You are on page 1of 30

Bilimsel Bir Makale

Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?

Kerem KURT

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı
2011
Bilimsel Makale nedir?
Yapılan araştırma sonucu olarak
benzersiz sunulan, yazılmış ve
yayımlanmış eserdir.

Bilimsel Makale Özellikleri


•Gözlemleri değerlendirme
•Deneyleri tekrarlama
•Yeterli bilgi içeren ilk açıklama olma
1
Başlık
9 2
Kaynaklar Yazarlar

8 3
Teşekkür Özet
MAKALE

7 4
Tartışma Giriş

6 5
Sonuçlar Yöntemler
Yazmaya Başlarken
• Tek fikir üzerinde düşünülmelidir
• Neler söylemeliyim?
• Söylemeye değer mi?

• Çalışma neden yapıldı?


• Ne yapıldı?
• Ne bulundu?
• Ne anlama geliyor?
Önemli Noktalar!..

• Konu kesin açıklıkla, kısa ve net


açıklanmalı

• Etkin, açık ve belli anlamı olan


kelimeler seçilmeli

• Bütün cümleler kendinize ait olmalı


Kullanılmaması gerekenler

• Süsleme, edebi oyunlar ve


benzetmeler

• Fikirle ilgisiz malzeme

• Uluslar arası standartlaşmamış


kısaltma
Başlık Nasıl Hazırlanır?
• En az sayıda kelime ile tüm metni ifade etmelidir.
• Başlık bir cümle değildir.
• Uzun başlıklardan kaçınılmalıdır.
• Kısa ama çok genel başlıklar seçilmemelidir.
• Kelime sırası önemlidir.
• Kabul ettirici nitelikte olmamalıdır.
Başlığın içermemesi gerekenler

• Kısaltmalar (QoS,BGP)
• Kimyasal formül
• Patent isimler,
• Jargon kelimeler,
• Olağandışı ve eski terimler
Yazarlar ve adresleri nasıl sıralanır?

Bilimsel makale hazırlayan kişi


edebi anlamda yazar değildir.

Yazarlar Kimdir?
• Gerçek anlamda düşünsel katkı yapan
• Bilimsel içeriğe önemli değişiklik yapan
• Yazının son halini onaylayan
Yazarlar ve adresleri nasıl sıralanır?
• Unvan ve dereceler yazılmaz.

Adres Neden Yazılır?

•Yazarı belirlemek
•Makale isteklerinin gönderilmesi
Kısa özet Nasıl Hazırlanır?
• Metin içeriğinin paragraf ifadesidir.
• Makalenin konusunu net olarak
vermelidir.

• Araştırmanın kapsam ve esas


amaçlarını belirtmelidir.
– Kullanılan metodoloji
– Bulgular
– Ana sonuçlar
Kısa özet Nasıl Hazırlanır?
• 250 kelimeyi geçmemeli.
• Tek paragraf olmalı.
• Dil okuyucuya yakın olmalı.
• Geniş zaman kullanılmalı.
• Okuyucunun dikkatini çekmeli.
• Kendi başına yayımlanabilir olmalı.
• Kaynak gösterilmemeli.
Giriş Nasıl Yazılır?
Amaç :
Okuyucunun bilgi düzeyine
bakmadan, yazdığımız makalenin
sonuçlarını anlayıp değerlendirebileceği
temel bilgiyi vermek.

• Konu ile ilgili en önemli temel bilgileri


• Çalışmanın gerekliliği ve mantığı
Sunulmalıdır.
Giriş Kısmı Ana Hatları
• Araştırılan problemin niteliği, kapsamı ve amacı açık olarak
verilmelidir.
(konuyu niçin seçtiniz? ve neden önemlidir?)

• Okuyucuyu yönlendirmek için ilgili yayınları değerlendirilmelidir.


(Atıf ve Kısaltmalar)

• Kullanılan veya geliştirilen yöntem belirtilmelidir


(nedenleri ile)

• Araştırma ana bulguları verilmelidir.


(Ne bulundu)

• Bulguların ortaya koyduğu ana sonuçlar verilmelidir.


(Bulgular var olan duruma ne kattı)
Giriş Kısmı
• Geniş zamanda yazılmalıdır.
• Ben, biz gibi kelimelerden kaçınılmalıdır.
• Ticari isimlerden kaçının (Microsoft gibi)
• Yazıda iddialı kelimelerden kaçının.
• Sürpriz sonuçlara yer vermeyiniz..
Malzeme ve Yöntemler Bölümü Nasıl Yazılır?

