2.

1 Sigurana este prirnordiold

Polo

2.1

Caietul2.1

Sigurana

este primordiclo

®
31 33
35 37 37 38

Despre acest manual
Acest manual conine inforrnaii Irnportante .5i avertizari referitoare la uulizarea echipamentelor autovehiculului. Alte indicaii importante referitoare la propria dvs, sigurana ~i la sigurana celorlali pasageri din autovehicul, se gasesc in celelalte manuale din mapa de hard. Avei grija ca la imprumuraraa sau vanzarea autovehiculului, acesr manual sa se afle In autovehicul. Unele capitole din acest manual nu sunt valabile pentru toate autovehiculele, in acest caz, la inceputul fiecarui capitol este specificat domeniul devalabilitate, de ex. "este valabil pentru autovehiculele.cu airbaguri cortina". Imaginlle pot conine detalii care nu corespund echipamentelor din aurovehiculul dvs., de aceea va rugam sa le considerai imagini de referina. La sfarsitu! manualului betic. se gase~te un Index alfapentru folosirea echiparnente. nccondiionara a acestor Trirnitere la 0 "ATENIEI" ln inreriorul unui fragment. Cand se specifica ~l numarul paginii, "ATENIAJ" respectiva nu va fi in interiorul fragmentului. Trirnitere la 0 "Precauie!" In interiorul unui fragment, Cand sc specifica 9i numarul paginii, "Precauie!" rcspectiva 11U va fi in interiorul fragmen tu lui.

Cuprins
Deplasarea in siquronri 2
2
Airbog-urile laterale Airbog-ul co r+ino Dezactivarea oirbag-ului posagerului din dreapta . frontal al ".,.

:::;. &

Important . Poziia corecto a pasogerilor Zono pedalelor .

4 10 12 12 14 18 22
23 23

:::;. tID

Centurile de sigurana
Noiuni de bozo De ce centura de siqurono? Centurile de siqurono . Dispozitivul de tensionare 0 centurii

Sigurana

copiilor

& ATENTIE!
Textele insni te de acest si 111 bol conin inform aii referitoare la sigurana dvs. §i atrag atenia asupra posibtlelor pericole de accident sau ranire. (]) Avertizare!

Important .. , ,. Scaunele pentru copii Adaptarea scaunelor pentru sistemele de reinere (scoune pentru copii) Scaunul integrat pentru copii

41 45 48

Sistemul airbag
Important Airbag-uri frontale .

Index

..

26

Eveutualele Complettiri existente le gasH sub manualul Index general. Datele referitoare la direcie se refera la direcia de dep.asare, atata timp cat I1U exista alte speci ficar]. .. ..
@

Textele tnsoite de acest sirnbol atrag atenia asupra posioilelor deteriorari ale autovehiculului.

~

lridlcojie pentru

mediu

Capitolul Marcheaza

continua

pe pagina urmaroare.

Textele Insoite de acest slrnbol coriin inclicaii referitoare la protecia mediului lncor.iurator. []Jlndicatie 'Iextele insoite de acest sirnbol corrin indicaii supllmentare.

Sfftrsltul unui capitol.

Marcile tnregisrrate sunt marcate cu @. Lipsa acestui sirnbol nu reprezinta 0 garanie

)

Cuprins

1 Sigurana pamente. • Airbag-uri frontale pentru sagerul din dreap ta.Reglai poziia oglinzii. Acesta este motivul pentru care vi se ofera in Formaii referitoare Ja unportana acestor cch ipamente. . funcionarea rndclcngnra a motorului la relanti (de ex. Echipamer. CLL trei puncte de prindere.a a volanului. .Aratai celorlali pasageri modul de reglare a tetierelor..Asigurai-va ca to ate geamurile sunt curate. respectiv intre termenele de service.andu-se indicaiile ~i terrnenele din Planul de service ~ caletull. Pentru propria dvs.6 ATENTIE! Contlnucne pentru pasagerii sat ~i pentru buna Luai poziia corecta in scaun.:\ Ie rcspccrai cand Iolosii aceste echiparnento .e respec.t suplimentar 2 Deplasarea In sigurana Deplasarea In sigurana 3 . tractarea repetata a unei remorci si funciouarea limp indelungat In zone eu temperaturi scazute (de lamaj. ei ~i asigurarii siguranei 10 Iuncionare ~j to trafic. funcionarea in zone ell mult praf. Acest capitol conine informaii imp ortante de aver tizare. • Coloana reglabi.ii avertismente. lapunctele pe care trebuie . . • Tetiere regIa bile pe inalirne. din pneuri si re- ::.l "Planul de service". a scaunului din faa sl a tetierei astfel incat sa corespunda inalirnii dvs. echipamentele de sigurana pot reduce riscul unei raniri. . Inspeciile de service l1U servesc numai 'intreinerii aurovehioululut. cat si cele de pe plafori => caietul x. capitolul "Scaunele si compartimentele de depozitare". pentru toate Iocurile.Asigurai-va ca instalaia de ilurninare si semnalizare funcicneaza corespunzator.l "Manualul de utilizare". pe locurile laterale din spate. ~ .i pasagerilor &. deplasarea preponderenta pe distane scurte.. la modul in care ele asigurfl pro. • Asigural-va intotdeauna cit mapa de bord completa se gase§te in autovehicul. at at cele din portbaga]. • Airbag-uri laterale pentru sagerul din drcapta. Din acest motiv. taximile).Controlai presiunea zerva de carburant.f.II' conducator conducator Alrbag-uri cortlna-'. Sigurana este toil ~ 0 este prlrnordlclri care ne priveste pe Deplasarea in sigurana Important problema Inaintea fiecorei deplasdri Dragi conducotori auto Conducatorul auto poarta responsabilitatea funcionare a autouehiculului. In cont.t uccsto: cchi. Echipamente de siquronc Echipamentele de sigurana fac parte din intregul concept de protecie a pasagerilor.Obiectele din spaiile de depozitare trebuie sa fie fixate bine. indicaii importante referitoare la propria dvs. respectai urmaroarele puncte: . Iu cazul producerii unui accident. contribuind la reduce rea pericolelor de ranire in situaia producerii unui accident. ATENTIEl • Acest capitol conine informaii irnportante referitoare la utilizarea autovehiculului. Explicai-Ie si pasagerilor cum se fixeaza eoreet centura de sigurana => pagina 12. carburant eu coniuut de su.ccin optima.c de care putei beneficia de pe urm. . "Nu va jucai" cu sigurana dumneavoasrra ~i eu cea 8 celorlali pasageri. . AIte ( -Fixai corect centura de sigurana. este necesar sa etectuat unele Iucran tnaintea termenului.Asigurai-va ca In zona pedalelor nu exists obiecte care ar putea impiedica acionarea acestora. • Reglarea pe Inalime a centurilor faa. lucrarile de service trebuie elecrua. sigurana ~i la sigurana celorlali pasageri din autovehicul. oferind 0 buna vizibilita:e in exterior. . . pe care ar trebuie sa Ie respectai pentru a reduce riscurile accidentarilor.Cop Iii trebuie sa fie protejai prin folosirea scaunelor pentru copii sl prin fixarea corecta a centurii de sigurana => pagina 37. • Dispozitiv de tensionare a centurii pentru conducator si pasagerul din dreapta. • 1) Iocurilor din ~ipasi pa- Toate aeeste echipamente de sigurana conlucreaza la asigurarea celei mai bune pro tedi atat pentru couducatorul auto cat ~i pentru pasagerii din autovehicu].1 Sigurana este prlmordiold Caietul 2. pe care ar trebui sa le luai in considerare In interesul propriei dumneavoastra sigurane $i a celei pasagerilor din autovehicul. Explicai-le care este poziia core eta in scaun => pagina 4_ Sigurana este primordialai In acest manual gasii inforrnaiiimportante :.Caietul2. Aceste echipamente de sigurena nu va VOl' fi de niei un ajutor daca adop:ai a poz iie nccorcspur zatoare in scaun sau daca nu reg1ai sau l1U folosii aceste echipamente ill moel corespunzator. sigurana si pentru cea a pasagerilor din autovehicul. astfel incat sa corespunda inalirnii lor => pagina 7. In cazul urilizarli autoveluculului III condiii grele. adresate conducatorulul auto ~i pasagerllor.~i1(1 Inloasei. Acest lucru este valabil in special cand imprumutai sau vindei autovehiculul. se gasese in celelalte manu ale din mapa de bord.nuare sunt enumerate unele dintre echipamentele care asigura sigurana in autovchiculul dumrieavoastra Volkswagen: • Puncte de fixare ISO FIX pentru scaunele pentru cop ii. • Centuri de sigurnna optirne.

din cauza poziiei ineoreete a centurii ~i a conducatorului In scaun! • Reglai tetiera coreet. de sigurana este primordiala Ce factori influeneozo Sigurana deplasarii ua fi determinata fiecarui pasager. • tn timpul deplasarii inei rnftinile pe volan astfel incat sa euprindei marginile exterioare (pozila 3 tara un sfert). en cat spatarul scaunului este mal incllnat In spate..2 Regloreo corect6 a in61imii tetierei. Aceasta poziie incorecta poate arrage dupa sine. Poziio corecto a pasagerului din dreapta Pasagerul dreapta trebuie sa men ina a distana suficient de mare fad de tabloul de hard.Spatarul scaunuLui trebuie sa aiba 0 poziie verticala.Reglai scaunul ccnducatorului in lungime astfel incat sa putei adona pedalele cu genunehii usor indcii => Lt. . pot fl montate anumite echipamente speciale. fig.&. se afle la aceeasi inalime cu partea superioara a capului dvs. • Pentru a reduce rlscul ranirii la 0 manevra hrusca de Iranare san In cazul producerii unui accident. pentru a beneficia de protecia maxima.Nu conducei presat de timp.Adaptai viteza 'i11 funcie de starea carosahilului de condiiile de trafie si de vreme => . • Daca slgurana In timpul deplasarti este Inf'luenata. . daca suntei obosit san Coietul 2.1 Sigurona In interesul propriei dvs.Coietul2. alcoolului.Sparaml scaunului trebuie sa aiba 0 poziie verticala. Fig. . Acesta va va ajuta. la desfacerea airbag-ului.l trebuiesa Disionn eonduc6torului auto faa de volan Fig. 6 ATENTIE! Adaptai viteza in funcie de condiiile de deplasafe (vreme. braelor sau capului. .Reglai astfel scaunul conducatorul auto incat distana dintre volan si toraee sa fie de cel puin 25 em => fig. nu mclinai spatarul scaunului foarte multin spate! Sistemul airbag ~i centum de sigurana asigura 0 protecie optima cand spatarul scaunului se gaseste in pozile verricala. Juai pauze la intervale regulate ~eel tarziu din doua in doua ore. . astfel incat spatele sa se sprijine complet pe spatar. adresai -va unei unital specializate.. • Reglai scaunul astfel [neat intre torace §i centrul volanului sa existe 0 distana de eel puin 25 em ~ pagi na 4. De aceea: . Daca va aflai la o dlstana mai mica de 25 em. recomandarn urmatorul reglaj pentru pasagerul dreapta: . ~totusi nu rnai jos de ochi. fig. & ATENTIE! o poziie incorecta In scaun poate fi cauza unor raniri grave. de pasagerii din autovehicul sau de convorbirile telefoniee. creste riseul prodncerii accidentelor . verificand daca in autovehiculul dvs. <II Poziia coreda a pasagerilor Poziia corectd a conducdtorului Poziia corecta a conducatorului laxata.1 Sigurono este primordiolo sigurana deplosdrii? de acum inainte de cornportamentul .Reglai tetierele astfel incat marginea superioara a tetierei sa.In timpul deplasarilor lungi.inei ambele picioare intotdeauna 111 spaiul pentru picioare. pentru ea la desfacerea airbag-ului acesta sa asigure eea rnai buna protecie.Impingei scaunul cat mai mult posibil in spate =:> Lt. • Dad. Reglarea scaunului couducatorului => caietul Ll "Manualul de utilizare". in special restrlcllle de viteza. de mijloeul volanului). • Respectai intotdeauna regullle de circuIaie. 2". . clrogurilor. cu atat mal mare este riscul unei accideritari. distana de 25 em nu poate fl respec tata din cauza unor deficiene fizice..Nu lasai sa vi se distraga atenia de la desfasurarea traficului. • Nu inei nlciodata maintle pe volan in po~ ztia ora 12 sau In alt mod (de ex.Asigurai-va ca putei atinge eel rnai indepartat punct al volanului. lie de cel puin 25 em..Jn seamnasi periclitarea siguranei celorlali participani la trafic => Lt. Poziionai parte a posterioara a capului cat mai aproape de tetiera => pagina 4. sisternul ai rbag nu va rnai oferi protecia necesara.. carosabil ~i trafic). pentru a avea intotdeauna autovehiculul sub control.Fixai corect centura => pagina 18. Astfel se reduce pericolul ranirli la desfaeerea alrbag-ului COI1ducatorului. iar conducatorul este asigurat in mod corect eu centum de sigurana. . astfel incat spatele sa se sprijine complet pe spatar. reco mandam urmatorul reglaj: .Respectai regulile de circulate si nu depasii viteza adrnisa. 1".Nu va urcai Lavolan daca va aflai sub influena medicamentelor. . Periclitarea siguranei dvs. . sigurane si pentru a reduce riscul ranirii in cazul producerii unui accident. 1.. . 4 Deplasoreo In siguronCi Deplasarea In siguronCi 5 .. ranid In zona maintlur. . sigurane §i pentru a reduce riscul ranirii In cazul producerii unui accident. In interesul propriei dvs. capitolul "Scaunele din faa". auto pentru a deplasare sigurd si re- este irnportanta . Coriducatorul auto poarta responsabilitarea pentru sine si pentru pasagerii din autovehicul.

