Istennek és Isten gyermekeinek ajánljuk

ORVOSI ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ ELŐSZÓ BEVEZETŐ A FORDÍTÓK FIGYELMEZTETÉSEI ELSŐ RÉSZ — A K K O R ÉS M O S T 1. Új információk 2. Visszapillantás 3. Miért ezzel foglalkozunk 4. Az alapelvek áttekintése MÁSODIK RÉSZ — AZ EGÉSZSÉG ÖSSZETEVŐ E L E M E I 5. Az egészség elemeinek ismertetése 6. Levegő 7. Víz 8. Étel 9. Pihenés és alvás 10. Testmozgás 11. Napfény 12. Szeretet és szerelem 13. Tisztaság, kellemes környezet és meghitt percek HARMADIK RÉSZ — KIEMELT S Z E M P O N T O K 14. Állati eredetű termékek 15. Gyermekeinknek 16. Gyermekeinknek is joguk van az egészségre 17. Méregtelenítés — mit tegyünk válságos helyzetben 18. Gyakran elhangzó kérdések 19. Kétheti teljes testkontroll TESTKONTROLL-RECEPTEK Bevezetés Nektár és ambrózia, azaz levek és krémek Gyümölcssaláták és mártások Zöldségsaláták és salátaöntetek Zöldség, mint főfogás Levesek, szendvicsek és göngyölt falatok Burgonyából és gabonafélékből készült fogások Főtt tészták és mártásaik

7 9 13 15 17 18 23 35 39 51 52 62 80 91 102 107 145 151 168 183 184 208 217 235 244 257 265 266 270 276 280 292 301 311 320

5

Sütemények, kétszersültek, lángosok, lepények Hal és csirke Magtej, magtejes italok, fagyos finomságok KÖVETKEZTETÉSEK Válogatott magyar ételreceptek Tapasztalataim aprócska tárháza FELHASZNÁLT KIADVÁNYOK JEGYZÉKE (BIBLIOGRÁFIA)

323 326 329 333 336 355 357

ORVOSI ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ
A „ T E S T K O N T R O L L " című könyv Magyarországon is nagy port vert föl. A , .Testkontroll 2" még nagyobbat fog. Évszáza­ dos hiedelmeket dönt halomra, és kemény vádbeszédet mond olyanok fölött, akik haszonszerzésből (vagy tudatlanságból) egészségünkre, életünkre törnek. Szent-Györgyi Albert mondta egy interjúban, hogy ha vala­ milyen új ötletét hangos ellenkezés fogadta, akkor tudta, jó nyomon jár, valószínűleg jelentős felfedezést tett. A „ T e s t kontroli 2" rendkívül jelentős újdonságokat tartalmaz. Szük­ ségszerűen botránykönyv. Szerzőik tetézik a bajt: igazat szólnak. A módszer ugyanis tényleg működik. Saját bőrömön is tapasztalom, hogy taná­ csaikat megfogadva korábban elképzelhetetlennek hitt szint­ re emelkedett energiám és közérzetem. Egy-két orvosi témában azonban, szerintem, túlzásba es­ nek. A radioaktív sugárzás valóban káros a testre, sok eset­ ben mégis életet ment. Kívánom, hogy j o b b gyógyeljárasok birtokában mihamarább nélkülözhetővé váljon, de ma még túlzásnak tartom merev elutasítását. Az is mellbe vágott, amikor arról olvastam, hogy csontrit­ kulásos betegnek helytelen kalciumot adni, hiszen magam is sokat írtam fel receptre. Idén nyáron Angliában járva kikér­ tem ez ügyben tapasztalt táplálkozási szakember véleményét, s ő is megerősítette a Diamond házaspár állítását. Az érvek előtt én meghajolok, de szakmai körökben azok bizonyára komoly vitát gerjesztenek majd. A szerzőházaspárral együtt én is azt javaslom, hogy ne a szavaknak higgyenek, hanem természetes ösztöneiknek és tapasztalatuknak. Próbálják megfogadni a „Testkontroll 2" tanácsait, s figyeljék meg, hogy érzik magukat. Megtippelem: remekül. Úgy legyen. Dr. Dómján László

Ez a könyv az emberi testről szól, s arról, hogy miként tudjuk gondját viselni. Olyan útmutató, amely lépésről lépésre vezeti rá az Olvasót az értelmesen gyakorlatias, egészséges életvitelre. Az egészséggel kapcsola­ tos témakörökből összefoglalja a lényegesebb ismereteket, továbbá a testedzés, a táplálkozás, a víz, a légzés, a napfény, az alvás, a szeretet, a szerelem, a nemiség és még sok egyéb dolog egészséggel összefüggő hatásáról szól. Tisztázza az Olvasóban esetleg föllelhető bizonytalanságo­ kat, és útmutatást, irányítást, önbizalmat, beavatkozási lehetőséget kí­ nál, hogy pontosan megtudjuk, mi az, amit mi, saját magunk megtehe­ tünk a lehető legjobb külső megjelenés és a lehető legjobb közérzet elérése érdekében. Senki sem fog kimaradni! Csecsemőknek és tizenéve­ seknek, szülőknek és nagyszülőknek, tehát mindenkinek BIZTONSÁ­ GOS megoldásokat kínál ez a könyv, olyanokat, amilyeneket régóta sze­ retnének megtalálni. A könyv telis-tele lesz újszerű ismeretekkel, melyek alapvetően változ­ tatják meg a testünkhöz fűződő kapcsolatot. A Testkontroll (angolul Fit for Life) megjelenése óta eltelt két esztendő folyamán, s épp hazatérve egy 17 várost értintő országos körútról, rengeteg alkalom adódott, hogy megtapasztaljuk azokat a hihetetlen eredményeket, melyeket a Test­ kontroll alkalmazásával emberek százezrei tudtak elérni. A fogyástól a bámulatos egészségjavulásig mindenre láttunk példát. Hosszú távon is működik, megszabadít gyógyszerfüggőségtől, fölöslegessé tehet állandó orvosi kezelést, lehetővé téve, hogy saját maguk oldják meg egészségügyi problémáik jelentős részét. Jobban érzik magukat, és jobban néznek ki, mint valaha, de további ismeretekre is vágynak, hogy még jobban irányít­ hassák szervezetüket. Az „önmagunkról gondoskodás" óriási előretörésének korszakában élünk. Rengeteget lehetne tanulni arról, hogy miként élhetünk egészsé r gesebben. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a világ összes gyógyeljárasa és „kezelése" sem biztosít tartós egészséget, ha mi magunk nem törek­ szünk egészségesebb életmód kialakítására. A testünkkel való visszaélé­ sek évei — dohányzás, iszákosság, egészségtelen ételek fogyasztása nyakló nélkül, a pihenés és testmozgás hiánya — kizárólag gyengíthetik az egészségünket. Az érzelmi egyensúly hiánya szintén akadályozza az egészség kialakulását. Amikor az „eredmény" már a szemmel látható betegség, akkor a gyógyszerek és műtétek csak tüneti kezelésre j ó k . A betegség okozta hibák kijavításához nekünk magunknak kell egészsége­ sebben élni. De nagyon valószínű, hogy ezzel nagyjából mindenki tisztá­ ban van. Könyvünk azt mondja el, hogyan építsünk erre a már meglévő, ösztönös fölismerésre. 9

hogy józan esze.Hogy mi mindenre terjed ki az egészségesebb életmód. hogy emberek ezrei 10 . Ahogy az ezen területen végzett munkánk eredményeit elkezdtük mások­ kal is megosztani. A változás néha fájdalmas. hanem érdekesen kellemes új szokások fölvételét jelenti. vagy a masszőr. a pszichológus. Bármelyikük hasznunkra lehet. a csontkovács. hogy egyre több jól képzett szakember létezik. akik segítségünkre lehetnek az „önmagunkról való gondoskodás" elérésében. neked is. pél­ dául a természetgyógyász. a homeopata. és nem is szabad ilyen értelembén rájuk hagyatkozni. várakozással néznek elébe mindannak. problémánk jellegétől függően. a füvesember. amit a j ö v ő tartogat. amit tanult. korábbi tapasztalatai. hogy fontolóra vegyük tanácsaikat és saját megítélésünk szerint válogassunk közülük. milyen szörnyűségesen egyhangú lenne az élet változások nélkül? : Egy dolog hozhat csak újdonságot. de bizonyos változtatásokra azért szükség lesz.szerűen bevált. A változatosság gyönyörködtet. hogy ők is elérik egészséggel kapcsolatos céljaikat. Ketten összesen huszonkilenc évig tanulmányoztuk az emberi test természetes szükségleteit. Ezt a könyvet azért írtuk. Ahogy az első szerény változtatások meghozzák pozitív. mégis szükséges. Ha majd észreveszik. amely — noha akkor teljesen új és ismeretlen volt számunkra —meghozta nekünk a gyógyulást és a kellemes közérzetet. de az már az egyén (azaz mindenkinek saját) feladata. N e m állítjuk. amit nekünk. A mi egészségvédő életfilozófiánk mindenesetre már rengeteg embernél nagy. az új információ. amikor mi is lázasan kerestük a megváltást. láthattuk. azok aztán már ösztönözni fogják a további lépések megtételét. hogy új életstílusuk nem egyszerűen a régi szokások elnyo­ mását. Bármelyik nyújthat hasznosat abból. akkor izgatottan és pozitív érzésekkel. az új felismerés. arról manapság rengeteg ismeret kerül napvilágra. ösztönei. hogy segítsünk az egészséges életmód kialakításában. hogy melyik szakember véleményével tud azonosulni. jelenlegi szükségletei és jövőbeni céljai szerint döntse el. Személyesen is tanúi lehettünk annak. A világon az egyetlen állandó dolog a változás. így maradhat mindenki ügyének saját irányítója. hogy miénk az egyetlen és a legjobb megoldás. Igyekszünk a szokásos életvitelhez igazodni. az akupunktúrás szakember. Volt idő. az újdonság szórakoztató. Semmilyen gyógyász sem tekintendő az egészségvédelem területén egyetlen és kizárólagos szaktekintélynek. Ahogy egyszer Franklin Benjámin mondotta: „ H a változásaidnak vége van. és szerencsénkre a kutatásoknak olyan területével kerültünk kapcsolatba. Feladatunk az." El tudják képzelni. amelyre oly forrón áhítoztunk. Egyikük' sem tudja azonban helyettünk elvégezni ázt. Az is egyre nyilvánvalóbbá válik. magúnkfiaft' kell megtenni. előremutató eredményeiket.

A M I T M E G KELL T A N U L N I .tudtak javítani egészségükön az itteni ismeretek csupán egy részének alkalmazásával. A M E L Y H E Z VISSZA KELL T É R N I . de máris milliókat indított el jó irányban. Nagy kár lenne kihagyni valamit. ez egy új fölfogás. Ez közhely. mely jó lehetőséget nyújt ahhoz. Tapasztalatunk az. nyilván­ való igazság. Valamennyien boldogok és egészségesek szeretnénk lenni. bárki számára könnyen fölfoghatóan érzékelhetővé válik ez az alapelv! Igen. Bemutatunk egy egyszerű. ez ellentmond sok mai tantételnek. hogy T E L J E S MÉRTÉK­ BEN IRÁNYÍTÁSA A L Á V O N H A T J A SAJÁT EGÉSZSÉGÉT! Mindenkor és mindenki maga döntheti el. Erőt. hogy csakis egy egészségteremtő életmód eredmé­ nyezi az oly forrón áhított egészséget. jó egészséget és boldogságot kívánunk szeretteinknek. Sem mi. ami drámai módon növelni tudná életének tartamát és tartalmát. hogy AZ E G É S Z S É G E S É L E T M Ó D NEM OLYAN MŰVÉSZET. de a betegek számára is lehetővé teszi. Szeretnénk hangsúlyozni. Fő alapelv. akik kontrollálni akarják egészségüket és közérzetüket. tehát valószínűleg Önnek is hasznára válik. Igen. s nem csupán az egészség megőrzésében segít. hogy a leosztásban bárki saját érdekei szerint cinkelt lapokhoz jusson. egy elérhetetlennek látszó célt: azt. meg akarja-e ragadni ezt a lehetőséget. igazi példává váljon. Ehhez küldjük életbevágóan fontos üzenetünket: MIN­ DENRŐL. Ezt az életmódot azoknak terveztük. hogy az itt bemutatandó egészséges életstí­ lus a gyakorlatban alkalmazva hihetetlen mértékben megjavíthatja a közérzetet. inkább okos élettervet. Szeretettel és tisztelettel fölajánljuk tehát ezt az egész életre szóló segédletet. Egyikünk sem ismer minden választ. A megértés lehetőségét kínáljuk. mennyiségét és minőségét. s ehhez ma már nem férhet kétség. de rengeteg hasznot hoz. A könyv lapjain közérthetően. könnyen követhető életvitelt. sem más. az L E H E T Ő S É G E G Y ÚJ­ FAJTA ÉLETRE. mint szerény hozzájárulásunkat az Ön igyekezetéhez. hisz senki sem kíván beteg lenni. V A G Y AZ EGÉSZSÉG HELYREÁLLÍ­ TÁSÁHOZ SZÜKSÉGES. ARRÓL A TERMÉSZET SZÁMUNKRA GONDOS­ KODOTT. amelyik megfelel az élet törvényeinek és szokásos föltételeinek. hogy önmaguk szerezzék vissza egészségüket. hogy ragyogó. Lehet. hogy mindenki tudatában lehessen a számá­ ra is nyitva álló lehetőségnek. mert értéke ki sem derülhetett. csak azért. Betegségteremtő életmód a rettegett betegséget hozza magával. AMI AZ EGÉSZSÉGHEZ. H A N E M OLYAN ÖSZTÖNÖS ÉLETVITEL. életfogytig teljes egészség­ ben! Harvey és Marilyn D I A M O N D 11 . Amit mi Önnek ajánlunk. hogy nem mindenkinek adja meg a választ. Olyan valami ez. amiről legalább hallani kell. Első könyvünk kiadása után milliók láthattak neki egészségük fejlesztésének. Nem gyógykezelést ajánlunk. életvidám. Fő az egészség.

amiről úgy látszott. Nos. aki maga már minden 13 . továbbá ízletes ételeket nyújt. a hagyományostól meglehetősen eltérő életviteli elveken nyugszik. H A N E M SOKKAL INKÁBB A T E S T MŰKÖDÉSÉNEK ESZMÉNYI ÁLLAPOTA. A Természetes Hygiénia azt tartja. Úgy tűnik. hogy sok eset­ ben ez a helyzet. Majd. A Testkontroll csupán egy szála a Természetes Hygiénia tudományát jelentő szőttesnek. nagyon is sokaknak igencsak fontos dolog: a súlycsökkentésről. információ befogadására is. csaknem két évig a sikerkönyvlista élén állt. és ami ráadásul ésszerű és könnyen alkalmazha­ tó. hogy AZ E G É S Z S É G N E M EGYSZERŰEN A BETEGSÉG HIÁNYA. melyek minden várakozásunkat felülmúlták. hogy megosszák egymással személyes „csodáik" történetét. hogy elindítottunk egy kéthavonta megjelenő levélújságot. hanem teljes körű útmutatást ad az emberek kezébe saját súlyuk szabályozására. az egészségvédelem minden más vonatkozásáról szóló további értesülés. ha már sikerre vittünk egy olyan rendszert. vajon az emberek készek-e elfogadni egy olyan egészségóvó hozzáállást. máris teszi a gyakran hallott megjegyzést: „ A h a . Csakhogy előbb körül kellett tapoga­ tózni. hanem annak csupán arról a tárgyköréről. No de mi is tette mindezt lehetővé? Ugyan ki lehet hajszoltabb olyan embernél. amelyik nem tekinthető fogyó­ kúrának. Ugyanis ez az a könyv. és pompásan érzik magukat újonnan megtalált. Amerika készen áll! A Fit for Life (magyarul: Testkontroll) már eddig sok millió példányban kelt el. no meg valóban hatékony. ami lehetővé teszi az olvasók számára. mielőtt kiadhattuk volna ezt a könyvünket. remek közérzetükkel. amely korábban szélesebb körben soha nem tárgyalt. csak kicsit más címmel. az lehet. így hát úgy határoztunk. akkor nyitottak lesznek az ehhez kapcsolódó. Levelek ezreit kapjuk a világ minden sarkából. bejött nekik. Az emberek lefogynak. most megpróbálnak még egy bőrt lehúzni ugyanarról a rókáról. meg kellett tapasztalni az „ismeretlen vizeket". E könyv írása előtt meg kellett bizonyosodnunk." Lehet. olyan rengeteget. mely utóbbi az egészség helyreállításának és megőrzé­ sének. további tőkét kovácsolni a sikerből egy újabb könyvvel. hogy az első könyvet nem az egészséggondozás ugyancsak terjedelmes teljes területé­ ről írjuk. de most mégsem erről van szó. valamint a betegségek megelőzésének teljes területére vonatkoz­ tatja magát.Aki esetleg olvasta Teskontroll című első közös könyvünket (angolul: Fit for Life). megkaptuk a visszajelzéseket. ami többé-kevésbé ugyanaz. amit előszörre akartunk megírni. és seregnyi más országban is kinyomtatták.

hogy az ilyen emberek százezrei­ nek folyton fogyókúrázni kelljen. hogy Isten. Bizonyos. kellemetlenségtől. ez a könyv ugyanúgy meg fogja mutatni. hogy birtokában lennénk valamilyen varázsszernek! Egyáltalán nem! A hegy csúcsára több ösvény vezet. arra a helytelen következtetésre vezethet. Alapelvünk: az E G É S Z S É G M E G E N G E D E T T ÉS BÁRKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ. hogy a fájda­ lom. ÉS A GYÓGYULÁS A SZERVEZET BIOLÓGIAI FOLYAMATA. mint azoknak. azért teremtett volna minket és eme csodálatos égitestünket. Ne felejtsük el. hogy egészséges és fitt. hanem fájdalmak nélküli. a Testkontroll 2.elképzelhető fogyókúrát kipróbált. Az e könyvben föllelhető elvek alkalmazásával bárki könnyen magáévá teheti ezt az újfajta életvitelt. a betegség a szabvány. SUGÁRZÓ EGÉSZ­ SÉG A T E R M É S Z E T E S LÉTÁLLAPOT. Állításaink jó része ugyanis a közhiedelemnek ellentmondó. akkor a Testkontroll annak csupán egyik fonatát képvi­ selné. A lehetőség íme adott. hogy bárki irányítása alá vonhatja testsúlyának alakulását. ki végtelen és fölfoghatatlan bölcsességgel bír. visszatérő fájdalmaktól. a rossz közérzet. ez csupán egyik közülük. N E M PEDIG A TESTTEL SZEMBEN ALKALMA­ Z A N D Ó M E S T E R K E D É S . hogy bölcsőtől koporsóig testi kínoktól gyötrődjünk. a Természetes Hygiénia ösvénye Önt is elvezetheti céljaihoz. betegségmentes életet is teremthetünk magunknak. mentessé bármiféle betegségtől. hogy örömtelivé és kellemessé válik élete minden megélt napja. provokatív lesz. N e m akarjuk azt sugalmazni. Elvégre az ÉLETTŐL LÜKTETŐ. 14 . A szükséges ismeret most a kezükben van. életerős legyen. s ugyanakkor tartósan távol is tartja azt? A Testkontroll módszere sikeresen vetett véget annak. biztonságos és megbízható útnak találtuk. hogy ha az egészség­ hez vezető utak mindegyikét egy sok-sok szálból álló szőttesbe összefon­ va képzeljük el. Ajánlott utunkat sok ezer társunkkal együtt egyszerű. kihívó. Nemcsak karcsúságot. Ez a könyv azonban. sokkal többet mutat be a teljes szőttesből. akkor a Test­ kontroll 2 olvasása előtt kimondottan tanácsos leülni. mely annyira jó hatással lesz egészségére. Az egészség és jó közérzet jussát megszületésünk által már megszereztük. Tévedés! Senki sem győzhet meg minket arról. hogy a Természetes Hygiénia a komolyabb bajokkal küszködők számára éppoly hasznos. mint a napfölkelte. Ha a Testkontroll alkalmas volt a szemek fölnyitására. Ráadá­ sul az ezektől való félelem is elmúlik. akik „ c s a k " súlyfölöslegükkel bajlódnak. s meg is tennének mindent ennek érdekében. s most végre olyat keres. hiszen ez ÖRÖ­ KÖLT ELŐJOGUNK. hogy lehetősé­ get nyitott számunkra a Természetes Hygiénia más területeinek ismerte­ tésére is. További eredménye volt. amely eltün­ teti a túlsúlyt. Izgalmas időket élünk. hogyan kell az egészséget ellenőrzés alatt tartani. De. A tény. hogy oly sok ember szenved valamilyen testi panasztól. s nem kell többé e területen sem tehetetlen áldozatként szenvedni. ahogy a Testkontroll megmutatta. Egyre több ember tűzi maga elé a célt.

Mégis boldogan osztjuk meg mindenkivel az e téren szerzett kedvező tapasztalatokat. nyájas olvasó.lapjárás". vagy a kamra ajtaján. amiben nincs vesztes. esetleg mindhárom indított erre). természetkö­ zeli. Persze akadtak neheztelő megjegyzések is.— forintos áron. postán is meg lehet rendelni az alábbi címen: AGYKONTROLL. Praktikus s z e m e l ő t t tartani ezt a táblázatot. Ön. a gyakorlat próbáját. 59. Ki-ki olyan mértékben. ez az egészségközpontú. mert — ellentétben a kártyá­ val — a T E S T K O N T R O L L olyan remek játék. Pf. Ennek orvoslására a könyv végén található receptgyűjtemény végéhez gyakorló magyar testkontrollosok receptjeit is hozzáfűztük. roppant nagy sikerrel (filantrópia vagy önzés. Felvilágosítás a fönti címen. ajánlom ennek fejlesztésére — is — a Silva-féle Agykontroll módszerét. megfordult a . például a hűtőszekrényen. akár lefogyni szeretne a T E S T K O N T R O L L segít­ ségével. amiben minden résztvevő csak nyerhet. Ám erre is igaz: mindenki maga sorsának kovácsa. Ön is a biztos nyerők közé sorolhatja máris magát. A rengeteg lelkes olvasói visszajelzés viszont már annak tekinthető. Ennek elsajátítására a legkön­ nyebb út egy rövid. kreatívak. folyton „nyerésben" vagyunk. de igen eredeti. illetve a 142 57 60 budapesti telefonon kapható. de egy-két eset még nem igazi igazolás. 40 órás tanfolyam. vagy talán kalandvágy. lendületesebb életmód elérése a kitűzött cél. eleve elfogult állás­ ponttól) túlnyomórészt pozitív volt. Ezek közül kétféle tűnik valóban megfontolandónak. Legyenek ezen a területen is tevékenyek. energikusabb. kiállta a legmeggyőzőbb igazolást. Igaz. közérthető módszer nálunk iss. tömören. A visszhang (eltekintve néhány szélsőséges. Újítsanak. (Aki kevesellné saját kreativitását. éljék ki feltaláló hajlamai­ kat.hogy az eredeti receptek ritkán praktikusak hazai háziasszonyok számára. amelyet 49. táblázatszerűén összefoglaló TESTKONTROLL — DIÓHÉJBAN című színes nyomtatványt.Jelen kötet előfutára. olvasmányos stílusát. Budapest 1502. jó páran mégis épp a terjengősségét kifogásolták. Az egyik az.. méghozzá sokezerszeresen. 15 . Ennek kiküszöbölésére javasol­ juk a T E S T K O N T R O L L elveit egyetlen lapon. A pályázatra beküldött magyar receptek legjobbjainak közreadásával remélhetőleg könnyebbé válik a T E S T K O N T R O L L módszerének elsajátí­ tása. ahogy betartja a játékszabályokat. Először — fordítás köz­ ben — magunkon kísérleteztünk vele. akár „csak" az egészségesebb.) Amióta a T E S T K O N T R O L L A L foglalkozunk. sok magyar olvasó nagyon is élvezetesnek találta a TESTKONTROLL kissé talán bőbeszédű. a T E S T K O N T R O L L című könyv élénk érdeklődést és komoly visszhangot váltott ki a fogyni akaró magyar olvasók táborá­ ban is.

Még néhány eligazító mondat. A j o b b érthetőség kedvéért a magyar szövegben is föltüntettük. hogy az amerikai írópár férfi. illetve ételreceptek mellett az eredeti angol megnevezést a magyar fordításban is föltüntettük. . Továbbá más. idevonatkozó szakkönyvekkel való összeve­ tés megkönnyítése céljából egyes gyakorlatok. vagy női tagja írta az adott részt.

.

igzalmas mondjuk a foci-világbajnokság döntője. lehet izgalmas például friss porhavon síelni. viszolygás. az próbáljon elképzelni egy olyan világot. hogy mindez valósággá váljon.. Ugyan miért? Jó kérdés. Áhítozunk utánuk. „ M i a fene izgalmas ennek?! Az új információ?" — sokan most bizonyára ezt mondják magukban. N e m kétséges. Graham Bell első kísérletei nyomán. vagy ma már percek alatt más földrészekkel léphetünk kapcsolat­ ba. jószerivel semmi sem. de éppen azokat üldözzük legkíméletlenebbül. amit megszok­ tunk. bizonyos. A lényeg: kínlódás lenne az élet. se számítógép. Nézzünk csak szét magunk körül. se könyv. A fejlődést ugyan kívánjuk. Igyekszik ellenállni annak. csillagászati mennyiségű ismerethalmazra volt szük­ ség ahhoz. Aki netán kételkedne ebben. nemegyszer kíméletlen ellenkezés fogadja. 18 . Kellenek! Ugyan minek lennének tudósok. hogy lepottyanunk a Föld pereméről. Minden újat elvetnek. hogy az új ismereteket mindig is ellenérzés. Hát igen. még mindig csak a partok közelében hajóznánk attól való félelmünkben. hogy mindig újabb és újabb ismeretek szorítják ki a régieket. Az ilyenfajta izgalmak mégis elhalványulnak az új felfedezések izgalmassága mellett. ha egyszerre csak villanyáram nélkül maradnánk? És micsoda irdatlan. se kályha. Szinte semmi sem lenne a folyvást megújuló tudás nélkül.Kezdjük a szót valami tényleg izgalmas dologgal. Az élet ugyancsak posványossá. szükségünk van rájuk. ha nem lenne tény. Különös faj az ember. negatív hozzáállás. ami tökéletesen mentes mindenféle újdonságól. amire legjobban vágyik. Mégis. jó lenne tudni rá a választ is.. függünk tőlük. ha nem törekednénk új ismeretek szerzésére? Mindezek után igencsak meghökkentő. akik ezt hozzák. Az is igaz azonban.hogy a Wright testvérek első repülési kísérletei óta már a Holdra is eljutott az ember. se tévé. se kocsi. hogy az új ismeretek kiszorítják a régieket. kellemetlenné és kibírhatatlanul unalmassá válna új és még újabb ismeretek nélkül! A folyton megújuló tudásnak köszönhető. mielőtt befogadják. aki készülékével még csak a szomszéd szobában levőkkel tudott beszélni. Hogy mást ne mondjak. ez az új információ. amitől manapság már annyira függünk. a lehető legizgalmasabbal. se telefon. se lámpa. mint Nap az égen. se toll. Vagy hogy tudna tovább működni a világ. ha nem kerülnének rendszeresen napvilágra újabb és újabb ismeretek.

inkább csak újrafelfedezése­ ket tartalmazott. rutinból támad a dietetikusok és táplálkozástudósok egy szűk csoportja. Mást. amelyik nem szorul rá az új ismeretekből származó haszonra? Aligha! S mégis. hogy dörgedelmes nemtetszést váltott ki. újféle dolgot magunkévá tenni sokak számára tilosnak tűnik. Viharos ellenvetések érkeztek az orvostudomány egy részterü­ lete felől. hogy orákulumok. főleg. A dietetikusok és táplálkozástudósok egy része — akik azt hiszik magukról.' Ha az új tétel igazsága megfellebbezhe19 . Nem mintha csupa új felfedezés lett volna benne. S akad-e manap­ ság. mások. hanem csupán azért. akik leghamarabb elismerik. Összefoglaló nevük . a táplálkozástudománnyal foglalkozók részéről. valójában a Föld kering a Nap körül. Montaigne megállapítása. Az ő szavaival élve: . vagy hogy birtokukban van a Szent Grál. Az új ismeretek sorsára túlságosan is sokszor találó a tizenhatodik századi francia filozófus. illetve sebészi kézmosásról műtét előtt? Az új ismeretet leggyakrabban mássága miatt támadják. Éppen az orvosok azok.. aki ne hallott volna orvosi. Fölkavarja az ellustult gondolkodást. És az a leginkább észbontó a dologban. s az ilyen egyetemek felén is csupán fakultatív ez a szakterület. akiknek a legnagyobb szükségük lenne rájuk. Az Egyesült Államok 127 orvosegyetemének alig harmada ad egyáltalán lehetőséget táplál­ kozástudományi tanulmányok folytatására. hogy továbbra is azokkal az ósdi tételekkel etessék az embereket.utóbbi évek folyamán. Vagy talán a táplálkozástudomány lenne az egyetlen olyan szakterület. ha anyagi érdek is fűződik hozzá. minden újfajta. étkezéssel kapcsolatos értesülést gondolkodás nélkül.A Tudományok". mert kézmosást akart nekik előírni boncolás és szülés levezetése között.. Galilleit börtönbe vetették és megszégyenítették. Szerencsére az orvostudomány gyakorlói közül számos támogató is akadt. kizárólag azért. mert az nem az ö köreikből ered. Marilyn és j ó m a g a m sok személyes tapasztalatot gyűjtöttünk ezen a téren is az . Nem mintha azok nem állták volna meg a helyüket. Mégis történelmi tény. akiken sikeresen segített a T E S T K O N T R O L L . Semmel­ weis Ignácot orvostársai űzték el és kergették őrületbe. főleg olyanok. arra először azt mondják: 'Valószínűleg nem igaz. mert új dolgok voltak. legalábbis amikor az evés mikéntje kerül szóba — mégis kézből megkontrázták a T E S T K O N T R O L L állításait.hogy feltűnésekor bármelyik korban minden újdonság ellenállásba ütkö­ zik. és ragaszkodtak ahhoz.Ha a tudományos világban új fölfedezést jeleznek. amikkel már évtizedek óta tömik a fejüket. miszerint csak látszólagos a Nap mozgása az égbolton. A T E S T K O N T R O L L megannyi új információt tett közismertté. hogy épp azok fejtik ki a legnagyobb ellenállást az újdonságokkal szemben. amikor távcsöve segítségével igazolta Kopernikusz föltevését. hogy a táplálkozástan nem kapja meg az őt megillető fontosságot az egészségügyi képzésben. mint amit ők tanultak és tanítottak.

mert váratlanul sokan tanúskodtak mellette. H O G Y A KUTA­ T Á S T ÉS A G O N D O L K O D Á S T ÖSZTÖKÉLJÉK. Shelton. ellentmondásra késztető. ha már elég hosszú idő eltelt ahhoz. Isaac Peeples 1912-ben megjelent köny­ véből. Az első reakció általában mégis az elutasítás. de nem lényeges. s tudja. s azt is tudja. azért fejlődés csak tudati forradalom útján jöhetett létre. Azért óhajtja ezt. hogy ráébresztették gyenge pontjára és hitének hibás voltára. az igazság minden igaz próbát kiáll. akkor nem próbálja vereségét ellenfele rágalmazásával leplezni. hogy mennél inkább kipróbálják. való­ ban fontos. „Tisztességesen gondolkodó ember azért hisz bármiben is. az alapos tanulmányozást.tétlen bizonyítást nyer. Mivel a régi rend összetevője. ha újfajta. akik tőle különböző véleményen vannak. Ha az érvelésben marad alul. Bármilyen szakterületről legyen szó. Az embereket először meg kellett tanítani 20 . talán azért. és vágyik arra. akkor meg azt mondják: 'Igen. hanem hálás lesz azért. De lássuk. A szokásos fölfogásokkal összevetve a könyv nagyon sok gondolata kihívó. amíg az ellenkezője ki nem derül. akkor az nem az érvelésben elszenvedett vereség lesz. akkor ez a válasz: 'Igen. hogy még j o b b a n átvizsgálja és még alaposabban meggyőződjön róla.hogy igaz. de már egyáltalán nem újdonság. ami nem igaz. a szokásos hitrendszerbe nehezen illeszthető állítás kerül elő. hogy megbeszélje azt bárki más tisztességes gondolkodású emberrel. hogy őszinték. és túl kellett lépnie azon. a Természetes Hygiénia egyik legnagyobb egyéniségének szavaival élve: „ A z emberi fajnak fejlődése minden lépésekor szembe kellett néznie a régi renddel. Kész elfogadni. akkor már nem veszik komolyan azt. s ha az őszinteség hiányára fény derül. mivel nem akar olyanban hinni. noha minden új fölfedezés megérdemelné legalábbis a tanulmányozást. Herbert M. mert szilár­ dan hiszi. Az alapos tanulmányozás nélküli elutasítás a legmagasabb fokú pökhendiség és nemtörődömség. És ha sok ember hirtelen j o b b a n kezdi érezni magát az újonnan föltárt ismere­ tek eredményeként. AZ E B B E N A KÖNYVBEN T A L Á L H A T Ó D O L G O K N A G Y RÉSZE ÚJONNAN ISMERTE­ T E T T I N F O R M Á C I Ó .' Végül. AZ ITT BEMUTATOTT ÚJ ISMERETEK A Z Z A L A SZÁNDÉKKAL K E R Ü L T E K IDE. bizony áldásos lenne. legalábbis a tisztességes meghall­ gatás lenne a legkevesebb. hogy az úgy igaz. annál inkább igaznak tekinthető az. része volt az adott időszak tudati fölépítményének." A T E S T K O N T R O L L esetében ez az ellentmondás kevésbé érvényesül­ hetett. hogy a dolog fontossága is nyilvánvalóvá váljon. ha minden egészségügyi szakemberről ilyen magas fokú jellemességet lehetne föltételezni. aki a hatásta­ lanságukról papol nekik. hogy ezek az új ismeretekkel kapcsolatos eszmefuttatások és történelmi példák hogyan érvényesek a mi esetünkre. Illusztráció gyanánt íme egy idézet egy orvosdoktor." Hát. lehet.

arra. hogy másképp lássák a dolgokat. ami leginkább szolgálná saját legjobb érdekünket. segítségünkre vannak. Meg kellett tanulniuk. jó öreg józan eszünkre. hogy nem! Semmi sem igazolja jobban valaminek értékeit. aki csupán jó közérzetre vágyik? Istenadta képességeink haszná­ latával. nyájas olvasó. s attól végleg megszűnnek tünetei. akkor vajon elbátortalaníthatják. Hozzá kellett szokni a dolgok egy új szemszögből való szemléléséhez. hogy mikor érzi magát jól.A világon az egyik legbonyolultabb gyakorlati nehézség mindig is az volt. hogy azok irányítsanak az új ismeretek elfogadásában: nevezetesen ösztö­ neinkre. . ha egy tévé-doktor. mert az emberek nagyon is hajlanak arra. amitől aztán megint rosszabbul fogja magát érezni? Nagyon remélem. E velünk született tulajdonságok velünk is maradnak egész életünk folyamán. továbbá logikánkra. Ha az egyik „ h a ­ tóság" ezt állítja. irányítanak. idült emésztési zavaroktól szenvedő ember egyszer csak másféle módon kezd el étkezni. hogy ezek az étkezési szokások hatástalanok emésztési panaszok gyógyítására? Ön. a másik meg amazt. hogy észrevegyük közérzetünk javulását. megakadályozhatják-e őt abban az úgynevezett hatóságok? Megfélemlítési próbálkozásaikkal rávehetik-e őt arra. hasonlóan az előző könyv. hogy Ön megmaradjon továbbra is 21 . mi is az. Trall. a T E S T K O N T R O L L alapelvei­ hez most is velünk született tulajdonságainkra fogunk hagyatkozni. és térjen vissza a régire." Még egyszer. Ha valaki valami­ lyen ismeret fölhasználásával egyszerre csak határozottan jobban kezdi érezni magát. hogy álláspontjuk elleni érveket személyük ellen elkövetett támadásként értelmezzék. akik saját megkövesedett előíté­ leteikről azt hiszik. akkor ugyan mit tegyen az egyszeri ember. hogy odafigyelve ráérezzünk. hogy azok jól kipróbált alapelvek. azokkal. hogy hogyan lehet a régi szabályok megsértése nélkül bevezetni az új igazságokat. hogy hagyjon föl az új módszerrel. akkor ugyan mi más bizonyíték kellene hatásossága igazolására? Ha egy évek óta tartó. Bárki visszaszerezheti természetes képességét ön­ maga irányítására. to­ vábbá nagyon sokan vannak olyanok is. lehetővé tette. amikkel Ő jónak látott fölvértezni minket." Vagy Russel T. vagy valamilyen. bárki elérheti az egészséges és hosszú életet. vajon elhagyná-e új étkezési szokásait. Nincs szükség „jól megalapozott szakértői véleményre" ahhoz. és mint a legfontosabbra. hogy a fejlődés nem a világmindenség lerombolását jelenti. mint sikere. Ha hasznunkra van. elhagyná-e ezeket az új étkezési szokásokat. csak mert papíron „kimutatják". az emésztést serkentő pirulákat gyártó gyógyszergyár támogatta táplálkozási szakta­ nácsadó megpróbálná elriasztani. Mindenki saját maga meg tudja mondani a „szakértőknek". az orvostudományok doktora és a Természetes Hygiénia egyik atyja szavai szerint: .

akkor az képes lesz közölni. hogy kezdjünk j o b b a n hinni és bízni saját ösztöneinkben. és visszaszerezhettem egészségemet. Szeretném elmondani. hogy máso­ kat is megtaníthassak egészségük irányítására. hogy egészségügyi kérdésekben mások taná­ csaira hagyatkozzunk. fájdalmaktól és betegségektől mentes életet akar élni. Ehhez az első lépés. logi­ kánkban és j ó z a n eszünkben. írás közben is hálát adok a sorsnak.ennek a kétmilliárd dolláros iparágnak pénzelői között? Oly mértékben rászoktattak minket arra. amiért e leckét megtanul­ hattam. mint amit el akarnak hitetni velünk. hogyan váltam a saját testétől viszolygó régi énemből olyan emberré. hogy ha hosszú. akkor arra képes is! . hogy mit is kíván. aki tökéletesen bízik abban. Ha újra rá tudunk hangolódni saját testünkre. Most. hogy már félünk saját ösztöneinkre hallgatni. Forró vágy fűt. Pedig sokkal nagyobb képességekkel rendelkezünk ezen a téren.

rögtön Pepto Bismol-kúra következett. hogy egy bivalyt leterített volna.Életemet köhögéssel kezdtem. meghalok"! Köhögéskor mintha a fejemet kalapálnák és dörzspapírt rángatnának a torkomban. minden tünetre külön-külön. . Gyermekéveimtől huszonöt éves koromig minden étkezés alkalmával szörnyű gyomorfájás kínzott. jajistenem. ahol a ellátmány tetemes része még a Második Világháborúból maradt szó szerint! Gyenge gyomromnak ezek a „maradékok" rosszabbat 23 Légie­ kapott vissza. Hasfájá­ somtól éjjel is gyakran fölébredtem. Fiatal koromban borzasztó sovány is voltam. és sokszor ott. ki kellett mennem. erősebb szélben mindig kapaszkodnom kellett valami szilárdabb tárgy­ ba. mint kerthez a rózsa. állan­ dóan az orromat kellett fújni. mert ha szóltam. a mellékhelyiségben aludtam el újra. hangosan kiabálva: „ H a r v e y már megint kint aludt!" Gyomorbántalmaimról inkább hallgattam. Ez. amikor csak pár napig tüsszög. alig akadt fognivaló hús a csontomon. Meget­ tem a vacsorámat. Reggel általá­ ban négy bátyám valamelyike lelt rám. ötször-hatszor is. mitha úthenger lapított volna ki. tettek. hozzátartozik az étkezéshez. Adtak is rá annyi és annyiféle gyógyszert.) N e m az ismert apró megfázások voltak ezek. A fölirt tápszer „jóvoltából" háromhete­ sen csaknem elpusztultam. amire a legkevésbé sem vágytam. annyira részévé vált életemnek. Utolsó katonaévem Vietnamban telt. (A Kleenex papírzsebkendőgyár forgalmát szerintem csak én magam több százalékponttal javíthattam. Ráadásul folyton meghűltem. aztán jött a gyomorfájás. Indításnak nem túl biztató.) Nehezen tudtam eldönteni. Azokban az években mégcsak á l m o m b a n sem jutott eszembe. aztán kész. avagy a Pepto Bismolt utálom jobban. A megfázáshoz és az orvosságokhoz így lassan olyan érzés is társult. hogy valaha túlsúlygondokkal fogok küszködni. hogy úgy gondoltam. az ölembe tett párnán. Tüneteim a táplálékfölvétel vészes gyengeségére utaltak. Apró újszülöttként olyan betegségem támadt. évente többször. köhög az ember. utána az édességet. hogy a gyomorfájást. Tizennyolc és huszonkét éves korom között az Egyesült Államok rejénél szolgáltam. hanem úgy éreztem minden alkalommal. hogy . ami egyre csak rosszabbodott. (Magamban a Pepto Kínzói nevet adtam neki. Nem is egyszerűen so­ vány. hanem betegesen vézna. Háromhetes koromban válságos állapotom miatt vissza kellett vinni a kórházba.

Hamarosan az egy mázsát is meghaladta a hajdani szánnivalóan vézna gyerek súlya. inkább az. az csak hálát adhat a sorsnak. Hazafelé a repülőúton már tud­ tam. Utáltam a kövérségemet.mint az éjszakai őrszolgálatok. és buzgott bennem a vágy. mint egy kezekkel és lábakkal rendelkező hatalmas hólyag. hogy hetek óta není láttam eledelt. A többi elkeseredett sokmilliónyi amerikaihoz hasonlóan én is beszálltam hát a fogyókúrázók önismétlő körforgásába. Akinek még nem volt szerencséje hozzá (pré­ selt keksz. mert azt hitték. Évekig tartó gyomorpanaszokkal. az istennek sem sikerült leadnom belőle. mert talán ma eszel utoljára. amihez hozzájutottam s belefért a számba. valami örömhöz hasonló érzés is rám tört attól. tojáspor-rántottá és „válogatott vagdalthús" konzervek „ c s o ­ magolva 1944-ben" fölirattal). 24 . alig ötvenhét éves ko­ rában. gyomorrákban. úgy néztem ki. Nagyon megalázó érzés volt. Ennivaló gyanánt gyakran kaptuk az úgynevezett . de most meg kell monda­ nom. korábban hallgattam erről.. egy japán sumobirkózót is megszégyenítő tempó­ ban. én akkor is mindig őszintén és mindenképpen szerettelek. apám halála. Meg kell vallanom. ahogyan meghalt. Napi gyomorfájásaim.C" fejadagot. mint azt szerettem volna. koplald le. Pár hónapja léptem be a Légierőhöz. Ezt meg is tartottam. ez lesz az utolsó lehetőség. akit azelőtt az idegenek is folyton etetni akartak. Sajnos ezt sohasem tudtam tudomására hozni. hogy mindig is nagyon szerettem őt. Tizenéves korom végén még egy tragikus figyelmeztető jel hajtott valamilyen segítség utáni kétségbeesett kutatásra. Magam­ ban ezerszer is elismételtem. megfázásaim és túlsúlyom közepette valahogy nem éreztem m a g a m a világ legboldogabb emberének akkori­ ban. mit mondok majd neki: „Édesapa. Nem csupán az egyszerű tény. gyakran különböztünk össze. hogy ezt a legbelsőbb érzésemet most végre közölhetem vele. hogy meghalt. Járás közben combjaim csatázó bálnákként csattanva csapódtak egymásnak minden egyes lé­ pésnél. Tudom. nagyon szeretlek. de biztos. hogy láthassuk egymást. nem volt vele olyan jó a kapcsolatom. Minden fölösleg & köldököm és térdem között helyezkedett el." Akármit és akármennyit megettem. Bevonulásom óta nem találkoztunk. hogy beszéljek neki iránta érzett szeretetemről. K Ö V É R L E T T E M ! Én. És bármi is történt közöttünk. El is kezdtem szépen hízni." A kórházba érve a szomorúság mellett még valami megkönnyebbülés. majd fald vissza. Leszerelésem után a háború szörnyűségeinek nyomasztó emlékei és a — még megszületésem előtt megtöltött és lezárt — zöld konzervdobozok­ ból elfogyasztott húshasé hasábok hatására az étkezéshez való hozzáállá­ som a következő lett: „ E g y é l . amikor — alig valamivel halála előtt — hazarendeltek rendkívüli szabadságra.

s a meg nem értés időszaka után. és engem minden áldott nap kegyetlen gyomorgörcsök kínoztak. Bármit megteszek. de egyszer csak nem akartam tovább tehetetlen áldozatként várni a még rosszabbat. míg anyám — szó szerint — üvöltött a fülébe: „Irving. hogy találkozzon veled!" Mellbe vágott. Holtsápadt. Ráadásul mázsássá föl voltam fúvódva. ahogy ajtajához értem. átölelem. eldadogni neki. amit annyira akartam. lucskosra izzadtan. majd eltávozott közülünk. hogy ez megtörténhessen. mely fölhólyagosította bőrét és a mérhetetlen kínokat okozó kemoterápiás gyógyszerek áradata apámat önmaga árnyékává változtat­ ták. A műtét. mintha tüzes bélyegzővei égették volna oda. Próbálják csak elképzelni. s gondolataim nem pályafutás. megfo­ gadtam magamban. Kitárom szerető szívemet előtte. A „hasznosnak" ismert három tudományos módszer közül kipróbálták rajta mind a hármat. Lezárhatom a félreértések és csalódások éveit. azt hogy szeretem őt. mert újra őt láttam halálos ágyán. a fenyegető rákra. megtört testének látványa bensőmig hatolt. sohasem tudom már elmondani. sc beszélni nem tudott. Egyszerűen nem voltam fölkészülve az ott elém táruló látványra. s biztos voltam benne. az ajtó mögött. Minden- 25 . És ez volt az utolsó alka­ lom. Harvey van itt! Harvey jött. torkomban dobogó szívvel. a gyomorfájásom­ ra. Pontosan m a g a m sem tudom mitől. a besugárzás. ki kellett rohannom. Ha be is kerülök a rákstatisztikába. akkor sem érhetett volna nagyobb megrázkódtatás. a fogyókúrákra. A kezelés megfosztotta emberi méltóságától. üres emberi testté. nem tudtam hinni a szememnek. sírtam és hányinger tört rám. de nem tudtam semmit arról. de őszinte. amikor ne fájt volna a gyomrom. hogy könnyítsék magamon. Utolsó képem róla úgy belevésődött emlékeimbe. Ott vol­ tam huszonöt évesen. mérges lettem mindenre. Ott álltam halványként megrázkódtatásomban. rosszul lettem. De aztán hirtelen változás állt be. Ha maga az ördög a tüzes vasvilláját akarta volna mellembe döfni ott. hogy rám is ez a sors vár. Megkínzott. a fájdalom. mielőtt gyomorrákban meghalt. Elegem lett. ami apámmal történt a távollétem alatti hónapokban. mint amikor hangosan dobogó szívvel szobájába léptem. A rák kioltotta életét. nem hagyom. akkor se harc nélkül! Bevallom. hogy elkerüljem a fokozódó leépülést és pusztulást. Apám erős hasi fájdalmakról panaszkodott. A rákövetkező években sok éjszakán riadtam föl a félelemtől elkínzot­ tan. aki már se hallani. amelynek során eltávolították gyomrát és beleinek egy részét. vagy házassági tervek. se látni. hanem a rák. Elfogott a harag. formátlan. alig akadt egy-két olyan — a gondolkodásra alkalmas — órám a nap folyamán. ha csak rövid időre is. Találkozásunknak csak jobbik oldala járt folyton a fejemben. hűséges érzésekkel telünk el egymás iránt. hogy iáuiattam apámat.Egészen izgatott lettem. ahogy rádöbbentem. a szenvedés körül forogtak. Miért is ne? Minden tünete nálam is megvolt. a megfázásaimra.

de ki hallott róluk? Lendületem csillapodott. füllel és nyitott gondolkozással utazok. mint jómagam. Ami tényleg elhitette velem. mert gyomorfáj­ dalmaim hamar figyelmeztettek utazásom eredeti céljára. jobbá tette életemet. Szóval így állunk! Nyilvánvaló lett. hogy az élet visszás játékot űz velem. tésztás bőrű. Olyan tanintézet után kutattam. akkor talán rám talál. ahol a megfelelő tanulmányokat elvé­ gezhetném. nem tehettem. de elszántsá­ gom megmaradt. N e m mintha ilyenek nem lé­ teztek volna. Sejtettem. Kórtan­ ból rengetegféle tanmenet létezett. kiábrándultam. életek millióit mentem meg. hogy orvosdoktorrá leszek és majd győzedelmeskedem a rák fölött. A rendelőkben nemegyszer olyan doktorokkal kerültem szembe. Sok ezer mérföldes Egyesült Államokbeli barangolá­ som közben eljutottam Santa Barbarába. hogy vajon maguk is követik-e saját tanácsai­ kat. Bejött. hogy a betegségeket kell fölvenni tanulmányaim közé. a testet öltött egészség olyan ragyogó példájával. Gondoltam. hogy nagy fába vágtam a fejszémet. mosakodás a 26 . mint ahogy nem a szegénységhez vezető útra lettem volna kíváncsi. amit keresek. filozófiájába. ugyanúgy. Sokuk volt kopasz. jó kiindulási pontnak tűnt. de a gondolat. püffedt arcú. de már pozitív érzések­ kel viszonyultam a dolgokhoz. akik legalább annyira túlsúlyosak voltak. De akárhová for­ dultam a legjobb egészségtanfolyam után érdeklődve. az egészséget meg nem? M I É R T ? Lelkesedésem kezdett alábbszállni. Akkori önmagamhoz hasonlóan sokuk mondhatja most: „ R e n d b e n van. S noha Santa Barbara olyan hely. Hogyhogy. mikor egészségem javítása céljából orvosokhoz kezdtem járni tanácsért. Ennek a fölfogásnak a neve: Természetes Hygiénia. mondhatnám. Egészségre vágytam. Valami azt súgta. mely attól fogva alapvetően megváltoztatta. azt mondták: „ N e m én vagyok itt a beteg. természetes a Természetes Hygiénia. hogy teljességgel az egészség tanul­ mányozásának szentelhessem magamat. alig kilencven mérföldre elin­ dulásom helyétől. az azok az alkalmak voltak. s jó páran dohányoztak is közülük! Ha rákérdeztem. ha nyitott szemmel. Éreztem. A közületi telefonkönyvet nem üthettem föl az „Alternatív egészséggondozás" címszónál. Ez a csodálatos ember vezetett be az egészséggondozásnak abba a fölfogásába. amilyet addigi életembe még nem láttam. Rendszeres fogmosás. mindenhol azt mondták. hanem maga'. drámai és erélyes tetteknek kell következni. indulni. Hozzáállásom változása ellenére gyomrom továbbra is fájt. tehát az egészségről akartam tanulni.féle egyéb kötelezettséget mellőztem. ha mondjuk gazdaggá szerettem volna válni. amin el akarok. „ s í n r e teszem" az ügyet. Megérkezésem után — szerencsémre — hamarosan találkoztam valakivel. hogy a hagyományos gyógyászat nem az az út. csak a betegséget lehet tanulmányozni. de az egészségből semennyi! Nem akartam elhinni. ahol igazán elenged­ hettem volna magam a Nap sugarai alatt.

„Soha!". és lefogytam vagy huszonöt kilót. mert aki megismertetett a tárggyal. hogy hol oktatják szabályos keretek között. Persze azt is ki akartam deríteni. könnyen belátható szabályokkal vértez föl a hosszú és tevékeny élet eléréséhez. fénylő haj. hogy jóllehet a Természetes Hygiénia mögött már 150 év írásbeli történelem áll. belemé­ lyedni a dologba és további hygiéniás szabályok alkalmazására is áttér­ tem. tudtam. amelyek kivételesen jó közérzetet biztosítanak. sem más lehetőség tanulmányok folytatására eb­ ben a tárgykörben. hol van a láda telis-tele csodálatos kincsekkel. Vártam. mivel a létnek minden vonatkozásához kapcsolódik. Azóta nem szenvedek ezektől a nyavalyáktól és nem híztam vissza. Húsz év kínlódásának egy nap alatt vége szakadt. 27 . rám is ez a sors vár. ez lenne az. találó. egyszerű. amihez hozzájutottam a Természetes Hygiénia tárgykörében. úgyhogy hamarosan fejfájásaim. Aztán elkezdtem hozzáolvasni. maga volt a megtestesült egészség: tiszta tekintet. de megtud­ tam. de egyben azt is. átható gyomorfájás kínoz mindennap. Megtudtam. Számomra a perdöntő az a válasz volt. az egészség és a jó közérzet szempontjait figyelembe véve. s oly eleven életkedv. a helyes ételtársítás elvével.fül mögött is. amit gyomorfájásokra vonatkozó kérdésemre adott. A Természetes Hygiénia az egészség valamennyi terüle­ tén érvényes. érthető. hogy majd csak jelentkezik újra. olvasni kezdtem mindent. s végül gyomorrákban halt meg. Csak egyetlen jó tanáccsal látott el. szinte sugárzó arcbőr. miközben végig jókat ettem! Maga az Éden! Mindez 1970-ben történt. El se tudják képzelni az engem akkor eltöltő örömöt és izgatottságot. G y o m r o m aznap fájt utoljá­ ra. Tudtam. megfázásaim is megszűntek. Igen. hogy kiderüljön. hogy apámnak hasonló bajai voltak. nem túlzok. amilyet rég nem tapasztaltam. hogy lassan már húsz éve kegyetlen. amellyel tanulmányozni. Elmagyaráztam neki. mint amennyit egész életem alatt el tudnék olvasni. De a Természetes Hygiénia annál is jóval több. jól olvassák. hogy ennél azért többről van szó. mégsem volt sehol sem tanfolyam. Kezdtem hinni a módszer hatásosságában. és valószínűleg több könyv született már ebben a tárgy­ körben. Magam sem tudtam elhinni! Mintha megmondták volna. Az előző. T E S T K O N T R O L L című könyvünkben bemutattuk a Termé­ szetes Hygiénia történetét és hátterét a fogyással és az energiaszint növelésével kapcsolatos összefüggéseiben. hogy attól tartok. Ez a rendszer egyértelmű. Imáim végre meghallgatásra találtak. igazolható magyarázatokat nyújt és olyan tennivalókat tanácsol. sem azt a buzgalmat. szokott-e neki is fájni a hasa. alkalmazása javít-e állapotomon. vála­ szolta egyszerűen. mikor érdeklődtem. nem igaz?" Hát nem egészen. Én magam sem tudtam elhinni. valami nagyon lényeges dologra bukkantam. de nem jött elő.

Ő azokat a j ó m ó d ú . folytattam tanulmányaimat. hogy emberbaráti adomá­ nyokhoz juttassa az egészségügyi felsőoktatás intézményeit. Céljuk egy olyan. „tekintélyes" egészségüggyel foglalkozó felsőbb osztály megteremtése volt. Hogyan lehetséges. Ezek után Flexner. amelynek alapelve a gyógyszeres kezelés. amit meg tudtam kaparintani. évtizedek folyamán a hivatalos orvos­ tudomány mindent megtett. elolvasva minden a tárggyal kapcsolatos könyvet. vagy természetesebb gyógymódokkal foglalkozók számára világossá vált az üzenet: „Magadévá 28 . s közben — nem hivatalo­ san — tanácsadással is foglalkoztam a témában. Az American College of Health Science (Amerikai Egészségtudományi Főiskola) az 1970-es évek végén alakult meg. hogy mely intézmények részesüljenek a bőkezű emberbaráti adományokban a megfelelő anyagi háttér biztosítására. és hogy melyek ne. amelyek a kezelésnek — a Carnagie-ek és Rockefellerek által előnyben részesített — gyógyszeres változatát tekintették a követendő útnak. míg a társadalom nagyobb része az egészségápolás természetesebb módjait alkalmazta. A főiskolát nem „ismerték el". A kisebb. tönkretegye. Nyolcévnyi független tanulás után nagy örömömre és megelégedésemre végül 1978-ban hozzáférhető lett egy. nagyobb intézeteket válogatta ki. az 1900-as évek elején a Rockefeller és a Carnagie Alapítvány egyszer csak nagyon belekapcsolódott abba. elvegye hitelét. akik ezeket az elveket alkalmazták életvitelükben. 1909-ben a Carnagie Alapítvány megbízta Ábrahám Flexner urat. s mégis annyira ismeretlen. az nem vezet oda. gyógyszerekkel főleg a j ó m ó d ú a k éltek. noha az évek. a Természetes Hygiénia elveit oktató teljes körű tanfolyam. Hogy Amerikában miért nem ismerik el azokat az tanintézeteket. hogy Rockefellerek abban az időben a gyógyszerüzletben is alaposan érdekeltek voltak.) Az egészséggondo­ zásnak akkoriban nagyon sok válfaja létezett. mint maga az élet — mind ez ideig titokban? így hát m a g a m láttam neki a Természetes Hygiénia kutatásának. (Talán „véletlen" egybeesés. Három évvel később Los Angeles­ ben telepedtem el. aki egyetlen fölfogást képviselt. egyetlen emberként döntött arról. kizárólag férfiakból álló. AZ ÉLET HALHATATLAN TUDOMÁNYA. melyek alternatív egészségtudomány oktatását is fölkínálják a hallgatók­ nak? Nos. hogy járja végig Amerikában vala­ mennyi egészségügyet is oktató tanintézetet. hogy egyetlen helyen sem tanítják? Hogyan tarthatták ezt az értékes tudást — mely olyan kincs. hogy magam számára fölfedezzem a Ter­ mészetes Hygiéniát. hogy elnyomja. A T E R M É S Z E T E S HYGIÉNIA Én elég szerencsés voltam.hogy út. Összefogtam Santa Barbarában mindazokkal. hogy létezik ez az egészsé­ get biztosító módszer.

hogy a szövetségi és állami törvényhozó testületek olyan törvényeket fogadjanak el.) A kapuk most bezárattak min­ denki előtt. mint a Természetes Hygiénia. hogy egy népi egészség­ ügyi reformmozgalom kellős közepén járunk. ahogy az emberek egyre erőszakosabban keresnek újféle választ olyan gondjaikra. A nép óhaját a választási szabadságra eszükbe sem jutott tekintetbe venni. (A Természetes Hygiénia nagyjai közül például bebörtö- 29 . a fehér közép. aki teljesítette a közösség ilyen elvárásait.és Carnegie-alapítványok az egyeduralom. Tucatjával zárták be az alternatív iskolákat. „faragatlan fickó" részesülhetett egészségügyi képzésben. fejlődnek.és magasabb osztályokat képviselő férfiakat kivéve. csakúgy. aki más nézeteket vallott. (Flexner jelentésében egyenesen arról panaszkodott. noha az elmúlt húsz-harminc évben is zaklatást. vagy kihalsz!" A m i Flexner urat illeti. A csontková­ csokat annyira lejáratták. Ahol küzdeni próbáltak a bezáratás ellen. amik hivatalos­ nak. A hasonszenvi gyógymód (homeopátia) és a bábaság intézménye törvé­ nyen kívül rekedt. de legalább léteznek. Manapság — hál'istennek — erőteljes mozgalom bontakozik ki a szabadság. ami korábban törvénytelen volt. az Egyesült Államokban. A Rockefeller. A nem bevett egészség­ ügyi ismeretek szabad áramlása világosan jelzi. ő az ilyen intézmények fönntartását teljesen fölöslegesnek tartotta. a nagyközönség számára hozzáférhetőnek csakis a gyógyszeres kezelést ismerik el. nők. a liberalizáció. A közönségnek szüksége volt rájuk. ott vandál bandák dúltak föl mindent. vagy laikus gyógyítók számára. hogy a közhangulat nyomására a múlt században akármilyen jöttment. a szabad véleménynyilvání­ tás és a választás szabadsága végre betört az egészségügy területére is. feketék számára alapí­ tott egészségügyi tanintézetéből.teszed a mi kezelési módszerünket. amelyeket a hivatalosan „ m e g ­ alapozott" orvostudomány nem tud megoldani. ahova nőket is fölvettek. köztük hatot Amerika nyolc. továbbá nem óhajtották a költséges kiképzést elérhetővé tenni feketék. És bár a nem orvosi egészségápolást oktató intézmé­ nyek továbbra sem tudnak állami támogatást kapni. Az azóta hírhedtté vált 1910-es Flexner-jelentés ásta meg a többarcú egészségügy sírját itt. a választás szabad lehetőségének megteremté­ sének érdekében. és valamennyi olyant. Néhány államban újra legális lett. A Rockefeller. sőt börtönbüntetést kockáztatott az. Azért nem a semmiből támadtak újjá ezek az alternatív lehetőségek. és (természetesen) továbbra sem tudják a hivatalos orvosi társadalommal elismertetni magukat.és Carnegie-alapítványok által kialakí­ tott új orvosi vezető réteg nem kívánt osztozni az egészségügyi ellátáson senkivel. A rákövetkező évtizedekben a hivatalos orvosi gyógykezelés kivételével az egészségügyi ellátás minden más formáját törvényen kívül helyezték. a monopó­ lium megteremtése érdekében azt is elérték. hogy gyakorlatilag ők is törvényen kívül kerül­ tek.

amit mindenáron le akarnak gyúrni valamennyiünk torkán. az övékétől eltérő fölfogást lehetetlenné tenni a táplálkozástudomány egész terüle­ tén. azaz az Amerikai Élelmezéstu­ dományi Egyesület rövidítése. mondván. és ezzel hozzájárulni azon bajok és betegségek terjedéséhez. hogy meg­ nehezítsék olyan újító étkezési programok térnyerését. akiknek másuk nincs. s most mégis azt állítják.) 1983 februárjában kaptam m e g a doktori címet a korábban már említett Amerikai Egészségtudományi Főiskolán. viszont van jogosítványuk. mivel egyre többen sikerrel alkalmazzák már őket saját. sem más módon meg nem választották őket. Most jutottunk a hitelesség kérdéséhez. ahol ők. amelyek külön­ böznek az A D A által szorgalmazottól. William Benesh-t és Dr. ezért nagyon féltékenyek és fenyegetőek azokkal szem­ ben. sem közlésre méltó ismereteik. ugyebár. mert sikeresen kezeltek rákos betegeket. csak az illetékességük. fölvettek egy hi­ vatalosan hangzó nevet. Na nem. hát másokat pocskondiáznak. könnyen betartható és egészséges étkezési programot nyújtani Amerika számára.nözték Dr. Világos. Aztán néhány hasonló fölfogasú polgár összeállt. elcsépelt legendákat kéne szajkóznom a táplálkozásról. igazolványokat állítottak ki saját maguknak. melyektől manapság a legtöbbet szenved Amerika. élelmezéstudomány­ ból. sem gyakorlati hasznuk. De egy szót kifelejtettek: számukra nem lehetek mértékadó. hogy leplezzék saját tehetetlenségüket. kudarcot vallottak. Mivel őnekik a legkevésbé sem sikerült egyszerű. Gian-Cursiót. s hogy eltereljék a figyelmet fiaskójukról. üldözd. Állításuk persze jellemző féligazság. akik sikereket érnek el ezen a területen. Mert mi is tulajdonképpen ez az A D A ? E század elején még többféle étkezési tan létezett. Céljuk láthatóan a tudati zavar fönntartása. igen nagy hasznukra. Dr. de az egész Egyesült Államokban egyedül itt szerepel tantárgyként a Természetes Hygiénia. Herbert Sheltont. a „ n é g y étel­ csoport" elméletet. Szakértőivé lettek hát a ködösítésnek. Mert akkor ugyanazokat az idejétmúlt. ha nincs ínyedre a hír. és azóta megpróbálnak minden. Úgy látom. akikről amúgy az orvostársada­ lom már lemondott. amivel kapcsolatban szeret­ nék tisztázni és rögzíteni néhány tényt. Nincsenek újító elgondolá­ saik. N e m a „mérték­ adók" az igazság letéteményesei! A D A az American Dietetic Association. akik saját helyzetük­ ben sem biztosak. aki hozta. noha sem törvényhozó testület őket ki nem nevezte. hogy a T E S T K O N T R O L L című könyvemben található ismeretek veszedel­ mes voltát hiába próbálják bizonygatni. az intézmény továbbra sem „elismert". amilyenekkel azok szoktak élni. Amikor pár hivatalos táplálkozástudós számára nyilvánvalóvá vált. azok foglalkoznak legtöbbet az illetékesség kérdésével. övék az utolsó szó 30 . ásatag. akkor állításaim helyett engem kezdtek támadni. mint nekik. hogy én nem lehetek mérték­ adó.

Szeretnek körbe állni. lefor­ díttatta és beleépítette az orvostanhallgatók tanmenetébe ezt az „illeték31 . kilencedik kiadásában kritika alá veszi az Amerikai Egészségtudományi Főiskola tanmenetét. akik alter­ natív ismeretek szerzésére áhítoznak. N e m tréfálok. Bear könyvének legutóbbi. hogy kezdetben gyanakodott. mint a General Motors. ha kétségbe vonva a gravitáció létét. SEM KEVÉSBÉ IGAZZÁ A Z IGAZSÁGOT. Hatelemis embernek is hiszünk. Az igazság mindig igaz.. de a tanterv alapos átvizsgálása után úgy találta. Ezen a területen Bear's Guide to Non-Tradíííonal College Degrees (Bear útmutatója a hagyományostól különböző egyetemi fokozatokhoz) című könyve alapvető azok számára. vagyis a kandidá­ tusi címet. mintha egy világkörüli út előtt olyanokat kérnének föl a hajó tengerállóságának eldöntésére. önmagát szervező társaság azt hiszi. Tanított nagyobb egyetemeken (Iowa. hogy „a tananyag átfogó és kétségtelenül értékes". amely az egyik legismertebb Európában. ha azt mondja. Dr. és az Encyklopaedia Britannica. a Xerox. Berkeley.joga. mi mértékadó és mi nem a táplálkozástudomány bármely területén? Hason­ lít ez ahhoz. mert a nehézségi erő hatására ott szétlapulsz. hogy ők hivatottak eldönteni. Michigan). Bear 1974 óta a nem hagyományos fel­ sőoktatással foglalkozik. Megjegyzi. A „szakemberek" legkedveltebb ködösítése az illetékesség fölvetése. Bear nincs egyedül a főiskola értékeinek elismerésében. aki n e m tartozik közéjük. tőle idézek. hogy általában lassúak a jelentős új irányzatok tudomásulvételében az alter­ natív." Dr. igazgatóként működött a Tehetséggondozó Központnál San Franciscóban. hogy az A D A . AZ „ I L L E T É K E ­ SEK" T Á M O G A T Á S A VAGY ELLENZÉSE N E M TESZI SEM IGAZABBÁ. ez a szük látókörű. s támadni bárkit. Ha a hitelesített táplálkozás tudósok jó úton járnának. mégis megtenné ezt a ballépést? Mert pontosabban mit is jelent az. Az illetékesség nem kérdés. hogy valaki „hitelt érdemlő"? John Bear tanulmányai során kiérdemelte a Ph. vajon akkor is a lakosság 90 százaléka lenne-e túlsúlyos? Vajon akkor is milliók rohanná­ nak folyton megvásárolni az újabb és újabb fogyókúrás könyveket és kiadványokat? Miféle lehetetlen dolog. Megmentene-e valakit nagy­ doktori címe. A Párizsi Orvostudományi Intézet. Kutatási igazgató volt a Bell & Howell oktatási részlegénél. vagy a hagyományostól eltérő képzéssel kapcsolatosan. „A hitelesítő intézményekkel szemben az a leggyakoribb kifogás. gratulálni egymásnak az illetékességért. hogy a huszadik emeletről ne lépj az utcára. D. noha nincs neki doktorátusa. akik még soha egy sikeres hajózási manővert végre nem tudtak hajtani. Dr. noha soha nem erről van szó. tanácsadó volt olyan nagy vállalatoknál. bárki is a szószólója.

Fry. az amerikai „hiva­ talos körök" nem.) javaslatait. egy olyan tárgykörben. Szó sincs róla. hanem mert ők nem értenek vele egyet! Igen. Szerencsére a kongresszus elvetette a javaslatot néhány józan gondolko­ dású ember. ami sokkal fontosabb annál. mivel az étrendszakértők nem értenek vele egyet. Én legalábbis senkit nem hallottam. mindezt a fölvilágosodott. mint például Maureen Kennedy-Salaman asszony közben­ járásának köszönhetően. ami törvényellenessé tette volna a tanácsadást is nem ADA-tag számára. nem? De bármit is tesznek a hitelrontók. hogy lecsukassák. semhogy kisajátítható lenne azok által. s nézze meg. C. akik saját magukat nevezték ki illetékeseknek. akkor ez a „kuruzslás elleni" törvény pénzbüntetéssel és súlyos börtönévekkel sújtana olyan embereket. Aki kíváncsi rá. nem mintha az értéktelen lenne. akár olyan esetben is. Be akarják tiltatni a Természetes Hygiéniát. hogy így lelkendezett volna kórházi kezelés után: „ H á t még a kaja! Az volt aztán a valami! Szinte érdemes lenne érte újra ucfckudlli!" Pedig a kórházi étrend aztán igazán a hivatalos táplálkozástudósok keze munká­ ja! 1984—85-ben az A D A megpróbálta lobbizással keresztülvinni a tör­ vényhozásban Claude Pepper képviselő (HR-6049. Salaman. mint T. hiszen végül is buta dolog lenne emberek százezreinél bevált egészségjavító módszerről azt állítani. aki nem ADA-tag. Ilyen óriási eredmények után azt gondolná az ember. A mi hitelességünket nem a falra fölakasztható oklevelek. fejlett technológiával bíró huszadik század végén. Nem 32 . Egy vidéki. Ők értékelik a Természetes Hygiéniát. Ha nem így történik. negyedosztá­ lyú é ü e f e m különb dolgokat kínál. akik megosztják mással saját jó tapasztalataikat. vagy jómagam. hanem az emberek százezreinek életében a T E S T K O N T R O L L által elért hasznos változások adják. nem akadályozhatják meg. mindenek fölött állóknak. M s . nem említve azon ezreket. hogy nem ér semmit. hogy az emberek alkalmazzák az értékes ismereteket saját egészségük érdekében. Érdekes. hogy a táplálkozástudo­ mánnyal foglalkozók komoly vizsgálatokba kezdenek. mi is lehetett az. mit adnak a betegeknek. HR-6050 és HR-6051 sz. mint mondjuk ha egy szomjha­ lállal küszködő embernek egy pohár víz megivását javasolná valaki.telén" fölfogást. hogy törvényen kívül helyezzék. ami elkerülte a figyelmüket. A T E S T K O N T R O L L sike­ re után más taktikát kell követniük. ha a „hivatalos" körök támadták a Természetes Hygiénia tudományát. bárhogy is próbálják elterelni a figyelmet. hiszen ennek ellenkezője alapos bizonyítást nyert már. de mégis praktizálni mer. eszükbe sem jut! Azon fáradoznak minden erejükkel. hát látogassa meg a legközelebbi kórházat. Noha lenne bőven mit fejleszteni saját házuk táján. Tanulmányaim korai szakaszában felbőszített. hogy őszerintük mit kéne ennünk.

Életbevágóan fontos. vagy hasznos ismereteket terjeszt-e az illető. minden vonatko­ zásban megállják a helyüket. akik viszont elégedettsé­ güknek és nagyrabecsülésüknek már látványos m ó d o n hangot adtak.azért. Az orvosi hivatás nem lehet egy megfellebbezhe­ tetlen . hogy az e könyvben található elvek a legaprólékosabb vizsgálódást.hivatalos" rang. Ha annyira kedvére van. sikeresen meg­ győzte Pepper képviselőt. amely gyakorlatilag a korábbi törvényjavaslatokhoz hasonló hatalommal ruházta volna föl őket. hogy a választási lehetőség az egészséggondozás területén is adott legyen. hogy a közharag ellenére újabb törvényjavasla­ tot nyújtson be (immár HR-1581 szám alatt). íme egy jellemző példa. hogy káros. tulajdonképpen az A D A állítja össze az étrendet. mintha mi sem történt volna. mintha nem lennének igazak. amelyik milliókat tudott már rávenni a több zöldség. hogy néha szabá­ lyosan csavarni lehetne belőle a zsiradékot. Gyermekeink az iskolában olyan ennivalót kapnak. hogyan akarnak mindenki mást kiszorítani. akkor az A D A csak foglalkozzon egyeduralmi helyzetének megóvásával. nincs semmi rejtegetnivalója. sőt. mi megpróbáljuk elhárítani az általuk okozott károkat. mert az A D A nem találja őket arra érdemesnek. ők ehelyett a National Cancer Institute (Nemzeti Rákintézet). függetlenül attól. ami valóságos támadás gyermekeink egészsége ellen. és legalább annyira érvényesek és rendkí­ vüliek. A tudományoknál szokásos érthetetlen kifejezésekkel leplezett titkoló­ zás távol áll a Természetes Hygiéniától. a legszigorúbb próbát is kiállják. Biztosak vagyunk abban. Egy felől biztosak lehetnek: munkánkkal nem az A D A tetszését keres­ sük. illetve a cukor. Ezért mindenkire lecsapnak. hanem az embereken akarunk segíteni. azt. Miért? Mert sokkal fontosabb számukra saját hatalmuk megőrzése.. Az emberekhez akarunk szólni a mindennapi egészséggondozással kapcsolatban. 33 . a nagyközönség na­ gyon is kész meghallani a Természetes Hygiénia egyszerű. hétköznapi igazságait. Gyakorlatilag minden amerikai iskolában áll szénsavas . . édességeket és más silány élelempótlékokat árusító automata. mi válik hasznára. mint ahogy azt mi állítjuk. a tartósított ételek fölhasználásának csökkentésére. Az iskolai ebédek az A D A jóváhagyásával készülnek.vadí­ tókat". hogy eldöntse. Hogy befolyását az A D A az Egyesült Államokban megteremtse a táplál­ kozás minden területén. S úgy találtuk. hanem azért. Ugyan miért nem lép föl az érdekelt iparágakkal szemben az A D A ? Nem. az American Heart Asso­ ciation (Amerikai Kardiológiai Társaság) és a National Academy of Scien­ ces (Nemzeti Tudományos Akadémia) ajánlásainak eleget tevő étkezési programot támadják. A közönség joga. aki nem közülük való. igyekszünk segíteni az embereken. amelyeket önmagának aztán mindenki saját maga igazolhat. több gyümölcs fogyasztására. mint az emberek egészségének védelme. a só.

legszeretőbb. Az emberek szeme egyre j o b b a n kinyílik. külön-külön mindenki számára — se többet. amik ott is egészséget teremtenének. Olyan jó közérzethez jutot­ tam. könnyen érthető. hogy a természet valamennyiünknek felkínálja az „életfogytig tartó egészség" lehetőségét. legérzőbb társ. Most már úgy érezzük. Nem. A kutatás ezen területén kifejtett összes eddigi erőfeszítésem meghozta számomra az elérhető legnagyobb jutalmát. hogy fordult a kocka. Másokon is megfigyelhettem. nem ír föl csodapirulákat. nem ajánl varázserejű panaceát palackban. Marilyn személyében. ahol az nem lenne logikus. se kevesebbet. hogy bebizonyíthassa saját hasznosságát. hogy a Természetes Hygiénia kiállta az egyetlen igazi próbát: a gyakorlat próbáját! . amit sokáig elérhetetlennek hittem. miáltal kitűnő egészséggel ajándé­ kozhatjuk meg magunkat. csupán fölhívja a figyel­ met a természet bizonyos törvényeire. mert tény. Mindennek betetőzéseként a Gondviselés elküld­ te számomra „ é l e t e m fényét" az általam ismert legszebb. Évekig kellett úszni az árral szem­ ben. hogy elismertessük annak a tudásnak az értékét.Nyílt. Nincs titkos szere. amely mindkettőnk életét megmentette. világos. A Természetes Hygiénia csak azt kívánja. együtt küzdve a behemót rendszerrel. megváltozott az ár iránya.

min kell keresztülmenniük azoknak. hogy személyes élményt szerezzek a kórházi ápolásról. ahogy gondolni lehetne. de így ez az élmény óriási hatást gyakorolt életem későbbi folyására. Az ágyhoz nem kötött. tojást. hogy a betegek akár fekve átnyúlhattak szomszédjukhoz. A New York városa által alapított egyik közkórházban — mely egyben egy fontos New York-i egészségügyi oktató intézet tankórháza is — egy jónevű. iskolai összejövetelek. vagy hasonlók alkalmával. annyira kiütött a fájdalom. Venice (Kali­ fornia) városában. moz­ gásképes betegeknek gyakran segédkezni kellett ki-be hordani az ágytá­ lat. akik a ma­ gánkórházi kezelést nem engedhetik meg maguknak. fájdalomcsil­ lapítót. hogy azokat soha el nem fogom felejteni. Úgy éreztem. vagy nyugtatót adott a panaszokra. a kórházban aztán a szenvedésnek oly szörnyű eseteit láthattam. 1975-ben. egészséges élelmiszere­ ket árusító bolt bejáratánál. Szabályos amerikai étrenden éltem (Standard American Diet. nemtörődöm személyzet hashajtót. mely rengeteg húst. Ebben a közkórházban annyi ágyat zsúfoltak össze. Az egyetemen a társasági esemé­ nyek nagy részéről lemaradtam a bensőmet gyötrő fizikai kínok miatt. ingerlékennyé tettek. tejet és tejterméket tartalmaz. A kórtermek áporodottak. Még most is élénken emlékszem a rekeszizmom alatti égő. Gyakran kénytelen voltam kimenteni magam. elhur35 . a pázsiton üldögélve egy helyi. szúró fájásokra.Beteg és kétségbeesett voltam. amikor először nyílt lehetőségem Harveyval beszélgetni. de dél-afrikai térdspecialista operált. aminek kapcsolataim látták kárát. s amely annyira kálciumhiányossá tett. Műtétem alkalmat adott. főleg fontos napok. Az elégtelen lét­ számú. túldolgoztatott. melyek már tizenéves korom óta úgy ki tudtak készíteni. Akkor már két évtizede kínlódtam bélgör­ csökkel. de nem gyomorpanaszaim kö­ vetkeztében. Másképpen aligha tudhattam volna meg. hanem rendszeresen kibicsakló térdeim miatt. így kerültem oda. gyászosak. Aztán húszéves koromban kórházba kerültem. mert erre a feladatra nem jutott elég személyzet. Feszültté. harmincegy éves ífbromban. hogy mindkét térde­ met operálni kellett. aki — lévén külföldi — csak ebben az intézetben kapott engedélyt mesterségét gyakorolni. hogy félrevonulva hasra fekhessek a padlón. rövidítve S A D ) . Ott.

rácsos ablakok mögött. zsíros mócsingok porból készített krumplipürén. Pedig talán j o b b lett volna. (Életemben nem láttam még olyan tiszta kék szemeket. Ott már tudatosan kezdtem utánajárni az egészséggel kapcsolatos újféle elképzeléseknek. csapdába kerültem. Meg akartam mindent tanulni. követnem kell. Időnként azt hittem. de gyomorfájdalmaim folytatódtak. Életem legrosszabb formájában voltam. hogy New Yorkból Los Angelesbe költöz­ zek. annyira ismeretlen volt számomra. s tudtam. de nem sej tettem. Rendkívül zavart. Valahogy továbbkínlódtam.) Testem fizikailag tönkre­ ment. s úgy döntött. de húszas éveim derekára (férj­ jel és két gyerekkel) az éles fájdalom állandósult. jobban. sima arcáról korábban soha nem tapasztalt tiszta sugárzás áradt felém. mely ennyire semmibe veszi a betegek legalapvetőbb emberi szükségleteit. Attól kezdve már soha­ sem tudtam elfogadhatónak tekinteni ezt az egészségügyi ellátást. „Egészsége". Később már ráadásul kevertem a Valiumot borral. 1971-ben lehetőségem nyílt. szinte elviselhetetlenné. törzsem közepe tüzet fogott! Csak a Valium nevű gyógyszer hozott némi enyhülést. először beszélhettem négyszemközt Harveyval. szembántó mennyezetlámpákkal. ahogy a sereg­ ben a postát osztják. és hozzá a kegyetlen F Á J D A L O M ! Aztán az étkezés! Úgy hajították hozzánk az ennivalót. ott a füvön üldögélve. ízetlen. Ez az esemény életem egyik fordulópontja lett. hogy hazaküld. Igyekeztem változtatni életmódomon: finomliszt helyett áttértem a teljes gabona használatára. nyugtalan és kedélybeteg lettem.coltak. csökkentettem alkoholfo­ gyasztásomat. életörömöt sugárzott magából. hogy ezzel nagyon erős elvonási tünetek járnak. szürke. De Harvey szeméből és napbarnított. mint éle- 36 . szívós hússzeletek. aminek akkor szemtanúja lehettem. A D A ! ) Hogy is lehetne bárki jobban ilyen ellátástól? Én majdnem éhenhaltam! Végül orvosom is belátta. hogy teljesen lenyűgözött. Öntudatlanul már akkor elkezdtem keresni az alternatív lehetőségeket. mikor a rémálomba illő szobában találtam magam. Később hátamra is át­ terjedt. amit aztán szedtem is rendszere­ sen. (Kösz. Irányfényként vonzott. a gyomorfájásom meg egyszerűen kibírhatatlanná vált. amikor 1975-ben. A műtét javított az étrend rongálta térdemen. Hihetetlenül elevennek és tisztának láttam! Általam soha meg nem élt könnyedséget. amit Harvey tudott. apró. ha megtartják'maguk­ nak. Abba is hagytam a gyógyszer szedését. s kezdett nagyon kényelmetlenné válni Valium-függőségem. érzelmileg és lelkileg is roncsnak éreztem magamat. vizes zöldségkonzerv. fehér kenyér margarinnal. öt esztendőn keresztül. Utána három hétig nyomhattam otthon az ágyat. hogy a kórházi kezelés nem szolgál gyógyulásomra. cukros édesség. hogy kiheverjem az operációt és a kórházi kezelést. más italokkal és egyéb gyógyszerekkel is. gyümölcskonzerv és émelyítő.

Szülés előtt egy hétig éjt nappallá téve a varrógépnél dolgoztam. ő az. egy hajnali. az összes kísérőrajz elké­ szítésével együtt. tilos volt nyilvános gyakorlása. nehezen magyarázható tünetek. friss gyümölcsök és zöldségek környezeté­ ben. Akkoriban a Természetes Hygiéniát még javában elnyomták. Változó j o b b és rosszabb időszakaim alatt soha nem szűntem csodál­ ni Harvey állhatatosságát. mert ez egy új élet. ahol megismerkedtünk. az új „quilt" ágytakarónk foltnyi darabjainak összeillesztésén. egy teljes és egészséges élet lehetőségét nyújtotta számomra. ugyanazon a helyen. hogy az már készen várhassa a drága jövevény érkezését. egy óra húsz perc alatt. hogy mit várhatunk közös életünktől. Alig tudtam elhinni. hogy megtanuljam egészségemet irányítani. Betegséggel. Akkor még nem volt világos. de Harvey ennek ellenére űzte hivatását. hogy megszabaduljon azoktól a szerektől. gyógyszerfüggőséggel. annak ez mindennél többet érő igazolást jelentett. Oly erős voltam. Elég szűk esztendők jártak akko­ riban ránk. leküzdhetetlen fájdalmakkal az élet 37 . így az első gyerekfürdetést is én m a g a m végezhettem. Azért. de Harvey bízott benne. Attól kezdve szinte minden időnket együtt töltöttük. hogy rendíthetetlen kitartása az emberek egészsége iránt érzett elkötelezettsé­ géből fakad. a lehető legter­ mészetesebb körülmények között. A korai évek mégis gyakran fájdalmas próbára tették erőnket és kitartásunkat. hogy ha a rászorulókkal megosztjuk tudásunkat és segítségükre vagyunk. Az első évben szervezetem természetes méregtelenítési folyamaton esett át. akkor a sors nekünk is gondunkat viseli majd. harmatos. hogy egészsége helyreállt. átadva ismereteit bárki érdeklődőnek. hogy a terhes nő is érezheti j ó l és erősnek magát higiénikus étrenden. hogy alig háromnegyed órával szülés után már föl tudtam kelni. Míg a TESTKONTROLL-program kifejlesztésén dolgozva egyre közelebb jutottam a vegetar(ian)izmushoz. Az is bebizonyosodott így. hogy saját táplál­ kozási programunkon élve mennyi energiám volt a terhesség ideje alatt is. az egészséges élelmi­ szereket árusító boltnál. legnagyobb nyereségem az volt. miért foglalkozom ezzel az üggyel. gyertyafé­ nyes szertartáson. Akit egészségétől évtizedekig betegségek fosztottak meg. Gyakran kérdezik. hogy ezek a Valium-megvonás mellékhatá­ sai. Fiunkat otthon szültem meg. melyeken szinte egész addigi felnőtt életem alatt éltem. mint ő. aki meg tudja válaszolni kérdéseimet. Rá két hónapra összeházasodtunk. Mindkettőnket megleptek az olykor egészen különös. de megismerve őt most már tudom.temben bármi mást. A szertartás környezete egyértelműen jelezte. Én is az egészségnek azzal az önbizalommal teli belső ragyogásával szerettem volna csillogni. Éreztem. Megírtam például egy teljes gyerekkönyvet. hogy elmúlt az eddigi életemet makacsul kísérő gyomorfájásom! Három év után megint elég erősnek éreztem m a g a m gyerekvállalásra.

s miután megismertem a helyes válaszokat. nem tudok ellenállni a készte­ tésnek. Egyszerűen bánt a tudat. Emiatt foglalkozom ezzel a munkával.rémálom. hogy emberek fölöslegesen szenvednek. . Keveseknek lehet olyan rossz az egészsége. hogy másokkal is megosszam ezeket az ismereteket. mint nekem volt. Harvey pedig maga ez a munka. Ő ezért teszi a dolgát.

az kívülről is. mint amilyen tempóban szervezetünk meg tud tőlük szabadulni. már csak azért is. különben meg­ mérgeznének a szervezetünkben fölhalmozódó saját elhalt sejtjeink. Toxémia a szakszó arra a jelenségre. de ez fordítva is igaz. Kérem. hogy mindig tipp-topp. A TESTKONTROLL-étrend célja a fogyás és a magas energiaszint elérése. hogy mennyire hatásos a Természetes Hygiénia. A beépítés és a kiválasztás közötti egyensúlyról van szó. ha elkoszolódik. melyeket valamennyien jól ismerünk és általában nagyon szeretünk. akik nem olvasták azt a könyvet. ha káros anyagokkal telítődik. agyonkezelt. ami betegségekhez vezethet. más vonatkozásban is meg fog látszani. pontosabban ne nekünk higgyenek! Mindenki maga győződjön meg arról. Az Egyesült Államokban szokásos étrend nagyon is sok tömény. Az étkek. tartósított ételt tartalmaz. Noha a T E S T K O N T R O L L című könyvünkben részletesen tárgyaltuk. hogy azokat is tájékoztassuk. ne higgyenek nekünk. fontos. A belső mérgek fölszaporodásának másik fő forrása a táplálék. Ha belül minden rendben megy. mert nem tud j ó l működni. amit az anyagcsere egyensúly­ vesztéseként is szoktunk emlegetni. Mivel a szervezetbe számára használhatatlan anyagok szívódnak föl az ilyen táplálékok maradékaiból. 39 . mert egyszerű. akkor testünk telítődik ezekkel a mérgekkel. melyektől testünknek minden áldott nap meg kell szabadulnia. az alapelvek mindig hasznosíthatók. A legfontosabbak megérdemlik tehát a megemlí­ tést. munkára kész állapotban tartsuk. mert összhangban áll a test természetes élettani működésé­ vel. Ha az anyagcsere közben a keletkező káros anya­ gok gyorsabban halmozódnak föl. Könnyű lesz. lényege pedig a test belsejének kitisztítása és tisztán tartása. mert nincs agyon­ bonyolítva. túlfő­ zött. 300 és 800 miliárd (!) közötti azon elhalt sejtek száma. Bármi is legyen az egészség területén elérendő cél. toxémia alakul ki.Valaminek a hatásosságáról a gyakorlat próbáján győződhetünk meg a legfényesebben. hogy itt is áttekintsük a leglényegesebb alapelveket.

azaz toxémia kialakulásához vezet. belülről is. Ha egy víztározó völgyzáró gátja egy hatalmas esőzés miatt tönkremegy a tervezettet jóval meghaladó szint fölötti feltöl­ tődés miatt. merev szabályok betartásához ragaszkodni. (1) Az étkezés megmarad élvezetnek. H O G Y MEGTISZTÍTSA MAGÁT A MÉRGEZŐ ANYA­ GOKTÓL. akkor a tönkremenetelért nem az alapozás. A T E S T K O N T R O L L elveinek megfelelő étkezés három cél elérését bizto­ sítja. Aki hosszú. Remek fogásokat ehetünk. a toxémia lehető legalacso­ nyabb szintjén kell tartania. vagy a gátba épített cement. (3) A testben korábban fölhalmozódott káros anyagok folyamatosan kiürülnek. a toxémia. aki kiábrándult a gyógyszeres kezelés kizárólagos alkalmazásából. hogy bármily erős is legyen a gát. Ezeknek az ütemeknek meglétét senki nem vitatja. nem kell lehetetlen. Ha a szervezet a gát. Meg­ győzően bebizonyította. John H. betegségmentes. hanem egyedül a túl magas vízszint. állandó túltöltés mellett egy idő után a víz átcsap fölötte. Leírta. noha okuk legtöbbször egy. A Természetes Hygiénia saját betegein történt sikeres alkalmazása tökéletesen meggyőzte őt e módszer értékeiről. vagy más anyagok hibáztathatok külön-külön. és előnyös hatásuk azért fog rögtön megmutatkozni. a hó és a jég közös lényege is a víz. Sok betegségnek a különböző tünetek alapján külön-külön nevet ad­ nak. hogy a test mely szervén jelentkezik. Az elveket azért lesz oly csodásan könnyű beépíteni életvitelünkbe. Dr. továbbá a toxémia mértéke a vízszint ebben a hasonlatban. Tildén gyakorló orvos volt.no meg a különböző (mérgező!) adalékokból. összhangban állnak annak huszonnégy órás ritmusával. úgy. mert egybevágnak a test természetes szükségleteivel. a testi működések közül fölváltva mindig másik kerül előtérbe a nap különböző szakaszaiban. MINT A SZERVEZET TERMÉSZE­ T E S TÖREKVÉSE. Naponta ismétlődve. Dr. Tildén fedezte föl és írta le először a toxémia jelenségét e század húszas éveiben Toxémia Explained (Toxémia és magyarázata) című alapmüvében. hogy a toxémia hányféle emberi betegségnek lehet gyökere. attól függően. annak testét tisztán. az eső. Ezért javasoljuk a toxémia szintjét a lehető legala­ csonyabban tartani. fájdalmak nélküli életre vágyik. ezért fordult figyelme a Természetes Hygiénia felé.hogy a BETEGSÉGEKNEK NEVEZETT JELENSÉ­ G E K KÖZÜL N A G Y O N SOK N E M MÁS. 40 . (2) Az így elfogyasztott táplálékból csak nagyon kevés mérgező mara­ dék j u t a szervezetbe. ha nem korlátozzuk. ahogy a harmat. Ugyanígy a toxémia is előbb-utóbb betegséghez vezet. azért mindez — az elhalt sejtek hulladékával együtt — megbontja az anyagcsere-egyensúlyt. kő. tanulmányok százai igazolják. akkor könnyen elképzelhető.

Mivel a kiválasztás négy szervéhez (a bélhez. beépülés. hogy hajnali négy és déli tizenkét óra között található a legtöbb anyagcse­ re-melléktermék a vérben. A KIVÁ­ LASZTÁS IDŐSZAKÁNAK CÉLJA A TESTBEN TALÁLHATÓ MÉRGEZŐ 41 . egymástól jól megkü­ lönböztethető. A fölszívódás alvás közben a leghatékonyabb. a hólyaghoz. ISMÉTLŐDŐ IDŐSZAKOK ALATT MEGY VÉGBE. nem korlátozódik a bélműkö­ désre. akkor belsőnk tiszta marad.00 óráig Beépülési időszak: este 8.00 órától reggel 4. de a nap különböző szakaszaiban mindig másik és másik az uralkodó közülük. mikor testünk leginkább kész a táplálék fölvételére és megfelelő emésztésére. Ebből követ­ kezik az alábbi időbeosztás: Fölvételi időszak: déli 12. hogy a betegségmegelőzés és az egészség fönn­ tartása szempontjából a legeslegfontosabb szövetséges a kiválasztás időszaka. hogy A SZERVEZET M I N D E N ÉLETTANI M Ű K Ö D É ­ SE BIZONYOS JÓL KÖRÜLHATÁROLHATÓ.Például: dr. Az ételek hasznosítását illetően az alábbi három. a kiválasztás időszakát megállapítania. először a táplálék fölvételé­ nek. a tüdőhöz és a bőrhöz) a véráram juttatja el a salakanyago­ kat. és betegségek helyett egészség alakul ki. ha a szervezet már megfelelt egyéb feladatainak. ezért óránként vett vérminták elemzésével arra az eredményre jutott. egyidejűleg is működhet­ nek. Nem fér kétség ahhoz. Ha a rendszeresen fölhalmozódó mérgező anyagok rendszeresen el is tudnak távozni.00 órától este 8. Charles Czeisler a Harvard Egészségügyi Intézetből meggyő­ zően bebizonyította. de így igaz. Először Are Waerland svéd kutató fektette le e század negyvenes éveiben. a többinek azt már természetes sorrendben kell követni.00 óráig Kiválasztás időszaka: reggel 4. majd földolgozásának. fölhasználás) — Kiválasztás (a test és a táplálék hulladékainak eltávolítása) Ez a három folyamat nem zárja ki egymást. a test valamennyi sejtjéből és szövetéből a véráram csak akkor tudja gond nélkül elszállítani a salakanyagokat. Elég volt közülük az egyik. A kiválasztás az egész testet érintő folyamat. tehát csak akkor tud uralkodóvá válni. A reggeli ébredéskor tapasztalható szájszag és nyelvlepedék is ékes bizonyíték a kiválasztás szervrendszerének fokozott működésére. Elismerem.00 óráig Akkor jó enni. nagyjából nyolcórás szakasz ismétlődik naponta: — A táplálék fölvétele (evés és emésztés) — A táplálék földolgozása (fölszívódás. ez merész állítás. hogy egy-egy testműködés a nap mely szakaszára jellemző. tehát ez a kiválasztás időszaka.00 órától déli 12.

és elszállítja ezeket a testen belüli fölszívódáshoz a belek útján. A táplálkozással kapcsolatban csupán három ilyen alapelv létezik. kioldja a vitaminokat és az ásványokat a táplálék rostjaiból. Mint már említettem. De sokuk csak kívülről. hogy megtisz­ títsa a test belsejét az ott fölhalmozódott hulladékoktól.. mint külsőnk ápolása. De nem kell pánikba esni. Azért az emberek többsége — legalábbis akiket én ismerek — naponta. kezdve a ruhamosástól a kocsimosásig. Másrészt ugyanez a víz — miután leadta a tápanyagokat a szervezetnek — fölveszi és kiöblíti a testből a káros salakanyagokat. mint a pislogás. akik évtizedek óta nem foglalkoztak belsőjük kitisztításával! Nem csoda hát a szomorú tény. mert ugyanakkor milliószámra élnek olyanok. mint minden más tisztítási művelethez szokás. de szükséges megfe­ lelő túlsúlyuk a természetes víztartalmuktól főzéssel. Olyan beépített. illetve más kezelés­ sel megfosztott élelmiszerekkel szemben. vagy a légzés. mint soha! Aki eddig 42 . ha beleavatkozunk. Képzeljük el magunkat olyan valakivel egy szobában. mert ez a megfelelő részarány biztosítja az egészség létrejöttéhez és fönntartásához szükséges föltétele­ ket. A N A G Y T E R M É S Z E T E S VÍZTARTALMÚ TÁPLÁLÉK ELVE A higiénikus fölfogás szerinti táplálkozás arra született.Egy országot egy gázálarcért!" ez lenne az első reakciónk. 1. Nem törekszünk ezek kizárólagosságára.M A R A D É K O K ELTÁVOLÍTÁSA. j o b b későn. (Próbálnánk csak letakarítani a kocsit mondjuk egy pizzával. mely magától megy. Ehhez ugyanazt az anyagot alkalmazza.. hogy csak az Egyesült Államokban 4000 ember hal meg naponta rákban és szívbetegségben. Belső szerveikben annyi káros hulladék halmozódott föl. A betegség meghívását jelenti. akinek ruházatát és bőrét fél éve nem érte víz. annak magyarázatára is hamarosan sor kerül. E kettős haszno­ sulás fontossága miatt magától értetődő és rendkívül lényegbevágó a sok zöldség és gyümölcs. a T E S T K O N T R O L L alapelvei az élettani tevékeny­ ségek naponta isméüődő időszakainak figyelembevételével elősegítik azok eszményi működését. önműködő folyamat ez. hogy ne akadályozzuk érvényesülését. Ez az anyag a VÍZ! Víz nélkül nehéz lenne bármit is tisztán tartani.. ha nem így teszünk.) A zöldségben-gyümölcsben föllelhető víz ráadásul értékes előnyökkel is rendelkezik az egyszerű ivóvízzel szemben. Hogy hogyan kerülhető el a beavatkozás. kétnaponta tisztálkodik. csupán annyi segítsé­ get igényel. tehát a nagy természetes víztartalmú ételek fo­ gyasztása. Testünk belsejének tisztasága legalább akkora figyelmet érdemel. . hogy azok egyszerűen nem tudnak tovább működni. Egyrészt ez a víz szállítja az értékes tápanyagokat.

Ezt a föltételt biztosítja a megfelelő ételtársítás. hálálkodó leve­ lek ezrei még j o b b bizonyítékok. akik képességeiknél magasabb szintű képzésben részesültek. amelynek hatásosságát bárki rövid idő alatt bebizonyíthatja. hogy a megfelelő ételtársítás két évtized emésztési panaszait szüntette meg nálam alig huszonnégy óra alatt. hogy az elfogyasztott ételféleségek illeszkedjenek az emésztőrendszer vegyi folyamataihoz. általában olyanok. hogy a „ t u d o m á n y o s " jelzőt maguknak kisajátítsák. invìi fíio' ' i-tf. Egy ismerősöm egyszer leesett a harmadik emeletről és baj nélkül túlélte. E könyv lapjain ennek megtételéhez szükséges eszközöket fogunk ismertetni. Már természetesnek tartjuk. A megfelelő ételtársí­ tás épp azt biztosítja. Az ételtársítás hatásos. hogy a madarak röpülnek.' " ' 2.. hogy evés után fáradttá válik. hogy az ételnek ne kelljen ennél hosszabb ideig a gyomorban állomásozni. Bárki tapasztalhatta már.* . Mint mindennek. annál fáradtabb lesz. többre. mert a megfelelő lépések megtételéhez soha nem lehet túl késő... vagy hogy a víz nedves. noha igaz. semmi köze a gyógyszeres gyógyászathoz. tehát a friss zöldség­ gyümölcs megfelelő részaránya lesz.. akik soha ki nem próbálták. Saját példámmal is igazolhatom. javulásról beszámoló. Evés után azért tör ránk a fáradtság. jobban mondva olyanoknak.» . ha kipró­ bálja. A M I MŰKÖDIK IS! Persze ez a közérthető. úgy az emésztőrendszer képességeinek is vannak határai. Egy nagy lószart! Honnan veszik egyesek a bátorságot. Viszont annál fontosabb alapelv a Természe­ tes Hygiénia tudományában. a Fit for Life (magyarul T E S T K O N T R O L L ) című könyvünk megjelenése óta az Egyesült Államok minden sarkából kapott. mint azt. kijavítani és karbantartani önmagát. mégsem tanácsolnám senkinek. A természet eredeti tervei szerint mintegy három óráig kellene a tápláléknak a gyomorban maradni a megfelelő emésztéshez. Ha megkapja a lehetőséget. egysze­ rű meghatározás túlságosan is világos egyes túlművelt koponyák számá­ ra. melyek közül az első és igen fontos a nagy természetes víztartalmú étkek.nem foglalkozott belsője rendszeres kimosásával. hogy ilyen magasságból 43 . mint bár­ mi más élettani folyamathoz. politikai és gazdasági érdekeik alapján? AZ A TUDOMÁNYOS. akkor a szervezet bármikor kész kitisztítani.-{rr<ío>'wn--í r i * . de az 1985 júniusa. mielőtt továbbkerülne a vékonybélbe. mert a hagyományos ételek megemésztéséhez iszonyú sok energiára van szükség. AZ ÉTELEK M E G F E L E L Ő T Á R S Í T Á S Á N A K ELVE Alapvető követelmény az eszményien egészséges állapot eléréséhez. Mennél többet eszik valaki. mondják rá. az is bátran nekiláthat. „ N e m tudományos a módszer".

A m i az egyik ételféleséghez alkalmas. vagy bármilyen állati eredetű táplálékot). a tej—gabonakészítmény társítások. de amíg rágjuk a burgonyát. a tojás—pirítós. Az ok egyszerű: valamennyi fönti társításban fehérje és keményítő került össze. de értelmes ilyeneknek szándékosan kitenni? Hány zuha­ nást. Helyes ez így? Nézzük csak meg. Shirly Muldowney hivatásos autóversenyzönö 1985-ben 220 mérföldes óránkénti sebességgel [350 k m / h ] falnak vágódott. továbbá az olajos magvak lebontásához savas emésztőnedvekre v a n szükség. A legcsekélyebb vegytani ismeretekkel rendelkezők is tudják. halat.Na és? Egész életemben ezeket ettem ! " — mondhatják sokan. mint amilyen a sok különféle kenyér. s rá egy évvel már újra a versenyzésen járt az esze. csak az a fontos. egyszerre hányjuk gallér mögé a legkülönbözőbb ételféleségeket. (Ténylegesen ugyan a gyomorban csak kevés lúg termelődik. a hal—rizs. Én is. Sőt.kiugráljon. hozzá krumplit fogyasztva pedig lúgos kémhatású emésztőnedv. a sajt—kenyér. sav választódik ki az emésztéséhez. viszont lúgos kémhatású emésztő­ nedvek kívántatnak olyan keményítőtartalmú ételek lebontásához. ha összekerülnek. Nem látszik logikusnak. HA EGYIDEJŰLEG T A R T Ó Z K O D N A K A GYOMORBAN. hogy a szájukba férjen. a csirke—galus­ ka. Fehérje (beleértve mindenféle húst. Miért? Nincs ennek talán valami köze ahhoz a táplálékhoz. gabonakészítmény. hány ilyen ütközést lehet jó eséllyel túlélni? Ugyanígy sokan túlélik. állandóan tüzes kést forgatnak a hasamban. Márpedig FEHÉRJE ÉS K E M É N Y Í T Ő N E M T U D HATÁSOSAN MEG­ EMÉSZTŐDNI. burgonya. ami aztán lenyelve kölcsönhatásba lép a 44 . tészta. Az emberi test néha elképesztő dolgokat kibír. ha bármilyen társításban tömik magukba az ételeket. melyek szinte garantálják az emésztési bántalmakat. Amikor húst eszünk. gabona. a különféle emésztőnedvek semlegesítik is egymást. Sajnos a mifelénk szokásos étkezésekben jóformán min­ dig olyan étkek kerülnek össze. az nem jó a másikhoz. hogy meggondolás nélkül. íme a rövid ma­ gyarázat: A különböző ételfajták lebontásához különféle emésztőnedveket vá­ laszt ki a szervezet. mint inkább azzal. Az Egyesült Államokban évi kettőmilliárd dollár fölött költenek az emberek emésztést serkentő szerekre. míg közben úgy éreztem. A legtöbb idült emésztési panasz az étkezés után jelentkezik. tej és tejtermék. mint például a hús—krumpli. nem kezdenénk gyanakodni. összevissza. amivel emésztőszerveiket terhelik? Vagy ép­ penséggel főleg ahhoz? Ha száz kocsit benzin helyett gázolajjal járatva mind a száz sorban bedöglik. hogy az elfogyasztott ételekkel van valami baj? De nem is mindig az ételekkel. hogy a lúg és a sav semlegesítik egymást. amely mint­ egy 50 tonnát tesz ki egy átlagos élet folyamán. azalatt az telítődik a nyálban levő lúgos emésztőnedvvel. hogy esetleg az üzemanyaggal van a baj? Az ember emésztőrendszere táplálék emésztésére szolgál. ..

többen léptek már velünk kapcsolatba. Tudom. így a munka elvégzé­ séhez megfelelő emésztőnedv nem áll rendelkezésre a gyomorban. vagy nyolc órával fogyasztása után kerül napvilágra a gyomorból olyan táplá­ lék. hogy milyen sikeresen alkalmaz­ zák gyakorlatukban ezeket az újféle ismereteket. Rámutattam. étvágygerjesztő. Az emésztetlen fehérje rothadni kezd. nem a nyelőcsőé. a Tempó. hanem ott helyben romlás­ nak indul. a belek felé távozni kellett volna. hogy a hányadék gyomortartalom. az emésztet­ len keményítő erjedésnek indul. hogy meggyőzzön egyes betonfejű. És milyen illata van az így előkerült tápláléknak? Kellemes. és máris lehet szaladni valamelyik közismert savlekötő. akkor nem továbbítódik. Az egyik résztvevő azt állította. mint a Rolaid. s t b „ stb. gusztustalan. Na és mi történik akkor ott? Tudjuk. Sőt. amibe én is belekeveredtem. vaskalapos „hatóságokat". sem pedig a végbélé. hogy rettenetesen bűzös. hogy ezzel kapcsolatban ne említ­ sek meg egy tudományos értekezleten elhangzott vitát. Valami miatt sok táplálkozástudós és étkezési szakember egyszerűen hallani sem akar arról. fölfúvódás. akkor valószínűleg valamilyen étel nem tudott idejében lebomlani. a Pepto Bismol. hogy ez képtelenség. Olyan dolgok történnek ott ilyenkor. merthogy meg van rohad­ va. Nem tudom megállni. mielőtt a vékonybélbe továbbítódna. az Alka Seltzer. állítva. ott valami alapvető baj van.gyomorban levő savval. mivel szerinte nincs rá tudományos tapasztalat. a Gelusil. hogy senki sem kívánkozna oda. Azt meg még a legutolsó táplálkozási szakértő is tudja. arról számolva be. az ételnek mintegy három órát kéne a gyomorban tölteni.) Bizonyára ismerős élmény a hányás. hogy a gyomorban az étel egyáltalán megromol­ hat. hiszen szinte mindenkivel előfor­ dult már. talán épp fehérje és keményítő került össze. Ezeknek valószínűleg kioperálták a józan eszüket. hogy elnyom­ ják a gyomorban rothadó és erjedő ételek okozta kellemetlen tüneteket. a Gaviscon.) A két ellenkező kémhatású anyag pedig az emésztés elvégzése helyett egymással kel birokra.. fölfordult gyomor. gáz. hogy okádnia kellett. De ha emésztetlen marad. kezdve a Nobel45 . sem a vastag-. nyolc órával is „nehéznek" érezték magukat. hogy a gyomorban az étel nem képes megromlani. Márpedig ha hat. a Gas-X. vagy éppen rothadó? Hát persze. aminek onnan már három óra után az ellenkező irányban. hogy nagyon is sok tudományos tapasztalat áll rendelkezésre. a Mylanta. Nos. (De nem akarom úgy beállítani a dolgot. a magnéziumtej stb. de így van! Hihetetlen. sem a vékony-. Biztos föl tudnak idézni olyan étkezést. a Digel. mégha épp akkor rothadó táplálékkal van is tele az illető gyomra. melyet maga a szervezet vet ki magából. és kétségbe vonta az ételtársítás érvényességét. aminek a vége gyomorégés. Ezek mindegyike arra való. hét. még ez sem elég. ami után még hat. de még az üyen bizonyíték. vagy emésztést javító szerért. mintha valamennyiük tagadná az élettan ilyen nyilvánvaló tényeit.

s az egészhez egy jó nagy adag vegyes salátát. Salátával. tész­ tát) együnk. a rengeteg visszaélés ellenére is látszólag jól képes működni. nem igaz! Csak akkor hizlal. könnyen megelőzhető. Viszont az az étel nem táplál. mert így nem terhelik fölösleges mér­ gekkel a testet. hanem többféle. az emberi szervezet alkalmazkodóképessége olykor valóban bámu­ latos. noha elismerte. Ezt az állításomat az illető „szakértő" azonnal elvetette. de mi van azokkal. és finom. mert az csinálja a bajt. Hagyjuk hát meg hitükben és gyomorgörcseikben az ilyen tántoríthatatlan „szakembereket". élvezetes is lesz.díjjal kitüntetett dr. Vagy esetleg egy nagy tál finom főtt tésztára fáj az a fog? Nem gond! Készítsünk rá zöldséges mártást és fogyasszunk el hozzá egy kiadós tál salátát. ne zavarj meg tényekkel!" Lehet ezek után az ilyen embert egyáltalán komolyan venni? Dehát olyanok is akadnak. megfelelően elkészített (párolt. vagy valamilyen más fehérjével együtt kerül a gyomorba. rette­ netesen hizlal. Ivan Pavlov munkásságával. Akinek az ízlése az enyémhez hasonlít. csak arra vigyázzunk. akik még mindig ragaszkodnak ahhoz. Egyszerűen ki kell csak próbálni! A legközelebbi sülthöz (vagy halhoz.' akik nem hisznek az ételek megfelelő társításának elvében. mint tárgyhoz nem tartozót. hogy a Föld lapos. csak nem egyszerre! Burgonyára vágyik? Remek! Egyen meg föfogásként egy jókora sültkrumplit különféle zöldséggel és salátával. A gyógyszerfo­ gyasztás is ezt igazolja. gőzölt. a megfelelő ételtársítás mindig hatásos. De vajon más kellemetlenségek nem zavarják az ilyen embereket? Fejfájás? Levertség? Pattanások? Hátfájás? Álmatlanság? Megfázás? Merthogy ezek is lehetnek a rossz emésztés tünetei. De még egyszer nagyon kérem. ahogy az 46 . együtt. úgy. hogy sohasem hallott róla. De mindez elkerülhető. Lárifári. A válogatás nélkül elfogyasztott ételek sajnos megszedik a vámot Amerika népességén. amelyik romlásnak indul az emésztőcsatornában. NE NEKÜNK. Na. Igazán nagyon egyszerű lesz megtenni! Egyenek egy hétig a hagyomá­ nyos módon. zöldségmártással és zöldségekkel együtt fogyasztva nyugodtan élvezhetjük az ilyen „tiltott" kedvenceket. Klasszikus eset: „ M á r döntöttem. sütő­ ben vagy parázs fölött sült. nehogy mi is hozzájuk hasonlóvá váljunk. egészséges és hoszszú életünk veszélyeztetése nélkül. ne higgyenek nekünk. az ilyen valójában csak a toxémia szintjét növeli. ha marhasülttel. kenyeret. Jó is az! Dehát azt mondják. azaz minden étkezéshez mindenfélét. Bárki fogyaszthatja kedvenc ételeit. Biztosak lehetnek benne. rizst. vagy csirkéhez) ne keményítős köretet (burgonyát. Nem kell éhen maradni. vagy ki hogyan szereti) zöldséget. akik rendszeresen fogyasztják ezeket a nem kívánt ételtársításokat minden látható emésztési panasz nélkül? Hát igen. INKÁBB SAJÁT M A G U K N A K HIGGYENEK! Bizonyítsa be ki-ki saját maga számá­ ra. aki úttörő szerepet játszott a megfelelő ételtársítás területén is. az nagyon szeretheti a szósszal nyakon öntött tört burgonyát kétszersülttel.

élettani kérdés. azaz saját testén belül. ugyanaz történik az egyik ember gyomrá­ ban. melyet mindenki elvégezhet saját magán. a fordítói előszóban található az útmutató. kivétel nélkül. a hitetlenség nem befolyásolja hatá­ sosságát. ahol ezt tiszteletben tartják. mint a zsiráfok. ha nem hisznek benne. ha már megtapasztaltuk a helyes ételtársítás nyújtotta előnyöket? Nem kérek többet.) A második hét végére már mindenki tudni fogja. hogy legalább egy hétig tegyék ki magukat ennek a könnyen végrehajtható. a legnagysze­ rűbb földi laboratóriumban. Ez nem hit kérdése. A megfelelő ételtársítás elve tehát akkor is érvényesül. Megrendeléséhez e könyv elején. hogy veszélyes lenne a marhasült burgonya nélkül. Látható. s egészség. így azokra a táplálkozástudósokra is érvényes. semhogy ezt beismerjék. azaz a faj minden egyedére jellemző emésztőrendszere van. az adott faj sajátosságai­ nak megfelelően működik. Az a hét végleg el fogja dönteni a kérdést. (Igaz. (Érdemes ehhez beszerezni a T E S T K O N T R O L L D I Ó H É J B A N című táblá­ zatos segédletet. Visszatérnénk-e a hascsikarós étrendre. A M I M Ű K Ö ­ DIK IS! 47 . nyugodtan nézek szembe bárki kihívásának. amit az ételek megfelelő társítása által nyerni lehet. térjen vissza a harma­ dik héten a hagyományos. (A legsötétebb „szakértő" sem állítja. Az embernek is úgynevezett faj specifikus. csak azt. hogy nem párosítanak keményítőt és fehérjét ugyanannál az étkezésnél. Aki további bizonyosságot szeretne. ahogy valamennyi más faj egyedének emésztőrendszere is egyformán. De az igazságot az „igenek" és „ n e m e k " között ne a hitvita döntse el. vagy a gorillák. így működik a testünk. vagy a kenguruk. amely az emberek emésztőszervei közti természet adta különbségeket hirdetné.a legtöbb táplálkozástudós és étkezési szakember hangoztatja. életerő támad ott. inkább hagynák agyonverni magu­ kat. A világ valamennyi méhe azonos ebből a szempontból. vagy a zebrák. kellemes kísérletnek. mint a másikéban. mi is az. ha erről van szó. ez csupán fiziológiai. Aztán a rá következő héten pedig úgy. fehérjét és keményítőt összekeverő táplálko­ zásra. mindenki­ re. az egésznek semmi köze a hithez.) Még egyszer: AZ A T U D O M Á N Y O S . akik — hála képességeiket meghaladó képzésüknek — oly rengeteg (bár néha téves) ismerettel vannak fölvértezve.) A megfelelő ételtársítás elvét nem lehet kétségbe vonni. Vonatkozik-e mindenkire a megfelelő ételtársítás elve? Igen. csakúgy. Sehol sem lelhető föl olyan élettannal foglalkozó kiadvány. hanem a kísérlet.

Energia­ hordozóként glükózt a szénhidrátok közül. A GYÜMÖLCSFOGYASZTÁS HELYES MÓDJÁNAK ELVE Ezt olvasva fölmerülhet a kérdés: — Mit akar ez a pacák a helyes gyü­ mölcsfogyasztással? Az a helyes. ha szépen bekapjuk. a friss az egyetlen állapot. desszert gyanánt étkezés után fogyasztott gyümölcsök a felelősek azért a rengeteg félreértelmezésért. Főtt. hogy emésztőrendszerünk hogyan viszonyul a dologhoz. hogy a gyomron való gyors keresztüljutás érdekében a G Y Ü M Ö L C S CSAKIS ÖNMAGÁBAN FOGYASZTANDÓ ÉS KIZÁRÓLAG ÉHGYOMORRA. vitaminokat. hizlaló. amint a gyomorba ér. ahogy a test számára a gyümölcsök páratlan értékei hasznosulni tudnak. de jó tudni azt is. hosszasan emésztődő ételekkel együtt a gyomorban pihenjen. SEMMIVEL SEM EGYÜTT ÉS SEMMIKÉP­ PEN N E M K Ö Z V E T L E N Ü L A M Á S F É L E ÉTEL U T Á N . hogy az ételnek nagyjából három óráig kell a gyomorban maradnia. lekvár. Ilyen körülmények között valóban káros lesz a hatása. A korábbiakban azt állítottam. De helyesen fogyasztva — azaz éhgyomorra és önmagában — a 48 . vagy az édesség. ahonnan tápanyagai fölszívódhatnak a szervezetbe. ásványi anyago­ kat. így csupán húsz-harminc percre van szüksége. hogy csak frissen és csak érett állapotban együk. A második fontos föltétel az. befőtt. hőkezelés­ sel csírétlanított (pasztörizált). ez pedig a gyümölcs. vagy sűrítményből előállított gyümölcslé mind erjedésnek indul. hogy áthaladva a gyomron a bélbe kerüljön. megfelelő módon történő fogyasztására. amit a test megkívánhat önmaga fölépítéséhez és az élet fönntartásához. enzimjeit. V a n egy kivétel e szabály alól. Nagyon sajátos testi föltételek szükségesek ahhoz. Akár eredeti. hogy a szervezet hozzájusson az élet eme lényeges építőköveihez. Emésztődésével kapcsolatban a gyümölcs rendkívüli tulajdonságokkal bír. túl magas kalóriatartalmú. megeszegetjük és kész. érett állapotában már mintegy előemésztett. hogy a gyümölcs hatásosan és hatékonyan hasznosuljon. Ezért kell figyelmet fordítani helyes. vízvisszatartó hatású len­ ne. valamint aminosavakat fehérjéi fölépítésére. gyümölcsíz. mivel tartalmazza saját emésztöanyagait. ha a gyümölcs arra kényszerül.3. akár gyümölcslé formájában fogyasztjuk. hogy más. amely nem kíván emésztést a gyomorban. tehát savassá válva a test toxikus terhelését növelik csupán. tartósított gyümölcs. melyek szerint a gyümölcs savképző. hogy a gyümölcs minden tápanyagot tartalmaz. Ugyanis. Az étkezés közben. akkor ott nagyon hamar erjedésnek indul. Két fontos föltételnek kell teljesülnie ahhoz. zsírsavakat. Ez így igaz. A gyümölcs az egyetlen étel. Tudni kell. ugyanakkor a friss gyümölcs és a friss gyümölcs leve a lehető leghatásosabban segítik a szervezetet önma­ gát mérgező maradékoktól megtisztító munkájában. Az első a gyümölcs meglehetősen kényes mivolta miatt az.

Vagy idézzük vissza a legutóbbi ünnepi lakomát. ha elpilledünk. mint bármely más élettani folyamat. horgostul. de ez az az időszak. hogy az emésztés több energiát igényel. hogy megkísérelje megemészteni a hagyományos. ha nem elég járatos az ember élettanában. hogy ne menjünk úszni közvetlenül étkezés után. azt talán most meglepi az alábbi állítás: A HAGYOMÁNYOS. amikor szükség is van a sok energiára. ezért figyelmez­ tettek gyerekkorunkban. mivel a napnak ama szakaszára jut.friss gyümölcs és friss gyümölcslé csak előnyös hatással lehet az egész­ ségre. ami különben is pimasz arculcsapása a megfelelő ételtársítás szabályainak. Az utolsó falatok legyűrése után ugrálni. a kiválasztást rövidíti meg. hogy hódolva az Amerika-szerte elterjedt szo­ kásnak. ezáltal — törvényszerű következményként — szinte édesgetjük magunk­ hoz a különféle betegségeket. akkor szervezetünknek soha nem lesz alkalma egészségteremtő tevékenységének elvégzésére. íme egy további szolgálat. hogy a reggeli emésztésére így fölöslegesen elvesztegetett energia a legfontosabb élettani folyamatot. járjon utána. melyet a gyümölcs tehet egészséges életünk tartamának és tartalmának növelése érdekében. Figyeljük meg a két módszer hatása közötti különbséget. Ehelyett mi arra pazaroljuk a rendelke­ zésre álló munkavégző képességet. Ha rendszeresen. s rohanunk a kávéfőzőhöz. damilostul. majd cseréljük meg a sorrendet. Aki nem hiszi. és fogyasszuk el a gyümölcsöt éhgyomorra. A megtöltött gyomor rögtön az első helyre kerül az elvégzendő föladatok sorrendjében. már a korai órákban ezt az élénkítőszert vegyük magunkhoz. Né­ hány étkezésnél fogyasszunk gyümölcsöt az evés után. a mérgező maradékokat kiürítő tevékenységének kéne előtér­ ben lenni. ezért alakult ki a délutáni szieszta szokása. Az igazán nagy baj ráadásul az. amikor a szervezet öntisztító. bőséges reggelit. (A kipróbálást is csak javasolni tudom!) Tudjuk már. vagy leheveredni volt inkább kedvünk? Ébredéskor vagyunk legtevékenyebbek. amit bárki könnyen bevesz. naponta tesszük. 49 . miszerint a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Kereskedelmi csali csu­ pán az a hírverés. ami hatalmas energiát köt le. miután elolvasta az alábbi magyarázatot. A reggeli éppenséggel a legfontosabb kihagyandó étkezés! E kijelentésem igazságának belátását mindenkinek saját józan megítélésére bízom. testünknek azonnal meg kell kez­ denie az emésztést. hogy nem csoda. húsz­ harminc percet kivárva a következő fogásig. BŐSÉGES REGGELI FOGYASZTÁSA AZ EGYIK LEGEGÉSZSÉGTELENEBB TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁS. nehezékestül. Evés után ezért érzünk fáradtságot. Testünkre ez akkora föladatot ró. igazolja magának saját szervezetén. Aki még nem olvasta a TESTKONTROLL című könyvet.

legalább egy hétig. Aki ezen elvek alaposabb leírására is kíváncsi. melynek címe: Fit for Life. nem! (Persze mennél ritkáb­ ban sértjük meg. kérem tanul­ mányozza korábbi könyvünket. annál jobb!) Ha hetente csak háromszor-négyszer betartjuk. Azért foglaltam a fentiekben össze a test élettani működésének napi három szakaszát. Kizárólag! Bármi más ottmarad a gyomorban és hátráltatja a kiválasztás folyamatát. ha csak egyszer is eltérünk ettől a szabálytól. vagy elutasíta­ nánk. Nem. hogy szembetűnjön a kellemesebb közérzet. A siker mindent igazolni fog. AZ LESZ. már az is több a semminél. A következő héten vissza lehet térni a szokásos reggelikhez. Ez az igazi reggeli! Ha segíteni akarjuk — és miért ne akarnánk — szervezetünket a belső mérgező hulladékok eltávolításában. illetve az étkezési szabályok három alapvető elvét. Próbáljuk ki.Ezért kell ébredés után csak gyümölcsöt enni. mielőtt elfogadnánk.) 50 . Szerencsére ez nem azt jelenti. valahogy úgy. ahogy a habarcs is mindenhol jelen van a ház téglái közt. mivel az jószerivel nem fogyaszt energiát az emésztéshez. A M I N E K CSAK HÓDOLNI LEHET. Nem kell szakemberhez menni. HOGY KIZÁRÓLAG FRISS GYÜMÖLCSÖT ÉS FRISS GYÜMÖLCSBŐL KÉSZÜLT GYÜMÖLCS­ LEVET FOGYASZTUNK A REGGELI ÉBREDÉSTŐL EGÉSZEN DÉLI 12 ÓRÁIG. (Magyarul: TESTKONTROLL. hogy még j o b b a n észre lehessen venni a különbséget. hogy minden kárba ment. akkor A L E G H A S Z N O S A B B SZO­ KÁS. mert ezek is szerves részei az egészség építőelemeinek és a Természetes Hygiéniának.

.

hogy az újabb és újabb nemzedékek fölneve­ lődjenek. hogy összhangban élhessünk a létezés hatalmas mester­ művével. csúcsán a legcsodálatraméltóbb teremtménnyel. szeretetre alapozott kapcsolatokkal? Igen! Kérdés nem fér hozzá.A Teremtés minden vonatkozásában lenyűgöző. méghozzá VALA­ M E N N Y I Ü N K SZAMÁRA LEHETSÉGES! (Marilyn D i a m o n d ) Az emberi faj évmilliók óta létezik a Földön. hisz ők évmilliókat éltek meg a korszerű orvostudomány manapság . gyomorpanaszoktól? El lehet-e jutni a felnőttkorhoz fejfájások. fertőzéstől. Nagyon valószínű tehát. Mi nem is léteznénk. Erősnek. Nem. hogyan 52 . jó közérzet. meghű­ léstől. korlátlan energia. testben és lélekben kiegyensúlyozottan? Le lehet-e élni a felnőtt életet az ezernyi kín és fájdalom nélkül.élvezhető" mindenféle „vívmánya" nélkül. szaporodjanak. Talán jobbak is a mieinknél. mentesen középfül-gyulladástól. ők összhangban éltek a Természettel és hatalmas ö s z t ö n ö s tudásuk tette lehetővé. melyek szinte elkerülhetetlenek­ nek látszanak. az emberrel. hogy megéljenek. Lelkesedés. feszültségektől és betegségektől szabadon. gyomorgörcsök. hiszen elvesztették volna a csatát. pörsenéses bőr és elhízás kéretlen kísérete nélkül. kitartó­ nak és ügyesnek kellett lenniök. hogy az őseinknek már a modern orvostudomány előtt is voltak fogalmaik az egészségről. Az emberi test egészségre és boldogságra teremtetett. bőrkiütéstől. puhányok aligha szelídíthettek volna például lovat. hogy igenis lehetséges.. De lehetséges-e ez? Hogy a gyerekek a minden elképzelhető nyavalyák nélkül nőjenek föl. Miből állhatott ez az ösztönös tudás? Gondoljuk csak bele. A földi lét úgy értelmes. ha eleink harcba szálltak volna a Természettel. ha örömmel és életerő­ vel telített. szárnyaló életöröm szükségeltetik. az egészséggondozásról szóló legrégibb följegyzések mintegy 3000 évesek. írott történelme alig 6000 esztendős.

arra íme egy idézet Dr. válogatottan szép helyeken. akár egy főpályaud­ var. Források közelében. a Természet által nyújtott ételeket fogyasztották. s mindenki szorgalmasan hörpöli is ezeket a népszerű mérgeket." 53 . tiszta vizet ittak. amit a Természet adott. Shleton-nak. Hogy ez mennyire elfelejtődött napjainkra. Victor W. vagy hegyekre nyíló kilátással. pagonyokban alakították ki őket. betegekkel és látogatókkal. Robinson írja The Story of Medicine (A gyógyítás története) című művében: „ M á r a látvány előcsalta a remény első halvány mosolyát a megviselt beteg arcán". ételt. Krisztus előtt már 1500 évvel a görög kultúrterületen Aszklepiosznak templomai és gyógyító szentélyei voltak. Ránk maradt szobraik sejtetik egészségőrző módszereik hatá­ sosságát és az akkor élt emberek testi egészségének magas fokát. vágóhidak és hasonló.éltek: szabadban. Ezek az akkori „közkórházak" másfél évezreden keresztül szol­ gálták az egyik legnagyszerűbb civilizáció sok százezer tagjának gyógyu­ lását. káros kipárolgású létesítmények környezetében épültek. pihenést. nyugalom helyett nyugta­ tószerekkel. dallamos zene lengte be szen­ télyeiket a büfégépek fülsértő csattogása helyett. csodálatos környezetet és érzelmileg fölemelő társaságot. Büféautomaták árusítják minden emeleten a vadító szénsa­ vas „üdítőt". Herbert M. még ha a civilizáció annyi sok értelmetlen akadályt épített is föl Természet és ember közé. a Nappal együtt feküdtek és keltek. napfényt. friss levegőt. tiszta vizet. ma is példát adva a kezelés. tengerre. nővérekkel. a beteggel való megfelelő bánásmód területén. A természetes élettani szükségleteket nyújtották a gyógyulást keresők számára: üde. Tudásuk örökösei mi vagyunk. ismereteik valahol mélyen bennünk szunnyadnak. személyzettel. napjaik a közösség4tapcsolatrendszerén belül teltek és főleg testi. tele dohányzó orvosokkal. fizikai tevékeny­ séget végeztek. ahol az utcai forgalom „ g o n ­ doskodik" a lehető legnagyobb zajról és szén-monoxid-sűrüségről. e század egészségügyi reformokat szorgalmazó egyik élharcosának Rubies in the Sand (Ékkövek homok­ ban) című könyvéből. Soha el nem múló csodálat illeti az ókor gyógyító papjait. hanem virágokkal és kellemes illatszerekkel telítették a gyógyhely levegőjét és lágy. alvást. Nyüzsgő. napfényben. „A múlt században a kórházak cserzőudvarok. Manapság ismét felerősödik hangjuk. Régebbi elődeinkhez hasonlóan ezek a gyógyító papok is arra támasz­ kodtak. A modern kórház belül sem kevésbé lármás. Szerencsére mindig akadt. a vegyszerek orrfacsaró bűzével. aki megőrizte és továbbadta ezt az ősi tudást. akik nem maró gyógyszerszaggal. Manapság meg forgalmas városi központokba építik őket. melyeket papok irányítottak.

mint fákat a kertbe. állati zsigeri. vizeletet. mint a világ bármely m á s országában. mint az eredeti betegség. megfertőzött lovak gennyét. s ekkor kezdett terjedni fokozatosan mindenféle méreg a betegségek kezelésére. angolnát. A gyógyulást keresők inkább csodaszerekbe vetették bizalmukat. Ösztöneink tiltakoznak. kígyót. magzatvizet. múmiaport. A friss levegőt ellenségének kiáltották ki. aztán tanakszik. koponyát. Az Egyesült Államokban több orvos és kórház található. szépítő. Évszázadokon keresztül az érvágás. Az ember mindezt fullasztó odúkba zárja. hogy megértsük és elfogadjuk mindezt. Dr. amire alkalmazzák őket.és fiatalítószerek készítéséhez és vegyszeres kúrához. 54 . orvosságok. egeret. De manapság sem sokkal jobb a helyzet! Kivonatok készülnek rothasztott majomveséből és más állati szervekből. mert néhány orvos úgy vélte. az emberi testet egyre inkább ellenségként tekintették. agyvelőt. kígyómérget. méhlepényt. így próbálták visszahozni az egészséget. s feledve az ösztönös tudást. mustárgázt használnak jelenleg is oltóanya­ gok. betegséget okoznak. ugyan mitől szenvedhetett ki felebarátja. a köpölyözés volt a legelterjettebb gyógymód és nadályokkal szívatták a betegek vérét. fülzsírt." A századfordulón kitiltották a friss zöldséget és gyümölcsöt a kórházakból. v e m h e s kanca vizeletét. békát. Mégis az amerikaiak vezetik a világranglistát a degeneratív. mirigyekből.Krisztus után úgy 400 körül. föladva az évmilliók alatt kialakult természetközpontú gyógymódokat. a figyelmet a földön túli életre irányították. székletet. Nálunk minden idős ember­ nek átlagosan évi tizenhárom gyógyszert írnak föl. nyálat. trágyát. A szerveket meg úgy ültetgetik át az emberekbe. a gyógyítás örve alatt. menstruá­ ciós váladékot. Olivér Wendell Holmes írta egyszer. „egészségjavítók". pókot. szérumok. vagyis elfajulásos betegségekben! Gyermekeink 12 százalé­ ka valamilyen születési hibával j ö n világra. az orvostársai által ajánlott gyógymódok elképesztő hülyeségét ostorozva: „A Teremtő az égből fényt. A szerek „mellékhatása" nem­ egyszer rosszabb. körmöt és karmot alkalmaztak gyógyítás céljából. Valóban elképesztő dolgokat műveltek és müveinek testünkkel az egészség nevében. E korszakok alatt távolodott el a gyógyítás a Természettől. fatetűt. az Aszklepion-szentélyek végső hanyatlá­ sa után sorra sötétebb és sötétebb korok következtek. vért. Még 300 évvel ezelőtt is denevérvért itattak. de elvárják. Manapság pedig a valaha ismert leghalálo­ sabb behatást. ionizáló sugárzást alkalmaznak a legsúlyosabb betege­ ken. levegőt és vizet bocsát le teremtményei számára. állati hormonokat. A betegeken kísérletezve most is mindenféle mérgező anyagot bevetnek.

mi is részei vagyunk — mellettünk áll. A M E G B O M L O T T EGÉSZ­ SÉG IGAZI OKA A B B A N REJLIK. keményen. úgy fognak működni. vissza lehet velük élni. de megváltoztatásuk képtelenség. hogy itt valami nincs rendjén. akkor még nehezebb nem észrevenni az ellentmondást. A betegség n e m magától lesz. Az egészség önmagától megteremtődik. A szervek és szervrendszerek életerősen. bőrbetegségektől szenvednek. (a test szinte minden táját említeni lehetne itt). Az egészséget megfelelő körül­ mények közt el se lehet kerülni. vagy figyelmen kívül hagyja a szabá­ lyokat. a kedélybetegeket. A jó egészség velünk született jog. Ekkor jelentkezik a beteg­ ség. Helytelen! Az egészség legyen a mindennapi. A Természet olyanná alkotta testünket. pontosan. A normális. csupán il­ lusztrálja azt. Mindenki maga dönti el. Lassan már oda jutottunk. mert egyszerűbb fenntartani a jó. hogy az halálunkig képes fönntartani ezt az állapotot. törvényei az egészsé­ get pártolják. könnyebb. Ha ehhez meg hozzávesszük a milliókat. Bármivel vissza lehet élni. azért meg is kell dolgozni. szépen. mint a rossz egészségi állapotot. mint a fintorgáshoz. mint rendkívüli körülmények terhelése elle­ nére funkcionálni. hogy a realitásokhoz igazítja cselekedeteit. M I N D E N BETEGSÉG A TERMÉSZET T Ö R V É N Y E I N E K Á T H Á G Á S Á B Ó L E R E D . Az élet természeténél fogva egészséges. vagy nagyon nagymértékű visszaélés képes csak végül megbontani az egészséget.(Harvey Diamond) Az Egyesült Államokban az egészségügy évi kiadásai csaknem 500 milliárd (500 000 000 000) dollárra rúgnak. mert az a normális. Még a mosolygáshoz is kevesebb izommunka kell. kitartóan! Szerencsére a Természet — melynek. veséjével. ha nem teszünk ellenére. hogy minél inkább szabályai szerint élünk. Ebbe belegondolva arra kezd gyanakodni az ember. A Természet tör­ vényeit meg lehet sérteni. a cukorbajosokat. Ez számukra a legegyszerűbb. ahogy a csillag megy az égen. figyelmen kívül lehet őket hagyni. hogy a beteg állapotot vesszük szokásosnak. H O G Y F I G Y E L M E N KÍVÜL HAGYJUK AZ ÉLET SZABÁLYAIT ÉS KÖVETELMÉNYEIT. A huszadik emeltről kiugró ember sem megváltoztatja a tömegvonzás törvényét. Sokszor évekig folytatódó borzasztó bánásmód ellenére is megőrzi működőképességét. májával. ne feledjük. 55 . s akiknek az emésztőrendszerével. prosztatájával van­ nak bajaik. ha egészségünk megromlik. akik ízületi bántalmak tól. mély légzés megy magától. Igen tartós. N e m testünk és testműködésünk a ludasak abban. Nyilvánvaló. de méltó jutalmát — avagy büntetését — tettei szerint nyeri el. Ugyanakkor elképesztő a szervezet roppant alkalmazkodóképessége és ereje. Ennek ellenére minden áldott nap négyezren halnak meg szívbetegségben és rákban. de a lélegzet visszatartása már nehézségekkel jár.

szenvedéssel. ahogy annak sem. mégis tud kaptárt építeni. hogy szerintük élhessünk. az elemek közötti megfelelő egyensúly az eszményi. hogy az ember biológiai igényei. A Természet törvényei már azelőtt is léteztek. ahogy a túlhangsúlyozásuk sem vezet jóra. Fuldoklónak a levegő. az egészség építőelemei közti összhangra. A különféle és változó.és letűnő elméletektől. a szegények számára is hozzáférhető. Mi. s a többiről megfeledkezni. a propaganda. szomjazónak a víz a világ minden kincsénél értékesebb. nem rejtett kutatás eredménye. hiszen 56 . szempontoktól és szemléletektől függetlenül az emberi faj egyedeinek igényei állandóak. táplálék. de csak pénzen meg nem vásárolható. HANEM OLYAN ÖSZTÖNÖS ÉLET­ MÓD. korai halállal lakolunk. AZ EGÉSZSÉG HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ÉS MEGTARTÁSÁNAK MÓDJA AZ E G É S Z S É G E S ÉLETVITEL. Az élettan törvényei­ nek megértése lesz tehát a kulcs az energikus. aki ugyan rengeteget mozog. Az egészség elemei közül egyik sem mellőzhető tartósan. de elfelejtkezik a kellő pihenésről. Teljességre és tartós­ ságra kell törekedni. a kórházakat. ráadásul az étrendje is helytelen. de elhanyagol minden testmozgást. hanem létezésünk kezdete óta bennünk meglévő tudás. egészséges és hosszú élethez. A többi földi lényhez hasonlóan nekünk. Mik is hát ezek? Ugyanazok. pihenés. s a napfény többet ér a világ bármely műremekénél. KEVESET ÉR A T U D O M Á N Y . Nem lesz jó a közérzete annak. az élethez kötődnek. víz. Ha természetes hajlamainktól nem választottak volna el a civilizált társadalom „vívmányai". ugyanazok és változatlanok. melyekkel eleink is éltek: levegő. Nem véletlen új fölfedezés. mielőtt az orvosokat. alvás és szere­ tet. akár egészsé­ ges. a beidegzé­ sek. melyekkel tisztában kell lenni. aki csak az étrendjére figyel. Ugyanilyen fontos a tisztaság. HA A NAPFOLTOKAT MEG TUDJA MAGYARÁZNI. nem titok. akár beteg. SEM EZEN TÖRVÉ­ N Y E K M E G S Z E G É S É N E K K Ö V E T K E Z M É N Y E I T . embereknek is vannak biológiai szükségleteink. s életün­ ket a megérdemelt jó közérzetben élhetnénk le. DE ÉLETÜNK TÖRVÉNYEIT NEM. a kellemes környezet és a meghitt időszakok. föl. AZ E G É S Z S É G E S ÉLET NEM ELSAJÁTÍTANDÓ MŰVÉSZET. A M E L Y H E Z CSAK VISSZA KELL T É R N I ! A méh nem tanult szerkezettant. akkor ösztönösen jól gondját tudnánk viselni magunknak. napfény. táplálkozástudósokat (és sokféle egymásnak el­ lentmondó tanaikat) föltalálták volna. N e m lehet az egészségnek csupán egyik elemét vesszőparipaként kira­ gadni. testmozgás. E törvényenkívüliség miatt aztán betegséggel. az étrend-specialistákat.annál j o b b nekünk. Mindezek értéke fölbecsülhetetlen. különben a biológia törvényein kívül rekedünk. A tehén is minden kémiai ismeret hiánya ellenére át tudja alakítani a füvet tejjé. emberek is rendelkezünk velünk született ösztönökkel.

Valamennyiről szó esik majd. amint elkezdi alkalmazni őket magán. testünk ugyanúgy képes önmaga gyógyítására is. Sajnos túlságosan is sokan ringatják magukat abba a hitbe. amivel a testi növe- 57 . Minden testi folyamat energiafüggő. erőszakkal a jó közérzet nem hozható létre. annak hatása megsok­ szorozódik a többi összetevő társaságában. ami könnyű.teljes és tartós egészségre vágyunk. mert a munkavégző képesség. Elhitették velünk. hogy ők aztán bármit kibírnak. most már be tudjuk építeni ezeket egy átfogó életvitelbe. erejük mégis hatalmas. hogy irányítás alá vonjuk energiánkat. hogy rettentő nehéz a változtatás. hogy A G Y Ó G Y U L Á S A T E S T SAJÁT BIOLÓGIAI FOLYAMATA. A Természetes Hygiénia alaptétele. de hosszú távon a többi is lényeges. minden élettevékenységnek energiára van szüksége. EGÉSZSÉGES É L E T M Ó D EGÉSZSÉGET E R E D M É N Y E Z . Sokan elhárítjuk magunktól a felelősséget. amikor épp a legnagyobb szüksége lenne rá. hiszen egyszerű logikával is rá lehet jönni: mérgekből nem támad egészség. Energiabőség = pazar élet. Ami önmagában jelentéktelennek látszik. hisz nélkülük elpusztulnánk. Pedig csupán ösztöneinkre kéne hallgatni. tehát a test természetes gyógyító folyamatainak is. a körülmények áldoza­ ta. mintha a test védtelen áldozat lenne a mindenfelől leselkedő betegségekkel szemben. Ismét saját kezünkbe kell hát venni egészségünk irányítását. Nagy tévedés! Nagyon is sokat tehetünk saját egészségünk érdeké­ ben. s ha mégsem. AZ ÉLET LÉNYEGE AZ ENERGIA (Marilyn Diamond) Miután megismerkedtünk az egészség összetevőivel. a víz és az étel a legfontosabbak az egészség építőelemei között. AZ ENERGIA. kölcsönhatásuk adja erejü­ ket. AZ ÉLET L É N Y E G E . TEHÁT N E M A TESTRE GYAKOROLT KÜLSŐ BEHATÁS. noha gyakran akkor nem jut energiához. Egészségesen ugyan kinek jutna eszébe például besugároztatni magát? De betegen megtesszük. egészséget csak egészséges életmód eredményezhet. Az egészség az életmód függvénye. Ahogy egyetlen megtermékenyített petesejtből felnőtt emberré tudtunk válni. Tudatos értelmünknél sokszorta nagyobb az az intelligencia. Némely állítás túl egyszerűnek tűnhet. Épp ez a szép a Természet ajándékaiban: egyszerűek. A levegő. De mindez azonnal nyilvánvalóvá válik mindenki számára. Azért fontos ez. akkor majd a megfelelő pirula vagy injekció szépen mindent helyretesz. A változtatások igazi hatása együttesen fog csak érvénye­ sülni. ezért gyanússá válik.

Az emésztés kielégítő. a légzés j ó l szelel. aztán meg el nem tudjuk képzelni. de a káros életmód annyi energiát fölél.kedés önműködően. nem akar beugrani a motor. akkor a szervek. akkor a test nem tud kielégítően működni. béké­ ben. hogyan tartsuk magun­ kat tisztán. könnyen forog az indító. ÉS FOLYTONOSAN AZ E G É S Z S É G E S Á L L A P O T ELÉRÉSÉRE TÖREKSZIK. Ha van elegendő energia. halványan pislognak a lámpák. Még akkor sem áll meg ez a folyamat. ugyan mitől is betegedhettünk meg. próbálkozunk. a motor hamar indul. a szervezet maga megoldja azt. a vérkeringés a megfelelő mérték- 58 . szokatlanul hangzik. elkövetünk mindenfélét. hogy az EMBERI T E S T OLYAN REND­ SZER. s bekapcsolva tisztán szól a rádió. hogy végül nem marad belőle elég a test öngyógyításához. Az akkumulátor szolgáltatta áram nélkül a kocsi „szervei" megszűnnek működni. Elképzelhető-e. M E L Y Ö N M A G Á T MEGJAVÍTANI IS KÉPES. ennek útjába. onnan j u t el a test minden részéhez a gerincvelőn. annyira hozzászoktunk. Ha nincs elég energia. vagy valamilyen más bevett gyógymóddal. Beavatkozunk. Betegségteremtő életmódokkal meg­ fosztjuk szervezetünket az egészség alapelemeitől. hogy ez a test önmagát létre tudja hozni. egy csont összeforr. szervrendszerek is megfelelően tudnak működni. tiszta víz. akkor rendszerint mi magunk állunk. Akár egy gépkocsi villamos hálózatát is vehetjük párhuzamként. sebészeti beavatkozással. Az idegenergia kiindulóhelye az agy. de a karbantartáshoz már külső segítségre. Az egész visszavezethető az energiára. hogy testünk gyógyítani is képes önma­ gát. a fényszórók éles fényt vetnek. amikor megnyomják. harsog a duda. Feltöl­ tött akkumulátor mellett minden simán megy. a kürt legfeljebb hörögni képes. és az abból kilépő. de tény. Ha viszont lerobbant az aksi. j ó l működik a gyújtás. akarva-akaratlanul. Pedig nincs itt semmi rejtély! A megfelelően megválasztott életmód mellett a T E S T EGÉSZSÉGBEN M E G T U D J A M A G Á T ŐRIZNI. szerető törődéssel körülvéve. Minden szervünk megfelelő működésének alapja a kellő energiaellátás. HA HAGYJÁK. hogy a betegséget „kezelni" illik. minden külső segítség nélkül létrehozza saját ma­ gát. és napsütés áll rendelkezésre. az összes gyertya megfelelő szikrát ad. nehéz ezt elfogadni. hogy j o b b a n legyünk. az egészség építőelemeinek — mint nyersanyagoknak — a fölhaszná­ lásával. a rádió­ vétel gyenge. Amikor ez a cél nem teljesül. Tudom. művi beavatkozásra van szüksé­ ge? Nem. Testünkben is hasonló a helyzet. orvossággal. akár szabad szemmel is látható. s ha elsajátítjuk. akkor csak nyöszörög az indító. A betegség a test energiaválsága. kellemes környezetben. ha egyes elemektől meg van fosztva. ahogy például egy vágás begyógyul. jó étel. az egész szervezetet behálózó idegeken keresztül. Bármi is a gond. de j o b b a n növekszünk. ha elegendő friss levegő.

megkeseredik. akkor azt ugyanúgy az értelem irányítása alá vonhatjuk. a fölszívódás és a kiválasztás mind rendben. mert a bele került ételek földolgozódás helyett romlásnak indulnak. üdék. semmi sem működik tisztességesen. besavanyodik. ahogy a villamosmérnökök az elektromosságot. az érzékelés. Minden életműködés használ föl idegenergiát. ami tovább hátráltatja a többi élettevékenységet. és egy nagyon is ismertjelenség lép föl: a kimerültség. keringési elégtelenség. a látás. Érthető már. Ha ismerjük az energia eloszlásának és hasznosulásának törvényszerűségeit a szerveze­ ten belül. így a kiválasztás folyamata sem. mert ismerjük (vagy legalábbis a villamosmérnökök isme­ rik) hatásait és az elektomosságra vonatkozó törvényeket. csakis akkor. Egészséges életmódot kezdünk azáltal. ha szünetel az aktivitás. tehát lénye­ gének teljes megértése nélkül is tudjuk azt hasznosítani. nedve megváltozik. fölszívódás és kivá­ lasztódás. emiatt még több méreg marad a testben. az evés. az izommunka. hogy figyelmet fordítunk energiáink fölhasználódásának mikéntjére. akadályozott tápanyagfölvétel. hogy széles körben fölhasználjuk. hanyatlik az egészség. a hallás. ha hagyjuk lemerülni az „akkut". Tehát megbetegszünk! Melyik dolog tűnik hát a legfontosabbnak a folyamatban? Az idegener­ gia! De tulajdonképpen mi is az az idegenergia? Senki sem tudja ponto­ san meghatározni. ha nem törődünk az energiaellátás megfelelő szinten tartásával.ben működik. a sejtek egészségesek. Vagyis egyre több ilyen káros anyag gyűlik össze. a fölvétel. aminek a testben fölhalmozódó mérgező anyagok eltávolítása lenne a dolga. de ez nem akadálya annak. akkor a test idegenergia­ szintje lecsökken. A test szövetei és nedvei tiszták. Hogyan? Tényleg egyszerű rá a magyarázat: kevés az idegenergia. :mi történik még? A test minden szövete. tápanyagellátásuk biztosított. hatékonyan zajlanak. A testi energia ellenőrzésével egyben az egészség irányítását is kézben tartjuk. De hogyan pótlódik ez az idegenergia? Alvás és pihenés által. hogy a testi folyamatok is legyengülnek. Érdemes megérteni. A sejtek nem jutnak hozzá a megfelelő tápanya­ gokhoz. És mit gondol­ nak. Rossz emésztés. ener­ váltság azt is jelenti. romlik a közérzet. légzési nehézség támad. az anyagcsere folyamatai. Romlik az emésztés és a fölszívódás hatékony­ sága is. és egy általános renyhe helyzet alakul ki. Vi­ szont. A szervek működése nem lesz kielégítő. A kimerültség. a beszéd. s így önmagát erősíti az önmérgezési folyamat. — valamennyi. A kimerültséggel testünk az „önmérgezés" állapotába jut. mert azok elvégzéséhez még keve­ sebb idegenergia marad. Nagyon egyszerű az egyenlet: ha több idegenergiát használunk el. mint amennyit visszatoltunk. a pislogástól kezdve a lélegzésen keresztül az emésztésig. ahogy az elektromosság tökéletes magyarázata is várat még magára. hogy miért vezet a fáradtság rossz 59 . hogy aztán el tudjuk kerülni. annak valamennyi testműködés kárát látja. a gondolko­ dás.

Ilyenkor szerencsére még könnyű visszanyerni a rendes ener­ giaszintet. Mindennapi életünkben sok olyan szokásnak hódolunk. maga találja ki tennivalóját. a dőzsölést. mert erre csak ö képes. gyengének érzi magát. a túltáplálást. a kicsapongást. hogy mire és hogyan költjük el értékes energiáinkat. Eleget tartózkodunk-e friss leve­ gőn. amiről nem is sejtené az ember. de az élvezetek túlhajtását is. és senki nem tudja azt elvégezni helyette. a lelkizés. ott mindenkire rábízom. A betegség azon a testrészünkön fog először jelentkezni. hogy be kell szüntetni az energiakifejtést? Szó sincs róla! De arra igenis oda kell figyelni. tehát általában minden kerülendő. Az élethez energiafölhasználás szükséges. hogy megtartsuk az egyensúlyt. mert munkavégző képességünk nem korlátlan. érzelmileg és értelmileg egyaránt. rosszul kezd kinézni. izgalmak. Egy kimerítő hét után jöjjön el az ideje a helyes étkezésnek. Egy darabig remekül mennek a dolgok. vagy a mérgelődés. az eltúlzott érzelmek. aztán hirtelen leereszt az ember. Vegyük sorra az egészség összetevőit. Ez bizony alaposan vitatható! A legtöbb televíziómüsor elfáraszt. ha nem lerobbant telepekkel akarjuk kezdeni a következő napot. amellyel legmostohábban bántunk. aggodalmak. akinek elfogy az energiája. napfényhez? Kipihenjük. a friss levegőn tartózkodásnak és a kiadós alvásnak. hogy a tévé előtt ki tudnak kapcsolódni. például örökletes okok miatt a leggyengébb. vagy amelyik más. Azt jelentenék a föntiek. a rendszeres testmozgás­ nak. a legérzékenyebb. hogy a mérgek szintje magas. Az egésznak az a titka. különben reggelre lemerül az akkumulátor. Hagyjuk el a túlzásokat. Ugyanígy ki kell kapcsolnunk testi energiánk fogyasztóit is. hogy belebetegszünk. EGÉSZSÉG KIZÁRÓLAG EGÉSZ­ SÉGES É L E T M Ó D B Ó L T Á M A D . Kikészül. A kocsi fényszóróját is kikapcsoljuk este. nagyszerű közérzet mellett. majd bele is betegedhet. tehát ne ekkor legyen a vendégjárás. ko­ lonccá válik számára az élet. Az éjszakai hírek is alaposan hozzájárulhatnak a kimerültség- 60 . hogy ne használjunk el több energiát a nap folyamán. ami mértéktelen: a túlzásba vitt nemi élet. mint amennyi vissza tud töltődni az éjszaka során. szeretet jellemzi-e kap­ csolatainkat? S mindezek az összetevő elemek egyensúlyban vannak-e? Ahol a válasz nem. a túlmunkát. elpazarol. Rengetegen hiszik. Az érzelmi „elszennyeződés" szintjét is szállítsuk alacsonyra. A szervezet így jelzi. A fáradtság idültté is válhat. kialusszuk-e magunkat? Kellemes a környezetünk. hogy mennyi energiát fölél. Véget ért az egészségvárás passzív korszaka. csak be kell tömni a lékeket.közérzethez? A mérgezettségi szint végül olyan magasra szökhet. levertnek érzi magát. az ivászat. mert túlhaj­ totta magát. Fáradtnak. végzünk-e elegendő testmozgást? Hozzájut-e a szervezet tiszta víz­ hez és elegendő egészséges táplálékhoz. Ezért kell abbahagyni energiánk túlzó és értelmetlen pocsékolását.

de annyit már most jegyezzünk meg. Vagy láttak már olyan szurkolót. hogy bármilyen aktivitás ener­ giatermelő lenne. annyi bizonyos. Érdemes arra is odafigyelni. a betegség megelőzésé­ nek legjobb módja egy értelmes életviteli terv kidolgozása. alváshoz csend és nyugalom dukál. hogy a kimerültség. Az egész könyv erről az értelmes életviteli tervről szól. rossz közérzet. Tévhit.hez. Ugyan ki tagadhatná? A tv-műsorok szerves része a folyamatos beszéd. Pihenéshez. . nyers kísérőszövegekkel. Ilyenkor tudjuk visszanyerni energiánkat. amelyek alkalmasak lennének telepeink feltöltésére. valamint idült állapota. Az energia és a jó közérzet fontos kapcsolatának megértése után rátérhetünk már az egészség építőelemeinek tárgyalására. amelyik folyamatosan elég magasan fogja tartani az energiaszintet ahhoz. hogy mit teszünk a viszonylag tevékeny­ ségszegény időszakainkban. aki eDazult állapotban nézte volna végig kedvenc csapata vereségét? A legtöbb gyermekműsor is fárasztó. nyugalomról lesz még szó. mert valójában minden tevékenység fogyasztja az energiát. vad hanghatásokkal. hogy tartós jó egészségnek örvendhessünk. A hirdetések meg aztán végleg csak az energia lecsapolására valók. illetve az abból származó nyomott. lelki békéről. Pihenésről. alvásról. mely további zajterhelés az amúgyis zajos mindennapokhoz.

hogy a szén-dioxid halálos méreg. hogy jut-e belőle elég. a szellőzőréseket eltömték. különben elpusztulnánk. Már olyan távoli helyeken is találtak szennyező anyagokat a levegőben. ha nem jut levegőhöz. N e m is a mennyiség­ gel. ital nélkül napo­ kig ki lehet húzni. de szerencsére van belőle bőven. Tudjuk. hanem keresni kell a friss levegőt. Már 3 százalékban szén-dioxidot tartalmazó levegő is észrevehető álmosságot. És mit gondolnak. Kilégzésnél. mint például az Északi-sark. s „tudomány­ talan" nézeteik miatt megvetették azokat. amely körülbelül 21 százalékát teszi ki. hogy számunkra az oxigén a legfontosabb a levegőből. amit a legrövidebb ideig tudnánk csak nélkü­ lözni. Manapság — szerencsére — már a legmaradibb „szakértő" sem követel kísérleteket annak bebizonyítására. mi a közös minden szénsavas italban. akkor fejenként egy nagyjából húszdekás széndarab jönne össze. Némi fejlődést tehát elkönyvelhetünk. s nemigen szoktunk aggódni amiatt. ahol a gázcserének nevezett folyamat lejátszódik. mint például a friss levegő szükséglete is nehezen érvé­ nyesülnek. mégis ingyen kapjuk. ez a levegő. Noha a levegő éjjel-nappal a legelemibb szükségletünk. Ha a naponta kilélegzett szén-dioxidból kivonnánk az elemi szenet. Olykor még a legnyilván­ valóbb dolgok. seregnyi másféle melléktermékkel együtt. oxigénnel telítődik. főleg szén-dioxid távozik a tüdőből. Vitathatatlan. Az ablakokat gondosan bezárták. Pró­ báljunk meg — akár csak rövid időre is — megfosztani valakit az oxigénel­ látástól: azonnal kékülni kezd. mint az áporodott. de ez összesen mintegy 6000 milliárd tonna. 62 . Szinte minden élőlény számára elengedhetetlen a levegő. szódában. s az a vér által eljut a test legtávolabbi zugába is. különösen az éjszakai levegőtől féltették őket. Az ember két tüdejének belseje mintegy egymilliárd léghólyagot tartalmaz. még nagyobb szén-dioxid-tartalom meg egyenest vinne a sírba. Rémtörténet: még huszonöt-harminc évvel ezelőtt is sok orvos ó v t a betegeit a friss levegőtől. Élelem nélkül hetekig. akik szerint a gyógyuláshoz nem kerülni. de levegő nélkül pár perc alatt végünk lenne. a vér itt megtisztul. a Föld légköre csupán pár kilométer vastagságú hártya. Igaz. inkább a minőséggel vannak gondok. fáradékonyságot okoz.Kezdjük mindjárt azzal. Talán említeni is fölösleges. hogy egészségesebb a friss levegő. A test sok milliárdnyi sejtjének minde­ gyikét oxigénnel kell folyamatosan ellátni. s pár perc múlva megfullad.

miért oly káros a szennyezett levegő. A növény. Szabadban és a civilizációtól távolabb mindig j o b b levegő találha­ tó. hatalmas mennyiségeket kelle­ ne ahhoz meginni. a szén-dioxid. hogy legalább aránylag tiszta legyen az a levegő. Az egészség egyszerűen túl fontos ahhoz... ODA KELL MENNI. Hihetetlennek tűnhet. egész finomakat fogok bemosni neked. Igenis van választásunk! Ha a közérzetünk érdekében egészségesen akarunk élni. hogy ez a mérgező gáz. sósav és más klórvegyületek. cianidok. de csak kicsit. vagy egy erdei sétán. legtisztább levegőhöz jusson. A H O L A LEGJOBB A LEVEGŐ Napjainkban ugyan lehetetlen már tökéletesen tiszta levegőhöz jutni. mint ételt-italt együttvéve. kénsav. amit szabad levegőn. . hogy megajándé­ kozzuk magunkat s szeretteinket e minden kincsnél drágább holmival. hogy a lehető legjobb hasznát vegyük a belélegzett levegőnek. Három módszert javaslok. 1. hogy akár csak elásítsa magát valaki a szénsavas italban lévő szén-dioxid hatására.és állatvilág így látja el egymást az élethez szükséges anyagokkal az Anyatermészet csodálatos szervezésében. a szemed alja is épphogy csak belekékül. salétromsav. Úgy vagyok ezzel mintha azt monda­ nák: — Engedd. hadd törüljelek képen. A világ tengerei fölött is folyamatosan tisztul a levegő. Ez viszont megmagyarázza. erdőben. metán. Érdemes hát mindent megtennünk annak érdeké ben. de érdemes úgy berendezkedni. Tegyük is meg. ammónia és így tovább. nemhogy belehelni. ebből nem kérek! Tartsa meg magának az illető a pofonjait is. hogy ne az utóbbi legyen túlsúlyban. Szerencsére a Természet rendelkezik saját eszközeivel és folyamato­ san tisztítja a levegőt. A vidéki levegő azért tisztább. kénes-sav. mert a fák és egyéb növények elnyelik a szén­ dioxidot és oxigént bocsátanak ki. Ne aggódj. a többi kocsi kipufogógázait belélegezve. > Kösz. meg a szén-dioxidját is! AMI NEM JÓ. Vessük össze a zsúfolt városban eltöltött időt azzal.sörben? Naná. hogy tüdőnk a lehető legjobb.. akkor nekünk magunknak is lépéseket kell ehhez tenni. Szinte hallom a bennfentes ellenvetést: — Ugyan kérem. Az eső átmossa azt. minden alkalmat érdemes kihasználni. még rágondolni is rossz. A városok többségében a levegő kész vegyszerelegy: szén-monoxid. és viszont. 63 . alig fogod érezni. súlyra mérve mégis több levegőt fogyasztunk. Az egyik mellékterméke elengedhetetlen alapanyag a másik számára. a növényzet oxigénné alakítja a szén-dioxidot. benzol. forgalmi dugóban. Költői a kérdés: hol érzi magát jobban az ember. vízparton töltünk el. A B B Ó L KEVÉS S E M J Ó .

de a test oxigénellátásában is hangsú­ lyos szerep van. hogy fölhívjam a figyelmet: csak ott érdemes ezeket végezni. a levegő. mert a jó levegő áldásos hatásával csakis növelni lehet a hosszú és minőségi. hogy mennél több része lehessen benne. ezért nagyon kérek mindenkit. futáshoz olyan útvonalat keressünk. a friss levegő kizárólag jó hatású. válasszunk okosan! Akinek már szerencsére jó szokásává lett a rendszeres testmozgás. Könnyen figyelmen kívül hagyjuk. Láttuk. Hová teszik az ilyenek a józan eszüket? Akkor akár a kipufogómat is bekaphatnák. Különösen az úgynevezett aerob. Sajnos már annyi­ ra eltávolodtunk a Természettől. Pedig léteznek más. egészségesebb lehetőségek is! Érdemes élni velük! 2. a legfontosabb. mintha semmi közünk nem lenne hozzá. de legalábbis a mellékutcákon keresztül. Azért említem itt is. azaz oxigénegyensúlyon alapuló gyakorlatoknak.Nyilvánvaló és rögtön le is mérhető az óriási különbség. Legyünk már észnél. a gépkocsik még nem rontották el az éjszaka fölfrissült levegőt. vagy víz mentén vezet. sokszorozza meg annak hasznát úgy. elsődleges és lényeges szükséglet az élet fönntartása szempontjából. Éveket adhat ezzel életéhez! 3. Égnek áll a hajam. vérét friss levegő járja át. betegségtől mentes élet kilátásait. keresse az alkalmat. amikor a forgalom még nem nagy. ha zsúfolt kocsiutak mellett kocogókat látok. ami parkon át. hogy azt az elérhető legtisztább levegőjű környezetben végzi. pedig a légzés 64 . amit később még újra fogunk tárgyalni. amelyek hosszabb időre felgyorsítják a szívverést. Kocogáshoz. a jó levegő. hogy közvetlenül onnan szippantsa­ nak mélyeket a tömény szén-monoxidból! Mintha valaki első osztályú ajándékjegy birtokában mégis a poggyásztérben utazna. MÉLY LÉGZÉS (Marilyn Diamond) A nyugati társadalmak emberei ritkán vannak tudatában a légzés életünk más vonatkozásaira gyakorolt hatásának. A kora reggeli órák ehhez az eszményiek. T E S T M O Z G Á S A testmozgás egy ugyancsak fontos összetevője az egészségnek. Mindjárt más­ képp érzi magát az ember. ha tüdejét. hogy sokszor a heti egyetlen pihenőna­ pot is hajlamosak vagyunk a négy fal között tölteni. ahol a lehető legjobb hozzá a levegő. amikor minden a lehető legtisztább.

Siettetik az újszülöttet. ami lehetővé tenné. ha a váratlanul durva orvosi bánásmódtól megsérülnek az újszülött gerinci véredényei. ezen keresztül kapott minden. amit azután sokunknál ugyanilyen felszínes. már a születés pillanatában. hogy az ekkor kívánatos legnagyobb fokú gyengédség helyett csapkodni kezdik az új jövevényt. vagy más légúti betegség kifejlő­ déséhez. hogy harag vagy ijedtség kapkodó légzést okoz. Ez az első sokk hozzájárulhat későbbi asztma. A legtöbb bába tisztában is van ennek fontosságával. hogy mennél hamarabb elhagyja a szülőcsator­ nát. addig továbbra is szüksége v a n a köldökzsinóron érkező oxigénre is. Noha a légzés az élethez nélkülözhetetlen tüzelőanyaggal lát el minket. ami aztán egész életére kihathat. Ha viszont — például masszí- 65 . A durva bánásmódtól az első lélegzetvétel ziháló. hogy azonnal elvág­ ják a köldökzsinórt. hátára fektetve rákényszerítik a légzésre azzal.szerves része életünknek. ami teljes. Arról van szó. és főleg a nyugati világban élők — gyakran megfeledkeznek fontosságáról. szerető bánásmódról. míg lassan. nyugodtan elindul saját légzése. hiszen ez alapozza meg a megfelelő légzés elsajátítását az egész életre. ziháló légzésmód követ az egész további élet folyamán. Az állatokról lehet­ ne példát venni az ilyenkor követendő ösztönös. A légzés rendesen alsó lélegzetvételekből áll. kapkodó lesz. A kórházi gyakorlat ezzel szemben általában az. mégis — elképesztő módon. Bárki megfigyelheti. hogy általában túl hamar vágják el a köldökzsinórt. amit röviden az alábbiak szerint lehet összefoglalni. akkor az élet is megszűnik. a levegő oxigénjét is. A születés utáni első fél-. Dehát milyen is a helyes léleg­ zetvétel? Harvey és magam egy jógastúdióban sajátítottuk el ezt a tudo­ mányt. kapkodó légzéssel. a testből ki-be áramló életerőtjelenti. Mennél feszül­ tebb az ember. noha addigi élete során ez kötötte a magzatot anyjához. szemben a szokásos. ami a „felsőbbrendű" emberekből már sajnos kiveszőben van. Az újszülöttnek először meg kell tanulnia a légzést. ha helyesen akarjuk csinálni. A kisbabának ezt az időt szülőanyja hasán kell eltölteni. Komoly érzelmi károsodá­ sok is keletkezhetnek abból. kapkodó. az élethez szükséges anyagot. De — sajnos túlságosan is gyakran — a hirtelen csecsemőhalál tünetegyüttese is előfordul. Ezért kell később bizony újratanulni a légzést is. csupán a tüdő felső fertályára kiterjedő gyors. saját tüdejének teljes használatát. Megfosztják attól az átmeneti időtől. háromnegyed óra rendkívül jelentős ebből a szempontból. annál gyorsabb a lélegzetvétel. az egész légzőberendezést igénybe vevő módozatot jelent. hogy saját maga jöjjön rá a levegővétel tudományára. hogy mennél gyorsab­ ban igyekeznek levezetni a szülést. a sebesség az elsődleges szempont. az élethez. Ha leáll a légzés. hogy halhassa az ismerős szívdobbanásokat. Az addig csak testmeleggel körülvett csecsemő parányi tüdejébe hirtelen jóval hidegebb levegőt kényszerítenek be.

míg mások a helyzet urai tudnak maradni. feszültek. kifulladtak. Felszínes. Drámai változás áll be. s ez tovább növeli a stressz szintjét. A tüdő felső része tehát csupán vésztartalék. hogy helyet biztosítsanak a belső szerveknek. Legtöbbünk élete ráadásul tele van a „ m o d e r n " kor szülte stresszhelyzetekkel. Idegesek. Felnőtt korukra emiatt már rengetegen kizárólag felső légzéssel élnek. Mindez a tüdő alsó felében játszódik le. A lehúzódó rekesz­ izom megnöveli a tüdők térfogatát. az élet minden területére hatással lesz. a stressztűrő képességet is alapvetően megjavítja. az altest izmai is mozgásba lendül­ nek. a törzset a tüdők alatt keresztben lezáró boltozatos rekeszizom belégzéskor lelapul. nyugtatókkal tömik magukat. Aki hosszú évekig. legkevésbé sem csökkenti az aktivitást. évtizedekig helytelenül lélegzett. nyugodt légzés a lelkiállapotot. hogy az őket ért kellemetlen behatások jókora részét csak maguknak köszönhetik. Sokunknak felnőtt fejjel kell megtanulni és tudatosítani a helyes. ha begyakorolják a tüdő alsó részének rendszeres használatát. A gyomor és más emésztőszervek kitérnek útjából. Helyes légzéskor a test alsó része is működik. Ezt a levegővételi módot megtanulva sokan rájönnek utólag. amit a helyes légzés elsajátítása hoz magával. A legszebb a dologban. Épp ellenkezőleg. mélyebbé. míg a nyugodt. ellazult testi és lelki állapothoz mély. A felső 20 százalék csak rendkívüli igénybevételkor lép működésbe. növelni fogja a 66 . lassú légzés társul. ám születésünk körül­ ményei megfosztottak ettől. higgadtság egyáltalán nem vezet alacsonyabb figyelmi szinthez.rozás közben. rendesen alsó. A légzés működési módját megértve máris lehet kezdeni a gyakorlást. a tüdőben ettől csökken a levegő nyomása. hogy ugyanolyan őrült körülmények közt egyesek már hajukat tépik. könnyebben megbirkóznak ve­ lük. stressz esetén. hogy a mély légzésből származó nyugodtabb tudat. A mély. ahol a légcserének nagyjából 80%-a zajlik. gyors levegő­ vétel feszültséggel. Ez is magyarázza. a külső stresszhelyzetek megléte ellenére. hasi légzést kell(ene) folytat­ nunk. noha csupán levegőre lenne szükségük. aminek kiegyenlítésére kívülről friss levegő áramlik be. ezért hajlamosak vagyunk a felszínes légzésre. természetes légzést. ami ugyanebbe a káros irányba hat. kapkodó gondolatokkal jár. ha az úgynevezett „ ü s s . noha maguk a tüdők nem rendelkeznek izomzattal. A légzés a tudatra is közvetlen hatást gyakorol. vagy fuss" helyzetbe kerülünk. vagy a napon fekve — ellazulunk. hiszen a légzés maga is életet jelent. Az egész testre. az fogja csak értékel­ ni igazán a változást. Sokunk nem tanulta meg az ösztönösen helyes légzést a születés utáni mesterséges stresszhelyzet miatt. saját maguk miatt élték meg stresszként azokat. alaposabbá válik. aminek egyébként önműködően kellett volna kialakulnia. akkor a légzés is lassúbbá.

íme két kis gyakorlat ahhoz. GYAKORLAT A L S Ó L É G Z É S H E Z Állva is. A vegetatív idegrendszer szabályozta működések közül egyedül a légzés az. Stresszcsökkentő. hogy egyenes gerinccel. Napi kétpercnyi kényelmes légzéssel kezdjünk. gyakorolni is kell azt. stresszhatás után. hogy újra felszínessé váljék. s a köldökön fekvő csak utána. Belégzéskor először a köldökön lévő kéz érezze a hasfal mozdulását. mely fölött bármikor és könnyedén át lehet venni a tudatos irányítást. de fontos. A jógik több évezredes tapasztalatok birtokában azonban a többi vegetatív folyamataikra is tudnak hatni. széket használva tehát egyenes háttámlájú széken üljünk. a földön keresztbeve­ tett lábbal ülve pedig támasszuk hátunkat a falhoz. le kell vetkőzni a beidegzett rossz légzési szokásokat és rögtön helyettesíteni is kell őket a megfelelőkkel. mellkasi légzés kevesebb helyet hagy a lüktető szív számára. és az emésztést se lehet parancsszóra leállítani. tartsuk vissza a levegőt kettőig. A mély hasi légzés kitisztítja az agyat és pihentet. A kezek az alhason nyugszanak. adekvátabb tevékenységre fog serkente­ ni. egyik a köldökön. Ugyanakkor nélküle a fe­ szültségek és a tartós légszomj végül is megbetegítenek. a másik valamivel följebb. Kilégzésnél először a felső kéz süllyedjen vissza. 67 . ami különösen hanyag. Hanyattfekve is végezhetjk a gyakorlatot. Érdemes ezeket naponta végezni. mert a rájuk fordított idő nem veszteség. ahogy a mellkas fokozatosan megtelik levegővel. illetve túl sok feszültség. mert a felső. rossz tartásúak számára előnyös. A belégzés alatt számoljunk lassan négyig. inkább kiegyensúlyoz. a teljes úgynevezett önműködő irányítást ellenőrzés alá tudják vonni. majd a másik is. ráadásul pontosabb. Az alsó. További előnye a hasi légzésnek (ha kell még több). de nem kapcsol ki. Elsőre talán furcsa lesz. hogy megfelelően működik-e a hasi légzés. Hiába utasítanánk az izzadságmirigyeket. hogy elmélyítsük a légzést és meggátoljuk. mély hasi légzés ehhez az egyik fontos eszközük. majd újabb négyig számo­ lás alatt engedjük ki a levegőt. hozzájárul az élet­ hez. majd fokozatosan növeljük az időtartamot napi öt percre. hogy általa a szív munkája is könnyebbé válik. s épp a tudatos.tettvágyat. de hasznuk hosszú távon vitathatatlan. Ezzel a módszerrel lehet figyelemmel kísérni. Nem elég ismerni a légzés helyes módját. ülve is lehet végezni. hanem befektetés. más automatikus testműködéseiket is képesek lelassítani. hasi légzés egyben kulcs a lazításhoz és a test oxigénnel való megfelelő ellátásához is. hogy hagyják abba a verejtékezést. lazító és a szív munkáját könnyítő hatásán kívül a hasi légzés az idegrendszerre is elképesztő befolyással bír.

s jutalmul kellemesen. napi két perccel kezdve. Agyunk két féltekéből áll. tehát a bal. ám az ellenoldali. majd a másik oldalin fújjuk ki. különösen nem a városi emberekébe. nyugati életvitelben időnk túlnyomó részében a gépies és számító bal féltekét használjuk. Mindkét orrlyukban vannak olyan idegek. Életstílusunk billenti föl az egyensúlyt az agy két oldala között. s ugyanúgy végezzük a légzőgyakorlatokat. Helyezzünk a gerinc alá egy hosszában összecsavart törülközőt. A j o b b oldali inkább alkotó. amit fokozatosan napi öt percre növelünk. Gyakorlása közben tudatosítsuk magunkban. ami az orrlyukak szerepében is vissza­ tükröződik. a levegőt pedig háromig számolva tartsuk közben vissza. sokk elmúltával. hasi. ihlető. akkor szin­ tén vezető szerephez j u t az egyik orrnyílás. mind pedig a kilégzés alatt. de egyenes háttal. ami kellemes közérzetet eredményez. s szinte önműködően kapcsolunk vissza a mély hasi légzésre. Ez készteti majd a mellkast. mely azonnal ellazít és meg is nyugtat. hol a bal oldali agyfélteke veszi át az irányítást. Lényeges. ha a légzés — a gondolkodással együtt — kapkodóvá válik. amelyek közvetlen kapcsolatban állnak az agy bizonyos központjaival. számítóbb. Ha a gyógyító. akkor pedig a j o b b orrlyuk válik dominánssá. Hamarosan az fog furcsának tűnni. 68 . A kezeket a fent leírt módon helyezzük a hasra. Ha a számító. gyors. amelyek „rögzítik" a mellkasi légzést. hogy e gyakorlat során a levegőt az egyik oldali orrlyukon szívjuk be. vagy a padlóra. A jógik fölfedeztek egy testi ritmust. gépiesebb bal agyfél veszi át az irányítást. ami a csípőtől a fejtetőig ér. Üljünk le székre. mély légzési gyakorlat. amit csak végezni lehet. Az orrlyukak szerepe és az agyműködés közti kapcsolat felismerése révén légzőgyakorlattal segíthetünk a kívánatos egyensúly létrehozásában. A teremtő.esetleg olyan ijedtség. pihentető j o b b agyfélteke irányít. ihlető. hogy megfelelő módon kitáguljon és fölemelkedjen. Ez a helyzet egyben önműködően segíti is a hasi légzést. Ez a lehető leghatásosabb. A két orrlyukat ujjunkkal fölváltva zárjuk. hogy mindig is így kellene lélegeznünk. lazító jellegű. Lassan számoljunk hatig mind a belégzés. A gyakorlatot váltott orrlyukkal ötször-hatszor végezzük el. LÉGZÉS VÁLTOTT ORRLYUKKAL Ez a légzőgyakorlat nagyon hatásos eszköz az idegrendszer megnyug­ tatására. lazán és nyugodtan érezzük majd magunkat. amely szerint egy óra és huszonnyolc perc időköznyi váltakozással hol a jobb. gyógyító és lazító j o b b agyféltekére jellemző tevékenységek nehezen illeszthetők a viharos amerikai életformába. míg a bal gépiesebb. A kapkodó.

Pedig ez is olyan apró intézkedés lenne. Különösen hasznos például fontos értekezletek előtt. ha alvás közben megfosztjuk testünket a friss levegőtől. Az alvásról van szó. hogy betegségek. A megoldás egészen egyszerű: alvás közben legyen nyitva az ablak! Hi­ degben is. Csodálatos ajándék az élet. Kis ötlet. Ilyen például a tápanyagok beépítésének folyamata. de mivel nincsenek vele tisztában. s mindenki méltó is e nagyszerű élményre. semhogy elpazarol­ juk. amikor csak lehet. mert azonnal nagy haszonnal jár. amelynek haszna hatalmas. s egy idő után minden lélegzetvételnél egy részük visszajut a tüdőbe. hogy nem szokták nyitva hagyni az ablakot éjszakai alváshoz. feszültséggel terhes. fölösleges fájdalmak nélkül töltsük el. legalább résnyire. vagy pláne szándékosan. az hinni fog. A táplálék fölszívódása és fölhasználódása bizony kárt szen­ ved. hogy ne fázzunk. (Harvey Diamond) Létezik egy másik gyakori helyzet is. áporodott levegőt. Végzésük közben érdemes arra is gondolni. de érdemes bevezetni. Sokkal inkább méltó arra. mind a váltott orrlyukú légzőgyakorlat elsőrangú eszköz napjaink rohanó világában. Emlékezzünk csak: minden kilégzéssel szén-dioxid és rengeteg más mérgező anyag távozik szervezetünkből. Mind a hasi. Márpe- 69 . amelyben ugyancsak fontos lenne a tiszta levegő. aki megtapasztalja. azért elkeserítően sok ember sajnálatos módon még ekkor is szinte belekényszeríti magába a használt. botorság lenne hanyagságból. ráadásul egyre kevesebb éltető oxigén kíséretében. Ismerve a levegő elsődleges élettani fontosságát. de minek. legföljebb eggyel több takaróra lesz majd szükség. Hat-nyolc óra alvás alatt egy zárt szoba levegőjében az oxigén rovására ugyancsak fölszaporodnak ezek a káros dolgok. Kérdésemre az esetek többségében azt a választ kapom. hogy a légzés maga az élet. túl nagy kincs ahhoz. s hogy ne korai halállal tegyünk végére pontot. káros szokásokkal rongálni tüdőnket. érzelmileg igénybe vevő eseményhez készülődve. Alvás közben ugyan sok testi működés is pihen. A j ó l ismert reggeli krákogás oka legtöbbször a tüdőbe került áporodott levegő. Fo­ kozza a káros hatást. de ajánlatos napon­ ta legalább egyszer szerét ejteni. Hosszasan lehetne sorolni hasznukat. A j ó z a n ész is ezt diktálja: friss levegőt használj. vagy bármilyen más. ha többen alszanak ugyanabban a szobában. némelyikük azonban épp ekkor kapcsol csak rá igazán. s az élet megér napi pár perc figyelmet.Ezt a gyakorlatot akárhányszor megismételhetjük. csak meg kell próbálni.

a lelki életre. akik célja szenvedélybeteg áldozatok kinevelése. mellyel eléggé el lehetne ítélni ezt az önromboló. undok szokást. 1986. tolakodóan bántó. hogy aztán termékeikhez béklyózhassák őket". s mintegy 75 százalékuk szenvedélyesen kötődik e gyilkos kábítószerhez". mint ahány ame­ rikai elesett a két világháborúban és Vietnamban együttvéve! Nem tu­ dom. akkor igazán büszkék lehetnek magukra ezek a „dögkeselyűk". narkotikumnak nevezi. mint közlekedési baleset­ ben. hogy a világ minden sarkában megrögzött szokássá vált. Jimmy Carter. mely a testi romboláson kívül ugyanúgy káros hatással van az érzelmi. naponta! Hétszer annyian. szeptember 30. élet.és természetellenes rossz szokását. Egyszerűen n e m áll rendelkezésre elég durva jelző méltó módon jellemez­ ni ezt a züllesztő. A korábbi elnök. v D O H Á N Y Z Á S ÉS EGÉSZSÉG? A levegő és a légzés fontosságáról szólva lehetetlen említés nélkül hagyni a dohányzás undorító. legfőbb kincsünket. a tetterőre és az értelemre is. Elkeserítő. így titulálták a dohányipar vezetőit. aki amúgy a közegészség legnagyobb veszélyeztetőjének hívta a dohányzást. megundorodott volna az emberiség önmagá­ tól. egyszer kijelentette: „ M e g g y ő z ő d é s e m . Ha valóban e szörnyű szenvedély terjesztése a céljuk. „Dögkeselyűk. bűzös. hogy szándékosan pusztítja testét? Úgy háláljuk meg Teremtőnk csodálatos ajándékát. 70 . Annyira meghasonlott. Az Amerikai Orvosi Társaság folyóirata 1986-ban átfogó támadást indított a dohányzás ellen. életünket. ki hogyan érez. Túl kemény szavak? Nem! Szerintem nincs rá szó. de engem velőig megráznak ezek az adatok. hogy ilyen pokoli pusztításnak tesszük ki? Csak az Egyesült Államokban ezrek halnak meg dohányzással kapcso­ latos betegségektől. ' Los Angeles Times. szenvedést és korai halált hozó szenvedélyt. "A Taber's Medical Dictionary (orvosi szótár) a dohányt következetesen kábí­ tószernek. mocskos. hogyan vált ez a tökéletesen haszontalan. Az Amerikai Tüdőgyógyász Szövetség egyszerűen a „halál kufárai" címmel illeti őket. Hatalmas léptékű tragédiája ez az egész embe­ riségnek. hogy a dohányipar saját haszna érdekében a halál terjesztése mellett kötelezte el magát". eleve rossz és rettenetesen káros dolog emberek millióinak szenvedélyévé. Többen pusztulnak el évente a dohányzás miatt. Föl nem foghatom.* Manapság 54 millió a dohányosok száma az Egyesült Államokban.dig a tüdő működésébe történő mindenféle beavatkozás elszívja a tetterőt és megrövidíti az életet.

heresorvadás. az ízlelőbimbók érzéketlensége és életfontosságú sejtek tömeges elhalása az ajkaktól a tüdőig. A cigarettafüst háromezernél is több vegyi anyagot tartalmaz. szívbaj. Azt is állítja. illetve akár a véredények teljes elzáródása. — AKROLEIN — SZÉN-MONOXID — NIKOTIN — A M M Ó N I A — HIDROGÉN-CIANID — HANGYASAV — NITROGÉN-OXIDOK — FORMALDEHID — FENOL — ACETALDEHID — K É N H I D R O G É N — PIRIDIN — M ETIL­ KLORID — PROPION-ALDEHID — METANOL — A R Z É N V E G Y Ü L E T E K Gyakorlatilag földeríthetetlen mindaz a káros hatás. Ráadásul a heroinfogyasztás halálos kimenetelének valószínűsége is kisebb. heroinra. akár már ötven éves kor körül. paprikát használnak. érzékeny felületeit. azért legalább említést érdemelnek. eredeti ízét. Csak a jó ég tudná megmondani. iszonytató horrortörténet: rák. hörghurut. magas vércukorszint. koraszülés. a nyelv. Hogy tetszenek ezek a kilátások? A dohánygyárosok eközben évi húszmilliárd [20'000'000'000] dollárnál is többet zsebelnek be olyan termékek eladá­ sából. miszerint a dohányzás és a halálozás közti össze­ függés sokszorta veszélyesebb. mint a dohányzáshoz fűző szenvedélyt. Bárki megfigyelheti. a dohányo­ sok sokkal több sót. A dohányfüst jóval melegebb a forró ételnél. betegségek és halál okozói. melyet e méreg­ turmix okoz. továbbá hogy a heroinhoz való kötődést könnyebb gyógyítani. a szájüreg. William Poland. a torok kényes. Poland annak elis­ mertetésére törekszik. spontán vetélés. Dr. impotencia. az íny. Paul Erlich. genetikai károsodás. vagy más hasonló veszélyes anyagra gondol. Dr. magas vérnyomás. Újabb kutatások szerint a dohányzás az Alzheimer kór korai kialaku­ lásához is hozzájárulhat. hogy milyen mértékű egészségromlás és hány betegség tulajdonítható a dohányzásnak. végtagzsibbadás. amelyek kínok. szenvedések. a Nemzeti Kábítószer Intézet igazgatójának véleménye szerint a dohányzáshoz való beteges kötődés lehetősége sokkal nagyobb. gyomorsavtúltengés. így nagybani pusztítást rendez a nyálka­ hártya és az ízlelőbimbók sejtjei között. fekély. érszűkület. szívritmuszavar és az abból következő szívelváltozások. hogy csupán két ilyen vegyület minden együttes hatását kiderítsék. hogy a dohányzás halált okozó hatása akár nyolcszorosa is lehet a túlzott alkoholfogyasztá­ sénak. a Stanford egyetem biológiaprofesszora szerint milliónyi vizsgálatra lenne szükség már ahhoz is.Kábítószerről és szenvedélyes kötődésről hallva a legtöbb ember alkohol­ ra. erősen mérgező. mint alkohol vagy heroin esetében. Ezek a csípős dolgok aztán csak tovább ingerlik az ajkak. meddő­ ség. az arcüreg. De a már ismert dolgok puszta fölsorolása is kész rémregény. amelyek­ ből jó néhány hírhedetten káros. mint bármilyen más kábítószer esetében. Dr. mert alig érzik az ételek saját. magzathalál. 71 .

nem? DOHÁNYZÁS MÁSODKÉZBŐL „ N e k e m ne szóljon bele senki. a kényszerdohányzás kérdésénél. de másokat. nehezen légző. ahhoz már nincs joga! Ugyan­ úgy.macho" póz. British Medical Journal. mivel ez amolyan férfias.) Ma már egyértelmű. (Például: Journal of the American Medical Association. saját ügyem. Lancet. Aranyos. az adóinkból elvett dollárok száz­ millióival támogatja a dohánytermesztést. számtalan tanulmány jelent meg róla a világ legnevesebb orvosi lapjaiban. de meglakol. Az A S H (szó szerinti jelentése hamu. hogy a hirdetők íratlan szabálya szerint ezt tilos muto­ gatni. vonzó. mondhatják sokan. a törvény segítségével harcoló Action on Smoking and Health. a mezőgazdasági részlege meg pénzzel. . hogy ennyire káros. (Belvilága már kevésbé kecsegtető: szagoltak már bele mondjuk egy reptéri hamutartó hengerbe? Illata egy hetek óta döglött kecske kipárolgásával vetekszik. hogy 72 . Tudják miért? Női ajkak között fityegő cigaretta látványa egyszerűen annyira taszító. megfellebezhetetlen tény. Akár föl is gyújthatják magukat vagy kútba ugorhatnak. de dohányzó nőt soha nem mutatnak úgy. de azzal legalább másoknak nem ártanának. Az elmúlt tizenöt évben rengeteget kutatták a kérdést. ahogy az iszákos is büntetlenül berúghat ugyan (hogy egy másfajta önpusztító eltévelyedést említsek). Mert önmagát bárki mérgezheti. hogy aztán beszéd helyett élete végéig a torkába épített csövecskén keresztül susog­ hasson csupán. köhögő. És ez így igaz. És máris itt vagyunk a passzív. az se lenne nagyobb esztelenség. (Amíg ki n e m kell operálni a dohányos gégéjét.Furcsa ellentmondás a cigarettahirdetésekben: talán Önök is észrevet­ ték már. kívülről ápolt külsejű nő az. amikor az ártatlan áldozatok nyelhetik a mérget mások füstjéből. Természetes ellenérzé­ semen kívül íme pár tény.) Nehezen tudom megemészteni. azaz Dohányzás és Egészség Mozgalma) immár két évtizede tekintélyes szervezetétől. melyekhez az e könyv írásához végzett búvár­ munka során jutottam. mert nem gondoltam volna. hogy az egészségügy hadjáratot folytat a dohányzás ellen. hogy bagózok-e vagy sem!". aki föllépésével dohányzásra (is) csábít. ugyanakkor ugyanannak a kormánynak egy másik. Washingtonból kapott idevágó adatok még engem is letaglóztak. A tipikus. A fegy­ vergyűjtő szenvedély sem lehet jogos indok emberek lelövöldözésére.) A hölgy a bűzrudat általában — sikkes mozdulattal — a kezében tartja. valójában a dohányérdekeltségek hatalma ellen. Urak esetében már megengedett. bizonyított. ha ittasan gázol. Hogy túl messzire mentem volna? Nem hinném. krákogó asszony helyett persze mindig egy legjobb éveiben járó.. hogy éppen a szájában lenne a cigi.

A másodlagos. hogy dohányo­ sok feleségeinél a tüdőrák kockázata sokkal nagyobb. mint a beszívott. aminek súlyos következményei lehetnek. Egyszerűen megbocsáthatatlannak tartom. amely sokszor kórhá­ zi kezelésre is kárhoztat. Számtalan jelentést ismer a szakirodalom. vagy legfeljebb az ajtón kívül! A magzat a passzív dohányzás legártatlanabb áldozata. kényszerdohányzásnak tulajdonítják. amely a dohányzásnak a magzatra gya­ korolt káros hatását bizonyítja. „elidegeníthetetlen személyes jogait" gyakorló valaki a képünkbe fújja a füstöt. Az allergiával foglalkozó orvosok is tudnának egyet-mást mondani a dohányfüst erős allergiás tüneteket (asztmát. de koraszülés­ hez is vezethet. Végtelenül elszomorító. mint nem dohány­ zó férjek feleségei esetében. ne tegye. E szembetűnő jelenséget a kutatók egyértel­ műen a passzív. akik kizárólag mások dohányfüstjének „köszönhetik" e végzetes betegségüket. Statisztikákból kimutatták. illetve akár 10 százaléknyival is lecsökkentheti a várható születési súlyt. A füst három legveszélyesebb összetevője a kátrány. A dohányzás többek közt korlátozza a fejlődő magzat megfelelő oxigénellátását. A szülők dohányzása és a hároméves kor előtt fellépő tüdőgyulladás. 73 . például agykárosodás. Jusson ez eszünkbe. Egy tizennégy évig tartó j a p á n megfigyelés kimutatta. Egy környezetvé­ delmi tanulmány (amely neves szaklapban látott napvilágot) nemzetközi adatokból megállapította. hogy évente mintegy ötezren halnak meg tüdő­ rákban olyanok. hogy az egyik legvadabb környezetkárosító vegyszerkotyvalék készül tüdőnkbe kúszni. illetve hörghurut is egyértelműen összefügg. a nikotin és a szén-monoxid. Ez ügyben egyedül a megbetegedés kockázatá­ nak mértéke vitatott még. akkor tudhatjuk majd. hogy egyenes arányú az összefüggés a csa­ ládtagok dohányzása és a gyermekek légúti megbetegedésének gyakori­ sága között. V a n gyerme­ ke és mégis dohányzik? Kérem. amikor legközelebb egy ilyen. Számomra a kényszerdohányzás gyermekekre gyakorolt gyilkos. kétszer annyi nikotint és ötször annyi szén-monoxidot tartalmaz. Utóbbi a legkártékonyabb. de ebben megakadályoz a szomszéd asztal felől orrunk alá kígyózó dohányfüst. szénanáthát. arcüreggyulladást) kiváltó hatásáról.a dohányfüst a passzív „kényszerdohányzás" útján ártatlan nem do­ hányzókon is rákot okoz. a kifújt cigarettafüst egységnyi térfogata kétszer annyit kátrányt. Mesés! Amikor legkö­ zelebb szeretnénk jóízűen elkölteni vendéglői vacsoránkat. rom­ boló hatása a legmegrázóbb.

mialatt 74 . ha olyan embert látunk az utcasarkon. aki mondjuk téglával akarja szétloccsanta­ ni saját fejét. beleértve a heroint is. akik esetleg még nem hallottak volna róla. hogy bepalizzák az embert. passzív dohány­ zás veszélyeire és arra intenek. hogy nem magát a dohány­ zást. Képmutatásban szerintem ezt is messze fölülmúlja az alábbi hirdetés: „Sajnálatos. irgalom atyja. Mindig gondosan kihangsúlyozzák. míg a demokrácia. amennyire csak lehet. noha bebizonyosodott. mint híresztelik. Asztalaikon olyan hercig táblák díszlenek. bár szerintem inkább saját hasz­ nuk csökkenése az. mint: „ K ö s z . s még vagy húsz aktivistájuk működik ország­ szerte. hogy nem vettél levegőt. még hatalmas hírverést is csapnak terjesztésére. egy elegáns irodaépületben. Hát nem megérdemelnék a „minden idők legnagyobb hücpe bajnokai" címet? Hadd mutassam be egy kicsit a Dohányintézetet (Tobacco Institute) azoknak. a Capitol Hill közelében. A „sajnálkozók" meg a dohánygyárosok." Az „egyesek" ebben az esetben azon orvosi körökre vonatkozik. akik eközben igyekeznek jó színben föltüntetni magukat. mintha Hitler megbízásából azt hirdet­ nék: — Á. a cselekvési szabadság véd­ nökének szerepében tetszelegnek. hogy a dohányzás nagyobb veszélyeket rejt magá­ ban. A halál kufárai. a rák okozói. de szemrebbenés nélkül megyünk el dohányzók mellett. Csupán arról van szó. hanem az ahhoz való jogot képviselik. Úgy nyolcvanan lehetnek ott. amelyben az elvetemült apa. leállítani az önpusztítást. hogy gyakorolja veleszületett emberi jogát önmaga kifejezésére és megvalósítására az ő sajátos. amit igazából sajnálnak. halálos baj. akik közmegelégedésre keményen megdolgoznak saját megélhetésükért. ne hagyj el! Akkor talán a heroint is egész oldalas hirdetéseken kellene reklámozni? Nevetséges! PEDIG A D O H Á N Y Z Á S MÉG A HEROIN­ NÁL IS ROSSZABB! Miért lenne akkor rendjén való. Az intézet alkalmazottai amúgy vidám. a jó öreg Adolf egyáltalán nem olyan rossz.és anyagyilkos arra kéri bíráit. jópofa fickók.HÍRVERÉS A Z EGÉSZSÉGTELENSÉGNEK? Bizonyára megpróbálnánk segíteni. Washingtonban székelnek. A „ h ü c p e " jiddis kifejezés. Mi több. Olyasmi ez. hogy enyhítő körülményként vegyék figyelembe árva mivoltát. Ó. noha a cigarettafüst összetevői bizonyítottan egy iszonyú. minket és tizenéves gyerme­ keinket. Valójában a dohányipar érdekében lobbiznak. a sajtóban és plakátokon egyaránt? Évi kétmilliárd dollárt költenek el csupán arra. hogy kerüljük. amelyek fölhívják a figyelmet a kényszerű. hogy országszerte kínálják a dohány­ árut. hogy egyesek az ijesztgetés módszerével akarják befolyásol­ ni a közvéleményt. próbálnak olyan embereknek látszani. mint bármilyen más kábítószer. Jelentését talán az a történet magyarázza meg legjobban. Tőkét kovácsolnak az emberi nyomorúságból. egyéni módszereivel.

Az igazi baj az. Nem csoda. Minden dohányos áldani fogja a napot. miután sikerült felhagyni önromboló szenvedélyükkel. C. a bőr. de szüksége lenne egy kis segítségre. hogy dohányosok gyakran érzik végtagjaikat hidegnek. Tanúságtételre saját felbérelt „hitelt érdemlő szakértőkkel" rendelkez­ nek. . ha egy köhög. hogy ön le akar szokni. Tapintatból tilos beleavatkozni embertársaink magánügyeibe olyasmi­ vel. hát Nobel-díjat kapna dr. Ez utóbbi különösen tetszik nekem.dohányoztam!". a gyomor. Everett Koop. de minden egyes szerv és szervrendszer is megsínyli az így lecsökkent vérellátást. az is valami más okból. mint szóvá tenni egy-egy fullasztó köhögési rohamot. hogy a kétezredik évre füstmentessé tegye Amerikát. Szóvivőjük hangoztatja. a vese. Boldogság volt látni azt az elragadtatott örömet. aki a dohányzást tartja az egyik leg­ veszélyesebb környezeti ártalomnak. Tételezzük fel. az agy. hanem — például — a levegőben keringő gombaspóráktól.Megpusszanthatod a csikkemet!". Átalakult. egyik napról a másikra. Szerencsére egyre kevesebben dőlnek be a ilyen propagandának. Egyre több helyen vezetnek be dohányzást korlátozó rendszabályokat. amikor megszabadul a halálos szenvedélyétől. Az emberi testben a véredények összhossza meghaladja a 150 000 kilométert. mondjuk az előző napi meccsre. a szív. Sze­ rintük kétmillió dohányosból j ó . hogy a dohányzás okozta betegségből eredő halálnak manapság kisebb az esé­ lye. Állítják. Két módja van a dolognak: hirtelen. s azok egyre szigorúbbak. s fölmérések szerint a dohányzók 60—90 százaléka nagyon szeretné leg­ alább csökkenteni napi adagját. hiszen az került közvetlen kapcsolatba az áldozattal. Mintha a gázolást nem a részeg vezető meg a száguldó kéttonás kocsi okozta volna. Ugyanakkor minden egyes cigaretta összehúzódásra ingerli ennek a hatalmas hálózatnak vala­ mennyi vérerét. Egyszóval nehéz őket komolyan venni. ami sugárzott belőlük. 1979 óta a cigarettafogyasztás évről évre csökken az Egyesült Államokban. akiket repülővel utaztatnak mindenhová. minthogy egészsége érdeké­ ben megpróbál leszokni. szinte megújult életük. hanem az a bolond festék a kocsin. Kárt szenved a máj. Szerencsénkre sokszor nyílt alkalmunk megfi­ gyelni az előnyös egészségváltozást azoknál. Nem j u t hozzájuk elegendő éltető oxigén. akik megtették ezt a bölcs lépést. vagy szeretne teljesen leszokni. hogy a köhögések 96 százaléka nem dohányfüst miatt esik. Ha rajtam múlna. a hallás. a mirigyek. hogy valakit egy dinoszaurusz fog laposra taposni. mint annak. Ilyenkor illik öt­ letesen valami másra terelni a szót. hogy nemcsak a végtagok. tehát MINDEN! Dohányosnak aligha támadhat j o b b ötlete. vagy . Magasztos célja. az Egyesült Államok vezető tisztiorvosa. ahol csak valamilyen jogi eljárás folyik a dohányzás korlátozásával kapcsolatban. Az én emberem! Hadd tisztázzak még valamit. 75 . a látás.

a nikotint. csupán arról van szó. az ilyenkor szokásos súlynövekedés egy része a „lelki szükség­ letként" jelentkező pótevés eredménye.35 és 7. hogy semlege76 . Tudjuk. Leszokáskor a már lerakódott mérgek fölkavarod­ nak. a kátrányt. ha mi magunk is segítjük a méregtelenedést. só. és ez okozza az említett mellékhatásokat. nyugtalanság.) A nikotin. 7 a semleges. annál hamarabb tudunk megszabadulni az átmeneti állapot kellemetlenségeitől.40 közötti. főleg. ha abbahagyják a dohányzást. Ez az állapot attól függően tart hosszabb vagy rövidebb ideig. így valószínűleg olyan megvonási tünetek fognak föllépni. (A kémhatás mértékét a pH érték adja: 0 a teljesen savas. az emberi test belseje enyhén lúgos kémhatású. Gyümölcs és zöldség fogyasztása ugyanis nagyban támogatja a kiválasztás folyamatát. kávé. 14 a teljesen lúgos. Ne felejtsük el. mint főfájás. Nem kell miatta aggódni. el fog múlni. ésszerű lesz a savas dolgok bevitelét csökkenteni erre az időszakra. hogy testünk egészségesebb lesz. az alig észrevehetőtől az iszonyú kínlódásig. hogy jobban tudjuk majd élvezni az életet. Érthető. hogy érdemes csökkenteni fogyasztásukat. ahogy a test igyekszik végre megszabadulni tőlük. Biztasson mindig a tudat. de kinek-kinek csakis saját elviselhetőségi határain belül. önmaga számára elviselhetőbbé tegye a fölsza­ baduló veszélyes mérgeket. hogy a helyes úton járunk. hogy nem érdemes savteremtő étkekkel támadni a testre. szenvedéllyel van dolgunk. A következő lépés a túltengő savakkal szemben az lehet. Ugye. hogy hígítsa. s nem nehezék kell a süllyedő hajó megmentéséhez. Mindkét módszernek megvannak a maga eszkö­ zei és várható mellékhatásai. de hatásukat csökkenteni lehet. például az étrenddel. szénsavas italok. a kátrány és szinte minden káros anyag a cigarettafüstben savas irányba billenti a belső pH-egyensúlyt. tejtermék. Mivel a testnek ilyenkor elsősorban savas jellegű mérgektől kell megszabadulnia. Azt tapasztaltuk. A vér pH értéke 7. tej. hogy az egyéntől függően egészen szélsőséges kü­ lönbségek lehetnek a leszokás mellékhatásainak mértékét illetően. s így a megtisztulás is időbe és némi nehézségbe kerül. De mást is lehet tenni az ügy érdekében. A szokásos étrend legtöbb savat termelő összevetői a hús. amikor az épp savas mérgektől próbál megszabadulni? Tüzet sem lehet olajjal oltani. gabona­ készítmény (cereália). Ezek a tünetek kényelmetlenséget okozhatnak. alkohol. amíg azok végleg eltávoznak a testből a kiválasztás szokásos csatornáin. hogy mennyi a fölhalmozódott méreg. végül is erős méreggel itatódott át az egész szervezet. lehet abban valami.avagy szép fokozatosan. de van más ok is: a szervezet vizet tart vissza. tojás. Persze nem kötele­ ző mindet teljes mértékben száműzni az étrendből. Két­ ségtelen. Sokan panaszkodnak: elhíznak. Mennél nagyobb mérték­ ben segítjük testünket. A folyamatok megértéséhez hasznos lehet az alábbi kis élettani ismeret.

mindenhez megy. friss levegőt. mint amilyennek hangzik. édes levelek. hiszen ezek a gyakorlatilag nulla fűtőértékű táplálékok a gyomorba jutva az éhet és szomjat is elverik. ez világos. Kérem. Meg is értem. egészséges szokással szorítsunk ki. Nincs csodarecept. Nehéz helyzet. ezt kezdettől tudjuk. Fogadni mernék. utóbbinak különösen a „szíve". 77 . helyett. a belső. Ez irányban a kis lépést is érdemes megtenni. a mai „szakértők" úgyis túl keveset bíznak az emberre. hogy dohányzik. Folyton az a jelenet jutott eszembe. Magam is gyakran használom éhség és főleg szomjúság csillapí­ tására akkor. én is hasonlóan gondolkodtam. De nagyon jó ilyen célokra uborka. evés előtt. ha saját egészségéről van szó. próbálják ki. A zsírok semleges kémhatásúak. Csak azt tudom mondani az idegenkedőknek: sokkal j o b b a dolog. s legyen akkor is az. A jó levegő egészséges. Aki ez ügyben további irányításra vágyik. hogy ihassak. hogy egy rossz szokást. Nem akarok a szakértő szerepében tetszelegni. de egyszerű dolog közlésére: megfelelő ételtársításban fogyasztva minden nyers gyümölcs és nyers zöldség lúgos. de ilyen apróságok rengeteget számít­ hatnak a dohányzás elleni harcban. más ételek savasak vagy lúgosak. Szemem láttára is sokaknak pillanatok alatt elmulasztott (általában helytelen táplálkozásból fakadó) gyomorégést már pár szelet zeller is. Használjuk föl a velünk született. zöldpaprika. amiben W o o d y Allén az Annié Hall című filmjében a pincértől „alfalfa csírát élesztőpürével" rendel ebédre. annak ajánlom a T E S T K O N T R O L L című könyvben leírt programot. Levegőt! Tiszta. Majdnem lehetetlen rossz társításban fo­ gyasztani ezt a remek zöldséget. amikor még nem telt el elég idő az előző étkezés óta ahhoz. alkalmat ad egy fontos. mert nagy haszonnal jár. alatt. s remek módszer arra. megszűnt a fájdalom. hogy a leglúgosabb étel egészen hétköznapi: a zeller. után. ez lesz a következő kérdés: „ A z t á n melyik az a lúgosabb étel?" Jó kérdés. hallom a méltatlan kodást. nem kellett megtanulni. hogy ne maradjon „lelki ür" utána. „ C s a k nem fogok zöldségen kérődzni egész nap?". Ráadásul segít a dohányzás elhagyása után gyakori elhízás elleni küzdelemben is. általában szeretnének megszabadulni ettől a szokásuktól.sítjük őket lúgos ételek fogyasztásával. ösztö­ nös tudást a helyes életmód kialakítására! (Marilyn Diamond) A dohányosok többsége egyáltalán nem örül annak. Érdekes. Mindenki maga sorsának kovácsa. Tehát kevesebb savas és több lúgos hatású ételt kell a méregtelenedés időszaka alatt fogyasztani. lekötötte a savat. az elérhető legtisztábbat. a dohányzást egy új. fejes saláta is. kellemes meglepetésben fogják részesíteni önmagukat. amikor nekem ajánlották.

Az oxigénel­ vonás egy másik tünete az ingerlékenység volt. fohászkodok: bárcsak fölfognák. legtöbbször akkor kezdem fizikailag. ha valakinek orrán-száján dől a füst. Greg. Önbecsülésem megerősödött. s valamiféle űrt éreztem fejemben. hogy a cigarettázás abbahagyható. szabadabbnak. féltékenység gyötör. A leszokást elkezdve elemezni kezdtem azokat a helyzeteket. Most is élénken emlékszem. ez a kép inkább a poklot idézi. melytől a sejtek. Azóta. Azt akkor már tudtam. irigység. amikor lelkemet is öli valami. csomós halmazokba húzódnak össze.) Kisfiam. mire végeztem az első reggeli cigaret­ támmal. kisimul. Oxigénhiányt okoz. amikor cigaretta után nyúl az ember. Rádöbbentem. nem feltétlen testi szük­ ségletem. s ezzel a gondolati trükkel sikerült lelkileg is megszabadulni a dohányzás kényszerétől. hogy a dohányzás elhagyásának eredményeként bőröm is megfiatalodik. De ebből még van menekvés! Törölni kell ezt a sötét rémképet. egyszóval. a kültakaró sejtjei is kemény. mint valami őrült. nem hagytam. erősebbnek éreztem magam. szinte ragyog. akkor miért ne sikerülhetne bárki másnak is? Tudom. önmarcango­ ló mozigépész. magam is e szenvedély rabja voltam tizenhéttől harminc éves koromig. semmi sem teszi gyorsabban tönkre ártatlan. „ L á n y o m . kezemen a bőrbe. nem szerettem mások előtt cigarettázni. mi kárt tesznek magukban. de a szenvedély még saját gyermekem kérése előtt is bezárta fülemet. Paradicsomi helyzet-e az. Állandó lelkifurdalás gyötört. amikor kelle- 78 . a bűz? Nem. és minden vonatkozásban egészségesebb­ nek. Lányok. hogy agyam saját káromra folyton a kellemetlen „felvételeket" játssza vissza. ruháimba. s gondolataimat valamilyen kellemesebb téma felé irányítottam. a dohányzással is gyilkolni magam. A napi első slukk mindig kényelmetlen feszültséget ébresztett gyomromban és zsigereimben. Az öngyilkosság — még ha csak apránként is követi el az ember — nem szereti a nyilvános­ ságot. ha dohányzó fiatalokat látok. áttetszőbb lesz. milyen volt. sokszor szinte könyörgött. Sikerült kézbe venni gondola­ taim irányítását. (Na. Ma már tudom. természetes szépségeteket! Segíthet leszokásnál. ha negatív képekben jelenítjük meg a cigarettázást magunk előtt. hajamba. merthogy volt már rá eredményes példa. egy földi gyehennát. így leszokás során igyekeztem az ilyen helyzeteket is távol tartani magamtól. s behelyettesíteni egy másikkal. agyam ezzel jelezte az oxigénhiányt. benne kinek-kinek saját bugyrát. bajom van. ebben lehet is valami. Leszo­ kás után tovább növelte boldogságom. ebből elég" szóltam ilyenkor magamhoz. hogy ne gyújtsak rá. mikor láttam. i A dohányzás eldurvítja a testet. mit beszélek. amely belevette magát leheletembe. S ha egyvalakinek már sikerült. rágódok.de n e m reménytelen. ha negatív érzelmek uralkodnak bennem. Ráadásul undorodtam a füst ízétől és a szagától is.

az először is tudatosítsa magában. 1502 Telefon: 142 57 60 (Ford. erőfeszítés nélkül kiolthatjuk magunkban a Silva-féle Agykontroll segítségével. További információ: Pf. A mai naptól fogva N E M T E K I N T E M M A G A M A T D O H Á N Y Z Ó N A K . akik tudjuk. és ezt a pozitív képet vetítsük aztán mennél gyakrabban lelki szemeink elé. megjegyzés) 79 .mes környezetben füst helyett tiszta. ÍGY T E M A G A D IS A B B A T U D O D HAGYNI A DOHÁNYZÁST. friss levegő járja át a tüdőt. s mindenkiére. nem ez a Természet rendje. s akkor egyre kevésbé vá­ gyunk a cigarettára*. Folyamatosan tudatosítsuk ezt magunkban. T e sem érsz keve­ sebbet náluk. HISZEN M Á R MILLIÓK MEGTETTÉK. Aki le akar szokni. E törekvésében mindenki számíthat szeretetteljes szurko­ lásomra. 59 Budapest. BÁRKI. ha esetleg rágyújtok". hogy „ T E R M É ­ SZETES ADOTTSÁGAIMBÓL EREDŐEN ÉN N E M VAGYOK D O H Á N Y O S ! A Teremtő nem arra szánta az emberi fajt. Még akkor sem. hogy egyedei füstös tüdővel éljenek. 'A cigaretta utáni vágyat könnyen és akaraterő. hogy a levegő maga az élet.

pár életműködést. a magok nem hajtanak. Víz nélkül a test bizony csak por és hamu. s máris könnyebb lesz belátni a víz jelentősé­ gét. hogy sok helyütt szent dolognak tekintik. nem lenne állati. mindig elegendő víz áll rendelkezésére. gondoljunk csak egy fenye­ gető sivatagi szomjhalálra. Nem csoda. hódolnak a víznek. A víz legalább olyan fontos. mint a levegő. izommá alakul át. Vagyis valamennyi esemény vizes közegben játszódik le. hogy szinte ingyen. A keresztelkedés is vízzel történik. Az emberi test hetven százaléka víz. 1. vérré. ha hirtelen a szükségesnél kevesebb jut belőle. amelyben a víz játssza a főszerepet. emberi élet sem. attól a perctől. Manapság nem történnek 80 . Hadd említsek meg pár területet. Víz a hordozó közege minden tápanyaggal kapcsolatos folyamatnak. hogy az étel a szájba kerül egészen addig. az emésztéstől a fölszívódáson keresztül a hasznosításig és a kiválasztá­ sig. ez alól nincsen kivétel. íme a víztartalomra vonatkozó néhány részadat ezen a hetven százalékon belül: A részarány persze nem minden. a Föld egész felszíne víz nélkül csak sziklapuszta volna. Nélküle a növények kiszárad­ nak. s a görögök templomokat emeltek forrásaik közelé­ ben. A víz az élet egyik lényegi összetevője. míg munkává és szövetté. Vallásos tisztelet övezi a Gangeszt Indiában. A világ minden kincsénél értékesebbé válik. Az ókori egyiptomiak imádták a Nílust. Minden életműködéshez vízre is szükség van. még ha tovább ki is lehet húzni nélküle.Ne tévesszen meg senkit. csonttá.

ahogy vérré válik az alma? Hétköznap­ jaink is ilyen varázslatos. hogy kivonja. a vesébe. sőt. az izmok egymást tépnék. s más életfontosságú anyagokat. a fehérjeátalakítás mellékterméke­ ként nitrogén. 5. A vérnek több. Tudjuk. hogy mennél hamarabb megszabaduljunk tőlük. zsírt. ami kell. Hát nem ügyes? Ugyanaz a víz egyszerre hozza. szövetnek. 4. melyek legfontosabb alkotórésze a víz. A viz lényegi összetevője minden sejtnek. Azt is hangsúlyoztuk. fehér­ jét (aminosavakat). részben a táplálék lebontása során. megakadályozza a súrlódást a szövetek közt. Víz juttatja el mindezt a kiválasztás szerveihez. a bélbe. Bizonyára sokkal kevesebb bajunk lenne. de valamennyi belső szervre is érvényes. Állna csak elő belső vízhiány. Említettük már. belső szerveink testnedvek tengerén úsznak. Kenőanyag nélkül a szervek összetapadnának. s recsegne-ropogna a sok ízület. 81 . Pár foknyi belső hőmérséklet-változás már halálos lehet! A test hőmérséklet-szabályozása tehát életbevágó. Víz a test legfontosabb kenőanyaga. 2. a belek.csodák? Hát mi az. minden egyes sejthez? Víz által! Vizet használ a szervezet. s ennek legfontosabb eszkö­ ze megint a víz. ajándékba kapott csodákban telnek. 6. az épp szükséges mennyiségben és pont a kívánt időpont­ ban. Elegendő víz nélkül kiszáradna a száj. ha az emberi társadalom legalább meg tudná közelíteni az összhangnak ezt a magas fokát. amelyeket föl kell oldani. Szén-dioxid. elszállítsa és a megfelelő helyeken lerakja ezeket az anyagokat. ha nem csoda. mennyire fontos. Sze­ rencsére nem így van. testfolyadék­ nak. de beszélni sem tudnánk. ásványi anyagokat. hasonlóan az ember által kiagyalt hűtőrendszerekhez. hogy csak néhányat említsek azok­ ból a mérgekből. a táplálék tartalmaz vitaminokat. hisz épp az emésztőnedvek víztartalma a legmagasabb. szénhidrátot. mint 90 százaléka víz. se nyelni. ez tartja meg puhának és simának a határoló hártyákat. A vese. amire nincs szükség. De hogyan történik meg mindezeknek a szétosztása és elszállítása min­ den egyes szervhez. részben a sejtek hulladékából. ez akadályozza meg a túlmelegedést. hogy legnagyobb részarányú összetevőjük a víz. se köpni. 3. Emésztésre is képtelenek lennénk. és viszi. a csontok elpattannának. össze kell gyűjteni és el kell távolítani a szervezetből. a tüdőbe és a bőrhöz. azonnal súlyos zavar támadna ezekben a folyamatokban. miként jönnek létre a test belsejében mérgező anyagok. melyek a víz által valósulnak meg. a tüdő és a bőr útján a test állandóan vizet ad le. húgysav és ammónia.

illetve az azt követő emésztés. hogy van olyan időszak is. 2. Manapság az Egyesült Államokban több szénsavas italt isznak. amikor agyafúrtan bugyuta hirdetések agymosása eltávolította az embereket az élet ter­ mesztés forrásaitól. M I N D E N ÉTKEZÉS ELŐTT TÍZ PERCCEL HAJTSUNK FÖL LEG­ A L Á B B EGY P O H Á R VIZET. elképesztő élettani eltévelyedés! Később is szó lesz még róla. nincs üdítőbb egy pohár víznél. AKI SZOMJAS! Sajnos mondani kell. ÉBREDÉSKOR. Hall­ gassunk bölcs testünk jelzésére: IGYON. és aprókat kortyolva. Az étkezés közben ivott víz arra csábít. vagy más fizikai meg­ terhelés közben. öt-tíz percen belül távozik onnan. Mert meg kell említeni. Sokan meg olyan kotyvalékokkal oltják szomjukat. hogy több kár lesz belőle. hogy csökkentsük 82 . ha már valaki iszik ilyenkor. hogy a test vízszükségletét a megfelelő módon kielégítsük. Vagyis evés után várni kell az ivással. amit termesztésen pótolni kell a lehető legmegfelelőbb módon. legalább úgy két órát. Micsoda perverzió. Fölmerül tehát a hármas kérdés: mikor.Már az előzőekből is bárki számára kiviláglik a víz rendkívüli fontossá­ ga. mint amennyi vizet. Még azt is meg merem kockáztatni. azon belül is főleg az elmúlt pár évtizedben. aki ezt tagadná. de már most leszögezhetem: haszna semmi. M I N D E N MÁS ELŐTT IGYUNK EGY PO­ H Á R VIZET. akkor is csak keveset. Legnagyobb hátrányuk. hát­ ráltatja az emésztést. mert akad. 1. aki ezzel is kivár. aki úgy érzi.) A szükséglet évszaktól és tevékenységtől függően váltakozik. hogy talán a táplálkozástudo­ mány szakértői közt sincs sok.. valamint az evés utáni szomjúságot. Akadhat. miközben megszabadulunk a szénsavas italokhoz kötő függőségtől is. az üres gyomorra ivott víz ugyanis gyorsan. Ha ellankadunk valamilyen munka. képtelen ilyenkor várni a vízivással. gyaloglás. mennyit és mit igyunk? Mikor? A válasz könnyű: amikor szomjasak vagyunk! (Mint az álla­ tok. Testünk napi 4-5 liter vizet ad le. íme az egészen egyszerű recept ahhoz. s nem átallanak a szomjas gyereknek is ilyeneket adni víz helyett. hogy nincs semmi előnyük! Évmillió­ kig ugyan hogy tudott meglenni ilyen italok nélkül az emberiség? Csak az írott történelem (és degenerálódás) utóbbi hatezer évében kaptunk rá ezekre. amikor víz ivása sem ajánlott. REGGEL. és arra serkenti a szervezetet. Az étkezés előtt ivott víz pedig megelőzi az evés közbeni. Evés előtt kell inni. hogy idő előtt kiürüljön a gyomorból a még csak félig emésztett táplálék. Az étkezés közben és után fogyasztott bármilyen folyadék pedig fölhígítja a gyomornedveket. hogy a kellően még meg nem rágott falatot is lenyelje az ember. s ez éppen az evés. mint haszon. Azt javaslom.. kára rengeteg a szénsavas italoknak.

Remek példája ez az esztelen hozzáállásnak olyasmihez. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni. a testi tevékenység mértékétől stb. amihez könnyű hozzájutni. s azt kötelezően elő akarják írni mindenki számára. agyonkezelt ételek hamis szomjúságérzetet gerjesztenek. hogy a víz teljesen ártalmatlan lenne. ame­ lyen a literszámra ivott víz sem segít. alacsony természetes víztartalmú. Ami ezen felül van. hogy mennyit aludjunk. fölhígítja a testfolyadékokat. Mit érdemes inni? A válasz megint könnyű: vizet. Hogy milyen a tiszta víz? Ismert a vegyi képlet: H 2 0 . Minek inna az. Hát akkor végül is mennyit kell inni? Ez bizony több dologtól függ. Egy azért biztos: mennél több vizet tartalmaz a táplálék. de a túlzott vízbevitel gondot is okozhat: elvizesíti a szöveteket. mindenki tiszta vízre vágyik. és további fémes mérgeket old magába a 83 . annál kevesebb külön folyadékot kíván az ember mellette. ugyanakkor nem hatnak károsan az emésztésre. az már mind szennyezőanyag. nem érde­ mes olyanokra hallgatni. zsíros. Legtöbben azt isszák. főleg melegben. A túlivásnak semmi haszna. ami energiapazarlást jelent. és a szervezet könynyen megbirkózik bizonyos túltöltéssel is. vagy hogy mennyit lélegezzünk? Amennyit a Természet meg­ kíván. ha megtudják. Ha figyelemmel kísérjük testünk jelzéseit. Ilyenkor kicsit kevesebb ivással kellemesebb közérzet érhető el. aki nem éhes. Egyes tökfilkók szerint minden embernek. ahogy az se egyen fölöslegesen.a káros hatást. nyáron. Legegészségesebb szokásaink a testünkkel való összhangból erednek. mégis az emberek többsége messze nem tiszta vizet iszik. ha jót akar. A helyes válasz ugyanaz. A túlivás éppoly veszélyes. Bizonyára elmegy tőle a kedvük. hogy sós. nemtől. amit értelmesen is könnyen meg lehet oldani. ami arra a kérdésre is felelet. csökkenti a vér oxigénszállító képességét. legalább napi nyolc pohár vizet kell innia. aki nem szomjas. egy növényt is agyon lehet öntözni. T ö b b ivás mel­ lett általában a kelleténél többet is izzad az ember. mint a túlevés. erősen fűszeres. V a n persze egy alapadag. túlfőzött. akik hasukra csapva kiagyaltak valami lehetet­ len nagy adagot. figyelmen kívül hagyva a tényleges szükségletet. mennyi tisztátalanság található az ilyen vízben. Agyonvegyszerezik a vizet már a tisztítótelepen. akkor rá fogunk tudni hangolódni. Fölösleges mennyiségi előírásokhoz ragaszkodni. a táplálék jellegétől. Csak látszat. hogy mennyi vizet is kell inni. hőmérséklet­ től függetlenül. Normális esetben a vízszükséglet kétharmadát a táplálék adja. az úgynevezett „tisz­ tított" csapvizet. Megoszlanak a vélemények abban a tekintetben. s képesek leszünk megfelelően ellátni. hányféle méreg. tiszta vizet! Persze. Ennyi. rontja a sejtműködést. Másik megoldás lehet az uborkaszeletek vagy zellerda­ rabkák rágcsálása ivás helyett. Nem csupán a kiszáradás veszélyes. Mindkettőnek magas a természetes víz­ tartalma. tevékenységtől. az életmódtól. kortól.

a víz az csak víz. A természe­ tes táplálék. lepárlással. nagyon kérem. Nem azért sorolom. más­ képp régóta nem lenne már egy csepp egészséges víz sem a Földön. kén. Ennek ellenére a Természetben föllelhető vizek kisebb-nagyobb mérték­ ben mindig tartalmaznak más. „Csapvíz" helyett bizony találóbb lenne a „vegyszerleves" elnevezés. Hogy a Természetben nem található vegytiszta víz? Hogy eleink sem desztillált vizet ittak? Igaz! De tudomásul kell venni: „hála" a civilizáció­ nak. arzén. A Természet érzékeny egyensú­ lyával mit sem törődve a folyamatos környezetszennyezés ott tart. Tisztítás címén még szűrik. magnézium. műtrágyamaradvány. úgyhogy ma már csak fizikai módszerekkel. míg eljut a fogyasztóhoz. festék. brómozzák. illetve kevésbé mérgező szervetlen ásványok. hogy mindezt megtanulják. Elsősorban ásványi anyagokat. érveik nem állják meg helyüket. a forrásvíz. vas. jódozzák és fluorozzák is a vizet. azaz desztillálással lehet tiszta vízhez jutni. gipsz. hogy fölsorolásukhoz külön könyv kéne. Még az esővíz is tartalmaz oldott gázokat és porrészecskéket. Nem érdemes az ellenvéleményekre hallgatni. rovarirtó." Nem. fapép. hogy mit enged be teste templomá­ nak szentélyébe! Tévedés azt mondani: „ U g y a n kérem. Az ásványvíz. az mind haszontalan méreg. 84 . szóda. A vizek szokásos szennyezőanyagai közt szerepel szappan. A Természet szerencsére szüntelenül folytatja a vizek lepárlását. az legyen nagyon válogatós. de sajnos olyan szervetlen vegyületek formájában. amiben nincs semmi más. nátrium. igenis igényes ebben a kérdésben. elég lesz csupán annyit megjegyezni. Némelyik éppenséggel nagyon is sokat. s annyiféle ipari melléktermék. idegen anyagot is. amelye­ ket a szervezet nem tud hasznosítani. kal­ cium. klór vegyületei. lágyítják. aki egészségre vágyik. csak víz. mint az általuk megölendő baktériumok. olaj és származékai. klórozzák. réz. a víz maga az élet! A víz minősége meghatározza az élet minőségét is. Kérem. Aztán min­ daz. például kimutattak már DDT-t az Északi-sarkon is. mint tiszta víz! És ami nem víz a vízben. Vannak a vízben továbbá erősen. noha ezek a vegyszerek gyakran veszélyesebbek. ülepítik. az összes vegyszer. a zöldség és gyümölcs fogyasztása által megszerzett víz kiegészítésére csakis ilyen párolt. Gőzéből csapatják ki és desztillált víznek nevezik azt. desztillált víz való. n e m is beszélve a hírhedett savas esőkről. kicsapat­ ják. mosószer. kénsav. a kútvíz is. természetes vizeink szennyezetté. erdőket.csőhálózatból. amit tisztításkor szándékosan kevernek a vízhez a mikrobák elpusz­ títására. Válogassa meg. mérgezővé váltak. mész. hogy a „csapvíz" sajnos több. hogy manapság a világ legtávolabbi részein is találni vegyszereket a vízben. fluor. amik a levegő szennyeződéseit kimosva elpusztítják az általuk öntözött növényeket. ami az elérhető legtisztább víz. sugárzó hulladék.

Következtetés: 85 . amelyek a növényvilág közvetítésével már szervesültek. ahogy az autó se menne mondjuk Coca-Cola üzemanyaggal. szívbaj lehet a vége. s e lerakódások idővel betegséget okoznak. életveszélyessé is válnak. zöldség. Nem. de föl nem használt ásványi anyag a különböző testszövetekbe. Ami a desztillált víz ásványkioldó hatását illeti. hogy milyen kevesen vannak tisztában a szervetlen ásványok okozta kockázat­ tal. földet porrá törték és ásványi kiegészítő anyag­ nak eladták. melyekkel a test amúgy sem tud mit kezdeni. Az emberi szervezet az ásványokat csak ezen formájukban tudja hasznosítani. Ismerik a történetet a szobatu­ dósról és idomított bolhájáról. Minden más csak fölaprózott kő meg fém. aki ért az élettanhoz és a bioké­ miához. Melyek ezek a növények? Valamennyi gyümölcs. Bárki megmondhatja. hogy az emberi test egyszerűen semmit sem tud kezdeni szervet­ len ásványi anyagokkal. akik képesek követ magukhoz venni. dió és más csonthéjas gyümölcs. Szomorú. de A SZERVEZET AZ ÁSVÁNYOKAT CSAK SZERVES F O R M Á J U K B A N T U D J A HASZNOSÍTANI. plakk okozza. Ez ugyan igaz.VÍZ ÉS Á S V Á N Y O K Az ellenzők fő érve. és vízzel. a keringési rendszerbe lerakódik. amely koleszterin (zsír) által megkötött ásványi anyagokból áll össze. hiába üvöltik neki a parancsot. akár vízben oldva. sőt. Az élő sejteknek működésükhöz feltétlenül szükség van a megfelelő ásványi anyagokra. A szó szoros értelmében eltömődik a véredényrendszer. sziklát. hogy a desztillált víz kioldja a szervezetből az ásványi anyagokat. Vesekő. érelmesze­ sedés. amik csak kárt okoznának. A szervezetbe juttatott. Ugyanis csak azokat oldja ki. csontokba. csíra. A növény viszont képes a talajból az ásványokat fölszívni. mag. az ember szervezete kizárólag olyan ásványokat tud fölhasználni. Az anyagcseréhez elengedhetetlen az ásványi anyagok jelenléte. a fotoszintézis során létrejövő élő anyagba. a napfény segítségével beépíteni saját szerves anyagába. akár ásványi kiegészítőként kínálják. izületekbe. csak mert a kavicsot. teljes gabona. de csak részben. Mégis akadnak magukat értelmesnek tartó emberek. Sziklát csak a mesebeli óriások esznek. az agy meszesedése. ez az egyik legnagyobb értelmezési baki. epekő. de a szervetlen ásványrészecskék csak gondot okoz­ nak nekik. amit valaha hallottam. Csupán ezek nyújtják a megfelelő szerves ásványi anyagokat. mert a kísérletezés hatodik lépésében a tudós a bolha utolsó lábát is kitépte. szervekbe. amelyik parancsszóra ugrik? Illetve a végén már nem ugrik. Az „érfal rideggé válását" az a cementkemény lerakódás. levegővel s annak szén-dioxidjával.

csecsemő. a vízből csak a vízre van szüksége az embernek. amelyik bármit is tenni tud. igaz. s aki épp csak „belekóstolt" a klórba (civilek. amit a sejtek már visszautasítanak. hogy a bolha elveszti hallását. A gyanútlan közönséggel szemben elkövetett másik orcátlan visszaélés a fluorozás. Azóta már fejlőd­ tünk. kilöknek. ami­ nek a vége a manapság leggyilkosabb kór. s nem fordítva. de kell is." Tényleg megsüketült az a bolha? Igazából a Nap kering a Föld körül? Valóban kioldja a desztillált víz a szervezetből az ásványi anyagokat? Igen. sőt káros szervetlen ásványok oldódnak ki a szervezetből! Ez a tiszta víz legnagyobb előnye. nő. s együtt egy kenőcsös állagú anyagot alkotnak. Tápanyagokat ne a víztől várjunk. Kizárólag üzleti érdekeket szolgál. a mikrobák megölésére szolgál. katonák vegyesen). hogy egyetlen sejtet elpusztító klórmennyiséghez egy folyót kéne kiinni. segítség helyett értékes energiát és időt köt le. A test az. Úgy tűnhet. Aratott a halál. Kell. valamint a véráram útján a káros hulladék eljut a kiválasztás szerveihez. nem képes cselekvésre. A víz élettelen anyag. fertőtlenítésre. a víz csupán eszköze. katona. civil.„ H i t e l t érdemlően bebizonyosodott tehát. a szívroham. ami bizony bőven akad a szokásos amerikai étrendben). az előnyös egészségügyi 86 . Ez a ragacs aztán letapad a vivőerek belső oldalára és ott meszesedést. túl sokat foglalkozom a dologgal. arterioszklerózist okoz. A szervetlen anyagokkal telített víz csupán tehertétel a testnek. hogy a csapvízben lévő klór a szervezeten belül hajlamos reakcióba lépni zsírokkal (elsősorban állati eredetű zsí­ rokkal. férfi. a hígítás akkora. hiszen a víz közelükbe sem tud jutni. Akkor is ölésre használták. hogy az ember kizárólag desz­ tillált vizet fogyasszon. tüdőhöz. elvégre a víz minden életjelenségben roppant fontos szerepet játszik. A sejtekbe beépült ásványok viszont békén maradnak." Akkor sem tesz boldoggá a gondolat. hogy vegyszerte­ metőnek használnak. bőrhöz. Akik ilyen veszélyes hulladékok lerako­ dóhelyének tekintik testünket. de mégsem az. mert e gáz első nagybani alkalmazása is roppant eredményes volt. de emberölésre. ez hatásában a legcsodálatosabb. Pozitív szerepet viszont csak a tiszta víz kap. Tehát már csak a klórozás szokása elegendő ok lenne arra. mindez igaznak látszik. azt szokták erre mondani: „ U g y a n . bélhez. Föloldódnak a veszélyes lerakódások és a nyirokutakon. míg a szervezet próbál megszabadulni az ezúton kapott tehertől. Még néhány megjegyzés a víztisztítási eljárásokról. de mindenki ám. veséhez. Aztán az is egy bökkenő. az első világháború alatt. az is egész életére megnyomorodott. aggastyán egyaránt. hogy hatásos legyen. A klórozás a legálta­ lánosabb vegyszeres művelet. ha kitépik mind a hat lábát. Csak ahhoz fér hozzá. A desztillált vízzel pedig éppen a haszontalan. mindig az ellenségnek próbáltak vele ártani. most már isszuk a klórt.

fémipar. Kiszámolták.. hisz nem kis dolgot jelentett volna megszabadulni a fogszuvasodástól. hogy a világ számos országában betiltották háztartási alumíniumedények árusítását. hogy csökkenti a fugszuvasodást. Az alumíniumipar meg latba vetve tekintélyét és befo­ lyását még hasznot is csinált a veszélyes melléktermék okozta gondjából. Az árát meg mi fizetjük. hogy gondot jelentett az elhelyezése is. csak valami jó fölhasználást kell hozzá kitalálni. Ijesztő. szétette az állatok belső szerveit. mivel az edény anyaga vegyi reakcióba lép a benne főzött étellel. Akinek kétségei lennének. mérgező vegyület. A fluorozás bevezetésének támogatására a negyvenes években végezték az első kísérleteket New York állam két városában. fertőtlenítő. közpénzekből és egészségünkkel. cserzőanyag. íme néhány tény azoknak. Ez lenne tehát az „eszményi" anyag ivóvizünk „dúsí­ tására". többszörösen. ha akár egész olcsón el tudnák adni. műanyaggyártás. így patkányméregnek remekül bevált. gom­ ba. oldószerek. festékgyártás. hogy Texas állam Hereford városa közelében a vízben található természetes kalcium-fluorid erősíti a fogakat. mint a Kingstonban figyelemmel kísért 711 gyereknek. tűzvédő bevonatok.hatására hivatkozó szokásos indokoló magyarázat egyszerűen nevetsé­ ges.. hogy mi legyen azzal a sok ezer tonnára rúgó roppant finom porral. akkor is milliókat bezsebelve lehetne megszabadulni ettől a kellemetlen anyagtól. Néhány gyanúsan elkapkodott kutatás „beigazolta" a fogakra gyakorolt „jótékony" hatást a közönség legna­ gyobb örömére. Nekik 60%-kal kevesebb lyukas foguk volt. Mi látható ott? . ezt kenjék a gyerek fogára a fogorvosok? 1945-ben az Egyesült Államok legnagyobb alumíniumgyárában azon kezdték törni a fejüket a szakemberek. ahol fluorozták a vizet. íme a nátrium-fluorid néhány egyéb alkalmazása: patkány­ méreg. az üsse csak föl a lexikont a nátriumfluorid címszónál.NaF. csótányirtó. mint korábban. akiket érdekel e bizonyos kutatások igaz története. mennyire elterjedtté lett mérgek használata emberi felhaszná­ lás céljára. gyógyszeripar (naná). alumíniumtartalmú melléktermék­ kel. féregirtó... amely a gyártás során keletkezik. A por ugyanis annyira mérgező. Egyes vizsgálatok arra a következtetésre jutottak. Az emberi szervezetre is annyira mérge­ ző. Az alumí­ niumtröszt (hm. az eladhatóság megkönnyítésére gyorsan nátrium-fluoridnak keresztelte át saját anya­ gát. Kénytelen kételkedni ebben is az ember.. mint az üvegőrlemény.) jelentése szerint 817 gyereket vizsgáltak Newburgh városában. hogy azzal kezeljék a közüzemi vizeket. Az alumíniumtröszt erre nosza." Azt állítják róla. ahol nem 87 . Igaz.és mikrobaölő szer. üvegmaratás. tűzoltókészülékek töltőanyaga. mert sajnos a fogszuvasodás most is épp oly gyakori. Továbbá határozott összefüggést mutattak ki az alumínium és az Alzheimer-kór között is. s azóta az Egyesült Államok valamennyi városának árulják.

akiknek kevés bajuk volt a fogukkal. D . N e m akadályozza meg a fogszuvasodást. míg a másik helyen. A csapvíznek alig 5%-át használják ivásra.P. (Morris A." A tények ezek. íme a Worcester Fogorvostestülettől egy őszinte nyilatkozat. Az első csoport­ ból 3139 gyereknek volt rossz a foga. nem kényszerítenek egy egész országot olyan vegyszerrel kevert víz fogyasztására. A víz fluorozásához előkészített vegyszer tartályán ez a kötelező. Kiderült. Az U. akkor az csakis a kereskedelmi érdekek vezette szófacsarásnak az érdeme. s ugyan ki menne el a helyszinre utánajárni? Valójában úgy folyt le a dolog. Columbia Kiadó. mert a polgármester bejelentése szerint a fluor teljesen szétrágta a bronzalkatrészeket a hálózat összes vízmérőórájá­ ban. 1958. Beígértek egy ellenőrző vizsgálatot öt évvel későbbre is. Ezek szerint a fluorozott víz. Bealle. s ha a köztudatban más van. Kezdetben sok fogorvost is sikerült fölültetniük.fluorozták a vizet. azaz 63%—43% volt az arány. mert levegővel keveredve már ötven milliomod arányban egy órán belül halált okoz. Centi vastag acéllemezen pár perc alatt átrágja magát. ott inkább a fogfájósokat válogatták be.S. Ugyanis az egész visszafelé sült el. hogy a fluorozás sokkal inkább okozója a fogszuvasodásnak. W a . (Amerikai Közegészségügyi Szolgálat) szúrópróbáinak hatására aztán félbemaradt a dolog. T h e New Drug Story. amiből az alábbi kép bontakozott ki. ahol nem fluorozták. És még fizettetnek is érte. Az iskolaorvosokkal vizsgáltatták meg a gyerekek fogazatát. mint a fluorozás hiánya. Meggyőzően hangzik.S. oldal. A beígért.H. úgyhogy a vízbe kevert fluor máshol is bőven kap alkalmat romboló hatásának kifejtésére. C . Egészséges fogazat kialakulásához nincs rá szükség. 127.) „ N e w b u r g h [fluorozott vizű] városában 4969 tanulót. amelynek 88 . annak veszélyes. szab­ ványos felirat olvasható: VIGYÁZAT! MARÓ HATÁSÚ ANYAG. Fulton (New York Állam) városi tanácsa például három év után beszüntette a vezetékes víz fluorozását. hogy legalább 50 százalékos javulást fog kimutatnia a fluorozott város népességében. a bevezetése óta eltelt négy évben 50 százalékkal több fogbántalmat okozott. de elmaradt utófölmérés helyett az állami oktatásügy vette a kezébe a dolgot. a fluorozott vizű városból a vizsgálatra (az összlakossághoz képest kis számban) olyan gyerekeket választottak ki. Kezeléséhez teljesen zárt védőöltözetet kellett előírni. tudománytalan vonatkozásai is. a fluorozás mellé állítaniuk. a másodikból 2209-nek. semhogy védene tőle. melyek nem szennyezik a vízkészletet. míg Kingston [tiszta vizű] városában 5308 tanulót vettek vizsgálat alá. Hát ezt keverik be az ivásra szánt vízbe. „ T u d o m á s u n k r a jutott a fluorozási terv többi oldala. hogy Newburgh-ból. amitől azt várták. A fogszuvasodás visszaszorítására sokkal j o b b és kevésbé szélsőséges módszerek létez­ nek.

hogy a fluorozás lelkes támogatói miért n e m ejtenek soha egy szót sem a gyatra élelmiszerek széles kínálatáról.semmi haszna. Dr. A fluorid elsősorban a tápcsatorna szerveiben. Ez akkor is tízmillió dollár. továbbá a vesében és a hólyagban okoz rákot." (E. televízió tele van vele. Ki a kicsit nem becsüli. Cal. főleg iskolákban." Kemény hangvételű kijelen­ tés. 23. Dr. orvosok és fogorvosok részéről érvényte­ lennek tekintendő. a Rákintézet korábbi vezető biokémikusa szerint a fluorozott víz ivásától évente legkevesebb 50 000 amerikai kap rákot. Bürke ismertette..K. fél órát fordítottak e fejezet elolvasására. Egy percig se higgyék. Tömeggyilkossággal vádolható minden olyan intézmény. Roosevelt: „ M é r e g az ivópohár­ ban". ha csak ötven centet számolnak fel darabjáért. Bürke. Nem csupán amerikai vizsgálódásaink eredményéből vonta le következtetéseit. de összefüggésbe hozható emlőrákkal és petefé­ szekrákkal is. Bürke doktor 1985. aki még kételkedik. Mondjuk. a szerve­ zetben fölhalmozódó méreg. „Tanulmányaink során rá kellett ébrednünk. a magasabb fokú higiénia és a jobb ellenőrzés eredményei. hogy a fluorid gyilkos szer." Persze a terjesztők sem hagyják annyiban a dolgot! Ahol leálltak az ivóvíz fluorozásával. a silány ételek fogszuvasodást okozó hatásáról. hogy a fluorozás ügye nem pénzpolitikai kérdés! Hallottak már az AIDS nevü betegségről? Minden újság. kiváló tudósok. lassan már a vízcsapból is az folyik. Egy brit felmérést idézve dr. ott a fluort palackozott szájvízként terjesztik. rádió. lassan ható. amely a gyerekfogak legnagyobb ellensége.. okt. 1981. old. június 18-án tette a Környezetvédelmi Ügynök­ ség nyilvánossága előtt.. hogy a fluorid egyik fő okozója bizonyos születési rendellenességeknek is.. 1981 és 1986 között 89 .a fluorozás csak eltereli a köz figyelmét egy alapvetőbb kérdésről.. hogy Birminghamben is pár évnyi vízfluorozás hatására ugrásszerűen meg­ nőtt a rákesetek száma. A fluoridnak tulajdonított előnyök másból erednek. hogy közben meg patkányméreggel gondoskodnak gyermekeink fogazatának épségéről? A fluorozásnak a fogakra gyakorolt állítólagos áldásos hatása is erősen kétséges. célzatosan egyoldalú tájékoztatáson alapultak. Hát nem pompás. Több fogászati kutatás jutott arra az eredményre. Fél óra alatt átlagosan hárman halnak meg fluorid okozta rákban. Elgondolkoztató. N e m lenne egyszerűbb a mérgezés és a rák kockázatának növelése helyett megfelelő étrenddel védekezni a lyukas fogak ellen? Egy fogyasztói érdekekkel foglalkozó jogász. hogy a fluorozott víz a fogzománc foltosodását okozza. Minden korábbi támogatás egyetemek. sőt kifejezetten káros az emberre.) Annak. Már legalább húszmillió palackot értékesítettek. John Lee orvos (Mill Walley. ezek az egészségesebb táplálkozás. Ralph Nader szerint . mert azok a fluorozásról kapott. Nutrition Health Review.) ugyanezen alkalommal felhívta a figyelmet. biokémikusok. amelyik a fluorozást támogatja.

s. Gőzölős vasalóhoz előírják a desztillált víz használatát. Mi kárt tehet akkor a vezetékes víz a bámulnivalóan finom emberi testben? Ha már fölismerték a veszélyt. Ugyanabban az időszakban vagy huszonötször annyian. hisz a „csere" után is bőven maradnak benne ilyen-olyan ionok.-•:ritj(s. negyedmillióul pusztultak el fluoridmérgezésben. Ivóvizet illetően nincs más jó választás. Úgy gondolom. megj. hogy ne figyeljünk az A I D S terjedésére. megfelelő működését szándékosan ne hátráltas­ suk. tönkremenne az a vasaló.) 90 . ne rongáljuk. akkor elkerüléséhez tegyék is meg a helyes lépést. a desztillált vizet jelenti. elkorrodálna a belseje.»«»! A (Figyelmeztetés: az úgynevezett ioncserélt víz a desztillált vizet legfeljebb ipari célokra helyettesítheti. hogy miért kenik el a fluorozás okozta számtalan halálesetet. Távolról sem azt mondom. de arra azért átkozottul kíváncsi lennék. csakis tisztát. Víz esetében a . ivásra nem ajánlott. mindenben segítsük. testünket.mintegy 10 000 ember halt meg A I D S következtében.) (Ford.-•>. támo­ gassuk. hogy az élettől ka­ pott legcsodálatosabb ajándékot.tiszta" a lepárolt. mert bizony csapvíztől hamar eltömődne. kötelességünk mindent megtenni.. . csak tiszta forrásból.

amik elnyomják az egészségtelen étkezés okozta kellemetlen közérzetet. Nem csoda aztán. sőt.. A lehető legfrissebb. Az ember sejtjeinek százmilliárdjait veszti el naponta. harsány és hazug hirdetések. kétes. az étel. Már csak ezért is rettenetesen boldog vagyok. gyanús kinézetű ter91 . Az amerikai közönségre kényszeritett ételek túlnyomó része annyit sem ér. amit csak lenyomnak a torkukon. hogy szintén az ember az egyetlen.) Az is kizárólag az ember szokása.. (Ne jöjjön senki a háziállatok példájával! Az emberi táplá­ lékra kényszert tett állatok az emberi betegségekhez hasonló bajoktól szenvednek. de a legtöbb előnyt is az ennivaló révén lehet szerezni. mert a legtöbb bajt. hogy minden az egészségükre válik. mindig is imádtam. az egyetlen igazi gyengém. félretájékoztatás. közöny és ezer más ok miatt nagyon sokan hiszik. Kereskedelmi érdekek. átlagos élethossz alatt 50—90 tonna táplálékot vesz magához az ember. hogy ugyanazon étkezés alkalmával a legkülönbözőbb ételekből eszik egyszerre. Mindenki folyton eszik. Imádom. ha ugyan megértem volna a mai napot. hanem a tartósított. hogy megtanul­ tam úgy élni vele.Hát igen. melyek elsősorban a táplálék anyagaiból pótlódnak. a meghatározó tényező. hogy a táplálék minősége az elsődleges. mint víz vagy levegő nélkül). amelyik nem természetes állapotú táplálékon él. nemegyszer káro­ sabb. a feldolgozott élelmiszer. élettelen. mintha téglatörmeléket ennének helyette. amelyik dollárok milliárdjait költi olyan gyógyszerekre.. Nem egy nukleáris világvége manapság a legnagyobb veszély. értéktelen. Mert korábbi hízási tempómat folytatva ma úgy 300 kilót nyomnék. Bár étel nélkül hetekig is ki lehet húzni (nem úgy. hogy élvezzem az evést. legteljesebb táplálék fogyasztása a minden­ napi tevékenység legfontosabb része kellene. de testsúlyomat (s vele egészségemet) a megfelelő szinten tartsam közben. Alig találni egészséges. hogy legyen. mi ma­ gunk leszünk az eleven elfogyasztott eledel. Hát ezért oly fontos ez a fejezet. de ez egy­ szerűen nem kap elég figyelmet. életteli és életet adó táplálékot az amerikai élelmiszeripar természetes formájából kiforgatott.. azért a hosszú távú egészség szem­ pontjából kétségtelen. Pedig ez távolról sem igaz. Az ember az egyetlen faj a Földön.

Az idézet tőle származik. értesülései első kézből valók. s nem csak ócska. (A másik fele már csöpöghet a zsírtól. Egy jó reklámcég bármit képes eladni. Hogy a feldolgozott élelmiszer csak egyszerűen másféle étel lenne? Nem. habosító és habzást fékező szerek. A pénzünket bezsebelik. tökéletes kiindulóanyagokból. befejező lépés meg a hirdetési hadjárat. amikkel megpró­ bálják pótolni mindazt.) Ne dőljenek be! Ha a T E R M É ­ S Z E T E S fölirat alatt gyanúsan sok szótagú. az érfalak belülről híznak tőlük kövérre. A „feldolgozott" kifejezést akár a tönkretett szóval is helyettesíthet­ nénk. apró ajándékok. stabilizátorok. Első lépésben hevítik. amit kiöltek. ezeket már régóta esszük is. Nagyon fontos! Többszínnyomású dobozokon harsány. a feldolgozóüzemek tulajdonosainak meg a pénztárcája. hogy az ilyen táplálék aláássa az egészsé­ get. meszet is megetet az emberekkel. laboratóriumban csinált ízesítőaromák. A varázsszó: törvényhozás. értéktelen vacakokat sóznak ránk. ragadhat a finomított cukortól. festőanyagok. továbbá nedvességtartalmat növelő (vagy éppen csökken­ tő) szerek. aminek legalább egy része eredeti állapotú élelmiszer. újramelegítik. erjedésgátlók. tartósítószerektől. Ő tehát belülről is jól ismeri a feldolgozóipart.mékeinek áradatában. továbbá „óriási" nye­ remények. tartósítószerek. aprítják. főzik. mint a CSAK T E R M É S Z E T E S A N Y A G O K FÖLHASZNÁLÁSÁVAL. nem kitalációk. ott valami hiba lesz a kréta körül! Aztán j ö n a csomagolás. Bár maradt volna a vegytan örökre távol az élelmiszerektől! A következő lépés még magasabb szintre röpít. rosszabbakat. N e m . Mert ezeket a kotyvalékokat el kell látni a „Természetes" fölirattal. textúrajavítók. gyűjtendő kuponok. Az ötödik. „ S ö t é t erők tevékenykednek közöttünk. kondicionálók. porítják és minden egyéb lehetséges fizikai módszerrel rongálják. csak j ó l legyen tálalva. hogy kelendőbbek legyenek. de kifejezetten károsakat! Paul A. ismeretlen jelentésű szavak láthatók az összetevők felsorolásában.Al-. végül mesterséges vitaminok és tápszerek. Céljuk táplálékunk mérgezése 92 . Elintézték. akár kátrányt. a feldolgozott azt jelenti. nagybetűs reklámfeliratok talmi ígéretekkel. ennyi a tartósítóipar vegyszerfölhasználása! Van ebben minden: színezékek. Félmillió tonnánál több vegyszert etetnek be évente az amerikaiakkal. ne nevessenek. hogy minden termék. telítőanyagok. mindent bele! ar. emulzifikátorok. a vegyszerezés. mielőtt megírta volna döbbenetes könyvét „Fighting the Food Giants" (Harc az élelmes óriásokkal) címmel. az már törvényesen visel­ hesse ezt a csali címkét. ráadásul vagonszámra. Stitt négy évig dolgozott két nagyobb amerikai élelmiszergyártó cégnél is. amíg már nem is emlékeztet hajdani természetes állapotára. mert a feldolgozás során minden hasznosat kipusztítanak az eredetileg életteli. A csípők kívülről. fő­ leg műkátrányból. Aztán j ö n a második lépcső. sőt.

ez a kiábrándító. gyermekeinket. Kiirtják tudatunkból a saját étkezésünk iránt táplált ösztönös felelősségérzetet. amire szüksége lenne. megpróbáljon fényt deríteni az igazságra. de még gondolatainkat is. szemester­ mények felpuffasztásával foglalkozott. hogy akaratától meg­ fosztott bábként önként működjünk együtt velük saját pusztításunk­ ban." „Felvilágosítás. míg az ellenőrző patkánycso- 93 . hogy mit tartsunk egyes élelmiszerekről. mert a szükséges anyagokhoz nem juttat hozzá. a test további ételt kíván.olyan anyagokkal. mindenkit szándékosan és rendszeresen mérgeznek. hogy az igazság valahogy ki ne derüljön. A gyár. Álcába bújtatott. Ismerős a jelenet. A gyártás során tudatosan kivonják és eltávolítják a hasznos anyago­ kat. folyamatosan. titokban irányításuk alá vonják. s azért is mindent elkövetnek. hogy minket. Ebből húznak hatalmas hasznot aztán azok. amelyik az étvágyat szabályozza. egyetértés. hangosan. vagy magában: „ E z szörnyű! Mitől van az. de egyben alultáplál. hogy elhagyva választott hivatását. hogy mit. míg ugyanebből a célból szándékos tervszerűséggel veszélyes. Ha a véráramban a megfelelő mennyiségben megtalálja a szükséges tápanyagokat. amelyeket az üzem gyártmányával etettek. mégis mindig éhes vagyok?" Nos. Laboratóriumi kísérleteik célja is az. míg így sopánkodik. de fontos anyagok tartós hiánya szűnni nem akaró éhséget ébreszt. Ahogy a gépkocsiban a termosztát nevű készülék a hűtővíz hőmérsékletének megfelelően a hűtést ki. mikor. Éhségközpont annak az agyterületnek a neve... hogy az egészség pusztításával szerezzék meg profitjukat. de gyakori helyzet egyáltalán nem a véletlen műve. mennyit együnk. ami Stitt urat végül arra késztette. Csapdába estünk. ahol Mr. az emberek szenvedése és elhízása árán. Lássunk egy jellemző esetet. akik ránk sózzák tartalmatlan élelmiszer-készítményeiket. noha igazából a valódi táplálék az. most is. Ez az összeesküvés túletet. amik egyben vegyi úton tartós kötődés. ahhoz hason­ lóan működik ez a szabályozó rendszer is.és bekapcsolja. hogy több fogyjon a termékből. amikor valaki (esetleg mi magunk) alig pár perccel étkezés után újra valami ennivaló után kezd kutatni. kötődést kiépítő vegyszerek garmadával teszik még vonzóbbá a készítményt. hogy még tökéletesebbé tegyék a csapdát. Ez az. míg ezeket a sorokat olvassák. hogy folyton eszem. haszontalan kaló­ riákkal etetnek. akkor evés után elmúlik az éhségérzet. abból állítottak elő különböző készítményeket. beleegyezés nélkül. az éhség megmarad. Két hét alatt elpusztultak azok a kísérleti patkányok. S kik állnak az összeesküvés hátterében? Az élelmi­ szeripar óriásai. Stitt dolgozott. táplálkozási szenvedély kifejlesztésével magukhoz is láncolják a fogyasztót. az éhségközpont ilyen helyzet­ ben nem akar kikapcsolni." Jóságos ég! Ez azt jelenti. Hiába van az ember teli.

(amelyik ráadá­ sul testi adottságaihoz nem illő nyersanyagokból készíti táplálékát). háziállatokról most nincs szó!) Az ember esetében egészen más a helyzet. ha a fejükre hintenék. a fogazat. hogy mi miféle ételt nem szoktunk megenni ezen a Földön. amit minden épeszű állat nagy ívben elkerülne. békaláb. a logika? A biológiai fölépítésnek megfelelő nyers ételfajták = betegségmentes és teljes élettartam. bármit is mondanak a hamburgergyárosok. gomba. hangya és egyéb rovarok. és mindent csakis nyersen esznek. hogy csupán tavaly kilencmillió dollár hasznot hajtott. hát ott se jobb a helyzet. minden más állatfaj mindenféle része — benne sertésbelsőség. ez mind szóba jön. Arról nem is szólva. (az oroszlán soha nem legel. Szóval maga csak törődjön a saját dolgával. kígyó. nem tehetek róla. tojás. S miben hal meg az emberek többsége? Betegségben! A természetes halál oly ritka. amelyiknek nincsenek biológiai korlátai? Aligha! AZ E M B E R BIOLÓGIAILAG NÖVÉNYEK FOGYASZTÁSÁHOZ ALKAL­ MAZKODOTT. csiga. hanem helyettük mérgező anyagok is keletkeztek a fölpuffasztott szemekben! A főnök csak ennyit mondott: „ T u d o m . jobban járnának az emberek. Akármit is akarnak elhitetni velünk egyes „szakértők". Más szóval nyers koszton. madár. Táplálkozási szokásaik két alapvető szempontból különböz­ nek az emberétől: csak olyat fogyasztanak. sokszorosa volt ezekének. kutya. amire biológiai fejlődésük alkalmassá tette őket. Táplálékunk túlnyomó része főtt étel. úgy. (Ismétlem. a zebra soha nem eszik húst). hal. például ragadozónak. Hacsak nem esik áldozatául valaminek. az emberi faj egyedei közt viszont a leggyakoribb halálok a rengetegféle 94 . zöldség. vagy valamilyen más módon feldolgozott élelmiszer. gyümölcs. hogy nem is tartják számon a statisztikák. a testi fölépítés. Gabona. Mit szól mindehhez az ösztönös. józan ész. nem említve azt a rengeteg gyártmányt. ló. ha mégis inkább a szájukba tömik. az emésztőnedvek vegytana mind arra bizonyíték. Mi lennénk az egyetlen faj. amelyik ehet bármit. a bél hossza. ez ellen tenni semmit sem lehet. féreg — túró. Azt lenne nehéz megmonda­ ni. amelyiket természet adta állapotban fogyasztják el. akkor a természet­ ben a vadon élő állatok élettartamuk lejártával természetes okokból múlnak ki. patkány. hogy az ember biológiai fejlődése során növényi táplálék fogyasztásához alkalmazkodott. ahogy azt a Teremtő megteremtette. A m i az ételek nyers állapotban való elfogyasztását illeti. készítményt. bárányvelő. borjú. marha­ máj.portok élettartama a tápláléktól függően többszöröse. rothadó sajt. mint emberi táplálék. az emésztőrendszer szerkezete." ELEVEN ÉTELEN ÉLVE LEHET ÉLETTELI ÉLETET ÉLNI! Eleven pedig csak az az étel. és ne üsse bele mindenbe az orrát. A gyártási eljárás (hőkezelés magas nyomáson) során tehát nem csupán elpusztultak a gabona eredetileg értékes összetevői. ikra. Az egyetlen nem nyers koszton élő faj.

belső késztetése szerint mindenki szabja saját igényei­ hez. a pizza és még rengeteg más. amit csakis főtlenül. de általánosságokon kívül (például kevesebb zsírt. hogy az élő. Világos! Meg kell találni az alkalmas egyensúlyt. hogy a hús. hogy a tápláléknak kizárólag a biológiai adottságoknak meg­ felelő anyagokból kellene állnia. Az új ismeretekkel szembeni (ugye) szabványosnak tekinthető ellenszenv jegyében támad­ ták is érte vadul. a kenyér. hogy mi a rossz és mi a jó a köznek. Manapság (a „szakértők" ellenállását megtörve) már nyilvánvaló az étrend és az egészség közötti szoros kapcsolat. önkínzás és önsajnálat nélkül. az étkezésnek meg kell maradni élvezetnek is. amikor Dr. Valamit azért szeretnék gyorsan leszögezni. Sok szó esik mostanában a betegségek megelőzéséről. kevesebb koleszterint. valamint néhány oldal felszínes átolvasása után. gabonával és magokkal táplálja magát. az ideális­ hoz. és minden eredmény önműködően ösztönözni fog újabb és újabb lépések megtételére. nem ez az egyetlen ok. Ez hát a mérleg két serpenyője. kinek-kinek saját mértéke szerint. amit bírálóim szoktak lekezelően állítani. a realitás az. eleven táplálék kerüljön túlsúlyba az étrenden belül. A kis lépés megtétele is nagy eredmény. ez a pacák is azok közül való. a rideg tények. tehát nyers gyümölccsel. De ne kever­ jük össze az eszményit a lehetségessel! Nem lenne reális elvárni azt. kényszer. több rostot stb. a tartalomés irodalomjegyzék. Az előnyösebb táplálkozás irányába megtett változások ütemét pozitív érzelmekhez kapcsolva. amiért eszünk.. akik csak fővetlen füvet hagynának enni annak. hogy mennél több a kikészítetlen. N e m . Márpedig erőszakot senki ne kövessen el saját magán sem. hogy mától aztán mindenki csakis eleven ételekkel. Ez nagyjából így hangzik: . például az AAAS. Dávid Reuben bevezette a magas rosttartalmú étrenddel kapcsolatos ismereteket a köztudatba. tehát élő növényi táplálék valakinek az étrendjében. melynek feladata annak eldöntése lenne. ha távol is áll az eszményitől. akinek útmutatásra lenne szüksége. nyersen lenne sza­ bad elfogyasztani.) alig kap többet az. összefüggésekből hajánál fogva kiragadott pár idézettel alátámasztva. mint az örömszerzés forrásai. Ugyanakkor nagyon is ajánlott közeledni az eszményihez. zöldséggel. Feleségem és magam épp 95 . megszokott. de nagyon fontos szerepet játszik az emberek életében. saját külső és belső lehetőségeihez. annak annál j o b b lesz. Azt viszont igenis ki merem jelenteni. hagyományos étel. ami mellett nyugodtan folyhat az élet. Erősen tagadták az étkezési szokások és az egészség közötti szoros összefüggést még alig egy évtizede is.betegség valamelyike. aki j ó t akar". A valóság. melyeken a legjobban fizetett „szakértők" szócsűrése sem változtat. még mielőtt az olvasó azzal csapná le a könyvet.Á. feldolgozatlan. noha tudjuk. soha nem mondtam. épp az az amerikai tudományos csúcsintézményekből álló egyesület.

hogy a rákos sejttenyészet virult a főtt táptalajon. 5. Tartózkodjunk a nehéz ételektől a kiválasztás és a fölszívódás naponta ismétlődő időszakai alatt. zöldség. de az egyiket előtte süssük meg. hatékonyabb kiválasztás. tegyenek próbát. Az ép alma még napok múlva is kínálja magát. 2. amikor saját szemünkkel láthattuk. de sok kutatómunka tanúsága sze­ rint maga is betegségeket fejleszthet ki. A főzés rontja az étel minőségét. testiek­ lelkiek egyaránt. (American Journal of 96 . 1. A főzés az eredeti tápanyagoknak vagy 85%-át elbontja. Be Your O w n Doctor (Orvosold önmagad) című könyvében dr. Biológiai adottságainkat szem előtt tartva növeljük az alkalmas. 4. vagy alig emészthetővé alakítja át a fehérjék építőköveit. Nemcsak a betegségre fogékonyabb belső állapot kialakításában ludas. íme. Akárki elvégezheti a következő egyszerű kísérletet. Amint csökken étrendünkben a főtt étel aránya az eleven táplálék javára. mag. Minden j o b b a n kezd működni. A szokásos főzési hőfoknak kitett mag többé nem tud kihajtani. megerjedt mellette. Francis M. Szokás szerint megint nem azt mondjuk. Ann Wigmore ezt írja: „A legizgalmasabb élmény az volt a kísérletben. úgy fognak azonnal jelentkezni az előnyös változások. egyszóval minden csak javul a j o b b minőségű „üzemanyag" hatására.ezen próbálunk segíteni. s ki-ki maga tapasztalja meg az eredményeket. gabona) részarányát étke­ zéseinkben. A helyes ételtársítás szerint állítsuk össze az étkezéseket. az aminosavakat. hogy nekünk higgyenek. Megöl csaknem minden enzimet. hogy higgyenek. amikor három évtized tapasztalatából kiindulva közvetlenül alkalmazható. tisztább belső lesz az eredmény." Dr. 3. hisz azok igen érzékenyek a hőre. Nehezen. de képtelen volt megélni az ugyanazon. Fogyasszunk magas víztartalmú ételeket. j o b b tápanyag­ hasznosítás. Tegyünk az ablak­ könyöklőre ugyanabból a kosárból két szép almát. konkrét tanácsokat adunk. míg sült társa már rég meglottyadt. ha a test biológiai adottságainak megfelelő táplálékhoz jut: j o b b emésztés. ám nyersen hagyott anyagokból készült keveréken. Csak azt kérjük. Pottenger 900 macskával folytatott kísérletének ered­ ményei engem mindennél jobban meggyőznek. Gyümölcsöt a megfelelő módon együnk. célratörő. élő táplálék (gyümölcs. csíra.

csak az egyik csoport nyersen. amely ellen naponta folynak a tüntetések világszerte. rák. BETEGSÉG C S A K ÚGY. a valaha kitalált leggyilkosabb valaminek. Létrejön. mint mi most a letűnt idők furcsaságait. A BESUGÁRZÁS Nem tudom e fejezetet lezárni anélkül. tüdőgyulladás. Ugyanis 97 . Hogy erről még sosem hallottak? Akár le is fogadhattam volna. vesebaj. A főtt ételt fogyasztó macskák között olyan emberekre jellemző betegségek alakultak ki. hogy most meg­ próbálok mindenkit lebeszélni a főtt ételről. s még elvárják. Közben meg a föld alatti üzemeikben ezekkel sugarazzák be élelmünket. hogy rájöttem: az eszményi általában távol áll a lehetségestől. A nyers táplálékon nevelt cicák utódjai is egészségesek voltak. MAGÁTÓL. N E M LESZ. Említettem is már. hanem választás kérdése. örüljünk is neki. hogy jó képet is vágjunk hozzá. radioaktív izotópok hatásának teszik ki táplálékunkat. nemi eltévelyedés. Tegyük is meg! AZ EGÉSZSÉG ELLENI LEGÚJABB T Á M A D Á S . míg a főtt étel torzszülésekhez vezetett. s e macskáknak harmadik nemzedéke már teljesen terméket­ lenné. Igen. míg a másik megfőzve. ha csak saját maguknak adják meg a választ. De nem érdemes erre várni. s olyan értetlenséggel nézik korunkat. hogy állapota mennél j o b b a n hasonlít­ son az eredetire. hasmenés. Következő lépés gyanánt bizonyára azt várják tőlem. Valamikor ugyan határozottan tagadták.) A cicák mindkét csoportja ugyanazt az ételt kapta. hisz tudom. silány ételekből? Elég. ugyanúgy ahogy az egészség. sőt. Nem szerencse. Fehér egerekkel lefolytatva. de ma már egyre nyilvánva­ lóbb. melyre aligha volt még példa a történelem folyamán. Hamaro­ san eljön az idő. hogy épp az étrend a legfontosabb egészségőrző tényező. korhadt fából? Milyen testet lehet építeni betegségteremtö. De igyekszem mennél több nyers ételt fogyasztani. ingerlékenység. Csalódást kell okoznom. sugárzó hulladék. s igyekszem főtt ételeimet is a lehető legkevesebb kezelésnek alávetni. és hosszabb ideig éltek. mily fontos szerepe van az emberek szemében az elkészített ételnek. mint szívinfarktus. Milyen házat lehet építeni szúrágta. amikor ez mindenki számára egyértelmű lesz.Orthodontics and Oral Surgery. foghullás. nem ezt fogom tenni. fölösleges ettől félni. a kísérlet hasonló ered­ ményt hozott. sterillé vált. míg a nyers ételen élőknél mindez nem következett be. hisz már most segíthetünk magunkon és szeretteinken. A főtt étel megszedi a maga vámját! Ezért tanácsos mennél több eleven táplálékot iktatni az étrendbe. hogy meg ne említeném ezt az őrületet.

Hacsak?! Megéri-e a hosszabb eltarthatóság a kockázatot. és az érzékeny enzimek. hogy magunk és családunk egyszer mindenről mit sem tudva „véletlenül" sugárzó ételt fogyasszon sugárzó arccal? Vannak-e soha el nem romló berendezések? Nem fölrobbant az űrkomp is? A katasztrófa nem megtörtént Csernobilban? És a besugárzás hatására tönkrement tápanyagok? Mert csak a látszó­ lagos épség garantált. Ezt nevezi az FDA. disznóhúst. RAD az elnyelt sugáradag mértékegysége. mint a D O E . hogy a kezelt élelmiszerek csomagolóanyagából mérgező anyagok váltak ki a besugárzás hatására. de milyen lesz az? Hisz semmi beleszólá­ suk sincs. Most még talán lehet tenni valamit ellenük. a szénhidrátokból olyan anyagokat fejleszt. a W H O . Csak annak érzékelte­ tésére m o n d o m el ezeket az adatokat. műszaki hiba. továbbá a kezelés hatására nem válik sugárzóvá. zsírsavakat káros vegyületekké alakítja át. ha friss burgonyát kíván az ember. hogy már a kórokozóknak sem kell? Kinek van abból haszna. hogy az étel ép marad. Emögött a disznóság mögött kivételesen nem az oroszok állnak. füveket. 300 RAD-nak kitett emberek fele meghal. ha az élelmiszer tovább tárolható a polcokon? Hogy a fogyasztó­ nak nem. az FDA. lisztet. de a maradék is nemzőképtelenné válik. hogy érezzék a nagyságrendet: az F D A tervei szerint a zöldséget. Nyugat-Németországban a vizsgálatok kedvezőtlen tapasztalatai alapján már törvény is tiltja az élelmiszerek sugárkezelését.és Gyógyszerhivatala biztonságosnak? Szi­ gorú ellenőrzést ígérnek ugyan. ugyanis addigra nukleáris hulladékkal sugározták be élelmiszereink túlnyomó részét.óriási erőfeszítéseket tesznek. mint egy RAD sugárzás ér. hanem olyan tekintélyes amerikai és nemzetközi szervezetek. bármi­ lyen mértékűt is. Krumplit. amit gyilkos sugárkezeléssel úgy tönkretettek. noha ez n e m vonatkozik a benne lévő tápanyagokra. Még néhány tény az állítólagos biztonságról. vitaminok is megkapják a magukét. Az F D A egyik belső vizsgálata alkalmával 1982-ben 98 . annyi bizonyos! Az F D A mindig gondosan hangsúlyozza. a besugárzást végrehajtók nincsenek alávetve az FDA-nak. Most kell megállítani. amelyek gátolják a sejtosztódást. a zsírokat. De hát ott rohadjon meg az a krumpli. titokban. Német tudósok kimutat­ ták. nem olyat. 47 féle fűszert és teát már mosi rendszeresen sugárkezelésnek vetnek alá az Egyesült Államokban! A sugárzás ugyanis növeli a tárolhatóság időtartamát. az Egyesült Államok Élelmiszer. amit csak akarnak. a sugárzás a fehérjék aminosavait elbontja. de lehet. mert holnap már ehetjük. hogy ez így legyen és így is maradjon. ha annyira akar! Ugyan miért lenne az baj. fűszereket pedig 3 000 000-val szándékoznak besugározni. hogy holnap már késő lesz. búzát. gyakorlatilag azt tehetnek. hacsak nem áll elő valamilyen szivárgás. gyümölcsöt 300 000 RAD egységgel. Röntgenfelvételnél keve­ sebb. az IAEA.

ami megkérdőjelezi a kezelés hasznosságát. az ENSZ Világegészségügyi Szervezete) enge­ délyezte a sugárkezelt élelmiszerek forgalmazását. a besugárzott burgonyától kimutathatóan nő a halandóság. Besugárzás hatására a kettévágott eper vágásfelülete nedvedzik. a csecsemőmirigy. a sugárkezelt búza' elváltozásokat okozott a fehérvérsejtekben. anyagcserezavarok. daganatok és még sok más hasonlóan súlyos mellékhatás írható a besugárzás rovására. hogy az addig eltelt harminc esztendő alatt 413 vizsgálat folyt le. Sok kutatás eredménye megkérdőjelezi azt is. mutációk jelentkeznek. Az ő elemzése egyálta­ lán nem találta biztonságosnak a dolgot. továbbá elősegítette a rákos daganatok növekedését. növekszik egyes belső szervek súlya. törpe­ növés. A California at Davis Egyetem tanára. hogy az eredeti célt. Két orosz kísérletben is a besugárzott élelmiszerekkel etetett patkányok veséje és heréje súlyosan károsodott. Hirtelen örökletes változások (mutá­ ciók). betegségekkel szembeni csökkent ellenállás. Noel S o m m e r 1963—73 között lefolytatott tízéves vizsgálatsorozatának végén (melyet az Atomic Energy Comission. 3. hogy például Nagy-Britanniában is tilos a módszer alkal­ mazása. dr. 2. a termékenység csökkenése. 1. A citrusfélék gyümölcsei fogékonyabbak lesznek betegségekre és fagyra sugárkezelés után. Magyarországon 1223 lefolytatott vizsgálat közül egy sem igazolta. esetleg vegyi tartó­ sítószerek használatát teszi szükségessé. hogy újravizsgálja és újraértékelje azokat az adatokat. szervek súlyának megváltozása.megállapították. 99 . Az élelmiszer-besugárzás valószínűleg nem alkalmas mezőgazda­ sági termelési válság (például gyümölcslégyvész) megoldására. a sugárkezelt hagyma növelte a halandósá­ got és ivarszervi elváltozásokat okozott. hogy a besugárzott élelmiszer fogyasztása teljesen veszélytelen lenne. Takahashi Koséi japán orvos vette magának a fáradtságot. meddőség. a szív és a tüdő működésében. Nem csoda. 4. érbetegségek. illata a besugárzás hatásá­ ra. de ezeknek csupán 1%-a utalt a teljes biztonságosságra. mivel elképesztően nagy költségek­ kel lehetne csak a megfelelő számú sugárkezelő telepet megépíteni és állandó készültségben tartani. Változik a termények állaga. besugárzott rizs fogyasztása zavarokat keltett az agyalapi mirigy. Indiában sugárkezelt búzát fo­ gyasztó gyerekek között kromoszómakárosodás és fehérvérüséggel páro­ suló zavarok mutatkoztak a vérben. noha ez lenne egyik elsődleges célja. az Atomenergia-bizottság pénzelt) az alábbi következ­ tetésekre jutott. a hosszabb eltarthatóságot valóban elősegíti-e az élelmiszerek sugárkeze­ lése. színe. íze. amelyek alapján a W H O (World Health Organisation.

hogy egyesek nem akarják azonnal és önként odatartani nyakukat a késnek. akármikor kiszabadulhatnak a láthatatlanul gyilkoló radioaktív gázok. és végképp semmi esélye annak. A sugárkezelő ipar ezzel végképp saját kezébe venné önmaga „ellenőrzését". nem is említve egy esetleges sugárzóanyag-szivárgás tragikus balesete után szükséges „mentesítés" csillagászati összegekre rúgó költségeit. ha kiépül az egész tervezett hálózat? Sugárzó anyaggal megspékelve egy hétköznapi közlekedési baleset is országos tragédiát okozhat! Ehhez meg folyamatosan kell hozni-vinni a sugárveszélyes anyagokat. Az is kétséges. Szép kis kilátások.. A besugárzás becsült költsége az élelmiszer fajtájától függően egy és hat cent kilónként. amit aztán velünk. Vagyis még arról sincs szó. fogyasztókkal fizettetnének meg. hogy „adalék" helyett „eljárás" néven nevez­ tessék a besugárzást. hogy eleven (friss) áruk esetében pár napnál tovább is meg lehetne növelni az eltarthatóságot. amihez hozzá kell venni a berendezésekre (az adófizetők pénzéből) elpazarolt milliókat. mi kockázatot jelent. egészségükkel is. terroristáknak szin­ te gyerekjáték lesz megkaparintani sugárzó anyagokat. Ez ugyan nem szakszerű. Az egész igazi célja megszabadulni az atomenergia-hasznosítás és az atomfegyvergyártás során keletkező veszélyes sugárzó hulladéktól úgy. Az élelmiszer-besugárzó telep csak egy j ó l hangzó név. hogy a hatalmas költségek helyett még pénzt is fialjon egyeseknek. hogy sugárkezeléssel olcsóbban lehetne tartósítani. Az F D A mindent megpróbál. (Vérlázító. csak növelné a kiadásokat. hogy a fenti kifejezés helyett a „piko-hullámokkal kezelt" feliratot kívánja használni. A fogyasztói érdekeket védő szervezetek elérték ugyan. de legalább jobban hang­ zik. december 12-én az FDA sajtóközleményben nyilvánította ki szándékát. ami csak fölösleges aggodalomra adna okot. s nemcsak pén­ zükkel. El tudják képzelni. hogy tervét megvalósítsa. hanem életükkel. hogy a sugárkezelés tényét kötelező feltüntetni a kereskedelmi forgalomba kerülő ilyen élelmiszere­ ken. ha besugárzással próbá­ lunk gátat vetni a rothasztó mikroorganizmusok szaporodásának. Eszelősöknek. További ravaszságuk. épp ellenkezőleg.5. így kibújva a kötelező toxikológiai (méregtani) vizsgálatok alól. tönkretéve ezzel a gyönyörűen kidolgozott tervet!) 1985. a fizikában soha nem létezett. tudatos félrevezetés. folyadékok. Halálfej és lábszárcsont? Dehogy! Virág! Leg­ alább hervadt virágot választottak volna. tulajdonképpen atom­ temető lenne rájuk a szabatos meghatározás. amit megint csak az egyszeri emberekkel fizettetnének meg. nemde? Már a sugárkezelés jelképét is jól kitalálták. de az F D A szerint az emberek nagy része nem értené meg a „gamma-sugárzással kezelt" kifejezést. s akárhonnan.. Szeretnének 100 . hogy gamma-sugárzással helyet­ tesíteni lehetne a gombaölő szereket. késleltetve az új módszer elfogadását.

hogy így mesterséges igényt gerjesszenek a sugárzó hulladék „hasznosítására". „ H a az ellenzőket támogatom. annál eredményesebb lesz. De mit csináljanak az atomfegyverhez szükséges plutónium előállitása közben iszonyú mennyiségben keletke­ ző sugárzó hulladékkal. mint a pestisest. amennyiben tévúton járnának. hisz ezernyi a tervbe vett telepek száma. mert másképpen hamarosan megszűnhet a választás puszta lehetősége is. például azt. akkor abban az esetben sem lesz semmi baja a gyerekem­ nek. De tenni. hogy ne vásárol­ junk sugárkezelt élelmiszert. Akit érdekel az ügy. San Francisco. elsősorban a cézium—137 izotóppal? Hát ezen a módon szeretnék szabályosan megetetni velünk! Mark Twain szerint két dolog biztosan végtelen: a tér és az emberi butaság. további fölvilágosítást az alábbi címen kaphat: National Coalition to Stop Food Irradiation (NCFSI). Post Office Box 5 9 — 0488. sőt. És erről az őrültségről akkor még nem is lehetett tudomása. mert rengeteg a melléktermék. A sugárkezelésnek tehát valójában semmi köze az élelmiszerek tartósí­ tásához. s nem tudnak mit kezdeni vele. 101 . abba belehalhat a kisfiam. Még néhány adat: a sugárzó hulladék élettartama körülbelül 250 000 esztendő: az élelmisze­ rek sugárkezeléséhez használt leggyakoribb anyagok a kobalt—60 (fele­ zési idő: öt év) és a cézium—137 (felezési idő: harminc év) izotópok. amelyik felszólításunk ellenére besugárzással tartósított élelmiszerrel foglalkozik. S mennél korábban." Találjanak hát végre nyitott fülekre a sugárkezelést ellenző hangok. cselekedni is lehet az ügy érdekében. Mennél többen teszünk így. Ha viszont a besugárzás hívei téved­ nének. Átlagban napi öt új nukleáris robbanófej készül az Egyesült Államokban. a boltot is kerüljük. California 94159-0488—USA—Telefon: (415) 5662734. máskülönben aligha lehet féket vetni az érdekelt befolyásos körök által támogatott fenyegetés terjedésének. De ne tétlenkedjünk! Miért hallgassunk a sugárzást ellenzőkre? New Jersey államban egy szülő így válaszolt erre a kérdésre.ilyen létesítmény közelében lakni? Pedig akkor szinte mindenkinek ez lesz a sorsa. A be is vallott cél az.

az elhalt sejtek is. egyes alvásszaka­ szokban nemi izgalom támad. Az izmok felváltva feszülnek. tevékenység nélküli idő. Elsősorban az úgynevezett idegenergia pótlása zajlik ilyenkor. Egyesek szerint a test kizáróla­ gos célja. a szervek újratöltődnek. amikor naponta átlagosan 360 millió új agysejt születik. Általában nem szoktunk sokat foglalkozni az alvással. hogy eljuttassa azt a kiválasztó szerv­ rendszer csatornáiba. amely akár csak megköze­ lítené az agy szinte végtelen képességeit. létrehozva végül is a mintegy százmilliárd sejtből álló agyat. Tevékeny­ ségének legnagyobb részét a tudatalatti szinten végzi. A test alvás közben megújítja önmagát. hisz a legkülönbözőbb folya­ matok milliárdjait irányítja alvás közben is. a vérnyomás. A szervezet alvás közben is keményen dolgozik. a hőmérséklet. ami elképzelhetet­ len mértékben fölülmúlja a tudatos gondolkodást. Az agynak csak kis része pihen. Az alvás a fáradtság legjobb ellenszere. mint sokan hinnék. érzékszerveink benyomások egész világát idézik föl. A legjobb fiatalítószer. Kialvatlanul egészségesnek sem érezheti magát az ember. Ekkor töltődik fel energiával a következő napra. Minden testi folyamat az agy irányításával történik. elgondolni sem lehet olyan komputert. értéke csak akkor növekszik meg igazán. illetve elernyednek. N e m csak elvesztegetett. csakúgy mint a levegő. össze- 102 . otromba valami. úgy hiszem. ezt aligha kell bizonygatnom. Kétséges. Alvás közben gyorsabb ütemben pót­ lódnak például a szövetek.Életünk bő egyharmadát átalusszuk. hogy helyreálljon a test életképessége. váltakozik az érverés. A teremtés legcsodálatosabb alkotása az agy. mennyiségben. a víz vagy a táplálék. Az agyhoz képest az elképzelhető legjobb számítógép is durva. A magzati korban alakul ki. Minden ízében tehát lényegi eleme az életnek. ha valami megfoszt tőle. hiszen az ébrenlét állapotában csak fogyasztjuk energiáinkat. ahogy a szív szivattyúja mozgatta véráram szétszállítja a tápanyagot és begyűjti az előző nap hulladékát. (e folyamat sebessége megkétszereződik az ébrenlét óráihoz képest). de ez bizony még mindig édeskevés. hogy valaha is föl fogjuk-e tudni fogni teljes mélységében az agy és a test közötti tökéletes együttműködést. Az elmúlt évtizedekben nagyon sokat sikerült kideríteni az agy működéséről. hogy oxigént és tápanyagot biztosítson az agynak. elnagyolt. minden szerv minden szövetének minden egyes sejtje fölött ez a legfőbb bíró.

ha ezt csöndes környezetben tesszük. Előnyö­ sen befolyásolja a megjelenést. Az alvás mindenkinek ismerős.tettségben. ha nem akarjuk. leülünk. Döbbe­ netesen csodálatos csupán az a csak csillagászati számokkal kifejezhető műveletmennyiség is. Nem csak a belsőre ügyel. Mentális. hogy abbahagyjuk a testi tevékenységet. Már ettől nagymértékben lecsökken az energiafogyasztás. Ilyenkor napközben is figyelmetlen. megszakítás nél­ kül. nem jutott rá elég idő. míg szemünket is becsukjuk. vagy a testnek a szokásosnál több méregtől kell megsza­ badítania magát. Négy szintjét különböztetjük meg: 1. hogy ez az összeg napi egymilliárd elköltése mellett is több mint 200 esztendeig kitartana. noha nem egészen azonosak. túl fárasztó volt az előző nap. Ha nem érezzük elégnek az éjszakai alvást. Tökéletes karmestere tudatos és tudat­ talan működéseinknek. 4. ha távol tartjuk magunktól a személyes kap­ csolatainkból származó érzelmi hullámzás szélsőségeit. Jelzések és utasítások milliárdjai száguldanak egyeidejűleg az idegpá­ lyákon az agyból és az agyhoz. 75 billió (75 000 000 000 000) pénzben kifejezve annyit jelentene. pontosságban. Az alvás és a pihenés sokaknak ugyanazt jelenti. mely így lehetővé teszi. Hogy hányét? Ugyancsak sokét! A test sejtjeinek száma 75 és 100 billió körüli. Fizikai pihenés egyszerűen azt jelenti. amikor a tudat megszabadul min­ den akaratlagos kívánságtól és tevékenységtől. fölkavaró gondolatok foglalkoztatnak. Érzelmi pihenés az. szellemi pihenés az. De mi az a pihenés? Olyan tevékenységmentes állapot. Érzékszervi pihenés. Egyetlen lélegzethez se jutnánk az agy irányítása nélkül. minőségben. hogy a test újra helyreállítsa energiaegyensúlyát. egyben hatásos fiatalító eszköz is. Hosszabb-rövidebb ideig tartó erőltetés után ugyanis akkor is kikapcsolja magát. az érzékszervek útján a külvilágot is állandóan figyelemmel kíséri. napi huszonnégy órában és hosszú évtizedeken keresztül. ami alatt a szervezet vissza tudja szerezni energiáit. 3. annak több oka lehet. nem kell bemutatni. amelyet az agy vezérel óraműpontossággal. Tartsuk hát tiszteletben igényét a pihenésre és az alvásra. A pihenés lényegében az energiafelhasználás lecsökkentése. Figyeli. álmos. fölfogja minden egyes sejt jelzését és valamennyiük működé­ sét kézben tartja. 2. szétszórt az 103 . vagy leheveredünk egy kis időre. tudattalan állapot. fontosságát is fölösleges tovább bizonygatni. gondosságban egyaránt.

hogy testüket sokan teljesítőképessége végső határáig kihasználják. Az előnyös változásokat mindenki megtapasztalja. a hiányzó munkavégző képes­ ség nemhogy pótlódna. míg behunyt szemmel izmainkat ellazítjuk. az előrehaladás. AZ EBÉD UTÁNI SZENDERGÉS N E M A LUSTASÁG JELE. ahol gondolataink lecsendesedhetnek. ami aztán az egészség ha­ nyatlásához. a munka­ mánia korszakában a szundikálás szinte megbotránkoztató szónak mi­ nősül. ha erre szoknának rá. napközbeni szundikáláson kapják őket. A sikerre törekvés. Aztán. A kávéval való önmérgezés helyett (mely csak további serkentő­ szer-fogyasztásra. újfajta gyilkos kórok el­ terjedéséhez vezetett. semhogy henyélésen. behunyt szemmel pihenni délután. j o b b fizikai erőnlét és fokozott szellemi készenlét révén. hogy meg tudjanak felelni az elvárásoknak. s az j o b b egészséghez is vezet. hogy a szieszta. könnyebben. A legközelebbi kávészünetet próbálják csak átformálni igazi kikapcso­ lódássá. pihentetöbben tudunk majd aludni.ember. A jobb emésztés jobb tápanyagellátáshoz. nyomott a hangulata. Serkentőszereket. Sokkal hasznosabb lesz pár percig nyugton. Egyeseknek ijesztő lehet. teát. a jó közérzet kialakulásához. csak legalább egyszer próbálják ki. A szervezet elemi élettani szükségeleteit is gyakran föláldozzák a mindenható hatékonyság oltárán. Egy kis rendszeres szendergés nagyon sokban hozzájárulhat az egészség. annak csak hasznát látják. amint ezt megteszi. Kérem. a stressz szintjének növekedéséhez. így éjjel is nyugodtabban. kávét. Nem beszélve a test belső folyamataira. többek közt az emésztésre gyakorolt áldásos hatásról. de még többre lesz szükség belőle a serkentő­ szerek mérgeinek eltávolításához. inkább lopáson. ha nappali szundikálásra biztatják őket. kólát fogyasztanak. Pedig nagyon sok stressz. vagy valamilyen „dilibogyót" szednek. Sok egészséges szokástól megfosztott minket az ipari társadalom. A pihenés­ sel töltött percek busásan megtérülnek a pihenéstől megemelkedett hatékonyság. azaz egészségrongálásra sarkall) keressünk egy nyu­ godt helyet. A LAZÍTÁS. A „sikert bármi áron" jelszó nyomása alatt úgy érzik. Ennek pedig ára van! Az ilyen tüneti kezeléstől a gond nemhogy megoldódna. rendes szokás a világ rengeteg országában? A természetben élő állatok is át­ alusszák a nap legforróbb óráit. mint munkára erőszakolni magunkat reggeltől estig. A nappali alvás megelőzi a túlságos testi-lelki kifáradást. köztük az ebéd utam sziesztától. kóros feszültség épp abból származik. hanem szaporodik. Tudják-e. hozzájárulva az ilyen nemzetek tagjainál gyakori más káros szokások kialakulásához. H A N E M AZ IDŐ BÖLCS ÉS HASZNOS KIHASZNÁLÁ­ SA. és néhány mély lélegzetet veszünk. 104 . Az idegenergia megcsapolása tovább folyik. mélyebben. a nap közbeni szunyóka bevett.

Amerikában vagy ötvenmillióan szenvednek valamilyen alvászavartól. Mennyit kell akkor aludni? Úgy fogalmaznék. hogy a T E S T K O N T R O L L alkalmazása ebben a tekintetben is annyi előnyös. aki álmos. és különösen a mély alvás létrejöttét akadályozza. Az se várjon semmi jót. hogy aludjon. friss táplálék földolgozása a szokásosnál kevesebb testi energiát igényel. kellemes éjszakai pihenésnek nézhetünk elébe. Huszonnégy óra kell már ahhoz is. Eleven. hogy megfeledkezhetnénk róla. annak kevesebb alvás kell. több kárral. kevesebb marad másra. A JÓ A L V Á S LEGFONTOSABB FELTÉTELE — S HATÁSUK K Ö L C S Ö N Ö S — A JÓ ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉG. Emiatt több alvásra lenne szükség. Aki tehát ilyen ételeken él. hogy egyetlen csésze kávé ajzószertartalma kiürüljön a testből a vizelettel. vagy alkohol segítségé­ vel próbálnak segíteni magukon. V a n tehát remény. (Ez alól legfeljebb a megfelelő módon. Az ezen a területen eltöltött csaknem két évtized alatt százak mondták el örömmel. rosszul alvón segítene ez a tanács. de szerencsére meg lehet törni. de a koffein vegyi hatása nehezíti az elalvást. Az életmód és az étel minősége óriási hatással van az alvásra. az viszont hatékonyabb lesz. a csokoládé. érdemes hát a baj igazi okát megkeresni és megszün­ tetni. mert sok nehezen. hogy étkezési szokásaik megváltoztatása alvásukra is milyen jó hatást gyako­ rolt. s máris fölüdítő. aki teli hassal tér nyugovóra. a toxikus szint is erősen befolyásolja az alvás tartamát és tartalmát. aki húsz év kínlódás után így tudta végre az egész éjszakát átaludni gyógyszer segítsége nélkül. Néhány változtatás az életmódban. tehát nem csoda. így hozzájárul a j o b b alváshoz. mely segít a test oxigénellátásában és méregtelenítésében. mennyiségét és minőségét. Az előző fejezetben szó volt a friss levegő alvás közbeni előnyös hatásairól. A méreg eltávolítása energiát köt le. 105 . A kávé. s a jó alvás az egészségnek túl fontos tényezője ahhoz. Az álmatlanság okainak egyike a koffein. a rövidebb alvás ellenére jobban ki tudja pihenni magát. mind csak növeli a vér koffeinszintjét. ha közben az emésztés minden másnál több energiát fölélő feladatával kell birkóznia. mert ezek a szerek nem juttatnak igazán pihentető álomhoz. szinte csodás változást eredményezett. A következő fejezetben a testmozgás kerül majd terítékre. akik helyette altatót. „Álmatlanság ellen legjobb aludni!" Ez nem csak bolondozás. Akadt. nyugtatót szednek.) Belsőnk mérgezettsége. fáradékonyabbak leszünk. Agyunk aligha tud kikapcsolódni. Legalább két óra teljen el az utolsó étkezés és a lefekvés között. a szénsavas üdítő. tehát az éhgyomorra fogyasztott gyümölcs lehet kivétel. Ez mind csak tüneti kezelés. vagyis rengeteg embert érint az ügy. mint haszonnal jár. Ördögi kör. az étkezésben. mert a káros anyagok kiszűréséből kevesebb marad a szervezetnek éjszakára.

Az elérhető legjobb levegő. amelytől nem szabad megfosztani testünket se munka. étel. hogy hány órán át nyomtuk az ágyat. erőtlen­ ség. aranyat lel. ami jár. hogy a szükséges­ nél kevesebbet alszunk. amennyire szüksége van. Az alvás akkor volt elegendő. nehogy bárkinek is röstellkednie kelljen emiatt! Az alvás az élet szerves része. amennyit kell. rossz közérzet lesz a vége. pihenésből is megadja testé­ nek azt. ha alatta feltöltődtünk idegenenergiával. még nagyapáink is így éltek. s akad. s az energiahiányt az összes testi működés megsínyli. Nincs ugyanis mindenkire érvényes előírás. akinek napi négy óra elég. amikor fölébredt. Nagy hiba! Mégis. Gondoljunk csak bele. hajnali kettőig melóztam. hogy valaki túlaludja magát. Nagyszerű fordulatot vesz annak az élete." [Ford. az emésztés és a kiválasztás is. továbbá kellemes környezeti hatások között annyit alszik az ember.és akkor aludt eleget. se szórakozás. de reggel hétkor már talpon voltam!" Ismerős a szöveg? Kevés alvás nem ad elég energiát. Aludjunk. amint a test megkapta a magáét. őseink a nappal együtt feküdtek. se más miatt. levegővel általá­ ban nemigen takarékoskodnak az emberek. az öntudat visszatér." (Vagy a magyar változat: „ K i korán kel. a testmozgás. Márpedig ha ezek nem mennek. ami mind a betegség szálláscsinálój a. s egészséged sem hagy el. A szervezet nem akar a kelleténél többet pihenni. Amíg teljesül az alvás élettani célja. sokan még dicsekszenek is vele: „ Ö r e g e m . legjobb. annak hízás. Az ember valóban éjszakai lénynek született? Nem. alvással viszont annál in­ kább. szinte divattá vált. 106 . Rengeteg közmondás is szól erről. és az ég szerelmére. az. aki alvásból. Tulajdonképpen kizárt. víz. s megszabadultunk az anyagcsere káros mel­ léktermékeitől. Az alvás minőségét illetően az a tapasztalat. hogy evéssel. ivással. akinek tíz is kevés. megj. a napfény. pótoltuk lemerült tartalékainkat és elhasználódott sejtjeinket. aztán fölébred. addig nem számít.]) Megint csak azt mondom. kóros felszültség. fáradtság. biológiai szükséglet. j ó m ó d ú és bölcs leszel. ha mindenki saját magán próbálja ki. az aláássa az egészséget. hogy az éjfél előtti órák a leghasznosabbak ebből a szempontból. azzal keltek. például: „ K o r á n fekszel. baja biztos nem lesz belőle. Annál gyakoribb az ellenkezője. Furcsa. Van. a szükséges időtartam a körülményektől és az egyéntől függ. korán kelsz.

hogy . Egyetlen lépés megtéte­ léhez vagy 200 izom összehangolt munkájára van szükség. ha negatív gondolatokhoz kötődik a testmozgás. hajszálerek hálózatával befonva. Annyi vörösvértest születik az 107 . aki akár napi három órát is örömmel eltölt testedzéssel. a testgyakorlás olyan kellemes dolog legyen. ahol a vörösvértestek képződnek. Bizonyos mozgás iránti igény mindenkiben él. a csontváz és az izomzat ezt a célt szolgálja. ha keveset mozgunk. nélkülözhetetlenségét. Az a j ó . hanem mindig az élmény varasának pozitív érzése serkent rá.ebcsont beforr". Tévednek. Az elő­ nyök megtapasztalása által a leglustábbak is hamarosan v á g y n i fognak a rendszeres. ha sohasem bűntudat. amire testileglelkileg vágyunk. hogy a fizikai tevékenység. akik a csontozatot holt anyagnak hiszik. eleven szövet. Vigyázni kell. Egyetlen másodperc alatt — mondjuk míg lapoznak egyet ebben a könyvben — testük átlagosan 3 000 000 vörösvértestet veszít. sőt. Kevésbé élünk. Nem. Csupán a láb fölemelése vagy 40 izmot megmozgat.Az élet mozgás. egészségjavító hatásai. Van. élő. tehát léleg­ zik. az emberi lét minden egyes másodpercében. ha inkább néhány olyan testgyakorlással kapcsolatos szempontra hívom föl a figyelmet pár sorban.. másoknak üröm a sportolás puszta gondolata is. amit mindig örömmel csinálunk. de ez személyenként és a követett életmód függvényében széles határok között váltakozhat. a csont porózus. hogy mindenki tisztá­ ban van. az egészség érdekében meg kell találni az alkalmas egyensúlyt pihenés és mozgás között. Szerencsétlen eset. de ugyanakkor ugyan­ annyi újat is előállít. mégpedig elképesztő tempóban. számukra a Szahara sem lehetne annál riasztóbb. fajtáját és mennyiségét ezen elv szem előtt tartásával célszerű megválasztani. Már látszólag kevés r e n d s z e r e s mozgásnak is megmutatkoznak hasznos. Testünk mozgás­ ra termett. Épp a csontvelő az. Mindezt minden egyes másodpercben megteszi. hasznosabb lesz. tapasztalatból tudhatjuk. kiadós napi testmozgásra. képes önmaga gyógyítására is. növekszik. anyagcserét folytat. Az emberi testben a mozgás szervrendszerét mintegy 650 vázizom és 200 csont összetett egymásra hatása működteti. Az elérendő cél. Nem hiszem. hogy oldalakon keresztül kellene bizonygat­ nom a testmozgás fontosságát. melyekkel nem biztos. hiszen az elért eredménynél nincs erösebb ösztönző.

Érdemes hát mindent elkövetni. hogy a használattól megint megerősödjenek a sorvadó izmok és a csontok. amit tehetünk a szívnek. ami azt jelenti. hogy szinte elnyűhetetlen. vagy az emberi test bármely más részének. hogy egyáltalán nem olyan kényes szerkezet. A nagyobb űrtartalmú szív egyben erősebb és egészségesebb is. több vért szállít. mint az izmoknak. hogy jó karban tartsuk ezt a csodálatos motort? Igen! S a legjobb. A szív belső szelepei a szívbillentyűk. A szív fölépítése oly tökéletes. illetve megnő. hogy percenként úgy öt litert szivattyúz át az ereken. ha használják. Minden más izomhoz hasonlóan a szív is elsatnyul.5 milliárd alkalommal húzódik össze és ernyed el. fáradha­ tatlanul dolgozik. hisz a szívbillentyűknek egy életre szólóan kell megbízhatóan zárni-nyitni. mely a magzatí kortól a halálig megállás nélkül. nagyságához mérten teljesítménye erősen túlméretezett. ha idejében le nem szednék a gipszet. de ritkábban dobban. A csont tehát él. ha nincs edzésben. és ugyanúgy szüksége van a mozgásra. edzéssel meg lehet növelni e szerv tényleges méreteit. Ez erősíti. ami egyértelműen az élet biztonságát szolgálja. Az lesz az alkalmas testgyakorlás amelyik a testi erőnlét mindhárom területére jótékony hatással bír. hogy rendszeres edzés alatt tartjuk. az úgynevezett kardiovaszkuláris. a legapróbb tömítési rendellenesség nélkül. A testgyakorlás nagymértékben növeli a keringési rendszer — az erek. (2) az erőfejlesztés. hogy egymáshoz kapcsolva körbeér­ nék a Földet. A helyzet az. Igen. ez növeli hatékonyságát. j o b b működésében kamatozik. Egy átlagos élet során 2. s ugyanúgy a vér gyűjti össze tőlük a szén-dioxidot. a tüdő. Magának a véráramnak és a vérpályák­ nak az öntisztulását is elősegíti. ettől tud hatáso­ sabban működni. a véráramot. amelyek haj szálvastagságú hártyája a vasnál erösebb. ez teszi nagyobbá. a test legnagyobb terhelése sem tud kárt tenni benne. 108 . Méretéhez képest valószínűleg a szív a szervezet legerősebb izma. a vér szállítja az éltető oxigént és valamennyi tápanyagot a sejtekhez.átlaghosszúságú emberélet során. és (3) a hajlékonyság. Gondoljunk csak arra. egyszóval az egész szervezet egészségére és teljesítményére áldásos hatással van. Az élet az erekben folytonosan áramló vértől függ. s eközben összesen mintegy 280 millió liter éltető vért továbbít. ami aztán a szervek jobb ellátásában. s az anyagcsere minden egyéb mellék­ termékét. Erősebben. ez az öklömnyi szerv. Teljesen el is halna. más néven aerob szervrendszer. mint gondolnánk. hogy táplálja és tisztítsa vele az egész szervezetet. a szív — hatásfokát. mégis több ideje marad kipihenni magát két szívverés között. Ez a három: (1) a szív és a keringés. míg folytonos mozgásban tartja az élet folyását. mi történik egy csonttörés után a gipszkötésben mozdulatlanságra kárhoztatott végtaggal.

melyet magyarul „Ugrabugra" névre keresztelhetnénk. s legkevesebb 20-30 percig tart. Harry Sneider fejlesztette ki a „Resistive Rebounding" nevű válto­ zatot. de azért jó lesz vigyázni. családomnak is.és másfél kilós kézi súlyzók­ ra van szükség.A e r o b az olyan gyakorlat. nekem is. De a csodás hatás egyforma lesz. hogyan lehet ilyen könnyű. kézilabda. tenisz. ösztönös mozgásforma. (Ne verd föl a port. jó 109 . Magasabb szintekre csak fokozatosan. kocogás. Mit csinál a gyerek. azaz a szív és keringési rendszer edzésére. jelszóval. kosárlabda — ez mind aerob hatású. Hasznos divat. Az egyszeri ember számára egy természetesebb aerob testmozgás (például úszás. fél-. kerékpározás. Azért kezdjük ezzel. amitől izzad. De a gyaloglás is az. rendszeres edzéseken erősödve törekedjünk. ha fölfedez egy rugalmas ágyat? Azonnal boldogan ugrálni kezd rajta. egyaránt jó erőfejlesztésre és a kardiovaszkuláris. tornászok számára. az egyensúly. zihál az ember. Ne akarjuk mindenáron a gyakorlatvezetőt utánozni már az első órán. majd egyre jobban elterjedt. Az „ a e r o b " gyakorlat a szó eredeti jelentésének megfelelően „oxigénnel" dúsítja az egész testet. A testedzésnek ez annyira egyszerű és kényelmes változata. UGRABUGRA „Resistive Rebounding" az eredeti elvenezése annak a gyakorlatrend­ szernek. amíg a legközelebbi felnőtt le nem parancsolja onnan. ami elsősorban a szívet edzi. ha rendsze­ resen műveljük. mellyel a fölsorolást elkezdjük. mert ez a kedvencünk. először csak kivételezett atléták. ugrókötelezés. gyakorlott. mert nem biztos. amire testünk még nincs fölkészítve. szívverése legalább megkétszereződik a nyugalmi állapot­ hoz képest". Ehhez csupán kisméretű ugróasztalra és könnyű.) Az ugróasztal fölfedezése (1936) óta ez a gyermeki. nehogy hirtelen túlerőltessük magunkat. bármelyik aerob gyakorlat mellett is döntünk. őszinte örömmel járó testmozgás törvényes lett. Az aerobic torna különböző válfajai is nagyon divatosak manapság. vagy gyaloglás) hosszú távon hasznosabb lehet. no meg roppant szórakoztató és természe­ tes. A katonai kiképzésbe még a világháború előtt bevették az ügyesség. ne felejtsük. amikor le fogsz esni. egy. tönkreteszed a matracot stb. hogy az edző a sportot hivatásból űzi. Az egyén izommunkájának teljesítőképessége szorosan összefügg az izmok oxigénellátásával. jól összetöröd majd magad. Szívből tudjuk ajánlani minden­ kinek. hogy sokan el sem tudják hinni. Úszás. de az erőnlétre is igen jó hatást gyakorolt. hogy ez hasznunkra lesz. ha hosszabb ideig tart. az időzítési és ütemérzék valamint a mozgás rendezettségé­ nek fejlesztése céljára. Dr. olyasmit próbálva. rengeteget csinálja.

Hogy miként hat? íme a magyarázat. állította össze az alábbiakban ismertetett gyakorlatokat. a test-gyorsítását. hevesen vagy egészen kíméletesen. erősnek. Mi magunk is több volt kocogót ismerünk. bokakifordulás. 110 . sípcsontsé­ rülés. a Föld minden­ hol állandóan jelenlévő nehézségi erejét és két ellentétes változó sebessé­ gű mozgást. az ára is aránylag elfogadható. ha lábukat az ugróasztalon nyugtatják. míg a gondosan összeállított gyakorla' Magyarországon is több helyen árulják. tolószékhez kötött betegeknek is segít. Ha valaki nem találja. visszapattanás). ha kicsit bonyolul­ tabb. Ugyanis a futás­ hoz hasonló erősségű aerob edzést ad. hogy frissítő aerob élményt nyújt olyan. vagy akár a hátsó udvarban. Az „Ugrabug­ ra" gyakorlatok hatásossága abban rejlik. általában idült. hasonlóan vonzó tulaj­ donsága. ami bizony előfordulhat más. barkácshelyiségben. Ágyhoz." Másik. neuronok hálózata hangolja össze munkájukat. gyengének egyaránt. kissé kényelmetlenebb lenne? Pedig lehet. Meglepő módon a kis ugróasztaloknak. nincs térdfájás. A tipegő kisbabától az aggastyánig bárki igénybe veheti. Talán nagyobb lenne a hitele. Magas szinten szerveződött sejtek együtteséből áll minden izom. Az idegsejtek köremüködése nélkül az izmok nem lennének képesek semmiféle erőkifejtésre. a tervbe vett testmozgást nem fogja „elmosni" az eső. s nem csak élsportolóknak. Persze ebben az esetben is a kipróbálás az igazi! Harry & Sarah Sneider több évtizedes munkával és kutatással dolgozta ki. hogy gyorsan váltakozik a súlytalanság állapota (zuhanás) a nehézségi erő pillanatnyi növekedésé­ vel (lefékeződés. izommozgás sejtek működéséből tevődik össze. érdeklődhet a 162-0525 budapesti telefonszámon. lábtörés. kemény talajon végzett gyakorlat közben. míg valaki más ugrál helyettük. akik átpártoltak az ugróasztalkához. illetve fékezését. hogy azok minden tekintetben a lehető legtöbbet nyújtsák. a „fitnesz" mozgalmat. Módszerükkel igazi újdonságot alkottak a testedzés tudományának területén. valamivel drágább. a neuro-muszkuláris rend­ szert serkentik. Utóbbira példa az „egészséghinta" gyakorlat. hálószobában. Az ugrógyakor­ latok épp az izmoknak ezt az ideghálózatát. a minitrambulinoknak. de mindenkinek. méghozzá jobban. hogy viszonylag kényelmesen elhelyezhető és akárhol használ­ ható az ilyen asztalka. hogy az „Ugrabugra" hamarosan forradalmasítani fogja a jó erőnlét. krónikus ízületi károsodás veszélye nélkül. Az ugrabugra így az időjárástól is függetle­ níthető. amely egysze­ rű ütemes le-föl mozgást jelent az ugróasztalon állva. Minden ugrógyakorlat háromféle hatást hasznosít. mint akármilyen más testedzési mód­ szer.móka ennyire hasznos. A z . Házi mozgáslehetőségnek a kínálatból manapság alighanem az „Ugra­ bugra" a legjobb. s idegsejtek. Achilles-ín húzódás. de nem kell félni a futóknál szokásos panaszoktól. erkélyen. Másik óriási előnye.

a mozgás összerendezettebbé válik. Az itt közölt gyakorlatok kidolgozója. minden izom edződik. dr. ha kipróbálták! Mi már évek óta az „Ugrabugra" módszeren élünk. annak ajánljuk „ T h e Olympic Trainer" című kiváló könyvét. ja­ vítják a szövetek oxigénellátását. minden egyes sejt. Sneider sikeresen kigyógyítot­ ta magát világháborús sérüléséből (csípöízülete roncsolódott) saját mód­ szere segítségével. mondjam még? Hatásukra javul a látás. segítik a helyes testtartás kialakulását. bármi is legyen az a másik. az ugróasztal szakértője lett. mert hiszünk áldásos hatásuk­ ban. Mi már megtapasztaltuk előnyeit. P. Tökéletes testi erőnlét az eredmény. a boka. Az ugrógyakorlatok ráadásul serkentik a nyirokrendszert. minden szerv. hajléko­ nyabb lesz a nyak. önök is felfedezhetik saját maguk számára. mi lenne velünk nélkülük! Még ajándékként is gyakran adunk szeretteinknek ugróasztalkát. a hátgerinc. Aki további felvilágosítást szeretne. amit bármelyikünk bármikor használhat. erősítik a szívet. Aki pedig még csak most keres valamilyen „alaposan átmozgató" testedző módszert. akik már elkötelezték magukat valamilyen más mozgásforma mellett. erősí­ tik az ízületeket.Box 3374. Arcadia. California 91006 — USA. Önöknek pedig a gyakor­ latok leírásával szeretnénk kedveskedni. Még azoknak is merjük ajánlani. Hogy ez azért már sok a jóból? Majd meglátják. őszintén tudjuk ajánlani. mert kiegészítés gyanánt hasznuk­ ra lesz. Edzőként tevékenykedik. Túl szép a menyasszony? Pedig tovább is van. izomcsoportot. a térd. speciális gyakorlatsorozatokat állít össze a különböző testalkatúak részé­ re. mely az alábbi címen rendelhető meg: Sneider's Family Fitness.tok alaposan átmozgatják az összes izmot. annak szívből. izmosítanak. segítik az anyagcserét. az emésztést és a kiválasztást. három asztalka is van a lakás különböző részein.O. 111 . különféle betegségek esetére és egyedi testépítési célok elősegítésé­ hez. Már nem is tudom. a derék.

egyik-másik esetleg még nem. Nem minden gyakorlat való mindenkinek. Emeljük a két kezet együtt a vállhoz. kezek tenyérrel előre a test mellett. Ismételjük meg lucalszor. vagy szakértő gyógytornászhoz fordulni. CURL — Dupla dalesz Erősíti a felkart. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. Ne veszítsük el józan ítélőképességünket. az alkart. Bizonytalanság esetén ajánlatos orvoshoz. Folytassunk váltott lábú ugrálást vagy kocogást az ugrálóasztalka közepén. mindenki annyit végezze a gyakorlatokat. Ne erőltessük azokat. vagy egyáltalán nem alkalmas az illető testi adottságaihoz. keményíti a markolást. aminek értelmét látjuk! 1. amennyi neki kényelmes. 2 Ugrabugra l / a Ugrabugra 1/b 112 .A tökéletes testedzés módszere mindenkinek F I G Y E L M E Z T E T É S : Az ismétlések száma csak ajánlásnak tekintendő. csak olyasmit tegyünk. amelyek fájdalmat okoznak. majd vissza.

Ismételjük egy tucatszor. a hátat. majd húzzuk vissza a vállhoz. növeli az általános izomtónust a karban. a vállat. PRESS — Nyomi Erősíti a felsőtestet. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. 113 . Nyújtsuk ki mindkét kart együtt fölfelé.Ugrabugra 2/a Ugrabugra 2/b 2. a kart és a markolást. s emeljük a súlyzókat a váll­ hoz. Folytassunk váltott lábú ugrálást vagy kocogást az ugrálóasztalka közepén.

UPRIGHT R O W — Felevezés Javítja a testtartást. Folytassunk váltott lábú ugrálást vagy kocogást az ugrálóasztalka közepén. míg a két kéz együtt van az altest előtt. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. jót tesz a hátnak.Ugrabugra 3/a Ugrabugra 3/b 3. Emeljük fel mindkét kezet az állhoz úgy. majd vissza. hogy az alkar vízszintesben legyen. a mellkasnak és az alkar izmainak. Ismételjük egy tucatszor. 114 .

vagy pattogjunk páros lábbal az ugrálóasztalka közepén. míg a két kezet együtt a fej mögé helyezzük. Folytassunk váltott lábú ugrálást. a felkar simuljon a fülhöz.Ugrabugra 4/a Ugrabugra 4/b 4. TRICEPS PRESS — Hátranyomi Megdolgoztatja a felkar hátoldalán található háromfejű karizmot és a vállat. Ismételjük egy tucatszor. A súlyzók érintkezzenek. kocogást. Nyújtsuk ki mindkét kart együtt fölfelé. 115 . majd engedjük vissza a fej mögé. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. keményíti a markolást.

116 .

kocogást. Folytassunk váltott lábú ugrálást. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. Érintsük elöl össze a kezet és a könyököt egyszerre. anélkül. a vállat. vagy pattogjunk páros lábbal az ugrálóasztalka közepén. az alkarok függőlegesen álljanak. míg a két kart hajlított könyökkel fölemeljük úgy. hogy a felkarok oldalt vízszin­ tesen. majd térjünk vissza a kiinduló helyzetbe.Ugrabugra 6/a Ugrabugra 6/b 6. 117 . hogy leengednénk a kart. erősíti és javítja a hát tartását. Ismételjük vagy tucatszor. HIGH BENT ELBOW T O U C H — Hurrá-tartás könyöktapsival Dolgoztatja a mellkast. a kart.

118 .

119 .

különösen a derék. a comb. a csipő. Leírás: Ragadjuk meg a homokzsáksúlyzókat. míg minden lépésnél olyan magasra rántjuk a térdet. Végezzünk helybenfutást az ugrá­ lóasztalka közepén. valamint a felsőtestet is. 120 .9. Megállás nélkül csináljuk úgy 30—60 másodpercig. SPRINT KNEE HIGH — F u t ó l é p é s m a g a s t é r d d e l Megmozgatja a test minden izmát. a lábikra tájékán. amilyen magasra csak tudjuk.

121 .

122 .

123 . Tartsuk a kezet a test mellett. mint egy „ b e l s ő porszívó". tisztítja a nyirokrendszert és mirigyeit. felgyorsítja a nyirokfolyadék áramlá­ sát. de végig ügyelve az egyenes testtartásra. Kez­ dők egy percig. vagy anélkül. markunkban homokzsák­ súlyzókkal. haladók háromig. gyakorlottabbak öt percig csinálják.Ugrabugra 13 Idősebbek és gyengélkedők részére különösen ajánlott gyakorlat LYMPHATIC BOUNCE — Nyirok-birok egészséghinta Úgy hat. lágyan hintázva az ugróasztalka közepén. csak annyira. hogy a talp végig érintkezésben maradjon az ugróasztalka ponyvájával. Leírás: Ugráljunk páros lábbal.

mint a háj. • SÚLYZÓZÁS Eltérően a korábban említett szív-keringési rendszert erősítő aerob edzéstől. a húzódzkodás stb. valamilyen klubban. De meg fognak lepődni. hiszen majdnem mindenki. . vagy az erőfejlesztő („Nautilus" típusú) gépek használata is. a fekvőtámasz..Ugyan kit érdekel?" Ezt gondol­ hatja magában most a többség. Egy fiatalember egyszer panaszkodott. mesterséges kezeléstől mentes ételből áll. tolószékhez kötött emberek is részesülhetnek.. míg valaki más végzi azon ezt a gyakorlatot.MEGJEGYZÉS: Olyan ugróasztal is beszerezhető. aki egyéni szükségleteinknek. Nos. feldolgozástól. hogy az idősebbek. illetve a bizonytalanul egyensú­ lyozok is használhassák. Izomerő növelésére valóban nagyon hatásos. szabad súlyzókkal végzett mun­ ka. A testméretek és a súly növelésének legjobb módszere a megfelelő táplálkozás mellett végzett súlyzózás. mint gondolnánk! Az izomfejlesztést tanácsos tehát kiegészíteni aerob gyakorlatokkal is! Legjobb naponta váltani egymással a különböző jellegű edzéseket. Beletarto­ zik ebbe a súlyemelés. Az izom sűrűbb. rengeteg olyan levelet is kapok. így nagyobb súlynövekedéssel fog járni. ha valóban izmaink fejlődésének köszönhető a kikerekedés. ennek egészséges módja az. a fölülés. úgy. ha a test hozzá tud jutni a neki megfelelő táplálékhoz. Vigyázat! Erős izomzat gyenge szívvel több veszélyt hordoz magá­ ban. tanfolyamon (ilyet ma­ napság elég könnyen lehet találni). Noha a hivatásos testépítők gyakorlataik során minden súlyzóval megdolgoztatható izmukra kitér­ nek. ha a súlyzózás mellett a táplálék mennél több teljes. hogy fölkelés nélkül egyszerűen ráhelyezik lábukat az ugróasztalkára. amelyik kapaszko­ dóval van fölszerelve. hogy az aerob gyakorlatoktól eltérően a súlyzózás csak külön-külön hat egy-egy izomcsoportra. illetve a hamarosan sorra kerülő hajlékonyságjavító gyakorla­ toktól a súlyzózás elsősorban az izomerőt és a kitartást növeli. hogy közben pihenésre is lehetőséget kapjon az előző nap megdolgoztatott izomcsoport. az izmok könnyebb súlyzók használata mellett is fönntart­ ják hajlamukat méreteik további növelésére. Megéri szakértő irányítása mellett dolgozni. friss. de a test többi szervét alig edzi. a népesség 90 százaléka inkább veszíteni szeretne súlyából. hogy az ajánlott étkezés mellett 124 . egyedi adottságainknak megfelelően tudja számunkra összeállítani a végzendő gyakorlatokat. Nem érdemes túlhajtani a gyakorlatokat. azért mégis inkább az a jellemző. Ennek a gyakorlatnak áldásos hatásaiban az ágyhoz. a hagyományos. melyekben kifejezetten a testsúly és az erő növeléséhez kérnek tanácsot.

Sokunknak bizonyára túlságosan is ismerős ez a helyzet. mert az önműködő rendszer nem tud különbséget tenni. Értetlenül álltam a kérdés előtt. Egy korábbi. a serkentő hatású szimpati­ kus és a gátló paraszimpatikus. a légzésről szóló részben már említettük az idegrendszer akaratunktól független részét. A 125 . Akkor is ez a folyamat játszó­ dik le. Tartós marad a .. egyik jobb. például egy izgalmas filmjelenet alatt. HAJLÉKONYSÁG.fölhúzott" állapot. itt nem érvényesek az általam említett normák. hogy erősek. tényleg sok hasznát látjuk. Nem biztos. stresszteremtő helyzetek özöne. ha elhanyagoljuk nevelésének ezt a területét. elvégzendő feladat merül föl: fölgyorsul a szív. a hosszútávfutás kivétel. mégsem éri el csúeslehetöségeit a test. rugalmasak legyünk. akár látszólagos. A szerve­ zet ezzel válaszol a kihívásra. (Marilyn Diamond) Nagyon sokféle nyújtógyakorlat-rendszer létezik. égnek áll a haj. az . hogy a fentieken kívül az illető még hosszútávfutással is foglalkozik. rögzíti a feszültséget az izmokban és a szervekben. s meg kell mondani. mirigyre. nem kell feltétlenül izompacsirtának látszani ahhoz. Az alkalmas hajlékonyságnövelö edzés megdolgoztat minden izmot. mint a másik. évente két-három maratoni versenyen szokott részt venni. ha tudjuk. Két oldala van. noha igaz. minden testi folyamatot. én még nem találkoz­ tam erős testfelépítésü maratoni futóval. kinyílnak a verejtékmirigyek. akadhat közöttük káros is. ideget. riadóhelyzetbe kerül. míg személyes beszélgetésünk során ki nem derült. jó hatással lesz valamenynyi szervre. hiába súlyzózott mellette az illető. s havi edzésadagja többszáz kilométer. de be kell vallanom. a pislogástól kezdve ez az úgynevezett vegetatív idegrendszer szabályoz önműködően minden szer­ vet. ehhez sajátos étrendre és életmódra van szükség.. növekszik a vérnyomás. A légzéstől. a belső elválasztású mirigyek több adrenalin nevű hormont termelnek.üss vagy fuss" állapotba. hogy lehetetlen.végzett rendszeres súlyzózás ellenére sem képes egy dekát sem fölszedni. A szimpatikus oldal azonnal bekapcsol. a szervek összerándulnak. Mi a HÁTHA J Ó G A tanítá­ sait alkalmazzuk ezen a területen. amikor meg kell védenie magát. Igen. akár valódi. Lehetővé teszi a test finom fölépí­ tését. Az ilyen feszültségteli. hogy a veszély nem is igazi. ha fenyegetettség. NYÚJTÁS Lehet ragyogó a külseje. fölborzolódnak a szőrszálak. szervrendszerre.

A jógában semmit sem kell túlzásba vinni. sem mással. Ő maga így mutatja be a jógát: „A régi jógik megfigyelték. alaposan lélegezni. csak annyit szabad megtenni. Egy-egy testhelyzetben igyekezni kell képességeink szerint mélyen. „ H a " jelentése a Nap. a serkentést és a nyugtatást. hogy a fáradtság ásítást. amely biztosítja a két oldal közötti kívánatos egyensúlyt. A jógában kilégzéssel távolítjuk el belső feszültségeinket. a végleteket összhangba hozza. A megfelelő testhelyzettel együtt és által végzett folyamatos ki. Alan Finger jógaműhelyei Los Angelesben és N e w Yorkban működnek. hogy megnyugtasson egyegy erősebb feszültségroham végeztével. ijedtség. Tehát egységessé tesz. hogy a feszültség eltávozzon belőlünk. A paraszimpatikus. amennyire képesek vagyunk. A jóga különböző testhelyzeteinek. nyomott kedélyüvé. a kutya is ezzel a módszerrel jut nyugalomba. s a javulás már eközben és ezáltal elindul. hogy ezekből a megfigyelésekből kiindulva a jógik elkezdték kifejleszteni nyújtózdokáson alapuló tan­ rendszerüket. lustává tesz. arra viszont nagy szükség van. Az embert tanulmányozva is azt látták. Ennek az oldalnak a túltengése viszont visszahúzódóvá. kinyújtóztat. „tha" a Holdat jelenti. a belégzéssel pedig erősítjük a testet. hipertevékeny. a gátló oldal föladata az.és belégzés viszont apránként kiűzi a feszült­ séget. megtanít megszabadulni az izmokban és szervekben rögzült feszültségtől. hogy a légzésmód szoros kapcsolatban áll a nyújtózkodás­ sal. a „ j ó g a " pedig annyit tesz: egyesítés. A Testkontroll 2 olvasói számára Alan Finger állított össze egy jóga testhelyzetekből álló gyakorlatcsokrot. A hátha jóga a belső összhang megteremtésének tudománya. A jóga nem verseny. A jóga gyógyító hatásának forrása a különböző testhelyzetekben végzett többfajta légzőgyakorlat. vagy épp egy hatalmas hahota után. de sorrendjük 126 . megteremti a legelőnyösebb testi állapotot. hogy az állatok nyújtózkodással vezetik le feszültségeiket. a két ellentétes oldalt. akaratot és határozottságot az életben való boldogu­ láshoz. egyensúlyt. nyújtózást vált ki. feszült lesz az ember.szimpatikus oldal túltengése esetén ideges. Legyen elég az elegendő. A hátha jóga olyan eszköz. mert az sem kerülte el figyelmüket. egész napos munka után ösztönös mozdula­ tokkal egyenesítik ki karjukat s gerincüket a földekről hazatérő munká­ sok. A jóga megismertet a léttel. a bennsőnkben állandósult stressztől. Erőt meríthetünk belőle. A lélegzet visszatartásával megakadályozzuk. egyensúlyba. légzögyakorlatokkal kiegészítve. mérgelödés. hogy helyreállítsa az egyensúlyt egy nagy izgalom. Nyújtózás közben mindig sóhajt is az ember. Az itt megadott gyakorlatok egyszerűek. sem önma­ gunkkal ne vetélkedjünk benne. Évezredekkel ezelőtt kezdődött. gyakorlatainak ez a célja. a macska.

Y. Ne végezzék azokat a gyakorlatokat. N.és videofelvételeket: YOGAWORKS 145 E. Ajánlatos orvoshoz. 10022 Napi jógaadag F I G Y E L M E Z T E T É S : Előfordulhat." Aki többet is szeretne tudni a jógáról s j o b b a n bele kívánja vonni életvitelébe. hogy a test minden részét megdolgoz! ássák. s naponta ismételhetek. az az alábbi címen rendelhet hang. hogy egy-egy gyakorlat alkalmas lesz-e neki. New York. . 56th St.révén igen hatásosak. melyek fájdalmat okoznak a gerinc alsó szakaszán. hogy bizonyos jógatartások nem megfelelőek olyanoknak. akiknek valami bajuk van a hátgerincükkel. aki nem biztos abban. vagy szakképzett gyógytornászhoz for­ dulnia mindenkinek.

kilégzésnél fölfelé púposított háttal. 128 . ami aztán kihat az egész gerinc mozgékonyságára. egészséges és hajlékony marad. amenynyire csak tudjuk. Idősebb korban a csípő. a csípő hajlékonyságának kihasználására. míg a feneket az ellenkező irányba kidugjuk. THE CAT POSE — Macskapóz Rávezet a gerincalap. A laza. a két tenyér vállszélességben. Kilégzéskor púposítsuk föl a hátat. a térd és a boka csípőszélességben a padlón. A csípő hajlítgatásával a gerinc is eljut szélső helyzeteibe. A gerinc az idegrendszer központi tengelye. míg az állat a mellhez szegve a medencét behúzzuk. a medence gyakran merevvé válik.Jóga l / a Jóga 1/b 1. belégzésnél lefelé ívelt. Ötször ismétlendő. Leírás: Álljunk négykézláb. hajlékony csípő tartja elevenen az élet folyását a gerincoszlopban és vele az idegrendszerben. föl a levegőbe. Belégzésnél a hátat lefelé ívelve fölemeljük a fejet. A gerinc mindkét irányú meghajlítását a medencétől indítsuk. az élet főútvonala.

ahol a legtöbb tudatalatti elfojtás rögzül. a fül belülről a felkarhoz simul. amelyek tudtunk nélkül szedik rajtunk a vámot. Teljes talppal és tenyérrel. A sarok is maradjon a talajon! Hat nyugodt ki. amiből aztán a rengeteg hátfájás származik. A „sátor" csúcsán a medence van. A kar és a fej a törzzsel egy egyenesben legyen. A sátorállás nyújtja a gerincet és megfeszíti hátul a lábat a medence megmozgatásával. Ezekből csak annyit veszünk észre. emeljük magasra a csípőt. T H E T E N T POSE — Sátorállás Kioldja a feszültséget a láb hátsó izmaiból. Olyan apró félelmek. azok. a térd és a boka egymástól 10—15 cm szélességben a padlón pihen.és a mutatóujj támaszkodjon a falnak. hogy gyanúsan hamar elfáradt a láb. A sátorállás a medence lelazításával oldja a gerinc feszültségeit. miközben kiegyenesítjük a térdet és a hátat úgy. kis terpeszben. a hüvelyk. megrázkódtatások. a padlón maradva. melyek egyébként a medencét előre és lefelé húzva hanyag testtartáshoz vezetnének. kellemetlenségek rögzülnek a láb hátsó oldalán lévő izmokban. hogy a törzs és a nyújtott lábak nagyjából derékszöget zárjanak be. amilyenekre nem is gondolunk. 129 . Leírás: Fallal szemben álljunk négykézláb. Kiterjesztett ujjain­ kat vigyük előre a padló és a fal találkozásának hajlatába.2. a két tenyér.és belégzés idejére tartsuk meg ezt a helyzetet. kioldva azokat a feszültségeket. egy bántóan harsány autóduda. közben érezzük a lábikrában és a combban az izmok nyúlását. éles fékcsikorgás és hasonlók.

javítva az agy vérellátását. Ezekre ügyelve tartsuk meg a helyzetet hat nyugodt ki. A medence a magasban. Leírás: Sátorállásból közelítsük a kezet a lábhoz. körbefogva vele a szintén lelógatott fejet.és belégzésig. Olyasmi. T H E RAG DOLL — Rongybaba A sátorállásnak egy szélsőségesebb változata. mintha félig-meddig tótágast állnánk. azzal a különbséggel.3. Hatása is hasonló. majd fonjuk össze a lazán lecsüngő kart. a comb feszül. hogy előrehajlás közben még inkább a lelógatott fejbe tódul a vér. 130 .

mélyen beroggyantott térddel. Nyújtott karral végezzünk páros karkörzést. melyek a váll és a csípő között rögzülnek. tízet előre. 131 . Ezekkel különben nem nagyon tudnánk mit kezdeni. a lábfejet 45-45 fokos szögben kifelé fordítva. noha ugyancsak zavaróan hatnak a tudatra.4. A R M ROTATION — K a r k ö r z é s Segít megszabadulni azoktól a tudatalatti feszültségektől. tízet hátra. Leírás: Álljunk egyméteres terpeszbe.

A vállakat lazán tartva képzeljük. a szétter­ pesztett lábujjak közül a két öregujj összeér. mint a szokásos állóhelyzet. A többi szervvel együtt a szívnek is szűkebb hely marad a tüdők között.) Egyenesítsük ki a láb tartását a comb elülső izmainak megfeszítésével. Leírás: A párhuzamos lábfejek közt egy centi hézagot tartva állunk. betegségek keletkeznek. ami megnehezíti munkáját. ezzel segítve a vérkeringést. rontja az egész szervezet vérellátását. de megtanuljuk általa. T H E POSTURE POSE — P ó z n a p ó z Alapállás. a gerinc természetellenes alakba kényszerül. ez nem azt jelenti. Persze nem ugyan­ az. hogy álláskor kiegyenesedjünk. hogy laza állásban is egyenes testtartásban maradjunk. de vigyázzunk. hogy ólomnehe­ zékek húzzák lefelé minden ujjúnkat. Tartsuk ezt a helyzetet legalább 15 másod­ percig. erre fog rávezetni a póznapóz. Görnyedten állva valamennyi szerv összenyomódik. 132 . amely helyes testtartásra tanít. emeljük meg a gerincet a has és a csípő enyhe behúzásával. a testsúly egyenletesen oszlik el mindkét lábfej nagy.5. Fontos tehát. kihúzzuk magunkat. illetve sarkán. olyan helyzet.és kisujja alatti talprészén. rossz testtartást veszünk föl. (Hárompontos alátámasztás. hogy ki kell mereszteni a feneket. gerincbántalmak. míg a fejtetőt és a szegycsontot egy láthatatlan erő fölfelé emeli.

hátra sorrendben. mell. mindkét oldalra. Szegjük az állat jól előre. és fölfelé. másik oldal. 133 . Utána végezzünk fejkörzést. amikor a fej hátrahanyatlik.Jóga 6/c 6. kettőt jobbra kezdve. egyik oldal. Forgassuk az állat a vállhoz. fölváltva kétszer-kétszer. THE NECK RELEASE — Nyaklazító tekergetés A tudatos elfojtások a nyakban rögzülnék. Leírás: Póznapóz állásban emeljük a kart mindkét oldalra vízszintes helyzetbe. kettőt az ellenkező irányba. fontos elfoglaltság közben a nyak megmerevedik. tenyérrel lefelé. figyelés.

134 . míg az állat. Leírás: A faltól karnyújtásnyira. továbbá tágítja a mellkast. mély légzést ebben a helyzetben. így javítva a vérkeringést és az összes fontos szerv vérellátását. vállszélességű terpeszben állva helyezzük mind­ két tenyeret a falra.7. valamivel a fej szintje fölött. ezzel szabadabbá téve a szívet és tüdőt. A gerincet ívesre homorítva nyomjuk hátra a csípőt. A R M E X T E N S I O N AT T H E W A L L — Karnyújtás falnál Ez az állás a vállban lévő feszültségeket lazítja. a fal felé közelítjük. a nyakat és a mellkast előre. A csapott válltartást és a hát görbeségét is kiküszöböli. Végezzünk hat lassú.

Fölegyenesed­ ve álljunk lábujjhegyre. a tenyerek összenéznek. behúzott fenékkel roggyantsuk meg a térdet. a farizmot és az egész altest izmait. majd összezárt térddel ereszkedjünk le egészen. de a két lábfej maradjon párhuzamos. hogy erősek legyenek.és belégzés erejéig.8. Maradjunk ebben a pózban hat mély lélegzetvételig. Hat alapos lélegzetvétel után térjünk vissza a kiinduló állásba. olyan mélyre. Mindkét kar magastartásban a fülhöz simul. T H E C H A I R POSE — Ülötartás Erősíti a combot. míg csak guggoló helyzetben a sarkunkra nem ülünk. Teljes talppal a talajon maradva. Leírás: Póznapózból nyissunk 15 centi széles terpeszt. az egyenes és függőleges helyzetű hátat megtartva. E testtájon fészkel a határozottság és az akaraterő is. Megint fölegye­ nesedve engedjük előre a kart vízszintes középtartásba. mert ezek tartják a gerincet megfelelő helyzetben. és így álljunk újra lábujjhegyre. majd újra roggyantsuk meg a térdet. de végig tartsuk meg az egyenes hátat és a behúzott feneket. de ezúttal lábujjhegyen állva újabb hat mély ki. 135 . amennyire csak nagyobb erőltetés nélkül meg tudjuk ezt tenni. Kell is.

álló tenyérrel. Nyújtsuk mindkét kart oldalt vízszintes helyzetbe. méternél nagyobb terpeszből forduljunk balra. W A R R I O R — Harcállás Ez a lendületes póz erősíti a combot.Jóga 9 9. 136 . Leírás: Jó széles. Hat mély lélegzetet vegyünk ebben a testhelyzetben. a fejet fordítsuk a bal kar irányába. Föltárja a medencét és javít testtartási hibákon is. A bal lábfej 90 fokot. a farizmot és az egész altest izmait. Hajoljon meg a bal térd derékszögben. a j o b b csupán 10 foknyit forduljon ugyanebbe az irányba. de az ellenkező irányba fordulva. míg a jobb láb kinyújtva hátul marad. minden ízületet ugyanabba az egy függőleges síkba hozva. majd hatot ugyanígy. azaz a comb vízszintes helyzetbe kerül.

Hátrahajláshoz összenéző tenyérrel nyújtsuk a kart a magasba. Előrehajlásnál fogjuk meg hátulról a bokát úgy. s hatszor veszünk leve­ gőt ebben a helyzetben. előre. 137 . Leírás: Az oldalrahajláshoz álljunk összetett lábbal. hogy a könyök is a térd mögé kerüljön. s magastartásban. a fejet hátraszegve nézzünk fölfelé az ujjak között. Tartsuk meg a helyzetet nyolc mély lélegzetvétel idejére. s a hüvelykujj a talajra mutasson.10. míg a csípő az ellenkező irányba lendül ki. hátra és oldalra. hogy közben mindkét felkar a fülhöz simulva marad. A térd kinyújtása közben nyomjuk a csípőt jó magasra. amenynyire csak még kényelmesen képesek vagyunk. Mindkét oldalon tartsuk meg a testhelyzetet hat-hat mély lélegzet erejéig. s behúzott fenékkel hátrahajiunk. BLOWN PALM SERIES — Szélfútta pálmák Minden irányba nyújtja a gerincoszlopot és a főbb belső szerveket. tenyérrel fölfelé ragadjuk meg egyik kézzel a másik csuklót. nyújtott karral hajoljunk oldalra úgy.

a váll és a mellkas teljesen ellazul. majd magasba lendítjük a karokat. Csak a comb. s megismételjük az egészet az ellenkező oldalra.11. kinyitja a térd és a medence ízületeit. Lassan leereszkedünk a kiinduló helyzetbe. Tartsuk meg ezt a helyzetet négy levegővételen keresztül. amilyen magasra csak tudjuk. Zárjuk a tenyereket a mellkas előtt imádkozó tartásban. s ebben a helyzetben újabb négy lélegzetet veszünk. Próbáljuk a medence. Segít az egyensúlyozásban. a far és az altest izmai dolgoznak. 138 . ha a szemünket egy kiválasztott pontra szegezzük. Utána úgy 15 centire szétnyitjuk és előrefordítjuk a tenyeret.és térdízületeket ugyanabba az egy függőleges síkba hozni. Leírás: Póznapóz állásból kiindulva helyezzük a bal talpat lábujjakkal lefelé a j o b b comb belső oldalára. T H E S T O R K — Gólyaállás Ez a póz elősegíti az agy bal és j o b b fele közötti összhang létrejöttét.

míg a jobbat függőleges helyzetbe emeljük. nyugodt lélegzeteket véve 15—60 másodpercig tartsuk meg a pózt mind a jobb. Ez a póz a medencét is lazítja. mind a bal lábon. de eközben a tarkó és a váll maradjon a padlón. míg a térd a lehető legegyenesebben nyújtva marad. s gyengéden meghúzogatjuk a törülköző mindkét szárát. mert oldja a farcsont alsó részén tapadó izomzat feszültségét. húzzuk föl a bal lábat annyira. A lábban rögzülnek a tudatalatti elfojtások. kilazítva a láb hátsó izmait.12. Leírás: Szükség lesz hozzá egy összehajtogatott törülközőre. valamivel a lábujjak mögött. 139 . LYING LEG EXTENSION — Lábnyújtás f e k v e Kiűzi a lábból a feszültséget. Üdítő megszabadulni tőlük. A kezek lassan kússzanak följebb a törülközőn. Az összesodort törülközőt átvetjük a fölemelt „pipáló" lábfejen. Feküdjünk háttal a padlóra. Mély. hogy a talp a talajra simuljon. itt halmozódnak az élet sekélyes dolgai.

Leírás: Hanyatt fekve nyújtsuk mindkét kart derékszögben oldalra. simuljon a bal combra. de közben az arc fölfelé nézzen. 140 . A j o b b talp. és ismételjük meg az egészet az ellenkező oldalra. valamint az emésztőszerveket is. MALTESE T W I S T — Máltai keresztcsavar Ez a testhelyzet a gerincoszlop teljes hosszában oldja a feszültséget.13. amennyire hagyja magát. s a j o b b váll és kar továbbra is érintse a talajt. Maradjunk így hat lélegzetvé­ telre. gyúrja az úgynevezett idegdúcokat a gerinc mindkét oldalán. A j o b b térdet bal kezünkkel finoman húzzuk a padló felé. Csodálatos érzés így ellazulni. valamivel a térd fölött. majd térjünk vissza a kiinduló helyzetbe. s vessük keresztbe a j o b b lábat a balon.

Hatszor vegyünk levegőt ebben a helyzetben.14. Gyúrja és lazítja továbbá a csípőt. de közben tartsuk a tarkót és a vállat a padlón. javítja a gerinctartást. lefeszített lábfejjel. Leírás: Nyújtott testhelyzetben hanyatt fekve először a j o b b combot húzzuk föl a hashoz. majd váltott lábbal ismételjük meg az egészet. Következő lépésként páros lábbal végezzük a gyakorlatot. 141 . s két karunkkal szorítsuk a combot a hashoz további hat levegővételig. kihajtja a bennrekedt gázokat. WIND EXPELLER — Szélhajtó p ó z Gyúrja az emésztőrendszer szerveit. Összefűzött ujjainkkal valamivel a térd alá fogva szorítsuk is oda a j o b b combot a hashoz.

de életet is az évekhez.. Az öregedés fölgyorsul. hasi légzést — belégzésnél a hasfal emelkedik. A korral az ember hajlamos megroskadni. Tartson a gyakorlat 2—5 percig. amikor az izmok már bemelegedtek. mondván: „ H á t igen. a feszültség az egész testet összezsugorítja. egyenesen állni. egészséges életvitellel fönntart­ ható az életerő. gátolja a megfelelő vérellátást.. Igyekezzünk naponta végezni ezeket a jógagyakorlatokat.|. Pedig ez egyáltalán nem szükségszerű. elgyengülnek az izmok.15. A jógapózok megtanítanak emelt fővel. az ember bizony megöregszik"... Az izmok erősek maradhatnak. pusztítja bensőn­ ket..^í.j> Helyezzünk hosszában összecsavart törülközőt a gerinc alá. RELAX ON B A C K — Hanyattlazítás Leírás: . kilégzésnél süllyed. Ellazulva végezzünk alsó. a medencé­ től a fejtetőig. a feszültségeket nyújtózással kiűzhetjük belőlük. megőrizhető a helyes testtartás. hogy testünk erős és ruganyos maradjon. A j ó g a nemcsak éveket ad az élethez.. Legjobb reggeli séta. beteg­ ségekjönnek. 142 .. A mienkhez hasonló társadalmak­ ban a feszültség legtöbbször bentmarad az emberben. elősegítik a vér áramlását. s legtöbben ebbe bele is törődnek. langyos zuhany után.

Akik ilyesmitől szenvednek. a nyakat. ötvenkét éves korában halt meg. A torna nem fogja ellensúlyozni a túl sok evés okozta károkat. rossz testtartást és beidegződéseket. zsíros ételek találhatók. Kivételek találhatók. de étrendjében mindenféle nehéz. hogy a rendszeres testmozgás erősíti a szervezetet. Ezzel kapcsolatban talán említést érdemelne az úgynevezett „Alexander technika". állni. az önmagában még nem fogja kizárni a betegséget. de nem tudja kikü­ szöbölni egy egyébként egészségtelen életvitel minden káros hatását. annál bizony ugyanúgy könynyen kifejlődhet az érelmeszesedés. hogy esetleg még súlyosbítsák is bajaikat. MENNYI KELL A TESTNEVELÉSBŐL? . hiába futott minden nap. Különböző szakértők által előírt táblá­ zatok követése helyett sokkal hasznosabb megfigyelni saját testünk 143 . igaz.HÁTFÁJÁS Országunkban milliók életét keseríti meg a hátfájás. amit több. Ha például valaki naponta fut. ülni. mely a tudatalattin keresztül hat. Ha csak a testmozgással törődünk. s helyettük az élettani kívánalmaknak megfelelő módon kezdjük tartani a fejet. ami lehatol a gyökerekig. akit a „futás atyja" néven is szoktak emlegetni. mint fél évszázada fejlesztettek ki Angliában. ellenállóbbá tesz betegségekkel szemben. Az biztos. Egyedül a fejfájás előzi meg gyakoriságban a hátpanaszokat. A szakértő csontkovács (kiropraktor) kezelése mellett ez a legfontosabb lépés. A mód­ szer nagyszerűen ötvözi a kezelést egy remek szóbeli iránymutatással. nem csupán a tüneteket. (Harvey Diamond) A testgyakorlás önmagában nem varázsszer. de még feküdni sem tud rendesen. országszerte terjesztik a szakképzett „Alexander" oktatók. Elmulasztja a fájást és csodás könnyedséget teremt. hogy elfelejtsük a régi. ahogy a test természetes módon újraszabályozza magát. ha mellette a testmozgást is mellőzük. A testmozgás kívánatos mennyiségét végül is az egyén életmódjának egyes összetevői határozzák meg. de ne bízzunk az ilyen egyedi esetekben. Szíve három fontos vivőére tömődött el. A legtöbb hátfájás visszavezethető a rossz testtartásra. s valóban a baj tényleges okát orvosolja. Fiatalon. megugrik a kockázat. és mostanában megint fölkapott lett. nem mindent gyógyító panacea. Szomorú példa erre Jim Fix. azoknak külön gondot jelenthet. hogy milyen gyakorlatokat végezhetnek annak veszélye nélkül. javítja az erőnlétet. A jó egészséghez n e m feltétlenül kell mindenkinek élsportolónak lenni. a vállat és a hátat. Sokunk járni.

valamint az egyre terjedő gépkocsihasználat között. hogy miből és mennyi kívánatos a mi számunkra. tehát élet­ tanilag is ez az időszak tűnik a legmegfelelőbbnek. Az itt ajánlott gyakorlatok élvezetes mintát kínálnak a rendszeres mozgás végzéséhez. ha valaki minden­ áron mozgásra vágyik rögtön evés után. mint később. akkor a szervezet elsőrendű feladatnak az emésztést tekinti.igényeit. Az eszményi az lenne. hogy neki mi a legjobb. a motorkorszakban egyre keveseb­ ben szívlelik meg ezt a bölcsességet. az éhgyomorra sokkal kellemesebb. Annyi bizonyos. A másik fontos kérdés a mikor. Versengés helyett okosabb saját igényeinkre figyelve megalkotni egyéni életvitelünket. Saját magam és sok ismerősöm tapasztalata alapján — no meg számos szakíró szerint is — a reggeli időszak tűnik a legalkalmasabbnak. hasonlóan energiaigényes tevékenységhez. A N N Á L A Z É R T T Ö B B KELL! Ha viszont már végzünk valamilyen rendszeres testmozgást. tartós hiányában nem lehetséges az egészséges élet. s nem marad elég munkavégző képessé­ ge másféle. aminek lennie kellene. ami még nem okoz nagyobb galibát. Jól belegondolva tulajdonképpen nehéz elképzelni olyan napszakot. amikor csak alkalom adódik rá. s végül egyik feladatot sem lesz képes rendesen ellátni. Nem is csoda. az egész kérdés fájó ponttá válik. pedig szoros á kapcsolat a lazsálásra kárhoztatott. akik például a kora esti órákban tudnak csak igazán jóízűt sportolni. ahelyett hogy az lenne. Egy nagyon fontos alapszabály azért felállítható: A SEMMI NEM ELÉG. Ráadásul bűntuda­ tot ébreszt. A testmozgás alapvető biológiai szükséglet. várva várt. néhány napi kísérletezéssel bárki könnyen rájön. hogy a testmozgás tanácsos ideje és az étkezések között szoros kapcsolat áll fenn. ha csakis üres gyomorral sportolnánk. senkinek sem fog tele hassal igazán jólesni egy kemény edzés. ami hosszú. Gyalogolni j ó ! Manapság. ha mégis erre kényszerítjük testünket. 144 . Túlerőltetjük. De ez csak általánosság. hogy az éjszakai nyugodalom után reggelre kelve több energia feszül az emberben. de mindenképp valamennyi. Menjünk gyalog. magam is ismerek olyanokat. hogy a fellobbanó lelkesedésből túlhajszolt sportolás egy idő után visszaüt. hiszen említettük. ezen kívül maximum néhány tényleg nagyon laza nyújtó hatású gyakorlat lehet az. Előfordul. hiszen ha van valami a gyomorban. kellemes időtöltés. energikus. ég és föld lesz a különbség. amúgy ugyancsak szégyellt hatalmas sonkák és terjengős ülepek. az illető kedvét veszti. alig igényelnek emésztést. akkor az rá fog vezetni. Az ilyen önkísérletsorozat arra az igazságra is rádöbbent. bár a friss gyümölcs és a friss gyümölcslé ez alól kivétel. Jó szívvel legfeljebb könnyű sétát tudnék ajánlani. Mindenki maga tudja legjobban eldönteni. örömteli élethez vezet. és újra eltunyul. amikor egy kis nyújtózás ne segítene. kedvünkre való testmozgás. Fontos ehhez a több-kevesebb.

még ha néha nagyon egyoldalú is. a kerti munka is az. mert ráébredtünk. ha csak eszünkbejut testünk megdolgoztatása. A mozgás az élet szerves része. n e m szabad attól idegen kényszernek tekinteni. Bármilyen tevékenység. s közben lendületesen mozogjon a kar is! Lehajláskor ügyeljünk. hogy inkább a lábat. ettől válik egyre inkább hasznunkra. vagy ha mondjuk kihúzzuk magunkat. hogy már megint nem megfelelő a tartásunk.) Tulajdonképpen minden mozdulat testgyakorlás is egyben. leljük benne örömünket. Érezzük magunkat jól mozgás közben. .de már akkor is tettünk valamit. ha valamit föl kell emelni! (Megelőzi a derékfájást. hogy hosszabbnak látsszon a láb). mint a derekat dolgoztassuk. a házimunka. Egyenes törzzsel gyalogol­ junk és hosszú léptekkel (már csak azért is.

mellőzhetetlen része. rideg. sem növények nem nőnének. Ott burjánzik a növényzet a leggazdagabban. sötét téli időszakban: a beteg levertté. melegére. Szinte minden ókori civilizáció tisztában volt a napsugarak egészségjavító. Az állatok. Nem csak azért kell a Nap. a korábbi fejezetekben már említett fotoszinté­ zis fény nélkül bizony nem működik. mely elsősorban a sarkkörök közelében lakókat sújtja. kedélytelenné válik. a Nap alatti életre teremtődött az ember. Évezredes kultúrák egyenesen a Teremtő megtestesülésének tartották. Sötét. Nem ellenség. Nincs új a Nap alatt. jéghideg. az egészséges életvitel sem képzelhető el anélkül. Egyiptomban az egyik első szent templomvárost.. minden tökéletes sötétbe borulna. A növé­ nyek legáltalánosabb testépítő. azonnal leáll. Heliopoliszt a Napisten tiszteletére emel­ ték. A Nap. közvetett és közvetlen módon is. a mindennapi életnek is szerves. istenként imádták. az Egyenlítő övezetében. A sarkok körüli fényszegény zóna csaknem tökéletesen élettelen. sivár. Nem lenne rajta semmiféle élet. természetes körül­ mények között sugarainak özönében végezzük tevékenységeinket. a test táplálásában is fontos szerepet játszik. barát. ezek is hasznosítják a nap sugárzását.TIZENEGYEDIK FEJEZET NAPFÉNY (Harvey Diamond) Nehéz lenne a Földet a Nap nélkül elképzelni. A mindennapi élet tennivalóit a Naphoz időzítjük. sem állatok nem népesítenék be. a babiloni. csak ennyi lenne bolygónk a Nap nélkül. kietlen. az egyiptomi. a római városokat külön napligetekkel építették. óriási sziklasivatag. az élet forrásának tekintették. Tulajdonképpen nem is lenne nagyon mit. ez a csodálatos égitest valóban minden ismert élet forrása. Egyébként szoká­ sos életet élő embereknél jelentkezik a hosszú.Vészes téli búskomorság" a neve annak a súlyos lelki betegségnek. ahol a legtöbb a napfény. A Napot mindig is az egészség. a görög. és ember sem lenne. hogy sugaraiban melegedhessünk. elengedhetetlen szükségünk van a napsugárra. az asszír. növények számára is nélkülözhetetlen. A teljes. Jószeri­ vel látni sem lehetne semmit. gyakorlatilag képtelen bárminek örül146 . tisztító hatásával is. hogy fényénél lássunk. szén-dioxidot fölhasználó és éltető oxi­ gént kibocsátó folyamata. Nap nélkül még levegőt sem tudnánk venni! . hogy vajamilyen értelmes módon bele ne szőjük a Nappal való kapcsolatunkat. fényére.

Russel Trall. mint azok. Ott úr embereken is folytatott megfigyeléseket. Ugyanazon hímek vi­ selkedése is váltakozott ebben a tekintetben. Napfényben tartott állatoknál viszont nem jelentkezett ez a rendellenesség. Egy másik kísérlet a sok közül: a csak szórt fényt kapó babnövények kevesebb termést hoztak. műfényben nehezen kezelhetővé váltak. a tél fényszegénysége okozza.ni. erős fehér fényű lámpával világítják meg a beteget. ösztönös utódgondozó viselkedést mutatták. Egyértelműen többször fordult elő ilyes­ mi a hagyományos fénycsövekkel megvilágított osztályokban. de gyógyítására is kidolgoztak egy nagyon egyszerű módszert: naponta pár óráig teljes spektrumú. A fogságban szaporodó kísérleti állatoknál egy-egy új fészekalja világra jöttével mindig el kellett különíteni a hímeket a ketrec­ ben. az emberek számára elengedhetetlen szükséglet a Nap teljes színösszetételű világossága. mint a sötétben tartott. Több. Ezt a tényt a tudomány már régen és sokszorosan bebizonyította". Egyikük. John Ott egereken és patkányokon folytatott kísérleteiben a fényhiány hatásait kutatta. de már nem tudott termőre fordulni.. Két osztályteremben teljes fényösszetételű lámpákat szerelt föl. a hímek is a természe­ tes. vagy mesterséges fényben tartották őket. A két jól megvilágított teremben több izgága. a Természetes Hygiénia egy korai kutatója szerint gyorsabban gyógyulnak azok a betegek. Természetes megvilágí­ tás alatt nyugodtak voltak. gyakran teljesen vakok. sőt. amelyeket közvetlen napfényhez is hozzájuttatták. nem is ez jelentette az igazi meglepetést. hanem az. nyugodtabbak lettek. A fény élőlényekre gyakorolt hatásával sok tudományos kutató foglal­ kozik. nagyobb. Sok ilyen fajnak ki sem fejlődik a szeme. Sötétben élő állatok látása visszafejlődik. újra támadni kezdték utódaikat. attól függően. aminek sugárzása a lehető legjobban hasonlít a Nap színképére. míg az ellenőrző 147 . ok nélkül is folyton sírva fakad. A NIMH (Országos Lelki Egészségügyi Intézet) kutatói nem­ csak a tünetegyüttes okára jöttek rá. a fény minden hullámhosszát tartalmazó. John Ott szerint .a fény a többi tápanyaghoz hasonló fontosságú. hogy termé­ szetes. akik jó szerencséjükre a kórházi szobák naposabb oldalán jutnak helyhez. különben felfalták volna utódaikat. ebihalként nő tovább. 1973-ban öt hónapig vizsgálta a megvilágítás hatását tanulókon. erősebb héjú tojást tojik a napon nevelkedő tyúk. hogy a csak szórt fényt kapó növények negyedik nemzedéke kihajtott ugyan. hipertevékeny gyerek viselkedése megváltozott. Önműködő kamerákkal figyelték a romboló megnyilvánulások gyakoriságát. A súlyos tüneteket ugyanis csupán a napfény hiánya. Ez várható volt. megoldották tanulási nehézségeiket is. Világosság nélkül az ebihal nem tud békává válni. a legegyszerűbb föladatokat sem tujda elvégezni. két másikban meghagyta a szokásos fénycsővilágítást.

hogy a készítményekbe (például tejtermékbe) kevert kis mennyiségű szervetlen D-vitamin kielégíti a test ilyen irányú igényeit. elvégre más a napfiirdö. Elhízunk és megbetegszünk. hogy könnyen túla­ dagoláshoz vezethet. A bőrráktól tartanak. Furcsa. a napfürdő fontos. A mes-terséges. ha túltápláljuk magunkat mindenféle silány étellel. mint a túl kevés. Egy frászt! A pénzünkre utaznak. amennyi éppen szükséges. hogy anyagi érdekük fűződik a dologhoz. mosdásra is veszélyes és tilos? N e m . aki mást állít.csoport babjai továbbra is bő termést hoztak. napvédő 148 . s ésszerű módon érdemes élni vele. Mindig a lehető legnagyobb bőrfelületet napoztassuk. ami végül is négy év után kihaláshoz vezetett! Közismert. igencsak rossz szolgálatot tesz. Napozáshoz legjobb a reggeli vagy a kora esti időszak. amikor az ipar igyekszik beavatkozni a környezet és a test szükségletei közti viszonyba. amennyire szükségünk van. Nagyon kell vigyázni. hogy akkor soha ne együnk? Vagy a vízbe bele is lehet fulladni! Ezek szerint ivásra. hogy eljusson rendeltetési helyére a szervezeten belül. és más a valóban veszélyes leégés. N I N C S A N A P F É N Y N É L JOBB D . de az ibolyántúli sugaraktól való irtózás és beteges félelem sok embernél odáig fajul. hogy D-vitamin hiánya váltja ki a súlyos gyermekbetegsé­ get. s amely a napfény ibolyántúli sugarainak hatására D-vitamin­ ná alakul. Termesztés hajlamaink annyi napfény befogadására ösztönöznek. Ergoszterin a neve annak a folyadéknak. a napfény! A D-vitamin egyedi tulajdonsága. ami aztán mindjárt föl is szívódik a véráramba. A D-vitamin — többek között — fontos szerepet játszik a csontozat kalciumegyensúlyának kialakításában. ezért menekülnek a naptól. hogy értelmesen élnénk vele. Az egy nyáron át tartó fényszegény környezet olyan örökletes károkat okozott. Hiába v a n elegendő kalcium a kisgyerek szervezeté­ ben. akár egészségünk árán is! Az a legnagyobb baj a mesterséges D-vitaminnal. hogy maga a szervezet tudja előállíta­ ni. Azt állítják. Nehogy félreértsenek. amikor nem annyira erősek a napsugarak. senkit sem akarok rávenni az utóbbira! Mint mindent. ez képtelenség! Nem szabad a Napot ellenség­ nek tekinteni. lényegi összetevője az egészségnek. de napozásból is csak annyi kell. ha nem használunk semmiféle napolajat. D-vitamin híján nem tud beépülni a csontba.V I T A M I N F O R R Á S . Túlzott ez az aggódás. A túladagolt mesterséges D-vitamin fölborítja ezt a finom összhangot. úgy a napozást is lehet túlzásba vinni ahelyett. mely közvetlenül a bőr alatt található. A csontok kalciumhiánya szörnyű fejlődési rendelle­ nességekhez vezet. az angolkórt. élelmiszerekhez adagolt D-vitamin híveivel az szokott lenni a szomorú helyzet. mint mindig. Ez azt jelentené. s ebből az anyagból a túl sok épp olyan veszélyes. hogy D-vitaminhiányuk lesz. s jobb. Hogy mi a D-vitamin legfontosabb forrása? Eltalálták.

s már ez is igen hasznos. hogy aki nem húzódik idejében árnyékba. akkor legalább — John Ott sze­ rint is — vigyázzunk arra. méghozzá tökéletesen. hogy semmilyen körülmények között nem szabad napra menni. azaz a teljes színtartományban szűrjön. akkor jusson eszünkbe. hogy könyvemmel a bőrrákot terjesztem. Ha pedig végképp nem tudunk meglenni nélküle. hogy csak akkor ér valamit egy fölfedezés. ami normálisnak tekinthető.új fölfedezésekről". az szerintem tökkelütött.kencét. HA HOSSZÚ IDEIG V A G Y U N K A NAPON. A Nap fontosságának fölismerése nem újkeletű. noha sok egészségku­ tató tartja. hogy „a fény sokkal nagyobb jelentőségű az ember számára. hogy csak úgy leheveredjenek és semmittevés közben napnak tegyék ki testüket. ahol minden 149 . és minden­ áron napszemüvegeket kell hordanunk. vagy éppen csirkezsírral vastagon bekenve engednék az embereket a napra. tehát szó sincs . nem csupán a bőr érdekelt a napozásban. ennyihez valóban nem kell napvédő. Tisztázzuk: NAPVÉDŐKRE CSAK A K K O R VAN SZÜK­ SÉG. ugyanúgy idegenkedem a napvédő kenőcsök használatától.. Amikor olyasmit olvasunk az újságban. Aki viszont azt állítja. ILLETVE HA NAGYON ERŐS A NAPFÉNY. bár igaz. hogy annak semleges szürke legyen a színe. 1855-ben Arnold Riki gyógyhelyet alapított az Adria egyik szigetén. arcunkkal is beisszuk. másrészt megzavarják a bőr faggyúmirigyeit. Hadd adjak tanácsot azoknak. a lebamulás nem kizárólagos célja a napfürdőnek. s azok képte­ lenek lesznek rendesen működni. ha ö maga tette azt. hogy fénykúrát már több mint száz esztendeje javallanak. Ezek egyrészt akadályozzák a napsugarakat áldásos hatásuk kifejtésében. Russell Trall a tényre. mint azt akár csak pár éve is gondoltuk volna". 1850-ben hívta föl a figyelmet Dr. annak jobb lesz valamilyen módon védekezni a leégéstől. a szabadban végzett mindenféle tevékenység is nagyon hasznos lehet ilyen szempontból. hogy a kórházi betegek napfényben gyorsabban gyógyulnak. hogy hosszú órákat töltsünk a forró napon. Néhány szó azoknak. A délelőtti-kora esti időszakban. akik legszívesebben csak tetőtől talpig beburkol­ va. azaz kevésbé erős sugárzásban napon töltött fél-egy óra az. többek között a Természetes Hygiénia tudomá­ nyának — érdemeik szerint soha el nem ismert — úttörői. a napsugarak hatást gyakorolnak az egész testre. Méghogy „ p á r éve"?! Sylvester Graham 1843-ban írta meg tanulmányát „Lectures on the Science of Humán Life" (Gondola­ tok az emberi élet tudományából) címen. nehogy aztán azzal a váddal illessenek. tehát ne legyünk megfosztva a napfény egyik fontos összetevőjétől sem. még ha nem is mindig érik a teljes börfelületet a nap éltető sugarai. akik végképp rühellenék. A fényt szemünkkel. melyben hangsúlyozza a nap­ fény fontosságát a csontok növekedése és az általános testi fejlődés szempontjából. Ne feledjük. Ahogy nem tartom túl j ó ötletnek.

Megfosztani magunkat a Nap egészségadó. Hosszan folytathatnám a sort. Okosan. éltető sugaraitól olyasmi lenne. a Nap is egyik nagyon fontos eleme a tökéletes egészségnek. míg eljutnék a „ p á r évvel ezelőtti" időkig. értelmesen. Módszeréről hét könyvet is írt. éhezve nem enni. mint szándékosan szomjazni. az egészség többi elemével összhangban használva. vagy holtfáradtan is ébrenlétre kényszeríteni magunkat.beteg számára napkúrát is előírt. .

Van-e szebb szó ennél? Létezik-e nagyobb boldogság. fölékszerezett. kocsival és minden földi jóval elhalmozott. alkotásra. Szeretettől megfosztott cselekedetek ritkán sikeresek. akár egy ismeretlen személyről. Szép is lenne! Az én kapcsolataim mind csak púp a hátamon! Köszönet sincs bennük. Újra és újra rájövünk.. a boldogságtudatra hat közvetlenül. hogy a szeretet hatja át valamennyi lényeges tevékenységünket. kiüresedett tizenévesek. és soha nem szolgálnak valódi megelégedésre. hogy a rejtett lehetőségből mennyit valósítunk meg. iparmágnások. mint kapcsolat férfi és nő között. mégis szerencsétlen asszonyok. kapcsolataink egyre felszínesebbé.Szerelem. mint amikor azt mondhatjuk valakinek: „Szeretlek"? Talán csak az. tiszta szívből indíttatva. aki erre a sorsra jutott. miből mennyit bírt megszerezni. akik elhagyatottan halnak meg. Az emberek mégis sokkal több figyelmet fordítanak anyagi javak megszerzésére. mennyire sikeres. nem­ hogy szeretet!" Szinte hallom. de alig fejtünk ki energiát teljes. Vannak szomorú példák: magányos milliomosok. szeretet nélkül nem tud kiteljesedni. némi magyarázatot kell adni a szeretet természetrajzáról. ha szeret­ teinktől halljuk vissza ugyanezt. őszinte emberi kapcsolatok fölépítésére.. Pedig csak ezek tudják igazán gazdagí­ tani az életet. Miközben egyre többre törekszünk. De bizony csak magának. ez határozza meg életünk folyását. „ N a n á ! Szeretet az emberek közti viszonyokban. ahogy sokan ilyesmit mormognak maguk­ ban. egyre üresebbé válnak. Minden emberi viszonyban ennek is jut valamilyen szerep. míg ezeket a sorokat olvassák. amelye151 . értékes szőrmékbe bújt. tőlünk függ. Végül is mi a szeretet? Feltétlenül több. hogy igazuk is van. a bensőséges kapcsolat hiányzik. Vi­ dámmá teheti a búslakodót. Akármilyen magasra is emel­ kedett valaki. Hogy jobban megértsük a dolgot. Az egészség részeként a szeretet befolyásolja az élet valamennyi területét. hatalmas tettekre ösztönözhet. saját választásainak köszönheti. És sajnos lehet. Az önérté­ kelés alapja az. akár legjobb barátunkról van éppen szó. akiknek „ c s a k " a megértő szó. Haszontalan „játékszerek" szerzé­ sére rengeteg energiát pazarlunk. hogy ki mit tudhat magáénak. unatkozó. Az ember élete tapasztalatai során hozzájut anyagi javakhoz. őszintén. Elsősorban a jó közér­ zetre. végső soron ez mozgat mindent. pedig nagyon gyorsan rájuk lehet unni.

azt. mint példá­ ul étel. ugyanannyit vissza is fogunk kapni abból. szépség. amennyire mi magunk beleszőjük őket. amikor megüti fülemet egy vérlázító igazságtalanság az éppen bekapcsolt tévé riportjából. Utoljára. állandóan részét alkotják az életnek. és tudatunkból ezt az érzést vesszük elő. laza vagyok. magá­ nyosság.Szerencsés ember. de a szeretet is. társaságban. „Bumeránghatásnak" hívjuk ezt a jelenséget. béke. sok barátja van". de mi magunk választunk. ital. Ettől haragra lobbanok.ket birtokolhat. Arról van csak szó. hogy egy séta során a szépet. hála. Aki mérgelődni akar. . autó. de nem utolsósorban: a szeretet. elvont dolgok is. teheti. pihent. A magányosság is mindig egy fennáló lehetőség. a reménytelenség. A szeretet viselkedésforma. hozzáállás. HA A R R A ESIK SAJÁT VÁLASZTÁSUNK. a szeretet útját. Például épp remek a hangulatom. ha a lehetőségekből a szeretetet választjuk. ha osztogatjuk. hogy ő már megtanulta a szeretet bekapcsolását. gyűlölet. vagyis a döntés saját kezünkben van. vagy a visszataszítót vesszük-e észre inkább. ha éppen magunk vagyunk. Csupán ennyi a különb­ ség. erény. mint egészség. de érezhetjük akkor is. de ez a tudás is azok közé tartozik. érzékelhetők. ha legelső őseink is állandó elidegenedésük- 152 . A választás a miénk. Lehetne ez ugyanúgy a gyűlölet. az elhagyatottság. a méltatlankodás. pedig a dolognak semmi köze a szerencséhez. Aligha élnénk még mindig. Ezek az elvont dolgok mindig a közelünkben vannak. ökölbe szorul a kezem — oda a korábbi kellemes érzés. az utálat. ezúttal a szó szoros értelmében is. ha az adott szeretet őszinte és állhatatos. irigység. az meg fogja tapasztalni a szeretet egy másik csodálatos. Vannak azonban láthatatlan. s mindig jelentkezik. Akinek sikerül kapcsolataiban kipróbálnia. melyikre hangolódik rá. a féltékenység. s csak embere válogatja. Valaha ösztönösen tudtunk szeretni. hogy — ellentétben például a pénzzel — megmarad. és még sorolhatnám tovább. a tévékészülék révén. az irigység is. amelyek láthatók. Mindig és mindenki számára egyaránt rendelkezésre álló lehetőség. Csupán bele kell kapcsolódni. előnyös tulajdonságát. hogy amennyi szeretetet beleviszünk egy kapcsolatba. a csalódottság. békés. Mindkettő jelen van. ürü­ gyet biztosan könnyen talál. ki mit választ magának. harag. nem fogy el. ha azt választjuk. tapinthatók. csakúgy. Ha n e m is azonnal. de mindig. hogy mennyit juttat belőle magának. amelyek kihaltak belőlünk az emberiség „fejlődése" folyamán. annyira.. Érezhetjük tömegben. Abban nyilvánul meg. ahogy A SZERETET IS FOLYTON BEKAPCSOL­ HATÓ ÉLETÜNKBE. De ugyanígy mi magunk döntjük el. kettesben. nagylelkűség. a harag. Mi magunk kapcsoltuk be életünkbe ezt az érzelmi fordulatot. ki mikor melyiket kapcsolja be. szokták irigykedve mondani. Az önsajnálat is bármikor előhívható. ahogy a Nap is egyformán süt minden emberre.

amit leginkább tartunk magunkról. az mást is arra késztet. de fölmerül a kérdés. hogy nehéz másokat igazán szeretni.ben folyton egymás torkának estek volna. Pedig nem a külvilág. Márpedig. Észre kell venni. vizsgáljuk meg lelki bensőnket. tudatnevelő mód­ szer. s a gyerekek őszinték. akkor rossz példát mutatunk. Hacsak beléjük nevelt félelmekkel még nem riasz­ tottuk el a kisdedeket. Aligha nőheti ki magát valaki pozitív személyiséggé. hogy ilyen szemmel méregessen minket. Kellemesek. Hogyan távolodhattunk el ennyire önmagunktól? Sokan annyira képtelenek a szeretetre. Az ártatlan apróságok még tele vannak szeretettel. Ugyan miért várnám el akkor mástól. Budapest. hogy ellenőrzés alá kellene vonni. meg]. Gondo­ lataink tudatos irányításával tartósan boldognak érezhetjük magun­ kat. nyomasztóak. szeretetteljesek saját gondolataink? Vagy inkább búsak. hogy hogyan? Kezdetnek tartsunk gondolat-nagyta­ karítást. Szeretnénk megszakítani ezt az ördögi kört. ha mi magunk is folyton csak bíráljuk magunkat? Ha csak rossz szemmel tudunk a tükörbe nézni. kacagás és zokogás között. lelki mániáikat. A teljes egészség eléréséhez a lélek tisztaságára is gondot kell fordítani. Pedig az a helyzet. az önma­ gára is nehezen tud szeretettel gondolni. de nagyon hasznos lehet valamilyen sfresszoldó és elmefejlesztő. Annyira. Különben is. ahogy testünkből is igyekszünk eltávolítani az oda nem illő. Hogy is várhatnánk el mást? Haragszom magamra. amíg magunkat sem tudjuk szeretettel elfogadni. akár többször is egyetlen percen belül. hogy saját magukkal is rosszban van­ nak. fölemelök. önkritikusak. Szeretem-e magam? Értékesnek találom-e életemet? Rajtam élik-e ki mások csalódásaikat. ösztöneikhez közülünk ők állnak a legközelebb. ha szeretet nélkül tekintünk önmagunkra. hogy mást tegyen? 153 . s rángatják maguk után érzelmeinket. Hullámvasútként süllyedünk és emelkedünk boldogság és kétségbeesés.)) Gondolataink zabolátlanul szökellnek ide-oda. mérgező anyagokat. ha többnyire negatív gondo­ latok mardossák. mások sem fog­ nak tudni szeretni minket. 1502 (Ford. derűlátók. Érdeklődni lehet: 142 5760 vagy Pf. 59. milyen bánásmódot várhatnánk másoktól. csak mi változunk gondolataink cserélődésével. kielégületlenségüket? Avagy te­ szem-e ezt én saját magammal? Akit szeretetlenség vesz körül. hogy tulajdonképpen rettenetesen bizonytalan belső egyensúlyunk. például a Silva-féle „Agykontroll" elsajátítása is. akkor feltétel nélküli szeretettel fordulnak min­ denkihez. (Napi egy-két perc csöndes elmélkedés segíthet ennek fölismerésében. önpusztítók? Vigyázat! Előbb-utóbb azzá válunk.

FOGADD EL ÖNMA­ G A D ! Ez legyen az első lépés. mezőre. ahol megfigyelhetjük a fészek peremén kikandikáló. vízpartra. éljünk a lehető legközelebb a természethez. Szeresd magadat olyannak. hoz­ zánk alkalmatlan szabványokhoz szeretnénk illeszkedni. emberek vagyunk követelő­ zők. hogy másokat is tudjál szeretni. A bírálattól mentes hozzáállás megnyilvánulása emberi viszonyainkban a szeretet lesz. olya­ nok vesznek körül. nem olyan. ter­ mészetesen. A természet nem követel meg semmit. elszívja tetterőnket. fogadd el magad. hogy önmaguk lehessenek. íme a festmény. hogy megfelelj elképzeléseiknek. nem más. akkor is mennél gyakrabban látogassunk el erdőbe. akik tudomá­ nyos alapon tagadják Isten létét. Hibáztatható-e a rózsa. próbál­ j u n k kellemes élményeket gyűjteni. A nagyváros megöli az egyéniséget. látogassunk múzeumokat. F O G A D D EL Ö N M A G A D . Egy súlyos utcai baleset idegborzoló látványa például hosszú időre lehangol. Az legyél. Ha mégis város­ ban lakunk. A Mindenható teremt­ ményeként megszülettél és élsz. amint kicsit ráérünk. ligetre. Ez az egyszerű üzenet: szeresd. ahogy azt mások elképzelik. hogy másokhoz méregetjük magunkat. milyen értékrend alapján? Bolond kérdések! Mégis ugyanilyen természetű kérdésekkel hasonlítgat­ j u k magunkat folyton másokhoz. még szívverésünket is. hagyjuk hát el a zajos városokat. de nincs festője. ahol magunkra lelhetünk. Ugyanakkor mennyire fölemelő. Minden látvány tesz valamilyen benyomást az emberre. Nehéz azokkal egyetérteni. Valamilyen erő létrehozott minket. lelke­ sítő lehet egyetlen séta is a parkban. A kor embere kérgessé vált. mert n e m tud repülni? Ugyan miféle szempont. Ez az ese154 . Városon belül is. Mintha azt mondanák. s ez a szeretet majd átáramlik másokkal való kapcsolataidba is. Csak az képes mást is megszeretni. akik elvárják.M I T E G Y Ü K M E G A Z ELSŐ LÉPÉST A szeretetreméltóság eléréséhez E L Ő S Z Ö R Ö N M A G A D SZERESD. ahogy a remekművet is művész alkotja. Távol a tömegtől magunkra találhatunk. a magunk egyedi valóságában. sétáljunk parkokban. feltétel nélkül. emléke sokáig kísért. mint a madár. csak mi. meghallhatjuk saját lép­ tünket. noha mindenki csak önmaga lehet. ahol újra érezhetjük. ami aztán javítani fogja a testi egészséget is. Az elégedetlenség alapja. amilyenek ők. aki vagy. és nem csak a véletlennek köszönhető e lét. amilyenné teremtődtél. megengedve nekik. aki önmagával már megtette ezt. hogy a teremtésben nekünk is szerepet szántak. A f e l t é t l e n felebaráti szeretet beindítja a lélek gyógyulá­ sát. senki nem bújhat ki bőréből. amiért n e m lett szegfű? Értéktelenebb-e a fa. Ha tehetjük. HIGGYJÉL M A G A D B A N . szárnyukat próbálgató madárfiókákat. te magad. Csak így tudunk másokat elfogadni olyannak.

ugyanúgy pocsékba megy az is. tegyük m e g a magunk kedvéért. Ezt fölfogva vagy békén hagy. képesek elvenni az ember ked­ vét mindentől. boldogabb legyen körülöttünk a légkör. akik folyton nyaggatnak. néha túlságosan is az. hogy itt nem terem többé számára babér. Még j o b b lesz kike­ rülni a hatósugarukból. csak a „fölfordulást" csiná­ lod. mert az életünket lopják az ilyen „energiarablók". bírálnak. Mindezt el is lehet magyarázni neki. mert energiával." Szeretteinket is ajándé­ kozzuk meg kellemes benyomásokkal. hogy elorozza tetterőn­ ket. Arról is gondoskodnak. hibáit hánytorgatják fel. kicsit nehéz a feladat manapság. ne röstelljük megmutatni jobbik énünket. Szeretik fölhívni a figyelmet.mény beragyoghatja egész napunkat. Állandóan mások hiányosságait. Akad azért olyasmi is. de még később is lelkendezve mesélünk róla. A szeretetreméltósághoz vezető következő lépést is nekünk magunk­ nak kell megtenni. saját ma­ gunkkal kapcsolatban is. ha fontos számunkra az illető. Mégis föl kell vértezni magun­ kat ellene. bezárt a bazár. hiszen olyan forradalom kellős közepén járunk. hogy ezzel is növeljük önbecsü­ lésünket. akik lecsapolják. Ha választás adódik. mert lehet. de pozitív élmény. akárki legyen is. Ismerős ez a fajta? Ők azok. sze­ medre hánynak. hogy örömtelibb. Olyan apróságokat is hasznos megtenni. hogy mindent „elrontasz". mint például az unalmas autópálya helyett a vízparti úton. hogy elmondhassuk magunknak: „ R e m e k fickó vagyok. Nem nagy dolog. mert saját maguk tehetetlenek. Ebben sem akarjuk 155 . megérdemlem hát a j o b b bánásmódot. valahányszor újra rázendítenek ismerős nótájukra. vagy az erdőn keresztül hazahajtani. ahelyett. nem szabad hagyni. amikor csak tudjuk. milyen sokkal „tartozik" nekik. amire jó lesz vigyázni kapcsolataink építése közben. leapasztják az energiáinkat. El kell ismerni. mint a sajátjuk. „életkedvtolvajok". amely felforgatja és újrarendezi az emberi kapcsolatokat. Ezzel próbálkoznak. hátha úgy hamarabb tér j o b b belátásra. Mit lehet tenni ezek ellen? Ajánlatos udvariasan megsüketülni. hogy amúgy közeli hozzátartozó. tetterő­ vel töltenek fel. Rosszabb. maguktól nem tudnak feltöltődni életerővel. hogy a magukéval törődnének. hogy ballépéseid soha el ne felejtődhessenek. mintha a pénzünket vennék el. de ha akad pár perc. vagy változtat a viselkedé­ sén. KÖVESSÜNK EL MINDENT. Léteznek ugyanis testileg vagy lelkileg beteg emberek. N e m mintha az így lopott tetterőt hasznosítani tudnák. nekik is ezzel tesszük a legjobb szolgálatot. a bocsánatról nem is beszélve. Tetteiről ismerszik meg az „energiarabló". mielőtt megint kezdhetnék az életkedvcsapolást. hogy a mindennapi taposómalomból egy időre kiemeljen ez a kicsi. akkor ne sajnáljuk rá az időt. H O G Y KAPCSOLATAINK KÖLCSÖNÖSEN H A S Z N O S A K L E G Y E N E K . Előbb-utóbb csak rájön. Érdemes gyűjteni a kellemes benyomásokat. ki mennyit „köszönhet".

akik föladják korábbi munkájukat. A férfias és nőies viselkedés kiegyenlíti egymást. a nö lágyabb. hogy gyereket tudnak szülni. elherdálása lenne. (Még testépítők között is igaz. Egyénibb. A férfi dolga az volt. Nagyon helyes volt leszögezni végre. részt vállalnak a felelősségből is. ahol a férj és feleség közösen. Mind gyakrabban hallunk párokról. A férfi izmosabb. több lesz az egymással megosztható közös élmény. hogy férfi és nő lényegileg ugyanaz.) Ugyanakkor a nők egyedi képessége. közös munkahelyen. otthon vagy a nagyvilágban.új"(?) modell. de nem lehet elhallgatni. amire senki sem vállalkozik. hogy miként osszák majd meg a kicsi körüli feladatokat. N e m is igazán akar fölborulni. Az öntudatra ébresztő. férfi és nő egy­ aránt csinálhat mindent. hogy a nőmozgalom célja a j o g kivívása mellett a női értékek elvesztegetése. személyesebb kap­ csolatokra törekszünk. olykor önműködően is szabályozódik: egyre több a nőies férfi. Nem gondolnám. amelyek jobban megfelelnek igényeinknek és reményeinknek. őrizte a tűzhelyet. Biztos. s ez végül is előremutató. a közös cél bőséges lehetőséget kínál 156 . ha fölborul ez az egyensúly. vagy akár az ottho­ nukban. amit el szerettünk volna érni? Láthatunk azért előremutató példát is.. mert nem tudják. A nö ösztöneinél fogva gondoskodóbb természetű. hogy megtalálja helyét és boldogulását a nagyvilágban. Férfi erre képtelen. Ma viszont összemosódtak ezek a szerepkörök.már szolgaian követni szüleink példáját. A zavart az okozza. mindenki. és hiba. ha olyan elvégzendő feladat marad. hogy ez az. Egyre jobban terjed az az . míg asszonya odahaza végezte a dolgát. j o b b a n oda tud figyelni másokra. Inkább alkalmazni igyeksze­ nek ezeket a mai kor feltételeihez. egyenjogúságra törekvő mozgalmak. nem is lenne szabad minden régi holmival az értékeset is kihajítani az ablakon. áthághatatlanul. de az elavult. a nő inkább belsőleg erős. s egyre gyakrabban találkozni férfias viselkedésű nővel. Sokan azért nem vállalnak például gyereket. régi modell helyett nem mindig nyújtottak újat és követhetőt. összefogta a családot és nevelte az utódokat. hogy e g y ü t t dolgozhassanak. hogy biológiailag lényegesen különböznek is egymástól. szigorúan. A közös cél több alkalmat ad viszonyuk építésére is. Azt hiszem. egyformán ember. hogy a nők nem tudják elérni a férfiak szintjét. mint ami­ lyen a nőmozgalom (Women's Movement) rengeteg égető kérdést feszeget­ tek és tisztáztak. Gyakran a gyerekek is belépnek ebbe a csapatba. Ezek az általános tulajdonságok határozták meg a régi szerepeket. és részt vesznek a közös erőfeszítésben. olykor együtt. csapatként tevékenykedik. A csapatmunka. Egy­ szerre érnek el sikereket a munkában és az egymás közti kapcsolatban. és tejükkel táplálni tudják a csecsemőket. olykor egymástól távol. ahol egyéniségüknek j o b b a n megfelelő munkarend szerint vé­ gezhetik a dolgukat. ahogy a róluk való gondoskodás feladata is megoszlik. pozitív változás. A férfi külsőleg.

hogy jó és egyre j o b b legyen a kapcsolatunk. akkor nem folyton azon kell törni fejünket. naponta új kihívást jelent. Ilyeneket szoktunk a beszédbe szőni: „ N a . ha egyszer úgyis mindenki csinálja?" Hát épp ez az! Ha folyton csak közbevágunk. hogy közbev ^ ö a n k . hogy megvan-e a felekben a kölcsönös kapcsolat kialakításá­ nak készsége. amíg előkészíti magában saját követ­ kező mondókáját. ezt figyeld meg!" Vagy: „ É é é s . amit onnan tudok. s válik üressé. Igazán hatásosak. mert minden tekintetben közös élmény lesz. A lélegzetvételhez való időt is apró cselekkel kell kivívni. hogy senki sem figyel. s ezalatt valamelyik résztvevő közbe fog szólni. 157 . a gyakoribb az. hogy működőképes legyen a viszony. A megkettőzött akarat megsokszorozza az eredményt. SZERETET ÉS KAPCSOLATTARTÁS Mindenfajta emberi viszony a kapcsolattartás hiányosságai miatt indul hanyatlásnak. annyira jellemző. az időt és erőfeszítést követel. A kapcsolattartáshoz elhivatottságra van szükség. A figyelmetlenség viszont aligha segíti elő egymás j o b b megértését. vagy épp mi nem tudjuk befejezni mondanivalónkat.és mélypontokkal. hogy mindketten akartuk. Az ilyen beszélgetés vége a kölcsönös elégedettség helyett inkább a többoldalú kiábrándulás szokott lenni. annak. amíg a másik befejezi m o n d á n k l ó ­ ját? A tapasztalat szerint ez a ritkább. Föl se tűnik már. Kölcsönösen. Aki nem hiszi. Igazi próbája ez a másokra való figyelés képességé­ nek. kincs a kölcsönös igyekvés. egymás feltétlen tiszteletben tartása lehet mindennek az eredménye. mert az is sokat segített. Ha figyelünk is és mindig elég teret hagyunk a beszélőnek. nyíltan ki tudjuk fejteni gondolatainkat. járjon utána! Fogadok. Adjunk teret. hogy magam is kipróbáltam őket Harveyval. Ponto­ sabban kipróbáltuk. szeretet nélkülivé." Ráadásul ezek a ravaszkodások se jönnek be mindig. hogy miként tartsuk magunknál a szót. Végre nyugodtan. íme néhány módszer a kapcsolattartás javítására. 1. min­ dig újabb és újabb csúcs. „ N a és! Nem mindegy. s mindent el kell követni. Az egyre növekvő szeretet és megér­ tés.egymás megismerésére. öt percig se kell figyelni egy beszélgetést. és változtathatnak gyenge pontjaikon. segítésére. Akarni kell. hogy a munka így már nem unalmas robot. El is siklanánk fölötte. az azt jelenti. mindenki legfeljebb addig hallgat. s az sem lebecsülendő. Meg szoktuk-e várni. Értékelhetik egymás erős oldalait. ha nem figyelnénk erre külön. akkor.. A gyógymód nagyon egyszerű.. hogy élő maradjon a kapcsolat. Izgalmasabbá és bensőségesebbé válik.

nem lenne-e okosabb kifakadás helyett valamilyen pozitív dologgal kez­ deni. barátságról. ha már sikerült. ami­ vel társaságban is feltűnés nélkül figyelmeztetjük egymást. amíg a lift megérkezik!" Érzékelhető a különbség? V a n tehát választásunk. hogy az élet apró. legalábbis az esetek nagy többségében. Még nagyszerűbb az eredmény. Észrevették már. ahol ránk váró párunkat. míg a negatív kezdéssel elriaszthatunk magunktól mindenkit. meny­ nyire szeretünk panaszkodni. ha minden résztvevő tudatosan törekszik is erre. életünk fontos részévé válik. negatív érzéseket közölve negatív érzéseket ébreszteni? Legtöbbünknél a hatásvadászat olcsó kelléke ez. mennyivel hatékonyabbá válnak beszélgetéseink. ha nem is tudatosul benne. másoknak is csak ajánlani tudom. hogy kiszállhassak végre a kocsiból. ami negatív. Remek mulatság. Hazaérünk.Söprögessünk először a magunk háza táján. Kerüljük. akkor meg fogunk lepődni. Ha tudatosan törekszünk a mind pozitívabb megnyilvánulásokra. ha kell. Figyeljük meg saját társal­ gási szokásainkat. következés­ képpen milyen mértékben javulnak majd emberi kapcsolataink. de nem biztos. és változtassunk. hogy látlak! Alig vártam. ami saját ingerlékenységünket is csökkentené? Gyakorlatilag ugyan­ azt mondanánk. tartalmasabb beszélgetéshez vezet. meghallgatták. bará­ tunkat rögtön ilyesmivel kezdjük traktálni: „Iszonyú ez a közlekedés. s itthon lehessek ebben a jó hűvös házban. szórakoztató élménnyé lesz. ki tudta végre beszélni magát. Egyszerűen vonzóbbnak fognak minket találni. hogy kellemes csevegés lesz a folytatás? Ha tényleg elegünk van mindenből. Be kell vallanom. akár üzletről. hogy most figyeltek rá. Viszont. Harveyval megállapodtunk egy apró kézjelben. mégis egészen más. akkor kapcsolataink is jobbá válnak. „ H á t nem szörnyű ez az időjárás?!" helyett: „ K e l l e t már ez a kis eső!" Vagy: „ S o h a nem j ö n már ez a rohadt lift?" helyett: „Legalább tudok nyújtózkodni egy kicsit. szívesen veszik társaságunkat. ha valamelyi­ künk megfeledkezett volna erről az aranyszabályról. próbálják ki! 2. 158 . hogy milyenre állít­ j u k be saját hangulatunkat. Minden tekintetben. Beszél­ getőtársunk akkor is elégedett lesz. családi ügyről is esik szó." De az egészen hétköznapi közhelyeket is meg lehet fogalmazni úgy. pozitív érzéseket támasztanánk ezzel a változattal: „ D e j ó . hogy könnyű lesz. A pozitív indítás garantáltan kellemesebb. Egyszerűnek tűnik. hogy nega­ tív érzelmek helyett pozitívakat ébresszünk. A beszélgetés kellemes. ráadásul hozzá ez a lehetetlen. esetleg éppen bosszantó dolgait hogyan is fogadjuk. döglesztő időjárás! Nem. ez a város egyszerűen kibírhatatlan!" Ilyen bevezetés után el lehet-e várni. ami kellemetlen.

állandóan továbbít kiegészítő köz­ léseket. próbálja ki mindenki saját magának! N e m kell hozzá bonyolult. Nem tudunk szabadulni korábbi viszonyainkból megmaradt kellemetlen emlékektől. ahogy másoknak is megbo­ csátunk. öntudatlanul is lenézzük azt. Kicsavart. karunkat a test mellett tartva. azt. a kezet a test előtt vagy mögött összetéve beszélünk. ez biztosítja legjobban az energia folyamatos áramlását. A test is közöl dolgokat. el lehet felejteni. olykor beszédesebb. hogy elmúlt! Már nem érhet el. mint a száj. Az emberi kapcsolatok elég fontosak mindenki számára ahhoz. Nem szolgálja a nyíltságot. akár ülünk. mikor mindkét lábbal szilárdan a talajra nehezedve. mégis csodás változások várhatók. Erősítheti. Legtöbbünk sajnos rengeteg lelki kacatot. amiket mi kaptunk. ha mindenhova magunk159 . Tessék hát kipróbálni! ÉLJÜNK A J E L E N B E N A . Csípőre tett kéz némán is vélt vagy valós felsőbbséget fejez ki. hogy minden lehetséges eszközzel javítsunk rajtuk.3. A leghatásosabb testhelyzet az. Ugyan miben tudjuk majd hazavinni az új szerzeményeket? Tartsuk mindig észben a múlt idő legfontosabb tulajdonságát. Akkor sem tudjuk lepakolni. Ebben a helyzetben aligha lesz hiteles akár a rábeszélés.. akár az odaadó figyelés. hogy tényleg működnek-e ezek a módszerek? Nem hisznek nekünk? Megint csak azt mondom: ne is nekünk higgyenek. Ülve a zárt boka és az ölbe tett kéz a legelőnyösebb. Az ilyen nyűgök béklyókként akadályoz­ zák céljaink elérését. égető lelki sérülések­ től. Az összefont kar például mintegy fölvértez. Míg beszélünk. amikor épp új kapcsolatokra törekszünk. akár állunk. Olyan ez. drága felszerelés. fölös holmit cipel folyton magával a múltjából. Testtartás. az őszinteséget. amitől a mondaniva­ ló is nagyobb jelentőséget kap. Testünk. esetleg roggyant testhelyzet aligha fogja előnyösen befolyásolni hallgatóinkat mondanivalónk befogadása iránt. Soha nem jutunk tovább. vagy éppen gyengítheti a mondott szöveg hatását. mintha tele kosárral mennénk vásárolni a piacra. a másik lekicsinylését jelzi. akivel így váltunk szót. szavainkkal párhuzamosan. testünkből folyamatosan árad az energia társunk felé.múlt-jelen-jövő szindróma" állhat még a szeretetteli kapcsolatok szabad folyásának útjába. A testtartás tudatossága növeli a közlés komolyságát. A múltban elkövetett hibáinkat megbocsáthatjuk magunknak is. azzal vesződünk folyton. vagy mi okoztunk. sikertelenség okozta negatív érzésektől. csak egy kis odafigyelés. reggelre kelve kezdjünk újra minden napot! Minden egyéb megoldás csak rosszabb lehet. Szeretnék tudni.

hogy mindig a jelent tegyük pozitívvá. Ha attól félünk. ' A témakörben rendkívül hasznos olvasmány a Magyarországon BSZO cimen megjelent könyv. igaz-e? Nagyon sokan húztak és húznak hasznot is belőle. hogy a jövőben meg fog ismét­ lődni. megj. annak azért mégis ajánlanám. hogy az elmúlt tíz évben. ettől a pillanattól kezdve bele kell szőni a szeretetet minden kapcsolatunkba. A jobb jövő biztosításának egyetlen módja. Tegyük jobbá a jelent! Azzal kell törődni. a lehető legkellemesebbé. visszaélve a mindig élénk érdeklődéssel.' De hadd tegyem mindjárt hozzá. illatszerről. ne vesztegessük miattuk a jelent. Sötétnek látjuk a jövőt? Ennek oka szinte mindig a múlt. nyaralásról. Csodás. Senki se higgye. túlságosan is tisztában vannak vele mindazok. Akiben a nemiséggel kapcsolatban kérdések merülnek föl. olvassa el az itt következőket. akkor attól az m e g is fog ismétlődni. őszin­ te. Még egyszer elismételném: a szeretet mindig kéznél van. hagyjuk el múltunk érzelmi limlomjait. Beszéljünk. viszont szeretnék jobbá. amit általa próbálnak a nyakunkba sózni. amihez valamiért ragaszkodunk. de azoknak is igen sokat segít. fölszabadult érzés lesz! A szeretetet lehet a legkönnyebben az élet részévé tenni. legyen szó kocsiról.kai akarjuk vinni múltunkat. vagyis ez az életmód határozottan pozitív hatású e területen is. itt lóg a levegőben. hogy a Természetes Hygiénia határozottan hatással van a nemi életre is. moso­ lyogjunk mindenkire. nyúl­ j u n k érte. hajnö­ vesztőről. (Ford. amikor jelenné válik. tudja ezt az üzlet. akiknek nincsenek gondjaik. akik valamit el szeretné­ nek adni. Világosan elmagyarázza a szexuális problémák megoldásának egyszerű módját. a hirdetési szakma. mivel a jövő csak akkor lesz valósággá. mert biztos. lélegzetet is tiszta szívből vegyünk. Mostantól. Csak a jelen a miénk.'. hogy a Testkontroll rossz irányba befolyásolta volna őt ebből a szempontból. azaz amióta szaktanácsadással foglalkozunk. boldogítóbbá tenni nemi életüket. akármiről. Kapós a dolog. csak nyissuk meg magunkat. alkoholról. azóta soha senki nem panaszkodott nekünk. Tanuljunk belőle. minek késlekednénk hát vele? S ne feledjék. Lassan már el se tudjuk vonatkoztatni mindattól. de aztán útjára kell ereszteni. sok visszajelzés érkezett „javuló kapcso­ latokról . mi minden­ kit szeretünk! NEMISÉG N e m volt nehéz a figyelmet fölkeltenem a címszóval. a szeretet mindenkinek rendelkezésére áll. ettől a jövő is megszépül. mindenki vehet belőle. hogy ő nem részesedhet benne. Könnyítsünk hát a terhén. ha igyekszünk a jelenből a lehető legtöbbet kihozni. cigarettáról.) 160 . Épp ellenkezőleg.

Nagyszüleink még jócskán ebben a felfogásban nevelkedtek. mint az evést. Nem úgy beszélnek róla. fegyelem. „állatias" jelzővel illetjük az ilyesmit. Olykor „bestiális". nagy tet­ tek elvégzéséhez adott erőt. mint például a táplálkozást. a faj fenntartási tevékenységet ugyan­ olyan szigorúan szabályozzák az öröklött ösztönök. csak azon leszünk. Mindig hangsúlyozott tisztelettel vették figyelembe. a korok folyamán hatalmas változásokon is átment. A faj fönntartásának késztetése végigkísérte az elmúlt korszakokat. aki ezt ellenezni merészeli. hogy a Természetes Hygiénia már korai korszakában is a legnagyobb nyíltsággal foglalkozott ezzel a kérdéskörrel is. talán még manapság sem. biológiai szükséglethez. üres élvezethajhászásba fordult. A bün. az emberi faj fenntartásának eszközéről. hogy már túl messzire jutottunk egy újabb véglet. Elsősorban abban a tekintetben. felejthetetlen hősöket és hősnőket teremtve. tehát szükség van bizonyos fokú megértésére. mint a házastársak között a szeretet kifejezésének és az élet. mint amilyen az evés. igaz. hogy rámutassunk néhány dolog­ ra. és alaposan össze is lett zagyválva az egész. a tömegfogyasztás számára pornográfiává lealacsonyítva teszik vonzóvá a nemi érintkezést. Nem lehet. a szaba161 . Nem is olyan régen a nemiségről még nem illet szót ejteni. hogy megmaradjon élvezetnek és a test előnyére váljon. akár már a tizenéves kor kezdetén. No. megtisztítva azt az előítéletek és tévhitek pókhálójától. a tisztátalanság tudata kapcsoló­ dott hozzá. hanem érzéki oldalait kihangsúlyozva népszerűsítik. vagy az alvás. amivel javíthatjuk e sokunk által lényegesnek tartott tevékenység minőségét. hogy egyre j o b b a n terjednek a nemi eltévelyedések. Manapság meg mi történik? A nemiséget ugyanúgy túlzásba viszik. Igaz. ezért annál tiszteletreméltóbb. teljes őszinteséggel n e m is beszéltek róla soha. Annyira. minden szabályozás. noha ez jókora baklövés. nem lett volna udvarias dolog. hogy épp a természetben élő állatok közt a legritkább bármilyen nemi kilengés. Aztán meg a „személyes szabadság" megsértésével vádolják. mint a táplálkozást. illetve annyiban korlátozták csak. az alvást vagy a testmozgást. de még ennél fiatalabb gyermekek felvilá­ gosításával is foglalkoznak. ahogy az emberek viszonyultak hozzá.A nemiség mindig is fontos hajtóerő volt az ember számára. nem a korlátozásokra fogjuk tenni most a hangsúlyt. mint termé­ szetes. mely a testet szolgálja. azaz mint a teljes emberi test és lét szükségletét. rendszer nélkül. A mi társadalmunkban különben is már a tiltás a legritkább a nemi kapcsolatok területén. A fajfenntartás ösztönökbe épített parancsa — amely oly természetes és magától értetődő a Föld minden élőlényénél — sok ember számára mára már szenvedéllyé vált. az élettannal foglalkozó tudósok a legjobb megmondhatói. nem kell aggódni. Már akkori szerzői is úgy tárgyalták a nemi működést. Megengedetté. szinte ajánlottá lett.

mindet ide.új nemi szabadságot". Az itt olvasható ismeretek csupán arra szolgálnak. meg még. az azért továbbra sem változott. miután kettejük közös felelőssége lesz az egyesülésükből származó. vagy reakciós ellenség. hogy mi felel meg az embernek élettanilag. ami lehetővé tette. A nemiség teszi lehetővé a faj fönnmaradását. ha a szeretkezés kizárólag a . mint senkivel. Ahogy egyre gyakrabban nem „ a z é r t eszünk. akit a fajra jellemző tulajdonságok határoznak meg. minden esetben két ellenkező nemű ember ivarsejtjeinek összeolvadása által. olyannak. védelme és tiszteletben tartása helyett. Ugyanolyanok voltak tízezer éve. több szexet. Ez olyan lelki táplálék is e két lénynek. Az emberi lét során a nemiség két fontos feladatot tölt be: 1.. mely tiszta hátteret és egészséges távlatot adna. hogy a nemiség egyfajta sporttá váljon. egyszerűen n e m lenne ésszerű az ilyen elvárás. rendesen működő nemi­ ség magyarázata. Akárhogy is. j o b b többel. íme a helyzet. egyedivé teszi számukra. a „szexuális forradalmat". akik életelve a „ k i s szexet. és arra is alkalmas. hogy éljünk". ami kapcsolatukat különle­ gessé. a „szexuális forradalom" ellenére is mi megmaradunk embernek.szerelmet és a szaporodást szolgálná. Az „ ú j nemi szabadság". A nemiség eszközként szolgál a szerelem és a szeretet kifejezésére két olyan ember között. röviden. mennél többet és mennél többféle változatban!" jelszavakban merül 162 . hogy megkülönböz­ tesse viszonyukat minden más emberi kapcsolattól. 2. Az e s z m é n y i valóban az lenne. mint ahogy azt a nemiség kufárjai kínálják. arra hamar rásütik. akik sorsukat egész életükre egymáshoz kötöt­ ték. melyek az emberi test­ ben nem változnak. mint amilyenek tízezer esztendő múltán lesznek. Aki bírálja ezt az . ami bármelyikük.dosság felé? A társadalom számára hasznosan. A két eredeti cél elvész a nemiség körülötti nehezen kibogozható tudatzavarban. ha­ nem „ a z evésért élünk-halunk". ehelyett most a nemi felvilágosítók (akik nemegyszer hivatásos pszichológusok és pszichiáterek is egyben) egy másik szélsőséges álláspontot képviselnek. de mi nem ezt hirdetjük most sem. támogatásra szoruló utód gondozása. nem hajlandók kiállni a házasságtörés és a promiszkuitás. túl messze esne a hétköznapok valóságától. ugyanúgy visszük túlzásba a nemi életet. a szaporodást. hogy álszent prűd. azaz a válogatás nélküli partnerváltás ellen. N e m ijedek meg a „szexuális forradalom" híveitől. hogy más szem­ szögből is megvizsgálhassuk a kérdést. illetve további személyek között létrejöhet. A kívánalmakat és a követelményeket azok a biológiai szükségletek fogják behatárolni.

Dehát így van ez minden más élettani tevékenységgel is. ünnepi ebéddel. izgalmas. Biztató irányzat ez a nemi felvilágosítás szövevényében. Nem. ha egész évben naponta kellene földíszíteni. sokakat elnémít föllépésük. amikor még az sem világos számára. Kifejezetten egészségtelennek tartom és helytelenítem a népszerű műsorok jókora részét. . Sablonos rutinná. hogy a terhességmegelözés olykor felnőtteket is próbára tevő felelősségét nyakukba vegyék. a testmozgás. A korán megkezdett nemi élet egyszerűen túl sok testi. ha mindennap gyereknap lenne. Főműsoridőben is olyan adások mennek. az a minőségnek fog ártani. A kielégülés elmaradása. hogy tulajdonképpen ki is ö. Ahhoz is túl fiatalok. egyáltalán nem vagyok boldog attól a gondolattól. az alvás. A karácsonyfába is belefásulnánk.Az egyetlen tökéletesen biztos terhességmegelőző módszer a nemi élettől való tartózkodás. újabb és újabb kéjkiváltó módszerek kitalálása helyett ezt kellene végre megérteni. akkor könnyebben megtartóztatja magát a tizenéves. s aki esetleg ösztönösen nem így gondolná. Az átlagos tévéműsor is „ s z o k á s o s nemi tevékenységnek" mutat be a testi-lelki egészségre egyaránt ártalmas és ugyancsak szélsőséges nemi viselkedésformákat. hogy házasság előtt nem tanácsos a nemi élet elkezdése. Mint mindenhol. Ha nemi kapcsolatunkban is csak a mennyi­ ség és a gyakoriság foglalkoztat. testi-lelki élményt. amelyek romboló hatá­ súak. unalmas hétköznapi tevékenységgé változtat egy csodálatos. A televízióműsorok hozzáállása a nemiséghez sajnos nagyon is egyér­ telmű. Saját nevelési tapasztalataim is azt mutatják. akik hozzám hasonlóan úgy gondolják. itt is igaz.ki. a munka 163 . Azt hiszem. a játék. hogy amennyiben másoktól is támogatást kap ebben. hogy gyermekeim ebben a tálalásban ismerkedjenek meg a szerelemmel. szerintem 1314 éves gyerekeknek ne a párzás legyen az időtöltés. A gyerek is beleunna. ha alkohollal. vagy valamilyen más szerrel mihamarabb megszabadul „nevetséges gátlásaitól". olyanokat. Ez egyszerűen meghaladja képességeiket. testileg nem alkalmasak még a szülőszerepre. hogy a túlzás a minőség rovására megy. a mértéktartás a legfontosabb a táplálkozás. vidámparkkal. az O A P (serdülőkori terhességgel foglalkozó országos intézmény Amerikában) titkárhelyettese nyilatkozott így. Sugalmazásuk szerint a hűtlenség és kéjhajszolás a mindennapi élet szinte kötelező része." Jo A n n Gasper. az érdektelenség legtöbbször emiatt jelentkezik. Ez egyben azt is jelenti. magabiztosabbá válik az egyébként is válságos serdülőkorban. s ettől gondtalanabbá. hogy a korlátlan szexuális szabadsággal és szabadosságai már rég átestünk a ló túlsó oldalára. mely eddig főleg a különböző terhességmegelőző fogások ismertetéséből állt. még 1986-ban.. az legjobban teszi. lelki és érzelmi energiát köt le. az unaloműző szórakozás. csak zavarosabbá teszik a kérdést a különbséget tenni még nem tudó gyerekember számára.

Harvey is. mielőtt rájöttem volna. hogy a ritka nemi élmény hátrány. könyvek. A másik fontos tényező az lehetett. a „ B o b & Carol é s T e d & Alice" kor idején. mely. Ennek befejeztével a nemi kapcsolat olyan élményekhez juttatott. meg kell őrizni a legmegfele­ lőbb pillanat és a legmegfelelőbb személy számára. De talán fölösleges is magya­ ráznom. komoly emberek is szinte „versengtek" egymás figyelmébe ajánlott föl­ jegyzéseikkel arról. hatalmas változások kezdődtek. Amikor aztán elkezdtem alkalmazni a Természetes Hygiénia módszerét saját életvitelemben. Biztosítani kellett. a bágyadtság okozója és semmi köze az egészséges nemi élethez. inkább alvásra. akkor nem marad elég munkavégző képesség a méregtelenítésre. amit soha azelőtt nem tapasztaltam. Határozottan az a véleményem. azért ez egyben az önmegtar­ tóztatás időszaka is volt számomra. és tiszta belsővel az anyagi világból szár­ mazó valamennyi érzeti élmény erősödik. hatásosabbá. Korábban. milyen sokan számoltak be maguktól az új 164 . az élet lényegi összetevője. Méghozzá sokat. hogy az új életmód bevezetése nélkül aligha tudott volna beállni ekkora fordulat ezen a téren is. hogy a gyakoriság a férfias­ ság igazi fokmérője. Nem csupán azon múlt. hogy ki csinálja többször. elevenebbé válik. hogy életmódom milyen szoros összefüggésben áll egészségi állapotommal. amikor meglett házaspárok. az emésztés energiafölhasználásával hasonlítható össze. A Testkontrollt belsőm méregtelenítésével indítottuk. hogy megszabaduljak a lerakódásoktól. A nemi érintkezés nem termeli. ami a legmegfelelőbb érzelmi hát­ teret adta a nemi kapcsolathoz is. A nemi energia értékes ajándék. A túlhajtott nemi élet tehát toxikus állapot kialakulásához. igénye csupán a legnagyobb fogyasztó. új emberélet támasztására képes kincs. A Természetes Hygiénia területén szerzett tapasztalataim saját nemi életemre is nagy hatást gyakorolt. Elhitették például. ami a nemi kapcsolat élményére is vonatkozik. nem vad teniszcsatára szokott utána kedv támadni. A gyakoriság csak az unalom. a hetvenes évek elején történt ez. filmek azt sugallják.esetében is. A nemi érintkezéssel kapcsolatban sem más a helyzet. Csak a mennyiség számí­ tott valamit. csodára. tudjuk. semmi mást nem tartottak számon. A nemhivatalos „szexolimpia" időszakában. beteg­ séghez vezethet. hogy belülről is kitisztultam. amit nem helyes elpazarolni. hogy feltétle­ nül elegendő energia álljon rendelkezésre. igazi istencsapás. addig azt hittem. csak a gyakoriság volt fontos. én is meglepődve tapasztaltuk. hogy a sürü és rendszeres nemi érintkezés „oldja a feszültséget". belsőnk el fog szennye­ ződni. a kiábrándultság. Ha nagyon lemerítjük az energiatartalékokat. Pedig egyáltalán nem az. hanem fo­ gyasztja a test energiáját. Ennek egyik oka szerelmünk volt. bármelyik túlhajtásáért egészségünkkel kell fizetni. hogy Harvey lett a férjem.

melyek a toxémia. Chica­ go: Natural Hygiene Press. ha nem szüntetik meg a kimerülés valódi okait. Érezve közeli végét gyorsabban érik. A lélekgyógyászok. Gyakran hormon­ kezelés a javallat. William L. társunk megfelelő lenne-e ehhez is. az alvás elégtelen­ ségét. De a világon minden job­ ban fog menni így. s most kiderült. Mennél tisztábbak és egészségesebbek vagyunk. a pszichiáterek a megmondhatói a probléma gyakoriságának. amelyik valaminek hiányában szenved. a túlzásba vitt nemi tevékenységet. vagy fizikai. Nemi kapcsolat megkezdése előtt mindenképpen mennél jobban ismerjük meg egymást leendő társunkkal. The Gratest Health Discovery. Talán kissé ódivatúnak hangzik a tanács. Dr. noha a szülők csökkent 165 . tévedett. az segíteni fog az alkamas nemi társ megtalálásában is. vagy bármilyen teremtő. 1972.a túlhajtott nemi élet az életkedv és az életműködések gyors hanyatlásához vezet. illetve szellemi munka. amíg az igazi okot nem veszik számításba.életmódra való áttérés óta gyarapodó nemi gyönyöreikről. hiszen a lehetőség folyton fönnáll. A kielégítő nemi élet lényeges része a mértéktartás és az önfegyelem." Túl nagy az ár. például az írás is. Próbálkoznak étrendváltoztatással.) Meggondolandó. A földművesek tudják: hamarabb hozza hitvány termését az a növény. én legalábbis úgy vélem. az idegek erősebb érzeteket tudnak továbbítani. az egészséges életmód egyik apostola szerint . de ezek egyike sem hat addig. igyekszik a fajfenntartás ösztönök paran­ csolta feladatát még pusztulása előtt ellátni. Ha kellően tiszteljük. (Az idézett írás forrása: W. aztán ajzószerekkel. hogy a szélsőséges nemi érdeklődés nem a legyengült egészségnek a jele-e. annál inkább olyan emberek érdeklődnek majd irántunk. L. kreatív. tisztán. a pihenés. amit a túlzásokért kell fizetni. Lehet benne valami? Tiszta belsőben az érzékek sem tompulnak el. az étrendi hibákat. legyen az sport. így szinte magunkhoz fogjuk vonzani az igazit. továbbá az idegvégzödések mechanikai ingerlésével. pihenés és testgyakorlás következtében. Mivel nemi kapcsolatból bármikor foganhat gyerek. válo­ gassuk meg. Miért pont a nemi tevékenység lenne kivétel ez alól? Mennél j o b b a testi állapot a megfelelő táplálás. nemegyszer orvosi ellátást is szükségessé téve.. ahogy fontos szerepet kap az íté­ lőképesség is. aki évek óta azt hitte. De nem fog visszatérni a rendes nemi működés. hogy feltétlen bizalom épüljön ki közöttünk. a méreggel telítettség állapotába juttatnak. de ez nem gyógyítja az igazi okot. Nem egy közülük az idősebb korosztályt képviselte. és más fölösleges. Esser. alkotó tett. akik szintén tiszták és egészsége­ sek. energiaigényes szokást. Esser. hogy számára már örökre véget ért az érzéki örömök korszaka. Akadt. de jó szolgálatot tesz a boldogság és a testi-lelki egészség megőrzésében. eléggé becsüljük magunkat és testünknek szeretettel viseljük gondját. nagy adag fehérje bevitelével. annál erősebb lesz a megélt nemi élmény.

Sokakat kön­ nyen megzavarhat. 166 . ame­ lyek durván beavatkoznak a test saját hormonháztartásába és annak finom egyensúlyába. Ilyen hétköznapi ok lehet például egyikük. napfény. mert testük belső körülményei nem megfele­ lőek ehhez a magasztos feladathoz. noha lehet.életképessége sajnos az utódnemzedékekben halmozottan is öröklődhet.milyen kellemetlen tünetek várhatók. hogy a nemző. igyek­ szik megszabadulni tőle? Saját gyakorlatunkban gyakran tapasztaltuk. A sokféle fogamzásgátló spirállal is hasonló a helyzet. esetleg mindkettőjük dohányzása. illetve hús. hogy még vehemensebben próbáljon megszabadulni az idegen holmitól. tej. Tiszta. vagy nem bevenni? A tabletták hatóanyagai általában olyan hormonok. A Természetes Hygiénia írott története számtalan olyan esetet ismer amikor meddő párok életvitelük egészségesebbé változtatása által termé­ kennyé váltak. hányan vetik magukat alá különféle. hogy élet­ képesebbek lesznek. elegendő pihenés. friss levegő és szeretetteli környezet hatására. hogy az egyébként hatásos életmódváltozás nem hozta meg a várt előnyö­ ket azoknál a nőknél. ha nem mérgektől elszennyeződött szervezeten belül kell kínlódniuk.és fogamzóképesség már pár hónap alatt helyreállhat helyes táplálkozás (sok friss gyümölcs. Kissé belegondolva könnyen érthetővé válik a dolog. Nem nyilvánvaló-e. egyénenként sokszor egészen különböző. vagy más vegyszer. amely eleget tud tenni „küldetésének". csak azért nem fogamzóképesek. tehát nagyobb valószínűséggel akad majd olyan közülük. Bevenni. ami végül is nem csupán az egyedeket. A spermiumnak hosszú és küzdelmes utat kell megtennie a petesejt meg­ termékenyítéséhez. Szomorú belegondolni. olykor nagyon kellemetlen mellékhatás. hogy a szervezet védekezni fog ellene. alkohol fogyasztása és hasonlók. A spirál eltávolítása után viszont gyorsan jelentkeznek az új életmódtól elvárt jó hatások: egészséges fogyás. például kávé. Nem csoda hát a rengeteg. üde bőr. Az előnyös életmódváltozások nemcsak a termékenységet hozzák vissza. Esetről esetre bebizonyosodik. A másik figyelemreméltó szempont a fogamzásgátlás. akik ilyen fogamzásgátlót használtak. ha egyébként törekednének az egészséges életmódra. nyers csonthéjasok fogyasztása. ragyogó. de az ilyen szülők utódja is egészségesebb lesz. zöldség. de az egész fajt gyengíti. test­ mozgás. sőt. Ugyanígy az egészséges férfi testében kifejlődött hímivarsejtektől elvárható. de nem tudják. mi legyen ezzel az „antibébi" tablettával. teljes gabona. egészséges belső környezetben ez könnyebb. s a női szaporítószervek is jobban tudják ellátni feladatukat. Idegen anyag a testben. Az egészségesebb életmód révén fölszabaduló többletenergiát a test azonnal arra fordítja. tejtermék és földolgozott élel­ miszerek alapos csökkentése vagy mellőzése). a legnyakatekertebb művi beavat­ kozásnak is a hőn áhított gyermekáldás érdekében. szinte előre meg lehetett mondani.

5 százalékos a megbízhatóság*. sőt. amely két ausztrál orvos. O. sőt.. de olyanokon is segíthet. hogy mely napokon a legvalószínűbb a teherbeesés. (További fölvilágosítás az alábbi címen kapható: Couple to Couple League. vegyszermentes. Az adatokat a világ öt különböző területéről gyűjtötték. Kecsegtető kilátások. P. akik gyermeket szeretnének. Ohio 45211. természetes fogamzásgátlási lehetőség az úgynevezett Sympto-Thermal (hőmérőzésen alapuló) módszer. & Dávid M. hogy a lehető legnagyobb mértékben kielégít­ hessük őket. ** E ragyogó. úgynevezett ovulációs születésszabályozási módszer. A W H O (World Health Organization. De létezik a fogamzásgátlásnak egy nagyon sikeres. és arra. melyek lesznek a biztonságos napok a szeretkezésre. az eljövendő nemzedékek is egyre egészségesebbek lesznek így. Fölismerhetjük e módszerrel (elsősorban naptár követésével). Billings. s hamarosan pontosan meg lehet mondani. Box 111184. M. hogy ez az egyszerű módszer roppant hatásos és könnyen elsa­ játítható. D. Gondos alkalmazásával 98. érdemes megismerkedni velük. Ebből származik az ovulációs születéssza­ bályozási módszer másik óriási előnye.: The Ovulation Method (Collegeville. egyszerűen testünk alaposabb ismeretére tanít. D. USA. kíméletes módja. Az egyedek egészségesebbé válása kihat a fajra is. New York: Doubleday and Company).újraéledő tettvágy és életkedv. s melyek nem. ráadásul sokkal élvezetesebb és mélyebb lesz az így szerzett nemi élmény. 167 . melyből három a fejlődő országok közé tartozott. * Természetes fogamzásszabályozás címen Magyarországon is kapható erről könyv. természetes születésszabályozási módszereket több remek kiad­ vány ismerteti. Hasznos lehet az alábbi könyv is: Landrum B. Shettles. Néhány példa: John J. Cincinatti. hogy terhesség megelőzésére is használható. Néhány hónap alatt könnyen elsajátítható e jelek fölismerésének tudománya. M.. természetes. Minnesota: Liturgical Press). az E N S Z egészségügyi szervezete) által nemrég lefolytatott nagyszabású nemzetközi vizsgálat eredménye azt mutatta. D. Ph. a havi vérzéssel kapcsolatos nehézsé­ gek is szinte minden esetben csökkennek. dr. Rorvik: How to Choose the Sex of Your Baby (Garden City.)** Mennél jobban megismerjük biológiai szükségleteinket. John Billings kutatásain alapszik. annál jobban tudunk rájuk hangolódni. A peteérés szakaszainak megfigyelé­ sén alapuló. Nem kivétel ez alól a nemi igény sem. ahol az asszonyok nagy része írástudatlan: Az ovulációs módszer nagyon j ó l beillik a természetes öngondozás menetébe. A női test egyértelműen jelzi ezt az időszakot. hogy miként értelmezzük jelzéseit. Egy másik igen hatásos. mely há­ rom különböző testállapot figyelésével segít a nőknek a fogamzásképes­ ség napjainak megállapításában. Merce­ des Argu Wilson: The Ovulation Method of Birth Regulation: The Latest Adván ces for Achieving or Postponing Pregnancy — Naturally (New York: Van Nostrand Reinhold Company). Evelyn Billings és dr.

Elképesztő mennyiségben használjuk föl ezeket. vérzéscsillapítók. tisztító. lehelletillatosítók. fogporok. 168 . TISZTASÁG „Tisztaság. mosópo­ rok. hónaljtól a lábig mindenre.és súrolószerek. fogpaszták.Tisztaság. fél egészség!" Ugye ismerjük a régi szólást. krémek. ami a belső tisztaság legfontosabb eszköze. Mégis. hajlakkok. púderek. Sajnos sokan a külső „túlápolásával" igyekeznek pótolni a belső tisztaság hiányát. ágáló sarlatánnak. egyedül az bíztat. káros hatásúak. vakságra és makacs ellenállásra a hivatalos gyógyászat részéről? Nem tudom. fogkrémek. ne kicsinyeljük hát le ezeket sem. szagta­ lanító és izzadásgátló szórópalackok. alkal­ mazásuk nem egyszer betegséghez vezet. női „ i n t i m " illatosítóként is. arcvizek. szájmosók. Ennek nevében gyakran olyan anyago­ kat is bevetnek. hogy az újonnan fölfedezett igazságok túl szokták élni a legmegrögzöttebb elutasítóikat is. kellemes környezet és meghitt percek. Azóta szerencsére sokat változott a közfelfogás. Szerencsére már milliók ismerték föl a megfelelő ételtársítás jelentőségét. A köztisztasági mozgalmak az elmúlt évszázad során még az orvosi szakmát is meg tudták győzni a hygiénia fontosságáról. alig száz­ százötven éve még kifejezetten káros fényűzésnek tartották a heti egysze­ rinél gyakoribb fürdőzést. akik a test belső tisztaságának fontosságára szeretnék fölhívni a figyelmet. porok. ma már senkit nem tartanak ezért izgága. melyek nélkül aligha boldo­ gulunk. kencék és kenőcsök az összes elképzelhető változatban. Ez a test egészségének egyik legfonto­ sabb alapföltétele. Mindhárom olyan hangsúlyos összetevője a teljes egészségnek. Hajmosószerek. Manapság legfeljebb a Természetes Hygiénia hívei vannak kitéve emiatt hasonló támadásoknak. Meddig talál mindez még süket fülekre. sok esélyt nem látok. amelyek kifejezetten mérgezőek. Tiszta külső és tiszta belső.

A dezodorok alumíniumkloriddal zárják el az izzadságmirigyek kijáratát. Olyan emberek tüdejét vizsgálták. öklömnyi kristályhoz hasonló szagtalanító követ. Ráadásul akkora már az illatszerek és kozmeti­ kai készítmények iránti kereslet. melyeken keresztül rendesen a belső mér­ geknek kellene kiürülni. de ez nem fogja megszüntetni az okot. A DuPont laboratórium vizsgálata szerint a dezodorok és hajlakkok szórópalackjainak freon hajtógáza nem csupán a környezetre. tubusok. mert záródásra kényszerítik a bőr apró nyílásait. Talán azért hintjük magunkra olyan lelkiismeretes szorgalommal eze­ ket a „ c s a k külsőleg" holmikat. de velük együtt a száj hasznos baktériumait is. az alumínium közvetlen összefüg­ gésbe hozható az Alzheimer-kór kialakulásával. Visszafojt­ ják például a természetes öntisztulást. amelyeknek semmi keresnivalójuk se lenne testünkön. tégelyek olyan vegyszereket tartalmaznak. áttetsző. amennyi­ ben nem használjuk az általuk éppen népszerűsített árucikket. mely természetes ásványi sókból készült. 169 . Valamennyi megvizsgált személy­ nél a sejtek rák előtti jellegzetes elváltozásokat mutattak. mert érezzük. mert csak bajt csinálnak. akik gyakran használnak szórópalackokat. továbbá olyan káros színezékeket és adalékanyagokat tartalmaznak. hogy nem annyira kívülről. A fogkrémek koptatóanyagai ledörzsölik a fogzománcot. ahogy azt a korábbi ötödik fejezetben már ismer­ tettük. igen! A női intim szórópalackok például szinte kivétel nélkül talkumot is tartalmaz­ nak. ha tisztán tartjuk belsőnket is. Elvégre mi kértük.hála . ha melléktermékeikkel környezetünket szennyezik. Nincs annyi kölni és krém. a pórusokat. hogy a belélegzett permetbői az egészen apró cseppecskék a tüdőhólyagocskákon keresztül be tudnak jutni egyenesen a véráramba. Az lesz az igazi megoldás. hogy belsőnk nem elég tiszta. nem igaz? Minden ilyesmi káros lenne? Nyugodtan le is fogadhatják. sokkal inkább belülről vagyunk tisztátalanok. mint amilyen a fluorid. De mindez egyszerűen fölösleges túlzás. még rosszabb a helyzet. Hogyan? Követni kell a Testkonroll életmódot. A lehelletillatosítók megölik ugyan a káros kórokozókat. A szórópalackok. hogy nem is lehet igazán hibáztatni az illatszergyártókat. Akik mégis mindenáron használni szereüiének ilyesmit. ahogy gyártóik ránk akarják sózni készítményeiket. mint gyakran az is. ami közismerten rákkeltő hatású. egyes hirdetések egyenesen azt sugal­ mazzák.. Sőt. ami ezt eltakarhatná. de közvetlenül a felhasználóra is ártalmas.fejlett" civilizációnknak és „ m a g a s " kultúránknak. Az ebben a furcsa. hogy megátalkodottan piszkosak akarunk maradni. A test elpiszkolódott belsejéből előtörő anyagok kellemetlen bűzét kívánjuk így elnyomni. Ugyanis a belülről is tiszta testnek nincsenek kellemetlen szagú kipárolgásai. A porlasztás oly tökéletes. de még a közelében sem. amely egyértelműen veszélyes méreg. azoknak ajánl­ hatom a „ L e Crystal Naturelle" nevű.

anyatejjel. gabonafélék és csont­ héjasok magjaiból készített tejjel. és legfeljebb finom kókuszolajszappant alkalmazzunk. mandulaolaj tartalmával remekül nedve­ sítve a bőrt. tehát hátráltatja a kiválasztás roppant fontos. hogy már másnapra kicsípte a kisbaba popsiját a széklet. Intim női spray használata helyett zuhanyozzunk le két liter vízben elkevert két evőka­ nálnyi citromlé vagy almaborecet oldatával.Hatásosan megszünteti a hónalj és a láb kellemetlen szagát. Az elhalt bőr ráadásul akadályozza a bőrön keresztüli anyagcserét. Fontos a gyakori tisztábatevés. az a legjobb erre a célra. továbbá biztonságos és gazdaságos is. Jae Duckhorn [Pasadena. a lerakódások eltávolításához használjunk rendszeresen fogtisztító selyemfonalat. Ez tényleg frissen és üdén tartja a bőrt. Akinek ezek után még mindig hiányzik az olajos kezelés.) Léteznek e g é s z e n természetes le­ hetőségek is. Mindenféle bőrre alkalmazható. California] levélben is megírta. habokat. A hajtógázas szórópalackok helyett használjunk vegyszermentes zseléket. s nem sebesedik ki. vagy egy kád meleg vízben. A kellemes lehellet a tiszta belső­ ből eredjen. Például a mandulatej készítése után visszamaradó pép al­ kalmas a test bedörzsölésére. amikor tehéntejből készült tápszer­ rel etette. Puha kefével dörzsöljük és csak tiszta vízzel öblítsük a fogat és az ínyt.) A test tisztántartásához is legokosabb a legtermészetesebb megoldáso170 . ami eltávolítja az elhalt bőrsejteket. fogyaszszunk sok gyümölcsöt és zöldséget. Kerüljük a talkumtartalmú hintőporok használatát. friss gyümölcslével és friss gyümölcs­ csel. (Amerikában ford. Fürdessük őket meleg vízben. megj. vagy megfürdeni. A bőr puhaságát se kenőcsök alkalmazásával próbáljuk elérni. A kefés ledörzsölés után jólesik majd kiázni a zuhany alatt. az használjon tiszta kókuszolajat. A fürdésen kívül dörzsöljük át a bőrt természetes sörtéjű kefével. inkább igyunk elegendő vizet. Hatása hosszú ideig tart. nem zárja el a pórusokat. (Sokaktól hallottam. a lehető legkevesebb „készít­ mény" felhasználásával. kizárólag természetes összetevőkből készítve. s ráadásul a ruhát sem színezi el. A kültakaró tisztántartására legjobb naponta meleg (de nem forró) vízben lezuhanyozni. főleg csecsemők esetében. akkor miért ne próbálkoznánk meg természetbarát változataikkal? Manapság már elég sokféle ilyen létezik. ugyanakkor n e m gátolja a bőr anyagcseréjét. ez bőrük épségét is megőrzi. Tápláljuk a kisbabát helyesen. ha már mindenáron szükségesnek érezzük a szappanozást. amelyek különben eldurvítanák a bőrfelszínt. Bőrük illatozni fog. A mentatea feszessé teszi az arcbőrt. Az egészséges élelmiszerek terjesztésével foglalkozó Természetboltokban ilyenek is föllelhetők. míg mégegyszer átmasszírozzuk a testet szárított tökbélből készült úgynevezett „luffa" frottír-szivaccsal. tisztító folyamatát. vagy valódi tengeri szivaccsal. Ha egyszer a legtöbb testápolószer tele van vegyszerekkel. s ne a fogkrém műillatából.

saját otthonunk. A konyhai tisztítószerek a legveszedelmesebbek. ha sikerül helyettesíteni mindezt a kockázatos. ahol meghúzódhat. Még télen is érdemes legalább résnyire nyitva tartani az ablakot a jó szellőzés érdekében. Alaposan végigolvas­ va egyik-másik címkéjét ijesztő dolgok derülnek ki — ha egyáltalán 171 . Aztán egészségünkkel fizetjük meg az árát ennek a magunk teremtette világnak. Boldogság fog eltölteni. Mentesítsük a kamrát és a hűtőt minden vegyszertartalmú élelmiszertől. Ha dohányosok élnek a házban. Kezdjük a konyhá­ val. és ahol az ételek túlnyomó többsége friss gyümölcsből és zöldségből áll. erre kijelölt szobában hódolhassanak szenvedélyüknek. Testünk mellett talán csak otthonunk az. További elégedettségre és lelki nyugalomra adhat okot a tudat. Közérzetünk. hogy nekiállunk kiselejtezni a haszontalan holmikat. hogy lehetne másképp is csinálni. de még jobb az a megoldás. hogy miféle veszélyes vegyszereket alkalmazunk napról napra? Pedig közülük nem egy fölösleges. Sokan csak azért használják ezeket a veszedelmes anyagokat. méregtartalmú és drága holmit hatásosabb. Az az egészséges háztartás. no meg pénztárcánk is előnyét látja majd. A leghasznosabb otthoni elfoglaltság az lenne. de egyben az egész világ méregtelenítéséhez. KELLEMES KÖRNYEZET Az ember fészeklakó faj. A vegyszerekkel telített testápoló holmik sokkal inkább az üzletnek válnak hasznára. Sajnálatos hibája korunknak. dobjuk ki az összes mérgező és környezetszennyező tisztítószert. Az egyetlen nyugodt szívvel ajánlható légfrissítő a nyitott ablak. Az áporodott levegő leggyakoribb oka a dohányfüst és a sütőserpenyőből felszálló zsíros szagok. Felejtsük el őket. amit sok amerikai lakásban már bevezettek. otthon senki nem dohányzik. mint egészségünknek.kat alkalmazni. kevesebb és sokkal olcsóbb szerrel. vagy helyettesíthető mással. ha törődni akarunk az egészséges környezet megteremtésével. hogy oly sok embertársunk kénytelen saját otthon nélkül leélni életét. Lassan egy vegyi hulladéktáro­ ló sem lehetne már különb. amelyet oly bőkezűen agyon­ kezelünk a legkülönfélébb vegyszerekkel. mert egyszerűen nincsenek tisztában a kockázattal és nem tudnak arról. noha az embernek eredendően tiszta környezetre és friss levegőre lenne szüksége. természeténél fogva szüksége van valamilyen fedélre a feje fölött. ahol nem dohányoz­ nak. hogy ennyivel is hozzá tudtunk járulni saját testünk. Összezavarodott az értékrend. környezetünk. akkor azok legfel­ jebb az egyetlen. Aztán mi mindent használunk a ház „tisztántartására"? Tisztában vagyunk-e azzal. Szabaduljunk meg valamennyi maró hatású ruhatisztító vegyi anyagtól. bagózni házon kívül lehet.

föltüntetik az összetevőket és a lehetséges kockázatokat. T ö b b erős hatóanyag együttes hatása könnyen végzetes is lehet. Ezzel megelőzhető. hogy ezekben is nagyon nagy a rendkívül erősen maró lúg részaránya. hogy az egyik alkalommal lecsöppent étel. ha közben hol itt egy kicsi. amikor az egészet lezúdítjuk a csatornába. hogy károsítaná az anyag színét. törüljük föl a fröcscsenéseket amilyen hamar csak lehet. szövését. jóval olcsóbb. amint kihűlt a tűzhely. (Maró hatásukon ez ugyan mit sem változ­ tat.) Hát nem aranyosak. de azt a nőrokonát is. íme néhány példa. amelyek mérge­ zés nélkül tesznek köröttünk rendet. Kockázatos kitenni magunkat nap mint nap gyilkos vegyi anyagok hatásának. Az ilyen rásült lerakódás valóban szinte levakarha­ tatlan. mennyi lehetőség kínálkozik egyes háztartási vegyszerek helyettesítésére sokkal kevésbé mérgező. szennyezve ezzel az amúgy is túlter­ helt élővizeket. Sokan nem is tudják. 172 . 1975 novemberében történt például. minden használat után. vagy a párából lecsapódott zsíros szenny a következő használat során odaég a tűzhelyhez. A vécé. hol ott egy kicsi. Csak ezek mintegy évi 10 000 balesetet okoznak az Egyesült Államokban. de frissen még könnyen eltávolítható. Fehérítőként alkalmazzunk boraxot. Az elpiszko­ lódás leggyakoribb oka az. Szinte csodát tesz az ablakkal. mert kevésbé koszolódik a sütő. olyan tisztítószereket kellene használnunk. Nosza. rá­ adásul hatásosabb anyagokkal. Aztán meg elégedetlenkedünk..és lefolyópucoló anyagok elsősorban abban hasonlítanak a tűzhelytisztító szerekre. hogy így „gondoskodnak" rólunk? Lássuk csak! A tűzhelytisztítókra például nem lesz szükség. s az élővizeket is kíméli. Súroláshoz használjunk szódabikarbónát. Ehelyett ugyan­ is inkább illatosítókkal álcázzák a maró anyagok gőzeit. ha nem öblítettük le a szert elég alaposan. ha kevesebb húsételt készítünk. Általános felülettisztító szernek remekül beválik néhány evőkanál ecet egy vödör vízben feloldva. hogy miért képtelenség rendes ivóvízhez jutni. aki szájon át adott mesterséges légzéssel próbálta megmenteni őt. hogy egy 68 éves aszszony klórmész és ammónia keverékével gondolta megtisztítani ablakát valami makacs. Minden belső méregtelenítési pró­ bálkozást eleve aláás. Maine államban. de ugyancsak káros anyag j u t be a szervezetbe. a padlóval. A lakásban a keve­ rékből fölszálló gőzök nem csak őt ölték meg. hogy felszabaduló maró páráik a levegőben maradva tovább roncsolnak. hogy belégzésük ne legyen olyan kellemetlen. hogy egyáltalán szükség legyen azokra az erősen maró tisztítószerekre. Anélkül fehérít. További veszély. tojásból eredő piszoktól. Nem beszélve arról. odaragadt..

(Ejtsd: emvéj. terjesztésük kizárólag az önfejlesztő ügynökhálózat útján folyik. mert visszakérheti pénzét. vagy az Amway*. szájba jutva nemcsak csíp. De bárki hozzájuthat! Hivjon és mi házhoz me­ gyünk. A gépírónő. amit már évezredek óta használ az ember. Elhatározta. ez a mosópor.) Csak egy telefon. hogy a mosópor egyben a legjelentősebb környezetkárosító háztartási szer is. bőrkiütést és náthaszerű tüneteket. esetleg biológiailag lebomló folyékony mosogató­ szert. (Szerencsére ez a legritkább eset. illetve illatosító anyagokkal. enzimekkel. hiszen előbb-utóbb minden mosópor az élővizekbejut. majd fél csészé­ nyi bóraxot. mert a korábbi mosószermaradvá* Amway? Ma már Magyarországon is beszerezhető! íme a reklám: „Tisztára. Az első mosás után meglepődve látta. hogy a szokásosnál piszkosabbnak tűnt a friss ruha. tisztító-. Csalódás kizárva. A mosópo­ rokba kevert mesterséges enzimek gyakran okoznak asztmát. de sokat kap. mivel sűrítményeink megfelelő hígítása vízzel már az Ön föladata lesz. tovább habzik a partok mentén. — Lefolyó eldugulása esetén öntsünk bele forró vizet. — Mosogatáshoz használjunk biológiailag lembomló szereket. mint Amerika! Elképesztően hatékony. áttér az A m w a y mosószer használatára. tejet. Budapesten például 136 85 78. hogy a mai mosópor már nem egyszerűen szappan. ettől lesznek azok egyre kevésbé élők. de komoly egészségkárosodást is okozhat." 173 . A rendszeresen ily mosószerekben mosott ruha átitatódik mesterséges szag. Szem­ be.és egyéb anyagokkal. amelyek izgatják a bőrt. vagy bármilyen más ételt? Eltalálták. Igen. aki esetleg nem lenne megelégedve. vagy szódabikarbónát. Ezzel szemben a mosópor vegyipari termék. A hagyomá­ nyos szappan ugyanis egy aránylag ártalmatlan háziszer. habosító szerekkel.Zsíros konyhai eszközök és edények tisztítására (ezekből ugyan ha­ marosan egyre kevesebb lesz.) — Tűzhelytisztításhoz súrolószer gyanánt alkalmazzunk szódabikar­ bónát. töltő. USA-áruk forin­ tért. hiszen gabona és zöldség nem szokott olyan vastag levet ereszteni) áztatáshoz vegyünk szódabikarbóna oldatot. mint amilyen a Shaklee és az Amway. mint amilyen a Shaklee. mi az. vagy épp habzásfékezővel. Luxus minőség elfogadható áron. mégis kézkimélő és környezetbarát háztartási tisztítószerekkel.és lágyítószerekkel telítve. e rész elolvasása után beszámolt a bőrallergiáról. Kathy Atwood. Meg kell érteni. Ezek a legjobbak! Gondolnák-e. Figyelem! Boltban nem kapható. amiből többet vásárolunk. a tüdőt. mint amennyi kenye­ ret. Nem csoda. Ezután egy kis kézi gumiharanggal pumpálva már újra sza­ baddá lehet tenni a lefolyót. aki e könyv elkészítésében is segédkezett. Keveset viszünk. amelytől — lányával együtt — állandóan szenved.

melyek kevésbé mérge­ zik levegőnket gőzökkel és gázokkal. A természetes rostból készült anyagok jót tesznek a bőrnek. Az első kettő káros maradékokat hagy a ruhában. hogy Kathy és lánya is örökre megszabadult a bőrallergiától. Ugye. legyekre. vagy az A m w a y termékei. hogy ránk. természetes rostot. ahol már nemzedékek óta együtt él rovar és ember. Sokan nem értik. A lakásban található szúnyogok számát alaposan korlátoz­ hatjuk. A statikus dörzselektromosság gondját másként érdemes megoldani.nyokat nem lehet mindjárt elsőre eltávolítani. a citronella olaja természetes szúnyogriasztó. kevésbé ingerlik azt és hagyják. ha a házon kívül. amikoris eltávolítjuk mindazt. hogy szabadon lélegezzen. Senki nem gondolhatja komolyan. miért ellenezzük a mikrohullámú sütőt a Testkontrollban. hogy a 174 . Ha mindezek ellenére mégis be kell vetni rovarirtót. Az sem lényegte­ len. ami lakásunkba vonzaná a kártevőket. ők összhangban élnek a természettel. a rovarok egy része láthatólag bármit túlél. ruháink tartalmazzanak több valódi. a lágyítók. Kezdhetjük mindjárt a mennyiség egyszerű csökkentésével. Régi házban. szúnyogokra. Ezt-azt azért lehet tenni a mesterséges mosószerek visszaszorítására. vagy még inkább ruhára kenve már kevés is elveszi „étvágyukat". (Nem csoda. ez senki­ nek sem tesz jót. mi viszont károsodunk az irtószerektől. melyeket oly gátlástalanul használunk manapság. Csótány és rokonai esetén szüntessük meg minden „ k e d v e n c gyülekezőhelyüket" a házon belül. ha kell. Jó lesz a házat mentesíteni mindenféle sugárzástól is. melyek ingerlik a bőrt. nem szeretnének atomerőművet a szomszédban? De vajon tudják-e. a kertben felszámolunk minden helyet. (Elhihetik. akkor is inkább a száraz. Ezek a permetek állandóan a levegőben lengenek.) Néhány módszerrel meg lehet valósítani ezt a csökkenést. Bőrre. porított változatokat használjuk. csak mi állunk harcban vele. ésszerűbbnek tűnhet először csak csökkenteni számukat. A nyílászárókra szerelt szúnyogháló is hatásos módszer. ott talán túlzás célként rögtön a teljes irtást kitűzni. ha nem. hatásuk gyilkos a bogarakra. a dörzselektromosság elleni készítmények és a folttisztí­ tók használatát is. azaz a lehető legkevesebb műszálat. mivel haszná­ lat közben belélegezzük az oldószerek maró gőzeit. Egybehangzó fogyasztói fölmérések szerint legtöbben átlagosan a szükséges mennyiség kétszeresét hasz­ nálják! Vissza lehet szorítani a mosáshoz használt minden egyéb vegy­ szer. A rovarok elleni küzdelemben hasznos a gyakoribb „nagytakarítás".) Harmadsorban pedig ma már mindezek nagy részét biológiailag lebomló szerekkel lehet helyettesíteni. Sokan rendszeresen rovarirtóval kezelik lakásukat. amely alkalmas szaporodásukra. az utóbbi meg különösen veszélyes. Néhány mosás után azon­ ban a ruhák újra ragyogó tisztán kerültek ki a gépből. mert akárhogy is mérgezünk. mint amilyenek példá­ ul a Shakelee. emberekre ne lenne káros. A citromfű.

mondjuk a percek alatt tálai­ hatóvá tett fagyasztott csirke. akkor ugyan miért látnák el drága sugárvédelemmel? A mikrohullámú sütő fölépítése hasonló a hasadó anyagok tartályai­ hoz. Senki nem tudja pontosan megmondani. Frey szerint az idegrendszer a szabványban előírt szintnek már a háromszázad részét is 175 . hogy ereszt. rongálja a látást. ahogy a gyártók és eladók elkenik a valóságot. elsősorban az ajtó körül. hogy gyorsabban teszi. s már késő lesz az ok után kutatni." Nem az a gond. igaz? Sőt. Megéri-e a lerövidült sütésidö. Mert a díjbeszedők j ö n n e k ugyan halál­ pontosan. csak az holtbiztos. hogy az étel sugárzóvá válna. Valamennyire mindig ereszt. A sugárkárosodás halmozódását se érezzük. Úgy hirdetik. Befolyásolja a szívritmus-szabályozót. Annyira biztos. Nem is az étel forog veszélyben. mely fölfogná a sugárzást és figyelmeztetne az alattomos veszélyre.mikrohullámú sütő tulajdonképpen egy rádióaktív. nem látható. szürkehályoghoz vezethet. A tünetek évekig lappanghatnak. hogy pusztít.kis ener­ giájú és nem ionizáló"? Engem még ez sem nyugtat meg igazán. hogy a veszélyekre is figyel­ meztessen. sokkal inkább a gyártót! Arról nem is szólva. sugárzó test? Azt mondják. mint a „ m o d e r n kényelem nélkülözhetetlen eszközét". Se íze. Nem engedne ki sugárzást. legföljebb maga a gyártó. ha ugyan veszi rá a fáradságot. a kibocsátott sugárzás . milyen veszélyt jelent a mikrohullámú sütő. különösen ve­ szélyes a magzatra. s közben senki nem töri magát. ugye. Szerintem e készülékek terjedésének okai a lustaság és az. Halálos csöndben. hogy biztonságos sugáradag! Dr. hogy nincs olyan alacsony sugárszint. nem hallható. ki nem tapintható. Dr. de. hanem mi magunk! Még észre sem lehet venni. nincs abban hasadó anyag.. A. Ez a szabvány vajon kit véd? Engem? Nem. károsítja az érzékeny szöveteket. amikor jelentkeznek. hogy szinte semmi időt ne kelljen a főzésre fordítani. nincs szervünk. a tömítések men­ tén. ugye n e m szoktak rendszeresen megjelenni a háznál az állami sugárzásszint-mérők önöknél sem. fokozza az idegkimerültséget. ha tökéletes lenne. tovább megyek! Nem létezik olyan. s ez benne az igazi veszély. Minden főzőeljárás elvesz az étel táp­ értékéből. a mikrohullámú sütő esetében csak az a különbség. alattomos su­ gárforrást tartsunk a háznál? Mert igenis veszélyesek! Ha nem lenné­ nek azok. hogy betartását senki nem ellenőrzi. H. se bűze. azaz amikor a megbetegedés valószínűsége nulla lenne. Szerinte „a hatvanas évek óta tartó mérések egyértelműen azt igazolják. hogy egészségre ártalmas. Kari Morgan kutató a sugárhatás és az egészség összefüggéseit vizsgálja. Ugyan miért tartsak én otthon akár alacsony energiaszinten sugárzó holmit is? A kényelem. hogy mi kárt okoz a mikrohullámú sütő. Ez a fölfogás mindenkit már szinte kényszerít. Csak gyanítható. amelynek biztonságosan ki lehetne tenni bárkit. de sohasem az. hogy külön szabvány foglalkozik a kiszivárgó sugárzás „elfogadható szintjének" meghatározásával.

hogy a szerelőket is feliratokkal figyelmeztetik rá. az túl sokba kerülne. kinek a szempontjából. Vagy képzeljenek el egy kisgyereket. ne kerül­ j ü n k karnyújtásnyira se a bekapcsolt készülékhez. Önök hogy vannak ezzel? Gondolom nem lesz meglepő a hír. Az 5 helyett ez 30 „ r e m " a harmincadik 176 . legalább alkalmanként ellenőrizze készüléke sugárvédelmének épségét. Csak a nagyközönség tájékoztatására nem futja. de a szállítástól is rongálódhat. Sötét kilátások. aki fehérvérüségben haldoklik. azzá válik. A legtöbb készülék jóval efölött üzemel. attól alig két méternyire. aki többre becsüli kényelmét a kockázatnál? Annak azt javaslom. Aki ezek ellenére otthonába visz ilyen kiszámíthatatlanul kockázatos készüléket. Sohase tegyünk oda nem való. Tisztításra csak puha holmit használjunk. amelyikben rendszeresen nézzük a tévét. a tekintetet is fordít­ suk el róla. annak érdemes legalább tisztában lenni néhány fontos dologgal.) De továbbra is azt tartanám jónak. ha nem támogatnánk az atomipart ilyen készülékek vásárlásával. Ha maga a televízió nem is lenne káros. Dr. gyengülhet. semleges mosóanyaggal. (Amerikában a Radio Shack forgalmaz erre szolgáló mérőeszközt. Akad még. Már az elhasználódás miatt is az öreg mikrosütök jobban szivárognak. amikor orra. Ezzel szemben átlago­ san 1 „ r e m " sugáradagot kapunk minden olyan évben. A sugárveszély akkora. és amit a tévékészülékek gyártói nem vesznek számításba: kísérleti atomrobbanások. vagy más koptató hatású tisztítószer alkalmazása növelheti a kiszivárgó su­ gárzás mennyiségét. ha sugárzása hozzáadódik napjaink többi sugárterhe­ léséhez. az űrből érkező állandó háttérsugárzás hatásán fölül még napi négy-öt óra a képernyő előtt. mint az újabb keletűek. A védelem nem csak a használat során. egyik karja és másik kezének több ujja már hiányzott. Az ICRP (Nemzetközi Sugárvédő Szervezet) adatai szerint 30 éves korig legföljebb 5 „ r e m " lehetne az összes sugárártalom. „ N é z z e n e k csak rám. idegen tárgyakat a nyílások tömítéseihez. amelyik megérné a nukleáris szerencsétlenség kockázatát. hogy észrevegye. ha növekszik a szivárgás. rákban. hogy a televízió sugárzása egyértel­ műen káros. Nincs az a kényelem. De véleményem szerint a telvizió önmagában sem veszélytelen!" Hogy a szabványok gondoskodnak a tévé biztonságosságáról? Megint fölvetődik a kérdés. orvosi röntgenvizsgálat. 16 kilovolt feszültséget neveznek „biztonságosnak". Leg­ alábbis én. álla. menthetetlenül. A sugárzás mennyisége szaporodik színes és nagyobb képernyő esetén. Fémszivacs. Emil Grubbe neves sugárzásszakértő 1960-ban halt meg. főleg a többi minket érő sugárzással együttes hatásban. amik az embert érik. Nem sokkal halála előtt nyilatkozott így a televízió károsságának kérdésében. Ahogy tartok az atomerőművek terjedésétől világszerte. ugyan­ úgy ódzkodok a mikrohullámú sütő térhódításától az otthonokban. Tartsuk meg legalább az egy lépés távolságot.megsínyli.

Segítsük e folyamat ellensúlyozását. fiam. amelyet oly mértékben irtanak. senki nem lehet biztos semmiben. Vagyis teljes a tájéko­ zatlanság. hogy csemetéik akár órákat töltsenek a tévé előtt. figyelmeztet­ ni kell a várandós nőket a magzatukat fenyegető sugárveszélyre. más szempontból is érdemes együtt élni velük. Az élő növények oxigénné alakítják a kilehelt széndioxidot. Csak helyeselni tudom azon szülők eljárását. mint manapság tesszük. Nem csupán látványuk tölt el örömmel. Neveljünk virágot saját otthonunk díszítésére. annál kevesebb kárt okoz. Látványuk lélekemelő. üdítsük föl szobáinkat is növényekkel. fénycsőből. természetünknél fogva is sokkal több időt kéne tölteni a szabadban. számí­ tógépmonitorból. ha ez így megy tovább. ahol éjjel-nappal megy a tévé. irodai fénymásológépből és ezer más mes­ terséges forrásból ránk zúduló pusztító sugárözön ellen úgy lehet a legjobban védekezni. amikor száz újszülöttből átlag tizenket­ tő kisebb-nagyobb születési rendellenességgel j ö n a világra. Bolygónk legfontosabb oxigénfor­ rása az őserdők övezete. A televizió nem ártatlan szórako­ zás csupán. És ez csak az egyénre vonatkozik. ha a lehető legtöbbet tartózkodunk természetes világításban. Érzékszerveink még min­ dig rá tudnak hangolódni a Természet szépségeire. s még csak azt sem mondják. Vigyük be hát ezeket otthonunkba. Ültes­ sünk fát! A fák tartják tisztán a légkört. hanem valódi veszély forrása is! Még néhány figyelemreméltó adat. aki így bíztatja gyerekeit: — Kapcsold ki azt a tévét. A sejtek szaporodás közben a legérzékenyebbek erre. komolyan vannak ilyenek! A tévéből. a mesék és legendák tele vannak csodás virágokkal. legalább saját környezetünkben. idegnyugtató. Az első sugárterhelésre vonatkozó amerikai szabvány 1968-ban jelent meg. Egy szerény virágcsokorral is be tudjuk varázsolni olykor-olykor a természet szépségét otthonunkba. minden lehetséges módon. s épp a magzati kor az.évben! Szülők hagyják. Hátrább a gyerekekkel! Két méter legyen a legkevesebb! Ma. a lehető legkisebbre. ültessünk fát. azóta nyolcszor módosították. hogy már a kétezredik esztendőben alig tizede marad meg a mostani állománynak. menj(ünk) inkább játszani a szabadba! Őseinkhez hasonlóan. hisz nem olyan régi találmány e láthatatlan gyilok. ahová csak lehet. termesszünk zöldséget saját fogyasztásra. virágokkal. Akad­ nak például családok. Mindez olyan beruházás pénz177 . korlátozzuk a sugárzást. Egy lehetősé­ günk van csak a védekezésre. akár nézi valaki akár nem! Tréfa nélkül mondom. ha csak zsebkendőnyi is. Mind a nyolc alkalomal csökkentették a küszöbértéket. a nemzedékek során halmozódó hatás még ennnyire sem ismert. gyönyörűséges növényekkel. amit én itt: mennél messzebb ülsz a képernyőtől. Még többet tehetünk a házikertben. Az eltérés így is ezerszeres például a szovjet előírásokhoz képest. amire a sejtszaporodás a legjellemzőbb. segítenek tisztán tartani lak­ helyünk levegőjét.

A kapkodó élet fárasztó nyűggé lesz. de szebben fejlődik dallamos zene hatására. tüdőnkre lesz jó hatással. soha véget nem érő zavarosságnak tűnik. az idegnyugtató muzsikát már Aszklépiosz gyógyító szentélyeiben is gyógyszerként hasz­ nálták az ókori görögök. melyek reggeltől estig zápo178 . s a csönd és az elmélkedés színe is ez. Minden szín más-más testi energiaközpontra hat erősebben. nem j u t idő a nyugodt. rossz az emésztés. inkább fokozzuk az egészséget általa. ha a felszínen folyton szilaj hullámokat korbácsol a vihar. apróságok túl nagy jelentőséget kapnak. megszakítjuk kicsit az állan­ dóan érkező benyomások végtelen folyamát. Nyugtalan az álom. A kék a levegő színe. Tudatunk az a képernyő. A sárga és a narancs az emésztést segíti. ha nyugodt. M E G H I T T PERCEK A mai élet tempója sokunknak túl idegesítő. aminek közvetlen haszonélvezői is mi magunk leszünk. világosabbá válik. Jobban tudatában leszünk a kapcsolatoknak. A zöld érzelmeinkre. mint szélcsendben a tisztavízű tó. sokban hozzásegíthet a kellemes közérzet eléréséhez. amely sokkal jelentősebb. hogy mi munkánk célja. mint gondolnánk. meleg színükkel a Naphoz hasonló hatást gyakorolják az emberre. T o m p á b b (de nem fakó) tónusok meg­ nyugtatóan hatnak. ahogy a kemény.ben és időben. Barátságos. Nyugodt életvitel mellett maga az élet is könnyebben érthető. összhangot. A nyers. befolyásuk erősebb. felszínessé üresednek emberi kapcsolataink. ahol életünket szemügyre vehetjük. A fémesen harsogó rocktól a növény is elsatnyul. szívünkre hat. A fehér a tudatosság magasabb szintjeire vezet. Mélyre hatolhat a tekintet. nyugodt muzsika csodásan el tud andalítani. Mintha kikapcsolnánk egy időre a számítógépet. éjjel-nappal zúg-zakatol tőle az agy. tiszta gondolkodásra. Pár szót a színek ránk gyakorolt hatásáról. Ne aláássuk. Legalább ilyen fontos a zene hatása is. Mindennek csupán az az oka. De nem lehet észrevenni a tó fenekén a megbúvó kincset. békét sugall. Nagyszerű élmény megtanulni lecsendesíteni gondolatainkat. Látjuk. mint sejtenénk. de elsiklunk az élet fontos dolgai fölött. Ezt sem én találtam föl. az érzelmek hevesen csaponganak. lélegzé­ sünkre. A vörös például a nemi érdeklődést mozgósítja. Éljünk tudatosan a színekkel. vad színek nyers és vad érzelmeket váltanak ki. Tudato­ san és megfelelő módon éljünk tehát a zenével is. melyek embertársainkhoz fűznek. Összevissza kavargó gondolatok között könynyen irányt s arányt lehet téveszteni. szeretetet. hogy túl­ telítődik a tudat. A lágy. hangos zene akár a környe­ zetszennyezés egyik válfajának is tekinthető.

s tisztítjuk vele tudatunkat is. ha betö­ rik. s ezt az időt a nyugalomnak szenteljük. Mennél j o b b a n erőszakoljuk. Az ébrenlét minden órájában agyunkban megállás nélkül és nyaktörő tempóban versenyeznek a gondolatok. kifelé és befelé. ilyesmi csupán a lélek embereinek adatik meg. meditációnak. a feszültség. Minden belégzésnél gondolatban szívjuk magunkba azt. önműködően. Ugyanilyen megkönnyebbüléshez juttathatjuk magunkat. ahogy ez folyik. Tegyük meg ezt most szándékosan is. Olyasmi ez. „A mennyek országa bennetek van". hogy szeretet. letisztít. hogy gondolataink úgy ugrálnak. ahogy áramlik testünkben. A nyugodt mély légzés által tisztítjuk bensőket.roznak ránk társaink. szinte részévé válik életünknek. Lelkileg is egyre nyugodtabbá válunk. ha kordában akarják tartani. ő maga akar folyton irányítani. ha egyszer végre leállítják a gépet. érintsük össze két tenyerünket és hunyjuk be a szemet. Hangot is társítsunk hozzá. s mi vonuljunk máshová. munkaadóink vagy beosztottaink felöl. csöndes. mint amilyen a harag.magával a tudattal próbáljuk lecsöndesíteni a tudatot. akkor mondjuk azt. sőt.. meghitt. hadd tegye. stressz. Belégzéskor mintha így szólna: H O M . Lassan hozzá­ szokunk. megvilágosít. Sokan azt hiszik. amit úgy hívunk. Nem kell hozzá nagy fölhajtás. ha naponta pár meghitt percet teremtünk. hogy korlátozza önmagát. lecsukott szemünkkel próbáljuk látni is. míg a hátteret fülsértő zajok töltik be. vagy ezek „eredménye". Ostrom alatt állunk munka közben.. jövet. merengő elmélkedés­ nek. szinte erőlködés nélkül fog menni a dolog. gyermekeink. vagy kényelmes törökülésben közvetlenül a padlóra. mert . Ha az így szabadon engedett gondolatok sem akarnak békén hagyni. Nem szereti. Figyeljük. vagy rábírni az atomipart. ami kedvére van. mint lángszórót használni tűzoltásra. kilégzéskor meg azt mondja: SZA. amit a nyűgös gyerek­ nek szoktunk: Most nem! Helyette összpontosítsuk energiánkat a lég­ zésre. a kiáramló levegővel pedig mindig engedjünk ki magunkból negatív érzéseket. érezzük a levegőt. ha hámba kényszerítik. E hangzásokat minden lélegzetvételnél magunkban ismételve sikerül majd figyelmen kívül hagyni elménk csalafintaságait. Erőltetés helyett hagyjuk. Az első benyomás az lesz. ettől ő is megtanul lenyugodni. annál kevésbé engedelmeskednek. a féltékenység. a 179 .. mintha megállás nélkül láncfűrésszel irtanák köröttünk a fákat. egyszerűen üljünk egyenes háttal egy székre. megújít. Felfrissít. Valójában valamennyien képesek vagyunk a meghitt percek élvezetére. Mindenki hasznát látja a rövid. megerősít. menet. s egyre könnyebben. mégis csodálatos lesz meghal­ lani a hirtelen csöndet. a gyűlölet. mint rakoncátlan kölyökkutyák a pórázon. tisztítsuk hát meg ezt az egész birodalmat az Istentől kapott szeretettel. Szükség esetén az ember önkéntelenül is néhány mély lélegzettel szokta megnyugtatni magát. ahogy egyre rendszeresebben gyakorlunk. A tudat alaptermészetéhez tartozik a versengés.

. Akkor is kényszerítsük magunkat. ráadásul mi magunk sem leszünk annyira követelőzőek. Tapasztalat nélkül nem is gondolnánk. megismerkedtünk a teljes gondolatmentesség érzésével. hogy lehetőleg mindig ugyanabban a napszakban csináljuk. maradjunk nyugton az előre kitű­ zött időtartamra. ha az ebédszünetet használjuk föl erre is. hogy naponta gyakoroljunk. több szeretetet tudunk adni és kapni. később esetleg 20—30 percet is. vagy ha lefekvés előtt találunk rá alkalmat. mily meglepően nehéz akár csak egy percig is nyugton ülni. hogy jobban meg tudunk felelni a mindennapi élet kihívásainak. Segítenek a tartós belső feszültség. s benne önma­ gunkat. ha az időmérés gondot okozna. Kevésbé hajlunk túlkapásra. A meghitt percek szeretetteljesebbé teszik életünket. hogy ment? Érthe­ tő már. N e m leszünk annyira ingerültek. Ha hozzászoktunk a napi pár meghitt percben a tökéletes nyugalomhoz. Ebben a helyzetben az agy valódi pihenéshez jut.) Legjobb a kora reggeli órákban időt szakítani az elmélkedésre. ha aznap éppen egyáltalán nem sikerül elérni azt a bizonyos teljes belső nyugalmat. Nos. máskor meg nem. Lehet. Pár másodpercről indulva fokozatosan növeljük az időtartamot. hogy távlatában tudjuk látni a minket körülvevő világot. akkor egész napra mellénk szegődik áldásos hatása. Mintha egy hűs kút mélyén pihenne meg az ember. higgadtabban tudjuk megvizsgálni a tényeket. az abszolút nyugalommal. mielőtt megten­ nénk a megfelelő lépéseket. nő az önbizalmunk és teljesebbnek érezzük életünket. hogy mire akarunk kilyukadni? Az is j ó . Állítják. az a fontos. de az sem baj. Nem baj. először egy­ két percre. job­ ban el tudunk fogadni másokat és minket is jobban elfogadnak. míg eljutunk erre a szintre. nem heveskedünk fölös­ legesen. most mindjárt. ritkábban esünk túlzásba. feszül­ tek. (Kis ébresztőórát is használhatunk..lélelgzetvétellel együtt. így agyunk szinte hozzászokik. mert legalább rájöttünk a dolog ízére. ha csak pár másodpercre sikerült most kiüríteni elménket. (A relaxáció és meditáció titkait leggyorsabban a Silva-féle Agykontroll- 180 . majd akár tíz-tizenkét percre is. akkor hamarosan nem fogjuk teljesnek találni a napot enélkül. Próbáljuk csak meg. hogy tizenkét perc ebben a nyugodt. A fontos csupán az. először 5—10. Hogy nevezetesen mik is ezek a hasznok? Azt vesszük majd észre. gondolatoktól is tökéletesen mentes állapotban. akár éveket is. Egyszer összejön. hogy mindennap szánjunk rá egy kis időt. már várni fogja a gyakorlatot. a lényeg a rendszerességben rejlik. megértőbbekké válunk. készségesebben fog együttműködni saját pihentetésében. a mindennapi stressz elleni küzdelemben. s ez már a kezdet kezdetétől hasznunkra válik. mély tudati állapotban a test és lélek megújhodása szempontjából fölér egy egész éjszakai alvással. abban. s abban. hogy hosszú időt vesz ez igénybe.

ami a testilelki nyugalom megteremtésén kívül rendkívül hatékony technikákat is kezünkbe ad valamennyi problémánk sikeresebb megoldásához. 1502. (ford. További információ: 142 5760. Budapest.tanfolyamon lehet elsajátítani. megj. Ez aktív meditációs módszer. illetve Pf. 59.) .

.

nem voltunk biztosak. ami onnan kimaradt. Csupán egy szük részét említettem az egésznek. Hogy mi bennük a közös? Az. szárnyas. üzle­ tileg is érdekelt táplálkozási „szakember" szívrohamot kapott ugyan. ha az állati termékek kerül­ nek szóba. mert ezek a legdrágább ételek. tojás. Pedig ott visszafogtam magamat. két fejezetet szenteltünk erre a T e s t k o n t r o l l című könyvben. hogy valamennyit föl lehetne használni. hogyan fogadja az igazságot majd a közvélemény. tej. azért szerencsére kezdünk már átlátni propagandájuk álcázó füstfüggönyén. mellébeszélés. egészségromboló részét képezik ezek a termékek étkezéseink­ nek. csökken az emésztő. alacsonyabb a vérnyo­ más. becsapás. s itt is igyekszem csak arra szorítkozni. aminek következtében keve­ sebb az érelmeszesedés. 184 . s a széles nagyközönség számára is kiderült. Mert ilyenekkel etetik a népeket. hal. Jellemző rájuk a magas fehérjetartalom és a magas ár. visszaszorul a köszvény. javul az egészség. Mégis állandóan arra intenek minket. Pedig állati termékek túlzott fogyasztásával csak egészségünket veszélyeztetjük és halálunkat siettetjük. Noha a hús. nem akartam mindent egyben kitálalni. elhallgatás. hókuszpókusz.Csalás. noha már most is a testi szükséglet többszörösét tömjük magunkba. félremagyarázás.és tejipar által támogatott „szakértők" továbbra is elszántan védelmezik állásaikat. hogy egyre többet és többet fogyasszunk ezekből. ámítás. Az állati eredetű ételekről egyszer már eléggé leszedtük a keresztvizet. tejtermék. hogy azok aztán szépen meg is egyék az állati termékeket. Mik lennének ezek? Hús. ráadásul a legnehezebben emészthetők is. Csökkent a húsfogyasztás. hogy valaki végül is (szerintem végre) leleplezte üzelmeiket. félreveze­ tés. és még hosszan folytathatnám a rokon értelmű kifejezéseket. hogy mennyire értéktelen. csőbe húzás. mikor megtudták. Több.és légzőszervi bántalmak száma. hóhányás.

Szinte minden betegséggel össze­ függésbe hozhatók.AZ ÁLLATI T E R M É K E K MEGBETEGÍTENEK! Sokkal inkább. . újságcikkben kap nyilvánosságot a tény. az állati termékek ellen kívánok szólni. a hús. míg orcátlan szemforgatással jószándékukról szeretnék meggyőzni a kárvallott nagyközönséget. s ahogy semmibe veszik az emberéletet. Én is hangot kívánok adni méltatlankodásomnak e fejezet végén. Még egy szempont. Van ugyanis mód arra. a hivatalos táplálkozástudó­ sok és étrendszakértők szaklapokban megjelent közléseivel. Tudom mit beszélek. amit korábbi könyvem. hogy áttértem az egészséges táplálkozásra. amin aztán nem átallanak méltatlankodni mindazok. nem szívesen teszem. bolondság lenne elvakulva.. aminek ne tudnám minden szavát bizonyítékokkal alátámasztani. hogy valamennyi érintettet a károkozás szándéka vezérli. (Mintha maguk sem lennének tisztában cikkeik tartalmával. az összeállított szakirodalom-jegyzékkel ennek ellenkező­ jéről szeretném meggyőzni a kedves olvasót. Nos. szándé185 . Célom csupán a figyelem fölhívása a lehetséges veszélyekre. De nem állítottam és nem fogok állítani semmi olyat. mint ahogy ezt egyértelműen ki lehetne jelenteni mondjuk a bizonyítottan csakis gyilkos mérget előállító dohányiparral kapcsolatban álló szemé­ lyekről. mint bárki gondolná. Nem állítom. hogy mindenkit minden állati termék fogyasztásáról le akarok beszélni. Még én magam sem száműztem minden állati terméket az étrendemből.és tejipar számos embere bizonyára meg van győződve saját termékének ártalmatlanságáról. Ez egyszerűen esztelenség lenne részemről. a tizenkilen­ cedik században élt neves brit miniszterelnök szerint a hazugságnak három fokozata létezik: hazugság. nem­ egyszer épp a hús. hiszen elég támogatással meg egy kis ügyességgel bármiről bármit ki lehet mutatni — statisztikailag. a Fit for Life (magyarul Testkontroll) ellen indítottak. s egyre több kiadványban. noha lassan már két évtizede. akik sokmilliárdos zsíros üzle­ tüket féltik. Egyre több és nyilvánvalóbb erre a bizonyíték. szokták ki­ jelenteni. de bizony ők is óriási tévedésben élnek. Igaz. a valóságtól való vak Elrugaszkodás. mielőtt továbblépnék. de én azon a szándékos egészségromboló károkozáson vagyok fölháborodva. Nem. amit termékeikkel okoznak. Benjámin Disraeli. és tisztában vagyok a müfölháborodás hatalmas viharával is. A hivatkozási számok a szö­ vegben kapcsos zárójelben szerepelnek.) Igaz. hogy az állati termékek egy részét ésszerűen belevonjuk étkezésünkbe. máról hol­ napra. de ez nem jelenti egyben.és tejipar szószólóinak.A szakirodalomban nem található idevonatkozó utalás". méghozzá azonnal. józannak kell maradni. az „ellenség" ismertetése. Mint korábban is említettük: az eszményi felé törekedve nem szabad túllépni a lehetséges korlátait. szemenszedett hazugság és statiszti­ ka.

De a test csak saját gyártmányú koleszterinnek tudja hasznát venni. csak ez sodorja veszélybe az egészséget. hogy a hőkezelt tej rendszeres fogyasztása többféle szívbetegség oka. Pedig azt se tudnánk. méghozzá sokat. A húgy186 . nagy koleszterintartalmú ételek fogyasztását. akárki is adja. ami fel is használódik valamennyi testszövetben. különösen a húsétel az. (981 Ez magyarázza. a koleszterin. a növények világában ismeretlen ez az anyag. amiből a legtöbb húgysav fejlődik. 232. csökkenteni kell az állati termékek részarányát. 2 7 3 | Egy tízéves vizsgálatsorozat kimutatta. míg a növényi fehérje kifejezetten csökkenti. Bizo­ nyára mindenki hallott már ezekről a betegségekről. hogy az elérhető legnagyobb haszonra törekedve a lehető legkisebbre lehessen csökken­ teni a kockázatot. 294. (316) A húgysav az egyik legmérgezőbb anyag. Koleszterin csak az állati szövetekben lelhető föl. Magas koleszterin-(vérzsír)szint. amely alattomosan lopózik be a testbe. igaz? Megcáfolhatatlan tény ugyanakkor. |350) Alacsonyabbra kéne állítani a koleszterinszintet? A recept egyszerű ehhez. helyettük több zöldség fogyasztandó. 299| A telített zsírok bevitelének csökken­ tésére a vérnyomás is alacsonyabbra száll. A koleszterinről ezek után azt hihet­ nénk. (75. érelmeszesedés.kosán behunyt szemmel kihagyni ezt a lehetőséget. Az állati és az emberi szervezetnek nélkülözhetet­ len igénye van rá. mielőtt az új fába vágjuk a fejszét. nézzünk körül csak jó alaposan. mi fán teremnek. (30. 232. csontritkulás. Tehát csak a testtől idegen. és növeljük a magas természetes rosttartalmú étkek részarányát. hogy az állati fehérje növeli a koleszterinszintet. (28. a táplálékkal bevitt koleszterin jelent gondot a szervezet számára. (52. s a szervezetben a fehérjetáp­ lálék. ha nem ennénk állati eredetű ételeket. Epekő? Oka ugyanaz a zsírjellegű melléktermék. ha egy csepp koleszterin sincs a táplálék­ ban. 165. Szó sincs erről. 3 3 9 | Alacsony koleszterinszintű népességben rendkívül ritka a szívbetegség. 2371 Az állati termékek magas víztartalma a magas vérnyomás kialakulá­ sához is hozzájárul. növelik a szívha­ lál veszélyét. mert ez az egyetlen közös oka mindháromnak. 147. hozzájárulnak a koszorúér-meszesedés kialakulásához. Nem. (98] A telített állati zsírok növelik a koleszterinszintet. hogy minden állati termékben sok a koleszterin és kevés a rost. hogy csökkentsük a zsíros. hogy valamilyen idegen anyag. amihez — hála a májnak — akkor is hozzájut. az ember mája mintegy napi 2000 milligrammot állít ebből elő. tartalmazza a kérést. Elképesztő az állítás? Azt meghiszem! Megelőzhetők lennének ezek a bajok? A legtelje­ sebb mértékben! Hogy ez azért már túlzás? Egy csöppet sem az! És még csak a kezdetén tartok a fölsorolásnak! Minden egészségügyi tanács. vagyis alapvető tulajdonságaik eleve homlok­ egyenest ellenkeznek az ajánlással.

de sok rostot tartalmazó étrend ténylegesen csökkenti az inzulinszükségletet. hogy húgysavkristályok rakódnak le az ízületekben. vese-. 375.(vagy más néven prosztata-). 183. hogy alacsony fehérjebevitel drámaian javítja a máj-. Mindegyik megelőzhető és gyógyítható alacsony fehérjetartalmú étrenddel. kegyet­ len fájdalmakról. 86. here-. Szerintem — a dohányzás kártevését kivéve — a rák vala­ mennyi formájának létrejöttéhez hozzájárul az állati eredetű ételek kis rost. 4061 A gyötrelmes fájdalmakkal j á r ó ízületi gyulladások némelyike úgy j ö n létre. Rák.és nagy zsír-. 407. 3891 A szervezet az ételek fehérjéivel birkózik meg a legnehezebben. azok magas zsírtartalma okoz. 274. hogy milyen mértékben. 265. a kérdés csupán az. 85. 328. 201. Ez már egyértel­ műen és sok oldalról bizonyított tény. valamint koleszterintartalma. (6) A szív. 326. ijeszt. (135. e küzdelemben károsodást is szenved. 1113. Kevesebb állati termék fogyasztá­ sával ez is megelőzhető. Az állati termékek rákot okoznak. félelmet kelt. tehetetlenségről. (187) Bebizonyosodott. kevés sikerrel. 270. (9. rémiszt. 39. mint rákban.420! A vastagbélrák története igen jellemző eset. noha ennek bizonyítása még nem teljes. 235. 373. 337. {205. melyekről ez már kétségtelenül bebizonyosodott: vastagbél-. sok fehérje fogyasztásától megna­ gyobbodik a túlterhelt vese és máj. melyet az állati ételek. ha alaposan lecsökkentik táplálékukban a tejtermékek részará­ nyát. méh. haldoklásról. (27.292! A húgysav felelős a köszvény és némely más ízületi betegség kialakulá­ sáért csakúgy.és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők állapota is óriási mértékben javul. (59. mégis a ráktól sokkal jobban fél a legtöbb ember. 10. mell-. máj-. 368| Marilyn és j ó m a g a m is számtalan ilyen javulást tapasztalhattunk az elmúlt évtized folyamán. 213. illetve veseműködést. 118. fülzúgás szintén olyan baj. 106. dülmirigy. 170. mint a húgysavas vesekövekért. Mi több mint egy évtizede igyekszünk. A fülcsengés. 207. (31. hogy a kevés zsírt.és petefészekrák. 184. Itt csak azokat a rákbetegségeket sorolom föl. 374. 281) Vagyis soha nem késő! Talán még elképesztőbb. (161. Hiába halnak meg szív­ betegségben kétszer annyian.savszint alacsony fehérjetartalmú táplálék hatására csökken. 2231 Tejfogyasztás és ízületi gyulladás közötti egyértelmű összefüggésre mutat rá egy harminc évet átölelő skandináv fölmérés. Rengeteg eset igazolja. hogy a cukorbaj kialakulásában is jelentős szerepet játszik az állati eredetű ételek közismerten magas zsírtartalma. Már maga a szó visszatetsző. a Természetes Hygiénia már több mint fél évszázad óta próbálja fölhívni a figyelmet az étrend és a vastagbélrák közötti összefüg­ gésre. 379| 187 .185. 81. (146. Puszta hallásától is nyomasztó képzetek támadnak pokoli szenvedésről. 94. 349. 250. 4231 A leg­ gyakoribb — és igen fájdalmas — kalciumtartalmú vesekövek oka szin­ tén a sok fehérjét tartalmazó táplálék.

Ezért nem lát soha szálas takarmányt. 249. mert képesek vagyunk fölfalni a tehenek kicsi­ nyeit. Nem beszélve 188 . keményítő. illetve mit barbárságnak.. {97. 248. A szerencsétlen bocik az elérhető vasszö­ geket nyaldossák és az állást rágják kínjukban. savó. 302. hogy „ s z é p világos" borjúhúst lehessen előállítani. Ugyanis fényhez sem juthatnak. 104. {74. császárhús. melynek célja. kimúlnának vágás előtt. 387. A vágás­ ra kiszemelt borjak élettartama legföljebb négy hónap. Hízott disznó hasi hája? Szalonna. cukor. s ők is állították. hanem mint élő lényeket. Vagy tizenöt hétig tart ez a tortúra. Mint minden kölyökál­ latnak. fasírozott. mert ettől a bánásmódtól olyan betegek lesznek a borjak. amiből valamennyi­ re fedezhetné vasszükségletét.Viszont mindjárt mindenki elkezdett foglalkozni az üggyel. hogy ki mit tart ízletes­ nek. fokozódna a mozgásigény. Nos. de ezek a vágásra „kiválasztott" szerencsétlenek soha nem tudnak egy lépésnél messzebb­ rejutni. örökre.) Az állat nem juthat semmi vashoz. Az újszülött bocikat már első nap elválasztják az anyaállattól. vitaminok és antibiotikum. 388| Mások a nagy rosttar­ talmú étrend megelőző hatására szolgáltatnak bizonyítékot. míg a sötétben álldogál­ nak. Apróra vagdalt szarvasmarha? Hamburger. A hizlalásra ítélt borjú tej helyett pótlékot kap. Soha meg sem ízlelheti anyja tejét. 182. 235. 248. hogy végül a húst elfogyasztó ember vérfalára rakódhasson le. 395) HÚSÉTELEKRŐL ÉS ELLENÜK Meg tudnának jó étvággyal enni egy kölyökkutyát? Azt mondják. V a n n a k tanulmányok. Miránk például azért néznek megbotrán­ kozással egyes népek. ahol a kegyetlen valóságot kell megmutatni. mert így marad puha a húsuk. s csak azért nem tovább. nagyon finom tud lenni! Csak szemlélet kérdése. Jó étvágyat hozzá! De említhetnék mást is. Ugyanis kénytelen leszek kegyetlen lenni ott. attól ugyanis nem maradna világos a húsa. Ezen a zsírtól vastag tápon tartják. de ez is földi pokol a számukra. ne olvassa tovább e részt. hogy egyhelyt állva így gyorsabban hízzon. így a borjúnak is hatalmas a mozgásigénye. aki kicsit is szereti az állatokat — nem ételként.. melynek összete­ vői lefölözött tej. de almot sem. amelyek ezt az összefüggést egyér­ telműen igazolják. hogy ne tudjanak mozogni. hogy félő. Az NCI (Nemzeti Rákintézet) és az A C S (Amerikai Rákszövetség) is fölhívták a figyelmet erre az összefüg­ gésre. általában meg is kötve. Szűk állásokba kényszerítik őket. hogy a vastagbélrák megfelelő táplálkozással megelőzhető. miután Rea­ gan elnöknél is ilyen tünetek jelentkeztek. (A rengeteg zsír alig várja. melyik a barbárabb szokás? Azt javaslom. mert attól nőne a nyugtalanság. zsír.

szaglani kezdene a hús. aki elvégzi helyettünk a dolog piszkos részét. s rendelkeznek a veszélyes húgysav lebontására is enzimmel. ragadozó alap termesze tű lenne az ember. saját nevén is. hogy emberi fehérje csak állati fehérjéből keletkezhet. Arról nem is beszélve. sikeresen beszélték be nekünk. Meg kell állapítanom. Ez a töménység tényleg lebontja a húst. Aztán a hűtő is elengedhetetlen. Az embernél ez jóval hosszabb.azokról a vágóhídi hulladékokból összetákolt készítményekről. különben hamar rothadni. hogy állattete­ meket fogyasszunk. nyáluk savas. a karmokat az emberi körömmel. Vagy lenne akárkinek kedve egy leölt malac kifordult beleit rágcsálni? Alkati­ lag meg aztán végképp nem vagyunk alkalmasak húsevésre. hogy fehérje­ hiány fog föllépni. Nézzenek csak bele egy cápa szájába. noha az állati fehérje mindig is állati fehérje marad. az ember egyszerűen nem húsevésre született. s mindjárt látható lesz a különbség. Gyomornedvük sósavtartalma vagy tízszerese az emberének. Ez annyira nyilvánvaló. amennyiben nem fogyasztunk naponta magas fehérje­ tartalmú ételeket. aki tagadná. ennek az értéknek többszöröse. A ragadozók is csupán azért képesek az elfogyasztott állati fehérjét fehérjeforrásként 189 . gyümölcsöt. a mancsokat az emberi ujjakkal. A húsevők meg tudnak szabadulni a hatalmas mennyiségű koleszterintől. Nincs mentség. hogy bárki étvágyát sikerült volna fölébresztenem a föntiekkel. zöldséget tudunk nyersen megenni. A bélhossznak a törzshöz mért aránya a ragadozók­ nál mintegy három az egyhez. ami az emberből hiányzik. Mi csak növényt. az őszibarack viszont mindig vonzó marad az ember számára. Ez magyarázza. Emberi fehérje ugyanis — mint minden egyedi fehérje — kizárólag aminosavakból épülhet föl. míg a ragadozók nem ren­ delkeznek ilyennel. Aligha ennénk annyi húst. Ha valóban húsevő. De különbözik a nyál és az emésztőnedvek összetétele is. Vagy vessük össze a testi fölépítést. azaz ebben a tekintetben is sokkal inkább a növényevőkhöz hasonlítunk. akkor a nyál is összefutna a szájban az előbbiek olvastán. Az ember nyála bázikus kémhatású enzimet tartalmaz a növényekben található összetett szénhidrátok lebontására. a legerősebb növényevök a legkevésbé sem fehérjehiány miatt akarnak kihalni. Azt a tévhitet is elültették a köztudatban. ha nem akadna. melyeket szárnyaló képzelettel kitalált álneveken próbálnak étvágygerjesztővé tenni. De nem hinném. hogy az egész földkerekségen nincs olyan élettannal foglalkozó tudós. Kevesen képesek viszolygás nélkül saját kezűleg megölni és csorgó nyállal kibelezni állatokat. hogy az igazi ragadozók nyersen eszik a húst. de lélektanilag sem a húsevésre vagyunk beállítva.) Az alma. Hasonlít­ suk össze az emberi fogazatot igazi ragadozókéval. Kellemetlen közérzetet támasztott netán az előző pár bekezdés a nyájas olvasóban? Azért történt. nem arra születtünk. mert nem csupán élettanilag. hogy a legnagyobb. (Hot dog — magyarul hótt dög.

féligazságokkal olykor megpróbálnak meggyőzni minket az ellenkezőjéről. csontot. ravaszságokkal. (Ez alól nemcsak az ember kivétel.mert természetes hajlamaink soha nem késztetnének ilyesmire. s szoptatós dajkának ehhez a tehenet választjuk. hogy leöblítse azt néhány korty tejjel. E távoli rokonunk csak háromszor nagyobb az embernél. Az orangután alvásigénye viszont csupán napi hat óra. neki van ehhez elég esze. Nekünk sajnos nincs. mi úgy hisszük. aki széttép egy nyulat. Elválasztás után nem fogyasztanak tejet. tönkreteszi a fehérjéket. Aki nem kapta meg idejében az anyatejet. hogy napi húsz órát kell aludnia. ha nyers is. de legalább harmincszor erősebb.hasznosítani. pláne nem tehén­ tejjel! A tehéntejtől a legtöbb ember megbetegszik. A természetes körülmények közt élő emlősök két alapvető dologban feltétlenül következetesek. Hogy mindez nem igazán étvágygerjesztő? Nos. N e m fogyasztják más faj tejét. A tej kizárólag a saját faj fiatal egyedeinek számára való. kizárólag növényi táplálékon él. Mert tehéntej kizárólag a bociknak való! Elválasztás után a tinó sem tér vissza a szopáshoz. nekifekszik egy tehén tőgyének. aggkorig tejen kell élni. hogy épp az emberi faj. Nem csoda. ami alól sajnos. belsőségeket. 190 . azért találják ízléstelennek a leírást. hogy ők is mindenféle emberi betegséghez hasonló nyavalyáktól szenvednek.) 2. A sütés-főzés ugyanis kicsapja. csak azt mulasztották el hozzátenni: „a kis marhák­ nak". Aki kételkedne. Könnyűszerrel föl tudna fordítani akár egy autót is. mindenestül. húst. az ember kivétel. és mert nyersen eszik a húst. de az ember által fogságban tartott állatok is. Honnan szerzi a fehérjét? Kizárólag gyümölcsből és bam­ buszlevélből! A TEJ ÉS T E J T E R M É K E K ESETE Szeretném látni azt az embert. (121) Más faj tejét fogyasztani egyszerűen ellenkezik a Természet törvényeivel. 1. (ha ugyan el tudja kapni. amire csak szükség lehet emberi fehérje föl­ építéséhez. igaz. A zöldségekben és a gyümölcsökben föllelhető min­ den olyan aminosav. ahogy a Természet kínálja!". mert emésztőrendszerük alkalmas erre. épp mi nem tudjuk ezt ésszel fölérni? A tej és tejtermék megbetegít. Igaz. s ezt a szabályt maguktól sohasem hágják át. A fehérjék építőkövei az aminosavak. Hogyan lehetséges. De még az oroszlánt is annyira kifárasztja a hús megemésztése. az próbáljon csak megbirkózni egy ezüsthá­ tú gorillával. amelyiknek legfejlettebb az agya. annak bizony már késő lesz ezt felnőttkorban pótolni. „ K a l c i u m . majd kiballag a legelőre.) befalja nyersen. A főtt ételen tartott ragadozók előbb-utóbb megbetegszenek. szól az ismert tejhirdetés.

néha emberben is látni olyat. mi készteti őket. amelyikhez állítólag érte­ niük kellene. 37. 264. krákog. Szénanátha. középfülgyulladás — mind olyan betegség.és túróféleségekben föllelhető fehérjéket okolja a migrén létrejöttéért. 73. a lustaság. Walker urat. A legtöbb túlérzé­ kenységi tünetet szintén a tejtermékek váltják ki. szinte minden allergiá­ val foglalkozó szakkiadvány említi a tejet. Az ételek közül a tej az. Hát erre való a tehéntej: nagyon rövid idő alatt nagy csontú. Az állati eredetű ételek (köztük a tej és tejtermékek) káros hatása évtizedek óta ismert. Az újszülött borjú úgy 45 kg. egyéves korára el szokta érni az egy tonnát. hogy már 200 éve ismert a tejfehérje fejfájást kiváltó hatása. senki nem gondolja komolyan. A táplálkozástudománnyal foglalkozó „szakértők". s a legkevésbé sem az embernek. szenvedést okoz. Csak erre alkalmas. Kiárusítják az emberi egészsé­ get. Magam is esetek százaiban tapasztaltam. Mert van még rengeteg. Dr. melyek leggyakoribb kiinduló oka a tej. arcüreggyulladás. zavarja a légutakat.153. A Nature című (a legtekintélyesebb) tudományos folyóirat 1974. de abban is. esetleg mind együtt. vagy egyszerű csökkentése megszüntetett korábbi rendszeres fejfájást.káros. William Ellis urat. aki nyolcvanas éveiben jár. július 6-i számának egyik cikke egyes sajt. ami a legtöbb nyálka kiválasztására kényszeríti a szervezetet. A tejről és tejtermékekről alkotott véleményük egybehang­ zóan lesújtó. hogy a tejtermék­ fogyasztás elhagyása. hogy egészségünket veszélyeztet­ ve félretájékoztatnak egy olyan szakterületen. csak j ó z a n ész és a tudományos szakirodalom tanulmányozása. asztma. Az eddig említett bizonyítékokat továbbiakkal is kiegészíthetem. hatalmas állat fölnevelésére. azt sem tudom. aki megjelenésében félelmetesen közel jár ehhez. orrdugulás.) Remélem. Ez a sűrű. Ellis fölhívja a figyelmet. Dr. Mellkasi fájdalmak. és túlságosan Is jó hatásfok­ kal. hörghurut (bronhitisz). és Dr. nem kell hozzá más. hisz nem újkeletü felfedezésekről van szó. köhög. a nemtö­ rődömség. elzárja a hörgőket. bűnös módon. de óriási mértékben visszaélnek a beléjük vetett bizalommal. saját hasznukra. W. aki 1985-ben természetes halállal hunyt el — 109 éves korában. akik a tények semmibevételével a tejipar szócsöveként ennek ellenkezőjét hirdetve a tej és tejtermék fogyasztását ajánlják. hol folytassam. a pénzhajhászás. N. meghűlés. {36. a hozzá nem értés. tapadós nyálka betakarja a finom nyálkahártyá­ kat. hogy tejtermékek fogyasztása mellett képes lehet egészséges fogyásra! De ez csupán egyike a tej hátrányos hatásainak. 191 . szívpanaszok okaként több esetben egyértelműen ezek voltak felelősek. Nem tudom. 377| A szakterület tekintélyes kutatói közül szeretnék megemlíteni két tudós orvosdoktort. nem csupán az ártatlan közvélemény félrevezetésében vétkesek. (Igaz. kínlódik és megbetegszik tőle az ember.

figyel­ je meg a kicsi étrendjét. sem az eldugult. hogy rendszeresen kap tápszert. ilyen egyszerű módon mindkettő megszüntethető. aminek gyógyítása nagyon egyszerű lenne. s a laktáz enzim termelődése is csupán keveseknél folytatódik e kor után. rábeszéléssel és megfélemlítéssel remekül sikerült tévhiteket elterjeszteni a köztudatban. Nem. Az ilyen kérdésekből kiderül. Talán lesz még egy fülgyul­ ladása. a tej magas zsír. Említettem. Százszámra tapasztaltunk személyesen is ilyen. mégis hozzájut a kalciumhoz. és hamarosan megszűnik a „hajlam" ezekre a panaszokra. (Csaknem két évtizednyi tanácsadói gyakorlatom alatt csupán egyetlen kivétellel találkoztam. A számtalan tudományos bizonyíték és minden józan meggondolás ellenére erről a tehéncsecsemőtápról mégis sikeresen elhitették. piacra dobtak olyan vegyszereket. örökletes ártalom. E természetes megoldás helyett a tejipar mellé a gyógyszeripar is gyorsan fölzárkózott. a Természet törvényeinek engedelmeskedve föl kell hagyni laktáz emésztőenzimet igénylő ételek. vagyis tej és tejtermékek fogyasztásával. esetleg pár napig még folyni fog a kicsi orra. Az embe­ rek szokásos ételei is elegendő kalciumhoz juttatnak. Csak abba kell hagyni (vagy erőteljesen csökkenteni kell) a tehéntej itatását. saját hasznukra és a közegészség romlására.Akinek gyermeke gyakran betegszik meg fülfertözésben. a tejcukor megemésztésében. hogy élete természetes velejárója. De hadd biztosítsak mindenkit: a tehén sohasem iszik tejet.és koleszterintartalmú. kérem. „ N a és a kalcium?". esetleg mindkettőt. megle­ pően gyors gyógyulást. a laktóznak és a kazeinnek lebontásá­ hoz külön enzimek szükségesek. maga és gyermeke nagy hasznára. végülis kinek az érdekeit szolgálja mindez? A miénket. vagy tejet az a szegény gyerek. ugyanakkor a tej a legkevésbé sem alkalmas emberi tápláléknak. hiszen az emberiség 98 %-a „szenved" ebben a „betegségben". sem a fájós fül miatti folytonos sírásba nem kell beletörődni. amelyek segítenek a laktóz. vagyis valamennyi számításba vehető szempont­ ból nézve egészségtelen. szokták ilyenkor kérdezni. váladékozó orrba. a fogyasztókét? A tej két fontos összetevőjének. most csak annyit: nem hiába költött annyit a tejipar reklámra. Az úgynevezett „laktóz (tejcukor) -összeférhetetlenség" tehát nem valami különleges. amíg a kis szervezet megszabadítja magát a korábbi tejfogyasztás maradékaitól. ami tejében található. Hároméves korra már nem található rennin az emberi emésztőszervekben. de utána meg fog szűnni a baj. még kalciumforrásként sem.) Szerencsére könnyen és veszély nélkül erről is bárki meg­ győződhet. amiről korábban azt hittük. Mintha nem fogyasztanánk már 192 . Bármibe lefogadnám. Vissza fogok még térni rá. rost ugyanakkor egyáltalán nincs benne. laktáz az egyikhez és remiin a másik­ hoz. hogy elengedhetetlen az emberiség életben maradásához. Mit gondolnak.

A baj nem vezethető vissza egyetlen okra. Szívszorító a puszta gondolat is. hisz épp a tej és tejtermék az. hogy a pajzsmirigy több rendellenességének. {7. nyúlós nyálkává áll­ nak össze. aki egyben a belső elválasztású mirigyrendszer kutatója is. 280. ahol a csecsemőket inkább tápszeren tartják. A korszerű feldolgozóipar „áldásai" nélkül még mindig egészséges 193 . 382. 199. Talán máshonnan is isme­ rős a szó? Igen. hogy a hőkezelt. A kazein baktériu­ mos lebomlásának melléktermékei viszont vastag. A tej és tejtermék ugyanis kifejezetten súlyosbítja a gyomorfe­ kélyt. És ezt akarják megetetni velünk! Ragacsos (sajtos) szendvics és enyv(túró)gombóc. noha a Természetes Hygiénia szakértői évtizedek óta hangoztatják e módszer lehetetlenségét. 242. mint anyatejen. hogy a hivatásosak sem ajánlanak ilyen őrültséget. Már említet­ tük a kérdés világszerte ismert szakértőjét. Ember számára mindez egyszerűen emészthetetlen. A gyomorfekélyt sokáig tejes étrenddel akarták gyógyítani.amúgy is elegendő orvosságot: csak az Egyesült Államokban több. sokszor előfutára a vastagbélráknak. amelyikkel nincs kapcsolatban. A kezdeti lehurrogás és elhallgatás után ma már végre eljutottunk oda. amit elsősorban asztalosok használnak. hogy a gőgicsélő kisbaba egyik pillanatról a másikra meghalhat. 2 7 2 | A vastagbélgyulladás szintén egy rettenetesen fájdalmas betegség. ami sokat segít szklerózis multiplexes betegein. N. mint délen. ha törlik ezeket az étrendből. de drámai javulás áll be. Walker urat. (370) Hirtelen csecsemőhalál tünetegyüttese. jó nyomon járnak. mint 2 5 millió pirulát ó r á n k é n t ! A tej fehérje alkotórészét hívják kazeinnek. de a tehéntej fogyasztása szinte kivétel nélkül mindig belejátszik e szörnyű és halálos betegség létrejötté­ ben. Szilárd meggyőződése. (171. Például a titokzatos eredetű szklerózis multiplex áldozatai elsősorban a világ azon részein találhatók. A szembeötlő különbség okát a tej és sajt nagyobb arányú fogyasztásában találták meg. Azt is kimutatta. hogy Olaszország északi részében 60 %kai több a dülmirigyrák. Jól hangzik? A tehéntej kazeintartalma 300 százaléka az anyatejének. ebből készítik a kazeinenyvet. 3901 Oly sok betegség függ össze a tejfogyasztással.21} Az Oregon Egyetem egyik orvosa már harminc éve kevés állati fehérjét tartalmazó étrendet alkalmaz a kezeléshez. pasztörizált tejből készült termékek még inkább előidé­ zik a bajt. A tejtermékek fogyasztása — más nagy fehérjetartalmú ételekhez hasonlóan — vastagbélgyulladást válthat ki. például a golyva (strúma) kialakulásának közvetlen kiváltója a tehéntej kazeinje. ami a nyálkahártyákra tapadva eltömíti a testet. hogy inkább azt nehéz megtalálni. 1100. 419) Friss fölmérések azt mutatják. {317. egy roppant erős faragasztót. dr. ami a legtöbb sav kiválasz­ tására késztetik a szervezetet.

szója. az egész könyvet megtölthetném ellene szóló érvekkel. Azok a kitalált történetek is vérlázítóak voltak.. Hát ez a helyzet a pasztörizálással is. de sértetlenül hagyja ott élő híveinket? Mert ehhez hasonló képtelenség az. amikor a mindenható dollár oltárán az áldozat az egészség. megsokszorozódik. V. hogy a tejfogyasztás nem létszükséglete az ember­ nek. ha a nyereségről van szó. hogy van már olyan bomba. akik azt állítják. hogy lehet olyan hőkezelést alkalmazni. de pusztán a gondolat is elképeszt. hanem az egészségünkre! Ugyanis mindaz a rossz. ¡336) Ez is olyan eset. hogy a professzor úr ezeket a részeket kihagyta könyvének újabb kiadásaiból. természetes. Csontozatuk ép. nem tartotta őket többé fontos­ nak közölni. édesburgonya. A magas hőmér- 194 . mint a csecsemőkor vége. ha elég sokan. kitartó. s azt se tovább.A táplálkozástudomány legújabb ismeretei" (The Newer Knowledge of Nutrition) című könyvének korábbi kiadásai­ ban kihangsúlyozta. ami egy városban csak az ellenséget öli meg. élő állapotában. Mint a régi cowboy-filmekben. hogy hasznos. Ez utóbbi hazugságot mégis sokan elhiszik. erős.ételeken élnénk. amikor a gazfickó a törvény előtt megpróbálja saját bűneit a gáncs nélküli főhős nyakába varrni. Fölhívta a figyelmet a kelet-ázsiai példára. Ráadásul azzal vádolják ellenfeleiket. mert az a furcsa természete van a hazugságnak. hogy bármilyen étel egészségesebb lenne hőkezelve. amit ők maguk követnek el. bambuszrügy és más zöldség. amelyik semmitől nem riad vissza. ami a tápláléknak csak a számunkra káros összetevőit öli el. Vagy tévedés áldozatai. de ez most maga a valóság. sohasem élnek vele. mégis szembeötlő. ha még pasztőrizálják is. A többi emlőshöz hasonlóan az ember is csak saját fajának tejét fogyaszta­ ná. s nagyon kevés tejterméket fogyasztok. itt nem babra megy a játék. vagy szélhámosok. fogazatuk világviszonylatban is a legjobb. Miért tehette? Az mindenesetre tény. mint nyersen. a hasznosakat meg érintetlenül hagyja. mennyire kivételesen egészséges. olyanokon. E. ami feltét­ lenül az ő javukra szól a tejfogyasztó népességekkel való összehasonlítás­ ban. De hát ott van a többmilliár­ dos üzlet. Igazán sajnálatra méltó. A pasztörizálás talán a legnagyobb létező szemfényvesztés. amiket a Természet rendelt számunkra. PASZTÖRIZÁLÁS: SZÉLHÁMOSSÁG HŐKEZELÉSSEL Elhinnék-e. hogy igaznak tűnik. Magam nem iszom tejet. elég hangosan és elég gyakran elismétlik. A táplálék alapja ott elsősorban rizs. amit a tejről elmondtam. McCollum professzor . hogy időközben a National Daily Products Company (Nemzeti Tejipari Vállalat) magas fizetéssel saját szakértőjeként alkalmazta őt. munkabíró a táj népessé­ ge. ahol a tej egyáltalán nem járatos étel.

és mellette igyekeztek megdolgozni a közvéle­ ményt. így tovább tárolható. Kutyakölyök. közben még szállítható is. 1336} Tíz esetből kilencben elpusztultak a felnőtt kor elérése előtt a kizárólag pasztörizált tejen nevelt borjak is. minden lehetséges eszközzel.pasztörizált"! A pasztörizálástól a rossz tej még ugyanolyan rossz marad. A hatóság által is rendszerint erősen támogatott.. az élelmiszergazdaság óriásává. így aztán sokkal nagyobb a veszélye romlott tej fogyasztásának. milyen az igazi. és halott étel nem adhat életet. ezen a hőmér­ sékleten minden élő anyag elhal. jóval azelőtt. Az üzletnek tehát használ. kismacska. megpróbál­ ták kötelezővé is tenni. használhatatlan. Ittak már egyáltalán valaha friss. hogy ki is nyerte meg ezt a csatát. Pasztörizáláskor ugyanez történik a tőgymeleg tehéntej eleven tápanyagaival — mert van benne tápanyag. (akik csak később. de csak annak. hogy még az íze is egészen más? A pasztörizált tej eleinte nem ízlett senkinek. undorodott tőle. egy rügyet. hogy szagáról föl lehetne ismerni. A pasztörizálás 75 °C fölött történik. malac megbetegszik. gyilkol! Az élő sejt lényegi összetevői az enzimek. nem pedig a .séklet pusztít. mint nyers tej esetén. de a tejföldolgozó iparnak a hőkezelt tej óriási lehetőséget jelent! Nem savanyodik. pedig igazán n e m a válogatósságáról híres. A tejgyárosok viszont egyre szorgalmazták a hőkezelést. majd később ráadásul rothadni kezd. egy virágot. akik esetleg nem is tudják. De hőkezelés után minden elpusztul. A pasztörizált tej már rég romlott lehet. ha elkezd romlani. A macska. hacsak nincs nagyon kiéhezve. A pasztörizálás eredeti célja a tej tisztítása lett volna. és előbb-utóbb megbetegszik tőle. Csakhogy a piszkos ellentéte a tiszta. a táplálkozástudósok. A pasztörizált egy darabig alattomosan épnek mutatja magát. 344) Egészségünknek árt. vagy egyenesen kötelezővé tett pasztörizálás ellen a kezdet kezdete óta harcolnak a kelletlen fogyasztók. aki az eredeti tej ízéhez szokott. Alig száz év alatt a tejipar a semmiből hatalmasra növekedett. ezek 55 °C foknál tönkremennek. A nyers tej legalább megsavanyodásával jelzi. mint értéktelen. az emberek továbbra sem nagyon szeret­ ték. ami természetesen has­ menéshez és más különféle betegségekhez vezetett. A patkány sem szívesen fogyasztja. hanem borjúnak való. holt anyag. tőgymeleg tehéntejet? Ugye. nem is savanyodni. eljuttatható új fogyasztókhoz. ha nem tennék tönkre ezzel az eljárás­ sal! |245. a tejben is. noha már rég nem az. amit elsősorban a pasztörizálás elterjesztésének tudhatnak be. pedig legin­ kább nekik lenne való a tehéntej. Tegyünk ki ilyen hőhatásnak egy szelet görögdinnyét. egyre tisztátalanabb tej került a fogyasztókhoz. a megfele195 . Az ezernyolcszá­ zas évek végén hirtelen megnőtt az igény a tej iránt. csak éppen nem embernek. s nem marad más belőlük. észrevenni ha meg­ romlik. nehéz. a kutya nem fogadja el a pasztörizált tejet. Sajnos ma már mindenki előtt nyil­ vánvaló. illetve elhullik a pasztörizált tejtől. s egyre silányabb.

főve. A harmadik. Egy másik. hogy a tüdőbajjal szembeni ellenál­ lás hatásosabb nyers tejjel való táplálás esetén. {31) Patkányokon végzett vizsgálatok azt mutatták. hogy a fogazatra gyako­ rolt állítólagos jó hatás szintén nem állja meg a helyét. (359) A „Lancet". 1927ben a kanadai Montreal városában 533-an haltak meg pasztörizált tejtől. hisz tudjuk. {2111 Dr. miszerint ez az eljárás megelőzné a járványt. N. Pottenger 900 macskán folytatott kísérletét már említet­ tem a nyolcadik fejezetben. A kísérleti állatok három csoportja közül az első szabvány patkánytápot kapott. A legkevés­ bé sem! Veszedelmes. de megbete­ gedtek és elhullottak. hogy a pasztörizált tej egyértelműen sok­ kal rosszabb. pasztörizált tejjel táplált csoport esetében az érték 9. Az ok? Pasztörizált tej. Dr. s hosszú távon idült betegségek kialakulá­ sa. Walker világéletében könyörtelenül küzdött a pasztőrözés ellen. {168| Ugyanitt arról is beszámoltak. |257) 1982 jú­ niusában az U S A három délkeleti államában 170 hasmenéssel. illetve nyersen. Francis M. 10 évig végzett tanulmány bebizonyította. aminek következtében 5. W. A következő csoportot finomított cukorral édesített tápon tartották. hasmenéses csecsemők {2111. főfájással. És most kapaszkodjanak meg! Ugyanaz 196 . ugyan­ akkor 1492 megbetegedés történt pasztörizált tej miatt. ha mindkettőt nyersen kapták. 1945-ben 450 fertőzést tulajdonítottak nyers tejnek. Diet and Salad Suggestions (Étrend és salátaajánlatok) című könyvében 12 olyan halálesetről ad hírt. lázzal. mi is volt tulajdonképpen az állatok tápláléka. Azt állítják. aki pasztörizált helyett nyers tejen nevelkedett. melyek eredményeként leszögezhette. de kevés sikerrel. William Ellis két évig folytatott kutatásokat ezen a területen. Nos. Szépen fejlődtek. mint a friss. mint akik pasztörizáltat ittak. hogy a pasztörizált tej fogyasztása közvetlen kiváltója a szívbetegségek legtöbb válfajának. hőkezeléssel álcázott romlott tej forgalmazása. hogy a pasztörizálás egészségessé teszi a tejet. itt átlago­ san egynél is kevesebb odvas fog alakult ki állatonként.lő anyagiakkal történt „ m e g g y ő z é s " hatására álltak át az ellentáborba). Egy 1933-as fölmérés szerint erőteljesebben növekedtek a nyers tejet fogyasztó gyerekek.5 foglyuk/patkány lett ez a szám. manapság bizony elég nehezen lehet hozzájutni friss tejhez.5-re ugrott. alhasi fájdalmakkal és hányingerrel j á r ó megbetegedést je­ gyeztek föl. de ott szándékosan nem szóltam arról. egyszerűen „szemenszedett félrevezetésnek" titulálta. nem egyszer halálos méreggé! A már említett 109 éves úriember. a tekintélyes orvosi szaklap szerint épebb lesz annak a gyereknek a fogazata. ami közvetlenül a pasztörizált tej számlájára írható. A fogyasztók korán fölismerték a pasztörizált tej hátrányait: kellemetlen íz. még 1928-ból. ha főzve. mert a hőkezelés elöli az életfontosságú enzimeket. hús és tej. egész életük alatt. ami csaknem kétszerese a finomított cukor okozta odvasodási aránynak is. Dr.

Csak nyers tejet és abból készült ételeket használjunk. Holott az igazság ennek épp az ellenkezője! Persze taktikájuknak része az ügyes álcázás is. korom. A „pasztörizált" n e m azt jelenti. por. A tisztasággal kell elsősorban törődni! De ezt a fontos szempontot jó mélyre elásta az öncélú tejipari propaganda. |336| Hát ennyire „egészséges" a pasztörizált tej. A pasztörizált termékben ugyanúgy lehet még szőrszál. hogy megbetegszünk a pasztörizálatlan tejtől. apró rovar. elsősorban a húsok­ ban. A piszkos tej veszélyes. akár nyers. pasztörizált tejet iszom"? Szó sincs ilyesmiről! A pasztörizált tej rombol és öl. amit csak el lehet képzelni. mint a pasztörizált. akár pasztörizált. ha a húst nyersen kapták ugyan. (a megfélemlítés mindig is hatásosabb). Macskakísérleteivel pár­ huzamosan dr. Egyik érvük. az emésztőcsatornában és a legtöbb ételben is. Például 1978 októberében kitört egy szalmonellajárvány Arizona államban. csupán annyit. a hajban. „ V a n itt erő. Pottenger ugyan csak három csecsemő fejlődését kísérte figyelemmel. A legnagyobb fokú or­ cátlanság ez a részükről. amelyről kiderült. |262} A Természet minden emlős faj tejét nyers. de észlelése talán így is elgondolkoztató. izzadság. nem kötik a nagyközönség orrára. Mintha a szalmonella valami különleges dolog volna. Ráadásul a pasztörizálás egyáltalán nem jelent biztonságot a szalmonellás fertőzés ellen. de még inkább azzal fenyegetnek. s el akarják hitetni: a Természet rosszul gondoskodott rólunk. Az anyatejen. őrájuk szorulunk. mert hatalmas haszontól esnének el a tejipar érdekeltjei. Hatvanhatan betegedtek meg tőle. közvetlen fogyasztásra találta ki. trágya. illetve nyers tehéntejen tartott első két kisbaba egészségesen fejlődött. Szép nagy átejtés az egész! A szalmonella szinte mindenhol jelen van körülöttünk. olyan ellenőrzötten szabályos módon pasztörizált tejtől. Inkább azt akarják bemagyarázni. míg a pasztörizált tejjel táplált gyerek apró maradt. hogy hőkezelt.az elkorcsosulás akkor is jelentkezett. hogy szalmonellatartalma a megengedett szint huszonháromszorosa. hogy meg kell szabadítani a tejet a szalmonellától. A friss tej bizton­ ságosabb. v a n itt izom. a hőkezeléstől mindez még benne marad. és csak a tejet hökezelték számukra. s nyolc hóna­ pos korára asztmás lett. a szőnyegben. Egy­ szerűen mindenkit ostobának tartanak. a nyálkahár­ tyán. hogy termékeik mily „egészségesek". ha már tej és tejtermék fogyasztására adjuk a fejünket. beteges volt. hogy az egyben tiszta is. 197 . Mindezt persze igyekeznek eltitkolni.

szerkezete szivacsossá válik. egy barátságosnak szánt hátbaverés is halálos lehet. amennyi csak elfér a hasunkban. Az ijesztgeté­ sek szerint akár biztosak is lehetnek abban. Pletykaként terjed a félretájékoztatás és a rémhír. elsősorban idősödő hölgyeknek. akik közül sokan tejterméket ajánlanak a csontritkulás gyógyítására. s hozzá annyi tejterméket. Az utóbbi években a tömegtájékoz­ tató eszközök. hogy előbb-utóbb lesújt rájuk. apró üregeket hagyva maga után. Csontritkulás. A tejipar dollárok millióit költi csak annak elhitetésére. Szinte a semmiből egyszerre csak megrémisztett nők milliói tolonganak az . amely a csontritkulásnak köszönheü létét. Könnyen lehet. csak az Egyesült Államokban tizenöt-húszmillió az érintettek száma. az a táplálkozástudomány hivatásosainak hozzáállása. fogakat. bármi áron. A csontban található ásványok leggyakoribb eleme a kalcium és a foszfor.ÉS A MÉSZ. amelyik meg akarja őrizni önmagát. jól megy nekik a bolt.újnál újabb 198 . hogy napi ennyi meg annyi tejet kell legalább elfogyasztani ahhoz. de szúrágta fa. ha ugyanakkor a tejipar nem sajnál semmi pénzt. hogy megmeneküljünk ettől a veszedelemtől. közkézen forgó ismeretet. kihulló fogakat. csak hogy elleplezze a dolgot. hiszen ki szeretne csontritkulást. legtöbbször a tej és tejter­ mék a csontritkulás oka! T u d o m .. hacsak nem vesznek magukhoz naponta megfelelő mennyiségű többletkalciumot. Nehéz elhinnem jóhiszeműségüket. melytől a csont törékennyé. a csontritkulás betegségét egyre gyakrab­ ban emlegetik. hogy a gátlástalanul öncélú hírverés terjesztette. A kalciumpótlékok terjesztői a menny­ országban érezhetik magukat. Jó lesz alaposan megvizsgálni minden ezzel kap­ csolatos. s évente vagy tizenötezren halnak meg emiatt combnyaktörésben. Elvégre az üzlet az üzlet! De ami számomra valóban elképesztő. Ez odáig fajulhat. a mészhiány. mint az épnek kinéző. Ne dőljünk be! Épp az ellenkezője az igaz. A kalcium — különböző okok miatt — eltávozhat a csontból. A KALCIUM? Biztos sokukban ez a kérdés ágaskodik most. elefántot. Mi is ez? Mi okozza? Mit lehet tenni ellene? Vizsgáljuk meg kicsit a kérdést. hogy egy tüsszentés is bordatörést okoz. Súlyos baj. orvosi nevén oszteoporózis. épp ellenkezőleg! Vigyázat! A kalcium körül is többmilliós üzlet alakult ki. törik. rémisztő szörnyet csináltak belőle. Porlik. senkinek sem szántam ilyen sorsot. amitől min­ denkinek rettegnie illene. és semmi köze a valósághoz. amikor saját szakfolyóirataik és saját kiadványaik is oly sokszor ennek ellenke­ zőjéről számolnak be. nehéz lehet elhinni. Az ásványok egy fehérjében gazdag anyagba ágyazva alkotják a csontokat. sérülékeny csontvázat? Nem kell aggód­ ni. hiába szól mellet­ te tudományos bizonyítékok garmadája. ¡991 Mintegy négymilliárd dollár az éves forgalma annak az üzletnek.

Arról van szó. Akkor hát végül is mi okozza a mészhiányt.készítmények" után. az ízületek. arzén-. szénsavas üdítő kalciummal. Ráadásul — a folyadékkal ellentétben — a bevitt kalciumtöbblet nemcsak kárba vész. etetik velünk a meszet. 117. az ízületekben rettenetes fájdalmakkal j á r ó ízületi gyulladáshoz vezet. lassan már mindenhez kalciumot fognak adni. higany. de okoz is komoly károkat. a koleszterinnel együtt merevvé teszi az érfalakat. mint a lágy szövetek. sőt. 143. láthatják. de tudomá­ nyos tanulmányok tucatja tanúsítja. egész egyszerűen hozzá lehet jutni elegendő kalciumhoz. Szép is lenne. ólom-. A kalcium a vérzsírral. hashajtó kalciummal. a csontritkulást? íme néhány a lehetséges kiváltó tényezők közül. meszesedéshez vezet. nyomják a kalciumot. 269. (3091 Nem a mennyiséggel van ugyanis a gond. vagy — a szó szoros értelmében — dolomit ásványból készül. hogy a szervezet számára roppant fontos a kémhatás kényes egyensúlyá­ nak állandó fönntartása. Egyértelműen kimutatták. 249. hogy számtalan más egészségromboló hatása mellett a dohányzás ebből a szempontból is káros. hogy a kalciumot a szervezet nem képes egyszerűen kiválasztani. a bőr. noha feketén-fehéren bizonyított. súlyos következményekkel. a szemben lerakódva zöldhályogot okoz. Pedig — mindjárt el is magyarázom — az így bevitt kalciumtöbblet sokkal több bajt csinál. 405. egyre több élelmiszeren található „kalciummal dúsítva" varázsfölirat. a 199 . a többlet csak kárba vész. a vesében vesekő képződéséhez járul hozzá. veszélytelen megelő­ ző rendszabály! Nem. így gyakran tartalmaznak káros anyagokat is. ártalmatlan óvintézkedés. A dohányzás révén rengeteg méreg támad a testben. Nem is csodálom.és más mérgező fémvegyületeket. a belső szervek. ráncosítja a bőrt. van bőven. kenyér és gabonakészítmények. káros! A legtöbb ilyen ásványpótló készítmény csontfőzetből. 260. hogy a pótlólagos kalciumbevitel még nagy adagokban sem tudja megállítani a kalcium távozását a csontokból. hogy a többletkalcium egyszerű. az érfalak. 234. több tényező együttesen idéz elő csontritku­ lást. ha ilyen egyszerűen lehetne gyógyítani. 310} Nehogy azt higgyük hát. 329. a túl sok kalcium a szervezetben kifejezetten veszedelmes. s a túladagolás nem segít. 362. kalciumos liszt. Savlekötő tab letta kalciummal. mint amennyi hasznot! Mi okozza a csontritkulást? A legtöbb bajhoz hasonlóan ez sem vezet­ hető vissza egyetlen okra. (17. 90. 25. betegségeket hoz létre. a szem. ahogy hiába is szeretnénk mondjuk egy liter folyadékot kétdecis pohárban fölfogni. ezek semlegesítésére kell a kalcium. ezt csilingelik országszerte a pénztárgépek. ahol semmi keresnivalója. ezért a véráramból olyan helyekre rakódik le. (108. 416} Gondoljunk csak bele! A többmilliárdos üzlet vidáman virágzik. hogy nem segít. vitamintabletták kal­ ciummal. 204. amelyek erősen savasak. D o h á n y z á s .

amelyet a legtöbb üdítőhöz gátlástalanul hozzákevernek. 172. csokoládéban talál­ ható. A főbűnös ebben az esetben a foszforsav nevű vegyület. {110. amire igazán vágyik az érzékeny emberi gyomor? Pláne gyermekeink gyomra. nem beszélve azokról a tonnákról. mint kalciumot. továbbá számos vény nélkül kapható gyógyszernek is hatóanyaga. így gondoskodnak rólunk a drágalátos üdítő(?) gyártóink. (146) Kér még valaki hambur­ gert?) Só. Különösen sok található belőle állati eredetű termékekben. Mennél több a só. s szükség esetén a szervezet a csontokból. Meg kell érteni. Kávéban. 354| Koffein. Gondolják. amiket mi magunk hintünk ételeinkre. (60. 3541 Szeszes italok. hogy helyreállítsa a megfelelő egyen­ súlyt.lúgos kémhatású mész. ami így kevésbé képes D-vitamin mozgósításá­ ra. T ú l sok foszfor fogyasztása esetén szervezetünk a csontokból fog kalciumot elvonni a vérárammal. annál nagyobb lesz a kalciumkiválasztás. hogy tényleg ilyen maró kénsavkészítmény lesz az. Ez a maró hatású anyag szinte minden eledelünkbe befészkelte már magát. tej és tejtermék! A hús például hússzor annyi foszfort tartalmaz. ¡146. csupán építő­ elem. illetve fönntartására. amit a többi ásványi anyaggal összhangban hasznosít testünk. A D-vitamin a kalcium-anyagcsere szabályozásának fontos anyaga." {298! Savlekötö szerek. a fogakból is elvonja ezt az anyagot.. amit több tanulmány is tanúsít. Többségük alumíniumot is tartalmaz. Ez a szer megduplázza a test kalciumkiválasztását. A foszfor például szintén roppant fontos eleme az élő anyagnak. de a savlekötő szerek épp a sósav semlegesítésével 200 . Az egyik folyóiratban az alábbi találó állításra leltem: . fokozva a cson­ tokban a mészhiányt. a jobb habzás végett.Az egyenlet egysze­ rű. Kettő az egyhez lenne a helyes kalcium-foszfor arány a táplálékban. Az alkohol akadályozza a kalcium fölszívódását. hogy rongálja a máját. Mennél többet iszik valaki. a foszfor javára. akiket oly könnyű szívvel itatunk ilyen kotyvalékokkal? Nos. hogy a kalcium nem önmagában hat. {125} A gyomornedv sósavtartalma segíti a kal­ cium fölszívódását. amire azon­ nal több kalcium kiválasztásával válaszol a szervezet. szervezete annál kevésbé lesz képes egészsé­ ges csontozat kiépítésére. (Hogy az üdítőkön kívül még miben találha­ tó sok foszfor? Eltalálták! Hús. szénsavas üdítőkben. hogy kénsavat foszforral kezelnek. 243) Szénsavas ü d í t ő k . Úgy készül. különben a belső kémhatás eltolódása a savasság irányában élet­ veszélyes helyzetbe sodorna. azál­ tal. teában.

Állati eredetű fehérje nagymértékű fogyasztása nélkül a mészhiány. Sejtik már? Valamennyi állati eredetű termék! Teljesen fölösleges lenne e fejezet további. milyen hasznos egy kevés. mint az összes eddigi együttvéve. 12761 Mi ugyanis emberek vagyunk. csábítással. 146. Túl kevés testmozgás. 1144) Legegyszerűbb az ételek megfelelő társításával szükségte­ lenné tenni minden savlekötő készítményt. hogy csak kicsit is elmélyedjen a tárgyban. Mivel a D-vitamin legfontosabb és legjobb forrása a napfény. A D-vitamin roppant fontos szerepet játszik az anyag­ cserében. mindennapi napozás a csontritkulás megelőzé­ sére is. 250) Ráadásul régen bebizonyosodott. 175. amely­ nek fehérjetartalma csupán két százalék. Ennek megfelelően — testsú­ lyához képest — a felnőtt patkány fehérjeszükséglete is jóval több. 223. (12. N e m elég. A W H O (az E N S Z egészségügyi szervezete) ajánlása a napi legkisebb fehérjemennységre 40 gramm. szép szóval és erőszakkal. 313) A W H O és az R D A is elismeri ezt. befejező része. a döntő csapás. 225. a csont anyagcseréjében is. Edzéssel fejleszthető. ámítással. mint az emberé. a (csaknem kétszeres) többlet részükről a „biztonsági ráhagyás". A tévhit. míg hiánya gyengíti. 251. s aminek hibás volta azóta már sokszorosan beigazolódott.hatnak. de rendszeres. fizikai terhelés hatására a csonttömeg is nő. 249) A csontritkulás legfőbb oka. (119. 198. amit már majdnem egy évszázada végeztek. 186. A csont is élő anyag. 352. miszerint ily rengeteg fehérjére lenne szükségünk. ezért nem lesz nehéz belátni. aki rászánja az időt. hogy a testmozgás erősíti a csontrendszert is. 120. a csúcs. mint az emberi anyatej. 277. mint az izom. 223. csaknem négyszerese annak. hogy a valós fehérje- 201 . a R D A (amerikai ajánlások étrendre) szerint ez 55 gramm. csalással. megfélemlítéssel és minden egyéb elképzelhető módon nem vették volna rá a népességet annyi rengeteg hús. 142. 210. Ez nyilvánvaló lesz bárki számára. 173. tej és tejtermék megevésére. 250. ha — főleg az utóbbi fél évszázad­ ban — rábeszéléssel. |134. de sokkal több fehérjét fogyasztanak. ami ártalmasabb. Kevés napfény. Igen. minden eddigi betetőzése. 415) A testgyakorlás a már kalciumhiányos csontot is újra egészsé­ gessé teheti. csökkenti a csontok tömegét. ha anyagcseréje lassabb is. nem patkányok! A patkánynak már a teje is tízszer annyi fehérjét tartalmaz. egy olyan patkánykísérlet nyomán terjedt el. a csontritkulás lenne az egyik legritkább betegség! Elsősorban üzleti érdekek miatt az amerikaiak testük valós szükségle­ ténél sokkal. 166. Rengeteg tudományos értékű közlemény teszi kétségtelenné. 19. 18. hogy a napi alig 30 gramm is bőven elegendő. az átlagos amerikai fogyasztás viszont 100 gramm! (53.

49. 177. itt lapul a gyilkos. illetve McDougal-medicina) kötele­ ző olvasmánya kellene hogy legyen minden szakembernek. a McDougal's Plan és a McDougal's Medicine (McDougal-terv. a másik óriási tévedés — amit sikeresen elhitettek velünk — meg az. McDougal egyetemi tanár. 55 évvel később tudományos orvosi körökben mégis még mindig csak találgatják. annak oka bizonyára az. 122. 112. {20| 1930-ban jelent meg az első tanulmány arról. 88. 209. 211. { 1 . 68. 212. 250. hogy akkor miért nem olvassák el mindezt az egészségügyi hatóságok. 4 1 8 | És itt van a kutya elásva. hogy a szilárd csontokat biztosító pozitív kalciummérleg elérésének legegyszerűbb és leglátványosabb eredményeket hozó étrendi módja a napi fehérjefogyasztás visszafogása. 393. hogy állati eredetű terméktől teljesen mentes étrend is minden igényt kielégít és tökéletesen megfelel az ember számára. a csontritkulás betegségét is) kölcsönhatásá­ val foglalkozó tudósok közt a legnagyobb élő szaktekintély — túlzás nélkül merem állítani — dr. 92. a Hawaii Orvosegyetem tudós professzora. vagy a Tejtermelők Országos Szövetsége. 105. 2 . Mi is folyton ezt kérdezzük. 303. a csontritkulás igazi oka. 126. John A. Ha mégsem része­ sül tudását megillető elismerésben. 64. 179. többek közt kalciumnak! 1324) Számtalan kísérlet és tanulmány tanúsítja. 409| Az állati eredetű termékek és az emberi egészség (illetve betegségek. hogy fehérjeforrásnak szá­ munkra az állati fehérje a legjobb. 282. 12. |247) Ma. 2 4 1 . . Két könyve. 191. annál több kalciumot veszítünk. beleértve az oszteoporózis. 202 . Az elmúlt ötven év kutatásai egyértelműen bebizonyították. 65. ugyan mi is lehet a mészhiányos oszteoporózis.. 250. 146. 32. 203. noha többszörösen bebizonyosodott már. hogy a nagy fehérjetar­ talmú étrend hatalmas kalciumveszteséggel és ennek megfelelően nega­ tív kalciumegyensúly kialakulásával jár. 228. de hasznos és érthető a n e m hivatásos számára is. hogy mennél több fehérjét fogyasztunk. melyek végre fölnyithatnák az emberiség szemét. e kérdésbe vágó szakcikke is megjelent. 85." Bizonyára azt kérdezik. 383. A következő idézet mindenesetre tőle származik. tele olyan fontos ismeretek­ kel. {17. 322. 178. hogy neve n e m szerepel olyan tekintélyes testületek fizetési jegyzékében. átalakul a májban és karbamidként kivá­ lasztódik a vesén keresztül.szükséglet többszörösét tömjük magunkba. mint a Haszonállattenyésztők Nemzeti Egylete. 249.Tudományos körökben ma már egyáltalán nem vitatják a fehérjék kalciumcsökkentő hatását. 405. az igazi .gyilkos! Mert mi fog történni azzal a rengeteg fölöslegesen bevitt fehérjével? Az emésztés során lebomlik aminosayjaira. 167. 233. Az aminosavak és a karbamid eltávolításához rengeteg ásványi anyagnak is ki kell ürülnie. 234. 176. Könyvem kívül vagy 1600 hivatkoz­ ható. 25.

Csillagászati ez a mennyiség. aggokat és cse­ csemőket egyaránt. 357. (281.. A csontritkulás a világ azon helyein a leggyakoribb. mint például Nagy-Britannia. tejtermékkel mégis. mint a világ bármely más országa. Hogy is van ez? Az a marha soha egy pohár tejet meg nem iszik. .Kimutatásokkal.. 233. Kell ennél egyértelműbb bizonyíték? Ha lilára veri valaki véletlenül az ujját.. (231. 260. USA. annyi kalciumja. Finn­ ország. amit a növény a földből felszívott és már beépített szöveteibe. de egy bizonyos pont után közbeszól a józan ész. mintha hasonló módon járnánk el. 397) Több fölmérést is végeztek Afrika bantu lakossága közt. 398) Átolvasva a fejezetet j ó m a g a m is elképedek. A kalcium a talajból kerül a növényekbe. A legtöbb húst a Földön az eszkimók eszik. amennyi kell maga. akkor ez a betegség lenne a legritkább Amerikában. a hivatásos táplálkozástudósok és étrendszakértők saját lapjában láttak napvilágot. Svédország. ehhez van elég esze. akik továbbra sem átallják azt állítani. csak azt a kalciumot tudja jól hasznosítani az ember. hogy még egyet ráhúz a kalapáccsal szándékosan? A tejjel. fejenként vagy százötven kilót. S ezek a tények az American Journal of Clinical Nutrition folyóiratban. 405) Természetes táplálkozá­ si szokásokat követve testünk mindig el lesz látva elegendő mésszel. 177. 362) A nagymértékű kalciumtúlada­ golás sem csökkenti ugyanis a fehérjék kalciumrabló hatását! A csont­ ritkulás nem azért alakul ki. ennyi ellene szóló súlyos érv dacára. 329. 385. 179. 397. azokéban. (357.Na mész most már a." mondanám nekik. Fehérjefogyasztásuk alig fele az amerikai átlagnak. olykor 8—10 gyereket kell világra hozniuk és valamennyit szoptatni is. nőket. fehérjebevite­ lük eléri a napi 400 grammot is. statisztikával lehet csűrni-csavarni a tényeket. Ázsia és Afrika egyes országaiban. hogy jó sok tej fogyasztása nyújthat csak elegendő kalciumot az embernek. mert kevés lenne az étrendben a kalcium! (17. akkor fogja-e úgy gyógyítani. s borja 203 . S ehhez hozzájönnek a mesterséges kalciumkészítmények. A csontritkulás is közöttük fordul elő a legnagyobb arányban az egész világon! (244| Többségük már huszonéve­ sen görnyedt. Az állatok növények elfogyasztásával fedezik kalciumszük­ ségletüket. mégis van elég mesze. hogyan tarthatja fönn magát a tejfogyasztásba vetett hit. beleértve férfiakat. ahol a nők aztán igazán kalciumigényes életet élnek. s a legritkább ott. 386. 386. 203. a csontritkulás mégis (vagy épp ezért) szinte ismeretlen közöttük. 396) Sok fehérjét fogyasztó népesség­ ben a csontritkulás rendkívül elterjedt betegség. 25. mégis egyre romlik a helyzet a csontritkulás terén. a tehén is a lelegelt növényekből nyeri a kalciumot. nem folyhat az átejtés a végtelenségig. amik csak ront­ ják a helyzetet! (90. ahol a legkevesebbet. 385. 269. 308. ahol a legtöbb tejterméket fogyasztják. hisz az Egyesült Államok több tejet és tejterméket állít elő. Ha tejfogyasztással valóban megelőzhető lenne a csontritkulás.

kalciumszegény étrend mellett viszont javul. (204) Ez azt jelenti. csak azt 204 . 146. A természetes állapotú. A magné­ zium segítségével szállítja a test a kalciumot a csontokhoz. akik több tej fogyasztására szeretnének minket rávenni. magnézium segítsége nélkül az csak céltalanul kering. helyette a lágy szövetekben rakódik le. magok. hogy kevesebb kalcium jelenlétében a rendelkezésre álló magnézium jobban el tudja látni „szállítói" feladatát.számára. Ennek hiányával is fenye­ getnek. (177) Érthető így. ha valaki az említett összefüggések megismerése után is tejfogyasz­ tást és kalciumpótlékokat javasol a csontritkulás megelőzésére. (70. Hiába van tele a test kalciummal. ugyanígy más zöldségek. a józan ész fogalmazta kérdések hatására világcsúcsdöntő sebességgel szoktak más témára váltani a tejfogyasztás nagy tudományú hivatásos támogatói. nyers csonthéjasok. hogy a világ olyan részein sem jellemző a mészhiány mint betegség. bonyolult összefüggésben a megértés olyan hiányára utal az. legfeljebb olyan állatokat sújt még. 195. hogy kalciummal is ellásson minket? Ilyen. sőt állítólag az embernek is az ő teje lenne a leggazdagabb kalciumforrás? Lehet. a csontokba. A magnézium a komp. gabona. 416) A fölöslegesen magas kalciumszint elnyomja a kalciumforgalmat sza­ bályozó enzim termelődését is. A következő gyakran emlegetett elem a vas. így abból kevesebb lesz jelen a keringés­ ben. tehát az ételekben található magné­ zium bevitelének növelése változatlan kalciumfölvétel mellett is javítja a szervezet kalciumegyensúlyát. kiderült. 4 1 6 | Hatalmas hazugság. (16. 259. a magnézium szerepé­ be. A magnézium elengedhetetlen a kalcium fölszívódásához. hogy a kalcium eljusson rendeltetési helyére. s okozza a meszesedést és számtalan más betegséget. hogy a növényvilág mégiscsak alkalmas arra. ahogy azt már korábban említettük. a túl sok kalcium jelenléte önmagában egyenesen súlyosbítja a szervezet mészhiányos állapotát. a kal­ ciumbevitel általában sokszorosa a magnéziuménak. Sőt. hogy tej és tejtermékek nélkül nem lehet hozzájutni elegendő kalciumhoz! Más faj tejét csak az ember fogyasztja. illetve aszalt gyümölcs is. mint magnéziumra. 146. 249. amiket az ember maga etet. valamint friss. 26. de a legtöbb ember ugyancsak messze áll ettől az eszményi aránytól. sőt. ami már a hülyeség határát súrolja. ami nélkül nincs átkelés. 336. (286| Vagy tekintsünk bele egy másik érdekes elem. E sokváltozós. A leveles zöldségek az ember számára könnyen hasznosítható kalcium legjobb forrásai. 249. vagyis a kalciumtöbblettől egyenesen romlik a kalciumanyagcsere hatékonysága. A túl sok kalcium megbénítja a magnézium fölszívódását is. ahol valóban alacsony a kalciumbevitel. 179. mintha az arány túlságosan messze esik a kívánatostól. s a csontritkulás is a Természetben ismeretlen. kizárólag emberi betegség. Csupán kétszer annyi kalciumra van szükség. hogy adott esetben éppenséggel a kalciumbevitel csökkentése segíthet. 250. nem jut el a csontokba.

mint a tej vas tartalma. csalással. kifejezetten veszélyes és betegségokozó mint emberi táplálék. a bab és még számtalan más zöldség épp elég vasat tartalmaz. ez olyan sarka­ latos kérdés. 182. csábítással. miért nem akarják az érdekeltek észrevenni a csontritkulás és az állati eredetű termékek fogyasztása közti közvetlen összefüggést (sem). ha a fogyasztók tömegei hirtelen elállnának termékeik vásárlásától. rengeteg pénzről! Bizony. amikor jóval továbbmenve ki kell jelentenem. hogy vashiányos vérszegénység is kialakulhat a kizárólag tehéntejen tartott csecsemőben. Szeretném látni mit szólnak majd most. ( 5 — 1 0 % ) . Nem. sőt azt is. magok. ámítással elorozza az emberek pénzét és egészsé­ gét. 75. nagy veszteség lenne számuk­ ra. a kukorica. kötet. VISSZAVERNI A BETEGSÉGET! Említettem a korábbiakban. közülük 5000-nél több az egy hetet sem. továbbra is mindent el fog követni. hogy a tej és tejtermék egyenesen káros. (Pediatrics. ijesztgetéssel. hogy az üzleti haszon és az egészség ebben az esetben nem esik egybe. Az Egyesült Államokban évente 30 000 öt év alatti kisgyerek hal meg légúti betegségben. Minden légúti betegségbe belejátszanak a tejtermékek. s hiába fontosabb az egészség. hogy rátér-e az egészséghez vezető útra. más néven hyalinmembrán betegség a neve annak a kórnak. méghozzá nem is kevésről! Iszonyúan sok. Ez utóbbi oly kis mértékben épül csak be. a tej és a tejtermékek árait. mint ahogy azt híresztelik. A tejipar illetékesei fölháborodásuknak adtak hangot. zöldség. hogy szokásos módszereivel. (ezek a legdrágább élelmiszerek). RDS (légúti tünetegyüttes). mert azt mertem állítani. A választás lehetősége azonban még nyitva áll. amelylyel anyagi haszon érdekében folytatott csalásaikat leplezik. hogy a tejtermékek nem is olyan egészségesek. mindenki döntse el saját maga. hogy a legtöbb gyümölcs. amit a 205 . ami ráadásul sokkal nagyobb mértékben hasznosul. oldal) Ha megnézzük a hús. a búza. csonthéjasok termései iránt. álcázó ködfüggöny. (Magyarul: Testkontroll). amiben valamennyi elfogulatlan szakértő véleménye meg­ egyezik. természetesebb forrásai után kezdenének érdeklődni. Tizenhét évnyi tapasztalatom azt sugallja. Pénzről van szó. gyümölcs. hogy e nemzeti tragédia legfőbb oka az a rengeteg tejtermék. a leveles zöldségek. hogy összes kirohanásuk csupán műfelháborodás. (Gyermekgyógyászat). félrevezetéssel. micsoda gyalázkodást váltott ki előző könyvünk. a Fit for Life. s a kalcium sokkal becsesebb. s ezeknek a szerencsétlen sorsú csecsemőknek mintegy fele az egy hónapos kort sem éri meg. akkor könnyen rájövünk. Szomorú. nem valószínű. 1985. hamis hírveréssel. hogy az ellenfél magától leteszi a fegyvert. ami a három éves kor alatti népesség halálozásának legfőbb okozója.hallgatják el.

Korábban tiszta légutakkal jöttek világra az újszülöttek.nyálkafehérje" nevet adtak annak az anyagnak. az első csoportba azokat tegyék. a következő csoport csak a felét. akik hajlandók megenni az általuk javasolt mennyiségben az ő tejtermékeiket. a harmadik csoport kismamái pedig semmit se fogyasszanak ezekből. A változások megfelelő irányá­ nak betartása a fontos. Szilárd meggyő­ ződésem. Semmi szükség ezzel kapcsolatban sem bűntudatra. Az előző és a mostani könyvben is szerepel majd állati termék étrendajánlatainkban. azaz . hogy az első csoportban fog előfordulni a legtöbb nehéz szülés. nem akarom betiltani az állati eredetű termékeket. A második csoportban már alacsonyabbak lesznek ezek a mutatók. amennyiben téved­ nék.és tejtermékfogyasztását a terhesség időszakában. Ne értsenek félre.várandós nők terhességük alatt magukba gyűrnek az ijesztgetések hatására. Kihívom. sem önsajnálatra. mindez csupán kellemetlen lelki háttér megteremtésére alkalmas. Aki persze meg tudja ezt tenni. Az ehhez szükséges vizsgálatokat és kísérleteket el lehet végezni a tejtermékek hirdetésére fordított dollármiliók apró töredékéből. vagy e n g e m vádolnak majd meg valami egészen mással. sem vádaskodásra. ha a kismama alaposan korlátozná tej. hogy tiszta lenne az újszülött tüdeje. sem kielégületlenségre. Egyben biztos vagyok: sohasem fognak megtenni semmi olyat. a legkevésbé sem szolgálja az egészsé206 . hogy fogja vissza az ilyen ételféle­ ségek evését. Állítom.. hogy a lehető legkevesebb kárt okozzák. De azt mindenkinek javaslom. a sebesség csupán másodlagos kérdés. s a harmadik csoportban lesznek a legalacso­ nyabbak. amit az RDS-ben elhunyt újszülöttek tüdejében minden eset­ ben meg lehetett találni. ami a legkisebb mértékben is veszélyeztet­ né bevételeiket. Osszák három egyenlő csoportra a jelentkező terhes nőket. manapság viszont mindig kéznél kell lennie a megfelelő leszívókészüléknek a szülőszobában a kisbaba orrának és torkának kitisztításához. akár halnak az ártatlan újszülöttek. mint ami a túlzott tejtermékfogyasztás hatására szokott a nyálkahártyákra vastagon lerakódni. emlékezzenek szavaimra. vagy könnyedén átsiklik a dolog fölött. nem azt mondom. ami aztán ragacsos nyálkaként rakódik le a magzat kis tüdejé­ ben is. hogy bizonyítsák be. hogy szülés után meg tudja kezdeni a légzést. megakadályozva. ami a kisbaba apró tüdejét beborítja. hogy az rendesen fejlődhessen. akár élnek. nyálkás fehérje. újra hangsúlyozom. hogyan lehet ezeket egészségesebben belefoglalni az étkezésekbe úgy. (931 Ez a nyúlós. s tekintse ezt az időszakot átmenetinek egy egészségesebb táplálkozási szokásrendszer elérése felé. hogy azonnal és teljesen be kell szüntetni fogyasztásukat. annak a legjobb. és ott lesz a legmagasabb az RDSesetek százalékaránya is. ugyanaz. A tejipar vagy föl sem veszi majd a kesztyűt. Kérem. Mucoprotein. (a szakterület minden elfogulatlan szakértőjével összhangban). hogy megtanuljuk. fölkérem a tejipart.

köszvény. hogy ő már rég élvezhesse az új életmód előnyeit. annak tanácsolom. Az utóbbi csaknem húsz esztendőm alatt állati terméket alig fogyasztottam. migrénes fejfájás. vagy tejterméket. tejet. Külön kérem a magukat jóhiszeműnek valló. ami szintén alig százesztendős újítás csupán. érelmeszesedés. az változtassa meg étrendjét mihamarább. Akinek mégse lenne elég meggyőző mindaz.(koleszterin-) szint. fehérvérűség. aller­ gia. mire az olyan közismert gyakorlattá válik a mindennapi életben. Akinek még ez sem lenne elég. vala­ mim mindig fájt. Életem első huszonöt éve úgy telt. hörghurut. s évente annyi újabb jelenik meg. lehet valami mindabban. s megszabadultam korábbi életem minden hajától. de az állati eredetű termékek fogyasztását mégis szorgalmazó szakembereket.és vesekő. csökkentsék az állati termékek részarányát étkezéseik­ ben.gesebb életmód elérését. s bajától. akikre itt hivat­ koztam. hogy mihamarabb frissítsék föl szaktudásukat. Kövér voltam. Ha ennyien meg tudták tenni. azaz azonnal. hogy erősen lecsökkentsék. Az állati eredetű termékek ártalmasságáról annyi a tudományos anyag. e könyv többszörösét tenné ki az esetben csupán ez az egy fejezet. közvetlen környezetemben tanúja lehettem hasonló „csodák" ezreinek. mint mondjuk a sebészek műtét előtti bemosakodása manapság. legalább ezen a módon. amit ide összegyűjtöttem. De nemcsak velem történtek ilyen óriási változások. ha csak egy kicsit is tartanak olyan betegségektől. s további megdöbbentő adalékokat fog találni az összesített szójegyzékben a „ H ú s " . fülzúgás. akkor min­ denki képes erre. mint például rák. vagy éppen teljesen abbahagyják az állati termékek fogyasztását. M E G J E G Y Z É S : A teljességre törekedtem. amikor nekikezdtem ennek a fejezetnek. a nyájas olvasó is! 207 . amit állítok. pajzsmirigybántalmak. hogy naponta legalább háromszor ettem húst. szívbetegség (például szívinfarktus). homloküreg-gyulladás. de írás közben föl kellett adnom ezt a célt. máj. iratkoz­ zon be a legközelebbi orvosegyetem könyvtárába. fülgyulladás vagy csontritkulás. fekély.és vese­ károsodás. magas vérnyomás magas vérzsír. céltalan. szklerózis multiplex. ne személyemet kezdje ki. címezze ellenvetéseit azon tudományos kutatók ezreinek. cukorbaj. a „ T e j " és az „Ártalmas hatások" címszava alatt. fáradt. egyik betegségből a másikba estem. Aki viszont úgy gondolja. mindenképpen indítsák be a kedvező változtatásokat. ők bizonyára nagyon érdekfeszítőnek fogják majd találni a kifogásokat. (csupán nyers tejből készített vajat és kevés tejfölt). De kérem. asztma. reuma. kérem. epe. hogy túlzás nélkül állíthatom.

ha az őrzésére bízott ártatlan életről. De nincs joga ilyen könnyelműségre. Fáradhatatlanok újabb és újabb trükkök kiagyalásában. Pedig ez lesz az ára annak. Megérdemli a szeretetet. pedig egyáltalán nem mindegy. benne ébresztik föl a vágyat. A Terem­ tő ajándéka az ártatlan kisgyermek. Ha fontos a táplálék minősége a felnőtt ember számára.Legféltettebb kincseink gyermekeink. hogy a gyerek erőtől duzzadva. mint a viszontkapott gyermeki szeretet. Ha a felnőtt úgy dönt. legravaszabb módszerekkel csábítanak. s nincs szívmelengetőbb érzés. szíve joga. a lehető legjobb testi-lelki egészségről. legfontosabb napjait. Napjainkban kétszer annyi gyerek életét korlátozza és keseríti valamilyen idült betegség. vagy egyik betegségből a másikba tántorogva tengeti gyermekéveit. ám tegye. a bukottak részaránya 1978-ban már 86 százalék volt. az egészségromboló termékek és szokások hivatásos terjesztői a legkifinomultabb. Ugyanezt a vizsgát megismételték később is. akkor százszor inkább fontos az a növekedésben levő szervezetnek. felnőtt kora eléréséig a mi kötelességünk gondos­ kodni táplálásáról. amelyet — úgy tűnik — állandóan fenyeget a külvilág. egészségesen tölti-e élete legszebb. ami szívbetegség előjele. A gyerekeknek a kicsattanó életerő szép példáinak kellene lenni. amit ők kínálnak. Ök a j ö v ő ! Róluk gondoskodni. saját élete. életünk legnagyobb felelőssége. Végtelenül fontos és óriási ez a felelősség. ez tetteink legfontosabb hajtóereje. hogy előbb-utóbb beadja a derekát. de makacsul kitartó gyermeki kérésnek. mint akár csak huszonöt évvel ezelőtt. hogy nem óhajtja életvitelébe beleszőni az egészség építőelemeit. Nemegyszer nyomasztó és roppant fárasztó. velük törődni. Tőlünk függ. 98 százalékukban már föllel­ hető legalább egy olyan tényező. Egy 1954-ben lefoly­ tatott erőnléti és állóképességvizsgán a gyerekek 58 százaléka nem ütötte meg a felállított mércét. A gyerek egészsége számukra nem is téma. Egyenesen a gyermeket veszik célba. de a valóság sajnos egészen más. 1983-ban a gyere208 . hogy kivé fejlődik. hogy aztán az általuk mesterségesen szított. Az ifjúság 75 százaléka túlsúlyos. 42 százalékuk vérzsírszintje magasabb az „elfogadható" értéknél. sőt követelésnek a szülő ne tudjon ellenállni. Feleségemmel. Marilyn-nel így gondolkozunk erről. A csábítás hatalmas. gyermeke életéről van szó.

Olyan betegségek dúlnak soraikban. Az élelmiszerek gyártói a tettesek. amelyiknek a közegészség óvása lenne elsődleges föladata. egyre több köztük az orvosi eset.kek 99 százaléka n e m tudta teljesíteni a „Presidential Physical Fitness Award" (Testi Erőnlét Elnöki Díja) követelményeit. A helyzet tehát roha­ mosan romlik. egészen a legszörnyűbb végkifejletig. hogy manapság rák okozza a legtöbb gyermekkori halálesetet. emésztési rendellenességek. Az F D A jelentése szerint is „a módosítások alapvetően a gyártók javaslatait tükrözték". Vagy 130 elszomorító esetből álló sorozat után. Végül csak 1984-ben voltak hajlandók bevezetni változtatásokat. a hatóságoktól nem kaptak határozott utasí­ tást. hasmenést. Rák! Valami bűnt követtek el. fülgyulladást. gyenge látás. hogy a sós étel magas vérnyomáshoz vezethet. hiszen közismert. még hosszan lehetne sorolni. Az a legijesztőbb. láz. megfázás. amely szigorúbban szabályoz­ ta volna a csecsemőtápszerek minőségét. hogy valami nincs rendben. Helytelen ilyesmit könnyedén venni és a tü­ neteket valamilyen orvossággal elnyomni. A gyenge. (fejlődé­ sük megtorpant. mily gátlástalanul mérgezik a j ö v ő nemzedékét saját hasznuk érde­ kében. a rákig. a CSPI (Közérdekű Tudományos Központ) újabb. hogy lás­ suk. elhízás. Babaétel. amit velük művel­ nek. sőt meg is betegedtek a kisbabák). és így tovább. romló fogak. hogy ily szörnyen lakolnak? Nem. nyomatékos és határozott 209 . beteges gyermek oly gyakori. idegkimerültség. nem ők tehetnek róla. Az új törvény végül 1982 júliusában lépett életbe. A legtöbb gyermekorvos „közönséges gyerekbetegségnek" nevezi a lázas meghűlést. nekijobban megfelelő ételhez nem jut. Arra kérték őket. köhögést. Amerika két legnagyobb bébiétel-gyártója a közvélemény kereszttüzébe került. Az okot kell megszüntetni! Hogy gyermekeink a kicsattanó egészség példái lennének? Sajnos nem ez a jellemző. Az 1970-es években a Gerber és a Beechnut. Csecsemőtápszer. és semmi más. az FDAnak az emberei törtek lándzsát az enyhítések mellett. tüdőgyulladás. Mondhatom. szép. Azt mutatják. torokfájást. csökkentsék egyes készítményeik túlzott sózását. mondván. hacsak a törvény ereje nem — én legalábbis kizárólag ebben látok némi reményt. mint szívbaj. s csak legyintenek rá! Pedig nem kellene an­ nak lennie! Ezek a „mindennapi" tünetek a test jelzései. és semmi meg nem tudja állítani őket. amit a silány minőségű tápszer okozott. a Kongresszusban megpróbáltak egy új törvényt elfogadtatni. Épp annak az országos intézménynek. cukorbaj. eldugult orrot. Fülük botját sem mozdították. de alaposan enyhítették a kezdetben megfogal­ mazott követelményeket. íme néhány példa viselkedésük megértéséhez. hogy már a szakértők is hétköznapinak hiszik ezt. A szerencsétlen újszülött olykor csak ezt kapja. a betegségek annak következményei.

tiszta almaié" fölirattal árultak olyan mesterséges adalékokkal teli folyadékot. s hogy bebizonyítsák. hogy mára már egészen elkopott a „ j u n k food" a „silány étel" kifejezés. történelmük legmagasabb büntetését kellett kifizetniük. Igen. roppant módon vigyázni kell. reklámhoz. ami nem képvisel semmi valós tápértéket. hogy olcsó és egészséges táplálékok helyett az emberek többsége inkább silány. Ilyen táplálékon szeretnék fölnevelni gyermekeiket? Nem? Pedig az élel­ miszeripar milliós hirdetései és fizetett „hiteles szakértői" mind azon fáradoznak. sőt mérgező. És ezt szánják ők gyermekeink táplálékául! Iskolai étkeztetés.fölszólítására. vagy agyonsózott „ter­ méket" gyártanak belőle. ráadásul mé­ regdrága pótlékokon él. De nem akarom a reményt is elvenni. ugyanakkor tápláló. hogy testünk számára az eleven. Viccelődünk is vele. 1985 januárjában két kaliforniai baromfifeldolgozó üzem működését fölfüggesztették. H o l t táplálék. de ehhez kellő elszántság és határozott. hogy szülőt és gyermeket egyaránt lépre csaljanak. amiben éppenséggel gyümölcs­ lé volt a legkevesebb. hadd ehessenek ott egy kis rothadó pipit. . Ne maradjon ki nevük sem. cukros. N e m mintha annyira jó lenne. szinte minden napra jut ilyesmi. haszonhoz. mi? És egyáltalán nem egyedi esetről van szó. csakis mi magunk tudjuk megóvni szeretett gyermekeink egészségét a fenyegető legnagyobb veszedelemtől. amit a földolgozás során megfosztanak minden természetes értékétől. Furcsa ellentmondás. ha velük akarunk szót érteni! Egyébként 1984. mivel ez hozza a legnagyobb hasznot. értéktelen. amit jószerivel már nem is lehet eledelnek nevezni. Következésképpen sokkal körülményesebb hozzájutni. 250 000 dollárt. Határozzuk meg újra a silány étel fogalmát. Az amerikaiak által elfogyasztott tápláléknak több mint fele ilyen étel. amit kínál­ nak. Annyit használtuk. minden sarkon árulják. Szóval nyugodtan küldjük el csak a srácokat suliba. s ami a test semmilyen igényének kielégítésére sem alkalmas. hanem nagyon is sok köze van pénzhez. amúgy is fekete év volt a Beechnut számára. igénytelen növény. Ezt kínálják mindenhol. A halott étel nem csupán csapnivaló ennivaló. nem is annyira egészségtelen mindaz a vacak. pedig ezt nem okos tréfára venni. hanem mert ehhez a leg­ könnyebb hozzájutni. m e r t . halott valamennyi olyan étel. mert hamis időpontot bélyegeztek termékeik bizonylatára. Volt már pozitív példa is! Kell. a Pal-Pacific Poultry és a Beaumont Poultry cégekről van szó. a kereskedő számára viszont a legki­ sebb hasznot. Megkövetelik a szabatosságot. Senki más. így áll elő a torz helyzet. Aránylag egysze­ rűen termeszthető. friss. ásványi anya- 210 . főleg növényi táplálék hozza a legtöbb. közös fellépés szükséges. Nézzük például a burgonyát. a vonzó. de silány „gyorskoszt" ételkészítmények fenyegetésétől. hogy legyen mód a változtatásra. és zsíros.

esszenciális aminosav. De Dr. színes zacskóba csomagolva. szénsavas üdítőt.és tartósítószereket. Lejegyeztem. „tiszta" ételek után kutatva ő fejlesztette ki az első cereáliát. ugyanabba a maró anyagba. Ugyanez a krumpli hasáb­ ra vágva. Mi leszünk ezek a balekok. Ugyanennek a j o b b sorsra érdemes. A minap megkért a fiam. Fél dollár helyett viszont nyolc dollár kilója. vagy további harminc összetevőt tartalmaz. de így. S kiket vesznek leginkább célba hirdetéseikkel? Természetesen azokat. vajat. Aztán forró gőzzel kezelik. ami a földolgozással jár. Egészséges. John Kellogg egy vegetáriánus gyógyhelyet vezetett Battle Creek mellett. most akarnak megint lépre csalni a vacak édességeikkel. cukorral agyonédesített gyárt­ mányt. mindenhonnan. papa. No meg kukoricapehely készítéséhez. akik legkönnyeb­ ben elcsábíthatok hazug ígéretekkel és mesterséges ízekkel. A kukoricaszemeket először lúgba áztatják. ugyebár. még jól meg is sózva. magyarul „kukoricapehely" néven. majd újabb áztatás következik. akiknek fogalmuk sincs az egészséges táplálkozásról. a röpke egy óra alatt tizenegy hirdetéssel szakították meg az adást. „ c o r n flakes". ugye valakinek meg kell fizetni azt a rengeteg vesződséget. a Charlie Brown legújabb egyórás műsorát. s nem csupán a pénzünket. igaz?" CEREÁLIA (GABONAKÉSZÍTMÉNY) REGGELIRE — ÖSSZTŰZ A G Y E R E K E K EGÉSZSÉGÉRE Az 1800-as évek végén Dr. Annyira túllőt­ tek a célon. cereáliát. ma­ napság nevében miféle pancsolmányokat gyártanak. elvétve még öngyilkossághoz is. 211 . ártatl n gyermekeinket. tejet.gokban és vitaminokban gazdag. Hát igen. ha tudná. nézném vele együtt kedvenc tévésorozatát. Röviden ismertet­ ném. csokoládét. amit szappanfőzéshez. Mennyibe kerül? Legföljebb fél dollár kilója. szárítva és mélyhűtve tárolva. amit folyóssá tettek. Meg is jegyezte: „ U g y e . amivel valaha rendelkezett. kiadást. hogy már fiamnak is föltűnt a dolog. fölmelegítettek és megszárítottak. a legkülönbözőbb vegy. Kellog azonban motollaként pörögne sírjában. kezeletlen kukoricaőrleményből indultak ki. amikor megetetik velünk undorító készítményeiket. tojást. áz eredeti ár húsz-huszonötszörö­ séért tudják eladni. egészségünket is elveszik. Michigan államban. zsiradékban kisütött burgonyának egy másik előrecsomagolt „leszármazottja" még. s föllelhető benne mind a nyolc lényegi. majd forró olajban kisütve elveszti minden értékét. Kivédhetetlenül záporoznak csábosán hazug reklámjaik. vagy műselyemgyártáshoz használnak. Az eredeti készítmény aránylag ártal­ matlan volt. abból k i l e n c kínált sokszorosan földolgozott. nyalókát.

mit is tartalmaz. mondjuk a rengeteg különböző címkéjű doboz közül a Kellogg féle Fruit Loops gyártmány. Összezagyválják már a mértékegysége­ ket is. meny­ nyi kárt okoz ez a táplálékként tökéletesen értéktelen. Szárítás után nagy nyomás alatt hatalmas görgökkel hengerlik laposra a pépet.2 százalék a liszt. Leginkább egy rossz vicc. egy beteges. töltőanyagok. (1 ounce egyenlő 28. Te jó ég. halott holmi. miután a „finomító" eljárás során megfosztották minden természetes értékétől. majd pörkölik és hőkezelik. Sok mindennek lehetne nevezni az egé­ szet. nem a fogyasztót. s csak az az élettelen anyag marad. grammot. ami oda van írva? Nem csoda. ajánlom. mint színtiszta keményítő. gusztustalan tréfa. ami egy ille­ delmesebb megnevezése az igencsak ártalmas telített zsiradéknak. hisz szándékosan fogalmazták olyanra. ami alig több.8 százaléka finomított fehér cukor.ezúttal cukros szirupban. Azért megpróbálom lefordítani. enzimtől. búza és zab. hogy elvegyék a kedvet az ilyen okvetetlenkedő olvasgatástól. hogy megóvják — ó nem. míg az adagot ounce-ban adják meg. s 212 . Aztán található még só. kizárólag a pénzünkre utaznak. hogy szikrát hányjon tőle az egyszerű ember szeme. hanem — a hidrogénezett zsi­ radékot az avasodástól.) Érthetőbbre átszámolva kiderül. milligrammot írnak ki. A polcokon a cereáliakészítmények foglalják el a legtöbb helyet. rosttól. mesterséges. Tehát 45. vitamintól. Ebbe beletartozik némi hidrogénezett növényi olaj. amit „gondos" kezek azért kevernek hozzá. olvassa el William Dufty Sugár Blues (Cukorsirató). aminek tömény változatán még a kórokozók sem élnek meg. mesterséges színezékek. B H T (butilénezett hidroxitoulol) a következő. Vagyis 88 százalék már eleve csak finomított cukor és finomított liszt. s további 42. Mert senkinek kétsége ne legyen. így lesz a hajdani életteli gabonából a halál ügynöke. de ételnek a legkevésbé. Tekintsünk körül egy élelmiszerboltban. Aki igazán kíváncsi a cukor gyilkos természetére. ahogy az új tapéta sem tudja megakadályozni. a mi kárunkra és a mi költségünkre. csaknem fele.35 grammal. Sajnos nem kukorica. aminek során adalékanyagokkal és tartósítószerekkel telítik. hogy a készítmény legfontosabb összetevője. Továbbá szerepelnek benne egyéb tartósítósze­ rek. cukor.8 százalék a cukor. ásványtól. Talán fölösleges elsorolnom. pontosabban 45. hogy bedőljön az omladozó fal. Hogy a felét sem értik annak. az a vegyszer. nem pótolják a természetes anyagokat. szervetlen vitaminok és szervetlen ásvá­ nyok. és ezt tömjük a szerencsétlen gyerekekbe minden áldott reggel? De a maradék 12 százalék is érdemel pár szót. Nézzük meg a — törvény által szerencsére kötelezően előírt — feliratot. hogy készen álljon a vegyszeres fürdőre. vagy John Yudkin Sweet and Dangerous (Édes és életveszélyes) című könyvét. hanem az ezekből készített finomliszt. Mindezek használhatatlanok a szervezet számára.

kedvenc rajzfilmfigurák a szemkápráztatóan színes dobozokon. A papírdobozt megették.ráadásul ócska. Mivel szoktuk leönteni a cereáliát? Tejjel! De a tej lenyelve nem marad folyékony. Ne vásárolják meg. határozott föllépése sikeresen elűzte a kábítószerkufárokat az iskolák környékéről. amit arra szánunk. Hamis értékkel (s ráadásul kevesebbel) akarják pótolni az elpusztított eredetit. hogy keményítőt és fehérjét ne fogyasszunk egyszerre. mert úgy hiszem. a kisgyerekek már lépre is mentek. A szülők közös. Remélhető­ leg valóban csak emlék. A reklámföliratokon hirdetett „vitaminnal és ásványi anyagokkal dúsított" gyártmány talmi. élelmiszernek szánt. Mert komoly pénzről. Edward Taub mesélt egy kísérletről. Pár éve történt. Bűzlik. az dugja be orrát egy frissen fölnyitott cereáliás dobozba. mert csak a kereslet megszűnése tud véget vetni a gyártók gyalázatos garázdálkodásának. meg kell nedvesíteni. Folyékony táplálék emésztésekor először mindig mindig a víz szívódik fel. az első szippantás orrfacsaró és gyo­ morfölforgató lesz. s tudjuk. az első osztályút. hogy készítményeik semmirevaló kacatok. ami eladja az amúgy egyáltalán nem válogatósságukról nevezetes patkányoknak sem kellő élelmiszert? A reklám. Ne vásárolják meg! A szülők rendszerint azért veszik. gyermekeink egészségének biztosításáról v a n szó. betegségmentes gyermekkort adó étele ket készítünk számukra! Keressük a kiválót. Csak hasonló közös akció vezethet eredményre a halott ételek terjesztői ellen is. A már említett Dr. a tartalmát meghagyták! Hihetetlen? Egy szippantás. A cereália önmagában ehetetlenül száraz. 213 . hazug hirdetések. Aki megrázóbb élményre vágyik. A gyomorban megalvadt tejből csak a kicsapódott túró marad ott. ne eléged­ jünk meg harmadrangú. A cereália meg elsősorban keményítő. halott ételutánzatokkal. s valószínűleg örökre szóló emlék marad. időt takaríthatnak meg vele. olcsó trükkökkel. a megfelelő étel társítás legfontosabb alapszabálya. ez lesz egyben az utolsó ilyen doboz. De eltűnnek. mert roppant kényelmes. mivel ók maguk is nagyon j ó l tudják. s a szerencsétlen áldozatok. mint egy vegyszerlerakat. aminek ered­ ménye végül is nem került nyilvános közlésre. De milyen áron? És milyen időt? A gyerekek igazán megérdemlik azt az időt. valójában halott készítményeiket. ha a kutya sem veszi agyonreklámozott. egy roppant nehezen emészthető fehérje. ha legfontosabb dol­ gunkról. kihalnak. a gyomorban kicsapódik. a gátlástalan. hogy boldog. ha minden a nya­ kukon marad. az ameri­ kai Nyugati Part egyik egyetemén: kísérleti patkányok egy doboz „Fruit Loops" kukoricapelyhet kaptak. ám értéktelen. Aztán a másik. hogy egyáltalán le lehessen nyelni. évi négy és félmilliárd dollárról van szó! Apró ajándékok. mielőtt annak tartalmát gyermekeinek felkínálná. amit kinyitnak. és meg fogják érteni a patká nyokat! Mégis mi az.

hogy annyi a nyafogós. én sem akartam bevenni. „ S z e r i n t e m az emberek kockázat nélkül megkettőzhetnék napi cukor­ fogyasztásukat. valamint a Kellogg és a Nabisco vállalattól. hogy az iskola legszörnyűbb hete mindig Halloween utánra esik. mint ahogy azt szeretnék. N e m sajnálják a pénzt. tökéletes élelmiszer nem létezik.. Kétel­ kednek? N e m csodálom. becsavarodnak az ünnep alatt befalt rengeteg édességtől!" 214 . V a n esély a cereáliák visszaszorítására. lefizetnek bárkit. hogy nem mindenki annyira buta és hiszékeny. (Bizonyára azért. e r r e a cukoripar. Az alkalom egy kongresszusi meghallgatás volt. Stare a cereália. kétségbe­ esett védekezésükben a legvadabb hazugságoktól sem riadnak vissza. amikor az egyik néző közbeszólt: „ T a n á r e m b e r vagyok. hogy valaha is rájönnének! Szabad a gazda? Ezt a kijelentést Dr. 1983 szeptemberében a „ D o n a h u e Show" című népszerű tévéműsorban egy Dr. továbbra is veszélyesek. még bőszebb reklámhadjáratokat folytatnak. hál' Istennek kb.. hogy egyes kísérletek szerint cukor fogyasztása m e g n y u g t a t j a az ifjúságot. Frederick J. ahol Dr. Stare tiszteletdíjakat. „Használj igazi cukrot. P é l d a . Igaz. ha j ó t akarsz!". kitől idéztem ezeket a badarságokat? A cukoripari tröszt vezérigazgatójától. Kezdik már érteni a csíziót? Biztató azért tudni. amivel szegény gyerek gyomra hosszú órákig birkó­ zik. másra már alig fog maradni. Victor Herbert nevű „szakértő" védelmébe vette a cukrot. netán a cukrászcéh cégéres nagymesterétől? Egyiküktől sem! Nem hiszem. de nincs tápértéke? Ugyan kérem.) Tanult doktorunk épp azt fejtegette. Ez a birkózás elveszi minden energiáját. Semmiképp nem nevezném a cukrot értéktelennek.Ha ehhez még — szokás szerint — gyümölcsöt is adunk. hogy Dr. hogy miért is kapta annak idején az orvosi diplomát. mert időközben teljesen kiment a fejéből. a 'vidám'jelző j o b b a n illik hozzá!" Kitalálnák. ahol már visszaesés mutatkozik. még az anyatej sem az. Az elszánt. mig meg nem tudtam. abból olyan pokoli keverék lesz. hogy a cukor csak üres kalóriát ad.és a cukoripar érdekében tett tanúvallomást. aki hajlandó a szócsövükké válni. Ilyen étkeztetés mellett nem csoda. vagy a cereáliagyártók koordináló bizottságnak alel­ nökétől. Azt mondják. Stare úr tette. A gyerekek egyszerűen kibírhatatlanok. s elmondhatom. ez az egyik legújabb — és legképtelenebb — jelmondatuk. aki a Táplálkozástudományi Tanszék megalapitója a Harvard Egyetem Köz­ egészségügyi Karán. 25 százalékkal csökkent a fogyasztás a hetvenes évek elejéhez képest. harvardi tanszéke pedig jelentős és nyilvá­ nos anyagi támogatást kap a Cereália Intézettől. közös fellépés ellen tehetetlenek a gyártók. kezelhetetlen gyerek.

legutóbb — állítólag — Afganisztánban is. Talán ismerik a rossz viccet. Utána. A The N e w England Journal of Medicine napjaink egyik legtekintélyesebb orvosi szaklapja. s elég világosan. azaz vegyszeres kezeléséről. ami nekem erről eszem­ be jut? A sír mellett két gyászoló beszélget: — De legalább nem volt komoly baj.. úgy tűnik. az iraki kurdok ellen is. ha valaki túléli ezeket a test természetes folyamatai ellenére történő durva beavatkozásokat. Elnevezése: „ N i t 215 . Ebben jelent meg egy átfogó tanulmány. hogy a rákkal kapcsolatos szemléletmódunk szorul alapvető változ­ tatásra. hogy tény­ leg csoda. akkor' a gyógyulást a kezelés javára írják." . A rák kezelése annyira kíméletlen eszközökkel folyik. mert félnek. a cikk végén. másképpen számon kérnék rajtuk a rákkutatásra költött milliárdokat. mert az itt-ott feltűnő egyedi. Amúgy az idézetek — gondolom — önmagukért beszélnek. február 2-i számának szalagcíme: K I Z Á R Ó L A G GYÓGYSZER G Y Ó G Y Í T O T T A KI A RÁKBÓL. s bár az 1925ös Genfi Egyezmény eltiltotta.E kudarc okait gondosan meg kell vizsgálni. általában szenzációsan tálalt gyógyulási esetek ellenére a tudomány még egyáltalán nem tart ott. akkor a rákot teszik felelőssé a bekövetkezett halálért." „ H a r m i n c ö t évnyi. Itt van például a Los Angeles Times 1979. Ebből idézek: „A rák gyógyítására tett erőfeszítések ellenére a leggyakoribb klinikai kimenet továbbra is a halál. Puszta szóbeszéd az egész." Végül: „A megelőzés sokkal ígéretesebb területnek tűnik. az orvosok csak azért folytatják oly kitartóan a kezelést. A gyógyulás oly ritka. de könnyen lehet. mint a gyógykezelés. mér­ gekkel. beszélnek. azóta is többször bevetették. gyilkos ionizáló sugárzással." Ez utóbbit a Természetes Hygiénia már csaknem egy évszázada hangoztatja. hogy kijelenthet­ né: a rák gyógyítható betegség. ha nem (ez a végkifejlet sajnos sokkal gyakoribb). a kutatásba ölt dollármilliárdok és az „újabb áttörésekről" időnként szárnyra kapó hí­ resztelések ellenére a helyzet egyelőre csak bonyolódik. sőt. törvénytele­ nül. amelyik az 1950 és 85 között folytatott rákkutatás eredmé­ nyeit összegezte. persze már csak apró szedésben: a meggyógyult beteg hamarosan elhunyt tüdőgyulladásban. és minden esetben iszonyú pusztítást végzett. ami elvitte szegényt! A kutatásban elért eredményekről csak beszélnek. hogy az ember gyakran arra gyanakszik. Mustárgázt az első világháborúban alkalmaztak először. Nem.RÁK GYERMEKKORBAN Mindent meg kell tennünk a rák elkerülésére. A Journal of the American Medical Association (az Amerikai Orvosi Egyesület folyóirata) 1946. Ha ez a csoda megtörténik. a gyógyítás hatásfoká­ nak javítására tett minden próbálkozás eredménye egy szóval értékelhe­ tő: kudarc. szeptember 21-i számában olvasható az első közlés rák kemoterápiás. sebészeti kimetszésekkel. már születéstől kezdve.

Minden (tízna­ ponként megismételt) injekció után azonnal kezdődnek és vagy nyolc órán át tartanak a mellékhatás heveny tünetei. hogy megelőzzük magát a betegséget. vegyszertől csöpögő. halálos mérget adnak halálos betegnek a célból. ugyanúgy a betegnek sem tehet jót ez a gyilkos szer. pihenés. hányás és pokoli rosszul­ lét. A gyereknek szüksége van erre a védelemre. Mit szólnának. de kétségtelen. hogy egészségessé tegyék. T u d o m . Észbontó! Oncovinnak hívják az egyik mustárgáz-hatóanyagú rákellenes szert. akár egészséges. bármily fondorlatos „szakértői" magyarázatok is kísérik. több kiváltó oka lehet a ráknak. közvetlenül érbe fecskendezve adják be. levegő. s nem is orvosi közleményből van róla tudomásom. hogy gyilkos.rogén-mustár gyógymód". Egy tizenéves fiú írta le halála előtt saját szörnyű élményeit egy Oncovin-kúráról. mint semmire sem alkal­ mas. hogy ne is legyen rájuk soha szükség. holttá feldolgozott egészségpusztító és rákkeltő ké­ szítményektől. Tudjuk. a legtöbb gyermekhalált a rák okozza. semmire sem hasznosítható. a mustár­ gázt. 216 . Intravénásán. azt sem kezdeményezte volna senki. Nehéz megbarátkozni a gondolattal. akkor aligha jutott volna bárkinek is eszébe. mustárgáz. Az élet fönntartásához az egészség összetevő elemei szükségeltet­ nek. víz. ha nem állt volna ott a rengeteg. képtelenségnek tűnik. ha az egészség építőelemeit így hirdetném: táplálék. akár beteg valaki. sótól maró. A szülő tudja leginkább megvédeni őt a cukortól ragadós. ugyanakkor na­ gyon veszélyes sugárzó hulladék. Ha nem állt volna rendelkezésre. amiket az élelmiszeripar lépten-nyomon igyekszik ránk tukmálni. mint az élelmiszerek sugárkezelése. Olyasmi ez. Életem legmegrázóbb olvasmánya volt. s a szülő ezzel teheti legtöbbet gyermekéért. Miért ne lehetne akkor javítani a gyerekek táplálkozásán? Nincs erre alkalmasabb időpont az azonnalnál! A rák elkerüléséhez a gyerek szüleitől kaphatja a legnagyobb segítsé­ get. bevethetetlen vegyi fegyver. testmozgás. Hosszú távon hajullás és egyéb testi-lelki bántalmak kísérik a keze­ lést. hogy megértes­ sem álláspontom lényegét. hogy elkerülhető legyen a mustárgázkezelés és társai. Vagyis gyógykezelés címén törvényesen hasz­ nálhatják ezt az egész világon betiltott pusztító vegyi fegyvert. E tortúra kínszenvedéseit nem saját kútfőmből merítettem. hogy az étrend köztük az egyik legfontosabb. hogy ilyen célra próbálja meg fölhasználni. Azért említettem részletesebben a rákot és kezelését. Ahogy egészséges embernek nem válik hasznára a mustárgáz. hogy talán az élclap „ T ü c s ö k és bogár" rovatát olvassák. A kezdet kezdetétől el kell követni tehát mindent. a rák születéstől kezdve fenyeget. és így tovább? Bizonyára úgy gon­ dolnák.

anélkül. hogy olcsóbb de táplálóbb étkeket akarnak biztosítani gyermekeinknek. mellyel őseink erős és egészséges nemzedékek tízezreit nevelték föl előttünk. amióta csak belevágtunk a Test­ kontroliba ez volt: „ H o n n a n tudjam. vagyis az a silány gyorskoszt. halott ételek. hogy rákapassa. földolgozott. Az éber szülők minden erőfeszítése ellenére a hírverés folyamatosan erőlteti saját mérge­ ző gyártmányait. több csonthéjas. A. (Egyesült Államok Mezőgazdasági Hivatala) egy biztató. amelyek legfőbb összetevői a mesterséges töltőanyagok és a telített zsírok! Amikor a U. D. ösztönös. amelyek csábítóak. Ismerjük a helyzetet: a feldolgozóipar azon töri magát. akik a táplálkozástudomány hivatásosaival és az étrendszakér­ tőkkel karöltve azzal a jelszóval terjesztik termékeiket. biológiailag öröklött tudá­ sukat. de valójában egyenesen méregként hatnak a fejlődő szervezetre.A leggyakrabban fölmerülő kérdés. hogy nap mint nap. akkor rá 217 . utcai bódéból vagy út menti étteremben. rászoktas­ sa a gyerekeket vegyszeres. Ma viszont annál több ok van az aggodalomra. több földi­ mogyoróvaj alkalmazásával följavítani a gyermekétkeztetés minőségét és csökkenteni a rákkeltő zsírok fogyasztását. sült krumpli. hot dog. pizza. hogy ilyen kérdés egyáltalán fölmerült volna ben­ nük. halott és halálos készítményeik fogyasztásá­ ra. hogy mi lesz jó a gyerekemnek?" Vérzik a szívem ezekért az anyákért. ha nyugtalan a gondos szülő. S. aki tisztában van e holt táplálékok és a megromlott egészségi állapot közti közvetlen összefüggéssel. hogy kényszeres kötődést építsen ki. (nem sok sikerrel). A kereskedelmi érdekek által befolyásolt hírverések ellentmondó ismereteket záporozó áradatában elveszítették korábbi biztonságukat. Nem csoda. amelyet Amerika bármely városában úton-útfélen mindenhol kínálnak. amikor gyermekeinket lépten-nyomon fenyegetik az egyre nagyobb teret nyerő. kezdemé­ nyező lépést tett. és megpróbálta több mag. Vigyázat! Tudják mi lenne ez? Hamburger. Az iskolai étkeztetéshez is egyre több köze van az élelmiszeripar gyár­ tóinak. reggeltől estig mást se egyenek.

Szüleink általában nem szoktak diétás meg más ilyen fogyókúrás könyveket vásárolni.lelki fejlődést! Sokan kérdezik. Columbus-ban v a n egy natura élelmiszerbolt. meg szentjánoskenye­ ret. de már ő is megszerette. meg a sok hús. lehet benne valami. Először hadd válaszoljon helyettem egy levél. hogy azok is a maguk könyve szerint csinálják-e. vagy a Baskin Robins éttermekbe. amelyet egy tízéves kislány. akik nagyon is így gondolják. (Or­ s z á g u n k két leghaladóbb szemléletű gyermekorvosa.) Node hogyan lehet ezt összeegyeztetni a gyerek életvitelével? Az elsődle218 . (A palacsintához búzaliszt is kell!) Vannak. elhatározták. Edward A.kellett jönnünk. Szeretettel: Gina Barlotta tízéves Tegyül föl. ami kimondja: márpedig a gyerekeknek mindenképpen kell húst adni. Azt mondták. de az biztos. Kérdem én. He­ tente körülbelül egyszer megyünk oda vásárolni. vajon a T e s t k o n t r o l l . a cukor. amióta így főzünk odahaza. hogy elkezdünk aszerint enni. bizonyos Gina Barlotta írt. hogy saját népe gyermekeit egészséges és tápláló iskolai étkeztetésben részesítse? Nem inkább azzal kellene törőd­ ni. Csak azt nem lehet tudni. ha törik. s velem együtt bizonyára mások is: hogyan engedheti meg magának egy nemzet. Dr. hogy fönnáll egy furcsa. Néha ugyan beté­ rünk a Dunkin Donuts. hogy fegyveres ereje az egész világot szemmel tartsa. fejből! Hosszú kocsiúton sokszor magától is mondja. Amikor kiolvas­ ták. hogy ellene vannak a tejnek meg a húsnak. Kedves Diamond Bácsi és Néni! Anyukám úgy hét hónapja vette meg a könyvüket. Nem tudom. július 28-án. hogy palacsintasütéshez használja. (kivéve a limababot). (Columbus. kilencéves) soha nem ette meg a zöldséget. akik nem hiszik. ha arra képtelen. íratlan „szabály". hogy a felnövekvő új nemzedékek erősek és egészségesek legyenek? De hogyan válhatnának erőssé. de a magukét megvették. Azt is elmagyarázták nekünk. A m a m a azért veszi a műtejüket. Taub és Dr. hogy mi kárt tesz ereinkben a só. Itt. például mi is. ha szakad. Ott inkább műtejét árulnak. ha táplálkozásuk ezt nem teszi lehetővé? Az értéktelen táplálék aláássa a testi. ki hozza az ilyen rendelkezéseket. Még az ötéves kistestvérem is bármikor elmondja. Ohio) 1986. „ d e legalább nem mindennap". Róbert S. hogy a T e s t k o n t r o l l alkalmas gyerekek táplálására is. szinte mindet. de sokan vannak. Natália (ő a másik húgom. Mendelsohn véleménye szerint például nagyon is az.é t r e n d alkalmas-e gyermekek táplálására. ahogy Patrícia (ötéves testvérem) szokta mondogatni. hogy a maguk étkezési módszere az igazi.

de még az A D A is tesz a rák megelőzésére közrea­ dott ajánlásokra. Csökkentsük a zsiradékbevitelt. Az ajánlások követése a mindennapi étrend összeállításában lecsökkenti a rákos megbetegedés valószínűségét. mert ezek gazdagok A-vitaminban és C-vitaminban. karfiolt is. mégsem volt foganatja. Zöldségből. mindezekre a kérdésekre tagadó válasz adható. Az aján­ lásokat az alábbi megjegyzéssel is szükségesnek tartották kiegészíteni: „Bizonyítékok állnak rendelkezésre. gyümölcsből ne hagyjuk ki a sötétzöld és mélysárga színűeket sem. karalábét. zöldséget és a teljes szem fölhasználásával készült gabonakészítményeket. ami a gyerek életét fenyegeti.ges veszedelem. 6. 2. az Amerikai Étrendszövetség hatáskörébe tartozik. vagy az élelmiszerek gyártóit védik? Fölemelik-e hangjukat a táplálkozástudósok és étrend­ szakemberek. zsíros. Együnk több nagy rosttartalmú ételt. hogy a rák és az étrend egymással összefügg. a rák. 5. Kinek az érdekeit tartják szem előtt? A fogyasztókat. ha a fenti ajánlások korábban kerülnek széles nyilvánosságra? Ugyanakkor bizta­ tó is a helyzet. (Figyelem! Sok köhögéscsillapítónak is igen magas az alkoholtartalma!) Mind a hét fenti ajánlás megtalálható a Testkontrollban is. 4. tartósított. az Amerikai Rákszövetség étrendre vonatkozó tanácsait. káposztát. Hány életet lehetett volna megmenteni. füstöléssel illetve nitrátokkal tartósított élelmiszereket. így 219 . Fogyasszunk brokkolit." Szomorú. 1. tehát gyümölcsöt. ezek szerint kontrollálni lehet a rákot is! Csupán mindennapi gyakorlatunk áll még nagyon messze ettől. 3. 7. Milyen ételeket kapnak a gyerekek közétkeztetés címén? Miért nem lépnek föl komolyan az állott. Nézzük hát először az ACS. rostszegény. hogy a Természetes Hygiénia már vagy nyolcvan éve hiába hangoztatja mindezt. akiknek elsődleges feladata lenne a fiatalok egészségének védelme? Nem. amit az iskolásokra erőltetnek? Hogyan áll összhangban az iskolai ebéd a rákellenes ajánlásokkal? Sehogy! Az iskolák és közkór­ házak étrendje egyaránt kizárólag az AD A. kelbimbót. A gyermekkórházak étrendje legalábbis ezt tükrözi. Erősen fogjuk vissza alkoholos italok fogyasztását. Csak mérsékelten fogyasszunk sóval. sós vagy éppen cukros táplálék ellen. Kerüljük az elhízást. különösen ami az állati eredetű zsírokat illeti.

hogy megkönnyítsem a dolgukat. a kicsinált rágcsálnivalókat. vesse azt össze még egyszer a rákellenes ajánlásokkal. Javítja a testi erőnlétet. helyette együnk főfogásként hajába sült krumplit. amilyen hamar csak lehet. illetve saját vacsoránkról van szó. Márpedig a halott élelmiszerek gyártói épp őket. Hadd adjak néhány jó tanácsot azoknak a szülőknek. Elsősorban nekik találták ki álnok szemfény­ vesztéseiket. megszünteti a rossz ételtársítás miatt korábban időnként jelentkező gyomorfájásokat. szülők óvhatjuk meg fiainkat és lányainkat az ételek­ ben rájuk leselkedő mindennapi veszedelmektől. a kápráztató hirdetési csalikat. Meglátja. különösen ami a kicsiket illeti. tésztát. hogy az egész család egészségesebb lett. Számukra tehát megérte a változtatás. továb­ bá lehetőséget ad több gyümölcs. zöldség. akkor azért nagyritkán megengedhetünk magunknak egy 220 . hogy nekünk! Mindig is világos volt. hogy ezek után — a tanár szervezésében — előadásokat tartottak a többi szülőnek. akik az eredmények láttán élén­ ken kezdtek érdeklődni a „ D i a m o n d módszer" iránt. sohasem étkezés utáni desszertként. azt kérem. ám ezzel együtt a hangulatot is. akik most szeretnének belekezdeni gyermekük életmódjának a Testkontroll elvei szerinti megváltoztatásába. Fogyasszunk kevesebb tejterméket és húst. nem beszélve arról. Hát persze. amikor saját ebédünkről. a Testkontroll nemcsak eleget tesz valamennyi­ nek. hogy ez a mi felelőssé­ günk. (Ha rettenetesen vágyunk rá.egyelőre csak mi. Aki — valamilyen értetlen vagy rosszindulatú sugalmazásra — még mindig kételkedne a T e s t k o n t r o l l alkalmasságában. Ideje hát újra kézbe venni irányításukat. illetve teljes gabonából készült ételt. és — sok tanár a megmondhatója — az intelligenciát. nyers olajos magvakkal és zöldségszeletekkel helyettesít­ sük a cukros édességeket. Csak sokakat elbizonytalanítottak a ránk zúduló ismeretözön ellentmondásai. ezért inkább ráhagyták a választást gyermekeikre. nekünk kell közösen föllépni kicsinyeink egészségének védelmében. a szellemi teljesítőké­ pességet! Ismerőseink (Dale és Martha Kirstine) két gyönyörű kislányát például már hat hét Testkontroll étkezés után — a változásoktól őszintén megle­ pődött gyógypedagógus lelkes javaslatára — a kisegítő iskolából átvették rendes iskolába. és valamennyiüknek sikerült jócskán lefogyni. Először is: mindig magukon kezdjék! Mi magunk is friss gyümölccsel indítsuk a napot. szülőké. olajos mag és teljes gabona bevonására is a gyermekek étkeztetésébe a zsíros állati eredetű készítmé­ nyek helyett. Gyümölcsöt csak frisset és csak éhgyomorra együnk. s akkor is ügyeljünk az ételek helyes társítására. Az se csoda. a tapasztalatlan kicsiket ejtik legkönnyebben tőrbe. Friss gyümölccsel. de figyelembe véve a test élettani igényeit. s ott jól meg is állták a helyüket az azóta eltelt évek folyamán. amik oly könnyen lépre vi­ szik őket.

eldugult orr. nagyon kérem. Ismerem ezt az érzést. hogy a család többi tagját. ha folyton-folyvást ezzel nyaggatjuk a gyereket. eszi az édességeket. így ezzel a lehető legrosszabb szolgá­ latot tennénk magunknak is. Hároméves kor alatt még aránylag könnyű. örömmel hozzálátni. Saját tapasztalatom szerint ugyanis a tehéntej nélkül 221 . de aztán megszűnik a „meghűlésre való hajlam". pótoljuk ezeket friss gyü­ mölccsel. hogy a gyerekek étrendjének megváltoztatása ne parancsszó­ ra. Ez lesz az alkalmas időpont amikor fűt a saját siker fölött érzett lelkesedés. ne kényszer hatására történjen. amit a rossz ételtársítás és az émelyítő édességek okoznak. sőt.) Próbáljuk meg teljesen elhagyni a szénsavas italokat. az azt is jelenti. a gyerekeket is fokozatosan belevonjuk a változtatásokba. de csodálatos javulás fog beállni a közérzetben. s meglátjuk. akkor feszültséget ébreszt benne az étkezés puszta gondolata is. rövid idő múltán minden légzéssel kapcsolatos panasz. amit meg akarunk vonni tőle. aki már pár évet megélt.cukros teát. Önmagunk átalakítása nélkül sokkal nehezebben tudnánk hatni rájuk. túrót. amíg a kis szervezet megszabadul a tejivásból előzőleg fölhalmozódott nyálkától. miután saját bőrükön ta­ pasztalják. Akkor válik majd széppé a dolog. akik nem átallanak gyerekeket meg­ rontani saját anyagi hasznuk érdekében. imádja. hogy bizonyos mértékig már hozzászokott mindahhoz. elmarad a levertség. illetve friss gyümölcsből készített gyümölcslével. s egyik napról a másikra egy teljesen új lapot szeretne nyitni. Egyszerű változtatások. több lesz bennük az energia. s nem tud szeretettel. (Addig ugyan előfor­ dulhat még egy-egy ilyen jellegű megbetegedés. legyünk türelemmel! Ha a táplálkozás kérdését az eltérő akara­ tok csatájává tesszük.) Megérne egy tanulmányt a tehéntej és a szobatisztaság közti összefüg­ gés tisztázása is. úgy négy óra tájban. hogy ezek nélkül a vacakok nélkül is lehet élni. szénsavas „vadítókat". ha a holt ételeket kínáló éttermekbe mehet. ha már többségüket sike­ rült megvalósítani. időt igényel tehát az ellenkező irányú változás is. hanem egy átlagos amerikai srácról van szó. a gyomor. helyettesítsük azt friss gyümölccsel illetve friss gyümölcslével. gyermekeinknek is. Megértem. s látják. Hagyjuk abba a tehéntej itatását. amíg a gyerek eljutott idáig. joghurtot.és fejfájás. ha valaki rögtön minden károsat meg akar szüntetni. ha továbbra is távol tartunk tőle tejet és minden tejterméket. hogy az újfajta étrendtől jobban érzik magukat. egyre jobban! De addig. fülgyulladás elmúlik. míg fortyog benne a düh az élelmiszereket mérgekké földolgozó gátlástalan alakok ellen. aki már issza a cukros. amikor már ők maguk is kezdenek belelkesedni. de azt is inkább délután. sajtot. nem is kell egyik napról a másikra mindet bevezetni. meg­ fázás. Semmi sem történhet egyik napról a másikra! Az is eltartott egy darabig. Fontos. de figyelembe kell venni a valóság tényeit is! Ha nem újszülöttről.

hogy egészen kis kortól kezdve már cereáliát 222 . míg áttérünk a párolt zöldségekből álló táplálékra. Fehérjetartal­ ma csupán 2 százalék. „korszerű" tejipar föltalálta volna saját magát. de azért elgondolkozhatnak rajta olyan mamák. kevés juhar­ sziruppal (vagy mézzel) édesítve és pár szem eperrel ízesítve. Legkisebb fiam soha nem kapott egy csepp tehéntejet sem. Ázsiában. Egyik első előadókörútunk alkalmával Denver városában egy igen kedves kismama arról számolt be. messze áll ez az esetleírás egy tudományos igényű kísérlettől. mogyoró. ha már nincs többé szüksége a szopásra.és hároméves kora között. vagy akár együtt mind a négy. Európában. gabonafélék és csonthéjasok magjából készített „tejjel" és friss gyümölcs­ csel lehet kiegészíteni. vitamin és más ásványi anyagok remek forrása. Lehet. napraforgó. szoptatás után — de kiegészítésként közben is — adhatunk a babának ízletes. de az amerikai indiánok is ismerték. ha hébe-hóba valamilyen tejes ételt készített. hiszen a kicsi — friss gyümölcslé formájában — akkor is bőségesen kapott inni.nevelt gyerekek sokkal könnyebben és hamarabb sajátítják el a szoba­ tisztaságot. hogy a haszonleső. hogy négyéves kislánya gyakran ágyba vizel. Kicsinek és nagynak egyaránt hasznára válik. gyengébb lesz az érzetek közvetítése az idegpályákon. Az étkezési hulladékoktól eltömődött kis testben bizonytala­ nabb. Régóta használ­ j á k a magtejet Afrikában. A könnyen hasznosítható kalcium. ameddig csak lehetséges! A gyerek maga meg tudja állapítani. banán vagy más friss gyümölcs hozzáadásával pedig egészséges tejturmixot keverhe­ tünk belőle. akiknek már kezd elege lenni a pelenkázásból és az éjszakai rendszeres lepedőcseréből. de azért végül is kicsit butuska állat táplálására való. csak ajánlani tudom! Ami azt a gyakorlatot illeti. hogy még sohasem hallottak róla. A Testkont­ roll receptgyűjteményében remek példák találhatók. ami hátrál­ tatja a tanulási folyamatot. ám azonnal visszatért. Tápláljuk a kicsiket anyatejjel. Az anyatejet friss gyümölcslével. s a probléma megszűnt. Gyermekeim kedvence évek óta a mandulatej. a Természetes Hygiénia több évtizedes jó tapasztalatokkal rendelkezik a magtejekkel. szezámmag. Az anyatej a Természet terem­ tette legtökéletesebb táplálék minden csecsemő számára. Gyermekeink egészsége érdekében érdemes újra bevezetni. hölgyeim. Én magam szezám­ magtejet iszom rendszeresen. valamikor egy. s egyéves korára tökéletesen szobatiszta lett. Elvégre egy nagyon aranyos. Alkalmas a magtej a szokásos tejes ételekben a tehéntej pótlására: remek fagyi készíthető belőle. fehérje. Elolvasva Testkontroll cí­ mű könyvünket megpróbálkozott a tejmentes étrenddel. Igen. rettentő finom. olajos magvak. Fölhasználható hozzá nyers mandula. (Az ok nem lehetett egyszerűen a tejjel bevitt többletfolyadék. könnyen elkészíthető. magas tápértékű magtejeket.) Tudom. ami alkalmas lenne az értelmi szint fokozására. A tej egyszerűen nem olyan étel. amikor egyáltalán nem jutott tejhez. pedig egyáltalán nem új dologról van szó. már évszázadokkal azelőtt.

adnak a kisbabának, hadd jegyezzem meg: 18 hónapos koráig a kisbabá­ ban nem termelődik az a ptialin nevű enzim, ami a tömény keményítő lebontásához szükséges. íme egy másik ok, amiért a legtöbb kis ameri­ kainak be van dugulva az orrocskája. Kenyér, cereália, krumpli, lisztes sütemény mind hozzájárul ehhez. Tartsuk őket zöldségen és gyümöl­ csön, ameddig csak lehet, sokkal tovább megelégszenek ilyen táplálék­ kal, mint gondolnánk. Az új ételeket csak egyenként vezessük be, köztük pár nap szünettel, hogy a kicsi meg tudjon barátkozni egy-egy új ízzel. Tartsuk távol a gyerektől a keményítős, elsózott, halottá tartósított „bébiételeket". Adjunk a picinek pépes friss gyümölcsöt, míg nem nő ki elég foga a rágáshoz. Készítsünk neki péppé tört friss salátákat. Kínáljuk kevés vízzel elkevert tört avokádóval. Imádni fogják a friss, valódi izeket, s remekül fognak fejlődni. Ha már úgy látjuk, hogy főtt ételt is kaphat, akkor is friss zöldségekből, például répából, zöldbabból, cukkiniből készítsük a baba ételét, párolva és péppé törve. Kevéske vajat is hozzá lehet adni, de egyáltalán nem kötelező. Mennél később térünk rá a főtt ételre, annál j o b b a kicsinek. Túl korán kezdett főtt étellel való táplálás túlérzékenységhez, allergiához vezethet, és elhízást okoz. Ne felejtsük, az anyatej fehérjetartalma csupán 2 százalék; kerüljük hát az állati fehérje adását is, ameddig csak lehetséges. (Legjobb, ha egyáltalán nem kap.) A szükséges 2 százaléknyi fehérjéhez megfelelő adagolásban és bőven hozzájutnak a kapott zöldségből, gyümölcsből, magkészítményekből, olyan aminosavak formájában, amelyekből könynyen fel tudják építeni saját fehérjéiket. A vérrák és az állati fehérje fogyasztása bizonyítottan összefügg! Lehet, hogy néhány nagyokos ebbe is bele fog kötni, de csak azért, mert fogalmuk sincs az ember valódi élettanáról. Saját fehérjéit ugyanis nem eszi, hanem maga készíti a szervezet. Aminosavakból építi föl, amelyek bőven föllelhetők a növények­ ben. Csupán a haszonleső hírverés igyekszik mást elültetni a köztudat­ ba, s ennek — ha elhisszük — mi isszuk majd meg a levét, no meg gyer­ mekeink. A kisgyerek étrendjében is a zöldség és gyümölcs az eszményi. N e m kell sietni a magas keményítőtartalmú ételekkel, s ha elkezdjük adni, akkor is főtt burgonya (vagy yamgyökér) legyen az első. A krémes-pépes levesek is elsőrangú babaételek. Törhetünk bele kenyeret, kekszet, keverhetünk bele darát, de lehetőleg csak nyolc hónapos kor után. Nem kíván cukrot a gyerek, ha mi nem kapatjuk rá. N e m szokik rá a cukorra, ha Cola és cukrászsütemény helyett cseresznyét, áfonyát, dinynyét kínálunk neki, s akkor később sem mindig a cukrosat választja, még ha nagy néha hozzá is juthatna. Tudom, nehéz a mai életben távol tartani a gyereket mesterséges édességektől, hisz lépten-nyomon ezekbe botlunk. Nekünk sem volt könnyű, de legkisebb fiam, Beau ötéves koráig egy szem cukrot sem 223

kapott. Azóta néha hozzájut édességhez, főleg, ha vendégségbe hívják a barátaihoz, de inkább csak belekóstol, kíváncsiságból. így is előfordul, hogy másnap „nyűgösebbnek" érzi magát, s már azzal is tisztában van, hogy mitől. Három évnél idősebb gyerek esetében valamivel nehezebb lesz bevezet­ ni a változtatásokat, hisz sok mindenhez már hozzászokott erre a korra, s ezek a kötődések egyre erősebbé válnak az évek múlásával. A legna­ gyobb baj az édességekhez, a cukorhoz való ragaszkodás szokott lenni, de tapasztalatom szerint 10—12 éves korig sokat segít egy alapos, nyugodt, négyszemközti beszélgetés, amikor elmagyarázzuk a mestersé­ ges édességek és a szénsavas üdítők kártételét. Rá fogunk ébredni, a gyerekbe sokkal több j ó z a n ész szorult, mint gondoltuk volna, ha sikerül megtalálni a közös nyelvet, ha megérti, hogy szülei az ő egészségével törődve igyekeznek változtatni. Fontos, hogy az ilyen beszélgetéshez jól válasszuk meg a helyet, a hangulatot, és az időpontot, amikor mindkét fél nyugodt és laza. Nem igazán alkalmas például a kocsivezetés, amikor a mi figyelmünket leköti a forgalom, s a gyerek is csak tarkónkat láthatja a hátsó ülésről. T ö b b gyerek esetén j o b b külön-külön megbeszélni velük a dolgot, hisz az étkezési szokások nagyon is személyes ügyek. Azért ajánlom, mert nekem is ezt a taktikát kellett alkalmazni, amikor Beau fiam hatéves korában iskolába ment. Csak nézte a csillogó csoma­ golású, színpompás nyalánkságokat, üdítős palackokat maga körül, és úgy érezte, őt átejtették, valami nagyon jóból kirekesztették. Mindenek előtt tudni akarta, milyen ezeknek az íze. Szerencsére megállapodtunk férjemmel, hogy semmi olyantól nem tiltjuk el otthon, amire igazán, forrón vágyik, hogy biztonságban érezhesse magát odahaza, hogy ne szökjön, ne bújjon máshová, ha valami újdonságot ki akar próbálni. Tisztáztuk, leghőbb vágya megismerni az ismeretlen holmik ízét. Nem segített a rábeszélés, el kellett ismernünk jogát ehhez az óhajához, így másnap megkóstolhatta, amit ki akart próbálni. Pár nap múlva folytató­ dott a dolog valami újabb készítménnyel. Ez így ment heteken keresztül, míg rájöttem, hogy kezd a dolog rosszra fordulni, fiam szemem láttára lassan a cukor rabjává válik, erős kis testét megtámadja ez a veszélyes vegyület, elapasztja energiáit, kiszívja csontjaiból az ásványi anyagokat. Addigi kiegyensúlyozott kedélye olyan nyűgössé, szeszélyessé, ingerlé­ kennyé változott, amit eddig még csak más gyerekeknél tapasztaltam, nála soha. Teljesen kétségbe ejtett. Akkor ültünk le a komoly beszélgetés­ re. Úgy helyezkedtem el, hogy arcom ne legyen magasabban az övénél, s időnként megsimítottam haját, vállát, hogy szóbeli közlendőimet ezzel is megerősítsem. A társalgás nagyjából így zajlott le: — Beau, úgy látom, nagyon fölkeltették a kíváncsiságodat a sütik meg más nyalánkságok. Azt is észrevettem, hogy annyira csábítónak találod

224

mindezt, a társaidnál meg a tévében, hogy szeretnéd valamennyit kipró­ bálni. — Igen, mert mindenki nagyon odavan az ilyesmiért, és én is tudni akarom, milyen az ízük. — Eddig szó nélkül rád hagytam, s te mostanra már elég sokat kipróbáltál, így van? — Hát, igen, elég sokat. — Az utóbbi időben viszont egyre fájdalmasabb volt néznem, ahogy mindenféle vacakkal tömöd magadat. Rosszat tesz neked, mert mind tele van cukorral, s a finomított cukor méreg! Elgyengíti a csontodat, nem hagyja, hogy erős, nagy férfivá növekedj. De a cukron kívül még sok más veszélyes vegyszert is tesznek beléjük, amikről még én magam sem tudom pontosan, hogy milyen kárt is okoznak, mindenesetre biztosan rongálják agyadat, látásodat, sőt rákot idézhetnek elő, s ki tudja, még mit. A sok csoki például olyan káros, hogy meddővé tehet, nem lehet tőle gyereked, ha felnősz. Aztán azt is észrevettem, hogy megváltozott a közérzeted, hogy másképp viselkedsz, mint régebben szoktál, s aligha­ nem az édességek hatására. A nyalánkságokat mesterséges színezékek­ kel festik, s ezek közül is sok a mérgező! — Hát akkor meg minek rakják bele? — Azért, hogy vonzóbbá tegyék, kisfiam. Olyanra akarják csinálni, amin jó sok pénzt kereshetnek, nem azért foglalkoznak a gyártásukkal, hogy jót tegyenek a gyerekekkel. Nem, nagyon is rosszat tesznek a kicsiknek, s ezt azok is jól tudják, akik földolgozó üzemeikben előállítják őket. Csak az őket nem bántja, a pénz sokkal fontosabb számukra. — Hát akkor ezek rosszat akarnak! És a barátaim nem is tudnak róla... — Pontosan erről van szó, Beau. Sem a barátaid, sem a barátaid szülei nem tudják, vagy egyszerűen nem akarnak róla tudomást venni. De én tudom, mennyire károdra vannak, ezért mindig rettenetesen elszomorít, ha azt kell mondanom, hogy ehetsz ezekből a szörnyűségesen veszélyes dolgokból. Rosszul érzem magam, mert hagyom, hogy más valaki bánt­ son téged, olyanok, akik nem is ismernek,, nem is gondolnak veled. Túlságosan szeretlek ahhoz, hogy csak úgy elnézzem, hogyan akarnak megmérgezni téged. Nem hagyhatom, mégha jóízű is az a méreg, vagy ét­ vágygerjesztő, csillogó csomagolásban kínálják is. Az irántad érzett szere­ tetem az, ami arra késztet, hogy elzárjak előled minden ilyesmit. — Hát jó, akkor ezentúl nem eszek annyit. — Rendben van, kisfiam, de ha folyton kéred, akkor nemet kell majd mondanom az édességre meg minden ilyesmire. Sejted, mit jelent majd ez a „nem"? — Igen, mama, azt, hogy nagyon szeretsz! Azt hiszem, ehhez hasonló beszélgetések hatásosabbak, mint parancs­ ba kiadni a rendelkezést: márpedig csok}, az mától fogva nincs! Lehet, a 225

szívhez szóló rábeszélés nem nyújt végső megoldást egyszer és minden­ korra, mint az ukáz, de a gyermek iránt érzett szeretethez kapcsolódik, amire mindig hivatkozni lehet, hogy ő is fölfogja: a tiltással nem megvo­ násban részesítjük a gyereket, hanem adunk neki, szeretetünket mutatjuk ki általa. A gyerekek okosabbak, mint gondolnánk, könnyen megérzik és megértik ezt, mint ahogy lelkük mélyén azt is erősen sejtik, hogy nem tesz j ó t nekik a sok édesség. Néhány naturaboltban már most is föllelhetök ezek helyettesítésére ke­ vésbé káros termékek, s remélhetőleg hamarosan máshol is elterjednek a cukor nélküli édességek, sütemények, cereáliák, s a kevésbé káros bu­ borékos üdítők. Az persze nyilvánvaló, hogy az eleven ételeknél továbbra is kevesebb holt táplálékot kell fogyasztanunk még az ilyen — nem anynyira rossz — változataikból is. Tehát ezután is gyümölcs, zöldség, s ál­ talában több m a m a készítette házikoszt jelentse a nagyobb részt, s ne az előrecsomagolt pótlékok. Ezek az újfajta változatok talán kevésbé mérgezőek. Egészségesebb ételt jelez, ha a címkén például a következők valamelyi­ ke látható: vaj (a többi tejtermékhez képest ez kevés káros anyagot tartalmaz, kevésbé savcsináló, mert jószerivel színtiszta zsiradék), teljes őrlésű liszt, méz, mogyoróvaj, mandula, juharszirup, szentjánoskenyér, földimogyoró, datolya, málé (kukoricaőrlemény,) zabliszt, stb. De olvas­ suk el, pontosabban próbáljuk csak meg elolvasni egy hagyományos édesség, vagy üdítő címkéjét! Lesz abban finomított cukor, sohasem hallott nevű vegyszerek, festékek, ételszínezékek, tartósítószerek, s ezek közül — kedves szülők — egy sem nevezhető éteknek. Ezek pusztítják gyermekeinket, legtöbbször lassan, de mindig biztosan. Ha mindnyájan beszüntetjük az ilyen holmik vásárlását, s helyettük is eleven ételeket keresünk, akkor az eladók kénytelenek lesznek az igények szerint meg­ változtatni a kínálatot, vagy elmehetnek kapálni. Egy példácska arra, hogyan foglalhatja el a mesterséges, művi termék helyét az eleven, valódi táplálék. 1986-ban Beau fiammal szerepeltünk a tévé „ M e r v Griffin" show-műsorában. Merv imádja a gyerekeket, könynyen megnyerte Beau szívét is, aki így büszkén mutatta be uzsonnatás­ kájának tartalmát, közte a „cigánycsizma" nevű müzlirudat, amelynek összetevői datolya, mogyoró, földimogyoróvaj, kókusz, szentjánoskenyér, stb. Merv — varázsos mosolya kíséretében — harapott belőle, s ízlett neki. Nem csodálom, Beau is, sőt, az egész család rettenetesen szereti. Ezután számtalan levelet kaptunk. Arról érdeklődtek, hol lehet vásárolni „cigánycsizma" rudat. A cukorhoz való kötődés a legrosszabb. Ha olyan nagyobb gyerekről van szó, aki már tényleg a cukor rabjává vált, akkor elképesztően nehéz feladattal állunk szemben. Ezért aztán ha iskolás gyereket akarunk átvezetni a Testkontroll étrendre, ahhoz rengeteg megértés, türelem. 226

megbocsátás és rugalmasság szükségeltetik. Nagyon sok változtatnivaló akad. ha a gyerek már teljesen hozzászokott a szokványos amerikai étrendhez. Mi tartozik ebbe? Elsősorban zsemlyébe dugott vagdalt, azaz hamburger, aztán csirke galuskával, kenyér sajttal, pizza, étkezés utáni édességnek fagylalt és más cukros édességek, bőséges reggeli, rengeteg földolgozott, holttá kezelt élelmiszerkészítmény, ivás evés közben — egyik sem illik a Testkontroll elveihez. A gyerek étrendjébe is a lehető legtöbb valódi, teljes és élő, eleven fogást kell beiktatni. A jó példát a szülő mutassa — de csodát akkor se várjon egyik napról a másikra. Leghelyesebb a reggelivel kezdeni. Tudom, sokan úgy érzik, nem engedhetik el csemetéjüket reggel otthonról „éhesen", anélkül, hogy jó alaposan meg ne tömnék a bendőjét mindenféle földi jóval. Annyi év tévhitben élés után — miszerint a bőséges reggeli lenne a nap legfonto­ sabb étkezése — magunknak, szülőknek is igencsak nehéz átállni, nem beszélve a gyerekről. De jusson eszünkbe, a tanulóifjúság háromnegye­ de, 75 százaléka túlsúlyos! Engedjük hát, hogy a nap kiválasztási idősza­ ka alatt (hajnaltól délig) a fejlődő szervezet nyugodtan végezhesse a föla­ datát, hogy annak természetes rendje és módja szerint meg tudjon sza­ badulni a benne fölhalmozódott mérgező maradékoktól, különben elhízik és lebetegszik. Sok gyerek nem is szereti, nem is kívánja a reggelit. (Ösz­ töneik — úgy látszik — megsúgják, hogy nem válik javukra a korai nagy falatozás.) Remek, ne is erőltessük, de állapodjunk meg egy engedmény­ ben, amit nagyvonalúságunkért kérünk; kössük meg a „gyümölcsegyez­ séget"! — Rendben van, nem kell reggelizned, de helyette eszel gyümölcsöt. — Indokoljuk is meg! — A friss gyümölcs az agy legjobb üzemanyaga, délig elég erőt ad az iskolához. Ha a gyerek olyan, hogy ragaszkodik a reggelihez, akkor is gyümölccsel kezdjük a napot. Ha ezt kevesellné, akkor fél órával (esetleg húsz perccel) később kínálhatjuk már másféle étellel is, amíg rá nem érez a magasabb energiaszint kellemes ízére, amit a „csakis-gyümölcs" reggeli nyújt. De vigyázzunk,hogy ilyenkor is valódi ételeket kapjon a gyümölcs után! Jó összeállítás például két-háromféle gyümölcs, majd zeller, vagy saláta, esetleg egy marék (egy-két dekagramm) nyers mogyoró. De adhatunk frissen párolt zöldséget, vagy egy cső kukoricát — mindenesetre nagyobb hasznára lesz a gyereknek, mint a mesterséges, gyártott kukoricapehely. Egész évben tartsuk készenlétben az ehhez szükséges alapanyagokat a mélyhűtőben, zöldbabot, borsót, tejes kukoricát, hogy télire is jusson, de ne feledjük, a hosszabb hűtve tárolás is okoz némi kárt. a friss élelmisze­ rek tápanyagaiknak mintegy harmada elvész így. Ha a gyereknek már bogara lett a cereália és nem hajlandó zöldséget enni, akkor keressünk cukormentes, egészségesebb cereáliaváltozatokat, zabpelyhet, vagy da227

tolyával, mézzel édesített készítményt, s öntsük le mandulatejjel, esetleg almalével. Ezek tulajdonképpen túl nehezek reggelire, de még mindig alkalmasabbak az átmeneti időszak áthidalására, mint a még nehezeb­ ben emészthető, szokásos reggeli ételek. Egy szelet teljes őrlésű lisztből készült vagy korpás pirítós szintén megteszi, különösen a hétvége ,,éhesebb" napjain, amíg szép lassan sikerül végképp leszokni minden ilyes­ miről. De ne felejtsük, mindez addig is csak a gyümölcs illetve salátatál után jöhet. Ha már a hétvégét említem, amikor a család ünnepélyesebb reggelit szeretne, akkor kipróbálhatjuk a tojássárga helyett mandulatejbe márto­ gatott pirítóst juharsziruppal, vagy mézzel. De ekkor is az étvágygerjesz­ tő, bőséges gyümölcsöstál legyen az első, addig elő se vegyünk mást. amíg abból mindenki nem vett. Ha mi is asztalhoz ülünk, hogy együtt, közös tálból cseresznyézzünk a gyerekekkel, (persze, más friss gyü­ mölcsről is szó van), akkor hamarabb elérkezik az a nap, amikor már nem fog senki sem más ételre vágyni. Attól kezdve a kiválasztás akadály­ talanul folyhat, s mindenki megszabadulhat a belsejében lerakódott összes mérgező maradéktól. Gyümölcsreggeli után lássuk el tízóraival is a gyereket. Mit csomagol­ junk? Először is további gyümölcsöt, esetleg aszaltat, mert egyedül a gyümölcs az, ami energiafelvétel nélkül juttat friss energiához. A „csakis-gyümölcs" reggelire való áttérés átmeneti időszaka eltarthat pár napig, esetleg pár hétig is, de aztán sokkal tettrekészebb lesz a gyerek egész délelőtt. Nem húzza gyomrát nehéz reggeli, amelynek emésztése elvonná minden munkavégző képességét egyéb föladatoktól. Akit még mindig aggasztana, hogy „ m é g a végén éhenhal szegényke", az csomagol­ j o n a gyümölcs mellé egy adag nyers magot, diófélét, mandulát, mogyo­ rót, íme néhány falat Beau fiam uzsonnatáskájának tartalmából. 1. Hámozott, tisztított gyümölcs, becsomagolva, fogyasztásra előké­ szítve, fölszeletelve, esetleg egészben. Dugjuk a hőpalack (termosz) kupakjába, hogy iskolába menet ne törődjön. 2. Széles szájú hőpalack párolt vajas burgonyával töltve, kukoricasze­ mekkel, zöldborsóval, vagy zöldbabbal ízesítve, esetleg mindhárom­ mal. Előre szoktam legőzőlni egy nagyobb adag zöldséget, majd (de legfeljebb egy-két napig) a hűtőben tárolom, hogy csomagoláshoz tényleg csak föl kelljen melegíteni. Beau imádja a krumplit, és tökéletesen megelégszik egy ilyen ebéddel. (A gyerekek általában szívesen megeszik egymás után többször is azt, amit igazán szeret­ nek.) Burgonya helyett adhatunk zöldséges tésztát vagy rizst is a zöldségekhez. Más napokon, amikor Beau már kezdi unni a dolgot, akkor a hőpalack arra szolgál, hogy hidegen tartsa a fejes salátából. 228

apró paradicsomból és búzacsírából álló ebédjét, rajta kedvenc salátaöntetével, ami egyszerű zöldségleves. 3. A krumpliebéd mellé szeletelt uborkát, zellerhasábokat, vagy tisztí­ tott sárgarépát, illetve mindhármat szoktam még adni, ha saláta, vagy leves az ebédje. 4. Váratlan éhség esetére vajas pirítósból készítek számára szendvi­ cset. 5. Délutáni csemegének aszalt gyümölcsből és dióból gyűrt müzlirudat csomagolok, vagy egy adag nyers mandulát — esetleg némi finom házi süteményt. 6. Másik hőpalackba mindig adok vele desztillált vizet is, hogy ne érezzen kísértést az iskolában kapható, szénsavas vízzel hígított vacak szörpök iránt, amikor megszomjazik. Ha nem fér mindez a gyerekeknek szánt apró uzsonnatáskába, akkor szerezzünk be nagyobbat, felnőtt méretűt, vagy egy megfelelő nagyságú, hőszigetelt műanyag dobozt. Sokkal j o b b érzés több helyet elfoglaló, de egészséges ételt becsomagolni, mint kisebb térfogatú, de holt tölteléket küldeni a gyerekkel. Az első időkben gyanakvással szemlélték társai fiam tízóraiját, de Beau is érezte, hogy ő ettől valahogy ,,más" lett, mint a többiek. Megnyugtat­ tuk, hogy ez a különbség, a „másság" egyben a jobbat is jelenti, olyan egészséges ételeket, amiket nem szabad lebecsülni. Nemsokára a többiek gyűltek köré, ők nézegették sóvárogva a pirosló dinnyehasábokat, a csillogó cseresznyét, és a zöldséges-kukoricás krumplival teli hőpalack sem tűnt már nekik akkora sületlenségnek. Hamarosan azon kaptam magam, hogy külön kell csomagolnom zellerszeletet, répát és apró para­ dicsomot, amikkel fiam érdeklődő barátait szerette volna megkínálni — nem említve a korábbi „cigánycsizma" müzlirúd esetét. Kóstoló után így sóhajtott fel az egyik kis haver: — Bárcsak az én m a m á m is ilyeneket főzne! Ami az iskolai ebédet illeti, a gyerekek nem szoktak túl sokat törődni vele, megeszik, amit kapnak. Vagyis tőlünk függ, kedves szülőtársak, hogy mi kerül a hasukba. Összetett szénhidrát és keményítő a legalkal­ masabb napközi táplálék, krumpli, tészta, rizs, teljes őrlésű lisztből készült kenyér, mert — gyümölcsön kívül — csak ezekből tudnak könynyen energiához jutni a gyerekek. A magas fehérjetartalmú fogás nem igazán jó étel napközben, emésztése még megfelelő ételtársításban is túl energiaigényes, lelassítja a gyerekeket, hát még a szokásos kenyérrel 229

ahogy mi felnőttek is tesszük a kávéval. az éppen rendelkezésre álló nyersanyagok függvényében. Ugyanak­ kor tudom. Leves. esetleg olajban fonnyasztott egy-két kanálnyi fűszerezett hagymával. máskor krumplipürének. nem beszélve azokról. meg lehet oldani aránylag egyszerűen is. Még egyszer fölhívnám a figyelmet. amelyekhez a gyerekek esetleg már régóta erősen kötődnek. csalamádéval. amit nagyanyáink készítettek.) Rosszul társított ebéd lemeríti a gyerek energiakészletét. jó sok mártással. nagyon is sok anya már teljesen ráállt a kényelmes .együtt! Ha szendvics kell. Hintsünk a paradicsomra csírát. vagy még pikánsabbá tehető hagymaszeletekkel. akik szinte állandóan gyorséttermekbe küldik a gyerekeket. akik már szívesebben esznek egy „Tomburger" „jóteszemdvicset" a szo­ kásos hamburger helyett. Például én magam is rengeteg olyan srácot ismerek. előrecsomagolt készítmények. hogy mesterségesen fölélénkítse magát. serpenyőben. Kívánság szerint ízesíthetjük sómentes. Amikor föltűntek a fagyasz­ tott. Óriási hiba! Minden ilyen alkalommal a halott ételek javára és saját gyermekünk kárára hozzuk a döntést. Vacsorakor is figyeljünk a helyes ételtársításra. konzervekre. amit bármikor megvásárolhatnak. zöldséges mártás­ sal és jó sok salátával. Kivételesen ide is leírom az elkészítés módját. vagy parázson sütve. A „jóteszemdvics" remek találmány azon szokásos halott ételek eleven eledellel való helyettesítésére. Ha például csirke van. s az egyéni alkotó ötletek­ nek is tág lehetőség nyílik ezen a területen. egyszer sütőben. sem galuskát. Készítsük válto­ zatosan. és fölébreszti a cukor utáni vágyat. anyáink csak kivételesen vetették be őket. A l k a l m a n k é n t akár olajban kisütve is megengedhető. a „mélyhűtött komplett vacsora" tálakra. jó nagy paradicsomból. De további remek . A gyerekek rendszerint nagyon szeretik a burgonyát. A zsemlyébe két salátalevél közé kétujjnyi vastag paradicsomszeletet teszünk. 230 . ha olykor-olykor szerettek volna egy szabad estét. nem kell túl nagy feneket keríteni a gyerekek ellátásának. folyé­ kony füszerkeverékkel. akkor készítsünk olyat.félkész" ételekre. vagy apróra szeletelt salátát is. vagy éppen káposztasaláta társaságában elfogyasztva teljes étkezést jelent. Szüleinl: még olyan táplálé­ kon nőttek fői. vagy több szeletet. sok. ha éhesek. s aznap estére ne készítsünk mellé sem burgonyát..jóteszemdvics" ötletek is találhatók a Testkontroli és a Testkontroll 2 receptjei között. konzervált. s kenyér se kísérje a húsfalatokat. akkor nagy adag salátát és zöldségkörítést adjunk hozzá. A tésztát és a rizst tálaljuk főfogásként. (Az ételleírások között találhatók „jóteszemdvicsek". vagy enyhén megpirított hamburger-zsemlyét kettévágunk és megkenünk vajjal. A salátalevél a zsemlyét is megóvja majd az átázástól. Friss. ami megfelel a helyes ételtársítás alapszabályainak. előrecsomagolt holmikra. ha csak kisebb paradicsom akad.

szilvával. nagyon drága — hangzik a szokásos válasz. dinnyeszeletekkel a tányéron. néhány. Meg kell változtatni a gondolkodásunkat. valódi vaj és a lehető legkevesebb vegytanilag megváltoztatott étel.Manapság viszont ez már nem kivétel. hússal. kevésbé komplikált ízösszetételek. hogy manapság az ifjúság körében is egyre jobban terjed a rák. de kifejezetten gazdaságosabb is! A gyerekek nem igénylik a konyhaművészet nehezen elkészíthető. Friss alapanyagok kellenek hozzá. a csomagolást. Egy hat év körüli kis srác gyakran megfordul nálunk. Mindig nyerő a teljes őrlésű búzalisztből készült fokhagymás barna kenyér. és tele vannak eleven tápanyaggal. otthon készült ételt fogyaszthattak. ízlésüknek j o b b a n megfelelnek az egy­ szerűbb ételek. mint gyermekeink. akkor jól utánaszámolva meglepetés fog érni. az utolsó morzsáig. általában sajttal. Az élelmiszergyártmányok­ ban megfizettetik velünk a földolgozást. A gyerekek nagyon is jól el tudnak lenni egy-egy nagy tál friss eperrel. s az articsókát is örömmel megeszik. és ezek a kórok azokban a korosztályokban pusztítanak. és ehhez még az orvosi költségeket is nyugodtan hozzáadhatjuk. amiknek semmi köze a táperőhöz. a szívbetegségek. mint az eper. amikor meghallották. gerezdekre bontott naranccsal. Igaz. s a párolt zöldbabot akár kézzel is szívesen csipegetik. Legtöbbször zöldséges tésztá­ val szoktam kínálni. És ez az elsődleges oka. az eredeti. A tápláló házi koszt készítése nem akkora ördöngösség. de egyenesen csökkennek a háztartás kiadásai. aztán a mama megvesz valami előrecsomagolt készítményt. Ha a tartósított élelmiszerek és a sok hús helyett az évszak kínálta friss zöldség és gyümölcs beszerzésére fordítjuk a pénzt. Szülei teljesen elképedtek. A valódi étel nem csupán egészségesebb. De könnyű megszerettetni velük a hajában sült burgonyát. vagy paradicsomos ketchup mártással nyakon öntve tálalják neki. bonyolult csúcsteljesítményeit. mert a gyerek otthon hozzá sem nyúl a főtt tésztához. amiket egyáltalán nem tudnak értékelni. a csöves kukoricát. amit adok. barackkal. Sokszor olyan felnőttesen „ízgazdag" ételeket próbálunk megkedveltet­ ni a gyerekekkel. ez lett a mindennapi gyakorlat. s mindig befalja. ahogy kis gyerekek friss eperért nyúzzák anyjukat a boltban. Naponta mérgezik őket a halottá földolgozott élelmiszerekkel és az azokban adagolt végzetes vegyszerekkel. a tartósítást. Sikere van a még meleg gőzölt brokkolinak. amelyeknek még hírből sem lenne szabad tudni ilyen nyavalyákról. ami ugyanannyiba kerül. vagy éppen cseresznyével. Bármikor kaphatók forró kukorica­ tortillára. vagy éppen többe is. mint ahogy elsőre gondolnánk. — Nem lehet. amit olvasztott vajba mártogathatnak. mind csak a holttá tételhez járul hozzá. A valódi ételek mindig jobban megérik a rájuk fordított pénzt. Néha magam is hallhatom. nemhogy növekednének. ami vajjal. vagy avokádóval és csírával roppant ízletes és magas 231 . Szüleink még sokkal több igazi.

s mert megérzik benne gondoskodó szán­ dékunkat. Használjuk kedvenc salátaönteteiket. amit tehetünk talán az. Kezdeményezésére választási lehetőséget adtak a diákoknak. vagy olajban sült szalmakrumplit keve­ rünk a salátájába. s „ 2 0 0 0 hallgatóból legalább 500 mindennap a vegetáriánus menüt választja a húsossal szemben". hogy ilyen nagy keletje lenne a dolognak. Ross úr szerint a tapasztalt szakácsok alig tudták elhinni. így értékelni fogják erőfeszítésünket. de még nincs kész az ebéd. de nem árt ha mi tudjuk. A legjobb. ha van mellé kétszersült. mert az új íz változatosságot jelent. Remekül be tudnak ebédelni avokádópépbe mártogatott kukoricaérmékből. ha ízlik. hogy saját tempójuk szerint váltsanak — s ebben feltétlenül legyünk mindig segítsé­ gükre. ha kevés makarónit. ellenállást váltana ki az ilyen ijesztő bejelentés. Ugyanezt el lehet mondani minden nyers magról. Henry C.Testkontrollt" dicsérő lelkes leveleket ebből a korosztá­ lyból is. Készítsük a főfogásokat is egysze­ rűen tésztából. de anélkül. és imádják a paradicsomos. hogyha már „éhséglázadás" fenyeget. A tizenéves kamaszokat már n e m lehet kényszeríteni. hogy túlságosan erőltetnénk. magyarul a menza főnöke) érdekes dolgokról számol be. akkor leültethessük őket az asztalhoz a salátával. amit gyerekekkel is kipróbáltattam. s más csonthéjasról is. nem kell nagy betűkkel a falra vésni: „ M Á R P E D I G M O S T A N T Ó L K E Z D V E CSAK EGÉSZSÉGES ÉTELT K A P T O K ! " Gyanakvást. rizsből. Remélhetőleg más gyerek sem emel majd kifogást ellenük. amihez bőven vehetnek mártást. A gyerekeknek elég. Ross. mert gyorsan beburkolják a salátát! Nagyon kedvelik a sajtot. vagy avokádós szendvicset uzsonnára. s a gyerekek odalesznek értük. vagy kukoricakenyér. míg befejezzük a többi tennivalót. Az ételleírások közé igyekeztem sok olyat bevenni. túrót. . s jóváhagyták." 232 . és hozzá saláta. Meg lehet nyerni a salátától húzódozó gyereket. ha a fenyegetőzés látszatát is kerülve. „ A z édességek ugyan továbbra is kedveltek. mogyoróról. s így a kevesebb is elég lesz. ezrével kaptuk a . amit kapnak. s akkor j o b b a n kijön az íze. a Brucknell Egyetem (Pennsylvania) étkeztetésének igazgatója (ízgazgatója. De azért hadd mondjam el. ha van hozzá jó sok nyers sárgarépa és zeller. Vacsorára nagyon jól elvannak egy halom krumplipürével. hogy étkezésük ráadásul egészséges is. s hagyjuk. Próbáljunk a már bevált receptek mellé hetente egy-két újat is bevezetni. vagy olyan könnyen rávenni az étrendi változtatásokra. de szeretnénk visszafogni a tejtermékek fogyasztását? Reszeljük vagy hintsük salátára. félelmet keltene. Ezek legyenek mindig készenlétben. A levest is szívesen fogyasztják főételnek.tápértékű harapnivaló. Külön termet rendeztek be ahol levesek és saláták közt lehet válogatni. N e m érdemes nagydobra verni. de a listavezető egyértelműen a gyümölcs. dióról. De akkor is kapcsoljunk rá. vagy krumpliból. világosan elmagyarázzuk a dolgokat.

hogy meg is tegyük. amik erőt adnak és megóvnak a betegségtől! Megmenthető a haza. Aligha lehet értékesebb. De miért legyenek betegek. aki egyszerre próbál csinálni mindent. hogy az anyaság hivatása elvesztette korábbi becsét. mint akármilyen „hatalmas sikernek" az orvostudomány területén. minthogy gondjukat viseljük és megfelelően tápláljuk kicsi­ nyeinket. teljes napot kitevő foglalatosság. 233 . Nincs is más helyes választás. miközben lelkiismerete folyton furdalja az elmulasztottak miatt. Pedig mi lehetne értékesebb. alacsonyabb rendűnek tekintik azt a nőt. ahol ennyi silány élelmiszert etetnének meg a gyerekekkel. aki már teljesítette ezt a kötelezettségét. mint gondoskodni a faj fönntartásáról és egyedeinek egészségéről? Betegnek tartom azt a rendszert. vagy gyermekeink fizetik meg az árát. Azt mondják. Sokan föl sem akarják fogni a kicsik megfelelő táplálásának fontossá­ gát. amit kell. Amikor a gyerekek háromnegyede elhízott és rák okozza a legtöbb gyermekhalált. akkor aligha lehet hasznosabb tevékenység. A fiatalság önként is az egészség útját választja. kimerül. olyan étele­ ket. Amerikai anyák. nem fecsérelhetik az idejüket ilyesmire. s amiatt. Véleményem szerint nincs jövője a társadalomnak. Rettenetesen ellustultunk. ha nem muszáj? Fiatalok. a mi föladatunk gondját viselni Amerika gyermekeinek! Ehhez megvan minden nagyszerű képes­ ségünk. az megbetegítheti gyermekét. örömtáncot lejthetünk! A nőmozgalom fölbecsülhetetlen vívmányainak elismerése mellett meg kell jegyezni. hogy semelyik feladatának sem tud száz százalékban eleget tenni. akik pályájuk érdekében keve­ sebbet törődnek gyermekeikkel.Ilyen hírnek valójában jobban lehet örülni. halálra hajszolja magát. Nincs a világon még egy ország. Legnagyobb kártétele. amit megérdemelne. Sokkal inkább képes más elvárásoknak is megfe­ lelni az a nő. nem érnek rá foglalkozni minden csip-csup dologgal. hogy az általa bevezetett új értékrend nemcsak haszonnal járt. Pedig a gyerekektől megtaga­ dott főzésidő könnyen elveszhet. a kicsi betegágya mellett. amikor minden fiatalban föllelhető valamilyen szívbetegségnek legalább egy tünete. tipródik. Lenézik. méghozzá többszörösen. aki — termé­ szetes biológiai adottságainál és késztetésénél fogva ösztönösen — a családjáról való gondoskodást tekinti élete fő céljának. a gyógyulá­ sáért aggódva. velünk született ösztöneink alkalmassá tesznek minket. különben mi. Ők egészségükkel. ha elhanyagolja az új nemzedékeket. mint a gyermekekről történő gondoskodás. Szomorú látni azokat a fiatal anyákat. mint az. és sokkal szomorúbb körülmények között. míg azok elérik az önellátó kort. még ha n e m is a címlapon szok­ ták tálalni. Ez a terület nem kapja meg azt a figyelmet. tehát inkább erősnek és egészségesnek kellene lenniük! Aki sajnálja erre az időt. megbecsülést. Inkább vigyázzák ápolt körmű­ ket. amelyik az anyát a gyermeknevelés rovására készteti munkavállalásra. vagy rajzórát és teniszleckét vesznek.

s büszkének kell lenni arra. A gondoskodó szeretet vezérelje cselekedeteinket. meg kell tenni. .ébredjünk végre föl! Ne higgyük. Meg tudjuk tenni. hogy meg is tesszük. hogy bármi is fontosabb lehetne ennél.

ágynak akar dönteni.A test méregtelenítése. az energia. A belső válságot kifelé is jelzi. az anyagcsere káros melléktermékeinek eltávo­ lítása a kiválasztás szerveinek közreműködésével — rendes körülmények között — olyan önműködő. amelyik tökéle­ tesen szabályozza önmagát. Azt kívánja. torokkaparás. az érzelmi egyensúly kibillenése. Minden tevé­ kenység és minden testi folyamat energiát fogyaszt. s ez az összes többi életműködést is hátráltatja. Ahogy egyetlen petesejt235 . duzzadt. amikor a test energiaszintje mélyre zuhan. egyre mérgezettebb lesz. csupán testünk egy újabb csodálatos önvédel­ mi képességének vagyunk — szenvedő — tanúi. hogy „elkaptunk" valami fertőzést vagy betegséget. Elegendő idegenergia híján a kiválasztás szervrendszere se képes jól ellátni feladatát. érezzük magunkat annyira rosszul. De előfordulnak rendkívüli helyzetek. Az élet lényege a munkavégző képesség.. gyakori hőemelkedés. nedvező nyálkahártya. valamilyen idült. hogy szüneteltessünk minden más tevékenységet. mert a helyzet kezd életveszélyessé válni. Friss energia kell. létrejöhet válságos állapot. Energia visszatáplálása a testbe viszont csak pihenés és alvás által történhet. hogy át szeretné venni az irányítást. mert ilyenkor pontosan ennek érzi égető szükségét. hogy meg lehessen szabadulni az elszaporodott mérgektől. Betegségtünetekkel a szó szoros értelmében le akar verni a lábunkról. torokfájás. nem az a gond. Emiatt még jobban igénybe kell venni a már amúgy is lemerült energiatartaléko­ kat. a szervezet egyre kimerültebb és egyre toxiku­ sabb. Az emberi test szerencsére föl van vértezve az ilyen kimerültség okozta . állandóan zajló testi folyamat. ingerlékenység. Hogyan? A korábbi fejezetekben már esett szó a kimerültségről. oda sem kell rá figyelni. krákogás. ami — önmagát rossz irányban erősítő visszacsatolásként — csak tovább rontja a helyzetet. és pihenjünk végre le. rendszeres főfájás. A test így jelzi parancsoló igényét. krónikus tünettel. hasmenés. ami lehet „megfázás". állandóan eldugult orr. Ilyenkor meg kell érteni.önmérgeződés" ellen is. a testben fölszaporodnak a mérgező anyagok.

pihenés és alvás. márpedig ezen a szemléleten változtatni kell. de épp ez a nagy feneség ebben a „ m o d e r n " életben! Miatta nem tudjuk a kívánt. hogy kipihenhesse magát! Észre se fogjuk venni. magas energiaszinten élni életünket. levegő. akár megbomlott az egészség. Ezek a szükségletek az egészség egyszerű. Hogy a „ m o d e r n " élet ezt nem teszi lehetővé? Hát igen. elsötétített szobába. De tovább húzódik az alacsony energiaszint-okozta kellemetlen állapot. Nagyon sokan egyszerűen nem akarják tudomásul venni a pihenés fontosságát. Ezek azok az ősrégi egészséghozó dolgok. nem változnak. ha épp akkor tagadjuk meg testünktől a pihenést. melyek ugyanazok maradnak. az egészség érdekében. áldásos hatá­ sú egészségjavító szerek. hogy megvédje magát gazdája káros túlzásaitól. tudom. ahogy sejtek milliárdjainak tud egyszerre vezé­ nyelni. minden tevékenység csak fogyasztja az energiát. a megfelelő táplálék. akkor a tünetek rendszeresen fognak jelentkezni. hacsak nem teszünk készakarva ellene. Akad köztük egy-kettő. de visszatér a kielégítő testi működés és a jó közérzet. táplálék. de lényeges összetevő elemei. Ezt is önműködően teszi. Főleg a szórakoztatóipar emberei szoktak panaszkodni. a jó víz. Ne feledjük. amikor annak legnagyobb szüksége lenne rá. amelyeket nem a „vágtató léptekkel fejlődő korszerű orvostudomány" fedezett föl — mivel ezekből nem lehetetett pénzt csinálni. hogy a válság a természetes módon oldja meg önmagát. Ha hagyjuk. a test ugyanúgy arra is képes. ha kényszerítik. napfény. 236 . tőlünk is függ. melyeket már annyiszor emlegettünk: víz. aminek biztosítására nagyobb gondot kell fordítani a válságidőszak alatt. mivel a test nem kapta meg a lehetőséget. Olyan örökérvényű. akár ép. végül a szeretetteljes emberi kapcsolatok. hogyan történt. Ha semmibe vesszük. majd ezt követi a friss levegő. noha híven követik a Testkontroll-étrendet. hogy n e m szabadulnak például a „náthájuktól". és pihenjük ki magunkat!. Vonuljunk hát vissza egy nyugodt. hogy mennyire lesz sikeres ez az önvédelem. Ha jelentkeznek a kellemetlen tünetek. az egészség szerelmére. Igen. Hogyan lehet elősegíteni a méregtelenítést? Hát erről szól ez az egész könyv! Biztosítani kell a test számára alapvető biológiai szükségle­ teit. valószínűleg újabb és újabb tünetekkel. tesmozgás és pozitív érzelmi behatások. akkor a j ö v ő b e n kevésbé kell félni hasonló jelenségektől. amik tökéletesen mentesek minden mellék­ hatástól. márpedig energiához csak pihenés és alvás útján juthatunk! Ez — és csak ez — fogja meg­ szüntetni a válságot! Méregtelenítéskor mindenekelőtt adjuk meg tehát testünknek a lehetőséget. újra meg újra. Elsősorban a pihenés és alvás ilyen.bői létrehozta önmagát. hall­ gassunk rájuk! Energiahiányra figyelmeztetnek. hogy az öntisztítást maradéktalanul elvégezze.

túlmunka fáradtsághoz. az értekezletek.. normális életvitelre. s mintha betegesen rettegnénk az ágybameneteltől. s jutunk idő előtt a sírba. Mennél többet pihenünk. re­ formorvosa. akkor azt kiérdemeltük. Hogy pontosan mennyi ez a „szükséges". mennyire elfoglalt ember vagyok? Egy-két órám is alig jut alvásra! Határidőre be kell fejezni a forgatást. Éjt nappallá teszünk. átfogóbb szociális gondoskodásra van most szükség. A mai élet inkább nevezhető kicsapongónak. olyanra. Az első változás: amikor szükség van a pihenésre. Dr. akiket ágyba kellene pa­ rancsolni. akkor gondoskodjunk arról is. Egyre több és egyre nagyobb kórházakat építünk. hanem rendes. hanem megőrzi. becsben tartja az élet értékes energiáit. mint a kisgyerekek. „korszerűbb" társadalombiztosítási rendszerre. több orvosra.. Elsősorban tehát nem újabb és j o b b gyógyintézetekre. hogy a test újra hozzájuthasson a rendes működéséhez szükséges energiához." Az Egyesült Államok népességének magasabb egészségszintre van szüksége. hogy pihenés közben mindig elegendő friss levegő álljon rendelkezésre. 1950-ben az Amerikai Természetes Hygiénia Társaság nyilvánossága előtt mondta a következőket: „Mindenfajta túlzásba vitt tevékenység. ki-bevonulunk a kórházakba. s ehhez — saját j ó l felfogott érdekünkben — változtatásokat kell bevezetnünk. enerválsághoz vezet. Csak akkor leszünk megint jól.— Mennyit pihennek? — szoktunk visszakérdezni ilyenkor. Ilyen okok miatt aztán tömegesen járunk a legkülönfé­ lébb szakorvosokhoz.. azon egyszerű oknál fova. „fejlettebb" betegellátásra. mint egész­ ségesnek. Mindenki legyen saját maga egészséggyógyásza. Herbert Shelton számára már jóval korábban is nyilvánvalóvá vált ez a jelenség. tehát meg is kell tenni. különben az egész n e m sokat 237 . figyel­ jünk jelzéseire. amelyik nem tékozolja. meg mindaz. amennyi éppen kívána­ tos. hogy napjainkat egyre több és több nyomasztó gonddal tetézzük. aztán ott van a rengeteg társadalmi kötelezettség. Remélem. ha érzik. Annyit. Minden. Sokszor nyűgösebbek. ha abbahagyjuk kimerültséget teremtő és fönntartó szoká­ sainkat.. azt testünk fogja tudomásunkra hozni. a világ legjobban képzett orvosaival és személyzetével látjuk el mindet. Néhányukat azért sikerült már meggyőzni. nem életbe vágó tevékenységet szüntessünk be. ami szintén elengedhe­ tetlen része ennek a foglalkozásnak. fölszereljük őket a legeslegújabb műszerekkel. S ha már megtettük ezt az első fontos lépést. a munkavacsorák. — Pihenés? Hát az meg mi fán terem? El tudják képzelni. mégsem tudjuk megszüntetni a köztünk dúló egyre több betegséget. sikerült önöket meggyőznöm. annál hamarabb következik ez be. maguktól visszavo­ nulnak pihenni. „ k e z d lemerülni az aksi".

hogy környezetünk számára is ugyanolyan nyilvánvaló a dolog. ami megcsapolja érzelmi energi­ áinkat. Ha éhség jelentkezik — de valóban csak akkor. Mi magunk tisztában lehetünk állapotunk átmeneti nehézségeivel. pihenésre van szükség. mi történik. Minden tevékenység energiát igényel. A tevékenység hiánya és az ágynyugalom a tudatot nyugtatja. a tökéletes pihenéshez szükséges élettani feltételeket pedig tiszta víz ivása. Kerülni kell az olyan viszonyt. Fontossági sorrendben a méregtelenítés következő tényezője a tiszta víz. amik a legkevesebb emésztési energiát igénylik. Tudjuk már mik ezek: friss gyümölcsből vagy nyers zöldségből frissen sajtolt levek. Sejthet­ jük. de a többiek ebből esetleg csak a gyakori tüsszögést észlelik. Ennek egy teljes fejezetet szenteltünk a korábbiakban. úgyhogy pár napi könnyű étkezés egészen biztosan nem fog megártani. hogy csak tökéletesen tiszta. fölöslegesen. hogy az „ételtől leszünk erősek"! Helyette arra emlékezzünk. ha lehetséges. saját mérgeinket szívjuk vissza magunkba. ha valóban így érez. egyesek túlságosan is erőszako­ san papolják. levegője áporodott. mert arra kénysze­ ríti a testet. Legtöbb szokásos italunk csak további mérgekkel terheli szervezetünket. (Persze soha ne mulasszunk el orvoshoz fordulni. az általában magányra vágyik. akkor ne terheljük magunkat étellel puszta megszokásból. Ellátnak bőven egészségügyi tanáccsal. hogy bekapcsolja a legnagyobb energiafogyasztót. ha szobánk zárt. azaz desztillált vizet iszunk — legalább a méregtelenítés válságos időszakában.ér. főleg az evés. mielőtt maga is energia forrásává válna! Testünkben elegendő munkavégző képesség halmozódott fel ahhoz. hogy erre feltétlenül szükség van!) Aszklépiosz ókori görög papjai egyik legfontosabb feladatuknak azt tekintették. mit kell tenni adott esetben. Próbál­ juk meg tehát. hogy ők mondják meg. Tudjuk. noha csak kis nyugalomra lenne szükségünk. hogy a gyógyító szentélyeikbe betérőnek segítsenek megőriz 238 . sőt. s rosszallják. hisz az orvosláshoz mindenki „ért". illetve maga a friss gyümölcs és a nyers zöldség. az emész­ tést. Ilyen egy­ szerű szabályok betartása mellett a leghatékonyabb a pihenés. illetve zöldség-gyümölcs fogyasztása teremti meg a legjobban. Méregtelenítés idején étkezzünk hát könnyen. testünk a lélegzéssel is mérgeket távolít el magából. A méregtelenítés következő fontos tényezője a társas kapcsolatok. hogy válságos esetben akár hetekig is működni tudjon evés nélkül. ekkor fog leghamarabb újra jelentkezni a valódi tettvágy és az igazi éhség. figyeljük a test jelzé­ seit. Túlzásba vittünk valamit. ha „csak ezért" mindjárt ágynak dőlnénk. Aki kimerült. hogy a táplálék rengeteg energiát fölél. s ha nem érzünk valódi éhséget. hiszen méregtelenítéskor amúgy is szűkében vagyunk az energiá­ nak. ha igazi éhség gyötör — akkor is olyan ételféleségeket válasszunk. de nem biztos. s ez rendjén is van. ha mi magunk is úgy érezzük. Felejtsük el a szokásos okoskodást.

amikor éppen le van eresztve az ember. mikor testük amúgy is a lemerült energiakészletek miatt jutott válságos helyzetbe. Várhatóan különben sem lenne valami nagy élmény. s ez egyenesen a sírba viszi őket. Valaha nagyon értettünk valamit. ismeri az összes változót. akiknek esetleg még lett volna valami esélyük. az igenlő gondolkodás jelentőségét bizony furcsál­ lom. hogy újra birtokunkba vegyük ezt az ösztönös tudást. a gyógyu­ lás mindig is elsősorban biológiai folyamat volt. hogy ezt akarnám sugalmazni! Az emésztés után épp a szeretkezés az. Bízzunk a test saját tudásában. ami a legtöbb energiát igényli. A morál. azt is — barátságosan. A gyógyulásba vetett hit hat. valójában mégis ősrégi a módszer. Miféle életigenlő szemlélete. hogy nincs esélye? Kevesek tudják legyűrni az ilyen káros. az csak még j o b b a n legyengül. tudatában van minden tényezőnek. itt az ideje hát. a gyógyulás érdekében ez a hit mindennél fontosabb. megrendül a lesújtó hírtől. Méregtelenítés idején se hagyjuk. Dőreség lenne tehát ilyesmit tenni éppen akkor. de értetlen személy akad a környe­ zetünkben. akikről tudjuk. akinek tekintélyes tudósok tudomására hozzák. ugye. Évmilliók óta élünk ezen az égitesten. s ki meri jelenteni: az adott eset tökéletesen reménytelen? Mert. Ha számunkra kedves. mikorra „várhatja" a halált. hogy kedvünket szegjék. a lelki tartással — ha egyáltalán valami figyelmet is szentelnek neki. hiszen enélkül aligha tudtuk volna sikeresen benépesíteni a Földet. hogy testünk kikúrálja magát. hogy azt hiszi. Megtudják az orvostól „túlélési esélyüket". Valamilyen formában elvetettük a sulykot. hogy megmondja a jövőnket? Ki merészel statisztikai átlagokból egyedi sorsokat kikövetkez­ tetni? Hogyan lehet valaki olyan vakmerő. Értelme sokszo­ rosan meghaladja saját magunk. hány olyan gyógyulásról hallottunk. Akinek megmondják. A mesterséges gyógyító technikák alig párezer évesek. legnagyszerűbb élményt nyújtó. hogy a modern gyógyászok oly keveset törődnek a morállal. a maga természetes módján. de határozottan — tartsuk magunktól távol erre az időszakra. vagy bármilyen ismerősünk ismereteit.ni elsősorban a lelki tartását. Ismerve a pozitív. Pedig gondolataink roppant erősen befolyásolják közérzetünket. amikor az orvosok már lemondtak a betegről! Az orvostörténet is tele v a n ilyen esetekkel. készek segítsé­ günkre lenni. Szerető emberekkel vegyük körül magunkat. Egyes betegek már a statisztikai adatok puszta hallatán még betegebbé válnak. kulcsfontosságú. pozitív érzése maradhat annak. Újnak tűnhet. erősen. de 239 . De ugyan honnan veszi a bátorságot bárki. sokan akkor is meghalnak az „elvárt" időpontra. negatív befolyást. egészségesen. Persze a szerető társaság megteremtése ilyenkor ne foglalja magába a szeretkezést is! Nehogy bárki azt higgye. A szeretkezés a legszebb. az erkölcs akkoriban még sokat számított. hagyjuk hát.

Ezen kívül telefonhívások és levelek ezrei állnak rendelkezésre olyanoktól. egyedi módon jelzi. Csodálatos érzés. A mérgekkel való telítettség egyéb tünete lehet fejfájás. utána majd sor kerülhet a sportra is. gyümölcsre. föltölteni az energiatartalékokat. olyanokéból. Ilyenkor legjobb rögtön rátérni a zöldségre. Válság beálltakor először pihenni kell.) A szervezet olykor egészen sajátos. akik a méregtelenítés ügyében kértek taná­ csot. hogyan maradhatunk egészségesek egy kezdődő betegség tüneteinek jelentkezése esetén. ha lazításra és kevesebb ételre van szüksége. Ez lehet egyszerű torokfájás is. hogy teste előbb-utóbb sokkal súlyosabb. (Hőn remélem. ki mennyire hajszolta túl. illetve ezek levére. vagy négyhetes méregtele­ nítő tanfolyamainkon. nyomott hangulat szintén kí­ sérhetik ezt az állapotot.kimerítő tevékenység. amikor először tudatosodik bennünk az igazi okokozati összefüggés egy méregtelenítési eljárás során. mivel sok tényezőtől függ. akik részt vettek előadásainkon. nyes tevékenység. ha kedvet érzünk hozzá. Tulajdonképpen egészséges jelenség. Tapasztalataimat elsősorban önmagam és családom tagjainak viselke­ déséből nyertem. Kérdés. az orr. hány nap a méregtelenítés. amit csak két ember adhat egymásnak. Aki nem figyel ezekre a jelzésekre. hallgatók. ha már túljutott a nehezén. köhögés. Már egy bedugult. ha nincs megeléged­ ve a bánásmóddal. gyo­ morpanasz vagy a homlok. amikor látjuk. fájdalmasabb hangnemet fog megütni az elpocsékolt energia számonkérésekor. ne vigyük túlzásba. de a válság természetes leküzdéséhez legtöbbször két-három nap kell. így jelzi a test. mint az egyszerű 240 . hosszú éveken át semmibe veszi őket. hogy egyelőre nem kér több ennivalót. Legyünk óvatosak a gyakorlatok újrakezdésekor. s gyógyszerekkel próbálja elnyomni a tüneteket. hogy az orvosok nem fogják a fentieket — szövegösszefüggésükből kiragadva — ellenem fordítani. T ö b b mint egy évtizedes ilyen irányú tapasztalatom során sokfé­ lét láttam. amíg a test újra föl nem oldja a tápcsator­ na bevezető kapuját. az arc melléküregeinek elzáródása. az készüljön föl. A test ilyenkor kemény munkában van. ahelyett. lezárja az étel kapuját. mennyi méreg halmozódott föl szerve­ zetében. taknyos orr is elveheti az egész varázsát. hogy az okot szüntetné meg több pihenéssel és kevesebb táplálkozással. de jelezni fogja. Nehéz megmondani. ki mennyire élte föl tartalékait. ügyfelek eseteiből is merítettem. mint ingerlékenység. három és háromszáz óra között szinte minden előfordult már. Érzelmi jelenségek. hiszen a testmozgás is energiaigé-. de barátok. A túlzott testmozgás kimerít! Sokszor kérdezik. tartsuk be a fokozatosság elvét. A testedzés sem ajánlott ilyenkor. de erre is csak akkor. A méregtelenítés időszakában legföljebb némi könnyű szökdelésre lehet szükség az ugróasztalon a tisztító nyirokrendszer élén­ kítésére.

sem orvossággal. „vastagabb" salátaöntet is túlzás lehet.krákogás. ahogy testünk kívánja. Válaszul nagy mennyiségű nyálkát választ ki a szervezet a szennyező­ dések kitakarítására. sem mással. Az időjárás is befolyásolja a választást. de ilyenkor is csak a fokoza­ tosság elvének betartásával. hidegben inkább a nyers és párolt zöldségek keveréke. hiszen a méregtelenítés öntisztí­ tó folyamatát támogatni kell. hogy fölül tudjon kerekedni a válságos helyzeteken? Talán érdemes megemlíteni itt a szakszerű gyógymasszázst. akár pénzről. az alvás. Melegben a nyers koszt. noha azok éppenséggel elősegítik a mérgek kiürítését. kíméljük tehát az emésztőrendszert is. Később folytathatjuk valamivel nehezebb fogásokkal. azaz a lehető legkevesebbet. Mik legyenek ezek? A már említett pihenés. Ilyen ese­ tekben a nyers és párolt zöldség keveréke ajánlott. s a mosoly. a könnyű étkezés. ha már visszanyertük energiaegyensúlyunkat. a test „szennyvízkezelő telepe" sem tud rende­ sen működni. vagy szipogás. akár egészségről legyen szó. különböző gyógyszerekkel próbálják elnyomni a tüneteket. köhögés. valójában csakis ő maga képes erre. hogy a testtel együttműködve igyekezzünk energiát fölsza­ badítani. hogy jusson belőle elegendő a tisztító folyamatok elvégzésére. annál drágább árat kell fizetnünk a végén. bár akadnak. mint az egészség javítását elősegítő módszert. s azokból is éppencsak eleget. a méregtelenítési időszak kezdetén együk a lehető legkönnyebb ételeket. nem megakadályozni! Egyes masszírozó 241 . hogy ellátjuk biológiai szükségleteivel. amit maga a szervezet hoz létre. akkor a helyükben én bizony kikérném a szakorvos véleményét is. Legtöbbször kizárólag eleven ételekből álló étrenddel jó a folytatás. Ne avatkozzunk hát közbe. a tiszta víz ivása. annak végül mi isszuk meg a levét. vagy tovább húzódna a dolog. Eleinte még a túl tartalmas. Mennél nagyobb adósságba keveredünk. Sokszor félreértelmezik ezt a jelenséget. a test képes önmaga egészségének helyreállítására! Sőt. esetleg utóbbi helyett meleg levesek ajánlhatók. Lényeg az. mint két-három nap. Ne feledjük. ha egyszer végre neki tud látni a mé­ regtelenítésnek! Hagyjuk magára. vagy zöldségleves. s csupán annyival segítsük. szokatlan cellulóztöbblet megviseli eleve gyengébb emésztőrendszerét. „eliszapolódik". Mit juttathatunk még testünknek — a folyamatos és bőséges energia­ szolgáltatás biztosításán kívül — ahhoz. akiknek az így bevitt. a jó kedély. (Azért. A kimerült testben a nyirokrendszer. Méregtelenítés idején pihentessük az egész testet. Helytelen eljárás ilyen esetekben antihisztaminokkal fölszárítani a nyálkatermelödést. A méregtelenítést nem egyszer kíséri tünetként hőemelkedés és enyhe hasmenés.) Ami az étkezést illeti. Ha túlköltekezünk. ha nagyon aggódnánk. Saját birodalmában a test a mester.

tízkor narancslevet. Érdemes megnézetni magunkat ebből a szem­ pontból is. amelyek ellátják testünket a megfelelő tápanyagokkal. maga a vizsgálat teljesen fájdalommentes. Tehát reggel nyolckor — mondjuk — sárgadinnyepürét. három napra szóló méregtelenítő étrend erre ad példát és némi magyarázatot.) Ugyanennek az 5000 éves gyógyító módszernek egyik változata az akupunktúra gyakor­ lata. elősegíti a kiválasztást. nehogy még jobban megcsapolják az amúgy is lemerülőben lévő életfontosságú energiakészleteinket. A csontkovácskezelés egyengeti a gerincet. régi. a nyirokmasszázs és a reflexterápia a hulladékgyűjtő nyirokfolyadék tisztí­ tó áramlását is gyorsítja.módszerek. délután 242 . Egészen a legutóbbi időkig kegyetlen. hogy lassan visszafoglalhassák méltó helyüket az egészség megőrzéséért foly­ tatott küzdelemben. mely a meridián-csomópontok tűszúrásos ingerlésével állítja helyre a test belső energiáinak megfelelő áramlását. és remek közérzetet biztosítanak. amikor csakis friss gyü­ mölcsből facsart gyümölcslevet és nyers zöldségből sajtolt zöldséglevet veszünk magunkhoz. Az ősi kínai tapasztalati gyógymódon. E l s ő nap. A hivatalos orvostudomány most kezdi megtűrni őket. mint amilyen például az úgynevezett svéd gyógy-gyúrás. Ennek könnyű változata szintén segítsé­ günkre lehet a méregtelenítés előmozdításában. Valamennyi idegpálya a gerincen keresztül vezeti az éltető idegenergiát az agyból. Az alábbi. s az idegrendszerből érkező jelekre várnak a kiválasztást végző szervek is. ezeket viszont gyakrabban. de anélkül. egyaránt élvezheti ép és gyengél­ kedő! Szintén ide kívánkozik a gerincegyengetó csontkovácskezelés említése. úgy két-három decili­ tert kétóránként. nem indul be a javulás. Ráadá­ sul egészségeseknek sem ártalmasak. (A mély akupresszúra túl fájdalmas és túl energiaigényes lenne erre a célra. A gyógyhatáson kívül ezek a kezelések kellemesek is. más néven meridiánok rendszerének felismerésén alapul az akupresszúra orvoslási módszere. Csupalé napnak is nevezhetnénk. a belső energiaáramlási csator­ nák. gyilkos támadások kereszttüzé­ ben álltak ezek és az ezekhez hasonló. bevált természetgyógyász módszerek. különben — késztetés híján — nem lesz változás. délben almából és zellerből sajtolt koktélt. hogy emészté­ sükhöz túl sok energiát igényelnének. szerte a test minden zugába. M E N E T R E N D MÉREGTELENÍTÉSHEZ Méregtelenítés alatt olyan ételekre kell fordítani a figyelmet. javítja benne az idegenergia áramlását. hogy tisztességesen el tudják látni feladataikat.

M á s o d i k nap. amely dinnyeszeletekből és jégkockából készül. V é g ü l este nyolckor egy almás banánkrémmel fejezzük be a napot. például egy tál banán. tur­ mixgépben fölaprítva és összekeverve. újszerű társításához. amit szeletelt és hámozott ubor­ kával. csak az is friss legyen. s hozzá fejes saláta és zeller fogyasztható. . A fenti összeállítás csak példa. Az étrend nagyon kevés energiánkat fogja emésztésre elhasználni. együk tehát ugyanazt a levest ebédre is. három gyümölcsr vagy zöldséglé . akár két. . Jót tehet egy meleg leves ebédre is. spenóttal és kar­ fiollal. Ebédre salátaelegyet együnk. Reggeli: friss narancslé..kettőkor répaitalt. vagy egy péppé tört fél avokádóval tehetünk még izgalmasabbá.étkezés" kiváltásá­ ra. Sőt. ha túl nagy a választék a méregtelenítés napjaiban. pótlására is. 243 . hatra dinnyefagyit. . vacsorára is. Élőétel napként lehetne röviden nevezni. ugyanannyi tiszta vizet is ihatunk helyette. zöldséggel folytatni. Maradjunk ágyban. . bármelyik összetevője helyettesíthető mással. Jó lesz gyümölcslével kezdeni. Ebéd: zöld saláta zöldségkockákkal. . . . Vacsorára megint térjünk vissza a gyümölcshöz. vagy bármilyen más friss gyümölcs kiváló. csupán ötleteket szerettem volna adni az ízek érdekes. mert ezek kivételesen kombinálhatók gyümölccsel. Persze nem feltétle­ nül szükséges ilyen széles választék egy napon belül. egy tál almaszelet. szopogassuk kényelmesen ízletes ita­ lainkat. Vacsora: zöldséges erőleves különféle párolt zöldséggel. az évszaknak éppen megfelelő friss termésből összeállíva. vékony paradicsomszeletekkel. Fejes saláta is fogyasztható hozzá. pihenjünk. Reggelink a szokásos gyümölcslé. „ . négykor vegyes zöldséglevet keverünk magunknak. s megint gyümölcsöt fogyasztani az éjszakai nyugodalom előtt. grapefruit (citrancs) salátaön­ tettel és paradicsomszeletekkel. ha testünk nem tiltakozik túl élénken az ilyen bánásmód ellen. vagy egy vegyes gyümölcstál legyen. hacsak nem táplálkozunk túl gyakran. sárgarépával. H a r m a d i k nap. narancsgerezdek. füge és szőlő. mondjuk brokkolival. d e n e r a helyes.

nekünk csupán a megfelelő bánásmódban kell részesíteni. 244 . egészséges. Határozottan j o b b a n érzem magam. ehhez alkalmazkodik a szervezet a legnehezebben. Ho­ gyan egyeztethető ez össze a Testkontroll menetrendjével? Noha a test természetes ciklusai a szokásos napirendben működnek a leghatásosabban. Ha ugyanis rendszeres az éjszakázás. Szerencsésen lefogytam. A megfelelően elvégzett belső karbantartási és tisztítási folyamatok egyenletessé válása után további súlyvesztés várható. vagy magát a friss gyümölcsöt. olyan hordalékkal. Megfelelő táplálkozás és testmozgás (ilyen célra könnyű súlyzókkal végzett gyakorlatok a legjobbak) mellett így nem a fölösleget fogjuk visszaszedni magunkra. Ő j o b b a n ért ehhez. testünk arra a súlyra állította be magát. Le fog adni a súlyból. de szeretnék még további kilókat is elveszíteni a súlyomból. így elősegíthe­ tő némi további. Az ön esetében növelni lehet az összetett szénhidrátok arányát az étrendben. hogy maga a szervezet maga döntse el. Hagyjuk. akkor a szervezet többé-kevésbé át tudja állítani magát erre az időbeosztásra. még egészséges súlyvesztés. élőételes napokkal a test mindenesetre kibillenthető egyensúlyából. Egy jó tanácsot azért ilyenkor is adhatok: az ébredés utáni első négy órában fogyasszunk kizárólag friss gyümölcsből sajtolt leveket. amit jónak talált. de már túl soványnak találom magam. amennyiben ez valóban szükséges. s mindent önműködően elvégez. hanem némi új. Vissza fogok hízni? Gyakorlatilag mindenki rendelkezik több-kevesebb fölösleggel. Ha lefogytunk. hogy a test saját fontossági sorrendé szerint tevékeny­ kedik. Tudnunk kell. mi lesz a neki megfelelő súly. amióta Testkontroll étrenden élek. amitől j o b b lenne megszabadulnia. A csak nyers. a nap nagy részét így átalszom. ha azt szükségesnek találja.Éjszakai műszakos vagyok. másik hét éjszakás) a lehető legrosszabb. főleg izomból álló súlytöbbletre tehetünk szert. akkor szükségtelen tömeget adtunk le. azért mégsincs veszve minden. A váltakozó időbeosztás (egyik hét nappalos.

ahol szemcsés. mivel a citrom n e m tartalmaz cukrot. 245 . kellemes ízhatás miatt. ami végül az említett tünethez. amiben ne akadna valami kivetnivaló. még akkor is. hanem kipróbálni. hogy gyümölcs csakis önmagában fogyasztható. vagy (nyers) juharszirupot használnék. Ahogy a nagytakarítás kezdetekor is fölverjük a port. forró teát helyettesíteni? Gyógyfüvekből. s használjuk belőle a lehető legkevesebbet. érdemes kipróbálni őket. ha az ajánlást követve éhgyomorra eszem. vegyszeres finomító kezelésen átesett cukrokhoz képest. ü t k ö z ő k é n t megakadályozzák. ahelyett. valóban hatásos a fogás. ami remekül helyettesítheti a szokásos reggeli forró italt. Lehet ezen segíteni? Az ilyen fölfúvódásnak az az egyszerű oka. A Termé­ szetes Hygiénia követői nagyon régóta alkalmazzák sikerrel. amint a test sikeresen megszabadul a káros lerakódások túlnyomó részétől. Időnként fölfúj a gyümölcs.Mivel lehetne a meleg kávét. aki akkor is zellerrel. melyek kevés­ bé károsak a szokásos kereskedelmi minőségű. meg fog szűnni. amikor már tulajdon­ képpen nem is lenne szükség rá. anélkül. hogy leterhelné a szervezetet. Igazán finomak. vagyis hosszabb távon önmagától oldó­ dik meg ez a gond. mint a kereskedelmi teafüvek. Arra ösztönzi a szervezetet. ahhoz hasonlóan ez a tisztító folyamat is azzal kezdődik. A jelenség szerencsére csak átmeneti. a fölfúvódáshoz vezet.és juharcukrot tartanak.hogy a gyümölcs kölcsönhatásba lépjen a fölkavarodó mérgező anyagokkal. Akadnak reformélelmiszereket áruló boltok. De azonnal is lehet tenni ellene. egyszerűen az érdekes. hogy bármilyen mesterséges gyárt­ mányra fanyalodjak. ha be tudjuk szerezni. hogy lássuk. így megelőzhető a fölfúvódás. hogy az éhgyomorra fo­ gyasztott gyümölcs nagyon hatásos segítség a testben lerakódott mellék­ termékek eltávolításához. de — mint minden szabály esetében. (Nem fog erjedésnek indulni sem. herbáriákból jóízű főzetek készíthetők. Válasszuk ki valamelyiket. Fontos szabály. A forró vízbe facsart citromlé szintén ízletes. s általában jobb minőségűek. úgy ez alól is — van kivétel: nyers salátalevél és/vagy zellerhasáb fogyasztása a gyümölcs mellé ilyenkor nagyon jót tesz.) Melyik a legjobb mesterséges édesítőszer? Én magam nem ismerek egyetlen olyan készítményt sem. s erjeszteni kezdi a gyümölcsöt. Akad. hogy rögtön lásson is hozzá a tisztításhoz. Ezek az erősen lúgos kémhatású kiegészítő ételek semlegesítik a képződő savakat. Nem hinni kell (ebben sem). Nem tartalmaz­ nak koffeint. vagy salátával eszi a gyümölcsöt. hogy fölkavarodik a mérgező üledék. finomítatlan datolya. Én m a g a m inkább mézet.

kálium és nátrium. de gazdag olyan anyagokban is. A margarin ugyanis nagyon káros. vagy teljes őrlésű gabonából sütött kenyérfajták. Könnyen emészthető fehérje. A j ó minőségű tofut nigari segítségével teszik szilárddá.Mi a helyzet a tofu körül? A tofu régi. mint bármilyen mesterséges készítmény. Lúgossága miatt (s mivel nem tartalmazza a szójabab durva rostjait) a tofu keményítő tartalmú ételekkel társítva is fogyasztható. hogy egy kis vaj igazán nem ártalmas. használjunk tehát vajat az ilyen műzsírok helyett. nem a hidrogénezetteket. jóval több benne a kalcium súlyaránya. Görög­ országban és Olaszország déli részein — ahol sok olívaolajat fogyasztanak — jóval alacsonyabb a lakosság vérkoleszterinszintje. hogy csökken a káros (például a szívbetegségek kialakulásában jelentős szerepet játszó) állati zsírok bevi­ tele. Növényi olajok közül a finomítatlan. május 3. nehogy hiányérzet alakuljon ki azokban. sohasem margarint. B-vitaminok és E-vitamin. és a túlsúlyba kerülő. akik amúgy hajlandók lennének áttérni egészségesebb étkezésre. abból a folyadékból. Az állati eredetű élelmiszerek részarányának csökkentését mindig is java­ soltuk. Helyettük zöldség és gabona fogyasztását javasoljuk. A vaj még mindig ezerszer j o b b nála. teljes hiányukat megsínylené a test. Eltérően más fehérjetartalmú táplálékoktól kémhatása inkább lúgos. mely — a Texas Health Science Center Egyetem kutatása szerint — egyenesen csökkenti a vér koleszterinszintjét. Különösen jó az olívaolaj. s ebből követke­ zően ritkább a szívbetegség. mint Európa többi részein. magas természetes víztartamú ételek ennek a kevés zsiradéknak a lemosásában is segítségünkre lesznek. (Tufts University Diet and Nutrition Letter. más szemestermények. ami mostanában mifelénk is fölkapottá vált. hidegen sajtoltakat ajánljuk. amelyekkel nehezen boldogul az emberi szervezet. Vegyük észre. (Nigari az a sűrítmény. és — ellentétben a hirdetésekkel — eltömíti a vérereket. foszfor. 1986. kínai eredetű étel. olyanokkal. amely a tengervízből visszamarad: a sótartalom kivonása után. mint vas. A tofunak magas a fehérje. A természetes dolgok általában jobbak.) 246 . mint savas. vagy az Egyesült Államokban.és kalciumtartalma. Persze a vajat is csak mértékletesen használjuk! Az állati termékek elhagyásával oly mértékben csökken a zsírbevitel. fontos szerepe lehet az állati eredetű fehérje visszaszorításában. hogy a zsiradékok jelenléte elenged­ hetetlen az ember táplálékában. miután rövid ideig forralják. mellé vajat. Hogyhogy a Testkontroll megengedi vaj és olaj használatát? Mindenekelőtt el kell mondanom. ami egyben azt is jelenti. minden esetben vajat említek. magnézium.) Gipszből nyerhető kalciumszulfátot is hasz­ nálnak erre a célra. Szójabab tejéből készül. mint a hántolatlan barna rizs. ami őrölt szója áztatásakor j ö n létre. több mint ezer éves találmány. mint például a tehéntejben.

a valódi gyémánt az üveg csecsebecsénél. hogy miért j o b b a hernyóselyem a műszálnál. a vaj állati termék.és koleszterintartalma. használjunk hát nyugodtan belőle. általában az igazi a hamisítványnál? Össze se lehetne hasonlítani ezeket! A második világháború kényszerhelyzete késztette a vegyészeket a margarin kitalálására. Érdeklődők­ nek ajánlom John H. a nehezen beszerezhető friss vaj pótlására. Tőbe „Margariné" című könyvét. Hidrogén gázt bugyborékoltatnak rajta át. mintha margarinról van szó. S nem csupán olyan. Olyan a tapintása és a kinézete. művi termék. ha egy ember akad ezerből. s a szívbetegség megelőzésére a margarin legföljebb annyira alkalmas. mint a kés vérzéscsillapításra. de mérsékelt mennyiségeivel sokkal könnyeb­ ben megbirkózik a szervezet. és lehetőleg olívaolajat. amikor valamilyen fehérjével már megtöltöttük a hasun­ kat. j ó . hogy mit jelent? Nem csoda. A lényeg. amikor a véráramba jut ez a műanyag?" Sokkal jobb lesz hát egy kevés vajat használni margarin helyett. s még védelmet is nyújtana a szívbetegségek ellen. Fogalmuk sincs. koleszterint és kalóriát tartalmaz. A hazugság a „többszörösen telítetlen" kifejezésben rejlik. ha ujjaink közt eldörzsöl­ jük. s aszerint kell társítani. Jó az. amelyik szívbetegség és rák kialakulásához vezethet. amit forró levegővel pattogattak. Ugyanannyi zsírt. Az a legjobb. mintha műanyag celluloidszemcsé­ ket morzsolgatnánk. mely nem olvad meg. Mindezen állításoknak — bizony — egyike sem igaz.Kevés amerikainak ízlene a saláta olajos öntet nélkül. Ho­ gyan lesz a folyékony. vagy rossz? A pattogatott kukorica főleg keményítő. „többszörösen telítetlen" növényolajból kenhető zsiradék? Hidrogénezéssel. ha a Testkontroll szabályai szerint szeretnénk étkezni. Igaz. a narancs a narancsízű szörpnél. 247 . de az is. csak ne túl sokat. Azt terjesztik a margarinról. hogy kevesebb lenne benne a kalória. mi kárt tesz. amíg meg nem szilárdul. s lehetőleg só nélkül. mint a vaj. olyan ez a kérdés. aki tisztában lenne vele. ugyan miért j o b b a vaj. hogy a többszörösen telítetlen zsiradék tökéletesen telítetté válik a hidrogénező eljárás hatására. Főzéshez vaj. Elegendő hidrogénnel akár betonkeménység is elérhető. mint a margarin? Hát igen. tehát ne akkor együk. Legyen olyan kedves megmagyarázni. vagy vaj és valamilyen finomítatlan növényi olaj (például sáfrányolaj) ke­ veréke javasolható. mint a vajnak. Odavagyok a pattogatott kukoricáért. amiből itt idézek: (a margarin) „vegyület. El tudják képzelni. Ez a tény persze hiányzik a margarinok hirdetéseiből. olyan zsírrá. hogy kisebb a zsír. mint az.

akár almaecetről. grape fruit (citrancs). hogy kövesse gondos figye­ lemmel előmenetelünket. mint a felében mutatkozott javulás. hogy valóban csökkenthető-e az inzulinadagolás. hogy ki lesz ebben sikeres és ki nem. az inzulinkezelést teljesen el lehetett hagyni. nem ennivaló. vagy paradicsom levével.Kevés vaj (nem margarin) megengedett. A héj darabkák — dr. Florida. ha uborkát. akár borecetről vagy bármilyen más anyagból készített ecetről is legyen szó. Mi a helyzet az ecettel? Az ecet erjesztéssel készül. A cukorbaj és az inzulinkezelés derékba törte napjait. ahol amúgy könnyen elakadna. Az általunk ismert eseteknek több. Helyettesítsük citrom. Az ecet az csak ecet. Az inzulin mennyiségét csak lassan. USA) esete. Ki kell ezt is próbálni. Ehhez persze nyilvánvaló. amin segíteni lehet. Itt van például Mr. hatástalanítja a nyál emésztőnedveit. Gandolfo úr nagyon tevékeny életet él. íme a tennivalók: Értesítsük kezelőorvosunkat szándékunkról. Rossz irányban befolyásolja más étkek emésztését is. Egyéni alkattól és az önfegyelem mértékétől függ. hogy gyümölcs kizárólag a megfelelő ételtársításban fogyasztható. azaz gyümölcscukor segíthet a cukorbajon. több szak­ könyve is megjelent. ami az étrendet illetően a legnagyobb figyelmet követeli meg. Rövid idő után a kezelőorvos el fogja tudni dönteni. amikor orvosa diagnosztizálta cukorbaját. és hiába próbált meg szinte mindent. Betegsége tüneteinek elnyomására napi 15—20 egység inzulinra volt szüksége. Való-e nekem a Testkontroll? A cukorbaj az a betegség. sikeres üzletembef. de — el kell ismerni — olyanok is jócskán akadtak. Emészthetetlen. Hangzásra talán furcsa. hogy a szokásos inzulin­ kezelés nélkül élhesse napjait. Walker is fölhívja erre a figyelmet — nehezen emészthetők. hogy föl kellett mennie 35 egységre is. vagyis csak magában. hogy a fruktóz. vagy legalábbis jelentős mér­ tékben csökkenteni lehetett. napról­ napra fokozatosan szabad csökkenteni. kellemes meglepetést fog okozni. Cukorbeteg vagyok. amikor a recept­ ben ecetre lenne szükség. s kérjük meg. nem tudott megszabadulni 248 . ráadásul a zöldség víztartalma át fogja segíteni a kukoricát az emésztöcsatornán. vagy zellert rágcsálunk hozzá. akik betegségére egyáltalán nem hatott. Joe Gandolfo (Lakeland. Egy nagy cég vezetőjeként tevékenykedett. és csak éhgyomorra. ismertessük vele a Test­ kontroll legfontosabb elveit. de előfordult. de az íze mennyei. A cukorbajosnak semmiféle étrendi változta­ tásba sem szabad belekezdenie orvosa tudta és beleegyezése nélkül! A Testkontroll már sok cukorbetegnek segített. de az orvosi felügyelet minden esetben elengedhetetlen! Az utóbbi idők kutatásai arra derítettek fényt.

kezelhetetlen hulladékait becsomagolják. szagra mint az okádék. (Csak ne Gandolfo úr jelenlétében tegyék. Nagyon sok más tényező is szerepet kap. és így tovább. Állatokkal. Mivel a cukorbetegség savas környezetben tud igazán súlyossá fejlődni. mint élelmiszernek. Rá tudnak beszélni. Sajtgyártásnál tízszer annyi keletkezik. hogy — orvosa engedélyével — nemrég teljesen abba is hagyhatta a gyógyszerelést. mivel veszélyez­ teti az élővizeket. a testmozgás. disznókkal föletetni költséges. amerikaiak szörnyen és reménytelenül hiszékenyek vagyunk. Szabadföldi szikkasztása kockázatos. így végleg abbahagyhatta a kezelést. Itt van például a tejsavó. hogy — a zeller zöld levele az inzulin­ nak egyik fontos összetevőjét is tartalmazza. Mintha az egészséget helyes kis tartálykákba csomagolva csak úgy meg lehetne venni. Azt is tudom. ami oly kevés. Először is a zeller már elégszer emlegetett — lúgos kémhatása. hogy a zeller lenne a cukorbaj elleni egyetlen varázsszer. Ennek alapvetően két oka van. Bármi másnak inkább lehetne nevezni. hogy annak feltétlenül életfogytig kell tartania. hogy emberi táplálékként kell értékesíteni. mert nem tud mit kezdeni ezzel az anyaggal. de igaz. mint amennyi sajt. sok volt neki. lehet ellene tenni. Láttak már savót? Kinézésre mint a genny. Persze. De még egyszer: az orvosi felügyelet minden esetben elengedhetetlen! Mikor érdemes élesztőt enni? Majd ha fagy! Sohanapján! Nem akarok senkit sem megbántani. Két év alatt hét egységre tornázta le napi inzulinszükségletét. egyszerűen nevetségesnek tartják. A T e s t k o n t r o l l életmód — amit lendületes életviteléhez is remekül hozzá tudott illeszteni — végre meghozta számára a várva várt javulást. Sok tejgyár mégis — titokban — így szabadul meg tőle. azért több lúgos étel fogyasz­ tása eleve csökkenti a tünetek kialakulásának lehetőségét.a betegségtől. hogy egészségesek. Igenis van értelme próbálkozni. különben megkaphatják a magukét!) Az inzulinkezelés tehát nem azt jelenti. Élelmiszer gyanánt 249 . nem azt akarom elhitetni. A környezetre százszor károsabb a fekáliás szennyvíznél is. elterjesztik róluk. hogy mindenféle mellékterméket lenyomjunk a torkun­ kon. súlyos bírság terhe mellett tilos tejsavót a csatornahálózatba leengedni. A cukorbetegség fölött aratott győzelmét Gandolfo úr is elsősorban a zellernek tulajdonítja. sokan csak legyintenek az egészre. az étrend. sőt. dehát mi. A törvény csak a csatornát óvja ettől az anyagtól. a lelki hozzáállás. Zeller és zellerlé fogyasztá­ sával (utóbbi készítésénél természetesen a zeller levele is fölhasználandó) már egy nap után csökkenteni lehetett az inzulinadagot! A végén kifeje­ zetten rosszul érezte magát a hét egység inzulintól is. aztán szépen eladják nekünk. még fizetünk is érte! Az élelmiszerfeldolgozó-ipar nehezen elhelyezhető. Másrészt — talán hihetetlenül hangzik. az embereket nem. A „zseniális" ötlet az volt.

spagettimártás. Ugyanúgy nem felel meg annak az egységesen. drágáim! Tanulmányozzák csak gondosabban néhány élelmiszeripari készít­ mény címkéjét.egészséges" élelmiszernek. savóról. (De nem ajánljuk a közönséges kereskedelmi készítményeket!) N e m szóltak külön a tojásról. ha nem tudom beszerezni mindazt a nyersanyagot. n e m szabad hagynunk. hogy az ipar a mi testünket használja veszélyes melléktermékei eltemetésére! Mi van. míg rá nem jöttek. remek. melaszról. Marhákkal etették föl teherkocsiszám. hogy a melasz . a tojás sem kivétel. az „Ovaltine" tápszernek például az a második legfontosabb összetevője. amivel az állati eredetű élelmiszereket illették? Nem. Hát kérem. épp a beszerzési gondok áthidalására. ilyen egyszerű. levesporok. illetve leveskocka. csupán cukortartalma (!) haladja meg a benne lévő tejsavó mennyiségét. mit művel.. a melasszal is. de több rost fogyasztandó. hogy embernek sokkal j o b b üzlet eladni. ami épp elérhető! Leveseket — például — nagyon sokféleképpen lehet ízesíteni. fluoridról. és nem utolsó sorban hasznos megoldás található erre az ugyancsak szagló problémára is.egészségadó" tulajdonsá­ gokkal rendelkezik. viszont nyolcszor több a koleszterin a tojásban. ha majd elkezd „dolgozni" a hasunkban? Legyen szó akár sörélesztőről. margarin. A serfőzők se tudtak mit kezdeni ezzel a hulladékkal. Keblemre. vagy csak ízesítő keverék. kevesebb kolesz­ terin. A tojás csirkeembrió. salá­ taöntet. tehát ők is a legjobban bevált módszerhez folyamodtak: kikiáltották . még keresni is lehet rajta. Ha már a konyhát bebüdösíti. hogy fizetnek is érte.. vagy sugárzó anyagról.nekünk eladhatják. azok olyan marhák. miszerint kevesebb zsír. Ezekből azt kell használni. hogy mi mindenbe tesznek belőle. előregyártott palacsintatészta. kakaó. akkor mit gondolnak. akár másról. sőt! Gyakorlatilag semmi rostot nem tartalmaz. Netán kivételt képezne mindaz alól. Még csecsemőtápszerekbe is! Igen. s minden hulladékelhelyezési gond megoldódik. s az egész eltűnt hiszékeny emberek hasában. és még hosszan sorolhatnám. amit ajánlanak? Csaknem minden ételreceptben adunk különböző változatokat. kivételesen valamennyi szakember által támoga­ tott általános étkezési elvnek.jóakaróink". mi mindenhez adagolnak „dúsítóként" tej­ savót leleményes . s meglátják. mint például a marhahúsban! Persze a tojásgyá250 . Levesek. A „natura" boltokban kapható természetes élelmiszerkészítmények közt akad jó levespor. mint minden más állati eredetű termék. Hasonló a helyzet a cukorgyártás melléktermékével. zacskós krumplipüré. Csupán azt kellett bemesélni. A sörélesztő a sörgyártás mellékterméke.

az is figyeljen oda pár fontos részletre. hogy madarak ezreit fojtogatóan szúk ketrecekbe zárják. akik igyekeznek aztán ügyesen bebizonyítani. ha sokakat összezavar. annyira gyomorforgatóak. Évi három milliárd dollár a forgalma annak az üzletágnak. csak B-vitaminból vagy fél tucat különböző változat. cink. hogy így küzdjenek az élősködők ellen. Nagy vonalakban arról van szó. Néhol arzéntartalmú tápot etetnek velük. Együk a tojást szeletelt paradicsom­ mal és uborkával. hogy kevesebb kárt tegye­ nek egymásban az állandó torzsalkodások közben. Vas. megvásárolnak néhány . esetleg készítsünk belőle zöldséges rántottát. Honnan fogom mindezt beszerezni? Próbáljuk meg leegyszerűsíteni a dolgot.hogy nem csupán megö­ lik. És mindez csupán töredéke a teljes rémtörténetnek. ha a fogyasztók egységesen lépnek föl ilyen kívánalmakkal. 251 . amit szabad levegőt is látott. vigyázzunk. Aki tojást fogyaszt. Követeljük meg az olyan tojást. Oly körmönfontak. Nem is megyek a részletekbe.rak az ellenkezőjéről igyekszenek meggyőzni mindenkit. hogy nem is olyan nagy a veszély. Csőrüket rendszeresen lecsípik. (mely méreg egy része a tojásokba is bejut). amik eleve csak gyenge minő­ séget érhetnek el.. de így is a lehető legkevesebbet fogyasszunk belőle. hogy ezzel is szaporább tojásrakásra ösztönözzék a tyúko­ kat. nehogy a legrosszabbat válassza. (30 x 30 cm területre 4 tyúkot). mert a szervezet két különböző jellegű fehérje egyidejű emésztésével sokkal nehezebben fog tudni megbirkózni. Ezek a legjobb módszerek tojásfogyasztáshoz. A gyártók kénytelenek lesznek meghátrálni. ' Teljesen meg vagyok zavarodva a különböző tápanyagokat ille­ tően. vagy keverjük salátába.jónevü szakértőt". és még százával a többi elengedhetetlen anyag. Más fehérjetartalmú ételekkel sem ajánlatos keverni. Minden képzeletet fölülmúl az a tortúra. hogy még azt is el tudnák hitetni: nem fenyeget fagy a Csomolungma csúcsán sem. mozogni engedett madarak tojtak. amelyik palackokban és kapszulákban drága pénzért árulja mindazt. Szinte mindegyikük lába kisebesedik a drótfonat padozaton. s emberségesebb körülmények közt tartani a tyúkokat. Másrészt a tojás nagyon tömény fehérje. ami nélkül nem lehet élni — szerintük. amin ezek a szerencsétlen állatok átesnek. mert annyira bonyolulttá tették. hogy meg se tudnak fordulni. de gyakran meg is eszik egymást. ahhoz hasonló piszkos módszerekkel. Napi 17 órát tart a mesterséges megvilágítás. A tojástermelés 95 százaléka olyan futószalag módszerekkel tartott tyúkoktól származik. ahogy például a dohányipar védi saját érdekeit. hogy nem csoda. hogy csak megfe­ lelő ételtársításban fogyasszuk. így csökkenthetők a legkisebbre a káros hatások. A szűk tartás annyira kiforgatja természetes viselkedésükből a tojókat. Lefizetnek.

képtelenek az • igazság befogadására. azért minálunk is előfordulnak kevésbé sikeres esetek. ugyanúgy. Pedig az igazság egészen egyszerűen megfogható: az emberi test a számára szükséges tápanyagokat vagy saját maga állítja elő. amikkel csökkenteni lehet e kellemetlen utóhatást is. vagy pénztárcánkat szeretné megvágni ily módon. a pajzsmirigyirtás és a vakbélkivétel. A táperö gyümölcsösökben és zöldséges kertekben rejtezik. annak vagy biológiai és élettani ismeretei hiányosak. Ehelyett azt mondom. Nem lesz semmilyen hiánybetegsé­ günk. ha valóban lényeges elemek hiányoznának a talajból. A tejipar. a méheltávolítás. s csak azért. Ezek aránya azonban — nyolc év távlatában — 252 . Egyéni és csoportos foglalkozásaink esetében is minden résztvevőről részletes adatlapot töl­ töttünk ki. A tápszergyárosok könnyen kijelentik. Érdekes. Úgy hallottam. ahogy szárnyat se tud növeszteni senki. Akad-e a Természet­ ben más teremtmény. ami kell. amelyik lényegesen megnehezíti a fogyást: a méheltávolítás. gabonában. hogyan sikerült mégis túlélni őseinknek az évmillió­ kat. a nap és a talajból fölszívott víz. gondoljunk kicsit bele. érvelni. Másrészt a növények­ nek sokkal fontosabb a levegő. megfelelő táplálkozás mellett mi is könnyen hozzájutunk minden­ hez. arra nincs is igazán szüksége! Aki mást állít. Még hosszan lehetne vitázni. mert csinálja magának. s bár eredményességi mutatóink rendkívül jók. Minden más állítás csupán hamis propaganda. a húsföldolgozás és a gyógyszergyártás által terjesztett hamis propaganda keltette félelem és kuszaság az. hogy hosszú jegyzékeket böngészve egyenként kelljen kipipálni az egyes tételeket nap nap után. tömegük­ nek ugyanis alig egy százalékát teszik ki a talajból fölhasznált anyagok. Semmilyen hiánybetegség sem fejlődhet ki abban. következetes hazugság. Igaz ez? A műtétek nagyon erős befolyással lehetnek a testsúlyra. gyümölcsben. nem vegyszerla­ boratóriumokban és nem holt állatok tetemeiben. amit aztán soha n e m lehet lefogyni. hogy a talajok nyomelemhiá­ nyosak. Szerintem az ő ágybéli képességeik hiányosak.. vagy a növények birodalmából tudja beszerezni. A növény nem is tudna rendesen kifejlődni. a hiszterektómia olyan elhízást okoz. olajos magvakban..(Csak azt tudnám. Az évek során több szép eredményt elértem olyanoknál. aki a fenti módon étkezik. anélkül. Azért vannak eszközök. melynek ilyen súlyos gondjai lennének a megfelelő tápanyagok beszerzésével? Nincs! Csak az embernek van ezzel baja. ami nincs meg a zöldségben. Más szóval.) Dehát ebből meg ők akarnak megélni. csírában. Három olyan műtét van. ahogy rájöttünk erre az összefüggésre. ami nekik a közvetlen hasznot hajtja. akik átestek a három fölsorolt műtét közül valamelyiken. használjuk egyszerűen a józan eszünket. Senki sem tud száz százalékos eredményt fölmutatni.

E kiválasztási csatorna megszűntével könnyebben elkezdődik az anyagcsere melléktermékeinek fölhalmozódása a testen belül. melynek során zsírból állít elő szőlőcuk­ rot. Jellemző esetei ezek annak a gyógymódnak. A méhhel együtt a petefészket is el szokták távolítani egy-egy iyen nőgyógyászati . hogy bármilyen szerv eltávolítása bizonyos hátrányos következményekkel is jár. ha a petefészek és/vagy a pajzsmirigy kiirtása után végképp reménytelenül fölpüffed valaki. s nem az igazi okot keresik és szüntetik meg. Létezik még egy fogás. a pajzsmi­ rigyre. Legnehezebb azoknak a helyzete. Tudjuk.. akár egyik vese vagy tüdő eltávolításán sem töprengenek sokat. A petefészek kiirtása szinte kivétel nélkül hatást gyakorol egy másik belső elválasztású szervre. akiknek mind a méhét. mind a pajzsmirigyét kivették. hogy valamennyiükön a fenti műté­ tek valamelyikét végrehajtották. akkor nagyon hamar kés alá kerül a beteg. érett petesejt befogadásához. még ha néhány sebész nem is egészen így gondolja. Bizonyára hallottak már . A méheltávolítás esetében két összetevő is közrejátszik az elhízásban. a fejes saláta. Aki ilyen műté253 . az agy csak glükóz. A létfontosságú glükózt a szervezet más cukrok és keményítők megfelelő átalakításával biztosítja az agy számára. A részleges sikertelenség okait kutatva az adatlapokat is elemeztük. Kiderült. Másrészt a petefészek olyan hormont is termel. Ezért — szinte kivétel nélkül — minden méhirtáson átesett nőnek kezelni kell a pajzsmirigyét is. semmi mást nem tud fölhasználni. Ha a vér szőlőcukor szintje nagyon alacsony értékre esik a cukor. vagy a májról van szó. a szívről.. ami segít a szervezeten belül a zsír elbontásában. Ha nem az agyról. amikor a tüneteket kezelik. Elmagyarázom. elvégre az anyatermészet nem szokott fölösleges szervekkel ellátni. azaz szőlőcukor üzem­ anyaggal működik. de még ilyenkor sem teljesen reménytelen.nem éri el a tíz százalékot. Sok szeszély­ diéta. ami korábban rendszeresen kitisztí­ totta a méhet az új. mint amennyi általuk a szervezetbe került.kipakolás" alkalmával. s a test — végtelenül bölcsen — átveszi az irányítást. s beindít­ ja az úgynevezett glükogenezist. mert nagyon megviselheti a szervezetet. mert lebontásuk és emésztésük több ener­ giát fogyaszt. Nekik sokkal szigorúbban be kell tartani az itt lefektetett szabályokat. a spenót és más nyers zöldség. akkor vészhelyzet áll elő. kalóriaszámláláson alapuló hagyományos fogyókúra is megengedi ezek korlátlan fogyasztását. Egyrészt nem lesz többé havivérzés. de azt tényleg csak a végső esetben szabad bevetni. tehát a petefészek által termelt hormon is hiányozni fog. s nagyon nehéz lesz így lefogyni. Persze általában is igaz.nullakalóriás" ételeket emlegetni.és keményítőtartalmú táplálékok hiánya miatt. megváltoztatja a szokásos anyagcserefolyamatokat. mint ami­ lyen a zeller.

Burton úr — szerencséjére — akkoriban egy természetgyógyásszal is kapcsolatban állt. de annál több magas természetes víztartalommal rendelkező étet fogyasztunk. veszélyes lenne nem figyelni rá! Ezt úgy érhetjük el. hogy meg ne említsem Dr. halassza el a műtétet. mint pajzs­ mirigy. rendszeres időközönként. mert súlyos kínlódással jár. ha hirtelen térnénk át a szokásos táplálkozásról egy kizárólag nyers zöldségből álló étrendre.. a tényleges vakbélen. A . hogy fiatalon. Saját esete olyan mély benyomást tett rá. vagy méh hiányában. Alec Burton esetét. hogy vakbélmútét után gyakori panasz a fölfúvódás. aki rávette. Ez az oka. hogy félvállról lehetne venni a dolgot. Talán furcsán hangzik. amely segíti a vastagbél tisztulását.vakbél" valójában apró függelék a vastagbél elején. amit csak végső esetben. A „nullakalóriás" fogyókúra olyan módszer. harmadé­ ves orvostanhallgatóként vakbélgyulladása támadt. Jó harminc éve. ha kizárólag ilyen .vakbele". azóta • is jó egészségnek örvend. A .ten átesve semmilyen más módon nem tud gátat vetni az elhízásnak. Nyirokszerv. Pedig ebben az esetben a szokásos glükózforrások kikapcsolásával akarjuk kényszeríteni testünket a zsír elbontására. az is sikerrel járhat. amit csak nagy körültekintés mellett szabad alkalmazni. illetve a székrekedés. mint a műtétet. El kell ismerni.. a visszahízás veszélye nélkül. Ismétlem. A lerakó­ dott mérgező anyagokat hirtelen fölkavarva a méregtelenítés nagyon kellemetlen tünetekkel járna. csak ilyen műtét után szabad alkalmazni. hogy abbahagyta tanulmá254 . Ha már szó esett a vakbélről. Ezt a szigorú és kemény fegyelmet igénylő rendszert csak fokozatosan szabad fölépíteni. Orvosi neve appendix. de ez nem azt jelenti. s próbálkozzanak természetesebb gyógymóddal. Vakbél­ nyúlvány nélküliek számára különösen fontos a vastagbél tisztántartása. s még mindig megvan a . Egyheti böjtölés és némi étrendváltoztatás után elmúlt a betegsége. vagyis csak nyers zöldségekből álló fogásokat eszik. akkor már folytatni lehet az életet a Testkontroll ismert szabályai szerinti étkezéssel. Az pedig végképp nem ajánlható. magyarul féregnyúlvány.. s leállna a szervezeten belül a zsir cukorrá alaku­ lása. belsőnk megtisztítását lépésről lépésre kell elvégezni. de a gyümölcs cukortartalma nagyon is alkalmas glükózforrás. akkor nem hagyhatom ki. s orvosai nem láttak már más lehetőséget..nullakalóriás" étkeken él. Mindent meg kell tenni ennek érdekében. ez olyan szükségintézkedés. ha kevés sűrű. A megfe­ lelő ételtársítás betartása is nagyon fontos ebből a szempontból. Ha túljutottunk a nehezén és sikerült elérni a kívánt testsúlyt. úgy háromóránként. de elvesztése egyáltalán nem számít apróságnak. koncentrált táplálékot. eltávolított féregnyúlvány esetén könnyebb a helyzet.vakbél" maga tehát lehet kicsiny. hogy valaki egyik napról a másikra belevesse magát. hogy még a friss gyümölcs is tilalmas ebben az esetben.

Director / (813) 992-3811 255 . CENTER FOR CONSERVATiVE T H E R A P Y 4310 Lichau Road / Penngrove. New South Wales / 2195-Australia Ismerve a méregtelenítés. és elképesztően jó gyógyu­ lási eredményeket tud fölmutatni. a detoxikálás fontosságát azt szeret­ ném megtudni. megfelelő szakemberek irányítása alatt? Igen. úgyhogy tudok néhány címet adni az Egyesült Államokban. Alan Goldhamer. s doktorátusát mint „csont­ kovács" és gyógymasszőr szerezte meg. ahol megbízható. Dávid J. Tizenhat éve egy gyógyintézet igazgatója Ausztriaijában. OH 44136 Dr. gondos felügyelet mellett lehet nekikezdeni egy méregtelenítési kurzusnak. TX 78164 Dr. Igazi nagy humanista alkat. O. O. ez az igény már korábban is fölmerült.nyait a hagyományos gyógyászat területén. Box 2328 / Bontia Springs. Ralph Cinque. Director / (914) 889-4141 SHRANGRI-LA HEALTH RESORT P. FL 33466 Dr. az ő kezétől várva gyógyulásukat. Box 401 / Hyde Park. / Yorktown. CA 9451 Dr. William Esser. Manapság ő a Természetes Hygiénia egyik legragyogóbb alakja. O. ahová a világ minden részéről sereglenek a betegek. Számtalan betegséget kezel. FL 33923 Frances Cheatham. Director / (305) 965-4360 PAWLING HEALTH M A N O R P. van-e olyan hely. Director / (707) 792-2325 SCOTT'S HEALTH RETREAT P. Main St. ahol ezt ellenőrzés mellett lehetne végezni. Box 6229 / Lakeworth. Director / (216) 238-6930 HYGENIA HEALTH RETREAT 439 E. Director / (512) 564-3670 ESSER'R HYGIENIC REST RANCH P. O. Box 8919 / Cleveland. nagyszerű egyéniség. Scott. NY 12538 Joy Gross. Burton doktor az alábbi címen érhető el: Arcadia Health Center (T: (02) 653-1115) 31 Cobah Road / Arcadia.

R E G E N C Y HEALTH RESORTS 2000 S. California / USA . FL 33009 Dr. Grady Deal / (808) 332-9244 Ha akad olyan kérdés. sem az egész könyvben nem találtak választ. akkor hamarosan a választ is meg fogják találni. Director / (305) 454-2220 HAWAIIAN FITNESS HOLIDAY P. Ocean Ave. Gregory Haag. írják meg. / Suite 118 / Santa Monica. / Hallandale. melyre sem ebben a fejezetben. Hawaii 96756 Dr.) FIT FOR LIFE 2210 Wilshire Blvd. (Ugyan­ ezen a címen különböző Fit for Life ITestkontroll) rendezvények után is érdeklődhetnek. O. Box 1287 / Koloa. mely után az alábbi címen lehet érdeklődni. s ha figyelemmel kísérik Newsletter című rendszeres kiadványunkat.

hogy mi helyes és mi nem. amik ahhoz kelle­ nek. hogy vala­ mennyi egészségre vágyó ember beleillessze azokat mindennapi életébe. hogy mindig kisebb-nagyobb különbség lesz a megvalósított és az eszményi állapot között. hogy az ismeretek birtoklása nem elegen­ dő. de gyakran hiába.Az egészség összetevő elemei mostanra már bizonyára minden olvasó számára ismerősek. akaraterő is kell mindannak megvalósításához. Az egészségnek ezek az építőelemei nem rendkívüliek. ha a belső erők harcából ofykor azok a szándékok kerülnek ki 257 . már az is elég ahhoz.. A lélek erős. csak éppen. Tisztában vagyunk azzal is. tulajdonképpen egy­ bevágnak testünk tényleges élettani szükségleteivel. az nyilván forrón vágyik az egészséges életvitelre. a hevesebb indulatok. Nincs egyedül. különben már rég sarokba vágta volna könyvünket. aki úgy érzi. amiről ugyan belátni már beláttuk. hogy elég azok alkalma­ zásához is. sem a bűntudat nem jó tanácsadó. de a test gyenge. Ez azonban még nem biztos. Sem az önsajnálat. hogy könnyebben teljesítsük a test egészségéhez szükséges tennivalókat. De az is érthető. hogy a lehető legkényelmesebben lehessen megközelíteni a célt. Úgy óvjuk egészségün­ ket. Úgy állítottuk össze a programot. A következő néhány oldalon ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. hogy ne jöhessenek létre betegséget teremtő körülmények. Aki az olvasásban idáig eljutott. nem elmélkedésre. Ha csak ennyit tudatosítunk magunkban. hogy könnyű legyen követni. hogy közben ne kerüljünk ellentmondásba személyiségünk különfé­ le egyéb kívánalmaival. arra. nyilvánvaló. lelkében állandó háború dúl a jó és a rossz között. mert elnyomják a hangosabb gondolatok. hogy csupán gondolatokat ébresszünk. miközben a min­ dennapi élet egyéb föladatait végezzük. de mi ezt is beleszámítottuk e kéthetes menetrend összeállításánál. Márpedig nem azért írtuk le.. hanem nagyon is gyakorlati megvalósí­ tásra szántuk a könyvünkben bemutatott ismereteket. Az elszántságot. a lelkesedést a folyamatosan elért sikerek táplálják. az akaraterőt. a lelkiismeret hangja azért mindig megsúgja. Közben ugyan egy ösztönös. hogy szükségesek az egészséges életvitelhez. hogy két hét alatt szinte észrevétlenül bele lehessen szőni a hétköznapokba is. csendes hang.

Felemelő érzés. a kellemes közérzet elérésében is segít. hogy egy kis levegőhöz jusson az. mi magunk vagyunk a parancsnokok ebben a vonatkozásban is. Ha hideg van. hogy segít a választásban. mit sem tördödve azzal. Gyümölcs­ reggeli helyett teletömnék a bendőt péksüteménnyel és kávéval. az egész világ kibírhatóbb lesz. hogy testi egészség te­ kintetében sem vagyunk másokra szorulva. a másik a „ H E T I FÖLADATOK". az szereljen ablakára biztonsági láncot. a Testkontroll. vagy sem. hogy a légzés valóban a méregtelenítést segítse. Aki aggódik. ráordítani mindenkire. önpusztító vágyakat is. takarózzunk be jobban. az egész világra. mint zárt ablaktáblák esetén. Test­ mozgás helyett a tévét néznék és sört vedelnének. hogy ezzel leromboljuk kapcsola­ tainkat. hogy ne alakuljon ki kényszerérzés. 1.) A heti hat nap persze nem azt jelenti. ha örömünket leljük bennük. Nem azzal. (Később nyugodtan lehet többször is. A Testkontroll segít kordában tartani a vad. Az öröm belsőnkből indul ki. hogy érezzük a szabadságot. MINDENNAPI T E E N D Ő K Hatásukra már két hét után figyelemreméltó javulást észlelhetünk egészségünkben és közérzetünkben. csupán azért adtunk heten­ te egy „szabadnapot". de akkor is legalább résnyire nyissuk ki a hálóhelyiség ablakát. amit ajánlatos hetente legalább hat napon megvalósítani. amelyeket sokkal kevésbé érdekel az egészség. Mindenki maga döntse el. hogy jól viseljük gondját testünknek és lelkünknek. Bátorítsa jobbik énünket az a fölismerés. Nem. a jobb döntések meghozatalában. amit kell. Igen. aminek megtétele után jó érzés tölti el az embert. hogy kiirtja. így elér­ hetjük. amikor tudjuk. nem bánva azt. s nem csupán a mi számunkra. vagy bírálja őket. Üvölteni.győztesen. Friss levegő hiá­ nyában ugyanis hamarosan visszamérgezéssé válna az éjszakai nyugo­ dalom. hogy a hetediken aztán mindent el kell követni. hogy a lehető legtöbbször azt csele­ kedjük. Ettől minden tettünk jobbá válik. mi irányítunk. Szórakozni szeretné­ nek. Aludjunk nyitott ablaknál. Az egyik a „MINDENNAPI T E E N D Ő K " . onnan sugárzik ki környezetünkre. hogy a test közben kikészül. hanem úgy. 258 . Ezt a fajta örömet éleszti ez az életmód. hogy hetedik napon is elvégzi-e a M I N D E N N A P I T E E N D Ő K E T . abban. A tennivalókat két csoportba soroltuk. amitől ugyan­ olyan nehézzé válik az illetéktelen behatolás. a „teljes egészségünkre" életmód. amelyeket legalább hetente egyszer végez­ zünk el. ami csak egészségtelen. akinek mindez túlságo­ san nehezére esne.

a levegőre. balra. 259 . A szív a test legfontosabb izma. oxigéndússá tették vérüket. Nyújtózzunk közvetlenül lefekvés előtt és ébredés után. de minden nap! Frissen. Jobban érzi magát az ember. A napi gyaloglás olyan előnyös hatásokkal jár. vagy napközben. Könynyedén. Húsz perc „ugrabugra" ugyanolyan áldásos hatást gyakorol a szívre és a keringésre. mint húsz perc gyaloglás — kivéve persze a szabad levegő. sokan nem is tudják. Az ébredéskor fölhajtott víz pedig a kiválasztást segíti. mert a levegőztetéssel fölfrissítették. 5. minden étkezés előtt öt-tíz perccel. Bokros teendőink közben néha észre sem vesszük a szomjúságot. utána mélyebben alszik. hogy a tartós vízhiány miatt érzik gyakran gyengének. hogy evés után már ne legyünk szomjasak. illetve reggel lelkesebben lát neki a napi föladatoknak. előre. hasi légzést. így délután nemcsak a közérzet lesz kellemesebb. Úgy kisimítja ez a ráncokat. edzeni kell minden egyes nap! Ne felejtsük. A rendszeres gyaloglók például á legritkább esetben szenved­ nek székrekedésben. A nap ugyan nem válik ettől jobbá. a legtöbb haláleset oka az. esős napokra. Igyunk egy pohár tiszta vizet közvetlenül ébredés után. vagy este. akik annyira megkedvelték az ugróasztalkát. váltott orrlyukkal. mint vasaló a frissen mosott inget. Ez az a minimális vízmennyiség. és nap közben is egy-egy pohárral.2. Különösen idegesítő nap után remek kikapcsoló módszer. többek között „kikézbesí­ ti" az energiát a megfelelő helyekre. ami már megelőzi a kiszáradást. s a látvány változatosságának hasznait. Egy pohár víz étkezés előtt segít az étvágyat kordában tartani. A nap bármely szakában. de a munka is jobban megy. de mi lazábbak leszünk. Jobban érzik magukat. kényelmesen j o b b r a . az ebédszünet alatt. levertnek magukat. sokakat isme­ rek. Reggel. jobban megy a gondolkodás. Gyalogoljunk naponta legalább húsz percet. majd lábujjhegyre állva próbáljuk elérni ujjunk hegyével a mennyezetet. 3. hogy a munkahelyü­ kön is tartanak egyet. Elárulhatom. hogy a szív lölmondja a szolgálatot. végezzünk hat mély. 4. hogy megdobogtassa a szívet. de minden nap. Az ebédszüneti séta segít. Lefekvés előtt is érdemes. hogy a munkaidőt megszakítva ki­ mozduljunk a napra. hátra. javul az agyműködés is. amikről legtöbben nem is tudnak. tisztább lesz a látás. a nap. megtisztitja a gyomor belső felületét az esetleg még rátapadt ételmaradéktól. fürgén. ugyanakkor elegendő folyadékkal lát el ah­ hoz. mélyebb lesz tőle álmunk. A j o b b keringéstől bőrük színe is szebb. A víz számos fontos feladatot lát el a testben.

mert ezzel is jó szolgálatot teszünk egészségünknek. A X. ami bensőnkben folyik. ugyanakkor az egész testből kihajtja a mérgező lerakódásokat. Fontos. Ez megerősít. Fordítsunk legalább napi öt percet elmélkedésre. legkönnyebb (a X. de persze gyakrabban is lehet. fejezetben megtalálható) egész­ séghinta-gyakorlat is erősíti a szívet. Azaz délig ne együnk mást. hogy heti egy gyakor­ lás helyett a mindennapi elvégzendők közé kerül. s j ó . J ó g a . arra. Nyugodtan.Az „ugrabugra"-asztalkát mozgásukban korlátozott idősebbeknek is melegen tudom ajánlani. általa jobban tudatosulnak bennünk saját egyéniségünk jellegzetességei. lehetősé­ geink. haszna ugyanakkor a legdrágább kincs. s megelőzi a székrekedést. ha az itt fölsoroltakat hetente legalább egyszer elvégezzük. A reggeli nyújtózkodás utáni öt perc például nagyon alkalmas erre az önmagunkba pillantásra. nyugodt helyen. De vigyázzunk. hogy saját lelkünkbe tekintsünk. egymásnak sokszor ellentmondó kívánságokat vetít elénk. hogy legkevesebb öt percet. s az ebéd. Belégzéskor szívjuk magunkba a szeretetet. kényelmesen ülve egy csöndes. ha mindig ugyanazt a napszakot használjuk e célokra. ne vigyük túlzásba. míg kívülálló szemlélőként arra összpontosítunk. Ajógával fordul elő leggyakrabban. hogy segítsenek megőrizni a fiatalságot és a hajlékonyságot. Kezdetben azért a heti egysze­ ri alkalomra is büszkék lehetünk. 1. képességeink. a gyakorlatok soha ne okozzanak fájdalmat. tárgyilagosan nézzük végig valamennyit. Már a legegyszerűbb. csukott szemmel. hiszen nem túl drága. 7. céljaink. egészséges életmódhoz való kötődés elmé­ lyítésében ezek az önmagunkra összpontosítva eltöltött percek. agyunk milyen különböző. Meggondolandó beruházás. olyan könnyű megked­ velni és annyira kellemes a hatása. átszivattyúzza a nyirokrendszert. 260 . kilégzéskor pedig engedjük szabadjára a negatívumokat. és az is. Nem nehéz. ha valóban örömünkre szolgál. Később is csak akkor tegyünk bármit is gyakrabban. fejezetben ismertettünk néhány jógagyakorlatot. szükségleteink. Úgy válogattuk őket össze. vagy bárkinek — például zord időjárás esetére. csak gyümölcsöt. Kulcsfontosságúak az új. valamint a vacsora összeállítá­ sánál ügyeljünk a megfelelő ételtársításra. HETI FELADATOK Meglesz a jutalma. hogy naponta. ha tényleg jólesik. Figyeljük. Étkezzünk a Testkontroll elveinek betartásával. 6. az egészség és a közérzet javulásában fog kamatozni.

Box 64. Az éjfél előtti álom a legértékesebb! Őseink is a „tyúkokkal feküdtek". azaz amikor leszállt a sötétség. vagy más magas rosttartalmú zöldséget! A hangsúly a fejes-. hetente legalább egyszer? 3. megosztják majd velünk sikeres készítményeik titkát!) De tudok ajánlani egy nagyon jó szakácskönyvet is. Lefekvés este kilenckor. Omangod Press. Heti egy nap legyen kizárólag az eleven eledel napja. a karfiolt. hogy végképp nem bírják az egészen nyers táplálé­ kot. csírán. Megtapasztalva ezt a nagyszerű érzést. Ez annyira nyil­ vánvaló. Miért ne vegyük hasznát. Ez legyen az a nap. Kapcsoljunk be hangulatvilágítást. de manapság bizony inkább egy gyors zuhanyozással szoktuk elintézni a tisztálkodást. de azért a hét legalább egy napján adjuk m e g a fürdésnek is a módját. jobban tudjuk majd értékelni. Hetente egyszer vegyünk kiadós. emiatt könynyebbnek. P. avokádón legyen. Sokkal frissebben ébredünk másnap. forró fürdőt. Ne értsük félre a dolgot. Remek alkalom egy ilyen „élőétel nap" arra. kizárólag erre a célra. a nyers zöldség nem azt jelenti. vagy gyü­ mölcssaláta. illetve helyette a forró mentateának. (Marcia Acciardo. annál könynyebben emészhető. Jó is az. 4. a koraesti órákban.) Ez azt jelenti. boldogabbnak érezzük majd magunkat. amik kizárólag nyers alapanyagokból készülnek. Olykor a hideg salátapép is megteszi a párolt zöldség helyett. Előtte puha kefével távolítsuk el a száraz bór leváló. hogy kipróbáljuk a Testkontroli ételreceptek közül azokat. ) Az „élőétel napokon" fölgyorsul a test belső tisztulása. A kellemes pihenés és a jóízű alvás képessége a Természet ajándékai. a „teljes egészségünkre" életmód többi ajánlását is. töltsük meg a kádat jó forró vízzel s áztassuk tagjainkat kényelme­ sen. Ez az ideje a házi gyümölcsfagylalt­ nak is. sárgarépán.2. O. paradicsomon. uborkán. zelleren. hogy sokuk szerint bizonyára kár erre vesztegetni a szót. CT 06282. halott sejtjeit 2«! . Lehet. amikor a magtejet. az ebéd zöldség-. más zöldségből legföljebb csupán csöppnyit vegyünk. De alkothatunk saját magunk is új összeállításokat. illetve az abból készített finomságokat fogyasztjuk. akiknek emésztőrendszere már annyira legyöngült. Ez a kis befektetés is remekül kamatozik. melynek címe: Light Eating for Survival. lágy háttérze­ nét. vagy bármilyen m á s zöldsalátán. U S A . zöldpaprikán. Mennél több a salátában a nagy természetes víztartalmú összetevő. ha éppen hideg az idő. (Legföljebb azok párolják meg az ilyenkor fogyasztott zöldséget. Woodstock Valley. hogy a reggeli gyümölcslé. hogy marokszámra tömjük magunkba a brokkolit. készségesebben fogjuk betartani a Testkontroll-étrend. (Remé­ lem. végül gyümölcs vagy vegyes zöldsaláta dukál vacsorára. Ezen a napon csak nyers kosztot vegyünk magunkhoz.

szükségünk van környeze­ tünkből származó benyomásokra és támogatásra. Erdei séta hetente. ha ütésről van szó!) Szeretetet úgy a legjobb kapni. némi áztatás után. úgynevezett „luffa" frottírszivacsot. Nem a tett mértéke számít. Különösen fontos ez ma. vagy erre a célra szárított tökbélből készült spongyát. hogy élvezzük egymás társasá­ gát. 5. fák közt járkálva levezethető a hét folyamán fölgyülemlett feszültség. Alapozó. olykor iszonyúan fárasztó viszonyt velük. hogy nem várunk érte semmi viszonzást. Töltsünk boldog. A fürdés az egyik legkellemesebb lazító. az szinte mindegy. csak nagylelkűségünktől függ. miszerint jobb adni. önzetlenül. tiszta levegőben. pedig száz barát sem pótolja ezt a kötődést. igyunk. elfelejtet­ tük a régi bölcsességet. együnk. hány millió életet tehetünk jobbá. Mindig fölüdülés visszatérni hát oda. mert a családok 262 . fölemelő tevékenység. Az ember elsődlegesen a Természet gyermeke.egész testünkről. hanem annak is. Nagyszerű érzés lesz! Élvezzük a fürdőt. Különösen nagy szükség van erre a kikapcsolódásra. aki adja. úgy. ahová természetes hajlamai alapján vágyódik az ember. a bőr kiválasztása fölélénkül. Bőrünk pórusnyílásai így megszabadulnak minden szennyeződéstől. szeretet formájában visszaháramlik rá. Kiegyensúlyozza testünket. Néha úgy tűnik. hogy törődjünk velük. majd a nedves bőrről. ha hétköznapjainkat kénytelenek vagyunk szennyezett levegőjű városi kör­ nyezetben tölteni. hogy jól érezzük magunkat. Találjuk meg az alkalmakat. ünnepi együttléteket családtagjainkkal. biztonságot adó. beszélgessünk. Az ember alapvetően társas lény. aki kapja. Tulajdonképpen természetünk része. hogy együtt legyünk. Minden hét egy napján töltsünk pár órát a Természet lágy ölén. ha mi is adhatunk a sajátunkéból! Jussanak eszünkbe ilyenkor elsősorban az idősebbek. betegségmegelőző módszer. tegyük kelle­ messé — még mielőtt mi magunk is túlságosan megöregednénk. bará­ tainkkal. ha valamenynyiünk megkísérli jelét mutatni a törődésnek! 7. stressz­ oldó. legalább negyedóráig. a többit. csak a modern életforma zsákutcája választ el tőlük. Próbáljuk megváltoztatni a szoká­ sos. lelkünket. mint kapni. A feltétel nélküli szeretetteljes cselekedet nemcsak annak szerez kellemes perceket. növények. Használjunk ehhez természetes tengeri szivacsot. Tegyünk valakivel jót. Az oxigéndús. akik fontosak számunkra. Gondoljunk csak bele. nekünk sem tenne j ó t a remetelét. A régebbi időkben sokkal szorosabb volt a különböző nemzedékek közötti kapcsolat. jöjjünk össze azokkal. (Nemcsak akkor. amit már évezredek óta alkalmaznak. esetleg únt. mert a Természet az. például szü­ leink. ha csak rövid időre is. 6. Eleink sem éltek magányos életet.

Már két hét elteltével ráérezhetnek arra a különbségre. testileg. hogy az egymásnak ellentmondó „akadémikus" elvek már jócskán összezavar­ ták. Nehéz leírni. saját bőrükön tapasztalhatják meg mindazt a jót. mennél többen átéljék. Könnyen lehet. Újfent kérem. vagy egy brilliáns középcsatár egymagában nem sokat ér. Legjob­ ban a gyerekek tudják élvezni és értékelni a rokoni. ahogy egy jó balfedezet. Ha esetleg már leszoktunk volna erről. akkor elevenítsük föl. tudatilag egyaránt. hanem azt szeretnénk. csodás eredményük közösen jelentkezik. akkor kölcsönösen naggyá teszik egymást. az évek múlva is áldani fogja a mai napot. Valahogy úgy. de ha összekerülnek egy jó csapatban. Új világrészt fedezhetünk föl életünk számára. milyen nagyszerű érzés vár ránk. Külön-külön talán egyik pont sem látszik valami egetverő dolognak. megjavítják az élet minőségét. ne nekünk higgyenek. nem is beszélve mindarról a csalódásról. mert ilyen egyszerűen. lekileg. érzelmileg. papírra vetett puszta szó. mert csak így derül ki és csak így válik igazán hasznunkra valódi értékük. 263 . Bárki megteheti! S aki most rögtön belevág. ilyen termé­ szetesen kell gondját viselni önmagunknak. Átalakítják. s két hét után első kézből. kevesebb az alkalom a találkozásra. ha egyszerre alkalmaz­ zuk az egészség összes építőelemét. amit a testnek a Természet törvényei szerinti tartása jelent. hogy olvasott élmény maradjon. amikor egy „teljes egészségünkre" életmóddá kovácsolódnak össze. amit alkalmazásuk eredmé­ nyezett. Hogyan lehetne szavakkal híven kifejezni a rózsa illatát? De nem is az a célunk. baráti látogatásokat.tagjai hamar szétszóródnak. A heti és a mindennapi teendők együttesen megsokszorozzák egymás jó hatását. ne higgyenek nekünk. Nem is az. El lehet felejteni az egészet. hogy ki-ki maga megtapasztalja. amit itt suta szavakkal igyekszünk lefesteni. Aki ezt a könyvet olvassa. Próbálják ki maguk. azt — mint már korábban is joggal föltételez­ tük — valószínűleg érdekli saját egészsége.

.

mert ezek elégítik ki a test élettani. Hasonló a helyzet az egészség többi elemével. Az is egyértelmű.(Marilyn Diamond) Nagyon sokat számít egy új dolog esetében annak illeszthetősége. kellemes közérzetet biztosító táplálkozási mód gerincét kell. arra törekedett. gyorsan elkészíthető. E könyve elődje. hogy az elkészítés célja az eredeti értékek megtartása és bemuta­ tása. betűről betűre betartani. Elterjedt a friss ételek iránti igény. S ugyanígy legyen ez a táplálék­ kal is. ha lehetet­ lenség hozzáidomítani hétköznapjainkhoz. de egészséges készítményei. Azonban az étkezés az. az „ ú j konyha" kezdte el ezt az irányzatot. a testmozgás. amik azért egyben laktatóak is. sűrű levesek. nem fogunk sokra menni vele. Ezen a területen tehetjük a legtöbbet új egész­ ségügyi ismereteink kamatoztatására a mindennapi életben. hogy megfelelő étel­ társításokból összeállított. mindig marad különbség az eszményi és a valóság. mégsem költözhet emiatt mindenki vissza az erdőbe. Alig tizennégy hónapja jelent meg. hogy a desztillált víz a legtisztább. a pozitív érzelmi benyomások esetében is. ha tudunk. alvás. Tartósan pozitív hatása föltehetően az általa alkalmazott főzési módoknak köszönhető. jó erőnlé­ tet. az újfajta tudatosság általános előretörése egyszerűen bámulatos. a T e s t k o n t r o l l . könnyű fogások. házias konyhaművészet időigényesebb. hogy holnaptól mindenki csak azt issza. s addig is az elérhető legtisztább vizet igyuk. hogy adják. főtt tészták. a vágyak és a lehetőségek között. hiszen ezek azok a követelmények. biológiai szükségle­ teit. ez mégsem jelenti azt. Például hiába tudjuk. a pihenés. A Nouvelle Cousine. te­ gyünk meg annyit. sajátos. amennyi tőlünk telik. mámorító zamatú gyümölcslé- 266 . egészséget. Ehhez járulnak a vidéki. De azért tegyük meg a megfelelő irányban a le­ hetőségeink szerinti lépéseket. és olyan egyszerű. nyers fogások is. Az is természetes. hogy mennyire fontos a tiszta levegő. hogy új ismereteinket nem lehet szóról szóra. annak. Külön hangsúlyt kaptak a természetes állapotú. hiszen bármily nagyszerű is. Vastag. Az itt következő receptekkel kapcsolatban azt szeretném elöljáróban elmondani. melyek minden hatásos emésztést. A víz esetében például szerezzünk be lepárlókészüléket. a napfény. ugyanakkor j ó l kiegyensúlyozott recepteket adjon. hogy a helyes ételtársítás most is alapvető szempont volt. amiben a legkönnyebben és amiben igazán sokat tudunk változtatni. E rövid idő alatt is hatalmas változás állt be. mártások. helyi szokások szerint sütött kenyerek különböző teljes gabonafélékből. Újdonságokra is rábukkanhatnak.

a „hithű" növényevő is megkívánhatja időnként például egy orrcsiklandozó húsétel ízét. ínycsiklandozó saláták színesítik a kínálatot. könnyen elkészíthető zöldségtálak. De — húsevésről szólva — egy­ szerre csak keveset. hideg meglepetéseket találhat­ nak maguknak az édesszájúak. ha az állati eredetű élelmiszerek káros hatá­ sairól szóló korábbi fejezetek ellenére most csirke. hogy meg tudjuk szeretni. jócskán lezuhan az energiaszint.) Nem kell ezt a vágyat minden áron elfojtani. (Mert el kell ismerni. különben ugyancsak megfakul a „fényes" közér­ zet. A vegetar(ián)izmusra „áttért". kánikulai napokon fogják remek ötletnek találni! 267 . ízük valóban lehet kellemes. mivel a gazdaságosság is alapvető szempont. hogy sokan egyszerűen csak azért idegenkednek a nyerskoszt puszta gondolatától. s testünknek is. ugyanakkor kevésbé káros módon elégíthessük ki ízlésünk ilyen irányú igényeit. kizárólagosság. mint a cukorevési kényszer) teljesen elfojtani. legalább időnként egyszer próbálja ki mindenki! Adjunk egy-egy lehetőséget magunknak. hogy kielégülést nyerjen a testnek ez a kívánsága is. Remélhetőleg egyre többen lelnek rá saját ízlésük szerinti ételekre. különösen a méregtelenítési idő­ szakok idején. Nem egészséges semmilyen termé­ szetes testi vágyat (kivétel ez alól talán az olyan beteges kötődés. s így valóban mindenki táplálékává válhat ez az újfajta. Szívből ajánlom. a tésztafélék és a bur­ gonya újabb változatai. mert láthatólag ez a termé­ szetes felfogás kezd most uralkodóvá válni a konyhaművészet fejlődésé­ ben. a valóságot is figyelembe vevő szemmel nézni a világot. Hadd tegyek ehhez néhány tanácsot saját gyakorlati tapasztalataimból én is. férjem. vegetar(ián)izmusra kényszeríteni. Azért adunk ilyeneket is közre.kombinációk. Igyekszünk mindig realista. és friss. de távol álljon tőlünk minden szektásság. Egyszerűen készíthető fogások. nem akarjuk olvasóinkat növényevésre. csupán felhívtuk a figyelmet a növényi táplálék előnyös voltára az élet tartama és tartalma szempontjából. Tudom. Ha már túl nagy a kísértés. Harvey már hosszan ecsetelte az élő. értéke­ sek. csupán pár dekát együnk. továbbá az állati termékek evésének valós veszélyeire. Tápláló házikoszt. Talán meglepetést okoz.és halreceptekre bukkannak. ami azért a szakácsszakma értékeit is fel tudja mutatni. A sütnivaló választéka is bővül. lelkiismeret-furdalás nélkül megengedhető olykor-olykor egy kis kiruccanás a zamatoknak erre a területére. hogy jóízű. akkor nyugodtan. hogy legalább néhanapján él­ vezhesse a kizárólag ilyen táplálék nyújtotta előnyöket! Különösen meleg. elvakultság. Könnyen lehet. Tanácsosnak tartjuk az ilyen élelmiszerek fogyasztásának mennél nagyobb arányú csökkentését. mert még sohasem kísérelték meg. Ne értsék félre. de nem pazarlóak. egészséges étkezési mód. titokzatosságok nélkül. ahogy például az ázsiai országokban is teszik. eleven étel. a nyerskoszt egészségjavító hatásait.

toxikus állapoton.kalóriafaló" zöldséget eszik. délben gyümölcssaláta. hogy azt hisszük. ha két étkezés közt mindig legalább három órát kihagyunk. Például: reggel nyolckor gyümölcslé. tizenegy­ kor dinnye. Minden ilyenre rögtön ható gyógy­ ír. mindahhoz. a stressztől. Megerősödik tőle a köröm. sugárzóvá teszi a bórt. mivel ebből a fajta táplálékból származik a legkevesebb testen belüli mérgező maradék. vagy fölhajthatunk egy pohár gyü­ mölcslevet. hogy az emésztőszervek nyugodtan el tudják végezni dolgukat. lemerültek energiatartalé­ kaink. Kiváló eszköz. s hatására sokkal hosszabban tudunk összpontosítani. Saját tapasztalatom. sőt! Jobban. mert — a testből érkező jelzések hatására. Alig érzünk majd éhséget. Lefekvés előtt még megehetünk pár szem gyümölcsöt. a szervezet élő ételekből is megkapja az összes tápanyagot. Azonnal kiöblíti testünkből az oda nem való lerakódásokat. Ez persze téveszme! Távolról sem így van. eleven étel fogyasztásának legfurcsább hatása. A második „élőétel-". de keveset venni. ha némi súlyfölösleget észlelünk magunkon. vagy némi nyers mag fogyasztható. azaz nyerskosztnapon már bárki megtapasztalhatja magán az étvágy csökkenését. Vacsora este hat-hét körül. ami szinte mindenkit meglepetésként ér. A nyerskoszt javít az önmérgezett. virulnak a nyerskoszton. ami csak kell neki. mert l e l k i l e g úgy érezzük. mint bármilyen főtt ételekből készült lakomán.Személyesen is sok nagyszerű embert ismerek. ugyanakkor ez nem azt jelenti. fáradtságérzet nélkül leszünk képesek akár órákat dolgozni. Az első nap jelenti ugyanis a legnagyobb megpróbáltatást. ilyenkor egyfolytában enni kell. ha kevesebb gyümölcsöt fogyaszt. a legnagyobb forróság sem tud elbágyasztani. Három óra táján banán. szebben csillog a haj. ugyanakkor a lehető legkevesebb emésztési energia ráfordítása mellett. Laza. nyugtató álmot ad. nagy tál salátából és nyers zöldségből állhat. hogy csaknem teljesen elmúlik tőle az éhségérzet — ha már sikeresen túljutottunk az első napon. amire szüksége lenne. hogy élő ételekből jobb gyakran.n a p o k a t . Úgy tudjuk leghatásosabban életvitelünk hasznos részévé tenni az „ é l ő é t e f . hogy „élőéter­ napjaimon csodálatosan érzem magam.hogy megállás nélkül tömni kell a fejünket. melyek szerint minden szükséges tápanyag rendelke­ zésre áll — az agy éhségérző központja kikapcsol. Egészen különlegesen mély. és ahelyett is több . testünk nem jutott hozzá a megszokott táplálékhoz. ami 268 . de az egészséges embert is földobja. ha kisebb fájdalmak kínoznak. Az egyik. ami mondjuk avokádószeletekből. Mentesít a káros feszültségtől. frissen ébredünk. melyből mindig kipihen­ ten. kellemes érzéssel tölt el. hozzá friss gyümölcslé. kitisztul nyomán a tekintet. Kétféle hibát azért el szoktak követni ezeken a napokon. akik jól elvannak főtt étel nélkül. ha úgy érezzük. A nyers. az jobban teszi. Aki a súlycsökkentésre összpontosít. vagy helyette szeletelt paradicsom és uborka. Igaz. .

vagy kössünk sorba ezekből kettőt-hármat. az ehet bőven gyümölcsöt.— emésztődése alatt — segít elégetni a testben fölhalmozódott zsírt. iktassunk be életünkbe egyegy csakis „élőéter-napot. (már akinek ez a célja). s úgy vélem. ez mindig ránk fér. a frissen elpusztulnak. vagy más magot a zöldséghez. A nyers koszt megfelelő testmozgással és pihenéssel párosítva erősít. Emlékeztetőül: a rákos sejtek főtt táptalajon tudnak csak elszaporodni. mindhármat megérde­ meljük. ha könnyű súlyzógyakorlatokat is végzünk közben. Ilyen étkezés mellett még az egészséges testsúlynövelés is elérhető. gyó­ gyít és megfiatalít. . Érdemes kipróbálni. Akit viszont a túlsúlykérdés nem érint. és nyugod­ tan rágcsálhat mogyorót.

amelyik aprítja. vagy grapefruit (citrancs) is használ­ ható. A01 T A N G E R I N E JUICE/Mandarinharmat Hagyományos citrusprésen (citoromcsavarón) is kisajtolhatjuk a man­ darint. hogy ne tö­ mődjön el a gép. vastagabb anyagot nyerünk. csak abban különböznek tőlük. Szabad a pálya. 270 . a „nektárokat" és az „ambróziákat" egyaránt. a krémek. Az alábbi összeállítások csupán javaslatok. mert könnyen belelkesed­ nek. esetenként esetleg banánpépet is tartalmaznak. s így válik legjobban hasznunkra. ki lehet élni az alkotókészséget! Ha vendégeket kínálunk. mint az „igazi fagyi". vagy a kifacsart narancs jusson eszünkbe. Az aránylag olcsó házi gyümölcscentrifugák elter­ jedésének köszönhetően manapság a lehetőségek szinte korlátlanok! Hasznos és élvezetes szenvedéllyé is válhat az újabb és újabb italkészít­ mények alkotása. külön-külön. Egyes párosítások esetleg nem mindenkinek ízlenek. Olyan lesz tőle. Az „ambróziák". de születhet remek aromaharmónia olyan összetételből. Helyezzük üres műanyag dobozkákba. de (hámozás után) le lehet futtatni a gerezdeket gyümölcscentrifu­ gán is. vagy fagyasztott gyümölcsből készülnek. a levet is kiüríti. s általában többször szoktak kérni. Lassan kortyolgatva igyuk. különösen a meleg évszakokban.) A gyerekek is nagyon fogják szeretni. majd a rostot is. amikor bőven áll ren­ delkezésre egyszerre többféle friss alapanyag. azaz levek és krémek Ne csak a szokásos almaié. ha ivólevekről esik szó.Nektár és ambrózia. (Elkészítésükhöz a megfelelő háztartási gépre is szükség lesz. vagy formázzuk fagylaltadagolóval. mert még a szájban össze tud keveredni a nyál emésztőnedveivel. arról már bőven esett szó a korábbiakban. Az alábbi „nektárok" kedvenc gyümölcslé-alkotásaink. csak éppen annak káros hatású összetevői. tej. Ugyanehhez ter­ mészetesen más citrusféle. cukor és vegyszerek nélkül. így élvezhetjük igazán az ízeket. lehetőleg olyan centrifugára. ami itt éppen nem szerepel. s hogy ne kelljen túl sokat bajlódni a gép tisztántartásával. akkor érdemes megfelelő tartalékról is gondoskodni. Ilyenkor habosabb. hogy jéggel. hogy ne ütközzünk mennyiségi korlátokba. narancs. lehet kísérle­ tezni. „ledarálja" az alap­ anyagokat. Hogy a gyümölcslé mennyi j ó t tesz.

vagy sajtoljuk ki az almalevet külön. és turmixgépben keverjük össze a friss (vagy mélyhűtött) eperszemekkel. A04 PINEAPPLE-ORANGE-STRAWBERRY JUICE/Ananászos narancslé eperrel Ugyanúgy készíthető. A03 PINEAPPLE-ORANGE JUICE/Ananászos narancslé 1 érett. A szőlő kellemesen megédesíti az almalevet. csak epret is tartal­ maz. A05 CHERRY-GRAPE JUICE/Cseresznyés szólóié A cseresznyét (mélyhűtve) el kell tenni ehhez. majd a meghámozott narancsgerezdeket is. ha le akarjuk futtatni a gyümölcscentrifugán. Hihe­ tetlenül finom ízt ad a vörös csemegeszőlő kisajtolt levével! A06 GRAPE-APPLE JUICE/Szölös almaié A gyümölcscentrifugához j o b b a magtalan szőlő. habos finomságot alkotnak együtt.A02 STRAWBERRY-APPLE JUICE/Epres almaié Gyümölcscentrifugán futtassuk le az almát és az epret. Tes­ tes. ha az fanyarabb gyümölcsfajtából készült. Még lefagyasztás előtt érdemes kimagozni. hogy ne okozzon gondot. 271 . mint az előző (A03) keverék. vagy a már kész ananász-narancs keverékhez turmixgépben adjuk hozzá a fagyasztott eperszemeket. mert általában nem egyszerre érik a szőlővel. friss ananász 1 jókora narancs A meghámozott ananászt hosszanti hasábokra szeletelve lefuttatjuk a gyümölcscentrifugán. mert a magtól enyhén kesernyés lesz a friss must.

Nyáron nálunk mindig van belőle otthon. ha szilárd. alja sápadt-sárga. Ugyanis ez az az időszak. közepes nagyságú paradicsom 14 közepes méretű sárgarépa 2 szál zeller 2 zöldpaprika vagy paradicsompaprika 1 kisebb gyökér (fehérrépa) 1/2 csomó petrezselyem 1 kisebb uborka Lúgos kémhatású összetevőinek köszönhetően ez az ital semlegesíti a testben keletkező — legtöbbször savas — mérgező anyagokat. mégis nagyon frissítő hatású ízösszeállítás. s héja nem csillog viaszosán. sötétbarnára. vagy feketére érett magok­ kal. csak egyszerűen le kell engedni a gyümölcscentrifu­ ga torkán. azaz méretéhez képest jó nehéz. a legmelegebb évszakban is. a magokat sem kell kipiszkálni. Hogyan lehet a jó görögdinnyét kiválasztani? A kongó hangon kívül (ami nem is mindig biztosíték) érdemes másra is odafigyelni. lédús. hanem kissé tompa már. Vágjuk egyszerűen hasábokra a görögdinnyét. zamata azóta is kedves nekem. s a többi összetevő is könnyen beszerezhető. ha sűrű. Persze frissen a legjobb. aztán a magunkén. illetve ha a magok közt akad még fehér. 272 . N e m várható sok jó a dinnyétől. A 0 9 S U M M E R V E G E T A M O JUICE/Nyári vegetalé 4—6 érett. telt a dinnye két vége. Először egy hosszabb koplalás után kóstoltam. Jó jel. íze is pompás.A07 W A T E R M E L O N JUICE/Görögdinnyelé Remekül oltja a szomjat. Érdemes kipróbálni más (például sárga) dinnye levével házasítva is. hiszen ilyenkor bőven terem paradicsom. ha világos sávok láthatók benne. ha gömbölyű. amikor érdemes gyakran fogyasztani. vétek kihagyni egyetlen dinnye­ évadban is. Félbevágott dinnyével könnyebb a helyzet. tömör. élénkpiros legyen a húsa. de két-három napig is eláll a hűtőben. A 0 8 APPLE-CELERY/Zelleres almaié 6—8 db magházától megtisztított alma négyrét vágva 1 szál zellerzöldje Szokatlan.

akik mind arról számol­ nak. hogy a banántejjel is megismertesse az embereket — mosolyodott el szélesen. vegyszermentes. tartalmazza mind a nyolc fontos. aki korábban a mandulatej titkába is beavatott. A zöldpaprikákat vágjuk szintén négyfelé. hogy kidobhassuk a magokat.Elkészítéséhez vágjuk négyfelé a paradicsomokat. nem beszélve az ízéről. Fogyasztás előtt fölrázandó! Az adott mennyiségű zöldségből nagyjából egy liter lé nyerhető. — Na.. s ráadásul olyan élő formában. Boldogan számoltam be neki a mandulatej osztat­ lan sikeréről. be. hogy jobbat már kívánni sem lehetne. s valamennyi alapanyagot lefuttatjuk a centrifugán. A petrezselymet megmossuk. kimagozva 273 . minden répát — hámozás helyett — alaposan mossunk meg és szeljük le a végüket. A banántej teljes fehérje is. míg csodálatosan tiszta szemében huncut szikrák sziporkáztak. Finom és tápláló mindenkinek. míg egészen sima nem lesz. Igaza volt. úgynevezett eszenciális aminosavat. meghámozva. mexikói banánok közt válo­ gatott. Kevés citromlé kellemesen „megbolondítja". Al 1 A L M O N D SURPRISE/Mandulalepetés 3 deciliter . A banánt és a vizet turmixgépben keverjük össze. A10 BANANA MILK/Banántej 1 jókora. s a zellerrel is ugyanezt tegyük. hogy a picik egyszerűen imádják. amikor másodszor összefutottam vele egy természetes élelmisze­ reket árusító üzletben. Eszményi „babapapi". Épp a szép pettyesre érett.Mandulatej" (A magtejek közt ismertetjük) 3 deciliter friss narancslé 1 db szép narancs. A víz utólagos adagolásával állíthatjuk be végül pontosan a kívánt sűrűséget. a banántej is pompás dolog. nemtől és életkortól függetlenül. Philip Welsh doktortól tanultam el a banántej készítését. akkor itt az ideje. az uborkát lehámozzuk. érett banán 2—4 deciliter víz ) Ugyanattól az aranyos — és kilencven-valahány éves kora ellenére csodálatosan egészséges — öregúrtól. egy banánból 3—6 deciliter készíthető. azóta is szívesen terjesztem. számtalan hálás kisgyermekes mama örömére.

pár perc alatt simára keverjük.Valamennyi összetevőt turmixgépbe tesszük. hogy tálalás előtt kockázat nélkül föl lehessen rázni.és gyümölcsle­ vet is sajtolni. 1 kg hasábra vágott görögdinnyebél 1 /2 kg hasábra vágott sárgadinnye (például kantalupdinnye) bele 1/2 kg vörös csemegeszőlő 6—8 db narancs 1/2 kg hasábra vágott ananászbél 30 dkg kimagozott sárgabarack 25 dkg kimagozott szilva 1 db érett banán A banán és a narancs kivételével futtassunk le minden egyebet a centrifugán. majd 274 . A mennyiségek két személyre szólnak. s gondot okoz. például friss. amikor egyszerre sok gyümölcs beérik. hogy mit is kezdjen vele az ember. A rendelkezésre álló anyagok és a szárnyaló képzelet ezen a területen is csodás. A narancsból hagyományos citruspréssel csavarjuk ki a levet és azt a banánnal együtt turmixgépben keverjük simára. attól függően. hogy mennyire lédúsak a fölhasznált gyümölcsök. ínyderítő alkotásokra ösztönözhet. Mindez úgy egy. A 1 3 ORANGE FREEZE/Fagykrémes narancsolat 3 deciliter friss narancslé 2 db fagyasztott banán 4—6 szem érett datolya. Az egészet jól záró edénybe összeöntve tegyük a hűtőbe. hogy hívogató legyen. (mert csak hidegen az igazi). Néhány tálca — görögdinnyeléből fagyasztott — j é g k o c k á v a l tartsuk hidegen. kimagozva 1—2 deciliter tört j é g A narancslevet és a datolyát turmixgépben keverjük simára. új. A 1 2 T R O P I C A L AMBROSIA/Délszaki hulla-hopp ambrózia Már ez az egy finomság is megéri az ajánlott gyümölcscentrifuga beszerzését. Díszíteni is lehet. zöld mentalevéllel. Alkalmas például érkező vacsoravendégek kínálására. amíg mindenki megérkezik. Akkor érdemes nagy mennyiségben „gyártani" ezeket az „ambróziákat". olyanét. Öntsük puncsostálba. másfél litert tesz ki. amivel egyformán jól lehet zöldség. majd leszűrjük.

A14 MELÓN SMOOTHIE/Hideg dinnyekrém 1 ¡1 kg dinnyebél (bármilyen sárga-. friss vagy mélyhűtött. ami „hurma". fojtós. annál sűrűbb a krém. Az adag egyszemélyes. Paradicsom nagyságú. s keverjük tovább. í n . vagy görögdinnye alkalmas) 3—4 db jégkocka (tetszés szerint. török nevén. Turmixban kell a kétféle dinnyét összekeverni sima.adjuk hozzá a jeget és a banánt. U J vjbimV] .vwj"fe rn ': • A datolyát és a narancslevet simára keverjük a turmixgépben.) Az adag egyszemélyes. (Görögdinnye esetén nem is muszáj kipiszkálni a magokat. vagy 6—8 nyalóka készíthető ennyiből. Azonnal tálalható. nagyon érett 6—8 jégkocka 3—4 puha datolya. másnéven kákiszilva. ázsiai datolyaszilva. Ősz végén néha Magyarországon is kapható. friss.. habos péppé. de egyáltalán n e m ajánlott a méregtelenítés időszakában) Turmixban kell összekeverni sima. Bele lehet fagyasztani üres nyalókaformába is. nyéllel. 275 . így szopogatva fogyasztható. persimmon. mintegy fél litert tesz ki. * (Diospyros kaki). narancsszín haja alatt érdekes zamatú. Három adagot tesz ki. Börszerü. habos péppé. pépesen puha a húsa. Két személynek (talán) elég lesz az adag. de éretlenül fanyar. míg sűrű péppé össze nem áll. A15 ICY MELÓN SMOOTHIE/Jéghideg di-dinnyekrém 1 /4 kg görögdinnyebél. majd hozzáadjuk a jeget és a datolyaszilvát. vagy mélyhűtött 1/4 kg sárgadinnyebél.Í M xaál nyíri l 3 i r í i _ . (bármelyik fajta jó lesz).^p < . kimagozva lólte . Japán nemzeti gyümölcse.dí. A16 PERSIMMON SHOOTHIE/Fagycsók (datolyaszilva jéggé puszilva) 1/2 liter friss narancslé 2 közepes datolyaszilva*. Mennél több a fagyasztott gyümölcs részaránya. ha érett.

A gyümölcsös kehelybe (vagy tá­ nyérba) virágformát ügyeskedünk az összetevőkből: a barackszeletekből — a „virág" szirmai gyanánt — kört alkotunk. zöldbelü turkesztáni típusú. B02 M A N G O . s közepébe helyezzük a dinnyegömböket és a kettészelt szőlőszemeket. éles szélű félgömb „karalábéfúró" az alkalmas konyhai eszköz. hanem a teli betétet 276 . egy ripacsos hajú. hogy gömbönként vájjuk ki a ket­ tészelt sárgadinnye húsát a hajából. körülbelül másfél centi átmérőjű dinnyegömböcskéket.Gyümölcssaláták és mártások B01 PEACH-MELON F L O W E R B O W L S / Dinnyebibés-szölöszirmos baracktál 2 db nyolcrét vágott őszibarack 3/4—1 kg dinnyebélgömböcske két különböző sárgadinnyéből Pár szem hosszában kettészelt (lehetőleg magtalan) fehér és piros szőlőszem. falásnyi darabokra vágva 36 db dinnyebélgömböcske kantalupdinnyéböl 2 szép őszibarack. mindegyik 12-rét szeletelve 12 szem eper lecsumázva és hosszában kettészelve 2 db sárgabelű (például Bartlett) körte lehámozva és 12-rét vágva 1/2 kg mélyhűtött dinnyehasáb turkesztáni típusú sárgadinnyéből 1/2 kg mélyhűtött dinnyehasáb kantalup típusú sárgadinnyéből A mennyiségek hat személyre szólnak. úgy. 6 szelet (úgy másfél centi vastag) turkesztáni dinnye.M E L O N B E R R Y SALAD W I T H HONEYLOUPE SHERBET / Vegyes gyümölcssaláta dinnyeserbettel Kétféle sárgadinnye szükségeltetik hozzá. amire a mélyen barázdált forma és a sárga színű hús a jellemző. amivel könnyen el lehet készíteni az apró. de ne a szűrő. majd futtassuk le a fagyasztott dinnyét a gyümölcscentrifugán. Remek étvágygerjesztő első fogás. A mentalevelekkel még teljesebbé tehetjük a „virág" látszatát. N é h á n y friss mentalevél A nyeles. illetve egy kantalup típusú. Rendezzük el a friss gyümölcsöt egyenlő adagokban hat kistányérra. Az adott mennyiségek két „virágtál" összeállítására elegendők.

B06. Elké­ szítéséhez jó szolgálatot tesz. kimagozva és kockára vágva 1 mangó lehámozva és kockára darabolva 15 dkg mazsola vízbe áztatva Helyezzük az összes gyümölcsöt egy tálba. teljes. s máris kész a hihetetlenül finom nyalánkság. és sima. Öntsük nyakon mindegyik gyümölcsadagot egyegy merőkanál jeges dinnyepéppel. amire a mélyen baráz­ dált forma és a sárga színű hús a jellemző.használjuk ehhez. majd öntsük nyakon az itt következő (B05. B04 COCONUT-APPLE GRANOLA / Kókuszos-almás gyomorvigasztaló Ez a mennyei. Egy egész ebédet kitesz. vagy alkalmas valamilyen bőséges. egy ripacsos hajú. A csevegés tárgya — érdemes megfigyelni. míg a többi fogáson befejezzük az utolsó simításo­ kat. 277 . szeretne „ v a l a m i mást is". vagy rétegezzük a különbö­ ző színű összetevőket adagonként üvegkelyhekbe. vendégváró vacsora első fogásának. illetve egy kantalup típusú. ha van odahaza valamilyen háztartasi ro­ botgép. szinte bizonyosan — a felszolgált étvágygerjesztő gyümölcsfogás lesz! — Ez az étkezés utáni édesség. zöldbelű turkesztáni típusú. csak mi előételnek kínáljuk — szoktam magyarázni. A fenti mennyiségekből 3—4 adagra futja. így nem válik külön a rost. aki nem elégszik meg a puszta gyümölccsel. remek reggeli lehet olyan gyereknek. vagy B07 sorszámú) gyümölcsmártások valamelyikével. lehetőleg mag nélküli 15 dkg áfonya 1/2 papája lehámozva. hogy csevegés közben elcsemegézze­ nek rajta a látogatók. mielőtt iskolába indulna. gabonamentes „gabonakészítmény" könnyű és édes. B03 FRUIT F O R LIFE SALAD / Egzotikus „Testkontroll" gyümölcssaláta Kétféle sárgadinnye szükségeltetik ehhez is. 1/2 turkesztáni dinnyéből készült dinnyebélgömböcskék 1/4 kantalupdinnyéböl készült dinnyebélgömböcskék 30 dkg vörös csemegeszőlő. jeges dinnyepépet nyerünk.

B05 STRAWBERRY-MINT SOUP / Epres mentamártás Nagyon finom előételként egy hosszabb vacsora kezdetén. Díszítsük a tálakat a maradék eperszelettel és mentalevéllel. hogy végül is sűrű serbetet nyerjünk. A mennyiségek négy személyre szólnak. a kókuszbelet és a ribizlit. A mennyiségek két személyre szólnak. majd szárazra törülgetve 1/2 deciliter frissen facsart narancslé 1 kg fagyasztott eper 2 evőkanál kóku szbélreszelék (ízlés szerint) Rakjunk félre négy szép szemet a friss eperből. amíg el nem j ö n a tálalás ideje. és az egészet keverjük alaposan össze. a golden fajta a legjobb ehhez 1 marékra való friss kókuszbél 1 evőkanálnyi ribizli 10 dkg mandulabél 2 teáskanál juharszirup (esetleg méz) 1/2 teáskanál fahéj 2—4 evőkanál friss almaié Aprítsuk apróra a géppel az almát. Ezután hűtsük le. és addig keverjük. majd a juharszirupot és a fahéjat is. de teljes élőétel-ebédet ad például a „Kókuszos-almás gyomorvigasztaló" (B04) társaságában. sűrű eperserbetből.1 db jókora alma lehámozva és kimagozva. majd a többit tegyük egy turmixgép kelyhébe a juharszirup. míg egyenletes. Kívánságra az egészre kókuszreszelék is hinthető. Az almalét ízlés szerinti mennyiségben adagoljuk közben bele. A fagyasztott epret futtassuk le a gyümölcscentrifuga szűrés nélküli „tele" betétjén. 1 kg friss eper 2 evőkanál juharszirup (esetleg méz) 18 db friss mentalevél tisztára mosva. másik felét ledarálva adjuk hozzá. A mandula egyik felét vékonyra szeletelve. a narancslé és 10 db mentalevél társaságában. A félretett eperszemeket éles késsel átvágjuk vékony szeletekre és tartsuk a hűtőben. sima péppé össze nem áll. Tálaláshoz töltsük a mentás eperpépet négy lapos kehelybe és helyezzünk mindegyik kehely közepére a fagyos. vagy kenjük szét fémpengével. 278 .

B07 BANANA-PEACH SAUCE / Banán-barack gyümölcsmártás 1 szép. 279 . ízlés szerint A gyümölcslevet és a kesudiót turmixgépben simára el kell dolgozni. kimagozva Kevés frissen reszelt szerecsendió. ha ezzel a mártással leöntjük. s azt addig járassuk. nyersen vagy lefagyasztva 1/2 deciliter friss narancslé vagy mazsoláié (mely beáztatott mazsolából nyerhető) 1 db friss (vagy fagyasztott) őszibarack. mind pedig a barack a mélyhűtőből került elő. utóbbi esetleg sárgadinnyelével vegyesen 5 dkg nyers kesudió (beszerzési nehézség esetén más nyers maggal. valamint a szerecsen diót. érdekes zamatkompoziciók kipróbálásához. izgalmas ízösszetételek. Bármilyen gyümölcssaláta (például a B03 jelű „Testkontroli" gyümölcs saláta) mellé adható új. kimagozva 2 teáskanál juharszirup (esetleg méz) édesítéshez Kevés frissen reszelt szerecsendió. míg a pép egyenletessé nem válik. A megfelelő állag eléréséhez szükség lehet még további 1 /2 deciliter folyadékra. ízlés szerint. Addig kell tovább keverni. A mennyiségek négy adagra szólnak. érett banán. Bármilyen gyümölcssaláta (például a B03 jelű . például mandulával. ami beszerzési nehézség esetén gyömbérrel is pótolható Helyezzük valamennyi összetevőt turmixgépbe.B06 CASHEW-APRICOT SAUCE / Kesu kajszi gyümölcsszósz 2 deciliter narancslé vagy görögdinnyéié. ízlés szerint Kevés kardamom (Elettaria cardamomum). s csak ezután adjuk hozzá a barackot és az édesítőt. ha mind a banán.Testkontroll" gyümölcssaláta) új ízekkel gazdagodik. vagy akár a sárgabarack magjával is helyettesíthető) 4 db friss (vagy fagyasztott) kajszibarack. míg az egész egyenletessé nem válik.

hámozatlanul. míg azok is pépessé nem válnak. s üdítő változatosságot hoz a szokásos saláták közé. latinul Trigonella foenumgraecum) és a retek hajtása meglehetősen csípős. a napraforgó és a lencse csírája.és búzacsírát is. C02 FIT F O R LIFE S P R O U T SALAD / „TestkontroU" csírasaláta . A friss hajtás. de étkezési célra használnak többek között szója-. hogy az egész jó alaposan elkeveredjen. A görögszéna (fenugreek. 1/2 liternyi kettőbe tört hajdinahajtás 1/2 liternyi kettőbe tört napraforgócsíra 1/4 liternyi babcsíra 1/4 liternyi lencsecsíra 1/4—1/2 liternyi alfalfa hajtás 1 db j ó k o r a paradicsom. ízlés dolga. meghámozva és fölkockázva 280 . csíra már nem elérhetetlen (vagy ha nem akad megfelelő üzlet a közelben. A mennyiségek két személyre szólnak. de terjed a hozzá hasonló (csak nagyobb levelű) vörösherecsíra is. borsó. ha megakadnának. a hajdina. A legkönnyebben emészthető hajtások az alfalfa. Hihetet­ lenül jóízű ebéd. Minden összetevőt földarabolva még további 1-2 percig járassuk a gépet. magunk is hajtathatunk). földarabolva 1 arasznyi melegházi kígyóuborka. ha fejenként egy fél avokádót is adunk hozzá. illetve hámozva.Zöldségsaláták és salátaöntetek C O I B L E N D E D SALAD / Salátaturmix 2 db közepes nagyságú paradicsom 8 cm hosszú uborkadarab. a zellerrel lenyomatva segíthetjük. különféle bab-. ha vékonyhajú melegházi fajta. fűszeres ízű. ha a szokásos szabadföldi 1 db kisebb zöldpaprika vagy paradicsompaprika 1 szép szál zeller 5-6 salátalevél Először a paradicsomot aprítjuk folyékonnyá a turmixgépben. Ezután a salátalevelek következnek. majd hozzáadjuk az uborkát és a paprikát. hogy meg tudjuk-e szeretni ezeket. A legismer­ tebb az alfalfa hajtás.

Az adott mennyiség 2-3 adagra futja. 3 teáskanál olívaolaj 2 teáskanál friss citromlé 1 kisebb gerezd fokhagyma elkenve 1/2 teáskanál csípős Dijon. például a hosszú.SALÁTAÖNTET 1 db nagy avokádó 1/2—1 deciliter víz 1 teáskanál friss citromlé 1/2 mokkáskanál kömény (Cuminum cyminum. nehogy ráun­ junk az egyforma ízre. Az avokádóból kézzel vagy géppel sima pépet készítünk. a mustárral és a sóval. fodros levelű kötözősaláta. továbbá hintsük rá a fűszereket. ha azt használjuk). a citromlevet és a fűszereket.(dizsoni) mustár 1 csipet só. míg hozzáadjuk a vizet. majd rácsorgatjuk a csírakeverékre. más néven mandulanéz (C16 jelű) vagy egyszerű majonéz 1 kevés frissen tört bors. ízlés szerint 1 fej saláta 1 evőkanál mandulamártás. azaz „római" kömény) Kevés fűszerezett só. Salátatálban rázogatással keverjük össze alaposan a különböző csíra­ féléket. Végül hozzáadjuk a paradicsomot és az uborkát. majd adjuk hozzá a megmosott és falatnyi darabok­ ra tört salátaleveleket a mandulanézhez (vagy a majonézhez. a borsot és a bazsalikomot. a tépősaláta stb. vagy sómentes sópótló fűszer. ízlés szerint 1 evőkanál friss bazsalikom (Ocimum basalicum) apróra vagdalva Salátástál alján habverővel dolgozzuk össze az olajat a citromlével. C03 EASY LIMESTONE LETTUCE SALAD W I T H BASIL-GARLIC DRESSING / Saláta bazsalikomos-fokhagymás öntettel A fejes salátának többféle változata létezik. Még egyszer alaposan mozgassuk át. hogy minden j ó l összekeveredjen. majd az egészet újra jó alaposan átmozgatjuk. nehogy belefásuljunk ebbe a remek ételfajtába. Az esetleg valamivel magasabb ár ellenére is érdemes váltogatni a különböző változatokat. A mennyiség 2-3 személynek lesz elegendő. 281 . ízlés szerint.

azt takarjuk be a zöldségvagdalékkal. zeller. sima krémmé nem válik a salátaöntet. ízlés szerint 3 teáskanál víz 3/4 liter hajdinahajtás 1/2 liter napraforgócsíra 1/4 liter alfalfahajtás 2 db teljesörlésü gabonából készült csapati (búzalepény) vagy tortilla (ku koricalepény) Salátástál alján villával törjük péppé az avokádót. uborka. Jó alaposan mozgassuk át az egészet. illetve hámozzuk meg a zöldségeket.(dizsoni) mustár 1 teáskanál friss citromlé Kevés fűszerezett só vagy sómentes sópótló fűszer. salátatálcán Saját ízlés (és a lehetőségek) szerint összeválogatott zöldségek. C05 S O F T L E T T U C E T A C O S W I T H A V O C A D O DRASSING / Vegyes friss zöldségaprólék avokádóval.C04 S P R O U T SALAD S U N S E T PLAZA / Vacsoracsemege csírasaláta 1 közepes nagyságú avokádó 2 teáskanál majonéz 1 teáskanál csípős Díjon. hintsünk rá alfalfahajtást. míg megpuhul. Tisztára mosott salátalevél köze­ pére helyezzünk egy szelet avokádót. zöldpaprika. Senki el nem hinné. s végül locsoljuk le ( C l 5 jelű) „friss fűszeres avokádóöntettel". Az adag kétszemélyes. hogy a csapatidarabokat is átitassa a fűszeres salátaöntet. majd fölverés közben adagoljuk hozzá a citromle­ vet. sárgarépa. majd külön az alfalfahajtást is. majd törjük bele a salátába. majd — késsel vagy robotgéppel — metéljük mindet apróra. míg sürü. cukkini stb. például paradicsom. Néhány levél az épp rendelkezésre álló salátaféléből Avokádószeletek Alfalfahajtás Tisztítsuk. A hajdinahajtást és a napraforgócsírát kíméletesen darabokra tördelve adjuk hozzá az elkészült salátaöntethez. Száraz serpenyőben melegítsük meg a csapatit (illetve tortillát). 282 . amíg meg nem kóstolta. adjuk hozzá a majonézt és a mustárt. a sót és a vizet. milyen mennyei az íze.

ízlés szerint 1 kisebb fej fejes saláta. ízlés szerint alkalmazandó. ízlés szerint 1/2 mokkáskanál sómentes sópótló ízesítő (Spikes-féle). Két kiadós adagra futja. de a saláta íze akkor is fenséges lesz. de kíméltesen. Ha sajttal készítjük. lehetőleg 2-3 különböző fejes saláta fajtából 1/4 liternyi friss spenót 1 db közepes méretű paradicsom fölkockázva 15-20 szem zöld vagy fekete olajbogyó 10-15 dkg uborka fölkockázva 1 marék alfalfa. akkor ne tegyük bele a kenyérkockát. hintsük rá a túrót. Mandulamártás haszná­ lata esetén éppenséggel beletehetjük a kenyérkockát is. akár el is hagyható 1 csipet tengeri só.vagy hajdinahajtás 1 evőkanál apróra vagdalt zeller 1 deciliter hosszúszálú répareszelék 1 deciliter vékony csíkokra vágott pirospaprika 1 deciliter hosszúszálú tökreszelék 1 deciliter hosszúszálú cukkinireszelék 1. amely a távolkeleti különlegességeket árusító üzletekben lelhető fel).C06 S U M M E R GREEK SALAD W I T H SEVEN-HERB DRESSING / Görög nyári saláta hetedhét-fűszeres salátaöntettel 3/4 liternyi (körülbelül fél fej) salátalevél. ha sem sajtot. 1 gerezd fokhagyma 3 evőkanál olívaolaj Worcestershire szósz. levelenként lemosva és tiszta ruhán (vagy salátacentrifugával) megszárítva 283 . majd öntsük rá a salátaöntetet.5 deciliter (C17 jelű) „hetedhét-fűszeres salátaöntet" 20 dkg összemorzsolt túró vagy reszelt sajt Elegyítsük el valamennyi összetevőt egy salátástálba. C07 CAESAR SALAD / Császársaláta Figyeljünk itt is az ételek megfelelő társításának elvére. s mozgassuk át még egyszer alaposan. ízlés szerint 1-2 evőkanál friss citromlé 1 tábla nori (préselt tengeri moszat. sem mandulamártást nem haszná­ lunk hozzá.

a cit­ romlevet és a mustárt. hogy falásnyi darabokra tépkedjük. ami bármilyen alkalmi étkezést csak ünnepélyesebbé tesz. vagy a mandulanézt a kenyérkockákkal. más néven . miközben a levélerek vastagabb részeit félredobjuk. Az utolsó átmozgatás előtt még hozzáadjuk a parmezánsajtot. majd villával (vagy habverővel) alaposan összedolgozuk az olajjal. lágy ízű zöld nö- 284 . A madársaláta. ízlés szerint A fokhagymát villával törjük össze a salátástál alján. majd még egyszer alaposan átforgatjuk az egészet. „vúsztör") szószt. s meghintjük a törött borssal. Közepes lángon tartva a zsiradék hamarosan átveszi a fokhagy­ ma ízét. míg enyhén ropogós lesz. A salátaleveleket úgy keverjük bele a tálba. Serpenyőben melegítsük föl a zsiradékot és adjuk hozzá a fok­ hagymát. Az adag kétszemélyes. Hozzáadjuk a sót és a sómentes ízesítőt. vagy parmezán sajt (utóbbi esetben mellözük a kenyérkockákat) 1-2 deciliter (C08 jelű) „ F o k h a g y m á s kenyérkocka" Frissen őrölt bors. eldob­ hatjuk. Az adag 2-3 személyre szól. másnéven „ m a c h e " (Varianella locusta) apró leveles. A noritáblát 1 -2 másodpercig láng (vagy villamos főzőlap) fölé tartva megmelegítjük.Mandulanéz" (C16 jelű). s összehasonlíthatatlanul j o b b a készen kaphatónál. C08 GARLIC C R O U T O N S /Fokhagymás kenyérkocka Igazán könnyű elkészíteni.. ugyanakkor rendkívül ízgazdag zöldsaláta. eldörzsölve vagy 2-3 darabra szelve Aprítsuk a kenyeret körülbelül másfél centiméter élhosszúságú kockákra.2 evőkanál mandulamártás. C09 L I M E S T O N E A N D LAMB'S LETTUCE SALAD / Madár-fejessaláta Ez a legzsengébb. A kenyérkockákat a fokhagymás zsiradékban megpirítjuk. gyak­ ran forgatva. ekkor a nagyobb fokhagymadarabokat már kivehetjük. amíg fekete színe zöldre változik. A villával kihalásszuk belőle s kidobjuk a fokhagy­ madarabokat. További erőteljes keverés mellett hozzáadjuk a Worcestershire (ejtése kb. 1 karéj teljesőrlésü lisztből készült kenyér 2 teáskanál vaj vagy olívaolaj 1 gerezd fokhagyma. majd kis darabkákra törve beletesszük a salátaöntetbe.

végül távolítsuk el belőle a fokhagymadarabkákat. azaz más növényből kivont olaj. hogy a levelek külön­ váljanak.(dizsoni) mustár 1 teáskanál apróra metélt friss savory.vény. miközben a madársaláta nyalábjait összefogó rövid gyökérrészt eltávolítjuk. ami kiválóan . s addig is helyezzük hideg vízben a hűtőszekrénybe mindet. majd tegyük félre. aurescens) általában drágábbak. semmint elnyomja az uralkodónak szánt eredeti zamatokat. majd villával alaposan verjük föl. Kíméletesen. magyarul borsikafü. amíg a salátakészítésben rájuk kerül a sor. mivel ez az a saláta. utána kíméletesen tördeljük bele valamennyit a salátástálba. a fűszeres sót és a mustárt. C I O GREENS A N D SHREDED V E G E T A B L E S / Zöldséges zöldsaláta Egyszemélyes adagot adunk meg. Ekkor a salátaleve­ lekről először csöpögtessük le a vizet. de alaposan mozgassuk át az egészet. hogy az érzékeny zöldsalátákat a megfelelő gondossággal kezeljük. 2 fej fejes saláta 10 dkg madársaláta 1/2 deciliter (meg még két evőkanálnyi) legfinomabb olívaolaj 1 kisebb gerezd fokhagyma. (ehhez használhatunk salátacentri­ fugát is). A mennyiségek 4 adagra szólnak. A fejes saláták közül a drágább fajták (például a tépősaláta — Lactuta sativa var. Az elkészítés során mindvégig fordítsunk figyelmet arra. 285 . mert a legki­ sebb kíméletlenségtől is fonnyadni kezdenek. de finomabb szö­ vetszerkezetükkel. alkalmas méregtelenítéshez. s csurgassuk rá a fentiek szerint előkészített salátára. Az itt közölt Dijon-(dizsoni) salátaöntet inkább kiemeli. Háromféle salátaöntet-ötletet is adunk hozzá. azaz a kizárólag élőétel napokra. kettészelve 2 teáskanál frissen facsart citromlé 1/2 mokkáskanál fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. ízlés szerint (például a „Trocomare" nevű készítmény) 1 teáskanál csípős Dijon. hogy nincs bennük „idegen". majd kisebb adagonként szárítsuk is meg. más néven csombor(d) (Satureja hortensis) Áztassuk be a kettészelt fokhagymagerezdet az olajba. mely kifejezetten elegáns aromahatást ad minden salátakölte­ ménynek. érdekesebb ízükkel meghálálják az ártöbbletet. Óvatosan mossuk tisztára a zöld leveleket. Adjuk hozzá a fokhagymás olajhoz a citromlevet. melyek csak abban közösek. hogy min­ denhová eljusson az ízesítés.

ha kevés más zöldséget. például avokádót. C l l GRAPEFRUIT JUICE DRESSING / Citrancslé salátaöntet A citromlé szinte kínálja magát olajmentes salátaöntet alapanyaga­ ként. C13 B L E N D E D V E G E T A B L E DRESSING / Salátaöntet turmixolt zöldségből 2 db kisebb paradicsom 1 szál zeller 1/2 zöldpaprika vagy paradicsompaprika Addig turmixoljuk valamennyi zöldséget együtt. végül a (kézzel vagy a háztartási robotgép megfelelő pengéjével) finomra reszelt répát. A fenti (C10 jelű) salátára például egyszerűen csak rá kell csorgat­ ni fél deciliter frissen facsart citrancslevet. amit aztán ráborítunk a salátára. milyen lehet a grapefruit. s már kész is a remek salátatál. ízesítőnek alkal­ mazzuk valamelyiket az alábbi ( C l l . meghámozva és fölkockázva (tetszés szerint) 2 jókora sárgarépa. zellert vagy éppenséggel spe­ nótot adunk hozzá. az egészet alaposan átmozgat­ ni. hiszen a citrancslének egészen csekély a cukortar­ talma. de próbálták-e valaha. C12 C A R R O T JUICE DRESSING / Répaléöntet salátához A frissen sajtolt sárgarépáié már önmagában is nagyszerű salátaöntet. majd adjuk hozzá a para­ dicsomot. C12 és C13 jelű) olajmentes salá­ taöntetek közül. majd kíméletesen. lereszelve (úgy 3-4 decilitert tesz ki) Törjük falásnyi darabokra a salátaleveleket. de alaposan összerázzuk vele. egyenletes péppé. a zellert és az avokádót.12 db salátalevél (lehetőleg két különböző fajta fejes salátából) 1 jókora paradicsom. s turmixgépben jól eldolgozzuk azt a répáié alappal. fölkockázva 1 deciliter apró zellerszelet 1 közepes nagyságú avokádó fele. magyarul citrancs. salátával? Tökéletes az ízösszhang! Az ételek megfelelő társításnak sza­ bályát sem hágjuk át. de annak alapanyagaként is jól fölhasználható. amíg az egész össze nem áll sima. uborkát. 286 . paradicsomot.

akkor adjuk hozzá az olajat. időnként állítsuk le a motort. Ez a könnyű és ízletes keverék nemcsak salátaöntetnek j ó . de azokból csak fél mokkáskanálnyi kell. (Szárított fűszerek is megteszik. Például nyers zöldségszeleteket is belemártogathatunk. más néven olajözön — Carthamus tinctorius — olaja.1-1. például fakanállal letoljuk a kehely faláról a fölcsapódott avokádódarabkákat. 287 . amit a benne úszkáló fűszerdarabkák zöldre pettyeznek. Nagyjából 2 decilitert tesz ki. a fűszere­ ket. C15 AVOCADO DRESSING W I T H FRESH H E R B S / Frissfűszeres avokádóöntet 1 db közepes méretű avokádó Körülbelül 1. a fokhagymát és a citromlevet is belekeverjük. az ízesített sót és a citromlevet. Ezután a borsot. 1 fej finom fejes saláta 2 evőkanál olívaolaj 1/2 mokkáskanál tengeri só Frissen tört bors. hozzáadjuk az olajat és a sót. Ha szükséges.C14 FRENCH BUTTER LETTUCE SALAD / Franciás fejes saláta Egyszerű. majd j ó l átmozgatjuk az egészet. s újra alaposan összerázzuk a salátát. míg az egész krémes péppé nem válik. ami elég egy nagy tál salátára is. esetleg szölömagolaj) 1 teáskanálnyi friss savory (Satureja hortensis). hétköznapi saláta. ízlés szerint 1 kisebb fokhagymagerezd. péppé zúzva (például kés lapjával) 1 evőkanál frissen facsart citromlé Falásnyi darabokra tördeljük a salátaleveleket egy megfelelő méretű salátástálban.) Tovább turmixoljuk. Szinte bármilyen fogás mellé alkalmas kiegészítőnek. hogy valamilyen puha eszközzel. Amikor már egyenletes a keverék. magyarul borsikafü vagy csombor(d) apróra metélt levele 2 közepes nagyságú apróra vágott bazsalikomlevél (Ocimum basalicum) 1/2 mokkáskanál fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer.3 deciliter víz 2 evőkanál olívaolaj (vagy pórsáfrány. ízlés szerint (például a „Trocomare" nevű készítmény) 1 evőkanál frissen facsart citromlé Turmixgéppel dolgozzuk simára az avokádót a vízzel.

Ettől fellazul a bőre. mint pél­ dául a levegő nedvességtartalma.) Előre is meg lehet tisztítani a mandulát. amivel aránylag könnyen megtehetjük. Blansírozásnak hívják azt a módszert. hogy a fölhasználás időpontjára már elérje a kívánatos szobahőmérsékle­ tet. 288 . hogy fazékban vizet melegítünk. mind könnyű emészthetőség szempontjából. A gyerekek is szívesen segítenek. Harvey feladata. majd kiemeljük. Vagyis megéri a bajlódást. mint a majonéz elkészítése után. ezért nagyszerűen földob minden szendvicset.mandula­ néz" mandulamártás. ezért sokkal könnyebb és kevébé olajos. Igaz. a kocsonyásodás folyama­ tát olyan jelentéktelennek tünö tényezők is befolyásolhatják. tojásos majonéz amúgy is már megalkuvás a helyes ételtársítás szabályaival. Ne keserítsen el senkit az esetleges „sikertelenség". szórakoztató játéknak találják a pöckölődést. amihez csak hasz­ náljuk. A mandulanéz íze átmenetet képez a majonéz és a krémsajt között. vízbe téve. egészen vékony sugárban szabad hozzáönteni. mert a kevésbé szépre sikerűit mandulanéz zamata és élettani hatása ugyanúgy kitűnő. Az eredmény minden várakozást fölül fog múlni mind ízharmónia. könnyen ki lehet belőle pattintani a magot. Aztán szigo­ rúan ragaszkodni kell az előírt mennyiségekhez. hogy sokkal könnyebb elmosogatni a keverőedényt a . nagyon rövid időre. hogy valamennyi összetevőnek egyforma hőmérsékleten. . mint tojássárgát is tartalmazó rokona. (Nálunk ez férjem. Például azt. mert amúgy elkészítése kissé időigényes. mert egy-két napig így is eláll a hűtőszekrényben. még ha csupán ízesítőnek alkalmazzuk is. ami a hűtőszekrény­ ben kitart a következő vasárnapig. A különbséget már abból észre lehet venni. amíg a hétvégi sportösszefoglalót nézi a tévében. akkor viszont érdemes nagyobb adagot elkészíteni. néha még nekem sem. bátran használhatjuk. salátát. Abból áll. de ne felejtsük el idejében elővenni. A megtisztított mandulaszemek bőrét le kell húzni. csupán egy percre a forrásban levő vízbe dobjuk a mandulát. Hétvégén talán könnyebb időt szakítani rá. szobahőmérsékleten kell lennie. A majonézkészítés általános szabályait azért a mandulanéz összeállítá­ sakor is be kell tartani. nem min­ dig sikerül tökéletesre. A mandulanézzel nincs ilyen gond.C16 D I A M O N D ' S A L M O N A I S E / G y é m á n t m e t s z é s ü mandulanéz Ez a hihetetlenül finom majonézpótlék lesz csak majd az igazi ízélmény! Mivel alapja mandulakrém. Végül az olajat folyama­ tos keverés közben és csak nagyon lassan. A hagyományos. de ugyanúgy más ételnek (például nyers zöldségszeleteknek vagy bizonyos tésztaféleségeknek) belemártogatásához is remek.

akkor 1—2 evőkanál további víz hozzáadásával megkönnyíthetjük járását. akkor az olajtöbblet elkezd összegyűlni egy különálló cseppben az örvénylő massza tetején. nehogy hozzáérjen a közben nagy fordulatszámon forgó turmixpengéhez! A végső állag akkor j ó . amiben a jégszek­ rényben. s a gépet magas fordulatszámon járatva cseppenként adagolva kezdjük el az olaj bekeverését. tehát egy szűk liternyi mandulanéz készíthető. hajából kipattintott mandulamag deciliter tisztított vagy desztillált víz kisebb fokhagymadarab (negyed mokkáskanálnyi) mokkáskanál tengeri só (ízlés szerint. ízlés szerint (például a . Letakart tartályban egy hétig is eltartható a hűtőszekrényben. Az állásban az ízek csak még j o b b a n összeérnek. vastagabbá válik a készítmény.) Az adott mennyi­ ségekből 8-10 deciliter. (Ennek hatására a penge egyre szabadabban pörög majd..tárolni akarjuk. ez a művelet kissé kockázatos. (Hacsak hamarabb lába nem kél. ha mindjárt abban a lefedhető edényben keverjük össze. amíg az egész sűrű péppé nem áll össze. akkor adjuk hozzá a fokhagymát. és rövid időre indítsuk el újra a gépet. amitől sűrűbbé. és egy kanállal segítsük a maradék olaj elkeveredését. 1 1 1 1 1 C17 SEVEN-HERB DRESSING / Hetedhét-fűszeres salátaöntet Annyira jó ízű ez a salátaöntet. hogy mindig kéznél legyen. azaz el is hagyható) 4-6 deciliter olívaolaj (vagy pórsáfrány.) Amikor a keverék így már nem tud több olajat fölvenni. a sót. így több olajat tudunk belekényszeríteni. balesetveszélyes! Nem szabad mélyre meríteni a kanalat. Ennél a pontnál vegyük le a turmixkehely fedőjét.Spikes" készítmény) 2-3 evőkanál frissen facsart citromlé Frissen őrölt törött bors. 289 .) Ha kész a sima mandulakrém. Vigyázat. a citromlevet és a borsot. s a hűtőben tartani.deciliter. (Ha nehezen forogna a penge. Legjobb. azaz el is hagyható) mokkáskanál fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. más néven olajözön — Carthamus tinctorius — olaja) A mandulát és a vizet addig keverjük a turmixgépben. ha valahol a hagyományos majonéz és a krémsajt sűrűsége közötti. hogy érdemes egyszerre nagyobb mennyiséget csinálni belőle. ízlés szerint Csipetnyi cayenne-i bors (ízlés szerint. Vegyük ki a turmixkehely fedője közepén található kis ada­ golónyílás dugóját.. a legmagasabb sebességfokozaton..

1 5 2 1 gerezd fokhagyma. magyarul turbolya (Anthriscus cerefolium) 1 mokkáskanál bazsalikom (Ocimum basilicum) 1 mokkáskanál szárított kakukkfű.6 deciliter avokádóolaj vagy olívaolaj 2 evőkanál sűrű tejszín 1 evőkanál apróra metélt friss tárkony vagy 1 teáskanál szárított tárkony (Artemisia dracunculus) 1 gerezd fokhagyma. más néven démutka (Thymus vulgáris) 1 mokkáskanál szárított oregano. magyarul borsikafü vagy csombor(d) (Satureja hortensis) 1/2 mokkáskanál koriander. melyek nem csupán nagyon finomak voltak. C 1 9 R E G E N T O F FIJI FRENCH DRESSING / Fidzsi fincsi salátaöntet Ausztráliai „ T E S T K O N T R O L L " kőrútunk alkalmával rövid időre megpi­ hentünk a Déli Csendes-óceán eme paradicsomában is. míg az egész sűrű krémmé alakul. de egybevágtak 290 . T h o m a s Brossmer remekbe szabott fogásokkal kényezte­ tett minket. összetörve vagy egészen péppé zúzva evőkanál olívaolaj evőkanál frissen facsart lé citromból vagy zöld citromból mokkáskanál szárított chervil. A Regent szálló konyhafőnöke. magyarul cigánypetrezselyem (Coriandrium sativum) 1 mokkáskanál tengeri só vagy fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. péppé zúzva 1/2 mokkáskanál tengeri só 1-2 evőkanál friss citromlé Frissen őrölt törött bors. ízlés szerint Valamennyi összetevőt egy edénybe téve villával fölverjük. más néven szurokfü (Origanum vulgere) 1 mokkáskanál savory. Az adott mennyiség nagyjából négy fej salátához elegendő. ízlés szerint 1 teáskanál mustár 1 evőkanál majonéz vagy „mandulanéz" (C16 jelű) C18 T A R R A G O N C R E A M DRESSING / Tejszínes salátaöntet tárkonnyal 0.

azaz akár el is hagyható 1 evőkanál frissen facsart citromlé. köztük e salátaöntetét is. zárható edény­ ben. hogy — a hűtőben tárolva — kitartson néhány napig. jó például a „Hugli" gyártmány) 2 fej apróra vágott vereshagyma 1/2 liter majonéz. ízlés szerint. ahhoz is hozzájárult.a megfelelő ételtársítás szabályaival is. Az adott mennyiség két nagy tál salátához elég. majd hagyjuk lehűlni. vagy még inkább . a borsot.. 291 . folyama­ tos kavarás közben öntsük bele lassan a lehűtött folyadékot. ízlés szerint Jó alaposan keverjük össze egymással valamennyi összetevőt. vagy még inkább .mandulanéz" (C16 jelű) 1-2 evőkanál Dijon-(dizsoni) mustár Frissen tört fehérbors.mandulanéz" (C16 jelű) 1 deciliter tejföl 1 kisebb csokor apróra metélt kapor 1/2 mokkáskanál bazsalikom Sómentes sópótló fűszer (például . vagy „ H e r b a m a r e " ) . a fenti sorrendben. adjuk hozzá a hagymát. amit most meg is teszek. hogy olvasóimmal is ismertessem. Érdemes nagyobb mennyiségben készíteni. Tárolni hűtőszekrényben kell. a tengeri sót és a citromlevet. sőt. ízlés szerint Forraljuk föl a zöldséglevest. Tegyük a majonézt (vagy a „mandulanézt") egy jókora tálba.. 1 liter zöldségeröleves (el lehet készíteni két megfelelő zöldségleveskockából. amíg a majonéz teljesen föl nem oldódik.. C20 THOUSAND ISLAND DRESSING / Ezersziget salátaöntet 1 deciliter majonéz. és szűrjük le.Spike". s főzzük további 40 percig. Adjuk hozzá a mustárt. Ráadásul szívesen megosztotta velünk néhány rendkívüli receptje titkát. vagy több.

s helyez­ zük bele a hagymát. így kezdetben saját leve is elég. majd lassú tűzön pároljuk tovább. A vízben föloldott levesporhoz (vagy leveskockához) tegyük hozzá a zsályát. összezúzva 2 evőkanál étolaj. D02 CHINESE ZUCCHINI / Cuk-kínai 1 jókora gerezd fokhagyma. (amúgy csodálatos a bébicukkini íze. s öntsük a párolóedénybe. más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 1/8 liter erőleves (zöldségből készítve) 292 . De cukkini helyett használható más zsenge zöldség is. valamint a cukkinit. a csúcsrüggyel egyetemben). 15—60 percig. Ez lehet például sült sütőtökgaluska és articsóka vala­ milyen franciás öntettel készült salátával. mint főfogás D01 BRAISED C O U R G E T T E S / Párolt bébicukkini Ha nem lehet olyan cuki kis bébicukkinit beszerezni. csak ebben az esetben kétszer annyit lében és kétszer annyi ideig kell párolni. s hozzá vajjal megkent pirított kenyér teljes őrlésű gabonából. például olajözön. akkor a felnőtt cukkini is megteszi.Zöldség. ha csak szárított zsálya (Salvia officinalis) áll rendelkezésre Metsszük le a szár felőli cukkinivégeket. csücsrüggyel együtt 1 evőkanál vaj 1 evőkanál olívaolaj 1 evőkanál apróra metélt vereshagyma 1/2 zöldségleves leveskocka vagy 1 púpozott teáskanál zöldséglevespor 2 deciliter víz 1 evőkanál apróra metélt friss zsályalevél vagy 1/4 mokkáskanálnyi. amit tálaláskor a cukkini mellé adhatunk. más néven salátakatáng (Cichorium endivia). lefedhető edényben. Az adag háromszemélyes. például endívia. és a párolólé besűrű­ södik. csakúgy. Melegítsük föl a zsiradékokat megfelelő méretű. Közepes tűzön pároljuk. aminek még érintetlen a csúcshajtása. mint a többi itt javasolt köretet. lehetőleg vastagabb falú. míg a zöldség vajpuha lesz. Az időnkénti megforgatáshoz célszerű fogóol­ lót használni. 1/2 kilónyi bébicukkini.

s rá azonnal a cukkini.vermicelli". a szójaszósszal és a szezámmagolajjal. vagy rizsből készült j a p á n . A tört fokhagyma az egyik evőkanál olajjal eldolgozva legyen kéznél. hogy az előfőzött vermicelli tésztát hozzáöntjük a wok-edényben lévő cukkinihoz. de természetesen a tönköket sem dobjuk el 1 kisebb fej apróra vágott vereshagyma 1/8 liter (azaz egy nagy csokor) apróra metélt petrezselyem 1 /2 deciliter apróra vagdalt zöldpaprika (ízlés szerint) 2 evőkanál vaj 293 . továbbá a kemé­ nyítőt a vízzel. aztán a keményítőlével együtt még egyszer forgassuk át. hogy a fokhagyma mindenhol érje őket. méricskélésre már nem marad idő mellette. A mennyiség 3-4 személyre elég. egy további deciliter zöldséglé kíséreté­ ben. D03 STUFFED M U S H R O O M FRANCESCA / Töltött g o m b a Franciska módra Édesanyám receptje ez az egyszerű. A wokban fakanál helyett általában az edény rázogatásával keverjük az ételt. ahogy a leve besürüsödik. Ezután j ö n a fokhagymás olaj. de meg ne tudjon barnulni. Hintsük meg egy-egy kanállal a zöldségléből. s ekkor adjuk hozzá az egész előkevert zöldséglevet. utána tegyük bele a második (a maradék) evőkanál olajat. átlós metszésekkel kisujjnyi vastagságú szeletekre vágva • • . majd mozgassuk meg. ha oda akar kapni. Úgy csináljuk. Úgy irányítsuk a cukkiniszeleteket a forró olajban. a kínai wokban a főzés gyors. ugyanígy előre keverjük össze a zöldséglevest az édesítőszerrel. Fogadják olyan szeretettel. ahogy őtőle kaptam. Legjobban valamilyen rizs illik hozzá. Pár percig nagy lángon hevítsük elő az üres wokot. mégis ízletes étel. ferde.. hogy az edény belső falát az olaj mindenhol befogja. ami rizsből készült keleti — Japán — 2 1 1 6 édesítőszer vagy helyette egy teáskanál méz evőkanál könnyű szójaszósz teáskanál pirított szezámmagolaj evőkanál (kukorica) keményítő 1 deciliter vízben föloldva db közepes méretű cukkini. mozgas­ suk meg. amíg a cukkini épphogy megpuhul és világoszöld színre vált. Addig forgassuk.2 teáskanál mirin. : ! Mindent készítsünk jól elő. mert a keleti ételekhez használt gömbölyű edényben. 12 db jól megtermett gombakalap. szeletelésre.

294 . Főfogásként 1 -2 személyes étel. adjuk hozzá a hagymát. s hőálló üvegtálban 20 percig sütjük kis lángon. Ezután tesszük bele a citromlevet. úgy 200 °C hőmérsékleten. négyrét vágva. s bontsuk még kisebb darabokra. olaszos zöldség. Nagyon jól fog esni például egy-egy nyers koszton eltöltött élőétel-nap után egy tál ilyen egyszerű. D04 EASY C A U L I F L O W E R I T A L I A N O / Olaszos egyszerű karfiol Karfiol helyett gyakorlatilag bármilyen más zöldség is állhatna a cím­ ben. zöldbab. a petrezselymet és a zöldpaprikát. Olvasszunk meg egy evőkanál vajat egy közepes nagyságú edény­ ben. míg késheggyel könnyen meg lehet szúrni. Jól összedolgozzuk az egészet. s metéljük föl a gombaszára­ kat. a citromlevet. Nagyon finom étel. zöldborsó. míg megpuhul. elkészítése pedig jóformán gyerekjáték. zeller. így nehéz megjó­ solni. A maradék egy kanál vajból egy-egy pöttyöt teszünk mindegyikre. majd pároljuk. akár el is hagyható) Frissen őrölt törött bors (ízlés szerint. s a gombakalapokba töltjük. a zsemlemorzsát és a fűszereket. Rakjuk át a karfiolt egy megfelelő nagyságú edénybe.1 teáskanál citromlé 1 deciliter teljes őrlésű gabonából készült finom zsemlemorzsa 1/2 mokkáskanál szurokfű (Origanum vulgare) 1/2 mokkáskanál bazsalikom (Ocimum basilicum) 1/2 mokkáskanál koriander (Coriandrum sativum) Mossuk és szárítsuk meg a gombafejeket. a sót és a borsot. szárától megtisztítva és „rózsája" diónyi darabokra bontva 1 evőkanál olívaolaj 1 evőkanál frissen facsart citromlé Egy csipet tengeri só (ízlés szerint. Krumpli. a gombavagdalékot. Adjuk hozzá az olajat. sok mindenhez alkalmas ugyanis ez az elkészítési mód. akár el is hagyható) Gőzölőedénybe helyezve 7—10 percig jól puhítsuk meg a karfiolt forrásban levő víz gőzében. 1 fej karfiol. hány személynek is lesz elegendő a 12 gombafej. a lehetőségek száma szinte végtelen. köretként 3-4 adagra futja. majd az egészet jó alaposan mozgassuk át. cukkini.

körülbelül egv percig. ízlés szerint 2 evőkanál juharszirup (helyettesíthető mézzel) Tisztítsuk meg a répát és vágjuk félujjnyi vastag karikákra (még előkelőbb a hatás. s hideg víz alá tartva „ m e g eddzük". Óvatosan mozgas­ suk át. Nem túl meleg (nagyjából 200 °C-os) sütőben addig sütjük lefedve. A vajat serpenyőben fölolvasztjuk. D07 BEVERLY BARNEY'S ITALIAN ZUCCHINI / B.D05 MINUTE ASPARAGUS / Rövid spárga 1 4 1 1 kg spárga evőkanál vaj jókora fokhagymagerezd. Végül adjuk hozzá a citromlét és a szójaszószt. ami abból áll. ha hosszában hasítjuk kisujjnyi. míg a répa meg nem puhul. ráhinjük a bazsalikomot és a többi fűszert is. hogy a kevergetést abbahagy­ nánk. Arizona. tehát még idejében tegyük bele a spárgát is. lecsepegtetjük. de vigyázzunk. anélkül. és „blansírozzuk". Az adott mennyiség 4-6 személynek elegendő. hogy meg is barnuljon. A fedél ráhelyezése előtt a vajat kis halmokban a répára kenjük. B. olaszos cukkinija A recept szerzője (Beverly Barney. majd rakjuk fedeles cseréptálba. vagy még hosszabb hasábokra). D06 SWEET CARROTS A U NATUREL / Répatermészet édesítve 1 /2 kg sárgarépa (nagyjából 6-7 közepes répának felel meg) 2-3 evőkanál vaj 1 teáskanál bazsalikom (Ocimum basilicum) Tengeri só és frissen őrölt törött bors. Azt írja: „Megismerkedve a T E S T K O N T R O L L életmóddal. USA) volt olyan kedves megosztani velem. illetve velünk saját fejlesztésű készítményének titkát. majd kivesszük. tovább­ fejlesztettem szokásos receptjeimet olyanná. hogy a megfelelő 295 . s végül lelocsoljuk a juharsziruppal. míg — ízlés szerint — borssal ízesítjük. összetörve (nagyjából 1 teáskanálnyi) teáskanál frissen facsart citromlé 1 evőkanál szójaszósz (lehetőleg csökkentett nátriumtartalmú) Frissen őrölt törött bors (ízlés szerint) Vágjuk föl a megtisztított spárgát egycentis darabokra. es rövid ideig együtt süssük tovább. Phoenix. annyira ne pirítsuk meg. folyamatos kevergetés köz ben hozzáadjuk a fokhagymát. hogy lobogva forró vízbe tesszük.

ételtársítás szabályait is kielégítsék. 10 évvel fiatalabbnak érzem ma­ gam! Köszönöm!" Módszerét mindenkinek csak ajánlani tudom, csakúgy, mint ezt a receptjét, amivel megkönnyíti valamennyiünk dolgát. Mi is köszönjük, kedves Beverly! 1,5 kg cukkini, kefével lemosva 1 / 2 deciliter (kicsit esetleg több) étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 1 /4 liter (azaz úgy két nagy csokor) apróra metélt friss petrezselyem 1 deciliter apróra metélt friss bazsalikomlevél (Ocimum basilicum) 2 gerezd fokhagyma, összetörve, vagy péppé zúzva Frissen őrölt fehérbors (ízlés szerint) A végeket lemetszve hasítsuk a cukkinikat kisujjnyi vastag hosszanti csíkokra. Jó nagy serpenyőben forrósítsuk föl az olajat, tegyük bele a cukkinit az összes többi alapanyaggal együtt, s lefedve pároljuk, amíg enyhén ropogósra puhul. Közben még egy-két kanál olajat hozzáadha­ tunk, ha szükségesnek látjuk. 6-8 személy részére elég ez az adag.

D 0 8 S W E E T A N D S O U R R E D CABBAGE / Savanyún-édes vöröskáposzta 1 kisebb fej vöröskáposzta, fölvágva (nagyjából 2 , 5 liter) 3 evőkanál vaj 2 - 3 fej (úgy 1/8 liter) vékony karikára vágott lila- vagy vereshagyma 3 evőkanál méz 3 evőkanál frissen facsart citromlé 1 mokkáskanál tengeri só Frissen őrölt törött bors, ízlés szerint A csíkokra szabdalt káposztát 10 percre tegyük hideg vízbe. A vajat lefedhető zománcedénybe téve olvasszuk föl, pirítsuk meg benne a hagy­ mát, de csak míg üveges nem lesz. A káposztát az áztatóvízből kivéve úgy, nedvesen helyezzük az edénybe, aztán födjük le, és lassú tűzön 10 percig puhítsuk. Ezalatt keverjük össze a mézet a citromlével, tegyük bele a sót, majd öntsük rá a káposztára, és keverjük el benne. Nagyon lassú tűzön pároljuk tovább, vagy egy órát. Időnként hozzáönthetünk kevéske forró vizet, ha a káposzta túlságosan ki találna száradni. Ha viszont a végére túl nedves maradna, akkor főzzük még kicsit tovább, de fedő nélkül. Az 296

így elkészült étel tovább ízesíthető még borssal, tengeri sóval, vagy sómentes sópótló fűszerrel, ha szükségesnek találjuk. Az adag 4 szemé­ lyes. Mivel lehet együtt fogyasztani? íme egy ajánlat: Jégbe hűtött uborkaleves (E06) Görög nyári saláta (C06) B. B. olaszos cukkinija (D07) Tejszínes törtburgonya mártással (F02) Savanyún-édes vöröskáposzta (D08, azaz éppen ez)

D09 B A R B E C U E D V E G E T A B L E K E B A B S / Pácolt rablózöldség parázson pirítva Ezek az ízletes és egészséges falatok egyaránt alkalmasak étvágyger­ jesztőnek és előételnek, s állófogadáshoz éppúgy, mint asztalnál felszol­ gált vacsorához. Az ízgazdag páclé az evéshez közvetlenül is fölhasznál­ ható, ha abba mártogatjuk a sült „rablózöldség" hasábokat. Páclé 1/2 deciliter olívaolaj 1/2 deciliter (kicsit esetleg több) étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja, vagy avokádóolaj 1 evőkanál pirított szezámmagolaj 2 evőkanál frissen facsart citromlé 2 evőkanál „tamari" mártás (ízlés szerint, el is hagyható) 2 evőkanál Worcetershire mártás (legjobb a „Robbie's" féle)' 1 teáskanál szárított vagy két evőkanál frissen apróra metélt szurokfü (Origanum vulgare) 2 teáskanál szárított vagy két evőkanál frissen apróra metélt savory, magyarul borsikafü vagy csombor(d) (Satureja hortensis) 1 mokkáskanál szárított vagy egy evőkanál frissen apróra metélt rozmaring (Rosmarinus officinalis) 2 teáskanál szárított, vagy két evőkanál frissen apróra metélt bazsalikom (ocimum basilicum) Frissen őrölt törött bors, ízlés szerint. Sütni való zöldség 6 db közepes nagyságú padlizsán, más néven tojásgyümölcs, meghámozva, földarabolva 12 szem apró újburgonya, elögözölve 15 percig, illetve addig, míg éppen kezd puhulni 297

1 db húsos paradicsompaprika, fölszeletelve 1 db húsos zöldpaprika, fölszeletelve 12 db gomba, kettévágva 12 db articsóka közepe, „szíve" 4 db kisebb cukkini, kétujjnyi darabokra szelve, (de használha­ tunk helyette apró, zsenge tököt, vagy bármi más, sütésre alkalmas zöldséget) Az úgynevezett j a p á n padlizsán j o b b sütés céljára, mert kevésbé kese­ rű és kisebb; így hámozás után elég, ha kétujjnyi vastag szeletekre vágjuk, s máris mehet a páclébe. A szokásos padlizsánt aprítsuk kétujj­ nyi kockákra, sózzuk be, fél órát hagyjuk állni, majd öblítsük és csepeg­ tessük is le, így elmúlik kesernyés mellékíze. Ha épp nincs újkrumpli, akkor nyugodtan használhatunk rendes burgonyát; válogassuk ki a kisebb gumókat, amiket aztán rövid gőzölés után — szükség szerint — kettőbe vagy négybe vágunk. A páclevet csak össze kell keverni, majd a lapos tálba helyezett, alkalmas méretűre kockázott zöldségre önteni, úgy, hogy valamennyi zöldséghasábot érje. Takarjuk le a tálat, s pár óráig tegyük a hűtőbe, hogy az ízek j ó l összeérhessenek. (Mennél tovább áll, annál zamatosabb lesz.) A tálat közben meg is lehet kavargatni egyszer-kétszer. Aztán tűzzük a zöldségdarabokat alkalmas nyársra, például hurkapál­ cára, ha előételként fogjuk kínálni, vagy fogpiszkálóra, ha csupán étvágy­ gerjesztő feladatot szánunk ennek a fogásnak. Közepes parázs fölött, közben gyakran forgatva és időnként a páclével kenegetve, 15—20 percnyi sütés elég a zöldségeknek. Könnyen megjárhatjuk, ha egy-egy hurkapálcára többféle zöldséget teszünk, mert a különböző zöldségek különböző sütési időt igényelhetnek. Tehát ajánlatosabb ugyanazt a zöldséget tenni egy-egy nyársra, és sütés után az elkészült darabokat a nyársról azonnal lehúzni, s inkább tálcán kínálni, amíg meleg. Saját páclevén kívül adhatunk mellé más mártásokat is a mártogatáshoz, például metélőhagymás tejfelt, s ezenkívül még zöld salátát valamilyen egyszerű salátaöntettel. A felhasználás módjától függően az adott menynyiség 4—8 személy számára lesz elegendő.

D10 CRISPY B R O C C O L I W I T H GARLIC / Fokhagymás brokkoliropogós 2 csokor (úgy fél liter) brokkoli 2 evőkanál étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 2-3 j ó l megtermett fokhagymagerezd, ki mennyire fokhagymásán szereti 298

1,5 deciliter erőleves zöldségből 2 evőkanál könnyű szójaszósz 1 evőkanál sötét (alacsony nátriumtartalmú) szójaszósz 1 teáskanál mirin (rizsből készült keleti, j a p á n édesítőszer) vagy helyette egy teáskanál méz 1 teáskanál pirított szezámmagolaj 2 teáskanál (kukorica)keményítö 1 deciliter vízben föloldva, amibe 1 teáskanál étolajat is elkeverünk Metsszük ki a brokkoli vastagabb szárrészeit, s tegyük félre egyéb célokra. Ehhez az ételhez csak a fodros leveleket használjuk, úgy 5 cm hosszú szárrésszel, ezeket vágjuk ujjnyi széles hosszanti csíkokra. Gőzölőedényben forrásban levő víz fölött puhítsuk úgy három percig, majd helyezzük konyharuhára, hűlni. Készítsük elő a mártást, hogy kéznél legyen, amikor szükség lesz rá; kisebb edényben törjük össze a fokhagymát és keverjük el egy evőkanál olajjal. Egy másik edényben elegyítsük a zöldséglevest, a kétféle szója­ szószt és az édesítőt. A vízzel és olajjal elkevert keményítő is legyen a kezünk ügyében, amikor nekilátunk a főzésnek. Pár percig nagy lángon üresen hevítsük elő a gömbölyű keleti főző­ edényt, a wokot, utána tegyük bele a második (a maradék) evőkanál olajat, majd mozgassuk meg, hogy az edény belső falát az olaj mindenhol befogja. Rögtön ezután j ö n a fokhagymás olaj és a brokkoli. Rázogatva kezdjük el keverni a wokot, méghozzá azonnal, nehogy a fokhagyma odakapjon, s egészen addig, amíg — pár perc alatt — a brokkolit teljesen bevonja az olaj. Ekkor beleöntjük a szójaszószos keveréket, valamint a keményítős sürítőlét, s tovább rázzuk az edényt, míg a megvastagodott, világos aranybarnára pirult mártás valamennyi brokkoliszeletet be nem fogja. Chow mein udon (kínai főtt metélttésztafajta) illik hozzá, bazsalikomos vajjal, s valamilyen fejes saláta. Az adag 4 személyes.

D l 1 BRAISED GREEN BEANS / Puhára párolt pirított zöldbab Alig fél óra kell az egész ebéd elkészítéséhez, beleértve ezt az egyszerű módon párolt, de igazán ízletes zöldbabfogást és a hozzá illó tört burgo­ nyát is, amihez a mártást a bab párolóleve adja. Érdemes a gyerekeket is belevonni a főzésbe; a feladat nem túl bonyolult, ugyanakkor a közös munkálkodás öröm, s utána egészen más lesz az ebédhez való hozzáállás — pontosabban ülés — is. Bevásárláskor lehetőleg vékony, fiatal babot vegyünk, a vastagabb, testesebb zöldbab rendszerint nagyon szálkás is.

299

A pároláshoz használjunk lefedhető, és nehezebb, vastag falú serpenyőt, különben túl hamar el talál forrni a párolólé. 1 zöldségleves leveskocka, vagy 1 evőkanál porított zöldséglé (nagyon alkalmas a sómentes „ B e m a r d Jensen's" féle) 1/2 liter víz 2 evőkanál vaj 1/2 evőkanál olívaolaj 1 teáskanál apróra metélt mogyoróhagyma (Allium ascalonicum) 1/2 kg zsenge zöldbab, leszálkázva és kettévágva 1/2 mokkáskanál szárított zsálya (Salvia offi cinalis), vagy néhány zöld levél zsálya, ha akad friss is a háznál 1/4 mokkáskanál szárított kakukkfű, más néven démutka (Thymus vulgáris), illetve 2 mokkáskanál, ha friss 1/4 mokkáskanál szárított szurokfü, (Origanum vulgare), illetve 2 mokkáskanál, ha friss Oldjuk föl a zöldségport, valamint a fűszereket a vízben, illetve olvaszszuk meg a vajat (az olajat is hozzáadva) a serpenyőben. A felforrósított zsiradékon közepes lángon pirítsuk meg kissé a mogyoróhagymát, épp­ hogy üvegesre puhítva, de semmiképp sem ropogósra. Adjuk hozzá a babot, s kavargatás közben pirítsuk, míg a bab felszíne enyhén megsül. Ettől j o b b a n benne marad eredeti leve, de azért vigyázzunk, le ne barnul­ j o n . Amikor kellően megpirult, akkor öntsük hozzá a zöldséglevet, várjuk meg, míg fölforr, majd lassú tűzön, fedő alatt pároljuk még vagy húsz percig, míg a párolólé felére fogy. Ekkor kivesszük belőle a babot, és tovább forraljuk, míg a lé megint felére nem csökken, s tálaláskor így besűrítve öntjük újra a babra, de ez a második sűrítési művelet elmarad­ hat, ha a főzőlevet tört burgonyához, vagy valamilyen főtt tésztához, galuskához adjuk, mint mártást. A mennyiség három személyre elég.

300

Levesek, szendvicsek és göngyölt falatok

E01 CHINESE CORN SOUP / Kínai kukoricaleves Percek alatt összeüthető, remek étel, a gyerekek mind imádják. Na­ gyon jó szolgálatot tesz, különösen méregtelenítési időszakokban. 1 evőkanál étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 1/2 deciliter apróra metélt zöldhagyma 2 teáskanál természetes zöldségízesítö (például a „ B e m a r d Jensen's" féle) 2 teáskanál zöldséges „csirkéié" 1 liter víz 1 liter frissen morzsolt, vagy mélyhűtött kukoricaszem 1 mokkáskanál szezámmagolaj 1 teáskanál könnyű szójaszósz 1 teáskanál (alacsony sótartalmú) sötét szójaszósz 1 mokkáskanál mirin (rizsből készült, keleti — j a p á n — édesítőszer) vagy ugyanennyi méz 1/2 mokkáskanál kínai „ötfűszer" keverék 1 /4 mokkáskanál pirított gyömbér (Zingiber officináié) 1 csomó zöld mangoldlevél (Beta vulgáris cicla, magyarul leveles fehérrépa), esetleg a kínai „bok choy" zöldje, háromujjnyi darabokra szelve 1 púpozott teáskanál (kukorica)keményítö, esetleg nyílgyökérből (Maranta arundinacea) készült erötáplálék, 2 teáskanál hideg vízben föloldva, (ízlés szerint, akár el is hagyható) A gömbölyű kínai főzőedény, a w o k lesz igazán alkalmas ennek a levesnek az elkészítéséhez is. Az üres edényt pár percig — - nagylángon — • elő kell hevíteni, majd rögtön az étolaj beleöntése után a zöldhagymát is adjuk hozzá. Röviddel később tegyük bele a zöldségízesítőt és a zöldség­ levet, s az edényt lefedve tartalmát forraljuk föl. Amikor forr, adjuk hozzá a kukoricát, a szezámmagolajat és az édesí­ tőt, majd a kínai „ötfűszer" keveréket és a gyömbért. Forraljuk tovább, míg a leveles zöldet is beletesszük, s az kezd összeesni. Ekkor öntjük bele a kevés vízzel elkevert keményítőt, ha úgy döntöt­ tünk, hogy azt is használunk, s pár percig tovább rotyogtatjuk, míg a leves kellően be nem sűrűsödik. Az adott mennyiség 4 tányér levesre elegendő.

301

E02 C R E A M O F ROMAINE A N D C U C U M B E R SOUP / Fejes­ uborkasalátaleves A leves burgonyás változata igazán jól fog jönni például a méregtelení­ tés harmadik napján, mert a kevés krumpli laktatóssá teszi, a leves mégsem fekszi meg a gyomrot. Azoknak is j ó t tesz, akiknek esetleg emésztési gondokat okoz a szokásos módon fogyasztott fejes saláta. 1 szép fej fejes saláta, alaposan lemosva 1 j ó k o r a melegházi uborka, vagy 2 kisebb szabadföldi, meghámozva 1 evőkanál vaj 1 teáskanál olívaolaj 1 kisebb fej lila-, vagy vereshagyma, kockára fölvágva 1 deciliter apróra metélt zellerlevél 12 deciliter víz 1 teáskanál természetes zöldségízesítö (például a „ B e m a r d Jensen's" féle) 1 sómentes zöldségleves leveskocka 2 db közepes nagyságú krumpli, meghámozva és fölkockázva, vagy helyette 4 evőkanál sűrű tejszín A salátát tördeljük nagyobb darabokra, a meghámozott uborkát vágjuk fél centi vastag szeletekre. A leveses fazékban olvasszuk föl a vajat, adjuk hozzá a hagymát, az uborkát, a salátát, s az egészet jól keverjük el. Végül a zeller zöldjét is tegyük bele, s addig folytassuk a keverést, míg a zöldségek kezdenek összeesni. Ekkor öntsük a fazékba a vizet, az ízesítőket és a leveskockát. Fölforral­ juk, és beletesszük a burgonyát. Ha halas, vagy csirkés vacsorához szánjuk, akkor krumpli helyett tejszínt használjunk, de csak a főzés végén. 30 perc fedő alatti, lassú tűzön történő főzés után turmixgépben, vagy még inkább edénybe meríthető háztartási robotgéppel aprózzuk föl a benne levőket, hogy a leves egyenletes péppé váljon. Utána újramelegít­ jük, de már nem forraljuk. Ekkor kell belekeverni a tejszínt is, ha amellett döntöttünk. 4-5 tányérra futja.

E03 G R E E N SOUP W I T H FRESH H E R B S / Frissfüszeres zöldleves 1 közepes vereshagyma, kockára vágva 1 csomag zöldhagyma, karikára vágva 3 szál zeller fölszeletelve 1 j ó k o r a sárgarépa, ám fölaprózva 302

.2 evőkanál vaj 1/4 kg mélyhűtött zöldbab (ami frissből nagyjából 1/2 liternek felel meg). fél centi vastag karikára vágva 1 kisebb fej kínai ( „ n a p a " ) káposzta vékony csíkokra szabdalva 1 teáskanál természetes zöldségízesítö (például a „ B e m a r d Jensen's" féle. s ha főzés közben gyakran kevergetjük. de mélyhűtőben is nagyon jól eltartható. a zellerzöldet és a répát. Még további 5 percig kell főzni. kétujjnyi darabokra vágva 1/4 mélyhűtött (például „Fordhook") limabab (Phaseolus limensis) 3 evőkanál zöldségleves vagy zöldséges csirkeleves 1 mokkáskanál kakukkfű. Az adag bőséges. Ekkor hozzáadjuk a kétféle babot. Ezután következik a zöldséglé. Fölforraljuk. ba­ zsalikomot is. ha a vizet nem egyszerre zúdítjuk bele. fölmetélve A leves gyorsan. ha onnan vesszük elő melegíteni. s ahhoz adjuk a földarabolt zöldséget. míg a zöldségek színe kezd világosabb árnyalatba fordulni. a zsálya és másfél liter vízből. vagy egy zöldségleveskocka 2 evőkanál friss bazsalikomlevél (Ocimum basilicum). amíg a limabab is megpuhul. de az egész fözésidő ne legyen több 25 percnél. Gyakorta megkavarva pár percig így főzzük. valamint a cukkinit. a hagymát. fölvágva 2 db közepes méretű cukkini. fölmetélve 2 evőkanál friss borsikafü. könnyen elkészíthető. s jól el is keverjük benne. Jó nagy leveseslábosban először a vajat olvasztjuk föl. Jól megy hozzá — például — a teljes gabonából készült pirítós. más néven démutka (Thymus vulgáris) 1/2 mokkáskanál zsálya (Salvia officinalis) 3 liter viz 1/4 kg mélyhűtött spenót. s akkor is finom marad. Szorgalmasan kavargatva 2-3 percig pirítjuk. a kakukkfű. E04 COUNTRY CARROT SOUP / Falusias répáslé 1 fej vereshagyma 2 szál zellerszár 303 . tehát a zöldséges ízesítőt és a csombort. majd hozzáadjuk a csíkokra szabdalt kínai káposztát és a maradék vizet. (vagy ennek megfelelő mennyiségű csokor a frissből). fedő nélkül. a zöldhagymát. s ha újra forr. más néven csombor(d) (Satureja hortensis). belekeverjük a spenótot (amit előtte érde­ mes kisebb hasábokra tördelni. ha mélyhűtött). s nagyon j ó l kijön az íze. akkor az összes többi nyersanyagot. hanem részletekben.

de már nem forraljuk. vagy helyette 1/4 fej káposzta 1 evőkanál piros. ha laktatósabbra akarjuk csinálni. lágy zamata fölöslegessé tesz más ízesítőket. fölforraljuk. de az kevésbé elterjedt). szükség szerinti mennyiségben 1-2 db zöldségleves leveskocka Sómentes sópótló fűszer (például „Herbmare"). Ha krémlevest kívánunk készíteni belőle. ha amellett döntöttünk. 20 percig elögözölve 2 db kisebb nyári (zöld) tök 1 db sárga tök 2 db kisebb cukkini 2 db közepes méretű vagy 1 db nagyobb sárgarépa. ugyanígy a kétféle tököt. azalatt hámozzuk meg a krumplit és vágjuk hasábra. míg a különböző zöldségek jól el nem keverednek. Tálalható forrón is. akkor turmixgépben. Utána újramelegít­ jük. 1. továbbá a finomra metélt petrezselymet is. Kellemes. Főzés végén besűríthetjük 2 kanál tejszínnel. vagy még inkább edénybe meríthető háztartási robotgéppel aprózzuk föl a benne levőket. Közepes nagyságú lábosban olvasszuk föl a vajat. majd annyi vizet öntsünk rá. Szorgos kavargatás közben tegyük a fazékba az időköz­ ben durvára reszelt répát. adjuk hozzá a fölvágott hagymát és zellert. továbbá szeleteljük csíkokra a „ b o k choy" (illetve a káposzta) levelét. enyhén sós jellegű. de ezután már ne forraljuk. Minden anyagot te304 . sárga.1 evőkanál vaj 6 közepes nagyságú sárgarépa 1 csomag (mintegy másfél deciliter) petrezselyem Viz. 4—6 tányérra futja. (Készítik barnarizs­ ből is. avagy vörös színű miszó Míg a víz fölforr. Ekkor kell belekeverni a tejszínt is.5 liter víz 2 db közepes méretű újkrumpli. a cukkinit és a sárgarépát is. de hidegen is. ízlés szerint Daraboljuk föl a hagymát és a zellert. Beledobjuk a leveskockát és a fűszert. amit elsősorban levesek alapanyagának használnak. E05 MISO A N D V E G E T A B L E S / Zöldséges (szó a) miszóleves A miszó olyan — már egyre több helyen beszerezhető — szójapaszta. hogy ujjnyival ellepje a zöldséget. 20 percig elögözölve 1 közepes nagyságú „ b o k choy". s lassú tűzön. hogy a leves egyenletes péppé váljon. s kissé pirítsuk is meg. fedő alatt tovább főzzük még egy órát.

ha az utána következő fogások főleg zöldségből állnak. Olvasszuk föl a vajat a leveseslábosban. a fűszerezett sót. vagy gépi) szeletelés után tegyünk félre egy evőkanálnyi hagy­ makarikát és egy marék uborkaszeletet az elkészült leves későbbi csino­ s í t á s á r a . míg a miszó teljesen föloldó­ dik. Én például a parázson pirított pácolt rablózöldség (D09 a jele) mellé szoktam ezt a levest készíteni. apróra metélve 1/2 deciliter tejszín 1/2 deciliter tejföl Frissen őrölt törött bors. Egy-egy mentale305 . A tejszínt és a tejfölt habverővel habarjuk bele. jéghidegen kell tálalni. Jégszekrényben hűtsük egészen hidegre. illetve addig. míg a tök meg nem puhul.és hagymakarikákkal. E06 CHILLED C U C U M B E R SOUP / Jégbe hűtött uborkaleves A tejföl. hogy a robotgéppel (vagy a mixerben) sima krém­ levessé lehessen átalakítani. mert így. m e g h á m o z v a és ujjnyi darabokra kockázva 1. 1/4 kg) burgonya. (ekkor adjuk hozzá a borsot is). kimagozva (ha szükséges). ízlés szerint 1/2 mokkáskanál szárított tárkony (Artemisia dracunculus).5 deciliternyi mogyoróhagyma. apróra metélve 1 mokkáskanál szárított kapor (Anethum graveolens) vagy 2 evőkanál friss kaporlevél. a tetején nyers uborka. tegyük bele a hagymát. ízlés szerint A (kézi.5 liter erőleves zöldségből 1 mokkáskanál fűszerezett só vagy sómentes sópótló fűszer. majd hagyjuk kicsit lehűlni. s puhítsuk üvegesre. a tárkonyt és a kaprot. 3 db jól megtermett uborka. s ezután már ne tegyük újra a tűzre. vagy 1 evőkanál friss tárkonylevél. s addig keverjük. Gyakori kevergetés mellett pár percig pároljuk az uborkát és a krumplit a hagymás zsiradékon.gyünk bele a lobogó vízbe. karikára vágva 3 evőkanál vaj 3.5 deciliter (kb. díszítésére. majd adjuk hozzá a zöldséglét. de kifejezetten laktatóssá is teszi. tejszín nem csupán jó ízt ad a levesnek. de természetesen ekkor sem maradhat el a nagy adag friss saláta. tehát 20—25 percig. Nagyon jó bevezetőnek. Az adott anyagmennyiség 3 személyre szól. amíg a krumpli megpuhul. lefödve rotyogtassuk még vagy tíz percig. Lassú tűzön. lehámozva. Fedő alatt lassú tűzön főzzük tovább. és vékonyra fölszeletelve 1.

megkenjük vajjal. A zsemlébe két saláta­ levél közé kétujjnyi vastag paradicsomszeletet teszünk. a zöldpaprikát és az uborkát futtassuk le a gyümölcs­ centrifugán. jó nagy paradi­ csomból. ízletes leves. vagy több szeletet. vagy 1—2 evőkanál­ nyi. E07 A V O C A D O G A Z P A C H O / Avokádós zöldségkehely 6 szál zeller 1 db közepes méretű hámozott uborka. vagy vékony csíkokra szabdalt salátát is.3 1. vagy még jobb. E08 T O M B U R G E R S / Jóteszemdvics burgerek Teljes őrlésű gabonából készült. ha csak kisebb paradicsom akad. meghámozva és kimagozva Betét paradicsom paradicsompaprika uborka. al­ kalmas erre például a „ S p i k e " féle gyártmány. vagy 2 db kisebb avokádó. Az ilyen „burgerek" csodálatos ízélményt nyújthatnak. és az egészet dolgozzuk el simára. ha „ m a n d u l a n é z " (C16jelű) mártással. vagy egy fél hámozatlan üvegházi uborka 1 db zöldpaprika 1 db nagy. majd hűtsűk le. esetleg majonézzel. 3 adagra futja.3 1. s betétként minden kehelyre tegyünk 2 púpozott evőkanállal a fölkockázott zöldségek keveré­ kéből. vagy éppen ká­ posztasaláta társaságában elfogyasztva teljes étkezést biztosít. ízlés szerint tehetünk rá még karikára vágott vékony lilahagymaszeleteket.3 deciliter deciliter deciliter deciliter deciliter fölkockázott fölkockázott fölkockázott fölkockázott fölkockázott A zöld zellert. Hintsünk a paradicsomra csírát. s az egyéni 306 . A sa­ látalevél a zsemlyét is megóvja az átázástól. meghámozva zeller avokádó 1. Tálaláskor merjük nagyméretű kelyhekbe.3 1. nyers vagy enyhén megpirított ham­ burger-zsemlyét kettévágunk. fűszerezett hagymát. adjuk hozzá az avokádót. Az így nyert zöldes zöldséglevet öntsük a turmixgép kelyhé­ be.3 1.vél a levesestányérok (vagy kelyhek) tetején még kellemesebb külcsint és belbecsét biztosít. Kíván­ ságra meghinthetjük valamilyen sómentes sópótló füszerkeverékkel. 6 adagot tesznek ki a fenti mennyiségek. olajban fonnyasztott. esetleg csalamádét.

E09 CAULIFLOWER SANDWICH FILLING / Karfiolos szendvicskrém Tojáskrém vagy halpaszta pótlására nagyszerűen megfelel. vagy „mandulanéz" mártás (C16 jelű). akinek ne ízlett volna. sőt. Ezzel kész is a csodakrém. 1 kisebb karfiol. mint a palacsintát. E10 AVOTILLAS / Avokádós kukoricalepény 2—3 kukoricatortilla Majonéz. néhány paradicsomszelettel és csíra­ hintéssel kiegészítve. A fenti mennyiség 3—4 személynek elég. „Spikes" féle. 4—6 szeletre vágva Sómentes sópótló ízesítő. esetleg majonéz A puhára gőzölt karfiolt törjük össze. 307 . vagy fölaprózott fejes salátalevél Száraz serpenyőben melegítsük föl a tortillát. Igazi kedvenc. s tegyük rá a csírát. magyarul szurokfü (Origanum vulgare) 1/4 mokkáskanál szárított mustármag (ízlés szerint. Ez a mennyiség egy személyre szól. vagy tölthetjük „ p i t a " lepény belsejébe. de csak annyira. például „Spike" 1/2 mokkáskanál tengeri só 1/2 mokkáskanál oregano. hogy nem csupán egészségesebb. csírával. puhára gőzölve 2 evőkanál citromlé 1/2 mokkáskanál sópótló füszerkeverék. vagy bármi más Alfalfa hajtás. az sem túlzás. az éppen rendelkezésre álló nyersanyagok függvényében. hogy megpuhuljon. még nem találkoztam senkivel sem. vagy mustár. illetve a salátát. Töltött para­ dicsom (vagy articsóka) készítéséhez is remek. vagy vaj 1/2 avokádó. reszelt répával és apróra kockázott paradicsommal vegyest. kenhető teljes őrlésű gabonából készül pirítósra. s csavarjuk föl. és a többi nyersanyagot hozzáad­ va az egészet jól dolgozzuk el. Tegyünk két szelet avokádót a közepére.alkotó ötleteknek is tág lehetőség nyílik ezen a területen. de el is hagyható) 1 deciliter „mandulanéz" mártás (C16 jelű). ne váljon ropogóssá. ne kapjon oda. de pirítósra kenve még fino­ mabb is azoknál. hintsük be a fűszerrel.

vagy „mandulanéz" mártás (C16 jelű) 3 falatnyi kapros csalamádé 1.5 deciliter alfalfa hajtás 308 .5 deciliternyi vékony csíkokra vágott fejes salátalevél 1. 1/4 liter brokkoli 1. teljes őrlésű búzából sült „tortillaszerü" lepény Keverjük j ó l össze valamennyi zöldséget az ízesítővel.. vagy tortilla. vagy csapati lepény.köröm közül" ehető szendvics készíthető. amit Kaliforniában. esetleg majonéz 2 evőkanál olívaolaj 1 evőkanál citromlé 8 db. A 8 lepényből 8 . Egyik szemináriumonkon. lehetőleg különböző fajtájú fejes salátákból 1/4 liter alfalfa hajtás 1/4 liter fölkockázott paradicsom 3/4 liter kukoricaszem. de meglátni és megszeretni — no meg megenni — csupán pillanatok müve volt. az olajjal és a citromlével. kézhez álló. hogy töltelékük ne cseppenjen le. a majonézzel.3 deciliter brokkoli. E12 N E W Y O R K G O O D W I C H / Keleti parti jóteszemdvics Akár hiszik. a Long Beach-nél horgonyzó „ Q u e e n Mary" fedélzetén rendeztünk. A lepényeket forrósítsuk meg. ezzel a zöldségösszeállítással olyan remek. akár el is hagyható) 2 evőkanál finomra reszelt sárgarépa 2 evőkanál vékonyra gyalult vöröskáposzta 2 evőkanál vékonyra gyalult sárgabélü tök 1/2 deciliter fonnyasztott hagyma. jóteszemdvics" lesz. gőzön puhítva 1. amiről aztán már szinte lehetetlen leszokni. majd kenjük rájuk a zöldséges krémet.E l 1 MEXICALI G O O D W I C H fVEGERITO) / Mexikói jóteszemdvics 2 liternyi fölszabdalt fejes salátalevél. gőzön puhítva és fölaprítva 3 evőkanál. a 750 résztvevő több mint 1600 ilyen . Újdonság volt számukra. teljes őrlésű búzából 1 evőkanál majonéz. akár nem. sültekhez való folyékony füszerkeverék (például „Barbara's Barbecue Sauce") 3 evőkanál „mandulanéz" mártás (C16 jelű). Ezután négy oldalát középre hajtva készítsünk borí­ tékhoz hasonló batyut a tortillákból. . ízlés szerint (elkészítésének leírása e recept után található) 1 db pita.5 deciliter karfiol (ízlés szerint. jóteszemdvicset" pusztított el percek alatt.

de csak a fodros levél és a rövid felső szárrész fölhasználásával. azt először a mandulanézzel (vagy majonézzel) kenjük meg. majd egy további réteg a reszelt zöldsé­ gekből. amit salátával. Ha csapatit. majd a közepére egy réteg brokkolit terítünk. de csak annyira. csírával és avokádóval takarunk be. majd egy helyen megmetszeni. amit óvatosan apróra tördelt karfiolrózsa darabkákkal rakunk körbe. azt j o b b pár percig forró sütőbe helyezve fölmele­ gíteni. akár el is hagyható) A zöldségek előkészítése A brokkolit vékony csíkokra szabdaljuk. hajói elrejtjük szem elől. a káposztával és a tökkel jó alaposan összekeverjük. Az utolsó réteg a fonnyasztott hagyma legyen. Fonnyasztott h a g y m a jóteszemdvicshez 2 evőkanál étolaj. karikára vágva 1/2 evőkanál sültekhez való folyékony füszerkeverék (például „Hain". ne váljon ropogóssá. például olajözön. vagy csapatit. réjjávai. mielőtt . vagy tortilla lepényt alkalmazunk. Erre jöjjön a csalamádé. míg a hagyma kissé megfonnyad. Ha pitát használunk. persze csak akkor. Ekkor hozzáöntjük a fűszeres mártást. és tálalásig beborítjuk a műanyag­ fóliával. 1 kisebb fej vereshagyma. míg puhulni kezd. ha szükséges. akár 2-3 napig is. s helyezzük konyhai műanyagfóliára. akár el is hagyható) Egy csipet tengeri só. (így elkészítve a hűtőben is eláll. s meghintjük a sópótló fűszerrel. hogy a „ z s e b e " könnyen nyíljon. amikor kész. A jóteszemdvics összeállítása: Száraz serpenyőben forrósítsuk meg a tortillát. A brokkolit és a karfiolt 5 percig forrásban lévő víz gőzében kell puhítani. így megpuhul.) Tálaláskor a csomagoló műanyag fóliával együtt vágjuk kettőbe a te­ kercset. Egy fej hagyma 3—4 jóteszemdvicshez elég.2 szelet avokádó (tetszés szerint. vagy valamilyen sómentes sópótló fűszer (tetszés szerint. más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaj. vagy „Robbie's Barbecue Sauce") Kisebb serpenyőben fölforrósítjuk az olajat. Szorosra fölcsavarjuk. s csak addig pirítjuk benne a hagymát. amibe aztán minden mást bele lehet rámolni. nagyon jó lesz mindenféle zöldségleves följavítására. s addig pirítjuk tovább. Az esetleges maradékot sem kell kidobni. a vágásnál húzzuk kissé hátrább a műanyagot. hogy ne kapjon oda. de a másik 309 .a.

mint a palcsintát. úgy 5 centisre vágva. A mennyiségek egy szendvicsre szólnak. aki éhes. de bizony többet is megeszik ebből. vagy mandulanéz mártás ( C l 6 jelű) 2 evőkanál. hogy ne kapjon oda.5 deciliter alfalfa hajtás Pár falatnyi kapros csalamádé 1 maréknyi vékony csíkokra vágott fejes salátalevél Egy csipet tengeri só vagy valamilyen sómentes sópótló fűszer (tetszés szerint. de rögtön is fogyasztható. a csalamádét. nehogy a zöldséges betét elcsöpögjön. akár el is hagyható) Száraz serpenyőben forrósítsuk meg a tortillát. Jó étvágyat! E 1 3 T H E L. D O O D W I C H / Nyugati parti jóteszemdvics Alapvetően abban különbözik a keleti parti jóteszemdvicstől. hogy Los Angeles környékén mi a-rengeteg hagyma helyett is inkább avokádót használunk. mintegy 2 deciliter 1/4 közepes avokádó. Csavarjuk föl szorosan. Kenjük be az egészet a mandulanéz mártással (vagy a majo­ nézzel). 310 . ha úgy kívánjuk. és öntsük a közepére a folyékony fűszerkeveréket. hajlékonnyá válik. ne váljon ropogóssá. Hintsük meg egy csipet tengeri sóval. Műanyag fóliába csoma­ golva pár napig eláll a hűtőben. vagy kettős tekerccsé.végénél hagyjuk érintetlenül. de el is hagyható) Néhány vékony brokkolifodor.A. sültekhez való folyékony fűszerkeverék (tetszés szerint. (hacsak valahogy véletlenül lába nem kél). míg épp csak megpu­ hul. s végül a csíkokra szabdalt fejes salátalevelet. az alfalfa hajtást. egyszer­ re két szemben lévő oldaláról kezdve a sodrást. fölszeletelve 1. majd rétegezzük rá az avokádószeleteket. 1 db teljes őrlésű gabonából készült tortilla 1 evőkanál majonéz. Rakjuk körbe a tortillát a gőzölt brokkolifodrokkal. de csupán annyira.

szobahőmérsékleten is. de hűtve is finom. zöldjével együtt 1 babérlevél 1 jókora fokhagymagerezd 4 evőkanál vaj 1/2 deciliter tejszín 1 mokkáskanál tengeri só. A mennyiség 3—4 személyre szól. és keverjük meg jól az egészet. s annyi hideg vizet teszünk rá. majd fölforraljuk. alaposan megmosva 6 evőkanál finom olívaolaj 1 evőkanál frissen facsart citromlé Kevés fűszeres só. utána hintsük meg a sófűszerrel és a szurokfüvei. vagy sómentes sópótló fűszer 2 evőkanál apróra metélt. mártással 8—10 db kisebb krumpli. Tálalható melegen is. Hagyjuk kissé lehűlni. s öntsük a még meleg burgonyaszeletekre. míg a krumpli megpuhul. meghámozva és kétujjnyi darabokra fölkockázva 1 szál zeller. míg késheggyel könnyen megszúrható lesz. ízlés szerint A kockára vágott burgonyát nagyméretű fazékba helyezzük. de a főzővízből 1 decilitert tartsunk meg a 311 . ami nagyjából 20 perc gőzölést jelent. Keverjük össze az olívaolajat és a citromlét. hogy éppen ellepje. adjuk hozzá a mustárt is. s utána fedő alatt lassú tűzön további húsz percig-fél óráig forraljuk. Belerakjuk a zellert. F02 CREAMY MASHED POTATOES / Tejszínes törtburgonya. a babért és a fokhagymát is. vagy sómentes sópótló fűszer Frissen őrölt törött bors. majd vágjuk fél centi vastag szeletekre. friss oregano.Burgonyából és gabonafélékből készült fogások F01 COLD N E W POTATOES IN OLIVE OIL W I T H FRESH O R E G A N O / Szurokfűszeres újkrumplisaláta 6 db közepes nagyságú újkrumpli. Szűrő­ kanállal merjük ki a krumplit. magyarul szurokfülevéí (Origanum vulgare) 1 teáskanál csípős (Dijon-i) mustár Az újkrumplit forrásban levő víz gőzében annyira puhítsuk meg.

vagy géppel törjük össze. míg közben alaposan elkeveredik a vajas tejszínnel. Fölforraljuk. F03 B U R N T ONÍON GRAVY WITH T A R R A G O N / Tárkonyos sülthagymamártás 1 evőkanál étolaj. más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja. vagy 1 zöldségeröleves kocka (például „Hugli Vegetale Bouillon") 1 /2 mokkáskanál tárkony (Artemiosia dracunculus) 1/4 mokkáskanál zsálya (Salvia officinalis) 1 csipet őrölt szerecsendió 1 /2 mokkáskanál turbolya (Anthriscus cerefolium) Nagyméretű serpenyőben forrósítsuk föl az olajat. s kézzel. amíg elég simává válik. mert az állástól megkemé­ nyedik. tegyük bele a hagy­ mát.) Olvasszuk meg a vajat. vagy tárkonyos sülthagymamártást (F03 jelű). Ekkor adjuk hozzá a vizet. a fűszeres zöldséglevet. s az összes többi fűszert is. de semmiképp ne forraljuk föl. Tegyük hozá a krumplit. és nagy lángon. Adhatunk hozzá puhára párolt pirított zöldbabot ( D l 1 jelű).5 deciliter víz 2 teáskanál fűszeres zöldséglé ( p é l d á u l . például olajözön.megfelelő állag beállításához. B e m a r d Jensen's Natural Vegetable Seasoning"). a babért és a fokhagymát. A maradékot se dobjuk ki. mert alkalmas krémlevesek sűrítésé­ re. . Figyelem! A tört krumplit frissen kell tálalni. szorgos kavargatás közben addig pirítsuk. Addig kavarjuk. ha eltávolítjuk belőle a zellert. F04 BROILED POTATO SLICES / Roston aranyozott burgonyaérmék 2 db nagyra nőtt újkrumpli 3 evőkanál olvasztott vaj 312 . míg a mártás mennyisége körülbelül 2 deciliternyire besűrűsödik. Ekkor adjuk hozá a félretett főzöle­ vet a megfelelő sűrűség eléréséhez. majd melegítsük. esetleg szölömagolaj 1 jól megtermett vereshagyma. míg barnulni kezd. a mennyiség két adagot tesz ki. majd lassú tűzön addig párologtat­ juk. s a közben hozzáadott fűszerekkel is. Tört krumpli mellé mennyei ez a szósz. mártások alapanyagaként. öntsük rá a tejszínt. (A többi főzölevet is föl lehet használni levesek. karikára vágva 3.

Hagyjuk kissé lehűlni. F05 ROAST POTATOES BONNE F E M M E (WITH ROSEMARY) / Rozmaringos krumplisült jóasszony módra 1 3 1 2 kg aprószemú újkrumpli evőkanál vaj evőkanál olívaolaj teáskanál apróra metélt.Valamilyen sómentes sópótló fűszer. friss fűszerekkel. Az adott mennyiség 2—4 személynek elég. a törött borssal. forró). Az adagolás 4 személyre szól. (például „Spike". 313 . míg az érmék enyhén ropogóssá válnak. majd vágjunk ketté minden szemet. hogy késheggyel meg lehet szúrni. Vágjuk a burgonyát körülbelül egy centis kockákra. de előtte csökkentsük le a sütő hőmérsék­ letét 150 °C-ra. (vigyázat. vagy „Herbamare"). és előmelegített sütőben 15—20 percig sütjük. majd további 20 percig süssük még. friss oregano. és süssük így 15 percig. ízlés szerint Alaposan sikáljuk le a krumplit. Tűzálló tál. Kenjük meg olvasztott vajjal. hogy minden fél krumpli tetején maradjon egy csinos kis sapka. s ne halomban álljanak. a fölmetélt rozmaring felével. Tálaláskor adhatunk mellé párolt bébicukkinit (D01 jelű). lesúrolt krumplit forrásban levő víz gőzében. az olívaolajjal. főleg a gyerekek imádják. majd tűzálló tálban helyezzük 220 °C hőmérsékletre előmelegített sütőbe. például (C09 jelű) madár-fejes salátát vajjal megkent csöves kukoricával. zöldséggőzőlő edényben. ízlés szerint Frissen őrölt törött bors. ízlés szerint. hintsük rá a fűszerezést. Mártogatáshoz adjunk mellé valamilyen mártást is. magyarul szurokfülevél (Origanum vulgare) 1 mokkáskanál friss rozmaringlevél (Rosmarinus officinalis) apróra metélve Kevés fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer. A sütőből kivéve keverjük össze a maradék vajjal és a félretett. a fűszeres sóval. kíméletesen ke­ verjük el 2 evőkanál vajjal. vagy tepsi fenekére fektessük le a szeleteket. amíg annyira meg­ puhul. a szurokfű felével. s csak annyira húzzuk le a haját. s aranybarna színt nyernek. tartalmát keverjük át. hogy csak részben fedjék egymást. Vegyük ki az edényt. 20—25 percig puhítsuk az alaposan megmosott. Az olajban sült krumpli kiváltására adhatjuk ezt az ételt. vagy valamilyen salátát. s vágjuk vékony hosszanti szeletekre.

4 db kisebb vagy 2 nagyobb szem burgonya 2 db közepes méretű sárgarépa 2 db közepes nagyságú cukkini 2 db közepes nyáritök 2 db közepes sárgabelű tök 5 evőkanál olívaolaj Kevés sómentes sópótló fűszer vagy tengeri só. mint a lizin. többféle vitaminnak. Kockázzuk föl a répát és a többi zöldséget is. cukornak. és hosszában négyrét szeljük. hogy a felvágott zöldség és az egészben hagyott cukkini. Jó nagy gőzölőedényre lesz szükség. amik más gabonafélék­ ben csak jóval kisebb mennyiségben fordulnak elő. 2 étkezésre elég. vagy hatba vágjuk a burgonyaszeme­ ket. növényi zsira­ déknak. s rendkívül magas fehérjetartalma könnyen felszívódik. s elkészítése is könnyű. A burgonya és a kukorica mellett ez a harmadik olyan tápláléknövény. mégis változatos ételeket lehet előállítani belőle. Ebből kevés is rengeteg. a „kínvát" tartották igazán nagyra a háromból. „anyagabona" névvel illették. jól hasznosul. de a naturaboltok által újra divatba hozott gabonafélével. a metionin és a cisztein. Hámozzuk meg és kockázzuk föl a krumplit. mégis kiegyensúlyozott forrása keményítőnek. főzés közben saját térfogata ötszörösére duz314 . Tálra kirakva rendezzük el a falásnyi darabokra vágott zöldséget étvágygerjesztő lát­ vánnyá. és szívesen kísérlete­ zik ezzel az A n d o k indiánjaitól származó ősrégi.F06 S T E A M E D POTATOES A N D V E G E T A B L E S IN ÖLTVE OIL / Begőzölt zöldségek krumplival. aki hozzá tud jutni. melyet az amerikai indián kultúra adott az emberiségnek. ízlés szerint Nagyságuktól függően négybe. szervesült ásványi anyagoknak. Az inkák leginkább épp ezt. A „kínva" gazdag. illetve tök egyszerre beleférjen. rostnak. illetve a tengeri sóval. A répát lehámozzuk. majd apró cseppenként loccsantsuk rá az olajat. Ugyanakkor kifejezetten könnyű étel. például egy méregtelenítési időszak befejező szakaszában. úgyhogy ez a fogás nagyon alkalmas. míg minden kellően megpuhul. olívaolajban Az olívaolaj is és a gőzön puhított zöldség is kifejezetten elősegíti az öntisztító kiválasztási folyamatot. F07 Q U I N O A / Kínvakása Annak szánom ezt a receptet. íze remek. és végül hintsük meg a sópótló fűszerre]. Olyan fehérjeépítő aminosavak találhatók benne nagy menynyiségben. Nagyjából 20 perc gőzölést igényel.

fedő alatt főzzük még vagy 15 percig. a fözővízzel és a sóval egyetemben. például olajözön. Lecsepegtetés után közepes nagyságú edénybe rakjuk. s a kölesszemek megduzzadnak.) 1/2 liter víz 1/4 liter köles 1 evőkanál vaj 1 mokkáskanál só Forraljuk föl a vizet. mert a testbe jutva egyáltalán nem késztet savtermelésre. csak az a titka. (Ilyen szempontból is j ó l fizet. s a fehér szemek áttetszővé. Gyakori keverés közben forraljuk újra föl. F09 EASY BROCCOLI PILÁF / Egyszerű rizsesbrokkoli 3 evőkanál étolaj. és gőzölt vegyes zöldség köleská­ sával. majd lassú tűzön. amíg a gabona az egész vizet fölszívja. fedő alatt tovább főzzük. 1/4 liter „kínva" 1/2 liter víz 1 csipet só. úgy 10—15 percig. adjuk hozzá a kölest. vagy vízzel telt fazékba helyezve kézzel óvatosan megdolgozni a víz alatt. és szoptatós anyáknak is melegen ajánlott. a vajat és a sót. F08 MILLET / Köles (Panicum miliaceum) Az eszményi gabona tulajdonképpen épp a köles. De mindenki megszereti. majd lassú tűzön. s ízlés szerint tengeri sóval vagy sómentes sópótló fűszerrel gazdagítható. hogy földolgozás előtt hideg vízben nagyon alaposan megmosandó. Felforraljuk. Vajjal. A mennyiség 4—6 személynek elég. hogy keserves kínnal jár. különben kesernyés marad az íze. Tökéletes étkezést biztosít például valamilyen friss saláta. más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 315 . vagy valamilyen más mártást. (A barnarizs például „ c s u p á n " háromszorosára. üvegessé színeződnek. pedig pofon­ egyszerű. míg a főzővíz fölszívódik. folyó víz alatt rázogatva átöblíteni.zad. ízlés szerint A „kínva" főzéséről elterjedt. Legjobb finom szűrőben.) A tápanyagokban gazdag „kínva" különösen kívánatos kisgyerekeknek. aki csak megkós­ tolja. Tehetünk rá még vajat.

1 mokkáskanál k ö m é n y m a g (Cuminum cyminum, „római kömény") 1 teáskanál mustármag (tetszés szerint, el is hagyható) 1 teáskanál koriander (Coriandrum sativum) 1 teáskanál kurkuma, magyarul sárga gyömbérgyökér (Curcuma domestica) 1 /2 mokkáskanál őrölt fahéj (Cinnamomum ve rum), tetszés szerint 2 db babérlevél (Laurus nobilis) 1 teáskanál péppé zúzott fokhagyma 1,5 deciliter apróra szeldelt vereshagyma 1 csomó brokkoli, levele fodrokra szedve, a szárak lehajazva, és egy centis darabokra szeletelve 3/4 liter rizs, gőzben puhítva, lehetőleg barnarizs 1 db kisebb citrom frissen kifacsart leve (2—3 teáskanálnyi) 1 teáskanál tengeri só Nagyméretű, lefedhető serpenyőben hevítsük föl az olajat. Kissé sercegtessük meg benne a köményt és a mustármagot, keverjük bele a koriandert, a kurkumát, a fahéjat és a babért, a fokhagymát és a hagymát is, s addig kevergessük, amíg a hagyma megpuhul, és éppen barnulni kezd. Ekkor tesszük bele a brokkolit, s közepes lángon tartva 5 további percig kavargatjuk. Öntsünk hozzá egy deciliter vizet, s lassú tűzön addig pároljuk az egészet, míg a brokkoli megpuhul. (Ez nagyjából 5 percet vesz igénybe.) Levesszük a tűzről, beletesszük az előgőzölt rizst, s rendszeres időközönként addig kavargatjuk, amíg kissé ki nem hűlt. Ekkor belecsavarjuk a citromot, megsózzuk, s még egyszer átmozgatjuk. A mennyiségek 5-6 személyre szólnak.

F10 P O T A T O B U R E K / Burgonyás öreg böreg A csöreg-böreg balkáni eredetű ételféleség, könnyen készíthető és nagyon j ó , de igazán csak forrón finom. Alkalmas étvágygerjesztő falatká­ nak, de remek kiegészítője lehet levesnek, salátának, párolt zöldségnek, és az önkiszolgáló büféasztalokon is főszerepet szokott kivívni magának. Félkész tésztáját — mely szintén balkáni származású — általában előre gyűrják-nyűjtják, s a téglalap alakú, csaknem rétestészta vékonyságú leveleket boltban árulják. A tészta neve görögösen „phyllo", törökösen ,,yufka", s ma már nem csupán a balkáni országokban, hanem a világ egyre több helyén lehet üzletben is megvásárolni, mint előkészített alap­ anyagot további földolgozás céljára.

316

4 db jó nagyra nőtt burgonya, meghámozva és durvára lereszelve 1 fej kisebb vereshagyma, apróra metélve 1 mokkáskanál tengeri só Frissen őrölt törött bors, ízlés szerint 2 evőkanál étolaj, például olajözön, más néven pórsáfrány (Carthamus tinctorius) olaja 1 csomag (kb 1/2 kg) „phyllo" leveles tészta 1,2 deciliter olvasztott vaj A reszelt krumpliból (az erre alkalmas konyhai eszközzel, vagy annak híján konyharuhába téve) facsarjuk ki a nedvességet, majd megfelelő méretű tálban-keverjük össze a hagymával, s ízesítjük sóval, borssal. Adjuk hozzá az olajat is, és dolgozzuk el benne jól. (Igyekezzünk, mert a reszelt burgonya hamar elszíneződik.) Egy „phyllo" tésztalevelet rövidebb oldalával magunk felé fordítva a munkaasztalra teritünk. (A többit addig is takarjuk le enyhén nedves konyharuhával, nehogy kiszáradjanak.) A tésztalevél alsó harmadát hajt­ suk föl, kenjük meg vajjal. A fölhajtott (kettős rétegű) területen tereges­ sünk szét egy marokravalót a töltelékből, a szélek kétujjnyi üresen hagyott részét borítsuk a töltelékre, s az egészet továbbhengergetve készítsünk belőle lapos tekercset. A két végét is hajtsuk vissza, s úgy helyezzük a tekercset vajjal vékonyan bekent, lapos tepsibe, hogy a tésztalap illesztése ne látszódjon, alulra kerüljön, majd rögtön vajazzuk meg a böreg tetejét is. Keresztirányban 4—6 helyen metsszünk bele a böregtekercsbe, attól függően, hogy kisebb étvágygerjesztő falatként szándékozzuk-e kínálni, vagy az étkezés főfogásának. Hasonló módon készítsük a további teker­ cseket, míg el nem fogy a töltelék. (Ennyi nyersanyagból 9—10 tekercs szokott összejönni.) Amikor valamennyi tekercs bevajazva készen áll, akkor — még sütés előtt — permetezzük be őket kevés vízzel vagy ásványvízzel, majd helyez­ zük a tepsit az előmelegített sütőbe. A sütés 220 °C hőmérsékleten nagyjából 20—25 percig tartson, míg a böreg aranybarnára nem pirul. Sütés alatt is kenjük meg mégegyszer a tésztát olvasztott vajjal. Vegyük ki a sütőből, amikor kész, és éles késsel válasszuk el a böregadagokat egymástól a korábbi bemetszések mentén, majd tálaljuk rögtön, mert nincs, aki ne forrón szeretné. Még néhány jó tanács a „ p h y l l o " fölhasználásához. Ne akkor próbáljuk ki, amikor díszes vendégsereget várunk, j o b b előtte magunkon begyako­ rolni a bánásmódot, s csak akkor előrukkolni vele nagyobb társaság előtt is, ha már biztosak lehetünk az eredményben. A vékony tészta könnyen kiszárad, ezért munka közben is tartsuk letakarva kissé nedves konyharuhával. De az sem j ó , ha nagyon vizes az

317

a konyharuha, mert akkor meg ragadós lesz tőle a tészta, és nem lehet egymástól elválasztani a leveleket. Azonnal takarjuk vissza a maradék tésztát, amint leválasztottunk egy levelet. A kiterített egyetlen réteg ráadásul még gyorsabban szárad, ezért rögtön kenjük meg az olvasztott vajjal, különben nem fogunk tudni dol­ gozni vele, hajtogatáskor reped, törik. Kezdetben ne sajnáljuk, ha egy-két levél kárba vész, elszakad, kilyu­ kad, míg magunktól rá n e m jövünk a dolog csínjára-bínjára. Aztán a „ p h y l l o " tészta sem mindig egyforma, hol ilyenre, hol olyanra sikerül. N e m gond, egy-egy félkilós csomagban általában úgyis több levél szokott lenni, mint amit fölhasznál az ember, van benne tartalék.

F I 1 D O L M A S (STUFFED GRAPE LEAVES) / Töltött szölőlevéldolma Ez a finom falat is a Közel-Kelet tájairól származik. Receptjei gyakran előírnak fenyömagot is; én egyszerűen kihagyom belőle, hogy megelőz­ zem a nem megfelelő ételtársításból eredő gondokat. Egész kevés ribizlit is szoktak beletenni a töltelékbe. Az én emésztésemnek ez nem okoz gondot, de aki úgy gondolja, hogy inkább szigorúan ragaszkodik a szabályokhoz, az a ribizlit is kihagyhatja. A dolma hidegkonyhai étel, a hűtőben — zárt edényben — pár napig eltartható, így egy-két nappal előre is elkészíthető, ami nem megvetendő előny mondjuk egy nagyobb vendégjárás előkészületei közepette. Az előkezelt szőlőleveleket itt-ott boltban is meg lehet vásárolni, de elkészítésének magunk is nekiláthatunk. így legalább biztosak lehetünk, hogy nincs benne tartósítószer, hisz mi csináltuk, mi nem raktunk bele. Pár percre sós citromos vízbe kell áztatni az enyhén előgőzölt, váloga­ tottan szép, friss szőlőleveleket. (Az áztatólébe tegyünk egy gerezd fok­ hagymát is.) Lezárt befőttesüvegben, gondosan rétegezve, hidegen tartva hosszabb ideig is elállnak így előkészítve. • Használat előtt hideg vízzel öblítsük le a leveleket, hogy a só nagyobb része lemosódjon, majd konyharuhára, vagy papírtörölközőre fektetve szárítsuk meg őket. 9 evőkanál olívaolaj 1 kisebb fej vereshagyma, apróra metélve 1 teáskanál szárított kapor 4 evőkanál aszalt ribizli 1 teáskanál frissen őrölt szerecsendió 1/2 mokkáskanál kardamom (Elettaria cardamomum) 1/2 liter gőzben főtt, kevés vajjal készült sótlan rizs (legjobb erre a fehér „basmati" fajta)

318

30—35 db előkezelt szőlőlevél 1 db zöldcitrom (vagy egyszerűen citrom) leve, ami úgy 2—3 evőkanálnyi Víz Néhány vékony citromszelet 2—3 babérlevél Nagyméretű serpenyőben forrósítsunk föl 5 evőkanálnyival az olajból. Tegyük bele a hagymát és süssük, míg üveges lesz, de ne kezdjen el barnulni. (Ezt akár egy kanálnyi víz beleöntésével is egyszerűen meg lehet előzni.) Ekkor adjuk hozzá a kaporport, az aszalt ribizlit, a szere­ csendiót és a kardamomot, majd levesszük a tűzről és jól elkeverjük a közben főtt rizzsel. Vegyük elő a szőlőlevelet, s helyezzünk mindegyikre 1 -2 evőkanálnyit a töltelékből, a levél nagyságától függően. (A levélnyelet le kell csípni, ha még rajta lenne a levélen.) A levélnyél helyétől indulva óvatosan göngyöl­ j ü k bele a szőlőlevélbe a tölteléket, vigyázva, hogy oldalt ki ne folyjon. Az apró tekercseket helyezzük tűzálló tálba. A sütésre másnap is sor kerül­ het, csak addig hűtőben tartandó. Keverjük össze a citromlevet a maradék 4 evőkanál olajjal, s annyi vizet adjunk hozzá, hogy 1/4 litert tegyen ki, majd a keveréket öntsük rá a dolmatekercsekre. Helyezzünk a tetejükre citromszeleteket és néhány babérlevelet, s a maradék szőlőlevelekkel is betakarhatjuk a tálat, majd terítsünk rá alufóliát is lazán. Nagyjából 45 percig kell sütni, úgy 180 °C körüli hőmérsékletű, nem túl meleg sütőben, mialatt leve csaknem teljesen fölszívódik. (Vigyázat! Azért ne szárítsuk ki túlságosan!) Körülbelül 30 étvágygerjesztő, ízletes dolma az eredmény. Van, aki forrón szereti, de általában hidegen fogyasztják. Én így is, úgy is melegen tudom ajánlani mindenkinek.

319

Főtt tészták és mártásaik

G01 QUICK FRESH T O M A T O SAUCE F O R PASTA / Egészségmártás friss paradicsomból Tudjuk, a paradicsom rengeteg szokásos mártás, szósz, ,,kecsáp" alapanyaga, de a főzéstől alapvetően megváltoztatja természetét, erősen savassá válik e frissen még nagyon is egészséges zöldség. A dilemma megszüntetésére szinte kínálja magát az egyszerű, de nagyszerű megol­ dás, a friss paradicsomból hidegen készített mártás, mint ez is itt. Önthetjük főtt tésztára, rizsre, mennyei az íze. Elkészítését leegyszerűsíti és meggyorsítja, ha a daraboláshoz valamilyen kézhez álló háztartási gép is akad. 2 evőkanál olívaolaj 1 kisebb fej vereshagyma 1 közepes nagyságú, érett friss paradicsom Fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer, (például ..Herbmare"). ízlés szerint Közepes méretű, lefedhető serpenyőben forrósítsuk föl az olajat, s pirítsuk meg rajta a fölvágott hagymát. A fokhagymát is zúzzuk össze, adjuk hozzá a hagymához, s azt is süssük kicsit, majd tegyük a serpenyő­ be a fölaprózott répát és zellert is. Alapos keverés után hintsük a finomra metélt petrezselyem- és bazsalikomzöldet a többi zöldségre, a leves­ kockával együtt öntsük az edénybe a vizet, fedjük le, és lassú tűzön főzzük úgy 15 percig, amíg a répa és a zeller is megpuhul, majd vegyük le az edényt a tűzről és hagyjuk kihűlni. Míg a többi zöldség hűl, azalatt készítsük elő a paradicsomot. Forró, lobogó vízbe dobjuk, de épp csak fél percre, hogy a haját könnyen le lehessen húzni kézzel. Aprításhoz ezután már nincs is szükség gépre (attól a paradicsomlé amúgy is túl habos, sápadt lenne), a hámozott pa­ radicsomot kézzel is szétnyomkodhatjuk, ahogy a megfelelő méretű tálba helyezzük, s értékes levéből így egy csepp sem vész el, csak figyelem és kis ügyesség dolga. A főtt zöldséget hozzákeverjük a tört paradicsomhoz, s közben — ízlés szerint — meghintjük a fűszeres sóval. Az adag 2—3 személynek elég.

320

G02 M U S H R O O M SAUCE W I T H GARLIC, OIL A N D PARSLEY / Fokhagymás-petrezselymes gombamártás 1,5 dkg fűszeres ízü szárított gomba 1/2 kg friss gomba 1,2 deciliter olívaolaj 2 teáskanál péppé zúzott fokhagyma 3 evőkanál finomra metélt friss petrezselyem Tengeri só és frissen őrölt törött bors, ízlés szerint A szárított gombát áztassuk be annyi meleg vízbe, hogy az ellepje azt, úgy fél órára, illetve amíg megpuhul. Szeleteljük föl vékonyra a friss gombát, mely így nagyjából 1,5 litert tesz ki. A megpuhult szárított gombát metéljük közepesen finomra, de áztatóvizét ne öntsük ki, hanem vásznon, vagy sűrű szitán szűrjük el. A puhára ázott, fölaprózott szárított gombát és leszűrt áztatólevét tegyük kisebb edénybe, forraljuk föl, és addig tartsuk lassú tűzön, míg a folyadék elpárolog. Közben egy másik serpenyőben forrósítsuk meg az olajat, s egész kicsit pirítsuk meg benne a fokhagymapépet, majd adjuk hozzá a petrezselymet és a friss gombát, s egy percnyi további pirítás után az előkészített szárított gombát is. Ekkor tegyük bele a fűszereket is, és addig tartsuk lassú tűzön, míg a gombaié elpárolog. Ennyi mártás 3-4 tányér főtt tészta ízesítéséhez ele­ gendő. Maga a főtt tészta lehet a kínai ,,lo mein", a j a p á n ,,soba", de készülhet bármilyen más frissen gyúrt vagy száraztésztából is.

G03 PESTO G E N O V E S E / „Pesto" génuamártás A legtöbb „ p e s t o " recept általában valamilyen sajtot, legtöbbször par-mezánt ír elő, de úgy találtam, hogy a sajt ízét pótolhatjuk a fűszerek, illetve a fenyőmag mennyiségének megváltoztatásával, tehát sajtmente­ sen is lehet kellemes ízű. De a fenyőmag sem annyira fontos, el is hagyhatja, aki ennyire sem akarja áthágni a megfelelő ételtársítás szabá­ lyait. Mindenesetre ez a „ p e s t o " mártás fenyőmaggal együtt is sokkal egészségesebb, mint a szokásosak, a darált hússal és főtt paradicsommal készültek, s egy kis zamatváltozatosságnak sem megvetendő. A „ p e s t o " nem csak főtt tésztához j ó , adható zöldségre, például párolt karfiolra is. Nem kell belőle sok, ebből kevéssel is sokra jutunk. 4 gerezd közepes nagyságú gerezd fokhagyma 1/2 liter friss bazsalikomlevél (Ocium basilicum) 2 púpozott evőkanál fenyömag 0,8 deciliter olívaolaj 321

Már nagy fordulaton járjon az aprítógép acélpengéje, amikor a fokhagy­ magerezdeket beledobjuk, hogy kellően földarabolja, majd a bazsalikom­ levelet és a fenyőmagot is a gép kelyhébe borítjuk. A gép kése azalatt is pörögjön, míg az olajat vékony sugárban hozzáadjuk. Az olajból két evőkanálnyit tartsunk meg, amit csak akkor öntünk a tetejére, ha már a gépből átraktuk az elkészült mártást a szorosan záródó tárolóedénybe. Ez a mennyiség nagyjából két decilitert tesz ki. Fölhasználási példa: főzzük meg a spagettit, a makarónit, vagy bármi­ lyen más, ízlés szerinti tésztát, s tegyünk félre fél decilitert a főzővízből. A leszűrt főtt tésztában kavarjunk el egy evőkanál vajat. 3-4 személynek elég tésztaadaghoz (ami szűk fél kg) egy deciliter „ p e s t o " szükséges, amit úgy kell előkészíteni, hogy kisebb edényben hozzáöntjük a félretett fél deciliter főzővizet, s kavargatás közben forrásig melegítjük, épp csak addig, míg bugyborékolni kezd, de n e m forraljuk. Ekkor ráöntjük a vajjal elkevert, még meleg tésztára. Kevés sóval, borssal tovább ízesíthető az étel, ha szükséges.

G04 PASTA W I T H B U T T E R A N D FRESH HERBS / Frissfűszeres vajasmetélt 1/2 kg „jinejo" nudli, barnarizs, „soba", ,,chow mein udon", vagy bármilyen más, tetszés szerinti főtt tészta 2 evőkanál vaj 2 evőkanál olívaolaj Kevés tengeri só, vagy sómentes sópótló fűszer, ízlés szerint Frissen őrölt törött bors, ízlés szerint 0,8 deciliternyi friss bazsalikom (Osimum basilicum), oregano (Origanum vulare, magyarul szurokfü), vagy borsikafü, más néven csombor(d) (Satureja hortensis), apróra metélve. Forraljunk föl pár liter vizet a megfelelő méretű tésztafőző lábosban. A tésztát adagonként tegyük bele a lobogó vízbe, hogy eközben is forrásban tudjon maradni, s főzzük tovább a fölhasznált tésztaféleség használati útmutatója szerint. Tésztaszűrőn csepegtessük le, s azon forrón keverjük el a vajjal, az olívaolajjal és a fűszerekkel. Az így elkészített tészta 4—6 személy részére elegendő, s remek kiegészítő salátához, leveshez, de párolt vagy parázson, roston sült zöldséghez is.

322

323 . és pirítsuk benne aranybarnára a bemártott kenyérszeleteket. vagy 2 deciliter tejszín és 1/2 deciliter víz keveréke 1 púpozott mokkáskanál fahéj 1/2 mokkáskanál szerecsendió 4 karéj teljesörlésü gabonából sütött vagy lisztmentes kenyér 3 evőkanál vaj a sütéshez. ne le­ gyen túl magas a láng. A megsült szeleteket előmelegített tálra helyezve vaj darabkákkal díszitjük. el is hagyható) 1/4 liter elöáztatott mazsola (ízlés szerint. lepények H01FRENCH T O A S T W I T H MAPLE SYRUP / Kétszersült édeske 1/4 liter mandulatej. Vigyázzunk. lángosok. ebédre imádják a gyerekek. 180 "C hőmérsékletű sütőben. Keverjük össze a mézet az íróval. Az adag kettőnek szól. H02 BLUE RIBBON BRAN MUFFINS / Mézes korpakalács 3/4 liter korpa 1/4 liter vízbe áztatva 1 / 4 liter méz 1 /2 liter nyers. s összedolgozás közben keverjük bele a mazsolát is. Hatszor három téglalapra vágjuk. mert így a legfinomabb. Megfelelő méretű serpe­ nyőt választva hozzá. a lisztbe pedig keverjük el a sütőport.3 deciliter napraforgóolaj 3/4 liter teljes őrlésű búzaliszt 5 mokkáskanál sütöszóda 1 mokkáskanál tengeri só (ízlés szerint. el is hagyható) Áztassuk a korpát forró vízbe. hökezeletlen író vagy víz 2 tojás (nem feltétlenül szükséges. a tojással és az olajjal. és további vaj a befejezéshez Melegített juharszörp vagy ennek híján méz A mandulatejbe (vagy helyette a vizezett tejszínbe) keverjük bele a fahéjat és a szerecsendiót. nehogy a vaj közben megbarnuljon. A kenyeret szeljük (kissé átlós vágással) félkaréjokra. el is hagyható) 1. a vajat közepes lángon olvasszuk meg. s melegen. s mártsuk bele ebbe a folyadékba. vajjal tálaljuk. Adjuk mindet hozzá az áztatott korpához. De kihűlve sem szokott ránk romlani. Tízóraira.Sütemények. majd melegített juharszirupot (vagy mézet) csepegtetünk rá. 25 percig kell sütni nem túl meleg. kétszersültek.

ahová a mézzel kevert írót öntjük. ki is hagyható) 3 mokkáskanál zsálya (Salvia officinalis) 2 mokkáskanál rozmaring (Rosmarinus officinalis) 3 mokkáskanál kakukkfű vagy démutka (Thymus vulgaris) A sütőt 230 °C hőmérsékletűre kell előmelegíteni. Vaj ázott lapos tepsire rakjuk ki. majd mégegyszer. vagy megfelelő átmérőjű.H03 H E R B E D BUTTERMILK BISCUITS / Háromfüszeres kétszersült 4. körülbelül 10 cm átmérőjű korongokat vágunk belőle.3 deciliter apróra kockázott hagyma 1 tojás 2 deciliter tejszín.2 deciliter rétesliszt teljes őrlésű búzából 1 mokkáskanál só 4 mokkáskanál sütőpor 1 mokkáskanál sütöszóda 5 evőkanál vaj 2 deciliter nyers. akkor 1/6 résszel kevesebb író is elég. Körülbelül 16 kétszersültkarika j ö n ki a fenti mennyiségből. belisztezett peremű üvegpohárral jókora. s további 1/2 deciliter az ecseteléshez 324 . H 0 4 ONION S C O N E S / Hagymás lepénylángos 1/2 liter rétesliszt teljes őrlésű búzából 1 mokkáskanál tengeri só 4 mokkáskanál sütőpor 4 mokkáskanál sütöszóda 1/2 deciliter hideg teavaj. majd villával veknivé dolgozzuk össze. majd készítsünk mélyedést a keverék közepébe. és pogácsaszaggatóval. és 12—15 percig sütjük a 230 °C hőfokra előmelegített sütőben. vagy nyújtófával centi vastagságúra lapítjuk. miután a sót. apró darabokban. Az egyenletesre eldolgozott tésztát tenyérrel tapicskolva. amit aztán lisztezett gyúródeszkán egy-két percig kézzel gyúrunk-dagasztunk tovább. (Ha nem teszünk bele korpát. késsel fölforgácsolva 1 teáskanál juharszirup vagy helyette méz (el is hagyható) 1. zöldbabhoz. vagy bár­ milyen más zöldségfogás mellé. Izgalmas és ízletes kenyérpótló kísérő salátához.) Hintsük rá a korpát és a fűszereket. hőkezeletlen író vagy víz 1 teáskanál méz 2 evőkanál korpa (nem feltétlenül kell. a sütőport és a sütöszódát is belekevertük. Tegyük hozzá a vajat. Mérés előtt szitáljuk át a lisztet.

Mérés előtt szitáljuk át a lisztet, majd még egyszer, miután a sót, a sütőport és a sütőszódát is belekevertük. Tegyük hozzá a vajforgácsot, készítsünk mélyedést a keverék közepébe, ahová a mézet és a hagymát, továbbá a külön edényben fölvert tojásos tejszínt tesszük. Villával dolgoz­ zuk össze a tésztát kissé ragadós, de j ó l gyúrható veknivé, amit aztán lisztezett gyúródeszkán fél percig kézzel gyúrunk-dagasztunk tovább. Az egyenletesre eldolgozott tésztát tenyérrel tapicskolva téglalap alakban centi vastagságúra lapítjuk, és pogácsaszaggatóval vagy megfelelő átmé­ rőjű, belisztezett peremű üvegpohárral jókora, körülbelül 10 cm átmérő­ jű korongokat vágunk belőle. A maradékot mégegyszer gyúrjuk át, s abból is hasonló módon készítsünk ugyanolyan korongokat. A tésztakorongok tetejét ecseteljük be a maradék tejszínnel és 12—15 perc alatt süssük meg őket aranybarnára, előmelegített sütőben, 400 °C körüli hőfokon. Körülbelül 12 lepénylángost adnak ki a föltüntetett mennyiségek. Ez a sült tészta megnyugtatóan könnyű és ínycsiklandóan finom kenyérpótló kísérő leveshez, salátaebédhez.

Hal és csirke

101 F L O U N D E R IN LEMON-DILL SAUCE / Kapros lepényhal 3 evőkanál vaj 1 evőkanál apróra metélt friss kapor (Anethum graveolens), vagy 1 púpozott mokkáskanál szárított kaporpor 1 evőkanál frissen facsart citromlé 1/2 mokkáskanál fűszeres só, tengeri só vagy sómentes sópótló fűszer, ízlés szerint 1 szál közepes nagyságú zöldhagyma, vékonyra karikázva 1/2 kg filézett halszelet, legjobb a lepényhal, de alkalmas bármilyen más fehér halhús is Pár citromszelet a díszítéshez A vajat, a kaprot, a citromlevet, a sót és a zöldhagymát közepes lángon — alkalmanként meg-megkavargatva — melegítsük föl együtt egy jó nagy serpenyőben. Erre a vajas keverékre tesszük a halszeleteket. További 8— 10 percig fedő alatt pároljuk, s közben időnként meglocsolgatjuk a piruló halszeleteket egy-egy kanállal a párolóléböl. Villaheggyel ellenőrizzük, hogy kellően megpuhult-e. Tálaláskor előmelegített tányérra tesszük a halat, saját levével leöntjük, s citromkarikákkal díszítjük. Az adag 4 személyes.

102 MEQUITE-GRILLED SWORDFISH BEVERLY HILLS / Kaliforniai kardhal roston 6 evőkanál olívaolaj 2 gerezd péppé zúzott fokhagyma 2 evőkanál apróra metélt friss petrezselyem vagy 2 teáskanál szárított 2 evőkanál apróra metélt friss borsikafü, más néven csombor(d) (Satureja hortensis), vagy 1 teáskanál szárított 1 evőkanál apróra metélt friss turbolya (Anthriscus cerefolium), vagy 1 teáskanál szárított 2 teáskanál őrölt koriander (Coriandrum sativum) 2 teáskanál frissen facsart citrom, vagy zöldcitrom leve 1 db j ó k o r a paradicsom meghámozva, kimagozva és fölkockázva Sómentes sópótló fűszer, vagy tengeri só, ízlés szerint

326

4 db egyenként 15—20 dkg körüli súlyú, 3—4 ujjnyi vastag tengeri halszelet, kicsontozva és lenyúzva, például kardhal, tonhal, makréla, tengeri süllő Az olívaolaj kétharmadába, azaz 4 evőkanálnyiba, kézzel, turmixgéppel vagy más konyhai eszközzel jól belekeverjük a fokhagymát és a fűszere­ ket, s az utolsó pár másodpercben hozzáöntjük a citromlevet is, majd végül meghintjük sóval, borssal, s félretesszük á keveréket, míg nekiké­ szülődünk a sütésnek. A maradék olajjal alul-fölül megkenjük a halszeleteket és a rostsütő rácsát is, majd parázs fölött megpirítjuk a hal mindkét oldalát. A sütésidő a szelet vastagságától függ, 2-3 percet számoljunk minden halcentimé­ terre. Kétszer kenjük meg a halat az előkészített fűszeres olajjal, először sütés kezdetén, s másodszor félidőben, akkor, amikor megfordítjuk a szeleteket. Négy előmelegített tányér közepére tegyünk egy keveset a fűszeres olajból, majd mindegyikbe fektessünk egy-egy megsült halszeletet, s a maradék keveréket öntsük a tetejükre. Gőzben párolt spárgát, vagy szintén egyszerűen elkészített zöldbabot adhatunk mellé, no meg sok salátát, így hagyjuk, hogy a fűszeres sülthalaroma kellően érvényesül­ hessen. A halszeletek és a tányérok számának megfelelően az adagot négy személyre szántuk.

103 WARM CHICKEN A N D BROCCOLI SALAD / Icipici pipicicificnik brokkolisalátában 2 db szép nagy, lenyúzott csirkemell 1 gerezd fokhagyma 1 fej vershagyma egészben, megtisztítva 1/2 liter zöldség-eröleves 1 l'l liternyi kisebb brokkolifodrokból 2 ágacska friss rozmaring (Rosmarinus officinalis), vagy egy csipetnyi szárított 1,3 deciliter „fidzsi fincsi" salátaöntet (C19 jelű) A csirkemelleket kettévágjuk, s közepes nagyságú lábasba helyezve melléjük tesszük a fokhagymát, a hagymát és annyi zöldséglét, ami épp befedi a húst. Forrásba hozzuk a folyadékot, majd lecsöndesített, lassú tűzön, fedő alatt tovább főzzük, úgy 20 percig, amíg a csirke megpuhul. Míg a csirke fő, azalatt készítsük elő a brokkolit. A gőzölöedénybe először a rozmaringágakat tesszük bele, majd a brokkolifodrokat, s forró

327

víz fölött gőzöljük, de csak addig, amíg a brokkoli éppen csak megeresz­ kedik, s színe világosabb zöldre vált. A csirkét a főzőléből kiemelve, még melegen, vágjuk föl falatnyi dara­ bokra. (A főzőlét majd inkább öntsük ki, mert túlságosan savassá vált már az újrafölhasználáshoz.) A csirkedarabokat összerázzuk a gőzölt brokkolival, majd a salátaöntettel, és — ízlés szerint — őrölt fehérborssal is ízesítjük. Tálalható jegelve, de forrón is, ki hogyan szereti. Az adott mennyiség 4 adagot tesz ki.

104 LEMON-DILL CHICKEN / Kaporgálós csirke 3 evőkanál vaj 1 evőkanál apróra metélt friss kapor vagy 1 csapott teáskanál szárított kaporpor 1 evőkanál frissen facsart citromlé 1/2 mokkáskanál fűszeres só, tengeri só vagy sómentes sópótló fűszer, ízlés szerint 1 szál közepes nagyságú zöldhagyma, vékonyra karikázva 1/2 kg lenyúzott csirkemell, mindegyik kicsontozva és négybe vágva. Ez a fogás nagyon hasonlít a „ k a p r o s lepényhaF (101 jelű) receptjére, csak éppen kétszer annyi ideig kell a tűzön tartani. A vajat, a kaprot, a citromlevet, a sót és a zöldhagymát közepes lángon — alkalmanként meg-megkavargatva — melegítsük föl együtt egy jó nagy serpenyőben. Erre a vajas keverékre tesszük a csirkedarabokat. További 8—10 percig fedő alatt pároljuk, s közben időnként meglocsolgatjuk a piruló csirkemell negyedeket egy-egy kanállal a párolóléből, majd meg­ fordítjuk a húst, s másik oldalát ugyanígy sütögetjük, ugyancsak 8—10 percig. Villaheggyel ellenőrizzük, hogy kellően megpuhult-e. Előmelegí­ tett tálon rendezzük el a húst, és saját levével öntsük le. Az adag 4 személyes.

328

Magtej, magtejes italok, fagyos finomságok

J01 NUT A N D SEED MILKS / Magból készített tejek Mandula, szezámmag, napraforgó, kesudió, ezek valamilyen keveréke, vagy bámilyen más olajos mag fölhasználható magtej készítéséhez ezen recept szerint. A kész tej 1—2 napig hűtőszekrényben tárolható, de természetesen azon frissiben a legjobb. Víz helyett használjunk jég­ kockát, ha hidegen szeretjük, és az elkészítés után nincs türelmünk kivárni, míg lehűl. Ha a hűtőből vesszük elő, akkor használat előtt jól rázzuk föl, mert állás közben a sűrűje leülepszik. 1,3 deciliter „meztelen" mandula, vagy hántolatlan szezámmag 2 teáskanál juharszirup vagy termett (hőkezele tlen) méz, ízlés szerint, de el is hagyható 1/2 liter víz, esetleg több, attól függően, milyen a kívánt sűrűség A mandulaszemek ,,levetkőztetésére" először „blansírozni" kell, ami azt jelenti, hogy egy percre lobogó, forró vízbe vetjük a mandulát, majd utána kivesszük, s lecsepegtetjük. Az ettől meglazult bőrből már könynyen kipattintható a „meztelen" mandula. Az elkészítendő magot pár órára — vagy esetleg fél napra is — érdemes vízbe áztatni, de ez nem feltétlenül szükséges. A szűrőt előre béleljük ki szűrőpapírral. A turmixgép kelyhébe tegyük bele a magot, s az édesítő­ szert és a víz felét, úgy 1/4 litert. Addig járassuk a gépet a legnagyobb fordulaton, míg egyenletes péppé válik a mag és a víz, s csak ezután keverjük bele a többi vizet, annyit, hogy a kívánt sűrűséget elérjük. Még néhány percig keverjük együtt tovább, aztán szűrjük le. Ha túl sok pép marad a szűrőn, az annak a jele, hogy tovább kellett volna járatni a turmixgépet. De ez sem tragédia, a szűrőn fönnakadt pép — víz hozzá­ adásával — újra fölhasználható további magtejkészítéséhez. Ennyi mag­ ból körülbelül 1 liter magtej készíthető.

J02 DATE OR STRAWBERRY-ALMOND M I L K S H A K E / Datolyás, illetve ivófagyi mandulatejböl 1/4 liter „friss mandulatej" (J03 jelű) 2 mélyhűtött banán 6 szem kimagozott datolya vagy 6 szem friss (esetleg lefagyasztott) eper 329

A mandulatejet a gyümölcsökkel együtt addig keverjük a turmixgép­ ben, amíg folyékony krémmé verődik. Aki kevésbé sűrűn szereti, az csak egy banánt használjon föl. A mennyiség egy mixerkehelynyi. Ha megnyerte a tetszést ez a fagyos finomság (a gyerekek egyszerűen megörülnek érte, de a felnőtteket sem szokta hidegen hagyni), akkor érdemes lesz állandóan mélyhűtött banánt tartani a háznál. Ezek a folyékony fagyik táplálók, és nagyon jól helyettesítik a fagylaltból és tejből kevert „milksék" készítményeket, meg a különböző fehérjetápokból csi­ nált italokat.

J03 FRESH A L M O N D MILK / Friss mandulatej A mandulatej és más, magokból készült tejpótlék nem új találmány, évszázadok óta ismert mind Európában, mind Ázsiában, mind az ameri­ kai indiánok között. Manapság is széles körben alkalmazzák világszerte, mint könnyen emészthető, egészséges pótszert a tehéntej helyett. A mandulából, vagy szezámmagból készült magtej csodás ízén felül egyben elsőrangú, könnyen fölszívódó és gazdag kalciumforrás is. 1/2 deciliter „meztelen" mandulamag 1/4 liter víz 2 teáskanál juharszirup vagy termett (hökezeletlen) méz, ízlés szerint, de el is hagyható A mandulaszemek „levetkőztetésére" először ,,blansírozni" kell, ami azt jelenti, hogy egy percre lobogó, forró vízbe vetjük a mandulát, majd utána kivesszük, s lecsepegtetjük. Az ettől meglazult bőrből már könynyen kipattintható a „meztelen" mandula. Mint minden magtej, ez a friss mandulatej is turmixgépben készíthető a legkönnyebben. A „ruhátlan" mandulaszemeket a hideg vízzel együtt 23 percig járatjuk a gép kelyhében, a legmagasabb fordulatfokozaton, amíg vastag, fehér, tejszerű folyadékká nem válik. Finom szitán vagy vászonon szűrjük le, ha rögtön meg akarjuk inni. Ha túl sok pép maradt a szűrőn, az annak jele, hogy tovább kellett volna járatni a turmixgépet. De nem kell rajta kiakadni, a szűrőn fönnakadt pép — víz hozzáadásával — újra fölhasználható további magtejkészítéséhez. Nem szükséges a szű­ rés, elhagyható, ha a magtejet ivófagyi készítésére akarjuk fölhasználni. Bármelyik ivófagyi ragyogóan alkalmas gyümölcsnap vagy más „élőé­ tel-nap" kiegészítőjeként, de nem tanácsolt, ha azon a napon már főtt ételt is ettünk, vagy fogunk enni.

330

J04 BANANA SHAKE DIVINE / Banános olimpuszi ivófagyi 1 /4 liter mandulatej (J03 jelű) 2-3 db mélyhűtött banán, nagyságtól és a kívánt sűrűségtől függően 2 teáskanál juharszirup, vagy termett (hökezeletlen) méz, ízlés szerint 1/4 mokkáskanál frissen reszelt szerecsendió, más néven muskátdió (Myristica fragrans) A mandulatejet beleöntjük a turmixgép kelyhébe, hozzá — a penge forgása közben — adagonként a fagyasztott banánt, míg a kívánt sűrűsé­ get elérjük, végül az édesítőt és a szerecsendiót is beletesszük, rövid ideig még járatjuk a gépet, s máris tálalható. Egy jó nagy keverőkelyhet tesz ki a mennyiség.

J05 CAROB SHAKE / Szentjánoskenyeres ivófagyi 1/4 liter magtej mandulából vagy szezámmagból (J03 jelű) 2 db mélyhűtött banán 2 teáskanál juharszirup vagy termett (hökezeletlen) méz, ízlés szerint 1 evőkanál szentjánoskenyérpor, cukrozás nélküli, pirítva porítva Turmixgépben keverjük össze a mandulatejet a többi alkotórésszel, s az egészet rémesen krémesre keverjük. Egy, esetleg két személynek jut belőle.

J06 RAINBOW CREAM / Trópusigyümölcsös szivárványöntet Kell hozzá a már többször emlegetett gyümölcscentrifuga, de ez megint olyan mennyei finomság, ami egymaga megéri ezt a beruházást. 4 deciliternyi fölkockázva mélyhűtött gyümölcshús, mangó és papaya 12 szem fagyasztott eper 2 db mélyhűtött banán A gyümölcscentrifugát ,,teli", szűrés nélküli betéttel szereljük, tehát nem kell szétválasztani a folyékony alkotórészt a rostostól. A fent mega-

331

s máris tálalható. a valóság ránk cáfol. Gyümölcssaláta-öntetnek is megfelelő. . ezért — a helyes gyümölcsfogyasztás szabályainak betartása mellett — bármelyik napon fogyasztható. de lehet.dott sorrendben lefuttatjuk a gépen a fagyasztott gyümölcsöket. s a harmadik hoppon marad. s mivel nincs benne magtej. Három személyre számoltuk ki az adago­ lást.

Az Egyesült Államokban több az orvos. ha azt szeretnénk megtudni. akik érdekeltek abban. az tudja. mintha csakis ők ismernék a helyes irányt. Akarjuk. A legkisebb rendellenesség esetén orvoshoz tanácsolnak. hogy aztán . fölsülés oda vezetett. ne egymás kezéből próbálják kicsavarni a munkát. mi is kell nekünk. Ki akarnak rekeszteni a döntésből. Úgy tűnik. A rengeteg csalódás. s legtöbbször nagyon magas ez az ár. Az árát viszont velünk fizettetik meg. Aki kicsit is foglalkozott az egészségüggyel. rendkívül pénzigényes vállalkozás egészsé­ gesnek lenni Amerikában.Következtetések (Harvey és Marilyn Diamond) Kezünkbe akarjuk venni egészségünk irányítását is. s elvárják. Elhitetik velünk. Az egész szakterület tulajdonképpen meglehetősen kezdetleges fokon tart. Az egészet megfejeli a betegbiztosítás követhetetlenül bonyolult. hogy nem csupán az értékes és az értéktelen különválasztása jelent gondot. hiába van szó éppen saját egészségünkről. A felelősséget kiveszik saját kezünkből.. Sokan mégis úgy viselkednek. a legnagyobb tudás is csupán apró töredéke mindannak. de egyál­ talán nem takarékos hálózata. hogy egyes csoportok ne törekedjenek kizárólagosságra. Hogy mekkora ez az ár? Csak mi. a teóriák szabad áramlását mindazok között. mint a világ bármelyik m á s országában. hogy másokat j o b b egészséghez segítsenek. kivizsgálásokra. mégis mi vezetünk az elfajulásos (degeneratív) betegségek gyakoriságában. a gondolatok. amerikaiak évente félbillió (500 000 000 000) dollárnál többet költünk az egészségügyre. mintha kizárólagos j o g u k lenne 333 . A drága vizsgálatok kimenetele általában — szintén nem kevéssé költséges — gyógykezelés. kórházakra. mert végül n e m csupán pénzünk. Ezen csoportok egyikét sem mi választottuk meg egészségügyi kérdé­ sek legfelsőbb döntőbíráinak. a kórház. Tovább bonyolítja a helyzetet az a minden irányból j ö v ő sugalmazás. hogy másokra szorulunk. Már ezért is roppant fontos lenne. hogy aztán kényükre­ kedvükre manipulálhassanak minket. de egészségünk is oda lesz. méregdrá­ ga orvosi vizsgálatokra. ne egymásra acsarkodjanak. miszerint az egészség megőrzésére mi magunk nem vagyunk képesek. amit tudni kellene és amit tudni lehet. A különféle elméletek és nézetek zsákutcái között vergődve a többségnek teljesen zavarosak a képzetei. Most azonban a lehetőségek egészen új világa támad föl szemünk előtt. de vajon képesek is vagyunk rá? N e m könnyen. Ehelyett kötelezővé kéne tenni az információk. kérdezősködés nélkül kövesse mindenki a doktor előírá­ sait.vakon". ez kétségtelen. a pazarló egészségügyi program. hogy tulajdonképen mire van szükségünk.

hogy szinte mindent szalonná­ val kellene zamatossá tenni. a kivétel erősíti a szabályt. remek Testkontroll recepteket azokból a levelekből válogattuk össze. Számos azonos vagy nagyon hasonló receptet kaptunk. illetve a 142-57-60 budapesti telefonon lehet érdeklődni Testkontroll tanfolyamainkról. ott a természetesebb vajat javasoltuk a mesterséges margarin helyett. Pf. de azért egészen háttérbe mégsem szoríthatjuk azt! Az se garancia a Testkontroll elveinek érvényesülésére. amelyek a közeljövőben indul­ nak. melyekből itt csak a legjobb változatot mutajuk be.) Ugyanezen a címen. például ahol kellett.— forintos áron postán is megrendelhető. ha szem előtt tartjuk. Finom lehet. de nem felel meg Testkontroll alapelveinek. de ez nem azt jeleni. Az újabb és újabb fogások kiötlésében nagyszerűen ki lehet élni alkotókészségünket. csak éppen a Testkontrollhoz nincs köze. az alábbi címen: A G Y K O N T R O L L G M K . ami amúgy bizonyára remek. Az ilyen ételleírások ugyan egyszerűsítették a válogatást. A beküldött anyagban természetesen sok „selejt" is akadt. Ezekre a Testkontroll tanfolyamokra elsősorban azok jelentkezését várjuk. például a hűtő. további 336 . mint mondjuk egy olyan édes sütemény. 59 Budapest 1502. amelyek az 1992 elején meghirdetett nyilvános pályázatra futottak be. mert arra engednek következtetni. Nem lehetett viszont mit kezdeni olyan recepttel. túróval kellene elkészíteni! Olykor­ olykor ugyan eltérhetünk a szigorúan vett előírásoktól. (Egységes 49.Válogatott magyar életreceptek Az alábbiakban közreadott. Százával érkeztek a jobb­ nál j o b b ételötletek. s amit csak lehet. vagy a kamra ajtajára fölerősítve. Példá­ ul a helyes ételtársításban elfogyasztott halétel vagy sok salátával kísért zöldséges csirke egészségesebb vacsora lehet. de egyáltalán n e m tettek minket boldoggá. tojással. ha valaki kizárólag növényi eredetű alapanyagokat használ egy-egy ételhez. magyar származású. ami liszt mellett jó sok diót is tartalmaz vagy éppen gyümölcsöt sütöttek bele. Ehhez remek segédeszköz a már korábban is említett TESTKONT­ R O L L D I Ó H É J B A N című színes táblázat. majd pohárszámra adagolt tejföllel jól nyakonönteni. hogy még a Teskontroll hívei sincsenek mindig tisztában — például — a meg­ felelő ételtársítás szabályaival. Kisebb változtatásokat saját szakállunkra is végeztünk. amely mindig kéznél lesz. A Testkontroll alapelveit — úgy látszik — időnként érdemes fölelevení­ teni. akik biztosabban akarnak eligazodni ezen a területen.

Fehérje és keményítő együtt a gyomorban könnyen romlásnak indul. 337 . Emlékeztetőül azért álljon itt is néhány az egyszerűen követhető. vagy éppen támogatásra van szükségük. — Együnk salátát minden nap. — Tegyük az étkezést egészséges. akik meg kívánják beszélni egymással a Testkontroll gyakorlásában szerzett tapasztalataikat. legfontosabb alapvelvekből: — Csakis friss. tiszta. érett és természetes állapotú gyümölcs fogyasztása ajánlott. Biztosítsuk a magas természetes víztartalmú ételek túlsúlyát minden étkezésnél. feldolgozatlan alapanya­ gokat használjunk. — Ételkészítéshez lehetőleg csak friss. de nehezíti a fehérje emésztődését. — Ügyeljünk a megfelelő ételtársítás szabályaira. boldog és örömteli eseménnyé. hogy — fogyás és egészségjavítás. s hozzá legfeljebb más gyümölcs való.tájékoztatásra. Legjobb délig csak gyümölcsöt és friss gyümölcs levét fogyasztani. — Gyümölcs csak éhgyomorra j ó . A zsiradék j ó l megy zöldséghez és keményítőtartalmú ételekhez. illetve életük minőségének javítása céljából — belevágjanak életvitelük ily módon történő átalakításába. újabb ismeretekre vágynak.

Gyümölcs-csinálmányok éhgyomorra KOI Pécsi K. fürgeségéből. tálba tesszük. aki sikeresen lefogyott a Testkontroll segítségével. Turmixgépben kell simára keverni az egészet. robbanékonyságából bármit is veszített volna. a fagylaltról. azért nem akart lemondani. ener­ giaszintje érezhetően növekedett ez alatt. O. hogy erejéből. Az év bármely szakában készíthető. felszeleteljük. Kedvenc csemegéjéről. Fölér egy kiütéses győzelemmel! K02 Egyszerű gyümölcssaláta (Terka. de keményöklű bokszolótól származik a recept. s máris fogyasztható. bunyósfagyi 1 db érett banán 10 dkg mélyhűtött málna vagy más harmonizáló izű gyümölcs Hökezeletlen ikrás méz az édesítésre. így — saját beszámolója szerint — könnyedén nyeri sorra a mérkőzéseit. hogy a legkeményebb jobbhorogtól sem fekszik ki jobban az ember. sőt. Fogyásának hála alacsonyabb súlycsoportba került. és leg­ alább 10 percre a hűtőbe tesszük. ízlés szerinti mennyiségben. anélkül. megszórjuk a fahéjjal. hiszen télen-nyáron rendelkezésre állnak a szükséges alapanyagok. tehát pótlására kitalálta ezt az egyszerű és egészséges válto­ zatot. mivel a belekerült fagyasztott gyümölcs azonnal gondoskodik a megfelelő hőmérsékletről. Az íze pedig oly mennyei. 338 . de ez egészen el is hagyható Egy édesszájú. ráöntjük a gyümölcslevet. Győr) 1 db alma 1 db körte 1 db barack 2 db szilva 1/2 mokkáskanál fahéj 2-3 evőkanál frissen facsart narancslé vagy almaié A gyümölcsöket megmossuk. könnyedén összekeverjük.

majd akkora adagokban fagyasszuk le. mint a . akkor egy kevés mézzel is — keverjük össze. és daráljuk le. vagy szegfűszeg Az érett. vagy vaníliadarabkák. Amikor egy jó fagyira vágyunk.K03 Téli gyümölcssaláta (Bindis Gyula. szőlő.valódi" fagylalt. Keszthely) 1/2 kg alma 3 db mandarin 2 db narancs 2 db kiwi 2 db banán 3—4 evőkanál méz > *t re 1 evőkanál frissen facsart citromlé Az almát meghámozzuk. vagy gépi daráló torkába beleférjenek. . Külsőre teljesen olyan masszát kapunk így. 339 . Gyula) Fagyasztott gyümölcsök (például hámozott banán. magházát eltávolítjuk. A gyümölcsöket a mézzel és a citromlével egy tálban alaposan összekeverjük. majd hajszálvékony szeletekre vágjuk a gyümölcsöt. egres. málna. hogy a háztartás­ ban található kézi. eper. tisztított gyümölcsöt mélyhűtés előtt a kívánt fűszerrel (vagy fűszerekkel) — és ha szükséges hozzá. s tálalás előtt legalább egy órára a hűtőbe dugjuk. kimagozott cseresznye. kimagozott őszi. A banánt és a meghámozott kiwit is vékony szeletekre vágjuk. sárgadinnyebél stb. K04 Gyümölcsfagyi (Tóth Imréné.és sárgabarack.) Méz Őrölt fahéj. csak éppen sokkal finomabbat. akkor csak vegyünk elő egy adagot. kimagozott szilva. A megtisztított mandarint és narancsot gerez­ dekre bontjuk.

mivel á sava­ nyúkáposzta erjesztett étel. beletesszük a zellert. s a szójaszószt a citromlével. például vecsési káposzta 1 csipet csilipor 1 mokkáskanál csípős paprikalekvár 2 evőkanál szójaszósz 1 egész citrom frissen kicsavart leve 5 dkg mélyhűtött tisztított rákhús 1—2 szál zöldhagyma 1 levél kiáztatott savanyúkáposzta. Elkészítjük a zöldség-erőlevest. akkor hideg vízben áztassuk ki. mert főzés közben erre nem jut idő. majd a csiliport is keverjük bele. s forrástól számítva 5 percig együtt főzzük. esetleg helyettesíthetjük — szintén apróra metélt — petrezselyemmel. a gombát. Ha savanyúkáposzta-levelet használunk. A zellergumót vágjuk gyufaszálnyi csíkokra. amíg teljesen semleges lesz az íze. Mindent készítsünk elő tálkákba. 340 . a kínai kelt (vagy a káposztalevelet) és az ubor­ kát. A zöldhagymát és a kínai kel levélnyelét is szeletel­ j ü k föl vékony karikákra. az uborkát gyaluljuk vékony karikákra.Levesek és szendvicsek L01 „Majdnemkinai" savanyún-erös leves (Tóth Imréné. Gyula) 1 liter zöldség-eröleves 1-2 kisebb g u m ó zeller. és vágjuk vékony csíkokra. Ekkor hozzáadjuk a szójaszószt. A savanyúkáposztát kever­ j ü k össze a paprikalekvárral. Szerencsére ehhez a recepthez csak kevés kell belőle. a rákhúst és a káposztát. A zellerzöldet metéljük apróra. zöldjével együtt 4-5 db g o m b a 1 db kisebbfajta uborka 2 evőkanál savanyúság. melynek fogyasztása nem igazán ajánlott. Közvetlenül tálalás előtt szórjuk a tetejére a zöldhagymát. A rákhúst villával törjük össze. v a g y l kínai kel levelének vastag nyele A leves Testkontroll szempontjából is csak „majdnem". a gombát vékonyan szeleteljük föl. Ezekkel csak 1 percig forraljuk a levest.

közvetlenül a paradicsom és a citromlé hozzáadása előtt. vagy karikára vágva Sovány. Hús helyett tehetünk bele tejfölt. Amikor a zöldségek megfőttek.L02 Csorbaleves. a levest leszűrjük. lebörözött baromfihús Néhány szem egész bors Kevés törött bors 1 csipet tengeri só 1 gerezd fokhagyma 1 kisebb fej apróra vágott vereshagyma Lestyánlevél (zellerzölddel helyettesíthetjük. Hús vagy tejföl helyett alaposan megmosott és lecsurgatott rizst is főzhetünk a levesbe. Gyula) Sárgarépa Petrezselyemgyökér Zeller 1 kisebb fej vereshagyma 1 gerezd fokhagyma Csipetnyi tengeri só Csipetnyi reszelt szerecsendió Csipetnyi kurkuma Néhány borsszem Kevés törött bors 1 kisebb tök bele. A zöldsége- 341 . vagy tejföllel. L03 Tökéletes hamis húsleves tökbélböl (Tóth Imréné. hogy kellemesen savanykás legyen. vagy rizzsel (Tóth Imréné. ahogyan a hagyományos húslevest készítjük. de a lestyán az igazi) 4-5 db paradicsom Kevés frissen facsart citromlé A paradicsom és a citromlé kivételével a hozzávalókból levest főzünk. Gyula) Sárgarépa apró kockára. vagy karikára vágva Petrezselyemgyökér (fehérrépa) apró kockára. úgy. magostul 1-2 szál petrezselyem 1 szál zellerzöld A hozzávalókból levest főzünk. ha szükséges. amit a megfőtt zöldséglevesbe keve­ rünk. Ezalatt a paradicsomot meghámozzuk és összetörjük. és már kissé kihűlt leveshez keverjük. Tovább savanyíthatjuk friss citrom­ lével. vagy hússal. majd a kész.

és a fenti fűsze­ rekkel ízesítjük. a kenyérbelet kikaparjuk. hogy könnyebben lehes­ sen szeletelni. uborka. A kihűlt zöldségpörköltbe belekeverjük az elmorzsolt kenyérbelet. apróra metélve Csipetnyi tengeri só. Ételdobozban is könnyen szál­ lítható. meghintve a kívánt ízesítőkkel. ízlés szerint A kenyeret előző nap készítjük elő. elmorzsoljuk. annál színesebb lesz a kenye­ rünk. hogy a kenyérbéllel képlékeny masszát alkossanak.1 csokor petrezselyem vagy kapor. a körözötthöz hasonlóan. vagy „hétfűszer keverék". vagy zellerzöldje. Salátával. Saláta. belét. utáníze­ sítjük. Még egészségesebb étel nyerhető kizárólag nyers. amihez — díszítésnek — apróra kockázott paradicsomot és zöldpaprikát is keverhe­ tünk. zsenge tök 1 evőkanál reszelt vereshagyma Csipetnyi só Csipetnyi őrölt pirospaprika A tököt meghámozzuk. majd a masszát visszatöltjük a kivájt kenyérbe. s hagyjuk kissé kiszikkadni. L09 Magyaros tökpüré (Tóth Imréné. és nyers zöldfélé­ vel (retekkel. s húsát megpároljuk. vagy kenyérre kenve ehetjük. lédús zöldségek (például sárgarépa. A zöldségekből pörköltet készítünk. de ezeket le kell reszelni.) Ezután tegyük néhány órára hűtőszekrénybe. ízlés szerint Csipetnyi borsikafű. Gyula) 1 db kisebb.vagy káposztalevélre tálalhatjuk. A puha tökhúst alkalmas háztartási géppel pépesítjük. (Mennél többféle zöldséget használtunk. úgy hogy levágjuk egyik pilléjét. ha szükséges. paradicsommal) köríthetjük. cékla stb. ízlés szerint Csipetnyi kurkuma.) fölhasználásával. 344 . magját kikaparjuk.

Saláták MO1 Vegyes saláta (Cserny Zsuzsa. el is hagyható) A rizst és a zöldséget külön-külön megpároljuk. M02 Rizses zöldségsaláta (Sólyom Mariann. Kecskemét) 4 db paradicsom 10 dkg gomba 1 közepes nagyságú kígyóuborka 1/2 fej fejes saláta 1 csokor petrezselyem 1 evőkanál olívaolaj 2 evőkanál frissen facsart citromlé Csipetnyi törött bors 2 darab főtt tojás fehérje. ha — például — főtt tojásfehérjét karikázunk rá. lehetőleg barnarizs 1 zacskó „Mirelit" mexikói vegyes zöldség 3 szál újhagyma. Önálló étkezés­ ként is megállja helyét. Budapest) 15 dkg rizs. és kíméletesen a zöldséges rizzsel elvegyítjük. a gombát és az uborkát vékonyra fölszeleteljük. Az apróra metélt petrezselyemmel tálalás előtt hintsük meg. majd óvatosan össze­ keverjük a fölkarikázott újhagymával. ha nem eszünk hozzá mást. (Ne fogyasszuk fehérjetartalmú étellel együtt!) 345 . zöldjével együtt 1 csokor apróra metélt petrezselyem vagy kapor 1 citrom frissen kifacsart leve 3 evőkanál salátaolaj 1 evőkanál mustár Csipetnyi tengeri só Csipetnyi curry (ejtése: „köri") 1 mokkáskanál méz (ízlés szerint. a fejessalátát laskára tépkedjük. különben elhagyandó A paradicsomot négybe vágjuk. majd a fentieket salátás­ tálban lazán összekeverjük az olajjal. továbbá a petrezselyemmel (vagy kaporral). A többi hozzávalóból salátaöntetet készítünk. Fogyasztás előtt tanácsos néhány óráig hűtőben „érlelni". a citromlével és a törött borssal.

karikára vágva 1 csomag metélőhagyma. Gyula) Zöldpaprika húsa. s csakis önmagában fogyasztva.) M 0 9 Vitaminos túrósaláta (Sólyom Mariann. fűszerezzük.M 0 8 Gazdag saláta (Konczné Vízi Emma. csíkokra szabdalva 1-2 evőkanál étolaj Csipetnyi köripor (curry) 348 . fölkarikázva 1 db hegyes zöldpaprika. és ízesítjük az olajbogyóval. fölaprítva 20 dkg friss tehéntúró. M 1 0 Zöldpaprikás káposztasaláta melegen (Tóth Imréné. fölkarikázva 4 db paradicsom cikkekre vágva Csipetnyi tengeri só 1 csokor petrezselyem (vagy kapor) apróra metélve 25 dkg friss tehéntúró. apróra vágva Csipetnyi tengeri só Csipetnyi törött bors 4 evőkanál salátaolaj 4 szem olajbogyó. Jól lehűtve. és tálalás előtt beleforgatjuk a salátába. (Ha beletesszük a tehéntúrót is. a paradicsomcikkeket a tetején elrendezzük. előkészített zöldségeket tálba tesszük. könnyű nyári vacsora. akkor csak magában fogyaszthatjuk. villával szétmorzsolva 2 deciliter kefir A paradicsom kivételével az előkészített hozzávalókat salátástálban összekeverjük. kockára vágva 2 szál újhagyma zöldjével együtt. Budapest) 2 db zöldpaprika húsa. fölkarikázva 2 db paradicsom. de el is hagyható A megmosott. karikára szeletelve 1 csomó újhagyma. cikkekre vágva 1 csomó hónapos retek. A metélőhagymát a tetejére hintjük. vékonyre szeletelve Fejes káposzta. A tehéntúrót összekeverjük az olajjal. laskára tépkedve 1 db kígyóuborka. Budapest) 1 fej fejes saláta.

majd hozzáadjuk a zöldségeket. akkor tálalhatjuk. és magas hőfo­ kon — folytonos rázogatva-kavarás mellett — tovább sütjük. különben a káposzta sok levet enged. és — a só kivételével — a fűszereket pár pillanatig sütjük benne. de még nem is puha. hanem kellemesen ropogós. Amikor a káposzta már nem csípős.Csipetnyi őrölt gyömbér Csipetnyi fűszeres só vagy sómentes sópótló fűszer Az olajat fölforrósítjuk. . Csak fogyasztás előtt sózzuk (ha egyáltalán sózzuk).

Hozzáadjuk az előre megpárolt és lecsöpögtetett zöldséget. és né­ hány óráig a hűtőben „érleljük". más néven csombor(d) 1 evőkanál tejföl A burgonya felét mély tál aljára elterítjük. fedő alatt puhára főzzük. fölkarikázva 2 db paradicsom. és pár percig pirítjuk. Ezután beletesszük a kölest. végül meghintjük a petrezselyemmel. a zöldpaprikát és a paradicsomot. fölé rétegezzük a hagymát. fölcsíkozva 20 dkg köles 1 evőkanál étolaj Csipetnyi tengeri só 1 csokor apróra vágott petrezselyem A zöldborsót. Budapest) 10 dkg zöldborsó 10 dkg brokkoli. N02 Kölesrizottó (Tóth Edina. A többi hozzávalóból mártást készítünk. Az olajon megfuttatjuk a hagymát. majd befedjük a maradék burgonyával. és máris tálalható. a karfiolt és a brokkolit megpároljuk és félretesszük.Föfogások N01 Hideg rakott burgonya (Gál Endréné. az egészet összekeverjük. 350 .5 deciliter vízzel felöntve mérsékelt lángon. apróra kockázva 2 db zöldpaprika húsa. és körülbelül 2. a zöldpaprikát és a gombát. ráöntjük a burgonyára. vékonyra fölszeletelve 1 db vereshagyma. fölkarikázva 3 evőkanál frissen facsart citromlé 1 teáskanál mustár Csipetnyi tengeri só Csipetnyi borsikafü. apróra kockázva 1 db zöldpaprika húsa. hámozva és fölkarikázva 1 fej vereshagyma. fodraira bontva 10 dkg karfiol. Csurgó) 1 kg hajában főtt (lehetőleg aprószemü) burgonya. rózsáira szedve 10 dkg gomba.

— Finomliszt és szójaliszt: 5:1 arányú keveréke. valamint kevéske tengeri só és víz — Rétesliszt. Néhány bevált keverési arány galus­ katésztához: — Finomliszt és búzadara 5:1 arányú keveréke. Kissé hűlni hagyjuk. először hosszában nyolcrét. egészben 3 evőkanál étolaj 2 gerezd fokhagyma. Györ) 80 dkg cukkini 2 db közepes nagyságú vereshagyma 1-2 db édes csöves pirospaprika (vagy zöldpaprika) 1 db paradicsom. ízlés szerint A kockára vágott hagymát az olajon megfuttatjuk. de el is hagyható 1 csipet tengeri só Kevés őrölt pirospaprika.N03 Magyaros cukkinipaprikás (Terka. s csak ekkor keverjük hozzá az összetört paradi­ csomot. valamint kevéske tengeri só és víz N04 Bundás cukkini (Erzsike és Terka. Ezután már nem tesszük tűzre! Tojásmentes galuskával tálalható. majd a karikára vágott csöves paprikával még egy kicsit sütjük. Győr) 1 közepes méretű.) Kevés vízzel fedő alatt körülbe­ lül 20 percig pároljuk. s azután szeleteljük keresztben. valamint kevéske tengeri só és víz. valamint a szójalisztből és tejfölből készült habarást. félujjnyi vastag cukkiniszeletekét. összetörve 1 db körömnyi babérlevél 5-6 szem bors. A tűzről levéve beleteszszük a fűszereket. ízlés szerint. zsenge cukkini 9 evőkanál teljesörlésű liszt 3 evőkanál sárgaborsóliszt Sómentes sópótló füszerkeverék Csipetnyi tengeri só Szójaliszt a bundázáshoz Étolaj a sütéshez 351 . péppé zúzva 1 teáskanál szójaliszt 3 evőkanál tejföl. meghámozva. a fokhagymát és a belétől megtisztított. (A cukkinit héjastól daraboljuk.

A megmosott cukkini végeit leszeljük. fölkarikázva 4 gerezd péppé zúzott fokhagyma 3 evőkanál étolaj 352 . és forró olajban mérsékelt tűzön kisütjük. finomra reszelt gárgarépát és a vékonyra fölszeletelt gombát. a sóval és a finomra metélt petrezselyemmel összekeverve megkenjük a cukkinik belsejét. Ezt a tölteléket tesszük 2Z előkészített fél cukkinibe. majd hajastól félujjnyi vastag szeletekre vágjuk. A szeleteket meghintjük a fűszerkeverékkel. hozzáadjuk a vékony csíkokra szabdalt zöldpaprikát. 5—6 percig kevergetjük. és kivájjuk a belét. majd a palacsintatész­ tában megforgatjuk. {Vajban megforgatott petrezselymes burgonya illik hozzá. meghámozva és fölkarikázva 30 dkg gomba. N06 Spanyol burgonya (Konczné Vizi Emma. és állni hagyjuk.) Az olaj felét a péppé zúzott fokhagymá­ val.) N05 Töltött cukkini (Konczné Vizi Emma) 2 db cukkini 20 dkg g o m b a 2 db zöldpaprika 2 db közepes nagyságú sárgarépa 1 fej vereshagyma 3 gerezd péppé zúzott fokhagyma 2 evőkanál étolaj Csipetnyi tengeri só 1 mokkáskanál majoranna 1 csokor petrezselyem 1 mokkáskanál őrölt pirospaprika 1-2 evőkanál tejföl vagy helyette ugyanannyi liszt A cukkinit megmossuk. Budapest) 60 dkg burgonya. s alufóliával lefedve körülbelül 40 percig sütjük. Ezután az apróra vágott hagymát megfuttatjuk a maradék olajon. ha szükséges. fölszeletelve 1 nagy fej vereshagyma. és dúsítjuk a tejföllel (vagy a liszttel sűrít­ j ü k ) . hogy sűrű palacsintatésztát nyerjünk. hosszában kettévágjuk. először szójalisztben. (Salátához még fölhasználhatjuk. A cukkiniszeleteket leitatjuk. majd ízesítjük 2 fűszerekkel. amíg a liszteket összekeverjük annyi vízzel és kevéske tengeri sóval. kibelezzük.

akkor rövid időre hideg vízbe tesszük. és körülbelül 1. Tetejére tesszük a fokhagymát. a hagymát és a sárga­ répát fölkockázzuk. Budapest) 1 2 1 3 1 1 1 fej kelkáposzta db sárgarépa fej vereshagynia gerezd fokhagyma evőkanál vaj csipet tengeri só vagy sómentes sópótló fűszer mokkáskanál őrölt köménymag A kelkáposztát megmossuk és csíkokra vágjuk. mintegy 20 percig.Csipetnyi tengeri só Kevés törött bors Kiolajozunk egy tűzálló tálat. Tálaláskor nagy adag salátát adjunk mellé. a fűszereket. hogy a héja könnyen leváljon. s végül rálocsoljuk a maradék olajat. majd fedő alatt készre pároljuk. Belekeverjük a fokhagymát.megkavargatva. majd hozzáadjuk a kelt és a répát. N08 Céklasült (Cserny Zsuzsa. Kecskemét) A céklát — a burgonyához hasonlóan — sütni is lehet. Gyula) 3/4 rész „ G r a h a m " liszt 1/4 rész kukoricaliszt Csipetnyi tengeri só Apróra kockázott vegyes zöldség Étolaj a sütéshez . s elterítjük benne a burgonyát. N09 Zöldséges palacsinta (Tóth Imréné. s ugyanúgy fölhasználható salátákhoz. illetve étkezésre is. meghintjük a fűszerek­ kel. közben időnként meg. Amikor megsült. és sütőlemezre téve mérsékelt lángon 30—40 percig sütjük. Ehhez 5-6 db közepes nagyságú céklagumót alaposan megmosunk. a gombát. végül a hagymát.5 deciliter vizet. a fokhagymát péppé zúzzuk. A vajon megfuttatjuk a hagymát. N07 Kelfözelék (Konczné Vizi Emma. Alufóliával lefedve sütőben körülbelül 50 perc alatt puhára pároljuk. íze vetekszik a sült krumpliéval.

illetve gomba fölhasználásával is készíthet tölteléket. N 1 2 Csirkegulyás (Tóth Imréné. Forró sütőben átsütjük. míg a hús kifehéredik.A lisztekből — vízzel — közepes sűrűségű palacsintatésztát keverünk. Orosháza) 1 kisebb fej kelkáposzta vagy édeskáposzta 1/2 kg főtt vagy sütőben sült krumpli 1 fej vereshagyma vagy 1 csokor petrezselyem Csipetnyi tengeri só 1-2 evőkanál étolaj • i • . Gyula) Lebőrözött. és a tekercs köré hintjük. de hidegen is finom.í. ráhalmozzuk az előkészített krumplit. .. majd'hozzáadjuk a húst. s kevés vízzel puhára pároljuk. és süssük meg a palacsin­ tát a hagyományos módon. az sárgarépa. . 354 .0 Burgonyás káposztatekercs (Molnár Ibolya. de nagy tál salátát feltétlenül kínáljunk hozzá. Ekkor meghintjük a fűszerekkel. A palacsintasütőt vékonyan olajozzuk ki. • • I CII A káposzta külső. karfiol. Evéskor esetleg megkenhetjük majonézzel (vagy mandulanézzel) is. akár hidegen fogyasztjuk. a „szívét" fel­ aprózzuk. és sütjük pár percig. Valamilyen nyers zöldségekből álló saláta ajánlott mellé. N. s réteshez hasonlóan összetekerve olajozott tűzálló tálba helyezzük.M. A megpárolt káposztaleveleket — némi átfedéssel — sorba rakjuk. Melegen tálalható. Aki kedveli a különleges ízeket. s a burgonyából — hagyományos m ó d o n — petrezselymes vagy hagymás krumplit készí­ tünk. akár forrón. ! . A káposzta maradékát.iü lik.L. barna rizzsel vagy kölessel keverve. rövid ideig állni hagyjuk. nagy leveleit kissé megpároljuk. vagy lereszelve Kevés pirospaprika Csipetnyi tengeri só Csipetnyi törött bors 1-2 evőkanál étolaj A fölforrósított olajban rövid ideig kevergetve pirítjuk a zöldségeket. apróra vágva. pasztinák. ín h • ' '>. . majd belekeverjük a fölkockázott vegyes zöldsé­ get. kicsontozott és fölkockázott baromfihús Kockára vágott s«u f i -oam dűfsXhi Iram aaíJÍJsTa fnloiBq tarjai <r»n aqon-aain m>vli >ín > vas' Kockára vágott petrezselyemgyökér 1 db vereshagyma.

Boldogan osztottam meg bölcsességemet a nyájas olvasóval. mi tudható. Mert bevallom. amikor — ó. ha látja szülei jó példáját. És ha előző este — urambocsá' — egy adag somlói galuska kevésbé éltető nedveit szívtuk magunkba. Külö­ nösen. — Ezzel szemben nem árt. s így újult erővel vethetjük magunkat az almákra és a sárgarépákra. Minden reggel új nap kezdődik. fájdalom — a derekam is szélesedésnek indult. Vajon mi haszna szárma­ zik a kedves olvasónak abból. semmi sincs veszve. — Nem kell a főzésből túl nagy ügyet csinálni. hogy bátorságot meríthet: van visszaút. hogy a Testkontroll „ é l ő s éltető" vizeire eveztem. Eleinte ez ugyan a legkevésbé sem töltött el szo­ morúsággal. Ugye. De éppen ezért éberségem alábbhagyott. hogy majd felnőtt korára válik a gyermek az egészséges étkezés lelkes hívévé. ko­ moly. Ha nem erőszakoskodunk. Soha. ám fanyalogva. Az éppen otthon található zöldségeket hipp-hopp össze lehet keverni nyersen salátának. Azóta tapasztalataim köre egyre szélesedett. s bizony a kisfiú születése után karcsúnak nem éppen voltam mondható. még mindig jobb. Saját tapasztalataim szerint ez könnyen új bűnökre viheti az embert. minden reggel újra várnak a gyümölcsök és zöldségek éltető nedvei. Hasznosabb. ha az ételeknek j ó l hangzó fantá­ zianevet találunk ki. könnyen elképzelhető. Többet ér egy jó hangulatban elfogyasztott rakott krumpli száz egészséges. csak félig-meddig — mindent tudok. Következzenek tehát egy-egy sorban az elmúlt két év tapasztalatai. mint két év is eltelt azóta. Vagy épp ilyen hipp-hopp meg lehet párolni. különös tekintettel arra az időszakra. Esetleg még inkább hipphopp meg lehet pirítani. Különösen gyermekeink­ kel érdemes szelíden bánni. másnap reggel már ne a múlt vétkeit sirassuk. A család elcsábítására nagyszerű fogás. — igaz. A testkontrollos étkezés szabályait kicsit szigorúbban betartva ugyanis ismét átélhettem a fogyás gyönyörteli folyamatát. — Minden reggel új nap kezdődik. mert harmadik gyermekemet várva eléggé természetesnek tűnt. remélve. hogy így kevesebb buk­ tatóba botlik majd az egészséges étkezés csodáinak felfedezése közben. s azt hittem. ha hízásom kínos történetébe beavatom? Csak annyi. ez történt. ha a tálalásnak megadjuk a módját.Immáron több. Mikor az előző könyv fordításába kezdtem. — Sose erőltessük a testkontrollos étkezést. esetleg dacosan fogadott salátánál. hathónapos gyakorlat állt már hátam mögött. ha az új napon ránk váró gyönyörűségeket színezgetjük. mintha esetleg örökre elriasztanánk őket? 355 .

. 9 8 0 . Wethers- rica: Essence of Health. The Teacher of Health and the Laws of the Human Constitution. L . 1 8 4 3 . Lancet. A b r a m o w s k i . "Diet and the Geographical Distribution o f Multiple Sclerosis. . Abdulla. Bernard W . 10. 1061. A b e m a t h y . 3. Nov. 1978. M. Press. W i l l i a m A ." 231. p . p p . 136. 2 5 . Ted. .1. M . etal. Your Health. Connecticut: 6. 2 4 6 4 . 1 9 7 2 . Fruitarian Diet and Physical Rejuvenation. 7. . p . Chemical Analyses of Diets U s i n g 2. 1 9 2 . "Nutrient Intake and Health Status of Vegans. tion 9. et al.D. R . American Journal of Clinical Nutrition. . field. Mohammed. Agres. C o n n e c t i c u t : O m a n g o d P r e s s . . O . p. 1972. "Acta. N o v . Omangod Medicine Scandinavia. " American Journal o f Clinical Nutrition. 2. D . 1 9 8 1 . Press. B o s t o n : J o h n P . V o l . P h . . ' ' 1973. Your Food. V o l . W e t h e r s f i e l d . 1 7 8 . J e w e t t & C o . K i n g & C o . 3 5 8 . O c t ." 2 . Chicago: Inter-Direc- A l c o t t . p. Light Eating for Survival. S . 1 8 5 9 . S e p t . Marcia M . P . 1 9 7 4 . B o s t o n : D . " L a c k o f R e s p o n s e t o A m i n o A c i d S u p p l e m e n t s b y P t e a d o l e s c e n t G i r l s . . Accraido. S o u t h A f 1976. D . V o l . 5. N a t a l . M . V o l . 4. 1 9 7 2 . . 3 4 . 8. Fruitarian Healing System. the D u p l i c a t e P o r t i o n S a m p l i n g T e c h n i q u e . Agranoff. p . et al. 445 . Forty Years in the Wilderness of Pills and Powders.

"Dietary Protein and Calcium 36. L e x i n g t o n . etal. " Journal of the American Geriatric Society. 1 . B a n n a . 16. "Update o f H C F Diet R e s u l t s . . Illinois: Theo- 37. . T e x a s : L i f e Science. #17. A Special Report. V o l ." 267.D. Insulin De- 24. Aloia. 2 9 . A f f in the D i e t o n S e r u m Cholesterol in M a n . " letter. A n d r e w s . of Cholesterol Degree of Saturation o f the System. Bonnie M. p . Norman. V o l . 4 . Alter. 1 0 4 2 .\o\. Eating for Life. Annand. pendent R. e t at. D . Menlo Park. A u s t i n . Allergies to Milk. Lesson #32. 2 . 1975. J u l y / A u g . Magic 1956. ucts. 3 2 . Evangelos. Inc. LesLife Science. 5 . T e x a s : L i f e Science. V o l . F r y ." 695. Annals of Internal Medicine. York: Warner sophical P u b l i s h e r s . 4 . p . 12. . calcuria: A L o n g . p. Sami L . V o l . 35. p . " American Journal of Clin- ical Nutrition. A l e u n d r o u . M . p . p . . R . V o l . A r t h u r D . "Protein-Induced Lindsay H . . Anderson. 22. Ph. " W h y We Should A u s t i n . 1 9 8 2 . 1 9 8 2 . " M u l t i p l e S c l e r o s i s a n d Archives of Neurology. 1946. 1 9 8 2 . . J. Allard. " E f f e c t of Protein Men Given 500mg Intake on 40. Journal of Nutrition. V o l . N e w & Stratton. No. M i s s o u r i : Good L i f e Publications. Texas: Life Science Health System. ' ' 8 9 . . California: Medical Microbiology. " Journal of the College of General Practitioners. 20. 23. ence. "Lesson Anderson." 21. N u t r i t i o n and D i g e s t i o n . 1 9 7 4 . TheAlexanderTechnique. B o n e L o s s by E x e r c i s e . 31. V o l . 1 9 7 8 . . 200. N o . and e t al. 1 9 7 2 . Medicine. 2 5 . Milton. Banna. . A n a t o x i n Initiated Preneoplasmic L i v e r L e s i o n s b y L o w D i Hyper etary P r o t e i n . 104. D . " son 13. American Journal o f Clinical Nutrition. p. M . O c t . T e x a s : L i f e Sci- Not Eat Animal Prod Austin. 32... V o l . Balance Young Calcium 4 1 . L o n d o n : D a n i e l . etal." . p. Eat Your Way to Glowing Health. 4 . M . Nutrition. D . . 27. E d w a r d . 1982. Dr. W i l f r e d . p. " 370. p. Nathaniel. 1 9 3 . Hannah. "The Iron and Zinc Christananda Publishing Co. D . Sept. 3. M . C . T e x a s : L i f e Science. l Yoga and You. "Nutritive Values of Dietary Proteins: For Nutrition and Cancer.D. 1 2 1 . 1978.T e r m S t u d y . 3 4 . V o l . York: Grune Loss: A Review. . Diabetes Care. W h y 1982. 1 9 8 3 . "Inhibition of Life Science Health System. The Happy Truth About Protein. The Milk Industry.. and C o l i n T . Advances i n Pediatrics. G. Atkinson. W . p." Manifestations. p. Ph. J. 4 3 . 18. Campbell. 1974. We Should Not Eat #33. 1957. W h o m ? " A l o i a . 3 8 6 . 1976. Proceedings 9th International Congress of NutriMyth. "Response to an of N o n Barnard. Vol. 1 9 8 4 . 1982. D . 3 .. California: 26. A i r m a n . "Aluminum Exposure 39. 1983. 1 9 8 1 . Heal Thyself. J u n e 1 9 8 1 . D . of e t al. 1 . 1 9 7 6 . B a r l o w . 2 9 . Chander Rekha. V o l . Diagnoses. Ph. Calcium Daily. Kentucky. June 1982. John F . " C o w ' s M i l k Allergy: Pathand Management. 34. M . " F u r t h e r Evidence i n the Case A g a i n s t Heated . S c . 7 . V o l . P h . 33. M . 17. ' ' In: The Life Science Health Austin. 7 4 1 . " ton. V o l . Allen. Austin. Atlanta Journal. Anderson. BIBLIOGRAPHY I 447 e t al. Samuel. A t h e r o s c l e r o s i s .. dt tion ( M e x i c o ) . 1973.D. M. Nutrition and Cancer: Cause and Prevention. 38. A p r i l 1 9 7 9 . . C. ence Health System. & Neurological Abnormalities. James. New York: Ronald Press. Baron. 28. B a c h . et al. J a n / J u n e 1 9 7 4 . Altchuler. 25. ogenesis. Scott B . N e w B o o k s . p. 1946. Status o f L o n g T e r m Vegetarian W o m e n . Joseph T . ternational Clinical Nutrition Review. 2 4 . A m e r i c a n C a n c e r S o c i e t y . 14. S a m i L . A p p l e t o n . J o h n F . " E x e r c i s e and S k e l e t a l H e a l t h ." Ufe Sci30. "Independence Allen. Bartlett. Arroyave.D. Animal Products in Any F o r m . 1 0 4 .. "Prevention of Involutional Vol. b y T . 1 1 8 4 . M i l k P r o t e i n . World Publishing Co. Effects V o l . Diabetic Patients Intensive Program of Diet and E x e r c i s e . 1980. 15. 1984. Nutrition Research. Anand. S e p t . Addison-Wesley Publishing Co.. 3 4 ." InWheaton. 3 1 . .. Donald T . S a n Jose. Lesson #33. 29. Steven I 356. Cleveland: 19. " W h y W e Should Not Eat Meat. e t al. " p. " American JourHCF Newso f the Fat " E x e r c i s e and Its Beneficent R o l e i n nal of Clinical Nutrition. 1 9 6 4 . N o v .446 / BIBLIOGRAPHY 11.

D . ew 44 — 45. Clarksburg. M . 1978. 9th Edition. D . V o l . Vol. . 50. Hornet's Nest. Gloucestershire. Edward J . Baltimore. Califor- nia: Get W e l l . . Utah: The 1949.S t a y W e l l Publications. Bear's Guide to Non-Traditional College Degrees. 2 9 9 . 59. G r u n d y .C. The Best of Food & Wine 1986 Collection.448 I BIBLIOGRAPHY 42. . -West Virginia: Saucerian. 1982. 46. Creative Thinking. "Rheumatoid Arthritis in a Rural South African Population. And/Or Press. 1967. Washington. Bear. Bernard." 11. 1969. Eat Your Way to Better Health. Annals of the Rheumatic Diseases. and S c o t t M . p. " T h e H o i lister. M . e t at. Essence of Health. H e n r y G. Arthritis munity. System. B e n t o n . 167. Bauman. p. p. Bealle. John.. D. 1985. in Palmer. Ohio: Williams & Wilkins.. 1975. # S . Natal. " P r o t e i n s i n the D i e t . Beiler. California: T e n Speed Press. Chinese: e t al. New York: Amer1986. tf Drug Story. P. Random House. John G. N o v . Springs 52. et at. 49. Beighton. 56. Bell. 1 9 7 8 . ' ' R i s k F a c t o r s f o r the D e v e l o p m e n t o f C h o l e l i t h i a s i s i n M a n . L y n n J . P h . England: Coombe B e n n i o n . G. Edward. 51. T e x a s : L i f e Science. . D . Rejuvenation Through Dietetic Sex Control. Sex. 53. Gloucestershire. The Salt Conspiracy.. R. M i k e . ican E x p r e s s Food & Wine B i d w e l l . New York: 48. Relation of Dietary Nitrogen . Berkeley. M o r r i s A . The Holistic Health Handbook. Food & Wine Magazine Corp. 58. 47. 55. V o l . New York: American Express 1984. 1221. Bien. A u s t i n . . ' ' The New England Journal o f Medicine. California: 43. Victoria. 1965. p. 1 9 8 3 . Berkeley. N o v . I & II. Lesson 54. " Life Science Health Vol. 34. Bennett.: Columbia Publishing Co. Spanish Fork. Press. " L o w Prevalence of Rheumatoid Survey in a Rural Com- Prevalence Journal of Rheumatology. 4th E d . . The Drug Story. D . 1974. Beasley. 1986. 136. Magazine Corp. E n - gland: C o o m h e S p r i n g s P r e s s ." 1 9 7 5 . 57. 1958. Textbook of Physiology and Biochemistry. S o u t h Africa: The Best of Food & Wine. Raymond W . 1 0 . 1959. Food Is Your Best Medicine. P h .

3 5 . 1 . 3 4 . Eating Your Way to Health.5 . N o . Loving Each Other. Healing. Brooks. . Climbs Even Higher. 70. 84. C . " T h e Truth About M i l k . B o n d ." American Cancer Society. 1 9 8 2 Rational Diet. Annals of Internal Medicine. 7 7 8 . Billings. P h ." p. 72. 3374. . Edgar Cayce on The Practical Encyclopedia of Natural Heal1976. F .D . " Journal. E m m a u s . Hereward. e t al. 1984. 26. N o v . H a r r y C . " T h e Case Against Meat and D a i r y ." Vol. S . Press. Allergy in Children. 1972. Emmaus. R. P h . 1 9 7 8 . Ph. Carque. N o r t h H o l o f Protein for Adult Subjects. D . 66. Clark. " F a t Induced Hyper- American Journal of Clinical Nutrition. Con- B l u m e . Carrington. Cancer Facts and Figures. 1 9 5 3 . A u g . 75. March 82. Diet and Disease. 1 . Buisseret. B a l t i m o r e . " S o m e Diseases Characteristic o f M o d e r n W e s t e r n C i v i l i z a t i o n . L e o F .. 5 . 1 9 8 0 . 68. P h . B u r k i t t . . 1973. p. Carroll. 67. F . P h . " 1 9 4 7 . J u n e 3 . 6 1 . N e w York: Warner Books. Cancer Research. M . Dan. Kenneth K. California: Wilshire Book Co. 1976. N e w Y o r k : Fawcett. p. 1963. ing. Bircher-Benner. Ringsdork. " Nutrition Action. 60." lywood." 304.D. Natural Food Cookbook. The Complete Vegetarian Cookbook. A d u l t R a t i n T e r m s o f the P r o t e i n Contained i n E g g . " W h e a t F l o u r as a Source Keats. 1964. pp. " Vol. Simin. 1 9 8 7 . M . M a r y E l l e n . 92. " M i l k S u r p l u s Continues to G r o w as Price 6 3 . " The Healthview V o l . . "Prevention of Early Post Christiansen. B u r s t y n . . 9 1 . N e w Y o r k : 1908. New 1968. Lancet. 1985. P h . Breads. 1 9 6 8 .D. B r i s c o e . 2 7 3 . Maryland: Penguin. L o s A n g e l e s : T i m e s M i r r o r N e w Canaan. John J. A n n e M . 62. Com. A u g . Helen E . " B o n e Disease i n Alcohol Vol. Mokelhumne H i l l . Rebman Company. 69. . " V o l . G . Burton." Y o r k : Pocket B o o k s . Alexandria. M. 1974. Pennsylvania: Rodale Press. " P r o t e i n . Denis P . H i l l . and R i c e . Menopausal Bone L o s s : Controlled 2-Year Study in Normal Females. " T h e P r o t e i n R e q u i r e m e n t o f the 86. 1 . Nutrition Health ReM. 35. Bricklin. European Journal of Clinical Investigation. M i l d r e d L . Fasting and Nutrition.D. W. tors and H o r m o n e Dependent Cancers. Pennsylvania: Rodale Cholesterol and L a r g e B o w e l T u m o r i g e n e s i s . Samuel.. p. W . Clark. 4 . Minnesota: T h e Liturgical Press. " . 2 1 . D . S p r i n g 1978. California: Health Research. Husbands. and J . D . Claire. 1975. p. 7 6 . Alec. D. 1923. M. Vital Facts About Food. 78. 64. P. The History of Natural HyMokelhumne giene. view. Newsletter. " E x p e r i m e n t a l Evidence of Dietary Fac- B r i c k e r . French Gourmet Vegetarian Cookbook. S e l w y n A . The Natural Food of Man.BIBLIOGRAPHY I 449 C o n s u m p t i o n l o the R a t e o f U r i c A c i d S y n t h e s i s i n N o r m a l and Gouty M e n . . e t al.. M a y 1 . Nov. p . D . 1986. V o l . . 1975. Effect of Dietary Fiber on B l o o d Pressure and B l o o d L i p i d C o n c e n t r a t i o n . D . " N i t r o g e n Balances of A d u l t Beans. Otto. 702. Vol. 1974 York: 3 2 . 8 2 7 . Collegeville. 1975. F e b . 1 . 185. Emanuel. Petersburg Times. California: Celestial A r t s . 1 9 . B r o i t m a n . July 1973.L i f e Books. P . 1981. 4 9 1 . V o l . 2 7 4 . Elaine. V o l . and W i l l i a m McGarey. 65. p . 71. . e t al. Vol. Hygienic Review. e t al. J u l y Bus 9 to Paradise. M i l k and S p y F l o u r . 90. Carmichael. Press. p. " 7 7 . . 14. Cancer. C . F e b . P h . .. 80. M i l k . Slack Inc. Cardiovascular Research. V o l . Bolourchi. Journal of Clinical Investigations. M. 79. Biser. p. Claus. N e w The Ovulation Method. P h . D . 103. 1977. . 74. California: Health Research. 1 9 7 3 . e t al. p. 2 4 5 5 .. 8 1 . . 85. 87. March 1980. D . 40. 83. 4 2 . V o l . 89. Buscaglia. 8 8 . p. . M . J u l y 1 9 8 5 . . Virginia: T i m e . " C o m m o n Manifestations of C o w ' s M i l k 1 0 . necticut: St. . p. D . 1 9 6 6 . Vol. Vol. " British Medical H u m a n Subjects Fed Combinations of Wheat. and C h a r l e s R a g a n . Mark. Millbrae. . Nov.. Daniel D . B i k l e . R . 73. Cheraskin. p. R . Abuse. " E f f e c t o f M a g n e s i u m o n C a l c i u m M e t a b o l i s m i n M a n . Dr. and D . 1 1 . . " M i l k . V o l . 1972. D . Rosine. Journal of Nutrition. . July/Dec. "Polyunsaturated Fat. 1 4 . July 1985. Karen. D . " 450 I BIBLIOGRAPHY tension in Rabbits. ' ' American Journal o f Clinical Nutrition. 14. Vitality. Carter. American Journal of Clinical Nutrition.

R. 2 7 . 105. New York: Offshore The Mirror of Light. C . 451 etal. June 19. 103. New York: Bantam Crowley. 106. M a r c h 1 9 5 8 . Books. 75. 1 2 ." Proceedings National Academy of Science p. H. J. Cunningham. Consumption." 107. Collin. Coe. Anaphalaxis " T h e Enigma of Ex- 100. (USA). 96. "Eating T o o Renal S t o n e s . R. McLaughlan.BIBLIOGRAPHY 93. V o l . 102. C. April 7. Norman. f o r Human Colon Cancer. in the Factors Cancer. W. 1979. 1982. Committee on Diet. " P r e n a t a l O r i g i n o f the R e s p i r a t o r y Distress Syndrome ( R O S ) ot Premature Infants. Cot Death: I s the Modified Hypothesis an 1 . 1 9 7 6 . V o l . Vol. planation f o r S o m e C a s e s ? " p. "Lymphomas and Animal Protein 1979. F. N o v . 1979. D . Circulating Cunningham-Rundles." p. 1 2 . Inc. Allan S. Immune Complexes and Deficiency. . N u t r i t i o n and Cancer: London: Stuart & Watkins. 1978. Lancet. Doris. 1982. "The Effect of Meat Protein and D i e t a r y F i b e r o n C o l o n i c F u n c t i o n and M e t a b o l i s m . The Fine Art of Garnishing. . 2 . 4 9 . e t al. Connor. tion. "Milk IgA Precipitins. V o l . Coombs. A." Preventative Med- icine. V o l . 95. Cruse. 2086. and P . and C a l c i u m A b s o r p - American Journal of Clinical Nutrition. Diet. " 1.. " Journal of the American Medical Association.The Healing Heart. p . 1. C h a n g e s in Bowel Habit. 1 9 7 9 . " T h e Key Role of Nutritional Pievention o f Coronary Heart Disease. Rodney. : National Academy Press. 3387. 1978. Vol. " C o n s e n s u s C o n f e r e n c e : O s t e o p o r o s i s . p. Internal Medical News. 7 9 9 . 1959. p. W a s h i n g t o n . 7 5 2 . B a l t i m o r e : L i e b a et al. 1 9 8 4 . 1 3 8 8 . Peter. p . Cummings. p. 99. 1 9 7 9 .." B i l e A c i d E x c r e t i o n . The Barefoot Gourmet. Colgate. 1 . "Dietary Cholesterol Vol. 2 6 2 . Nutrition and 1982. V o l . . Jerry. 94. 98. 101. Assembly of L i f e Sciences National Research Council. Clements. Cousins. 3 2 . 2 5 2 . Sailing School. Is Cocarcinogen 104." Journal of Applied Physiology. 1 9 8 4 . M u c h Meat Called M a j o r Cause o f V o l . 1 1 8 4 .. Lancet. Anatomv of an Illness. John A . Lancet. O c t . N e w Y o r k : A v o n . p. 97.

Editions 112. Super Food for Super Health. 130. 7 4 . V o l . 1 9 1 4 . Herbert A . D y e r . M . Janus. 1189. Adult Man: Lipids. Journal of Clinical Investigation. Virginia: T i m e . 119. California: Ehret Literature Publishing. Daniel]. . 1985. 3 5 . p. D r . Thomas. J r . B e n F . and George Armelagos. V o l . F o r d . 126.D. Austin. Lessons 1-7. The Anthropology of Eating. O c t . 1984. Random Why Your Child is Hyper-Active. 134.S e p t . July/Dec 1981. Marilyn. 1969. . Knock. Fredericks. D . Albert J . Journal of Nutrition. rest o n B o n e M i n e r a l . N e w Y o r k : P o c k e t .. Metabolism. D ' A d a m o . M a r j o r i e W i n n . Fraser.D. A m i n o A c i d s and Vol. Canada E d w a r d s . 3 5 . V o l . Press. Los Angeles Times. " M a j o r i t y o f the W o r l d ' s P o p u l a t i o n S u f f e r s Allergic Reactions to M i l k . " M e d i c a t i o n s and B o n e L o s s . P h . Beau- of Eating." The House. 1981. P h . Lopez.D. Johanna T . Center for Science in the 1 9 5 0 . . Dictionary of Man's Foods. C. 1979. Carlton. 135. 1972. D r e y f u s s . Menopausal Cigarette E a s t m a n . 1980. agement. Fletcher C. Illinois: 109. Arthritis: Don't Learn to Live New York: Interest.L i f e Books. 1 9 . D . De Du N. Chicago: " K i d n e y S t o n e Disease: E v a l u a t i o n and Medical Man- Natural Hygiene Press. # 4 2 1 . 1 9 8 3 . and W i l l i a m C ." N e w York: Grosset & Dunlap. 1766. D e c . " T h e N e w York: Collier Books. e t al. " U t i l i z a t i o n of Wheat by 136. Santa Monica. V o l . . F e b . 9 6 9 . High Energy Methods. p. et al. " Vol. 6 6 . C h a r l e s . " Archives of Internal Medicine. M. p. 1983. Esser. P l a s m a . S u s a n H i l l y a r d . 24. David R. Fruits. e t al. A p r i l 3 0 . 1983. p. 116. March 1976. DeVries. M o n t r e a l . A u s t i n . W a y n e . " American Journal of Clinical Nutrition. S c . 1974. T . 1973. 1 3 4 . Gifts from Eykis. p. Recettes Naturiste. Biological Mechanism of Aging. Cecile H . D . 110. D . 136. Old Westbury. wives & Nurses. 113. Curtis. e t al. Public D o n a l d s o n . and Deirdre E n g l i s h . mont. Dauphin. H.4 5 2 / BIBLIOGRAPHY 108. I l l . " Nutrition Review. 5 4 . "Fasting and Post- American Journal of Clinical Nutrition. M. 18. The Household Pollutants Guide. N e w York: Rich 123. George. T e x a s : 1976. Englewood Cliffs. Fritch. 128. Jour. ers. e t al. Vigor Regained. 118. Steve. N i t r o g e n M e t a b o l i s m . D . V o l . 1980. . 137. 1 8 1 . dren? 125. Prentice-Hall. Postgraduate Medicine. V o l . Harry W . " D i e t and S t r e s s i n V a s c u l a r D i s e a s e . Superior Foods. F r y . Boston: Houghton Mifflin C o . F a r n s w o r t h . 129. Romana. 1966. Diet Principles and Prac- . M . Peter. Lancet." 115. p. 2 0 4 . 5 . C. D o l e . 1974. What Do You Really Want for Your ChilN e w York: William Morrow. V o l . Carter. 120. ing. Physiological Economy of V D . . . 1970. Live Foods. p. C. 139. 1974. " 1 9 8 0 .F r u i t Diet. ard M a r e k . " Nutrition and Lack o f O b e s i t y . Lise. 1973. 3 8 . and M a r y F . " Herald of Health. Alexandria. S a n d y . 1 9 7 8 . J. Clinical and Metabolic S t u d i e s o f Patients o n the R i c e . " 1984. Barbara. Feingold. 117. 1983. 114. p . . with It. J o h n . 138. "Nutritional S e p t . W i l l i a m L . 298. F a t h m a n . Anchor Books. M . "Osteoporosis ofthe Slender Smoker Vertebral Cortex in Compression Relation to Fractures Post and Loss of Metacarpal Smoking Vol 124." N e w Jersey: 115. J u n e 1 9 8 5 . 122. BIBLIOGRAPHY I 453 Springfield. One Man's Food. D . J u n e 12. 1 9 7 9 . California: Golden G l o w Publish132. V e g e t a r i a n C h i l d r e n . . Status of 140. F a r b . p. 111. and D o r i s Fathman. p. E h r e n r e i c h . 1 . Mid- C o n s u m i n g Exclusive Potato P r o t e i n . Guillermo F e b . 1978. 1 9 8 2 . Dwyer. 1071. . "Plan to Cut Milk Surplus Isn't WorkMarch 5. 1 9 6 1 . L i f e Science. New York: 133. 121. prandial Plasma Free A m i n o Acids of Infants and C h i l d r e n Witches. 3 7 ." V o l . V i n c e n t P . Diamond. T e x a s : L i f e Science. 2 9 . N e w York: T h e Feminist Derrick. J u l y . The Common Sense Guide to a New Way 131. . D . Deaf Smith Country Cookbook. Health Review. M . III. 127. " D i e t a n d U r i n a r y C a l c u l i . . p . Journal of the American Medical Association. Los Angeles Times. " E f f e c t of Prolonged BedV o l . "Dietary Treatment of Hypertension. " p. "Diet for the Prevention and Treatment of Cancer. 1 7 6 .

Guyton. D. Gray. . Saunders. A u s t i n . 1984. 144. The Dlctocrats. p. 1 9 8 2 . 9 4 5 . p . D . L i f e Science. Vera. . Robert M ." nessee: T h e B o o k P u b l i s h i n g C o . A u s t i n . 175. 161. p . " C a l c i u m N u t r i t i o n and B o n e H e a l t h in the The Body Is the Hero. Phosphorus A Passion for Vegetables. 1 9 7 7 . Austin. . J o y . Jeremy P. D. 2 2 . G r o s s . 1949. William Morrow. 1 9 8 2 . Ina May. of All-Vegetable " L y s i n e and M e t h i o n i n e S u p Diets for Human Adults. R o b e r t s . Ph. Life Science 152. 2 1 . D . Phila- 1974. The Vegetarian Child. 1984. 1982. 1981. A. 1964. Supplementation. Philadelphia: . in Health and Disease. 158. Chicago: B o o k s for T o - 169. Gainer. 1 0 9 3 . 1981. M a y 1 9 6 8 . L o s Angeles: Physiology of the Human Body. " Goodhart. V o l . M . Susan. 1976. 1970. e t al. 502. E r v i n J. American Journal of Clinical Nutrition. 176. Science. 1985. "Ulcers. 1977. p. Texas: Life 162. p. Garrison. 142." India: Navajiuan Press. 148. p. The Myth of Medicine. D. Sydney. Austin.Modern Nutrition 174. p. Sylvester. Lessons I Texas: Life Science. 1983. Gerrard. " E f f e c t s of Nitrogen. Summertown./Oct. 168. 5th E d . Heart Facts. " P r o t e i n and Hardening of the Arteries. 140. . 1983. 1975. 154. Gaskin. 2 6 . 9 7 . -III." . Medical Makeover. D . 171. p. N o v . Sept. H e n r y . N e w York: 167. 1961. Mahatma. son 172. 2 1 . 157. Elderly. Picture and Familial Incidence. . " S o m e Implications o f A m i n o Acid E . phia: Saunders College P u b l i s h i n g . " M i n i m u m Protein Requirements of A d u l t s . F R C P . Ten170. 156. Haurylewicz. N e w York: L y l e Stuart. Guidance Textbook of Medical Physiology. 9 8 6 . " Physiology of the Body. "Effect BIBLIOGRAPHY I 455 Gray's Anatomy. T e x a s : L i f e . House. Philadelphia: Saunders Publishing Co. Garner. B . Hazard. . The Curse of Cooking. The Greatest Health Discovery. Science. " T h e Prevention o f Pulmonary 149. Texas: A u s t i n ." 1 9 3 7 . 151. 7 9 3 . D i e t s o n Chronic Hepatic Encephalopathy. delphia: W. Chicago: et al. Lancet. 165. Mohan-Mala. LesLife Science. day.D. 1980. D . 9 9 . Lea & Febiger. . Texas: L i f e Science. M . 1986. Harper. Allergy: Clinical V o l . Science News. 1974 Texas: Life 160. 153. 9. 4 6 . Gewanter. L i f e Science. The Nutrition Detective. Hart. 146. The Life Science Health System. "Mammary Tumorigenesis by High Dietary Protein in R a t s . . Hegsted. Ronald. 1979. T e x a s : 1974. Life Science Health System. #76. and Animal Protein The Great Water Controversy. "Rheumatic Diseases. Modern Nutrition in Health and Disease. Tarcher. N e w Y o r k : American Heart Association. N e w York: a n d C a f f e i n e o n C a l c i u m B a l a n c e i n W o m e n . plementation M . P h .. Graham. Lesson #72. 7 8 0 . N e w Y o r k : Vik- ciation Journal. Fuchs. " Austin. Physiology of the Body. M.P. and Maurice E . 1983. e t al. a n d M . " Nutrition Reports International. eases. American Journal o f Clinical Nutrition. D ." 159. Glaser. William Morrow. A r t h u r C . V o l . p. ing Press. R o b e r t P . . The Revelation of Health. Books. Philadel. A u g . 3 5 2 . V o l . 163. Philadelphia: W . 147. P h . 1 9 8 2 . Texas: 164. Shils. tralia: A n g u s & R o b e r t s o n . Science. Saunders. 1 9 7 1 . . Robert. 155. D r . V o l . J. 2 3 . V o l . . 1973. The Wonderful World of Walking. Sept. 1980. Spiritual Midwifery. . Aus- Tuberculosis Among Adults in England. 150. B. 3 6 .M. John. . 1965. N e w York: Random American Journal of Clinical Nutrition. 145. Philadelphia: L e a & Febiger. . 173. . D .4 5 4 / BIBLIOGRAPHY tices for Perfect Health. G a l e . Natural Hygiene Press. May 8. A u s t i n .. . Austin. p. M ." Digestive Dis- 143. Greenberger. Great Salads and Vegetables. " Journal of Laboratory and Clinical Medicine. V o l . Gandhi. P h . 1981. N. D'Arcy. H e a n e y . M . N o v . 553. 166. Hegsted." Canadian Medical Asso1 9 6 7 . Omar V . B i l l . "Milk Health System. 1980. o f Vegetable N e w York: Bounty 141. Giller. 1972. W . N a n K .

1 . . cer. p. New 188. "Protein Requirements Journal of Laboratory and Clinical Medicine. ada: Provoker Press. Fed Six Grams of Raw Eating. 187. Men " U r i n a r y C a l c i u m and C a l c i u m as Affected by Level of Protein Baland 3 1 . Jan. Sept. Vol. n o date i n b o o k . Mo kelhumne H i l l . " T h e Physiological Activation o f Insulin Clinical Science. 181. etal. V o l Maren.4 5 6 / BIBLIOGRAPHY Journal of Nutrition. M. Jim. 178. Holt. V o l . p. 1820. 191.. 123. N o v . Natal. Young e t al. Heritage. M. " Journal of nl Nutrition.. Ford. 1 9 5 5 . 177. Ph. I l l . D . 1 9 7 4 . p H i l l . D . Journal of Nutrition. 1980. . Hovannessian. South Africa: Es- sence o f H e a l t h . March 1946. V o l . T . H u n t e r . 1 9 6 7 etal. " 183. Hightower. " 3817. " 44. p. " V o l . 1 9 8 1 . H . Perfect Health. 1 1 6 . California: Health Research. Hoffman. A. . 4 1 . H . Depiction or of Dietary E x c e s s . Cancer Research. House. T e h r a n : A r s h a v i r . ance in Phosphorus Intake." " D i e t and E n d o c r i n e R e l a t e d Can 1 9 7 7 . The Human Machine. O n t a r i o . 189. 2 8 9 . Hill. 5 5 5 . 1971. 193. p. Beatrice T . Can 1972. " N i t r o g e n R e t e n t i o n o f A d u l t from Combinations of Rice. M. V o l . Hotema. Hegsted. Cancer. Hill. and W h e a t . 1981. William S . 39. Hegsted. 2 5 . Journal ofNutrition. V o l . 1 9 3 3 / 1 9 3 4 . Composition and Facts about Foods. E . 186. 1 1 . " C a l c i u m and O s t e o p o r o s i s . p. "Colon Cancer: A Eat Your Heart Out. 2 3 1 6 . 182. American Journal of Clinical Nutrition 559. e t al. M. Jean M . Consumer Beware: Your Food and Whai ' . p .D. p. 1960.L i f e York: Hors d'Oeuvres. Vol Protein and Amino Acid Requirements in Early Life University Press. Virginia: T i m e . 1 9 8 6 . p. P h . 190. . June 192. p. 179. Digestion. P.D. W . April 185." June 180. etal. 553. Peter. p. Books. Alexandria. " E n v i r o n m e n t a l F a c t o r s and B r e a s t and Pros tate C a n c e r . Hegsted. . etal. New York: Random Disease of Fiber Vol. Adults. M a y / A u g . 1 . P h . V o l . 1951." D. 2 6 1 . Hilton. H o w e . 1969. P . 5 6 . 184. May/Aug.. D . H i n s w o r t h . Howell. Nitrogen M i l k . "Nitrogen Requirement o f Nor m a l M e n o n a D i e t o f P r o t e i n H y d r o l y s a t e E n r i c h e d w i t h the L i m i t i n g Essential A m i n o A c i d s . 9. 1976.

2 2 1 . 1 9 7 2 . p. " V o l . Kempner. 1967. . 2 5 8 . et al. 208. 204. " S t u d i e s o n the N u t r i t i o n a l V a l u e o f Nu- Medicine. M a r c h 1 9 7 6 . Kazimierz. John. Dysfunction. 1983. magnesemia. S o u t h 1964. 385. E . N e w Y o r k : S i m o n & S c h u s t e r . M . N a t a l . Morris. i n Infant. H e r r Heidelberg. 203. 1 9 2 8 . 1975. Juan. e t al. e t al. Zane R . " O s t e o p o r o s i s : T h e K e y t o A g i n g . Alan M. Diet and Living on Air. 1933. " T h e Effect of Various Pa213. 350. California: World 211. Kon. " Life Science Health System. D. 1976. et al. e t al. 1975.D. 4 1 . 1 8 7 3 . D . tein Requirements o f M a n . Vol. March 1968. D C . 5. Journal of Nutrition. " T h e Value & M r s . ' Life Science Health System. the Food and Medicine for Man. S o u t h Africa: Essence . "Growth and Vol. 2 8 6 .D. . B . Sunlight. Kamen. 223. ." 205. Living on the Earth. J u n e 1 9 7 3 . 100. 2 6 . Survival into the 21st Century. 5 5 3 . Studies in American Journal of Clinical Nutrition. South Berkeley. " Ohio Agriculture 307. Phillip E .. S o u t h Africa: Essence of Health. . How to Prevent It. Health Truths Eternal. Journal of Nutrition. T e x a s : L i f e Science. F e d C e r e a l P r o t e i n s . e t al. 216. tal. D a n s v i l l e . B S . Food Reform—Our Desperate Need. N o . . Knapp. " March 1 9 7 1 . Journal of Nutrition. H u r . A u s t i n . p." F o r m s of M i l k on Gastric-Acid Secretions. 1 9 6 6 . R o b i n A . V o l . K i m e . 40g V o l . . of Health. W. 1964. 2 2 . p. D . V o l . 8 4 .-. Krok. 200. Vol. p. M. Stanislaw V o l . N a t a l . 214. Protein Diets Treatment Uremia. Natal. 1981. Kopple. F e b . 210. N e w Y o r k : P i n n a c l e . "Determination L o s Angeles: Siri 224. e t al. p. M . nal. Lesson #32. Weth- Khalsa. Africa: 222. p. The Metabolic Wiz- "Vitamins: o f W h o l e Potatoes in H u m a n N u t r i t i o n . David.D. F r a n k J . 1 9 8 4 . 198. Jan. Natal. Jackson. " American Journal of ClinAniela Klein. Ten Talents 1968. . . Love Is Letting Go of Fear. Africa: 220. Frank J. . 1976. " T h e Clinical Vol. p. 212. Golden Path to Rejuvenation. P h . Dr. Young Adult Males. 1971. Illich. June 1968. Gerald G . 1 9 7 0 . M a y 1982. 7. 5 8 6 . p. Health Publications. N a n c y E . May/Aug. D . lesson 1982. 202. Fruit. . M. D . 1978. 86. p. 2 1 . " Biochemical Jour of 20g and ards o f L i f e Processes. Africa: 217. 5 . . i n Acute Leukemia in C h i l d r e n . " L o w P r o t e i n and Essence of Health. Penryn. How to Stop It. Connecticut: Omangod P r e s s ." Dec." 226. Journal of Allergy. North Carolina Medical Journal. M. K . "A Conspectus of Research on P r o - " I m m u n e Responses o f Human A d u l t s A f t e r O r a l and Parenteral E x p o s u r e t o B o v i n e S e r u m Albumin. July/ Essence of Health. " 1 9 6 5 . 1425. V o l . Immerman. and R o s a l i e H u r d . p. S o u t h 1974. 5 5 8 . Experiment Jampolsky. Constance. Laurel." 1 9 4 5 . " Annals of Internal Medicine. Essence of Health. N a South Africa: Essence of Health.. Chisholm. 2 0 1 . Jackson & C o . M . Siri V . Natal. of First Limiting erstield. 196. M i l k and the E f f e c t s o f P a s t e u r i z a t i o n o n S o m e o f the tritional Properties of M i l k . 1975. 458 I BIBLIOGRAPHY Nitrogenous Factor in C o m Protein for Nitrogen Retention in H u m a n A d u l t s . K r a u s s . " E f f e c t of L e v e l of Protein Intake and Calcium Retention of Essence of Health. and 197. . Ippoliti. 194. Andrew F . 206. M . Ved Kaur Khalsa. Minnesota: D r . H u r d . Nitrogen Balance H u r d . . N a t a l . Alicia B . ical Nutrition. Kalikowski. 101. 209. "Compensation o f Renal Metabolic Health. 207. tients w i t h Duodenal Ulcer and Normal S u b j e c t s . M D . . Purine Free Diet . Osteoporosis: What It Is. Calcium Formula for Long Life. D .. I r w i n . N e w Y o r k : A u s t i n . Ivan. S t a t i o n B u l l e t i n # 5 1 8 . S o u t h A f r i c a : 1977. Kies. p How to Treat the Sick Without 215. T e x a s : L i f e Science. California: Celestial A r t s . 218. Victoras. Betty. James C . 199. in "Controlled the Comparison of Chronic # 9 . M. 195. p. 6 . Importance of Hypo219. Korenblat. . V o l . Conscious Cookery. . 1979. 6 1 . Kulvinskas. 1 N e w York: Bantam.BIBLIOGRAPHY I 457 Been Done to It. J o h n s o n . e t al. Polish Medical Journal. on Urinary and Fecal Amazing New Health System. Walter. A u s t i n . Isabel. N e w Y o r k : Vintage. Hatha Yoga. 9 1 . J. Medical Nemesis. Surgery.

229. Lee. Blanche. M. 50. Leaves of Healing. Jeanne. Retention Protein of Young "Calcium Level of and of Calcium Intake. 1 5 2 . V o l . e t al. Birth Without Violence. Lawrence Power. Chung-Ja.D. Lucas. 1317. p. "The 1979. 1981. p. Vegetarian Pleasures. J u n e 3 0 . 1982. T h e Nutrition Foundation. 1976. V o l ./Feb.BIBLIOGRAPHY I 459 225. " Jan. 1969. M. 5 2 . " E f f e c t of Cholesterol-Free. 1986. New York: Alfred A. Charles P. Olov. M e d i c a t i o n i n the T r e a t m e n t o f H y p e r t e n s i o n . Pyramid. J u l y 1 9 8 4 . William. by V o l . 232. 2 4 . parative George Analysis o f the Epidemiology Clinical Orthopedics and Related Research. "A Vegan Regimen with Reduced Lindahl. 226. as Affected H. p. Lewinnek. 1 9 7 4 . 1980. Poisons in Your Food. Longwood. p.. 1975. Diet and 4th E d . . al. 3 6 . ' ' British JourAdult Males nal of Nutrition. National Geographic. Santa Monica.D. Linkswiler. E. 318." Medical Journal of Australia. 5/6/7. Alexander." 93-119. 1 . Men Fed Rice "Nitrogen Retention of Y o u n g Supplementary Chicken. "Dietary Fat A g - gravates A c t i v e R h e u m a t o i d A r t h r i t i s . Artery New York: 237. With or e t al. " Vol. " D a i r y P r o d u c e and C o r o n a r y Disease. 1 9 7 3 . 1966. et. L . New York: Alfred Leonardo. L e B o y e r . Ph. Cancer Chemotherapy Report. Frederick A. O c t . p. p. 1 9 7 3 . 235. Fat-Free Agents on Growth of TransVol. Nov.D. 228." Without American Journal of Clinical Nutrition. 233. Linkswiler. Hypocholesteremic plantable T u m o r s . You Are Over 100. V o l . 333. A. New Y o r k . 236. 1 1 . 25. Lotzof. Knopf. 35. Liftman. and V o l .. Significance and a C o m of Hip Fractures. 230. L e m l i n . . Helen M Nutrition Review's Present Knowledge in Nutrition." California: 231. "Every Day Is a Gift When 1. M a r c h 1 9 7 1 . 238." Transcript New York Academy of Science. Knopf. M. Cancer and Other Diseases from Meat. 754. 234. Vol. . L. Knopf. pp. 29. New York: Alfred 227. Clinical Research. Loving Hands. Leaf. p.

'* Nutrition Research. Health Reporter. 240. P h . California: 246. McDougall's Medicine. The Poisoned Needle. 231-254. " Clinics i n Gastroenterology. 5 8 4 . 241. " B o n e M i n e r a l Content o f North Alaskan E s k i m o s . James. Robertson. 245. ' ' American Journal The Precious Met Wise. S . Margen. Jeannine O. 1974. D . McCarter. 1985. 1974. Sept. 243. D . 1974. Journal of Biological Chemistry. Al- bion. and K e v i n J . " S t u d i e s in Calcium Metabolism. . . " Lancet. e t al. 27. and W i l l i a m K . " P r o l o n g e d Meat V o l . July 252.460 / BIBLIOGRAPHY 239. 1 9 8 1 . M . New York: Caldwell. 253. 9 1 6 . McGraw-Hill. S a n F r a n c i s c o : C h r o n i c l e B o o k s . 2. Mallos. Australia: Angus & 1986. V o l . 2 7 . "Genetic Aspects V o l . M c D o u g a l l . V o l . c e r . p . R. Power Food. Complete Middle East Cookbook. Health Research. p . California: Freestone Publishing Co. J u n e 1 9 7 4 . p. Metabolism Diets with a and Phos- o f the of Nitrogen. 1986. 5 . P i s c a t a w a y . L i n d a K . McClellan. 244. Ph. the Calciuretic E f f e c t o f D i e t a r y P r o t e i n . M . / F e b . 1 9 7 6 . Mazess. 4 3 . McLaren. M c N a i r . " T h e Great Protein F i a s c o . . Robert. Donald S . McConnell. Mac A r t h u r . N e w Y o r k : Charles S c r i b n e r ' s S o n s . . "A V o l .. . 669. Tess. 1 9 7 4 . John R . 1982. Vol. 8 7 . 1983. . "The of Clinical Nutrition. J a n . Eleanor. pp.. 254. p. " " V i t a m i n s and C u r e s . New Jersey: New Century Publishers. 242.D. 1930. . 247. McCarter. 93. B . Idaho: T h e Caxton Printers L t d . M a r k s . P h D "Other Statement o n V i t a m i n s . Magnesium." p. 13. . 250. . P i s c a tawav. S o d i u m and Potassium in Healthy Y o u n g Fe- males. J o h n A . The McDougall Plan. D . e t al." pp. Study W a l t e r S .D. 4 8 3 . p. . Effect of Dietary Caffeine on U r i n a r y Excretion of Calcium. " American Journal of Clinical Mokelhumne Hill Nutrition. 1975 M a s s e y . 1984. Richard Z . 10. " Unnecessary Supplements. 24. Cold Pasta. and Elizabeth Ph. 248. Calcium phorus. Sydney. Prenatal Yoga and Natural Birth. Ancient Greece in Modern America 1943. McBean. 251.. M e d v i n . etal. G e o f f r e y . 1 1 . N e w Jer sey: N e w C e n t u r y P u b l i s h e r s . S . of Gastrointestinal Can- 249. B e a n y als of Medicine.

Nov Parke. p." p. V o l . Chronic Renal F a i l u r e . Ontario: Provoker Press. Medical 282. Jen-old M.C. The Victory Garden Cookbook. O n t a r i o . N e w 1984.. V o l . March 8. New York. J u n e 2 0 . 5 7 . Mosby. 1980. M i l k and S u d d e n D e a t h in I n f a n c y . Murray. I n c . What's Wrong with Eating Meat? D e n v e r in P o s t Menopausal W o m e n . Review. 257. Laura. II. 268. 7 . " 597. e t al. " 11th ed. B . sulin in Hypertriglyceridemia. A. Lancet. N e w Y o r k : S a m u e l W e i s e r . Magical Child. 325. Coles. V o l . My Experiences with Living Food. W. 267. " Clinical p. M . " R e a p p r a i s a l o f the R o l e o f I n Not for Innocent Ears. . M.R.P. B l o o d Coagulation. 1979. C. B a r b a r a . Nancy. A. p. R . ' ' Colorado: Ananda E . Mendelsohn.D. Oyster. California: 269. Modesto. " C a l c i u m S u p p l e m e n t a t i o n and P o s t Pasta. 17. Alexandria. 1978. Y o r k : Fawcett Nishizuka. N o . 16.L i f e Books. "Calcium Requirements in Man: 1980. D . 1 9 8 4 . 1 9 8 1 ." 244. M . "Dietary Treatment of 1 9 8 6 . Quest for T r u t h Oregon: Publications. Mar. 262. 5 5 1 . ¡28. " Nup. D F . . M a m m a r y Cancer and relates. M e l v i n . M. 1914 1980. Yasuaki. 1 . L o u i s : C Society. " A m i n o A c i d s i n N u t r i t i o n and V o l . . Muktananda. 1979. M. " P e t s V u l n e r a b l e t o H u m a n A i l m e n t s . Postgraduate Medical Journal. " 373. C . D . Nilas. E . A b r a m s . S t . Morash. R . 288. Lancet. and G . Canada: Preventative Medicine. D. Benedict L u s t . "Biological Influence o f F a t Intake o n Experimental Cor287. 2 1 8 . 17. 286. C o n n e c t i c u t : K e a t s . L . M . 283. 258. Atlanta. D . p . R . trition Health Review. M. Joseph F . O r a g e . R . and A t h e r o s c l e r o s i s . Your Body Is Your Bes: Doctor. p . A. 1 9 8 4 . 27. Salley. Lake Oswego. 1974. V o l . "Hypersensitivity Vol.M. Vol. 3 5 . . 2. Physiology.D. E l . 281. Montagna. 6 . 277. Nasset. . American Journal of Med icine. M. " R h e u m a t o i d A r t h r i t i s and F o o d : A Case S t u d y Lancet. People's Desk References. M . 1982." Milk Industry Foundation.V. 263. "Physicai Activity and Osteoporosis e t al. 2 3 4 . O c t . Knopf. 1103. Make Your Juicer Your Drugstore. B. 4 9 7 . p Vol. 2 2 . Marga Publications. Olefsky. 1 9 6 0 . . Hughes. S o u t h Shi- 279. Osbom. "Fai Confessions of a Medical Nutrition Health Review #37. 265. andG. Marian. How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor. to Parish. S t . O'Brien. 2027 Cath 1961.R. 289. P . 1 9 7 2 . 1106.. 285. Nainah 280. . . 8 . Robert S . J. 1 9 8 0 . P a r h a r a . Growth. National Washington. P a g e .C. Respiratory Allergy. P . Virginia: T i m e . P . Lee T. Vol. erines. Working Pregnant. L . Jan Heretic. J a n e H . 284. 1 9 5 7 . " M o v e m e n t o f the S m a l l I n t e s t i n e s .. Thomas B . California: Sweetlight B o o k s . 256. Newman. 54.D. . a n d H . p D i g e s t i o n . 1 9 7 4 . V o l . Menopausal Bone L o s s . Provoker Press.A. A . Swami. Geographic D. e t al. British Medical Journal. Geographic Society. and G u y M o u n t . Why I Don't Eat Meat. Medicine and Science in Sporh and Exercise. P a r r e t t e . p. A Critical S i m i Valley. 261. 1 . Trans American Vol. V . American Journal of Medical Science. I & Arcadia. Ruby.. M a r . 1982. J u n e 1 9 7 8 .BIBLIOGRAPHY I 461 255. Vol. Alfred A. 1986. R . L . " Oct. " 19." 264. 1946-1947. 86. O w e n S . 259. 1972. Cristine. California T e n Speed P r e s s . O c t . 1 9 7 1 . 274. N e w C a n a a n . 275. P a u l s e n . Morbidity & Mortality Weekly Report. p. 270. " T h e Evaluation of Bone Density Findings in 276. A . On Love.A. Moore. Pasley. / Fallsburg. 260. British Medical Journal. Paterson.C.S. p. vaya. e t al. Patrick. " 1 9 8 6 . 1 9 8 5 . F . Mammary Tissue: Nolfi. " N u t r i t i o n and H e a l t h .. 1969. Dutton. B. M . N o r m a l P o p u l a t i o n s and O s t e o p o r o s i s . National V. 273. L. 1972. . Pearce. V o l . 1977." 1974. V o l . C h i c a g o : C o n t e m p o r a r y B o o k s . Nahas. The Too of Cooking.. C . W. N e w Y o r k : W a m e r B o o k s . New York: Journal of Biological Chemistry. Joseph C h i l t o n . Welcome You All With Syda Foundation-Om Lent. "Infant Feeding and New York: Center for Disease 278. '*Milk Facts. Climatological Association." 271.Sc. 266. J u n e 1 9 8 5 . New York: E . 1978. p. Control. 1 6 . . 462 I BIBLIOGRAPHY 272.: The Incredible Machine. 1 . B.. M. Berkeley.

"Controlled Randomized Effect o f Dietary Fat o n Blood Pressure. 1984. M. . "Age at Onset of L u n g Cancer: Mar. An Alternative Approach to Allergies. Callanetics. M. C.D. D 11 British Medical Journal. The Road Less Traveled.L i f e B o o k s . P h . M. 1978. e t al. 294. B. Vinodini. D . 1961. Nutrition Health ReTrial o f the 1. New York: 291. 301. A l e x a n d r i a . Washington: Sovereignty Inc. view.. 1 9 7 8 . M . "Lysine Supplementa- etal. W. M . Moss. 4 . 1985. p. American Journal o f Clinical Nutrition. Significance in R e l a t i o n to E f f e c t o f S m o k i n g . Peck. M a y 15. D e c . et al. Poultry. Foods and F. Ph. Boyce. 61. D. S t . ' 298. p. and Ralph Lancet. 303. 290. " Vol. N e w Y o r k : L i p p i n c o t t / Crowell. 1965.. Pottenger. C . 1 9 8 3 . K e n n e t h R . " Louis: W." J a n 1/8.C. 2 9 1 . e t al. V o l . V o l . 3 5 . Comparative Animal Physiology. Magical Child Matures. New York: E . " 2 7 . 302. N e w Y o r k : D e l a c o r t e P r e s s . tion o f W h e a t and N i t r o g e n Retention in C h i l d r e n . 1 9 4 6 . " P r o t e i n and Salt: Calcium T h i e v e s . p. 295. Vol. Ramtha.H. Scott. 293. Healthy People in Unhealthy Places: Stress and Fitness at Work. July 6. Saunders." The New York Times. A u g . Pixley.. 1246. p. Puska. 2 4 . 1984. N e w York: William Morrow. 1979. ' ' p. V o l . 1979. Reddy. Simon & Schuster. P r o s s e r . Ph. Vegetarianism on Devel- opment o f Gall Stones in W o m e n . Pike. o f Heated. "Research Yields Surprises About Early Human Diets. Finoa. . p . 304. 292. "Effect of Lancet. . P e l l e t i e r . 299.. 1 9 7 1 . 1 9 7 8 . O c t . 297. Callan. Bandaru S . Randolph. P . Jr. o f Large Bowel Cancer. Facial Processed Structure "The Milk Effects on the Vitamin Dental 296.D. P i n k n e y . 2 . Eastsound. .. M D . . 1986. J u n e 1 9 8 5 . 4 2 . Ramtha. American Journal of Orthodontics and Oral Surgery." 2832. 2 n d e d . 1985. Reddy. Theron G. V i r g i n i a : T i m e . Dutton.D. of Experimental A n i m a l s . " M e t a b o l i c E p i d e m i o l o g y Cancer. Rensberger. Pekka. 300. D .BIBLIOGRAPHY I 463 289.

R o b e r t . S h e l t o n s Health School. . Scharffenberg. The Story of Medicine. M o Health Research. Ph. B r i d g e p o r t . Journal of Biological Chemistry. and R o s e m a r y F a r r e n . 1981. S a n A n t o n i o . 339. Antonio. 3 0 5 . Julie. T e x a s : Word Books. Man's Pristine Way of San Antonio. 316. S h a h . Shapiro. F. H. April 330. 325. New York: William 336. p . p. T e x a s : L i f e Science. / D e c . and A l f o n s e T . R ü s . Morrow. Schuman. Sheiton's Health School. Lancet. Home Bakebook of Natural Bread* 1961 Santa Texas: D r . "Does Calcium Supplementation 326. 1973. 1935. " D i e t a r y C a l c i u m and 1. 1 9 8 7 . : Government Printing Office. Controlled Vol. Schuette. 331. 1980. Archives of Internal Medicine. 1985. J a n . . 1979. V o l . Vegetarian jects. A u g . . R e u b e n . p . " 1980. 333. . 337. R i c h a r d s . San Antonio. V o l . Journal of Nutrition. D . 1980. in Normotensive Sub- Hygienic Review. Schell. " T h e Digestion of M i l k . 3 1 6 . O n t a r i o . Barbara. 1982. Chicago: Natural Hygiene Press. 268. 630. Prevent Post Menopausal Bone L o s s ? " 309. Lesson #88. p . and Cookies. 308. Its Culture and Hygiene. The New England Journal o f Medicine.A. et al. 1981.D." 307. 1 9 7 1 . et al. Sandoz. D . . Everything You Always Wanted to Know About Nutrition. These Were the Sioux. M. William 1975. "Studies on the Mechanism and of Protein-Induced Hypercalciuria in Older Men Women. Aug. . Idiopathic Hypercalciuria. 1971. R o s e n b l u m . A u s t i n . 1 9 8 3 . The Hygienic Care of Children.'' New Home Library. V o l . Robertson. 338. 9. 1977. o f R h e u m a t o i d A r t h r i t i s : A V a s c u l a r H y p o t h e s i s . Texas: D r . delphia: 315. meal. S . Orville. N e w Y o r k : A v o n . 1934. J . Preventative Medicine. " P o t e n t i a l T o x i c i t y D u e t o D o l o m i t e and B o n e V o l . 1971. 1 9 7 9 . I I . B r u c e M . 1 1 . M. V a l e r i e . 1 9 8 4 . New York: Signet. " Nutrition Health Review. . M . S ." 310. & I I I . Roberts. W a s h i n g t o n . 7 6 .. p . Principles of Natural Hygiene. Cook-Less Book. V e r a . p. 1972. Human Life. Lancet. S c h u l l e r . 563. 306. Diet: " B l o o d Pressure L o w e r i n g Effect of a Trial 1/8. A r t . Jan. 1968. Connecticut: Allergy. M . 2 9 . 323. Texas: D r . . a g n o s i s and T h e r a p y . 2 2 . p. 318. 1964. Joseph D . R o u s e . 1 9 8 3 . 29. S.L i f e B o o k s . 334. Virginia: T i m e . / J u n e 1 9 8 0 . "Acute Ischemic Colitis Vol. John A . 1 9 8 2 . " T h e R o l e o f A f f l u e n c e and D i e t i n the Gen- Dietary Goals for the United States. 5 . 311. " 314. p. R i c h t e r . .4 6 4 / BIBLIOGRAPHY 305. . W a c o . Exercise. R o b i n s o n .. "Are Humans Meat 313. New York: Random House. 1984. 321. Human Beauty. San Antonio. 1969. The Be Happy Attitudes. N e w Y o r k : D e l l ." Annals of Allergy. B e nie. V o l . Sept. tate C a n c e r i n B l a c k s . 322. Rose. 312. e t al. 332. S h e l t o n s Health School. 2 1 7 .. C. . The Natural Cure of Cancer. Natural Hygiene. V i c t o r . M. I r m a S . 1 9 5 5 .C. L. Life. Salads. 1 2 . 320. 324. The Natural Birth Control Book. and M a r i o n R . April 4. Sacca. 328. 329. Texas: Dr. The Hygienic System. . Classic Indian Cooking. " Seminar Arthritis Rheumatoid. 327. V o l . Sheiton's Health School. 319. BIBLIOGRAPHY I 465 Modern Meat. N e w Y o r k : T h e esis o f Calcium-Containing Stones. 1968. J a n . I . Becker. "Pathogenesis R o t h s c h i l d . Mandel.A. R o m b a u e r . Hygiene Press. p . California: Woodridge Press. M D .andJ. "Epidemiology of ProsV o l . Forteschritte der Urologie and Nephrologie. kelhumne H i l l .." 317. M a s i . Natural Sahni. S a n S h e l t o n s Health School. . 1 9 7 9 . W. Ma\ . . " 135. C . J a n . D . D a v i d . 9 9 7 . Southern Medical Journal. V o l ." p. 1943. S a n d l e r . Eaters?" o f A d u l t M a n — T h e R o l e o f the N i t r o g e n I n t a k e . Joy of Cooking. . Pennsylvania: Stackpole. Vol. 1 7 3 . P h i l a Aquarian Research Foundation. Shelton. . Herbert The Life Science Health System. " T h e Amino Acid Requirements U . S e n ate. I I .D. C a n a d a : P r o v o k e r Press. 786. California: 335. Alexandria. e t al. p. Texas: D r . H a r r i s b u r g . Its Philosophy and Laws. " T h e D i e t a r y D i l e m m a . "Osteoporosis: Evaluation of DiVol. 5 5 6 . V o l . P . Problems with Meat. 5 . U . S e l e c t C o m m i t t e e o n N u t r i t i o n and H u m a n N e e d s . Sandra and B r u c e . I a n L . Sally A. . 1 . Jay R. Due to M i l k M D . N o v . 1979. Mari. " 1983. 1 1 0 . R .

D . Sivamanda. Hygiene Press. R . 4 t h ed. Connecticut: Natural Animal Factories. and David M. Lancet. Shelton's Health School. 348. Inder. V o l . Shippen. Satsang Beas. F . 354. S i n g h . Shillam. Viking. 1 4 . Nutrition Health Review. How to Choose the Sex of Your Baby. BhagavadGita. ' ' 1980. 1984. . " S o y b e a n P r o t e i n D i e t i n the T r e a t m e n t o f T y p e II Hyperdipoproteinemia. . 1 0 . K. P e t e r . Shelton's Health School. Bridgeport.L i f e B o o k s . A l e x a n d r i a . Men of Medicine. Rubies in the Sand. V o l . 344. 1 The Frugal Gourmet. 275. 1957. P . etal. New York: New 346. V i r g i n i a : T i m e . . Shettles. Tke Master Answers. C . 1. 345. p. S i r t o r i . 355. Texas: Dr. row. 351. B . . New York: Warner 347. R . R . e t al. 1957. Snacks & Sandwiches. V o l . Henry C . Doubleday. Jr. " 1977. S . 5. San Antonio. India: Divine 352- Smith. . M. San Antonio. C. A l c o h o l and B o n e Degeneration. Vol. S i n g e r . 1 9 6 0 . British Medical Journal. . Reach for Fitness. Texas: Dr." 403. 1 9 5 5 . . 1983. Essentials of Nutrition. 341. F . P . S m i t h . Books. S i m m o n s . p. 60. p . 356. York: Macmillan. 1966. Sherman. Solomon. India: R . New 343. 1 9 8 1 . F e b . 1986. "Physical B o m b a y . 3 5 . Everett for L . C . N e w D e l h i . 4 . L . Richard. S. Bone Activity in and Calcium Modalities Mineral Increase Aged Women. V o l . ' S m o k i n g . and J i m M a s o n . Lancet. .D. Superior Nutrition. 1951. Feb. Swami. " T h e Garden City.F a t D i e t and T h e r a p e u t i c D o s e s o f I n s u l i n i n Diabetes Mellitus. New York: Effect of Heat Treatment on the N u t r i t i v e of Ultra-High V a l u e o f M i l k f o r the Y o u n g Calf: Temperature Treatment and of T h e Effect Pasteuriza- tion. p. p. Jeff. M . 26. W . Charan. Landrum Rorvik. e t al. "Rheumatic Disorders . 1 3 . 1980.4 6 6 / BIBLIOGRAPHY 340. a n d M . N o v . F . 4 2 2 . M D . 1961.. S . R . L i f e Society. Rangoon. J u n e 1 9 8 5 ." 350. 342. S i n g h . M . B . New York: William Mor- 1984. 1 . 349. . E " L o w ." Medical Science of Sports and Exercise. 353. Katherine B . .

R . rado: Health Research. T z u . . and M . 4. 387. the D e x t r o s e T o l e r a n c e T e s t . Food in History. Swank. Vol. 383. Sept. 1854. p . 1975. 1 4 2 . 2 8 . S p r i n g f i e l d . 2 8 . Lane Publishing. "Ulcerative Colitis Pro- Chinese Appetizers and Garnishes.. p . Colo- "Osteoporosis N e c k i n t h e S o u t h A f r i c a n B a n t u . Club b e c o m e s Philosophy of Health i n V o l .D. 7 9 1 . 2 4 . "Obesity. 5 0 B . 1 9 8 4 . 5 3 . Food and Agriculture Organization. Whitehead. Charles T h o m a s Publishers. Rome. " Journal of Bone and 374. e t al. British Journal o f Cancer. 3 7 . Toxemia Explained." Production Yearbook. " S y m p o s i u m on Human Calcium F o o d s a n d N u t r i t i o n . 369. " lishing Co. M.D. Jr. M R . A l s o r e f e r e n c e s i n V o l s . 1972. C. D. 384. bination . S. " P o s t Menopausal " H y p e r l i p o p r o t e i n e m i a s i n the O n t a r i o . 8 1 8 . and Helga SensiChil- Laryngoscope. 3 . V o l .." 11. p . Hunza: Adventures in a Land of Paradise. R h e u m a t o i d A r t h r i t i s and A n kylosing Spondylitis. 8 1 7 . 1 9 1 6 . p . C P . voked by M i l k . M. V o l . 1 9 8 6 . 2 8 . 364. 1 9 6 1 . p . 1 8 5 . V i r g i n i a : T i m e ." Nov. . Environmental 1982. V o l . 365. Government M. Chicago: Hygiene Press.U.A l l e r g i c and A s t h m a t i c 107. Jack D . . 9. 375. 2 . 1 0 . M .C. Jan. the F a m i l i e s o f M i l k . p. . 1 9 7 9 . Trail. Tommori. Influence 385. p. 1983.. Huang. V o l . Truelove.L i f e B o o k s . C. 1 9 0 1 .D. A l e x a n d r i a . Nutrition on and Cancer Senate & Day. Tao Teh King. "Comprehensive Michigan: trol and Its Effect on Rheumatoid A r t h r i t i s . V o l . 388. T i l d e n . V o l . alence Vol. Food Balance Sheets: 1979-1981 Average. New York: Stroud.. . New South African Medical Journal. 1 9 7 3 . Richard A. J a m e s T . V o l . 371. 5 8 8 . D . p . Statement on Program Status the Before Subcommittee Nutrition. July 26. You Don't Have to Be Sick.. A Stuffed No. M. . p . " Clinical Re- The Hydropathic Encyclopedia. Etiology of Inner Ear Disease. 585. York: Alfred A. 4 6 0 . I. 1 9 0 0 3 5 9 . in Men Ingesting Please Don't Smoke in Our House. Talamini. . in J .BIBLIOGRAPHY I 467 i n the S o u t h A f r i c a n N e g r o . 3 7 6 . Denver. o f the 1971. Su-Huei. . 1 0 . tivity dren. 1963. J u l y 1 9 7 3 . R e a y . 1 8 . Office o f the Health Reformer. search. 28/Sept. M. D . terol L o w e r i n g D i e t . The . N e w Y o r k : F r e d e r i c k U n g a r P u b Truswell. Anna. The Intestinal Tract. . Solomon. Philosophy 3 6 0 . M.1 5 . T a n n a h i l l .: Dietary Goals for the U. 1292. J o h n H . T r o p . Nov. S p e n c e r . Acta Allergol. "Increased Preva Serum Choles3 8 1 . 23. " Archives of Internal MediRequirements: Council on cine. Food: Its Composition.P. J. F e b . 1 . p. 1 9 8 0 . 1926.D. p 3 6 6 . Vegetarian Cookbook. 362. 85. I l l i n o i s : of Health V o l s . 1983. Archives of Neurology. D e n v e r : J . 1872. Aug. 4 . 3 5 8 . "Multiple Sclerosis: T w e n t y Years on L o w Fat Diet. 1 9 . California: 367. Fowlers & Wells. 1976. p . F e b . Thomas. 1 2 . " V o l . et al. 1. p . D . 4 0 . 361. A . N e w York: 1 9 7 3 . 6/7/8. p. Huang Su-Huei. 3 1 . p. L. John H . H . The Vegetarian Epicure. Tilden. 382. FAQ United Nations Sweeny. " 154. Julian P r e s s . " Journal of the American Medical Association. D .D. Osteoporosis Regular R e v i e w . Printing Office. T a i p e i . T o b e . Spenser. 2 1 1 . N e w Y o r k : S t e i n 1981. 2 1 a l s o c o n t a i n r e f e r e n c e s t o c a n c e r . Vol. Canada: P r o v o k e r P r e s s . . " Vol. 1961. 1 9 6 2 . the Director National Cancer Institute o f the Diet. R u s s e l l T . 1 9 2 7 . . p. British Medical Journal. 2 6 3 . Preparation. Ph. . " T h e N u t r i t i v e V a l u e o f American Journal of Clinical Nutrition. p. Taiwan: The New Engla'id Journal of Medicine. . V o l . "Dietary Factors T h a t etal. Milk and Cancer in Italy. .D. Roy L . of Choletithiasis L . " A Stuffed Club. 368. Knopf. of Cow's "Study Frequency Milk Stevenson. Battle Creek. 363. . . Hajnalka Marton. V o l ." 378. M . ComJoint Surgery. M. Arthur C." 49.. Natural Studervant. 468 I BIBLIOGRAPHY 372. V o l . Books I & II.S. Menlo Park. 1 6 . P . 1972. 1 9 7 0 . 357. L a o . Maize Protein for M a n . 1 9 6 8 . R . British Medical Journal. 386. Lehotzky. 6 3 9 . V o l . 1960. and Pal O s v a t h . 1984. 2 8 8 . 377. R. 380. and Fracture of the Femoral 373. M . 370. U n i t e d States Senate Report: Washington. 347. Upton. Southern California Dental Association Journal. " C a n c e r ... 1977. Shirley J . Jan. Con379. M . The Hygienic System. Soups. 1 9 6 3 . Stewart. 285. S u n s e t International.

J u l y 1 9 8 0 . K a r e l . Weisburger. 394. P. Walker. W . Who Needs It? 1974. Fresh Vegetables and Fruit Juices. " E x e r c i s e and A c t i v i t y f o r B o n e H e a l t h . "Does Dietary Therapy Mackin/ie. . Wright. p. Natural Weight Control. R o l e in the P r e d i a l y s i s P a t i e n t ? " American Journal of ClinB S . N e w Jer- American Journal of Clinical Nutrition. 1973. " Nutrition Health Review. ' ' 1417. p. " p. The Silent T h i e f of Body V o l . Breast.. " 1 9 6 7 . Walker." Publishing Group. D. Counsels on Health. Ann.. Virginia: T i m e . J u l i a n M . 1 0 2 . Eating May Be HazB. 1949. Vol. Nutrition Health ReBoston: Hippocrates American Journal of Clinical Nutrition. 1 9 8 4 . W y n d e r . " Journal of Have a Nutrition. May 4 . Phoenix. 1978. Norwalk Press. " C o l o n Cancer and D i e t 410. "Research Yields Surprises About Early M a y 15. 1 9 8 0 . D. 9 . "Calcium & Co.. 2 . Maine: N e w England Eclectic P u b l i s h e r s .Phil. Walker. D .BIBLIOGRAPHY I 469 Committee on 1972. Raymond H . e l al. Nutrition Health Review. Cal1923. 9 5 8 . O'Sullivan 403. p. 406. W e l c h . Ralph. Ari419. . "Osteoporosis and Calcium Deficiency.L i f e B o o k s . . 400. & Co. White. "Sensibilization of Guinea Agriculture. 408. J . . American Journal o f Clinical Nutrition. 3 5 . e : al. H u m a n M a l e as A f f e c t e d b y P r o t e i n I n t a k e . Beware of the Food You Eat. V o l . P . L o w Intakes B e Supplemented?'' 397. W a y n e .. 392. P h o e n i x . 1985. p. Wachman. Oct. "Fat Woodside . A. 2 5 . and Daniel D. M a y 1 9 7 2 . Review & Herald Publishing. Human Diets.. 405. Vol. J u n e 1 9 8 5 . 3 . e t al. 3 8 5 . 1 2 9 7 .D. 5 1 8 . V o l . Retention Nutrition Review. 1 9 6 5 .. and B o n e . and Jean C a r p e r . Washington. 407. "A ConD. J u l y / D e c . p. 1972. ardous to Your Health. 1974. 417. p. J u l y 1 7 . 1978. Woodside Vibrant Health. 1 6 . Reversing Heart Disease. . 411. 2. Clinical Science. M. Nutrition and Forestry. " F e b . 2 . Ellen G. 389. N e w York: Become Younger. 2 9 .D. June 1985. Arizona: 418. Cancer—On the V o l . 1 8 9 . Winter.Sc. N e w Y o r k : F a w c e t t . Journal o f American Dietetic Association. p. 3 8 . V o l . 3 3 . " T h e Dietary Environment and Cancer. 396. Arizona: Ruth O'Sullivan Woodside M. Walser. M a r . 1974. 1968. 1981. M .. Alexandria. 1 9 7 2 . " York: Warner Books. Phoenix. D. zona: 4 0 1 . "Osteoporosis: nancies and L a c t a t i o n s o n B o n e D i m e n s i o n s i n S o u t h A f r i c a n Bantu and Caucasian M o t h e r s . Avery . " T h e H u m a n Requirement of Calcium: Should view. V o l . 1 9 7 6 . 4 7 0 / BIBLIOGRAPHY nix. Signet. # 1 . Walker. 415. on "Nutrition and Acta University Carolina Medica. V o l . . Spring 1983..D. P h . D . " W h o l e Milk Linked with Cancer. 42. sey: 414. 409. F r a n c i s . . livan 404. . M. V o l . Wigmore. in the Adult Walker. Prostate and S t o m a c h . Phoenix. p . W h i t a k e r . Woolsey. . " U r i n a r y C a l c i u m and Dietary P r o t e i n . John Vegetables. Water Can Undermine Your Health. 6 7 3 . Lancet." 138. 13. Vanecek. 398. 1 6 2 9 . R. New York Times. Ph. Diet and Salad Suggestions. Be Your Own Doctor. Amnion. Arizona: O ' S u l 421. " V o l . 391. 2 0 7 . Norwalk Press. Alexander. D e c . O c t . History of Medicine. M R . 412. . Alan. R a q u e l . 399. N . Ruth. and A l o i s Zapletal. 3 2 7 . V o l . Pigs w i t h C o w ' s M i l k as a Model of Sudden Death in Infants and C h i l d r e n . Health Institute. 1 9 6 5 . Recipes for Longer Life. 1 9 8 0 . Vol. Dr. Mechanisms Bearing Causes of Cancer V e r r e t t . J a c q u e l i n e . 1971. Arizona: 420. British Medical Journal. " D i e t and O s t e o p o r o s i s . C P . ical Nutrition. H. and H e r m a n E . 413.." 395. p . Bemstein. . 1971. p . 1 9 7 7 ." Norwalk Press. Phoenix.D. ifornia: Pacific P r e s s P u b l i s h i n g Association. 3 5 . Y e r u s h a m y . p. trolled Therapeutic T r i a l of Various Diets in Ulcerative Colitis. M. V o l . N e w Sharon." Alexander R. .: Meat on the Menu. D .Sc. 5 6 . Bulletin NewYork Academy o f Medicine. 416. Arizona: 402. " T h e Influence of N u m e r o u s Preg- W i l l i a m s o n . M N e w York: S i m o n & Schuster. W i l d e r . 1979. e t al. M . Raquel. . w i t h Special Reference to Intakes o f Fat and F i b e r . Mountain V i e w . 1901. N e w o f the Colon. 1 9 7 2 .. H i l l e b o e . 1979. & Co. 393. 7 1 .C. p. P h o e - . . " p. 390. E ..

J o h n . " Proceedings of the 9th International Congress of Nutrition ( M e x i c o ) . 5 7 . 1 9 7 2 . V o l . p. 1972. D . Sweet and Dangerous. 2 3 4 3 . 1 .BIBLIOGRAPHY I 471 i n t h e D i e t a n d M o r t a l i t y f r o m H e a r t D i s e a s e . M . r . 12. " D i e t a n d G o u t . " New York State Journal of Medicine. 13. Zollner. Y u d k i n . V o l . J u l y 1 5 . 1 9 5 7 . p. 267. N e w Y o r k : B a n tam. N .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful