You are on page 1of 44

Sistem informatic pentru gestiunea mijloacelor fixe

Cuprins
1. DESCRIEREA PROBLEMEI 2. SPECIFICAREA CERINTELOR 2.1. Diagrama principala a cazurilor de utilizare 2.1.1. Diagrama 2.1.2. Prezentarea cazurilor de utilizare 2.2. Diagrame detaliate ale cazurilor de utilizare 2.2.1. Receptionare si intrare in gestiune 2.2.1.1. Diagrama cazului de utilizare 2.2.1.2. Prezentarea cazului de utilizare 2.2.2. Gestiune contabila 2.2.2.1. Diagrama cazului de utilizare 2.2.2.2. Prezentarea cazului de utilizare 2.2.3. Generare rapoarte specifice 2.2.3.1. Diagrama cazului de utilizare 2.2.3.2. Prezentarea cazului de utilizare 2.2.4. Miscare mijloace fixe 2.2.4.1. Diagrama cazului de utilizare 2.2.4.2. Prezentarea cazului de utilizare 2.2.5. Iesire din gestiune 2.2.5.1. Diagrama cazului de utilizare 2.2.5.2. Prezentarea cazului de utilizare 3. ANALIZA DOMENIULUI CLASELOR 3.1. Diagrama de clase fara atribute si operatii 3.1.1. Diagrama 3.1.2. Prezentarea claselor 3.2. Diagrame de stare pentru clasele cu comportament dinamic 3.2.1. Diagrama de stare a clasei “Mijloc fix” 3.2.2. Diagrama de stare a clasei “Document receptie” 3.3. Diagrame de secventa si diagrame de colaborare asociate 3.3.1. Iesire din gestiune aprobata 3.3.1.1. Diagrama de secventa 3.3.1.2. Diagrama de colaborare 3.3.2. Reevaluare mijloace fixe 3.3.2.1. Diagrama de secventa 3.3.2.2. Diagrama de colaborare 3.3.3. Remediere deficiente mijloace fixe 3.3.3.1. Diagrama de secventa 3.3.3.2. Diagrama de colaborare

3.3.4. Miscare mijloace fixe aprobata 3.3.4.1. Diagrama de seventa 3.3.4.2. Diagrama de colaborare 4. PROIECTAREA 4.1. Diagrame de activitati 4.1.1. Mijloc fix 4.1.2. Intrare in gestiune 4.1.3. Iesire din gestiune 4.2. Diagrama claselor completa 4.2.1. Diagrama claselor – completare cu atribute si operatii 4.2.2. Rafinarea diagramei de clase (pe baza diagramelor de interactiune, prin relatii de specializare-generalizare, adaugarea unor noi operatii, modificarea unor asocieri) 5. IMPLEMENTAREA 5.1. Diagrama componentelor 5.1.1. Diagrama 5.1.2. Prezentarea diagramei 5.2. Generare de cod in Visual C++ 6. DESFASURAREA 6.1. Diagrama de desfasurare 6.1.1. Diagrama 6.1.2. Prezentarea diagramei

Sistem informatic pentru gestiunea mijloacelor fixe
1. DESCRIEREA PROBLEMEI
Societatea Utchim SA este o societate ce functioneaza in domeniul productiv. Aceasta produce utilaj chimic si petrolier, avand numeroase comenzi atat din tara, cat si din strainatate. Datorita obiectului de activitate si dimensiunilor, societatea dispune de o multitudine de mijloace fixe aflate in diverse stadii ale ciclului de viata. Conducerea societatii isi doreste o eficientizare a gestiunii mijloacelor fixe care sa duca la imbunatatirea activitatii intregii firme. De aceea, s-a hotarat informatizarea activitatii de gestiune a mijloacelor fixe, activitate ce nu era informatizata. Cerintele conducerii societatii se refera la : o reducerea timpului de completare a formularelor asociate circuitului mijloacelor fixe in cadrul societatii o monitorizarea personalului care a facut inregistrarile, modificarile, aprobarile si analizele o reducerea timpului implicat de generarea diverselor rapoarte solicitate o imbunatatirea activitatii Departamentului financiar-contabil o reducerea timpului presupus de diversele operatii asociate mijloacelor fixe Problema propune proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea mijloacelor fixe. Din discutia cu conducerea societatii au reiesit urmatoarele aspecte referitoare la gestionarea mijloacelor fixe, ce caracterizeaza sistemul manual utilizat anterior de societate: Mijloacele fixe sunt livrate de diverse societati furnizoare. La primire, ele sunt verificate de catre o comisie de specialisti pentru a vedea daca se realizeaza indeplinirea conditiilor impuse de catre Utchim SA pentru mijloacele fixe respective. Comisia ce face analiza mijloacelor fixe isi prezinta concluziile in cadrul unor documente de receptie. Pentru mijloacele fixe independente care nu necesita montaj si nici probe tehnologice se intocmeste un proces verbal de receptie. Pentru utilajele care necesita montaj, dar care nu necesita probe tehnologice, precum si cladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice se intocmeste un proces verbal de receptie provizorie. Pentru utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice, precum si cadirile si constructiile speciale care deservesc procese tehnologice se intocmeste un proces verbal de punere in functiune. Daca sunt indeplinite conditiile impuse, atunci comisia respectiva admite receptia mijloacelor fixe si consemneaza concluziile in procesele verbale de receptie. Daca nu sunt indeplinite conditiile de receptie, mijlocul fix este respins, iar furnizorul se obliga sa remedieze deficientele in conformitate cu standardele de calitate dorite de catre beneficiar (Utchim SA) pana la un anumit termen. Dupa remedierea acestor deficiente, mijlocul fix este pus in functiune. In momentul punerii in functiune, mijlocul fix este asignat unui supraveghetor, gestionarul insarcinat cu mentenanta sa si care are in intretinere mai multe mijloace fixe. Exista diversi gestionari la nivel de depozite, sectii si alte subunitati ale societatii. Dupa ce mijlocul fix a intrat in unitate, Departamentul financiar-contabil aloca un numar de inventar ce identifica mijlocul fix in mod unic si inregistreaza acest numar de inventar in registrul numerelor de inventar. Numarul de inventar nu poate fi alocat unui alt mijloc fix decat la renumerotarea mijloacelor fixe, cand se intocmeste un nou registru al numerelor de inventar.

Totodata, Dep. financiar-contabil intocmeste si fisa mijlocului fix, document ce va inregistra toate aspectele legate de acel mijloc fix, pana la scoaterea sa din uz. In momentul intrarii in gestiunea societatii, pentru un mijloc fix se calculeaza valoarea de inventar, amortizarea lunara, cota de amortizare, durata normala de viata si data amortizarii complete. Pe parcursul duratei de viata a mijlocului fix, se fac reviziuri periodice ale acestuia, cu reviziurea duratei de viata si a metodei de amortizare. Deasemeni, mijloacele fixe pot fi mutate intre diverse subunitati ale societatii, acest lucru trebuind consemnat in cadrul unui bon de miscare, precum si pe fisa mijlocului fix. La terminarea duratei de viata, mijlocul fix este scos din functiune/declasat, fiind transformat in piese de schimb sau materiale refolosibile, daca acest lucru este posibil. Scoaterea din functiune este initiata de subunitatea ce a primit mijlocul fix in folosinta. Odata cu scoaterea sa din functiune, mijlocul fix iese in gestiunea societatii, tot procesul fiind consemnat pe un proces verbal de scoatere din functiune emis de subunitatea primitoare a mijlocului fix.

2. SPECIFICAREA CERINTELOR
Dupa analiza problemei, s-a trecut la modelarea problemei de proiectare a sistemului informatic, cu scopul de a facilita intelegerea corecta, de a spori timpul de efectuare a diverselor operatii si de consultare a rapoartelor disponibile:

2.1. Diagrama principala a cazurilor de utilizare
2.1.1. Diagrama

de primirea unui mijloc fix de la alta subunitate a societatii precum si de luarea in primire a materialelor rezultate la iesirea din gestiune. gestionarul delegat cu supravegherea mijlocului fix pe toata durata de viata a acestuia. Aceasta diagrama grupeaza actiunile efectuate asupra sistemului informatic. cum ar fi iesirea din gestiune sau miscarea mijloacelor fixe intre subunitatile societatii. Generare rapoarte specifice. Apar 5 mari grupe de activitati: Receptionare si intrare in gestiune. Gestiune contabila. Departamentul financiar-contabilitate care tine evidenta mijloacelor fixe si este la curent cu toate evenimentele legate de acestea ce pot aparea pe durata lor de viata. Prezentarea cazurilor de utilizare S-a modelat o diagrama principala a cazurilor de utilizare care descrie modul in care utilizatorii externi interactioneaza cu aplicatia informatica. Sunt prezentate cele cinci parti umane principale (actorii) ce iau contact cu programul: unitatea furnizoare ce livreaza mijlocul fix si este interesata de concluziile comisiei de specialisti pentru a putea remedia eventualele deficiente ce pot aparea si care ar putea impiedica receptionarea si luarea in gestiune imediata. Miscare mijloace fixe si Iesire din gestiune.2.1. care beneficiaza de informatii din sistem referitoare la mijloacele fixe atunci cand este instiintat de intrarea in gestiune a unui nou mijloc fix. si care poate introduce anumite informatii in sistem ce privesc mijloacele fixe avute in supraveghere si administratorul societatii care solicita diverse rapoarte cu privire la mijloacele fixe si aproba diferite operatii asociate acestora. la reevaluare si la scoaterea din functiune si isi prezinta concluziile emitand diverse rapoarte si documente specifice. .Unitate furnizoare Receptionare si intrare in gestiune Gestiune contabila <<communicate>> Comisie specialisti Generare rapoarte specifice Departament financiar-contabil Miscare mijloace fixe Gestionar Administrator societate Iesire din gestiune 2. comisia de specialisti ce analizeaza mijloacele fixe la receptia acestora.

2. . Diagrame detaliate ale cazurilor de utilizare 2.2. ceea ce determina salvari in baza de date facute de functionarii societatii Utchim la primirea mijloacelor fixe.2. Receptionare si intrare in gestiune 2.2.1.1.2. Prezentarea cazului de utilizare Acest caz de utilizare se refera la procesul de intrare in gestiune a unui nou mijloc fix in cadrul unitatii analizate. Furnizorul asteapta concluziile rezultate in urma analizei lor de catre comisia de specialisti.1. Diagrama cazului de utilizare 2. Prezentarea cazurilor de utilizare: Livrare mijloc fix Unitate furnizoare Unitatea furnizoare face livrarea mijlocului fix.2. prin intermediul aplicatiei.1.

Intre actorii gestionar si . Comisie specialisti Receptie mijloc fix <<include>> Gestionar Punere in functiune Comisia de specialisti dispune receptia mijlocului fix care indeplineste standardele dorite. mijlocul fix. Cazul de utilizare Remediere deficiente mijloc fix este in relatie de incluziune in raport cu Respingere receptie. Respingerea receptiei determina. apelarea functiei de remedierea deficientelor de catre societatea furnizoare. In urma receptiei. deci aplicatia apeleaza functia de punere in functiune. pentru a vedea daca deficientele constatate la analiza au fost deja remediate. uneori. respingerea receptiei datorita standardelor neindeplinite de mijloacele fixe livrate. automat. informatii pe care le poate primi prin intermediul functionarilor societatii Utchim prin consultarea bazei de date prin aplicatia informatica. luate ca urmare a evaluarii marfii. este pus in functiune si intra in grija gestionarului repartizat. automat. ca si consecinta.U n ita te fu rn izo a re <<e xte n d>> <<in clu d e >> Ve rifica re co n ditii im p u s e R e s p in g e re re ce p tie R e m e d ie re d e ficie n te m ijlo c fix C o m is ie s p e cia lis ti Comisia de specialisti intrunita cu ocazia livrarii mijlocului fix analizeaza indeplinirea standardelor impuse de Utchim SA pentru mijlocul fix respectiv. Indiferent ca mijlocul fix este respins sau nu.Verificarea conditiilor impuse de societate poate avea. in sistemul informatic. furnizorul beneficiaza de informatii cu privire la deciziile comisiei de specialisti.

cunoscand rezultatele verificarii conditiilor impuse. actualizand baza de date. Gestionarul poate accesa sistemul informatic pentru a beneficia de concluziile si deciziile comisiei de specialisti cu privire la receptia mijlocului fix.2. odata cu receptia. financiar-contabil poate accesa baza de date si beneficiaza de informatii de la toate stadiile de receptionare a mijlocului fix.1. Gestiune contabila 2. gestionarul poate introduce in sistem anumite informatii despre mijlocul fix luat in primire. Gestionarul depinde de comisia de specialisti in realizarea cazului de utilizare Receptie mijloc fix.2. gestionarul putand sa ia mijlocul fix in gestiune. abia dupa ce comisia de specialisti si-a dat avizul favorabil. care este pus in functiune.2. receptiei mijlocului fix si punerii in functiune.comisia de specialisti exista o relatie de dependenta deoarece gestionarul depinde de comisia de specialisti pentru a receptiona un mijloc fix pentru supraveghere. V erificare conditii impuse Receptie mijloc fix <<include>> Departament financiar-contabil Punere in functiune Deasemenea. Diagrama cazului de utilizare . acesta ia in primire mijlocul fix.2. La randul sau. 2. informatii pe care le utilizeaza in activitatea de gestionare si contabilizare aferenta. Dep.

E va lu a re in itia la a m ij lo c u lu i fix < < in c lu d e > > C o m i s ie s p e c ia lis ti < < e xte n d > > In to cm ire fis a m ij lo c u lu i fix Atrib u ire n u m a r d e in ve n ta r m i jloAtrib u ire n u m a r s u p lim e n ta r c fi x < < in c lu d e > > < < c o m m u n ic a te > > < < in c lu d e > C a lc u l d u ra ta d e via ta > < < c o m m u n ic a te > > D e p a rta m e n t fin a n c i a r-c o n ta b il C a lc u l a m o rtiza re < < e xte n d > > < < in c lu d e > > R e e va lu a re a m ijl o a c e lo r fixe C a lc u l a m o rtiza re c u m u la ta la re e va lu a re 2.2. Prezentarea cazului de utilizare Gestiunea contabila se refera la toate operatiile de gestiune ce privesc mijlocul fix realizate de catre Dep.2. Financiar-contabil.2. .

.Evaluare initiala a mijlocului fix Comisie specialisti Departament financiar-contabil Reevaluarea mijloacelor fixe Comisia de specialisti realizeaza o evaluare initiala a mijlocului fix. Comisia. pe care le utilizeaza apoi in operatiile contabile. introduce. pentru a vedea daca indeplineste standardele impuse. prin intermediul aplicatiei informatice. precum si o reevaluare periodica a mijlocului fix. Departamentul financiar-contabil are acces la concluziile comisiei stocate in baza de date. concluziile si deciziile sale cu privire la mijlocul fix respectiv. apoi. in momentul in care acesta este primit de la unitatea furnizoare.

. cota de amortizare. si atribuirea numarului de inventar pentru mijlocul fix si calculul duratei de viata a acestuia. sa se foloseasca si numere suplimentare. cu reflectarea in contabilitate a rezultatelor acesteia. pe langa numarul de inventar respectiv. fie un registru pentru mai multe grupe. pe fiecare obiect se indica numarul de inventar stabilit.). financiar-contabil emite fisa mijlocului fix. conform Monitorului Oficial. Societatea poate proceda la reevaluarea mijloacelor fixe la sfarsitul exercitiului financiar. in vederea identificarii lor. In aceste cazuri. Se poate folosi. financiar-contabi si actualizarea bazei de date a mijloacelor fixe.< < in c lu d e > > < < e xte n d > > In to cm ire fis a m ijlo c u lu i fix Atrib u ire n u m a r d e in ve n ta r m ijlo c Atrib u ire n u m a r s u p lim e n ta r fix < < in clu d e > > < < c o m m u n ica te > > C < < in c lu d e > > a lcu l d u ra ta d e via ta < < co m m u n ica te > > D e p a rta m e n t fin a n cia r-c o n ta b il C a lcu l a m o rtiza re < < e xte n d > > < < in c lu d e > > R e e va lu a re a m ijlo a ce lo r fixe C a lcu l a m o rtiza re c u m u la ta la re e va lu a re In urma evaluarii initiale facute de comisia de specialisti la intrarea in gestiune a mijlocului fix. La intocmirea fisei mijlocului fix se face calculul duratei de viata a acestuia. linii electrice etc. Dep. automat. Registrul numerelor de inventar serveste ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente in unitate. Cazurile de utilizare Atribuire numar de inventar mijloc fix. fie cate un registru pentru fiecare grupa de mijloace fixe. atribuirea de numere suplimentare aparand ca o extensie a atribuirii de numere de inventar. amortizarea lunara si data amortizarii complete. este necesar ca. Calcul durata de viata si Calcul amortizare sunt implicate de realizarea cazului de utilizare Intocmire fisa mijloc fix. La salvarea in baza de date a unei noi fise a unui mijloc fix. precum si calculul amortizarii. drumuri. in functie de numarul mijloacelor fixe existente si al celor care urmeaza a intra in unitate. se calculeaza amortizarea asociata acestuia. Reevaluarea se face de catre o comisie de specialisti si determina. Pentru mijloacele fixe complexe (formate din mai multe obiecte componente) si pentru mijloacele fixe a caror evidenta se tine pe tronsoane (conducte de distributie gaz metan. adica a perioadei pe parcursul careia intreprinderea se estimeaza ca va utiliza activul supus amortizarii. automat. recalcularea amortizarii cumulate a mijlocului fix de catre Dep. ocazie cu care aplicatia realizeaza. Mijloacele fixe sunt clasificare in 4 grupe.

1.3. la persoanele care le emit si cele care le solicita.pe conturi s i ges tiuni. Diagrama cazului de utilizare <<include>> Centralizator m ijloace fixe pe luna Balanta m ijloacelor fixe pe luna <<com m unicate>> Balanta analitica a m ijloacelor fixe pe trim es tre Departam ent financiar-contabil Balante pe categorii.2.2.3. Prezentarea cazului de utilizare Cazul de utilizare se refera la rapoartele specifice furnizate de aplicatie referitor la mijloacele fixe existente in unitate.2.pe cod clas ificare Adm inis trator s ocietate Ges tionar Lis ta de inventariere Situatia intrarilor de m ijloace fixe pe o anum ita perioada 2.3. . Generare rapoarte specifice 2.2.2.

adica despre costul acelui mijloc fix si beneficiile aduse de acesta. financiar-contabil poate solicita situatia intrarilor de mijloace fixe pe o anumita perioada. ca urmare a activitatii desfasurate. financiar-contabil. intocmeste.pe cod clasificare Lista de inventariere Situatia intrarilor de mijloace fixe pe o anumita perioada Dep. pe care. G estion ar S tia intrarilor de m itua ijloac fix e e p o a um pe a e n ita rio da . Dep. Balanta analitica a mijloacelor fixe pe trimestre. pe conturi si gestiuni. Balante pe categorii. Deasemeni.<<include>> Centralizator mijloace fixe pe luna <<communicate>> Balanta mijloacelor fixe pe luna Balanta analitica a mijloacelor fixe pe trimestre Departament financiar-contabil Balante pe categorii. creditul si soldul aferent fiecarui mijloc fix. prin intermediul aplicatiei diferite rapoarte care se stocheaza si. Astfel de rapoarte sunt: Centralizatorul mijloace fixe pe luna care listeaza informatii cu privire la mijloacele fixe existente in gestiunea societatii pe fiecare luna si care emite automat Balanta mijloacelor fixe pe fiecare luna cu informatii despre debitul. deasemeni.pe conturi si gestiuni. le poate consulta pentru intocmirea altor situatii specifice si pentru a vedea daca informatiile introduse sunt corecte. pe cod de clasificare este un raport privind starea diferitelor conturi analitice de inregistrare a mijloacelor fixe sau pe coduri de clasificare.

Situatia intrarilor de mijloace fixe pe o anumita perioada este un caz de utilizare ce se refera la informatiile introduse in sistem de catre gestionarii mijloacelor fixe privind intrarile in gestiune la o anumita subunitate a societatii.pe conturi si gestiuni.pe cod clasificare Administrator societate Lista de inventariere Situatia intrarilor de mijloace fixe pe o anumita perioada Administratorul societatii comerciale poate solicita sistemului diverse rapoarte si are acces la toate rapoartele specifice emise de aplicatia informatica. <<include>> Centralizator mijloace fixe pe luna <<communicate>> Balanta mijloacelor fixe pe luna Balanta analitica a mijloacelor fixe pe trimes tre Balante pe categorii. . Dep. financiar-contabil poate beneficia de informatiile centralizate in ceea ce priveste intrarile de mijloace fixe. Prin intermediul sistemului informatic.

unitati subordonate etc.2. .2. brigada. Miscare mijloace fixe 2.4. serviciu. cea care are in gestiune mijlocul fix. dispune miscarea acestuia. emitand un bon de miscare si salvandu-l in baza de date.2.4. Prezentarea cazului de utilizare Acest caz de utilizare are in vedere miscarea mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii (sectie. Subunitate predatoare Dispunere miscare mijloc fix Subunitatea primitoare.2.2.4.1. atelier. Diagrama cazului de utilizare 2.).

5. odata cu darea aprobarii si primirea de catre subunitate.2. Se poate intampla ca acesta sa nu acorde aprobarea. Iesire din gestiune 2.Cel care acorda aprobarea de miscare a mijloacelor fixe intre subunitatile societatii este administratorul societatii. acest caz aparand ca o extensie a Dispunere miscare mijloc fix. 2. In urma aprobarii de miscare a mijlocului fix. informatii pe care le foloseste pentru a actualiza situatia mijlocului fix. Aprobare miscare mijloc fix <<communicate>> Departament financiar-contabil Primire mijloc fix Departamentul financiar-contabil primeste informatii legate de mutarea mijlocului fix.5. Diagrama cazului de utilizare . acesta este primit de catre subunitatea primitoare.1. care interactioneaza cu sistemul pentru a afla daca s-a dat sau nu aprobarea si pentru a introduce anumite informatii referitoare la luarea in gestiune.2.

atunci mijlocul fix este scos din functiune si are loc transformarea sa in materiale si piese refolosibile. ce sunt luate in primire de un gestionar. Informatiile cu privire la scoaterea din uz a unui mijloc fix ajung si la Dep. Acesta poate sau nu sa dea aprobarea scoaterii din functiune a mijlocului fix.2. .2. Prezentarea cazului de utilizare Cazul de utilizare are in vedere situatia scoaterii din uz si iesirii din gestiunea societatii a mijloacelor fixe. Propunerea scoaterii din uz declanseaza. care scoate din carcoteca si transfera fisa mijlocului fix. luarea la cunostina a unei comisii de specialisti ce face o verificare a starii mijlocului fix si emite un proces verbal de scoatere din functiune. Rezultatele verificarii si concluziile comisiei ajung la administratorul societatii care le solicita aplicatiei informatice. automat.2. In cazul in care aproba scoaterea din functiune. financiar-contabil.5. Subunitatea in gestiunea careia se afla mijlocul fix face propunerea scoaterii din uz a acestuia ca urmare a incheierii duratei de viata sau atunci cand mijlocul fix sufera o avarie semnificativa in urma careia nu mai poate fi utilizat.

este legata de Mijloc fix deoarece o fisa a mijlocului fix se genereaza pentru un mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare care au aceleasi cote de amortizare si sunt puse in functiune in aceeasi luna. in timp ce un mijloc fix poate aparea pe o singura fisa a mijlocului fix . Diagrama de clase fara atribute si operatii 3.1. Diagrama 3.FisaMijlocFix: contine informatii despre fisele mijloacelor fixe. este legat de Mijloc fix deoarece pe un bon de miscare pot aparea unul sau mai multe mijloace fixe .Furnizor: cuprinde informatii despre societatile furnizoare de mijloace fixe.3. ANALIZA DOMENIULUI CLASELOR 3.ProcesVerbalScoatereFunctiune: este asocierea dintre clasa Mijloc fix si actorul Comisie specialisti si cuprinde informatii legate de scoaterea din functiune a mijlocului fix .1.BonMiscare: contine informatii legate de mutarea mijloacelor fixe. Prezentarea claselor Aplicatia este gandita initial avand 4 clase si 2 asocieri-clasa.DocumentReceptie: este asocierea dintre clasele Furnizor si Mijloc fix si cuprinde informatii despre procesul de receptie a mijlocului fix .1.Mijloc fix: contine informatii despre mijloacele fixe aflate in societate si comportamentul acestora .2.1. Cele 4 clase sunt: . este legata de Mijloc fix deoarece un furnizor poate aduce unul sau mai multe mijloace fixe .

Diagrama de stare a clasei “Mijloc fix” Livrare furnizor Mijloc fix primit Verificare de catre com is ia de s pecialisti Mijloc fix analizat Clasificare mijloc fix Mijloc fix independent Clas ificare m ijloc fix Clasificare mijloc fix Ut ce nec montaj si probe tehn/Cladiri ce deservesc procese tehn Ut ce nec montaj.2.dar nu nec probe tehn/Cladiri ce nu deservesc procese tehn Neindeplinire conditii receptie Indeplinire conditii receptie provizorie Indeplinire conditii receptie Neindeplinire conditii receptie provizorie Mijloc fix respins Mijloc fix receptionat Rem ediere Mijloc fix receptionat provizoriu Luare in prim ire Terminare probe tehnologice Mijloc fix remediat Mijloc fix luat in primire Punere in functiune Term inare m ontaj/cons tructie Punere in functiune Mijloc fix pus in functiune Miscare m ijloc fix Scoatere din functiune Mijloc fix mutat Scoatere din functiune Mijloc fix scos din functiune Scoatere efectiva din functiune Pies e.m ateriale rezultate .1.3. Diagrame de stare pentru clasele cu comportament dinamic 3.2.

acesta poate fi mijloc fix receptionat pe baza emiterii unui proces verbal de receptie sau mijloc fix respins. deasemenea. apoi. mijlocul fix apare in aplicatia informatica. ajungand in starea de mijloc fix mutat prin emiterea unui bon de miscare. se considera mijloace fixe puse in functiune. drept mijloc fix primit. dupa ce un mijloc fix este respins. precum si cladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice. utilajele ce necesita montaj. mijlocul fix ajungand in starea de mijloc fix luat in primire. un mijloc fix care a fost receptionat sau remediat. care se face pe baza unui proces verbal de scoatere din functiune determina ca acel mijloc fix sa se regaseasca in starea de mijloc fix scos din functiune. in functie de cum situatia in care mijlocul fix independent indeplineste sau nu conditiile impuse. in urma terminarii probelor tehnologice. verificat de catre comisia de specialisti devenind mijloc fix analizat. precum si cladirile si constructiile care deservesc procese tehnologice. precum si cladiri si constructii speciale care nu deservesc procese tehnologice si utilaje si instalatii care necesita montaj si probe tehnologice. in urma indeplinirii conditiilor impuse.Diagrama prezinta diferitele stari in care se poate afla un mijloc fix ce apartine societatii: odata cu livrarea de catre unitatea furnizoare. utilaje care necesita montaj.dupa ce a fost luat in primire. pot ajunge in starea de mijloc fix receptionat provizoriu prin emiterea de catre aplicatie a unui proces verbal de receptie provizorie. luarea in primire a mijlocului fix pe baza unei Incheieri de luare in primire. un mijloc fix se poate gasi in una din urmatoarele stari: mijloc fix independent – acele mijloace fixe care nu necesita montaj si nici probe tehnologice (utilaje pentru interventie. prin punerea in functiune ajunge mijloc fix pus in functiune. dar care nu necesita probe tehnologice si cladirile ce nu deservesc procese tehnologice in urma terminarii montajului sau constructiei. mijloace de transport auto). receptia provizorie determina. un mijloc fix poate fi mutat intre diverse subunitati. in aceasta stare ajungand si utilajele care necesita montaj. dar nu necesita probe tehnologice. acesta este remediat de catre societatea furnizoare. automat. acesta este. in urma clasificarii de catre comisia de specialisti. scoaterea din functiune a mijlocului fix. unelte. utilajele si instalatiile care necesita montaj si probe tehnologice. precum si cladirile si constructiile speciale care deservesc procese tehnologice. dar care nu necesita probe tehnologice. dupa scoaterea efectiva din functiune mijlocul fix ajunge in starea finala de piese si materiale rezultate ce pot avea o noua utilizare. ajungand in starea de mijloc fix remediat. . de-a lungul duratei sale de viata in cadrul societatii. accesorii de productie. ca urmare a salvarii datelor de catre functionarii societatii in baza de date.

document receptie completat de comisie si actualizat cu concluziile din analiza mijlocului fix. . de la crearea sa pana la distrugerea de catre Departamentul financiar-contabil: document receptie creat de comisia de specialisti. document receptie verificat de Dep.2. financiar-contabilitate Document receptie inregistrat Arhivare de catre Dep. financiar-contabil in vederea inregistrarii.3. document receptie arhivat si document receptie casat. In ea se pot observa starile in care se poate gasi un document de receptie a mijloacelor fixe in baza de date.2. Diagrama de stare a clasei “Document receptie” Intocmire document receptie Document receptie creat Completare de catre comisia de specialisti Document receptie completat Verificare de catre Dep financiar-contabilitate Document receptie verificat Inregistrare de catre Dep. document receptie inregistrat. financiar-contabilitate Document receptie arhivat Distrugere documente Document receptie casat Diagrama de stare s-a realizat pentru clasa DocumentReceptie.

3.3. Diagrama de secventa : : Subunitate : C om is ie : D epartam ent Proce s VerbalScoatereFun ctiune : Adm inis trator s ocieta te preda toare s pecialis ti fin anciar-co ntabil Prop unere s coatere din uz : MijlocFix : Fis a MijlocFix Creare proces verbal scoatere din uz () Solicitare aprobare Acordare aprobare() Returnare stare proces verbal Scoatere din folosinta() Ac tualizare() R eturn are s ta re proces verbal Transfer fisa() Comunicare rezultat Diagrama de stare detaliza scenariul de Iesire din gestiune aprobata al cazului de utilizare Iesire din gestiune. MijlocFix si FisaMijlocFix. clasele asupra carora se realizeaza diferite operatii sunt: ProcesVerbalScoatereFunctiune.1. financiar-contabil. Subunitatea care are in gestiune mijlocul fix face o propunere de scoatere din uz a acestuia prin intermediul aplicatiei informatice. Actorii implicati in proces sunt: subunitatea predatoare.3. Dupa . Iesire din gestiune aprobata 3. Procesul verbal ajunge la administratorul societatii pentru aprobarea acestuia.3. In urma propunerii.1. Diagrame de secventa si diagrame de colaborare asociate 3.1. comisia de specialisti si Dep. comisia de specialisti emite un proces verbal de scoatere din uz si se creaza astfel un nou obiect al clasei ProcesVerbalScoatereFunctiune care este salvat in baza de date. Administratorul acorda aprobarea si modifica starea procesului verbal in baza de date.

1.2. De scoaterea din functiune este instiintat si Dep. si procesul verbal de scoatere din functiune. 3.ce comisia de specialisti ia la cunostinta primirea aprobarii.3. totodata. financiar-contabilitate care face transferul fisei mijlocului fix din carcoteca si sterge inregistrarea din baza de date. dispune scoaterea din folosinta a mijlocului fix si face modificarile necesare asupra mijlocului fix in baza de date. Diagrama de colaborare : F is aM ijloc F ix : M ijloc F ix 6 : S co a tere d in fo lo s in ta () 9 : Tra n s fe r fis a() : C o m is ie s p e cia lis ti 1 0 : C o m u n ica re re zu lta t : D e p a rta m e n t fin a ncia r-co n ta b il 1 : P ro p u n e re s co a te re d in u z 7 : Actu aliza re () 8 : R e tu rn a re s ta re p ro ce s ve rb a l 2 : C re a re p ro ce s ve rb a l s co a te re d in u z() 5 : R e tu rn a re s ta re p ro c e s ve rb a l : Ad m in is tra to r s o cie ta te 3 : S o licita re ap ro b a re 4 : Aco rd a re a p rob a re () : S u b u n ita te p re d a to a re : P ro ce s Ve rb a lS co a tere Fu nctiu n e . actualizand.

1.2. declansand si toate operatiile contabile aferente. Reevaluare mijloace fixe 3. financiar-contabil care actualizeaza fisele mijloacelor fixe.2.3. Diagrama de secventa : Administrator societate : Com isie specialisti : MijlocFix : Departament financiar-contabil : FisaMijlocFix Dispunere reevaluare Analiza mijloc fix() Stare mijloc fix Comunicare rezultat reevaluare Actualizare fisa mijloc fix() Comunicare rezultat Diagrama analizeaza cazul de utilizare Reevaluare mijloace fixe.3.3. apoi. Comisia analizeaza mijloacele fixe folosind si informatii din baza de date despre mijloacele fixe.2. Rezultatul acestei analize in ceea ce priveste starea mijloacelor fixe este comunicat Dep.3. Diagrama de colaborare : Comisie specialisti 2: A naliza mijloc fix() 3: Stare mijloc fix : FisaMijlocFix : MijlocFix 4: Comunicare rezultat reevaluare 5: A ctualizare fisa mijloc fix() 6: Comunicare rezultat 1: Dispunere reev aluare : Departament financiar-contabil :A dministrator societate . Reevaluarea este initiata de catre administrator care instiinteaza o comisie de specialisti.2. solicita rapoarte ale reevaluarii. 3. Administratorul poate.

Remediere deficiente mijloace fixe 3. iar Dep.3. financiar-contabilitate. Diagrama de secventa : MijlocFix : Unitate furnizoare : Comisie specialisti : DocumentReceptie : FisaMijlocFix : Departament financiar-contabil Livrare mijloc fix() Instiintare livrare Analiza mijloc fix() Returnare stare mijloc fix Creare document receptie() Neindeplinire conditii receptie() Remediere deficiente() Rezultat receptie Creare fisa mijloc fix() Returnare rezultat livrare() Diagrama analizeaza cazul furnizarii mijlocului fix si neindeplinirii standardelor impuse de societate. Acesta va face o remediere a mijlocului fix respectiv astfel incat sa fie in conformitate cu cerintele societatii. Atunci cand furnizorul livreaza un mijloc fix catre Utchim SA. Furnizorul solicita rezultatele analizei comisiei de specialisti si este pus la curent cu nerespectarea standardelor. pe baza informatiilor existente despre acel mijloc fix emite fisa mijlocului fix . functionarii salveaza mijlocul fix in baza de date si o comisie de specialisti este instiintata de existenta noii inregistrari.3. astfel ca furnizorul va fi nevoit sa remedieze acel mijloc fix.3. Comisia emite un proces verbal de receptie in care constata si neatingerea standardelor dorite. informatiile privind mijlocul fix vor fi actualizate in baza de date a societatii.3. Comisia face o verificare a mijlocului fix respectiv pentru a vedea daca acesta corespunde conditiilor stabilite anterior de societate catre furnizor.3.1.

Diagrama de colaborare 1 : L ivra re m ijlo c fix() 7 : R e m e d ie re d e ficie n te () : M ijloc F ix : U n ita te fu rn izo a re 8 : R e zu lta t re ce p tie 2 : In s tiin ta re livra re : D e p a rta m e n t 4 : R e tu rna re s ta re m ijlo c fixfin a ncia r-co n ta b il 1 0 : R e tu rn a re re zu lta t livra re () 6 : N e in d e p lin ire co n d itii re ce p tie () 9 : C re a re fis a m ijlo c fix() : F is a M ijloc F ix 3 : Ana liza m ijlo c fix() : Doc um e ntRe c ept ie 5 : C re a re d o cu m e n t re c ep tie () : C o m is ie s p e cia lis ti .3.2.3.3.

dupa ce primeste aprobarea administratorului. cea care initiaza miscarea mijlocului fix.3.3. Mijlocul fix este apoi mutat si are loc luarea in primire la nivelul subunitatii primitoare.4.1.4. Miscare mijloace fixe aprobata 3. emite si salveaza in baza de date un bon de miscare a mijlocului fix. financiar-contabil primeste informatii din sistem referitoare la mutarea mijlocului fix si actualizeaza fisa corespunzatoare acestuia. Subunitatea predatoare. Diagrama de secventa : MijlocFix : Subunitate predatoare : Adm inis trator s ocietate : Subunitate prim itoare : Departam ent financiar-contabil : BonMiscare : FisaMijlocFix Dispunere m is care mijloc fix Aprobare m iscare m ijloc fix Creare bon miscare() Mutare mijloc fix() Primire mijloc fix Actualizare() Rezultat miscare mijloc fix Actualizare() Returnare rezultat miscare mijloc fix Diagrama de secventa detaliaza scenariul mutarii unui mijloc fix de la o subunitate la alta subunitate a societatii. presupunand ca mutarea este aprobata de catre administratorul societatii. Dep. acest lucru determinand actualizarea informatiilor privind bonul de miscare asociat mijlocului fix.3. .

3.2. Diagrama de colaborare : B o n Mis ca re 6 : Actu aliza re () : S u b u n ita te p rim ito a re : Ad m in is tra to r s o cie ta te 5 : P rim ire m ijlo c fix 4 : Mu ta re m ijlo c fix() 2 : Ap ro b a re m is ca re m ijlo c fix 3 : C re a re b o n m is ca re () 7 : R e zu lta t m is ca re m ijlo c fix 1 : D is p u n e re m is ca re m ijlo c fix 9 : R e tu rn a re rezu lta t m is ca re m ijlo c fix : S u b u n ita te p re d a to a re : F is aM ijlo c F ix 8 : Actu a liza re () : D e p a rta m e n t fin a nciar-co n ta b il : M ijloc F ix .3.4.

1. daca acestea exista. Mijloc fix Livrare furnizor Mijloc fix primit Verificare de specialisti Mijloc fix analizat [nu nec montaj si nici probe tehnologice] [ut ce nec montaj si probe/cladiri ce deservesc proc tehn] [ut ce nec montaj si nu nec probe/cladiri ce nu deservesc proc tehn] Mijloc fix independent conditii indeplinite conditii neindeplinite Ut ce nec montaj.4. mijloacele fixe.1. sa se afle in diverse stari. .dar nu nec probe tehn/Cladiri ce nu deservesc procese tehn conditii prov neindeplinite conditii prov indeplinite Ut ce nec montaj si probe tehn/Cladiri ce deservesc procese tehn Mijloc fix receptionat Mijloc fix respins Remediere Mijloc fix receptionat provizoriu Luare in primire Mijloc fix luat in primire Terminare montaj/constructie Mijloc fix pus in functiune Miscare mijloc fix Mijloc fix mutat Scoatere din functiune Mijloc fix scos din functiune Terminare probe tehnologice Mijloc fix remediat Punere in functiune Diagrama de activitati Mijloc fix s-a realizat pornind de la diagrama de stare a clasei dinamice MijlocFix. Se evidentiaza activitatile ce determina modificarea starii si conditiile. Este o detaliere a activitatilor ce determina ca obiectele clasei MijlocFix.1. Diagrame de activitati 4. PROIECTAREA 4.

Daca mijlocul fix indeplineste conditiile dorite are loc salvarea unei noi inregistrari a fisei mijlocului fix si crearea unui nou obiect al clasei FisaMijlocFix. comisia de specialisti face analiza mijlocului fix consultand si inregistrarea aferenta din baza de date.4. Dupa ce mijlocul fix a fost primit.2. are . creandu-se un nou obiect al clasei MijlocFix. daca nu sunt indeplinite conditiile. Odata cu analiza mijlocului fix. Intrare in gestiune Unitate furnizoare Comisie specialisti Document receptie Mij loc fix Fisa mij loc fix Gestionar Livrare mijloc fix Mijloc fix primit Analiza mijloc fix Creare document receptie conditii neindeplinite conditii indeplinite Mijloc fix remediat Remediere Creare fisa mijloc fix Punere in functiune Unitatea furnizoare livreaza mijlocul fix si determina salvarea unei inregistrari in baza de date a mijloacelor fixe.1. ceea ce duc la salvarea unei inregistrari in baza de date si crearea unui nou obiect al clasei DocumentReceptie. comisia de specialisti emite si documentul de receptie aferent.

1. Iesire din gestiune S u b u n ita te p re d a to a r e C o m is ie s p e c i a lis ti D e p. fin -c o nta b i l P ro c e s v e r b a l s c oa te r e fu n c tiu n e A d m in is tr a to r s o c M i j lo c fix F is a m i j lo c fix P ro pun e re s c o a tere din uz P ro pu ne re e x is t en t a C reare p ro c verb s c oa tere uz P ro c e s ve rb al ex is t ent A na liz a m ijlo c fix S olic it are a p rob a re nu da D is p un e re s c oa te re d in u z M ijloc fix s c o s din fu nc tiun e A c tualiz are p ro c e s ve rba l C o ns u ltare s ta re p roc e s ve rb a l Tra n s fer fis a m ijloc fix . 4.3.loc remedierea mijlocului fix de catre furnizor. urmata de crearea fisei mijlocului fix si adaugarea unei inregistrari corespunzatoare in baza de date. Crearea fisei mijlocului fix este urmata de punerea in functiune a mijlocului fix si luarea in gestiune de gestionarul repartizat.

adica distrugerea acesteia. si salveaza o inregistrare corespunzatoare unui nou proces verbal de scoatere din functiune. Inregistrarea procesului verbal de scoatere din functiune se actualizeaza. Daca aprobarea este data. Diagrama claselor completa 4.Diagrama de activitati Iesire din gestiune prezinta toate activitatile prin care se realizeaza iesirea din gestiunea societatii a unui mijloc fix.2. Pe baza propunerii existente. Diagrama claselor – completare cu atribute si operatii . pe baza consultarii acestui proces verbal. Subunitatea predatoare face propunerea de scoatere din uz.1. comisia de specialisti realizeaza analiza mijlocului fix. se modifica inregistrarea corespunzatoare mijlocului fix prin dispunerea de scoatere din uz. atunci procesul ia sfarsit. 4. realizeaza transferul fisei mijlocului fix. financiar-contabil.2. Urmeaza solicitarea aprobarii de scoatere din uz de la administratorul societatii. un nou obiect al clasei ProcesVerbalScoatereFunctiune. iar Dep. cansultand si baza de date prin intermediul sistemului informatic. Daca acesta nu acorda aprobarea.

. la randul ei.* 1.4. adaugarea unor noi operatii. Clasa DocumentReceptie. prin relatii de specializare-generalizare..2. se generalizeaza in ...* DocumentReceptie nr_doc : Integer data : Date tip_document : String creare_docreceptie() actualizare_docreceptie() stergere_docreceptie() Gestioneaza ProcesVerbalReceptie responsabili_achiz : String furnizor : String concluzii_receptie : String nr_exemplare : Integer ProcesVerbalPunereinFunctiune responsabili_punere_functiune : String concluzii_exam inare : String valoare_inreg_m ijloace_fixe : Double Gestionar (f rom Us e C ase View) Diagrama rafinata a claselor cuprinde 8 clase. Rafinarea diagramei de clase (pe baza diagramelor de interactiune. din care 2 sunt asocieri: DocumentReceptie si ProcesVerbalScoatereFunctiune.2.* MijlocFix nr_inventar : Integer denumire : String gestionar : String centru_cost : String cod_furnizor : Integer livrare() analiza() rem ediere_deficiente() mutare() scoatere_uz() ProcesVerbalScoatereFunctiune den_doc : String nr_doc : Integer data_intocm ire : Date data_aprobare : Date concluzii_comisie : String subunit_predatoare : String subunit_primitoare : String den_mijloc : String cantitate : Integer valoare : Double creare_proces() actualizare_proces() consultare_proces_scoatere_uz() acordare_aprobare() distrugere_proces() creare_furnizor() +aduce actualizare_furnizor() +esteAdus stergere_furnizor() 1 neindeplinire_conditii_receptie() returnare_rezultat_livrare() 1.* Scoate din uz +aparePe Comis ie specialisti (f rom Use Cas e View) Furnizor cod_furnizor : Integer nume : String adresa : String cont_bancar : String specificatii : String 1 +are asociata 1. modificarea unor asocieri) Genereaza FisaMijlocFix nr_inreg : Integer den_fisa : String nr_inventar : Integer specificatii_doc_provenienta : String grupa : String cod_clasificare : String data_dare_folosinta : Date cota_amortizare : Integer data_amortizare_completa : Date durata_normala_functionare : Integer caract_tehnice : String accesorii : Single valoare_inventar : Double creare_fisa() consultare_fisa() actualizare_fisa() transfer() BonMiscare den_form ular : String nr_doc : Integer data_eliberare : Date nr_inventar : Integer bucati : Integer valoare_inventar : Double subunitate_predatoare : String subunitate_primitoare : String creare_bon() actualizare_bon() distrugere_bon() +contine Departament financiar-contabil (f rom U se C as e View) Emite Subunitate predatoare (f rom U se C as e View) +seGenereazaPentru 1.

1. clase ce mostenesc atributele si operatiile clasei initiale avand si proprietati noi. Aceste 2 clase care se afla in relatie de mostenire cu DocumentReceptie reprezinta clase ce se refera la cele doua tipuri de documente ce pot aparea in procesul de intrare in gestiunea societatii a mijlocului fix. de algoritmii ce asigura eliminarea erorilor de actualizare si alte operatii . pentru a realiza sistemul informatic pentru gestiunea mijloacelor fixe Interfata cu utilizatorul depinde atat de subprograme.2.alte 2 clase: ProcesVerbalReceptie si ProcesVerbalPunereinFunctiune. acestea fiind procese server pentru interfata aplicatiei. Prezentarea diagramei Diagrama componentelor prezinta care sunt fisierele sistemului informatic in care se vor duce clasele aplicatiei.1. Diagrama Subprograme stocate Baza de date <<Application>> Gestiune mijloace fixe 5. 5.baza de date ce cuprinde toate clasele aplicatiei. in care se regasesc toate inregistrarile utilizate de sistemul informatic pentru gestiunea mijloacelor fixe . baza de date si subprograme. responsabile de validari. cat si de baza de date. furnizori etc. fisele mijloacelor fixe. Diagrama componentelor 5.interfata cu utilizatorul ce comunica cu celelalte doua componente.1. Sistemul conceput are urmatoarele componente: . IMPLEMENTAREA 5.subprogramele stocate. La randul ei.1. baza de date depinde de subprograme in realizarea diferitelor operatii pe tabelele in care se stocheaza informatii despre mijloace fixe. .

//##ModelId=459D0CE800B9 MijlocFix* aparePe. //##ModelId=459E4371031B actualizare_bon(). //##ModelId=459E40810324 Date data_eliberare. //##ModelId=459E433001A5 creare_bon(). //##ModelId=459E412B03E7 String subunitate_primitoare.5.2. //##ModelId=459E412201EF String subunitate_predatoare. protected: //##ModelId=459E4078032B Integer nr_doc. //##ModelId=459E43750227 distrugere_bon(). //##ModelId=459CA20E0160 class BonMiscare { public: //##ModelId=459E40710321 String den_formular. //##ModelId=459E408502EE Integer nr_inventar.1999 Rational Software Corporation #if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000) #pragma once #endif #ifndef _INC_BONMISCARE_459CA20E0160_INCLUDED #define _INC_BONMISCARE_459CA20E0160_INCLUDED class MijlocFix. //##ModelId=459E41110349 Integer bucati. Generare de cod in Visual C++ // Copyright (C) 1991 . .

//##ModelId=459E307A01C6 actualizare_docreceptie(). }. #endif /* _INC_DOCUMENTRECEPTIE_459CB3EC024E_INCLUDED */ // Copyright (C) 1991 . //##ModelId=459E3085024E stergere_docreceptie(). //##ModelId=459E30720278 creare_docreceptie(). //##ModelId=459E313F0133 String tip_document.1999 Rational Software Corporation #if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000) . #endif /* _INC_BONMISCARE_459CA20E0160_INCLUDED */ // Copyright (C) 1991 .1999 Rational Software Corporation #if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000) #pragma once #endif #ifndef _INC_DOCUMENTRECEPTIE_459CB3EC024E_INCLUDED #define _INC_DOCUMENTRECEPTIE_459CB3EC024E_INCLUDED //##ModelId=459CB3EC024E class DocumentReceptie { public: //##ModelId=459E2E560344 Integer nr_doc. //##ModelId=459E2EED01B1 Date data.private: //##ModelId=459E4119025A Double valoare_inventar. }.

//##ModelId=459E3DDE005C Date data_dare_folosinta. //##ModelId=459E3FC2015D actualizare_fisa(). //##ModelId=459E3E04035A String grupa. //##ModelId=459E3E6A01A8 Single accesorii. //##ModelId=459E3E16019D String cod_clasificare. protected: //##ModelId=459E3DC40037 String specificatii_doc_provenienta. //##ModelId=45A09310039B consultare_fisa(). //##ModelId=459E3DED02FD Integer nr_inventar. //##ModelId=459E3E1E0131 Date data_amortizare_completa. . //##ModelId=459E3E2A023C Integer durata_normala_functionare.#pragma once #endif #ifndef _INC_FISAMIJLOCFIX_459D012D01CA_INCLUDED #define _INC_FISAMIJLOCFIX_459D012D01CA_INCLUDED //##ModelId=459D012D01CA class FisaMijlocFix { public: //##ModelId=459E3DBB0373 String den_fisa. //##ModelId=459E3FBB008A creare_fisa(). //##ModelId=459E3FC8013D transfer().

//##ModelId=459E3945008C actualizare_furnizor(). //##ModelId=459E3995016D stergere_furnizor(). .1999 Rational Software Corporation #if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000) #pragma once #endif #ifndef _INC_FURNIZOR_459CAABB015A_INCLUDED #define _INC_FURNIZOR_459CAABB015A_INCLUDED class MijlocFix. //##ModelId=459E4B8B01B5 Double valoare_inventar. //##ModelId=459E3E450227 String caract_tehnice. //##ModelId=459CAE0501FB MijlocFix* esteAdus. #endif /* _INC_FISAMIJLOCFIX_459D012D01CA_INCLUDED */ // Copyright (C) 1991 . //##ModelId=459E39380033 creare_furnizor().private: //##ModelId=459E3DB30322 Integer nr_inreg. }. //##ModelId=459CAABB015A class Furnizor { public: //##ModelId=459E391401B8 String nume. //##ModelId=459E3E3302D6 Integer cota_amortizare.

private: //##ModelId=459E2DB20045 String adresa. //##ModelId=459E2DBC02FD String cont_bancar. //##ModelId=459E3B2D00AC String gestionar.1999 Rational Software Corporation #if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000) #pragma once #endif #ifndef _INC_MIJLOCFIX_459C9E800311_INCLUDED #define _INC_MIJLOCFIX_459C9E800311_INCLUDED class FisaMijlocFix. //##ModelId=459E69D801F5 returnare_rezultat_livrare(). //##ModelId=459E2E2E0288 String specificatii. #endif /* _INC_FURNIZOR_459CAABB015A_INCLUDED */ // Copyright (C) 1991 . //##ModelId=459C9E800311 class MijlocFix { public: //##ModelId=459E3B0B01BB Integer nr_inventar. protected: //##ModelId=459E3910000E Integer cod_furnizor.//##ModelId=459E69CF029D neindeplinire_conditii_receptie(). }. . //##ModelId=459E3B2503B7 String denumire.

h" class MijlocFix. //##ModelId=459E4C850128 remediere_deficiente(). //##ModelId=459E4C5B011E analiza(). //##ModelId=459E3D0E0049 scoatere_uz(). //##ModelId=459E3D090165 mutare(). private: //##ModelId=459E3B7E0185 Integer cod_furnizor.//##ModelId=459E3B750091 String centru_cost. #endif /* _INC_MIJLOCFIX_459C9E800311_INCLUDED */ // Copyright (C) 1991 . //##ModelId=459D02470229 FisaMijlocFix* seGenereazaPentru. //##ModelId=459E3D060319 livrare(). }. //##ModelId=459CA1B80257 class ProcesVerbalPunereinFunctiune : public DocumentReceptie { public: //##ModelId=459CB2AC0208 .1999 Rational Software Corporation #if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000) #pragma once #endif #ifndef _INC_PROCESVERBALPUNEREINFUNCTIUNE_459CA1B80257_INCLUDED #define _INC_PROCESVERBALPUNEREINFUNCTIUNE_459CA1B80257_INCLUDED #include "DocumentReceptie.

MijlocFix* theMijlocFix. private: //##ModelId=459E315B02CE String responsabili_achiz. //##ModelId=459E4AD80009 String concluzii_examinare. . #endif /* _INC_PROCESVERBALPUNEREINFUNCTIUNE_459CA1B80257_INCLUDED */ // Copyright (C) 1991 .h" class MijlocFix. //##ModelId=459E4AF90346 Double valoare_inreg_mijloace_fixe.1999 Rational Software Corporation #if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000) #pragma once #endif #ifndef _INC_PROCESVERBALRECEPTIE_459CA035007A_INCLUDED #define _INC_PROCESVERBALRECEPTIE_459CA035007A_INCLUDED #include "DocumentReceptie. //##ModelId=459E31AE018D String furnizor. //##ModelId=459CA035007A class ProcesVerbalReceptie : public DocumentReceptie { public: //##ModelId=459CB2A903A8 MijlocFix* theMijlocFix. //##ModelId=459E31B1032B String concluzii_receptie. }. private: //##ModelId=459E33B70358 String responsabili_punere_functiune.

//##ModelId=459E445F02C3 Integer cantitate. //##ModelId=459E453900F0 actualizare_proces(). //##ModelId=459E44340362 String subunit_primitoare. //##ModelId=459E453E01A2 distrugere_proces(). //##ModelId=459E443B00CD String den_mijloc. #endif /* _INC_PROCESVERBALRECEPTIE_459CA035007A_INCLUDED */ // Copyright (C) 1991 . }.1999 Rational Software Corporation #if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000) #pragma once #endif #ifndef _INC_PROCESVERBALSCOATEREFUNCTIUNE_459CA231023D_INCLUDED #define _INC_PROCESVERBALSCOATEREFUNCTIUNE_459CA231023D_INCLUDED //##ModelId=459CA231023D class ProcesVerbalScoatereFunctiune { public: //##ModelId=459E43AE020B String den_doc. //##ModelId=459E4C120033 acordare_aprobare(). //##ModelId=45A0951C00C3 consultare_proces_scoatere_uz(). . //##ModelId=459E45330142 creare_proces().//##ModelId=459E31D20166 Integer nr_exemplare. //##ModelId=459E442101CA String subunit_predatoare.

//##ModelId=459E43CF02F8 Date data_aprobare. //##ModelId=459E43C80140 Date data_intocmire. private: //##ModelId=459E43B50189 String concluzii_comisie.protected: //##ModelId=459E43C0030B Integer nr_doc. }. //##ModelId=459E446700BC Double valoare. #endif _INC_PROCESVERBALSCOATEREFUNCTIUNE_459CA231023D_INCLUDED */ /* .

1. Prezentarea diagramei Diagrama de desfasurare reprezinta nodurile fizice pe care se duc fisierele sistemului informatic.serverul aplicatiei pe care se gasesc instalate interfata cu utilizatorul si subprogramele aplicatiei . .1. Acestea sunt: . DESFASURAREA 6. care sunt folosite pentru introducere sau accesare de informatii din sistem .1.1. financiar-contabil PC Administratie PC subunitati ce au in gestiune mijloace fixe Server aplicatie Server BD 6. financiar-contabil. Diagrama de desfasurare 6.punctul de lucru al Dep. Diagrama Punct de lucru Dep. calculatorul pe care lucreaza administratorul societatii .PC Administratie.6. care cuprinde toate calculatoarele existente in acest departament. dar si lucratorii departamentului .PC-urile de la subunitatile in care se gestioneaza mijloacele fixe.severul bazei de date pe care se gaseste stocata baza de date a sistemului informatic de gestiune Cele doua servere comunica intre ele. serverul bazei de date primind comenzi de la serverul aplicatie.2.