ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT

REZUMAT

- TEZǍ DE DOCTORAT CONTRIBUŢII LA PERFECŢIONAREA MANAGEMENTULUI BURSIER

Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Marin ANDREICA

Doctorand: Stere Constantin FARMACHE

Bucureşti - 2010

A. CUPRINS CUPRINS
INTRODUCERE .............................................................................................................. 4 CAPITOLUL I. PREOCUPǍRI ŞI REALIZǍRI ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI BURSIER. EFECTELE CRIZEI ASUPRA PIEŢEI BURSIERE ........................................................................................................................................... 7 1.1 Scurt istoric al pieţelor bursiere ........................................................................ 7 1.2 Obiectivele cercetării ...................................................................................... 11 1.3 Abordări teoretice privind managementul pieţelor bursiere ........................... 13 1.3.1. Perfecţionarea managementului strategic al burselor de valori: controverse privind demutualizarea şi transformarea burselor în companii listate 15 1.3.2 Managementul indicilor bursieri ............................................................. 18 1.3.3 Perfecţionarea managementului activităţii de compensare-decontare a tranzacţiilor bursiere ............................................................................................... 20 1.4 Bursele de valori în economia de piaţă ........................................................... 23 1.4.1 Funcţiile şi rolul burselor de valori ......................................................... 25 1.4.2 Principalii operatori bursieri internaţionali ............................................. 35 1.5 Criza financiară internaţională: influenţe asupra pieţei bursiere din România42 1.5.1 Evoluţia Bursei de Valori Bucureşti în anul 2008 .................................. 46 1.5.2 Evoluţia Bursei de Valori Bucureşti în anul 2009 .................................. 53 1.5.3 Opinii ale autorului referitoare la provocările generate de criza financiară internaţională pentru managementul bursier ........................................................... 63 CAPITOLUL II. PERFECŢIONAREA ORGANIZǍRII ŞI ADMINISTRǍRII BURSELOR DE VALORI ............................................................................................. 65 2.1 Organizarea burselor de valori ........................................................................ 65 2.1.1 Modalităţi de organizare a burselor de valori ......................................... 68 2.1.2 Demutualizarea burselor de valori .......................................................... 71 2.2 Colaborarea dintre bursele de valori ............................................................... 77 2.2.1 Alianţe şi fuziuni ..................................................................................... 78 2.2.2 Organizaţiile internaţionale ale burselor ................................................. 83 2.3 Structura veniturilor şi cheltuielilor burselor de valori ................................... 85 2.3.1 Serviciile oferite de bursele de valori ..................................................... 86 2.3.2 Veniturile şi cheltuielile burselor de valori ............................................. 89 2.4 Organizarea pieţelor bursiere din România .................................................... 93 2.4.1 Consolidarea internă a pieţei bursiere din România ............................... 93 2.4.2 Cooperarea regională şi internaţională.................................................. 100 2.5 Elemente de consolidare a pieţelor bursiere din România ............................ 101 2.5.1 Consolidarea instituţională a entităţilor care concură la realizarea tranzacţiilor bursiere din România ........................................................................ 102 2.5.2 Crearea unui sistem multilateral de tranzacţionare (MTF) ................... 105 CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL INDICILOR BURSIERI .............................. 114 3.1 Funcţiile indicilor bursieri............................................................................. 114 3.2 Clasificarea indicilor bursieri ........................................................................ 117

....2 Riscurile în cadrul sistemelor de compensare-decontare . 174 4.......2 Mecanismul decontării ........................................... opinii şi propuneri .......4 Indicii Bursei de Valori Bucureşti .....................3 Managementul indicilor bursieri .........3.............................................. 163 4.......5 Perfecţionarea managementului indicilor bursieri dezvoltaţi de către BVB 137 3................................................................... CONCLUZII................... 156 4....................... 165 4............................... 182 CAPITOLUL V.......................3 Tipologia sistemelor de compensare-decontare ............ Riscul pieţei de capital din România – analiză comparativă .........1........................ 140 3..... 154 4...................... 121 3.............................................. 175 4...............................2..1....................1...... 153 4................................1....................3........7....................................................3................... Riscul asociat pieţelor bursiere: metodologia RiskGrades ..2................... 198 ANEXA Valorile indicelui ALL-X în perioada Ianuarie 2009 – Martie 2010 ........................................................6 Construirea unui indice sintetic pentru piaţa bursieră din România .. 130 3. 176 4. 150 CAPITOLUL IV...................2 Recomandări privind funcţionarea sistemelor de compensare-decontare în vederea diminuării riscurilor ......................................................... Determinarea RiskGrades pentru indicii BVB............. 173 4...1............ 195 BIBLIOGRAFIE ..1 Participanţii la sistemul de compensare-decontare .............................................. 159 4.............................. 146 3........................................7 Evaluarea riscului asociat indicilor bursieri ...........1 Etapele procesului de compensare-decontare ................3 Managementul riscurilor de decontare a tranzacţiilor realizate la BVB ......... 163 4........................................... Contribuţii originale...............................2........... Concluzii finale .....2.................................................. 187 5. 146 3... 188 5............. Probleme generate de punerea în practică a propunerilor şi recomandărilor193 5............................................. MANAGEMENTUL RISCURILOR ÎN DECONTAREA TRANZACŢIILOR BURSIERE .....3. 206 ................................................... OPINII ŞI CONTRIBUŢII PROPRII ..........1 Compensarea şi decontarea tranzacţiilor bursiere.4 Consideraţii referitoare la perfecţionarea activităţii de compensare ....3 Managementul riscului.......................7......2 Recomandările CPSS – IOSCO ..1 Recomandările G30 ..............decontare a tranzacţiilor bursiere ........................3........................................... 155 4.

consolidarea pietei bursiere. lichiditatea din pieţele bursiere s-a redus foarte mult şi. ar trebui să aibă în vedere şi formularea de concluzii care să . Indicii bursieri au cunoscut o scadere pe ansamblu şi o distorsionare a informaţiilor oferite investitorilor potenţiali ca urmare a “perturbaţiilor’ aparute în structura companiilor participante la baza de formare a acestora. activitati de compensare – decontare. pe acest fond. prezenta teza de doctorat subliniaza necesitatea dezvoltarii pieţei bursiere şi a instituţiilor care reglementează activitatea acesteia. riscul operational. piata bursiera. SUMARUL TEZEI DE DOCTORAT Este stiut faptul ca bursa reprezintă un „barometru” al vieţii economico-financiare într-o ţară sau pe plan internaţional. Un astfel de demers. bursa de valori. risc grades. care să aibă ca obiect de studiu şi analiză evoluţia pieţei de capital din România. indici bursieri. tranzactii bursiere. a extinderii operaţiunilor specifice pieţelor bursiere şi a adaptării funcţionării burselor la condiţiile de instabilitate economică generate de actuala criză economicofinanciară.B. Rolul important pe care-l deţin bursele în cadrul pieţei financiare a generat în rândul teoreticienilor şi practicienilor preocuparea pentru aprofundarea cunoaşterii în domeniul perfecţionării managementului bursier. Criza economico-financiară care a monopolizat economiile din întreaga lume în ultimii ani. aceasta devine un simbol al economiei de piaţă şi obiect de interes nu numai pentru cercurile de afaceri. un indicator al stării lumii de afaceri şi al perspectivelor economiei. Astfel. In acest context. indici de indici C. a avut un impact nefavorabil asupra evoluţiei pieţelor bursiere. CUVINTE CHEIE Management bursier. Prin acest rol. cotaţiile acţiunilor marilor companii listate la bursa au scazut dramatic. ci şi pentru întreaga comunitate. a scazut volumul tranzacţiilor ca urmare a reducerii interesului manifestat de investitori şi speculatori. firma de brokeraj.

Autorul. Astfel. Pentru a răspunde obiectivelor pe care şi le-a propus în cadrul lucrării de doctorat. asocieri) respectiv al celui operaţional cu luarea în calcul a factorilor de risc. -perfecţionării managementului activităţii de compensare-decontare a tranzacţiilor bursiere . să identifice tendintele majore conturate la nivel internaţional în domeniul managementului bursier şi sa evalueze implicaţiile acestora asupra pieţei bursiere autohtone. metodologiei şi bazei informaţionale care a stat la baza tezei de doctorat.( „Preocupări şi realizări în domeniul managementului bursier. se inscrie pe linia celor semnalate mai sus. -creării şi perfecţionării managementului indicilor bursieri. autorul a structurat teza în cinci capitole: În capitolul I.perfecţionarea managementului indicilor şi lansarea unui nou indice bursier .contribuie la perfecţionarea managementului bursier. fuziuni. Un spaţiu aparte alocă autorul aspectelor teoretice.evaluarea riscului asociat pieţei de capital din Romania prin aplicarea metodologiei RiskGrades şi compararea indicilor bursieri cu cei din alte ţări. autorul evidenţiază principalele direcţii care atestă caracterul inovativ al tezei : -perfecţionarea organizării instituţionale a pieţei bursiere -soluţionarea problemei creşterii lichidităţii pieţei bursiere . prin demersul sau. controverselor şi stadiului realizărilor în domeniul -perfecţionării managementului bursier ca urmare a demutualizării şi transformării operatorilor bursieri în companii listate. perfecţionarea managementului strategic (organizaţional. Efectele crizei financiare asupra pieţei bursiere” ) autorul subliniază faptul că preocupările teoretice privind bursele şi piaţa bursieră se îngemănează cu apariţia primilor germeni ai acestora. Relativ la direcţiile de cercetare aferente managementului bursier autorul evidentiază faptul că acestea s-au cristalizat în mai multe direcţii şi anume: extinderea pieţei prin tranzacţionarea unor noi produse bursiere şi a activităţilor desfăşurate pe piaţă de către instituţiile pieţei de capital. după definirea obiectivelor cercetării.

doctorandul evidenţiază evoluţia pieţei bursiere din România. cât şi elementele care încă stârnesc controverse generate de statutul de companie orientată spre realizarea de profit şi în acelaşi timp de entitate care stabileşte regulile de funcţionare ale unei pieţe. marilor operatori bursieri NYSE Euronext şi Nasdaq OMX. ar putea conduce la crearea unor instituţii şi mecanisme care să favorizeze o mai bună poziţionare a pieţei de capital din România în context internaţional. Modul în care a reacţionat piaţa bursieră autohtonă. susţine autorul. respectiv a Bursei de Valori Bucureşti în ultimii doi ani. s-au identificat atât principalii factori care au încurajat operatorii bursieri să renunţe la modelul mutual de organizare şi să îmbrăţişeze sisteme de guvernanţă corporativa. Sesizând dificultăţile întâmpinate în acesti ani de piaţa burssieră. Pornind de la o ampla documentare realizata de doctorand. urmărind etapele pe care principalii operatori bursieri internaţionali le-au . ultimele trei decenii au adus schimbări radicale. provocările cărora managementul bursier va trebui să le facă faţă în viitor. a evidenţiat cu şi mai multă claritate interdependenţele care s-au creat în timp cu mediul investiţional internaţional. De asemenea. Un spaţiu aparte alocă autorul (sub aspect conceptual şi evolutiv) pieţelor bursiere. limitele pe care instituţiile şi mecanismele pieţei de capital din România încă le manifestă şi nu în ultimul rând. doctorandul realizează un amplu tablou al influenţelor crizei financiare internaţionale asupra pieţei bursiere româneşti. chiar dacă deloc facilă. în capitolele următoare. În cadrul capitolului II. În acest context. pe lângă stadiul cercetărilor în domeniul de referinţă al tezei. motiv pentru care. funcţiilor şi rolului burselor de valori pe pieţele bursiere.În plus. autorul semnalează stadiul cunoaşterii prin delimitarea conceptuală a tuturor categoriilor vehiculate pe piaţă. Discutarea opţiunilor privind perfecţionarea managementului bursier este însă mai mult decât oportună conchide autorul. autorul realizeaza o trecere în revistă a sistemelor de organizare a operatorilor bursieri şi a modului cum au evoluat acestea de-a lungul timpului.va prezenta unele posibile măsuri a căror implementare. Dacă pentru o foarte lungă perioadă de timp organizarea mutuală a fost preferată de burse oricărei alte forme de guvernanţă. „Perfecţionare organizării şi administrării burselor de valori”.

a principalei probleme cu care se confruntă piaţa bursieră locală: lichiditatea redusă. Un astfel de demers ar putea să se constituie într-o soluţie. dar care au statut de companii închise. De asemenea. Spre deosebire de procesele similare desfăşurate la nivel internaţional. utilizarea indicilor bursieri de către investitorii instituţionali face să crească importanţa pe care operatorii bursieri o acordă (sau ar trebui să o acorde) modului de calcul. „Managementul indicilor bursieri”. Cu toate acestea. indicii bursieri au devenit extrem de populari şi reprezintă un important instrument de marketing pentru orice operator bursier. tot astfel nici procesele de demutualizare iniţiate de marii operatori bursieri internaţionali nu pot să nu producă modificări în sistemul de guvernare al celor două burse din România. este dedicat modalităţilor de construire şi de perfecţionare a indicilor bursieri precum si a managementului acestora. Prin capacitatea lor de a descrie sintetic evoluţia de ansamblu a unei pieţe bursiere sau doar a unui anumit segment al acesteia. chiar dacă parţială. în cazul celor doi operatori din România se pare că listarea BVB şi Sibex reprezintă mai degrabă un semn al eşecului unui proiect de fuziune. autorul a ajuns la concluzia că demutualizarea şi listarea burselor sunt două etape ale unui proces cu un scop foarte clar: realizarea economiilor de scop şi scală. cauzată de lipsa unei oferte suficient de diversificate. Întrucât nu există foarte multe publicaţii în limba română care să trateze “in extenso” subiectul indicilor bursieri. unde demutualizarea şi mai apoi listarea burselor au favorizat procesele de consolidare.parcurs până la obţinerea statutului de corporaţie. Aşa cum evoluţiile indicatorilor pieţei bursiere din România nu se pot sustrage mişcărilor înregistrate în cadrul pieţelor financiare internaţionale. obiectivul consolidării pieţei de capital din România rămâne de actualitate şi crearea unei structuri de tip holding ar facilita realizarea unei colaboărări instituţionale mai strânse şi mai bine coordonate. cu efecte pozitive inclusiv asupra dezvoltării pieţei de capital autohtone. În finalul capitolului se argumenteaza necesitatea constituirii unui sistem alternativ de tranzacţionare (MTF) în cadrul căruia să fie tranzacţionate acţiuni emise de companiile străine listate care deţin controlul asupra unor companii locale importante. managementului indicilor şi promovării acestora. Cel de-al treilea capitolul al tezei. s-a acordat o atenţie specială elementelor teoretice .

De asemenea. Odată prezentate riscurile generale care apar într-un sistem de compensaredecontare şi recomandările pentru funcţionarea unor astfel de sisteme. am observat că nu există un indice bursier care să descrie cât mai complet “universul” pieţei de capital din România. a considerat necesară detalierea recomandărilor. s-a construit un “indice de indici” (index of indices). debuteaza cu descrierea unor detalii ale procesului de compensare-decontare ale tranzacţiilor realizate la Bursa de Valori Bucureşti in contextual relevarii rolului acestor sisteme în cadrul pieţelor de capital. care se referă în principal la . cu trimitere la Recomandările G30 şi Recomandările CPSS – IOSCO. autorul semnaleaza posibilitatea aparitiei riscului de contaminare şi răspândire a unor probleme locale la nivel internaţional. In plus. „Managementul riscurilor în decontarea tranzacţiilor bursiere”. De aceea.care stau la baza creării unui index şi exigenţelor care asigură îndeplinirea funcţiilor unui indice de tip bursier. analizând indicii calculaţi în prezent. În finalul capitolului au fost prezentate unele consideraţii personale referitoare la perfecţionarea activitătii post-tranzacţionare la BVB in vederea diminuarii riscurilor. Din acest motiv. s-a implemetat metodologia RiskGrades indicilor bursieri pentru o oferi o imagine de ansamblu a riscului asociat unei pieţe bursiere în ansamblul său. Având în vedere globalizarea fluxurilor financiare. Capitolul IV al tezei. Astfel s-au calculat valorile RiskGrades pentru indicii BVB şi pentru cei ai principalilor indici bursieri din Europa Centrală şi de Est. piaţa Rasdaq şi piaţa societăţilor de investiţii financiare (SIF). s-au detaliat măsurile de management al riscurilor implementate pentru procesul de compensaredecontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare realizate la BVB. care să surprindă prin evoluţia sa mişcările care se produc pe toate segmentele pieţei bursiere autohtone: piaţa reglementată. iar analiza comparativă a revelat faptul că riscul asociat pieţei bursiere din România nu diferă semnificativ de riscurile cărora investitorii trebuie să le facă faţă atunci când realizează plasamente în cadrul burselor din Cehia sau Polonia. standardelor şi reglementărilor europene în organizarea unui sistem de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare.

Capitolul V : CONCLUZII. sistematizarea metodologilor de construire a indicilor bursieri. realizarea unui cadru conceptual şi a unei metodologii de cercetare a particularităţilor managementului riscului în decontarea tranzacţiilor bursiere. Contribuţii teoretice la dezvoltarea cunoaşterii: clarificarea şi sistematizarea terminologiei de bază referitoare la tranzacţiile bursiere. propunerea unei modalităţi eficiente pentru diversificarea ofertei de acţiuni tranzacţionate la BVB. Principalele contribuţii proprii din cadrul tezei de doctorat vizează atat aspecte teoretice şi cat si practice ale domeniului abordat: a. studiul integrator al dezvoltării domeniilor ţintă al lucrării. Contribuţii practice la dezvoltarea cunoaşterii: investigarea mangementului bursier în instituţiile pieţei bursiere. perfecţionarea instrumentelor de reducere a riscurilor în decontarea tranzacţiilor bursiere. Perfecţionarea managementului bursier strategic . OPINII ŞI CONTRIBUŢII PROPRII sintetizeaza principalele realizari notabile ale autorului in cadrul tezei de doctorat. Principalele contribuţii ştiinţifice. respectiv la evaluarea riscului asociat pieţei de capital din România detalierea mecanismului de împrumut de acţiuni.diversificarea tipurilor de conturi care pot fi deschise la nivelul Depozitarului Central şi la introducerea împrumutului de acţiuni. analiza strategiilor adoptate de operatorii bursieri internaţionali. opinii şi propuneri ale doctorandului sunt circumscrise următoarelor obiective ale lucrării: I. analiza efectelor crizei financiare internaţionale asupra pieţei bursiere din România. elaborarea unor soluţii de consolidare instituţională a BVB. elaborarea unei metodologii de construire a unui nou indice bursier pe baza metodelor econometrice şi implementarea celor de risk-grades la asigurarea comparabilitatii indicilor şi a reprezentativitatii lor. b. clasificarea categoriilor de riscuri post-tranzacţionare.

grupul de companii din jurul Deutsche Borse sau grupul Hellenic Exchanges.A. Identificarea de noi căi de perfecţionare a managementului Bursei de Valori O piaţă bursieră dinamică are nevoie de instituţii puternice. aceasta ultimă entitate urmând să aibă statutul de companie listată. de exemplu. Crearea unei structuri de tip holding ar permite concentrarea actualelor participaţii ale BVB S. în opinia autorului.A. Soluţia este realizabilă numai prin intermediul unui participant dispus să-şi asume rolul de formator de piaţă şi care astfel să asigure permanenta comunicare şi armonizare a cotaţiilor între cele două pieţe.A. Identificarea de noi strategii de acţiune în vederea dezvoltării pieţei bursiere Construirea mecanismelor care să permită tranzacţionarea în cadrul unui sistem alternativ a acţiunilor emise de companiile străine reprezintă. Pentru aceasta propunem ca listarea acţiunilor BVB pe piaţa reglementată să fie precedată (urmată) de creionarea unei structuri de tip “holding financiar”. prin: Pefecţionarea managementului activităţii de tranzacţionare Bursele de valori sunt “organisme” extreme de sensibile la toate schimbările care II. o mai bună coordonare a acţiunilor societăţilor din grup evitarea potenţialelor conflicte de interese în adoptarea regulilor de funcţionare a pieţei reglementate. Printr-o astfel de structura de grup s-ar putea realiza premise pentru: • • • consolidarea pieţei bursiere din România. care să aibă în „vârful” său o companie care să deţină participaţii la toate celelalte societăţi şi să fie implicată direct în managementul strategic şi în coordonarea societăţilor la care deţine participaţii. la nivelul BVB Holding S. se produc nu doar la nivelul economiei reale şi sistemului financiar naţional. motiv pentru care este necesară consolidarea instituţională a pieţei de capital din România. dar şi la . Un astfel de model nu ar fi o noutate în industria serviciilor financiare de la nivel european.. o soluţie de extindere a pieţei bursiere prin perfecţionarea sistemului de tranzacţionare. Perfecţionarea managementului bursier operaţional. B. întrucât într-un mod similar au fost create. A.

Introducerea împrumutului de acţiuni. Dacă o decizie în sensul renunţării la sistemul proprietar de tranzacţionare pe care-l utilizează în prezent BVB şi acomodarea unuia care este utilizat de una dintre marile burse europene este dificil de luat în acest moment. întrucât investitorii în general şi în special investitorii străini sunt foarte atenţi la siguranţa pe care le-o oferă instituţiile pieţei şi la confidenţialitatea operaţiunilor proprii. Regulile şi practicile locale ar trebui corelate cât mai rapid cu cele de la nivel internaţional.evoluţiile şi procesele care se petrec la nivel global. reprezintă pentru instituţiile pieţei de capital din România mai mult decât o opţiune: este o necesitate. criza financiară internaţională a afectat puternic şi piaţa de capital din România. cât şi ai celor locali. operaţionalizarea vânzărilor scurte sau adoptarea unui sistem mixt de conturi (conturi globale şi conturi individuale) sunt doar câteva elemente de natură să crească atractivitatea pieţei bursiere locale pentru investitorii străini şi mai ales pentru intermediarii care pot deveni mai interesaţi de obţinerea statutului de “remote member” la BVB. De aceea. spre piaţa internaţională a titlurilor de valoare. B. consider că sistemul de conturi individuale utilizat până în prezent în cadrul pieţei de capital din România nu ar trebui să fie înlocuit în totalitate de sistemul de conturi globale utilizat pe . Perfecţionarea managementului riscului operaţional Deschiderea spre exterior. se pot adapta o serie de mecanisme care ţin de activităţile pre. astfel încât să se realizeze alinierea practicilor din piaţa de capital din România la mecanismele şi regulile cu care marii investitori internaţionali sunt obişnuiţi. Din această perspectivă sistemul de conturi utilizat de către Depozitarul Central poate avea un rol critic. renunţarea la regula de pre-validarea a ordinelor de vânzare introduse în sistemul de tranzacţionare. De aceea. întrucât opinez ca acesta ar trebui să răspundă simultan atât cerinţelor investitorilor şi intermediarilor străini.şi post-tranzacţionare. În acest context se impune o schimbare de abordare la nivelul managementului bursier. iar evoluţia principalilor indicatori şi indici bursieri a evidenţiat cu foarte mare claritate dependenţa performanţelor BVB de fluxurile financiare internaţionale şi de prezenţa pe piaţa locală a investitorilor străini. O atenţie deosebită ar trebui acordată în special activităţii posttranzacţionare.

în cadrul unui sistem unitar. ar răspunde exigenţelor tuturor participanţilor la piaţă şi totodată ar rămâne doar o chestiune de timp pentru a vedea care este cea mai potrivită structură de conturi pentru piaţa bursieră din România. care să aibă în componenţă indicii BET-C. ele îşi păstrează totuşi a serie de caracteristici particulare ce le diferenţiază în preferinţele investitorilor. Chiar dacă în lumea globalizată de astăzi pieţele bursiere sunt puternic interconectate între ele. Funcţionarea în paralel a celor două tipuri de conturi (conturi individuale şi conturi globale).000 de simboluri tranzacţionate în cadrul pieţelor administrate de către BVB. soluţia corectă constă în varianta în care Depozitarul Central va lăsa deschisă participanţilor opţiunea de a utiliza în continuare atât conturi individuale. Perfecţionarea managementului indicilor bursieri Avand în vedere faptul că indicii bursieri constituie instrumente de evaluare ale performanţelor managementului bursier. s-ar acoperi integral acţiunile tranzacţionate în cadrul celor două pieţe: piaţa reglementată şi piaţa Rasdaq. Dacă intuitiv indicatorii de lichiditate şi adâncimea pieţei reglementate organizate de către Bursa de Valori Bucureşti sugerează că piaţa de capital din România este percepută ca fiind una dintre cele mai . pentru început. Ca soluţie. BET-FI şi RASDAQ-C.scară largă la nivel internaţional. întrucât principala sa funcţie va fi una descriptivă. care să cuprindă peste 1. investitorii consideră adeseori că o piaţă bursieră este prea riscantă pentru a investi în raport nu doar cu propriile strategii. autorul propune o soluţie de perfecţionare a acestora pe piaţa românească. un indice de indici (denumirea propusă în cadrul acestei teze este ALL-X) va avea o formulă de calcul şi o metodologie simplă. În concluzie. Pentru a descrie evoluţia globală a întregii pieţe de acţiuni din România. o variantă ar fi construirea unui index nou (index de indici. Mai mult sau mai puţin subiectiv. Astfel. C.). cât şi conturi globale. Prin calcularea RiskGrades pentru mai mulţi indici bursieri se obţine o imagine sintetică a riscului pe care investitorii îl asignează pieţei bursiere din România în raport cu bursele din regiune sau cu pieţele bursiere dezvoltate. dar şi în raport cu alte burse în care pot realiza plasamente de portofoliu.

care să fie eventual realizată de acelaşi evaluator şi care să utilizeze unitar aceleaşi metode. urmând să primească în schimb acţiuni emise de aceasta. principalul element critic îl reprezintă nevoia de a asigura în permanenţă cotaţii de cumpărare şi vânzare în piaţă. demersul de a calcula RiskGrades oferă o imagine asupra a cât de mari sunt riscurile comparativ cu alte pieţe bursiere din regiune. Se confirmă astfel ipoteza formulată în această teză că principalele probleme ale pieţei de capital din România un sunt legate de cerere. Perpetuarea imaginii de piaţă bursieră cu un grad de risc ridicat ar putea reprezenta o problemă pentru Bursa de Valori Bucureşti. Acţionarii fiecărei societăţi care urmează să facă parte din această structură de tip holding îşi transferă acţiunile către noua entitate. autorul semnaleaza principalele probleme generate de punerea în practică a propunerilor şi recomandărilor formulate de acesta cum ar fi: Strict teoretic. Valorile RiskGrades obţinute pentru toţi indicii bursieri din regiune sunt foarte apropiate şi arată că investitorii nu receptează piaţa de capital din România ca fiind una excesiv de riscantă în raport cu celelalte burse din regiune.riscante. Aceasta se poate realiza numai prin intermediul unui participant dispus să-şi asume rolul de formator de piaţă şi care astfel să asigure permanenta comunicare şi armonizare a cotaţiilor între cele două pieţe. în condiţiile în care în ultimii ani inclusiv investitorii locali au început să realizeze plasamente de portofoliu în titluri emise de companii listate la burse europene. Există posibilitatea realizării unei evaluări a fiecărei companii vizate a face parte din această structură de tip holding. În ceea ce priveşte construirea mecanismelor care să permită tranzacţionarea în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare a acţiunilor emise de companiile străine. mai ales că structura acţionariatului este destul de eterogenă. Principala problemă care apare este legată de raportul de schimb între acţiunile noii entităţi şi cele emise de fiecare companie din grup. Formatorul de piaţă ar trebui să aibă capacitatea fie de a deţine în nume propriu un anumit volum de titluri care să facă obiectul în cadrul unui astfel de sistem alternativ de tranzacţionare. organizarea unei structuri de tip “holding financiar”. In plus. care să aibă în „vârful” său o companie care să deţină participaţii la toate celelalte societăţi care concură la realizarea şi finalizarea tranzacţiilor bursiere este în principiu destul de uşor de realizat. ci derivă în primul rând dintr-o ofertă inadecvată. fie .

In final. ceea ce ar putea genera la un moment dat unele probleme care ţin în primul rând de activitatea de supraveghere a pieţei. relativ la piata de capital. lipsa unei oferte adecvate determină unii investitori locali. în urmatorii ani. Principala problemă la care. este necesară activarea acelor mecanisme care să creeze posibilitatea tranzacţionarii la BVB de acţiuni emise de companii străine. de retail sau instituţionali. Un astfel de mecanism este oferit de posibilitatea de a operaţionaliza un sistem alternativ de . Funcţionarea în paralel a celor două tipuri de conturi (conturi individuale şi conturi globale). în cadrul unui sistem unitar gestionat de Depozitarul Central. şi Bursa de Valori Bucureşti nu a reusit să devină suficient de atractivă pentru marii intermediari financiari. care să dorească să devină membri ai sistemului de tranzacţionare al BVB. a devenit deja o soluţie pe care până la urmă au adoptat-o şi instituţiile pieţei de capital din România. cu efecte negative de durată asupra lichidităţii pieţei bursiere locale. De asemenea. iar transferul de acţiuni între doi depozitari centrali este deocamdată unul care presupune parcurgerea unor etape consumatoare de timp. cererea venită dinspre investitorii internaţionali îşi va atenua în timp efectul de antrenare al pieţei. În condiţiile în care majoritatea pieţelor europene au acelaşi termen de decontare (T+3). Ca pe orice altă piaţă. piaţa de capital din România manifestă încă un grad ridicat de ineficienţă: nivel scăzut de activitate pe segmentul primar al pieţei şi valori de tranzacţionare relativ reduse înregistrate pe piaţa secundară. Varianta care se doreşte a fi implementată presupune însă ca participanţii pe piaţă să opteze pentru unul dintre cele două sisteme de conturi. managementul bursier va trebui să găsească răspunsuri o reprezintă lichiditatea redusă. De aceea. şi pe piaţa bursiera lichiditatea este determinată de două componente principale: cererea şi oferta de instrumente financiare tranzacţionabile. Întrucât piaţa de capital din România nu este cunoscută printr-un număr mare de oferte publice primare iniţiale (IPO) de anvergura. împrumutul de acţiuni pare să fie o condiţie necesară pentru un astfel de proiect. să ia în calcul varianta de a realiza plasamente de portofoliu pe alte pieţe bursiere europene.să aibă capacitatea de a administra eficient operaţiuni de împrumut de acţiuni. Pentru a contracara conturarea unei astfel de tendinte. autorul concluzioneaza faptul ca la momentul actual.

Farmache. Pro-active Partenership in Creativity for Next Generation. unde se vor putea realiza tranzacţii în lipsă. Farmache. De acest adevăr au început să fie convinşi în ultimii ani din ce în ce mai mulţi participanţi pe piaţa de capital din România şi de aici au apărut o serie de presiuni pentru implementarea unor schimbări în activitatea de post-tranzacţionare..E.. 2007 . S. Apreciem că. C. De asemenea. • Andreica. M. În vol. C. Andreica. Andreica. Directii de dezvoltare regionala în contextul integrarii europene..Particularităţi şi tendinţe ale cooperării regionale pe piaţa bursieră. M. înlocuirea sistemului de conturi individuale cu un sistem bazat exclusiv pe conturi globale prespune anumite riscuri şi de aceea propunem adoptarea unui sistem mixt de conturi. 2005 . Proceedings. M.. I. Andreica.... Pargaru. în actualul context. cum ar fi adoptarea unui nou sistem de conturi sau introducerea împrumutului de acţiuni. 2007 . R. Helsinki School of Economics. Presses Internationles Polytechnique. ... Presses Internationles Polytechnique. eliminarea restricţiilor privind împrumutul de acţiuni va avea efecte benefice asupra lichidităţii pieţei bursiere.Essays on stock exchange competition and pricing. Andreica.Controverse privind listarea acţiunilor emise de Bursa de Valori Bucureşti. 2010 . Cibernetica MC Publishing House. Comunicare la al 34-lea Congres ARA. Quebec. Bucharest. În cadrul oricarei pieţe de capital. BIBLIOGRAFIE SELCTIVA • • Andersen A. M. Helsinki.tranzacţionare (ATS sau MTF). S.. • Andreica. S. R. Farmache. Andreica. Quebec. care să ofere participanţilor la piaţa posibilitatea de a alege varianta cea mai potrivită pentru propriul model de business. în cadrul căruia să poată fi tranzacţionate acţiuni emise de companii străine. mecanismele post-tranzacţionare şi sistemele de înregistrarea deţinerilor pot reprezenta inhibitori sau catalizatori ai activităţii din piaţa bursieră. În vol.. urmând să rămână interzise doar operaţiunile de tip „naked short sell”.Improving Stock Market Management. În vol. Andreica.

Bucuresti. disertaţie susţinută cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai. . • • • • Farmache. Pagulayan D. Vol. Isărescu M. M.Consilier – piata de capital. International Review of Business Research Papers. Biases and Beyond...Improving Stock Management Assessment Instruments.. F. Paris. S. Cluj-Napoca.reorganization – regulatory concerns. Revista Metalurgia International. Cibernetica MC Publishing House.5 November.M.. 2007 . Nr 3. Hyderabad. Editura Economică. 2001..6. Andreica.. 2005 – Stock exchanges at the crossroads: competitive challenges . http://www. Corbaton J. Chesini.bizresearchpapers.Anatomy of stock market bubbles. Editura Monitorul Oficial. A. • • Kim J. Directii de dezvoltare regionala în contextul integrarii europene.A. Barcelona..Manager in misiunea de audit. Farmache. 3 No. 2000 – Bursa şi piaţa extrabursieră.From Demutualization to Globalisation: New Challenges for Stock Exchanges. Bucuresti Farmache. G.. prezentare susţinută în cadrul Philippine Emerging Startups Operations (PESO). 2007 . Ionescu. Cambridge.. 2005 – Financing Options. & Mina J. Bucharest. Bucureşti.. 2001.. Discussion paper no.com • • Christiansen H.. Ghe. Farmache. Rusu. The RiskMetrics Group LLC. • • Komaromi G.Perspective în organizarea pieţelor bursiere din România.. S. Andreica.. Universitat de Barcelona. Fleckner A. A. The ICFAI University Press. 2008 – The role of stock exchanges in corporate governance. S.Criza financiară internaţională şi provocări pentru politica monetară din România. Harvard Law School.RiskGradesTM Technical Document. G. 2001 . În vol. ICCP Venture Partners.. 2009 . Inc . 2010 . Fatu. 2009 – Market indices: Bases.• • • Anghelache.. . Editura Rantrop & Straton.. M. 2006 .. OECD. Koldertsova A... Financial Markets Trends... Rusovici. Andreica.S.C. N.

R.Equitiy Markets in Action. 2004 . John Wiley & Sons. European Central Bank. 2007 .• • • Roman M. Universitatea “Lucian Blaga”.. Francioni R.Pricing of Settlement Link Services and Mergers of Central Securities Depositories.. Working Paper Series No 710. Sibiu Schwartz R. Frankfurt. 2009: Implicatiile organizarii unui sistem de decontare a valorilor mobiliare şi riscurile asociate acestuia”. .. New Jersey.. Tapking J.

Washington DC. expert evaluator si auditor • Profesor asociat. . specialist si conducator stiintific al lucrarilor de dizertatie in cadrul programului Master “Tranzactii si reglementari pe piata de capital”. in cadrul Programului international pentru dezvoltarea pietelor de valori mobiliare organizat de Comisia Valorilor Mobiliare si Burselor de Valori a Statelor Unite ale Americii . Franta (program de formare manageriala).A. S 1999. R • Participarea la programul universitatii Georgetown . 1976 1980. 2003.Montreal (Canada). ALPHA BANK ROMANIA S. 1 copil Prim Vice Presedinte Executiv al Alpha Bank Romania S. Adresa: Calea Dorobantilor.Milano. Academia de Studii Economice. • Stagiu de pregatire la Bursele de Valori din Boston si Philadelphia. Oct. • Stagiu de pregatire la Comisia Valorilor Mobiliare din Quebec . Scoala de Management.1992.Washington DC in cadrul Centrului de Cercetari pentru pietele de capital la cursul "Structuri alternative ale pietelor de capital". Universitatea Comerciala Luigi Bocconi . Facultatea de Finante Contabilitate. nr. Academia de Studii Economice Bucuresti ACTIVITATE PROFESIONALA  12 ianuarie 2009 – prezent – Prim Vice Presedinte Executiv. 237B. 1994. EDUCATIE TEORETICA • • • Institutul Regional de Administratie Publica.A. Bucuresti 1 Profil: institutie financiara ce ofera o gama larga de servicii si produse atat pentru segmentul de piata dedicat persoanelor fizice cat si pentru sectorul de corporate. EXPERIENTA PROFESIONALA • Atestat ca expert contabil. Presedinte al Consiliului de Administratie al Bursei de Valori A. Bucuresti.D. 1993. 1992 Ianuarie 1993 FORMARE PROFESIONALA • Participarea in cadrul Universitatii Georgetown la programul destinat tarilor din Estul si Centrul Europei “Riscul Managementului si Pietele de Capital”. CURRICULUM VITAE  INFORMATII PERSONALE Nume: Data si locul nasterii: Nationalitatea: Stare civila: Pozitia actuala: Bucuresti Stere-Constantin Farmache 27 Mai 1956. Calarasi romana casatorit. 1991 . printr-o larga retea de sucursale situate in Bucuresti si alte orase mari din tara.

romane si/sau straine. hotararile Adunarii Generale. inclusiv in relatia cu Consiliul Bursei. hotararile Adunarii Generale a actionarilor BVB si ale Consiliului 13 iulie 2005 – Decembrie 2008 . Bursa de Valori Bucuresti S. • exercita competentele generale de organizare. 34-36 etaj 13-14 sector 2 Bucuresti Profil: institutie care presteaza servicii emitentilor tranzactionati pe pietele reglementate administrate de BVB in calitate de operator de piata. • angajeaza patrimonial Societatea ca persoana juridica prin semnatura sa. cadrul juridic aplicabil Prim Vice Presedintelui Executiv.A. S.C. precum si alte operatiuni in legatura cu acestea potrivit legislatiei incidente Atributii si responsabilitati: conform prevederilor stabilite de Actul Constitutiv. S. 25 sector 1 Bucuresti Profil: institutie care furnizeaza servicii de depozitare. in fata autoritatilor publice si in relatiile cu persoanele fizice si/sau juridice. Institutie aflata sub supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare Adresa: Bd-ul Carol I nr. prevazute in Cadrul Juridic Aplicabil. Fagaras nr.C. • indeplineste (dupa caz. registru. salarizare si concediere a personalului Societatii.A. cadrul juridic aplicabil Presedintelui Consiliului. precum si a competentelor exclusive rezervate de Cadrul Juridic Aplicabil si/sau de Actul Constitutiv al BVB Consiliului Bursei si Adunarii Generale a actionarilor BVB.C Depozitarul Central S. • exercita atributiile de angajare. Institutie aflata sub supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare Adresa: Str. compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare. S. Bursa de Valori Bucuresti S.Atributii si responsabilitati: conform prevederilor stabilite de Actul Constitutiv. administrare si dispozitie necesare aducerii la indeplinire a obiectului de activitate a Societatii. cu aprobarea Consiliului Bursei) toate operatiile si actele de conservare. 34-36 etaj 13-14 sector 2 Bucuresti Profil: institutie care presteaza servicii emitentilor tranzactionati pe pietele reglementate administrate de BVB in calitate de operator de piata. cadrul juridic aplicabil. cadrul juridic aplicabil Directorului General si conducatorului BVB Principalele atributii: • ia toate masurile aferente conducerii Societatii in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor stabilite. • reprezinta legal Societatea ca persoana juridica. intermediarilor participanti la sistemul de tranzactionare al Bursei si detinatorilor de instrumente financiare Atributii si responsabilitati: conform prevederilor stabilite de Actul Constitutiv. conducere si cele privind administrarea curenta a Societatii. intermediarilor participanti la sistemul de tranzactionare al Bursei si detinatorilor de instrumente financiare Atributii si responsabilitati: conform prevederilor stabilite de Actul Constitutiv. Comisiile Speciale si Camera Arbitrala a BVB. Institutie aflata sub supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare Adresa: Bd-ul Carol I nr. . hotararile Adunarii Generale a actionarilor BVB si ale Consiliului Octombrie 2006 – prezent – Vicepresedinte al Consiliului de Administratie.A.Director General. 6 februarie 2008 – prezent – Presedinte al Consiliului de Administratie.

obligatiile si drepturile specifice fiecarui post din cadrul Societatii si semneaza in numele Societatii contractele individuale de munca. aproba prin decizie Regulamentul intern al Societatii. administrare si dispozitie necesare aducerii la indeplinire a obiectului de activitate al institutiei. • exercita competentele generale de organizare.Director General. informeaza imediat CNVM cu privire la orice neregula si/sau disfunctionalitate constatata in cadrul sistemului de tranzactionare al Societatii. .13 iulie 2005 . 1 iunie 1995 . parter (cladirea Bancii Nationale a Romaniei). salarizare si concediere a personalului institutiei. inclusiv in relatia cu Consiliul Bursei. urmareste respectarea regulilor si procedurilor pietelor reglementate si ale sistemelor alternative de tranzactionare de catre Participantii la piata si agentii pentru servicii de investitii financiare. conform Codului Muncii. intermediarilor si detinatorilor de instrumente financiare Atributii si responsabilitati: conform prevederilor stabilite de Regulamentul de organizare si functionare. cu aprobarea Consiliului Bursei) toate operatiile si actele de conservare. intampinarile. cererile. rapoartele si documentele stabilite in Cadrul Juridic Aplicabil. transmite CNVM informatiile. • exercita atributiile de angajare. notificarile. sistemele alternative de tranzactionare. • reprezinta legal institutia. • indeplineste (dupa caz. precum si masurile adoptate in acest sens. adopta masurile necesare in legatura cu pietele reglementate. responsabilitatile. Bursa de Valori Bucuresti Institutie de interes public aflata sub supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare Adresa: in perioada 1 iunie 1995 – 4 aprilie 2003 . prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al BVB. • angajeaza patrimonial institutia prin semnatura sa. dispune sanctionarea sau instituirea de masuri cu caracter preventiv asupra intermediarilor. comunicatele. Actul Constitutiv. 34-36 etaj 13-14 sector 2 Bucuresti Profil: institutie care presteaza servicii emitentilor admisi la tranzactionare pe piata bursiera. notifica CNVM orice incalcare semnificativa a regulilor pietei reglementate administrate. constatata in exercitiul prerogativelor sale. cadrul juridic aplicabil Directorului General al BVB Principalele atributii: • ia toate masurile aferente conducerii institutiei cu respectarea competentelor rezervate de Cadrul Juridic Aplicabil si/sau de Regulamentul de organizare si functionare al BVB. conducere si cele privind administrarea curenta a institutiei. hotararile Consiliului Bursei etc. semneaza toate documentele cuprinzand date si informatii referitoare la Societate. traderilor si a agentilor pentru servicii de investitii financiare autorizati ca agenti de bursa. hotararile Adunarii Generale a actionarilor. declaratiile. la termenele si in conditiile prevazute.Bd-ul Carol I nr. atestatele.strada Doamnei nr. in fata autoritatilor publice si in relatiile cu persoanele fizice si/sau juridice. romane si/sau straine. stabileste atributiile. emitenti si Participanti la piata. renuntarile la drepturi si altele asemenea facute in numele Societatii. 8 sector 3. in conditiile Cadrului Juridic Aplicabil.• • • • • • • • • • • indeplineste orice alte atributii prevazute in Cadrul Juridic Aplicabil. Comisiile Speciale si Camera Arbitrala a BVB. Bucuresti Incepand din 7 aprilie 2003 . controleaza activitatea celui de-al doilea Director-conducator al Societatii.

Bucuresti: • 1 octombrie 1994 – 29 aprilie 1995 .Consilier al Ministrului • 1 noiembrie 1991 – 1 iunie 1992 . autorizarea primelor societati de valori mobiliare. aflata in subordinea Centralei industriale de mecanica fina si masini textile Bucuresti. adopta masurile necesare in legatura cu emitentii si membrii BVB. dispune sanctionarea sau instituirea de masuri cu caracter preventiv asupra membrilor si a agentilor pentru servicii de investitii financiare autorizati ca agenti de bursa. Director General . Directia Generala a Bugetului Statului. 29 aprilie 1995 – 1 iunie 1995. informeaza imediat CNVM cu privire la orice neregula si/sau disfunctionalitate constatata in cadrul sistemul de tranzactionare al BVB. notifica CNVM orice incalcare semnificativa a regulamentelor si procedurilor BVB. Directia Bugetului Statului si a Planului Financiar Centralizat 16 decembrie 1985 – 16 noiembrie 1987 • Economist la Intreprinderea Tehnometal Bucuresti. Ministerul Finantelor/ Ministerul Economiei si Finantelor Strada Apolodor nr. atestatele. Ministerul Industriei Electrotehnice . Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare Atributii si responsabilitati: Elaborarea primelor reglementari ale pietei de capital romanesti • 1 iunie 1992 – 16 septembrie 1992 . Oficiul de Supraveghere a Activitatilor de Asigurare si Reasigurare Atributii si responsabilitati: Dezvoltarea cadrului legal pentru societatile de asigurari si supravegherea activitatilor de asigurare • 1 octombrie 1993 – 1 octombrie 1994 . stabilite prin hotararile Adunarii Generale a actionarilor. Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare Atributii si responsabilitati: Elaborarea primelor reglementari ale pietei de capital romanesti • 16 septembrie 1992 – 1 ianuarie 1993 .Director General. stabileste atributiile. 17. declaratiile. semneaza toate documentele cuprinzand date si informatii referitoare la institutie. constatata in exercitiul prerogativelor sale. hotararile Consiliului Bursei etc. la termenele si in conditiile prevazute. comunicatele.Director General. urmareste respectarea regulamentelor si procedurilor BVB de catre membrii Asociatiei Bursei si agentii pentru servicii de investitii financiare. transmite CNVM informatiile. Directia Generala a Elaborarii si Executarii Bugetului Public National • 1 aprilie 1990 – 1 noiembrie 1991 . cererile. notificarile. responsabilitatile. Agentia Valorilor Mobiliare Atributii si responsabilitati: Elaborarea proiectului Legii privind valorile mobiliare si bursele de valori.Sef Serviciu. precum si masurile adoptate in acest sens.Economist.• • • • • • • • • indeplineste orice alte atributii prevazute in Cadrul Juridic Aplicabil. Directia Bugete Locale • 16 noiembrie 1987 – 1 aprilie 1990 . intampinarile. in conditiile Cadrului Juridic Aplicabil. rapoartele si documentele stabilite in Cadrul Juridic Aplicabil. • 1 ianuarie 1993 – 1 octombrie 1993 – Director.Sef. sector 5. obligatiile si drepturile specifice fiecarui post din cadrul institutiei si semneaza in numele acesteia contractele individuale de munca.Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Atributii si responsabilitati: Stabilirea cadrului pentru desfasurarea activitatii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a primelor societati de valori mobiliare 16 noiembrie 1987 – 29 aprilie 1995. renuntarile la drepturi si altele asemenea facute in numele institutiei. crearea cadrului de constituire a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a Bursei de Valori Bucuresti.Sef Serviciu.

14 octombrie 1980 . scris si vorbit – nivel excelent . producator de otel LIMBI STRAINE • engleza si franceza: citit.14 decembrie 1985 • Economist la Combinatul Siderurgic Calarasi.