• Kullanılan veya geliştirilen yöntemin


detaylı anlatımı

• Yapılan çalışmaların ayrıntılı anlatımı

• Deney yapıldı ise deney koşullarını,


deneyin nasıl yapıldığını anlatmak.
Malzeme ve Yöntemler
• Malzemenin
• Teknik özellikleri,
• Miktarları,
• Kaynağı,
• Hazırlama yöntemi
• Tam ve hatasız ölçümler ve analiz
• Yöntem yeni ise = Ayrıntı
• Yöntem eski ise = Literatür
Malzeme ve Yöntemler
• Analiz sonuçları tablo ve şekillerle gösterilebilir.
• Tablo ve şekillere metin içersinde atıfta
bulunulmalıdır.
Yanlış
“Ağda meydana gelen trafik yoğunluğu Tablo
1’de açıkça görülmektedir.”
Doğru
• “Ağda meydana gelen trafik düzeyi yüksek
bulunmuştur. (Tablo1)”

• Geçmiş zaman kullanılmalıdır.


Malzeme ve Yöntemler

• “O” „dan kaçının.


• Tekrardan kaçının.
• Okuyucuda bilmece çözüyor hissi
uyandırmayın.
• Sonuçları kesinlikle bu bölüme karıştırmayın.
• Ticari isimlerden kaçının.
• Bitmiş metni meslektaşınıza verin.
“......kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir”
Carl Sagan, The dragon of Eden.Ballantine Books
Sonuçlar Nasıl Yazılır?
• Yapılan çalışmanın kısa bir özeti ve
önemini belirtilebilir.

• Konu ile ilgili gelecekte yapılabilecek


çalışmalar bildirilir.

• Geçmiş Zaman kullanılmalıdır.


Tartışma Nasıl Yazılır?

• Gözlenen gerçekler arasındaki ilişkiyi ortaya


koymak.

• Çalışmanın sınırlılıkları ve anlaşılır gerçekleri.


Tartışma Nasıl Yazılır?
• Tartışın – sonucu tekrarlamayın.
• Uyum içinde veya zıt olan çalışmaları
vurgulayın.
• Uzlaşma olmayan noktaları gösterin.
• Çalışmanın teorik yönleri dışında
uygulamada pratik yollarını da tartışın.
• Neticeleri olabildiğince açık ifade edin.
Teşekkür Nasıl İfade Edilir?
• Teşekkür edilecek iki olası konu vardır:
– Laboratuar veya başkasından alınan teknik
yardım.
– Dışarıdan alınan burs, proje desteği gibi maddi
katkılar.

TEŞEKKÜR EDERİM.
Net ve dolambaçsız olmalıdır.
Kaynaklara Nasıl Atıf Yapılır?
• Yalnız yayımlanmış olan kaynakları alın.

• İnternet sayfalarını kaynak olarak göstermenin


hiçbir değeri ve önemi yoktur. Dipnot olarak ilgili
sayfada verilebilir.

• SCI dergilerden kaynaklar bulmak çok daha


yararlıdır.
Kaynaklara Nasıl Atıf Yapılır?
Üç genel şekil bulunmaktadır:
• İsim ve yıl sistemi (Harvard sistemi)
Smith M., Jones H. (1999)
Numaralandırma yok (Yazara ve okuyucuya
kolaylık!)

• Alfabe sistemi
Numaralandırma var (Yazar ve okuyucu için
zorluk!)
[1] Smith M., Jones H. (1999)

• Atıf sırası
Kaynaklara Nasıl Atıf Yapılır?
 Belirtilen her kaynağa metin içerinse atıfta
bulunulmalıdır.
 Atıf cümlede ilgili olduğu yere koyulmalıdır.
(en sona değil)
Yanlış
Multiple-access uydu iletişimi ve dijital mobil radyo telefonu
için bir spread-spectrum modülasyonu dijital yöntemi
inceledik.[1][2]

Doğru
Smith‟in multiple-access uydu iletişlimi [1] için yaptığı
geliştirme ve Brown‟ın dijital mobil radyo telefon [2] tekniği ile
kullanmak üzere bir spread-spectrum modulasyonu dijital
yöntemi inceledik.
Makaleniz Kabul Edilmemiş Olabilir

• Doğru bir fikri veya tasviri düzgün


yapamamışsınızdır.
• Hakemler dediğinizi anlamamışlardır
• Editör dediğinizi anlayamamıştır.
• Editörün elinde sizinkinden daha önemli makale
yığılması olmuş olabilir.
• Makaleyi gerektirdiği şekilde takdim etmeyip
editörü kızdırmış olabilirsiniz.
• «Her makale eninde sonunda basılır»
(Kevin Burke)
Kaynak:
• Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve
Yayımlanır – Robert A.Day (Çeviri
Gülay Aşkar Altay) – Tübitak 1996