You are on page 1of 67

fll111lUJVfUfi

....

....

t!

(Relations)

1.

A5u~u ( Ordered
"
w

Pair)

~tlnw:iuvin\'I'~::l'Il"WtliH 2 ~~ fiaUtltlLLvia::fitb::naU9l1!JCunin
IGlfJ,tl1tlutllJ

Lta::nlJ1Sn~'),.,ii~
b
UeI::

1-zificiOJtlu (a, b) ";1) (x, y)
" fiDUii\l 2 fiauiul<il
¥ ~

~

~

2 ~1
x

~CJ

n~l1SnYl1'.1Ul

,ria a

U~::

l1lJ'fJii..:JnlJlin~1,.,t!1

y 11~lvii..:J"'lJl~n~111a~

01'in;,nUlSiHfiaui\l
v

1 ~::Ln'n'Ul'i1ntiijL~il ,nnini1'1o\lhtJt)'1aiHft

aUGltn!Utnlnu ua::alJlini111a..:Jtlil~ail~~iil.li\l,f\ltll)·,nn,,;u mh1Ail ..
~. .J

~

(a, b)

.. (c, d) ntilBUJfI a = c UiI::: b = d

(a, b) .;: (c, d)

~liiin~a a * c .~ia

b~d

1 ~'YIa(i)1vVl-laa~l1'(i) ......
"IV t 0

1. fhwu~ r , y
lyil nu

E

R

0'1 (3x - y. 2x

+

y) = (y

+

4 , x - 7)

UR1tirluti1U

(Xy, ~:)

LyhlGJ

mnA&'I

2.

(ll

(4x - 1 , y)

(3y

+

2, x - 2) ua1~tiu~lJ

(x

+

y, x - y) llh,;unhll>l

LL\l1AUl

£Ja~ruA"HH"lfrn.J

.....

-

(Cartesian

Product)
tiifJULl'YllJ~1V

111 A lla::

B lthu'l1V11v.1 ~aflruf't1{fil~tl1.ma..:JA LLa:: B v

Ax B

~..:J

lIlJ1EJO'H'l1V1~tl'i::naU~1Vnlllin~L'h.lfi;j'lJilJ (a, b)

"

IVlfJ~

a

EA

uae

bEB

{(x, y)lx E
I3xA

A

LLa:: y E

13}

{(x, y)lx

E B LW:: yEA}

2

col1t:1th'l;11 fhl1lJ~ A '= {I, 2, 3}
B

= {a, b}

{(I, a),
BxA

(1, b), (2,a),

(2, b), (3, a), (3, b)}

{

}

2.

., en :\ = =

0

nsa

B

=0
.:

~::1'" Gl11 A x B

=

BxA

=
..

0

3. A x B hj~ld~lu~::~i)·mhn\J B x A 4. A x 8 5. 6. 8 x An~mlJi)
c: •

A

=

B 11'ji) A = 0 l1'ji) B

..

=0

0'1 01

Ax 8 Ax 8

= A x C ua1 B hj~lliJlJ~i)'mhn\J C = A x C uae A -:t: 0 ua1 B = C
(A x B) rv (A x C)
U

7. A x (8 n C)

8. A x (8 u C) - (A x B)

(A x C)

Ix) 1) 1) x)

x)

x)

x)

x)

3

01111.18 A ~ l.AXB
2. 8X A

{1,

2, 3, 4} ,

8 ~ {1,

3} , C ~ {3, 4 }

~·nn

3.8

XC

4.

ex c

S. A X (B U C)

6_ (A X 8) U (A X C)

7. A

n

(8 X C)

8. (A

n B)

X

(A

n C)

9. (A X B) U C

10. (A U C) X (B U C)

2. A

n (8

X C)

-;t;

(A

(l

B) X(A

(l

C)

. 3. A U (8 X C) ~ (A U B) X ~(AU C)

flll1n:rJlft~1

u

u

#

(Relations)
r 1l::"'6.UnUl'!ffl\lf)~~fiUfilJ

tfl r lnUtl11UftUnUI

tf1f)lnUl'!f'rh~

~~,jU nH1UAUflUU1!!M~~n:-

lJl1UU11J '''' A Uti: B lnUl'!ffllA
!It .,., ,

"l
,_ , ..... !It ~ .

r llJUfl1UltfUJtUJl1l1tl A lJ B tlflfllllfl r llJUl1lJl'!ffl\lf)~ A x B

"8Q'~lnVl 1. 11Un r il,\JU.rn~a'~wui'

"

..,

;""111

1l1nlJ"Utlll1\16~fl111lnU nUl 11~ '.t'il 1. tl11l1nuiUllnUl'!ffl 2. l'!ffl~lnUfl1111nunul.r6~Utf1l1itllnu~fiufiUtf;f) 3. ~fiU~lJ~t)dlufl111lnUnul,ju.rf)~odnwMn{}ltlw.,;'~n 4. fl1111ft1JiUlli'1Ul'!ff! \,junUlyn

4.1 '\lUULLUlJLLllnLLll~tf1Jl~n 4.2 ,;iUULLlJUlJ8tll1f)U '-V\l 6~tf1JlYn 5. Ll1 A lJtf1Jl11tl m?l~ ftlJ''!ffl,f~tf1JA'''8~ fl11l1tTlIiuI1l1n A
11 ... ....,

..

fi.nrunnl~UUfl1111n1JnUI~~l;juU'.t'

2 amltu::

fltl

~

lin:: B

.~.......,

UCTlIl':1"fI Pl1 A~UU A x B ~::1if(1il1tn mn fl ~ \fUr. ti n

:,

...

A

......

4.

A x B 1I::nhnlJ 21m l'!ffl un:: r lnUtTlJ''Il'fI\l6~ A x B t!Ufl61l::ii .

'11 B ~,jl~nuni1nlJ

21mfl1111ftllnUI

6

r.1OO'Nii

2

t11MUfl A .. {O, I, 2, 3, 4}
.. ..Y. '" .. , .1

uee

B

= {2,

4, (5, 8, 10}:~:·
...

9.:11"lIUfl11111111"UI UllJ"f1.:1m~lI1)nU1).:ItnnYn r ldt)t11t1~flfl1111ftll';U1 r 'Ul11uuuuflm~t)u'"

r1

II:

{(X, y) E A

x

BI y • BI y
II:

Xl + I}

r2
f2

=
=

{(X, y) E A

x

x-

.1}

r,

=
=
..

{(x,

y) E A x

BI y .V;} BI x > y}

r,
r4

{(x, y) E A x

f$

'"

{(x, y) E A x .'

AI x < y}

r, ::

filtlfhdi

S

t11t1Ufl A ua:

-=

{O, 1,2, 3, 4, S, 6}

r

c

{(X,

y)

EA

x Alx

tll1A1tf 3 llCr11tlnfl1tr~ y}

r. ;.;

fl16dHn.c:

,

t11t1Ufl A
LUI:

=

{I, 2, 3, 4, 5, 6~ 7, 8 }

r•
r '"

{(X, y) E A x

AI x + y=

9}

tllOOHn

.

5

t11t1Ufl A ua:

= {3,

4, 6}

ua:

B = {2, 3, 6,

sf
hi A

rl ,ilUfl1111ftlliU1 rl

"iilUftfl.:lIYh,t 1)1r.. B

=
iJ 1 Utll11111111'1UIluUftfNll1l
..Y. '" .. ,,!It

un:

~2

'

,t 1)1n A ,_lJI B
,I

r2

=
=

une

r)' iJUtl1111(1111'1UlI I1n011 ~l1n B u A 1

~....

"

, ,t

r,

~ .... ~1A· ........ ! .ltl 11U1WtHfi11UlTUnUlI fol flO l"fII"8~lT1Il'Jfnfl11H'Inl~111jAliO~

lA1UU"8~fl'l1Unuiu-l1A

fl8 l'!tmlll~lTU1in.r'l111fnf~l1UA~8~1Ufl'llUtTUiUf

\Jf11111lT1J1'I'lJ1l

... ., ..

unilrrw

1d'r ,rhJfl'llUtTuiul"Iln

A

hI B
Dr

lA,uu"fJ~fl'l1utTuiUt

r .lltlUUllUfl'1t1

lA~n
~

.I

Dr

= {xl(A., Y) E r}.
_ w ~.

.

11'Ull"fNft'llUa'U,"U!

r ."tlUUl1U',11t1 ~

~

1fiVif

Rr -

bkx. y) E r}

.., " _, aftIlQl:;fl71ucrUffU21

~

r

TRimtwMft71U&n..';ui
.... ,;," II

r

11Ulfve~ft71uf;J1'U; 'C)j'''''fNnU1;n.r111ft~''tN'1nti

r

1. lC)j'f1UlJlJU~nU~~nUlin

IYf'U ~a'U1Yfl"111U 1" fl~'1 OfJ 6UflU1UfI11Ut1UiUI

i

6UtlU1Uf111UtTUiUI
x

r

2; lCJffllUlJlJUflm1tlu1"

iA y 1umo1l"e~ fll

"

X

X

fll"fl~

X

" '10fl111 11 11

, .,j"

tlK1~1l111l!1

~A
I

Iumsu
......

y UK·l~1l1jQn

fl1 Y I".UlfltJ1nlJOUl'Hn1Wl

...

a'U0111

i'J U1IHflflfll'1fU1IUli ..... .ol

fh X J1Aitl~fhi1~~~fi1 mn Y
lTUfl111A1J

~Mnu
3. n'nvl"8~fl:11ltT1Jil:1i' ld' Project 1folfh~ lJUUOU
X

...

'1 '1n'Fltl~1Jl
X

Project ~AflH '1 '1n~folM1Jl
uuunu y "K1n1l11Wli'h y

",hn1l11Wlfll

11

-

-

tldlU';'~1A

11f.l~'U'1i1~'fl

7

m1l1'lflLlJUlIa::11U'''6~fl1uld'lJiu1fcil.,Jtl~lU1th'lf!'ltl1JtJu~nU''~tI'u'-in fllf)dl~ fhl1Uf!
r

= {(4, 8),

(S,

6) , (7, 9) ; (8, 10)}

Dr

=

{4,S,7,8}

s,
nl'i 1111 flllJulla ::nlJ~"
f)

= {6, 8, 9, 1O}

unen

..

w

1 wJ lJfl11111T1n

~fll111ftli'; lJ~~ ~6d1lJlth'lfrlUUtJtJtJ 0I16U hI" e ~~ln;n

. 1. tf,lifHfl11111fh lfllllu'I 6~fI'llUftll';WI \1M .y .. f(x) [y lUnltlU xl . u,hn'11011fh "A' 1 :-l~ 11llll1Ufl nflt:lfl1'1M fllUlJll"6~m1
-loA

~~6Q'ultlC'lU fl17,:;litl~,jflnlJf1111lf tl~lultl fil
X

x

lfl 'll1Ofh~"11,fnllfl111i1lJll;~",ultt:lU'"

'1.1.1 lIa::fl1 X fl'l

1-" , '!ff ... "A ,-l~ ~ 11,,1 lfC'lUfl11 UllJU1l1~ nflotnllfltHflm"JlJ

fl~lJ'll011l'i1l11U1fI1 X UM'll 1.1 fll l.2 fil
,
X X

... :

.......

.,.,l

J.~ ~ A' J. • J/.l l-fl ' !II , ""O~tJm111f18f11 X 1l1l1l'llfl1Ut11,.1lfC'l-;UllJ'll~'lltJ

~Ull'll~~lliiri~;'1f~l'll'l'll~tlQ''ll1~40~111J1tJ11nl1;601U.n~11~lUltI''~ltllJ

fhfifltllJ l.3 fil
X

~'~n8f1f1G6~ntJnUm111;8~CJti"'I'llfl

2. fl11111tilI1lJ~'1~~fl'l1'lJd'U';lII1ol'Hinm1Ua:1imllW1A~nnlJfl11111fh
1i6~,jflnu01','lf8fJ'Ultl"8~

lflluU

IIfl

X.;. f(y) [X l'l,ullOU' YlLUf1-n1l'1W1fh y I,fUlflfl'lOtJOl',"1l11Ul y 'lnnum11~utl1:n8tJ~1tJ·hn.a'8~lnfl8~1~"

fil X

U,j1(8~,"llmUlfh

fllf)th~

til 11 UTI r = {(X, y) E

R

X

Rly = "'9
I:

- xz}
111f111l"Ut
, J

111fll1T11llU (1) ,jflnufl111~'y (2) ,"1l11Ulfh 92 2

~x2.

X ~

1l1nnUnl1 0

X -

X

9~0

(x - 3)(x + 3) ~ 0 . .

+ -3 3

+

Dr

=

(-3,3)

8

r

....
I:

1l10n'UOl'

Y
Dr

.I 1>1Y :. 3x ;: 2 .·4i:·:·;5 '. 3x + 2
(X.

.{'

4X-S}

c R- {-~}

a, .. mnn
Dr

R - {~}

un: R, 1l10Hciomw~,t1 "11tJfl~nzi'l1ud'1v,djHantow~tiotJ '1 ~~;f\jflQnuaOllW::~O~

11l116VOU10U1tJ;J~lu'onn'11'Uwd'1If)n'ltJ,iu'fiu6ntSmrOtJ1l1nHan&nW~U1~Hamow.nfi~rl'
1. tlll~OU l""tHft11SlftUl'IUIf)~

y" ~

..... ,; il·' J. . UllJftU0l1111iJ UlfI'lIn'1U
0
x -4

H'Hao'hri-luhinhnu

ftleti-w

r Y

=
I:

{(x.y~y=-+-}
__2 · __
x -4 x ~4
2

2

t:Hlfh

y 11\"110 . x

.•

2

-

4~0

fl~17\J

r

D,
Y x -4 x
:

= R- {~-2}
=

.'fl
~

_2_
2

x -.4

~
y = 4+~ y

Rr =

( -<Xl, -

t]

U (0, (0)

4y+2 _-~O Y 2y+ 1 --. ~O

+


1.
2

o

+

Y

o

2. th1tJ\j'l""f)~fl11lJnui\j1
r=

r

o~l\jltJ U+b}

'_I {(x.y)

e R x Rly = ex + d

1l::Ml1

Dr = R . a, =

{_&}
C

HlO

..

R - {~}

9

ffleO"N

111'HUA r

= {<XI Y) E R X Riy = :XX: {CS}

1I1n

y

=

7x-5
9x -lCS

OnUIlUUwnn.

~

~...

"~'H1fl1 "lllUUa::l'U"tHfl1111nll1fUI

.•

,

,

~

..

,

r. lI,,1'H.U"

.J. A

l-tl 1'1

{(X, y) E

RX RY

I = 4x+25 + 5} 6x _

5.r,

_I = {(X,y)E

RXKlY=

3x-l 4-x +2J

l

10

3. d'1,1ou 111'VtHtl'l1UnU "Ute 6~1ult1t1'Uml~ (~1U'lUlli~1ft CO) ,lt1.rl1an11 (~1U'lUll;~'A CO)
1!1eth~
)a ~.~

)

2

',riUtl
1)2

,'hl1Uft

r
3

=

{(X, y) E. R XRkx (x - 1)
2

= Y-

3}

,nOCUJOll y -

=

n\l'"Qn~1 X\llnnuol1'i1:;1~1' 'li1'UlIU x~1tJ~lU'lUll;~'ft

CO)

(x - 1)2

n\l:;li~Ju

Dr

=

R (x - 1)2

"10rr1J01l y - 3 " fi·niu

=

"Pi

(X _ 1)2 ~ 0

y- 3 ~0
Y ~3

UUtHl a,

.:.

...

= (3, 00)

4.

d'111lU''V'VMrruml''IHt1'lll.1nl.l';ul'tl~lult1fllnll\l'luf'UM~'U'l~\l; t llt1.rl1an11 (~,u'lu\1;~lft
flleth~
~nfl
CO) ~

~1ft CO)

0

lrrutJ
.X

t1'YoUftr = {(x,
y+

y) E R

R!Y + 5 =

12x -

11}

5

=

12x X

Ii

n\ll~tlI'fh \1:;~11 x'
" fHUU
6' 6'

,rJU~'U1U\1;~1ft CO)

Dr
y+5

:::

R "If~

\110 " ft-llUU
6' 6'

= 12x - 11
y :2-5
[-5,00)

... 12x - 11 ~

0

,n1Jtl

Y+5 ~ 0

. UUtlU R, =
6' ...

.-

11

5,- \l1'~f)U "~f)~tl'llUIl UlVU1fUrUJ0110<l Ul1J11f1p.l1ntl&lJUUI'UfJ'Vf)h1U1'\l"1~fl ~ 1,n~lHin'h~lU'lU~f)dmvM'fI~tHl1U1tl"10 '''ln1J~VU''Utl 1l:iiO~,rJU~lU'lU'iI;~lfl ~ ~Ulnn11l1;f)

.JI'"

,

.s: .. ....

"

_loJ...

oJ ~I

.,

A

.

...

1

'...

..

fllf)r;"~

thMUfI

r

= {<x,y)ly = J16 _x2
c:

}

1l1ntTU011 y

.J

16 -

x

2

l11fi11fl'UUW1lUCll~ln 16 .... Xl ~ 0 '(x - 4Xx

+ 4)

:s: 0

tl~UU 1I1n

Dr .. [-4, 4]

y

c:

vntha~nrH,r~ 2 .r1~

.J

16 - X

2

Y
X

2

= =

16 - X

2

2
%

16 - Y

2

16 - Y ~ O· Y - 16:s: 0 (y - 4) (y
2

+ 4)

s0

1l'nnUfmll:'~

1l1n11ltltlllilU y ~ 0 fI~UU

..

-

y

E [-4,4J

.....

...

Rr

= =

[O,4J

, ... UUff~

.

Dr

[-4, 4]

Rr

-= [O,4J

12

6. d'lL16u'~~e~"11ud'1I1iuihinll111{JitUf1Jn,,'1f y 6~'Ul1161J x oth~ilani,.ri'f'lliJuthri~nf)~tlU\I,01'M;6i,,6fJ'Ult1.,,tH A1rJOH
r ...
y= x ax
Z

M;Vx.

tl~'UlfiVU y

,~

+ bx + C -= 0

{(X. y) E R x Rly = .x2 - 2x+ 3 } 1
2 -

2x

+3

if'lfUJOl,ll11i; y Y

= __
2

..!.l __
1.

x -2x+l+2

=

(x-I)

2

+2

~\)"0I1fi1 x ~~,iJufi'UhUt:;'i~l 'U~l"flU x i1t1~lU1Ut;~'fI , ~,:Mnu01"rIu

Dr

= =

R
.2

Y
(x - l)l

(x-I)
y

+2

+2 = !
2

(x - 1)

= -1 Y Y
~0

2

(x - 1)

z

1- 2y

1-2y

y
2y-l
y

~0

+

O~-~. o
1 2

+

UUfl fJ

o, =

R

HS

1. r = {' (x,y) E

R

x~

Y~

.J 4-9x I,}

3.

f=

(x, { y) E

Rx ~ Y
.,-

= x 2 -:-2x - 3-J

II

6. r

=

{(X.y) E

Rx~

.J;+i + ~

= 3}

9. r =

{(X.

y)

E

Rx

RI y = .J X 2 + 16}

AO.r = {_I, y) E R x KJ Y = 3xlxl} (x,

7

12.r

=

{(X.Y)ER)(~Y=X-l+X~2}

..
-17. r =

{

(x, y) E

R x RI
~I

(x- 2)

16

2

-

(y-3) 9=

2}

1

18.! = { (x, y) E R x KJ y = 12x- S + 2

lO-llx

1)

J

It!

, IJnmtuUn11'"'\IO~fl111JnlJri"1l; r ~flOfll'!lhl()1nlJ1';n 'Ur111:';.;1J';UI r

hJrh'Hllfi
11111un'h

'1' luU~9ULV1n:'flUlO::Ul1niuUJ'l
~I

, .... .:, UU1'\10~1~f1i~" 1Unft'\lU

\n:::UllJ1Ifl4fllllJillJ'l'tUli

.s. ......

n'! 11'1'11 MfnllJri1l1~\J;

r

unwu. 1M R t~\lI"f1'\1e~~lU1u,;~
nnyj'Uo4ft1UICfuiui'

ltfi:::fl1111nlJiu'; r C R x R
r

r ftDI'f"'UD4'fI'\l7::\ll1Jlflel~U,j1'l:::1f1l1n'UcnJ1';n'\lD-Ifl11lJnlJiut

nn"(u:::'II04n"""lOfI~\I

'"

~I"..( . .

,llJ4lU\,l 3 nnWt1l:::fIfl

,!II

~

1.

n'-m~fl fl1111nlni'ul
fl11lJrflJ';UI r r
II:

r ll:::liJ\lI'lfl'\1D-I~O'UfllJ

~411,jrl:;~6u~lJ'Q:::un'U'ftfh~"'I

1IfH

{(2, 4), (4, 1), (3, -2), (-2, 3), (-4, -3)}

Y
(-2,6)f········

[

·······r(2.4)

----~--~~--~--~~~---~x
(-4,

.-- .-~.'.P.": ~
.

,.

(4, 1)

... -n
!

i

~.~

~-~

·•· ..

·······Jo.-2)

1l~1~tI'Umln'\lMfll11Jn1J,r'Ui

r

r

=

{(x, y) ~ R

x

RI y :: 2x. - }
y
y=2x-l

-~-- - ---~-~ ------~~--~---. ...... .......

I. ria1.U~~~nllri·lm~mn.!fm~f)~L~:rJ''j.!f1'i1t1i1I(l~!UUn1l1riou 2 .. &'jnl'f:I~f)·nn.r10 ".~.< 'tJf)f'i'lJm17'l1l0~~~1t1fhU~'lihunuonTlj"EHt'C1U'l111)~lihHtfuli'U Uii'lu UJri'U nUI1UJltl;HI ~lnJ1t1
.

''F

~ .,_". ""

...."

""

.. ~ • .I~"J! •I n-nnmJ\HIi1i'i.:Ifl"Jlnll;:l1i.iluln. lflJl';

3,. (~:lf1n~'\t'(!>IIft'ml~lniMt~Ul'~tJl~lUn!:1>W1n c 1I'11nfilfM ll1" iif1U(ll'l~U~ n'l'W~u~'.ni~
o~'l'flu1fl'JtJI~ nYl If,ltJ~nlfi!) III
U1t~11li,·a1'l\li 11~ iI'41~\!lI1-4flin~1itl~trn~uf~J1itl·~· r r

n,f1~ iii'f'lJI..I1t1ViJf (IU~'I'I~:t1n1J 'ifil

tl'l' 'I!r'I~.I;:;tld~l U'91Ufl::;

,d~ f1111Ufl

=
--,',

(-ex; y)
~

€Rx

RI '1 ;;;:'x~}
y 1I1'1l1 sneu
.

Ll~m"[Ml~ll:tHj
-' ,

y ... ~l
.
-_-,

:;t ttl!J1IiI1) n'~!ltlllt:ltI

on;;: , ~'hnt)flfllfll~t1t1f.H'I' ..... . _njil" .1 3. t'\ltJWfll1l'1!tlA~llJ

um,.

y ~ '"z

.y

v

1)

, .2)

y

3.)

4)

I. r= kX,Y)ERxRI

Y$.rx}

p

2. r =

{(x, y)

E

Rx

RI - 3 < x S 3 ll~:

-

2 < Y S 5}

4. r= {Cx,Y)ERxRI

ySx2

un: x+yS3}

8.

r=

{(x,y)eRxRj

~~+31>1=6}

IO.f1lHUVlLl1r=

~"

{(

'I X,YJlY=

.J3X-4+12} 2 X -3x+2

1l~111Dr"1'I::Rr

i'laul

iiUI'lat'lf1ltJ~fl'll1crll"l<1 r fio fl'l'UIc1Uiu;4~liifl'lllnnl':rri1Jih'::1'I114
r

lflllinfi1Md'lUn::crU'limt'll1ri~ 'Ullfln::~6Ufi1J~I\J\llf1.l1inn~ft'l11lnUl1ui'

II r 'WfI'llUc1lJilll'llln

hJ B 1111 8UI1a'ft1lD-4 r '~81I111I,;11fI r-I un:; 'Il;;I\Jufl11unlliu{'Il1n B hI A ,l'UftDt::\t\"il r '" {(X:).) EA x BI x. e Alia:: y e B}
A
rI

r-

I

= {(x,y)eBxAlxeBllu::yeA}

'U8l1'-3lnA

.,

..,

d'1 r d1uft11Unlli\ll
D
":'1 .. r

ul11l::\111

R.: lie:

R _) .. Dr
r

.i'4'!U d'1;;'Il1'Wl'1l100111'hU'4f1'l1UftlliUI un:: i';t 11It'111::\'11 r ~ O'Il.,.hrollftfl{'Il::rrJJlIl"10Ul'llllld'u,"o/j = x y

19

.[
1. tfl r

nuunGutaun:nuainuua

II
(5, 2)

=

{(x.
r

y) E

R x R I x = / + ay + b} 1It'!:~6U¥i\J (8, 3).
1 ...

liJun!.li;fI~tl.:

fl11lJn1JnU1
1. (29. -21)

IIl1~6U¥i1J (8

e! ... -

b)

Z

Inlt1lJ~6UA1J'U.,rf)i~

2. (21. 29)
3. (21. -29) 4. (36, -21)

2.

,rtl lfl's1gnitl~·
1.

nl (x, nl

5)

= (4,y)

11"t\'1(x- 2. y + 1).= (2,6)

"2. nl (x +
3.

1 • Y - 3)

= (5. 6) L1t\'1x + Y ..
,,11'1X
~

13
y~ 1

(x .: 1 • 3) ~ (4. Y + 2)

5

11;tl

4 ~1 (x + y, 1) = (S, y - x)

uK1 (x, y) ..

(2. 3)

3.

~l11UfI A.
1.

B

lit'!:

C

liJul'ti'91i~ ~ fiohld 'olfltJn~fH 1111'1 B

tr, A tr, A

x B .. A x C

=C =B
xC

2. A u (B x C) 3.

=Ax

C 1116A C B

'"

x B =B x A

uK1 A cB

4. nl A

cB

Iltr1 A x C

l.AxBcBxC 2. (A x A) u (B x B) ::: (B x B)
3. n(B x C) 4. A x (B

< n(C x

D)

n C)

=A xB

5.

r11l1Uft1,rA = {I,

3,

s} une

B:: { I, 3,4}

1,r r ,iJufll111nlll'iul~.a
1.0
2.

r .. (<x, y)

EA

xB

I x z y + 2}

,~tJU r i'lJ1JU~nmNft'lI";n '~f\.a.a'f)1"

{(5. I)}

3. {(3, 1), (5, I)} 4. {(3, 1), (5, I), (5, 3)}

6.

r11l1U9I1,.r = {x~ ,ihl1hU'lULflllUln~UtltJnil s} A
fll1111TlIi'U'l 1.
T"

d'1

{(x,

y)

E A xA

Iy ~ 2x -

I} '~UllUU1JU"mnl~n1l1in

'~fol.a;rn1ft

{(1,

1). (2, 3)}

2. {(I, 2), (2. 3). (3. 4)} 3. 4.

{(1. 1), (I,
(I, {

2). (2. 3). (2. 4)}
.

1), (1. 2). (1. 3), (1. 4). (2. 3), (2, 4) I

\

" 7. t11l1Uflfl11111TlInUIl 11a: TZ fi.ail T
r1

= {(x. Y) E R
E

xR

Ix
=

2

.. r =.

1 {(X, Y)

R x RI y

+I}
x
-1
Tz

+

y2

= I}

d'1 A

1i11l1"ll1UlItHTl ua: B ,fJul'U'"n-a

"d'1

A-

B flO'CJ1f11"fiOhld

1. [0,l]'~;{-1}

2. {-I} 3. {O, I}
4.

{o.r}V{-l}

8. thMUflfl1111rTlInUI r

=

{(x. Y) E R x R

I .J x + 1 + Iy- 41 = 10}
1ft

lftll1\.lUa:a~u'''O~fl11lJnlliulflllJthfi1Jfttl'''8
1. Dr 2. Dr

=
=

(-1. 99] • Rr (-1.99)

=

(-6, 14)

• R, = (-6, 14)

3. Dr = [-I, 99) • R, = (-6, 14) 4. Dr = (-I, 99) • R, = [-6, 14)

21

9.

rhlfuAfl11lJd'u,;ul

r

= {(XI')

E

Rx
'fl

RJ,

=

~::X~~}

lf1'lJuua::'1\'!'''f)~fl11lJnuiui'flt)''''f)
1. D!

=

(-«>, -~)

U 0, CO) •

a, =

(0, (0)

2.0,

=

(-ce,- t)
(-to, - t)

v (I, eo) , R, = R - {

4,-~}

.3. Dr =

V

[I, eo , Rrc

[0, co)

4.Dr

=
r=
c:

. 10. t11lfllflfl1iunu,;ul
~, A .. Dr 1. [-3, 1] 3. [2, 6]

I1n::

B

n,

.JY+i = 2} "K1 B - A fl'J&4Vfll"ftt) ,ttif
{<XI Y) E R X RJ.JN.
+.
2. [1, 2]
4. (-3, 6]

..'!I. .' ~ Un::f111lJuU1't1l1

{ (X,,)E

RxRI,=

3 - 2xI 0 < X < 2 } { -x% .-2~x~·0· .

2. (-2,2)

4. (-4, -2) V (2, 3)

22

1. r-

1

:::

{

(x.y) E

R

x

al y = RI y = al Y =

{,J;. . x<ooJ· -v-x.
rr:
x~

2. r-:::

1{
{

(x.y) E R x

{,J;.r='X~o} --v-x.
It

<0

1 3. r-:::

(x.y)

E

Rx

{-..rx .x oJ -v-x.
r=
X~

<0

.

4.r-

1

=

{

(X.Y)ERxtUy=

. {-,J;.
2

X~ It

--v-x,

,--'

~ <0)

\)1

13:'11111\1911'" r 'H11l':h
z
D _]
r

= {(x.

y) E R x R Ix

-

4x + Y - S = O}

rr6f1tltf6~n1Jnum,.1\11T8'fI

1. x - 81 ~ 0

2.

Ix 2

41> 5
s:: 0
lOx + 16

3. (x - 9) (x - 15) (x - 10)
~. X

+

>

0

14. f1111\1f1 r
1.

= {(X, y) E R x R lye

x

2

- 8 un:; -8

< x < - 7} ~ D _( flHtlU1Ttllf1
r

{xl-8 s x < 41 } 2. {xl x ~ 2.J2 } 3. {xl 41 < x < 56} 4. {xl -8 s x < 56 }
IS. 11111UfI r= l_(X,Y)ERXruy=
1. Dr
(l

f

.J4-x2

2

}
2. Dr U

Rr = [1. 2)

a, '" [I,

00)

3. Dr - R, = [-2. 1)

4. R, - Dr

=

(2. 00)

23

.

16. lIU(1l11Wrutl1l11U"6

...

_y

,

~t1J lU
r

n.~lMUf\f1'l'2Jth,,1Ui'

= {(X,
X

y) E R

xR

Iy ~ X2 lI!'1:;i_Y ~

2 - x}

Dr'"' [-2, 1] 11ft::a,
~. 'fhMU~ ~~U\.I 1.
... :

= [0, 4]
R 1y=

r r
-1

=

{(x, y) ~ R

.Jx"=S + I}
1

= {(X,
'\I.

y) E R X R

I y .. x

- 2x

+ 6}

tlOlU"n:;'\Io n. "

2. tlnlU1n::-re

" 3. Qn,;~2lfJ "2 4. fj~,;~

oro
{(X. y) E R X R Iy' ra ftf)a''1u~u11,nlu''fJ'fI
r1.o::
y

,';'

~'MU~',.r rl tl

~

2-

x'}
2.

un::

ra

= {(x. y) E
y

R

x R Iy ~

.J1}

. ' ./ A~Ju
1.

3.

y

4.

y

18. ~lMUfl r
\I

=

{(x, y)

ER

X

R

Iy

2

'"'

(1 - x) 2,

X~

I}

mll'i'\lO~fl111Jn1Jl1ui' r l11ijf)U011l1

Mfl11Un1Jiui'1u-rc 1~

I x = Iyl- I} 2. rz = {(x, y) E R x R I x = Iyl + 1} 3. r, = {(x. y) E R x R I y = Ixl - I} 4. r. {(x. Y) E R x R Ilyl :::Ixl :..I}
1 r)'= {(x, Y) E R x R
0::

~, -

-

-

,~

1._ ..

p';"

~ol9i~,flAf)h1:

L' tnW1tJ~m:u

A t1fllli"ll'l'UN

{(x" y) E R x R
€;

I x:if- J 5: 3 UC'I:;x, i,x,*, Y,:!: :3 ua:;
,IX
+')' 5:
.:1; -

y 2. '2 L1l'11:.x ~ 'J ::;: 2.

I)}

2. (J'lOl,'uinw, 13 nOfl'5'l'ii"t1-i1 .{ (x, y)
3.01Wlt1lnW C flt1n"vi\li.l-l'

RxR
:x R

un~~ x. ~ O}
y

{(jl;, y) E R

3 iUI:; x _, y s 2 IUU:: ss: 0)

4,. tnW11J?I'lW D

fltlfinvhm.:

{(X.,),) 'E R X R

Ix. -+ ! ~3 Ul!: x ~ y ~ 2 mIt;

s: o}

y

12

1.

r = {(x.
<=

yi_

ER

x

2. r 3,r",

{(lI.. Y) 'E
E

Rx

Ilxll .~ 2 urn: 1,11.$ 2} ~ R Ilxl s 2, lie: h',1:;. '2} R

{(l':., )') EOR {{x, y)
E

x R 11,;:1+ hi

-c '1}

RxR

Ilx~ + bd > 2}
I jxJ '" brl < 2}
11:(;1 + hi
:>

{(X, Y) E R x R

f

Ixl ~ 2 un: h~ ?! 2}
£ 2 Utli:::

- {(,-" y} ,~ R ., R -

4. r == {(\I:, Y)

RxR

Ilx.1

h'l

:<!. 2}

{(x. y) e R

xR

2}

'':::''';.26

~.

rlll1UI'I

fl

-=
fill

{(X,. y) :E'R
f2

x ad Y~"lxl} ~ iCz ='
2.

«XoY)

ER

x

R

Iy ~
y

.J;.}

01,rI"tH
1.

flflOllrllu,ru11'1

. '. ! II
3.

'

>:

y

4.

Y

25. fhl1ul'lf)111lnll,;ui r = {(x. -~)E 'R x R ty ~

.J:! un: x + /
2

~ I}

m,rI"fl~VUI16{n"'fl.fml1Jd'1Jiu!
1.

r

fltJ'lTfll"
2.

- 3.

4;

y

Jt
.

. .

11:1 DtJ filfl e1J uunseeu II 1. 1 11. 1 21. 1 2. 3 12.2 3.4 4. 3 14.3 24.1 5.4 IS. 25.1 6.4 16. 1 7. 2 17.4 8. 1 18.2 9.4 19.2

10. 1 20. 3 __;.....J

13. 3
23. 1

22. 2

I
~~fli\J

FUNCTIO~
......

'"

flU fl11IJn1Jv.\J~'II~1t1f1'6~~f)tlfI'lJll'1

..... ...... .

'1 1JfHfl1111f1'1J'Wtltitltl

.... ... ! .~

Olij 1'I'lJlimi111,h,j'lOtl 1l1nUl'1t1tnlJnnn
Q •

U~1 fflJ1;fl9i'll1n~~U~ lliliwitl f un:: (x, z) E f mrl y ~. z"
~

11" ".,.~n'l1t1 f flO fl11lJfflJ'I1t11i"lfUll1J (x, y) E ~ .. ~.. ~ ~ .. .J ., .. i'l11
un::

ii'1eth~~ 1
s
t

flll1'\.1f1hr a, b lin:: c 'l,jijdlflll'hou

r = {(l, a). (I, b). (2, a) . (3. e)}
= ((1.
:0

al , (2. b). (3, e)}

{(I, a). (2. a) • (3, a)}

,= '1.11
A

,::'l __ Il::'lll

~ ~
_

_

11101\lI;jUUIIH'Jfl1,"Ut'l'f1~nni'IJ~~::l1'hUl1Jlifl'lJ(l~
A

lf1L1JUOUff)Jl;fl1JO.:ll"j'Ll~'Il£lo1 r, s

lin::

t '1I9i~d

B

"~ :I~a"

":\
I ;

.''1\
\
I

,/ a
!

II

~2 \3

I~:'

:b
'

'

.'

,-,
b
c

8

2 3

c

UU1.Jone to many

HUll one to one

H1J'IJmany to one

m'lft{Jl'tUl1lflll1JtflJ","1i"\U'lrVl'Uao1'1,"1'UiI;-3l\luito1n',rU'H1e'~
n) Irt[lfl11)Jn)J~tli'(lY'Ultil'l1~lIt.J1JII'ilnll'Nt'I'lJl;n

1J)lriOfl11lJ nllli

ui' 0u' '\.11tillf.lUll1l'H! ff".:Ifill i'IJ~
'1.11

f1) IOOfl11lJttlllil.li'fJgiultiU1J'Ulmnlivu

'illnlll'1t7ullJ1JO.:J~.:Jtl'il.l min 1~11 ~"'fjJ"" .......... ..! ,... YI~f)'Il'U fHl fl111Jt'I'lJViU1iHOllJ f ' l'ilfJll11;j6\'rUU1lJ'Ilo~Vl~niu f Iritlihni'tI
0:::1

(x. y} E r Hit:; (x. z) E f urn

51

y

z

I

I'll l19'l.:l d
= X2 ---)0 [(XI) = f(x2)]

<=>

\l'xt

E Df \l'x2 E Drlxl

jlll~t I

fm ViIIlltu l'hf)111J~1J-';\.Ii' r ~ ~,;j6t1Ut.Jt.JlJ!JfiL~flW'~1~\.IY1~ni\Jl11{lili
~lln (x, Y) E r l:UfJ1J

fJl\Jl'lf)1lfm

~~ii

v

lUltl'llfH

x mhl;\llJUll~'

y

Cllll~~::til'1l!J~ x 11::\11 y 'lIli1(H~l'~tn ll~Ci'lnumll\1!l~ x

ffl.lllkh

r l~uihni'\.I

~l'il,,rMl y ll1mll(J~l i!1.11i~11r 111d'luYl~nil.J

~

tln

(x,

y) € r Uri:::(x, z)
y une z Ill!::: 2:

er

,;juu y

un::: z

'Ul\J'\I6~ x

d'lnl\Jl~'h

"'6~,,.hnu'nllo
hh,hnu'A

utrA'!'), r UtrA~11 r

,;1UM'Iniu
'lIl'i~J\lYh"i'U 'Uom"n 21ilnUtl~m'ltIll!.?

o Ihl1;Umlnl\Jilfll1lJnlJ';\!1f~fhl1uA'1f'uriJ'U\1'1~V"
fiNil'll "1M'..
~),rlfJfl?llJn1J';l.l1foQl

d'liimliiii y

fJuliii

UnA10(h~'h "ii08~A1J1Ufll1Uci1m'Ui 2 aiiiiEllJ,voill11!ui!'UPll:Atnnu

u';cn.niif'lAl1'U:l-l

\.I,\Jonw
y ,Ms.lUlft'U'lJU1'Unuunu y IftulA
I tA f1111Jn1JMu.;J'U,::,i1uM"niu

n'm\lmlln0l1~'II0"f111lJft1J,;ui'lfwnlmtfU'\lUl'UtlUlinU 9i'AflnYl'IJO"m1Un1Jwui'ii,hl1UA1,flJlnn11

"Ra',u,tfuwlunullflU y ,tU~u",tlu~tniflfl111'lU1flnil1('d'ltAUt\'1 fI11UmmU i,ju 9:::ll,ih~~·uriu '

...... 11111

ftlBU14ii 2 fhl1UAfl11lJm.niui'r

- {(x,

y) € R x RIx2 + yl- I} r ,i1uihnitn";tl

hi

. x2 + y2 .. I

y
'il::l'Iu·j,

=~

l1;tl Y"-~
y

n,h x 1Jmhii'th'~lflfh
=1

'lno"~1

,,\.I 151 x

= 0 1l~1

~::'$y

M;O

y '" -i Er

ml'fl'l11 (0, 1) E r urI:; ~O, -I)

~'!Ju r lliltluYl-ln'liu
f110lh'l;i3

OlMUflfll1lJnlJ';t.rti I~O\l''II'\10''

r '" (x, Y) E R x R' Ix 1 + y2
= E

=

I} r ItlUW'lMUl1~flhj 6 LI~'lJO'M'

lihh

dio x2 + y2
(x, y)
,

I ~"lil\lI~OU''IJIAtJ1n1J'II0>1r '\I~ho(i1,,~

ri'''lfl~lifhlfUfll1

~~\I\J mU11~O\l 'IJ~H-lr 1I1''\ItJ\Iy
y2
= I - x2

.... .. ...,
"

R x R+ IIfI'FI~11 ,i1UV1U1U'ill.;J y,lIUQ1U')\l1)1'1U'lO x un::
lJllJ'lJ6,:J

",.1

x 1):::1'1,1(1\1 V1f1..'lU

.. ,..~....

Y=~

I~UU Y1Ul,j'IJfN
~::l'IU-ll d'l x
=

x 1l::1~

Y::; ~(3x
Y~ 1

- I)

I 116')

IInfh'-l1111fl1 y 1<A'1I10n-l111a-3flll'liu y =

I l1lfl

Y = 0 LtlU~U

3

.....

A1UUHl1 5 nll1Uflf11'lJtilJ~U..r
11111

.

~
M,nrU (1,1) E r 11ft:: (1,0) E r r=

r"n::~r.u·u r hilfJu;q~niu
E

~

(x, y)
._..

R

x Rlxl-Iyl

= I} r ,\Juyhniul1;v

hi

1 ,x, y) E 1:
11

r lin:: (x, z) E r
I I

~HUU

s

~~uu Ixl-Iyl
JUt;tl
. ,

~

Ixl-Iyl '" Ixl-jzl =
jyj
t.

.................... 0)
....................(2)

I~I-izi Izi
~" ....

..................,,(3)

"tTfl~l'

Y un:: z lnnIlJUflV~I'\1'OU r

(y

=

+z)

" IWl1::~:,rU
A1UUHl1 6

'1i,iJu~~niu
r '"" {(x, y) e R x

0111Uflfl11lJ rflJ';UI (J) \HUtTfl~1' r

RI x2 + 3y2 -

4x - 6y - 2 = O}

'1i,iJu~.ul'iu

....... ..~., !:I"''' (2) \Hl11fl'J1lJtTlJW\l1ltJ1U1U 2 ICJrflCJI~'uUtTlJ'CJrfl'll6~r "l'I::l1~O'l1U

lihh

(I) 11f1l1::M0l1,"'116~ r'lllOtTlJf11l

x2 + 3y2
(x2
-

- 4x - 6y - 2 = 0
=

4x + 4) + 3(y2 - 2y + J)

2 +4 +
=1

3

--~+
9
1ttTf1~i1 ml~'lJV~ y

(X-2)2

(y-I/

3

r tllUl~lii~rl~uvmn:wQ~

(2, I)

llm l~~'ltU

(

/
.

----\\~I~~L---~-!1-·,-)--~~-----.~x
\Jlf)f)11~'UO'l r \J::WUil r 'llil{juYl~ni'u r

.

(2) f111lJ5lJ~\l1r~lfJUtYU''l1f1'110~

UCl::ltJulhni"u 'lluri
2

f,
f2

= {(X,y)E = {(x, y)
E

Rx R-lx

+3y2_4x-6y-2=O} 1 11(1::x2
+

R x R!y?

3y2 - 4x - 6y - 2 ~ O}
r

ml~'IlfH

f, IIll::

f2

ijiimHU::~~tU

~~u\ r, lin::

f2 ltJlJriUlcrVl'llO~

llCl::ltJuYl~ni"\nf~ti

4

A

A

_1. fl
_2.
_3.T)

=
~ =

«r, 0),
W,

(2, 7), (3, 10l, (4,

lOll

r2

2), (2, 3), (3, 4),

0, 5)}

{(x,y)ly;=.j;·}
{(x, y) [Ix, y)
E E

_4. _5.

f4= T5 =

A x Aly = x - 2} A x Bly <x}

,rl6 A

=

{-2, -I, 0, I, 2}
=

,rl6 A =
:5;0

{O, I}, B

{-I. I}

_6.r6

=

{(X,Y1Iy=
{(x, y)ly {(x, y)llyl
=

{Ilrl:x?:o }
-iLlJt:lx

_7. _8. _9.

T7

=

xL I}
=

T8 = T9

x + I}

=
'"

{(x. y)1 x2 + y2 = 5, x < 0 lUI:: y > OJ

'" I 'IIa~ml~'flUlflmT€yaol:lru " .ct '"

.


'11' ~l

(x.y)Ef
1 l l~tJf)
Q

f(xl 11 "f'll'llfH'IHf)'I1U f'l'l x'";

"",

I

~"Co.'

~

f(x) mUll

"

"WTI'I'llt:lf)'Ifl1~V Wl"IWf)':f"

.. .14

arid

...I d

..

2)

nun

a

Y 1, "IUU image 'lJt:l~ x rnu LVIf'

,~

~V

... • ~ ~v :t) l~tJf) x 11 "LUlJ pre - image 'IltJ~ y fll(J LVIf"

f

=

{(x. y)ly

= x2 - 4x + 5}

5

flletJHn 8 1.11 t{x) 2.1)

" t.. .

2

=

x2 - 4x

+5
2.2) i{-I) =
"
.

no)
=
.........................................................................................

2.3) f{3) 2.5) f{x + h) 2.6)
f(x+h)-f(x) h

2.4) Ita)

=

0_·

_ ••••

= .,

.

I WVx

.-

xW61 S x S 3
-211JVx

..

.

<1

..

>3

~~Mlfll'\16~ 3.1) g(-2) 3.3)g(J)
3.5) g(9)

.

3.2) g(O)
3.4)

g(.J3)
+ h)

=
llHlh>O
...

.

3.6) g(3

3.7)

g(3+hh)-g(3)

~lf)th-3n 10 ~1 1t2x + 1) = 4.1) ,H111 flx)

.

x+2
)

4.2) \l~111 f(0)

o

fl1Crh~ii li,h

.

11 t1111'UA111' «x) '" _x_

x-I

'~liv'U

f(4x)

It.!lU'\itH t(x)

.10 «x) '" _x_ x-I
,;j(l'U

x

1'Uln6lJ"6~

flx) \l::'~

...... unl

\h'111f11"tl~

«4)

.....

fl"l8[h~Ti 13

.

ihl1'UA 111' f(x) = 4"

~~111fh"tl~

f(x + I) - t(x) l'UlVl61J'UfH t(x)

11lfll

A"l6ciHn 14 fhmJ~1,r n lilu~nnlHAlJ1.J1fl

.

!!,,::; f(n)

fin -

J)

.

211 -

J

nmil'\Jo~

.

11

.

J

.....

\l-1111fil'U£l-1 [(211)

'ltim

7

(1) ';-1~Ylli)ln

A

,tJ

B (function from A into B) A
A

unUDUJ f lfJuihfl'itunfl
• f ,i'lun,'lniU1I1fl

hI B ~Af)Lrlf) f lfJU~-10~u~ij n, = A une hI 8 ,;jVUlIl1U.{'UI f:
\11fl f
=

Rf C 8

A~

B

{(I, ~), (2, b), (3. bl} A
Uft::

i1

D,={1.2.3l=

Rf={a.hlcB 8

~,'IJu f,1Ju~,'Iniu~Jlfl

A

hJ

(2) n~n,..'Umn
... ~

_'!f

~....

A lJnlO~ B (function from A onto B)
!':'I ;.,

,_.:,

...

UnllDl'U f l1JUl1·m"ltUtllfl A. lJl1'ln~ B fl~f)llJf) f l1J1.In-3fl"lt1.l111J Df • fl1J1.In-3oi1.l\llfl A hJi1U,'I B I;jVUU111.1A'ltJ A f:
] 1l1fl f
=

'_1 ~

«!:

d.....

~!':'I;.,~-

=

A un::

Rr = 8

ii'll

8

{(l, a), (2, b), (3, b)} [a.b}
c

i

ij D,.= U.2.3}=Alm::R,=

B

~~Jufl1JU~~OitHllfl

A 'h.J~10~ I3

>I<

fl'llfl1~fl'lfUl1\.1~vHll11n1l1fl

df

!':'I

.. ~

"'.

d

A

111 8

'~U\.lLl'YI\.lVl1U f:
CI "

I-I

A
XI

B

r"h-l
A

]-1

function

<>

[(xI'

y) E f

1\

(xl'

y) E

f~

=

X2]

B

e in f= {(I. b),

(2. a), (3. d)}

1l::lHU'h hiihi5U~1J'Vl1ClU~ija'1Jl'lifl~·mc1~Jln\.l
~ol,j\.l f!1Ju 1-]

..

~~nit.l

8

(4) n~n11"''H1Hft8'H1Hilln
~ w ~. ~

_!t

~u

..

..

...

A lJfI'lO~ B (one-to-one
I

,_,

.....

.

function from A onto B)

'HH)mlt'!'lIlJtJ'H'H~tJ't1lJ,'jl::'t1'lHl91Yl
.1..1

A UrI::l91PO (one-to -one correspondence) B
'_1 ~ .... l' I-I --+
onto

tJflUtJl2J

..

f 'lJ'lJTI.:Jfl"'lJ't1lJ,'j~tJ't1'lJ~1I1n A
... ,.. ..i
f

~

.!'j

.. w

11111tH B 1~tJlJlll1lJi'l1tJ f: A A U~:: Rf = B

B

HlJltJ\l.:J W-3n"'lJl1'lJ~AtJ't1'lJ.;jl1lJ Dr

".dd.

=

* A fflJUV I-I ti1J B (A - B) l1lJ1Ufl11lJ-h "iiYl.:Joi'lJ I-I inn A 111'tho~ BU

(~\-4-_..: ) \3
l1SJlfJt'Hf_!'lJmW~ A

~

A

B

f = (O, a), (2, c), (3, b)} "'::111'lJ11fl~'lJ;hOilJ 1-11l1n {l,2,3} '11~1(i-1 {a,b}

:_)
ll~::B
.d..d

liJlJl91A~lflfl

1I::1ti'.(j'tJn-11t1P1fl~;:f
= nCB)

(I) oliiw.:Joi'lJl1rl.:J~f)11'd,'j'llln
,,'".!'j .. .,

1_1 mh (2) mlJTI~fl"''lJ't1'lJ-1l'lfll1'lJ.:J'Illfl A 11B
" m
n(A) > n(8)
.!'j .. .,

A 111..t1ih B llrl1 neAl

neAl ~ nCB)
,-11B '"fl I

(3)

" lIffllJl')\lff,)1.:JTI-1f1'l!U't1U.:JI'ltl11'lJ.:J'Illfl " .d..1 mn i' A
function)
..

..! '

n.:JO'll'iUVUJ (increasing

#0...,

.Q,

.

Ui;l::n'lO'lllHH,l

":f

'v

(decreasing

function)

un-utJl1J i-H' fI~'lJYl-1niUil1nff1Jl91I'l\lfl~ 1) fL~'lJYl.;joiUl~lIiu

R 111 R lin:: A c Dr
xI II~:: xl iA <"]

A n~flIrtf) tYl't111JfflJ,;n
xI < x2

1u A

" m
2) f!fJuw'IniuClfl

" um
mn
...

{{xI) < {{x2)
Xl

iu A
...

n9i~lIrlfl tYl't11tH'I'lJl;n xl II"::
{{Xl) > f{x2)

11'l <"]

'U

A

(11 XI < X2

y f

y

y

y

r
x g x

l_)1
I '
I
;

x

fl~uvhniull~'Jiu

R

g t1luVl.:Jn.iuft~
ill R+ U {O}

h d'J'lJvhniuftl'l1u

(-OO,OJ

i 1,j1'1fYl.:Jni'lJl~lJ
11(1::

h 'V'lJw.:Jni·tJ1~lJ1'lJ [0,(0)

1,jhiYl.H1iuft~

9

Alet;'-t~ IS

fhl1"'~h1'

A - {O,I, 2, 3,4} un:: B = {O,1,2,3,4,5, A

6}

~"O';lJ'~AtJhlrl'd'J"'w~nilJ~l1n
l)f"'{(x,y)eAxBly 2) g = {(x, y) e A x Bly 3) h
=

hI B

=2x}
= x2} = x + 2}

{Ix, Y) E A x Bly

11hh

l\Jl1un'l1lJ~',r

f. g Iln: h ,iJlJ~"n';lJ

~",j",I'n'YftJ""~~'l1i1nf)'U~rhlf1llJlJlviln'U A
eA

1l1'l:I~lJl,iJ"'tTtJ''If~"tJ~ B (I) .l1m1fl",'''''tJ'' f~'hy = 2x ,rltJ x
A'''UlJ

..

lin: y e

B

i1::M'h
.

f=

Df=

1"~l:Q:UlJ

.,

.
.

f

(2) i11m16lJ''Il'llfH g ~11 y

= x2 ,rttJ x

EA

un: y E

B i1::'l~'h

~"UlJ

..

g = ....•....................................................•..................•.........................

Dg =
g

.
.

" ''''ll::U::UlJ
(3) lnmilllJ'l'll'lltH

h ~.j, y = x + 2

,rltl x E A IIfl:: y E B ,,::'l~'h
.
. .

~-3Utl

..

h= Dh
=

Rf=

''n'll::ll::UlJ

..

h

__

B={YE 11ft::

Ily~2}

f

=

{tx,

Y) E I

x Bly

=

Ixl

+ 2}

i1"~'j1ilntJtJ~r:h f ,iJlJ~"n'l1lJ\Jlfl I i11 B 'HrtJi,j 16rh
(1 ) An\li!tJl.Jf)1·Hi"J'UVf,,~y\l"fH

f

~l1m1tJtI i'IJ
ll::'l~'h

y

=

Ixl

+2

lI~l1::til x

eI

,,::i11'fi, y 'YfV"fill~U1I'vhJtI

~"iflJ flulJihni~
(2) ml;)i!81.Ji~U'lJ\l"f)"

f Y=

Ixl • 2 ''n'l 1::-)1 0'1 x E I lIftl Ixl E 111ft:; Ixl ~ 0 A"if'U Ixl + 2 E I "ft:; Ixl + 22:2
~;)1'HU1"lfllitJlJ''IJ

10

'lJ'lJflfj

., ...

y
WI

eB
D( == I

n~n:;u::U'lJ

~ (3) l'1nilcre1J'1\41l"8~ r ,nmil.)'lJ1"
.

y

=

Ixl

+ 2 Q:;'A11

Ixl = y - 2 tI" 'U~~\11n Ixi ~ 0 A·nl'lJ ~lnff1J011U,::'A'11
'lJ'lJflt) Uff~H11
...

fll"fH

x \l::111~1'A' n~tHi'iv

.Y ..

E

I un:: y - 2 ~ 0 Y
E

I un:: y ~ 2
B)

Rr= B (Rrc
(1),

a'lthnn"8

(2) un:: (3) 't\"h f,1'J'lJ~~ni'lJ"ln I '11 B

fl18tJNfI 17 ml1lJflY1~n'lf'lJflt)

..,

,..:C.

~.,..r

'11lJ

(J)f=
(2)

{

(x.y) e R.x R y =
3

I

&_9X
4
-

2

}

g = { (x, y) e R x Rly {(x,y)e

== x2

1}

(3)h=

Rx Rllx + lly=2}
• 0' ... ..;. -I c R UfI::\'11'''~l1n~n'lr'lJl1ml1'lJfI 1,,~ ~ 0' '" 1111J'Un.:jmn.HI10A '111 R

oJ \l~11119l'~A CJI"~ A

l~nl

lCJl"(il

A vi~{)~m'
y

fit)

hll:JlJ'lJ8~V1~ni''lJvifhmJfllH
2
A

(1) \l10ff1Jm,

=

..J144-9x
'j

\1::'''''h ~llJ'J'lJQ~~x ~ihl1f111fll y 'A' \l::~8~a'8flfla6.:jntltH"1Jm'
144 -9x2 '" ... lJ'lJflt) 9x2
-

~0

144 ~ 0

(3x - 12)(3x + 12):s 0

Ilfffl·:rll

A = Of = [-4,4]
A

V1"ni''lJ f \l::,1'J'lJVhni''lJ\lln

'\1

11

fi1etil~Ti 18 ti'l1uf1Y1~niu f fl~fi6,tid'
f={ (x,y)e RxR!y
'11 f: A

=5"

)16-x

2

}

""H1I<J1'91 A lin; B

'~f"'"·lSl I

-- B If.,ii~

li,h

~hni'lJ fliju~"nilJ9'n
Df= A tln::

A hh~'1(i"B ~91t)lrtv
Rf= B
,..---

111l<Jl'AA 91fiiY2Jfl1'j Y = 5 +

, ~::trl2J1l(1111tn
x2

1Yd, ... y Pln~WI2J6
-

...J 16 16 -

x2
x2 ~

0

16 ~ 0

(x - 4)(x + 4) ~ 0

A = Of - [-4,4]
't1WIIA B fll x E [-4, 4] U~1 0 ~ 16 - x2 ~ 16

UUflfJ

~

....

5

s

y

~

9

t~'jl::~::,rU

" B = Rj-= [5, 9]

l!iY~l,'I11fliJu~-3niu ~)1fi [4.4] ~lnrr:I12J1L'jf)Il~'j'jflfflff~'j fl1 f(xl) = f(x2)
"4 ..

hhhti"
G.I

[5. 9J
-p

p~

Q

ff2Jl4C1fiU-Q ~

~-3U'U 'lJ61'111lJ
Q.I ~

j/

uti'')

xI = x2

~ 9:aY2J2Jt'lm.J'lJ6f1112J

..

"

l:i

XI ~ x2

uti'1

f(x,J ~ f~x2)

" ~",ju ~"tll9m;11'A':h

fll'H1ff~~

, ~!j"~ c6, c6" "".. .J' .. , "d 111'111411 L1JUl'1Ilfi'lfUHU.:I~H1Y1U.:I ~1V11iU\J::m6fl

, vv ,., ~ ~ 'l1'IJ6f111lJ ~'l11V Un1'iVl,,!IJ\J

oM i.:lif~uflQnu~mltu::'lJt)'Ht

nu 1'IJ'IJfl.:ln.:lniuJu

12

ft'leUHn

.

19 nlM1Jfl~~ni1J f

=

{(x, y) E R x RI4 x + 3y - 5" OJ

fllerh~;;20 nlM1..Ifl111' = f

{(X,y)ERxR+ly2+2y-8x+9

= O}

._ •

f '~1..Ifl~n,t1JMrl~~tJMd~Mle

li111

"tlrf~lfl~tT1Ml1J~le(lH1J ,"1l11Wlfln"'"e~tT1Jml

,,&.1..,....

~.

hi

fie &f)nnftrf1Jftfl1i'Vf)~ se R+ y

.... .... _,

y2 + 2y - 8x + 9= 0
y2 + 2y + I = 8x - 8 (y+ 1)2
=

8(x- 1)

.................... (1) (1, -1) y> 0

ml,.,'Ve~rf1Jml

(1) '~1Jzt1ftln

l1Jal'ilA~11J"11i16ij!fl(l()fleQ~'fI 'llftl:ril1J~ij

A~U\.j~ll,.,'Vf)~ f ;~,iJ1Jfb1JMrl~'Ve~ftl'l111Jalii'

n;,'!u

A

=

(-CfJ,2], f f

B~[2,CfJl

110:

C=[O,3]

(I) ll-lVl~llU-:il
(..2)

,tl14W-lni'uoYl iu A ,tluW-lni'1..II~lJiu B
C

ll-lVl~\lU-:il ll'lliff~'1il
[(xl 1l1,j
[(x) [(xl
= =

(3)

f

hit{JlJYl~niu'~JJiu c !lfl:hil;::lJl'!'1r.i'lJ"~'lJ

lfi,h

,=JUlJ

~~if
=

x2 - 4x + 6 (x - 2)2 + 2

(x2

-

4x

-t

4)

-t

2

(I) A

=

(-CfJ,2j
xI E A 110::: x2 E A

hr

l~u~

XI <x2

13

--------------------------------~

lJUfHl

..

f{x,)

> f{x2) A

IItTA.:j·hf lnuvhni'uafllu
(2) B :; [2,00)

lUtl~'l1n

...

" ~~,rU
..,

(x, - 2)2 <

(X2 -

2)2

(x, - 2)2 + 2 < (x2 - 2)2 + 2

uunn

...

f(x,) < f{x2)

IltT~.:j'h f lnu~"ni'ul'~1JiU

B

A'leth,,~ 22 nl'liufl~"niu

f

~"iim''"~'''),j~HJ·hJ;i ..

r

.uflv1 e LhJ;iCJnl1~~fl V
(I) __ (3)

fIUUW.3fliW~1JiU R+ fLuu~hniul'~1JiU [0,2)
(-I, I) (I, 2) v

(2) flt!uYl.:jn4uCI~iu
__ (4)

Ie [-I, OJ

fluuvhn,7uofliu

___(5) fMluYl.:jniul~1J1U [3, (0) (7) flUUW.:jni'ul~1JiU __ (9) fLtJuvbniu'~1J1U
(! 0)

(6) flt!lfW-3n,7uClfliu (2, 3)

(-cr~.-~'

(8) flUUW-3n,7uClfliu(-3, -2) \__

f 1,jluuYl.:jni'ul~,JIICl:: ',jltJU~.:jniu Clfl u R - {- 2, 2} I

t) n~mfU'1f~,g" flx) l'1fU

__ .,

<I~

__

~

(linear function) nn ~~n1f'U1I6Q 'UI1.1
=

ax+b

12JtJ a

..

.,,~

un:; b l1J1Hl1\J1UtH
f, lv\J;hni\Jl~1J r2 lVll~~ni'Unii

~....

.;

"

f,(x) f2(x) f3(x) f4(x)
=
=

2x - 3 ~ -x + 1 ~ 5 x

~

f3 dj'U~~ni'Ufl~i1(constant
dj'U~~ni'Ulf)nftnllW(identity

function) function)

-+- [.
y

y

y

y f

2)

if-ln,r,..,1uu'U,~ (step function)
lih.t'lh~"llJ10n11

fit) w~ni\J~m~H1J\Jl11utT1Jl"b'9'I'11tJ~
2

R Llfj:;ljfi1W.:lniufl.:l~1

'!f1~mlyj"JtJ~~~n~'Uifiil1.1flnl(j,f'U~u1~
y

(

2 l1Jt) 0 < x 3 11Jt)
l'lllJ f(xl =

..

cl

s 10 10 < x s 25

t
8
6

G) I

5

.. uie
...

25 < x ::::30

4 2

~
't.
t

I

I

,

8 .1l'B 30 < x ::::50

10

20

30

40

50

x

3)1 ",n.\lOla,go.
flx)

r .. I~ ~... ..,

'"?"
~ a;~
T

'
functi":;)

ft. ,,'nw~.q' "Ill
C

..

!':1

.. .,

..
..

.~

.1

bx + c llJ6 a, b,

ER

un:: a ~ 0

y

y

-b
2!1

2a

L1Hl a>O

..;

..; llJtl

a <0

4)

fhn~l,!111pmJ (polynomial
f(x)
= a"xn

function) flV YI~ni'U~tl~''Ulll

+ a,,_,xn-I + ... + a2x2 + a,x +80

1~HJYian. !'b''U

a".".-., a2• a" 8.0

d:J'Ufili1~R':llm=: n dj'U~1'U1'UL~)J~~lJlntr:il11lf)LlilT1Ut:!'UU
3

.

flx)
g(x)

=
=

X4 -

2x2 - x
1

+

* W'H1i'UVfll'-J
5)
f(x)

x3 -

llJ \J::;~{)~iJ~nr:n.lvH)ultl'U ~ll.l1l.1~ltl~

if~n~l,!f1nfltJ:: (rational
p(X)'
= --

function) flV ~~ni'U~mjhmJ

.. ..
.

q(x)

1ijf) p lin::: q

IlJl.IW-1ni'U'Yll1l.111J

dj"

16

~!'f 6) ,...~n"14nllJUftltJ (periodic
4If J~

function)

;hniu f~~'1i'~;hniufl~A'l ,:,~u;:hniu~l~uflltJ
({x + p)

n~furttljjilU")U~l~

p ~~

=

({x) tilt1i'tJllOfh'UtH

x

un::

x + P ';~tl~'U l~U1JU"fH f

y

x

7) n~n"utlua::n~n"14ft even function and
-~ I ..,. _~ I
'V ... ( •

.

..

od

. d fu ncnon )

tilt1lJ~ f: R ~ R I) l11tl::17[Jf) r°j, 1~lJYI~nilJfin~tl1dv ({-x):;o flx) 2) 1111J::i~[Jf)[')1 '~lJVl~niu~~~Vlrlv-x) = -((x) «
uunJ:

.

lht11UYIO ~ x

.

E

R

lhl111Jl'jf)"1 x F R

'" \ijl6UH " ~~,ru

,

lWl1::11

.

(0)

f(x) f(-x) f(-x)

= xl

~::'~lJvhni'lJfi ...
=
x2

=

(_x)2 = x2 ((x)

IWll::11 t!(1:;

.

('\I)

flx)
((-x)
-f(x) H-x)

v:

'~lJw~niu~
=

JJ-i,
-if;.
+fl x)

-if: -if;.

" v);JU14 _

17

~lfl1~H~ 23

tJ1ifllltim,i"'f4a~l.ie d"~'1(j~Ill"jn:: 0 till'! 'I.I1tJU' 4000 ~1 4
'ill;ui~ 8OO0;{1

61~1IJfl1'Cl1: 30 tll'Y1

'4IuffHiJ':l'IfiU r
"
~!

~nGaX)1t1u~111.J1U~i6~~~r:Jl~

tUn:

Klilu

~g~

liMl

f;;;; (ix. y) y= i'(x) ~ ,

I

,}

~;,h

1,f

x Ui'U~ltliln6(1l1l1)f;t)oM1 Y mnHI1U1\.Utl'tlV!''!!Jl'O

J

oJ

,~

~
'I'

Ifloft {It:AM''''Fil!'!
61 x=40, ft
~'l x == 30, y

f

itJUlh~iiLni~~du\l::1~11(x)= ax f
~_~_
~_~

b

un: b
\)::,~~

y,:;4000
=

8000 ij::;"~ ~~

. II 7 ::uufI').:Jrn 'H1~,,,,

18

ftlotiun 25

,;161auO'm.l1'1u;ful111umnlfll'Ul11'n n6uiiu~lfl~Utnh(JI\JUI1J~1

t l~ ., 'I",i1m\JU1Ulfi htt)
=

l::tI::tl111Jt!~'IJf)~ I~f) 0 s
t~

,\Juill~llJtnJnll

20t - 5t2

4

;)~A8\JAUnSJA8't1rl
n) lrlf)'Pl~6U1'iU~::6Qt!~\llfl;iU 15 11J~1

". - _ "'4 ,,_ .eM 'II) 1'1..1'"'' 2 flf)U'HUtl~'il'fl'n'UfI'Um1JIi'I'S
Q.

.

fi'l8th~n 26

1l,:j11~mlrl'IJf).:jVl~ni'u

f(x) =

x+3 x2+5x+6

x+3 f(x) = (x+3)(x+2)

" A~U'U

D, = R- {-2,-3}

f(x) = x+2 f\nrl'IJf)~

1

!1J6 x ::f:. -3

....

Uft:: x::f:.-2

f ll::!i:lUrUifJI'I'W{1'H'llU1JUljIJi'!lf1
tlflI1'U~" (-3, -I)

~ih'fljf)n

(x +

2)y

=

I

f)g~ (-2, 0)

~'1!tl

19

flleUHfI

.. , ...

27

~nltln11yJ1If)~;I~ni1J

..'

f{x)'"

II
x2 - 4

lfi,h

n2JlJ~1,r g(x) "" x2 - 4 mlyJ1Ie~ g d~1Jlt.ll'fll1

Ium

~jjan\JtUi~It.l
(11)

(0)

" i~u'Umll~1IV~ f ~::i'janllwi~~iJ

f

'f

(0,4)

(0) nnyJ1Itl~ g

"-1fl~Ufl8,.,Tffan (Composite
tJflUtJU'
~ ,"
!':'I

Function)

11 f
o'~

uae

g

llJth1~n'lf\.l un::

!'It
Q

~

.. ;,

l1~n'tfUfle2J fjn'YI1ltJ~ ml1U~
e

1

R,-n
..,'

De;l!:

0

r une g

'1I(J1JU'YlU~1V gof UCl~
..,.Q

1~V
tI:'"

(got)(x) = g(f(x» rnl1lUlJo f: Dr -)

x C1f~flx) E Rr II Og
~

nmu~w~o'tfU

R,. It,,:: g: Og -7 Rg 1~{Jl'l Rrll Dg ~ 0

A

c

9°/:
111..11H11 VI : t

A-C

w

2) 'IlUVItlU0l1111

Dgof

2.1 11l

n, ll"~ Og
.Q

2.2111 Rfll Dg
2.3 '1111C1f~1Ifl~ x '1f~ fix) E Rrll lC1f~~'~fitJ
Dgof

Og

20

AlfttlHfl28

..,

t.ct

.

n"..nJA

0

f g

= {(-I,O),(I,
=

3),(2, 5)}

{(O, 4), (5, 1), (6, 2)}

~,nll gof

{O, 3, 5}

Dg

{O, 5, 6} Dg
t ..

~:hi' Rf(")

=

{o, 5}
Cl

;t:
~

0

Ul1'A~11lJ gof LM1'UtJ

Dg Uft:: lALlJtJ'UfH gof

Rg

(goO(-I)
(goO(2) U1JflU
.;, .«

gof

(goO-I

~lel[h~n29
"',,"
1fi't11

.

..

.

til'l1'U~ (I) gof

i,r

f(x) = -x:! - I

une

gtx)

=~

Ollj~,:nl1

(2) fog 11ft: Dg=[l,oo)
=

(1) l'UU-:J1l1n Rf=(-oo,-I] ~~irtJ

...

"

Rf(") Dg

=

(-00, -1] (") [1, (0)

0

(2)

... l1JD'I1l1n
~.:nrtJ

11L1r.~~1

---------------------Rg
=

[0, (0) Uft:: Of = R Ul1'~"11'l11 fog

"

Rg C

o,

1~un:

Dfog = Dg = [L (0)
(fog)(x)
=

f(g(x»

=
=

f(~)
-x

llJO

...

=

_(~)2_1
=

x E Dg
=

[1,(0)

" ~"ir'U

fog

=

{(x, y)ly

-x

Un::;

x

E

[I, oo)}

21

r---

g(x)

=

-V4 - /
(2) gof(x)

......

l1iTll

1. ~l Dgo( ~ln flx) =~x + 3 -2 ~
x

lrltl x E [-2.

11

\):iA'

~I

-I ::; 2x + 3::; 5
-I::;
~ =

f(x):s

5

[-1,5]

91n

g(x) Dg

=~
= {XE =

9:'A
RI4-x2~O} Rlx2-4:SO} RI(x-2Xx+7)::;O}
E

[x

= {XE

" A.:n1u "
v

D~

=

[-2, 2]

,r~UURfnOg (ilt)~fll111 f(x) 2x+3

,V

= [-I,5]n[-2i2]
Rfn Dg [-1.2} ~

= [-1,2}

E E

2. (gof)(x)

=

g(f(x»

= g(2x+3)
~4 -(2x +3/ -12x-5
0gof

-J-4x
(gof)(x)
=

2

,rlfJ

x

E

[-2,-tJ

Yill1t11't1~ fnHll 1~'lJu~fJ~ gof~fJ~l1l~ln

.J-4x

i111'lilJlm"ln

2

-12x-5

Il'Il1::\);;1111,nflllJU~fJ~ gof hj~HnUfl11lJliJl.HI~ ~

(ihhUlfh.HrlV~ mru~1~1t1~

1~llJU~D~ f) gof=

{<x,y)ly

=

-J-4/

-12x-5} lrlV

Dgof

=

[-2,-tJ

22

Al8th~~31

nl11UfI~~ni'U

f: R ~

R, g: R ~

R Uri:: h: R ~

R

lf1a~
..

( fl:x) "" 1 - 21xl • g(x) "" x2 + I un:: hex) "" {
(I) (fo(goh»(2)
=

2x - 1 UJ() x < 1
'~111 I- x

1118 x ~ 1

.-

(2) «hof)o(hog»(-I)
=

fl:goh)(2»

(hoO«hog)( -1) -1)))

= fl:g(h(2»)

= (hof)(h(g( =

h(fl:h(g(-I)))

...~ ~ n~mfllf)\U1811J

,~ ...

(Inverse Function)
"~~ni'U6UL16{t'f ..

UtlilrJ1U

';lJfl6UI18ft'f"'6~~~ni'U~'~'U~~fli'U'h ,"91'jon~~ni'U

fun::
f

g pjt) hlrl'

91n

= W. 2), (2, 3), 0, 4)}

9::M
ffn1~'IJ
,
HI'! 'YHIl'HUl
a

rl
g g-I

,rJu~~niuua:: {(2, I), (3, 2), (4, 3)} ,rJu~~niu {(I, 2).(2, 3). (3, 2}} ,rJu~~oiu H2, I). (3, :n, (2, 3)} hh1Jui1'Hli"4

for' rlof ,

'D:;Il1U11

d

nqlt~'1.lT! {I) 11 f ''IJ'U".:n'lf'~ ; r'

...

1"

cit

!':I";"

l1JU-n~fl'lf1.: f!g'Jf)I1J6 f LlJUTI-3fl'lfU 1 -! Un'1

!'It

!':I .,~

d..

<it!:1":'-

(2) ~1f l1Ju~.:Joiu I - 1 (3) 1M' f LtJufl~ni'WI - I

rl '::ttJu~~niu I - 1 Ala 'D::'t\"h y ""ax) ~~61rl6 x = II(y) ,rt e fltJu ) - ) function
(x, y) E f ~ y = f(x)
X=

(y, x) E II ~ I-I

i'(y)

1-)
onto

onto
)-1

2) 0'1 f: A --..,

onto

B

mh

(i) (Ilof)(x)

=

x fhl'Il'IJlJf1 x E A

(ii] (fOII)(X) = x tT111i''IJ'rln x E B

23

.nernn132
.. ..c.

.., ,.... .
~llfl

m11Ufl f f

=

{Ix, y) y

lUll

I {(x, y) Iy

=

2x - 3}

\H11' II

une
w -

II(x)
=

= 2x - 3}
=2x-3}

\llfl Y = f{x)
tH'IlJfl1Uul
_I

2x - 3
.

{(y,s)ly

:

111'11 y lUlU

x:

.

(2) (fOyl)(x)

= -------

11' rl(x)

,dfl~ll'ny

=

f{x)

=~

~~JuR
ft'u)(h'l~34
...... 0

f=

[2,3..J6]

=

Dr-I

fi'll1U~

f(~--1)

=~

T

i

ll~ll1~l'Ue~ {1(_-2)

11i'tl'

24

A '1 1'It1Htl35

..,

, ..

.
~:." ml1UIll~~n'Y'U
."

ttx) =

{

2x + 2 l1J6 x ~ 0
..;
-

..

-x2

1 11Jf)x < 0 (ii)

(0 sm

.

Y = 2x + 2 I1JO x ~ 0 ,

..;

y~2

9,n

y = -x2

-

)

IlHlx<O,y<-)

..;.

l1Jtlx<-1

..;

0) Df-I

= ~~

_ _

(1.)r (I)

l

=------_

(3) rl(2) = __

(4) rl(-5) =

IICl: g(x - 3)

=

2 - 3x

(1) (fog-I)(5)
=

(2) (gof"! )(- 1)
= g(rl(-l)

ttg-I(5»

25

'n1fflWv."a.:Jn.:J01fU (Algebra

....._

_" c..,

of Functions)

a'lijYl~ni~i~llfino~ihniu;f~'lt1 tl1~n!'~Yl~ni~;f~h1JjlflUfi1~o~ihni~hllj~ l~Il'flnl'nh x

fi'l'UMfhniu~ x 'UtJ~lI~n:;Yl~n.~nH;,,j~lJl\J1nu a
uniltJ11J
fhl1~~ 1,f fun:: g

~tu Y,1~

ft~ fi~V"UtlllJ~{) hJif

IrJ~Yl~ni~1~1'lf~'U()~hl.n~'01~

f+ g = {(x, y)ly = flx) + g(x) un:: x E DfllDg} f-g f. g

= = =

{(x,y)ly {(x, y)ly

= =

f(x)-g(x) f(x). g(x)

IIn::xED1'IlDg} lin:: x E D1'Il Dgl g(x);otO}

-

f g

{(x,y) y = -L1Jtlx E DfllDgun:: g(x)

I

f(x).-

i'l8dl~il37 tlll11JAlH'

.

f=

{(O,1),(1,2),(2,3)}

g = {(O, 3), (3, 0), (2, O)}

~lln fun:: g

\l:':'~

Of = (0, I, 2} 11ft::Dg = to, 3, 2} Of II Dg f+ g f- g
= {O,2} = =

" ~·nru

---------

-_._._ __
....

...

_ ..

..
~18dHii38

f.g
f g

-------------_
= {(x,y)ly

...

_-._

fhl1~flhr f

-2x+

I =0; 1 Sx<4)

g = {(x, y)ly - 2 = O}
\l:;'~ I) (f + g)(x)

Of II Dg = y 9 7 5

_

26

fr-~8rh.:ii 9 nl11Uftihft'i1.l 3

.

ttx)

=

4x-

Qjl(X) Qg-I(x)

= __
= __

g(x) = x2 + J
X

+ 1 '~fl x ~ 0

h(x) ::::
{

x-I

'iJfl

..

x<0

(0 (fl + g - h-I)(-2)
.=

(2) «gojl)

. h)(2) • h(2)

jl(-2) + g(-2)- h-I(-2)

= (gojl)(2)

=

=

Al8rh~ti 40 nl111Jfl1,f
(I) (f + gX2)

.

jl(x)

=

_x_

x-2

"a~

(fogXx)

= x+2

~~111

(2) 2«go1) • jl)(4)

lih'h

l11 f{x)

ftfl1J

111 g(x)

llHl'l1J1fl (tog)(x)
f(g(x))
=

..

rifJ1J
=

x

+

x -f 2

=

(l) (f + g)(2) (2) 2«goO • fl)(4)

=
=

f{2) + g(2)

-----------fl(4)]

2[(goO(4)'

=

27

UtJtJ't1f1D'aUI1e.:an.:an'Vu

<III

.

_'!f.

u

iHnI8nftlft8Un\!nA6~nqA
1. nll1\J~

.. .."

..
2. Ry-Dr= {-2,6}

P = {-I, 1,2,3, 4} Uti:: Q = {-6, -4, --2, 0, 2, 4, 6}

LLn::ml1JtY1J~\J£ r = {(x, Y) E P x QI2 x - Y = O} ~f) lfl,tfl 11Hf\ln
I. Dr - R, 3.Q-Ry=

= {-I, 1,3,4}
{-6,O}
II

4. P - Dr = {4}

2. mllJtY1J~\J£l\J,rf) 1.

lf1~f) hJu'ud~I\lf1~nw
X

r, = {(x, y) E R
=
r3

R+lx 2 + y2 = 25}

2. r2
3.

{(x, y) E R+ X RI2 x2 + 3y2 = IS}
X X

= {(x, y) E R
=

R+ly

2=

x2 = O}
I}

4. r4

{(x, Y) E R

Rlylxl
r=

3. ti1l"\Jflml1Ja1J~\J£

{(x, y) E R

X

Rllxl+lyl

= I}

;)·:n1;)11W1~flfl111J~fl '1.Jil
(l) (2)
I"

"
C

',jlrl\JVI~ni\J
r1•

u~ij fl

run::

f,

:¢:.

0 un:: fl ,rI\J~~ni\J
rl U f2 = r

"'!':1 ..... 1Jf'f~fi~\J

1"2 ~W'Y1 rl Cr.

1 '"

r2 C r

une

..(3)D r =R

f

=f-l.ll .• -

"i 'Wi.I'" " " 'Un ~VlU11J\J\lMIU~
I. 'lJUfI111J (1) - (3) Qfi\'lfl'IJV " " 3. 'lJOflTI1J (I) - (3) "
~f)

2. oU'Vtl111J1) - (3) Qn 2 oU'V (

I 'lit) "

. ... 4. 'lIVfl"411J - (3} H~"1fl'll~ (l)

"

"

4. n111\Jfl111'

f

=

{(x, Y) E R x Rly {(x, y) E R x Rly {(X,y)E RxRly
II

=

.J4 -./
x - 2}

}

g=

=

.

h

=

fI111Ja1J~\J £1 \JoU'u
I. (fu g) u h 2.(fng)nh 3.(fn h) u g 4. (fn g)u h

,\Pl~V, 1.JullJ\J~-1ni\Jn,ul

+x+2=OUn::x:SO} ,rl'1t~rll~

28

l1Jfl x ~ 0

..

i'jf1nTld~l1Jltll~~fl'tld
ure x
I. .;, <0

2.

y

------~------.~
3.

4.

'f

I.

2.

..
I

3.

'f

4.

7. ml1'U~

'l11 "

.

A

=

{O. 1,2.3.

4} UCl: B Ax

=

{a, L 2,3,.,

I2} UCl:fl1l1'U~11~fl'l1lJ

o

.:'j"

w

f = {Ix,

y) E

s],

= x2}
=

g = {(x. y) E A x Bly

...r;. + I}
- x}

h = {(x, y)
n-3ni'Ul~lil'UVI~ni'U1l1f) I. f HCl: g

E

A x Bly = x2

A

'hl B
3. g I1n: h
4.h

2. f llCl: h

29

8. ..aO 'RAO 'l1il'~~n~{)~ I. f = {(x, y) E R x Rly = x3) lilu~~,'w'ln 2. f

"

R hJ,t1ii~
'~In'UYl~nitJ

R I-I (0,00)

= {(x, y) E R x Rly = I(x +2)2

- 31}

3. f = {(x, y) E R x Rly = x2 - 2x + 3} ,;1'UihnitHlln 4. f = {(x, y) E R x Rly = Ixl- 2} 1;1u~~ni'U~nfl

R hJ,t1(i~

R 'u~1Ci~ [-2, 00)

9.1M

f)

=

{(X, y) E R X Rly = Ixl}

f2
f3

={(X,Y)ERxRllyl=x}
=

{(X, y) ,!

E [2

R X Rjy

= x2 -

I}
<G'o1R\ln.(o.:J

rhmtlJl fl n [2'
I. r)

n [3 un:: [) n [,l
~',
4.

n f2 lVllUU
•:

llJ'UnllO'If'UMU-1P10M'U-1
~ ~~., ..

!It ~ ...,

~

2. [2 n [3 rmuu llJ'Ul1.:jn'lf'UMU-1P1tlMU~ 3.
[I

n [3 I'YIl'U'U 1J1U'Ul1~n'lf'UMU~"OMU~
,:,'!It~ ...,~, ~ ~ !It ~ ...,

,!,'!It~

...,~,

~

4. [2n,:; IVllU'U 1JllJ'Ul1~fl"''UMU~''tlM'U.:j 10. fI1 f: R ~
v

R IlJ'Ul1~n'lfU '1f~ f(o, = 2, f(1) = 3

ll~:: f(x + 2) = 2f(x) - f(x + 1) 'Jfl I. -3 2. 5 .. 3. 7

"1 x

E R 1l~1 f(3) n'hnU\1o'fI~ohJif

4.13

"timuAM

A ~0ln'U''II'PI1R

'llll

f: A ~

A ,nuihni''U,t1(i~1I~1

fLnuVI~ni'umt~vit:lM,j~"

',j,nUlJl~
I. fln) 2. f(n)

= n , \in =
.{

EN, N = I'l!'PI~O~~lU1'Ul~1J N = 1'l!'(J1~t:l.:j~1'U1UI~1J

2n, \in EN,

; ~1 n In'U~1'U1'Ul~1J~mn
n n + I ; ~l n In'U\il'U1Ul~1J~mn n

3. «n)

_ -

4. fln)

={

_n

;1

; ~l n InUV1U1'Ul~1J~lJ1f1

2

; ~l n lnUV1'U1'Ul~1J~lJ1n

30

.. • G 12. 11HJ N ilYltJlCJ1fl"V'Hmn~I~1lJlnn

1"f: 11

NxN~

. N ml1tJ~

1 ~6 lfl

f( I, n) = n + 1 u,,:; f(m + '1, n) = f(m. n) x n 1.4 2.6 3. W 4.12
• !'It ~ .. .., . 13. ml1tJA fl1J'I.1n~n'lftJ 1 ..;f(x) = -- X" A6Yl x-I

II~1 f(3. 2) jjfill1JtJllii

" "6 1 '1-1..:' flflt) 1J\.I\!flflt)~

1. f(3x) =

3f(x) 3f(x)-1
3(x) 2(. )_1 3(x) 3f(. )-3 31'(. )

2. f(3x) = 3. f(3x) =

4. f(3x) = 2f(.)+1

)4. {)', g(x) =

{X2' X2: 0
-x2•
X

<0 2.

.. 1. x{lxl-x) 3.2x(lxl-x}
Si is. iil11t.tfj l'Ii f(x) ~ 3x 11m:

x(x -Ixl}

4.2x(x-lxl} 4, g(X} = ----x-2

":°i" fli';fJ~ x W'I'll t1 f(g\x))
2.1
2 4.

=

"'''i g(f(x»f1fJ'lJtJ ~

1.2 3. -2
" !'It
!'1 ...... ~

_1.

3

16. m f IL"~ g 11J'I.1n~f1'1f'l.1m'litJfllfl6 f II"::: g

=

{Ix, y) E R x RI x2 + 2y

I

=

5}

=

{(x, y) E R x RI2x - y = 3} U~1 goft1£)ICJ1fll'l.1~~'~9if)"_ltf

1. {(x, y) E R x RI x2 + y = 2} 2.{(X,y)ERx Rix2-4y=II}
=

3. {(x, y) E R x RI x2 + 4x - 2y 4. {(x, y)
E

5}

R x RI4 x2

-

I2x + 2y + 4

= O}

31

17. til11U911M' f(x) = lOx; g(x) = ~

U"::

r = {(x, y) E R x Rly

=

(fogXx)}

'li'6fl'l11J 191AflhlijtJn~6~
l. Dr
=

"

I-I, I] ; s, =- [0, 1]

2. Dr:= [0, 1] ;

R,. =- II, 10]

3. Dr:= [-1, I] ; R,. = [1,10] 4. 'liffllJ1H1111 18. til11U91~~niu
g(x) = _1_ f(x) 1. fog ,~ fUll:: g '1mCJf91"6~~1U'lU';~

R

"_16~ R

lAtJ

f(x) = I + Ixl

un::

fil"6~

(gof)(x)

n;,ou,;'f11AA6'1.1rl'
2. 2 +

1 + 1.1

Ixl

3 _I_

. 1+lxl

4 _I_

. 2+lxl
:=

19. til11UA 1M' f(x)
ihillVi1tiU'li'tJ ..,
I.
..
.::_X _-

= 2x

+ I ,rlfl x

ER

une

(got)(x)

x2 + 2

,rl6 x E R U~d g(x)

1~

_-_:2:.;.x;_+.:.......::.3 4

2.

:.;.x_- ____...:2::.:x.:.._·+_;_:::_5 4 2

'1

3.

X

_'"'v+'1
.<.,.

,

4

4.

x -2x+9
4

2

20. till1'U~

1,r

[(x) =

1
x

ua:: f2(x) = foffx) ua:: 2

fl'(x)

=

fofl1-I(x)

,~tll1lrJ'U~·I'Ud"ul~lJudf)~lJlnnl, l.x

fil"tJ~

fofIOI(x)

lvhti1.Jfilh..t{jtJl~

2. x51

3.

1
x

32

21. 11fLla:: g '1J\.I'n~fl",U
'

SI

~

~

.. .,

..

C)f~

f: R ~

R- Uft: g: R ~

R

l~v~

(got)(x) g(x)

= 3f(x) - I

= -4x2

4. g(2) - f(0) =- -15

22. till1U~',.r

a(x} = x + I • b(x) = x-I. (aot)(x) + (bog)(x)
=

c(x) = x2 + 1 • d(x) = x2-1

2 Uft:: (cof)(x) - (dog)(x) = 4x

U~1 f(x) Uft: g(x) flO'l1t) ~ l 1. ttx)

=x

+

I 3 2" ' g(x) = 2" 1 2" 3 "2

x

2. ttx) =- x -

,g(x) =

+x

x 3x 3. f(x) =- - + I . gfx) =- I - 2 2
.. 4. f(x) '" -

x 2

- I • glx) = I + -

.

3x 2
R

..
iuiJ~ R

23. fi""u~ l,.r f Uft: g 'thJ~~ni'tH)1m"l1~~fl~~lU1U'l~

hUJ

f(x) =-

2

X

I
g(x)

;x

s1
>I
(gof)(n) 2:

=

{

Xl - 20;x

(l' n 1~'U~lu1u'~lJtJ1n~ij~'U'tHJ~t!~~n,',r
1. I 3. 3 24. ell r
=

0 LL~1 ii~m'htitJ,j'fl1~ n

2.2 4.4 {(x, y)ly ~ x2 LLCI:;v > 2x}

uK)I'j'U~~tl.:J r-I fim91~h.l'li·tl'~~{)'1tJu "
2. [0,4] 4. (-00, 0] U [4, 00)

I. [0, 2]

3. (-00,0]

u (2,

00)

33

I.01f:A ~ BUa1rl:B ~ A 2.01 rl ,1'lU;:J~niUIl1n 'ltl~1n~ A Un1fd~luihniu\1,j"~011,j" sm A 'tli1n;J B B 3.01 flx) = x2 + xl. I diu x e R Un1rl ll:a1'lu;1"niu 4.01
ttx)
=

2x + II

,rlu x e R mf1 rl
,tlif'

ll:a1'lu~"niu

26. ~llnWl~DfI11).J9it)

;j'tJr.111J'~fiJn~v" 1-

I. 01 f,1'lu;:J"niu I - I 1l1nA 'ltl B Un1 rl,1'lu;:J"niu

Illlmn.j'''V'I fhhhih(uu)

A

2.01 f,1'lu;:J"niullln A 'ltl~'ln" B Un'l rl,1'lu;:J"niu~l1n B 'tl~'ln" A 3.01 fl1'lui'!"niullln A 'ltlYT'ln" BUrl: g ,fJui'l"niullln B 'tli1(i" c Un1 (gof)" ,fJuvhniu 4.01 f,fJui'!"niuIl1n A 'ttl A Un1 (foO-1 ,fJui'l'lniu
• *,_0' 27. tll\1Uflfl111JfI'1JYfU1i

I.r·1 =

i
l

(

r=

(;,:,y)ly

=

{Jx;x z o }
h;x<O

{

(x, y) e R

x

R y =x x

I

II}- DUl1tJHr"D"
0'

• r fin

2.

r' =

{
{

(x.y)ly

=

{

Jx .x

~O

}

-~:x<O

..

3.

roj

=

(x,y)ly

=

{-.n; ~o}
h;x<o

4.rl

=

{

(x.y~y

=

{-F-x;x
0

-Jx;x~o}
<0

1.4 2. 5 3.

!1
7

4.12 2

34

29. ''"'

f = {(x, Y) E R x Rly = 3x - 2}

un: g = {Ix, y) E R x Rly = 2x + 7}

f;'''6~

(g-lo IX2)

r

flfl-G'61fl -7 2_ .2
4.

1. -17 6

3.-

-I b

1
2

30. ~l flx)

'=

x-I

ua: (gof'" lex) g(x)

'=

4x2

-

1

1I~11'lf~fil~6tJ~f)UnJfm 1.[-4,-1]

= 0 lrJuntJl'lf~~6~,r1~

1U.u'6 hwi6 hIli'

2.[-1,0] 3. [0,4] 4. [4,6]
31. f;'l1Ufl 1. -20 3

1'"' rl(x)

=

_x -

x-2

Uti: g(x)

=x+7

'~111fi1"6.:i(g-loO(-2) - (f'lgrl(-l J

~.

1-

-17 3

~ 3.-1 4.1 ~2.!:11 f(x) ~ x~ + ~ 11111 (1100011)(9) «
1.2 3. 9
11

2

1.Jfl"!I'V1'fltJ~f) 9'1~6 u'U

"'.

..,,..,

. "I'" "

2. 3
4.10 r g {(x, y) E R x Rlx R x Rlx
= y2 + )} =

33. fill1'U~',r
Il~::
,j'6f111lJ

=

-

= {(x,y) E

Iyl}

'fll'itl'tJiflrJ'Unl{l

35

m f\x) "
I. -I

= X3

+ I Uil:: (fog)(x)

=

X3 +

3x2

+

3x

+

2

lIn1fhllf)~ (gof ' )(_... ;

11'htiu~f) 'flAt)hlif

2.-2
3. J

4. 3

1118

...

x

=3

f11'118:J

[(f

-1 og)(x)-(f

-I ogX2)]

Ixl- 2

!''';If)~U'':l'l 'II'''''~'''' .. "n l 1",
H U

1.0.5 2. 1 3.2 4.6
36. fiTH'U~~~fii'U 1.11 g(x)
=

5x - 3 L1il:: (gotyl(x)

=x + 4

r)l'11fJ~ l (g-Iof

)(2)

ll,hilu.u'fJ l~~v1-uu

~

5

2.11
5

3.
4.


5

11
5

" 37. m fl(x)

= _-

x

x-2

11m; (fog)(x + 2)

=

3x + 6

unl

g(2)

'lihilu.[fJ'~vif)hJif

'-(;-

5

2.1
3.

2
5

II

4. 24 11

36

38. ~ll1'U~

f

={

(x, y)ly = ~

} Uri:

g={

(x, y)ly

=

'" '16

'".1''' " ~916 L1J'U~01lV~

-

R}
l+-x

I. l"llJ'U~fH

!
f

=

[I. (0)

2. (goO(x) =

1_Ixl
(x, y)ly -

Jrog - {

-i7}

4. (fog)"! - {

(x, y)lx -

b}
l-y
gtx)

x-I
2

UJ6x:;t-1

...

39_ fill1'U"i'I~fli'U

t(x)

= x-I,

=

Xx ;/

,h(x) IlJV x =-1

...

1. f = g uYi f:;t h

2.f:;tgulllf=h 4. f = g 1I~ g;t: h

40. 1l~~1l17tul~Vfl11lJ91V (I) fill1'U~ (2) fin1'U~ f

'bJu

~
R x Rly
=x

={

(x, Y)

E

+ I.} Un1 x -I

fl

=

f

flx) = x 1 Uri:: g(x) = x - I x-I
=

+

Il::i~

g(x) . ftx)

x+

1

~V'~H"1tJ~n~~H

" I. '\IU (l) \!f)'lJmVltrJ
'" " 3. \!f)Y1~fHH'lJv

"

-

..

" " 2. 'IHl (2) \!f)'lJmVlVl
'" " 4. H~mnV~'lJtJ

..

..

v

41. ell R lrJ'U1C)f~'lJtH~1'U1'U1l1~ f, g 11(\:: h lrJ'Uw~ni'Ulllf) flx)
=

R 1'1.1 R fill1'U~

hw

"-''''' 'UUL~~6 u'U\!f)~HH
1.g=f-h
2_ f= g - h f 3. - ~ h g 4. ~ ~-r h

",

x2 -8x +12

1

, g(x)

=

_1_

11(\:; (x) = x - 2 h

~

x-6

"

37

42. 0'1 ((x)

=

.J (3 + x)(2 - x)

ILi'I: g(x)

=~

x+3

un'11f1llJU"tH

fg flf)1CJ9IWaf) ,,,,-if) ,tJu '

"
2. (-00,2) 4.(-3.2]

1.0
3.(-3.2)

43. nll1'U~lM' f'= {(x, Y) E R x
lf1LlJuLLlI:nu~'\Jf)'1 r-

Rly = xl}

lLa: g = {

(x, y) E R x

Rly

=

_I_} x+1

g 9l11Jl;Ul1J

fitl~tl 'fI~tl'tJU

"

I. {xl.

;t: ;t:

-I}

un:: {yly ~ -21116 Y ~ 0)

2. {x],
3.

-I} ILa: {yly ~ -4 11;0 y ~ 0]

{xl.

E R} Ui'I:: {yl-4 s y ~ O}
E

4. {x],

R} ua:; {yly

E

R}

44. thHUf\

hf
=.!
h

f(x)
Hn'1

=

~..J
Rf
tl

3x

2

+ 1 ; g(x) = ~
liJUtT1Jl'1f91'\Jtl'l1C)1'[;i

; hex) =

.J-

x

2

+ 5x + 6

a't

U

n,

'U,r6 If\9ltl ,tJrl'
2.(-I, 5)
4. (4. 8)

I. (-4, 1) 3. (2. 7) 2x - 3 1~tJ x 2: 3 45. fll11UfI
f(x)
=

{

x2 + 4
\Hl1lfil'\Jtl'l

.1lJtl x < 3

U.'
2. -9
4.62

gtx)

=

1

IJJO.\

...

" :'

LlJtJ x < 5

...

(f + g)(4) - (f· g)(2)

1. -18 3.9

46. flll1'U~' '1" (f + g)(x) = 3x 2 + 3x - 11 LllI:: (f - g)(x) = x- + 7x + 5 11 • ,'"
(fog)(x) 1. 34

= Ax4

\l::

~

+ Bx3 + Cx2 + Dx + E

il'l111fil'\Jf)'1 A + B + C + D + E

2.84 3.94 4.114

38

47.

"l1

f: R ~

R+ 11J{)R+

.,;

• .. IiJUI'1ffl1l6nlU1'1.H1HU1f1
3«((x»)2- 2f(x)
-i

lit'!:: s : R ~

R

' alfhl1UA hf
I. (go f)O ) 2. (g • O(l) 3.

,;j{)'A~f)hIUN~
=2 =

..

(got){x)

=

I ua::

g(x)

= x2

-

x +2

2

(f.}t)

=

2

4. (g 48.

00) = 2
f: R ~
R

111' R lilUI'1fA,,{)~ilU1Ull;~ lAun
((x)

ua:;

g:R~

R

fhl1UA 1~tJ

= alx+1 ua:: g(x)

= bx + 5 (fg}(O)

~1 (fog-I)(-2)

= 27 une

=

15 Ua'1

3((-1) -

4g(2)

iifilll'hnuoU'6'A~f)hlij

..

I. -35

2. -33
3.37

4.39 49.
fill1U~

111' ful'!::

g lilu~-3ni'u

oU'a 'A~6 1tlii~f1~6-3

L f u g ,i1uYl-3ni'u
'2. f

ug

''';liluYl-3fli'u

..

3. f g

,i1u~-3ni'u

4. f g ',j,i1u~~ni'u
50.'11' A
=

{I,2} I

uae
(l' {I}

f: peA) ~

A

hH.l~a E peA)

Ut'!::

a: a
C

f(a) =

{ 2 (l' {I} a

~~ni'u f ~~f1ri"l

n'1Jl'HlI~UUll\)f111\)~n1J'';ml1jj{)U

OUI'1fFl luoU'6'~

I. {0, 2), ({I), 1), ({2}, 2), (A, I)} 2. {0,2),({I},2),({2}, 1),(A,2)}

3. {0, I),({I}, I), ({2}, 1),(A,2)} 4. {0, 1),({I},2),({2}, t),(A,2)}

39

51.

hf

R+= {x e Rlx~o}

un:N=

{O.I.2.3 •...}

1JflUtJUJ ""'::

1M f
g(O)

= {(x. y) e R+ x R+lflx) = ..;

.Jb. }
E

I; g(n + ) = flg(n» LlJtl n

N

.utlfl11lJ1A~tl

" 'l1uNA
...

r.

g IU'Ul'f-lfl'!1tJl1Wltiltll1'.H\llfl

!"!

~.,.,

d

N 1J RT

'_1

2. for, ,1J'Un-lfl'b''Ul1'U~~~H'U-l1J lfl N LU R' 4. g(n) < 2, 'lfn E N

~,.,

~

0

~

~_I

52. UtJUI nll1'UA

'"

.

1" F: l1
F

R~

R F(-x) = F(x) rill1ful']fl'l F(-x) = -F(x) rill1ful']fI'l xeR xe R 11ft1

(I) l'ml:iitJn

·hLihnl..J~iudfif),rtf) ~ ·:hd~hnl..J~iu~ ~fitl,rttl
R liJtI~.:jnitl~

(2) 111\l::ilt1fl F

t-l'1ihl1t1A1M' f: R ~ ~tl 1AYiV

une g:

R~

R ,~'U~~ni'U~

'l1;f'';~n'''tl~
2. fog 1~'U~-3ni'U~
,,; .,.,

I. gof l~tI~~ni'U~ 3. gog IU'Un-lfl'lf'Ufl
o !oj"

!"! ~

4. fofliJ'Ufhni'U~
.c::.

53. fl1l1t191n-3f1'!1t1 flx) = x2 - 2x + 2 ""'::
fV

~
c;...o d

A = [-I

,4] m'U(JllJLCJI'~flA) 11 'I'W

"

flA)

=

{flx)lx

e A}

!llll R:A) 1J:;1111tiU!'l1~ l'W~() lA l. [5, lO] 2. [5, 14]

3. [1,10]
4. [1,14]

U[JllJ1CJl'~rl(A)

fi~u
=

v

rl(A)

\X E Rlflx) E A}

IJ"~ 1J1~rul.uilfl11lJ~{) l11ii
(I) fl([O,

)))

=

{O}
IJ

(2) rl(-oo ,OJ)

=

0

(3) rl([I, 2]) = [-I.

"'I . 'I.Iil l1IPW

'11J\.I~fI~()~ -1'" " "

l. '1.1£1 (I) U"':; (2) 'JfI~El'l 3. -tlfJ (J) ""':: (3) (JflAtl'l

"

"

" v 2. '1.1£1 (2) 11"':; (3) "fI~fJ"

4. 'UfJ (I). (2) 11"':: (3) ~fl~fJ.:J

"

"

40

-i-x,x

<0

fO -

x) =

0, x

=0

i-x.x>O

I. (-4, -2)
3. (2,4)

2 (-2.2) 4. (4, 6)

~l
un::

A

= [x

E

Rlx3 - 3x - 2 > O}

t=

fA «1.415)2) + fA,(l) + fA (0.5) + fA'(- 1)

m\'') t iifillvhn'tuvil'l
1.0
2. i

3. 2 4. 3

• ?I~""'l'" 57. ml1lJ~ f lin:: g 11JUn30'lflJ
un:: g(x)
l. [-5,4] 3.[-4,5]
= xl

AtJ'YI feR

~ x R, g c R x R 'If~ (gof)(x) = -g(x) - 2xf(x) iiri1t)~llJ,h~ lA
2. [-5,5] 4. [4, 5]

th 12x + 11s 9 uii'') flx)

(0) f(2) = 4
('\I) f(3) = 6

(fl) f(m.n) = f(m).f(n) (~) ~l m < n Ila'') f(m) < f(n)

~~JlJ~l
I. 16

4 111l f(5)

n~~i1 m\'')
2.20

f(5)

iifi,lvi,lA
3.24
4.28