključivanja uređaja.Općenito o nadstrujnoj zaštiti u niskonaponskim mrežama 2. Brzina uklanjanja struja kratkog spoja ili preopterećenja važna je zbog termičkog i mehaničkog naprezanja pojedinih komponenti.[1] 2.

dakle vodljivi element se rastali prolaskom struje određene struje dovoljno velikim vremenskim intervalom. Niskonaponski osigurači Niskonaponski osigurači su uređaji koji služe za zaštitu od posljedica kratkog spoja i nedozvoljenih preopterećenja vodova. Prema namjeni mogu se podijeliti na upravljačke i zaštitne. posljedica kratkog spoja te neželjenog pregrijavanja. dok je druga asimptota ona koja prikazuje toplinu nastalu prolaskom struje (I2⋅t). kabela. Nadstrujni zaštitni uređaji Sklopni aparati niskog napona služe za sklopne operacije u glavnim i pomoćnim krugovima. Nadstrujni zaštitni uređaji su sklopni aparati koji služe za zaštitu vodova.1. Pozicija karakteristike je određena uglavnom prijelazom topline iz rastalnog elementa osigurača u okolinu [1]. 3. postrojenja i uređaja od preopterećenja. odnosno toplinu potrebnu za taljenje rastalnog elementa (slika 3. Zbog tog svojstva osigurač služi kao nadstrujni zaštitni uređaj. Vremensko-strujna rastalna karakteristika leži između dvije asimptote. Prva (vertikalna) je minimalna struja taljenja koja uzrokuje taljenje rastalnog elementa osigurača.1. Njihova primjena se najčešće nalazi u niskonaponskim industrijskim i distribucijskim postrojenjima i uređajima [2]. Funkcionalne osobine osigurača odnosno njegovo ponašanje uslijed prolaska određene struje određenim vremenskim intervalom. bazirana na strujama kratkog spoja. prikazane su rastalnom karakteristikom odnosno karakteristikom struja-vrijeme.1. sklopnih postrojenja te različitih trošila [2]. 3. kabela. Rastalna karakteristika Vrijeme taljenja vodljivog dijela osigurača je prikazano kao funkcija struje u vremensko-strujnom dijagramu sa logaritamskom skalom. 4 . Osnovna podjela nadstrujnih zaštitnih uređaja je na osigurače i prekidače.1).Nadstrujni zaštitni uređaji 3. To su sklopni aparati koji samostalno prekida strujni krug taljenjem posebno dimenzioniranog vodljivog dijela (rastalnice) uzrokovanog termičkim djelovanjem električne struje.

2 je prikaza karakteristika rezanja struje gdje su Ik vrijednost struje kratkog spoja.1 Vremensko strujna rastalna karakteristika osigurača1 3.2. 1 vrijednosti preuzete iz literature [5] 5 . vodljivi element osigurača bi se mogao rastaliti prije nego što ta struja dosegne tjemenu vrijednost [1]. dok se razdvajaju kod viših struja kratkog spoja. Na slici 3. uglavnom ovisno o radnom naponu i vrijednosti moguće struje kratkog spoja. a strelica b područje sa ograničavanjem struje. Strelica a prikazuje područje bez ograničavanja struje. 109 105 Imax gornja granična struja taljenja Imin donja granična struja taljenja I2t krivulja krivulja ukupnog trajanja prekidanja 101 10-3 101 102 103 104 Struja I [A] Slika 3. Ograničavanje struje Ukoliko dođe do velikih struja kratkog spoja. Najviša trenutna vrijednost struje koja se dostiže tijekom prekida je poznata pod nazivom odrezana struja iD. Razlika je zbog pratećeg vremena gašenja luka.Nadstrujni zaštitni uređaji Rastalna karakteristika i karakteristika ukupnog trajanja prekidanja su do oko 20⋅In jednake.1. In nazivna struja osigurača. iD odrezana struja. ip tjemena vrijednost struje kratkog spoja. To je prednost osigurača jer u tom slučaju se smanjuju termička naprezanja elemenata iza osigurača.

dakle ograničavanje struje je učinkovito ako linija iD presijeca krivulju struje kratkog spoja Ik prije nego što ta struja dosegne tjemenu vrijednost ip. Tu se vidi da je odrezana struja iD manja od tjemene vrijednosti struje kratkog spoja ip. Slika 3.2 Krivulja rezanja osigurača2 Na slici 3.3 Valni oblici napona i struje pri prekidu kratkog spoja ograničavanjem struje osiguračem 2 dio karakteristike preuzet iz literature [12] 6 .Nadstrujni zaštitni uređaji Slika 3.3 prikazan je valni oblik struje osigurača koji ograničava struju kratkog spoja.

1. Osnovna podjela niskonaponskih osigurača Niskonaponski osigurači podijeljeni su prema području primjene. Na slici 3.4. Vrijednost prekidne moći visokoučinskog osigurača mogu biti i reda veličine 100 kA. te prema njihovim radnim karakteristikama u funkcijske i pogonske razrede. osigurači su elementi koji su sposobni prekinuti vrlo velike struje kratkog spoja sa vrlo učinkovitim gašenjem luka. Ako imaju dobru sposobnost rezanja struje. Efektivno ograničavanje struje te velika prekidna moć su karakteristike koje osigurače prikazuju kao elemente koji su neophodni u formiranju nadstrujne zaštite.4 Niskonaponski visokoučinski osigurač (podnožje i uložak) 3. Slika 3.Nadstrujni zaštitni uređaji 3.3. dakle.4 prikazani su uložak i podnožje osigurača velike prekidne moći sa označenim osnovnim dijelovima. 7 .1. izvedbi. Prekidna moć osigurača Prekidna moć osigurača je najveća efektivna vrijednost struje koju osigurač u određenim propisanim uvjetima može isklopiti. tada im je i prekidna moć veća.

Funkcijski razred a (osigurači za pojedina područja). kabeli poluvodički uređaji Osigurači za pojedina područja a In >4⋅In ≥2. Osigurači ovog razreda namijenjeni su zaštiti od kratkog spoja i zaštiti od preopterećenja. Podjela u funkcijske i pogonske razrede prikazana je na tablicom 3. Ovi osigurači koriste se samo kod zaštite od kratkog spoja. 8 .Nadstrujni zaštitni uređaji Prema području primjene dijele se na: • • instalacijske osigurače osigurače velike prekidne moći ili visokoučinske osigurače (NH.1.1 Podjela osigurača u funkcijske i pogonske razrede Funkcijski razred Kontinuirano vođenje struje Struja taljenja Pogonski razred Štićeni elementi Osigurači opće namjene (sva područja rada) g In ≥Imin gG gR vodovi.7⋅In aM aR sklopni aparati poluvodički uređaji Funkcijski razred g (osigurači opće namjene). Osigurači tog razreda mogu provoditi struju od minimalne do nazivne vrijednosti. Tablica 3. Osigurači tog razreda mogu provoditi struju od minimalne do nazivne vrijednosti. sadrži široko područje osigurača. sadrži široko područje osigurača. NVO) Funkcijski razred određuje u kojem se strujnom području rastalni element osigurača mora rastaliti. te prekinuti od najmanje struje taljenja do prekidne moći osigurača. te prekinuti struje i do nekoliko puta veće od nazivne struje osigurača.

Ovisno o izvedbi opremljeni su različitim proradnim elementima odnosno okidačima. Maksimalne dopuštene vrijednosti nazivnih struja pomoćnih osigurača za svaki prekidač dane su u katalogu proizvođača tih prekidača. dakle izveden interno u kućištu prekidača.2.2. Vrijeme t [s] 102 101 1 10-1 10-2 10-3 101 strujno ovisno dugotrajno kašnjenje strujno neovisno dugotrajno kašnjenje strujno neovisno kratkotrajno kašnjenje trenutno prekidanje 102 103 104 Struja i [A] Slika 3. Najšira primjena im je za zaštitu generatora. Ako to nije slučaj potrebno je ugraditi pomoćne osigurače [1]. Prekidna moć niskonaponskih prekidača Nazivna kratkospojna prekidna moć i nazivna kratkospojna uklopna moć prekidača mora biti jednaka simetričnoj komponenti početne struje kratkog spoja Ik“ koja bi se mogla pojaviti na mjestu ugradnje.1.Nadstrujni zaštitni uređaji 3. Niskonaponski prekidači Niskonaponski prekidači su automatski sklopni aparati koji služe za zaštitu uređaja i vodova od kratkog spoja [2].5 Vremensko strujna karakteristika prekidača 3. Okidači mogu biti direktno u dodiru sa strujom kratkog spoja ili preopterećenja. ali tada moraju primati vanjski signal za proradu sa releja ili drugih sklopnih uređaja [5]. vodova i elektromotora. no mogu biti izvedeni kao posebni moduli vezani uz glavnu jedinicu. 9 . transformatora.

2. taj prekidač mora prekinuti struju kratkog spoja koju je do tad provodio. 10 . te tako prikazane se koriste kod koordinacije sustava zaštite. ukoliko niži prekidač nije isklopio kvar. Tjemene vrijednosti i vremenska zadrška podnosive struje U sustavima zaštite od kojih se zahtijeva da budu selektivne koriste se prekidači koji mogu podnijeti tjemene vrijednosti struje kratkog spoja ip sa određenom vremenskom zadrškom bez negativnih utjecaja te struje.2.2 Funkcije releja i okidača Funkcija Okidači Strujno ovisni termički. Zaštita od preopterećenja elektromagnetski ili elektronički okidači za struje preopterećenja Zaštita od posljedica kratkog spoja Brzi elektromagnetski ili elektronički nadstrujni okidači Nadstrujni Selektivna zaštita od kratkog spoja elektromagnetski ili elektronički okidači sa vremenskom zadrškom Releji Strujno ovisni termički ili elektronički releji za struje preopterećenja Termički releji Brzi elektromagnetski nadstrujni releji 3. Te vrijednosti prikazane su tablicom i karakteristikom vrijeme-struja. Tjemene vrijednosti struja koje određeni prekidač može podnijeti te trajanja vremenske zadrške dani su u katalogu proizvođača. Nakon isteka zadane vremenske zadrške.Nadstrujni zaštitni uređaji Tablica 3.

postoje: • nadstrujni okidači (brzi. Okidači Okidači su uređaji koji su mehanički povezani sa zapornim mehanizmom prekidača i služe za okidanje zapornog mehanizma ili nedopuštanje njegovog otvaranja ili zatvaranja [3]. Ovisno o primjeni prekidača.2. sa strujno ovisnom vremenskom zadrškom.3. sa strujno neovisnom vremenskom zadrškom) • • podnaponski i nulnaponski okidači shunt okidači 11 .6 Niskonaponski prekidač sa termo-magnetskim okidačem 3.Nadstrujni zaštitni uređaji gornja priključnica polupropusni sloj izolacijski sloj lučna komora fiksni kontakt pokretni kontakt poluga za ručno prekidanje ili resetiranje termo magnetska jedinica termički okidač magnetski okidač donja priključnica Slika 3.

12 .Nadstrujni zaštitni uređaji Za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja najčešće se koriste nadstrujni okidači. Nulnaponski okidači služi za okidanje prekidača prilikom zemljospoja. sa ili bez vremenske zadrške. Njima se štite motori do ograničene učestalosti sklapanja (do 25 sklapanja na sat) [2].7% nazivnoga napona Us. Postoje elektromagnetski. Pri tome se pojavljuje nulti napon mreže čija je veličina obrnuto proporcionalna vrijednosti prijelaznog otpora na mjestu kvara. Za nadstrujne prekidače okidači pri prekoračenju dozvoljene granice struje ili napona. Elektronički okidači djeluju posredstvom strujnog transformatora čiji je sekundarni namot priključen na otpornik na kojem pad napona preko elektroničkih sklopova djeluje na elektromagnet koji služi za okidanje zapornog mehanizma. Mogu biti brzi ili usporeni. Oni nalaze široku primjenu u zaštitnim sustavima.35% i 0. gdje se bimetal prolaskom struje savija te tako aktivira zaporni mehanizam. Da bi podnaponski okidač aktivirao prekidač potrebno je da napon napajanja Uc padne na vrijednost između 0. Elektromagnetski okidači imaju magnetski krug koji se sastoji od jezgre i kotve koji obuhvata vodič. Termički okidači se najčešće izvode s bimetalom. pogotovo kod selektivne zaštite jer imaju mogućnost regulacije vremenske zadrške u širokim granicama. Podnaponski i nulnaponski okidači najčešće su izvedeni kao vanjski moduli koji se vanjski spajaju s prekidačem. te do porasta napona zdravih faza prema zemlji. termički i elektronički okidači koji su ugrađeni u kućište prekidača. Kod zemljospoja dolazi do pada napona kvarne faze prema zemlji. mehanički okinu zaporni mehanizam prekidača i time ga postavljaju u otvoreni položaj odnosno prekidaju strujni krug. primjenom male snage. Podnaponski okidači mogu registrirati pad napona te aktivirati zaporni mehanizam. Služe za zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja. te kad je magnetsko polje dovoljno jako kotva mehanički aktivira zaporni mehanizam.

Proradna karakteristika najčešće je fiksna ili minimalno pomaknuta na vremenskoj osi sa podešavanjem proradne struje Ir. Podešavanje je najčešće ostvareno vijkom za podešenje.3 Karakteristične veličine za okidače prema normi IEC 60947-2 Vrsta okidača Karakteristične vrijednosti Nadstrujni Shunt i podnaponski nazivna struja vrsta struje frekvencija strujno podešenje vremensko podešenje kontrolni napon Uc vrsta struje frekvencija 3.3.1. [1] Termički okidači za preopterećenje prema podešenju se mogu podijeliti u dva tipa: • podešeni strujom koja odgovara nazivnoj struji štićenog uređaja (najčešće se koristi). Elektroničkim okidačima za preopterećenje vrijeme prorade se može podešavati za struje do 6⋅Ir. no mogu biti postavljeni i na fiksnu vrijednost struje. • podešeni strujom koja odgovara graničnoj radnoj struji.Nadstrujni zaštitni uređaji Tablica 3. [3] 13 . Okidači koji služe za zaštitu od preopterećenja Termički ili elektronički okidači za preopterećenje mogu biti podešavajući u određenom strujnom opsegu.2. polugom za upravljanje ili stupnjevanom sklopkom.

Kako se ne mogu podešavati.Nadstrujni zaštitni uređaji 3.2.2.2. od njih se ne može postići karakteristika koja može pratiti 14 . Koriste se u industrijskim okruženjima. U TN i TT sustavu uzemljenja sa isklapanjem pomoću zaštitnih uređaja za opterećenje. što nije pogodno za zaštitu motora.3. dok su elektronički okidači izvedeni samo kao podesivi. Tablica 3. Minijaturni prekidači Minijaturni (instalacijski) prekidači koriste se za zaštitu kabela i vodiča u električnim instalacijama i distribucijskim sustavima od preopterećenja i kratkog spoja.4. minijaturni prekidači uspješno sprečavaju kontinuirano nastajanje previsokih napona dodira u slučaju kvara. distribucijskim sustavima velikih zgrada za zaštitu manjih potrošača i instalacija [1].4. Pregled opsega proradnih struja okidača za zaštitu od kratkog spoja dan je u tablici 3. Okidači za zaštitu od kratkog spoja Elektromagnetski okidači za zaštitu od kratkog spoja također mogu biti ili fiksni ili podesivi.4 Opseg proradnih struja okidača za zaštitu od kratkog spoja Uređaj koji se koristi za prekid struje kratkog spoja Prekidač za zaštitu generatora Prekidač za zaštitu kabela Prekidač za zaštitu motora Vremenska ovisnost Brzi ili sa vremenskom zadrškom Brzi Brzi ili sa vremenskom zadrškom 8 Ir do 15 Ir 6Ir do 12Ir 3Ir do 6Ir Opseg proradnih struja strujno ovisnih okidača za preopterećenje u višekratnicima postavljene struje Ir 3. Zbog svoje veličine praktične primjene su sve više i u domaćinstvima odnosno za kućne instalacije. Prekidači koji se koriste za zaštitu vodiča imaju fiksne okidače za preopterećenje za svaku nazivnu struju.

Nazivne prekidne moći minijaturnih prekidača propisana je normom IEC 60898 i dane su u tablici 3. Vrijeme t [min] Vrijeme t [min] Vrijeme t [min] Vrijeme t [s] Vrijeme t [s] Slika 3.Nadstrujni zaštitni uređaji ponašanje motora.5.5 Nazivne prekidne moći minijaturnih prekidača prema normi IEC 60898 Nazivna prekidna moć [A] 1500 3000 4000 6000 10000 Definiranje zaštite vodiča u uvjetima kratkog spoja i za poštivanje selektivnosti pomoćnih osigurača minijaturni prekidači izrađeni su sa različitim karakteristikama koje su propisane normom IEC 60898. Zbog toga se oni mogu koristiti samo kod trošila i motora koji ne zahtijevaju posebna podešenja zaštite.7 Karakteristike minijaturnih prekidača 3 3 karakteristike su preuzete iz literature [16] 15 Vrijeme t [s] . Tablica 3.

2 A do 63 A. 3. Nazivne struje ovih prekidača su od 0. napon. Uređaji sa poluvodičkim sklopovima i naponski transformatori štite se prekidačima koji imaju Z karakteristiku radi brzine djelovanja na povećanje struje [16]. nakon što vrijednost pogonske veličine poraste iznad proradne vrijednosti ne izvrše promjenu stanja. nego čekaju da prođe vrijeme koje je namješteno na releju i ako je vrijednost pogonske veličine i nakon tog vremena iznad proradne vrijednosti konačno izvrše promjenu stanja. sve imaju istu karakteristiku termičkog.Nadstrujni zaštitni uređaji Prekidači sa B. snagu) i pri određenoj vrijednosti te veličine automatski otvaraju ili zatvaraju svoje kontakte. Niskonaponski releji Releji su niskonaponski pomoćni sklopni aparati koji reagiraju na neku električnu veličinu (struju. Viša magnetska podešenja C i D karakteristike koriste se za startne ili brzo nadolazeće struje. Zaštita motora može se ostvariti odabirom minijaturnih prekidača sa nazivnim podacima koji odgovaraju onima sa nazivne pločice motora. ali različitu magnetskog okidača.3. relej se trenutno vraća u neaktivno stanje. S obzirom na vrijeme djelovanja releji se mogu podijeliti: • pomoćni releji koji postanu aktivni (promjene stanje iz mirnog u radno) i tako dugo su aktivni dok je pogonska vrijednost veća od njegove proradne vrijednosti. 16 . • vremenski releji sa zadrškom uklopa koji. C i D karakteristikom primjenjuju se za zaštitu instalacijskih vodiča. Nakon što pogonska vrijednost padne ispod proradne vrijednosti. Tada je elektromagnetski okidač postavljen tako da neće okinuti pri pojavi većih struja prilikom startanja motora. Za zaštitu kabela i uređaja koriste se prekidači sa K karakteristikom. a nakon što vrijednost padne ispod te vrijednosti postanu neaktivni (stanje se vrati iz radnog u mirno).

Releji mogu imati jedan. a strujni kao zaštitni releji od preopterećenja i kratkih spojeva.8. međutim razlika je u tome što releji umjesto mehaničkog elementa za pokretanje zapornog 17 .NO normalno zatvorene kontakte (mirne) . signalizacijski i zaštitni releji. Slika 3. Relejni kontakti dijele se prema stanju u neaktivnom (mirnom) stanju releja na: • • normalno otvorene kontakte (radne) . dva ili više NO i NC kontakata. gdje je totv vrijeme otvaranja kontakata.8 Sklopna vremena otvaranja i zatvaranje kontakata Najčešće su u upotrebi releji osjetljivi na napon i struju.Nadstrujni zaštitni uređaji • vremenski releji sa zadrškom isklopa koji nakon što vrijednost pogonske veličine poraste iznad proradne vrijednosti trenutno izvrše promjenu stanja. a tzatv vrijeme zatvaranja kontakata. a nakon što pogonska vrijednost padne ispod proradne ne vrate se trenutno u neaktivno stanje nego čekaju da prođe vrijeme koje je namješteno na releju i ako je pogonska vrijednost i nakon tog vremena ispod proradne vrijednosti konačno izvrše promjenu stanja u neaktivno stanje. pri čemu se naponski obično koriste kao pomoćni upravljački.NC. Princip konstrukcije releja osjetljivih na struju je isti kao i kod okidača. Za otvaranje i zatvaranje kontakata sklopna vremena prikazana su na slici 3.

dakle releji za preopterećenje su strujno ovisni zaštitni uređaji. Služe za zaštitu spomenutih uređaja od pregrijavanja. Vremensko strujna proradna karakteristika najčešće je postignuta bimetalom. Releji za preopterećenje imaju izbočinu ili polugu kojom se željena struja prorade Ir može skokovito podešavati u određenom opsegu.1. čime se smanjuju gubici i povećava strujna podnosivost. Nakon prorade bimetalnim relejima je potrebno određeno vrijeme da se ohlade kako bi se mogli resetirati.Nadstrujni zaštitni uređaji mehanizma imaju električni kontakt. Za veće struje za zagrijavanje bimetala koriste se strujni transformatori. releji za preopterećenje mogu na taj ga način registrirati i vršiti zaštitnu funkciju. Asimetrično napajanje može nastati zbog asimetričnih trošila ili gubitka faze u mreži. proradna letva upravlja sa proradnom polugom koja okretom pokreće mehanizam za promjenu stanja kontakata. njime šalju električni signal za isklop sklopnika ili proradu okidača koji pokreće zaporni mehanizam prekidača. 3. To vrijeme se naziva vrijeme oporavka. ovisno što se koristi kod podešavanja. 3.3. Transformatori se pregrijavaju pri konzumu potrošača koji je veći od njegovog nazivnog opterećenja. Pokazivač mora biti linearan sa skalom izbočine ili poluge. Pregrijavanje je uzrokovano povećanjem prolaska struje kroz uređaj.1. Bimetalni releji za preopterećenje Releji koji rade na principu bimetala. Stvarno vrijeme oporavka ovisi o vrijednosti struje preopterećenja koja je uzrokovala okidanje i o 18 . Kako sva pregrijavanja uzrokuju uzimanje veće struje iz mreže.3. bimetalna traka se zagrijava i pomiče proradnu letvu. imaju tri bimetalne trake koje se indirektno zagrijavaju strujom koja prolazi kroz namotaje motora. kao što su trofazni motori i transformatori. rastalnim materijalom ili elektronički. Motori se mogu pregrijavati u slučaju mehaničkog preopterećenja na osovini.1. Takva izvedba omogućava podešavanje releja za različite termičke uvijete. Princip djelovanja je motrenje povećanja struje uslijed pregrijavanja. Releji za preopterećenje Releji za preopterećenje se koriste za zaštitu električne opreme. Princip rada je sljedeći: pri prolasku struje kroz strujni transformator. uslijed blokiranja rotora. te zbog asimetričnog napajanja.

Sekundarne struje su konvertirane na proporcionalni napon. Okidna karakteristika releja za preopterećenje bazirana je na pretpostavci se sva tri bimetala zagrijavaju simultano istom strujom. Prikazano je nekoliko funkcija na istom grafu. Ako je jedna faza prekinuta tada se zagrijavaju samo dva bimetala. Elektronički releji za preopterećenje Elektronički releji su uređaji kod kojih se mjeri struja napajanja svake faze preko strujnih transformatora. Vrijeme oporavka je izvedeno je tvornički tako da dopusti minimalni period hlađenja motora nakon prorade.3. To vrijeme nije uvijek dovoljno za hlađenje motora. Vrijeme oporavka dovodi to zaustavljanja rada što odgovara motoru zbog potrebe za hlađenjem nakon preopterećenja. Motor može trpjeti štetu ako se pogoni sa tom strujom. To zahtijeva više vremena i veću struju pa je karakteristika pomaknuta udesno. Vremensko-strujne karakteristike daju odnos vremena sa strujom prorade Ir. U tom slučaju na relej mora biti ugrađena opcija za ručno resetiranje koje ne dozvoljava automatsko resetiranje nakon vremena oporavka. 19 . Vrijeme hlađenja ovisi o samom motoru.Nadstrujni zaštitni uređaji vremensko-strujnoj karakteristici. 3. samo se sva tri bimetala moraju spojiti na napajanje. ali se može mijenjati promjenom vrijednosti u programu ovisno o potrebama hlađena štićenog motora. vanjskim uvjetima te njegovim zahtjevima. Takav napon ispravljen i ispeglan ide na ulaze mikroprocesora odnosno na njegov A/D pretvornik. Vremena oporavka se mogu vidjeti iz dijagrama koji se nalazi u katalogu proizvođača. Zatim se dobiven digitalni signal obrađuje zadanim programom. radi li se o simetričnom trofaznom pokretanju iz hladnog stanja. ili dvofaznom pokretanju sa ili bez detekcije gubitka faze. ovisno o primjeni. te program u skladu sa dobivenim rezultatima (ovisno je li nastupilo preopterećenje) šalje ili ne šalje na izlaz impuls. Tropolni relej se može koristiti i za zaštitu monofaznih i istosmjernih motora. Kako bi se osigurala adekvatna zaštita pri asimetričnom napajanju releji za preopterećenje moraju biti osjetljivi na gubitak faze [1].2. te oni sami moraju savladati silu koja pokreće zaporni mehanizam.1.

Termometarski zaštitni uređaji Za razliku od releja za preopterećenje koje reagira na struju napajanja i uzrokuju isklop u slučaju prolaska prevelike struje.9 Karakteristika PTC termometra4 4 Vrijednosti karakteristike preuzeti su iz literature [1] 20 . npr. klasama izolacije i tipu konstrukcije motora. njegov otpor poveća preko 10 puta. Otpor R [ ] 4000 1650 1350 750 550 x1 x2 250 20 -20 NRT-20 NRT NRT+15 NRT-5 NRT+5 Temperatura [°C] NRT– nazivna radna temperatura x1 – područje okidanja x2 – područje resetiranja R – otpor detektorskog kruga – temperatura Slika 3. S obzirom na takvu karakteristiku ovi elementi se koriste za serije motora kojima su poznate termičke karakteristike i kojima je poznato dozvoljeno temperaturno opterećenje.4.4. Za zaštitu uglavnom koriste PTC i NTC termometri. PTC zaštitni uređaji PTC termometri su poluvodički elementi koji imaju pozitivan koeficijent otpor / temperatura.Nadstrujni zaštitni uređaji 3. 3. termometrom postavljenim uz njega.1. odnosno njegov dio koji je sklon pregrijavanju. namot. Pri promjeni temperature za 10 K. Najčešće se postavljaju na statorske namote na svaku fazu po jedan. termometarski zaštitni uređaj mjeri temperaturu štićenog uređaja. Termometri se odabiru prema nazivnim radnim temperaturama (NRT).

Zaštitni uređaj koji štiti drugi sklopni uređaj ili mora sam imati prekidnu moć jednaku ili višu od moguće struje kratkog spoja na mjestu ugradnje štićenog skopnog uređaja ili cijela kombinacija uređaja za zaštitu od kratkog spoja mora ispunjavati potrebne uvijete vezane prekidnu moć. Kombinirani sklopni zaštitni uređaji Svi sklopni uređaji kojima je prekidna moć manja nego moguća struja kratkog spoja. 21 . Kombinirati se mogu osigurači.. sa ručnim i automatskim daljinskim resetiranjem i testnom funkcijom. testnom funkcijom i detekcijom struja kratkog spoja u detektorskom krugu. 3. jedna za alarmiranje i druga za okidanje zapornog mehanizma. itd. moraju imati ugrađen dodatni zaštitni uređaj koji štiti njih tih struja. prekidači i releji sa sklopnicima. testnom funkcijom i optičkim pokazivačem okidanja za zaštitu više motora [1]. sa jednim detektorskim krugom. ručnim i automatskim daljinskim resetiranjem. Kod kombiniranih zaštitnih uređaja ovaj drugi način je češće u primjeni. 3. sa jednim detektorskim krugom.5. Okidna jedinica radi na dvije radne temperature. ručnim resetiranjem i testnom funkcijom. sa ručnim resetiranjem.Nadstrujni zaštitni uređaji Neki tipovi komercijalnih PTC termometara izrađeni su: • • • sa jednim detektorskim krugom i automatskim resetiranjem.4.. NTC zaštitni uređaji NTC termometri su poluvodički elementi koji imaju negativan koeficijent otpor / temperatura. • sa dva detektorska kruga (alarmnim i okidnim).2. Koriste se kod motora kod kojih je nepoznata temperaturna karakteristika i nije potrebno precizno podešavanje jer je karakteristika manjeg nagiba od karakteristike PTC termometra. • sa šest detektorskih krugova.

oba zaštitna uređaja moraju biti pažljivo odabrana i podešena.1. Kombinacija prekidač – osigurač Kombinacija prekidač – osigurač se najčešće izvodi tako da se za moguću struju kratkog spoja odabere prekidač pogodne nazivne prekidne moći i na priključnicama dovoda prekidača ugrade pomoćni osigurači. dok se struje kratkog spoja reda veličine do prekidne moći prekidača registriraju brzim elektromagnetskim okidačem. Slika 3. Osigurač bi trebao biti u mogućnosti prekinuti kratki spoj na vrijednostima koje si iznad nazivne prekidne moći prekidača. ulogu zaštite od kratkog spoja preuzimaju osigurači koji ograničavaju struju kratkog spoja. Kako bi se osiguralo da kontaktni sustav prekidala ne zadobije oštećenja prilikom kratkog spoja.5. Dakle ovom zaštitom obuhvaćene su nadstruje do prekidne moći prekidača i na takva strujna naprezanja prekidač sam reagira na kvar. U Vrijeme t 22 .10 Karakteristike i jednopolna shema kombinacije prekidač-osigurač Ako struja kratkog spoja bude veća od prekidne moći prekidača.Nadstrujni zaštitni uređaji 3. Područje zaštitnog djelovanja ovisan je o svim elementima sklopne kombinacije. Zaštita od struja preopterećenja izvedena je strujno ovisnim okidačem za preopterećenje.

3.5.5.11. Kombinacija sklopnik – prekidač Prekidač sa nadstrujnim okidačem za preopterećenje i brzim nadstrujnim okidačem služi za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja. Ovakav prekidač može se koristiti u kombinaciji sa sklopnikom. 23 . Karakteristika takvog spoja prikazana je na slici 3. oštećenje sklopnika i releja za preopterećenje je dopušteno. Ovo vrijedi i u slučaju jednopolnog kratkog spoja [1].11 Karakteristike i jednopolna shema kombinacije sklopnik-prekidač 3. Slika 3. Takva kombinacija ima karakteristike iste kao i kombinacija sklopnik i relej za preopterećenje – osigurači.Nadstrujni zaštitni uređaji ovom slučaju prekidač je podešen da otvori svoje kontakte tako što se brzi okidač prolaznom strujom aktivira. 3.2. ako je nužno potrebno popraviti ili zamijeniti relej za preopterećenje. uređaji direktno pogođeni kvarom nisu pogodni za daljnji rad te ih je potrebno zamijeniti. Kombinacija sklopnik i relej za preopterećenje – osigurač IEC 947-4-1 propisuje dva tipa koordinacije sklopnih uređaja od nadstruja vezana uz njihova oštećenja [1]: ne smije biti opasnosti za osoblje koje se nalazi u blizini dijelova instalacije.

Trebaju se pažljivo odabrati njihova područja rada i njihove postavke: vremensko-strujne karakteristike releja za preopterećenje i osigurača moraju biti postavljene i odabrane tako da motor ima određeno vrijeme za postizanje radne brzine. u slučaju oštećenja namota kontakta sklopnika moguće je zamijeniti namot. Sklopnici su sklopni uređaji koji se koriste za uklapanje/isklapanje motora. 24 . Kao dodatna zaštita od kratkog spoja u kombinaciji se koriste osigurači. U kombinaciji sa relejom za preopterećenje služi kao zaštitni uređaj za zaštitu motora i kabela za napajanje od preopterećenja. Pri toj kombinaciji zaštitnih uređaja posebnu pažnju treba obratiti njihovoj koordinaciji. u svim drugim slučajevima kvara sklopnik se mora zamijeniti.Nadstrujni zaštitni uređaji - ne smije biti opasnosti za osoblje koje se nalazi u blizini dijelova instalacije. oštećenje sklopnika i releja za preopterećenje nije dozvoljeno. Vrijeme t Slika 3.12 Karakteristike i jednopolna shema kombinacije sklopnik i relej za preopterećenje – osigurač Za drugi način štićenja potrebna je sklopna kombinacija releja za preopterećenje sa sklopnikom i osigurača.

5. Kada se toj kombinaciji spoji prekidač dobije se i zaštita od kratkog spoja. Takva postavka osigurava da se i male struje kratkog spoja detektiraju i brzo prekinu. će isključiti motor. U slučaju kratkog spoja sklopnik je također zaštićen prekidačem. - osigurači moraju štititi sklopnik od struje kratkog spoja. - osigurači moraju štititi sklopnik od prevelikih struja preopterećenja (10 puta većih od nazivne struje sklopnika). bez obzira dogodi li se ili preopterećenje ili kratki spoj.Nadstrujni zaštitni uređaji - osigurači moraju štititi relej za preopterećenje od prevelikih struja preopterećenja (10 puta većih od nazivne struje releja). dok se u slučaju kratkog spoja otvara prekidač. 25 . Kod ovakve kombinacije radna struja brzog nadstrujnog okidača postavljena je na najnižu moguću vrijednost koju uvjeti startanja motora mogu dopustiti.4. 3. Kombinacija sklopnik i relej za preopterećenje – prekidač Zaštita od preopterećenja izvedena je relejom za preopterećenje u kombinaciji sa sklopnikom [1]. Ova kombinacija. Slika 3.13 Karakteristike i jednopolna shema kombinacije sklopnik i relej za preopterećenje – prekidač U slučaju preopterećenja otvara se sklopnik.

3.14 Jednopolna shema i valni oblici napona i struje pri prekidu kratkog spoja kaskade osigurača Distribucijski prekidač. Q1. Radna struja njegovog brzog nadstrujnog okidača je postavljena na najvišu vrijednost. ima ulogu glavnog prekidača za nekoliko grana.14.5. Q1.Nadstrujni zaštitni uređaji Postoje i pokretni prekidači koji imaju mogućnost tropolnog isklopa i sposobnost ponovnog uklopa kruga odmah nakon prekida kvara. oštećenjem izolacije. Slika 3. To bi se dogodilo i ako su u seriji spojeni osigurači sa približnim karakteristikama ako bi se pojavila struja kratkog spoja koja je veća od granice selektivnosti. Napon u Struja i 26 .x. ako je moguće na vrijednost njegove prekidne moći. služi za zaštitu od preopterećenja i manjih struja kratkog spoja rezultiranih spojem faze i mase.5. Prekidač grane. Prekidači u kaskadi Prekidači koji su spojeni u seriju i imaju identična vremena otvaranja i tehnike gašenja luka će se simultano otvoriti u slučaju kratkog spoja na mjestu K1 prikazanom na slici 3.

x kao i zatvaranje distribucijskog prekidača Q1 zbog spomenute granice selektivnosti.osigurač5 U području preopterećenja rastalna karakteristika osigurača je strmija nego okidna karakteristika okidača za preopterećenje. Vrijeme t Slika 3.Nadstrujni zaštitni uređaji Veće struje kratkog spoja rezultirat će otvaranje nižih prekidača Q1.5. 5 vrijednosti na grafu su preuzete iz literature [1] 27 . To je povoljno za zaštitu kabela i vodiča od preopterećenja.1. dok se za zaštitu motora od preopterećenja zahtijeva „sporija“ okidna karakteristika [1]. Podešavanje kombinacije prekidač – osigurač Slika 3. Takva kombinacija nije dobra jer bi startanje motora bilo neostvarivo stoga se mora odabrati karakteristika a'.6.5.15 Podešavanje kombinacije prekidač .15 prikazuje vremensko-strujni dijagram sa rastalnom karakteristikom gG osigurača a i okidnom karakteristikom prekidača b. Red veličine struje osigurača i radne struje strujno-ovisnog okidača za preopterećenje su iste. 3. Podešavanje kombiniranih zaštitnih uređaja 3.6.

∫ i dt 2 Slika 3. dok se kod velikih struja kratkog spoja očekuje brža reakcija osigurača. Ako se pri takvom spoju pojave struje kratkog spoja koje su manje od struje rezanja osigurača tada prekidač prekine krug dok osigurači ostanu nerastaljeni. minijaturni prekidači se moraju opremiti pomoćnim osiguračima. osigurač ima sposobnost da ih limitira. U slučaju je moguće pojavljivanje velikih struja kratkog spoja. Podešavanje kombinacije pomoćni osigurač – minijaturni prekidač Minijaturni prekidači imaju nisku prekidnu moć.16.6.Nadstrujni zaštitni uređaji U području manjih struja kratkog spoja.5. Ako se pojave struje kratkog spoja vrlo velikih tjemenih vrijednosti.16 Karakteristike propuštanja struje minijaturnog prekidača sa pomoćnim osiguračem6 6 vrijednosti karakteristika preuzete su iz literature [1] 28 . Karakteristike takve kombinacije zaštitnih uređaja prikazano je na slici 3. prekidač će reagirati brže nego osigurač. 3. Pri pojavljivanju velikih struja kratkog spoja.2. S time je pokriveno cijelo područje struja kratkog spoja. krug prekidaju i osigurač i prekidač zajedno.

Nadstrujni zaštitni uređaji 3. Usporedba kombinacija zaštitnih uređaja Tablice 3.7 prikazuju usporedbe kombinacija zaštitnih uređaja.6 i 3. Tablica 3.5. Prva od njih prikazuje kombinacije zaštitnih uređaja sa osiguračima dok druga prikazuje kombinacije bez osigurača.7. a crvena prikazuje lošu ocjenu štićenja. žuta prikazuje zadovoljavajuću. Ocjene su prikazane bojama tako da zelena prikazuje jako dobru.6 Usporedba kombinacija zaštitnih uređaja sa osiguračima7 Štićeni Zaštitni sustav objekt i sklopna frekvencija Osigurači Prekidač Sklopnik Relej za preopterećenje Termometarska zaštita 3 M Zaštita od preopterećenja Kabel Motor (kritičan stator) Motor (kritičan rotor) Zaštita od kratkog spoja Kabel Motor Sklopna frekvencija 7 ocjene usporedbe preuzete iz literature [1] 29 .

Nadstrujni zaštitni uređaji Tablica 3.7 Usporedba kombinacija zaštitnih uređaja bez osigurača8 Štićeni Zaštitni sustav objekt i sklopna frekvencija Osigurači Prekidač Sklopnik Relej za preopterećenje Termometarska zaštita 3 M M Zaštita od preopterećenja Kabel Motor (kritičan stator) Motor (kritičan rotor) Zaštita od kratkog spoja Kabel Motor Sklopna frekvencija 8 ocjene usporedbe preuzete iz literature [1] 30 .

Kratki spoj između faza se može pojaviti i izvan i unutar transformatora.1. Kvarovi transformatora Kvarovi transformatora uzrokovani velikom strujom mogu biti: • • • preopterećenje kratki spoj faza (unutarnji ili vanjski) zemljospoj. Zaštita transformatora 4. između vodiča istog namota.1.1. Unutar transformatora može doći do spoja između vodiča različitih faza ili. elektromotornih pogona) ili povećanjem zahtjeva za napajanje odnosno povećanjem broja potrošača. 31 .Funkcije nadstrujnih zaštitnih uređaja 4. Kod uljnih transformatora kao i kod spoja među fazama može nastati plin koji povećava tlak unutar kotla te može dovesti do velikih oštećenja kotla i požara. Zemljospoj je unutarnji kvar koji se može dogoditi spojem između namota i kotla ili između namota i jezgre. Tjemena vrijednost struje kvara ovisi o sustavu uzemljenja gornje i donje mreže. U slučaju jačeg kratkog spoja može se akumulirati velika količina tog plina što je opasno jer zbog povećanja tlaka može nastati eksplozija kotla i zapaljenje ulja. Tako nastale nadstruje kroz duže trajanje povećavaju temperaturu koja smanjuje podnosivost izolacije i time smanjuje vijek trajanja transformatora [4]. Vanjski kratki spoj može se dogoditi između faza na izlazu transformatora te može uzrokovati mehaničke deformacije zbog elektrodinamičkih pojava koje mogu dovesti do unutarnjih kratkih spojeva. što je češći slučaj. Kod uljem hlađenih transformatora luk koji nastane prilikom spoja u dielektriku može stvoriti plin. Preopterećenje transformatora nastaje istovremenim paljenjem većeg broja trošila (npr. Funkcije nadstrujnih zaštitnih uređaja 4.

izolirati se može samo isključivanjem svih dovoda koji taj kvar napajaju.1.3. prekidna moć prekidača koji se nalazi na izlazu transformatora kroz koji prolazi struja kratkog spoja mora odgovarati sumi struja koje prolaze kroz prekidače na izlazima ostalih transformatora spojenih u paraleli. Ti uvjeti propisani su normom. Za zaštitu transformatora prekidači moraju imati prekidnu moć jednaku najvećoj mogućoj struji kratkog spoja na priključnicama niskonaponskog namota transformatora. Prekidna moć prekidača koji se nalazi na zajedničkom odvodu transformatora mora biti suma struja svih transformatorskih izlaza koji napajaju kvar. Kada je spojeno tri ili više transformatora istih izlaznih karakteristika. za isklapanje dovoda napajanja služi glavni mrežni relej spojen sa mrežnim 32 . Transformatori u zamkastim mrežama Zamkasta mreža je mreža u kojoj postoje točke koje se napajaju sa više strana. 4.1). Njegovi okidači za preopterećenje trebaju biti postavljeni na nazivnu struju transformatora.Funkcije nadstrujnih zaštitnih uređaja 4. Transformatori u radijalnim mrežama Transformatori u radijalnim mrežama mogu biti preopterećeni čime stupanj dopuštenog trajanja preopterećenja ovisi o prethodnim uvjetima napajanja i njegovog hlađenja [1].4.1.1. prekidač za zaštitu transformatora opremljen je i okidačem sa vremenskom zadrškom [1]. Za poštivanje selektivnosti prekidača ili osigurača u nižim krugovima. te kod transformatora manjih nazivnih struja osigurači. U tom slučaju prekidanje kratkog spoja ostvareno je sabirničkim sprežnikom među transformatorima [1].2. U slučaju da se kvar dogodi na SN vodu ili SN transformatorskom rasklopnom postrojenju. Pri zaštiti niskonaponskih krugova najčešće se koriste prekidači. Za zaštitu od kratkog spoja koriste se brzi elektromagnetski okidači. ako se kvar dogodi na mjestu gdje se može napajati s više strana. Ako se zamkasta napaja iz više SN kabela ili vodova i transformatora (slika 4. 4. Paralelno spojeni transformatori istih izlaznih karakteristika U slučaju dva paralelno spojena transformatora istih izlaznih karakteristika zaštitni prekidači na njihovim izlazima moraju imati prekidnu moć moguće struje kratkog spoja jednog transformatora.

Slika 4.1 Primjer zamkaste mreže napajane s više SN vodova Prekidač koji se koristi u zamkastoj mreži mora biti odabran tako da je njegova prekidna moć jednaka najvećoj mogućoj struji kratkog spoja koja se može pojaviti na njihovim priključnicama i priključnicama transformatora vezanog uz njih. Kod odabira prekidne moći prekidača. moraju se u obzir uzeti sve struje koje napajaju 9 pojam je preuzet iz literature [1] 33 .Funkcije nadstrujnih zaštitnih uređaja prekidačem9 koji je podešen tako da propušta samo one struje pri kojima transformator može biti u maksimalno dozvoljenom preopterećenju.

U tablici 4. Zaštita kabela i vodova Nadstrujna zaštita koja se koristi za kabele i vodove ima zadaću da ih štiti od nedozvoljenog zagrijavanja koje može biti uzrokovano preopterećenjem nastalim zbog kratkog spoja. 4.Funkcije nadstrujnih zaštitnih uređaja potencijalni kvar odnosno njihov zbroj može biti puno veći od struje koja dolazi od transformatora priključenog na taj prekidač. Tablica 4.1 dan je pregled normi koje mogu poslužiti u svrhu odabira i izvođenja zaštite vodiča. klase gG Zaštita sklopnih uređaja osiguračima klase aM Minijaturni prekidači za zaštitu vodiča Prekidači sa brzim elektromagnetskim nadstrujnim okidačima i okidačima za preopterećenje (a-n) Prekidači za pokretanje sa brzim nadstrujnim elektromagnetskim okidačima (n) Kombinacija sklopnik – relej za preopterećenje sa pomoćnim osiguračima klase gG i aM Kombinacija sklopnik – relej za preopterećenje sa prekidačem za pokretanje 34 Norma IEC 60269 IEC 60269 Zaštita od preopterećenja Zaštita od kratkog spoja + + + + + IEC 60898 IEC 60947-2 - + IEC 60947-2 - + IEC 60269 + + IEC 60947-2 IEC 60947-4 + + .1 Nadstrujna zaštitna oprema za vodiče i njima pripadne norme Oprema nadstrujne zaštite Zaštita vodiča osiguračima.2.

4.1. Nadstrujna zaštita vodiča mora omogućiti štićenje svih glavnih faznih vodiča. Nadstrujna zaštita može biti ostvarena tako da se kroz neutralni vodič prati porast struje te da se aktiviraju zaštitni uređaji na faznim vodičima. U uzemljenim mrežama sustavom zaštite treba zahvatiti i neutralni vodič sa zaštitnim uređajem s minimalno istim karakteristikama kojima su štićeni fazni vodiči.Funkcije nadstrujnih zaštitnih uređaja Ako je prekidna moć odabrane zaštite od preopterećenja jednaka ili veća od moguće struje kratkog spoja na mjestu ugradnje zaštite.3. U ovom radu su zbog toga opisani samo neki od načina izvođenja nadstrujne zaštite motora. 4. no ako se radi o trošilima koji zahtijevaju za stabilan rad sve tri faze. 35 .3. trofazni motori) [1]. Uzroci kvarova motora Nadstruje kod motora nastaju na više načina: • • • • • • mehaničkim blokiranjem rotora motora tijekom rada. ali ne nužno i sam neutralni vodič. teškim uvjetima pokretanja. potrebno je isključiti samo vodiče koji su zahvaćeni kvarom u slučaju da se time ne dovedu u opasnost uređaji kojima se napajaju (monofazna trošila). tada se može izvesti zaštita donjih vodova i/ili kabela. kvarovima na dovodu napajanja i sklopnim operacijama. Za manje odcjepe nadstruja koja prolazi kroz neutralni vodič može uzrokovati isklapanje glavnih vodiča. velikim promjenama sklopne frekvencije. tada zaštita mora isključiti sve vodiče (npr. Ako se pojavi struja jednopolnog ili dvopolnog kratkog spoja. mijenjanjem smjera vrtnje. Zaštita motora Štićenje motora je veliko područje koje se može razmatrati samo za sebe. nekorigiranim faktorom snage.

Time se smanji aktivna struja motora. In – nazivna struja. Izraz koji daje odnos korigirane i nazivne struje preko faktora snage je: Ir = I n cos ϕ k [4.3. Ovakva zaštita se koristi kod manjih motora snage do 15kW [1]. k – korigirani faktor snage. 4. Korigiranje struje može se riješiti i korigiranjem faktora snage [1]. Veći motori zahtijevaju drugačiji tip zaštite jer se kod njih rotor zagrijava brže od statora. To se izvodi priključivanjem kondenzatorskih baterija direktno na ulaz ili izlaz sklopnika motora.Funkcije nadstrujnih zaštitnih uređaja Za svaki navedeni uzrok koriste se posebni zaštitni uređaji koji moraju biti usklađeni ostatku mreže da bi mreža ostala stabilna. Zaštita rotora trofaznih asinkronih motora Kod trofaznih asinkronih motora uslijed blokiranja rotora statorski namot se počinje nekontrolirano zagrijavati osjetno brže od rotora.1] gdje su: Ir – korigirana aktivna struja motora. 36 . Za zaštitu motora veće snage od 15kW koriste se termički releji za preopterećenje koji prate struju motora u kombinaciji sa PTC termometrom.faktor snage. Ovaj porast temperature se može učinkovito osjetiti PTC termostatom postavljenom na namotu statora te je tako osigurana zaštita od pregrijavanja rotora.2. Relej za preopterećenje će sigurno prekinuti motor uslijed blokiranja rotora dosta prije nego što se rotor zagrije. cosϕ . Što je duže rotor blokiran. temperatura namota statora raste i postaje sve kritičnija. Zaštita trofaznog asinkronog motora korigiranjem faktora snage Motor koji ima manji faktor snage. a s njome i naprezanja cijelog kruga motora.3.3. iz mreže vuče veću struju time se dodatno opterećuju skopni uređaji i sam motor. 4.

7 većih od nazivne vrijednosti kondenzatorski baterija zbog velikih početnih struja puštanja baterija u pogon.4. te se za zaštitu od takvih poremećaja koriste LC filtri.3 do 1. Zbog toga ih nije potrebno štititi zaštitom od preopterećenja. međutim. dok se osigurači odabiru da budu nazivnih vrijednosti 1. Kondenzatorske baterije mogu jedino trpjeti preopterećenja uzrokovana harmoničkim izobličenjima iz mreže.4. Zaštita trofaznog motora pri promjeni smjera vrtnje Kroz motor teče ista struja vrtio se on u jednom ili u suprotnom smjeru.3. 37 .Funkcije nadstrujnih zaštitnih uređaja 4. uz kabel napajanja se ugrađuje relej za preopterećenje koji prilagođava struju na nazivnu vrijednost tijekom promjene smjera vrtnje. do porasta struje dolazi u prijelaznom stanju promjene smjera vrtnje. Za veće struje koriste se termički releji ili osigurači klase gG. Kako bi se motor zaštitio od prevelike prijelazne struje. 4. Zaštita kondenzatorskih baterija Kondenzatorske baterije moraju zadovoljavati uvijete neprekidnog rada pri strujama manjim ili jednakim 130 % nazivne struje za sinusoidalne nazivne napone i frekvencije.6 do 1. Termički releji se postavljaju na vrijednosti 1.5 puta veće od nazivne vrijednosti struje kondenzatorskih baterija.

da korigira nastale probleme uzrokovane uvjetima u mreži i svede kvarove na minimum.Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja 5. 38 .1 Podešavanje karakteristika prekidača i osigurača u svrhu postizanja selektivnosti 5. Usklađuju se po principu selektivnosti. Selektivnost je osobina sustava zaštite da locira kvar i izolira dio mreže pogođene tim kvarom dok bi ostali nepogođeni dio mreže ostao napajan.1. Zahtjevi za selektivno djelovanje zaštitnih uređaja Odabir sustava zaštite niskonaponskih instalacija mora se ravnati prema sljedećim kriterijima: • • da osigura ekonomičan i funkcionalan rad cijele instalacije. Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja Zaštitni uređaji korišteni u mreži moraju biti međusobno usklađeni kako bi ta mreža bila stabilna. Vrijeme t Slika 5.

Kako bi smanjili broj mogućih situacija za analiziranje. Zaštitni sustav se može izvesti na dva načina. važno je usvojiti sljedeće pojmove: • Nadstrujna selektivnost – koordinacija između radnih karakteristika dva ili više nadstrujnih zaštitnih uređaja. prvi je takav da su uređaji unutar sustava samookidajući tj. Te analize se provode s ciljem da se: • • osigura sigurnost ljudi i instalacije. provode se analize koordinacije različitih uređaja. smanji naprezanje uređaja u zahvaćenom području. 39 . da u sebi imaju ugrađene okidače koji samostalno identificiraju promjenu u štićenom području te reagiraju. otkrije i brzo izolira samo područje zahvaćeno problemom. reagiraju samo uređaji čijem štićenju to područje pripada dok drugi ne reagiraju. dok je drugi baziran na blokirajućim sustavima i razmjeni informacija između uređaja koje mjere električne veličine kako bi se spriječio neželjen isklop. Prvi način izvođenja zaštitnog sustava je prikladan za niskonaponske mreže jer se posljedice kratkog spoja brže manifestiraju. omogući adekvatna rezerva u slučaju zatajenja bilo kojeg od zaštitnih uređaja odgovornog za prekid kruga u slučaju kvara. • • • osigura kontinuirana isporuka energije napona zadovoljavajuće kvalitete. umjesto da se neselektivnim metodama reducira isporuka energije u nezahvaćenim područjima.Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja Kako bi se ti uređaji svrstali u područja zaštite. • postigne zadovoljavajući kompromis funkcionalnosti i jednostavnosti sa ekonomskom isplativošću. s ciljem da se tijekom pojave nadstruja u određenom području. gubitak stabilnosti rotacijskih strojeva). • smanji utjecaj kvara na ostale elemente mreže (pad napona.

kombinacijom prva tri načina. Kod strujnog stupnjevanja svaki element sustava zaštite mora biti podešen na minimalnu struju kratkog spoja koja se može dogoditi na štićenom odsjeku. 5. gornji propusti nadstruju sve dok ona ne postigne vrijednost granice selektivnosti. Nadstrujna selektivnost Ovakav način stupnjevanja baziran je na principu: „što se više udaljava od kvara. vremenskim stupnjevanjem. 5. Načini ostvarivanja selektivnosti Selektivnost se može ostvariti na više načina: • • • • strujnim stupnjevanjem. usmjerenim zaštitnim uređajima. • Pomoćna zaštita – koordinacija između dva serijski povezana zaštitna uređaja. ali da bi se zadovoljila selektivnost ta vrijednost mora biti viša od maksimalne struje kratkog spoja koja se može dogoditi na nižem odsjeku. struja kvara je manja“ [4]. vremenskim i logičkim namijenjeno zamkastim mrežama. Nadstrujni zaštitni uređaji postavljaju se na početku svakog odsjeka. • Djelomična (parcijalna) selektivnost – koordinacija između dva serijski povezana zaštitna uređaja takva da ako se kvar pojavi u području donjeg zaštitnog uređaja. logičkim stupnjevanjem (razmjenom informacija). gdje su zaštitni uređaji sa strane napajanja opremljeni dodatnom nadstrujnom zaštitom koja reagira ukoliko je zaštitni uređaj uz koji je ugrađena pod prevelikim naprezanjem ili ukoliko dođe do zatajenja selektivnih zaštitnih uređaja [6].1.Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja • Potpuna selektivnost – koordinacija između dva serijski povezana zaštitna uređaja takva da ako se kvar pojavi u području donjeg zaštitnog uređaja. gornji propusti nadstruju dok god donji uređaj ne prekine kvar. 40 . dok je usmjereno stupnjevanje kombinirano sa strujnim.2.2. Prva ti načina odnose se na radijalne mreže.

Primjer ovog slučaja prikazan je na slici 5. Zbog impedancije transformatora. kada se dogodi kvar na nekom odsjeku proradit će uređaj koji je iznad mjesta kvara jer će uređaji iznad njega ostati neaktivirani zbog zadane vremenske zadrške. U praksi je dosta teško izvesti takav način stupnjevanja između kaskadno vezanih zaštitnih uređaja da bi oni bili potpuno selektivni. Vremenska selektivnost Selektivnost postignuta vremenskim zadrškama je ostvarena pomoću zaštitnih uređaja koji su opremljeni elementima za vremensko zadržavanje njihove prorade.Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja Jednom podešen.2. što znači da je uvjet strujnog stupnjevanja zadovoljen.2 Kaskada strujno stupnjevanih prekidača sa transformatorom između njih 5. maksimalna struja kratkog spoja u točki B preračunata na primarnu stranu. svaki uređaj bi se aktivirao ukoliko bi se kvar dogodio na njegovom području štićenja. Slika 5.2. je mnogo manja od minimalne struje kratkog spoja u točki A.2. Svaki viši zaštitni uređaj ima određenu vremensku zadršku prorade u slučaju kvara u odnosu na uređaj ispod njega. no ukoliko su susjedni odsjeci odvojene transformatorom selektivnost se dobiva bez poteškoća što je pozitivno i što se tiče brzine djelovanja i što se tiče ekonomičnosti jer nije potrebno koristiti vremensku zadršku. Problem tako postignute selektivnosti je u tome što je vrijeme aktiviranja uređaja koji je na najvišem odsjeku 41 . Dakle.

5 s Q . Transformator Q1 td = 1.3 s.prekidač sa strujnoovisnim okidačem sa vremenskom zadrškom Q4 td = 0.2 s K1 td – vremenska zadrška Slika 5. na kvar K1 će prekidač Q4 reagirati prije svih ostalih jer je vremenska zadrška između njih 0.1 s Q2 td = 0. pa bi primjerice takav uređaj proradio za jednako vrijeme bio kvar u njegovom području štićenja ili području štićenja najnižeg zaštitnog uređaja. tako gornji uređaji neće stići odreagirati na taj kvar. Logički stupnjevana selektivnost Selektivnosti prethodno opisane mogu se postići samo u određenim slučajevima.8 s Q3 td = 0.3 Strujno stupnjevan nadstrujni zaštitni sustav 5.Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja predugo. Njihove mane eliminirane su ugradnjom elemenata za međusobnu komunikaciju u zaštitne uređaje.3 prema kojoj.2.3. Primjer ovako stupnjevane zaštite prikazan je na slici 5. Sa takvim sustavom može se reći da je 42 .

te se koriste za postrojenja koja štite uređaje veće vrijednosti. Kako bi se to izvelo koriste se usmjereni nadstrujni zaštitni uređaji. te se u određenim slučajevima ne isplati ugrađivati.4. automatski šalje onom iznad blokirajući signal.4 Zaštitni sustav sa usmjerenim zaštitnim uređajima Zamkaste mreže na niskonaponskoj razini su rijetke na području Republike Hrvatske.4. Ako niži uređaj registrira kvar. a osjeti kvar. 5.Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja selektivnost savršeno ostvarena. Primjer selektivnosti ostvarene usmjerenim zaštitnim uređajima prikazan je na slici 5. Princip rada je takav da niži zaštitni uređaji informiraju više o svom stanju prilikom kvara. Time se izbjeglo dugo čekanje prorade najvišeg elementa zaštite. Zaštita tada bi trebala biti osjetljiva i na smjer toka struje kvara kako bi mogla locirati i izolirati kvar. jer su takvi uređaji dosta skuplji.2. automatski proradi. ako gornji uređaj ne primi blokirajući signal. Selektivnost ostvarena usmjerenim zaštitnim uređajima U zamkastoj mreži kvar se može napajati s obje strane. To je ekonomski povoljnije jer su usmjereni nadstrujni zaštitni uređaji 43 . Ovi uređaji imaju manu koja je vezana uz ekonomske prilike. Slika 5.

1.Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja osjetno skuplji i sustavi zaštite kompliciraniji ovisno o konfiguraciji.37 s 0.03 103 1300 104 Struja I [A] a) Jednopolna shema b) Rastalne karakteristike osigurača za struju Ik = 1300 A Slika 5. Selektivnost serijski spojenih osigurača Dovodni kabeli i vodna polja sa sabirnice provode različite pogonske struje i zbog toga imaju različite presjeke.3. Zbog takvih svojstava ti vodiči se štite osiguračima prikladnih karakteristika. Zbog toga će se u ovom radu veća pažnja pridodati selektivnosti u radijalnim mrežama. 5. U slučaju kvara struja kratkog spoja prolazi i kroz osigurač dovodnog kabela i kroz osigurač vodnog polja pogođenog kvarom [1].4 1.5 Selektivnost dvaju serijski povezanih osigurača10 10 karakteristika i vrijednosti su preuzete iz literature [1] 44 . 100 A 200 A Ik = 1300 A 50 A 50 A 100 A K1 Ik = 1300 A 101 102 200 A 1. Selektivnost zaštitnih uređaja u radijalnim mrežama 5.3. Serijski spojeni osigurači će selektivno djelovati ako su njihove rastalne karakteristike odvojene. ts je prividno vrijeme taljenja osigurača. Na dijagramu se može vidjeti da se rastalne karakteristike osigurača nigdje ne dodiruju. odnosno ako se tolerancije tih krivulja nigdje ne dodiruju. Primjer selektivnog djelovanja serijski povezanih osigurača prikazan je na slici 5.5.

Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja

Za veće struje kratkog spoja, navedeni uvjeti nisu više pogodni pa se u takvom slučaju selektivnost može jedino dobiti ako je vrijednost struje koja razvija Jouleovu toplinu dovoljnu za taljenje niti osigurača vodnog polja tijekom vremena taljenja i hlađenja manja nego vrijednost struje koja je potrebna za razvijanje Jouleove topline koja bi rastalila nit većeg osigurača dovodnog kabela. U praksi je odnos navedenih struja veći ili jednak 1:1,6.

5.3.2. Selektivnost serijski povezanih prekidača
5.3.2.1. Strujno stupnjevana selektivnost kaskade prekidača Prekidači spojeni u seriju koji služe za zaštitu od preopterećenja ili zaštitu posljedica kratkog spoja su selektivni, ako se u slučaju kvara odmah otvori onaj samo prekidač sa strane napajanja koji je najbliži nastalom kvaru.

Slika 5.6 Selektivnost bazirana na strujnom stupnjevanju između dva serijski spojena prekidača11

11

karakteristika i vrijednosti su preuzete iz literature [1]
45

Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja

Bez

prethodnog

testiranja,

posredstvom

strujnog

stupnjevanja

brzog

nadstrujnog okidača, sa sigurnošću se može tvrditi jedino da će sustav biti selektivan ako moguće struje kratkog spoja viših i nižih odsjeka budu dovoljno različitih vrijednosti [1]. Proradna struja višeg prekidača kojeg okida strujno-ovisni brzi elektromagnetski okidač koji okida mora biti podešena tako da bude veća od tjemene vrijednosti najveće moguće struje kratkog spoja koja može nastati u krugu nižeg prekidača (slika 5.6). Ako je niži prekidač takav da ima mogućnost ograničavanja struje, proradna struja višeg prekidača mora biti podešena tako da je viša od tjemene vrijednosti propuštene struje nižih uređaja. Kada bi moguća struja kratkog spoja prividno bila jednaka i kod višeg i nižeg prekidača, tada bi se selektivnost postigla jedino ako je gornja granica tolerancije karakteristike nižeg prekidača bila ispod, a donja granica tolerancije višeg prekidača bila iznad specifične karakteristike koja se naziva granica selektivnosti. Druga mogućnost ostvarivanja selektivnosti je da u slučaju približnih struja kratkog spoja na dvije točke ugradnje prekidača koristi selektivnost vremenskom zadrškom, odnosno selektivnost ostvarena vremenskim stupnjevanjem. 5.3.2.2. Vremenski stupnjevana selektivnost kaskade prekidača Kada bi se pojavio kratki spoj koji bi se na mjestima ugradnje viših i nižih prekidača približno jednako osjetio, selektivnost prekidača sa strujno ovisnim okidačima bi se teško postigla. U svrhu osiguravanja selektivnosti u ovom slučaju, koristi se tehnika korištenja vremenske zadrške (slika 5.7). Za ovakav tip zaštite od gornjeg prekidača se zahtijeva da propušta nastalu nadstruju u određenom vremenskom intervalu, da bi u slučaju kvara u donjem dijelu mreže reagirao niži prekidač i isključio dio pogođen kvarom od ostatka mreže. Vremenska zatezanja obaju uređaja i njima pripadne proradne struje stupnjevani u određenoj ovisnosti jedni o drugima. Vremenske zadrške u kojima se moraju uzeti u obzir i tolerancije svih proradnih karakteristika ovise o načinima rada isklapanja i konstrukciji samih prekidača. U slučaju brzih elektroničkih nadstrujnih releja s modulom za vremensko zatezanje isklopa, vremensko zatezanje između pojedinih prekidača se kreće 70÷100 ms. Proradna struja takvih uređaja mora se postaviti tako da je kod gornjeg uređaja
46

Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja

barem 1,25 puta više nego kod donjeg. Takvi uređaji omogućuju da se pri vremenskom razmaku od 500 ms može ostvariti sustav selekcije do 7 serijski spojenih prekidača.

Transformator

td = 220 ms Q1

td = 150 ms Q2

td = 80 ms Q3 prekidač sa strujnoovisnim okidačem sa vremenskom zadrškom

Q4

prekidač sa strujnoovisnim brzim okidačem

3

M

td – vremenska zadrška

Slika 5.7 Vremensko stupnjevanje prekidača u kaskadi Na slici 5.8 a) je prikazana je jednopolna shema sa tri serijski spojena prekidača, prekidač Q1 koji služi za zaštitu sabirnice, prekidač Q2 koji služi za zaštitu distributivnog dijela mreža i prekidač za zaštitu motora. Njihove karakteristike prikazane su dijagramom na slici 5.8 b). Na karakteristikama se mogu vidjeti 3 područja okidača. Područje a dio karakteristike strujno ovisnog okidača za preopterećenje, područje n je dio karakteristike elektromagnetskog nadstrujnog brzog okidača, dok je područje z dio karakteristike nadstrujnog

47

Proradna struja tog modula mora biti takva da reagira jedino onda kada se kratki spoj pojavi u blizini priključnica prekidača.1kA 103 Q3 Q1 Sabirnica glavnog razvoda Q2 Sabirnica podrazvoda Ik = 17 kA Q2 a a Q1 a 102 101 100 z td=80ms z td=150ms Q3 Ik = 10 kA 10-1 n 10-2 102 n M 2 5 103 2 5 104 2 5 105 Struja I [A] a) Jednopolna shema b) Dijagram stupnjevanja Slika 5. poglavlja 3. odnosno da ne utječe na vremensko stupnjevanje ostalih prekidača.8 Selektivnost triju serijski povezanih prekidača12 Kako postoji mogućnost da kratki spoj nastane neposredno na prekidači. s time da ne poremeti modul za vremensko zatezanje isklopa. takav prekidač se mora dodatno opremiti sa modulom za brzi isklop. kako bi se smanjila naprezanja tog prekidača. 104 Sn = 1000 kVA Un = 400 V/ 50 Hz uk% = 6% In = 1445 A Ik = 24. Iz tog dijagrama se može vidjeti da je selektivnost vremenskim stupnjevanjem osigurana [1].4 48 .Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja okidača sa kratkotrajnom vremenskom zadrškom. 12 karakteristika i vrijednosti su preuzete iz literature [1].

Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja 5. Slika 5. poglavlja 3. Takvi uređaji mogu reducirati vremena prorade do reda veličine 50 ms za prekidače ugrađene iznad mjesta kvara [1]. te mogu ostvariti selektivnost opisanu u 4.2. Q2 je trenutno blokiran od strane Q4. Ti moduli međusobno komuniciraju. Kratki spoj na mjestu K1 detektiran je od strane prekidača Q4.3. Ako je sustav za dinamičko upravljanje kratkotrajne vremenske zadrške aktivan. Logički stupnjevana selektivnost kaskade prekidača Kod sustava sa više serijski povezanih prekidača događa se da je vremenska zadrška tako postavljenog sustava preduga.9 prikazan je shematski prikaz rješenja sustava zaštite sa dinamičkim upravljanjem vremenske zadrške.1.4 49 .3. a Q1 je trenutno 13 vrijednosti su preuzete iz literature [1].9 Dinamička kontrola vremenske zadrške13 Na slici 5. odnosno da prekidaču treba više vremena da isklopi kvar. Q2 i Q1.3. Kako bi se izbjegle takve situacije uz određene prekidače moguće je ugraditi dodatne module koji služe za dinamičko upravljanje kratkotrajnih vremenskih zatezanja.

5. U slučaju da je takav sustav upravljanja isključen.Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja blokiran od strane Q2. Ako Q4 ne primi blokirajući signal unutar 10 ms. isklapa kvar. a osigurači za zaštitu od preopterećenja u normalnom pogonu. istom prekidaču bi trebalo 150 ms da izvrši zadaću [1]. Kratki spoj na mjestu K2 detektiran je samo prekidačem Q1.3.3. isklapa kvar.10 Selektivno djelovanje prekidača i donjeg osigurača Za moguće struje kratkog spoja koje bi mogle biti jednake ili premašiti vrijednosti proradne struje za brzi nadstrujni isklop. 50 . tj. Vrijeme t Slika 5.ako taj prekidač ne primi blokirajući signal unutar 50 ms.10). selektivnost je moguća jedino ako osigurač ograniči tu struju tijekom njenog prolaska krugom na vrijednost koja je niža od proradne struje za isklop (slika 5. Selektivnost između prekidača i nižeg osigurača Unutar raspona preopterećenja do proradne struje okidača za brzi isklop prekidača IAn. radnoj temperaturi. Taj uvjet mora biti ispunjen ako je krug pod naponom. selektivnost je postignuta ako se rastalna karakteristika nižeg osigurača (uključujući i toleranciju) ne dodiruje sa proradnom karakteristikom prekidača sa strujno ovisnim okidačem sa vremenskom zadrškom.

Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja

U praksi je selektivnost zaštite od kratkog spoja osigurana ako je vremensko zatezanje uređaja za isklop bar 100 ms pomaknuto u odnosu na karakteristiku osigurača 14.

5.3.4. Selektivnost između osigurača i nižeg prekidača
U ovom slučaju selektivnost je također osigurana u području preopterećenja ako proradna krivulja nižeg prekidača sa strujno ovisnim okidačem za preopterećenje sa vremenskom zadrškom nigdje ne dodiruje rastalnu

karakteristiku osigurača.
Vrijeme t

Slika 5.11 Selektivno djelovanje osigurača i donjeg prekidača U slučaju kratkog spoja mora se uzeti u obzir trajna struja zagrijavanja osigurača tijekom električnog luka na prekidaču. U praksi je dovoljno da rastalna karakteristika osigurača leži 70 ms iznad područja brzog nadstrujnog okidača za struju kratkog spoja15 (slika 5.11).

14 15

podatak je preuzet iz literature [1], poglavlje 3.4 podatak je preuzet iz literature [1], poglavlje 3.4
51

Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja

5.3.5. Selektivnost u slučaju dva ili više paralelnih izvora napajanja
Kod dva ili više paralelnih napajanja, moguća struja kratkog spoja ne povećava se kao u slučaju kada se kreće od samo jednog napajanja, već se dijeli između napajanja tako da se kod namještanja karakteristika za postizanje selektivnosti na tu pojavu mora obratiti pažnja. 5.3.5.1. Dva identična izvora napajanja U slučaju dva identična izvora napajanja koja su spojena paralelno, u slučaju kratkog spoja u točki K1 niži prekidač Q3 ukupnu struju kratkog spoja od 20 kA će propustiti, dok će Q2 i Q1 propustiti samo pola te struje, dakle 10 kA. U dijagramu selektivnosti, okidna karakteristika prekidača Q1, odnosno Q2, mora se referirati u odnosu na struju kroz Q3 tako da se njihova karakteristika mora pomjeriti u desno na strujnoj osi, drugim riječima, mora se pomnožiti sa faktorom 2.

Slika 5.12 Zaštita dva transformatora istih karakteristika u paraleli 5.3.5.2. Tri ili više identičnih izvora napajanja U slučaju više od dva paralelna izvora, situacija je malo kompliciranija i opisana je primjerom tri paralelna izvora. Naime, u ovom slučaju, prekidači Q1, Q2 i Q3 opremljeni su brzim nadstrujnim okidačima za preopterećenje u odnosu na slučaj
52

Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja

sa dva izvora gdje su prekidači bili opremljeni okidačima za preopterećenje sa vremenskom zadrškom. Okidne struje su postavljene tako da su više od mogućih struja kratkog spoja pripadnog transformatora. S tako postavljenim parametrima ako se kratki spoj dogodi na mjestu K1 (slika 5.13) između prekidača i transformatora, suma struja koje teku kroz prekidače Q2 i Q3 će uzrokovati brzi isklop prekidača Q1. Prekidači Q2 i Q3 će ostati uklopljeni i napajati ostatak mreže. Kao radijalni dio mreže se uzima napajanje kvara sa NN strane, dok se napajanje kvara sa transformatora T1 prekida zaštitom na SN strani, što je predmet zaštite u zamkastim mrežama.

Slika 5.13 Zaštita tri transformatora istih karakteristika u paraleli

5.3.6. Selektivnost nadstrujnih uređaja sa podnaponskim okidačima
Kada se dogodi kratki spoj, na mjestu kvara napon mreže padne. Zaostali napon ovisi o vrijednosti otpora kvara. U slučaju kratkog spoja, impedancija kvara i njemu pripadni napon na mjestu kvara praktički je jednak nuli. Tijekom kvara se pojavljuje i nekoliko iskrenja. Napon tih iskri je 30÷70 V. Napon mreže duž puta te struje od napajanja također pada na nižu vrijednost, dok teče
53

Za kratki spoj na mjestu K2 (slika 5. U ovom slučaju prekidač Q3.14 b)) proradi prekidač Q2. prekidanje bi trajalo oko 30 ms do potpunog izoliranja kvara ili oko 10 ms u slučaju ograničavanja struje.Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja struja kratkog spoja.14 prikazuje ponašanje napona u niskonaponskom sustavu tijekom trajanja kvara. On je opremljen sa okidačem sa vremenskom zadrškom. tada bi svi prekidači opremljeni uređajima za detektiranje 54 . Vremenska zadrška bi bila bar 70 ms.14 a)) napon na sabirnicama podrazvoda pada na 13 % radnog napona. njegovom tipu i konstrukciji. Ako bi napon mreže pao na između 70 % i 35 % radnog napona i ako bi takvo stanje trajalo oko 20 ms. Vrijednost tog napona je određena otporom vodiča i s time i udaljenošću od mjesta kvara. Slika 5. dok napon na sabirnicama glavnog razvoda pada na 50 % nazivnog napona. koji se nalazi točno na mjestu kvara.14 Rezultantne vrijednosti napona prilikom kratkog spoja Ako kratki spoj nastane na mjestu K1 (slika 5. proradi. Tijekom ovog kvara napon na glavnim sabirnicama pada na 13 % radnog napona. Slika 5. Ovisno o karakteristikama prekidača.

Takvi uređaji ne bi trebali ako bi se koristili prekidači za ograničavanje struje kod kojih bi vrijeme prekidanja bilo 10 ms ili manje [1].1 Selektivnost dva serijski spojena MCCB prekidača16 U toj tablici prikazani su sljedeći podaci: • • strana ugradnje prekidača (strana napajanja ili strana odvoda).Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja pada napona proradili.3. Tablica 5.. oznaka S 50 kA itd. prema IEC 60947-2 oznaka N predstavlja prekidnu moć 36 kA. ako bi takav poremećaj trajao između 5 ms i 30 ms. Korištenje tablica selektivnosti U tablici 5.1 dan je primjer tipične tablice selektivnosti za serijski povezana dva modularna minijaturna prekidača (MCCB). svi sklopnici bi izbacili ako bi napon napajanja pao na 75 % vrijednosti radnog. tip po prekidnoj moći (npr.). 5..7. Na isti način. Selektivna nadstrujna zaštita iz tih razloga zahtjeva da uređaji za detektiranje pada napona sa pripadnim sklopnicima budu opremljeni uređajima za vremensko zatezanje prorade. 16 preuzeto iz literature [6] 55 .

Vrijednosti koje prikazuju odnos serijski spojenih prekidača: • oznaka T označava kombinaciju prekidača pri kojoj se može postići potpuna selektivnost. Ako je moguća struja kratkog spoja na mjestu instalacije veća od granice selektivnosti. • • najveća vrijednost nazivne struje prekidača istog tipa i okidača Iu. • • broj označava struju granice selektivnosti pri kombinaciji tih uređaja.Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja • vrsta okidača prekidača (TM – termomagnetski okidač. Ako je obavljen proračun struje kratkog spoja prema važećim tehničkim propisima na mjestu ugradnje nižeg prekidača. Ta vrijednost naziva se „granica selektivnosti“ (slika 5. projektanti mogu odlučiti da je vrijednost granice selektivnosti dovoljno velika. Kod mogućih struja kratkih spojeva na mjestima između prekidača. tada bi selektivnost uređaja nižeg kruga bila moguća jedino za vrijednosti struja kratkog spoja koje se u tim tablicama nalaze. Kako je vjerojatnost da će maksimalne vrijednosti struje kratkog spoja proteći u pravilu jako mala. pa je tako zadovoljavajuća selektivnost osigurana. EL – elektronički okidač i M – magnetski okidač). tada je osigurana potpuna selektivnost za sve moguće struje kratkog spoja koje bi se dogodile na cijelom štićenom području tog donjeg prekidača. gdje ih ti prekidači podjednako osjete.15). moraju se odabrati zaštitni uređaji sa višom granicom selektivnosti. broj u zelenom polju označava struju granice selektivnosti u posebnom slučaju (u ovom primjeru ta kombinacija vrijedi samo ako radi se o prekidaču koji ima magnetski okidač). stupnjevanje proradnih struja brzih nadstrujnih okidača omogućava selektivnost samo pri specifičnoj vrijednosti struje kratkog spoja. koje je nazivne struje In. ako to ne bude slučaj. 56 . i ta vrijednost moguće struje kratkog spoja je manja nego „granica selektivnosti“ prikazana u tablicama za tu kombinaciju.

Selektivnost u zamkastim mrežama Kako je već navedeno.15 Granica selektivnosti ilustrirana okidnim karakteristikama dvaju prekidača spojenih u seriji17 5. u ovom poglavlju su. navedena samo neka tehnička rješenja postizanja selektivnosti u zamkastim mrežama.4. Odabir i vrsta zaštitne opreme za zadovoljavanje uvjeta selektivnosti ovisi o samoj konfiguraciji štićenog dijela mreže.Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja Slika 5. Ovisno o konfiguraciji mreže. ostvarivanje selektivnosti zaštitnih uređaja u zamkastim mrežama dosta je kompliciranije od selektivnosti zaštitnih uređaja u radijalnim mrežama. 17 karakteristike prekidača preuzete su iz literature [1] 57 Vrijeme t [s] . pa tako i različitih smjerova napajanja mogućeg kvara. Razlog tomu je napajanje kvara iz više različitih izvora napajanja. radi jednostavnosti.

2. te ujedno komuniciraju s ostalim susjednim okidačima istog tipa [15]. Kako je kvar moguće napajati s više strana. jedno od rješenja za postizanje selektivnosti je korištenje okidača koji detektiraju smjer struje. te se tako za njihovu zaštitu koriste i gG osigurači istog tipa i nazivne struje [1]. pa tako i za osigurač na drugom kraju kabela vrijedi isti princip.Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja 5. Ako je konfiguracija mreža kao na slika 5. ulaz za smjer struje se ne podudara sa referentnim) 58 . Imaju dva ulaza kojima primaju blokirajući signal (ulaz za smjer struje se podudara sa referentnim.16. Ti okidači imaju sposobnost usporedbe smjera sa referentnim.1. najčešće se koriste kabeli istih karakteristika.4. osigurači se postavljaju na oba kraja kabela. Selektivnost postignuta sa usmjerenim okidačima i komunikacijom među njima Kod niskonaponske mreže koja ima malo kompliciraniju konfiguraciju nego u prethodnom slučaju. tada je sa istim osiguračima selektivnost postignuta jer će pri kvaru se prije rastaliti osigurač koji je bliži kvaru jer je struja koja kroz njega prolazi jednaka sumi struja kroz ostale vodiče koji ulaze u čvorište. F1 Ik1 Ik3 = Ik1+Ik2 A F2 Ik2 F3 Ik = Ik3+Ik4 Iki – struja i-te grane koja napaja kvar Ik4 = Ik5+Ik6+Ik7 F5 Ik5 F4 F7 Ik7 B F6 Ik6 Slika 5.16 Konfiguracija mreže koju štite osigurači u čvorištima 5.4. takva da su svi kabeli istih karakteristika. Osigurači u čvorištima U niskonaponskim zamkastim mrežama.

ulaz .smjer struje se ne podudara sa referentnim smjerom referentni smjer Z 3 M Slika 5.17 prikazan je primjer konfiguracije mreže.smjer struje se podudara sa referentnim smjerom . Primjer je rađen prema literaturi [15].Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja te dva izlaza koji šalju blokirajući signal (izlaz za smjer struje se podudara sa referentnim.18 Kvar na sabirnici B1 .17 Konfiguracija mreže sa usmjerenim prekidačima i međusobnom komunikacijom T1 T2 Q1 in + out + - Q2 Q3 in + out + - in + out + - B1 - B2 Q4 in + out + Q5 in + out + 3 M Z napajanje kvara spajanje ulaza i izlaza Slika 5.izlaz .prorada Q1. Na slici 5. te je u nastavku ilustrirano spajanje ulaza i izlaza okidača s ciljem postizanja selektivnosti. Q3 i Q4. blokiranje Q2 59 . T1 T2 Q1 in + out + in Q3 out + + - Q2 in + out + - Q in + out + - prekidač sa usmjerenim okidačem i signalnim ulazima i izlazima Q4 in + out + - Q5 in + out + - in out + - . izlaz smjer struje se ne podudara sa referentnim).

Smjer struje kroz Q4 se podudara sa smjerom struje napajanja kvara. Q3 i Q4.19 Kvar na motoru M .22 i 5.18 prikazuje komunikaciju između prekidača Q3 i Q2 prilikom kvara na sabirnici B1.Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja Slika 5. Q2 i Q3 Slike 5. Q3 i Q1 prilikom kvara na stezaljkama motora M. 5. a Q2 je prema postavci iz prethodne slike blokiran.20. Ako je komunikacija postignuta kako je opisano. T1 T2 Q1 in + out + - Q2 Q3 in + out + - in + out + - B1 - B2 Q4 in + out + Q5 in + out + 3 M napajanje kvara spajanje ulaza i izlaza prethodno spojeni ulaz i izlaz Z Slika 5. te šalje blokirajući signal sa izlaza za podudaranje sa referentnim smjerom na ulaz za podudaranje sa referentnim smjerom prekidača Q2.21. tada je kvar izoliran samo prekidačima Q1. te šalje blokirajući signal sa izlaza za podudaranje sa referentnim smjerom na ulaze za podudaranje sa referentnim smjerom prekidača Q3 i Q4 kako bi se izbjeglo njihovo aktiviranje. blokiranje Q1.19 prikazuje komunikaciju između prekidača Q4.prorada Q4. 5. tada je kvar izoliran samo prekidačem Q4. kako bi se izbjeglo njegovo aktiviranje zbog registriranja kvara. 60 .23 opisuju spajanje ulaza i izlaza za ostale moguće kvarove na isti način kako su opisana spajanja prilikom kvarova u prethodna dva slučaja. Smjer struje kroz Q3 se podudara sa smjerom struje napajanja kvara. Ako je komunikacija postignuta kako je opisano. Slika 5.

20 Kvar na transformatoru T1 . Q3 i Q4 Slika 5. blokiranje Q2.21 Kvar na sabirnici B2 .Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja T1 T2 Q1 in + out + - Q2 Q3 in + out + - in + out + - B1 - B2 Q4 in + out + Q5 in + out + 3 M napajanje kvara spajanje ulaza i izlaza prethodno spojeni ulaz i izlaz Z Slika 5.prorada Q1. blokiranje Q1 i Q4 61 .prorada Q2 i Q3.

prorada Q5. blokiranje Q1.Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja Slika 5. Q3 i Q4 Slika 5.prorada Q2. Q2.23 Kvar na transformatoru T2 . Q3 i Q4 62 . blokiranje Q1.22 Kvar na trošilu Z .

Time se smanjuje naprezanje sklopnih uređaja pri velikim strujama kratkog spoja.Selektivnost nadstrujnih zaštitnih uređaja Iz ovog primjera može se vidjeti da se na istoj konfiguraciji mreže pri kvarovima na različitim mjestima na istim prekidačima.5. Okidačima koji međusobno komuniciraju blokirajućim signalima. U tom slučaju čim se pojavi takva struja pomoćni nadstrujni uređaj trenutno reagira. ovisno o smjeru struje. 5. 63 . mogu pojaviti drugačiji smjerovi struja koje napajaju kvar. Pomoćna zaštita Korištenjem pomoćne zaštite selektivnost dovodimo u pitanje. no potrebna je uz sklopne uređaje sa strane napajanja zbog mogućih struja kratkog spoja koji su iznad prekidne moći tog sklopnog uređaja. može uspješno riješiti selektivno djelovanje zaštite ovakve konfiguracije mreže.

te grafički prikazao selektivno djelovanje odabranih zaštitnih uređaja. a četvrto vodno polje napaja dva individualna stambena objekta preko razvodnog polja koje je smješteno u razdjelni ormarić NN mreže. procjenom selektivnosti) i karakteristikama selektivnog djelovanja.1. To je program koji omogućuje unosom konfiguracije mreže. Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Mreža se sastoji od transformatorske stanice 10(20)/0.1. izlaz sa traženim podacima (elementima. Blok shema konfiguracije niskonaponske mreže za ovaj primjer prikazana je na slici 6. 64 .1 Blok shema niskonaponske mreže Za potrebne proračune struja kratkog spoja. drugo vodno polje je rezervirano za buduće objekte. katalog elemenata i prikaz grafova selektivnosti koristio se program SIMARIS DESIGN 4. treće vodno polje napaja jedan individualni stambeni objekt (moguće ga je proširiti ugradnjom razdjelnih ormarića NN mreže).Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu 6. vrijednostima struja kvara. Korišten je u ovom primjeru kako bi pojednostavio proračun. Na prvo vodno polje spaja se kabel koji napaja jednu stambenu zgradu. Slika 6.4 kV 250kVA s 4 vodna polja i poljem javne rasvjete.

u načelu. • Za odvodni kabel umjesto osigurača mogu se postaviti kratkospojnici. • Glavni razdjelni ormar se sastoji. transformator i elementi mreže odabrani su prema tehničkim uvjetima Hrvatske elektroprivrede. Tehnički uvjeti HEP-a korišteni za praktični primjer Za praktični primjer ovog rada korišteni su sljedeći tehnički uvjeti: • • • Tehnički uvjeti za izvedbu priključka u višestambenim objektima [20]. 65 . Tehnički uvjeti za izvedbu priključka u individualnim objektima [21].1.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Zaštitni uređaji. Glavni razdjelni ormar (GRO) • U produženju kućnog priključnog ormarića izvodi se glavni razdjelni ormar (GRO) s jednim ili više usponskih (pojnih) vodova.pročišćeni tekst korišten za izradu primjera Kućni priključni ormarići (KPO): • Ormarić mora imati mogućnost priključenja za: najmanje dva kabela presjeka do 4 x 150 mm2 (ulaz izlaz). kabeli. razvodnog polja. 6.1.1.4 kV. iz dva dijela: priključnog polja. Tehnički uvjeti za TS 10 (20) / 0. • Tehnički uvjeti za sklopne aparate u metalnom kućištu (RMU) za nazivne napone 12 kV i 24 kV [22]. Tehnički uvjeti za izvedbu priključka u višestambenim objektima . 1 x 250 kVA I 1 x 630 kVA – Kabelska izvedba – vanjsko posluživanje [18]. najmanje jedan kabel odgovarajućeg presjeka (maksimalno 4 x 150 mm2 za napajanje GRO-a preko visokoučinskih niskonaponskih osigurača). 6.

dvotarifna ili trotarifna). Odabir presjeka kabela obavlja se prema predviđenom vršnom opterećenju stambenog objekta u skladu 66 . električnih brojila stanova (jednofazna ili trofazna. 4x150 mm2 nazivnog napona 1 kV.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Etažni razdjelnik (ER) • Etažni razdjelnik (ER-uzidni) ugrađuje se na prikladnim mjestima u hodnicima po etažama i to na prolazima usponskih vodova. 4x95 mm2. XP 44AY. Izvedbe priključaka • Izvedba vanjskog priključka višekatnih stambenih objekata obavlja se isključivo podzemnim energetskim kabelom. presjeka: 4x50 mm2. odgovarajućeg broja odvojnih stezaljki za priključak s usponskog voda (za slučaj usponskih vodova izvedenih P-vodičima).4 kV. • Svaki ulaz u višekatni stambeni objekt čini jednu građevinsku cjelinu za koju se izvodi poseban vanjski priključak. • Za vanjski priključak mogu se koristiti slijedeći energetski kabeli . • Osnovna oprema etažnog razdjelnika sastoji se od: glavnih osigurača stanova. • Prema broju električnih brojila koji se smještaju u etažni razdjelnik ormarići mogu biti modularne izvedbe za smještaj dva električna brojila ER-2. jednotarifna. odgovarajuće sabirnice (Cu) za priključak na usponski vod (za slučaj usponskih vodova izvedenih izoliranim bakrenim odnosno aluminijskim sabirnicama). • Vanjski se priključak može izvoditi iz razvodnih ormara niskonaponske mreže ili izravno iz trafostanice TS 10(20)/0.tipa: PPOO-AY. tri električna brojila ER-3 ili maksimalno četiri električna brojila ER-4. XPOO-AY. PP 44--AY.

• Izuzetno se priključak može izvršiti izravno u glavnom razdjelnom ormaru objekta ukoliko se napajanje obavlja izravno iz trafostanice TS 10(20)/0. N. • • Kabeli ili vodiči polažu se u cijevi odgovarajućeg promjera. Trajno dopuštene struje).Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu sa (HR N. N.B2. • Vrsta vodiča i izvedba može biti: kabel na policama ili u cijevima. Električni razvod. 67 . • Za unutrašnji dio priključka između kućnog priključnog ormarića (KPO-a) i razvodnog polja u GRO-u potrebno je koristiti vrstu i presjek vodiča prema očekivanom opterećenju objekta ili pripadnog stubišta (HRN. Sustav unutrašnjeg razvoda električne energije • Pod glavnim razvodom električne energije unutar višekatnog stambenog objekta podrazumijeva se razvod od kućnog priključnog do etažnog razdjelnika.4 kV posebnim kabelom. • Priključak podzemnog energetskog kabela može se obaviti u kućnom priključnom ormariću ili u priključno razdjelnom ormaru. korištenje izoliranih profiliranih bakrenih sabirnica odgovarajućeg presjeka postavljene u za njih predviđene okomite kanale.702 Električne instalacije u zgradama. Za glavni razvod električne energije između priključno razvodnog polja u PRO-u ili GRO-u i svih etažnih razdjelnika mogu se koristiti ovi načini napajanja: polaganje glavnih usponskih vodova s presjecima do 5 x P 35 mm2 u cijevima odgovarajućeg promjera.B2. Opsezi napona) kao i prema predviđenoj konfiguraciji i tipu niskonaponske mreže. ili izolirani bakreni »P« vodič u cijevima pod žbukom ili izolirane sabirnice.752 Električne instalacije u zgradama.

razdjelni ormar iz višekatnih stambenih objekata. napajanje dojavne (portafonske) instalacije i zajedničke antenske instalacije te napajanje dizala. • S obzirom na vrstu niskonaponske mreže. [20] 6. • Vanjski kućni priključak individualnog stambenog objekta. Tehnički uvjeti za izvedbu priključka u individualnim objektima . razvodni ormar niskonaponske mreže. u načelu se izvodi.pročišćeni tekst korišten za izradu primjera Vrste priključaka objekata individualne izgradnje Opći uvjeti • Svaki objekt individualne stambene izgradnje predstavlja jednu građevinsku cjelinu.2. sa niskonaponske nadzemne mreže. • U instalaciju zajedničke potrošnje stambenog objekta ubraja se: instalacija rasvjete ulaza. b) samonosivim kabelskim snopom: 68 . prostorija kućnog savjeta. drvarnica. • Početna točka napajanja priključka je: priključno . kućni priključni ormarić (KPO). kojoj pripada samo jedan vanjski priključak. stubišta. preko kućnog priključnog ormarića (KPO) ili kućnog priključno mjernog ormarića (KPMO). vanjski kućni priključci objekata individualne izgradnje mogu se izvoditi a) podzemno energetskim kabelom: sa niskonaponske kabelske mreže. položaja objekta koji se priključuje.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Razvod električne energije za zajedničku potrošnju • Priključivanje trošila zajedničke potrošnje u višekatnim stambenim objektima obavlja se preko glavnih osigurača u polju zajedničke potrošnje. uređenost terena.1. odnosno priključno mjerni ormarić (KPMO) ili odvojno mjesto na niskonaponskoj nadzemnoj mreži.

6/1 kV. Za realizaciju vanjskog kućnog priključka podzemnim kabelom potrebno je: odrediti početnu točku napajanja sa niskonaponske mreže. postaviti salonitnu ili plastičnu cijev (za kabelski priključak ulaz izlaz. XP00-AY. XP00-AY.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu - sa niskonaponske nadzemne mreže izvedene golim vodičima.6/1 kV. 0. u iskopani kanal za širinu betonske površine (vijenca) oko objekta.AY 4x50mm2.priključno mjernog ormarića (KPMO). promjera 100 do 150 mm). • S obzirom na opterećenje koje se očekuje kod potrošača u objektima individualne izgradnje. treba postaviti 2 cijevi) minimalnog promjera 100 mm od donjeg ruba priključnog ormarića do 600 mm ispod razine zemlje. iskopati kanal od mjesta određenog kao točka napajanja do krajnje točke vanjskog priključka.AY 4x25mm2.6/1 kV. Na područjima gdje se uvlači i signalni kabel potrebno je. Nije dopušteno polagati dvožilne podzemne energetske kabele. odnosno PP 00 . sustav ulaz . odnosno PP 00 . koriste se tipizirani kabeli • • XP00-AY. - sa niskonaponske nadzemne mreže izvedene samonosivim kabelskim snopom. koja je određena za smještaj kućnog priključnog ormarića (KPO). 0. uz 69 . kao i krajnju točku vanjskog priključka (što utvrđuje elektrodistribucija). te postaviti jednu (odnosno dvije) cijev (plastičnu. 0. Vanjski kućni priključci izvedeni podzemnim energetskim kabelom • Načelo izvedbe priključka podzemno energetskim kabelom može biti: radijalno (pojedinačni objekti). te u kanal položiti kabel.AY 4x35mm2. odnosno PP 00 . odnosno kućno .izlaz (grupni kućni priključci uz radijalan sustav napajanja s mogućnošću rada u prstenu).

• Izvođenje kućnog priključka samonosivim kabelskim snopom treba izvoditi neprekinuto do glavnih osigurača objekta (ormarić. za signalni kabel. Nadzemni vanjski kućni priključci izvedeni samonosivim kabelskim snopom • S obzirom na opterećenje i vrstu trošila.A. Vanjski priključak samonosivim kabelskim snopom može se izvesti sa niskonaponske mreže. 4 x 16 mm2 0. • Uputno je jednofazne vanjske priključke izvedene samonosivim kabelskim snopom (presjeka faznog vodiča od 16 mm2) primjenjivati za struju potrošača do 35 A (brojilo 10 . te sa niskonaponske mreže. sa XOO . ne može se obavljati priključivanje drugih objekata (odvojci).40 A). koja je izvedena samonosivim kabelskim snopom (bilo da je vođena po stupovima. Cijevi moraju biti postavljene tako.6/1 kV. • Kod raspoređivanja jednofaznih priključaka na niskonaponsku mrežu treba posebnu pozornost posvetiti simetriranju opterećenja po fazama mreže. koji ima svoj vanjski priključak izveden samonosivim kabelskim snopom. Sa objekta. 70 . 2 x 16 mm2 0. trofazni. • Svaki objekt individualne izgradnje. koja je izvedena golim vodičima.6/1 kV. kao građevinska cjelina mora imati vlastiti vanjski priključak samonosivim kabelskim snopom. promjera 50 mm. sa XOO . • Nije dopušteno koristiti samonosivi kabelski snop 4 x 16 mm2 za priključivanje po dva jednofazna priključka.A. bilo po fasadi objekta). vanjski priključak samonosivim kabelskim snopom može se izvoditi kao: • jednofazni.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu cijev za energetski kabel postaviti plastičnu cijev. KPMO i KPTO). da je osiguran minimalni polumjer savijanja za predviđene priključne kabele.

AY. stezaljku zaštitnog vodiča. stezaljke za izravni priključak vodiča. 0. za mjerno mjesto koristi se mjerni ormarić (MO). Mjerni ormarić .KPTO • Kućni priključni tavanski ormarić-KPTO (prilog: 3.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Vrste ormarića za individualne stambene objekte Kućni priključni ormarić . Ormarić.6/1 kV. u kojeg se smještaju mjerni uređaji svih stanova objekta. 0. 0.mjerni ormarić .6/1 kV ili PP 44-AY. 71 .mjerni ormarić KPMO . stezaljku neutralnog vodiča.kabelsku uvodnicu.6/1 kV ili XP 00-AY. tipa: • PP 00-AY. 4 x 50 mm2.5) koristi se samo kao mjesto za priključivanje objekta. 4 x 50 mm2. treba sadržavati osnovnu opremu kao: podnoške osigurača. . 0.KPO • Ormarić mora imati mogućnost priključenja do dva kabela.KPMO • Kućni priključno .MO • U slučaju kada se vanjski kućni priključak izvodi preko kućnog priključnog ormarića (KPO) iti preko kućnog priključno-tavanskog ormarića (KPTO).objedinjuje funkciju priključka i mjernog mjesta u čijem sastavu su mjerni uređaji svih stanova jednog objekta. 4 x 50 mm2. Kućni priključno . maksimalnog presjeka do 50 mm2. Kućni priključni tavanski ormarić .6/1 kV ili XP 44 . kada se priključak izvodi preko krovnog nosača. 4 x 50 mm2.

upravljački vod.limitatora. uređaja za prebacivanje tarife. osigurača strujnih krugova. PP ili PPOO vodovima 3 x P 6 (10) mm2.RS ugrađuje se u stanu potrošača na nosivom zidu na visini • U razdjelniku stana mora postojati mogućnost smještaja: zaštitne strujne sklopke (zaštitni uređaj diferencijalne struje). • Unutrašnji priključak izvodi se izoliranim P.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu • Osnovna oprema mjernog ormarića (MO) sastoji se od: glavnih osigurača objekta. jednotarifna. odnosno odvajanje unutrašnjeg priključka dopušteno je samo na mjestima koja su plombirana ili pod ključem isporučitelja električne energije. savitljivu rebrastu izolacijsku cijev vanjskog promjera 32 (40) mm. Izolacijska cijev 72 . ograničavala strujnog opterećenja. odgovarajućeg broja odvojnih stezaljki za priključak glavnih vodova objekta. sabirnice za zaštitne vodiče. stezaljke za signalno . električnih brojila (jednofazna ili trofazna.RS • Razdjelnik stana . Razdjelnik stana . sabirnice za neutralne vodiče. Nastavljanje vodova unutrašnjeg priključka u cijevima nije dopušteno. Sustav razvoda električne energije Unutrašnji kućni priključak • • Treba nastojati da vodovi unutrašnjeg priključka budu što kraći. odnosno 5 x P 6 (10) mm2 koji se uvlače u samogasivu. dvotarifna ili trotarifna). Spajanje.

5 i ± 5 % nazivnog napona 73 .x 50 Hz Dyn 5 4% ± 2. 1 x 250 kVA I 1 x 630 kVA – Kabelska izvedba – vanjsko posluživanje .1.1 Tehnički podaci transformatora Niz nazivnih snaga Nazivni prijenosni omjer (preklopivi) Frekvencija Spoj Napon kratkog spoja Regulacija napona 250 kVA 10(20)/0. Električni razvod izmedu mjernog mjesta i razdjelnika stana • Električni spoj između mjernog mjesta (ormarić KPMO ili MO ili KPTO) i instalacijskog razvodnog ormarića stana (razdjelnika stana .3. beton.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu postavlja se podžbukno po nezapaljivoj konstrukciji objekta (primjerice: cigla.RS) izvodi se vodičima 3 x P 6 (10) mm2.4 kV. Tehnički uvjeti za TS 10 (20) / 0. odnosno 5 x P 6 (10) mm2 položenim u samogasivu savitljivu rebrastu izolacijsku cijev vanjskog promjera 32 (40) mm.4kV 10-20/0. siporeks). [21] 6.pročišćeni tekst korišten za izradu primjera Tehnički podaci o transformatoru Tablica 6.4kV.

500. 12.4 kV treba imati ove značajke: nazivni napon (kV): nazivna frekvencija (Hz): nazivna struja (A): nazivna kratkotrajna podnosiva struja (1 sek) (kA): 400. • Razvod srednjeg napona za transformatorsku stanicu do 250 kVA sastoji se.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Oprema srednjenaponskog razvoda • Srednjenaponski razvod nazivnog napona 12 kV ili 24 kV treba imati ove značajke: • nazivni napon (kV): nazivna frekvencija (Hz): nazivna struja (A): nazivna kratkotrajna podnosiva struja (kA): nazivna podnosiva vršna vrijednost struje (kA): 12/24. Oprema niskonaponskog razvoda Niskonaponski distribucijski razvod • Funkcionalno gledano. od vodnog polja za priključak napojnog kabela i transformatorskog polja. 50. niskonaponski distribucijski razvod sastoji se od dva polja: • dovodno polje. 50/50. u pravilu. Vodno polje ne treba biti opremljeno niti sklopnim uređajem niti zemljospojnikom. 31. 9. Transformatorsko polje treba biti opremljeno rastavnom sklopkom s osiguračima ili prekidačem te zemljospojnikom. 74 .5.5/31. Niskonaponski distribucijski razvod nazivnog napona 0. razvodno polje.5. Razvod srednjeg napona treba biti izveden u obliku tipski ispitanog sklopnog bloka.5/12. 400/400.

N) potrebno je osigurati mjesto za priključak naprava za uzemljenje i kratko spajanje. voltmetra s preklopkom za mjerenje 3-fazna i jednog linijskog napona. • Za uzemljenje treba izvesti posebnu sabirnicu (PE) i osigurati mjesto za priključak prijenosne naprave za uzemljenje i kratko spajanje. dovodno polje treba biti takovih veličina da bude moguća ugradnja: kratkospojnika. Za priključak kabela treba koristiti V-izravne stezaljke. • Na sabirnicama niskonaponskog razvoda (L1. L2.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu • nazivna podnosiva vršna vrijednost struje (kA): 15. releja za prijenos signala nadtemperaturne zaštite. Osim toga. ampermetara s trenutnim i maksimalnim pokazivačem 15-minutne struje u svim fazama.rednih stezaljki. • Kao rastavni element u dovodnom polju koristi se kratkospojnik. u dovodnom polju je smješten i rastavni element za vidljivo odvajanje transformatora od niskonaponskog razvoda. L3. • U skladu s navedenim. 75 . pomoćnih strujnih krugova . Konstrukcijom osigurati mogućnost jednostavnog spajanja N i PE sabirnice. • Razvodno polje sastoji se od maksimalno 4 grupe niskonaponskih osigurača-sklopki velike prekidne moći veličine 2 za transformatorske stanice do 250 kVA. Dovodno polje služi za prihvat energije s transformatora.5. smještaj uređaja za mjerenje napona i struja. elemenata zaštite te rednih stezaljki. Rastavljanje pomoću kratkospojnika obavlja se u beznaponskom stanju nakon provedenih mjera zaštite na radu. • Na niskonaponskom razvodu potrebno je osigurati pogodno mjesto za smještaj odvodnika prenapona te statičke kondenzatorske baterije.

ovisno o snazi transformatora. Razvod javne rasvjete sastoji se od četiri niskonaponska jednofazna odvoda.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu • Preporučena veličina kondenzatorskih baterija. Odvodi se preko NVO postolja osigurača veličine 00 i sklopnika nazivne struje 40 (A) priključuju na niskonaponski razvod. Nazivna struja umetaka osigurača preko kojih se obavlja napajanje javne rasvjete treba biti 35 A.2 Snaga kondenzatorske baterije Snaga transformatora (kVA) Presjek priključnog kabela (mm ) AI 250 25 Cu 16 (A) 63 2 Osigurač Snaga kondenzatora (kVAr) 25 Razvod javne rasvjete • Razvod javne rasvjete treba imati ove značajke: nazivni napon (kV): nazivna frekvencija (Hz): nazivna struja (A): 400. 40. su: Tablica 6. Električna zaštita transformatora Zaštita transformatora od kratkog spoja • Zaštita transformatora od kratkog spoja ostvaruje se na srednjenaponskoj strani na jedan od slijedećih načina: srednjenaponskim osiguračima s udarnom iglom čije djelovanje uzrokuje isklapanje rastavne sklopke u srednjenaponskom transformatorskom polju. 50. 76 .

rastavna sklopka nazivne vrijednosti struja osigurača i za odabrani niz snaga Sr.obuhvatni transformatori prekidač potrebno je odabrati takovu značajku zaštitnog releja koja omogućava nesmetani uklop transformatora.15 K (95°C) . • Kod korištenja zaštite u kombinaciji srednjenaponski osigurač .3 Osigurači odabrani s obzirom na nazivni napon transformatora Nazivna snaga transformatora Nazivna struja osigurača I (A) Sn (kVA) 10 kV 20 kV • 250 40 25 Kod korištenja zaštite u kombinaciji zaštitni relej . 368. a koji inicira isklop transformatora pomoću rastavne sklopke ili prekidača u transformatorskom polju. transformatora su slijedeće: Tablica 6. 77 .II stupanj. Nadtemperaturna zaštita transformatora • Pored preventivne zaštite transformatora sustavnim praćenjem vršnih opterećenja putem bimetalnih ampermetara s pokazivačem maksimalne 15minutne struje preporučuje se i izravna nadtemperaturna zaštita transformatora pomoću kontaktnog termometra ugrađenog na poklopac u području najtoplijeg ulja s proradom kod temperatura: • 358. a pouzdanu proradu u slučaju kvara na transformatoru. Isklopni krug kontaktnog termometra treba voditi preko posebne grebenaste preklopke s dva položaja kojom se bira stupanj prorade.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu - zaštitnim relejom u kombinaciji sa obuhvatnim strujnim transformatorima čije djelovanje uzrokuje isklapanje prekidača u srednjenaponskom transformatorskom polju.15 K (85°C) .I stupanj.

Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu • U transformatore 250 kVA ugradnja kontaktnog termometra obvezna je kad opterećenje transformatora prijeđe 80% nazivne snage.15 K (105°C) za nazivni napon 1: Tablica 6. Niskonaponska strana transformatora • Spojni vod između niskonaponske strane transformatora i niskonaponskog razvoda treba izvesti jednožilnim vodovima izoliranim PVC masom za 378. 78 . Spojevi transformatora s postrojenjima srednjeg i niskog napona Srednjenaponska strana transformatora • Spojni vod između srednjenaponske strane transformatora i odgovarajućeg transformatorskog polja treba izvesti s 3 jednožilna kabela izolirana umreženim polietilenim za nazivni napon 20 kV: • 3 x (XHE 49-A. 1 kV) Vodovi se polažu u trokut slobodno u zraku ili na perforirane kabelske police s razmakom trojki od 2d. 1 kV) Neutralni vodič 1 x (P/FT 1 x150 mm2. 20 kV). Kao alternativa navedenom kabelu dopušta se i upotreba kabela koji se koristi kao energetski kabel.4 Spojni vodovi transformatora i dovodnog polja Transformator do 250 kVA • Fazni vodič 1 x (P/FT 1 x150 mm2. 1 x 70/16 mm2.

Korišteni su uobičajeni elementi: NVO osigurači. ostala trošila (nazivne struje 10A za stanove te 12A za kuće. električni štednjaci. instalacijski (DIAZED) osigurači. npr. Trofazna trošila su izbjegnuta zbog pojednostavljenja. zvučni sustav i računalo priključeni na isti krug i sl. Zanemareni su uređaji za čuvanje hrane kao stalni tereti jer su zanemarivo niske potrošnje. grijači i sl. Trošila u objektima su podijeljena prema snazi: • rasvjetna tijela (nazivne struje 3A za rasvjetna tijela u stanovima. polje javne rasvjete.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu 6. minijaturni prekidači. Zaštitni elementi odabrani su tako da što vjernije prikažu međusobno djelovanje.). 6A za rasvjetna tijela u kućama i javnoj rasvjeti).1 Model mreže za ovaj primjer izrađen je u skladu sa gore navedenim izvadcima iz tehničkih uvjeta Hrvatske elektroprivrede. • • jača trošila (nazivne struje 16A.4 radi poštivanja uvjeta limitiranja snage.). te osigurači-rastavljači. 79 . instalacija zgrade. područje instalacija kuća. dok su za kuće trofazni te su trošila zbog simetričnosti podjednako raspoređena po fazama. Za stanove su predviđeni jednofazni priključci.2. TV. Sastoji se od četiri osnovne cjeline: • • • • transformatorska stanica. rastavljačke pruge. Model mreže u programu SIMARIS DESIGN 4. Njihov broj je proizvoljno odabran. npr.25-0. Trošila su pretpostavljena kao nestalni teret sa faktorom istodobnosti 0.

1 Na slici 6.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Slika 6. 80 . Područje 1 prikazuje transformatorsku stanicu ne uključujući polja javne rasvjete.2 prikazana je jednopolna shema modela mreže sa označenim cjelinama.2 Jednopolna shema modela mreže u programu SIMARIS DESIGN 4. područje 3 prikazuje instalaciju zgrade dok područje 4 prikazuje područje instalacija kuća. područje 2 prikazuje polje javne rasvjete.

Jednopolna shema prikazana je na slici 6. SN prekidačem 630 A na visokoj strani sa strujnim transformatorom nazivnog omjera 500/5 A. Razvodno polje se sastoji od četiri grupe niskonaponskih pruga (osiguračarastavljača) sa NVO ulošcima veličine 2 koji su odabrani da zadovoljavaju selektivno djelovanje. Slika 6. Niskonaponska strana ima dva dijela.2.3 Jednopolna shema transformatorske stanice 81 .Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu 6. Prvi dio je dovodno polje DP koje je preko kratkospojnika KS spojeno na razvodno polje RP i polje javne rasvjete JR.3.1. Transformatorska stanica Za transformatorsku stanicu odabran je transformator snage 250 kVA.

4 Jednopolna shema polja javne rasvjete 82 . Napaja se preko NVO osigurača na postoljima nazivne struje 63 A.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu 6. kako je propisano tehničkim uvjetima [18].2.2. Polje javne rasvjete Polje javne rasvjete sastoji se od četiri grupe napajanja rasvjetnih tijela štićenih niskonaponskim DIAZED osiguračima na postoljima veličine DIII koje zadovoljavaju selektivno djelovanje. Slika 6.

Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu 6. Instalacija zgrade Zgrada se sastoji od četiri stana. Razvodi stanova Z1-RS1 i Z1-RS2 priključeni su na Z1ER1 dok su Z1-RS3 i Z1-RS4 priključeni na Z1-ER2. Trošila stanova priključna su preko minijaturnih prekidača u Z1-RS.2. Zajedničku potrošnju čini lift sa jednofaznim motorom i stubišna rasvjeta. Iz Z1-KPO izveden je i izlaz za priključenje novih potrošača kako se navedenim tehničkim uvjetima zahtijeva.3. Glavni razvodni ormar zgrade Z1-GRO priključen je na Z1-KPO kabelom koji zadovoljava uvijete potrošnje stanova. Slika 6. Trošila zajedničke potrošnje priključena su na razvod zajedničke potrošnje Z1-RZP također preko minijaturnih prekidača.5 Jednopolna shema instalacija zgrade 83 . Priključena je sa razvodnog polja transformatorske stanice preko kućnog priključnog ormara Z1-KPO (Z1-KPO spojen je na vodno polje VP preko pruge NVO-PRUGA-VP1). Unutarnji razvod zgrade izveden je preko dva etažna razvoda Z1-ER1 i Z1-ER2 koji su spojeni preko NVO osigurača sa Z1-GRO.

Tu su kućni priključni ormari kuća K1-KPO i K2-KPO spojeni na vodno polje VP preko razdjelnog ormarića NN mreže RO-NN-3 preko osigurača-sklopki koje zadovoljavaju potrošnju spojenih objekata (RO-NN-3 spojen je na VP preko NVO pruge NVO-PRUGA-VP3). Područje instalacija kuća U ovom primjeru prikazana su dva načina spajanja individualnih objekata (kuća) na NN mrežu.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu 6. Slika 6. Prvi način je spajanje kuća preko razdjelnog ormarića NN mreže.4.6 Jednopolna shema instalacija kuća 84 . Drugi način spajanje kuće na mrežu je direktnim spajanjem kućnog priključnog ormara na vodno polje preko NVO pruge (u ovom primjeru je K3-KPO spojen na VP preko pruge NVO-PRUGA-VP4). Trošila u kućama 1 i 2 su spojena preko minijaturnih prekidača.2. a u kući 3 spojena su preko DIAZED osigurača.

nazivna struja / dozvoljena opteretivost .2.1: ai cos φ Ia/In Ib [A] / Iz [A] Ic bazno [kA] Icu / Icn [kA] . Oznake i kratice Veličine i koeficijenti u izlaznim tablicama iz programa SIMARIS DESIGN 4.sekundarni napon .nazivna prividna snaga .nazivna struja .Utičnica .odnos početne struje .radna saga .nazivna završna kratkospojna prekidna moć ACB / MCCB / nazivna završna kratkospojna prekidna moć MCB Ik''max [kA] In [A] P0 [kW] Pk [kW] Pn [kW] Sn [kVA] ukr [%] Un [V] Uprim [kV] Usec [V] X0/X1 .koeficijent opterećenja .nazivni napon .Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu 6.koeficijent snage .napon kratkog spoja .gubici praznog hoda .nazivni napon .gubici kratkog spoja .1.odnos impedancija direktni / nulti sustav 85 .maksimalna struja kratkog spoja na mjestu ugradnje .nazivna struja kratkog spoja .5. Popis odabranih uređaja i njihovi parametri korišteni u modelu Napomena: Tablice su preuzete iz izlazne dokumentacije programa SIMARIS DESIGN 4.

pad napona između početka i kraja sekcije / Ukupni pad napona do specificirane točke uključujući i pad napona kroz transformator Elementi modela: DP – dovodno polje ER – etažni razdjelnik GRO – glavni razdjelni ormar JR – javna rasvjeta K – kuća KPO – kućni priključni ormar KS – kratkospojnik KV – kabelski vod NVO – niskonaponski visokoučinski osigurač OS – instalacijsku osigurač PR – minijaturni (instalacijski) prekidač RS – razdjelnik stana RZP – razvod zajedničke potrošnje TR – transformator V – vodič VP – vodno polje Z – zgrada 86 .Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu U [%] .

2 20 °C 80 °C 55 °C Tablica 6.95 20 °C 80 °C 55 °C 87 .5 Mrežni parametri srednjeg napona Srednji napon Nazivni napon Temperatura okoline Max.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Mrežni parametri i transformator Tablica 6.05 0./Min snaga kratkog spoja Sustav neutralne točke Odnos R1/X1 min Temperatura vodiča u SN kabelu: na početku kratkog spoja pri iskapanju za pad napona 20 kV 40 °C 315 / 125 MVA Mala otpornost 0.6 Mrežni parametri niskog napona Niski napon Nazivni napon Konfiguracija sustava Frekvencija Dozvoljeni napon dodira Temperatura okoline uređaja Naponski koeficijent c max Naponski koeficijent c min Temperatura vodiča u NN kabelu: na početku kratkog spoja pri iskapanju za pad napona 400 V TN-C 50 Hz 50 V 45 °C 1.

7 Natpisna pločica transformatora Oznaka Vrsta Sn [kVA] ukr [%] Uprim [kV] 20 Usec [V] Pk [kW] P0 [kW] Vektorska grupa spoja Dyn5 TRANSFORMATOR GEAFOL 250 4 400 3.478 9.9 Osigurači rastavljači Mjesto Oznaka In osigurača [A] 125 80 80 50 50 80 Korisnička kategorija Veličina okvira In bazno [A] Ic bazno [kA] Ik''max [kA] Lokacija 9.478 3.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Tablica 6.2 1.478 Količina Utičnica/ Osigurač 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 Z1-KPO X2-KPO RO-NN-3 K1-RO K2-RO K3-KPO NVO-PRUGA-VP1 NVO-PRUGA-VP2 NVO-PRUGA-VP3 NVO-RAS-K1 NVO-RAS-K2 NVO-PRUGA-VP4 gG gG gG gG gG gG 2 2 2 00 00 2 630 630 630 160 160 630 52 52 52 15 15 52 88 .478 9.8 SN prekidač Mjesto DOVODNO POLJE.1 Oznaka SN PREKIDAČ Vrsta Tropoložajni prekidač In [A] 630 Količina 1 Tablica 6.1 Zaštitni uređaji Tablica 6.501 3.501 9.

10 Minijaturni prekidač Mjesto Oznaka In [A] Icu/Icn [kA] Ik''max [kA] Lokacija Vrsta okidača / karakteristik e C A A C A A A A A A C A C A A A A A A A Količin a Rasvjetna tijela Ostala trošila Jača trošila Rasvjetna tijela Ostala trošila Jača trošila Mini lift Stubišna rasvjeta Jača trošila Ostala trošila Rasvjetna tijela Ostala trošila Rasvjetna tijela Jača trošila Rasvjetna tijela Ostala trošila Jača trošila Ostala trošila Rasvjetna tijela Jača trošila PR-Z1-RS3.3 PR-Z1-RS4.725 2.576 2.710 2.725 2.3 PR-K1.725 2.576 2.3 PR-Z1-RS1.2 PR-Z1-RS4.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Tablica 6.576 2.848 1.848 2 4 4 2 4 4 1 2 4 4 2 4 2 4 3 5 2 5 2 2 89 .1 PR-Z1-RS3.725 2.710 3.2 PR-K2.2 PR-K1.2 PR-Z1-RS1.725 1.2 PR-Z1-RS2.2 PR-Z1-RS3.576 2.3 PR-K2.848 1.1 PR-K2.848 1.576 3.3 PR-Z1-RZP2 PR-Z1-RZP1 PR-Z1-RS1.1 6 16 20 6 16 20 25 10 20 16 6 16 6 20 10 16 20 16 10 20 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 6 6 6 6 6 2.1 PR-Z1-RS2.1 PR-Z1-RS2.725 2.3 PR-K1.576 2.848 1.848 1.1 PR-Z1-RS4.

848 9.11 Osigurači sa postoljima Mjesto Oznaka In osigurača [A] Korisnička kategorija Veličina okvira In bazno [A] Ic bazno [kA] Ik''max [kA] Lokacija Količina Utičnica/ Osigurač DOVODNO POLJE.478 8.2 OS-K3.2 NVO-Z1-RZP NVO-Z1-ER1 NVO-Z1-ER1.182 5.296 5.2 NVO-K3 OS-K3.478 6.1 NVO-Z1-ER2.1 X1-KPO Z1-GRO Z1-ER2 Z1-RS3 Z1-RS4 Z1-RZP Z1-ER1 Z1-RS1 Z1-RS2 K3-RO Ostali uređaji Rasvjetna tijela Jača trošila JR Rasvjetno tijelo Rasvjetno tijelo Rasvjetno tijelo Rasvjetno tijelo KS KS-X1 NVO-Z1 NVP-Z1-ER2 NVO-Z1-ER2.182 6.3 OS-K3.174 8.501 1.863 5.848 1.568 5.296 5.863 5.863 5.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Tablica 6.1 NVO-JR OS-JR-2 OS-JR-1 OS-JR-3 OS-JR-4 500 50 80 50 35 35 50 50 35 35 50 16 10 20 63 35 35 35 35 gG gG gG gG gG gG gG gG gG gG gG flink flink traeg gG gG gG gG gG 3 00 2 2 00 00 2 2 00 00 00 E 16 E 16 E 16 1 DIII DIII DIII DIII 630 160 400 400 160 160 400 400 160 160 160 25 25 25 250 63 63 63 63 75 25 50 50 25 25 50 50 25 25 25 5 5 5 40 10 10 10 10 9.568 3.1 NVO-Z1-ER1.174 8.848 1.174 3/3 1/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 1/3 4/4 4/4 2/2 3/3 5/5 5/5 5/5 5/5 90 .174 8.

osj.146 3.347 0.706 0.145 3.5/2.5 186.1 Cu 2 10 PVC70 B1 2 V-Z1-RS3.5/2.347 0.5 10 92 16 96 27.587 3.700 1.3 Cu 4 10 PVC70 B1 4 V-Z1RZP Cu 1 5 PVC70 B1 1 V-Z1-RZP2 Cu 1 10 PVC70 B1 1 91 .259 4 V-Z1-RS3.5/1.032 1.3 Cu 4 10 PVC70 B1 4 V-Z1-ER2.234 3.6 798 121.113 0.5/2.969 0.259 0.006 2.5/2.000 2.5 NYKY 1x2.844 0.5 50 3 35 Cu 4 10 PVC70 B2 0.5 NYKY 3x10/10/10 NYKY 1x1.5/1.138 2.732 303 Cu 3 XLPEkabel Tablica 6.144 3.2 110 16 32 Cu 4 10 PVC70 B2 0.1 Cu 1 7 PVC70 B1 1 V-Z1-RS3.5/1.2 216 0 108 121.1 RP Z1-KPO Z1-KPO X1-KPO Z1-KPO Z1-GRO Z1-GRO Z1-ER2 Z1-ER2 Z1-RS3 Z1-RS3 Rasvjetna tijela Z1-RS3 Ostala trošila Z1-RS3 Jača trošila Z1-ER2 Z1-RS4 Z1-RS4 Rasvjetna tijela Z1-RS4 Ostala trošila Z1-RS4 Jača trošila Z1-GRO Z1-RZP Z1-RZP Mini lift Ib [A] Iz [A] Materijal Broj Duljina [m] Izolacija Vsta instalacija U [%] po sekciji / ukupno Količina 2xKV-TR-DP H07V2-K 3x150/-/150 NYKY 3x50/50/50 NYKY 3x50/50/50 NYKY 3x35/35/35 NYKY 3x35/35/35 NYKY 3x10/10/10 NYKY 1x1.5 50 3 35 Cu 2 5 PVC temp.125 2.1 Cu 2 10 PVC70 B1 2 V-Z1-RS4.5 NYKY 1x2.2 110 55 110 27.5/2.12 SN kabel Oznaka Vrsta/ Profil Početna točka / odredišna točka Ib [A] Iz [A] Materijal Duljina [m] Izolacija Vsta instalacij a Zemlja KV-SN-TR N2XS2Y 3x70 DOVODNO POLJE.1 3.259 0.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Kabeli i vodiči Tablica 6.259 1 KV-NN-VP1 Cu 2 100 D 1 KV-X1 Cu 1 25 PVC70 D 1 KV-Z1 Cu 1 5 PVC70 B1 1 V-Z1-GRO1 Cu 1 10 PVC70 B1 1 V-Z1-ER2.2 NYKY 1x2.857 0.5 NYKY 3x35/35/35 NYKY 1x4/4/4 10 92 16 96 11.013 2.5/2.5/2.13 NN kabeli i vodiči Oznaka Vrsta/ Profil Početna točka / odredišna točka DOVODNO POLJE.234 3.5/2.146 3.706 0.2 Cu 1 7 PVC70 B1 1 V-Z1-RS4.113 0.444 4 V-Z1-RS4.5/1.145 3. PVC70 E 0.144 3.2 NYKY 1x2.

