You are on page 1of 6

4-24-2022

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


3100– 18 Mile Rd • Sterling Heights, MI 48314
Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www. facebook.com/parisholc

II NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


DUSZPASTERSTWO
Prowadzą:

KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Jan Michalski SChr
proboszcz

Ks. Adam Słomiński SChr


wikariusz

SIOSTRY MISJONARKI
Spotkanie ze Zmartwychwstałym Mistrzem porusza i odmienia Tomasza. Kiedy spoty- CHRYSTUSA KRÓLA DLA
ka się oko w oko, już nie chce dotykać Jego ran. Patrząc na nie zrozumiał, że życie jest moc- POLONII ZAGRANICZNEJ
niejsze niż rany, że można żyć z ranami. Stąd daje odpowiedź: „Pan mój i Bóg mój!”. s. Anna Błauciak MChR
przełożona
s. Jadwiga Kokolus MChR
W Jezusie spotykają się i stykają rany człowieka z ranami Boga. Bóg pokazuje, że siła Jego mi-
łości jest „cięższa od ran”. A ta miłość nosi imię Boże miłosierdzie. W jednym z wywiadów na
NIEDZIELNE MSZE ŚW.
pytanie: „Czym dla Księdza jest Boże Miłosierdzie?” ks. Feliks Folejewski, pallotyn, zwany sobota - 4:00pm
warszawskim apostołem Miłosierdzia Bożego, tak odpowiedział: „To jest dar, ale i zadanie. Saturday - 5:30pm
Miłosierdzie Boże to nie znaczy, że Bóg przymyka oczy na nasze grzechy i że można Go lekce- in English
ważyć. Miłosierdzie Boże jest wychowywaniem do coraz większej delikatności wobec Bożej niedziela - 8:00, 9:30,
miłości. Jeśli mam świadomość, że ktoś mnie kocha, to byłbym ostatnim niewdzięcznikiem, 11:15 (z udziałem dzieci),
1:00, 7:00
bym jednocześnie godził w tę miłość. Ta zasada dotyczy także np. miłości małżeńskiej”. I dalej
(z udziałem młodzieży)
mówił: „Pamiętam, jak mój znajomy, ksiądz proboszcz Kazimierz Hamerschmidt, napisał na
swoim obrazku z okazji 50-lecia kapłaństwa: Nie ma zasług, jest tylko dług spłacany Bogu i
Codzienne Msze Św.
ludziom.
od poniedziałku do soboty
o 9:00am;
Pełnym objawieniem miłosierdzia Bożego jest śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Miste- od czwartku do piątku
rium paschalne ukazuje wielkość miłości Boga do człowieka, który „własnego Syna nie osz- o 7:00pm
czędził, ale Go za nas wydał”. W śmierci Chrystusa Bóg jest blisko człowieka dając siebie, aby
człowiek mógł uczestniczyć w Jego życiu. Dzięki działaniu Ducha Świętego człowiek otwiera Biuro Parafialne czynne:
się na działanie miłosierdzia i dostrzega swoją godność, która daje mu możliwość zjednocze- od poniedziałku do piątku
10:00am - 5:00pm
nia z Chrystusem, czyli świętości. Jako chrześcijanie mamy najpierw uwielbiać Boga w tajem-
w soboty
nicy Jego nieskończonego miłosierdzia. A następnie to miłosierdzie wzywa nas do tego, by- 10:00am - 12:00pm
śmy – sami doświadczywszy stawali się miłosierni wobec innych przez słowo, czyn i modli-
twę.

Ks. Leszek Smoliński


2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIJEJ, STERLING HEIGHTS

INTENCJE MSZALNE WTOREK 26 KWIETNIA


9:00+ Stanisław Kraska int. od Andrzeja i Małgosi Szlejter
II NIEDZIELA WIELKANOCNA 24 KWIETNIA
9:00+ Sr. Magdalena Karolczak Misjonarka Chrystusa Króla
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 7:00+ Jan Cieszkowski
8:00+ Stanisław Świderski w 39 rocznicę śmierci ŚRODA 27 KWIETNIA
9:30+ Za zmarłych z rodziny Sieczka i Śliweckich 9:00- O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
11:15-O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Mariusza Zenona Kniaź
1:00+ Za zmarłych Parafian 9:00+ Bogdan
1:00+ Janina Bryk 7:00+ Stanisław Kraska int. od Stella Kraska
1:00+ Helena Kowalska i za zmarłych z rodziny CZWARTEK 28 KWIETNIA
1:00+ Andrzej Bańka w 10 rocznicę śmierci 9:00+ Józefa Mastalarz
1:00+ Jerzy Pikuła w 25 rocznicę śmierci 9:00+ Daniel Slomiński miesiąc po śmierci
1:00+ Fr. George Rutkowski, za z rodziny Gos i Zawadzkich 7:00+ Stanisław Kraska int. od Edwarda Kraska
i za dusze w czyśćcu cierpiące PIĄTEK 29 KWIETNIA
1:00+ Monika, Tomasz, Kamil Pelak 9:00+ Za dusze w czyśćcu cierpiące
1:00+ Stanisława Janiszewska
7:00+ Walenty, Stefania Zadrożny i za zmarłych z rodziny
1:00+ Jerzy Tadajewski
Zadrożny i Sznitka
1:00+ Paulina Wilżak, Józef Jędraszek
7:00+ Anna Machiewicz w 7 rocznicę śmierci
1:00+ Za zmarłych z rodziny Kabatów, Janiszewskich
7:00- O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla siostry
1:00+ Emilia Węgrzyn
Danuty
1:00+ Józefa i Bronisław i zmarłych z rodziny
7:00– O łaskę uzdrowienia i Boże błogosławieństwo dla
1:00+ Zita Grumowicz w 1 rocznicę śmierci, Ryszard
Heleny int. od rodziny
Grumowicz, Zofia i Stanisława Głowiński
7:00- O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i w jej
1:00+ Jan Słodkiewicz int. od córki z rodziną
1:00+ Jacek Jagłowski int. od przyjaciół
intencjach
1:00+ Romuald Gmurowski int. od A. Martusiewicz 7:00- O Boże błogosławieństwo dla Alicji Rydel
1:00+ Paweł Bator SOBOTA 30 KWIETNIA
1:00+ Cezary Matuła int. od rodziny 9:00- W intencjach Najś. Marii Panny
1:00+ Stanisław Choma 30 dni po śmierci 2:00- SAKRAMENT BIERZMOWANIA
1:00+ Jan Krupiński int. od rodziny 4:00+ Stanisław, Genowefa, Marian Mieczkowscy
1:00+ Władysław Sepko w 2 rocznicę śmierci i Maria Sepko 5:30+ Roman Fiśkiewicz
1:00+ Irena i Zdzisław Sołtysik III NIEDZIELA WIELKANOCNA 1 MAJA
1:00+ Aniela Grygielska 8:00- O Boże błogosławieństwo dla Marioli z okazji Imienin
1:00+ Augustyn Preis int. od rodziny 9:30+ Janina Bryk (1)
9:30+ Wacław Bieniasz (1)
1:00-O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
11:15+ Jan Goldyn
Nicolasa
1:00+ Za zmarłych Parafian
1:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
1:00+ Anna Dec w rocznicę urodzin oraz za zmarłych
Lili Pindera z okazji urodzin z rodziny Deców i Feledynów
1:00-O wszystkie łaski ze zdroju Miłosierdzia Bożego, opiekę 1:00+Andrzej Bańka w 10 rocznicę śmierci
Marii w życiu doczesnym i wiecznym z okazji urodzin 1:00+ Marcin Moruń
dla Edyty i jej rodziny 1:00+ Emilia Węgrzyn int. od K.J.Wasiwewski
1:00- O potrzebne łaski i opieke Matki Bożej dla Małgosi 1:00+ Romuald Gmurowski int. od K.R. Sznitka
i Zbyszka z rodziną int. od Janiny 1:00+ Jan Poczynek w 29 rocznicę śmierci
1:00- O Boże błogosławieństwo i łaske zdrowia dla siostry 1:00+ Paulina Wilżak, Józef Jędraszek
Danuty 1:00+ Za zmarłych z rodziny Kabatów, Janiszewskich
1:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 1:00+ Emilia Węgrzyn
1:00+ Józefa i Bronisław i zmarłych z rodziny
Teresy Koziatek z okazji urodzin
1:00- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
1:00- O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i w jej intencjach
Częstochowskiej dla czlonków Koła Różańca
7:00+ Śp. Łukasz Skowroński i za zmarłych z rodziny 1:00- O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla siostry
Danuty
PONIEDZIAŁEK 25 KWIETNIA 1:00- O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i w jej
9:00+ Irena Gough intencjach
1:00- O Boże błogosławieństwo dla Alicji Rydel
9:00- O Boże błogosławieństwo dla rodziny Ryciuk-Drag
1:00- O Boże błogosławieństwo dla rodziny
7:00+ Stanisław Kraska int. od Bożeny Truskoławaski 7:00- O Boże błogosławieństwo dla Marioli Vanderest
3 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIJEJ, STERLING HEIGHTS

REFLEKSJE DZUSZPASTERSKIE AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA


BOŻEMU MIŁOSIERDZIU ŚW. JANA PAWŁA II

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim
MIŁOSIERDZIA Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ja na nas w Duchu Świę-
tym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każ-
GODZINA MIŁOSIERDZIA dego człowieka, Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz nasza
3:00pm - 4:00 pm słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim miesz-
kańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w To-
Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia bie trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze
Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chry- przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego
stusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.
miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty
Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. DO JEZUSA PANA NASZEGO
Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę O Jezu znowu upadam
sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną rado- Przygniatają mnie grzechy moje.
ścią, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miło- O tak bardzo Cię proszę
sierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał Podaruj mi Miłosierdzie swoje.
za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest Moje grzechy tak bardzo Cię ranią
pośród nas. Wyciskają Najświętszą Twoją Krew.
W tym rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia O jakby człowiek nie grzeszył
warto też przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba prze- I powiedział złu: Idź sobie precz.
kazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga Ale słabość człowieka
świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powie- Naraża go na upadek.
rzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i Dlatego Panie zmiłuj się
w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, któ- Bo już sobie rady.
rzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie Czasem oczy nasze wycisną
świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.). Nie jedną lecz wile łez.
Bo nie możemy już dłużej
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO Bez Twej Miłości tu żyć.
(Odmawiamy na zwykłej cząstce różańca) Zmiłuj się Panie nad nami
Na początku: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga. Przytul biednego człowieka.
Na dużych paciorkach: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Bo grzeszny i biedny człowiek
Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana na- W Twoim Miłosierdziu ratunku szuka
szego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i
całego świata.

Na małych paciorkach: Dla Jego bolesnej Męki,


miej Miłosierdzie dla nas i całego świata
Na zakończenie: Święty Boże, Święty Mocny,
Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami
i nad całym światem... (x 3)

Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosier-


dzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom POSŁUGA LEKTORÓW
jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najza- Sobota/ Niedziela 30kwietnia / 1 maja 2022
twardzialszy, jeżeli raz tylko odmówi tę koronkę, dostąpi łaski 4:00 H. Jagłowska
z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał 5:30 J. Lewczuk
8:00 R. Lisiak, D. Mandziuk
świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask pragnę udzielać
9:30 A. Bryczkowska, S. Dobrzyński, A. Marchel
duszom, które ufają mojemu miłosierdziu.
11:15 Katecheza
1:00 O. Ośko, M. Grot, K. Grzesiak
7:00 J. Wróbel, A. Wróbel
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIJEJ, STERLING HEIGHTS

SPOTKANIE RODZICÓW DZIECI KOMUNIJNYCH POTRZEBNI LEKTORZY


Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci przygotowujących Drodzy Parafianie, potrzebujemy lektorów! Na każdej Mszy
się do I Komunii Św. na spotkanie w dzisiaj w niedzielę 24 św. Szczególnie zapraszamy młodzież do udziału we Mszy
kwietnia o godz. 11:45(po Mszy św.) św. o godz. 7:00pm. Proszę włączcie się w życie parafii, zrób-
do budynku Polskiej Szkoły. cie coś dla innych, ale i dla siebie. Chętnych do czytania prosi-
Obecność obowiązkowa. my o zgłaszanie się do zakrystii albo do Zofii Duniec-
Dmuchowskiej tel.248. 952.1825

ZAPROSZENIE DO STUDIOWANIA BIBLII GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH


Koło Biblijne przyjmuje zapisy na zajęcia rozpoczynające się od wrze- Alkohol potrafi zawładnąć naszym życiem i życiem naszych
śnia. Zapraszamy do studiowania Ewangelii wg. Św. Łukasza. bliskich bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Je-
Chętni proszeni są o skontaktowanie się żeli myślisz że pijesz za dużo lub bliska ci osoba pije za dużo
z p. Elą Zylinski tef. 586-781-2861
możesz przyjść na spotkanie. Razem jest nam łatwiej powie-
SAKRAMENT BIERZMOWANIA dzieć: dość. W grupie jesteśmy silniejsi i wsparci naszą wiarą
Dnia 30 kwietnia (w sobotę) o godz. 2:00 pm młodzież na- przerywamy ten stary tryb życia. Jesteśmy tacy sami. Przyjdź, a
szej parafii przystąpi do Sakramentu Bierzmowania. twoje życie zmieni się na lepsze. Wtorek, 7:00pm w sali pod
Pamiętajmy o naszych 45 kandydatach w modlitwie. plebanią. Grupa prowadzona jest przez moderatorów i skupia
się na aspekcie duchowym, psychologicznym i medycznym.

WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH


Wszystkie osoby należące do Róż Różańcowych zapraszamy na wy- GODZINA WYNAGRADZAJA SERCU BOŻEMU
mianę tajemnic różańcowych , która odbędzie się w niedzielę 1 maja Zapraszamy w każdy czwartek, po Mszy Św. wieczornej do
po Mszy Świętej o godz. 1:00pm wzięcia udziału w „Godzinie Świętej Wynagradzającej Sercu
Jezusa”, za wszelkie obelgi i bluźnier-
RÓŻANIEC DLA MĘŻCZYZN stwa dokonujące się teraz na całym
W niedzielę 1 maja zapraszamy na mężczyzn na Różaniec po świecie.
Mszy św. o godz. 10:30 am. Zachęcamy Parafian do uczestnictwa.

MODLITWOM POLECAMY CHORYCH I CIERPIĄCYCH


Irena, Antoni Popławski, Józef Wasilewski, Anna Celińska, Maria
Rożek, Krystyna, Magdalena Rożek, Barbara W, Marek N, Krystyna,
Łukasz Siedlaczek, Anna Rusinowski, Teresa, Szymański, Morgan
Czerwiński, Dorota Kuniec, Izabella, Maria, Elżbieta, Urszula Derec-
ka Sławomir Jakub M, Helena Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik,
Siery, Marianna Binkowski, Sohayla Babbie, Marian, Ryszard, Zbig-
niew Bartnik, Marian i Maria Skalski, Fran Gun, Ryszard Nytko, Izy-
SHATTERED– A MUSICAL PLAY BASED dor Szklarski, Danuta, Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata Dulak, Danu-
ON THE LIFE OF ST.IGNATIUS OF LOYOLA ta, Kasia Bajwolska, Michalina Śliwinski, Tadeusz,
What is Shattered ? Barbara Schmyd, Halina Olszewska, Zofia, Jessica
An exciting musical play based on the life of Saint Ignatius of Loyola, Lycata, Jomary Lamala, Elżbieta Urbańska, Jandy
written and by local Catholic young adults. Irena Nasadko, Carlos Villarreal, Helena Jandy,
Performances will be held at: Javier Garcia, Józef Olchawa., Małgorzata Purzycka
Our Lady of Czestochowa– Parish Hall
Saturday, May 21 at 6:45 pm
Sunday,May 22 at 2:45 pm SKŁADKA NA CSA
Admission is free! Free-will donations accepted for expenses ( profits DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
go to local Catholic charities)
CSA $49,921.00. $41,182.00 $ 8,739.00
INTENCJE PAPIESKIE NA KWIECIEŃ 2022
Intencja ewangelizacyjna: Za pracowników służby zdrowia Serdecznie dziękujemy Parafianom za przesłane donacje
Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby zdro- na wsparcie naszej parafii przez pocztę oraz ofiary złożone
wia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w czasie Mszy św. w niedzielę i w tygodniu.
w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokal-
Serdeczne Bóg zapłać za troskę o Kościół
ne wspólnoty.
5 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENU lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W czwartki całą noc, oprócz I Czwartku miesiąca Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
(9:30am) do soboty(9:00am)  formularz wypełniony w biurze parafialnym
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO  kopia aktu urodzenia dziecka
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ
W środę o godz. 6:40pm BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygoto-
LITANIA DO ŚW. JÓZEFA wujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę po każdej Mszy św. Mszy św I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA dzieci w klasach II i III
I ZA POWOŁANYCH
POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
W każdy piątek o godz. 3:00pm nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
Od maja do października każdego 13 dnia miesiąca go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
bu, aby sporządzić protokół i przygotować potrzebne
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO dokumenty.
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca
akt ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowe-
PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
mu
CHRYSTUSOWCÓW
I SOBOTA MIESIĄCA Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. Ze stacji WNZK 690 AM
8:30am a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adora- prowadzony przez ks. Adama Słomińskiego SChr
cja do godz. 11:00am.
RÓŻANIEC MĘŹCZYZN KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
W I niedziele po Mszy św. o godz. 9:30 a. m w Kapli- Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od
Mszy św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczor-
cy św. Maksymiliana nej o godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, po-
RÓŻANIEC święcając swój czas na adorację Najświętszego Sakramen-
tu.
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą
św. poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. SKLEPIK PARAFIALNY
7:30am. Dla dzieci w środy o godz. 6:30pm Zapraszamy do sklepiku parafialnego. Mamy najnowsze
DROGA KRZYŻOWA polskie książki, Biblie, modlitewniki, polskie czasopisma,
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm. tanie kartki na każdą okazję, znicze, świece, różańce i inne
Dla dzieci w środy o godz. 6:30pm dewocjonalia. Kupując u nas wspieracie naszą parafię.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 6

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska
s. Anna Błauciak- (773) 615 1578 2489521825
Finanse Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Magdalena Hondo - (586) 651-0553 Ministranci - ks. Adam Słomiński SChr
Koordynator do spraw Katechezy Duszpasterstwo dzieci - ks. Adam i s. Anna
s. Anna Błauciak - (773) 615 1578 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Adam
Organistka Grupa Modlitewna - Lider - Halina Kocz
Justyna Pal - (586) 258-9586 Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka Róże Różańcowe-Lider Olga Osko(586) 275 - 5792
s. Jadwiga Kokolus - (773) 517-0035
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Koło Seniorów „Złota Róża”
RADA FINANSOWA:
Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
Przewodnicząca: Jola Lewczuk
Zastępca: Jerzy Ryzner
GRUPY NIE PARAFIALNE
Roman Kogut, Jerzy Rakowiecki
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
RADA DUSZPASTERSKA:
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org
Marek Bieciuk, Brygida Czaczkowska, Barbara Fiśkie-
Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706
wicz, Joanna Przybylska, Wojciech Orlik, Paweł Rako-
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
wiecki, Mateusz Wasiołek, Daniel Myzia
Rycerze Kolumba - Richard Konrad (586) 731-7573
Koło Górali i Miłośników Górlaszczyzny
PRZEDSZKOLE PARAFIALNE
stanu Michigan.
ANGEL’S CORNER CENTER
Prezes - Władysław Szaflarski (248) 652—8424
Justyna Pal - (586) 258-9586

ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy W PARAFII
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
sobota 12:00pm - s. Anna Błauciak MChr
parafii Kontakt: koordynator Barbara Słomińska Zespół Młodzieżowy „Credo”
(248) 467-6778. Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
SKLEPIK PARAFIALNY Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Otwarty jest w niedzielę po kazdej Mszy św. Posiadamy Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5
dużo najnowszych pozycji książkowych, karty tele- lat)
foniczne, tanie kartki okolicznościowe.
czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Zapraszamy.Istnieje również możliwość zakupów przez Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
umówienie się z Elżbietą Zielińską . tel 586-781-2861
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
PROGRAM RADIOWY
czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
Parafia nasza od początku swego istnienia Prowadzi program Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
radiowy, który jest nadawany ze stacji 680 - 690 AM w każdą
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
sobotę od godziny 8:00 - 8:30 rano. Prosimy o słuchanie Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
programu, a także o jego sponsorowanie. Półgodzinny program Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
kosztuj$150.00 Bóg zapłać!

You might also like