You are on page 1of 3

PANDUAN PENGSKORAN KERJA KURSUS KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL (76/2) PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 MODUL 1 – TINGKATAN

1
BIL 1.1 ASPEK / KRITERIA Membuat pemasangan litar i. Menyusun komponen dengan kemas dan teratur ii. iii. iv. Menyambung komponen dengan betul Sambungan litar berfungsi Mengamalkan langkah keselamatan CATATAN - Evidens dalam aspek ini ialah proses 1. Pelajar boleh menyusun dan menyambung satu jenis litar siri atau litar selari atau litar siri-selari.(Pilih satu sahaja untuk di nilai bagi aspek 1.1) 2. Komponen yang disusun ialah 3 biji mentol dengan pemegang Suis 3 biji bateri atau sel kering

3. Tidak boleh menggunakan bongkah penyambung atau plat penyambungan semasa penyusunan atau penyambungan 4. Penyambungan menggunakan wayar 5. Langkah keselamatan diri dan komponen perlu diamalkan oleh calon 6. untuk aspek ini 7. dibenarkan : Contoh, siap dengan pemegang mentol, suis dan penyambung bateri, Pelajar hanya pasang pendawaian sahaja. - Evidens dalam aspek ini adalah dokumen dan proses Litar pasang siap tidak Perlu ada laporan aktiviti

1.2

Mengukur voltan dan arus dalam litar

1

i.

Membuat pemasangan ammeter dalam litar dengan betul

1.
selari.

Pelajar boleh membuat pemasangan satu

daripada litar siri atau litar selari atau litar siri2. Penyambungan ammeter dan voltmeter hendaklah disambung seperti aspek 1.1 3. Bacaan hendaklah didokumenkan bersama-sama lukisan penyambungan ammeter dan voltmeter yang dibuat (Lukisan komponan boleh dibuat sama ada menggunakan simbol atau gambar komponen sebenar) 4. Langkah keselamatan diri dan komponen perlu diamalkan oleh calon 5. Perlu ada laporan aktiviti untuk aspek ini - Evidens dalam aspek ini adalah dokumen 1. lukisan iaitu i. iii. iv. v. vi. 2. Litar siri Litar siri dengan ammeter Litar siri dengan voltmeter Litar selari dengan ammeter Litar selari dengan voltmeter Semasa menyambung bacaan ii. Litar selari Aspek ini perlu ada 6 buah

ii.

Membuat pemasangan volt dalam litar dengan betul

iii.

Mengambil bacaan voltmeter dan ammeter dengan tepat

iv.

Mengamalkan langkah keselamatan

1.3

Membanding beza antara litar siri dan litar selari i. Melukis litar siri dan litar selari dengan betul ii. Melukis voltmeter dan ammeter dalam litar siri dan litar selari iii. Mencatat nilai voltan dan arus dalam litar siri dan litar selari iv. Membuat rumusan perbezaan antara litar siri dan litar selari

boleh terus dicatat nilai arus dan nilai volt dalam litar siri dan litar selari

3.

Lukisan ammeter dan

voltmeter dalam litar siri dan selari boleh dilukis menggunakan simbol atau lukisan bergambar 1.4 Membaca skala ohm pada meter pelbagai i. Memilih julat meter pelbagai dengan betul ii. Melaras pelaras sifar ohm dengan tepat 4. Perlu ada laporan aktiviti dalam aspek ini - Evidens dalam aspek ini adalah proses sahaja 1. 2. Meter pelbagai yang digunakan Pelajar semestinya boleh memilih julat

hendaklah jenis analog meter pelbagai

2

iii.

Membaca tiga nilai perintang tetap menggunakan meter pelbagai dengan tepat

3. 4. 5.

Pelajar semestinya boleh melaras pelaras Nilai rintangan yang diukur adalah ohm, Perlu ada laporan aktiviti dalam aspek ini

sifar ohm dengan tepat kilo ohm dan mega ohm

iv. 1.5

Mematuhi langah

keselamatan Membanding beza antara system pergerakan mekanikal dan elektromekanikal i. Mempamerkan gambar atau grafik produk yang berkaitan ii. iii. Menyenaraika n tiga perbezaan Maklumat betul dan jelas

- Evidens dalam aspek ini adalah dokumen 1. Pelajar perlu mempamerkan 3 gambar / foto / grafik produk mekanikal dan 3 gambar / foto / grafik produk elektromekanikal bersertakan maklumat iaitu: iv. Nama alat v. Jenis pergerakan vi. Sistem binaan vii. Sumber tenaga * Gambar bagi aspek 1.5.1 tidak boleh di fotostat 2. Pelajar perlu menyenarikan 3 perbezaan antara sistem pergerakan mekanikal (berserta sekeping gambar / foto / grafik) dan elektromekanikal (berserta sekeping gambar / foto / grafik) berserta maklumat perbezaan dari segi: i. ii. iii. Tenaga yang digunakan Binaan Komponen elektronik ( guna komponen elektronik atau tidak) 3. Perlu ada laporan aktiviti dalam aspek ini

3