You are on page 1of 4

PRAGUL DE SEMNIFICATIE

Auditorul a fixat un prag de semnificatie de 10% din rezultatul net, adica 1.000 lei; stocurile fiind prost controlate de intreprindere, auditorul a fixat pentru acest post un prag de semnificatie de 800 lei, tinand seama de pragul global, de efectul cumulului erorilor posibile si de incidenta fiscala. In cursul controalelor sale, auditorul descopera 2 erori, de 400 lei si de 1.600 lei, in evaluarea stocurilor. Cifrele caracteristice ale intreprinderii rezulate in urma costatarilor auditorului sunt: Datele Bilant total Stocuri Cifra de afaceri Capitaluri proprii Rezultatul net Cumulat 460.000 mii lei 60.000 mii lei 200.000 mii lei 70.000 mii lei 10.000 mii lei Pragurile de semnificatie 800 mii 1.000 1.800 Erori constatate 400+1.600

2.000

Niciuna din erorile de 400 si 1.600 lei nu este superioara pragului de semnificatie global de 1.800 lei (1.000+800); una singura este superioara pragului determinat pentru stocuri, 1.200 lei fata de 800 lei (1.600 lei-25%); cealalta eroare nu poate fi inlaturata intrucat cumulul celor doua erori este superior pragului global. Tinand seama ca pragul de semnificatie a fost stabilit luand ca baza de referinta profitul net, incidenta erorilor constatate asupra datelor de mai sus se va determina prin corectarea acestor erori cu procentul de 25% de impozit pe profit. Incidenta asupra cifrelor caracteristice sunt: (400 + 1.600) – (2.000 * 25%) = 15% din rezultatul net 10.000 (400 + 1.600) – (2.000 * 25%) = 4,3% din capitalurie proprii 70.000 (400 + 1.600) – (2.000 * 25%) = 2,5% din stocuri 60.000 In concluzie, tinand seama de incidenta asupra rezultatului net si eroarea cumulata fiind superioara pragului de semnificatie global, auditorul trebuie sa sugereze corectarea postului „Stocuri” pentru a putea certifica fara rezerve conturile anuale. I. Fixarea valorii preliminare a pragului de semnificatie Pe baza de rationament profesioanl se considera ca :  Cumulul erorilor de prezentare in situatiile financiare care depasesc 10% este considerat semnificativ; sub 5% este

1

 Limitele de 5% si 10% se aplica la o baza de referinta adecvata.Daca valoarea cumulata a erorilor de prezentare din profitul net din exploatare este inferioara limitei de 20.000 40.493 68 517 3. .12.000.000 190. considerand ca eroarea tolerabila nu poate depasi 60% din valoarea preliminara a pragului de semnificatie (40. se recomanda urmatoarele baze de referinta: • Profitul net de exploatare 5-10% • Bilantul contabil. Eroarea tolerabila aplicabile unei societati poate fi: Sold la 31.000. se va impune o analiza mai riguroasa a tuturor informatiilor aflate la dispozitie.067 Eroare tolerabila 1 (a) 24 (b) 24 (b) 5 (c) 4 (d) 58 2 . . atunci se considera ca situatiile financiare nu prezinta o imagine fidela. auditorul va aplica acelasi proces logic pentru fiecare din celelalte 3 baze de referinta.000.2006 Disponibilitati Creante Stocuri Alte active circulante Imobilizari Total active 41 948 1. II.000 95. intre 5% si 10% se impune utilizarea rationamentului profesional. pentru a stabili daca erorile au caracter semnificativ. se va considera ca situatiile financiare prezinta o imagine fidela.000).000 80. in absenta unor factori calitativi de influenta.000 % 10 10 6 10 Maxima suma 40. Apoi.000.presuspus a fi nesemnificativ.000 *60% = 24.000 Rationamentul profesional: . valoarea combinata a erorilor de prezentare in bilantul contabil ar trebui mai intai determinata pentru activele circulante (5-10%).000*2 = 80.000). pentru datoriile pe termen scurt (5-10%) si pentru total activ bilantier (3-6%).000 130.000 si 40. Pentru o intreprindere data.Daca valoarea combinata a erorilor va depasi suma de 40. Repartizarea valorii preliminare a pragului de semnificatie pe segmente (eroarea tolerabila) Pe baza de rationament profesional auditorul a procedat la repartizarea pragului de semnificatie global de 40.Daca aceasta se va situa intre 20.000 260. iar suma tuturor erorilor tolerabile nu poate depasi dublul valorii preliminare a pragului de semnificatie (40. valoarea preliminara a pragului de semnificatie va fi: % Profit net din exploatare Active circulante Total activ Datorii pe termen scurt 5 5 3 5 Minima suma 20.

500. Rezulta o estimare a valorii totale a prezentarilor eronate la stocuri de 50. in cursul auditarii stocurilor au fost descoperite supraevaluari in suma neta de 4. in cazul in care eroarea tolerabila este de proportii. b) eroare tolerabila mare deoarece contul este mai mare si necesita o esantionare de proprotii pentru a putea fi auditat. „Disponibilitati”. presupunem ca in cursul testarii evolutiei stocurilor.750). Eroarea de esantionare se stabileste la 50% din suma erorii estimate prin extrapolare directa (16.000 = aprox.000. 33. d) eroare tolerabila redusa ca pondere in soldul total al contului deoarece cea mai mare parte a a cestui sold consta in terenuri si cladiri. e) eroare tolerabila moderat de mare. Se va proceda la estimarea erorilor prin extrapolare directa pornindu-se de la esantionare. aceste 3 erori sunt utilizate pentru a se estima valoarea totala a erorilor la stocuri.067 9 (e) 1 (a) 5 (c) 0 (a) 6 (c) 1 (a) 0 (a) 22 80 a) eroare tolerabila nula sau mica deoarece contul poate fi auditat in intregime cu cheltuieli mici si nu se asteapta descoperirea niciunei erori. De exemplu. auditorul gaseste intr-un esantion de 100 de articole. III. Estimarea valorii cumulate a prezentarilor eronate Dintr-un bilant s-au retinut doar 3 conturi: „Stocuri”.000/60.000) * 500. conform celor prezentate la pct. Calculul erorilor estimate prin extrapolare directa: (4. De exemplu.250 (33. 3 greseli.415 73 102 117 425 699 3.500 + 16.00 extras dintr-o populatie de 500. IV. Estimarea valorilor totale a prezentarilor eronate din segment Cand auditorul aplica procedurile de audit pentru fiecare segment al auditului el tine un document de lucru in care se consemneaza toate erorile sau inexactitatile constatate. „Creante”. La fel se procedeaza si cu celelalte segmente de audit. probabil prin proceduri analitice. c) eroare tolerabila mare ca pondere in totalul contului deoarece contul poate fi verificat cu cheltuieli extrem de mici. Pe baza calculelor efectuate. care au ramas neschimbate din anul precedent si nu este nevoie sa fie auditate.Datorii comerciale Efecte de platit Obligatii salariale Dobanzi si dividende Alte datorii Capitaluri proprii Rezultat nerepartizat Total pasiv 236 1. III se obtine urmatorul total: 3 . caci auditorul nu a verificat decat un esantion.000 dintr-un esantion de 60. deoarece se asteapta sa existe un numar relativ mare de erori. Acest total se obtine prin extrapolare la intreaga populatie.750).

deoarece suma erorilor depaseste pragul de semnificatie preliminar se considera ca situatiile financiare nu sunt intr-o forma acceptabila.000.000 7. 4 . V.Valoarea erorii estimate Extrapolare directa Eroare de santionare Total Stocuri 33.250 72. depaseste valoarea preliminara a pragului de semnificatie de 49. 72.250 24.500 24.500 Disponibilitati 0 0 Valoarea cumulata 48. Compararea estimarii valorilor cumulate a erorilor cu valoarea preliminara sau revizuita a pragului de semnificatie Eroare tolerabila Valoarea cumulata a erorilor 24.000 50.250.000 0 49. 50. la care erorile estimate.250 Creante 15.750 Stocuri Creante Disponibilitati Valoarea preliminara a pragului de semnificatie Valoarea cumulata a erorilor estimate Valoarea cumulata a erorilor. sunt cu mult mai mari decat eroarea tolerabila de 24.500 16.000 22.750.750 50.000 72.500 22.750.750 a erorilor estimate Rezulta ca valoarea cumulata a prezentarilor eronate este de 72.000. mai mult principala dificultate o constituie stocurile.500 1.