291 2.5 NYKY 1x2.291 3.5 16 96 0 108 36 91 18 99 6 52.821 2.5 NYKY 1x1.5 27.1 Cu 2 10 PVC70 B2 2 KV-K2 Cu 1 10 PVC70 D 1 V-K2.467 3.5 55 110 27.5/2.5/2.5/2.5/2.5/2.5/2.140 2.148 2 V-Z1-GRO2 NYKY 3x35/35/35 NYKY 3x10/10/10 NYKY 1x2.1 Cu 1 7 PVC70 B1 1 V-Z1-RS1.562 0.5/1.5 NYKY 3x35/35/35 16 46 14.2 Cu 5 10 PVC70 B2 5 V-K2.050 0.5/1.145 3.1 NYKY 1x2.234 3.5 NYKY 1x1.029 0.284 0.146 3.050 0.063 2.5/1.5 12 115 16 46 18 91 12 115 6 33 Cu 5 10 PVC70 B2 0.2 NYKY 1x2.028 2 KV-NN-VP4 Cu 1 100 PVC70 D 1 92 .144 3.196 1 V-Z1-RS2.041 2.284 0.5/2.3 Cu 2 10 PVC70 B2 2 V-K2.029 0.756 4 KV-NN-VP2 Cu 1 100 PVC70 D 1 KV-NN-VP3 Cu 1 100 PVC70 D 1 KV-K1 Cu 1 10 PVC70 B2 1 V-K1.5 NYKY 3x50/50/50 NYKY 3x35/35/35 NYKY 3x35/35/35 NYKY 1x1.5/2.852 5 V-K1.328 2.702 0.5 6 35 Cu 2 10 PVC70 B1 0.5 NYKY 1x1.5/2.145 3.2 Cu 4 10 PVC70 B2 4 V-Z1-RS2.146 3.3 NYKY 1x2.2 Cu 4 10 PVC70 B2 4 V-Z1-RS1.3 Cu 3 10 PVC70 B1 3 V-K1.521 0.906 0.5 NYKY 1x2.5/2.5/2.5/1.5/2.5/2.196 1 V-Z1-ER1.000 1.5/1.041 2.2 NYKY 3x10/10/10 NYKY 1x2.5/2.196 0.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Oznaka Vrsta/ Profil Početna točka / odredišna točka Z1-RZP Stubišna rasvjeta Z1-GRO Z1-ER1 Z1-ER1 Z1-RS1 Z1-RS1 Jača trošila Z1-RS1 Ostala trošila Z1-RS1 Rasvjetna tijela Z1-ER1 Z1-RS2 Z1-RS2 Ostala trošila Z1-RS2 Rasvjetna tijela Z1-RS2 Jača trošila RP X2-KPO RP RO-NN-3 RO-NN-3 K1-RO K1-RO Rasvjetna tijela K1-RO Ostala trošila K1-RO Jača trošila RO-NN-3 K2-RO K2-RO Ostala trošila K2-RO Rasvjetna tijela K2-RO Jača trošila RP K3-KPO Ib [A] Iz [A] Materijal Broj Duljina [m] Izolacija Vsta instalacija U [%] po sekciji / ukupno Količina V-Z1-RZP1 NYKY 1x1.5/2.4 91 Cu 2 10 PVC70 B2 0.562 0.5 50 10 92 3 35 Cu 1 7 PVC70 B1 0.194 2.196 0.5/2.1 Cu 2 10 PVC70 B1 2 V-Z1-ER1.5 50 16 96 10 92 3 35 Cu 1 5 PVC70 B1 0.5/1.700 0.5 NYKY 3x35/35/35 NYKY 1x2.467 3.5 Cu 4 10 PVC70 B1 0.702 0.5/1.5/1.5/1.144 3.1 Cu 2 10 PVC70 B1 2 V-Z1-RS2.234 3.3 Cu 4 10 PVC70 B1 4 V-Z1-RS1.5/1.140 2.

033 2.175 2.109 1.8 0.8 0.109 1.981 3.5/2.956 0.109 0.5 6 66 Cu 4 10 PVC70 B2 0.723 1.528 0.384 5 V-JR-3 NYKY 1x4/4/4 6 32 Cu 1 70 PVC70 D 1.101 2.8 0.541 3.824 2 KV-JR Cu 1 5 PVC70 C 1 V-JR-2 Cu 1 50 PVC70 D 5 V-JR-1 NYKY 1x4/4/4 6 32 Cu 1 30 PVC70 D 0.145 2.061 0.5/1.109 1.5 14.660 2.2 Cu 4 10 PVC70 B2 4 V-K3.8 0.5/2.5/1.14 Promjenljivi teret Oznaka Pn [kW] In [A] Un [V] cos φ ai Spoj faza Vrsta opterećenja Količin a 5 5 5 5 2 4 4 2 Rasvjetno tijelo Rasvjetno tijelo Rasvjetno tijelo Rasvjetno tijelo Rasvjetna tijela Ostala trošila Jača trošila Rasvjetna tijela 1.467 2.848 2.4 91 12 92 Cu 1 10 PVC70 D 0.8 0.023 1.1 NYKY 1x2.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Oznaka Vrsta/ Profil Početna točka / odredišna točka K3-KPO K3-RO K3-RO Ostala uređaji K3-RO Rasvjetna tijela K3-RO Jača trošila RP JR JR Rasvjetno tijelo JR Rasvjetno tijelo JR Rasvjetno tijelo JR Rasvjetno tijelo Ib [A] Iz [A] Materijal Broj Duljina [m] Izolacija Vsta instalacija U [%] po sekciji / ukupno Količina KV-K3 NYKY 3x35/35/35 NYKY 1x2.554 6 6 6 6 3 10 16 3 230 230 230 230 230 230 230 230 0.5/2.236 1 V-K3.8 1 1 1 1 1 1 1 1 L2-N L1-N L3-N L1-N L1-N L1-N L1-N L2-N induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno 93 .8 0.3 NYKY 1x1.8 0.554 1.264 5 V-JR-4 NYKY 1x4/4/4 6 32 Cu 1 90 PVC70 D 1.5/2.705 5 Trošila Tablica 6.5 NYKY 3x25/25/25 NYKY 1x4/4/4 16 46 15 96 6 32 Cu 2 10 PVC70 B2 0.206 4 V-K3.

8 0.109 2.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Oznaka Pn [kW] In [A] Un [V] cos φ ai Spoj faza Vrsta opterećenja Količin a 4 4 1 2 4 4 2 4 2 4 3 5 2 5 2 2 4 4 2 Ostala trošila Jača trošila Mini lift Stubišna rasvjeta Jača trošila Ostala trošila Rasvjetna tijela Ostala trošila Rasvjetna tijela Jača trošila Rasvjetna tijela Ostala trošila Jača trošila Ostala trošila Rasvjetna tijela Jača trošila Ostala uređaji Rasvjetna tijela Jača trošila 1. transformatora.8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L2-N L2-N L1-N L1-N L2-N L2-N L2-N L3-N L3-N L3-N L1-N L2-N L3-N L1-N L1-N L2-N L1-N L2-N L3-N induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno induktivno Navedene tablice predstavljaju odabir elemenata (vodiča.8 0.8 0.956 2.554 1.8 0.109 2.956 1.956 2.8 0. 94 .848 0.8 0.956 1.217 1.956 2.217 1.8 0.8 0.8 0.848 0.848 2.8 0.109 2.8 0.956 1.217 2.109 2.8 0.8 0.8 0. trošila).8 0.554 2. te odabir i razmještaj zaštitnih uređaja unutar zadane konfiguracije mreže.8 0.8 0.956 10 16 16 6 16 10 3 10 3 16 6 12 16 12 6 16 12 6 16 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 0.8 0.

95 . GRUPA TROŠILA 1).1 (ZGRADA 1 – RAZDJELNIK STANA 1 . Radi ilustracije selektivnosti odabrane su karakteristike zaštitnih uređaja samo jedne grupe trošila Z1-RS1. Karakteristike selektivnosti od SN strane napajanja do krajnjeg trošila U ovom primjeru je upotrijebljen prilično veliki broj zaštitnih elemenata jer je tako konfigurirana mreža.1 Slika 6. potrebne karakteristike koje su zbog Slika 6.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu 6. Iz karakteristika se može uočiti da su okružja karakteristika donjih zaštitnih uređaja ispod karakteristike SN prekidača.8 prikazuje selektivno djelovanje uređaja između SN i NN strane transformatora. odnosno da SN prekidač potpuno selektivno djeluje sa nižim zaštitnim uređajima.6. Prema ostalim grupama trošila na isti način se mogu preuzeti pojednostavljenja izuzete iz ovog rada.7 Područje zaštitnog sustava od SN strane do grupe trošila Z1-RS1. Ovaj primjer ujedno prikazuje serijski spojen prekidač sa nižim osiguračima odvojenim transformatorom.1. Karakteristike su preuzete iz izlazne dokumentacije programa SIMARIS DESIGN 4.2.

9 Selektivnost zaštite NN grupe 1 vodnog polja 96 .Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Slika 6.8 Selektivnost nadstrujne zaštite transformatorske stanice Slika 6.

10. „pruga“ odnosno osigurači postavljeni u kućištima jedni ispod drugih. Glavni osigurači stanova odabrani su prema zahtjevima potrošnje stanova. Iz ovih karakteristika se može vidjeti selektivnost serijski spojenih osigurača. Slika 6.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Izlazni kabeli vodnog polja štite se NVO osiguračima-rastavljačima koji se na su najčešće u izvedbi tzv. Iz tih karakteristika se može vidjeti da je zadovoljena potpuna selektivnost. Također su selektivni u odnosu na više i niže zaštitne uređaje (slika 6. Karakteristika na slici 6.10 Selektivnost nadstrujne zaštite glavnog razvoda zgrade 1 97 .9 prikazano je selektivno djelovanje osigurača-rastavljača koji štiti vodič NN grupe 1 u odnosu na više i niže zaštitne uređaje.12). Selektivnost je prikazana na slici 6. Kabel koji povezuje KPO i GRO zgrade štićen je NVO osiguračem odabranim tako da zadovoljava potpunu selektivnost i zahtjeve vezane uz potrošnju. Na slici 6. Ulošci su veličine 2 kako je zadano tehničkim uvjetima iz literature [18].11 prikazuje da je i u ovom slučaju potpuna selektivnost zadovoljena. Zahtjeve za selektivnošću i potrošnjom zadovoljavaju i osigurači odabrani između GRO i ER1.

12 Selektivnost nadstrujne zaštite razvodnika stana 1 zgrade 1 98 .11 Selektivnost nadstrujne zaštite etažnog razvoda 1 zgrade 1 Slika 6.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Slika 6.

ali zadovoljavaju djelomičnu selektivnost (ograničenu granicom selektivnosti). Minijaturni prekidači su praktični što se izolacijskih svojstava i jednostavnosti upotrebe tiče. jer su namijenjeni nestručnim korisnicima.Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Instalacijski zaštitni uređaji su minijaturni (instalacijski) prekidači čije karakteristike teško mogu ispuniti zahtjev potpune selektivnosti.4 kV do krajnjeg trošila. Na toj razini zadovoljavaju i ekonomskim kriterijima jer im je cijena prihvatljiva. zamjena uložaka kod instalacijskih osigurača). Slika 6. Karakteristika djelovanja u odnosu na više zaštitne uređaje prikazana je na slici 6. 99 .13. Nije potrebna zamjena dijelova (npr. što zadovoljava zahtjeve njihove primjene. što dodatno povećava sigurnost korisnika.13 Selektivnost nadstrujne zaštite grupe trošila 1 stana 1 zgrade 1 Ovim primjerom prikazano je selektivno djelovanje niskonaponskih zaštitnih uređaja od transformatorske stanice 10(20) / 0.

14. Slika 6.14 Procjena selektivnosti u programu SIMARIS DESIGN 4. Procjena selektivnosti prikazana je na slici 6.1 100 .Primjer odabira zaštitnih uređaja za niskonaponsku mrežu Program SIMARIS DESIGN 4.1 ima opciju procjene selektivnosti tako da na zadanom modelu mreže zaštitne sekcije označi bojama koje označavaju: • • • potpuno selektivno djelovanje (zelena boja) djelomično (parcijalno) selektivno djelovanje (žuta boja) neselektivno djelovanje (siva boja).

Kao zaštitni uređaji niskog napona u praksi se koriste osigurači. Prva tri oblika stupnjevanja se odnose na radijalne mreže. 101 . zaštitu od preopterećenja te zaštitu od neželjenog porasta temperature. dok je djelomična selektivnost ona kod koje se karakteristike viših i nižih uređaja ne sijeku do vrijednosti struje koja se naziva granicom selektivnosti. prekidači i sklopnici sa pripadnim relejima. Potpuna selektivnost je ona kod koje se karakteristike viših i nižih zaštitnih uređaja nigdje ne sijeku. logičko stupnjevanje i stupnjevanje usmjerenih zaštitnih uređaja.Zaključak Zaključak Nadstrujna zaštita dijeli se na zaštitu od kratkog spoja. osigurači s prekidačima u kombinaciji imaju jako dobra zaštitna svojstva što se tiče brzine djelovanja. Kombiniranjem zaštitnih uređaja nadopunjuju se nedostaci pojedinačnih elemenata (npr. Selektivnost može biti potpuna i djelomična. vremensko. pouzdanosti i prekidne moći). Takav sustav je selektivan ukoliko je sposoban detektirati i izolirati samo dio mreže pogođen kvarom. Zaštitni uređaji koji se koriste za izvođenje nadstrujne zaštite pri pojavi nadstruje (struje preopterećenja ili struje kratkog spoja) reagiraju tako da isključe pogođeno mjesto. Sustav zaštite čini skup zaštitnih uređaja i/ili kombinacija zaštitnih uređaja povezanih u jednu cjelinu. Oni mogu raditi pojedinačno ili u kombinacijama. dok se četvrti odnosi na zamkaste mreže. Selektivnost se može izvesti različitim oblicima stupnjevanja: strujno.

Zaključak Iz praktičnog primjera se može vidjeti da se potpuna selektivnost može ostvariti najlakše ako su iste vrste uređaja spojene u seriju zbog sličnog oblika karakteristika. jer su kod manjih trošila struje kvara uglavnom manje od struje granice selektivnosti. Takvim spojem za manja trošila se može ostvariti zadovoljavajuća djelomična (parcijalna) selektivnost. ______________________ Darijo Bilić 102 . ali kombinacija osigurač – niži prekidač ima manjih poteškoća sa ostvarivanjem potpune selektivnosti jer se karakteristike pri većim strujama sijeku. Potpunu selektivnost moguće je jednostavno ostvariti i kombinacijom prekidač – niži osigurač.

2004.Literatura Literatura 1. 8. C. 2004.The Basics Of Protective Coordination. Zagreb. lipanj 2008. s Interneta. svibanj 2008. Tehnička enciklopedija sv. Fox G. Končar NSP: Ulošci i podnozja NH osigurača. ETI d. 12. 1991. H. ISTE Ltd. : Practical Power System Protection. Brown M. Italy. 10. 2. Bergamo. 5. International Standard IEC 60947 Part 1: Low-voltage switchgear and controlgear . Leksikografski zavod Miroslav Krleža. London (United Kingdom). www.hr/. lipanj 2008. s Interneta.eti. 4. www. 7. Preve.com. International Standard IEC 60947 Part 2: Low-voltage switchgear and controlgear. Protection and Distribution in Low-Voltage Networks . International Standard IEC 60898 Part 2: Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations – Circuitbreaker for AC and DC operation. 2003. www. 9. 6. Munich (Germany). 1994. 1997. : Protection of Electrical Networks.General rules. 2006. and distribution systems. 103 . Priručnik Siemens: Switching.Handbook with selection criteria and planning guidelines for switchgear. Zagreb.si/en/files/userfiles/ETI_SLO/clanki/. peto izdanje. : New Series of ETIBreak EB2 in View of Selectivity. s Interneta. 2004. switchboards. ABB: Coordination tables. 2003.d. Tehnički priručnik "Končar". 4. Oxford. 3.koncar-nsp. 11. : Power System Selectivity .geindustrial.

1992. 16: Tehnički uvjeti za sklopne aparature u metalnom kućištu (rmu) za nazivne napone 12 kv i 24 kv. 1993. Zagreb. 2006. 1x630 kVA – kabelska izvedba – Tehnički uvjeti za TS 10(20)/0.Literatura 13. 15. HEP Vjesnik – BILTEN br. 2000. Zagreb. Bergamo. 16: Tehnički uvjeti za TS 10(20)/0. HEP Vjesnik – BILTEN br. HEP Vjesnik – BILTEN br. 20. 16. Zagreb. 1978. 1997. Sl.4 kV. 22. Italy.4 kV. Schneider Electric: Low Voltage Circuit-breaker Breaking Techniques. HEP Vjesnik – BILTEN br. Italy. HEP Vjesnik – BILTEN br. 13/78: Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica. ABB: Miniature Circuit Breakers. 32: Tehnički uvjeti za izvođenje kućnih priključaka individualnih objekata.4 kV 100(250) kVA – stupna izvedba.4 kV. 18: Tehnički uvjeti za izvedbu priključaka u višestambenim objektima. 60: Tehnički uvjeti za distribucijske uljne transformatorske stanice od 50 kVA do 1000 kVA napona 10/0. Zagreb. 1x250 kVA i 1x630 kVA – kabelska izvedba – Vanjsko posluživanje. list SFRJ br. 57: Tehnički uvjeti za TS 10(20)/0. 21. 2004. 17. Zagreb. ABB: Low-voltage selectivity with ABB Circuit-breaker. 104 . Zagreb.4 kV.4 kV i 10(20)/0. 1997. HEP Vjesnik – BILTEN br. 1992. 20/0. 19. Bergamo. 18. 14. 2007.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful