You are on page 1of 1

PGSR PJ/Sains Ambilan Jan 2008 SCE 3111 Penilaian dalam Pengajaran Sains Kerja Kursus (50%

)
1.Penyediaan Portfolio (40 markah) A. Maklumat Peribadi B. Proforma kursus C. Nota Kuliah Topik 1 Definisi dan Tujuan Penilaian Topik 2 Bidang-bidang penilaian dalam Sains Sekolah Rendah Topik 3 Instrumen Penilaian: Portfolio Topik 4 Instrumen Penilaian Topik 5 Reka bentuk ujian Topik 6 Reka bentuk ujian Topik 7 Pembentukan ujian: objektif Topik 8 Pembentukan ujian: subjektif Topik 9 Pemarkahan dan Moderasi Skrip Ujian Topik 10 Analisis Markah Ujian Topik 11 Interpretasi Markah Ujian Topik 12 Bentuk-bentuk peperiksaan: Peperiksaan berpusat Topik 13 Bentuk-bentuk peperiksaan: Penilaian Berasaskan Sekolah Topik 14 Aplikasi dalam kelas Sains D. Hasil Perbincangan tutorial 12 topik Topik 1 Definisi dan Tujuan Penilaian Topik 2 Bidang-bidang penilaian dalam Sains Sekolah Rendah Topik 4 Instrumen Penilaian Topik 5 Reka bentuk ujian Topik 6 Reka bentuk ujian Topik 8 Pembentukan ujian: subjektif Topik 9 Pemarkahan dan Moderasi Skrip Ujian Topik 10 Analisis Markah Ujian Topik 11 Interpretasi Markah Ujian Topik 12 Bentuk-bentuk peperiksaan: Peperiksaan berpusat Topik 13 Bentuk-bentuk peperiksaan: Penilaian Berasaskan Sekolah Topik 14 Aplikasi dalam kelas Sains E. Nota Tambahan (2 markah) (2 markah) (14 markah)

(12 markah)

(5 markah)

2. Pembentangan Kumpulan A. Kelancaran Bahasa B. Kandungan C. Kekreatifan dan Inovasi 3. Sikap dan sahsiah

(10 markah)

(5 markah)