CONTENTIA ANTEZEZIE

LOCUL DE ELECTIE

Trat.post

VACA

-decubit lateral
drept -in picioare langa un perete

-tranchilizare cu Xilazin 2%

-flancul drept -flancul stang , in partea superioara sau inferioara -locul de incizie la 3-4 degete deasupra v.mamare -incizia 30-40 cm

-asternut curat alimentatielich,lax -rehidratarea femelei cu ser fiziologic,glucoza -3-7 antibiotice sau sulfamide -plaga . tinctura de iod

în doz de 0.5 MI 100 GV -aneztezie locala,porcaine 2-4% -anes. Paralombara , sau para vertenrala, blocand nerv T13, L1,L2 -anes apidurala inalta porcaina 4%,xialina2% 20-30 ml

IAPA

-decubit lateral
drept sau stâng cu membrele anterioare i posterioare legate în biped.

- administrarea i.v. a Detomidinei
(0,022 mg/kg) iar dup 4-6 minute se poate administra, tot intravenos, Ketamin , în doz de 2,2 mg/kg. -tranchilizarea femelei + anestezia local prin infiltra ie cu xilin 2% sau procain 2%.

-flancul drept sub coarda flancului
-flancul stâng inferior: Incizia se execut oblic spre înainte sau oblic dinainte înapoi . -. incizie în medie de 40 cm, ce pleac de la o palm sub unghiul extern al iliumului, oblic spre înainte, în direc ia ombilicului

regim dietetic cu furaje u or digestibile i laxative, antibiotice, seroterapie antitetanic , rehidratarea i sus inerea marilor func ii, stimularea involu iei uterine prin administrare de substan e ocitocice.

OI/CAPRE

decubit lateral drept

-epidural lombo-sacral 8-10 ml
procain 2% sau: -tranchilizare cu Xilazin 0,5ml/animal, inoculat i.m., + anestezie paralombar sau local prin infiltra ie pe linia de incizie.

flancul stâng, sub fosa paralombar , executându-se o incizie oblic , înainte, deasupra sau sub pliul iei.

Ca la vaca -, în cazul gesta iei gemelare se execut incizia uterin la baza unui corn, prin care se extrag ambii prod. antibioterapie 5-7 zile, seroterapie antitetanic i tratament ocitocic (15-30 U.I. ocitocin , i.m.) pentru stimularea involu iei

scroafa

- pe masa sau pe o scar înclinat post.ant., în decubit lateral drept.

-Tranchilizare cu Stresnil 1 ml/40
kg, i.m. + anestezie local , NLA

-flancul stâng, oblic antero-posterior, la
2-3 degete de penultima apofiz transvers lombar , orientat c tre penultima mamel (10-20 cm).

Catea/ pisica

- în decubit dorsal,
pe o mas de opera ie, cu membrele legate separat.

- tranchilizare deriva i fenotiazinici (Acepromazin ) sau benzodiazepinici, urmat de administrarea Ketaminei (în doz de 5-10 mg/Kg . ;MEDETOMIDINA (DOMITOR) 30-80 mcg/kg, i.m. sau i.v. Anestezie inhalatorie cu izofluran / sevofluran

pe linia alb între ombilic i marginea anterioar a pubisului.

Antiobiotice +guler elizabeth

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful