PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF

PENGERTIAN ISLAM
Pengertian dari Islam adalah penerimaan dari suatu pandangan atau suatu keadaan yang mula-mula ditolak atau tidak diterima. Di dalam Al-Qur¶an, Islam, seringkali diartikan kerelaan dari seseorang untuk menjalankan perintah Tuhan dan mengikutinya. ³Moslem´ adalah kata keadaan daripada Islam. Ini berkenaan dengan orang yang bersedia (rela) menjalankan perintah Tuhan dan mengikutinya. ³Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi menyerahkan diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan orang-orang musyrik.´ 3:67. Dua kata-kata itu, memperoleh arti yang khusus setelah mengenal pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Pesan yang disampaikan pada Muhammad dinamakan Islam, dan mengaku percaya pada pesan-pesannya adalah juga Islam.

Sunday, May 01, 2011

yaitu aspek kebahasaan dan aspek peristilahan. patuh. Di Persia misalnya ada agama Zoroaster. May 01. dan dua ajaran pokoknya. tetapi menganal berbagai segi dari kehidupan manusia.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF Pengertian Islam bisa kita bedah dari dua aspek. Zarathustra (W. disebut sebagai orang Muslim. Peristilahan ini timbul karena pada umumnya agama di luar Islam namanya disandarkan pada nama pendirinya. taat. dan taat kepada Allah swt. Islam sering diidentikkan dengan istilah Muhammadanism dan Muhammedan.583 SM). banyak para ahli yang mendefinisikannya. di antaranya Prof. tunduk. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Harun Nasution. Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat. melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tak sadar tunduk sepenuhnya pada undang-undang Allah. Dari uraian tersebut. Agama Sunday. Agama ini disandarkan pada nama pendirinya. melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan telah menyatakan patuh dan tunduk kepada Allah. Di kalangan masyarakat Barat. dapat ditarik kesimpulan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh. dan berserah diri kepada Allah swt. Adapun pengertian Islam dari segi istilah. bukan paksaan atau berpura-pura. Islam bukan saja dikatakan sebagai agama seluruh Nabi Allah. dan damai. dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. sentosa. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi. sebagaimana tersebut dalam Al Qur¶an. Dari segi kebahasaan. Dr. Hal itu dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri. yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya. Oleh sebab itu orang yang berserah diri. sebagai Rasul. Sementara itu Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian. 2011 . Ia mengatakan bahwa Islam menurut istilah (Islam sebagai agama) adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad saw.

penjelasan. bukan berasal dari manusia/Nabi Muhammad saw. akan tetapi secara prinsip hal itu merupakan kesalahan besar. Posisi Nabi dalam agama Islam diakui sebagai orang yang ditugasi Allah untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut kepada umat manusia. Dengan demikian. golongan tertentu. Sidharta Gautama Budha (lahir 560 SM). nabi terlibat dalam memberi keterangan.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF lainnya. Nama Islam tersebut memiliki perbedaan yang luar biasa dengan nama agama lainnya. May 01. bukan saja tidak tepat. Nabi Muhammad saw. dilihat dari segi misi ajarannya. uraian. Penyebutan istilah Muhammadanism dan Muhammedan untuk agama Islam. Islam adalah nama agama yang berasal dari Allah swt. pada berbagai kelompok manusia dan berbagai bangsa yang ada di dunia ini. sebagaimana perkataan agama Budha yang mengandung arti agama yang dibangun oleh Sidharta Gautama Budha atau paham yang berasal dari Sidharta Gautama. Nabi Sulaiman. Agama dari seluruh Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah swt. Nabi Daud. Islam menurut istilah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah swt. 2011 . Nabi Isa. agama ini dinisbahkan kepada tokoh pendirinya. seluruh Nabi dan Rasul beragama Islam dan mengemban risalah menyampaikan Islam. Keterlibatan nabi ini pun berada dalam bimbingan wahyu Allah swt. secara istilah. Nabi Musa. Selanjutnya. Berdasarkan keterangan tersebut. Islam adalah agama sepanjang sejarah manusia. Dengan kata lain. Istilah tersebut bisa mengandung arti bahwa Islam adalah paham Muhammad atau pemujaan terhadap Muhammad. dan tata cara ibadahnya. Dalam proses penyebaran agama Islam. Kata Islam adalah nama yang diberikan oleh Allah swt. Kata Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang tertentu. Demikian pula nama agama Yahudi yang disandarkan pada orang-orang Yahudi (Jews) yang berasal dari negara Juda (Judea) atau Yahuda. misalnya agama Budha. atau negeri tertentu. Islam adalah agama Nabi Adam. Analogi nama dengan agama-agama lainnya tidaklah mungkin bagi Islam. Hal itu dapat dipahami dari petunjuk ayat-ayat Al Qur¶an yang diturunkan Allah swt. Hal itu Sunday. Nabi Ibrahim. Nabi Yakub.

2011 . (Al Baqarah 2:62). Sedangkan menurut istilah. Wallahu A¶lam. orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin. (Ali µImraan 3:19. Selanjutnya Al Qur¶an juga menyatakan: Sesungguhnya orang-orang beriman. May 01. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam. dan damai. Al Qur¶an menyatakan hal ini karena kata µIslam¶ itu sendiri berarti menyerahkan diri kepada Allah SWT Yang Maha Pencipta. patuh. Al Qur¶an menyatakan bahwa: Sesungguhnya agama di sisi Allah (hanyalah) Islam «. Islam diturunkan bukan kepada Nabi Muhammad saja.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF dapat dipahami dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Al Qur¶an yang menegaskan bahwa para Nabi tersebut termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Sesungguhnya seluruh nabi dan rasul mengajarkan Islam kepada umatnya. Islam adalah nama agama yang diturunkan Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan sesuai fitrah kemanusiaan. Islam secara bahasa berarti tunduk. mereka akan menerima pahala di sisi Tuhan mereka. hari kemudian dan beramal saleh. tapi diturunkan pula kepada seluruh nabi dan rasul. Sunday. dan tidak (pula) mereka berduka cita. orang Yahudi. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya.85). Kesimpulannya. tidak ada ketakutan bagi mereka. barangsiapa yang beriman kepada Allah.

S.S.8 bilion Muslim di dunia. ada tiga konsep yang penting iaitu Iman. kesemua kumpulan ini tetap percaya bahawa Tuhan itu Allah dan dalam Islam ada rukun Islam dan rukun Iman yang menjadi teras amalan mukmin. bumi. Rukun Islam pula berkait rapat dengan tanggungjawab seseorang Muslim yang perlu dilakukan. 'amal dan Ihsan. Nabi Ibrahim A. islaman) yang bermaksud tunduk. Manakala Ihsan menyentuh adab adab seorang Muslim.S. Sunday. matahari. Cuma yang membezakan (antara nabi-nabi) ialah dari segi syariat sahaja. Nabi Musa A. Kepercayaan ini bersandarkan kepada enam perkara yang disebu t Rukun Iman. Nama Islam itu sendiri adalah diberi oleh Allah Tuhan sekelian alam..a. Nama Agama Kristian dan Yahudi adalah merujuk kepada kaum atau rasul pada masa tersebut. yuslimu. Umat Islam percaya Nabi Muhammad saw diutuskan oleh Allah..w. Nabi Isa A. 2011 ..S. Pengikut syariat-syariat asal Kristian dan Yahudi adalah digelar ahli kitab. Pada masa ini terdapat lebih 1. untuk menyempurnakan syariat yang terdahulu dengan turunnya Al-Quran sebagai panduan dan muamalat baginda sebagai penerangnya. termasuk Nabi Adam A.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF Perkataan Islam berasal dari perkataan Arab (aslama.bintang dan segalanya adalah patuh dan tunduk kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah swt. Mereka yang beriman dan beramal dengan ajaran agama Islam digelar Muslim.a. Perbezaan ini adalah disebabkan oleh perbedaan pendapat. Sedangkan Agama (syariat asal) Kristian dan Yahudi adalah Islam. sejahtera serta damai. Umat Islam percaya bahawa Semua makhluk yang berada di alam ciptaan Allah ini termasuklah tumbuh-tumbuhan. Semua makhluk tersebut dan termasuklah para Malaikat dan sebahagian manusia dan Jin yang patuh adalah Islam kecuali Iblis dan sebahagian dari Jin yang engkar kepada perintah Allah swt. binatang. bulan. Bagaimanapun.s. Agama Islam adalah agama yang mentauhidkan Allah dan telah lama wujud sebermula dengan Nabi Adam a. Dalam Islam terdapat 2 kumpulan fahaman utama iaitu ahli Sunnah wal jamaah (Sunni) dan Syiah. patuh dan ia juga bermaksud selamat.. sehingga Nabi terakhir Nabi Muhammad s. Secara ringkasnya Iman adalah berkaitan dengan kepercayaan (aqidah) seorang Muslim.S. May 01. Kesemua mereka percaya bahawa Islam diturunkan oleh Allah kepada kesemua rasul-rasulnya.. air.w. dan akhirnya Nabi Muhammad s. U Dalam Islam . angin. Nabi Nuh A.

ALLAH Konsep teologi asas Islam ialah tauhid-kepercayaan bahawa terdapat hanya satu Tuhan. bermakna "Maha Penyayang" (lihat Asmaul Husna) Allah dihuraikan dalam surah 112 al-Qur'an sebagai: "Dialah Allah Yang Maha Esa. cuma memuja dan sujud padaNya sebagai pencipta alam. Istilah Arab untuk Tuhan ialah All h.s.penundukan kepada Allah. Mutlak. Mereka mempercayai tujuan kewujudan ialah untuk menyembah Tuhan Qur'an kadangkala memerikan Allah dengan nama atau sifat lain.s. dengan mengisytiharkan bahawa: "Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad ialah pesuruh Allah. meskipun mereka mampu melakukan mukjizat untuk membuktikan kenabian mereka. dan Nabi Isa a. Nabi Musa a. dan membandingkannya kepada politeisme.a. Teologi Islam mengatakan bahawa semua pesuruh Allah sejak Nabi Adam a. dan pada qada dan qadar. Bangsa bukan Arab mungkin menggunakan nama lain untuk Allah. termasuk Nabi Adam a. Nabi Ibrahim a.[ Sunday. namun yang lain menjejak asal usulnya dari kata Arami Al h . memberi perutusan yang sama . menyatakan dengan lisan. wahyuNya..Islam .s.s.] dan Al-Qur'an menyatakan bahawa nama Muslim telah diberikan oleh Nabi Ibrahim a. iaitu percaya pada Allah. bermaksud "Tuhan" (al-il h).s. Para ulama menetapkan setiap Muslim mestilah percaya kepada enam perkara asas dalam Islam yang dikenali sebagai Rukun Iman.w. Allah. Nabi Muhammad s. seperti "Tanr " dalam bahasa Turki atau "Khod " dalam Parsi. Muslim percaya bahawa Allah mewahyukan pesanan terakhirNya kepada manusia melalui Nabi Islam Muhammad s.s. May 01. seperti al-Rahman. Allah itu di luar pemahaman manusia.a. Hari Kiamat. Yang Kekal. bermakna "Maha Pengasih" dan alRahim. di mana tauhid diluahkan dalam syahadah (pengakuan).s. Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya. dan melalui malaikat Jibrail.. Dia tiada beranak dan Dia pula tidak diperanakkan. Kepercayaan kepada Allah juga merupakan sebahagian daripada Rukun Islam." Dengan itu Muslim menolak doktrin Tritunggal Kristian. dan melakukan dengan anggota badan.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF RUKUN IMAN Iman ialah membenarkan dengan hati. malaikatNya. Muslim tidak perlu membayangkan Allah.w." Dalam teologi tradisi Islam. dan uniknya merupakan penerima wahyu ketuhanan-sama ada terus dari Allah atau melalui perantaraan malaikat. 2011 . Islam dihuraikan dalam al-Qur'an sebagai "sifat primordial bagaimana Allah mencipta manusia". kebanyakan ilmuwan percaya ia diperoleh daripada penyingkatan kata al.. Nabi Nuh a. Bagi umat Islam. Nabi-nabi dianggap menjadi yang paling hampir sempurna dari semua manusia.(yang/itu) dan il h (tuhan). merupakan Nabiullah terakhir dan kitab al-Qur'an merupakan wahyu yang baginda terima lebih dari dua dekad Muslim percaya bahawa para nabi adalah manusia dan bukan tuhan/dewa. pesuruhNya. AlQur'an menerangkan nama-nama berbagai tokoh yang dianggap nabi dalam Islam.

PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF KITAB Muslim mempercayai bahawa terdapat beberapa kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabinabinya. al-Qur'an hanya sempurna seperti diturunkan dalam bahasa Arab asli. diturunkan di Makkah.[34] Pakar undang-undang Muslim merujuk hadith. Terjemahan oleh itu hanya dianggap sebagai ulasan terhadap al-Qur'an. telah dipesongkan²sama ada dari segi tafsiran. Surah lebih awal secara kronologinya.w. Surah Madaniyyah berikutnya kebanyakannya membincangkan isu sosial dan moral yang berkaitan dengan masyarakat Muslim. Al-Qur'an dibahagikan kepada 114 surah. menekankan topik etika dan kerohanian.w. atau tiga. atau keduanya. Apabila Muslim bertutur secara abstrak mengenai al-Qur'an. mereka lazimnya memaksudkan kitab suci yang dibaca dalam bahasa Arab berbanding karya bercetak atau sebarang terjemahannya. bukan seperti al-Qur'an itu sendiri Malaikat Kepercayaan kepada malaikat merupakan satu lagi asas keimanan Islam. mengagungkan Allah. mencatat setiap perbuatan manusia. teks. Al-Qur'an menghuraikan malaikat sebagai "utusan dengan kepak²dua.. Mereka juga mempercayai kandungan kitabkitab sebelum al-Quran. oleh Allah melalui malaikat Jibrail pada banyak peristiwa antara 610 dan kewafatan baginda pada 8 Jun 632.236 ayat.[33] Al-Qur'an lebih menekankan panduan moral berbanding ajaran undang-undang. atau bab. dan kemustahilan mengekalkan gaya asal yang diilhamkan. seperti yang setara dengannya dalam Ibrani (malakh) dan Greek (angelos). Sains ulasan dan takwil al-Qur'an dikenali sebagai tafsir. ia adalah pusat teks keagamaan Islam yang diturunkan dalam bahasa Arab. Taurat dan Injil.[5] Muslim menganggap al-Qur'an sebagai kata sebenar Allah. dan telah dipiawaikan di bawah pentadbiran khalifah ketiga Uthman bin Affan. malaikat tidak memiliki tekad bebas.[35] Perkataan Qur'an bermaksud "pengucapan". sebagai tambahan kepada al-Qur'an dan untuk membantu menafsirkannya. Ia telah disusun pada zaman khalifah pertama Abu Bakar as-Siddiq. atau "tafsiran maksudnya". Bagi Muslim. dan mengambil jiwa manusia di akhir hayatnya. terjemahan adalah semestinya kurang tepat atas sebab perbezaan bahasa. Menurut Al-Qur'an. Kata bahasa Arab untuk malaikat (malak) bermaksud "utusan". May 01. mengandungi 6. dan dianggap "buku sumber prinsip dan nilai Islam". dan menyembah Allah dengan kepatuhan sempurna. dengan al-Quran sebagai kitab terakhir. kesilapan dari penterjemah. atau empat (pasang): Dia [Allah] menambahkan Makhluk mengikut kemahuanNya«"[ Sunday. 2011 .[37] Tugas malaikat termasuk menyampaikan wahyu daripada Allah. Al-Qur'an dilaporkan telah ditulis oleh sahabat Nabi semasa baginda masih hidup.a. namun cara utama penyampaian ialah melalui lisan. Mereka juga difikirkan untuk menjadi perantara bagi pihak manusia.[32] Muslim percaya bahawa ayat AlQur'an telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad s. atau rekod bertulis kehidupan Nabi Muhammad s. yang apabila digabungkan.a.

contoh "normatif" kehidupan Nabi Muhammad s.a. dan perwatakan peribadi baginda. Al-Qur'an menyebut nama beberapa orang yang dianggap nabi. Ujian dan kesengsaraan yang mendahului dan semasa Kiamat dihuraikan dalam al-Qur'an dan hadith. dipanggil Sunnah (harfiahnya "kebiasaan").[40] Muslim juga percaya bahawa Allah menghantar Nabi Muhammad s. riba dan ketidakjujuran. dengan rujukan al-Qur'an menghuraikan sifatnya dan keseronokan fizikal yang akan datang. "Hari Pengadilan" dan as-s `a.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF Nabi dan Rasul Muslim mengakui para nabi (Arab: ) dan rasul ( ) sebagai manusia yang dipilih Tuhan untuk menjadi utusanNya. Menurut Qur'an.a. walaupun sesetengah mereka mendapat mukjizat yang membuktikan kenabian mereka.a. dan juga dalam komentar dari ulama. May 01. "Saat Terakhir") juga penting pada Muslim. dan sunnah dilihat sebagai penting kepada panduan tafsiran al-Qur'an. perbuatan.[41] Dalam Islam. Ibrahim. seperti kufur. Teologi Islam menyatakan semua rasul menyampaikan pesanan Islam²penyerahan kepada kehendak Tuhan. iaitu rekod kata. Muslim melihat syurga (jannah) sebagai tempat keriangan dan kebahagiaan. Muslim digalakkan untuk mencontohi perbuatan Nabi Muhammad s. Mereka percaya bahawa masa Qiy mah telah ditentukan oleh Allah tetapi tidak diketahui oleh manusia.[43] Al-Qur'an menyenaraikan beberapa dosa yang boleh membawa seseorang ke neraka. Al-Qur'an menekankan kebangkitan jasad.w.[42] Kebangkitan dan pengadilan Kepercayaan pada "Hari Kebangkitan". Contoh ini dipelihara dalam tradisi yang dikenali sebagai hadith ("laporan"). 2011 .w. Nuh.[39] semua nabi merupakan manusia dan bukan tuhan. dan pengadilan mereka oleh Allah. suatu pemecahan dari kefahaman Arab pra-Islam tentang kematian. Terdapat juga rujukan kepada ridw n (kegembiraan dan senang hati).[44] Tradisi mistik dalam Islam meletakkan keseronokan kesyurgaan ini dalam konteks kesedaran yang amat terhadap Allah Sunday. sedangkan rasul-rasul sebelum baginda dihantar kepada puak atau kaum tertentu sahaja. termasuk Adam. dalam kehidupan harian mereka. (Penutup segala Nabi) untuk menyebarkan pesanan ketuhanan ke seluruh alam (untuk menyimpulkan dan memuktamadkan kata Tuhan).w. Musa dan Isa. Ia menyatakan bahawa kebangkitan akan diikuti oleh perhimpunan manusia. Yawm al-Qiy mah (juga dikenali sebagai yawm ad-d n.

Lima Rukun Islam (Arab: ) adalah lima amalan penting dalam Islam Sunah. atau pemberian sedekah.[48] Rukun Islam bagi Muslim Sunnah ialah: 1. Menurut ahli teologi Muslim. Sunday. Setiap Muslim yang mampu (dari segi badan dan harta) wajib menunaikan haji sekurang-kurangnya sekali seumur hidupnya. dan demikian bertanggungjawab atas perbuatannya. iaitu fahaman asas ajaran Islam: Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah Perjanjian ini adalah asas untuk semua kepercayaan dan amalan lain dalam Islam. Zakat ( ). dan lima konsep asas penerimaan agama bagi Islam Syiah. Muslim tidak boleh makan atau minum dari subuh hingga senja pada bulan ini. walaupun peristiwa telah ditentukan. dan juga untuk membantu menyebarkan Islam. berdasarkan pada kekayaan yang dikumpul. Syahadah ( ). Dialah Pelindung kami'«"[46] Bagi Muslim. Puasa ( ). Menurut tradisi Islam. May 01. 3. peringatan yang dipanggil Azan disiarkan secara umum dari masjid tempatan pada masa yang sesuai. iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. atau amalan sembahyang. Bahagian yang ditetapkan digunakan untuk membantu yang miskin dan yang memerlukan. Solat ( ).PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF Takdir Selaras dengan kepercayaan Islam dalam takdir. Muslim harus mengulangi syahadah ini dalam solat. telah ditentukan dan tiada apa yang boleh berlaku kecuali atas izin Allah. Muslim juga bersolat menghadap ke sini. atau ketentuan tuhan (al-qad wa'l-qadar). Setiap solat perlu mengadap Kaabah di Makkah. Di kebanyakan negara Muslim. wajib dilakukan lima kali sehari. Ini dijelaskan dalam ayat al-Qur'an seperti "Katakan: 'Tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. 2011 . dan harus berwaspada dari dosa lain. Amalan pemberian ini wajib untuk semua Muslim yang mampu. dan bukan-Muslim yang ingin memeluk Islam diperlukan untuk mengucap kalimah ini.[49] 2. iaitu ziarah semasa bulan Zulhijjah ke bandar Makkah.[47] Lima Rukun Islam Syahadah ditulis pada plak di Masjid Agung Xi'an. 5. semua yang telah ditakdirkan oleh Allah ditulis dalam al-Luh al-Mahf z. ChinaAmalan Haji termasuk berjalan tujuh kali mengelilingi Kaabah (tawaf). segala di dunia yang berlaku. baik atau jahat. Haji ( ). Allah mempunyai pengetahuan dan kawalan penuh ke atas semua yang berlaku. 4. "Batu Suratan Terpelihara". manusia memiliki tekad bebas dan dia boleh memilih antara betul atau salah.

Ibadah Islam adalah ibadah yang istimewa dan unik.w. Islam merupakan agama yang paling istimewa dan praktikal dengan kehidupan manusia dan menepati kehendak naluri sifat semulajadi manusia. tinggi atau agung dan universal. berseimbangan dan lain-lain ciri yang agung. Perimbangan antara ruh dan jasad 6. Pembebasan ibadah daripada perhambaan kepada tokoh agama 3. syamil. Ia diterangkan dalam lima perkara iatu rabbaniyah. Islam pula menurut syarak: Ia tegak berdiri diatas 5 asas iaitu. menunaikan zakat.Keindahan dan keistimewaan Islam dapat dilihat pada beberapa aspek yang menjadikan Islam itu sebagai sebuah agama yang menjadi dasar kehidupan umat manusia. Ia bersifat Rabbani. mendirikan sembahyang pada waktunya. 2. Berikut dinukilkan beberapa keistimewaan tersebut: 1.T. Ibadah hanya dengan kaifiyyat yang disyaraµkan 5. syumul.t sama ada dalam ibadah khusus atau ibadah umum. May 01. Tiada tuhan yang disembah melainkan Allah S. 2011 . serta amat berbeza daripada ibadah dalam agama lain.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF KEISTIMEWAAN ISLAM Keistimewaan Islam dalam Ibadah Islam dari segi bahasa: Ketundukan dan penyerahan hanya kepada Allah Taala. Ikhlas hati asas makbul ibadah 4.W. wa¶qii. Mudah dan menghapuskan kepayahan Keistimewaan Islam secara umumnya jelas dalam pelbagai cara kita beribadat kepada Allah s. berpuasa di bulan ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. mengucap dua kalimah syahadah. Sunday.

T sebagaimana firmanNya: " Sesungguhnya agama yang diredai Allah S. Islam adalah satu pegangan yang jitu. Sunday.Ini bermakna Islam adalah agama yang sempurna dan indah dalam segala aspek kehidupan manusia baik soal bermasyarakat.T dan semua akan kembali kepadaNya.konsep.Sesiapa yang menganut agama lain adalah sesat.W. May 01. Perlu ditegaskan bahawa Islam dan semua makhluk ciptaanNya adalah mutlak milik Allah S.ekonomi.W sebagaimana keterangan pada bab yang lepas dan agama-agama yang lain tidak diterima oleh Allah S.T ialah agama Islam" ( Surah Al ±Imran ayat : 19 ) Dan firmanNya: " Sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam maka dia termasuk dalam golongan mereka yang rugi di akhirat nanti" ( Surah al-Imran ayat : 85 ) Islam dicipta oleh Allah S.sosial dan sebagainya.W.W. politik.Islam agama Allah S.A.W.W.T. RABBANIYYAH ( KETUHANAN ) Rabbaniyyah bermakna Islam yang merangkumi hukum hakam.W.W.prinsip dan nilai-nilai peraturan hidup manusia adalah mutlak milik Allah S.W.W.bersih daripada kejahilan dan dorongan hawa nafsu.Seandainya berlaku bala bencana yang Allah S.Dalam pada itu apabila kita menyatakan Islam milik Allah S.A.W.T.T maka perlu kita menyakini bahawa Allah S.T Manakala agama-agama lain adalah hasil ciptaan idea dan falsafah serta pandangan manusia.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF KEISTIMEWAAN ISLAM 1. 2011 .T jualah yang memberi dan menetapkan peraturan hidup manuisa yang wujud terkandung dalam al-Quran dan Hadith serta Sirah Rasulullah S.T berikan hendaklah manusia itu mengucapkan pengakuan bahawa semua makhluk milik Allah S.

Kalau ingin maju dalam pentadbiran. WAQI¶IYYAH ( BENAR DAN NYATA ) Al-Waqiiyyah bermksud ajaran Islam adalah bersifat praktikal dan sesuai diamalkan dalam kehidupan manusia.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF 2.inovatif dan mempunyai wawasan untuk kemajuan di mana Sunday.Apa-apa persoalan yang ditimbulkan oleh manusia yang bersangkut paut dengan kehidupan mereka dapat diselesaikan oleh Islam melalui ajaran-ajarannya yang benar lagi tepat sekali.Islam menggalakkan manusia bersikap positif. Masalah kehidupan manusia adalah dalam pengetahuan Allah S. Peraturan dan perundangan Islam adalah seimbang dan mudah dalam semua perkara.T mengetahui kehendak dan kekurangan manusia maka dengan sebab itulah manusia diberi peraturan hidup yang mampu memenuhi keperluan manusia.Allah S. Sehubungan dengan itu juga Islam memberi ruang kepada manusia untuk berfikir bagi memajukan tamadun manusia dan ilmu. 2011 . 3.W.W.kebudayaan atau sebagainya. May 01.Segala apa yang diterangkan oleh Islam adalah benar dan nyata belaka.Oleh yang demikian manusia hanya perlu tunduk dan patuh kepada segala perintah dan peraturan Islam kerana apa-apa yang disarankan oleh Islam adalah semata-mata memberi kebahagian hidup manusia dunia dan akhirat.Misalnya bagi menyelamatkan nasab dan keturunan manusia Islam menyarankan berumahtangga dan mengharamkan zina serta meletakkan hukum rejam atau sebat bagi penzina dengan tujuan menjaga kehormatan manusia.Segala apa yang dihadapi oleh manusia semuanya terdapat penyelesaian dalam al-Quran sedikit pun tidak ditinggalkan.T dan Dia sahajalah yang berkuasa menyelesaikan masalah yang dihadapai oleh manusia .maka sudah ada peraturan yang Islam letakkan hanya perlu mendalami isi al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.Islam telah menyediakan segala kemudahan dan pilihan dalam menyelesaikan masalah sebagai contoh kalau tiada air untuk berwuduk maka boleh bertayammum.haram mendedahkan aurat dan sebagainya. Sebagai contohnya kalau seseorang itu ingin bersosial sudah ada peraturan yang digariskan oleh Islam seperti haram pergaulan lelaki dengan perempuan.kreatif.ekonomi. SYUMULIYYAH ( LENGKAP ) Syumuliyyah bermakna bahawa Islam itu lengkap dan sempurna malah tiada cacat celanya yang merangkumi segala aspek kehidupan manusia.W.

Segala peraturan yang di buat oleh Islam sama ada ibadat.puak.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF kemajuan hendaklah seimbang dengan keperluan rohani. ALAMIYYAH ( SARWAJAGAT ) Alamiyyah bermaksud ajaran Islam adalah sesuai untuk semua manusia tanpa mengira bangsa. Sunday.W. Ini terbukti apabila Rasulullah S. Sudah jelas dan amat nyata sekali kepada kita bahawa Islam itu adalah agama yang indah dan memenuhi kehendak manusia.Keadilan Islam hendaklah ditegakkan tanpa mengira kawan atau lawan sesama Islam atau bukan Islam. 2011 .warna kulit.Allah S. Alamiyyah Islam membawa keadilah yang sejagat kepada seluruh alam terutamanya manusia. May 01.Keadilan Islam bukan hanya terbatas kepada individu .sosial.T sesungguhnya telah memuliakan manusia dengan pelbagai nikmat rezeki dan kemudahan dengan memudahkan manusia menjalankan urusan pentadbiran di bumi ini sebagai khalifah.W sendiri akan memotong tangan anaknya Fatimah sekiranya dia mencuri.rumahtangga.Demikian juga diriwayatkan bahawa Baginda S.masyarakat dan negara.keturunan.Oleh itu Islam memerintahkan umat manusia menegakkan keadilan dalam setiap urusan manusia.A. 4.warna kulit dan sempadan malah keadilan Islam adalah alamiyyah iaitu menyeluruh.Islam menjamin kehidupan yang hakiki dan memberi kesejahteraan abadi kepada manusia di akhirat.W telah menolak diringankan hukuman potong tangan ke atas Fatimah binti al-Aswah seorang wanita golongan bangsawan Bani Makhzum yang telah mencuri. Ajaran Islam tidak ada kesangsian dan syak wasangka pada kebenaran dan perlaksanaanya.keturunan.A.pentadbiran dan seumpamaya adalah begitu indah dan menepati kehendak manusia.tempat dan zaman.

2011 .PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF Sunday. May 01.

2011 .400 tahun yang lalu. berpuasa. solat beserta doa dan Sunday. Perutusan Islam telah diwahyukan (diturunkan dari ALLAH) kepada Nabi Muhammad SAW 1. SAYA MOHAMAD SHARIL BIN ARIFF DARI KRUSUS MEKANIK INDUSTRI INGIN MEMBUAT KERJA TUGASAN KURSUS PENDIDIKAN ISLAM IAITU PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM. Ia juga bermaksud serah (submit). bersolat. kewujudan Kitab-kitab suci terdahulu.. Maksud Islam dari sudut bahasa adalah ''aman'' (salam). Seruan utama Islam adalah bahawa hanya ada Satu Pencipta alam ini dan DIA lah yang layak disembah serta Nabi Muhammad SAW merupakan hamba dan pertusanNYA di muka bumi.. May 01. bersyahadah. yang merupakan kitab suci yang paling lama berada di dunia ini telah mendapat jaminan Allah bahawa ia terpelihara dari kecacatan maklumat atau penyelewengan. dalam konteks ini. kewujudan Hari Pembalasan dan kewujudan ciptaan ALLAH. Manusia boleh berusaha memohon petunjuk dari Tuhannya melalui keyakinan aqidah. berzakat dan menunaikan haji. Seseorang Muslim dikehendaki menyempurnakan lima ibadah utama.PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF PENGENALAN ASSALAMMUALAIKUM PEMBUKA BICARA TUGASAN KURSUS INI.s dan disimpan dengan baik sehingga kini melalui kitab yang dinamakan Al Quran. seseorang Muslim menyerahkan dirinya kepada mematuhi kehendak dan larangan dari tuhannya (ALLAH).Islam mengajar bahawa semua manusia lahir dalam keadaan suci. Manusia diberi pilihan memilih jalan kebaikan atau jalan kejahatan. Kepercayaan Muslim turut meliputi keyakinan terhadap kewujudan Malaikat. Pengikut agama ini digelar Muslim (orang yang menyerah diri kepada ALLAH). Ia diwahyukan melalui Malaikat Jibrail a. Al Quran.

SENARAI RUJUKAN y y y y y y y HIDUP IBADAT _:..PERGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM MOHAMAD SHARIL BIN MOHD ARIFF PENUTUP/KESIMPULAN SELESAI SUDAH TUGASAN INI DENGAN MERUJUK PADA BUKU-BUKU DAN LAMAN WEB DAN TIDAK LUPA JUGA KEPADA AHLI KELUARGA YANG BERSAMA2 MENYIAPKAN TUGASAN INI« KESIMPULANNYA SAYA DAPAT MENGETAHUI TENTANG PENGERTIAN ISLAM DAN KEISTIMEWAAN ISLAM«MOGA SAYA DAPAT MANFAAT DAN TELADAN.USTAZ HAJI FADZIL HAJI AHMAD BIMBINGAN LENGKAP PENDIDIKAN ISLAM : BLOGSPOT USTAZ BADROL HJ. sekian terima kasih«. 2011 .SAAD LAMAN WEB PENDIDIDKAN ISLAM TINGKATAN 2 TANYALAH USTAZAH. May 01.COM KELUARGA LAMAN WEB FACEBOOK Sunday.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful