You are on page 1of 5

Kuiz KRS Sejarah Penubuhan Kadet Remaja Sekolah (KRS) 1 . Kadet Remaja Sekolah telah ditubuhkan oleh ? A En.

Anuar B. Abd Aziz B En. Muhammad Thani Bin sha’ban C Mohd Zahid Bin Nordin D En. Abu Hassan Bin Morad 2 . Bilakah KRS mula ditubuhkan ? A 27 Jun 1978 B 28 Julai 1988 C 26 Julai 1968 D 27 Jun 1987 3 . Manakah di antara berikut bukan matlamat utama penubuhan KRS ? A Melahirkan pelajar yang bersemangat patriotik B Melahirkan pelajar yang berketrampilan C Melahirkan pelajar yang pentingkan diri D Melahirkan pelajar yang berakhlak mulia 4 . Pasukan KRS mula dikenali dengan nama __________________________________. 5 . Setiap aktiviti yang dijalankan adalah berteraskan konsep (AD DEEN). Apakah yang dinyatakan oleh konsep tersebut? ______________________________________ . 6 . Usaha untuk menubuhkan (KPIM) secara rasmi telah dimulakan pada ? A 10 Ogos 1993 B 10 Oktober 1992 C 11 Ogos 1965 D 11 Oktober 1976

Tan Sri Datuk Dr. 8 . kemudian namanya ditukarkan lagi kepada ____________________________ . Wan Mohd Zahid B.7 . Upacara pelancaran KRS Peringkat Kebangsaan telah dilaksanakan oleh _________________________________________ pada 20 Jun 1995.Nyatakan empat tujuan KRS/TKRS ditubuhkan ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ . 13 September 1993. Wan Mohd Nordin. 10 . 9 . Wan Nordin membuat keputusan agar nama pasukan ini ditukar kepada Kadet Remaja Sekolah (KRS) . Penubuhan ______________________ adalah bertujuan agar keahliannya terbuka kepada semua kaum sama ada pelajar lelaki atau perempuan.Jawatankuasa ini telah mencadangkan agar KPIM ditukar kepada _________________________________ .Hasilnya sebuah jawatankuasa telah dibentuk untuk menyediakan kertas kabinet. 11 . satu pertemuan telah diadakan dengan YB Tan Sri Datuk Dr. Oktober 19___ .

agama dan latar belakang 13 . Lukiskan bendera bagi Kadet Remaja Sekolah dalam ruangan di bawah . Padankan pada padanan yang betul Perisai Bulan dan bintang Dua tangkai padi bersilang Buku dan rehal Warna hijau Warna merah Warna kuning Warna putih Alam sekitar yang sihat Agama islam sebagai agama rasmi negara Malaysia Resmi padi iaitu berilmu dan berketerampilan Serta matang dan rasional dalam semua tindakan Keperwiraan dan sedia berjuang mempertahankan Negara yang tercinta Warna diraja yang menjadi tunggak kedaulatan Negara Malaysia Keikhlasan dan kesucian Benteng pertahanan diri daripada gejala yang tidak sihat Peranan institusi pendidikan yang mementingkan tradisi ilmu untuk semua tanpa mengira keturunan. kaum.Pengertian Logo 12 .

14 . Nyatakan cogan kata KRS/TKRS. ____________________________ ____________________________ ____________________________ 15 . Apakah maksud bagi setiap cogan kata yang telah anda jawab pada soalan 14. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ .

Sepanjang __________ yang berterusan. Ilmu. Membentuk _______ yang _________. Remaja _______ cabaran. AMAL Kadet Remaja Sekolah. ________ Kadet Remaja Sekolah. iman. Tetapkan di hati dan jiwamu. remaja berwawasan. Ke arah kecemerlangan diri.LAGU KRS : MENUJU WADAH ILMU. iman dan ________. _______ negara. Menuju ______ ______ bersaudara. Bersatu menjulang. Jangan kita ______ kepada pencipta. _______ dan ________. Menjadi bangsa Malaysia. Remaja hayati ________. IMAN. dan amal. . _________ ilmu. _______ kita membina peribadi.