TRANSPORTUL DE ENERGIE ELECTRICA IN CURENT CONTINUU

Scopul lucrării: Studierea regimurilor liniei de curent continuu şi construirea caracteristicilor mărimilor circuitului la variaţia rezistenţei sarcinii de la 0 pînă la ∞. Noţiuni generale: Pentru transportarea energiei electrice de curent continuu de la generator la consumator se utilizează linii electrice cu două conductoare. Deoarece linia electrică are întotdeauna o rezistenţă, în ea au loc pierderi de tensiune ∆U,şi pierderi de putere ∆P,şi energie ∆W. Pentru schema din lucrarea dată se pot scrie următoarele relaţii: 1. Pierderile de tensiune în linia electrică: ∆U=U1- U2=I*R unde: U1- tensiunea la intrarea liniei, [V]; U2- tensiunea la ieşirea liniei sau la bornele sarcinii, [V]; R= ρ * unde: ρ - rezistivitatea specifică a materialului, [(Ω*mm2)/m]; l - lungimea liniei, [m]; S - aria secţiunii transversale a conductorului, [mm2];
2. Din (1.1) obţinem relaţia dintre tensiunile U1 şi U2:

(1.1)

- rezistenţa firelor, [Ω];

U1 = U2 + ∆U = U2+ I*R

(1.2)

3. Puterea furnizată sarcinii de către sursa de energie electrică, [W]: P1 = U1*I = P2 + ∆P, unde: P2 =I2Rs = /Rs - puterea utilă consumată de sarcină, [W]; (1.3)

∆P = I2*R1 - pierderile de putere în linie, [W].

rezultă că puterea P2 = f(I2).rezistenţa sarcinii.4) În liniile electrice sunt posibile următoarele regimuri de funcţionare: a) regim de funcţionare normală sau regim de lucru. Din relaţia P2 = P1 .∆P = U1*I – I2R. . [Ω]. η= = *100% .4. U1 şi R sunt mărimi constante. (1. ∆U = U1 = I*R . ∆U=0.rezistenţa liniei electrice. . P1=P2=0. [Ω]. consumatorul este scurtcircuitat: U2 = 0. P2 = I2Rs = 0. R . deci curentul în circuit depinde de mărimea rezistenţei sarcinii. consumatorul este deconectat: I=0. I = . c) regim de scurtcircuit (Rs = 0). b) regim de funcţionare în gol (Rs = ∞). (0<Rs<∞) Conform legii lui Ohm obţinem: I= unde: Rs . Randamentul liniei la transportarea puterii electrice de la sursă la sarcină se calculează după formula: η= sau *100% = *100% = (1- )*100% . U1=U2. ∆P=0. ∆P = I2R = P1 .

500 9.00 16.000 12.286 20.pierderile de tensiune în linie.436 4.462 19.000 P1.554 4.189 7. de la funcţionarea în gol (Rs=∞) pînă la regimul de scurtcircuit (Rs=0).33 61. Rs .190 7. η .20 66.0 0 0 0 V U 4 D 1M h C 0 Om R 2 10 0Ω Ky A e= U 2 5% 0 + - 1 .125 2.000 13.V U2.randamentul liniei.661 2.60 37.000 16.000 Calcule P2.500 11.67 . R .W 18.930 6.puterea primită de receptor (sarcină).000 12.000 8. ∆P .67 28.500 3.60 64. este recomandată de profesor.472 4.214 0.000 8.60 58.636 12.538 10.375 4.250 9.000 ∆P. montăm circuitul electric de mai jos în mediul de programare Multisim: U 1 + 1 .231 0.50 44.W 0.% 0.870 11.V 30.puterea furnizată în circuit de sursă. 3.0 0 5 0 V U 3 D 1M h C 0 Om - 0 0 .571 11.W 18.219 4.333 0.250 13. variind rezistenţa sarcinii Rs de la valoarea maximală pînă la zero.031 5. Introducem datele experimentale şi rezultatele calculelor în următorul tabel: Nr.00 54.667 15.500 6.298 2.000 15.000 5.750 16.429 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I1.000 2.500 3.200 Măsurări U1.3 0 + A 2. P2 .Mod de lucru: 1.500 18.500 0.pierderea de putere în linie. studiem D 1 -0 9 h C e 0Om comportamentul liniei la diferite regimuri de funcţionare. ∆U .600 0.V 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0. Tensiunea U1=const.000 25.000 ∆U.rezistenţa liniei electrice.122 4.40 50.714 10.000 21.269 4.375 0.333 15.250 0.500 4.A 0.rezistenţa sarcinii.364 17.718 3.420 6.429 18.0 0 5 0 V D 1M h C 0 Om R 1 5Ω 0 J 1 К а и а =A лвш V 1 3 V 0 + - 3 .681 4.300 0.273 0. conform datelor experimentale de calculat: P1 .990 9.000 η.

U2=f(I) b) Fig. Concluzie: . η=f(I): a) Fig. c) Fig. P2=f(I). ∆P=f(I).2 Graficele dependenţelor P1=f(I).4. Construim graficele dependenţelor ∆U=f(I). ∆P=f(I). P1=f(I). P2=f(I).3 Graficul dependenţei η=f(I).1 Graficele dependenţelor ∆U=f(I). U2=f(I).

Din graficul η=f(I) observăm că randamentul liniei depinde liniar invers proporţional de intensitatea curentului.deci cu cît mai mare este intensitatea curentului ân linie cu atît randamentul acesteia scade. în cel mai simplu caz. Un important parametru ai circuitului este randamentul acestuia. deci pentru a mări randamentul circuitului e necesar. . Însă.comportamentul circuitului în diferite regimuri de lucru şi dependenţa diferitor parametri ai circuitului de intensitatea curentului. la rîndul lui curentul depinde de rezistenţa sarcinii invers proporţional.În această lucrare am studiat modul de transport a energiei de curent continuu de la sursă la consumator. de a mări rezistenţa sarcinii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful