You are on page 1of 9

PENDIDIK

AN
MUZIK
PENDAHULUAN

Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah adalah untuk


semua murid di sekolah ren h. daProgram pembelajaran yang
disediakan direka untuk member peluang murid menikmati
unsure estetik dalam muzik dan pada masa yang sama ,
memperoleh pengetahuan dan kefahaman konsep muzik yang
elementary. Di samping itu murid juga mendapat pengalaman
muzik yang memadai bagi mencetus dan memperkembangkan
minat dan bakat mereka dalam seni muzik.

Pendidikan Muzik juga bertujuan melahirkan murid yang


mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang asas tentang
muzik,mempunyai kemahiran minimum dalam penghasilan
muzik , berpotensi dalam aspek kreativiti dan inovasi, dapat
menghargai dan menikmati estika muzik dan dapat
mengamalkan nilai murni.
OBJEKTIF DAN KPI
Objektif KPI
1. Melahirkan minat di kalangan 1.1. Murid mempunyai
murid untuk belajar dan peningkatan dalam PKSR
muenguasai bidang muzik iaitu 100 peratus.
1.2. Semua aktiviti yang
dirancang telah Berjaya
dan berjalan lancer.
2. Memberi peluang kepada 2.1. Minat dan kreativiti murid
murid untuk meningkat melalui
memperkembangkan bakat penyertaan dalam
dalam seni muzik. persembahan.
2.2. Murid berminat dalam seni
muzik tradisional.

3. Memberi pendedahan dalam 3.1. Murid berjaya meneroka


bidang kesenian seperti tarian satu bidang seni baru iaitu
dan lakonan. seni lakon melalui sketsa.

STRATEGI PERLAKSANAAN

1. Memilih murid melalui uji bakat.

2. Latihan Khusus oleh guru muzik.

3. Membuat persembahan mengikuti aktiviti.

4. Memberi latihan kepada murid membuat persembahan


menggunakan peralatan muzik yang bersesuaian.

SENARAI AKTIVITI 2011


1. Mesyuarat Panitia.

2. Persembahan Hari Guru.

3. Pertandingan Lagu Patriotik.

4. Persembahan Hari Kanak-kanak.


5. Persembahan Hari Kecemerlangan.

6. Pemasangan Lagu Patriotik.

7. Penyertaan Pasukan Kompang.

8. Pertandingan Nyanyian Hari Ko-Kurikulum.

9. Pertandingan Nyanyian Minggu PSS.

10. Ensembel Rekorder dan Pianika.

MEKANISMA PEMANTAUAN DAN PENILAIAN


1. Persembahan kumpulan kecil – Kompang , Nyanyian ,
Persembahan Tarian

- Pencapaian murid di lihat dari segi persembahan kumpulan kecil


yang dilakukan

setiap kali diakhir sesi latihan. Murid dalam kumpulan kecil


mempersembahkan

pencapaian mereka dan dinilai oleh guru.

2. Sesi latihan yang menjurus kepada acara persembahan sebenar


dimana

murid berlatih dalam penyesuaian pentas seperti sesi raptai di


hadapan

penonton dalam jumlah sedikit.

3. Persembahan sebenar murid dalam acara dewan atau


pertandingan murid

dilihat dan dinilai dari segi keyakinan diri, disiplin diri serta
mampu membuat

persembahan dengan baik.

4. Organisasi kecil murid juga digunakan sebagai satu cara


menilai murid dari
segi mentadbir , mengarah dan mengetuai kumpulan dalam
melatih dan membuat

persembahan . Murid bertanggungjawab terhadap prestasi


kumpulan mereka.

RUMUSAN
Diharap semua strategi dan program yang dijalankan dapat
meningkatkn

prestasi , kreativiti dan pencapaian murid bidang kesenian


pada tahun ini

dan tahun akan datang. Pencapaian dilihat dari segi kreativiti


murid dalam setip

acara yang dijalankan.

STRUKTUR & ORGANISASI


PANITIA PENDIDIKAN MUZIK 2011

PENASIHAT
En.Saidin b. Hamid

PENYELARAS
Penolong Kanan 1

PANITIA MUZIK
En.Mohd Naser Bin Abdul
Ghani

SETIAUSAHA
Pn.Nor Azura Bt
Salis

AHLI JAWATANKUASA
Pn . Salina bt. Ismail
Pn.Valarmathy a /p
Ramatharan

PELAN OPERASI PEMAJUAN SEKOLAH : PEMBANGUNAN

KURIKULUM PANITIA PENDIDIKAN MUZIK

2011
Objektif Program Menyediakan murid kepada Catatan
pertandingan muzik.
Strategi Perlaksanaan Memilih murid melalui uji bakat
( projek)
Aktiviti Uji bakat
Tarikh Mac – Okt 2011
Masa -
Perlaksanaan Semua guru muzik dan persatuan
muzik.
Kumpulan sasaran Tahap 1 dan 2
Objektif 1. Mewujudkan saling kerjasama
2. Mempelajari serta memahami
Disiplin muzik.
3. Mempelajari teknik dan
kemahiran muzik dengan betul.
Alat Bantu 1. Alat Perkusi
2. Kaset
3. Keybod
4. CD
Penilaian Program

Penilaian Impak

PELAN OPERASI PEMAJUAN SEKOLAH : PEMBANGUNAN


KURIKULUM PANITIA PENDIDIKAN MUZIK
2011
Objektof Program Menyediakan murid kepada Catatan
pertandingan muzik.

Strategi Perlaksanaan Latihan khusus oleh guru muzik.


(projek)

Aktiviti Sesi latihan melalui perjumpaan


dengan guru pembimbing
Tarikh Mac – Okt 2011
Masa -
Perlaksanaan Semua guru muzik dan persatuan
muzik
Kumpulan Sasaran Tahap 1 dan 2.
Objektif 1. Mewujudkan sikap saling
berkerjasama
2. Mempelajari serta memahami
Disiplin muzik.
3. Mempelajari teknik dan
kemahiran muzik dengan betul.

Alat Bantu 1. Alat perkusi


2. Kaset
3. Keybod
4.CD
Penilaian Program

Penilaian Impak

PELAN OPERASI PEMAJUAN SEKOLAH : PEMBANGUNAN


KURIKULUM PANITIA PENDIDIKAN MUZIK
2011
Objektif Program Menyediakan murid kepada Catatan
pertandingan muzik.
Strategi Perlaksanaan Membuat persembahan mengikut
(projek) aktiviti.
Aktiviti Persediaan murid dari aspek fizikal
dan mental.
Tarikh Mac – Okt 2011.
Masa -
Perlaksanaan Semua guru muzik dan persatuan
muzik.
Kumpulan Sasaran Tahap 1 dan 2.
Objektif 1. Mewujudkan sikap saling
kerjasama.
2. Mempelajari serta memahami
Disiplin muzik.
3. Mempelajari teknik dan
kemahiran muzik dengan betul.

Alat Bantu 1. Alat perkusi


2.Kaset
3. Keybod
4. CD
Penilaian Program

Penilaian Impak