Finantarea investitiilor

1.Conceptul de investitie

Investitiile ca si concept cunosc o divesitate de nuante si definiri. In dictionarul de economie politica, investitiile sunt numite drept plasare de fonduri in industrie, agricultura, comert si in alte ramuri, cu scopul asigurarii bazei materiale si a fortei de munca necesare desfasurarii si largirii activitatii in aceste domenii. Un alt concept este ca, investitiile au drept scop renuntarea la sumele lichide contra sperantei unei resurse ulterioare etalate in timp. Conform dictionarului limbii romane investitiile reprezinta plasare de fonduri in industrie, agricultura, comert, in scopul obtinerii de profit. Cheltuielile cu investitiile reprezinta capitalul plasat. Deci prin investitii intelegem o cheltuiala prezenta, certa care ve duce la rezultate viitoare de cele mai multe ori incerte. Orice investitie cuprinde urmatoarele elemente: - un subiect, persoana fizica sau juridica care investeste; - -un obiect, care cuprine obiecte sau mijloace in care se investeste; - un cost, reprezentand mijloace financiare alocate investitiilor sau efortul facut de investitor; - efectul sau valoarea economica, rezultata in urma investitiei. In concluzie o investitie reprezinta o cheltuiala certa care va duce la obtinerea de efecte viitoare.Aceste efecte trebuie considerate in conditii de risc si incertitudine. In metodologia ONU in legatura cu investitiile se folosesc doi termeni: 1.investitii brute care cuprind valorile mijloacelor fixe in functiune, cresterea valorii mijloacelor fixe circulante si soldul miscarii capitalului strain; 2.investitii nete care cuprind investitiile brute amortizarea. Investitiile pot fi privite in primul rand ca o cheltuiala , respectiv o resursa de tip avansat, in sensul ca este utilizata in present si va duce la obtinerea de efecte viitoare si in al doilea rand ca un proces formand procesul investitional. Cheltuielile cu investitii pot fi de doua categorii: 1.cheltuieli principale cheltuieli legate direct de mijloacele fixe, cheltuieli de achizitie, cheltuieli de productie; 2.cheltuieli derivate cre nu sunt legate in mod direct de mijloacele fixe (ex.cheltuieli cu studii de teren) Tot in categoria cheltuielilor de investitii sunt cuprinse si unele cheltuieli care nu sunt de natura investitiilor dar care prin rolul lor servesc procesul investitional: -cheltuieli asimilate investitiilor: prospectiuni, cheltuieli de foraj etc. -cheltuieli pentru pregatirea si prognozarea investitiilor : licente, elaborarea de proiecte -lucrari necesre pentru imbunatatiri funciare (impadurirea unor terenuri, plantatii pomi-viticole si achizitii de animale Etapele procesului de investitii: 1.Cererea de investitie se refera la aparitia unei nevoi, pentru a carei satisfacere este necesara constituirea de noi mijloace fixe sau dezvoltarea si largirea celor existente.Cererea de investitie este cea care declanseaza procesul investitional. 2.Capacitatea economica de investitii se refera la existenta resurselor materiale,financiare si valutare care pot fi alocate in procesul investitional. 3.Decizia de investitie se ia in functie de cererea de investitii si de capacitatea economica de investitii. Principala caracteristica a deciziei de investitii este caracteristica de unicitate , deoarece

6. 10. lucrari de montaj a utilajelor b) achizitii de utilaje utilaje care necesita montaj si utilaje care nu necesita montaj c) lucrari de exploatari geologice. in cu totul alte conditii de cantitate si calitate.Functionarea in regim proiectat in decursul duratei economice de functionare a obiectivului. lucrari de constructii. Decizia de investitie cuprinde: -formularea si analiza problemei -documentarea si informarea -stabilirea criteriilor -stabilirea obiectivelor -determinarea rezultatului si identificarea variantelor -alegerea solutiilor optime -adoptarea strategiei de actiune 4.sistemul care se creaza prin ducerea la indeplinire a deciziei nu mai poate fi corelata decat printr-o alta decizie de investitie. Dupa gradul de imobilizare a resurselor alocate : .Dupa sursa de finantare : a) din surse proprii b) din surse atrase sau imprumutate 4.Programarea investitiilor se refera la elaborarea de programe.instalatii.lucrari de constructii speciale. realizarea procesului investitional si corelarea acestor programe cu alte programe de activitate. prospectiuni. pregatirea fortei de munca 2. 1. studii de teren.Realizarea efectiva a obiectivelor de investitii se refera la aspectul fizic al procesului investitional.Scoaterea din functiune Tipologia investitiilor Investitiile privite ca si cheltuieli prezinta o anumita omogenitate dar private ca si proces prezinta anumite particularitati si diferentieri ce impun o anumita clasificare a lor dupa anumite criterii.Alocarea resurselor este constituirea efectiva a resurselor de investitii si repartizarea acestora in timp si pe obiective.Dupa caracterul lucrarilor : a) constructii noi b) reconstructii c) reutilari inlocuiri de utilaje cu utilizare sau fara utilizare d) dezvoltare si expansiuni 3.Darea in functiune a obiectivului de investitii 8.Dupa natura lucrarilor de investitii: a) lucrari de constructii montaj.Atingerea parametrilor proiectati 9. 7. foraj d)alte cheltuieli obtinerea terenului.Dupa forma de proprietate : a) publice b) private 5.Dupa modul de realizare : a) investitii in antrepriza b) investitii in regie c) investitii mixte 6. 5. Decizia de investitie este o decizie strategica pe termen lung.

Dupa importanta lucrarilor pentru obiectul proiectat : a) investitii directe-cuprind lucrarile si dotarile care servesc la realizarea scopului pentru care se construieste obiectivul b ) investitii colaterale-cuprind toate lucrarile si dotarile legate teritorial si functional de investitia directa c) investitii colaterale-cuprind toate lucrarile si dotarile legate teritorial si functional de investitia directa d) investitii conexe.alocatiile de la buget. Componenta financiara concretizata in constituirea si utilizarea fondurilor benesti necesare delurarii procesului investitional. .obligatii. b) investitii necorporale.donatii . . . Componenta fizica.care includ activele corporale si activele circulante .imprumuturile bancare pe termen lung si mijlociu.cuprind lucrarile ridicate in aval sau in amonte de obiectivul investitiei (ex. 2.destinate achizitiei de licente de fabricatie.Surse interne-autohtone. Dupa scopul investitiei : a) investitii pentru mentinerea capacitatii b) investitii pentru cresterea capacitatii c) investitii pentru ameliorarea productivitatii d) investitii pentru diversificarea productiei e) investitii pentru incadrarea in legislatia in vigoare f) investitii pentru ameliorarea climatului de munca Surse de finantare a investitiilor Realizarea procesului investitional presupune doua componente strans legate intre ele: 1.brevete c) investitii financiare-cumparari de titluri.surse bugetare .credite . Investitiile pot fi finantate din : .alte surse Sursele de finantare in economia de piata difera foarte mult .imcepute in perioada de referinta si continuate dupa terminarea acesteia c) investitii in continuare .a) investitii terminate inainte de termen care vor fi puse in functiune in perioada de referinta b) investitii neterminate.surse proprii .Dupa destinatie: a) investitii productive b) investitii neproductive sau social-culturale 8.surse guvernamentale .construirea unei mori duce la construirea unui magazin de paine) 9.care consta intr-un ansamblu de actiuni fizice si tehnologice care au ca finalitate realizarea fizica a obiectivului de investitii.incepute inaintea perioadei de referinta si vor continua si dupa expirarea acesteia 7. astfel avem : 1.Dupa obiect : a) investitii corporale. pentru finantarea investitiilor sunt reprezentate de : . marci. 2.fondurile proprii ale firmei investitionale. participari la fonduri de investitii 10.

Amortizarea are un dublu caracter : .Obiectivul bancii este de acordara si garantare de credite pentru proiectele de reconstructie si dezvoltare pe termen lung (15-25 ani) care acopera total sau partial valoarea proiectelor de investitii. FMI-are un spectru mai larg de imprumuturi nu numai in domeniul investitiilor.terenuri). care se acorda pe baza unui studiu de fezabilitate prezentat de investitor. daca se acorda facilitati pentru profitul reinvestit. Banca Mondiala. agricultura etc) sau asigurarea bazei materiale in sectoarele neproductive (sanatate .Banca Romana pentru Reconstructie si Dezvoltare.sursa baneasca sau ca parte disponibilizata a capitalului permanent .aceasta sursa de finantare trebuie foarte riguros fundamentata din doua puncte de vedere : -fiind o cheltuiala (dobanda) costul este mai mare -din punct de vedere al riscului finantarii (investitional) Creditele bancare solicitate pentru investitii pot fi : a)credite bancare acordate pe baza unor garantii materiale. Fondurile bancii mondiale sunt din trei surse : -capital social subscris de statele membre si care detin 13% din fonduri -capital imobilizat prin emisiunile de obligatiuni si care detin aproximativ 85% din fonduri -profitul obtinut din operatiuni efectuate de catre banca Romania a aderat la Banca Mondiala in anul 1963 si a subscris 162. . Creditele bancare.Banca Mondiala. Banca Europeana pentru Investitii.Prin aceste conventii se stabileste plafonul de garantie si imprumuturile.cultura. b)credite ipotecare .in care se garanteaza cu anumite valori(cladiri. Alocatii de la buget-exista asemenea surse de finantare in economia de piata numai in ramurile strategice si in ramurile necesare. Creditele bancare sunt asigurate de banci din diferite tari. din amortizarea destinata acestui scop.arta ).ca un cost care determina profitul Utilizarea amortizarii ca resursa de finantare a investitiilor trebuie sa tina seama de inlocuirea mijloacelor fixe a caror durata de functionare a expirat. ci o utilizeaza ori de cate ori apar oportunitati pentru investitii. Institutiile financiare internationale sunt : Fondul Monetar International. . pentru acest tip de credit existand o garantie materiala. in special active imobilizate . Locul profitului in asigurarea fondului investitional depinde de politica Guvernului. Creditele guvernamentale au la baza conventii intre doua tari in care una este solicitanta de credit iar cealalta acorda creditul.Orice intreprindere nu utilizeaza amortizarea anuala in vederea utilizarii ei doar in momentul scoaterii din functiune a mijlocului fix complet amortizat. in obiectivele din ramurile prioritare ale tarii respective. Surse externe de finantare pot sa imbrace mai multe forme : a)credite sau imprumuturi b)investitii directe de capital Creditele externe pot fi credite guvernamentale sau cu garantii guvernamentale.Fondurile proprii se regasesc in fondurile de dezvoltare si sunt alimentate din profitul net destinat pentru investitii.41% din numarul de voturi in Consiliul de Administratie. un studiu de fezabilitate.din sumele rezultate din vanzarea activelor fizice sau a altor materiale ce provin din dezafectarea activelor scoase din functiune. din profitul net rezultat din scaderea din profitul brut a impozitului pe profit si care este repartizat pentru investitii. care cuprind capitalul sau patrimoniul firmei. c)credite de tip cash-flow. dar unde initiativa privata nu are interes (protectia mediului.Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. care sa asigure banca creditoare ca isi va recupera creditul si dobanzile.1 milioane de dolari care reprezentau 0.credite bancare si credite acordate de institutiile financiare internationale.In cazul acestor conventii tara creditoare impune ca achizitionarea de masini si utilaje sa fie facuta din tara sa.imbunatatiri funciare.ca banca specializata a ONU a fost infiintata in anul 1945 cu sediul la Washington.

În această situaţie. REGLEMENTARI CONTABILE conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (ORDIN nr.Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare. caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire.a fost infiintata la 28 mai 1990 prin acordul de finantare de la Paris si are ca membre 40 de state. legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entităţii). Banca Europeana de nvestitii . care sunt fondatoare a bancii si doua institutii ale CEE. care reprezinta cea mai importanta sursa de finantare pentru proiectele de investitii din sectorul particular din tarile in curs de dezvoltare. 77. . (2) În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate. Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).Canada si Australia. tarile est-europene precum si SUA. nu se face nicio distribuire din profituri. 766 din 10 noiembrie 2009 Data intrarii in vigoare : 01/01/2010) SECŢIUNEA 8 REGULI DE EVALUARE 8. .imobilizările necorporale în curs de execuţie. Active de natura cheltuielilor de constituire 75. celelalte state europene . cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni. precum şi alte cheltuieli de această natură. REGULI GENERALE DE EVALUARE . 3. cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani. 76. . EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE.1. . RATP beneficiaza de rezultatele imprumutului efectuat de catre Consiliul Local Municipal Iasi pentru refacerea caii de rulare pentru tramvaie in municipiul Iasi .Comisia Europeana si Banca Europeana pentru Investitii.055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene .Romania beneficiaza de credite BERD acestea fiind de un real folos in perioada de tranzitie spre economia de piata.actionari acesteia sunt statele membre ale UE iar ministrii de finante ale acestor tarii formeaza Consiliul de guvernare a bancii. PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr.Aceasta corporatie suplineste activitatea Bancii Mondiale prin asigurarea de capital in afaceri particulare si acordarea de credite fara garantie guvernamentala.Sumele prezentate în bilanţ la elementul "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate în note.In sistemul Bancii Mondiala se afla si Corporatia Financiara Internationala.Japonia. cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate. Membri fondatori ai BERD sunt statele membre ale CEE (Piata Comuna).(1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la "Active". BERD are si misiunea de a favoriza realizarea obiectivelor UE prin acordarea de credite financiare pe termen lung pentru proiectele de investitii.

c) proiectarea. astfel încât aceasta să fie disponibilă pentru utilizare sau vânzare. geochimice şi geofizice etc. dispozitive. d) proiectarea. înainte de începerea producţiei sau utilizării comerciale. (3) Exemple de activităţi de dezvoltare sunt: a) proiectarea. geologice. . şi numai dacă. (3) Exemple de cheltuieli care pot fi incluse în evaluarea iniţială a activelor de explorare şi exploatare pot fi următoarele: a) cheltuieli cu achiziţia drepturilor de a explora. gaz natural şi resurse similare neregenerative. b) cheltuieli cu studii topografice. inclusiv minereuri. vehicule şi echipamente de forare). construcţia şi testarea producţiei intermediare sau folosirea intermediară a prototipurilor şi modelelor. entitatea poate demonstra existenţa unei pieţe pentru producţia generată de imobilizarea necorporală ori pentru imobilizarea necorporală în sine sau. înainte ca fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială ale extracţiei resurselor minerale să fie demonstrate. construcţia şi operarea unei uzine pilot care nu este fezabilă din punct de vedere economic pentru producţia pe scară largă. Pentru a determina dacă aceste cheltuieli se recunosc ca imobilizări necorporale. b) proiectarea uneltelor şi matriţelor care implică tehnologie nouă. (2) Cheltuielile de explorare şi evaluare a resurselor minerale sunt cheltuieli generate de entitate în legătură cu explorarea şi evaluarea resurselor minerale. produse. construcţia şi testarea unei alternative alese pentru aparatele. o entitate poate demonstra toate elementele următoare: a) fezabilitatea tehnică pentru finalizarea imobilizării necorporale. procesele.Active de natura cheltuielilor de dezvoltare 78. sistemele sau serviciile noi sau îmbunătăţite. f) capacitatea sa de a evalua credibil cheltuielile atribuibile imobilizării necorporale pe perioada dezvoltării sale. după ce entitatea a obţinut drepturile legale de a explora întro anumită zonă. procese. o entitate ia în considerare gradul în care cheltuiala poate fi asociată cu descoperirea resurselor minerale. (2) O imobilizare necorporală generată de dezvoltare (sau faza de dezvoltare a unui proiect intern) se recunoaşte dacă. precum şi determinarea fezabilităţii tehnice şi a viabilităţii comerciale ale extracţiei resurselor minerale. financiare şi de altă natură adecvate pentru a completa dezvoltarea şi pentru a utiliza sau vinde imobilizarea necorporală. c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde imobilizarea necorporală. Nu reprezintă imobilizări necorporale de natura activelor de explorare şi de evaluare acele active care sunt în mod clar corporale (de exemplu. utilitatea imobilizării necorporale.(1) Imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe într-un plan sau proiect ce vizează producţia de materiale. produsele. petrol. d) modul în care imobilizarea necorporală va genera beneficii economice viitoare probabile. Explorarea şi evaluarea resurselor minerale se referă la prospectarea resurselor minerale.(1) La cheltuielile de dezvoltare pot fi înscrise şi cheltuielile de explorare şi evaluare a resurselor minerale. . sisteme sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial. Printre altele. dacă se prevede folosirea ei pe plan intern. 79. b) intenţia sa de a finaliza imobilizarea necorporală şi de a o utiliza sau vinde. e) disponibilitatea unor resurse tehnice. (4) O entitate nu va înregistra la cheltuieli de dezvoltare de natura cheltuielilor de explorare şi evaluare a resurselor minerale cheltuielile angajate: .

brevetele. împreună cu motivele care au determinat-o. În această situaţie valoarea de aport se asimilează valorii juste. aceasta trebuie prezentată în notele explicative. iar entitatea a decis să întrerupă acest gen de activităţi în zona respectivă. achiziţionate sau dobândite pe alte căi. cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate. (2) Concesiunile primite se reflectă ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune. (5) O imobilizare necorporală de natura activelor de explorare şi evaluare nu va mai fi clasificată ca atare atunci când fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială ale extracţiei unei resurse minerale sunt demonstrabile. (3) În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate.(1) Concesiunile.Sumele prezentate în bilanţ la elementul "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate în notele explicative. licenţele. (3) Brevetele. Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia. În cazul în care contractul prevede plata unei redevenţe/chirii. 80. Concesiunile. c) explorarea şi evaluarea resurselor minerale dintr-o anumită zonă nu au dus la descoperirea unor cantităţi de resurse minerale viabile din punct de vedere comercial. deşi este posibilă o dezvoltare în zona respectivă. se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale la costul de achiziţie sau valoarea de aport. dacă este cazul. se reflectă cheltuiala reprezentând redevenţa/chiria.a) înainte de explorarea şi evaluarea resurselor minerale. d) există suficiente date care să indice că. (7) Unul sau mai multe din următoarele fapte şi împrejurări indică faptul că o entitate ar trebui să analizeze şi să efectueze. brevetele. b) după ce sunt demonstrabile fezabilitatea tehnică şi viabilitatea comercială ale extracţiei unei resurse minerale. (2) În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depăşeşte cinci ani. . după caz. stabilită potrivit contractului. în contabilitatea entităţii care primeşte concesiunea. drepturile şi activele similare 81. licenţele. cum sunt cheltuielile ce au avut loc înainte de momentul în care entitatea a obţinut dreptul legal de a explora o anumită zonă.(1) Cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe perioada contractului sau pe durata de utilizare. b) nu sunt prevăzute în buget şi nici planificate cheltuieli substanţiale pentru explorarea în continuare şi pentru evaluarea resurselor minerale în acea zonă. (6) Cheltuielile legate de valorificarea resurselor minerale nu vor fi recunoscute drept active de explorare şi evaluare. licenţele. mărcile comerciale. mărcile comerciale. fără recunoaşterea unei imobilizări necorporale. şi nu o valoare amortizabilă. drepturile şi activele similare reprezentând aport. nu se face nicio distribuire din profituri. (4) . . . mărcile comerciale. drepturile şi alte active similare se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine. o ajustare pentru deprecierea activelor de explorare şi evaluare: a) durata pentru care entitatea are dreptul de a explora o anumită zonă a expirat în decursul perioadei sau va expira în viitorul apropiat şi nu se preconizează reînnoirea. este puţin probabil ca valoarea contabilă a activului de explorare şi evaluare să fie complet recuperată în urma valorificării sau vânzării etc. după caz.

precum şi celelalte imobilizări necorporale înregistrate la elementul "Alte imobilizări necorporale" se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor de către entitatea care le deţine. un acord de concesiune a serviciilor este de tip public-privat dacă: a) concedentul controlează sau reglementează ce servicii trebuie să presteze operatorul în cadrul infrastructurii. (2) Programele informatice. entităţile pot să amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadă de peste cinci ani. acestea sunt contabilizate şi amortizate separat. programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi pentru necesităţile proprii de utilizare. . încheiat potrivit legislaţiei în vigoare. la consolidare şi reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea justă la data tranzacţiei. (3) Fondul comercial generat intern nu se recunoaşte ca activ deoarece nu este o resursă identificabilă (adică nu este separabil şi nici nu decurge din drepturi legale contractuale sau de altă natură) controlată de entitate. b) totuşi. formule. fondul comercial se poate recunoaşte numai în cazul transferului tuturor activelor sau al unei părţi a acestora şi. se au în vedere următoarele prevederi: a) fondul comercial se amortizează. . (3) În cazul programelor informatice achiziţionate împreună cu licenţele de utilizare. membri ai unui organism profesional în domeniu. înregistrării de costuri mai mici sau alte beneficii.orice interes rezidual în infrastructură la terminarea acordului. de a taxa utilizatorii unui serviciu public. a părţii din activele nete achiziţionate de către o entitate. cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească durata de utilizare economică a activului şi să fie prezentată şi justificată în notele explicative. . în cadrul unei perioade de maximum cinci ani. . Aceasta se efectuează. cui trebuie să le presteze şi la ce preţ. Transferul este în legătură cu o afacere. de către profesionişti calificaţi în evaluare. după caz. de regulă. entităţile trebuie să procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite. de regulă. (2) În situaţiile financiare anuale individuale. (4) În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ. reprezentată de un ansamblu integrat de activităţi şi active organizate şi administrate în scopul obţinerii de profituri. dacă se poate efectua o separare între cele două active. Fondul comercial 83. de regulă. indiferent dacă este realizat ca urmare a cumpărării sau ca urmare a unor operaţiuni de fuziune. şi de datorii şi capitaluri proprii. Avansuri şi alte imobilizări necorporale 84. dreptul de beneficiu sau în alt mod . recunoscut naţional şi internaţional. dacă sunt stabilite o durată şi o valoare pentru această licenţă. proiecte şi prototipuri. şi b) concedentul controlează . în scopul determinării valorii individuale a acestora. se înregistrează la imobilizări necorporale. precum şi reţete. Pentru recunoaşterea în contabilitate a activelor şi datoriilor primite cu ocazia acestui transfer.(1) Fondul comercial se recunoaşte. modele. licenţa primită de entitatea care are calitatea de operator. (2) În înţelesul prezentelor reglementări.prin dreptul de proprietate.82.(1) În cazul unui acord de concesiune a serviciilor de tip publicprivat. care să poată fi evaluată credibil la cost.(1) În cadrul avansurilor şi altor imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale.

evaluate la costul de producţie sau costul de achiziţie. după deducerea încasărilor nete provenite din vânzarea elementelor produse în timpul aducerii activului la amplasamentul şi condiţia de funcţionare (cum ar fi eşantioanele produse la testarea echipamentului). suplimentare faţă de cele estimate iniţial. (4) În costul unei imobilizări corporale sunt incluse şi costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea acesteia la scoaterea din funcţiune. f) cheltuieli de proiectare şi pentru obţinerea autorizaţiilor. Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi să conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare. Cheltuieli ulterioare (2) Sunt recunoscute ca o componentă a activului. b) cheltuieli materiale. în funcţie de modalitatea de intrare în entitate. atunci când aceste sume pot fi estimate credibil şi entitatea are o obligaţie legată de demontare.(1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu o imobilizare necorporală după cumpărarea sau finalizarea acesteia se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. c) costurile de amenajare a amplasamentului.2. investiţiile efectuate la imobilizările corporale. sunt: a) costurile reprezentând salariile angajaţilor. precum şi cu restaurarea amplasamentului pe care este poziţionată imobilizarea. Imobilizări corporale Evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale 105. 87. . (2) Cheltuielile ulterioare vor majora costul imobilizării necorporale atunci când este probabil că aceste cheltuieli vor permite activului să genereze beneficii economice viitoare peste performanţa prevăzută iniţial şi pot fi evaluate credibil. Evaluarea iniţială a imobilizărilor necorporale 86. . sub forma cheltuielilor ulterioare. d) costurile iniţiale de livrare şi manipulare.3. . după caz. e) costurile de instalare şi asamblare. . .O imobilizare necorporală se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie. direct atribuibile acesteia.Imobilizările necorporale în curs de execuţie reprezintă imobilizările necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei.Imobilizările necorporale în curs de execuţie 85. care rezultă direct din construcţia imobilizării corporale. aşa cum sunt definite în prezentele reglementări. . (2) Exemple de costuri care se efectuează în legătură cu construcţia unei imobilizări corporale.(1) O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată iniţial la costul său determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări. g) costurile de testare a funcţionării corecte a activului. h) onorariile profesionale plătite avocaţilor şi experţilor etc. 8. mutare a imobilizării corporale şi de refacere a amplasamentului. Cheltuieli ulterioare 88.Un element raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unei imobilizări necorporale. contribuţiile legale şi alte cheltuieli legate de acestea.

În mod similar. . (2) La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar. de la data operaţiunii de lichidare. după caz.3.3. atunci costul activului este de obicei acelaşi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării. în scopul comercializării. (2) În categoria altor investiţii pe termen scurt intră şi depozitele bancare pe termen scurt. (3) Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României. cu ocazia inventarierii.(1) Alte investiţii pe termen scurt reprezintă obligaţiunile emise şi răscumpărate." 168. . 8.(1) Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. eventualele ajustări pentru pierdere de valoare se anulează.(1) La intrarea în entitate. înregistrate pe seama cheltuielilor. se reflectă ajustări pentru pierdere de valoare. (3) Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat.(1) Pentru deprecierea investiţiilor deţinute ca active circulante. disponibilităţilor în conturi la bănci/casierie. în cadrul unor tranzacţii normale. cheltuiala reprezentând rebuturi. . Prin urmare. manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale. creditelor bancare pe termen scurt şi altor valori de trezorerie. 161. . precum şi pierderile care au apărut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului. La ieşirea din entitate a investiţiilor pe termen scurt.Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie. Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României. 108. . diminuează sau anulează. cu excepţia depozitelor bancare pe termen scurt. (2) La ieşirea din gestiune a investiţiilor pe termen scurt. obligaţiunile achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt. dacă entitatea produce active similare. Astfel. 170. după caz.(1) Contabilitatea trezoreriei asigură evidenţa existenţei şi mişcării acţiunilor deţinute la entităţile afiliate. orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. ajustările pentru pierderile de valoare reflectate se suplimentează. (2) Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia. (2) Contravaloarea acţiunilor pe termen scurt primite cu titlu gratuit se înregistrează în contrapartidă cu contul 768 "Alte venituri financiare. darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora. Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar. sau la valoarea stabilită potrivit contractelor. se aplică prevederile pct. la sfârşitul exerciţiului financiar. de la data operaţiunii de constituire. fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare. investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie. altor investiţii pe termen scurt. 169. după caz. . prin care se înţelege preţul de cumpărare. după caz. Investiţii pe termen scurt 167.

subvenţii guvernamentale. (3) În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizează şi donaţiile pentru investiţii. . precum şi plusurile la inventar de natura imobilizărilor corporale şi necorporale. În debitul contului 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se înregistrează: .8. . să construiască sau achiziţioneze active imobilizate. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis. 453).alte sume primite cu caracter de subvenţii.(1) Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiară să cumpere.valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie.valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie facturate de furnizori. 234. neterminate (722). (2) O subvenţie guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu. . Imobilizări corporale în curs de execuţie (A) 232. (2) În cadrul subvenţiilor se reflectă distinct: . 238. inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă. caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoarea justă. PLAN DE CONTURI 23. . . se înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat (contul 475 "Subvenţii pentru investiţii"). 451. SUBVENŢII 233. În creditul contului 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" se înregistrează: . inclusiv entităţi afiliate sau entităţi legate prin interese de participare (404.(1) Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabilă.valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie primite ca aport la capitalul social (456). Venitul amânat se înregistrează în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI 231. agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare naţionale şi internaţionale. . o imobilizare corporală). Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" este un cont de activ. .împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii.8. Imobilizări necorporale în curs de execuţie (A) 234. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A) GRUPA 23 "IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI" Din grupa 23 "Imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări" fac parte: Contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale în curs de execuţie. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A) 233.(1) În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor. (2) Subvenţiile pentru active.

212.valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie. decontate (404). a avansurilor acordate în valută (765). Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări. . În creditul contului 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" se înregistrează: .valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale (404). respectiv la închiderea exerciţiului financiar.diferenţele favorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei. . . respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768). .valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie. În creditul contului 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" se înregistrează: .diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea. În debitul contului 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" se înregistrează: .valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale. În debitul contului 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" se înregistrează: . respectiv la închiderea exerciţiului financiar. 213. rezultate din evaluarea acestora la finele lunii. inclusiv entităţi afiliate sau entităţi legate prin interese de participare (404. la finele lunii.diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea.diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea. Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale.valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie primite ca aport la capitalul social (456). Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie. respectiv la închiderea exerciţiului financiar. . 208). a avansurilor acordate în valută sau cu ocazia decontării acestora (665). . În creditul contului 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" se înregistrează: . a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. date în folosinţă sau puse în funcţiune (211. recepţionate. În debitul contului 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" se înregistrează: .valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie efectuate în regie proprie. nedecontate. Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor necorporale în curs de execuţie. 451. sau înregistrate cu ocazia decontării lor (668). la finele lunii. decontate (404). rezultate din evaluarea acestora la finele lunii. . Contul 234 "Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale" este un cont de activ. . Contul 232 "Avansuri acordate pentru imobilizări corporale" este un cont de activ. . recepţionate (203. la finele lunii.valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări corporale.valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări necorporale (404).valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie facturate de furnizori. .valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie scoase din evidenţă (658). a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. . Soldul contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de imobilizări corporale.. Soldul contului reprezintă valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie. respectiv la închiderea exerciţiului financiar. neterminate (721). Contul 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie" este un cont de activ. respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768). a avansurilor acordate în valută (765).valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuţie distruse de calamităţi (671). .diferenţele nefavorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei. a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute.valoarea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie scoase din evidenţă (658). 214). 453). rezultate din evaluarea acestora la finele lunii.diferenţele favorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei.

sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (781). Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie (P) Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor necorporale şi corporale în curs de execuţie. 233). Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale 293. . FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE 404.diferenţele nefavorabile aferente creanţelor din avansuri exprimate în lei. 224.. 214. Soldul contului reprezintă valoarea ajustărilor aferente imobilizărilor în curs de execuţie. 211. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P) 2933. 213. CLASA 4 . nedecontate. respectiv la închiderea exerciţiului financiar. aferente exerciţiilor financiare precedente (117).rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile. Efecte de plătit pentru imobilizări (P) Contul 404 "Furnizori de imobilizări" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată faţă de furnizorii de imobilizări corporale sau necorporale. la finele lunii. rezultate din evaluarea acestora la finele lunii. 203. a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. Furnizori de imobilizări (P) 405. În debitul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se înregistrează: . 205. a avansurilor acordate în valută sau cu ocazia decontării acestora (665). Contul 404 "Furnizori de imobilizări" este un cont de pasiv. Soldul contului reprezintă avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale. sau înregistrate cu ocazia decontării lor (668). .valoarea imobilizărilor facturate de furnizori sau a serviciilor prestate de terţi pentru realizarea acestor imobilizări (201. În creditul contului 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" se înregistrează: . respectiv la închiderea exerciţiului financiar. .sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie (681). 212.diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR 290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie 2931. În creditul contului 404 "Furnizori de imobilizări" se înregistrează: . alţii decât entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare.CONTURI DE TERŢI 40. 231. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 291. 208. 223. 29. Contul 293 "Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie" este un cont de pasiv. constatate în exerciţiul financiar curent.

plăţile efectuate către furnizorii de imobilizări pe bază de efecte comerciale. Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A) Contul 445 "Subvenţii" . . amenzilor şi penalităţilor datorate terţilor (658).). 531. 666). a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765).. Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiilor de plată către furnizorii de imobilizări. precum şi valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizări (512. . 232. la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării (765).valoarea sconturilor obţinute de la furnizorii de imobilizări (767).diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei. respectiv la închiderea exerciţiului financiar (668). . respectiv la închiderea exerciţiului financiar.diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii. Soldul contului reprezintă valoarea efectelor de plătit pentru imobilizările achiziţionate. . . În creditul contului 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se înregistrează: . . . a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute. 234). Soldul contului reprezintă sumele datorate furnizorilor de imobilizări. înregistrate la finele lunii. din evaluarea soldului în valută (665). în cazul leasingului financiar. şi a dobânzii aferente (167.valoarea acceptată a efectelor comerciale de plătit pentru imobilizări (404).valoarea acceptată a efectelor de plătit pentru imobilizări (405).valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizări (232. 445. respectiv la închiderea exerciţiului financiar (768).taxa pe valoarea adăugată aferentă furnizorilor de imobilizări (4426).diferenţele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către furnizorii de imobilizări. la scadenţa acestora (512).diferenţele nefavorabile aferente datoriilor exprimate în lei. Subvenţii 4451.sumele achitate furnizorilor de imobilizări.datorii prescrise.diferenţele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului în valută. . 541. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A) 4458. Contul 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" este un cont de pasiv. . rezultate din evaluarea acestora la finele lunii.diferenţele nefavorabile de curs valutar înregistrate la finele lunii.obligaţia de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator. potrivit legii (758). 234).valoarea garanţiilor depuse la terţi (167). Subvenţii guvernamentale (A) 4452. În debitul contului 405 "Efecte de plătit pentru imobilizări" se înregistrează: . înregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluării lor la finele lunii. cambie etc. . . scutite sau anulate. pe bază de efecte comerciale (bilet la ordin. .valoarea despăgubirilor. . În debitul contului 404 "Furnizori de imobilizări" se înregistrează: . respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665).

SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII 4751. Soldul contului reprezintă subvenţiile de primit. donaţiilor pentru investiţii.valoarea subvenţiilor pentru venituri. . Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) GRUPA 47 "CONTURI DE SUBVENŢII. 462). 4758). aferente perioadei (741). Donaţii pentru investiţii (P) 4754.valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (conturile corespunzătoare imobilizărilor respective).partea din subvenţia pentru investiţii restituită sau de restituit (512. Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii" este un cont de pasiv.CONTURI DE TREZORERIE 50. CLASA 5 . Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P) 4758. distinct pe subvenţii guvernamentale.valoarea imobilizărilor necorporale şi corporale primite drept subvenţii guvernamentale (conturile corespunzătoare imobilizărilor respective). netransferate la venituri. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii 4753. împrumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii. Contul 445 "Subvenţii" este un cont de activ. . împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit. plusurilor de inventar de natura imobilizărilor şi a altor sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii. corespunzător amortizării calculate (758).valoarea subvenţiilor pentru venituri. În debitul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii" se înregistrează: .subvenţiile pentru investiţii. REGULARIZARE ŞI ASIMILATE" Contul 475 "Subvenţii pentru investiţii" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa subvenţiilor guvernamentale pentru investiţii. aferente perioadelor viitoare (472).Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind subvenţiile aferente activelor şi a celor aferente veniturilor.subvenţiile pentru investiţii.cota parte a subvenţiilor pentru investiţii trecute la venituri. . împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii şi alte sume de primit cu caracter de subvenţii pentru investiţii (445). În debitul contului 445 "Subvenţii" se înregistrează: .valoarea subvenţiilor încasate (512). Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P) 4752. . INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (P) . În creditul contului 475 "Subvenţii pentru investiţii " se înregistrează: . 475. Soldul contului reprezintă subvenţiile pentru investiţii. .valoarea subvenţiilor de primit drept compensaţii pentru pierderile înregistrate ca urmare a unor evenimente extraordinare (771). 4752. cu caracter de subvenţii pentru investiţii (4751. În creditul contului 445 "Subvenţii" se înregistrează: . împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii şi alte sume primite cu caracter de subvenţii. .

urmare a diferenţelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A) 509. . . Soldul contului reprezintă valoarea acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate.diferenţele favorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar. inclusă direct în capitalul propriu. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 5081.pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664). Alte titluri de plasament (A) 5088. . 53 "Casa". În debitul contului 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se înregistrează: . Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P) CLASA 5 "CONTURI DE TREZORERIE" Din clasa 5 "Conturi de trezorerie" fac parte următoarele grupe de conturi: 50 "Investiţii pe termen scurt". 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie".501. 512. Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" . În creditul contului 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" se înregistrează: . cedate (461. cumpărate în vederea obţinerii de venituri financiare într-un termen scurt. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 5091. 531). Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A) 505. Contul 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" este un cont de activ. Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A) 506. 58 "Viramente interne". .ajustarea rezervei de valoare justă. în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate (106). a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (668). 512. în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate (106). Obligaţiuni (A) 508.valoarea la cost de achiziţie a acţiunilor cumpărate de la entităţile afiliate (509.diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar. 531). a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (768). Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P) 5092. . 54 "Acreditive".preţul de cesiune al acţiunilor deţinute pe termen scurt la entităţile afiliate.creşterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare. GRUPA 50 "INVESTIŢII PE TERMEN SCURT" Din grupa 50 "Investiţii pe termen scurt" fac parte: Contul 501 "Acţiuni deţinute la entităţile afiliate" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa acţiunilor deţinute la entităţile afiliate. 51 "Conturi la bănci".

512. a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate. .Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiunilor emise şi răscumpărate. Contul 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" este un cont de activ.diferenţele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valută. 531).preţul de cesiune al obligaţiunilor deţinute (461. În debitul contului 506 "Obligaţiuni" se înregistrează: . a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (768).diferenţele nefavorabile din evaluarea la încheierea exerciţiului financiar. Contul 506 "Obligaţiuni" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa obligaţiunilor cumpărate.pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664). a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (668).valoarea la cost de achiziţie a obligaţiunilor cumpărate (509.diferenţele favorabile din evaluarea. În debitul contului 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" se înregistrează: .preţul de cesiune al altor investiţii pe termen scurt (461. respectiv la închiderea exerciţiului financiar. . Soldul contului reprezintă valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate. 512.valoarea la cost de achiziţie a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate cumpărate (509. .valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate. . cumpărate.diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt în valută. înregistrate la finele lunii. În creditul contului 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" se înregistrează: . la încheierea exerciţiului financiar. Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa depozitelor bancare pe termen scurt. anulate (161).valoarea obligaţiunilor emise şi răscumpărate (509. 531). În creditul contului 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se înregistrează: . Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa vărsămintelor de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate. înregistrate la finele lunii. 512. . Contul 506 "Obligaţiuni" este un cont de activ. În creditul contului 506 "Obligaţiuni" se înregistrează: . . 531).pierderea reprezentând diferenţa dintre valoarea contabilă a investiţiilor financiare pe termen scurt şi preţul lor de cesiune (664). Contul 508 "Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate" este un cont de activ. 531). În debitul contului 505 "Obligaţiuni emise şi răscumpărate" se înregistrează: . 512. Soldul contului reprezintă valoarea obligaţiunilor existente. respectiv la închiderea exerciţiului financiar (765). . 531). 512. neanulate. Soldul contului reprezintă valoarea altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate existente. sau la lichidarea lor (665).

72.costul de producţie al celorlalte imobilizări corporale. 505. precum şi al investiţiilor efectuate la cele existente (231). Soldul contului reprezintă valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate. realizate pe cont propriu (211. rezultate în urma evaluării datoriilor în valută.Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" este un cont de pasiv. rezultate în urma evaluării datoriilor în valută. În creditul contului 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale" se înregistrează: . la finele lunii.diferenţele nefavorabile de curs valutar.valoarea imobilizărilor necorporale realizate pe cont propriu (203. . la finele lunii. . 208. În creditul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează: . 508). Venituri din producţia de imobilizări necorporale 722.costul de producţie al amenajărilor de terenuri. În debitul contului 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt" se înregistrează: . 531).diferenţele favorabile de curs valutar. sau în urma achitării acestora (765). realizate pe cont propriu. Contul 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări corporale. respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665). Venituri din producţia de imobilizări corporale GRUPA 72 "VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI" Din grupa 72 "Venituri din producţia de imobilizări" fac parte: Contul 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale" Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din producţia de imobilizări necorporale. . 233). 506. În creditul contului 722 "Venituri din producţia de imobilizări corporale" se înregistrează: . . respectiv la închiderea exerciţiului financiar. 231).valoarea achitată a investiţiilor pe termen scurt cumpărate (512.valoarea datorată pentru investiţiile pe termen scurt cumpărate (501. reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI 721. reprezentând vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful