Persembahan Cinta

(untuk SATB - KEK2010 No. 130)

1=G/A; 4/4
Moderato, Tidak Lambat (MM. 96-104)

Lagu: Bayu Nerviadi; Syair: Y.R. Widadaprayitna
Aransemen: A. Henri Yulianto

INTRO : 5<_ _5<_ | 5< 1 6< 1 | 7< 1_ _.=2= 3 ._ _2_ | 1_ _7<_ 1_ _3_ 2_ _1_ 7<_ _6<_ | 5< . .
~
[S

5<_ _ _5<_ | 5<

1

6<

| 7<

7<_ _.=6<=

5<

._ _3<_ | 4<

6<_ _ _6<_ 7<_ _ _ _2_ 1_ _ _6<_ | 5< ._ _4<_ 3< 0_ _1_ |

[A

5<_ _ _4<_ | 3<

3<

4<_ _3<_ 2<_ _1<_ | 2<

5<_ _.=4<=

3<

._ _3<_ | 4<

4<_ _ _4<_ 5<_ _ _ _5<_ 5<_ _ _4<_ | 3< ._ _2<_ 3< 0_ _3<_ |

` 1.

Bu-kan bu - nga se - gar

2.

1

yang ku-han - tar,

Bu-kan se - ong- gok har - ta

bu - at per-sem-bah-an di al - tar

ku-han - tar,

-

Mu. Ha -

tri - ma - lah Tu -han ja - di per - sem -bah-an.

Ha -

~
[S

6<

6<_ _ _1_

2

5<_ _ _5<_ | 3

3_ _ _2_

1

._ _1_ | 2_ _ _2_

6<_ _ _1_

2_ _ _ _2_

2_ _ _ _1_ | 7<

.

[A

4<

4</_ _ _4/<_

5<

5<_ _ _5<_ | 5</

5</_ _ _5</_

6<

._ _5<_ | 6<_ _ _6<_

6<_ _ _5<_

4/_< _ _ _4/<_

4/<_ _ _ _4/_ | 5

.

[ 1.

nya un- tai - an bu-nga peng-ab- di - an yang

la - yu o - leh ke- ring - nya ji

[ 2.

nya se-geng-gam ha-rap - an dan cin - ta

yang

ku- ra - jut de - ngan be -nang ka - sih. - REFREN

[T

1

2_( -_ -_1)_

7<

.

| 7<

1_ _ _2_

3

._ _3_ | 2_ _ _2_

2_ _ _1_

6<_ _ _ _6<_

2_ _ _ _3_ | 2

.

[B

4<

4</_( -_ -_4)</_

5<

.

| 3<

1_ _ _7<_

6<

._ _5<_ | 4<_ _ _4<_

4<_ _ _3<_

2<_ _ _ _2<_

4/<_ _ _ _6<_ | 5<

.

` 1.

Un - tai

- an

peng- ab -di - an yang

la - yu o - leh ke- ring - nya ji

Ha - rap

- an

dan cin

ku- ra - jut de - ngan be -nang ka - sih. - REFREN

2.

- ta

yang

- wa. - REFREN

- wa. - REFREN

REFREN:
~
[S

0_ _5_< 5<_ _ _5<_ | 3 . 3 ._ _2_ | 2_ _ _1_ . ._ _ _1_ 2_ _ _3_ | 4 ._ _3_ 2_ _ _2_ 2_ _ _1_ | 7< . 0_ _5<_ 5<_ _ _5<_ |

[A

0_ _5<_ 5<_ _ _5<_ | 5< . 5</ ._ _5</_ | 6<_ _ _6<_ . ._ _ _6<_ 6<_ _ _6<_ | 6< ._ _5<_ 4<_ _ _4<_ 6<_ _ _6<_ | 5< . 0_ _5<_ 4<_ _ _3<_ |

[

Ha-ti

i - ni

me - nyem-bahMu,

ji - wa i - ni

ber - se-rah pa-da - Mu,

be- ri ka-

[T

0_ _5<_ 5<_ _ _5<_ | 3 . 3 ._ _2_ | 1( - - - - -2) 3_ _ _3_ 2_ _ _1_ | 1 ._ _7_< 6<_ _ _6<_ 6<_ _ _1_ | 2 . .

0

|

[B

0_ _5<_ 5<_ _ _5<_ | 1 . 7< ._ _7<_ | 6<

0

|

`

Ha- ti

i - ni

me - nyem-bah

. 5<_ _ _5<_ 4<_ _ _3<_ | 2< ._ _3<_ 4<_ _ _4<_ 4/<_ _ _4/<_ | 5< . .

- Mu, ji - wa i - ni

ber - se-rah pa-da - Mu,

~
[S

4<

._ _ _6<_

2

5< | 3( - - - - -.-_ -_ -_2)_

1

._ _5/<_ | 5<_ _ _3_ 1_ _ _ _5<_ 4_ _ _3_ ._ _2_ | 1

.

. ]

[A

4<

._ _ _4</_

5<

5< | 5<( - - - - -5)</

6<

._ _5/<_ | 5<_ _ _5<_ 5<_ _ _ _5<_ 6<_ _ _1_ ._ _7<_ | 1

.

. ]

[

mi

[T

2_ _ _2_ 1_ _ _1_

7<

. | 3_ _ _3_ 2_ _ _2_

1

._ _5/_< | 5<_ _ _3_ 1_ _ _ _5<_ 4_ _ _5_ ._ _4_ | 3

.

. ]

[B

6<_ _ _6<_ 6<_ _ _6<_

5<

. | 1_ _ _1_ 7<_ _ _7<_

6<

._ _5/<_ | 5<_ _ _5<_ 5<_ _ _ _5<_ 6<_ _ _5<_ ._ _5<_ | 1

.

. ]

`

be- ri - lah ka - mi

cin - ta dan rah

-

mat

cin-ta dan rah - mat

cu- kup su-dah 'tuk ja - di

cu- kup su-dah 'tuk ja - di

ber - kat.

ber - kat.

Rekomendasi Urutan Lagu:
Intro – Bait 1 – Reff – Interlude – Bait 2 – Reff – Reff (naik 1/2 nada) – selesai
Persembahan Cinta (SATB)

1/1