cu atilt mai mare este riscul unei accidentari.totusi nu mai jos de ochi. trebuie sa fie Impingei tetiera In jos.Fixai corect centura de sigurana => pagina 18. . . ATENTIE! Deplasarea Cll tetierele demontate sau Ilereglate corect. ln situaii speciale putei deconecta frontal al pasagerului airbag-ul dreapta e» pagina 35. iar pasagerul di n dreapta este asigurat io mod corect ell centura de sigurana. Pentru a reduce pericolul producerli accidentarilor.inei arnbele picioare in spaiul pentru picioare. . Poziionai partea posterioara a capului cat mai aproape de tetiera => fig. Marginea superioara a tetierei trebule sa se aile pe cat posibilla acela§i nive! eu partea de sus a ca- . <II( a beneficia de • Reglai tetierele corect. Declansarea airbag-ului in aceste condiii. re- . picioarele trebuie sa se gaseasca in spaiul pentru picioare. pot fi montate anumite echipamente speclale. pentru oamenii Inoli [ixata. Tetierele trebuie sa fie reglate corect pentru a asigura protecia optima. • Centum de sigurana asigurii 0 protecie optima cand spiitarele seaunelor sunt fixate bine intr-o poziie verticala. capitolul 'Tetierele". .Spatarele trebuie sa se afle intr-o poziie verticala $i sa fie fixate => caietul3. capitolul "Reglarea scaunelor din faa". din cauza poziiei incorecte.Reglai tetierele astfel incat marginea superioara a tetierei sa se afle la aceeasi inalime cu partea supetioarz a capului dvs. a beneficia & ATENTIE! o pozlie incorecta a pasagerllor pe locurile din spate atrage dupa sine grave accldentari. iar pasagerii sunt asigurai in mod corecr eLL centura de sigurana. se afle la aceeasi 1niHime cu partea superioara a capului dvs. Reglarea scaunulu i pasagerulu i din d reap ta => caietul3. 3 ~i => fig. Fig.1 "Manual de utilizare". Pentru a reduce manevre bruste producerii unui spate trebuie sa riscul ranirii 111 cazul unei de franare sau in situaia accident. 6 Deplasarea in sigurano Deplasarea in sigurano 7 . folosii unul din sistemele de rein ere corespunzator => pagina 38.totusi Ill! mai jos de ochi.totusi I1U mai jos de ochi. marcste riscul accidentarilor grave In cazul pro ducetii unui accident sall al unei manevre bruste devirare sau franare. 4. pentru protecia maxima. . pe geam sau pe scaunel In cazul produeerii unui accident sau a unei rnanevre bruste de franare.1 Sigurana este primordiold it • ATE NTI E! Co ntinucre Caietul 2. • In timpul deplasarii inei picioareJe In spaiul pentru picioare . este prirnordicld . Poziionai partea posterioara a capului cat mai aproape de tetiera => pagina 7. tetlerele montate 9i reglate corect. far centura de sigurana trebuie safie corect din faa. pentru de 0 protecie optima. din eauza poziiei incoreete a centurii ~i a conducatorului III scaun! • Reglai tetiera corect.1 "Manualul de utilizare". & ATENTI~! Continuore Daca distana necesara nu poate fi respecrata dln cauza uuor deficiene fizice. Daca va aflai prea midi de tabloul de bord. Reglarea tetierelor pentru oamenii scunzi spectal urmatoarele: • In timpul deplasarii. Acesta V[L va ajuta.Reglai tetierele astfel incat marginea supenoara a tetierei sa. <II Reglarea corectd a tetierelor Reglarea corecta a tetierelor este 0 parte importanta a conceptului de sigurana. chiar daca capul se afla sub marginea supertoara a tetierei.inei ambele picioare in spaiul pentru picioare.1 "Manual de utilizare''. va expunei unui rise marit de accldentare. Poziia corectd a pasagerilor de pe scaunele din spate Fig. adresai-va unei unitai specializate. &.Reglai tetierele astfcl incat marginea superioara a tetierei sa se afJe la acecasi inalime Cll partea supenoara a capului dvs. sistemul alrbag nu va mai oferi protecla necesara.4 Tetier o reglata corect ..nu asezai niclodata picioarele pe bord. deoarece contribuie la reducerea riscului ranirii in majoritatea accidentelor. Heglarea tetierelor Reglorea tetierelor Tragei tetiera in sus pana la lirnira. l1U Inclinai spatarul scaunului foarte mult in spate! Sistemul airbag §i eentura de sigurana asigura o protecie optima cand spararul scaunului se gaseste in poziie verttcala. verlflcand dad in autovehiculul dvs. poate avea ca urmari raniri foarte grave. Daca pasagerii din spate nu adopta 0 pozile corecta in scaun. Poziionai partea posterioara a capului cat mai aproape de tetiera => pagina 7. ell cat spatarul scaunului este mal Incltnat in spate. . => eaietul3.1 Sigurana Cand transportal copii. capitolul "Bancheta din spate".vazut6 din lateral. • Pentru a reduce riscul raniri i pasagerului din dreapta la 0 manevra brusca de tranare sau in cazul producerii unui accident.Fixai corect ceritura de sigurana => pagina 12. &. ATENTIE! o poziic incorecta In scaun pnate fl cauza unor riiniri grave. creste risen! accidentartlor din cauza fixiirii necorespunzatoare a centurii de sigurana. .3 Tefiero reg lata cored . pasagerii din respecte unnatoarele: .Caietul 2.vazuta 830-0062 Pasagerii din spate trebuie sa aiba 0 poziie dreapta in scaun. . • Reglai scaunul pasagerulut din dreapta astfel incat iutre torace §i tabJou! de bord sa existe 0 distana suficient de mare. • Fieeare pasager trebuie sa-si regleze tetiera in funcie de 1:niilimea corpului sau.

• La urcarea in autovehicul adoprai nu stai in picioare in autovel. intctdeouno afla!n rniscore: • • • cand autovehiculul se • nu incl inai spa-arele spate.Nu permitei nici unui pasager sa adopte 0 poziie lncorecta in scaun => & . & ATENTIE! Hecate poziie incorecra poate mari riscul nlrilor grave. Poziionai parrea posterloara a capului tilt mai aproape de tetiera. • • nu asezai picioarele 1111 pe tabloul de bord. Centurile de sigurana pot asigura protecia maxima numai dacri banda centurii este desfasurata corect. Lista nu este completiJ. nu stai In genunchi pe scaune. daca se declauseaza airb agurile sl lovesc un pas ager care se afln intr-o poziie incorecta .icul. nu stai In picioare pe scauue.. aeesta loveste un pasager care are 0 poziie incorecta in scaun. Ri5CLll accidentarilor grave se mareste si mai tare cand. oprii autovehiculul si reglai tetiera. • nu va sprijinii de gearnuri. la declansarea unui airbag. nu transportai persoane in spaiul pentru piasezai picinarele care IlL! cioare. • Nu reglal tetierele III timpul dcplasarit. fa- • Din cauza poziiei incorecte pe scaun.1 Sigurana & ATENTIE! Contlnucrre este primordiala & ATENTIE! Confinuore Caietul 2. "Poziia corecta a pasagerllor". scaunelor toarte mul tin • nu va sprljinii de tabloul de bord.Caietul 2. pasagerii se expun un or riscuri fatale. Inatntea fieciirei deplasari recomandai pasagerilor sa adopte 0 poziie corecta pe care sa 0 pastreze pe tot parcursul deplasarii "" pagina 4. Daca observal In timpul deplasarli ca tetiera nu este hine reglata. • nu stai numai pe partea din faa a pernei scaunului. De aceea. In special copiii pe care ii transporta. • nu scoatei picioarele pe geamuri. Daca nu avei flxata centura de sigurana sau dad.1 Sigurana este primordinld Pericolul pe care il reprezinta adoptarea unei poziii incorecte in scaun pului dvs. Conducatorul auto poarta responsabilitatea pentru pasagerii. . Poziia incorecta In scaun influeneaza in mod considerabil aciunea de protecie a centurii de sigurana si poate duce la apariia accidentarilor grave sau chiar rnortale. <III ( 8 Deplasarea In sigurano Deplasarea in sigurana 9 . riscul ranirii se rnareste. • nu transportal persoane au fixata In porrbaga'. In continuare am enumerat cateva dintre poziHie care pot fi periculoase pentru toi pasagerii autovehiculului. • pe scaune. • nu va inclinai In lateral. aceasta este asezata incorect. De aceea: . • nu transportai persoane centura de sigurana. corecta pe care sa 0 pastral 0 pozlie pe tot parcursul deplasaril. • nu va lnrindei pe bancheta din spate. dar vrern sa va atragem atenia asupra acestei problerne.totusi nu mal jos de ochl. <ill ( Adoptarea unei poziii incorecte in scaun poate fi cauza din care se produc acci- denuiri grave sau chiar mortale.

de autovehicul gasii la dealerii specializai.. Este aomisa 11111l1ai folosirea covoraselnr care rill tmpiedica acinnarea pedalelorsi care nu aluneca. • Atenie ca in spaiu! picioarelor conducatorului auto sa nu ajunga niciun obiect. 10 Deplasarea In sigurano Deplasarea in sigurona 11 . deoarece acest lucru duce Ia micsorarea spaiului si la Illlpiedicarea acionarii pedale!or.Asigurai-va ca in timpul deplasarii covorasele sunt fixate bine ~i nu Impledica peclalele ~ &. FoLosiinurnai covorase pentru picioare care lasa Iibera zona pcdalelor ~i se pot fixa bine.r{t nici pledlca. 0 • Asigurai-va eft acesre covorase sunr into 1deanna flxate in spaiul pentru plcioare..6 Pedalele 10 vehiculele av6nd cutie de viteze automata: G)pedala de acceleraie. Folosii Incalaminte potrivitii & ATENIIE! Daca pedalele IlU pot fi actonate fii. In cazuJ defecrani unui circuit de frana. ATENTIEl Continuore • N u asezal sau montai covorase pentru plcloare salt al te h use III spai ul pen tr II pi cioare. Fig. 0 • Nu depozitai niciodata obiecte in zona picioarelor conducatorulul. CD pedala de ambreiaj. .. Fig. Covorase pentru picioare potrivite tipului dvs.Asigurai-va ca putei aciona pedalele nestingherit => &. . CD pedala de frana. in cazul unei franar! bruste IlU vei mai fi In stare sa franai. fixai din nou covorasul corect. pedalelor rut trebuie limitata din cauza obiectelor sau couoraselor aflate in spaiul pentru picioare.Asigurai-va ca pedalele pot reveni nestingherite la poziia iniiala.Caietul 2. sa ambreiai sau sa accelerai.5 Pedalele 10 vehiculele av6nd cutis de viteze rnonuclc: G) pedala de acceleraie. Acest:ea pot: ajunge in zona pedalelor ~i pot limita acionarea acestora.perlcol de accident! • Atenie ca in spaiul plcloarelor conduditoruJui auto sa nu ajunga niciun obiect . . pedala de [dma trebuie acionata mai mult dedit de obicei pentru a putea opri autovehiculul. CD pedal a de frana. Covorosele pentru picioare In zona conducdtorului IlU Trebuie [olosite numai couorase care se pot [ixa bine si care narea pedalelor.&. daca acestea nu se pot fixa in slgurana. 6 ATENTIE! Daca pedalele nu pot Ii acionate lara nicl piedica. se poate a] unge la situaii entice.1 Sigurana este primordlcld Zona pedalelor Pedalele Acionarea fit libertatea de miscare a. Acestea pot ajunge In zona pedalelor §i pot limita acionarea acestora. sa ambrelal sau sa accelerai .1 Sigurana este primordiala Caietul 2. • Dupa scoaterea covorasului pentru curaare. se poate ajunge Lasituaii cririce. • Nu mental alte covorase deasupra celor existente. .ln cazul unei franari bruste nu vei mal fi in stare sa franai. Purtai rncalamlntc care confera stabilitate piciorului 'Ii cu care putei adona pedalele in mod sigur. In spaiul penrru picioare se gases« pur cte cle fixare a covoraselor. impiedica acio- .

ui din dreapta este montat) nu au centuriJe fixate Ia punerea contactului motor.1 Volabil pentru autovehiculele: echipote desfac€I'e) cu lampe de overtizcre Sigurana este primordial6 centur" de sigurana Inumai pe anumite piee de Centurile de sigurana Noiuni de bozo intoi osezci centura. purtai intotdeauna eenturile de sigurana. opoi pornii ( 10 drum! ~ Citii si respectai to ate informaiile precum . sernnalul senor se va auzi din nou. cum se regleaza si care este poziia corecta. acestia pot fi gray accidental. ( Fig. . Ja depasirea vitezei de 25 kmlh nu avei Ilxare cenrurile de sigurana.!va clipi. sistemul po ate presupune ca scaunul este ocupat de un pasager. greutali ~l inallmll lor .8 Lampa avertizare centuri de sigurana & ATENTIE! • Cenrurlle de sigurana va protej eaza de aecldentarl grave.i • Recunoasterea centurii pasagerului poate fl activata ~idezacrivata la unitatea service Volkswagen. nu asezal obiecte grele pe scaunul pasagerului din dreap!a. punerea centur.icita op tic 'Ii acustic. riscul ranirii se mareste.. De aeeea. ~ Protejai-va copiii prin utilizarea unui scaun pentru copii omologat oficial sl care corespunde din punet de vedere al varstei. 90 secunde. acest lucru poate avea ca urmare riinirea grava. centum de slgurana. cum se fixeaza. atata timp cat autovehiculul se afla in miscare .1 Sigurana este primordialo Caietul2.! din bord se stinge cand conducatorul ~i pasagerul din dreapta 19ivor pune centurile de sigmana. Autovehiculul dvs. sa • Copiii trebuie asigurai in timpul deplasarll eu UTIuldintre sistemele de remere corespunzator varstei. Lampo de control a centurii de slqurono "' Lampa de auertizare atenioneaza asupra utilizarii centurilor de sigurana Daca la Inceputul deplasartt. Doua in faa si trei in spate. • Chiar ~i femeile gravide sau persoanele eu anumite lnsuficiene trebuie sa fle protejate de centurile de slgurana. iar lampa de control . . riseul ranirii 5e mareste... sau daca desprindei centum in tirnpul deplasarii. in eazul in care n u po arta centurile de slgurana. in cazul franarllor bruste sau al p roducerli accidentelor. Ca ~l restul perso anelor. Numarullocurilor din outovehicul & ATENT'E! Confinucre • In timpul deplasarii. • Fiecare pasager din autovehlcul trebuie poarte centum de slgurana. Lampa de control. pe toata perioada graviditiiii.. greutaii si dimensiunilor copilului => pagina 38.. Suplimentar se au de un semnal so nor si pe displayLl se va afi~a Gurt anlegen! (A\iezai centura).. • Centurile de slgurana va protejeaza de accidentari grave. IIllndicatie Inainre de a porni in deplasare: Fixai corect centura de sigurana. Atragei atenia pasagerilor asupra necesitaii folosirii centurii de sigurana. Astfel.Caietul 2. pe 0 durata de max. se va so. care este modul de funcio nare al centurii de sigurana.?i avertismentele din acest manual. Din cauza greuraii. • Nu transportal nicindata in autovehicul mal multe pcrsoune decat nurnarul de locuri existent. Fig. & ATENTIE! Daca nu avei flxata centura de sigurana sau daca aceasta este asezata incnrect. preeum ~i indicaiile de avertizare. ( 21 Echipament suplimenrar 12 Centurile de sigurano Centurile de siguran6 13 . De aceea Iegaiva corect. Fiecare loc es:e prevazut CU 0 centura de sigurana In trel punte. Lampa de control ~ din bard sc aprinde cand conducatorul ~i pasagerul din dreapta (in cazul In care scaunul pasageru. defeetarea autovehlculului sau accidentarea. atata vrerne cat autovehiculul se ana ill deplasare.. in cazul franarilor bruste sau al pro ducerii accldentelor. dispune in total de cinci 10curl. Centura de sigurana asezata corect vii poate salva uiaai & ATENTIE! Daca nu avei flxata centura de sigurana sau daca aceasta este asezata incorect. Cea mai buna metoda de a prote]a copilul nenascut este de a proteja mama ~~i aceasta. Din acest capitol vei afla de ce este atat de importanta centura de sigurana. dumneavoasmi 'Ii pasagerul de langa. "Scaunele pentru copii". • Daca I1ll respectai lampile de avertizare luminoase 'ii textele explicative corespunzatoare.7 Pasageri cu centurile de siqurorio legate..

"energiei cinetice" depinde in principal de viteza de deplasarc a autovehicululu: ~i de rnasa acestuia ~ia pasagerilor. De ex. Fig. este proiectat in facL de sigurona sunt proiectoi in faa. Gresit! mare energie cinetica. pasageri. Astfel se reduce riscul ranirilor grave In cazul producerit unui accident. in cazul unei coli- ( ( 14 Centurile de siqurcnd Centurile de sigurana 15 . asupra corpului vor aciona fore care pot depasi usor 0 tona (] nOD kg). ci si a pa sagerilor din fail => fig. 11.1 Sigurana este prirnordicjd Caietul2. creste ~i fora exerciraia aSllpra corpului dvs. de sigurana o! corui posageri se indreopto catre nu folosesc un zid. bordul sau parbrizul => fig. Ocupantul unui lee din spate.12 Pasagerii din spate care nu folcsesc asupro centura conde tura de siqurcnc . <ill To tusi Iactorul principal este vi teza autovehi elllului. de zid. Tni pasagerii (lnnlusfv cnnducatorul auto) rrebuie sa poarte centum de sigurana In rimpul deplasiirii.9 centura Un autovehicul. ca 9i ocupanii locurilot din spate sa urilizeze centurtle de sigurana. care [oloseste regulamentar centura Principiul Iizic al unui accident frontal este user de explicat. 12. in cazul unui accident. pasagerii care 1111 folosesc centum de sigurana sunt proiectai lnainte ~i se ciocnesc de parile interioare ale autovehiculului cum ar f volanul. <ill Chiar 5i la viteza de impact redusa. Este foarte important de asernenea.indiferent dad autovehiculul este sau nu prevazut eu airbag-uri.e suplimentara.l unui accident frontal aces:e persoane se 1'01' deplasa ell aceeasi vitcza ClI care autovehiculul s-a izbit de zid! I\C8St exemplu nu esre valahil dear pentru accidentele lrontale. centurile de sigurana trebuie sii fie intotdeauna folosiLe. duc6torului sigurana.i nu folosese centurile de sigurana. 9.Caietul2. Data viteza creste nurnai de la 30 km/h la 50 krn/h. asa numita "energie cinetica". In cazul unui accident trebuie sa se "disipezc" 0 energie rnai mare. daca viteza se dubleaza de la 25 krnlb la 50 kmlh. Pentru a asigura 0 protecie maxima. pasagerii Ccnducotoru care nu este asigurat cu cen- Fig. asupra corpului acioneaza fore care nu pot Ii deviate. Luai in considerare faptul ca sisternul airbag este prevazut pentru 0 singura declansare. In cazul unei coliziuni fronrale. Ii protejat cu La accidentelefrontale Fig. pune in perico! IlU numai sigurana lui. Airbag-urtle asigUJ'a numai () proteei. deoarece ~i ei sunt proiectai in autcvelucul in cazul unui accident. intreaga energie de miscare a pasagerilor se disipeaza in zid prin intermediul auroturismului => fig. Valoarea ziuni. energia de miscare creste de patru ori! Deoarece in exernplul nostru. ci pentru toate tipurile de accidente ~i coliziuni.. 10. Astfel vei fi protejat ~i la prorlucerca accidentelor fara de- clansare airbag. Pasagerii care nu folosesc centura de sigurana IlU sunt "legai" de autovehicul.1 Sigurana este primordiolo De ce centura de sigurana? Accidentele frontale ~i legile fizicii trebuie disipata 0 Ce se Intompla cu pasagerii neasigurai cu centura de siqurond? Multe persoane cred ca in cazul unui accident usor corpul poate mdinile. in cazt.11 Fig. Sisternul alrbag nu constituie un inlocuitor pentru centuriJe de sigurana. care IlU Ioloseste cenrura de sigurana.1O nu poart6 Autovehiculul centurile se izbsste de sigurana. poseda a energie de miscare. Daca viteza creste. Autovehiculul care se aflti in rniscare => fig. Dad au rovehiculul are 0 rnasa mare ~i se dcplaseaz a eu viteza mare.

autovehiculul dvs.d. Structura autovehiculului dvs.chiar ~i la deplasari Ie prin oras. la legaturile acesteia. coliziuni din spate. • Nu modificai niciodata dispunerea benzii centurli prin folosirea clemelor. • 0 centura de sigurana nu poate fi folosita de doua persoane (nici macar daca sunt copli).1 Sigurana este primordiala Protejoreo cu centura de sigurano Indicaii de sigurano pentru folosirea centurii de sigurano Pasagerii care nufolosesc centura de sigurana risca unui accident! sa fie grav accidental. deoarece murdaria poate reduce buna funcionare a dispozitivului automat de rulare a centurii => caietul3. centurile de sigurana asezate corecr reduc riseul de a fi proiectat In afara autoturismul ui => fig. altfel nu se rnai poate fixa.m. deoarece astfel se afecteaza funcionarea dispozitivului ~i a centurii de sigurana.. • Fanta pentru elementul de prindere al centurii nu trebuie blocata eu hartie sau eu altceva similar. paltoane peste sacouri) inf'lueneaza poziia ~i rularea centurii de sigurana. • Haincle volurninoase [de ex. picioarele trebule sa se gaseasca in spaiul pentru picioare.i alte masuri de sigurana pasiva ca de ex. capitolul "lntretnerea autovehiculului la interior" . . Pasagerii autovehiculului care folosesc corect centuriJe de sigurana. accidentari grave. benefictaza de Iaptul ca energia cinetica este preluata lntr-un mod optim de catre centunle de sigurana. De accea. In plus. Birieineles. • Nu desprindei nlclodata centum de sigurana daca autovehiculul se afla III mi~cal'epericol de moartel • Banda centurli • Cat timp autovehiculul • sa tie rasucita. uuhzarea centurilor de sigurana obligatorie pentru toi pasagerii autoveh. Centurile de sigurana nu trebule asezate nu trebuie peste obiecte dure sau care se pot sparge (de ex. In cazul producerii unui accident.. in cazul Folosirea corecta a centurilor de sigurana reduce trur-o mare masura riscul raniriil Centum de sigurana trebuie folosita conform indicaiilor din acest manual. numai la producerea unui accident frontal.1 Sigurana este primordiolc Caietul2. deoarece se pot produce ranirl. chiar daca nu se observa deterioran clare. se afla In rniscare. coliziuni laterale uscare. Airbag-urile frontale se VOl' declansa. utilizarea centurilor de sigurana este obligatorie. ochelari. Mai mult. respectiv tensionate 'intr-un accident. de exernplu.. Centurile de sigurana utilizate corect rnaresc eficiena air bagurilortn cazul producerli unui accident.culuuil-d este ( . • Nu purtal nlclodata centum de sigurana sub bra sau in alta poziie incorecta.Caietul 2. De aceea trebuie sa folosii centura de sigurana in roare sttuaiile.pericol de accklenrare! • In vederea obinerii unci protccii optime a centurii de sigurana. de sigurana. ducerea energiei cinetice. pot provoca. Centurile de siguruna nu trebuie modificate in nici un fel ~i nici nu incercai sa Ie dernontai. In plus trebuie veriflcatsl ancorajul (prinderea).. Cu reate d. • Banda centurii trebuie sa fie curata. sistemul airbag. Acest lucru este valabil §i pentru pasagerii de pe baneheta din spate . de mare imporraua este asezarea benzli centurii. In exernplele pe care Ie-arn dat. • Centurile de sigurana care prezinta deteriorari [a esatura benzii. Asigurai-va ca si ceilali pasagen sa foloseasca corecr centura de sigurana. inelelor de prindere sau a altor obiecte asemanatoare. riscul ranirii se mareste. Ceuturile de sigurana asigura o protecie maxima numai daca sunt asezate coreet. la dispozitivul de rula re a II to mat.2 "Sfaruri ~i hitrelnere". • Atenie.denr fronral. Verificai regnlat starea centurilor dvs. • Centura de sigurana trebuie folosttatntot- Fig.I. in majcritarea anlor. ( 16 Centurile de siqurond Centurile de sigurana 17 . Prin aceasta se reduc riscurilc de ranire.. folosirea centurii de siguruna este obligatorie.Inlocuirea centurilor poate fi nccesara. • Banda centurii nu trebuie sfl tic hlocata sau deterlorata sau sa treaca peste margini tai- oase. chiar daca va depJasai nurnai palla "la col". centurile de sigurana corect utilizate reduc in mod considcrabil riscul accidentari.:11 ATENTIEl Continuare - Asigurai-va intotdeauna ca centurile de sigurana sunt In stare bun a si pot fi folosite. ATENTIE! Daca nu avei fixata centum de sigurana sau daca aceasta este asezata incorect. &:. • Nu lncercai sa reparai singur centura de sigurana. • Centurile de sigurana care au fost solidtate. este echipat cu airbag-uri. rrebuie tnlocuite la lUI dealer spectallzat. ca in dlspozitivul de prindere a centurii sa nu intre corpuri straine sau lichide. contribuie la re- deauna .a. Centurile de sigurana asezate corect menin pasagerii in poziia corecta in scaun si reduc in mod considerabil energia cinetica in cazul producerii unui accident. 13. accidents 1a care nu se depaseste valoarea de referina in registrata de unitatea de comanda. De aceea. ele imptedica rniscarile necontrolate care ar putea arrage raniri grave. Airbag-urile frontale nu sc VOl' declansa in accideute frontale usoare.13 prolecia Cenlura necesoro de siqurono cored utilizalii oferii outo 10 exe- conducoto-ului cutarea unei manevre hrusts de fronors. Statistieile au demonstrat efl centurile folosite corect diminueaza riseurile ranirii si rnaresc sansele de supravieuire In cazul unor accidente grave. am descris Ull acc.or in toate celelalte tipuri de accidente. pixuri s.

& ATENIlE! Centura de sigurana asigura 0 prorecle optima caud spatarele scaunelor se gasesc In poziie verticals. • Nu Introduce! niclodata elernentul de prindere al unei centuri in fanta altui scaun. poate provoea acddentari grave.15 larea Dispunerea c:oreda a benzii centuii si reg- Fig. Iibertatea de rniscare este maxima. de sigurana dispusa incorect. La franari nruste.privit din faa.Nu perrnitei nici unui pasager sa adopte o poziie incorecta in scaun 0. Conducatorul auto poarra responsahilitatea pentru pasagerii. de ex.privit din lateral. a lelierei . de mare lmportana este asezarea benzii centurii =:> pagina 19. Daca centura este trasa u~or.Tragei elementul de prindere al centurii Incet si uniform peste torace ~i bazin z:» Lb. pana se aude sunetul specific de blocare =:> fig. ( Fig. 3) Echiparnent suplimentar Centurile de siguranCi 19 . este ualabil pentru tot pasagerii. Desfo?urarea benzii centurii de sigurana ( Modul de dispunere a benzii centurii este de mare importana unei protecii ejiciente. Centura trebuie fixata corect. nu se va mai realiza protecia necesara 'ii apare pericolul accidentarlt. Poziia inca recta 111 scaun influeneaza III mod considerabil aciunea de protecie a centurii de sigurana 'Ii poate duce la apariia accidentarilor grave sau chiar rnortalc. iar pasagerIi sunt aslgurai In mod corect ell centum de sigurana.. nu beneficiaza de protecia asigurata de aceasra. Fanta ~i elementul de prindere 01 centurii de in vederea obinerli unei protecii optirne a centurii de sigurana. De aceea: .. Automatele de tulare a benzii centurilor locurilor din faft sunr echipate cu un dispozitiv de tensionare ~ pagina 22. • Centura de sigurana aslgura 0 protecie optima cand spatarele scaunelor se gasesc In poziie verrlcala. in viraje ~ila accelerari. riscul ranirii se mareste.. &. 15. avei Ladispoziie urrnatoarele posibillrui: • Reglarea pe lualirne a centurtlor faa) locurllor din din fail. • 0 centura dispusa lejer pe corp poate provoca raniri grave. in pante. la declansarea u nt. .:.Introducei elementul de prindere in locasul de ancorare corespunzator scaunului.1 Sigurana este primordiala Caietul 2.i airbag. 16. Riscul accidentarilor grave se rnaresre si mai tare cand. Daca facei acest lucru. apoi pornii la drum! Acest lucru. Daca e cazul se mat ellbereaza puin. • Partea de umar a centurii trebuie sa treaca peste mijlocul umarului ~j nicindata peste gat => fig.1 Sigurana este primordialCi Centurile de sigurana Fixarea centurii de sigurana lntai asezai centura. Daca nu avei Iixata centura de sigurana sau daca aceasta este asezata incorect. • Indicai tuturor pasagerilor fap tul C{I trebuie sa utilizeze ~i sa poarte in mod corect ( 18 Centurile de siqurond ( • Reglarea pe inaiime3) a scaunelor centurile de sigurana. rn special copiii pe care li transporta. 15. Reglai scaunul din faa si tetiera =:> pagina 4 . • Partea inferioarii a centuril trebuie sa rreaca peste bazin. • Un pasager care foloseste centura de siguraua in mod incorect. Cerrtura de sigurana trebuie sft aiba contact ferm cu corpul => fig. iar pasagerii sunt asigurai in mod corect cu centum de sigurana. 14. acesta loveste un pasager care are 0 poziie incorecta In scaun.14 siqurono. nu peste sturnac.Caietul2. 0 centura de sigurana dispusa incorect. coredo a tetierei . fadi sa fie raS ucita. Verificai fixarea prin tragere.. ( . poate provoca accidentari grave in cazul producerll unui accident. Pentru a regla in mod corespunzaror centura. 0 centura dlspusa (neorect. <II o centura . dispozirivul automat de rulare blocheazft centura de sigurana. poate provoca accidenrari grave In cazul producerli unul accident. • Centum de sigurana trebuie sa aiha contact ferm ell corpul => fig. in momentul alunecarii III zona abdomenulul sau gatulul.16 larea Disp uneroo corecto (orecto a benzii centurii ~i reg- & ATENIlE! fig. pentru obinerea Centurlle de sigurana sunt echipate Cll rlispozirive de rulare automata a centurii. Centurile de sigurana pot asigura protecia maxima nurnai dad banda centurii este desfasurata corect.

"Indicaii de sigurana pentru Iolo- ( . banda centurii trebuie sa treaca cat mai jos peste bazin. Lt ATENTIE! ( Fig. Reglarea pe inalime a centurii Cu ajutorul reglajului pe iruilime. <III 6 ATENTIE! Fig. apoi eliberai-I.Conduce. III niei Ull eaz peste stomac sl sa nu exerclre 0 preslune prea mare asupra bazinului. pentru locurile din faa este Iolosira penrru a poziiona centura coreet in zona umerilor.Dupa regIme tragei centura printr-o srnucitura. pan~1 se aude sunetul specific de blocare => &. pana cand se regleaza centura => pagina 19.Apjisai dispozitivul tn sensul indicat de sageata si meninei-I in aceastapoziie =>fig. scaunul din faa si tetiera => pagina 4. Riscul accidentiirilor grave sau mortale va cre§te. de mare importana este a~ezarea benzii centurii => pagina 19. Elementul de prindere sare din dispozitiv => & . poate provoca acctdentari grave In cazul producerii unui accident.17 cino+e. 17.dispozitivul de reglare este fixat ferm in poziia dorita. . <III ( Centum de sigurana trebuie decuplatd in miscare. Eliberareo elementului de prindere din dis- N u deeuplai niciodata centura de sigurana dad autovehiculul se ana in miscare.Apasai tasta rosie din dispozirivu] de blocare => fig. . Reglarea pe inal.Reglai. "Poziia core eta a pasagerilor" .Introducei elementul de prindere In locasul de ancorare corespunzator scaunului. . in funcie de dimensiunile corpului. Dispunerea benzii centurii 10 feme. Verificai fixarea prin tragere. astfel ea se va rula u~or.l" insar- o ccntura de sigurana dispusa incorect.1 Desprinderea centurii de siqurond Sigurana este primordiolo • Citii sl respectai avertismentele ~ pagina 17. <III (( 20 Centurile de sigurana Centurile de sigurana 21 . .18 pozitiv. pentru a fi sigur e5. numai dupa ce autouehiculul 1111 mai este Femeile insarcinate trebuie Sa fie asigurate cu centum de sigurana Asezarea corecta a centurii de sigurana ojera a protecie optima pentru copil. . • La femeile gravide. in funcie de dlrncusiunile corpului."Indicaii de slgurana pentru tolosirea centurii de sigurann". sirea centurii de slgurana". banda centurii cn mana.1 Sigurana 6 ATEN}IE! Continuare este primordiold Caietul2. .Tragei centura de elementul de prindere a centurii Incet ~i uniform peste torace si bazin => fig. 18. .rne a centuri: de siguranii In vederea obinerii unei protecii optime a centurii de sigurana.19 locul de Iixore 01 centurii reg late pe inclime. iar esatura nu se va deteriora si centura nu se va rasuci.Deplasai-l in sus sau in jos. Fig. centurile de sigurand ale locurilor din fac/' pot fi poziionate corea in zona umerilor.19. 'If • Citii §i respeetai avertismentele ~ pagina 17.Caietul 2.

0 poziie corecta pe tot parcursul de- Franartle bruste care preced un accident pot cauza proiectarea In faa a pasager. • Dispozitivele de tensionare sigurana nu pot fi reparate.&.. accident. precurn 'Ii la montarea si dernontarea acestora din cauza efectuarh de lucrari la aile componente ale autovehicul ului. Starea de funcionare a dispozitivului de rensio nare este supravegheata de 0 Iarnpa de control ::-. airhag-urile vor pentru declansare si vei bemaxima. ceea ce va reduce deplasarea spre inainte a pasagerului. montarl sau demontari de piese asupra dispozltlvelor de tensionare sau asupra centurllor de siguraua. centurile de sigurana ale scaunelor din faa se uor tensiona automat. Dispozitivul de tensionare se declanseazaa producerea coliziunilor frontale ~i posrerioare grave..Poziionai eoreet scaunul conducatorului ?i volanul => pagina 4. • Dispozitivele de tensionare asigura protecle numai pentru 0 singura declansare.sarii airbag-urilor. lnaresc .&. • La casarea autovel. In spaiul destinat declar. Dupa ce declansarea s-a produs.e de dealerii . Factorii determinani pentru declansarea airbagurilor sunt: tipul accidentului. corect centura de si- guiana => pagina • Anumite lucrari precum dernontarea . prezena unui incendiu in autovehicul. In cazul UJ1ui avea spaiu suftcient neficia de 0 protecie Fig. • Toi pasagerii. nu provoace accidentari sau poluarea mcdiului. Acest lucru este valabil si pentru copii. Acest lucru poate deterrnir. Va rugam sa luai In considerare faptul ca deterlorarea vizibila a auroveniculului nu Implica declansarea sistemului airbag.1 Sigurana este prirncrdiold Caietul 2.. pentru sigurana durnneavoastra si a pasagerilor autovehiculului: Fixai intotdeauna 12. Determinant pentru declansaraa sistemului airbag este procesul de decelerare care are loc in timpul coliziunli §i care esre inregistrar de unitatea de cornanda. ATENTIE! Utilizarea necorespunzatoare ~i reparaiile efeetuate de persoane nespedalizate. • Nu efcctuai reparaii. La efectuarea reparaiilor la dispozitivele de tensionare.iculului sau a pieselor sistemului trebuie rcspectare m as uri de sigurane spccifice acesror situaii. Pentru a nu reduce eficacitatea acestor dispozitive ~i pentru ca piesele dernonrate so.1 Sigurana este primordiala Dispozitivui de tensionare a centurii Modul de funcionore Sistemul airbag 01 dispozitivului de tensionare ( In cazul producerii unui accidentfrontal.?i montarea pieselor sisternului trebuie efectuate numai de dealeri specializai. Daca decelerarea produsa §i inregistratd In timpul coliziunii se situeaza sub valorile de referina indicate in unitatea de coruanda. Din acest rnotiv este obligatoriu ca toi pasagerii sa Sistemul aitbag 23 .20 Imagine de referind: airbaguri fronlale de- noscute 'Ii respecta. la care nu se forrneaza fore considerabile. dreapta => pagina 5.a nefuncionarea sau funcionarea defectuoasa a dispozitivelor de tensionare in cazul producerii unui accident. Dad rn cLipa aeeea ai adoptat 0 poziie incorecta va expunei unui rise mare de accidentare. unghiuL de impact -$i viteza autovehiculului. trebuie sa S8 rcspccte prevederile service-urilor specializute.> pagina 25. In acest caz. Centurile de sigurana ale locurilor din faa sum prcvazute cu dispozitive de tensionare. ATENTIE! Daeii centum de sigurana TIU este fixata corect ~i poziia adop rata 'in scaun este lncorecta. dispozitivele trebuie inlocuite . exista riscul unor accidentari grave. adopts plasarii. deoarcce dispozitivele se pot dcclansa accidental. laterale sau din spate.lor neasigurai. laterals I. Pastrai 'intordeauna tntre durnneavoastra Asrfel. centurile de sigurana se pot detertora. se expun rtscului unor accidentiiri grave in momentul declansarll airbag-urilor. regla]e. Aceste rnasuri sunt Cl1( Pentru ca sistemul airbag sa aiba eficacitate maxima. Centura se va tensiona In sensul contrar socului de impact. airbag-urile frontale. Nu transportai copU neasigllrai . indeosebl coplii. Acest lucru este normal ~j nu indica.. trebuie safixai tntotdeauna corect centum de sigurana si sa adoptai poziia corecta tn scaun. ." Servic:e-ul ~i indepcrtcreo dispozitivelor ffi de tensionore ATENTIE! Ccnfinuore disrana maxima posibila ~i airbag-urile frontale. Reglai poziia scaunului pasagerului din 7. se acriveaza numai 0 Important De ce trebuie sa purtdm centuri de sigurana ceredo In scoun? ~i sa cdoptcm 0 poziie In cazul producerii unor eoliziuni usoare Irontale. S8 produce un praf fin.itivele de tensionare singura data. eu 0 viteza foarte mare. ( 22 Centurile de slqurond Declansarea airb ag -urilor se pro d uce in cateva fraeiuni de secunda. cop ii. care nu sunt asigurat corect eu centura de sigurarui. pasagerul se expune unui pericol mare de ranire. respectai. Copiii sub 12 ani trebuie transportal intotdeauna pe locurile din spate. urrnatoarele instruciuni. => pagina pentru . privite din lateral.Caietul2. Dispozilivele de tensionare sunt pari componente ale eenturilor de sigurana existente in autovehiculul dvs. Reglai poziia tetierelor Folosii scaunele speciale pentru protejarea acestora => pagina 37. ~i centuriLe de ( Inalnte de pornire.1utorizai. grave sau de tenslonare clor sote.i cortina nu se vor declansa. I1J lndicotio • La solicirarea dispozitivelor de tensionare. riscul producerii accidentarilor mortals. Dispoz. dispozitlvul de tensionare nu se va declansa.

Toii copiii sub 12 ani trebuie transportai pe locurile din spate. respectai acesre masuri de sigurana: .& ATENTIE! Nu mental pe scaunul din dreapta un scaun special pentru copii.orul autovehiculului . Airbag-ul frontal activde pe partea dreapra constituie un pericol imens pentru un copil asezat pc acesr loc ""' ill. • Nu instalai scaune pentru copii cu spatele la direcla de rners pe loeul din dreapta eonducfltorului auto. <II ill ATEN}IE! Ccntinuore • Airbag-ul cam se va declansa poate izbi ell putere scaunul copilului In u~fi.Folosii un scaun penrru copii fabricat de producator special pentru locul din dreapta.& ATENTIE! In cazul unci defeciuni sistemul airbag ~i cel de tension are 11lI-~ipot indapllni corespunzator funclile. . trebuie realizata cu respectarea stricta a prevederUoI eorespuIlzfltoare de sigurana. In acest caz sistemul trebuie verificat de un dealer autorizat. "Dezactivarea airbag-ululfrontal al pasagerului din dreapta". daca sistemul airbag este actio. "Sigurana copiilor". fixai tn totdeauna coreet centura de slgurana ""' pagina 12. • Dad exista 0 defeciune. . 12 seeunde. 'i'ntreinerea ~iIndepdrtcreo Unele componente ale sistemului airbag sunt dis puse In diferite pari ale au tovehicul ulu i. Din acest motiv.de de la punerea contactui. blo euri de no tie sau suporturi pentru telefon) deasupra airbag-ului. careva secunde. daca. In autovehiculele echipate cu atrbaguri frontale ~i Iaterale. Reparareo. deoarece accidental. mortale. ai rbagul O pasagerului din dreapta poate Ii dezacrivat eLI intrerupatorul chele ""' pagiua 35. avertismentele ""' pagina 37.Inainte de montarea scaunului pentru copii. In plus.u motor.il copiilor folosii scaune speciale putrivite varstei si marimii lor ""' pagina 38. lampa de conl.. Condiii pentru montarea unui scaun pentru copii cu spatele lo direcia de deplosore. in consecina s-arputea ca acest sistem sa IlU se actlveze in caz de accident. riscai sa deteriorai sistemul airbag.. copilul poate fi ranit grav sau mortal in cazul unui accident.Spatarul scaunului din dreapta sa aib[l 0 poziie corect[l. cat mai mare de airbagmile frontale.rol" va clipi eca. in tabloul de instrumente poate aparea 0 indicate informativa sau care 50Ilcita executarea anumitor proeese. airbag-urilor ATENTIE! Continucre &.Asigurai -Vfl dl nu existfl nki un obiect care sa impiedice mutarea scaul1ului cat maUn spate. <III ( Unitatea de comanda airbag supravsgheaza continuu starea tuturor airbag-urilor ~i dispozitivelor de tensioriare a centurilor de slgurana din autovehicul. suporturi de pahare. • Pe partea pasagerullli din dreapta nu trebuie amplasate obiecte (de ex.1 Sigurano este prlrnordioln de tensionare ~ Lampa de control pentru airbag ~idispozitivul ell centura de sigurana sau asigurai necorespunzator.1 Sigurano & ATENfIE! Contlnuore este primordial5 & ATENTIE! Continucre Caietu12.. • Daca nu suntei asigurat eu centura de sigurana daca va aplecni til faa sau in lateral sau avei 0 poziie incorecra In scaun. Daca a fost deconectat eel puin un airbag. Supravegherea de lensionare sistemului airbag ~i sistemului • nu se stinge dupa cateva secur. se aprinde pentru cateva secunde lampa de control" (autodiagnosticare). . Prin declansarea airbag-urilor acestia pot fi izbii puternic. Sistemul trebuie verificat In mornentul lampa de control" : • nu se aprinde la punerea (ond . mutai scaunul din dreapta longitudinal cat mai In spate posibil. lampa de control ramfme aprinsa. • se apnnde din nou dupa punerea sau clipeste in timpul rnersului.'Ii mai mult. . Casarea autovchiculului. • Daca III situaii de excepie este necesara transportarea eu spatele la direcia de mers it Ullll i copil pe scaunul pasagerului dreapta. . astfel in cat sa se afle la 0 distanil. inclusiv unitaile de cornanda ~i cablurile. va avea loc 0 declansare a sistcmului airbag. Acest lucru nu este valabil dad airbag-ul pasagerului din dreapta a fost dezactivate ell tnrrerupatorul Cll cheie ""' pagina 35. Aceste prevecleri sunt Cllnoscllte de dealerii autorizai. plafon sau spatarul scaunului. aceste ohiecte pot fi proiectate necontrolat 'in interi. de asemenea acestea nu VOl' fi acoperite sau modificate. • I'oziionai lntotdeaunB corect scaunele. pe display-ul'i' din bord seva afisa 0 indieaie in funcie de tipul defeciunii. Scaunele pentru copii cu spatele la direcia de mers nu trebuie transporrate pe locul din fail. Dupa fiecare punere a coutactului.Coietul 2. daea sistelllul airbag este activo Acesta poate fi ranit grav sau mortal in momentul declan§arii airbag-urilor. maresc riscul producerii accidentarilor grave sau 4} Echipan1ent suplim€ntar 24 Sistemul airbog Sistemul airbag 25 . sau a parilor componente ale sistemului airbag. • De asemenea.Dezactivai airbag-ul frontal al pasagerului din dreapta => pagina 35. eopiii trebuie transportai doar pe locurile din spate.pericol de accidentare! . sau sa montai sau demontai unele piese pentru efectuarea altar reparaii. . suporturi de telefon.& ATENTIE! ( Utilizarea necorespunzatoare ~i reparaiile efectuate de persoane neautorizate. • se stingesi se aprinde contactului motor. In special. In situaiile descrise mai SLlS. alrbag -urile se pot declansa ( • Nu trebule lipit nimic pe capacele de mascare a spaiilor destinate airbag-urilor. . sau sa nu se declanseze corcspunzator. Daca incercai sa reparai sistemul airbag. ( Funcionalirarea sistemelor airbag ~i de tensionare sunt supravegheate electronic.Respectai instruciunile de montare ale pro ducatorului §i. Pentru transparr. Acest rise se rnareste . • Pentru a reduce riscul de accidentare In cazul declansaril airbag-urilor. sistemul trebuie verificat de urgena de un dealer autoriza t. pional. pe low I pasagerului dreapta Scaunele pentru copii cu spatele la direcia de mers I1U trebuie asezate pe locul din dreapta conducatorului auto. Tn cazul unci defeciuni. <III trebuie contactului motor. "Centurile de sigurana". In plus. Altfel exlsta pericolul ca 1n situaia unul accident sisternele sa nu se actlveze. de ca pacul de rnascare a 11'10dulelor airbag nu trebuie fixate obieete ca de ex. in cazul declan§arii airbag-ului frontal al pasagerului din dreapta. riscul ranirii creste considerabil. Acesta este panrru copil eel mai sigu r lac din autoveh iCLI!. putand £i ranii gray sau morta. pe parbriz.

unitatea elecrronicii de cornanda veghere [unitatea de cornanda).nu se stinge dup. coliziuni froruale usoare. Locurile de umplasar« ale airbag. 13punerea cnntactului motor . <41 defeciune : In momentul cand de control Sistemul airbag nu constituie un inlocuitor pentru centurile de siguranal .nu se aprinde => pagina 25.22 pasager Locul de amplasare ducctor ului. frontal nu se declons eozo in ur- Sistemul mriloorc!c - . ci ~i din considerente de siguraML => pagina 12.1 Sigurona este primordiala unea conjugata a sistemului airbag eu acinnea centurilor de sigurar. unei ( sau ci. SUprafaa devine poroasa. Sistemul centurii tului de cea mai airbag I1U reprezinta un inlocuitor al ( de sigurana. Slstsmul cipal din: airbag-urilor fronlale consto in prin- & ATENTIE! Confinucrre & ATENTIE! Continuare . ~i supra- . sistemul airbag sa nu se actlveze.Aclunea de protecie maxima a centurilor de sigurana ~i a sisternului airbag S8 obine numai la meninerea unei poziii corecte In scaun => pagina 4. 'in rabloul de insrru- & ATENTIE! Airbag-uri frontale Descrierea airbog-urilor fronto Ie ( Funcionalitatea slstemului airbag este supravegheara electronic. in tobloul 01 airbag-ului de bordo frontal Airbag-ul frontal al concucatorului auto este situat In volan => fig. informaiile reparaii §i personal necesare cfectuarli califica 1. In eompletare la asigurarea cu cen turile de sigurana. De aceea centurile de sigurana se vor folosi nu numai ca urrnare a prevederilor legale.se stinge sl se aprinde contactului motor. collziuni laterale usnare. inclusiv operaii de montare ~i demontare piese care Ill! constituie ill sine obiectul reparalei (de ex. 0 protecie supl. se aprinde airbag situaii: din nou dupa punerea Acestla au la dispozlie aparatura corespunzatnare. 22. se aprinde pentru cateva secunde lampa de control atrbag (aurodiagnosrica-e). . Sis+ernul are lampa 0 . regla]e.N u efectuai niciodata mudiflcari protecie din faa san la caroserie. la bara de contact motor Iuat. centurile de sigurana au scopul de a menine coriducarorul sau pasagerul. 0 larnpa de control" mente ~ pagina 25. "In- clicaii de sigurana fran tale" . ci este 0 parte a concepsiguranii pasiva. La declansarea airbagurilor se pot produce ranirl suplimentare din cauza ruperii acestor suprafee. Nu folosii niciodata produse de curaare care conin solvent Prin folosirea acestor soluti. trebuie sa vii prezentai cat mal curand la un dealer autorizat. Altfel exista pericolul ca In situaia unul accident frontal. in cazul coliziunilor frontale puternice => pagina 29. in situaia unui accident. demontarea volanului) t1'ebuie 1'e- alizate numai de catre dealeri specializai. "Noiuni de baza". .eele doua airbag-uri frontaJe (sac de aer eu generator de gaz) pentru conducatorul auto §i pasagerul din dreapta.. 26 Sistemul airbag Sistemul airbag 27 . Daca airbagmile au fost declansate.21 Lacul de amplasare 01 airbag-ului con- Fig. • Cand exista 0 disfuncie in sisternul airbag. • Nu efectuai reparaii. Dupa fie care pUl1ere a contacrului.Sisrernul airbag astgura protecie doar pentru 0 slngura declansare.rnentara pentru zona capului ~ia pieptului conducatorului $i pasagerulul. Vii rugiim sa reinei ca buna protecie se obine numai prin aci.Caietul 2. penrru slstemul atrbag-unlor In afara de funcia de protecie. in volcn dreoptu. coliziuni din spa te. . 21 iar airbag-ul pasagerului din dreapta este situat in tabluul de nord => fig. de Lapu- ( Fig.Toate operaiile executate asupra airbagului.. "Poziia corecta a pasagerllor".Pentru orice reparaie sau modificare a sistemului airbag va rugam sa va adresai unui dealer autorizat.Pentru curaarea volanului sau bordului folosii 0 laveta uscata sau inmuiata In apa.urilor sunt mareate ell insemnul ··AIRBAG". .i cateva secunde nerea contaetului motor. rnontari san dernontari de piese asupru sistemului airbag. sistemul trebule irilocuit.1 Sigurana este primordlclo Caietul 2. rasturnari. Sistemul airbag-urilor frontale cfera.peste III tirnpul mersului.a. <41 . intr-o poziie ill care airbag-ul poate oferi pro recie maxima.

• Intre persoana aflata pe locul pasagerului din faa §i zona de aclune a airbag-urilor nil trebuie sa se afle alte persoane.24 [r onto]e de- ( Sistemul airbag este astfel conceput. Capacele de mascarc raman atasate de volan. suporturi de telefon => t1g.. & ATENTIE! Imagine de referini. Declansarea airbag-urilor 5e produce In cateva fraciuni de secunda !Ii eu 0 vireza ioarre mare. Aces! lucru este perfect normal ~i nu trebuie interpretat ca indiciu al producerii unui ineendiu In autoturism. daca va aplecai in faa sau tnlateral sail avei 0 poziie incorecta in scaun. blocuridenotie sau suporturi pentru telefon) deasupra airbag-ului. riscul ranirii • Sistemul alrbag asigura protecie doar pentru 0 singura declansare.. nu trebuie arnplasate obiecre ~ &. respectiv de nord. III sltuaille descrise mal sus. astfel In cal muli oarneni niei nu 0 percep. sistemul trebuie mlocuit. Declansarea airbag-urilor este inscita de eliberarea unui praf fin.i: airbaguri clcnsote. 25 sunt acoperite de airbag-urile frontale la declansare (zona de aciune). 25. 5) Echiparnent suplimemar Sistemul airbag 29 . ( « lndiccii de sigurona pentru sistemul oirbog-urilor Modul coreet de acionare reduce considerabil pericolul de ranire! (( Fig. • Pe partea pasagerului din dreapta IlU trebuie amplasate ohiecte (de ex.1 Sigurana este prirnordtolo frontale Modul de funcionore 01 oirbog-urilor Riscul de ranire in zona capului $i Enzona pieptului completa a airbag-ului. In cazul accidenrelor cleosebite se pot declansa atdt airbag-ul frontal cat ~i eel lateral. pentru asigurarea unei distane suficlente faa de tabloul de bord.-<III Fig.ln cazul declansani airbag-ului pasagerului din dreapra. sa se activeze airbag-ul conducatorului 9i al pasagerului => fig. aceste oblecte pot fi proiectate necontrolat in interiorul autovehiculului . Sacul umflat arnortizeaza miscarea spre lnainre a pasagerilor reducand astfel riscul de ranire in zona capului ~i a pieptului. pe parbriz.23 Imagine de referinii: airbaguri frontale declansate. sacul de aer se goles:e pentru a se asigura din nou vtzibilitatea in fafl.In aceste zone. Obiecrele lovite de carre airbag zboara ca un "proieetil" prin interiorul autovehiculului ~i pet provoca raniri grave sau mortale. Dupa un accident. suporturi de pahare.pericol de accidentare! ( 28 Sistemul air bag . • Copiii nu trebuie transportal neaslgurai pe scaunul din faa. 23. Acest praf poate irita pielea. copiii pot fi ranii grav sau mortal => pagina 37. 23.zand astfel amortizarea Impacrulul cu capul $i cu zona pieprului.a a gazului sub presiunea pasagerilor. "Sigurana coplilor". De aceea.peri co] de moarte! Pe liinga aces tea. Acest rise se mareste ~i mal multo daca. Fig. privite din lateral. Zonele incadrare cu culoarea rosie ~ fig. pe capacul de muscare a modulelur airbag nu trebuie fixate obiecte ca de ex.25 Imagine de referina: zona de aeiune . respectiv din tabloul de bord. sisteruul airbag llU l~i oate exercita eflp elena maxima . animale sau obiecte. tncat In cazul coliziunilor puternice. • De asernenea. Suportul pentru telefon5) moniat din fabrlcaie nu va fi afecrat la declansaroa airbag-urilor frontale. • Pentru conducator este important sa pastrcze 0 distuna de cca.Caietul2. scaunele din fall !Ii tetierele trebuie sa fie intotdeauna reglate III funcie de marimea corpului. Pentru pasagerul din dreapta este importanta reglarea seaunului dit mal in spate.& ATENTJE! Ccnlinunre creste considerabil.i capacele airbag-urilor 10 declonscreo airbog-urilorfrontale. In rnomentul declan~[lrii airbag-utilor frontale ale conducatorului si pasagerului => fig. CapaceJe de rnascare vor s[ui automat din volan. Dad nu se respecta aceasta distana. Sacul de aer este astfe1 conceput incat sa permila evacuarea comrola. sacii sunt urnplui CLi un gaz si se desfac In faa conduce torului ~i a pasagerulul => fig. Prin aetivarea sisternului. va avea loc 0 declansare a sisternului airhag. Prin declansarea airbag-ului in cazul unui accident. Daca airbagurile au fost declansate. real. 25. • Dad] nu suntei asigurat ell centum de sigurana. 25 em faa de volan.1 Sigurana este prirnordicld frontole se reduce prin deschiderea Caietul 2. . precum si airbag-ul ccrrina.

Acest din dreapta. In zona expusa irnpactului.urilor.rnentara 111 cazul Declansarea airbag-urilor este rarea unui praffin. realizand astfel amortizarea impactului in zona pieptului. Sistemul airbag constil in principal din: Sacul umtlat amortizeaza miscarea pasagerilor de pe locurile laterale din spate ~i de pe locurile din faa. ziunilot laterale este redus prin declansarea airbag. In situaia unut accident.. c • unitatea electronica de cornanda veghere (unitatea de cornandal. prafpoate irita pielea. reducand asrfel riscul de ran ire In zona capuiuisi a pieptului..27 Imagine de referina: Airbag lateral de- scaunul din faa . Sistemul airbag 31 . airbag-urile larerale reduc pericolul de accidentare al pasagcrilor de pe Iocurlle din faa. ( Fig. sacul de aer se umple cu In fraciuni de sepentru a oferi 0 unui accident. Locurile de amplasare sunt marcate in partea superioara a spatarelor cu inscripia ·'AlRBAG". 26. Insoita de elibeeste perfect ca indiciu al In cazul ( 30 "Sisternul airbag Desfacerea airbag-ului are loc cunda 9i eli viteza foarte mare. La activarea sistemului. In tabJoul de mstru- In cazul uneicolizrunl laterale airbag-urile laterale se deschid pe partea pe care se produce impactul autovehicululutes fig.1 Sigurana este primordialCi Caietul 2.1 Sigurana este primordialCi & ATENTIE! Continucre Airbag-urile laterale Volobil pentru autovehiculele: echipate cu airbog-uri loterale • Nu este perrnis sa se efectueze nici un fel de modificari asupra parilor componente ale sistemului airbag . "Indicaii de sigurana pentru sistemul airbag-urilor Iaterale".26 Imagine de referind: Airbag loterol in Fig.Caietul 2. 26 si aJ pasagerului producerii unui incendiu in autoturism. clonsot pe partea stanga a outovehiculului. protecie supl. In afara de funcia de protecie. gaz. tntro poziie in care airbag-ul poate oferi protecie maxima. Sisternul de airbag-uri laterale otera. Amplasarea ~i descrierea airbag-urilor laterale la producerea coli- Riscul producerii unor raniri in partea superioara a corpului. 0 protecie suplimentara pentru zona pieptului pasagerilor locurilor din faa. . • airbag-uriJe din faa. Sacul de acr este astfel conceput incat sa permila evacuarea conrrolata a gazului sub presiunea pasagarilor. Acest lucru normal si nu trebuie interpretat unor coliziuni laterale puternice.. in cornpletare Ia asigurarea ell cen turile de sigurana. laterale In spatarele - si suprascaunelor • 0 tampa de control rnente ee pagina 25.. centurile de siguraria au scopul de a menine pasagerii locu dial' din faa.tango. Airbag-urile laterale sunt situate in pernele spatarelor scaunelor conducatorului auto :::> fig. in cazul coliziunllor laterale puternice ~ pagina 32.

32 Sistemul airbag Sistemul airbag 33 . In cazul unei franar-i bru§te sau al uoui accident. • Sistemul airbag asigura protecie doar pentru 0 singura declansare. Altfel exlsta pericolul ca in situaia unui accident lateral.. Modul corect de acionare reduce considerabil pericolul de ranire! & ATENTIE! & AlENTI E! Continuare • Daca nu folosii centura de sigurana.Caietul2. Airbag cortino de- airbag-ului clansot Airbag-unle cortina sunt amplasate In interiorul autovelnculului. ace'. • Deteriorarlle huselor de scaun originale sau deterlorartle cusatunlor airbag-urilor Iaterale trebule remediate Imediat de un dealer autorizat. f In tabloul de instru- cortino consro In prin$i supra- Tn cazul unei collziunl Iaterale se deschide airbag. ( ( & ATENTIE! • Aciunea de protecie maxim [1 a centurilor de sigurana ~i a sisternului airbag se obine numai la meninerea unei pozili corecte tn scaun c::> pagina 4. vii expunei unui rise ridieat de ranire la declansarea airbag-urilor laterale in cazulunui accident. In buzunarele hainelor nu trebuie sa se gaseasca obiecte dure sau tai· oase.. Sistomul airbag-urilor mo+oorele situoii: • • contact motor Iuar. deasupra usilor c::> fig. copiil se apleaca in faa sau au 0 poziie necorespun~ zatoare III scaun. "Pozlia corecta a pasagerilor". implicate de efectuarea anu· • mitor reparaii. Astfel nu se va declansa sfstemul airbag! Ul10r • Este Interzisa foLosirea husclor care nu suntproieetate special pentru scaunele prevazute eu airbag lateral. animale sau obiecte. trebuie s ij va prezen tai cat mal curand Ia un dealer aurorizat. capitolul "Accesorli. coliziuni laterale usoare. <ill rise rldicar de accidentare. Airbag-urile cortinit vor acoperi geauuuile :ji canaturile u:jilor.rbag cu aciunea centurilor de sigurana. Desfacerea airbag-ului are loc in fracillni de secuncia $i eu viteza foarte mare. • Cand exista 0 disfuncie 1£1 sistemul airbag. • Nu este permls sa se efectueze niciun felde modiflcarl asupra parilor componente ale sisternului airbag. tre bule sa flxai corect centura de slgurana ~i sa adoptai pe tot parcursul deplasarii 0 poziie corecta. pe arnbele pari. se aprinde pentru cateva secunde lampa de control airbag (autodiaguosticare).ansa atar airbag-urile Jrontale cat ~icele laterale. cisi din considerente de siguraua c::> pagina 12. nu se declcnseczc 6 ATENTIE! Ccntinucre coliziuni din spate. • Asupra spatarelor sCBunelor prevazllte airbag lateral nu este permis{L exercitarea cu fore prea mari ca de ex. pasagerul din dreapta 5i pasagerii din spate. Locurile de amplasare ale airbag-urilor sunt rnarcate ell insemnul "AIHBAG". suporturi pentru doze de bauturi.1 Sigurana este prlmordlolo • • • coliziuni rastumiiri. In cazul accidentelor deosebite se pot dec.ice. • Pen tru ca airbag. De aceea centurile de sigurana se vor folosi nunumai ca urmare aprevederilor legale. Locul de omplasore a cortind pe partea stanga a outovehicu- Fig.28 lului.urile laterale sa atiuga eficien a maxima. ~ Airbag-ul cortina ( Vcobil pentru outovehiculele: eclupote cu cnrbog-un cortmc in ur- Amplasarea ?i descrierea airbag-ului cortind Valabil pentru outovchiculele- echipate cu airbog-uri loteroe Indicaii de sigurana pentru sistemul airbag-urilor laterale Sistemul airbag nu constituie un inlocuitor pentru centurile de siguranal Riscul de ranire in zona capului si in zona pieptului se reduce prin deschiderea completa a airbag-ului. Dupa fiecare punere a contactului. Va rugarn sa reinei ca cea mal buna protecie so obine numal prin aciunea conjugata a sistcmului ai.thaine u~oare. ( . demontarea scaunelor din faa) trebuie executate numai de catre un dealer specializai.. altfel pot aparea defeciuni ale slsternulul airbag.29 Imagine de referina. trontale usoare. • In carligele pentru haine nu trebuie agaate decil.urilor Iaterale. Datorira necesitaii Iuncionarll corecte a airbag. Imagine de raferina. daca va aplecai inainte sau In lateral III timpul mersului sau adoptai 0 pozlie lncorecta In scaun. Acest Iucru este vaIahil III spcclalIa copHi care sunt transportai pe scaunul din dreapta cand sisternul airbag se declanseaza. ci esre 0 parte a conceptului de sigurana pasiva.1 Sigurana 6. pentru a oferi 0 protecie suplimentara In cazul 11l1uiaccident. Daca airbagurile au fost declansate. ATENTIE! Contlnucre este primordiala Puncionalitatea sisteruului airbag este supravegheara electronic.tia sunt expu~i unui ( (( fig. sisternul trebuie lnlocuit. • unitatea elecrronica de cornanda veghere (unitatea de comanda). 29. La activarea sistemului.Iovituri putern. 28. "Sigurana copiilor". • Daca. deoarece sistemul airbag soar putea deteriora. • Intre perso ana aflatti pe locul pasagerului din faa ~i locurile din spate exterioare ~i zona de aciune a airbag-urilor nu trebuie sa se afle alte persoane.ul cortina pe partea in care are loe coliziunea autovehiculului c::> fig. pe u~ i nu este pcrrnisa mo ntarea accesoriilor sup limen tare ca de ex. precum si demontarea §i montarea unor componente (de ex. • airbag·urile cortina. folosirea unor huse necorespunzatoare ar putea limita fun cion area alrbag-ului lateral c::> catetul x. Sistemul cirboq-urilor cipal din: • 0 lampa de contrcl mente ~ pagina 25. Deoarece sacul de aer se deschlde din spatarul scaunului. Toate luctarile executate asupra airbagmilo!' laterale. Caietul 2. sacul de aer se urnple cu gaz. sistemul airbag sa IlU se actlveze. reparaii ~i piese de schimb". rnndificart. Acest IUCIn poate avea ca urmare 0 ranire grava sau chlar plerderea vi eli c::> pagina 37.z "Sfaturi ~i intreinere". (sac de aer:ji generator de gaz) pentru conducalorul aulD. Sistemul airbag nu reprezint» un rnlocuitor al centurii de sigurana. in tlmpul deplasarli.

• Cand exlsta 0 disfuncie in sistemul alrbag. La declansarea alrbag-ului cortina. vegheata cazul accidentelor c1eosebite se pot declansa arar airbag-ul frontal cat ~i eel lateral.ciu al producerii unui incendiu in autoturisrn. "lndicaii de sigurana pentru sisternul airbag-urilor cortina". "Pozila corecta a pasagerilor". Airbag-ullateral al pasagerului din dreapta si celelalte airbag-uri raman in stare de funcionare. Valabil pentru outovehiculele: echipate cu airbag pentru cap ( cortino Tn Indicaii de sigurana pentru sistemul airbag-urilor Modul corect de acionare reduce considerabil pericolul de ranire! & ATENTIE! • Pentru ca airbag-urlle cortina sa atinga eficiena maxima. Sistemu! de airbag-uri cortina of era. oase. trebuie sit va prezentai cat mai curand la un dealer autorizat. altfel pot aparea defeciuni ale sistemului airbag.l. ATENTIEl Con+inucre • Parasolarcle nu trebuie impinse spre geamurile laterale daca pe acestea se gasesc alte obiecte ca de ex. 0 protecie suplirnentara pentru zona pieptuIui $i C3pului pasager.i1rea airbag-urilor este insoita de eliberarea unui praffin.1 Sigurana este primordiolo Sistemul airbag nu reprezinta un Inlocuitor al centurii de sigural1. • In carllgele pentru haine IlU trebuie agaate dedit haine lI~oare.. Dupii fiecare punere a contacrului. coliziuni din spate. sisternul trebuie lnlocuit. 01 pose- dezaclivarea maxim de protecie al acestora.30 ATENTIE! Continuore torpedo: lntrerupator cu cheie pentru frontal de- Fig. trebuie sa fixai corect centura de sigurana si sa adoptai pe tot parcursul deplasaril 0 poziie corecta. Dezactivarea airbag-ului pasagerului din dreapta Luai contactul Deschidei motor.. dvs. sistemul airbag sa nu se activeze . Daca airbagurile au fost declansate. Dezactivarea airbag-ului frontal Daca dorii sa montai pe scaunul pasagerului din. Acest lucru este perfect normal $i nu trebuie interpretat ca ind. Altfel exista pericolul ca in situaia unui accident: lateral. In buzunarele hainelor n1. situaii: • • • • • contact motor luat. concepul iucat sa permila evacuarea controlata a gazului sub presiunea pasagerikn. ei este 0 parte a conceptului de sigurar. Pentru agaarea halnelor nu trebuie sa se foloseascii ul1lera~e. 34 Sistemul airbag Sistemul airbag 35 . rastumari. pentru a nu Impiedica declansarea airbag-urilor ~i efectul & Fig.In cazul coliziuuilor puternice => pagina 34.. dernontarea capitonajului interior al plafonului) trebuie executate numai de catre dealerl specializai. precum §i demontarea sl montarea unor componente (de ex. De aceea ccnturile de sigurana se vor folosi IlU nurnai ca urrnare a prevedcrilor legale. rnodiflcari. • Sistemul airbag asigura protecie doar pentru 0 singura declansare. . airbag-urile cortina reduc perlcolul de accidentare al pasagerilor de pe scaunele din faa si depe locurile laternle din spate. centurile de sigurana au scopul de a menine pasagerii 10curilor din faa (>ipe cei de pe locurile laterale din spare.a paslva. Nu montai parasolare care nu sunt avizate de Volkswagen ~ caietul3.. torpedoul. Sistemul airbag urrndtoorele cortino nu se de clc nseozo In Ccietul 2. & ATENTIE! • Aciunea de protecie maxima a centurilor de sigurana ~i a sistemului airbag se obine numai la meninerea unei poziii coreete in scaun => pagina 4. Funcionalitatea sistemu lui airbag este supraelectronic. lntr-o poziie in care airbag-ul poate oferi prorecle maxima. Sacul de aer este asrte. reparail ~i piese de schimb". implicate de efectuarea anumitor reparali.. pixuri sau dispozitive de deschis garajul. WI rugarn sa reinei ea cea rnai buna protecie 58 obine numai prin aciunea conjugata a sistemului airbag cu aciunea centurilor de sigurana si ell regIa rea coree Iii a tetierelor. coliziuni frontaJe usoare. Sacul umflat amortizeaza miscarea pasagerilor reducand astfe! riscul de ranire in zona capului si a pieptului. se aprinde peutru cateva secunde lampa de control airbag (autodiagnosticare). Cu ajutorul mtrerupatorului-cheie se poate dezactiua airbag-ul frontal al pasagerului din dreapta. in situaia unui accident. ci ~i din considerenre de sigurana => pagina 12. animate sau oblecte.. zoctivarea ~i activarea oirbag·ului gerului din dreapta. coliziuni laterale usoare.. Dezadivarea airbag-ului frontal al pasagerului din dreapta Valabil pentru autovehiculele: echipote cu sistern oirbag In In cazul un or coliziuni laterale puternice. realizand astfel amortizarea irnpactului In zona capului.1 ( trebuie sa se gaseasca obiecre dure sau tal. capitolul "Accesorii.. • Teate Iucrarile executate asupra airbagurilor cortina. in afara de funciade protecie.2 "Sfaturi ~i Tntreittere". • Intre persoanele aflate pe locurile din faa ~i loeurile din spate exterioare ~i zona de aclune a airbag-urilor nu trebuie sa se afle aIte persoane. dreapta un scaun pentru copii orientat inapoi trebuie sa dezactiuai airbag-ul frontal al pasagerului.Caietul 2. in zona expusa impactului.lor. 31 Lampo de control In tablaul de bard pentru airbag-ului. • Nu este perrnis sa se efectueze nici un fel de modificari asupra parilor cornponente ale sistemului airbag .. frontal al . ~i ceilali pasageri putei fi ranit de aceste 0 biecte. precum ~i airbag-ul cortina. & ( ATENTIEI Continucre &.1 Sigurana este prlrnordlold Declan. in comple tare la asigurarea cu cenrunle de sigurana. Acest praf po ate irita pielea.

torpedoul.Apelai la un dealer specializar riflcarea sisternului de airbag. Spre deosehire de oarnerni maturi.Verificai daca dupa punerea contactului.Nu perrnitei copiilor atenia de la dcsfasurarea sa va distraga traficului. exista 0 defeciune la ststemul airbag: . luai in C011siderare instruciunile producatorului. Citii ~i respectai => pagina37. actival airbag-ul frontal al pasagerului. 31 este aprinsa => Inchidei torpedoul. fie cu centura de sigurana. copiii I1U trebuie transportai decar in scaune speciale pentru copiil Va recomandam sa folosii scaune originale Volkswagen pentru copii. sistemul airbag sa nu se activcze. tnsa Iarnpa de control AIRBAG OFF nu lumlneaza continuu. larnpa de control "AIRBAG OFF" din tabloul de bard => fig. sistemul 050S ~i eel muscular al copiiJor este Inca In crestere. pe locurile din spate.1 ATENTIE! Ccntinuere Sigurana este primordio lo £ . care copilnl este asezat ell spatele Ia sonsul do mers => pagina 37.. Aceste scaune pentru copii sunt proiectate ~i verificate pentru utilizarea in autovehiculele Volkswagen.Protejai-va copiii. "Jndicaii importante pen. Prineipiul flzic al unu! accident se rasfrange bineineles si asupra copiilor ~ pagina 14. .. 31" nu este aprinsa => 6. lamp a de control in poziia Verificai daca dupa punerea contac"AIRBAG OFF" din tabloul de bard => pagina 35. 30. Indicaii importante pentru folosirea scaunelor pentru copii ( Polosirea corecta a scaunelor pentru copii reduce trur-o mare masura riscul riinirii! Coriducatorul auto este responsabil pentru cop iii transportal. • Dezacrivarea airbag-ului frontal al pasagerului din dreapta se face numai cu contactul motor luat. fig.pericol de accidentare grava! Daca In sltuail de excepie esre nccesara transporrarea cu spatele la direcia de rners a unui copil pe scaunul pasagerului dreapta. astfel copilul pcare cobori din tuasina direct pe Pentru a reduce aceste riscuri. 30". airbag-ul frontal din dreapta se va declausal Informai pasagerul din dreapta despre acest risco .R 44. ~ 36 Sisternul airbag Sigurana copiilor 37 . Ele sunt produse in conformitate eu norma ECE. Altfel exista pericolul ca in situaia unul accident. • Nu montai niciodata un scaun pentru copii pe locul pasagerului dreapta daca acesta trebuie asezat Ctl spatele la sensu] de deplasare iar airbag-ul frontal al pasagerului din dreapta este activ . "Sigurana copiilor". De aceea copiii sunt expusi unui fisc mai mare de accidentare. frontal al pasa- Rotii cu cheia intrerupatorul ON => pagina 35.perieol copiii in brae in timpul de moarte! deplasarilor lungi facei pauze regulate. dezactivai airbag-ul frontal al pasagerului din dreapta. • Daca airbag-ul frontal al pasagerulul din dreapta este dezactlvat. tului. copiii care stau pe locurile din spate trebuie protejai fie cu scaunul pentru copii. Cel tarziu din doua In doua ore. La montarea $i utilizarea scaunelor pentru copii trebuie respectate prevederile legale 'Ii instruciunile producatoruhn . . .. 32 deploscril Nu inei niciodoro .Rotii cu cheia uitrerupatorul OFF => fig. pelocul din spatele scaunului pasagerului din dreapta. Scaunele pentru copii trebuie montate din motive de sigurana. trotuar. folosind corect scaunele speciale pentru copii => pagina 38. in eaz de accident.Nu transportai scaune pentru copf pe locul pasagerului din dreapta! In ciuda defeciunii. 6 Activarea airbag-ului gerului din dreapta Luai contactul Deschidei motor..In timpul Fig. este prirnordiolo in poziia Caietul2. pe scaunele din spate copiii sunt mat puin expusi decal' pe scaunul pasagerului din dreapta. Inchidei torpedoul.1 Sigurana . pentru ve- Sigurana copiilor Important Introducere in tema Statisticile arata ca. airbag-ul pasagerului din dreapta se poate declansa la un accident.ru folosire a scaunelor pentru copii".Caietul 2.Pentru asezarea corecta a centurii la folosirea scaunului pentru copii. fig. Vii recornandarn S{l atasai manualul de utihzare al scaunului pentru copii mapei de bord ~i sa Ie purtai lntotdeauna in torpedo . . - & ATENTIE! • Conduciitorul auto poarta responsabilitatea pentru poziia corecta a tntrerupatorului cheie. . In funcie de inalime si greutare. Va recomandam sa transportal copiii sub 12 ani. • Airbag-ul frontal al pasagerului din dreapta trebuie dezactivat cand pe scaunul din dreapta se roonteazii un scaun pentru copii in . • De indatii ce scaunul pentru copii de pe locul pasagerului din dreapta nu mai este 10losit.Nu se poate prevedea daca.

gl"ija ca iu scaun sa nu se gaseasca vreo juciirie. ECE-H ins earn nu: Economic Commission of Europc-Hcgulamcnt. <II ~i averrisrnen- Scaunele pentru copii din grupele 0 ~i 0+ Grupa O. copiii 5e apleaca in faa sau au 0 pozfle necorespunzaroare ill 5CaUn. "Scaunele pentru copil". in cazul unel franilri. ( & ATENTIE! Citii si respectai informaiile ~i avertismentele referitoare la utfllzarea seaunelor pentru copii "'" pagiua 37. Scaunele pentru copil sunt tmparite In cinci grupe (clase de greutate): Grupa 0: pfll1il. ( & AlENTIE! Citii ~i respectai informaiile ~i avertlsmentele referit. "Indicaii importante pentru folosirea scaunelor pentru copii". 1. • Centurile de sigurana care nu au fast fixate corespunzator pot duce Is raniri.pericol de accidentare grava! Daca in situaii de excepie este necesara transportarea eu spatele la direcla de mers a un ui copil pe scauuul pasagerului dreapta. cu faa 10 di- recio de mers. "Dezactivarea airbag-ului frontal al pasagerului din dreapta".i liner protecii uptime a centurii de slgurana. a 10 kg l Pentru scaunele pcntru ccpii esre valabil regulamentul ECE-R 44. din toate punctele de uedere. eel mai potrivlt este scaunul pentru copii r8prezentat 111 imagine ~ fig.34 Scoun pentru montct copii din grupo pe scounul Este permisa numai utilizarea scaunelor omologate pentru copii.50 m cu centum de sigurana normalii.oare Ia utilizarea scaunelor pentru copii => pagina 37. cat ~i a celorlali pasageri. cel rnai potrivit este scaunul pentru copii reprezentat in imagine-s fig. cele mai ell sparele la direcia potnvire sunt scaunele cu sistem ISOFlX ~ fig. • Banda centurii nu lrebuie sa fie blocata sau rasucitsi san 8ft treaca peste margini taioase. 34 sal! cele montate de mel's. sau vreun obiect asclIit. copilul poate fl protectat prtn autovehicul si i~i poate pune in perieol arat propria viaa. Scoun cu spotele 10 direcio de mers pentru copii din grupa 0. fixat pe scounu! din spate dre- • In Scaune pentru copii din grupa 1 Pentru eopiii eu 0 greutate lntre 9 -18 kg.1 Sigurana Va recornandarn o[l este prlmordiolo & ATENTIE! Contlnuo re Caietul2. dezactivai atrhag-ul frontal al pasagerulul din dreapta => pagina . 9 pilna la 18 kg Grupa 2: 15 pana la 25 kg Grupa 3: 22 pana la 36 kg Sisternele de remere corespunzatoare srandarclelor ECE-R 44 sunt dar inscripionate cu marca respectiva (litera E plasa til tntrun cere si numarul de omolcgare plasat dedesubt).Penrru sugaru ell 0 greutate pana la 10 kg. • Intr-un scaun pentru copii poate fl asezat un singur copil => pagina 38. din spate. • Din motive de sigurana. "Indlcail importantepentru foloslrea scaunelor pentru copii". <II Fig. vederca obineri.in special copiii .33 upto .trebuie sa adopte a poziie corectfi pe roata durata deplasarii ~i sa fie corect aslgurai cu centum de sigurana. In cazul unui accident. ill cazul unor accidente u~oare sau alunor manevre brusre de frana1'8.pcricol de riinirel • Nu Iasai copilul n esupravegh eat III scaunul pentru copit. scaune care sunt corespunzatoare copilului dus. <II Scaunele pentru copii Imparirea scaunelor pentru copii in categorii (close de greutate) Fig. in timpul deplasaril. Crupa 0+: Pentru sugarii CLl 0 greutate pana Ia 13 kg. Centu" rile de slgurana". • Toi pasagerii autovehiculului . • Un scaun pentru copii corespunzator vii poate proteja copilul! ales & ATENTIE! ( { Grupa 1. Acest lucru este valabil In special 1a copiii care sisnt transportal pe scaunu[ din dreapta cand sistemlll airbag • Avei. • In [untie de anotirnp. sa se ridice in plcioare sau sa stea genunchl pe scaune In timpul deplasarli. <II • Nu montai nlciodara uu scaun pentru copii pe locul pasagerului dreapta daca acesta trebuie asezat cu spatele la sensul de deplasare iar airbag-ul frontal al pasagerulut din dreapta este activ . • Daca. nu este perrnlsa asigurarea copillor cu 0 inalirne mai midi de 1.15. de mare importana este asezarea benzii centurii => pagina 113.1 Grupa 0+ pana la 13 kg Sigurana este prlrnordlclo atasai manualul de utilizare in torpedo. • Nu inei niciodata copiii In brae In tirnpul deplasarii . Acest lucru poate avea ca LIrmare 0 ranire grava san chiar pierderea vieti . 33.Caietul 2. 38 Sigurana copiilor Sigurana copillor 39 . acestia sunt expusi unui rise ridicat de accidentare. • Citii ~i respectai informaiile tete producatorului. al scaunului pentru copii mapei de bore! ~i sale purtai tnrordeauna se declanseaza. 33. In autovehiculul staionat se pot forma temperaruri periculoase pentru viaa omului ~i a anlmalelor.pericol de moarte! • Nu permitel copiilor coplllor sa ci'iUitoreascii neasigurai. fara Iolosirea unui sca un pentru copli: in cazul unor manevre bruste de franare sau in cazul unui accident pot aparea ranlri inzona gatului sl a bazinului. bruste sau al unui accident.

35 Scaunele pentru copli din grupa 3 ( Adaptarea scaunelor pentru sistemele de reinere (scaune pentru copii) Posibilitatea de fixare a scaunelor pentru copii Penrru copii cu a greutare cupnnsa intre 22 . din grupele 0. nlciodata peste stomac. • Nu montai ntciodata un scaun pentru copii pe 10cuI pasagerului dreapta darri acesta tre ~ huie asezat eu spatele la sensul de deplasare iar airb ag. Pe scaunul pasagerului din dreap ta 5e pot. inforrnaiile <II ~i avertismen- ( & ATENTIE! Coplil trebule asigural in timpul deplasarii unul dintre sisternele de reinere corespunzator varstel. Sistemele de rein ere pentru copii omologate conform ECE. spate) cu faala ( Scaunul pentru copii pe locul pasagerului dreapta Scaunele pentru copii din grupa 2 Pentru copill cu 0 greutate intre 15 ~25 kg cele rnai potrivite suntscaunele din grupa 2.Caietul 2. scaunul pasagerului din dreapta trebuie sa fie deplasat C0111' plet in spate §i centura de sigurana sa fie reglata pe inalime in poziia cea mai de jos.2.36 kg~j ell 0 111[111me p[ma la 1. 0+. dezactivai airbag-ul frontal al pasagerului => pagina 35. rnonta scaune pentru copli universale. Centura trebuie sa fie bine stransa pe corp. "Cen turtle de sigurana" . 'im- Este permisd utilizarea unui sistem de reinere care a fost omologat aficial si care corespunde din punct de uedere al udrstei. <II Fig. spatarul scaunului trebuie tnalnuea maxima => &. Daca e cazul se mai trage puin => pagina 13. scaunul trebuie sa fie reglat pe sa se pasagerului dreapta. • Citii sl respectal tele producatorului. [1J lndlccjio Fixarea scaunelor pentru copii pe Iocul din dreapta 91pe scaunele din spate conform Iegii 77/541: <II & ATENTIE! • Partea de urnar a centurii trebule sa treaca peste mijlocul umarului sl nicinduta peste gat. • Citii ~i respectai infonnaiile ~i avertismentele referito are la utilizarea scaunelor pentru copli => pagina 37. 1. "Indicaii Irnportante pentru folosirea scaunelor pentru copii". In paginile urrnatoare este descrisa rnodalitatea de fix are corecta a sistemelor de remere.R 44 sun! ideale pentru montarea pe scaunul pasagerului din dreapta sau pe scaunele din spate.a. Parten de bazin a centurii trebuie sa treaca fenn peste hazin.1 Sigurana este primordialCi Caietul2.ul frontal al p asagerulul din dreapta este activ ~pericol de accidentare graval Daca in situali de excepie este necesara transportarea unui copil pe scaunul pasagerulut dreapta. & ArENTIE! Confinucrre La montarea unui scaun pentru copii pe locul gaseasca in poziie verticala. ( 6) Echipament suplimentar 40 Sigurana copiilor Sigurana copiilor 41 . La autovehiculele prevazute cu scaunul pasagerului reglabil In inalirne'". "Dezactivarea airbagului frontal al pasagerulul din dreapta". "Indicali lmportante pentru folosirea scaunelor pentru copii". cu ( f! t. pe scaunele din autovehicul.3S Scaun pentru copii monte! pe locul din dirccio de mers. greutaii si dimensiunilor copilului. • Citii ~irespectai informaiile ~i avertismentele referitoare la utilizarea scaunelor pentru copil => pagina 37.1 Sigurana este prlmordlolo Scaunele pentru copii din grupele 2 ?i 3 preuna ell centum de siguranii tixatd corect => fig..50 m. Cele ma] pcde trivite sunt peme:e ~isuportul de donnil combinate ell centuri de sigurar. greutait ~iinalimii lor. sau 3 (=> pagina 38) => &.

In spatele scaunului pasagerulut din dreapta. simplu $i sigur. 1. Acest scaun esre corespunzator scaunelor . ( ( 42 Sigurana copiilor {[~ Sigurana copiilor 43 . "Poziia corecta a pasagerilor". Scaunele pentru copn en sistern de fixare ISOFIX sunt disponibile la dealerii Volkswagen. & ATENTIE! Copiii trebuie asigurai In timpul deplasarn CLI unul dintre slstemele de remere corespun zator varstel.1 Valabil pentru outovehiculele .. Scounul pentru copii pe locul din mijloc al banchetei din spate Este permisa utilizarea unui sistem de reinere care afost omologat oficial si care corespunde din punct de vedere al udrstei. Scaunele pentru copii cu sistem ISOFIX patti montate scaunele respective.Verificai fixarea prin tragere ill amhele pari ale scaunuiui pentru copii.2. conform ECE-R44 => &. • Citii ~i respectai tele producatorulul. & ATENTIE! pentru copii cu sistem ISOFIX in romele scaunelor laterole Daca nu se ut... "ScaunuI integrat pentru Copi ii trebuie asigurai in timpul deplasarii cu unul dintre sistemele de reinere corespun zator varstei. Poziia scauuului din faa trebuie sir fie reglara In funcie de marlmea scaunului copilului.miversale penrru toate clasele de greutate => 6.Caietul 2. din grupele 0. Fiecare scaun lateral din spate este echipat care doua inele ISOFIX. La scaunele laterale din spate. Inelele de ancarore a scaunelor de ex. omologate penrru acest tip de autovehicul.Fixai scaunul copitului in inelele de ancorare ISOFIX => fig..1.pericol de ranirel . Pe locurile laterale de pe bancheta din spate se pot monta scaune pentru copii universale. inrormaiile si avertismen- tele referitoare la utilizarea scaunelor pentru copii ~ pagiua 37. . pe copii''. • Citii si respectai informaiile ~i avertismentele producatorului. din grupele 0. La rnontarea si demontarea scaunului pentru copii respectai instruciunile producatorului. cu & ATENTIE! Copiii trebuie asigurai 1:11 tlmpul deplasarli cu unul dinrre sisremele de reinere corespunzator varstei. Pe 10Cld din mijloc al banchetei din spate se pot monta scaune pentru copii unlversale. Citii s: respectai toate Informaule '5iavcrttsmentclc ~ pagina 4. • Citii \. 0+. • Nu fixai alte scaune pentru copii sau alte obiecte in Inelele de ancorare ISOFIX. greutait ~itnalhnll lor. sau 3 [~pagina 3R) => &.. greuuiii si dimensiunilor copilului. Va rcccmandarn sa montai scaunul pcntru copii pe bancheta din spate.. "Indicaii irnportante pentru folosirea scaunelor pentru copii". Citii 91respectai toare informaiile $1avertismentele =:c> pagina 4. "Poziia corecra a pasagerilor".36 din spate.ltzeaza scaunul integrat pentru copii => pagina 45.1 Sigurana este primordialCi Caietul2.1 respectai Informaiile ~i avertismentele referltoare 1a utillzarea scaunelor pentru copli "'" pagina 37. informaiile . . aceste inele ISOFIX sunt fixate de caroserie. Poziia scaunului din raft trebuie sa fie reglata ln funcie de marimea scaunului copilului. Scaunul cu inele de prindere ISOFIX I( Asigurarea cu sistemul ISO FIX rapid. Bancheta din spate cu scaun integrat penfru copii lor. echipate cu sistem ISOFIX I Sigurana este primordiolo Scaunul pentru copii pe locurile laterale din spate Este permisa utilizarea unui sistem de reinere care afost omologat o[icial si care corespunde din punct de vedere al udrstei. pe acesta se POl manta scaune universale pentru copi: ~i scaune eLIsistem ISOFIX. greutail • Citii ~i respectai $i inallml! Aceste scaune sun! potrivite pentru scaunele pentru copii TSOFTX. . • Inelele de prindere sunt proiectate numai pentru scaunele cu sistern ISOFIX destinate copiilor. greutaii ~iinalirnli lor. 36 (sageata): trebuie sa se auda un zgornot specific de fixare. si avertismenFig.0+. sau 3 (~ pagina 38) "'" 6. 2. "Indicaii importante pentru folosirea scaunelor pentru copii". greutaii si dimensiunilor copilului.

La montarea si demontarea scaunului pentru copii respectai instruciunile producatorului. & • • ATENTIE! Ccntinvcre Scaunele integrate nn trebuie modiftcate in nici un fel. poate fi reglat in funcie de dimensiunile copilului. Inelele de cncorcre a sccunelcr pentru laterals Fig.:::G. conform normei ECE-R 44. sau parlle deteriorate trebuie inlocuite .Introducei centura superioara a scaunului pentru copii sub sau lateral langa tetiera (in funcie de scaunul pentru copii) si apoi in portbagaj => . • in eazul transportarii copiilor care se incadreaza in grupa 1. <III Scaunul integrat pentru copii Valabil pentru cutovehiculele. acesra. . ~i este potrivit. & ATENTIE! Cnpiii trebuie asigurai in timpul deplasarll eu de reinere corespun ~ zator varstei.l "Manualul de utilizare ". san daca scaunul este solicitat intr-un accident.. in acelasi inel de prindere. ( Sigurana copiilor 44 Sigurana copiil. • De inelul de prindere din spate din portbagaj 5e poate fixa nurnai 0 centura a unui scaun pentru copii. 38" (in partea stfmgii jos). ESp poate fi echipat cu accesorii.37 din spate. • Nu fixai alte scaune pentru copli san alte obiecte in inelele de ancorare ISOFIX. greutaii iji 'inalimli lor. pe scaunele indiuiduale ale banchetei din spate. • Atenie la readucerea scaunului In poziie inliala: centura de slgurana nu trebuie sa fie prinsa sub bancheta. capitolul "Raftul din portbagaj". echipate cu scaune integrate pentru copii Informaii generale referitoare la scaunul integrat pentru copii Polosirea corecta a scaunelor pentru copii reduce intr-o mare masura riscul raniriii '1 Fig.Verificai fixarea prin tragere in ambele pari ale scaunulu: pentru copii. Banda centurii nu trebuie sa fie blocata san rasucita sau sa treaca peste marginl taloase.Fixai centura in inelul de prindere portbagaj => fig.lmpingei tetiera din spatele scaunului pentru cop ii. ( Copiii care se incadreaza in grupa 1. 2 (15 -25 kg) ~i 3 (2236 kg). fig. .Tensionai centura pana cand scaunul pentru copii se afla pe spatarul scaunului din autovehicul. de ex. Nu este perrnisa flxarea slmultanii §i a altor centuri. Demontai raftul din portbagaj z> caietul3.Coietul2. . deoarece se poate detedora. trebuie sa se auda un zgomot specific de fixare. centura superioara pot fj montate scaunelc penrru copii eu sistemISOFIXiji cu numai pe individuate ale banchetei din spate.1 Sigurono este primordiolo Caietul2. • Scaunele pentru copii eu sistem ISOFIXiji cu centura superioara sunt dotate ell 0 pictograma ~ pagina 44. rn Indicatie unul dintre sistemele • Inelele de prindere sunt proieetate numai pentru scaunele cu sistem TSOFIX destinate copiilor.Fixai scaunul copilului in inelele de ancorare ISO FIX => fig. Va recomandiim sft folosii scaunul integral nurnai pentru cop iii eu varsta peste doi ani. 38. scaunul integrat trelmie sa fie eombinat cu 0 masua de sprijln.de preferat de un dealer autorizat. sau uncle pari ale acestuia sunt deteriorate. . grupelor 1 (9 -18 Kg). greutail §i maltmf 101'. din . Scaunele penrru copii eu sisrem de fixare ISO FIX sunt dispnnIbile la dealerii Volkswagen. puin in sus. Scaunul integrat pentru copii. • Daca scaunul integrat pentru copii este deteriorat. Se poate achiziioria la dealerii Volkswagen . 37. - Montai la loc raftul din portbagaj.38 Imagine de referino: Seaun pentru copii cu copii cu sistern ISOFIX in ramele sccunclor sistern ISO FIX cu centuro superiocro. .or 45 .l Sigurana este primordiold Fixarea cu sistemullSOFIX ~i cu centura superioara ("Top Tether") 1m lndicotie • Scaunele Scaunele pentru copii cu sistem ISOFIX!ji cu centura superioara t'Top Tether") pot fi montate rapid. & ATENTIE! Copiii trebuie asigurai III timpul deplasarii cu unul dintre sistemele de reinere eorespunzator varstel. pentru flxarea bagajelor.. simplu si sigur. necesita 0 masua de sprijin special proiectata pentru scaunul integral pentru copii: aceasta nu se Iivreaza odata cu scaunuL integrat.

~i sa alba un contact term cu corpul => pagina 19. ~~ Cand scaunul pentru copii nu mai este necesar.Prindei ambele pari ale centurii. 40. Tragei partea de bazin si de umar a centurii.Introducei lamela de fixate in suportul eenturii. Reolizoreo scounului pentru copii . pana se blocheaza. restabilii scaunul normal. lateral sau 111 spate. niciodata peste stornac => pagina 19. . perna va intra suarnb si nu se va putea Iixa.Apasai perna scaunului in sensul indieat de sageata 0.1 Sigurono este prlmordlolo Valabil pentru autovehkulele: echipote cu sco une integrate pentru cc pii Caietul 2. .Tragei elementul de fixare at centurii ineet si uniform peste torace si bazin ATENTIE! &. Verificai fixarea prin tragere. & ( . 46 Sigurona copiilor Sigura ncccpiilor 47 . • Apasai perna centval'it: jos. rcstabilii scaunul normal. .e sii fie rasucita. ~ =>&. 41 Scaunul pentru copii integrat: Ridicarea Fig. In fante.40 Imagine de referin6: Scaun integral pentru copii cu meso. • Nu tragei de pernele ell centuri." Valabil peniru cutovehiculele .Tragei in faa perna seaunului neta de deblocare => fig.1 Sigurana este primordiold Scounele integrate pentru copiii din grupa . pentru a S8 putea fixa. pentru a se putsa tixa. pana se au de un zgomot specific de fix are (face) proba prin tragerel).nu se gaseasca vreo jucarie. • Avei gdja ca in scaun sii.n tegrat copiii eu varsra peste 2 ani. Asezoren centurii de sigurana cu prindere in trei puncte . Revenirea 10 poz lio inHale Cand scaunul pentru copii nu mal esre necesar.Tragei in faa perna scaunului neta de deblocare => fig. Daca apasai pe perna In faa.42 gurano. ~ Introclueei elernentul de Iixarc in dispozitivul de prindere. Imagine de referin6. Fig. • Apasai perna centraiia jos. ATENTlE! ~ . • Prill neutilizarea centurii de sigurana se mareste riscul accidentarilor => pagina 19. in partea opusa a mesei. Banda centurii de si- pernei sccunului. • Partea de umar a eenturii de sigurana trebuie asezata astfel incat sa treaca peste mi[locul umarului . . Realizarea scaunului pentru copii .in nici un caz peste gat . nire! sau vreun obiect ascuit ~ pericol de ra- • Citii sl respectai informaiile ~i avertismentete referltoare la utilizarca scaunelor integrate pentru copii ~ pagina 45. Un scaun pentru copii corespunzatorsi 0 protecie suplimentarai ( Fig. "Desfasurarea benzii centurii de sigurana''. Citii ~i respectai inform aiile ~i avertism entele referitoare Ia utilizarea scaunelor pentru copii ~ pagina 37. . pana 5e blocheaza. pana se aude un zgomot specific de fixare. "Desfasurarea benzii centuril de sigurana". . "Informal! generale referiroareIa scaunul integrat pentru ( Revenireo 10 poziio iniiole Lc_o~p~i~i'~'.trar s[lgeli@. ceritura de sigurana nu trebu.Apasai perna scaunului in sensul indicat de sageata 0. Fig. lateral sau In spate. 0 protecie suplimentaral In zona rnasuei de sprijin. "Indicaii importante pentru folosima scaunelor pentru copii".Caietul 2. 39 CD. de deblo- • Tragei perna scaunului de maneta care ~ fig. 41 CD.39 pernei Sccunul peritru copii integral: Ridicarea scaunulu1. echipote cu sec una integrate pentru copii Scounele integrate pentru copiii din grupele 2 ~j 3 centum de sigurana pot oferi copilului dus. si centura de sigurana pot oferi copilului rn ( Indicotie Un scaun pentru copii corespunzator dus. de ma- Va recomaridam numai penuu sa folosii scaun ul . • Partea de hazin a cenrurii trebuie sa treaca ferm peste bazin. de rna- • Tragei perna scaunului de rnaneta de deblocare CD contrar sageii @.Prindei partea de bazin §i de umar a eenturii in fantele mesei.Asezai eopilul cat mai in spate pe seaun.Rabatei picioarele masuei si asezai-o deasupra genunehilor copilului => fig. Daca auasai pe perna in faa. perna va intra stramb si nu se va putea [iXH. 39 CD cor.

14 Lampa de control Centum de sigurana 13 Dispozitivul de tensionare 25 Sisternul airbag 25 Lampa de control a centurii de sigurana 13 Locul pasagerului dreapta Scaunul pentru copii 41 Locuri 12 B Bancheta din spate Scaunul pentru copii 42 Scaunul pcntru eopii pe locul din mijloc 42 de tensionare 22 D.4 Desfasurarea benzii centurii Centura de sigurana 19 Femeile insarcinate 20 Desprinderea centurii 21 Dezactivarea airbag-ului Airbag-ul pasagerului din dreapta 35 Dezactivarea airbag-ului frontal al pasagerului din dreapta 35 Indicaii de sigurana 36 Dispozitiv de tensionare Lampa de control 25 Servicc-ul si indepartarea dispozitivelor i lnaintea fiecarei deplasari 3 Incalaminte potrivira 10 lndepartare Airbag-uri 25 Dispozitiv de tensionare 22 Intreinere Airbag-uri 25 s Scaun integral pentru copii Grupa 1 46 Grupa 2 47 Scaun pentru copii Grupa 039 Grupa 0+ 39 Grupa 1 39 Grupa 240 Grupa340 Sistem ISOFIX 43 Scaunele pentru copii 38 Scaunul integrat pentru copii 45 Scaunu: pentru copii Bancheta din spate 42 Pixarea 41 Indicaii de sig.n'ana 37 lm p arirea p e gru p e 38 Locul din centru albanchetei din spate 42 Locul pasagerului dreapta 41 Pe scaunul pasagcrului dreapta 24 Sistemul ISOFIX 44 Scaunul pentru copii ISOFIX cu centura de fixare superioara 44 Semnal acustic 13 Sigurana copiilor 37 Sistem ISOFIX 43 Sisternul airbag 23 Airbag-ul cortina 33 Airbag-uri frontale 26 Airbag-uri laterale 31 Lampa de control 25 ( L Lace suntnecesare centunle de sigurana? 12.1 Dezactivarca airbag-ului frontal al pasagerului dill dreapta 36 Dispozitiv de tensionare 22 Folosirea centurilor de sigurana 17 Folosirea scaunelor pentru copii 37 Sigurana este primordiolo Index A Airbag-ul cortina 33 Airbag-ul frontal al pasagerului din dreapta 35 Airbag-uri cortina Descri ere 33 Indicaii de sigurana 34 Mod de funcicnare 33 Airbag-uri frontale De s cri ere 26 Indicaii de sigurana 29 Modul de funcionare 28 Zona de aciune 29 Airbag-uri laterale 31 Indicaii de sigurana 32 Airbag-urile frontale 26 Airbag-urile laterale Descriere 31 Modul de funcionare 31 Covorase pentru picioare 11 Protejarea ell eentura de siguranii 16 R Reglarea corecta a tetierelor 7 Reglarea pe rnalirne a centum 21 Reparaii Airbag-url 25 Rularea automata a centurii 18 o De ce este necesara centura de siguranii'? 23 De ce este necesara reglarea corecta a tetierelor? 7 De ce trebuie sa adoptam 0 poziie corecta in scaun? 23 Deplasarea in sigurana 2.ispozitivul de tensionare a centurii 22 E Echipamente de sigurana 2 c Categoriile de greutate 38 Ce factori influeneaza negativ sigurana deplasarii? 4 Ce se intampla cu pasagerii neasigurai eu centura de sigurana? 15 Ce trebuie sa avern in vedere inainte de pornirea deplasar.Caietul 2.1 Sigurana este prlmordlcld Caietul2. 18 lndicaii de sigurana 17 Clasa de greu tate 38 Condiii pentru montarea unui scaun pentru copii cu spatele la direcia de deplasare. pe scaunul pasagerului din dreapta 24 N Nu-narul iocurilor 12 F Fixarea centurii cle siguranii 18 Folosii incalaminte potrivita 10 ( p Pedalele 10 Pozlia corecta Poziia incorecta 9 Poziia In scaun Conducatorul 4 Pasager 6 Pasagerii 4 Pasagerul din dreapta 5 Principiul fizic al unui accident frontal 14 G Grupa 38 lndicaii de sigurana Airbag-uri 25 Airbag-uri cortina 34 Airbag-uri frontale 29 Airbag-uri laterale 32 ( Index 48 Index 49 .i? 3 Centura de sigurana Lampa de control 13 Nefixata 15 Cen turile de sigurana 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful