You are on page 1of 7

FORMULE

Y – venit total; C – cheltuieli totale; E – valoarea produsului total. I – cheltuieli investiţionale ale firmelor S – economii ale menajelor S = VPD – C; G – cheltuieli ale agentului public (achiziţiile) Tn – impozit net Tx – impozitele, Tr - transferurile Tn – G – soldul bugetului de stat Xn – export net Xn = Ex – Im; Xn = Y – C – I - G E = C + I + G + Xn → I + G + Xn = S + Tn Y = C + S + Tn Inj - injectări Y = C = E; E = C + I Y = C+S+Tn; E = C + I + G + Xn; I = E – C – G - Xn Y = E; Y = C + S; E = C + I → C+S=C+I→I=S I identitate macroeconomica, model bisectorial E=C+I+G Tn = Tx – Tr Tn = Y - C - S -Tn Tn = Tx – Tr E, Y → I + C = S + Tn II identitate macroeconomica, model trisectorial Tn > G – sold pozitiv, profit bugetar, buget excedentar; Tn < G – sold negativ, deficit bugetar. Xn negativ – deficitul balanţei comeciale, sold negativ. Xn pozitiv – sold, balanţă pozitivă.

III identitate macroeconomica Inj = I + G + Ex PIB = C + I + G + Xn (metoda fluxului de cheltuieli) PIB = W + Πb + Ti (metoda fluxului de venituri) PIB = Σ VA + Ti (metoda fluxului valorilor adăugate) PIBE = C + I + C + Xn PIBY = Salariul + Plata de arendă + Proficitul + Dobînda + Amortizarea + Tn (Yn)PIBn = Σ P0 + Q0 (Yr)PIBr = Σ P0 + Q1; PIBr = PIBn / Indicele preţurilor Dy = Yn / Yr PIB = VNB - soldul venitului din străinătate (SVS) PIN = PIB - Amortizare PNB = PIB ± SVS; SVS = Venituri str. – Costuri str. VNB = PIB + soldul venitului din străinătate VNN = VP + asigurări sociale + impozite indirecte VNN = VNB - Amortizarea VPD = C + S VPD = VP – Impozite personale; VPD = C+S VP = VNN – asigurări sociale - impozite indirecte Prof. ↑ - I ↑ - AD ↑ - direct I ↓ - Rata ↑ - AD↓ - indirect Imp.↑ - AD↓ - indirect Subv. ↑ - AD ↑ - direct G ↑ - AD↓ - direct G ↓ - AD↓ - indirect AS - YS YD↑ - S↑ (mai mult) - legea psihologică fundamentală a lui Keynes Sector privat = Menaje + Firme Sector public = Menaje + Firme + Agenţi economici Economie deschisă = Menaje + Firme + Agenţi economici + Agenţi străini cI = ∆C / ∆YD – înclinaţia marginală spre consum Ca – consum autonom C = Ca+ cI x YD (funcţia consumului) S = -Ca + sI x YD = - Ca + (1- cI) x YD c + s = 1 ; cI + sI = 1; sI = 1- cI in = ir + rata infţaţiei m – multiplicator investitional m = ∆Y/ ∆I ; ∆Y = m x ∆I a – accelerator; a = ∆I/ ∆Y ; ∆Y = Q x ∆I

PIB – Produsul intern brut (W – salarii, premii, asigurări sociale; Πb – profituri brute; Ti – accizele, taxele vamale ) Dy – deflator PIB, inflaţia PIBpot = YI

PIN – Produsul intern net PNB – Produsul naţional brut VNB – Venitul naţional brut VNN – Venitul naţional net VPD – Venitul personal disponibil VP – Venit personal Modelul AD-AS PIB = AD Masa mon. ↑ - Rata dob. ↓ - I↑ - C↑ - AD ↑ Pg↑ - (MD)Cererea masei mon. ↑ - Rata dob. ↑ - I↓ AD ↓ (efectul ratei dobînzii bancare) Pg↑ - (M / P) ↓ - C↓ - AD ↓ (M/P – capacitatea de cump.) - (efectul efectul stocurilor monetare reale) Pg↑ - Im↑ - Ex ↓ - Xn↓ - AD ↓ (efectul exportului net) AS = PIB – Ex - Im ∆Y = ∆C – legea psihologică fundamentală a lui Keynes Hexagonul magic: - crestere economică optimală; ocuparea deplină a braţelor de muncă; - asigurarea nivelului relativ stabil al preţurilor; - asigurarea echilibrului balanţei de preţ; - echitatea naţională; mediul ambiant. c = C / YD (venit disponibil) C↑ - S↓ caeteris paribus (venit stabil) s = S / YD (înclinaţia medie spre economie) ir – rata reală a dobînzii in – rata nominală a dobînzii

premii.C↑ . Tn < G – sold negativ. ∆Y = m x ∆I a – accelerator.Im ∆Y = ∆C – legea psihologică fundamentală a lui Keynes Hexagonul magic: . ∆Y = Q x ∆I PIB – Produsul intern brut (W – salarii.AD ↓ (efectul exportului net) AS = PIB – Ex .I ↑ . .direct I ↓ . Xn negativ – deficitul balanţei comeciale. deficit bugetar. I – cheltuieli investiţionale ale firmelor S – economii ale menajelor S = VPD – C. Πb – profituri brute. ↑ .AD ↑ Pg↑ .(M / P) ↓ . SVS = Venituri str. inflaţia PIBpot = YI PIN – Produsul intern net PNB – Produsul naţional brut VNB – Venitul naţional brut VNN – Venitul naţional net VPD – Venitul personal disponibil VP – Venit personal Modelul AD-AS PIB = AD Masa mon. buget excedentar.S -Tn Tn = Tx – Tr E. – Costuri str. Ti – accizele.I↓ AD ↓ (efectul ratei dobînzii bancare) Pg↑ .indirect Imp.C . asigurări sociale. ocuparea deplină a braţelor de muncă. C – cheltuieli totale.transferurile Tn – G – soldul bugetului de stat Xn – export net Xn = Ex – Im. PIBr = PIBn / Indicele preţurilor Dy = Yn / Yr PIB = VNB . balanţă pozitivă.FORMULE Y – venit total.Rata dob.impozite indirecte Prof.Rata ↑ . VPD = C+S VP = VNN – asigurări sociale .asigurarea echilibrului balanţei de preţ. Y = C + S.I↑ . ↓ .soldul venitului din străinătate (SVS) PIN = PIB .legea psihologică fundamentală a lui Keynes Sector privat = Menaje + Firme Sector public = Menaje + Firme + Agenţi economici Economie deschisă = Menaje + Firme + Agenţi economici + Agenţi străini cI = ∆C / ∆YD – înclinaţia marginală spre consum Ca – consum autonom C = Ca+ cI x YD (funcţia consumului) S = -Ca + sI x YD = .cI) x YD c + s = 1 . sI = 1. E = C + I → C+S=C+I→I=S I identitate macroeconomica.Amortizarea VPD = C + S VPD = VP – Impozite personale.AD ↑ . ↑ .indirect Subv.(MD)Cererea masei mon. profit bugetar. ↑ .injectări Y = C = E.S↑ (mai mult) .cI in = ir + rata infţaţiei m – multiplicator investitional m = ∆Y/ ∆I .asigurarea nivelului relativ stabil al preţurilor. model bisectorial E=C+I+G Tn = Tx – Tr Tn = Y . a = ∆I/ ∆Y . VNB = PIB + soldul venitului din străinătate VNN = VP + asigurări sociale + impozite indirecte VNN = VNB .Amortizare PNB = PIB ± SVS. cI + sI = 1.Ca + (1. Xn = Y – C – I . .↑ . c = C / YD (venit disponibil) C↑ .crestere economică optimală. G – cheltuieli ale agentului public (achiziţiile) Tn – impozit net Tx – impozitele. ↑ .Xn↓ . Tr .direct G ↓ .Im↑ .YS YD↑ . .AD ↓ (M/P – capacitatea de cump.AD↓ .) . Y → I + C = S + Tn II identitate macroeconomica.AD↓ .(efectul efectul stocurilor monetare reale) Pg↑ . E – valoarea produsului total. Xn pozitiv – sold.Xn Y = E.Ex ↓ . E = C + I + G + Xn. ↑ .direct G ↑ .S↓ caeteris paribus (venit stabil) s = S / YD (înclinaţia medie spre economie) ir – rata reală a dobînzii in – rata nominală a dobînzii .Rata dob. I = E – C – G .AD ↑ . E = C + I Y = C+S+Tn. III identitate macroeconomica Inj = I + G + Ex PIB = C + I + G + Xn (metoda fluxului de cheltuieli) PIB = W + Πb + Ti (metoda fluxului de venituri) PIB = Σ VA + Ti (metoda fluxului valorilor adăugate) PIBE = C + I + C + Xn PIBY = Salariul + Plata de arendă + Proficitul + Dobînda + Amortizarea + Tn (Yn)PIBn = Σ P0 + Q0 (Yr)PIBr = Σ P0 + Q1.echitatea naţională.AD↓ .indirect AS . sold negativ. taxele vamale ) Dy – deflator PIB. mediul ambiant.C↓ . model trisectorial Tn > G – sold pozitiv.G E = C + I + G + Xn → I + G + Xn = S + Tn Y = C + S + Tn Inj .AD↓ .

cI + sI = 1.(MD)Cererea masei mon.cI) x YD c + s = 1 . sold negativ.AD↓ . I – cheltuieli investiţionale ale firmelor S – economii ale menajelor S = VPD – C.Ca + (1. G – cheltuieli ale agentului public (achiziţiile) Tn – impozit net Tx – impozitele. C – cheltuieli totale. model bisectorial E=C+I+G Tn = Tx – Tr Tn = Y . E = C + I + G + Xn.Xn Y = E.cI in = ir + rata infţaţiei m – multiplicator investitional m = ∆Y/ ∆I .AD ↓ (M/P – capacitatea de cump.G E = C + I + G + Xn → I + G + Xn = S + Tn Y = C + S + Tn Inj .AD↓ . Ti – accizele.↑ . profit bugetar.direct I ↓ .C↓ . model trisectorial Tn > G – sold pozitiv. ↑ . c = C / YD (venit disponibil) C↑ . mediul ambiant.soldul venitului din străinătate (SVS) PIN = PIB .AD ↑ .AD ↑ Pg↑ .YS YD↑ . Y = C + S. – Costuri str.Amortizare PNB = PIB ± SVS.S↑ (mai mult) .indirect AS . sI = 1. Xn = Y – C – I . a = ∆I/ ∆Y .echitatea naţională. ↑ .Ex ↓ .asigurarea echilibrului balanţei de preţ. .FORMULE Y – venit total.Rata dob. Πb – profituri brute. E – valoarea produsului total.Im ∆Y = ∆C – legea psihologică fundamentală a lui Keynes Hexagonul magic: .I ↑ .crestere economică optimală.(M / P) ↓ . ↑ . Y → I + C = S + Tn II identitate macroeconomica. ↑ .direct G ↓ .AD↓ .S↓ caeteris paribus (venit stabil) s = S / YD (înclinaţia medie spre economie) ir – rata reală a dobînzii in – rata nominală a dobînzii .S -Tn Tn = Tx – Tr E.indirect Imp.I↑ . SVS = Venituri str. VNB = PIB + soldul venitului din străinătate VNN = VP + asigurări sociale + impozite indirecte VNN = VNB . inflaţia PIBpot = YI PIN – Produsul intern net PNB – Produsul naţional brut VNB – Venitul naţional brut VNN – Venitul naţional net VPD – Venitul personal disponibil VP – Venit personal Modelul AD-AS PIB = AD Masa mon. PIBr = PIBn / Indicele preţurilor Dy = Yn / Yr PIB = VNB .Rata dob.AD↓ . deficit bugetar. Tr .I↓ AD ↓ (efectul ratei dobînzii bancare) Pg↑ . E = C + I → C+S=C+I→I=S I identitate macroeconomica.injectări Y = C = E. Xn pozitiv – sold.AD ↑ .C . buget excedentar.impozite indirecte Prof.(efectul efectul stocurilor monetare reale) Pg↑ .Amortizarea VPD = C + S VPD = VP – Impozite personale. I = E – C – G .AD ↓ (efectul exportului net) AS = PIB – Ex .) . . .Xn↓ . taxele vamale ) Dy – deflator PIB.Im↑ . Xn negativ – deficitul balanţei comeciale.indirect Subv. balanţă pozitivă. ↑ . ∆Y = m x ∆I a – accelerator.Rata ↑ . ocuparea deplină a braţelor de muncă.legea psihologică fundamentală a lui Keynes Sector privat = Menaje + Firme Sector public = Menaje + Firme + Agenţi economici Economie deschisă = Menaje + Firme + Agenţi economici + Agenţi străini cI = ∆C / ∆YD – înclinaţia marginală spre consum Ca – consum autonom C = Ca+ cI x YD (funcţia consumului) S = -Ca + sI x YD = .transferurile Tn – G – soldul bugetului de stat Xn – export net Xn = Ex – Im. E = C + I Y = C+S+Tn. asigurări sociale. premii. ↓ . III identitate macroeconomica Inj = I + G + Ex PIB = C + I + G + Xn (metoda fluxului de cheltuieli) PIB = W + Πb + Ti (metoda fluxului de venituri) PIB = Σ VA + Ti (metoda fluxului valorilor adăugate) PIBE = C + I + C + Xn PIBY = Salariul + Plata de arendă + Proficitul + Dobînda + Amortizarea + Tn (Yn)PIBn = Σ P0 + Q0 (Yr)PIBr = Σ P0 + Q1. VPD = C+S VP = VNN – asigurări sociale .asigurarea nivelului relativ stabil al preţurilor.direct G ↑ . Tn < G – sold negativ. ∆Y = Q x ∆I PIB – Produsul intern brut (W – salarii.C↑ .

Y → I + C = S + Tn II identitate macroeconomica. E – valoarea produsului total.(MD)Cererea masei mon.asigurarea nivelului relativ stabil al preţurilor. ↑ . inflaţia PIBpot = YI PIN – Produsul intern net PNB – Produsul naţional brut VNB – Venitul naţional brut VNN – Venitul naţional net VPD – Venitul personal disponibil VP – Venit personal Modelul AD-AS PIB = AD Masa mon. buget excedentar.injectări Y = C = E.indirect Imp. deficit bugetar. . taxele vamale ) Dy – deflator PIB.FORMULE Y – venit total.I ↑ . SVS = Venituri str.indirect AS . .S↑ (mai mult) .cI in = ir + rata infţaţiei m – multiplicator investitional m = ∆Y/ ∆I .AD ↑ . profit bugetar.direct G ↑ . E = C + I Y = C+S+Tn.direct I ↓ . model trisectorial Tn > G – sold pozitiv. PIBr = PIBn / Indicele preţurilor Dy = Yn / Yr PIB = VNB .YS YD↑ .C↓ . III identitate macroeconomica Inj = I + G + Ex PIB = C + I + G + Xn (metoda fluxului de cheltuieli) PIB = W + Πb + Ti (metoda fluxului de venituri) PIB = Σ VA + Ti (metoda fluxului valorilor adăugate) PIBE = C + I + C + Xn PIBY = Salariul + Plata de arendă + Proficitul + Dobînda + Amortizarea + Tn (Yn)PIBn = Σ P0 + Q0 (Yr)PIBr = Σ P0 + Q1. ↑ .asigurarea echilibrului balanţei de preţ. sI = 1.(efectul efectul stocurilor monetare reale) Pg↑ .S↓ caeteris paribus (venit stabil) s = S / YD (înclinaţia medie spre economie) ir – rata reală a dobînzii in – rata nominală a dobînzii . ∆Y = m x ∆I PIB – Produsul intern brut (W – salarii.Rata dob.AD↓ .AD ↑ Pg↑ . Πb – profituri brute.Rata ↑ .Xn↓ . Xn negativ – deficitul balanţei comeciale.AD↓ . VNB = PIB + soldul venitului din străinătate VNN = VP + asigurări sociale + impozite indirecte VNN = VNB .Amortizare PNB = PIB ± SVS. Xn = Y – C – I . sold negativ.AD ↓ (efectul exportului net) AS = PIB – Ex . mediul ambiant. E = C + I + G + Xn.impozite indirecte Prof. Tn < G – sold negativ. asigurări sociale. E = C + I → C+S=C+I→I=S I identitate macroeconomica.legea psihologică fundamentală a lui Keynes Sector privat = Menaje + Firme Sector public = Menaje + Firme + Agenţi economici Economie deschisă = Menaje + Firme + Agenţi economici + Agenţi străini cI = ∆C / ∆YD – înclinaţia marginală spre consum Ca – consum autonom C = Ca+ cI x YD (funcţia consumului) S = -Ca + sI x YD = .) .I↑ .Amortizarea VPD = C + S VPD = VP – Impozite personale. ↑ . balanţă pozitivă. Tr .C . premii.G E = C + I + G + Xn → I + G + Xn = S + Tn Y = C + S + Tn Inj .indirect Subv.crestere economică optimală. ↑ .Im ∆Y = ∆C – legea psihologică fundamentală a lui Keynes Hexagonul magic: . ↑ .Rata dob.C↑ .AD↓ .Xn Y = E. ocuparea deplină a braţelor de muncă.AD ↓ (M/P – capacitatea de cump.↑ .AD ↑ . VPD = C+S VP = VNN – asigurări sociale . G – cheltuieli ale agentului public (achiziţiile) Tn – impozit net Tx – impozitele.Im↑ .I↓ AD ↓ (efectul ratei dobînzii bancare) Pg↑ .transferurile Tn – G – soldul bugetului de stat Xn – export net Xn = Ex – Im. Xn pozitiv – sold.S -Tn Tn = Tx – Tr E.(M / P) ↓ .soldul venitului din străinătate (SVS) PIN = PIB . cI + sI = 1.AD↓ .cI) x YD c + s = 1 . .echitatea naţională.direct G ↓ . model bisectorial E=C+I+G Tn = Tx – Tr Tn = Y . C – cheltuieli totale. ↓ . – Costuri str. Y = C + S. I = E – C – G . Ti – accizele. I – cheltuieli investiţionale ale firmelor S – economii ale menajelor S = VPD – C. c = C / YD (venit disponibil) C↑ .Ex ↓ .Ca + (1.

↑ . I – cheltuieli investiţionale ale firmelor S – economii ale menajelor S = VPD – C.indirect Subv. VNB = PIB + soldul venitului din străinătate VNN = VP + asigurări sociale + impozite indirecte VNN = VNB .I ↑ .Rata dob.AD↓ . balanţă pozitivă.AD ↑ . taxele vamale ) Dy – deflator PIB.crestere economică optimală. .AD ↓ (M/P – capacitatea de cump. c = C / YD (venit disponibil) C↑ .↑ .Rata ↑ . ∆Y = Q x ∆I FORMULE Y – venit total.C↓ . Tr .Im ∆Y = ∆C – legea psihologică fundamentală a lui Keynes Hexagonul magic: .S↑ (mai mult) . – Costuri str.I↑ . sold negativ. model bisectorial E=C+I+G Tn = Tx – Tr Tn = Y . PIBr = PIBn / Indicele preţurilor Dy = Yn / Yr PIB = VNB .direct G ↑ . Πb – profituri brute.direct I ↓ . premii. sI = 1.a – accelerator.S -Tn Tn = Tx – Tr E. cI + sI = 1. Y → I + C = S + Tn II identitate macroeconomica. ↓ . mediul ambiant.echitatea naţională.AD↓ . Y = C + S.Amortizare PNB = PIB ± SVS. E = C + I Y = C+S+Tn.cI in = ir + rata infţaţiei PIB – Produsul intern brut (W – salarii.S↓ caeteris paribus (venit stabil) s = S / YD (înclinaţia medie spre economie) ir – rata reală a dobînzii . asigurări sociale. E = C + I + G + Xn. SVS = Venituri str.Rata dob.G E = C + I + G + Xn → I + G + Xn = S + Tn Y = C + S + Tn Inj .indirect AS . ↑ . Xn pozitiv – sold.AD↓ . Tn < G – sold negativ.AD ↓ (efectul exportului net) AS = PIB – Ex .(efectul efectul stocurilor monetare reale) Pg↑ . deficit bugetar.cI) x YD c + s = 1 .indirect Imp.AD ↑ .C . E – valoarea produsului total. ↑ .injectări Y = C = E.YS YD↑ . ↑ .Amortizarea VPD = C + S VPD = VP – Impozite personale.Xn Y = E. . G – cheltuieli ale agentului public (achiziţiile) Tn – impozit net Tx – impozitele.Ca + (1. C – cheltuieli totale. profit bugetar.Xn↓ .transferurile Tn – G – soldul bugetului de stat Xn – export net Xn = Ex – Im. VPD = C+S VP = VNN – asigurări sociale .AD↓ . ocuparea deplină a braţelor de muncă.AD ↑ Pg↑ . I = E – C – G . inflaţia PIBpot = YI PIN – Produsul intern net PNB – Produsul naţional brut VNB – Venitul naţional brut VNN – Venitul naţional net VPD – Venitul personal disponibil VP – Venit personal Modelul AD-AS PIB = AD Masa mon.soldul venitului din străinătate (SVS) PIN = PIB .Im↑ .impozite indirecte Prof.I↓ AD ↓ (efectul ratei dobînzii bancare) Pg↑ .) . Xn negativ – deficitul balanţei comeciale.legea psihologică fundamentală a lui Keynes Sector privat = Menaje + Firme Sector public = Menaje + Firme + Agenţi economici Economie deschisă = Menaje + Firme + Agenţi economici + Agenţi străini cI = ∆C / ∆YD – înclinaţia marginală spre consum Ca – consum autonom C = Ca+ cI x YD (funcţia consumului) S = -Ca + sI x YD = .asigurarea echilibrului balanţei de preţ.Ex ↓ .(MD)Cererea masei mon. Xn = Y – C – I .C↑ . a = ∆I/ ∆Y . buget excedentar.asigurarea nivelului relativ stabil al preţurilor. model trisectorial Tn > G – sold pozitiv. Ti – accizele.direct G ↓ . ↑ . E = C + I → C+S=C+I→I=S I identitate macroeconomica.(M / P) ↓ . . III identitate macroeconomica Inj = I + G + Ex PIB = C + I + G + Xn (metoda fluxului de cheltuieli) PIB = W + Πb + Ti (metoda fluxului de venituri) PIB = Σ VA + Ti (metoda fluxului valorilor adăugate) PIBE = C + I + C + Xn PIBY = Salariul + Plata de arendă + Proficitul + Dobînda + Amortizarea + Tn (Yn)PIBn = Σ P0 + Q0 (Yr)PIBr = Σ P0 + Q1.

. ↑ . VPD = C+S VP = VNN – asigurări sociale .cI PIB – Produsul intern brut (W – salarii. ∆Y = Q x ∆I FORMULE Y – venit total. ↓ . III identitate macroeconomica Inj = I + G + Ex PIB = C + I + G + Xn (metoda fluxului de cheltuieli) PIB = W + Πb + Ti (metoda fluxului de venituri) PIB = Σ VA + Ti (metoda fluxului valorilor adăugate) PIBE = C + I + C + Xn PIBY = Salariul + Plata de arendă + Proficitul + Dobînda + Amortizarea + Tn (Yn)PIBn = Σ P0 + Q0 (Yr)PIBr = Σ P0 + Q1. Ti – accizele.(MD)Cererea masei mon.(M / P) ↓ .AD↓ .indirect Imp. premii. ↑ .injectări Y = C = E.AD ↑ Pg↑ . model bisectorial E=C+I+G Tn = Tx – Tr Tn = Y .Im ∆Y = ∆C – legea psihologică fundamentală a lui Keynes Hexagonul magic: .soldul venitului din străinătate (SVS) PIN = PIB . cI + sI = 1.(efectul efectul stocurilor monetare reale) Pg↑ .YS YD↑ . C – cheltuieli totale.AD↓ . – Costuri str. Xn = Y – C – I .I↑ .Im↑ . Πb – profituri brute. Xn negativ – deficitul balanţei comeciale. G – cheltuieli ale agentului public (achiziţiile) Tn – impozit net Tx – impozitele.Amortizarea VPD = C + S VPD = VP – Impozite personale. VNB = PIB + soldul venitului din străinătate VNN = VP + asigurări sociale + impozite indirecte VNN = VNB .C↓ . c = C / YD (venit disponibil) C↑ .Ca + (1.C .S -Tn Tn = Tx – Tr E. PIBr = PIBn / Indicele preţurilor Dy = Yn / Yr PIB = VNB .legea psihologică fundamentală a lui Keynes Sector privat = Menaje + Firme Sector public = Menaje + Firme + Agenţi economici Economie deschisă = Menaje + Firme + Agenţi economici + Agenţi străini cI = ∆C / ∆YD – înclinaţia marginală spre consum Ca – consum autonom C = Ca+ cI x YD (funcţia consumului) S = -Ca + sI x YD = . Y = C + S.Rata ↑ .AD ↑ .Rata dob.direct G ↓ .I ↑ . Y → I + C = S + Tn II identitate macroeconomica. ↑ .echitatea naţională.C↑ . ocuparea deplină a braţelor de muncă. profit bugetar.↑ .in – rata nominală a dobînzii m – multiplicator investitional m = ∆Y/ ∆I .Amortizare PNB = PIB ± SVS.) .I↓ AD ↓ (efectul ratei dobînzii bancare) Pg↑ .direct I ↓ .AD↓ . taxele vamale ) Dy – deflator PIB.AD ↑ . ↑ .cI) x YD c + s = 1 . inflaţia PIBpot = YI PIN – Produsul intern net PNB – Produsul naţional brut VNB – Venitul naţional brut VNN – Venitul naţional net VPD – Venitul personal disponibil VP – Venit personal Modelul AD-AS PIB = AD Masa mon. Tr .indirect Subv. SVS = Venituri str. mediul ambiant.S↓ caeteris paribus (venit stabil) s = S / YD (înclinaţia medie spre economie) .AD↓ . sI = 1.S↑ (mai mult) . asigurări sociale.impozite indirecte Prof. sold negativ. .crestere economică optimală.Ex ↓ .transferurile Tn – G – soldul bugetului de stat Xn – export net Xn = Ex – Im. E = C + I + G + Xn. balanţă pozitivă.asigurarea nivelului relativ stabil al preţurilor.Rata dob. Xn pozitiv – sold. a = ∆I/ ∆Y . buget excedentar.direct G ↑ .Xn↓ .indirect AS . E = C + I → C+S=C+I→I=S I identitate macroeconomica. I – cheltuieli investiţionale ale firmelor S – economii ale menajelor S = VPD – C. Tn < G – sold negativ. deficit bugetar. ↑ . I = E – C – G . model trisectorial Tn > G – sold pozitiv.asigurarea echilibrului balanţei de preţ. .Xn Y = E. ∆Y = m x ∆I a – accelerator. E = C + I Y = C+S+Tn.G E = C + I + G + Xn → I + G + Xn = S + Tn Y = C + S + Tn Inj .AD ↓ (M/P – capacitatea de cump.AD ↓ (efectul exportului net) AS = PIB – Ex . E – valoarea produsului total.

∆Y = Q x ∆I . a = ∆I/ ∆Y .ir – rata reală a dobînzii in – rata nominală a dobînzii in = ir + rata infţaţiei m – multiplicator investitional m = ∆Y/ ∆I . ∆Y = m x ∆I a – accelerator.