ΟΠΛΑ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΚΥΠΡΙΔΗΜΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ χΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

«Ζυγισμένο»
στη λεπτομέρεια

νεο ΣΟΥΠΕΡΠΟΖΕ PERENNIA I
Πρόκειται για λεπτομέρεια βέβαια, ό�

Η κυνηγετική προσωπικότητα του Perennia I
είναι διακριτή από μακριά, λόγω των αορτηριούχων που έχει εγκαταστήσει η Beretta
στο εργοστάσιο και υποδηλώνουν τον χαρακτήρα του όπλου αυτού.

Αριστερά: Το
άνοιγμα του
Perennia Ι
επιτρέπει εύκολο
γέμισμα και
άδειασμα.
Κάτω: Οι κάννες
ζυγίζουν έντονα
προς τα πίσω,
ένδειξη ότι η
μάζα του όπλου
είναι ανάμεσα στα
χέρια.

μως σε αυτό το μοντέλο η ουσία είναι...
οι λεπτομέρειες που το συνθέτουν
και το αποτέλεσμα είναι απρόσμενα
ευχάριστο... Το ζύγισμα στα κυνηγε�
τικά όπλα δεν είναι ένα απλό θέμα.
Η γνωστή μέθοδος της στήριξης του
όπλου από κάποιο σημείο γύρω από
το οποίο ισορροπούν τα δύο άκρα, δεν
λέει πολλά πράγματα.
Το ζύγισμα, αυτό που δίνει στο όπλο
την αίσθηση που το σώμα αναγνωρίζει
ως «ζωντάνια», βρίσκεται αλλού. Κάθε
τμήμα του όπλου πρέπει να έχει τη
μέγιστη μάζα προς το κέντρου του
όπλου. Οταν η μάζα συγκεντρώνεται
στο κέντρο, τότε το όπλο αποκτά την
πολυπόθητη ζωντανή αίσθηση!
Η �������������������������������
Beretta������������������������
έχει φροντίσει το ζύγι�
σμα, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνει
νέο προφίλ στις κάννες. Η κατασκευή
είναι όπως πάντα με σύστημα �����
Mono�
bloc,�����������������������������
που ενσωματώνει μακριούς κώ�
νους προσαρμογής στις θαλάμες, που
είναι 76 χιλιοστών. Στους παλιούς
μελετητές των όπλων Beretta είναι
προφανείς και άλλες μικροαλλαγές
στην κατεργασία του Monobloc, όπως
π.χ. οι καθαρότερες γραμμές κοπής
στο κάτω μέρος, το νέο σχήμα στους

Η Beretta
έχει φροντίσει το
ζύγισμα, ενώ
ταυτόχρονα
διαμορφώνει
νέο προφίλ
στις κάννες.

»
30 EΘNOΣ»KYNHΓI

EΘNOΣ»KYNHΓI

31

ΟΠΛΑ

»

νεο ΣΟΥΠΕΡΠΟΖΕ PERENNIA I

«Ζυγισμένο» στη λεπτομέρεια

τραπεζοειδείς ώμους και στην παροχή
απενεργοποίησης των εξολκέων, ώστε
η εξαγωγή των καλύκων να μπορεί να
μετατρέπεται από αυτόματη και σε
απλή χειροκίνητη...
Αν και το ζύγισμα των καννών είναι
έντονα προς τα πίσω, οι ρίγες των
καννών είναι μισές, ενώ το μισό που
φαίνεται είναι μπροστά. Η επιλογή
αυτή εύλογα οδηγεί στην απορία πώς
θα ήταν το ζύγισμα αν οι κάννες δεν
είχαν καθόλου ρίγες! Ας μην είμαστε
υπερβολικοί όμως... Το ζύγισμα είναι
εξαιρετικό όπως είναι τώρα το όπλο
και η παρουσία ενδιάμεσης ρίγας είναι
κάτι που απαιτεί η πλειονότητα των
αγοραστών. Βλέπετε, έχουμε συνηθίσει την εικόνα του σουπερποζέ με
ενδιάμεσες ρίγες και η απουσία τους
ξενίζει.

1

32 EΘNOΣ»KYNHΓI

5

ΤΟ
ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;

Το κλείδωμα...
Η βάση του νέου Perennia I ακολουθεί
το γενικό σχήμα των σουπερποζέ
Beretta με το χαμηλό προφίλ και τις
εγκοπές που δένουν με τους ώμους
των καννών, ωστόσο και εδώ οι λεπτομέρειες έχουν την τιμητική τους.
Στο μπροστινό μέρος της βάσης,
φαίνεται η νέα διάταξη που διατηρεί
το μέταλλο στο μπροστινό μέρος των
πίρων, αλλά τώρα είναι μικρότερης
έκτασης από πριν. Η νέα μορφή επιτρέπει μεγαλύτερη διαδρομή καννών
προς τα κάτω, διευκολύνοντας έτσι το
γέμισμα και άδειασμα των καννών, κάτι
που παραδοσιακά ήταν το αδύνατο
σημείο σε όλα τα σουπερποζέ.
Η ενίσχυση του κλειδώματος στο
νέο σχήμα βρίσκεται στη νέα γραμμή
των ώμων των καννών. Το Perennia
έχει καμπύλη γραμμή στην επαφή
ώμων με τις εγκοπές της βάσης, μια
μικρή αλλαγή που όμως αυξάνει τη
συνολική επιφάνεια επαφής κατά
ένα σημαντικό ποσοστό. Και όσο
μεγαλύτερη είναι η επαφή, τόσο πιο
μεγάλη είναι και η διοχέτευση δυνά-

4

2
1. Το σύστημα
Kickoff αποσβαίνει
σημαντικό μέρος
του κλωτσήματος.
2. Ο νέος μασίφ
υποφυλακτήρας.
3. Με το νέο
σχήμα μοχλού
ανοίγματος
και ασφάλειας,
δίνει μια εικόνα
δύναμης και
αντοχής.

μεων από την πυροδότηση προς τη
βάση και τόσο πιο μεγάλη καθίσταται
η αντοχή του όπλου.
Μια άλλη λεπτομέρεια στη βάση είναι ο νέος υποφυλακτήρας σκανδάλης
που είναι πια μασίφ κατασκευή, σαφώς
πιο ανθεκτικός από την κλασική μορφή
του κυρτωμένου μεταλλικού φύλλου.
Η νέα αυτή επιλογή, σε συνδυασμό με
το νέο σχήμα μοχλού ανοίγματος και
σχήματος της ασφάλειας, δίνουν μια
εντύπωση στιβαρότητας και αντοχής
(κάτι που είναι μεν οπτικό, αλλά δεν
παύει να είναι αισθητικά ευχάριστο). Τα
νέα αυτά στοιχεία δίνουν μια αίσθηση
αυξημένου ελέγχου στο χέρι και, όπως

3

Το Perennia
I είναι ένα
κυνηγετικό όπλο
σχεδιασμένο
από την αρχή
για να βολεύει
τον κυνηγό
και να είναι
προσαρμόσιμο
σε όλα τα είδη
κυνηγίου που
μπορεί να κάνει.
Εκτός από
χρηστικότητα
και αντοχή
προσφέρει και
μιαν ιδιαίτερη
αισθητική και όλα
αυτά σε τιμή που
είναι ιδιαίτερα
δελεαστική (οι
τιμές αρχίζουν
από τα 2.300
ευρώ (έκπτωση
200 ευρώ).
Τα όπλα Beretta
εισάγονται από
την Beretta
Ελλάς ΕΠΕ,
τηλέφωνο 2103250614.

έχει γραφτεί επανειλημμένα, η αίσθηση αφής είναι σημαντική στα όπλα.
Στην αφή παίζει ρόλο και το νέο, πιο
άνετο σχήμα της σκανδάλης...
Η φροντίδα στο ζύγισμα είναι εμφανής και στη βάση. Οταν κρατηθεί
η βάση με το κοντάκι από τη λαβή, το
βάρος είναι εμφανώς προς το μπροστινό μέρος (προς τη βάση). Αυτή η
επιλογή ενισχύει και αλληλεπιδρά
με το ζύγισμα των καννών, τοποθετώντας τη μάζα του όπλου ανάμεσα
στα δύο χέρια.
Η γραμμή και οι διαστάσεις του
κοντακιού της Perennia I είναι ό,τι
περιμένει κανείς από ένα καθαρόαιμο
κυνηγετικό όπλο. Η λαβή είναι λεπτή
και ταιριάζει άνετα στο χέρι. Το κράτημα είναι καλό και απόλυτα ελεγχόμενο
και θα παραμείνει έτσι και τον χειμώνα,
όταν ο χειριστής φορά γάντια.

Η χρηστικότητα...

6

7

4. Το σύστημα
είναι Monobloc με
καθαρή δουλειά
και σύστημα
απενεργοποίησης
των εξολκέων.
5. Το νέο σχήμα
υποστήριξης των
πίρων στη βάση.
6. Βάση και
κοντάκι ζυγίζουν
και αυτά έντονα
προς τα εμπρός.
7. Το σύστημα
πάπιας με
ελατήριο, διατηρεί
την επαφή με τη
βάση.

Η πιστολοειδής λαβή είναι αρκετά
ανοικτή για να βολέψει χέρια όλων
των διαστάσεων. Το ίδιο ισχύει και για
τη ράχη του κοντακιού, που προσφέρει μια από τις καλύτερες επιλογές
πάχους στη μέση του κοντακιού, με
λεπτή ράχη στο πάνω μέρος. Με το
νέο κοντάκι το πρόσωπο βρίσκει άνετα
τη θέση του, ακριβώς πίσω από τη
ρίγα. Ευτυχώς η Beretta δεν υιοθετεί
τη χοντρή διατομή που έχει γίνει της
μόδας από τα σκοπευτικά κοντάκια
Ιταλών μαστόρων, οι οποίοι συχνά
μπερδεύουν το κοντάκι του τραπ με
το κυνηγετικό όπλο.
Το κοντάκι έχει ενσωματωμένο το
σύστημα απορρόφησης κραδασμών
Kickoff! Αν και κάπως «βιομηχανικό»
στην εμφάνιση, το σύστημα δουλεύει
και πράγματι αποσβαίνει την αίσθηση
του λακτίσματος στον ώμο.
Η πάπια του Perennia I προσφέρει
νέο σύστημα, με ένα ισχυρό κοντό
ελατήριο που πιέζει τον γάντζο και
κρατά μια συνεχή πίεση προς το σίδερο
της πάπιας. Πρόκειται για σύστημα που
κρατά μηδενικές ανοχές μεταξύ πάπιας
και βάσης και έχει αποδειχτεί χρήσιμο
τόσο στην εφαρμογή, όσο και στην
αντοχή του όπλου στη χρήση.

EΘNOΣ»KYNHΓI 33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful