Arkusz1

RODZAJ NASION
ILOŚĆ
(szt)
RZĘDÓW
ODLEGŁOŚĆ (cm)
A-1

USTAWIENIE DŹWIGNI
SKRZYNI
PRZEKŁADNIOWEJ

A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6

ILOŚĆ NASION w kg/ha DLA
SIEWNIKA
S043.POZNANIAK 2

LICZBA OBROTÓW KOŁA BIEGOWEGO (obr/ha)

USTAWIENIE DŹWIGNI DEN NA ZĄBEK OD GÓRY
USTAWIENIE PRZEKŁADNI BOCZNEJ NA WYSIEW
USTAWIENIE ZASTAWKI NA WGŁĘBIENIE OD DOŁU
RODZAJ KÓŁEK WYSIEWAJĄCYCH

ŻYTO

JĘCZMIEŃ

PSZENICA

OWIES

BURAKI

RZEPAK

25
10.8
1900

25
10.8
1900

25
10.8
1900

25
10.8
1900

6
45
1900

9
30
1900

101
108
117
130
138
149
157
167
183
195
209
230

1

87
92
98
108
117
126
137
145
155
166
179
194
207
226
237
1

92
98
104
115
121
131
140
150
161
174
185
202
213
229
239
1

NORMALNY NORMALNY NORMALNY

2

2

DO ZBÓŻ DO ZBÓŻ

245
255
277
295
319
340
370
391
425
452
487
516

174
185
198
207
226

11.1
12.0
13.4
13.8
15.9
16.6
18.5
19.4
21.2
23.1
25.0
26.8
30.0

1

90
95
104
114
122
132
142
151
163
172
2

2

ZWIĘKSZ.

NORMALNY

ZWIĘKSZ.

2

2

2

1

2
DO ZBÓŻ

Strona 1

DO ZBÓŻ

7.3
7.8
8.3
8.9
9.7
10.4
11.0
11.6
12.9
13.5

4

6.6
7.3
1

1

NORMALNY

NORMALNY

ZWIĘKSZ.

3

3

DO ZBÓŻ

DO NASION DROBNYCH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful