You are on page 1of 4

HİZMET İŞLERİ HAKEDİŞ RAPORU

Tarihi
No.su
Uygulama Yılı

:
:
:

Yapılan Hizmetin Adı
:
:
:
:
:

Yapılan Hizmetin Etüt / Proje No.su
Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı
Sözleşme Bedeli
İhale Tarihi
İhale Kom.Karar Tarihi ve No.su
Sözleşme Tarihi ve No.su
İşyeri Teslim Tarihi
Sözleşmeye Göre İşin Süresi
Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi
Verilen Avanslar Toplamı
Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı

Sözleşme Bedeli
………………….
........................
........................
........................
........................
........................
Süre Uzatım Kararlarının
Tarih
Sayısı
...........
..............
...........
..............
...........
..............
...........
..............
...........
..............
...........
..............

:
:
:
:
:
:

Sözleşme Artış
Onayının Tarihi No.su
........................
........................
........................
........................
........................
........................

Verilen Süre
...................
...................
...................
...................
...................
...................

Ek Sözleşme
Bedeli
........................
........................
........................
........................
........................
........................

Toplam Sözleşme
Bedeli
………………….
........................
........................
........................
........................
........................

İş Bitim Tarihi
......................
......................
......................
......................
......................
......................

.......................... ............ ... ...........Toplam Sözleşme Bedeli …………………........................... ................ .... .......................

/..) d) Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi e) İdare Makinesi Kiraları f) Gecikme Cezası g) Avans Mahsubu h) Bu Hakedişle Ödenen Fiyat Farkı Teminat Kesintisi ..... TARİHİNE KADAR YAPILAN HİZMETİN Sözleşme Fiyatları İle Yapılan Hizmet Tutarı Fiyat Farkı Tutarı Toplam Tutar ( A + B ) D E F G Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı Bu Hakedişin Tutarı ( C ...g x % ....... ONAYLAYAN .H ) YÜKLENİCİ DÜZENLEYENLER .D ) KDV ( E x %.... ) b) Damga Vergisi ( E ......) Tahakkuk Tutarı a) Gelir / Kurumlar Vergisi ( E x % ....... KESİNTİLER VE MAHSUPLAR A B C H …………………........../......HAKEDİŞ RAPORU …………………………….. ) c) KDV Tevkifatı ( F x . Kesintiler ve Mahsuplar Toplamı Yükleniciye Ödenecek Tutar ( G ...

.... ONAYLAYAN .Hakediş No : DÜZENLEYENLER ...../../......