Andri Zulfikar

BERTEMU JODOHMU

1

BERTEMU JODOHMU
Oleh:  Andri  Zulfikar Copyright  ©  2011  by  Andri  Zulfikar

Penerbit Pustaka  ‘Ibadurrahman www.museumkeikhlasan.blogspot.com e—mail  :  andrizul1972@gmail.com Desain  Sampul: Abu  Rifqah

Diterbitkan  Oleh Pustaka  ‘Ibadurrahman
2

Hadiah  untuk  kedua  orang  tuaku  tercinta   H.  Anwar  Manaf  dan  Hj.  Habibah  Ismail.   (Lahir  di  Matur,  27  Maret  1931  –   Wafat  di  Pontianak,  16  Oktober  2000)

“Ya  Alloh,  angkatlah  derajat   mereka,  ampunkanlah   dosa-­‐dosa  mereka   dan  kumpulkanlah  kami   semua  bersama  mereka  di   Kampung  Halaman  Syurga   Jannatun-­‐Na’im  nanti.   Amin”

Peluk  cium  ananda
3

Persembahan  untuk  Bangsaku   di  Hari  Pahlawan
Bahwa  pahlawan  sejati  adalah  mereka  yang   melindungi  alam  ini  dari  tangan—tangan  yang   hendak  berbuat  kerusakan,  mereka  berkelana   mengelilingi  dunia  ini  untuk  menghentikan  manusia   berbuat  kerusakan  di  muka  bumi  ini,  mereka   menjaga  alam  ini  dengan  sebaik—baiknya,   sebab  alam  ciptaan  Alloh  ini  bukan  untuk  dirusak,   melainkan  untuk  dijaga,  dilindungi,  sebab  kita   diturunkan  ke  alam  ini  bukan  ditugaskan  untuk   merusak,  melainkan  untuk  menjadi  khalifah  yang   memanajemen  bumi  dan  langit  agar  tetap  terjaga,   karena  kita  semuanya  akan  mati,  dan  apa  yang  kita   kerjakan,  pasti  dipertanggungjawabkan. Profesi  mereka  mungkin  saja  petani,  guru,   mahasiswa,  tukang  sampah,  pemulung,   tukang  becak,  pedagang  kecil,  anggota  dewan,   hakim,  jaksa,  polisi,  presiden,  menteri,  nelayan,   buruh  dan  pelajar,  tetapi  ketika  mereka   memposisikan  diri  di  garis  depan,  untuk   menjadi  pelindung  dan  penjaga  alam  ini  dari   kerusakan,  maka  merekalah  pahlawan—pahlawan   sejati,  pahlawan—pahlawan  yang  terbarukan,   yang  tanda  jasa  pun  takkan  mencukupi   untuk  disematkan  di  dada  mereka... Pontianak,  10  November  2009

4

Hai  orang—orang  yang   beriman,  jadikanlah  sabar   dan  shalat  sebagai   penolongmu,  sesungguhnya   Allah  beserta  orang—orang   yang  sabar.  
(QS.  Al—Baqarah  :  153)

Dan  pada  harta—harta   mereka  ada  hak  untuk  orang   miskin  yang  meminta  dan   orang  miskin  yang  tak   mendapat  bagian  
(QS.  Adz—Dzariyaat  :  19)

5

UCAPAN  SYUKUR
Kepada  Alloh  Swt  yang  telah  membimbing  diriku   yang  penuh  kekurangan  dan  keterbatasan  ini,   tanpa  petunjuk  dan  bimbingan—Mu  hamba  takkan   berarti  apa—apa.  Terima  kasih  Ya  Alloh,  Engkau   selalu  temani  hamba  dengan  dua  Surah  Agung,  Al —Baqarah  dan  Ali  Imran,  yang  selalu  hamba   dengarkan  tatkala  mengetik  buku  ini.   Kepada  Utusan  Alloh,  Suri  Tauladan  Agung,   Nabiyyuna,  Qudwatuna,  Sayyiduna,  Muhammad   Rasulullullah  Shollallahu  ‘Alaihi  Wa  Salam.  Tanpa   wejangan  nasehatnya  dan  ucapan—ucapannya   yang  dihimpun  dalam  Kitab—kitab  Hadist.  Tanpa   kitab  Sirohnya  yang  harum  semerbak,  hamba   takkan  pernah  bertemu  dengan  mutiara—mutiara   hikmah  dalam  hidup  ini. Kepada  Kedua  orang  Tua  hamba,  Ibunda   Allahyarham  Hj.  Habibah  Ismail,  dan  ayahanda   tercinta,  H.  Anwar  Manaf.  Keduanya  adalah  orang   yang  paling  besar  jasanya  dalam  hidup  hamba.  Ya   Alloh,  balaslah  kebaikan  keduanya,  angkatlah   derajat  mereka,  kumpulkan  kami  bersama  mereka   kelak  di  Taman  Syurga—Mu  yang  indah  dan  abadi.   Amin… Untuk  kedua  mertuaku,  Hj.  Salmah  dan   Allahyarham  H.  Usman  A.  Syukur,  semoga  Alloh   selalu  membalas  kebaikan  keduanya  berlipat   ganda.  Amin.  
6

Kepada  Guru—guruku  seluruhnya  yang  tak  dapat   kusebutkan  satu  persatu.   Kepada  Istriku  Tersayang,  drg.  Yeni  Maryani,  Ya   Alloh,  balaslah  kebaikannya,  angkatlah  derajatnya   dan  jadikan  dia  sebagai  istriku  di  Taman  Syurga— Mu  yang  abadi.  Amin.   Dan  untuk  ketiga  mujahid—mujahidahku,  Rifqah   Sajidah,  Muhammad  ‘Ibadurrahman,  ‘Athifah   Raihanah.  Semoga  Alloh  mengumpulkan  kami   semua  di  kebun  Syurga  yang  nikmat  dan  abadi.   Amin.   Untuk  saudara—saudaraku,  Uwak,  Bude  Ita  (thanks   ya  atas  pelajaran  sedekahnya),  Om  Acol,  Om  Adek,   Tante  Olin,  Om  Budi.  Jadikanlah  mereka  semua   tetangga—tetangga  hamba  di  Syurga  Jannatun— Naim.  Amin.   Dan  semua  pihak  yang  telah  menanamkan   sahamnya  untuk  proyek  kebaikan  ini,  dan  tak   mampu  penulis  sebutkan  satu  persatu.  Semoga   menjadi  tabungan  amal  kebajikan  untuk  kita  semua.   Amin.®

7

DAFTAR  ISI
UCAPAN  SYUKUR,     DAFTAR  ISI,     MUKADDIMAH,     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 6 8 10

MENGOBATI  PATAH  HATI  ..................................11 MENGAPA  MESTI  TA’AWUDZ?  ..........................18 SEKALI  LAGI  TENTANG  TA’AWUDZ...................27   CINTA   ITU   ESPECIALLY   UNTUK   ALLOH   DAN   RASUL  SAJA.......................................................34   AKIBAT  MENCINTAI  MANUSIA.........................39   POHON   MENANGIS   KARENA   CINTA   KEPADA   RASULULLAH  SAW  ...........................................43 DIA   TELAH   MENGOSONGKAN   HATINYA   DARI   CINTA  ..................................................................51 GANASNYA  HAWA  NAFSUMU..........................56   HAWA   NAFSU   TAK   PERNAH   MENGAJAK   K E P A D A   K E B A I K A N   K E C U A L I   Y A N G   DIRAHMATI-­‐NYA  ...............................................62

10. 11. 12.

SAAT  DIA  SUDAH  BERANI  MENGAJAKMU  ......66 IBLIS  AKAN  GERAH  BERSAMAMU  ....................71 MEMILIH   JODOH   YANG   MENGIKUTI   TRADISI   LELUHUR  MULIA...............................................76  
8

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

M E N J A D I   S E B E N A R -­‐ B E N A R   P E N E G A K   KEADILAN  ..........................................................80 CARILAH   PASANGAN   YANG   SELALU   BERSIAP   UNTUK  MATI  .....................................................84 SUARA  MALAIKAT  DAN  SUARA  IBLIS..............89   URUSAN  APAPUN  SE(MESTI)NYA  MELIBATKAN   DIA  (ALLOH)  ......................................................95 IBLIS  DAN  FILM  .................................................98 JODOHMU   TIDAKLAH   MESTI   ORANG   YANG   UNGGUL  DALAM  BANYAK  HAL  .......................101 SAAT  JODOHMU  TAK  SESUAI  HARAPANMU  .105 CINTA.................................................................113  

20. MEWASPADAI   LELAKI   PENYESAT   BERKEDOK  

BIODATA  PENULIS,     DAFTAR  PUSTAKA,    

117 119

9

MUKADDIMAH
Dunia  yang  lama  namun  baru  adalah  tentang  topik   jodoh.  Dunia  ini  cukup  lama  digeluti  oleh  hamba.  Dan   atas  izin  Alloh,  topik  ini  kembali  ditulis  setelah  sekian   lama  ‘terkubur’  di  dalam  tanah  inspirasi.  Insya  Alloh  dari   tulisan  ini,  ada  beberapa  hal  yang  sudah  ‘nyantol’  di   kepala  penulis,  seperti  merangkumnya  menjadi  sebuah   buku  dan  membuat  seminar  bertemakan  tentang  jodoh.   Mengapa  hamba  tertarik  menuliskan  topik  ini,   semuanya  seperti  yang  dikatakan  oleh  Dulqarnain  saat   usai  membangun  Tembok  Besar  China. 18:98.  Zulkarnain  berkata:  "Ini  (dinding)  adalah  rahmat   dari  Tuhanku,  maka  apabila  sudah  datang  janji  Tuhanku   Dia  akan  menjadikannya  hancur  luluh;  dan  janji  Tuhanku   itu  adalah  benar". Pada  waktunya,  kita  semua  akan  hancur,  menjadi  tulang   belulang,  dan  Alloh  akan  kumpulkan  kembali  kita  di   alam  akhirat  sesuai  dengan  amal  perbuatan  kita. Semoga  Alloh  memberikan  rahmat-­‐Nya  yang  tak  pernah   putus  kepada  kita  semua.  Insya  Alloh. Selamat  membaca Pontianak,  4  Rajab  1432  H  /  5  Juni  2011 Hamba  yang  fakir  lagi  mengharapkan  ampunan-­‐Nya Andri  Zulfikar
10

1

MENGOBATI  PATAH  HATI
Saya  menerima  komentar  yang  sangat   menyedihkan,  semoga  Alloh  melindungi  kita   darinya,  seorang  gadis  yang  mencintai  seorang   perjaka  ganteng,  dan  (syukurnya)  dia  sadar   akan  kesalahannya.  Dia  katakan  bahwa  dirinya   mencintai  seseorang  yang  belum  halal  baginya.   Kondisinya  terpuruk.  Semoga  Alloh   menguatkan  jiwanya.   Hamba  katakan  berkali-­‐kali,  CINTA  itu  hanya   buat  ALLOH  dan  RASULNYA.  Bukan  untuk   manusia,  untuk  manusia  adalah  KASIH  SAYANG.   Kita  mesti  memiliki  KASIH  SAYANG  yang  besar   dan  luar  biasa  kepada  manusia.   Seperti  Baginda  Nabi  Muhammad  Saw,  beliau   adalah  seseorang  yang  sangat  besar  KASIH   SAYANG  nya  kepada  seluruh  makhluk.  Seperti   dalam  kisah  Kijang  berikut.
11

Diriwayatkan  oleh  Imam  Abu  Nu`aim  dalam   kitabnya  "al-­‐Hilyah",  diceritakan  bahwa  seorang   lelaki  lalu  di  hadapan  Junjungan  s.a.w.  dengan   membawa  seekor  kijang  yang  telah   ditangkapnya.  Allah  yang  Maha  Berkuasa  telah   menjadikan  kijang  tersebut  apabila  melihat   Junjungan  s.a.w.  terus  berkata-­‐kata  dengan   baginda,  katanya:  "Wahai  Pesuruh  Allah,   sesungguhnya  aku  ada  beberapa  ekor  anak   yang  masih  menyusu,  dan  sekarang  ini  aku   sudah  ditangkap,  sedangkan  mereka  sedang   kelaparan.  Oleh  itu,  harap  perintahkan  orang  ini   melepaskan  aku  supaya  aku  dapat  pergi   menyusukan  anak-­‐anakku  itu,  dan  sesudah  itu   aku  akan  balik  semula  ke  mari."  Bersabda   Junjungan  s.a.w.:  "Bagaimana  halnya  kalau   engkau  tak  balik  ke  mari  lagi  ?"  Jawab  si  kijang:   "Kalau  aku  tidak  balik  ke  mari,  nanti  Allah  ta`ala   akan  melaknatkan  aku  sebagaimana  Dia   melaknat  orang  yang  tidak  mengucapkan   sholawat  kepadamu  apabila  disebut  namamu  di   sisinya."  

12

Lalu  Junjungan  s.a.w.  pun  bersabda  kepada   orang  yang  menangkap  kijang  itu:  "Lepaskanlah   kijang  ini  buat  sementara,  dan  aku  jadi  penjamin   baginya."  Kijang  itupun  dilepaskan,  dan   kemudian  ia  kembali  semula  ke  situ.  Melihat   mukjizat  ini,  maka  si  penangkap  kijang  tersebut   terus  membebaskan  kijang  itu  agar  ia  kembali   kepada  anak-­‐anaknya.   Maka  turunlah  Jibril  a.s.  seraya  berkata  kepada   Junjungan  s.a.w.:  "Wahai  Muhammad,  Allah   mengucapkan  salam  kepadamu  dan  Dia   berfirman:  "Demi  kemuliaanKu  dan   kehormatanKu,  sesungguhnya  aku  lebih   kasihankan  umat  Muhammad  daripada  kijang   itu  kasihankan  anak-­‐anaknya,  dan  Aku  akan   kembalikan  mereka  kepada  mu  sebagaimana   kembalinya  kijang  itu." Jadi  janganlah  kita  membenci  orang  yang  telah   membuat  luka  kepada  diri  kita.  Ucapkanlah   salam  perpisahan  kepadanya.  Yang  itu  juga   bermakna  salam  keselamatan  buat  diri  kita   sendiri.  Inilah  yang  dimaksud  Alloh  dalam   firman-­‐Nya...

13

24:61.  Tidak  ada  halangan  bagi  orang  buta,  tidak   (pula)  bagi  orang  pincang,  tidak  (pula)  bagi   orang  sakit,  dan  tidak  (pula)  bagi  dirimu  sendiri,   makan  (bersama-­‐sama  mereka)  di  rumah  kamu   sendiri  atau  di  rumah  bapak-­‐bapakmu,  di  rumah   ibu-­‐ibumu,  di  rumah  saudara-­‐saudaramu  yang   laki-­‐laki,  di  rumah  saudaramu  yang  perempuan,   di  rumah  saudara  bapakmu  yang  laki-­‐laki  di   rumah  saudara  bapakmu  yang  perempuan,  di   rumah  saudara  ibumu  yang  laki-­‐laki  di  rumah   saudara  ibumu  yang  perempuan,  di  rumah  yang   kamu  miliki  kuncinya  atau  di  rumah  kawan-­‐ kawanmu.  Tidak  ada  halangan  bagi  kamu  makan   bersama-­‐sama  mereka  atau  sendirian.  Maka   apabila  kamu  memasuki  (suatu  rumah  dari)   rumah-­‐rumah  (ini)  hendaklah  kamu  memberi   salam  kepada  (penghuninya  yang  berarti   memberi  salam)  kepada  dirimu  sendiri,  salam   yang  ditetapkan  dari  sisi  Allah,  yang  diberi  berkat   lagi  baik.  Demikianlah  Allah  menjelaskan  ayat-­‐ ayat  (Nya)  bagimu,  agar  kamu  memahaminya. Lalu  pergilah  kita  berlari  menuju  diri-­‐Nya,   sebagaimana  bersegeranya  Musa  menuju   kepada  Alloh,  agar  Alloh  ridho  kepada-­‐Nya,  dan   Alloh  memang  meridhoi  Musa  as...

14

20:83.  Mengapa  kamu  datang  lebih  cepat   daripada  kaummu,  hai  Musa? 20:84.  Berkata  Musa:  "Itulah  mereka  sedang   menyusuli  aku  dan  aku  bersegera  kepada-­‐Mu.  Ya   Tuhanku,  agar  supaya  Engkau  rida  (kepadaku)". Lalu  perhatikan  apa  yang  berikutnya  terjadi  saat   Musa  as  bertekad  untuk  menggapai  ridho-­‐Nya,   apakah  selesai  ujian  buatnya?  Tidak!  Alloh  ingin   agar  Musa  bertambah  dekat  kepada-­‐Nya,  maka   Alloh  uji  kembali  dirinya  lewat  kaumnya.  Dan   Musa  lulus. 20:85.  Allah  berfirman:  "Maka  sesungguhnya   kami  telah  menguji  kaummu  sesudah  kamu   tinggalkan,  dan  mereka  telah  disesatkan  oleh   Samiri. Nama  MUSA  diulang-­‐ulang  dalam  Al-­‐Qur’an   sebanyak  232  kali.  Apa  maksud  dari   pengulangan  berulang-­‐ulang  ini?

15

Jika  Presiden  SBY  menyukai  seseorang,   bukankah  orang  itu  yang  sering  dipanggil   namanya,  diajak  bicara  dan  diundang   menghadap  dirinya?  Lalu  bagaimana  jika  Alloh   mencintai  seseorang?   SAMA! 6:105.  Demikianlah  kami  mengulang-­‐ulangi  ayat-­‐ ayat  Kami  supaya  (orang-­‐orang  yang  beriman   mendapat  petunjuk)  dan  yang  mengakibatkan   orang-­‐orang  musyrik  mengatakan:  "Kamu  telah   mempelajari  ayat-­‐ayat  itu  (dari  Ahli  Kitab)",  dan   supaya  Kami  menjelaskan  Al  Qur'an  itu  kepada   orang-­‐orang  yang  mengetahui. Baginda  Nabi  Muhammad  Rasulullah  Saw   dengan  rendah  hati  menganggap  dirinya  lebih   baik  daripada  Musa  as. ،"#$%&'‫((>  =<;7*:9  875  #*65  ؛  32ن  ا'1$س  +ُ.-&*ن  +*م  ا‬   ?3     ،‫ش‬A-'‫"  ا‬BC$&D  $EF$D  56*#  GHI3  ،J%<ُ+  K#  ‫*ن  أول‬OI3 ))‫*ر؟‬R'‫.-&"  ا‬D  ‫*زي‬H  ‫79؟  أم‬UV  ‫3$ق‬I3  J-X‫أدري  أ‬

16

"Janganlah  kalian  melebihkan/mengunggulkan   diriku  di  atas  Nabi  Musa  'alaihissalam,  karena   para  manusia  akan  pingsan  pada  hari  Kiamat   kelak,  dan  aku  adalah  orang  yang  pertama  kali   sadarkan  diri.  Lalu  tiba-­‐tiba  aku  mendapati  Musa   sedang  berpegang  pada  salah  satu  tiang  Arsy,   dan  aku  tidak  tahu  apakah  dia  sadarkan  diri   sebelum  aku  ataukah  dia  sudah  diberi  balasan   dengan  pingsan  ketika  berada  di  gunung   Thur."  [HR.  Bukhari-­‐Muslim] 19:51.  Dan  ceritakanlah  (hai  Muhammad  kepada   mereka),  kisah  Musa  di  dalam  Al  Kitab  (Al  Qur'an)   ini.  Sesungguhnya  ia  adalah  seorang  yang  dipilih   dan  seorang  rasul  dan  nabi. 19:52.  Dan  Kami  telah  memanggilnya  dari  sebelah   kanan  gunung  Thur  dan  Kami  telah   mendekatkannya  kepada  Kami  di  waktu  dia   munajat  (kepada  Kami). 19:53.  Dan  Kami  telah  menganugerahkan   kepadanya  sebagian  rahmat  Kami,  yaitu   saudaranya,  Harun  menjadi  seorang  nabi.

17

Tidakkah  ada  sedikitpun  kerinduan  dalam  hati   kita,  walau  sebesar  debu,  untuk  dipilih  oleh-­‐ Nya?  Didekatkan  kepada-­‐Nya?  Dan   dianugerahkan  rahmat  oleh-­‐Nya? Tunggu  apalagi!!  Lemparkan  saja  orang  yang   membuat  hatimu  remuk  terluka.  Dan  ucapkan   SALAM  PERPISAHAN  kepadanya. Wassalamu’alaikum  warohmatullohi   wabarakatuh

18

2

MENGAPA  MESTI   TA’AWUDZ?
A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim Salah  satu  saran  saya  buat  Anda  dikala   menanyakan  kepada  Alloh  tentang  ‘IDENTITAS   DIRI’  calon  Anda  adalah  TA’AWUDZ,  tentu  ada   pertanyaan  MENGAPA?  Itulah  tema  kita  kali  ini. MENGAPA  KITA  MESTI  TA’AWUDZ  MILYARAN   KALI? Semuanya  bermula  dari  3  kata  kunci  : KESOMBONGAN KEDENGKIAN DENDAM   TIGA  HAL  ITU  ADALAH  SYARAT  MUTLAK   SEBUAH  PEPERANGAN,  PERMUSUHAN,   PERSELISIHAN  
19

Tiga  kata  kunci  itu  terangkum  dalam  kisah  Iblis   dan  Adam. A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonirrojim 38:71.  (Ingatlah)  ketika  Tuhanmu  berfirman   kepada  malaikat:  "Sesungguhnya  Aku  akan   menciptakan  manusia  dari  tanah". 38:72.  Maka  apabila  telah  Kusempurnakan   kejadiannya  dan  Kutiupkan  kepadanya  roh   (ciptaan)  Ku;  maka  hendaklah  kamu  tersungkur   dengan  bersujud  kepadanya". 38:73.  Lalu  seluruh  malaikat  itu  bersujud   semuanya. KESOMBONGAN   A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonirrojim   38:74.  kecuali  iblis;  dia  menyombongkan  diri  dan   adalah  dia  termasuk  orang-­‐orang  yang  kafir. 38:75.  Allah  berfirman:  "Hai  iblis,  apakah  yang   menghalangi  kamu  sujud  kepada  yang  telah  Ku-­‐ ciptakan  dengan  kedua  tangan-­‐Ku.  Apakah  kamu   menyombongkan  diri  ataukah  kamu  (merasa)   termasuk  orang-­‐orang  yang  (lebih)  tinggi?". KEDENGKIAN A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonirrojim
20

38:76.  Iblis  berkata:  "Aku  lebih  baik  daripadanya,   karena  Engkau  ciptakan  aku  dari  api,  sedangkan   dia  Engkau  ciptakan  dari  tanah". 38:77.  Allah  berfirman:  "Maka  keluarlah  kamu   dari  surga;  sesungguhnya  kamu  adalah  orang   yang  terkutuk, 38:78.  sesungguhnya  kutukan-­‐Ku  tetap  atasmu   sampai  hari  pembalasan". DENDAM A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonirrojim   38:79.  Iblis  berkata:  "Ya  Tuhanku,  beri  tangguhlah   aku  sampai  hari  mereka  dibangkitkan". 38:80.  Allah  berfirman:  "Sesungguhnya  kamu   termasuk  orang-­‐orang  yang  diberi  tangguh, 38:81.  sampai  kepada  hari  yang  telah  ditentukan   waktunya  (hari  kiamat)". 38:82.  Iblis  menjawab:  "Demi  kekuasaan  Engkau   aku  akan  menyesatkan  mereka  semuanya, PENGECUALIAN  YANG  SELAMAT  DARI   PENYESATAN  IBLIS A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonirrojim  
21

38:83.  kecuali  hamba-­‐hamba-­‐Mu  yang  mukhlis  di   antara  mereka. 38:84.  Allah  berfirman:  "Maka  yang  benar  (adalah   sumpah-­‐Ku)  dan  hanya  kebenaran  itulah  yang  Ku-­‐ katakan". 38:85.  Sesungguhnya  Aku  pasti  akan  memenuhi   neraka  Jahanam  dengan  jenis  kamu  dan  dengan   orang-­‐orang  yang  mengikuti  kamu  di  antara   mereka  kesemuanya. Kita  kemudian  mengetahui  bahwa  kedua  orang   tua  kita  tergoda  oleh  ‘RAYUAN  MANIS’  Iblis. A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonirrojim 7:27.  Hai  anak  Adam,  janganlah  sekali-­‐kali  kamu   dapat  ditipu  oleh  setan  sebagaimana  ia  telah   mengeluarkan  kedua  ibu  bapamu  dari  surga,  ia   menanggalkan  dari  keduanya  pakaiannya  untuk   memperlihatkan  kepada  keduanya  'auratnya.     Sesungguhnya  ia  dan  pengikut-­‐pengikutnya   melihat  kamu  dari  suatu  tempat  yang  kamu  tidak   bisa  melihat  mereka.  Sesungguhnya  Kami  telah   menjadikan  setan-­‐setan  itu  pemimpin-­‐pemimpin   bagi  orang-­‐orang  yang  tidak  beriman.

22

Itulah  sebabnya  Alloh  menyuruh  kita  untuk   memperbanyak  TA’AWUDZ  agar  jangan  sampai   kita  terjatuh  ke  lembah  yang  hina.   A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonirrojim 41:36.  Dan  jika  setan  mengganggumu  dengan   suatu  gangguan,  maka  mohonlah  perlindungan   kepada  Allah.    Sesungguhnya  Dia-­‐lah  Yang  Maha   Mendengar  lagi  Maha  Mengetahui. A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonirrojim 23:97.  Dan  katakanlah:  "Ya  Tuhanku  aku   berlindung  kepada  Engkau  dari  bisikan-­‐bisikan   setan. 23:98.  Dan  aku  berlindung  (pula)  kepada  Engkau   ya  Tuhanku,  dari  kedatangan  mereka  kepadaku." Bahkan  saat  kita  membaca  al-­‐Qur’an  pun  Iblis   bisa  ikut  masuk,  jika  kita  tidak  ta’awudz A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonirrojim   16:98.  Apabila  kamu  membaca  Al  Qur'an,   hendaklah  kamu  meminta  perlindungan  kepada   Allah  dari  setan  yang  terkutuk.

23

16:99.  Sesungguhnya  setan  ini  tidak  ada   kekuasaannya  atas  orang-­‐orang  yang  beriman   dan  bertawakal  kepada  Tuhannya. A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonirrojim 7:200.  Dan  jika  kamu  ditimpa  sesuatu  godaan   setan,  maka  berlindunglah  kepada  Allah.   Sesungguhnya  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha   Mengetahui. 7:201.  Sesungguhnya  orang-­‐orang  yang  bertakwa   bila  mereka  ditimpa  was-­‐was  dari  setan,  mereka   ingat  kepada  Allah,  maka  ketika  itu  juga  mereka   melihat  kesalahan-­‐kesalahannya. 7:202.  Dan  teman-­‐teman  mereka  (orang-­‐orang   kafir  dan  fasik)  membantu  setan-­‐setan  dalam   menyesatkan  dan  mereka  tidak  henti-­‐hentinya   (menyesatkan). Jika  kesombongan,  kedengkian,  ataupun   dendam  menghinggapi  satu  saja  dalam  diri  kita,   jangankan  3,  1  saja,  maka  disitulah  Iblis  masuk   ke  dalam  jiwa  kita  dan  mengalir  bersama  aliran   darah. Anda  disebut  Sombong,  jika  tidak   membutuhkan  Tuhan  untuk  urusan  jodoh

24

Anda  disebut  Dengki,  jika  melihat  orang  lain   bahagia  dengan  pasangannya,  sementara  Anda   belum  menemukan  itu Anda  disebut  Dendam,  jika  melihat  mantan   calon  Anda  sudah  menikah,  dan  Anda  belum   juga. DISITULAH  IBLIS  MENYUSUP Jika  saat  Anda  memilih  calon  pendamping   hidup,  tidak  mengawalinya  dengan  TA’AWUDZ,   maka  peluang  IBLIS  untuk  ikut  ‘TERLIBAT’  dan   ‘NIMBRUNG’  dalam  keputusan  Anda  punya   potensi  99,999999....9999%.  Dan  itu  berarti   HAWA  NAFSU  lah  yang  paling  banyak  ikut   masuk  dalam  keputusan  Anda  tersebut.   Saat  HAWA  NAFSU  ikut  serta  dalam  keputusan   Anda,  maka  jangan  salahkan  siapapun  jika  di   kemudian  hari  Anda  menyesal  dengan  pilihan   Anda,  salahkan  saja  diri  Anda  sendiri. Bagi  yang  sudah  terlanjur,  saya  hanya  punya   satu  saran.   CHANGE!!!   BERUBAH!!!
25

Saya  tak  punya  jawaban  lain,  hanya  itu,  karena   saya  tidak  ingin  melihat  Anda  kecewa,  ataupun   terpuruk  di  kemudian  hari.   RENUNGKAN  INI  BAIK-­‐BAIK.   KARENA  IBLIS  TAK  PERNAH  RIDHO,  HINGGA   ANDA  MENGIKUTINYA.... DAN  SAYA  TAK  INGIN  MELIHAT  ANDA   MENDENGARKAN  PIDATONYA  DI  PINGGIR   JURANG  NERAKA.... A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonirrojim     14:22.  Dan  berkatalah  syaitan  tatkala  perkara   (hisab)  telah  diselesaikan:  "Sesungguhnya  Allah   telah  menjanjikan  kepadamu  janji  yang  benar,   dan  aku  pun  telah  menjanjikan  kepadamu  tetapi   aku  menyalahinya.    Sekali-­‐kali  tidak  ada   kekuasaan  bagiku  terhadapmu,  melainkan   (sekedar)  aku  menyeru  kamu  lalu  kamu   mematuhi  seruanku,  oleh  sebab  itu  janganlah   kamu  mencerca  aku,  akan  tetapi  cercalah  dirimu   sendiri.    Aku  sekali-­‐kali  tidak  dapat  menolongmu   dan  kamu  pun  sekali-­‐kali  tidak  dapat   menolongku.  Sesungguhnya  aku  tidak   membenarkan  perbuatanmu  mempersekutukan  
26

aku  (dengan  Allah)  sejak  dahulu".  Sesungguhnya   orang-­‐orang  yang  lalim  itu  mendapat  siksaan   yang  pedih. KESEMPATAN  UNTUK  BERUBAH  TETAP  ADA SEMUANYA  TERGANTUNG  ANDA... MAU   ATAU   TIDAK MAU  BERARTI  SELAMAT TIDAK  MAU  RESIKO  TANGGUNG  SENDIRI  YA....

27

3

SEKALI  LAGI  TENTANG   TA’AWUDZ
Kamu  koq  sampai  sekarang  nggak  punya   cowok? Lihat  teman2  mu  rata2  sudah  punya  semua. Padahal  wajahmu  kan  cantik  seperti  Sandra   Dewi Lihat  temanmu,   Mereka  terlihat  bahagia  dengan  pasangannya Mereka  sangat  serasi Bagaikan  Cinderella  dan  Sang  Pangeran Setiap  hari  mereka  jalan  berdua Dengan  motor  cowoknya  yang  keren  abis Cowoknya  ganteng  lho Kayaknya  mereka  pasangan  paling  bahagia  deh Usiamu  kan  sudah  17  tahun
28

Malu  dong  belum  punya  pasangan Nanti  kamu  jadi  perawan  tua  lho  kayak   tetangga  sebelah Banyak  cowok  yang  mendekatimu  dan  selalu   kamu  tolak Kamu  sebenarnya  mau  memilih  siapa? *  * Kira-­‐kira  kalo  setiap  hari  di-­‐BOM  BARDIR  oleh   statement  seperti  itu,  di-­‐panas-­‐panasin  oleh   orang  banyak,  khususnya  teman-­‐teman,  di   komen-­‐komen  di  FB,  apa  yang  bakal  terjadi   dengan  dirimu? Yang  pertama  MUNCUL  adalah  DENDAM.... Awas!  Kalo  aku  bertemu  cowok  favoritku,  aku   akan  katakan  kepada  dunia.  Ini  lho  cowok  gue!!!   Lihat!!  Ganteng  kan!!! MUNCUL  lah  yang  KEDUA  ....  SOMBONG.... Namun  jangan  LUPA...sebelum  DENDAM  dan   SOMBONG  muncul,  ada  pengantar  sebelum  ia   lahir,  yakni  DENGKI.....

29

Kita  Iri...Dengki  saat  melihat  orang  lain  sudah   punya  pasangan  dan  kita  tak  kunjung   menemukannya... Kita  Iri...dan  Dengki  saat  melihat  orang  lain  bisa   makan  berdua  dengan  pasangannya,  ada  yang   ‘apel’  saat  malam  minggu-­‐an,  dan  kita?  Tidak   ada  sama  sekali! Dan  saat  kita  menemukan  pasangan  itu,  ada   KEBAHAGIAAN  yang  LUAR  BIASA  dalam  diri   kita.  Karena  berhasil  sejajar  dengan  teman-­‐ teman  yang  sudah  punya.....   Hoalah.... HAMBA  katakan  kepada  mereka  yang  memilih   jalan  tersebut!! WELCOME  TO  THE  EVIL  KINGDOM..... Selamat  Datang  Iblis,  kedatanganmu  kami   sambut!!! Selamat  menapaktilasi  perjalanan  Iblis!

30

IBLIS  MELAKUKAN  KESOMBONGAN...MIRIP   SEPERTI  ANDA   A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonirrojim   38:74.  kecuali  iblis;  dia  menyombongkan  diri  dan   adalah  dia  termasuk  orang-­‐orang  yang  kafir. 38:75.  Allah  berfirman:  "Hai  iblis,  apakah  yang   menghalangi  kamu  sujud  kepada  yang  telah  Ku-­‐ ciptakan  dengan  kedua  tangan-­‐Ku.  Apakah  kamu   menyombongkan  diri  ataukah  kamu  (merasa)   termasuk  orang-­‐orang  yang  (lebih)  tinggi?". IBLIS  MELAKUKAN  KEDENGKIAN....NGGAK   JAUH  BEDA  DARI  ANDA A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonirrojim 38:76.  Iblis  berkata:  "Aku  lebih  baik  daripadanya,   karena  Engkau  ciptakan  aku  dari  api,  sedangkan   dia  Engkau  ciptakan  dari  tanah". 38:77.  Allah  berfirman:  "Maka  keluarlah  kamu   dari  surga;  sesungguhnya  kamu  adalah  orang   yang  terkutuk, 38:78.  sesungguhnya  kutukan-­‐Ku  tetap  atasmu   sampai  hari  pembalasan". IBLIS  MELAMPIASKAN  DENDAMNYA  DAN  DIA   MEMENUHINYA....ITU  JUGA  ANDA  LAKUKAN A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonirrojim  
31

38:79.  Iblis  berkata:  "Ya  Tuhanku,  beri  tangguhlah   aku  sampai  hari  mereka  dibangkitkan". 38:80.  Allah  berfirman:  "Sesungguhnya  kamu   termasuk  orang-­‐orang  yang  diberi  tangguh, 38:81.  sampai  kepada  hari  yang  telah  ditentukan   waktunya  (hari  kiamat)". 38:82.  Iblis  menjawab:  "Demi  kekuasaan  Engkau   aku  akan  menyesatkan  mereka  semuanya, Lalu  Iblis  memainkan  lagu-­‐lagu  CINTA  melalui   para  PUJANGGA  CINTA A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim 26:221.  Apakah  akan  Aku  beritakan  kepadamu,   kepada  siapa  setan-­‐setan  itu  turun? 26:222.  Mereka  turun  kepada  tiap-­‐tiap  pendusta   lagi  yang  banyak  dosa, 26:223.  mereka  menghadapkan  pendengaran   (kepada  setan)  itu,  dan  kebanyakan  mereka   adalah  orang-­‐orang  pendusta. 26:224.  Dan  penyair-­‐penyair  itu  diikuti  oleh  orang-­‐ orang  yang  sesat. 26:225.  Tidakkah  kamu  melihat  bahwasanya   mereka  mengembara  di  tiap-­‐tiap  lembah, 26:226.  dan  bahwasanya  mereka  suka   mengatakan  apa  yang  mereka  sendiri  tidak   mengerjakan  (nya)?
32

Semakin  terjatuhlah  Anda  DALAM  ILUSI,   KHAYALAN-­‐KHAYALAN....  Alangkah  mudahnya   Iblis  mempermainkan  KHAYALAN  Anda...   bersama  impian-­‐impian  yang  ikut  menemani   hari-­‐hari  Anda.... Saat  1-­‐3  bulan  berjalan,  LAGU  yang  sering   terdengar  adalah  ‘KASMARAN’,  JATUH  CINTA,   ‘TAK  SANGGUP  JAUH  DARIMU’.... Lalu  setelah  4-­‐7  bulan....  LAGU  pun  berganti.... Apalagi  saat  pasangannya  di  Amerika  dan  dia  di   Kutub  Selatan.... Lagu  pun  berganti  menjadi  ‘SENDIRI  LAGI’,   ‘PUTUS  SAJA’,  ‘AKU  BENCI  KAMU’ Masih  syukur  lagunya  begitu.... Kalo  sampai  HAMIL?  Lalu  ABORSI...?   Na’udzubillahi  min  dzalik!!! Masih  syukur  waktu  ABORSI  nggak  MATI.  Kalo   Mati?  Na’udzubillahi  min  dzalik!!! Mudah-­‐mudahan  Alloh  membukakan  hati   mereka....

33

Sekali  lagi  hamba  katakan  kepada  mereka... Jangan  merasa  sombong,   Jangan  pernah  tidak  melibatkan  Tuhanmu   dalam  urusan  ini Jangan  ikuti  kata  hati....  waspadalah,  jika   engkau  tidak  TA’AWUDZ  bermilyar2  kali,  KATA   HATI-­‐MU  dapat  DISUSUPI  oleh  IBLIS...  dan   peluangnya  besar  sekali!!!  99,9999...999%! Disitulah  pentingnya  TA’AWUDZ  dan  SEDEKAH   sebelum  bertanya  kepada  ALLOH  tentang   IDENTITAS  dirinya... Insya  Allah  saya  akan  paparkan  kenapa  mesti   SEDEKAH  sebelum  bertanya...  

34

4

CINTA  ITU  ESPECIALLY   UNTUK  ALLOH  DAN  RASUL   SAJA
Aku  mencintai-­‐Mu Sebagaimana  bulan  mencintai  malam Sebagaimana  matahari  mencintai  siang Sebagaimana  garam  mencintai  laut Sebagaimana  tawar  mencintai  sungai Sebagaimana  kehidupan  mencintai  kematian Sebagaimana  mata  mencintai  penglihatan Sebagaimana  telinga  mencintai  pendengaran Sebagaimana  hati  mencintai  yang  dirasakan Saat  manusia  mencari  cinta  manusia Mereka  kecewa  saat  menemukan  yang  dicintai Tak  sesuai  harapannya Lalu  mereka  mencari  manusia  lain Namun  mereka  kecewa  untuk  kedua  kalinya
35

Lalu  mereka  mencari  yang  dicintai  untuk  ketiga   kalinya Dan  mereka  tak  kunjung  menemukannya Lalu  ia  menemukan  cinta  Tuhannya Tak  pernah  berubah  sejak  dahulu Tuhan  menunggunya  di  pintu  Syurga Di  belakangnya  ada  taman  dan  istana  Abadi Berisikan  anak-­‐anak  yang  tertawa  tak  kenal  letih Dalam  naungan  yang  tiada  putus-­‐putusnya Dan  air  terjun  yang  tiada  kenal  jemu  mengalir Dan  gelas-­‐gelas  penuh  berisi  madu  dan  susu Tuhan  mereka  berkata Salam....salam....salam... Sejahteralah....sejahteralah....sejahteralah.... Lalu  matanya  dipalingkan  ke  kiri Sekumpulan  manusia  terbaring  diatas  bantal-­‐ bantal  empuk Permadani  yang  tebal  dan  berbulu  halus Dikelilingi  pelayan  yang  cantik  penuh  senyum Dan  nyanyian  bidadari  yang  tak  pernah  berhenti Keindahannya  suaranya  memanjakan  telinga Tak  pernah  ada  suara  seindah  ini  sebelumnya Lalu   Seseorang  yang  tak  asing  menyapanya “Rajaku....” Sejak  kapan  aku  menjadi  Raja....  fikirku
36

“Rajaku......” Aku  sepertinya  mengenal  suara  ini.... “Lalu  aku  menoleh  kepada  sumber  suara...” Subhanalloh.... Aku  tak  pernah  melihat  wajah  secantik  ini  di   dunia Wajah  yang  kecantikannya  70  kali  lebih  cantik   daripada  di  dunia Karena  amal  sholeh  yang  dia  kerjakan  di  dunia   dahulu... Nabi  pernah  ditanya  para  sahabat Manakah  yang  lebih  utama  Ya  Baginda Istri  kah  atau  bidadari  di  Syurga? Beliau  mengatakan Tentu  saja  istri  kalian  yang  lebih  utama Keutamaannya  karena  sholatnya,  puasanya,   sedekahnya,  karena  amal  sholehnya.... Aku  katakan  kepadanya “Ratuku....”   “Siapa  yang  mendandanimu  seindah  ini?” Siapa  lagi,  hanya  Dia  yang  dapat  mendandaniku   seindah  ini Inilah  balasan  cinta  kita  berdua  kepada-­‐Nya Kita  saling  mencintai  karena-­‐Nya Lalu  Dia  amugerahkan  Kasih  Sayang  kepada  kita Sehingga  kita  saling  ber-­‐Kasih  Sayang  di  dunia
37

Namun  cinta  kita,  hanyalah  milik-­‐Nya Tak  boleh  dibelah  dan  dibagi  kepada  makhluk-­‐ Nya Cukuplah  kita  bersikap  penuh  Kasih  Sayang   kepada  makhluk-­‐Nya Lalu  Sang  Ratu  merubah  pakaiannya  dalam   sekejap  mata,  setiap  saat  kapan  saja  dia  mau Potongan  Rambut Model  Pakaian Hiasan  di  wajahnya Rambutnya Semuanya  dapat  dia  rubah Sekehendak  hatinya Hanya  dalam  hitungan  detik  semata-­‐mata Lalu  seluruh  penghuni  kerajaan  berkumpul,   bersama  anak-­‐anaknya  dan  keturunannya  yang   sholeh Menyaksikan  Pernikahan  Raja  dan  Ratu   Dalam  Pesta  Pernikahan  yang  tak  pernah   terbayangkan  mewahnya Megah  dan  Glamour-­‐nya Alloh  langsung  yang  menikahkan  sang  Raja  dan   sang  Ratu... Pernikahan  yang  diikat  dengan  Taqwa  di  Dunia Ditaburi  Kasih  Sayang  kepada  pasangannya Dihiasi  cinta  karena-­‐Nya  semata
38

Kini  bertemu  dalam  naungan  ridho-­‐Nya Di  taman  yang  tak  kenal  kesedihan  di  dalamnya Tak  ada  lagi  kesusahan Tiada  lagi  duka  cita.... Yang  ada  hanya  lah  mimbar  cahaya  diatas   cahaya Lalu  Matahari  dan  Bulan  mengucapkan  selamat   atas  pernikahannya Dan  siangpun  beranjak,  menuju   peristirahatannya Dan  malampun  menjelang,  dan  pesta  belum  lagi   usai,  dalam  hiruk  pikuk  kegembiraan,   Kesenangan  dan   Ridho  Tuhannya....

39

5

AKIBAT  MENCINTAI   MANUSIA
A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim 2:165.  Dan  di  antara  manusia  ada  orang-­‐orang   yang  menyembah  tandingan-­‐tandingan  selain   Allah;  mereka  mencintainya  sebagaimana  mereka   mencintai  Allah.  Adapun  orang-­‐orang  yang   beriman  sangat  cinta  kepada  Allah.  Dan  jika   seandainya  orang-­‐orang  yang  berbuat  lalim  itu   mengetahui  ketika  mereka  melihat  siksa  (pada   hari  kiamat),  bahwa  kekuatan  itu  kepunyaan   Allah  semuanya  dan  bahwa  Allah  amat  berat   siksaan-­‐Nya  (niscaya  mereka  menyesal). Ini  kisah  nyata.

40

Sepasang  muda  mudi  yang  bunuh  diri,   melompat  ke  rel  kereta  api,  dengan  alasan,  ibu   dan  bapaknya  tidak  menyetujui  hubungan   mereka. Ini  kisah  nyata Sepasang  muda  mudi  minum  Baygon,  setelah   mengetahui  bahwa  ibu  bapaknya  tidak  setuju   dengan  hubungan  anaknya  dengan  seorang   lelaki. Akibat  salah  memilih  CINTA Inilah  yang  kemudian  terjadi Saat  nasi  sudah  menjadi  bubur Barulah  menyesal  sejadi-­‐jadinya Namun  kita  selalu  bersyukur Masih  ada  anak-­‐anak  kita  yang  tidak  salah   dalam  memilih  CINTA CINTA  mereka  masih  kepada  ALLOH  dan   RASUL-­‐NYA Sementara  kepada  MANUSIA  mereka  tebarkan   rasa  KASIH  SAYANG

41

Walaupun  gelombang  Tsunami  menerpa   mereka... Mereka  tetap  bertahan  dan  bertahan Sekalipun  badai  kian  ganas  menerpa Tak  kenal  ampun  dan  maaf Namun  mereka  tetap  istiqomah *  *  * Sekilas  terbayang  75  orang  manusia-­‐manusia   pilihan  yang  bersumpah  setia  sampai  mati  di   hadapan  Rasulullah  Saw “Di  lembah  itulah  kami  berkumpul  menunggu   Rasulullah  saw  sampai  beliau  datang  bersama   pamannya,  Abbas  bin  Abdul  Muththalib.  Orang-­‐ orang  pun  lantas  berkata,  “Ambillah  dari  kami   apa  saja  yang  kamu  suka  untuk  dirimu  dan   Rabb-­‐mu.“  Kemudian  Rasulullah  saw  berbicara   dan  membacakan  al-­‐Quran.  Beliau  mengajak   supaya  mengimani  Allah  dan  memberikan   dorongan  kepada  Islam,  kemudian  bersabda  : “Aku  baiat  kamu  untuk  membelaku,   sebagaimana  kamu  membela  istri-­‐istri  dan  anak-­‐ anakmu.“ Kemudian  Barra’  bin  Ma’rur  menjabat  tangan   Rasululalh  saw  seraya  mengucapkan,  
42

“Ya,  demi  Allah  yang  telah  mengutusmu   sebagai  nabi  dengan  membawa  kebenaran,   kami  berjanji  akan  membelamu  sebagaimana   kami  membela  diri  kami  sendiri.   Baiatlah  kami  wahai  Rasululalh  saw.  Demi  Allah,   kami  adalah  orang-­‐orang  yang  ahli  perang  dan   senjata  secara  turun-­‐temurun.“ *  *  *   Kecil  terasa  jiwa  ini,  dihadapan  manusia-­‐ manusia  pilihan  tadi,  yang  teramat  dalam  CINTA   nya  kepada  ALLOH  dan  RASUL  serta  BERJUANG   DI  JALAN  NYA... Lalu  dimanakah  kita  yang  sepanjang  hari   mengaku  mencintai  Alloh  dan  Rasul-­‐Nya??? Masihkah  kita  menempatkan  CINTA  bukan  pada   tempatnya?   Mestikah  ALLOH  dan  RASUL-­‐NYA  tersingkir   perlahan-­‐lahan  dari  DADA  kita,  dan   TERGANTIKAN  oleh  si  A,  si  B,  artis  A,  artis  B,   bintang  film  A  dan  bintang  film  B...

43

6

POHON  MENANGIS   KARENA  CINTA  KEPADA   RASULULLAH  SAW
Tulisan  ini  diambil  dari  blog  seorang  sahabat   Alhamdulillah  baru2  ini  telah  berlangsung  forum   sempena  maulidur  Rasul  di  dewan  mara  Alex.   Setelah  berforum,  sy  telah  diberi  peluang  untuk   muhasabah  cinta  rasul  dan  ramai  menangis  dan   terkesan  dengan  muhasabah  ini.   Saya  rasa   cerita  yg  paling  memberi  kesan  kepada  sy   sendiri  dan  yang  lain  adalah  kisah  raungan   sebatang  pokok  kepada  Rasul.  Jadi  sy   meletakkan  kisah  itu  dan  2  kisah  yang  lain  dalam   artikel  blog  kali  ini.  Mudah2an  bertambah  cinta   kepada  Rasul.  Mudah2an  program  muhasabah   cinta  rasul  tidak  diadakan  sempena  maulid   sahaja.  moga  ia  diteruskan  masa  ke  semasa  
44

untuk  mendidik  hati  kita  yg  banyak  karat  dosa.   Tahniah  dan  terima  kasih  adik2  medik  alex  yang   menganjurkannya. KEIMANAN  POKOK Ibnu  Umar  ra  berkata: Kami  bermusafir  bersama  Rasulullah  saw,  tiba-­‐ tiba  seorang  Arab  Badawi  menghampiri  kami.   Nabi  saw  bertanya: “Kamu  hendak  kemana?” Lelaki  Badawi  menjawab: “  Aku  hendak  berjumpa  dengan  ahli  keluarga   ku.” Nabi  saw  bertanya  lagi: “Kamu  hendak  kebaikan?” Lelaki  tadi  menjawab: “Apa  dia?” Nabi  saw  menjawab:
45

‫ه‬GU8  ‫ا‬GB[#  ‫+]  '\  وأن‬A^  >  ‫ه‬G_‫  أن  >  إ'\  إ>  ا`  و‬GbE=   \'*6‫ور‬ “Kamu  bersaksi  tiada  tuhan  melainkan  Allah   yang  esa  dan  tiada  sekutu  bagiNya.   Sesungguhnya  Muhammad  hambaNya  dan   pesuruhNya.” Lelaki  tadi  bertanya: “Siapa  yang  menyaksikan  kebenaran  apa  yang   kamu  katakan?” Nabi  saw  menjawab: ‫ة‬ABd'‫ة  ا‬AeE'‫ه  ا‬fg “Pohon  Samurah  (sejenis  pokok  )  ini.” Pokok  itu  berada  di  persisiran  lembah.  Lalu  ia   begerak  menyeret  tanah  sehinggalah  ia  berada   di  hadapan  Nabi  saw.  Nabi  saw  pun   memintanya  penyaksian  terhadap  kalimah   tauhid  sebanyak  3  kali.  Pokok  itu  pun   melakukan  seperti  yang  diminta  Nabi  saw.   Kemudia  dia  kembali  ke  tempat  asalnya.

46

HR.  Darimi,  Ibnu  Hibban,  Abu  Ya’la  dan  Thabrani   dengan  sanad  yang  sahih. KEPATUHAN  POKOK Jabir  ra  menceritakan: Suatu  hari  Rasulullah  saw  hendak  membuang   air  dan  tidak  ada  tempat  untuk  melindungi  dari   pandangan  manusia.  Tiba-­‐tiba  baginda  perasan   terdapat  dua  pokok  di  persisiran  lembah.  Nabi   saw  pun  pergi  kearah  salah  satu  pohon  itu  dan   memegang  dahannya.  Nabi  saw  berkata: `‫2ذن  ا‬D  978  ‫ا:&$دي‬ “Hendaklah  kami  patuh  kepadaku  dengan  izin   Allah.” Lalu  pohon  itu  patuh  kepada  Nabi  saw  seperti   mana  unta  yang  dicucuk  hidung  patuh  kepada   tuannya.  Nabi  juga  melakukan  perkara  yang   sama  dengan  pohon  yang  kedua.  Nabi  saw  pun   berkata  kepada  keduanya: `‫2ذن  ا‬D  978  $Bij'‫ا‬

47

“Hendaklah  kami  bercamtum  dengan  izin   Allah.” Lalu  keduanya  pun  bercamtum. Hadis  Sahih  riwayat  Muslim. KERINDUAN  POKOK Hadis  daripada  Anaz  bin  Malik  ra: “  Sesungguhnya  Nabi  saw  berdiri  pada  hari   Jumaat  menyandarkan  belakangnya  kepada   tunggul  pohon  kurma  di  Masjid  Nabi.  Nabi  saw   berkhutbah  kepada  manusia.  Selepas  itu,   seorang  lelaki  berasal  dari  Rum  berkata  “   Adakah  kamu  hendak  aku  buatkan  mimbar  yang   boleh  kamu  duduk  disitu  dan  ianya   sempumpama  kamu  berdiri?” Lalu  lelaki  itu  membuat  mimbar  yang  ada  dua   anak  tangga  dan  duduk  ditingkat  yang  ketiga.   Apabila  Nabi  saw  duduk  di  atas  mimbar,  pokok   menguak  seperti  lembu  menguak  sehingga   bergema  masjid.  Suara  ini  kerana  sedih   Rasulullah  saw  meninggalkannya.  Lalu   Rasulullah  saw  turun  mimbar  dan  memeluknya   dalam  keadaan  pokok  itu  menguak.  Ia  pun  diam  
48

setelah  dipeluk  oleh  Nabi  saw.  Kemudian  Nabi   saw  bersabda: ‫  +*م‬   5'‫ا  إ‬fkg  ‫$  زال‬l  \#mj'‫  أ‬n'*'  ‫ه‬G%D  GB[#  o<:  ‫ي‬f'‫أ#$  وا‬ `‫:$  875  ر6*ل  ا‬m_  "#$%&'‫ا‬ “Demi  tuhan  yang  mana  diri  Muhammad  berada   dalam  kekuasaannya,  kalau  aku  tidak   mendakapnya,  nescaya  ia  akan  berbunyi   sebegini  sehinggalah  hari  kiamat.  Ini  kerana   kesedihannya  terhadap  Rasulullah  saw.” Hadis  riwayat  Bukhari  –  sahih Hasan  al-­‐Basri  akan  menangis  setiap  kali   meriwayatkan  hadis  ini.  Beliau  berkata: “Kayu  merengek  kepada  Rasulullah  saw  kerana   rindukan  Rasulullah  saw  kerana  kedudukan   baginda.  Kamu  lebih  patut  merindui  untuk   bertemu  Rasulullah  saw.” KITA  TIDAK  LAYAK  DIGELAR  PECINTA  RASUL   SEDANGKAN  TIDAK  MAMPU  MENANGIS   KERANA  MERINDUI  RASUL.  TIDAK  MENANGIS   KERANA  TIDAK  MEMAHAMI  AJARAN  RASUL.   TIDAK  MENANGIS  KERANA  TIDAK   MENGAMALKAN  DAN  MEMPERJUANGKAN  
49

AJARANNYA.  TIDAK  MENANGIS  KERANA  TIDAK   BERBUAT  APA2  SEMASA  RASUL  DIHINA. Kesimpulan:  Hendaklah  kita  menangis   sepertimana  baginda  menangis  mengingati  kita.   Dalam  hadis  sahih  Muslim,  Nabi  saw  berkata: “Ummatku,  Ummatku.”  Sehingga  menangis   (kerana  mengenang  nasib  umatnya) Lalu  Allah  mengutuskan  Jibril  untuk  memujuk   Nabi  saw.  Allah  berkata: ‫ك‬qd:  >‫]  و‬j#‫%]  39  أ‬rA16  $:‫إ‬ “Sesungguhnya  Kami  meredaimu  hai   Muhammad  terhadap  umatmu  dan  tidak  akan   menyakitimu.”  (Sahih  Muslim) *  *  * Semoga  kita  dapat  menempatkan  CINTA  hanya   kepada  ALLOH  dan  RASUL-­‐NYA  semata-­‐mata....

50

7
DIA  TELAH   MENGOSONGKAN  HATINYA   DARI  CINTA
Apa  yang  anda  rasakan  saat  berada  di  sebuah   masjid  dengan  usia  yang  sangat  tua  sekali? Anda  merasakan  kedamaian  bukan?   Ketentraman.   Saya  telah  beberapa  kali  sholat  di  Masjid  Jami’   Sultan  Syarif  Abdurrahman  dan  saya  tidak   merasakan  kesan  yang  lebih  kuat  melainkan   disana.   Saya  telah  sholat  di  Masjid  Khufaur  Rasyidin,   saya  merasakan  keanehan  disana,  ada  kesan   yang  sangat  dalam  di  hati,  saya  yakin  ini  adalah   buah  cinta  dari  yang  membangunnya.
51

Ada  beberapa  masjid  yang  saat  Anda  berada   disana,  Anda  merasakan  nuansa  spiritual  yang   sangat  tinggi,  dan  itu  dapat  Anda  rasakan   sendiri.  Anda  begitu  mudah  untuk  khusyuk  dan   merendahkan  diri  serendah-­‐rendahnya  disana. Bertemu  dengan  orang-­‐orang  yang  hatinya   PENUH  CINTA  kepada  Alloh  begitu  luar  biasa,   saya  telah  bertemu  seorang  sahabat  di   Ketapang,  di  rumahnya  ada  kolam  ikan  yang   begitu  besar,  dia  selalu  mengundang  saya   makan  siang,  setiap  kali  saya  berangkat  ke   Ketapang.  Dan  makan  di  rumah  beliau  adalah   sebuah  kenikmatan  yang  luar  biasa,  padahal   lauknya  hanya  ikan,  sambal  dan  sayur  asam,   lauk  yang  sering  saya  makan,  namun  ada   tambahan  dari  hidangan  yang  beliau  suguhkan,   yakni  menu  Keikhlasan,  Ketaqwaan  dan   Kesholehan,  itu  adalah  daftar  yang  tidak   terdapat  dalam  menu  makanan  di  seluruh   dunia.  Beliau  bercerita  kepada  saya,  bahwa  dia   telah  menyiapkan  peti  mati  buat  dirinya,  dari   kayu  sederhana,  dan  liang  lahat  yang  persis  di   seberang  rumahnya.   Dia  berkata  kepada  saya,  “Kita  kalah  dari  orang   China,  orang  China  sudah  mempersiapkan  peti   mati  dan  kuburannya,  jauh  sebelum  ia  mati”.
52

Orang-­‐orang  yang  MENCINTAI  ALLOH  selalu   punya  DAYA  MAGNET  yang  luar  biasa. Saya  telah  bertemu  seseorang  yang  setiap  kali   saya  bertanya  ayat  apa  saja,  dia  akan   menjawabnya  tepat  di  ayat  ini  dan  ini   jawabannya.  Di  dalam  dadanya  semacam  ada   sebuah  mesin  SEARCHING  AYAT  yang  sudah  DI   INSTALL  permanen,  dan  orang  itu  tak  mau   disebut  ustadz,  dia  bahkan  mengatakan  kepada   saya,  “Jangan  pernah  percaya  kepada  saya,   percayalah  kepada  Qur’an  dan  Hadist”.  Dahulu   muridnya  hanya  3-­‐4  orang,  sekarang  muridnya   dari  Wapres  sampai  rakyat  biasa.  Namun  sikap   rendah  hatinya  sangat  luar  biasa  sekali. Saya  telah  bertemu  secara  tak  langsung  dengan   seseorang  yang  dahulunya  adalah  seseorang   yang  hanya  mahasiswa  biasa,  dia  kemudian   belajar  spiritual  dan  mendalaminya,  dahulu  dia   hanya  berada  di  negerinya,  kini  dia  berkeliling   dunia  dari  Barat  ke  Timur,  setiap  hari  orang   bertanya,  “Kemana  dia  pergi?”  “Kami  tak   mengetahuinya,  karena  beliau  memiliki  jadwal   yang  tak  seorangpun  dapat  menduganya.  Hari   ini  beliau  di  Inggris,  besok  lusa  mungkin  sudah   di  Prancis,  Belgia,  Spanyol,  Damaskus,  Chili,   Amerika  Serikat”.  
53

Demikianlah  orang-­‐orang  yang  MENCINTAI   ALLOH,  mengurusi  begitu  banyak  MAKHLUK,   mengantarkan  hidayah  kepada  BANYAK   ORANG.  Sementara  manusia  yang  CINTANYA   kepada  si  A,  atau  si  B  atau  si  C,  perhatiannya   hanya  ke  si  A,  si  B  dan  si  C  semata.  Fokus   hidupnya  hanya  pada  pasangannya  semata.   Itulah  karena  dia  hanya  memilih  CINTA  kepada   makhluk.  Dia  terkungkung  oleh  CINTANYA   kepada  sang  makhluk,  dan  melupakan  Sang   Khalik.  Mestinya  kepada  MAKHLUK  kita   tebarkan  KASIH  SAYANG,  bukan  CINTA. Jika  CINTA  mu  kepada  ALLOH  dan  RASUL-­‐NYA,   maka  Alloh  dan  Rasul-­‐Nya  akan  menjadikan   engkau  bergerak  dan  bekerja  untuk  manusia,   berbuat  banyak  untuk  kebaikan  manusia,   menebarkan  rahmat  kepada  manusia,  hingga   engkau  mati  MENGHADAP-­‐NYA  dalam  KONDISI   tetap  menyebarkan  RAHMAT-­‐NYA.   Itulah  yang  kita  sebut  dengan  KHUSNUL   KHATIMAH..... Jangan  CINTAI  manusia,  sebarkan  KASIH   SAYANG  kepada  makhluq-­‐Nya.

54

CINTA  hanya  layak  dilabuhkan  kepada  ALLOH   dan  RASUL-­‐NYA  serta  BERJUANG  DI  JALAN-­‐ NYA Semoga  dada  ini  tidak  KOSONG  dari  CINTA-­‐NYA   hingga  MATI  MENGHADAP-­‐NYA  NANTI....

55

8

GANASNYA  HAWA   NAFSUMU...
Tak  ada  yang  lebih  ganas  di  dunia  ini,  melainkan   2  orang  yang  satunya  rakus  akan  dunia  dan   yang  satunya  rakus  untuk  menghabisi  nyawa   orang  lain. Orang  yang  rakus  dengan  dunia  terbagi-­‐bagi   lagi.  Disinilah  berkumpul  keinginan-­‐keinginan   manusia  yang  begitu  besar  : Rakus  kepada  lawan  jenis Rakus  kepada  anak-­‐anak Rakus  kepada  emas  dan  perak Rakus  kepada  kendaraan  tunggangan Rakus  kepada  binatang-­‐binatang  ternak Rakus  kepada  pertanian  dan  ladang

56

Kerakusan  kepada  lawan  jenis  melahirkan   tempat-­‐tempat  prostitusi,  diskotik,  situs-­‐situs   syahwat.   Kerakusan  kepada  anak-­‐anak  melahirkan   penculikan  untuk  dijadikan  tebusan,  atau  untuk   korban  bagi  dukun  yang  menuntut  ilmu. Kerakusan  kepada  emas  dan  perak  melahirkan   manusia  yang  kikir  untuk  menginfakkan   hartanya Kerakusan  kepada  binatang  ternak  melahirkan   kekikiran  untuk  mengeluarkan  zakat  darinya,   dan  kecurangan  saat  menjualnya Kerakusan  kepada  pertanian  dan  ladang   melahirkan  kerakusan  untuk  mengekploitasi   hutan,  merusak  lingkungan,  dan  keengganan   untuk  membayarkan  zakat  darinya Inilah  yang  dimaksud  oleh  Alloh  dalam  firman-­‐ Nya A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim 3:14.  Dijadikan  indah  pada  (pandangan)  manusia   kecintaan  kepada  apa-­‐apa  yang  diingini,  yaitu:   wanita-­‐wanita,  anak-­‐anak,  harta  yang  banyak   dari  jenis  emas,  perak,  kuda  pilihan,  binatang-­‐ binatang  ternak  dan  sawah  ladang.  Itulah     kesenangan  hidup  di  dunia  dan  di  sisi  Allah-­‐lah   tempat  kembali  yang  baik  (surga).
57

3:15.  Katakanlah:  "Inginkah  aku  kabarkan   kepadamu  apa  yang  lebih  baik  dari  yang   demikian  itu?"  Untuk  orang-­‐orang  yang  bertakwa   (kepada  Allah),  pada  sisi  Tuhan  mereka  ada  surga   yang  mengalir  di  bawahnya  sungai-­‐sungai;   mereka  kekal  di    dalamnya.  Dan  (mereka   dikaruniai)  istri-­‐istri  yang  disucikan  serta   keridaan  Allah:  Dan  Allah  Maha  Melihat  akan   hamba-­‐hamba-­‐Nya. Orang  yang  rakus  kepada  wanita  terbagi   kepada  4  kelompok  lagi  : Rakus  kepada  kecantikannya Rakus  kepada  hartanya Rakus  kepada  keturunannya Rakus  kepada  agamanya Yang  selamat  adalah  yang  rakus  kepada  agama   sang  wanita,  karena  di  dalam-­‐Nya  terkandung   banyak  keberkahan  dan  kebaikan. Inilah  yang  dikatakan  oleh  Ibnu  Abbas  ra Ada  2  orang  rakus  yang  takkan  pernah  puas   sampai  kapanpun,  yang  rakus  dengan  dunia  dan   rakus  dengan  ilmu.

58

Memilih  seseorang  karena  agamanya  adalah   KEBERKAHAN,  KEMULIAAN  dan  TANDA   HIDUPNYA  HATI.   Kita  mesti  memilih  JODOH  yang  RAKUS  dengan   AGAMA  ini,  RAKUS  dalam  menjalankan   AGAMANYA.   YANG  RAKUS  DENGAN  SHOLAT  MALAM,   RAKUS  TILAWAH,   RAKUS  MENGHAFAL  QUR’AN,   RAKUS  BERSEDEKAH,   RAKUS  BERBUAT  BAIK,   RAKUS  MEMOHON  AMPUN  KEPADA  ALLOH Semoga  Anda  menemukan  JODOH  yang  RAKUS   DENGAN  AGAMA,  BUKAN  YANG  RAKUS   DENGAN  DUNIA. LALU  BAGAIMANA  SIKAP  KITA  DENGAN   DUNIA? Alloh  tidak  pernah  mengharamkan  perhiasan   apapun  di  dunia  ini,  yang  Alloh  tidak  sukai   adalah  saat  kita  sudah  berlebih-­‐lebihan  dari   dunia  ini.  Sehingga  karena  sikap  kita  yang   berlebih-­‐lebihan  tersebut,  kita  mengerjakan  hal   yang  diharamkan-­‐Nya,  baik  terang-­‐terangan   atau  tersembunyi.
59

Apalagi  sampai  mempersekutukan-­‐Nya...  Inilah   yang  dimaksud  firman-­‐Nya A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim. 7:31.  Hai  anak  Adam,  pakailah  pakaianmu  yang   indah  di  setiap  (memasuki)  mesjid,  makan  dan   minumlah,  dan  janganlah  berlebih-­‐lebihan.   Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang-­‐orang   yang  berlebih-­‐lebihan. 7:32.  Katakanlah:  "Siapakah  yang  mengharamkan   perhiasan  dari  Allah  yang  telah  dikeluarkan-­‐Nya   untuk  hamba-­‐hamba-­‐Nya  dan  (siapa  pulakah   yang  mengharamkan)  rezeki  yang  baik?"   Katakanlah:  "Semuanya  itu  (disediakan)  bagi   orang-­‐orang  yang  beriman  dalam  kehidupan   dunia,  khusus  (untuk  mereka  saja)  di  hari  kiamat.   Demikianlah  Kami  menjelaskan  ayat-­‐ayat  itu  bagi   orang-­‐orang  yang  mengetahui. 7:33.  Katakanlah:  "Tuhanku  hanya   mengharamkan  perbuatan  yang  keji,  baik  yang   nampak  atau  pun  yang  tersembunyi,  dan   perbuatan  dosa,  melanggar  hak  manusia  tanpa   alasan  yang  benar,  (mengharamkan)   mempersekutukan  Allah  dengan  sesuatu  yang   Allah  tidak  menurunkan  hujah  untuk  itu  dan  
60

(mengharamkan)  mengada-­‐adakan  terhadap   Allah  apa  yang  tidak  kamu  ketahui". Saat  kita  menikamti  dunia  sesuai  syariat-­‐Nya,   kita  sesungguhnya  telah  berada  di  Syurga,   sebelum  syurga  di  akhirat  sana.  Dunia  ini  juga   syurga,  syurga  bagi  yang  bertakwa  dan  berbuat   baik,  hanya  mereka  yang  menikmati  kenikmatan   sejati  di  dunia  ini,  yang  tengelam  dalam  syahwat   nafsu  dan  keganasannya,  mereka   sesungguhnya  tidak  menikmati  dunia,  mereka   tersiksa,  menderita.  Itulah  Neraka  Dunia,   sebelum  Neraka  Akhirat. Inilah  yang  sering  dikatakan  Ibnu  Taymiyyah   saat  beliau  dipenjara  oleh  penguasa  di  zaman   itu,  “Sekiranya  mereka  yang  rakus  dengan   dunia  ini  mengetahui  apa  yang  kita  nikmati  saat   ini,  (kelezatan  dalam  beribadah,  berbuat  taqwa   dan  berbuat  baik),  niscaya  mereka  akan   merebutnya  dari  kita  dengan  pedang-­‐pedang   mereka”.

61

9

HAWA  NAFSU  TAK  PERNAH   MENGAJAK  KEBAIKAN   KECUALI  YANG   DIRAHMATI-­‐NYA
A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim 12:53.  Dan  aku  tidak  membebaskan  diriku  (dari   kesalahan),  karena  sesungguhnya  nafsu  itu  selalu   menyuruh  kepada  kejahatan,  kecuali  nafsu  yang   diberi  rahmat  oleh  Tuhanku.  Sesungguhnya   Tuhanku  Maha  Pengampun  lagi  Maha  Penyayang. Jika  engkau  disuruh  memilih  A  atau  B,  maka   jangan  pernah  memilih  tanpa  melakukan  tiga   hal  ini  terlebih  dahulu  : Ta’awudz  sebanyak  1  milyar  kali Sedekah  sebanyak  1  juta  peti  emas Bertanya  kepada  Alloh  trilyunan  kali
62

Mengapa  saya  menyarankan  3  hal  itu? Karena  hawa  nafsu  yang  sering  menjadi   tunggangan  Iblis,  dapat  menyusup  dalam   hatimu  tanpa  engkau  sadari.   Saat  ia  menyusup  melalui  KUDA  yang  bernama   HAWA  NAFSU,  maka  disitulah  engkau  akan   memperoleh  MUSIBAH  demi  MUSIBAH  dalam   AGAMAMU.... Musibah  itu  jika  mengenai  diri  kita  ada  2  efek  : Saat  musibah  datang,  dia  tidak  sampai   mempengaruhi  AGAMA  kita,  IMAN  kita Saat  musibah  datang,  dia  juga  MENGHANTAM   dan  MEMPENGARUHI  AGAMA  kita,  IMAN  kita. Inilah  MUSIBAH  yang  PALING  BERBAHAYA,  dan   mesti  diwaspadai.  Inilah  yang  ditakutkan  oleh   Nabi,  sehingga  beliau  sering  sekali  berdoa. “Ya  Allah  jangan  engkau  jadikan  musibah  kami   dalam  agama  kami  "(HR.  Tirmidzi  dan  Hakim)

63

SAAT  JODOH  TAK  KUNJUNG  DATANG  dan  KITA   MULAI  SU’UDZ  ZHON  (Buruk  Sangka)  kepada   Alloh,  disitulah  pertanda  MUSIBAH  itu  berefek   kepada  AGAMA  dan  IMAN  kita.   Kita  kemudian  SU’UZ-­‐ZHON  kepada  Alloh,   padahal  Nabi  sudah  memperingatkan  kita “Janganlah  salah  seorang  diantara  kalian  mati,   sedangkan  dia  masih  berburuk  sangka  kepada   Alloh”.  [Hadist] Inilah  yang  Alloh  maksudkan  dengan  buruk   sangka  yang  sering  dilakukan  oleh  orang  kafir   kepada  Alloh.  Jangan  sampai  kita  meniru   mereka. 53:19.  Maka  apakah  patut  kamu  (hai  orang-­‐orang   musyrik)  menganggap  Al  Lata  dan  Al  Uzza, 53:20.  dan  Manah  yang  ketiga,  yang  paling   terkemudian  (sebagai  anak  perempuan  Allah)? 53:21.  Apakah  (patut)  untuk  kamu  (anak)  laki-­‐laki   dan  untuk  Allah  (anak)  perempuan? 53:22.  Yang  demikian  itu  tentulah  suatu   pembagian  yang  tidak  adil.
64

53:23.  Itu  tidak  lain  hanyalah  nama-­‐nama  yang   kamu  dan  bapak-­‐bapak  kamu  mengada-­‐ adakannya;  Allah  tidak  menurunkan  suatu   keterangan  pun  untuk  (menyembah)  nya.   Mereka  tidak  lain  hanyalah  mengikuti  sangkaan-­‐ sangkaan,  dan  apa  yang  diingini  oleh  hawa  nafsu   mereka,  dan  sesungguhnya  telah  datang   petunjuk  kepada  mereka  dari  Tuhan  mereka. 53:24.  Atau  apakah  manusia  akan  mendapat   segala  yang  dicita-­‐citakannya? 53:25.  (Tidak),  maka  hanya  bagi  Allah  kehidupan   akhirat  dan  kehidupan  dunia. TETAPLAH  BERBAIK  SANGKA  KEPADA  ALLOH.   WALAU  JODOHMU  BELUM  KUNJUNG  TIBA.   PASTI  ALLOH  PERSIAPKAN  SESUATU   UNTUKMU SESUATU  YANG  SPECIAL  BAGI  ORANG-­‐ORANG   YANG  TAKWA DAN  RAJIN  BERBUAT  BAIK. Saat  engkau  berbaik  sangka  kepada  Alloh,  maka   Alloh  akan  menuntun  nafsumu  ke  arah  yang  Dia   rahmati  dan  ridhoi.....  itulah  GERBANG   PERNIKAHAN...
65

10

SAAT  DIA  SUDAH  BERANI   MENGAJAKMU....
A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim 4:27.  Dan  Allah  hendak  menerima  tobatmu,   sedang  orang-­‐orang  yang  mengikuti  hawa   nafsunya  bermaksud  supaya  kamu  berpaling   sejauh-­‐jauhnya  (dari  kebenaran). Tanpa  disadari  memang Sesuatu  itu  terjadi  tidak  serta  merta Melainkan  selalu  ada  pengantarnya Awalnya  hanya  tatapan   Lalu  berlanjut  senyuman Dan  berakhir  dengan  penyesalan Awalnya  hanya  pegangan  tangan Lalu  Iblis  mengatakan “Masak  hanya  tangan!”
66

Lalu  mulai  berdekat-­‐dekatan Iblis  berkata  kembali “Apa  yang  kamu  lakukan?” “Ini  zaman  modern  man....,  sudah  tidak   zamannya  begini  terus!” Iblis  selalu  memiliki  kemampuan  mengajak   seseorang  kepada  dosa  dengan  kebohongan   yang  berlapis-­‐lapis. Iblis  menakut-­‐nakuti  juga  dirimu  dengan   bermacam-­‐macam  hal Dan  saat  engkau  termakan  oleh  janjinya Terkelabui  oleh  hal-­‐hal  yang  engkau  takutkan Padahal  mestinya  Alloh  lebih  engkau  takuti Disitulah  Iblis  masuk Menyusup  dari  pintu  belakang  dan  menyergap   dengan  cepat Tanpa  disadari Segalanya  berubah  menjadi  bubur A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim 3:175.  Sesungguhnya  mereka  itu  tidak  lain   hanyalah  setan  yang  menakut-­‐nakuti  (kamu)   dengan  kawan-­‐kawannya,  karena  itu  janganlah   kamu  takut  kepada  mereka,  tetapi  takutlah   kepada-­‐Ku,  jika  kamu  benar-­‐benar  orang  yang   beriman.
67

Iblis  bukan  hanya  sekali  menyuruhmu   Dia  akan  datang  berkali-­‐kali Dan  setiap  kali  engkau  menyambut  ajakannya Dia  akan  menyuruhmu  melakukan  hal-­‐hal  yang   lain Inilah  yang  dilakukan  Zulaikha  kepada  Yusuf,  dia   bukan  hanya  sekali  mengajak  Yusuf  berbuat   keji,  namun  berkali-­‐kali... A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim 12:24.  Sesungguhnya  wanita  itu  telah  bermaksud   (melakukan  perbuatan  itu)  dengan  Yusuf,  dan   Yusuf  pun  bermaksud  (melakukan  pula)  dengan   wanita  itu  andaikata  dia  tiada  melihat  tanda   (dari)  Tuhannya.    Demikianlah,  agar  Kami   memalingkan  daripadanya  kemungkaran  dan   kekejian.  Sesungguhnya  Yusuf  itu  termasuk   hamba-­‐hamba  Kami  yang  terpilih. Berhati-­‐hatilah  engkau  dari  jerat  hawa  nafsu,   sebab  orang  yang  menjadikan  hawa  nafsunya   sebagai  Imam,  dan  dia  melupakan  perintah  dan   larangan-­‐Nya,  maka  dialah  yang  akan   menyesatkan  dirimu.

68

Apalagi  saat  hubungan  gelapmu  menghasilkan   benih  janin,  maka  Iblis  akan  menyuruhmu  yang   lebih  jauh  lagi.  Yakni  membunuh!   Dan  ini  telah  dilakukan  oleh  nenek  moyangmu.   Kabil. A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim 5:30.  Maka  hawa  nafsu  Kabil  menjadikannya   menganggap  mudah  membunuh  saudaranya,   sebab  itu  dibunuhnyalah,  maka  jadilah  ia  seorang   di  antara  orang-­‐orang  yang  merugi. Waspadalah  selalu. Waspadalah  selalu Waspadalah  selalu Semoga  kita  tidak  termasuk  orang  yang   dikatakan  Alloh  di  ayat  berikut  ini A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim  

69

7:175.  Dan  bacakanlah  kepada  mereka  berita   orang  yang  telah  Kami  berikan  kepadanya  ayat-­‐ ayat  Kami  (pengetahuan  tentang  isi  Al  Kitab),   kemudian  dia  melepaskan  diri  daripada  ayat-­‐ayat   itu  lalu  dia  diikuti  oleh  setan  (sampai  dia   tergoda),  maka  jadilah  dia  termasuk  orang-­‐orang   yang  sesat. 7:176.  Dan  kalau  Kami  menghendaki,   sesungguhnya  Kami  tinggikan  (derajat)  nya   dengan  ayat-­‐ayat  itu,  tetapi  dia  cenderung   kepada  dunia  dan  menurutkan  hawa  nafsunya   yang  rendah,  maka  perumpamaannya  seperti   anjing  jika  kamu  menghalaunya  diulurkannya   lidahnya  dan  jika  kamu  membiarkannya  dia   mengulurkan  lidahnya  (juga).  Demikian  itulah   perumpamaan  orang-­‐orang  yang  mendustakan   ayat-­‐ayat  Kami.  Maka  ceritakanlah  (kepada   mereka)  kisah-­‐kisah  itu  agar  mereka  berpikir. 7:177.  Amat  buruklah  perumpamaan  orang-­‐orang   yang  mendustakan  ayat-­‐ayat  Kami  dan  kepada   diri  mereka  sendirilah  mereka  berbuat  lalim.

70

11

IBLIS  AKAN  GERAH   BERSAMAMU
A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim 79:40.  Dan  adapun  orang-­‐orang  yang  takut   kepada  kebesaran  Tuhannya  dan  menahan  diri   dari  keinginan  hawa  nafsunya, 79:41.  maka  sesungguhnya  surgalah  tempat   tinggal  (nya). Tak  ada  manusia  yang  paling  dibenci  Iblis,   melainkan  mereka  yang  rajin  membaca   TA’AWUDZ Setiap  mau  memulai  apa-­‐apa,  mereka   TA’AWUDZ Manusia-­‐manusia  seperti  ini  adalah  yang  paling   dibenci  oleh  Iblis  dan  anak-­‐anaknya.
71

Iblis  bukan  hanya  benci  namun  juga  gerah  saat   didekat  mereka. Iblis  sudah  berusaha  mati-­‐matian   menjerumuskan  mereka,  namun  selalu  saja   gagal  dan  gagal. Segala  trik  sudah  disusun,  kebohongan  sudah   disebar,  cara  menakut-­‐nakutkan  pun  sudah   dijalani,  tapi  tetap  saja,  semuanya  menemui   jalan  buntu. Hingga  akhirnya   Iblis  pun  malas  dengan  diri  kita Iblis  pun  bosan  dengan  diri  kita Iblis  gerah  berdekatan  dengan  kita Karena  hobby  kita TA’AWUDZ  setiap  akan  memulai  apa-­‐apa Jika  engkau  rajin  TA’AWUDZ,  dan  rajin   mengulang-­‐ulanginya Dan  juga  rajin  untuk  menguatkannya  dalam   menjalani  hari-­‐hari
72

Iblis  takkan  pernah  mau  berlama-­‐lama   denganmu Jika  ditanya,  apakah  ada  keinginan  dalam  hati   ini  berbuat  dosa? Jawabannya  pasti  ada. Namun  karena  kita  senantiasa  berada  dalam   Rasa  takut  akan  kebesaran-­‐Nya Rasa  takut  akan  kamera  CCTV-­‐Nya  yang   terpasang  dimana-­‐mana Rasa  takut  akan  alat  penyadap  suara-­‐Nya  yang   dapat  mendeteksi  suara  kita  sejauh  apapun Rasa  takut  akan  berita  acara  perbuatan  dosa   yang  mesti  kita  tanda  tangani  di  Akhirat  nanti Rasa  takut  nama  kita  akan  dicemarkan  kepada   semua  orang Maka  kita  menahan  diri Menahan  dari  berbuat  dosa Menahan  dari  bujukan  hawa  nafsu Lalu  kita  merasa  kehilangan  tempat  untuk   bersembunyi  dari  dosa

73

Karena  kita  menganggap  dunia  ini  adalah   lapangan  luas  yang  terbuka.   Laksana  padang  Mahsyar Tak  ada  sedikitpun  tempat  bersembunyi Maka  disitulah  kita  merasakan  Kebesaran-­‐Nya Hilang  lah  semua  rasa Pudar  lah  segala  keinginan Padam  lah  segala  niat Untuk  berbuat  keji  dan  dosa Inilah  yang  dimaksud  firman-­‐Nya A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim 22:52.  Dan  Kami  tidak  mengutus  sebelum  kamu   seorang  rasul  pun  dan  tidak  (pula)  seorang  nabi,   melainkan  apabila  ia  mempunyai  sesuatu   keinginan,  setan  pun  memasukkan  godaan-­‐ godaan  terhadap  keinginan  itu,  Allah   menghilangkan  apa  yang  dimasukkan  oleh  setan   itu,  dan  Allah  menguatkan  ayat-­‐ayat-­‐Nya.  Dan   Allah  Maha  Mengetahui  lagi  Maha  Bijaksana, Semoga  kita  termasuk  hamba-­‐hamba  pilihan-­‐ Nya

74

Yang  rajin  ber-­‐TA’AWUDZ  milyaran  kali  dalam   semenit.....

75

12

MEMILIH  JODOH  YANG   MENGIKUTI  TRADISI   LELUHUR  MULIA
A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim 19:58.  Mereka  itu  adalah  orang-­‐orang  yang  telah   diberi  nikmat  oleh  Allah,  yaitu  para  nabi  dari   keturunan  Adam,  dan  dari  orang-­‐orang  yang   Kami  angkat  bersama  Nuh,  dan  dari  keturunan   Ibrahim  dan  Israel,  dan  dari  orang-­‐orang  yang   telah  Kami  beri  petunjuk  dan  telah  Kami  pilih.   Apabila  dibacakan  ayat-­‐ayat  Allah  Yang  Maha   Pemurah  kepada  mereka,  maka  mereka   menyungkur  dengan  bersujud  dan  menangis. 19:59.  Maka  datanglah  sesudah  mereka,   pengganti  (yang  jelek)  yang  menyia-­‐nyiakan  salat   dan  memperturutkan  hawa  nafsunya,  maka   mereka  kelak  akan  menemui  kesesatan.
76

19:60.  kecuali  orang  yang  bertobat,  beriman  dan   beramal  saleh,  maka  mereka  itu  akan  masuk   surga  dan  tidak  dianiaya  (dirugikan)  sedikit  pun. Mengikuti  tradisi  para  leluhur  bukanlah   pekerjaan  ringan. Leluhur  kita  adalah  manusia-­‐manusia  besar Adam,  Ayah  semua  manusia Nuh,  Ayah  dari  3  ras  besar  manusia,  Kaukasoid,   Mongoloid  dan  Nigger Ibrahim,  Imam  semua  manusia Israel  (Nabi  Ya’qub),  Ayah  dari  Bani  Israil,  salah   satu  dari  12  suku  besar  di  dunia  ini Manusia-­‐manusia  yang  diberikan  Petunjuk Dan  Dipilih  oleh  Alloh Ciri-­‐ciri  utama  mereka,   Jika  dibacakan  ayat  Alloh,  mereka  menyungkur   bersujud  dan Menangis Leluhur  kita  banyak  menangis Apakah  kita  juga?
77

Leluhur  kita  banyak  menyungkur  bersujud Apakah  kita  dan  anak-­‐anak  kita  juga? Leluhur  kita  senang  sekali  dibacakan  ayat-­‐ayat   Alloh  ke  telinga,  hati  dan  mata  mereka Apakah  kita  juga  senang  mendengarkan,   melihat  dan  memaknai  ayat-­‐ayat  Alloh? Jika  calon  pendampingmu  menyimpang  dari   sifat-­‐sifat  para  leluhur, Sholat  pun  disia-­‐siakan Sholat  pun  tak  pernah  dikerjakan Sholat  pun  tak  kunjung  dijalankan  walau  adzan   sudah  terdengar MAKA  DIA  BUKAN  PEWARIS  LELUHURMU   YANG  SEJATI Dan  jika  engkau  memilihnya ENGKAUPUN  TAK  TERMASUK  DALAM  GARIS   LELUHUR  MULIA  ITU
78

Berhati-­‐hatilah  saat  memilih  Calon   Pendampingmu Berhati-­‐hatilah

79

13

MENJADI  SEBENAR-­‐BENAR   PENEGAK  KEADILAN
A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonirrojim... 4:135.  Wahai  orang-­‐orang  yang  beriman,  jadilah   kamu  orang  yang  benar-­‐benar  penegak  keadilan,   menjadi  saksi  karena  Allah  biar  pun  terhadap   dirimu  sendiri  atau  ibu  bapa  dan  kaum   kerabatmu.  Jika  ia  kaya  atau  pun  miskin,  maka   Allah  lebih  tahu  kemaslahatannya.    Maka   janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu  karena   ingin  menyimpang  dari  kebenaran.  Dan  jika  kamu   memutar  balikkan  (kata-­‐kata)  atau  enggan   menjadi  saksi,  maka  sesungguhnya  Allah  adalah   Maha  Mengetahui  segala  apa  yang  kamu  kerjaan. Terkadang  saya  tertawa  sendirian  saat   mendengarkan  diskusi  teman-­‐teman. Ada  diskusi  yang  tak  berujung.   Seputar  mau  kawin  lagi.
80

Saya  bertanya,  “Apa  bisa  adil?” Mereka  hanya  diam. Lalu  saya  teringat  firman-­‐Nya   A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim 4:129.  Dan  kamu  sekali-­‐kali  tidak  akan  dapat   berlaku  adil  di  antara  istri-­‐  istri  (mu),  walaupun   kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian,  karena  itu   janganlah  kamu  terlalu  cenderung  (kepada  yang   kamu  cintai),  sehingga  kamu  biarkan  yang  lain   terkatung-­‐katung.  Dan  jika  kamu  mengadakan   perbaikan  dan  memelihara  diri  (dari  kecurangan),   maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Pengampun  lagi   Maha  Penyayang. Sikap  tidak  adil  =  mengikuti  hawa  nafsu  =   mengikuti  Iblis  =  dibenci  Alloh Iblis  masuk  lewat  pintu  itu. Dan  dia  mempermainkan  Bani  Adam  lewat  hal   tersebut.

81

Ada  teman  saya  yang  bertanya,  apakah  jika   seseorang  kawin  lagi  itu  adalah  berarti   jodohnya? Saya  katakan  kepadanya,  “Saya  tidak  tahu”. Tapi  saat  Anda  menikah  lagi,  Anda  sedang   mendesain  sebuah  gerbang  baru  yang  teramat   lebar  untuk  dimasuki.   Gerbang  apa  itu? GERBANG  HAWA  NAFSU. Disitulah  Iblis  akan  bolak-­‐balik  di  diri  Anda. Dan  saya  semakin  keras  tertawa  dalam  hati. Saat  diskusi  teman-­‐teman  memasuki  kata-­‐kata   begini.  “Dia  mau  konsultasi  dulu  dengan  ustadz,   dia  bingung  dengan  sikap  istri-­‐istrinya....” Dan  diskusi  pun  bubar  saat  pimpinan  majelis   berkata. “Ayo  kita  mulai  setor  Hafalan...”

82

Lalu  di  belakang  tabir  IBLIS  TERTAWA   CEKIKIKAN.... Melihat  rumah  tangga  saudara-­‐saudara  kita   DIPENUHI  PEPERANGAN  antara  SUAMI  dan   ISTRI-­‐ISTRI  mereka. Boro-­‐boro  mau  mengurusi  GENERASI  MUJAHID   MUJAHIDAH....  Ngurusin  RUMAH  TANGGA   sendiri  sudah  kalang  kabut.... Semoga  Alloh  melindungi  kita  dari  hal  yang   demikian. Semoga  Alloh  lindungi  kita  dari  HASUTAN  IBLIS   yang  MASUK  LEWAT  GERBANG  HAWA   NAFSU.... Allohumma  Sholli  ‘ala  Sayyidina  Muhammad Amin...

83

14

CARILAH  PASANGAN  YANG   SELALU  BERSIAP  UNTUK   MATI
20:15.  Sesungguhnya  hari  kiamat  itu  akan  datang   Aku  merahasiakan  (waktunya)  agar  supaya  tiap-­‐ tiap  diri  itu  dibalas  dengan  apa  yang  ia  usahakan. 20:16.  Maka  sekali-­‐kali  janganlah  kamu   dipalingkan  daripadanya  oleh  orang  yang  tidak   beriman  kepadanya  dan  oleh  orang  yang   mengikuti  hawa  nafsunya,  yang  menyebabkan   kamu  jadi  binasa". Hanzholah-­‐Ghasilil  Malaikah,  bukanlah  lelaki   sembarang  lelaki.   Dalam  dirinya  terhimpun  cinta  kepada  Alloh  dan   Rasul-­‐Nya  serta  berjuang  di  jalan-­‐Nya.
84

Saat  beliau  syahid.   Istrinya  adalah  orang  yang  paling  sabar  dan   tabah... Ketika  istri  Hanzalah  diberitahu  perihal  suami   dan  menanyakan  apa  yang  sebelumnya  terjadi,   istri  Hanzalah  menjawab,   “Ia  langsung  pergi  ketika  ketika  mendegar  seruan   jihad  dikumandangkan,  padahal  ia  dalam   keadaan  junub”. Mendengar  hal  itu  Rosulullah  pun  bersabda,   “Karena  itulah  ia  dimandikan  oleh  para   malaikat.” Selengkapnya  begini  : Diantara  pahlawan  Perang  Uhud  yg  bertempur   tanpa  mengenal  takut  adalah  Hanzhalah  bin   Abu  Amir.   Ayahnya  seorang  fasik.   Hanzalah  belum  lama  melangsungkan   pernikahan  saat  gemuruh  pertempuran   dikumandangkan.   Saat  itu  dia  masih  berada  dalam  pelukan   istrinya.
85

Setelah  mendengar  seruan  jihad,  dia  lalu   melepaskan  diri  dari  pelukan  istri.   Bertempur  dengan  gagah  berani,  Hanzalah   berada  dibarisan  paling  depan.   Dia  menyibak  barisan  hingga  dapat  berhadapan   dengan  komandan  pasukan  musuh  Abu  Sufyan   bin  Harb.  Sebenarnya  dia  sudah  dapat   menundukan  Abu  Sufyan  namun  dia  ditikam   dari  belakang  oleh  Shadad  bin  Al  Aswad  hingga   Hanzalah  meninggal. Setelah  peperangan  usai  mayat  Hanzalah  dicari   kesana  kemari.  Akhirnya  ditemukan  dalm   keadaan  tubuhnya  berada  diatas  tanah  yang   masih  basah  padahal  tanah  disekitar  nya  kering   dan  tidak  ada  hujan. Rasulullah  bersabda,  “Hanzalah  sedang   dimandikan  malaikat,  tanyakan  keluarganya  ada   apa  dengan  dirinya.  Setelah  bertanya  pada   istrinya  tahulah  para  sahabat  jikalau  Hanzalah   masih  dalam  keadaan  junub  saat  berangkat   perang. Hanzalah  dijuluki  sebagai  ghasilul  malaikat   (orang  yang  dimandikan  malaikat).

86

Subhanallah  luar  biasa,  sampai  malaikatpun  ikut   memandikan  beliau.   Hanzalah  menepati  janjinya  kepada  Alloh.  Ia   dahulukan  cinta-­‐Nya  kepada  Alloh  dan  Rasul-­‐ Nya  serta  berjihad  di  jalan-­‐Nya... Al-­‐Qurthubi  menafsirkan  Ali  Imran  ayat  125   tersebut,  “Bahwa  tiap  pasukan  muslimin  yang   sabar  dan  pasrah  pada  Allah  SWT  akan   mendapat  bantuan  pasukan  malaikat,  yang   akan  berjihad  bersama  mereka.  Karena  Allah   SWT  telah  menetapkan  malaikat  sebagai   pasukan  mujahidin  sampai  hari  kiamat.”  Al-­‐ Hasan  berkata,  “Lima  ribu  pasukan  malaikat  itu   bagian  tak  terpisahkan  dari  pasukan  mujahidin   sampai  hari  kiamat.”  (Al-­‐Qurthubi,  IV/194) Berbelas  abad  kemudian  keajaiban  berulang  di   Maluku  Utara,  di  Ternate  tepatnya.  Setelah   dengan  biadab  pasukan  merah  membantai  dan   membumi  hangus  kaum  muslimin  dan   perkampungannya,  banyak  saksi  mata  bercerita   tentang  sebuah  keajaiban.  Terlihat  dua  orang   wanita  berwajah  bersih  berjilbab  rapi   memimpin  sepasukan  untuk  balas  menyerang.   Mereka  mengobarkan  semangat  kaum   muslimin  untuk  berjuang.
87

                Alhasil,  perkampungan  pasukan  merah  dan   rumah  salah  seorang  pemimpinnya  dapat   direbut  oleh  kaum  muslim. Pertempuran  pun  usai,  anehnya  saat  semua   telah  reda  dua  orang  wanita  dan  pasukannya   yang  terlihat  memimpin  tadi  tak  ditemukan.   Inikah  pasukan  malaikat  yang  Allah  janjikan? Saat  engkau  memilih  jodoh  yang  selalu  bersiap   menjemput  kematian.  Bersiap  dengan  amal-­‐ amal  sholehnya...  disitulah  turun  Malaikat-­‐ malaikat  di  rumahmu...  menaunginya  dalam   barisan  yang  tiada  putus.  Dari  langit  sampai  ke   bumi  ini....

88

15

SUARA  MALAIKAT  DAN   SUARA  IBLIS
A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim 18:28.  Dan  bersabarlah  kamu  bersama-­‐sama   dengan  orang-­‐orang  yang  menyeru  Tuhannya  di   pagi  dan  senja  hari  dengan  mengharap  keridaan-­‐ Nya;  dan  janganlah  kedua  matamu  berpaling  dari   mereka  (karena)  mengharapkan  perhiasan   kehidupan  dunia  ini;  dan  janganlah  kamu   mengikuti  orang  yang  hatinya  telah  Kami  lalaikan   dari  mengingati  Kami,  serta  menuruti  hawa   nafsunya  dan  adalah  keadaannya  itu  melewati   batas. Suara  Malaikat  dan  Suara  Iblis  amat  jauh   berbeda. Berhati-­‐hatilah  dengan  suara-­‐suara  di  hatimu,  di   dadamu....
89

Suara  Malaikat  adalah  suara  yang   memerintahkan  sesuatu  dan  itu  sesuai  dengan   panduan  Qur’an  dan  Sunnah... Jadi  saat  dirimu  seperti  dituntun  sesuatu,  untuk   bersedekah,  sholat,  membaca  al-­‐Qur’an,   berbuat  baik  dengan  orang  tua.  Itulah  suara   Malaikat. Suara  Iblis  sangat  mudah  masuk,  kadang-­‐kala   dia  bisa  menyamar,  berpura-­‐pura   menasehatimu  akan  sebuah  kebaikan.  Padahal   itu  kejahatan.. A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim.... 7:20.  Maka  setan  membisikkan  pikiran  jahat   kepada  keduanya  untuk  menampakkan  kepada   keduanya  apa  yang  tertutup  dari  mereka  yaitu   auratnya  dan  setan  berkata:  "Tuhan  kamu  tidak   melarangmu  dari  mendekati  pohon  ini,   melainkan  supaya  kamu  berdua  tidak  menjadi   malaikat  atau  tidak  menjadi  orang  yang  kekal   (dalam  surga)". 7:21.  Dan  dia  (setan)  bersumpah  kepada   keduanya.    "Sesungguhnya  saya  adalah  termasuk   orang  yang  memberi  nasihat  kepada  kamu   berdua",
90

7:22.  maka  setan  membujuk  keduanya  (untuk   memakan  buah  itu)  dengan  tipu  daya.  Tatkala   keduanya  telah  merasai  buah  kayu  itu,   nampaklah  bagi  keduanya  aurat-­‐auratnya,  dan   mulailah  keduanya  menutupinya  dengan  daun-­‐ daun  surga.  Kemudian  Tuhan  mereka  menyeru   mereka:  "Bukankah  Aku  telah  melarang  kamu   berdua  dari  pohon  kayu  itu  dan  Aku  katakan   kepadamu:  "Sesungguhnya  setan  itu  adalah   musuh  yang  nyata  bagi  kamu  berdua?" Perhatikan  kata-­‐kata  Iblis Dan  dia  (setan)  bersumpah  kepada  keduanya.     "Sesungguhnya  saya  adalah  termasuk  orang   yang  memberi  nasihat  kepada  kamu  berdua", Setidaknya  ada  4  ETAPE  yang  dilakukan  IBLIS   untuk  menjerumuskan  kita  : 1.  Membisikkan  pikiran  jahat Maka  setan  membisikkan  pikiran  jahat....  (QS.   7:10)

91

Jika  cara  ini  gagal...  dia  melanjutkan  ke  etape   berikutnya 2.  Berdusta  alias  berbohong.... Tuhan  kamu  tidak  melarangmu  dari  mendekati   pohon  ini,  melainkan  supaya  kamu  berdua  tidak   menjadi  malaikat  atau  tidak  menjadi  orang  yang   kekal  (dalam  surga).....(QS.  7:10) Jika  ini  juga  gagal,  dia  akan  lanjutkan  lagu  ke   tahap  selanjutnya 3.  Berlindung  di  balik  sumpah 7:21.  Dan  dia  (setan)  bersumpah  kepada   keduanya. Jika  ini  juga  gagal,  maka  Iblis  menempuh  cara   ke  4.   4.  Berpura-­‐pura  sebagai  PENASEHAT  PRIBADI.... "Sesungguhnya  saya  adalah  termasuk  orang  yang   memberi  nasihat  kepada  kamu  berdua"  (QS.  7:21) jika  ke-­‐4  cara  ini  juga  gagal,  dia  akan   menjalankan  jurus  terakhir....  
92

5.  MEMBUJUK...dan  ISI  BUJUKANNYA  adalah   tipu  daya. 7:22.  maka  setan  membujuk  keduanya  (untuk   memakan  buah  itu)  dengan  tipu  daya.... Jadi  kembali  kepada  pertanyaan  semula.   Bagaimana  membedakan  suara  Malaikat  dan   suara  Iblis. Iblis  punya  satu  hal  yang  dia  benci.  yakni   TA’AWUDZ.   Saat  Anda  membaca  TA’AWUDZ  ber-­‐TRILYUN   kali  dalam  sedetik,  disitulah  Iblis  akan  gerah  di   dekatmu.   Iblis  terus  menjauh  dan  menjauh.  Namun  bukan   berarti  Iblis  menyingkir  darimu,  dia  tetap   mengawasimu. Dia  hanya  menunggu  saat  engkau  lupa   TA’AWUDZ  dan  disitulah    dia  masuk... Saat  engkau  TA’AWUDZ,  maka  suara  hatimu   adalah  suara  MALAIKAT,  tapi  apa  pasti??  Sabar   dulu.....  Iblis  bukan  hanya  datang  dari  luar...dia   juga  menyelinap  lewat  HAWA  NAFSUMU.....  
93

saat  HAWA  NAFSUMU  sudah  DOMINAN,  walau   engkau  TA’AWUDZ,  Iblis  masih  ada  peluang   menyusup. Lalu  bagaimana  mengecek  kebenaran  suara   tadi? GAMPANG!! Saat  ia  mengatakan  yang  SESUAI  dengan   QUR’AN  dan  SUNNAH.....  disitulah  engkau   sadar,  siapa  yang  berbicara... Dialah  SUARA  MALAIKAT...

94

16

URUSAN  APAPUN   SE(MESTI)NYA   MELIBATKAN  DIA  (ALLOH)
Banyak  kita  yang  tanpa  sadar  tidak  melibatkan   Alloh  dalam  urusan  jodoh.   Seakan-­‐akan  urusan  itu  hanyalah  antara  kita  dan   dia  semata. Alloh  tak  perlu  dilibatkan. Apalagi  sampai  meminta  Alloh  ikut  campur   memberikan  tuntunan  dan  bimbingan. Saat  rumah  tangga  dirundung  masalah,  barulah   larinya  ke  Alloh. Alloh  diingat  hanya  saat  susah. Saat  nyaman,  lapang  dan  ringan,  Alloh  tidak   dilibatkan.
95

Saya  teringat  akan  sepenggal  dialog  Nabi   dengan  Abdullah  bin  Abbas  ra. Ingatlah  Allah  disaat  waktu  lapang,  niscaya  Allah   akan  mengingatmu  di  waktu  sempit. [HR.  Muslim,  Tirmidzi] Saat  akan  mengambil  keputusan  untuk   menemukan  jodohmu,  maka  langkah  yang   mesti  selalu  kamu  ingat  adalah  kembali  kepada-­‐ Nya.  Itulah  tanda  tawakkal  kepada-­‐Nya.   Menyerahkan  urusan  kepada-­‐Nya  semata.   3:109.  Kepunyaan  Allah  lah  segala  yang  ada  di   langit  dan  di  bumi;  dan  kepada  Allah  lah   dikembalikan  segala  urusan. 22:41.  (yaitu)  orang-­‐orang  yang  jika  Kami   teguhkan  kedudukan  mereka  di  muka  bumi,   niscaya  mereka  mendirikan  sembahyang,   menunaikan  zakat,  menyuruh  berbuat  yang   makruf  dan  mencegah  dari  perbuatan  yang   mungkar;  dan  kepada  Allah-­‐lah  kembali  segala   urusan.
96

Saat  engkau  menyerahkan  urusan  ini  kepada   Alloh,  alias  bertawakkal  kepada-­‐Nya,  disitulah   Iblis  tidak  punya  ‘POWER’  kepada  dirimu.  Inilah   yang  dimaksud  Alloh  dalam  firman-­‐Nya 16:98.  Apabila  kamu  membaca  Al  Qur'an,   hendaklah  kamu  meminta  perlindungan  kepada   Allah  dari  setan  yang  terkutuk. 16:99.  Sesungguhnya  setan  ini  tidak  ada   kekuasaannya  atas  orang-­‐orang  yang  beriman   dan  bertawakal  kepada  Tuhannya. 16:100.  Sesungguhnya  kekuasaannya  (setan)   hanyalah  atas  orang-­‐orang  yang  mengambilnya   jadi  pemimpin  dan  atas  orang-­‐orang  yang   mempersekutukannya  dengan  Allah.

97

17

IBLIS  DAN  FILM
Jika  engkau  penggemar  film,  maka  ini  mesti   diwaspadai  sekali. Film  ada  yang  baik  dan  ada  yang  buruk. Dia  seperti  pisau. Bisa  digunakan  memotong  sayur,  atau  bisa  juga   digunakan  untuk  kejahatan. Jika  engkau  melihat  film-­‐film  yang  bertemakan   CINTA,  ROMANSA  dan  sejenisnya,  maka  berhati-­‐ hatilah. Dia  akan  menuntun  otak  dan  fikiranmu  tanpa   engkau  sadari. Dan  kemudian  engkau  menjadi  aktor  yang   memerankan  film  itu  tanpa  engkau  duga.
98

Iblis  mengetahui  kelemahan-­‐kelemahan  kita.   Jika  kelemahanmu  ada  di  mata. Maka  Iblis  masuk  lewat  mata. Jika  kelemahanmu  ada  di  telinga. Iblis  masuk  lewat  telinga. Dimana  titik  kelemahanmu.  Disitulah  Iblis  akan   masuk.  Itu  yang  selalu  saya  ingat  dari  nasehat   Alloh  Yarham  Ustadz  Rahmat  Abdullah. Zulaikha  pun  nyaris  memperdaya  Yusuf.  Jika   saja  Alloh  tidak  memperlihatkan  tanda  kepada   Yusuf,  maka  tentu  saja  Yusuf  akan  jatuh  ke   pelukan  Zulaikha.  Inilah  yang  dimaksud  al-­‐ Qur’an A’udzubillahi  minasy-­‐syaithonir-­‐rojim.... 12:24.  Sesungguhnya  wanita  itu  telah  bermaksud   (melakukan  perbuatan  itu)  dengan  Yusuf,   dan  Yusuf  pun  bermaksud  (melakukan  pula)   dengan  wanita  itu  
99

andaikata   dia  tiada  melihat  tanda  (dari)  Tuhannya.     Demikianlah,  agar  Kami  memalingkan   daripadanya  kemungkaran  dan  kekejian.   Sesungguhnya  Yusuf  itu  termasuk  hamba-­‐hamba   Kami  yang  terpilih. Betapa  banyaknya  manusia-­‐manusia  pilihan   yang  bagaikan  Yusuf  setiap  hari  digoda  dan   dirayu  wanita  untuk  melakukan  kekejian,  dosa,   perzinahan.   Sekiranya  mereka  bukan  termasuk  hamba   pilihan  Alloh,  tentu  Iblis  telah  menguasai   mereka. Semoga  kita  termasuk  yang  dipilih  oleh  Alloh. Yang  rajin  TA’AWUDZ  milyaran  kali  dalam  sehari   Yang  rajin  SEDEKAH  berpeti-­‐peti  EMAS  setiap   hari Yang  rajin  MELIBATKAN  ALLOH  dengan   bertanya  kepada-­‐Nya  setiap  hari.

100

18

JODOHMU  TIDAK  LAH   MESTI  ORANG  YANG   UNGGUL  DALAM  BANYAK   HAL
Pasangan  hidupmu  tidaklah  mesti  sempurna   dalam  banyak  hal. Dia  tidak  mesti  ganteng  atau  cantik. Tidak  mesti  cerdas  atau  bergelar  S1,  S2,  S3   Tidak  juga  mesti  jebolan  PT  Favorit  Luar  Negeri Tidak  harus  mengerti  agama  sampai  mendalam   sekali  bak  seorang  Kyai  atau  Ustadz Tidak  juga  mesti  punya  mobil,  rumah  pribadi   dan  sederet  property Jodohmu  ada  di  dalam  kesederhanaan Saat  engkau  melihat  dia  dalam  kesahajaan
101

Disitulah  barangkali  engkau  menemukan   mutiara  yang  tak  terduga Banyak  sekali  orang  menikah  karena  melihat   kekayaannya Saat  mereka  menikah,  ia  menjadi  orang  yang   hanya  mengejar  harta  dan  meninggalkan   pasangannya Saya  banyak  menemukan  pasangan  yang   sangat  kaya,  hidup  mereka  melimpah,  namun   istrinya  tak  menemukan  kebahagiaan,  suaminya   memang  rajin  memberikan  nazah,  uang   bulanan  pun  selalu  berlimpah.   Namun  ada  satu  yang  kurang  dari  suaminya. Kasih  sayang. Saat  suami  memberikan  nazah  ke  istrinya   berwujud  uang,  materi  dsb,  suami  menganggap   itulah  wujud  kasih  sayang Padahal  istri  mengatakan  bukan  sekedar  itu.   Ada  yang  lebih  mahal  dari  itu
102

Perhatian Empati Kebersamaan Dan  kemudian  bulir-­‐bulir  air  mata  penyesalan   jatuh  membasahi  pipi Ia  berteriak Ambil  semua  harta  ini! Ambil  semua  isi  rumah  ini! Aku  tak  membutuhkannya Aku  rindu  kasih  sayang Aku  haus  akan  kebersamaan Berikan  padaku! Lalu.... Sepasang  kekasih  duduk  di  beranda  rumah   sederhananya Anak  mereka  sedang  mengaji  di  teras  rumah
103

Dari  wajah-­‐wajah  mereka  tergambar  jelas   kebahagiaan Lalu  sang  wanita  bergumam  dalam  hati Berikan  aku  kebahagiaan Ambillah  semua  harta  ini Yang  tak  mampu  memberiku  kedamaian....

104

19
Impian Harapan   Cita-­‐cita Keinginan Rencana

SAAT  JODOHMU  TAK   SESUAI  HARAPANMU

Semuanya  adalah  gerbang-­‐gerbang  yang  cukup   berbahaya  yang  disediakan  oleh  Alloh  kepada   manusia,  karena  iblis  dapat  menyusup  dari   pintu-­‐pintu  tersebut Manusia  punya  Impian. Punya  Harapan. Punya  Cita-­‐cita. Punya  Keinginan. Punya  Rencana.
105

Kesemuanya  tidaklah  salah. Manusia  berhak  memiliki  semuanya Namun  tak  mesti  semuanya  harus  menjadi   miliknya Tidak  Mesti Semua Impian Harapan   Cita-­‐cita Keinginan Rencana Yang  dia  miliki   Mesti  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  ada   dalam  skenarionya Sebab  dalam  semua  skenario  manusia Ada  skenario  SUTRADARA  yang  mesti  tetap   berjalan Dan  itu  adalah  SKENARIO  LANGIT   SKENARIO  BUMI mesti  TUNDUK
106

di  bawah SKENARIO  LANGIT Dan  saat  SKENARIO  LANGIT  berkata   “KUN!”........”JADILAH” “FA  YAKUN.......!!!!” “MAKA  JADILAH  IA!!!”   Dengan  izin-­‐Nya.  Inilah  yang  dimaksud  dalam  al-­‐ Qur’an 5:110.  (Ingatlah),  ketika  Allah  mengatakan:  "Hai   Isa  putra  Maryam,  ingatlah  nikmat-­‐Ku  kepadamu   dan  kepada  ibumu  di  waktu  Aku  menguatkan   kamu  dengan  Ruhul  Qudus.   Kamu  dapat  berbicara  dengan  manusia  di  waktu   masih  dalam  buaian  dan  sesudah  dewasa;  dan   (ingatlah)  di  waktu  Aku  mengajar  kamu  menulis,   hikmah,  Taurat  dan  Injil,   dan  (ingatlah  pula)  di  waktu  kamu  membentuk   dari  tanah  (suatu  bentuk)  yang  berupa  burung   dengan  izin-­‐Ku,   kemudian  kamu  meniup  padanya,  
107

lalu  bentuk  itu  menjadi  burung  (yang   sebenarnya)  dengan  seizin-­‐Ku.   Dan  (ingatlah),  waktu  kamu  menyembuhkan   orang  yang  buta  sejak  dalam  kandungan  ibu  dan   orang  yang  berpenyakit  sopak  dengan  seizin-­‐Ku,   dan  (ingatlah)  di  waktu  kamu  mengeluarkan   orang  mati  dari  kubur  (menjadi  hidup)  dengan   seizin-­‐Ku,   dan  (ingatlah)  di  waktu  Aku  menghalangi  Bani   Israel  (dari  keinginan  mereka  membunuh  kamu)   di  kala  kamu  mengemukakan  kepada  mereka   keterangan-­‐keterangan  yang  nyata,   lalu  orang-­‐orang  kafir  di  antara  mereka  berkata:   "Ini  tidak  lain  melainkan  sihir  yang  nyata." Semua  yang  terjadi  pada  diri  Nabiyalloh  Isa  bin   Maryam  adalah  dengan  izin  Alloh.   Apapun   Impian Harapan   Cita-­‐cita Keinginan
108

Rencana Kita Jika  tiada  mendapatkan  izin  dari-­‐Nya Maka  tidak  akan  pernah  terjadi. Maka  sebelum  menuliskan   Impian Harapan Cita-­‐cita Keinginan Rencana Berdoalah  kepada  Alloh,  agar  selalu   dilimpahkan  bimbingan,  taufiq  dan  jalan  yang   mengantarkan  kita  BERTEMU  dengan Impian Harapan Cita-­‐cita Keinginan Rencana YANG  DIRIDHO-­‐I  oleh  ALLOH BUKAN  yang  DIRIDHO-­‐I  oleh  DIRIMU!!!!
109

Bukan  jodoh  VERSI  KAMU Tapi  JODOH  VERSI  ALLOH VERSI  LANGIT Untuk  menjadi  CAHAYA  PELITA  di  LANGIT  dan   BUMI  ini Saat  Jodohmu  tak  sesuai  HARAPANMU  jangan   BURU-­‐BURU  engkau  membencinya 4:19.  Hai  orang-­‐orang  yang  beriman,   tidak  halal  bagi  kamu  mempusakai  wanita   dengan   jalan  paksa   dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka   karena  hendak  mengambil  kembali  sebagian  dari   apa  yang  telah  kamu  berikan  kepadanya,   terkecuali  bila  mereka  melakukan  pekerjaan  keji   yang  nyata.   Dan  bergaullah  dengan  mereka  secara  patut.  
110

Kemudian   bila  kamu  tidak  menyukai  mereka,   (maka  bersabarlah)   karena  mungkin  kamu  tidak  menyukai  sesuatu,   padahal  Allah  menjadikan  padanya  kebaikan   yang  banyak.

Pasangan  hidupmu  kelak Pasti Punya  kelebihan  dan  kebaikan  yang  banyak   yang  engkau  tidak  ketahui Dia  tidak  seperti  yang  engkau  bayangkan Jangan  membencinya,  apalagi  mengatakan   kata-­‐kata  yang  menimbulkan  kebencian   Bersabarlah  bersamanya,  jangan  emosional Bergaullah  dengan  mereka  secara  patut,  jangan   pergauli  mereka  dengan  kasar  dan  keji Saat  engkau  menemukan  kebaikan  dalam   dirinya  ucapkanlah  Syukur  “Alhamdulillah”

111

Saat  engkau  menemukan  keburukan  dalam   dirinya  ucapkanlah  “Hamba  berlindung  kepada   engkau  dari  keburukan  yang  ada  dalam   dirinya”. Semoga  ia  menjadi  pasangan  hidup  yang   mendampingimu  dalam  suka  dan  duka Dalam  tawa  dan  air  mata Dalam  senyum  dan  marah Dalam  kehidupan  dunia  yang  fana  sementara   dan  akhirat  Syurga  nan  Abadi  di  Taman-­‐Nya Jangan  pernah  perturutkan  hawa  nafsu  iblismu   yang  tak  pernah  kenyang...

112

20

MEWASPADAI  LELAKI   PENYESAT  BERKEDOK   CINTA
Banyak  sekali  hari  ini  kaum  hawa  yang  tersesat   oleh  kedok  cinta Gara-­‐gara  ucapan  cinta  yang  dinyanyikan   berulang-­‐ulang  oleh  sang  lelaki Hati  sang  wanita  takluk Awalnya  hanya  sekali Karena  lama-­‐lama  diserang  oleh  panah-­‐panah   cinta Ujung-­‐ujungnya  takluk  juga Lalu  si  Mawar  pun  mulai  dijebak  oleh  Lebah Saat  Sari  Bunga  nya  diambil Lebah  melarikan  diri Meninggalkan  luka  yang  dalam
113

Dan  dibawa  sampai  entah  kapan Banyak  sekali  kaum  wanita  yang  takluk Oleh  ucapan  gombal  kalum  lelaki Lelakinya  jago  meng-­‐gombal Si  wanita  ikhlas  digombalin Jadilah  dia  pasangan  gombal Saat  panah  kian  masuk  semakin  dalam Hawa  nafsu  mengambil  peran Tuhan  disingkirkan Jadilah  hawa  nafsu  pahlawan  yang  selalu   diingat Berpisah  pun  terasa  berat Yang  lebih  mengerikan  adalah Saat  Alloh  biarkan  sang  wanita   Dalam  lingkaran  hawa  nafsu Sang  wanita  tak  dapat  lagi  melihat  cahaya Telinganya  terkunci  oleh  firman-­‐firman-­‐Nya Apalagi  hatinya  sudah  lama  mengeras  bak  batu Inilah  yang  dimaksud  oleh  Al-­‐Qur’an

114

45:23.  Maka  pernahkah  kamu  melihat  orang  yang   menjadikan  hawa  nafsunya  sebagai  tuhannya,   dan  Allah  membiarkannya  sesat  berdasarkan   ilmu-­‐Nya   dan  Allah  telah  mengunci  mati   pendengaran  dan  hatinya  dan   meletakkan  tutupan  atas  penglihatannya?   Maka  siapakah  yang  akan  memberinya  petunjuk   sesudah  Allah  (membiarkannya  sesat).   Maka  mengapa  kamu  tidak  mengambil  pelajaran? Sayang  pelajaran  dan  hikmah  selalu  disadari   saat  nasi  sudah  jadi  bubur Saat  kekasih  meninggalkan  dirinya Teringatlah  nasehat  yang  dahulu  disampaikan   handai  taulan Saat  kekasih  mulai  berpaling Terbayanglah  wajah  orang  tua,  ibu  dan  bapak   yang  dulu  melarangnya  untuk  menikah  dengan   si  lelaki Saat  kekasih  pergi  tanpa  pamit  entah  kemana Terkenanglah  petuah  teman-­‐teman  sahabat  dan   kolega Namun  pelajaran  dan  hikmah  selalu  datang   terakhir Saat  bangunan  cinta  runtuh
115

Kekecewaan  menggumpal Kenyataan  tak  sesuai  impian   Semoga  ada  kata  untuk  kembali Karena  semuanya  belum  lah  terlambat Selagi  masih  ada  nafas Tetaplah  menggapai  SATU  CINTA CINTA  ALLOH  DAN  RASUL-­‐NYA   SERTA  BERJUANG  DI  JALAN-­‐NYA  SEMATA Bukan  cinta  MAKHLUK-­‐NYA Sebab  cinta  hanya  buat  Alloh,  Rasul  dan   berjuang  di  jalan-­‐Nya Kepada  makhluk-­‐Nya  hanya  ada  kata  KASIH   SAYANG DAN  KASIH  SAYANG  SEMATA

116

BIODATA  PENULIS
Nama  lengkap  :  Andri  Zulfikar  bin   H.  Anwar  Manaf,  A.  Md.  Lahir  :   Pontianak,  10  Januari  1972.   Kedua  orang  tua  beliau  adalah  H.   Anwar  Manaf  bin  Abdul  Manaf— Hj.  Habibah  binti  Ismail   (almarhumah).  Ayah  yang   dikarunia  4  orang  anak  ini  (satu   orang  meninggal),  menikah  dengan   drg.  Yeni  Maryani,  yang  juga  asli  Pontianak.  Anak— anak  beliau  adalah  Rifqah  Sajidah,  Muhammad   ‘Ibadurrahman  dan  ‘Athifah  Raihanah.   Sehari—hari  beliau  bertugas  sebagai  Direktur  di   tiga  perusahaan  yang  diwariskan  orang  tuanya,  PT.   Techno  Karya  Sejahtera,  PT.  EMKL  Dharma  Bahari   dan  CV.  Techno  Sejahtera  Advertising.  Pernah   menjabat  sebagai  anggota  di  DPRD  Kota  Pontianak   mewakili  Fraksi  Partai  Keadilan  Sejahtera,  periode   2004—2009.   Selain  terlibat  di  partai  sebagai  Ketua  Bidang  Kesra   DPD  PKS  Kota  Pontianak  (2006—2008)  dan   Lembaga  Pendidikan  Islam  Terpadu  Ridho  Ilahi   sebagai  sekretaris  (1999—sekarang)  beliau  juga   aktif  sebagai  Ketua  RT  di  kediamannya. Pengalamannya  menimba  ilmu  sejak  dari  surau  di   belakang  rumahnya  hingga  perguruan  tinggi  di  STIE  
117

Perbanas  Jakarta  Program  Diploma  III  Jurusan   Akuntansi  dan  pelatihan  maupun  kursus  serta   mengisi  pengajian  dari  RT  sampai  ke  Hotel   berbintang  dengan  total  pendengar  lebih  dari   25.000  orang,  telah  membawanya  semakin   mensyukuri  arti  hidup  ini. “Semua  ini  karena  kasih  sayang  Allah  kepada   hamba”,  tatkala  ditanya  tentang  perjalanan   hidupnya.  Motto  hidup  beliau  yang  sering  diulang— ulang  adalah  “Hiduplah  Mulia  Matilah  sebagai   Syuhada”.   Bagi  yang  ingin  mengirimkan  kritik  dan  sarannya   atas  buku  yang  telah  diterbitkan  ini,  dapat   disampaikan  melalui  e—mail  beliau  di  :   andrizul1972@gmail.com  atau  ke  website  :   www.museumkeikhlasan.blogspot.com  atau  selular   beliau  :  0812—56—178—172.  Facebook  :  Andri   Zulfikar.

118

DAFTAR  PUSTAKA
Abul  Laits  As—Samarqandy,  Tanbihul  Ghafilin Aidh  Al—Qarny,  Jangan  Takut   Al—Lu’lu’u  wal  Marjan   Al—Qur’an  dan  Terjemahannya,  Departemen   Agama  RI Al—Qur’an  Digital Amru  Khalid,  Hiduplah  Dengan  Nama—Nama  Alloh Amru  Khalid,  Kisah  Para  Nabi   Hadist  Shahih  Bukhari   Hadist  Shahih  Muslim Hasan  al—Banna,  Kumpulan  Ceramah   Hasan  al—Banna,  Risalah  Pergerakan,  Era   Intermedia Ibnu  Hisyam,  Siroh  Nabawiyah,  Darul  Falah Ibnul  Qayyim  Al—Jauziyyah,  Madarijus  Salikin Imam  Ghazali,  Ihya  Ulumuddin Imam  Nawawi,  Al—Adzkar Imam  Nawawi,  Riyadush  Sholihin,  Al—I’thisom KH.  Rahmat  Abdullah,  Warisan  Sang  Murobbi Quraish  Shihab,  Tafsir  Al—Misbah Sa’id  Hawwa,  Mencapai  Maqam  Shiddiqun  dan   Robbaniyun Sa’id  Hawwa,  Pendidikan  Spiritual Sa’id  Hawwa,  Tazkiyatun  Nafs Sayyid  Quthb,  Fii  Zhilalil  Qur’an Syaikh  Muhammad  Al—Ghazali,  Tafsir  Qur’an   Tematik Yusuf  Qaradhawy,  Ibadah  Dalam  Islam  

119

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful