MASTER

PROTECŢIA COPILULUI ABUZAT ŞI NEGLIJAT

MODUL Abuzul asupra copilului cu cerinţe educative speciale (CES – 0-20 ani)

- NOTE pentru suport de curs -

Iaşi, 2008

CUPRINS

1. Recapitulare sintetică psihologică – tabele sinoptice (obiecte – metode–legi–principii; paradigme bio-psiho-sociale, clasificare QI). 2. Precizări terminologice 3. Introducere în handicapatologie 4. Tabel sinoptic structural cu ramificaţiile stărilor de handicap medico-psihologic şi psihologic social (comentarii interactive la curs) 5. Aspecte specifice copiilor cu cerinţe educative speciale 6. Handicap cu relevanţă psihologică: Handicapul mintal (tabel sinoptic) 7. Handicapul comportamental 8. Precizări terminologice (definiţii) ale formelor de abuz 9. Copilul abuzat fizic 10. Copilul neglijat 11. Copilul abuzat sexual 12. Familii disfuncţionale cu copii care necesită C.E.S. - Bibliografie
2

Cap. 1. Recapitulare sintetică psihologicătabele sinoptice (obiecte –metode– legi–principii; paradigme biopsiho-sociale, clasificare QI). OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PSIHOLOGIEI

Fenomene psihice 1. procese psihice senzoriale 2. procese cognitive superioare 3. procese şi activităţi reglatoare

Procese psihice 1. senzaţii 2. percepţii 3. reprezentări 1. gândirea 2. limbajul 3. memoria 4. imaginaţia 1. activitatea umană 2. motivaţia 3. afectivitatea 4. voinţa 5. deprinderile 6. atenţia SPU şi Conştiinţa

Funcţii

Stări -Reacţii

4. interacţiunea proceselor psihice 5. sistemul personalităţii

- inconştient - subconştient - conştient

- intuitivă - prezumtivă - preconştient - retrocogniţie

6. paranormal

Psihologia Sistemului psihic uman (SPU)

1. personalitatea 2. temperamentală 3. aptitudinile 4. caracterul 5. creativitatea 6. credinţă- spiritualitate - sexualitatea omului - bioinformatica (percepţii extrasenzoriale) schimbul de informaţii fără solicitarea organelor de simţ normale, pe cale extrasenzorială; hipnoza/telepatia/vizionarismul/ precogniţia/retrocogniţia/experienţa extrasenzorială/capacitatea de a vedea cu mâinile sau alte organe/inspiraţia/ viziuni (percepţia de apariţii); -bioenergetica – descrie fenomene legate de producerea unor efecte perceptibile obiectiv, fără însă a mai solicita forţe sau energii fizice obişnuite; influenţa energetică asupra materiei; psihokinezia/fenomene de îndoire/fenomene de antigravitaţie/transformarea energiei/efecte electromagnetice fără o suficientă explicaţie fizică/procese chimice şi biologice inexplicabile care se consumă sub influenţa conştiinţei/psihometria/radiestezia/ terapii bioenergetice.

3

de interpretare şi prelucrare a datelor statistice: 1. de organizare sau structură (modul de organizare al percepţiei. teste 3. experienţială umanistă (Rogers . legile efortului voluntar).Mitrofan) Legile psihologice 1. probe 2. tehnici proiective 6. legile memoriei. generale: 1.2. Legi funcţionale: (legile sensibilităţii – adaptarea senzorială. conversaţia – convorbirea: didactică şi ştiinţifică 3. dinamico-psihanalitică (Freud) 2. scale 5. produsele activităţii 6.METODELE PSIHOLOGIEI 1. aparate şi instrumente psihologice 2. de tratament (psihoterapie) – orientări: 1. interpretarea psihologică 3. metode de prelucrare automată a datelor 3.1. chestionare 4. biografia (anamneză psihologică) 4. speciale: 1. comportamentală – cognitiv (Ellis&Beck) 3. de diagnoză . al personalităţii. ancheta psihologică . metode manuale 2. al caracterului). 2. Legi de compoziţie. 4 . observaţia (introspecţia şi autoobservaţia) 2. metode expresive psihosomatice 5.

Oedip . 3.complexul spectacular (2 ani). Stadiul anal: 1-3 ani . Stadiul oral (canibalic): 0-1 an .complexul Hedonic . Wallon) . Stadiul genital (pubertate şi adolescenţă 10-20 ani) 6.faza orală pasivă. Piaget 1. Principiul adaptării 3.după S. Kohlberg) Principii ale psihologiei 1. . Stadiul inteligenţei SENZORIO-MOTORII (0-2 ani) 5 . Legi de dezvoltare (genetice) care explică ordonarea necesară a stadiilor dezvoltării: . Piaget) .afective (H.complexul înţărcării.complexul sadic-oral (al distrugerii). 2. Principiul psiho-biologic 4. Principiul conştiinţei 2.complexul nuclear . Principiul unităţii psihice 6. Freud – stadialitatea psihosexuală 1. Principiul învăţării relaţionale (socializare) Paradigma dezvoltării psihodinamice (psihoafective) . Principiul epistemologic 5. .3.intelectuale (J. Freud) .sexuale (S. Stadiul falic: 3-5/6 ani . Stadiul de latenţă: 5/6 ani – 10/11 ani .faza orală activă.complexul lui Cain şi Abel 4. .pubertate 5.morale (L. Paradigma stadiilor dezvoltării inteligenţei J. Stadiul actual.

OPERAŢIILOR CONCRETE (6-7 ani şi 11-12 ani) B.7 ani) A.12-15 ani â sclipiri de inteligenţă. 1.până la 12 ani â 92 % . . Bloom . biologică 6 . Stadiul inteligenţei OPERATORII (6-14 ani) A.2.până la 8 ani â 80% . Copilăria 0-10 ani 0-3 ani – antrepreşcolară 0-1 an – vârsta sugară 1-2 ani – vârsta senzorială 2-3 ani – vârsta ortopsihică 3-6 ani – preşcolară 3-4 ani – grupa mică 4-5 ani – grupa mijlocie 5-6 ani – grupa mare 6-10 – şcolară mică 6-7 ani – clasa I 7-8 ani – clasa II 8-9 ani – clasa III 9-10 ani – clasa IV 2. Stadiul inteligenţei PREOPERATORII (2-6. PRECONCEPTUAL (2-4 ani) B. INTUITIV (4-6. cota maximă de dezvoltare a intereselor . Paradigma stadiilor dezvoltării psiho-şcolare-sociale 1. Stadiul inteligenţei REFLEXIVE (16-20 ani) (sau vârsta teoriilor) Dezvoltarea inteligenţei după B. Adolescenţa (10-20 ani) 3.30-45 ani â perioada cea mai fecundă de creaţie. Maturitatea (20-60 ani) 4.primară 10-12 ani – prepubertatea – f. Senectutea (peste 60 ani).după 16-20 ani procesul evolutiv al inteligenţei se încheie. OPERAŢIILOR FORMALE (11-12 ani şi 14-16 ani) 4.7 ani) 3.până la 4 ani â 50% . Adolescenţa 10-20 ani . Copilăria (0-10 ani) 2.

QI 0-19 20-49 50-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-140 peste 140 Denumire Deficienţă mintală gravă (Idioţie) 0-2 ani (vârsta mintală) Deficienţă mintală medie (Imbecilitatea) 2-7 ani Deficienţă mintală uşoară (D.C.I. 2.M) 7-10 ani Inteligenţă de limită Inteligenţă sub medie Inteligenţă de nivel mediu (slabă) Inteligenţă de nivel mediu (bună) Inteligenţă deasupra nivelului mediu Inteligenţă superioară Inteligenţă extrem de ridicată (excelenţi – supradotaţi – înalt abilitaţi) Teste pentru stabilirea QI-ului: 1. 10. Test „DAT” – inteligenţă tehnică 6. Bateria „B. 9.” – inteligenţa generală 5.S.secundară 12-16 ani – pubertatea – f. Clasificarea intelectuală după criteriul QI – se prezintă astfel: Clase 1.L. 7 . W. 6. 8. Maturitatea 20-60 ani 20-30 ani – tinereţea 30-50 ani – maturitatea 50-60 ani – randament maxim profesional 4. 4. psihic .S.terţiară 16-20 ani – f. Bateria „K. integrativ şcolar – profesional – social 3.. 7.A.A.T”. Senectutea 60-70 ani – bătrâneţe – medici 70-80 ani – bătrâneţe medie – preoţi Peste 80 ani – marea bătrâneţe – Dumnezeu. 3. 2. 3. W. 5. Matricele progresive Raven (3 variante) 4.I.

dar care poate fi reeducată. senzorială.desemnează înţelesul cantitativ al deficienţei.defectuozitate . anomalia.infirmitate . 2. incapacitatea conduce la modificări de adaptare. în funcţie de modul de abordare a problematicii persoanelor cu cerinţe speciale. Aspectul medical . pot clarifica o serie de delimitări semantice utile în înţelegerea corectă şi nuanţată a fenomenelor avute în vedere: 1. mintale. cum ar fi: . la un anumit comportament adaptativ.se referă la abaterile de la normă. comportamentală sau de limbaj. dereglând procesul de adaptare şi integrare la locul de muncă sau în comunitate a persoanei în cauză. consecinţă a unei deficienţe care împiedică efectuarea normală a unor activităţi. explorări funcţionale sau alte evaluări folosite de serviciile medicale. perturbarea cu caracter definitiv sau temporar a unei structuri fiziologice. . ireversibilă sub acţiunea terapeutică şi care afectează capacitatea de muncă. mintală. stabilă sau de lungă durată.implică pierderea sau diminuarea temporară sau permanentă a capacităţii de muncă. deficit care poate fi de natură senzorială. funcţională. Indiferent de forma de manifestare (fizică. senzoriale etc. adică ceea ce lipseşte pentru a completa o anumită cantitate sau întregul.reprezintă o pierdere. motorie.deficienţa . mintală etc. . Precizări terminologice În literatura psihologică se întâlnesc frecvent mai mulţi termeni care.se referă la ceea ce determină un deficit.deficit . Prin deficienţă se înţelege pierderea.desemnează diminuarea notabilă sau absenţa uneia sau mai multor funcţiuni importante care necesită o protecţie permanentă. anatomice sau psihologice şi desemnează o stare patologică. 2. la performanţe 8 . compensată sau supracompensată. ..Cap.invaliditate .).se referă la deficitul stabil prin metode şi mijloace clinice sau paraclinice. Termenul generic de deficienţă include şi o serie de alţi termeni cu o semnificaţie şi o serie semantică mai îngustă.perturbarea . .incapacitatea . Aspectul funcţional . o diminuare totală sau parţială a posibilităţilor fizice. fiind incurabilă.

rezumă consecinţele deficienţei şi ale incapacităţii. cât şi în planul relaţiilor cu cei din jur. mai mult sau mai puţin grave. 3. rezultat dintr-o deficienţă sau incapacitate care limitează sau împiedică îndeplinirea unui rol într-un context social. Aspectul social . Handicapul pentru o persoană este considerat un dezavantaj social. . Dificultăţile întâlnite de persoanele cu handicap sunt multiple şi complexe. profesională sau socială. pentru persoanele lipsite de resurse şi venituri sau care au venituri mici. . la rândul ei. profesionale sau sociale. pentru cei cu deficienţe mintale şi intelectuale. sexul sau profesia persoanei respective. secţii speciale de producţie pentru persoane cu handicap etc.dificultăţi de adaptare la modul de viaţă cotidian şi la rigorile vieţii sociale. în funcţie de vârsta. Dificultăţi de ordin psihologic şi social: -bariere psihologice care apar între persoanele cu şi fără handicap ca urmare a dificultăţilor întâmpinate în activităţile cotidiene. excludere.).dificultăţi de întreţinere. cu urmări. marginalizare. Dificultăţi de ordin general: . uneori destul de complexe în procesul dezvoltării şi structurării armonioase şi echilibrate a personalităţii acesteia. de autonomie personală. cu manifestări variabile în raport cu gravitatea deficienţei şi cu exigenţele mediului. c. Aceste consecinţe pe plan social sunt incluse în noţiunile de handicap. tolera sau respinge persoana deficientă şi. mediu care poate asimila. putem sistematiza astfel: a. cultural. . precum şi datorită unor prejudecăţi sau a unor reprezentări deformate cu privire la posibilităţile şi activitatea persoanelor cu deficienţe. segregare.dificultăţi de plasare în locuri de muncă corespunzătoare profesiei sau absenţa unor locuri de muncă în condiţii protejate (ateliere protejate. Concluzionând. fapt care conduce la includerea persoanei cu deficienţe într-un cerc vicios. putem spune că deficienţa poate determina o incapacitate care.dificultăţi de exprimare şi de comunicare. pentru cei cu deficienţe fizice.dificultăţi legate de instruirea şi pregătirea profesională a persoanelor cu diferite forme şi grade de deficienţă. pentru cei cu deficienţe senzoriale. 9 .Dificultăţi de ordin profesional: . de aici. inegalitate. b.dificultăţi de deplasare şi mişcare. o serie de consecinţe cu urmări atât asupra echilibrului vieţii interne a persoanei respective. . iar o clasificare a grupelor de dificultăţi o.funcţionale care determină forme. antrenează o stare de handicap ce face ca persoana deficientă să suporte penalizările mediului în care trăieşte. respectiv inadaptare şi se pot manifesta sub diverse forme: inadaptare propriu-zisă.

persoană cu invaliditate. 3. termenul de „handicap” nu a fost un cuvânt simplu. cu dificultăţi de inserţie socio-profesională. Era compusă din 3 unităţi semantice diferite: hand in cap. dar nu s-a reuşit. bătrâni).. „in” este echivalent cu în. unde sintagma a apărut prima oară (sec. persoană deviantă. asistenţa recuperatorie şi asistenţa specială. de unde se extrăgeau cu mâna („hand”). care este de preferat. persoană anormală. ci o sintagmă. S-a încercat să se elimine termenul „handicapat”. Prin 10 . Expresia „ hand in cap” era folosită pentru desemnarea unui joc în care partenerii îşi disputau diverse obiecte personale după un preţ fixat de un arbitru. sintagma „persoană în dificultate” acoperă totalitatea categoriilor cu acces în sistemul protecţiei şi asistenţei sociale (inclusiv şomeri. căciulă. XVI). „hand” înseamnă mână. propunându-se sintagma persoană cu nevoi speciale sau persoană cu cerinţe speciale. Originea şi evoluţia noţiunii de handicap La origine. persoană cu incapacităţi. INTRODUCERE ÎN HANDICAPATOLOGIE Semantismul noţiunilor Psihologia persoanelor cu nevoi speciale sau handicapatologia cuprinde problematica persoanelor îndreptăţite să primească din partea statului. etc. cât şi Structurile Integrative ale Europei (Consiliul Europei şi Uniunea Europeană) continuă să folosească masiv categoriile de handicap şi incapacitate-vezi raportul Normalitate-Anormalitate-Subnormalitate. absolut la întâmplare. persoană infirmă. persoană exclusă. drame familiale etc. cunoscută sub sintagma utilizată frecvent de „persoană în dificultate”. spre deosebire de alte sintagme aflate deja în circulaţie curentă: persoană inadaptată. Atât Organizaţia Naţiunilor Unite (îndeosebi Organizaţia Mondială a Sănătăţii).Cap. „cap” înseamnă caschetă. deci sunt incluse şi persoanele cu dificultăţi economice. deşi sintagma cea mai apropiată de o realitate care exprimă o suferinţă bio-psiho-socială este „persoană handicapată”. Obiectele erau puse într-o căciulă („cap”). În schimb. săraci. În engleză. persoană cu deficienţe. persoană cu maladii cronice.

iar sintagma a devenit cuvânt de sine stătător.) este că termenul de „handicap” trebuie păstrat în accepţiunea sa specifică de dezavantaj. Ideea de dezavantaj şi dificultate.anormalitate etc. în loc de „deficienţă de auz”. În limba franceză scrisă. a apărut prin raportare la un context social. În secolul XVIII (1754). termenul de handicap (aplicabil la cursele de cai). De la semnificaţia sa socială. în loc de „boală mintală”. de diferenţă defavorizată. termenul este întâlnit în suplimentul „Littre”. consoana „n” de la „in” a dispărut.S. Derivatul „handicapat” poate fi luat ca adjectiv (persoană handicapată). termenul de „handicap” este deturnat spre o semnificaţie accentuat medicalizată.Dicţionarul limbii române literare contemporane . Problema dacă semnificaţia pe care o atribuim termenului de „handicap”. Din punct de vedere lexical. cuvântul „handicap” este un substantiv (substituit prin „obstacol”. „infirmitate”). apărând şi derivatele sale. De la consecinţa maladiei se trece la maladia însăşi. Extensia conţinutului semantic al cuvântului „handicap” continuă prin glisarea acestuia de la limitarea capacităţilor cailor la limitarea capacităţilor oamenilor.M. fie ca substantiv (un handicapat). pe care o semnifică termenul de „handicap”. În loc de „deficienţă fizică” se foloseşte tot mai des expresia de „handicap fizic”. Interesa deci dezavantajul social al individului aflat în concurenţă. Se estimează că expresia „handicap fizic” a apărut prin 1940. termenul de „handicap” pătrunde în ultimul deceniu (1990-2000). 11 . În Dicţionarul Academiei. În limba română . asupra subiecţilor astfel desemnaţi se produce si o anume stigmatizare (etichetare depreciativă). când pe prim plan se situează. în l877. termenul „handicap” este introdus în 1935. În acest din urmă caz.contractare lingvistică. Wood (punct de vedere împărtăşit şi de O. de consecinţă situaţională apărută ca urmare a deficienţelor sau maladiilor invalidante. astfel încât termenul de „handicap” este folosit ca substitut al termenilor: boală – maladie – deficienţă tulburare somato – psihică . la consecinţele acestor limitări. este deci o problemă reală. iar mai târziu (1786) şi la cursele cu mai mult de doi cai. nu dezavantajul social.din 1956 consemnează termenul de „handicap” în ipostaza de substantiv . cuvântul „handicap” începe să fie explicat la competiţiile dintre doi cai. se spune „handicap de auz”. apare consemnat în 1827. În literatura de specialitate. În dicţionare.la care se adaugă derivatul „a handicapa”. auzim tot mai des expresia de „handicap mintal”. „dezavantaj”. apoi la limitarea capacităţilor umane. ci dezavantajul bio-psihic (ca o consecinţă a unei maladii). are o justificare raţională. Punctul de vedere al lui Ph. în contextul literaturii de specialitate.

prin ea însăşi.1975). existente încă de la naştere sau dobândite (encefalopatii. 12 . eventual. Pentru depăşirea interpretării unilaterale a stării de handicap (în sensul ca s-ar datora exclusiv individului) Philip Wood (1980) propune interpretarea handicapului ca dezavantaj dintr-un lanţ cauzal care porneşte de la o maladie invalidantă. facilităţi (sau. Prezenţa sau absenţa stării de handicap este pusă. îndeosebi ca urmare a aplicării „Programului mondial de acţiune privind persoanele handicapate” (adaptat la Organizaţia Naţiunilor Unite în l982) a determinat o reconsiderare a suportului teoretico-metodologic al practicilor de recuperare si readaptare. Deficienţa: pierderea sau alterarea unei structuri sau a unei funcţii (leziune anatomică. Determinarea stărilor de handicap Reevaluarea statutului existenţial al persoanelor handicapate. intelectuale etc. deci. Pe de altă parte. circumstanţa)-interacţiunea individului cu mediul (o infirmitate fizică nu-1 afectează pe un intelectual). din cauza unei deficienţe sau incapacităţi mintale” (Declaraţia ONU asupra persoanelor handicapate . trece prin deficienţă şi incapacitate. Prin persoană handicapată trebuie să înţelegem „orice persoană aflată în incapacitatea de a-şi asigura. Se trece cu vederea peste factorii de mediu. Apar confuzii conceptuale si practici empirice. ajungând să provoace handicapul. dar şi ca urmare a unor carenţe psiho-afective (pierderea părinţilor sau neglijenţa pedagogică). Sunt 4 elemente distincte: 1. neacordarea acestora) şi de aceea delimitarea riguroasă a conceptului de „handicap” este o necesitate. toate sau o parte din nevoile vieţii individuale sau sociale normale. boli de inimă). Deficienţe frecvente: auditive. Trebuie avut în vedere relativitatea şi contextualitatea (situaţia. boala sau traumatismul iniţial. Delimitarea stării de handicap a devenit o problemă juridică de drept administrativ. vizuale. Maladia. din ea decurgând atribuirea anumitor drepturi. 2.Sunt peste 15 nuanţe ale evoluţiei termenului de „handicap”. în legătură cu prezenţa sau absenţa autonomiei existenţiale. absenţa autonomiei existenţiale este atribuită unor cauze explicit formulate: deficienţe sau incapacităţi. accident sau perturbare în evoluţia normală (bătrâneţea). tulburare psihologică) rezultând în urma unei maladii. de limbaj.

fizice sau mentale. în raport cu ceilalţi membri ai societăţii. producerea şi persistenţa ei. cât şi incapacităţile. de deficienţă. Definiţia handicapului apare în „Programul de activitate mondială „ al ONU din 3 dec. Incapacitatea depinde. aceste posibilităţi au o dublă determinare: şi din partea individului-şi din partea mediului. Realitatea cotidiană din contextele sociale în care s-a înţeles că starea de handicap e determinată şi în funcţie de parametrii mediului. Observăm. Prin aceste delimitări conceptuale avem posibilitatea să reliefăm mai pregnant importanţa factorilor de mediu în aprecierea comparativă şi evaluativă a deficienţelor somatice şi a incapacităţilor funcţionale. Astfel. progresive sau regresive. necesitând măsuri de protecţie specială”. demonstrează că. sunt imputabile exclusiv individului. El survine atunci când aceste persoane întâlnesc obstacole culturale. De asemenea se iveşte posibilitatea alcătuirii şi realizării de programe adresate nu numai persoanelor handicapate. nu se pot integra. pot fi vizibile sau invizibile. starea de handicap (sub aspect presant. de ordin existenţial). autonomie economică. de autonomie existenţială. care le împiedică să acceadă la diversele sisteme ale societăţii. astfel: „handicapul este o funcţie a raporturilor persoanelor deficiente cu mediul lor. şi care limitează sau împiedică îndeplinirea de către individ a unui rol aşteptat de mediu. din definiţie. Handicapul: dezavantajul social. singurul responsabil de starea şi gradul de inadaptare în care se află.În contextul legislaţiei noastre (legea 53/1992) persoane handicapate sunt considerate acele persoane care „ datorită unor deficienţe senzoriale. prin propriile posibilităţi. Astfel. 1982. total sau parţial. ci în aceeaşi măsură şi asupra mediului în care sunt integrate. că pe prim plan nu apar deficienţele. igienă personală. la viaţa comunităţii”. Categorii de incapacităţi: de comunicare. sociale. rezultat în urma unei deficienţe sau incapacităţi. el fiind datorită deficienţelor arătate. se reproduce aproape integral. temporare sau permanente. 13 . temporar sau permanent. definiţia ONU din 1975 care (tocmai datorită inconsistenţei sale teoretice şi operaţionale ) a fost rectificată aşa cum am menţionat (cea din 1982). orientare.3. dar nu obligatoriu. disponibile pentru ceilalţi cetăţeni. 4. ci „posibilităţile de participare pe picior de egalitate cu ceilalţi indivizi”. atunci când persoanelor cu deficienţe li se oferă posibilităţi adecvate de autorealizare. Este sugerată ideea că starea de handicap. materiale. handicapul rezultă din pierderea sau limitarea posibilităţilor de participare. integrare socială etc. pentru că nu putem asimila integral handicapul cu inadaptarea. Categorii posibile: handicapuri de independenţă fizică. NB . locomoţie etc. Ori. Atât deficienţele. în viaţa socială sau profesională. Incapacitatea: reducerea parţială sau totală a posibilităţii de a realiza o activitate (motrică sau cognitivă) sau un comportament. pe picior de egalitate cu ceilalţi indivizi.(a 37-a sesiune). si nu de o manieră univocă.

În felul acesta. în pofida deficienţelor ce le prezintă. „există persoane ce nu suferă de nici un defect sau infirmitate organică. incapacităţi sunt sau nu generatoare de handicap. societatea nu le dezavantajează. dermatologice. din cauza unei dezordini a gândirii sau din lipsa stimei de sine. se adaptează greu la cerinţele mediului. în măsura în care ştiu să beneficieze de elementele terapeutice şi compensatorii oferite de societate. cu rezerve. Fiind expresia confruntării dintre incapacitatea subiectului şi viaţa cotidiană. care a fost calificată drept slăbiciune deprinsă”. trebuie abordate corespunzător. persoanele cu deficienţe cărora li s-a acordat această şansă.nu mai e resimţită. autoevaluarea arbitrară nu poate fi şi nu trebuie să fie luată ca reper esenţial în atribuirea sau neatribuirea statutului de handicapat. Unele persoane nu vor să fie incluse în categoria persoanelor handicapate. sociale. infirmităţi. handicapul nu poate fi interpretat ca o constanţă uniformă si neproblematică. Dificultăţi în stabilirea prevalenţelor Orice program de recuperare sau ameliorare a stărilor de handicap trebuie să se sprijine pe un act de evaluare. ansamblul 14 . preferând avantajele subterane ale deficienţei (cerşit. Pe de altă parte. riguros fundamentate. economice. efectuată de specialişti. -(incluse în criteriile pentru abordarea statutului de handicapat). Deşi aceste persoane nu prezintă deficienţe intrinseci. locomotorii etc. prin relaţionarea neadecvată la ambianţă. care-şi pot menţine o autonomie existenţială deplină. arată Wood. de exemplu. Amplasarea cazuisticii individuale în contextualitatea concretă e singura în măsură să ne ofere repere riguroase privitoare la poziţia individului faţă de aşa-zisa normalitate standardizată. ele sunt puse în situaţii de dificultate. Fiecare dintre noi putem avea unele abateri de la limita normalităţii. într-un perimetru determinat. Complexele (50) şi autoevaluările depreciative pot fi multiplicate (la infinit). cum ar fi afecţiunile cardio-vasculare. a integrării. fiindu-le asigurate şanse de integrare efectivă în structurile sale. se poate deduce în ce măsură anumite deficienţe. vagabondaj). pe un act de prealabilă identificare şi măsurare. De altfel. să atribuim statutul de handicapat acelor persoane cărora societatea le oferă posibilitatea de a se integra activ în structurile educaţionale. dar se află în imposibilitatea de a funcţiona. Numai că. Suntem puşi în situaţia de a inventaria. Sunt resimţite doar reverberaţiile subiective ale deficienţei şi nu impactul social major. Este nelegitim. sunt persoane cu deficienţe intrinseci. dar o refuză. În unele cazuri se poate vorbi de un complex de inferioritate. s-a ajuns la ambiguităţi şi confuzii în privinţa acordării sau neacordării statutului de handicapat unor persoane cu diverse maladii invalidante. renale. Nedispunând de normative adecvate. Numai pe baza unei investigaţii concrete şi contextuale. Conştiinţa utilităţii sociale are o valoare stimulativă în planul personalităţii. digestive. Pe de altă parte.

Diferenţele de evaluare de la un autor la altul. cu mai bine de 2 decenii în urmă.nu poate fi pusă pe seama modificărilor parametrilor ontologici. de la o cercetare la alta. de anormalitate .poate explica. să fie verificaţi 70.8% deficienţi mintali (după 7 ani) . Trecerea copiilor cu inteligenţă cuprinsă între 80-70 QI în rândul copiilor normali este de natură să diminueze sensibil prevalenţa debilităţii mintale în rândul populaţiei infantile. ar putea fi datorate intervenţiei următorilor factori: 1. De exemplu: Dintr-un eşantion de 100 de subiecţi. diminuarea progresivă a influenţei elementelor distorsionate. Între prevalenţa stabilită şi prevalenţa reală nu va exista un raport de perfectă echivalenţă.adică de a realiza recensământul fenomenelor asupra cărora ne propunem să acţionăm. pentru că. privitoare la aceeaşi formă de inadaptare-handicap. în general. Empiric s-a constatat.vezi Hipofrenia-Brânzei. că între 7 şi 8 ani prevalenţa inadaptării bio-sociale şi prevalenţa inadaptării şcolare înregistrează un salt de circa 2% faţă de perioada 15 . de handicap. şi criteriile de evaluare. În raport cu treptele coordonatei diacronice. nu este o operaţie simplă. Exemplu: Criteriul Debilităţii Mintale a fost modificat oficial de către OMS. în cadrul aceleiaşi comunităţi. Ea se modifică. în sensul că prevalenţa stabilită reprezintă o abatere faţă de cea reală. pentru că suportul biologic şi cultural al dezvoltării nu suferise transformări semnificative. În 1967. Pentru a ne apropia de nivelul prevalenţei reale. prevalenţa unei forme de inadaptare nu poate fi aceeaşi. limita inferioară a normalităţii fiind coborâtă de la QIâ80 la QIâ70. Numeroase inadvertenţe ale actelor de evaluare a normalităţii specifice sunt favorizate de diferenţele dintre momentele efectuării determinărilor. Decalajul existent între numărul subiecţilor examinaţi după un anumit criteriu şi numărul subiecţilor examinaţi după alte criterii . A fost stabilit un procent de 0. Determinarea prevalenţei unui anumit tip de inadaptare sau de handicap. Exemplu: În 1960 s-a efectuat în Canada (Quebec) o acţiune de depistare a copiilor cu deficienţe mintale. Această creştere extraordinară . 2. pentru că restul persoanelor neinvestigate ar putea mări procentul iniţial stabilit. determinând. Aplicându-se vechile standarde (inclusiv România) numărul handicapaţilor a fost supradimensionat. uneori. au fost identificaţi 6.de peste 20 de ori . astfel. Decalajul existent între numărul subiecţilor incluşi în sistemul de evaluare (verificaţi sub raportul criteriului de normalitate) şi numărul subiecţilor neverificaţi sau neasistaţi.fenomenelor de indaptare. între timp. Cu simptome de inadaptare au fost descoperiţi 10. reductibilă la o simplă numărătoare a cazurilor întâlnite. suspectaţi de anormalitate. Oare putem spune că prevalenţa fenomenului de inadaptare ar fi de 10%? Nu putem risca o asemenea concluzie. şi contextul în care se desfăşoară investigaţia. O inadvertenţă oarecare trebuie admisă. se modifică şi obiectul şi aparatul conceptual al cercetătorului.3% copii deficienţi. e necesar ca prevalenţa stabilită să fie supusă unor corecţii succesive. diferenţele de evaluare sau inadvertenţele apărute. 3.

Austria.anterioară. Diferenţele dintre nivelele. însuşi succesul este relativ. doar persoanele cu simptome severe şi cu incapacităţi deosebite sunt susceptibile de a fi legitim incluse în categoria inadaptaţilor. Cu atât mai puţin posibilă devine neutralizarea coeficientului de distorsiune în ştiinţele umane. 5. În mod obişnuit. Dacă. unde. însă. Italia-157. Nici măcar fizica cuantică nu a reuşit să identifice metode infailibile de neutralizare totală a coeficientului de distorsiune a instrumentului şi aparaturii de cercetare. fiind necondiţionată de însuşirea materiei prevăzută în programă. În alte sisteme. Franţa-372(400). numărul elevilor cuprinşi în învăţământul special se prezintă astfel: Finlanda-1600. Spania. în unităţi separate. ca fiind dezirabil. Pe de altă parte. În evaluarea prevalenţei fenomenelor de inadaptare nu se poate trece peste criteriile de determinare a stării de normalitate. Finlanda. Din această cauză există mari diferenţe de la o ţară la alta. Elveţia. 7. criteriile şi formele de asistare social-educaţională a inadaptaţilor creează în mod inerent şi diferenţe de evaluare. Pe de altă parte. crescând treptat ce avansăm spre treptele vârstelor superioare (de la prevalenţa de 15% la grupa 20-29 ani. Germania. România. Germania-324. dar este aproape zero în Suedia. În evaluarea categoriei particulare a inadaptării şcolare în determinarea insucceselor (eşecurilor) la învăţătură. Investigaţia psihopedagogică cunoaşte distorsiuni specifice tuturor ştiinţelor experimentale. atunci prevalenţa inadaptării se poate ridica până la peste 80%. între subiect şi obiect. atunci când instrumentul de cercetare nu poate fi detaşat de obiectul de cercetare. România-250. în privinţa cuprinderii copiilor în învăţământul special. 6. întrucât poţi obţine succes într-o competiţie super-exigentă (o şcoală de elită) după cum poţi obţine succes şi într-un mediu mai puţin exigent (într-o şcoală ajutătoare sau într-o clasă mediocră). Ca regulă generală se poate admite că prevalenţa maladiilor psihice este cea mai mică la vârstele tinereţii. se ajunge la 31% la grupa de vârstă 51-59 ani). Între 11-12 ani se înregistrează un mare puseu (o creştere de 1% faţă de creşterea anterioară). Danemarca-1300. Portugalia-153. Există sisteme de învăţământ în care promovarea dintr-o clasă în alta se face în mod automat. 4. se interpune nu numai 16 . Suedia-600. aici distorsiunile principale în determinarea prevalenţelor sunt influenţate decisiv de criteriile randamentului şcolar. Olanda-350. atunci prevalenţa inadaptării scade sensibil. unele ţări se feresc de segregarea copiilor. Exemplu: La 10000 de elevi şcolarizaţi. SUA1000. Spania-176. simptomele uşoare şi medii ale tulburărilor le socotim compatibile cu criteriul normalităţii. promovarea stă în stricta dependenţă de rezultatele la învăţătură şi de corectitudinea comportamentului. situându-se în jur de 25% şi chiar mai puţin (vezi curba lui Gauss). pe când altele consideră învăţământul special. Exemplu: Integrarea surdo-muţilor în învăţământul special instituţionalizat se apropie de 100% în Anglia. Dacă ne fixăm un mic reper al normalităţii absenţa oricăror tulburări biopsihice.

cu incapacitate. 17 .15%.8% femei. Studiul lui Essen-Moller. ci însăşi spiritualitatea agentului. mentalitatea şi conceptualitatea sa inerent imperfecte. Prin excluderea categoriilor de inadaptaţi şi handicapaţi lejer OMS apreciază prevalenţa inadaptării şi a fenomenului de handicap în jurul cifrei de 10%. copii. Starea de Sănătate Mintala se prezintă astfel: • sănătos-19% • simptome uşoare . Preocupări relativ mai sistematice şi mai bine instrumentate în estimarea stării de inadaptare au existat în acţiunea de evaluare a stării de inadaptare psihică.22% • bolnavi psihic . • handicapaţi psihic . Însă indicativul „pensii de invaliditate” este incomplet.5% din populaţia totală.36% • simptome moderate . • tulburări psihice posibile: 28% bărbaţi. există handicapaţi motorii. Pe de altă parte.26% femei. s-a apelat la parametrii oferiţi de Ministerul Finanţelor.80%. întrucât nu toate persoanele inadaptate primesc pensii (cei cu inadaptări medii şi uşoare. Dacă se iau în consideraţie şi handicapaţii lejeri. • tulburări psihice probabile: 14% bărbaţi. determinările cantitative riguroase ale prevalenţei inadaptării globale lipsesc.5%. cu optica. fiind întreţinuţi de familii. Distribuţia procentuală a prevalenţelor în raport cu cele 3 mari categorii de handicapaţi se situează astfel: • handicapaţi senzorial . ceea ce ar reprezenta cam 6. ci şi ca urmare a unor tulburări motrice sau senzoriale. efectuat în 1956 pe un lot din populaţia suedeză. Datorită unor cauze multiple (diversitatea categoriilor de handicap).3%) În România. se pot dispensa de asistenţa materială şi financiară a statului. sau cei care pur şi simplu nu solicită pensii. organisme filantropice etc.42% femei. singurul minister care deţinea date precise privind titularii de pensii de invaliditate. cifra de 3500000 de handicapaţi medii şi gravi. în Franţa. Prin corelarea diverselor surse documentare.obiectul material. de exemplu.). • handicapaţi motor . • tulburări psihice absente: 50% bărbaţi. În absenţa unei determinări de specialitate. Stările de inadaptare şi handicap apar nu numai ca urmare a tulburărilor psihice. totuşi. ajunge la următoarele rezultate: • tulburări psihice evidente: 9% bărbaţi. pentru populaţia Franţei s-a avansat.24% femei. cu simptome severe. ajungem la o estimare de peste 10% de persoane handicapate. cea mai mare pondere în cadrul morbidităţii prin boli psihice o deţineau afecţiunile psihice marginale (nevroze şi sindroame mixte) care reprezentau circa 80% din totalul tulburărilor psihice.7%.23% (dintre care: cu simptome marcante-13%. psihici sau senzoriali care pot presta activităţi de utilitate socială (adecvate specificului handicapului) şi care în felul acesta.

3% (deci 1/3) prezintă deficienţe intelectuale. psihopaţi). epilepsie etc. La copiii între 2-15 ani. senzoriale. frecvenţa autismului infantil cronic este între 3-4 cazuri la 10000 de copii (mai frecvent la sexul masculin şi în mediul urban). circa 7-10% o reprezintă intelectul de limită (hipofrenia). Instabilitatea psihomotrică (sindromul hiperkinetic) are o prevalenţă în cadrul populaţiei şcolare de 5 -20%. 6. Copiii cu mongoloism reprezintă 5-10% din totalul cazurilor de oligofrenie. Prevalenţa epilepsiei în cadrul populaţiei infantile este de circa 0. În baza datelor furnizate de OMS. diplegici). identificăm 10 persoane cu handicap senzorialmotric sau psihic. În cadrul tulburărilor psihice. Se apreciază că 5-10% din populaţia şcolară prezintă tulburări de comportament care creează probleme de adaptare. miopi. Nevrozele isterice nu apar înainte de 4 ani şi sunt mai frecvente după vârsta de 10 ani. (5 cazuri din 1000 de copii). iar pentru formele uşoare. hipoacuzici. ne interesează în mod special prevalenţa copiilor handicapaţi între 0-15 ani. motorii. prevalenţa este de aproximativ 0. cu o prevalenţă situată între 5-21% (în funcţie de vârsta copiilor. necesitând intervenţia factorilor de asistenţă medico-psiho-pedagogică. Iniţiativa întocmirii unei taxonomii speciale a fenomenelor de handicap aparţine OMS care. din categoria copiilor handicapaţi.-6 18 . Variante de clasificare în Handicapatologie Ideea elaborării unei clasificări internaţionale a stărilor de handicap este relativ recentă. orbi. • 10 handicapaţi motor (infirmi. Înainte de adolescenţă. prevalenţa este de 3% ( 30 de cazuri din 1000). iar mişcările stereotipe de 23%.fobice apar după vârsta de 7 ani. o primă clasificare internaţională a incapacităţilor şi a stărilor de handicap este adoptată oficial abia în anul 1976. În timp ce Clasificarea Internaţională a Maladiilor şi a Cauzelor de Deces îşi află debutul în secolul XIX (1893). comportamentale. expectanţa ar fi: 5 handicapaţi senzorial (surzi.5-1%.5%. Pentru formele grave de deficienţă mintală. psihotici. Fenomenele obsesivo . Din perspectiva inadaptării infantile. 18% din populaţia infantilă este reprezentată de copii handicapaţi ( deficienţe fizice. ambiopi). La copiii de până la 10 ani. ajungând în 1975 la cea de a zecea variantă. -La 1000 de persoane. incidenţa fiind invers proporţională cu vârsta). Deosebit de frecvente şi de variate sunt tulburările de limbaj cu o prevalenţă de 5-10% şi cu o tendinţă de diminuare pe măsura înaintării în vârstă. o problemă deosebită o constituie tulburările controlului sfincterian. • 80 handicapaţi psihic (deficienţi mintal. în „Raportul Conferinţei Internaţionale a Maladiilor” (30 sept. Din totalitatea copiilor de vârstă şcolară mică. prevalenţa tulburărilor psihice persistente se situează între 5-15%.). psihozele discordante şi psihozele maniacodepresive sunt rare.Deci la 100 indivizi cercetaţi.

b) handicapaţi motor de origine neurologică. recunoscând necesitatea unei clasificări a infirmităţilor. c) tulburări de limbaj de tip senzorial (audimutitatea senzorială. Jean-Pierre Deschampes şi Michel Manciauz (1976) astfel: 1) Handicapaţi motor: a) handicapaţi motor „puri” (de origine non-cerebrală) sau „chirurgicali”. 2) Handicapaţi psihic a) deficienţă mintală (uşoară. c) maladii cronice cu handicap motor. medie. În cea de-a XXIX-a Adunare Mondială a Sănătăţii (mai 1976) se aprobă publicarea „Clasificării incapacităţilor şi handicapurilor”. Responsabilitatea coordonării eforturilor de elaborare efectivă a primei variante de clasificare internaţională a handicapurilor este încredinţată de către OMS lui Philip Wood (Marea Britanie). ar mai fi de notat şi faptul că preocupări de clasificare şi sistematizare a stărilor de handicap au existat şi înainte de instituirea demersurilor oficiale de OMS. afazia senzorială etc. Şi.) 3) Handicapaţi senzorial a) tulburări de vedere (cecitatea. În al doilea rând. inadaptare.oct. O sistematizare mai analitică şi totodată mai riguroasă (sub raportul criteriilor de clasificare) ne este propusă de 2 autori francezi. În primul rând trebuie să ţinem seama că în domeniul literaturii medicale. 1975). incapacităţilor şi handicapurilor şi procedând la examinarea proiectului de clasificare a incapacităţilor şi handicapurilor. invaliditate. perturbare de relaţie. surdomutitatea). investigaţiile şi terapiile medicale sunt obligate să se centreze pe conţinutul intrinsec al maladiilor şi disfuncţionalităţilor somato-psihice. 4)Persoane cu maladii cronice (handicapaţi organic): a) maladii cronice invalidante (astmul. autismul. maladie cronică invalidantă. în al treilea rând. deficit de autonomie existenţială. 19 . hipoacuzia. b) tulburări ale auzului (surditatea de transmisie. prin nota lor caracteristică.). b) maladii cronice invalidante. tulburările de motricitate oculară etc.). profundă). Nucleul semantic al termenului de „handicap” s-a sterilizat abia după 1950. anormalitate etc. surditatea de percepţie. c) tulburări psihoafective grave (dizarmoniile evolutive. perturbare funcţională. Problema consecinţelor personale şi ambientale acestor maladii este mai curând de resortul factorilor sociali. deficit de adaptare. epilepsia. deficit comportamental. Numai că pentru termenul de „handicap” se foloseau substitute: infirmitate. diabetul). De ce aşa de târziu? (de la maladie la handicap -10 la 1). ambliopia. ajunge la concluzia că aceasta prezintă „un foarte mare interes”. conceptul de handicap s-a impus relativ târziu. psihozele precoce etc. nu trebuie uitat că.

bio-psiho-socială.orbi . psihomotricitate) . handicap auditiv 4. handicap organic.la limita handicapului (handicapaţi comportamental) . 5) Polihandicapaţi (cu handicapuri asociate) . handicapaţi de limbaj cu deficienţă mintală etc.surdo . etc.).b) maladii cu simptome externe mai puţin evidente (cardiopatiile. handicap vizual 3. a genezei stărilor de handicap are următoarele articulaţii ontice: • dimensiunea organică (handicapul propriu-zis.dificultăţi de adaptare. handicap comportamental. handicap multiplu. din punct de vedere al ariei de cuprindere psihologică. handicapuri asociate. Interpretarea tridimensională. 20 .muţi. Pentru activitatea noastră operativ-didactică. handicap de limbaj 6. apreciat în raport cu cerinţele mediului). • dimensiunea socială (handicapul propriu-zis. suprahandicap 7. polihandicap.tulburări instrumentale (de limbaj. hemofilia. propunem următoarele clasificări: 1. insuficienţa renală cronică. apreciat în raport cu cerinţele mediului). • dimensiunea funcţională (incapacitatea consecutivă deficienţei organice). handicap mintal 2. 6) Persoane cu dificultăţi de integrare socială şi profesională . handicap fizic şi locomotor 5.

I-II şi III). 4. Handicap auditiv 7. săracii.handicap medico-psihologic (cu certificat de ajutor financiar permanent)adevăratul handicap. Persoane pensionate medical – 2 milioane (gr.vârsta 0-20 ani .statul asigură gratis întreţinerea. 1.Cap.boală + deficienţă + incapacitate â handicap. Polihandicap (boli. 1. . .criteriu medico-psihologic . Handicap fizic şi neuromotor 5. bătrâni părăsiţi. 4.Criteriu psihologic-social (economico-financiar). 3. Persoane bolnave (internate actual în spital) 5. Psihologia persoanelor cu C. Psihologia persoanelor cu nevoi speciale: . Handicap vizual 6. Persoane pensionate anual – 4 milioane. 21 . aurolacii. traficanţi. Persoane private de libertate (penitenciare). . accidente. 2.E. copiii străzii. etc. şcolarizarea. Marginalizaţii (2 milioane): cerşetori.S.) 2. ~3-4 milioane. prostituate. Tabel sinoptic structural cu ramificaţiile formelor şi stărilor de handicap medico-psihologic şi psihologico-social (economico-financiar) (explicaţii interactive la curs) Psihologia persoanelor cu dizabilităţi: 1. alcoolici. diagnostic asociat. 6. Handicap mintal 2. .vârsta 10-80 ani -Handicap social. toxicomanii. etc. Handicap de limbaj 4. Handicap comportamental 3. interne. orientarea în activitate. Şomeri şi necalificaţi. etc.

E. auditive. locomotorii etc. copiii cu tulburări afective (emoţionale). funcţie de cultură şi de valorile promovate. posibilitatea de a comunica şi coopera. pe de o parte. furnizând semnificaţii diferite. funcţie de cultură şi de valorile promovate. economice asupra celor ce nu aveau cum să se apere de asemenea acuzaţii. cerinţele speciale sunt multiple. Astfel. inclusiv educative. alţii independenţi. Problema dizabilităţii Întâlnim pretutindeni oameni cu deficienţe. Ca orice persoană. copiii cu handicap asociat. unii lideri. omul este dependent de ceilalţi oameni. frica acestora de contaminare. iar pe de altă parte forma de a-şi transfera propriile 22 . din această categorie fac parte: copiii cu deficienţe senzoriale: vizuale.7. Nici una dintre aceste idei nu oferă o imagine clară a persoanelor cu deficienţe. pe de o parte.la care. dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. ajutor. Principiul separării oamenilor cu deficienţe de restul societăţii exprimă. cât şi copiii fără deficienţe. Această dependenţă înseamnă. alţii slabi etc. de fapt. Mulţi oameni au reticenţe faţă de acestea deoarece au o concepţie greşită despre ele.S. Întâlnim pretutindeni oameni cu deficienţe. S. politice. alţii persoane obişnuite . copiii cu deficienţe mintale. * Cifrele sunt date cu aproximaţie Cap. iar pe de altă parte forma de a-şi transfera propriile eşecuri sociale. ea variază de la societate la societate. ea variază de la societate la societate. unii graşi.E.). 5 Aspecte specifice copiilor cu C. Perceperea lor socială nu este întotdeauna constantă. furnizând semnificaţii diferite. frica acestora de contaminare. Principiul separării oamenilor cu deficienţe de restul societăţii exprimă. şi sunt indivizi. Acest lucru dă naştere la sentimentul de apartenenţă şi solidaritate umană. Şi ei sunt oameni ca şi ceilalţi: unii dependenţi. unii bogaţi. Din categoria copiilor cu CES fac parte atât copiii cu deficienţe propriuzise . Unii ştiu din trecut despre persoanele cu handicap faptul că erau cerşetori sau lăutari ori au în acest domeniu o slabă experienţă. Probleme de integrare a copiilor cu C. alţii săraci. alte categorii („căpşunari” etc. Ca fiinţă socială. ei sunt produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. Perceperea lor socială nu este întotdeauna constantă. precum şi la sentimentul de securitate al individului..

ca semne ale «alegerii» sau ale «pedepsirii». aşadar. unii graşi.reflectă nevoia persoanei de îngrijire. ei sunt produsul unic al eredităţii lor şi al mediului. Modelul limitării funcţionale. cronică. iar altele un simplu inconvenient. societatea este cea care trebuie să se adapteze la persoanele care o compun. politice. . Modelul economic. În cadrul societăţii moderne. Adaptarea nu mai este unilaterală. concepute şi aplicate în mod individual. Problema handicapului este plasată la interacţiunea dintre persoane şi diferitele segmente ale sistemului social. economice asupra celor ce nu aveau cum să se apere de asemenea acuzaţii. Unii ştiu din trecut despre persoanele cu handicap faptul că erau cerşetori sau lăutari ori au în acest domeniu o slabă experienţă. Anul 1981 a fost Anul Internaţional al Persoanelor cu dizabilităţi. Definirea handicapului/deficientei/dizabilităţii Există mai multe perspective de» abordare a handicapului ce se concretizează în diferite definiţii sau modele ale acestuia : 1. Handicapul este.se manifestă înainte de vârsta de 22 de ani. o tragedie personală. Handicapul este definit ca o deficienţă severă. . 2.manifestă o deficienţă mentală sau fizică sau o combinaţie de deficienţe mentale şi fizice . Din ce în ce mai mult. Modelul psihosocial raportează handicapul la societate. Nici una dintre aceste idei nu oferă o imagine clară a persoanelor cu deficienţe. deficienţele pot fi interpretate ca pedepse pentru păcatele săvârşite. alţii slabi etc. tratament sau alte forme de servicii (de tip special. În cadrul societăţilor ce promovează valori religioase. proprie persoanei care îndeplineşte următoarele condiţii: . iar scopul său oficial: a ajuta persoanele cu handicap să se adapteze din punct de vedere fizic şi psihic la societate. o nenorocire. nu mai aparţine doar persoanei. . 3. Modelul medical Handicapul este definit ca o boală cronică. unii bogaţi. deci sunt neproductive sau mai puţin productive. unii lideri. la rândul lor.pare a continua fără a preciza o limită . industriale ce promovează valori ale succesului individual şi realizărilor personale. se consideră că persoanele cu handicap sunt incapabile de a munci sau a se deplasa. Pe baza definiţiei medicale.eşecuri sociale. interdisciplinar sau general) pentru o perioadă îndelungată sau pentru toată viaţa. o boala economică. alţii săraci. Dar şi persoanele deficiente. alţii persoane obişnuite . 23 . au două păreri în ceea ce priveşte impedimentul lor : unele îl consideră un dezastru. 4. Ca orice persoană. Şi ei sunt oameni ca şi ceilalţi: unii dependenţi. deficienţa reprezintă un dezastru. Ce se crede despre persoanele cu deficienţe? Mulţi oameni au reticenţe faţă de acestea deoarece au o concepţie greşită despre ele. şi sunt indivizi. alţii independenţi.

excluzându-le din aria activităţilor sociale. intitulat «Fundamental Principles of Disability». a organismului sau a întregului mecanism al corpului. a persoanelor handicapate şi a organizaţiilor care-i reprezintă la toate nivelele de elaborare a acestor politici. măsuri individuale şi colective care să favorizeze independenţa personală. dispoziţii. teoretizând asupra propriei lor condiţii în societate fac distincţia dintre «deficienţa fizică» şi situaţia socială a celor cu astfel de deficienţe. Deficienţa fizică este denumită ca lipsă totală sau parţială a unui membru al corpului sau ca deformarea unui membru. la amenajări şi instalaţii sportive. Concluzia UPIAS este foarte clară: incapacitatea sau handicapul fizic reprezintă o formă particulară a opresiunii sociale. Între cele două puncte de vedere prezentate există o diferenţă semnificativă. numită «incapacitate» (disability). . Integrarea socială în mediul de viaţă Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane handicapate ar trebui să ţină cont de măsurile care favorizează autonomia sa personal şi/sau asigură independenţa sa economică şi integrarea sa socială cea mai completă posibil. precizează că handicapaţii înşişi. trebuie incluse şi dezvoltate programe de readaptare. O readaptare totală presupune un ansamblu de măsuri fundamentale şi complementare. şi anume. servicii de facilitare care ar putea garanta accesibilitatea la confortul fizic şi psihologic. care să-i permită de a duce o viaţă cât mai normală şi completă posibil. b) UPIAS consideră că ei înşişi trebuie să lupte pentru a obţine/impune ceea ce doresc.Shearer apreciază că problema reală este cea a societăţii şi nu a persoanei cu handicap. transportul şi comunicaţiile. De aici rezultă consecinţele diferite pentru întregul personal care activează în acest domeniu. datorită unei organizaţii sociale ce nu ia în seamă (sau nu o face suficient) persoanele cu deficienţă fizică. cât de dispusă este societatea în a-şi schimba propriile metode şi aşteptări relativ la integrarea persoanei. deşi poziţia teoretică de pe care sunt formulate este în principal aceeaşi: a) Shearer consideră că societatea trebuie să vrea şi să facă ceva pentru oamenii cu handicap. timpul liber şi vacanţele trebuie să constituie toţi atâţia factori care contribuie la realizarea obiectivelor readaptării. UPIAS (Union of Physically Impaired Against Segregation) într-un program publicat la Londra încă din 1976.a lucra pentru persoane cu handicap. în măsura posibilului. accesul în clădiri. ceea ce include dreptul de a fi diferit. Adaptarea mobilierului exterior şi urbanismul.a lucra cu persoane cu handicap. Incapacitatea fizică este definită ca dezavantaj sau restricţie în activitate. activităţile culturale. Este important şi de dorit de a determina participarea. 24 . în sensul în care este pus în situaţia de a opta între : .

de mediator între copil şi persoanele străine. In cazul în care persoanele handicapate nu sunt în măsura de a-şi exercita în mod deplin drepturile lor de cetăţeni. întrucât le oferă şansa de a se juca cu alţi copii. În alte situaţii. Aceste reacţii au determinat gruparea părinţilor în următoarele categorii: părinţi echilibraţi. ei neagă tot ceea ce copilul observă în jurul său legat de propria deficienţă. Jocul Copiii. insistă pe răutatea şi ipocrizia persoanelor din anturaj. majoritatea timpului lor liber şi nu numai. Aceste măsuri necesită informaţii şi educaţie sexuală în şcoli şi instituţii. Jocul reprezintă pentru copii o modalitate de a-şi exprima propriile capacităţi. şi-1 petrec jucându-se. participarea lor la viaţa civilă. pe cât posibil. identificând o falsă rea intenţie într-un gest oricât de neutru. Pe de altă parte. Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu handicap. In aceste jocuri sunt necesare minim două 25 . iar persoanele handicapate trebuie să aibă posibilitatea de a-şi procura informaţia ele însele. reacţiile părinţilor în faţa unui copil cu deficienţă capătă o importanţă majoră.Legislaţia trebuie să ţină cont de drepturile persoanelor handicapate şi să favorizeze. Socializarea în familie Copilul diferit se adaptează greu la relaţiile interpersonale. intra în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. copilul capătă informaţii despre lumea în care trăieşte. astfel că jocul are un caracter social. la domiciliu sau în centre de ajutor pentru muncă. părinţi autoritari (rigizi). ei îi împiedică pe copii să înţeleagă şi să accepte toate aspectele legate de propria deficienţă. cultivând la copil convingerea că lumea în care trăieşte este rea. profesioniştii trebuie să informeze asupra tuturor aspectelor vieţii. Părinţii reacţionează prin supraprotecţie. unii părinţi refuză să ţină cont de dificultăţile sociale determinate de deficienţă. părinţi inconsecvenţi. Uneori părinţii pot dramatiza excesiv reacţiile inadecvate venite din partea unei persoane străine. Dacă natura. părinţi exageraţi. acceptare. trebuie să fie ajutate de a participa cât mai mult posibil la viaţa civilă. Mai mult. gravitatea handicapului sau vârsta persoanei nu permit reconversia sa personală. ocupaţiile cu caracter social sau cultural trebuie să fie prevăzute. de aceea părinţii trebuie să joace rolul de tampon. Datorită acestui rol suplimentar de mediator. copilul vine în contact cu alţi copii sau cu adultul. Putem spune că jocul este «munca copilului». părinţi indiferenţi. In acest fel. În timpul jocului. chiar în atelier protejat. Posibilitatea de acces la informaţie este cheia unei vieţi autonome. asigurându-le ajutorul adecvat şi luând măsurile necesare. Măsuri potrivite trebuie avute în vedere pentru a asigura persoanelor handicapate şi în special persoanelor cu handicapuri mentale condiţii de viaţă care să le asigure dezvoltarea lor normală a vieţii psihice (inclusiv cea sexuală). negare sau respingere. Prin joc.

domino. Unii copii cu deficienţe au avut experienţa neplăcută a spitalizării şi a separării de părinţi. socializarea se realizează uşor prin intermediul jucăriilor şi al echipamentelor de joc. Din acest motiv. dar practici. alături de copiii sănătoşi. cărţi de joc etc. Jocurile trebuie să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. În şcoală. integrate în structurile şcolii obişnuite. condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului. Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie. asigurându-se astfel socializarea.). grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite. Formele de integrare a copiilor cu CES pot fi următoarele: clase diferenţiate. copilul cu tulburări de comportament se simte respins de către mediul şcolar (educatori. pot apărea reacţii intense. Perioada de preşcolar este cea mai indicata pentru începerea socializării copiilor cu handicap. existenţa unor randamente la învăţătură şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. copilul cu tulburări de comportament aparţine. mai ales în primele zile de grădiniţă. grupului de elevi slabi sau indisciplinaţi. situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează. copilul are probleme legate de utilizarea toaletei şi de deplasare. În aceste situaţii. este de preferat să se solicite prezenţa mamei până la acomodarea copilului în colectivitate şi acomodarea personalului cu problemele copilului. astfel că ei vor accepta uşor un copil cu deficienţă fizică. copiii cu handicap trebuie să fie înscrişi la grădiniţa din vecinătate. iar la cei cu ADHD jocurile trebuie să fie cât mai variate. table. Ca urmare. integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. de obicei. consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare. colegi). 26 . trebuie să fim atenţi la unele probleme deosebite. De aceea. În alte cazuri. acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate. de asemenea un mediu important de socializare. Copiii sunt curioşi. corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva. Ei sunt suficient de simpli şi deschişi pentru a accepta uşor un coleg cu probleme de sănătate. Integrarea şcolară Şcoala este. cuburi. Totuşi. fiind mereu sancţionat de către educatori. În perioada de preşcolar se desfăşoară mai ales în grup. el încălcând deseori regulamentul şcolar şi normele social-morale.persoane care se joacă şi comentează situaţiile de joc (loto. La această vârstă. Din asemenea motive. care se deplasează în fotoliu rulant sau în cârje.

Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale. Iaşi. Editura Academiei P. (coord. Curricular diferenţiat şi personalizat. Botoşani. Polirom. V. Aceste persoane sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale. Iaşi.). respinse de către societate. C. Miftode. care nu se preocupă de bunăstarea copilului. Adaptarea socioprofesională a deficienţilor mintal. 1995. S. Ionescu. Dimensiuni ale asistenţei sociale: forme şi strategii de protecţie a grupurilor defavorizate. Creţu. Albu. trăind în familii problemă.. Bucureşti. A. C. 27 . Referinţe bibliografice: Albu. de regulă.. Eidos. 1998. 2000.R.S. persoanele cu tulburări de comportament sunt.. Asistenţă psihopedagogică şi medicală a copilului deficient fizic. 1975. Polirom.

În acelaşi timp procesul patologic poate să împiedice în mod proporţional şi dezvoltarea altor funcţii psihice ca afectivitatea.Cap. dizabilitate mintală. Există suficientă literatură care caracterizează clinic-psihologic-pedagogic handicapul mintal. Handicap cu revelanţă psihologică: Handicapul mintal (Tabel sinoptic) Handicapul mintal poate însemna mai multe lucruri. arieraţie.dezvoltare psihică deficitară. caracterul şi personalitatea. caracterizate prin dezvoltarea psihică deficitară. Elementele definitorii: . Această nedezvoltare sau subdezvoltare deşi cuprinde de obicei întreaga sferă a vieţii psihice are ca trăsătură principală afectarea proceselor intelectuale. Debilitatea mintală este „un deficit global congenital şi ireversibil. retardare mintală. 6. idioţie. imbecilitate. ele nu sunt întrutotul identice. Întârzierile mintale sunt stări reziduale de etiologie complexă şi variată. 28 . Chiar dacă diferitele înţelesuri au multe în comun. Se exprimă prin trei forme: debilitate. folosiţi adesea în literatură. patologie mintală.suflet). în grade diferite faţă de subiecţi de aceeaşi vârstă şi care au avut condiţii similare de dezvoltare. a gândirii şi îndeosebi a abstractizării şi generalizării. Volta scrie că debilitatea mintală este un deficit permanent al proceselor cognitive care împiedică putinţa împlinirii multiplelor existenţe ale vieţii individuale şi sociale”. ce afectează în principal funcţiile cognitive. întârziere mintală. avându-şi etiopatogenia în factorii care intervin până la vârsta de 3 ani. o deficienţă mintală în funcţie de care un subiect nu reuşeşte să se descurce sau să se îngrijească de propria sa existenţă”(Zazzo). Termeni ca deficienţă mintală. oligofrenie. sunt sinonimi cu cel de handicap mintal. frenos . Definiţii Oligofreniile sunt stări de nedezvoltare psihică sau de dezvoltare psihică incompletă (cuvântul rezultă din alăturarea a doi termeni greceşti: oligos=puţin.

voliţionale. determinate de factori etiologici. biologici şi/sau de mediu. apreciat de Grossmann. moderat (40-54). Formele handicapului mintal O primă clasificare este: a) Handicapul de structură mintală care constituie o patologie de organizare şi dezvoltare a personalităţii şi deci se înscrie într-o formă de patologie de evoluţie. toate formele de organizare mintală şi tulburările acesteia. cu repercusiuni asupra întregii personalităţi. endocrinologică). iar în literatura franceză se utilizează termenul arrieration mentale. The International Encyclopedia of Education (1988. până la normalitatea statistică. care se manifestă printr-o stagnare. Deficienta mintală este o insuficienţă globală şi un funcţionament intelectual semnificativ inferior mediei. până la încheierea maturizării. În interiorul acestor categorii sunt cuprinse. recomandă conceptul de retard mintal (RM). 29 . căruia în literatura de specialitate în limba engleză îi corespunde mental retardation. profund (mai jos de 24). asociată frecvent cu tulburări afective. a cărei frecvenţă şi severitate este proporţională cu gravitatea deficienţei. Retardul mintal se caracterizează prin câteva niveluri de deteriorare mintală. printr-o funcţionare intelectuală sub medie (sub 70) care debutează înainte de 18 ani şi care este însoţită de existenţa unor deficite în comportamentul adaptativ. evidenţiindu-se grade diferite. sever (25-39). de limbaj sau intelect de la naştere sau în cursul dezvoltării sale o numim persoană cu handicap. termenul a fost rezervat pentru handicapul fizic apoi s-a extins şi asupra celui mintal. de la imbecilitatea profundă. Se evidenţiază 4 grade de retard mintal.deficienţă dominantă cognitiv-operaţională. senzoriale. încetinire sau o lipsă de achiziţie în dezvoltare. comportamentale. în fond. motrice. 1991) şi Diagnostic Statistical Manual of Mental Disordies (1994) de care se folosesc specialiştii americani şi europeni pentru elucidarea deficienţei mintale. Simptomatologie organică cu specificitate relativă (neurologică. Frecvent întâlnim termenul de întârziere mintală. b) Organizarea mintală normală care în faţa unei agresiuni patogenetice sau de suprasolicitare nu poate depăşi anumite limite . corespondentul român înapoiat mintal. 1977: uşor (55-69). Dicţionarul de psihologie (1997) dă următoarea explicaţie: persoana dezavantajată ca urmare a unei deficienţe fizice.de adaptare sau de învăţare. Iniţial.. care acţionează din momentul concepţiei. Conceptul de handicap a început să se folosească atunci când se atenţionează asupra existenţei unei distorsiuni în dezvoltare. cărora le corespunde un anumit QI (coeficient intelectual) după scara Wechsler.

deci nu sunt determinate de modificări structurale genetice. ataxiile Fridrich. boli de deficit sau cauze neclare. paraplegia spastică progresivă familială. Disritmiile sunt caracterizate prin: a) absenţa unei patogenii cerebrale care să fi determinat modificări structurale stabile. Handicapul prin modificări ale funcţiilor intelectuale Disritmiile dezvoltării psiho-intelectuale. variolă. h)Deficienţe mintale consecutive accidentelor. ectodermatoze congenitale. fără vreo formă de agresiune cerebrală specifică. hemoragiilor. rubeolă. rabie etc. d) caracterul fazic şi tranzitoriu. b) modificări inegale ca durată şi intensitate a funcţiilor psihice. Disritmiile sunt forme de tulburări ale procesului de organizare mintală. encefalitică etc. j) Deficienţă mintală posttraumatism cerebral. Ele sunt induse prin tulburările de ordin patologic sau constitual al organismului în ansamblu. 30 . i) Deficienţă mintală postmeningială. f) nu produc modificări de durată ale personalităţii. infecţiilor. degenerescentă cerebromaculară. toxoplasmoză etc. c) Deficienţe mintale consecutive datorate fenopatiilor infecţioase: lues. boli degenerative care împiedică unele tractusuri de fibre nervoase sau fibre neuronale. d) Deficienţe mintale consecutive embriopatiilor de iradiaţie. atrofia optică familială. boli ale ganglionilor bazali sau extrapiramidali. e) tulburările activităţii intelectuale sunt totdeauna secundare. k) Deficienţă mintală postaccidente vasculare cerebrale. e) Deficienţe mintale consecutive fenopatiilor izoimune cu icter nuclear. e) Deficienţe mintale consecutive cretinismului genetic. Handicapul prin modificări ale organizării mintale Deficienţa mintală: a) Deficienţe mintale induse prenatal prin eredopatii: encefalopatii demielinizante. ataxie-telangiectazie etc. g) Deficienţe mintale consecutive encefalopatiilor mintale cu cauză nedefinită. nu de organizare. c) reversibilitatea totală în cadrul unor limite largi ale normalului. distonie musculară. ataxiile spinocerebeloase. degenerescenţa piramidală.A. boala Werdnig Hofmann. B. l)Deficienţă mintală postimunizare: tuse convulsivă. b) Deficienţe mintale consecutive bolilor degenerative asociate cu erori metabolice: degenerescentă hepato-lenticulară. boala neuronului periferic. idioţia amaurotică familială Tay-Sachs etc. alte forme de taxie ereditară. aberaţii cromozomiale. coreea Huntington. boala Wilson. anomalii craniene transmise genetic. mucopolizaharidoze. traumatismelor cerebrale.

.tulburări temporale de psiho-motricitate etc. . . de la o vârstă foarte mică sau pe parcursul dezvoltării.Prima categorie este cea a disritmiilor intelectuale de evoluţie. Dar această disritmie de evoluţie nu afectează nici zestrea genetică. . . . .traumatisme psiho-afective.tulburările nevrotice.tulburări de atenţie.sindromul de nedezvoltare a vorbirii. o funcţie sau câteva din constelaţia funcţiilor cognitive la nivel senzorial sau intelectual sunt tulburate. Atât încetinirea cât şi stagnarea dacă sunt condiţionate exogen şi de scurtă durată produc numai tulburări intelectuale de evoluţie.maladii somatice cronice.tulburările de tip psihotic.privaţiune afectivă sau de cunoaştere. Disritmiile dezvoltării psiho-intelectuale disfuncţionale: . . nici structura mentală. Diagnosticul diferenţial faţă de deficienţa mintală de structură se face prin proba de învăţare.tulburările parţiale ale văzului. Caracteristica acestor disritmii este dată de faptul că în contextul funcţiilor mintale şi de cunoaştere.dispraxiile etc. Privaţiunea stimulativă a creierului sub aspectul relaţional sau de cunoaştere la vârsta de 1 an produce încetinirea ritmului de dezvoltare mintală sau o stagnare a acestuia. O privaţiune primară de mai lungă durată poate imprima un ritm mai lent de dezvoltare a întregii personalităţi pe o perioadă mai lungă de timp. auzului etc. . .tulburările de memorie. ci numai capacitatea de recepţie şi prelucrare. .întârziere în dezvoltarea limbajului. Disritmiile dezvoltării psiho-intelectuale de evoluţie: .privaţiune de joc. .tulburări ale limbajului scris. . 31 .forme de hospitalism. .constituţionale (ritm lent de dezvoltare). .tulburări temporale senzoriale.

lipsită de scop.I. Mişcările sunt imprecise. Această situaţie se traduce în plan clinic prin faptul că deficienţii respectivi sunt nonantrenabili şi practic irecuperabili. neputându-şi asigura autoprotecţia şi autoîntreţinerea. Instinctele sunt exagerate. Ei nu reuşesc să-şi însuşească limbajul vorbit sau scris. Ei sunt complet irecuperabili. rămânând dependenţi faţă de cei din jur toata viaţa. Aceştia nu sunt capabili să se ferească de pericolele fizice care le ameninţă viaţa. În formele grave nu se stabileşte controlul sfincterian. parazitate de hiperkinezii. gura rămâne întredeschisă. Deficienţa mintală profundă cuprinde copii cu un Q. 32 . În acelaşi timp procesul patologic poate să împiedice în mod proporţional şi dezvoltarea altor funcţii psihice ca afectivitatea. Vorbirea nu depăşeşte vârsta de 1 an şi jumătate. a gândirii şi îndeosebi a abstractizării şi generalizării. Idioţii sunt hipotrofici. privirea nefocalizată. caracterul şi personalitatea. Expresia feţii e nătângă. ei stau în pat indiferenţi. Înfăţişarea lor e caracteristică. modificări osoase ale coloanei vertebrale. au tulburări endocrine. iar degetele prezintă diverse anomalii. hipostaturali. se balansează ritmic sau devin agitaţi fără motiv. se autolovesc sau comit acte agresive. sub 20 şi o vârstă mintală ce nu depăşeşte 3 ani. Dezvoltarea psihomotorie este foarte deficitară. Manifestări psihopatologice şi tulburări comportamentale în relaţie cu gradul de deficienţă. Această nedezvoltare sau subdezvoltare deşi cuprinde de obicei întreaga sferă a vieţii psihice are ca trăsătură principală afectarea proceselor intelectuale. idioţii au un facies dismorf cu numeroase malformaţii craniofaciale. rămânând paralizaţi în pat toată viaţa. de obicei nu reuşesc să achiziţioneze mersul. tremurături.DEFICIENŢA MINTALĂ Definiţie Deficienţele mintale sunt stări de nedezvoltare psihică sau de dezvoltare psihică incompletă. Activitatea lor e dezordonată.

Deficienţa mintală severă reuneşte indivizii cu un coeficient intelectual între 20 şi 34 şi cu o vârstă mintală de 3 - 5 ani, fapt care le permite să fie slab antrenabili şi parţial recuperabili. Ei reuşesc să-şi însuşească limbajul vorbit dar nu şi pe cel scris, pot dezvolta deprinderi igienice elementare, fiind capabili de acte simple de autoservire. De asemenea, posedă capacitatea de autoprotecţie faţă de pericolele fizice imediate, însă nu pot să se autoconducă în viaţa socială. Dezvoltarea psihomotorie şi motricitatea sunt tulburate prin prezenţa unor sindroame neurologice. Motricitatea voluntară e imprecisă, parazitată de tremurături, impulsuri, grimase, însă bolnavii învaţă să meargă şi pot să achiziţioneze unele deprinderi motorii. Atenţia spontană de regulă vie; memoria uneori diminuată, poate să fie hipertrofiată, excepţională. Gândirea rămâne concretă, dependentă de unele situaţii obişnuite pe care imbecilul poate să înveţe să le rezolve mecanic. Ei nu reuşesc să înţeleagă relaţiile spaţiale, să achiziţioneze noţiunea de număr. Afectivitatea lor e labilă, ei simt nevoia mângâierii, protecţiei, expresia emoţională e vie, sunt uşor excitabili dar se potolesc repede. Le place sa fie lăudaţi. Deficienţa mintală moderată include subiecţii cu un Q.I. ale cărui valori sunt cuprinse între 35 şi 49. Această grupă cuprinde inşi antrenabili şi parţial educabili; ei au o vârstă mintală de 5 - 7 ani, având posibilitatea însuşirii cunoştinţelor primelor două clase primare. Fiind capabili să înveţe o meserie simplă, ei pot să-şi câştige total sau parţial mijloacele necesare traiului şi să se autoconducă, de aceea sunt consideraţi drept recuperabili. Dezvoltarea psihomotorie poate să fie întârziată. Procesele de cunoaştere sunt alterate în mod neomogen, fiind modificată în mod constant numai dezvoltarea gândirii. Atenţia spontană, uneori foarte vie, împiedică pe bolnav să se concentreze asupra unei activităţi. Memoria în majoritatea cazurilor, nu se modifică evident ci din contră dezvoltarea ei mai bună suplineşte insuficienţele gândirii. Gândirea rămâne incomplet dezvoltată, păstrând un caracter concret. Bolnavii ancoraţi în experienţa obişnuită nu reuşesc să depăşească concretul senzorial, să ajungă la stadiul de noţiuni abstracte. De aceea ei nu pot să deosebească esenţialul de neesenţial, generalul de particular, să opereze cu noţiuni elaborând judecăţi şi raţionamente. Vorbirea reflecta dificultăţi de gândire. În motricitate uneori se observă o întârziere în maturizare, iar mai târziu bolnavii rămân cu unele aspecte de insuficientă coordonare în mişcările voluntare. Trăsătura caracteristică a afectivităţii este imaturitatea, exteriorizată prin tendinţa la izbucniri zgomotoase dar de scurtă durată, labilitatea emoţiilor, dependenţa faţă de familie, nevoia de protecţie asociată cu egocentrism ca şi nevoia de satisfacţii imediate.
33

Deficienţa mintală medie constituie grupa cea mai numeroasă a oligofrenilor, reprezentând 80% din ansamblul acestora; coeficientul intelectual al acestor deficienţe este cuprins între 50 şi 70, ceea ce corespunde unei vârste mintale de 7 - 10 ani. Ele se evidenţiază la vârste mai mari, majoritatea lor fiind diagnosticate în perioada şcolarităţii, necesitând o asistenţă orientată preponderent psihosocial. Indivizii cu deficienţă medie sunt în general eumorfici. Prezintă hipoprosexie voluntară şi spontană; astfel, deficienţii mintali prezintă o bună mobilizare, distribuţie şi mobilitate a atenţiei, dar o slabă putere de concentrare, fiind uşor atraşi de stimuli nesemnificativi din mediu. Totodată, ei prezintă şi o anumită incapacitate de a-şi inhiba răspunsuri învăţate, pe care le oferă şi în situaţii inadecvate. Memoria se caracterizează printr-o insuficientă fixare, alături de slăbirea memoriei de scurtă durată. Gândirea se caracterizează printr-un flux ideativ sărac, cu ritm lent al ideilor, iar conţinutul ideativ este legat în mod predominant de aspectele real-concrete ale existenţei. În virtutea gradului înalt de sugestibilitate şi credulitate, deficientul mintal prezintă o mare aviditate de relaţionare afectivă în care îşi caută protecţie şi securitate. Deşi cei mai mulţi sunt ataşaţi şi afectuoşi, unii se caracterizează prin egoism, egocentrism, slabă toleranţă la frustraţie şi situaţii privative, faţă de care reacţionează amplu şi impulsiv. Datorită iritabilităţii şi irascibilităţii sale, deficientul mintal are ieşiri violente în situaţii limită, constrângătoare sau când se încearcă reprimarea acţiunilor sale indezirabile. Aceste manifestări ilustrează fragilitatea organizării lor psihice şi a vulnerabilităţii sporite, atât în faţa tendinţelor interne ale trebuinţelor proprii, cât şi la incitaţiile ambianţei. Intelectul de limită este format dintr-o categorie de indivizi a căror posibilităţi intelectuale sunt mai reduse sub limita inferioară a nivelului mediu. Ei nu reuşesc să-şi completeze instrucţia şcolară, prezentând dificultăţi importante după intrarea în clasa a V-a, a VI-a. Coeficientul intelectual (QI) este 71 - 89 iar vârsta mintală, 12 -14 ani. Ei nu pot atinge faza de gândire abstractă formal-logică, ceea ce face ca să nu poată înţelege raţionamentele formale matematice, procesele de cauzalitate complexă. W. Mayer-Gross atrage atenţia asupra acestei categorii de „proşti, liminari, limitaţi” care ar fi mai numeroasă decât cele 3 grupe anterioare la un loc, iar Peter Hays consideră că intelectul de limită este mai puţin rezultatul unor procese patologice cerebrale şi mai degrabă o creaţie artificială a societăţii moderne cu cerinţele sale faţă de individ. Insuficienţa cognitivă concomitentă şi consecutivă deficienţelor senzorio-neuro-motorii

34

Aceste perturbări, expresie a anomaliilor neurologice centrale sau periferice, limitează aferentaţia senzorială şi, în mod secundar, aria informaţională. Deficienţele senzoriale, mai ales vizuale şi auditive, trec de cele mai multe ori neobservate înainte de şcolaritate, prejudiciind atât randamentul şcolar, cât şi comportamentul general. Astfel, ambliopiile, ca şi alte tulburări de vedere, antrenează un deficit de organizare a percepţiei spaţiale şi motorii, fapt care impietează asupra dezvoltării gândirii categoriale. Hipoacuziile şi în general tulburările de auz determină dificultăţi în organizarea limbajului şi un tablou comportamental de oligofrenie severă, copilul devenind agresiv, bizar, opozant sau, dimpotrivă, inhibat, repliat asupra lui însuşi. Deficienţele motorii, secundare unor leziuni ale sistemului nervos central sau periferic sunt asociate deseori oligofreniei, ca expresie a aceleaşi etiologii organice. Prin deficitul conduitei eupraxice, se determină în mod secundar scăderea informaţiei care, la rândul ei, are drept consecinţă un deficit conceptual cu implicaţii negative asupra dezvoltării cognitive. La fel, şi instabilitatea motorie poate, jena capacitatea de învăţare, iar unele deprinderi motorii condiţionate săşi piardă valoarea lor formativă” (J. de Ajuriaguerra, 1974, p. 645). Tulburările afazo-apraxo-agnozice sunt determinate de leziuni cerebrale şi determină întârzieri în apariţia limbajului vorbit şi scris, cât şi în privinţa posibilităţilor de organizare spaţială a subiectului. Psihoprofilaxia dificultăţilor adaptative în deficienţele mintale O persoană cu handicap mintal, indiferent de severitatea acesteia, trebuie privită ca o individualitate specifică, diferită de alte persoane din aceeaşi categorie. Etichetarea acestor indivizi, reflex al unei mentalităţi simplificatoare, le poate aduce deservicii morale. Fiecare dintre aceştia au probleme proprii şi resurse diferite. Din păcate, cu cât nivelul de afectare al funcţiilor mintale este mai sever cu atât este mai dificilă posibilitatea de comunicare, perceperea diferenţelor şi nevoilor lui şi în consecinţă asistarea. Experienţa acumulată în aplicarea acestor principii generale s-a materializat într-o serie de reguli specifice activităţii de asistare a persoanelor cu handicap mintal: - copiii cu handicap mintal ar trebui să locuiască împreună cu familia; - orice adult cu handicap mintal care ar dori să părăsească casa părinţilor ar trebui să aibă posibilitatea să o facă; -orice alternativă rezidenţială oferită unui astfel de client ar trebui, dacă doresc, să poată locui împreună cu alte persoane fără handicap mintal; -locuinţele alternative ar trebui să fie integrate în mod adecvat în comunitate;

35

se întâlnesc şi comunică cu persoane din aceeaşi grupă de vârstă. Kohler şi Dubost (1973) consideră că aceasta este necesară în următoarele situaţii: . . îndeosebi la băieţi).I. Tabel sinoptic cu formele şi gradele de handicap ale deficienţei mintale (Comentarii cu participare la curs) H. .i specializate 2 20-34 (20-49) 35-49 Deficienţă mintală severă.) 1 Q. suport financiar Nu sunt şcolarizabili. Sunt dependenţi fizic şi psihic Gradul II cu programe speciale . interferenţele nevrotice sau psihotice). . Şcolarizabili.locuiesc în condiţii similare sau apropiate de cele ale persoanelor nedeficiente.M. familie dezorganizată etc. hiperactivitatea.atunci când existenţa unor tulburări senzorio-motorii sau somatice asociate necesită tratament şi reeducare intensivă (epilepsia. cabinete medicale etc).atunci când anumite momente ale dezvoltării deficientului pun probleme serioase părinţilor (cum este de exemplu. Ea poate fi realizată atunci când aceste persoane: . .folosesc serviciile sociale obişnuite (şcoli. Madle consideră că normalizarea urmăreşte maximizarea integrării sociale a persoanelor cu handicap mintal. magazine. În legătură cu problema complexă şi deseori spinoasă a plasării într-o instituţie. pubertatea. -indivizii cu handicap mintal ar trebui să fie integraţi într-un ciclu şi un program de viaţă normale. 0-19 Denumirea Deficienţă mintală gravă IDIOŢENIE Alte informaţii Grad de handicap Se comportă ca un copil Gradul I cu însoţitori de 2-3 ani. (Vârsta mintală Semidependenţi (I-II). .trăiesc într-un cadru cultural normativ. psihică de 3-5 ani) Diagnostic asociat Deficienţă mintală medie (Vârsta mintală psihică 7-8 ani) 36 .-indivizii cu handicap mintal ar trebui să locuiască într-un mediu care să includă persoanele de ambele sexe.M (D.).atunci când cadrul familial este intolerant (rejecţie parentală sau din partea fraţilor sau surorilor) sau incapabil să se ocupe în mod decent de persoana cu handicap mintal (deficit mintal al părinţilor.

manifestă a activităţii psihice) există în toate bolile având în vedere că relaţia individului cu mediul este tulburată în orice afecţiune.oligofrenie. financiar. în aceste perioade de viaţă se întâlnesc mai des. Delicvenţa juvenilă – termen ce vizează mai ales acele manifestări ce intră sub incidenţa legii juridice.H. explicativ-terapeutic-educativ-recuperativă a unei categorii relativ diverse de manifestări constituind tulburări ale conduitei sau comportamentului social. b) comportament aberant ce ar cuprinde mai ales acele manifestări ce presupune aspecte patologice ce ar sta în spatele acestei conduite (psihopatii). 50-69 Denumirea Deficienţă mintală uşoară. definirea terminologiei acestui domeniu care este diversă şi relativă. Ca perioadă de vârstă aceste manifestări vizează mai ales pubertatea. în prealabil. Meserie elementară. considerăm că este necesară. sociale şi juridice. Cel mai des întâlnim termenul de – tulburare de comportament – termen ce a pornit şi este folosit mai des (din/şi în) domeniul neuropsihiatriei şi psihopatologiei copilului cuprinzând prin extensie toate manifestările ce constituie abatere de la norma morală. dar şi prepubertatea şi adolescenţa pentru că. . socială. Se pot căsători Sintagme substitutive: .dizabilitate mintală.I.M. ordonată.M (D. 37 . Pentru o abordare sistematică. . El a fost introdus de Shellin şi Smerton ca şi alţi termeni cum ar fi: a) comportament deviant ce ar cuprinde manifestările ce constituie abatere de la norma socială. Cap. Tulburarea de comportament în sensul larg psihologic (comportamentul fiind definit ca fiind partea efectorie. juridică etc.handicap mintal. HANDICAPUL COMPORTAMENTAL Sub această denumire se încearcă în ultima perioadă de timp cuprinderea sistematică. învăţământ. înlesniri la sănătate şi Şcolarizabili (I-IV). Alte informaţii Grad de handicap Vârsta mintală psihică Gradul III cu 10-12 ani. Nu primesc suport Independenţi. c) comportament antisocial sau infracţional ce intră sub incidenţa legii prin încălcarea legii juridice.) 3 Q. .patologie mintală. Aici însă discutăm despre acele manifestări ce încalcă normele morale. 7.

sociale ce-l jalonează.educativ-pedagogic. termenul de „inadaptare” opus celui de adaptare (ce constă în procesul de conformare a individului la mediul social). . Trebuie subliniat însă faptul că aprecierea acestor forme de abatere de la normă trebuie să se facă ţinând seama de mai multe criterii de analiză şi judecată şi anume: . bruscă cu scăderea controlului filtrului raţional. Presupune de obicei acumulări de tensiune psihică. cu o anumită frecvenţă în utilizare.psihopatologic. schimbare ce se produce printr-o „descărcare” bruscă sub forma actelor impulsive. Tipuri de comportament dezadaptativ 1. Comportamentul agresiv acele conduite sau atitudini vizând vătămarea sau demersul distructiv (auto şi heteroagresiv) şi care porneşte din străfundurile activităţii psihice de la nivel bazal intructiv-pulsional pe linia impulsului de conservare. atitudinală şi comportamentală (vezi hiperkinetism). Este un tip de comportament strâns legat de cele două forme anterior enunţate. atentarea la integritatea corporală sau vătămarea celuilalt sau a propriei persoane sau chiar la ucidere şi sinucidere. 2. Caracteristic tuturor animalelor în acţiunea de supravieţuire şi conservare.Găsim apoi.etico-moral. de la o stare la alta. caracteristic şi omului dar într-o manieră socializată prin interiorizarea normelor moral-juridice. după părere lui I. 38 .medical. vezi agresivitatea etc. . schimbări rapide de polaritate emoţională.social. . 3. 1) A. Comportamentul impulsiv ce are specifică modalitatea de reacţie intempestivă. comportamentul agresiv devine manifestare de inadaptare doar când depăşeşte aceste jaloane. . a soldatului sau chiar a solistului. Alţi autori consideră că toate aceste conduite sunt forme de dezechilibru psihic pornind predominant din sfera emoţională.juridic. Străchinaru ar fi tulburări de caracter – caracteriopatii. Comportamentul instabil caracterizat de treceri rapide de la o dispoziţie la alta. volitivă şi atitudinală deci ele. . Caracteristica acestei categorii este însă doar acea suită de conduite ce duc la lezarea.) agresivitatea are un evident rol adaptativ. Între aceste limite acceptate social (vezi afectivitatea fotbalistului. inadaptare ce merge de la simple probleme în procesul de inserţie şcolară sau socială şi până la conduite cu tentă antisocială. dorinţa de schimbare a acestei situaţii.

Comportamentul demonstrativ-histrionic are drept caracteristică coloratura hedonist-teatralistă vizând obţinerea unor revendicări sau evitarea unor pedepse. c.tâlhărie etc.furt prin spargere. fiind considerată de către cei mai mulţi puberi singura soluţie de „ieşire din situaţie”. Atunci când se combină cu agresivitate şi violenţă găsim manifestări ca: . dominând un anume tip ce dă astfel coloratură specifică manifestărilor respective. .cleptomanie. sociale (vezi minciuna. alterarea adevărului. 39 . iubire. Comportamentul pervers – are drept caracteristică schimbarea scopului şi sensului conduitelor. vorbă şi acţiune. Furtul-însuşirea lucrurilor altuia mergând pe linia trebuinţei de posesie care. Inadaptarea şcolară este cea mai simplă şi mai puţin gravă formă a tulburării de comportament şi se manifestă prin: absenteism – fuga de la şcoală – atitudine pasivă eventual negativistă faţă de activitatea de învăţare. b. etc. în unele găsind combinaţii ale mai multora din ele în altele dimpotrivă. deci există interiorizate normele şi valorile morale.4. Forme ale tulburării de comportament 1. perversiunile sexuale). Fuga este un comportament inadaptat prin care individul părăseşte brusc mediul social habitual. a fi acceptat social cu toate defectele lui – grupul reprezentând societatea la nivel restrâns. în sensul inexistenţei unui acord între: gând. 3. 5. Ele duc însă. şi mai ales vagabondajul. a găsi un rol şi un statut. în aceste situaţii este exacerbată (uneori acută pe fondul unor necesităţi stringente). oferă puberului condiţia de a. Vagabondajul este considerat de către unii specialişti drept o fugă repetată sau o fugă pe timp mai îndelungat. dar întotdeauna. a stabili şi dezvolta relaţii sociale: prietenie. deci a se realiza. prin specificul lor. Fuga şi vagabondajul. deşi există conştiinţa anormalităţii acestui dezacord. . Toate aceste tipuri de conduite se întâlnesc în manifestările comportamentale pe care o să le abordăm în continuare. având în vedere că între membrii grupului funcţionează intens un fenomen de transfer informaţional şi afectiv numit empatie. atitudinilor în sensul pierderii valorii social acceptate a acestor conduite. Aceste forme de conduită răspund pe moment unor nevoi de iminentă „descărcare” de tensiunile stresante ale mediului. 2) B. 2. la asocierea în grupuri cu tentă şi activitate antisocială (banditismul) grupuri care.

b) Tulburări de alegere şi găsire a partenerului: 1. în prima situaţie pentru că la vârste mici trebuinţa sexuală nu ar trebui să fie atât de puternică încât să ceară imperios satisfacerea ei. sistemul educativ larg. aberante. Se întâlneşte deseori asociată cu forma anterioară (sado-masochistă). c) Tulburări ale modului de realizare a actului sexual. Minciuna sau falsificarea adevărului cu scopul acoperirii unor comportamente inadaptabile sau de a le motiva. 2. gerontosexualismul – partenerul este o persoană în vârstă. b. vizibil. 4. 3. deviante. pot fi sistematizate astfel: 1. 4. de a obţine ceva. inconstant. modele negative. fetişismul – realizarea plăcerii sexuale în prezenţa unui obiect al persoanei ce simbolizează partenerul. deosebită de minciuna convenţională şi chiar de cea patologică – mitomania care este o tendinţă obsesiv-impulsivă de falsificare a adevărului fără un motiv explicit. masochismul – obţinerea satisfacţiei sexuale numai dacă. Ajungem astfel să discutăm o altă formă de manifestare a tulburării de comportament şi anume falsificarea adevărului sau minciuna. 5. 2. Cauze ce ţin de grupul social mai larg (prietenii-şcoala): 40 . Cauze ce ţin de mediul familial: a. homosexualismul (lesbianismul). 4. 5. pedosexualismul – partenerul este un copil. 2. voierismul sau exhibiţionismul – expunerea organelor sexuale sau consumarea actului sexual cu spectatori. Cauzele tuturor acestor forme de manifestare antisociale. c. 1. de a schimba părerea cuiva. ultrarestrictiv. infantilismul sexual. sadism – obţinerea plăcerii numai dacă în timpul actului sexual îşi chinuie partenerul. în timpul actului sexual este chinuit de către partener. sistemul educativ rigid. zoosexualismul – partenerul este un animal. după această perioadă instinctul sexual este firesc să fie satisfăcut pe căile şi mijloacele specific umane. Se deosebeşte mult şi de ceea ce în psihopatologie se numeşte pseudologia fantastică şi se întâlneşte mai des în debuturile discordante sau în dezvoltările dizarmonice de personalitate în pubertate. hermafrodismul – bisexualismul. Tulburările comportamentului sexual a) Tulburările de dezvoltare ale sexualităţii: 1. normale. 3. necrosexualismul – partenerul este un cadavru. inconsecvent. iar în cea de a doua situaţie pentru că.Atunci când se combină cu arta persuasiunii ia forma înşelătoriei. masturbaţia sau onanismul – autostimularea sexuală normală în anumite limite de frecvenţă şi vârstă. 5. 2. dar patologică înainte de pubertate şi după vârsta adolescenţei.

dependenţa totală 2. Defectele sâcâitoare: . 3. pedagogic şi psihologic. Cauze ce ţin de structura psihică a individului.Editura Didactică şi Pedagogică. b. 1968). cerinţe sociale (şcolare) exagerate. dezordine socială – anomie-alienarea valorilor.purtările urâte 3. grup social (şcolar) refractar. Bucureşti. Defecte respingătoare: 41 . Berge delimitează defectele copilului în 4 categorii: 1. Defecte umilitoare: . peste capacităţile de conformare ale individului.Editura Didactică şi Pedagogică. lipsa de tact şi pricepere ale celor puşi să educe.obrăznicia . 1973) şi „Defectele copilului (Andre Berge . PERIODIZAREA VÂRSTELOR ÎN COMPORTAMENTUL DEVIANT la copii şi tineri (0-25 ani) În abordarea comportamentului deviant a vârstelor mici (0-10 ani) de mare folos.spiritul de împotrivire . mai ales ultima unde găsim „in unce” etiologia ontogenetică a devierilor. Bucureşti. în sens psihanalitic. A.furia . ne sunt două cărţi: „Copilul şi familia” (Paul Osterrieth .încetineala .a.murdăria .nesupunerea .lenea .agitaţia . c.lipsa de îngrijire .dezordinea . d.

tulburările sexuale 4. în contactul cu societatea sau în diverse slăbiciuni psihicofizice.persistă minciuna. creioane.). conflictele se rezolvă prin bătaie şi se extind latent ca durată. ceasuri etc. poate fi reacţii în familiile dezorganizate sau situaţii şcolare tensionate sau. Aceste defecte pot fi considerate normale pentru copii normali.agresivitatea se declanşează uşor şi se poate perpetua şi intensifica.minciuna . de anumite stadialităţi ierarhice. poate fi agresivă (pentru a provoca pedeapsa cuiva-frate. coleg) sau poate fi din apărare.arivismul . . Raportat la reperele de vârstă (0-20 ani). La şcolarul mic (6-10 ani) . mai ales din instinctul de apărare. servilismul celor slabi. cinema etc.gelozia . numai că pot face-şi chiar o fac-trecerea spre manifestările comportamentului deviant.egoismul . anxioşi etc. inadaptarea socială şi. la început ca reacţie de moment sau ca să fie dăruite. manifestările devianţei se fac în funcţie de dezvoltarea bio-psihică.orgoliul . mai ales la preşcolari. . . ca prim semn al vagabondajului. care are o pondere foarte mare în mediul şcolar şi familial. de terorizare sau pentru a lua un obiect. .).răutatea . influenţa străzii sau nevoia excesivă de aventură.comportamentele deviante se manifestă prin dominante ca: teama de sancţiune.tot în această perioadă se poate manifesta fuga de acasă.conduitele legate de interdicţii sunt greu suportate (deposedarea de jucării).o mare sugestibilitate şi o nediferenţiere între eu şi altul. .plictiseala. Defecte indiferente: .furtul se manifestă mai ales prin însuşirea obiectelor şcolare (guma.minciuna.bătaia poate fi o formă de autoapărare. în acelaşi timp apare teama de pedeapsă şi „durerile” privării afective. .hoţia . mature sau imature. prin imitaţie. foarte rar. La copiii mici (0-6 ani) comportamentul are anumite caracteristici: . aspecte antisociale. Ştim că fuga de acasă şi vagabondajul împing la înşelătorii şi cerşetorii (un bilet în plus .curiozitatea . . avânduşi izvorul în educaţie.lăcomia . cu scopuri evazive sau din lăudăroşenie (copilul imaginează).. cu toată intervenţia plurifactorială a agenţilor stresanţi. frustranţi. 42 .

creşte tendinţa spre chiul (absenteism. .112 cetăţeni trimişi în judecată pentru infracţiuni de omor.minciuna devine mai subtilă (şi mai densă ca autoapărare). depăşind nivelul 1987-1990. evaziune fiscală.. . 43 . frică de sine.adolescenţa primară . la 617 milioane în 1992. violuri etc. Frecvenţa infracţională: .creşte înţelegerea semnificaţiei conduitelor.goana după spectacular. . droguri etc.tendinţe de fugă şi opoziţia critică faţă de autoritatea părintească. . fumat. perversiuni). delicte de circulaţie. furtul de buzunare. escrocherii.25-35 ani â valoarea maximă procentuală de infracţionism masculin până la 4% În România: Decembrie 1992â82. În perioada 0-20 ani se pune intens problema adaptării la toate modalităţile de existenţă.apare şi se instalează fuga de la ore. La tineri (20-25 ani) apar în viaţa profesională delapidări. apoi plagiatul (tot o formă de furt). ca apoi să cunoască o scădere. infracţionismâ2.se dezvoltă dorinţa de afirmare în care are loc identificarea Eu-lui cu modele interdependente de comportament . a substratului lor moral corect sau deviant.crima este mai rară la adolescenţi. La puberi (10-14 ani). reuniuni excentrice. .55% din populaţia vârstei.atracţia străzii: găşti. aprecieri nedrepte (evaluări defavorabile).20-25 ani â2. furt de brevete. de la 207 milioane în 1991. sinuciderea este cea mai întâlnită. acte huliganice. întârzieri la şcoală.. . vedetismul exprimat mai ales prin tatuaje (exhibiţionism. dar nu prea mare (mai ales acum). . cleptomania. furt de idei (copiatul). de secrete de fabricaţie (furtul economic=spionaj). omorul din neglijenţă sau accidental este mai des.între 18-20 ani.apar primele experienţe sexuale şi se conturează şi structurează conduita sexuală care uneori poate lua forme deviante (viol. furt. . din imitaţie). lovituri cauzatoare de moarte. . etc.inadaptarea şcolară este legată de atitudini pedagogice inadecvate. . Volumul prejudiciilor s-a triplat într-un singur an.piromania-plăcerea copilului de a se juca cu focul şi cu chibriturile-poate apărea ca o manifestare predelictuală. chiar faţă de profesori şi şcoală creează uneori conflicte. . În aceste vârste de trecere au loc şi debuturi psihiatrice.. afaceri frauduloase. băut. .apare tendinţa spre neconformism şi infatuare. experienţa socială devine mai densă. vătămare corporală gravă.55-3%. În perioada 14-16 ani (adolescenţa secundară) tulburările de comportament (devierile de conduită) au cea mai mare frecvenţă.

35-50 ani â are loc o descreştere evidentă până la 3% Şcoli speciale pentru delincvenţii minori (SUA.a. un act cu consecinţe medicale şi/sau psihologice. Droegemuller.U. Aceste teorii conduc la definirea abuzului ca: o încălcare a legilor/a codului penal. H. Silverman. 8 Precizări terminologice (definiţii) ale formelor de abuz „Termenul de «sindrom al copilului abuzat». Cap. realizate în America acelor ani. feministă ş. în 1962. „sindromul copilului bătut”. H. fiind recunoscut drept iniţiatorul domeniului prevenirii abuzului şi neglijării copilului. În literatura de specialitate se pot regăsi următoarele definiţii: 44 . 2002: 7). 1962)” (Ionescu. psihologică. prezent astăzi în toate societăţile şi în rândul fiecărei clase sociale. un fenomen multidimensional rezultat din interacţiunea mai multor elemente: caracteristicile părinţilor şi ale copiilor. contextul comunitar. procesul de interacţiune familială. ecologică. socială.şi la noi e preconizat 12-18 ani). diferiţi cercetători care au studiat fenomenul abuzului asupra copilului au propus mai multe definiţii care doreau să evidenţieze caracteristicile şi modul de abordare a acestui fenomen social. are la bază mai multe teorii universal acceptate: medicală. exprimând morbiditatea de dezvoltare. Reeducarea se realizează printr-un program de activităţi lucrative şi supraveghere educaţională complexă. Conform statisticilor lor.A. mai întâi. a fost folosit pentru prima oară sub egida medicală a lui C. ale copiilor bătuţi (Kempe. Kempe şi a colaboratorilor săi. şi apoi din lumea întreagă. Medicul din Colorado a prezentat atunci „rezultatele unor studii referitoare la fracturile multiple. Steele. 2003: 1). Silver. până la 300 de copii dintr-un milion erau bătuţi. Suedia . cultural şi social” (Miftode.. vizibile cu raze X. 2001: 14). De-a lungul timpului.. Kempe a impus medicilor pediatri din S. „Fenomenul de abuz asupra copilului. în 1962” (IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect.

de vreme ce aceste două descrieri sunt adesea interschimbabile. 1999: 45) sau „cauzarea intenţionată a unei vătămări ce afectează sănătatea fizică sau psihică a copilului”(N. maltratarea este un fenomen social care a reţinut atenţia de-abia la sfârşitul secolului al XIX-lea. art. Freude. 19). neglijările grave. Maltratarea: „orice formă de acţiune sau de omitere a unei acţiuni care este în detrimentul copilului şi are loc profitându-se de incapacitatea copilului de a se apăra. de tentativă sau de brutalizare fizică sau mentală sau de neglijare.” (Ionescu. 1989: 2) sau „orice formă de violenţă. Orice act prin care se produc vătămări corporale. Comportamentele abuzive ale adulţilor asupra copiilor sunt des întâlnite în literatura de specialitate şi sub denumirea de maltratare a copilului. 306). psihologice. Conceptul de maltratare în relaţie cu abuzul asupra copilului Apariţia termenului de maltratare „Apărut în limba franceză de-abia în 1987 (Robert. de a discerne între ceea ce este bine sau rău. art. tulburări psihoemoţionale şi expuneri la situaţii periculoase sau percepute ca fiind periculoase de către copil constituie abuz. • Copil în situaţie de risc: „se referă la o populaţie de copii necunoscută ca număr sau ca pondere. Aşadar. 1966). dar nu avem certitudinea comiterii lor în prezent” (Rotariu şi colaboratorii. a dezvoltării fizice. aceasta fiind folosită pentru a descrie tratarea neadecvată a copilului de către persoanele responsabile cu îngrijirea lui. Chiar dacă nu este un fenomen nou. abuzurile sexuale etc. prin măsuri sau tratamente de orice fel. b) Rele tratamente aplicate minorului: „punerea în primejdie gravă. Până în acel moment. inclusiv violenţă sexuală. sau a unuia dintre aceştia. 1996). 1989).• Abuz asupra copilului: „profitarea de pe urma diferenţei de putere dintre un adult şi un copil prin desconsiderarea personalităţii celui de-al doilea” (Roth Szamoskozi. sau în îngrijirea oricărei alte persoane căreia i-a fost încredinţat” (Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului. intelectuale sau morale a minorului de către părinţi sau de orice persoană căruia minorul i-a fost încredinţat spre creştere şi educare” (Codul Penal Român. 2001: 13). sau a reprezentanţilor legali ai acestora. de a căuta ajutor şi de a se autoservi (Popescu. există o nevoie de a clarifica conceptul de maltratare în relaţie cu abuzul asupra copilului. copiii erau consideraţi proprietatea părinţilor şi constituiau o resursă 45 . substantivul maltratare face referinţă la relele tratamente ale căror victime pot fi copiii: violenţe fizice. în privinţa cărora avem cunoştinţă despre comportamente şi situaţii care indică posibilitatea unor rele tratamente suportate de către minor (diferite tipuri de neglijare sau abuz). în timpul în care copilul se află în îngrijirea părinţilor.

ci un cost pe care părinţii îl acceptă sau îl refuză. a prezentat rezultatele unor studii referitoare la fracturi multiple. 2001: 56). stoparea sau regresia în dezvoltarea copilului. vizibile cu raze X. Cercetarea a ignorat problema relelor tratamente până în anii '60. în lucrările pregătitoare ale legii referitoare la prevenirea relelor tratamente şi a protecţiei copilului din Franţa. fie prin omisiunea intenţionată a îngrijirilor. putând duce până la distrugerea corporală a copilului” (Divet. brutalităţi controlate. copilul nu mai constituie un capital. Heleine. când un medic din Colorado. comportamente sadice. a avut loc o redefinire culturală a reprezentării copilului. • neglijarea are loc de obicei pe un fundal al indiferenţei şi ignoranţei parentale vis-a-vis de nevoile copilului” (Muntean. • efectele se răsfrâng asupra dezvoltării copilului: încetinirea. cultural. d) victima. 1999)” (Muntean. e) agresorul are un acces permanent la victimă. în ţările occidentale dezvoltate. Silver. • imoralitatea/iresponsabilitatea agresorului. mai greu de evidenţiat pentru că nu lasă urme fizice. De atunci. exigenţe educaţionale disproporţionate faţă de capacităţile copilului. În 1988. „Din cauză că familia îşi pierde calitatea de producător direct. 2001: 56). 1962). se află în îngrijirea agresorului.economică. abandon afectiv. psihologic. dispreţuitoare faţă de copil. reprezentând o mână de lucru în plus. C. Morellec. e) abuzul se face cu intenţie distructivă. Capitalul este perceput acum ca «un bun de consum afectiv». 2001: 13). Droegemuller. ale copiilor bătuţi (Kempe. 46 . d) maltratarea poate fi produsă prin omisiunea unor nevoi ale copilului (neglijare) sau prin comiterea cu intenţie a unor acte agresive împotriva copilului (abuz). El are o valoare afectivă şi este perceput ca o garanţie a unei relaţii afective privilegiate. comisia de lucru a utilizat ca definiţie de lucru pentru copilul maltratat următoarea aserţiune: „copilul victimă a părintelui sau a adultului care îl are în grijă. fapte care conduc la răniri fizice sau comportamentale. Steele.. Elemente pentru o definiţie a conceptului de maltratare Definirea fenomenului de maltratare a copilului poate fi făcută din punct de vedere legislativ. fie prin acte brutale voluntare comise contra copilului.. Henry Kempe. În unele cazuri. Silverman. „Există câteva elemente definitorii ale maltratării copilului: • raport inegal de forţe între victimă şi agresor. copiii pot exercita funcţii instrumentale (care cresc în importanţă pe măsură ce statutul socio-economic al părinţilor scade) şi face oficiul de furnizor de statut şi/sau de asigurare” (Ionescu. ca şi abuzul sexual. copilul. Toate acestea afectează dezvoltarea psihoafectivă a copilului. manifestări rejetante.

de a discerne între ceea ce este bine sau rău. abuz fizic sau mental. rezultă că maltratarea copilului cuprinde deopotrivă actele deliberate comise împotriva copilului. Pragul dincolo de care putem vorbi de maltratare este subiectiv şi este condiţionat de diversele variabile” (Ionescu. care fac obiectul abuzului. vătămare. 14-15): Prima variabilă este limita morală între bune tratamente şi maltratare. abuz sexual. Astfel. În schimb. Chiar şi părintele cel mai calm poate să-şi piardă răbdarea şi să-şi strângă de braţ copilul care face o criză în faţa casei unui magazin. dar şi lipsa sau omiterea satisfacerii unor nevoi de bază ale copilului (privându-1 astfel de o dezvoltare normală). pentru că este foarte clar că nu există o idee universal valabilă referitoare la cea mai bună metodă de a creşte un copil. momente în care părinţii pot acţiona nepotrivit. fie că este vorba de lipsa îngrijirii (limita între o educaţie prea puţin adecvată şi una neadecvată care motivează o semnalare). O altă variabilă de care trebuie să ţinem cont atunci când definim pragul dincolo de care putem vorbi de maltratare este contextul socio-cultural în care trăieşte copilul. Luând în considerare cele afirmate mai sus. Popescu şi dr. exploatare. acest părinte nu va ajunge la o înlănţuire de comportamente violente care să se constituie în maltratare. o definiţie cât mai expresivă a maltratării poate fi cea dată de dr. Răduţ (1998. Toate familiile trăiesc perioade de tensiune. pentru a 47 . Convenţia cu privire la Drepturile Copilului defineşte maltratarea ca fiind orice formă de violenţă. Cu alte cuvinte. întâlnită sub denumirea de neglijare. Este greu de stabilit limita între normal şi patologic. Variabile care influenţează definiţia maltratării „Putem considera că maltratarea se constituie într-un continuum care merge de la absenţa maltratării până la maltratarea extremă. de exemplu. modul de a exprima afecţiunea (limita între o demonstraţie de afecţiune potrivită sau nu) sau pedepsele aplicate (limita intensităţii acceptabile a unei palme date unui copil neascultător). 2-3). care aduce ca şi completare ideea că abuzivă poate deveni şi omiterea unor acţiuni. folosind cuvântul maltratare ne referim la părinţi sau persoane care îngrijesc copilul într-un asemenea grad încât starea sănătăţii sale fizice şi/sau emoţionale precum şi dezvoltarea sa sunt în pericol (Kempe. de a căuta ajutor şi de a se autoservi”. nu numai comiterea unor acte împotriva copilului: „maltratarea este orice formă voluntară de acţiune sau de omitere a unei acţiuni care este în detrimentul copilului şi are loc profitând de incapacitatea copilului de a se apăra. A doua variabilă este durata actului de maltratare. abandon sau neglijenţă. 2001: pp. rele tratamente. 1979). p.Dacă avem în vedere aceste lucruri putem spune că.

întreţinerea. când motivul examinării se referă la victimă” (Ionescu. educaţia. ale căror relaţii sunt dezorganizate şi în care carenţele. De exemplu. în timp ce. de obicei. aceste componente sunt clasificate la „Alte situaţii care pot face obiectul unui examen clinic” în DSM-IV. 2001: 56).fi operaţionale. abuzul sexual şi neglijarea. Copiii în situaţii de risc de maltratare: cei care au condiţii de existenţă (viaţă) ce riscă să le pună în pericol sănătatea. reunite sub titulatura „Probleme legate de abuz sau neglijare”. dar poate fi vorba şi despre adolescenţi (Heston. Neglijarea. iar neglijarea. pentru a realiza o intervenţie în favoarea copilului. În fine. 1993). dar care nu au fost încă maltrataţi. se referă la omiterea unor gesturi necesare unei bune dezvoltări a copilului. T74. 2001: 16). 48 . Reperarea precoce a riscului poate conduce la măsuri care să prevină producerea maltratării. T74. dar al căror ciclu de viaţă trece prin momente de adaptare care le pun în pericol echilibrul intern. pentru a lua o decizie juridică.X ş995.0. în general necesită un sprijin pentru familie astfel ca aceasta să devină capabilă de a creşte copilul. abuzul sexual. în funcţie de legea în vigoare. Primele două componente (violenţa şi abuzul sexual) se referă la comportamente inadecvate din partea unor persoane care se află în mod obişnuit într-un raport de autoritate cu copilul. în profesiile juridice. maltratările şi confundarea rolurilor se repetă de-a lungul mai multor generaţii. 1999): 1. maltratarea transgeneraţională. Aceste gesturi sunt comise de persoanele care răspund de copil. Trebuie să reţinem că maltratarea este de două tipuri (Gabel. Este vorba. Trebuie menţionat şi Y07.1. Tipuri de maltratare a copilului „În DSM-IV (American Psychiatric Association.2. despre adulţi. Situaţiile din această secţiune sunt codificate pe Axa I. definiţiile diferitelor forme de maltratare trebuie să fie adaptabile fiecărui context socio-cultural. conceptul de maltratare regrupează trei componente principale: abuzul fizic (sau violenţa).5ţ. maltratarea de criză. este întâlnită în familiile al căror mod de viaţă este haotic. 2. din contra. moralitatea. „Din punct de vedere al intervenţiei în maltratare se identifică două categorii de copii: copii în situaţii de risc de maltratare şi copii victime ale maltratării” (Muntean. se pune accesul pe dovezile de abuz. profesioniştii din domeniul sănătăţii mintale sunt preocupaţi mai ales de efectele maltratării. copiii devenind atunci ţapii ispăşitori ai crizei. Abuzul fizic asupra unui copil poartă codul T74. definiţia diferitelor componente regrupate în conceptul de maltratare depinde de obiectivele profesioniştilor. 1996). care apare în mod normal în familiile cu o funcţionare armonioasă.

tutorele. 1998: 26). Kempe. legarea lui. El presupune pedepse ca: aşezarea în genunchi a copilului. umilire. Abuzul fizic asupra copilului „reprezintă acţiunea sau lipsa de acţiune (singulară sau repetată) din partea unui părinte sau a unei persoane aflată în poziţie de răspundere. mentale. violenţă verbală). otrăvirea. depreciere. ceea ce constituie o dovadă în plus a maltratării. Categoria copiilor abuzaţi fizic îi 49 . Abuzul grav. mai ales asupra unui copil mic. forma. repetat. În general abuzul fizic asupra copilului presupune folosirea forţei fizice de către cel care îngrijeşte copilul (părintele. „Variaţiile abuzului se înscriu pe o gamă largă de intensităţi. în relaţii cu vârsta copilului şi cu mărturiile copilului (implicite sau explicite în comportamentul copilului). ca fiind: «atacuri neaccidentale sau injurii fizice. 2002: 11). Kempe pentru a descrie copilul bătut este astăzi folosit pentru toate formele de maltratare. simpla neglijare (indiferenţă faţă de nevoile fundamentale ale copilului şi faţă de îngrijire) ori diferitele forme de abuz emoţional (injurii. Adesea prin îndepărtarea copilului de relaţia maltratantă semnele dispar. Termenul de abuz asupra copilului folosit pentru prima dată de H. exigenţe sau constrângeri nerealiste. 1985) (Muntean. e) copii expuşi abuzului sexual (Killen.Copiii victime ale maltratării: cei care sunt victimele violenţei fizice. 2001: 48). provocate copilului de către persoana care îl îngrijeşte»„ (apud. poate conduce la moarte . mergând de la forme minime până la injurii fatale. schingiuire. asocierea leziunilor. În general se evaluează locul.accidental sau prin infanticid sadic” (IXth ISPCAN. Abuzul fizic „Abuzul fizic este probabil cea mai frecventă formă de abuz. iniţiatorul domeniului prevenirii abuzului şi neglijării copilului. exploatare prin supunere la munci nepotrivite cu vârsta) şi abuz sexual (inclusiv expunerea la situaţii imorale). European Conference on Child Abuse and Neglect. dar şi pentru formele de neglijare şi abuz emoţional şi sexual. în literatura de specialitate există o diferenţă uzuală între patru tipuri de maltratare: b) copii expuşi abuzului fizic. c) copii neglijaţi: d) copii expuşi abuzului emoţional. până la formele de abuz fizic (bătaie.” (Salvaţi Copiii/Alternative Sociale. lovirea. de la maltratarea lejeră. rănirea. a abuzului sexual. babysitter) având ca rezultat vătămarea copilului. putere sau încredere care are drept consecinţă vătămarea fizică actuală sau potenţială. părintele de plasament. 2003). A fost prima formă de abuz recunoscută de specialişti. Lynch. „Copiii expuşi maltratării formează un grup foarte eterogen. şi definită de H. intoxicarea etc. nu doar pentru abuzul fizic. a neglijării severe cu consecinţe grave asupra dezvoltării fizice şi psihice. ironie.

Anumite forme de maltratare au însă.ar trebui să fie luată ca pilon central al eforturilor de înţelegere a disfuncţionării familiei.dimpotrivă . fie intruziunea emoţională. Guttman şi Seelly (1986). 2003). de aceea cercetători ca Garbarino. batjocoreşte. ironizează. înfricoşarea copilului prin izolare. Garbarino şi colaboratorii definesc abuzul psihologic comis împotriva unui copil ca fiind „atacul concertat al unui adult asupra dezvoltării conştiinţei de sine şi a competenţei sociale a copilului” (1986. de către o altă persoană. în momente semnificative sau repetat.include pe cei care au fost răniţi în mod deliberat. precum şi Brassard. Abuzul emoţional (psihologic) „Toate formele de abuz şi neglijare a copilului au componente şi consecinţe psihologice. „călirea” prin reguli stricte. nedreptăţeşte sau umileşte verbal copilul. 1999: 49). care jigneşte. ci . fracturile. devalorizează. 2002: 165). şi violenţa «nelegitimă». hemoragiile interne. gesturi care pot merge de la pedepse corporale excesive până la comportamente extreme. care pot pune în pericol viaţa copilului. 50 . Printre consecinţele comportamentelor extreme care pot fi regăsite în semnalările referitoare la copiii abuzaţi fizic putem cita: arsurile de ţigară. Germain şi Hart (1987) au propus definirea abuzului psihologic ca fiind o formă distinctă de rele tratamente” (RofhSzamoskozi. pentru că ele au consecinţe grave asupra dezvoltării copilului. Garbarino şi colegii săi considerau în 1986 că maltratarea psihologică nu trebuie considerată ca fiind doar o consecinţă a celorlalte forme de rele tratamente. Abuzul emoţional reprezintă respingerea copilului ca fiinţă. 8). în acest fel. arderea copilului cu ţigara)” (Ionescu. nejustificată (ca de exemplu. făcându-1 să aştepte cu încordare. văzută ca modalitate de reducere a tensiunilor acumulate. care este justificată în ochii acestuia (de exemplu. afectându-i. precum şi a nevoilor de protecţie a copilului. fie ignorarea emoţiilor pozitive sau negative. dar şi ca reacţie de răspuns la acţiunea violentă a altei persoane asupra abuzatorului şi legitimitatea actului violent explicat prin folosirea forţei în situaţii sociale speciale”(Miftode. subordonată faţă de ele. „Gelles şi Straus prevăd două stadii de dezvoltare a patternurilor abuzive şi de facilitare sau inhibare a factorilor compensatori sau destabilizatori al abuzului: expresivitatea violenţei în abuzul fizic. „Se poate face distincţia între violenţa «legitimă» pentru abuzator. dezvoltarea şi echilibrul emoţional” (IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect. în mod intenţionat. Acestea sunt consecinţele cel mai des semnalate şi identificate de medicii din spitale. atunci când este legată de corectarea unui tip de comportament). ca instrument. fără drept de negociere. „Abuzul emoţional asupra copilului este un comportament comis intenţionat de un adult lipsit de căldură afectivă. tocmai mijloace de natură psihologică. p. 2001: 17). precum şi pe cei răniţi datorită insuficientei supravegheri. închizându-1 în spaţii întunecoase. Violenţa fizică se exprimă prin diferite gesturi aplicate copilului.

Tot abuz emoţional poate fi considerată şi atitudinea autoritară dominatoare. 2001. abuzul sexual împotriva copilului este obligarea sau îndemânarea acestuia. 51 . 17-18). de obicei. Mai pe scurt. prea încărcată. Poate. insensibilă. adesea împotriva mamei. să observe consecinţele unei lupte dintre părinţi (contuzii sau ferestre sparte).deşi conţine certe elemente de abuz fizic şi psihologic . violenţa psihologică este îndreptată. comunicând cu el într-o manieră neclară. Faţă de abuzul fizic. de exemplu. convingerea. de asemenea.87 ani. conform căreia trebuie păstrat secretul presiunilor exercitate de abuzator şi. Abuzul sexual Abuzul sexual asupra copilului este . ambientală. în timp ce cei abuzaţi fizic au 5. Aceasta survine atunci când copilul este martor al violenţei din mediul familial.o categorie aparte de rele tratamente aplicate minorului. Asistarea copiilor la scenele de violenţă dintre părinţii lor este de asemenea considerată o formă specifică de abuz emoţional.dezamăgindu-1. blamându-1. Abuzul sexual cuprinde: atragerea. ca. După un studiu realizat de American Association for Protecting Children (1988). ameninţarea cu moartea. sau ameninţările. „Abuzul emoţional sau violenţa psihologică regrupează în acelaşi timp violenţa verbală (insultarea copilului. abordându-l cu atitudini inconsecvente pentru acelaşi tip de greşeli. minţindu-1. prin definiţia sa. să participe la activităţi sexuale care servesc plăcerii adultului. Majoritatea copiilor martori ai violenţei familiale văd agresiunea comisă împotriva unuia dintre părinţi. umilirea. 2001: 18). Abuzul sexual asupra copiilor este un fenomen nou cu care se confruntă specialiştii şi opinia publică în general. exigenţele excesive. denigrarea. respingerea. Este greu de estimat incidenţa acestui fenomen. Uneori. care pun copilul în situaţia de eşec. copilul este abuzat emoţional prin supunerea la practici bizare-magice sau pseudo-religioase. forţarea şi obligarea minorului să participe la activităţi de natură sexuală sau asistarea unei alte persoane în timpul unor activităţi care servesc obţinerea de către adulţi a plăcerii. nu în ultimul rând. coruperea. folosirea. însă uneori şi împotriva fratelui sau surorii” (Ionescu. ameninţându-l cu abandonul.54 ani. „Copilul se poate afla în aceeaşi cameră sau poate auzi schimburile verbale violente dintr-o altă cameră. refuzul). îngrijirea şi controlul excesiv sau discontinuu. mai ales din cauza faptului că acesta nu este raportat de obicei datorită mentalităţii părinţilor sau persoanelor care îngrijesc copiii. pedepsele abuzive şi izolarea. De menţionat că toate celelalte forme de abuz au o componentă emoţională. pp. care sufocă independenţa copilului. copiii violentaţi psihologic au în medie 7. de către o persoană adultă. Violenţa psihologică se caracterizează printr-o formă de violenţă repetată şi susţinută” (Ionescu. spre copiii mai mari. Latimer (1998) include expunerea la violenţa familială ca entitate a maltratării.

Astfel. vecinul sau persoana care îngrijeşte copilul (Margoliu 1992. neglijarea este incapacitatea sau refuzul adultului de a comunica adecvat cu copilul. a) şi alte rude apropiate (Margoliu 1994).incestul în special . profesorul. iar neglijarea emoţională presupune ignorarea evenimentelor importante din viaţa copilului. precum şi limitarea accesului la educaţie” (Organizaţia Salvaţi Copii/ Alternative Sociale. Neglijarea mai este definită ca reprezentând condiţiile în care persoana responsabilă de îngrijirea copilului. „Abuzul sexual este implicarea unui copil într-o activitate sexuală pe care el nu o înţelege. p. prin obligarea copilului la alte activităţi decât cele şcolare sau la vagabondaj.). pentru care nu are capacitatea de a-şi da încuviinţarea informată. de medicamente sau de domiciliu. Copiii sunt dependenţi de cei care îi îngrijesc pentru satisfacerea nevoilor fizice şi emoţionale. „Neglijarea copilului presupune privarea minorului de satisfacerea nevoilor sale biologice. de la urmărirea împreună cu copilul a filmelor sau revistelor porno până la privirea adultului în timpul masturbării sau practicarea unor jocuri cu tentă sexuală. permite 52 . 2002. pp. fie din neatenţie. în care el trebuie să respecte tăcerea în ceea ce priveşte abuzurile sexuale.este mult mai dăunător decât un abuz extrafamilial). cu sau fără penetrare etc. 1986)” (Killen. bunici (Margoliu 1992. sub ameninţarea că va crea necazuri abuzatorului. Copilul este supus unei relaţii de dependenţă culpabilizatoare. 1998. emoţionale. pentru care nu este pregătit din punct de vedere al dezvoltării sau care încalcă legile sau tabuurile sociale” (apud. de îmbrăcăminte. precum şi de către alţi adulţi de „încredere” (de exemplu. Impactul abuzului sexual depinde de identitatea abuzatorului (un abuz intra-familial . prietenul mamei) (Margoliu 1992. 12). fie intenţionat. neglijarea fizică se referă la privarea de alimentaţie. Organizaţia Salvaţi Copiii/ Alternative Sociale. „Abuzul sexual săvârşit de către cei ce îngrijesc copilul cuprinde un larg spectru de activităţi. neglijarea educaţională implică tot ceea ce ţine de frecventarea unei forme de învăţământ. c). emoţionale şi de dezvoltare psihică. Raport of the Consultation on Child Abuse Prevention-WHO. 2002: 13). ca pipăirea şi apoi masturbarea sau intromisiunea orală. Adultul foloseşte astfel copilul pentru satisfacerea propriilor sale nevoi (Finkelhor. 2003). anală sau genitală. de vârsta copilului şi de caracteristicile episoadelor de abuz sexual (frecvente. de a-i asigura nevoile biologice. modalităţile neadecvate de răspuns la nevoile sale emoţionale” (IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect. Din această cauză abuzul sexual asupra copiilor poate fi săvârşit de părinţi. omiterea încurajărilor aşteptate de copil. 39-40).datorită faptului că opinia publică nu este încă pregătită pentru a reacţiona în astfel de cazuri. b). de dezvoltare fizică şi psihică. Neglijarea „Considerată de unii autori ca o formă specifică de abuz.

cuprinzând toate aspectele personalităţii: cel fizic. ele se întrepătrund. Astfel. De obicei relele tratamente cuprind şi laturile fizice ale personalităţii. iar abuzurile sexuale sunt însoţite cel mai adesea de vătămări fizice şi întotdeauna de vătămări emoţionale. 8.copilului să experimenteze suferinţe care pot fi evitate şi/sau nu reuşeşte să asigure una sau mai multe condiţii care sunt esenţiale pentru dezvoltarea capacităţilor fizice. în artă şi literatură. cel psihic (emoţional). psihic. de fapt. emoţional.dezvoltarea bio-psihi-socio-culturală. emoţional (mai ales dacă munca este umilitoare) sau sexual (prostituţia. există o împletire a diferitelor forme de abuz. dezinteres faţă de starea de sănătate a copilului. cel psihic sau sexual poate conduce la retard în dezvoltarea intelectuală. De asemenea. prin efecte grave pe care le produce. sexual este artificială pentru că.şi. Clasificarea abuzurilor în abuz fizic. cu atât mai mult coexistă consecinţele lor. moral şi sexual. locuinţă cu spaţiu şi igienă necorespunzătoare. Dacă formele de rele tratamente se întrepătrund. necesită intervenţie promptă şi adecvată. g) privarea copilului de afecţiune. h) abandonul copilului. desconsiderarea personalităţii celui deal doilea. pornografia). Cele mai grave forme de neglijare sunt: • neasigurarea unei alimentaţii adecvate nevoilor de dezvoltare ale copilului. la tulburări de echilibru emoţional şi la consecinţe fizice pe plan psiho-somatic. cel moral şi cel sexual. f) lipsa de preocupare pentru educaţia copilului. neasigurarea unei îmbrăcăminţi adecvate. abuzul sexual este însoţit de efecte fizice şi psihice asupra copilului. Abuzul fizic are şi consecinţe psihice. Chiar dacă există o diferenţă uzuală între tipurile de abuz asupra copilului. intelectuale şi emoţionale ale unei persoane. astfel încât fiecare formă de abuz prezintă componente din celelalte forme. 10. „Evantaiul formelor de rele tratamente este larg. Neglijarea pune în pericol dezvoltarea normală a copilului . putând induce tulburări în dezvoltarea personalităţii pe plan cognitiv. în legendele omenirii şi în poveştile pentru copii. • insuficienta supraveghere. Abuzul de orice formă înseamnă profitarea de pe urma diferenţei de putere dintre un adult şi un copil. abuzul economic poate deveni abuz fizic (dacă munca depăşeşte capacitatea fizică a copilului). care se manifestă simultan sau consecutiv asupra tuturor laturilor personalităţii copilului. abuzul fizic. El poate fi regăsit oriunde şi oricând în istoria şi în prezentul societăţii omeneşti. abuzurile fizice au adesea repercursiuni psihice şi uneori au motivaţii sexuale sau sunt însoţite în mod expres de un comportament sexual” (Rofh-Szamos-kozi. 9. fenomen care este prezent în 53 . „Abuzul înseamnă violenţa adultului împotriva copilului. 1999: 45).

9 Copilul abuzat fizic Copiii abuzaţi fizic şi tipuri de comportamente abuzive în mediul familial Copilul . este definită ca abuz fizic. dar care include. Răduţ. el prezintă adesea semne fizice cu diverse grade de gravitate: hematoame. 1998) care trebuie luate şi ele în considerare în cazul aprecierii gravităţii actului violent.de pildă. „Copilul este o fiinţă vulnerabilă. vătămat. leziuni interne: plăgi. 1999: 46). iar forma de abuz cea mai frecvent întâlnită este abuzul fizic. Acest fel de abuz este însoţit de traume psihice imediate sau ulterioare (Popescu. în privinţa acestui tip de definiţie se pune întrebarea dacă nu ar trebui incluse aici şi acele forme de violenţă care nu au provocat vătămări la comitere. în funcţie nu numai de valorile noastre. dilatări. Agresarea copilului în mod deliberat de către adultul în grija căruia se află el. Cap. arsuri. fracturi. cazul în care părintele aruncă spre copil cu diverse obiecte .lealitatea noastră astăzi. Din nefericire. cu scaunul . (1992) dau o definiţie care merge în acelaşi sens şi anume: „abuzul fizic este vătămarea produsă neaccidental de persoana în grija căreia se află un copil la un moment dat” (Roth-Szamoskozi. probabilitatea crescută a vătămărilor (de exemplu. Nu toate leziunile fizice sunt însă accidentale. Pecora et al.şi ar putea 54 . dar şi de tradiţiile pe care le urmăm în creşterea copiilor şi de capacitatea de a ne controla impulsurile” (RothSzamosközi.victimă a agresiunii parentale Uneori părinţii îşi îndeplinesc bine funcţiile de părinţi. iar alteori aceştia îşi neglijează de la bun început copilul şi îl expun constant la abuzuri fizice şi emoţionale. dar în situaţii de criză ajung să-şi abuzeze copilul. 1999: 46). echimoze. provocarea de leziuni sau otrăvirea lui. mai aproape sau mai departe de căminul nostru. cele mai multe abuzuri asupra copilului au loc în familie. prin repetare.

trântiri ale copilului. Dar judecarea comportamentelor în funcţie de majoritatea legilor existente se face în mai mică măsură pe seama intenţiilor oamenilor şi în mai mare măsură pe seama actelor comise efectiv şi a consecinţelor acestora. Contuziile pot apărea de la ciupituri. şi atunci să nu fie asociate cu abuzul. Este vorba de copilul care a fost trântit de nenumărate ori cu capul de masă pentru că „nu se opreşte din plâns. pe picioare sau braţe. vârsta copilului şi explicaţia felului în care acestea au apărut. există acele contuzii care nu arată foarte diferit de cele pe care copiii şi le fac adesea la joacă. Aşadar. pe termen lung. neajutorarea şi disperarea copilului. Nu reuşim de fiecare dată să observăm suferinţa. precum şi ochi vineţi ca urmare a loviturilor primite. Aceste experienţe se cumulează vătămărilor emoţionale. „Categoria copiilor abuzaţi fizic îi include pe cei care au fost răniţi în mod deliberat. Alte vătămări provenite frecvent din abuzul fizic deliberat sunt mâinile şi picioarele rupte. pot indica totuşi abuzul. cară arată folosirea unor obiecte sau a mâinilor. Sechelele pot. ci şi ca urmare a ameninţării cu violenţa şi a trăirii iminenţei acesteia. Localizarea rănii. în membrana protectoare a creierului. 1996). Puteţi găsi exemple de contuzii pe spatele sau fundul copilului. loviturile la cap făcute unui copil mic. de asemenea. Acest efect poate conduce la sângerări ale meningelui. sau în interiorul ochiului. care nu mai are control asupra propriilor acte şi care este capabil să provoace vătămări fizice. produse cu ajutorul încălzitoarelor sau al fierului de călcat” (Killen. Ideea extinderii definiţiei nu se produce doar că rezultantă a durerii fizice. paralizia şi întârzierea în dezvoltare.foarte uşor să-1 rănească). lăsate de palme sau obiecte. urme de degete pe obraji. Situaţia poate fi chiar şi mai complicată. Căderile sau loviturile la cap pot conduce la serioase vătămări ale creierului. mai ales bebeluşilor. anxietatea. experienţele sale avute cu un adult. profesioniştii au nevoie de criterii de diferenţiere între diversele tipuri de abuzuri. 1986). protestul şi disperarea noastră. cum ar fi de exemplu. Razele X pot arăta. de la ciupituri. chiar dacă acestea nu sunt observate imediat. Asemenea semne vizibile ale traumei sunt şocante şi trezesc furia. de asemenea. criterii pe care le construiesc pornind de la nivelul de suferinţă produsă copilului (Mardiker. Arsurile provin adesea de la ţigări. Scuturări puternice provocate copiilor de vârstă mică pot duce la un efect de biciuire a capului (Dykes. Semnele uzuale ale abuzului fizic sunt contuziile şi arsurile (Mobbs. Astfel. care. lovituri. precum şi pe cei răniţi datorită insuficientei supravegheri. de multe ori. copilul este lăsat să se adapteze şi să facă singur faţă acestor experienţe abuzive care vin din partea celor care se consideră că ar trebui să-1 protejeze. vătămare care ar putea apărea în alte circumstanţe. Aceste lovituri pot avea serioase consecinţe cum ar fi epilepsia. cum ar fi accident de maşină (ciocnire frontală). 1998: 27). datorită faptului că vătămările cele mai grave nu au în mod necesar nici un semn exterior. 1996). semne ale unor fracturi 55 . Ele pot fi. pot avea efecte mult mai serioase. să nu fie evidente decât târziu. Pe lângă aceste răni.

Cu toate acestea copilul trăieşte mai departe în incertitudinea şi anxietatea unui nou abuz. percepute ca metode de educare a copiilor. la nivele diferite de conştientizare. totul petrecându-se cu repetate abuzuri fizice. Copilul pare să funcţioneze în familie ca un fel de «ţap ispăşitor». manevrarea mai dură a copilului poate avea serioase consecinţe care cu uşurinţă pot fi considerate ca abuz fizic. Unele fac diferenţa între rănile dovedite sau admise a fi deliberate şi suspiciunea legată de asemenea răniri. 1980. 1986. Copilul învaţă să se perceapă ca „un copil rău” care nu merită dragoste şi îngrijire. el ajunge «să-i înnebunească» pe părinţi. Este foarte greu de evaluat dacă vătămarea produsă este urmarea unui act deliberat sau este urmarea pasivităţii şi neprotejării copilului. Copilul trăieşte zilnic în această situaţie. Acest lucru este însă extrem de dificil de evaluat. iar toate acestea îl duc pe copilul abuzat fizic într-o stare confuză (Rohner şi Rohner. Dacă un copil are anumite probleme de sănătate. Se aşteaptă să fie respins. dar nu neapărat foarte grea. Garbarino.” (Killen. atmosfera emoţională din casă şi atitudinile părinţilor sunt încă prezente. cu toate că aceste consecinţe nu ar fi fost atât de severe în cazul unui copil sănătos. oasele se sudează. 1988) iritantă. Gradul de intenţie este adesea neclar chiar părinţilor. 1998: 28) Ceea ce începe ca o relaţie disciplinară poate sfârşi ca abuz. 1998: 28). Dacă părinţii recunosc sau nu faptul că au cauzat vătămări copilului depinde foarte mult de relaţia lor cu asistentul social. 1989.anterioare. deoarece decisiv. Părinţii. îşi descarcă frustrările şi agresivitatea pe copil. S-au prelucrat diferitele categorisiri ale abuzului fizic. Este posibil ca abuzul să se fi perpetuat dintr-o perioadă cu mult anterioară apariţiei şansei ca o persoană sau situaţie să permită depistarea acestuia. „S-a propus ca modalitate de limitare a conceptului de abuz asupra copilului să se considere doar vătămările produse în mod deliberat. va încerca să se apere folosindu-şi toate eforturile pentru a evita stârnirea furiei celor mari. Pentru a nu risca o nouă respingere. Altele fac diferenţa între abuzul activ şi cel pasiv. Este greu de realizat însă o diferenţiere clară în practică. Neîncrederea. Toate acestea sunt probabil mult mai pronunţate în cazul şomajului extins sau al altor dificultăţi. De la o zi la alta copilul se obişnuieşte cu faptul că adultul îl abuzează. Covitz. şi adesea fraţii şi surorile. Carty. În situaţiile în care copilul respins devine turbulent. De multe ori există o legătură strânsă între pedepsele fizice. Spaima trece. Flaser. cum ar fi o fragilitate a oaselor (osteogeneză imperfectă) (Peterson şi McAllison. O situaţie mult mai complicată pare să apară atunci când copilul reprezintă o proiecţie negativă pentru părinţi. vânătăile dispar. este modul în care părinţii îşi vor stăpâni tensiunile 56 .” (Killen. şi abuzul fizic asupra copilului. 1986. în conflictele maritale. „Există situaţii care pot fi asociate cu aceste tipuri de abuz. din acest moment. 1993). Unii dintre aceşti copii sunt rejectaţi în mod extrem încă de la început. agresiunea care se doreşte direcţionată spre unul din soţi poate fi adesea canalizată spre copil.

• Consumul de alcool/drog. Accidentele au loc datorită: • Pierderii controlului (copilul este împins). premeditate (Irimescu. Disciplinarea fizică este deja interzisă prin lege în unele ţări. ceea ce ne depărtează de o evaluare clară a situaţiei familiale în momentul apariţiei rănii. chiar dacă este vorba despre una serioasă. cu toate acestea. Potrivit legii norvegiene (Legea copilului 1981. Este important să fim conştienţi că mărimea sau gravitatea vătămării nu e în mod necesar o măsură a gradului de patologie a familiei. In modul acesta. 1998: 30) Diferenţa dintre accident şi abuz fizic asupra copilului1 În general. poliţişti etc. De o reală importanţă în acest sens este colaborarea între specialiştii care investighează cazul şi cu care asistentul social lucrează în echipă (psihologi.. Există tendinţa de a ne concentra atenţia asupra vătămării în sine şi mai puţin asupra situaţiei în care aceasta a avut loc. Vătămarea fizică este.). Abuzul emoţional trebuie să fie în centrul atenţiei noastre. stres. • Lipsa de supraveghere a copilului. 2002). Spaima. furie. medici. educatori. precum şi resursele acesteia sunt slab evaluate. cum ar fi cazul în care copilul trântit cade pe cimentul unei încăperi de baie în comparaţie cu cel care cade pe carpetă. „Accidentarea copilului este neintenţionată şi se referă la rănirea ce are loc atunci când adultul este mai puţin precaut faţă de riscuri (oboseala. Clausen şi Crittenden (1991) au găsit că abuzul emoţional a fost prezent în aproape toate cazurile de abuz fizic şi că abuzul emoţional a fost cel care a cauzat cele mai mari daune dezvoltării copilului. 57 . aceştia nu recunosc că ei sunt cei implicaţi direct în comiterea abuzului asupra propriului copil şi reclamă un accident care s-a întâmplat fără ca unul din ei să aibă vreo participare.interne. limitele familiei. paragraful 30): „Nu este permisă expunerea copilului la violenţă sau comportarea faţă de acesta în orice alt mod prin care sănătatea lui emoţională şi fizică ar putea fi periclitată”. atunci când părinţii abuzatori sunt interogaţi cu privire la contextul abuzului. doar temporară.. „Consecinţa abuzului fizic depinde şi de anumite elemente de şansă. precum şi climatul emoţional asociat sunt pătrunzătoare şi de durată. Pentru a putea deosebi abuzul de accident este necesar să cunoaştem caracteristicile accidentului şi caracteristicile abuzului asupra copilului. a căror părere ca profesionişti are un rol decisiv în stabilirea situaţiei reale: abuz sau accident. • Dispute şi violenţă maritală (copilul intervine între părinţi în momentul incidentului).sunt rezultatul unor izbucniri fără intenţia de a răni copilul şi nu acte sadice.” (Killen.) .

care trebuie citite de asistentul social înaintea interviului iniţial. nivelul de sănătate fizică al unui copil constituie principalul criteriu de apreciere a îngrijirii acordate copilului de către persoanele care au această îndatorire” (RothSzamoskozi. h) părinţii încearcă să schimbe subiectul abordând alte probleme. de tensiune. asistenţi sociali. g) diagnosticul pus de medicul care a examinat copilul (exemplu: cazul copiilor arşi cu ţigara de concubinul mamei/violenţa fizică asupra copilului de către concubinul mamei . ţinând seama şi de vârsta copilului.servesc mama cu o ţigară şi aduc băuturi alcoolice. psihologi). manifestă nelinişte la despărţirea de celălalt părinte şi au tendinţa de a le cere acestora tot mai multe favoruri. h) îngrijirea inversată . asocierea între anumite tipuri de leziuni.ambii oligofreni). g) părinţii devin iritabili dacă sunt întrebaţi asupra împrejurărilor care au condus la producerea accidentului. f) comportamentul non-verbal al copilului (teamă. De asemenea. au o certitudine diferită de suferinţa parentală. 2002: 165): • existenţa unei perioade lungi şi inexplicabile de la incident până la prezentarea la tratament (abuz). partea de corp unde apărea leziunea. Anumite boli sau accidente pot provoca simptome asemănătoare. accidentări . forma ei. Este important de ştiut că nici un semn luat în considerare nu ne permite afirmarea unei situaţii de maltratare. copilul este foarte fericit dacă nu este împreună cu părintele care îl abuzează. educatori. f) părinţii nu oferă o explicaţie coerentă şi concisă în legătură cu leziunile copilului. f) existenţa unor rapoarte medicale anterioare. maxim două. răniri. de a sta tot mai mult timp împreună. g) în situaţii de stres. manifestă reluctanţă în a exploata restul lumii şi trăiesc sentimentul că le lipseşte dragostea şi sprijinul).Pentru a deosebi abuzul de accident trebuie cunoscute câteva caracteristici ale abuzului (Miftode. locul. în general răspund cererilor formulate de părinţi. 58 . plâng când se apropie cel ce i-a abuzat. Criteriul grijii faţă de sănătatea copilului şi al căutării surselor de vătămare fizică este central în protecţia copilului. Sănătatea fizică este un standard central al calităţii vieţii copilului. Clasificarea abuzului fizic asupra copilului „Pentru profesioniştii implicaţi în acordarea unor diverse forme de asistenţă copiilor (medici. în cazul unui accident părinţii aduc copiii la medic într-o oră. sunt suficiente pentru a afirma existenţa unor situaţii de maltratare. „Uneori.copilul caută în acest mod constant să aibă grijă de părinţi . manifestă ostilitate. însă. 1999: 46).

fracturi multiple la copilul sub 2 ani. neputinţa sau durerea la realizarea anumitor mişcări (cele mai frecvente sunt fracturile de diafiză. fracturile de membre nu au nici un caracter specific. i) la sugari: deformarea grosolană a unui membru este foarte rară. Fracturile cele mai frecvent întâlnite sunt cele ale membrelor. 2003: 7). gât sau trunchi. k) la copiii mai mari. ale piramidei nazale. muşchi) sau vătămări ale organelor interne. lovituri la nivelul capului (fracturi craniene. 166-167): 11. abuzul fizic se poate clasifica în următoarele categorii (Miftode. alopecie (chelie) consecutivă smulgerii repetate. hemoragie internă. Gradul abuzului diferă în funcţie de vătămarea produsă copilului. Dacă se petrece acest lucru.Se poate întâmpla ca semnele şi simptomele identificate să dispară prin îndepărtarea copilului de mediul său familial. rupturi de organe. ale coastelor precum şi fracturi la nivelul craniului. arsuri pe fese şi organele genitale indicând imersia în lichid fierbinte. doi sau trei provocate de căldura uscată sau umedă (arsuri de ţigară sau trabuc. ale mandibulei. Aceste lovituri pot avea serioase consecinţe. diagnosticul se poate considera confirmat prin chiar acest fapt” (Ghid pentru profesionişti. cum ar fi: epilepsia paralizia şi întârzierea în dezvoltare. -Vătămări corporale (oase. plăgi. Fracturi ale membrelor: felul în care apar din punct de vedere clinic şi în radiografii depinde de vârsta copilului. pe zone mari din trunchi. arsuri de gradul unu. arsuri a căror configuraţie indică forma obiectului cu care au fost produse). vătămări corporale uşoare: vânătăi. fracturi ale oaselor lungi (braţ. Fracturile coastelor şi ale craniului sunt dificil de identificat în absenţa unor radiografii. cele prin smulgere metafiziară). pe zone neexpuse vederii directe). Căderile sau loviturile la cap pot conduce la serioase vătămări ale creierului chiar dacă acestea nu sunt observate imediat (exemplu. 2002. picior). hematom subdural. 59 . hemoragii retiniene). fese. pp. agregate sau oglindind instrumentul cu care au fost produse. (Ghid pentru profesionişti. 12. brutale a părului. membre inferioare. Bănuiala existenţei unor rele tratamente aplicate copilului (sindromul Silverman) vine din asocierea fracturilor cu alte leziuni semnificative sau din descoperirea unor fracturi vechi. durere. în funcţie de gravitatea vătămărilor şi de consecinţele lor asupra sănătăţii şi dezvoltării copilului. spate. deformare sau imobilitate. în forme neobişnuite. edem cerebral. eroziuni (pe faţă. caracterizate prin schimbarea coloraţiei normale. fracturi în diferite stadii de vindecare. j) se înregistrează mai degrabă o umflătură. 2003: 6). arsuri provocate de funie pe braţe. copilul care a fost trântit de nenumărate ori cu capul de masă pentru că „nu se opreşte din plâns”. în stadii diferite de vindecare. coapse.

unei stări de dependenţă alcoolică sau consumului excesiv de medicamente al părinţilor. încuierea copilului în locuri întunecoase pentru perioade lungi de timp. răsucirea forţată sau îndoirea părţilor corpului copilului. Poate fi invocat de către părinţi 60 . gradul de intenţie este adesea neclar chiar părinţilor. trasul de păr.• acte periculoase (acte ce constituie un risc sever pentru sănătate. trabuc). folosirea armelor mortale în apropierea unui copil. Folosirea de către femeile gravide în neglijenţă şi/sau nechibzuinţă a substanţelor toxice pentru făt şi care pot determina naşterea unui copil cu dependenţe sau deficienţe fizice sau neurologice. deprivarea de somn. lovirea copilului cu băţul. peste organele genitale sau în părţi moi ale corpului. datorate toxicomaniei părinţilor. înecarea sau sufocarea. încuierea copilului afară pe vreme rece şi fără haine potrivite.folosirea copilului la activităţi care depăşesc capacităţile şi rezistenţa sa fizică. 2003: 9) Intoxicaţii ale copilului. electrocutarea. a medicaţiei prescrise. folosirea inadecvată a substanţelor cu regim special. În ambele cazuri. conducerea maşinii sub influenţa alcoolului şi având un copil în maşină. Aceste tipuri de activităţi pot afecta echilibrul psihic al copilului. • pedepsele crude sau inumane (acte ce cauzează suferinţă fizică şi/sau psihică extremă): refuzul de a da copilului mâncare sau apă pe perioade îndelungate. victimizând copilul. S-a propus ca modalitate de limitare a conceptului de abuz asupra copilului să se considere doar vătămările produse în mod deliberat.introducerea în organismul copilului altfel decât sub control medical a oricărei substanţe care ar putea afecta temporar sau permanent funcţiile unuia sau mai multor organe şi ţesuturi (exemplu. imobilizarea copilului în cătuşe sau frânghii. dacă sunt contrare preocupărilor specifice vârstei sale. Acest lucru este dificil de evaluat. ţigări. disciplinarea fizică a unui copil mic. lovirea capului copilului de zid sau de alte obiecte. administrarea unei diete necorespunzătoare vârstei copilului (diete bizare. părinţii solicită medicilor şi personalului medical numeroase investigaţii medicale sau chirurgicale. Este foarte greu de evaluat dacă vătămarea produsă este urmarea unui act deliberat sau este urmarea pasivităţii şi neprotejării copilului. constrângerea copilului de a sta în cadă cu apă rece. sunt înjositoare (exemplu: cerşitul) şi împiedică realizarea sa şcolară sau profesională. folosirea unor şocuri electrice de tensiune joasă. a medicamentelor curente şi a cantităţilor mari de alcool. constrângerea copilului să mănânce materiale necomestibile (exemplu: săpun. cureaua sau cu alte obiecte în cap. sare în exces). Cazuri particulare (Ghid pentru profesionişti. • minori exploataţi prin muncă . securitatea sau bunăstarea copilului) . Sindromul Munchausen prin intermediar Părinţii pot fi responsabili pentru o patologie indusă prin administrarea voluntară a unor medicamente sau prin susţinerea existenţei unor simptome la copil care nu au fost niciodată confirmate de specialişti.

1999: 48): • copiii supuşi abuzului fizic minor (suprafeţe de piele înroşite. inconsecvente. „Este o formă de rele tratamente aplicate copilului cu vârstă sub un an sau chiar sub şase luni. Scuturatul copilului poate apărea la un moment dat ca fiind mai acceptabil şi mai puţin periculos decât lovirea lui.). evaluarea gravităţii manifestării ţine seama de vârsta copilului victimă. Adeseori consecinţele scuturării sunt prezentate de către părinţi sau îngrijitori în cadrul unei boli a copilului. mai ales datorită ignorării gravităţii potenţiale a unor astfel de manevre. John Caffey introduce termenul devenit clasic de sindrom al copilului scuturat. dar nu avem certitudinea comiterii lor în prezent. leziuni uşoare). Categoriile de copii care se pot diferenţia după gravitatea efectelor abuzului sunt (Roth-Szamoskozi. un pediatru radiolog. Este boala autentică? Semnele scuturării sunt oare anterioare sau posterioare bolii? Toate acestea sunt probleme greu de rezolvat în practică. 61 . arsuri etc. În 1972. -copiii supuşi abuzului fizic major (cap spart. ca răspuns la tensiunea pe care o creează prin scâncetul neîncetat. iritant. Scuturatul copilului se poate petrece într-un context de violenţă intenţionată dar şi de comportamente inadecvate. în această situaţie diagnosticul este încă şi mai dificil de stabilit. Echipele care lucrează cu astfel de cazuri sunt foarte preocupate şi solicitate emoţional şi de aceea se impune funcţionarea în pluridisciplinari ta te pentru a se proteja de proiecţiile agresive sau de minimalizări sau dramatizări excesive atunci când se iau măsurile necesare în astfel de situaţii”. de tabloul clinic iniţial care poate pune sub semnul întrebării prognosticul vital şi de severitatea sechelelor neurologice. în privinţa cărora avem cunoştinţă despre comportamente şi situaţii care indică posibilitatea unor rele tratamente care ar fi suportate de către minor (diferite tipuri de neglijare sau de abuz). ale părinţilor sau ale celor care îngrijesc sugarul. „whiplash shaken infant syndrome” prin care descrie un tablou clinic cuprinzând hemoragii retiniene. Sindromul copilului scuturat (text extras din Copilul în dificultate). Studiile care se ocupă de prevalenta fenomenului de abuz în populaţie pot da indicii estimative privind ponderea acestor copii. Rămâne principala cauză a decesului consecutiv relelor tratamente: aproximativ 15% dintre acestea. • categoria copiilor cu risc. coaste rupte.orice semn funcţional pentru a obţine investigaţiile şi procedurile dureroase şi distructive pentru copil. Aceasta se referă la o populaţie de copii necunoscută precis ca număr sau ca pondere. hematom subdural sau subacehnoidian şi absenţa oricăror leziuni externe ale traumatismului. mâini. Diagnosticarea relelor tratamente la un sugar de câteva luni este un proces complex şi dificil în absenţa unor semne exterioare ale traumatismului şi a identificării factorilor de risc.

6% sunt vânzători ambulanţi.4% recunosc că munca i-a împiedicat să urmeze şcoala. pe străzi. iar 2. fac curăţenie. 8. cum ar fi: lovirea copilului cu mâna sau cu un obiect.• categoria minorilor exploataţi prin muncă face parte din această înşirare deoarece se referă la includerea copilului în activităţi care depăşesc capacităţile rezistenţei sale fizice.).8% spală maşini. 62 . la şcoală. muncesc în agricultură sau zootehnie. în instituţiile medicale.2% de copii care cerşesc. corectarea şi controlul. 21. având ca scop disciplinarea. ciupirea. Dintre copiii care muncesc. depresie etc. Violenţa psihică. 10. tristeţe. Un raport al Institutului Naţional de Cercetare ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (după Popa. ceea ce înseamnă că în întreaga lume milioane de copii sunt pedepsiţi fizic şi emoţional de aceia care ar trebui să-i îngrijească. 20. Legătura dintre pedeapsa corporală şi cea psihică Pedeapsa corporală (fizică) poate avea efecte psihice asupra copilului (exemplu: cauzează scăderea stimei faţă de sine. iar 14.6% încarcă.1% au declarat că muncesc în timpul anului şcolar. 10.6% chiar în timpul programului de studii. mai ales de ziare. Suferinţa fizică poate fi cauzată prin mai multe metode.83% au evitat să răspundă (fără să nege însă). 53.66% dintr-un lot de familii intervievate au declarat că îşi trimit unul sau mai mulţi copii sub 15 ani la muncă. iar alţii strâng gunoaie. trasul de păr. Dimensiunea problemei Este dificil să obţinem date reale despre folosirea pedepsei fizice asupra copilului. Dintre muncile prestate de copii se indică un procent de 23. Pedeapsa corporală ca metodă de disciplinare a copilului Ce este pedeapsa corporală? „Pedeapsa corporală sau fizică înseamnă folosirea forţei fizice cu intenţia de a cauza un grad de durere sau disconfort. Părinţii (şi educatorii) au tendinţa să nu raporteze acest fenomen şi este imposibil să obţinem informaţii de la copiii mici. dar sunt mult mai obosiţi. 2003). la locurile lor de muncă.7% afirmă că munca nu i-a silit să abandoneze şcoala.03. Atât evidenţele statistice cât şi cele populare arată că pedeapsa corporală este aplicată în aproape toate societăţile. schimbarea comportamentului sau din credinţa că este util în educarea copilului. Pedeapsa corporală este aplicată copiilor. acasă. scuturarea etc. care include tratamente umilitoare sau degradante şi ameninţări la adresa copilului poate fi la fel sau chiar mai dăunătoare pentru copil” (IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect. descarcă sau cară marfă.1998) prezintă date după care 5. ruşine. 26.

Copiii ar putea suferi răni care necesită atenţie medicală.Până acum 11 ţări au interzis aplicarea pedepsei corporale asupra copiilor. Nici ele nu sunt însă total lipsite de pericol pentru sănătatea sa mentală. deoarece transmit copilului mesajul violenţei fizice. Pedepsele minore aplicate în mod obişnuit nu dăunează sănătăţii şi integrităţii corporale a copilului. trasul de păr şi de urechi etc. Acceptarea socială Există justificări comune pentru justificarea pedepsei corporale în diferite culturi şi contexte. În unele ţări au fost raportate modalităţi de pedeapsă corporală ca: forţarea copilului să stea ore întregi în soare. Abuzive sunt considerate în primul rând pedepsele din categoria celor grave. fără să fie ieşite din comun. stima de sine scăzută. nu să corecteze comportamentul copilului. ele pot să conducă la traume psihice. . Cercetările au demonstrat că există o corelaţie directă între pedeapsa corporală şi depresie. sunt aplicate foarte des copiilor.folosirea curentului electric şi altele provocatoare de urme adânci şi răni. inadaptare socială şi relaţii sărace cu părinţii şi cu autorităţile. Ele pot fi considerate abuzive şi în cazurile când. De la pedeapsa corporală la abuzul fizic asupra copilului 63 . ceea ce poate cauza răni sau sângerări. impropriu sau în neconcordanţă cu faptele comise. pentru a-i respecta pe cei mai în vârstă. nu a societăţii. înfometarea acestuia. ceea ce poate cauza tuse şi vomă. Lovirea copiilor poate cauza sângerări. pe care le definim ca cele care comportă un risc substanţial pentru sănătatea şi integritatea corporală a minorului. Impactul asupra copiilor Răni fizice şi psihice Cercetările făcute în diverse ţări arată severitatea efectelor negative a pedepsei corporale asupra copilului. pentru a munci din greu şi a fi supus. să îşi contorsioneze trupul şi să stea ore întregi în acea poziţie. nu s-a întâmplat nimic rău cu cei cărora li s-a aplicat. probleme de vedere. leziuni ale organelor interne. folosirea unor instrumente periculoase a unui furtun sau cablu. Argumentele principale care susţin aplicarea pedepsei corporale sunt: copiii au nevoie de metoda aceasta de disciplinare pentru a învăţa ceea ce este rău şi ceea ce este bine. cum sunt crescuţi copiii este problema familiei. lasă urme permanente şi pot cauza chiar moarte. a unui cuţit etc. Pedeapsa corporală (sau fizică) devine abuz fizic atunci când atrage după sine consecinţe care pun în pericol sănătatea fizică şi psihică a copilului şi are efecte negative asupra dezvoltării acestuia. părinţii sunt uneori foarte stresaţi din cauza sărăciei sau suprasolicitării şi nu sunt de acord că soluţia este îndepărtarea cauzelor acestor stresuri. pedeapsa corporală a fost aplicată de-a lungul generaţiilor şi. dar şi atunci când pedepsele nu corespund greşelilor comise de copil sau când ele sunt menite să aducă satisfacţii adultului. să fumeze ardei iute. Folosite în mod repetat. chiar la o singură aplicare (arsuri cauzate copilului.

sancţiunea trebuie să fie. j) sancţiuni prin activităţi. ci traumatizat din cauza reprezentării demnităţii sale călcate brutal în picioare de către părinte. bătaia care afectează puternic demnitatea copilului. ele nu îşi spun până unde să mergi cu folosirea lui şi în ce moment măsurile disciplinatorii devin distructive pentru copil. avertizare. «nu ascunde bâta de copil». repetarea de mai multe ori a unor teme nereuşite (Mitrofan şi Mitrofan. Nu trebuie scăpat din vedere faptul că. şi pe de altă parte. El nu trebuie considerat ca un mecanism al perceperii voinţei noastre. Ei pot face o confuzie între educarea. părintele trebuie să îl ajute pe copil să înţeleagă bine în ce a constat abaterea şi de ce este necesară măsura luată pentru ca evitarea conduitei negative să se bazeze nu pe frică şi teamă ci pe convingere. obiecte vestimentare promise etc. Părinţii trebuie să manifeste multă grijă. Pentru a avea efect pozitiv. exerciţii. teme. în primul rând. «îl bat ca să-1 fac om» (Muntean. bătaia are o semnificaţie mult mai profundă şi mai gravă pentru psihicul copilului.). pe care copilul şi-1 formează încă de la primul contact cu lumea exterioară. 2002). deosebit de impresionabil simpla aluzie la unele abateri şi nerealizări au efecte mult mai puternice decât sancţiunile mai severe asupra unui copil mai puţin sensibil şi mai puţin impresionabil. „Educaţia copilului este strict dependentă de maturitatea noastră privind capacitatea noastră de a înţelege micul univers. Din categoria pedepselor trebuie exclusă lovirea fizică. bătaia este forma cea mai manifestă de umilire. disciplina copilului şi maltratarea lui. corespunzătoare şi concordantă culpei. a jocurilor. Părinţii nu trebuie să ţină cont în modul lor de a-şi educa copiii de proverbe de tipul «bătaia e ruptă din rai». k) multiplicarea sarcinilor casnico-gospodăreşti. Căci dacă proverbele îşi spun cum să disciplinezi copilul folosind băţul. a participării la unele jocuri sportive. excursii etc. multă răbdare şi mult tact în aplicarea sancţiunii/pedepsei. 1991). în aşa fel încât aceasta să nu aibă efecte psiho-traumatizante asupra personalităţii copilului.„La nivelul familiei sancţiunea poate lua diferite forme: • morală (dezaprobare. Pentru un copil sensibil. 1999)” (Irimescu. În plan matrimonial economic (anularea surselor de bani. critică. Departe de a constitui o simplă ciocnire urmată de o durere fizică trecătoare. copilul îşi formează personalitatea în condiţiile lui de viaţă şi în împrejurările în care îşi desfăşoară activitatea lui psihică. pe de o parte.” trec în opusul intenţiei părintelui de „a face om din el”. admonestare). i) interdicţii şi privaţiuni (interzicerea vizionării unor spectacole. adaptată la particularităţile psihologice specifice vârstei şi particularităţile psihologice individuale. Ana. dar nici ca o fiinţă ce prezintă şi la 64 . emotiv. probleme în plus faţă de cele cerute la şcoală. Un copil supus unei maltratări nu este îndurerat pentru că îl doare. În cazul folosirii pedepsei.).

unele interese, uneori neinteresante, dar plin de dorinţe, sentimente ce trebuie stimulate în cadrul complexităţii factorului educaţional. Spiritul lui de observaţie, imaginaţia, perceperea, gândirea şi orice conexiune pozitivă în relaţia copilului cu mediu se desăvârşeşte numai sub influenţa unei bune educaţii familiale.” (Irimescu, 2002). Părinţii admiratori ai comportărilor brutale pierd răbdarea de a-şi dirija copiii în mod raţional. Ei vor să impună cu forţă felul lor de gândire şi acţiune, ceea ce constituie o greşeală. Pălmuirea copilului nu trebuie considerată ca o necesitate pedagogică. E adevărat că unii copii trag învăţăminte serioase după asemenea pedepse, dar alţii sunt revoltaţi asupra felului în care părinţii voi să-i convingă. Când pedepsirea prin pălmuire este de neînlăturat, ceea ce se întâmplă foarte rar, poate da şi rezultate bune. Impresia lăsată copilului, în cazul acesta, poate fi de lungă durată, iar copilul să evite pe viitor asemenea constrângeri. Reprimarea bruscă a unor purtări nepermise poate fi dăunătoare, căci dacă nu este îndreptăţită poate crea complexe care să pregătească la copil o stare de revoltă permanentă. Argumente împotriva folosirii pedepsei fizice; • limitele între pedeapsa fizică şi abuz pot fi adese ambigue - orice părinte care apelează la pedeapsa fizică poate în anumite condiţii să evolueze spre abuz; • pedeapsa fizică face parte din categoria „întăriri negative” (frica de durere sau de lovituri nu pot constitui o motivaţie autentică pentru un comportament deziderabil); recurgerea frecventă la pedeapsa fizică implică precocitatea capacităţii şi autorităţii parentale. În cazul în care copilul răspunde doar la pedeapsa fizică, putem aprecia că autoritatea părinţilor şi-a pierdut puterea; • pedeapsa fizică are ca rezultat formarea la copil a unei mentalităţi de învins şi nu de învingător. Diferenţa între disciplinare şi abuz este foarte bine evidenţiată în tabelul următor, unde sunt prezentate caracteristicile disciplinării copilului care nu au efecte negative asupra acestuia şi caracteristicile disciplinării considerate drept abuz asupra copilului. Diferenţa între disciplinare şi abuz (Muntean, 2001: 65) (prelucrat după Mitchell şi Withman, 1994) Consecinţe sociale ale pedepsei fizice Cel mai puternic mesaj transmis neintenţionat copilului prin folosirea pedepsei corporale este acela că violenţa este un comportament acceptabil, că este în regulă cu o persoană puternică să folosească forţa pentru a corecta pe cel mai slab. Aceasta ajută la perpetuarea unui ciclu al violenţei în familie şi societate. Violenţa domestică şi efectele ei asupra dezvoltării copilului
65

Violenţa intra-familială este un act sau un ansamblu de acte la săvârşirea cărora se foloseşte un anumit grad de forţă fizică, realizat în cadrul unui grup care îndeplineşte funcţii familiale. (L.A.D.O. 1997). Violenţa domestică afectează funcţionarea familiei în cele mai evidente dar şi în cele mai ascunse mecanisme ale ei. Ea conduce la construirea unor destine nefericite pentru toţi membrii ei. Căci efectele nu sunt doar acum şi aici, ci ele repercutează într-un viitor fără limite. „Funcţia principală a familiei, creşterea copiilor, este distorsionată, cu largi şi dramatice consecinţe în viitor. Perturbarea acestei funcţii se petrece în general, ca o stare de boală cronică ce se acutizează în momentele evenimentelor de violenţă. Cercetările arată că trauma copiilor care cresc într-o atmosferă de violenţă, chiar dacă nu ei sunt victimele directe, este mai intensă şi cu consecinţe mai profunde şi mai de durată decât în cazul copiilor care sunt victime directe ale abuzurilor şi neglijării din partea părinţilor (Catheline, Marcelii, 1999)” (Muntean, 2001: 65).
Nr. Crt. 1 Disciplină Măsurile luate de adult sunt relaţionale în mod logic cu comportamentul „indisciplinat” al copilului Nu se face un proces copilului; copilul nu este „judecat” Pedeapsa se referă doar la situaţia prezentă Abuz Măsurile sunt lipsite de logică: legătura între faptă şi pedeapsă este abstractă Copilul şi comportamentul lui sunt judecate şi etichetate: „eşti un copil rău, prost...” etc. Se referă Ia greşelile din trecut şi la alte greşeli care se cumulează

2 3

4

Are ca şi consecinţă dezvoltarea motivaţiei intrinseci a copilului (copilul Dezvoltă motivaţia extrinsecă a face lucrurile cum trebuie din proprie copilului (a face cum trebuie pentru a iniţiativă şi nu impuse de control scăpa de pedeapsă) dinafară) şi a sensului autodisciplinei Copilul nu este umilit şi supus Există o oarecare libertate (între anumite limite ştiute de copil) de alegere a pedepsei Copilul învaţă să-şi asume responsabilitatea pentru faptele sale Copilul este umilit de adult şi supus cu forţă Nu permite alternative şi nici nu implică gândirea copilului asupra situaţiei Adultul are responsabilitatea reacţiilor şi a comportamentelor copilului

5 6

7

66

8

9 10

Se bazează pe o relaţie Are la bază conceptul de respect şi inferior/superior, dominantă şi control egalitate între copil şi adult al adultului asupra copilului Dezvoltă în copil sentimentul că Dezvoltă capacitatea copilului de a doar adulţii pot rezolva problemele rezolva probleme copiilor Demonstrează copilului dragostea Demonstrează copilului şi afecţiunea adultului ostilitatea adultului faţă de el

Funcţiile parentale nu mai pot fi împlinite. O mamă victimă a violenţei soţului este mai puţin capabilă să asigure îngrijirile de bază necesare copilului (hrană, casă, haine, sănătate fizică, sau să-1 protejeze pe acesta de răniri, accidente, pericole fizice sau sociale). Copleşită de ruşine pentru ceea ce i se întâmplă, de sentimentul eşecului în cea mai importantă relaţie interpersonală, de teroare, de autoacuzaţii (Polman, 1994) femeia nu mai este capabilă de a juca nici unul din rolurile impuse de viaţa familiei. Comportamentul agresiv al părinţilor are consecinţe nefavorabile a-supra procesului de dezvoltare şi maturizare psiho-comportamentală a copilului. Violenţa în familie duce la perturbări emotiv-acţionale ale personalităţii, la un nivel mintal scăzut, la incapacitate de a-şi controla şi înfrâna tendinţele şi impulsurile, la tulburări de caracter, tulburări ale afectivităţii, imaturizare caracterologică, inadaptare socială. „Copiii martori, supuşi indirect agresiunii intrafamiliale manifestă o anumită nesiguranţă, o lipsă de încredere în ei, de unde şi lipsa iniţiativei. Sunt timizi, anxioşi, cu un oarecare grad de infantilism. Inteligenţa este în cel mai bun caz de nivel mediu. Climatul familial conflictual îi determină să fugă de realitate, să se retragă în fantezie. Sunt prezente tulburări de contact, sentimente de culpabilitate şi complexe de inferioritate. Identitatea de sine este perturbată, performanţele sunt diminuate iar randamentul şcolar este scăzut. Au nevoie de înţelegere şi afecţiune” (Violenţa în familie, 1998, pp. 35-36). Majoritatea copiilor care trăiesc într-un mediu familial dominat de violenţă sunt foarte timizi, intră foarte greu în contact cu ceilalţi, nu au iniţiativă. Prezintă serioase deficienţe de socializare familială şi şcolară, concretizate prin fugă de acasă, abandon şcolar, consum de alcool, acceptarea unor anturaj e nefaste care au exacerbat labilitatea lor morală şi afectivă şi au constituit factori favorizanţi pentru comportament delincvent. Reacţia şi structurarea personalităţii copilului care creşte într-o atmosferă violentă nu este uniformă pentru toţi indivizii. Intervine aici fenomenul de rezilienţă a copilului care-i va face pe unii dintre ei, câţiva mai puternici, să facă faţă forţei distructive a violenţei domestice şi să scape mai puţin marcaţi. Este însă o şansă pe care o au doar unii copii, şi în virtutea căreia nu poate fi neglijat efectul nociv al violenţei domestice asupra dezvoltării noilor generaţii. „Traumele care au loc în afara familiei nu zdruncină fundamental încrederea copilului în lumea exterioară deoarece se păstrează nealterată figura
67

Aici eforturile de compensare ale copilului ajung într-o înfundătură periculoasă. pp. 49-50). Într-un climat familial dominat de violenţă şi relaţii bazate pe agresivitate şi supunere. Se precizează că. ele pot avea efecte nedorite în ceea ce priveşte comportamentul acestor copii în viitoarea lor calitate de părinţi” („Abuzul şi neglijarea copilului în familie”. bătaia. varietatea de tipuri sau forme de abuz şi neglijare a copilului în familie ne arată că avem de-a face cu situaţii nedorite. existând şi posibilitatea de perpetuare transgeneraţională a maltratării. Trauma psihică suportată de către copil îi poate afecta acestuia starea de sănătate mentală şi somatică. ameninţătoare şi de ajutor” (Revista de Securitate Comunitară. Situaţia este valabilă pentru trei forme de abuz analizate: fizic. „Analiza pe tipuri de conflicte intrafamiliale (ceartă. pedeapsa fizică aplicată copiilor de către părinţi.1/2003: 45). sistemul de relaţii şi siguranţa intra-familială. care afectează. Din păcate. „Dimensiunile cantitative privind amploarea fenomenului. 5/2002: 62). în Revista de Asistentă Socială nr. dar acasă există siguranţă şi susţinere demnă de încredere. Concluzii În România. nr. O situaţie mult mai complexă apare atunci când. în cazul abuzului fizic. continuă să fie un fenomen destul de răspândit în România şi în societăţile 68 . comparativ cu 18% pe total ţară. rămânând neatinse. majoritatea familiilor au copii minori din România. educaţional şi psihologic. pe baza declaraţiilor subiecţilor proporţia gospodăriilor în care există violenţă între soţi este în eşantion de 8%. cât şi abuzului fizic. Chiar dacă anumite forme de abuz sau neglijare nu sunt grave în sine sau se produc cu frecvenţă redusă. chiar persoanele de încredere devin agresori.parentală care îl poată apăra. copiii sunt cei care au cel mai mult de suferit. Schema este relativ simplă: lumea este periculoasă şi ameninţătoare. Copiii suferă alături de mamele lor adevărate traume. Copilul nu mai are criterii prin care să diferenţieze între figurile de relaţie prietenoase şi duşmănoase. valoarea acestuia ajunge la aproape 50% în familiile cu violenţă şi consum mare de alcool. violenţă/bătaie între soţi şi consum de alcool) relevă că abuzul are valorile mai mari în familiile în care este prezentă violenţa între soţi şi existenţa unui băutor înrăit (de băuturi alcoolice)” (Abuzul şi neglijarea copilului în familie în Revista de Asistenţă Socială nr. întrucât copilul nu este ferit de pericole şi de vătămare nici măcar în sânul familiei. iar în unele cazuri abuzului sexual. iar a familiilor în care cel puţin un membru al familiei este băutor „înrăit” este de 10%. în cazurile violenţei familiale. într-un fel sau altul. ei pot fi supuşi continuu atât abuzului emoţional. abuzul şi neglijarea copilului reprezintă astăzi o problemă acută. l/ 2003. uneori dramatice.

cum sunt bătaia cu diferite obiecte (10%). aplicarea unor penalităţi nonviolente. 69 . de aceea se impune informarea şi schimbarea atitudinilor tuturor factorilor implicaţi . pedagogi. prin extrapolarea la nivelul populaţiei de minori ne arată ca în această situaţie se află circa 25. lovirea copilului oriunde se nimereşte atunci când părintele este supărat (21%) sau acea formă severă de bătaie în urma căreia copilului îi rămân urme (5. potrivit datelor de sondaj. în 16% cu mâna şi diverse obiecte şi în 5% din cazuri numai cu obiecte. se impun elaborarea şi derularea de programe. personal medical. pp. nivelul scăzut de educaţie şi informare. 49-50). în Revista de Asistenţă Socială nr. 79% din cazuri. în situaţii contrare.2%). abuzul fizic şi pedeapsa fizică severă. medicale şi sociale ale fenomenului.7%) trebuie să semnalăm proporţiile relativ însemnate ale gospodăriilor în care sunt aplicate forme mai grave de pedeapsă fizică. Dintre acestea. metodologii şi servicii pentru prevenirea şi intervenţia în cazurile de abuz şi neglijare. Schimbarea mentalităţii faţă de problema abuzului şi neglijării se poate realiza numai printr-o educare şi informare susţinută a actorilor sociali cu privire la dimensiunile şi consecinţele psihologice.5%.000 de copii.5%)” („Abuzul şi neglijarea copilului în familie”. poliţişti. şcolar sau social. bătaia este practicată în aproape jumătate din numărul gospodăriilor cu copii în întreţinere (47. „Chiar dacă pedeapsa fizică tradiţională (bătaia cu mâna în urma căruia nu rămâne urme) deţine ponderea cea mai importantă în structura pedepsei fizice aplicate copilului (37. ţinând seama de specificul unor modele culturale pe care le are pedepsirea fizică a copilului.copii. În România. Faptul că şi părinţii şi copiii asociază pedepsirea fizică cu disciplina sau îndreptarea greşelilor înseamnă că atât părinţii. Această din urmă proporţie. De aceea.contemporane şi este una dintre formele cele mai „uzuale” folosite de părinţi în „educarea” sau disciplinarea copilului. se poate realiza o distincţie între pedeapsa fizică tradiţională sau convenţională. părinţi. astfel ca ei să poată învăţa în alt mod să distingă binele de rău. prin încurajarea lor atunci când se comportă bine şi. chiar dacă se reduce la 0. Factorii comuni care apar în toate analizele şi pot fi consideraţi cauze ale abuzului şi neglijării copilului sunt sărăcia. copiii sunt bătuţi numai cu mâna. judecători. „Analiza comparativă a rezultatelor acestor cercetări întreprinse până acum în România cu privire la abuzul şi neglijarea copilului în familie relevă anumite regularităţi privind formele de manifestare şi cauzele acestui fenomen. trebuie educaţi cu privire la existenţa altor moduri eficiente şi nonviolente de disciplinare şi instruire a copiilor. factori politici. în condiţiile existenţei şi conjugării mai multor factori de risc din mediul familial. 1/2003. cât şi copiii. pentru cazurile cu frecvenţă ridicată (se întâmplă des şi foarte des). Abuzul şi neglijarea sunt comportamente fundamentale pe anumite modele culturale bine înrădăcinate.

putem menţine consecinţele fizice ale abuzului şi violenţei fizice ca. 1/2003: 5) Cercetările şi studiile efectuate în ceea ce priveşte maltratarea copilului confirmă legătura strânsă de asociere dintre formele de abuz şi cele de neglijare. efectele abuzului sunt mai uşor de identificat. Cu cât intervenţia şi recuperarea se fac mai târziu faţă de momentul producerii abuzului. dar de cele mai multe ori efectele lui nefaste însoţesc individul de-a lungul întregii vieţi. Consecinţele abuzului asupra copilului pot fi clasificate în trei mari categorii: „Se pot distinge consecinţele directe ale maltratării. Relele tratamente aplicate copiilor în familie se întrepătrund şi afectează puternic personalitatea copilului. cu repercursiuni majore în timp. arsuri. contuzii. Pe lângă consecinţele fizice.” (Revista de Asistenţă Socială nr. tulburări de comportament (agresivitate sau retragere. vise anxioase). 1999: 28). anorexie. „În ceea ce priveşte consecinţele directe ale maltratării. cu atât sunt mai dificile şi cu şanse mai reduse de succes” (Organizaţia Salvaţi Copiii/Alternative sociale. fracturi repetitive şi multiple. tulburări ale sferei sfincteriene (enurezis. ca de exemplu teama de întuneric) sau psihotice (disociere. de exemplu). şi nu de puţine ori prezintă un risc major pentru sănătatea fizică şi psihică a acestuia. automutilare). Pe termen scurt.conflictele şi destrămarea familiilor. 2002: 20). fragilitate somatică” (Ionescu. depresie. Consecinţe psiho-sociale ale abuzului fizic asupra copilului Semnele şi consecinţele abuzului fizic Efectele abuzului fizic asupra copilului sunt deosebit de periculoase pentru dezvoltarea normală a personalităţii copilului. 1999: 28). gânduri copleşitoare). în cazuri grave putând conduce chiar la deces. de exemplu. 70 . bulimie). alcoolismul şi comportamentul deviant al părinţilor. 2002: 19). tulburări ale somnului (insomnii. plăgi. maltratarea dă naştere şi la diferite tulburări psihopatologice la copil: tulburări psihosomatice. consecinţe asupra dezvoltării copilului şi consecinţe pe termen lung” (Ionescu. simptomatologia dezvoltată de victimă este preponderent de tip somatic şi emoţional. Consecinţe directe „Putem să ne dăm seama că un copil a fost supus unei forme de abuz (sau neglijare) observând şi analizând modificările produse în comportamentul său în comparaţie cu cel cunoscut până în acel moment” (Organizaţia Salvaţi Copiii/Alternative sociale. analizat şi de ameliorat. „Abuzul nedepistat şi netratat produce modificări grave în structurarea personalităţii copilului. tulburări nevrotice (fobii. percepţie greşită a pericolului. Imediat după comiterea abuzului. tulburări alimentare (greaţă.

vigilenţă anxioasă. ceea ce conduce la întârzierea dezvoltării staturo-ponderale şi mentale. din nevoia disperată de a atrage atenţia.Să subliniem că tulburările psihopatologice prezentate de copiii maltrataţi nu au nimic specific. deformări ale membrelor. • Tulburări cu exprimare somatică: rahitism. păr smuls). deficite senzoriale. polarizate fie spre ascultare necondiţionată. Anumite boli sau accidente pot provoca simptome asemănătoare. curiozitate scăzută sau absentă. Dacă se petrece acest lucru. evită orice confruntare cu părintele. hemoragii cerebrale sau retiniene. de înţelegere. 2003). frica de separare” (IXth ISPCAN European Conference Preveting Child Abuse and Neglect. atitudini provocatoare. anorexie mentală. leziuni ale organelor interne. pare excesiv de docil. escoriaţii. carenţe alimentare. vise. motivează ciudat urmele de pe corp/nu-şi aminteşte cauza lor. fracturi osoase. Se poate întâmpla ca semnele şi simptomele identificate să dispară prin îndepărtarea copilului de mediul său familial. manifestând teribilism şi violenţă în relaţiile interpersonale. mânie. • Aspect clinic: diverse leziuni consecutive traumatismelor directe (echimoze. diagnosticul se poate considera confirmat chiar prin acest fapt” (Ghid pentru profesionişti. paralizii oculare. fie spre instabilitate: nu vrea să se aşeze. copil „meduzat” (înlemnit) faţă de anturaj. encopreză. Relele tratamente aplicate copilului pot fi întâlnite la orice vârstă a copilului şi în toate mediile. 2003: 6). dimpotrivă. forma ei. Trebuie menţionat faptul că nici un semn luat în considerare în mod izolat nu ne permite afirmarea existenţei unei situaţii de maltratare. dificultăţi de autocontrol. cu reacţii de apărare fizică motivate sau. • Manifestări comportamentale. enureză. partea de corp unde apare leziunea. suferinţele psihologice sau abuzurile sexuale sunt mai greu de identificat. • Trăiri emoţionale: teamă. semnele maltratării fizice pot fi constatate la următoarele niveluri: • Starea generală: confruntarea cu situaţiile de abuz consumă energetic. sunt suficiente pentru a afirma existenţa unor situaţii de maltratare. „Uneori însă. vulnerabilitate la situaţii stresante. zgârieturi. nanism. hiperactivitate generată de frustrările repetate etc. dermatoze. Acestea pot fi şi semnul unei stări de disconfort psihologic a copilului. „În general. deficit al limbajului. insomnii precoce. leziuni la nivelul sistemului nervos central (dizabilităţi motorii. hematoame în locuri neobişnuite. De aceea profesioniştii care lucrează cu copilul trebuie să aibă 71 . comă). fără nici o legătură cu maltratarea. tulburări de somn. în timp ce maltratarea fizică este cel mai adesea uşor de identificat prin semnele caracteristice care pot fi identificate pe corpul copilului. învăţare. asocierea între anumite tipuri de leziuni ţinând seama şi de vârsta copilului. neîncredere. coşmaruri. motivaţie săracă. psihosocial.. convulsii. împietrit sau bizar.

conduce la un nivel scăzut al stimei de sine şi autoîncrederii. Alte variabile. .sexul copilului.sprijinul existent (de exemplul. De asemenea. 1999: 29). . • caracteristicile personale ale victimei (vulnerabilitate sau rezistenţă la stres). • caracteristicile abuzului” (Organizaţia Salvaţi Copiii/Alternative sociale. abilitatea cognitivă şi progresul în educaţie au fost găsite ca fiind mai scăzute în comparaţie cu acei copii care nu au suferit abuz fizic. cognitivă şi progresul educaţional al acestora. copiii maltrataţi fizic fiind predispuşi prezentării unor tulburări de comportament. precum şi incapacitatea de a controla impulsurile agresive: funcţionarea personalităţilor ca viitori adulţi poate fi. „La acestea se mai pot adăuga: • nivelul de comprehensiune al victimei. . este vorba frecvent de abuzul sexual” (Ionescu. ulterior aceştia vor manifesta o încredere minimă în părinţi. Abuzarea fizică a copilului contribuie la realizarea unui dezechilibru între principalele activităţi specifice vârstei: hrănire. efectele maltratării asupra dezvoltării copilului depind de diferite variabile. „Cele mai evidente efecte ale abuzului fizic asupra copiilor sunt observate în sfera comportamentului. Ori. mentală. atunci când este cazul. 2002: 20). deci. sunt: • gravitatea şi frecvenţa episoadelor de maltratare.plasarea în afara familiei din motive de maltratare. împiedică dezvoltarea unui sentiment puternic de ataşament faţă de o 72 .autorul maltratării. odihnă. . deficitară. reţeaua socială a copilului). în mod evident. ceea ce validează una din ipotezele studiilor amintite” (Spânu. apropierea. Dacă în copilărie dezvoltarea copiilor este distorsionată din cauza abuzurilor fizice în primul rând. . Cealaltă componentă a studiilor o reprezintă relaţia dintre maltratarea fizică a copilului şi comportamentul său antisocial ca viitor adult. Studiile care precizează tipul de maltratare la care copilul este supus sunt rare şi. Consecinţe asupra dezvoltării copilului „Cea mai mare parte a cercetărilor privitoare la consecinţele relelor tratamente asupra dezvoltării copilului au fost efectuate în Statele Unite şi se referă la maltratare în general. • stadiul de dezvoltare pe care copilul 1-a atins în momentul episodului. în general în adulţi. Studiile realizate în Marea Britanie şi Statele Unite având un eşantion reprezentativ de copii maltrataţi au evidenţiat corelaţia dintre abuz fizic şi dezvoltarea fizică.variabilele sistemului familial. tipul de maltratare. dintre care prima este. şi se vor caracteriza prin inabilitatea de a tolera ataşamentul. Un număr semnificativ de adolescenţi infractori au fost abuzaţi fizic în copilărie.capacitatea de a recunoaşte semnele care pot sugera existenţa unor suferinţe mai puţin evidente. 1998: 79). la fel de importante. joacă. dar şi emoţionale ale adulţilor asupra copiilor.

abilităţile de rezolvare a problemelor. „Copiii abuzaţi fizic exprimă multe afecte negative (Gaensbauer şi Hiatt. Barnett. „Unele dintre caracteristicile individuale sau de mediu pot totuşi constitui factori protectivi care vor permite copiilor să compenseze efectele maltratării. Schneider-Rosen. Imaginea de sine a copiilor maltrataţi nu se poate elabora în mod satisfăcător. într-o situaţie socială normală. existenţa unui model de reuşită şcolară sau implicarea în activităţi sportive. Mai mulţi autori subliniază agresivitatea copiilor care au fost martori ai violenţei conjugale (Miller-Perin şi Perrin. nu numai prezenţa factorilor de protecţie pot apăra copilul de efectele devastatoare ale maltratării ci mai ales. 73 . Acest ataşament dezorganizat se exprimă prin comportamente bizare. Consecinţele pe plan afectiv „Copiii care sunt sau au fost supuşi relelor tratamente manifestă un ataşament care face dovada lipsei de securitate (Egeland şi Sroufe. înseamnă că. In faţa unor abordări amicale. 1979)” (Ionescu. 1999: 30). Putem cita ca exemplu de factor de protecţie de mediu: o reţea de susţinere socială în cartier. 1990)” (Ionescu. 1985). Braunwald. nu în cele din urmă. Pe plan individual. Exprimarea emoţiilor este. 1984). 1999: 30). 1989. dovadă de hipervigilenţă şi au reacţii rapide la stimulii agresivi (Lewis. influenţată de existenţa maltratării. în general. 1992 şi Hennesy. Steele (1997) şi Kaufman şi Cicchetti (1989) evocă respectul de sine redus şi faptul că aceştia percep o diminuare a competenţelor. ca. capacităţile bune de coping (de a face faţă). încrederea în sine şi robusteţea pe planul sănătăţii constituie factori de protecţie (Kimchi şi Shaffner. apud Ionescu. Copiii violentaţi dau. interacţiunea dintre factorii de risc şi factorii de protecţie va influenţa consecinţele abuzului asupra copilului. 1994). 1999: 32). modele de ataşament atipic de tip D (în 80% dintre cazuri. Cicchetti şi Cummings. copiii supuşi violenţelor nu îşi adaptează reacţiile faţă de ceilalţi. în comparaţie cu mai puţin de 20% pentru o populaţie de copii care nu au fost maltrataţi)” (Carlson. întreruperi sau blocaje în relaţie. Cicchetti. marchează puternic sensibilitatea copilului. un tip de ataşament atipic denumit dezorganizat/dezorientat sau model de tip D. de asemenea. Rabideau. Braunwald. maltratarea are efecte asupra dezvoltării copilului atât pe plan afectiv. de evitare (George şi Main. cât şi asupra celorlalte aspecte ale dezvoltării şi asupra adaptării şcolare. copiii maltrataţi vor avea reacţii nepotrivite. Evident. de exemplu. De asemenea. Copiii maltrataţi exprimă mai puţin afecte pozitive decât ceilalţi copii. Copiii maltrataţi au. De la vârsta cea mai mică. 1981. de asemenea. de exemplu. ca o reacţie la episoadele dramatice pe care le-au trăit. 1999). care apar în relaţiile cu persoanele care se ocupă de copii.persoană apropiată şi. vor reacţiona agresiv la exprimările emoţionale ale celorlalţi. Carlson şi Cicchetti.

Hammer şi Rosario.„În cazul abuzului fizic sentimentele de inferioritate persistă şi la vârsta adultă. 1982). Cadol. Ei dovedesc o coordonare mediocră (Hughes şi Di Brezzo. După Palacio-Quintin (1991). rezultate inferioare în ceea ce priveşte motricitatea. capacităţile ludice. Hegedeus. pentru abuzul fizic (Kinard. 1999: 32). 1979. D. 1994).. copiii maltrataţi obţin. detaşate. apud Ionescu: 32). Palacio-Quintin şi Jourdan-Ionescu. 1995). „Copiii maltrataţi sunt mai frecvent spitalizaţi din cauza relelor tratamente la care sunt supuşi (abuzul fizic). 1987) şi au deficite perceptivo-motorii (Tarter. 1997)” (Ionescu. 1991. unele variabile intermediare modifică impactul maltratării asupra stimei de sine: este cazul gravităţii. în general. Schwartz şi Jackson. Trickett. Comunicarea este dificilă. în legătură cu tipul de ataşament dezorganizat care îi caracterizează pe aceşti copii. ca un ataşament interpersonal. 1998).. Wendell. marcată de violenţă. mai ales dacă a fost un model parental de agresivitate. în sfârşit. de învăţare şi de regularizarea afectelor şi de exprimarea emoţiilor (Neuberger. Indiferent de controlul evaluării de către părinţi. care evită contactele cu ceilalţi sau reacţionează inadecvat prin comportamente agresive” (Lewis. 1993. Feldman. Goldson. 74 . Se produce o stranie identificare cu acest model. ca şi capacităţile de autonomie. Violenţa este trăită ca o modalitate de schimb. „Diferitele experienţe trăite de copiii maltrataţi . 1992. 1984). Consecinţe asupra celorlalte aspecte ale dezvoltării copilului Alte consecinţe ale maltratării afectează dezvoltarea fizică.faptul de a fi victimă şi/sau martor al violenţei . Alvarado şi colab. în comparaţie cu copiii care nu au fost supuşi unor acte de maltratare. Rosario.Appelbaum. Winston şi Alterman. pentru că violenţa a fost percepută de copil ca un semn al interesului' părintelui faţă de el” (I)Ch ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect. copiii maltrataţi apar ca având competenţe sociale mai reduse decât ceilalţi copii (Salzinger. în ceea ce priveşte dezvoltarea motorie. Abuzul fizic provoacă efecte neurologice care ating regiunile creierului ce răspund de memorie. 2003). fără îndoială. Salinger. în funcţie de tipul de maltratare. profesori sau cei de o vârstă cu ei. O. 1976. competenţele sociale. cognitivă şi de limbaj a copilului. Competenţele sociale reduse pot fi puse. achiziţiile pe planul comportamentelor adaptive şi. motorie. Pe planul dezvoltării fizice se observă mai ales impactul vătămărilor în cazul copiilor maltrataţi fizic (Ammerman şi Galvin.contribuie la dezvoltarea unor personalităţi socialmente anxioase. copiii maltrataţi se percep ca având mai multe comportamente negative şi mai puţine pozitive. în comparaţie cu copiii de aceeaşi vârstă care nu au fost supuşi maltratării (Fitch. Feldman.

remisiune. asupra lecturii (Oats şi Peacock. apud Ionescu. „Se remarcă existenţa unui număr mult mai mare de şcolari repetenţi.„Se constată de asemenea o întârziere pe planul dezvoltării jocului. Pe lângă acest retard. reducerea capacităţii sale de învăţare sunt semne ale regresului în ansamblu al comportamentului celui abuzat” (Roth-Szamoskozi. C. închiderea în sine. familiile care maltratează (fie că este vorba de maltratare cronică sau trecătoare) oferindu-şi rar ocazia de a se juca în mod plăcut împreună. 1999: 34). Le lipsesc resursele motivaţionale de a se mobiliza în vederea realizării şcolare. încât copilul să creeze falsa impresie a unuia cu handicap mental” (Roth-Szamoskozi. 1999: 35). Este afectat progresul şcolar. „Adesea copii abuzaţi au performanţe şcolare slabe. 1991). 1984) şi a matematicii (Eckenrode. nici de o motivaţie externă pentru reuşita şcolară” (Erickson. Consecinţe pe termen lung ale abuzului fizic Numeroase efecte ale maltratării constatate pe termen scurt nu se atenuează pe termen lung. copiii maltrataţi au mai puţin ocazia să se joace. de asemenea. 1999: 34). A. Consecinţele pe planul adaptării şcolare Maltratarea are consecinţe nefavorabile asupra performanţei şcolare în general (Dodge Reyome. reconciliere) şi climatul de teroare în care trăiesc (Beaudoin şi Turcotte. în cazul unui copil abuzat în mod cronic retragerea acestuia.. 1993). scăderea gradului său de creativitate. şcolare etc. aceşti copii nu beneficiază de susţinere familială pentru realizarea temelor. Laird şi Doris. F. demobilizarea sa să fie atât de pronunţate. faţă de vârsta reală (mai ales la nivelul imitării şi a participării)” (Howard. maltratarea va produce consecinţe 75 . agresiune. Howard (1986) arată că se uită mai mult la televizor copiii mici maltrataţi fizic pe care i-a studiat (12 copii de la unu la cinci ani şi 12 copii neabuzaţi de aceeaşi vârstă şi din acelaşi mediu socio-economic) decât copiii neabuzaţi de vârstă preşcolară (cu o oră şi jumătate mai mult pe zi). 1999: 122). de-a lungul anilor. Din contră. 1989). „Acest bilanţ al studiilor referitoare la impactul maltratării asupra dezvoltării copiilor mici arată că la copiii supuşi maltratării dezvoltarea este afectată de ceea ce au trăit pe plan afectiv. ceea ce le scade statutul în grupul de elevi. and colab. M. Deci. 1986. la probleme şcolare.4 luni a dezvoltării la nivelul jocului. Se întâmplă ca. 1999).” (Ionescu. 1988) sau. „Jocul repetitiv al copilului. ceea ce duce la o întârziere de 8. Copiii expuşi la violenţă conjugală prezintă dificultăţi de învăţare care duc. 1999: 121). constatăm că cei maltrataţi folosesc mai puţin jocul simbolic şi că preferă jocurile repetitive pe care le joacă singuri (Alessandri.: 50% dintre cei violenţi repetă primul an de şcoală (Erickson şi colab. apud Ionescu. în special. reducându-le şansele de integrare şcolară. al relaţiilor familiale. Aceste dificultăţi sunt legate de ciclul de violenţă la care sunt martori (tensiune.. Mediul familial în care trăiesc promovează rar schimburile în jurul jocului. în majoritatea cazurilor.

1992). Studiile asupra copiilor abuzaţi fizic au identificat atât comportamente agresive verbal şi fizic. 1998)” (Latimer. neiubit şi de neiubit” (Miftode. multiple. grupuri de susţinere virtuale). anxietate). Ca reacţie la conflict sau la o problemă copiii abuzaţi recurg la un tip de ostilitate verbală sau fizică sau la obedienţă pasivă pentru a rezolva problema sau pentru a-şi satisface nevoile” (Helfer. în urma abuzului fizic copiii au învăţat că lumea lor este una imprevizibilă. Kempe. (Latimer. tulburări alimentare. depresivi şi distanţi.). 1999: 36). Această tendinţă a fost constatată referitor la mamele violente (Cappel şi Heiner. aşa cum putem constata. apud Ionescu. „Consecinţele pe termen lung ale diferitelor forme de maltratare sunt. Observăm tendinţa de a reproduce ciclul intergeneraţional al maltratării (Ethier. care are ataşamente ce dovedesc lipsă de siguranţă . „Ataşamentul dezorganizat trăit de copilul maltratat se regăseşte la adult. atât tradiţionale (terapie individuală. relaţionării. Pentru că nu au avut modele educative adecvate. 76 . La maturitate prezintă adesea probleme afective (depresie. determinându-1 pe acesta să se perceapă ca fiind incompetent. Este esenţial ca astfel de consecinţe să fie reduse prin punerea în practică a unor intervenţii. de a fi delincvent. apud Miftode. Ceea ce este îngrijorător e faptul că acestea tind să se cumuleze de-a lungul timpului” (Ionescu.descrise drept patologie relaţională de Cicchetti (1990). „Consecinţele abuzului fizic asupra dezvoltării copilului au fost îndelung studiate. cât şi inovatoare (familii de sprijin. exprimarea emoţiilor prin intermediul computerului. Ei devin limitaţi în perceperea propriilor sentimente şi întâmpină dificultăţi în interpretarea şi reacţionarea la expresiile emoţionale ale altora. artterapie etc. atitudinile parentale ale acestor adulţi sunt nepotrivite” (Ionescu. 2002: 168). utilizarea la maximum a resurselor comunitare şi dezvoltarea factorilor de protecţie individuală sau familială. Unii autori consideră că. 1999: 36). de a se prostitua etc. educaţie familială.care vor fi asociate marginalizării persoanei. afectivităţii şi al nivelului intelectual. ataşamentul copilului este afectat. 1990). în prezent. Dezvoltarea psihologică este puternic marcată de abuzul suferit manifestându-se la nivelul comunicării. iar adulţii care îi îngrijesc pot fi furioşi. asocierea mai multor tipuri de intervenţii. în relaţiile de dragoste pe care le trăiesc sunt în mod frecvent subiecte de violenţă conjugală. Lângă un părinte abuziv. „Adolescentul nu se va simţi bine cu sine însuşi şi va avea comportamente antisociale. adesea un loc periculos. 1999: 35). cât şi comportamente evitante”. de a se confrunta cu o sarcină în adolescenţă. puţine cercetări se referă la taţii abuzatori. Va avea mai des tendinţa de a avea probleme legate de consumul de droguri sau alcool. 2002: 167). tristeţe. în contextul social actual este esenţial şi se impune în mod special. Krugman. 1998.

în această ultimă categorie intră toate actele violente comise de unii împotriva altora. exercitate asupra unor persoane îndrăgite” (Roth . 1999: 106). având adesea consecinţe traumatice. de circulaţie. adolescenta ironizată continuu de mama sa şi izolată de colegii săi etc.. copilul abuzat fizic (sau sexual).. sau când sora mai mică asistă la violarea surorii mai mari) etc. de exemplu.Szamoskozi. care asistă la întâmplări de natură traumatică. şi vătămările intenţionate produse de oameni. Victimele secundare sunt acei copii care sunt martori ai violenţelor din familie (când. care suferă direct de pe urma evenimentului şi victimele secundare. un copil asistă la bătaia cruntă la care sunt supuşi fraţii sau mama. accidentele de muncă. copilul bolnav care nu este dus la medic.. în toate aceste cazuri reacţiile copiilor sunt comparabile cu ale celor din situaţia de victimă primară.Cap 10 Traumele şi consecinţele lor asupra dezvoltării copiilor Relele tratamente au asupra copilului efectele unui eveniment traumatic. cele casnice etc. Garbarino et al (1992) delimitează două categorii ale victimelor unor evenimente traumatice: victimele primare. 77 . Victimă primară este copilul accidentat grav de către un coleg. „În categoria evenimentelor traumatice intră dezastrele naturale.

prin includerea în manualul DSM-III (revizuit în 1987). adesea . generalizată.9% faţă de 2. s-a recunoscut sindromul de stres post-traumatic (Post Traumatic Stres consecinţe psiho-sociale ale abuzului fizic asupra copilului disorder . Dacă însă simptomele persistă mai mult de o lună. să evite să se gândească la ele sau să vorbească despre ele. 1999: 106).„În ultimele două decenii.7% faţă de 8%).5% faţă de 10%). atunci capacitatea de adaptare a organismului copilului a biruit stresul. Straus şi Gelles (1987) au găsit că la copiii supuşi violenţei tulburările de comportament erau în mod semnificativ mai frecvente decât la copiii care nu au avut experienţe traumatice” (RothSzamoskozi. 2002: 45). Trauma de tipul I este numită şi trauma de şoc şi este amintită detaliat. cu atât este mai mare riscul dezvoltării unei psihopatologii.în lipsa unui ajutor de specialitate . ca fiind o categorie aparte de diagnostic”oficial”aplicabilă în cazurile copiilor care au suferit experienţe traumatice.1% faţă de 6. comportamentele de evitare. pierderea respectului de sine. frecvent apar depersonalizarea şi disocierea” (Organizaţia Salvaţi Copiii/Alternative Sociale. Cu cât persoana este mai implicată în evenimentul traumatic şi expusă o perioadă mai lungă de timp. de obicei ea este consecinţa unui singur eveniment traumatic. „În anul 1980. Copiii se străduiesc să uite de traumele lor cronice. în cadrul ambelor sindroame. relaţii de prietenie cu minori problemă (10.2%) rău şi neascultător acasă (15. 78 . de negare. o direcţie importantă a cercetărilor privind abuzul îndreptat asupra copiilor s-a orientat asupra studiilor clinice privind consecinţele violenţei asupra comportamentului lor. 1999: 106).PTSD). depresia.pentru toată viaţa. Cele două traume duc la percepţii şi consecinţe pe termen lung diferite. Diminuarea reactivităţii la lumea exterioară şi insensibilitatea psihică (încremenirea) au semnificaţia desensibilizării în faţa durerii provocate de abuz. nu va suferi de PTSD. Într-o anchetă desfăşurată asupra unui lot de părinţi a 3334 de copii. O traumă de gradul al II-lea este o traumă durabilă care poate avea drept consecinţe negarea şi anestezia emoţională. Aceştia sunt: • Expunerea la traumă. eşec şcolar (16. sunt incluse anxietatea accentuată. consecinţele psihice se vor prelungi pentru perioade de timp greu de determinat. „În funcţie de persistenţa stresorilor. Adaptarea la traumă se realizează prin intrarea în funcţiune a mecanismelor de apărare. Terr (1991) deosebeşte traumele de tip I (rezultat în urma unui singur atac) şi cele de tipul al II-lea (în urma unei serii de atacuri). PTSD se diferenţiază de formele acute ale reacţiei la stres (Acute Stres Disorder-AST). de furie şi cele agresive” (Roth-Szamoskozi. Aceste probleme comportamentale ale copiilor abuzaţi au cuprins diferite tulburări de adaptare la cerinţele mediului social: crize de furie (17. Dacă fenomenele descrise apar în primele patru săptămâni de la acţiunea evenimentului traumatic şi se rezolvă în această perioadă. retragerea în sine. „În literatură sunt descrişi o serie de factori care influenţează gradul de traumatizare.3%).

2003). j) Perceperea ameninţării. care pot afecta chiar structura creierului infantil. 15.. apud IX”1 ISPCAN European Conference Preveting Child Abuse and Neglect.. generalizând astfel efectele lui asupra întregii personalităţi. copilul de care te poţi apropia cu greu. Studiile arată că aceia care manifestă reacţii severe (exemplu: atacuri de panică sau disociere) prezintă un risc mai mare de traumatizare. Astfel. Copilul în situaţia de maltratare Abordarea acestei tematici se poate realiza din două puncte de vedere care vizează: k) trăsăturile înnăscute ale copilului care afectează şi sunt afectate de situaţia de maltratare. 14. et al. persoanele care percep evenimentul ca extrem de ameninţător vor dezvolta reacţii traumatice” (Organizaţia Salvaţi Copiii/Alternative Sociale. Relaţia cu victima este unul dintre factorii cei mai importanţi asociaţi traumei psihice. apud Rofh-Szamoskozi. 1992. Cu cât mai apropiată este relaţia. i) percepţiile şi reacţiile copilului legate de situaţia de maltratare. Thomas (1968) face următoarea clasificare a copiilor: 13. 1992)” (Garbarino. „Actele intenţionate de violenţă subminează încrederea fundamentală a copilului în umanitate şi poate crea o inabilitate pe viaţă de a dezvolta relaţii apropiate. cu atât mai mare este riscul de traumatizare. numai la nivelul fizic al vătămării produse. transformându-se în leziuni greu de vindecat. i) Severitatea stresului.există numeroase diferenţe temperamentale între noii născuţi. Nu numai răspunsul imediat la un eveniment stresant influenţează capacitatea de răspuns adaptativ. 2002: 45). Consecinţele actelor intenţionate de violenţă orientate împotriva unui copil nu se restrâng. copilul cuminte „ (Killen. 1999: 109). de încredere” (Garbarino et al. 1998.h) Relaţia cu victima. aşadar. pătrunzător. Trăsăturile înnăscute ale copilului „«Fiecare copil este unic» . În continuare ne vom opri asupra extremelor: „copilul cuminte” şi „copilul dificil”: Copilul cuminte: 79 . copilul dificil. Impresia subiectivă a individului despre evenimentul traumatic poate fi mai importantă decât evenimentul în sine. ci se extind la nivelul psihic. Simptomele care caracterizează tulburarea posttraumatică transpun pe plan psihic şocul violent.

cu potenţial. alimentare etc. fapt care le generează sentimentul eşecului. • copiii dificili au nevoi diverse. „Este însă cunoscut faptul că în general: • copiii dificili care sunt îngrijiţi de mame sensibile vor prezenta o dezvoltare normală. l) reacţionează pozitiv la noi stimuli. • dezvoltarea sa ulterioară. iar copiii cuminţi. Copilul dificil: o) are un somn şi obiceiuri de viaţă neregulate. q) se adaptează cu greu sau deloc la schimbări. Alături de anumitele trăsături temperamentale ale „copilului dificil”. prematuritatea şi dizabilităţile fizice sau emoţionale ale copilului. care vor avea o îngrijire necorespunzătoare şi lipsită de afecţiune vor prezenta o dezvoltare sărăcăcioasă” (Killen. iar copilul care înregistrează atitudinea părinţilor devine mai dificilă şi prin aceasta întăreşte reacţiile negative ale părinţilor.• manifestă o anumită regularitate în comportament (fapt pentru care devine previzibil). care stabilesc cu copilul într-un mod dificil o interacţiune pozitivă. greu de intuit şi de satisfăcut de părinţi. le dau convingerea că lucrurile vor merge bine . Este uşor de imaginat modul în care aceşti factori constituţionali de bază ai copilului trezesc în părinţi reacţii diferite.„cerc bun”. Aici părinţii reacţionează în mod negativ la acţiunile copilului. „Copilul care este expus maltratărilor în timpul primilor ani ai vieţii va dezvolta un ataşament nesigur faţă de părinţi şi va avea dificultăţi în stabilirea 80 . 1998). pot fi în anumite condiţii factori provocatori ai situaţiilor abuzive. care ar putea duce la formarea unui cerc vicios. r) prezintă reacţii negative şi intense. p) acceptă cu greu noul tip de hrană ce i se oferă. n) intensitate moderată a reacţiilor sale. Capacităţile înnăscute ale copilului vor afecta: • comportamentul de ataşament al copilului. Astfel: • copiii cuminţi le oferă părinţilor sentimentul de a fi nişte părinţi buni.). Percepţiile şi reacţiile copilului legate de situaţia de maltratare Strategii de supravieţuire Percepţia împrejurărilor Copilul va dezvolta sentimente de încredere sau neîncredere faţă de mediu în funcţie de modul în care nevoile sale de bază. cele emoţionale precum şi cele fizice sunt său nu satisfăcute. m)abilitate de adaptare la noi schimbări (de mediu. • interacţiunea cu mediul.

Agresivitatea înseamnă pentru mulţi cea mai bună metodă de apărare şi mulţi dintre ei au învăţat acasă cum să se descurce în situaţiile problematice. Ei fac faţă sentimentelor lor în moduri diferite. atât timp cât sunt avute în vedere situaţiile de maltratare. îşi va crea o imagine negativă atât despre lume cât şi despre sine. Dependenţa defensivă se manifestă ca o independenţă excesivă şi o retragere emoţională. abilitatea sa de a rezolva viitoarele conflicte într-un mod pozitiv. De asemenea. familii foster). Acei copii care au fost supuşi abuzului fizic se arată a fi mai agresivi faţă de ceilalţi copii care nu au fost crescuţi într-un mediu violent. încercări permanente de a mulţumi şi de a fi acceptat de către părinţi. Este. o revarsă asupra altor persoane. Această dependenţă defensivă se poate prezenta ca o atitudine rece şi dificilă în care copilul pare să se poarte ca şi cum nu i-ar păsa de nimeni. preocupare pentru controlul şi stăpânirea altora. Insatisfacerea nevoilor creează probleme de dependenţă care se dezvăluie cel mai adesea în două moduri diferite: o dependenţă deschisă şi una defensivă. interesantă descrierea reacţiilor copiilor mici în timpul spitalizării fără părinţi. însă o asemenea lipsă a reacţiilor dramatice la copilul care este mutat din propria familie poate arăta cât de vătămat este acel copil” (Killen. Probleme de dependenţă Situaţiile de maltratare sunt caracterizate printr-o satisfacere inadecvată a nevoilor. Aceşti copii în loc să-şi canalizeze agresivitatea înspre proprii părinţi. 88). va fi mult redusă” (Killen. Pe măsură ce va creşte. 1982). 81 . Aceşti copii îşi trăiesc anxietatea în situaţii concrete de abuz şi sunt anxioşi în legătură cu situaţii abuzive ce pot apărea în viitor. Dependenţa deschisă se poate manifesta ca o tendinţă constantă spre contacte fizice. Reacţii de suferinţă în separare „Spitz (1946) şi Bowlby (1960) au realizat primele descrieri legate de depresia copiilor care se instalează în momentul separării acestora de părinţi. cât şi faţă de alţi adulţi. El va interpreta şi percepe mediul în baza experienţelor trăite în propriul cămin. 1998: p. agresivitatea manifestată la vârsta adultă poate fi observată încă din primii doi ani de grădiniţă (Iacobson şi Straker. anxietate ce poate deveni cronică. atât faţă de părinţi.încrederii în ceilalţi. 85). fiind agresivi. Anxietatea şi agresivitatea copiilor aflaţi în situaţii de maltratare pot fi adesea copleşitoare. Dacă copilul îşi va rezolva conflictul de bază al dezvoltării pe varianta neîncrederii. Notele de caz cum ar fi: „s-a adaptat foarte repede” sau „pare a fi fericită şi nu întreabă niciodată de mama sa” pot fi interpretate ca un semn al adaptării şi sunt considerate ca fiind resurse ale copilului. 1998: p. comportament de căutare a atenţiei. În aceste situaţii este posibil ca profesioniştii să găsească diferite explicaţii pentru faptul ca în situaţiile de maltratare copiii prezintă în mod surprinzător atât de slabe reacţii când sunt mutaţi din casele lor (în instituţii. de asemenea.

acesta fiind un mod de a-şi exprima depresia. Copiii care sunt crescuţi în condiţii stresante sunt mai bolnăvicioşi decât alţi copii. ei se joacă pentru a se distra. în 82 . Reacţii psihosomatice Sănătatea fizică joacă un rol important în dezvoltarea unui copil şi în relaţia sa cu situaţia de maltratare. 1993). 1998: 94) Teoria anxietăţii şi vinovăţiei . Folosirea disocierii şi negării creează copilului posibilitatea de a se elibera de simptomele şi amintirile abuzului. Ei îşi comunică sentimentele de neplăcere prin intermediul limbajului durerii şi prin diferite simptome pe care le prezintă. 1998: 93). de exemplu. copiii folosesc mult mai des decât adulţii disocierea ca mecanism de apărare pentru a se proteja de consecinţele psihice ale traumelor suportate (Putnam. Mulţi copii aflaţi în situaţii de maltratare aproape că nu se joacă deloc. în general.” (Killen. Un copil care a suferit abuzuri repetate poate fi. că nu este dorit. mai puţin capabil să-şi amintească ce s-a întâmplat decât un copil care a fost expus abuzului o singură dată. dar şi pentru a învăţa. Simte că nimeni nu se ocupă de el. în timpul jocului ei trăiesc diferite experienţe. lucru care este şi interesant.stima de sine „O importantă cale de dezvoltare a imaginii de sine a copilului o reprezintă percepţia lui despre părinţi. Terr a folosit conceptul de. dar şi îngrijorător. Copiii au nevoie să se joace. Unii copii interiorizează anxietatea şi agresivitatea devenind autodistructivi. joc posttraumatic”. deprimaţi. atâta vreme cât aici sunt implicate dimensiunile abuzului emoţional şi sindromul Munchausen. din această cauză. retraşi şi evitând contactele cu ceilalţi. o fac într-un mod stereotip” (Killen.loialitatea şi păstrarea secretului Copiii depun un efort deosebit în încercarea de a înţelege situaţia în care se află. în cazurile în care se joacă. observăm că cei mici preiau comportamentele părinţilor de la o vârstă foarte mică. şi exteriorizează aceasta. pentru a desemna acest tip de joc. Deprimarea „Depresia copiilor poate fi adesea observată în jocul lor. şi că el este cel responsabil pentru tot ce se întâmplă rău în familie. în desenele sale.Astfel. Imaginea de sine . 1988). Astfel amnezia totală sau parţială a abuzului poate persista luni sau chiar ani. Aceşti copii au nevoie de un limbaj psihologic. Părinţii abuzivi îi comunică de timpuriu copilului faptul că nu este suficient de bun. El va dezvolta de-a lungul timpului o imagine de sine distorsionată şi negativă şi o stimă de sine scăzută. Unii pretind că experienţele traumatice repetate sunt reamintite mai puţin complet decât un singur episod traumatic (Terr. Disocierea Se pare că. Acest copil este înţepenit în anumite experienţe cărora nu le poate face faţă. prin împuternicire. Ei încearcă să interpreteze situaţiile şi să explice comportamentul agresorului într-un mod în care să-1 plaseze pe acesta într-o lumină bună.

copilul oscilează între strategia de comportament «exagerat de bine adaptat» (overadjusted) şi comportamentul «hiperactiv şi distructiv» (acting out)” (Roth-Szamoskozi. semnale legate de modul în care copilul ar trebui să se comporte. cât şi întârzieri de dezvoltare este inevitabil ca aceşti copii să prezinte diferite tipuri şi grade de probleme de învăţare. anxietate. în situaţiile abuzului de alcool al părinţilor. 1980). cât şi în dezvoltarea psihomotorie. drept răspuns. dar poate fi. Dacă vom pătrunde în spatele acestor aparent diferite strategii de supravieţuire vom descoperi aceleaşi sentimente de neajutorare. deprimare şi agresivitate. sub-alimentare. precum şi de un abuz emoţional continuu. 1999: 124). agresiv. mânie. confuzie. Trăirile lor în relaţiile cu alţi copii şi adulţi sunt caracteristice poziţiei de apărare. Ei sunt adesea hipersensibili la semnalele trimise de adulţi. şi rezultatul interacţiunii copilpărinte. 83 . mare a retardului mental la aceşti copii. Aceşti copii folosesc o mare parte din resursele proprii pentru a face faţă acestor aşteptări” (Killen. Poate fi cauzat atât de leziuni cerebrale. neîncrederea şi negarea. după Grey şi Kempe (1976).timp ce copilul ia asupra sa întreaga responsabilitate şi vină. • grupul celor care adoptă rolul de a avea grijă de părinţii lor. Astfel li s-a confirmat faptul că ei sunt cei care greşesc. „În legătură cu strategiile de supravieţuire şi conducere în situaţii de maltratare. vinovăţie. în cazul copiilor cu un comportament supraadaptat. „Cei care aparţin primului grup se comportă astfel încât să îndeplinească dorinţele şi aşteptările adulţilor. sunt luptători activi şi „înving”. Probleme de învăţare Având atât probleme de concentrare a atenţiei. Cei care aparţin celuilalt grup prezintă un comportament continuu provocator. cognitivă. Procesul de interpretare depinde de vârsta cognitivă a copilului. nu se lasă compleşiti de abuz. abuz sexual. supracontrolat. distructiv şi hiperactiv. Acestea pot fi observate încă din primele luni de viaţă (Appelbaum. O parte a acestuia este de natură organică. Aceste lucruri s-au observat atât în situaţii de abuz fizic. Aici copii care au semnalat de timpuriu lumii adulte faptul că sunt implicaţi în astfel de activităţi au primit. Întârzieri de dezvoltare Copiii care au fost expuşi diferitelor tipuri de abuz prezintă adesea diferite grade de retard în dezvoltarea neurologică. de asemenea. la rândul ei. Retardul mental Cercetările acute asupra copiilor care au fost expuşi abuzului fizic au arătat o apariţie relativ. „După Killen (1996). ea a pus în evidenţă: • grupul copiilor care îşi duc cu bine la îndeplinire sarcinile. 1998: 101). supraadaptarea se poate manifesta în diferite forme. goliciune sufletească.

o iluzie a controlării situaţiei” (Irimescu. 1999: 126). de a se apăra atât împotriva propriilor sentimente. creativ. iar intervenţia care urmează să o planificăm în interesul copilului nu poate să nu pornească de la semnele sale de suferinţă. După Killen. într-adevăr. De exemplu. am fost şi suntem învăţaţi cu cazuri foarte dure şi grave pe care atât literatura de 84 . cât şi a mediului înconjurător. pasivi” (Roth-Szamoskozi. în funcţie de situaţia de fapt sau de starea emoţională în care se află copilul. strategiile de supravieţuire adoptate de copii depind de tipul de temperament. făcând o tentativă de suicid. copilul pasiv poate deveni autoagresiv. fizic şi/sau emoţional. Scopul final este însă acela de a ajuta copilul să depăşească situaţia dificilă în care se află ca urmare a supunerii sale la diverse forme de rele tratamente.• copii care se străduiesc să nu iasă în evidenţă şi de aceea sunt retraşi. ambiţios. impulsive (acting out) au fost identificate tipurile: • agresiv • distructiv • fără odihnă • de măscărici Această clasificare nu înseamnă că un copil va prezenta doar una sau alta dintre aceste manifestări. Dintre comportamentele explozive. „Strategiile de supravieţuire şi stăpânire a situaţiei reprezintă modalitatea copilului de a face faţă situaţiei de maltratare. ele rămân totuşi indicatori care trebuie să-1 facă pe profesionist să ridice problema posibilităţii maltratării copilului şi să analizeze cu grijă această posibilitate” (Roth-Szamoskozi. 2002). Concluzii Pentru profesionistul implicat în investigarea situaţiilor de rele tratamente împotriva copilului şi în acordarea de suport copilului şi familiei sale sau celor care-1 îngrijesc este foarte important ca simptomele descrise anterior să fie recunoscute. poate renunţa dintr-o dată la planurile sale şi poate prezenta comportamente antisociale. ele putând alterna. Neglijarea copilului. copilul de obicei tăcut şi retras poate prezenta uneori comportamente impulsive. cu explozii de furie împotriva unui coleg. Un prim scop al analizei simptomelor este acela de a stabili diagnosticul corect privind cauzele care se ascund îndărătul unor schimbări în comportamentul unui copil. copilul maltratat deosebit de dotat. creativitatea şi capacitatea lor intelectuală. 1999: 124). de nivelul de dezvoltare fizică. „o violenţă neviolentă”? În momentul în care se vorbeşte despre abuz asupra copilului gândul ne zboară automat la abuzul sexual. de sensibilitatea lor. Cu ajutorul acestor strategii ei îşi asigură un anumit control asupra situaţiei sau în cel mai rău caz. „Deşi aceste simptome se regăsesc şi în alte sindroame clinice decât al celor ce derivă din maltratare.

neglijarea este cea de-a treia componentă (cod T 74. Uităm însă o formă de maltratare care este şi ea foarte importantă: neglijarea copilului. nr. 1993 apud Miftode. cea referitoare la abuz abundă. Anul II. Popescu şi dr. în literatura românească o definiţie a maltratării o găsim la dr. de a-i asigura nevoile biologice. Formele de maltratare de multe ori se întrepătrund simultan sau consecutiv în familiile problemă. suferinţa psihologică şi fizică fiind de multe ori la fel de mare” (Revista de Securitate Comunitară. Nimic mai fals. fie din neatenţie permite copilului să experimenteze suferinţe care pot fi evitate şi/sau nu reuşeşte să asigure una sau mai multe condiţii care sunt esenţiale pentru dezvoltarea capacităţilor fizice. fiind caracterizată printr-o omitere a satisfacerii unor nevoi esenţiale ale copilului. Răduţ: „maltratarea este orice formă voluntară de acţiune sau de omitere a unei acţiuni care este în detrimentul copilului şi are loc profitând de incapacitatea copilului de a se apăra. pentru că precizia şi acurateţea 85 . în momentul în care căutăm informaţii de specialitate. căci din punct de vedere al efectelor asupra copilului. 5/2002: 69).0). emoţionale. fie intenţionat. Această diferenţiere ne poate sugera ideea că neglijarea nu este atât de gravă. Neglijarea . 2002: 13). în cazul neglijării adultul respectiv „uită” să aibă grijă de copil. precum şi limitarea accesului la educaţie” (Organizaţia Salvaţi Copiii/Alternative Sociale. în multe cazuri nu există diferenţe. Conform standardelor psihiatrice (DSM-IV). 2002: 178). neglijarea are loc de obicei pe un fundal al indiferenţei şi ignoranţei parentale vizavi de nevoile copilului.specialitate cât şi mass-media ni le prezintă cu obstinaţie. Dacă abuzul asupra copilului se face cu intenţie distructivă. Neglijarea mai este definită ca reprezentând „condiţiile în care persoana responsabilă de îngrijirea copilului.forma specifica de maltratare a copilului Neglijarea poate fi definită ca: „incapacitatea sau refuzul adultului de a comunica adecvat cu copilul. în cadrul conceptului de maltratare. de a discerne între ceea ce este bine sau rău. de a căuta ajutor şi de a se autoservi”. „Dacă într-un caz de abuz clasic părintele produce o vătămare directă a copilului. intelectuale şi emoţionale ale unei persoane” (Gaudin. de dezvoltare fizică şi psihică.

De multe ori. Literatura americană (Faller. Intervin însă şi factori culturali: De exemplu. îmbrăcăminte. de 9 copii dintr-o 1000 după Costin (Roth. vârsta şi maturitatea copilului. 5/2002: 69). în Quebec copii nu pot fi 86 . Se referă în special la părinţii care îşi lasă timp îndelungat copiii fără supraveghere. Neglijare fizică. 1999) dar şi în România (9. nr. nr. ce presupune lipsa asigurării unei locuinţe adecvate. 5/2002: 69): Eşec în creşterea copilului: • hrănire proastă/inadecvată. „Alte studii. Sesizarea apare atunci când actele respective se succed temporal şi gradual. n) ataşamentului faţă de copil. • nedezvoltarea psihosocială datorită deprivării de suport emoţional. Nesupraveghere adecvată. „După Miller-Perrin şi Perrin avem neglijare gravă atunci când nevoile vitale nefiind îndeplinite.U. 1981) ne spune că raportările cazurilor de neglijare sunt de cinci ori mai numeroase decât cele de abuz.A. 45% erau cazuri de neglijare. Categorii şi tipuri de neglijare În literatura de specialitate sunt menţionate mai multe categorii şi forme de neglijare a copilului de către proprii părinţi. Anul II. nr. Factorii ce sunt luaţi în considerare fac apel la durata.4% într-o cercetare efectuată de Rotariu pe 485 familii din Cluj).7 milioane de copii maltrataţi în 1990 în S. Raportări similare se găsesc în Franţa şi Quebec (Canada) tinzând să menţină procentul neglijării ca cel mai ridicat” (Revista de Securitate Comunitară. îngrijiri medicale” (Revista de Securitate Comunitară. îmbrăcăminte sau îngrijire fizică.diagnosticului este mai mare. La Faller (1981) găsim o trecere în revistă mai exhaustivă (Revista de Securitate Comunitară. 25% violenţe fizice şi 16% abuzuri sexuale. Unora dintre copii li se refuză accesul în locuinţă. Actele izolate şi minore de neglijare au o probabilitate scăzută de a împiedica o dezvoltare sănătoasă a copilului.. cum este cel efectuat de Erickson şi Egeland în 1996 ne spun că din 2. • apar întârzieri în înălţimea şi greutatea copilului sugar şi antepreşcolar. viaţa copilului este în pericol şi neglijare generală ce implică insuficienta asigurare de către părinţi sau tutori legali a nevoilor legate de alimentaţie. sau sunt supravegheaţi de adulţi ce pot abuza de ei. 5/2002: 69). locuinţă.A. neglijarea este un predictor al unor viitoare abuzuri („anticamera” abuzului). Anul II..U. • deprivare nutriţională ce apare atunci când părintele nu asigură copilului o hrană adecvată şi adaptată vârstei. Incidenţa acestei categorii este mare atât în S. • nedezvoltarea fizică a copilului fără cauze organice: părinţii nu reuşesc să-şi hrănească copilul datorită lipsei: l) unor cunoştinţe adecvate privind tehnica hrănirii. foarte des întâlnite de practicienii în domeniul protecţiei copilului şi familiei. m)unor resurse financiare suficiente. Anul II.

apud Miftode.U. cea din urmă menţionată dar nu ultima. 2001: 250. cu consecinţe grave asupra sănătăţii şi vieţii lor. cum ar fi privitul îndelung la televizor (6 -8 ore/zi). Deşi ea ca şi abuzul emoţional este foarte des citată şi invocată în diferite convenţii şi legi. C. La tipurile de neglijare descrise mai sus se mai adaugă şi altele. pe când în S. prin neglijarea nevoilor lui de interacţiune cu un adult de referinţă” (Muntean.„alte neglijări ale nevoilor emoţionale ale copilului (cum ar fi de exemplu restricţii exagerate evidente. „Din punct de vedere psihologic declararea abandonului la şase luni de dezinteres din partea părinţilor biologici («încetarea oricărei forme de legături şi raporturi afective normale») reprezintă o altă formă de maltratare a copilului. „Teama de a fi abandonat apare la copiii cu natură sensibilă.1% dintre elevi) şi dezinteresul lor faţă de şcoală (10>7% în aprecierea profesorilor). comunicare verbală între părinte şi copil. implicând elemente de atingere fizică. mângâieri. Abandonul copilului este considerat o formă severă de neglijare. 2002: 179). Neglijare educaţională este astfel definită doar în raport cu copilul din familie şi constă în nefrecventarea regulată a unei forme de educaţie adecvate. O definiţie poate fi lipsa sprijinului emoţional atât de necesar copilului pentru creşterea lui armonioasă şi sănătoasă. 2003: 179). Putem cita. o 87 . acceptarea unei alimentaţii nesănătoase.A. conform cercetării efectuate de Rotariu în 1996 formele principale se manifestă prin neasigurarea de către părinţi a rechizitelor necesare (13. O altă cauză a acestui fenomen o constituie obligarea copiilor de a-şi îngriji fraţii mai mici sau de a munci. O altă categorie a neglijării este admiterea de practici contrare interesului copilului. Se poate vorbi de abandon sau de abandon camuflat. Abandon şi supraveghere inadecvată: comportamentul părinţilor care îşi abandonează copiii prin excluderea copilului din familie.. (preluat după Ciofu. 1993). este foarte greu de făcut dovada existenţei ei.. ceea ce poate duce la deprivare educaţională şi culturală. această perioadă ajunge la şapte ani. în general acesta ar trebui să se manifeste din fragedă copilărie. de exemplu. trimiterea copilului pe stradă sau dezinteres pentru creşterea şi îngrijirea copilului. cu ocazia unui eveniment oarecare care rupe sau slăbeşte legăturile familiale. cum ar fi exclusiv bazată pe dulciuri etc. Legislaţia românească cu privire la declanşarea judecătorească a abandonului a stabilit la 6 luni perioada maximă de timp după care un copil este declarat abandonat.)” (Miftode. cum ar fi: Alte tipuri de neglijare emoţională . Neglijare medicală este considerată neacordarea asistenţei medicale copiilor. în România. Un climat afectiv rece poate conduce la tulburări de personalitate. aşteptări nepotrivite faţă de vârstă/sexul copilului sau nivelul de dezvoltare etc. Neglijare emoţională.lăsaţi fără supraveghere până la şase ani. un deces.

T. cu părinţi alcoolici. aproximativ 4300 de copii ai străzii. ca urmare a diferitelor tipuri de neglijare şi maltratare. adică reprezentanţii naturali. de fapt.B. pentru un motiv sau altul. 2001: 250. se pot constata multiple semne de suferinţă. Din toate cele menţionate până aici. • lăsarea copilului timp îndelungat nesupravegheat.neglijare medicală 88 . cu transmitere sexuală etc. s-a estimat că existau în 1966. de violenţă. dovedind. În ciuda dezvoltării serviciilor sociale de protecţie a copilului.copiii străzii. apud Miftode. o estimare a dimensiunilor fenomenului în România este greu de realizat. alcool. prostituţie şi abuzuri sexuale. 1999: 87). 2002: 179) În Vocabularul de psihopedagogie şi de psihiatrie a copilului (1973). De asemenea.. Vorbim despre situaţie de abandon atunci când copilul este în mod real abandonat. sau dezinteres faţă de lipsa de acasă a copilului (situaţii care conduc la fenomenul cunoscut sub numele de copiii străzii). Dată fiind fluctuaţia mare a acestor copii şi lipsa documentelor. „Abandonul copilului de către părinţii lui poate fi temporar sau definitiv: • expulzarea din cămin pe timpul zilei sau al nopţii.neglijarea igienei .neglijare alimentară . rezultă că neglijarea copilului are mai multe dimensiuni: • neglijarea fizică: . 1999: 80).) consum de substanţe care creează dependenţă (ţigări. respiratorii. violenţă. „Mulţi copii ai străzii provin din familii conflictuale. ei prezintă numeroase semne de retard şi de tulburări în dezvoltare şi comportament. Copiii străzii sunt în mod permanent expuşi la mizerie. frig. o călătorie etc. droguri). Prin extrapolarea unor cercetări efectuate de lucrătorii sociali stradali. incapacitatea formelor existente astăzi de protecţie a minorilor să depisteze şi să stopeze cazuri grave de rele tratamente. numărul acestor copii pare să fie în creştere în întreaga lume. dintre care 2000 permanent în stradă” (Carta albă a copilului. Lafon defineşte abandonul ca „neglijarea copilului de către părinţi sau substituţii acestora”.. O categorie aparte de copii neglijaţi sunt cei fugiţi de acasă. la care copiii fugiţi au fost expuşi chiar înainte de a-şi părăsi domiciliul. boli acute şi contagioase (de piele. apud RothSzamoskozi Maria. cu un microclimat tensionat.neînţelegere conjugală. au refuzat sau au pierdut vremelnic şi în totalitate dreptul de a-1 îngriji. într-un spital sau într-o instituţie de ocrotire şi lipsa de interes faţă de copilul astfel părăsit” (Roth-Szamoskozi. digestive. Atunci când sunt depistaţi de profesionişti. care trăiesc în afara unui cămin .C.neglijarea locuinţei .” (Muntean.neglijare vestimentară . • abandonarea copilului la o persoană.

copilul este îmbrăcat. aceasta fiind însă insuficientă. este o formă extremă.)” (Ionescu. Consecinţele omiterii de către părinţi a unor gesturi (copil prost hrănit. sau este luat în derâdere în colectivitate. Situaţia neglijării copilului în România În anul 2000. neglijarea este mai puţin evidentă: copilului i se acordă hrană. în care nu se simte bine. Adesea. mergând până la renunţarea preocupării faţă de el. fiind forme de omisiuni ale unor acţiuni care pot avea consecinţe foarte grave asupra dezvoltării personalităţii copilului. sau numai după ce a obosit de plâns din cauza foamei. formele severe de neglijare sunt de fapt considerate abuzuri.abandonul copilului Neglijarea copilului poate fi episodică sau cronică. „Deşi consecinţele neglijării sunt adesea grave datorită caracterului lor cronic.neglijare afectivă (emoţională) . ca. este puţin cunoscută. „Neglijarea episodică sau contextuală este mai puţin gravă pentru că dispare atunci când factorii de risc care au dus la apariţia neglijării dispar (de exemplu. contextul separării parentale). Neglijarea cronică este mai dramatică pentru că afectează familiile defavorizate care duc lipsă de resurse (afective. o anumită îngrijire din partea părinţilor. 1999: 80). a cărui igienă lasă de dorit. prost îmbrăcat. dar insuficientă. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie în colaborare cu curs şi cu asistenţă tehnică din partea Organizaţiei Mondiale a 89 . în ciuda efectelor sale majore asupra dezvoltării socioafective a copilului. primeşte. lipsit de îngrijire în ciuda simptomelor evidente) fac posibilă identificarea copilului neglijat. adică omiterea unor comportamente care să arate afecţiunea faţă de copil.. de exemplu. Plasarea unui copil ca urmare a unei neglijări grave nu rezolvă problema. în literatura de specialitate. în aceste cazuri. educaţionale etc. financiare. 1999: 20). părinţii nu pot identifica nevoile acestuia şi îl maltratează. dar cu haine nepotrivite. Pentru Oxley (1999). Neglijarea de tipul dezinteresului grav al părintelui faţă de copil. cea referitoare la supravegherea copilului nu vor fi semnalate decât atunci când apar accidente. însă. adevărata răspândire a fenomenului în populaţie. totuşi. copilul purtător de speranţă reînvie la naşterea sa traumatismele pe care părinţii le-au trăit. intelectuale. Alte tipuri de neglijare. după cum menţionează Killen K. De obicei. Putem distinge şi neglijare afectivă. constatăm transmiterea intergeneraţională a neglijării. în afara cazurilor raportate.neglijare în educaţie . pentru că se poate anunţa foarte repede o altă sarcină. Pentru că se simt puşi în pericol. inadecvată calitativ. care se înscrie în mod evident în spectrul maltratării copilului” (Roth-Szamoskozi Măria. Această neglijare este cel mai greu de identificat.

Extrapolând în populaţia totală proporţia gospodăriilor în care s-a produs abandonul copilului (0. imposibilitatea de a cumpăra alimentaţia potrivită) să nu ofere. 1999. ale condiţiilor de locuit. se consemnează o rată a sărăciei de 31% pe total ţară.5% dintre gospodării care au fost evacuate din casă cu copiii şi 7% cărora le-au fost oprite gazele sau apa pentru că nu le-au putut achita. se apreciază că aceasta are valori destul de mari dacă luăm în considerare consecinţele grave pe care le poate avea acest tip de neglijare asupra sănătăţii şi dezvoltării armonioase a copilului. Rezultatele acestui sondaj sunt confirmate de studiile ample asupra fenomenului sărăciei din România. rezultată din iresponsabilitatea sau incapacitatea familiei de a asigura copiilor bunurile necesare unei vieţi decente la nivelul standardului mediu existent pe ţară are valori foarte ridicate în România” (Revista de Asistenţă Socială nr. p. suficientă îngrijire fizică copiilor lor. „În urma acestui amplu studiu s-a constatat că neglijarea fizică.Sănătăţii. rată ce ajunge în cazul gospodăriilor cu 3 copii la 60%. „Este firesc deci să recunoaştem că acest tip de neglijare se regăseşte adesea în familiile sărace. Grafic Neglijare fizică 90 . în care părinţii nu reuşesc să obţină cele necesare unui trai decent al familiei.000. Unele din consecinţele grave ale acestei situaţii se reflectă în proporţia de 3. ale vestimentaţiei care să acopere nevoile biologice de bază ale copiilor” (Roth-Szamoskozi. incluzând aici elementele esenţiale ale alimentaţiei. În Raportul Naţional al Dezvoltării Umane . 1/2003: 40): părinţii din 62% din gospodăriile cu copii au declarat că nu pot asigura alimentele de bază pentru întreaga familie şi 77% că nu pot asigura copiilor bunurile necesare. au efectuat un studiu cu privire la fenomenul abuzului şi neglijării copilului în ţara noastră. iar în cazul celor cu 4 copii şi mai mulţi la 80% (raportul citat.4%). rezultă că numărul acestor gospodării este de 12. pp. 8182). În privinţa neglijării medicale ca formă a neglijării fizice. Părinţii cu un venit minim sunt adesea forţaţi de situaţia in care se găsesc (lipsa unei locuinţe adecvate.România. în ciuda bunelor lor intenţii. 1999. 45).

91 . 1/2003: 41). afectat în mare măsură serviciului sau căutării acestuia (în cazul şomerilor). nu îl laudă sau nu îl încurajează (6%). O parte din părinţi nu conştientizează în suficientă măsură pericolul pe care îl poate reprezenta pentru sănătatea copilului nevaccinarea împotriva unei boli grave. Motivul principal invocat de aceştia este „lipsa timpului”. ponderea cea mai mare o deţin cei referitori la lipsa sau insuficienta comunicare cu copilul: aproape o cincime din părinţi petrec mai puţin de o oră pe zi cu copiii lor. 1/2003: 43).Lipsa sau insuficienta supraveghere „Proporţiile înregistrate în sondaj pentru familiile care nu îşi duc copiii la controale medicale la diferite grupe de vârste se situează între 14% şi 30%. absenţa grijii sau mai bine-zis indiferenţa faţă de copil. fie că este vorba de copii sub 10 ani. în 25% dintre gospodăriile cu copii între 8-17 ani. ceea ce ar putea afecta circa 250.1% dintre familii).000 de copii. „Din cele patru seturi de indicatori utilizaţi. Mai mult. în acest sens pare a fi edificator şi faptul că în 17% din gospodării. părinţii nu-şi consultă copiii în privinţa şcolii pe care o vor urma” (Revista de Asistenţă Socială nr. faţă de nevoile sale de formare şi dezvoltare psihică. chiar dacă serviciile medicale pentru copii sunt gratuite. Prima proporţie referitoare la copiii până la un an este destul de ridicată şi poate fi unul din factorii care contribuie la plasarea României pe primul loc în Europa în privinţa mortalităţii infantile” (Revista de Asistenţă Socială nr. Un alt tip de neglijare a copilului şi anume neglijarea emoţională sau psihologică se manifestă în principal prin absenţa unei acţiuni. copilul este foarte rar sau nu este consultat deloc atunci când se iau decizii importante în familii. Consecinţele directe ale unui astfel de atitudini de indiferenţă sunt greu de determinat. circa 1% din gospodăriile populaţiei apelează ia tratamente cu leacuri „băbeşti” pentru vindecarea copiilor. chiar în situaţia în care au fost anunţaţi (5. dar ele vor apărea cu siguranţă în comportamentul şi capacitatea de relaţionare şi integrare psihologică a copilului. nu îl ascultă niciodată dacă doreşte să spună ceva (4%).Grafic . Neglijarea emoţională ia şi forma lipsei de afecţiune: părinţii îşi mângâie sau sărută copilul foarte rar sau niciodată (9%). muncii în agricultura sau treburilor casnice. sau tratarea empirică în familii în locul unui consult de specialitate (11%). fie de cei cu vârste între 11-17 ani.

Ponderile înregistrate pe diferitele tipuri de neglijare ar trebui considerate un semnal de alarmă pentru societate şi autorităţi dacă avem în vedere că formele de neglijare sunt practic „anticamera” abuzului: de la neglijare fizică şi psihologică nu mai este decât un pas la agresiunea fizică sau abandonul copilului. datorită tulburării relaţiei copil-părinte. precum şi insuficienta supraveghere a copilului (3. în 2. Graficul . „Cea 92 . Neglijarea educaţională a copilului se manifestă atât direct.4% dintre părinţi nu ştiu şi nu verifică cu cine îşi petrece copilul timpul liber). pentru majoritatea tipurilor de neglijare. Ca urmare.2% dintre gospodării (66. prin dezinteresul părinţilor faţă de rezultatele şcolare ale copilului (6% dintre părinţi nu au fost niciodată la şcoală să se intereseze de copil). ţinem să semnalăm şi situaţii la în care părinţii se ceartă sau se bat în faţa copiilor (4%). Este cazul unor familii cu disfuncţii în relaţii. dar şi indirect.000) copilul/copiii a/au fugit cel puţin o dată de acasă. Cauzele neglijării copilului Factorul cel mai adesea incriminat în cazurile neglijării copilului este atitudinea parentală perturbată. care după C. Ciofu (1998) sunt următoarele: familiile dezorganizate sau dizarmonice şi familiile cu personalităţi nevrotice sau cu părinţi incapabili de a se adapta la caracterul copilului. în România rata neglijării copilului este îngrijorătoare.Deşi apar în proporţii mai mici. iar 22% îşi lasă copiii în faţa televizorului mai mult de 3 ore pe zi (în medie). prin dezinteresul faţă de tipul de cărţi sau programe TV pe care le vizionează copiii: 32% dintre părinţi nu le interzic copiilor vizionarea filmelor cu violenţe.Neglijare educaţională Procentele se referă la gospodăriile cu cel puţin un copil la şcoală Neglijarea educaţională După cum reiese din studiul realizat în 2000.

tulburări de lactaţie. Gânguritul lor natural nu se va dezvolta într-un limbaj normal. schizofrenie şi altele) poate omite asigurarea condiţiilor de creştere adecvate nevoilor vârstei copilului. în ciuda unui intelect bun (pseudoretard mental). afecţiunea scăzută faţă de unul anume se poate pune în relaţie cu anumite caracteristici ale copilului: prezenţa unui handicap. cu retard şcolar. asemenea atitudine s-ar putea datora unor factori multipli: însingurarea mamei prin părăsirea familiei de către soţ sau prin dezinteresul acestuia. sau în urma unor tulburări de personalitate. rămânând mult timp nesupravegheat. în urma unor tulburări psihice temporare sau cronice (nevroze. nemotivat pentru efort cognitiv. cu un comportament variind de la polul inhibiţiei până la agitaţie. care nu-şi cunoaşte ziua naşterii ori primeşte în dar obiecte nepotrivite. imaturitate emoţională. pedepsit să nu mănânce sau să nu doarmă. Ei nu au şansa să exploreze şi să înveţe ceva legat de mediul 93 . e) Trăiri emoţionale (în funcţie de vârstă): neataşat. incapabil de a stabili relaţii interpersonale durabile” (IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect. copleşirea mamei de obligaţii profesionale. Lipsa răspunsurilor sau stimulării poate duce la dezvoltări întârziate psihomotorii şi de limbaj. în familiile cu astfel de atitudini parentale. neigienizat. nepregătirea psihologică a mamei pentru îndatoririle ei. să se joace sau cu o „foame de stimuli” (extrem de instabil). (Acest lucru este pus în evidenţă cel mai bine de concepţia socio-biologică a maltratării). Consecinţele neglijării Dezvoltarea copilului supus neglijării este serios afectată. bolnăvicios. „Pe măsură ce trece timpul aceşti copii vor înceta să mai plângă şi să-şi comunice propriile nevoi. cu vocabular sumar. în cazul unui părinte cu mai mulţi copii. În cazul mamelor.sau hiperponderal. 2003).mai des incriminată este atitudinea mamei. introvert. d) Somatic şi comportamental: hipo. Neglijarea copilului de către adultul în grija căruia el se află se poate datora unor reacţii la factori stresanţi din mediul psihosocial” (Roth-Szamoskozi 1999. adesea din cauza vârstei prea tinere. copilul cu nevoi speciale prezintă riscul cel mai mare de a fi neglijat. incapabil să comunice. Consecinţele neglijării asupra dezvoltării copilului Semnele neglijării copilului c) „Starea generală: copilul înfometat ori alimentat nepotrivit. care sunt adesea puse de părinte pe prim plan prin comparaţie cu trăsăturile sorei sau fratelui. Un copil la 12 luni poate arăta ca unul de şase luni. cu aspect vestimentar neadecvat. fie din cauza presiunii materiale din familie. depresii. care nu are cu cine vorbi despre problemele sale ori nu are un program de viaţă adecvat vârstei sale. care. pp. 89-90). anumite caracteristici fizice sau psihice. lipsa de suport oferit mamei din partea reţelei ei sociale. insuficient de matur ca dezvoltare volitivă. precum şi la o slabă concentrare. fie în urma mior ambiţii profesionale.

Copilul neglijat este marcat de o atitudine de indiferenţă sau timiditate şi de incapacitatea de a-şi organiza activitatea liber. nu este dispus să facă efort cognitiv. tabloul consecinţelor neglijării poate fi extrem de diferit. Poate avea haine. poate permanent. Neglijarea poate fi de asemenea mai puţin evidentă şi nu neapărat continuă. unii dintre aceşti copii pot recupera surprinzător de repede. greţuri. Numeroşi copii neglijaţi preiau un fel de rol de adult la o vârstă fragedă pentru a compensa ceea ce părinţii lor nu le-au oferit. În ciuda importanţei deosebite a neglijării. ne vom distanţa sau vom nega aspectul invizibil mult mai serios. Nu este curios. cât şi a mass-media” (Killen. Din nou. Neglijarea gravă nu dăunează doar sferei emoţionale a copilului. Poate primi hrană. Ei mănâncă cu „lăcomie” şi răspund prompt la grija adulţilor şi câştigă în greutate. Dacă îngrijirea lor se îmbunătăţeşte doar atunci când sunt mai mari ei vor recupera din punct de vedere fizic. dacă ne concentrăm doar asupra aspectului fizic. Copilul poate fi ridicat doar după ce a ţipat suficient de mult. „În plan emoţional. dureri abdominale. al vătămării emoţionale. Neglijenţa legată de căutarea unui tratament medical sau de urmărirea acestuia poate avea serioase consecinţe. atunci când sunt încă bebeluşi vor fi admişi într-un spital sau instituţie pentru copii sau în „foster home” (Killen. dar nu neapărat adecvate. Cunoaştem faptul că lipsa unei hrăniri adecvate afectează întotdeauna dezvoltarea timpurie a creierului.înconjurător aflat dincolo de locul în care dorm. ci afectează şi dezvoltarea sa fizică. Ei trebuie să se îngrijească de ei înşişi şi adesea de proprii părinţi. atât pe plan fizic cât şi pe plan emoţional. un prag prea scăzut sau. dar nu neapărat suficientă sau adecvată întotdeauna. Asta scoate în evidenţă aspectele distructivităţii sale. „Uneori neglijarea poate avea consecinţe mult mai serioase decât abuzul fizic. îşi dezvoltă limbajul şi prosperă. „Prin faptul că ucide spiritul celor care au supravieţuit fizic. Warsaw. nu are nivelul de aspiraţii pe termen lung (nu se poate proiecta în viitor)” (IXth ISPCAN European Conference on Child Abuse and Neglect. dimpotrivă. are dificultăţi de adaptare şi încearcă să-şi suplinească nevoile nesatisfăcute. somatizează uşor (cefalee. 1997: 30). aceasta se bucură de o atenţie redusă atât din partea profesioniştilor. neglijenţa nu lasă nici un martor”. 1997: 30). dacă. e poate cea mai importantă daună care s-ar putea să nu fie observată decât mult mai târziu. are tulburări de atenţie. În plan social copilul neglijat stabileşte contacte interpersonale fragile. uneori prin fapte antisociale 94 . Se poate întâmpla ca latura emoţională să fie vătămată pentru toată viaţa. diverse cenestopatii). însă prea puţine. poate primi afecţiune şi îngrijire din partea părinţilor. Aşa cum spunea Grittenden (1992) „printre copiii neglijaţi nu rămân supravieţuitori care să se plângă sau să protesteze”. 2003). În cazul neglijării va trebui parcursă o cale lungă până se va ajunge în momentul de criză. Se întâmplă ca acest copil să fie lăudat de către adulţi pentru precauţiile şi comportarea sa matură clară însă ca cineva să observe faptul că el e privat de copilăria sa. dar nu chiar aşa de mult din punct de vedere emoţional. Oricum. prea ridicat de toleranţă a frustrărilor.

a familiilor monoparentale. Aceasta este din punct de vedere afectiv cea mai adecvată trebuinţelor lui. Consecinţele negative ale neglijării asupra dezvoltării copilului nu sunt inevitabile. a imaginii de sine şi despre lume. însuşire deficitară a normelor etico-morale. În contextul schimbărilor sociale. Dezvoltarea personalităţii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori: familiali. Sănătatea. în timp ce multiplele plasamente. diminuând efectele negative ale abuzuri. pentru că numai relaţiile afective şi sentimentele de dragoste îl fac pe părinte să înţeleagă şi să intuiască copilul şi starea lui de copilărie. care pot sau nu să răspundă nevoilor familiei. Au fost identificaţi factori care fie diminuează. şcolari. „Familia rămâne grupul social vital în asigurarea îngrijirii. direcţionarea şi integritatea socială a copilului. copilul îşi poate satisface 95 . de a participa şi favoriza elaborarea personalităţii. stresul cotidian şi depresia părinţilor contribuie la agravarea consecinţelor neglijării. 2002: 180). fie a-gravează efectele neglijării asupra copilului. creşterea numărului divorţurilor. • spaţiul de locuit cu totalitatea dotărilor de care dispune. securizarea fizică. noile forme coexistând cu modelul „clasic” al familiilor conjugale” (Organizaţia Salvaţi Copiii/Alternative Sociale. dezvoltarea şi educaţia copilului trebuie să fie în centrul preocupărilor familiei. absenteism. acţionând negativ asupra dezvoltării” (Miftode. 2002: 22). protecţiei şi educaţiei copilului. Factorii familiali sunt ca proximitate şi importanţă cei care asigură dezvoltarea unei personalităţi armonioase. În familie. fugă de acasă. opţiunea unor femei de a avea un copil în afara căsătoriei. „Stabilitatea mediului familial constituie un factor pozitiv. mediul familial întemeiat pe un sistem de interacţiuni afective intense este apt de a reacţiona la trebuinţele copilului.(individual sau aderând la grupuri de delincvenţi) cu consum de droguri. „Familia este cea mai în măsură să răspundă nevoilor copiilor. comunitari. Mediul familial se constituie din: • membrii familiei între care există relaţii complexe de a căror funcţionalitate depinde eficienţa şi succesul în dezvoltarea. afectivă şi materială a copilului. se constată o diversificare a modelelor familiale: frecvenţa crescândă a coabităţilor (concubinaje). Indiferent de modul de organizare. Familia şi neglijarea copilului Familia ca mediu propice de dezvoltare a copilului Copilul este o fiinţă cu însuşiri calitative diferite de cele ale adultului şi are în mod legitim dreptul de a ocupa o poziţie privilegiată şi de a se bucura de un „tratament” specific.

nevoile sale primare. ştiu să vină în întâmpinarea nevoilor lui şi să înţeleagă. . Este evident faptul că o familie în care legăturile dintre membrii ei nu sunt de dragoste şi respect. Valorile după care funcţionează o familie matură. „Familia este prin definiţie cadrul de satisfacere al nevoilor membrilor ei. 2001: 143). O exprimare succintă a funcţiilor parentale ar fi că funcţia de părinte presupune a veni în întâmpinarea nevoilor copilului pentru o dezvoltare normală. fiziologice sunt la fel de importante ca şi nevoia de securitate. Familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilului prin securizare materială. în funcţie de modul în care cei din jur. Nevoile fiinţei umane. Nevoile de bază. capabilă de a fi fericită şi de a-i face fericiţi pe cei din jurul său. de dragoste şi apartenenţă.abilitatea de a empatiza cu copilul. în primul rând părinţii. copilul poate să-şi investească toate resursele emoţionale. de cei din jurul individului. nu poate constitui un cadru propice de satisfacere a nevoilor umane şi deci de dezvoltare normală” ( Muntean. „Imaturitatea părinţilor. Pentru că asigurarea unui mediu afectiv va constitui garanţia pentru o dezvoltare armonioasă.abilitatea de a percepe copilul în mod real. îşi poate manifesta frustrările inevitabile. sau dimpotrivă evoluează spre comportamente şi stări mai puţin normale. multe avându-şi rădăcinile în propria copilărie.abilitatea de a avea aşteptări realiste în privinţa capacităţii copilului de a face faţă diferitelor situaţii. . în satisfacerea acestor nevoi. 96 . sănătoasă sunt capacitatea de a iubi şi de a munci cu scopul producerii bunurilor necesare convieţuirii. caracteristicile care ţin de vârsta copilului. Există câteva abilităţi de care părintele are nevoie pentru a putea fi un părinte bun. Cele mai importante astfel de abilităţi şi de care depinde modul în care părintele îşi percepe copilul (nevoile şi dezvoltarea lui emoţională) sunt: . de ceilalţi membri ai familiei. de recunoaştere. anumite boli mentale sau un grad de retard mental. problemele lor emoţionale. . alcoolismul şi consumul de substanţe care deconectează părintele de la realitate vor determina incapacitatea părintelui de a îndeplini funcţiile care îi revin în relaţia cu copilul” ( Muntean. în familie. dragoste şi educaţie. O funcţie definitorie a familiei este cea de a genera iubire faţă de toţi membrii săi. 2001: 143).abilitatea de a accepta că este responsabilitatea adulţilor să satisfacă nevoile copilului şi nu invers. 2002: 22). să înveţe să şi le controleze. care apar prin lipsă şi împing individul la a căuta satisfacţie depind de ceilalţi. devine o fiinţă normală. determină caracteristicile de dezvoltare ale fiinţei umane. modul în care sunt împlinite sau dimpotrivă modul în care sunt neglijate ele. a acompania deci copilul şi nu a-1 dirija în dezvoltarea lui. Toate aceste nevoi categorisite de Maslow ca fiind nevoi de tip D. Un copil se dezvoltă optim. temperate de dragostea părinţilor” (Organizaţia Salvaţi Copiii/Alternative Sociale.

cauzele neglijării nu diferă foarte mult de cele care conduc la abuzul asupra copilului şi. Investigaţii sumare în cazurile de copii 97 . copilul devine cel mai adesea neglijat. mai mult sau mai puţin familiale. Uneori părinţii îşi îndeplinesc bine funcţiile de părinţi. De aici provine tendinţa de izolare socială. haine. Astfel. 1998: 40). vecinii.sunt profund neglijate. dar nu a mai fost capabilă să-i dea copilului atenţie. Violenţa intrafamilială şi neglijarea copilului Violenţa domestică afectează funcţionarea familiei. să se ocupe de el. de teroare. neglijarea copilului apare pe un fundal al indiferenţei şi ignoranţei parentale vizavi de nevoile copilului. pericole fizice sau sociale.nevoia de siguranţă.abilitatea de a se angaja pozitiv în interacţiune cu copilul. Funcţiile parentale nu mai pot fi îndeplinite. dar în situaţii mai dificile. preocuparea pentru copil trece în plan secundar. conflictele intrafamiliale constituie factorul favorizant apariţiei neglijării copilului de către părinţi. Familia devine astfel mai puţin transparentă şi deschisă mediului social imediat: familia lărgită. element caracteristic în dinamica violenţei domestice. ars de oala cu apă fierbinte care s-a răsturnat peste el. o abilitatea de a da prioritate nevoilor copilului. în toate structurile sale. de contextul familial şi social în care trăieşte copilul. creşterea copiilor. Astfel se explică numărul mare de accidente domestice ale căror victime sunt copiii. casă. „într-un climat violent. este distorsionată. de autoacuzaţii. de dragoste . sănătate fizică) sau să-1 protejeze pe acesta de răniri. mama nu ar fi vrut să-şi vadă copilul la secţia de urgenţă a unui spital. prietenii. mai ales neglijări fizice şi emoţionale. igienă. să fie prezentă şi să se bucure de el. de fapt rămâne într-o singurătate umplută doar de ţipetele celor din jur. de viaţă ordonată. accidente. colegii. expus tuturor relelor. Copleşită de ruşine pentru ceea ce i se întâmplă. Desigur. femeia nu mai este capabilă de a juca nici unul din rolurile impuse de viaţa familiei” (Popescu.. în atmosfera de violenţă. funcţiile şi rolurile parentale sunt distorsionate. • abilitatea de a-şi înfrâna durerea şi agresivitatea în faţa copilului. ajung să-şi neglijeze sau să-şi abuzeze copilul. Astfel. Funcţia principală a familiei. Muntean. Este foarte adevărat că. atât pe plan afectiv cât şi în planul dezvoltării fizice şi sociale. ele ţin de caracteristicile copilului. în general. de criză. ale părinţilor. iar alteori aceştia îşi neglijează de la început copilul şi îl expun constant diferitelor tipuri de neglijări. Fiind preocupat în mod constant de alte probleme. consecinţele fiind dramatice şi de lungă durată. părintele „uită” să aibă grijă de copil. de multe ori. O mamă victimă a violenţei soţului este mai puţin capabilă să asigure îngrijirile de bază necesare copilului (hrană. iar efectele caracteristice violenţei intrafamiliale sunt resimţite puternic de copii. de sentimentul eşecului în cea mai importantă relaţie interpersonală. nevoile de bază ale copiilor . Cauzele care duc la apariţia fenomenului de neglijare a copilului în propria familie au fost îndelung studiate şi analizate de către specialiştii în protecţia copilului şi familiei. în general.

să facă faţă forţei distructive a violenţei domestice şi să scape mai puţin marcaţi. câţiva mai puternici. 1998: 40). nefericirea unui individ. mai norocoşi. încrederea în ceilalţi şi în propriile forţe. Copiii care crose în familii violente dezvoltă comportamente şi condiţie fizica ce-i fac uşor de recunoscut. . Imaginea de sine. devine nesigură. care ar cere rezolvarea unor probleme prin propriile forţe şi prin implicarea celorlalţi. odată ce este direct afectată de violenţa partenerului de viaţă. Într-un studiu amplu condus de Hetherington et.neglijaţi scot la iveală violenţa din căminele lor. Cu o imagine de sine slabă. „S-a constatat că: • suferinţa cea mai intensă şi cu repercursiunile cele mai severe o provoacă familia monoparentală maternă în care continuă conflictele. copilul este sortit eşecului. în locul autorităţii părinteşti se instalează teroarea. într-un cămin marcat de violenţă. ci poate doar frâna dezvoltarea mentală şi afectivă a copilului. Muntean. nerealizarea. . acceptarea copilului cu imaturitatea specifică vârstei. unite. nici mama şi nici tatăl nu se mai pot preocupa în mod eficient de stimularea copilului pe planul cunoaşterii şi al experienţelor sociale. „Consecinţele neîndeplinirii funcţiilor parentale afectează modul în care se structurează personalitatea copilului. nu-şi va mai dezvolta la întreaga capacitate abilităţile sale materne (empatia. nu formează. neîncrezător în forţele sale. Este însă o şansă pe care o au doar unii copii şi în virtutea căreia nu poate fi neglijat efectul nociv al violenţei domestice asupra dezvoltării noilor generaţii. fragilă. fără conflicte.suferinţă intensă trăiesc copiii aflaţi în familii aparent organizate. expus la accidente în casă şi în afara ei.situaţie mult mai bună o au copiii care trăiesc în familie mono-parentală maternă. Ei îşi pierd din ochii copilului autoritatea de care ar trebui să se bucure ca părinţi. Mama. dar cu numeroase conflicte. Copilul va învăţa o singură regulă: să se ferească cu orice preţ de agresiuni. după separare. • cea mai bună situaţie o au copiii care trăiesc cu ambii părinţi. fără conflicte” (Munteani'2001: 50). tulburată de cele mai mici disfuncţii care apar. Intervine aici fenomenul de rezilienţă al copilului. valoros). al. dragostea şi capacitatea de a-1 răsplăti pentru ceea ce face.Probleme fizice. Ei prezintă: . de a-1 face să se simtă important. un eşec care nu înseamnă doar neîmplinirea. boli inexplicabile. care-i va face pe unii dintre ei. 98 . care nu mai lasă copilului locul de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta normal. care nu educă. dar în acelaşi timp înseamnă o pierdere la nivelul întregii societăţi” (Popescu. care creşte într-o atmosferă violentă nu este uniformă pentru toţi indivizii. copilul fiind incapabil să facă faţă unor situaţii dificile. dezvoltare fizică mai lentă. Reacţia şi structurarea personalităţii copilului. s-a alcătuit o ierarhie a gradului de suferinţă şi consecinţe nefaste a calităţii vieţii familiei asupra dezvoltării copilului.

consum de alcool. lipsa de maniere sociale. Orice strategie de succes trebuie să se adreseze familiei ca sistem.8%) decât să-i expună altor forme de abuz (19. . comportament defensiv şi minciună. Conform studiilor efectuate de diverşi cercetători. sarcini la vârste mici. nr.cauza în neglijare sau resursă în prevenirea ei ? „Familia este instituţia socială cea mai des întâlnită în societatea modernă.4%). copiii fiind categoria cea mai afectată azi. ce roluri să adoptăm? Conform teoriilor de învăţare. neuitând că intervenţia se face în interesul copilului.Probleme de comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalţi. resursele de care dispune familia nefiind suficiente. schimbări bruşte în performanţele şcolare. în 1994. Însă pentru a produce schimbări structurale este nevoie de mai mult. izolare. eliminare.Probleme emoţionale şi mentale: anxietate mărită. 37% dintre copii trăiau sub limita sărăciei. Un prim pas pentru a contracara nivelul sărăciei îl constituie programele de susţinere socio-economică şi de creştere a calităţii vieţii. în societatea românească există o strânsă corelaţie între sărăcie şi neglijare. care a introdus legea venitului minim garantat. Un lucru mai puţin luat în considerare până acum este faptul că în rândul tinerilor a crescut fenomenul sinuciderilor şi a tentativelor de suicid şi că pe primul loc în rândul cauzelor se află climatul familial deteriorat şi slaba comunicare în cadrul familiei. . probleme cu somnul. Una dintre cauzele neglijării sunt tocmai aceste proaste comportamente pe care tindem să le reproducem” (Revista de Securitate Comunitară. enurezis. şi fiecare din noi suntem membri ai familiei de origine. Familia . fuga de acasă.9%).Probleme şcolare: neîncredere. Un prim pas a fost făcut începând din ianuarie 2002 de Guvernul României. Dezideratul social ne cere fiecăruia să ne formăm o familie nouă. Hristu 1998. . droguri. Simţământ de culpabilitate. mutilare. 99 . O bună parte din cazurile de neglijare au la bază raţiuni economice. După Costin (Roth. copiind modelele de comportament din jurul nostru. Anul II. noi suntem de mici instruiţi într-o manieră nedirijată în acest sens. care pot fi mai mult sau mai puţin adecvate. . însă cine ne învaţă cum să ne formăm o familie.Identificare cu eroi negativi. 5/2002: 70). frică de răniri şi moarte. manie. bătăi. frică de abandon. pe când în familiile cu venituri ridicate procentul neglijării a coincis cu cel al abuzului (4. lipsa de concentrare. ţinând cont de relaţiile existente în interiorul ei.. Diverse programe iniţiate de ONG-uri din domeniul asistenţei sociale oferă sprijin în acest sens. Zamfir 1993. 1999) familiile ce au niveluri scăzute de venit tind mai degrabă să îşi neglijeze copiii (36. depresie.Probleme psihologice: neîncredere în sine. comparaţii cu viaţa mai fericită a colegilor. Existenţa ei implică însă şi „riscuri”.

medicii. nr. aspiraţii. care poate fi vindecată doar prin tratament medical adecvat şi prin intervenţia autorităţilor legale. stil de viaţă. în acest scop se încearcă pentru prima dată a se interveni la nivelul părinţilor prin forme adecvate (sprijin financiar. Deseori. „Ingredientele” sunt extrem de numeroase şi mai ales „cantităţile” optime şi modul de combinare trebuie adecvate fiecărei situaţii particulare. Nimeni nu spune că este uşor sau simplu. dezgustul faţă de cel care a comis abuzul se însoţeşte de un sentiment de frică intensă. În loc de concluzie putem spune că potenţarea şi eficientizarea resurselor familiei este esenţială pentru evitarea şi renunţarea la fenomenul neglijării copiilor. cu reale valenţe de „contaminare” a societăţii. Din această ecuaţie nu este uitat niciodată copilul. şi apoi vine soluţia plasamentului familial. Toate victimele suferă o traumă semnificativă. ca ultimă soluţie prevăzută de specialiştii în domeniu. În rezolvarea acestor cazuri.„În ultimii 40 de ani cercetătorii din domeniu au ajuns la concluzia că menţinerea copilului în familie este de preferat oricăror alte forme de instituţionalizare. obiective-motivaţii. repere culturale sau religioase. în securizarea acestuia. potenţial. Abuzul sexual în copilărie şi adolescenţă În S. Anul II. Într-o lume în care toate instituţiile şi toate tipurile de raporturi sociale se schimbă în ritm accelerat. însă fiecare familie reintegrată în cursul normal al societăţii este un model pozitiv. Aceasta se raportează la multe elemente: pregătirea/profesia părinţilor. Mai puţin de jumătate dintre aceste cazuri sunt raportate medicului sau altor organe competitive. avocaţii şi serviciile de asistenţă socială trebuie să conlucreze pentru colectarea datelor şi pentru 100 . sau. fiind victima unei molestări. aproximativ una din patru tinere fete suferă un abuz sexual. „Nu se poate recomanda o „reţetă” universal valabilă a familiei „bune” din punctul de vedere al reuşitei în dezvoltarea copilului.U. în asigurarea succesului de integrare” (Organizaţia Salvaţi Copiii/Alternative Sociale.A. unui viol sau incest. În cazul în care interesul copilului nu mai este satisfăcut în familia de origine se apelează la familia extinsă. abordare terapeutică interdisciplinară). 11 Copilul abuzat sexual Abuzul sexual în copilărie A. 5/ 2002: 70). cu o mare încărcătură emoţională. familia nu poate să rămână neschimbată şi nu trebuie absolutizat un model sau altul de organizare familială sau de interacţiune părinţi-copii. vârstele şi particularităţile părinţilor. Cap. adopţia copilului. 2002: 39). bunăstarea şi calitatea vieţii lui fiind principalii indicatori ai succesului intervenţiei” (Revista de Securitate Comunitară.

care devine inadecvată. Comportamentul violatorilor este caracterizat ca fiind cauzat de o tulburare de personalitate. realizat de către adult şi constă în manipularea organelor sexuale. Când atacul sexual este urmarea unui impuls sexual primar. Scopul este de a asigura revenirea victimei la o stare de normalitate. Pedofilia implică adeseori un contact sexual neviolent cu un copil. Violul se defineşte ca fiind o „cunoaştere carnală” a femeii într-o măsură mai mică sau mai mare. Înţelegerea definiţiei legale a termenului de viol este neapărat necesară. mentale sau ca o persoană periculoasă din punct de vedere sexual. antisocială şi explozivă. admirarea şi stimularea lor orală şi genitală. incestul deseori nu este raportat şi este dificil de dovedit. fetişit. obsesiv-compulsiv. Incidenţa reală a actelor sexuale în care victimele sunt copii este dificil de evaluat din cauza lipsei unei statistici la nivel naţional. cât şi juridici. Din păcate. Pentru a putea vorbi despre viol. în timp ce acelea care au fost molestate sau supuse unui incest sunt identificate uneori după luni sau chiar ani de la comiterea abuzului. Aceşti termeni sunt medicali. adormită sau este incompetentă mintal. Incestul este un delict sexual. care apare atunci când agresorul şi victima sunt înrudiţi şi nu ar putea să se căsătorească legal. Din cauza naturii sale. ea nu a fost violată. protejând astfel victima şi întreaga comunitate. El este deseori exhibiţionist. din cauza lipsei unor traume fizice. fără acordul acesteia. care să poată fi rapid diagnosticate. Orice formă sau grad de intimidare arată că violatorul nu a obţinut asentimentul victimei. Vorbim despre viol şi atunci când persoana supusă acestui ace sexual a fost în prealabil drogată. Cunoaşterea carnală poate însemna un act sexual complet cu ejaculare seminală sau orice penetraţie cât de uşoară a organului genital feminin de către organul genital masculin chiar tară emisiunea de lichid seminal.rezolvarea cazurilor. prin fraudă sau provocând teamă femeii. agresorul manifestă o personalitate inadecvată cu un slab control al impulsului combinat cu dorinţe sexuale sau înclinaţii homosexuale. Majoritatea cazurilor de incest au loc între tatăl vitreg şi fiica vitregă. iar victima să se opună activ până în ultimul moment. încă mai este foarte răspândită convingerea că dacă o femeie nu se opune activ. Victimele unui viol se prezintă. dar. prin impunerea forţei. trebuie ca una dintre părţi să se opună actului sexual sau ca cel agresat să fie minor. incestul şi moletarea intrafamilială sunt probabil. De fapt. Violatorul şi cel care comite acte de molestare este deseori descris psihologic ca o persoană cu tulburări sexuale. cele mai frecvente forme de abuz sexual asupra copilului. de obicei. în acelaşi timp. Violul presupune ca violatorul să folosească forţa. Colegii 101 . prezintă lipsă de încredere în sine şi este umil social. de a identifica şi a pedepsi pe cel care a comis abuzul. imediat după incident.

îl descriu deseori ca fiind liniştit, timid, un lucrător de încredere. Din punct de vedere intelectual este normal, dar are o accentuată lipsă de încredere în sine. Atacatorii agresivi şi brutali au un comportament antisocial şi exploziv, ei având adeseori un lung istoric de comportament antisocial nonsexual. Frecvent, ei manifestă depresie, halucinaţii sau simptome paranoide. De asemenea, s-a observat că agresorii au fost în copilăria lor martorii unor violenţe extreme, îndreptate, în special împotriva mamelor lor. Pedofilul sau cel care molestează copii este un individ cu tulburări mentale şi fără maturarea psihosexuală. 80% dintre aceştia au sub 35 de ani şi doar 1-2 % peste 50. Cei care aparţin grupei de vârstă de 30-35 de ani tind să-şi satisfacă fanteziile din adolescenţă şi au ca motiv al acţiunii lor insatisfacţiile din cadrul căsătoriei. Cei care molestează copii pot proveni din rândul delincvenţilor dar pot fi şi membrii marcanţi ai comunităţii. În majoritatea cazurilor, copilul cunoaşte agresorul, îl vede deseori, îl admiră şi are încredere în el. Pedofilii sunt un grup special de agresori sexuali cu un istoric lung de relaţii nesatisfăcute cu femeile. Mulţi nu au avut o relaţie heterosexuală adultă normală. Agresorii cronici sunt mai impulsivi, neconvenţionali, bizari, confuzi, alienaţi, prezentând şi acuze psihosomatice. Pedofilii au o personalitate pasiv-agresivă cu sentimente de inferioritate şi o puternică dependenţă. în peste 50% dintre cazuri, abuzul sexual nu este izolat, ci persistă pe o perioadă lungă de timp, de la săptămâni până la ani. Mulţi dintre pedofili şi violatori au severe disfuncţii psihosexuale, care se manifestă în cursul agresiunii. Atacatorul poate prezenta o erecţie inadecvată, ejaculare precoce sau tardivă, impotenţa. Agresorii sexuali sunt caracterizaţi deseori ca pacienţi sau prizonieri „model” în cursul spitalizării sau încarcerării lor. Ei sunt ascultători şi se comportă bine în afara activităţilor lor sexuale. Societatea este însă din nou expusă riscului când aceşti agresori sunt puşi în libertate şi ajung într-un mediu în care personalitatea lor inadecvată, lipsa respectului de sine şi relaţiile sexuale nesatisfăcute le provoacă disfuncţie psihosexuală. Agresorii sexuali se vindecă rar. Deşi copiii reprezintă 60% dintre victimele agresiunii sexuale, multe cazuri rămân necunoscute, deoarece agresiunile se produc în mediul familial şi se asociază cu molestarea nonviolentă şi incest, nefiind raportate. Doar agresiunile din afara căminului, mai brutale şi care constituie acte de viol, sunt cunoscute. Vârsta medie a victimelor supuse molestării este de 11 ani. Majoritatea sunt fetiţe premenarhale şi 85%o dintre ele îşi cunosc agresorul. De fapt, vârsta cea mai frecventă la care sunt molestate victimele este cuprinsă între 4-8 ani, iar incestul apare cel mai frecvent între 10-14 ani; 80% dintre molestări sunt neviolente, restul de 20% fiind însoţite de viol, brutalizări, mutilări şi chiar crime; 30-50% dintre agresori sunt vecini, prieteni sau rude. Doar 15% dintre pedofili sunt complet necunoscuţi victimelor. Când pedofilul îşi cunoaşte victima, agresiunea este în general, neviolentă, repetată şi nefiind descoperită de către autorităţi.
102

Modificările psihologice ale victimei sunt mult mai adânci şi necesită tratament psihologic pe termen lung. Relaţiile incestuoase încep, de obicei, cu primul născut de sex feminin, când acesta atinge vârsta de 8-10 ani şi cel mai frecvent se termină la vârsta instalării menarhăi. Dacă există o a doua fiică, comportamentul incestuos se va îndrepta către aceasta. Ocazional, incestul se confirmă şi în timpul adolescenţei. Victimele incestului pot prezenta isterie, fobii, tentative de suicid, comportament psihotic. Aceste fete, ajunse la vârsta maturităţii, sunt depresive şi anxioase. În timp ce violul şi molestarea reprezintă disfuncţii ale comunităţii, incestul este o problemă care apare din cauza disfuncţiilor intrafamiliale. Victimele incestului trebuie tratate cu mare atenţie şi cu implicarea întregii familii în terapie, altfel disfuncţiile de menţin, poate reapărea incestul sau altă disfuncţie intrafamilială. Violul este însoţit de violenţă, 10-46% dintre victime prezentând leziuni minore nongenitale, iar 4-15% răniri grave. Trauma fizică apare la cap, faţă, gât, torace, extremităţi, când victima este lovită, legată în cursul luptei sale cu agresorul. Leziunile cuprind echimoze, laceraţii, contuzii minore. Echimozele sunt urmarea apărării victimei care a încercat să-şi protejeze faţa şi toracele de lovituri. Astfel de răni trebuie fotografiate şi descrise cu exactitate de către medicul care face constatarea. Leziunile fizice majore, cuprinzând fracturi, hematoame subdurale, contuzii cerebrale, fracturi craniene necesită spitalizarea victimei. Faptul că traumele fizice sunt frecvente şi pot duce chiar la deces confirmă că violul este, în primul rând, un act de violenţă în care sexul este utilizat ca armă. Injuriile perineale minore se observă la 80% dintre victimele unei agresiuni sexuale, fiind vorba despre abraziuni perihimenale, contuzii sau lacerări vaginale. Majoritatea leziunilor sunt externe. Deseori, se observă leziuni genitale, chiar în absenţa lichidului seminal sau a spermatozoizilor. Aceste leziuni sunt foarte dureroase şi însoţite de obicei de o sângerare minimală. în timp ce victimele unui viol, ale unei molestări unice se prezintă cu leziuni fizice şi genitale, cele care sunt supuse unei molestări cronice, sau unui incest, de obicei, nu prezintă semne acute ale unei leziuni genitale. Victimele unei molestări pot prezenta un eritem himenal lateral sau circumferenţial, secundar unei manipulări extensive cu degetul sau cu un alt obiect. Victimele abuzului sexual suferă multiple conflicte emoţionale. Stresul şi trauma emoţională abia încep odată cu atacul fizic. La trauma emoţională contribuie şi sistemul medico-legal. Burgess şi Holstrumm au descris „sindromul traumei prin viol”, care cuprinde două faze: 1. faza acută de dezorganizare; 2. faza lungă de reorganizare Faza acută se corelează cu reacţiile imediate de după viol. Victimele tinere, în special fetele postmenarhale, prezintă semne somatice, ca tensiune musculo103

scheletală, instabilitate gastrointestinală cu diaree, dismenoree, vaginită, cefalee şi anorexie. Din punct de vedere emoţional, prezintă o teamă intensă, sentiment de umilinţă, jenă, vină şi depresie. Când există condiţii predispozante, se poate ajunge la isterie şi psihoză. în cursul fazei lungi de reorganizare, victimele prezintă o intensă activitate motorie, coşmaruri repetitive şi depresie. Este necesară intervenţia suportivă pentru a minimaliza şi escalada aceste probleme. O altă preocupare a victimelor este posibilitatea apariţiei unei sarcini sau contactării unei boli venerice. Majoritatea victimelor unei agresiuni sexuale vor suferi de o criză emoţională după agresiune. Este necesară o intervenţie acută pentru înlăturarea stresului puternic şi pentru identificarea victimelor care pot prezenta dificultăţi emoţionale. Victimele trebuie reasigurate că erau perfect normale înainte de agresiune. Victimele cu vârsta de sub 5 ani pot prezenta regresii de dezvoltare, relaţii inadecvate cu părinţii şi coşmaruri repetate. Părinţii acestor copii trebuie consiliaţi şi supuşi unor terapii suportive. Un mediu familial cald poate readuce copilul la normalitate. Victimele de vârstă şcolară prezintă modificări fizice şi emoţionale care sunt consecinţa incapacităţii lor de a face faţă stresului situaţional. Pot prezenta scăderi ale performanţelor şcolare, depresie, insomnie, anxietate, frică şi chiar isterie. Unii copii chiar fug de acasă. Deşi tratamentul suferinţei fizice şi emoţionale a victimei agresiunii sexuale prezintă cea mai mare importanţă, pentru o evaluare medico-legală trebuie realizat un examen genital de specialitate şi o evaluare de laborator. înaintea examinării medico-legale, trebuie obţinut acordul victimei pentru colectarea mostrelor, realizarea examinării şi executarea de fotografii. O evaluare medico-legală trebuie să urmeze următoarea secvenţialitate: 1. un istoric medico-legal pertinent al incidentului; 2. un examen fizic general; 3. un examen ginecologic de specialitate; 4. o recoltare a probelor de laborator, ca dovadă; 5. tratament medical adecvat şi consiliere psihologică. Tratamentul leziunilor fizice se face cu medicaţia adecvată şi cu suturi, când este cazul. Pacientul necesită o evaluare a sănătăţii mentale şi o terapie suportivă. Consilierea psihologică este necesară, la aceasta trebuind să participe şi familia, atunci când a fost vorba de un incest. Consilierul trebuie să exploreze trauma emoţională a victimei şi să o asigure pe aceasta de deplina sa normalitate psihică. Trauma psihosexuală este întotdeauna prezentă, chiar dacă victima apare calmă şi având un control de sine desăvârşit. Trebuie făcută profilaxia bolilor venerice şi trebuie exclusă o posibilă sarcină, apărută ca urmare a agresiunii. Toate examinările ginecologice trebuie făcute cu multă atenţie, căci acestea sunt, de obicei, foarte dureroase după o agresiune. Fiecare victimă a unei agresiuni trebuie supusă unui protocol detaliat de evaluare, tratament şi urmărire.

104

ai cărei membri să înţeleagă exact considerentele speciale de a lucra cu copii disabili. Majoritatea lor s-a arătat dornică să meargă la şedinţe de pregătire şi toate cele 3 grupuri au dorit ca problema maltratării copiilor cu disabilităţi să aibă prioritate în pregătirea lor.Evaluarea unui abuz sexual comis asupra unui copil sau adolescent trebuie să poată fi realizată de orice medic pediatru sau medic de familie. Concluzia: S-a ajuns la concluzia că echipa de intervenţie în maltratarea copilului cu disabilităţi. investigatori. Ei au fost întrebaţi despre cunoştinţele pe care le aveau. iar 3% au spus că directorul nu a avut o astfel de tactică. specialişti în retardul mental. în integritatea sa. Literatura nu defineşte nivelul de înţelegere curentă a membrilor echipei în comparaţie cu nivelul de cunoştinţe esenţiale. 43% din părinţi şi 71% din educatori bănuiau abuzul copiilor cu disabilităţi . Metoda: Studiul a folosit evaluatori speciali pentru fiecare dintre cele 3 grupuri : părinţi. din păcate ceva comun în viaţa „multor. era foarte mic. Literatura care există recomandă formarea unei echipe de specialişti. Rezultate: În timp ce subiecţii păreau să fie conştienţi de unele părţi ale problemei. experienţa cu şi interesul pentru maltratarea copiilor disabili. educatori. Toate datele furnizate de medic sunt considerate ca evidenţe faptice. 43% din subiecţi folosiseră profesionalişti care să-i asiste cu investigaţii ale abuzului sexual implicând copii cu disabilităţi. în aceste tipuri de asistenţe ale unor specialişti au participat Şcoala pentru surzi. în majoritatea interviurilor. Recentele studii din întreaga lume sugerează că maltratarea acestor copii a devenit. 65% din educatori raportaseră ei înşişi abuzul bănuit sau în conjunctura altor profesionalişti. mai puţin de o treime din subiecţi au spus că erau la curent cu toate aspectele exceptând 54% din profesorii care considerau că este responsabilitatea profesionaliştilor de a raporta abuzurile suspectate. Tinerele victime ale unui abuz sexual trebuie evaluate cu grijă şi întotdeauna trebuie întocmit un raport medico-legal. de aceea acest raport medico-legal trebuie întocmit cu foarte mare atenţie şi meticuliozitate. ce pot trece neobservate de către practicianul neavizat. dornică de a urma cursurile de educaţie specială pentru a umple golurile din cunoştinţele deţinute. probabil majorităţii oamenilor 105 . De asemenea 79% din educatori au spus că directorul lor duce o politică (tactică) de raportare a copiilor abuzaţi. din variate surse şi agenţii şi consilieri cu experienţă. Maltratarea copiilor cu disabilităţi Obiectivul: Se încearcă căutarea unor intervenţii eficiente faţă de maltratarea copiilor cu disabilităţi. psihologi terapeuţi. Pentru împrospătarea legilor în atenţia personalului şcolilor. B. căci el va constitui baza investigaţiilor legale în caz de abuz sexual. Victimele unui abuz sexual pot prezenta probleme fizice şi emoţionale. psihiatrii pentru copii. totuşi 18% nu erau siguri. nivelul cunoştinţelor lor. este receptivă.

Au fost înregistrate exagerări în unele situaţii şi lipsa de protecţie în alte situaţii. dar nu este o greşeală să privim atenţi sistemele în care operăm şi să spunem «Nu este suficient de bine.cu disabilităţi” (Sabsez 1994) NCAAN a condus primul şi singurul efort naţional în determinarea frecvenţei maltratărilor copiilor cu disabilităţi (în 1991).S. Vechile cercetări cu tineri agresori sexuali au scos la iveală multe cazuri de raporturi şi înregistrări unde părinţii îşi exprimau îngrijorarea cu privire la comportamentul sexual al tinerilor. este prea târziu prea puţin din acest lucru.”. Părinţii copiilor agresori sexual au raportat adesea : desene sexuale explicite. '93. în timp ce cauzele abuzului sunt în general aceleaşi cu cele ale abuzului copiilor normali (Ammetmann & Baladerian. putându-se proteja mai greu decât cei normali (A&B. subestimând măsurile ce ar trebui luate la adresa copiilor cu disabilităţi contribuim la incidenţa abuzurilor (A&B. recunoşteau nevoia de a înlătura riscul ca unii copii să abuzeze de alţi copii. Dar n-am ştiut niciodată că este ilegal şi încă nu înţeleg de ce i se spune abuz. Slăbiciuni în sistemul de intervenţie în acest proces se regăsesc pe lista factorilor cauzali ai fenomenului. în special celor aflaţi la pubertate. părinţii au cerut prea puţini ajutorul pediatrilor. Aspecte ale anumitor disabilităţi plasează unii copii într-o poziţie chiar mai vulnerabilă. care s-a adresat unui avocat sau a fost identificat ca victimă a unui abuz sexual a spus că adulţii rareori au discutat direct cu ei despre natura sexuală a comportamentului. Sobsez '94).. Similar.. consilierilor şcolari şi psihologilor în vederea elaborării unor strategii de modificare a comportamentului copilului. 1993). ceea ce demonstrează nevoia de pregătire profesională. 1993). „Este o greşeală să dăm vina pe oamenii din sisteme. Rezultatele sugerau că incidenţa maltratării acestor copii era de 1. C. Nu a fost ceva neobişnuit nici pentru cei de 12 sau 14 ani. Procesele şi antipublicitatea au mărit atenţia la acest risc. limbajul obscen şi comportamentul sexual neobişnuit. prea mult din celălalt»” „Nu există nici un grup profesional care să aibă toată înţelepciunea necesară acestei probleme”. l-au determinat pe terapeuţii copiilor abuzaţi sau agresori sexual să recunoască necesitatea unor intervenţii înainte ca tinerii să întâmpine probleme de comportament sexual. nevoia de ajutor. De asemenea. Tineri agresori sexuali În anii '80 instituţii de ocrotire a copilului în U. factori unici contribuie la creşterea numărului de abuzuri ale copiilor disabili. care au avut ca rezultat: exmatricularea. probleme pe măsură. 106 .7 ori mai mare decât incidenţa maltratării copiilor fără disabilităţi NCAN. totuşi copilul pedepsit. dar n-au pus aproape niciodată problema abuzului sexual. '93). Unii dintre aceştia supuşi unui tratament preventiv (lucru hotărât de tribunal) spuneau: „Ştiam eu că o să am necazuri pentru comportamentul meu sexual.

Chiar dacă intervenţiile au început să fie specifice. profesionaliştii au încercat să trateze deviaţiile sexuale fără o înţelegere exactă a sănătăţii şi normalităţii evoluţiei sexuale în copilărie (Green. Pe la jumătatea anilor 80 instituţiile pentru ajutorul copiilor începuseră să se ocupe de copilul abuzat de un alt copil. curiozităţi sau confuzii erau în legătură cu expunerea lor la stimuli. Totuşi majoritatea instituţiilor nu a avut nici o bază pentru proceduri şi poliţie.„Îţi aminteşti la ce te gândeai?” „Părinţii tăi ştiau despre asta?” . inteligibile pentru ei. care erau bazate pe comportamentul sexual al copiilor inofensivi sau nu. Cantwell (1988). au încercat să amplifice intervenţiile în vederea reducerii comportamentelor sexuale. 1971). 1987. Mult din literatura descriptivă s-a referit la „exteriorizări sexuale ale copiilor care fuseseră abuzaţi sexual (Friederich. descrierile comportamentului lor includeau şi: recurgerea la forţă. Wolfe&Wolfe. Când tabuurile care preveniseră recunoaşterea incidenţei şi prevalentei abuzului sexual al copilului au început să se schimbe (Kempe. experienţe sexuale. în contextul tratamentului copiilor abuzaţi şi celor ce au agresat sexual alţi copii. 1986. Abuzul copiilor de către alţi copii a fost descris în prezentări şi reviste de Cavanugh . ca: jocul lor fantezist şi expunerea la stimuli sau informaţii. Consilierii şi profesorii au observat natura rezistentă şi cronică a exteriorizării sexuale. Cam în aceeaşi vreme practicanţii care vroiau să meargă dincolo de a descrie aceste comportamente. 1988). aflat în grija organizaţiei. Interviuri cu tineri violatori sexual Au fost intervievaţi 14 tineri (12 . 1982. comportamentul sexual al copilului poate fi un semn al experienţei agresive şi terapeuţii au început să se preocupe de modul cum experienţa unui abuz sexual ar putea influenţa evoluţia copilului şi formarea imaginii despre sine.Gray (1986). Urquiza & Beike.„Ce s-a întâmplat când ai fost prins?”. Nevoia de mai multe cunoştinţe era clară.14 ani) care urmau un tratament în cadrul unei şcoli de corecţie şi 6 tineri (6-12 ani) care urmau un tratament de probă pentru infracţiune. agenţii ale serviciului social au primit din ce în ce mai multe cereri de investigare a posibilelor abuzuri sexuale . Întrebări directe îi incitau pe băieţi să vorbească despre amintirile lor sexuale şi comportamentul lor sexual. Yates. serviciile de protecţie ai copilului au recunoscut că.În acelaşi timp. Detaliile le erau smulse prin modalităţi ca „Asta este ultima ta amintire despre comportamentul tău sexual pe care mi-o poţi spune?” . Jampole&Weber.„Ce vârstă aveai atunci?” . puterea 107 . 1985).Johnson (1988). Isaac (1986) and Stickrod . informaţii. Multe din experienţele anterioare. a unora dintre copiii şi cei care îi tratau pe copii agresivi sexual erau îngrijoraţi ca nu cumva aceste comportamente să nu se convertească în modele de comportament care erau aparente în copilărie. În orice caz. pentru a îndepărta aceste riscuri.

Au fost depistate atitudini de acest gen la copii faţă de păpuşi.. Trei dintre cei 14 băieţi folosiseră jocul cu focul şi câţiva au descris abuzuri fizicsadice ale animalelor de casă cu mult înaintea apariţiei comportamentului abuziv sexual. La interviu el spunea: „îmi amintesc odată. asociate cu amintiri şi fantezii. intimidare. păpuşi pentru anatomie în jocul terapeutic. Unul dintre grupuri era format din mame ce raportaseră că fuseseră abuzate în copilărie. să-1 lovească.. să considere aceste fantezii şi jocuri ca potenţiali precursori pentru comportamentul viitor. îl bate ca să se asigure că acesta va păstra secretul. Aceste observaţii ar trebui să cuprindă şi o notă de preocupare faţă de modalităţile în care sunt folosite manechine. grupul de control era 108 . acuzat de asaltarea sexuală. Interesul faţă de acţiunile băieţelului creşte odată ce este adăugat materialul fanteziilor: băieţelul îi spune ursuleţului să se apropie de el. multe altele ca şi părinţii au fost comparate longitudinal. Această ipoteză are la bază şi studiul observaţional asupra păpuşarilor care îşi îngrijesc păpuşile exact cum au fost ei îngrijiţi. intenţii şi izbucniri în mai multe situaţii. coruperi. 1 an şi respectiv 2 ani. să-1 izbească de perete şi eventual să distrugă animăluţul din pluş. 1982) a strâns informaţii despre cunoştinţele şi convingerile copiilor. violentă a unui copil.. 1987). Un exemplu surprinzător a fost cel al unui băiat de 12 ani. pe două grupuri de mame în perioadele când copiii lor aveau: 6 luni. animale de casă şi s-a atras atenţia părinţilor asupra fanteziilor de acest gen.” sau „îmi amintesc altădată. Obiectivul: Scopul major este acela de a găsi un răspuns empiric la următoarea întrebare : „experienţa unui abuz sexual din copilăria unei femei. manipulare..excesivă. animale de pluş. are sau nu un impact asupra structurii şi conţinutului percepţiilor şi principiilor privind propriul copil? Metode: Amintirile şi descrierile curente ale copiilor.”. Gândurile ce acompaniau amintirile băieţilor erau impresionate în ceea ce priveşte detaliile despre sentimente. Ideile din timpul acţiunilor sexuale reprezentau un tip de informaţii care lipseau din orice altă sursă de informaţii. îl forţează să-i fie complice.. Grupul de experţi a ajuns la concluzia că adulţii trebuie să recunoască legătura dintre fantezie şi comportament. Raportul despre ideile sexuale ale copiilor (Goltman&Goltman. „la bine şi la rău” (Haynes Seman & Hait. îl umileşte cu urina. Copilul abuzat sexual de părinte. farse. el descria cum îşi pieptăna şi brusca ursuleţul în numeroase rânduri la vârsta de 5 ani sau 6 ani. sinele.. Băieţelul obişnuia să penetreze căptuşeala ursuleţului cu penisul. să urineze înăuntrul lui. D. aceste interviuri cu privire la amintiri din copilărie asociate cu acţiuni au acoperit mai multe aspecte interpersonale şi dinamice. şi îl sfâşie odată ce scenariul fanteziei a ajuns la punctul de rezistenţă: Ursuleţul spune „NU”.

efortul. 109 . de la începutul anului şi până în prezent. nu a fost realizat în Israel. De asemenea. Gabriela Catană.format din mame care nu suferiseră abuzuri. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului are cunoştinţă de şapte cazuri de incest. Freud vorbea despre „excepţii” . 45% din autorii abuzului erau dinainte ştiuţi. iar preludiul activitatea cel mai puţin experimentată. aproape simultan. în primele 11 luni ale acestui an numărul micuţilor ce au căzut victime agresiunilor sexuale a ajuns deja la 31. Concluzia: Din moment ce nici un alt studiu de acest tip. Nu era nici o legătură între CSA şi celelalte variabile socio-demografice examinate. denaturat în care îşi percepeau copiii faţă de cel optimist. Vârsta copiilor abuzaţi este în medie între 10 şi 15 ani. pozitiv al celuilalt grup. se consideră excepţii şi ţin să se izoleze” („Quelques caracteres degages par la psychanalise) E) Este abuzul sexual al copilului un lucru obişnuit în Israel? Obiectivul: Determinarea predominanţei abuzului sexual în copilărie (CSA) într-un exemplu întâmplător de adulţi. au participat la acest chestionar. spunându-şi cuvinte vulgare în gând”. Principala vârstă la care erau abuzaţi copiii varia între 10 şi 14 ani. iar în acel moment. aceste rezultate sugerează că şi aici ca în ţările occidentale CSA este o problemă relativ comună. încât refuză frustrarea. în aceeaşi situaţie au fost şi femeile originare din ţări occidentale cât şi cele cu mai mult de 12 ani de educaţie. Mamele abuzate au rămas cu mult în urma celorlalte. Metoda: 1005 pacienţi aleşi la întâmplare din 45 de clinici 18 --> 55 ani. marea majoritate fiind fete din mediul rural. Pipăitul era activitatea cea mai obişnuită. Dacă în anul 2006 a fost înregistrat un număr de 26 copii abuzaţi sexual. Rezultatul: 25% au indicat că fuseseră abuzaţi sexual în copilărie. Mai multe femei decât bărbaţi au raportat CSA. pacienţi (prezentându-se pentru un control de rutină al sănătăţii) ai clinicilor familiale din Israel. „Comportamentul deviant al violatorului se poate explica astfel: acesta vede victima. Cele două grupuri au fost comparate în funcţie de vârsta copilului. a precizat şeful Biroului Intervenţie Situaţii de Abuz şi Neglijenţă. Rezultate: Perceperea propriului copil era diferită cu mult de la un grup la celălalt. Familiile de doctori şi alţi profesionişti în domeniul sănătăţii ar trebui să fie conştienţi de această realitate şi binecunoscutul său potenţial.„cei care au avut o mare suferinţă în prima copilărie de care ei se simt fără nici o vină. Numai 45% din subiecţi spuseseră cuiva despre abuz. şi legea. prin cât de mult se diferenţia modul negativ. se autoexcită. rasă şi statut socio-economic. Ei gândesc că au suferit destul pentru a avea la maturitate dreptul de a nu se supune noilor exigenţe pe care nu le-ar mai suporta.

iar bărbatul îşi abuzează propriii copii”. Studiile arată că bestiile cu nume de tată. că doar si prietenele ei au păţit la fel. S-a ajuns la o implicare a politiei şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi e bine să se intervină la timp. De asemenea. cât şi a părintelui abuzator. care până acum 110 . mai este şi grupul social de apartenenţă. În primul rând. copiii abuzaţi sau cei care ştiau de ei ascundeau acest fapt. Educaţia minimă. mai ales cele între taţi şi fiice. Este şi o problemă de educaţie. la rândul lui. aceste fapte sunt sesizate imediat organelor competente care ar putea interveni. consumul excesiv de alcool. „Nu este exclus. De asemenea. de faptul că într-o anumită perioadă. toate acestea pot fi la un moment dat elementele care determină consumarea unei relaţii incestuoase. a declarat asistent social Gabriela Catană. Dacă spre exemplu o fată are prietene în jurul ei care au fost abuzate sexual de proprii părinţi. cei care comit astfel de fapte vor fi traşi la răspundere. cu ceea ce înseamnă cultura.În primele 11 luni ale anului 2007. nu vor mai fi în contact cu comunitatea”. potrivit specialiştilor. să fi fost abuzat în copilărie. au puţină şcoală şi sunt în general mari consumatori de băuturi alcoolice. „Se vorbeşte. firesc. şeful Biroului Intervenţie Situaţii de Abuz şi Neglijenţă din cadrul DGASPC. poate fi vorba de un model comportamental transmis din generaţie în generaţie. de ciclicitatea abuzului. atât a copilului. Şi atunci femeia care a fost abuzată de tată acceptă foarte uşor statutul de victimă a soţului. Tatăl incestuos are discernământ Din punctul de vedere al specialiştilor. tot în acest an. Condiţiile de viaţă generale ar putea fi al doilea factor care. care îşi agresează propriile copile. În viitor. există cel puţin doi factori care influenţează producerea relaţiilor incestuoase. Vârsta copiilor abuzaţi este în medie între 10 şi 15 ani. Există posibilitatea ca şi părintele. a mai precizat Gabriela Catană. sunt rupţi de realitate. De asemenea. şeful Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi. numărul copiilor abuzaţi va scădea. însă este întâlnit mai rar cazul când taţii care îşi abuzează copiii suferă de o boală psihică”. 31 de copii au fost abuzaţi sexual. Un exemplu este cazul adolescentei de 17 ani. ar determina relaţiile incestuoase. cu siguranţă acea adolescentă va accepta avansurile şi propunerile indecente ale tatălui ca pe ceva absolut normal. Cel mai adesea este vorba de o frustrare emoţională şi sexuală a tatălui abuzator. marea majoritate fiind fete din mediul rural. din cauza temerilor ca să nu păţească ceva mai rău. cu cinci cazuri de violuri sau molestări mai multe faţă de anul trecut. Psihologii şi asistenţii sociali sunt de părere că mai rar un tată care are relaţii incestuoase cu fiica sa suferă de o boală psihică. a declarat comisar şef Liviu Zanfirescu. DGASPC are cunoştinţă de şapte cazuri de incest „Datorită faptului că oamenii au o mai mare încredere în poliţie. Cel puţin acestea sunt cifrele din statisticile oficiale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASPC). faptul că traiul izolat nu le-a permis să intre în contact cu civilizaţia.

să îi fie tovarăş de pahar. Specialiştii au găsit o explicaţie pentru mecanismul care se petrece în capul abuzatorului. Gabriela Catană. anturajul şi sărăcia. Astfel. să bea. spunându-şi cuvinte vulgare în gând”. cât şi ca vârstă sau putere fizică. cu cât copilul abuzat opune rezistenţă. Astfel are sentimentul că îşi poate domina victima şi apare iluzia că este un bărbat cu o remarcabilă potenţă sexuală. violatorii îşi aleg o victimă inferioară lor. bărbatul a urmărit să o folosească drept femeie în casă. atât ca intelect. specialiştii susţin că persoanele. care are totuşi o anumită predispoziţie spre un comportament: sexual aberant. el însuşi mare consumator de băuturi alcoolice. „Frustrările sexuale. „Depinde de fiecare copil în parte cum a resimţit trauma. cum ar fi pedofilia (întreţinerea de raporturi sexuale cu un minor). Ei sunt de părere că nu este vorba despre un om bolnav psihic. Prin urmare. ci este un bărbat absolut normal. nebun. Traficul şi exploatarea sexuală a minorilor în scopuri comerciale reprezintă încă o problemă pentru România. agresorul se gândeşte la vulgarităţi În general. Tot ce au în cap bestiile abuzatoare sexual este de a domina fizic persoana din faţa lor. De asemenea. Specialiştii sunt de părere că o serie de elemente. excitabilitatea sa crescând. ţipă. vrea să scape. a mai spus Catană. şi-a învăţat fiica. a mai precizat şeful Biroului Intervenţie Situaţii de Abuz şi Neglijenţă. Recuperarea din punct de vedere psihologic este în funcţie de repetitivitatea faptei”. lipsa de educaţie. Fata a învăţat un model negativ de la propriul tată care a învăţat-o şi i-a indus ideea că este absolut normal să se culce cu el. poate fi lansată explicaţia de ce copila de numai şase ani ademenită în urmă cu mai bine de zece zile în zona Nicolina a scăpat de viol. Practic. unicul copil. un cătun care nu oferă prea multe posibilităţi de maturizare normală şi armonioasă. au fost înregistrate 1663 de persoane victime ale 111 . cu atât agresorul este mai satisfăcut pe plan sexual. Referitor la recuperarea din punct de vedere psihic. copiii fiind cei mai la îndemână. să se comporte ca şi cum i-ar fi soţie. Mai mult. paradoxal. Înainte de viol. se autoexcită. se zbate. a mai explicat Gabriela Catană (Andreea Dumitru). Adică să fie depistată o victimă dintr-o mulţime de oameni. Este cunoscut faptul că micuţa nu a opus rezistenţă şi nu a ţipat din momentul în care a fost ademenită şi luată de pe stradă şi până atunci când a fost readusă de bestia care a abuzat-o până la scara blocului în care fetiţa locuieşte.câteva zile locuia în Cărbunari. Principalele elemente care contribuie la menţinerea acestui fenomen sunt familiile dezorganizate. dacă fetiţa ademenită stă liniştită şi nu opune rezistenţă. tatăl. aproape simultan. să fie ademenită. iar în acel moment. apoi abuzată sexual. ar putea chiar să scape de a mai fi abuzată sexual. un grad ridicat de excitabilitate şi labilitatea emoţională pot face ca la un moment dat să se declanşeze actul în sine”. copiii care au suferit un abuz emoţional se recuperează mult mai greu decât cei care au suferit un abuz fizic sau sexual. „Comportamentul deviant al violatorului se poate explica astfel: acesta vede victima. Numai anul trecut. luate împreună. pot determina un bărbat să abuzeze sexual de un copil. aceasta fiind molestată (abuz sexual fără penetrare).

violenţă. 120 au fost traficaţi în România. uneori chiar în urma implicării rudelor de gradul întâi sau a cunoştinţelor”. „Proporţii destul de însemnate de adolescente au fost supuse unor forme de abuz sexual în familie şi/sau în afara familiei. cu ocazia prezentării unui studiu privind exploatarea sexuală în scopuri comerciale a copiilor. „Salvaţi Copiii” şi Biroul Internaţional al Muncii au 112 . ulterior. pentru o perioadă mai mare de timp. De asemenea. De asemenea. În prezent. iar ceilalţi în ţări precum Italia. sechestrate. 274 dintre ele având sub 18 ani. 103 dintre minorii traficaţi în ţară au fost exploataţi sexual. acordarea de servicii de reabilitare şi. 17% că nu merg acasă de teamă să nu fie pedepsite. 48% dintre eleve au afirmat că în afara familiei li s-au adresat injurii sau cuvinte urâte de către colegi sau prieteni. 7 % susţin că li s-a cerut să se dezbrace în faţa cuiva. O treime dintre părinţi (37%) nu verifică niciodată dacă copilul lor merge la şcoală. la nivel naţional existând până acum 12 astfel de unităţi. Abandonate sau abuzate Studiul pune în evidentă faptul că abuzul şi neglijarea copilului în familie şi în afara sa. preşedintele Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane. realizat de organizaţia „Salvaţi Copiii”. Odată cu prezentarea studiului a fost lansată şi o campanie al cărei scop este sensibilizarea opiniei publice asupra consecinţelor abuzului şi exploatării sexuale asupra dezvoltării copilului. sunt prezente în proporţii îngrijorătoare. Ancheta sociologică a mai arătat că 9% dintre elevele participante la studiu au fost acostate pe stradă pentru întreţinerea de relaţii sexuale pentru bani. iar 8% au recunoscut că au locuit la o prietenă sau rudă. Recomandările specialiştilor Iniţiatorii studiului recomandă campanii de informare. extinderea numărului şi ariei de acţiune a raziilor pentru depistarea minorelor exploatate sexual.traficului. manifestate sub cele mai grave forme. „Din totalul minorilor traficaţi anul trecut. De asemenea. răpire. minorii victime ale traficului beneficiază de servicii specializate în cadrul unor centre de tranzit. Spania şi Olanda. pentru că nu doreau să stea cu părinţii. 11% au fost lovite/bătute de colegi şi 2% au consumat droguri. De asemenea. abuzuri care pot avea consecinţe grave asupra sănătăţii fizice şi psihice şi totodată reprezintă factori de risc pentru implicarea în activităţi de prostituţie”. 18% dintre elevele chestionate au declarat că li se vorbeşte urât acasă. realizarea de controale periodice privind situaţia acesteia etc. 2% au fost victime ale unei tentative de viol şi 2% au fost violate. afirmă realizatorii studiului. „Salvaţi Copiii” consideră necesară înfiinţarea de Centre de Urgenţă în toate judeţele. Analiza răspunsurilor la întrebarea deschisă privind siguranţa tinerelor fete evidenţiază un fapt îngrijorător: 47% dintre respondente se tem să nu fie violate sau supuse altor acte de abuz sexual. pentru specialiştii care lucrează cu minorii traficaţi sau exploataţi sexual. a precizat Dumitru Licsandru. De asemenea.

bătute. Furate sau vândute de părinţi Rezultatele anchetei în rândul tinerelor exploatate sexual arată că 69% (11 din cele 16 persoane intervievate) au fost exploatate sexual în scopuri 113 .editat şi un manual specializat de pregătire pentru consilierea psiho-socială a tinerilor traficaţi. bătăi şi umiliri. au fost bătute. tăiate Pe durata practicării sexului comercial. Aproape jumătate dintre ele au fost vândute şi revândute de multe ori. adeseori fiind supuse unor tratamente inumane. sechestrate. arse. ca să nu fugă şi să accepte perversiuni sexuale din partea clienţilor. La realizarea studiului au participat 505 eleve din clasele 8-12 de la 7 licee din Sectorul 1. Cele care nu se supun sunt ameninţate şi bătute. a mai fost un eşantion de 300 de persoane majore din toate sectoarele Capitalei. adăpost şi o familie bazată pe relaţii normale de convieţuire. multe dintre cele 16 participante la studiu au afirmat că au trăit experienţe dure de abuzuri fizice şi sexuale din partea clienţilor sau proxeneţilor. Un sfert din fetele intervievate au declarat că se droghează. Cele care au fost sechestrate de peşti nu au voie să părăsească locuinţa. Rezultatele studiului arată că starea de spirit a acestora este marcată de sentimente de culpabilitate. arse. De asemenea. Violate. faţă de activitatea în care s-au implicat. acţiuni care în multe rânduri se soldează cu ameninţări. Uneori situaţia este atât de gravă încât au fost nevoite să sară pe geam din apartament. Trei din cele 16 fete intervievate nu aveau acte de identitate şi de aceea nu pot merge să-şi facă analize şi nu se pot angaja nicăieri. una cu aurolac şi trei cu heroină injectabilă. Ele nu au prieteni iar nivelul lor de aspiraţii se rezumă la nevoile imediate de hrană. de umilire şi înjosire care le fac să se ascundă de lume. tăiate.

3 dintre ele având vârste chiar sub 15 ani. În peste jumătate dintre cazurile analizate. sechestrată şi obligată să se prostitueze de membrii unor clanuri. Majoritatea persoanelor implicate în sexul comercial provin din familii destrămate. situaţia este amplificată de numărul mare de copii din familie şi de climatul familial bazat pe neglijare şi indiferenţă faţă de copil. de obicei un oraş mare. pentru obţinerea de bani. Unele tinere intră. din diverse motive. fuge de acasă după ce a fost supusă unor abuzuri fizice sau sexuale de către un membru al familiei. şi ajunge în stradă. a fost implicată deliberat în prostituţie de către părinţi sau de către persoanele în grija cărora se află. 114 . la prietene care sunt implicate în prostituţie sau pleacă de acasă într-o altă localitate.comerciale de la vârste mai mici de 18 ani. Iniţiatorii au identificat cinci moduri de racolare a tinerelor: minora este furată. taţi vitregi alcoolici sau consumatori de alcool care abuzează fizic şi sexual de copil. pleacă de acasă. cu părinţi despărţiţi şi recăsătoriţi de mai multe ori. cu ajutorul „prietenilor” în acest mediu specific reţelelor de prostituţie.

115 .

handicap psihic. pseudo – debilitate mintală. 2.insucces la învăţătură.întârziere pedagogică. 11. instabilitate psiho-motorie. 15. 9. medical): 1. 12 Familii disfuncţionale cu copii care necesită C.Cap. următoarele tipuri de diagnostic (psihologic.intelect inegal dezvoltat. submediocritate. 13.S. întârziere şcolară. 22. 23.E. 27.handicap şcolar.intelect lacunar. 1a ce vârstă şi în ce cadru organizatoric şcolar-social? Pe baza cercetărilor şi sintezelor de specialitate se poate consemna în categoria copiilor care învaţă mai greu. tulburări de comportament şi caracteriale (reactive sau de durată). disgrafie. cerebroastenie. 16.rămânere în urmă la învăţătură. 25. întârziere în dezvoltarea psihică (temporară sau de durată).intelect lent în gândire. de graniţă). Considerăm necesar să le interpretăm. 116 . 3. 28. 5. discalculie. citit. 19. întârziere în dezvoltarea intelectuală. 17. pentru a evita apariţia şi consecinţele lor. imaturitate şcolară. 21. 4. 18. calcul). 6.şcolare şi familiale (familii dezorganizate). 7.conflicte . tulburări de vorbire. să le aflăm cauzele şi să luăm măsuri organizatorice medico-didactice şi de asistenţă medico-psihologică. În acest sens ne întrebăm: ce categorie de copii învaţă mai greu şi care sunt modalităţile de a interveni pentru a-şi însuşi deprinderile structurale de a învăţa (scris. Ca în orice domeniu de activitate şi învăţământul se confruntă cu anumite particularităţi care lezează desfăşurarea normală a produsului instructiveducativ şi social-profesional. inegalitatea randamentului şcolar. dislexie.imaturitate afectivă (fiziologică). 26. 12. 20. 14. deficit parţial mintal-motor (disfuncţii parţiale). pedagogic. 10.intelect emotiv-inhibabil (dezechilibru emoţional). eşec şcolar. 24. 8.intelect liminar (limită.

). deficienţe de văz. dar diferenţiat şi individualizat. 7. motrice. Aceste categorii de diagnostice şcolare – simptome şi sindroame – sunt şcolarizabile. Este dificil totuşi de a se ajunge la un sistem conceptual unitar. diabetici. slabe priceperi şi deprinderi ale activităţii şcolare. epilepsie. În cadrul disfuncţionalităţii psihopatologic-relaţionale se pot delimita două forme: o formă cu predispoziţii constituţionale şi o formă „disfuncţional relaţională” predominant psiho-sociogenă. reumatici. afecţiuni neuropsihice şcolarizabile (tulburări nevrotice. întârziat şcolar. insucces la învăţătură sau eşec şcolar cu situaţia de repetenţie. Pe baza investigaţiilor şi cercetărilor experimentale medico-psihopedagogice se poate delimita o categorie de „disfuncţionalităţi psihopatologicrelaţionale” care. Denumirea lor cea mai frecvent cunoscută este sub formă de „cazuri de limită” sau „intelect de limită” şi ocupă un procentaj de aproximativ 10% din populaţia şcolară. afective. cuprins între 70 şi 90. senzoriale şi sechelare. intelect lacunar. întârziat pedagogic. endocrinopaţi.29. schizofrenie etc.). comportamentale. 30. etc. deficienţe lacunare sau elective.I. intelect inegal dezvoltat. prin diversitatea terminologică poate să genereze interpretări neadecvate. V. 3. 2. IX. estimându-se „rămânerea în urmă la învăţătură” sau „întârzierea psihică între 1 şi 3 ani şcolarizării. auz. dar eforturile experimental-aplicative merită toată străduinţa şi sunt cu atât mai importante cu cât se pot realiza pe parcurs forme concrete de recuperabilitate. intelect de limită. 117 . 10. familial-sociale. 9. handicap şcolar. Semnalarea. 8. 11. 5. 12. cardiaci. intelect lent în gândire. exprimând o insuficientă adaptare şcolar-cognitivă: 1. 1. întârziere în dezvoltarea intelectuală. 4. Disfuncţiile relaţional intelective includ zona de dezvoltare a structurii operative a gândirii cuprinsă între psihopatologică mintală (debilitate mintală) şi normal slab sau în limbaj testabil psihologic cu un Q. În funcţie de dominanta de manifestare a particularităţilor psihosomatice. hepatici. Ele pot avea şi determinante explicative următoarele formulări. tulburări de vorbire şi de scris. alarmarea şi frecvenţa acestor cazuri sunt de obicei în clasele I. 6. afecţiuni somatice şi deficienţe senzoriale uşoare (TBC. disfuncţionale pot avea 6 determinări: intelective. întârziere în dezvoltarea psihică (temporară sau subculturală). 13.

.învăţători perseverenţi.copii proveniţi de la parteneri diferiţi. 5. . Este interesant să menţionăm o anumită configuraţie tipologică a învăţătorilor în cadrul dominantei intelective (şcolar . grădiniţe tip leagăn. . 3. 4. . ca o sursă de risc adaptativ şcolar-profesional.prin deces. care trăiesc subiectiv-paroxist ameninţarea insuccesului şcolar a unor categorii de copii (handicapat-limită). Remarcăm 4 tipologii: . familii reorganizate: . 3. . la condiţia copilului (de a fi înfiat.învăţători indiferenţi. 118 . . persistenţi. formalişti după tipul „laisser faire – laisser passer”. 4. 2. 2. . 2. Disfuncţii relaţionale familial-sociale care se referă la tipologia familiei. şcoli tip orfelinat) şi care pot cauza reacţii şi stări de neadaptare sau de suferinţă psihică. două sau mai multe recăsătorii. familii „oligoidale”.didactice) în ceea ce priveşte raportul: învăţător-copil handicapat limită. apatici. intelect emotiv-inhibabil şi mai ales conflicte afective care produc modificări neuro-vegetative şi eşec competiţional. Disfuncţii relaţional afective care vizează în primul rând dezechilibrul emotiv sub următoarele formulări: 1.Aceste forme cu ponderea cea mai mare pot fi recuperate (parţial şi uneori total). punându-şi amprenta asupra comportamentului.învăţători insuficient pregătiţi pentru formele de recuperare a copilului handicapat – limită şi debil mintal şi care vor să scape de el prin „justificări legale”. . familii dezorganizate. uneori indolenţi. hiperemotivitate. imaturitatea afectivă. care poartă amprentele „nevrozei şi anxietăţii didactice”. În cadrul acestei forme merită să adnotăm o anumită tipologie a părinţilor sau a familiilor.concubinaj. timiditate excesivă. leagăn de copii. după următoarea configuraţie: 1.prin arest.una. organizată sau dezorganizată la suferinţa psihosomatică a unor membri ai familiei. care luptă cu propria lor condiţie şi a copiilor handicapaţi. începând cu vârsta de 3 ani în condiţiile în grădiniţă şi şcoală (clasele IIV) cu aportul integrativ condiţionat al familiei. 3. suprasolicitându-i pentru a-i recupera şcolar. labilitatea afectivă.învăţători traumatizaţi afectiv şi anxioşi. familii organizate normal.„mame flotante” (fără tată oficial).

în primul rând.nu vor să se despartă temporar de el. 4.să fie dat la Casa Copilului (la „stat”.nu vor să interneze copilul în spital. hipoacuzie. compensare). familii care neglijează copiii.cu orice preţ copilul să fie dat la o şcoală ajutătoare. Disfuncţii relaţionale comportamentale implicând „tulburările de comportament” (care fac parte din condiţia de eşec şi de risc adaptativ) se adresează în primul rând sferei afectiv-voliţionale cu două subcategorii de reacţii – evenimente: . Cauzele acestor reacţii şi stări sunt multiple însă sunt generate îndeosebi de lipsa dragostei părinteşti de sentimentul de frică. mai ales la factorii de mediu defavorizanţi (greşeli educative. .în al doilea rând. . familii cu un părinte bolnav psiho-somatic. de frică. sau adaptare în limitele anumitor parametri psiho-fiziologici. lipsa de satisfacţie şi diferite conflicte care implică stări gelozice. 6. . în multe cazuri. familii conflictuale. efemere la factori de mediu întâmplător. surzenie. imitaţie. familii insistente (perseverente paroxist): . Această formă se manifestă prin diverse reacţii şi stări cum sunt: minciuna (ca reacţie de imitaţie şi de apărare). 12. 9. 11. .nu acceptă asistenţă medico-pedagogică pentru alocaţii. opoziţie. în învăţământul normal (miopie. familii cu copiii în deplasare. În cadrul acestei forme de insuficientă adaptare.părinţi insuficient pregătiţi şcolar-profesional („fără carte şi calificare”). Aceste tipuri de tulburări de comportament sunt reactive. 10. . 14. surdomutitate. gradientele deficitare senzoriale sunt frecventate.deprinderi semistructurate la factorii traumatizanţi negativi de durată şi de intensitate. desprindem două categorii: . 119 . deficitul senzorial este total şi face preocuparea interdisciplinară a instituţiilor specializate (orbire. fuga în adolescenţă culminând cu vagabondajul). familii alertate. fuga (de efort. carenţe intelectuale sau alte surse de întreţinere). rude sau bunici care întreţin copiii handicapaţi.) 7. mutism.5. 13. familii protestatare: . familii refractare influenţelor socio-culturale. imobilism motric). 5.reacţii comportamentale trecătoare. diferite forme de accidente motrice). furtul (din necesitate. 8. Disfuncţii relaţionale senzoriale care solicită un tip special de instruire pedagogică în funcţie de deficitul senzorial şi care este instituţionalizat în mod diferenţiat. . familii sectante (religioase).

Oricum. cele 6 determinări ale entităţii nosologice de disfuncţii psihopatologic – relaţionale sunt şcolarizabile în condiţiile şcolii de masă. Rutter (1978) delimitează 4 caracteristici esenţiale ale autismului: 1. de cele mai multe ori. . atestă rolul recuperator care revine. 2. 3. De fapt.6. în primul rând. autismul are o istorie relativ scurtă. învăţătoarelor. 120 . TBC. Deteriorarea relaţiilor sociale. chiar dacă există suspendarea firească pentru tratament medical şi şcolar. conform particularităţilor psiho-somatice ale copiilor. fenomen descris de Lorna Wing ca vorbire „pedantă”. educatoarelor. Aceste delimitări care se pretează în continuare cercetărilor aplicative complete în domeniul instructiv-educativ şi medico-psihologic pentru evitarea condiţiei de risc adaptativ şcolar-profesional. disabilitatea lor se extinde şi spre alte modalităţi de comunicare. cu intervenţia adecvată a învăţământului diferenţiat. Psihoterapia educativ-comportamentală în cadrul familiei copiilor autişti Comparativ cu alte forme de handicap psiho-somatic ale copilului. Autismul se instalează până la vârsta de 30 luni.sunt boli care lasă „urme” – sechele după ameliorare şi care pot fi reactive în condiţii defavorabile de mediu şi de instrucţie. ale comprehensiunii pluriunivoce: familie-şcolară – instituţii specializate. prima descriere a unui grup de copii autişti a fost realizată în 1943 (Kanner). Unii copii autişti îşi construiesc un vocabular satisfăcător la 2-3 ani. preocuparea de bază a specialiştilor sa axat pe stabilirea trăsăturilor caracteristice şi esenţiale pentru diferenţierea acestui diagnostic. În continuare. Chiar şi cei inteligenţi demonstrează eşec în fluenţă. Majoritatea copiilor autişti suferă de o disfazie de evoluţie (instabilitate în codarea limbajului) dar. profesorilor şi instituţiilor specializate medico-psihologice de tipul Laboratorului de Sănătate Mintală.sunt boli de durată care necesită tratament îndelungat şi reluat prin ameliorare (reumatism. Evidenţa rigidităţii procesului gândirii. 4. Disfuncţii relaţionale sechelare vizează de asemenea două categorii de copii în funcţie de formele de diagnostic psiho-somatic: . diferite afecţiuni psiho-motrice şi neuro-motorii etc. pe care apoi îl pierd. Toţi copiii autişti au o dificultate caracteristică în folosirea oricărei vorbiri pentru o conversaţie sau o comunicare flexibilă. se instalează mutitatea. spre deosebire de copiii disfazici care nu sunt autişti. având dificultăţi chiar şi în înţelegerea expresiilor faciale sau a gesturilor. Dezvoltarea întârziată şi deviantă a limbajului. iar după perioadă în care verbalizarea devine din ce în ce mai vagă. aceasta este şcolarizabilă în condiţii normale.).

Pentru unii aceasta este singura lor formă de joc. pare că nici nu vrea să vorbească.Copilul autist nu împarte o privire sau un zâmbet în felul în care o fac copii normali chiar după primele 3-4 luni de la naştere. în dezvoltarea abilităţii de a sesiza dacă o situaţie este plăcută sau nu pentru altcineva. ceea ce cu greu se poate numi joc. deoarece „rupe” copilul de lume şi înăbuşă jocul adevărat. căţăratul şi săritul. Un aspect al rigidităţii autismului îl constituie ecolalia. nediferenţiind realul de transferul imaginar. În compensaţie. comportamente bizare. totodată. stereotipi şi inflexibili. fără premeditarea obţinerii satisfacţiei celor din jur. cât şi în înţelegerea gesturilor. legănatul. prin metamorfozare îl trăiesc paroxist ca atare. În general. suptul degetului. alergatul. principala reuşită a autistului este cea legată de formarea abilităţilor care nu implică limbajul structurat de comunicare socială şi de răspuns afectiv. inabilitatea de a se angaja în activităţi constructive. Ecolalia le creează. paralel cu schimbarea de afecţiune. dar engramată anterior (diverse „liste” de cuvinte. cifre. 121 . Unii autişti sunt neobişnuiţi de agitaţi. locuri. probleme în folosirea pronumelui personal (la persoana întâia). Copilul autist nu poate vorbi (sau nu poate întreţine o conversaţie). El poate învârti compulsiv orice obiect. prin instructarea expresivă cantonându-se mai mult în forme ecolalice fără sens afectiv şi semnificaţie intelectivă reală. ei tind să fie rigizi. de asemenea. agresivi. etc. el evită privirea. destructivi. atât în termeni cognitivi cât şi afectivi. dar niciodată nu se angajează în vreo altă activitate cu aceste obiecte. necooperarea. dar. Chiar copiii care au dezvoltat o vorbire constructivă complexă cu folosirea corectă a pronumelui. nu răspunde când este strigat. Caracteristică este inaccesibilitatea copiilor când sunt absorbiţi în astfel de îndeletniciri. Copilul autist descoperă cu mare dificultate interpretarea relaţiilor dintre cuvinte. Autiştii găsesc că „Da” este un cuvânt extrem de vag pentru ei. Din cauza dezornidii care există atât în limbajul vorbit. au tendinţa de a se servi de repetarea întrebării în calitate de răspuns. destructive) am utilizat psihoterapia educativcomportamentală în tratamentul unui grup de 7 autişti severi (între 4-8 ani). evocarea conţinutului lor real care. poate din cauză că este aplicat la atât de multe situaţii alternative. părând incapabili să se descurce cu elementul periculos al incertitudinii din vorbirea spontană. În structurile comportamentale ale copiilor autişti există o considerabilă evidenţă a modului în care ei conceptualizează lumea lor. Această caracteristică a autismului constituie o piedică şi în dezvoltarea simpatiei sociale. nu reuşesc încă să folosească cu uşurinţă „Da” sau „Nu”. Pentru unele dintre principalele „simptome” ale autismului (lipsa vorbirii.). având frecvente crize de furie. prin antrenament ludic şi chiar hedonic se dezvoltă memoria mecanică prin reproducerea aleatorie. Ca o regulă generală. neatenţia. cu activităţile repetitive (jocul cu mâinile. muzică). Copilul autist îşi petrece o mare parte din timp cu stereotipiile.

deoarece s-a observat că de multe ori. teoria condiţionării operante se bazează pe comportamentele a căror viitoare apariţie este în funcţie de evenimentele stimul care urmează după răspuns. În contrast cu teoria clasică a condiţionării care se adresează comportamentelor puse în evidenţă prin evenimentele stimul antecedente. prin prezentarea pedepselor pozitive. reuşind să descrie şi să explice controlul reciproc al comportamentelor în familiile copiilor autişti. comportamentul copilului autist într-un schimb cu părinţii lui este determinat de 122 . Accesele de furie. iar procesul implicat. să folosească tehnici de întărire a comportamentelor ca: formarea. izolare (Time Out) şi pedepsire (în cazurile serioase de automutilare) (1). iar preotul implicat este denumit pedeapsă negativă şi pot produce stimuli neutri. La baza teoriei condiţionării operante a autismului stau următoarele principii (3) conform cărora răspunsurile operante: 1) pot produce evenimente consecinţă care duc la creşterea frecvenţei comportamentului. mâncare şi judecării. Părinţii au fost instruiţi cum să frâneze comportamentele nepotrivite prin procedeele de stingere. Comportamentul fiecărei părţi într-un schimb. Acest proces este denumit stingere. Pe de altă parte. În acest caz evenimentele evitate sunt denumite recompense negative. iar deficitele comportamentale ale copilului autist. îndemnarea. întărire negativă. Copilul autist este angajat în schimburi structurate cu părinţii lui în cadrul cărora comportamentul fiecăruia este controlat prin comportamentul celuilalt. comportamentele autiste fac să producă întărirea pozitivă. numite consecinţe. Patterson şi Reid (1970) au extins principiile condiţionării operante. În acest caz consecinţele se numesc recompense pozitive. 3) pot produce evenimente consecinţă care fac apariţia viitoare a comportamentului mai puţin probabilă. a jocului. procesul fiind denumit pedepsire pozitivă. reducerea treptată a ajutorului şi recompensarea diferenţiată. Noi am instruit părinţii copiilor autişti pentru a aplica aceste principii în mediul lor familial. 4) pot avea drept consecinţă îndepărtarea recompenselor pozitive. În tratamentul autismului noi am utilizat două moduri principale de abordare comportamentală operantă şi teoria schimbului social. 2) pot avea consecinţa permiterii copilului de a evita acel eveniment. ca de exemplu lipsa vorbirii funcţionale. ceea ce determină tot o descreştere a comportamentului. a comportamentului de autoîngrijire. necooperarea şi comportamentul destructiv erau deseori urmate consistent de atenţie. de ignorare.Psihoterapia educativ-comportamentală este o metodă de tratament care utilizează sistematic cunoştinţele empirice şi teoretice rezultate din aplicarea metodelor experimentale în psihologie cu scopul de a explica geneza şi menţinerea modelelor de comportament şi de a aplica aceste cunoştinţe în prevenirea şi tratamentul anormalităţilor comportamentale. de exemplu. iar procesul este denumit întărire pozitivă. gesturile bizare. comportamentele „normale” tindeau să nu fie recompensate. ceea ce determină descreşterea comportamentului.

în funcţie de condiţionările pozitive: 1) când copilul a început să-şi petreacă mult timp cu activităţile constructive. va evita ceea ce nu-i face plăcere sau nu va tinde să repete răspunsurile pedepsite. Când într-un schimb răspunsurile copilului sunt recompensate prin răspunsurile părintelui. Fiind instruiţi să schimbe vechiul sistem al schimburilor. 5) cum să alterneze periodic sarcinile şi recompensele astfel încât să evite saţierea şi plictiseala. Eficienţa psihoterapiei educativ-comportamentale bazate pe principiile teoriei schimbului social şi a modificării comportamentului a fost remarcabilă prin inovarea şi menţinerea în mediul familial a comportamentelor constructive. iar modelul este ceea ce se repetă. 6) cum să iniţieze schimburile cu instrucţiuni sau formulări-contract şi nici-odată cu întrebării. 2) ce răspunsuri comportamentale să le ceară şi pe care să le considere inacceptabile. Munca de instruire s-a realizat în etape. încheierea programului s-a bazat pe progresul părinţilor. adecvate. Teoria schimbului social a furnizat o teorie a învăţării şi socializării în mediul familial. 7) cum să menţină schimburile pozitive. structurate. părinţii au contribuit la socializarea copilului autist. 123 . O persoană va tinde să repete acele răspunsuri comportamentale după care este recompensat. Important într-un schimb repetat este faptul că răspunsurile se fixează într-un model. 4) cum să recompenseze comportamentul potrivit şi cum să intervină în cazul comportamentelor nepotrivite. 2) când multe din comportamentele bizar-disruptive au fost înlocuite cu comportamente constructive. 3) când copilul a depăşit etapa imitaţiei verbale. pe abilitatea lor de a aplica principiile modificării comportamentului şi conducerea schimbului social pentru menţinerea unor schimburi structurale în familie. schimbul însuşi va tinde să fie repetat. pozitive.consecinţele răspunsului comportamental. Din acest punct de vedere părinţii au fost instruiţi pentru a şti: 1) cum să iniţieze schimburile cu copilul astfel încât să dezvolte schimburi noi. 3) cum să înveţe copilul noi comportamente. De asemenea.

C. Bucureşti. Neculau Adrian. 10. Sper. Didactică şi Pedagogică. Brânzei. 1994. – Măsurarea inteligenţei şi Debilitatea mintală. 11. 1978. 13. Ed.1967. 19. . Roşca. 1972. . Ghergut Alois . Ştiinţifică. 3. Bucureşti. . 22.Psihopedagogie specială. Popa M. 1997. 1975. Bucureşti. Ed. Roşca Mariana . 2005. Mariana . 16. Taflan Aurel. 1965. Bucureşti. Iaşi. Bucureşti. Ed. Didactică şi Peda-gogică. Academiei.. Iaşi.Drama psihologiei. 6. 1972 (ed. – Deficienţa mintală şi organizarea personalităţii. Ed. . 2003. Muşu Ionel. – Condiţia umană. 8.Copilul deficient mintal.Minoritari. – Itinerar psihiatric. – Deficienţa mintală şi procesul învăţării. Editura Didactică şi Pedagogică. Neveanu – Dicţionar de psihologie. Ed. Editura Didactică şi Pedagogică. Ed. Bucureşti. Roşca. Păunescu Constantin .Sinteze de psihopedagogie specială. . Coord. Timişoara. Păunescu. Bucureşti. Ed.1980. Păunescu C. . Polirom.(coord. 1985.Incapacitate.) – Debilităţile mintale. Bucureşti. 1976. 5. A. Bucureşti. 9. Ed. P.) – Psihologie clinică. 1930. Editura Ştiinţă şi Tehnică. Rusu Constantin.Psihologia deficienţilor mintali. 1999. Junimea.Cursa cu obstacole a dezvoltării umane. 14. Ed. 1973.Deficienţa. Mărgineanu. Bucureşti. Bucureşti.. Kreindler. C. . Bucureşti. M.Psihoterapia educaţională a persoanelor cu disfuncţii intelective. Iaşi. Păunescu. Coord. Handicap. Ed. Vasile Diana . Mitrofan Iolanda. Polirom. – Dinamica proceselor cerebrale. Ed. 1967. Editura Didactică şi Pedagogică. Coord. 21. Editura Pro Humanitate. Ed.Terapia educaţională integrată. Academiei. Jigău. Stănică I. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 1. 12. Ed. (coord. 2. Arcan P. 17. 15. N. Bucureşti. Nedezvoltarea vorbirii copilului. 20. II). 124 . Iaşi. Ionescu G. Ciumăgeanu D. 1997. 2001. Ed. 1996. Didactică şi Pedagogică. Editura Didactică şi Pedagogică. 18. Albatros. Al. Editura Pro Humanitate. 23. 7. Excluşi. 1979.1997.. Cluj. Bucureşti. Editura Pro Humanitate. Bucureşti.Specificul diferenţelor psihice dintre copiii întârziaţi mintal şi cei normali. 1977. Popescu P. Pavelcu. Mitrofan Iolanda.Copiii supradotaţi. 4. Deficienţe senzoriale. V.Terapii de familie. Facla. ALL. Polirom. Zazzo R. Bucureşti.. . Marginali. Coord.

Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului – Stadiul aplicării în România. 37. Protecţia copilului – Dileme. Iaşi. Cluj-Napoca. 32. Kari – Copilul maltratat.. 1976. 38. 26.. Iaşi.) – Psihiatrie. Timişoara. Editura Mirton. Pirozynski. Boişteanu P. Bucureşti. I. Pirozynski..Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea personalităţii. Timişoara. Chiriţă V. 1998. Maltratarea copilului-între cunoaştere şi intervenţie. 1982. Evaluare. Editura Fundaţiei Internaţionale pentru Copil şi Familie. Editura Eurolit. T. 1999. Roth – Szamosközi Maria. Ed. Editura Tehnică. Ed. 2001. Chişinău. Organizaţia Alternative Sociale. 25. 2004. Bucureşti. (subred. Spinu Mariana. Piaget. Prevenire. 1965. Concepţii şi metode. Piaget. 1998. (subred. Editura Presa Universitară Clujeană. Introducere în asistenţa socială a familiei şi protecţia copilului. Constantin Mădălina. Bucureşti. 35. Munteanu Anca. Intervenţie. 2001. Iaşi. Ştiinţifică.) Fundamente ale asistenţei sociale. 29. 36.. Predescu V. Ghid de bune practici pentru prevenirea abuzului asupra copilului – Organizaţia Salvaţi Copiii.24. T. 1973. Killén. 33.) – Elemente de psihologie medicală şi logopedie. Editura Lumen. Guvernul României. Ed. Didactică şi Pedagogică.Naşterea inteligenţei la copil. 31. 1993. 28. Familia şi copiii în dificultate – note de curs.Psihologia inteligenţei. Iaşi. Mitrofan Vasile (Coord. 125 . 1988. . . Bucureşti. 34. Bucureşti. Ionescu Şerban – Copilul maltratat. Didactică şi Pedagogică. I. Bucureşti. 27.. Medicală. 1999. – Psihiatrie clinică. . Editura Eminescu. 30. Comitetul Naţional pentru Protecţia Copilului (1994). Pavelcu V. 2002. Ed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful